Page 1

3 Geen subsidie voor Dreven en Driften

5 Voorspeelavond

Semper Crescendo

6 Arena Zomerspecial t/m 8

9 RaafFESTein

11 Ton de Laat wint

topfeestje

Arena VIP-diner

reek, schaijk, zeeland, oventje, ravenstein, herpen, overlangel, neerlangel, neerloon, demen, dieden, deursen, dennenburg, huisseling, keent en koolwijk

www.peelgraaf.nl - T: 0486 - 453850

REEK - buRg. wIEnTjEnssTRAAT 30

Twee-onder-een-kapwoning met garage. Inhoud: 456 m3. Perceel: 395 m2. Vraagprijs: n.o.t.k.

Coalitie legt Graspeel geen strobreed in weg

SPELEND DE VAKANTIE IN - Op basisschool Den Omgang in Schaijk vond gisteren (donderdag 27 juni) de laatste schooldag voor de zomervakantie plaats. Het schooljaar 2012-2013 werd op feestelijke wijze uitgeluid met een activiteitenochtend in het Moeschabos. De kids van

de groepen 1 tot en met 7 konden zich in het bos naar hartelust uitleven met tal van leuke spelletjes, zoals huttenbouwen. Terug op school namen de kinderen afscheid van de leerkrachten en genoten ze van een ijsje.

Bouw mag ondanks exploitatietekort van 44.000 euro starten

Gemeenteraad haalt laatste struikelblok Kindcentrum weg ZEELAND - De Landerdse gemeenteraad heeft donderdagavond het laatste struikelblok voor de komst van het Kindcentrum weggenomen. Ondanks een harde eis van Progressief Landerd (PL) een paar jaar geleden om niet te bouwen zolang de exploitatie niet sluitend was, heeft de coalitie het college toch groen licht gegeven. Hoe het tekort van 44.000 euro opgevangen gaat worden, is nog niet bekend.

H

et voorstel van het college van B en W is om de dekking van het tekort te beschouwen als onderdeel van de lopende accommodatiediscussie. Theoretisch zet zij hiermee de deur open om het geld bij verenigingen te halen die helemaal niets met het Kindcentrum te maken hebben. “Daar hebben wij grote moeite mee”, beweert Benno Maathuis (DS97). “Het mag niet zo zijn dat een club zomaar de klos wordt omdat de exploitatie anders niet sluitend is. De gelden moeten dus gehaald worden bij partijen die iets met het Kindcentrum te maken hebben. Het is de uitdaging om te kijken of daar een of ander voordeel gehaald kan worden.”

is zeker niet de bedoeling”, stelt hij. “Dan doen we iets verkeerd. Op dit moment hebben we echter nog niets en kunnen we dat ook niet hebben. Mede door de vele problemen in de kinderopvang. Wel gaan we zoeken naar een mogelijkheid en komen met een concreet voorstel terug bij de raad.”

iDop Verder maakt Maathuis zich ongerust over het binnenhalen van de iDop-subsidie. Volgens de spelregels van de provincie moet de ruwbouw namelijk in februari klaar zijn om nog aanspraak te maken op de toegezegde zeven ton. “Wij willen deze subsidie niet in gevaar brengen door het een en ander nu weer uit te stellen”, geeft de SchaijkeWethouder Harrie van Don- naar aan.” Ook bij dit punt gen geeft aan dat er nie- weet Van Dongen de raad mand ‘de klos’ wordt. “Dat gerust te stellen. “Samen

op uit kan oefenen. Eigenlijk kunnen we ons niet nog meer tegenvallers permitteren. Wij zien in dat de gemeente geen ijzer met handen kan breken. Het belang van de leerlingen staat bij met de burgemeester heb ons voorop en daarom wilik een heel goed gesprek ge- len we voorwaarts.” had bij de provincie”, geeft de wethouder aan. “Zij heb- ‘Afwijken’ ben ons gevraagd hen bij De toelichting van De Klein het proces betrokken te staat lijnrecht tegenover houden. Ik ga ervan uit dat het amendement dat zijn we de iDop-subsidie bin- partij in het verleden innen kunnen halen als we diende. Daarin stond namelijk dat er niet gebouwd nu kunnen starten.” mag worden zolang de exTegenvallers ploitatie van het KindcenZowel CDA als PL is tevre- trum niet sluitend is. “Het den over de uitspraak van is heel jammer dat de prode Raad van State, die vo- gressieven afwijken van rige week toestemming gaf hun standpunt”, betreurt voor de bouw van het Kind- Roland Werring (RPP). centrum op het Morgenzon- “Juist op het einde moet je terrein. “Het is een zorgvul- de discussie zuiver houden dig proces geweest waar we en niet met kunst- en vliegaltijd vertrouwen in hebben werk tegen je eigen mening gehad”, zegt Mathieu de gaan, puur en alleen om er Klein (PL). “Jammer dat in een besluit door te krijgen. die euforie het nieuws komt Het is duidelijk dat de coadat Kiobra minder ruimte litie de geleden weer netjes nodig heeft. Daardoor werd gesloten houdt. Alles lijkt het college geconfronteerd erop dat het Kindcentrum met een gat in de exploita- koste wat kost op die locatie waar ze weinig invloed tie moet komen.”

ZEELAND - De Landerdse gemeenteraad heeft donderdag 20 juni, tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, het college weer eens geen strobreed in de weg gelegd. Ondanks een aangekondigde wet en een maatschappelijke dialoog vier dagen na de vergadering, wordt de uitkomst hiervan niet afgewacht. De coalitie stemde definitief in met bestemmingsplan Graspeel.

Voorafgaand aan de raadsvergadering vraagt actiegroep Groen Graspeel de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan met zes maanden uit te stellen. PVDA-Statenlid Antoinette Knoet-Michels heeft een soortgelijk verzoek in haar open brief. Zij wil graag weten waarom de raad niet wacht op de maatschappelijke dialoog. De drie coalitiepartijen spreken hun waardering uit voor het plan. “Er zijn grote stappen gezet en we hebben veel bereikt”, vindt Mathieu de Klein (PL). “Ik snap dan ook niet dat de gehaalde successen niet onderkend worden door de omwonenden van de Graspeel. “ DS97-frontman Benno Maathuis heeft hier niks aan toe te voegen. Piet Hein Jonkergouw (CDA) vraagt nog extra aandacht voor de boeren. “Iedereen kijkt vooral naar de burgers”, stelt hij, “maar de ondernemers zijn ook belangrijk. Die wachten al heel lang op meer duidelijkheid.” Volksgezondheid Roland Werring van de RPP vraagt juist meer aandacht voor volksgezondheid. “Tijdens de raadsenquête naar de geitenstal hebben we hele discussies gevoerd over volksgezondheid”, weet hij nog. “Het kan nu niet zo zijn dat we plannen vaststellen waarin we niets hebben vastgelegd daarover.” Partijgenoot Harold van den Broek heeft ondanks de behaalde successen binnen het plan ook nog zijn bedenkingen. “Het zit ons niet lekker dat het bestemmingsplan is gewijzigd zonder het opnieuw in procedure te brengen, waardoor men geen zienswijzen kon indienen”, begint hij. “Verder betreuren wij het dat de dialoog van ZLTO met de provincie niet wordt afgewacht. Tevens doet het kabinet een handreiking voor de volksgezondheid met een aangekondigde wet. En Landerd zet een eindsprint in om het plan rond te krijgen, dat bevreemdt ons. Wij vinden de uitkomst van de dialoog zo zwaar wegen, dat we momenteel niet in kunnen stemmen met het bestemmingsplan.” Wethouder Harrie van Dongen vindt het op zijn beurt weer jammer dat de RPP haar goedkeuring niet wil geven. “Wij gaan open de dialoog aan”, beweert hij. “Als daar punten uitkomen waarop wij het plan kunnen verbeteren dan zullen we dat ook zeker niet nalaten, dat kan ik toezeggen.” Een beproefde en uiterst succesvolle methode van de Zeelandse wethouder; een voorstel laten vaststellen onder het mom van ‘we kunnen het later altijd nog aanpassen’. Burgemeester Marnix Bakermans concludeert na de discussie dat het bestemmingsplan Graspeel door de gemeenteraad is vastgesteld. De coalitie is voor, de RPP stemt tegen.

www.arenalokaal.nl – jaargang 19 – week 26 – vrijdag 28 juni 2013


3 gangen keuzemenu voor 19,95 Keuze uit 4 voor-, 4 hoofd- en 4 nagerechten

‘gedegen specialistische kennis in combinatie met oprechte verbondenheid’

• ondernemingsrecht

Voor meer informatie: 024-6422241 of mail naar info@leursehof.nl Dagelijks open vanaf 12 uur, zondag vanaf 10 uur (maandag gesloten)

• arbeidsrecht • personen- en familierecht

u kunt bij ons ook terecht voor een smakelijke lunch!

(echtscheiding/alimentatie/mediation) • huurrecht

www.LeuRseHof.nL

Restaurant De Leurse Hof Leurseweg 4 6615 AJ Leur Telefoon: 024-6422241

Voor uw complete grondwerken, sloopwerken en bestratingen Voor bedrijven en particulieren

• contracten / overeenkomstenrecht • insolventie (faillissements) recht • strafrecht • incasso • aansprakelijkheidsrecht • sociaal zekerheidsrecht

Schaijk Oss

Europaplein 2 Raadhuislaan 4A

T 0486 - 46 84 40 T 0412 - 61 44 43

w w w . l m r a d v o c a t e n . n l

2

MANDERS GRONDWERKEN VOF I www.manders-machineverhuur.nl E info@manders-machineverhuur.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 28 juni 2013

Past. van Winkelstraat 87a 5374 BH Schaijk T 0486 462582 M 06 51336812


26,4 miljoen euro naar Landschappen van Allure

Project Schaijkse Dreven en Driften grijpt naast provinciale subsidie SCHAIJK - Gedeputeerde Johan van Hout maakte maandag 24 juni bekend welke projecten een bijdrage ontvangen vanuit de eerste tender van Landschappen van Allure. Besloten is om te investeren in vier projecten, waaronder één project in natuurgebied De Maashorst: Landerij VanTosse. De andere projecten zijn De Groene Corridor en het Kloppend Hart uit Het Groene Woud en De Zoom uit de Brabantse Wal. Het project Dorpskernen verbonden - Schaijkse Dreven en Driften grijpt naast een provinciale subsidie. In totaal gaat er in de eerste investeringsronde 26,4 miljoen euro naar de Landschappen van Allure.

Janus Ik loop alweer enige tijd rond met een gruwelijk lied in mijn kop waarvan ik dacht verlost te zijn. Dat kwam door een televisieprogramma. Ik weet niet meer welk, maar in elk geval waren ze op bezoek bij een hoogbejaarde vrouw die heel lang geleden optrad als zangeres. Op verzoek van de presentator bracht ze nog éénmaal een van haar favoriete liedjes ten gehore. Tot mijn grote schrik hoorde ik: ‘Jánus, Jánus, pák me nog een keer’. Vliegensvlug griste ik de afstandsbediening van tafel, maar ik besefte dat het leed al was geschied en dat wekenlang ‘Janus, Janus’ te pas en te onpas in mijn hoofd ten gehore zou worden gebracht.

Vanuit De Maashorst zijn twee projecten ingediend voor de eerste tender. Naast Landerij VanTosse is dit het project Dorpskernen verbonden - Schaijkse Dreven en Driften. Geert Versteijlen, voorzitter van Stuurgroep De Maashorst: “We zijn blij dat beide voorstellen voldoen aan de doelen van de provincie ten aanzien van Landschappen van Allure.

En natuurlijk zijn we erg blij dat Landerij VanTosse een bijdrage ontvangt vanuit deze gelden. Anderzijds vinden we het jammer dat het tweede project voor de eerste tender buiten de boot is gevallen. Schaijkse dreven en driften vormt één van de initiatieven om de bebouwde kom beter te verbinden met De Maashorst. Deze brede aanpak wordt onderschreven en

geadviseerd door de onafhankelijke beoordelingscommissie. We zullen dus Schaijkse Dreven en Driften inhoudelijk verbeteren en verbreden naar het gehele Maashorstgebied en in januari 2014 indienen voor de tweede tender. Dan dienen we ook een derde project vanuit De Maashorst in, namelijk Verfrissend Zorglandschap.”

‘Kennels Kadans Biofacilities nog niet allemaal afgebroken’

Fluitconcert activisten tegen dierproeven Schaijk SCHAIJK - Zo’n tachtig activisten van de Anti Dierproeven Coalitie (ADC) geven op woensdag 3 juli een fluitconcert voor het hoofdkantoor van Kadans Biofacilities in Haaren (Noord-Brabant). ADC is woedend op Kadans omdat de hondenkennels van het dierproefcentrum van het bedrijf in Schaijk nog niet zijn afgebroken.

“Onze eis voor het afbreken van de hokken is gedeeltelijk ingewilligd”, vertelt ADC-campagneleider Robert Molenaar. “Een deel van de hokken, bedoeld voor honderdvijftig honden, is inmiddels afgebroken. Waar ik me juist zorgen om maak zijn de resterende hokken. Immers, als je niet van plan bent testen op honden uit te gaan voeren, dan breek je ze toch allemaal af? Het lijkt er sterk op dat de verhuurder van de Landerd Campus, Kadans Biofacilities, deze optie open wil houden.” In mei 2012 werd met veel bombarie aangekondigd dat de Landerd Campus, gelegen aan de Nistelrooisebaan in Schaijk, ‘voor honderden banen’ zou zorgen. “Een jaar later werd de campus, met een handjevol toehoorders, in het geniep geopend. De criticasters van het dierproefcentrum Schaijk, de ADC en de Partij voor de Dieren, waren niet uitgenodigd”, geeft Molenaar aan. “Momenteel zitten er twee bedrijven op de Landerd Campus die zich bezighouden met dierproeven. Dat zijn er twee te veel en is onacceptabel”, gaat de ADC-voorman verder. “De Landerd Campus is zo’n locatie die zich uitstekend leent als proefdiercentrum. Verscholen in de bossen, achter hoge hekken en prikkeldraad, een prima plek om in de anonimiteit testen op dieren uit te voeren. Ze hebben echter één probleem: de ADC zal dit nooit accepteren en zal de Landerd Campus dicht op de huid

colofon

column

Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. De editie Grave verschijnt in Grave, Escharen, Gassel en Velp

Oplage: 10.000 + 5.500 + 500 www.arenalokaal.nl Redactie: Sergio Boutkan: sergio@uitleg.nl of 06 466 25 651 Paul Verstegen: paul@uitleg.nl of 06 13 53 76 59 Kopij: Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk 0486 463 112 of redactie@arenalokaal.nl Acquisitie: Rob Smorenberg: 06 506 17 426 of rob@uitleg.nl of Sander Scherer, 06 526 20 778 of sander@uitleg.nl Uitgever: Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk www.uitleg.nl

Duizenden, misschien wel tienduizenden liedjes en melodieën zitten opgeborgen in mijn hoofd. Daar zitten er bij die me tot tranen toe roeren, zo mooi vind ik ze. Hoor ik daar enkele maten van, dan is mijn geheugen bereidwillig genoeg om het gehele nummer af te spelen. Maar op een herhaling de volgende dag en de weken daarop hoef ik niet te rekenen. Dat gebeurt uitsluitend met ‘Janus, Janus’ en gelijksoortige banale liedjes waar mijn geheugen tot mijn zeer grote spijt een fervent liefhebber van blijkt te zijn. En dan met name liedjes uit de jaren zeventig en tachtig. Nico Haak was de topfavoriet. Of het nou ‘Honkietonkie pianissie’ was, ‘Foxyfoxtrot’ of ‘Als ze me missen..’, ze kwamen meteen binnen in de top tien. En de pest is, al die ellendige liedjes werden door mijn geheugen opgeborgen met een maximum aan trefwoorden, zodat ze gemakkelijk weer konden worden opgeroepen. Zo ben ik jarenlang geteisterd door het liedje ‘Nee Karel, nee Karel, niet vandaag’. Een belangrijke zakenrelatie van me heette Karel, met als gevolg dat elke afspraak gepaard ging met het tot vervelens toe afdraaien van dat rotliedje. Het verbreken van de relatie hielp, tot het moment dat mijn geheugen erachter kwam dat het lied ten gehore werd gebracht door Elsje de Wijn. Vanaf dat moment was het ontkurken van een fles niet meer mogelijk zonder ‘Nee Karel, nee Karel, niet vandaag’. Mijn geheugen om de tuin leiden door uit te wijken naar rosé of cognac, mocht niet baten. Want altijd ging er de gedachte ‘Oei, geen wijn’ aan vooraf, waardoor meteen Karel weer werd opgezet. Door een jaar lang af te zien van alcohol, raakte ik verlost. Meteen daarop bracht tot grote vreugde van mijn geheugen Ria Valk het lied ‘Worstjes op mijn borstjes’ uit. Daarmee kwam ik pas echt in de problemen. Want behalve dat ik voortaan af moest zien van worst, vond mevrouw Valk het ook nodig om preitjes op haar dijtjes en karbonades en salades op haar bil te dragen. Gelukkig geen vis. En omdat ik weer mocht drinken, bleef ik overeind. Nu zit ik dus de komende tijd met Janus. Ik dank de Heer dat ik niemand ken met die naam, dus zal het deze keer wel meevallen. En mocht mijn vrouw me op een onbewaakt moment vragen ‘Pak me nog een keer’, dan neem ik Janus maar op de koop toe.

Theo van Duren

blijven zitten.” De actiegroep stuurde inmiddels meerdere brieven en emails met het verzoek om alle hondenhokken direct af te breken, maar ontving tot op heden geen enkele reactie. “We hebben echter vaker met dit bijltje gehakt en kennen het klappen van de zweep. Eerst worden we genegeerd, vervolgens belachelijk gemaakt en uiteindelijk wordt er toegegeven aan onze eis. We hebben talloze acties in petto om de spotlights blijvend op Schaijk te richten. Ooit werden op deze locatie dertigduizend dieren jaarlijks gebruikt in testen. Dat mag nooit meer gebeuren.”

Waarom naarkt? r a m W u o B e d Wand: & f r e v is n r e ij B rs plakken

Veel belangstelling voor Reekse starterswoningen REEK - In Het Wapen van Reek vond dinsdagavond een bijeenkomst plaats over het bouwen van starterswoningen op nieuwbouwplan Kerkpad. Daar kwamen zeker vijfendertig man op af. Na afloop schreven zo’n vijftien belangstellenden zich direct in voor het collectief. De bedoeling is om betaalbare starterswoningen met acceptabele woonlasten neer te zetten.

Chris School stapt namens deze groep naar de gemeente Landerd om de mogelijkheden te bespreken. De vereniging is inmiddels officieel opgericht bij de notaris en de eerste brief is onderweg naar wethouder Harrie van Dongen. School verwacht rond september meer duidelijkheid te hebben. Blijf op de hoogte van het project via www.facebook.com/kerkpadreek. Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds aanmelden.

e ren • geen stick gratis parke • js ri p te s a • altijd v n ele producte n io s s fe ro p • advies • altijd goed

Druk: Drukkerij Vorsselmans Zundert Verspreiding: Excellent, 073-5443030 Weekblad Arena is aangesloten bij: LokaalNieuwsnet en NNP

Berghemseweg 153a, 5348 CC Oss, Tel.: 0412 - 62 73 93, www.ernisverfenwand.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 28 juni 2013

Jochem de Wildstraat 7 5408 RT - Volkel 0413 273 073 - www.deijne.nl - info@deijne.nl 3


agenda Elke dinsdag Elke woensdag

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag Elke zondag Elke werkdag

Opening

JUNI 1-30 1-30 1-30

Op maandag 1 juli opent Mooi de deuren van de schoonheidssalon aan de Scheerestraat 18 in Grave. Wij nodigen u uit om kennis te komen maken. In de openingsweek hebben wij verschillende leuke acties.

1-30 1-30 28

U kunt bij ons terecht voor diverse gelaats- en lichaamsbehandelingen en permanente make-up.

Wendy van Alphen Scheerestraat 18 5361 GS Grave 06-20683896

Gespecialiseerd in alle voorkomende stukadoorswerkzaamheden zowel binnen als buiten, voor particulieren en bedrijven. Thuis op het gebied van buitengevelisolatie en renovatie. Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken www.heywin.nl

28 28-29 28-30 29 29 29 29 29-30 29-30 30 30 30 30 30

JULI 1

Heywin stukadoorsbedrijf BV Kleingaalseweg 6, Schaijk 0486-461571 • www.heywin.nl

1-2 1-31 1-31 1-31 2 2 2-4 4 4 5

Bezoek ook onze showroom Geopend maandag t/m vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur of op afspraak.

5 5 6-7 6-14 7 7 7

Het BOVAG adres voor reparatie en onderhoud van uw auto

SAAB specialist VW en AUDI specialist Reparatie, onderhoud en APK 1&2 van ALLE merken Wij verwelkomen u graag Langenboomseweg 97 in Zeeland Telefoonnummer 0486-451604 E-mail info@autobedrijfvandongen.nl

4

7 8-11 9 9 10 10

Smitskoor - Repetitie, van 21 tot 22.15 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. De Vogelvriend, vanaf 20 uur in De Phoenix in Schaijk Kienen, vanaf 18 uur in partycentrum De Raaf in Schaijk Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Kienen ten bate van Voetbalvereniging OKSV, vanaf 19.30 uur in PetjesBar in Overlangel Openstelling Molen De Nijverheid, van 14 tot 16.30 uur aan de Molensingel in Ravenstein Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland Kienen t.b.v. De Vogelvriend, vanaf 20 uur in De Phoenix in Schaijk Kienen, vanaf 18 uur in partycentrum De Raaf in Schaijk KBO Schaijk - Biljarten, van 13 tot 17 uur in De Phoenix in Schaijk

Expositie Corrie Reijs in de bibliotheek in Schaijk Openstelling St. Rochuskapel, van 9 tot 18 uur aan de Rondestraat in Deursen Expositie - Verhalen in glas-in-lood en 30 Jaar VNE - Expositie Vurige Kleuren in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Expositie - Pim en Marijke van Moorsel - Asperslagh in The House of Arts in Grave Expositie - Grave Verbeeld in het Graafs Museum / De Hampoort in Grave Onheilstheater - Het Duivelselixer, vanaf 20.30 uur in het voormalig fruitteeltbedrijf aan Den Dam 2 in Huisseling Muziekvereniging - Inzameling oud papier, van 11 tot 18 uur op het kerkplein in Velp Workshop - Gemakkelijk met Verf, van 10 tot 12 uur of van 13.30 tot 15.30 uur bij The Stamping Cottage in Schaijk Hippisch Festijn Grave De Fuik - Gala-avond voor achtstegroepers, van 19 tot 22 uur in De Piramide Schaijk Kermis - Riverside, vanaf 21 uur in de feesttent op sportpark Herpinia in Herpen Schuttersgilde St. Jan - Gildefeest, start om 17 uur met een eucharistieviering in de parochiekerk en aansluitend het Koningsschieten aan de Molenakker 12 in Gassel Heropening Wereldwinkel Grave, vanaf 10.30 uur aan de Klinkerstraat 1 in Grave Kermis op het Alard van Herpenplein in Herpen Wilhelmina van Beek - Zoutewelle - Expositie ‘Visuele vertalingen van klassieke muziekstukken’, van 11 tot 17 uur in het Kunstkerkje in Velp Openstelling - Tuinen, van 11 tot 17 uur aan de Kleine Poelstraat 13 in Demen Dansmiddag met orkest Monte Carlo, van 15 tot 19.30 uur bij Thekes in Herpen Kermis - Danny Scandal, Frequencerz en Kaos, van 18 tot 22.30 uur in de feesttent op sportpark Herpinia in Herpen Dansavond met orkest Jersey, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Sint Jansviering - H. Mis, vanaf 10.30 uur in het St. Janskerkje in Neerlangel en na afloop Koningsschieten Kermis - DJ Kitty, MC Lady Blizz en Mental Theo, vanaf 21 uur in de feesttent op sportpark Herpinia in Herpen Kermis op het Alard van Herpenplein in Herpen Openstelling St. Rochuskapel, van 9 tot 18 uur aan de Rondestraat in Deursen Expositie - Verhalen in glas-in-lood en 30 Jaar VNE - Expositie Vurige Kleuren in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Expositie - Grave Verbeeld in het Graafs Museum / De Hampoort in Grave Kermis - Tilt en Nielson, vanaf 21 uur in de feesttent op sportpark Herpinia in Herpen Stadswandeling onder leiding van een VVV-gids, start om 13.30 uur bij de VVV aan de Rogstraat 13 in Grave Zillandse Fietsdriedaagse (25 of 30 km.), start telkens vanaf 18.30 uur bij kantine Tavenu op sportpark De Bundel in Zeeland Openstelling - Tuinen, van 11 tot 17 uur aan de Kleine Poelstraat 13 in Demen Harmonie Meer Vreugd - Buitenconcert, vanaf 20 uur bij De Viersprong in Gassel 25 Jaar Thekes - Dans- en ontmoetingsavond met Jersey en gastoptreden, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 30+ Party, vanaf 21 uur bij Thekes in Herpen Graafse Muziekavond, vanaf 21 uur in de feesttent op het terrein Bekaf aan de Havenstraat in Grave Expositie - Olav Koolen, van 12 tot 18 uur in molen Stella Polaris, Maasdijk in Dieden Zesde ‘Ope-Trope’ tennistoernooi bij TV Edos in Gassel Openstelling - Tuinen, van 11 tot 17 uur aan de Kleine Poelstraat 13 in Demen Grote rommelmarkt, van 9.30 tot 16 uur op het terrein bij De Brug in Herpen 25 Jaar Thekes - Thekes Beachvolleybal Toernooi, vanaf 11.30 uur bij café-zaal Thekes in Herpen Graafs Smartlappenfestival, vanaf 13 uur in het centrum van Grave Jongerenvakantieweek Schaijk-Reek Oud papier Schaijk Oost Stadswandeling onder leiding van een VVV-gids, start om 13.30 uur bij de VVV aan de Rogstraat 13 in Grave 25 Jaar Thekes - Jubileumfeest met orkest Summerland, vanaf 20.30 uur bij café-zaal Thekes in Herpen Grave Superieur - Graafs Boules Treffen voor licentiehouders, vanaf 10.30 uur op het terrein aan de Stadhouderslaan in Grave

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar redactie@arenalokaal.nl Kijk voor meer evenementen in de regio op www.dienblad.nl Kijk voor meer nieuws op www.arenalokaal.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 28 juni 2013


Studieorkest Reekse harmonie laat van zich horen

Voorspeelavond leerlingen Semper Crescendo REEK - De leerlingen van Semper Crescendo hebben maandag 25 juni tijdens een voorspeelavond laten horen wat ze tot nu toe geleerd hebben. Ook de leden van de Reekse harmonie waren aanwezig om een paar nummertjes te spelen. De grote zaal in Het Wapen van Reek was volgestroomd met vriendjes, vriendinnetjes, klasgenootjes, broertjes, zusjes, vaders, moeders, opa’s en oma’s om de nieuwe talenten aan te moedigen. De presentatie lag in handen van Raoul van den Bosch.

A

chtereenvolgens laten de leerlingen horen wat ze in huis hebben. Allen spelen een of meerdere nummers, meestal alleen en af en toe samen met anderen. Vaak wordt de solist begeleid door muziek vanaf een cd, maar soms ook niet. Quirien van den Berg bijt met zijn saxofoon het spits af. Vervolgens vertoont Lucas van den Bosch zijn kunsten op bariton. Joran van Poppelen drumt mee met Highway To Hell van AC/ DC. Broer en zus Mick en Loïs Bens spelen samen een nummer op respectievelijk de altsax en bariton. Moeder Gonny brengt de zeevaardersmedley op haar bastuba. Emiel Eradus heeft zijn trompet bij, net als Tom Verstegen. Wilco van Poppelen speelt trombone. Naast deze jongelingen bevat de groep leerlingen ook nog wat oudere jeugd: Wilma Zegers op klarinet, Marjolijn van der Steen op saxofoon en Martien van Poppelen op altsax.

Wanneer alle leerlingen aan de beurt zijn geweest brengen ze als studieorkest gezamenlijk het nummer ‘Heb je even voor mij’ van Frans Bauer. Semper Crescendo mag zich verheugen op het feit dat veel van hen al een aardig partijtje meespelen. Wanneer ze er klaar voor zijn en hun muziekdiploma op zak hebben, is de aanwas ongetwijfeld van toegevoegde waarde voor de Reekse harmonie. Ook Semper Crescendo laat van zich horen. Onder leiding van dirigent Ruud Böhmer speelt de harmonie halverwege de avond een mars en ter afsluiting een medley van bekende hits. Daarna trakteren de muzikanten het publiek op een toegift, een nieuwe toevoeging aan hun repertoire. De harmonie speelt Only Teardrops, het winnende Song Festival-nummer van de Deense Emmelie de Forest. Kijk op www.arenalokaal. nl voor foto’s van alle muziekleerlingen.

Geslaagd dodehoekproject scholieren Schaijk en Reek SCHAIJK - Veilig Verkeer Nederland hield vrijdag 21 juni het dodehoekproject op de basisscholen van Schaijk en Reek. Het project, genaamd Veilig op Weg, wil kinderen op de gevaren wijzen van de vrachtwagen. “De chauffeur kan kinderen die naast de vrachtwagen fietsen namelijk niet zien”, weet Peter van der Meer, ervaren vrachtwagenchauffeur.

Het project dat jaarlijks wordt georganiseerd, is bedoeld voor kinderen uit groep 6. “We vinden het belangrijk dat kinderen begrijpen dat vrachtwagenchauffeurs fietsers die naast hen fietsen niet kunnen zien. De fietser moet dus zelf goed opletten als hij in de buurt komt van een vrachtwagen”, vervolgt Jos van Summeren van R. Vos Transport uit Schaijk. De kinderen kregen een dvd-presenatie waarin duidelijk de gevaren van vrachtwagens werden uitgelegd. Vervolgens mochten alle kinderen zelf op de stoel van de chauffeur van de vrachtwagen plaatsnemen. Zo konden ze zelf ervaren hoe het is om omstanders niet te kunnen zien, omdat deze in de dode hoek van de vrachtwagen staan. De reactie van een van de kinderen was dan ook: “Hé, de hele klas staat om de vrachtauto en ik zie helemaal niemand! Dat is raar.” Missie geslaagd.

nader bekeken Chinees Nieuwjaar en uw importkwaliteit Ieder jaar na Kerstmis halen de Chinezen de winterse decoratie snel uit hun huizen om plaats te maken voor versieringen voor het Chinese Nieuwjaar (CNY). Chinees nieuwjaar, of Lentefestival, is de jaarlijkse viering van het begin van een nieuw jaar volgens de Chinese maankalender. Een mooie bijkomstigheid is dat deze vakantie meestal rond de carnavalsvakantie/krokusvakantie valt. In China is het geen doorsnee feestdag. Chinees nieuwjaar wordt vijftien dagen gevierd en de meeste fabrieken sluiten dan de deuren. Werknemers vertrekken naar hun geboorteplaats voor een groot diner met de hele familie. In de weken rondom de nieuwjaarsviering verloopt alles veel trager dan normaal. Werknemers worden beloond met nog meer vrije dagen of zelfs weken als bonus.

Geslaagde EOF-actie groep 8 Den Omgang SCHAIJK - De actie ‘Een Waka-Waka Solarlamp voor kinderen in Ghana’ op de Schaijkse basisschool Den Omgang werd op 14 juni afgesloten met een door de kinderen zelf gemaakte en ingerichte tentoonstelling. Op de tentoonstelling werd duidelijk dat ze, behalve actie voeren voor Ghana, ook veel geleerd hadden. In groepjes werd uitleg gegeven over het verschil tussen Westerse landen en Ghana aan de aanwezige ouders en belangstellenden.

Leerlingen vertelden enthousiast over allerlei onderwerpen: elektriciteit, huisvesting, onderwijs, landbouw, zonne-energie, luchtvervuiling in Nederland en Ghana en over de stichting EOF. Met dit project hebben ze op verschillende manieren geld ingezameld. Ouders werd gevraagd om entree te betalen, er is een aantal WakaWaka lampjes verkocht en ook op de bankrekening zijn giften binnengekomen. “Dankzij de geweldige inzet van leerkrachten en leerlingen is er een geweldig resultaat bereikt”, vertelt Annie Manders van het EOF. “De leerlingen hebben in totaal een bedrag van 480,20 euro opgehaald. Daardoor kunnen er straks 32 Waka-Waka’s naar Ghana. Een prachtig resultaat.” De leerlingen van groep 8 van Den Omgang kregen dinsdagmorgen de kans om zelf ook een Waka-Waka te winnen. Om half elf vond de trekking plaats. Juffrouw Marion typte de namen in de computer en de ‘fruitmachine’ op het digibord deed de rest. Nadat die uitgerold was kwam de naam van de winnaar in het rood naar voren. Floor was de gelukkige winnaar van de Solar-lamp.

Ieder jaar is het weer een gedoe met producties die op het laatste nippertje af moeten. Deze ontvangen dan minder aandacht dan gewoonlijk. Zo hadden we dit jaar een maand na CNY een opdrachtgever die dacht dat het allemaal wel goed zou komen. Uiteindelijk kwam meer dan de helft van de verpakkingen leeg op de bestemming aan. Het komt vaker voor dan u denkt. Het is dan ook raadzaam om voorafgaand aan de verzending op defecten te controleren, zo weet u zeker dat uw bestelling niet afgeraffeld is. Ook het houden van toezicht op het laden van de container is aan te bevelen. De container zelf moet u eveneens bijtijds regelen. Omdat zoveel importeurs extra moeite doen om hun producten voor de feestdagen te ontvangen, ontstaat ook een schaarste aan containers en vrachtwagens. De producten zijn dan klaar, maar kunnen niet worden verzonden! Als de producten niet klaar zijn vóór het nieuwjaar, wees dan realistisch over wanneer deze klaar zullen zijn. Na de Chinese Nieuwjaarsvakantie ontstaat vaak nog een probleem. Opnieuw is er vertraging vanwege het grote personeelsverloop. Veel migranten kiezen ervoor thuis te blijven of in andere regio’s aan de slag te gaan. Het duurt niet alleen lang voordat het personeelsbestand weer op peil is; ook de voorraden moeten weer worden aangevuld. Planning Het is dus verstandig om de planning op het Chinese nieuwjaar af te stemmen. Plan om de feestdagen heen en bestel in november/december al genoeg om een buffer in te bouwen. Bovendien is het belangrijk om de uitvoering scherp te controleren. Verhoog uw normale niveau van kwaliteitscontrole of controleer vaker. Maak bijvoorbeeld gebruik van een extra onafhankelijke inspectie voorafgaand aan de zending. Dit is vooral handig na de vakantie, als veel nieuwe medewerkers aan uw producten hebben gewerkt. Deze gang van zaken is nu eenmaal de gang van zaken in China. Terwijl wij carnaval vieren of op wintersport zijn, dan hebben ze in China groots feest in de stijl van 55 jaar Moesland. We leven nu in het jaar van de Slang dat staat voor stabiele vooruitgang en aandacht voor detail. Laten we hopen dat dit voor ons allen geldt!

BraBant Motors Grave B Motors Grave BraBant raBant Motors Grave

NIEUW Triumph Tiger Sport 1050

Ties Coolen Ties Coolen is ondernemer en woonachtig in Shanghai en Schaijk. Iedere vier weken beschrijft hij voor Arena wat hij heeft meegemaakt in China.

Opbrengst collecte Rode Kruis in Herpen

Iets te melden? Laat het ons weten via

BosscheBaan9,9,GG rave BosscheBaan rave

redactie@arenalokaal.nl

www .BraBantmotors www .BraBantmotors.nl .nl

BosscheBaan 9, Grave

0486- -47 47 3650 50 0486 0486 - 4736 36 50

www.BraBantmotors .nl

HERPEN - In de week van 9 tot 15 juni vond de landelijke collecte voor het Rode Kruis plaats. In Herpen gingen er 22 collectanten op stap met de bus. Zij brachten het mooie bedrag bij elkaar van 878.64 euro.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 28 juni 2013

5


www.arenalokaal.nl vrijdag 28 juni 2013

Wilhelmina van Beek-Zoutewelle exposeert in Kunstkerkje Velp

PIZZERIA - SHOARMA - DÖNER BEZORGSERVICE VOOR ACTIES ZIE ONZE FOLDER!

Pastoor van Winkelstraat 35 5374 BG Schaijk (0486) 46 47 27 eetcafé ‘t Pumpke LUNCH•BORREL•DINER

Volg @tpumpke en blijf altijd ! op de hoogte

Al ingecheck t bij eetcafetpump ke?

Zomermenu 2013

er week 7-dagen p naf geopend va r 11.00 uu

Lunch • Borrel • Diner

Tomatensoep *** Bourgondische Rib of Pangaspies Pa *** Dame Blanche

€ 15,75

Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM Nistelrode • 0412 61 29 56 info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

Hiep hiep hoera! t De Oude Maas bestaa 15 jaar!

el op? Is uw salaris ooke zo sn voor NOP nu me 2 t he s Daarom bij on

5,-

3 gangenmenu* € 1 ,Kindermenu* € 10 2e menu gratis

dec3ember 2013 31201 totjuli zondag 14 Geldig van dinsdag t/m oek onze website. bez u, men ele geh *Voor het geopend. ties óók op maandag Tijdens de schoolvakan Knip deze bon uit en Ossestraat 11 Macharen

neem hem mee.

w.deoudemaas.nl

• Tel: 0412-647890 • ww

De Beste in vers! Elke zondag geopend!

EMTÉ Schaijk, Schutboomstraat 3 ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur vrijdag 8.00 - 21.00 uur zaterdag 8.00 - 18.00 uur zondag 14.00 - 18.00 uur EMTÉ Ravenstein, Keurvorstenplein 12 ma. t/m do. 8.30 - 20.00 uur vrijdag 8.30 - 21.00 uur zaterdag 8.00 - 18.00 uur zondag 14.00 - 18.00 uur

Visuele vertalingen van klassieke muziekstukken

VELP - In het Kunstkerkje in Velp is op 29 en 30 juni en 6, 7, 13 en 14 juli een expositie te zien van de Drentse Wilhelmina van Beek-Zoutewelle. Het gaat om visuele vertalingen van klassieke muziekstukken. De tentoonstelling is op bovengenoemde dagen te bezoeken van 11 tot 17 uur. Wilhelmina van Beek-Zoutewelle (1958) studeerde aan Academie Minerva in Groningen. Momenteel woont ze in Roden in Drenthe. Ze is de komende drie weekenden te gast in het Kunstkerkje. Op de expositie toont ze pentekeningen en kartonreliëfs, het ‘gescheurde’ papier met verschillende andere materialen gemengd. “Zoals een schilder het landschap aan zich voorbij laat trekken en er een fragment uit neemt om weer te geven, zo luister ik naar muziek. In veel, in stijl uiteenlopende, muziekstukken (variërend van de Barok tot Minimal Music) blijken het vaak specifieke en veel voorkomende muzikale vormen te zijn die mij boeien.” Op de vraag of het mogelijk is iets van de muzikale zeggingskracht vorm te geven, zegt ze: ”Ik probeer een vormoplossing voor een klankcombinatie te vinden. Voor mij is het belangrijk dat de informatie vanuit de muziek zo letterlijk mogelijk vertaald wordt naar de vorm. Zo wordt het een transcriptie in beeld. Natuurlijk kun je de muziek zélf niet in vorm vatten, maar door kleurgebruik kun je toon- en harmonische verschuivingen wel proberen aan te geven. Het zijn deze verschuivingen die van binnen een luikje openen, waardoor je een nieuwe ruimtelijkheid kan ervaren. In de kartonreliëfs wordt deze ruimtelijkheid tastbaar doordat de muzikale vormen zich uit de ondergrond verheffen. Ze worden het zelfstandige objecten die het licht vangen en hun schaduw werpen.”

Wilhelmina van Beek exposeerde ook tijdens de Nationale Kunstdagen 2011 in de Oude Kerk in Amsterdam.

Sylvia van Noye

Demonstratie paardenfluisteren op Hippisch Festijn Grave GRAVE - Zondag 30 juni geeft paardenfluisteraar Sylvia van Noye uit Grave een demonstratie over de taal van het paard tijdens het Hippisch Festijn in Grave. Tussen 13 en 14 uur laat zij zien hoe paarden met elkaar praten en hoe wij mensen op dezelfde manier in gesprek kunnen gaan met het paard. Na de demonstratie is er gelegenheid om paarden aan Sylvia voor te stellen en vragen over gedrag of ongemakken voor te leggen. “Paarden communiceren met elkaar via lichaamstaal en energie. Met gebruik van eigen lichaamstaal en energie kan ook de mens met het paard goed contact hebben, veiligheid bieden, grenzen aangeven en leiderschap overbrengen. Lichaamstaal en leiderschap hebben een effect op de beleving van mens en paard”, legt Sylvia uit. Paardensignalen en gedrag vertellen hoe het paard zich voelt, geeft Sylvia aan. “Mensen kunnen met bewust gebruik van lichaamstaal en energie het lijf en het gedrag van het paard beïnvloeden. Zo creëren ze comfort door vertrouwen en leiderschap in omgang, grondwerk en rijden. Het paard vindt veiligheid in de herkenning van zijn eigen taal, wanneer de mens op deze manier communiceert. Die veiligheid maakt dat een paard zich graag laat leiden.” Hoe kunnen paarden mensen helpen? Sylvia van Noye: “Paarden spiegelen en communiceren via lichaamstaal, energie en het gevoel. Aan de hand van paardensignalen en gedrag kunnen

we deze communicatie lezen en inzetten voor coaching. Zo leert de mens via deze vorm van feedback veel over zichzelf. Paarden geven een realistisch beeld van hoe een persoon in het leven staat en hoe de ander die ervaart. Interactie met paarden vertelt alles over de persoon zelf. Het paard leert ons het effect van lichaamstaal en het belang van non-verbale communicatie in relatie tot een ander mens.” Sylvia van Noye is paardenfluisteraar, coach en trainer van mens en paard in bewustzijn van lichaam en geest. Mede met de methode van de Canadese trainer Chris Irwin weet zij mens en paard voor elkaar te winnen en met elkaar te verbinden. Wie een paard deze middag wil voorstellen aan Sylvia van Noye, kan zich opgeven via info@hippodroom.com. De kennismaking is gratis, wel kan eventueel een bijdrage worden gegeven voor de stichting Paard in Nood. Voor meer info: www.hippodroom.com. Sylvia van Noye met haar paard Snow.


Betoverd bos in Schaijk

Spelen en leren op het Docus de Das Avonturenpad

Voor een spetterend dagje uit!

SCHAIJK - In het bos ter hoogte van de Udensedreef 14 in Schaijk ligt het Docus de Das Avonturenpad: een wandelpad van circa anderhalve kilometer door een betoverd bos met verschillende speelelementen onderweg.

Kom met z’n allen genieten van de Berenbaden, spectaculaire glijbanen, golven en veel speelmateriaal.

Buitenspelen en bewegen is goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van een kind. Het stimuleert hun creativiteit en verbeeldingskracht. Het biedt een kind de ruimte om op creatieve wijze in contact te komen met de natuur. Daarnaast zorgt regelmatig buitenspelen en bewegen voor 15 procent minder overgewicht, en zorgt buitenspelen voor een goede ontwikkeling van de motoriek. Kinderen verdienen daarom een groene speelplek. Het pad ligt in de bossen tegenover camping De Holenberg en vlakbij verpleeghuis De Nieuwe Hoeven in Schaijk. Een pad dat uitdaagt om te rennen, klimmen, voelen, balanceren, te ontspannen, te genieten en om op een speelse manier de natuur te ontdekken.

Euterpelaan 1 Oss - 0412 647575 www.golfbad.nl

Natuurkennis testen

Naast klimmen en klauteren langs het pad, kunnen de kids onderweg hun natuurkennis testen. De vragen staan op de kaart aan het begin van het pad. De routekaart is ook op te halen bij recreatiebedrijven, de bibliotheken in Landerd en de VVV in Zeeland. Antwoorden op de natuurvragen horen de kids aan het einde van het pad, vlakbij de toverboom.

Vanaf nu ook

ELKE ZONDAG OPEN van 14 tot 18 uur

Gewoon bij Albert Heijn

Help het bos is betoverd!

Help, het bos is betoverd in het speelbos in Schaijk. Docus de Das heeft jouw hulp nodig. Er is namelijk iets raars met het bos aan de hand. Hoe dit komt, hoor je aan het begin van het pad. Maar, pssst, zal alvast iets erover vertellen: Sinds de bosheks haar pan verandersoep in het meertje van het bos heeft laten vallen heeft Docus zijn vriendjes niet meer gezien. Alle dieren die hebben gedronken uit het meertje, denken een ander dier te zijn. Docus durft het bos niet in, anders verandert hij ook nog. En de heks heeft verteld dat het bos alleen bevrijd kan worden door het water uit het meertje over de wortels van de oude to-

Golfbad Oss: een spetterend dagje uit

ve

ad

Ook voor wie niet van pannenkoeken houdt is er keuze genoeg, bijvoorbeeld saté of spareribs uit eigen keuken met frietjes. Voor kinderen is De Oude Maas een waar speelparadijs met onder andere een ballenbak, knutselhuisje, multiplay-springkussen, buitenspeeltoestel en cadeautjes. Elke zondag kunnen de kids bovendien gratis geschminkt worden tussen 17.30 en 19 uur. In deze tijden van recessie heeft het restaurant ook een speciaal recessiemenu op de kaart staan. Dit is een driegangenmenu voor 15 euro en het tweede menu is gratis. Voor kinderen kost het menu een tientje. Zij hebben dan een ruime keuze uit kinderpannenkoeken en een waterijsje. Ook hierbij geldt: het tweede menu is gratis. De actie loopt tot eind december. De Oude Maas ligt aan de Ossestraat 11 in Macharen. Meer info: www.deoudemaas.nl of 0412-647890.

verboom te gooien aan het einde van het pad. Docus en de dieren kunnen dit zelf niet. Alleen kinderen kunnen zonder gevaar het water aanraken en er mee spelen. Dus ook een handje helpen om het bos en de dieren de bevrijden! Kom jij Docus helpen? Onderweg zie je veel van zijn vriendjes vreemde dingen doen, die helemaal niet passen bij dat dier. Zoek maar eens naar het hert die in een nest van de vogels ligt, of zijn vriend de vos die op een lelieblad in het water zit… Dat kan toch helemaal niet?

g in rt ko er er azom e m ren als ecod zovul a in rtenti

MACHAREN - Pannenkoekhuis De Oude Maas ligt in een prachtige omgeving tussen Oss en Macharen. Een gebied waar je heerlijk kunt wandelen of fietsen. Met zo’n honderd verschillende ambachtelijk gebakken pannenkoeken en om de maand een menu van de chef, is er ruime keuze aan gerechten.

ZORGELOOS BBQ-FEEST REGELEN

5%

Ambachtelijke pannenkoeken bij De Oude Maas Macharen

Burg. Hoefnagelstraat 14 - Schaijk - T: 0486 - 464046

BBQ DRANKEN PARTYVERH UUR

BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.NL

www.hullie.nl

OSS - In het Golfbad in Oss kun je met het hele gezin genieten van een heerlijk dagje uit. Door de vele faciliteiten voor jong en oud is er voor iedereen wat wils: drie stoere glijbanen, heerlijke golven, spelen in het berenbad, lekker ontspannen in het bubbelbad of stoomcabines, veel speelmateriaal in het water en uiteraard professioneel en gekwalificeerd personeel.

Heerlijk Dagje uit !

Voor de allerkleinsten zijn de Berenbaden een feest van plezier en de wekelijkse (met uitzondering van de schoolvakanties in Oss) activiteiten op woensdag- en vrijdagmiddag zijn zeer populair bij de jeugd. In het Golfbad ben je ook van harte welkom voor het vieren van een kinderfeestje, speciale arrangementen of zwemmen met een grote groep.

Hullie combineert spelen met lekker eten

Een actueel activiteitenoverzicht staat in de agenda op de website, daar is ook alle informatie over openingstijden en (voordelige) tarieven te raadplegen: www.golfbad.nl.

Hullie Speelboerderij Canadasweg 3-A Uden (0413) 257534

Kinderfeestje Hullie avonturengolf

Vanaf 15 juli tot en met 11 augustus

Wooijstraat 4a 5373 LB Herpen 088 779 30 40 www.bloesemtheehuis.nl bloesem@pluryn.nl

horeca high tea groot terras kinderboerderij winkel

OOK OP WOENSDAG OPEN Elke dag open van 10 tot 22 uur Schutsboomstraat 2 5374 CC Schaijk Tel. 0486-461438


Rogstraat 26 5373 AV Herpen www.trienherpen.nl info@trienherpen.nl

www.arenalokaal.nl vrijdag 28 juni 2013

Grillavonden Bij TRien in HeRpen

Heerlijke spiezen van de BBQ, mals vlees verse vis - zomerse salade’s - dikke frieten - brood dipjes - en veel gezelligheid! U bent welkom op de donderdagen 4, 11, 18 en 25 juli en 1 en 8 augustus vanaf 18 uur (er wordt gebakken tussen 18 en 21 uur). Onbeperkt genieten € 24,50 p.p. excl. drank Reserveren gewenst: bel 0486-414141

Restaurant

Op de Poort Vanaf 11.00 open, op maandag gesloten Gelieve telefonisch te reserveren Torenstraat 28 5366 BK Megen tel. 0412-462275 www.restaurantopdepoort.nl

Pastoor van Winkelstraat 34a (ingang om de hoek) 5374 BJ Schaijk, T: 0486 755 000 E: info@thestampingcottage.nl I: www.thestampingcottage.nl Za 30 juni t/m vrij 5 juli 2013 - 6 Panpastels halen, 5 betalen! Pastoor van Winkelstraat 34a Schaijk (ingang om de hoek) - 0486 755000 www.thestampingcottage.nl - info@thestampingcottage.nl

Mooie bijdrage voor Cystic Fibrosis Stichting

BikeFestival sportief en financieel succes ZEELAND - Het BikeFestivalBrabant, dat afgelopen weekeinde plaatsvond in Zeeland, is zowel in sportief als financieel opzicht een succes geworden, zo laat de organiserende Rotaryclub Schaijk-Land van Ravenstein weten. “We kunnen terugzien op een geslaagd evenement, een sportieve happening van allure. De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting kan een mooie bijdrage tegemoet zien voor haar strijd tegen taaislijmziekte.” Een verslag. Zaterdagmiddag drie uur stonden zestien teams en twintig individuelen aan de start om door Landerds burgemeester Marnix Bakermans weggeschoten te worden voor een 6- en 24-uursmarathon in en rond Zeeland. Op een gevarieerd parcours - door het centrum van het dorp, door café Ambianz, over een speciaal geslagen brug over de Rijksweg en door de bossen van De Maashorst - gingen ongeveer 120 mountainbikers in verschillende klassen op pad om aan te tonen welk team na 24 uur als beste uit de bus zou komen. Achttien individuelen reden op hetzelfde parcours een minder lange strijd. Wel zes uur, maar onafgebroken, op de mountainbike. Om 21 uur was voor hen de finish daar. Winnaar in deze klasse werd Adrie Thomassen uit Helmond, voor Ben van Asseldonk uit Zijtaart en Willem van den Bogaard uit Zeeland. Terwijl zij werden gehuldigd gingen de 24 uurs-marathonrijders, met vele plaatselijke favorieten zoals Bart Brentjens, Hans Kuipers en Erno van Dongen, de lange nacht in. Een compleet Schaijks team (Schaijk, een Werelddorp met Benno Maathuis, Wilma Toonen, Anita van Wagenberg, Paul Graste, Astrid van Grunsven en Otto Bonte) was naast andere teams, waaronder dat van de Vaex Group uit Reek, klaar om de stille donkere uren van de nacht te overbruggen. Om tien uur ’s morgens startten drie bedrijventeams voor een onderlinge strijd over een tijdbestek van 4 uur. Het team van SIBOBETI-MTB won daar de strijd, voor de teams van British Knights Footwear en Van Boekel.

Dikkebandenrace

Om 11 uur was de start van Daphny’s Dikkebandenrace voor de schooljeugd. Uiteindelijk werden er twintig dikkebandenrijdertjes weggeschoten door Daphny van den Brand. Over een door Johan van der Ven uitgezet parcours en aangemoedigd door Docus de Das, de mascotte van het Landerds Toeristisch Platform, bonden zij in twee klassen de strijd aan. Als besten kwamen uit de bus Ted Geerts (categorie 4-8 jaar) en Stan Zonnenberg (8-12 jaar).

Voor een zomer lang plezier! Bosschebaan 23 HEESCH 0412-407030 www.lifeandgarden.com

zien en gezien worden

Intussen legden de 24-uursmarathonrijders gestaag hun rondjes af. Voor twee rijders, Jos Engelen en Henk de Louw, was het een prestatie van aparte klasse. Zij reden individueel, onafgebroken de hele marathon van 24 uur. Henk de Louw kwam bij de individuelen als eerste over de streep. Tegen drieën luidde de bel voor de verlossende laatste ronde voor de teams. Als blijk van waardering en om aan te tonen hoe

Devo houdt rommelmarkt in Langenboom LANGENBOOM - Schaakclub Devo ‘86 houdt op zondag 7 juli voor de achttiende keer een grote rommelmarkt op het voetbalveld achter café Bens in Langenboom. Publiek is op deze dag van 10 tot 17 uur welkom op het terrein aan de Dominicanenstraat 34. Er staan ongeveer 130 kramen opgesteld waartussen de liefhebbers naar hartenlust kunnen snuffelen. Voor meer informatie: 0486-424126.

Pittige klim. (foto: Landerd Fotografie) gezellig de onderlinge sfeer was, ondanks de onderlinge strijd, verzamelden de teams zich bij de nieuw geslagen brug en reden ze gezamenlijk onder luid applaus over de finish. Bij de Funploegen ging het team CCC2 (met Armand Zijp, Wilfried van de Kletersteeg, Jan en Marcel Gerritsen en Rob van Bekkum) als eerste over de finish, voor team CCC1 en het team van CycleSchik3. In deze klasse reed ook het team van de Rotary met Hans Kuipers, Harold van Tiel en Wim van Ernich. Zij eindigden kort achter de podiumplaatsen. Bij de Sportklasse ging de overwinning naar het Superior-Brentjensteam (met Jean Biermans, Lucien Vollenberg, Hans Becking en Bart Brentjens), voor het team Oude Cracks met onder anderen Bas van Dooren en het team van SIBO BETI MTB 1, met de Zeelanders Erno van Dongen en Joost van den Elzen in de gelederen. Rotary Schaijk-Land van Ravenstein kan terugzien op een geslaagd weekend. “Dankzij de inzet van vele vrijwilligers, van de parcoursontwerpers Hans Kuipers en Bart Brentjens, met de medewerking van de gemeente Landerd, de EHBO, het begrip van de aan het parcours wonende bewoners en de vele hier niet te noemen medewerkers, is Landerd weer een evenement rijker.” En de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting kan een mooie bijdrage tegemoet zien voor haar strijd tegen de taaislijmziekte. Want de Rotary Schaijk-Land van Ravenstein had deze Stichting gekozen als begunstigde van het evenement. Dankzij de bijdragen van vele sponsoren was het BikeFestivalBrabant ook een financieel succes.


Leuk, gezellig en muzikaal

Oogappel voor Rob Wijnhoud

RaafFESTein, topfeestje tussen de buien door

Op zondag staat de organisatie nog een leuke verrassing te wachten. Ten overstaan van een volle feesttent krijgt medeorganisator Rob Wijnhoud een zogenoemde ‘Oogappel’ van de gemeente Oss uitgereikt. Slechts zes keer per jaar wordt er in deze gemeente een Oogappel uitgereikt aan vrijwilligers die zich op een bijzondere manier onderscheiden. Aan het eind van het jaar wordt uit deze zes genomineerden dan de ‘Vrijwilliger van het jaar’ gekozen. Een titel waar Rob volgens de voltallige RaafFESTein-organisatie zeer zeker recht op heeft, omdat hij zich al jarenlang met een werkelijk tomeloze inzet heeft doen gelden in de gehele aanloop naar en tijdens het festival zelf.

RAVENSTEIN - Leuk, gezellig en vooral zeer muzikaal; zo kun je het festival RaafFESTein het best in een paar woorden samenvatten. Dit jaar zouden daar overigens nog wel een paar woorden aan toegevoegd kunnen worden, namelijk: water, regen en nattigheid. Maar goed, tussen de soms heftige regenbuien door was er op zaterdag 22 en zondag 23 juni weer meer dan genoeg te beleven voor jong en oud tijdens dit jaarlijks gehouden evenement langs de oevers van de Maas in Ravenstein. Ondanks het slechte humeur van de weergoden, bleek na afloop dat eigenlijk iedereen zeer voldaan was en volop heeft kunnen genieten. En daar draaide het natuurlijk allemaal om.

O

p zaterdag 22 juni start het evenement met het ‘TalentMoment’, waarin jong talent uit Ravenstein en omstreken de kans krijgt te laten zien en horen wat hij of zij allemaal in zijn of haar mars heeft. En het dient gezegd te worden; talent loopt er zeker rond in deze regionen. Een aantal spetterende optredens van de voornamelijk vrouwelijke zangeresjes, zou zeker niet misstaan bij The Voice Of Holland van RTL4. Zinderende zaterdag Na het TalentMoment is het de verdere zaterdagavond de beurt aan niet minder dan elf verschillende bands om hun kunsten te vertonen. Er vallen verschillende muziekstijlen te beluisteren; van disco en house tot feestmuziek en hardrock. De meest opvallende bandnamen zijn waarschijnlijk The Pretty Faces (foto), Goom en Navarone. Saillant detail bij de eerstgenoemde band: de leadzanger is kennelijk even de weg kwijt op de toiletten, waardoor de rest van de

band meer dan tien minuten lang moet improviseren door middel van een nieuw soort ‘soundcheck’. De gitarist verlaat ongeduldig het podium om zijn zanger te zoeken, maar ze lopen elkaar onderweg mis, waardoor de band even later wederom incompleet op het podium staat, dit keer zonder gitarist dus. Pas nadat medeorganisator Rob Wijnhoud het missende bandlid persoonlijk het podium op

heeft getrokken, kan het spektakel beginnen. En het moet gezegd: er wordt een zinderende show neergezet door deze ‘Love-junkies of Rock & Roll’, zoals ze zichzelf noemen. Navarone Een van de uitblinkers van de zaterdagavond is de rockband Navarone, die inmiddels landelijke bekendheid geniet. Gelukkig is het droog en aangenaam weer wanneer rond kwart over elf de vele honderden toeschouwers bij de outdoor stage helemaal uit hun bol kunnen gaan op de steengoede muziek van Navarone. De naam van de band is overigens ooit mede bedacht door niemand minder dan Barry Hay van de Golden Earring. In eerste instantie is het de bedoeling om de naam ‘Guns of Navarone’ te gebruiken, maar de bandleden vinden die naam te veel lijken op Guns ’N Roses, waarna Navarone overblijft. Het enige betaalmiddel op RaafFESTein is, net als in voorgaande jaren, de Ravenmunt, die gewoon bij de

de feestvreugde gewoon verdergaan. Zo kunnen de jonge bezoekertjes lekker knutselen en kliederen op het kinderplein in de grote tent en wordt ook het gehele TalentMoment-programma binnen afgedraaid. Ook de Zondagse Picknick vindt onder droge omstandigheden plaats. Alleen de grote zandbak/speeltuin met zandsculpturen blijft buiten gesitueerd. Niet zo erg, want van droog zand kun je immers toch geen figuren maken. Al met al hebben de festivalgangers eigenlijk nauwelijks last van de Hollandse buiigheid en is de sfeer buitengewoon goed en gezellig. De hele zondag lang zijn er diverse kinderactiviteiten en cabaretier Mark van de Veerdonk presenteert vol overgave het TalentMoment. Gedurende de hele middag spelen een hele rits bands alsof hun leven ervan afhangt en het publiek gaat regelmatig helemaal uit zijn dak. Wanneer rond zeven uur in de avond de Dukes of Dollars hun laatste noten spelen, is er een einde gekomen aan een wederom geslaagd evenement, wat volgend jaar zeker weer een vervolg zal krijgen.

Na afloop toont organisator Sjoerd Ouwens zich zeer content: “Ondanks het bij tijd en wijle toch wel tegenvallende weer, hebben we er gewoon weer een topfeestje van gemaakt. Wij zijn als organisatie zeer tevreden over beide festivaldagen en we hebben er eigenlijk maar één woord voor: geslaagd! Met op zaterdag een bezoekersaantal van rond de achthonderd en op zondag zelfs vijftienhonderd mensen, kunnen we niets anders dan tevreden terugkijken op RaafFESTein 2013. Ik heb gedurende het hele weekend eigenlijk alleen maar lachende gezichten gezien, van zowel de hardcore muziekliefhebbers als van papa’s, mama’s en kinderen bij de overige activiteiten. Hiermee zijn we weer een stapje dichterbij een stabiel, jaarlijks terugkerend evenement, wat zeker nog ruimte biedt om te groeien. Volgend jaar zal er dus zeker weer een editie van RaafFESTein plaatsvinden. Waarschijnlijk weer eind juni, maar binnenkort zullen we de precieze datum vastleggen en bekendmaken.”

‘Oogappel’ Rob Wijnhoud is genomineerd voor Vrijwilliger van het jaar 2013.

Limerick Dokter Schulte was tot ons gekomen, voor patiënten met ziektesymptomen. Zijn kennis en vriendschap was groot, luisterend naar de mensen hun nood. Met weemoed hebben wij afscheid genomen. Riet Derks

Start verhuur in september

Catharinahof Grave 34 serviceappartementen - huur

Zorgeloos wonen in Catharinahof Grave

Parry Vermeulen In september start de verhuur van 34 appartementen in Catharinahof. Medewerkers van BrabantWonen informeren u graag over de mogelijkheden van het huren van een serviceappartement in Catharinahof. In de maand juli zitten zij iedere dinsdag van 14.00 – 16.30 uur voor u klaar bij Maaszicht aan de Prinsenstal in Grave. U bent welkom!

kassa verkrijgbaar is, maar ook al wekenlang gratis bij elkaar te sparen was door boodschappen te doen bij de Ravensteinse supermarkt. Zonnige zondag Zonnig? Op zondag? Nou, heel soms dan. Tussen de buien door schijnt af en toe een pittig zonnetje. Door deze nattigheid zijn diverse activiteiten gewoon naar binnen verplaatst en kan

Kom langs voor informatie of een verhuurbrochure. Bellen kan natuurlijk ook: (0412) 66 49 98

www.arenalokaal.nl – vrijdag 28 juni 2013

9


Bourgondisch Genieten Lunch - Diner - Feesten elke dag geopend vanaf 10 uur voor reserveringen 0486 415100 Kijk voor meer informatie op onze site Schaijkseweg 3a - Herpen 0486-415100

www.kriekeput.nl - kriekeput@herperduin.nl

Restaurant Herperduin Schaijkseweg 12a, 5373 KL Herpen T 0486-414182 www.restaurantherperduin.nl

EErsTE GraafsE vEurpruufavond za 6 juli 20.30 uur Loswal Grave Entree gratis Met slamm de knallende coverband uit Brabant. Maasstraat • 5361 GG Grave • Tel. 0486 475618 www.maaspoort-grave.nl

Hamstraat 1 | 5361 HA Grave | T (0486) 43 26 52 | www.poortvancleve.nl Openingstijden: woensdag t/m maandag vanaf 11.30 uur. Dinsdag rustdag. ION-oplaadpunt | Airconditioning | Verwarmd terras.

De keuken is van 12 tot 21 uur geopend

Restaurant totaal vernieuwd * Goede betaalbare keuken * Uitgebreide lunch kaart * Heerlijk terras * BBQ-partijen vanaf €25,- p.p. incl. drank * Grote parkeerplaats * Zalen tot 400 personen. * Feesten op maat * Voor ieder wat wils (vlees en vis)

3 gangen maand menu

€13,50

In juni, juli en augustus de hele week open. Het café vanaf 10.00 uur. Het restaurant vanaf 12.00 uur. Familie Tielemans - Rijksweg 46 - Schaijk - T 0486 461294 www.nieuwschaijk.nl - info@nieuwschaijk.nl

Lekker eten, lekker drinken, lekker uit! Marktstraat 14 Ravenstein - T: 0486-411371 - www.keurvorst.nl

10

Voor meer info WWW.3HEERE.NL Grand Café 3 Heere • Pastoor van Winkelstraat 2 • Schaijk www.3heere.nl • T 0486-464681 • E info@3heere.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 28 juni 2013


eet smakelijk Herberg D’n Brouwer - Zeeland

Doe ook mee en maak kans op een waardecheque van 100 euro

Familie De Laat uit Grave wint Arena VIP-diner

REGIO - De familie De Laat uit Grave is de gelukkige winnaar van een volledig verzorgd Arena VIP-diner ter waarde van 100 euro. De familie De Laat is alweer de achtste deelnemer die met deze fraaie prijs aan de haal gaat sinds de start van de smakelijke lezersactie ‘Lekker uit eten in de regio!’ in december 2012. “Een grote verrassing”, reageert Ton de Laat opgetogen wanneer hij de waardebon in ontvangst neemt op het kantoor van Arena. In nauwe samenwerking met acht geselecteerde restaurants in Landerd, Grave, Herpen en Ravenstein geeft weekblad Arena iedere vier weken een volledig verzorgd VIP-diner ter waarde van 100 euro weg. Winnaars van de Lekker uit eten-actie worden desgewenst thuis opgehaald door Taxi Grave en een avond lang als een vorst behandeld en compleet in de watten gelegd in het restaurant van hun keuze. Na afloop van het diner brengt de taxi hen weer naar huis. Eenvoudig meedoen Meedoen aan de actie is heel eenvoudig. Ga lekker uit eten bij een van de acht deelnemende restaurants, vul na afloop de Arena VIP-dinerflyer in en lever deze samen met de rekening of kassabon in bij het betreffende restaurant. Via de restaurateurs komen de flyers terecht op het kantoor van Arena in Schaijk, waar iedere vier weken de winnaar van het VIP-diner wordt getrokken. Grandcafé 3 Heere De familie De Laat genoot onlangs met volle teugen van een diner bij eetcafé De Maaspoort in Grave. Na afloop vulden ze de VIP-dinerflyer in om mee te doen aan de smakelijke actie van weekblad Arena.

Herberg D’n Brouwer is gevestigd in een fraai monumentaal pand in hartje Zeeland. De inrichting van het café en restaurant van gastheer Rob Neijts is authentiek en warm, de sfeer ouderwets gezellig. Op de kaart prijkt een keur van bourgondische vlees- en visgerechten. ‘s Avonds is D’n Brouwer prachtig verlicht.

Grandcafé 3 Heere - Schaijk Grandcafé 3 Heere in Schaijk is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een begrip als het gaat om eten en drinken. In het restaurant kunnen gasten à la carte eten of ‘werelds’ genieten van het nieuwe Happiez Enzoo-concept. Een ‘all you can eat’-formule waarbij je gerechten van alle continenten krijgt voorgeschoteld.

Restaurant Herperduin - Herpen De keuken van Herperduin is internationaal georiënteerd, maar met respect voor de eigen smaken. Dineren op Herperduin is een ware food experience. De menu’s en gerechten prikkelen de vijf zintuigen. In het restaurant kunnen gasten genieten van een ongedwongen sfeer waar persoonlijke service voorop staat. De intieme atmosfeer en het romantische decor maken het landhuis tot een bijzondere dinerlocatie.

De familie De Laat is blij met de Arena-waardecheque.

Taxi Grave De winnaar ontvangt een speciale VIP-dinercheque ter waarde van 100 euro. De cheque kan in de drie weken na de overhandiging worden verzilverd bij een van de acht deelnemende restaurants. Om de avond extra feestelijk te maken heeft Arena tevens voor vervoer gezorgd. Taxi Grave haalt de winnaars van tevoren op en zet ze na afloop van het VIPdiner weer thuis af. Deelnemende restaurants De volgende acht restaurants nemen deel aan de actie ‘Lekker uit eten in de regio!’: * Herberg D’n Brouwer in Zeeland * Grandcafé 3 Heere in Schaijk * Restaurant Herperduin in Herpen * Stadsherberg de Keurvorst in Ravenstein * Restaurant De Kriekeput in Herpen * Eetcafé De Maaspoort in Grave * Restaurant Nieuw Schaijk in Schaijk * Eten & Drinken Poort van Cleve in Grave

Familie Van Schaijk uit Herpen verzilvert dinerbon

‘Heerlijk gedineerd bij restaurant Nieuw Schaijk’

SCHAIJK/HERPEN - De familie Van Schaijk was de gelukkige winnaar van de Arena VIP-dinercheque in week 22. Onlangs verzilverde de Herpense familie de waardebon bij restaurant Nieuw Schaijk.

Stadsherberg De Keurvorst Ravenstein In het hart van het charmante vestingstadje Ravenstein ligt stadsherberg De Keurvorst. Het hotel-restaurant biedt het hele jaar door een aangename combinatie van historie, comfort en gastvrijheid. Gasten zijn iedere dag van de week welkom voor een heerlijke à la carte-maaltijd uit de uitstekende Europese keuken van De Keurvorst.

Restaurant De Kriekeput - Herpen Op de menukaart van restaurant-paviljoen De Kriekeput in Herpen staan tal van heerlijke vlees- en visgerechten, maar ook pannenkoeken. De eeterij van gastheer Bram van der Zanden is sfeervol ingericht en heeft een schitterend terras in een bosrijke omgeving waar je helemaal tot rust kunt komen. De specialiteiten op de kaart wisselen regelmatig.

Eetcafé De Maaspoort - Grave In het historische vestingstadje Grave ligt, op een steenworp afstand van de Maas, Eetcafé De Maaspoort. Gasten kunnen in de onlangs compleet vernieuwde horecazaak van George en Hilde van Kuppeveld terecht voor zowel de lunch als het diner. De Maaspoort serveert diverse vlees- en visgerechten en ademt nog de echte Brabantse gezelligheid.

Restaurant Nieuw Schaijk - Schaijk Restaurant Nieuw Schaijk heeft een goede keuken voor een betaalbare prijs. De familie Tielemans biedt haar gasten een uitgebreide menukaart vol specialiteiten van het huis. Daarnaast zijn er diverse steengrill-, gourmet- en wokarrangementen. Het restaurant ligt tegen het uitgestrekte natuurgebied De Maashorst aan. Nieuw Schaijk beschikt over een ruim terras en een sfeervolle serre.

Eten & Drinken De Poort van Cleve - Grave

Winnaar Henk van Schaijk schoof op Vaderdag 16 juni met de hele familie aan bij het onlangs vernieuwde restaurant van de familie Tielemans aan de Rijksweg in Schaijk. “We zijn opgehaald door Taxi Grave, hebben met onze kinderen en kleinkinderen genoten van een heerlijk diner en zijn na afloop weer met de taxi thuisgebracht”, kijkt de familie Van Schaijk tevreden terug op het avondje uit.

Eten & Drinken De Poort van Cleve is al sinds 1881 een begrip in Grave en omstreken. Het monumentale pand, midden in het historische centrum van het Maasstadje, is de perfecte locatie om sfeervol te tafelen. De basis van de keuken is internationaal. De gerechten worden bereid met verse, natuurlijke ingrediënten en er wordt volop gewerkt met producten uit de streek. De familie Van Schaijk heeft het naar de zin bij Nieuw Schaijk.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 28 juni 2013

11


kerkinformatie Parochie St. Lucia Ravenstein Zaterdag 29 juni Geen diensten

Brouwers - van Hal en zoon Tonny; O.O. Megens - Geurts; Rob Blommers; Zondag 30 juni Bart en Marietje van der Sluijs - Siebers; Tien HenNeerlangel - 10.30 uur St. Jan - GK driks en overleden ouders Intenties: Tonnie v.d. Poel; Hendriks - van Gent Maria van Wijchen; Tiny Blom - de Bresser en zoon Zaterdag 6 juli Demen - 19 uur Gerard; Petrus Strik en Johanna Strik - Arts en Eucharistieviering - VZ Intenties: Albert Spanjers; O. fam.; Henk de Best en Berti Spanjers Gonnie de Best - Strik; Ouders van Gelder - van Amstel; Conny Hamers Zondag 7 juli Huisseling - 9.30 uur en Henk en Fien Heessen; Geer Dekkers; Vader Eucharistieviering - VZ en moeder Brands - van Zondag 7 juli Amstel; Harry Brands Ravenstein - 11 uur en Elli van Sleeuwen - Brands; Adriaan en Eucharistieviering - VZ Intenties: Greet Heij - de Janske Brands - LangelL’Etang; Tiny Kampes huizen; Ben en Andrea Brands - Voet; Christ - Hartmann; Dien PrinKuijpers; Wim van Popcen - v.d. Camp; Dina pelen; Jan van Erp; Gerry Schilders; Franciska van Strik - Vissers; Adriaan Susteren-van Schaijk; van Gelder en kleinzoon Noah Kling; Jan v.d. Marc Knijnenburg; O.O. Wolk; Tonnie van Breda

H. Jacobus de Meerdere Zeeland Vaste kerkdiensten zondag 9.30 uur en dinsdag om 19 met voorafgaand (vanaf 18.30 uur) rozenkransgebed.

Zondag 30 juni 13de zondag door het jaar Zeeland - 9.30 uur H. Mis met kerkkoor St. Cecilia Intenties: Mien Schel - van der Wijst; Antoon Dekkers (Jrgt.), Toos van Erp - van Wanrooy en Wim van Erp (verj.) en Leonardus v.d. Ven; Jan Jacobs en Martina Jacobs - Schraven; Piet Vervoort (verj.); Marinus van Dongen en Nelleke van Dongen - v.d. Loop, zijn echtgenote en Marius de zoon; Anna van Bakel van Hal (Jrgt.); Janus van Bakel en dochter Corrie; Wim Peters

Dinsdag 2 juli Rozenkransgebed en H. Mis vervallen Zondag 7 juli 14de zondag door het jaar Zeeland - 9.30 uur H. Mis met kerkkoor St. Cecilia Intenties: Jan Ottens en Doortje Ottens - Toenders; Kees Broeren en echtgenote en overleden kinderen (Schaijkseweg); Harrie en Martha (verj.) van Dongen - van der Ven; Martien en Annie Cornelissen - Caspers en kleinzoon John; Joop Houterman; Wim en Truus v.d. Brand - v.d. Louw; Overleden Ouders Verstraten - Cornelissen; Willy en Peter

Bedevaart naar Kevelaer REGIO - Ook vanuit deze regio kunnen belangstellenden dit jaar weer deelnemen aan de bedevaart naar Kevelaer. Het thema van 2013 is ‘In Geloof gaan wij onze weg’ (2 Kor. 5,7). De bedevaart naar Kevelaer wordt gehouden op zaterdag 31 augustus.

Dit jaar is de eer aan de parochie St. Lucia Ravenstein om de bedevaart te organiseren, want dit jaar is het 125 jaar geleden dat de eerste bedevaart van Ravenstein en omstreken naar Kevelaer was. De bedevaart krijgt dit jaar dus een extra feestelijk tintje. Er gaan verschillende priesters, diaken René Lamers en Bisschop Hurkmans mee. Zij hebben de geestelijke leiding. Daarnaast worden de vieringen opgeluisterd door het Gemengd koor van de Parochie St. Lucia en het Sint Barbaragilde uit Ravenstein. De bedevaart wordt gezamenlijk gehouden door Kring Ravenstein en omstreken, Kring Veghel en omstreken, Kring Oss en omstreken en Landerd. Deelname kost 18 euro per persoon, voor kinderen tot en met 12 jaar wordt 10 euro gevraagd. Opgeven is mogelijk tot 18 augustus. Voor Schaijk en Reek kan men zich opgeven bij W. Vissers, Europaplein 15 in Schaijk, telefoon 0486-461337 of bij B. van der Meulen, Soeterstraat 11 in Reek, telefoon 0486-472101. Bij inschrijving ontvangt men het programma van deze dag. Pelgrims uit Schaijk en Reek vertrekken vanaf het Piet van Spijkplein, bij De Wijers.

12

H. Antonius Abt Schaijk Reek De parochiekerk in Schaijk is in juni, juli en september elke woensdag van 14 tot 16 uur open voor publiek Vaste kerkdiensten Schaijk: ma. 18.30 uur, di. 18 uur (aanbidding) en 18.30 uur (eucharistie-viering), wo. 9 uur, do. 18 uur (aanbidding) en 18.30 uur (eucharistieviering), vrij. 9 uur en 18 uur (vespers), za. 17.30 uur en zo. 10 uur Vaste kerkdiensten Reek: za. 19 uur

Zaterdag 29 juni Schaijk - 17.30 uur Woord en Gebed Misintenties: Toon en Nellie (verj.) Pashouwers Thomassen; Fam. Loeffen - Wingens; Wim Hilhorst (Jrgt.) Zaterdag 29 juni Reek - 19 uur Eucharistieviering Misintenties: Mariet van Casteren - Litjens en fam.; Marinus Loeffen en Nellie Loeffen - Barten; Kees Verstegen (Jrgt.); Namens de Parochie: Dini van der Leest - Willems; Jozef Linders; Christ van Casteren; Nellie van Berkel - van Poppelen; Marian de Groot - van Laanen; Joke Biemans - Weijers; André Hendriks

Na de mis is er de mogelijkheid voor zegening van auto’s en andere vervoersmiddelen. Maandag 1 juli Schaijk - 18.30 uur Eucharistieviering voor de wereldvrede Dinsdag 2 juli Schaijk - 18 uur Aanbidding Dinsdag 2 juli Schaijk - 18.30 uur Eucharistieviering voor de toekomst van de parochie Schaijk-Reek Woensdag 3 juli Schaijk - 9 uur Eucharistieviering voor de minder bedeelden Donderdag 4 juli Schaijk - 18 uur Aanbidding

Zondag 30 juni Herpen - 10 uur Viering met Koor Con Spirito Intenties: O.O. Albers Cuppen, Jan en Riek de kinderen en Toon en Thé de schoonzonen; Johan-

Sint Sint Sint Sint Sint

Willibrordus, Maasdijk 69, 5371 KB Demen Vincentius, Laagstraat 16, 5371 LE Deursen Lambertus, Hamstraat 1, 5371 NR Huisseling Jan, St. Jansstraat 2, 5371 NL Neerlangel Lucia, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein

Parochie H. Antonius Abt Schaijk- Reek Pastoor van Winkelstraat 1, 5374 BG Schaijk Tel. 0486-461220, www.h-antonius-abt.nl Wilma de Loyer, secretarieel-administratief medewerkster van de parochie: Tel. 0486-461220 (bereikbaar op woensdagochtend, donderdagochtend, vrijdagochtend) en secretariaat-antonius-abt@hotmail.com

Parochie Sint Petrus Zeeland Sint Jacobus de Meerdere Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland Tel. 0486-451377 Onder kantoortijd: Parochie-centrum Uden: Tel. 0413-263154 of www.parochiesintpetrus.nl Betsie van der Wijst-Ruijs, pastoraal assistente 06-21204630 of b.vanderwijst@parochiesintpetrus.nl

Vrijdag 5 juli Scahijk - 9 uur Eucharistieviering voor de zieken

Alard van Herpenplein 7, 5373 AH Herpen Tel. 0486-411424 of pastorieherpen@hetnet.nl

Parochie St. Sebastianus Herpen

Zaterdag 29 juni Herpen - 19 uur Viering met het Gemengd Koor Intenties: O.O. Adrianus en Gerharda Veld - School en O. fam.; Niek van Leeuwen; Gerrit en Jo (jrgt.) Biermans - van den Brand; Bas van den Berg; Jo en Truus van Erp - Kocken en Tonnie van Erp

St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein Op werkdagen kunt u op de pastorie terecht tussen 9 en 12 uur. Voor andere tijden gelieve u tijdens de ochtenduren een telefonische afspraak te maken: 0486-411595 of kijk op www.parochieravenstein.nl. E-mail: secretariaat@parochieravenstein.nl

Donderdag 4 juli Schaijk - 18.30 uur Eucharistieviering voor de gezinnen

Zondag 30 juni Schaijk - 10 uur Vrijdag 5 juli Eucharistieviering met het Schaijk - 18 uur Herenkoor Vespers - Avondgebed Misintenties: Driek den Brok - van der Wijst (verj. vader); O.O. Jan en Anna Jans - van Hal; Jan van Gaal; Drieka en Harrie Pashouwers en dochter Ria; Piet Roosen (verj.)

Op zondag 16 juni is gedoopt: Linn, dochter van Niels Gremmen en Kelly van Son

Parochie St. Lucia Ravenstein

nes en Antonia van Vugt - Wassenberg en O. fam.; Antoon en Leentje Ploegmakers - van Vugt (jrgt. van beiden); Jantje en Tonnie van den Berg - den Brok en Fien Koning - van den Berg de dochter Zaterdag 6 juli Herpen - 19 uur Viering voor alle levende en overleden parochianen Zondag 7 juli Herpen - 10 uur Intenties: Ad Zonnenberg (verj.); Riek van der Veer (verj.) en Margreet de dochter; Mariëlle van Rooij - van Dijk; Martien (jrgt.) en Stiena van der Linden Lamers en O. fam. van der Linden en Lamers

Parochie St. Sebastianus

Parochie St. Victor en Antonius Abt Loonsestraat 2, 5371 PJ Neerloon Tel. 0486-411282

Nederlandse Hervormde kerk Servetstraat 1, 5371 AD Ravenstein Vaste diensten: 1ste en 3de zondag van de maand

Kapellen Rochuskapel - Deursen, Rondestraat 28 Sint Annakapel - Koolwijk, Koolwijksestraat 5 Sint Jozefkapel - Ravenstein, St. Luciastraat 5 Mariakapel Reek, Open: doorlopend van 9 tot 17 uur Mariakapel Schaijk, Open: van ma. tot en met za. van 9 tot 18 uur

St. Victor Neerloon St. Antonius Abt Overlangel Zondag 30 juni Neerloon - 10.30 uur 13e zondag door het jaar Volkszang - Eucharistieviering Misintenties: Joseph Arts

Annakapel Koolwijk Zaterdag 29 juni Koolwijk - 17.45 uur H Mis

Zaterdag 6 juli Koolwijk - 17.45 uur H. Mis Intenties: Voor de vereniging Vrienden van St. Anna

www.arenalokaal.nl – vrijdag 28 juni 2013

“Voor een uitvaart

met karakter”

Past. van Winkelstraat 42b - 5374 BK Schaijk - T. 0486 414519 info@uitvaartzorgvantilburg.nl - www.uitvaartzorgvantilburg.nl


Gemeentelijke informatie Opening feestweek De Wizzert

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Op maandag 24 juni werd burgemeester Bakermans opgehaald op het gemeentehuis door leden van de jeugdgemeenteraad van Landerd. Zij gingen daarna naar basisschool de Wizzert waar de burgemeester de feestweek opende ter ere van het 10-jarig bestaan van de school.

Werkzaamheden in het Zeelandse bos Afgelopen zaterdag hebben wethouder Tindemans, een tiental gemeenteraadsleden, beleidmedewerkers van de gemeente en Bosgroep Zuid Nederland een bezoek gebracht aan de Landerdse bossen. De rode stippen in het bos hebben vragen opgeroepen zowel vanuit de raad als sommige bewoners. Dit was aanleiding om het bosgebied eens nader te bekijken en uitleg te geven over de te volgen werkwijze. Het geïntegreerde bosbeheer.

Met ingang van 1 mei 2013 werkt de gemeente Landerd op afspraak. U kunt een afspraak inplannen via www.landerd.nl of telefonisch via 0486-458111. Het werken op afspraak verbetert de dienstverlening: • de juiste medewerker staat voor u klaar • u hoeft niet lang te wachten • de medewerker heeft voldoende tijd voor u Waar moet u een afspraak voor maken? U maakt in principe altijd vooraf een afspraak als u de gemeente wil bezoeken. Hoe maak ik een afspraak? 1. Online afspraak maken: Gaat het om vragen over burgerzaken of documenten? Dan kunt u online een afspraak inplannen via www.landerd.nl.

Deze werkwijze is niet nieuw , de gemeente volgt deze werkwijze al een tiental jaren. De afgelopen jaren hebben deze bosverjongingsmaatregelen zich meestal verder in het bos afgespeeld. Nu komen deze werkzaamheden ook steeds vaker in de randen van het bos voor. Hierdoor worden de maatregelen ook voor de gebruikers van het bos meer zichtbaar. Dunningswerkzaamheden De dunningswerkzaamheden in het Zeelandse bossen van de gemeente Landerd zullen tussen oktober 2013 en februari 2014 worden uitgevoerd. Dit betekent dat er groepen bomen worden geveld om de overige bomen in het bos meer groeiruimte te geven. De te vellen bomen zijn gemarkeerd met een rode markering. In het Zeelandse bos worden in de monotone delen van het bos open plekken gemaakt. Door het vellen van groepen bomen valt er gedurende lange tijd licht op de bodem. Op deze plaatsen kunnen kruiden en struiken groeien. Hierdoor wordt de variatie en natuurwaarde in het bos vergroot. Ook hebben bomen hier de kans zich te

Werken op afspraak

2. Telefonisch afspraak maken Gaat het om vragen over bouwen, vergunningen of sociale zaken? Maak dan telefonisch een afspraak via 0486-458111.

verjongen. Op den duur groeien de jonge boompjes uit tot volwassen bomen, waardoor de open plek weer dichtgroeit. Deze maatregelen vormen een inleidend beheer voor een meer natuurlijker bos zoals geschetst in het natuurplan Maashorst. De gemeente streeft naar een gevarieerder bos met meer afwisseling en natuurwaarde. Door middel van het vellen van bomen wordt sturing gegeven aan een duurzame bosontwikkeling. Waarbij vooral richting de toekomst rekening wordt gehouden met de factoren recreatie, natuur en houtoogst. Houtoogst binnen de gemeente Landerd is niet leidend of winstgevend, de opbrengsten worden weer ingezet om het beheer in en rond het bos te betalen. Het bosbeheer wordt financieel neutraal uitgevoerd. Bosranden Daar waar het bos grenst aan de heide of een harde rechte overgang vormt wordt een bosrand ontwikkeld. Hierbij wordt gestreefd naar een geleidelijke overgang van het open gebied naar het gesloten bos door middel van het ontwikkelen van een struikenrand. Zo wordt ook de bosrand langs de Bergmaas aangepakt waarna het verwijderen van de bomen, de bosrand dan ook weer wordt ingepland met struiken. Deze keuze wordt tevens gemaakt omdat een flink aantal bomen ver overhangt en op termijn een gevaar op kan leveren voor de verkeersveiligheid. Tijdens de rondgang ontstond er een levendige discussie over natuur en bos waarbij voorbeelden in het bos werden bekeken en beoordeeld. Na de uitleg te hebben aangehoord was er begrip en waren voor de keuzes te begrijpen. Het was voor allen een leerzame en informatieve ochtend. Waarbij het voorstel is gedaan om een dergelijke bijeenkomst ook voor geïnteresseerde bewoners te organiseren voorafgaande aan of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Hierover volgt nog nader informatie.

Waarvoor kunt u terecht zonder afspraak? het ophalen van zakken voor het plastic verpakkingsmateriaal • ja/nee stickers • het afgeven van poststukken of documenten • gevonden en verloren voorwerpen

Communicatie Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de communicatieadviseur: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

Inloopavond Kindcentrum Zeeland Na de positieve uitspraak van de Raad van State van woensdag 12 juni kan op korte termijn de schop de grond in voor de realisatie van het Kindcentrum Zeeland. Nu we verder gaan met de bouw van het Kindcentrum zal dat op het voormalig Morgenzonterrein al snel zichtbaar worden. Wij kunnen ons voorstellen dat er behoefte is aan nadere informatie omtrent het gehele project. Wij willen daarom iedereen in de gelegenheid stellen om gedurende een inloopavond op het gemeentehuis in Zeeland kennis te nemen van de plannen en om uw vragen te stellen. Deze inloopavond zal gehouden worden op donderdag 4 juli van 16.30 uur tot 18.30 uur op het gemeentehuis, Kerkstraat 39 te Zeeland. Bent u verhinderd maar heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente en een afspraak maken met de projectleider.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 28 juni 2013

13


Vernieuw tijdig uw reisdocument voor de zomer

Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Bakermans: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Dekkers een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 De heer J. van Hoogstraten, tel. 0486-464257 De heer W. van Dalen, 0486-462054 of 06-12717761 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

14

Nog even en dan begint voor menigeen de vakantieperiode. Voor velen een moment om op vakantie te gaan naar het buitenland. Vraag tijdig uw reisdocument aan, want de periode tussen aanvraag en afgifte van een reisdocument bedraagt vijf werkdagen. Bij de aanvraag moet u een goed gelijkende kleurenpasfoto en alle in uw bezit zijnde reisdocumenten (ook als deze verlopen zijn) overleggen. Voor het aanvragen van een paspoort voor kinderen tot 18 jaar of een identiteitskaart voor kinderen tot 12 jaar moeten ouders/verzorgers schriftelijk toestemming geven. Paspoort of identiteitskaart Met een Nederlandse identiteitskaart kunt u reizen naar: • De lidstaten van de Europese Unie; • Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland en Zwitserland Voor reizen naar alle andere landen is een paspoort vereist. De kosten voor een paspoort bedragen € 50,35. Een Nederlandse identiteitskaart kost € 41,90 en kinderen tot 14 jaar betalen € 31,85. Beide reisdocumenten zijn vijf jaar geldig. Als u uw reisdocument sneller dan de standaard 5 werkdagen nodig heeft, dan kunt u de aanvraag doen via de spoedprocedure. Als u vóór 14 uur uw aanvraag doet, kunt u de eerstvolgende werkdag vanaf 09 uur uw nieuwe paspoort of identiteitskaart ophalen. Hieraan zijn wel extra kosten (€ 46,60) verbonden. Hebt u nog vragen over het aanvragen, afhalen of de kosten voor een reisdocument dan kunt u contact opnemen met Burgerzaken, tel. 0486-458111. Politie Wijkagenten: Femke van Eerd (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Zorgcoöperatie Schaijk, secretariaat: Hans Bink, Kuilier 9, 5374 JM Schaijk, tel: 0486 462400, e-mail: hans.bink@wxs.nl Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van de sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal kunt u terecht op onze website. Daar kunt u online een van deze accommodaties reserveren. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar verhuur@landerd.nl of bel 0486-458111. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Van Mourik & De Bie (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 08 tot 18 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 - Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 06 tot en met 22 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, tel. 0486-451458) - Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5 - Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark VV Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

Melding Openbare Ruimte Afdeling Realisatie en Beheer Naam: ................................................................................................. Adres: ................................................... Postcode: ........................... Plaats: ............................. E-mail: ..................................................... T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2012 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... Deze melding kunt u ook doorgeven via www.landerd.nl

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 28 juni 2013


In bibliotheken in Landerd

Verslag dinsdag 18 juni

Cursus digitale vaardigheden en inzicht in gezinsbudget

Informatieavond Pilot Off Road

De bibliotheken in Landerd hebben onlangs in samenwerking met ROC de Leijgraaf een aantal cursussen / trainingen uitgevoerd in de bibliotheken in Landerd. Na de zomervakantie gaan zij opnieuw een tweetal cursussen aanbieden, namelijk digitale vaardigheden en inzicht in uw gezinsbudget.

Bibliotheek Zeeland cursus digitale vaardigheden: In het dagelijks leven heeft u steeds meer te maken met computers. Als u werk zoekt en wilt solliciteren kunt u niet om de computer heen. Vacatures zijn tegenwoordig op het internet te vinden en u moet vaak digitaal reageren. Onderwerpen die tijdens de training aan de orde komen zijn: computer begrippen, oefenen met toetsenbord en muis, internet, e-mailen, opmaken van tekst, etc. De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten. Datum: 19 augustus, 26 augustus, 2 september, 9 september, 16 september, 23 september, 30 september, 7 oktober, 21 oktober, 28 oktober 2013. Tijd: 14.00 – 17.00 uur Locatie: Bibliotheek Zeeland Kosten: Geen Aanmelden: Bibliotheek Zeeland, Kerkstraat 54, Telefonisch (0486) 451244 of via e-mail: contactzeeland@nobb.nl Minimum aantal deelnemers: 6 Bibliotheek Schaijk cursus inzicht in uw gezinsbudget: Lijkt besparen op uw gezinsbudget niet haalbaar? Leer nu hoe je gezinsbudget op orde kunt krijgen . Onderwerpen die tijdens de training aan de orde komen zijn: het op orde brengen en bijhouden van een administratie, bijhouden van een kasboek, budgetteren, bankieren en internetbankieren, Slim boodschappen doen en bestand zijn tegen opdringerige reclame en invloeden vanuit uw sociale omgeving. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten. Datum: 4 november, 11 november, 18 november, 25 november, 2 december, 9 december Tijd: 19.00 – 21.00 uur Locatie: Bibliotheek Schaijk Kosten: Geen Aanmelden: Bibliotheek Schaijk, Past. Van Winkelstraat 11a, telefonisch (0486) 461788 of via e-mail: contactschaijk@nobb.nl Minimum aantal deelnemers: 4

Intrekken stookverbod in bossen en natuurgebieden Het risico op brand in bos, duin- en heidegebieden is laag en de weersverwachtingen zijn voor de komende dagen gunstig. Dit betekent, dat, indien u in het bezit bent van een ontheffing voor een kampvuur c.q. vreugdevuur, u hiervan gebruik kan maken.

Om het wildcrossen in bossen en natuurgebieden terug te dringen, werken de gemeenten Mill en Sint Hubert en Landerd mee aan een Off Road evenement (22 september 2013). Op dinsdag 18 juni was hierover een informatieavond. Op deze gemeentepagina enkele vragen en onderwerpen die deze avond aan bod zijn gekomen: Waarom werken gemeenten mee aan dergelijk evenement? De provinciale werkgroep tegen het wildcrossen werkt volgens drie pijlers: Handhaven, Communicatie en Alternatieven bieden. Met het evenement wordt een alternatief geboden maar er wordt van de off road-rijders een tegenprestatie verwacht. Het wildcrossen moet drastisch verminderen, rijders moeten elkaar hier op aanspreken (Communicatie). Daarnaast wordt er strenger gehandhaafd op het rijden in bossen en natuurgebieden. Hoe is de route voor het evenement bepaald? De route is ontstaan vanuit de Provinciale werkgroep met medewerking van de cross- en off-roadclubs. Er zijn een aantal randvoorwaarden: Draagvlak voor de route is belangrijk • In goed overleg met aan- en omwonenden, grondeigenaren en natuurorganisaties • Respect voor de kwetsbare gebieden; • De route is de dag na het evenement niet meer aanwezig; delen van de route bevinden zich dan weer achter een afrastering en/ of zijn privé eigendom • Voor de pilot draagvlak creëren via een informatieavond; • Het wildcrossen moet worden teruggedrongen (vergelijk situatie in de Gelderland (Achterhoek); • Streven naar minimaal 10 evenementen per jaar in Brabant evenals in Gelderland verdeeld in de tijd en over het grondgebied van Brabant. Worden wegen en paden niet onherstelbaar vernield? Natuurlijk worden rijsporen zichtbaar maar deze worden binnen enkele dagen na het evenement hersteld door de loonwerkers. Off road club de Peelrijders uit Handel geeft zelfs aan dat zij met regelmaat worden benaderd om een bepaalde weg juist in de route op te nemen. De weg is ná het evenement namelijk in een betere staat dan daarvoor. Is de omgeving betrokken bij het maken van de route? Draagvlak van grondeigenaren en aan-omwonenden is erg belangrijk. Er zijn al veel gesprekken geweest met betrokkenen en daarom werd ook deze informatieavond georganiseerd. De organisatie vindt het natuurlijk erg belangrijk om in harmonie met de omgeving te komen tot een geaccepteerde route. Als dit het gewenste resultaat oplevert, wordt er wellicht vaker een dergelijk evenement georganiseerd. Wanneer is het evenement geslaagd? Door de stuurgroep Wildcrossen in natuurgebieden is de voorwaarde gesteld dat het evenement een reductie van de klachten moet opleveren. Dit zal in beeld worden gebracht met behulp van de milieuklachtencentrale van de provincie Noord-Brabant.

Trap er niet in... Bah, weer in de poep getrapt! Dat wordt weer pulken met een stokje om die poep tussen de ribbels van je schoenen te krijgen. Daar komt de buurjongen aangelopen. “Lekker gevoetbald?” ”Wat je lekker noemt, het gras ligt vol hondendrollen!” Iedereen kent het probleem en ergert zich aan poep op en rond schoolpleintjes, plantsoenen, voetbalveldjes en kinderspeelplaatsen. Gelukkig zijn er ook hondenbezitters die zich wel keurig aan de regels houden. Wat zijn de regels Honden moeten aangelijnd uitgelaten worden en mogen niet poepen op plaatsen die bestemd zijn voor voetgangers (dus niet op de stoep). Ook mogen ze niet poepen in kinderspeelplaatsen, zandbakken of speelweide. De eigenaar of verzorger is verplicht de hondenpoep op te ruimen.

Beste hondenbezitter u bent toch ook bereid mee te werken aan een schoner dorp!

Let op Dit is de laatste gemeentepagina die in de Arena verschijnt. Vanaf week 27 verschijnen de gemeentelijke publicaties alleen nog in de Omroeper. Deze verschijnt tweewekelijks.

Een evenement organiseren?

Hou het leuk voor iedereen Het evenementenseizoen is weer in volle gang. Op veel plaatsen is wel wat te doen, een buurtfeest, een braderie, een sportwedstrijd, ga zo maar door. Een dergelijke activiteit is leuk en gezellig, maar brengt vaak ook de nodige geluidsoverlast met zich mee. Dit wordt vaak uit het oog verloren. Als je een activiteit organiseert, informeer de omwonenden dan vooraf en hou rekening met degene die bijvoorbeeld de volgende dag weer naar hun werk moeten. Zet de volumeknop van je geluidsinstallatie niet voluit, of maak gebruik van een geluidsbegrenzer. Heb je overlast van het geluid, vraag dan of de muziek zachter kan. Als hier niet naar geluisterd wordt, bel dan de politie (0900-8844). Zij kunnen ter plekke gaan kijken en dan ook de nodige maatregelen nemen, door bijvoorbeeld een waarschuwing te geven, maar ook drastischer maatregelen, bijvoorbeeld door de activiteit te beëindigen. Laat het zover niet komen, en hou het leuk voor iedereen! Uiteindelijk heeft iedereen daar het meeste aan.

Uitnodiging inwonersbijeenkomst

‘Gemeente Landerd levendig en natuurlijk ondernemend’ De gemeente Landerd organiseert 1 juli een informatieavond voor al haar inwoners. De gemeente Landerd is een gemeente om trots op te zijn. We zijn een gemeente met grote ambities midden in het groene hart van de Maashorst. Burgemeester Bakermans is 100 dagen burgemeester en wil op deze avond graag zijn bevindingen bij de gemeente Landerd met jullie delen. Maar ook ingaan op de zaken die nog opgepakt moeten worden om in de toekomst een krachtige en stabiele gemeente te blijven. Een gemeente waar u als inwoner graag woont. De gemeente Landerd nodigt u van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Deze is op maandagavond 1 juli in De Phoenix in Schaijk. Aanvang: 20 uur.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 28 juni 2013

morgen mag ik naar huis

iedereen verdient een morgen

Wassen Drogen Koelen Vriezen

www.haku-witgoed.nl

Europaplein 9 • 5374 BM Schaijk • Tel. 0486-462182 w w w . a r e n a l o k a a l . n l – vrijdag 28 juni 2013

15


GOEDKOOPSTE SimOnly abOnnEmEnTEn v.a.€ 2,00 P/m KPN - Hi - TelforT - Yes - T Mobile - VodafoNe - sizz - MTV - Tele 2 - beN - siMYo - siMPel - YoufoNe - HollaNdsNieuwe

youfone sim only

eXclusief bij vTu Telecom uden en boXmeer de eerste 500 aansluitingen geen aansluitkosten twv € 14,99 bij youfone 50 minuten/sms van € 4,00 250 minuten/sms van € 8,00 450 minuten/sms van € 24,00

voor € 2,00 voor € 4,00 voor € 12,00

200 mb 500 mb 1000 mb

€ 5,00 € 8,00 € 10,00

Vanaf de 250 bundel GRaTis onderling bellen (op netwerk van kpn)

apple iphone 4 8gb - 100 minuten - onbeperkt sms - 200 mb internet

S

GRATI

6 maanden € 17,00 Daarna € 34,00

www.vtu.nl

samsung galaxy s4

is er voor jou!

samsung galaxy s3

- onbeperkt bellen - onbeperkt sms - 2000 mb internet

S

- onbeperkt bellen - onbeperkt sms - 2000 mb internet

S

GRATI

GRATI

6 maanden € 29,50

6 maanden € 24,50

www.vtu.nl

www.vtu.nl

Daarna € 59,00

Daarna € 49,00

vodafone super simonly meT onbeperkT bellen en sms + 2000 mb inTerneT nu bij vTu Telecom voor slechTs 39,00 incl. per maand (nieuw en verlenging) samsung galaxy s3 - 500 minuten/ sms - 1000 mb internet - in blauw/wit en zwart

S!

GRATI

eerste 6 maansimyo den €simonly 24,50

apple iphone 4 8gb

op netwerk van kpn 100 minuten/sms 200 minuten/sms 300 minuten/sms 500 minuten/sms

voordeligste aanbieding !

€ 3,00 € 6,00 € 7,00 € 14,00

200 mb € 5,00/500 mb € 7,50 1000 mb € 10,00/1500 mb € 12,50

per maand € 32,75

500 minuten/sms 500 mb internet in zwart en wit

S!

GRATI

per maand € 27,75

www.vtu.nl

www.vtu.nl

ToT 30% goedkoper bellen meT zakelijk vasTneT? mail facTuur naar zakelijk@vTu-Telecom.nl en onTvang een offerTe op maaT, geen wijzigingen in cenTrale. VTU Telecom Boxmeer ma. t/m do. 10.00 - 17.30 uur vrij 10.00 - 21.00 uur za. 10.00 - 17.00 uur

VTU Telecom Vluchtoord Vluchtoord 10, Uden ma. 13.00 - 21.00 uur di. t/m vr. 10.00 - 21.00 uur za. 10.00 - 17.00 uur

Repair & Go Vluchtoord 10, Uden ma. tot 21.00 uur maandag vanaf 13.00 uur di. en vrij. 10.00 - 17.15 uur

www.vtu.nl • info@vtu.nl Drukfouten voorbehouden 2705553.indd 1

21-06-2013 17:04:01

Weekblad Arenalokaal editie Landerd, Ravenstein en Herpen week 26 2013  
Weekblad Arenalokaal editie Landerd, Ravenstein en Herpen week 26 2013  

Weekblad Arenalokaal editie Landerd, Ravenstein en Herpen week 26 2013

Advertisement