Page 1

3 ‘Zo waarlijk helpe

mij God Almachtig’

5 MensenWerk:

Johan Tielemans

11Helma Manders wint Arena VIP-diner

13 Met Arena

naar de ArenA

15 Kunst zonder Kapsones

reek, schaijk, zeeland, oventje, ravenstein, herpen, overlangel, neerlangel, neerloon, demen, dieden, deursen, dennenburg, huisseling, keent en koolwijk

‘Handelwijze college niet te rijmen met persvrijheid’

Arena spant kort geding aan tegen gemeentebestuur Landerd LANDERD - Weekblad Arena spant een kort geding aan tegen het gemeentebestuur van Landerd. De krant eist bij de rechter dat het besluit van burgemeester en wethouders om per direct te stoppen met de gemeentelijke publicaties in Arena, wordt teruggedraaid en dat het tot 1 juli lopende contract wordt gerespecteerd. De zaak dient naar verwachting begin volgende week bij de rechtbank in Den Bosch.

ZEELAND, RECTOR VAN GERWENSTRAAT 8

ocht verk

Vrijstaand woonhuis met garage. www.peelgraaf.nl - T: 0486 - 453850 GEVRAAGD: woningen / woonboerderijen

NNP: ‘Regelrechte aanslag op de persvrijheid’ HOEVELAKEN - “Het feit dat willekeurig welke gemeente een kritische krant de mond wil snoeren door zware financiële druk uit te oefenen, is een regelrechte aanslag op de persvrijheid. Een grondrecht!”, zegt Jan van der Hoeven, secretaris van de Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP).

H

et college van B en W liet Tekst & Uitleg Media, de uitgever van Arena, vorige week per aangetekende brief weten dat zij de overeenkomst over de wekelijkse publicatie van het gemeentenieuws met ingang van 9 maart opzegt. Het college beroept zich hierbij op een artikel in het contract waarin staat dat Arena ‘geen belastende of tendentieuze informatie mag publiceren die de gemeente kan schaden’. “Arena is inmiddels meerdere malen tekort geschoten in de nakoming van de overeenkomst, doordat zij in haar berichtgeving namen van ambtenaren heeft genoemd. De algemeen geldende journalistieke code is dat er geen namen van ambtenaren worden genoemd”, stelt het college.

Peelgraaf Makelaardij: al 10 jaar een begrip in uw regio

tiek (RvdJ). “Anders dan de gemeente stelt, bestaat er geen algemene journalistiek-ethische regel, die bepaalt dat namen van ambtenaren niet genoemd zouden mogen worden. De algemene regel van de RvdJ luidt: De journalist zal de privacy van personen niet verder aantasten dan in het kader van zijn berichtgeving redelijkerwijs noodzakelijk is. De redactie schendt deze regel in de onderhavige kwestie niet.”

“Dit onderstreept eens te meer dat wij journalistiek correct en zuiver hebben gehandeld”, zegt Arenahoofdredacteur Sergio Boutkan. “De raadsenquête over de geitenstal Journalistieke code was een openbare bijeenEen onjuiste bewering, komst, waarvan ook live zo leert navraag bij de verslag werd gedaan op de Raad voor de Journalis- lokale televisie. Zowel de

Dorpsraad Ravenstein vergadert in Raadhuis RAVENSTEIN - De Dorpsraad Ravenstein houdt op dinsdag 12 maart een openbare vergadering in het Raadhuis aan de St. Luciastraat 2. Belangstellenden zijn van harte welkom, de vergadering begint om 20 uur. Er wordt onder meer gesproken over het verkeersplan Stadje, Voorontwerp bestemmingsplan ‘De Heus - 2013’, bestemmingsplan ’t Kolkske en bestemmingsplan Kom Ravenstein. De uitkomsten van de evaluatie van het verkeersplan Stadje worden toegelicht door Megaborn. Voorontwerp bestemmingsplan ‘De Heus - 2013’ betreft een integrale herziening voor het mengvoederbedrijf De Heus.

ondervragers als de getuigen werden met een naambordje in beeld gebracht. Er is dan ook geen enkele belemmering voor het noemen van namen van de getuigen in de krant. Die zijn genoegzaam bekend.” Geheugenverlies Het college vindt verder dat Arena er met haar berichtgeving op uit is om ‘ambtenaren doelbewust te beschadigen’. “Grote onzin”, meent Boutkan. “Wij zijn, net als veel Landerdse burgers, erg benieuwd naar wat er op het gemeentehuis nu écht gebeurd is rond de vergunningverlening aan de geitenstal ten tijde van de Q-koorts. Wanneer dan tijdens de enquête blijkt dat er belangrijke stukken zijn achtergehouden voor de commissie, er onder ede aantoonbaar wordt gelogen en de burgemeester plotseling lijdt aan een ernstige vorm van geheugenverlies, dan is het onze journalistieke plicht om hier kritisch over te schrijven.” Over het gebruik van de kop ‘Ambtenaar pleegt meineed’ in Arena van 1 februari kun je discussiëren, vindt Boutkan. “Wellicht zijn wij met die kwalificatie op de stoel van de rechter gaan zitten, maar het artikel is zeer genuanceerd. Feit blijft dat een getuige onder ede, tot

tweemaal toe aantoonbaar heeft gelogen tegen de enquêtecommissie. Dat is voor iedereen helder. De crux is of hij dit opzettelijk heeft gedaan. Wij achten dat aannemelijk, temeer omdat de bewuste getuige in zijn verklaring geen enkele ruimte voor twijfel liet. Bovendien is het hoogst ongeloofwaardig wanneer een gemeente, midden in de Q-koortscrisis geen enkel contact met de provincie zou hebben.” Mond snoeren Ondanks het feit dat het college persvrijheid een ‘grote verworvenheid van onze maatschappij’ noemt en een ‘zeer belangrijk onderdeel van onze democratie’, heeft zij de schijn tegen in het geschil met Arena. Sergio Boutkan: “Het college is duidelijk niet gediend van onwelgevallige berichtgeving en onze kritische benadering. B en W zet ons met het terugtrekken van de betaalde gemeentepagina’s onder zware financiële druk en probeert ons op die manier simpelweg de mond te snoeren. Een handelwijze die riekt naar censuur en niet valt te rijmen met de persvrijheid.”

Lees ook pagina 3: ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’

De brancheorganisatie van huis-aan-huisbladen heeft geen goed woord over voor het besluit van de gemeente Landerd om de gemeentelijke publicaties in Arena terug te trekken vanwege kritische berichtgeving. “Dit lijkt op een vorm van chantage. Anno 2013 is in sommige delen van Nederland de regentenmentaliteit nog springlevend. En zo lang dat duurt blijft er volop voer voor de lokale nieuwsbladen. Kritische lokale nieuwsbladen. Want die worden het best gelezen”, weet Van der Hoeven. “Wil je als gemeente serieus en optimaal communiceren met je inwoners, dan doe je dat via de krant die het best gelezen wordt. Doe je dat niet, maar ga je voor het minimumtarief, dan maak je als gemeente je eigen communicatiestrategie tot een lachertje. Daarmee lijk je namelijk het signaal af te geven: Wij willen helemaal niet met de burgers communiceren, maar ja, het moet nu eenmaal…” ‘Belangrijke plaats’ Een krant die niet kritisch is, vervult op het gebied van de lokale democratie geen enkele rol, meent de NNP-secretaris. “Zo’n krant zou net zo goed opgeheven kunnen worden. Gepassioneerde krantenmakers volgen alles wat zich afspeelt met argusogen. En dat betekent niet dat alles voortdurend kritisch beschouwd wordt. Integendeel. Pas als het echt fout gaat, dan gaan de lokale journalisten de barricades op om de lokale democratie veilig te stellen. Grote woorden? Het informeren over zaken die zich ‘om de hoek’ afspelen is altijd de kracht geweest van de lokale nieuwsmedia. En dat gebeurt met kennis van zaken, want het zijn de lokale journalisten en verslaggevers die midden in de plaatselijke samenleving staan en vanuit die positie van de hoed en de rand weten. Lokale nieuwsmedia nemen in het vaderlandse medialandschap dan ook een belangrijke plaats in.”

Kijk voor het laatste nieuws op

www.arenalokaal.nl www.schaijkeenwerelddorp.nl

www.arenalokaal.nl – jaargang 19 – week 10 – vrijdag 8 maart 2013


E-Bike opstapdag VRIJDAG 15 MAART VAN 11.00 TOT 16.00 UUR De elektrische fietsen van Sparta bieden puur fietsgenot. Voor iedereen heeft Sparta wel een passende fiets! Ervaar het tijdens een proefrit en vindt de elektrische Sparta die bij jou past!

‘gedegen specialistische kennis in combinatie met oprechte verbondenheid’

• ondernemingsrecht • arbeidsrecht • personen- en familierecht

(echtscheiding/alimentatie/mediation) • huurrecht • contracten / overeenkomstenrecht • insolventie (faillissements) recht • strafrecht • incasso • aansprakelijkheidsrecht • sociaal zekerheidsrecht

Schaijk Oss

TWEEWIELERBEDRIJF JAN APPELHOF Pastoor van Winkelstraat 110, 5374BL SCHAIJK

Europaplein 2 Raadhuislaan 4A

T 0486 - 46 84 40 T 0412 - 61 44 43

w w w . l m r a d v o c a t e n . n l

Flebologisch Centrum Grave

Snelle intake Vlotte afhandeling Nieuwste methoden Verzekerde zorg Kwaliteitskeurmerk ZKN Flebologisch Centrum Grave is een behandelcentrum voor flebologische afwijkingen waarvan spataderen het grootste deel vormen. Het is gelegen in het centrum van de historische stad Grave op het kruispunt van de regio’s Land van Maas en Waal, Oss en omgeving en Land van Cuijk. FCG heeft per 1 december 2010 het kwaliteitskeurmerk voor zelfstandige klinieken Nederland verkregen, zie website: www.zkn.nl Drs D.A. Groeneweg Dr. P.A.F.A. van Neer Klinkerstraat 8-10 5361 GW Grave Tel: 0486 - 42 00 96 info@spataderen-fcg.nl

2

Behandelmethodes VNUS closure fast Is de nieuwste methode voor het nagenoeg pijnloos verwijderen van spataderen. Bij deze techniek wordt de spatader, van binnen uit, door radio golven dicht gebrand en zal op den duur verdwijnen. Stoom ablatie (SVS) Bij deze allernieuwste techniek worden de spataderen van binnenuit dicht gebrand via een katheter die stoom wolkjes produceert. Door het opwarmen ‘verkleeft’ de spatader zodat deze door het lichaam wordt afgebroken. Deze behandeling vindt voorlopig plaats in het kader van wetenschappelijk onderzoek samen met de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Vloeistofsclerocompressietherapie Kleine en takkenbos-spataderen worden ingespoten met een vloeistof die ze van binnen uit dicht lijmt, waarna ze verschrompelen.

Flebectomie volgens Müller Zijtakspataderen en lokaties rond de knie en de voet kunnen worden verwijderd met de Müllertechniek. Echogeleide sclerocompressietherapie Bij deze behandeling worden de moeilijk toegankelijke spataderen die niet in aanmerking komen voor VNUS onder geleiding van Duplex met schuim ingespoten, waardoor ze verkleven en op den duur verdwijnen. Foamsclerocompressietherapie Voor de middelgrote spataderen die goed zichtbaar zijn, kan worden volstaan met het direct inspuiten van schuim, waarna ze verkleven en op den duur verdwijnen.

Bezoek de website voor meer informatie: www.spataderen-fcg.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 8 maart 2013


Beschouwing raadsenquête geitenstal

‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’

column Steun Arena! Beste lezers van Arena,

LANDERD - Verleden week zegde de gemeente per aangetekende brief het contract met Arena op. Het gemeentenieuws wordt vanaf 9 maart niet meer in ons blad geplaatst. De kopregel “Landerdse ambtenaar pleegt meineed bij raadsenquête” had Arena volgens de gemeente niet mogen gebruiken. Namen van ambtenaren mogen niet worden genoemd, en daarnaast mag Arena niet spreken van meineed. Immers, van meineed is alleen sprake als iemand opzettelijk niet de waarheid spreekt. Was het vergeetachtigheid van zowel de ambtenaar als de burgemeester, of werd er opzettelijk niet de waarheid verteld over de contacten tussen gemeente en provincie? Ter opfrissing van hun en uw geheugen zetten we de feiten even chronologisch op een rijtje.

W

ie bel je bij brand? Tijdens de eerste ondervragingsronde werd zowel aan burgemeester Doorn als aan ambtenaar Cranen de vraag gesteld: Hebt u contact gehad met de provincie? Mevrouw Doorn antwoordde: “Ik zou het niet weten.” Cranen zei: “Ik heb geen contact gehad.” Dat was merkwaardig. Uitvoerig had Doorn betoogd dat de gemeente niet beschikte over wettelijke instrumenten om een milieuvergunning te weigeren. Bij wie ga je dan te rade? De provincie toch? Dat is de eerst aangewezen instantie tot wie je je als lokale overheid richt als je er zelf niet uitkomt. Dat je met deze problematiek géén contact opneemt met de provincie is even ondenkbaar als je dat bij brand niet belt naar de brandweer. De raadscommissie vroeg verder niet door. Dit alles tot verbazing van een provincieambtenaar in Den Bosch die de verhoren met interesse volgde. Die wist zich de contacten met Landerd nog haarfijn te herinneren en belde naar Ron Lodewijks van het Brabants Dagblad. Provincie beschuldigt Landerd Diezelfde week openbaarde Ron Lodewijks dat er wel degelijk contact was geweest tussen de gemeente

colofon

Landerd en de provincie. En dat er dus blijkbaar informatie was achtergehouden voor de onderzoekscommissie. Het bleek te gaan om een drietal mails. De eerste mail komt van de provincie op 16 december 2009 en is gericht aan burgemeester Doorn. De mail begint met de zin: “U krijgt deze informatie naar aanleiding van een telefoongesprek dat u op 15 december heeft gevoerd met A. Reijnen van de provincie Noord-Brabant.” Even verderop in de brief schrijven provincieambtenaren Post en Scholtens dat ze gesproken hebben met de gemeenteambtenaar (Cranen) en dat ze uit zijn woorden opmaken dat de gemeente kennelijk economische belangen laat prevaleren boven volksgezondheid. “Uw ambtenaar heeft herhaald dat dat voor hem geen zwaarwegende zaak was en dat de economische belangen prevaleren.” Boze ambtenaar, boze burgemeester De beschuldiging dat Landerd economische belangen laat prevaleren, hakt er stevig in bij gemeenteambtenaar Cranen. Hij schrijft daarover op 18 december in een mail aan het college: “Ik word door Post onjuist geciteerd. Dit vind ik zeer kwalijk.” Na een verdere uitleg eindigt hij met: “Nogmaals: het woord econoArena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. De editie Grave verschijnt in Grave, Escharen, Gassel en Velp

Oplage: 10.000 + 5.500 www.arenalokaal.nl Eindredactie: Sergio Boutkan sergio@uitleg.nl of 06 466 25 651 Kopij: Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk 0486 463 112 of redactie@arenalokaal.nl Acquisitie: Rob Smorenberg: 06 506 17 426 of rob@uitleg.nl of Sander Scherer, 06 526 20 778 of sander@uitleg.nl Uitgever: Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk www.uitleg.nl Druk: Drukkerij Vorsselmans Zundert Verspreiding: Excellent, 073-5443030 Weekblad Arena is aangesloten bij: LokaalNieuwsnet en NNP

Elke week ontvangt u dit prachtblad. Helemaal voor niks. We moeten draaien op de advertenties. En die inkomsten lopen terug. Het weghalen door de gemeente van het gemeentenieuws maakt de zaak kritiek. We zien ons dan ook gedwongen om middels een kort geding te eisen dat de gemeente zich aan haar contract houdt. De gemeente schakelt op kosten van de gemeenschap een duur advocatenkantoor in. Arena moet het zelf ophoesten. We blijken een rechtsbijstandsverzekeraar te hebben van het type dat je een paraplu geeft als de zon schijnt en hem terug vraagt zodra het begint te regenen. Gelukkig voor ons woont er in Velp een advocaat die ons bij wil staan: Marijn Engelen. Zijn honorarium valt in de categorie ‘Liefdewerk oud papier’. Desondanks gaat zo’n kort geding veel geld kosten. Help ons. Niet alleen met woorden, maar ook met geld. Het mag een euro zijn of een tientje. Maar ook duizend euro of een ton. Daar doen wij niet moeilijk over. Wat krijgt u ervoor terug? Elke week een blad dat u bijpraat over de mooie dingen in onze gemeente en over de minder mooie. Volgende week dient het kort geding. De burgemeester roept waarschijnlijk weer de hulp in van God. Wij hebben gelukkig Engelen.

Theo van Duren Help Arena! Stort uw bijdrage op rekeningnummer 82.78.61.877 t.n.v. weekblad Arena. Onder vermelding van ‘Bestuurders mogen niet jokken’. Onder een andere vermelding mag ook.

Burgemeester Willy Doorn legt de eed af. mische belangen (of gelijke strekking) is niet door mij, en overigens ook niet door de heer Post zelf, uitgesproken tijdens het telefoongesprek.” Ook Doorn neemt het hoog op. In haar reactie richting college stelt ze voor om de zaak eerst even te laten bezinken alvorens te reageren. Op oudejaarsdag is de tijd rijp. Eerst mailen, dan oliebollen Terwijl in het hele land de champagne alvast wordt gekoeld en de vetpan wordt aangezet, schrijft Doorn een boze mail naar de provincie. “Betrokken ambtenaar wordt in de notitie door de heer Post onjuist geciteerd. Hij vindt dit zeer kwalijk en wenst dan ook een rectificatie in de vorm van een aangepaste notitie.” De mail eindigt met: “Omdat ik hecht aan een goede weergave van onze ambtelijke beoordeling, zie ik graag een in bovenstaand opzicht gerectificeerde notitie van u tegemoet. Ik hoop dat u deze vraag van mij ook begrijpt!” De reactie van Post komt twee weken later. Hij weigert te rectificeren. Tweede vragenronde: van Q-koorts naar Alzheimer De mails tonen onweerlegbaar aan dat zowel Doorn als Cranen contact hebben gehad met de provincie. Geen oppervlakkig contact bovendien, maar een heus conflict. Op de vraag waar-

om deze mails niet bij het dossier zaten zegt Doorn: “Heb ik niet aan gedacht.” Over haar contact met Reijnen zegt ze: “Ik weet tot op heden niet of ik zelf contact heb opgenomen.” En als gevraagd wordt of ze weet dat Cranen contact heeft gehad zegt ze: “Zou ik niet weten.” Cranen wordt wederom bijgestaan door een jurist. Je vraagt je af waarom, maar goed. Hij leest een verklaring voor waarin hij zegt naar eer en geweten te hebben geantwoord op basis van herinneringen van drie jaar geleden. En die bleken niet helemaal te kloppen. Geen leugen dus, maar een verkeerde herinnering. Wie hoort in de beklaagdenbank? Is het aannemelijk dat zowel Doorn als Cranen zich niets meer wisten te herinneren van het conflict met de provincie? Wij vinden van niet en hebben daar verslag van gedaan. Met als gevolg dat Arena wordt gestraft. Voor aanvang van de verhoren zwoer Doorn plechtig: “Ik beloof dat ik de waarheid zal spreken, en niets dan de waarheid. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.” Bij het spreken van de waarheid heeft burgemeester Doorn weinig hulp gehad. Wij hopen dat ze die ook niet krijgt bij haar poging om ons blad de nek om te draaien.

ingezonden Gemeente sloopt kritisch medium In 2007 won het Nieuwsblad Arena (huis-aan-huisblad voor Herpen, Ravenstein, Reek, Schaijk en Zeeland) de NNP-Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek. Sergio Boutkan en Arnold van der Heijden maakten een serie over stembusfraude in het district Compostella in het Brabantse Zeeland. De auteurs werden ook genomineerd voor De Tegel 2007. Organisator NNP stelde dat het stuk “getuigde van lef en kritische zin”, een “totale deconfiture van een raadslid” was het resultaat volgens de jury. De gemeente heeft teruggeslagen. Weekblad Arena is opnieuw in het nieuws vanwege haar kritische blik. Een artikel in het weekblad over een meineed plegende ambtenaar, die “heeft gelogen tijdens verhoor onder ede door een enquêtecommissie uit de gemeenteraad (…) op het hoogtepunt van de Q-koorts” was “de druppel” volgens de gemeentewoordvoerster (De Volkskrant). De gemeente Landerd heeft nu het contract met Arena over het plaatsen van gemeenteberichten opgezegd, een van de laatste daden van burgemeester Willy Doorn. Dit zou best eens een fatale klap voor het weekblad kunnen zijn. Maar erger is een gemeente die dit middel gebruikt om kritische media te muilkorven. Dr. Piet Bakker, Lector Massamedia en Digitalisering Hogeschool Utrecht Kijk voor meer ingezonden stukken op pagina 4.

Theo van Duren

Reageren? Mail dan naar

redactie@arenalokaal.nl www.arenalokaal.nl – vrijdag 8 maart 2013

Jochem de Wildstraat 7 5408 RT - Volkel 0413 273 073 - www.deijne.nl - info@deijne.nl 3


Breken met Arena zwaktebod Landerd mag zich gelukkig prijzen met een weekblad als de Arena. Het blad is journalistiek alles wat de gemeentepolitiek in Landerd niet is; kritisch, objectief en professioneel. Bij Arena werken echte journalisten en niet zoals bij De Omroeper een stel knippers en plakkers. Journalistiek is kritische vragen stellen, scherpe analyses maken en prikkelend aanzetten tot denken. De journalisten van de Arena hebben de raadsenquête naar de bouw van de Zeelandse geitenstal kritisch gevolgd. Ze wisten de vinger op de zere plek te leggen en stelden er wel prijs op dat de onderste steen boven kwam, omdat de inwoners van Landerd daar recht op hebben. Het zijn diezelfde inwoners die ziek zijn geworden van de Q-koorts. Kritiek en reflectie daar heeft het college van B&W in Landerd een b(r)oertje dood aan. Het is immers pijnlijk als je fouten moet toegeven. Toch dient de journalistiek de macht te controleren. Bij de lokale omroep snappen ze daar ook al niets van. Bij de bekendmaking van de voordracht voor de nieuwe burgemeester merkte de verslaggever van LanderdTV op dat het ze “gelukkig gelukt was de naam van deze kandidaat wel goed geheim te houden, dat lukt ze namelijk lang niet altijd”. Inderdaad kwamen er e-mails tussen de gemeente en de provincie naar buiten. En volgens mij dient een raadsenquête daar ook voor. De Arena concludeerde dat een ambtenaar de kastanjes voor het college (lees burgemeester Doorn) uit het vuur moest halen. Deze observatie is journalistiek. En daar kan het gemeentebestuur van Landerd niet tegen. De Arena weet dat ze het gelijk aan haar kant heeft en weigerde terecht om te rectificeren. Landerd had nog een andere troef; de gemeentepagina’s. Deze goudmijn voor een lokale krant verliest weekblad Arena aan de meebuigende concurrent De Omroeper. Ik vraag me trouwens af of dit volgens de mededingingsautoriteit wel mag, want deze partij participeert ook al in de gesubsidieerde lokale omroep. Die andere partij in Landerd waar geen enkele kritische noot gekraakt wordt. Ik als belastingbetaler in Landerd zou mijn centen het liefste goed besteed zien en vind dus dat de gemeentepagina’s bij weekblad Arena thuis horen. Enerzijds vanwege de wekelijkse frequentie en anderzijds omdat ik kritische journalistiek een warm hart toedraag. Een burgemeester zei me onlangs dat journalistiek en politiek niet zonder elkaar kunnen. In Landerd denken ze daar duidelijk heel anders over. Mijn hoop is gevestigd op de nieuwe burgemeester Marnix Bakermans. Jolwin Dobbelsteen, Zeeland

Onafhankelijke pers moet beschermd worden Schande! Geen overheid mag een advertentiecontract opschorten omdat de inhoud van de redactionele pagina’s als ‘onplezierig’ worden beschouwd. Onafhankelijke pers moet beschermd worden. Het geeft te denken dat een gemeentewoordvoerder onzin durft te verwoorden. Zo’n man of vrouw moet als vakman toch ook de bestuurders tegen zichzelf in bescherming nemen? Wiet ten Doeschate

Bedenkelijk middel Wat een ieder ook denkt van de uitlatingen van Arena is ieders recht. Ook burgemeester en wethouders hebben dat recht. Indien het college vindt dat Arena onjuist heeft gehandeld, zijn daar in deze rechtstaat voldoende middelen voor om dit eventueel, indien nodig, recht getrokken te krijgen. Maar nu gebruikmaken van een zeer bedenkelijk middel om het zwijgen er te doen opleggen, is een brug te ver. Natuurlijk begrijp ik dat het een magere vertoning was van de commissie aangaande het geitenverhaal. Wie is hier mee gebaat geweest? Niemand, helemaal niemand. Dat plotsklaps de geheugens niet meer werkten mag toch zeker als opvallend worden beschouwd. Voorstel: Laat B & W diens dreigement in de ijskast plaatsen en vooralsnog het contract met Arena laten voor wat het is. Laat Arena aangifte doen van de vermeende meineed. Dan kan de rechter bepalen hoe het zit en ik denk dat het ook zo hoort. B & W, haal de emotie er uit a.u.b. Dit in het belang van de inwoners. Een blad als Arena moeten wij in deze gemeente koesteren. Als u onrecht is aangedaan is de weg aangifte doen. Redactie van Arena, als u A zegt moet u ook B zeggen en dus ook aangifte doen of uw woorden intrekken. Probeer dus de zaak zuiver te houden. Wij leven in een rechtstaat waar wij trots op moeten zijn. Laat de rechter beslissen

4

of kom tot een mediation. Het is jammer dat wij onze nieuwe burgervader met dit optreden met een onnodig probleem opzadelen. Daarnaast denk ik dat dit ook niet het gepaste afscheid is van de huidige burgemeester. Dame en heren wethouders en raadsleden, er is misschien een mooie taak voor u weg- lijkt ook ernstiger dan die van de ambtenaar. Alleen al vanwege de machtsverhouding. gelegd. Blijf gezond en gebruik uw gezond verstand. Toch zegt de gemeente vanwege het noemen van de Anton Coolen, Schaijk naam van de ambtenaar het contract op. In de argumentatie wordt de vraag of er wel of niet onder ede is gelogen niet beantwoord. De burgemeester, die volgens het artikel ook onder ede zou hebben gelogen, blijft in het hele verhaal onzichtbaar. Dit is ronduit ongeloofwaardig. Met het opzeggen van het contract vanwege het minst interessante detail van het verhaal en het bewust onvermeld Beste Arena, complimenten voor de prima journalistiek. laten van de aantijging en de rol en positie van de burDe reactie van de burgemeester doet mij denken aan gemeester in deze, wekt de gemeente juist de indruk dat censuur zoals we die kennen uit het voormalige Oost- dit de werkelijke reden is om het contract op te zeggen. blok. Wat mogen we verwachten van de controlerende Daarmee haalt Doorn nog wel net voor haar aftreden op taak van de gemeenteraad in deze zaak? 1 april de landelijke pers. Maar of dat nu de reden was voor deze blunder, mogen we betwijfelen. Willie Brukx, Schaijk Arian Kuil

ingezonden

Censuur zoals in het voormalige Oostblok

Initiatief om Arena in stand te houden Het stoppen met de publicaties in Arena is een reactie in de lijn van de gemeente Landerd. Alles wat onwelgevallig is moet geëlimineerd worden en verdwijnen. Net als de stukken die gewoon in een dossier horen te zitten, maar wonderwel niet gearchiveerd zijn. Net als de herinneringen aan allerlei bezigheden met een belangrijk dossier. Kom op daar, (ex-)bestuurders en ambtenaren in Landerd. Speel niet langer die onschuldige, verongelijkte rol. Kom op daar, zogenaamde waarheidscommissie. Wat een ondervragingen. Degene die hier wat boven water had willen halen, had het gekregen, maar dan moet je wel de goede vragen stellen en even doordrukken natuurlijk! Maar ja, de goede verhoudingen hè? Volgende week zitten we weer met elkaar te vergaderen... Tja. Ik hoop een initiatief te mogen begroeten om de krant in stand te houden. Ik hoop ook dat ieder ander blad dat het verzoek krijgt de gemeentelijke pagina’s voortaan te publiceren, dit weigert. Een gehoorzaamheid eisende gemeente, die voor schut gaat omdat ze het over zichzelf hebben afgeroepen, het moet niet gekker worden!

Chantage Het afpakken van de gemeentepagina’s van Arena is volgens mij een vorm van chantage en niet te rijmen met de persvrijheid. Wim Zegers, Reek

Grondwet Marjolijn Bakker; u bent goed bezig. Opnieuw geeft u ferm aandacht aan het wanstaltige beleid der overheid, inzake volksgezondheid. Eerder werd me verteld dat hierover echter wel iets in de grondwet stond en ja hoor! Hoofdstuk 1, art. 20.1... de bestaanszekerheid der bevolking en spreiding der welvaart zijn onderwerp van zorg der overheid; art. 21... de zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid en verbetering van het leefmilieu; art. 22.1... de overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. Je kunt dit zelfs in andere talen vinden... behalve in het Landerds natuurlijk.

De gemeente Landerd jammert inzake de geitenaffaire: M.K., ambtenaar “We konden niet anders: we mochten die vergunning (Naam bekend bij de redactie) niet weigeren” en dergelijke termen. Is het niet zo dat uit krantenartikelen, reeds daarvoor, blijkt dat men zo’n medelijden had met die zieke geitjes en die arme fokkers, maar geen woord zei over de Q-patiënt? Landerd wist dus donders goed hoe erg het was met de geitenziekte. Wij lezen in ons papieren ochtendblad: Het Landerdse Of de bedoelde ambtenaar al dan niet gezegd heeft: “het college heeft bij het afsluiten van de overeenkomst over economisch belang prevaleerde”, is niet langer relevant, het wekelijks publiceren van de gemeentepagina’s in immers het is al jaren de teneur in de gemeente. En zo juni 2010 een clausule opgenomen, waarin staat dat komen we aan een belangrijk punt: de gemeente Lanweekblad Arena zich zou onthouden van belastende of derd heeft met deze geitenstallenaffaire het belang der tendentieuze informatie die de gemeente zou kunnen veefabrikant verheven BOVEN de grondwet. Anders: de schaden. bovenstaande artikelen der grondwet gelden voor iederDat kan dus niet Marnix, dus begin op 3 april maar eens een, behalve de gemeente Landerd, lees: doorgeefloket met de ramen open te zetten om die muffe bestuurscul- veefabrikant. tuur met een frisse bries te verdrijven. Nu heb ik een probleem. Ik heb maar 25 jaar op school Gekkermoethetnietworden.nl, Uden gezeten. Vooral de 6 jaren in de eerste klas waren mij zeer leerzaam, dus ik deed precies wat de meester er bij mij insloeg: als je goed wilt leren, moet je e i n d e l o o s herhalen. Dus: “elke Nederlander dient de wet te kennen”, schrijf dat nog eens 100 x, enz. Gelukkig maakt de Wat is er mis met het geheugen van sommige bestuur- gemeente mij er op attent, dat de meester vergeten is te ders? Je zou denken dat na de enorme blunder van de zeggen: “behalve Landerd” Utrechtse burgemeester Wolfsen, die in 2009 een com- Gemeente Landerd, u, die zich niet stoorde aan de grondplete oplage van ‘Ons Utrecht’ liet innemen vanwege een wet, zoals uit bovenstaande blijkt, maar die een hetze onwelgevallig artikel over onkostenvergoedingen, geen voert tegen een van Nederlands meest integere kranten, bestuurder meer de neiging zou krijgen om de pers te de Arena: ga in een stoffige hoek strafregels schrijven! ringeloren. Maar één kleine gemeente in het Zuid-Nederlandse Namens het comité: Ie Moet Zwieg’n Noord-Brabant lijkt hardnekkig weerstand te bieden teEn Joa Knikk’n, Jan Willems gen die logica. De gemeente Landerd heeft na een onwelgevallige publicatie in ‘de Arena’ bijna per direct het contract over de publicatie van de gemeentebekendmakingen opgezegd. De gemeente is boos omdat de Arena in een artikel over mogelijk liegen onder ede, de naam Ik heb op Radio 1 het item over de gemeente Landerd van een ambtenaar heeft gepubliceerd. Nu is het inder- en Arena gehoord. Dit riekt inderdaad naar pure chandaad van oudsher een goed gebruik ambtenaren niet tage van de gemeente Landerd. Arena, keep up the good met naam en toenaam op te voeren in redactionele stuk- work! ken. Daar is een logische verklaring voor. Ambtenaren Annemieke van der Aa, Heeswijk voeren uit wat bestuurders hen opdragen en zijn zelf niet persoonlijk verantwoordelijk. Ook in de Wet Openbaar Bestuur is gewaarborgd dat ‘persoonlijke beleidsopvatOok uw mening geven? tingen’ van ambtenaren niet onder de openbaarheid vallen. Voor de duidelijkheid: wel hun mening, maar niet hun naam. Mail dan naar Het is dan ook kortom niet handig van Arena die naam te noemen. De naam van burgemeester Willy Doorn volstaat in deze. De vermeende leugen van de burgemeester

Mooi maiden-klusje voor Marnix

Blunderen in Brabant

Keep up the good work!

redactie@arenalokaal.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 8 maart 2013


Johan Tielemans van restaurant Nieuw Schaijk

‘Daar was ik gewoon Johan’ MensenWerk

Het geluksgetal 8

SCHAIJK - Nog piepjong, maar al heel veel ondernomen. De levenslustige, enthousiaste Johan Tielemans (24) van café– restaurant–zaal Nieuw Schaijk is sinds 1 januari 2012 mede-eigenaar geworden van de eetgelegenheid van zijn ouders. “Ik heb heel veel geleerd van mijn stages in Dubai en Aruba. Hier krijg ik de kans om mijn eigen ideeen te ontwikkelen en toe te passen.”

Acht jaar oud, wilde ik als klein kind al naar China. Waarschijnlijk door het lekkere eten van de Chinees op de hoek, gefrunnik met stokjes en natuurlijk de gastvrijheid van de lokale Chinees. Dat zou China zijn, ‘het beloofde land’ met lekker eten, geen bestek en altijd een gastvrije lach. Twaalf jaar later zette ik eerste voet op Chinese bodem. Inderdaad het eten is heerlijk, ondanks dat het geen enkele overeenkomst heeft met de Nederlandse Chinees op de hoek. Met stokjes eten werd een behendigheid en de gastvrijheid was ‘oprecht’. Acht jaar oud en toen al interesse in het ‘beloofde land’. Het land dat mij heeft gegrepen en mijn toekomst en succes heeft bepaald. Die acht kan geen toeval zijn. Het blijkt een Chinees geluksgetal te zijn. De uitspraak van het getal acht in het Chinees klinkt als FA en betekent rijkdom en geluk.

J

ohan is geboren in Schaijk in de slaapkamer boven het restaurant. “Mijn ouders zijn in 1985 naar Nieuw Schaijk gekomen omdat mijn vader voor zichzelf wilde beginnen. Hij is kok van beroep.” Johan en zijn oudere zus Marga groeien daar op. “Op mijn zevende zijn we verhuisd naar een huis verderop, waar we meer vrijheid hadden.” Hij zit op D’n Omgang en bij DAW waar hij, nog steeds, keeper is. “Ik had altijd vriendjes ut het dorp, maar met mijn buurjongen trok ik ook veel op. Ik had niet altijd zin die rijksweg over te steken. Toen ik klein was, leek het centrum heel ver. Maar tegenwoordig wordt die afstand steeds kleiner. Ik ga nu lopend naar De Potter.” Wageningen Op het Hooghuislyceum in Oss doet Johan vmbokader. “Ik vond de middelbare school niet echt geweldig. De eerste twee jaar gingen we met zes jongens uit Schaijk. Toen stonden we sterk in de klas. Maar de laatste twee jaar koos ik als enige voor horeca. Ik wilde bakker worden, hoewel ik na twee weken stage bij Bakker Bongers daarop terugkwam. Ik ben tien keer te laat gekomen. Dat vroege opstaan is niets voor mij.” Vervolgens kiest Johan voor de vakschool in Wageningen. “Ik was 17 en ben meteen op kamers gegaan omdat de verbinding vanuit hier moeilijk is. Na de eerste week, kwam ik huilend thuis en zei dat ik nooit meer terug zou gaan. Na de tweede week riep ik dat ik niet meer naar huis wilde. Zoveel vrijheid. Ik heb alles geprobeerd van

Het is dus geen toeval dat China streeft naar acht procent economische groei per jaar en dat de opening van de Olympisch Spelen in Beijing op 8-8-2008 om acht uur ‘s avonds begon. Nummerplaten, telefoonnummers en appartementen met het getal acht erin worden in China voor absurde prijzen verkocht.

Johan Tielemans: “In Londen mocht ik snoepen van een wereld waar je normaal nooit in komt.” (foto: Landerd Fotografie) op kamers woonden, dus als er iets georganiseerd moest worden, was dat bij ons. Stonden we daar hamburgers te bakken voor iedereen.” Dubai Op kamers ontdekt Johan zijn eigen identiteit. “Hier was ik altijd Johan Tielemans. Iedereen kent je en er wordt over je gepraat. Vroeger ervoer ik dat als een last. Nu niet meer, omdat je zichtbaar moet blijven. Maar destijds was het een opluchting gewoon Johan te mogen zijn.” De studie verloopt naar wens. “Ik heb horeca, management ondernemen geleerd. Je leert alles op het gebied van etiquette, dranken, menu’s, wijnen, personeel en management. Wat ik niet leuk vond was het vak recht. Dat is alleen maar leren en nutteloos. Want mocht je ooit problemen hebben, schakel je toch een advocaat in.” Maar de beste ervaring doet Johan op tijdens zijn twee stages in het buitenland. “Ik ben eerst naar Dubai gegaan samen met Rick uit Reek. We hadden ons aangemeld, zomaar voor de grap. Pas toen we echt aangenomen

‘Ik wilde bakker worden, maar dat vroege opstaan is niets voor mij’ sporten, van uitgaan. Op woensdagochtend om 5 uur stond nog iedereen gezellig in de kroeg.” Johan woont in dezelfde flat als zijn vriend Wesley. “Wesley en ik komen uit hetzelfde soort nest. Zijn ouders zitten ook in de horeca. En we waren zowat de enigen die

nader bekeken

waren, ben ik op de kaart gaan kijken waar het eigenlijk lag.” Het wordt een superstage. “Ik werkte in een vijfsterrenhotel. De ene keer liep ik in stropdas en was ik, als Europese student, al manager. De keer daarop in kokskleding. Er waren elf verschillende

keukens. Van alles heb ik moeten klaarmaken. Dubai had veel moderne horeca. Alles was er nieuw vanwege de zakenlieden. Ik heb er ook de ramadan meegemaakt. Dat betekende twee buffetten elke dag erbij, ’s ochtends en ’s avonds.” Het is een bijzondere ervaring. “Aanvankelijk was het eng om te gaan omdat alles onbekend was. Achteraf fantastisch.” Aruba De tweede stage speelt zich af op Aruba, waar Johan tevens afstudeert. “Dit was een goed betaalde stage omdat ik ervoor gevraagd ben. Het was keihard werken, twaalf koks voor een drie- of viergangenmenu voor zeshonderd man. En hoe anders dan in Dubai. Daar kreeg je respect. Op Aruba werd ik als stagiair behandeld en moest ik me eerst zien te bewijzen. Als ontgroening moest ik mijn baas een biefstuk voorzetten die ik bewust verkeerd gebakken had. Mijn collega’s zeiden: als hij dronken is, gooit hij mis, als hij niet dronken is, gooit hij raak. Het is daar toch een hele andere wereld. Veel mensen komen van buitenaf.” Johan leert er ook hoe te feesten. “Elke avond was het werken tot 23 uur en daarna uitgaan, zelfs als je je had voorgenomen niet uit te gaan, ging je toch.” Holland Huis Eenmaal terug in Nederland besluit Johan de hoge hotelschool in Leeuwarden te doen. “Ik zat er weer met Wesley. We waren koning in het organiseren van studentenfeesten, maar de studie was te hoog gegre-

pen. Het was Engelstalig en op projectbasis. Dat lag me niet. Na een jaar ben ik gestopt.” Johan gaat werken bij de Driehoek in Vinkel. “In mijn studietijd had ik lang bij Herperduin gewerkt, waar ik veel geleerd heb. Na een jaar in Vinkel ben ik thuis begonnen. In oktober 2011 in loondienst, vanaf januari 2012 als mede-eigenaar. Maar tijdens de Olympische Spelen in London heb ik vier weken in de keuken van het Holland Heineken Huis gestaan. Dat was super. Ik mocht snoepen van een wereld waar je normaal nooit in komt: sporters als Pieter van den Hoogenband, zangers als Jan Smit, Guus Meeuwis. Geweldig!” Toekomst De komende jaren richt Johan zich op het bedrijf. “Ik wil moderniseren, zorgen dat we met de tijd mee gaan. In maart vernieuwen we het café. Alles in een nieuw jasje. Ik wil mijn eigen ideeën realiseren, zodat deze eetgelegenheid langzaam maar zeker ook een stukje van mij wordt, wel in overleg met mijn ouders natuurlijk. Hoewel ik behoorlijk eigenwijs kan zijn!” Daarnaast hoopt Johan in de toekomst op een gezinnetje met zijn vriendin Claudy (24), onderwijzeres in het basisonderwijs. “We kennen elkaar sinds ons veertiende. Na een paar jaar een knipperlichtrelatie te hebben gehad, heb ik haar vanuit Aruba in ZuidAfrika, waar ze stage liep, opgepikt. Sindsdien zijn we echt samen.”

Dit gegeven nam ik mee in de dagelijkse onderhandelingen. De order was zo goed als rond, maar enig discussiepunt was de prijs; veertig dollar en niet minder, aldus de fabrikant.Beste fabrikant, laten we het geluk opzoeken in plaats van het ongeluk (vier is een ongeluksgetal). Laten we er achtendertig dollar van maken. Het getal acht zal onze toekomst en ons succes bevorderen. Het akkoord werd snel gegeven en daarmee vijf procent voordeel dankzij het getal acht. Een magisch getal betekent veel goeds. De praktijk is het bewijs. Het blijkt echter dat je in China al één jaar bent bij de geboorte; in tegenstelling tot Europa waar een baby bij nul begint. Was ik dan negen jaar toen ik naar China wilde en dus zonder magisch geluk? Het is maar goed dat mijn interesse niet op mijn derde (dus vierde) is ontstaan… Ties Coolen

Ties Coolen is ondernemer en woonachtig in Shanghai en Schaijk. Zijn bedrijf Coolen China (en Quality Control China) richt zich op het inkoopproces en kwaliteitsinspecties in China voor westerse ondernemers in diverse sectoren. Iedere vier weken beschrijft Ties voor Arena wat hij de afgelopen tien jaar zakelijk en privé heeft meegemaakt in China.

Moesblad behaalt fraaie derde plaats bij Krantenwisseltrofee MOESLAND - De carnavalskrant van het Moesland behaalde op 2 maart in Drunen de derde plaats bij de uitreiking van de Krantenwisseltrofee, een ludieke wedstrijd waarin Brabantse carnavalsverenigingen met hun carnavalskrant meedingen naar de eerste plaats, een fraaie plaquette en ‘eeuwige roem’. In de categorie ‘buukske’, waarin achttien clubs mee deden, kende de vakjury de derde plaats toe aan het Moesblad. ‘Er is alles uit de kast gehaald om een mooie jubileumuitgave te maken die terug kijkt naar een lange tijd Moesland’, oordeelt de jury. Lovend was de jury over het jeugdgedeelte: ‘Kleurrijk en speels van opzet qua beeld en tekst’. Samenvattend: ‘Al met al meer een kijkboek dan een leesboek en misschien brengt dat carnaval ook het best in beeld’. Bij de publieksprijs, toegekend door de collega carnavalsverenigingen, werd beslag gelegd op de zevende plaats.

IBN Facilitair zoekt een:

SCHOONMAAKMEDEWERKER (M/V) IBN-Facilitair is voor een project in Schaijk op zoek naar een gemotiveerde schoonmaakmedewerker. Werktijden op maandag in overleg tussen 7.00 uur en 12.00 uur. Je wordt betaald volgens de CAO-RAS. Geïnteresseerd? Mail je sollicitatie met cv naar helsen@ibn.nl, t.a.v. mw. Henny vd Elsen, of neem contact op via tel. nr. 06 - 12 71 66 35. Je kunt natuurlijk ook eerst een kijkje nemen op onze website www.werkenbijibn.nl

Simone van de Wijdeven

www.arenalokaal.nl – vrijdag 8 maart 2013

5


agenda Elke dinsdag

Grootste favorieten, kleinste prijs.

Elke woensdag Elke donderdag Elke zaterdag Elke zondag Elke werkdag

Smitskoor - Repetitie, van 21 tot 22.15 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. De Vogelvriend, vanaf 20 uur in De Phoenix in Schaijk Kienen, vanaf 18 uur in partycentrum De Raaf in Schaijk Countrydansen, van 19 tot 22 uur in het Palazzo Theater in Grave Countrydansen, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Kienen t.b.v. OKSV, vanaf 19.30 uur in PetjesBar in Overlangel Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland Kienen t.b.v. De Vogelvriend, vanaf 20 uur in De Phoenix in Schaijk Kienen, vanaf 18 uur in partycentrum De Raaf in Schaijk KBO Schaijk - Biljarten, van 13 tot 17 uur in De Phoenix in Schaijk

MAART 1-31

Gratis keukenmini bij elke 15 euro.

Gewoon bij Albert Heijn Burg. Hoefnagelstraat 14 5374 GZ Schaijk T: 0486 464 046

Gespecialiseerd in alle voorkomende stukadoorswerkzaamheden zowel binnen als buiten, voor particulieren en bedrijven. Thuis op het gebied van buitengevelisolatie en renovatie. Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken www.heywin.nl

Heywin stukadoorsbedrijf BV Kleingaalseweg 6, Schaijk 0486-461571 • www.heywin.nl

Bezoek ook onze showroom Geopend maandag t/m vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur of op afspraak.

feesten & partijen • arrangementen • koffietafels • vergaderingen & congressen

KuCoRa - Expositie met werken van negen leden, tijdens kantooruren in zorgcentrum Maasland in Herpen 2-10 Tennisvereniging Esteren - Open Mix Toernooi op de tennisbanen in Escharen 8 Halfvastenfeesten, vanaf 19 uur op het evenemententerrein aan de ReeksewegMiddenpeelweg in Zeeland 8 Internationale Vrouwendagviering - Jos Thomasse met ‘Vorst aan Tafel’, vanaf 20 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) in gemeenschapshuis Vidi Reo in Ravenstein 8 Pink Lady Night - Disco voor de jeugd van 9 tot en met 14 jaar, van 19.30 tot 22 uur in de Esterade in Grave 8-9 Toneelvereniging ‘t Vlämke - Circus Bella, vanaf 20.15 uur in Onder d’n Plag in Demen 8-10 Onderling Kunstgenot - De miraculeuze come-back van Mea L. Loman, vanaf 20 uur in het Wapen van Reek 9 Halfvastenfeesten, vanaf 19 uur op het evenemententerrein aan de ReeksewegMiddenpeelweg in Zeeland 9 Inloopochtend, van 10 tot 12 uur op openbare basisschool ‘t Ravelijn in Ravenstein 9-10 Expositie met werken van leden van het Genootschap voor Beeldende Kunst Oss, van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein 10 MuziS - Daniel Kool en Ketevan Roinishvili, vanaf 12 uur in De Phoenix in Schaijk 10 Halfvastenfeesten, vanaf 11 uur op het evenemententerrein aan de ReeksewegMiddenpeelweg in Zeeland 10 Vrije markt, van 9.30 tot 16 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen 10 Dansmiddag met orkest Jersey, van 15 tot 19.30 uur bij Thekes in Herpen 10 Dansavond met orkest Twilight, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 10 The Jazz Beatlezz - concert, vanaf 14.30 uur in de NH Kerk in Ravenstein 10 Workshop - Schrijven tussen paarden, van 10 tot 16 uur aan Torenstraat 4 in Gassel 10 THOS Tennisvereniging - Meet & Greet TS Maximum, tennisclinic, van 11 tot 16 uur aan de Mgr. Borretweg in Grave 10-16 Collecte Reumafonds 11 De Moeslanden - Clubvergadering, vanaf 20.30 uur in restaurant Nieuw Schaijk in Schaijk 11 Feestelijke interactieve oprichting Verenigingskoepel Zeeland, vanaf 20 uur in gemeenschapshuis De Garf in Zeeland 12 Oud papier Schaijk Oost 12 Kijkochtend - School in bedrijf, van 9 tot 11 uur op ‘t Ravelijn in Ravenstein 12 Filmcafé Grave - The Sessions, vanaf 20.15 uur in het Palazzo Theater in Grave 13 Theaterspoor: De Toneelmakerij - Kiezel (vanaf 5 jaar), vanaf 14 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk 13 Filmcafé Grave - Brammetje Baas, vanaf 14.30 uur in het Palazzo Theater in Grave 13 Filmcafé Grave - The Sessions, vanaf 20.15 uur in het Palazzo Theater in Grave 13-22 Reekse Biljartkampioenschappen libre in het Wapen van Reek 16 Open Dag, van 11 tot 16 uur in ontmoetingscentrum Onder de Linde in Schaijk 16 Workshop - Shiitake, paddenstoelen enten, van 14 tot 17 uur bij Autarkia aan de Broksteeg 2a in Schaijk 16 Back to the Golden Years met The Shakin’ Arrows, vanaf 21 uur bij Thekes in Herpen 16 Voreo - Volleybaltoernooi voor bedrijven en recreanten, vanaf 19 uur in sporthal Den Hoge Graaf in Ravenstein 16-17 Expositie met werken van leden van het Genootschap voor Beeldende Kunst Oss, van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein 17 De Moeslanden - Tentoonstelling carnavalsfoto’s Hoffotograaf Jan van Ballegooij, vanaf 10 uur in De Gasterij in Schaijk 17 Dansmiddag met orkest Sunday, van 15 tot 19.30 uur bij Thekes in Herpen 17 Dansavond met orkest Sowieso, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar redactie@arenalokaal.nl Meer activiteiten in de agenda op www.arenalokaal.nl Kijk ook eens op www.dienblad.nl

A.J.M Verhoeven 0486 - 411 778 of 0486 - 412 950 06 - 53 788 013

6

Van Kesselplaats 2 5371 AX Ravenstein www.vidireo.nl

Wassen Drogen Koelen Vriezen

www.haku-witgoed.nl

Europaplein 9 • 5374 BM Schaijk • Tel. 0486-462182

www.arenalokaal.nl – vrijdag 8 maart 2013


Meer ruimte in de portemonnee

Starters Renteregeling Mooiland brengt eigen koophuis dichterbij REGIO - Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen in meer dan 140 gemeenten in heel Nederland. De woningstichting biedt een deel van haar huurwoningen te koop aan. “Met de verkoop stimuleren we de doorstroming op de huizenmarkt”, legt een woordvoerder van Mooiland uit. “Maar er zijn meer redenen. We willen meer variatie brengen in de huur- en koopwoningen in de wijk. Daarmee hopen we bij te dragen aan de ontwikkeling van de wijk.”

S

inds kort biedt Mooiland haar bestaande koopwoningen aan met de zogeheten Starters Renteregeling. Met deze regeling is het voor mensen met een modaal of lager inkomen makkelijker om een Mooiland-woning te financieren. Hierdoor komt een eigen woning een stapje dichterbij. Een eigen huis Een eigen huis, een plek onder de zon. Mooi, maar hoe betaal je dat? Door de strengere normen en regels is dat de laatste jaren niet bepaald gemakkelijker geworden. En al helemaal niet met een modaal inkomen of lager.

Om de stap naar een eerste ‘eigen huis’ kleiner te maken, heeft een aantal woningcorporaties samen met de consumentenorganisatie Vereniging Eigen Huis de Starters Renteregeling ontwikkeld. De Starters Renteregeling wordt aangeboden door Social Finance: hierin hebben de deelnemende woningcorporaties zich verenigd. Starters Renteregeling Met de Starters Renteregeling krijg je meer ruimte in de portemonnee, zo geeft Mooiland aan. “Het basisprincipe is eenvoudig: Mooiland betaalt via Social Finance twintig procent van de maandelijkse

ondernemend Netty Tielemans beste tapper

Team ‘t Oventje Zeeland wint Landerdse biertapwedstrijden LANDERD - Het team van café-zaal ‘t Oventje uit Zeeland heeft maandagavond in zaal Nieuw Schaijk de Landerdse Biertapwedstrijden gewonnen. Het team bestaat uit Dave de Louw, Tinus Verstraten en Jaap van Schijndel. Café D’n Brouwer uit Zeeland eindigde op de tweede plaats en Café Restaurant Nieuw Schaijk werd derde.

hypotheekrente, tien jaar lang. Dit zijn de voorschotten. Men mag deze, onder voorwaarden, overigens wél bijna helemaal aftrekken van het belastbaar inkomen. De maandelijkse hypotheeklasten zijn zo dus een stuk lager. Pas wanneer men de woning gaat verkopen, of na dertig jaar, betaalt men de voorgeschoten hypotheekrente terug. En alléén als het huis meer waard is geworden. Veilig dus.”

Komt de woning die u op het oog heeft met uw inkomen binnen handbereik met de Starters Renteregeling? Kijk op www.mooiland.nl om te zien wat uw leningcapaciteit is, of bereken daar zelf uw financieringscapaciteit met en zonder de Starters Renteregeling. De Starters Renteregeling is alleen af te sluiten met Nationale Hypotheek Garantie.

Ruimte voor Ruimte verkoopt royale kavels

‘Bouwen is nog nooit zo voordelig geweest’

Team ‘t Oventje. V.l.n.r.: Dave de Louw, Tinus Verstraten en Jaap van Schijndel. Het was maandag een spannende strijd, waaraan ook de teams van Shique de Luxe en De Potter uit Schaijk deelnamen. De avond bestond uit twee voorrondes, waarin elk teamlid twee glazen bier moest tappen. Deze werden beoordeeld op de criteria schoon glas, goedverzorgde tap, mooie schuimrand en helderheid. Maar ook de wijze waarop het bier werd geserveerd aan de jury woog mee.

REGIO - De verkoop van royale kavels door ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte loopt nog steeds voorspoedig. Unieke locaties en ruime kavels voor zelfbouw blijken gewild. De koper is daarbij aan zet wanneer het gaat om vrijstaand bouwen, meer dan 1.100 kopers hebben deze keuze dan ook al gemaakt. “Bouwen is nog nooit zo voordelig geweest”, zegt Huib Sinke, directeur van Ruimte voor Ruimte.

“Met name de locaties, de droom om een eigen woning te bouwen in combinatie met de scherpe prijzen hebben gezorgd dat er een fantastisch resultaat is neergezet”, gaat hij verder. “Ook de prettige samenwerking tussen makelaars, architecten, bouwers, gemeenten en onze organisatie heeft geleid tot dit mooie resultaat. We hebben op dit moment op 28 locaties kavels in de verkoop en zien ook nu weer veel belangstelling daar de prijs-/ kwaliteitsverhouding goed is.”

wij samen met de klant naar de juiste architect en bouwer. Kandidaten willen in deze tijd exact weten wat het bouwen van hun droomwoning kost.”

Valkhofscheweg Velp In Velp, aan de Valkhofscheweg, heeft Ruimte voor Ruimte nog diverse mogelijkheden om een droomwoning te bouwen. Geïnteresseerden kunnen terecht op www. ruimtevoorruimte.com. Ook kan men een uitgebreid informatiepakket doornemen bij Th. van Casteren MakeVeel voordelen laardij & Taxatieburo aan de Pastoor van Winkelstraat Nieuwbouw biedt natuurlijk veel voordelen voor kopers 39B in Schaijk, 0486-416082, www.vancasteren.nl. ten opzichte van bestaande bouw. Kopers kunnen exact Rechtstreeks bellen met Marij-Ellen Smits van Ruimte bouwen waar behoefte aan is. “De kosten voor het bou- voor Ruimte kan ook: 06-53191515. wen zijn op dit moment ongekend laag, hierdoor blijft de verkoop van onze kavels goed doorlopen”, vertelt Marij-Ellen Smits, commercieel manager van Ruimte voor Ruimte. Op dit moment kun je bouwen vanaf 300 tot 325 euro per kubieke meter. “Veel mensen zijn zich nog niet bewust van deze ongekend lage prijs”, vertelt MarijEllen. “Wij zien dat in deze markt er meer behoefte is aan woningen van 600 kuub, zodat je inclusief afwerking al een prachtige woning voor 200.000 euro kunt bouwen.” Begeleiding en advies Marij-Ellen Smits begeleidt en adviseert kandidaten over de verkoop van hun eigen woning samen met de lokale makelaar. “Tegen de juiste prijs/kwaliteit met een mooie presentatie van de woning worden er dan ook zeker woningen verkocht. Je woning onderscheidend presenteren trekt geïnteresseerden. Parallel kijken we naar het type woning dat iemand wenst te bouwen en zoeken

Netty Tielemans (midden) is de beste tapper van Landerd. Links Noortje van de Brand en rechts Frank van der Loop. Ook werd er dit jaar weer gestreden om de titel Beste tapper van Landerd. Deze eer viel te beurt aan Netty Tielemans van Nieuw Schaijk. Zij versloeg Frank van der Loop van Shique de Luxe en Noortje van de Brand van ‘t Oventje. Theo Potjes van De Potter en Dave de Louw van ‘t Oventje grepen net naast een podiumplek.

www.vanlaake-engelen.nl Wilhelminastraat 16 5451 AR Mill T: (0485) 45 41 50 laake@vanlaake-engelen.nl

Lievendael 4 5363 VG Velp (Grave) T: (0486) 85 40 00 engelen@vanlaake-engelen.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 8 maart 2013

7


HET IS WEER LENTE!

Gezondheidsvoeding aangepast op de behoefte van uw kat of hond!

www.gsbsierbestrating.nl

LAAT U INSPIREREN BIJ BEVERS STEENCENTRUM IN NISTELRODE OPENING NIEUWE SHOWTUIN MET DE NIEUWSTE TUINTRENDS 2013 ZATERDAG 9 MAART VAn 09:00 En 16:00 uuR ZOnDAG 10 MAART VAn 11:00 En 16:00 uuR nEEM uW TuInSCHETS MEE VOOR GRATIS ADVIES

BE V ERS S T E E NC E N T R U M BV

Om de voeding op een veilige manier te bewaren ontvangt u bij aankoop vanaf 1,5kg Royal Canin gezondheidsvoeding een gratis voerton.

Bossestraat 65 • 5374 HS Schaijk • Tel.: 0486 46 13 86

www.spanjersvoordierentuin.nl

Canadabaan 10 5388 RT nistelrode Tel: 0412-613320

SIERBESTRATInG • TuInTEGELS • MEGATEGELS nATuuRSTEEn • TuInVERLICHTInG • TuInHOuT TuInHuISJES • BLOKHuTTEn En MEER

royalcanin

.nl

Per direct te koop: Appartementen midden in het centrum van Schaijk - Woonoppervlakte ca. 80 m² - Oppervlakte balkon ca. 11 m² - Prijzen vanaf € 179.900,- v.o.n.

Verkoop en informatie Coolen Makelaardij & Taxaties Pastoor van Winkelstraat 20 0486-463144 www.coolen-mak.nl www.funda.nl Gering woningaanbod Landerd Helaas ligt de woningbouw in Landerd nagenoeg stil. Dit wordt met name veroorzaakt door de starre houding van de provincie Noord-Brabant inzake het aantal te bouwen woningen door de gemeente Landerd. Hierdoor is de gemeente Landerd genoodzaakt lopende ontwikkelingen stop te zetten en nieuwe initiatieven op de stapel te leggen.

terwijl die kosten bij een bestaande woning door de koper worden betaald (kosten koper). Voor de appartementen is een project-financieringskorting mogelijk. Ook kan een gemeentelijke starterslening tot de mogelijkheden behoren.

Flexibele indeling De appartementen zijn met grote zorg door ons Per direct toch mogelijkheden! ontworpen. Toch kan het zo zijn dat u de indeling of Gelukkig zijn er voor personen die toch snel een de gebruikte afwerking graag anders ziet. In samenappartement in het centrumgebied van Schaijk willen werking met onze ontwerpers kunnen uw wensen bemachtigen PER DIRECT mogelijkheden. Apparteworden geïntegreerd in het appartement. Of het nu menten die ook uitermate geschikt zijn voor senioren. gaat om een andere indeling of het aanbrengen van Gezien het zeer geringe woningaanbod in de kern extra lichtpunten, bijna alles is mogelijk. Ook kunnen van Schaijk de komende jaren, een uitgelezen kans! de appartementen casco worden opgeleverd. Voordelig wonen Het grote voordeel van een nieuwbouwwoning t.o.v. een bestaande woning is dat de energiekosten laag zijn omdat de woning ruim voldoet aan de laatste isolatienormen. Daarnaast worden de overdrachtskosten betaald door de verkoper (vrij op naam),

8

Interesse? Heeft u naar aanleiding van dit verhaal interesse of wilt u meer weten over de appartementen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Paul School van S2P bv, 0486-464722 of met Peter Coolen van Coolen Makelaardij & Taxaties, 0486- 463144.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 8 maart 2013

mogelijke indeling appartement HOOGSCHAIJKSESTRAAT 11a 5374 EC SCHAIJK 0486-464722


‘Impuls geven aan economisch klimaat’

Geslaagde ontbijtbijeenkomst ondernemersvereniging Graveon GRAVE - Zo’n vijftig leden van de Graafse ondernemersvereniging Graveon kwamen donderdag 28 februari in alle vroegte bijeen voor een ontbijtbijeenkomst in de onlangs geopende vestiging van de Hema in het Maasstadje. Een verslag.

Als de koffie, thee en sapjes op tafel staan heten José Joseph en Marion Peters van de ledenactiviteitencommissie van Graveon iedereen van harte welkom. Zij spreken hun dank uit voor de gasstvrijheid van Rolf Schouten van Hema Grave. Rolf biedt met een klein filmpje een spreekwoordelijk kijkje in de keuken van de Hema, maar de aanwezigen kunnen ook letterlijk een kijkje nemen. Steffie Schouten van den Bosch van Firmitas Bis BV geeft op haar beurt uitleg over de totstandkoming van het Hart van Grave. “We hebben goed gekeken naar de behoefte in Grave

Praktijk Dennis Willems in Velp

‘Ergotherapie van maatschappelijke meerwaarde’ VELP - Al enige jaren werkt Dennis Willems met veel plezier als ergotherapeut met volwassenen en ouderen. In 2012 is Dennis gestart met zijn eigen praktijk en verleent hij zijn diensten in de gemeenten Grave, Landerd en Uden. Een ergotherapeut komt met name bij de mensen thuis of op het werk. Dennis legt uit waarom.

D

onderdagmorgen 28 februari, zeven uur. Waar het leven normaal gesproken pas rustig op gang komt is het al een en al beweging bij de Hema. Ongeveer vijftig ondernemers komen samen om te ontbijten. Allemaal lid van Graveon. Hans van Duijvenvoorde van Bakkerij d’n Bekker is nog druk bezig met broodjes smeren. Bijna het hele assortiment van brood komt op tafel. Rijkelijk belegd met vlees en zoetbeleg van Het Blauwe Schaap. Een waar feestmaal.

ondernemend

Tijdens de ontbijtbijeenkomst van Graveon in de Hema in Grave vertelt Steffi Schouten gepassioneerd over de totstandkoming van het Hart van Grave. en hopen een flinke impuls te geven aan het economische klimaat in dit historische koopcentrum.” En Hans van Duijvenvoorde vertelt over zijn trots, de twee bakkerijen die hij samen met een compagnon bestiert; één in Haps en één in Grave. Jeroen Klinkhamer van Het Blauwe Schaap kijkt tevreden toe hoe iedereen van zijn delicatessen geniet. Om negen uur zijn de meeste ondernemers naar hun zaak en kijken José en Marion met een goed gevoel terug op deze geslaagde ochtend. “Als je de handen in elkaar steekt en samen de mouwen opstrookt, ook al zit het soms tegen, kun je uit elk dal (lees: recessie) klimmen. Nogmaals dank aan alle hulp die geboden is om van dit ontbijt een succes te maken.”

Onder de Linde

Open dag in Schaijks ontmoetingscentrum SCHAIJK - Sinds 15 augustus 2012 is Onder de Linde, het ontmoetingscentrum van de Zorgcoöperatie Schaijk een feit. Elke week is het ontmoetingscentrum open van dinsdag tot en met vrijdag en ook op zondag.

Vele inwoners van Schaijk weten het ontmoetingscentrum inmiddels te vinden, ruim zeventig bezoekers komen er wekelijks over de vloer. Voor iedereen die ook wel eens wil kennismaken met het ontmoetingscentrum houdt Zorgcoöperatie Schaijk een open dag. Belangstellenden zijn op zaterdag 16 maart van 11 tot 16 uur welkom. Ook kan men kennis maken met de andere diensten van de Zorgcoöperatie, zoals de boodschappenservice, de klussendienst en de vervoersdienst.

Specialist in elektrische fietsen

Populaire e-bike Sparta B1 verkrijgbaar bij Appelhof SCHAIJK - Uit cijfers van onderzoeksbureau GfK Intomart blijkt dat Sparta opnieuw het best verkochte elektrische fietsmerk is. Het bedrijf is, sinds zij in1998 met de Sparta Pharos de elektrische fiets op de Nederlandse markt introduceerde, onafgebroken marktleider. Jan Appelhof Tweewielers in Schaijk is dealer van de Sparta e-bikes.

De e-bike wordt steeds populairder. Sparta verwacht in de loop van dit jaar de mijlpaal van maar liefst 500.000 verkochte elektrische systemen te passeren. Bij Appelhof Tweewielers aan de Pastoor van Winkelstraat 110 in Schaijk staat een van de nieuwste paradepaardjes uit de Sparta e-bikecollectie te pronken, de Sparta B1. De Sparta B1 is een populaire elektrische fiets uitgevoerd met zeven Shimano Nexus-versnellingen. “Een comfortabele fiets die geschikt is voor in de stad, maar ook om heerlijke lange fietstochten mee te maken, dankzij de standaard hoge actieradius”, vertelt Jan Appelhof. “De zeer krachtige motor op de trapas biedt een natuurlijke ondersteuning en zorgt voor prettig rijgedrag dankzij de stabiele wegligging. De fiets heeft een LCD-display met bediening vanaf het stuur.” Derde generatie Jan en zijn vrouw Sissi vormen de derde generatie Appelhofs in de fietsenzaak. “Mijn opa heeft meer dan honderd jaar geleden, vanaf de huidige locatie, de eerste fiets van Schaijk geleverd. Die was voor de zoon van burgemeester Hoefnagel”, vertelt Jan, die de zaak 36 jaar geleden overnam van zijn vader.

Ergotherapie is bedoeld voor mensen die ten gevolge van een handicap, (chronische) ziekte of ouderdom belemmeringen ervaren in het dagelijks leven. Dit kunnen belemmeringen zijn in het uitvoeren van werk, maar ook thuis tijdens bijvoorbeeld de zelfverzorging, het huishouden of het uitvoeren van hobby’s. “Niet alleen door de fysieke of cognitieve beperking kan het zijn dat een activiteit niet meer naar wens kan worden uitgevoerd. Ook de activiteit zélf of de omgeving kan bepalend zijn voor het succesvol kunnen uitvoeren van een activiteit”, legt Dennis Willems uit. “Daarom is het voor mij als ergotherapeut van belang om de activiteiten waarin iemand beperkingen ervaart, te observeren en te oefenen op de plek waar deze worden uitgevoerd. En dat is dus meestal thuis of op het werk.” Door middel van ergotherapie kan iemand met een beperking soms weer (sneller) aan het werk, doet iemand minder een beroep op mensen om zich heen, wordt iemand méér sociaal actief of kan langer zelfstandig thuis blijven wonen. Willems: “Ergotherapie draagt dus bij aan de participatie in de maatschappij en heeft daarom een belangrijke maatschappelijke meerwaarde.” Dementie Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de inzet van ergotherapie bij mensen met dementie ervoor zorgt dat zij langer zelfstandig kunnen blijven functioneren. Ergotherapie Willems is gespecialiceerd in het behandelen van mensen met dementie. “Ergotherapie kan de inzet van thuiszorg verminderen en opname in een zorginstelling bij twintig procent van de cliënten voorkomen of uitstellen. Dit betekent een jaarlijkse besparing van tientallen miljoenen euro’s.” Zorg op maat Ergotherapie is zorg op maat, geeft Dennis aan. “Op basis van de mogelijkheden en eigen wensen en inbreng, stellen we samen met de cliënt een behandelplan op. Vaak wordt dit afgestemd met andere betrokken zorgverleners. De ergotherapeut behandelt, geeft training, begeleiding, advies en instructie. Maar als ergotherapeut kijk ik ook hoe de omgeving is ingericht en hoe de cliënt daarbinnen kan functioneren. Doel is de cliënt zodanig op weg te helpen, dat de meest normale alledaagse handelingen opnieuw of op een andere manier weer naar wens kunnen worden uitgevoerd.”

Appelhof Tweewielers is sinds jaar en dag een begrip in de wijde regio. Het bedrijf heeft een uitstekende reputatie opgebouwd door haar vakmanschap, persoonlijke service en ruime assortiment, waarin gerenommeerde merken als Sparta, Gazelle en Montego zijn vertegenwoordigd. De zaak is gespecialiseerd in elektrische fietsen.

Voor meer informatie over ergotherapie kan men contact opnemen met Dennis Willems (foto) via 06-10815186 of info@ ergotherapiewillems.nl.

Kijk voor meer informatie op www.appelhoftweewielers. nl of bel naar 0486-461392. Op 15 maart van 11 tot 16 uur is er bovendien een speciale e-bike opstapdag bij Appelhof.

Kijk voor meer informatie over de Zorgcoöperatie op www.zorgcooperatieschaijk.nl.

Startende ondernemer? Kijk op:

www.arenalokaal.nl – vrijdag 8 maart 2013

9


Bourgondisch Genieten Lunch - Diner - Feesten elke dag geopend vanaf 10 uur voor reserveringen 0486 415100 Kijk voor meer informatie op onze site Schaijkseweg 3a - Herpen 0486-415100

www.kriekeput.nl - kriekeput@herperduin.nl

Maasstraat • 5361 GG Grave • Tel. 0486 475618 www.maaspoort-grave.nl

Restaurant Herperduin Schaijkseweg 12a, 5373 KL Herpen T 0486-414182 www.restaurantherperduin.nl

Hamstraat 1 | 5361 HA Grave | T (0486) 43 26 52 | www.poortvancleve.nl Openingstijden: woensdag t/m maandag vanaf 11.30 uur. Dinsdag rustdag. ION-oplaadpunt | Airconditioning | Verwarmd terras.

De keuken is van 12 tot 21 uur geopend Eerste en tweede Paasdag

Uitgebreide Paasbrunch Graag reserveren: 0486-461294

Rijksweg 46 * Schaijk Telefoon 0486 - 461294

www.nieuwschaijk.nl

TIP:

Probeer onze

HAPPIEZ LOS vanaf €4,50 per Happie Lekker bij een borrel

Voor meer info WWW.3HEERE.NL Marktstraat 14 Ravenstein - T: 0486-411371 - www.keurvorst.nl

10

Grand Café 3 Heere • Pastoor van Winkelstraat 2 • Schaijk www.3heere.nl • T 0486-464681 • E info@3heere.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 8 maart 2013


eet smakelijk Herberg D’n Brouwer - Zeeland

Doe ook mee en maak kans op een waardecheque

Helma Manders uit Schaijk wint Arena VIP-diner REGIO - Helma Manders uit Schaijk is de gelukkige winnares van een volledig verzorgd Arena VIP-diner ter waarde van 100 euro. Zij is alweer de vierde deelnemer die met deze fraaie prijs aan de haal gaat sinds de start van de smakelijke lezersactie ‘Lekker uit eten in de regio!’ in december 2012. “Ik was eigenlijk alweer vergeten dat ik de flyer had ingevuld”, vertelt een enthousiaste Helma. “Maar des te leuker is nu de verrassing dat ik gewonnen heb.”

Taxi De winnaar ontvangt een speciale VIP-dinercheque ter waarde van 100 euro. De cheque kan in de drie weken na de overhandiging worden verzilverd bij een van de acht deelnemende restaurants. Om de avond extra feestelijk te maken

Stadsherberg De Keurvorst Ravenstein

Helma Manders uit Schaijk toont de Arena VIP-dinercheque.

heeft Arena tevens voor vervoer gezorgd. Taxi Grave haalt de winnaars van tevoren op en zet ze na afloop van het VIPdiner weer thuis af. Deelnemende restaurants De volgende acht restaurants nemen deel aan de actie ‘Lekker uit eten in de regio!’: * Herberg D’n Brouwer in Zeeland * Grandcafé 3 Heere in Schaijk * Restaurant Herperduin in Herpen * Stadsherberg de Keurvorst in Ravenstein * Restaurant De Kriekeput in Herpen * Eetcafé De Maaspoort in Grave * Restaurant Nieuw Schaijk in Schaijk * Eten & Drinken Poort van Cleve in Grave

Bedankt voor deze leuke verrassing

Arena, heel erg bedankt voor deze leuke verrassing. Groetjes familie Van de Wetering

Grandcafé 3 Heere in Schaijk is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een begrip als het gaat om eten en drinken. In het restaurant kunnen gasten à la carte eten of ‘werelds’ genieten van het nieuwe Happiez Enzoo-concept. Een ‘all you can eat’-formule waarbij je gerechten van alle continenten krijgt voorgeschoteld.

De keuken van Herperduin is internationaal georiënteerd, maar met respect voor de eigen smaken. Dineren op Herperduin is een ware food experience. De menu’s en gerechten prikkelen de vijf zintuigen. In het restaurant kunnen gasten genieten van een ongedwongen sfeer waar persoonlijke service voorop staat. De intieme atmosfeer en het romantische decor maken het landhuis tot een bijzondere dinerlocatie.

ingezonden Zondag 13 januari zijn mijn man en ik met onze kinderen en hun partners uit eten geweest om te vieren dat mijn man vijftig werd. We hebben toen de kaart ingevuld om mee te doen aan de Arena-actie. Nooit had ik gedacht dat we een paar weken later gebeld zouden worden dat we gewonnen hadden. Omdat we vaker bij Nieuw Schaijk gaan eten, was de keuze gemakkelijk voor ons. We wilden de avond nog eens over doen. Dit hebben we dan ook op zondag 17 februari gedaan. We hebben met zijn zessen volop genoten van het heerlijke eten en van de goede gastvrijheid van het personeel.

Grandcafé 3 Heere - Schaijk

Restaurant Herperduin - Herpen

In nauwe samenwerking met acht geselecteerde restaurants in Landerd, Grave, Herpen en Ravenstein geeft weekblad Arena iedere vier weken een volledig verzorgd VIP-diner ter waarde van 100 euro weg. Winnaars van de Lekker uit eten-actie worden desgewenst thuis opgehaald door Taxi Grave en een avond lang als een vorst behandeld en compleet in de watten gelegd in het restaurant van hun keuze. Na afloop van het diner brengt de taxi hen weer naar huis. Eenvoudig meedoen Meedoen aan de actie is heel eenvoudig. Ga lekker uit eten bij een van de acht deelnemende restaurants, vul na afloop de Arena VIP-dinerflyer in en lever deze samen met de rekening of kassabon in bij het betreffende restaurant. Via de restaurateurs komen de flyers terecht op het kantoor van Arena in Schaijk, waar iedere vier weken de winnaar van het VIP-diner wordt getrokken. Helma Manders uit Schaijk genoot op 2 februari met haar familie van een uitgebreid diner in restaurant De Kriekeput in Herpen. Na afloop vulde zij de VIP-dinerflyer in om mee te doen aan de smakelijke actie van weekblad Arena. “We komen wel eens vaker in De Kriekeput of bij restaurant Herperduin”, vertelt Helma. “Meestal ‘s middags, nadat we met de hond in de bossen hebben gewandeld.”

Herberg D’n Brouwer is gevestigd in een fraai monumentaal pand in hartje Zeeland. De inrichting van het café en restaurant van gastheer Rob Neijts is authentiek en warm, de sfeer ouderwets gezellig. Op de kaart prijkt een keur van bourgondische vlees- en visgerechten. ‘s Avonds is D’n Brouwer prachtig verlicht.

In het hart van het charmante vestingstadje Ravenstein ligt stadsherberg De Keurvorst. Het hotel-restaurant biedt het hele jaar door een aangename combinatie van historie, comfort en gastvrijheid. Gasten zijn iedere dag van de week welkom voor een heerlijke à la carte-maaltijd uit de uitstekende Europese keuken van De Keurvorst.

Restaurant De Kriekeput - Herpen Op de menukaart van restaurant-paviljoen De Kriekeput in Herpen staan tal van heerlijke vlees- en visgerechten, maar ook pannenkoeken. De eeterij van gastheer Bram van der Zanden is sfeervol ingericht en heeft een schitterend terras in een bosrijke omgeving waar je helemaal tot rust kunt komen. De specialiteiten op de kaart wisselen regelmatig.

Eetcafé De Maaspoort - Grave In het historische vestingstadje Grave ligt, op een steenworp afstand van de Maas, Eetcafé De Maaspoort. Gasten kunnen in de onlangs compleet vernieuwde horecazaak van George en Hilde van Kuppeveld terecht voor zowel de lunch als het diner. De Maaspoort serveert diverse vlees- en visgerechten en ademt nog de echte Brabantse gezelligheid.

Restaurant Nieuw Schaijk - Schaijk Restaurant Nieuw Schaijk heeft een goede keuken voor een betaalbare prijs. De familie Tielemans biedt haar gasten een uitgebreide menukaart vol specialiteiten van het huis. Daarnaast zijn er diverse steengrill-, gourmet- en wokarrangementen. Het restaurant ligt tegen het uitgestrekte natuurgebied De Maashorst aan. Nieuw Schaijk beschikt over een ruim terras en een sfeervolle serre.

Eten & Drinken De Poort van Cleve - Grave Eten & Drinken De Poort van Cleve is al sinds 1881 een begrip in Grave en omstreken. Het monumentale pand, midden in het historische centrum van het Maasstadje, is de perfecte locatie om sfeervol te tafelen. De basis van de keuken is internationaal. De gerechten worden bereid met verse, natuurlijke ingrediënten en er wordt volop gewerkt met producten uit de streek.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 8 maart 2013

11


GOEDKOOPSTE SimOnly abOnnEmTEn v.a.€ 1,00 P/m KPN - Hi - TelforT - Yes - T Mobile - VodafoNe - sizz - MTV - Tele 2 - beN - siMYo - siMPel - YoufoNe - HollaNdsNieuwe

YOuFONE BEST DEaLS 50 250 450 750 1500

kPN Netwerk minuten/sms minuten/sms minuten/sms minuten/sms min/sms/sms

€ 1,00 € 4,00 € 15,00 € 20,00 € 30,00

200 mB € 6,00 500 mB € 8,00 1000 mB € 10,00

SImYO SIm ONLY 100 200 300 500 XXL

kPN Netwerk min/sms min/sms min/sms min/sms 1250 min/sms

BEN SIm ONLY

€ 3,00 € 6,00 € 7,00 € 14,00 € 27,00

200 mB € 5,00 500 mB € 7,50 1000 mB € 10,00 1500 mB € 12,50

Onbeperkt internet € 15,00 Onbeperkt sms € 6,00

T mobile Netwerk 60 120 300 600

minuten/sms minuten/sms minuten/sms minuten/sms

200 mB 500 mB 1000 mB

€ 4,99 € 7,49 € 9,99

1000 SmS

€ 9,14

Ook in de winkel www.simonly.nl

€ 2,49 € 2,99 € 5,99 € 14,99

www.simonly.nl

SuPErSImONLY! 250 mINuTEN/SmS + 500 mB vaN € 24,95 vOOr SLEchTS 12,00 PEr maaND YOuFONE OP NETWErk vaN kPN, graTIS NummErBEhOuD. WWW.SImONLY.NL apple iPhone 4 8 gB - 500 minuten/sms - 500 mB per/mnd - wit en zwart

€ 29,-

apple iPhone 4 8 gB

apple iPhone 4S 16 gB - 500 min/sms - 500 mB internet

- 500 minuten/sms - 1000 mB per/mnd - wit en zwart

-

€ 149,

S! gratI

24 maanden per maand € 27,75 www.vtu.nl

24 maanden € 32,75 per maand www.vtu.nl

apple iPhone 4 8 gB

Samsung galaxy 24,50 advance

- 300 minuten - 100 sms - 500 mB per maand

eerste 6 maanden €

24 maanden per maand € 27,75 www.vtu.nl

Samsung galaxy ace

- 300 minuten - 100 sms - 500 mB internet

- 300 minuten - 100 sms - 500 mB per maand

S!

S! gratI

vaste prijs per maand € 33,00 www.vtu.nl

gratI

S! gratI

vaste prijs per maand € 21,00

24 maanden vaste prijs

Per maand € 23,00

www.vtu.nl

www.vtu.nl

BESTEL ONLINE OF kOm LaNgS IN DE WINkEL NIEUW! www.clickerd.nl voor het vergelijken van Sim Only en Smartphones met abonnement! VTU Telecom Boxmeer ma. t/m do. 10.00 - 17.30 uur vrij 10.00 - 21.00 uur za. 10.00 - 17.00 uur

VTU Telecom Vluchtoord Vluchtoord 10, Uden ma. 13.00 - 21.00 uur di. t/m vr. 10.00 - 21.00 uur za. 10.00 - 17.00 uur

Repair & Go Vluchtoord 10, Uden ma. en woe. tot 21.00 uur maandag vanaf 13.00 uur di. en vrij. 10.00 - 17.15 uur

www.vtu.nl • info@vtu.nl Drukfouten voorbehouden 2691699.indd 1

05-03-2013 10:45:45


OAD-busreis met World of Ajax Tour

Lezersactie ‘Met Arena naar de ArenA’

ondernemend Discus Spanjers Schaijk beste Royal Canin Shop-in-Shop

REGIO - ‘Met Arena naar de ArenA’, zo luidt de naam van de lezersactie die de krant organiseert in samenwerking met Oad Reizen in Zeeland. Fans van Ajax, maar natuurlijk ook alle andere belangstellenden, kunnen op zondag 28 april deelnemen aan een speciale dagtocht naar de Amsterdam ArenA met onder andere de ‘World of Ajax Tour’. Een van de deelnemers aan de busreis krijgt onderweg te horen dat hij of zij de kosten van de dagtocht terugkrijgt.

Het programma van de dagtocht naar de ArenA ziet er als volgt uit: • 10.30 uur: ontvangst bij Voetbalcafé Soccerworld in de Amsterdam ArenA met koffie en appelgebak. Voor de kinderen wordt een glas frisdrank geserveerd. • 11 uur: World of Ajax Tour onder leiding van een gids door het stadion. • 12.30 uur: einde rondleiding. • 13 uur: transfer met de bus naar centrum Amsterdam. • 13.30 uur: vrije tijd Amsterdam. • 18.30 uur: vertrek uit Amsterdam.

SCHAIJK - Discus Spanjers voor Dier en Tuin in Schaijk heeft in 2012 deelgenomen aan de Shop-inShop Challenge van Royal Canin Nederland en is de landelijke winnaar geworden.

De ‘challenge’ van Royal Canin is een landelijke actie, waarbij wordt gekeken naar de presentatie van de artikelen, de kennis die aanwezig is om de juiste adviezen te geven en de procentuele omzetgroei. Discus Spanjers voor Dier en Tuin in Schaijk heeft met deze prestatie een reischeque ter waarde van 2.500 euro gewonnen. De Shop-in-Shop bevat alle gezondheidsvoedingen voor honden en katten van het merk Royal Canin; van speciale voeding voor een Maine Coon-kat of een kitten tot speciale voeding voor een Duitse Herder of voor sporten werkhonden. Alles wordt in de zaak aan de Bossestraat 65 in een speciale opstelling gepresenteerd, waarbij de allernieuwste producten van Royal Canin extra aandacht krijgen. vanaf het water te kunnen bewonderen. Deelname aan de dagtocht ‘Met Arena naar de ArenA’ op zondag 28 april kost 42,50 per persoon. Dit is inclusief vervoer per luxe touringcar, twee kopjes koffie met appelgebak, de rondleiding ‘World of Ajax’ in de Amsterdam ArenA, vrij bezoek aan het centrum van Amsterdam en een kortingsvoucher voor een grachtenrondvaart. Meerprijs voor de Ajax Experience bedraagt 11 euro voor volwassenen en 6 euro voor kinderen van vijf tot en met twaalf jaar. Een van de deelnemers aan de busreis krijgt onderweg te horen dat hij of zij de kosten van de dagtocht terugkrijgt. Voor reserveren of meer info: www.oadbus.nl of 0486459999.

Diverse acties Om het winnen van de Royal Canin Challenge te vieren, houdt Discus Spanjers de hele maand maart diverse acties. Verder kunnen mensen tijdens de open zondag in Schaijk op 17 maart deelnemen aan een memoryspel, waarbij leuke prijzen te winnen zijn.

Ajax Experience De échte Ajax-liefhebbers kunnen vooraf tegen meerprijs Opstapplaatsen een ticket reserveren voor een bezoek aan de Ajax Expe- De opstapplaatsen voor de ArenA-dagtocht zijn: rience op het Rembrandtplein. De ‘voetbalvrouwen’ kun- • 8.15 uur: Zeeland, Garage Oad, Udenseweg 45 nen dan lekker gaan shoppen in de PC Hooftstraat in het • 8.30 uur: Grave, Lunettenplein centrum. Bij een bezoek aan Amsterdam mag een rond- • 8.40 uur: Reek, kerk vaart door de grachten eigenlijk niet ontbreken. Iedere • 8.50 uur: Schaijk, Europaplein dagtochtdeelnemer krijgt dan ook een kortingsvoucher • 9 uur: Ravenstein, Carpoolplaats A50 mee van de Blue Boat Company mee om de hoofdstad

Peter en Margreet Spanjers (midden) tonen de cheque.

Terrasoverkappingactie

Iets te melden? Laat het ons weten via

Verano en JVS Zonwering zetten prijswinnaars in het zonnetje

redactie@arenalokaal.nl

HERPEN - Lachende gezichten bij JVS Zonwering in Herpen. Op vrijdag 8 februari werden drie klanten van het bedrijf blij gemaakt met een geldbedrag van 500 euro. Eind vorig jaar deden zij allemaal mee aan de terrasoverkappingactie van Verano.

De prijswinnaars hebben gedurende de actieperiode allemaal een terrasoverkapping van het toonaangevende merk Verano gekocht bij een deelnemend verkooppunt. Ze stuurden de actievoucher op en maakten daarmee kans op 500 euro retour op het aankoopbedrag. Er kwamen veel inzendingen binnen, waaruit twintig winnaars zijn gekozen. Drie van de twintig winnaars hebben hun terrasoverkapping gekocht bij JVS Zonwering in Herpen. Op vrijdag 8 februari mochten de gelukkige winnaars het geldbedrag op komen halen bij de showroom van JVS Zonwering aan de Buitenstraat 4d. De familie Geboers uit Waalre, de familie Van Casteren uit Herpen en de familie Snijder van Wissenkerke uit Sambeek namen de waardebon en een bos bloemen in ontvangst. Zij gaan, zittend onder hun nieuwe terrasoverkapping, een mooie bestemming bedenken voor het geldbedrag. JVS Zonwering JVS Zonwering heeft een uitgebreid assortiment producten, waaronder rolluiken, raamdecoratie en zonwering. Het bedrijf verkoopt veel producten van Verano, een merk dat garant staat voor hoogwaardige kwaliteit, producten op maat en een concurrerende prijs. Tevens hebben ze bij JVS zonwering een zeer uitgebreid aanbod in het buitenleven. De showroom van JVS Zonwering is alleen geopend op afspraak. Voor meer informatie: www.jvszonwering.nl. Kijk voor de scherpste prijzen ook op de discountwebsites van JVS: www.rolluiken-discount, www.veranda-discount.nl en de allernieuwste website www.screen-discount.nl. Hierop worden alle zonweringsproducten voor een zeer scherpe prijs aangeboden.

Met de Starters Renteregeling komt een eigen koopwoning opeens veel dichterbij. Mooiland geeft u de sleutel tot het kopen van uw eerste huis. Interesse? www.startersrenteregeling.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 8 maart 2013

13


Voor het downloaden van brochures:

Valkhofscheweg in Velp

www.woonmakelaars.nl

wonen tussen parkbos en akkerland

Rogstraat 6, Grave, tel. 0486 420208 Vraagprijs e 232.500,- k.k.

Escharen - Graafschedijk 21A

TE KOOP

Riant appartement met twee terrassen (67 m2) op de begane grond van het appartementencomplex ‘Oeverkwartier’, met ruime, lichte woonkamer, open keuken, twee slaapkamers, moderne badkamer met ligbad, douche, wastafel en tweede toilet, aparte buitenberging aan het binnenterrein, levensloopbestendig en drempelvrij appartement met vrij uitzicht.

sfeerimpressie

te koop 4 riante bouwkavels

3-gangen paaslunch in de leurse hof eerste en tweede paasdag vanaf 12 uur

Velp behoort tot de gemeente Grave in het wens een woning bouwen in een stijl die past bij noordoosten van Brabant. De landelijke omge- de groene omgeving: de woningen hebben dan

15,95 per persoon, kinderen vanaf 4 tot 12 jaar 9,95 en kinderen tot 4 jaar gratis

ving wordt er vooral bepaald door het landgoed ook een traditionele en landelijke uitstraling. ‘De Binckhof’. Hierop ligt een voormalig klooster Kijk voor meer informatie over de kavels op met een prachtig parkbos, aangelegd in Engelse www.ruimtevoorruimte.com/velp

graag reserveren: 024-6422241 of mail naar info@leursehof.nl Kijk voor het menu en de openingstijden op onze website:

www.LeuRseHof.nL

en

neem

landschapsstijl. De vier riante Ruimte voor Ruim- contact op met de makelaar. te kavels liggen tegenover dit parkbos aan de overzijde van de provinciale weg. De kavels vari- Th. v. Casteren Makelaardij en Taxatieburo eren in grootte van circa 2250 m2 tot 2950 m2 Pastoor v. Winkelstraat 39b, 5374 BG Schaijk en in prijs van e 345.000,- tot e 360.000,- (vrij T 0486-41 60 82 op naam). Op deze kavels kunt u naar eigen makelaardij@vancasteren.nl

www.ruimtevoorruimte.com

Restaurant De Leurse Hof Leurseweg 4 6615 AJ Leur Telefoon: 024-6422241

ruime bouwkavels in landelijk Brabant

Palmstraat 31 q Oss q 0412-651529

Ruime keuze woonprogramma's, tafels, bankstellen, eetkamerstoelen, verlichting en woonaccessoires Tevens elke zaterdag op de Vrije Markt Cuijk!

14

advertentie_weekbladArena2.indd 1

www.arenalokaal.nl – vrijdag 8 maart 2013

07-02-13 22:44


Expositie in Velps kerkje

Kunst zonder Kapsones VELP - Tussen de gemeenten Grave en Landerd staat in de lommerrijke omgeving van Oud-Velp aan de Pastoor Loefsweg 1 al sinds de twaalfde eeuw een kerkje in Romaanse stijl. Tot 1937 was het bij de Velpse parochianen nog in gebruik als het Vincentius-kerkje. Het raakte in verval en na een grondige restauratie is het sinds 1977 in beheer van Stichting Kunst in het Kerkje. Doel: ‘De plaatselijke bevolking in contact brengen met historische en hedendaagse kunstuitingen’.

D

e prachtige ligging van het kunstkerkje maakt deze plaats bij uitstek geschikt als pleisterplaats voor wandelaars en fietsers. Maar een bezoek aan dit kerkje als doel op zich is gezien het geboden programma door het jaar heen zeker de moeite waard. Afgelopen weekend en de komende twee weekeinden exposeren drie kunstenaars er hun werken. Een drieluik van uiteenlopende kunstvormen.

Bibliotheken Landerd starten met Voorleesplein LANDERD - De jeugdafdelingen van de bibliotheken in Landerd starten met een ‘Voorleesplein’. Dit plein wordt een vaste plek in de bibliotheek waar het hele jaar door voorleesboeken te vinden zijn, voor verschillende leeftijdsgroepen. 2013 is uitgeroepen tot het Jaar van het Voorlezen, omdat allerlei landelijke (voorleesinitiatieven) dit jaar jubileum vieren. Zo bestaat Stichting Lezen dit jaar 25 jaar, De Nationale Voorleeswedstrijd 20 jaar, BoekStart (voor baby’s) vijf jaar en was er in januari de tiende editie van De Nationale Voorleesdagen.

Kunstenaars Gijs van Lanen, Petra Langenkamp en Jan van Oort.

fereert naar een schilderij met een beeltenis waarin twee heldere ogen in een mooi decor domineren. “Ik was hier niet tevreden over en begon lagen te verwijderen zodat eerder aangebrachte lagen weer naar voren kwamen. Het resultaat verraste mij. Wanneer je niet bewust naar een resultaat werkt, ontstaat kunst uit het niets.” Petra is de bescheidenheid zelve: “Ik heb niet veel nodig. Ik ga met de honden op pad ‘Meerdere werken’ en schilder thuis, zonder Bij binnenkomst ontstaat atelier, in alle rust en in vanzelf een lentegevoel. mijn dagelijkse kleding.” Een vijftal grote werken van schilderes Petra Lan- Figurant genkamp tekenen met Haar partner Jan van Oort heldere kleuren mooie is de tweede exposant in contrasten met het witte ‘t Kerkje. Op de kleuterinterieur van het kerkje. school begon bij Jan de Deze Overloonse volgde in liefde voor tekenen. Hoewel Arnhem de kunstopleiding hij liever naar de kunstacamet de intentie om teken- demie was gegaan, werd les te gaan geven. Maar ze het universiteit Delft. Hier vond zichzelf niet ad rem studeerde hij af als archigenoeg om voor de klas te tectonisch ontwerper. Door staan en sloeg de weg in gebrek aan werkgelegenvan grafisch ontwerpster. heid in Nederland verhuisVanwege haar passie voor de Jan naar Curaçao waar honden startte Petra een hij villa’s naar eigen onthondenuitlaatservice en werp realiseerde. Bij terugvolgt nu een opleiding ge- komst in Nederland voelde dragstherapie voor honden. hij zich door de WelstandMaar er is ook tijd om te regels beperkt in zijn ontschilderen. In haar ab- werpen en begon hij met stracte en realistische abstract schilderen. Enwerken is die passie voor kele kleine werken van zijn honden herkenbaar. Petra: hand hangen nu ook in het “Meestal schilder ik tegelijk kerkje, maar zijn niet het meerdere werken. Ik heb doel waar hij de aandacht dan nog geen idee maar ze in deze expositie op wil vesontstaan vanzelf wanneer tigen. ik lagen toevoeg.” Petra re- Jan ontwikkelde een nieu-

Corrie Reijs exposeert in bibliotheek Schaijk SCHAIJK - In de bibliotheek van Schaijk is tot en met eind juni een expositie te zien van schilderijen van de Schaijkse Corrij Reijs. Reijs tekende al jaren op losse blaadjes en randjes. Toen ze vijftig jaar was besloot ze te beginnen met schilderlessen bij de Schaijkse Amateur Schilders, waar ze les kreeg van Ruth van de Pol. Ze kreeg daar zoveel plezier in dat ze zich jaren later aanmeldde voor een cursus tekenen aan de Academie voor Schone Kunsten in Arendonk. Daar deed ze ook nog de cursus schilderen. Momenteel is ze bezig met de specialisatiegraad in Arendonk. Corrie werkt momenteel meestal met olieverf en maakt bij voorkeur landschappen maar soms ook wel fantasiewerken of abstract. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Een schilderij van Corrie Reijs.

kort nieuws

we kunstvorm -ARTecturedie gebruik maakt van digitale technieken. Hij voegt in foto’s van stadsgezichten of landschappen zijn eigen architectuur toe. “Alles is mogelijk”, stelt Jan “Mensen denken bij digitale foto’s in relatief lage resoluties. Ik werk met zeer hoge resoluties, zoals met de panoramaopname van de Grand Canyon.” Binnen deze resolutie construeerde Jan met uiterste precisie en oog voor detail naar eigen ontwerp een futuristisch glazen bouwwerk tegen een rotswand. Alles klopt; schaduwen, constructies die in de wand verdwijnen, halfdoorlatend glas. Je wordt als het ware aangetrokken om in deze uitkijkpost plaats te nemen. Dat is volgens Jan ook de clue van deze kunstvorm: “Geheel naar wens kan ik de opdrachtgever staande of in een zetel daar digitaal in verwerken. Het landschap is daarmee van hem.” Stalen oorprothese De derde exposant, Gijs van Lanen, zorgt ervoor dat u na uw bezoek aan deze expositie nooit meer achteloos naar een boomstronk zult kijken. Deze 62-jarige oud-leraar aardrijkskunde en economie was altijd al met zijn handen bezig. Het kunstzinnige element zit, gezien de achtergrond van zijn broers en zus, kennelijk in de genen. Bij Gijs begon het met sculpturen uit gasbeton. In de Pre Vut kan hij zich nu met hart en ziel overgeven aan vormgeving van wat de natuur prijsgeeft aan grillige wor-

telvormen. Je zou het bodemschatten kunnen noemen. Gijs: “Het begint met een kleine wortelstronk die langs een bospad omhoog steekt. Na wat wrikken komt er vaak een prachtige maar vooral onverwachte vorm tevoorschijn.” Het zijn niet alleen deze vondsten, maar het kunnen ook takken of andere stukken aangetast hout zijn. Gijs vervolgt: “Soms zet ik het object naast de televisie en kijk ik er de hele avond naar. Plotseling heb ik een helder beeld of zie een herkenbare vorm. Details werk ik dan wat bij.” Samen met kunstsmid Juul Baltussen maakt Gijs het kunstwerk compleet. Een sokkel of een stalen ‘prothese’ van een oor die nét het verschil maakt in het eindproduct. De overgang tussen de uiteenlopende natuurlijke eigenschappen van het harde metaal en het zachte hout verloopt harmonieus en leidt tot fantasierijke figuren. Drieluik Het drieluik van deze uiteenlopende kunstvormen maakt de expositie buitengewoon interessant. Het eerste weekend was daarom al een succes, het gastenboek spreekt boekdelen. Belangstellenden kunnen op zaterdag 9, zondag 10 zaterdag 16 en zondag 17 maart nog terecht. Telkens van 11 tot 17 uur. De toegang is gratis. Op www. kunstinhetkerkje.nl is het mogelijk de werken van de kunstenaars nader te bekijken. Wim Erinkveld

Het voorleesplein opent met prachtige sprookjesboeken voor jong en oud. In maart en april maken de bibliotheken er plaats voor het Voorleesprogramma voor peuters en kleuters. Het Voorleesplein blijft zijn vaste plekje in de bibliotheken Schaijk en Zeeland houden. Bibliotheek Zeeland start in april met voorlezen voor peuters en kleuters, elke tweede woensdag van de maand. (uitgezonderd juli en augustus). Start is op woensdag 10 april van 15 tot 15.30 uur, toegang is gratis. Paasknutselen In de bibliotheek in Zeeland is er op 27 maart een paasknutselmiddag. Dan kunnen kinderen allerlei dingen knutselen die te maken hebben met Pasen, maar ook kleurplaten kleuren. De bibliotheek zorgt voor de benodigde materialen. Tijden: 13.30 tot 14.30 uur: groep 1 tot en met 4; 15 tot 16 uur: groep 5 tot en met 8. Toegang is gratis. Opgeven kan in de bibliotheek of via www.nobb.nl.

Huisselings Koor verzorgt Passieconcert in Lambertuskerk HUISSELING - Het Huisselings Koor verzorgt op vrijdag 29 maart een Passieconcert in de Lambertuskerk in Huisseling. Het orgel wordt bespeeld door Mark Kuijpers en daarnaast verlenen vier koperblazers hun medewerking. De algemene muzikale leiding is in handen van Marijn Kapteijns. Belangstellenden zijn van harte welkom. Het concert begint om 20.30 uur en duurt ongeveer een uur. De toegang is gratis. Het publiek wordt muzikaal meegenomen langs belangrijke gebeurtenissen van de lijdensweek. De ‘Entrata Della Regina’ van Jurriaan Andriessen, voor koperblazers (in 1980 speciaal gecomponeerd voor en gespeeld bij de inhuldiging van koningin Beatrix) en het Hosanna van Tomas da Victoria verwijzen naar de gebeurtenissen op Palmzondag. Het innemende ‘The Agony’ uit The Crucifixion van John Stainer bezingt Jesus’ doodsangst in de hof van Gethsemane: ‘Could you not watch with me one brief hour?’. Het mooie Ave Verum van William Byrd en Edward Elgar vragen aandacht voor Jesus’ sterven aan het kruis. Tot slot is er The Funeral Music van Henry Purcell voor koor, orgel en koperblazers. Dit stuk refereert aan Jesus’ graflegging maar confronteert de mens ook met zijn eigen sterfelijkheid.

KVO Schaijk houdt workshop Italiaanse hapjes in Ravenstein SCHAIJK/RAVENSTEIN - De Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO) afdeling Schaijk nodigt haar leden uit om op dinsdag 9 april deel te nemen aan een workshop Italiaanse hapjes. De workshop wordt verzorgd bij Donato’s in Ravenstein, een Italiaanse groente-, fruit- en delicatessenzaak aan de Nieuwstraat. Onder het genot van een drankje maken en proeven de dames lekkere Italiaanse hapjes en tapas. Deelname kost 10 euro per persoon, opgeven kan tot 29 maart bij Ria Gruijtrooij van KVO Schaijk.

Limerick Een oud vrouwtje die de seks nog beminde, probeerde haar man op te winden, Hij wilde het best, maar zei op het lest, ‘het spijt me, ik kan hem niet vinden’. Riet Derks

www.arenalokaal.nl – vrijdag 8 maart 2013

15


Al 40 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

www.teunarts.nl Voor bijzet fauteuils, complete hoekopstellingen en zelfs HomeCinema-sets bent u bij Teun Arts aan het juiste adres. Meer dan 300 modellen relaxfauteuils.

Modern, klassiek, handmatige verstelling of d.m.v. 6 motoren.. Wat voor type relaxfauteuil u ook zoekt,.. Al 40 jaar staat Teun Arts voor het nieuwste en het beste op het gebied van zitcomfort. U bent van harte welkom in onze showroom.

Met meer dan 90 modellen relaxfauteuils met sta- op hulp vindt u bij Teun Arts het grootste aanbod sta- op fauteuils van Nederland.

Sta- op fauteuils op draaivoet Uniek bij Teun Arts!

Assortiment

Sta- op fauteuil Willem Uit voorraad vanaf € 1195,-

Sta- op fauteuil Petunia Uit voorraad vanaf € 895,-

Sta- op fauteuil Melissa In stof al vanaf € 1135,-

Inruil

Levertijd

Bezorging

Sta- op fauteuil Oreo In leder al vanaf € 1445,-

Garantie

Mogelijkheden

Sta- op fauteuil Clint Uit voorraad vanaf € 1495,-

Advies

in onze 2000m² showroom

Nu tot wel

Onze meubelen zijn veelal

Gratis levering

Enkel West Europees

Naar wens aanpassingen

Door 40 jaar ervaring

vindt u de grootste collectie

€ 300,- retour voor

uit vooraad leverbaar

door heel

topfabrikaat met minimaal

mogelijk in onze

met zitmeubelen krijgt u

relaxfauteuils van Nederland

uw oude meubel*

dus binnen 1 week

Nederland

5 jaar fabrieksgarantie

stoffeerderijafdeling

bij ons het beste advies

Onze openingstijden: Di, Wo & Do 10:00 - 18:00, Vrijdag 10:00 - 21:00, Zaterdag 10:00 - 17:00

tel.: 0485 - 45 29 86

www.teunarts.nl

info@teunarts.nl

Vanuit Nijmegen & Venlo neemt u op de A73 afslag Haps, vervolgens Haps doorrijden. In St.Hubert op de rotonde linksaf richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts. * nvt op aktiemodellen, niet icm overige akties & aanbiedingen


kerkinformatie Parochie St. Lucia Ravenstein Zaterdag 9 maart Geen diensten Zondag 10 maart Demen - 9.30 uur Gebedsdienst - GK Intenties: Bert van Leur en overleden ouders en familie; Johannes van Thiel en Huberdina v.d. Berg Zondag 10 maart Ravenstein - 11 uur Eucharistieviering - GK Intenties: Marietje van Rooy - Brands; Overleden familie Maassen Vermeulen; Bert Schamp; Jeanne Broeren - Desitter Zaterdag 16 maart Demen - 19 uur Eucharistieviering - GK Intenties: Overleden familie van Oosteren

- Gijsbers; Annie van Wijchen - v.d. Heuvel en Nellie van Wijchen - van Haren; Petronella Cosijn de Goeij; Yvonne Cosijn Zondag 17 maart Huisseling - 9.30 uur Eucharistieviering - GREG Zondag 17 maart Ravenstein - 11 uur Eucharistieviering Cordaad Intenties: Frans de Looijer; Overleden ouders Theo en Annie Schaars v.d. Broek; Tien Hendriks en overleden familie Hendriks - van Gent; Vader en Moeder van Oosteren en kleinzoon Mark; Jeanne Broeren Desitter; Richard Maassen en Truus Maassen - van Dartel

St. Victor Neerloon St. Antonius Abt Overlangel Zondag 10 maart Misintenties: Joseph Arts; Overlangel - 10.30 uur Missiezusters van de H. Volkszang, 4e zondag van de Geest en overl. familie 40-dagentijd Eucharistieviering

H. Jacobus de Meerdere Zeeland Vaste kerkdiensten zondag 9.30 uur en dinsdag om 19 met voorafgaand (vanaf 18.30 uur) rozenkransgebed.

Zondag 10 maart 5e Zondag v.d. 40 dagentijd Zeeland - 9.30 uur H. Mis Intenties: Jaargetijde Catharina Vissers - van Bakel; Christ Opsteeg; Jaargetijde Albert van den Akker en overleden ouders Hendrikus van den Akker en Gijsberdiena van Walbeek; Piet van der Wijst en overleden familie van der Wijst - Dekkers; Nol en Sien Pluk - van der Ven, zoon Jan en kleinzoon Johan; Overleden ouders Cornelissen - Berends en Dirk van de Wetering; Overleden ouders van Ganzewinkel en zoon Henk en verdere familie; Jaargetijde Jan van Dijk en overleden familie van Dijk

- Raaymakers; Overleden ouders Bongers - van Helvoort Dinsdag 12 maart Zeeland - 18.30 uur Rozenkransgebed Dinsdag 12 maart Zeeland - 19 uur H. Mis voor het Welzijn van de Parochie Zondag 17 maart 5e Zondag veertigdagentijd Zeeland - 9.30 uur H. Mis Intenties: Marie Verstraten - v.d. Laar; Overleden Ouders Frans en Martiena v.d. Elzen - de Klijn en overleden familie; Harrie Zegers en verj. Marie Zegers - van Summeren; Jan en Marie van Dongen - Derks en Hub Clephas; Johan en Henrica v.d. Laar - Meijers en overleden familie; Jaargetijde Piet Vervoort; Hendrika de Louw - van Tiel (verj.) en Cornelis de Louw en overleden kinderen Sinds 13 januari verzorgt Nicola van Zeeland Dekkers de misintenties, 0486-451692. Misintenties die voor dinsdagavond ingeleverd zijn komen in weekblad Arena. De bijdrage voor misintenties is 10 euro. Hierbij zijn extra namen inbegrepen.

Annakapel Koolwijk Zaterdag 9 maart Koolwijk - 17.45 uur H. Mis

Zaterdag 16 maart Koolwijk - 17.45 uur H. Mis

H. Antonius Abt Schaijk Reek Vaste kerkdiensten Schaijk: ma. 18.30 uur, di. 18 uur (aanbidding) en 18.30 uur (eucharistieviering), wo. 9 uur, do. 18 uur (aanbidding) en 18.30 uur (eucharistieviering), vrij. 9 uur en 18 uur (vespers), za. 17.30 uur en zo. 10 uur Vaste kerkdiensten Reek: za. 19 uur

Vrijdag 8 maart Schaijk - 18 uur Vespers - Avondgebed Zaterdag 9 maart Schaijk - 17.30 uur Tienerviering - H. Vormsel met koor Gojo uit Zeeland (4e zondag v.d. Veertigdagentijd) Misintenties: Jgt. Regina van Mun - Boszler; Jgt. Wim Post; Wim Derks Zaterdag 9 maart Reek - 19 uur Eucharistieviering met het Donatuskoor (4e zondag v.d. Veertigdagentijd) Misintenties: Voor het Geestelijk en tijdelijk welzijn van parochie en parochianen; Antoon en Annie de Bruin - van Dorst Zondag 10 maart Schaijk - 10 uur Eucharistieviering met het Dameskoor (4e zondag v.d. Veertigdagentijd) Misintenties: Tinie Hendriks (verjaardag);

Bert Mathijssen (verjaardag); Toon en Nellie Pashouwers Thomassen (sterfdag Nellie); Ria van Aar Pashouwers en ouders; Overl. Fam Mathijssen - van Tuyl; Tiny Visschers en overl. Familie Maandag 11 maart Schaijk - 18.30 uur Eucharistieviering voor de toekomst van de parochie Schaijk - Reek Dinsdag 12 maart Schaijk - 18 uur Aanbidding Dinsdag 12 maart Schaijk - 18.30 uur Eucharistieviering voor de minder bedeelden Woensdag 13 maart Schaijk - 9 uur Eucharistieviering voor de gezinnen Donderdag 14 maart Schaijk - 18 uur Aanbidding Donderdag 14 maart Schaijk - 18.30 uur Eucharistieviering voor de zieken Vrijdag 15 maart Schaijk - 9 uur Eucharistieviering voor de wereldvrede Vrijdag 15 maart Schaijk - 18 uur Vespers - Avondgebed

Parochie St. Sebastianus Herpen Vrijdag 8 maart Herpen - 19 uur Toediening van het H. Vormsel door Vicarisgeneraal C.F.M. van den Hout, met medewerking van Koor Con Spirito Intenties: Oma Ria van den Berg, Opa Frans Thijs en Opa Henk Rossen namens Ilja; Wim en Toos Strik - van Aar namens Amber; Opa en Oma Beer namens Jutta; Oma Maria de Graauw - Boeijen namens Tijn; Henk van den Brand; Toon van Sonsbeek vader van Tom; Peter Lagarde vader van Tieske; Opa Jan Verploegen namens Isis; Oma Betsy, opa en oma Hoogstraten en Annemarie en Thea namens Kiki; Opa Jo en oma Dina van Berkel - van Grunsven en oma Tonny Vöbel namens Jure Zaterdag 9 maart Herpen - 19 uur Intenties: Emmie van der Linden en overleden familie

Zondag 10 maart Herpen - 10 uur met het Gemengd Koor Intenties: Ad Zonnenberg en overleden familie; Ton en Anna Wolters Föllings, Piet de zoon en Mientje de echtgenote en Betsie en Annemarie de schoondochters; Toos van de Camp - van den Heuvel (verj.) en Theo de schoonzoon; Jan Goets en overleden schoonouders (verjaardag van schoonouders) Zaterdag 16 maart Herpen - 19 uur Voorstellingsviering 1e Communie met kinderkoor De Flierefluiters Intenties: Gert-jan Willemse; Evert (jrgt.) en Nellie van Duren - van Dijk en Ine de schoondochter; Henk Cuppens (verj.) en overleden familie

Parochie St. Lucia Ravenstein St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein Op werkdagen kunt u op de pastorie terecht tussen 9 en 12 uur. Voor andere tijden gelieve u tijdens de ochtenduren een telefonische afspraak te maken: 0486-411595 of kijk op www.parochieravenstein.nl. secretariaat@parochieravenstein.nl Sint Willibrordus, Maasdijk 69, 5371 KB Demen Sint Vincentius, Dorpenweg 16, 5371 NZ Deursen Sint Lambertus, Hamstraat 1, 5371 NR Huisseling Sint Jan, St. Jansstraat 2, 5371 NL Neerlangel Sint Lucia, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein

Parochie H. Antonius Abt Schaijk- Reek Pastoor van Winkelstraat 1, 5374 BG Schaijk Tel. 0486-461220, www.h-antonius-abt.nl Wilma de Loyer, secretarieel-administratief medewerkster van de parochie: Tel. 0486-461220 (bereikbaar op woensdagochtend, donderdagochtend, vrijdagochtend) en secretariaat-antonius-abt@hotmail.com

Parochie Sint Petrus Zeeland Sint Jacobus de Meerdere Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland Tel. 0486-451377 Onder kantoortijd: Parochie-centrum Uden: Tel. 0413-263154 of www.parochiesintpetrus.nl Betsie van der Wijst-Ruijs, pastoraal assistente 06-21204630 of b.vanderwijst@parochiesintpetrus.nl

Parochie St. Sebastianus Alard van Herpenplein 7, 5373 AH Herpen Tel. 0486-411424 of pastorieherpen@hetnet.nl

Parochie St. Victor en Antonius Abt Loonsestraat 2, 5371 PJ Neerloon Tel. 0486-411282

Nederlandse Hervormde kerk Servetstraat 1, 5371 AD Ravenstein Vaste diensten: 1ste en 3de zondag van de maand

Kapellen Rochuskapel - Deursen, Rondestraat 28, 5371 LC Sint Annakapel - Koolwijk, Koolwijksestraat 5, 5373 KB Sint Jozefkapel - Ravenstein St. Luciastraat 5, 5371 AS Mariakapel Reek Open: doorlopend van 9 tot 17 uur Mariakapel Schaijk Open: van ma. tot en met za. van 9 tot 18 uur

Zondag 17 maart Herpen - 10 uur Viering met het Gemengd Koor voor alle levende en overleden parochianen

“Voor een uitvaart

met karakter”

Past. van Winkelstraat 42b - 5374 BK Schaijk - T. 0486 414519 info@uitvaartzorgvantilburg.nl - www.uitvaartzorgvantilburg.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 8 maart 2013

17


N A T U U R G E B I E D

DE MAASHORST www.demaashorst.nl

Reacties op deze Maashorstpagina? Stuur ze naar info@demaashorst.nl

Provinciaal Landschap De Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant, omgeven door de gemeenten Bernheze, Uden, Landerd en Oss. Een verrassend natuur- en cultuurlandschap met prachtige bossen en heidevelden, stuifduinen, vennen, weiden en kronkelbeekjes. De Maashorst ontwikkelt voor haar bewoners, ondernemers en toeristen een dynamische en inspirerende omgeving, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. In Stuurgroep De Maashorst werken verschillende gebiedspartijen samen om de kernwaarden van het gebied te versterken, de regionale economie te stimuleren en economie en ecologie duurzaam te verbinden. De natuur, het unieke water, een fraai landschap en bijzondere archeologische vondsten maken De Maashorst met recht tot een landschap van allure.

Het lentegevoel en het Duits lijntje Het Duits (spoor)Lijntje stamt uit 1873 en verbindt verschillende natuurgebieden zoals De Maashorst en Het Groene Woud. Het goederen- en personenvervoer was tot 1910 onderdeel van de internationale verbinding tussen Londen, Berlijn en Vladivostok. In 2004 beëindigde de NS het vervoer. De verschillende historische elementen langs de spoorbaan van weleer zorgen voor een unieke plek om te genieten van het lentegevoel tijdens een wandeling of fietstocht. Het spoor naar Wachtpost 29 Uittip: breng eens een bezoekje aan de nieuwe Bed&Breakfast Wachtpost 29 in Zeeland, tegenover Bezoekerscentrum Steltenberg. Wachtpost 29 is een prachtig historisch pand aan het spoor, gebouwd in 1870 op de grens van Zeeland en Volkel. De trein rijdt er allang niet meer langs, maar er is een prachtig wandelpad voor in de plaats gekomen, dwars door natuurgebied Houtvennen. www.wachtpost29.nl

Een fietsexcursie in De Maashorst maakte ook onderdeel uit van de cursus Ambassadeurs van het landschap. Fotografie: Hans Koster Natuurfotografie

Ambassadeur Hans Koster fotografeert de lente in De Maashorst Op 14 maart a.s. ontvangen opnieuw twaalf bedrijven in De Maashorst het certificaat Ambassadeur van het Landschap. De Udense natuurfotograaf Hans Koster is een van nieuwe Maashorstambassadeurs. “Ik ben beroepshalve vaak aan het werk in het gebied. De cursus is voor mij de perfecte manier om meer te weten te komen over De Maashorst, zoals de historie, bijzondere natuur en archeologische vondsten. Kennis die ik graag uitdraag als ambassadeur en fotograaf.” Ambassadeurs van het Landschap is een cursus van IVN; op www.demaashorst.nl vindt u alle ambassadeurs van De Maashorst. Hans Koster organiseert workshops om deelnemers te leren te fotograferen in de natuur, iedereen kan zo nog beter zien hoe mooi en bijzonder De Maashorst is. Voor meer info: www.hknatuurfotografie.nl

Naar buiten met De Mastworp! De Mastworp is één van de startpunten om in het voorjaar De Maashorst te ontdekken. De Udense verhuurder van fietsen is tevens gastheer van het natuurgebied, doordat zijn bedrijf een van de recreatieve poorten van De Maashorst is. De Mastworp heeft mooie routes en verschillende arrangementen door natuurgebied De Maashorst samengesteld. Verder zijn een aantal GPS-tochten uitgezet door De Bedafse Bergen. Binnen de fietsverhuur zit ook het Recreatief Centrum Bedaf en een VVVagentschap. “Ik zorg voor fietsen en enthousiasme”, vertelt eigenaar Walter Pepers. “Als gastheer van De Maashorst laat ik fietsers en wandelaars de mooiste plekjes zien.” www.mastworp.nl

Bruine borden geplaatst Eind januari zijn op drie plaatsen langs de rijkswegen A59 en A50 (noord en zuid) de bruine borden van De Maashorst geplaatst. De plaatsing is uitgevoerd door Stichting Uitvoering De Maashorst in opdracht van Stuurgroep De Maashorst in samenwerking met Rijkswaterstaat. Gedeputeerde Johan van den Hout van de provincie NoordBrabant verzorgde samen met de wethouders van de gemeente Oss, Uden, Bernheze en Landerd de presentatie van de borden in het Bomenpark in Heesch. De bruine borden creëren een grotere naamsbekendheid van het gebied dat de afgelopen jaren sterk in kwaliteit is verbeterd en aantrekkelijk is om te bezoeken.

Informatieavond ecologische verbinding en ecoducten Op maandag 4 februari vond in Schaijk een informatiebijeenkomst plaats voor de ecologische verbinding en ecoducten in De Maashorst. De opkomst en enthousiasme van omwonenden en andere geïnteresseerden was groot. “Stuurgroep De Maashorst heeft het initiatief genomen om het gebied van De Maashorst dat door de wegen A50 en de N324 wordt doorsneden weer te verbinden door middel van twee ecoducten”, vertelt voorzitter Peer Verkuijlen. “Zo worden de

Slabroek wordt Natuurcentrum De Maashorst! Natuurcentrum Slabroek heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot hét informatiecentrum van De Maashorst. Het bestuur van Natuurcentrum Slabroek heeft daarom besloten per 1 maart de naam te wijzigen in Natuurcentrum De Maashorst. Meer informatie vindt u op www.natuurcentrumdemaashorst.nl. Programma 13 maart: Kindermiddag Uilen Van 14.00-16.00 uur leren kinderen alles over uilen. 24 maart: Lezing en wandeling Slapers van Slabroek Om 10.30 uur lezing door archeoloog Goof van Eijk en wandeling met IVN-gidsen naar het urnenveld. 1 April: Beleef de lente op het erf Op Tweede Paasdag kunt u de lente beleven! Op het erf zijn heel veel dieren te zien van de kleindierenvereniging Uden e.o. Er zijn vele activiteiten waaronder de schaapherder met lammetjes. 14 april: Wandeling ‘Nattigheid’ Wandeling naar de vennen voor alle leeftijden met vooraf een lezing door locodijkgraaf Ernest de Groot van Waterschap Aa en Maas over het venherstel. De start is om 10.30 uur op zolder. In maart en april op Slabroek In maart is er een doorlopende tentoonstelling over archeologie van De Maashorst. In april is het watermaand in het Natuurcentrum in samenwerking met Waterschap Aa en Maas.

deelgebieden van De Maashorst met elkaar verbonden wat zorgt voor doorontwikkeling van de flora en fauna en toename van de biodiversiteit. Ook is er mogelijkheid voor bezoekers om over te steken. Met de realisatie van de natuurdoelstellingen wordt ook de regionale economie gestimuleerd.”

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door Stuurgroep De Maashorst, die bestaat uit de vier gemeentes Bernheze, Landerd, Oss en Uden en vertegenwoordigers van Provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer, Recron, Natuurcentrum Slabroek, De Maashorstboeren, ZLTO-afdelingen, regionale natuur- en milieuorganisaties en VVV Noordoost-Brabant. Maashorstnieuws_7_260x388.indd 1

28-02-13 15:40


Gemeentelijke informatie Gemeentepagina’s verschijnen met ingang van 13 maart in De Omroeper Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat met ingang van 13 maart 2013 de gemeentelijke publicaties in De Omroeper worden gepubliceerd. De Omroeper verschijnt 1 x per 2 weken op de woensdag en wordt huis-aan-huis in Landerd verspreid. Overeenkomst met bureau Tekst & Uitleg Huis-aan-huisblad Arena is altijd al een kritisch blad geweest, ook richting de gemeente. Dit heeft de gemeente indertijd absoluut niet weerhouden hen mee te laten doen met de aanbesteding voor de gemeentepagina in 2010. Sinds 1 juli 2010 tot 1 juli 2013 heeft de gemeente een zakelijke overeenkomst met bureau Tekst & Uitleg in Schaijk, om wekelijks in huis-aan-huisblad Arena de gemeentelijke berichten te plaatsen.

Voorkom fraude met kopie identiteitsbewijs/rijbewijs Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. U kunt dit tegengaan. Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende. Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’ Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen. Schrijf op de kopie: 1. dat het een kopie is 2. aan welk bedrijf u de kopie geeft 3. de datum waarop u de kopie afgeef Zo maakt u het fraudeurs moeilijk om de kopie te bewerken. Kijk voor meer informatie op: www.rijksoverheid.nl/identiteits fraude of www.rdw.nl/identiteitsfraude

Ik grijp in bij agressie op straat

Persvrijheid is een grote verworvenheid en onderdeel van onze democratie In de periode juli 2010 tot heden heeft de Arena regelmatig namen van ambtenaren genoemd in hun berichtgeving. Hier zijn zij keer op keer op aangesproken door het college van B&W. Ambtenaren kunnen zich publiekelijk niet verdedigen, het zijn de bestuurders die eindverantwoordelijk zijn. Voor een kritische berichtgeving is het noemen van namen van ambtenaren niet noodzakelijk. Contractuele afspraken zijn door bureau Tekst & Uitleg geschonden. Het gaat het college van B&W er niet om dat de media niet kritisch mogen zijn, integendeel. De persvrijheid is een grote verworvenheid van onze maatschappij en een zeer belangrijk onderdeel van onze democratie, maar het wordt een andere zaak wanneer ambtenaren beschadigd worden. Het college van B&W is ook werkgever en komt op voor de belangen van haar werknemers. In de Arena van 1 februari 2013 werd een ambtenaar van de gemeente met naam genoemd en beschuldigd van meineed. Een zeer zware beschuldiging die de ambtenaar schaadt en die Arena niet waar kan maken. Arena gaat hiermee op de stoel van de rechter zitten. Een verzoek van het college de berichtgeving te rectificeren is niet ingewilligd door Arena. Het college van B&W heeft vervolgens besloten de overeenkomst met bureau Tekst & Uitleg op te zeggen.

Op 27 maart en 2 april

Sluiting gemeentehuis Op 27 maart aanstaande is het gemeentehuis gesloten vanaf 15.30 uur. Dit in verband met het afscheidsfeest voor het personeel van burgemeester Doorn-van der Houwen. Op 2 april aanstaande is het gemeentehuis gesloten van 14.30 uur tot 16.00 uur. Dit in verband met de ontvangst van de nieuwe burgemeester en kennismaking met het personeel. Burgerzaken is deze avond gewoon geopend van 16.30 tot 19.30 uur.

Één zwaluw maakt nog geen zomer Maar meerderen wel! De zwaluw staat op de Rode Lijst, en staat op het punt om uit te sterven. Om dit te voorkomen is ook de hulp van de inwoners van Landerd nodig. Zwaluwen staan op uitsterven, omdat wij als mens tegenwoordig alles dicht bouwen, wij willen geen gaten in ons huis. Vroeger was dit heel anders, toen had je grote boerderijen, met veel kieren en gaten waar de vogeltjes lekker konden nestelen.

• Vraag anderen om hulp en spreek samen de dader aan • Bel 112 • Blijf bij het slachtoffer • Maak foto’s voor de politie en meld je als getuige

Wat kunt u als inwoner doen om de vogel te helpen? Mocht u uw huis gaan verbouwen, wilt u dan alstublieft denken aan neststenen, dit zijn inbouwstenen die in te metselen zijn in de muur, speciaal voor zwaluwen. Er zijn eventueel ook andere neststenen te koop voor liefhebbers van vleermuizen. Deze zijn te koop bij Waveka en Vivara Natuurbeschermingsproducten, dit zijn bedrijven die speciale artikelen verkopen om bedreigde dieren te beschermen. Maar wat wij sowieso allemaal kunnen doen is een zwaluwnestkast ophangen, dat is een soort T-vormige plank met daaraan een of twee kunstnesten, ook te koop bij Waveka en Vivara Natuurbeschermingsproducten. Zelf kunt u misschien ook nog nestkasten maken, daarvoor kunt u kijken op de site van de Gierzwaluwbescherming.

Uittreksel nodig? Regel het via www.landerd.nl

Namens de jeugdgemeenteraad, Charlotte Smit

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften. Openingstijden burgerzaken Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling. Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur Communicatie Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de communicatieadviseur: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Van Mourik & De Bie (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 08 tot 18 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 - Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 06 tot en met 22 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, tel. 0486-451458) - Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5 - Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark VV Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 8 maart 2013

19


Op 20 maart in Compostella

Informatieavond over wonen, welzijn en zorg in Landerd Mensen worden tegenwoordig ouder dan vroeger en het aantal ouderen stijgt. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en als zij zorg nodig hebben wordt die veelal aan huis geleverd.

Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Dekkers een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 De heer J. van Hoogstraten, tel. 0486-464257 De heer W. van Dalen, 0486-462054 of 06-12717761 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

20

Ook voor jongeren en volwassenen met beperkingen is veel veranderd. Zij woonden vroeger vaak centraal in grote instellingen, meestal in het buitengebied. In de afgelopen jaren zijn steeds meer kleinschalige woonvormen in de dorpen ontstaan. De rijksoverheid wil de toegang tot instellingen voor langdurige zorg in de komende jaren verder beperken. Daarnaast wordt van mensen steeds meer eigen kracht en inzet voor hun omgeving verwacht. In deze ontwikkelingen is het van belang dat de terreinen wonen, welzijn en zorg op elkaar worden afgestemd. De gemeente Landerd heeft samen met woonmaatschappij Mooiland, zorgverleners BrabantZorg en Pantein en welzijnsorganisatie Rigom een visie ontwikkeld om deze afstemming te behouden, ook als de aangekondigde wijzigingen worden doorgevoerd. Daarin zal ook de zorgcoöperatie een rol spelen. Deze partijen willen hun visie gezamenlijk aan u presenteren op 20 maart 2013, van 19.30 uur tot ongeveer 20.45 uur, in Zorgcentrum Compostella, Franciscushof 1 te Zeeland. De deuren van de zaal gaan om 19.15 uur open. Als u interesse heeft in de wijze waarop het wonen, het welzijn en de zorg worden georganiseerd bent van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. Politie Wijkagenten: Femke van Eerd (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Zorgcoöperatie Schaijk, secretariaat: Hans Bink, Kuilier 9, 5374 JM Schaijk, tel: 0486 462400, e-mail: hans.bink@wxs.nl Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van de sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal kunt u terecht op onze website. Daar kunt u online een van deze accommodaties reserveren. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar verhuur@landerd.nl of bel 0486-458111. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

Algemene Plaatselijke Verordening Verleende vergunningen Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: • Opening binnentuin Compostella op 21-04-2013, locatie Franciscushof 1 (5411 BK), vergunning verzonden op: 28-02-2013 • Historische grondverzetdagen op 01-06-2013 en 02-06-2013, locatie afgraving bij Recreatieoord De Maashorst (5374 PC), vergunning verzonden op: 28-02-2013 • Springwedstrijden paardensport op 13-04-2013 en 14-04-2013, en dressuurwedstrijden paardensport op 08-09-2013, locatie De Louwstraat (5374 CG), vergunning verzonden op: 28-02-2013 Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. Meer informatie over het indienen van bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website www.landerd.nl. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling Ruimte, team Vergunningen, toezicht en handhaving van het gemeentehuis, tel. 0486-458154. Algemene informatie Voor evenementen dient u het aanvraagformulier voor evenementen te gebruiken. Deze kunt u downloaden van onze website, www.landerd.nl. Voordat u het aanvraagformulier invult, raden wij u aan om eerst de ‘evenementencheck’ te doen. Zo kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of dat u kunt volstaan met een melding. De ‘evenementencheck’ kunt u raadplegen op onze website: www.landerd.nl.

Melding Openbare Ruimte Afdeling Realisatie en Beheer Naam: ................................................................................................. Adres: ................................................... Postcode: ........................... Plaats: ............................. E-mail: ..................................................... T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2012 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... Deze melding kunt u ook doorgeven via www.landerd.nl

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 8 maart 2013


De verenigingskoepel Zeeland wordt opgericht In Zeeland zijn veel verenigingen en stichtingen actief. In de voorbereidende bijeenkomsten, waarbij een 30-tal verenigingen en stichtingen uit Zeeland aanwezig waren, werd de behoefte aan een koepelorganisatie uitgesproken. Diverse vereniging hebben te maken met een tekort aan vrijwilligers, andere verenigingen hebben soms ondersteuning nodig bij het organiseren van evenementen, andere verenigingen zoeken jaren een voorzitter, anderen hebben moeite met het werven van nieuwe leden. De verenigingskoepel wil hierop een antwoord geven.

Elkaar ondersteunen Albert Voet: “Verenigingen ontmoeten elkaar vaak op informele wijze. Veel zaken of knelpunten worden in informele sfeer besproken of afgestemd in bijvoorbeeld de sportkantine. Het is duidelijk dat verenigingen elkaar opzoeken en elkaar nodig hebben. Om elkaar te ondersteunen en de betrokkenheid tussen verenigingen te vergroten, worden voordelen gezien om de uitwisseling en afstemming in de toekomst wat meer te structureren. Door een goede samenwerking wordt de kwaliteit van verenigingen versterkt. Ook kunnen problemen met vrijwilligers of het organiseren van activiteiten worden uitgewisseld of gezamenlijk worden opgelost. Om dit te bereiken wordt de verenigingskoepel opgericht”. Stuurgroep Na de druk bezocht bijeenkomst in april 2012 is een stuurgroep geformeerd, bestaande uit Peter Lukassen, Albert Voet, Herman Janssen, Jacqueline van de Velden, Jasper Peeters, Henri van Hout, Cees van Dongen, Floor Jillissen (Vivaan) en Paula Ottens (Gemeente Landerd). Als eerste is, na diverse brainstormsessies, de missie vastgesteld. Hieruit zijn een vijftal doelen geformuleerd. Daarnaast zijn er voorstellen gemaakt m.b.t. de organisatievorm, samenstelling, financiering en werkwijze.

Burgerinitiatief Cees van Dongen: “Eindelijk is het dan zover. Na meer dan een jaar voorbereiding kunnen we starten. De verenigingskoepel in Zeeland wordt een feit. We willen een koepel die onafhankelijk functioneert. Onafhankelijk van de gemeente Landerd. Een koepel die zelf de inhoud en de doelen bepaalt en financieel onafhankelijk is. In de aanloop zal de koepel nog afhankelijk zijn van subsidie en hulp van fondsen. Maar het is de bedoeling dat de koepel in de toekomst zichzelf bedruipt. De stuurgroep is een enthousiaste groep mensen, die voor Zeeland een mooi burgerinitiatief heeft weten te realiseren. Na de start van de verenigingskoepel, draagt de stuurgroep haar expertise over aan de nieuwe leden en zullen hen in de opstart ondersteunen, zolang dat nodig is. Kortom de nieuwe verenigingskoepel komt in een gespreid bedje terecht”. Uitnodiging Alle verenigingen en vrijwilligers in Zeeland zijn uitgenodigd om op 11 maart aanwezig te zijn. Aanvang 20 uur in dorpshuis De Garf, Kerkstraat 35, 5410 EA Zeeland. Het wordt een geweldige leuke avond waarbij Theater Helder voor de interactieve en vrolijke noot zal zorgen. Omdat de koepel de belangen van alle verenigingen en vrijwilligers in Zeeland gaat vertegenwoordigen, wordt door de stuurgroep een grote belangstelling verwacht. Vanwege het animo en de organisatie dienen verenigingen, buurschappen, clubs of stichtingen zich daarom aan te melden bij Peter Lukassen (telefonisch: 0486-453301 of per e-mail naar verenigingskoepel@hotmail.nl. Ook is het van belang door te geven met hoeveel personen de vereniging aanwezig zal zijn. Integraal Dorpsontwikkelingsplan Zeeland Het opzetten van een verenigingskoepel vormt één van de projecten die onder het Integraal Dorpsontwikkelings Plan Zeeland vallen. De koepelvereniging Zeeland wordt mogelijk gemaakt door mede financiering door de provincie Noord-Brabant (IDOP). Het onderzoek draagt bij aan een vitaal, mooi en schoon Brabants platteland.

Aanmelden voor 4 april a.s.

Verwendag voor Mantelzorgers Landerd Op onze jaarlijkse ‘Landerdse dag voor de mantelzorg’ organiseren wij voor u op donderdag 11 april een busdagtocht langs het voormalig ‘Duits Lijntje’. Wij nodigen u hiervoor uit. Mantelzorger zijn is geen vanzelfsprekendheid. Het vraagt tijd, inzet en doorzettingsvermogen. De ‘mantelzorgboog’ kan niet altijd gespannen zijn, vandaar dat wij u dit dagje uit aanbieden. Een dagje om de rijke historie en prachtige natuur van het Duits lijntje te ontdekken. Dit keer een geheel andere verwendag dan in voorgaande jaren. Ook de organisatie is anders. U ontvangt dit keer geen aanmeldformulier. U dient uzelf als mantelzorger voor deze verwendag aan te melden. De busexcursie volgt de oude spoorlijn door o.a. Veghel, Schijndel, Uden, Volkel, Zeeland en Mill. Behalve een kop koffie met iets lekkers bij aanvang, is bij de excursie ook een knapzak en een lunch met streekproducten inbegrepen. Onderweg worden er verschillende stops gemaakt om de omgeving te verkennen. Zo gaan we o.a. in Volkel naar bezoekerscentrum De Steltenberg, gespecialiseerd in de historie van het Duits Lijntje en wordt er ook gestopt bij de ‘asperges’ in Mill. Deelname is geheel gratis. U kunt zich aanmelden tot 4 april a.s.

Aanmelden kan als volgt: schriftelijk: door het aanmeldformulier volledig in te vullen en te sturen aan afdeling Welzijn gemeente Landerd, postbus 35 5410 AA Zeeland; • telefonisch: mevrouw Anny Ermers, afdeling Welzijn 0486458133 (aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag) • per e-mail: door een bericht te sturen aan anny.ermers@ landerd.nl. Hierin a.u.b. dezelfde gegevens vermelden als op het aanmeldformulier.

Als wij uw aanmelding hebben ontvangen, ontvangt u uiterlijk 8 april een brief ter bevestiging. Programma: 9.30 uur: verzamelen en opstappen bij Café Nieuw Schaijk aan de Rijksweg te Schaijk hier wordt koffie/thee met iets lekkers geserveerd. • 10.00 uur: de bus vertrekt vanuit Schaijk, de route loopt vervolgens naar Zeeland, het Oventje, Mill en Volkel. • 12.30 uur: lunch bij de Steltenberg in Volkel. • 13.30/14.00 uur: vertrek vanaf de Steltenberg naar Uden, Veghel, Eerde, vervolgens weer terug naar Schaijk. • 16.00/16.30 uur: terug op de opstapplek in Schaijk. Afsluiting met een hapje en een drankje door wethouder Raaijmakers. De gehele excursie wordt door 2 deskundige gidsen begeleid.

Gesprek met de Landerdse consulent van de Mantelzorgwinkel Op deze dag is ook de consulente van de Mantelzorgwinkel aanwezig. Indien u een afspraak met haar wilt maken kunt u haar op deze dag daarvoor aanspreken.

Aanmeldformulier Ik meld mij aan voor de Landerdse mantelzorgdag op donderdag 11 april 2013

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevr. M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 te Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften van verloren waardepapieren zoals rijbewijs of paspoort dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - De laatste maanden gevonden en afgegeven bij C1000 Zeeland: Diverse dassen en handschoenen, axa fietssleutel, ring met 2 fiets?sleutels (1 met rood plakband), ring met daaraan grote sleutel (poort?), 1 goudkleurige oorbel (kruis), usb-stick van ROC de Leijgraaf, bruine leesbril, zwarte en blauwe paraplu - 04-02-2013, Udenseweg nabij Corridor Zeeland: Een zwarte Nike tas met inhoud - 06-02-2013, Mgr. Suijsstraat Reek: Sleutelbos met 4 dezelfde sleutels (anka pk 15115) aan een ring - 11-02-2013 Burgemeester de Grootstraat Schaijk: zwarte fototas met opschrift pixmania.com. - 13-02-2013, carnaval, Schaijk: Zwarte Union damesfiets, type Oxford de Luxe. Leverancier Jack Martens Nistelrode - 13-02-2013, carnaval, Schaijk: Grijze Union herenfiets, type Roma - 25-02-2013, langs het pad, in het bos, t.h.v. Brand 81 Zeeland: Een nieuw, zwart damestasje van het merk Blach Collection (ongeveer 20x25 cm) met een klein blauw zakdoekje en enkele bonnetjes. - 24-02-2013, Schutsboomstraat t.h.v. huisnr 45 Schaijk: accucheck voor diabetici. - 25-02-2013 Kerkstraat t.h.v. Electrozaak Bergmans: Een bos sleutels aan een karabijnhaak. Het betreft een 8-tal sleutels waarvan 1 een dopsleutel is. Er zit een gewicht aan. - 26-02-2013, Schutsboomstraat 44 Schaijk: Zwarte herenfiets van het merk Reflection, type Move. Bijzonderheden: dikke buizen en dubbele stang, bagagedrager voor. Verloren voorwerpen - In januari, Zeeland: Kleine dameshorloge met bruin bandje. - 2-2-2013, Reekseweg Zeeland: Groene PTT brievenbus met huisnummer 12 - 2-2-2013, Puttelaar Zeeland: Sleutelbos aan een ring met poortsleutel, brievenbussleutel, huissleutel, 2 kleine sleutels - 13-02-2013, Zeeland: Zwarte telefoon Sony Xperia U (afbeelding van auto bij opstarten) - 08-02-2013, hoek De Donk - Van der Venlaan Schaijk: Boek (soort handleiding) voor een Mercedes B-klasse. De eigenaar biedt een vindersloon - Tijdens carnaval, Schaijk: Zilveren Buddha to Buddha armband. De eigenaar biedt een vindersloon. - 11-02-2013: Grijze GSM HTC touch Pro 2 - 28-02-2013, tussen Bossestraat - Pastoor van Winkelstraat Schaijk: Zwarte lederen herenportemonnee met daarin pasjes waaronder bankpasje, creditkaart, id-kaart en rijbewijs en wat contant geld. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van 2 weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

Aan wie geeft u mantelzorg?

De heer / mevrouw ....................................................................................

Mijn partner

Adres: .................................................................... Huisnr.: .......................

Mijn kind

Postcode / woonplaats: …......................………..……………………………………………

Mijn vader/moeder

Telefoonnummer: ………….......................……………………………………………………

Een familielid

Geboortedatum: …......................………………………………………………………………

Vrienden/buren

E-mail: …………….......................………………………………………………………………

Anders

Informatie over dorpshuis De Phoenix, gemeenschapshuis De Garf of het Wapen van Reek? Kijk dan op

www.dorpshuizenlanderd.nl

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 8 maart 2013

21


Omgevingsvergunningen Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: • Reekseweg 7, 5411 RB Zeeland; realisatie parkeerterrein (aanvraag ontvangen 20 februari 2013) • Schaijksestraat 14, 5374 KC Reek; verbouwen van een bijgebouw (aanvraag ontvangen 22 februari 2013) • Elsstraat 3, 5374 LA Schaijk; bouwen vleesvarkensstal voorzien van een biologisch luchtwassysteem (aanvraag ontvangen 25 februari 2013)

Landelijke Compostactie Gratis compost als beloning voor scheiden groente-, fruit- en tuinafval (gft) Inwoners van de gemeente Landerd kunnen op vertoon van een legitimatiebewijs gratis compost ophalen bij de gemeentewerf, Runstraat 59a te Schaijk. Met deze actie bedanken de gemeente Landerd en Attero de inwoners voor hun inspanning gft-afval gescheiden aan te leveren. Attero maakt daar compost van. Een echt kringloopproduct, want organisch materiaal van de bodem komt weer terug in diezelfde bodem. Inwoners bedankt Al een groot aantal jaren bieden inwoners hun groente-, fruit- en tuinafval gescheiden van ander afval aan. Voor heel veel mensen is dat de gewoonste zaak van de wereld. Attero en de gemeente Landerd bedanken daarom graag deze inwoners voor hun inzet. Het scheiden van organisch afval levert namelijk een positieve bijdrage aan het milieu. Als dank stellen zij tijdens de Landelijke Compostactie gratis compost beschikbaar. Op donderdag en vrijdag 14 en 15 maart 2013 van 09 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur en op zaterdag 23 maart 2013 van 09 tot 12 uur kan op de gemeentewerf, Runstraat 59a te Schaijk het compost gratis worden opgeschept. Denk er wel aan: u dient het compost zelf op te scheppen. Inwoners wordt aangeraden er op tijd bij te zijn. De actie is eenmalig en op = op. Goed voor de tuin: natuurlijke balans Compost is perfect voor gebruik in de tuin. Deze natuurlijke bodemverbeteraar voedt de bodem en stimuleert de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze. Ook verbetert compost de structuur van de bodem en zorgt het voor een goede waterhuishouding. Zo ontstaat een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd met tuinaarde is compost geschikt voor alle tuinplanten. Meer informatie over het gebruik van compost in sier- of moestuin is te lezen op www.atterocompost.nl - klik hierbij op ‘Info consumenten’.

Sloopmeldingen: • Pastoor van Winkelstraat 82, 5374 BL Schaijk; slopen van een woning (aanvraag ontvangen 22 februari 2013) • Rijksweg 92, 5375 KZ Reek; slopen van een bijgebouw met asbesthoudende dakbedekking (aanvraag ontvangen 25 februari 2013) In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Verleende omgevingsvergunningen: • Zevenhuis 19, 5411 RN Zeeland; het kappen van een berk (vergunning verzonden 20 februari 2013) • Scheltseweg 3, 5374 EB Schaijk; het uitbreiden van een bedrijfshal en een kantoorruimte (vergunning verzonden 20 februari 2013) • Hoofdmanstraat 14, 5411 DH Zeeland; het bouwen van een bergruimte (vergunning verzonden 26 februari 2013) Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen dan wel het buiten behandeling stellen van een verzoek om omgevingsvergunning, kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen.

Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor: • Voederheil 29, 5411 RJ Zeeland; het uitbreiden van een rundveestal en het bouwen van een vleesvarkensstal (dossiernummer HZ-2012-0008). Zij maken daarom bekend dat de vergunning met ingang van 11 maart 2013 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak) ter inzage ligt bij de afdeling Ruimte, Kerkstraat 39 te Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling Ruimte op telefoonnummer 0486-458194. Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het besluit indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd.

Activiteiten- en evenementenkalender Vr. 08-03-2013 en za. 09-03-2013 Collecte Jantje Beton Vr. 08-03-2013 van 19:00 tot 01:00 uur Halfvastenfeesten, Kreitsberg, Stg. PR Halfvastenfeesten Za. 09-03-2013 van 16:00 tot 01:00 uur Halfvastenfeesten, Kreitsberg, Stg. PR Halfvastenfeesten Zo. 10-03-2013 van 11:00 tot 23:00 uur Halfvastenfeesten, Kreitsberg, Stg. PR Halfvastenfeesten Zo. 10-03-2013 tot en met za. 16-03-2013 Collecte Reumafonds Zo. 17-03-2013 Zondagopenstelling winkels, Schaijk, MKB Schaijk Zo. 17-03-2013 tot en met za. 23-03-2013 Collecte Simavi Zo. 24-03-2013 tot en met za. 30-03-2013 Collecte ZOA

Goed voor milieu én portemonnee! Compost is een echt kringloopproduct en legt CO2 vast in de bodem. Door het gebruik van compost helpt u dus mee in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Naast compost haalt Attero ook duurzame energie uit gft- en groenafval. Door vergisting ontstaat duurzaam biogas, bron voor productie van groene stroom en groen gas. Ook maakt Attero van de houtachtige delen duurzame biobrandstof. Deze biobrandstof wordt gebruikt in speciale energiecentrales voor het maken van groene stroom. Composteren is daarnaast een voordelige manier voor het verwerken van gft-afval. Dat scheelt in de kosten. Voldoende stimulans om gft-afval goed gescheiden te blijven aanleveren! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, tel: 0486-458111.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 8 maart 2013

VoorjaarSaanbieDing

Prijzen zijn incl montage, btw en VerwijDeringSbijDrage

Het BOVAG adres voor reparatie en onderhoud van uw auto

hiFlY banDen: 175-65-14 €55,50 195-65-15 €63,00 205-55-16 €68,00

SAAB specialist VW en AUDI specialist Reparatie, onderhoud en APK 1&2 van ALLE merken Wij verwelkomen u graag Langenboomseweg 97 in Zeeland Telefoonnummer 0486-451604 E-mail info@autobedrijfvandongen.nl 22

w w w . a r e n a l o k a a l . n l – vrijdag 8 maart 2013

UniroYal banDen 175-65-14 €64,00 195-65-15 €75,00 205-55-16 €86,00


Van 16 tot en met 24 maart

Boekenweek in de bibliotheek: Gouden tijden, zwarte bladzijden REGIO - De 78ste Boekenweek vindt plaats van zaterdag 16 tot en met zondag 24 maart en heeft als thema Gouden tijden, zwarte bladzijden, ofwel ons bewogen en roemrijke vaderlandse verleden. Kees van Kooten schrijft het Boekenweekgeschenk 2013. Alle bibliotheken in de gemeenten Landerd en Oss hebben speciale collectiepresentaties gemaakt - fictie en non-fictie - en er is een welkomstgeschenk voor iedereen die tijdens de Boekenweek lid wordt.

H

et verleden van de Lage Landen kent roemrijke perioden, maar evenzovele schaduwkanten. Het is een geschiedenis van heldendaden en verraad, van glorieuze gebeurtenissen en van rampspoed. In de literatuur zijn de verschillende kanten van de geschiedenis veelvuldig terug te vinden. Denk aan Max Havelaar van Multatuli, Hoe duur was de suiker? van Cynthia McLeod, Koninkrijk vol sloppen van Auke van der Woud, Grijs verleden van Chris van der Heijden, 1953 van Rik Launspach en Koerier voor Sarajevo van Tomas Ross. Om de zon- en schaduwzijde van ons verleden draait het in de Boekenweek. Om de nuances en de dilemma’s. Lid van de bieb? Voor leden ligt er in de bibliotheek een mooie verrassing klaar: de bundel Gouden Tijden, Zwarte Bladzijden. Schrijvers, televisiepersoonlijkheden, artiesten en andere coryfeeën zoals Abdelkader Benali, Jörgen Raymann en Hedy d’Ancona: allemaal kennen ze hun mooie en minder prettige herinneringen. In deze bundel

kort nieuws Zorgcoöperatie Schaijk kandidaat voor Oranje Fonds Kroonappels SCHAIJK - Ter gelegenheid van de aankomende inhuldiging van het koninklijk paar organiseert het Oranje Fonds de zoektocht naar de zogeheten Kroonappels. Er zijn drie categorieën: Jeugd, Buurt en Helpende Hand. Zorgcoöperatie Schaijk doet mee aan deze grote landelijke actie in de categorie Helpende Hand met het project Ontmoetingscentrum Onder de Linde. De voordracht is te bekijken op www.kroonappels.nl onder de gemeente Landerd.

Kees van Kooten heeft het Boekenweekgeschenk 2013 geschreven.

schrijven zij over deze bijzondere momenten uit hun leven. Daarmee wordt het boek nu al een collectors item met nog nooit gepubliceerde feiten over onze bekende landgenoten.

vertellen bibliothecarissen Mieke School, Yvonne de Groot en Desiree de Rooij om 14 uur in de bibliotheek Oss over boeken die zij de moeite waard vinden en waar je informatie over schrijvers en hun boeken kunt vinden: een middag Boeken Proeven. Tenslotte is op donderdag 21 maart om 20 uur Peter Buwalda op uitnodiging

van de bibliotheek te gast in De Groene Engel in Oss. In 2010 debuteerde hij met Bonita Avenue, een roman waarvoor hij de Academica Debutantenprijs, de Selexyz Debuutprijs, de Tzum-prijs en de Anton Wachterprijs ontving. Toegangskaarten zijn te koop in alle bibliotheken in Landerd en Oss en online via de website www.nobb.nl.

In het stemweekend van 15, 16 en 17 maart kan iedereen uit Landerd hierop stemmen en zo het beschermpaar van het Oranje Fonds de weg wijzen naar de mooiste sociale initiatieven. Per categorie gaat het initiatief met de meeste stemmen in de gemeente door naar de volgende ronde. Uiteindelijk kiest een jury bestaande uit leden van het Oranje Fonds per categorie een winnaar. Het Oranje Fonds reikt ieder jaar de Appeltjes van Oranje uit en bekroont daarmee succesvolle sociale initiatieven. Ter gelegenheid van de inhuldiging van het beschermpaar van het Fonds wordt een speciale editie georganiseerd. In het gehele koninkrijk kunnen maatschappelijke organisaties bestaande initiatieven voordragen in één van de drie categorieën. De drie uiteindelijk winnende organisaties krijgen het predicaat Oranje Fonds Kroonappel en winnen elk 50.000 euro en een bronzen beeldje, uitgereikt op Paleis Noordeinde door de nieuwe Koning en Koningin. Onder de Linde De Zorgcoöperatie Schaijk benut deze kans en draagt het ontmoetingscentrum Onder de Linde voor. “Zorgcooperatie Schaijk wil door het organiseren van aanvullende diensten bevorderen dat (kwetsbare) mensen zolang mogelijk zelfstandig en met plezier in het dorp kunnen blijven wonen. Het ontmoetingscentrum Onder de Linde is daarvan het eerste voorbeeld”, geeft Piet Geurts van Kessel aan. “Een ander belangrijk doel is het vergroten van de onderlinge solidariteit in Schaijk door gezamenlijk te zorgen voor een goed sociaal klimaat waar iedereen van kan profiteren. Dit initiatief bevordert de sociale cohesie en tevens haalt het eenzame mensen uit hun isolement; het verdient daarom het predicaat ‘Oranje Fonds Kroonappel’ te krijgen.”

Nieuwe leden van 18 jaar en ouder ontvangen in de Boekenweek een Boekenbon ter waarde van vijf euro. Bovendien krijgen zij een voucher waarmee zij het Boekenweekgeschenk De Regenboog trekt weer aan de bel van Kees van Kooten op kunnen halen in de boekhandel. En een mooi extraatje: op vertoon van dit Boekenweekgeschenk reis je op zondag 24 maart gratis met de trein. De hele SCHAIJK - Basisschool De Regenboog ondersteunt al Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven door geld, dag lang. enkele jaren, via het Equal Opportunity Fund (EOF), kennis en contacten. Per jaar besteedt het Fonds onde bouw van een school en internaat voor gehandicap- geveer 30 miljoen aan zo’n 8.000 grote en kleine maatActiviteiten te kinderen in Wa, Ghana. Het schoolgebouw is klaar, schappelijke organisaties. De financiering hiervan komt Op dinsdag 12 maart ver- op dit moment wordt hard gewerkt aan de slaapzalen van de Nationale Postcode Loterij, de Lotto en van Vrientelt Jan Brokken om 20 uur en eetzaal. Vanwege de betrokkenheid met gehandi- den en het bedrijfsleven. De Prins van Oranje en Prinses in de bibliotheek Uden over capte kinderen in ontwikkelingslanden doet de Scha- Máxima zijn beschermpaar van het Fonds. zijn romans en reisboeken, ijkse school graag mee met de actie ‘Wij trekken aan in het bijzonder zijn on- de bel’ op donderdag 14 maart. langs verschenen roman ‘De vergelding’. Een recon- Op 14 maart om 8.25 uur trekt De Regenboog een mistructie van gebeurtenis- nuut lang aan de bel. Zo vragen basisscholieren aansen die volgden op de dood dacht voor leeftijdsgenoten met een handicap in ontwikvan een Duitse soldaat kelingslanden die niet naar school kunnen. Door mee in Rhoon, het dorp waar te doen aan deze landelijke actie van het Liliane Fonds Brokken is opgegroeid. vraagt De Regenboog aandacht voor kinderen met een Op donderdag 14 maart handicap in ontwikkelingslanden voor wie onderwijs geen vanzelfsprekend recht is. Dat is ook de reden dat leerkrachten en leerlingen al enkele jaren, samen met EOF, een stand bemannen op het Moeslands Festival om een project voor een school met internaat voor Ook vorig jaar deed De Regenboog mee gehandicapte kinderen in aan de actie ‘Wij trekken aan de bel’. Wa, Ghana, financieel te kunnen ondersteunen. dan twintig miljoen kinderen met een handicap nooit een klaslokaal van binnen. Ze kunnen er niet in of worMillenniumdoel den geweigerd. Ouders schamen zich voor hun kind of In 2000 spraken Neder- hebben geen geld voor school. Naar school gaan is een land en 188 andere VN-lid- basisrecht voor ieder kind. In 2012 konden ruim 43.000 staten af, dat in 2015 alle kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden met kinderen onderwijs moeten hulp van het Liliane Fonds naar school, naar een dagopkunnen volgen: millenni- vang of een training volgen.” umdoel 2. “En afspraken moet je nakomen”, vindt Met de actie ‘Wij trekken aan de bel’ wil De Regenboog Ellen Spanjers, adjunct- kinderen, ouders en leerkrachten bewust maken van de directeur van De Regen- achterstandssituatie van kinderen met een handicap in boog. “In Nederland is het ontwikkelingslanden. Ellen Spanjers: “Daarom roepen normaal dat kinderen naar we alle leerlingen op om op 14 maart met alle mogelijke school gaan. In ontwikke- toeters, trommels en bellen 1 minuut herrie te maken lingslanden is dat anders. op het schoolplein.” Want wereldwijd zien meer Meer info: www.wijtrekkenaandebel.nl.

Basisschool op bres voor gehandicapte kinderen

www.arenalokaal.nl – vrijdag 8 maart 2013

23


Albert Heijn Appelhof Tweewielers Schoenen- en Sportshop Bento Pebbels en Nexxt De Bouwklus Bruna Spijkers CycleStation Schaijk Dellemann Bloemen & Decoratie EmtĂŠ Supermarkt

Haku Witgoed Specialist ‘t Heuveltje Mode Magnifiek Manders Optiek - Juwelier Manders Mode Bodyfashion Minerva Plein 5 Marskramer Schaijk Sisters Stoffen & Fournituren

Snuf & Shoe Spanjers voor Dier en Tuin Gall & Gall Welterusten Slaap & Kinderwinkel Travel XL Instituut Helmir Bakkerij Bart Bongers Van Kraaij Keurslager The Stamping Cottage

Weekblad Arenalokaal editie Landerd, Ravenstein en Herpen week 10 2013  
Weekblad Arenalokaal editie Landerd, Ravenstein en Herpen week 10 2013  

Weekblad Arenalokaal editie Landerd, Ravenstein en Herpen week 10 2013

Advertisement