Page 1

3 PKN Kerk Grave

tijdelijk gesloten

4 Fotoreportage

rommelmarkt Gassel

5 Internationaal protest 6 Arena ADC in Escharen t/m 8 Zomerspecial

9 Weer doet toernooi Trope-Ope eer aan

grave, escharen, gassel en velp

Schaijkseweg 3a - Herpen 0486-415100

www.kriekeput.nl - kriekeput@herperduin.nl College 22 augustus naar binnenstad

Verslagen van wijk- en dorpsbezoeken op Grave.nl GRAVE - In juni vonden diverse bezoeken plaats van het Graafse college van B en W aan de wijk- en dorpsraden in de gemeente. Burgemeester en wethouders maakten samen met de bestuursleden een rondgang door de dorpen en de wijk de Mars. De verslagen van de wijk- en dorpsbezoeken van het college zijn te vinden op de gemeentelijke website www.grave.nl.

Gezellige topdrukte in Graafse jachthaven

‘Op het water heb je een ander tijdsgevoel’ GRAVE - Voor watersportvereniging De Stuw in Grave zal 2013 in de boeken worden bijgeschreven als een feestjaar. Het clubhuis, waar jarenlang vooral over gepraat is, zal verwezenlijkt worden en tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2014 voor het eerst in gebruik zijn. De hechte groep leden mag trots zijn.

R

uim drie jaar geleden zat de vereniging bestuurlijk in zwaar weer. Albert van Woerden (68) werd gevraagd de nieuwe voorzitter te worden. Hij twijfelde: “Hier moet ik even vreselijk over nadenken.” Maar, zoals dat vaak gaat met mensen die het toch al druk hebben met werk of hobby, hij deed het wel: “Ik heb duidelijk aangegeven dat ik als interim beschikbaar wilde zijn, tot er een nieuwe voorzitter was gevonden. Maar al tijdens mijn eerste jaar als voorzitter kreeg ik te maken met een hernieuwde plannen voor nieuwbouw van ons clubhuis, dat daar wel hevig aan toe was. Er was al tien jaar over gesproken, maar alle serieuze plannen waren op niets uitgelopen. En toen werd de draad weer opnieuw opgepakt.” Albert, geboren in Zeist, op jonge leeftijd verhuisd naar Amersfoort en tenslotte in Nijmegen terecht gekomen. Getrouwd met Elsje van Steen. In 1978 kwam hij via zwager Frans van Steen

len achtergrondmuziek op recepties, bruiloften en partijen, gemeentehuis, Rotaryclub, Probus, Initiatief ’88. Enfin, noem maar op. Als mensen tijdens onze muziek maar gewoon met elkaar kunnen praten. Muziek is meer dan zomaar een hobby voor me. Zo reageerde ik op een advertentie waarin de gemeente Grave een Stadsbeiaardier zocht. Burgemeester Jan Grotenhuis benoemde me als onbezoldigd Stadsbeiaardier. Aan het eind van elk jaar werd een fles rode wijn bezorgd. Ook werd ik paukenist bij de Graafse Harmonie, en tegenwoordig speel ik daar ook als pianist. O ja, ik speel ook nog bij de Havenmuzikanten. En bij Los Pompadores, een zesmansformatie die New Orleans Street Music speelt. Aanstaande zondag 21 juli spelen we op de Graafse Loswal.”

toevallig in Grave terecht. Op zoek naar een huis. Dat vonden Elsje en Albert in de Maasstraat. Liefde op het eerste gezicht was het. Ze knapten het op en wonen er nog steeds. Er werden twee dochters geboren, en Albert ging aan het werk als logopedist op de basisscholen in het Land van Cuijk: “Ik onderzocht en deed controles bij alle kinderen van groep twee. In de 28 jaar dat ik dat heb gedaan, heb ik zo’n veertigduizend kinderen zien passeren. Plus die kinderen uit de andere groepen waar op logopedisch gebied, extra zorg aan besteed moest worden. Je begrijp dat ik nog regelmatig inmiddels oude bekenden tegenkom. Een geweldige tijd was het Via de Loswal belanden overigens. Ik kijk er met we terug in de jachthaven. groot plezier op terug.” Het is er druk en gezellig. Ondanks de bouwvakvaAlbert van Woerden was kantie gaat het werk aan ondertussen in wijde om- het clubhuis verder. Dat streken bekend als pianist gebeurt door vrijwilligers in trio’s en duo’s. Iets wat van de Stuw, die bedreven hij overigens nog steeds zijn in lassen, elektrisch en doet, samen met zwager installatietechnieken: “We Frans van Steen: “We spe- noemen het vernieuwbouw,

omdat het gebouw op dezelfde plaats komt te staan als het oude. We kregen uiteraard te maken met allerlei instanties. Maar, en dat mag ook wel eens gezegd, we hebben goed kunnen samenwerken met Rijkswaterstaat, het waterschap en de gemeente. We hebben daar intensief contact mee gehad. Op dit moment is een verharde steiger van betonplaten aangelegd, een vergroting van het voormalige terras vóór het clubhuis. De stenen krijgen later een andere kleur, die overeenkomt met de bestrating. We hopen dat er volgende week al dakplaten kunnen worden geplaatst. De eerste laag komt er dan waarschijnlijk op.” ‘Stuwgenoten’ Als voorzitter krijgt Albert van Woerden met alle aspecten van het verenigingsleven en de steeds wisselende gasten te maken: “Ik ben nu aan mijn vierde jaar bezig. Ik had één jaar toegezegd, maar er is zoveel positiefs voor elkaar gebracht, dat ik niet weg kon. De Stuw is een watersportvereniging met zeer enthousiaste leden. Ik noem ze altijd Stuwgenoten. De onderlinge sfeer is uitstekend. De belangstelling bij

Aansluitend aan de rondgang door de wijken en dorpen gingen de collegeleden in gesprek met bewoners over onder meer de stand van zaken in verband met de iDops en diverse andere zaken die leven binnen de dorpen en de wijk de Mars. Na de vakantieperiode, op donderdag 22 augustus, maken burgemeester en wethouders een rondgang door het centrum van Grave en bezoeken zij de Wijkraad Binnenstad Grave. alle evenementen als wedstrijden en bijeenkomsten is overweldigend. De club is springlevend. Net als het clubgebouw, dat we beetje bij beetje zien groeien. We hebben inmiddels ook nieuwe oevers gekregen, die nodig waren, omdat het peil van de Maas omhoog is gebracht.” Belangrijke pijler De jachthaven is een unieke plek in Grave. Ligt vlakbij het historische centrum. De horeca en winkels varen er wel bij. Het is een goede zaak voor het stadje, dat de haven een belangrijke pijler in het toeristisch plan de Waterfrontvisie is. Albert heeft meegedacht en -gepraat in commissies. Het plan is een voorstel voor de bestuurders van de gemeente: “De nieuwe haven wordt nu alleen gebruikt door de Stuw. Er is echter ook ruimte voor een historisch deel. Daar zouden dan schepen kunnen liggen met historische eigenschappen. Het geheel zou een soort varend museum kunnen worden. Het zou aan de kant van de Koninginnedijk kunnen komen.” Leden van De Stuw die er zelf op uit gevaren zijn, geven hierdoor ruimte voor passanten. De inkomsten hieruit zorgen, samen met de contributie van de le-

www.arenalokaal.nl – jaargang 19 – week 29 – vrijdag 19 juli 2013

den, dat de watersportvereniging kan bestaan. Allerlei activiteiten in en aan de haven worden door de leden zelf gedaan. Albert: “Zo hebben we een roulerende havenmeester. Iemand van de leden, die zorgt dat de gasten een plaats krijgen aangewezen en hen vertelt wat er allemaal wel en niet kan. Andere leden geven de voorkeur aan bardiensten. Ook voor het onderhoud van steigers en materiaal van de vereniging wordt een beroep op de leden gedaan. Wie hand- en spandiensten verricht, kan een korting op de contributie tegemoet zien.” Wat betreft handhaving van de regelgeving van de passantensteiger, die kan met medewerking van watersportvereniging de Stuw gerealiseerd worden, zoals ook in de nieuwe visie Waterfront Grave is vermeld. Albert van Woerden blijft nog voorzitter tot de volgende algemene ledenvergadering in februari van het volgend jaar. Dan neemt hij wat meer tijd om met Elsje op hun in 1928 door Brons gebouwde sleepboot het water op te gaan: “Op het water heb je een ander tijdsgevoel. Een paar uur varen lijkt wel een dag. Heerlijk. De rust. De stilte.” Freddy Klooté


Ook op zondag de goedkoopste. Hallo Jumbo! EN H C J I W

Wij zij n iedere zonda g open!

NXT-2423-3

van 12 . 0 tot 18. 0 uur 00 uur

Zuiderpoort 12 -14 Wijchen


Start werkzaamheden op maandag 5 augustus

PKN Kerk Grave tijdelijk dicht in verband met restauratie

D

Nieuwsflitsen Op de website www.pkngrave.nl wordt vanaf volgende maand regelmatig een nieuwsflits geplaatst over het verloop van de restauratie. Voor meer informatie kan men contact opnemen met de scriba van de PKN kerk, Jenneke van Dongen, scriba@protestantsekerkgrave.nl of 0486-471413. Een rijk verleden De Bagijnenkerk in vestingstad Grave is een eeuwenoud gebouw. Diverse oorlogen, belegeringen en natuurrampen hebben de nodige littekens op het gebouw achtergelaten. De kerk, verborgen tussen de stadsuitbreidingen in het centrum van Grave, is een vijftiende-eeuws bakstenen, laat-gotisch bouwwerk, bestaande uit een schip met een driezijdige koorsluiting. Karakteristiek is de veelhoekig uitgemetselde traptoren aan de noordzijde. De geschiedenis in vogelvlucht: 1474: de Graafse Bagijnen mogen een eigen kerk la-

colofon

ten bouwen,’de Kercke van den nieuwen Bagijnhof, genoemd St. Marien”Graf’, de huidige Bagijnenkerk. 1526: de kerk of kapel wordt officieel in gebruik genomen. 1672-1674: de kerk wordt beschadigd tijdens de Franse bezetting en wordt daarna als paardenstal gebruikt. 1686-1731: de kerk wordt gebruikt door de Waals– of Fransche gemeente (Hugenoten) en daarna door de Lutherse gemeente. 1795-1803: door de Franse bezetting en een zware storm in 1800 raakt de kerk zwaar beschadigd. 1802: de Nederduits Gereformeerde gemeente (na 1816 Nederlands Hervormd genoemd) komt, onder druk van de Franse overheersers, in de Bagijnenkerk terecht. Tot die tijd maakte de protestantse gemeente gebruik van de Elisabethkerk, de huidige katholieke kerk van Grave. Als de protestantse gemeente haar intrek neemt in de Bagijnenkerk neemt ze de massief houten preekstoel (vroeg 17e eeuw), de 3 koperen kroonluchters (tweede helft zeventiende eeuw) en de restanten van het orgel mee uit de Elisabethkerk. 1820-1840: de kerk wordt grondig gerestaureerd, waarbij de houten laat-gothische ramen worden vervangen door de bestaande ijzeren raamwerken. De consistorie wordt onder het orgel gebouwd. Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. De editie Grave verschijnt in Grave, Escharen, Gassel en Velp

Oplage: 10.000 + 5.500 + 500 www.arenalokaal.nl Redactie: Sergio Boutkan: sergio@uitleg.nl of 06 466 25 651 Paul Verstegen: paul@uitleg.nl of 06 13 53 76 59 Kopij: Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk 0486 463 112 of redactie@arenalokaal.nl Acquisitie: Rob Smorenberg: 06 506 17 426 of rob@uitleg.nl of Sander Scherer, 06 526 20 778 of sander@uitleg.nl Uitgever: Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk www.uitleg.nl Druk: Drukkerij Vorsselmans Zundert Verspreiding: Excellent, 073-5443030 Weekblad Arena is aangesloten bij: LokaalNieuwsnet en NNP

Prei Al een jaar of vijftien ga ik op donderdagmorgen fietsen met cultuurfilosoof W.B. Tegenwoordig noemt hij zich Gitaarpraktijk B., maar dat maakt voor het fietsen verder weinig uit. Tijdens onze tochten bespreken we de dingen van de dag om vervolgens te bezien of er wetmatigheden uit te destilleren vallen waarmee we de wetenschap kunnen dienen of de mensheid een stapje vooruit kunnen helpen.

GRAVE - De protestantse kerk van Grave sluit tijdelijk haar deuren in verband met de op handen zijnde verbouwing en restauratie. Het ongeveer 500 jaar oude rijksmonument wordt flink onderhanden genomen. Zo wordt het vochtprobleem, dat al jarenlang de muren aantast, grondig aangepakt. Tegelijkertijd met de restauratie wordt de kerkruimte multifunctioneel gemaakt. Dit houdt onder andere in dat er stoelen in plaats van banken in de kerk komen en dat er een extra nooddeur gemaakt wordt. Op deze manier kan het gebouw nog vele jaren dienst doen als een locatie voor concerten, lezingen en andere activiteiten.

e restauratie begint op maandag 5 augustus. De verwachting is dat de werkzaamheden zo’n vier maanden in beslag nemen. De protestantse gemeenschap mag in die tijd haar kerkdiensten vieren in de kapel van het gastvrije Maaszicht.

column

1960: bij een restauratie wordt zoveel mogelijk in de originele staat teruggebracht en de consistorie geplaatst in de zijzaal. 1995: de huidige zijzaal wordt aangebouwd na grondaankoop van de gemeente Grave. De oude

toegang aan de noordzijde vervalt en de hoofdingang wordt verlegd naar de Bagijnenstraat. Tevens wordt de tot 1993 gebruikte kosterswoning, die naast de kerk ligt, op de eerste etage omgevormd tot extra zaalruimte.

ingezonden Verjaardag ‘Visite, visite, het huis vol visite’, zo zong in 1980 Lenny Kuhr, tezamen met Les Poppys. Juist die zangeres van het winnend Eurovisiesongfestivallied in 1969 ‘de Troubadour’. Onverbrekelijk zijn ze met elkaar verbonden; viering van een verjaardag en visite. Ook het zingen van het lied ‘Lang zal ze leven’-hoe vals dan ook- hoort tot een van de bindende elementen. In de deuropening, gang of hal wordt het lied al vaak door de gasten voor de jarige aangeheven. De moderne versie in het Engels: ‘Happy Birthday to you’. Ook in andere talen komt het langs, meestal bij de jongere generaties, die het ‘lang zal leven’ maar uit de tijd of gedateerd vinden. Zij werken een hele potpourri af tot en met de Chinese vertaling. Voor oor en oog hoogst vermakelijk. Maar wat nu, als je in je cultuur niet gewend ben je verjaardag te vieren? Zelf niet eens weet, wanneer je eigenlijk verjaart?

De laatste tijd fixeren we ons vooral op de economie die maar niet op gang wil komen. Opmerkelijk hierbij is dat we op een of andere manier allebei sterk het gevoel hebben dat prei weleens van doorslaggevend belang zou kunnen zijn bij het oplossen van de crisis. Aan een veld aardappelen, maïs of bieten fietsen we dan ook met droge ogen voorbij, maar komen we langs een veld prei, dan knijpen we meteen in de remmen. We beginnen dan meteen met tellen, want in de economie heb je alleen iets aan harde cijfers. Dat tellen valt nog niet mee, want die dingen lijken sterk op elkaar. Het is eigenlijk zeer nauwkeurig schatten wat we doen. Ongeacht de grootte van het veld, komen we meestal uit op ongeveer 700.000 preien. Dan schatten we de prijs van een prei in, vermenigvuldigen die met het totaal aantal preien en komen dan tot een conclusie. Dat hoeft niet per se de uitkomst van die som te zijn. Dat kan van alles zijn want het gaat erom dat je de gedachten de vrij loop laat. We doen op dat moment verder niets met de conclusie. Die laten we rusten tot er zich iets aandient waarmee we die prei en/of de conclusie in verband kunnen brengen. Dat gebeurde gisteren toen we bij Herperduin het fietspad namen richting Oss. Na ongeveer vijfhonderd meter kom je door een hekwerk waar een elektrische mat ligt om te voorkomen dat die Schotse koeien er vandoor gaan. Voor het hek stopten we even om wat te drinken. Al rondkijkend viel ons op hoeveel overbodige borden er waren geplaatst. We telden er maar liefst zeven waarvan het meest in het oog springend overbodige bord toch wel het bord ‘wegversmalling’ was dat bij de doorgang stond. “Hoeveel extra ongelukken zouden er gebeuren zónder die borden?” was de vraag die wij ons stelden. “Geen een”, was de conclusie. Dan kom je op de vervolgvraag: “Hoeveel overbodige borden staan er in Nederland?” Dat is een lastige. Want er stonden er weliswaar zeven op amper twintig vierkante meter, maar fiets je verder dan kom je er slechts sporadisch een tegen. Dan moet je dus weer gaan schatten. Er staan er heel veel in steden en dorpen, maar heel weinig in het IJsselmeer, de Waddenzee en Oost Groningen. We kwamen uit op ongeveer 17 overbodige borden per vierkante kilometer. Dan is het vervolgens appeltje eitje, want het oppervlak van Nederland is 41.625 km2 en kom je op een totaal van 705.942 overbodige borden. (Mind you: dat ligt verrassend dicht in de buurt van die prei!) Vervolgens buigen we ons over de logische vraag: “wat te doen met al die overbodige borden?” De eerste gedachte was omsmelten naar ijzer. Maar dat was iets te haastig, want de ijzerprijs is amper 25 cent per kilo. Omsmelten naar goud leek ons dan ook een veel beter idee. Slotvraag: ‘wat doen we met dat geld?” Daar kwamen we zo een, twee, drie nog niet uit. Tot we weer langs dat preiveld reden. Natuurlijk! Investeren in prei! En zo proberen wij al fietsend ons mooie landje uit de crisis te trekken. Het is maar dat u het weet als u ons voorbij ziet komen.

Theo van Duren

hij verblikte noch verbloosde. Ik kon daaruit opmaken, dat dit lied hem, in ieder geval, niets zei. Toen ik naast hem op een lange bank in een hal was neergestreken, neuriede ik nog wat uit ons ‘neerlands verjaardagrepertoire’, maar een licht ging niet-zichtbaar- bij hem op. Ook elders op de drukbezette bank werd niet op mijn zachte zang gereageerd; men keek op noch om. Nu geraak je ook bepaald niet in een feest-of verjaardagstemming, als je deze IND-locatie in Ter Apel, noodzakelijkerwijs, moet bezoeken. Treurnis tekent de gezichten, die asiel zoeken in dit kouwe-kikkerland; dit wil je niet zien. Misschien is het daarom, dat asielzoekers (ver)buiten de bebouwde Izif (foto) uit Benin weet pas van zijn verjaardag, van kom een tijdelijk onderdak wordt geboden. Deden we zijn geboortedatum, sinds zijn bezoek aan het IND in Ter dat niet ooit met lichamelijk gehandicapten? Met geesteApel. Voor de overzichtelijkheid heeft de Nederlandse lijk gehandicapten? Met psychiatrische patiënten? Rijksoverheid besloten om Vreemdelingen of per 1 januari of per 1 juli te doen verjaren. De registratie van ge- Ooit wel eens in Ter Apel geweest? ‘Dichtgeplakt met boorten in veel landen is slecht tot niet op orde; is zelfs kranten’, zei mijn moeder zaliger; en dan hebben we het vaak verloren gegaan door bombardementen, branden of nu niet over het vriendelijk ogend Groningse dorp, maar oorlogen. Niet altijd bleek het papier geduldig. over de huisvesting van wereldbewoners, die door oorBij het passeren van de eerste bewakingspost, merkte log of strijd, vete of twist, zich uit de voeten hebben geeen attente beveiliger op dat Izif die dag 26 jaar geleden maakt; op zoek naar veiligheid voor henzelf en hun kinbleek te zijn geboren; het stond er zwart-op-wit; de sa- deren. Een welkom hebben we ze niet geheten. Zittend mengevouwen papieren lieten daar geen twijfel over be- op het toilet, bekijk ik mijn verjaardagskalender, oog in staan. Ik bracht hem de blijde boodschap over; hij keek oog met een tekst van Loesje: ‘integreren gaat het makme ongelovig aan; slaakte een kreet, die zijn verwonde- kelijkst als je welkom bent’. Harry C.A. Daudt, ring kracht bijzette. Terwijl we de weg naar het hoofdInterkerkelijke Werkgroep Asielzoekers Grave gebouw aflegden, neuriede ik: ‘happy birthday to you’;

www.arenalokaal.nl – vrijdag 19 juli 2013

3


Gezellige rommelmarkt in Gassel GASSEL - Het centrum van Gassel stond zondag 14 juli in het teken van de jaarlijkse rommelmarkt annex braderie van het schuttersgilde Sint Jan. Het evenement trok, gesteund door het stralende zomerweer, veel bekijks.

In groten getale schuifelden de bezoekers langs de ruim honderd kraampjes, terwijl ook diverse omwonenden hun goederen te koop aanboden. Op het gezellige terras was het eveneens goed toeven. Leden van dansschool Keep on Moving, onder leiding van Renske Driessen, gaven de dag met hun wervelende optredens een swingend tintje. Kijk voor meer foto’s op www.arenalokaal.nl.

agenda Elke dinsdag Elke woensdag

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag Elke zondag

Kienen t.b.v. De Vogelvriend, vanaf 20 uur in De Phoenix in Schaijk Kienen, vanaf 18 uur in partycentrum De Raaf in Schaijk Countrydansen, van 19 tot 22 uur in het Palazzo Theater in Grave Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Kienen ten bate van Voetbalvereniging OKSV, vanaf 19.30 uur in PetjesBar in Overlangel Openstelling Molen De Nijverheid, van 14 tot 16.30 uur aan de Molensingel in Ravenstein Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland Kienen t.b.v. De Vogelvriend, vanaf 20 uur in De Phoenix in Schaijk Kienen, vanaf 18 uur in partycentrum De Raaf in Schaijk

JULI 1-31 1-31

Openstelling St. Rochuskapel, van 9 tot 18 uur aan de Rondestraat in Deursen Expositie - Verhalen in glas-in-lood en 30 Jaar VNE - Expositie Vurige Kleuren in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein 1-31 Expositie - Grave Verbeeld in het Graafs Museum / De Hampoort in Grave 20-21 Expositie - Monne Willmes en Hans Hendriks Franssen, van 11 tot 17 uur in de NH Kerk in Ravenstein 20-31 Expositie - Dorry van Winkel en Hans Hendriks Franssen in het Raadhuis in Ravenstein 21 Openstelling - Tuinen, van 11 tot 17 uur aan de Kleine Poelstraat 13 in Demen 21 Dansmiddag met orkest The Drivers, van 15 tot 19.30 uur bij Thekes in Herpen 21 Dansavond met orkest Twilight, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 21 Zomermarkt, van 9 tot 17 uur in Overlangel 21 Rondleiding vanaf 11 uur en demonstratie emailleren vanaf 13 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein 23 Stadswandeling onder leiding van een VVV-gids, start om 13.30 uur bij de VVV aan de Rogstraat 13 in Grave 25 Start cursus Stempeltechnieken voor beginners bij The Stamping Cottage in Schaijk 25 Openstelling - Tuinen, van 11 tot 17 uur aan de Kleine Poelstraat 13 in Demen 26 Sint Annafeesten - H. Mis met pastoor Driever, vanaf 19 uur in de St. Annakapel in Koolwijk 27 Sint Annafeesten - H. Mis met pastoor Driever en het parochieel gemengd koor, vanaf 19 uur in de St. Annakapel (bij goed weer in de openlucht) in Koolwijk 28 Openstelling - Tuinen, van 11 tot 17 uur aan de Kleine Poelstraat 13 in Demen 28 Dansmiddag met orkest Monte Carlo, van 15 tot 19.30 uur bij Thekes in Herpen 28 Dansavond met orkest Jersey, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 28 Sint Annafeesten - Plechtige Hoogmis met Emeritus pastoor Jacques Leo uit Ravenstein, pastoor Driever, witte pater Jan van Haandel en het Herpens Gemengd Koor, vanaf 10.30 uur in de St. Annakapel (na afloop koffie bij Boer Bens) en vanaf 15.30 uur het Plechtig Lof met pastoor Driever in de St. Annakapel in Koolwijk 28 Open rondleiding, aanmelden vanaf 10.30 uur en start om 11 uur in het Leerlooierijhuisje (achter Vidi Reo) in Ravenstein 30 Stadswandeling onder leiding van een VVV-gids, start om 13.30 uur bij de VVV aan de Rogstraat 13 in Grave

AUGUSTUS 1 1-11

Openstelling - Tuinen, van 11 tot 17 uur aan de Kleine Poelstraat 13 in Demen Expositie - Dorry van Winkel en Hans Hendriks Franssen in het Raadhuis in Ravenstein 1-18 Expositie - Verhalen in glas-in-lood en 30 Jaar VNE - Expositie Vurige Kleuren in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein 1-31 Openstelling St. Rochuskapel, van 9 tot 18 uur aan de Rondestraat in Deursen 1-31 Expositie - Grave Verbeeld in het Graafs Museum / De Hampoort in Grave 2 30+ Party, vanaf 21 uur bij Thekes in Herpen 4 Openstelling - Tuinen, van 11 tot 17 uur aan de Kleine Poelstraat 13 in Demen 4 Dansmiddag met orkest Jan Kersten, van 15 tot 19.30 uur bij Thekes in Herpen 4 Dansavond met het Safari Kwartet, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 6 Stadswandeling onder leiding van een VVV-gids, start om 13.30 uur bij de VVV aan de Rogstraat 13 in Grave 7-8 Avond-wandeltweedaagse (5, 10 of 15 km.), start tussen 17.30 en 18 uur bij dorpshuis ‘t Slotje in Herpen 8 Openstelling - Tuinen, van 11 tot 17 uur aan de Kleine Poelstraat 13 in Demen 10-13 Kermis op het Europaplein in Schaijk 11 Kookworkshop - Groenten uit eigen tuin, vanaf 11 uur bij De Peppelen in Schaijk 11 Openstelling - Tuinen, van 11 tot 17 uur aan de Kleine Poelstraat 13 in Demen 11 Dansmiddag met orkest Come Back, van 15 tot 19.30 uur bij Thekes in Herpen 11 Dansavond met orkest Kameleon, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 13 Stadswandeling onder leiding van een VVV-gids, start om 13.30 uur bij de VVV aan de Rogstraat 13 in Grave 14 Grave Superieur - Graafs Boules Treffen voor licentiehouders, vanaf 10.30 uur op het terrein aan de Stadhouderslaan in Grave 15 Openstelling - Tuinen, van 11 tot 17 uur aan de Kleine Poelstraat 13 in Demen 16 Kermis - DJ Ronny, vanaf 19 uur bij De Viersprong in Gassel 16-17 Ballonfestival Grave 16-19 Kermis Gassel

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar redactie@arenalokaal.nl Kijk voor meer evenementen in de regio op www.dienblad.nl

4

www.arenalokaal.nl – vrijdag 19 juli 2013


‘Als wij druk blijven uitoefenen dan halen ze hier alles weg’

Internationaal protest ADC tegen kennelhouder Escharen

nader bekeken Looptraining en advies bij etalagebenen Na een stukje lopen komt pijn, kramp of vermoeidheid in uw been opzetten. Steeds moet u even stilstaan om de pijn te laten zakken. Dat kan wijzen op claudicatio intermittens, beter bekend als ‘etalagebenen’. Want wie met deze klachten in een winkelstraat loopt, lijkt steeds even stil te staan om een etalage te bekijken. Het is echter ook mogelijk dat de klachten pas merkbaar worden als u sneller gaat lopen, traploopt of op moeilijker begaanbaar terrein loopt, zoals in het bos of op het strand.

ESCHAREN - Op de Rotscheweg in Escharen kwamen dinsdag 16 juli wederom tientallen dierenactivisten bijeen om te protesteren tegen Jan Rutten, die honden houdt voor MSD Animal Health in Boxmeer. Het bedrijf gebruikt de dieren voor proeven. Dit is tegen het zere been van de Anti Dierproeven Coalitie (ADC).

E

erder dit jaar, in de nacht van dinsdag 9 op woensdag 10 april, breken vijf leden van de ADC bij Jan Rutten in. Zij nemen zes beagles mee. Sindsdien staat de kennel op de kaart bij de activisten. Na een hondenblafactie op Hemelvaartsdag, laten de betogers dinsdag 16 juli weer van zich horen in Escharen. De actievoerders, sommigen vergezeld door hun trouwe viervoeter, stellen zich op in de berm van de Rotscheweg, achter het terrein van Jan Rutten. Niet alleen Nederlanders, maar ook enkele Duitsers en een flink aantal Belgen zijn van de partij. Middels spandoeken en protestborden laten zij weten tegen dierproeven te zijn. ADC-campagneleider Robert Molenaar is verheugd over de goede opkomst. “Ik ben blij dat we zoveel mensen uit verschillende lan-

den hebben kunnen verenigen, want we hebben een gemeenschappelijk doel. Hier worden tientallen honden gehouden voor experimenten. Ze worden goed verzorgd, vindt de heer Jan Rutten, maar nadat ze hier vertrekken gaan ze naar het laboratorium, dat ze daarna nooit meer verlaten. Naderhand worden ze stuk voor stuk afgemaakt.” ‘Merg en been’ Wanneer de honden in de kennel beginnen te blaffen, wordt de actiegroep stil. Een enkele betoger reageert ontzet. “Ik ben trots op de inbraak van enkele maanden geleden”, gaat Molenaar verder. “Niet omdat ik de wet overtreden heb of omdat ik iets gedaan heb wat eigenlijk niet mocht, maar omdat ik levens heb gered. Die dieren kunnen geen kant op en dat gaat mij door merg

Kelekeet op zoek naar gulle gevers

Bureau Kett neemt sponsoren erg letterlijk REEK - De laatste week van de zomervakantie vindt voor de tweede keer Kelekeet plaats in de Reekse bossen. De organisatie heeft nog veel (spel)materialen nodig om de ruim 140 enthousiaste deelnemers van dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 augustus te vermaken. Daarom heeft Paul Verstegen van Bureau Kett een flink aantal sponsen geschonken om te gebruiken bij diverse waterspelen. Hiermee neemt de eigenaar van het Reekse communicatiebureau het begrip ‘sponsoren’ erg letterlijk.

en been. De beveiligingsmaatregelen zijn inmiddels aangescherpt, dus ik weet dat ik er niet meer kan redden. Dat doet me pijn. Jan Rutten moet zich kapot schamen dat hij dit werk nog steeds doet. Wij strijden voor een structurele verbetering. Het moet afgelopen zijn met het martelen van dieren achter betonnen muren en geblindeerde ramen.” Nadine Lucassen neemt het woord van Molenaar over. In het Frans houdt ze een emotioneel betoog. Daarna begint de protestactie pas echt. De activisten trakteren Rutten op leuzen als ‘Handen af, handen af van dieren’, ‘Schande schande, bloed aan je handen’ en ‘Wat willen wij? Alle dieren vrij’. Zeker een half uur gaan ze door. Het doel van de actie is dat de hondenkennel in Escharen verdwijnt. “We zijn benieuwd hoe lang MSD het nog volhoudt met Jan Rutten. Wij verwachten eerlijk gezegd niet zo lang meer”, vertrouwt Molenaar Arena toe. “Als wij druk blijven uitoefenen dan halen ze hier alles weg.”

Niet iedereen in Escharen is echter gecharmeerd van de actie. “Mijn dochtertjes en ik waren op tijd aanwezig”, laat activiste Anita Jonkman weten. “We waren alleen vergeten water mee te nemen. Toen we uit de auto stapten zagen we iemand in zijn voortuin in de weer met een tuinslang. Ik vroeg of we wat water van hem mochten. In eerste instantie wilde hij dit geven, maar toen vroeg hij plotseling wat we kwamen doen. Dus ik heb hem uitgelegd dat we kwamen protesteren tegen dierproeven. Dat vond hij maar onzin en daarom gaf hij ons geen water. Zielig toch?” Ook drie buurtbewoners die op een afstandje staan toe te kijken vinden het maar niks. “Belachelijk die protesten”, stellen ze. “Die honden zitten daar hartstikke goed en worden keurig verzorgd. Je kunt wel tegen dierproeven zijn, maar wat als je zelf ooit medicijnen nodig hebt? Dan wil je ook graag dat zo’n pilletje van tevoren goed getest is.” Kijk voor een fotoreportage van de protestactie op pagina 11.

Feestweekend 27 en 28 september

Voetbalvereniging Herpinia viert 85-jarig bestaan HERPEN - Voetbalvereniging Herpinia bestaat op 1 oktober 85 jaar. Het jubileum wordt gevierd met een speciaal feestweekend op vrijdag 27 en zaterdag 28 september. Er worden momenteel al volop voorbereidingen getroffen om er een fantastische viering van te maken.

Wat is claudicatio intermittens of wat zijn etalagebenen? Tijdens het lopen hebben de beenspieren meer zuurstof nodig dan in rust. Die zit in uw bloed, het transportmiddel in uw lichaam. Zuurstof wordt door bloedvaten (de slagaders) aangevoerd. Als u sneller loopt of een heuvel opgaat, gebruikt u meer zuurstof. De klachten ontstaan doordat bij etalagebenen de slagaders van het been door aderverkalking vernauwd zijn. De vernauwing zorgt voor een verminderde aanvoer van bloed en dus van zuurstof naar de beenspieren. Dat zorgt voor pijnklachten tijdens het lopen, in uw voet, kuit, dijbeen of bil, afhankelijk van de plaats van de bloedvatvernauwing. Als u stilstaat, komen de spieren tot rust en kan het zuurstoftekort worden aangevuld. De klachten nemen dan weer af. Bij extra inspanning, bijvoorbeeld tempoversnelling, zullen de klachten eerder optreden omdat er dan meer zuurstof wordt gevraagd. Ook bij een lage temperatuur zijn er sneller klachten omdat de bloedvaten door de kou iets samentrekken. Als u denkt dat u last heeft van claudicatio intermittens, dan is het goed om uw huisarts of fysiotherapeut te raadplegen. Als deskundige van het dagelijks bewegen kan de fysiotherapeut bepalen wat voor u de juiste aanpak is en u daarin begeleiden. Bij een behandeling fysiotherapie kunt u veel baat hebben. Behandeling De behandeling is erop gericht om problemen door de klachten te beperken en de risicofactoren te verminderen. Sommige patiënten hebben genoeg aan het wandeladvies. Een groep patiënten heeft intensievere begeleiding door een fysiotherapeut nodig. Door de pijn bent u geneigd minder te bewegen waardoor de klachten alleen maar verergeren. De fysiotherapeut helpt u om in beweging te blijven en de problemen door etalagebenen te verminderen in uw dagelijkse leven. De klachten zijn vervelend, maar hoeven geen ernstige gevolgen te hebben. Het is vooral belangrijk om tijdig actie te ondernemen. Een belangrijk deel van de behandeling heeft u in eigen hand.. Daarnaast is stoppen met roken belangrijk voor het slagen van de behandeling, roken schaadt de conditie van de bloedvaten ernstig Van de fysiotherapeut krijgt u looptraining en dat blijkt heel effectief te zijn. Onder deskundige begeleiding leert u de coördinatie en loopafstand verbeteren en daardoor kunt u steeds verder lopen zonder pijn. Het is belangrijk om te blijven bewegen, ook al krijgt u er pijn door. Door elke dag te wandelen verbetert de bloedtoevoer in de benen. Geleidelijk kunt u steeds langer zonder klachten lopen. Het is belangrijk om het wandeltempo zo te kiezen dat de klachten ook daadwerkelijk optreden. Als u niet wandelt, zult u sneller klachten krijgen. Hebt u vragen of herkent u deze klachten kunt u vrijblijvend advies vragen bij Fysiotherapie Schaijk. Onze praktijk maakt deel uit van het Claudicationetwerk en Peter Raaijmakers is gespecialiseerd in het begeleiden van patiënten met claudicatioklachten. Voor meer informatie: www.fysiotherapie schaijk.nl of 0486-461639.

Om de Keleketers tijdens de vier kampdagen lekker te verwennen is het bestuur nog op zoek naar extra sponsoren voor enkele lekkernijen, zoals marshmallows, frikandellen, chips en ijsjes. Ook appels zijn van harte welkom. Daarnaast is de organisatie dringend op zoek naar duizenden spijkers. De kids mogen die gebruiken om hun hutten te bouwen. Alles is welkom. Wie interesse heeft of op een andere manier iets voor de Reekse vakantieweek wil betekenen kan contact opnemen via kelekeet@hotmail.com.

Voor het feestweekend wordt onder meer een grote feesttent opgebouwd op het terrein van de voetbalvereniging. Op vrijdag is er een receptie voor aftredend voorzitter Wim van Hoogstraten. De zaterdag staat vooral in het teken van de jeugd, waarna ‘s avonds wordt afgesloten met een grootse feestavond voor alle leden, sponsors, vrijwilligers en andere belangstellenden. Ook probeert de feestcommissie via de KNVB een aantal selectieelftallen voor de competitie te laten spelen in Herpen. Over de precieze invulling van het programma wordt de komende weken meer bekend gemaakt.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 19 juli 2013

Iets te melden? Laat het ons weten via

redactie@arenalokaal.nl 5


www.arenalokaal.nl vrijdag 19 juli 2013

Vakantiecolumn

PIZZERIA - SHOARMA - DÖNER BEZORGSERVICE VOOR ACTIES ZIE ONZE FOLDER!

Pastoor van Winkelstraat 35 5374 BG Schaijk (0486) 46 47 27 eetcafé ‘t Pumpke LUNCH•BORREL•DINER

Volg @tpumpke en blijf altijd ! op de hoogte

Al ingecheck t bij eetcafetpump ke?

Zomermenu 2013

er week 7-dagen p naf geopend va r 11.00 uu

Lunch • Borrel • Diner

Tomatensoep *** Bourgondische Rib of Pangaspies Pa *** Dame Blanche

€ 15,75

Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM Nistelrode • 0412 61 29 56 info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

Hiep hiep hoera! t De Oude Maas bestaa 15 jaar!

el op? Is uw salaris ooke zo sn voor NOP nu me 2 t he s Daarom bij on

5,-

3 gangenmenu* € 1 ,Kindermenu* € 10 2e menu gratis

dec3ember 2013 31201 totjuli zondag 14 Geldig van dinsdag t/m oek onze website. bez u, men ele geh *Voor het geopend. ties óók op maandag Tijdens de schoolvakan Knip deze bon uit en Ossestraat 11 Macharen

neem hem mee.

w.deoudemaas.nl

• Tel: 0412-647890 • ww

Uit logeren Ging u vroeger wel eens uit logeren? Ik wel. In een rood hardkartonnen koffertje, dat bijna groter leek dan ikzelf, troonde ik mijn bullen mee. Het koffertje had een grijs-wit gemarmerde binnenkant en een lichtmetalen draagbeugel; ook mijn vakantiegevoel droeg ik er in mee. Tot de trein van het station CS of Hollands Spoor van Den Haag, werd ik door mijn moeder en soms zussen begeleid en uitgezwaaid vanaf perron 1 en verder moest ik in m’n uppie reizen; soms overstappen op een mij vreemd station. Mijn moeder had, voor de veiligheid, het een en ander over de te volgen route en bestemming op papier gezet. Dit in vieren gevouwen papier droeg ik in mijn linker borstzak van mijn zomerblouse. Ze hoopte natuurlijk van harte, dat de inkt van haar bericht niet zou uitlopen; ze had de pest aan vlekken. Op mijn bestemming in Goes, Gouda of Utrecht stond er een familielid op het perron; hopelijk, in blijde afwachting van de jeugdige reiziger. Zo werd mijn vakantie en ik denk ook die van mijn verweesde ouders, opgesierd door deze logeerpartijen; in mijn ogen, toentertijd, veel te kort; want vakanties duurden in onze ogen lang. Op dit moment heb ik een logé; niet een tweebenige, maar een vierpoter, die iedereen welkom blaft en haar vrolijke aard aan de dag legt in het kwispelen met haar staart. Zij had de keus tussen een Limburgs hondenpension en ons, grootouders uit Grave van de 2 oudste kleinzoons; die vieren met hun trekgrage ouders 5 weken vakantie op het geboorte-eiland van Napoleon: Corsica. Chasta maakt op grond van louter empirische overwegingen de goede keus. Ze heeft hier niet alleen de ruimte om uit te rennen-als een hogesnelheidstrein over het zogenaamde koeienpad, maar ook voelt ze zich hier welkom onder ons dak. Rust, regelmaat en reinheid pasten we al toe op onze drie dochters; nu ook op onze logeerhond Chasta. Daar voeren zij toen en vaart chasta nu wel bij. Door haar blijven wij, zestigers, ook in beweging. Elke vroege ochtend doen wij een variatie op ‘de ochtendgymnastiek-a-la-Ab Goubitz van de AVRO-radio’ met in de hoofdrol: Chasta, onze logeerhond; een fijne neus voor de zin van elke beweging in dit leven. Bovendien wil ze van harte bijdragen aan onze sociale en communicatieve vaardigheden; wij maken kennis, korte en lange, zinnige onzinnige praatjes met alle hondenbezitters uit de buurt; weten nu van rassen en eigenschappen en… verschillen van en tussen deze viervoeters, die de schepping mijns inziens opfleuren.

Harry C.A. Daudt, Grave

Open rondleiding en demonstratie RAVENSTEIN - Het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein verzorgt op zondag 21 juli weer een open rondleiding en demonstratie. De rondleiding begint om 11 uur en om 13 uur begint de demonstratie emailleren. Beide activiteiten zijn gratis bij te wonen, bezoekers betalen alleen de toegang tot het museum. In het museum zijn ook nog twee exposities te bekijken: ‘Verhalen in glas-in-lood’ met dertig grote fotopanelen van details van glas-in-loodramen in kerken uit de omgeving en de expositie ‘Vurige Kleuren’, emaillekunst met panelen en sieraden ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de Vereniging van Nederlandse Emailleurs. Voor meer informatie: www.museumravenstein.nl.

De Beste in vers! Elke zondag geopend!

EMTÉ Schaijk, Schutboomstraat 3 ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur vrijdag 8.00 - 21.00 uur zaterdag 8.00 - 18.00 uur zondag 14.00 - 18.00 uur EMTÉ Ravenstein, Keurvorstenplein 12 ma. t/m do. 8.30 - 20.00 uur vrijdag 8.30 - 21.00 uur zaterdag 8.00 - 18.00 uur zondag 14.00 - 18.00 uur

Natuurlijk onderkennen we ook de ergernissen, die deze huisdieren oproepen; juist, ja: hondenpoep. Daar hoef je niet blij mee te zijn; in een oogwenk ‘hoopt het zich op’ en staat sinds lang in de top-tien van ergernissen van burgers in Nederland. Ook wij zijn gewapend met een plastic broodzakje, waarin, naar wij hopen, een drolletje als aandenken aan een geslaagde ‘uitlaatronde’. Wij zijn nu in week-4 van deze hondse logeerpartij; andere kleinkinderen hebben dankzij de logeerpartij hun angst voor honden kunnen overwinnen; wat je noemt: een win-win situatie. Mijn schoonzoon heeft via mijn dochter laten doorschemeren, dat wij weleens bezit van hun hond zouden kunnen opperen. We hebben er glimlachend kennis van genomen. Vijf weken logeren…? Ik had het mijn familie, in de jaren-50 van de vorige eeuw, niet hebben willen aandoen. Ik zou verwend en misschien wel verpest in het Haagje zijn teruggekeerd.

Wooijstraat 4a 5373 LB Herpen 088 779 30 40 www.bloesemtheehuis.nl bloesem@pluryn.nl

horeca high tea groot terras kinderboerderij winkel

Car Boot Sale bij Geffense Plas OSS - Op het terrein bij De Geffense Plas aan het Gielekespad in Oss wordt op zondag 21 juli weer een Car Boot Sale gehouden. Publiek is welkom van 8.30 tot 15.30 uur. Kijk voor meer informatie op www.carbootsale.nl.


Kunst aan de Maas:

Kunst en cultuur in het buitengebied REGIO - Een gigantische ‘rups’ van een honderdtal tractor-, truck- en autobanden in de wei bij Megen of enorme gekleurde vogelhuizen aan de notenbomen langs de Maasdijk bij Demen. Deze zomer staan langs de oevers of de directe omgeving van de Maas 14 opvallende tijdelijke kunstwerken, onder de noemer Kunst aan de Maas. De werken zijn geïnspireerd op het landschap en de historie van het gebied. De kunstwerken zijn tot oktober 2013 te bezichtigen en staan van Maren tot aan Keent. Een prachtig gebied in Noord-Brabant om wandelend of per fiets te verkennen. En waar nog veel meer te zien en te doen is op het vlak van kunst, cultuur en historie. De route langs alle kunstwerken is ongeveer 35 kilometer lang.

Voor een spetterend dagje uit! Kom met z’n allen genieten van de Berenbaden, spectaculaire glijbanen, golven en veel speelmateriaal.

Euterpelaan 1 Oss - 0412 647575 www.golfbad.nl

Informatie en routekaart

Bekijk de informatie en locaties van de kunstwerken op www.kunstaandemaas.nl of volg alle ontwikkelingen via social media. Ook is er een gratis routekaart verkrijgbaar, via onder andere de VVV Oss (in Museum Jan Cunen) en digitaal via de website www. kunstaandemaas.nl. Op de website kan ook worden gestemd voor de Publieksprijs voor het meest favoriete kunstwerk.

Vanaf nu ook

Avontuurlijke Maashorst-spelletjestas REGIO - Natuurcentrum De Maashorst heeft een leuke spelletjestas samengesteld om mee op pad te gaan. Alle benodigde materialen zitten in de tas of moeten in de natuur gezocht worden. De tassen zijn bij het natuurcentrum en bij de natuurpoorten van natuurgebied De Maashorst te huur voor vijf euro per dagdeel.

De tassen zijn geschikt voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Er zijn spelletjestassen te huur bij Natuurcentrum De Maashorst, maar ook bij De Kriekeput te Herpen, recreatiepark De Heidebloem in Schaijk, recreatiepark De Heische Tip in Zeeland, restaurant Het Bomenpark in Heesch en bij De Mastworp in Uden. Het huren van een Maashorst-spelletjestas kost 5 euro per dagdeel. Met één tas kunnen zes personen aan de slag. Vakantie vieren hoeft niet duur te zijn! Bij De Mastworp bedragen de kosten 15 euro, want daar wordt de spelletjestas gecombineerd met een spannende GPS-tocht. Info over de Maashorst-spelletjestassen en over andere (vakantie)activiteiten is te vinden op www.natuurcentrumdemaashorst.nl, 0412611945 of www.VVVOss.nl, 0412-633604.

van 14 tot 18 uur

Gewoon bij Albert Heijn Burg. Hoefnagelstraat 14 - Schaijk - T: 0486 - 464046

De Maashorst-spelletjestassen bieden de mogelijkheid om op een speelse manier lekker bezig te zijn in de natuur. In iedere tas zitten tien heel verschillende opdrachten. Er zijn bewegings- en behendigheidspelletjes, knutselopdrachten, en tikspelletjes. Genoeg om een hele ochtend of middag samen plezier te maken in de buitenlucht. De inhoud is bij iedere recreatieve poort anders. Hierdoor is het mogelijk om allerhande spellen te doen én andere gedeelten van natuurgebied De Maashorst te ontdekken.

Natuurpoorten

ELKE ZONDAG OPEN

Vanaf 15 juli tot en met 11 augustus

OOK OP WOENSDAG OPEN Elke dag open van 10 tot 22 uur

Publieksavond sterrenwacht

Schutsboomstraat 2 5374 CC Schaijk Tel. 0486-461438

www.hullie.nl

HEESCH - Sterrenwacht Halley is op vrijdagavond 19 juli voor publiek geopend. Het is de langste dag en de kortste nacht van het jaar. Het programma van deze publieksavond begint om 21 uur, duurt ongeveer twee uur en is voor alle leeftijden geschikt. De Zon gaat pas rond 21.45 uur in het noordwesten onder. Op dat moment staat de bijna Volle Maan al ruim twee uur boven de oostelijke horizon. Als de weersomstandigheden dat toelaten, worden ze allebei met de telescoop bekeken. Speciale zonnefilters beschermen de ogen tegen het verblindende zonlicht. De entree bedraagt 5 euro, voor kinderen tot en met 12 jaar is dat 3 euro. De sterrenwacht is te vinden aan de Halleyweg 1, halverwege Heesch en Vinkel. De route is vanuit beide plaatsen met wegwijzers aangegeven. Groepen kunnen ook op andere dagen en tijden terecht. Voor meer informatie: 0412-454999 of kijk op de website www.sterrenwachthalley.nl.

Heerlijk Dagje uit !

Kinderfeestje Hullie combineert spelen met lekker eten

Hullie avonturengolf

Hullie Speelboerderij Canadasweg 3-A Uden (0413) 257534

IVN natuurfietstocht over Maasdijken REGIO - IVN Oss houdt op zondag 28 juli een zomerse fietstocht over de Brabantse en Gelderse Maasdijken onder begeleiding van natuurgidsen. Deze fietstocht begint om 10 uur, is iets meer dan 30 kilometer lang en duurt ongeveer 5 uur. Het vertrekpunt is de markt in Lith. Vooraf aanmelden is niet nodig. Neem voor onderweg een eigen lunchpakketje en wat drinken mee. Kijk voor meer informatie op de website: www.ivn.nl/afdeling/oss.

NIEUW IN K H C S AIJ

ACTIE GELDIG TOT 25 JULI 2013

THUISBEZORGEN.NL

Pastoor van Winkelstraat 34a (ingang om de hoek) 5374 BJ Schaijk, T: 0486 755 000 E: info@thestampingcottage.nl I: www.thestampingcottage.nl Actie: 20 juli t/m 26 juli 2013

10% korting op stempels = ALLE stempels! Past. van Winkelstraat 34A Schaijk (ingang om de hoek) 0486 755000 www.thestampingcottage.nl - info@thestampingcottage.nl


Rogstraat 26 5373 AV Herpen www.trienherpen.nl info@trienherpen.nl

www.arenalokaal.nl vrijdag 19 juli 2013

Grillavonden Bij TRien in HeRpen

Heerlijke spiezen van de BBQ, mals vlees verse vis - zomerse salade’s - dikke frieten - brood dipjes - en veel gezelligheid! U bent welkom op de donderdagen 4, 11, 18 en 25 juli en 1 en 8 augustus vanaf 18 uur (er wordt gebakken tussen 18 en 21 uur). Onbeperkt genieten € 24,50 p.p. excl. drank Reserveren gewenst: bel 0486-414141

Restaurant

Op de Poort Vanaf 11.00 open, op maandag gesloten Gelieve telefonisch te reserveren Torenstraat 28 5366 BK Megen tel. 0412-462275 www.restaurantopdepoort.nl

ZORGELOOS BBQ-FEEST REGELEN

5% ve

ad

g in rt ko er er azom e m ren als ecod zovul a in rtenti

BBQ DRANKEN PARTYVERH UUR

BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.NL

Paardenpraat op Tuigpaardendag Beers BEERS - Paardenfluisteraar Sylvia van Noye uit Grave geeft op zondag 28 juli tijdens het Tuigpaardenconcours op Landgoed De Barendonk in Beers een demonstratie over de taal van het paard. Aanvang is om 12.30 uur. Ook is ze beschikbaar in de workshopring om naar het gedrag van andere paarden te kijken en dat te vertalen. “Paarden communiceren met elkaar via lichaamstaal en energie. Met gebruik van eigen lichaamstaal en energie kan ook de mens met het paard goed contact hebben, veiligheid bieden, grenzen aangeven en leiderschap overbrengen. Lichaamstaal en leiderschap hebben een effect op de beleving van mens en paard”, legt Sylvia uit.

Signalen

Paardensignalen en gedrag vertellen hoe het paard zich voelt, geeft Sylvia aan. “Mensen kunnen met bewust gebruik van lichaamstaal en energie het lijf en het gedrag van het paard beïnvloeden. Zo creëren ze comfort door vertrouwen en leiderschap in omgang, grondwerk en rijden. Het paard vindt veiligheid in de herkenning van zijn eigen taal, wanneer de mens op deze manier communiceert. Die veiligheid maakt dat een paard zich graag laat leiden.” Hoe kunnen paarden mensen helpen? Sylvia van Noye: “Paarden spiegelen en communiceren via lichaamstaal, energie en het gevoel. Aan de hand van paardensignalen en gedrag kunnen we deze communicatie lezen en inzetten voor coaching. Zo leert de mens via deze vorm van feedback veel over zichzelf. Paarden geven een realistisch beeld van hoe een persoon in het leven staat en hoe de ander die ervaart. Interactie met paarden vertelt

Sylvia van Noye met haar paard Diesel. alles over de persoon zelf. Het paard leert ons het effect van lichaamstaal en het belang van non-verbale communicatie in relatie tot een ander mens.” Sylvia van Noye is paardenfluisteraar, coach en trainer van mens en paard in bewustzijn van lichaam en geest. Mede met de methode van de Canadese trainer Chris Irwin weet zij mens en paard voor elkaar te winnen en met elkaar te verbinden. Wie een paard deze middag wil voorstellen aan Sylvia van Noye, kan zich opgeven via info@hippodroom.com. De kennismaking is gratis, wel kan eventueel een bijdrage worden gegeven voor de stichting Paard in Nood. Voor meer informatie: www.hippodroom.com.

Geheime gang Hampoort zondag open voor publiek GRAVE - Het Graafs Museum opent zondag 21 juli de luiken van de onderaardse gang onder de Hampoort. Deze gang maakte ooit onderdeel uit van een onderaards gangenstelsel die de vestingstad Grave rijk was. De gang die zondag open is gaat vanaf de voorzijde van de Hampoort, pal aan de gracht, tot en met het Arsenaal. Vermoed wordt dat dankzij de gang vanuit het Arsenaal op een veilige manier munitie en kruit kon worden vervoerd tot onder de Hampoort, waarna het ravelein (een eilandje in de gracht) bevoorraad kon worden.

Voor een zomer lang plezier! Bosschebaan 23 HEESCH 0412-407030 www.lifeandgarden.com

Tijdens de bouwvakvakantie

van 15 juli tot en met 3 augustus zijn wij

dagelijkS open van 8.30 tot 12.30 uur

‘t Schilderke Verf

voor

&

Behang

Sint Hubertusstraat 1a - Herpen - 0486-411985

De gang onder de Hampoort is in de jaren ‘80 herontdekt en leeg geschept door leden van het Cloveniersgilde, dat in de rechtervleugel van de Hampoort is gehuisvest. Doordat de gang lang geleden een tijdje dienst heeft gedaan als riool richting de gracht stond de gang namelijk vol met uitwerpselen. Uit de archieven is gebleken dat het bestaan van deze gang in de jaren dertig van de vorige eeuw al ontdekt had kunnen worden. Destijds reed er namelijk een vrachtwagen over de St. Elisabethstraat en deze zakte plotseling weg doordat er spontaan een flink gat in de weg ontstond. Nadat de vrachtwagen er uit was getakeld vulden de autoriteiten destijds het gat op met grond en puin, zonder zich af te vragen waardoor het gat was ontstaan. En zo kwam het dat pas tientallen jaren later, toen er verlichting werd aangelicht om de Hampoort ’s avonds op te lichten, de onderaardse gang daadwerkelijk werd ontdekt. Het Graafs Museum vertelt de geschiedenis van Grave en haar omgeving, van prehistorie en Romeinse tijd tot Tweede Wereldoorlog en de hedendaagse tijd. Naast de vaste expositie loopt op dit moment de expositie ‘Grave Verbeeld’ met schilderijen van de oude binnenstad - en een foto van de huidige, soms sterk en soms bijna niet veranderde, situatie - en gravures en etsen gemaakt door veroveraars van Grave in haar gloriedagen als vestingstad. Het Graafs Museum is open van dinsdag tot en met zondag. Op zondag is het museum geopend van 14 tot 17 uur en is de gang toegankelijk van 14 tot 16 uur. Archeoloog en Gravenaar Martien Koolen vertelt het verhaal over de gang aan de bezoekers. Toegang tot het museum bedraagt drie euro voor volwassenen, kinderen mogen gratis naar binnen. Voor meer informatie: www.graafsmuseum.nl.


Geslaagd toernooi

Goeie sfeer en ‘tropisch’ weer bij TV Edos in Gassel

kerkinformatie

RK Parochie H. Elisabeth Secretariaat Hoofdwagt 1, 5361 EW Grave, telefoon 0486-475457, e-mail: administratie@st-elisabethparochie.nl Openingstijden: ma t/m vr van 9.30 tot 11 uur. Website: www.st-elisabethparochie.nl Pastoor A.Th.J.M.R Aarden Tolschestraat 21, 5363 TB Velp, tel. 06-22784974. Sacramenten: voor het toedienen van de sacramenten (dopen, huwelijk, ziekenzalving) dient u rechtstreeks contact op te nemen met de pastoor. Ook bij een overlijden dient men rechtstreeks contact op te nemen met de pastoor. Misintenties: voor intenties in de vier kerken en de kapel van het verzorgingshuis kunt u terecht in het parochiecentrum. Voor Escharen, Gassel en Velp kunt u zich ook wenden tot de contactpersonen: • Escharen - mevr. T. Cruijsen, 0486-472527 • Gassel - mevr. A van Laarhoven, 0486-423561 • Velp - mevr. N. Schuts, 0486472169

GASSEL - Het leek erop dat de vakantietijd in Gassel een week eerder was aangebroken. Niets was minder waar; het Trope-Ope toernooi was bij tennisvereniging Edos van start gegaan. Met 206 deelnemers uitkomend voor zeventien verschillende verenigingen ging het toer-

Timmermaterialen gezocht voor kinderbouwweek Grave GRAVE - Dit jaar wordt voor de 28ste keer de Kinderbouwweek gehouden in Grave, in de laatste week van de schoolvakantie (van 5 tot en met 9 augustus). Het thema voor dit jaar is Kermis. De organisatie is op zoek naar materialen die gebruikt kunnen worden tijdens de kinderbouwweek. Het gaat om (ongelakt en spijkervrij) timmerhout, karton, oude lappen, gordijnen en overig knutselmaterialen. Deze kunnen op zaterdag 3 augustus tussen 10 en 16 uur worden afgegeven op het ter-

nooi op 6 juli van start. Het prachtige weer van de afgelopen week bracht een relaxte sfeer in het toernooi en deed de naam ‘Trope-Ope’ eer aan. Kijk voor de uitslagen op www.arenalokaal.nl.

Website Wij maken de parochianen en andere belangstellenden attent op de website van de Sint-Elisabethparochie met de torens van Escharen, Gassel, Grave en Velp. Kijk ook eens op www.st-elisabethparochie.nl. rein achter de Esterade, aan de Estersveldlaan. Met het materiaal kunnen de 130 deelnemende kinderen naar hartenlust werken aan het Kermisdorp. Vrijwilligers zien er op toe dat er deugdelijk materiaal wordt afgeleverd. Ook bruikbare spijkers zijn nog welkom. Kijk voor meer informatie op www.esterade.nl of mail naar info@esterade.nl.

Sportief

seniorenwijzer De ontmoeting

Dagelijks zijn er activiteiten in zorgcentrum Maaszicht in Grave. Aan deze activiteiten kunnen senioren uit de hele gemeente Grave deelnemen, onder de noemer ‘De Ontmoeting’. Bij sommige activiteiten is een kleine bijdrage vereist. Meer informatie: 0486-473051. Vanaf deze week is er weer een eucharistieviering in de kapel van zorgcentrum Maaszicht op woensdag om 10.30 uur en op zaterdag om 19 uur. Een greep uit het aanbod (ook op de overige dagen zijn er activiteiten): Zondag 21 juli: vanaf 14.30 uur muziek met Frans Durville. Vanaf 18.30 uur lekkere Hollandse muziek. Maandag 22 juli: vanaf 14.30 uur sjoelen en barakken in zaal De Nestor en tekenen en schilderen in het restaurant. Dinsdag 23 juli: Soosmiddag voor senioren. Woensdag 24 juli: Na de middag schoonheidssalon ‘Golden Girls’. Donderdag 25 juli: Soosmiddag voor senioren. Op deze middag kunt u ook vanaf 15.30 uur een frietje bestellen in de keuken van Maaszicht. Tot 18 augustus: alleen op dinsdag- en donderdagmiddag Soosmiddag in zaal De Nestor van Maaszicht. Toegankelijk voor alle senioren van Grave. In Velp kan men tijdens de zomervakantie Jeu de Boules spelen op het terrein van Dichterbij op woensdagmiddag vanaf 14 uur. Doorgang alleen met goed weer. Wandelen en fietsen gaat ondanks vakantie gewoon door.

Zwemmen: normaalgesproken op maandag en woensdag in Grave, maar in verband met de vakantieperiode en onderhoudswerkzaamheden aan het zwembad deze weken geen zwemmen. Soosactiviteiten voor senioren, met onder meer koersbal en biljarten: Grave, zorgcentrum Maaszicht; Velp, ’t Trefpunt; Escharen, Gemeenschapshuus; Gassel, De Viersprong. Allen toegankelijk voor alle senioren, ook niet-leden. Informatie via KBO’s. Nordic walking: elke donderdagmiddag vanaf 14 uur, start bij ‘t Trefpunt in Velp. Meedoen met of zonder stokken is mogelijk. Gym u Fit en dansen is ook mogelijk. Dit gebeurt in verschillende gemeenschapshuizen van de gemeente Grave. Informatie via SGOG. Tai Chi voor Senioren, op maandagmiddag in Katrien. Niveau groep 2 van 13 tot 14 uur en niveau groep 1 van 14:20 tot 15:20 uur (deelnemers die gemakkelijk kunnen staan en lopen maar wel met leeftijdsgenoten en zonder competitie willen bewegen). Inge Duyts: Sint Machutusweg 2; 5364 RB Escharen Studio: Brugstraat 13, telefoon 0486-473055. Jeu de Boules: elke woensdagmiddag in Velp nabij ‘t Trefpunt, wel bij redelijk weer. Fietsen en wandelen: maandelijks. Informatie is verkrijgbaar via de KBO’s. Scootmobielbijeenkomsten: elke derde donderdag van de maand. Fitnessen op de vrijdagochtend vanaf 11.30 tot 12.30 uur in sporthal Op den Ham. Kosten 6 euro per keer. Gezellig samen sporten en toch rekening houden met eventuele beperkingen. Informatie: Martin Ster, telefoon 0486-474753. Begeleid sporten in Maaszicht: informatie bij receptie zorgcentrum en in blad De Ontmoeting. Mocht u aan een van bovenstaande activiteiten dient u er wel rekening mee te houden dat ook de vakantie heeft toegeslagen. Neemt u in voorkomend geval contact op met een van de secretariaten van de KBO.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 19 juli 2013

HH. Missen: dinsdag, donderdag en vrijdag om 9.30 uur en zondag om 11 uur in de St. Elisabethkerk en woensdag om 10.30 uur en zaterdag om 19 uur in de kapel van zorgcentrum Maaszicht. In de dorpskerken is er tweewekelijks een eucharistieviering. Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste: iedere vrijdag aansluitend aan de Marktmis in de stadskerk tot 10.15 uur. Gassel Zondag 21 juli - 9.30 uur Eucharistieviering Intenties: Gerrit Vollenberg (maandelijkse gedachtenis); Jan en Pieta Willems - Verberk; Wim Linders; Johanna Linders - Verhallen; Lambert Linders (jaargetijde); Bertha Linders - Cornelissen; Mia Jaspers - Bremmers; Theo Stroeken (maandelijkse gedachtenis); Jan Thoonen (jaarlijkse gedachtenis); overleden familie Thoonen - Tonies; Antoon Josemanders (verjaardag) en Christina Josemanders (jaargetijde) en hun zonen Toon, Arnold en Sjef en hun dochter Ria Grave Zondag 21 juli - 11 uur Eucharistieviering Intenties: Nellie Litjes - van der Leest; Sjaan Janssen - Donkers; Stien van den Tillaart - Willemsen; overleden ouders Tijssen; Loek Tijssen - Wouters; overleden ouders Wouters - van Dijk; Hermine Wouters - Ekstijn; overleden ouders Ekstijn - Reinders. Maaszicht Zaterdag 20 juli 19 uur Eucharistieviering Intenties: Hans Arts vanwege zijn verjaardag; Frans Kriesels; voor een ernstig zieke Woensdag 24 juli - 10.30 uur Eucharistieviering met aansluitend uitstelling en aanbidding Velp Overleden Donderdag 11 juli is John Krijgsman, bewoner van Dichterbij, in de leeftijd van 77 jaar overleden. De plechtige uitvaartmis was afgelopen maandag in de Vincentiuskerk, gevolgd door de begrafenis in Tilburg.

“Voor een uitvaart

met karakter”

Past. van Winkelstraat 42b - 5374 BK Schaijk - T. 0486 414519 info@uitvaartzorgvantilburg.nl - www.uitvaartzorgvantilburg.nl

9


Fotoreportage Anti Dierproeven Coalitie in Escharen

‘Wat willen wij? Alle dieren vrij!’

Kijk voor meer foto´s op

www.arenalokaal.nl

pAARDENFLUISTEREN

Sylvia van Noye Trainer & Coach Mens & Paard Boltschestraat 1 Escharen M: 06-51271655 E: info@hippodroom.com

www.arenalokaal.nl – vrijdag 19 juli 2013

11


HĂŠt adres voor comfort en kwaliteit

Meer dan 300 relaxfauteuils Gratis thuisbezorgd meer dan 90 Sta- op fauteuils Veelal uit voorraad leverbaar

De grootste collectie relaxfauteuils van Nederland vindt u al 40 jaar bij zitcomfortspeciaalzaak Teun Arts in Sint Hubert. Graag tot ziens in onze showroom.

Eigen stoffeerderijafdeling Nederlands & Duits fabricaat 5 jaar garantie 40 jaar zitcomfortspeciaalzaak

Welk type fauteuil u ook zoekt.. Wij hebben alles.

Boersestraat 11 * Sint Hubert (gemeente Mill) * rotonde "Erica" richting Wanroij, 3e links, 1e rechts T. 0485 - 45 29 86 * www.teunarts.nl * info@teunarts.nl * di-wo-do 10-18:00, vr 10-21:00, za 10-17:00

Weekblad Arenalokaal editie Grave, Escharen, Gassel en Velp week 29 2013  

Weekblad Arenalokaal editie Grave, Escharen, Gassel en Velp week 29 2013