Page 1

3 Landerd prijst zichzelf 5 ‘Zin om campagne uit woningbouwmarkt

te gaan voeren’

11 DJ-contest voor 8 Zeeland, Halfvastenfeesten & 9 verrassend veelzijdig

13 Ton Cruijsen geeft lezing over Rome

reek, schaijk, zeeland, oventje, ravenstein, herpen, overlangel, neerlangel, neerloon, demen, dieden, deursen, dennenburg, huisseling, keent en koolwijk

www.peelgraaf.nl - T: 0486 - 453850 LAAGD PRiJS VER

ZEELAND, miDDELVELD 1

Twee-onder-een-kapwoning met dubbele garage. Vraagprijs: € 220.000,- k.k.

Beslissing valt pas na verkiezingen

Geen duidelijkheid over bouwplannen Runstraat

Vanaf 19 februari online stemadvies op www.arenastemlokaal.nl

Arena komt opnieuw met Landerdse Kieswijzer LANDERD - Arena komt in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart opnieuw met een Stemwijzer voor de gemeente Landerd. Vanaf donderdag 19 februari kunnen inwoners van Reek, Schaijk en Zeeland online stemadvies krijgen via de website www.arenastemlokaal.nl. De redactie van Arena ontwikkelde met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 ook al een Landerdse Kieswijzer. Dat bleek een groot succes. Vele honderden mensen vulden de lokale stemwijzer destijds in.

D

oel van de online stemwijzer is het wegwijs maken van de inwoners van Reek, Schaijk en Zeeland in het lokale politieke landschap en het bieden van ondersteuning bij het maken van hun keuze voor een van de zes Landerdse partijen: het CDA, DS97, de Vereniging Herindelen Landerd, Progressief Landerd, de RPP en de VVD. Hogere opkomst Een stemwijzer geldt sinds jaar en dag als de meest gebruikte internetapplicatie in verkiezingstijd. Gemeten naar het aantal kiesgerechtigden raadpleegde de afgelopen jaren ongeveer een kwart van de burgers in aanloop naar gemeenteraads- en Tweede-Kamerverkiezingen een online-stemwijzer. Daarnaast

draagt een stemwijzer bij aan een hogere verkiezingsopkomst. Uit onderzoek blijkt dat tien procent van de gebruikers eerst niet van plan was te gaan stemmen, maar dat na het invullen van een stemwijzer wel heeft gedaan. Online stemadvies De Kieswijzer op www. arenastemlokaal.nl bestaat uit tien tot twintig stellingen over lokale politieke onderwerpen. Door op een schaal van nul tot tien in te vullen of men het (volledig) oneens of (volledig) eens is met een stelling vertelt de Arena-Kieswijzer bij welke Landerdse politieke partij de mening van de invuller het best aansluit. Gebruikers van de Kieswijzer kunnen de uitkomst enigszins extra sturen door aan te geven aan welke onder-

werpen zij extra gewicht toekennen. Na voltooiing van de Landerdse Kieswijzer ontvangt men direct een online stemadvies. Daarnaast is van alle zes de Landerdse partijen een toelichting te lezen op hun standpunt ten aanzien van de diverse stellingen. Stellingen De stellingen in de Kieswijzer gaan over uiteenlopende onderwerpen die spelen of de afgelopen tijd hebben gespeeld in de gemeente Landerd. Zo komen onder andere de mogelijke her-

indeling van de gemeente Landerd, het centrumplan Schaijk, de woningbouwproblematiek en het Kindcentrum Zeeland aan bod. Andere stellingen gaan onder meer over natuurbeleid, verkiezingsbeloften van de coalitiepartijen en de kwaliteit van het ambtelijk apparaat. De Landerdse Kieswijzer is vanaf donderdag 19 februari te raadplegen via de website www.arenastemlokaal. nl.

LANDERD - De partijen die betrokken zijn bij de bouwplannen aan de Runstraat 12 in Schaijk hebben tijdens de raadsvergadering van donderdag 30 januari nog geen uitsluitsel gekregen. De gemeenteraad diende een zogeheten ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven om het project door te laten gaan. In aanloop naar de verkiezingen durfden de politieke partijen hun handen er echter niet aan te branden.

Tijdens de discussie wordt al snel duidelijk dat waar de keuze van de gemeenteraad ook op zou vallen, het zo goed als altijd zou uitdraaien op een gang naar de rechtszaal. Bij groen licht voor het project stapt de familie Manders naar de rechter, wanneer de raad het collegevoorstel niet steunt, gaat initiatiefnemer Raoul van den Bosch in beroep. De raadsleden bevinden zich dus in een vervelende spagaat. Uiteindelijk stemt de gemeenteraad in met het voorstel van het CDA om een mediation-traject in te gaan. Een bemiddelaar gaat met alle betrokkenen in gesprek om tot een gepaste oplossing te komen waar iedereen zich in kan vinden. De partijen krijgen twee maanden de tijd om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, anders velt de gemeenteraad alsnog het oordeel. Plan Runstraat 12 Schaijk Voor de Runstraat 12 in Schaijk is door Raoul van den Bosch een plan ingediend dat voorziet in de bouw van zes levensloopbestendige woningen en een winkel. Het plan past echter niet in het huidige bestemmingsplan omdat het achterste deel van het gebouw hoger wordt dan het bestemmingsplan toelaat. Het Landerdse college wil medewerking verlenen aan het plan omdat de bouw van deze appartementen in haar ogen voorziet in de toekomstige behoefte aan woningen, waar ook zorg bij geleverd kan worden. Verder wordt volgens burgemeester en wethouders voldaan aan alle eisen op het gebied van stedenbouwkundige randvoorwaarden, zoals parkeren. Als het aan de naaste buren Sjef Arts en Annie Manders ligt gaan de plannen zoals ze nu voor liggen echter niet door. Na de komst van het appartementengebouw kijken zij tegen een elf meter hoge muur aan.

Folder mee laten verspreiden met Arena? Neem contact op met Rob via 06-50617426

www.arenalokaal.nl – jaargang 20 – week 6 – vrijdag 7 februari 2014


Kandidatenlijst RPP - 19 maart 2014

Roland Werring, Reek Fractievoorzitter en lijsttrekker Harold van den Broek, Reek Oud-bestuurslid Heemkundekring Schaijk-Reek Paul Verstegen, Reek Jongste kandidaat-raadslid Niek Egtberts, Reek Docent economie Jeroen van den Broek, Zeeland Mede-organisator Halfvastenfeesten Bert Rovers, Schaijk Docent wiskunde / economie Antoon de Louw, Reek Vrijwilliger Achilles Reek

Chris School, Reek Onze nestor met nog steeds een tomeloze energie Rob van der Wijst, Reek Student Bestuurskunde Radboud Universiteit Gonny van Boxtel, Reek Haptonoom / Muzikant Dweilorkest Ongerakt Marjan van Delst, Reek Mede-oprichter Kelekeet Sandra Roovers, Zeeland Leerkracht De Kreek’l Willy Lemmers, Reek Bouwkostendeskundige Theo van der Linden, Schaijk Trainer DAW Dames 1, 2, 3 en 4

Mari Biemans, Reek Bestuurslid ZorgcoĂśperatie Reek

Daan van Erp, Reek Coach Achilles Reek 2

Sjan van Oirschot-van Roy, Zeeland Vrijwilliger bij Compostella

Henk Derks, Reek Ouderenadviseur voor Rigom

William Zegers, Reek Student CMV jeugd- en jongerenwerk Titus Engbers, Reek Voorzitter Achilles Reek Albert van Kessel, Schaijk Docent Nederlands Piet Verstegen, Zeeland Oud-calculator Van der Heijden Chris van Hout, Zeeland Secretaris vogelvereniging Kleur en Zang

RPP

Loek Willems, Reek Bestuurslid stREEKfeest en Onderling Kunstgenot Tom Leijten, Reek Voorzitter Ondernemend Reek Theo Lemmers, Reek Drijvende kracht achter RPP Wim Zegers, Reek Ondernemer in hart en nieren Cor Bloemers, Reek Allround vrijwilliger in Reek

Want het moet anders.


Analyse uitruilconstructie

Landerd prijst zichzelf uit de woningbouwmarkt LANDERD - De discussie over bouwen in Landerd woedt al maanden. Dat de stagnerende woningbouw gestimuleerd moet worden, staat voor alle partijen als een paal boven water. De gemeenteraad komt echter met wel héél bijzondere ‘stimuleringsmaatregelen’. De hoge grondprijs blijft gehandhaafd en daarbovenop moeten mensen met nieuwe plannen 25.000 euro extra betalen per bouwtitel. Zo wordt het bouwen van een eigen huis een erg kostbare zaak.

D

e problemen in Landerd komen voort uit de contingentendiscussie. De provincie Noord-Brabant geeft aan hoeveel woningen elke gemeente de komende tien jaar mag creëren. Deze bouwtitels gelden voor nieuwe huizen, maar bijvoorbeeld ook voor het splitsen van een boerderij. In Landerd ligt het aantal contingenten tot 2023 op maximaal 326. Deze contingenten zitten allemaal ‘vast’ in reeds bestaande plannen, waardoor er momenteel geen ruimte is voor nieuwe initiatieven. Volgens wethouder ruimtelijke ordening Harrie van Dongen veroorzaken de bouwbedrijven deze status quo door niet te bouwen. De bouwbedrijven zeggen op hun beurt dat Landerd de teugels veel te strak aantrekt. Uitruilconstructie Om toch beweging in de markt te krijgen heeft het Landerdse college een -in haar ogen goede- oplossing bedacht: de uitruilconstructie. Hiervoor is een juridische berekening gemaakt, waaruit blijkt dat 52.000 euro nodig is om een contingent uit een bestaand plan te halen en over te hevelen naar een ander project. Brancheorganisatie Bouwend Nederland is ervan overtuigd dat de Landerdse maatregel averechts werkt en juist een negatief effect heeft op de woningbouwmarkt. Dezelfde mening heeft oud-wethouder RO Chris School, tegenwoordig actief als adviseur Ruimtelijke Ordening. Hij

colofon

houdt donderdag 13 februari een symposium om de bouw in Landerd weer op gang te krijgen. De uitruilconstructie is daar zeker geen onderdeel van. ‘De pijn delen’ Ondanks de storm van kritiek besluit een meerderheid van de gemeenteraad donderdag 30 januari tijdens de raadsvergadering toch aan de slag te gaan met de uitruilconstructie. Wel wordt het bij te betalen bedrag van 52.000 naar 25.000 euro bijgesteld onder het mom van ‘de pijn delen’. Alleen oppositiepartij RPP en DS97-fractievoorzitter Benno Maathuis zien geen heil in de maatregel en stemmen tegen. Centrumplan Schaijk Het college van B en W -met wethouder Harrie van Dongen voorop- is onvermurwbaar. Dat de gemeente water bij de wijn doet is geen optie en het verlagen van de grondprijzen is zelfs onbespreekbaar. Landerd, zo luidt de even curieuze als onbegrijpelijke redenering van het college, stimuleert de woningbouw juist door klanten 25.000 euro extra te laten betalen. Van Dongen geeft bovendien aan dat er geen uitzonderingen zijn en dat deze regel voor alle projecten geldt. Een simpel rekensommetje: voor het centrumplan Schaijk zijn nog geen contingenten gereserveerd. Dit betekent dat deze nog ergens ‘weggekocht’ dienen te worden. In het plan dat nu voor ligt is ruimte voor dertig woningen. Door in te stemmen met de uitruilconstructie hebben de Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. De editie Grave verschijnt in Grave, Escharen, Gassel en Velp

Oplage: 10.000 + 5.500 www.arenalokaal.nl Redactie: Sergio Boutkan: sergio@uitleg.nl of 06 466 25 651 Kopij: Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk 0486 463 112 of redactie@arenalokaal.nl Acquisitie: Rob Smorenberg: 06 506 17 426 of rob@uitleg.nl Uitgever: Tekst & Uitleg bv Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk www.uitleg.nl Druk: Drukkerij Vorsselmans Zundert Verspreiding: Excellent, 073-5443030 Weekblad Arena is aangesloten bij: LokaalNieuwsnet en NNP

coalitiepartijen CDA, DS97 en Progressief Landerd het centrumplan Schaijk dus van het ene op het andere moment 750.000 euro duurder gemaakt. Wie gaat dat betalen? Deze maatregel zou zomaar eens de doodsteek voor het centrumplan Schaijk kunnen zijn. En dit is slechts één voorbeeld. Ook locatie Den Omgang in, CPO-projecten en starterswoningen dreigen compleet onbetaalbaar te worden als gevolg van de uitruilconstructie. Grondprijs Daarnaast is er een sterke roep om de grondprijzen te verlagen. Volgens Maxime Verhagen van Bouwend Nederland moeten de prijzen soms wel met vijftig procent naar beneden om te kunnen concurreren met de huidige huizenmarkt. Een paar dagen na de gemeenteraadsver-

gadering volgt het nieuws dat enkele buurgemeenten van Landerd wél de grondprijs gaan verlagen. Uden, Bernheze en Veghel kondigen aan de bouwgrond goedkoper te maken. Het halsstarrige Landerd blijft als enige achter. Sterker nog, de discussie wordt hier niet eens gevoerd. Met dit beleid prijst Landerd zichzelf de woningbouwmarkt uit. Het risico hiervan is dat jongeren wel in Reek, Schaijk en Zeeland willen blijven wonen, maar dat simpelweg niet kunnen betalen. Dan wijken ze uit naar een (buur) gemeente waar het bouwen van een eigen huis wel te realiseren is. En als ze eenmaal vertrokken zijn, komen ze niet snel meer terug. Zo werkt het college van B en W de reeds voorspelde vergrijzing zelf verder in de hand.

PL tevreden met antwoorden college over Peter Peters LANDERD - Naar aanleiding van het recente artikel in Arena over het afketsen van een gronddeal van 3 miljoen euro met Peter Peters op bedrijventerrein Voederheil, klom Progressief Landerd in de pen. De politieke partij stelde vorige week niet minder dan twintig vragen over het voorval aan het Landerdse college van B en W. De antwoorden van burgemeester en wethouders volgden op donderdag 30 januari, een paar uur voor de raadsvergadering.

Waar de vragen in eerste instantie het beeld schetsen dat PL het college kritisch aan de tand wil voelen, blijkt al snel dat het met de spreekwoordelijke sisser afloopt. Het college benadrukt nogmaals dat zij vindt dat de gemeente er alles aan gedaan heeft om de gronddeal met Peter Peters te doen slagen. De progressieven nemen genoegen met deze beantwoording. Mathieu de Klein (PL) spreekt tijdens de raadsvergadering van 30 januari zijn dank uit voor de snelle reactie op de vele vragen. “De beantwoording heeft mij het vertrouwen gegeven dat daar toch inzet is gepleegd”, zegt hij. “Als ik het tijdspad zie dan was een procedure mogelijk geweest, hoe krap ook. Door de snelheid waarmee de initiatiefnemer wil bouwen begrijp ik zijn keuze

column Stofzuiger Maandag is niet mijn favoriete dag. Althans, de ochtend. Want dan wordt van mij verwacht dat ik opgewekt meewerk aan het schoonmaken van ons huis. Mijn taak is stofzuigen. Dat is heel erg. Ik hoor u al denken: ‘Is dat nou zoveel gevraagd?’ Ja, dat is veel gevraagd. Want ik ben een man. Ik weet dat er geen enkel steekhoudend argument is in te brengen waarom wij mannen niet zouden hoeven stofzuigen. Maar het voelt gewoon niet goed. Een deur schilderen, een afrastering zetten, een stoep leggen, een lekkage repareren of een stroomstoring herstellen; het zijn allemaal niet mijn hobby’s maar het voelt wel goed. Stofzuigen niet. Wij zijn van de techniek en de bouwkundige dienstverlening. Niet van de huishoudelijke. Door te stofzuigen geef je min of meer toe dat je de eeuwigdurende slag tussen man en vrouw verloren hebt. Het ergste wat je dan ook kan overkomen is dat een vriend onverwacht op bezoek komt en je betrapt terwijl je aan het stofzuigen bent. Bij mij is die kans ook nog eens vele malen groter dan bij andere mannen, want ik woon in een klooster. Waar de meeste mannen op de benedenverdieping binnen tien minuten klaar zijn en al naar boven kunnen, uit het zicht van ongewenst bezoek, ben ik meer dan een uur bezig om de begane grond stofvrij te maken. Nu komt het gelukkig weinig voor dat er op maandagochtend iemand langs komt, maar het is me toch één keer overkomen. En dat is meteen een keer teveel. Want dat nieuws verspreidt zich razendsnel onder de rest van je vriendenkring. Ik heb me er toen proberen uit te redden door te veinzen dat de stofzuiger kapot was en dat ik bezig was met repareren. Maar op het eerste het beste verjaardagsfeestje kreeg ik aan het begin van de avond al te horen: “Hé, Van Duren,wat hoor ik nou? De stofzuiger kapot jongen?” Dan weet je wat je de rest van de avond te wachten staat: doffe ellende. Het maakt niet meer uit wat je aan spitsvondigheden ter tafel brengt, want je krijgt elke keer met die verrekte stofzuiger om je oren.

Theo van Duren

Volgende week: Stofzuiger II. Het kan nog erger.

Bouwplannen in Landerd?

Kom dan naar de discussieavond.

Bouwgrond genoeg; klanten genoeg; plannen genoeg; bouwbedrijven genoeg. Waarom wordt er dan toch niet gebouwd in Landerd?

Symposium ‘Bouwen in Landerd?’ Dorpshuis Het Wapen van Reek Donderdag 13 februari, 19.30 uur voor Uden. Uit de beantwoording kan ik niets halen dat dit gelegen heeft aan een gebrek van inzet van onze gemeente.” Roland Werring van oppositiepartij RPP haakt hierop in. Hij stelt dat de gemeente door een gebrek aan duidelijke communicatie de indruk heeft gewekt dat de uitgangspunten van Peter Peters haalbaar waren. “Dat is doorgemodderd”, denkt hij. “Uiteindelijk valt het allemaal tegen en gebeurt er dus niks. Dit is de andere kant van het verhaal en dat wil ik toch gezegd hebben, want dat is niet terug te vinden in de beantwoording van het college.” Verantwoordelijk wethouder ruimtelijke ordening Harrie van Dongen maakt bezwaar tegen de opstelling van Werring. “Er is heel veel gebeurd”, stelt hij. “We hebben er alles aan gedaan, maar konden niet onder een uitgebreide bestemmingsplanprocedure uit. Dat kost tijd, zeker wanneer er bezwaar op komt. Dit is vanaf het begin duidelijk geweest en dit hebben wij zo gecommuniceerd.”

www.arenalokaal.nl – vrijdag 7 februari 2014

3


Goed gevonden! Kruidenbitter 4 TOT EN ME T 16 NOVEMBER Cinsault-Merlot Gall&Gall huismerk let Zuid-Afrikaanse99 nu rode wijn

499

st

795

Vers

gild

7.

e Sc

Tia Maria

haijk

Afdeling Landerd

70 cl.

2e fles halve prijs!

14.

Gall & Gall Schaijk Goed gevonden! 99 Runstraat 11, Schaijk Kruidenbitter Tel. 0486- 46 40 55 www.gall.nl Cinsault-Merlot Gall&Gall huismerk A A N B I E D I N G E N G E L D I G VA N M A A N D A G 4 TOT E N M E T 1 6 N O V E M B E R Zuid-Afrikaanse99 Ruimtelijke Ordening-beleid VVD-Landerd nu rode wijn Ruimtelijke Ordening bepaalt de 99 kwaliteit van onze leefomgeving 2e fles halve prijs! Om te weten hoe inwoners van de gemeente Landerd over het onder-

ij,

aat 13, Schaijk

let ager.nl

4

st

7.

15-10-12 10:52 121015_SCH

7

95

NIEUW: Honing Cakejes

500 gram

chocolade of noten - honing

4x halve kipfilet50

Gepaneerde rundergehakt schnitzels

Gall & Gall Schaijk

ij,

Runstraat 11, Schaijk Tel. 0486- 46 40 55 www.gall.nl

Anijs Muffins 3+1 gratis

aat 13, Schaijk

ger.nl

8+2gratis gratis 8+2

6, Hachee boterhamworst 98 5, 95 7

Bart Bongers

Van Kraaij,

3+1 gratis

4 voor

100 gram 10:52

werp Ruimtelijke Ordening denken hield de VVD ook hier een korte steekproef.

Goed gevonden! Kruidenbitter Meest gehoord: 1. Dure onderzoeken die veelal in de prullenbak belanden. Cinsault-Merlot Gall&Gall huismerk 2. Woonwijken met identieke woningen, Zuid-Afrikaanse waarbij alleen de99 bloempot het verschil maakt. nu rode wijn 3. Ontevredenheid over de centra van Zeeland en Schaijk.

7.

15-10-12 121015_SCH

Broodjes Rozijnenbollen wit of bruin

de Echte Bakker

500 gram Samen met gratis puree keurslager

Pastoor van Winkelstraat 24, Schaijk Tel. 0486-46 28 00 www.bartkorn.com

Pastoor van Winkelstraat 13, Schaijk Tel. 0486-46 12 19 www.vankraaij.keurslager.nl

Aanbiedingen geldig van maandag tot en met zaterdag 121015_SCHAIJKWK43-44.indd 2

4. 5. 6. 7.

499

Veel en slecht geplande drempels, sluizen en overbodige verkeersborden. Regelgeving werkt belemmerend bij bouwen en/of verbouwen. Welstandscommissie stelt onbegrijpelijke eisen. Te beperkte mogelijkheden om een woonhuis te bouwen bij het bedrijf op de industrieterreinen.

2e fles halve prijs! Gall & Gall Schaijk

Runstraat 11, Schaijk Als bovenstaande leeft onder de inwoners kan het niet anders dan dat Tel. 0486- 46 40 55 zowel de raadsleden als B & W, zonder naar de eigen toekomst te kijwww.gall.nl ken, op deze punten daadkrachtige beslissingen moeten gaan nemen. Ook hier geldt dat een ieder -raadslid, bestuurder of ambtenaar- zijn/ haar functie bekleedt ten dienste van de Landerdse inwoners.

15-10-12 10:52 121015

VVD-Landerd wil het volgende in de komende vier jaar realiseren: 1. Gebruik gezond verstand, geen onnodige en dure onderzoeken naar wat er waar gebouwd moet worden. Dat geldt trouwens voor alle onderzoeken. 2. Maatwerk voor initiatieven van bouwers, zowel in de koop- als de huursector. 3. Niet alle contingenten op één locatie plaatsen, maar de Landerdse mensen laten kiezen waar zij iets willen. 4. Initiatieven met betrekking tot CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) faciliteren. 5. Ondernemers en startende ondernemers ruime kans geven op onze industrieterreinen ook een woning bij het bedrijf te bouwen. 6. Regelgeving versimpelen en indien wordt voldaan aan bestemmingsplan en bouwbesluit moet een bouwvergunning direct aan de gemeentelijke balie kunnen worden verleend en meegenomen. 7. Procedures veel sneller afhandelen als in voorkomende gevallen aanvragen afwijken van het bestemmingsplan. 8. De Welstandcommissie kan wat betreft de VVD worden afgeschaft.

• Familiefeesten Het is duidelijk dat er de komende jaren, vóór een niet te vermijden herindeling, nog wel wat slagen te maken zijn. Dat vereist een daadkrachtig bestuur en veel gezond boerenverstand. De VVD in de raad zal daar zo krachtig mogelijk aan bijdragen.

• Bedrijfsfeesten • Bruiloften • Diners • Koffietafels • Vergaderingen • Catering • Themafeesten o.a. Amsterdamse Avond

Henk Duijker

Ik hou van Brabant Duitse Avonden

Bewoner ‘t Oventje Zeeland Nummer 4 op de lijst

Runstraat 67 | 5374 AB Schaijk | 0486-461777 | 06-53744810

4

www.arenalokaal.nl – vrijdag 7 februari 2014


Moritz Böhmer opnieuw lijsttrekker PL

‘Zin om met deze mensen campagne te gaan voeren’

kort nieuws Inloop- en kijkochtend op basisschool ‘t Ravelijn

LANDERD - Alle huidige fractieleden van Progressief Landerd zijn kandidaat voor een nieuwe periode in de raad. Daarnaast is er een aantal nieuwkomers te vinden in de top tien van de kandidatenlijst, met wederom kandidaten uit alle kerkdorpen van Landerd.

B

ij de verkiezing van Moritz Böhmer uit Reek tot lijsttrekker werd al aangegeven dat ook de fractieleden Mathieu de Klein (Schaijk), Jacques Pijnappels (Zeeland) en Bart Wieland (Schaijk) beschikbaar zijn voor een nieuwe periode. Plek vijf is bestemd voor nieuwkomer René Slegers. René is docent op basisschool De Regenboog in Schaijk. De Zeelandse Patricia Rooijackers, die tijdens de vorige verkiezingen bijna met voorkeursstemmen in de raad was verkozen, staat op plek zes. Plaats zeven is voor oud-raadslid Tonny van Casteren uit Reek en plek acht voor nieuwkomer Bart van de Bogaert uit Schaijk. Op plek negen staat voormalig fractievoorzitter Roel van Schaijk (Schaijk). De top tien wordt afgesloten door Resi van der Coer, directeur van

basisschool De Wizzert in Zeeland. Wethouder Hetty Tindemans is aangewezen als lijstduwer, op plek dertig van de lijst. Mocht Progressief Landerd deel uit gaan maken van een nieuw college, dan is zij weer beschikbaar als wethouder. Fractieleider Moritz Böhmer over de lijst: “Ik ben blij dat we weer een ijzersterk team kunnen presenteren. Dat alle fractieleden en de wethouder bereid zijn om door te gaan, zorgt voor bestuurlijke stabiliteit. Daarnaast ben ik blij met de steun van vele nieuwkomers in de partij, zoals Rene Slegers, Bart en Rob van de Bogaert, die al meedenken in de werkgroep. Zij zorgen voor vernieuwing en houden ons scherp. Ik heb er veel zin in om met deze club mensen campagne te gaan voeren!”

RAVENSTEIN - Basisschool ‘t Ravelijn in Ravenstein houdt op zaterdag 22 februari een inloopochtend. Ouders en verzorgers van kinderen die vier jaar worden in het schooljaar 2014-2015 zijn dan tussen 10 en 12 uur welkom om de school te komen bekijken. Zo krijgen de ouders en verzorgers de mogelijkheid om te bekijken of de school past bij hun kind. ‘t Ravelijn is te vinden aan de Stationssingel 7.

Op dinsdagochtend 25 februari zijn de ouders en verzorgers opnieuw welkom. Dan kan van 9 tot 11 uur de school in bedrijf worden bekeken; rondkijken, kennismaken met leerkrachten, vragen stellen. Natuurlijk mogen op beide dagen de kinderen zelf ook mee komen. Voor meer informatie en aanmelding kan men contact opnemen met Helma van Hoof, directeur van ‘t Ravelijn, via directie@ obsravelijn@stichtingoog.nl. Meer informatie is ook te vinden op www.obsravelijn.nl.

Komende zaterdag verspreiding Moesblad

Moritz Böhmer.

‘Gemeenten jagen bouwkosten op met ondoorzichtige leges’

REGIO - “Op het gemeentehuis moet je als burger of bedrijf nog steeds duizenden euro’s betalen voor volOp 11 februari in Het Buitenhuis strekt ondoorzichtige bouwleges. Vaak is er ook een flink verschil in de hoogte daarvan, tussen gemeenten. En dat voor papieren exercities, die weinig echte waarde hebben. Bijzonder ergerlijk voor burgers en bedrijven en slecht voor de bouw”, vindt Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. “Het mes GRAVE/KEENT - IVN Grave verzorgt op dinsdag 11 fe- moet in de leges. Nog beter is ‘t om het bouwtoezicht bruari een thema-avond over de nieuwe natuur die in door de markt te laten doen.” Keent is ontwikkeld. De schijnwerper wordt speciaal gericht op de runderen die nu in het gebied grazen. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in Ronald Goderie, ecoloog van de stichting Taurus uit maart heeft Verhagen geen goed woord voor over voor Nijmegen, spreekt over het thema. De avond wordt deze grote ergernis van iedereen die bouw- of verbouwgehouden in Het Buitenhuis, het clubhuis van IVN plannen een stap verder wil brengen: “Bijna alle geGrave aan de Beukenlaan 8 in Velp (gelegen in Park meenten verhogen jaar in, jaar uit de leges. Alsof er geen Mariëndaal achter de brede school). De avond begint crisis is! Bovendien mogen leges hooguit kostendekkend zijn. Dus om de kosten te dekken van de werkzaamheom 20 uur en iedereen is welkom. den voor de te verstrekken vergunning. Hogere leges zijn Ronald Goderie gaat in op de runderen die nu het nieu- dus niet uit te leggen. Het huis is nu een melkkoe, net we natuurgebied van Keent begrazen. Hoe ziet de toe- als de auto.” komst er voor deze koeien en voor het gebied uit? Hoe ziet Keent er over twintig jaar uit en voldoet het gebied “Als bouwers verwachten we dus van nieuwe gemeentedan aan het beoogde natuur- en veiligheidsproject zoals raden dat ze allereerst snel en diep het mes zetten in die dat eind 2013 is afgerond? bouwleges. En dat transparant, zodat we kunnen zien Ook licht Goderie toe wat de Stichting Taurus doet, na- dat het echt alleen de kosten dekt. Die honderden tot melijk het ontwikkelen van een zelfredzaam soort rund vele duizenden euro’s van de kiezers kunnen veel beter dat onder allerlei omstandigheden - ook als er wolven besteed worden. Niet aan onbegrijpelijke, onnodige adin de buurt zijn - kan overleven. Het meest geschikte ministratiekosten per verbouwing of bouwproject, maar rund daarvoor, het oerrund, is uitgestorven. Maar door bijvoorbeeld om je huis echt energiezuinig te laten makruising van rassen zoals de Spaanse Pajuna- en Limia- ken. Dit jaar kan dat nog voor het lage BTW-tarief op en Italiaanse Maremmana-runderen met de Schotse arbeid.” Hooglanders kan het vroegere oerrund dicht benaderd Maar het kan nog beter, stelt de voormalig bewindsman. BLADBLAZER worden. “Gemeenteraden die hun kiezers echt waar voor hun BGE 71 Het oerrund was geen fijnproever, alles stond op zijn geld bieden, schakelen over op bouwexperts buiten het menu. Dit rund kwam vroeger in Europa in elk land- stadhuis. Want de gemeente biedt hooguit schijnzekerschapstype voor, van Scandinavië tot Gibraltar. Het oer- heid met haar bouw- en woningtoezicht. Het gaat in de rund is daarom een uitstekende grazer in grootschalige praktijk niet verder dan vooraf bouwtekeningen bekijnatuurgebieden in Nederland en elders in Europa. ken met heel soms een steekproef. Werkelijke inspecBLADBLAZER De thema-avond is voor iedereen toegankelijk, aanmel- tie van de bouwkwaliteit kan veel efficiënter uitgevoerd BGE 71 den vooraf is niet noodzakelijk. De entree bedraagt 2 worden door gespecialiseerde bureaus, die veel meer euro voor IVN-leden en 3 euro voor niet-leden. Kijk voor doen en bovendien elkaar scherp houden. Zo krijgt de meer informatie op www.ivn.nl/afdeling/grave.

Thema-avond IVN Grave over natuurontwikkeling Keent

HERFSTPRIJS!

MOESLAND - De nieuwe carnavalskrant, het Moesblad 2014, wordt op zaterdag 8 februari weer huis aan huis verspreid in heel Schaijk, ook het buitengebied. Het blad bevat weer vele fraaie foto’s en lezenswaardige stukjes, zoals de proclamatie van de nieuwe Prins Joep d’n Urste, maar ook stukjes van prinses Alice, de nieuwe voorzitter, de nieuwe grootvorst, de nieuwe burgemeester en een nieuw lid van de Raad van Elf. Tot slot schreven ook de Moeslandse carnavalsclubs vele grappige artikelen en is een uitgebreide carnavalsagenda opgenomen in het Moesblad. Bijzonder onderdeel van de krant is het Jeugdmoesblad, waarin jeugdprins Daan en jeugdprinses Zoë en hun hele gevolg zich aan het Moesland voorstellen. De Moeszakken kunnen de leden van de Raad van Elf, Jeugdcarnaval en de Boeremoeskapel weer aan de deur verwachten. Zij vragen een kleine bijdrage om de kosten van het Moesblad te dekken en om alle carnavalsactiviteiten te kunnen organiseren. Bijvoorbeeld het KeeMoesbal, de fruitmanden voor de zieken en het Jeugdcarnaval. Zij stellen een bijdrage zeer op prijs. Als men niet thuis is, ontvangt men bij het Moesblad een enveloppe waarmee altijd nog een vrijwillige bijdrage in de bus bij de Bruna kan worden gedaan.

High Care 3000 houdt lezing over gezonde voeding NEERLOON - High Care 3000 in Neerloon houdt zaterdag 15 februari een lezing met de titel ‘Voeding, wat is nog gezond? Afvallen!’

De lezing gaat over gezonde voeding en over een gezonde manier van afvallen. Hoe komt het dat de één afvalt met een dieet en de ander niet? Welke manier van eten past bij jou? De gratis lezing begint om 11 uur en vindt plaats in het therapiecentrum van High Care 3000 aan de Loonsestraat 17 in Neerloon. Aanmelden kan via info@highcare.nl of via het secretariaat, 0486-416530.

€ 99 HERFSTPRIJS! € 117

burger veel meer inzicht en zekerheid over de kwaliteit van zijn nieuwe huis, aanbouw of andere verbouwing. Maar ook over de kwaliteit van het nieuwe viaduct dat bijvoorbeeld vlak bij zijn huis wordt gebouwd.” “En dan is het ook in een klap afgelopen met de enorme en ergerniswekkende ongelijkheid in bouwleges tussen de gemeenten. Het kan dus anders, beter. We moeten snel af van dit oncontroleerbare, volkomen on€ 117 OVERTUIG UZELF EN KOM ONZEONZE MACHINES TESTEN OVERTUIG UZELF EN KOM MACHINES TESTEN doorzichtig leges-systeem. Bij burgers en bedrijven Weijen Weijen77a 77a, 5388 HM Nistelrode heeft het geen enkel draag5388 HM Nistelrode vlak meer.” tel. 0412 - 611004

€ 99

Folder mee laten verspreiden met Arena? Neem contact op met Rob via 06-50617426

tel. 0412 - 611004

www.vanliempdtuinenpark.nl OVERTUIG UZELFwww.vanliempdtuinenpark.nl EN KOM ONZE MACHINES TESTEN

ERKEND VAKHANDELAAR Alle acties zijn geldig tot 15 december 2013.

Weijen 77a,• 5388 HM Nistelrode KWALITEIT ADVIES • SERVICE tel. 0412 - 611004

w w w . a r e n a l o k a a l . n l – v r i j d a g 7 f e b r u a r i www.vanliempdtuinenpark.nl 2014 ERKEND VAKHANDELAAR Alle acties zijn geldig tot 15 december 2013.

KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

5


agenda Kijk voor wekelijks terugkerende agendapunten op www.arenalokaal.nl

FEBRUARI 1-28

OPEN HUIS

ZONDAG 9 februari van 11.00 tot 16.00 uur

Een opleiding kiezen valt niet mee. Hoe weet je zeker dat je de juiste keuze maakt? Kom zondag 9 februari naar het Open Huis van ROC de Leijgraaf. Daar kun je alvast de sfeer proeven. Je kunt er namelijk Meedraailessen volgen en deelnemen aan Open Huis Sessies. Ook ontmoet je er leerlingen en docenten die jou alles over onze opleidingen kunnen vertellen. Jij leert ons beter kennen en wij jou. Bij De Leijgraaf ben je namelijk geen nummer: ROC de Leijgraaf kiest voor jou.

Kijk op www.leijgraaf.nl/openhuis voor meer informatie en welke locaties deelnemen aan het Open Huis.

Gespecialiseerd in alle voorkomende stukadoorswerkzaamheden zowel binnen als buiten, voor particulieren en bedrijven. Thuis op het gebied van buitengevelisolatie en renovatie. Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken www.heywin.nl

Heywin stukadoorsbedrijf BV Kleingaalseweg 6, Schaijk 0486-461571 • www.heywin.nl

Bezoek ook onze showroom Geopend maandag t/m vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur of op afspraak. DE9003212-001 Autobedrijf van Dongen

Reparatie/onderhoud ALLE merken Original

Fine from best brand recreate PMS

SPECIALIST

LANGENBOOMSEWEG 97 - ZEELAND - 0486-451604 WWW.AUTOBEDRIJFVANDONGEN.NL

6

Expositie - De historie van de gemeente Grave in het Graafs Museum / De Hampoort in Grave 7 CV De Keleströpers - Pronkzitting, vanaf 20 uur in het Wapen van Reek 7 D!CE - White Edition (14+), vanaf 21 uur in uitgaanscentrum Ambianz in Zeeland 7 Volleybalvereniging Voreo - Pubquiz, vanaf 20.30 uur in de kantine van sporthal Den Hoge Graaf in Ravenstein 7 St. Machutusmis, vanaf 18.30 uur in de Lambertuskerk en aansluitend (vanaf ongeveer 19.30 uur) lezing over het lokaal religieus erfgoed in ‘t Dorpshuus in Escharen 7 Esterado - Disco Early Valentine (voor de jeugd van 9-14 jaar), van 19.30 tot 22 uur in de Esterade in Grave 8 CV De Keleströpers - Pronkzitting voor 55-plussers, vanaf 13 uur in het Wapen van Reek 8 CV De Keleströpers - Pronkzitting, vanaf 20 uur in het Wapen van Reek 8 CV De Moeslanden - Verspreiding carnavalskrant in Schaijk 8 Live optreden Rockband Vette Jus, vanaf 21 uur in grand café 3 Heere in Schaijk 8 Bonnelandse Pronkzitting, vanaf 20 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen 8 Workshop - Emailleren, vanaf 13 uur in het museum voor glas- en emaillekunst in Ravenstein 8 CV De Keiendweilers - Keienkletsavond, vanaf 20.15 uur (deuren open vanaf 19.30 uur) in gemeenschapshuis Vidi Reo in Ravenstein 8-9 Expositie - Kant-in-lood, van 11 tot 17 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein 8-9 Expositie - De Demense Zolder, van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein 8-9 Expositie - Sfeerbeelden, van 11 tot 17 uur in het Kunstkerkje in Velp 9 TWC Ons Verzet - Fibberwaarietocht (ATB-tochten van 33, 44, 55 en 70 km.), start tussen 8.30 en 9.30 uur bij feesterij De Potter in Schaijk 9 Trouwbeurs, van 12 tot 17 uur in Het Witte Huis in Zeeland 9 SC De Smouskes - Jeugdpronkzitting, vanaf 14 uur (zaal open vanaf 13.30 uur) in De Heische Tip in Zeeland 9 Bonnelandse Pronkzitting, vanaf 13.30 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen 9 Open Stadswandeling, aanmelden vanaf 10.30 uur en start om 11 uur bij het Raadhuis in Ravenstein 10 Inschrijfdag, van 13.30 tot 17 uur en van 19 tot 20 uur op basisschool De Regenboog in Schaijk 10 Lokale Partij Grave - Openbare vergadering, vanaf 20 uur op het Stadhuis in Grave 11 Oud papier Schaijk Oost 11 KVO Herpen-Overlangel-Keent - Informatieavond over erfrecht, vanaf 20 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen 11 DEW - Kienavond, vanaf 20 uur in het clubgebouw aan de Essinklaan in Grave 11 Filmcafé Grave - Tula, vanaf 20.15 uur in het Palazzo Theater in Grave 11 IVN Grave - Thema-avond over natuurontwikkeling Keent, vanaf 20 uur in Het Buitenhuis aan de Beukenlaan 8 in Velp 12 KVO Reek - Jaarvergadering, vanaf 20 uur in het Wapen van Reek 12 KVO Schaijk - Jaarvergadering met toneel, vanaf 19.30 uur in De Phoenix in Schaijk 12 Officiële start Q-Support, van 9.30 tot 11.30 uur in ‘t Slotje in Herpen 12 Kienen ten bate van lokale verenigingen, vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen 12 Lotte Jenssen - Lezing Verzet tegen Napoleon, vanaf 20 uur in het Palazzo Theater in Grave 12 Graafse VVD - Openbare vergadering, vanaf 20 uur in de Poort van Cleve in Grave 12 Filmcafé Grave - Tula, vanaf 20.15 uur in het Palazzo Theater in Grave 13 Symposium - Bouwen in Landerd?, vanaf 19.30 uur in het Wapen van Reek 13 Inschrijfdag nieuwe leerlingen, van 9 tot 16 uur en van 19 tot 20 uur op Daltonbasisschool Den Omgang in Schaijk 14 SC De Smouskes - Pronkzitting Bij Ons in Zèlland met bekendmaking Smous van het Jaar, vanaf 20 uur (zaal open vanaf 19 uur) in De Heische Tip in Zeeland 14 Filmcafé Grave Valentijnspecial - 20 Feet from Stardom, vanaf 20.15 uur in het Palazzo Theater in Grave 15 SC De Smouskes - Pronkzitting Bij Ons in Zèlland, vanaf 20 uur (zaal open vanaf 19 uur) in De Heische Tip in Zeeland 15-16 Expositie - Kant-in-lood, van 11 tot 17 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein 15-16 Expositie - De Demense Zolder, van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein 15-16 Expositie - Sfeerbeelden, van 11 tot 17 uur in het Kunstkerkje in Velp 16 SC De Smouskes - Pronkzitting Bij Ons in Zèlland voor 65-plussers en gehandicapten, vanaf 13 uur (zaal open vanaf 12 uur) in De Heische Tip in Zeeland 16 Theaterspoor - Rooie Kop (voor kinderen vanaf 4 jaar), vanaf 14 uur in gemeenschapshuis De Garf in Zeeland 16 Kinderbingo, vanaf 10.30 uur bij café-camping De Brug in Herpen 16 Open Dag, van 11 tot 17 uur in De Brouwketel in Escharen 16 Demonstratie Emailleren vanaf 13 uur en open rondleiding vanaf 14 uur in het museum voor glas- en emaillekunst in Ravenstein 16 IVN Grave - Snertwandeling rondom De Kuilen, start om 14 uur in het strandpaviljoen aan de Fazantenweg in Langenboom 17 Theo de Bie - Informatieavond over erven en schenken, vanaf 20 uur in de bibliotheek in Zeeland 18 Filmcafé Grave - The Butler, vanaf 20.15 uur in het Palazzo Theater in Grave

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar redactie@arenalokaal.nl Kijk voor uitgaanstips in de brede regio op www.dienblad.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 7 februari 2014


Kinderdagverblijf ‘Onder de Boompjes’ in Velp opent 4 maart

‘We gaan voor kleinschaligheid’

Visvergunningen Hamelspoel verkrijgbaar bij Het Sluiske

VELP - Op 1 januari deed ‘De eerste stap”, de organisatie van Kinderdagverblijven in de regio Wijchen, Ravenstein en Grave, de deuren van hun locaties in Escharen en in de Brede School in Velp dicht. Voor Thea van Malsen en Natalie de Man de reden om op dezelfde plek in Velp hun eigen kinderdagverblijf te starten. Ze zijn al volop met de voorbereidingen bezig. Op 4 maart zetten ze de deuren wagenwijd open.

HERPEN - Het viswater De Hamelspoel in Herpen staat onder beheer van hengelsportvereniging Het Sluiske. Het is een mooi viswater midden in het natuurgebied aan de Wooijstraat. Om hier te mogen vissen is een vergunning nodig, ook voor karpervissers. Een dagvergunning kost 2 euro, een jaarvergunning 10 euro. Wie een vergunning voor het nieuwe jaar wil aanvragen, kan terecht bij PetjesBar aan de Dr. Ruijsstraat 21 in Overlangel (0486-3830290) of bij Dier- en Tuinspecialist A. van Kessel - Bongers aan de Heuvelstraat 14 in Herpen (0486-413135). Het Sluiske zorgt ervoor dat De Hamelspoel een mooie visstek blijft met een hoogwaardig visbestand.

Door Freddy Klooté

D

e naam ‘Onder de Boompjes’ is niet toevallig gekozen. Natalie de Man (40): “Ik durf te zeggen dat dit een AAA-locatie is. Prachtig gelegen in het grote park. Autoluw. Op een steenworp afstand van het dierenpark. Echt een ideale, rustige plek voor de kinderen.” Het idee kwam uit de koker van Thea van Malsen (32): “Ik had altijd al geroepen dat, als ik ooit ontslagen zou worden, ik mijn eigen kinderdagverblijf, op de vertrouwde plek zou beginnen. Maar dan wel met Natalie. Toen ik haar belde zei ze meteen, zonder aarzelen en heel enthousiast dat ze meedeed.”

Natalie de Man (links) en Thea van Malsen. Dat vraagt natuurlijk om een optimale samenwerking met alle betrokkenen, de ouders voorop. Uiteraard komt er een cliëntenraad. We willen alles met de ouders bespreekbaar maken. Eerlijk en oprecht blijven. Zij staan tijdelijk hun kostbaarste bezit af. Je krijgt dit grote vertrouwen. Je mag meehelpen hun kind op te voeden. En daar willen we natuurlijk het allerbeste van maken.” ‘Goede voorbereiding’ Kleinschalig en professioneel zijn de kernwoorden van ‘Onder de Boompjes’. “We willen elk kind een goede voorbereiding geven vóór het naar de basisschool gaat. We nemen daarin alle nodige aspecten mee. Het individuele en het sociale aspect moet onze continue zorg zijn. In onze activiteitenplanning zie je veel van de creatieve doelstellingen terug. Rond bepaalde thema’s wordt er gezongen en getekend of gekleurd. En samen gepraat”, zegt Natalie, “en als het even kan, gaan we gezamenlijk naar buiten. We zitten hier midden in het mooiste stukje natuur wat je je maar kunt wensen. Honderd meter verder hebben we alle mogelijkheden in het kijken naar dieren. Nogmaals, deze locatie is gewoon fantastisch.” Bij beide dames spat het enthousiasme eraf en kan het niet snel genoeg 4 maart zijn. De openingstijden vanaf 4 maart zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 18 uur. Op aanvraag bestaat de mogelijkheid om al vanaf 7 uur gebruik van de locatie te maken. Dan is er ook een ontbijtje bij. Het uurtarief bedraagt 6,70. Dat is gelijk aan het maximale uurtarief waarover de ouders/verzorgers kinderopvangtoeslag van de belastingdienst kunnen krijgen.

Pak ervaring Thea en Natalie zijn ervaren pedagogische medewerkers met alle benodigde papieren en een pak ervaring. Thea deed die op in Oss, Cuijk, Grave en Velp. Ze heeft gewerkt met kinderen van 0 tot 12 jaar. Natalie deed tijdens en na haar studies ervaring op bij de Stichting Kinderopvang in Grave, de Buitenschoolse Opvang (BSO) in Velp en dus, tot 1 januari 2014, op het Kinderdagverblijf in de Brede School in Velp. Twee enthousiaste vrouwen, met een duidelijke visie op de ontwikkeling van kinderen. “Kleinschaligheid is de toekomst. Vertrouwde vaste gezichten. Makkelijk benaderbare medewerkers. Een voor iedere betrokkene duidelijk pedagogisch plan. Rust, duidelijkheid en aandacht. Dat kunnen wij waarborgen”, vertelt Natalie met zekere stem. Thea vult aan: “Wij zijn er altijd om de randvoorwaarden te bewaken. We hebben maar één stamgroep. Het maximum is zestien kinderen. De kinderen komen met nul jaar binnen en kunnen in één ononderbroken lijn tot hun twaalfde op school blijven. We kunnen alle Het nieuwe Kinderdagveraandacht aan onze kinde- blijf maakt de Brede school ren van nul tot vier geven. in Velp weer wat comple-

kort nieuws

ter. Het is een schitterend gebouw, op een droomplek, waar helaas nog steeds lokalen en andere ruimtes leegstaan. Eigenlijk niet te begrijpen. Het initiatief van Thea en Natalie is een voorbeeld van het grijpen van een kans. Thea van Malsen en Natalie de Man starten meteen ook met de buitenschoolse opvang van de Sint Jozefschool die in hetzelfde gebouw gehuisvest is. Omdat de school gaat werken met een continurooster zijn er verschillende mogelijkheden voor de opvang. Allereerst is er de tijd van 7.30 tot 8.30 uur en ’s middags zijn er twee opties. Van 14 tot 16 uur of van 14 tot 18 uur.

Tenslotte een blik op de toekomst: “Over vier jaar hebben we de eerste groep kinderen voorbereid op de basisschool. We hebben dan onze draai gevonden en staat hier een prachtige groep. Dan kunnen we zeggen dat we onze idealen hebben waargemaakt en trots zijn op wat we gedaan hebben.” Thea en Natalie weten wat ze willen. De vrachtwagen met witgoed komt aangereden. Ze hebben nog vier weken om alles kant en klaar te maken om hun eerste kinderen te kunnen ontvangen. Kinderdagverblijf ‘Onder de Boompjes’ ligt aan de Beukenlaan 6 in Velp. Meer info: www.kinderdagverblijfonderdeboompjes. nl, info@kinderdagverblijfonderdeboompjes.nl of 0486-474049.

Startende ondernemer? Kijk op:

Woensdag startsein voor Q-support

Panelgesprek over de gevolgen van Q-koorts HERPEN - Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Edith Schippers en commissaris van de Koning in Noord-Brabant Wim van de Donk verrichten op 12 februari de officiële starthandeling voor stichting Qsupport. Dit vindt plaats van 9.30 tot 11.30 uur in dorpshuis ’t Slotje in Herpen.

Q-support is een onafhankelijke stichting die in opdracht van de Rijksoverheid landelijk actief is met advies, begeleiding en onderzoek voor Q-koortspatiënten met chronische klachten of QVS, het chronisch vermoeidheidsyndroom door Q-koorts. Q-support wil positief bijdragen aan hun huidig en toekomstig functioneren. Daarnaast stimuleert Q-support onderzoek naar de gevolgen van Q-koorts en de behandeling daarvan.

Controles op de vergunningen worden uitgevoerd door de BOA’s van Sportvisserij Nederland.

Gemeenten manen senaat tot spoed om jeugdzorg

REGIO - De Eerste Kamer moet haast maken met de behandeling en goedkeuring van de wijzigingen in de jeugdzorg. Dat zei de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG) Annemarie Jorritsma zondag in Nieuwsuur. Als de senaat het nieuwe stelsel niet spoedig goedkeurt, laat dat de gemeenten te weinig tijd. De behandeling van de wijzigingen in de jeugdzorg waarbij de ruim vierhonderd gemeenten volledig verantwoordelijk worden voor het onderwerp - staat nu voor 11 februari op de agenda van de Eerste Kamer. Als de senaat de wijzigingen dan goedkeurt, dan is dat al ‘krap’, zegt Jorritsma. Volgens Jorritsma, tevens burgemeester van Almere, komt het moment dat de gemeenten het niet meer kunnen klaarspelen om de invoering van het nieuwe stelsel in 2015 voor te bereiden in zicht. Uiterlijk voor het voorjaarsreces in politiek Den Haag, zouden de gemeenten duidelijkheid moeten hebben. Tweede Kamer De Tweede Kamer keurde de voorstellen van staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn in oktober goed. Er is echter nog veel onduidelijkheid over het budget dat gemeenten krijgen. Jorritsma noemde het ook merkwaardig dat de voorstellen al naar de Tweede Kamer waren gestuurd zonder dat er een akkoord was met de gemeenten over de uitvoering. Als er niet op tijd duidelijkheid komt, zouden de wijzigingen met een jaar moeten worden uitgesteld. Verantwoordelijkheid De VNG-voorzitter benadrukt dat de gemeenten het principieel heel goed vinden dat de verantwoordelijkheid niet langer verdeeld zal zijn over provincies en gemeenten. Ze gaf aan dat de gemeenten, gegroepeerd in 42 regio’s, er niet alleen voor staan. Bij bovenregionale kwesties ziet ze ook een rol voor de VNG weggelegd. Tegelijk met het verschuiven van de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg wordt ook een fikse bezuiniging doorgevoerd. Die loopt op van 80 miljoen euro in 2015 tot 300 miljoen vanaf 2017.

Het programma start om 10 uur met een welkom door de burgemeester van Oss, Wobine Buijs-Glaudemans, gevolgd door een panelgesprek over de gevolgen van Q-koorts. De panelleden zijn minister Schippers, commissaris Wim van de Donk, M. van den Berg (voorzitter patiëntenvereniging Q-uestion), M. Paes (voorzitter Raad van Toezicht Q-support), Alfons Olde Loohuis (huisarts in Herpen en deskundige Q-koorts) en Annemieke de Groot (directeur Q-support). Aansluitend vindt de officiële starthandeling plaats.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 7 februari 2014

7


ZEELAND - VERRASSEND VEELZIJDIG WILLEMSEN TUIN- EN PARKMACHINES TANKSTATION HONDENWASSERETTE

Van der Ven

Slijterij en Partyservice

Kerkstraat - 5411 Zeeland Nbr (0486) 45 2145 15 21 - www.tonnywillemsen.nl Kerkstraat 117 - 117 5411 CKCKZeeland Nbr- Tel - Tel (0486) 15 - www.tonnywillemsen.nl

De slijterij Die meer bieDt Dan alleen maar Drank (speciale)bieren bieren (speciale) wijnen wijnen frisdrank frisdrank gratis glaswerk gratis glaswerk cadeau-artikelen cadeau-artikelen drank-pakketten drank-pakketten biertaps biertaps tafels en stoelen

sta-tafels sta-tafels serviesgoed serviesgoed tenten tenten aankleding aankleding oudhollandse spelen bezorgservice kinderspelen gekoelde drank bezorgservice tafels endrank stoelen gekoelde

U kunt bij ons terecht voor: Reparatie van alle merken tuin- en parkmachines

Lijsten van verhuur en drank kunt u in onze winkel verkrijgen, per e-mail of kijk op onze website

Kerkstraat 65a • Zeeland (NB) • T. 0486 - 452991 • E. info@slijterijvanderven.nl • www.slijterijvanderven.nl

Vol programma Jeugdpronkzitting

Openingstijden: Ma gesloten | Di t/m Do 8.00 - 18.00 uur | Vrij 8.00 - 20.00 uur | Za 9.00 - 16.00 uur

Op 17 februari op herhaling

SMOUZENRIJK - In zaal De Heische tip wordt komende zondag (9 februari) de jaarlijkse Jeugdpronkzitting van de Smouskes gehouden. Met het thema van dit jaar, De Smouskes op de stoere toer, belooft het een knallende show te worden met de Zeelandse jeugd. De middag begint om 14 uur, de zaal is open vanaf 13.30 uur.

Notaris De Bie vertelt over erven en schenken

ZEELAND - Notaris Theo de Bie komt op maandag 17 februari naar de bibliotheek in Zeeland om belangstellenden te informeren over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De avond begint om 20 uur en iedereen is welkom. Men dient zich wel vooraf aan te melden bij Bibliotheek Zeeland, Kerkstraat 54, De jonge Zeelandse talenten zorgen er weer voor dat het 0486-451244 of mail naar contactzeeland@nobb.nl. een gevarieerd en vol programma is. Naast de dansen De toegang is gratis. van de Huppelsmouskes en Dansgarde staan er volop Sinds 1 januari van dit jaar is een eigen bijdrage van acts met dans, playback en toneel op het podium. Deze Jeugdpronkzitting wordt speciaal gehouden voor toepassing om de oplopende kosten van de AWBZ te de Zeelandse jeugd, maar uiteraard is iedereen welkom. beperken. Naast inkomen, waar ook pensioen en AOW Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, vrienden en vriendinnen onder vallen, is het eigen vermogen mede bepalend voor en iedereen die de jonge stoere sterren willen zien schit- de hoogte van de eigen bijdrage. De eigen bijdrage kan teren. Kom verkleed, want voor de leukst verklede per- oplopen tot 24.000 euro per jaar. Omdat het spaargeld hierdoor kan opgaan aan de eigen bijdrage, vrezen ousoon ligt er een mooi prijsje klaar. ders veel minder vermogen aan hun kinderen te kunnen nalaten. Tijdens de informatieavond op 17 februari informeert notaris Theo de Bie van Van Mourik & De Bie Notarissen uit Schaijk de bezoekers over de mogelijkheden om de eigen bijdrage zo laag mogelijk te houden. Men kan hierbij denken aan schenken (op papier), het maken/aanpassen van het testament, het opstellen van een levenstestament of het voldoen van de vorderingen van kinderen in verband met het overlijden van een echtgeno(o)t(e). Buiten de fiscale gevolgen die dit met zich meebrengt, rijst ook de vraag in hoeverre het gewenst is om het eiZondag is er weer de Jeugdpronkzitting gen vermogen te verkleinen. U wilt immers zelf ook van van De Smouskes. (Foto: Landerd Fotografie) een goed verzorgde oude dag genieten. Jeugdprins Tom, Jeugdprinses Auka, Adjudant Sietse Voor iedereen is zijn of haar situatie verschillend, zodat en Narrin Anna zien iedereen graag tijdens de Jeugd- persoonlijk advies wenselijk is. Deze lezing is een herPronkzitting. De aanvang is om 14 uur, de zaal is open haling van 9 december vorig jaar, aangezien toen het vanaf 13.30 uur. Tot en met 15 jaar is de entree gratis maximale aantal bezoekers fors werd overschreden. De en krijgt men een traktatie, vanaf 16 jaar is de entree 4 mensen die toen op de wachtlijst zijn geplaatst, worden op 17 februari als eerste toegelaten. euro. Kijk voor meer info op www.smouskes.nl.

Voor-Oventje 4a 5411 NT Zeeland Tel: 0486 451651 www.vdwalle-sauna.nl

Installatie en verkoop van sauna’s en infraroodcabines

aatwerk! Sterk in m

Uitzending Landerd in Beeld over Zellandse Quiz LANDERD - In juli 2013 zaten ze op een zomeravond bij D’n Brouwer bij elkaar, een aantal inwoners van Zeeland. Ze hadden het over het succes van de Langenboomse Kwis en over het ontbreken van een dergelijk evenement in Zeeland. Al snel waren ze het er over eens dat Zeeland ook een Dorpskwis behoorde te hebben. Zo gezegd, zo gedaan en op 28 december was de quiz een feit. Achtenzeventig teams kwamen op de bewuste dag de opdrachten ophalen. In een extra uitzending van Landerd in Beeld is te zien hoe de teams streden om de goede antwoorden te achterhalen. De extra uitzending van Landerd in Beeld is te zien op zondag 9 en maandag 10 februari om 12, 18, 20 en 22 uur en verder die week van dinsdag tot en met vrijdag om 19 en 22 uur. Meer info: www.landerd-tv.nl.

Zeelandse vogelaars prolongeren wereldtitel BARI/ZEELAND - Drie Zeelandse vogelliefhebbers, allen lid van vogelvereniging Kleur en Zang, wonnen afgelopen week voor de derde keer op rij goud op een grote wereldtentoonstelling, deze keer in het Italiaanse Bari. Deze tentoonstelling is met meer dan 26.000 vogels de grootste ter wereld. In totaal werd door 23 landen deelgenomen. Drie keer goud, twee keer zilver en één keer brons was er voor Cor Selten met grote parkieten. Cor, die al van kinds af aan vogels houdt, bouwde inmiddels een wereldwijde naam op als het gaat over het houden van kwaliteitsvogels. Ook goud en zilver behaalde Kleur en Zang-voorzitter Jo Manders, kweker van kleine tropische vogels. Een uitzonderlijk prestatie als je bedenkt dat juist de Italianen expert zijn in het kweken van deze kleine tropische vogels. Verder was er ook nog driemaal goud en eenmaal brons voor Nol van de Loop.

START SALE OPRUIMING! START FinALE Korting OPRUIMING!

* HALVE PRiJS van 20% tot 70% Korting Zeeland van 20% tot 70% Kerkstraat 10

Zeeland Kerkstraat Kijk ook eens10op

www.onlineschoenenwinkel.nl Kijk ook eens op www.onlineschoenenwinkel.nl * Met uitzondering van nieuwe collectie

8

HEERLIJKE VERWENNERIJEN VAN DE ECHTE BAKKER

www.arenalokaal.nl – vrijdag 7 februari 2014

Kerkstraat 46 Zeeland (0486) 45 14 87


ZEELAND - VERRASSEND VEELZIJDIG for gifts and home accessories

Vanaf maandag 10 februari bij ons verkrijgbaar:

Ter introductie: in de maand februari 20% korting op producten van Sans Soucis

Kerkstraat 19B - Zeeland T (0486) 45 25 00 info@frankverbeekzeeland.nl www.frankverbeekzeeland.nl

Grote collectie Emma Bridgewater! Kerkstraat 17b, 5411 CJ Zeeland T 0486 - 74 71 13 E info@forkingsandqueens.nl

www.forkingsandqueens.nl

Sans Soucis bouwde een internationale reputatie op door spraakmakende innovaties, zoals Repair Complex, Collageen in crèmes en Deep Moist Depot. Voor ieder afzonderlijk Sans Soucis product wordt vrijwel uitsluitend met de beste grondstoffen van natuurlijke oorsprong gewerkt. De basis van ieder product is altijd het thermaal water uit Baden-Baden, bekend om zijn zuiverende en heilzame werking. De Sans Soucis producten zijn geschikt voor alle huidtypen. Loop gerust eens binnen voor vrijblijvend advies!

DA Inge Loeffen Kerkstraat 29 - 5411 EA Zeeland - 0486-451419

‘De beste winkel van Nederland’

C1000 Eijsermans Zeeland valt wederom in de prijzen ZEELAND - De afdeling verse vleeswaren van C1000 Eijsermans in Zeeland is in een landelijke wedstrijd eerste geworden van Noord-Brabant. “De afdeling werd vooral beoordeeld op versheid, netheid en verkrijgbaarheid van producten”, vertellen Mira en John Eijsermans. “Wij feliciteren onze afdelingschef Jasna Glamocak en haar medewerkers met dit prachtige resultaat.”

De afdeling droge kruidenierswaren en semi-vers van de Zeelandse supermarkt viel eveneens in de prijzen door eerste van Nederland te worden in een wedstrijd van Unilever Nederland. De wedstrijd van Unilever bestond uit drie onderdelen: verkrijgbaarheid van actieproducten, het opnemen van nieuwe producten en de aanwezigheid van producten. “Er zijn in deze competitie vijfhonderd verschillende winkels over heel Nederland gemeten”, weten Mira en John. “Aangezien Unilever zo’n vijfenzeventig procent van alle merken in onze winkel levert, is dit een prestatie van formaat. Wij zijn dus gewoon de beste winkel van Nederland op het gebied van actieverkoop en verkrijgbaarheid van assortiment. Wij feliciteren onze afdelingschefs Rob Dekkers, Rick Robben en hun medewerkers met deze unieke prestatie. Wij zijn bijzonder trots op onze medewerkers dat zij deze fantastische prestatie’s behaald hebben.”

Speciale Valentijnsplaatsen tijdens Bij ons in Zélland Pronkzittingen SMOUZENRIJK - Samen ’romantisch’ naar de Pronkzitting op 14 februari? Verras je geliefde met een speciaal Valentijnsarrangement tijdens de Pronkzitting Bij ons in Zélland. Een speciale plaats met een speciale behandeling. Een romantische Valentijnsdagsdag om niet te vergeten...

en Dushi, De Klokkenluiders en de Dames van de Raad. Peter Lukassen beklimt samen met Bernie Toenders het podium en Erwin Kremers keert ook weer terug, nu samen met Marcel van de Bogaart. En Wethouder Hetty Tindemans speelt een stuk samen met Jolanda Nooijen. Kaartverkoop Via www.smouskes.nl en bij Die Twee Kappers zijn de kaarten (11 euro per stuk) voor vrijdagavond 14 februari nog te koop. Kaarten voor zondag 16 februari, uitsluitend voor mensen met een beperking en 65-plussers (vergeet uw pas niet) zijn op de dag zelf verkrijgbaar aan de zaal en kosten 5 euro per stuk.

Alleen voor de vrijdag is nog een beperkt aantal (gewone en Valentijns-)kaarten beschikbaar. Een gezellige pronkzitting met een affiche waar weer diverse Zeelandse namen die garant staan voor een avondje vol humor. Onder anderen Ben van der Walle en Cor Verstegen in de ton, Cindy Bergmans en Annette Breimer als Shanti

C1000 Eijsermans Kerkstraat 47  5411 EA Zeeland  0486 458 830    



Actie 1+1 GRATIS

Tijdens de vrijdagse Pronkzitting wordt de Smous van het Jaar onthuld. Kent u iemand uit uw omgeving die belangeloos veel werk verricht maar veelal op de achtergrond blijft? Geef de naam van die man of vrouw dan door. Nominaties voor de Smous van het Jaar kunnen nog worden ingediend via e-mail: info@smouskes.nl.

1.40

1.99

Pepsi Cola

Verse worst

per 500 gram van 3.39 voor 1.99

2 flessen á 1500 ml. van 2.80 voor 1.40

C1000 Kruimige aardappelen

0.

94

 

Smous van het Jaar

6.58

2 zakken á 5 kilo van 7.38 voor 3.69

Dole Bananen

Edet toiletpapier soft

per kilo van 1.89 voor 0.94

2 pakken á 12 rollen van 13.16 voor 6.58

www.arenalokaal.nl – vrijdag 7 februari 2014

3.69 9


MOOI MAASLAND

Gewoon anders Getekend

door

Willie Manders Mijn vader bezocht er de lagere school, en in mijn jonge jaren was ik er graag en veelvuldig te vinden. Ik heb er bier leren drinken, veel bier... Te veel soms. Nog steeds is het een sfeervol dorpscentrum: een gezellig dorpscafé met een mooie kiosk. Een aantal lommerrijke bomen

vervolmaken

het plaatje. De gemeente Oss mag zich

gelukkig

prijzen

met zo’n mooi dorpshart binnen haar grenzen. Daar moeten ze zuinig op zijn. willie@williemanders.nl.

IEDERE ZONDAG OPE1N 7U Foto’s kunnen afwijken. Zet- en drukfouten voorbehouden. Bij alle aanbiedingen: vraag naar de voorwaarden.

12 TOT

Young Design Collection topkwaliteit keukens v.a. € 1.020,De Young Design Collection-keukens zijn zelf samen te stellen en leverbaar in 27 trendy kleuren, waaronder maar liefst vijf sprankelende hoogglanskleuren.

Keuken Muro

Keuken Angolo

Keuken Isola

Young Design Collection rechte keukenopstelling Muro

Young Design Collection hoekopstelling Angolo

Young Design Collection Eiland- kastopstelling Isola

of compleet met Boretti apparatuur en werkblad

of compleet met Boretti apparatuur en werkblad

of compleet met Boretti apparatuur en werkblad

€ 1.020,-

€ 1.279,-

€ 1.600,-

slechts

slechts

slechts

€ 3.420,-

€ 3.870,-

€ 4.620,-

Boretti M-system apparatuur zoals vaatwasser met LED-verlichting, combimagnetron/oven, gaskookplaat met wokbrander, 90 cm brede designschouw en inbouwkoelkast. Boretti apparatuur Totaalsetprijs: € 1960,Werkblad inclusief spoelbak met korfzeefplug en randafwerking. • kunststof toplaminaat met ABS randafwerking, vanaf € 180,- per m • graniet/composit 2 cm massief, vanaf € 260,- per m • ceramistone 4 cm dik, vanaf € 360,- per m.

Woonboulevard Oss Frankenweg 55 Oss Telefoon 0412-462090 info@altiskeukens.nl www.altiskeukens.nl

INBOUWAPARATUUR

10

www.arenalokaal.nl – vrijdag 7 februari 2014


Maak kans op een optreden voor duizenden bezoekers

Organisatie Halfvastenfeesten Zeeland houdt DJ-contest ZEELAND - Op 28, 29 en 30 maart vinden in Zeeland weer de Halfvastenfeesten plaats. Het evenement groeit de laatste jaren flink en vormde in het verleden al een podium voor inmiddels grote namen in de DJ-scene, onder wie Afrojack. In de line-up van het eerste festival van het nieuwe seizoen is nu ook ruimte gemaakt voor nieuw, aanstormend DJ-talent.

I

n de brede line-up van de Halfvastenfeesten zijn dit jaar een paar plaatsjes vrijgehouden voor talentvolle DJ’s. “Hiertoe is besloten, zodat zoveel mogelijk mensen een Stuur je mix in en win een optreden op de Halfvastenfeesten. podium kunnen krijgen en wie weet zo een doorbraak kunnen forceren”, laat de kan beoordelen.” to. Zo is ook de komst van activiteiten. Nieuw dit jaar organisatie van de Halfvas- Meedoen kan tot en met 20 Vengaboys, Mental Theo, is de Crazy World of Fantenfeesten weten. februari, de uitslag wordt 1 Django Wagner, Ran-D en tasy. Een area waar de maart bekendgemaakt via Partyraiser al bevestigd. meeste knotsgekke, ludieMeedoen de social media-kanalen. De komende weken wordt ke en vrolijke zaken zich Meedoen aan de DJ-conde programmering afge- afspelen. De exacte inhoud test is niet moeilijk. “Maak Sterke line-up rond en kan de complete van deze ‘honderd procent je eigen vette mix van Waylon, Van Velzen, Di- line-up bekend worden ge- vrolijke feesttent’ blijft nog een half uur, zet deze op rect, Adaro, Zatox de maakt. even geheim. Soundcloud en stuur een Kraaien en vele anderen. e-mail met je gegevens en Met maar liefst vijf ver- Nieuw Nadere informatie is te vineen korte biografie naar schillende areas komt ie- De organisatie van het eer- den op www.halfvastendemo@halfvastenfeesten. dere muziekliefhebber aan ste festival van het jaar, feesten.nl. nl. Vermeld hierin zeker zijn trekken tijdens de pakt daarnaast weer uit de link naar Soundcloud, Halfvastenfeesten. De line- met allerlei ontspannende, zodat de jury je inzending up heeft veel moois in pet- gekke, actieve en ludieke

Inschrijven voor optocht De Zandkruiers

Met IVN door polders van het Maasland

Op zoek naar vogels met wintertenen

ZANDKRUIERSRIJK - Ook dit jaar houdt carnavalsvereniging De Zandkruiers weer een carnavalsoptocht. Deze start op zaterdag 1 maart om 14.11 uur vanuit de Bronkhorstweg in Velp. Inschrijven kan op de dag zelf vanaf 13.30 uur, maar vooraf inschrijven heeft de voorkeur. Voor een inschrijfformulier kan men terecht op de website www. zandkruiers.nl.

OSS - IVN Oss houdt op zondag 9 februari een natuurtocht door de polders tussen Oss en de Maasdijk. De tocht heeft de titel ‘op zoek naar vogels met wintertenen’. Met name vogels, die nu in ons land zijn en straks als het lente wordt weer vertrekken naar hun broedgebieden, krijgen in deze de tocht de aandacht. Aanvang is om 10 uur vanaf de parkeerplaats van sportpark De Rusheuvel aan de Rusheuvelstraat in Oss.

De inschrijving op 1 maart is bij Frans van Eldijk aan de Bronkhorstweg 19. De optocht vertrekt om 14.11 uur. Voor kleine kinderen is het mogelijk om bij de familie Brands aan de Schotsestraat in te schrijven. Dat kan vanaf 15 uur, de jonge deelnemers starten daar de optocht. Deelname aan de optocht is alleen mogelijk voor inwoners van de gemeente Grave en inwoners van Reek. Na afloop van de optocht is de prijsuitreiking van de groepen jonger dan 16 jaar rond 18 uur. De prijsuitreiking van de deelnemers van 16 jaar en ouder begint om 19.30 uur in de feesttent bij ‘t Trefpunt. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Herman Verstegen, 0486-472394 of stuur een mailtje naar verstegenvelp@hetnet.nl.

Heemkundekring Ravenstein houdt open stadswandeling

RAVENSTEIN - Op zondag 9 februari verzorgt de Heemkundekring Land van Ravenstein weer een stadswandeling in Ravenstein. Deskundige gidsen laten de geschiedenis van het oude stadje, dat goed bewaard is gebleven, tot leven komen. Aanmelden kan tussen 10.30 en 11 uur bij het TIR in het Raadhuis aan de St Luciastraat 2 in Ravenstein. De wandeling start hier om 11 uur. De kosten bedragen 4 euro. Meer informatie: www.heemkundekringravenstein.nl, mail naar stadswandelingen@ heemkunderavenstein.nl of bel 0486-411023.

Nergens anders in Europa vinden we zulke grote aantallen ganzen als in Nederland. Zachte winters en de combinatie van geschikte voedselbronnen en veilige slaapplaatsen maken van Nederland een ideaal winterverblijf. Hoewel ganzen de naam hebben traditioneel te zijn, blijken ze flexibel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Nederland heeft een grote internationale verantwoordelijkheid voor ongeveer twee miljoen doortrekkende en overwinterende ganzen die ons land aandoen. De in V-formatie vliegende ganzen zijn een prachtig winters schouwspel, maar vormen voor boeren een groot probleem. De schade die de vogels soms aanrichten aan landbouwgewassen is niet gering. Naast ganzen, eenden en zwanen komt men ongetwijfeld ook roofvogels en mogelijk de opvallende Grote zilverreiger (foto) tegen. Deze laatste vogel is sinds 2000 van een handvol broedparen in 2000 naar zo’n 800 broedparen nu, verspreid over het hele land, toegenomen. De tocht duurt 2,5 tot 3 uur. Het is raadzaam om stevige, waterdichte wandelschoenen aan te doen. De gidsen nemen een paar tele- en verrekijkers mee, maar het is wenselijk dat men zelf ook een verrekijker meebrengt. Voor meer informatie: www.ivn.nl/afdeling/oss.

reisverslag Opbouw en de bergen Schaijkenaar Johan Tielemans (25) vertrok op zaterdag 1 februari naar het Russische Sotsji. Tijdens de Olympische Winterspelen, van 7 tot en met 23 februari, is hij werkzaam in het Holland Heineken House. Speciaal voor Arena en Arenalokaal.nl houdt Johan een dagboek bij over al zijn belevenissen in Sotsji en het Holland Heineken House. Dag 1 tot en met 4: Op naar Schiphol en naar Sotsji! Met een mannetje of 80 in het vliegtuig waar we het met z’n allen vol spanning en verwachting maar over ons heen laten komen. Eenmaal aangekomen in Rusland worden we met glazen wodka ontvangen. Onze pasjes en accreditatie regelen en dan richting hotel. Even opfrissen en dan naar onze eerste officieel crewborrel. Natuurlijk fantastisch! Na een prima eerste nacht op naar het HHH (foto). Na een superontbijt krijgen we een rondleiding door het ‘huis’ en zie je dat er nog veel moet gebeuren, maar dat het er wel fantastisch mooi uitziet. Na de lunch mogen we eindelijk de mouwen opstropen en beginnen om dit huis aan alle kanten aan te kleden.

We beginnen in deze opbouwperiode rond half 9 en werken door tot een uurtje of 7. Daarna met de bus terug naar het hotel en lekker een biertje doen met de rest van de crew. We zitten met het HHH naast het Olympisch dorp, echt maar een paar honderd meter van het Olympisch stadion, in de tuin van een gigantisch hotel. Geen Engels De derde dag ben ik vrij omdat we met te veel mensen zijn om te kunnen bouwen aan het huis. Dus krijgen we allemaal één dag vrij. We zijn naar de bergen gegaan met een man of tien om te zien hoe het er allemaal uitziet. Het lijkt wel of de Russen er nog niet klaar voor zijn. De plaatsen waar je heen moet worden slecht aangeven, veel hotels zijn nog niet klaar en alles is zo nieuw dat er nog niet getest is, dus nog niet alles werkt. Bijvoorbeeld de poortjes voor de trein of het kopen van tickets. Het grootste probleem is ook dat bijna geen enkele Rus Engels spreekt. Maar het is wel echt indrukwekkend. Alles is nieuw: gebouwen, wegen, bussen, treinstations, stadions en hele woonwijken. De beveiliging is ook extreem. Naast de overdreven beveiliging overal en veel te veel politie, is er ook een soort douanepoort bij elk treinstation en natuurlijk om het Olympisch park binnen te komen. Een flesje water of een stuk fruit komt er niet in. Maar wel echt vet om daar in de bergen rond te lopen en van het uitzicht te genieten. De vierde dag hebben we echt als een team lekker gewerkt in de zon, heerlijk om zo’n groot evenement op te zetten. We zijn bezig geweest om het huis met spandoeken aan te kleden. Alles zie je in razend tempo veranderen. Het ziet er dan ook naar uit dat het een fantastisch feest gaat worden hier in Sotsji!

www.arenalokaal.nl – vrijdag 7 februari 2014

Johan Tielemans

Limerick Als ik de vorderingen zo eens bekijk, geeft de gemeente van traagheid blijk. Wat dacht U er van? het centrumplan ligt nog steeds in een buitenwijk. Riet Derks

11


In onze showhal 1250m carnavalskledIng.

2

U kunt het zo gek niet bedenken of we hebben het.

s l a v a n r a C

g a d n o z p o o k

hele t e h g a d n o z p o ko n warenhuis ope

0.000 0 1 n a d r Mee rraad o o v p o stuks

i r a u r b e f 9 g a d n zo

n e p o a r t x e n 12.00 tot 17.00 uur va

Wij hebben ook een hele mooie plus-size collectie!

Het fees t begint bij ons!

volop a volop ve cties! rsiering

en!

De grootste collectie carnavalskleDing van zuiD-neDerlanD Alles maar dan ook alles om de carnaval nog gekker te maken. O.a. pruiken, brillen, sjaals, schoenen, laarzen. Wij hebben verschillende partijen, serpentines, schmink enz. ook leuk voor groepen!

Paskamers genoeg om zoveel mogelijk gekke, dolle carnavals-uitdossingen te passen, onder gezellige carnavalskrakers.

Lagenheuvelstraat 11, 5408 RJ Volkel (0413) 27 29 14

www.coppenswarenhuis.nl

Zoek ons ook op

en like:

Dinsdag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00 uur Vrijdagavond koopavond tot 20.00 uur Zaterdag 09.00 tot 17.00 uur Maandag gesloten

- coppens carnaval - coppens tuinmeubelen - coppens warenhuis

Coppens biedt vĂŠĂŠl meer....


‘Alle wegen leiden naar Rome’

Reekenaar Ton Cruijsen geeft lezing in bibliotheek Oss REEK/OSS - Maandagavond 24 februari verzorgt Reekenaar Ton Cruijsen in de bibliotheek Oss een beeldrijke lezing over Rome.van 20.00 tot 22.00 uur. Entree bedraagt 5 euro voor bibliotheekleden en 7 euro voor niet-leden. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via www.bibliotheekoss.nl en zijn ook verkrijgbaar in alle bibliotheekvestigingen in Bernheze, Landerd, Oss, Uden en Veghel.

R

ome, meer dan 2700 jaar geleden gesticht op zeven heuvels aan de oever van de Tiber, groeide uit tot het middelpunt van een omvangrijk Romeins Rijk dat zich uitstrekte langs de gehele Middellandse Zee en zelfs ver daarbuiten. Van het Romeinse Rome is veel overgebleven: tempels, theaters, basilica‘s, paleizen, badhuizen, zuilen en triomfbogen. Vooral de machthebbers en de elite hebben een persoonlijk stempel op de stad weten te drukken. Hoe de gewone Romeinen woonden en leefden, is wat moeilijker voor te stellen, want zoals overal is de rijkdom beter bewaard gebleven (in stenen en kunst) dan het leven van alledag. Toch doet Ton Cruijsen een poging om ook het leven van de gewone Romeinen in beeld te brengen. De lezing is zo opgebouwd dat hij zijn gehoor als het ware meeneemt naar de Romeinse tijd en net doet

Het beeldbepalende colosseum in Rome. deerd als planoloog aan de Universiteit van Nijmegen koos hij voor het onderwijs. Als docent aardrijkskunde is hij al weer jaren verbonden aan het Gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther. Hij ver-

zorgt regelmatig lezingen over onderwerpen waarbij hij een grote persoonlijke betrokkenheid heeft: het land van de Kelten bijvoorbeeld of over ‘De rusteloze aarde’.

Ons Verzet Schaijk houdt Fibberwaarie ATB-tocht SCHAIJK - Toerwielerclub Ons Verzet uit Schaijk houdt op zondag 9 februari haar de veldfietstocht dit winterseizoen. Met de Fibberwaarietocht hebben ATB’ers keuze uit vier afstanden, namelijk 33, 44, 55 en voor de echte bikkels 70 kilometer. De start is tussen 8.30 en 9.30 uur bij clubhuis De Potter aan de Schutsboomstraat in Schaijk.

Deelname kost 3 euro voor leden van NTFU/KNWU en 4 euro voor overige deelnemers. De jeugd tot en met 15 jaar kan gratis deelnemen. Voor meer informatie over Spreker Ton Cruijsen uit deze veldtoertocht: M. Spelmink van TWC Ons Verzet, Reek is een deskundig en 0486-750696 of 06-40208657 of kijk op de website ervaren spreker. Afgestu- www.onsverzet.nl.

Vanaf 2017

Gezamenlijke afvalaanbesteding levert gemeenten voordeel op REGIO - In oktober 2013 is de aanbesteding uitgeschreven voor het verwerken van het huishoudelijk rest- en GFT-afval uit Oss. Vanaf 1 februari 2017 verwerkt AVR (Duiven) het restafval en Van Kaathoven het GFT-afval. De aanbesteding was onderdeel van een samenwerking tussen 56 Brabantse gemeenten voor het op de markt zetten van in totaal circa 400.000 ton restafval en circa 100.000 ton GFT-afval van 2,2 miljoen inwoners.

deelstromen die zo voor hergebruik in aanmerking komen. Het restafval dat beschikbaar komt voor verbranding neemt dan af. Ook is er in de gunning aandacht besteed aan duurzaamheid aan de kant van de verwerkers. De puntenverdeling voor de gunning bestond voor 80 procent uit de prijs, de overige 20 procent was bestemd voor het transport en de verwerkingstechniek. Bij de transportcomponent was een korte vervoersafstand en een duurzame vervoersmethode van belang. Bij de verwerking van restafval waren punten te vergeven voor Het afval van de gemeente Oss wordt ingezameld door de energetische efficiëntie en bij GFT-afval voor de techde eigen dienst. Deze dienst is lid van Midwaste, een niek van vergisten en composteren. coöperatieve vereniging in de afval- en reinigingsbranche. Midwaste telt 12 leden, verspreid over het land, Landerd variërend van gemeenten die zelf afval inzamelen tot pu- De totale besparing voor Landerd is 311.000 euro per blieke bedrijven die het afval voor meerdere gemeenten jaar vanaf 1 februari 2017. Dit is gebaseerd op de inzainzamelen. Door bij de aanbesteding samen te werken melgegevens over 2013. Per huishouden komt dit neer in Midwaste kon kennis gebundeld en tijd bespaard op een voordeel van 50 euro per huishouden/gezinafval worden. Ook kon de opdracht, door het afvalvolume dat per jaar ten opzichte van het huidige tarief. door samenwerking ontstond, tegen gunstige tarieven op de markt gezet worden. Voor de As50plus gemeen- Een deel van deze besparing wordt ingezet voor verdere ten betekent dit een besparing op de verwerking van verduurzamingsmaatregelen zoals hergebruik van marestafval van circa 90 euro per ton. Deze besparingen teriaal. Daarnaast leidt een deel van deze besparing tot zijn nodig om de inzameling van grondstoffen mogelijk lagere tarieven voor de afvalstoffenheffing en vloeit dus te maken en zo de kosten voor het totale afvalbeheer in terug naar de inwoners. de hand te houden. De As50 plus gemeenten gaan het transport en overslag nog aanbesteden. Verwacht wordt dat de verwerkingsprijs van 47 euro per ton plus de kosten voor op- , overslag en transport iets boven de 60 euro per ton uitkomen.

Rocken met Vette Jus in Schaijkse 3 Heere

Duurzaam afvalbeleid In de aanbesteding zijn geen vaste aan te leveren hoeveelheden afval afgesproken. Dit houdt ruimte voor de ontwikkelingen in het afvalbeleid. Gemeenten dienen in 2015 aan de landelijke doelen voor materiaal hergebruik te voldoen. Dat betekent dat afval meer en meer als grondstof gezien en behandeld moet worden. Restafval wordt aan de bron of bij de verwerking gescheiden in

Ontvangen aanvragen • Rijksweg 50, 5374 RB Schaijk; bouw toegangspoort en zuilen (ontvangen 16 januari 2014) • Palmstraat 9, 5374 PC Schaijk; bouw garage (ontvangen 14 januari 2014) • Vlasroot 37, 5411 AC Zeeland; uitbreiden bijgebouw en bewonen van het bijgebouw in het kader van mantelzorg (ontvangen 20 januari 2014) • Langenboomseweg 85, 5411 AT Zeeland; het kappen van 10 abelen (populiersoort) (ontvangen 20 januari 2014) • Eest 1, 5375 BW Reek; het maken van een dakkapel op de woning (ontvangen 20 januari 2014) Milieumeldingen • Nabbegat 9 en Zevenhuis 4 te Zeeland; melding in het kader van het Activiteitenbesluit van wijzigingen van een veehouderij (ontvangen 20 januari 2014) • Brand 54, 5411 PC Zeeland; melding in het kader van het Activiteitenbesluit van het oprichten van een inrichting (ontvangen 20 januari 2014)

alsof zij met hem een bezoek brengen aan het Rome van toen. Religieuze stad Na het verval van het Romeinse Rijk werd Rome een religieuze stad waarin priesters en monniken talrijke kerken en kloosters stichten. De hoofdrol bij de bouw van het christelijke Rome is weggelegd voor de pausen, die architecten en kunstenaars uitnodigen om met gebouwen, pleinen, beelden, fonteinen en obelisken de stad een voornaam gezicht te geven. De ‘binnenkant’ van de stad vergeten ze daarbij niet. Kerken en paleizen worden opgesierd met beelden, schilderijen en fresco’s. Het tweede deel van de lezing laat zien hoe de verschillende pausen een bijdrage hebben geleverd aan het Rome zoals het nu nog te zien is.

Omgevingsvergunningen Gemeente Landerd

SCHAIJK - Rockband Vette Jus zet op zaterdag 8 februari het Schaijkse grand café 3 Heere op z’n kop. Vanaf 21.30 uur speelt de band een lekker ‘ouderwets’ repertoire met nummers uit de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw. Led Zeppelin, Pink Floyd, Thin Lizzy, Creedence, Fleet Wood Mac, The Doors en Jimi Hendrix, zij komen allemaal voorbij. Iedereen is welkom om deze avond ‘Back in the days’ te gaan, de entree is gratis.

Sloopmeldingen • Brand 79, 5411 RW Zeeland; het slopen van een schuurtje (ontvangen 22 januari 2014) • Rijksweg 4, 5374 RB Schaijk; het slopen van asbesthoudende dakbedekking van een garage/werkplaats (ontvangen 24 januari 2014) Intrekkingen • Nabbegat 9 en Zevenhuis 4 te Zeeland; intrekking Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets voor wat betreft de varkens en een gedeelte van het rundvee (intrekkingsverzoek ontvangen 13 januari 2014) • Everardusweg 6, 5374 CZ Schaijk; intrekking van een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets v.w.b. de varkens (intrekkingsverzoek ontvangen 20 januari 2014) Verleende omgevingsvergunningen • Achter-Oventje 2d, 5411 NN Zeeland; bouw van een woning (vergunning verzonden 20 januari 2014) • Hoofdmanstraat 2, 5411 DH Zeeland; bouw van een schutting (vergunning verzonden 21 januari 2014) • Jan Oliemeulenstraat 51, 5374 BP Schaijk; het bouwen van een garage (vergunning verzonden 23 januari 2014) • Kerkstraat 120, 5411 CM Zeeland; het bouwen van een veldschuur (vergunning verzonden 23 januari 2014) Huisnummerbesluiten • Noordhoek 38, 5375 AS Reek; t.b.v. een orthopedagogische praktijk (het besluit is verzonden d.d. 13 januari 2014) • Voederheil 13, 5411 RJ Zeeland; t.b.v. een bedrijfswoning (het besluit is verzonden d.d. 16 januari 2014) • Achter-Oventje 2d, 5411 NN Zeeland; t.b.v. een nieuwe woning (het besluit is verzonden d.d. 20 januari 2014) Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor: • Koekampweg 1, 5374 PD Schaijk; het splitsen van een woonboerderij tot 2 woningen (dossiernummer HZ-2013-0109) Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 6 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage liggen. De stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ontwerpbesluit hogere grenswaarde verkeers- en industrielawaai voor het splitsen van een woonboerderij De gemeente Landerd heeft een ontwerp-besluit genomen met betrekking tot de splitsing van een woonboerderij op het adres Koekampweg 1, 5374 PD Schaijk. Het ontwerpbesluit hogere waarde Wgh en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 5 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage. Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor: • Achter-Oventje 2d, 5411 NN Zeeland; het tijdelijk plaatsen en bewonen van een woonunit (dossiernummer HZ-2013-0112). Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 5 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage liggen. Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor: • Monseigneur Borretstraat 54, 5375 AC Reek; het bouwen van een showroom en werkplaats op het perceel Monseigneur Borretstraat 54 te Reek (dossiernummer HZ-2013-0081) Zij maken daarom bekend dat de vergunning met ingang van 6 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage ligt. Voor meer informatie of de regels omtrent het indienen van bezwaren kan men terecht op het gemeentehuis van Landerd (0486-458111) of kijk op www.landerd.nl.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 7 februari 2014

13


AANMELDEN LEERLINGEN BASISSCHOLEN VOOR OUDERS VAN KINDEREN DIE VÓÓR 1 OKTOBER 2015 VIER JAAR WORDEN

Warm genieten van optocht in de Moestempel MOESLAND - Wilt u ook graag genieten van de prachtige carnavalsoptocht op maandag 3 maart in Schaijk, maar bent u slecht ter been? Dan biedt de grote verwarmde tent, dit jaar naast Grand Café 3 Heere, een uitkomst. Vanuit deze Moestempel kan men op een beschutte en comfortabele plek de mooie carnavalswagens en deelnemers aanschouwen.

De ongeveer drie uur durende optocht van Schaijk is de grootste uit de omgeving en de moeite waard om te bekijken. Alleen hoe doe je dat als je moeite hebt om lang te staan, gezondheidsproblemen hebt en niet vanuit je raam kunt kijken? Dan kom je naar de verwarmde tent. Schaijk een Werelddorp organiseert, in samenwerking met Stichting Carnaval De Moeslanden, deze transparante tent voor de vijfde keer. In eerste instantie zijn de plekken bedoeld voor mensen met een beperking, ouderen en mensen die slecht ter been zijn, maar natuurlijk zijn ook hun begeleiders en andere belangstellenden van harte welkom.

INFORMATIEAVOND DINSDAG 11 FEBRUARI 20:00 - 21.30 UUR

OPEN DAG WOENSDAG 19 FEBRUARI

Verwennerij Vertoeven in de tent betekent niet alleen een droge warme plek met mooi uitzicht, maar ook een stukje verwennerij. Tijdens de optocht wordt men in de tent voorzien van een lekker hapje, drinken en zelfs boeremoes met worst. Dubbel genieten dus.

www.bsoventje.nl

INFORMATIEMARKT MAANDAG 17 februari 19:30 - 21:30 UUR

OPEN DAG WOENSDAG 19 februari

www.vlasgaard.nl

Omdat Schaijk een Werelddorp en Stichting Carnaval De Moeslanden het belangrijk vinden dat iedereen uit de gemeenschap deel kan nemen aan het carnavalsfeest, mogen mensen met een beperking gratis gebruik maken van deze faciliteiten. Begeleiders en andere geïnteresseerden betalen een vergoeding van 11 euro per persoon. Voor kaartjes kan men terecht bij Bruna aan de Runstraat 4 in Schaijk. Voor meer informatie over de Moestempel kan men bellen met Hans Kuijpers (0486462182), Mark van Zummeren (0486-461317), Fons Roeloef (0486-462458) of Willie van Esch (0486-462203).

Den Omgang luidt carnaval met muziek in SCHAIJK - Basisschool Den Omgang houdt op vrijdag 28 februari weer een carnavalsoptocht. Het thema van dit jaar is ‘Den Omgang, daar zit muziek in’. Alle klassen zijn creatief bezig geweest omtrent dit thema en willen dit graag tijdens de optocht aan zoveel mogelijk mensen laten zien. De kinderen nodigen dan ook iedereen uit om in groten getale dit spektakel te komen aanschouwen.

INFORMATIEAVOND WOENSDAG 19 FEBRUARI

19:30 - 21:00 UUR

De optocht start om 12.30 uur bij Den Omgang aan de Bossestraat in Schaijk. Daarna trekt de stoet de Brouwerstraat, Looierstraat, Bruinsteeg, Klumperstraat, Imkerstraat, Scheperstraat, Bruinsteeg, Burg. Schoutenstraat en Brouwerstraat weer naar Den Omgang, waar de optocht rond 13.30 uur eindigt.

OPEN DAG WOENSDAG 19 FEBRUARI

www.obsdewizzert.nl

Aanmelden voor optocht van De Kêleströpers

   

        

     

      

 

                                                              

KELERIJK - De straten van Reek worden op zondag 2 maart weer gekleurd door de carnavalsoptocht van De Kêleströpers. De optocht start om 13.30 uur. Aanmelden voor de optocht is mogelijk bij Henk Hendriks, 0486-474929 of per email optocht@kelestropers.nl.

Bij opgave dient men door te geven in welke categorie men wil meedoen; individueel, loopgroep, wagens, junioren of senioren. Een Juniorengroep bestaat voor minstens 75 procent uit personen jonger dan 16 jaar, een seniorengroep bestaat voor minstens 75 procent uit personen ouder dan 16 jaar. Kijk voor het reglement en meer informatie op www.kelestropers.nl. Ook belangstellenden van buiten Reek zijn van harte welkom om aan de optocht mee te doen. Gewijzigde route De route van de optocht is dit jaar gewijzigd. De stoet trekt op 2 maart van de Heijtmorgen, Nieuwe Heijtmorgen, Brouwershof, De Akkers, Brouwershof, Noordhoek, Mgr. Borretstraat, Kennedyplein, Wethouder Zegersstraat, Soeterstraat, Dorus van Weespas weer naar de Heijtmorgen. De organisatie verzoekt de bewoners van het Kennedyplein (nummer 1 tot en met 19 en nummers 20 en 22) om de hele straat, inclusief parkeervakken, autovrij te houden tijdens de optocht.

Leurs zondagmorgenbuffet is het Lekkerste

In restaurant de Leurse Hof heerlijk Voor € 15,95 p.p. genieten van het zondagmorgenge- incl. koffie/thee/sap voel en van de omgeving van Leur. Vraag bij het Bezoekerscentrum, tegenover de kerk, naar de mogelijkheden en de activiteiten die het Bezoekerscentrum organiseert. Vanaf 3 november kan dat voortaan iedere zondag. Familie- of vriendengevoel op de zondagochtend. Letterlijk voor ieders smaak.

Meer informatie over het buffet of wat restaurant De Leurse Hof te bieden heeft vindt u op www.LeuRseHoF.nL Tel: 024-6422241

14

www.arenalokaal.nl – vrijdag 7 februari 2014

VanaF 3 noVeMBeR en gRaag eVen ReseRVeRen iedere zondag tussen 10.00 en 13.00 uur Restaurant de Leurse Hof Leurseweg 4 6615 AJ Leur.


kerkinformatie H. Jacobus de Meerdere Zeeland Vaste kerkdiensten zondag 9.30 uur en dinsdag om 19 met voorafgaand (vanaf 18.30 uur) rozenkransgebed.

Zondag 9 februari 5de zondag door het jaar Zeeland - 9.30 uur H. Mis Intenties: Marie Dekkers - van de Hei; Piet v.d. Horst en overleden familie; Gertruda van der Ven - van Hout, Marinus de echtgenoot en Jo de zoon; Overleden familie v.d. Wijst - Dekkers; Sjef v.d. Elzen, echtgenote en kinderen Dinsdag 11 februari Zeeland - 18.30 uur Rozenkransgebed

H. Antonius Abt Schaijk Reek

Zondag 16 februari 6e zondag door het jaar Zeeland - 9.30 uur H. Mis met Kerkkoor St. Cecilia Intenties: Thera van de Broek (Jrgt.); Marie Dekkers - van de Hei; Andries (Jrgt.) en Catharina Johanna v.d. Loop - van Laanen; Grad en Hanneke van Wiechen - Dekkers en dochter Annie; Piet v.d. Horst en overleden familie; Joop Houterman; Theo Geerts; Johannes van der Wijst en Wilhelmina de echtgenote en Martien, Christ en Wim de zonen; Janus en Mieke van Geffen en overleden familie; Piet en Bertha van Delst; Piet Jacobs en zoon Antoon

Dinsdag 11 februari Zeeland - 19 uur H. Mis voor het welzijn van de Parochie Misintenties die voor dinsdagavond ingeleverd zijn komen in weekblad Arena. De bijdrage voor misintenties is 10 euro. Hierbij zijn extra namen inbegrepen.

Parochie St. Lucia Ravenstein Zaterdag 8 februari Geen diensten Zondag 9 februari Huisseling - 9.30 uur Kennismakingsviering communicanten Zondag 9 februari Ravenstein - 11 uur Eucharistieviering - GK Intenties: Overleden familie Maassen - Vermeulen; Dina Schilders; Jan Verploegen; Ger Derks; Jan Veld; Tonnie van de Poel;

Wilhelmus Petrus Verhoeven en Anna Maria Johanna Verhoeven - Verhoeven; Jan en Pieta de Bruijn en overleden familie Zaterdag 15 februari Demen - 19 uur Gebedsviering - GK Zondag 16 februari Ravenstein - 11 uur Gebedsviering - Cordaad Intenties: Grada Kuijpers van Stippen; Pater Ad Tijssen; Jan Bakker vanwege zijn verjaardag

Parochie St. Sebastianus Herpen Zaterdag 8 februari Herpen - 19 uur Viering met Koor Con Spirito Intenties: Tonnie de Groot namens de buurt; Wim van Summeren (verj.); Vestra de Groot - van den Brand (50 jaar getrouwd); Piet van Gaal (jrgt.); Wim van Dijk (verj.)

zonen en overleden familie; Overleden ouders Albers - Cuppen, Jan en Riek de kinderen en Toon en Thé de schoonzonen; Cor Reijers (verj.); Janus en Tina van den Akker - Jans en overleden familie; Miets van Bergen - Gijsbers (trouwdag) en overleden ouders en schoonouders

Zondag 9 februari Herpen - 10 uur Viering met het Gemengd Koor Intenties: Toon en To van Breda - van den Hombergh (verj. van beiden) en Mia de dochter (jrgt.); Johan Jans (jrgt.), Mariëtte en Ryanne de dochters en overleden familie Jans en Zonnenberg; Ton en Anna Wolters - Föllings, Piet de zoon en Mientje, Betsie en Annemarie de schoondochters; Miekus en Gerda van Vugt - Nass; Niek van Leeuwen

Zondag 16 februari Herpen - 10 uur Intenties: Opa en Oma Zwaans, Toos Zwaans van Bergen en Louise van Boekel - van Erp (jrgt. van allen); Henk (jrgt.) en Ria Kunneman - Sengers

Zaterdag 15 februari Herpen - 19 uur Intenties: Thé van Rossum en Pierre en Egbert de

Vaste kerkdiensten Schaijk: ma. 18.30 uur, di. 18 uur (aanbidding) en 18.30 uur (eucharistieviering), wo. 9 uur, do. 18 uur (aanbidding) en 18.30 uur (eucharistieviering), vrij. 9 uur, za. 17.30 uur en zo. 10 uur Vaste kerkdiensten Reek: za. 19 uur

Zaterdag 8 februari Schaijk - 17.30 uur Eucharistieviering Misintenties: Jan en Ton Jilesen - Benkers (namens familie Megens); Theo Wingens (verjaardag) Zaterdag 8 februari Reek - 19 uur Eucharistieviering Misintenties: Geerta Jurgens Zondag 9 februari Schaijk - 10 uur Eucharistieviering met het Dameskoor Misintenties: Marinus en Marie van der Venne - Gielens; Wim de Louw; Kees Kuijpers (verjaardag); Overleden familie van Breugel - van Beek

Dinsdag 11 februari Schaijk - 18 uur Aanbidding Dinsdag 11 februari Schaijk - 18.30 uur Eucharistieviering voor de minder bedeelden Woensdag 12 februari Schaijk - 9 uur Eucharistieviering uit dankbaarheid Donderdag 13 februari Schaijk - 18 uur Aanbidding

Sint Willibrordus, Maasdijk 69, 5371 KB Demen Sint Vincentius, Laagstraat 16, 5371 LE Deursen Sint Lambertus, Hamstraat 1, 5371 NR Huisseling Sint Jan, St. Jansstraat 2, 5371 NL Neerlangel Sint Lucia, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein

Parochie H. Antonius Abt Schaijk- Reek

Vrijdag 14 februari Schaijk - 9 uur Eucharistieviering voor de gezinnen

Wilma de Loyer, secretarieel-administratief medewerkster van de parochie: Tel. 0486-461220 (bereikbaar op woensdagochtend, donderdagochtend, vrijdagochtend) en secretariaat-antonius-abt@hotmail.com

Pastoor van Winkelstraat 1, 5374 BG Schaijk Tel. 0486-461220, www.h-antonius-abt.nl

Parochie Sint Petrus Zeeland Sint Jacobus de Meerdere Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland Tel. 0486-451377 Onder kantoortijd: Parochie-centrum Uden: Tel. 0413-263154 of www.parochiesintpetrus.nl Buiten kantoortijd: Betsie van der Wijst-Ruijs, pastoraal assistente, 06-21204630 of b.vanderwijst@parochiesintpetrus.nl

Parochie St. Sebastianus

St. Victor Neerloon St. Antonius Abt Overlangel Zondag 16 februari 6e zondag door het jaar Overlangel - 10.30 uur Eucharistieviering Volkszang

Annakapel Koolwijk Zaterdag 8 februari Koolwijk - 17.45 uur H. Mis

St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein Op werkdagen kunt u op de pastorie terecht tussen 9 en 12 uur. Voor andere tijden gelieve u tijdens de ochtenduren een telefonische afspraak te maken: 0486-411595 of kijk op www.parochieravenstein.nl. E-mail: secretariaat@parochieravenstein.nl

Donderdag 13 februari Schaijk - 18.30 uur Eucharistieviering voor de wereldvrede

Maandag 10 februari Schaijk 18.30 uur Eucharistieviering voor de toekomst van de parochie Schaijk-Reek

Zondag 9 februari 5e zondag door het jaar Neerloon - 10.30 uur Eucharistieviering met het Gemengd Koor Misintenties: Joseph Arts; Thé en Riek van Dijk van Heumen

Parochie St. Lucia Ravenstein

Zaterdag 15 februari Koolwijk - 17.45 uur H. Mis

Start op 17 februari

Herenkoor verzorgt basiscursus Gregoriaans SCHAIJK - Het Herenkoor start dit voorjaar een basiscursus Gregoriaans. Deze cursus is bedoeld voor koorzangers uit de regio die zich graag meer in het Gregoriaans, het oudste West-Europese gezang, willen verdiepen en bekwamen. Ook mensen die willen kennismaken met het Gregoriaans zijn welkom.

Alard van Herpenplein 7, 5373 AH Herpen Tel. 0486-411424 of pastorieherpen@hetnet.nl

Parochie St. Victor en Antonius Abt Loonsestraat 2, 5371 PJ Neerloon Tel. 0486-411282

Nederlandse Hervormde kerk Servetstraat 1, 5371 AD Ravenstein Vaste diensten: 1ste en 3de zondag van de maand

Kapellen Rochuskapel - Deursen, Rondestraat 28 Sint Annakapel - Koolwijk, Koolwijksestraat 5 Sint Jozefkapel - Ravenstein, St. Luciastraat 5 Mariakapel Reek, Open: doorlopend van 9 tot 17 uur Mariakapel Schaijk, Open: van ma. tot en met za. van 9 tot 18 uur

De cursus omvat acht bijeenkomsten van een uur, die plaatsvinden in dorpshuis De Phoenix in Schaijk. Cursusleider is Leo Smeets. De rode draad door de cursus is de praktische toepassing van het geleerde in de praktijk. Er wordt dus veel gezongen en het geleerde wordt meteen in praktijk gebracht. De basiscursus Gregoriaans omvat acht bijeenkomsten op maandagavond van 19 tot 20 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk. De start is op 17 en februari. Deelname kost 40 euro (inclusief lesmateriaal). Aanmelden kan tot 15 februari bij Harrie Boot, secretaris van het Herenkoor Schaijk (0486-461982 of boot18@ planet.nl) of via de website van Leo Smeets.

“Voor een uitvaart

met karakter”

Past. van Winkelstraat 42b - 5374 BK Schaijk - T. 0486 414519 info@uitvaartzorgvantilburg.nl - www.uitvaartzorgvantilburg.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 7 februari 2014

15


Al ruim 40 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit U kunt natuurlijk op uw bank blijven liggen... ...voor alle anderen... ...welkom in onze showroom.

Model Hamburg 3 motorig & sta op hulp in leder uit voorraad Al vanaf € 2195,-

www.teunarts.nl

Model Bologne 1 óf 2 motorig & sta op hulp in leder uit voorraad Al vanaf € 1275,-

Al ruim 40 jaar staan wij garant voor de beste fauteuils en de mooiste banken. Welkom bij zitcomfortspeciaalzaak Teun Arts

Met meer dan 90 modellen relaxfauteuils met sta- op hulp vindt u bij Teun Arts het grootste aanbod sta- op fauteuils van Nederland.

Uniek bij Teun Arts Sta op fauteuils op draaivoet.

Inruil

Levertijd

Bezorging

Garantie

Mogelijkheden

Advies

Sta- op fauteuil Petunia

Nu tot wel

Onze meubelen zijn veelal

Gratis levering

Enkel West Europees

Naar wens aanpassingen

Door ruim 40 jaar ervaring

In leder, uit voorraad leverbaar

€ 300,- retour voor

uit vooraad leverbaar

door heel

topfabrikaat met minimaal

mogelijk in onze

met zitmeubelen krijgt u

van € 1340,- voor € 985,-

uw oude meubel*

dus binnen 1 week

Nederland

5 jaar fabrieksgarantie

stoffeerderijafdeling

bij ons het beste advies

Onze 2000m² showroom vindt u aan de Boersestraat nr. 11 in St.Hubert. (25 km onder Nijmegen) TEL. 0485 - 45 29 86 info@teunarts.nl Dinsdag, Woensdag & Donderdag geopend van 10:00 - 18:00, Vrijdag van 10:00 - 21:00, Zaterdag van 10:00 - 17:00 *

www.teunarts.nl

nvt op aktiemodellen, niet icm overige akties & aanbiedingen

Weekblad Arenalokaal editie Landerd, Ravenstein en Herpen week 6 2014  

Weekblad Arenalokaal editie Landerd, Ravenstein en Herpen week 6 2014

Weekblad Arenalokaal editie Landerd, Ravenstein en Herpen week 6 2014  

Weekblad Arenalokaal editie Landerd, Ravenstein en Herpen week 6 2014

Advertisement