Page 1

3 ZOZ: ‘College steekt kop in zand’

5 MensenWerk: Ben de Bruin

7 Hema Grave

opent deuren

8 Cor van Bergen

9 Koopzondag Schaijk

stuurt leukste foto

op 16 december

reek, schaijk, zeeland, oventje, ravenstein, herpen, overlangel, neerlangel, neerloon, demen, dieden, deursen, dennenburg, huisseling, keent en koolwijk

Schaijkseweg 3a - Herpen 0486-415100

www.kriekeput.nl - kriekeput@herperduin.nl

ZEELAND, KERKSTRAAT 2 A S IN PRIJ

AGD!

VERLA

Drie Landerdse jongeren ondersteunen actie voor 3FM

Serious Rescue: met de boot de kou trotseren voor goede doel LANDERD - Guus Leijten (19) uit Reek, Eckart de Bie (14) uit Schaijk en Tim van de Burgt (20) uit Zeeland nemen 21, 22 en 23 december deel aan de vaartocht tussen Arnhem en Enschede om sponsorgeld naar het Glazen Huis van 3FM Serious Request te brengen. De tocht is georganiseerd vanuit Reddingsbrigade Nederland. “Wij doen mee, want het is keigezellig. Het is een hele uitdaging en natuurlijk voor het goede doel”, zeggen de drie jongens enthousiast.

E

ckart, Tim en Guus (foto) zijn lid van de Reddingsbrigade Uden. “Het initiatief om het opgehaalde geld met brigadeboten naar de 3FM-actie te brengen, is drie jaar geleden genomen door de Reddingsbrigade in Bergen op Zoom”, weet medeorganisator Björn Weijenberg (35). “Wij, met onze Reddingsbrigade in Uden, vonden dat een geweldig idee en besloten meteen mee te doen. Dit jaar doen er dertig boten mee van de in totaal zesentwintig Reddingsbrigades in Nederland.” De tocht start in Arnhem en gaat via Zutphen en Goor naar Enschede. Tweeenhalve dag varen. “Dat is pittig”, gaat Weijenberg verder. “Het kan bitterkoud en nat zijn op de boot. Daarom wisselen we om de anderhalf à twee uur af. En we hebben natuurlijk allemaal droogpakken aan om een beetje op temperatuur te blijven. Daarnaast rijdt John van Summeren met de door hem gesponsorde vrachtwagen mee, om de tweehonderdvijftig

veldbedjes van alle Reddingsbrigades te vervoeren. Verder begeleiden er twee busjes met trailers onze eigen mensen. In totaal zijn we met zeventien man vanuit de Udense club.” Schipper De eerste afstand telt zo’n vijftig kilometer, de tweede dertig kilometer en de derde twintig kilometer. “We varen ongeveer vijf à zeven kilometer per uur en houden een uur lunchpauze”, vertelt Weijenberg. “We starten de eerste dag om 8 uur ’s ochtends. Dat betekent dat we ’s avonds rond 6 uur aankomen. We worden ontvangen in de gemeenten en overnachten alle deelnemers in sporthallen.” Björn zelf vaart mee als schipper. Hij is verantwoordelijk voor het schip. Hij geeft commando’s en onderhoudt de communicatie met de andere boten. Andere bemanningsleden, de zogenoemde opstappers (onder anderen Guus, Eckart en Tim dus), helpen met aanmeren en verlenen hand- en spandiensten in opdracht van

de schipper of de motor- daging”, voegt Guus er aan rijder. Het komt neer op toe. “Ik vind het goede doel, het terugdringen van babygoede samenwerking. sterfte wereldwijd, ook erg belangrijk. Daar doen we ‘Teambuilding’ Je moet er wel zin in heb- het uiteindelijk voor”, vindt ben, want het is bitterkoud Eckart. Bestuurslid Marcel op het water, zo in decem- Timmers (31) onderstreept ber. “De eerste keer was dat de tocht nog een andere het min achttien graden meerwaarde heeft. “Het is celsius, de gevoelswaarde goed voor de teambuilding. was min veertig. Het tweede Iedereen leert op een andejaar was het heel vochtig”, re manier met elkaar om te legt Björn uit. Toch laten de gaan en te communiceren; drie jonge knapen zich niet goed voor de groei van onkennen. “Ik heb vorig jaar derlinge contacten.” ook meegedaan”, zegt Tim. Serious Rescue Nederland “Ja, het is de hele dag kou haalde in 2010 17.500 euro lijden. Maar het is vooral op, in 2011 12.700 euro. keigezellig. Je vaart met vijf Dit jaar hoopt de Reddingsboten naast elkaar, dus je brigade Uden meer geld in kletst wat aan. En ’s avonds te zamelen. Diverse sponslaap je met z’n allen in de soren als Het Versgilde sporthal. Je ontmoet nieu- Schaijk, Van Mourik & De we mensen van de andere Bie Notarissen, Van SumReddingsbrigades in Ne- meren Speciaal Voertuigen derland.” “Onze sport is ei- en Leijten Bouwmanagegenlijk een zomersport. Nu ment meldden zich reeds. kunnen we het ook in de Elke bijdrage is welkom op winter eens uitoefenen. De 5342910, t.n.v. Reddingseventuele kou en regen trot- brigade Uden o.v.v. Serious seren vind ik een hele uit- Rescue 2012.

Perceeloppervlak: 3.380 m2 - Inhoud 480 m3 Vraagprijs: 2 399.000 k.k. www.peelgraaf.nl - T: 0486 - 453850 GEVRAAGD: woningen / woonboerderijen nu met GRATIS waardebepaling

Dinsdag 11 december

Dorpsraad Herpen vergadert in PetjesBar Overlangel OVERLANGEL/HERPEN - Dorpsraad Herpen heeft voor dinsdag 11 december een vergadering in PetjesBar in Overlangel op de kalender staan. Belangstellenden zijn welkom vanaf 20 uur. Om goed in contact te blijven met de bewoners vergadert de Dorpsraad Herpen ook met regelmaat in de andere kernen zoals nu in de kern Overlangel.

Onder meer de invulling van de secretariaatswerkzaamheden die de Dorpsraad vanaf 2013 zelf moet verzorgen staat op de agenda. Voorheen vervulde de gemeente deze taak. Ook wordt gesproken over de woningbouw in de St. Sebastianusstraat/Waterstraat in Herpen, het veiligheidsprogramma woninginbraken, jongerenoverlast Keent-Overlangel-Neerloon en onderhoud in het natuurgebied bij Keent. Daarnaast verzorgt de gemeente Oss een presentatie over het gladheidsbestrijdingsplan 2013. Dorpsraad Herpen hoopt veel bewoners te mogen ontvangen tijdens de vergadering.

www.pizzeriaoranje.nl

Bezorg- en meeneemservice:

0486-785060 Brugstraat 8 - 5361 GT - Grave Pizza’s - Pasta’s - Wok - Grill - Shoarma - Döner

www.arenalokaal.nl – jaargang 18 – week 49 – vrijdag 7 december 2012


HEMA Grave

gaat woensdag 12 december open

En om dat te vieren geven we elke dag 200 flessen bubbelsap cadeau. Van 12 t/m 15 december 2012 bij besteding van 15.- of meer.

*Deze actie is geldig bij HEMA Grave, Hoofdwagt 10

2

www.arenalokaal.nl – vrijdag 7 december 2012


ZOZ blijft strijden tegen Kindcentrum op Morgenzon-terrein

‘Het college steekt de kop in het zand’ UDEN - Het Kindcentrum in Zeeland heeft een exploitatietekort van 35.000 euro per jaar. Zorg Om Zeeland (ZOZ) vindt dat de gemeenteraad met zo’n tekort nooit instemmen. In een eerdere oproep heeft de actiegroep het college van B en W nadrukkelijk verzocht om te stoppen met het weggooien van overheidsgeld en zich te richten op de reële en haalbare plannen om het Kindcentrum te bouwen op de huidige locatie bij sporthal De Hekel. “Echter het college steekt de kop in het zand, doet alsof er niets aan de hand is”, betreurt woordvoerder Cees van Dongen.

De protesten tegen de komst van het nieuwe Kindcentrum op het Morgenzonterrein zwellen na de uitspraak van de Raad van State weer aan. (archieffoto)

tje, alsof het college niet in de gaten had dat er met OZ vindt het jamduurzame materialen gemer dat het college bouwd kon worden. Deze er alles aan doet om opmerking is gewoon niet de financiële en economiserieus te nemen. Als het sche haalbaarheid rond te college met zoveel gemak krijgen. “Een tekort dacht en met creatief boekhoumen in eerste instantie op den geld kan bezuinigen, te lossen door veringindan heeft het er alle schijn gen en stichtingen, die nu van dat er met de natte hun clubhuis hebben in de vinger is begroot en dat de Garf, de Vlashoeve en het financiële onderbouwing parochiehuis een plek te ‘Toverhoed’ en haalbaarheid niet serigeven in het nieuwe Kind- Cees van Dongen is niet te eus te nemen zijn. De wetcentrum”, weet Van Don- spreken over de gang van houder financiën zou zich gen. “Diverse verenigingen zaken en het noodverband diep moeten schamen.” en stichtingen hebben dat het college aanlegt. Zorg om Zeeland verzocht “Om nu toch tegemoet te Geluidshinder om hier tegen actie te on- komen aan de voorwaar- Leden van ZOZ, onderdernemen. Zij willen hun den die de gemeenteraad nemers en aanwonenden eigen identiteit en clubhuis heeft gesteld en te voor- hebben gesproken met behouden en zien het niet komen dat de Raad van staatslid Hagen, die vorige zitten om ondergebracht State het bestemmings- week woensdag op locatie te worden in het Kindcen- plan van het Kindcentrum polshoogte kwam nemen. trum. Behalve dat zij hun schorst, hebben B en W Een groep aanwonenden eigen identiteit willen be- uit de toverhoed bedacht en belanghebbenden hebhouden, vinden zij de aan- om 35.000 euro per jaar te ben de plannen rondom geboden ruimten niet ge- bezuinigen op groot onder- het Kindcentrum op het schikt. De gemeente heeft houd van het te bouwen voormalige Morgenzonde gebruikers van deze Kindcentrum. Ineens blijkt terrein aangevochten. De gemeentegebouwen bena- dat het gebouw duurzamer Raad van State kende derd en klaarblijkelijk in- kan worden neergezet dan een zogeheten voorlopige middels ook geconcludeerd wat vooraf gedacht werd. voorziening toe, zodat de dat het herbergen van deze Dat vinden wij een lacher- gemeente niet verder kan met het bouwen van het Kindcentrum. “De probleHeb je iets te melden of wil je ergens je matische parkeersituatie mening over geven? Laat het ons weten via was al voldoende om deze voorziening toe te kennen”, stelt Van Dongen. “Echter ditmaal kwam staatslid Hagen ook kijken naar Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. De editie Grave verschijnt in Grave, Escharen, Gassel en Velp

Z

verenigingen in het Kindcentrum geen haalbare optie is. Zeeland zou een voorbeeld moeten nemen aan Boekel, waar ze op een speciale manier allerlei verenigingen bij elkaar brengen. Met een multifunctioneel centrum, zoals eerst gepland was, zou dit ook in Zeeland opgelost kunnen worden.”

redactie@arenalokaal.nl

colofon

Oplage: 10.000 + 5.500 www.arenalokaal.nl Eindredactie: Sergio Boutkan sergio@uitleg.nl of 06 466 25 651 Kopij: Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk 0486 463 112 of redactie@arenalokaal.nl Acquisitie: Rob Smorenberg: 06 506 17 426 of rob@uitleg.nl of Sander Scherer, 06 526 20 778 of sander@uitleg.nl Uitgever: Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk www.uitleg.nl Druk: Drukkerij Vorsselmans Zundert Verspreiding: Excellent, 073-5443030 Weekblad Arena is aangesloten bij:

de geluidshinder. Tevens sprak hij met de omwonenden. De geluidshinder gaat nu ook een rol spelen bij de afwegingen door de Raad van State. De bebouwing van het Kindcentrum komt op amper tien meter van de scheidingsmuur van enkele woningen aan de Schoolstraat te staan. Dat dit overlast gaat geven was al duidelijk. Nu wordt onderzocht of dit ook onder de geldende normen blijft. Het is nog maar de vraag of de Raad van State dit accepteert.” Misleidende voorlichting Van Dongen: “Het college doet iedereen geloven dat het Kindcentrum er komt, maar dat is nog maar de vraag. De gemeente gaat vooralsnog gewoon door met het uitgeven van geld. Geld wat volgens ons weggegooid gemeenschapsgeld is. Hierbij wordt een maquette gebruikt om te laten zien hoe mooi het nieuwe pand wordt. Het gebouw wordt inderdaad mooi, maar staat gewoon op de verkeerde plek. Jammer dat bij de maquette die gebruikt wordt om iedereen te enthousiasmeren niet de kerk op ware grootte is weergegeven en dat de huizen tegen de scheidingsmuur niet zijn aangegeven.

column Ad fundum Mijn vader was een begenadigd drinker. Hij dronk gelijk op met zijn gezelschap. Maar terwijl om hem heen de een na de ander wegzakte of begon te wauwelen, bleef mijn vader altijd fier overeind. Slechts één keer heb ik het helemaal mis zien gaan. Het moet halfweg de jaren zeventig zijn geweest. Meneer Troost was op bezoek. Behalve een goede vriend van mijn vader was hij ook hoofd technische dienst van de kazerne in Grave. Hij regelde de jaarlijkse aanbesteding van het schilderwerk en maakte dus ook de begroting. Voor hem was het van belang dat er niet boven de begroting werd ingeschreven en voor mijn vader om er niet al te ver onder te zitten. Het zal tegen een uur of vier ’s middags geweest zijn dat ik thuis kwam en de smakelijke schaterlach van meneer Troost door de woonkamer schalde. Enthousiast hoorde ik hem zeggen: “Frans, ik heb een idee! Laten we overstappen op whisky on the rocks, maar dan zonder rocks!” Niet veel later kwam meneer Troost met onvaste tred de keuken inlopen op zoek naar de wc terwijl hij riep hij naar mijn vader: “denk erom Frans, niet in mijn tas kijken”. In die tas zat de begroting. Hoeveel whisky’s zonder rocks er nog doorheen zijn gegaan in het uur dat volgde weet ik niet. Duidelijk was wel dat de heer Troost onmogelijk naar huis kon rijden en dat het beter was dat ik hem naar huis bracht en niet mijn vader. In tussentijd was mijn jongere broer André ook thuisgekomen. Dat kwam goed uit, want dan kon hij de Opel Kadet van meneer Troost terug rijden. Via de dijk reden we richting Grave. Meneer Troost had zijn tas op zijn knieën en wijzend naar zijn auto voor hem zei hij: “wat een mooie wagen hè? En wie rijdt hem nou eigenlijk?” Dit bleef hij herhalen tot we bij zijn woning arriveerden. Omdat hij bleef zitten toen ik uitstapte, liep ik om de wagen heen en opende het portier waardoor gelijktijdig meneer Troost zijwaarts naar buiten tuimelde. De tas viel open en de begroting waaide over de straat. Terwijl ik hem overeind hielp, riep hij naar mijn broer die achter de papieren aan ging: “Denk erom, niet kijken! Dat zijn staatsgeheimen.” Intussen was ook in Reek de whisky zonder rocks volledig ingedaald. Thuisgekomen troffen wij vader aan op de binnenplaats. Hij stond met zijn rug tegen de muur en probeerde tevergeefs een laars over zijn voet te trekken. “Ik ga bomen planten”, mompelde hij. “Als niemand het doet, doe ik het zelf wel.” Bomen planten? Niet één keer in ons leven hadden we hem gezien met een schop, een schoffel of een heggenschaar in zijn handen. Mijn broer en ik keken elkaar bezorgd aan. Dit moest dus een delirium zijn. Omdat het was gaan miezeren wisten we hem ervan te overtuigen dat het beter was om even op de bank te gaan liggen en de bui af te wachten. Dan zouden we hem daarna wel gaan helpen met bomen planten. Vijf minuten later lag hij te snurken. Weer een paar uur later klonk de voordeurbel. Ik zat boven huiswerk te maken. De deur werd geopend en ik hoorde meerdere stemmen in de gang. Meteen daarna kwam André in lichte paniek mijn kamer in, sloot achter zich de deur en zei gehaast: “Theo, groot probleem! Het kerkbestuur van Overlangel staat in de gang. Ze hebben een afspraak met vader maar die krijg ik niet wakker dus heb ik gezegd dat hij niet thuis is. Maar toen zei er een dat hij hem net nog op de bank zag liggen in de kamer!” Hier was geen redden aan. Ik heb de heren uitgelegd dat mijn vader bomen wilde gaan planten en dat hij zich tevoren iets teveel moed had ingedronken. Ze knikten begripvol en zeiden dat ze een nieuwe afspraak zouden maken. Of we het schilderwerk aan de parochiekerk van Overlangel gegund hebben gekregen, weet ik niet meer. Maar ik denk van wel.

Theo van Duren Dat zou een beter beeld ge- van Zeeland krijgen eindeven van hoe strak de nieu- lijk door dat ze op een verwe school daadwerkelijk keerd been worden gezet.” ingeklemd zit. De inwoners

Succesvol eerste jaar voor Schaijkse zorgcoöperatie

van de zorgcoöperatie een professionele kracht in de vorm van een wijkverpleegster aanstellen om de vrijwilligers te ondersteunen. Op langere termijn kan dit overgaan in een meer geclusterde vorm van wonen voor SCHAIJK - Zorgcoöperatie Schaijk heeft afgelopen jaar mensen die zorg nodig hebben, maar nog niet in een veel bereikt. Niet alleen is ontmoetingscentrum Onder verpleegtehuis terecht kunnen. de Linde officieel geopend, ook is de boodschappen- en vervoersdienst van start gegaan. Hier wordt binnen- Klussendienst kort een klussenservice aan toegevoegd. Tevens werkt Naast de boodschappen- en vervoersdienst is het binhet bestuur hard aan de komst van een advies- en in- nenkort mogelijk een beroep te doen op de zorgcoöperaformatiepunt. Dit is allemaal besproken op de Alge- tie voor kleine klusjes in en rondom huis. Hierbij moet gedacht worden aan het repareren van een lekkende mene ledenvergadering van woensdag 28 november. kraan, vervangen van een lamp of het verhelpen van anHet bestaan van de Zorgcoöperatie is hard nodig. Hier dere mankementjes. Het is niet de bedoeling van deze liggen de bezuinigingen van de overheid op de zorg ten service om tuinonderhoud te plegen, verbouwingen te grondslag aan. Daarnaast heb je de verschuiving van doen of terrassen aan te leggen. In principe is de kluseen deel van de taken naar de gemeente, die daarvoor sendienst gratis voor leden van de zorgcoöperatie. Evenvijfentwintig procent minder budget krijgt. Dit betekent tuele onkosten komen voor rekening van de aanvrager. dat er minder professionals overblijven en de hoeveelheid vrijwilligerswerk toeneemt. Daarom wil het bestuur

www.arenalokaal.nl – vrijdag 7 december 2012

3


Snuf & Shoe Europaplein 12 A 5374 BM Schaijk 0486 463640 www.snuffenshoe.nl

agenda Elke dinsdag

Elke woensdag Elke donderdag Elke zaterdag Elke zondag Elke werkdag

Smitskoor - Repetitie, van 21 tot 22.15 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. De Vogelvriend, vanaf 20 uur in De Phoenix in Schaijk Kienen, vanaf 18 uur in partycentrum De Raaf in Schaijk Countrydansen, van 19 tot 22 uur in het Palazzo Theater in Grave Countrydansen, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Kienen t.b.v. OKSV, vanaf 19.30 uur in PetjesBar in Overlangel Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland Kienen t.b.v. De Vogelvriend, vanaf 20 uur in De Phoenix in Schaijk Kienen, vanaf 18 uur in partycentrum De Raaf in Schaijk KBO Schaijk - Biljarten, van 13 tot 17 uur in De Phoenix in Schaijk

DECEMBER 1-31 6-8 7 7 8 8 8 8 8 8-9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10-15 11 11 11 11 12 12 13 13 13-15 14 14-16 15 15-16

Openingstijden maandag van 13.00 tot 18.00 uur dinsdag t/m donderdag van 09.00 tot 18.00 uur vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

KuCoRa - Expositie met werken van negen leden, tijdens kantooruren in zorgcentrum Maasland in Herpen Expositie - Evelyn Hamilton en Dorien van den Tol (schilderijen), van 13 tot 17 uur in The House of Arts in Grave De Vogelvriend - Vogeltentoonstelling, van 20 tot 22 uur in feesterij De Potter in Schaijk Esterado - Black & White Discoparty voor de jeugd, van 19.30 tot 22 uur in de Esterade in Grave De Vogelvriend - Vogeltentoonstelling, van 13 tot 22 uur in feesterij De Potter in Schaijk 50 Jaar De Vogelvriend - Receptie, van 14 tot 17 uur in feesterij De Potter in Schaijk Workshop - Emailleren, vanaf 13 uur in het Museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Kerstmarkt, vanaf 14 uur in zorgcentrum Maaszicht in Grave CV Pothuusburg - Prinsenbal, vanaf 20.30 uur (zaal open vanaf 20 uur) in het Palazzo Theater in Grave Expositie met de ‘genomineerde’ werken die zijn gemaakt tijdens de Ravensteinse Schildersdagen, van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein De Vogelvriend - Vogeltentoonstelling, van 10 tot 16.30 uur in feesterij De Potter in Schaijk Kerstmarkt, van 10 tot 16 uur in partycentrum De Raaf in Schaijk A-Part - Kerstmarkt, van 11 tot 17 uur aan de Tooverkamp 11 in Zeeland Vrije markt, van 9.30 tot 16 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Vrije stadswandeling, aanmelden vanaf 10.30 uur en start om 11 uur bij het Raadhuis in Ravenstein CV De Narrekap - Wildkermis, vanaf 15 uur in café Ons Thuis in Ravenstein Expositie - Mieke Koenen en Rose van den Hurk, van 11 tot 17 uur in het Kunstkerkje in Velp Bridgeclub Dummy - Open Graafs Jeugdbridgetoernooi, vanaf 12.30 uur in basisschool De Raamdonk in Grave Filmcafé Grave - Dans la Maison, vanaf 20.15 uur in het Palazzo Theater in Grave Nationale Oogcollecte Oud papier Schaijk Oost KVO Herpen-Overlangel-Keent - Bloemschikken, vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Dorpsraad Herpen - Vergadering, vanaf 20 uur in PetjesBar in Overlangel Kienen, vanaf 20 uur in het clubgebouw van DEW aan de Essinklaan in Grave Grave Superieur - Graafs Boules Treffen voor licentiehouders, vanaf 10.30 uur op het terrein aan de Stadhouderslaan in Grave Filmcafé Grave - Dans la Maison, vanaf 20.15 uur in het Palazzo Theater in Grave KVO Schaijk - Kerstworkshop, vanaf 20 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk Kerstmarkt voor Dream4Kids, van 18.30 tot 21 uur op het Merlet College aan de Stoofweg in Grave Expositie - Evelyn Hamilton en Dorien van den Tol (schilderijen), van 13 tot 17 uur in The House of Arts in Grave Kookworkshop - Franse Slag, vanaf 19 uur in kookstudio De Peppelen in Schaijk Regiofinale 3e klas libre onder leiding van BC Zeeland in café ‘t Oventje in Zeeland Ravenstein bij Kaarslicht met de kinderkerstgedichten van 13.30 tot 16.30 uur, cadeaumarkt op pleintjes van 15 tot 21.15 uur en Ravenstein bij Kaarslicht van 19 tot 21.15 uur in het centrum van Ravenstein Expositie met de ‘genomineerde’ werken die zijn gemaakt tijdens de Ravensteinse Schildersdagen, van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein

Agendapunten toevoegen?

TE KOOP: EUROPAPLEIN 20 SCHAIJK

Mail dan naar redactie@ arenalokaal.nl Vraagprijs € 295.000,- k.k. Makelaarsland.nl - T: 088-2002000

4

www.arenalokaal.nl – vrijdag 7 december 2012


Ben de Bruin van De Brouwketel

‘Mijn droom is uitgekomen’ MensenWerk

Financiële eindejaartips 2012

ESCHAREN - Cakejes bakken en eten koken vond Ben de Bruin (50) van De Brouwketel als kind al leuk. Zo zeer zelfs, dat hij er zijn beroep van maakte. “Ik ben hier vijfenwintig jaar geleden begonnen. Mijn droom is uitgekomen. Ik zou niets anders meer willen.”

Het jaar 2012 is bijna ten einde. Hoogste tijd om met u wat eindejaartips te bespreken zodat u voor het eind van het jaar nog wat financieel voordeel kunt behalen. Los een kleine (rest)hypotheek af Het einde van het jaar is altijd een goed moment om eens kritisch naar uw hypotheeklening te kijken. Soms kan het aflossen van een (rest)hypotheek namelijk duizenden euro’s per jaar schelen, vooral als u spaargeld werkloos op de plank heeft liggen. Niet alleen omdat u fiscaal beloond wordt (u hoeft geen belasting meer over het eigenwoningforfait te betalen), maar ook omdat uw vermogensrendementsheffing over het spaargeld vermindert: het geld verhuist van box 3 naar box 1. Dat scheelt per 1 januari aanstaande nog eens 1,2% belasting. Bespreek altijd met uw bank of adviseur of een aflossing voor u interessant is.

B

en is geboren in Uden en is de op een na jongste van vijf kinderen. “Ik heb drie broers en een zus.” Zijn ouders hebben een verzekeringskantoor. “De zaak deed het heel goed. Mijn moeder werkte ook gewoon mee. Nu hebben twee broers het bedrijf overgenomen. Het bestaat nu al vijftig jaar.” Bens eigen interesses liggen niet bij cijfers, maar bij sporten en koken. “Ik was veel met Ben de Bruin: “Thuis voetballen en tennis bezig. En thuis bakte ik cakejes en gebak, later ging ik ko- mijn ouders dat je zelf je ken.” geld moest verdienen als je uit wilde gaan. Vind ik S.K.B. een goede insteek. Dat geef Hij laat zijn keus voor de ik mijn eigen kinderen ook middelbare school daarom mee.” Alleen zijn rijbewijs vallen op de School voor en een auto krijgt hij wel Consumptieve Beroepen van zijn ouders. “Alle kin(S.K.B.) in Eindhoven. “Ik deren kregen van mijn ouwist heel snel dat ik iets ders het rijbewijs en een met eten wilde doen. Met auto als we beloofden niet deze opleiding kun je bak- te roken en geen brommer

Betaal uw eigenwoningrente 6 maanden vooruit Valt u volgend jaar in een lager belastingtarief, bijvoorbeeld omdat u 65 wordt? Betaal dan de eigenwoningrente over de eerste 6 maanden van 2013 nog dit jaar. Bespreek altijd met uw bank of adviseur of dit voor u interessant is.

bakte ik cakejes en gebak, later ging ik koken.”

toen werd het een café met een zaal. We hebben er twee zalen bijgebouwd.” Het opkopen van de zaak is voor Ben een gok, maar hij gaat ervoor. “Als je iets wilt bereiken, moet je jong beginnen. Ik kreeg de mogelijkheden en financiële ondersteuning van mijn vader en de bank. Als je iets wilt, moet je ervoor

‘Als je iets wilt, moet je ervoor gaan’

Helmir

ker, slager, serveerder of kok worden.” Het is een heel praktische vijfjarige opleiding, waar Ben zich uitstekend op zijn plek voelt. “De Cito-toets wees al uit dat ik deze kant op wilde. Het was een gemengde klas met van alles wat, zoals kapper en kok. Tachtig procent van de leerlingen op school was jongen, maar eenvijfde meisje. De meesten zijn overigens bakker geworden.” Tijdens zijn schooltijd heeft Ben allerlei bijbaantjes. “Ik werkte bij de bakker, een lunchroom, plukte aardbeien, komkommers. Ik deed dat vooral omdat ik geld nodig had om uit te gaan. Na de lessen gingen we vaak een biertje pakken in de kroeg, ook al waren we er eigenlijk te jong voor. Overigens vonden

te rijden tot onze achttiende verjaardag. Ik heb gelijk maar mijn vrachtwagenrijbewijs gehaald. Mijn eerste auto was een Mazda 1000.” De Brouwketel Na de S.K.B. gaat Ben werken bij het verzorgingstehuis Vita Nova in Oss. “Ik had de diploma’s om te werken als instellingskok. Ik werkte er fulltime. Daarnaast bleef ik gewoon bijbeunen: barbecue hier, buffetje daar.” Ben bereidt de gerechten in de keuken van zijn moeder, daarna bij Vita Nova. “Na 17 uur mocht ik de keuken van Vita Nova gebruiken als ik de boel netjes achterliet.” Ben blijft zes jaar op deze plek werken. “Ik was 23 jaar toen ik De Brouwketel opkocht. Oorspronkelijk was het een boerderij,

Special X-Mas Treatment

Van € 97,50

voor € 62,50 Incl. Goodiebag twv € 15,00

Instituut HelMir 0486-464264

nader bekeken

gaan. Ik was twee jaar eerder gestopt met werken om alles goed voor te bereiden. Mijn familie en vrienden hebben enorm meegeholpen om alles voor elkaar te krijgen.” Het verhuren van zalen was vijfenwintig jaar geleden nog iets nieuws. Inmiddels is De Brouwketel uitgegroeid tot een bekende eetgelegenheid met heel veel buitenactiviteiten. “Onze kracht ligt bij het aanbieden van eten en drinken in combinatie met sport en spel. We werken samen met diverse organisaties in de buurt. Je kunt op de solex, boerengolf, boogschieten of klompjesgolf doen. De kunst is om de ontwikkelingen vóór te zijn. Dat is de meerwaarde van je bedrijf. Als je dat niet doet, lig je eruit.” Ben staat zelf in de keuken. “Ik doe alle voorbereidingswerkzaamheden, zoals soep maken, ik doe de inkopen en ik kook. Daarbij doe ik aan klantenwerving en PR.” Ben is dik tevreden over hoe de zaken lopen. “Mijn droom is uitgekomen. Ik ben met niets begonnen, maar heb mezelf opgewerkt en alles zelf verdiend. Dat voelt goed. En natuurlijk moet je elke dag wakker blij-

Vraag toeslagen aan Ontving u in 2012 geen kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of huurtoeslag maar komt u hiervoor in 2012 of 2013 wel in aanmerking? Vraag dan deze toeslagen nu aan bij de Belastingdienst. Meer informatie vindt u op www. toeslagen.nl.

ven om ervoor te zorgen dat je vooruit gaat.” Bens volgende stap is dan ook de uitbreiding van de catering. “Catering is erg in opkomst. Daar ga ik me op concentreren de komende tijd, net als vernieuwing van sport en spel.”

Grote uitgaven voor begin volgend jaar? Betaal ze dit jaar! Een nieuwe auto, een bankstel of een wasmachine, betaal ze in 2012. De uitgave verlaagt uw grondslag voor de vermogensrendementsheffing in box 3 voor belastingjaar 2013, zodat u minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Peanuts, denkt u? Als u een auto van € 30.000 nog dit jaar afrekent, scheelt dat € 360 inkomstenbelasting over 2013. Dat is snel verdiend!

Wilma Ben is sinds twee jaar getrouwd met Wilma (44). “Wilma werkt bij het bedrijf van mijn broer Henk in de administratie. Henk stelde haar voor om ook voor mij administratieve taken te vervullen. De eerste keer dat we elkaar ontmoetten, hadden we gelijk een klik.” Ben heeft drie kinderen, Mandy (14) en de tweeling Roy en Maik (11). “Mandy werkt af en toe mee in de keuken. Ze moet het zelf aangeven als ze dat wil. De jongens zijn nog te klein en te druk met voetballen om mee te helpen in de zaak.” Bens grootste hobby is wel het tennissen. “Dat heb ik altijd gedaan. Tegenwoordig is vooral de derde helft interessant. Elke vrijdagavond maken we het gezellig.” Maar ook uit eten is een favoriete bezigheid. “Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld een buffet of barbecue. Ik vind het fijn om samen met Wilma, de kinderen, familie en vrienden te zijn. Dat is echt een onderdeel van het leven. Samen genieten. Zo gaan we ook graag op vakantie naar een zonnig land. Dit jaar zijn we naar een resort in Turkije geweest. Lekker lezen, zwemmen, wandelen, luieren. Als we dit kunnen vasthouden en de zaak zo goed blijft lopen, dan vind ik het prima.”

Schenk aan uw kinderen of kleinkinderen Uw kinderen betalen bij uw overlijden erfbelasting. Het tarief varieert van 10 tot 20%. Over schenkingen moet schenkbelasting worden betaald. Daarvoor gelden in principe dezelfde tarieven als voor de erfbelasting. Maar u mag uw kinderen dit jaar € 5.030 geven (kleinkinderen € 2.012) zonder dat daar schenkingbelasting over wordt geheven, en zelfs éénmalig (onder voorwaarden) tot wel € 50.300 als uw kinderen tussen de 18 en 35 jaar oud zijn. Zo kunt u nog tijdens uw leven jaarlijks belastingvrij geld weggeven, waardoor uw toekomstige erfgenamen erfbelasting besparen.

Simone van de Wijdeven

Voor ondernemers

Betaal meewerkende kinderen Hebben uw (minderjarige) kinderen dit jaar meegewerkt in de zaak en hebben ze daarvoor nog niets gekregen? Geef ze dan alsnog een zakelijke beloning. Voor u is het volledig aftrekbaar, bij uw kinderen is het onbelast zolang hun totale jaarinkomen niet meer bedraagt dan circa € 6.482. Over het ontvangen bedrag is alleen 5% inkomensafhankelijke bijdrage ZVW verschuldigd. Betaal uw meewerkende partner Een zakelijke beloning van minimaal € 5.000 is voor u aftrekbaar en bij uw partner belast tegen het laagste tarief (zolang hij/zij geen andere inkomen heeft). Leg deze beloning wel even in een schriftelijke overeenkomst vast. Let op: overleg altijd eerst met uw accountant of belastingadviseur of dit voor u de fiscaal meest voordelige optie is. Houd in december uw werkkapitaal op peil Op het eind van het jaar is het zaak het bedrag op uw ondernemingsrekening op peil te houden als u in privé vermogensrendementsheffing in box 3 betaalt. Door nog even te wachten met het overhevelen van bijvoorbeeld € 5.000 van uw ondernemersrekening naar de privérekening tot een dag of wat ná de jaarwisseling, bespaart u 1,2% van € 5.000 over belastingjaar 2013. Alvast hele fijne feestdagen en een financieel voorspoedig 2013 toegewenst! Met vriendelijke groet, Rik van Duijnhoven, eigenaar Van Duijnhoven Accountants uit Uden

www.arenalokaal.nl – vrijdag 7 december 2012

5


Volge nde week diver se knipb on kortin gsac ties

MUZIEK

zang

k erstvuur kinderactiviteiten in het House of Arts, Rogstraat 28

VANAF 15:00 KERSTLIEDEREN door Christine Termonia

Kerstgerechten van ver Kerstzang voor jong en oud onder leiding van Christine Termonia Kerstverhaal & gedichten door Frans Wouters

Kerstkoningin met leuke presentjes

Winkels open tot 17.00 uur Historisch GRAVE in Kerstsfeer Zaterdag 15 DECEMBER, binnenstad Grave Georganiseerd door ONDERNEMERSVERENIGING

Graveon


Attentie voor eerste tweehonderd klanten

Hema Grave opent deuren op woensdag 12 december

‘B

Bubbelsap Op woensdag 12 december om half tien is het zover. “Dan openen wij eindelijk onze deuren”, zegt

Bekkenfysiotherapie Een bekkenfysiotherapeut heeft zich met een aanvullende opleiding gespecialiseerd in het behandelen van klachten in het hele gebied van buik, bekken en lage rug. De spieren van de lage rug, buik en bekken spelen een rol bij houding en beweging. Daarnaast hebben de bekkenbodemspieren een belangrijke taak bij plassen, vrijen en ontlasten. Ze zorgen voor het dragen van de buikorganen, voor het openen en sluiten van de bekkenuitgangen en ze dragen bij aan de stabiliteit van het bekken.

GRAVE - De nieuwste Hema van Nederland ligt aan de Hoofdwagt 10 in Grave. De winkel opent haar deuren op woensdag 12 december om 9.30 uur. Op een winkeloppervlakte van ruim vijfhonderd vierkante meter vindt de klant een prachtig aanbod van Hema-producten, waaronder de alom bekende tompouce en rookworst.

ij Hema Grave men onder meer terecht voor kinderkleding, damesmode, persoonlijke verzorging, huishoudartikelen, schrijfwaren, voorverpakte koek en snoep en natuurlijk de rookworst”, vertelt Rolf Schouten, tevens eigenaar van Hema Wijchen. “Voor dagelijks vers gebak kan de klant terecht bij onze gebaksafdeling. Verder beschikken we over een tweedaagse fotoservice en een fotokiosk met direct-klaar-afdrukken. Ook online bestellingen via hema.nl kunnen worden opgehaald in onze winkel.”

nader bekeken

Schouten trots. “We laten onze bezoekers tijdens de Het inrichten van de nieuwe Hema is in volle gang. (foto: Jacques Leurs) openingsdagen profiteren van leuke aanbiedingen. Zo ontvangen de eerste tweehonderd klanten op woensdag tot en met zaterdag bij besteding van vijftien euro of meer een gratis fles Jip en Janneke bubbelsap. Het team bestaat uit twaalf medewerkers, die staan te popelen om te beginnen.” Geschiedenis Hema is in 1926 opgericht in Amsterdam. De keten heeft meer dan zeshonderd vestigingen in Neder-

Eureka neemt Schaap Koeriersdiensten over ZEELAND - Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd stopt Jan Schaap van Schaap Koeriersdiensten uit Zeeland na ruim dertien jaar met zijn werkzaamheden. Geert van Dongen van Eureka Logistiek neemt de dienstverlening van hem over.

land, België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. Onlangs opende in ons land de vijfhonderdste vestiging haar deuren. Hema typeert zichzelf als dé winkel voor dagelijkse boodschappen. Alle artikelen zijn van het eigen merk en altijd geldt een ‘niet tevreden, geld terug’-garantie. Inwoners van Grave zijn blij met de komst van de

winkelketen naar hun vestingstad. “Nu hoeven ze bijvoorbeeld niet meer naar Oss voor hun Hemaspullen”, weet Schouten. “En ze kunnen hier gratis parkeren.” De winkel is doordeweeks geopend van 9 tot 18 uur. Op vrijdag is het koopavond tot 21 uur. In het weekend is de Hema open op zaterdag van 9 tot 17 uur.

Zeelands Jacobusgilde verkoopt kerstbomen ZEELAND - Leden van het St. Jacobusgilde zijn het afgelopen jaar druk in de weer geweest om in de feestmaand december mooie kerstbomen te kunnen verkopen. Op het terrein aan de Brand in Zeeland zijn belangstellenden welkom om een kerstboom aan te schaffen.

De bekkenbodem spieren kunnen te zwak of te gespannen zijn, of niet op het juiste moment reageren. Hierdoor kunnen stoornissen optreden. Bekkenbodemspieren en het spierkorset rondom het bekken, zijn bewust aan te spannen en te ontspannen, maar veel mensen zijn zich hier niet van bewust, voelen de functies niet en hebben geen bewuste controle. Soms ontstaan klachten door onwetendheid of een verkeerde manier van plassen of ontlasten, soms na meerdere blaasontstekingen. Niet te vergeten na een buik- of prostaatoperatie. Hoewel minder algemeen bekend, kunnen ook bij mannen en kinderen problemen voorkomen die samenhangen met een niet optimale bekkenbodem functie. Vrouwen met bekkenpijn en/of bekkenproblemen in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling kunnen terecht bij de bekkenfysiotherapeut. Dan wordt extra aandacht besteed aan houding en stabiliteit en worden adviezen gegeven om de dagelijkse activiteiten op een zo goed en dus zo makkelijk mogelijke manier uit te voeren. De meest bekende klacht bij slecht functionerende bekkenbodemspieren is ongewild urineverlies, vaak bij inspanning, sporten of hardlopen. Gericht oefenen lost dit probleem vaak op. En dat is altijd te verkiezen boven het gebruik van incontinentie materiaal. Heeft u na het lezen van dit artikel het idee dat de bekkenfysiotherapeut iets voor u kan betekenen, neem dan contact op met Fysiotherapie Schaijk en vraag naar Wendy van Orsouw. U kunt contact opnemen als u een verwijzing heeft van een arts of specialist, maar ook zonder verwijzing kunt u bij Wendy terecht. Bekkenfysiotherapie valt onder de aanvullende verzekering en in sommige gevallen ook onder de basisverzekering. Fysiotherapie Schaijk is bereikbaar op 0486-461639 en info@ fysiotherapieschaijk.nl.

De verkoop vindt plaats op de woensdagen 12 en 19 december en vrijdagen 7, 14 en 21 december tussen 13 en 16 uur en de zaterdagen 8, 15 en 22 december van 10 tot 16 uur. Wie een kerstboom aanschaft van het St. Jacobusgilde, steunt daarmee de Zeelandse vereniging.

Willie Manders’ Zondagszoon weer verkrijgbaar SCHAIJK - Het boek Zondagszoon van Willie Manders uit Schaijk was al enige tijd uitverkocht. In het boek beschrijft Manders zijn jeugd als lid van een groot Schaijks gezin.Vooral zijn belevenissen in de vijftiger en zestiger jaren staan centraal.

Jan Schaap draagt zijn werkzaamheden over aan Geert van Dongen van Eureka Logistiek. In de afgelopen dertien jaren bezorgde Jan met veel plezier de goederen van zijn klanten door een groot deel van Europa. Nu vindt hij het echter mooi geweest. Hij bedankt zijn klanten voor het in hem gestelde vertrouwen en draagt zijn werkzaamheden over aan Eureka Logistiek uit Zeeland, waarmee Schaap al vele jaren samenwerkt. Eureka Logistiek verzorgt internationale sneltransporten van 1 tot 25.000 kilo, complete trailerladingen en gekoeld vervoer van planten, bloemen en groenten door geheel Europa. Verder regelt Eureka Logistiek ook zeevracht, deelladingen en/of volle containers, zowel import als export, naar alle bestemmingen over de hele wereld. Ook de Douanedocumentatie die hierbij hoort kan door Eureka Logistiek worden verzorgd. Tot slot kan men hier terecht voor luchtvrachtzendingen, documenten en pakketten. Eureka Logistiek is te vinden aan de Langenboomseweg 83a in Zeeland, telefoon 0486-451280 of e-mail info@ eurekalogistiek.nl. Meer info: www.eurekalogistiek.nl.

12-12-’12 gaan in het Hart van Grave om 08.30 de deuren van de Primera open! U bent van harte welkom aan de Hoofdwagt 8 te Grave! De eerste 200 klanten krijgen bij besteding van €5,- een gratis Primera shopper.

Nadat er geen exemplaren meer voorhanden waren werd er wel nog naar gevraagd bij de schrijver en in de winkel. Er is daarom besloten een aantal extra exemplaren te laten drukken, die vanaf heden verkrijgbaar zijn bij Bruna Spijksers in Schaijk.

LET OP JE BRIEVENBUS VOOR DE FEESTELIJKE OPENINGSFOLDER

Voordeelbon

Voordeelbon

Alle gulle gevers en collectanten

Gratis Primera shopper Voor de eerste 200 klanten. OP=OP.

t t e nd OntZ e

Be

! t k da n voor uw financiële steun en bijdrage!

s steun on 57 via giro 50

www.nationaalmsfonds.nl is duidelijk en helpt!

Voordeelbon

Dus kom gerust allemaal, * Bij besteding van minimaal € 5,-.

...even naar Primera!

Excl. inhoud.

• aanbiedingen geldig in de eerste en tweede week na de vermelde openingsdatum; • aanbiedingen alleen geldig tegen inlevering van de bon bij genoemde winkel; • maximaal één bon per persoon; • aanbiedingen niet geldig in combinatie met andere Primera aanbiedingen; • prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden;

www.arenalokaal.nl – vrijdag 7 december 2012

7


Winnaar 50 euro

Cor van Bergen stuurt Arena leukste Sinterklaasfoto REGIO - Arena riep de afgelopen weken de lezers op hun mooiste Sinterklaasfoto in te sturen. Vele foto’s werden door de redactie beoordeeld en uiteindelijk koos de jury voor de foto ingezonden door Cor van Bergen uit Schaijk. De spanning is op het gezicht van het meisje af te lezen en het lijkt bijna of de goedheiligman haar aankijkt vanuit de televisie. De redactie ontving bovendien nog een aantal foto’s die wij onze lezers niet wilden onthouden. Hieronder een aantal inzendingen.

Gewoon bij Albert Heijn. Burg. Hoefnagelstraat 14 5374 GZ Schaijk

T: 0486 464 046

KOOPZONDAG 12.00 - 17.00 uur

Shoppen in kerstsfeer, gratis parkeren Kerstmarkt in het Wapen van Reek Rommelmarkt in kerstsfeer bij de Potter Heeft u dun haar en wilt u dikker haar? Etalage de Das Heeft u speurtocht kort haar en wiltDocus u langer haar?

Strippenkaartactie Pastoor van Winkelstraat 30 5374 BJ Schaijk 0486-463117

www.extentions.nl profiteer van de vele info@extentions.nl fantastische aanbiedingen! APK KEURING €33,00 ALL-IN - TOESLAG DIESEL €7,00 - GRATIS HERKEURING

Schitterend Schaijk prijsuitreiking

16 december 2012 bij de Potter om 17.30 uur

Kom Janzen ruiken en voelen bij Helmir. Tijdens de open Zondag bij Manders Mode

CYCLE STATION

WELTERUSTEN

SISTERS

3-HEERE

Op zoek naar een kerstkado: geselecteerde fietstassen 50% korting.

Plak je korting -10%/-15%/-20% met uitzondering van de reeds afgeprijsde kleding.

Sisters Stoffen : 10% korting op alle modestoffen

Gratis APFELSTUDEL bij een kop koffie of drankje.

GALL EN GALL

MANDERS OPTIEK EN JUWELIER

ALBERT HEIJN

Ballonnenactie altijd prijs bij Bouwklus

Bij aankoop van een Pandora armband van € 59,00 euro, een charm twv € 19,00 kado.

Alleen op zondag: Diverse feeststollen van € 3,99 voor € 1,99

PEBBELS KINDERMODE

VAN SON’S EETHUIS Uit eigen keuken erwtensoep met roggebrood en spek

SCHAIJK EEN SCHITTEREND DORP

PLEIN 5

50% korting op alles met een sticker

DE POTTER

SLAGERIJ VAN KRAAIJ

BAKKERIJ BART BONGERS

BRUNA

Rommelmarkt in Kerstsfeer.

Versgilde, aanwezig bij Gall en Gall, gratis proeven

Versgilde, aanwezig bij Gall en Gall, gratis proeven

25% korting op de laatste agenda’s en kalenders 2013

SNUF EN SHOE

ETALAGE Speurtocht DOCUS DE DAS

ALLEEN op zondag 16 december 10% extra kassakorting op de reeds afgeprijsde kleding tot 50%

PRETTIGE FEESTDAGEN

Bernadette Schuurmans, Zeeland

Start NAJAARSOPRUIMING vanaf 11.00 UUR.

Stapelkorting op schoenen tot 50%

BENTO

MARSKRAMER

HAKU

GIZMO

Alle schoenen HALVE PRIJS

Mooie cadeau’s voor de feestdagen

Team Haku Schaijk wenst U een WitGoed Kerst. Loop binnen voor onze acties.

Onze styliste geeft U graag een persoonlijk advies en een touch up, op zondag 16 december.

Koopzondag 16 december van 12 tot 17.00 uur

‘T HEUVELTJE

KIM’S KINDERKAPSALON

diverse artikelen met 25% korting

Een leuke gekleurde kinder haarborstel cadeau op zondag 16 december.

BOUWKLUS

BODYFASHION MINERVA

Ballonnenactie altijd prijs bij Gall en Gall

10% korting op de gehele collectie alleen op zondag

KERSTMARKT IN REEK

TRAVEL XL Geen bemiddelingskosten op zondag 16 december. ad € 35,00, tevens gratis kofferweger. Camper te bezichtigen.

MANDERS BE YOURSELF Bij besteding van € 100,00 een gratis ‘kolsjaal’

Femke Leijten, Schaijk

Wie heeft de mooiste straat en wie het mooiste huis? 1e Prijs mooiste straat € 500,00 2e Prijs € 250,00 1e Prijs € 150,00 2e Prijs € 100,00 Pierre van der mooiste Burgt huisVoederheil 8b 5411 RK Zeeland 3e Prijs mooiste huis € 50,00 F: 0486 450 147 I: www.autoservicelanderd.nl T: 0486 451 180

·

HELMIR

Alleen op zondag 16 december: 10% korting op de gehele collectie

Trudy Lamers, Schaijk MAGNIFIEK

Uw dromen komen uit met de mooiste extentions van de wereld!

·

THE STAMPING COTTAGE

KERSTMARKT IN REEK

16 december 2012

Prijzen:

BAKKER SANDERS Voor een lekkere lunch zijn er broodjes en croissants. 10 oliebollen voor € 5,00 koffie met gebak € 3,50

·

OOK OPEN OP ZONDAG 23 EN 30 DECEMBER

ALBERT HEIJN, EMTE, GALL EN GALL, SLAGERIJ VAN KRAAIJ EN BAKKERIJ BART BONGERS voor openingstijden: zie winkel

Open: maandag t/m vrijdag van 8 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 14 uur

ONTMOETING 2VOOR1 ELKE DINSDAG EN WOENSDAG 2E PERSOON GRATIS* Iedere 2e persoon ontvangt het Ontmoetingsmenu t.w.v. € 18,95 cadeau

Ton Cruijsen, Reek

Erna Schreuder, Zeeland

* kijk voor de voorwaarden op onze website, vooraf reserveren is aanbevolen.

ACTIE Naast onze gewone kaart kunt u nu ook

ONBEPERKT TAPAS ETEN OP DONDERDAG T/M ZONDAG geniet van meer dan 25 tapasgerechten voor maar € 24,50 P.P. Voor meer informatie kijk op: www.deontmoeting-oss.nl Reserveren kan telefonisch via 0412 - 660636 of mailen naar reserveren@deontmoeting-oss.nl

8

Bastiaan Peters, Schaijk

www.arenalokaal.nl – vrijdag 7 december 2012

Antoon van Hintum, Schaijk


Tevens kerstmarkt in Reeks gemeenschapshuis

Schaijkse winkeliers openen zondag 16 december deuren SCHAIJK/REEK - Heel veel winkels in Reek en Schaijk zijn zondag 16 december van 12 tot 17 uur open. Een prachtige dag om kerstinkopen te doen of gewoon jezelf te verwennen. In aanloop naar de feestdagen zijn er veel speciale aanbiedingen. Aan het einde van de dag wordt in De Potter de winnaar bekendgemaakt van Schitterend Schaijk. “Er is van alles te doen en te beleven, dus die dag moet je echt even naar Reek en Schaijk”, zegt Lies Versluis van Commissie Open Zondagen.

K

Bewegende kerststal in St. Annakapel Koolwijk KOOLWIJK - Ook dit jaar wordt weer de bewegende kerststal opgesteld in de St. Annakapel in Koolwijk. De bewegende kerststal trekt al ruim veertig jaar vele bezoekers uit de hele omgeving. De beelden die in de kerststal zijn opgenomen bestaan grotendeels uit houtsnijwerk, zijn tussen de dertig en zestig centimeter hoog en bewegen bijna allemaal.

De voormalige koster van de kapel, Harrie den Brok, maakte de kerststal ruim veertig jaar geleden. Mensen van buurtschap De Kolluk bouwen de kerststal jaarlijks op, houden de beelden mooi en verzorgen tentoonstellingen. Iedereen is welkom om de bewegende kerststal te komen bekijken. Dat kan vanaf dinsdag 25 december tot en met zondag 6 januari. Op de zondagen en kerstdagen staan de deuren open van 11 tot 17 uur, de overige dagen is het publiek welkom van 13.30 tot 17 uur. Meer info is te vinden op hier.is/koolwijk. Wie in Schaijk komende week zijn huis of straat het mooist verlicht, maakt kans op mooie prijzen.

eurslager Van Kraaij en Echte Bakker Bart Bongers zijn te vinden bij Gall en Gall. Het Versgilde laat de klanten allerlei gerechtjes proeven om zo ideeën op te doen voor het kerstdiner. De Bouwklus heeft een ballonnenactie. Ook Albert Heijn is deze middag open en heeft een uitgebreid assortiment voor de feestdagen in de schappen liggen. Bruna Spijkers doet de laatste agenda’s voor 2013 in de aanbieding met vijfentwintig procent korting.

maken met haar nieuwe product Janzen. Bij Magnifiek Damesmode geldt 16 december tien procent extra kassakorting op de reeds afgeprijsde kleding tot vijftig procent. Bij Sisters Stoffen en Fournituren gaan alle modestoffen weg met tien procent korting. Plein 5 opent de deuren nog een uurtje vroeger, om 11 uur al, om zo optimaal van de opruiming te genieten. ‘t Heuveltje biedt veel artikelen aan met vijfenwintig procent korting. Voor de ondermode kan men naar Minerva Bodyfashion. Daar zit op Kledingwinkels de gehele collectie een korDe kledingwinkels heb- ting van tien procent. ben het een en ander in petto, want iedereen wil Kinderen er verzorgd uitzien met de Op het gebied van kinderfeestdagen. Klanten van kleding is er volop keuze Manders Be Yourself krij- in Schaijk. Welterusten gen een gratis kolsjaal bij en Pebbles hebben beiden besteding van honderd een uitgebreide collectie. euro. Ook op het gebied Bij Pebbles is alles met een van huidverzorging en sticker voor de helft van make-up is de kledingzaak de prijs. Welterusten heeft die middag the place to be, een stickeraktie: plak je want Miriam van Geel van stickers - in de winkel verHelMir is te gast. Zij laat krijgbaar - van tien, vijftien belangstellenden kennis- en twintig procent op de

Rob van Griensven nieuwe hoofdtrainer DAW Schaijk SCHAIJK - Rob van Griensven is voor het komende seizoen (2013-2014) aangetrokken als hoofdtrainer van DAW. Dat laten het bestuur en de technische commissie van de Schaijkse voetbalclub weten.

Rob is 38 jaar, gehuwd, vader van twee dochters en woont in Boxtel. Hij is momenteel voor het derde seizoen hoofdtrainer van DVG in Liempde. Eerder was Rob hoofdtrainer bij Nevelo, Boskant en SC Hoevelaken. Tevens was hij trainer van de A1 van IJsselmeervogels. Als voetballer speelde Rob in de selecties van onder meer Willem II, DESK en Schijndel. Met Rob van Griensven verwacht DAW een ambitieuze hoofdtrainer aangetrokken te hebben die prima past bij de Schaijkse vereniging en haar ambities. Rob van Griensven.

kort nieuws

niet afgeprijsde kleding. Een mooi kapsel maakt je outfit compleet. Daarvoor is advies in te winnen Gizmo Haarmode. Hun styliste geeft een persoonlijk advies. Kinderen voelen zich direct thuis bij Kim’s Kinderkapsalon. Hier krijgen zij een leuke, gekleurde haarborstel cadeau. Ruime collectie Klanten van Snuf en Shoe krijgen een stapelkorting tot vijftig procent op het ruime aanbod schoenen. Bij de Marskramer staan de deuren wagenwijd open. Cyclestation biedt een aantal geselecteerde fietstassen aan voor de helft van de prijs. De Stamping Cottage is kort geleden geopend. Het is momenteel helemaal in om je eigen stempels te maken. In deze nieuwe winkel geldt tien procent korting op het gehele assortiment. Een schitterend cadeau is te vinden bij Manders Optiek en Juwelier. Sieraden en juwelen blijven bij uitstek het cadeau voor de kerst. Bij aankoop van een Pandora armband van 59 euro ontvangt men een charm ter waarde van 19 euro cadeau. Wie toch op vakantie wil met de kerstdagen kan even langs gaan bij Travel XL. Als je die dag boekt hoef je geen bemiddelingskosten te betalen. Tevens ontvang je een gratis kofferweger. Gasten van grandcafé 3 Heere krijgen gratis apfelstrudel bij een

drankje. Bakker Sanders bakt heerlijke oliebollen, tien voor vijf euro. Schoenen sportshop Bento biedt u deze dag alle schoenen aan voor de halve prijs. Prijsuitreiking Na afloop van de koopzondag vindt om 17.30 uur de prijsuitreiking van Schitterend Schaijk plaats in Feesterij De Potter, waar overdag tevens een rommelmarkt is. “De dorpen zijn weer prachtig versierd”, vindt Versluis. “Die middag horen wat de mooiste straat en huis zijn. We hebben nog veel meer leuke acties en aanbiedingen in petto. Dit is slechts een greep uit de vele winkels die open zijn. Dus laat je verrassen en reserveer die middag in je agenda.” Rad van Fortuin In Reek vindt voor het derde achtereenvolgende jaar een kerstmarkt plaats in gemeenschapshuis Het Wapen van Reek. Er is voor elk wat wils. Zo staat er een Rad van Fortuin met prijzen gesponsord door de lokale middenstand. De opbrengst hiervan gaat naar de jeugdharmonie. Verder is er voor de kleinsten een draaimolen aanwezig, is voetbalvereniging Achilles Reek weer van de partij en is er een uilenshow. De avonturier kan met een arrenslee door het dorpen trekken. Bezoekers zijn tussen 14 en 18 uur welkom. De entree is gratis.

Keepersschool Rudie Geurts - Jeroen Janssen afgesloten REEK - Bij Achilles in Reek werd op vrijdag 23 november de tiende en laatste training van keepersschool Rudie Geurts - Jeroen Janssen gegeven. In circuitvorm lieten de jonge keepers zien wat ze in de negen trainingen daarvoor geleerd hadden. Er werd fanatiek gewerkt en na de training werden er snoepzakken uitgedeeld aan de kinderen die hun informatiemapje goed hadden ingevuld. Alle keepers ontvingen tot slot nog een mooi certificaat van de keepersschool bij Achilles.

Hertenpark Schaijk weer goed toegankelijk voor rolstoelers SCHAIJK - Centraal tussen ouderenwooncomplex De Wijers, de kerk, dorpshuis De Phoenix en de bibliotheek in Schaijk ligt het Hertenkamp. De laatste jaren waren het voet- en fietspad door boomwortels slecht begaanbaar voor ouderen en mensen met een beperking. Na overleg tussen de KMLB (Kerngroep Mensen met een Lichamelijke Beperking) en de heer Van Herpen van de afdeling Realisatie en Beheer van de gemeente Landerd zijn de boomwortels uitgefreesd en het asfalt hersteld zodat iedereen weer veilig gebruik kan maken van de wandel- en fietspaden. Mensen die in de eigen omgeving problemen ondervinden met slecht toegankelijke winkels, gebouwen of openbaar gebied, kunnen dit melden bij Louis van den Bergh (voorzitter, 0486-462234) of Carla van Asseldonk (secretaris, 0486-453736).

Druk winterprogramma voor Achilles Reek REEK - De winterstop is vrij plotseling van start gegaan, maar traditiegetrouw blijft Achilles Reek actief in de winterdag. De activiteitencommissie is volop bezig met de organisatie van een aantal gezellige evenementen voor leden, familie, dorpsgenoten, maar ook iedereen daarbuiten. Vrijdag 21 december staat de kerstbingo op het programma. De avond is niet alleen populair bij de oudere leden van de vereniging, maar ook selectiespelers, inwoners van het dorp en andere belangstellenden komen graag een kijkje nemen. Tweede kerstdag is het weer tijd voor de jaarlijkse winterwandeltocht. Heerlijk om er ‘s ochtends tussen de kerstdiners en familiebezoekjes even tussenuit te knijpen. Er kunnen twee routes gelopen worden, een van zeven en een van vijftien kilometer. Dan blijft er ‘s middags tijd over voor andere dingen. De tocht voert door de mooie bosrijke omgeving van Reek. De start vindt plaats vanuit het clubhuis van Achilles aan de Mgr. Suijsstraat 35 tussen 9 en 11 uur.

Heb je iets te melden? Laat het ons weten via

www.arenalokaal.nl – vrijdag 7 december 2012

redactie@arenalokaal.nl 9


www.teunarts.nl

Al ruim 35 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

Al bijna 40 jaar zorgen wij voor het aanbieden van het best mogelijke zitcomfort. Welkom bij zitcomfortspeciaalzaak Teun Arts

Modern, klassiek, handmatige verstelling of d.m.v. 6 motoren.. Wat voor type relaxfauteuil u ook zoekt,.. al bijna 40 jaar staat Teun Arts voor het nieuwste en beste wat er op het gebied van zitcomfort te verkrijgen is. U bent van harte welkom in onze showroom.

Met meer dan 90 modellen relaxfauteuils met sta- op hulp vindt u bij Teun Arts het grootste aanbod sta- op fauteuils van Nederland.

Relaxfauteuils op draaivoet Uniek bij Teun Arts!

Sta- op fauteuil Willem Uit voorraad vanaf € 1195,-

Sta- op fauteuil Petunia Uit voorraad vanaf € 995,-

Sta- op fauteuil Melissa In stof al vanaf € 1135,-

Sta- op fauteuil Oreo In leder al vanaf € 1445,-

Sta- op fauteuil Clint Uit voorraad vanaf € 1495,-

Onze 2000m² showroom vindt u aan de Boersestraat nr. 11 5454 NG in het Brabantse St.Hubert - Paralel aan de Wanroijseweg, schuin tegenover Tankstation 'De Haan' Vanuit Uden rijdt u richting gennep. In St.Hubert op de rotonde rechtsaf richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts. *

nvt op aktiemodellen, niet icm overige akties & aanbiedingen


www.teunarts.nl

Al ruim 35 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

Welk type zitmeubel u ook zoekt,.. Wij hebben alles,.. Welkom bij Teun!

zondag 9 december

geopend

van 11:00-16:00

Bij veel van onze modellen banken zijn bijpassende relaxfauteuils leverbaar, naar wens compleet op maat gemaakt.

Relaxfauteuils op draaivoet Meer dan 70 modellen

Luxe eetkamerfauteuils meer dan 25 modellen

Klassieke relaxfauteuils meer dan 50 modellen

Handmatige relaxfauteuils meer dan 70 modellen

Design relaxfauteuils meer dan 35 modellen

Kamerfauteuils meer dan 25 modellen

Met meer dan 300 modellen relaxfauteuils vindt u bij Teun Arts het grootste aanbod relaxfauteuils van Nederland. In onze showroom: Meer dan 300 modellen relaxfauteuils

Assortiment

Inruil

Levertijd

Bezorging

Garantie

Mogelijkheden

Advies

in onze 2000m² showroom

Nu tot wel

Onze meubelen zijn veelal

Gratis levering

Enkel West Europees

Naar wens aanpassingen

Door ruim 35 jaar ervaring

vindt u de grootste collectie

€ 300,- retour voor

uit vooraad leverbaar

door heel

topfabrikaat met minimaal

mogelijk in onze

met zitmeubelen krijgt u

relaxfauteuils van Nederland

uw oude meubel*

dus binnen 1 week

Nederland

5 jaar fabrieksgarantie

stoffeerderijafdeling

bij ons het beste advies

Onze openingstijden: Dinsdag, Woensdag en Donderdag 10:00 - 18:00, Vrijdag 10:00 - 21:00, Zaterdag 10:00 - 17:00 (zondag 9 december extra geopend) telefoon: 0485 - 45 29 86, www.teunarts.nl, info@teunarts.nl *

nvt op aktiemodellen, niet icm overige akties & aanbiedingen


Je betaalt vaak iets meer MINDER Maar dan is het óók GOED geregeld! ( 9 van de 10 boekingen voordeliger weg)

Runstraat 13 0486 - 461155 schaijk@travelxl.nl www.travelxl.nl

BG 56-D - Handzame bladblazer met katalysator (D)

MS 170 D - Kleine, milieuvriendelijke 1,2kW benzinemotorzaag

Bladblazer met een goede vermogengewichtverhouding. Maakt percelen snel vrij van blad en gemaaid gras. Met katalysator

Kleine benzinemotorzaag met weinig uitlaatgassen en katalysator (D). Goed geschikt voor het zagen van haardhout en voor houtconstructies. Perfect voor het zagen van bomen tot 30 cm doorsnede

van € 309,- voor

€ 249,-

van € 239,-voor

€ 199,-

Weijen 77a, 5388 HM Nistelrode, 0412 - 611004 kijk voor meer acties op onze site

www.vanliempdtuinenpark.nl

Mooi de feestdagen door met wimperextensions Dit zijn losse wimperhaartjes met een natuurlijke uitstraling.

Voor elk gewenst effect, van natuurlijk tot een glamour look!

Nu een nieuwe set wimpers van €90,- voor maar €65,Ook als kadobon verkrijgbaar

Bel voor info of een afspraak 06 - 130 770 52 Actie loopt t/m 31 december 2012 | Oogverblindend Wimpersalon, Achter de Kerk 2, Grave

Folder verspreiden? Per 1 september is de verspreiding van weekblad Arena overgenomen door Excellent Verspreidingen. Wilt u een folder laten meeverspreiden met deze krant? Neem dan contact via telefoon 073-5443030 of stuur een mail naar info@excellentverspreidingen.nl. Biestkampweg 3 - 5249 JV Rosmalen

12

www.arenalokaal.nl – vrijdag 7 december 2012


kerkinformatie Parochie St. Lucia Ravenstein Zaterdag 8 december Geen diensten Zondag 9 december Deursen - 9.30 uur Gebedsviering - GK Intenties: Ad van der Heijden; familie van Keijsteren; familie van der Heijden; Jan en Martina van Aar, overleden kinderen en kleinkind Zondag 9 december Ravenstein - 11 uur Eucharistieviering - GK Intenties: Wim en Dora van Lanen; Myan Tijssen; Noah Kling; Marietje van Rooy - Brands; Overleden familie Maassen Vermeulen; Tien Hendriks en familie Hendriks - van Gent; Vader Jan van Lieshout en zoon Albert van Lieshout; De heer en mevrouw van Kessel - van der Vleugel en overleden familie

H. Antonius Abt Schaijk Reek

Zaterdag 15 december Geen diensten in verband met Ravenstein bij Kaarslicht Zondag 16 december Ravenstein - 11.00 uur Eucharistieviering Cordaad Zondag 16 december Huisseling - 15.30 uur Kerstconcert - GK Intenties: Rien van Lent; Overleden ouders Lamers - Princen; Tiny Blom - de Bresser en zoon Gerard; Dina Schilders; Ute Tibke; Frans en Agnes Jacobs - van Leur vanwege jaargetijden Ma; Richard Maassen en Truus Maassen - van Dartel

St. Victor Neerloon St. Antonius Abt Overlangel Zondag 9 december Neerloon - 10.30 uur Volkszang, 2e zondag van de Advent Eucharistieviering Misintenties: Joseph Arts Zondag 16 december Overlangel - 10.30 uur 3e zondag van de Advent Eucharistieviering met Forte Vicante

Zondag 18 december Neerloon - 19 uur Boeteviering

St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein Op werkdagen kunt u op de pastorie terecht tussen 9 en 12 uur. Voor andere tijden gelieve u tijdens de ochtenduren een telefonische afspraak te maken: 0486-411595 of kijk op www.parochieravenstein.nl. secretariaat@parochieravenstein.nl

Zondag 9 december Schaijk - 10 uur 2e zondag van de Advent Eucharistieviering met het Dameskoor voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van parochie en parochianen

Sint Willibrordus, Maasdijk 69, 5371 KB Demen Sint Vincentius, Dorpenweg 16, 5371 NZ Deursen Sint Lambertus, Hamstraat 1, 5371 NR Huisseling Sint Jan, St. Jansstraat 2, 5371 NL Neerlangel Sint Lucia, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein

Maandag 10 december Schaijk - 18.30 uur Eucharistieviering voor de toekomst van de parochie Schaijk - Reek Dinsdag 11 december Schaijk - 18 uur Aanbidding Dinsdag 11 december Schaijk - 18.30 uur Eucharistieviering voor de gezinnen Woensdag 12 december Schaijk - 9 uur Eucharistieviering voor de zieken

Donderdag 13 december Schaijk - 18.30 uur Eucharistieviering voor de minderbedeelden

Misintenties voor Kerstmis kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk zondag 16 december.

Dinsdag 11 december Zeeland - 19 uur H. Mis Intenties: Jgt. Pastoor Adrianus Saris

Zondag 9 december 2e zondag van de Advent Zeeland - 9.30 uur H. Mis Intenties: Wim van Kessel en Cecilia van Kessel - den Brok; Wim en Kee Verstegen - van Kessel, Jan en Drika v.d. Loop; Robin v.d. Brand; Marietje v.d. Ven - v.d. Berg; Catharina Vissers - van Bakel; O. fam. van Wiechen; Miep Verstraten - Zegers; Nellie v.d. Berg - Hartjens; Marie Verstraten - v.d. Laar; Joop Houterman; O.O. Zonnenberg - Willemse en O. fam.; O.O. Dekkers - van Dijk

Zondag 16 december 3e zondag van de Advent Zeeland - 9.30 uur H. Mis Intenties: Wim van Kessel en Cecilia van Kessel - den Brok; Ties v.d. Ven en O. fam. en Jos Dekkers; Frans en Gon v.d. Heuvel - Verstraten; Harrie van Dongen vw. zijn verjaardag en Martha van Dongen - v.d. Ven; O. fam. v.d. Wijst Dekkers; Nellie Verstegen - Habraken en dochter Patricia; Marco v.d. Ven; O.O. Arts - v.d.Heijden, Maria de dochter en Koos de zoon Misintenties die voor dinsdagavond ingeleverd zijn komen in weekblad Arena. De bijdrage voor misintenties is 10 euro. Hierbij zijn extra namen inbegrepen.

Annakapel Koolwijk

Zaterdag 8 december Schaijk - 17.30 uur 2e zondag van de Advent Eucharistieviering Misintenties: Cor en Nellie van Hout - Hendriks en o. fam. van Hout Hendriks en van Lith; Martien en Marie van der Linden - van Boekel; O. fam. Martien en Maria Verstegen - Pashouwers; Frans en Anna Pashouwers - van Boekel; Theodorus Zwaans en Dina Wingens - Spanjers

Intenties: Ludovicus Jurgens en de echtgenoten Gerarda Voet en Antonia Stoffelen; Jgt. Maria van Boxtel - de Haan; Gerard Peters

Donderdag 13 december Schaijk - 18 uur Aanbidding

Vaste kerkdiensten zondag 9.30 uur en dinsdag om 19 met voorafgaand (vanaf 18.30 uur) rozenkransgebed.

Zaterdag 8 december Koolwijk - 17.45 uur H. Mis

Vrijdag 7 december Schaijk - 18 uur Vespers - Avondgebed

Misintenties: Gerry Strik - Vissers; Harrieke Strik; Joseph Arts

H. Jacobus de Meerdere Zeeland

Dinsdag 11 december Zeeland - 18.30 uur Rozenkransgebed

Vaste kerkdiensten Schaijk: ma. 18.30 uur, di. 18 uur (aanbidding) en 18.30 uur (eucharistieviering), wo. 9 uur, do. 18 uur (aanbidding) en 18.30 uur (eucharistieviering), vrij. 9 uur en 18 uur (vespers), za. 17.30 uur en zo. 10 uur Vaste kerkdiensten Reek: za. 19 uur

Zaterdag 15 december Koolwijk - 17.45 uur H. Mis Intentie: voor de vereniging Vrienden van St. Anna

Zaterdag 8 december Reek - 19 uur 2e zondag van de Advent Eucharistieviering met het Donatuskoor

Vrijdag 14 december Schaijk - 9 uur Eucharistieviering voor de wereldvrede Vrijdag 14 december Schaijk - 18 uur Vespers - Avondgebed

Parochie St. Sebastianus Herpen Zaterdag 8 december Herpen - 10 uur Viering met Kinderkoor De Flierefluiters Intenties: Piet van Gaal (verj.); Thé van Rossum en Pierre en Egbert (jrgt.) de zonen; Trees Pepers - Megens; Wim van der Heijden (verj.), Lambert (jrgt.) en Willy de zonen en Susanne de kleindochter; Maria de Graauw - Boeijen (verj. + jrgt.) Zondag 9 december Herpen - 19 uur Viering - koor Con Spirito Intenties: Antoon en Jans (verj.) Toonen - den Brok; Toon en Anna Wolters Föllings en o. fam.; Wim en

Parochie St. Lucia Ravenstein

Mien den Brok - de Louw, Antoon Bongers en Anna Albers (verj.); O.o. Jan en Ton de Kleijn - Klerks, Adriaan en Ineke de kinderen en Thea de schoondochter; Antoon (verj.) en Jo Roozen - van Rossum

Zaterdag 15 december Herpen - 19 uur Viering - Gemengd Koor Intenties: Nol en Cor Stevens - Willems en Jo de zoon; Vestra de Groot - van den Brand (jrgt.); Niek van Leeuwen; Pastoor Piet Kok en o. fam. Zondag 16 december Herpen - 10 uur Intenties: Riek van de Veer en Margreet de dochter (verj.); Johannes en Antonia van Vugt - Wassenberg en o. fam.; Johan Jans, Mariëtte en Ryanne de dochters en o. fam. Jans en Zonnenberg; Zuster Carmela Wassenberg O. Carm.; Johan en Anneke (verj.) van der Linden - Dappers, Bert de zoon en Mario de schoonzoon; Pastoor Piet Kok en o. fam.

Parochie H. Antonius Abt Schaijk- Reek Pastoor van Winkelstraat 1, 5374 BG Schaijk Tel. 0486-461220, www.h-antonius-abt.nl Wilma de Loyer, secretarieel-administratief medewerkster van de parochie: Tel. 0486-461220 (bereikbaar op woensdagochtend, donderdagochtend, vrijdagochtend) en secretariaat-antonius-abt@hotmail.com

Parochie Sint Petrus Zeeland Sint Jacobus de Meerdere Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland Tel. 0486-451377 Onder kantoortijd: Parochie-centrum Uden: Tel. 0413-263154 of www.parochiesintpetrus.nl Betsie van der Wijst-Ruijs, pastoraal assistente 06-21204630 of b.vanderwijst@parochiesintpetrus.nl

Parochie St. Sebastianus Alard van Herpenplein 7, 5373 AH Herpen Tel. 0486-411424 of pastorieherpen@hetnet.nl

Parochie St. Victor en Antonius Abt Loonsestraat 2, 5371 PJ Neerloon Tel. 0486-411282

Nederlandse Hervormde kerk Servetstraat 1, 5371 AD Ravenstein Vaste diensten: 1ste en 3de zondag van de maand

Kapellen Rochuskapel - Deursen Rondestraat 28, 5371 LC Sint Annakapel - Koolwijk Koolwijksestraat 5, 5373 KB Sint Jozefkapel - Ravenstein St. Luciastraat 5, 5371 AS Mariakapel Reek Open: doorlopend van 9 tot 17 uur Mariakapel Schaijk Open: van ma. tot en met za. van 9 tot 18 uur

“Voor een uitvaart

met karakter”

Past. van Winkelstraat 42b - 5374 BK Schaijk - T. 0486 414519 info@uitvaartzorgvantilburg.nl - www.uitvaartzorgvantilburg.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 7 december 2012

13


Zondag 9 december van 12.00 - 17.00 uur

tste an o o r v De g Show ST R ant E b K a Br

KooPZoNDAG

wij hebben alle soorten en maten kerstbomen, met en zonder verlichting, vanaf €19.95 Nieuw in ons assortiment kerstbomen met dimbare led-verlichting

Met wel 10.001 kerstartikelen om Kerst op z’n mooist te vieren. U kunt het niet bedenken, bij Coppens warenhuis in Volkel vindt u het en... altijd 20% tot 30% voordeliger uit dan elders

heerlijk Winter Weberen met deze aanbieding: Q100 gas-bbQ van € 199.95 nu voor

€ 169

Te geBruikeN op groTe of kleiNe gAsBus keuZe uiT ZwArT of TiTANiuM Deksel

Bijv. Aspen 1.85 m met 264 lampjes van van € 225 voor €

99

Bankstel Bobbie, echt leder!

In diverse kleuren. Meeneemprijs 999,-

VUURwERKSPEKTAKEL TEGEN KNALPRIJZEN! Let op onze kleurrijke vuurwerkfolder die bij u in de bus valt, lever de bestellijst tijdig bij ons in en profiteer van de acties. Niet ontvangen, neem hem dan bij ons in de zaak mee. 12 dec. 19.30 uur vuurwerkshow tegenover het warenhuis

Bestel online via www.coppenswarenhuis.nl Lagenheuvelstraat 11 5408 RJ Volkel (0413) 27 29 14

wij hebben alle denkbare carnavalskleding Loop binnen in onze hal!

Dinsdag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00 uur Vrijdagavond koopavond tot 20.00 uur Zaterdag 09.00 tot 17.00 uur Maandag gesloten

www.coppenswarenhuis.nl s

i altijd grat

N

R DE

K SIE

SE

O M N

Coppens biedt véél meer....


Gemeentelijke informatie Gemeentebode Diny van der Ven neemt na 44 jaar afscheid Per 1 december heeft Diny van der Ven afscheid genomen van de gemeente. Diny begon 44 jaar geleden als schoonmaakster in de gemeente Zeeland. De laatste 19 jaar was zij gemeentebode. Samen met haar collega Tinus Verstraten was zij van onschatbare waarde voor de organisatie.

Openingstijden burgerzaken Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

Diny, de bestuurders en collega’s in het gemeentehuis gaan je zeker missen en wensen je alle goeds voor de toekomst.

Diny van der Ven.

Vrijwilligersevent

De gemeente dankt al haar vrijwilligers voor hun inzet De gemeente Landerd organiseert jaarlijks een vrijwilligersavond om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Dit jaar is gekozen om met name de vrijwilligers in de leeftijd van 16 tot 35 jaar te bedanken.

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen:

De gemeente dankt al haar vrijwilligers voor hun inzet! Iemand met een sportopleiding vond bijvoorbeeld de functie van EHBO’er erg belangrijk. Het gedeelte met Carla van Loon werd afgesloten met een dankwoordje voor de zes vrijwilligers die mee geholpen hebben om de avond te organiseren. Ook het vrijwilligerspunt van Vivaan heeft haar steentje bijgedragen om deze avond te organiseren. Na Carla van Loon werd de Braboneger met luid geroffel ontvangen. De Surinamer uit Tilburg vermaakte de vrijwilligers met zijn harde grappen in een onvervalst Brabants Dialect. De avond werd afgesloten onder het genot van een drankje en een hapje, met de tekst: ‘Houdoe en Bedankt!’

Activiteiten- en evenementenkalender

De gemeente Landerd adviseert u om extra alert te zijn als u een factuur of een opdrachtbevestiging ontvangt voor advertentieruimte en/of een -vermelding. De officiële (digitale) gemeentegids 2013 van de gemeente Landerd wordt in samenwerking met Akse Media bv uitgegeven. Neem bij twijfel contact op met de gemeente, tel. 0486 458111 of info@landerd.nl. U kunt de fraude melden via het landelijke fraudemeldpunt: www.fraudemeldpunt.nl.

Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats.

Communicatie Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de communicatieadviseur: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

Nogmaals dankt de gemeente de vrijwilligers voor hun grote inzet, ook de vrijwilligers die niet op deze avond aanwezig konden zijn.

Er zijn weer oplichters actief. Lokale ondernemers laten weten te zijn benaderd door bedrijven die voor de gemeentegids advertentieruimte willen verkopen. Dit zijn echter malafide bedrijven, die niet handelen uit naam van de gemeente.

Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur

Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Op 28 november jl. vond daarvoor het Vrijwilligersevent plaats in Ambianz in Zeeland. Er waren maar liefst 60 jongeren aanwezig van verschillende clubs, zoals Stichting Jeugdbelangen, Scouting Schaijk en korfbalvereniging EMOS.

Ondernemers opgelet

T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften.

Zo waren er de dagelijkse werkzaamheden van post bezorging, kopieerwerk (ook voor de gemeenteraad) en het regelen van bestellingen. Maar ook de organisatie van speciale gelegenheden zoals de officiële ontvangsten, de huldiging van de sportkampioenen, officiële lunches, de kerst- en nieuwjaars bijeenkomst, alle recepties op het gemeentehuis, de raadsvergaderingen en afscheid en inhuldiging van burgemeesters (Diny heeft er 4 meegemaakt) waren bij haar in goede handen.

De avond werd geopend met een heerlijk toetjesbuffet. Na het toetjesbuffet vond de definitieve opening plaats van het Event door wethouder Raaijmakers. Wethouder Raaijmakers kondigde daarna gespreksleider Carla van Loon aan om het stokje over te nemen. Carla van Loon stelde zich kort voor en ging daarna in gesprek met de jongeren over hun vrijwilligerswerk. Middels ‘Ranking the Motivations’ en ‘Ranking the Jobs’ werden jongeren bevraagd over hun motivatie om vrijwilligerswerk te doen en welke functie in het vrijwilligerswerk nu het beste is voor op je CV. Verschillende meningen kwamen hieruit naar voren. De beste vrijwilligersfunctie op je CV was met name afhankelijk van opleiding- en werkachtergrond van de verschillende vrijwilligers.

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland

Vr. 07-12-2012 Ambtenarentoertocht, Bosgebied De Maashorst, Gemeente Oss Ma. 10-12-2012 t/m za. 15-12-2012 Nationale Oogcollecte Landerd Di. 11-12-2012 Reparatie autoruitschade, Plein aan de Kerkstraat, Raypareer Zo. 16-12-2012 Koopzondag Schaijk, Reek, Zeeland Zo. 16-12-2012 van 14:00 tot 18:00 uur Kerstmarkt in en bij Gemeenschapshuis Het Wapen van Reek Bestuur en Evenementen-commissie van Het Wapen van Reek Wo. 26-12-2012 van 08:00 tot 12:00 uur Kerstveldtoertocht, Bossen Herperduin, TWC Ons Verzet Ma. 31-12-2012 Verkoop oliebollen voor Van Son’s Eethuis, Schutsboomstraat 2, Buurtverenging Molengraaf-Noord Ma. 31-12-2012 van 12:00 tot 00:00 uur Kampvuur, Palmstraat 8, Nederlandse Toeristen Kampeer Club

Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 08 tot 18 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 - Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, tel. 0486-451458) - Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5 - Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark VV Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 7 december 2012

15


Rectificatie openbare bekendmaking

Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Dekkers een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 De heer J. van Hoogstraten, tel. 0486-464257 De heer W. van Dalen, 0486-462054 of 06-12717761 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

16

Burgemeester en wethouders van Landerd hebben op 29 en 30 november 2012 bekendgemaakt dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen voor een ieder ter inzage ligt. Als gevolg van een technisch probleem is het plan echter niet tijdig beschikbaar gesteld via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Om die reden verandert de inzagetermijn.

Verslag Vooroverleg: Het concept-ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen is reeds voorgelegd aan een aantal vooroverlegpartners. De ingekomen reacties zijn verwerkt in een verslag Vooroverleg. In dit verslag wordt een reactie gegeven op de ingebrachte vooroverlegreacties en wordt gemotiveerd of dit al dan niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan heeft geleid. Het verslag Vooroverleg ligt eveneens ter inzage als bijlage bij het bestemmingsplan.

Inleiding: Burgemeester en wethouders van Landerd maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat een bestemmingsplan Bedrijventerreinen wordt voorbereid en maken voorts bekend dat, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen voor een ieder ter inzage ligt.

Inzage: Conform het bepaalde in afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen en het Verslag Vooroverleg, en alle bijbehorende stukken met ingang van zaterdag 8 december 2012 tot en met vrijdag 18 januari 2013 voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimte in het gemeentehuis van Landerd. Het plan kan worden ingezien op werkdagen van 09 tot 12 uur. Voor inzage op een ander tijdstip en eventuele vragen kan men een afspraak maken met mevr. M. Maas van de afdeling Ruimte, tel. 0486-458212. Daarnaast zijn de genoemde documenten digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1685.bpbedrijventer2012-ON01.

Bestemmingsplan Bedrijventerreinen: Het bestemmingsplan Bedrijventerreinen heeft betrekking op de bedrijventerreinen De Roskam, Voederheil en De Louwstraat. Het bestemmingsplan vervangt enkele verouderde bestemmingsplannen en partiële herzieningen, wijzigingsplannen, vrijstellingen en projectbesluiten. Het bestemmingsplan voorziet in een adequate en actuele juridisch-planologische regeling voor het reeds bestemde, huidige en/of vergunde gebruik. Het plan heeft dan ook een overwegend conserverend karakter. Voor zover het bestemmingsplan wel ontwikkelingen mogelijk maakt, zijn deze voorzien van een ruimtelijke onderbouwing. Deze onderbouwingen liggen eveneens ter inzage als bijlagen bij het bestemmingsplan. Politie Wijkagenten: Femke van Eerd (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Zorgcoöperatie Schaijk, secretariaat: Hans Bink, Kuilier 9, 5374 JM Schaijk, tel: 0486 462400, e-mail: hans.bink@wxs.nl Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van de sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal kunt u terecht op onze website. Daar kunt u online een van deze accommodaties reserveren. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar verhuur@landerd.nl of bel 0486-458111. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

Een ieder kan binnen de genoemde termijn zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient geadresseerd te worden aan de gemeenteraad van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met mevrouw M.Maas. Informatiebijeenkomst dinsdag 11 december 2012 In het kader van de zienswijzenprocedure wordt voor alle belangstellenden een informatiebijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 11 december 2012 van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur in gemeenschapshuis De Garf, Kerkstraat 35 in Zeeland (ontvangst met koffie en thee vanaf 19 uur). Op deze avond wordt u geïnformeerd over de inhoud van het bestemmingsplan en de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. Het is niet mogelijk deze avond specifieke locatiegerichte vragen te stellen en/of zienswijzen in te dienen. Hiervoor dient u een afspraak te maken met mevrouw M. Maas.

Melding Openbare Ruimte Afdeling Realisatie en Beheer Naam: ................................................................................................. Adres: ................................................... Postcode: ........................... Plaats: ............................. E-mail: ..................................................... T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2012 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... Deze melding kunt u ook doorgeven via www.landerd.nl

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 7 december 2012


Gladheidsbestrijding: een zaak van gemeente en inwoners Met de dalende temperaturen moeten we weer rekening houden met gladde wegen. De gemeente beschikt over ca. 195 kilometer rijbaan, waarvan 130 km buiten de bebouwde kom. Alles bij elkaar teveel om in korte tijd na het intreden van gladheid te strooien. Bovendien is strooien slecht voor het milieu. We beperken het strooien dan ook tot de plaatsen waar het echt nodig is.

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevr. M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 te Zeeland, tel. 0486-458111.

De afgelopen winters hebben er voor gezorgd dat het beleid voor de gladheidbestrijding is aangescherpt. De uitvoering van de gladheidbestrijding is opgenomen in een gladheidsbestrijdingsplan hetgeen geldt als uitvoeringsplan om aan onze zorgplicht te voldoen in het kader van de wegenwet en wegenverkeerswet. De inzet van materiaal is geregeld en de strooimethode zal op dezelfde wijze plaatsvinden als voorgaande jaren. De strooiroutes zijn in het gladheidsbestrijdingsplan gedefinieerd en vanuit efficiency oogpunt aangepast. Evenals voorgaande jaren is er een prioritering van de strooigebieden. Binnen een tijdsbestek van ca 2 tot 3 uur proberen we alle hoofdontsluitingswegen maar ook de hoofdontsluitende fietspaden te strooien. Op onze website kunt u het door college van B&W vastgestelde Gladheidsbestrijdingsplan 2011-2015 vinden en een kaartje van de als eerste geprioriteerde routes met beschrijving. Hieronder vindt u de prioritering van de strooigebieden toegelicht. Relatie omstandigheden tot het tijdstip van aanpak; • Binnen de 1e prioriteit vallen; Hoofdwegen, busroutes, dorpsontsluitingswegen, toegangswegen naar scholen, verzorgingscentra, openbare gebouwen en woon-werk-schoolfietspaden. • Binnen de 2e prioriteit vallen; Overige ontsluitingswegen binnen en buiten de bebouwde kom, overige fietspaden behalve die met een recreatief karakter, bushaltes, invalidenparkeerplaatsen en doorsteken. Deze verbindingswegen worden alleen bij aanhoudende gladheid langer dan 24 uur, op werkdagen gestrooid. • Onder de 3e prioriteit vallen; Alle overige wegen en wegen in de wijken worden alleen bij aanhoudende gladheid (bijv. langer dan 5 dagen) gestrooid.

Informatie over de Landerdse dorpshuizen?

www.dorpshuizenlanderd.nl Campings/recreatieterreinen Toezicht bouw-, brandveiligheidsen gebruiksvoorschriften De gemeente Landerd werkt samen met de eigenaren en ondernemers aan kwaliteitsverbetering van de recreatieve verblijfsterreinen (campings, bungalowparken) in Landerd. Die kwaliteitsslag houdt ook in dat eventuele ongewenste situaties worden beëindigd en de recreatieterreinen voldoen aan de actuele regels en voorschriften voor die terreinen. Om uitvoering te kunnen geven aan het proces is in opdracht van de gemeente een inventarisatie uitgevoerd bij de zes grotere kampeerterreinen en twee bungalowparken in Landerd. Alle ondernemers en eigenaren zijn geïnformeerd over de inventarisatie en de uitkomsten daarvan. De gemeente gaat nu samen met de ondernemers bekijken op welke wijze en binnen welke termijn eventuele ongewenste situaties worden opgeheven en de Landerdse recreatieterreinen de concrete ontwikkeling tot kwaliteitsverbetering kunnen doormaken. De gemeente wil voorkomen dat er intussen weer nieuwe ongewenste situaties ontstaan. Daarom wordt er de komende tijd strenger toezicht gehouden op de naleving van de voorschriften op de recreatieterreinen. Indien daarbij overtredingen worden geconstateerd zullen deze direct worden aangepakt. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op bouwactiviteiten welke worden uitgevoerd zonder vergunning of in afwijking van de regels, permanente bewoning in strijd met het Landerdse beleid en brandonveilige situaties, zoals ondeugdelijke brandstof- en elektravoorzieningen. De gemeente Landerd heeft er alle vertrouwen in dat de vastgestelde maatregelen en het samenspel met de eigenaren en ondernemers binnen afzienbare tijd leidt tot de door alle partijen gewenste kwaliteit van de verblijfsrecreatie in Landerd.  Meer informatie over dit onderwerp kunt u krijgen bij de afdeling Ruimte van de gemeente Landerd, Theo Pijnappels, tel. 0486-458159.

Let op: Voor het doen van aangiften van verloren waardepapieren zoals rijbewijs of paspoort dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld:

De gemeente zorgt voor veilige wegen, maar ook inwoners zijn verantwoordelijk voor de veiligheid voor de eigen deur. Strooitijden De gemeente strooit indien noodzakelijk de genoemde wegen op elk moment van de dag zoveel mogelijk preventief. Binnen de normale werktijden op elk moment van de dag na het intreden van de gladheid. Verder gaat het strooien op werkdagen door tot ca. 24 uur en start de strooiploeg rond 04 uur ’s morgens. In het weekend wordt gestrooid tot ca. 02 uur en begint men weer ’s morgens om 06 uur. De gladheid op fietspaden wordt op werkdagen bestreden van 05 tot ca. 20 uur. In het weekend gelden aangepaste strooitijden. Afstemming met de buurgemeenten Veiligheid van de weggebruikers stopt niet bij de gemeentegrenzen. Om die reden zijn er met de buurgemeenten afspraken gemaakt over het strooien van de wegen en fietspaden van aansluitende wegen. Ook een uitruk voor de bestrijding van gladheid wordt gezamenlijk gecoördineerd. Ook taak inwoners De gemeente zorgt voor veilige wegen, maar ook u bent verantwoordelijk voor de veiligheid voor uw eigen deur. Als u het trottoir voor uw woning goed begaanbaar houdt (en misschien ook dat van uw buurman of –vrouw die slecht ter been is), zorgen we samen voor een veilige omgeving. Als u meer wilt weten over de gladheidbestrijding in de gemeente Landerd, dan kunt u contact opnemen met de heer H. Vaneker of de heer J. de Looijer van de afdeling Realisatie en Beheer, tel. 0486-458102, meldingen buiten kantoortijden kunt u doen op het gemeentelijk storingsnummer, tel. 0486-464246.

Rectificatie

Ontwerpbestemmingsplan Lage Baan 13 te Schaijk Burgemeester en wethouders van Landerd hebben op 30 november 2012 bekendgemaakt dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan Lage Baan 13 voor een ieder ter inzage ligt. Als gevolg van een technisch probleem is het plan echter niet tijdig beschikbaar gesteld via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Om die reden verandert de inzagetermijn. Plan: Op de locatie Lage Baan 13 in Schaijk is van oorsprong een gemengd agrarisch bedrijf gevestigd. Recent is ervoor gekozen om het bedrijf door te ontwikkelen tot een volwaardige rundveehouderij. Het bestemmingsplan voorziet in een vormverandering van het huidige agrarisch bouwblok. Daarmee wordt de nieuwbouw van een rundveestal mogelijk gemaakt. Inzage: Conform het bepaalde in afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht liggen het ontwerpbestemmingsplan Lage Baan 13 en alle bijbehorende stukken met ingang van 10 december 2012 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimte in het gemeentehuis van Landerd. Het plan kan worden ingezien op werkdagen van 09 tot 12 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kan een afspraak worden gemaakt met dhr. P. van Mil van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111. Daarnaast zijn alle documenten digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1685.bpbgb2012lagebn13-OW01. Zienswijze: Een ieder kan binnen de genoemde termijn zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad, bij voorkeur schriftelijk dan wel mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient geadresseerd te worden aan de gemeenteraad van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

Gevonden voorwerpen -13-11-2012, parkeerplaats Vlasroot Zeeland: Sleutelbos met 2 sleutels en een zwarte label met nr. Y137014. - 19-11-2012, Gemeentehuis Zeeland, tijdens intocht Sinterklaas: Voorstukje/kapje van een Panasonic video lens 10 x optical zoom 37 mm. - 25-11-2012, Melkpad ter hoogte van huisnr. 70, Zeeland: Leesbril met zwart montuur. - 27-11-2012, Kerkstraat tussen Rabobank en Groene Vakwinkel v.d. Burgt Zeeland: Fietssleutel merk Axa met koesleutelhanger van Nici. Verloren voorwerpen - 03-11-2012, Voederheil Zeeland: Handelaarskentekenplaat (groen) met kenteken FH-26-95. - 10-11-2012, omgeving Dotterbloem Schaijk: Zwarte Blackberry torch 9800 - 09/10-11-2012, in Landerd: Bruine lederen portemonnee, merk Bridge. Met daarin rijbewijs, bankpassen en div. andere pasjes, pasfoto en contant geld. - 10-11-2012, Schutsboomstraat bij De Potter Schaijk: bos sleutels met daaraan 4 sleutels ( 1 Opel-Corsa sleutel, 2 huissleutels en 1 kluissleutel ) en een gele I-button en geel plaatje -15/16-11-2012, omgeving Graspeel Zeeland: Kentekenplaat met kenteken 55-LR-GV. - 9-11-2012 bij AH Schaijk: Telefoon merk Samsung G910 kleur antraciet met lederen hoesje. - 24-11-2012, Pastoor van Winkelstraat Schaijk: Bril met een bruin montuur. - 24-11-2012, Festilent, Boekelsedijk Zeeland of op weg van Festilent naar Vederdistel, rond 10 uur: Sleutelbos van 12 sleutels aan groen koord. - 23-11-2012, Kerkstraat Zeeland: Blauwe herenjas, merk Chasin (met daarin handschoenen en sleutels - 15-11-2012, vanaf Schaijkseweg Zeeland naar Uden: Josh armband, zilver met kleurloze glasstenen (soort kristallen). Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van 2 weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

Duurzaam Landerd

Winnaars prijsvraag Klimaatkrant Begin oktober is de Klimaatkrant huis-aan-huis verspreid. De krant bevat veel informatie en handige praktische tips over energiebesparing die u thuis direct kunt toepassen. Met energiebesparing wordt niet alleen het milieu ontzien en draagt het bij tot een beter klimaat, maar levert ook een lagere energierekening op. Dat is mooi meegenomen in deze economische tijd. Een digitale versie van de klimaatkrant treft u aan op de website van de gemeente Landerd: www.landerd.nl De krant bevatte ook een prijsvraag waarmee u kans maakte op een leuke prijs. We hebben veel inzendingen ontvangen. Een teken dat de klimaatkrant goed is gelezen. Alle prijswinnaars hebben inmiddels een leuke prijs ontvangen. Prijswinnaars: Gefeliciteerd.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 7 december 2012

17


Omgevingsvergunningen Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: • Heijtmorgen 21, 5375 AL Reek; aanleg van een paardenbak en 3 voersleuven (ontvangen 21 november 2012) • Voederheil 22, 5411 RK Zeeland; kappen van 5 bomen (ontvangen 20 november 2012) • Vaandriglaan 2, 5411 DA Zeeland; bouwen van een woning (ontvangen 23 november 2012)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Kennisgeving Ontwerpbesluit gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning, onderdeel milieu Burgemeester en wethouders van Landerd; gelet op artikel 2.33 van de Wabo, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht; delen mede, dat zij voornemens zijn tot gedeeltelijke intrekking over te gaan van de door hen op 19 mei 2011 verleende omgevingsvergunning, onderdeel milieu, op grond van de Wet milieubeheer, voor een biologische varkenshouderij, gelegen aan de De Kuipersweg 6, 5411 RC te Zeeland, t.n.v. P.A.J. Jurgens, De Kuipersweg 6, 5411 RC te Zeeland. Door vergunninghouder is om gedeeltelijke intrekking (v.w.b. het houden van 450 scharrel-vleesvarkens, welke zijn gehuisvest in de vijf noordelijke afdelingen van stal 1, zoals aangegeven op de plattegrondtekening d.d. 31-08201, werknr. 0367-4, onderdeel uitmakende van voornoemde omgevingsvergunning) verzocht. Het voornemen is verwoord in een ontwerpbesluit. Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 8 december 2012 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis van Landerd, elke werkdag van 09 tot 12 uur. Met ingang van 8 december 2012 tot en met 18 januari 2013 kan door een ieder een gemotiveerde zienswijze tegen het ontwerpbesluit worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. Een ieder kan ook mondeling in persoon of bij gemachtigde een zienswijze inbrengen tijdens een te beleggen bijeenkomst. Voor het beleggen van een bijeenkomst dient z.s.m. doch uiterlijk binnen 4 weken ná ingangsdatum van terinzagelegging een afspraak te worden gemaakt met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving, van de afdeling Ruimte. De verzoeker wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijzen wordt een verslag gemaakt. Alle op bovenstaande wijze ingediende zienswijzen worden met de stukken ter inzage gelegd. Beroep tegen het op het verzoek genomen besluit kan later, behalve door de wettelijke adviseurs, slechts worden ingesteld door degene die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling een zienswijze heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) een zienswijze in te dienen. Diegene die beroep instelt moet tevens belanghebbende zijn.

Wet Milieubeheer / Melding Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend, dat bij hen, de volgende melding ingevolge het genoemde besluit (artikel 8.40 Wet milieubeheer) is ingediend:

Ontvangen Sloopmeldingen: • Schoolstraat 4, 5411 EE Zeeland; sloop van een schuurtje (ontvangen 23 november 2012) • Industriepark 30, 5374 CM Schaijk; verwijderen van asbesthoudende dakbedekking (ontvangen 23 november 2012) In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Huisnummerbesluiten: • Vaandriglaan 1, 5411 DA Zeeland; t.b.v. een nieuw te bouwen woning (besluit verzonden d.d. 27 november 2012) • Vaandriglaan 3, 5411 DA Zeeland; t.b.v. een nieuw te bouwen woning (besluit verzonden d.d. 27 november 2012) • Achter-Oventje 2a, 5411 NM Zeeland; t.b.v. een nieuw te bouwen woning (besluit verzonden d.d. 27 november 2012) Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd.

Besluit landbouw milieubeheer: • - Gebr. Jonkergouw VOF, dhr. W.M. Jonkergouw, Molenaarstraat 2, 5374 GG te Schaijjk, voor het uitbreiden/wijzigen (betreft het herbouwen van een opslagloods en een kantoorpand) van een akkerbouwbedrijf met open grondsteelt, gelegen aan de Molenaarstraat 2, 5374 GG te Schaijk. Deze melding en andere relevante stukken kunnen gedurende 6 weken met ingang van 8 december 2012 elke werkdag van 09 tot 12 uur worden ingezien op de afdeling Ruimte. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot voornoemde afdeling, tel. 0486-458111.

Voorontwerpbestemmingsplan Noordhoek in Reek Burgemeester en wethouders van Landerd geven overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) kennis van het voornemen dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor een locatie aan de Noordhoek in Reek. Plan Het bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van een praktijkruimte (woon-werkpand) ten behoeve van een maatschappelijke voorziening. De praktijk biedt op kleinschalige wijze professionele zorg aan een specifieke doelgroep (kinderen met een ontwikkelstoornis). De nu voorgestane ontwikkeling is gewenst om slagvaardig te kunnen inspelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de zorg. Inzage Het voorontwerpbestemmingsplan Noordhoek en alle bijbehorende stukken liggen met ingang van 10 december 2012 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimte in het gemeentehuis van Landerd. Het plan kan worden ingezien op werkdagen van 09 tot 12 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kan een afspraak worden gemaakt met dhr. P. van Mil van de afdeling Ruimte, tel. 0486-458111. Daarnaast zijn alle documenten digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1685.bpree2012noordhoek-VO01. Reageren Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk dan wel mondeling een inspraakreactie over het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke reactie dient gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

Bezwaarschriftencommissie Datum: 10 december 2012 Plaats: Raadzaal, Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5 te Schaijk Hoorzittingen 19.00 uur • Bezwaarschrift inzake een dwangsombeschikking. 19.30 uur • Bezwaarschrift inzake een dwangsombeschikking. Belangstellenden zijn van harte welkom

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 7 december 2012

arena mensenwerk 2012

NU VERKRIJGBAAR

24,95

In de serie MensenWerk in weekblad Arena staat de mens achter

MensenWerk

de

ondernemer

centraal.

In

de

periode

september

2011 tot oktober 2012 interviewde Simone van de Wijdeven iedere week een ondernemer uit de regio Landerd-RavensteinGrave. Het leverde boeiende en vaak zeer persoonlijke gesprekken op. In dit boek zijn de mooiste interviews gebundeld. HERPEN: PLUS VAN DEN BERG SCHAIJK: ALBERT HEIJN - BRUNA SPIJKERS - TEKST & UITLEG EN EMTÉ RAVENSTEIN: POSTKANTOOR / DOUWE DABBERT ZEELAND: C1000 EIJSERMANS

18

w w w . a r e n a l o k a a l . n l – vrijdag 7 december 2012


Laatste bezoekmogelijkheid expositie op 8 en 9 december

Drie kunstenaars op zoek naar werkelijkheid

‘P

Oerelementen De van oorsprong Udense beeldend kunstenaar Hélène van Leuken (Zeeland) vindt haar inspiratie vooral in de vier oerelementen: aarde, water, lucht en vuur. Natuurelementen die al duizenden jaren bij alle culturen horen. Na opgeleid te zijn in de tekenen schilderkunst vindt ze haar creatieve geluk nu vooral in het werken met klei en allerlei andere natuurlijke materialen. Het

Wat terrorismebestrijders al jarenlang vreesden, wordt werkelijkheid. De Eurostar van Londen naar Parijs wordt in de tunnel onder het Kanaal plotseling tot stilstand gebracht en de meer dan vierhonderd passagiers worden gegijzeld door Russische terroristen. Maar aan boord bevindt zich één passagier met wie niemand rekening had gehouden: sergeant Tom Buckingham van de SAS. Buckingham is gewond geraakt en staat er helemaal alleen voor, maar hij weet zich schuil te houden voor de terroristen. De spanning in de trein neemt met de minuut toe, net als in de Londense achterkamertjes waar de politieke en militaire top moet beslissen over leven en dood. En terwijl elitetroepen van de SAS zich voorbereiden op een mogelijk allesbepalende aanval, moet Tom Buckingham het hoofd zien koel te houden. Om zelf te overleven. Om de passagiers veilig van boord te krijgen. En om het leven van één passagier in het bijzonder te redden.

resultaat bestaat uit een origineel vormgegeven collectie potten en schalen; keramiek gemaakt volgens diverse eeuwenoude procedés. Indrukwekkend zijn haar ‘vrouwenhoofden’: mythologische figuren die moeiteloos bruggen slaan tussen heden en verleden, tussen jonge en oude culturen, tussen werkelijkheid en niet-werkelijkheid.

Pelpinda’s In het veelzijdige werk van Nelly Hermsen (Geldrop) is de zoektocht heel goed zichtbaar. De ziel, de idee in haar werk is vooral metafysisch. ‘Unicum’, een van haar objecten met duizenden zorgvuldige geprepareerde en in cirkelvorm geordende basten van pelDe kunstenaars tijdens de opening pinda’s, is daar een mooi van de expositie ‘3 vrouwen creëren’. voorbeeld van. Inspiratie vindt de in België opge- leide Hermsen onder meer In Uden hangen foto’s die in het werk van Jeroen vooral passen in het thema Bosch. ‘menselijk spoor’. Foto’s Pascalle Meijer (Soester- waarachter een grote leefberg) fotografeert . Ze volg- wereld schuilgaat, maar de in Dublin de driejarige ook beelden van voorweropleiding ‘Bachelor in fo- pen die schijnbaar toevalKELERIJK - Carnavalsvereniging De Kêleströpers tographic’ en exposeerde lig ergens neergelegd of heeft voor 25 en 26 januari de avondvoorstellingen daar al met haar werk. neergezet zijn. van de Reekse pronkzittingen op de kalender staan. De pronkzittingen beginnen om 20 uur in het Wapen van Reek. Na de avondvoorstellingen kan men nog gezellig verder feesten in de foyer met muziek die wordt verzorgd door een deejay.

Keleströpers bereiden zich voor op pronkzittingen

Knutselmiddag rond feestdagen in Esterade Grave

Kaartjes voor de pronkzittingen kunnen door donateurs voor 7,50 euro per stuk worden gekocht op donderdag 10 januari tussen 19 en 20 uur in de foyer van het Wapen (maximaal twee kaartjes per gezin). Overige belangstellenden kunnen een ticket (10 euro per stuk) bemachtigen op vrijdag 11 januari tussen 19 en 20 uur (maximaal zes kaarten per persoon).

Alarmfase rood Auteur: Andy McNab Uitgever: A.W. Bruna Pagina’s: 320 ISBN: 978-94-005-0213-0

UDEN - In Uden werd medio november op de ludieke wijze de bijzondere expositie ‘3 vrouwen creëren’ geopend. Drie kunstenaars gaan op zoek naar de werkelijkheid achter de werkelijkheid in heden en verleden, naar het onzichtbare achter het zichtbare. Zaterdag 8 en zondag 9 december is de expositie voor het laatst te zien. Expositieruimte Ton Fleskens aan de Prior van Millstraat 119 in Uden is open van 12 tot 17 uur.

anta rhei’ betekent dat alles stroomt, alles is in wording, niets is bestendig, maar paradoxaal genoeg toch weer wel. Door een rivier stroomt voortdurend nieuw water, maar de rivier blijft hetzelfde. Het motto past dus uitstekend bij de expositie.

gelezen

GRAVE - Kinderen van 5 tot en met 12 jaar zijn op woensdag 19 december welkom in de Esterade in Grave om mee te doen aan een knutselmiddag. Het thema is ‘Feestdagen’. Alle basisschooljeugd is welkom, de middag duurt van 14 tot 15.30 uur. Deelname kost 1,50 euro per kind.

Kijk voor meer informatie op www.esterade.nl. Vooraf reserveren is niet mogelijk. Wel kunnen kaartjes na 11 januari telefonisch worden besteld bij Loes Boll - Manders via 06-20429612 (na 19 uur). Op zaterdag 26 januari is er een speciale pronkzitting voor de bond van ouderen en overige 55-plussers. De middag begint om 13 uur, de entree bedraagt dan 2,50 euro (te betalen bij binnenkomst). Kijk voor alle informatie op www. kelestropers.nl. RAVENSTEIN - Het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein (TIR) verzorgt op zondag 23 december de traditionele kerstwandeling. Voor deze wandeling is een geheel nieuwe route uitgestippeld. De start is tussen 12.30 en 13.30 uur bij het Raadhuis aan de St. Luciastraat in Ravenstein. Deelname is gratis.

Nieuwe route kerstwandeling vanuit Ravenstein

Jeanne d’Arc houdt Stormconcours in Zeeland

ZEELAND - Rijvereniging Jeanne d’Arc houdt op zaterdag 8 en zondag 9 december het jaarlijkse stormconcours. Zaterdagmiddag komen de ponyruiters in actie en vanaf 18 uur ook de veteranen. Op zondag zijn de eerste wedstrijden voor paarden vanaf 9.30 uur. Publiek is van harte welkom, het concours vindt plaats bij ruitersportcentrum De Drie Linden aan de Zevenhuis in zeeland.

De nieuwe kerstwandeling voert de deelnemers vanuit Ravenstein via Huisseling naar Herpen, Overlangel en Neerloon. In iedere kerk van de plaatsen waar men doorheen wandelt kan men genieten van gezangen van diverse koren. In Overlangel is een rustpunt waar warme chocomel, koffie en thee klaarstaat. Voor degenen die vanuit Neerloon niet meer terug kunnen of willen wandelen staat een bus klaar, die de deelnemers weer naar Ravenstein vervoert.

Startende ondernemer?

Kijk voor meer info op www.toerismeravenstein.nl.

De afperser Auteur: John Grisham Uitgever: A.W. Bruna Pagina’s: 310 ISBN: 978-94-005-0087-7 Wanneer rechter Raymond Fawcett maandagochtend niet komt opdagen in de rechtszaal, nemen zijn medewerkers in paniek contact op met de FBI. Fawcetts lichaam wordt korte tijd later gevonden in de kelder van zijn vakantiehuisje, waar hij regelmatig de weekenden doorbracht. Er worden geen sporen van braak gevonden, geen aanwijzingen dat er een gevecht is geweest, alleen de twee lichamen: dat van rechter Fawcett en zijn secretaresse.

Vergeten Auteur: David Baldacci Uitgever: A.W. Bruna Pagina’s: 340 ISBN: 978-94-005-0114-0 Special agent John Puller is de beste van zijn vak. Namens de US Army’s Criminal Investigative Division (ACID) onderzoekt hij zware misdaden waarbij Amerikaanse militairen betrokken zijn, als slachtoffer of als dader. Maar nu krijgt hij met een zaak te maken die hem persoonlijk raakt: de onfortuinlijke dood van een oude vrouw in het stadje Paradise, aan de Golfkust van Florida. De plaatselijke politie doet de zaak af als een ongeluk, een ongelukkige val met een fatale afloop. Maar vlak voor haar dood stuurde Betsy Puller Simon, de tante van John, een brief aan zijn vader. Een brief waarin ze schreef dat er zich in het ogenschijnlijk vreedzame Paradise, waar toeristen en rijke gepensioneerden van zonovergoten stranden genieten, vreemde zaken voordoen. Naarmate zijn onderzoek vordert, raakt Puller er steeds meer van overtuigd dat de dood van zijn tante geen ongeluk was. Dat er achter de façade van wuivende palmen en paradijselijke zandstranden een smerig zaakje schuilgaat. En dat de betrokkenen tot werkelijk alles bereid zijn om de waarheid te verdoezelen.

Kijk op:

Paul Verstegen

Limerick Daan, hoe kon hij het toch zo verzinnen, kwam zelf als Sint Nicolaas binnen. Dochtertje Wiesje zei nee, Ik doe nog niet mee, ik wil niet zonder papa beginnen. Riet Derks

www.arenalokaal.nl – vrijdag 7 december 2012

19


Oss Frankenbeemdweg 50

Voor extra openingstijden kijk op www.coppelmans.nl

Weekblad Arenalokaal week 49 editie Landerd, Ravenstein en Herpen 2012  
Weekblad Arenalokaal week 49 editie Landerd, Ravenstein en Herpen 2012  

Weekblad Arenalokaal week 49 editie Landerd, Ravenstein en Herpen 2012

Advertisement