Page 1

3 ‘Ontmoetingsplek in alle kernen Herpen’

4 Mevrouw Strik wint Arena-Beautybon

6 Arena t/m 8 Zomerspecial

9 Schaijkse

11 Fotoverslag

superhelden

Jongerenweek

reek, schaijk, zeeland, oventje, ravenstein, herpen, overlangel, neerlangel, neerloon, demen, dieden, deursen, dennenburg, huisseling, keent en koolwijk

www.peelgraaf.nl - T: 0486 - 453850

ZEELAND -

PENNINgkruID 4

Twee-onder-een-kapwoning met garage. Perceel 239 m2. Inhoud: 375 m3. Vraagprijs € 236.000 k.k.

FEEST DER HERKENNING - Onder het genot van een hapje en een drankje trokken afgelopen zondag weer vele duizenden bezoekers door vestingstad Grave voor het jaarlijkse smartlappenfestival. Op zestien locaties was het één groot feest der herkenning. De terrassen waren zeer goed gevuld en alle koren, de een nog fraaier uitge-

gehad.” Volgens Maathuis heeft DS97 zich vooral hard gemaakt voor Landerdse zaken en niet specifiek voor één dorpskern. “In het centrum van Zeeland is weinig gebeurd, maar dat geldt ook voor Schaijk”, vindt hij. “Sterker nog, in Zeeland verrijst binnenkort het Kindcentrum, waar het dorp nog jaren mee vooruit kan.”

dost dan de ander, maakten van hun liedjes iets speciaals, veelal met een speciale act of met knotsgekke attributen. Ook het Schaijkse smartlappenkoor Tiona onder leiding van Ellen Geurts van Kessel was van de partij in Grave. (foto: Johan Kamoen) Leerpunt Moritz Böhmer van PL durft kritisch te zijn op de afgelopen periode. “Ik ben alProtestgroep gaat Zeelanders stemadvies geven lerminst gelukkig met de gang van zaken rondom het Kindcentrum”, geeft hij toe. “Wij zijn niet trots op hoe het proces verlopen is, dat is écht een leerpunt. Een volgende keer moeten we daar zorgvuldiger mee omgaan. Dat neemt niet weg dat we de juiste beslisLANDERD - Met veel bombarie kondigde Zorg Om Zeeland in augustus vorig jaar gressieven gaven ons het sing hebben genomen. En aan na de verkiezingen verder te gaan als politieke partij. Amper een jaar later gevoel ons te ondersteu- echt niet om de coalitie in blijkt hiervoor binnen de protestgroep toch geen draagvlak te zijn. Wel blijft ZOZ nen, maar kozen toen het stand te houden. Wij hebactief om op te komen voor de belangen van Zeeland en haar burgers. Zo wil zij erop aankwam toch voor ben onze eigen afweging gehet ‘gedrag’ van de Landerdse politieke partijen van de afgelopen jaren op een rij het instandhouden van de maakt. Verder hebben wij coalitie. Het Kindcentrum middels de raadsenquête, zetten om de stemmers bewust te maken van de beste keuze voor Zeeland. moest en zou er komen. Al- het bestemmingsplan Buileen de RPP heeft zich con- tengebied en het LOG geet grootste - en enige tie moest in stand worden niet serieus genomen.” ZOZ stelt dat de politiek sequent achter Zeeland ge- zondheid tot speerpunt van - actiepunt van ZOZ gehouden.” was het Kindcen- Volgens ZOZ is haar mas- het belangrijker vond om schaard en geluisterd naar de raad verheven. Daarmee trum. Nu de Raad van State sale aanhang ontstaan de coalitie in stand te hou- wat er leeft.” hebben we heel belangrijk de gemeente Landerd in het uit onvrede over de wijze den dan te luisteren naar werk voor Zeeland vergelijk heeft gesteld, kan de waarop met de bevolking de Zeelandse bevolking. ‘Achteraf blij’ richt.” bouw van de nieuwe brede en de achterban is gecom- Van Dongen: “In aanloop Weekblad Arena sprak alle school op het Morgenzon- municeerd. “Veel inwoners naar de gemeenteraads- partijen en vroeg hen wat zij Ivoren toren terrein beginnen. “De me- van Zeeland voelden zich verkiezingen in 2014 ko- verwachten van de analyse Het CDA vindt de komst van ning van de inwoners van overvallen door de plotse- men we terug op het gedrag van ZOZ. Benno Maathuis het Kindcentrum een grote Zeeland is hierin niet mee- linge draai van de gemeen- van de Landerdse politieke van DS97 verwacht weinig plus voor Zeeland. “Anders genomen”, betreurt ZOZ- teraad”, weet Van Dongen. partijen. Zo willen we de verrassingen. “Alleen de had je daar een lege plek woordvoerder Cees van “Er werd veel gemopperd en stemmers bewust maken RPP heeft de goede positie gehad”, weet Piet Hein JonDongen nog steeds. “Het is geklaagd. Wij wilden hier- van hoe deze partijen met gekozen om positief beoor- kergouw. “Het verhaal rond een gemiste kans voor de over met het college van B de belangen van de inwo- deeld te worden”, denkt het centrum en de scholen ontwikkeling van het cen- en W praten. Gewoon een ners van Zeeland zijn om- hij. “Wij waren voor het speelt al heel lang. Samen Kindcentrum op het Mor- met DS97 en Progressief trum. Voor het eerst vond gesprek om te horen en te gegaan.” een grote groep van meer bespreken waarom deze De actiegroep neemt hierop genzon-terrein, in de ogen Landerd hebben wij deze dan veertig vrijwilligers el- keuzes zijn gemaakt. He- vast een voorschot. “Het van de Zeelanders was dat keuze gemaakt. Die schokaar: jongeren, ouderen, laas is er in de afgelopen CDA heeft voornamelijk al- verkeerd. Als het gebouw er len moeten er gewoon koondernemers en winke- twee jaar geen echt gesprek les weg gebagatelliseerd. echter eenmaal staat, zijn men. Ik wil niet vanuit liers. Gewone mensen die geweest. Geen oprecht luis- DS97 vond ons sympathiek, ze er achteraf wel blij mee. een ivoren toren reageren, een andere invulling van teren naar elkaar. Er werd maar wilden er geen politie- Het is jammer dat ZOZ niet maar het vorige plan was het centrum willen. Helaas op voorhand gebagatelli- ke gevolgen aan verbinden. doorgaat als politieke par- om meerdere redenen niet is de ontwikkeling van het seerd en aanvallend en ver- De positie van Progressief tij. Ik ben erg benieuwd wat haalbaar. Nu krijgt het Kindcentrum een prestige- dedigend gesproken. ZOZ Landerd bleek twijfelachtig ze buiten het Kindcentrum braakliggende Morgenzonkwestie geworden, de coali- werd als gesprekspartner en onvoorspelbaar. De pro- te bieden zouden hebben terrein een mooie invulling

ZOZ neemt ‘gedrag’ Landerdse politieke partijen onder de loep

H

www.arenalokaal.nl – jaargang 19 – week 28 – vrijdag 12 juli 2013

met de kans om de rest van het centrum verder te ontwikkelen. Wij hebben gedaan wat we aan het begin van de rit beloofd hebben. Achteraf zal blijken hoeveel waardering we daarvoor krijgen.” Stembus Roland Werring verwacht dat ZOZ niet anders dan positief over de RPP kan oordelen. “Wij zijn de enige partij die de belangen van de Zeelanders hebben behartigd”, stelt de Reekenaar. “Dat moet de kiezer beseffen als hij in maart naar de stembus gaat. Hij moet niet blind stemmen, net als vorige keer, met alle gevolgen van dien. Daarom hoop ik van harte dat Zeeland op de RPP durft te stemmen. Wij hebben misschien geen Landerd in de naam staan, zoals andere partijen, we zijn echter wel de enige die echt zijn opgekomen voor de Zeelandse belangen. Verder zijn we hard bezig met kandidaten uit Zeeland voor de kieslijst.” Herindelingspartij Waar nog moeilijk over te oordelen valt is de herindelingspartij in oprichting van Theo van Duren. “Wij gaan inventariseren wat de wensen zijn in elk dorp, dus ook in Zeeland”, vertelt hij. “Dat gaan we de komende vier jaar dan verwezenlijken. Of in ieder geval proberen, met de beperkte middelen die er zijn. Daarna vindt er een soepele overgang plaats naar Uden, als de Zeelanders dat willen. Verder zou ik het sportief vinden als het college van B en W wacht met de eerste paal van het Kindcentrum de grond inslaan tot de bevolking tijdens de volgende verkiezingen uitspraak heeft gedaan.”


agenda

Het BOVAG adres voor reparatie en onderhoud van uw auto

SAAB specialist VW en AUDI specialist Reparatie, onderhoud en APK 1&2 van ALLE merken Wij verwelkomen u graag Langenboomseweg 97 in Zeeland Telefoonnummer 0486-451604 E-mail info@autobedrijfvandongen.nl

Elke dinsdag Elke woensdag

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag Elke zondag Elke werkdag

Smitskoor - Repetitie, van 21 tot 22.15 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. De Vogelvriend, vanaf 20 uur in De Phoenix in Schaijk Kienen, vanaf 18 uur in partycentrum De Raaf in Schaijk Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Kienen ten bate van Voetbalvereniging OKSV, vanaf 19.30 uur in PetjesBar in Overlangel Openstelling Molen De Nijverheid, van 14 tot 16.30 uur aan de Molensingel in Ravenstein Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland Kienen t.b.v. De Vogelvriend, vanaf 20 uur in De Phoenix in Schaijk Kienen, vanaf 18 uur in partycentrum De Raaf in Schaijk KBO Schaijk - Biljarten, van 13 tot 17 uur in De Phoenix in Schaijk

JULI 1-31 1-31

Openstelling St. Rochuskapel, van 9 tot 18 uur aan de Rondestraat in Deursen Expositie - Verhalen in glas-in-lood en 30 Jaar VNE - Expositie Vurige Kleuren in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein 1-31 Expositie - Grave Verbeeld in het Graafs Museum / De Hampoort in Grave 6-14 Zesde ‘Ope-Trope’ tennistoernooi bij TV Edos in Gassel 12 25 Jaar Thekes - Groots Vakantiebal met DJ Ruud en buffet, vanaf 15 uur bij Thekes in Herpen 13 25 Jaar Thekes - Pleinfeest met Q-Music Party - Het foute uur, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 13 Workshop - Emailleren, vanaf 13 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein 13-14 Expositie - Monne Willmes en Hans Hendriks Franssen, van 11 tot 17 uur in de NH Kerk in Ravenstein 14 Kofferbakverkoop, van 8.30 tot 16 uur op het terrein van recreatieoord De Maashorst in Schaijk 14 Workshop - Barbecue, vanaf 14 uur bij kookstudio De Peppelen in Schaijk 14 Braderie met kofferbakverkoop, vanaf 11 uur op camping De Heische Tip in Zeeland 14 Openstelling - Tuinen, van 11 tot 17 uur aan de Kleine Poelstraat 13 in Demen 14 25 Jaar Thekes - Reünie met Torkest, Pap en Pudding, DJ Ruud en diverse gratis kinderattracties, vanaf 14 uur bij Thekes in Herpen 14 Open Stadswandeling, aanmelden vanaf 10.30 uur en start om 11 uur bij het Raadhuis in Ravenstein 14 Rommelmarkt, vanaf 9.30 uur in het centrum van Gassel\ 14 Historische Wheels met tientallen historische legervoertuigen, verzamelen vanaf 10 uur bij het KazenmattenMuseum in Grave, start rondrit om 11 uur 14 IVN - Natuurwandeling door stad Grave, start om 14 uur bij Visio (Theofaan) aan de Jan van Cuijkdijk 1 in Grave 16 Stadswandeling, start om 13.30 uur bij de VVV aan de Rogstraat 13 in Grave 18 Openstelling - Tuinen, van 11 tot 17 uur aan de Kleine Poelstraat 13 in Demen 19 Doorkomst Nijmeegse Vierdaagse - Grote rustpauze voor militairen, vanaf 6.30 uur bij De Viersprong in Gassel 20-21 Expositie - Monne Willmes en Hans Hendriks Franssen, van 11 tot 17 uur in de NH Kerk in Ravenstein

Wassen Drogen Koelen Vriezen

www.haku-witgoed.nl

Europaplein 9 • 5374 BM Schaijk • Tel. 0486-462182

Gespecialiseerd in alle voorkomende stukadoorswerkzaamheden zowel binnen als buiten, voor particulieren en bedrijven. Thuis op het gebied van buitengevelisolatie en renovatie. Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken www.heywin.nl

Taxi Grave 24 uur per dag bereikbaar Voor al uw taxi vervoer!

Heywin stukadoorsbedrijf BV Kleingaalseweg 6, Schaijk 0486-461571 • www.heywin.nl

06 - 12 898 383 Tel: 0486 - 785 069 Meer informatie op

Bezoek ook onze showroom Geopend maandag t/m vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur of op afspraak.

2

www.taxigrave.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 12 juli 2013


Gemeente aan de slag met eerste bevindingen denktankbijeenkomst

Theo van Duren heeft deze week vakantie.

‘Ontmoetingsplek in alle kernen van Herpen’ HERPEN - ‘Hoe ziet Herpen eruit in 2030?’. Zo luidde het thema tijdens een zogeheten denktankbijeenkomst die onlangs plaatsvond in dorpshuis ‘t Slotje. Op de bijeenkomst, georganiseerd door de dorpsraad Herpen en de gemeente Oss, werden de kernen Herpen, Keent, Koolwijk, Neerloon en Overlangel onder de loep genomen. De avond trok zo’n zestig belangstellenden, die van gedachten wisselden over wat belangrijk is voor de dorpen en welke voorzieningen daarbij passen.

W

elke activiteiten organiseert Herpen in 2030? Wie wonen er dan en waar ontmoet men elkaar? Is dat in de kerk of de kroeg, de school of de voetbalkantine? Deze en andere vragen stonden centraal tijdens de eerste denktankbijeenkomst in ‘t Slotje.

Samenwerking sportclubs De belangrijkste bevindingen van de bewonersavond zijn: • Elk dorp moet een ontmoetingsplek hebben, voor jong en oud; • De huidige voorzieningen zouden een multifunctionele(re) invulling moeten krijgen, waardoor ze beter bezet worden; • De kwaliteit van de peuterspeelzaal, de naschoolse opvang en het onderwijs moet zwaarder wegen dan praktische keuzes; • Sportverenigingen moeten in de toekomst meer gaan samenwerken. Online discussiëren Na de schoolvakantie werkt de gemeente Oss de uitkomsten van de denktankbijeenkomst verder uit. Bewoners die mee willen denken of ideeën hebben, worden gevraagd deze te mailen naar m.van. gaans@oss.nl. Online verder discussiëren is ook mogelijk. Op www.oss.nl/ voorzieningenkaart staat alle informatie over de zogenoemde voorzieningenkaart. Zoals feiten over het gemeentelijke vastgoed en

colofon

Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. De editie Grave verschijnt in Grave, Escharen, Gassel en Velp

Oplage: 10.000 + 5.500 + 500 www.arenalokaal.nl Redactie: Sergio Boutkan: sergio@uitleg.nl of 06 466 25 651 Paul Verstegen: paul@uitleg.nl of 06 13 53 76 59 Kopij: Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk 0486 463 112 of redactie@arenalokaal.nl Acquisitie: Rob Smorenberg: 06 506 17 426 of rob@uitleg.nl of Sander Scherer, 06 526 20 778 of sander@uitleg.nl Uitgever: Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk www.uitleg.nl Druk: Drukkerij Vorsselmans Zundert Verspreiding: Excellent, 073-5443030 Weekblad Arena is aangesloten bij: LokaalNieuwsnet en NNP

Veranderingen kunnen moeilijk zijn Veranderingen kunnen moeilijk zijn. Afscheid nemen van de oude vertrouwde onzekerheden en dan energie en enthousiasme krijgen van het nieuwe. Da’s veranderen. Belangrijk te zien is dan dat niet het resultaat maar juist de totstandkoming daarvan de voldoening geeft.

over de vergrijzing en ontgroening in het dorpengebied Herpen. Daarnaast kan men er reageren op stellingen en het laatste nieuws volgen. Twitteren over de voorzieningenkaart kan met #OSS2030. Voorzieningenkaart “Alle antwoorden en ideeën vat de gemeente uiteindelijk samen op een kaart met toelichting. Die geven we aan de gemeenteraad om ze te helpen bij het maken van hun keuzes. De kaart noemen we de voorzieningenkaart”, legt wethouder Jan van Loon uit. “Elkaar kunnen ontmoeten is van groot belang voor de leefbaarheid in de dorpen”, gaat hij verder. “Daarvoor is een goed voorzieningenniveau nodig. In de gemeente Oss staan veel maatschappelijke voorzieningen. Veel van deze voorzieningen zijn al wat ouder en moeten de komende jaren worden vervangen of gerenoveerd. Maar we zien ook dat we veel en soms te grote maatschappelijke gebouwen hebben. De bezetting van de voorzieningen is soms te laag om de kosten terug te verdienen. We kunnen ons afvragen of sommige activiteiten niet beter in andere gebouwen georganiseerd kunnen worden. De grote vraag is dan ook: Tot welke toekomstgerichte oplossingen kunnen wij samen komen, zodat gemeenschapsgeld niet in de stenen gaat zitten, maar in leefbaarheid en de daadwerkelijke activiteiten. Dit vraagt van iedereen een andere inzet.”

ingezonden

De Osse gemeenteraad heeft het laatste woord. “Om ze hierbij te helpen, gaan we in 2013 met burgers, verenigingen, professionele organisaties en ondernemers in gesprek”, geeft projectleidster Désirée Meulenbroek van de gemeente aan. “We praten over het thema leefbaarheid en de toekomst van de maatschappelijke voorzieningen in 2030. Iedereen mag meedenken en meewerken. We gaan daarvoor de wijk in, maar ook digitaal gaan we discussiëren over de voorzie-

ningenkaart. Zo kan iedereen makkelijk meepraten, waar en wanneer het uitkomt. Dit is ook redelijk nieuw voor ons, we zijn benieuwd wat het oplevert.” Meer informatie Voor meer informatie over ‘Herpen 2030’ kan men contact opnemen met Désirée Meulenbroek of Maarten van Gaans, 0412140412, d.meulenbroek@ oss.nl of m.van.gaans@ oss.nl. Of met de dorpsraad Herpen, Pieter Pelders (secretaris): dorpsraadherpen@gmail.com.

Op beiden, de totstandkoming en het resultaat, voel ik (en ik denk een groot deel van de Zeelanders) me behoorlijk besodemieterd en gekrenkt. We gaan werken aan de ‘verstandhouding’ waren eens de woorden vanuit het college. Door wie is die verstandhouding dan zo veroorzaakt, door ons Zeelanders? Het is overduidelijk dat het merendeel van de Zeelandse inwoners zich niet gehoord weet en/of voelt door de Landerdse bestuurders, inclusief de raad. Gemakkelijk om een beslissing te nemen over de Zeelanders - ‘we wonen er immers toch niet’- lijkt soms de moeder der gedachte te zijn. Ik denk dat de Zeelanders niet werden gehoord en zijn genegeerd door de drie partijen in de gemeenteraad betreffende het te bouwen Kindcentrum. Zeeland als dorpskern was niet belangrijk, het electoraat en de coalitie wel. (Dank aan de RPP, die zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zeker in Zeeland hoge ogen gooien) Bij de totstandkoming van de gemeente Landerd leek het al op een ei met drie dooiers. De dorpsbelangen lagen en liggen nog steeds heel ver uiteen. Landerd is nog steeds een gemeente met drie kernen. Schaijk zorgt goed voor zichzelf, maar wie behartigt de belangen voor Zeeland? Moeten we nog wel als Zeelanders bij Landerd blijven? Met het raadsbesluit en de uitspraak van de Raad van State lijkt dat geen meerwaarde.

Wij kunnen het onze bestuurders gemakkelijk maken. Wij Zeelanders doen er waarschijnlijk goed aan om ons dorp aan te bieden aan de gemeente Uden. Onze bruidsschat bestaat uit een mooi gebied en fijne inwoners bij wie de saamhorigheid groot is en die zeer betrokken zijn bij de maatschappelijke ontwikkelingen. We zien dat Volkel en Odiliapeel ook dorpen zijn die goed kunnen gedijen onder de Udense bestuurders. Ik, als rasechte Zeelander, kijk hoopvol uit naar een dergelijke optie. Aansluiten bij de gemeente Uden lijkt mij steeds meer de beste optie. De raad van de dorpen Reek en Schaijk heeft dan minder zorgen en ik wens ze alle succes toe met de voortzetting ZEELAND - Verenigingen hebben elkaar in de toe- van hun gemeente Landerd, niet de mijne (onze). komst steeds meer nodig. Om elkaar te ondersteunen en de betrokkenheid tussen verenigingen te ver- Ik maak me nog steeds zorgen om Zeeland, een centrum groten, is in Zeeland de verenigingskoepel opgericht. zonder hart. Peter de Groot Door een goede samenwerking wordt de kwaliteit van verenigingen versterkt en kunnen problemen met vrijwilligers of het organiseren van activiteiten worden uitgewisseld of gezamenlijk worden opgelost.

Verenigingskoepel Zeeland lanceert haar website

Het nieuwe bestuur heeft haar taken en functies verdeeld. Voorzitter is Jeroen van den Heuvel, Jolanda de Fijter is secretaris en de tijdelijke penningmeester is Herman Janssen. De overige leden van het bestuur zijn: Martijn Derksen, Richard Vissers en Bram Huvenaars. In het opstartjaar worden zij ondersteund door de stuurgroepleden Peter Lukassen, Albert Voet, Cees van Dongen en Henri van Hout. Cees van Dongen: “Het is een jong en dynamisch bestuur. Ze hebben er zin in. Met enthousiasme is er een professionele site opgezet, waarop verenigingen nu al kunnen reageren en hun wensen of verzoeken kwijt kunnen. Alle geledingen van de verenigingen zijn in het verenigingskoepelbestuur vertegenwoordigd: jeugdwerk, cultuur, maatschappelijk en sport. Helaas missen we in het bestuur nog iemand van de geleding ouderen. Juist deze geleding is belangrijk, omdat ouderen een van de grootste groep (gaan) vormen in de toekomstige samenleving van Zeeland.” Per mail is de verenigingskoepel bereikbaar via secretariaat@verenigingskoepelzeeland.nl. De koepelorganisatie heeft inmiddels haar websitesite geopend: www. verenigingskoepelzeeland.nl. Op de site is meer informatie te vinden. Ook kan men via Facebook de verenigingskoepel volgen en bereiken. Diverse buurtschappen en verenigingen hebben al gereageerd, zodat de verenigingskoepel aan de slag kan. De verenigingskoepel zal bestuurlijk een federatieve vereniging worden. Om de betrokkenheid en het eigenaar-

schap te borgen is dit een goede bestuursvorm, omdat hiermee de achterban en alle geledingen zeggenschap hebben. Formeel moet dit nog bij de notaris worden geregeld en worden bekrachtigd. Dit wordt op korte termijn geregeld. Momenteel wordt de verenigingskoepel ondersteund door Vivaan en financieel gesteund door IDOP-gelden. Op termijn moet de verenigingskoepel zichzelf gaan bedruipen. Het opzetten van een verenigingskoepel is een van de projecten die onder het Integraal Dorpsontwikkelings Plan Zeeland vallen. De koepelvereniging Zeeland wordt mede mogelijk gemaakt door financiering door de provincie Noord-Brabant (IDOP). Het onderzoek draagt bij aan een vitaal, mooi en schoon Brabants platteland.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 12 juli 2013

3


Doe mee en maak kans op een waardecheque van 75 euro

Mevrouw Strik uit Grave wint Arena Beauty Bon Mevrouw Strik uit Grave is de winnares van de Arena Beauty Bon. Ze doet de waardecheque van 75 euro cadeau aan haar dochter, die de bon gaat verzilveren bij wimpersalon Oogverblindend in Grave. Lezers van de krant maken iedere vier weken kans op een Arena Beauty Bon. Arena houdt de lezersactie in nauwe samenwerking met een viertal haar- en beautyspecialisten in de regio: schoonheidsinstituut HelMir in Schaijk, wimpersalon Oogverblindend in Grave, kapsalon Ploegmakers in Schaijk en Marian Body Decorations in Mill.

Oogverblindend Wimpersalon, 06 - 130 770 52, Achter de Kerk 2, Grave

Meedoen aan de actie is heel eenvoudig. Stuur een mailtje met als onderwerp ‘Arena Beauty Bon’ naar lezersactie@arenalokaal.nl en je dingt mee naar de waardecheque van 75 euro. Vermeld naam, adres, telefoonnummer en de zaak waar je de Beauty Bon graag wilt verzilveren: HelMir, Oogverblindend, Ploegmakers of Marian Body Decorations. Iedere vier weken wordt bekendgemaakt wie de Arena Beauty Bon heeft gewonnen.

Kapsalon Ploegmakers

Spray tanning € 25,Permanente make-up

Kapsalon Ploegmakers in Schaijk heeft inmiddels ruim achttien jaar ervaring op het gebied van hairextentions. Maarten Ploegmakers en zijn team willen pure kwaliteit bieden en hebben daarom vanaf het begin gekozen voor een samenwerking met het gerenommeerde merk Great Lengths, een haarvermeerderingssysteem door middel van hairextentions. Hairextentions zijn strengen haar die afzonderlijk worden aangebracht. Great Lengths beschadigt het eigen haar absoluut niet. Bij een volumebehandeling beschermt Great Lengths zelfs het eigen haar doordat allerlei andere behandelingen overbodig zijn. Dit jaar maakte Great Lengths de Golden salons bekend. Dit zijn de beste salons op het gebied van hairextentions in Nederland. De Schaijkse kapsalon behoort tot de winnaars. Maarten Ploegmakers is enorm trots op deze geweldige teamprestatie en gaat er alles aan doen deze positie de komende jaren te behouden. Kijk voor meer informatie op www.extentions.nl, of bel naar 0486-462115.

Geschikt voor personen die: • • • • • • • •

Een bril of lenzen dragen Allergisch of gevoelig zijn voor gewone make-up Er altijd verzorgd uit willen zien Niet teveel tijd aan de dagelijkse make-up willen besteden Sporten, zwemmen of naar de sauna gaan Omdat het niet meer uitloopt en 2 tot 5 jaar blijft zitten Permanente make-up is mogelijk voor de eyeliner, wenkbrauwen en lippen Ook kun je een schoonheidsvlekje laten pigmenteren

Permanente make-up | Piercings | Tatoeages | Hairextentions | Oorbellen schieten Neusbel schieten | Nailstyling | Gel nagellak | Feather extentions | VANITAN Spray-tanning

| Karstraat 14 Mill | 06-46014008 | fb.com/marianbodydecorations |

Kijk voor info over alle deelnemers op www.arenalokaal.nl en klik op de banner ‘Win een Arena BeautyBon’.

Voor jongens en meiden van 10 tot 25 jaar

GRATIS

SHIRT

Deze zomer

drie speciaal samengestelde treatments;

bij een knipbeurt!

- MyScara Face Treatment € 49.95 (t.w.v. €84.50) ; Een stralende huid met mooie volle wimpers met mascaralook!

Golden Great Lengths Salon

- Pimpter Feet Treatment € 24.95 (t.w.v. €29.95) ; Mooie voeten en nagels in je zomersandaaltjes!

- JanZEN Body Treatment € 24.95 (t.w.v. €39.95) ; Van top tot teen een stralende huid en een sensationeel gevoel!

Pastoor van Winkelstraat 30 5374 BJ Schaijk - 0486-462115 w w w. e x t e n t i o n s . n l info@extentions.nl

4

Molenaarstraat 63 Schaijk - 0486 464264 - 06 23530490 info@helmir.nl - www.helmir.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 12 juli 2013


Win een Europese stedentrip

Schaijk een Werelddorp houdt vakantiefototassenactie SCHAIJK - Het comité Schaijk, een Werelddorp houdt een vakantiefototassenactie. Met de actie zijn diverse aantrekkelijke prijzen te winnen. Hoofdprijs is een TravelXL-waardecheque van 250 euro voor een Europese stedentrip voor twee personen. Daarnaast maken deelnemers kans op een koffer, een reistas en nog een waardecheque van 100 euro.

O

p de website Schaijk eenwerelddorp.nl wordt uitgelegd hoe de vakantiefototassenactie werkt. ‘Heb je nog vakantieplannen deze zomer? Promoot Schaijk in de wijde wereld met je Schaijk een Werelddorp-tas en laat ons met een originele foto zien hoe jij ons dorp tijdens je vakantie positief onder de aandacht brengt. Gebruik ‘m als strandtas, neem ‘m mee naar het topje van de Mount Everest, draag ‘m als je gaat shoppen in Milaan of zorg dat

Aan de actie zijn enkele spelregels verbonden. Zo moeten de foto’s buiten Schaijk zijn gemaakt en mogen ze niet zijn gephotoshopt. Meedoen aan de actie is mogelijk tot en met zondag 11 augustus. Na 18 augustus wordt de uitslag bekendgemaakt op Schaijkeenwerelddorp.nl en op Facebook.

Om mee te kunnen doen aan de actie dien je in het bezit te zijn van de speciale Schaijk een Werelddorptas. Mensen die deze nog niet in hun bezit hebben kunnen de tas afhalen bij reisbureau TravelXL in Schaijk.

Topscore voor Schaijks bouwbedrijf

Predicaat Very Good voor Van der Heijden SCHAIJK - Met het predicaat Breeam ‘Very Good’ krijgt Van der Heijden bouw & ontwikkeling in Schaijk de beloning voor de totale duurzame vernieuwing van haar kantoor, bedrijfshallen en buitenterrein. Het duurzame onderkomen past helemaal bij de klanten gebruiksgerichte bedrijfsfilosofie, die uitgaat van lean processen, 3D Revit/BIM-ontwerpen, duurzame materialen en energie-efficiency. Het is het eerste grootschalige renovatieproject in Nederland dat deze kwalificatie heeft verdiend.

Hoewel de draagconstructie van het in 1978 gebouwde kantoor behouden bleef, veranderde de indeling ingrijpend. Behalve het volledig restylen van het in- en exterieur ging ook het buitenterrein op de schop. Het resultaat is een comfortabele en moderne bedrijfshuisvesting waarmee het 121 jaar ‘jonge’ familiebedrijf nog decennia vooruit kan. Het totale project omvat 1.169 m2 kantoor, 1.155 m2 bedrijfshal, 1.320 m2 overdekte opslag en 5.255 m2 buitenterrein. Het kantoor voldoet op dit moment aan de duurzaamheidseisen ‘Very Good’ van BREAAM-NL. “In de ontwerpfase is er door toepassing van werkplekinventarisatie en concurrent engineering een plattegrond- en constructieoptimalisatie gerealiseerd”, legt Herbert van der Heijden uit. “Hierdoor zijn in het nieuwe ontwerp tot zes extra werkplekken en twee extra spreekkamers binnen dezelfde vierkante meters van het bestaande pand opgenomen. De doelstelling was een ener-

Meer dan alleen een pannenkoek... www.pannenkoekenhuisheesch.nl Osseweg 8 - 5384 NC Heesch E barrymonique@msn.com - T 0412-655545

Kinderopvang bij voetbalclub

Samenwerking DAW en Schaepskooi beklonken SCHAIJK - Kinderopvang De Schaepskooi vestigt zich met ingang van deze week in de accommodatie van DAW. Tijdens school- én schoolvakantieweken verzorgt de kinderopvang onder leiding van Mascha Katoen op alle doordeweekse dagen (met uitzondering van woensdag) buitenschoolse opvang (BSO) bij de Schaijkse voetbalclub. Dagelijkse leiding is in handen van Kristel van Hinthem, zij is het ‘gezicht’ van BSO De Schaepskooi bij DAW.

Mickey Mouse er mee op de foto gaat. Bedenk het maar, het is jouw vakantie, jouw tas!’ Facebookpagina Om kans te maken op de prijzen moeten de deelnemers hun foto’s plaatsen op de Facebookpagina van Schaijk, een Werelddorp. Een jury bepaalt welke foto’s het leukst zijn. Naast de juryprijs is er ook nog een publieksprijs. Na de zomervakantie kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriete foto.

kort nieuws

giezuiniger gebouw met duurzame aanpassingen. Het programma van eisen was sober maar doelmatig. Echter door het enthousiasme heeft het geresulteerd in een compleet gerevitaliseerd gebouw dat enorm duurzaam is geworden. Er is bijvoorbeeld een CO2-emissiereductie van 56%, een daling van energieverbruik van 43% en een daling van 50% waterverbruik behaald. Daarnaast wordt bijna 50% van de noodzakelijke energievoorziening zelf opgewekt middels 420 m2 PV-panelen.” Het uiteindelijke resultaat is een geheel nieuwe uitstraling (extern en intern) met energielabel A++ en conform de richtlijnen BREAAM-NL ’Very Good’. Alle duurzame maatregelen hebben een terugverdientijd van circa acht jaar en er wordt slechts 110 kW/ m2 energie verbruikt. Meer dan de helft lager dan de voorgeschreven norm door de Rijksoverheid. Herbert van der Heijden: “Het kantoorpand is de showroom voor onze klanten waar wij laten zien wat er mogelijk is als zij zelf voornemens zijn bestaand onroerend goed te revitaliseren en te verduurzamen. Onze ervaring delen met de klant is veelzijdig. Van initiatief, financiering, ontwerp, realisatie tot tijdelijke maatregelen. Maar ook op gebied van beheer en onderhoud kunnen wij de klant laten beleven wat wij beleefd hebben. Ons pand is het schoolvoorbeeld van hoe ‘visie naar praktijk’ vertaald kan worden. Klantgericht, strak georganiseerde processen, duurzaam, maatschappelijk verantwoord en kwalitatief hoogwaardige kwaliteit.”

Al sinds 1980 is De Schaepskooi een begrip in Oss en omstreken. Een paar jaar later werd de eerste BSO opgericht. Inmiddels telt de organisatie diverse vestigingen verspreid over Oss, Berghem en Schaijk. Op zes locaties wordt buitenschoolse opvang geboden. De Schaepskooi biedt deze buitenschoolse opvang aan kinderen van vier tot twaalf jaar. Op 18 juni gingen Mascha Katoen, Kristel van Hinthem (namens De Schaepskooi), Henrie Lamers en Erwin Christiaans (namens DAW) de overeenkomst met elkaar aan. Meer informatie: www.deschaepskooi.nl

Forse donatie Henk Schulte aan Schaijkse stichtingen SCHAIJK - Henk Schulte had bij zijn afscheid als huisarts van de groepspraktijk in Schaijk geen cadeaus voor zichzelf gevraagd. Hij vroeg een donatie voor twee Schaijkse initiatieven die projecten steunen in India en Ghana. Op maandagavond 24 juni waren daarom de stichtingen Pater Vos India en EOF Ghana uitgenodigd bij hem thuis voor de officiële overhandiging van het geld, een bedrag van ruim vierduizend euro.

Uit dezelfde mooi versierde doos, waar zoveel mensen tijdens zijn afscheidsreceptie een envelop in hadden gedaan, kwam via een lang lint voor iedere stichting een envelop naar boven. Met daarin een geweldige verrassing: voor elk van de organisaties zat daarin een bedrag van maar liefst 2.115 euro. “Dan ben je wel even sprakeloos”, reageert Annie Manders van het EOF. “Mede namens de mensen in Ghana en India willen wij Henk en zijn vrouw Ingrid dan ook heel hartelijk danken voor hun grandioze en onbaatzuchtige geste. En natuurlijk niet te vergeten ook hartelijk dank aan al die mensen die tijdens de receptie afscheid zijn komen nemen en op deze manier Henk en zijn vrouw hebben bedankt. Er stond een lange rij, tot op de parkeerplaats.” Het bedrag wordt met een subsidie van Wilde Ganzen vermeerderd. De stichting EOF besteedt het geld aan het gezondheidsproject in Duong en de stichting Pater Vos India aan een van de onderwijsprojecten.

Workshop stempeltechnieken bij Stamping Cottage Schaijk SCHAIJK - Bij The Stamping Cottage in Schaijk starten deze zomer diverse cursussen stempeltechnieken. Eenmaal per twee weken leer je een techniek waarmee je aan de slag kunt. Je wordt gedurfder in het gebruik van verf, inkt, stempels, papier en al die dingen die erbij komen kijken.

Deelnemers hoeven zelf niets mee te nemen naar de workshop. Via de website www.thestampingcottage.nl kun je de cursus boeken of je loopt even binnen bij de zaak aan de Pastoor van Winkelstraat 34a (ingang aan de Burgemeester van Rijckevorselstraat). The Stamping Cottage is geopend van woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 16 uur. Meer info: www. thestampingcottage.nl.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 12 juli 2013

Henk en Ingrid Schulte (links) met de vertegenwoordigers van EOF en Pater Vos India.

Limerick Men heeft zich over de Noordzee gebogen, daar vond men miljarden aan vermogen. Aan olie en gas, dat komt goed van pas, of blijft men steeds de prijzen verhogen? Riet Derks

5


www.arenalokaal.nl vrijdag 12 juli 2013

Elke woensdagmiddag in vakantie

PIZZERIA - SHOARMA - DÖNER BEZORGSERVICE VOOR ACTIES ZIE ONZE FOLDER!

Pastoor van Winkelstraat 35 5374 BG Schaijk (0486) 46 47 27 eetcafé ‘t Pumpke LUNCH•BORREL•DINER

Volg @tpumpke en blijf altijd ! op de hoogte

Al ingecheck t bij eetcafetpump ke?

Zomermenu 2013

er week 7-dagen p naf geopend va r 11.00 uu

Lunch • Borrel • Diner

Tomatensoep *** Bourgondische Rib of Pangaspies Pa *** Dame Blanche

€ 15,75

Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM Nistelrode • 0412 61 29 56 info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

Hiep hiep hoera! t De Oude Maas bestaa 15 jaar!

el op? Is uw salaris ooke zo sn voor NOP nu me 2 t he s Daarom bij on

5,-

3 gangenmenu* € 1 ,Kindermenu* € 10 2e menu gratis

dec3ember 2013 31201 totjuli zondag 14 Geldig van dinsdag t/m oek onze website. bez u, men ele geh *Voor het geopend. ties óók op maandag Tijdens de schoolvakan Knip deze bon uit en Ossestraat 11 Macharen

neem hem mee.

Theater voor jong en oud in natuurtheater De Kersouwe HEESWIJK-DINTHER - In de zomervakantie is er elke woensdagmiddag een leuke theatervoorstelling voor jong en oud in Natuurtheater De Kersouwe. Op woensdag 10 juli kun kan men als eerste van De kleine Prins genieten en op 4 augustus sluit Arthur - De Musical de zomerse voorstellingen af. Aanvang is telkens om 15 uur, de entree bedraagt vier euro. De Kleine Prins woont op een kleine planeet met een roos en drie vulkaantjes, waarvan er twee werken en de derde niet. Nou ja, je weet maar nooit... De Kleine Prins is de hele dag bezig met het verzorgen van zijn planeet. Op een dag verlaat hij zijn planeet om te zien hoe de rest van het heelal eruit ziet. Op zijn avontuurlijke reis naar andere planeten komt hij een aantal bijzondere volwassenen tegen en beleeft hij mooie avonturen.

Fratelli Fiasco

Op woensdag 17 juli is de voorstelling Fratelli Fiasco - De Dwerg te zien. Een levendig clownsspektakel met komisch illusionisme, hilarische evenwichtstoeren en hartverwarmende muziek, waarin voor het publiek de tweede hoofdrol is weggelegd en improvisatie troef is.

Roodkapje

Een week later, op woensdag 24 juli, bezoekt Roodkapje de Kersouwe. De voorstelling wordt verzorgd door toneelvereniging Mariahout. Gewoon Roodkapje? Nee... Roodkapje zoals het echt gebeurd is en niet zoals men denkt dat het gebeurd is. Iedereen kent het verhaal van Roodkapje. Roodkapje krijgt een mandje van haar moeder dat ze naar oma moet brengen, onderweg komt ze de wolf tegen en de rest kun je wel raden. Maar weet je ook dat er twee kabouters waren? En een bange agent? En drie lelijke zussen die staan te springen om een man? En dat er niet één wolf was, maar een hele groep? Nee? Dan ken je vast het echte verhaal niet...

Robin Hood

Theatergroep Frits speelt Robin Hood, in een heel nieuw jasje. Het bos is de enige plek waar Robin zich thuis voelt. Tot op het moment dat alles verandert. Robin moet kiezen. Rent hij weg? Of kan hij misschien nu een held zijn? Een echte Held. Het belooft een spannende, muzikale voorstelling te worden op 31 juli. Theatergroep Frits maakt voorstellingen die de fantasie van de kinderen prikkelt. Tekst en spel spreken tot de verbeelding; met veel humor worden verhalen verteld die verteld moeten worden.

w.deoudemaas.nl

• Tel: 0412-647890 • ww

De Beste in vers! Elke zondag geopend!

EMTÉ Schaijk, Schutboomstraat 3 ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur vrijdag 8.00 - 21.00 uur zaterdag 8.00 - 18.00 uur zondag 14.00 - 18.00 uur EMTÉ Ravenstein, Keurvorstenplein 12 ma. t/m do. 8.30 - 20.00 uur vrijdag 8.30 - 21.00 uur zaterdag 8.00 - 18.00 uur zondag 14.00 - 18.00 uur

GESLOTEN VAN 16 JULI - 10 AUGUSTUS

ANJA Kleding

- maken - herstellen - reparatie

www.anjakleding.nl Schansweg 1 Schaijk Tel. 0486-851785 Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur zaterdag van 10 tot 12 uur

Fratelli Fiasco - De Dwerg.

Arthur de Musical

Duik samen met Arthur in het spannendste en meest swingende musicalavontuur van het komende theaterseizoen. Iedereen kent het verhaal over koning Arthur en de ridders van de ronde rafel. Deze mythische legende spreekt al vele generaties tot de verbeelding. Thema’s als gelijkheid, moed, vriendschap en liefde worden al jaren dankbaar gebruikt in films, series, boeken, liedjes en voorstellingen. Met deze splinternieuwe musical neemt men in deze voorstelling de hele familie mee terug in de tijd om te genieten van dit eeuwenoude verhaal. Kaarten voor de jeugdvoorstellingen zijn te bestellen in de ticketshop op www.kersouwe.nl, bij VVV HeeswijkDinther en Uitpunt Veghel. Kijk voor meer informatie op www.kersouwe.nl.

Stadswandeling Ravenstein RAVENSTEIN - Heemkundekring Land van Ravenstein verzorgt op zondag 14 juli weer een stadswandeling in Ravenstein. Deskundige gidsen laten de geschiedenis van het oude stadje tot leven komen. Deelnemers kunnen zich tussen 10.30 en 11 uur aanmelden bij het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein in het Raadhuis aan de St. Luciastraat 2. De wandeling start hier om 11 uur. Deelname kost 3,50 euro. Meer informatie: www.heemkunderavenstein.nl of www. toerismeravenstein.nl.


‘Geweldige belevenis’

Jumbo Grave geeft ballonvaarten weg GRAVE - Net als vorig jaar is supermarkt Jumbo weer nadrukkelijk aanwezig op het ballonfestival van 16 en 17 augustus in Grave. Dit evenement is intussen een begrip geworden in Grave en wijde omgeving. Vele honderden bezoekers uit de gehele regio zullen weer getuige zijn van een mooi palet aan kleuren en vormen aan de Graafse horizon. Ook dit jaar werkt Jumbo weer samen met het Ballonfestival. Net als vorig jaar maken alle klanten van Jumbo kans op een ballonvaart voor twee personen. Door een volle spaarkaart in te leveren maak je kans op een ballonvaart voor twee personen ter waarde van ruim 350 euro. “Het is een geweldige belevenis om hieraan te kunnen deelnemen”, vertelt Peter van Kuppeveld van Jumbo Grave. “Wij hebben ook dit jaar een actie waarbij tientallen klanten kans maken om deel te nemen aan een van de ballonvaarten. Hoe mooi kan het zijn om in absolute stilte over de mooie omgeving van Grave te varen.”

Voor een spetterend dagje uit! Kom met z’n allen genieten van de Berenbaden, spectaculaire glijbanen, golven en veel speelmateriaal.

Euterpelaan 1 Oss - 0412 647575 www.golfbad.nl

Het is voor iedereen mogelijk om een van Klanten van Jumbo maken kans op een ballonvaart. de ballonvaarten te winnen. “Door inlevering van een volle spaarkaart maakt men al kans op deze van Jumbo zijn graag bereid om te helpen bij onduidelijkmooie prijs. Een volle spaarkaart telt slechts acht stemheden. pels, waarbij mensen er twee extra krijgen wanneer ze Wie bij de tientallen gelukkige winnaars hoort, krijgt van gebruikmaken van zelfscanning. Daarnaast is het moJumbo een volledig verzorgde ballonvaart. Men wordt ontgelijk om extra stempels te verkrijgen door aankoop van vangen in de VIP-tent en krijgt daar een buffet aangeboden. speciale actie producten. Wie geen actieproducten nodig Daarna gaat men met de piloot naar de ballon waar men heeft, krijgt ook bij iedere twintig euro aan besteding een mag meehelpen met de voorbereidingen voor de ballonstempel. Zo is het mogelijk om al na één of twee bezoevaart. Peter van Kuppeveld: “Het wordt een onvergetelijke ken aan de Jumbo de spaarkaart vol te stempelen.” In de avond die onder de bezielende leiding staat van de Graafse winkel zijn de spelregels aanwezig en de medewerkers piloot Pachal Noor.”

Vanaf nu ook

ELKE ZONDAG OPEN van 14 tot 18 uur

Gewoon bij Albert Heijn Burg. Hoefnagelstraat 14 - Schaijk - T: 0486 - 464046

Imkerij en bijenteeltmuseum

Landelijke imkerijdagen bij Ecopoll in Geffen Vanaf 15 juli tot en met 11 augustus

GEFFEN - Op 13 en 14 juli (van 11 tot 16 uur) doet Imkerij Ecopoll weer mee aan de landelijke open imkerij dagen. Dit jaar vanuit het nieuwe pand dat op 3 juni is geopend aan de Leiweg in Geffen. Het pand, gebouwd in de vorm van bijenraat, biedt onderdak aan de moderne imkerij Ecopoll en daarnaast ook aan een stuk historie op het gebied van bijenteelt. In het pand is een bijzondere collectie op het gebied van de imkerij en bijenteelt bij elkaar gebracht uit drie oude collecties van musea die eerder in Nederland gestopt zijn. Zo zijn er veel oude handgereedschappen te zien om bijvoorbeeld korven te vlechten. Daarnaast zijn er ook grotere zaken zoals was- en honingpersen, korven, kasten en een rijke verzameling aan materialen van Apimondia die elk jaar in een ander werelddeel wordt georganiseerd. De verzameling die hier bijeen is gebracht en weer voor publiek toegankelijk is, kent veel bijzondere attributen; naast korven in veel verschillende maten en soorten die niet meer gemaakt worden en waar soms nog maar een enkel exemplaar van bestaat staan hier tentoongesteld, naast korven en kasten uit verschillende werelddelen/landen zoals Portugal, Duitsland, Jemen en Ethiopië. De honingslingers en -persen zijn in vele variaties aanwezig, waarvan de oudste (Roggelse) boompers dateert van 1781. Handgereedschap, soms nog gemaakt van botten, om korven te maken. Een deel van het pand is vrijgehouden voor een moderne slingerruimte waar honing gewonnen en verwerkt wordt. De ruimte is geheel achter glas te bekijken tijdens demonstraties, zonder het risico dat er bijen bij de bezoekers kunnen komen. Hier wordt naast het slingeren van honing ook potjes met honing gevuld, geëtiketteerd en voorzien van productiecode en houdbaarheidsdatum. In deze ruimte wordt ook was teruggewonnen uit oude ramen. Daarvan wordt kunstraat gemaakt voor de bijenvolken en wat

OOK OP WOENSDAG OPEN Elke dag open van 10 tot 22 uur Schutsboomstraat 2 5374 CC Schaijk Tel. 0486-461438

www.hullie.nl over is wordt verwerkt tot verschillende soorten kaarsen. Uiteraard ontbreken ook de bijen niet. Binnen staat een kast met daarin een bijenvolk wat veilig van dichtbij bekeken kan worden. De bijen kunnen alleen via een plexiglastunneltje door een gat in de muur naar buiten. Je kunt er zien hoe bijen samenwerken bij het bouwen van de raten, er honing en stuifmeel in opslaan en soms zelfs de koningin die van de ene raat naar de andere overstapt om daar eitjes te leggen voor de volgende generatie bijen. Buiten moet de tuin nog grotendeels aangelegd worden om deze insecten en bijenvriendelijk in te richten. Bloemen staan er natuurlijk al, net zoals een paar bijenkasten. Deze bijenkasten worden gebruikt om te laten zien hoe een bijenvolk in een kast eruit ziet. Achter glas kan men veilig meekijken. Het centrum is op afspraak te bezoeken of op vrijdag, zaterdag en zondag van 11 tot 16 uur. Meer info: www.ecopoll.nl.

Wooijstraat 4a 5373 LB Herpen 088 779 30 40 www.bloesemtheehuis.nl bloesem@pluryn.nl

horeca high tea groot terras kinderboerderij winkel

Heerlijk Dagje uit !

Kinderfeestje Hullie combineert spelen met lekker eten

Hullie avonturengolf

Hullie Speelboerderij Canadasweg 3-A Uden (0413) 257534

Pastoor van Winkelstraat 34a (ingang om de hoek) 5374 BJ Schaijk, T: 0486 755 000 E: info@thestampingcottage.nl I: www.thestampingcottage.nl Za 13 t/m vrij 19 juli 2013:

6 Adirondack inktdozen halen = 5 betalen! Past. van Winkelstraat 34A Schaijk (ingang om de hoek) 0486 755000 www.thestampingcottage.nl - info@thestampingcottage.nl


Rogstraat 26 5373 AV Herpen www.trienherpen.nl info@trienherpen.nl

www.arenalokaal.nl vrijdag 12 juli 2013

Grillavonden Bij TRien in HeRpen

Heerlijke spiezen van de BBQ, mals vlees verse vis - zomerse salade’s - dikke frieten - brood dipjes - en veel gezelligheid! U bent welkom op de donderdagen 4, 11, 18 en 25 juli en 1 en 8 augustus vanaf 18 uur (er wordt gebakken tussen 18 en 21 uur). Onbeperkt genieten € 24,50 p.p. excl. drank Reserveren gewenst: bel 0486-414141

Restaurant

Op de Poort Vanaf 11.00 open, op maandag gesloten Gelieve telefonisch te reserveren Torenstraat 28 5366 BK Megen tel. 0412-462275 www.restaurantopdepoort.nl

ZORGELOOS BBQ-FEEST REGELEN

5% ve

ad

g in rt ko er er azom e m ren als ecod zovul a in rtenti

BBQ DRANKEN PARTYVERH UUR

Zomeractiviteiten Bloesem Theehuis HERPEN - Bloesem Theehuis in Herpen is een maatschappelijke onderneming waar mensen met een beperking werken en leren. Het is landelijk gelegen en beschikt naast de sfeervolle theeschenkerij over een prachtig terras dat grenst aan de zandbak en de weilanden met boerderijdieren. Bezoekers kunnen langskomen voor de thee uit de eigen Bloesem-collectie, huisgemaakt gebak, een uitgebreide lunch en verrassende arrangementen. Speciaal voor de zomer is een uitgebreid zomerprogramma samengesteld met activiteiten voor het hele gezin. Een van de mogelijkheden bij Bloesem is een high tea op het mooie terras. Bloesem dekt de tafel en zorgt voor lekkere huisgemaakte hapjes zoals scones met clotted cream en jam, belegde minibroodjes, quiche, vijgenbrood, vers fruit en luxe chocolade. Voor de kinderen wordt een feestelijke etagère gemaakt met snoepjes, een hartig belegd broodje, minimuffin en vers fruit. Reserveren voor een high tea kan van dinsdag tot en met zondag. Naast een high tea organiseert Bloesem ook allerlei leuke familieactiviteiten. Kom met het gezin bij Bloesem Theehuis ervaren hoe het is om een handicap te hebben door verschillende opdrachten uit te voeren. Je legt een parcours af in een rolstoel, kijkt door een speciale bril en probeert een doolhof te tekenen in een spiegelkast. Je krijgt de opdrachten mee en gaat met het gezin alle opdrachten doen. Daarna kun je op het terras genieten van een drankje en kinderen mogen een cadeautje grabbelen in de grabbelton. Deze activiteit is geschikt vanaf 3 jaar en duurt ongeveer een uur. Reserveren kan voor dinsdag of donderdag tussen 11 en 15 uur. Op woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur kun je bij Bloe-

BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.NL

sem Theehuis komen knutselen. Samen met je ouders ga je een speurtocht volgen langs de weilanden met dieren. Je neemt een mandje met brood mee om de dieren iets te eten te geven. Na de speurtocht mag je koekjes bakken en versieren. Je neemt ze in een door jou mooi versierd doosje mee naar huis. Voor alle zomeractiviteiten is het gewenst om te reserveren. Dat kan via het contactformulier op www.bloesem theehuis.nl of via 088-7793040.

Historische Wheels zondag in Grave GRAVE - Zondag 14 juli vormt het Graafs KazemattenMuseum het verzamelpunt voor tientallen historische militaire voertuigen van de vereniging Wheels. Om 10 uur verzamelen de leden op de parkeerplaats bij het gemaal Van Sasse. Wheels is een vereniging van enthousiaste liefhebbers van oude legervoertuigen en toebehoren uit de periode 1940-1975. De collectie voertuigen omvat behalve Jeeps ook vrachtwagens, motoren en andere voertuigen uit deze periode. Rond 11 uur vertrekken de voertuigen voor een rondrit. Tijdens het verzamelen van de voertuigen en direct aansluitend is het Graafs KazemattenMuseum extra open, daarna weer volgens de reguliere openingstijden van 14 tot 17 uur. Belangstellenden kunnen hun eigen, niet-historische voertuig op de Koninginnedijk parkeren en dan twee minuten wandelen over het fietspad naar het KazemattenMuseum.

Voor een zomer lang plezier! Bosschebaan 23 HEESCH 0412-407030 www.lifeandgarden.com

Tijdens de bouwvakvakantie

van 15 juli tot en met 3 augustus zijn wij

dagelijkS open van 8.30 tot 12.30 uur

‘t Schilderke Verf

voor

&

Behang

Sint Hubertusstraat 1a - Herpen - 0486-411985

Het Graafs KazemattenMuseum is gevestigd in de twee kazematten die de brug over de Maas moesten bewaken. De omgeving van het museum is sinds de oorlog maar weinig veranderd. De belangrijkste elementen in het landschap die op 17 september 1944 tijdens de bevrijding van de brug door John S. Thompson en zijn mannen werden aangetroffen zijn er nog allemaal: de brug over de Maas en de sluis, het gemaal Van Sasse, de aanwezige infrastructuur en de uitmonding van de Raam. Het feit dat deze omgeving nog zo ‘historisch intact’ is maakt het voor liefhebbers van verhalen over de tweede wereldoorlog een waardevolle locatie. Op zondag 15 september herhaalt een deel van de historie zich: 24 parachutisten van de Round Canopy Parachuting Team springen deze dag uit een Dakota. Leden van de Round Canopy Parachuting Team komen van over de hele wereld naar Europa om sprongen te maken op droppingplaatsen uit de tweede wereldoorlog. Voor Grave is de belangstelling dermate groot om te springen dat er mogelijk zelfs een tweede vliegtuig met nog eens 24 parachutisten wordt ingezet. De parachutisten gebruiken ronde parachutes, zoals ook gebruikt in de tweede wereldoorlog. Het Graafs KazemattenMuseum biedt de unieke mogelijkheid om met deze Dakota, wereldwijd bekend als raBant otors rave één van de best gerestaureerde exemplaren, mee te vliegen. De Dakota stijgt op in Brabant of net over de grens in België met 24 parachutisten en 4 passagiers. Nadat de parachutisten zijn gedropt in Grave en er nog een extra ronde over de droppingslocatie is gemaakt, vliegt de Dakota met de vier passagiers in het vliegtuig weer terug. Voor drie euro per lot kan worden meegedongen naar een plek in de Dakota. Een bijzondere ervaring om mee te vliegen met 24 parachutisten en Grave te naderen in een zelfde vliegtuig als onze bevrijders 69 jaar geleden. Loten zijn verkrijgbaar in het KazemattenMuseum en Bosschebaan 9, Grave BosscheBaan 9, Grave het Graafs Museum. Meer info: www.graafsmuseum.nl.

B

0486- -47 4736 3650 50 0486

M

www.brabantmotors.nl

www.BraBantmotors .nl

G


Fotoreportage Moeschakamp

Schaijkse superhelden beleven prachtweek SCHAIJK - Zonnig, droog en lekker warm. Beter weer kan een kindervakantieweek zich niet wensen. Moeschakamp viel wat dat betreft dit jaar met de neus in de boter. Van maandag 8 tot en met vrijdag 12 juli vermaakten honderden Schaijkse kinderen en vrijwilligers zich met allerlei leuke activiteiten. Weekblad Arena nam woensdagochtend een kijkje tijdens de bosspelen.

H

et thema is superhelden. De maskers, capes en andere attributen zijn niet van de lucht. Veel spellen hebben een superheldentintje. Vlieg zover mogelijk, probeer stokken op te vangen of tokkel over het water. Toch blijven de activiteiten waar je nat kunt worden het leukst, getuige het plezier van de kids en de leiding. Kijk voor meer foto’s op www.arenalokaal.nl.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 12 juli 2013

9


kerkberichten Parochie St. Lucia Ravenstein Zaterdag 13 juli Geen diensten Zondag 14 juli Deursen - 9.30 uur Eucharistieviering - VZ Intenties: Cor van der Ven, dochter Nellie en schoonzoon Henk Zondag 14 juli Ravenstein - 11 uur Eucharistieviering - VZ Intenties: Marietje van Rooy - Brands; Overleden familie Maassen - Vermeulen; O.O. van Breda Keijzers en zoon Henk

Zaterdag 20 juli Demen - 19 uur Eucharistieviering - VZ Intenties: Margriet, Wim van de Camp, zoon Henk; Ouders van de Camp Schonenberg Zondag 21 juli Huisseling - 9.30 uur Eucharistieviering - VZ Zondag 21 juli Ravenstein - 11 uur Eucharistieviering - VZ Intenties: Henri en Truus Elemans - Snoek; Tonnie v.d. Poel; Theodorus Schonenberg; Jan en Pieta de Bruijn en O. fam.; Jeanne Desitter - Broeren; Aaron van der Ven

H. Jacobus de Meerdere Zeeland Vaste kerkdiensten zondag 9.30 uur en dinsdag om 19 met voorafgaand (vanaf 18.30 uur) rozenkransgebed.

Zondag 14 juli 15de zondag door het jaar Zeeland - 9.30 uur H. Mis met Ouderenkoor Nooit Gedacht Intenties: Nol en Sien Pluk - van der Ven, zoon Jan en kleinzoon Johan; Toos Santegoeds - de Kroon; Frans en Gon van den Heuvel - Verstraten; Nellie van Tiel - Jacobs en tot zekere intentie Dinsdag 16 juli Zeeland - 18.30 uur Rozenkransgebed

Zondag 21 juli 16de zondag door het jaar Zeeland - 9.30 uur H. Mis Intenties: Harrie en Martha van Dongen - van der Ven (Jrgt.); Antoon van Hout en echtgenote Miet van Hout - Zegers; Joop Houterman; Martien v.d. Broek en O. fam. v.d. Broek; O. fam v.d. Berg en O. fam. van Eenbergen; O.O. van Uden, Van Gaal en v.d. Elzen en O. fam. Misintenties die voor dinsdagavond ingeleverd zijn komen in weekblad Arena. De bijdrage voor misintenties is 10 euro. Hierbij zijn extra namen inbegrepen.

Dinsdag 16 juli Zeeland - 19 uur H. Mis voor het welzijn van de Parochie

Annakapel Koolwijk Zaterdag 13 juli Koolwijk - 17.45 uur H. Mis Intenties: Voor de vereniging Vrienden van St. Anna Zaterdag 20 juli Koolwijk - 17.45 uur H. Mis Intenties: O.O. Megens Jans (verj. moeder)

H. Antonius Abt Schaijk Reek De parochiekerk in Schaijk is in juli, augustus en september elke woensdag van 14 tot 16 uur open voor publiek Vaste kerkdiensten Schaijk: ma. 18.30 uur, di. 18 uur (aanbidding) en 18.30 uur (eucharistieviering), wo. 9 uur, do. 18 uur (aanbidding) en 18.30 uur (eucharistieviering), vrij. 9 uur en 18 uur (vespers), za. 17.30 uur en zo. 10 uur Vaste kerkdiensten Reek: za. 19 uur

Vrijdag 12 juli Schaijk - 18 uur Vespers - Avondgebed Zaterdag 13 juli Schaijk - 17.30 uur Eucharistieviering Misintenties: Wim en Gondje van den Berg Spanjers; Ouders van den Berg - Groenen; Wim van de Ven Zaterdag 13 juli Reek - 19 uur Eucharistieviering St. Donatus met het Smitskoor Intenties: Herman, Kea en Drieka de Louw; O. fam. Van Druten - Verstegen Zondag 14 juli Reek - 11.30 uur Eucharistieviering met het Donatuskoor Misintenties: Christ van Casteren; Ludovicus Jurgens en Gerarda Voet en Antonia Stoffelen, de echtgenotes; Wilhelmus en Marie Toonen en zonen Leo en Willy; Johannus van Boxtel en Maria de Haan de echtgenote; Piet en Mien Gerrits - School en kleinkind Astrid; Fam. Selten - van Berkel

Zondag 14 juli Reek - 15 uur Lof met het Donatuskoor Zondag 14 juli Schaijk - 10 uur Eucharistieviering met het Dameskoor Misintenties: Voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van parochie en parochianen Maandag 15 juli Schaijk - 18.30 uur Eucharistieviering voor de toekomst van de parochie Schaijk-Reek Dinsdag 16 juli Schaijk - 18 uur Aanbidding Dinsdag 16 juli Schaijk - 18.30 uur Eucharistieviering voor de minder bedeelden Woensdag 17 juli Schaijk 9 uur Eucharistieviering voor de gezinnen Donderdag 18 juli Schaijk - 18 uur Aanbidding Donderdag 18 juli Schaijk - 18.30 uur Eucharistieviering voor de zieken Vrijdag 19 juli Schaijk - 9 uur Eucharistievieringvoor de wereldvrede Vrijdag 19 juli Schaijk - 18 uur Vespers - Avondgebed

Parochie St. Sebastianus Herpen Op 6 juli is gedoopt: Juup, zoon van Leo Hopman en Claudia Siebers Zaterdag 13 juli Herpen - 19 uur Intenties: Henk van den Brand (verj.); Overleden ouders Piet en Pieta van Rooij - Biermans; Tonnie de Groot; Wim Albers (jrgt.); Beb (verj.) en Dien Suppers - van de Veerdonk; Tinie van den Berg (jrgt.) Zondag 14 juli Herpen - 10 uur Intenties: Ton en Anna Wolters - Föllings, Piet de zoon en Mientje de echtge-

note en Betsie en Annemarie de schoondochters; Antoon en Leentje (verj.) Ploegmakers - van Vugt; Wout (jrgt.) van Rossum en Pieter de zoon; Jan Goets (trouwdag) en O. schoonouders Zaterdag 20 juli Herpen - 19 uur Intenties: Dorus en Ton de Kleijn - Dappers en Henri de zoon; Pastoor Piet Kok en overleden familie Zondag 21 juli Herpen - 10 uur Intenties: Pastoor Piet Kok en overleden familie

St. Victor Neerloon St. Antonius Abt Overlangel “Voor een uitvaart

met karakter”

Past. van Winkelstraat 42b - 5374 BK Schaijk - T. 0486 414519 info@uitvaartzorgvantilburg.nl - www.uitvaartzorgvantilburg.nl

10

Zondag 14 juli Overlangel - 10.30 uur 15e zondag door het jaar Volkszang Eucharistieviering Misintenties: Grad en Nelia van der Loop Klompmakers

Zaterdag 20 juli Neerloon - 19 uur 16e zondag door het jaar Volkszang Eucharistieviering Misintenties: Joseph Arts

www.arenalokaal.nl – vrijdag 12 juli 2013

Feest met twee vieringen en twee koren

Reek eert komend weekend ‘donderheilige’ Donatus REEK - De gemeente Landerd kent van oudsher naast de bedevaart naar Zeeland (Heilige Cornelius) de bedevaart naar Reek, namelijk die van Donatus, ‘donderheilige’, oftewel beschermer tegen onweer, hagel en andere natuurrampen. Sinds 234(!) jaar wordt deze heilige vereerd in Reek en nergens in Nederland is deze traditie nog zo levend als in Reek in het tweede weekend van juli. De parochie H. Antonius Abt Schaijk-Reek wil ook dit jaar het feest vieren: vanuit de traditie maar ook vanuit de gedachte dat het nog altijd goed is om de voorspraak van heiligen in te roepen bij bepaalde omstandigheden, zoals in dit geval, natuurrampen.

Dit jaar zijn er twee eucharistievieringen in het teken van het feest ter ere van de H. Donatus: zaterdagavond 13 juli om 19 uur en zondagochtend 14 juli om 11.30 uur. Na beide vieringen is er gelegenheid tot bijpraten en het drinken van een kopje koffie of thee in de parochiezaal van de H. Antonius Abt. Bovendien is er dan ook uitgebreid gelegenheid tot het bezichtigen van een tentoonstelling over Donatus en diens verering in Reek sinds 1779. Op zondagmiddag om 15 uur is er traditiegetrouw een Plechtig Lof. Koorzang Bijzonder aan deze drie vieringen is dat ze alle opgeluisterd worden door koorzang. Op zaterdagavond brengt het befaamde Smitskoor de ‘missa sexta’ van de 19e eeuwse Reekse pastoor Smits ten gehore. Op zondagochtend luistert het Reekse Donatuskoor de viering op. Dit koor heeft sinds enige tijd een nieuwe dirigent, Harry Hermkens. Het koor brengt Nederlandstalige liederen ten gehore, waaronder het bekende St. Donatuslied. Ook tijdens het Plechtig Lof geeft het Donatuskoor acte de présence. Het Lof is een combinatie van (stille) aanbidding van het Allerheiligste, gebed en zang ter gelegenheid van de verering van Donatus. Op zaterdagavond is de kerk open vanaf 18.30 uur tot ongeveer 20.45 uur, op zondag is de kerk geopend tussen 11 en 16.30 uur. De bedevaartgangers kunnen dan een bidprentje meenemen en/of een kaarsje opsteken of een aandenken kopen voor thuis. De Zesde Mis Op 13 juli brengt het Smitskoor de ‘Zesde Mis’ ten gehore. Het koor ontleent zijn naam aan de 19e eeuwse pastoor Smits. Hij schreef exclusief voor Reek in 1849 een Eerste serie van zes Missen, in 1850 een tweede serie van zes Missen en tenslotte zestig lofzangen. Op een enkele uitzondering na zijn alle werken voor een driestemmig mannenkoor. Tijdens de Donatusviering laat het koor voor het eerst de zesde mis horen, de Missa Sexta. De missa sexta, als laatste mis uit een serie van zes, heeft een melodieus en zangerig karakter en is, op een paar jubelende gedeelten na, vrij ingetogen. Wel heeft deze mis een aantal in het oog springende harmonische wisselingen, bijvoorbeeld in de Gloria. Ook in deze mis is de tekst van het Credo niet volledig gebruikt en stopt deze bij de passage van Christus’ Hemelvaart. Na het lichtvoetig begin van de Sanctus volgt de Benedictus weer met een mooi duet, waarna er een aantal verrassende echo effecten volgen in het Hosanna in excelsis. Tot slot een gedragen Agnus Dei en bij het Dona Nobis Pacem rondt pastoor Smits (1797-1856) mooi af met slingerende melodielijnen. Het Smitskoor staat onder leiding van dirigent Geert Verhallen uit Mill en organist Anton Ariëns uit Berghem.


Fotoverslag Jongerenvakantieweek Schaijk

Inspannende activiteiten en veel te weinig slaap SCHAIJK - Vijfentwintig kinderen van 12 tot 16 jaar oud vermaakten zich van maandag 8 tot en met donderdag 11 juli tijdens de Jongerenvakantieweek Schaijk. De achtste editie van de kampweek vond plaats bij scoutinggebouw De Sprankel. De vier dagen stonden bol van inspannende activiteiten en vooral ook weinig slaap. Arena nam een kijkje tijdens de sportdag op maandagavond. Op het programma stond dit jaar onder meer een bomenparcours in Duitsland, voorafgegaan door een dorpsspel. Verder gingen de tieners kanoën in Appeltern en speelden zij levend Cluedo in Megen. De route hier naartoe was een fotospeurtocht per fiets. Donderdagochtend werden vier vermoeiende dagen afgesloten met een zeskamp op het eigen terrein.

UIT IN WIJCHEN...

Uit in Wijchen... vernieuwde kaart!

Het Verlangen Kasteellaan 41a, tel. 024 - 6417384 www.verlangenwijchen.nl Kasteellaan 41a

Telefoon: 024-6417384

www.arenalokaal.nl – vrijdag 12 juli 2013

Wijchen

www.verlangenwijchen.nl 11


G N I T R O K 25%op verf en en

ver

Berghemseweg 153a, 5348 CC Oss, Tel.: 0412 - 62 73 93, www.ernisverfenwand.nl

d e h d g i d o n fbe

13 juli g a d r e t a z

Berghemseweg 153a 5348 CC Oss Tel.: 0412 - 62 73 93 www.ernisverfenwand.nl

Actie geldig op verf van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Flexa en Histor. Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

bouwvak periode zijn wij gewoon geopend

Tijdens de

Weekblad Arenalokaal editie Landerd, Ravenstein en Herpen week 28 2013  
Weekblad Arenalokaal editie Landerd, Ravenstein en Herpen week 28 2013  

Weekblad Arenalokaal editie Landerd, Ravenstein en Herpen week 28 2013

Advertisement