Page 1

3 ‘Kleinschalig,

zelfsturend en flexibel’

6 Veelzijdig

Catharinahof

9 Expositie bijzondere mensen in Velp

13 Peter en Stan

prinsen Pieperknallers

15 ‘Rikke Woarst’

maakt Balklied

grave, escharen, gassel en velp

Lekker eten en drinken uit de streek!

Iedere zaterdag van november en december

WINTER BBQ voor 19,95 p.p. zie www.kriekeput.nl / graag vooraf reserveren

Schaijkseweg 3a - Herpen - 0486-415100 www.kriekeput.nl - kriekeput@herperduin.nl

‘Wij praten over een termijn van twee jaar’

Graveon wil snelle herindeling Land van Cuijk GRAVE - Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Graafse ondernemersvereniging Graveon zijn spijkers met koppen geslagen. Op basis van de beleidsnota ‘Ondernemend Grave in de Regio’, geschreven door Kees-Willem van Gorkum, stelden de leden vast dat Grave gebaat is bij een snelle herindeling.

Door Freddy Klooté

V

oorzitter van Graveon Jacqueline Le Grand is er heel duidelijk over: “Door alleen het samengaan van de ambtenaren, en het ontbreken van ieder plan voor een vervolg voor herindeling, lopen de gemeenten een risico. Als je begint met de ambtenarenorganisatie, start je dus met de uitvoering van het samengaan. Dat is een beetje de wereld op zijn kop. Je moet beginnen met strategie en beleidsontwikkeling. Maar goed, het is nu eenmaal zo. We moeten nu snel doorpakken. Wat ons betreft ook samen met Boxmeer en Sint Anthonis. We doen met klem een beroep op alle gemeenten om ook de andere twee pijlers, strategie en beleidsontwikkeling, vlug te realiseren.” Le Grand doet er niet geheimzinnig over: “Wij praten over een termijn van twee jaar.” De ondernemersvereniging, lang geleden opgericht door Jacques Leurs en Paul Bakers, kreeg in

2009 Jacqueline Le Grand als nieuwe voorzitter. De organisatie- en bestuurskundige had haar sporen al verdiend op het ministerie van Volksgezondheid. Ze was Kroonlid van de Raad van de Volksgezondheid en diende de ministers Borst en Klink. De structuur voor een ondernemersvereniging had ze snel klaar: “Graveon was oorspronkelijk een detaillistenvereniging. We hebben nu drie soorten ondernemers verzameld. De industriële ondernemers, de dienstverleners en de detaillisten. Het is een vereniging voor alle ondernemers in de gemeente Grave. Vanaf 2011 is Graveon de schakel tussen de ondernemers en de gemeente.” Over de samenwerking met de gemeente is Jacqueline Le Grand zeer te spreken: “We maken deel uit van het Economisch Platform Grave (EPG). Samen met de wethouders van Grave, ZLTO en de Industriële Kring Land van Cuijk maken we beleid, verkennen we strategieën en kijken we naar financiële mogelijkheden voor activi-

teiten. We zijn enorm tevreden over de samenwerking in het EPG. Daar wordt in mogelijkheden gedacht. We versterken elkaar. We kunnen daar ook alles wat binnen onze vereniging leeft inbrengen. De uiteindelijke vaststelling van onze voorstellen ligt bij de gemeenteraad. Najaar 2012 richtte Graveon de Stichting Centrummanagement op en in januari 2013 is Nico Schouten als Centrummanager benoemd. Die heeft als opdracht ervoor te zorgen dat er een integraal pr- en marketinginstrument komt voor het centrum van Grave. De samenwerking tussen Graveon en de Centrummanager is uitstekend. Ric Broens, bestuurslid Graveon, namens de industriële ondernemers: “Door de economische crisis hebben ondernemers elkaar nodig. Krachten moeten gebundeld worden. Daarom wordt Graveon een MKBvereniging. Midden- en kleinbedrijf. Het is natuurlijk de bedoeling dat we dit in de nabije toekomst moeten uitbreiden met de andere ondernemersverenigingen in het Land van Cuijk. Uiteindelijk zal dit moeten uitmonden in een gezamenlijk MKB-Platform Land van Cuijk.” Broens, directeur van Advitronics

Telecom BV, heeft zijn bedrijf ondergebracht in een schitterend pand op het industrieterrein ‘de Bons’: “Er valt aan de industrieterreinen in Grave nog veel te upgraden. Graveon voert samen met ondernemers, de gemeente Grave en Lier Consultancy een kwaliteitverbeterplan uit voor de bedrijventerreinen in Grave. Ook ik onderstreep het belang van het samenwerken in het EPG. De lijnen zijn directer en lopen sneller. Meer samenwerking in het Land van Cuijk kan dat nog aanzienlijk verbeteren.” Jacqueline Le Grand brengt ook de regionale samenwerking op het terrein van toerisme en recreatie ter sprake. Een nieuw platform: “We zijn daar meteen ingestapt. We beseffen dat we op die manier de belangen van de vele ondernemers in deze sector beter kunnen behartigen. De titel van de samenwerking spreekt voor zich. ‘Heerlijkheden in het Land van Cuijk’. Het is een mooi model om het hele gebied te promoten. De kracht zit in de mensen in dit gebied. Vriendelijkheid is een sterke eigenschap. Daarom wordt het gastheer/gastvrouwschap het uitgangspunt. Met in Grave de klemtoon op het historisch karakter. Het systeem

iedere zondag

OPEN van 13.00 tot 18.00 uur

Albert Heijn van der Burgt Hoofschestraat 2-8, Grave

Ook op zondag de verste producten Wij zijn iedere zondag open!

12:00 tot 18:00 uur

van het VVV is verlaten. Er komt een kleinschalige opleiding in deeltijd aan het ROC om de vrijwilligers om te scholen naar gastvrouwen en gastheren, die al het moois van Grave kunnen vertellen aan de vele bezoekers. Het zal nog wel een kunst worden om de oude vrijwilligers hierin mee te krijgen.” Le Grand vindt het jammer dat Graveon geen stem had in het opstarten van het traject van samenvoeging.

www.arenalokaal.nl – jaargang 19 – week 49 – vrijdag 6 december 2013

“We zijn niet bij het hoofdbesluit betrokken.” Naar aanleiding van vragen van Arena over de besluiten van de ALV van Graveon, is er een persbericht verspreid. ‘Het is geen vraag meer of gemeentelijke herindeling gewenst is, dit besluit is door de gemeenteraden in het Land van Cuijk genomen’ staat er vermeld. Een misser. Zo’n besluit zal nog heel wat voeten in de aarde hebben. Of was de wens de vader van de gedachte?


P

Gratis parkeren! facebook.com/jumbosupermarkten

fede58c0-d358-4550-96f9-142b361112a0.indd 1

Grave: Essinklaan 72

2-12-2013 10:47:52


Als je huishoudelijke hulp nodig hebt

Kleinschalig, zelfsturend en flexibel

Nieuw en jong elan

ESCHAREN - Voor wie hulp in de huishouding een ‘nogver-weg-onderwerp’ lijkt, is het toch niet onverstandig om eens naar Doris Erdrich en Janet van Gemert te luisteren. Zij zijn de werkvoorbereiders van de Buurtdienst Grave. Hun kantoor is gevestigd in Escharen. Zij zorgen voor hulp in en om het huis. Als dat medisch nodig is. “Iedereen heeft in zijn leven een keer hulp nodig.”

Ben Peters lijsttrekker van CDA Grave GRAVE - Ben Peters is bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 de lijsttrekker van het CDA in Grave. Dat besloot de partij woensdagavond 27 november unaniem tijdens de algemene ledenvergadering. Naast het bekende gezicht van gemeenteraadslid Ben Peters, kenmerkt de top van de CDAkandidatenlijst zich door jonge én nieuwe gezichten.

Door Freddy Klooté

N

adat de Buurtdienst Cuijk in 2011 te groot werd, was het logisch dat er een team in Grave zou komen: “Logisch, ja,” zegt Doris Erdrich, “want de grote doelstelling van Buurtdiensten is dat het kleinschalig blijft. Dus komen we nu, met een team van dertien mensen in en om het huis van cliënten in Grave, Velp, Escharen en Gassel.” Janet: “We zijn zelfsturend, wat wil zeggen dat iedereen in het team zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en de cliënten zelfstandig begeleidt. Alles in overleg. Omdat er steeds dezelfde hulp komt, wordt dat een vertrouwd gezicht voor de cliënt. En ook omgekeerd natuurlijk.”

en hulpverleners. Ook geeft hij of zij een indicatie van het aantal benodigde uren. “En dan kan de cliënt kiezen uit de diverse organisaties, die op dat moment zorg kunnen bieden. Daar horen wij ook bij”, vertelt Janet. “Doris en ik gaan, als men ons kiest, inventariseren en organiseren. We doen ook de intakegesprekken. Met al deze gegevens kijken we welke medewerker bij deze cliënt past. Die match is heel belangrijk, omdat cliënt en hulpverlener veel met elkaar te maken krijgen.” Uiteraard ligt in de sector Buurtdiensten de nadruk op het in orde, dus ook schoon, houden van de woning: “Dat is ongeveer tachtig procent van ons werk. De andere tijd besteden we aan een praatje of boodschappen doen, al dan niet samen met de cliënt. Soms maken we een wandeling, of doen wat administratie. Alles in samenspraak met, of op verzoek van de cliënt.” Doris vertelt dat ze wel eens groente uit de tuin heeft geplukt. Een ander is een troostend oor, na een droevige gebeurtenis. Vertrouwen, betrokkenheid, vriendschap en gezelligheid zijn kernbegrippen.

Buurtdiensten is onderdeel van Buurtzorg Nederland en heeft nu 78 teams, met 750 medewerkers die in en om het huis hulp bieden aan mensen die, om wat voor reden ook, sommige taken niet meer zelf kunnen doen. “Iedereen denkt dan vooral aan oudere mensen, maar als een jonge alleenstaande een been breekt, heeft die ook hulp nodig,” zegt Doris. Wie zich nog niet in de wereld van de hulpverlening verdiept heeft, weet vaak niet wat te Kleinschalig doen. Daarom, in het kort, De omgang met cliënten, zoals hierboven beschreeen handleiding. ven, is alleen mogelijk De weg naar hulp door de kleinschaligheid Bij een hulpvraag moet van het team. Doris: “Ons men contact opnemen met team heeft een klein werkde gemeenteambtenaar gebied. Dus zijn we altijd WMO (Wet Maatschap- in de buurt. Iedere cliënt pelijke Ondersteuning. krijgt een persoonlijke beDie komt bij de aanvrager geleider. Iemand die helpt langs om de situatie te om zelfstandig te kunnen bekijken. Die ambtenaar blijven wonen, en er op let blijft ook de contactper- dat het goed gaat. Wij gaan soon tussen cliënt, familie uit van wat de mensen zelf

colofon

Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. De editie Grave verschijnt in Grave, Escharen, Gassel en Velp

Oplage: 10.000 + 5.500 www.arenalokaal.nl Redactie: Sergio Boutkan: sergio@uitleg.nl of 06 466 25 651 Kopij: Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk 0486 463 112 of redactie@arenalokaal.nl Acquisitie: Rob Smorenberg: 06 506 17 426 of rob@uitleg.nl of Sander Scherer, 06 526 20 778 of sander@uitleg.nl Uitgever: Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk www.uitleg.nl Druk: Drukkerij Vorsselmans Zundert Verspreiding: Excellent, 073-5443030 Weekblad Arena is aangesloten bij: LokaalNieuwsnet en NNP

kort nieuws

Lijsttrekker Ben Peters (59), in het dagelijks leven directeur van Dental Bauer Nederland, is geen onbekende in de Graafse politiek. Sinds 2005 is hij actief binnen het CDA, eerst als bestuurslid en later als commissielid en (plaatsvervangend) gemeenteraadslid. “Het doet goed om het vertrouwen van het bestuur en de leden te krijgen voor de komende vier jaar. Ik ben ook trots dat het CDA Grave nieuwe jonge kandidaten heeft weten te vinden. Ik vind het ontzettend leuk om met dit jeugdig elan de komende campagnetijd in te gaan. De kiezers kunnen rekenen op een fris geluid en ik ben er van overtuigd dat Grave met onze jeugdige CDA-ers de toekomst heeft en de beste kaarten voor een krachtige samenleving waar het voor iedereen goed wonen, werken en leven is”, stelt de CDA-lijsttrekker. Doris Erdrich (links) en Janet van Gemert. nog kunnen, en kijken samen met hen en hun naaste omgeving wat wij kunnen doen.” Als mensen niet meer thuis kunnen blijven wonen, maar naar, in het geval van Grave, Catharinahof verhuizen, kunnen wij onze hulp gewoon blijven voortzetten. Meestal vindt dan een heroverweging van het aantal benodigde uren per week plaats. De kamers daar zijn wel ruim, maar het totaal is kleiner dan het huis waar ze gewoond hebben.” Door de kleinschaligheid is er in overleg met de cliënt veel flexibiliteit mogelijk. Tijden kunnen op wederzijds verzoek wat aangepast worden, en de lijnen zijn heel kort. Als iemand plotseling in het ziekenhuis moet worden opgenomen, weet de organisatie van het kleine team meteen, dat de zorg op die plaats even stil ligt. Want, er komt alleen iemand als de cliënt thuis is.” Janet: “Doris en ik behandelen ook de sollicitaties. Zo weten we, en durven we ook te zeggen, dat we pro-

fessionals in huis hebben. Mensen die op dit gebied kanjers zijn. Over de noodzakelijke ervaring beschikken. Het sociale aspect speelt ook een grote rol. Weten, voelen wat iemand wil. De omgang met de familie. Het heeft allemaal te maken met de persoonlijke sfeer, die we zo belangrijk vinden.”

Jongste kandidaat De jongste kandidaat op de lijst is Jochem Jacobs (23) uit Velp, student Bestuurskunde. Hij staat op nummer drie. Naast zijn studie werkt hij in Grave bij een supermarkt en horecagelegenheid. Jochem Spoorendonk (37) bezet de tweede plek op de kandidatenlijst van de christendemocraten. Hij is werkzaam als adviseur veiligheid van het Brabantse programma Taskforce B5. De plaatsen vier en vijf worden bezet door vrouwelijke kandidaten: Karine Opsteeg-Peters (45), verpleegkundige/ woonbegeleider bij stichting Dichterbij (zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, red.) en Helga Gerrits (50), communicatieadviseur bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en een woningbouwstichting in Nijmegen.

Inloopmiddag Om meer mensen te informeren over de werkzaamheden en mogelijkheden, houdt Buurtzorg een inloopmoment op de locatie aan de Meester Bongaardsweg 2 in Escharen. Op 18 januari tussen 11 en 14 uur kunnen mensen met al hun vragen terecht. Er zal dan tevens iemand van Buurtzorg (de medische hulpafdeling) aanwezig zijn. Meer informatie is te vinden op www.buurtdiensten.nl. Met vragen kan men ook mailen naar info@ buurtdiensten.nl.

Fractievergadering Lokale Partij Grave GRAVE - De Lokale Partij Grave houdt op maandag 9 december om 20 uur haar fractievergadering in het Stadhuis. Tijdens deze vergadering worden onder andere de voorstellen en onderwerpen voor de raadsvergadering van 17 december behandeld.

De volgende agendapunten komen onder andere aan de orde: drank- en horecawetgeving/paracommercie; structuurvisie 2025; verlenging overeenkomsten Visio; brandbeveiligingsverordening Grave 2014; bomenverordening; reclamebelasting in verband met het ondernemersfonds en belastingvoorstel 2014. Voorafgaande aan de fractievergaderingen kunnen belangstellenden de raadsleden van LPG van 19 tot 20 uur spreken over deze onderwerpen of andere zaken. Voor meer informatie: Anja Henisch-Hulsman, 0486-476548 of 06-23367390.

Ben Peters.

PKN kerk Grave heropent de deuren GRAVE - Na jaren van voorbereiding en fondsenwerving vond de afgelopen vier maanden de daadwerkelijke restauratie plaats van de PKN kerk in Grave. De kerk stond helemaal in de steigers, tot aan de klokkentoren toe. Voegen werden uitgebikt, afgebrokkelde stenen vervangen door nieuwe en binnen in de kerk werden de middenbanken verwijderd. Daarvoor in de plaats zijn nu stoelen gekomen, waarmee de kerk tot een multifunctionele ruimte is geworden die op veel verschillende manieren gebruikt kan worden. Er wordt nog steeds elke zondag een kerkdienst gehouden, maar daarnaast kan de kerkzaal of een van andere ruimtes gehuurd worden. Zaterdag 14 december is er, na de officiële opening, voor iedereen uit Grave en omgeving gelegenheid om eens rond te kijken in de kerk. Belangstellenden zijn welkom om tussen 12.30 en 16 uur binnen te lopen in een van oudste en mooiste gebouwen van Grave. Informatie over verhuur van het gebouw is op te vragen via het contactformulier op www.pkn-grave.nl.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 6 december 2013

3


gaat stoppeN eiND StapelkoRTinG

Stapelkorting

December

1e paarmoet weg! aLLes

leKKer coMbIneren* kindEREn, dAMES En hEREn

20%

+

+ 22 december Open van 1Waar nOvember t/m mode interieur ontmoet geldig voor het duurste paar

vrijdag van 14.00-20.00 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur

2e paar

agenda

November Stapelkorting

30%

de maand

20% 50%

StapelkoRTinG leKKer coMbIneren* November 1e paar kindEREn, dAMES En hEREn 3e paar

20%

geldig voor het duurste paar

+ + eXtra kassakortiNg op De outLetprijzeN

2e paar

geldig voor het goedkoopste paar

30%

*STAPElkoRTinG GEldiG Bij SnUf&ShoE En SnUf&ShoE kidS

Schaijk/Uden

3e paarSTART STAPElkoRTinG

SchaIjK 50% & UDen

extra KoopavonD

geldig voor het goedkoopste paar

MaanDag 25kidS noveMber *STAPElkoRTinG GEldiG Bij SnUf&ShoE En SnUf&ShoE December

tot 21:00 UUr Schaijk/Uden

de maand

December

40% SchaIjK & UDen START STAPElkoRTinG

extra KoopavonD

eXtra kassakortiNg opMaanDag De outLetprijzeN 25 noveMber

tot 21:00 UUr Snuf&Shoe Kids

SpecIaal voor De Start

StapelKortIng

KIDS extra geopenD

MAAndAG 25 novEMBER

Snuf&Shoe Kids Laatste weekend van 13.00 tot 20.00 UUr

Laatste weekend

SpecIaal voor De Start

StapelKortIng

KIDS extra geopenD

MAAndAG 25 novEMBER

vana 13.00 tot 20.00 UUr r a m n e d e i b ires len & accesso

op meube

KoM jIjaLooK et weg... Les moje SchoEnTjE zETTEn? vAn 25 T/M 30 novEMBER

hoentje Zet je sc

bij ons!

En koM dE wEEk ERnA kijkEn wAT hij hEEfT GEBRAchT!

Tot snel! Erwin & Marleen en team Snuf & Shoe

KoM jIj ooK Tot je snel!

ij ons! SchoEnTjE Erwin zETTEn? hoentje b & Marleen Zet je sc

vAn 25 T/M 30en novEMBER team Snuf & Shoe

Kijk voor wekelijks terugkerende agendapunten op www.arenalokaal.nl

DECEMBER 1-31

Expositie - De historie van de gemeente Grave in het Graafs Museum / De Hampoort in Grave 1-31 Fototentoonstelling - Leo van der Loop in de bibliotheek in Schaijk 6 Militair Indoor Springen, vanaf 10 uur in ruitersportcentrum De Drie Linden in Zeeland 6 30+ Party, vanaf 21 uur bij Thekes in Herpen 7-8 Jeanne d’Arc - Indoor Stormconcours, vanaf 10 uur in De Drie Linden in Zeeland 7-8 Tentoonstelling met werken die zijn gemaakt tijdens de Ravensteinse Schildersdagen 2013, van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein 7-8 Expositie - Schilderijen gemaakt door mensen met een hersenziekte, van 11 tot 17 uur in het Kunstkerkje in Velp 8 Vrije markt, van 9.30 tot 16 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen 8 Dansmiddag met Jan Kersten, van 15 tot 19.30 uur bij Thekes in Herpen 8 Dansavond met orkest Kameleon, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 8 Stadswandeling, aanmelden vanaf 10.30 uur en start om 11 uur bij het Raadhuis in Ravenstein 8 CV De Narrekap - Wildkermis, vanaf 15 uur in café Ons Thuis in Ravenstein 8 BC Dummy - Open Graafs Jeugdbridgetoernooi, vanaf 12.30 uur op basisschool De Raamdonk in Grave 9 Notaris Theo de Bie - Informatieavond AWBZ, vanaf 20.15 uur in de bibliotheek in Zeeland 9 Lokale Partij Grave - Fractievergadering, vanaf 20 uur in het Stadhuis van Grave 10 KVO Herpen-Overlangel-Keent - Bloemschikavond, vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen 10 Dorpsraad - Openbare vergadering over de Wmo, vanaf 20 uur in het Oude Raadhuis in Ravenstein 10 Kienen, vanaf 20 uur in het clubhuis van DEW aan de Essinklaan 1 in Grave 10 Filmcafé Grave - Prisoners, vanaf 20.15 uur in het Palazzo Theater in Grave 11 KVO Reek - Workshop Bloemschikken, vanaf 20 uur in het Wapen van Reek 11 Kienen ten bate van lokale verenigingen, vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen 11 Filmcafé Grave - Prisoners, vanaf 20.15 uur in het Palazzo Theater in Grave 12 Tafeltennisvereniging Revanche - Gratis inloopavond, vanaf 20 tot 23 uur in De Piramide in Schaijk 13 Dickens Kerstmarkt, van 13.30 tot 18.30 uur in de Nieuwe Hoeven in Schaijk 13 Schitterend Schaijk-Reek - Glow & Snow run, vanaf 19 uur in het centrum van Schaijk 13 Parochie Schaijk-Reek - Rock Solid voor de jeugd van 11-15 jaar, van 19.30 tot 21 uur in het parochiecentrum in Schaijk 13 Sinterkerstdisco voor de jeugd van 9 tot en met 14 jaar, van 19.30 tot 22 uur in de Esterade in Grave 14 Dansavond met live muziek, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 14 Joris van Loon - Interactief pianoconcert, vanaf 20 uur (deuren open vanaf 19.30 uur) bij Creapoelka aan de Kleine Poelstraat 7 in Demen 14 Ravenstein bij Kaarslicht 14 Heropening PKN Kerk - Open dag van 12.30 tot 16 uur in de PKN Kerk in Grave 14 Kerststallen en kerstgroepen te kijk, van 14 tot 17 uur in de Elisabethkerk in Grave 14-15 Tentoonstelling met werken die zijn gemaakt tijdens de Ravensteinse Schildersdagen 2013, van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein 14-15 Expositie - Schilderijen gemaakt door mensen met een hersenziekte, van 11 tot 17 uur in het Kunstkerkje in Velp 15 Grote Kerstmarkt, van 14 tot 18 uur in het Wapen van Reek 15 Supportersvereniging DAW - Winterkermis, van 12 tot 19 uur in de kantine van DAW aan de Bossestraat in Schaijk 15 Alex Verburg - Lezing over de Zeelandse pater Jan van Kilsdonk, vanaf 14 uur in de Groene Engel in Oss 15 Kerstmarkt, van 11 tot 16 uur bij café-camping De Brug in Herpen 15 Dansmiddag met orkest Come Back, van 15 tot 19.30 uur bij Thekes in Herpen 15 Dansavond met orkest Twilight, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 15 Huisselings Koor - Kerstconcert, vanaf 15.30 uur in de Lambertuskerk in Huisseling 15 Kerststallen en kerstgroepen te kijk, van 13 tot 17 uur in de Elisabethkerk in Grave 15 Bingo, van 20 tot 22 uur in de Esterade in Grave

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar redactie@arenalokaal.nl GORDIJNEN VITRAGES ZONWERING TAPIJT LINOLEUM VINYL BEHANG PARKET LAMINAAT PVC VLOEREN BEDDEN KUSSENS DEKBEDDEN

Megens

Woninginrichting

Hét merk voor gezond & comfortabel slapen

En koM dE wEEk ERnA kijkEn wAT hij hEEfT GEBRAchT!

Snuf & Shoe Schaijk

Snuf & Shoe Uden

TOT WEL

Snuf & Shoe KIDS

Schutsboomstraat Open van421 november t/m 22 december Europaplein 12a9, Schaijk - Promenade Runstraat 5 5374 BM Schaijk 5401 GM Uden 5374 AA Schaijk uur vrijdag van 14.00-20.00 Tot uur en zaterdag van 10.00-16.00 snel! T: 0486-463640

ma 13.00 tot 18.00 u di t/m do do 09.00 tot 18.00 u vr 09.00 tot 21.00 u za 09.00 tot 17.00 u

T: 0413-271103

T: 0486-460616

ma t/m do 09.30 & tot 17.30 u en team Snuf Shoe vr 09.30 tot 21.00 u

ma gesloten di t/m do van 09.00 tot 18.00 u vr 09.00 tot 20.00 u za 09.00 tot 17.00 u

Erwin & Marleen za 09.30 tot 17.00 u

*

hoge kortingen op heel veel showroommodellen Volg ons ook op: Twitter.com/MegensVivante facebook.com/MegensVivante

4

Snuf & Shoe Schaijk Europaplein 12a 5374 BM Schaijk T: 0486-463640

Snuf & Shoe Uden Promenade 42 5401 GM Uden T: 0413-271103

w w wSnuf . a r e&nShoe a l o kKIDS aal.nl – vrijdag 6 december 2013 Runstraat 5 5374 AA Schaijk T: 0486-460616

% 70 KORTING

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

www.optisleep.nl


Woensdag 11 december informatiebijeenkomst

Start sloop Mariaschool en bouw Kasteelseplaats Ravenstein RAVENSTEIN - In de eerste week van januari begint aannemings- en sloopbedrijf De Ruiter uit Boven-Leeuwen met de sloop van de voormalige Mariaschool in Ravenstein. De definitieve datum is mede afhankelijk van het moment waarop de Wabo-vergunning (voorheen bouwvergunning) wordt afgegeven. Naar verwachting heeft de aannemer vier weken nodig om de werkzaamheden uit te voeren. In de loop van februari start bouwbedrijf Van Wanrooij uit Geffen met de bouw van een appartementencomplex op het terrein van de voormalige basisschool. Als de bouw volgens planning verloopt, is de oplevering in de zomer van 2015.

O

p woensdag 11 december vindt er in De Valkenburcht een bijeenkomst plaats voor omwonenden. Met hen wordt onder andere gesproken over de aard van de werkzaamheden, het verkeersplan en de informatievoorziening tijdens de sloop en de bouw. De

ingezonden Een kleurrijk ontbijt De auto’s zijn wit van de rijp. Buiten is het nog zwart/ grijs, maar bij Colors@Home binnen is het een kleurrijk gebeuren. Met rode wangen van de kou komen ’s morgens om 7 uur al de eerste leden van Graveon binnen. Fabian Wijers en Wendy Lodewijks staan klaar om ze een warm welkom te geven. Na een half jaar hard werken hebben zij hun bedrijf, voorheen Decohome, een prachtige metamorfose gegeven. Daar hoort ook een nieuwe naam bij: Colors@Home. Zij verwelkomen dan ook met trots de leden van Graveon in hun nieuwe zaak. Van boven naar beneden kunnen Fabian en Wendy elk interieur inrichten. Van links naar rechts in elke gewenste kleur. Van behang tot verf, overal geven zij graag deskundig advies over. De leden van Graveon genieten van een lekker ontbijtje, terwijl zij goed om zich heen kijken. Zo veel kleuren, zo veel patroontjes, te veel om op te noemen. Wij bedanken Colors@Home voor hun gastvrijheid. Maar natuurlijk ook alle ondernemers die hun wekker een uurtje eerder hebben willen zetten om met ons te willen ontbijten. José Joseph en Marion Peters, ledenactiviteitencommissie Graveon

Impressie van hoe de appartementen op de plek van de Mariaschool eruit komen te zien. omwonenden worden persoonlijk uitgenodigd. De nieuwbouw aan de Kasteelseplaats omvat vijftien appartementen, waarvan twaalf sociale huur en drie in de categorie middeldure huur. Ieder appartement heeft een eigen parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage. Daarnaast bevat het complex een ontmoetingsruimte voor Bra-

bantZorg. Een aantal maanden voor de oplevering worden de appartementen geadverteerd in de lokale bladen en op de website van BrabantWonen. Om in aanmerking te komen voor een woning moeten belangstellenden wel als woningzoekenden ingeschreven staan bij BrabantWonen. Dat kan via www.brabantwonen.nl

of persoonlijk aan de balie van het kantoor aan de Venusstraat 2. De toewijzing van de woningen vindt plaats op basis van woonduur. Voor meer informatie kan men contact opnemen met de afdeling Markt en Voorraad, telefoon 0412– 664998.

VDW Transport Schaijk: nieuwe koeriersservice SCHAIJK - In Schaijk is onlangs een nieuw koeriersbedrijf van start gegaan, VDW Transport. Herman van der Wijst is de man achter de koeriersservice. Hij was tot voor enkele jaren geleden werkzaam als koerier en heeft nu de draad weer opgepakt.

Startende ondernemer?

Nieuwe vuurwerkshowroom bij warenhuis Coppens

Kijk op:

VOLKEL - Ook tijdens de jaarwisseling van 2013 naar 2014 zal er weer veel vuurwerk worden afgestoken. Het is warenhuis Coppens in Volkel, de grootste vuurwerkkenner van Brabant, gelukt om weer een mooie collectie samen te stellen. Deze staat opgesteld in de vernieuwde showroom van het warenhuis. Siervuurwerk, knalvuurwerk, de mooiste cakes en vuurwerkpakketten zijn weer te bestellen voor aantrekkelijke prijzen.

Ebby Zonneberg uit Zeeland wint actie VVN Landerd LANDERD - Op 23 oktober vond in de provincie Brabant de actiedag ‘Nulverkeersdodenbrabant’ plaats. Veilig Verkeer Landerd (VVL) had als actie ‘Laat je niet afleiden!’. Deze actie richt zich op de jonge fietsers en is bedoeld om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Zo wil VVL scholieren alert maken op het gevaar van het gebruik van mobiele telefoon en koptelefoon op de fiets. Ebby Zonnenberg maakte het winnende filmpje.

Herman van der Wijst in zijn bus. Een bankstel gekocht op Marktplaats maar geen vervoer? Zoon- of dochterlief verhuizen naar een studentenkamer? Of een spoedopdracht? VDW Transport biedt uitkomst. De koeriersdienst van Herman van der Wijst is van alle markten thuis. Bel voor een vrijblijvende prijsopgave naar 06-22812188.

Terminale Thuishulp Maasland zoekt vrijwilligers

Er is een heel uitgebreide collectie combicakes, de Dynasty- en Royal Class-serie maakt deel uit van het assortiment, evenals de Coppens Golden Salute. De hele collectie staat ook online. Er staan aanbiedingen tussen met meer dan 25 procent korting en bij bepaalde artikelen geldt ook dit jaar: twee halen, één betalen. Vroege V.l.n.r.: Martien van Poppelen van Veilig Verkeer beslissers die voor 18 december een bestelling doen van tenminste 30 euro krijgen er extra een gratis Mystery Landerd, winnares Ebby Zonneberg, wethouder pot bij. Een bestellijst kan geprint worden of er kan on- Hetty Tindemans, Rens de Bruin en Joep de Bruin. line besteld worden via www.coppenswarenhuis.nl. Een bezoek brengen aan de vernieuwde vuurwerkshowroom Aanleiding van deze actie is het ongeluk van een schokan natuurlijk ook. lier uit de gemeente Landerd. Gebruikmakend van zijn mobieltje reed hij pardoes tegen een tractor aan. De kinDe showroom is te bezichtigen tijdens alle openingstij- deren werden opgeroepen om een kort filmpje te maken den van het warenhuis. Ook zondag 8 december open waarin aangetoond wordt hoe gevaarlijk het gebruik van van 12 tot 17 uur. een mobieltje of koptelefoon in het verkeer is. Uit de ingezonden filmpjes werd Ebby Zonneberg uit Zeeland winnares van de hoofdprijs, een mobiele tele-

REGIO - De vrijwilligersorganisatie Terminale Thuishulp Maasland (TTM) is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De vrijwilligers van TTM waken 's nachts bij mensen thuis die in hun laatste levensfase zijn, ter ontlasting van de mantelzorgers. Meer weten over wat TTM doet en wat vrijwilligers daaraan kunnen bijdragen? Bezoek dan de informatieavond op dinsdag 10 december om 19.30 uur aan het Sterrebos 62 in Oss. Graag van te voren aanmelden. Voor meer informatie: www.terminalethuishulpmaasland.nl of neem contact op met de coördinatoren José Govers of Erica Makkus via 0412-668000. In februari start een nieuwe cursus voor vrijwilligers. foon. Zij besteedde haar herfstvakantie aan het maken van een animatiefilmpje, dat vertoond zal worden op Landerd-TV. Rens en Joep de Bruin uit Reek wonnen een VVV cadeaubon met hun filmpje, waarin zij letterlijk in de bosjes belandden vanwege gebruik mobiele telefoon op de fiets. De boodschap aan Ebby was duidelijk: zij zal het mobieltje veel gebruiken, maar ... nooit op de fiets.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 6 december 2013

5


Kom met ons Catharinahof openen! U bent van harte welkom bij de openingshandeling van Catharinahof. Om 9.10 uur op 11-12-’13 openen wij graag samen met u het gebouw. Vanaf dat moment tellen we op naar het echte hoogtepunt; de officiële opening in oktober 2014. Graag tot ziens op 11 december, vanaf 8.30 uur bent u welkom!

Veelzijdig, levendig en verbindend Wonen, zorg, ontspanning en plezier lopen in Catharinahof naadloos in elkaar over. Zelfs de muren zijn ertussenuit gehaald. Dat maakt Catharinahof niet alleen uniek, maar tegelijk ook heel dichtbij. Een plek zoals het leven bedoeld is: dynamisch en waarin de hele Graafse gemeenschap doorklinkt. Waar verbinding wordt gemaakt. Catharinahof is een veelzijdige plek voor het verenigingsleven. Met al hun activiteiten kunnen zij bij ons terecht. Zij zijn het waarmee Catharinahof de gemeenschap ‘naar binnen’ haalt. Verenigingen die hier repeteren en uitvoeringen houden, mensen die spontaan binnen lopen voor een bezoek, bedrijven die een ruimte huren, de

Catharinahof wil de perfecte gastheer zijn Binnenkort gaat Catharinahof open. Daarmee heeft Grave er een unieke voorziening bij. Catharinahof is ongekend als gebouw en in opzet: het complex bestaat niet alleen uit koop-, huur- en zorgappartementen, maar herbergt ook tientallen ruimten. Die staan open voor de hele Graafse gemeenschap en het verenigingsleven om in gebruik genomen te worden. Daarmee halen we de samenleving letterlijk naar binnen en worden mensen met elkaar verbonden. Een schoolvoorbeeld van het nieuwe leven, ontmoeten en zorgen. En daarmee willen we hier nu in het bijzonder de Graafse verenigingen aanspreken. In juni van dit jaar hebben we Catharinahof gepresenteerd aan alle mogelijke nieuwe gebruikers, zoals clubs en verenigingen. Daarbij legden we uit hoe het kloppend hart van het gebouw wordt gevormd door maar liefst meer dan veertig algemene ruimten. Deze zijn zonder uitzondering geschikt voor meerdere doeleinden en meerdere gebruikers. In Catharinahof spreken we daarom niet langer van een ‘gemeenschapsaccommodatie’ of een ‘multifunctioneel centrum’, maar over de plek waar het ‘goed voor elkaar is’.

Inmiddels gaan al zestien partijen een ruimte bij ons huren

fysiotherapeut die er zijn diensten aanbiedt; allemaal samen maken zij Catharinahof. Die verbinding voel je al bij binnenkomst. Catharinahof is ‘goed voor elkaar’.

www.catharinahofgrave.nl

kelijker om deel te nemen aan activiteiten, die immers naar hen toekomen”, aldus de wethouder. “Eigenlijk had gemeente in 2006 al de visie van de participatiemaatschappij, de visie van Catharinahof. Door ‘de keuken en de voordeur’ te delen, komt letterlijk alles onder één dak. Zó belangrijk is dus de rol van het nieuwe Catharinahof.”

Dichter bij elkaar De gemeenteraad besloot in 2009 tot de bouw van dit nieuwe complex. Volgens wethouder Gerard Adams verbetert Catharinahof de sociale samenhang en leefbaarheid in Grave. “Want op deze ene plek brengen wij verenigingen én bewoners dichter bij elkaar. Voor bewoners wordt het mak-

Geen winstoogmerk Volgens algemeen manager Janneke Pander van Catharinahof zijn er in Grave veel vragen over de gebruikerstarieven. “Ik kan me voorstellen dat sommige verenigingen moeten wennen aan de overstap, zeker als men een lagere prijs gewend is. Toch is onze prijs relatief laag, al helemaal wanneer je de uitgebreide faciliteiten bekijkt! BrabantZorg dient zich te houden aan het gemeentelijk accommodatiebeleid. We hoeven geen winst te maken, de begroting

We gaan ons uiterste best doen voor verenigingen

en exploitatie zijn voor iedereen zichtbaar.” “Na onze presentatie in juni zijn er diverse gesprekken geweest. We ontdekten dat dat we niet goed hadden uitgelegd hoe het gebruikerstarief tot stand is gekomen en wat er allemaal mogelijk is. We hebben goed naar de reacties geluisterd en de ‘kale prijs’ per ruimte los gelaten. Bepaalde wensen rond de inrichting hebben we kunnen vervullen en zo besloten we de ruimten volledig in te richten en ‘all-in’ aan te bieden. Zin in Verder heeft BrabantZorg, om de kennismaking voor verenigingen te versoepelen, een overgangsregeling in het leven geroepen. Die geldt bij een structurele afname van uren. Bovendien kunnen verenigingen nu ook ruimten per uur huren. Janneke Pander heeft er zin in: “Intussen hebben al zestien verenigingen toegezegd het contract te willen tekenen. In de persoon van onze gerant, Jos Somers, gaan we ons uiterste best doen om de perfecte gastheer te zijn. Daar is ons veel aan gelegen. Want de aanwezigheid van verenigingen, organisaties en professionals die ruimten huren in hetzelfde gebouw, zorgt voor ontmoeting. Zo krijgt ‘samen’ een nieuwe inhoud. Jong en oud, professional en vrijwilliger werkt hier aan een samenleving die ‘goed voor elkaar’ is.”

Gerant Jos Somers: ‘Een aantrekkelijke overgangsregeling’ Jos Somers is aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon voor gebruikers van onze ruimten. Denk aan stichtingen en verenigingen uit onze gemeente. Maar ook aan dienstverleners en beroepsbeoefenaars in de eerstelijnszorg. Of bedrijven, die in Catharinahof een cursus, een seminar of congres organiseren. “Zij kunnen gebruik maken van meest professionele voorzieningen”, aldus Jos Somers. “Onze theaterzalen hebben een aparte regiekamer voor licht een geluid.

Ook is er een opbergmogelijkheid voor eigen materialen. Of wat te denken van toneelvoorzieningen, kantoorruimten, een professionele dansvloer met spiegelwand en barre; een praktijkruimte met behandelbank of een volledig ingerichte mobiele keuken?” Gemeentelijke subsidie “Hoewel we de prijs zo laag mogelijk houden, leidt de overstap naar Catharinahof voor sommige gebruikers toch tot stijgende kosten. Om ‘gebruikers van het eerste

uur’ tegemoet te komen, hebben we een aantrekkelijke overgangsregeling opgezet. Gebruikers die vóór 1 maart 2014 overstappen, ontvangen het eerste jaar tien procent en het tweede jaar nog vijf procent korting op het gebruikerstarief. Zo verloopt de overstap, ook financieel, zo geleidelijk mogelijk.” Tot slot wijst de gerant op aantrekkelijke subsidieregelingen die de gemeente Grave kent. Een aantal verenigingen maakt er al gebruik van. Wilt u weten of u voor subsidie in aanmerking komt, informeer hier dan naar bij de gemeente.

Geïnteresseerd of nog vragen? Jos Somers is bereikbaar via (0486) 477 900 of 06 27319257. Een mailtje sturen kan ook: jos.somers@catharinahofgrave.nl.

partners catharinahof

Goed voor elkaar


Met cheque van 1.300 euro

Plus-supermarkt Herpen verrast Ons Klupke

nader bekeken Pijn, moet je ermee leren leven? Er zijn ontzettend veel soorten pijn. We gaan er een paar uit de chronische top tien noemen. Lage rugpijn, hoofdpijn, buikpijn, gewrichtspijn, fybromyalgie… het doet allemaal pijn.

HERPEN - Eind oktober heropende de vernieuwde Plus-supermarkt de deuren in Herpen. De familie Van den Berg vroeg gasten tijdens de feestelijke opening geen bloemen of cadeaus te geven, maar een schenking voor Ons Klupke uit Herpen, een regionale vrijetijdsclub voor mensen met een beperking.

Pijn is een signaal van het lichaam dat er iets mis gaat. Alarmbellen rinkelen. Het eerste wat mensen dan doen is een tablet erin, en de pijn is weg. Wist u dat we voor 5,2 miljard euro uitgeven aan medicatie zonder recept? Wist u dat deze medicijnen ook risico’s en bijwerkingen hebben? Je kunt voor deze bijwerkingen naar de dokter gaan. Die schrijft dan bijvoorbeeld een maagtablet voor, wat ook weer bijwerkingen heeft. Voor je het weet ben je een lopende apotheek.

D

e honderden gasten die de familie Van den Berg kwamen feliciteren, hebben daar ruimschoots gehoor aan gegeven. Zij hebben gul geschonken en de supermarkt rondde het bedrag nog eens naar boven af. Op de cheque stond daarmee het fraaie bedrag van 1.300 euro. “Een prachtig bedrag vanuit een mooi en hartelijk gebaar”, laat Willie

V.l.n.r.: Martijn van den Berg (Plus), Anke Schamp (voorzitter Ons Klupke), Arno, Aimee (leden), Pia (secretaris Ons Klupke), Veerle en Thea (leden) en Ted van den Berg (Plus). Schamp namen Ons Klupke weten. “Het bestuur, de vrijwilligers en alle leden, inmiddels al vijftig men-

sen uit de hele regio, van veel geluk en economische Ons Klupke willen de fami- voorspoed toe met hun lie Van den Berg hartelijk prachtige winkel.” bedanken. Wij wensen hen

Brand- en inbraakpreventie

Weimar Safety Training adviseert MKB en particulieren SCHAIJK - Weimar Safety Training & WST-Brandbeveiling in Schaijk adviseert particulieren en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf op het gebied van brand- en inbraakpreventie.

“Als lid van de vrijwillige Brandweer kom ik op het gebied van veiligheid regelmatig voor particulieren en ondernemers ongewenste situaties tegen waarvan zowel de schade in materiële en financiële zin als de emotionele impact heel groot is”, vertelt John Weimar, eigenaar van het bedrijf aan de Korte Spruit 4. “Daarbij is het vaak schrijnend te moeten constateren dat goede brandveiligheidsmaatregelen het verschil hadden kunnen maken tussen brand of geen brand, of het verschil tussen minieme en soms letterlijk levensgrote schade.” Jaarlijks breekt er bij ongeveer 200.000 particuliere huishoudens brand uit, met alle gevolgen van dien. John Weimar: “Minder dan drie procent van de Nederlandse huishoudens beschikt over een werkende of ge- lende brandblussers geschikt zijn. Om een ramp zoals schikte brandblusser. Ook weet bijna niemand hoe die recentelijk in Leeuwarden te voorkomen, is het cruciaal gebruikt moet worden. En voor welke branden verschil- dat je een geschikte brandblusser thuis hebt die simpel in gebruik is.” Weimar Safety Training & WST-Brandbeveiling geeft advies op het gebied van zelfredzaamheid (bijvoorbeeld het opstellen van een vluchtplan); kleine blusmiddelen (welk blusmiddel kun je het beste nemen?); wanneer en waar een rook- of CO2-melder hangen?; beveiligingsplannen RAVENSTEIN - In september bracht de Werkgroep voor huis en bedrijf. Ravensteinse Fotodagen het fotoboek ‘Ravenstein Tevens geeft het bedrijf trainingen op het gebied van Toen en Nu’ uit. Degene die een voorinschrijving de- BHV, EHBO, VCA, verzorgt het ontruimingsoefeningen den voor het boekje waren zeer positief in hun reactie. en geeft het instructies over kleine blusmiddelen. Verder Wie nog zo’n boekje wil aanschaffen kan terecht bij kan men bij WST Brandbeveiliging kleine blusmiddelen het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein (TIR). kopen of laten controleren en verkoopt de zaak branddeDe prijs is 20 euro. Het TIR is gevestigd in het voor- tectiemiddelen, EHBO-middelen en andere veiligheidsmalige Raadhuis van Ravenstein en is geopend op za- producten. terdag en zondag van 12 tot 16 uur. Voor meer info: 06–83247260 of kijk op www.weimarsafetytraining.nl.

Waarom doet het pijn? Vergelijk het eens met je auto. Er gaat een rood lampje branden, maar je weet niet waarom het gaat branden. Draai je dan dit lampje los? Moet je niet eerst uitzoeken waarom je pijn hebt? De meest logische weg is de huisarts en de mallemolen gaat draaien. Prima. Soms wordt er een oorzaak gevonden en de pijn verholpen, soms ook niet. En wat dan...? Moet je leren leven met deze pijn. ECHT NIET. Waarom doet het pijn? Stel jezelf die vraag eens. Soorten pijn Lage rugpijn? De oorzaak kan een artrose zijn die bij de leeftijd hoort. Waarom heeft de ene met artrose pijn en de ander niet? Dat ligt aan de verkramping van de rugspieren en het onderhuidse bindweefsel en daar kun je wat aan doen. De frequentie is dan verstoord, met acupunctuur en bepaalde apparatuur kun je dit relatief gemakkelijk herstellen. Ondersteunende tape erop en na een aantal behandelingen is de pijn grotendeels weg. Hoofdpijn is in de natuurgeneeskunde een lever die overbelast is, daar kun je met voeding en ontgiften veel aan doen. Als je de oorzaak van de overbelasting kunt vinden, is de hoofdpijn snel weg. Wist u dat als je te veel koolhydraten eet dit afvalstoffen zoals alcohol geeft? Dit belast de lever in hoge mate. Buikpijn, spastische darm, gaat de vertering wel goed? Dit kun je door middel van microscopisch onderzoek zien. Gewrichtspijn heeft als basis ook vaak de artrose, alleen komt hier een ontstekingsfactor bij. Erfelijkheid De oorzaak is dikwijls dichterbij dan je denkt. Pijn is soms ook vanzelfsprekend: Mijn oma had hoofdpijn, mijn moeder heeft het, ik dus ook, het zit in de familie! Ook aan de factor erfelijkheid kun je wat doen. Zoek de oorzaak, die is namelijk erfelijk. Lezing op 16 december Heeft u ook te horen gekregen dat u met pijn moet leren leven? Kom dan naar de lezing over natuurlijke manieren van pijnbestrijding op maandag 16 december. Deze gratis lezing begint om 20 uur en vindt plaats in het therapiecentrum van High Care 3000 aan de Loonsestraat 17 in Neerloon (Ravenstein). Aanmelden kan via info@highcare.nl of via het secretariaat: 0486416530.

HERFSTPRIJS!

‘Ravenstein Toen en Nu’ nog verkrijgbaar bij TIR

BLADBLAZER BGE 71

€ 99 HERFSTPRIJS! € 117

Informatieavond voor ouders bij De Ukkepuk in Schaijk

SCHAIJK - Wat is De Ukkepuk? Waarom is De Ukkepuk meer dan alleen een plek waar mijn kind veilig kan spelen? Hoe helpt De Ukkepuk om mijn kind (van 2 tot 4 jaar) verder te ontwikkelen? Wie graag antwoord wil op deze vragen is op dinsdag 21 januari welkom op de informatieavond. Deze begint om 20 uur in het Ukkepukgebouw aan de Bossestraat 6b in Schaijk. Het programma duurt ongeveer een uur. Aanmelden via schaijk@kinderopvanglanderd.nl of telefonisch via 0486-463278.

BLADBLAZER BGE 71

€€ 11799

Janny de Best

OVERTUIG UZELF EN KOM ONZEONZE MACHINES TESTEN OVERTUIG UZELF EN KOM MACHINES TESTEN Weijen Weijen77a 77a, 5388 HM Nistelrode 5388 HM Nistelrode tel.0412 0412 - 611004 tel. - 611004 www.vanliempdtuinenpark.nl OVERTUIG UZELFwww.vanliempdtuinenpark.nl EN KOM ONZE MACHINES TESTEN

ERKEND VAKHANDELAAR Alle acties zijn geldig tot 15 december 2013.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 6 december 2013

ERKEND VAKHANDELAAR Alle acties zijn geldig tot 15 december 2013.

Weijen 77a,• 5388 HM Nistelrode KWALITEIT ADVIES • SERVICE tel. 0412 - 611004 www.vanliempdtuinenpark.nl

7

KWALITEIT • ADVIES • SERVICE


MBrERopen DECE mbe agND8AGde8ce ZondELZO OPEN HE ONS WARENHUIS 0 .0 17 t 0 to Rr n N1212..000 vaVA TOT 17.00 UUuu bestellijst printen of online bestellen via

is.nl www.coppenswarenhu of bezoek onze vuurwerkshowroom.


‘Oefenen voor een andere tijd’

Lezing Alex Verburg over Zeelandse pater Van Kilsdonk ZEELAND/OSS - Schrijver Alex Verburg verzorgt op zondag 15 december op uitnodiging van de bibliotheek Oss in De Groene Engel in Oss de derde lezing in de reeks ‘Oefenen voor een andere tijd’ over de Zeelandse pater Jan van Kilsdonk. In het laatste jaar van zijn leven ontving Nederlands beroemdste pater (Zeeland 1917-Amsterdam 2008) wekelijks schrijver Alex Verburg om zijn memoires te boekstaven.

V

an Kilsdonk groeide op in Brabant (Zeeland en Oijen), in een gezin van drie broers, een jonggestorven moeder, een radeloze vader en een stiefmoeder waarin hij niet veel vreugde vond. Van 1944 tot 1947 werkte hij als aalmoezenier in onder andere kamp Vught, waar veel SS’ers gevangen zaten, een periode die grote indruk op hem maakte en waarin hij, ofschoon tegen de doodstraf, toch getuige was van een executie. Daarna vertrok hij naar Amsterdam en werd er godsdienstleraar van onder andere Huub Oosterhuis, Kees Fens en Antoine Bodar. Legendarisch Hij groeide uit tot een legendarische figuur in de Amsterdamse studentenwereld, richtte de spraakmakende Studentenekklesia op, relativeerde doodzonden als voorechtelijke seks, gaf homoparen zijn zegen, pleitte tégen het opgelegde celibaat en vóór de vrouw in het priesterambt en uitte openlijk kritiek op het gezag in Rome, wat tot zijn afzetting leidde. Hevige protes-

ten waren het gevolg, onder alle gezindten. Ook de politiek, in de persoon van Marga Klompé, de eerste vrouwelijke minister van Nederland, spande zich in om het Vaticaan op andere gedachten te brengen. “Ik heb een diep schaamtegevoel tot deze Kerk te behoren”, zei Van Kilsdonk tegen Alex Verburg. “Maar dat kan alleen ontstaan als je je ook diep verbonden voelt.” Kardinaal Alfrink liet zich ooit ontvallen: “Ik ben blij dat wij pater Van Kilsdonk hebben; ik ben ook erg blij dat wij maar één pater Van Kilsdonk hebben.” ‘Kantelaars’ Als samenleving zitten we midden in een langdurig transformatietraject. Een andere maatschappij is zich aan het ontwikkelen. Volgens hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans hebben we ‘kantelaars’ nodig. Enkele, unieke personen die in staat zijn een maatschappij gedeeltelijk te laten kantelen. Pater Jan van Kilsdonk was zo’n kantelaar, die binnen de verstarde katholieke kerk deuren opende, mensen op andere gezichtspunten

Cantate Deo verzorgt kerstsamenzang ‘Wereldwijd’

Pater Jan van Kilsdonk. wees en vooral mensen hoop en vertrouwen gaf dat hun ‘oefenen’ in de jaren zestig en zeventig goed was. In een veranderende samenleving komen andere waarden en deugden bovendrijven. De Engelse filosoof Alain de Botton heeft onlangs een tiental deugden voor de 21e eeuw voorgesteld die in zijn ogen belangrijk zijn. Alex Verburg zal op zondag 15 december proberen aan te geven hoe pater Jan van Kilsdonk aan zou kijken tegen juist die deugden en hoe zich dat verhoudt tot de alom oefenende mensen van nu. Ontroering Alex Verburg sprak in april van dit jaar op uitnodiging van de lokale bibliotheek in Zeeland over zijn boek en de pater. Die avond waren velen aanwezig die pater Jan van Kilsdonk goed hebben gekend. Net als uit Verburgs boek Pater Van Kilsdonk, raadsman in delicate zaken, rees het beeld op van een warm, wijs, barmhartig en bovenal empathisch mens. Een man die we anno 2013 hard nodig hebben. Een ‘kantelaar’. Alex Verburg slaagde er met zijn verhaal en ci-

taten van de pater in veel aanwezigen te ontroeren. Alex Verburg schreef naast enkele romans als Het huis van mijn vader en Dwalingen ook De verzoening, over de ontvoeringsgeschiedenis van Gerrit Jan Heijn gezien door de ogen van diens weduwe, en Het voorlopige leven van Liesbeth List. Over zijn laatste boek zegt hij: “Mijn gesprekken met pater Van Kilsdonk waren één lange les in eerbied en medemenselijkheid. Iedereen heeft het tegenwoordig over respect. Als je echt wilt weten wat dat is, dan kan ik dit boek van harte aanbevelen. Toegangskaarten Alex Verburg vertelt over pater Jan van Kilsdonk en Oefenen voor een andere tijd op zondag 15 december van 14 tot 16 uur in Cultuurpodium Groene Engel in Oss. Entree bedraagt 5 euro voor bibliotheekleden en 7 euro voor niet-leden. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via www.bibliotheekoss.nl en de website van De Groene Engel. De organisatie is in handen van de bibliotheek Oss.

Acts gezocht voor pronkzittingen Bônneland

Mensen met hersenziekte tonen schilderijen in Velp VELP - Vijf jaar schilderen met Armslag is een reden voor een tentoonstelling. Willy Wittenberg, Peter Veld, Nico van Ederen, Anton van Hengst, Johan Verbrugge, Kas Ovezall, Mimi Dekkers en Cor Schnitger zijn de exposanten. Op 7, 8, 14 en 15 december exposeren de schilders van Armslag in het Kunstkerkje in Velp.

GRAVE - De christelijke gemengde zangvereniging Cantate Deo voert op zaterdag 21 december een kerstsamenzang-concert uit. De locatie is de prachtig gerestaureerde Protestantse kerk aan de Bagijnenstraat 1 in Grave. Iedereen is welkom, niet alleen om te luisteren maar ook om mee te zingen. De samenzang begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Gekozen is voor een gevarieerd internationaal programma. Liederen uit onder andere Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland, Griekenland, Tsjechië en Noorwegen worden ten gehore gebracht. Daarnaast ontbreken ook het traditionele ‘Komt allen tezamen’ en ‘Kerstintrada’ niet. Cantate Deo staat onder leiding van dirigent Uschi Krawczyk. De instrumentale begeleiding wordt verzorgd door Corrie Uijtdewilligen op piano. Na afloop van de samenzang is er gelegenheid om nog wat na te praten onder het BONNELAND - In het weekend van 8 en 9 februari 2014 genot van een glas warme wijn of chocolademelk. is het weer zover. Zaterdagavond is er in feesttempel ‘t Slotje de jaarlijkse Pronkzitting, gevolgd door de matineevoorstelling op zondag. Het geheel wordt georganiseerd door de Commissie Pronkzitting in samenwerking met Stichting Carnaval Herpen. De pronkzitting is elk jaar weer een groot succes, door al het talent van eigen bodem. SCHAIJK - In verpleeghuis De Nieuwe Hoeven wordt op vrijdag 13 december een gezellige kerstmarkt in Charles- Natuurlijk rekent de organisatie er op dat de trouwe arDickensstijl gehouden. Publiek is welkom van 13.30 tot tiesten weer van de partij zullen zijn, maar ook nieuw ta18.30 uur aan de Udensedreef 5 in Schaijk. lent is van harte welkom. De commissie staat altijd open Er zijn kraampjes met onder meer keramiek, sieraden, voor nieuwe invalshoeken, nieuwe talenten, originele of oude ambachten, kerstkaarten, creatieve artikelen en een verrassende elementen. Dus twijfel niet en doe mee - solo kraam met tweedehands kerstartikelen. Tijdens de markt of met een groep - met een dansje, een buut, instrumenklinkt er live muziek en ook de inwendige mens wordt taal of een ander origineel idee. Opgeven kan bij Fransniet vergeten. Een wafel met warme kersen of een kopje Jan van de Berg (0486-416256 of vdbergcatering@hetnet. erwtensoep en poffertjes, het kan allemaal. De opbrengst nl) of Rob van de Berg (0486-413711 of schilderkerob@ komt ten goede aan de bewoners van De Nieuwe Hoeven. hotmail.com).

Sfeervolle kerstmarkt in De Nieuwe Hoeven

kort nieuws

Schilderen met Armslag is een activiteit, bedoeld voor thuiswonende mensen met een hersenziekte zoals dementie, die het leuk vinden om te tekenen of te schilderen. Schilderen is een ontspannende bezigheid voor mensen die met gewone dingen vaak moeite hebben. De deelnemers worden begeleid door Beppie Lotterman, een docent met de nodige kennis over mensen met dementie. Zij wordt geholpen door twee deskundige en bevlogen vrijwilligers, Jan Teuwen en Jan van de Pol. De acht schilders werken in een rustige omgeving om zich helemaal te kunnen concentreren. Echt ontroerend is het dat het gaat om mensen die altijd volop in het leven hebben gestaan. Ze voelen opnieuw de waardering door te laten zien wat ze nog wel kunnen: het schilderen. Heel fijn geschilderd of met een grove penseel, bij iedere exposant is een eigen stijl te herkennen. Deze expositie wordt op zaterdag 7 december om 14 uur feestelijk geopend met een optreden van zangeres Ine van Huet, onder begeleiding van gitarist/dichter Mas Pap. Bovendien worden er op de zaterdagen 7 en 14 december gedichten voorgedragen door dichters van het Poëzie Podium Oss. Zij schreven de gedichten speciaal voor deze expositie. De expositie is op 7, 8, 14 en 15 december van 11 tot 17 uur te bekijken in het Kunstkerkje aan de Pastoor Loefsweg 1 in Velp. Meer informatie is te vinden op www.kunstinhetkerkje.nl.

Open stadswandeling Ravenstein op 8 december RAVENSTEIN - Op zondag 8 december houdt de Heemkundekring Land van Ravenstein een stadswandeling in Ravenstein. Deskundige gidsen laten de geschiedenis van het oude stadje, dat goed bewaard is gebleven, tot leven komen. Aanmelden kan tussen 10.30 en 11 uur bij het TIR in het Raadhuis aan de St Luciastraat 2 in Ravenstein. De wandeling start hier om 11 uur. De kosten bedragen 3,50. Meer informatie: www.heemkundekring ravenstein.nl of 0486-411023.

Interactief pianoconcert Joris van Loon in Demen DEMEN - Joris van Loon verzorgt op zaterdag 14 december een pianoconcert in Atelier Creapoelka. Het concert begint om 20 uur, de deuren staan open vanaf 19.30 uur. Creapoelka is te vinden aan de Kleine Poelstraat 7 in Demen. Er wordt geen entree geheven maar wel een vrijwillige bijdrage na afloop gevraagd. Uit alle stijlperiodes heeft Joris werk op zijn repertoire staan. In overleg met de luisteraars speelt hij daaruit een selectie. Het publiek bepaalt dus mede de inhoud van het concert. Indien gewenst vertelt Joris over de componist, het muziekstuk en de stijlperiode. Hij laat zich daarbij graag aanvullen door kennis uit het publiek om er zo samen een onvergetelijke avond van te maken. Reserveren is gewenst en kan via info@creapoelka.nl of 0486-416172.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 6 december 2013

Limerick Tot wat voor mens was je opgegroeid, hoe zou je geest zijn opengebloeid. Als men na zestig jaar erkent, dat je als baby verwisseld bent. Vragen vragen, waar is er geknoeid? Riet Derks

9


TOTALE LEEGVERKOOP VAN DEN BROEK WONEN & SLAPEN DE LAATSTE WEKEN EN DAN SLUIT VAN DEN BROEK WONEN & SLAPEN DEFINITIEF ZIJN DEUREN, NU KORTINGEN TOT WEL 75%

DEKBED

MOLTON

OVERTREKKEN

DIKKE KWALITEIT - HOGE HOEK 1 PERSOONS 90x200 NORMAAL 25,- Nu

2 PERSOONS 200x200 NORMAAL 39,95

2 PERSOONS 140x200 NORMAAL 30,-

LITS JUMEAUX 240x200 NORMAAL 59,95

Nu Nu

5.10.15.-

MOLTONS ZWARE KWALITEIT HOEKEN TOT 12CM

180x200cm NU SLECHTS

25. 27.

50

HR KOUDSCHUIM ALLE MATEN OOK LENGTEMATEN 210 EN 220cm

79.

-

10. 12. 15. -

50

DIVERSE KLEUREN

1 PERSOONS 90x200 NORMAAL 25,Nu slechts

1.

95

DEKBED

BABYMATRAS

NON ALLERGEEN

HOOGWAARDIGE KWALITEIT AFNEEMBARE- EN WASBARE TIJK

MACHINE WASBAAR AFMETING 140x200cm

AFMETING 60x120 NORM. 79,95 NU SLECHTS

TOPPER

ALLE MATEN NU SLECHTS

Nu

LITS JUMEAUX 160/180x200 NORMAAL 45,- Nu

SPLIT

160x200cm NU SLECHTS

HOESLAKEN

HOEZEN

MOOIE KWALITEIT - UNI KLEUREN 1 PERSOONS 140x200 NORMAAL 19,95 Nu

20.

-

POCKETVERING

MATRASSEN

MET 2-ZIJDIG HR AFDEKKING 1 PERSOONS 90x200 NORM 598,- Nu 2 PERSOONS 140x200 NORM 998,- Nu LITS JUMEAUX 160/180x200 NORM 1198,- Nu

149.249.299.-

1 PERSOONS NORMAAL 39,95 Nu slechts

10.

-

LET WEL! MAXIMAAL 2 STUKS PER KLANT!

ALLES ALLES MOET MOET WEG WEG VOOR VOOR ABNORMAAL ABNORMAAL LAGE LAGE PRIJZEN!!! PRIJZEN!!!

KINDER / LOGEER

MATRASSEN 90x200 NU VOOR 140x200 NU VOOR 160x200 NU VOOR 180x200 NU VOOR

40.60.70.80.-

N N

BA B

C

ENORME PARTIJ BANKSTELLEN EN MEUBELS VOOR BELACHELIJK LAGE PRIJZEN!!! IEDERE DAG GEOPEND VAN 10 - 17 uur OOK ZONDAG!!!

VAN DEN BROEK WONEN & SLAPEN

MEIJERIJSTRAAT 50 VEGHEL

BOXSPRINGS

HELFT

& MATRASSEN

v/d

B

HELFT H


!!

L

N

VAN DEN BROEK WONEN & SLAPEN DE LAATSTE WEKEN EN DAN SLUIT VAN DEN BROEK WONEN & SLAPEN DEFINITIEF ZIJN DEUREN, NU KORTINGEN TOT WEL 75%

NU NU OOK OOK DE DE LAATSTE LAATSTE MEUBELEN MEUBELEN VOOR VOOR DE DE HELFT HELFT VAN VAN DE DE HELFT! HELFT!

BANKSTELLEN BANKSTELLEN -- DRESSOIRS DRESSOIRS -- EETKAMERTAFELS EETKAMERTAFELS -- SALONTAFELS SALONTAFELS

EETKAMERSTOELEN EETKAMERSTOELEN -- TV TV MEUBELS MEUBELS -- KASTEN KASTEN -- VERLICHTING VERLICHTING GROOTSCHALIGE LEEGVERKOOP LOOPT TEN EINDE, OOK DE MEUBELEN GAAN NU WEG VOOR

DE HELFT VAN DE HELFT! DUS PROFITEER EN KOOP NU ... NOG SLECHTS ENKELE DAGEN

alleen deze week geldig!

COMPLEET 1 PERSOONS LEDIKANT COMPLETE BOXSPRING-SET LUXE BOXSPRINGSET, LEVERBAAR OP 140-160 OF 180x200CM GEHEEL COMPLEET MET HOOFDBORD, 2 LUXE ONDERBAKKEN, MEEGESTOFFEERDE MATRASSEN EN BIJPASSENDE TOPDEK-MATRAS

GEHEEL COMPLEET

Norm. 1.995,00 NU SLECHTS

500.

-

OOK ELEKTRISCH VERSTELBAAR LEVERBAAR!

CH JERSEY STRET

S N E K A L S E O H GEWEVEKNEN DUBBEL G E HOE EXTRA HO

NS 1 PERSOcOm NU VOOR 0 0 2 90 x NS 2 PERSO0O NU VOOR m c 0 2 140 x EAUX OOR LITS JUM NU V c 160 x 200 m EAUX OOR LITS JUM m NU V c 0 0 2 x 180

12.50 17.50 22.50 25.00

ENORME PARTIJ KUSSENS EN DEKBEDDEN VOOR BELACHELIJK LAGE PRIJZEN!!! IEDERE DAG GEOPEND VAN 10 - 17 uur OOK ZONDAG!!!

VAN DEN BROEK WONEN & SLAPEN

MEIJERIJSTRAAT 50 VEGHEL

BOXSPRINGS

T HELFT

& MATRASSEN

v/d

HELFT

VOOR ALLES GELDT: OP IS OP!

LET WEL! MAXIMAAL 2 STUKS PER KLANT!

!!

TOTALE LEEGVERKOOP


EĂŠn jaar in Grave! VakantieXperts de Planeet doet het weer... Een exclusief aanbod!

Op 12-12-2013 is VakantieXperts de Planeet alweer een jaar in Grave gevestigd. Een jaar waarbij wij vele klanten in ons nieuwe reisburo mochten verwelkomen. Mede door u kijken wij terug op een heel mooi 2013. De nieuwe zomergidsen 2014 zijn bij ons aan het binnenkomen. Ons ervaren team, bestaande uit Claudia, Graciella, Tania en Rob, zoeken graag de mooiste reizen voor u uit. We hebben weer vele nieuwe bestemmingen en accommodaties. Uiteraard maken wij altijd een uitgebreid prijsvergelijk, waarbij ook de Duitse Touroperators meegenomen worden. Wij boeken bijna alle Duitse Touroperators, zodat u ook daarvoor gewoon in Grave terecht kunt. Wij ontvangen u graag in ons reisburo, waar het kopje koffie altijd klaar staat.


Traditioneel Prinsenbal in Escharen

Peter en Stan nieuwe heersers van De Pieperknallers

O

Pastoor A.Th.J.M.R Aarden Tolschestraat 21, 5363 TB Velp, tel. 06-22784974. Sacramenten: voor het toedienen van de sacramenten (dopen, huwelijk, ziekenzalving) dient u rechtstreeks contact op te nemen met de pastoor. Ook bij een overlijden dient men rechtstreeks contact op te nemen met de pastoor. Misintenties: voor intenties in de vier kerken en de kapel van het verzorgingshuis kunt u terecht in het parochiecentrum. Voor Escharen, Gassel en Velp kunt u zich ook wenden tot de contactpersonen: • Escharen - mevr. T. Cruijsen, 0486-472527 • Gassel - mevr. A van Laarhoven, 0486-423561 • Velp - mevr. N. Schuts, 0486472169

was de spanning te snijden. Nadat de adjudant Tom en zijn Pages Fenne en Tess bekend waren gemaakt kwam ook Jeugdprins Stan d’n Urste onder luid gejuich boven uit de kar. Dit klein gevolg gaat de jeugdige Pieperknallers voor in 2014.

Kerst-Knutselmiddag voor kids en bingo in Esterade

HH. Missen: In de St. Elisabethkerk zijn deze op dinsdag, donderdag en vrijdag om 9.30 uur, op woensdag om 18.30 uur en op zondag om 11 uur. In de dorpskerken is er tweewekelijks een eucharistieviering. Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste: iedere vrijdag aansluitend aan de Marktmis in de stadskerk tot 10.15 uur.

Prins Peter en Jeugdprins Stan van De Pieperknallers.

GRAVE - Kinderen zijn op woensdag 18 december Zondag 8 december in Grave weer welkom in de Esterade in Grave. Daar wordt dan van 14 tot 16 uur weer een knutselmiddag gehouden, die in het teken staat van het naderende Kerstfeest. Aan de hand van enkele voorbeelden kan er volop worden geknutseld, maar de kinderen mogen natuurlijk ook hun eigen creativiteit de vrije loop laten. GRAVE - Bridgeclub Dummy houdt in samenwerking Deelname kost 1,50 euro per kind. met basisschool De Raamdonk op zondag 8 december Wijkraad Estersveld houdt op zondag 15 december weer voor de vijfde keer het Open Graafs Jeugdbridgetoereen bingo-avond in de Esterade. Belangstellenden zijn nooi. Het is een landelijk toernooi waar kinderen van van harte welkom, er zijn diverse prijzen te winnen. De 9 tot en met 15 jaar aan kunnen deelnemen. De leefhoofdprijs is 125 euro. Deelnemers doen ook gratis mee tijd en de hoeveelheid ervaring zijn bepalend voor de aan de Jackpot. De avond begint om 20 uur en duurt groepsindeling. In elke groep is een beker te winnen. tot 22 uur. Voor meer informatie: www.esterade.nl. Tevens telt het toernooi mee voor de Grand Slam Bokaal 2013-2014.

Landelijk Jeugdbridgetoernooi op De Raamdonk

Op nieuwjaarsdag om 14 uur

Opnieuw Nieuwjaarsduik in De Kuilen Mill MILL - Op nieuwjaarsdag wordt weer de Unox Nieuwjaarsduik gehouden. Klokslag 14 uur trotseert menigeen het koude water in natuur- en recreatiegebied De Kuilen tussen Mill en Langenboom. Natuurlijk is ook publiek van harte welkom. Toegang en deelname zijn gratis.

Voor iedere ‘duiker’ is er een Unox muts, Unox vaantje en certificaat van deelname. De ervaren duikers van de Seadevils zorgen voor de veiligheid in het water. Daarnaast is er EHBO aanwezig. Zoals gebruikelijk is er voor zowel deelnemers en toeschouwers (zolang de voorraad strekt) gratis Unox erwtensoep, glühwein en oliebollen. Daarnaast zijn er nog diverse andere versnaperingen verkrijgbaar in het strandpaviljoen van De Kuilen.

RK Parochie H. Elisabeth Secretariaat: Hoofdwagt 1, 5361 EW Grave, 0486475457, e-mail: administratie@st-elisabethparochie. nl. Openingstijden: ma t/m vr van 9.30 tot 11 uur. Website: www.st-elisabethparochie.nl

PIEPERKNALLERSRIJK - Tijdens het traditionele prinsenbal op zaterdag 23 november bij De Brouwketel werd eerst afscheid genomen van Prins Ben en zijn Prinses Gerty, adjudanten Erik en Pascal en Page Jorine, die een bewogen jubileum jaar achter de rug hebben. Nadat de vaste kern zich had terug getrokken in de bistro wachtte de volle zaal af wie om 11 over 11 als nieuwe heerser voor de dag zou komen. Nadat - onder begeleiding van de Pechvogels, de dansmariekes en de raad - de kar naar binnen was gebracht steeg de spanning ten top. Wie komt er boven uit die kar? Eerst werden de twee nieuwe adjudanten Nick en Frank en page Dion voor de dag gehaald. Daarna kwam onder een oorverdovend applaus Prins Peter d’n Urste tevoorschijn.

p zondag 24 november was het de beurt aan de jeugd in D’n Erpelkuul bij ’t Dorstige Hert. Na het afscheid van Prins Giel, adjudanten Tom en Bart en de Pages Demi en Anika werd rond de klok van 16 uur de kar door de raad van elf naar binnen gereden. Ook hier

kerkinformatie

Dit Jeugdbridgetoernooi hoort bij een van de vijf grote jeugdtoernooien in Nederland, waarin minibridgers en pupillen zich een schooljaar lang kunnen meten. Door de NBB wordt deze bokaal ook wel gezien als een kweekvijver voor bridgetalent. In Grave worden al jarenlang leerlingen van basisschool De Raamdonk opgeleid door Gerdie Mulder en dit jaar wordt ook een aantal leerlingen van basisschool Hartenaas opgeleid door Marjos Bakers. Enkele leerlingen van deze basisscholen doen mee aan dit Landelijk Jeugdbridgetoernooi en het paar met de hoogste score uit Grave wordt Graafs kampioen. Joffrey Bieleman, landelijk Commissielid jeugdbridge van de NBB, is tijdens het toernooi en bij de prijsuitreiking aanwezig. Er wordt gespeeld van 12.30 tot 16.30 uur, de prijsuitreiking begint rond 16.45 uur.

Iets te melden? Laat het ons weten via redactie@arenalokaal.nl

Gassel Zondag 8 december - 9.30 uur Eucharistieviering met medewerking van het parochiekoor. Intenties: Marie Poos; Jan en Pieta Bardoel - Poos; Jan Bartels vanwege zijn verjaardag; Overleden familie Bartels - Hurkens; Annie Derks vanwege haar verjaardag; Roy Brans als jaargetijde; Betsie Brans - Cuijpers; Betsie Derks als jaargetijde; Overleden familie Derks Grave Zondag 8 december - 11 uur Eucharistieviering met medewerking van het koor JCH. Intenties: Nel Eisenburger - Bosschem; Martien van Hintum; Coby Heinemans - van Kempen; Voor een bijzondere intentie; Tien Arts Vrijdag 13 december - 9.30 uur Voor een jarig kleinkind. Velp Zaterdag 7 december - 17.30 uur Eucharistieviering, waarbij de liturgische gezangen worden verzorgd door het Gemengd Koor. Intenties: Grad en Roos Opsteeg - Lamers; Marietje Jansen - Sommerdijk namens het gemengd koor; Ramon Heijmans; Theo Roelofs; overleden familie Roelofs - Vollenberg; overleden ouders Stans en Fien Jans - Nabuurs, als jaargetijde voor moeder; overleden leden van het gemengd parochiekoor

Sluiting actie Schoenendoos Er bestaat nog gelegenheid om uw doos in te leveren op het parochiecentrum tot en met vrijdag 6 december en wel tussen 9.30 en 11 uur. Per doos vragen wij u vijf euro voor het transport.

H. Missen met Kerstmis Kerstavond • Velp: 24-12-13 om 16 uur Samenviering • Grave: 24-12-13 om 18 uur Gezinsviering voor alle torens • Gassel: 24-12-13 om 20 uur Kerstavond • Grave: 24-12-13 om 22 uur Nachtmis

Kijk voor meer informatie op www.uitinmill.nl.

Zet je kerststal te kijk in de Elisabethkerk Vrijdagavond 13 december tussen 19 en 20 uur kan iedereen met een kerststal / kerstgroep zijn stal opstellen in de kerk. Zaterdag van 14 tot 17 uur en zondag van 13 tot 17 uur is iedereen van harte welkom om te komen kijken. Maandag 16 december tussen 9.30 en 11 uur kunnen de deelnemers de kerstgroepen weer ophalen.

Eerste Kerstdag • Escharen: 25-12-13 om 9.30 uur • Grave: 25-12-13 om 11 uur Tweede Kerstdag • Velp: 26-12-13 om 10.30 uur

“Voor een uitvaart

met karakter”

Past. van Winkelstraat 42b - 5374 BK Schaijk - T. 0486 414519 info@uitvaartzorgvantilburg.nl - www.uitvaartzorgvantilburg.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 6 december 2013

13


Aflevering 5

Verhuizing naar Catharinahof Op vrijdag 29 november zijn de bewoners weer welkom geheten op hun nieuwe adres. Het was een grootscheeps onthaal. Daarna een heerlijke warme maaltijd, klaargemaakt in de nieuwe keuken.

Iedereen, medewerkers en vrijwilligers, had er zin in, om het de bewoners, die een hele week gespannen toegeleefd hadden naar dit moment, tevreden en wat eigenlijk nog voornamer was, op hun gemak te stellen. Een aantal vrijwilligers waren aanwezig om hier en daar een schroef dan wel een spijker in de muur te slaan, om de verschillende zaken op te hangen en het geheel een nog huiselijker karakter te geven.

Het is eigenlijk ook niet zo moeilijk om in zo’n mooie omgeving hard te werken en enthousiast te zijn. Je ziet steeds meer hoe alles op zijn plaats komt. Ook de overige huurders en kopers van de appartementen, zijn zowat op hun plaats aangeland. Het geluid van: Het lijkt wel op een hotel, wordt al gebezigd. Dan zullen we maar hopen dat het een langdurige vakantie wordt aan de boorden van de Maas. Gelukkig is ook het goede bericht te horen, dat steeds meer organisaties, bedrijven en instellingen, de weg naar Catharinahof weten te vinden en dat de gerant, Jos Somers, zijn uiterste best doet, om de onderhandelingen over de verschillende ruimtes op een vriendelijke, maar ook zakelijke manier te voeren. We wensen hem dan ook alle succes toe.

Volgende week meer over het verblijf van de eerste dagen De dag daarvoor waren de vele medewerkers die lange in dit Multi functioneel Centrum annex zorgcentrum; uren gemaakt hadden om alles goed voor te bereiden en Catharinahof. De voorlopige climax is op 11-12-13 om op tijd klaar te hebben in de bloemetjes gezet door de 09.10 uur (dus 09-10-11-12-13). manager Janneke Pander.

seniorenwijzer De ontmoeting

De dagelijkse activiteiten in zorgcentrum Maaszicht waar senioren vanuit de hele gemeente Grave aan deel kunnen nemen - onder de noemer De Ontmoeting staan in verband met de installering van meubilair en andere artikelen in Catharinahof op een zeer laag pitje. Meer informatie: 0486-473051. De bewoners van Maaszicht zijn sinds 29 november op hun nieuwe adres. We hopen dat ze kunnen gaan genieten van hun nieuwe woning in Catharinahof.

KBO Informatie

Belangrijk in verband met gewijzigde datum en plaats: Onder leiding van leden van Senioren KBO Grave wordt op vrijdag 29 november en dinsdag 17 december gekiend in het Palazzo Theater. Aanvang is om 19.30 uur. In maand december geen soosmiddagen. Worstenbroodactie KBO Velp Deze actie wordt gehouden in week 50, te beginnen op maandag 9 december. Voor de verkopers komen wij op 4 december bij elkaar bij Annie en Frans van Eldijk. Als wij de worstenbroodjes goed verkopen wordt de winst verdubbeld door KBO Brabant. Dit noemen ze het Premieplan.

Alzheimer Café Oss-Maasland

Op maandag 9 december is klinisch geriater Jeannette van Eijk gastspreekster in het Alzheimer Café OssMaasland. Dokter van Eijk is werkzaam bij de GGZ Oost Brabant in Oss. Zij geeft deze avond uitleg over dementie: Wat is dementie?; Wat zijn de oorzaken?; Wat is er aan te doen? Iedereen is welkom. Vanaf 19 uur opent het Alzheimer Café haar deuren en om 19.30 uur start het programma (tot 21.30 uur) in ontmoetingscentrum De Binnenstad, St. Barbaraplein 6 in Oss. Voor meer informatie: Eef Rubbens, telefonisch bereikbaar via 0412-653233.

GEEF KINDEREN MET EEN LEVENSBEDREIGENDE ZIEKTE DE KRACHT OM KIND TE ZIJN. SMS* WENS NAAR 4333 EN DONEER ÉÉNMALIG 2 EURO

®

gratis advertentie

LEIDINGGEVENDE MONTEUR BUITENDIENST FUNCTIEOMSCHRIJVING Voor de afdeling montage van onze relatie de Molenkoning uit Reek zijn wij op zoek naar een ervaren leidinggevende monteur buitendienst voor het monteren van staalconstructies van stapmolens en stallen. Ben je sleutelvaardig en heb je geen 9-5 mentaliteit? Dan is deze uitdagende baan iets voor jou! Het is de bedoeling dat je zelf de kar gaat trekken op locatie. Je geeft leiding aan de montageploeg van gemiddeld 2 tot 4 personen. Tot de werkzaamheden behoren het voorbereiden van de montage en de controle van de uitbestede projec-

INFO AVOND

ten. Je hebt een zelfstandige instelling en je kan collega’s goed motiveren. Je hebt verder werkervaring in de bouwwereld. Jouw motiverende, technische en flexibele instelling zorgt voor de juiste werksfeer en tevreden klanten. Er wordt gewerkt door heel Nederland, België en Duitsland. Je dient over de bereidheid te beschikken om regelmatig enkele nachten over te blijven op locatie. Het betreft een baan voor langere tijd en mogelijk vast. Wil je zien wat de Molenkoning zoal maakt, kijk dan op www.molenkoning.nl.

FUNCTIE-EISEN

donderdag 12 december van 18.00 tot 20.00 uur

• • • • • • •

Leidinggevende capaciteiten Werkervaring in de bouwwereld (bij voorkeur met montage) In bezit van rijbewijs B (BE is een pré) Je bent sleutelvaardig Je hebt geen 9-5 mentaliteit. Geen problemen met overwerken Spreek je Duits en/of Engels

Een opleiding kiezen valt niet mee. Hoe weet je zeker dat je de juiste keuze maakt? Kom 12 december a.s. naar de Info Avond van ROC de Leijgraaf. Daar kun je alvast de sfeer proeven. Ook ontmoet je er leerlingen en docenten en vertellen we jou alles over onze opleidingen. Jij leert ons beter kennen en wij jou. Bij De Leijgraaf ben je namelijk geen nummer: De Leijgraaf kiest voor jou. Kijk op www.leijgraaf.nl voor meer informatie en welke locaties deelnemen aan de Info Avond.

14

Spreekt deze functie je aan en heb je interesse? Reageer snel en neem dan contact op met: Wim Zegers, Schaijksestraat 3 5375 KC Reek tel: 0486-422307 - fax: 0486-476337 - mob.06-51210364 mail: wzegers@hwcbv.com - web: www.hwcbv.com

www.arenalokaal.nl – vrijdag 6 december 2013


Toon Kremers Ezel van het Jaar

‘Rikke woarst ite met karnaval’ winnaar Balkaovund Gassel EZELRIJK - Op zaterdag 30 november werd er gestreden om de Vorst Theo Bokaal tijdens de jaarlijkse Balkaovund van Carnavalsvereniging De Ezels. Er waren maar liefst zeven groepen die de strijd met elkaar aangingen om de fel begeerde bokaal in de wacht te slepen. De deelnemers en de vakjury, onder leiding van prins Twan d’n Urste, riepen ‘Rikke woarst ite met karnaval’ met het nummer Twan uit tot winnaar. Zij maakten hiermee het nieuwe Balklied van 2013-2014.

Z

oals ieder jaar werd ook de Ezel of Ezelin van het Jaar verkozen. Deze eer komt dit jaar te beurt aan Toon Kremers vanwege zijn jarenlange inzet voor onder meer het bestuur van de gymclub, oprichting van de judoclub en als vrijwilliger en bestuurslid van Stichting Dorpservicewinkel Gassel.

Verder werd bekend gemaakt wie het nieuwe boerenbruidspaar vormen: Knilles en Sien, ofwel Toon Cornelissen en Cecile Martens zullen op carnavalsdinsdag in de onecht worden verbonden.

SCHAIJK - Het comité Schaijk een Werelddorp houdt vrijdagavond 13 december in en rond het centrum een ludiek hardloopevenement, de Glow & Snow Run. Wat deze loop bijzonder maakt is dat er ‘s avonds in het donker wordt gelopen. De ronde voert echter door Schitterend Schaijk, sfeerverlichting is er dus volop. De organisatie zal het parcours verder verlichten en aankleden. Honderden meters lichtslang, glow-in-the-darkverlichting, sneeuw en andere materialen zorgen voor een sfeervol parcours.

‘Rikke woarst ite met karnaval’.

Pizzeria La Dolce Vita nieuw in Grave

Voor meer informatie, foto’s en het nieuwe balklied: GRAVE - Het goede leven. Daar probeert de eigenaar www.deezels.nl van La Dolce Vita invulling aan te geven. Sinds kort runt Imam Devecel de nieuwe pizzeria aan de Burgstraat 8 in Grave.

Prisoners in Filmcafé Grave GRAVE - Filmcafé Grave vertoont op dinsdag 10 en woensdag 11 december de film Prisoners, een thriller waarin Hugh Jackman het recht in eigen handen neemt wanneer zijn dochter en haar beste vriendin worden ontvoerd. Iedereen is welkom, beide avonden beginnen om 20.15 uur. De kassa van het Filmcafé Grave is een halfuur voor aanvang van de film open. De toegangsprijs is 7 euro voor volwassenen en 4 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. Reserveren: www.filmcafegrave.nl.

Devecel zit 18 jaar in het vak. Hij startte in 1994 in Groesbeek, verkocht daar na drie jaar de zaak en vertrok naar Gennep, waar hij opnieuw startte met een pizzeria. Devecel is eigenaar en tevens de kok van La Dolce Vita. Devecel laat een veelzijdige menukaart zien. “We maken alles zelf”, vertelt hij, “van het deeg tot de saus. Alles is vers.” In de keuken is een nieuw Shoarma-apparaat te geplaatst, het meubilair is veranderd en de kaarsjes branden gezellig. “Kwaliteit en vriendelijkheid is mijn motto en ik hoop dat het goed gaat lukken in dit mooie stadje.”

Iets te melden? Laat het ons weten via redactie@ arenalokaal.nl Rogstraat 17 - Grave - 0486-421310

Open huis :

Ludieke Glow&Snow Run in Schitterend Schaijk

Vrij. 6 dec. 14.00 uur - 20.30 uur Za. 7 dec. 11.00 uur - 17.00 uur

Huis en winkel zijn klaar voor de kerst....

morgen mag ik naar huis

Alle deelnemers aan de Glow & Snow Run krijgen bij inschrijving een kerstmuts met knipperend lichtje en vijf breekstaafjes waarmee ze zich kunnen laten ‘glowen’. Meer glowmaterialen zijn tegen een zacht prijsje verkrijgbaar. Deelnemers kunnen een prijs winnen voor de mooist verlichte outfit. In de categorie kinderen zijn er drie prijzen en er is ook een categorie voor mooist verlichte man en vrouw. Een sfeervol parcours en lichtgevende deelnemers zie je niet in elke run, maar de organisatie gaat verder. Langs het parcours staat een tweetal DJ’s die de lopers ondersteunen met een goede beat. De Schaijkse hofkapel zorgt voor sfeerverhogende live-muziek. Voor aanvang van de wedstrijd doen alle deelnemers een muzikale warming-up onder leiding van JanneMieke van Ganzewinkel. Het startschot wordt gegeven door de Prins der Moeslanden Joep Manders en zijn gevolg. Feestavond Na de run is er ook een feestavond in café-feesterij De Potter, geheel in het thema Glow&Snow. Hier vindt tevens de prijsuitreiking plaats van de mooist verlichte man en vrouw en ook de snelste man en vrouw. Ook de prijsuitreiking van de actie Schitterend Schaijk wordt in De Potter houden. Kortom een gezellig samenzijn voor alle lopers, toeschouwers, vrijwilligers, dorpsbewoners, organisatoren en mensen die hun buurt of huis mooi hebben versierd. Ben sportief en gezond en schrijf je in voor deze ludieke loop op www.schaijkeenwerelddorp.nl. Kun je niet meedoen kom dan naar dit gezellige samenzijn en geniet van Schitterend Schaijk en een prachtige feestavond voor het hele dorp.

Winterwandeltocht Bernheze REGIO - TRV-Bernheze houdt op zondag 29 december weer een Winterwandeltocht. Er kan gestart worden vanuit op drie plaatsen: bij Kasteel Heeswijk (Kasteel 4 in Heeswijk-Dinther), Eetcafé ’t Pumpke (Raadhuisplein 7 in Nistelrode) of bij De Schaapskooi (De Heuvel 4 in Vorstenbosch).

Vanuit alle startlocaties zijn routes van ongeveer 5, 10 en 20 kilometer samengesteld. In de routes zijn pauzepunten opgenomen waar men de inwendige mens kan verzorgen. Vanuit Heeswijk-Dinther kan men ook een Geocaching route lopen. Starten aan de tocht van 20 kilometer kan tussen 8 en 11 uur, deelnemers die een route van 5 of 10 kilometer lopen kunnen starten tussen 8 en 12 uur. Deelname kost 3 euro per persoon. Met de bon uit het Brabants Dagblad wandelt men met twee personen voor de prijs van één. Meer info: www.trv-bernheze.nl.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 6 december 2013

15


Weekblad Arenalokaal editie Grave, Escharen, Gassel en Velp week 49 2013  

Weekblad Arenalokaal editie Grave, Escharen, Gassel en Velp week 49 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you