Page 1

3 Oorzaak en gevolg stroomstoring

5 MensenWerk:

Harold van Tiel

7 35 jaar kapsalon

Henk Derks Zeeland

11 Erekruis voor

Frans van Casteren

17 Hou met warme

kleuren kou buiten

reek, schaijk, zeeland, oventje, ravenstein, herpen, overlangel, neerlangel, neerloon, demen, dieden, deursen, dennenburg, huisseling, keent en koolwijk

Peelgraaf Makelaardij: al 10 jaar een begrip in uw regio

Z E E L A N D , K E R K S T R A AT 1 0 0 A

Vrijstaand huis met kantoor-/praktijk-/hobbyruimte. Perceel: 579 m2. Inhoud: 665 m3. Vraagprijs: 2 349.000 k.k. www.peelgraaf.nl - T: 0486 - 453850 GEVRAAGD: woningen / woonboerderijen

Bouwkundig tekenwerk? Bel 0486-453850: van schets tot vergunning

Rotondes Herpen geadopteerd door lokale ondernemers IJSPRET - Door de strenge vorst de afgelopen dagen brak eindelijk het moment aan waar veel mensen op zaten te wachten: de schaatsen mochten weer uit het vet. In Zeeland is op het Oventje een kunstmatig ijsbaantje aangelegd (foto). Gemeente Oss gaf dinsdagmiddag

het sein veilig voor het Ganzenven in Herperduin. Er is een baan van 7 meter breed en 770 meter lang schoongeveegd. Ook zijn er verschillende kleine baantjes voor de kinderen. Woensdagmiddag was het een drukste van jewelste. Kijk op pagina 10 voor meer winterpretfoto’s.

Minder geboortes en meer werklozen mogelijke oorzaken

Daling kinderopvang merkbaar REGIO - De daling in de kinderopvang zoals minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher bekend maakte eind 2012, is ook in deze regio voelbaar. Zo blijkt uit een inventarisatie uitgevoerd door De Arena bij enkele kinderopvanginstellingen in de gemeenten Grave, Landerd en Oss.

M

ascha Katoen, operationeel directeur van Kinderopvang De Schaepskooi, onder meer actief in Landerd, bevestigt deze trend. “Het is moeilijk aan te geven hoeveel de daling precies is. Op dit moment is het acht procent voor ’t Hoefke in Schaijk, maar de toekomst is lastig te voorspellen.” Volgens haar zijn er drie oorzaken die de daling zouden kunnen verklaren. “Ten eerste worden er in deze regio minder kinderen geboren. Ten tweede zijn er meer werklozen, dus komen er minder mensen in aanmerking voor een toelage van de overheid om de opvang te kunnen betalen. Ten derde is opvang minder aantrekkelijk omdat het voor ouders simpelweg te duur is geworden.” Katoen geeft aan dat er nooit volledige opzeggingen zijn. Ouders houden meestal wel een plek aan. “Kinderen gaan een of twee keer per week naar de op-

even doorzet. “Althans dat zijn de prognoses. Het aantal opzeggingen is nu min of meer stabiel. Er zijn echter wel minder nieuwe aanmeldingen, door de geboortedaling en de toename van werklozen. Ik denk dat we vang in plaats van drie nog even een daling kenkeer. De andere dagen wor- nen, maar dat het daarna den ze opgevangen door gelijk blijft.” oma en opa of de buurvrouw.” De opvang wordt ‘Hiaten’ zowel in Reek, Schaijk als Loek van de Loo, directeur Zeeland aangeboden. “Al- bestuurder van De eerste leen in Reek is er geen stap in Ravenstein meent animo voor de leeftijds- dat waarschijnlijk alle kingroep van nul tot vier jaar. deropvanginstellingen wel We hebben het idee dat te kampen hebben met een iedereen voor elkaars kin- daling van het aantal kinderen zorgt. De BSO (bui- deren. “Dat heeft uiteraard tenschoolse opvang, red.) te maken met de conjuncloopt er wel goed.” Katoen tuur en de bezuinigingen vreest dat de daling nog wel op de toeslagen. Daarbij

heeft elke betrokken partij - de kinderopvang, de BOINK (belangenvereniging van ouders, red.) en het ministerie - een andere visie. Dan krijg je hiaten.” Ook voor De eerste stap blijken deze externe factoren een grote invloed te hebben op het aantal kinderen. “Ondanks onze uitbreiding in capaciteit van de afgelopen jaren, blijft de vraag daar naar nu uit. Ik hoop dat wij dit aan kunnen houden om na de recessie weer aan de vraag te kunnen voldoen.” ‘Arbeidsmarkt’ Van de Loo is positief als het gaat om de toekomst van de kinderopvanginstellingen. “Na een recessie is er altijd een opleving. Ik ga ervan uit dat het nu ook zal zijn. Dat trekt werkgelegenheid aan. Daarbij voorspel ik een krapte op de arbeidsmarkt. Op korte termijn zullen de babyboomers uitstromen. Dat gat moet ingevuld worden. Jonge mensen moeten worden opgeleid. Je ziet nu al in de zorg een tekort aan voldoende personeel. Dus de kinderopvanginstellingen blijven noodzakelijk. Jonge ouders moeten hun kinderen naar de opvang kunnen blijven brengen,

HERPEN - In navolging van veel omliggende gemeentes, biedt sinds kort ook de gemeente Oss de mogelijkheid om een rotonde te adopteren. De staat waarin de twee Herpense rotondes zich bevinden, is al jaren lang een doorn in het oog van veel bewoners. Nu alle gemeentes sterk bezuinigen op hun uitgaven voor het onderhoud van de openbare ruimte, was dit aanleiding voor Dorpsraad Herpen om hierover met de gemeente in gesprek te gaan.

Dit heeft ertoe geleid dat de plaatselijke ondernemers de mogelijkheid wordt geboden om voor langere tijd het onderhoud van de rotondes op zich te nemen, in ruil voor het plaatsen van een kleine reclameboodschap. Deze week is per mail een brief naar alle lokale ondernemers gestuurd, waarin wordt uitgelegd op welke manier zij zich kunnen aanmelden om een rotonde te adopteren. Ondernemer uit het gebied van dorpsraadgebied Herpen die deze brief niet hebben ontvangen, maar wel interesse hebben, kunnen contact opnemen via dorpsraadherpen@gmail.com. om zich op de arbeidsmarkt te begeven.” Daarom is volgens Van de Loo de beschikbaarheid op een toelage vanuit de overheid van groot belang. “Juist die toelage maakt het mogelijk om werk en zorg voor kinderen te combineren”, stelt hij. De overheid heeft nu besloten dat mensen met een inkomen boven de 118.000 euro geen recht meer hebben op toelage voor het eerste kind. Dat is een politieke afweging. Maar voor de lagere inkomens is een toelage manifest.” Van de Loo durft de daling in geboorte als reden voor de daling in de kinderopvang, voor zijn regio althans, niet te bevestigen. “Ik kan niet kijken in de hoofden van jongeren. Kijk, in Groningen en de Achterhoek is de daling in geboortes duidelijk. Maar daartegenover zie je rondom Eindhoven en Nijmegen weer meer gezinnen met meer dan twee kinderen.”

www.arenalokaal.nl – jaargang 19 – week 4 – vrijdag 25 januari 2013

Kees Janssen, mede-eigenaar en administrateur van De Kinderhoeve in Escharen, deelt tot op heden de ervaring uit Landerd en Ravenstein niet. “Op dit moment hebben we nog niet echt een daling. Er is een aantal ouders dat werkloos is geworden, maar je ziet dat ze toch de plek op de kinderopvang aanhouden. Want doen ze dat niet, dan komen ze op de wachtlijst. Op dat moment zijn ze niet meer verzekerd van een plek op het moment dat ze weer een baan vinden.” Volgens Janssen merkt zijn kinderopvang niets van een daling of stijging van geboortes. “We hebben veertig plaatsen en zitten dus vrij snel vol. Ik denk dat dit demografisch probleem vooral te voelen is bij grotere instellingen.” Over de toekomst durft Janssen zich niet uit te spreken. “Dat zal afhangen van de economie. Maar dat is koffiedik kijken.”


‘gedegen specialistische kennis in combinatie met oprechte verbondenheid’

• ondernemingsrecht Palmstraat 31 q Oss q 0412-651529

• arbeidsrecht • personen- en familierecht

Ruime keuze woonprogramma's, tafels, bankstellen, eetkamerstoelen, verlichting en woonaccessoires

(echtscheiding/alimentatie/mediation) • huurrecht • contracten / overeenkomstenrecht • insolventie (faillissements) recht • strafrecht • incasso • aansprakelijkheidsrecht • sociaal zekerheidsrecht

Tevens elke zaterdag op de Vrije Markt Cuijk!

Schaijk Oss

Europaplein 2 Raadhuislaan 4A

T 0486 - 46 84 40 T 0412 - 61 44 43

w w w . l m r a d v o c a t e n . n l advertentie_weekbladArena.indd 1

5-9-2012 16:57:46

Flebologisch Centrum Grave

Snelle intake Vlotte afhandeling Nieuwste methoden Verzekerde zorg Kwaliteitskeurmerk ZKN Flebologisch Centrum Grave is een behandelcentrum voor flebologische afwijkingen waarvan spataderen het grootste deel vormen. Het is gelegen in het centrum van de historische stad Grave op het kruispunt van de regio’s Land van Maas en Waal, Oss en omgeving en Land van Cuijk. FCG heeft per 1 december 2010 het kwaliteitskeurmerk voor zelfstandige klinieken Nederland verkregen, zie website: www.zkn.nl Drs D.A. Groeneweg Dr. P.A.F.A. van Neer Klinkerstraat 8-10 5361 GW Grave Tel: 0486 - 42 00 96 info@spataderen-fcg.nl

2

Behandelmethodes VNUS closure fast Is de nieuwste methode voor het nagenoeg pijnloos verwijderen van spataderen. Bij deze techniek wordt de spatader, van binnen uit, door radio golven dicht gebrand en zal op den duur verdwijnen. Stoom ablatie (SVS) Bij deze allernieuwste techniek worden de spataderen van binnenuit dicht gebrand via een katheter die stoom wolkjes produceert. Door het opwarmen ‘verkleeft’ de spatader zodat deze door het lichaam wordt afgebroken. Deze behandeling vindt voorlopig plaats in het kader van wetenschappelijk onderzoek samen met de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Vloeistofsclerocompressietherapie Kleine en takkenbos-spataderen worden ingespoten met een vloeistof die ze van binnen uit dicht lijmt, waarna ze verschrompelen.

Flebectomie volgens Müller Zijtakspataderen en lokaties rond de knie en de voet kunnen worden verwijderd met de Müllertechniek. Echogeleide sclerocompressietherapie Bij deze behandeling worden de moeilijk toegankelijke spataderen die niet in aanmerking komen voor VNUS onder geleiding van Duplex met schuim ingespoten, waardoor ze verkleven en op den duur verdwijnen. Foamsclerocompressietherapie Voor de middelgrote spataderen die goed zichtbaar zijn, kan worden volstaan met het direct inspuiten van schuim, waarna ze verkleven en op den duur verdwijnen.

Bezoek de website voor meer informatie: www.spataderen-fcg.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 januari 2013


‘Dit probleem is zeldzaam en kun je niet voorkomen’

Oorzaak en gevolg van stroomstoring in regio REGIO - Plotseling was er algehele duisternis, donderdagavond 17 januari omstreeks 19.15 uur. Het getroffen gebied omvatte naast de gemeenten Grave en Landerd ook een deel van Uden. In totaal zevenentwintigduizend huishoudens en evenzoveel straatlantaarns moesten het even zonder elektriciteit doen. Een terugblik over oorzaak en gevolg.

H

et elektriciteitsnet waar we onvoorwaardelijk op vertrouwen is zeer complex. Wanneer thuis een groep van bijvoorbeeld de wasmachine uitvalt, dan is duidelijk waar je het probleem moet zoeken. Valt de hoofdzekering uit dan tast je letterlijk en figuurlijk in het duister en kun je niet blindelings inschakelen zonder eerst de oorzaak gevonden te hebben. Groepenkast In het groot was dit probleem vorige week donderdagavond niet anders. In Uden op het 150kV-station van Enexis aan de Belgenlaan viel de transformator uit die de regio van elektriciteit voorziet. Het ging hier liefst om totaal vierenvijftig miljoen Watt. Een fors vermogen aan elektriciteit dat allemaal tegelijk verbroken werd. Dit vermogen wordt in Uden van de 150kVhoogspanningslijn afgenomen. Waarom 150kV? Transport van elektrische energie levert veel verlies op wanneer dit door een lange koperen leiding getransporteerd wordt. Als dit bij een hoge spanning wordt geleverd is de stroom kleiner, daardoor kan de leiding dunner zijn en is het verlies onderweg aanmerkelijk minder. Ter vergelijking: een briefje van duizend euro is makkelijker over grote afstand

colofon

De boosdoener; een 150kV-transformator in Uden. te vervoeren dan duizend losse euro’s. Toch vertegenwoordigen beiden dezelfde waarde, hetzelfde vermogen. In Uden staat een transformator die de 150kV transformeert naar 10kV. Om het vergelijk door te trekken: het briefje van duizend euro wordt omgewisseld om naar briefjes van vijftig euro. Transformatorhuisjes Vanuit Uden vertrekken meerdere 10kV-kabels om de energie (met weinig verlies bij deze spanning) zo dicht mogelijk bij de gebruikers te brengen. In de wijken staan transformatorhuisjes waar de 10kVspanning naar 220 volt wordt omgezet. Het briefje van vijftig euro wordt hier omgewisseld naar euromunten. Het transformatorstation in Uden is de groepenkast van de regio waarbij Enexis verantwoordelijk is voor het energietransport. Ook al betrekken de gebruikers de elektriciteit van verschillende leveranciers. Een vreemde gedachte eigenlijk, dat één stroom van elektrische energie met verschillende Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. De editie Grave verschijnt in Grave, Escharen, Gassel en Velp

Oplage: 10.000 + 5.500 www.arenalokaal.nl Eindredactie: Sergio Boutkan sergio@uitleg.nl of 06 466 25 651 Kopij: Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk 0486 463 112 of redactie@arenalokaal.nl Acquisitie: Rob Smorenberg: 06 506 17 426 of rob@uitleg.nl of Sander Scherer, 06 526 20 778 of sander@uitleg.nl Uitgever: Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk www.uitleg.nl Druk: Drukkerij Vorsselmans Zundert Verspreiding: Excellent, 073-5443030 Weekblad Arena is aangesloten bij: LokaalNieuwsnet en NNP

prijskaartjes tegelijk door dezelfde kabel gaat. Had de storing voorkomen kunnen worden? We betalen tenslotte voor ononderbroken energie. Volgens Loek de Lange, woordvoerder van Enexis, was dat niet mogelijk geweest. “Deze storing is zeldzaam en kun je niet voorkomen”, beweert hij. “De beveiliging van het open railsysteem in Uden is heel geavanceerd. Een optische sensor constateerde een beginnende lichtboog bij een van de schakelaars. Omdat dit catastrofale gevolgen kan hebben wordt het hele hoogspanningssysteem preventief uitgeschakeld.” De Lange vervolgt: “Onze storingstechnici zijn vierentwintig uur per dag bereikbaar en waren snel ter plaatse. Maar het was in ons aller belang dat éérst de oorzaak gevonden werd, dat kost tijd. Het zou onverantwoord zijn om weer klakkeloos de energie in te schakelen.” Het probleem werd gevonden en tijdelijk opgelost. Twee uur na de storing kon met één druk op de knop het hele gebied met zevenentwintigduizend huishoudens weer van energie voorzien worden. Kippenfarm Hoe afhankelijk we zijn van elektrische energie bleek tijdens de uitval maar weer eens. Geen licht, geen verwarming en zelfs de mobiele telefoons hadden moeite om een steunzender te vinden buiten het getroffen gebied. Opvallend baadde de gevangenis in Grave in het volle licht van een eigen generator. Ontsnappen in de duisternis was niet mogelijk. Bij de Texaco aan de Rijksweg bij Reek had net een klant afgerekend. Toevallig stond niemand te tanken, ook de pompen

hielden het namelijk voor gezien. Kippenfarm Verenhof van familie Arts uit Escharen is met ruim zestigduizend leghennen afhankelijk van elektriciteit voor licht én ventilatie. “Alle veehouderijen zijn verplicht een noodaggregaat te hebben”, vertelt Nel Arts. “Ruim twee uur zonder ventilatie zouden de kippen niet overleven. Het systeem werkte uitstekend, waarmee wij het enige lichtpuntje in de wijde omgeving waren.” Bij Sportcentrum Laco aan de Stoofweg in Grave is donderdag de vaste avond van de badmintonclub. “In de sportzaal werd het badminton by night”, vertelt manager Yvonne Wijnen laconiek, “maar leuk was het geenszins. We hebben de club een alternatieve avond aangeboden. We hadden geen idee hoe lang het zou duren. In het zwembad stopte het bubbelbad abrupt. Ook de sauna viel uit. Gelukkig beschikken we over noodverlichting. Het was best druk die avond en we konden niet eens koffie zetten. Iedereen was vertrokken voor we weer licht hadden. Een flinke schadepost.” Noodstroomvoorziening Personeel van BrabantZorg is getraind op calamiteiten als deze. Peter Verkuilen, manager voor Landerd is tevreden: “Ook al werkte de telefoon aanvankelijk niet, personeel kwam direct naar de locaties om eerste zorg te verlenen. Op de Nieuwe Hoeven hebben we een noodstroomvoorziening, maar in de onderbreking vallen deuren uit het slot. Dat kan gevaarlijke situaties geven. Dijkstate en Vierhoven hebben alleen noodverlichting, gelukkig was daar de lift niet in gebruik. Om ouderen in het buitengebied gerust te

column Slapen Ik houd ontzettend van slapen. Het is ontspannend, je maakt van alles mee en wordt er toch niet moe van. Slapen is een van de weinige dingen waar ik echt goed in ben. Ik kan het onder de meest barre omstandigheden. Het is jammer dat het zo slecht betaalt, anders zou ik zeker van mijn hobby mijn werk maken. Ik ben niet alleen goed in lang en diep slapen, maar ook in razendsnel slapen. Ik kruip mijn bed in en binnen twee minuten ben ik vertrokken. Dat weet mijn vrouw. Ze hoeft dan ook nooit te zeggen dat ze hoofdpijn heeft. Gewoon iets later naar bed, en het probleem is opgelost. Afgelopen zondagavond vermoedde ze dat ik weer grote plannen had, dus zei ze toen ik opstond: “ik kom er aan”. En zoals elke keer dacht ik terwijl ik mijn bed in kroop: “deze keer blijf ik wakker tot ze er is”. Maar er is geen houden aan: binnen twee minuten lag ik te slapen. Terwijl ik daarmee bezig was, viel honderd meter verderop in een houten schuur achter het huis waar mijn zoon woont een warmtelamp op een matras dat vlam vatte. Op het matras lag de hond van mijn zoon en die ging er meteen via de openstaande deur vandoor. Vijf minuten later stond een hoek van de schuur al in brand. Mijn zoon die gewekt was door de hond zag het, alarmeerde de brandweer en zijn grote broer. In de schuur stonden enkele auto’s, een speedboot en de actiebus van het Wereld Natuurbestrijdingsfonds. Grote broer rent de brandende schuur in en probeert de bus eruit te rijden. Maar om die de starten zijn er nogal wat handelingen nodig. Eerst achter in de bus de hoofdschakelaar omzetten, dan voorin twee tussenschakelaars, dan starten en dan minstens vijf minuten vol gas geven zodat de ketels op druk komen. Intussen stond het voorste deel van de schuur in lichterlaaie. Gelukkig startte de bus niet omdat de accu’s leeg waren. Vijf minuten wachten op druk zou fataal zijn geweest. Want meteen nadat hij door de vuurzee naar buiten was gerend, ontplofte de benzinetank van de speedboot. Ondertussen lagen mijn vrouw en ik heerlijk te slapen. Terwijl de brandweer van Schaijk en Ravenstein al aan het blussen waren, hebben mijn zonen wel twintig keer gebeld op mijn mobiel en op de huistelefoon. Maar slapen is slapen. En mijn vrouw is er bijna net zo goed in als ik. Uiteindelijk hebben ze mijn dochter gebeld die in Mill was en wel wakker werd van haar telefoon. Die is in de auto gesprongen en heeft ons gewekt. Toen we eindelijk arriveerden, was de Schaijkse brandweer aan het nablussen en zat Ravenstein aan de koffie. De schuur was weg en alles wat er in stond was volledig verbrand. Wat restte waren de stalen karkassen van de auto’s en van de bus. Alleen de achterklep was niet verbrand. Op de klep was de cartoon van een brandend olievat nog zichtbaar en de tekst eronder: CO2 = OK! De humor zat hem weer in de details. Toen de brandweer was vertrokken, hebben we nog een uurtje nagepraat om de gemoederen wat tot bedaren te brengen. De hond was erbij want die had geen hok meer. Hij had al dit leed kunnen voorkomen. Een brand begint met een klein vlammetje. Dat had hij eenvoudig uit kunnen pissen. Maar ja, meneer is een jachthond, geen brandweerhond. En dan kun je je wel kwaad maken over dat typisch Nederlandse ‘hokjes denken’, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook weer zo dat je raar staat te kijken als na de brandmelding niet de brandweer maar de plaatselijke jagersvereniging uitrukt.

Theo van Duren stellen is onze thuiszorg op pad gegaan. Niets dan complimenten.” De Pannenkoekenbakker aan de Udenseweg in Zeeland zit heel dicht bij de storingsbron. “We hebben altijd vroege gasten met kinderen. Op het moment van de storing zaten er nog ongeveer zestig man, waarvan een tiental kinderen”, vertelt eigenaar Peter van der Linde. “Even was er paniek, maar onze noodverlichting wordt tweemaal per jaar getest en werkte prima. We zijn sowieso altijd al sfeervol met veel kaarslicht. De kok dook gelijk met een spanningszoeker de groepenkast in. Maar het feit dat ook alle pannenkoekencarrousels er mee stopten lag duidelijk elders.” Peter is samen met zijn vrouw Jolanda

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 januari 2013

met een telmachine de tafeltjes afgegaan en hebben in vertrouwen opgeteld wat de klanten opgaven. Peter: “Prachtig toch dat er nog wat overschoot toen we dit na de storing met de kassa vergeleken.” Half tien donderdagavond was voor iedereen de situatie weer hersteld. Wat een luxe. Kaarsen kunnen weer opgeborgen worden, maar wel binnen handbereik. Als eerste nieuwe batterijen aanschaffen voor de zaklamp die het niet deed. En ook op zoek naar de transistorradio. Wim Erinkveld

3


Bistro en zalencentrum de Brouwketel Hoogeweg 9 5364 NK ESCHAREN Telefoon : 0486 474281 Hoogeweg 9 E-mail : info@brouwketel.com Website : www.brouwketel.com 5364 NK ESCHAREN

agenda

Telefoon : 0486 474281 E-mail : info@brouwketel.com Website : www.brouwketel.com

EVENEMENT AANBIEDING Elke dinsdag

Als u tijdens de Zoete Inval uw evenement reserveert of in optie neemt, krijgt u bij doorgang 10% korting op het totaalbedrag.

TijdENS dEzE opENdAg: divERSE ACTiES

Informeer naar de beschikbare data bij één van onze medewerkers!

divERSE STANd HoudERS

Elke woensdag

BISTRO AANBIEDING

Elke donderdag Elke zaterdag

BiSTRo AANBiEdiNg

3-Gangen menu van € 19,50 voor € 15,Geldig van 27 januarivan tot 24 maart 2013, 3-Gangen menu € 19,50 voorbij€inlevering 15,van deze folder voor maximaal 4 personen. Geldig van 27 januari tot 24 maart 2013 voor maximaal 4 personen.

Elke zondag Elke werkdag

Tijdens de Zoete Inval kunt u ook nog profiteren van diverse acties van onze leveranciers.

Smitskoor - Repetitie, van 21 tot 22.15 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. De Vogelvriend, vanaf 20 uur in De Phoenix in Schaijk Kienen, vanaf 18 uur in partycentrum De Raaf in Schaijk Countrydansen, van 19 tot 22 uur in het Palazzo Theater in Grave Countrydansen, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Kienen t.b.v. OKSV, vanaf 19.30 uur in PetjesBar in Overlangel Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland Kienen t.b.v. De Vogelvriend, vanaf 20 uur in De Phoenix in Schaijk Kienen, vanaf 18 uur in partycentrum De Raaf in Schaijk KBO Schaijk - Biljarten, van 13 tot 17 uur in De Phoenix in Schaijk

JANUARI 1-31 1-31 15-31 24-26

Het BOVAG adres voor reparatie en onderhoud van uw auto

SAAB specialist VW en AUDI specialist Reparatie, onderhoud en APK 1&2 van ALLE merken Wij verwelkomen u graag Langenboomseweg 97 in Zeeland Telefoonnummer 0486-451604 E-mail info@autobedrijfvandongen.nl

25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26-27 26-27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 30 31

KuCoRa - Expositie met werken van negen leden, tijdens kantooruren in zorgcentrum Maasland in Herpen Expositie over de historie van Grave en wisseltentoonstelling De Graafse Canon in het Graafs Museum - De Hampoort in Grave Expositie - 55 Jaar Moeslands Carnaval, tijdens openingsuren in bibliotheek Schaijk Expositie - Sarah Arendsen en Gonnie van de Ven, van 13 tot 17 uur in The House of Arts in Grave CV De Kêleströpers - Pronkzitting, vanaf 20 uur in het Wapen van Reek De Smouskes - Pronkzitting, vanaf 20 uur in zaal De Heische Tip in Zeeland Muziekvereniging Velp - Inzameling oud papier, van 11 tot 18 uur in de container op het kerkplein aan de Tolschestraat in velp CV De Kêleströpers - Pronkzitting, vanaf 20 uur in het Wapen van Reek CV De Kêleströpers - Pronkzitting voor ouderen, vanaf 13 uur in het Wapen van Reek Snertwandeltocht door De Maashorst, start 25 kilometer tussen 8 en 9.30 uur, start 10 of 15 kilometer tussen 9 en 11 uur bij café-restaurant Nieuw Schaijk in Schaijk De Moeslanden - Bezorging Carnavalskrant in Schaijk De Moeslanden - 55-Plus Bal met Kwartjesvolk en Hofkapel, vanaf 18 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk De Smouskes - Pronkzitting, vanaf 20 uur in zaal De Heische Tip in Zeeland Workshop - Glas-in-lood, van 10.30 tot 16.30 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Pen & Stem - Literair Café, van 14.30 tot 16.30 uur in brasserie Zorgresidentie Velp Expositie met werken van leden van het Genootschap voor Beeldende Kunst Oss, van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein Expositie Stuk - Work in Progress, van 11 tot 17 uur in het Kunstkerkje in Velp Kookworkshop - Thais, vanaf 11 uur in kookstudio De Peppelen in Schaijk De Smouskes - Pronkzitting, vanaf 13 uur in zaal De Heische Tip in Zeeland Vrije markt, van 9.30 tot 16 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Dansmiddag met orkest Idem Dito, van 15 tot 19.30 uur bij Thekes in Herpen Dansavond met orkest Sowieso, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Muzikale viering - St. Ceciliakoor, vanaf 11 uur in de St. Ludiakerk in Ravenstein Jeugdpronkzitting, vanaf 14 uur in gemeenschapshuis Vidi Reo in Ravenstein Zoete Inval, van 11 tot 17 uur in zalencentrum De Brouwketel in Escharen Harmonie Eendracht en koor Unisono - Muzikaal Matinee, vanaf 14 uur (deuren open vanaf 13.30 uur) in de aula van Merletcollege Grave Informatieavond voor ouders, van 19.30 tot 21 uur op Den Omgang in Schaijk Informatiemarkt voor ouders, van 19.30 tot 21.30 uur op Vlasgaard in Zeeland Filmcafé Grave - Jagten, vanaf 20.15 uur in het Palazzo Theater in Grave KVO Reek - Workshop Bonbons maken, vanaf 20 uur in het Wapen van Reek Kinderopvang De Reekse Rakkertjes - Informatieavond ‘Spelen en ontwikkelen’, vanaf 20 uur aan de Scheenen 6 in Reek Oud papier Schaijk West KVO Herpen-Overlangel-Keent - Excursie naar De Binckhof in Velp, vertrek om 18.30 uur bij dorpshuis ‘t Slotje in Velp Open lesdag, van 9 tot 12 uur op De Regenboog en Den Omgang in Schaijk Open lesdag, van 8.45 tot 12 uur op basisscholen Oventje en Vlasgaard in Zeeland Open lesdag, van 9 tot 12 uur op basisschool De Wizzert in Zeeland Informatieavond voor ouders, van 19.30 tot 21 uur op De Wizzert in Zeeland Filmcafé Grave - Jagten, vanaf 20.15 uur in het Palazzo Theater in Grave 40 Jaar Objectief - Jubileumjournaal ‘Zeeland in de vorige Eeuw’, vanaf 20 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) in heemhuis De Hoge Raam in Zeeland

FEBRUARI 1 1 1 1-13 1-28 2 2 2 2 2 2 2 2-3

30+ Party, vanaf 21 uur bij Thekes in Herpen De Zandkruiers - Pronkzitting, vanaf 20 uur in ‘t Trefpunt in Velp Open avond, van 18 tot 21 uur in het Merletcollege in Grave Expositie - 55 Jaar Moeslands Carnaval, tijdens openingsuren bibliotheek Schaijk KuCoRa - Expositie met werken van negen leden, tijdens kantooruren in zorgcentrum Maasland in Herpen Landerdse Bridgedrive, ontvangst vanaf 12.30 uur en aanvang 13 uur in café-zaal Nieuw Schaijk in Schaijk Bond van Ouderen Carnavalsbal, vanaf 13.30 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk De Moeslanden - Carnavalsavond voor mensen met een beperking, vanaf 19 uur in De Piramide in Schaijk Atmoz Classics, vanaf 22 uur in club Shique de Luxe in Schaijk Carnavalsbal De Soos, vanaf 19.30 uur in De Vlashoeve in Zeeland Tonpratersgala, vanaf 20 uur (zaal open vanaf 19 uur) in gemeenschapshuis Vidi Reo in Ravenstein De Zandkruiers - Pronkzitting, vanaf 20 uur in ‘t Trefpunt in Velp Expositie met werken van leden van het Genootschap voor Beeldende Kunst Oss, van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar redactie@arenalokaal.nl

4

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 januari 2013


Harold van Tiel van Ambianz

‘Mijn ouders helpen als ik ze nodig heb’ MensenWerk ZEELAND - De Morgenzon en de Ambianz zijn bekende discotheken voor velen tot ver in de omstreken. Voor Harold van Tiel (38) is het zijn thuis. Hij werd zelfs vlak boven het feestgedruis geboren. “Maar ik heb niets van het geluid geleden.” Integendeel, Harold houdt van muziek en heeft in 2000 de zaak van zijn ouders overgenomen.

H

ij is de vierde generatie van de Zeelandse familie die dit werk doet. “Mijn overgrootvader had een café, mijn opa maakte er een café met zaal van, mijn vader een discotheek en ik een partycentrum.” Harold en zijn zusje zijn in die wereld opgegroeid. “Mijn vader ging professioneel te werk. Hij hoefde niet per se achter de bar te staan. Ik heb hetzelfde, ik hou meer van de organisatie erom heen dan kastelein zijn.” Scholing Harold gaat naar de Vlasgaard. “Ik ken nu nog vrienden van die tijd. Leren vond ik toen nog niet leuk. Ik was eerder haantje de voorste.” Hij houdt in die tijd veel van sporten zoals tennissen, voetbal, honkballen. Op de middelbare school, de mavo in Uden, geniet Harold vooral van het leven. “Lekker eten, minder bewust met sporten bezig en lol maken. Ik was alleen met vrienden en rock-’n-roll bezig.” In die tijd bedient Harold al de lichten in de Morgenzon. Op zijn zestiende doet hij de Middelbare Hotelschool in Apeldoorn. “Ik heb vier jaar heen en weer gereisd. Ik heb er niet aan gedacht

Harold van Tiel: “Ik luister graag naar muziek van Herbert Grönemeyer.” (Foto: Landerd Fotografie)

zal mijn kinderen later niet afraden om dat te doen.” Harold is blij dat hij zowel het mbo als het hbo heeft gevolgd.” De praktijk en de theorie mengen zich. Pas op deze scholen vond ik het leren leuk omdat het precies aansloot bij wat ik wilde doen, de horeca.” In de beginfase opent Harold The Saloon, een feestcafé met countrymuziek. In 2000 neemt de jonge ondernemer de Morgenzon van zijn ouders over. “Het fijne aan mijn ouders is dat ze me nooit iets hebben opgelegd, alleen positief gestimuleerd. Ze laten me zelf ondernemer zijn en ze zijn er als ik ze nodig heb.” Harold is zich ervan bewust dat hij

niet meer in trek is. “We hebben dat op tijd ingezien. Je moet trendsetter zijn om te overleven, dus zochten we naar andere mogelijkheden.” Harold dient een verzoek in bij de gemeente om van de Morgenzon een appartementencomplex te mogen maken. Op voorstel van de gemeente, verkoopt Harold zijn grond in 2007. “Voor de Ambianz kozen we een omschakeling naar partycentrum. Met niet al te veel investeringen konden we het pand daarvoor geschikt maken. Als je op een goede manier je imagoverandering aanpakt, - onze slogan is Bijzonder feest? Bijzondere locatie dan red je het.”

van huis uit al meer mogelijkheden heeft mee gekregen dan anderen. “Kijk, als je ouders een bedrijf hebben dat je mag overnemen, lig je al een stuk voor op degenen die van nul af aan moeten opstarten.”

Tegenwoordig kun je terecht voor de meest diverse activiteiten variërend van uitgangsmogelijkheden voor de jeugd, bedrijfs- of particulier feesten tot uitvaartdiensten. “Je moet veel beloven van tevoren, je moet het waarmaken en je bent er pas als klanten achteraf zeggen: het was mooier dan gedacht. En dat laatste wordt steeds moeilijker, want de klant vraagt steeds meer. We zijn thuis zo verwend. Had je vroeger zelf alleen een kopje koffie, nu kan iedereen diverse soorten koffie zetten. Onze sterke kracht is de sfeer en de ruimtes.” Voor de toekomst verwijst Harold naar de gemeente. “Wij zijn afhankelijk van de plannen van de gemeente. Wat staat er te gebeuren? Zodra we

‘Ik ben achteraf gaan wonen voor de rust’

op kamers te gaan. Niemand woonde op kamers en thuis was er altijd wel iets te doen. Het was een praktijkgerichte opleiding. Je leert koken, tafels dekken volgens de etiquette.” Vervolgens doet hij de Hoge Hotelschool in Leeuwarden. “Daar krijg je vakken als management, marketing, economie, presenteren. Daarbij heb ik in Leeuwarden op kamers gewoond, wat een hele goede leermeester is om zelfstandiger te worden. Natuurlijk, de verleiding is groot om te roken, blowen of noem maar op. Dus je moet sterk in je schoenen staan om niet mee te doen. Maar ik vond het meer een teken van zwakte dan van stoerheid als je zoiets doet. Op kamers wonen is leerzaam, ik

Carrière Harolds carrière gaat razend snel. Een jaar na de overname van de Morgenzon, koopt hij de Ambianz. “De Morgenzon was vooral voor de jeugd tussen vijftien en achttien jaar. Om die jeugd vast te houden, besloot ik om van de Ambianz een disco te maken voor jongeren tot eenentwintig.” De disco’s draaien goed en Harold heeft honderddertig man personeel. Maar beetje bij beetje wordt het duidelijk dat het fenomeen disco

dat weten, kunnen we erop in spelen.” Harold woont samen met Ellen (35), met wie hij al twintig jaar is. “Ze was van beroep stewardess, maar dat werk viel moeilijk te combineren met het hebben van kinderen en mijn drukke baan. We hebben twee jongens Hugo (6) en Julius (3). Ik merk dat als je een eigen bedrijf hebt, je bewust tijd voor je kinderen vrij moet maken. Dat klinkt heel stom, maar is echt zo.” Daarom is Harold ook graag gewoon thuis. “In mijn werk is het altijd druk. Ik ben speciaal achteraf gaan wonen voor de rust. In de tuin werken vind ik zeer ontspannend. Daarnaast luister ik graag naar muziek van Herbert Grönemeyer. Dat is een Duitse popartiest die ik nog ken van toen ik stage liep in Duitsland. Tevens probeer ik het sporten weer op te pakken.” Maar zelfs in zijn ‘vrije tijd’ is organiseren een grote hobby. “Ik organiseer de Halfvastenfeesten samen met Jos van de Broek van het Witte Huis. Het kost heel veel tijd, maar het is geweldig. Er zit risico en spanning in. Het is mooi een evenement van A tot Z neer te kunnen zetten waar Jan en alleman naartoe kan komen en trots op kan zijn. Ik wil het zover brengen, dat als je aan Zeeland denkt, je aan de Ambianz en de Halfvastenfeesten denkt.” Simone van de Wijdeven

nader bekeken Wat nou logisch? Hoe logisch is biologisch? Critici beweren dat de wereld niet gevoed kan worden met biologisch geteelde producten. Dat gewasbescherming, zo noemen ze landbouwgif, in gedoseerde mate elementair is, om tot voldoende productie van voedsel te komen. De reclame over plofkippen, worden beantwoord met ongenuanceerde artikelen over het feit dat biologisch niet duurzaam is. Steeds vaker worden verbanden gelegd tussen residuen van landbouwgif in water, vlees en groenten op het gestel van de mens. Er zijn zelfs al aanwijzingen dat neuropsychologische afwijkingen zoals autisme, worden versterkt door de aanwezigheid hiervan. Ook zijn er aanwijzingen dat met logisch denken en handelen wel biologisch gewerkt kan worden met relatief grote opbrengsten. Maar in dit stukje kan ik onmogelijk de wetenschappers die strijden om hun gelijk, de notoire ontkenners van problemen en de fanatieke biologische voorstanders allemaal analyseren. Mijn voorbarige conclusie is deels gebaseerd op onderbuikgevoelens en het feit dat pleiters voor rommelen met ons eten worden betaald door instanties die daar grote economische belangen bij hebben. Feit is dat eten niet tot brandstof moet worden gebombardeerd en dat we met zijn allen wat minder vaak vlees en vis moeten eten. De keren dat je wel vlees of vis eet kies je voor het duurzamere en met respect voor dierenwelzijn je producten uit. Dit is duurder, de boeren hebben daardoor een betere prijs. Als je, zoals de meeste landgenoten, rijk genoeg bent om goed geteeld eten te kopen, dan wist ik het wel. Immers het enige belangrijke is dat wat je eet. Vakanties, auto’s, gadgets, mode, belangrijke economische pijlers, maar ze voegen niets toe als je gezondheid werkelijk op het spel staat. Jammer genoeg jagen de meeste van mijn landgenoten liever op vakantiedeals dan op informatie voor hun welzijn. Zelf hebben wij een stukje land waar we onze groenten kweken. Van deze groenten weten we één ding zeker; ze zijn lang niet zo mooi, en tegelijkertijd de mooiste en lekkerste van deze aarde. Beginnend met het uitzoeken van het zaad op internet levert zoveel hebzucht op dat de tuin al snel te klein is. Dat is maar goed ook, want alleen al de voorbereiding van de grond met humus en de mest van onze varkens is meer dan een halfjaar workouts bij de sportschool. Kijk, die hebben we dan weer bespaard. Dan het voorzaaien, planten onkruidvrij houden en nadenken over welke plantjes waar moeten komen. Tijd voor tv schiet erbij in. Weg met die aansluiting, dat is weer een mooie besparing. Het veel te veel ineens hebben van bepaalde soorten groenten, zodat zelfs onze keukenprinsen wel heel inventief moeten zijn om alles te verwerken. We halen de ouderwetse inmaakrecepten uit het stof en maken lekkere jam en pickles. We drogen vruchten voor thee en hebben originele cadeautjes als we op bezoek gaan bij vrienden. Dat scheelt weer mooi tijd en geld. Als we dan op een feestje aankomen, krijgen we de vraag of we net terug zijn van vakantie. Jullie zien er zo relaxed en lekker bruin uit. Trots laat ik mijn handen zien. Korte nagels inmiddels en een beetje eelt. Nee hoor, we hebben een moestuin. Oh wat leuk en een uitnodiging volgt. Met uitzicht over de rijtjes bieten, sla en geurige kruiden toasten we een week later op het goede leven en wisselen tuingeheimen uit. De kennissen blijken ook te tuinieren en passie verbindt. Ik kan niet wachten en begin nu al met tomaten voorzaaien in bakjes voor mijn kantoorraam. Dinie van den Brenk heeft samen met haar echtgenoot Kees kookstudio de Peppelen, je kunt bij hen eten bij het naastgelegen Eetcafé De Notaris. Meer informatie op www. peppelen.nl, www.eetcafedenotaris .nl of via 06-46291732.

Meer dan alleen een pannenkoek... www.pannenkoekenhuisheesch.nl Osseweg 8 - 5384 NC Heesch E barrymonique@msn.com - T 0412-655545

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 januari 2013

5


De beste acties van Nederland. Dat helpt.

Tonpratersgala Zaal Vidi-Reo van Kesselplaats Ravenstein Entreeprijs € 8,00

Het hele jaar door vindt u op onze versafdeling het lekkerste groente en fruit voor een marktprijsje. En dankzij de passie van onze telers, bieden wij u altijd de beste smaak en de meest complete keuze. En dat proef je!

Speciaal t.b.v. het 5x11 jubileum 2013 Bij elke 25 euro aan boodschappen ontvangt U één lot. Elk lot maakt kans op één van de vele Moeslandse carnavals pakketten á 39,50 euro. Trekkingen zijn op zaterdag 26 januari en op zaterdag 2 en 9 februari.

Wie draagt de mooiste stofjas tijdens ons 55-jarig jubileum?

Nu te koop: Moespakket á 17,50 en Stofjaspakket á 12,50 euro.

Gewoon bij Albert Heijn Burg. Hoefnagelstraat 14 5374 GZ Schaijk

T: 0486 464 046

De beste acties van Nederland. Dat helpt.

Zaterdag 2 februari 2013 Aanvang 20 uur Zaal open 19 uur Voorverkoop • 0486-411778 06-53788013 • info@vidireo.nl

Ton He nd Cees C rickx oolen Wicha rd Piet Sc de Benis he Peter R llekens it Jan Sc sema helleke ns

UIT IN WIJCHEN...

Uit in Wijchen...

Het Verlangen Kasteellaan 41a, tel. 024 - 6417384 www.verlangenwijchen.nl Kasteellaan 41a

Telefoon: 024-6417384

Wijchen

www.verlangenwijchen.nl

Al 35 jaar Kapsalon Henk Derks

Vier dit samen met ons in de feestweek van 29 januari t/m 2 februari 2013. Die week gaat niemand met lege handen naar huis. Dinsdag:

Kleuradvies | Visagie | Laat je nagels doen door Nagelstudio Kydu van 9.30u - 12.00u en van 13.00u - 14.30u

Woensdag:

Kindermiddag vanaf 13.00u met glittertattoo’s, suikerspin en een leuke verrassing Voor mama’s is er een vlechtworkshop om 14.00u (je kan je dochter meenemen als model)

Donderdag:

35% korting op feather extensions Demonstratie van de nieuwe Steampod

Vrijdagavond: Mannenavond; geknipt worden onder het genot van een pilsje / glas wijn en bitterballen Zaterdag:

Knippen, kleuren, wassen, stylen onder het genot van een drankje

Kapsalon Derks | Kerkstraat 74a | 0486 - 451371 | kapsalonderks.nl

6

Website nodi g?

Voor ontwerp, bouw, teksten, fotografie, hosting, onderhoud, social media en support pastoor van winkelstraat 57a 5374 bh schaijk 0486-463112 www.uitleg.nl info@uitleg.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 januari 2013


Al 35 jaar Kapsalon Henk Derks

‘We willen het jubileum vieren samen met al onze klanten’ ZEELAND - Het mag gezegd worden dat Kapsalon Derks een kapsalon is met een fraaie historie. Eigenaar Henk Derks is namelijk de vierde generatie in de familie die het kappersvak uitoefent. Om stil te staan bij dit bijzondere jubileum vindt er van 29 januari tot en met 2 februari een feestweek plaats met leuke acties en bijzondere kortingen.

I

n 1860 opende de grootvader van Henk, Hannes Derks, ook wel barbier genoemd (oud Nederlands voor kapper, red.), zijn kapsalon in de Zeelandse Kerkstraat. Piet Derks, in de volksmond bekend als Piet Scheer, de grootvader van Henk oefende het kappersvak uit van 1900 tot 1940. Piet Derks werkte samen met zijn vrouw, drie dochters en zoon. De vader van Henk, genaamd Harry Derks, begon in 1934 en betrok in 1962 het pand aan de Kerkstraat 74a, waar tot op de dag van vandaag Kapsalon Derks is gevestigd. Harry Derks werkte met zijn vrouw, drie inwonende kapsters en een kapper. In 1985 heropenden Henk en Nel Derks hun fraai veranderde kapsalon aan de

Vandaar dat Kapsalon Henk Derks een feestweek houdt van 29 januari tot en met 2 februari. “We willen ons jubileum vieren samen met al onze klanten die de afgelopen vijfendertig jaar onze deur hebben gepasseerd. Tijdens deze feestweek zijn er spetteren-

Kapsalon Ploegmakers verkozen tot Golden Great Lengths-salon SCHAIJK - Kapsalon Ploegmakers in Schaijk heeft inmiddels al ruim achttien jaar ervaring op het gebied van hairextentions. Maarten Ploegmakers en zijn team willen pure kwaliteit bieden en hebben daarom vanaf het begin gekozen voor een samenwerking met het gerenommeerde merk Great Lengths, een haarvermeerderingssysteem door middel van hairextensions.

Hairextensions zijn strengen haar en worden afzonderlijk aangebracht. Great Lengths beschadigt het eigen haar absoluut niet. Bij een volumebehandeling beschermt Great Lengths zelfs het eigen haar doordat allerlei andere behandelingen overbodig zijn. Dit jaar maakte Great Lengths de Golden salons bekend. Dit zijn de beste salons op het gebied van hairextentions in Nederland. De lijst is onlangs bekend gemaakt en de Schaijkse kapsalon behoort tot de winnaars. Maarten Ploegmakers is enorm trots op deze geweldige teamprestatie en gaat er alles aan doen om deze positie de komende jaren te behouden.

SIR op zoek naar projecten in Ravenstein en omgeving RAVENSTEIN - Omdat de evenementen in het kader van het 650-jarig bestaan van Ravenstein zo succesvol zijn verlopen, is Stichting Stimulering Initiatieven Ravenstein (SIR) opgericht. Zo kunnen de overgebleven financiële middelen terugvloeien naar de Ravensteinse gemeenschap. De doelstelling van de stichting luidt alsvolgt: het stimuleren van de organisatie van evenementen en festiviteiten in Ravenstein, welke bij voorkeur een structureel karakter hebben of krijgen en de gemeenschappelijke zin en samenwerking binnen de Ravensteinse gemeenschap bevorderen.

Kerkstraat 74a. Op diezelfde locatie zit het duo vijfendertig jaar later nog steeds. Feestweek Ongeveer honderdvijftig jaar Kapsalon Derks en vijfendertig jaar Kapsalon ‘Henk’ Derks, geeft genoeg reden voor een feestje. “Ik wil al mijn klanten bedanken voor het vertrouwen in onze kapsalon”, zegt een trotse Henk. “Dit geeft ons veel energie voor de toekomst.”

ondernemend

Vanwege de hitte werd in 1939 achter het huis geknipt.

de acties, leuke workshops face-to-face benadering & thema’s, een kindermid- naar de klanten toe, wildag en nog veel meer.” len we onze doelgroep ook digitaal bereiken”, legt de Facebook Zeelandse kapper uit. “Dit Tijdens de feestweek is er doen we door middel van gedacht aan jong en oud. onze website en Facebook, “Vergeet ook zeker familie waar alle nieuwtjes en acen vrienden niet in te lich- ties gedurende het gehele ten”, voegt Derks toe, wan- jaar te vinden zijn.” neer hij vol enthousiasme over de feestweek vertelt. Henk Derks wil nog niet Op www.kapsalonderks.nl te veel verklappen over de en de Facebookpagina van feestweek, maar één ding Kapsalon Derks is alle in- is zeker: er gaat niemand formatie omtrent de festivi- met lege handen naar huis. teiten te vinden. Henk ver- Wat hij wel wil verklaptelt dat ook hij flink heeft pen is dat er gedurende de geïnvesteerd in de nieuwe feestweek vijfendertig promedia tools, zoals Face- cent korting wordt gegeven book en Pinterest. “Naast op álle verzorgings- en styonze zeer persoonlijke lingsproducten.

Fietswinterbanden voor betere grip in sneeuw

Nadat in 2011 een viertal initatieven ondersteuning van SIR heeft ontvangen, heeft de stichting afgelopen jaar liefst zeven projecten geholpen Wie in 2013 een leuk initiatief heeft en iets wil organiseren voor de gemeenschap kan een beroep doen op SIR voor advies en/of financiële middelen. De beoogde doelgroep van het evenement dient te bestaan uit inwoners van het werkgebied van Dorpsraad Ravenstein. Een breed publiek heeft de voorkeur. Er is geen minimum, ook kleine initiatieven worden van harte gestimuleerd. Toekenning van een subsidiebedrag is altijd eenmalig. Een aanvraag kan men doen bij de secretaris van Stichting SIR, Haiko van Erp, via haikovanerp@hotmail.com.

Jeroen Mol uit Grave verkozen tot Werknemer van het Jaar NIJMEGEN/GRAVE - Jeroen Mol (49) uit Grave is door de bedrijvenvereniging Nijmegen Zuid verkozen tot Werknemer van het Jaar. Jeroen is werkzaam bij Bakkerij Vlaailand in Nijmegen, waar het komende jaar de wisselbeker in de winkel prijkt. In de bakkerij worden dagelijks vlaaien in allerlei soorten en maten gemaakt. Jeroen wist wel dat hij genomineerd was, maar dat hij ook daadwerkelijk de prijs won was een verrassing. “Ik vroeg me af waarin ik nou uit zou blinken”, reageert hij lachend.

REGIO - In navolging van winterbanden voor de auto, is sinds enige tijd ook de speciale fietswinterband verkrijgbaar. Deze band heeft een zeer goede grip in winters weer. Dit geeft onder natte omstandigheden extra zekerheid op de fiets. Het profiel bijt zich vast in de sneeuw. De fiets reageert zelfs tijdens het remmen alsof je op een droog wegdek rijdt.

Bedrijvenvereniging Nijmegen Zuid koos voor Jeroen Mol vanwege zijn betrokkenheid bij Bakkerij Vlaailand zelf, maar ook bij de bedrijvenvereniging. Daarnaast promoot Mol ‘zijn’ bakkerij actief via social media. Naast de wisselbeker kreeg hij een bijbehorende oorkonde uitgereikt.

Meer informatie is te vinden op www.extentions.nl, de website van Kapsalon Ploegmakers. Het is ook mogelijk te bellen naar 0486-462115. Landen als Nederland, België en Luxemburg hebben niet de hele winter met sneeuw en ijs te maken. In landen waar dat wel zo is, kunnen spikes voor fietsbanden uitkomst bieden. Hier is dat minder relevant. Bovendien hebben fietsspecialisten in deze omgeving problemen met het monteren van spikes omdat veel fietsen daarvoor onvoldoende ruimte in de spatborden hebben. Voor wisselende (weers)omstandigheden is de Top Contact Winter II van Continental een ideale oplossing. Mede door zijn lage rolweerstand kan hij ook in de zomer worden gebruikt. De band is breed inzetbaar. Hij is bijvoorbeeld geschikt voor fietsen die intensief gebruikt worden en woon-werkverkeer.

Maarten Ploegmakers met vaste klant Inge de Bruijn.

Veel fietsspeciaalzaken springen op de komst van fietswinterbanden in met een verdergaande dienstverlening. Zo zijn er nu al bedrijven die naast de de- en montage, ook de opslag van de banden verzorgen.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 januari 2013

7


Wassen Drogen Koelen Vriezen

Pronkbôn voor Tonnie van Berkel

www.haku-witgoed.nl

Europaplein 9 • 5374 BM Schaijk • Tel. 0486-462182

Jort Tweewielers 10% korting op alle winterbanden of gratis montage! Er is al een set winterbanden voor maar 69,00 euro Schoolstraat 25 | Zeeland | 0486-451633 www.jorttweewielers.nl | Follow us on

OPEN DAG

vrijdag 1 februari van 14.00 tot 20.00 uur

Beslissen welke opleiding je gaat volgen, dat valt niet mee. Ook wanneer je al weet dat je naar het mbo gaat. Bij ROC de Leijgraaf kun je kiezen uit meer dan 100 richtingen. Wij helpen jou te ontdekken wat je wilt en wat je kunt. De docenten en coaches begeleiden je en denken met je mee. Bij De Leijgraaf ben je geen nummer; bij ons sta jij centraal. Wij doen wat we beloven; ROC de Leijgraaf kiest voor jou. Kijk op www.leijgraaf.nl voor meer informatie en welke locaties deelnemen aan de Open Dag.

SMS VRIJHEID NAAR 4333 EN DONEER EENMALIG € 2

GEEF OM VRIJHEID 17 T/M 23 FEBRUARI 2013

Zang, dans en satire op Herpense pronkzitting BONNELAND - Om stipt acht uur opende voorzitter Leon Megens afgelopen zaterdag (19 januari) de 36ste Pronkzittingen van het Bônneland. Daarna was het tijd voor Prins Bertwin I om het podium te betreden en zijn raad aan het publiek voor te stellen. Ook zijn prachtige pages, Amber Verreijt en Bente van Boekel, werden toegezongen en verwend met een lekker geurtje.

Prins Bertwin had geen moeite met spreken en - nog nooit eerder gebeurd - zorgde met zijn openingspraatje al voor uitloop van het programma. Maar dat deerde het publiek niet, want hij maakte er meteen een feestje van. Een oude traditie binnen de raad werd in ere hersteld. Jaren geleden was het gebruikelijk om elk raadslid te onderscheiden met een lijstje met een persoonlijke spreuk en een klein voorwerp, voorheen gemaakt door Tiny en Idje van Dijk en nu in ere hersteld door Prins Bertwin I, zijn adjudant Patrick Schoenmakers en opperbôn Theo Arts. De raadsleden werden onderscheiden en tevens ontvingen zij nog een presentje. Graffiti Nu was het tijd voor Leon Megens om de microfoon over te geven aan de presentator van de avond. Het publiek kreeg op de klanken van Britney Spears’ ‘Scream en Shout’ vier danseressen te zien achter drie stellages van wit papier. Na enkele minuten kwamen er graffitispuiters de zaal ingelopen, die de grote witte doeken volspoten met allerlei teksten en tekens. Bij het zien van de zwaailichten van een politiewagen vluchtten ze de zaal uit. Nog even dansten de danseressen door tot bij de laatste beat er een krachtige vuist en voet door het middelste papier heen braken. De nieuwe presentatrice stapte naar voren, Renske van Vliet in een prachtige jurk van goud. Na het applaus stelde zij zich, zonder enige zenuwen, voor aan het publiek en kon ze de eerste act van de avond aankondigen. De Huppelbôntjes Garde 1, al jaren getraind door Diana, zette in mooi zwart-rood tenue een energieke dans neer. Daarna was het tijd voor dansgroep Karin. De meiden dansen al zo’n zes jaar samen en vormen een hechte groep. Hun act begon met sierlijke rustige bewegingen, maar al snel volgde de beat en spetterden ze het podium af. Vervolgens werd het een drukke maar gezellige boel op het podium. Maar liefst vijftien oud-burgemèsters stonden in de spotlights en lieten op de melodie van ‘bosje rode rozen’ weten wat er nu zo geweldig is aan het Herps burgemèsterschap. Ze waren erg enthousiast en dit werkte aanstekelijk op het publiek. Toen was het tijd voor de Huppelbôntjes Show 1. Deze groep bestaat uit zeventien meiden en een jongen. De dans, de mimiek, het theatrale, alles was aanwezig. Trainster Suzan mag samen met de kids trots zijn op deze mooie performance. Na een korte pauze hadden de Schaafloepers zich gesetteld in Supermarkt De Plus en kon het publiek het dagelijks leven van de 3 Moppen en enkele winkelende Herpenaren volgen. De karikatuur van familie Van de Berg was goed uitvergroot. Terwijl er zich vanalles in de supermarkt afspeelde, kwam glazenwasser Dennis van der Sanden (Patrick Princen) de ramen wassen en deed hij uit de doeken hoe hij tegenwoordig werkt. Pronkbôn Zoals elk jaar wordt de Pronkbôn uitgereikt tijdens de Pronkzittingen. Deze wordt door Stichting Carnaval vergeven aan iemand binnen de Herpse gemeenschap die zich bijzonder inzet voor de inwoners. Dit jaar mocht Tonnie van Berkel het beeldje in ontvangst nemen vanwege zijn diverse vrijwillige werkzaamheden: jarenlang leiding van het JVW, lid van de avondwakegroep, lid van de seniorenraad, het zich inzetten voor het rolstoelpad, het verzorgen van bijna alle Herpse uitzendingen van omroep Walraven en op dit moment is Tonnie - samen met Jan van Berkel - bezig met een boek over Herpen. De raad van elf was dit jaar neergestreken in het mooie Tirol met sneeuw, dennen en pullen bier. De raad bracht diverse Deutsche schlagers ten gehore, een lust voor het oog en oor. Ineens stond presentatrice Renkse met tape op haar mond en maakte zij met lichaamstaal en mimiek duidelijk dat de volgende act klaarstond. De Bônlander Hofkapel had een sprakeloze act, maar juist omdat de act sprakeloos was en er zonder overleg mensen uit de zaal werden gehaald om deel te nemen, werkte dit bijzonder goed op de lachspieren van zowel het publiek als van de mensen die onverwacht het podium betraden. Eerst werden Dokter Oldeloohuis en Martijn dun Mop uit de zaal geplukt. Terwijl Martijn geblinddoekt afwachtte wat er ging gebeuren mocht Oldeloohuis zich ‘meten’ met Bert van den Linden op de klanken van Je t’aime. De beide heren werden bedankt en vervolgens was het de beurt aan de drie komende burgerkandidaten (John Voet, Bjorn van den Heuvel en Kevin van Uden) om te ‘luisteren’ naar de instructies van Wilbert Kuijken. Dat dit niet direct ging zoals Wilbert ze voor ogen had, werkte goed door bij het publiek. Tot slot gingen de bezoekers uit hun dak met een solo door Henk Gijsbers op de klanken van Der alte dessauer, een nummer van feestband Wir sind Spitze, te bewonderen tijdens de feestavond van de jubilerende Bônlander hofkapel op 8 juni in zaal Thekes. Rozen en bitter Na de Hofkapel verschenen de oud-Prinsen opnieuw, dit keer om iemand te eren. Dit jaar werden de 24 rode rozen en de bitter overhandigd aan Joop van Hal. Ken Nie gekker - die vorig jaar een mooi debuut maakte - had zich ook dit jaar verdiept in de belevenissen van diverse Herpenaren. In de sauna van Frans-Jan (Franus) en Hester van de Berg kwamen veel gasten langs om de opening bij te wonen. De vele typetjes, zowel Herps als niet-Herps als levend en niet-levend, vielen goed in de smaak. De avond begon al tegen het einde te lopen, maar er wachtte nog een surprise-act. Vanachter uit de zaal kwamen de Germa’s binnenlopen. Zij verrasten Prins Bertwin, want het bleken Kees-Jan van Dongen en William Bouman te zijn. Daarna sprak Burgemèster Erwin nog in de buut-ton over zijn activiteiten van het afgelopen jaar. De lachsalvo’s van de toeschouwers lieten hem niet ongeroerd. Renske haalde vervolgens alle artiesten nog even terug in de spotlights, waarna ze Leon de microfoon overhandigde. Renkse werd bedankt voor haar inzet en kreeg nog een prachtige bos bloemen. De Pronkzitting werd afgesloten met het lied van Marcel van Brakel, Olling Herpe één. Van de pronkzitting wordt ook een dubbel-dvd gemaakt. Belangstellenden kunnen deze bestellen bij Tonnie van Berkel (0486-412382). De Commissie Pronkzitting kijkt terug op een geslaagd, gezellig weekend en bedankt iedereen voor zijn inzet.

8

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 januari 2013


Complete dag uit voor jong en oud

Halfvastenspektakel op zondag 10 maart

Sterfelijk Auteurs: Tosca Lee & Ted Dekker Uitgever: Kok Pagina’s: 432 ISBN: 978-90-435-2038-6

ZEELAND - In Zeeland vinden op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 maart voor de zesde keer de Halfvastenfeesten plaats. Het evenement wordt in 2013 nog grootser dan voorheen met maar liefst vijf verschillende areas, zeven podia en minimaal vijfenzeventig acts. Wat niet veranderd is, is het sociale aspect van het festival. Op zondag 10 maart gaan de deuren open voor echt iedereen.

Er zijn negen emotieloze jaren voorbijgegaan sinds de held Rom voor het eerst het verboden bloed dronk dat bij hem een onbeheersbare hartstocht opwekte. Nu heeft hij een groep volgelingen verzameld die net als hij het bloed hebben gedronken - de enige stervelingen in een wereld van doden. Maar De Orde jaagt met een leger op deze levenden, terwijl verraad voor onderlinge verdeeldheid zorgt. De laatste vlam van hoop voor de mensheid lijkt langzaam uit te doven.

De neergang van de Don

D

e afgelopen jaren heeft de organisatie van de Halfvastenfeesten veel aandacht besteed aan kwetsbare doelgroepen. Denk hierbij aan ouderen en mensen met een beperking, maar ook de schooljeugd van Landerd. Dit jaar heeft de organisatie ervoor gekozen alle sociale activiteiten op één dag te bundelen. Volgens Harold van Tiel is dat niet voor niets gedaan. “Wij constateerden dat er onder de scholen weinig animo meer was om mee te doen aan het voor hen opgestelde, educatieve programma”, vertelt hij. “Dan moet je op een gegeven moment een keuze maken. Alle schooljeugd tot en met twaalf jaar is uiteraard ook nu - gratis welkom, maar dan op zondag om het Spektakel mee te beleven. De ouderen en mensen met een beperking, wilden we per se een programma aan kunnen bieden. Om alles in goede banen te kunnen blijven leiden, hebben we er nu voor gekozen om ook hen op zondag uit te nodigen.” Om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen het Spektakel bij te wonen, is een actie opgezet met de Zeelandse supermarkt C1000 Eijsermans. Een volle spaarkaart levert tegen bijbetaling van 5 euro een dagkaart op voor de brunch én het Spektakel (waarde 30 euro). Hiermee kan men van elf uur

gelezen

Auteur: Erik Bolt Uitgever: Luitingh Pagina’s: 288 ISBN: 978-90-2454-145-4

Dolle pret met Super Cindy. ’s ochtends tot tien uur ’s avonds genieten van al het moois dat er deze dag geboden wordt. Kinderen tot en met twaalf jaar hebben gratis entree, maar dienen wel onder begeleiding van een ouder, verzorger te zijn. Speelparadijs Een van de vijf beschikbare area’s wordt omgetoverd tot een waar speelparadijs. Zeg maar gerust het grootste Europese indoor springkussenpaleis. De tent wordt compleet ingericht met spring- en speelkussens in allerlei vormen en maten. En wat te denken van het feit dat er dit jaar een heuse kermis is op het festivalterrein? Gegarandeerd vermaak voor alle kinderen. De ouders kunnen intussen rustig genieten van een drankje, optredens van muziekbands en diverse andere acts. Workshops Daarnaast is er ook in de andere area’s en in de Plaza van alles te beleven. Doe mee aan één van de workshops zoals graffiti of breakdance. Niet iets wat je normaal gesproken snel doet, dus laat deze kans niet voorbij gaan. Je kunt je hiervoor aanmelden door een bericht te sturen

Mark van de Veerdonk in Wapen van Reek REEK - Mark van de Veerdonk is op vrijdag 1 maart te gast in Reek. Hij staat dan met zijn nieuwe show Weltebarsten op het podium in het Wapen van Reek. Zoals men van de cabaretier mag verwachten wordt het een avond met een dikke laag confetti van vreemde verdraaiingen, anekdotes en snelle grappen.

De avond begint om 20.15 uur. Kaarten kosten 12 euro per stuk en zijn vanaf 28 januari verkrijgbaar bij het Wapen van Reek. Voor meer informatie: www.dorpshuizenlanderd.nl of 0486-420599.

aan workshops@halfvastenfeesten.nl. Per workshop kunnen vijfentwintig kinderen meedoen. De workshop Graffiti begint om 11, 12.30 en 14 uur. Neem oude kleding mee en maak vooraf een schets van wat je wilt maken. Breakdancen en Electric Popping kan om 11, 12 en 13 uur. Maar er is nog veel meer te beleven en te doen. Er zijn ballonenvouwers, je kunt een henna- of glittertatoeage laten zetten, er zijn buikdanseressen met slangen, waarzeggers, je kunt je laten schminken, er zijn vuurspuwers of ga even naar het strand. Optredens Er zijn speciale optredens voor de jeugd van onder anderen Super Cindy. Verder zijn er gedurende de

hele dag én avond diverse muziekoptredens van Monique Smit, 30 Euro Live, Crazy Cadillacs, Dude, Mari & de Mari’s, René Schuurmans, Hot Studs, Meuk, Stash, Sieneke, Tribute to the Cats band en nog veel meer. In de Maskerade area zijn er vanaf 16 uur optredens van diverse grote DJ’s die doorgaan tot uiteindelijk om 22 uur het festival wordt afgesloten. Informatie over de Halfvastenfeesten en kaartverkoop is te vinden op www. halfvastenfeesten.nl. Volg het festival ook op Twitter (@halfvasten), Facebook (www.facebook.com/halfvastenfeesten) of bekijk het YouTube-kanaal (www. youtube.com/user/halfvastenfeesten).

‘Zeeland in de vorige eeuw’

Foto- en filmclub Objectief toont jubileumjournaals ZEELAND - Foto- en filmclub Objectief Zeeland bestaat veertig jaar. In verband met dit jubileum toont de vereniging vier journaals over ‘Zeeland in de vorige eeuw’. De eerste avond wordt gehouden op donderdag 31 januari in heemhuis De Hoge Raam aan de Kleine Graspeel in Zeeland. De zaal gaat open om 19.30 uur, de film begint om 20 uur. Iedereen is welkom. De entree is gratis. Als de zaal vol is worden de deuren gesloten.

Felix de Grave is een politieman met hart voor zijn werk. Zijn chefs zien dat anders: ‘te veel actiegericht en te weinig met de procedure bezig’. Wanneer hij zijn oude dienstmakker de Don tegenkomt, hoort hij dat diens nichtje dood in zijn huis is aangetroffen. Vermoord door een fout vriendje, zo beweert de Don, maar de korpsleiding van Amsterdam-Amstelland denkt er het hare van. Lukt het Felix om zijn chefs - en niet te vergeten officier van justitie mevrouw Van Oyen - te vriend te houden zonder de Don te laten vallen?

Dertien Auteur: Stuart MacBride Uitgever: Van Holkema & Warendorf Pagina’s: 414 ISBN: 978-94-0030-445-5 De kranten noemen hem ‘Birthday Boy’. Hij kidnapt meisjes vlak voor hun dertiende verjaardag. Hij eist geen losgeld en laat geen enkel spoor na. Tot de gedupeerde ouders een jaar later een zelfgemaakte verjaardagskaart ontvangen met een kiekje van hun vermiste dochter, gekneveld, vastgebonden aan een stoel en met tranen op haar gezicht. Ieder jaar stuurt Birthday Boy een nieuwe kaart om de ouders van zijn slachtoffers getuige te maken van de lijdensweg van hun kind. Rechercheur constable Ash Henderson is bepaald geen prototype keurige agent: hij is gescheiden, onlangs in rang teruggeplaatst, staat onder verdenking van corruptie en heeft enorme gokschulden. Als hij op de Birthday Boy-zaak wordt gezet, is dat een mooie kans om zijn goede wil te tonen. Maar de zaak ontspoort volledig: Birthday Boy ontdekt dat Ash naar hem op zoek is, er verdwijnen steeds meer meisjes, en ook Ash’ eigen dochter wordt bijna dertien jaar. Paul Verstegen

Objectief maakte in de laatste vijfentwintig jaar van de vorige eeuw jaarlijks een journaaloverzicht van Zeelandse hoogtepunten, eerst op 8 mm. smalfilm en later op S-VHS. De eerste filmavond toont de club een journaal uit 1978. In het programma is onder meer een korte documentaire van de Lou van der Wolk overleden lid van Objectief - te zien.

Limerick Het centrumplan ligt in een laatje, hangt steeds aan een zijden draadje. het zit helemaal krom, maar blijkt wederom, belangrijk genoeg voor een praatje. Riet Derks

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 januari 2013

6 pasfoto’s in kleur van €10,- voor €8,50 Primera • Hoofdwagt 8, grave 0486-420028 • www.primera.nl 9


Fotoreportage Grave, Oventje en Herperduin

IJspret in de regio

Foto’s: Landerd Fotografie. Kijk voor meer foto’s op www.arenalokaal.nl.

10

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 januari 2013


Pro Ecclesia et Pontifice

Pauselijke onderscheiding voor Frans van Casteren

van de wijkagent Bezit alcohol op openbare plek strafbaar onder 16 jaar

SCHAIJK - Frans van Casteren, dirigent van het Gregoriaans herenkoor in Schaijk, werd zondag 20 januari verrast met de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Dit gebeurde tijdens de mis van 10 uur in de H. Antonius Abt. Van Casteren is al ruim vijftig jaar lid van het koor, dertig daarvan als dirigent.

F

rans van Casteren wordt als zanger gevormd tijdens zijn seminarietijd bij de paters Kapucijnen in Oosterhout en Voorschoten. Daar leert hij de beginselen van de Gregoriaanse zang en is hij lid en voorzanger van de schola. Eenmaal terug in zijn geboortedorp Schaijk, wordt hij in 1959 lid van het Parochieel Herenkoor. Al snel is hij ook voorzanger bij dit koor. In de jaren zestig volgtde hij een cursus koordirectie Gregoriaans, zodat hij in noodgevallen de dirigent kan vervangen. Tevens komt hij in het bestuur van het herenkoor.

Vanaf 1 januari zijn jongeren onder de 16 jaar strafbaar als zij op een openbare plek - zoals op straat, in een café, park, stationshal - alcohol bij zich hebben. Ook mogen zij zelf geen alcohol kopen. In december 2012 is een campagne gestart met de titel ‘Alcohol bij je? Komt je duur te staan.’ Daarmee worden jongeren en ouders geïnformeerd over deze maatregel uit de nieuwe Dranken Horecawet. Alcohol is schadelijk voor jongeren. Het heeft een negatief effect op de ontwikkeling van hun hersenen en andere organen. De kans op alcoholvergiftiging is groter voor jongeren dan voor ouderen. Bovendien is er vaak sprake van overlast wanneer de jeugd onder invloed van alcohol verkeert. Een trotse Frans van Casteren met het erekruis op zijn borst. die functie nu al bijna dertig jaar met grote inzet en deskundigheid. Nieuwe koorleden geeft hij, voorafgaand aan de wekelijkse repetitie, een introductiecursus Gregoriaans. Zijn jarenlange ervaring als docent blijkt niet alleen bij deze cursus, maar ook bij het instuderen van nieuwe gezangen met het koor.

Hart en ziel In 2009, bij zijn vijftigjarig jubileum als koorlid, ontving hij een Koninklijke onderscheiding voor zijn Dirigent vele verdiensten voor de In 1983 volgt Van Caste- parochiegemeenschap. Nu, ren Harrie van Deijne op een paar jaar later, zet hij als dirigent en hij vervult zich nog steeds met hart

Spons Jeugdtheater start met nieuw creatief team RAVENSTEIN - Het bestuur van Spons Jeugdtheater is erin geslaagd om een nieuw team van gedreven en jong volwassenen aan te trekken voor de creatieve leiding van de theateractiviteiten. Bestuurslid Mariette van Griensven: “Spons kan met de komst van het nieuwe creatieve team weer volop van start. Joris Brukx, Lonneke van der Veer en Loek van Vugt staan te popelen om met kinderen in diverse leeftijdgroepen aan het werk te gaan.”

De gedreven Lonneke van der Veer wil graag mooie voorstellingen maken voor diverse leeftijdsgroepen. “Samen met Joris en Loek hebben we de afgelopen jaren al vaker samengewerkt en mooie eindresultaten mogen bereiken”, zegt ze. “Werken met kinderen en jongeren is een passie en daar kunnen wij bij Spons alle energie in kwijt.” Basisonderwijs Bij het jeugdtheater wordt aandacht gegeven aan dansen, zingen en acteren. De repetitietijden zijn aangepast aan de leeftijdsgroep. Leerlingen in groep 3, 4 of 5 van het basisonderwijs repeteren op maandag tussen 16 en 17 uur. Deze groep maakt een spannende voorstelling waarbij poppen de hoofdrol spelen. Voor leerlingen uit de groepen 6, 7 of 8 wordt gerepeteerd op maandag tussen 17 en 18 uur. Deze groep brengt een voorstelling met veel muziek, waarbij een meidenband een megasucces wordt en tal van avonturen gaat beleven. Tussen 19 en 20.20 uur zijn de leerlingen van de middelbare school aan de beurt. Lonneke van der Veer meldt dat het creatieve team ervaring heeft met het schrijven van voorstellingen en daarbij ook de muziek veelal uit eigen koker komt. “Extra leuk om met de ideeën van de leerlingen uit deze leeftijdsgroep aan het werk te gaan en daardoor een voorstelling te maken waar een ieder zich in herkent.” Spons Jeugdtheater gaat opnieuw van start na de carnavalsvakantie in Ravenstein. Kinderen die geïnteresseerd zijn of meer informatie willen kunnen mailen naar mariettevangriensven@ziggo.nl.

en ziel in. Vanwege al deze verdiensten heeft Paus Benedictus XVI besloten Frans van Casteren te eren met de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice, wat zoveel bete-

kent als ‘bewezen trouw en goede diensten’ jegens de kerk. Tevens kreeg de Schaijkenaar bij het erekruis een diploma overhandigd.

Frans van Casteren is al dertig jaar dirigent van het Gregoriaans koor.

D’n Zolder in Zeeland verzorgt creatieve workshops ZEELAND - Schilderclub D’n Zolder in Zeeland verzorgt vanaf februari diverse creatieve workshops. Belangstellenden kunnen onder meer terecht voor modeltekenen en -schilderen, aquareltechnieken, abstract schilderen en portrettekenen en -schilderen.

Verf op een doek smeren, dat is voor niemand een probleem. Kleuren met elkaar combineren, ook dat kan bijna iedereen. Maar er iets leuks van maken, waar je met voldoening naar kijkt? Schildersclub D’n Zolder wil creatievelingen in spe hierbij een handje helpen. Naast het creatief bezig zijn, is schilderen ook erg ontspannend. In drukke tijden is het prettig om een poosje geconcentreerd met één ding bezig te zijn. En nog leuker is het om met een groepje vriend(inn)en, familie of collega’s aan de gang te Geldbesparende renovatie geeft gaan in een andere omge- lederen- en nubuck zitmeubels ving dan normaal. een nieuw leven en het doet er

45 euro boete Of het nu gaat om bier, wijn, mixdrankjes of sterke drank, in alle gevallen zijn jongeren strafbaar en kunnen ze van de politie of buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente een boete van 45 euro, plus 7 euro administratiekosten, krijgen. De Drank- en Horecawet is aangescherpt om jongeren beter tegen de schadelijke gevolgen van alcohol te beschermen. Ook kunnen gemeenten en de politie overlast door alcoholgebruik beter bestrijden met deze maatregel. In het regeerakkoord is afgesproken om de leeftijdsgrens voor verkoop en bezit van alcohol op termijn te verhogen naar 18 jaar. Reek, Schaijk en Zeeland Deze maatregel geldt ook voor Reek, Schaijk en Zeeland. “Bijvoorbeeld bij de veertienplus-party’s in Ambianz”, zegt wijkagente Femke van Eerd. “Waar je voorheen nog werd doorgestuurd naar Bureau Halt, heb je nu meteen een dure boete aan je broek hangen. Met de carnaval in aantocht willen we de jeugd erop wijzen dat alleen al het bij je hebben van alcohol strafbaar is. Dus heb je als zestienminner een alcoholisch drankje van een ander vast, ook dan kun je een bekeuring krijgen.” Ook wijkagent Gerrit van de Kerkhof waarschuwt de jeugd. “Als zestienminner kun je door het vasthouden of bij je hebben van alcohol ook de eigenaar van een horecagelegenheid ‘in gevaar’ brengen”, legt hij uit. “Als er drie maal geconstateerd is dat er jongeren met alcohol in de gelegenheid zijn, kan hij tijdelijk een verbod krijgen op de verkoop van alcohol. De gevolgen zijn dus niet alleen voor jezelf.” Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/ onderwerpen/alcohol. De Landerdse wijkagenten zijn Femke van Eerd voor Reek en Schaijk en Gerrit van de Kerkhof voor Zeeland. Bent u op de hoogte van onveilige situaties, neem dan contact met hen op. Bel voor uw eigen en andermans veiligheid met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Bij heterdaadzaken of levensbedreigende situaties belt u 112.

LEDERHERSTEL

De workshops van D’n Zolder worden begeleid door mensen die al jaren zelf schilderen en die het leuk vinden om anderen wat kneepjes van het vak bij te brengen. De workshop is inclusief materiaal en koffie of thee. Voor groepen kan tegen vergoeding eventueel ook voor een eenvoudige lunch worden gezorgd. Voor meer informatie kan men terecht op www.schildersclubdenzolder.nl of bel met Ank de Klerk, 0486-851605.

eigenlijk niet toe hoe onooglijk die eruit zien, wij maken ze weer als nieuw! Is dat geen goed nieuws? En als het goede nieuws ook u nog steeds aanspreekt, is het dan niet prettig te weten dat wij...

... met een speciaal procédé brandgaatjes, beschadigingen of kleine scheurtjes repareren en hardnekkige vetvlekken uit het leder verwijderen, vervolgens grondig cleanen en zonodig opnieuw opvullen. (Dat is pas lederrenovatie)

... indien u dat wenst uw zitmeubels in de huidige kleur kunnen herkleuren of zelfs totaal in een nieuwe kleur kunnen spuiten. Dit alles ook voor uw lederen banken, stoelen van uw auto of pleziervaartuig. (Wij hebben nu eenmaal een ruim lederrestauratieprogramma)

te de perfec Al 17 jaar tie in Uden va lederreno • HERKLEURING • KLEURVERANDERING

• STOFFERINGEN • REPARATIES • REINIGEN RE • ONDERHOUDSMIDDELEN

Loopkantstraat 14c, 5405 NB Uden (0413) 25 50 01 DeAlmaanden 16 jaar de november perfecte en december Extra korting bij het opvullen lederrenovatie Uden van uwinzitmeubels.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 januari 2013

Openingstijden: ma t/m vr 9.00 - 16.30 uur. Zaterdags GESLOTEN

www.ledertechniek.nl 11


Al 40 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit de grootste collectie sta- op fauteuils van Nederland

Meer dan 90 modellen (veelal uit voorraad leverbaar)

Sta- op fauteuil Petunia In leder, uit voorraad leverbaar van € 1340,- voor € 985,-

Al 40 jaar staan wij garant voor de beste fauteuils en de mooiste banken. Welkom bij zitcomfortspeciaalzaak Teun Arts.

Voor de mooiste bankstellen, naar wens met bijpassende relaxfauteuil, bent u bij Teun Arts aan het juiste adres. Ook voor de mooiste bankstellen.

Veelal Nederlands fabricaat.

Assortiment

Inruil

Levertijd

Bezorging

Garantie

Mogelijkheden

Advies

in onze 2000m² showroom

Nu tot wel

Onze meubelen zijn veelal

Gratis levering

Enkel West Europees

Naar wens aanpassingen

Door 40 jaar ervaring

vindt u de grootste collectie

€ 300,- retour voor

uit vooraad leverbaar

door heel

topfabrikaat met minimaal

mogelijk in onze

met zitmeubelen krijgt u

relaxfauteuils van Nederland

uw oude meubel*

dus binnen 1 week

Nederland

5 jaar fabrieksgarantie

stoffeerderijafdeling

bij ons het beste advies

Onze 2000m² showroom vindt u aan de Boersestraat nr. 11 in St.Hubert. (25 km onder Nijmegen) TEL. 0485 - 45 29 86 info@teunarts.nl Dinsdag, Woensdag & Donderdag geopend van 10:00 - 18:00, Vrijdag van 10:00 - 21:00, Zaterdag van 10:00 - 17:00 *

www.teunarts.nl

nvt op aktiemodellen, niet icm overige akties & aanbiedingen


Gemeentelijke informatie Jongeren en alcohol

Let op

Wat kunt u doen als ouder, ook tijdens carnaval?

Gewijzigde datum informatieavond Structuurvisie

Houd de carnaval ‘lekker fris’

Samen werken, samen delen, samen doen!

Alcohol en opgroeien gaat niet goed samen. De ontwikkeling van de hersenen van uw kind gaat door tot aan ongeveer het 24ste levensjaar. Jongeren van 16 jaar en jonger kunnen door alcoholgebruik blijvend hersenschade oplopen. Elk jaar belanden rondom carnaval weer veel jongeren met alcoholvergiftiging óf ten gevolge van een ongeval veroorzaakt door alcohol in het ziekenhuis. Reden genoeg om hierover goede afspraken te maken met uw kind. Moeilijk? Soms wel, want juist carnaval is het feest van plezier, lol en vaak het eerste glaasje bier van jonge jongeren. Ouders zoeken naar handvatten om dit met hun kinderen te bespreken. Daarom willen u de volgende handvatten geven: • Beter één goed gesprek dan tien preken. Neem hiervoor de tijd en probeer te voorkomen dat uw kind u steeds minder vertelt over het gebruik van alcohol. • Leg uw kind uit dat u afspraken met hem wilt maken omdat u niet wilt dat zijn hersenen beschadiging oplopen. • Geef aan wat de consequenties zijn als uw kind zich niet aan de afspraken houdt. Houd u zelf hieraan als het toch misgaat, maar bespreek dan ook waarom het mis is gegaan. • Geef het voorbeeld met uw eigen alcoholconsumptie. • Maak afspraken met ouders van kinderen met wie uw zoon of dochter carnaval gaat vieren. Probeer één lijn te trekken.

Onze gemeente gaat een structuurvisie voor het gemeentelijk grondgebied opstellen. De structuurvisie geeft aan welke ontwikkelingen wij de komende jaren voorzien op het gebied van wonen, werken, voorzieningen, het buitengebied en de mobiliteit en beschrijft wat wij met deze ontwikkelingen gaan doen.

Het effect van alcohol wordt groter naarmate het promillage in je bloed hoger wordt. Steeds meer delen in de hersenen worden beïnvloed. De gevolgen van het drinken van een aantal glazen alcohol zijn voor iedereen anders. Voor meer informatie over de gevolgen van alcoholgebruik en tips voor een frisse carnaval: www.watalcoholmetjedoet.nl.

Indien u vragen heeft over het opstellen van de structuurvisie dan kunt u altijd contact opnemen met Peter van Mil, gemeentelijk projectleider, tel. 0486-458111 (maandag tot en met donderdag). U kunt ook een e-mail sturen naar peter.vanmil@landerd.nl.

Informatieavonden januari 2013 In januari 2013 organiseren wij 4 informatieavonden: één voor iedere kern en één voor het buitengebied. Door de stroomstoring in de regio is de informatieavond in Reek op 17 januari 2013 niet doorgegaan. Deze avond zal nu worden gecombineerd met de informatieavond ‘Schaijk’ op 30 januari 2013. Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij de informatieavonden. Wanneer: Maandag 28 januari 2013 Thema: Zeeland Locatie: De Garf Zeeland

De avonden beginnen om 19.30 uur en duren naar verwachting tot 21.30 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur.

De gemeente Landerd organiseert wederom een verwendag voor mantelzorgers op donderdag 11 april 2013 van 9.30 tot 16.30 uur Meer informatie over deze verwendag volgt snel. Een verwendag met een compleet andere invulling.

Inloopspreekuur vrijwilligerspunt Vivaan in bibliotheek Zeeland Het vrijwilligerspunt Vivaan houdt wekelijks vanaf maandagavond 14 januari van 18.30 tot 20 uur een inloopspreekuur in de openbare bibliotheek van Zeeland. Daar kunnen mensen informatie krijgen over vrijwilligerswerk en kunnen ze samen met een vrijwillige consulent kijken naar welke vrijwilligersvacatures er beschikbaar zijn. Wie het leuk vindt zich verder te ontwikkelen, anderen vooruit te helpen én te genieten van de waardering, doet er goed aan eens binnen te lopen. Jong of oud: iedereen kan als vrijwilliger aan de slag. Het maakt niet uit of u in Zeeland woont, of in een van de omringende dorpen. Schroom niet en kom vooral naar het inloopspreekuur, want er is altijd behoefte aan vrijwilligers. Maak jezelf sterk Kies voor vrijwilligerswerk

Groter risico op vallen door alcoholgebruik bij 55-plussers 55-plussers lopen een hoog risico om te vallen. Vallen is de zesde belangrijkste doodsoorzaak bij senioren. Bijna éénderde van de 65-plussers die nog thuis wonen, valt elk jaar. Ongeveer de helft daarvan valt herhaaldelijk. Alcoholgebruik kan de kans op een val vele malen vergroten. Zo worden jaarlijks twaalfduizend 55-plussers op de Spoedeisende Eerste Hulp in ziekenhuizen behandeld naar aanleiding van een valincident door overmatig alcoholgebruik. Voor meer info: preventie@novadic-kentron.nl, www.novadic-kentron.nl en www.heteeuwigeweekend.nl.

T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften. Openingstijden burgerzaken Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling. Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats.

Wanneer: Woensdag 30 januari 2013 Thema: Schaijk en Reek Locatie: De Phoenix Schaijk

Vooraankondiging mantelzorgdag

Wist U dat?

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland

Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur Communicatie Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de communicatieadviseur: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 08 tot 18 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 - Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 06 tot en met 22 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, tel. 0486-451458) - Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5 - Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark VV Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 25 januari 2013

13


APV

Betrokken dorpsgenoot met een beetje tijd

Algemene Plaatselijke Verordening

Vindt u ook dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning goed moeten integreren in Reek, Schaijk en Zeeland? Wilt u wat van uw vrije tijd besteden aan uw nieuwe dorpsgenoten?

Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Dekkers een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 De heer J. van Hoogstraten, tel. 0486-464257 De heer W. van Dalen, 0486-462054 of 06-12717761 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

14

Gezocht

Wij zoeken nieuwe vrijwilligers die (on)regelmatig beschikbaar zijn om vluchtelingen die nieuw in Landerd komen wonen te ondersteunen en de weg te wijzen in hun dorp en de Nederlandse samenleving. Heeft u interesse en wilt u meer weten? www.vluchtelingenwerk-wobb.nl U kunt bellen of mailen met de coördinator Dhr. Masood Zoveidat, 06- 24189288 m.zoveidat@vluchtelingenwerk-wobb.nl\ VluchtelingenWerk-WOBB Hoofdkantoor Uden, 0413-269037

Informatie over de Landerdse dorpshuizen?

www.dorpshuizenlanderd.nl Politie Wijkagenten: Femke van Eerd (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Zorgcoöperatie Schaijk, secretariaat: Hans Bink, Kuilier 9, 5374 JM Schaijk, tel: 0486 462400, e-mail: hans.bink@wxs.nl Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van de sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal kunt u terecht op onze website. Daar kunt u online een van deze accommodaties reserveren. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar verhuur@landerd.nl of bel 0486-458111. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

Verleende vergunningen Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: • Verkoop van oliebollen door Buurtvereniging Molengraaf-Noofd op 31-12-2013, locatie voor Schutsboomstraat 2 (5374 CA), vergunning verzonden op: 15-01-2013 • Carnavalstocht Reek op 10-02-2013, locatie Reek, vergunning verzonden op: 22-01-2013 • Carnavalsoptocht Zeeland op 10-02-2013, locatie Zeeland, vergunning verzonden op: 22-01-2013 Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. Meer informatie over het indienen van bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website www.landerd.nl. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling Ruimte, team Vergunningen, toezicht en handhaving van het gemeentehuis, tel. 0486-458154. Algemene informatie Voor evenementen dient u het aanvraagformulier voor evenementen te gebruiken. Deze kunt u downloaden van www.landerd.nl. Voordat u het aanvraagformulier invult, raden wij u aan om eerst de ‘evenementencheck’ te doen. Zo kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of dat u kunt volstaan met een melding. De ‘evenementencheck’ kunt u raadplegen op onze website: www.landerd.nl.

Melding Openbare Ruimte Afdeling Realisatie en Beheer Naam: ................................................................................................. Adres: ................................................... Postcode: ........................... Plaats: ............................. E-mail: ..................................................... T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2012 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... Deze melding kunt u ook doorgeven via www.landerd.nl

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 25 januari 2013


Activiteiten- en evenementenkalender Za. 26-01-2013 tussen 08:00 en 17:00 uur Snertwandeling door buitengebied en omgeving, Dhr. F. Spanjers Za. 26-01-2013 vanaf 18:00 uur 55+ bal, Dorpshuis De Phoenix, Stg. Carnaval De Moeslanden Zo. 27-01-2013 ATB-toertocht, Toer en Trimvereniging Uden Za. 02-02-2013 van 11:00 tot 22:30 uur Kick-/thaiboksevenement, Wapen van Reek, A.J.M. van der Burgt Za. 02-02-2013 19:00 uur Jongerenavond voor mensen met een beperking, De Piramide Stg. Carnaval De Moeslanden Zo. 03-02-2013 Fibberwaarietocht (mtb-tocht), Herperduin, TWC Ons Verzet Zo. 03-02-2013 van 10:00 tot 12:00 uur Keiencross, Bossen bij de Bosweg, Atletiekvereniging De Keien Zo. 03-02-2013 tot en met za. 09-02-2013 Collecte Hersenstichting Nederland Vr. 08-02-2013 van 09:30 tot 10:15 uur Carnavalsoptochtje basisscholen Zeeland, route Rootstraat Damaststraat - Zwingel - Vezelstraat - Vlasroot - speelplaats basisschool De Vlasgaard, mevr. F. Kunneman Vr. 08-02-2013 van 13:00 tot 13:45 uur Carnavalsoptochtje Basisschool De Regenboog, route Zustersstraat - Molengraaf - Smidse - Molengraaf - Zustersstraat Za. 09-02-2013 13:45 uur Erewijn, Dorpshuis De Phoenix, Stg. Carnaval De Moeslanden Zo. 10-02-2013 van 13:00 tot 16:30 uur Carnavalsoptocht Zeeland, SC De Smouskes Zo. 10-02-2013 13:30 uur Jeugdoptocht Schaijk, Stg. Carnaval De Moeslanden Zo. 10-02-2013 van 14:00 tot 16:00 uur Carnavalsoptocht Reek, CV De Kelestropers Ma. 11-02-2013 13:15 uur Moeslandse optocht, Schaijk, Stg. Carnaval De Moeslanden Zo. 10-02-2013 tot en met za. 16-02-2013 Collecte Amnesty International Di. 12-02-2013 10:00 uur Goapmerrege, Kee Moesbal, Lampionnenoptocht, Europaplein Stg. Carnaval De Moeslanden Zo. 17-02-2013 Veldtoertocht, Bossen Landerd, Toerwielerclub Volkel Vr. 22-02-2013 van 14:00 tot 01:00 uur Jubileumfeest, Scheltseweg 13, Peter Peters B.V. Aannemersbedrijf Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevr. M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 te Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften van verloren waardepapieren zoals rijbewijs of paspoort dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 10-12-2012, Kerkstraat Zeeland: Bruin lederen sleutelhanger met autosleutel, sleutelhanger PSV (Philips) en munt van Jan Linders. - 10-12-2012, Lage Baan Schaijk: Diverse sleutels aan diverse sleutelhangers (Roma, geweer, letter S, waterpas en Lourdesletters). - 12-2012, Hoekstraat Schaijk: Sleutelbos met zwarte flessenopener en 7 sleutels. - 24-12-2012, voor de poort van de gemeentewerf in Schaijk: Kinderfiets Alphina Gizmo Zwart/grijs met blauw spatbord.

Huldiging sportkampioenen Traditiegetrouw huldigt het gemeentebestuur van Landerd de inwoners die in het jaar 2012 een Nederlands, Europees of Wereldkampioenschap hebben behaald. Hetzelfde geldt voor Landerdse sportverenigingen. De huldiging vindt plaats op dinsdag 23 april 2013 om 19.30 uur in het Raadhuis in Schaijk. Het gaat om een eigen prestatie van een individu of team en niet bijvoorbeeld om een dier dat door training en begeleiding wordt bekroond. Met uitzondering van een wereldkampioen in de vogelsport. Omdat de gemeente niet helemaal op de hoogte is welke inwoners in het jaar 2012 een kampioenschap hebben behaald, vragen wij iedereen (verenigingsbesturen, familieleden e.d.) om zo’n kampioen te melden vóór 1 maart 2013. U kunt daarvoor het hiernaast staande aanmeldingsformulier gebruiken dat u ingevuld kunt sturen naar de gemeente Landerd, t.a.v. mevrouw M. van Dongen, Postbus 35, 5410 AA Zeeland, of afgeven aan de receptie van het gemeentehuis, Kerkstraat 39 in Zeeland. U kunt uw aanmelding ook per e-mail versturen aan: marieke.vandongen@landerd.nl. Als u een krantenartikel of andere informatie over de kampioen heeft, is het prettig als u deze meestuurt.

Omgevingsvergunningen Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: • Zustersstraat 3, 5374 AK Schaijk; bouwen van een carport en het uitbreiden van een slaapkamer (ontvangen 10 januari 2013) • Hofstede (in groenstrook naast huisnummer 25) te Schaijk; het snoeien/ kappen van bomen en struiken (ontvangen 10 januari 2013) Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning: • Valeriaan 17, 5411 GX Zeeland; het vergroten van de woning. De termijn van afhandeling is verlengd met 6 weken. Dit verlengingsbesluit is verzonden d.d. 14 januari 2013. • Molenaarstraat 2, 5374 GG Schaijk; het herbouwen van een loods. De termijn van afhandeling is verlengd met 6 weken. Dit verlengingsbesluit is verzonden d.d. 15 januari 2013. Sloopmeldingen: • Hekellaan 12, 5374 GM Schaijk; het afvoeren van asbesthoudende dakbedekking (ontvangen 9 januari 2013) • Busstraat 1, 5374 NW Schaijk; het slopen van een pluimveestal (ontvangen 7 januari 2013) In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn wel in te zien bij de afdeling Ruimte tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Verleende omgevingsvergunningen: • Bovenste Trent (ter hoogte van de kruising bij huisnummer 5) te Zeeland; het kappen van 1 populier en Rosmolen (aan de rand van een groenvoorziening) te Reek; het kappen van 1 eik en 1 plataan (vergunning verzonden 10 januari 2013) • Pastoor van Winkelstraat 78, 5374 BK Schaijk; het herbouwen van een bedrijfswoning (vergunning verzonden 11 januari 2013) Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit

Gevonden en verloren voorwerpen Verloren voorwerpen - 04-01-2013, in de nacht van 3 op 4 januari, Kleine Graspeel Zeeland: Groene brievenbus met nummer 4 erop. - 27-12-2012, Zeeland: Zwarte label met fiets- en huissleutel. - Tussen 07-01-2013/14-01-2013: Identiteitskaart. - 16-01-2013, Schaijk: Dikke gecertificeerde Nemef sleutel. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van 2 weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor: • Kreitsberg 14, 5411 RH Zeeland; het brandveilig gebruik van een zorgboerderij (dossiernummer HZ-2012-0258) Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 28 januari 2013 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak) ter inzage liggen op de afdeling Ruimte, Kerkstraat 39 te Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling Ruimte, tel. 0486-458194. Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte. Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch. Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure). Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor: • Duifhuisstraat 1, 5374 SB Schaijk; Activiteit Milieu; het veranderen, of het veranderen van de werking, van een inrichting (artikel 2.1, lid 1 onder e sub 2 en 3 en artikel 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Zij maken daarom bekend dat de vergunning met ingang van 28 januari 2013 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak) ter inzage ligt bij de afdeling Ruimte, Kerkstraat 39 te Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling Ruimte, tel. 0486-458194. Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het besluit indienen bij de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Naam kampioen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adres en woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geboortedatum kampioen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naam leden team (evt.): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... Contactpersoon team: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soort kampioenschap: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum en plaats behalen Kampioenschap: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aangesloten bij sportclub (naam, adres en tel.): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................... Heeft u informatie over de kampioen? Stuur deze dan mee!

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 25 januari 2013

15


Winterschilders

Hou met warme kleuren de kou buiten

Heijtmorgen 16 5375 AN Reek Tel. 0486 47 42 18

Informeer naar onze premievoorwaarden

Toon van Aalst Schilderwerken BV Molenstraat 31 5373 AM Herpen Tel: 0486-412979 info@toonvanaalst.nl www.toonvanaalst.nl

REGIO - Het schilderen van een huis is een noodzakelijk onderhoud dat bijdraagt aan het behoud van de diverse onderdelen en aan de waarde van het pand. Het schilderen van een woning is echter seizoensafhankelijk omdat nier iedere klus altijd uitgevoerd kan worden. Hierdoor hebben schilders in de winter vaak minder werk dan in de zomer.

Het gevolg van het feit dat in de winter minder vaak schilderklussen buiten uitgevoerd kunnen worden was dat veel schilders op een uitkering aangewezen waren. Dit was voor de werknemers geen prettige situatie en ook voor werkgevers was dit ongewenst. Veel werknemers wisselen na de winterperiode van werkgever in de hoop het ergens anders beter te krijgen en niet van een uitkering afhankelijk te zijn gedurende de koude maanden. Toch kunnen veel werkzaamheden ook in de winter goed uitgevoerd worden. De winterschilderregeling is in het leven geroepen om aan de eerderbeschreven situatie een einde te maken en om schilders ook gedurende de wintermaanden aan het werk te houden. Voor een groot deel komt het aan op goede planning. Niet alle werkzaamheden hoeven per se in de zomer uitgevoerd te worden. Met een goede planning kunnen de schilders in de winterse periode net zoveel werk hebben.

Binnen en buiten Schildersbedrijf Van der Heijdenstraat 14 5374 BW Schaijk 0486 - 463009 SCHILDER GLASZETTER BEHANGER

ERKEND SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF

Het belangrijkste onderscheid dat gemaakt kan worden zijn de schilderklussen voor binnen en buiten. Winterschilders kunnen tijdens de wintermaanden immers uitstekend binnen aan het werk omdat zij daarbij niet afhankelijk zijn van het weer. Buiten zal het moeilijk werken zijn omdat bij te lage temperaturen het chemische proces in de verf niet goed werkt. De verf droogt dan heel langzaam en hardt niet goed uit waardoor het minder goed zal beschermen. Daarnaast kan neerslag het werk behoorlijk aantasten. Een winterschilder zoeken zal dus vaak betekenen dat het om werkzaamheden gaat binnen uitgevoerd moeten worden.

Nieuwe soorten verf

Toch zijn er veel bedrijven die investeren in hulpmiddelen die het mogelijk maken om ook in de winter buiten te werken. Zo zijn er nieuwe soorten verf die een goed resultaat opleveren bij lagere temperaturen. Door het afschermen van de werkplek van de weersinvloeden kan er eveneens veel werk gedaan worden, al heeft dit mogelijk wel invloed op de tarieven van winterschilders. Toch zijn het ook deze tarieven die de regeling een interessant alternatief maken ten opzichte van het uitvoeren van werkzaamheden in de drukke zomermaanden.

Voordeel

Een offerte van winterschilders laat klanten profiteren van een subsidieregeling die het interessant maakt om bepaalde klussen juist in de winter uit te laten voeren. Zo betaalt men onder meer een lager btw-tarief. Op de tarieven van de winterschilder wordt zes procent btw gerekend en dat kan voornamelijk voor particulieren een aardig bedrag schelen. Voor bedrijven zal het uiteindelijk weinig verschil maken omdat zij de betaalde btw verrekenen met de door hen geïnde btw. Het grootste verschil dat de winterschilderregeling echter zal maken is voor de werknemers in de branche zelf. Zij zijn door deze regeling niet aangewezen op een uitkering maar kunnen voor hetzelfde loon de hele winter doorwerken. Daarnaast is de regeling interessant voor de overheid, omdat minder werknemers een uitkering aan hoeven te vragen en de betaalde premies daardoor omlaag kunnen.

Regels

Win een Arena VIP-diner ter waarde van €100,Meedoen aan de actie is heel eenv oudig. Ga lekker uit eten bij een van de ac ht deelnemende restaurants, vul na afloop de Arena VIP-dinerfly er in en lever deze samen met de rekening of kassabon in bij het betreffende restaurant. herberg d’n brouwer eet- & drinklokaal Zeeland 0486-450886

Herpen 0486-415100

Grave 0486-475618

Grave 0486-432652

Nieuw Schaijk 0486-461294

Herpen 0486-414182

Ravenstein 0486-411371

Schaijk 0486-464681

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 januari 2013

Uiteraard is het gebruik maken van de regeling voor winterschilders in Nederland wel aan een aantal regels gebonden. Zo moet het werk tijdens de wintermaanden uitgevoerd worden, tussen 21 november en 21 maart. Er is nog een aantal belangrijke voorwaarden die voor deze interessante regeling gelden en waar men wel degelijk rekening mee moet houden. Een offerte van winterschilders moet minimaal drieduizend euro bedragen voordat de regeling van het lagere btw-tarief van toepassing is. Dit is natuurlijk een aardig bedrag, maar voor het schilderen van een twee-ondereen-kapwoning is men dat bedrag al snel kwijt. De korting op de btw zal het echter al snel de moeite waard maken om een vakman in te schakelen. Bovendien werken veel bedrijven met extra aanbiedingen, omdat zij ook graag hun werknemers aan het werk houden. Dat kunnen directe kortingen op de aanneemsom zijn, maar ook regelingen waarbij men bijvoorbeeld een uur werk per dag cadeau krijgt. Extra interessant dus. Bron: www.winterschilders.com

17


20 jaar Al ruim

Beste simonly deals simonly v.a.€ 1,99 p/m www.simonly.nl

KPN - Hi - TelforT - Yes - T Mobile - VodafoNe - sizz - MTV - Tele 2 - beN - siMYo - siMPel - YoufoNe - HollaNdsNieuwe

apple iPhone 4 8 gB - 200 minuten/sms - 500 mB internet - zwart of wit

€ 119,

SII

apple iPhone 4 S 16 gB www.vtu.nl

- 300 minuten - 100 sms - 500 mB internet - zwart of wit

s!

s!

graTi

1e 9 maanden € 26,00 Daarna € 52,00 per maand

24 maanden vaste prijs

Per maand € 28,00

Per maand € 30,00

SIm ONLY

SIm ONLY SImYO aaNBIEDINgEN

www.vtu.nl

www.vtu.nl

Telfort Superkoopjes minuten/sms minuten/sms minuten/sms minuten/sms min + 100 sms min + 100 sms + 500 mB

- 75 minuten/sms - 500 mB internet - zwart of wit

graTi

24 maanden vaste prijs

150 300 400 500 300 300

eerste 6 maanden € Samsung galaxy 24,50

€ 4,50 € 7,00 € 8,00 € 15,00 € 7,50 € 15,00

100 minuten/sms € 3,00 200 minuten/sms € 6,00 300 minuten/sms € 7,00 500 minuten/sms € 14,00 700 minuten/sms € 22,00 1250 minuten/sms € 15,00 200 mB 5,00 500 mB € 7,50 1000 mB 10,00 1500 mB € 12,50

Nieuw en verlengen

www.simonly.nl

Samsung galaxy S 3

apple iPhone 5 16 gB

- 200 minuten - Onbeperkt sms - 1500 mB internet

www.vtu.nl

Youfone Best Deals 50 minuten 250 minuten 450 minuten 750 minuten Onbeperkt min/sms

200 mB € 5,99 500 mB € 8,99 1000 mB 10,99 15 sms € 0,99 80 sms € 1,99 1000 sms € 8,99 www.simonly.nl

Samsung galaxy mini S 3

- 450 min/sms - 1500 mB internet - zwart of wit

- 90 minuten - Onbeperkt sms - 3000 mB

s! graTi 6 maanden € 25,16

€ 1,99 € 4,99 € 14,99 € 19,99 € 23,25

s! graTi

Daarna € 50,33 per maand www.vtu.nl

24 maanden vaste prijs

Per maand € 46,00 www.vtu.nl

12 maanden 21,25

Daarna € 42,50 per maand www.vtu.nl

BESTEL ONLINE OF kOm LaNgS IN DE WINkEL

Nooit meer bijbetalen voor je nieuwe telefoon met KPN Hi en Telfort toestellease! VTU Telecom Boxmeer ma. t/m do. 10.00 - 17.30 uur vrij 10.00 - 21.00 uur za. 10.00 - 17.00 uur

VTU Telecom Vluchtoord Vluchtoord 10, Uden ma. 13.00 - 21.00 uur di. t/m vr. 10.00 - 21.00 uur za. 10.00 - 17.00 uur

Repair & Go Vluchtoord 10, Uden ma. en woe. tot 21.00 uur maandag vanaf 13.00 uur di. en vrij. 10.00 - 17.15 uur

www.vtu.nl • info@vtu.nl Drukfouten voorbehouden


kerkinformatie Parochie St. Lucia Ravenstein Zaterdag 26 januari Demen - 19 uur Eucharistieviering - GK Intenties: Harrie en Riek Schonenberg; Thé Janssen en echtgenotes Johanna en Marie en zoon Frans Janssen; Marcellus en Wilhelmina van Uden - Arts en schoonzoon Gerrit Ligtvoet; Marietje de Looijer - van de Kamp; Marcellus van Uden en Wilhelmina van Uden Arts; Gerrit en Jo Ligtvoet - van Uden Zondag 27 januari Huisseling - 9.30 uur Eucharistieviering - GK Zondag 27 januari Ravenstein - 11 uur Eucharistieviering - GK Intenties: Ger Derks; Pater Piet Pouls; Dina Schilders; Mevrouw van de Broek - Derks; Lambertus van Aar en Petronella van

H. Antonius Abt Schaijk Reek Vaste kerkdiensten Schaijk: ma. 18.30 uur, di. 18 uur (aanbidding) en 18.30 uur (eucharistieviering), wo. 9 uur, do. 18 uur (aanbidding) en 18.30 uur (eucharistieviering), vrij. 9 uur en 18 uur (vespers), za. 17.30 uur en zo. 10 uur Vaste kerkdiensten Reek: za. 19 uur

Aar - van Haren; Adriana van Lier; Jeanne Broeren - Desitter; Tiny Blom - de Bresser en zoon Gerard Zaterdag 2 februari Demen - 19 uur Gebedsviering gezinsviering Carnaval - KK Zondag 3 februari Huisseling - 9.30 uur Eucharistieviering - GK Zondag 3 februari Ravenstein - 11 uur Eucharistieviering met Cordaad Intenties: Marietje van Rooy - Brands; Jan Bakker; Frans en Agnes Jacobs vanwege verjaardag ma; Tiny Kampes Hartman; Tonnie v.d. Poel; Pater Piet Pouls; Jeanne Broeren - Desitter; Jan en Pieta de Bruijn en overleden familie

Eucharistieviering met St. Ceciliakoor in Ravensteinse kerk RAVENSTEIN - In de St. Luciakerk in Ravenstein wordt op zondag 27 januari een speciale muzikale viering gehouden met het St. Ceciliakoor en soliste Lenie Leenders. Belangstellenden zijn van harte welkom, de viering begint om 11 uur.

In deze Eucharistieviering wordt de St. Canisius-Messe van Johann Kercher, opus 28 gezongen, alsmede Gloria van Antonio Vivadi en een uitvoering van Tomas Luis de Victoria. Ook volkszang zal niet ontbreken. Het geheel staat onderleiding van dirigent Leon van Schijndel met aan het orgel Leon van den Brand. Voorganger is pastoor J. van Gaalen. Deze dienst is voor een ieder toegankelijk.

St. Victor Neerloon St. Antonius Abt Overlangel Zondag 27 januari Overlangel - 10.30 uur 3e zondag door het jaar

Zondag 27 januari 3de zondag door het jaar Zeeland - 9.30 uur H. Mis Intenties: Grad en Hanneke van Wiechen - Dekkers en Annie de dochter; Catharina Vissers - van Bakel; Martien en Marie van Uden - Peters en Mart van Uden; Jrgt. Pastoor Johannes van der Putten; Familie de Groot - v.d. Laar en Ria Siroo; Gerarda Verstraten - Straatman en o. fam.; O. o. Verstraten - Cornelissen; Willy en Peter; Marietje van Dongen - Coppens en zoon Jos

Woord en communiedienst met Forte Fivante Intenties: Joseph Arts

Dinsdag 29 januari Zeeland - 18.30 uur Rozenkransgebed

Dinsdag 29 januari Zeeland - 19 uur H. Mis voor het Welzijn van de Parochie Zondag 3 februari 4de zondag door het jaar Zeeland - 9.30 uur H. Mis Intenties: Joop Houterman; Harrie van der Wijst (verj.); Marinus en Anna Dekkers van Hout; Martien van der Wijst; O. o. Kouwenberg v.d. Burgt; Kees Broeren en echtgenote en o. kinderen (Schaijkseweg); O. o. Toon en Nel Verstegen - van Hal; Martien en Annie Cornelissen - Caspers en kleinzoon John; O. o. v.d. Heijden en Ton v.d. Heijden; Jrgt. Kees Bongers Misintenties die voor dinsdagavond ingeleverd zijn komen in weekblad Arena. De bijdrage voor misintenties is 10 euro. Hierbij zijn extra namen inbegrepen.

Zaterdag 26 januari Schaijk - 17.30 uur Eucharistieviering Misintenties: Jo Leenders; Overleden Ouders van de Ven - Arts Het koor Ordo Capella uit Boxmeer zal niet zingen in onze parochie. Zaterdag 26 januari Reek - 19 uur Eucharistieviering Misintenties: Mariet van Casteren - Litjens en familie; O. fam. Peeters Ballast; Mari Verstegen; Henricus en Francisca van Krey - van Boekel en o. fam.; Antonius en Maria Verstegen - van Aar en o. fam.; Namens de parochie: Kea van Casteren - Reijnen; Christien van Poppelen - Gerrits; Anna Huibers - van de Rijdt; Dini van de Leest - Willems; Jozef Linders; Christ van Casteren; Nellie van Berkel - van Poppelen; Marion de Groot - van Laanen; Joke Bierman Weijers

Maandag 28 januari Schaijk - 18.30 uur Eucharistieviering voor de wereldvrede Dinsdag 29 januari Schaijk - 18 uur Aanbidding Dinsdag 29 januari Schaijk - 18.30 uur Eucharistieviering voor de gezinnen Woensdag 30 januari Schaijk - 9 uur Eucharistieviering voor de minder bedeelden Donderdag 31 januari Schaijk - 18 uur Aanbidding Donderdag 31 januari Schaijk - 18.30 uur Eucharistieviering voor de zieken Vrijdag 1 februari Schaijk - 9 uur Eucharistieviering voor de toekomst van de parochie Schaijk - Reek Vrijdag 1 februari Schaijk - 18 uur Vespers - Avondgebed

Zaterdag 26 januari Herpen - 19 uur Intenties: Dorus en Ton (verj.) de Kleijn - Dappers en Henri de zoon; Bert en Anna Willems - Janssen (jrgt. van beiden) en Theo de zoon; O. ouders Adrianus en Gerharda Veld School en o. fam. Zondag 27 januari Herpen - 10 uur Viering met koor Con Spirito Intenties: O. fam. van de Berg - Bergers; Thé van Rossum en Pierre en Egbert (verj.) de zonen

St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein Op werkdagen kunt u op de pastorie terecht tussen 9 en 12 uur. Voor andere tijden gelieve u tijdens de ochtenduren een telefonische afspraak te maken: 0486-411595 of kijk op www.parochieravenstein.nl. secretariaat@parochieravenstein.nl Sint Willibrordus, Maasdijk 69, 5371 KB Demen Sint Vincentius, Dorpenweg 16, 5371 NZ Deursen Sint Lambertus, Hamstraat 1, 5371 NR Huisseling Sint Jan, St. Jansstraat 2, 5371 NL Neerlangel Sint Lucia, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein

Parochie H. Antonius Abt Schaijk- Reek Pastoor van Winkelstraat 1, 5374 BG Schaijk Tel. 0486-461220, www.h-antonius-abt.nl Wilma de Loyer, secretarieel-administratief medewerkster van de parochie: Tel. 0486-461220 (bereikbaar op woensdagochtend, donderdagochtend, vrijdagochtend) en secretariaat-antonius-abt@hotmail.com

Parochie Sint Petrus Zeeland Sint Jacobus de Meerdere Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland Tel. 0486-451377 Onder kantoortijd: Parochie-centrum Uden: Tel. 0413-263154 of www.parochiesintpetrus.nl Betsie van der Wijst-Ruijs, pastoraal assistente 06-21204630 of b.vanderwijst@parochiesintpetrus.nl

Parochie St. Sebastianus Alard van Herpenplein 7, 5373 AH Herpen Tel. 0486-411424 of pastorieherpen@hetnet.nl

Parochie St. Victor en Antonius Abt Loonsestraat 2, 5371 PJ Neerloon Tel. 0486-411282

Nederlandse Hervormde kerk

Parochie St. Sebastianus Herpen

H. Jacobus de Meerdere Zeeland Vaste kerkdiensten zondag 9.30 uur en dinsdag om 19 met voorafgaand (vanaf 18.30 uur) rozenkransgebed.

Vrijdag 25 januari Schaijk - 18 uur Vespers - Avondgebed

Zondag 27 januari Schaijk - 10 uur Eucharistieviering met het Dameskoor Misintenties: Laurens en Riek Pashouwers - van de Berg; Janus en Tonia van Thiel - van Overbeek; Janus en Tonia Albers Manders

Parochie St. Lucia Ravenstein

Zaterdag 2 februari Herpen - 19 uur Viering met het Gemengd Koor Intenties: Tonnie Kuijpers - School en o. fam.; Has van der Wielen (verj.) Zondag 3 februari Herpen - 10 uur Intenties: Cor den Brok; Piet en Tonia (jrgt.) Gijsbers - Breeuwer en Henk; Ria Mommersteeg - de Vaan (jrgt.); Mien van de Camp (verj.)

Servetstraat 1, 5371 AD Ravenstein Vaste diensten: 1ste en 3de zondag van de maand

Kapellen Rochuskapel - Deursen Rondestraat 28, 5371 LC Sint Annakapel - Koolwijk Koolwijksestraat 5, 5373 KB Sint Jozefkapel - Ravenstein St. Luciastraat 5, 5371 AS Mariakapel Reek Open: doorlopend van 9 tot 17 uur Mariakapel Schaijk Open: van ma. tot en met za. van 9 tot 18 uur

Annakapel Koolwijk Zaterdag 26 januari Koolwijk - 17.45 uur H. Mis Zaterdag 2 februari Koolwijk - 17.45 uur H. Mis Intentie: voor de vereniging Vrienden van St. Anna

“Voor een uitvaart

met karakter”

Past. van Winkelstraat 42b - 5374 BK Schaijk - T. 0486 414519 info@uitvaartzorgvantilburg.nl - www.uitvaartzorgvantilburg.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 januari 2013

19


www.landelijk-wonen.nl TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

NIEUW

TE KOOP

NIEUW

Overloon

Vortum Mullem

Nieuw Bergen

Overloon

Escharen

Sfeervol, perfect onderhouden woonhuis gelegen op een prachtige locatie, voorzien van o.a. woonkamer, woonkeuken met luxe inrichting en 3 slaapkamers. Bouwjaar: 1949; inhoud: 485 m³; perceelsoppervlakte: ca. 1250 m².

Tot in de finesses afgewerkt landhuis met veldschuur en stal (300 m²). De woning is v.v. kantoorruimte, moderne badkamer, 3 slaapkamers en mogelijkheid voor meer slaapkamers, Bouwjaar: 1995; inhoud: 614 m3; perceelsopp.: 5000 m² (meer grond bij te kopen tot 2.74.42 ha).

Vrijstaande, in bosrijk gebied, aan doodlopende weg gelegen compleet verbouwde en uitgebreide (2008) woning met kantoor en nieuwe garage/ paardenstal. Oorspr.bouwjaar: 1926; inhoud: 585 m3; perceelsopp.: 1,25 ha.

Gezellige, sfeervol verbouwde en perfect onderhouden, halfvrijstaande woonboerderij met hobbyruimte gelegen op een royaal perceel. Gelegen in het buitengebied van Overloon. Bouwjaar: 1947; inhoud: 350 m³; perceelsoppervlakte: 1600 m².

Sfeervolle boerderij met paardenstal, vrijstaand huisje en korenschuur met mogelijkheid B&B, gelegen in een schitterend coulisselandschap met mooie doorkijkjes op royaal perceel. Bouwjaar: 1920; Inhoud: 725 m³; Perceelsoppervlakte: 19.685 m².

Vraagprijs: € 439.000,- k.k.

Vraagprijs: € 659.000,- k.k.

Vraagprijs: € 419.000,- k.k.

Vraagprijs: € 282.500,- k.k.

Pastoor van Boxtellaan 3

Langstraat 9

Oude Baan 9

TE KOOP

TE KOOP

Oploseweg 26

TE KOOP

Graafschedijk 60

Koopsom: € 695.000,- k.k.

TE KOOP

TE KOOP

Dubbele bewoning

NIEUW

Langenboom

Westerbeek

Gennep

Gennep

Leuth

Woonboerderij met o.a. woonkamer, keuken, 3 slaapkamers en mogelijkheid voor meer slaapkamers, bijgebouw en tuin met veel privacy en uitzicht over de landerijen, gelegen op royaal perceel. Bouwjaar: 1983; inhoud: 640 m³; perceelsoppervlakte: 2340 m².

Woonboerderij, geschikt gemaakt voor dubbele bewoning, met paardenstallen en weiland, gelegen op een extreem rustige locatie aan een doodlopende weg. Bouwjaar: ca. 1900; inhoud: 1500 m3; perceelsoppervlakte: 10.300 m².

Bijzonder en vrij gelegen (dubbel) woonhuis met garage (1974) en tuinkamer (1995) welke zeer geschikt is voor atelier. Hezeland 3 is tevens geschikt voor verhuur. Bouwjaar: 1939; inhoud: 570 m³; perceelsoppervlakte: 900 m².

In het buitengebied van Gennep, op loopafstand van de Niers, gelegen romantisch woonhuis op royaal perceel, met schuur (atelier) van ca. 170 m². De karakteristieke en traditionele uitvoering zorgt voor historische beleving. Bouwjaar: ca. 1920; inhoud: 540 m3; perceelsoppervlakte: ca. 1600 m².

Aan de rand van Leuth gelegen boerderij met schuren en bijgebouwen gelegen op royaal perceel (mogelijkheid tot ontwikkeling van 2 bouwkavels van 1000 m² voor tweekapper). Bouwjaar: 1950; inhoud: 450 m³; perceelsoppervlakte: 48.000 m².

Vraagprijs: € 399.000,- k.k.

Vraagprijs: € 565.000,- k.k.

Vraagprijs: € 349.000,- k.k.

Vraagprijs: € 324.000,- k.k.

Vraagprijs: N.o.t.k.

Beekstraat 43

Rogstraat 10

sintanthonis@agriteam.nl

Hezeland 3 en 5

Nijmeegseweg 68

Steenheuvelsestraat 4

sintanthonis@landelijk-wonen.nl

Breestraat 20, 5854 AV Sint Anthonis T: 0485-38 73 00

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

Leunen

Sambeek

Melderslo

Rijkevoort

Overloon

Op prachtige locatie gelegen woning met varkensbedrijf op 7.500 m², uit te breiden tot 3 ha, met varkensstallen van ruim 2.000 m² en mogelijkheid nieuwbouw 1300 zeugen of 3700 vleesvarkens.

Paardenbedrijf met 27 paardenboxen, binnen- en buitenbak met bouwvergunning voor het bouwen van een bedrijfswoning en foyer, staande en gelegen op perceel van 4.623 m². Er is weidegang mogelijk.

Plantenkwekerij met woning, containervelden, tunnelkassen en waterbassin gelegen op 1.29.71 hectare. Een unieke plek voor particuliere verkoop/plantenhandel. De kwekerij is gelegen aan de doorgaande weg van Horst naar Lottum, op enkele honderden meters van een oprit van de A-73.

Bouwlocatie voor een varkensbedrijf met bouwvergunning en startnotitie M.E.R. gelegen op 5,38 hectare, optie eerste fase 900 zeugen zonder M.E.R. (tweede fase 2475 zeugen).

Agrarische bouwkavel van 1.36.35 ha. met vergunning voor het bouwen van een varkensbedrijf met 1920 vleesvarkens en 2420 biggen (nu aanwezig een vleesvarkensstal voor 550 vleesvarkens).

Weideweg 7

Radioweg 7c

Vraagprijs: € 347.500,- k.k.

Meldersloseweg 123

Vraagprijs: € 470.000,- k.k.

TE KOOP

Vraagprijs is op aanvraag

TE KOOP

Eindstraat 1

Rondweg 14 c

Vraagprijs is op aanvraag

TE KOOP

TE KOOP

Beneden-Leeuwen

Maashees

Wijchen

Ravenstein

Boerderij met bedrijfsgebouw van 540 m², vrij gelegen op een royaal perceel, uitermate geschikt voor diverse doeleinden. Bouwjaar: 1963; inhoud: 450 m³; perceelsoppervlakte: 1.52.70 hectare.

Woonboerderij met tuin, kantoorruimte met o.a. kantine (ca. 195 m²), diverse bedrijfsgebouwen zoals landbouwschuur, open opslagloods, werkplaats, wasplaats. De woning is luxe afgewerkt. Bouwjaar: oorpsr. 1950, volledig gerenoveerd 2005; perceelsoppervlakte: ca. 1 ha.

Gesloten varkensbedrijf met twee bedrijfswoningen en ruime ontwikkelingsmogelijkheden op perceel van 9.20.60 ha. Huidige capaciteit: ca. 330 fokzeugen met biggen en 2000 vleesvarkens.

Luxe paardenbedrijf met rijhal (20 x 60m) met kantine, stal met 20 paardenboxen en woning gelegen op 4.71.50 ha. met fraaie tuin en erfbeplanting, (uit te breiden tot 18.64.00 ha.), nabij A-50.

Vraagprijs is op aanvraag

Vraagprijs is op aanvraag

Vraagprijs is op aanvraag

Vraagprijs is op aanvraag

Dalenstraat 1

De Breid 11

De Bankhoeve 11-13

www.agriteam.nl

Vraagprijs is op aanvraag

Loonsestraat 14

Diverse partijen koop- en leasemelk

Weekblad Arenalokaal editie Landerd, Ravenstein en Herpen week 4 2013  

Weekblad Arenalokaal editie Landerd, Ravenstein en Herpen week 4 2013