Page 1

3 97ste Vierdaagse:

een grote belevenis

4 Verplicht afkicken voor Gravenaar

5 Bijzondere

uitwisseling

6 Arena t/m 8 Zomerspecial

11 Win een

Arena VIP-diner

grave, escharen, gassel en velp

Prinses Margriet verhuisd naar voormalige scheepswerf GRAVE - De ark Prinses Margriet is tijdelijk verhuisd naar een plek bij de voormalige scheepswerf in Grave. Zaterdagmiddag verlieten de eigenaren van de boot hun vaste ligplaats aan de oevers van de Maas.

“Met behoud van alle rechten hebben wij de ligplaats tijdelijk verlaten om elders de procedures af te wachten’, laten de eigenaren Albertine Arts en Frans van Steen weten. Het tweetal geeft eveneens aan een klacht tegen het Graafse college van B en W voor te bereiden. “De klacht heeft met name betrekking op aantoonbaar onjuiste acties en/of het niet tijdig nemen van toegezegde (noodzakelijke) acties en het weigeren van bestuurlijk overleg zoals bijvoorbeeld met de provincie. Ook gaan wij het college aansprakelijk stellen voor de door ons geleden schade.”

Gravenaar Jeroen Mol figureert in speelfilm

‘Was het maar vast november’ GRAVE - Vier jaar geleden begon Jeroen Mol (49) met iets wat de rest van zijn leven zal bepalen. Hij raakte in de ban van zwarte Piet. Niet om naar te kijken. Nee, zelf zwarte Piet zijn: “Dat word je niet. Dat gevoel moet je in je hebben”. Voorlopig hoogtepunt van zijn passie is het meespelen in de nieuwe Nederlandse Sinterklaasfilm, die in oktober in première gaat.

‘I

k denk dat het iets te maken heeft wat ergens binnenin zit bij mij”, vertelt Jeroen. “Ik wil mensen blij en gelukkig maken. En daar word ik, op mijn beurt, ook weer heel tevreden van. Iets kunnen betekenen voor een ander. Dat zit er ook bij.” Vier jaar geleden is Jeroen begonnen. Hij als Piet en zijn vriend Paul Derksen als Sinterklaas. Ze gingen op huisbezoek en verrasten kinderen in winkels. Ook de bewoners van Maaszicht werden niet vergeten: “Langzaam maar zeker breidde onze hobby zich steeds meer uit. Er kwam een derde Piet bij, Dwight Emans. En op dit moment hebben we als FotoPiet Marco van den Broek als vierde man erbij. Bij grote evenementen treden we meestal als kwartet op. Bij thuisbezoeken ligt de keus bij onze klanten. Daarbij zijn alle combinaties mogelijk”.

Het is zijn hobby, waarvan hij zoveel mogelijk mensen wil laten meegenieten. In het half uur tot drie kwartier huisbezoek ontstaat een zekere band. Soms is die ook heel emotioneel. Jeroen: “We kwamen er bij toeval achter dat een ongeneeslijk zieke jongen nog één keer Sint en Piet wilde zien. We zijn daar dan ook naartoe geweest. Met knikkende knieën binnengegaan. Blij weer naar huis vertrokken nadat we de immense vreugde bij die jongen hadden gezien, en vooral gevoeld. Toen we een week later van de ouders hoorden dat hij was overleden, kwam de klap bij ons enorm aan. We zijn naar zijn begrafenis geweest en hebben nog steeds contact met de familie.”

‘Heerlijke job’ Jeroen Mol, geboren in Den Bosch, kwam op driejarige leeftijd naar Grave, en woont er nog steeds. Hij bezocht de basisschool in Emotioneel Grave en ging via de SchoIk heb het idee dat Jeroen lengemeenschap Wijchen het woord ‘klanten’ maar naar de LTS, afdeling conmoeilijk uit zijn keel krijgt. sumptieve technieken in

Cuijk. Van daaruit dook Jeroen het banketbakkersvak in. Met een gretigheid, die nu nog steeds bij hem hoort. Zijn CV vermeldt dertien cursussen. Allemaal gevolgd om zich te blijven verbeteren. Vooral ook cursussen die met leiding geven te maken hebben, want hij is een geboren leider. Hij deed praktische ervaring op bij diverse bakkers in Grave, Bergharen, Nijmegen en Cuijk. Werd chef Banket bij Bakkerij Veltmaat in Wijchen, productieleider, shift-manager, productiechef, productiemanager bij steeds grotere bedrijven.

om mee naar het bedrijf te gaan. Zonder haar zou ik dit werk niet kunnen doen. Als ik de vlaaien in onze bakkerij zie, heb ik weer dat gevoel. Mensen blij maken. We fabriceren er zo’n vijfduizend per week. Onze dagverse vlaaien en banketproducten worden verkocht bij Bakker Bart, Supervlaai, Vlaaigilde en aan diverse klanten in België en Duitsland. Ik ben niet alleen getrouwd met Jolanda, maar ook met de bakkerij.”

Contacten Door zijn werk heeft Jeroen Mol een enorm netwerk opgebouwd. Hij spreekt liever over contacten, die hij in kan zetten voor zijn Pietenwerk. Samen met Jolanda Adams, de Grande Dame van de intocht, maakt hij weer al plannen voor 17 november, als de Sint voet Sinds 2005 werkt Jeroen aan (Los)wal zet. als Manager Bakkerij en Expeditie bij Vlaailand. En dan de film. Vorig jaar Een industriële Limburgse organiseerde het kwartet vlaaienbakkerij: “Het is een van Jeroen, samen met heerlijke job. Ik ben wel 24 de Fahari Foundation een uur per dag, zeven dagen geweldig Breakfast Feest, per week eindverantwoor- met Sint en Pieten, omlijst delijke. Gisteravond werd door een geweldig showik om kwart over twaalf programma. Eén van de nog opgepiept, omdat er artiesten daar was Martijn iets met de koeling fout van Nellestijn. Filmregisging. Gelukkig heb ik alle seur. En danig onder de steun van mijn vrouw Jo- indruk van het programma landa. Op zulke momenten dat ruim drieduizend euro stapt ze vrolijk in de auto opbracht voor de kinderen

De ark Prinses Margriet wordt verplaatst. (foto: Jolanda Adams)

van Mtwapa in Kenia. Zowel Jeroen als Paul werd uitgenodigd een rolletje in Martijns nieuwe Sinterklaasfilm te spelen. Jeroen: “Twee overvolle dagen ben ik op de set geweest. Een geweldige ervaring. Gerard Joling, Patty Brard en de meisjes van Djumbo waren er ook. We hebben een contract ondertekend, waarin alles stond wat we wel en niet mochten en mogen doen. Het verhaal van de film zul je dus niet horen. De titel wel: Sinterklaas en de pepernotenchaos. Er waren lange tijden bij dat we moesten wachten. Stil wachten. Ik heb cupcakes gebakken voor Tante Til. Alles moest perfect zijn, dus dat betekende dat er nogal eens scènes opnieuw moesten. De film speelt uiteraard in de winter, en die arme kinderen die meespeelden liepen dus winters gekleed. In de hitte. Het was een schitterende ervaring om het maken van een film eens mee te maken. 350 medewerkers, 13 draaidagen. Alleen het schminken duurde al twee keer zo lang als normaal. Alles moest precies in orde zijn. Het gaat weer een succesfilm worden, in alle bioscopen in Nederland.” Jeroen raakt er weer helemaal opgewonden van. Als

www.arenalokaal.nl – jaargang 19 – week 30 – vrijdag 26 juli 2013

hij iets doet, doet hij het goed. Dat geldt voor zijn werk en voor zijn hobby’s. Ook met zijn Pietenwerk zijn de voorbereidingen alweer begonnen. Jeroen is een planner, dus als het zover is, dan moet alles volgens het boekje verlopen: “De intocht in Grave is echt top. Uit de hele streek komen er mensen naartoe. Maar, we willen dat feest verlengen. Ook na de intocht moeten de mensen in Grave blijven. Dus ook de ondernemers worden ingeschakeld. Ik heb er al met centrummanager Nico Schouten over gesproken. Ideeën heb ik opgedaan bij Dré den Ouden in Veghel. Deze oud-Gravenaar organiseert daar al jaren het Sinterklaasfeest. Ook het Breakfastfeest in Wijchen gaan we nog uitgebreider opzetten. De huisbezoeken blijven uiteraard. Net als de bezoeken aan Maaszicht, brandweer, en noem maar op.” Jeroen is niet te remmen. De geestdrift spat er vanaf. “Was het maar vast november”, zegt hij, “dan gelooft weer iedereen in Sint en Piet.” Jeroen Mol nog het meest, weet ik. Informatie: pietermanensint@gmail.nl Freddy Klooté


specialist n va ra ca en er pe m De ka Brabant! ost

In de regio noord-0

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Uw vakantie begint hier! Van 31-8-2013 tot en met 8-9-2013

Waar en wanneer liggen de stukken ter inzage? De besluiten met de daarbij behorende stukken liggen vanaf maandag 29 juli 2013 gedurende zes weken ter inzage bij: • het kantoor van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Zuidwal 58 te ’s-Hertogenbosch (alle verzorgingsplaatsen); • het gemeentehuis van de gemeente Zaltbommel, Hogeweg 11 te Zaltbommel (verzorgingsplaats De Lucht-Oost); • het gemeentehuis van de gemeente Landerd, Kerkstraat 39 te Zeeland (verzorgingsplaats De Gagel); • het gemeentehuis van de gemeente Waalwijk, Taxandriaweg 6 te Waalwijk (verzorgingsplaats Labbegat).

www.degreeff.nl Openingstijden Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 - 17.30 uur Zaterdag van 9.00 - 16.00 uur De Greeff Caravan-Recreatie Arnoud van Gelderweg 97 5361 CV Grave T +31 (0)486 476 000 F +31 (0)486 471 094

De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten. Wanneer kan beroep worden ingediend? Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen een ontwerp besluit, kunnen van 29 juli 2013 tot en met 8 september 2013 beroep instellen bij de rechtbank in het rechtsgebied waar zij wonen of gevestigd zijn (zie http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/). Dit geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen tegen een ontwerpbesluit hebben ingediend.

Arsenaal 4 3905 NN Veenendaal T +31 (0)318 510 190 F + 31 (0)318 523 637 info@degreeff.nl

Waar moet een beroepschrift aan voldoen? Het beroepschrift moet zijn ondertekend en ten minste het volgende bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; 02-05-13 10:46 c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt; d. een opgave van redenen waarom men zich met de beslissing niet kan verenigen; e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

3 GANGEN KEUZEMENU voor 19,95

De Greeff adv 96x134 mm_2.indd 1

Keuze uit 4 voor-, 4 hoofd- en 4 nagerechten

Digitaal beroep U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

U kunt bij ons ook terecht voor een smakelijke lunch!

Verzoek om voorlopige voorziening Gelijktijdig met of na het indienen van beroep kunnen belanghebbenden, bij een spoedeisend belang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden ingediend bij de Voorzieningenrechter.

Voor meer informatie: 024-6422241 of mail naar info@leursehof.nl

WWW.LEURSEHOF.NL

Besluiten voor een energielaadpunt op verzorgingsplaatsen langs rijkswegen De minister van Infrastructuur en Milieu geeft, overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van de besluiten op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr), voor het realiseren en exploiteren van een energielaadpunt langs: - rijksweg A2 op verzorgingsplaats De Lucht-Oost (ANWB); - rijksweg A50 op verzorgingsplaats De Gagel (FastNed); - rijksweg A59 (Maasroute) op verzorgingsplaats Labbegat (FastNed).

Wij zijn vertegenwoordigd op de Caravan Salon Dusseldorf.

Dagelijks open vanaf 12 uur, zondag vanaf 10 uur (maandag gesloten)

Mededeling

Restaurant De Leurse Hof Leurseweg 4 6615 AJ Leur Telefoon: 024-6422241

Wat zijn de kosten? Zowel in verband met de behandeling van beroep als in verband met de behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening worden griffierechten geheven. Over de hoogte daarvan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit moet betalen, krijgt u na het indienen van beroep c.q. het verzoek om voorlopige voorziening bericht van de rechtbank. Meer informatie? Voor nadere informatie en eventuele inhoudelijke vragen over het besluit kunt u zich wenden tot mevrouw Bakelaar, werkzaam bij de afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, telefonisch bereikbaar onder nummer 073 - 681 78 17.

Het BOVAG adres voor reparatie en onderhoud van uw auto

SAAB specialist VW en AUDI specialist

De minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het afdelingshoofd afdeling Vergunningverlening, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, T.L.B. du Chatinier

Reparatie, onderhoud en APK 1&2 van ALLE merken Wij verwelkomen u graag Langenboomseweg 97 in Zeeland Telefoonnummer 0486-451604 E-mail info@autobedrijfvandongen.nl

2

Startende ondernemer? Kijk op:

www.arenalokaal.nl – vrijdag 26 juli 2013


97ste editie van Nijmeegs wandelfestijn: een grote belevenis

‘Stuur de Vierdaagse de wereld in en alle problemen zijn opgelost’ REGIO - De Vierdaagse van Nijmegen is met 43.000 deelnemers het grootste wandelevenement ter wereld. Daar zijn ze in de Keizerstad erg trots op. Rond de wandeltocht van vier dagen vinden grote happenings plaats. Om te beginnen zijn daar de Vierdaagsefeesten, die al beginnen op zaterdag en eindigen op de laatste dag van de Vierdaagse. Ongeveer 1,5 miljoen mensen gingen in 2013 naar de feesten en de 200 gratis te bezoeken festivaloptredens. Daarnaast is er feest in welhaast iedere plaats waar het wandellegioen doorheen trekt. Aan de top staan Elst en Oosterhout (1e dag), Wijchen (2e dag), Groesbeek (3e dag) en Cuijk (4e dag). Verslaggever Herman Peters deed deze plaatsen en ook Grave aan en doet verslag van zijn belevenissen.

voor de intocht. De gevorderden hebben de nodige aanknopingspunten tot ls je wilt deelnemen Thijs vangen wij de eerste aan Nijmegen voor het nutaan de Vierdaagse dag onze lopers op in Elst. tigen van gerstenat. is het zaak dat je Voorzien van de nodige oefent, veel oefent. Ieder drank en spijs met zitge- Vierdaagse in Grave jaar weer spreek ik mensen legenheid dienen de Scha- De 40 kilometer militairen die niet oefenen en steevast ijkenaren zich als eersten (met 15 kilo bepakking) en hebben zij problemen: van aan: schoonzus Ria Peters de 50 kilometer-lopers kototaal stukgelopen voeten met vriendin Herma Henst. men traditiegetrouw door tot knie- of spierklachten. Voor hen is het een de- het centrum van Grave. Ga er maar aan staan: je buut: na grondige voorbe- Dat begint al rond zessen moet vier dagen achter el- reiding (700 oefenkilome- in de ochtend en is bij elkaar 30, 40 of 50 kilome- ters) kennen zij de eerste ven weer voorbij. Het vroeter lopen, afhankelijk van dag geen enkel probleem: ge passeermoment zal er leeftijd en geslacht. Al op ze genieten volop van alles debet aan zijn dat het in de eerste dag zie je men- wat er in en om de wan- Grave wat kalmpjes blijft. sen pijn lijden. Ze verbij- deltocht gebeurt. De meer Hoewel het stadje zich qua ten die of vallen uit. ‘Pijn is ervaren nicht Betty Vis- karakter ontzettend leent fijn’ kent zijn grenzen, ook schers (elfde keer) en vrien- voor een dergelijke happeal gaan mensen in de roes din Wilma Toonen (tiende ning, zie je rond acht uur van het gebeuren door veel keer) bouwen het rustiger in de ochtend geen hor(pijn)grenzen. op en starten liefst niet al des belangstellenden. Dit De 97ste editie kenmerkt te vroeg. Betty, net gene- laatste zag je wel in grote zich door veel blijheid on- zen van een gebroken kuit- mate tijdens het smartder de lopers en toeschou- been, kent geen grote pro- lappenfestival twee weken wers. Het prachtige weer blemen; ook Wilma loopt geleden; het kan dus wel! speelt daarin een grote rol. prima. Door de blessure Bij de Vierdaagse doorNeem 2012, met regelmatig van Betty zijn er alleen tocht blijft het beperkt tot regen: dan zijn toeschou- in de laatste maand trai- groepjes mensen langs de wers na een paar uur ver- ningskilometers gemaakt. straten en op de markt. dwenen, nu blijven mensen Na binnenkomst moet nu De harmonie van Grave zitten en applaudiseren en dan wel de brede in- en een miltaire band brenvoor de deelnemers, ook zetbaarheid van onze on- gen muziek, een spreekvoor de nakomers die het dersteuning worden aan- stalmeester ter hoogte van het hardst nodig hebben. gesproken: weerbarstige de Gouden Leeuw houdt spieren vragen dan om enig iedereen bij de les. Hier Verzorging masseerwerk. Bij de nieu- zouden een paar smartlapIk kom al meer dan 35 jaar welingen blijft dat beperkt penkoren de sfeer zeker ten bij de Vierdaagse; deel- tot een nekmassage bij Ria goede komen. Namens het nemen zit er door ernstig op de laatste dag in Beers. gemeentebestuur verwelletsel aan een knie niet Op deze rustpost worden komt de nieuwe Graafse in. ‘Eromheen’ actief zijn traditioneel wandelteefjes burgemeester Roolvink met (voorheen freelance voor (buiten de Vierdaagsetijd echtgenote de lopers; velen Omroep Brabant), verzor- wentelteefjes) genuttigd die schudden de toegestoken gen van enkele deelnemers door ondergetekende in de hand van de met burgeen dit jaar bovendien sfeer vrijdagochtend zijn voor- meestersketting getooide opsnuiven voor dit artikel bereid, na een bezoek aan bestuurder. Gelukkig zijn in de Arena, dat lukt echt de doortocht door Grave. er ook enthousiaste kindewel. Na deze laving beginnen de ren, die zoals op veel andeIn gezelschap van broer meiden aan hun aanloop re plaatsen snoep en fruit uitdelen aan de wandelaars. Strijk-en-zet krijgen Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en ze als dank een high five Ravenstein e.o. van de militairen en burDe editie Grave verschijnt in gers. Ook delen met name Grave, Escharen, Gassel en de militairen in Grave veel Velp snuisterijen uit die door de Oplage: 10.000 + 5.500 + 500 jeugd in dank worden aanwww.arenalokaal.nl vaard.

A

colofon

Redactie: Sergio Boutkan: sergio@uitleg.nl of 06 466 25 651 Paul Verstegen: paul@uitleg.nl of 06 13 53 76 59 Kopij: Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk 0486 463 112 of redactie@arenalokaal.nl Acquisitie: Rob Smorenberg: 06 506 17 426 of rob@uitleg.nl of Sander Scherer, 06 526 20 778 of sander@uitleg.nl Uitgever: Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk www.uitleg.nl Druk: Drukkerij Vorsselmans Zundert Verspreiding: Excellent, 073-5443030 Weekblad Arena is aangesloten bij: LokaalNieuwsnet en NNP

Contact Iedereen komt iedereen tegen tijdens de Vierdaagse. Maar omdat ‘iedereen’ uit zo verschrikkelijk veel mensen bestaat, kom je ieder jaar weer andere mensen tegen. Dat geldt voor de lopers evenzeer als voor de terrasgangers. Altijd ontstaan er gesprekken die qua karakter zijn te typeren van serieus tot ‘kloare kwats’. Humor doet wonde-

ingezonden Prinses Margriet Als ereburger van Grave reageer ik op het ingezonden stuk Prinses Margriet in weekblad Arena van vrijdag 5 juli van de hand van Leny van Lieshout. Vanaf het begin heb ik de discussie rond de ark gevolgd. Wat me opviel is dat mevrouw Van Lieshout de enige is geweest die gefundeerde argumenten aanvoerde, open en eerlijk. Zij staat bekend om haar grote dossierkennis, ook toen zij nog gemeenteraadslid was. Enkele medeburgers (appellanten) hebben haar hulp ingeroepen betreffende de ark. Zij is voor deze mensen opgekomen en ondanks alle tegenwind blijft zij zich inzetten. Wat is klasse? De taal die gebruikt wordt voor mevrouw Van Lieshout is ver beneden peil, getuigt van onmacht en onvolwassenheid, soms zelfs mensonwaardig. Grave kent veelal beschaafde burgers, die niet van deze taal gediend zijn. Als deze taal gebruikt wordt in de aanstaande verkiezingstijd zult u daar ongetwijfeld op afgerekend worden. Aan u de keuze.

ren: voor even de pijn vergeten, niet aan denken dat het nog best ver is. Op het terras is het de hele week ongelofelijk gezellig toeven: geen jas nodig en op sommige plaatsen bier uit een echt glas. Dit laatste is op de aankomstplek in Nijmegen (de Wedren) uit den boze, alles gaat uit plastic, je hebt geen keuze. Iedere dag wordt op de Wedren onder het genot van een drankje de dag geëvalueerd, de spieren nog even losgedanst en het leven beschouwd. Wat te zeggen van het verhaal dat iemand had tijdens het lopen: “Hé meisjes, gaat het?” “Ja hoor en met jou?” “Ik heb alleen flink last van mijn neusgaten.” “Hoe komt dat dan?” “Van die twee vingers die ik er steeds in heb, ha ha.” Vervolgens gaat er weer ergens een mobiel en zingt een heel peloton “Telefoon, telefoon, telefoon...” Iedereen kijkt naar elkaar om bij het lopen en helpt je verder als je er doorheen zit. De Vierdaagse verbroedert. Een loper gaat na het nuttigen van wat bier ver in zijn waardering: “Stuur de Vierdaagse de wereld in en alle wereldproblemen zijn opgelost.” Gevoel Wat is dat toch met dat gevoel van de Vierdaagse? Het heeft ermee te maken dat de deelnemers echt een prestatie leveren, karakter moeten tonen bij mindere momenten en zichzelf verplichten tot het gaatje te gaan. Bij de afronding is dan de opluchting groot, de trots aanwezig en de waardering van familie en omstanders brengt een euforisch gevoel bij de deelnemers. Dit slaat over naar omstanders en dan krijg je op de Wedren iedere dag een groot feest met duizenden deelnemers die nog even nazitten en de verzorgers die aanschuiven met een knakworst voor de meiden. New Balance, een van de grootste sponsoren van de Vierdaagse en uitgever van het jaarlijkse Vierdaagseshirt, heeft het raak getypeerd: ‘Let’s make excellent happen’. De Vierdaagse van 2013 gaat de geschiedenis in als een prachtige, met iets meer uitvallers dan vorig

Ton Verhaak-Boumans

Over knopen gesproken Het anker - voor onderhoud - gelicht van de witte ark ‘Prinses Margriet’ stroomafwaarts afgemeerd aan de Graafse Werf-ooit Over ark en werf eerder door mij gedicht: met twee maten is gemeten Graafs eigen wal die het schip keert Het anker gelicht Maasoever ledig achterlaten geen sturende hand meer aan het licht-gesleten roer Stoer zaten ze in hun diepe zetels hen overtuigen mocht niet baten ‘aan wetten heb je je te houden’ ‘Vijfentwintig meter is te lang’ dan het anker gelicht voor zestig man geen loon naar werken Het hoofd heeft het hart de les gelezen littekens gemaakt tot in zielen gegrift Er spoelen tranen van stad Grave, haar bewoners als –spreekwoordelijk- water naar de zee Gaan en komen zullen zon en manen de gordiaanse knopen niet te ontwarren dan maar met botte bijlen -ten stadhuize- doorgehakt. Harry C.A. Daudt, Grave

Zoveelste flop voor Grave Menigeen zal zich afvragen: Hoezo flop? Laat ik jullie geheugen opfrissen. 19 juli was de dag van de doorkomst van de Vierdaagse in Grave. Half 7 ’s morgens toog ik naar de Graaf. Mijn driewieler zette ik op de hoek Poternen-Bagijnenstraat. Ik zag tot mijn grote vreugde in de hele straat vlaggen en er was muziek. Niets dan lof. Daarna liep ik over de Markt naar de Rogstraat, waar ik heel triest werd. Onze gemeente had wederom verzuimd de straat een feestelijk tintje te geven. Is het zoveel moeite hier vlaggen neer te hangen? Als ik kijk naar andere plaatsen (bijvoorbeeld Linden), wat een feest daar. Dan moet men zich hier diep schamen. Ik hoop dat vele mensen het met me eens zijn dat het anders kan en moet. Marcel Grotenhuis jaar, maar met veel genot. Wat blijft, is de spierpijn (gaat over), maar vooral een kop vol herinneringen aan veel prachtige contactmomenten, niet in het minst de ‘kloare kwats’. Voor

www.arenalokaal.nl – vrijdag 26 juli 2013

wandelaar en bezoeker geldt: lopen en lachen is en blijft gezond, de geplengde traan botst daar volstrekt niet mee. Herman Peters

3


Geen celstraf

Verplicht afkicken voor Gravenaar die meisje doodreed GRAVE - Een 28-jarige man uit Grave, die op 22 maart 2012 een overstekend meisje doodreed op de Elftweg in zijn woonplaats, krijgt van de rechtbank OostBrabant een voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden voor het veroorzaken van gevaar op de weg. De man moet verplicht afkicken van zijn drugsverslaving en mag drie jaar lang geen motorvoertuigen besturen. De man krijgt de straf ook voor het tweemaal rijden onder invloed, voor diefstal van benzine en voor de mishandeling van een agent.

‘Er zijn geen verklaringen van getuigen die iets over de toedracht van de aanrijding kunnen verklaren’, stelt de rechtbank. ‘Het is wel duidelijk geworden dat het meisje met haar fiets de rijbaan overstak, net na een bocht. Op die plaats heeft de weg in het midden een dubbele doorgetrokken streep en is oversteken niet toegestaan. Dat op die plek toch veel fietsers oversteken, was bekend bij de man. De man reed bijna twintig kilometer per uur te hard en verkeerde bovendien fors onder invloed van GHB en amfetamine. Hij veroorzaakte daardoor een potentieel gevaar op de weg, waarvoor hij strafbaar is.’

Een zee van bloemen op de plek waar het meisje verongelukte. (foto: Jacques Leurs)

De rechtbank komt echter tot de conclusie dat niet kan worden vastgesteld dat de man de aanrijding had kunnen voorkomen als hij zich had gehouden aan de maximumsnelheid van tachtig kilometer per uur. ‘Uit technisch onderzoek van de politie blijkt dat de aanrijding dan ook zou hebben plaatsgehad. De man heeft nog hard geremd en naar rechts gestuurd toen hij het meisje zag oversteken, maar hij heeft haar niet meer kunnen ontwijken.’

De rechtbank concludeert dat er een reële kans is dat de aanrijding ook zou zijn ontstaan als de man niet onder invloed van drugs was geweest. ‘Uit niets blijkt namelijk dat de man het slachtoffer, dat kort na een bocht overstak, eerder had kunnen zien of dat hij te laat geremd zou hebben.’ Ook is volgens de rechtbank niet komen vast te staan dat het niet-functionerende ABS-remsysteem van de auto daadwerkelijk van invloed was op het ongeval. De rechtbank spreekt de man daarom vrij van het door roekeloos rijden veroorzaken van het ongeval. Wel veroordeelt de rechtbank hem voor het veroorzaken van gevaar op de weg (artikel 5 van de Wegenverkeerswet) omdat hij die avond te hard reed en drugs had gebruikt. Bepaling van de straf De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf er onder meer rekening mee gehouden dat de man ‘geen inzicht heeft in de risico’s van GHB en amfetamine voor de verkeersveiligheid en zich totaal niet bekommert om het welzijn van zijn medeweggebruikers.’ Volgens een psycholoog lijdt de man aan forse psychiatrische problematiek en lijkt hij psychotische trekken te hebben. Door die problemen en zijn ernstige verslaving is de kans op herhaling van soortgelijke delicten groot. Omdat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de man opnieuw een soortgelijk misdrijf zal begaan, vindt de rechtbank het van belang dat de man meteen aan zijn verslavingsproblematiek en psychische problematiek wordt geholpen. De rechtbank vindt een langdurige behandeling noodzakelijk en legt - overeenkomstig de eis van de officier van justitie - een voorwaardelijke celstraf op als stok achter de deur. De man krijgt ook verplicht reclasseringstoezicht. Omdat de man herhaaldelijk onverantwoordelijk verkeersgedrag heeft vertoond mag hij drie jaar lang geen motorvoertuigen besturen.

Oogverblindend Wimpersalon, 06 - 130 770 52, Achter de Kerk 2, Grave

4

agenda Elke dinsdag Elke woensdag

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag Elke zondag

JULI 1-31 1-31 1-31 26 26 27 27 28 28 28 28

28 30 30

Kienen t.b.v. De Vogelvriend, vanaf 20 uur in De Phoenix in Schaijk Kienen, vanaf 18 uur in partycentrum De Raaf in Schaijk Countrydansen, van 19 tot 22 uur in het Palazzo Theater in Grave Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Kienen ten bate van Voetbalvereniging OKSV, vanaf 19.30 uur in PetjesBar in Overlangel Openstelling Molen De Nijverheid, van 14 tot 16.30 uur aan de Molensingel in Ravenstein Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland Kienen t.b.v. De Vogelvriend, vanaf 20 uur in De Phoenix in Schaijk Kienen, vanaf 18 uur in partycentrum De Raaf in Schaijk

Openstelling St. Rochuskapel, van 9 tot 18 uur aan de Rondestraat in Deursen Expositie - Verhalen in glas-in-lood en 30 Jaar VNE - Expositie Vurige Kleuren in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Expositie - Grave Verbeeld in het Graafs Museum / De Hampoort in Grave Sint Annafeesten - H. Mis met pastoor Driever, vanaf 19 uur in de St. Annakapel in Koolwijk Oud Papier Velp, van 11 tot 18 uur op het Kerkplein aan de Tolschestraat in Velp Sint Annafeesten - H. Mis met pastoor Driever en het parochieel gemengd koor, vanaf 19 uur in de St. Annakapel (bij goed weer in de openlucht) in Koolwijk Workshop - Glas-in-lood, van 10.30 tot 16.30 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Openstelling - Tuinen, van 11 tot 17 uur aan de Kleine Poelstraat 13 in Demen Dansmiddag met orkest Monte Carlo, van 15 tot 19.30 uur bij Thekes in Herpen Dansavond met orkest Jersey, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Sint Annafeesten - Plechtige Hoogmis met Emeritus pastoor Jacques Leo uit Ravenstein, pastoor Driever, witte pater Jan van Haandel en het Herpens Gemengd Koor, vanaf 10.30 uur in de St. Annakapel (na afloop koffie bij Boer Bens) en vanaf 15.30 uur het Plechtig Lof met pastoor Driever in de St. Annakapel in Koolwijk Open rondleiding, aanmelden vanaf 10.30 uur en start om 11 uur in het Leerlooierijhuisje (achter Vidi Reo) in Ravenstein Oud papier Schaijk West Stadswandeling onder leiding van een VVV-gids, start om 13.30 uur bij de VVV aan de Rogstraat 13 in Grave

AUGUSTUS 1 1-11

Openstelling - Tuinen, van 11 tot 17 uur aan de Kleine Poelstraat 13 in Demen Expositie - Dorry van Winkel en Hans Hendriks Franssen in het Raadhuis in Ravenstein 1-18 Expositie - Verhalen in glas-in-lood en 30 Jaar VNE - Expositie Vurige Kleuren in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein 1-31 Openstelling St. Rochuskapel, van 9 tot 18 uur aan de Rondestraat in Deursen 1-31 Expositie - Grave Verbeeld in het Graafs Museum / De Hampoort in Grave 2 30+ Party, vanaf 21 uur bij Thekes in Herpen 4 Openstelling - Tuinen, van 11 tot 17 uur aan de Kleine Poelstraat 13 in Demen 4 Dansmiddag met orkest Jan Kersten, van 15 tot 19.30 uur bij Thekes in Herpen 4 Dansavond met het Safari Kwartet, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 5 Wandelsportvereniging DEW - Ophalen oud papier, vanaf 18 uur in de wijken Estersveld en de Stoof in Grave 6 Stadswandeling onder leiding van een VVV-gids, start om 13.30 uur bij de VVV aan de Rogstraat 13 in Grave 7-8 Avond-wandeltweedaagse (5, 10 of 15 km.), start tussen 17.30 en 18 uur bij dorpshuis ‘t Slotje in Herpen 8 Openstelling - Tuinen, van 11 tot 17 uur aan de Kleine Poelstraat 13 in Demen 10-13 Kermis op het Europaplein in Schaijk 11 Kookworkshop - Groenten uit eigen tuin, vanaf 11 uur bij De Peppelen in Schaijk 11 Openstelling - Tuinen, van 11 tot 17 uur aan de Kleine Poelstraat 13 in Demen 11 Dansmiddag met orkest Come Back, van 15 tot 19.30 uur bij Thekes in Herpen 11 Dansavond met orkest Kameleon, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 13 Oud papier Schaijk Oost 13 Stadswandeling onder leiding van een VVV-gids, start om 13.30 uur bij de VVV aan de Rogstraat 13 in Grave 14 Grave Superieur - Graafs Boules Treffen voor licentiehouders, vanaf 10.30 uur op het terrein aan de Stadhouderslaan in Grave 15 Openstelling - Tuinen, van 11 tot 17 uur aan de Kleine Poelstraat 13 in Demen 16 Kermis - DJ Ronny, vanaf 19 uur bij De Viersprong in Gassel 16-17 Ballonfestival Grave 16-19 Kermis Gassel 17 Kermis - Duo Ryder, vanaf 21 uur bij De Viersprong in Gassel 18 Kofferbakverkoop, van 8.30 tot 16 uur op het terrein van recreatieoord De Maashorst in Schaijk 18 Buurtvereniging De Bossestroat - Straatinritverkoop, van 10 tot 16 uur in de Bossestraat in Schaijk

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar redactie@arenalokaal.nl Kijk voor meer evenementen in de regio op www.dienblad.nl Kijk voor meer nieuws op www.arenalokaal.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 26 juli 2013


Elies Lemkes en Matt Maassen lopen dagje met elkaar mee

Bijzondere uitwisseling ZLTO-directeur en agrariër ESCHAREN - Als kersvers bestuurslid van ZLTO Mill-Grave deed de Escharense agrariër Matt Maassen mee aan de introductiecursus bij de ZLTO in Den Bosch. Algemeen directeur Elies Lemkes gaf daar toelichting op het ZLTO-beleid. “Maar wat doe jij eigenlijk de hele dag?”, vroeg Matt aan Elies. Waarop zij direct reageerde: “Loop een dag mee, dan weet je het.” Matt: “Dat is goed, en kom jij een dag naar ons bedrijf?” En zo volgde een bijzondere uitwisseling.

Z

LTO is een vereniging voor ondernemers in de groene ruimte. In Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland vertegenwoordigen ze bijna 17.000 leden. ZLTO ondersteunt de leden bij het realiseren van een duurzame positie in markt en maatschappij. Een vereniging met agrarische ondernemers als bestuurders, georganiseerd vanuit lokale betrokkenheid.

kort nieuws Waterschap kondigt beregeningsverbod af REGIO - Door de aanhoudende droogte is het voor de waterkwaliteit en de waterstand van het oppervlakte- en grondwater van belang dat op een aantal plaatsen tijdelijk geen oppervlaktewater meer wordt onttrokken voor beregening. Zo beschermt het waterschap waterstanden en waterkwaliteit. Met ingang van woensdag 24 juli geldt er een algemeen verbod voor het beregenen uit oppervlaktewater voor het gehele beheergebied van district Beneden Aa (inclusief stroomgebied Groote en Kleine wetering) en het stroomgebied rond Gemert-Bakel (zie kaartje).

Elies en Matt aan de slag op de boerderij.

Waterschap Aa en Maas kondigt dit verbod af om te voorkomen dat er te weinig water in sloten en beken overblijft. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de grondwaterstand, de waterkwaliteit en de flora en fauna. Het afgekondigde beregeningsverbod geldt voor onbepaalde tijd. De betrokken vergunninghouders hebben een brief van waterschap Aa en Maas ontvangen. Het waterschap ziet toe op naleving van dit beregeningsverbod. Het beregeningsverbod geldt niet voor het beregenen met grondwater. In de rest van het beheergebied van Aa en Maas zijn de grond- en oppervlaktewaterstanden normaal voor de tijd van het jaar. Op korte termijn wordt geen verbod verwacht.

LANDERD - Er is een verhoogd risico op bosbranden. Om dit te voorkomen heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd besloten om voor de komende periode de reeds verleende ontheffingen voor een kampvuur of vreugdevuur in te trekken.

dat meer recht doet aan de sector. Zij verdient namelijk een imago dat beter strookt met de werkelijkheid. Nu wordt de land- en tuinbouw vooral als probleemveroorzaker gezien en associeert de burger ons te vaak met ziektes, megastallen en antibioticagebruik, terwijl wij juist probleemoplossend zijn. De sector heeft veel innovatiekracht, die nog veel sterker tot uiting kan en zal komen door samen te werken met de high tech, chemie, design en energie. Op het gebied van precisielandbouw, groene energie en gezondheid van mens en dier wordt al veel vooruitgang geboekt.” Vrijdag 12 juli komt Elies Lemkes naar het bedrijf van Matt en Carin Maassen. Een bedrijf met 90 koeien, jongvee, 480 vleesvarkens, 32 hectare grond en het aan de man brengen van eigen ambachtelijk geproduceerde worstenbroodjes. Om 7 uur komt Elies het erf oprijden. Bedrijfskleding aan en aan de slag. Eerst de varkens voeren en dan naar de melkrobot. “Ik heb al verschillende bedrijven bezocht, maar nog niet meegewerkt. Geweldig!”, lacht Elies. Met Carin kalveren melk geven, jongvee voeren, aanvegen met bezem en veegwagen, tractor rijden, voerwagen vullen, mengen, de waterbedden van de koeien schoonvegen en tussendoor veel praten en uitleggen. “Zo’n tractor rijdt veel soepeler dan ik dacht”, lacht Elies. Om 9 uur is het tijd voor ontbijt. Zoon Joost (19) en dochter Marieke (17) schuiven aan. Een leuk gesprek volgt over hun studies en toekomst. De loonwerker rijdt inmiddels af en aan met het gehakselde gras. Na de koffie de koeien voeren en de kuil bijwerken. Bij de varkensstal, als ze voor de tweede keer voeren, vertelt Matt: “De varkensstal is afgeschreven. Nu hebben

www.arenalokaal.nl – vrijdag 26 juli 2013

‘Veel schrijven’ Matt Maassen uit Escharen is sinds februari 2013 bestuurslid van ZLTO MillGrave. Elies Lemkes is sinds februari 2012 algemeen directeur van ZLTO. Daarvoor was ze 16 jaar directeur van Brainport Eindhoven. Op woensdag 10 juli start de uitwisseling. Matt Maassen, melkvee- en varkenshouder, rijdt naar het hoofdkantoor van de ZLTO in Den Bosch. Van 8.30 tot 11 uur agenda-overleg en besprekingen, daarna in de auto met chauffeur richting de provincie Zeeland. “Dat klinkt lekker luxe, maar is wel noodzaak als er op een dag van hot naar haar wordt gereisd. Veel bellen onderweg. En dan schrijft ze van alles op”, zegt Matt. Elies: “Nu hebben we veel gepraat. Maar anders ben ik een vergadering aan het voorbereiden, lezen etcetera. Elies en Matt gaan op bedrijfsbezoeken in provincie Zeeland. ZLTOleden die nieuwe markten en verdienmodellen ontwikkeld hebben. Mooie bedrijven: een biologisch akkerbouwbedrijf met een webwinkel, bloeiende akkerranden bij Jeanette

Rijk, naar het Veerse Meer, naar de zeekraalteelt en de natuurcamping van Hubrecht Janse. ‘Mooi en interessant’ “Mooi en interessant om te zien hoe deze ondernemers het aanpakken. Elies schrijft de hele dag vanalles op, ideeën en zaken die ze moet regelen of aankaarten bij diverse organisaties”, vertelt Matt. “Het is veel schakelen en doorgeven”, voegt Elies toe. Matt: “En wat Elies betreft; die heeft een druk leven. Ik dacht dat ze de hele dag vergadert en op kantoor zit. Maar die zit nooit stil; dagen van zeven tot tot elf uur zijn vrij normaal.” Elies geeft aan: “Het is belangrijk om je buiten te laten zien; bijvoorbeeld op een bijeenkomst afgelopen week met gedeputeerden en bedrijven uit NoordBrabant, Zeeland, ZuidHolland en Vlaanderen was ik de enige vertegenwoordiger van de boeren en tuinders. En in NoordBrabant is de uitvoering van de agenda Agrifood aan de orde. Het is van groot belang hierbij betrokken te zijn en onze inbreng te leveren. Vooral ook om te laten zien hoezeer onze sector, onze leden, zich al inspannen en hoe het voorgenomen beleid soms zodanig kan uitpakken dat doelen niet worden gehaald en bedrijven de dupe dreigen te worden. Ambtelijk is er geen onwil maar het is een kwestie van blijven toelichten, zodat er niet alleen kennis wordt overgedragen, maar dat er ook begrip ontstaat. Ik wil werken aan een imago

Stookverbod in bossen en natuurgebieden in Landerd

we noodzakelijke investeringen maar de gemeente wil niet meewerken. Moeilijk, want we hebben de opbrengsten van de varkens nodig. Technisch draaien we uitstekend zonder medicijngebruik.” Huishoudboekje Tijdens de koffie in het zonnige zitje bespreken Elies en familie Maassen veel. De maatschappij en burger hebben geen notie van hoe het huishoudboekje van een boer eruit ziet. “Als de consument vijf cent extra voor zijn melk betaalt en dit gaat rechtstreeks naar de boer, dan kunnen wij daar veel mee doen”, is Matts idee. Elies voegt toe: “We moeten meer aansluiting bij de maatschappij zoeken door de dialoog aan te gaan met onze omgeving en de burger. We moeten meer naar buiten treden, vaker vertellen wie wij zijn en wat wij doen en dat het ertoe doet wat boeren en tuinders en de gehele agro- en foodketen doen. De relatie tussen stad en platteland moet weer veel natuurlijker worden.” ‘Representatief’ Het is inmiddels 16.30 uur en Elies moet echt vertrekken naar Den Bosch voor een overleg. De conclusie is unaniem; voor beiden twee interessante dagen en meer kennis van en begrip voor elkaars wereld. Elies: “Dit is een mooi gezinsbedrijf dat representatief is voor veel boeren in Nederland. Een dag zelf ervaren wat werken op de boerderij is. Ik heb gezien dat jullie er hard voor moeten werken. Dat jullie investeren, ook met het oog op de komende generatie. Enorme risico’s, niet vergelijkbaar met de hypotheek van een burger. Maar boeren is ook een manier van leven. We zijn met de basis bezig en er moet toekomst blijven voor onze boeren en hun opvolgers.”

Schadelijk Waterschap Aa en Maas zorgt voor het waterbeheer. Een teveel aan water wordt afgevoerd om overlast en schade te voorkomen. Bij te weinig water, wordt het water met stuwen ‘vastgehouden’ en verdeeld over verschillende gebieden ten bate van landbouw en natuur. Een langdurige droge periode kan schadelijk zijn voor gewassen, bomen, planten en dieren. Door de sterke verdamping, zakt het grondwaterpeil waardoor de plantenwortels op den duur niet meer bij het water kunnen. Met het droogvallen van sloten en plassen, droogt het leefgebied van vissen en amfibieën letterlijk op. Door lage peilen warmt het water sneller op en neemt de concentratie van opgeloste stoffen en bacteriën toe. Botulisme en blauwalg kunnen zich dan eerder manifesteren. Verder heeft warm water een lager zuurstofgehalte wat kan leiden tot zuurstoftekort en mogelijk vissterfte. De medewerkers van het waterschap zijn dan ook alert en voeren extra controles uit. Zij letten op werkende beregeningsinstallaties en op de waterkwaliteit. Kijk voor meer informatie op www.aaenmaas.nl/droogte.

Postkantoor Ravenstein heropent woensdag de deuren RAVENSTEIN - Woensdag 31 juli worden de deuren van het vernieuwde Postkantoor in Ravenstein weer geopend. Na een sluiting van twee weken, ziet de winkel er weer bijzonder fris en overzichtelijk uit. Het assortiment blijft grotendeels hetzelfde. Een belangrijke wijziging is de dienstverlening voor ING. Die gaat deels weg. Voor ING-klanten blijft het mogelijk om per dag tot 250 euro op te nemen. Opname van grotere bedragen en storten van geld kan niet meer. Alle dienstverlening voor de post, zoals pakketten en het versturen van aangetekende brieven, blijft ongewijzigd. Dit geldt ook voor het overschrijven van voertuigen, de verkoop van cadeaubonnen, stomerijservice en inktservice. Het assortiment wenskaarten en cadeauartikelen wordt blijvend vernieuwd, zoals de klant dat gewend is. En niet alleen op de begane grond, maar ook in een nieuwe verrassende cadeaukelder. De feestelijke heropening vindt binnen enkele weken plaats.

Jochem de Wildstraat 7 5408 RT - Volkel 0413 273 073 - www.deijne.nl - info@deijne.nl 5


www.arenalokaal.nl vrijdag 26 juli 2013

Vakantiecolumn

PIZZERIA - SHOARMA - DÖNER BEZORGSERVICE

Het hoogste lied... Houdt u van zingen? Ik lust er wel pap van. Van twee koren ben ik -uitvoerend- lid. Klassiek en popsong zijn de uiterste polen, waar tussen ik me, tweemaal per week, enthousiast beweeg; en dat zo’n twintig jaar.

VOOR ACTIES ZIE ONZE FOLDER!

blijft volgen; een waarlijk schouwspel, waarvoor ik wel te porren ben. Mijn bed ervoor uit komen…dat net niet.

Pastoor van Winkelstraat 35 5374 BG Schaijk (0486) 46 47 27

Openluchtconcerten van koren is een ander verhaal. Het weer mag niet tegenzitten, de weersvoorspelling trefzeker. Ook de akoestiek spreekt een woordje mee. Zing je vanuit een tent? Is de locatie overhuifd? Moet je zang wel of niet worden versterkt?

eetcafé ‘t Pumpke LUNCH•BORREL•DINER

Volg @tpumpke en blijf altijd ! op de hoogte

Al ingecheck t bij eetcafetpump ke?

Zomermenu 2013

er week 7-dagen p naf geopend va r 11.00 uu

Lunch • Borrel • Diner

Tomatensoep *** Bourgondische Rib of Pangaspies Pa *** Dame Blanche

€ 15,75

Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM Nistelrode • 0412 61 29 56 info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

Hiep hiep hoera! t De Oude Maas bestaa 15 jaar!

el op? Is uw salaris ooke zo sn voor NOP nu me 2 t he s Daarom bij on

5,-

3 gangenmenu* € 1 ,Kindermenu* € 10 2e menu gratis

dec3ember 2013 31201 totjuli zondag 14 Geldig van dinsdag t/m oek onze website. bez u, men ele geh *Voor het geopend. ties óók op maandag Tijdens de schoolvakan e.

neem hem me Knip deze bon uit en

Ossestraat 11 Macharen

w.deoudemaas.nl

• Tel: 0412-647890 • ww

Mijn herinneringen gaan terug naar de Haagse portiekwoning, aan de rand van de Hofstad, waarin wij, kinderen, nog geen kennis hadden gemaakt met de afwasmachine. Met een of twee van mijn vier zussen konden we, in de smalle keuken, aardig wat repertoire ‘weg zingen’; ’s Zomers met de keukendeur, die naar de tuin leidde, open. Een melange van Britse popsongs van Cliff Richard ‘Living Doll’ en Gerry and the Pacemakers met hun ‘Ferry cross the Mersey’ tot Hollandse hits als: ‘Peter’, ‘Jij en ik in een bootje’ tot ‘Ik heb je voor het eerst ontmoet’. In het enthousiasme van het afwassen of afdrogen, werden nog weleens zinnen, woorden en coupletten verhaspeld en, bij gebrek aan de juiste tekst, gecontinueerd met het in Nederland niet onbekende: ‘lalalalalalala’; u mag me geloven, mijns inziens is zingen een goed medicijn tegen zussen-en broersruzies en familievetes. Probeert u het eens? Of is uw keuken (te) rijk aan keukenmachines, waarin de afwasmachine het hoogste lied zingt? Nu verheug ik me, misschien wel met u, in de rijkdom van koren in deze regio; voor elk wat wils; van het traditionele kerkkoor tot het popkoor, van mannenkoor tot gemengd koor. Tweemaal mocht ik al in Grave, oor– en ooggetuige zijn van een heus korenfestival; eenmaal in het nu verdwenen kerkgebouw ‘Christus hemelvaart’ en vervolgens -jaren later- in de Graafe locatie van het Merletcollege. Een staalkaart van vocale muziek koesterde m’n oren; en wat een begeestering ging er uit van die zeker 300 stemmen. Als aan touwtjes zaten ze vast aan hun dirigent(e). Je mist niets als je de gebaren van deze ‘Jaap-van-Zwedens’, op de rug gezien, met het oog

De Beste in vers! Elke zondag geopend!

EMTÉ Schaijk, Schutboomstraat 3 ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur vrijdag 8.00 - 21.00 uur zaterdag 8.00 - 18.00 uur zondag 14.00 - 18.00 uur EMTÉ Ravenstein, Keurvorstenplein 12 ma. t/m do. 8.30 - 20.00 uur vrijdag 8.30 - 21.00 uur zaterdag 8.00 - 18.00 uur zondag 14.00 - 18.00 uur

Wooijstraat 4a 5373 LB Herpen 088 779 30 40 www.bloesemtheehuis.nl bloesem@pluryn.nl

horeca high tea groot terras kinderboerderij winkel

Nou dat was tijdens het zogenaamde Smartlappenfestival in de veste Grave, begin juli: dik voor elkaar. Het was een zonovergoten zondag; met regenbui en windvlaag mee grienen of huilen was niet nodig. Als er een traantje werd weggepinkt, was het vanwege de smartelijke inhoud van het te zingen of gezongen lied, een levenslied, waar niet alleen de levensliedzanger Andre Hazes wel raad mee wist. Nu moet ik toch even ‘de onderwijzer uithangen’. Bijvoorbeeld de smartlap ‘Zij kon het lonken niet laten’ van zijn personificatie, de straatmuzikant ‘Nikkelen Nelis’ of ‘Koperen Ko’, werd al ver voor Hazes’ levensliedrepertoire door Wim Sonneveld uitgevoerd, die zijn teksten onder meer liet schrijven door onder anderen Michiel van der Plas. Zijn ‘Tearoomtango’ is daar een sterk voorbeeld van. Deze begaafde tekstschrijver overleed deze week; ik zal hem missen. Daarvoor waren het Kees Pruis, Willy Derby en Koos Speenhoff, die onze (groot)ouders konden bekoren met dergelijk ‘treurrepertoire’, waarin ‘straatkinderen’ of ‘gevallen vrouwen’ in de weinig benijdenswaardige hoofdrol. De ‘Zuiderzeeballade’ zit vol met dergelijk sentiment. Wie zal nu nog, als moderne ouders, zijn zoon naar zee sturen als Ketelbinkie? Het is daarom goed, dat we er alleen over zingen en ernaar kunnen luisteren of meezingen; deze tranentrekkers. Misschien zie ik u, volgend jaar, de eerste zondag in juli in Grave? Uw tranen mag u sparen.

Harry C.A. Daudt, Grave

Zomerfietstocht langs Leur, Bergharen en Horssen LEUR - Boswachter Jan Taat verzorgt op woensdag 7 augustus een fietstocht van 50 kilometer door het Land van Maas en Waal. De rit voert door diverse gebieden van Geldersch landschap & Kasteelen. Zo neemt de gids de deelnemers mee naar de vogelrijke Liendense waard, de ruïne van Batenburg, de rivierduinen van Horssen, Bergharen en Hernen. Af en toe blijft de fiets staan om een terrein lopend te verkennen. De start is om 10 uur bij bezoekerscentrum Land van de Heerlijkheden aan de Van Balverenlaan 1b in Leur. De fietstocht duurt ongeveer zes uur. Deelname kost 4,50 euro per persoon, kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen voor 2,50 euro meefietsen (donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen gratis op vertoon van jaarkaart). Deelnemers dienen zelf eten en drinken voor onderweg mee te nemen. Reserveren is niet nodig. Meer informatie: www.glk.nl of gids Jan Taat, 06-83086024.


Meer dan 90 bieren op fles en tap

De Maaspoort in Grave: hét biercafé van de regio GRAVE - Enkele maanden geleden opende het volledig vernieuwde grandcafé De Maaspoort de deuren. Deze horecagelegenheid, geëxploiteerd door het echtpaar George en Hilde van Kuppeveld, is gevestigd in de Maasstraat 20 in Grave. Gelegen in het historische vestingstadje Grave is De Maaspoort voor een breed publiek toegankelijk voor zowel lunch, diner als een borrel. Met een oppervlakte van 200 vierkante meter, de stijlvolle en comfortabele inrichting en de warme sfeer voelt iedere bezoeker zich snel thuis in het grandcafé. Sinds de recente verbouwing is De Maaspoort uitgegroeid tot een ontmoetingsplek voor mensen uit Grave en omgeving. George van Kuppeveld heeft De Maaspoort omgetoverd tot een waar biercafé. Om zijn grote hobby in vervulling te laten gaan, creëerde hij aan de bar een koperen brug met liefst zeven tappunten. Aan het nieuwe barretje achterin het cafégedeelte werd een antieke bierzuil van Heineken geplaatst met nog eens twee tappunten. Daarnaast kwamen er vier extra koelingen bij, gevuld met maar liefst 85 soorten bier. Het nodigt al snel uit om plaats te nemen aan de bar en in een ongedwongen sfeer te genieten van een heerlijk Belgisch pintje of bijvoorbeeld een Duits, Amerikaans, Deens of Tsjechisch biertje.

Voor een spetterend dagje uit! Kom met z’n allen genieten van de Berenbaden, spectaculaire glijbanen, golven en veel speelmateriaal.

Euterpelaan 1 Oss - 0412 647575 www.golfbad.nl

De Maaspoort is ‘the place to be’ voor vrijwel elke gelegenheid. Van een heerlijke lunch of een diner met vrienden of collega’s tot een goed glas wijn met een hapje. Maar ook om ’s avonds eens speciaal bier te drinken met vrienden. Uit de keuken worden bekende klassieke gerechten geserveerd in een eigentijds jasje. De kok maakt daarbij graag gebruik van eerlijke, verse en verantwoorde producten. In het weekend en de avonduren is er in De Maaspoort regelmatig live muziek.

Vanaf nu ook

ELKE ZONDAG OPEN van 14 tot 18 uur

Gewoon bij Albert Heijn Burg. Hoefnagelstraat 14 - Schaijk - T: 0486 - 464046

In Museum Jan Cunen

Zomerworkshops voor jong en oud Vanaf 15 juli tot en met 11 augustus

OSS - In de zomer organiseert Museum Jan Cunen zomerworkshops voor volwassenen en kinderen bij de tentoonstellingen SOLO en It’s a god awful small affair. Op dinsdag 6 augustus (13-16 uur) is er een workshop voor kinderen (8 tot en met 12 jaar) door beeldend kunstenaar Semâ Bekirovic. Semâ weet veel over het universum en maakt daar bijzondere kunstwerken over. Volgens haar is het universum heel groot en tegelijkertijd ook heel klein. Ze heeft bijvoorbeeld een bril gemaakt van een meteoriet, dat is een steen uit de ruimte. Hoe ze dat heeft gedaan kun je zelf aan haar vragen tijdens de rondleiding die ze geeft door haar tentoonstelling It’s a god awful small affair. Daarna ga je samen Semâ buiten op zoek naar voorwerpen uit het ‘Universum van Oss’. Deze voorwerpen neem je mee naar het museum waar ze door jou worden gefotografeerd in de fotostudio. De workshop kost vijf euro. Voor de kinderen is museumentree gratis.

Henk Wildschut

Fotograaf Henk Wildschut geeft een tweedelige workshop voor volwassenen. Op dinsdag 20 augustus (19.30-21.30 uur) is deel één en op zondag 1 september (van 13 tot 15 uur) is deel twee. In het eerste deel geeft Wildschut een rondleiding door zijn tentoonstelling SOLO. Hierin vertelt hij over zijn werkwijze en hoe SOLO tot stand is gekomen. Na afloop krijgt iedereen

OOK OP WOENSDAG OPEN Elke dag open van 10 tot 22 uur Schutsboomstraat 2 5374 CC Schaijk Tel. 0486-461438

www.hullie.nl een opdracht mee waar ruim een week aan gewerkt kan worden. De opdracht is om een kleine serie foto’s te maken over een maatschappelijk onderwerp in de breedste zin van het woord. Het doel is een verhaal te leren vertellen in plaats van te focussen op techniek. In het tweede deel worden de fotoseries besproken. Deze kunnen afgedrukt meegenomen worden of geprojecteerd via een beamer. Voor de workshop is geen professionele fotografie ervaring vereist. De gehele workshop kost 30 euro, inclusief tweemaal toegang tot het museum en de tentoonstellingscatalogus (à 17,95).

Aanmelden

Aanmelden voor de workshops kan via de museumreceptie: 0412-629328 of museumjancunen@oss.nl. Voor beide workshops geldt een maximum van 15 deelnemers.

Heerlijk Dagje uit !

Kinderfeestje Hullie combineert spelen met lekker eten

Hullie avonturengolf

Hullie Speelboerderij Canadasweg 3-A Uden (0413) 257534

zien en gezien worden Dansen bij Thekes HERPEN - Belangstellenden kunnen elke zondag bij Thekes in Herpen terecht voor een gezellige middag en/of avond dansen met live muziek. De dansmiddagen duren van 15 tot 19.30 uur, de dansavonden beginnen telkens om 20.30 uur. Voor zondag 28 juli staat ‘s middags orkest Monte Carlo op het podium, in de avond speelt orkest Jersey. Thekes is te vinden aan het Alard van Herpenplein 9. Kijk voor meer informatie op www.thekes.nl.

Pastoor van Winkelstraat 34a (ingang om de hoek) 5374 BJ Schaijk, T: 0486 755 000 E: info@thestampingcottage.nl I: www.thestampingcottage.nl Actie: 27 juli t/m 2 augustus 2013

Bij besteding van 25 euro 10% korting op uw totale bestelling LET OP: Zaterdag 3 augustus is de winkel GESLOTEN!

Past. van Winkelstraat 34A Schaijk (ingang om de hoek) 0486 755000 www.thestampingcottage.nl - info@thestampingcottage.nl


Rogstraat 26 5373 AV Herpen www.trienherpen.nl info@trienherpen.nl

www.arenalokaal.nl vrijdag 26 juli 2013

Grillavonden Bij TRien in HeRpen

Heerlijke spiezen van de BBQ, mals vlees verse vis - zomerse salade’s - dikke frieten - brood dipjes - en veel gezelligheid! U bent welkom op de donderdagen 4, 11, 18 en 25 juli en 1 en 8 augustus vanaf 18 uur (er wordt gebakken tussen 18 en 21 uur). Onbeperkt genieten € 24,50 p.p. excl. drank Reserveren gewenst: bel 0486-414141

Restaurant

Op de Poort Vanaf 11.00 open, op maandag gesloten Gelieve telefonisch te reserveren

Op 2, 3 en 4 augustus in Heeswijk

24-uurs Solexrace: drie dagen feest HEESWIJK: Tijdens het laatste weekend van Bouwvak-Zuid wordt het weer een doldwaze en prettig gestoorde boel in ‘de Hei van Heeswijk’. Tijdens het 24-uurs Solexrace-festival op 2, 3 en 4 augustus zullen weer meer dan 100 teams (st)rijden voor KiKa (kinderen kankervrij) en is er een spetterend driedaags programma met DrieDagen-Feest-garantie.

Torenstraat 28 5366 BK Megen tel. 0412-462275 www.restaurantopdepoort.nl

WC Experience. Geen verzoekje is te gek voor deze allesdraaier. Als het feest in de tent erop zit, gaat het in zaal Stanserhorn en Xanadu nog vrolijk door met de Party Ploppers. Minstens tot in de late uurtjes.

ZORGELOOS BBQ-FEEST REGELEN

5% ve

ad

g in rt ko er er azom e m ren als ecod zovul a in rtenti

BBQ DRANKEN PARTYVERH UUR

BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.NL

Voor een zomer lang plezier! Bosschebaan 23 HEESCH 0412-407030 www.lifeandgarden.com

Tijdens de bouwvakvakantie

van 15 juli tot en met 3 augustus zijn wij

dagelijkS open van 8.30 tot 12.30 uur

Zondag 4 augustus: Feest!

Zoals gebruikelijk opent het festival de deuren op vrijdag om 18 uur. Lokale feest-dj Dave zal het publiek warmdraaien voor de show van It All Started In The 90’s. Zij draaien de beste en gekste platen uit de 90’s, met extra aandacht voor de rockmuziek van die tijd. Niks is te gek deze avond. Zo is er ook een Air Guitar Contest, een Hakkuh- en een Macarena wedstrijd en zelfs een vet Carnavalskwartiertje. Alsof dat nog niet genoeg is treedt tussendoor ook het altijd goedgemutste duo Pap & Pudding op, bekend van Opblaasbare Barbara en Plastieke Annemieke. Zaterdag om 13.50 uur start (dit jaar voor het eerst) de Luierklasse van de Brommerrace (5-10 jaar), gevolgd door de Snotneuzenklasse (10-15 jaar) en de Fun- & Wedstrijdklasse (16-103 jaar). Als om 16 uur de meer dan 100 Solexteams uit binnen- en buitenland zijn gestart kan het feest weer volop verder. Als eerste zal rockcoverband Arie het podium in de feesttent bestieren. Zij dragen dan het stokje over aan de nieuwste sensatie in festivalland: The Dirty Daddies. Mede-organisator WC Experience gaat daarna een zeer speciale en unieke show op het podium zetten. Het is vervolgens aan BZB wel toevertrouwd om het feestprogramma in de feesttent op gepaste wijze af te sluiten. Ook nieuw is dit jaar de eettent. Daar kunnen deelnemers en bezoekers genieten van goei eten en goeie muziek. Niemand minder dan André Nijman zal zich vandaag dag ontfermen over de muziek in de eettent, onder het motto: Unserious Request.

VAN SCHAIJK/WILLEMSEN

...UW GASSPECIALIST IN DE REGIO EIGEN VULSTATION PROPAAN CAMPING GAZ BIJBEHORENDE ARTIKELEN -

‘t Schilderke Verf

voor

Behang

&

Sint Hubertusstraat 1 - Herpen - 0486-411985 a

HEFTRUCKGAS INDUSTRIËLE GASSEN PETROLEUM Burg. De Grootstraat 22, Schaijk | Tel. 0486-461956 | info@gashandelwillemsen.nl | www.gashandelwillemsen.nl

Burg. De Grootstraat 22 - Schaijk Telefoon 0486-461956 info@gashandelwillemsen.nl - www.gashandelwillemsen.nl

Dj Dave zorgt er ‘smorgens al vroeg voor dat de bezoekers die op de bere-gezellige camping hebben geslapen voorzichtig muzikaal worden wakkergekieteld. Daarna is het aan de helden van de band Hou’t Simpel om de stemming neer te zetten. Stichting Jong Nederland HDL zal ook dit jaar weer een uitdagend kinderprogramma organiseren voor de jongste festivalbezoekers. De deelnemers aan de Brommerrace starten vandaag om 11.30 uur. Tijdens de lunch verzorgen de mannen van de WC Experience een knus en intiem concert in de eettent. De doldwaze feestband Backstienk Boys zal ‘smiddags de feesttent flink op zijn kop zetten. In de eettent wordt één van de oudste spelletjes ter wereld omgetoverd door The King of Bingo tot feest, feest en nog eens feest. Als om 16.00 uur de Solex(st)rijders uitgeput finishen zullen de oer-rockers van Rattlesnake Shake hen weer vollop nieuwe energie geven. Na de prijsuitreiking en de KiKa cheque-overhandiging zullen The Heinoo’s het feest afsluiten zoals het hoort: dik, vet en volle bak ambiance.

Tickets

Kijk voor meer informatie over inschrijvingen, reglementen en entreetickets op www.24uurssolexrace.nl.

De Maashorst-Uden en Grave-Ravenstein

VVV presenteert nieuwe thema-fietsroutes

REGIO - Vanaf heden zijn de nieuwe themafietsroutes ‘Ontdek De Maashorst en Uden’ en ‘Vestingroute Grave - Ravenstein’ verkrijgbaar. De nieuwe kaarten, uitgegeven door VVV Noordoost-Brabant, leiden de fietser aan de hand van knooppunten door stad en land in deze gebieden. Beide routes bevatten een omschrijving van langere en kortere afstanden aan de hand van knooppunten. Daarnaast bieden de themafietsroutes een omschrijving van de startpunten, highlights en een kaartbeeld met daarop de ingetekende route. Ook parkeerplaatsen en VVV’s hebben een aanduiding op de kaart. De opmaak van de routes is gelijk aan de Brabant-stijl van de fietsknooppuntenkaart Noordoost-Brabant 2012. De themaroutes zijn verkrijgbaar bij diverse VVV vestigingen in Noordoost-Brabant voor 2,25 euro en te bestellen via de webshop van VVV ‘s-Hertogenbosch.


Ook weer paalzitkampioenschappen in Herpen

Ruim tweehonderd kramen op Tweedehands-Goederenmarkt HERPEN - In Herpen wordt op zondag 11 augustus voor de eenentwintigste keer de jaarlijkse TweedehandsGoederenmarkt gehouden. In hetzelfde weekeinde begint op zaterdag al het open Nederlandse kampioenschap Paalzitten op het Alard van Herpenplein. Dit groeide uit tot een waar spektakel: de afgelopen jaren hield een aantal deelnemers het tot in de loop van maandagmiddag vol. De Paalzitters koppelen vaak een plaatselijk goed doel aan deze prestatie. Uitbater William Peters van café-zaal Thekes verzorgt het evenement.

O

p zondag staan rondom het plein - in de omliggende straten - zo’n tweehonderd kramen opgesteld. Bezoekers vinden er tweedehands goederen, hob-

Volwassen worden doe je zó! Auteur: Kelly Williams Brown Uitgever: Spectrum Pagina’s: 320 ISBN: 978-90-0032-339-5 Heb jij ook het gevoel dat je wordt omringd door volwassenen die hun leven op orde hebben, terwijl jij rondrent als een kip zonder kop die nog vergeet het vuilnis buiten te zetten? Met de simpele adviezen in dit humoristische boek kun je in ieder geval doen alsof jij je zaakjes ook voor elkaar hebt. Met advies over de meest uiteenlopende onderwerpen: van je eerste werkdag tot omgaan met geld, van een huishouden runnen tot liefde en relaties. Voor bijna-volwassenen van alle leeftijden.

byartikelen en natuurlijk eet- en drinkgelegenheden. Kinderen kunnen zich gratis vermaken op de draaimolen en een springkussen. Verder zijn terrassen ingericht met muziek van de Bônlander Hofkapel. De markt duurt van 10 tot 17 uur. Kooplieden en particulieren die alsnog een kraam

willen huren om hun overtollige spullen of hun hobbyproducten aan de man te brengen kunnen inschrijven bij Diana Koopmans via 0486-412518 of Gerda van der Linden, 0486 411443. Een mailtje naar diana-koopmans@ home.nl of naar lhrvanderlinden@home.nl is ook al voldoende.

De opbrengst gaat in zijn geheel naar Stichting Herpen in Woord en Beeld. Deze stichting staat al decennia lang voor het verfraaien van de ‘Herpense’ dorpen en het behouden van het cultureel en maatschappelijk erfgoed. Momenteel is een natuurboek van dorpsraadgebied Herpen in voorbereiding.

Ondanks vakantie toch optredens St. Ceciliakoor RAVENSTEIN - Het St. Ceciliakoor van de St. Luciakerk Ravenstein heeft vakantie. Toch luistert het koor in gewijzigde samenstelling de komende periode de erediensten muzikaal op. Om precies te zijn op 28 juli, 4 augustus en 11 augustus. Op die zondagen bespeelt gastorganist Jan van Herwijnen het Smits-orgel. Tevens begeleidt de Ossenaar het koor. De diensten beginnen om 11 uur.

Maandag 19 augustus beginnen de wekelijkse repetities weer. Er wordt extra aandacht besteed aan het repertoire voor de bedevaart naar Kevelaer op zaterdag 31 augustus, maar ook het reguliere programma wordt niet vergeten. Het geheel staat onder leiding van dirigent Leon van Schijndel met op het orgel Leon van den Brand. Het duo gaat ook mee naar Kevelaer, waar de eucharistieviering wordt voorgegaan door hoofdcelebrant Mgr. A HurkRAVENSTEIN - Nu de zomer is ingetreden, zijn er waar- mans. schijnlijk de kriebels om naar buiten te gaan; lekker te wandelen of te fietsen, gezellig op het terras een drank- Mijlpaal je of hapje nemen. Als alleenstaande is het soms lastig De bedevaart is een bijzondere mijlpaal. Het is namelijk hiervan te genieten. Singles tussen 40 en 65 jaar kunnen 125 jaar geleden dat men voor het eerst vanuit Ravendeze zomer met elkaar op stap. Gezellig wat ondernemen stein naar Kevelaer op bedevaart ging. Veel inwoners uit in de avonduren, in de weekenden, tijdens de ontmoe- Ravenstein, Oss, Veghel, Landerd en omstreken nemen tingsavonden, samen fietsen, toeren op een Solex, ka- dit jaar deel. Omdat het gaat om een jubileumviering zal novaren, wandelen, terrasje pikken en ga zo maar door. hij een feestelijk karakter krijgen. Er is van alles te beleven, samen met andere leden van Lusira, club voor alleenstaanden. Wie het leuk lijkt om gezellige uitjes te ondernemen samen met andere singles, is van harte uitgenodigd om een van de ontmoetingsavonden bij te wonen. Deze zijn in juli en augustus op de eerste en derde dinsdag van de maand vanaf 20 uur bij La Colline aan de Heuvel 40 in Oss. Vanaf september zijn de ontmoetingsavonden weer in Stadsherberg de Keurvorst in Ravenstein. Kijk voor meer informatie en de datums van de ontmoetingsavonden op www.lusira.nl of mail naar Jacqueline lusiraclub@gmail.com.

Gezamenlijk de zomer in met leden van Lusira

g n i t r o k 10% tenpas! met de klan

Workshop glas-in-lood in museum Ravenstein RAVENSTEIN - Belangstellenden kunnen op zaterdag 27 juli weer deelnemen aan een workshop glas-in-lood. De workshop wordt verzorgd door het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein en begint om 10.30 uur. Het museum zorgt voor al het benodigde materiaal en alle deelnemers gaan rond 16.30 uur naar huis met een zelf ontworpen glas-in-loodraampje. Voor meer informatie en opgave: info@museumravenstein.nl of bel 0486-411155.

gelezen

PROFITEER NU !

Zeker een beker Auteur: Sophie Asberg Uitgever: Tirion Pagina’s: 192 ISBN: 978-90-4391-603-5 Dit boek bevat allerlei tips voor kinderen die goed willen leren tennissen. Het doel is uiteindelijk die beker. Hoe je je voorbereidt, hoe je je techniek verbetert en hoe je beter herstelt, dat vind je allemaal in dit handzame boek, waarin plezier in de sport overigens vooropstaat. Tekeningen verduidelijken de oefeningen en uitleg. Tennisdocente Sophie Asberg staat garant voor een gedegen en inzichtelijke aanpak. Een dergelijk boek met ook ruimte voor een eigen tennisagenda is er nog niet. Paul Verstegen

Limerick Het hondje van een gynaecoloog, was binnenshuis tamelijk gauw droog. Maar in het buitengebied, een boom stond er niet, ging bij elke krop sla het pootje omhoog. Riet Derks

Rolstoel-, Rollator- en Wandelvierdaagse

Avondronde van Maaszicht in stadje Grave GRAVE - Zorgcentrum Maaszicht houdt van dinsdag 13 tot en met vrijdag 16 augustus voor de zevende keer de Avondronde. Vier avonden kan men dan wandelen in het stadje Grave. Deelnemers verzamelen elke dag rond 18 uur in restaurant Verrukkelijk van Maaszicht, van waar de start is om 18.30 uur. De wandeling naar de pauzeplaats, waar een kop koffie met iets lekkers klaar staat, duurt ongeveer twintig minuten. Vervolgens wordt terug naar Maaszicht gewandeld, waar belangstellenden de avond gezellig kunnen afsluiten in het restaurant. De avonden zijn geschikt voor gewone wandelaars, rolstoelgebruikers en mensen die lopen met een rollator. Ook familieleden, vrienden en andere belangstellenden zijn welkom om mee te doen. Opgeven kan tot 8 augustus bij de receptie van zorgcentrum Maaszicht. Inschrijving kost 10 euro (inclusief een begeleider en een hapje en drankje). Gastlopers kunnen hiervan voor vijf euro eveneens gebruikmaken.

el. s in de wink a p n te n la k Haal de p eft u recht o Hiermee he ebehoren. to n e rf e v p o 10% korting

TOE AAN EEN NIEUWE UITDAGING? LEER BRIDGEN! Vanaf 10 september op de dinsdagmiddag of -avond, serie van 24 lessen. Bel voor informatie met Maria Peters,

Berghemseweg 153a, 5348 CC Oss, Tel.: 0412 - 62 73 93, www.ernisverfenwand.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 26 juli 2013

06-31526608 9


Bourgondisch Genieten Lunch - Diner - Feesten elke dag geopend vanaf 10 uur voor reserveringen 0486 415100 Kijk voor meer informatie op onze site Schaijkseweg 3a - Herpen 0486-415100

www.kriekeput.nl - kriekeput@herperduin.nl

Maasstraat • 5361 GG Grave • Tel. 0486 475618 www.maaspoort-grave.nl

Restaurant Herperduin Schaijkseweg 12a, 5373 KL Herpen T 0486-414182 www.restaurantherperduin.nl

Hamstraat 1 | 5361 HA Grave | T (0486) 43 26 52 | www.poortvancleve.nl Openingstijden: woensdag t/m maandag vanaf 11.30 uur. Dinsdag rustdag. ION-oplaadpunt | Airconditioning | Verwarmd terras.

De keuken is van 12 tot 21 uur geopend

Restaurant totaal vernieuwd * Goede betaalbare keuken * Uitgebreide lunch kaart * Heerlijk terras * BBQ-partijen vanaf €25,- p.p. incl. drank * Grote parkeerplaats * Zalen tot 400 personen. * Feesten op maat * Voor ieder wat wils (vlees en vis)

3 gangen maand menu

€13,50

In juni, juli en augustus de hele week open. Het café vanaf 10.00 uur. Het restaurant vanaf 12.00 uur. Familie Tielemans - Rijksweg 46 - Schaijk - T 0486 461294 www.nieuwschaijk.nl - info@nieuwschaijk.nl

Lekker eten, lekker drinken, lekker uit! Marktstraat 14 Ravenstein - T: 0486-411371 - www.keurvorst.nl

10

Voor meer info WWW.3HEERE.NL Grand Café 3 Heere • Pastoor van Winkelstraat 2 • Schaijk www.3heere.nl • T 0486-464681 • E info@3heere.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 26 juli 2013


eet smakelijk Herberg D’n Brouwer - Zeeland

Doe ook mee en maak kans op een waardecheque van 100 euro

Sandra Arts uit Zeeland wint Arena VIP-diner

REGIO - Sandra Arts uit Zeeland is de gelukkige winnares van een volledig verzorgd Arena VIPdiner ter waarde van 100 euro. Sandra is alweer de negende deelnemer die met deze fraaie prijs aan de haal gaat sinds de start van de smakelijke lezersactie ‘Lekker uit eten in de regio!’ in december 2012. “Wat een leuke prijs”, reageert de Zeelandse opgetogen wanneer zij de waardebon in ontvangst neemt op het kantoor van Arena in Schaijk. In nauwe samenwerking met acht geselecteerde restaurants in Landerd, Grave, Herpen en Ravenstein geeft weekblad Arena iedere vier weken een volledig verzorgd VIP-diner ter waarde van 100 euro weg. Winnaars van de Lekker uit eten-actie worden desgewenst thuis opgehaald door Taxi Grave en een avond lang als een vorst behandeld en compleet in de watten gelegd in het restaurant van hun keuze. Na afloop van het diner brengt de taxi hen weer naar huis. Eenvoudig meedoen Meedoen aan de actie is heel eenvoudig. Ga lekker uit eten bij een van de acht deelnemende restaurants, vul na afloop de Arena VIP-dinerflyer in en lever deze samen met de rekening of kassabon in bij het betreffende restaurant. Via de restaurateurs komen de flyers terecht op het kantoor van Arena in Schaijk, waar iedere vier weken de winnaar van het VIP-diner wordt getrokken. Herberg D’n Brouwer Sandra Arts en haar vriend zijn met regelmaat te vinden bij herberg D’n Brouwer in Zeeland. Onlangs genoot het stel van een diner in het restaurant aan de Kerkstraat en vulde na afloop de speciale VIP-dinerflyer in om mee te doen aan de smakelijke actie van weekblad Arena. “Waarschijnlijk ga ik de prijs ook weer verzilveren bij D’n Brouwer”, vertelt Sandra. “Onze vrienden die er de laatste keer bij waren, neem ik dan ook weer gezellig mee.”

Grandcafé 3 Heere in Schaijk is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een begrip als het gaat om eten en drinken. In het restaurant kunnen gasten à la carte eten of ‘werelds’ genieten van het nieuwe Happiez Enzoo-concept. Een ‘all you can eat’-formule waarbij je gerechten van alle continenten krijgt voorgeschoteld.

De keuken van Herperduin is internationaal georiënteerd, maar met respect voor de eigen smaken. Dineren op Herperduin is een ware food experience. De menu’s en gerechten prikkelen de vijf zintuigen. In het restaurant kunnen gasten genieten van een ongedwongen sfeer waar persoonlijke service voorop staat. De intieme atmosfeer en het romantische decor maken het landhuis tot een bijzondere dinerlocatie.

Sandra Arts uit Zeeland is blij met de Arena-waardecheque.

Taxi Grave De winnaar ontvangt een speciale VIP-dinercheque ter waarde van 100 euro. De cheque kan in de drie weken na de overhandiging worden verzilverd bij een van de acht deelnemende restaurants. Om de avond extra feestelijk te maken heeft Arena tevens voor vervoer gezorgd. Taxi Grave haalt de winnaars van tevoren op en zet ze na afloop van het VIPdiner weer thuis af. Deelnemende restaurants De volgende acht restaurants nemen deel aan de actie ‘Lekker uit eten in de regio!’: * Herberg D’n Brouwer in Zeeland * Grandcafé 3 Heere in Schaijk * Restaurant Herperduin in Herpen * Stadsherberg de Keurvorst in Ravenstein * Restaurant De Kriekeput in Herpen * Eetcafé De Maaspoort in Grave * Restaurant Nieuw Schaijk in Schaijk * Eten & Drinken Poort van Cleve in Grave

‘Genoten bij De Keurvorst in Ravenstein’

Winnaar Ton de Laat schoof op dinsdagavond 9 juli met zijn gezin aan bij De Keurvorst. “Het was een mooie zomeravond”, vertelt Ton. “Bij aankomst hadden we de keus om buiten op het terras of binnen te vertoeven. We kozen voor binnen daar het de voorgaande avonden ‘s avonds afkoelde. We zaten gezellig aan de ronde tafel bij het raam en in een gezellig bruin café hebben we heerlijk genoten van een voortreffelijke maaltijd en een prima bediening. We willen Arena hartelijk bedanken voor deze fantastische prijs.”

Grandcafé 3 Heere - Schaijk

Restaurant Herperduin - Herpen

Familie De Laat uit Grave verzilvert dinerbon

RAVENSTEIN/GRAVE - De familie De Laat uit Grave was de gelukkige winnaar van de Arena VIP-dinercheque in week 26. Onlangs verzilverde het gezin de waardebon bij stadsherberg de Keurvorst in Ravenstein.

Herberg D’n Brouwer is gevestigd in een fraai monumentaal pand in hartje Zeeland. De inrichting van het café en restaurant van gastheer Rob Neijts is authentiek en warm, de sfeer ouderwets gezellig. Op de kaart prijkt een keur van bourgondische vlees- en visgerechten. ‘s Avonds is D’n Brouwer prachtig verlicht.

Stadsherberg De Keurvorst Ravenstein In het hart van het charmante vestingstadje Ravenstein ligt stadsherberg De Keurvorst. Het hotel-restaurant biedt het hele jaar door een aangename combinatie van historie, comfort en gastvrijheid. Gasten zijn iedere dag van de week welkom voor een heerlijke à la carte-maaltijd uit de uitstekende Europese keuken van De Keurvorst.

Restaurant De Kriekeput - Herpen Op de menukaart van restaurant-paviljoen De Kriekeput in Herpen staan tal van heerlijke vlees- en visgerechten, maar ook pannenkoeken. De eeterij van gastheer Bram van der Zanden is sfeervol ingericht en heeft een schitterend terras in een bosrijke omgeving waar je helemaal tot rust kunt komen. De specialiteiten op de kaart wisselen regelmatig.

Eetcafé De Maaspoort - Grave In het historische vestingstadje Grave ligt, op een steenworp afstand van de Maas, Eetcafé De Maaspoort. Gasten kunnen in de onlangs compleet vernieuwde horecazaak van George en Hilde van Kuppeveld terecht voor zowel de lunch als het diner. De Maaspoort serveert diverse vlees- en visgerechten en ademt nog de echte Brabantse gezelligheid.

Restaurant Nieuw Schaijk - Schaijk Restaurant Nieuw Schaijk heeft een goede keuken voor een betaalbare prijs. De familie Tielemans biedt haar gasten een uitgebreide menukaart vol specialiteiten van het huis. Daarnaast zijn er diverse steengrill-, gourmet- en wokarrangementen. Het restaurant ligt tegen het uitgestrekte natuurgebied De Maashorst aan. Nieuw Schaijk beschikt over een ruim terras en een sfeervolle serre.

Eten & Drinken De Poort van Cleve - Grave Eten & Drinken De Poort van Cleve is al sinds 1881 een begrip in Grave en omstreken. Het monumentale pand, midden in het historische centrum van het Maasstadje, is de perfecte locatie om sfeervol te tafelen. De basis van de keuken is internationaal. De gerechten worden bereid met verse, natuurlijke ingrediënten en er wordt volop gewerkt met producten uit de streek.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 26 juli 2013

11


12

www.arenalokaal.nl – vrijdag 26 juli 2013


Sfeervolle Vierdaagsedoortocht in Grave

www.arenalokaal.nl – vrijdag 26 juli 2013

13


Al 40 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

www.teunarts.nl

De grootste collectie relaxfauteuils van Nederland, vindt u bij Teun Arts.

Modern, klassiek, handmatige verstelling of d.m.v. 6 motoren.. Wat voor type relaxfauteuil u ook zoekt,.. Al 40 jaar staat Teun Arts voor het nieuwste en het beste op het gebied van zitcomfort. U bent van harte welkom in onze showroom.

Met meer dan 90 modellen relaxfauteuils met sta- op hulp vindt u bij Teun Arts het grootste aanbod sta- op fauteuils van Nederland.

Sta- op fauteuils op draaivoet Uniek bij Teun Arts!

Sta- op fauteuil Willem Uit voorraad vanaf € 1195,-

Sta- op fauteuil Petunia Uit voorraad vanaf € 895,-

Sta- op fauteuil Melissa In stof al vanaf € 1135,-

Sta- op fauteuil Oreo In leder al vanaf € 1445,-

Sta- op fauteuil Clint Uit voorraad vanaf € 1495,-

Ook voor bijzet fauteuils, complete hoekopstellingen en zelfs HomeCinema-sets bent u bij Teun Arts aan het juiste adres. Ook voor de mooiste bankstellen.

Veelal Nederlands fabricaat.

Assortiment

Inruil

Levertijd

Bezorging

Garantie

Mogelijkheden

Advies

in onze 2000m² showroom

Nu tot wel

Onze meubelen zijn veelal

Gratis levering

Enkel West Europees

Naar wens aanpassingen

Door 40 jaar ervaring

vindt u de grootste collectie

€ 300,- retour voor

uit vooraad leverbaar

door heel

topfabrikaat met minimaal

mogelijk in onze

met zitmeubelen krijgt u

relaxfauteuils van Nederland

uw oude meubel*

dus binnen 1 week

Nederland

5 jaar fabrieksgarantie

stoffeerderijafdeling

bij ons het beste advies

Onze openingstijden: Di, Wo & Do 10:00 - 18:00, Vrijdag 10:00 - 21:00, Zaterdag 10:00 - 17:00

tel.: 0485 - 45 29 86

www.teunarts.nl

info@teunarts.nl

Boersestraat 11, 5454NG, Sint Hubert. In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts. * nvt op aktiemodellen, niet icm overige akties & aanbiedingen


Jo Broeren verliest strijd om wisselbeker

Louis Linders kampioen biljartvereniging Ons Genoegen GASSEL - Louis Linders (maandag-groep) en Jo Broeren (woensdag-groep) zijn de winnaars geworden van de competitie van biljartvereniging Ons Genoegen uit Gassel. Voor de maandag-groep eindigde Jan van de Lockant op de tweede plaats en Engelbert Hendrix als derde, voor de woensdaggroep werd Theo de Kleyn tweeden en eindigde Piet Willems op de derde plek.

Voor het algemene kampioenschap 2012-2013 streden beide groepswinnaars tegen elkaar. Uiteindelijk bleek Louis Linders de sterkste speler. Hij kreeg tijdens de algemene ledenvergadering de wisselbeker mee naar huis.

kerkinformatie

RK Parochie H. Elisabeth Secretariaat Hoofdwagt 1, 5361 EW Grave, telefoon 0486-475457, e-mail: administratie@st-elisabethparochie.nl Openingstijden: ma t/m vr van 9.30 tot 11 uur. Website: www.st-elisabethparochie.nl Pastoor A.Th.J.M.R Aarden Tolschestraat 21, 5363 TB Velp, tel. 06-22784974. Sacramenten: voor het toedienen van de sacramenten (dopen, huwelijk, ziekenzalving) dient u rechtstreeks contact op te nemen met de pastoor. Ook bij een overlijden dient men rechtstreeks contact op te nemen met de pastoor. Misintenties: voor intenties in de vier kerken en de kapel van het verzorgingshuis kunt u terecht in het parochiecentrum. Voor Escharen, Gassel en Velp kunt u zich ook wenden tot de contactpersonen: • Escharen - mevr. T. Cruijsen, 0486-472527 • Gassel - mevr. A van Laarhoven, 0486-423561 • Velp - mevr. N. Schuts, 0486472169

V.l.n.r.: Louis Linders, Engelbert Hendrix, Jo Broeren, Theo de Kleyn en Piet Willems (Jan van de Lockant was verhinderd).

Het Kampioen der Kampioenentoernooi in Velp

Website

Wij maken de parochianen en andere belangstellenden attent op de website van de Sint-Elisabethparochie met de torens van Escharen, Gassel, Grave en Velp. Kijk ook eens op www.st-elisabethparochie.nl.

GRAVE/VELP - In ‘t Trefpunt in Velp wordt op 10, 11 en 12 oktober het Kampioen der Kampioenentoernooi gehouden. De organisatie heeft alle biljartclubs binnen de gemeente Grave voorzien van inschrijfformulieren. Deze dienen voor zondag 1 september ingevuld binnen te zijn bij de organisatie, via de post of e-mail. Opgeven kan ook telefonisch: Willy Driessen, 0486-474185. Mocht de organisatie per abuis VELP - Elke laatste vrijdag van de maand zamelt Mueen club vergeten zijn, dan verzoeken zij deze club ziekvereniging Velp oud papier in. Op vrijdag 26 juli van 11 tot 18 uur is het weer zover. Het papier kan gebracht zichzelf te melden. worden naar de container op het kerkplein aan de TolBiljartvereniging Trefzeker uit Velp organiseert deze schestraat. De muziekvereniging vraagt bewoners het vierde editie van het toernooi. Voor alle duidelijkheid: oud papier goed verpakt aan te leveren om overlast te alleen de kampioenen van de biljartverenigingen binnen voorkomen. Melkverpakkingen en plastic horen niet bij de gemeente Grave die een Libre-competitie gespeeld het oud papier. hebben in het seizoen 2012-2013, kunnen deelnemen. Trefzeker hoopt dat alle 14 kampioenen en titelverdediIets te melden? Laat het ons weten via ger Tineke den Doop met elkaar de strijd aan gaan; om de wisselbeker en de eer.

Muziekvereniging Velp zamelt oud papier in

redactie@arenalokaal.nl

seniorenwijzer De ontmoeting

Dagelijks zijn er activiteiten in zorgcentrum Maaszicht in Grave. Aan deze activiteiten kunnen senioren uit de hele gemeente Grave deelnemen, onder de noemer ‘De Ontmoeting’. Bij sommige activiteiten is een kleine bijdrage vereist. Meer informatie: 0486-473051. Vanaf deze week is er weer een eucharistieviering in de kapel van zorgcentrum Maaszicht op woensdag om 10.30 uur en op zaterdag om 19 uur. Een greep uit het aanbod (ook op de overige dagen zijn er activiteiten): Vrijdagen 26 juli en 2 augustus: vanaf 11.15 uur meer bewegen voor ouderen. Zondag 28 juli: Na de middag en ‘s avonds gezellige muziek in het restaurant. Kom ook eens binnen en maak een praatje met de bewoners, onder het genot van een kopje koffie, thee of iets fris. Dit kan uiteraard ook op de andere dagen. Maandag 29 juli: vanaf 14.30 uur sjoelen en barakken in zaal De Nestor en tekenen en schilderen in het restaurant van Maaszicht. Dinsdag 30 juli: Soosmiddag voor senioren. Donderdag 1 augustus: Soosmiddag voor senioren. Op deze middag kunt u ook vanaf 15.30 uur een frietje bestellen in de keuken van maaszicht.

Om alvast te noteren: Op dinsdag 6 augustus heerlijk luisteren naar klassieke muziek achter ‘t Trefpunt in kantoor AB. Van dinsdag 13 tot vrijdag 16 augustus de Ronde van Maaszicht, elke avond aanvang 19 uur. Tot 18 augustus alleen op dinsdag en donderdagmiddag soosmiddag voor alle senioren uit de gemeent Grave in zaal De Nestor van Maaszicht.

KBO Informatie

Bij het secretariaat van Senioren KBO Grave zijn nog steeds kaartjes voor Zoo park Overloon verkrijgbaar tegen een gereduceerd tarief, namelijk 8 euro per stuk. Info: 0486-473320. Alleen de aanvrager dient lid te zijn van de KBO, men dient bij het afhalen van de kaartjes direct te betalen. Juli en augustus, bij uitstek de vakantiemaanden, staan ook de activiteiten van KBO op een wat lager pitje. Hierdoor is het belangrijk dat - wanneer u de activiteiten van uw afdeling wilt bezoeken - u er rekening mee dient te houden dat dit vanwege vakantie misschien geen doorgang vindt. Neem in het voorkomende geval contact op met uw secretariaat of raadpleeg het bulletin in het blad ONS. In Velp is de mogelijkheid om tijdens de zomervakantie Jeu de Boules te spelen op het terrein van Dichterbij, op woensdagmiddag vanaf 14 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom (doorgang alleen bij goed weer). Indien er behoefte is aan kooklessen, is er vanaf nu de mogelijkheid om zich in te schrijven bij Marieke Swinkels: 06-41978831 of info@letscook.nu. Wandelen en fietsen gaat ondanks vakantie gewoon door. Op 16 augustus gaat Gassel op zomerreis. Belangstellenden kunnen zich nog voor deze reis aanmelden: Hanny Selten, 0486-473006.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 26 juli 2013

HH. Missen: dinsdag, donderdag en vrijdag om 9.30 uur en zondag om 11 uur in de St. Elisabethkerk en woensdag om 10.30 uur en zaterdag om 19 uur in de kapel van zorgcentrum Maaszicht. In de dorpskerken is er tweewekelijks een eucharistieviering. Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste: iedere vrijdag aansluitend aan de Marktmis in de stadskerk tot 10.15 uur. Gassel Zondag 21 juli - 9.30 uur Eucharistieviering Intenties: Gerrit Vollenberg (maandelijkse gedachtenis); Jan en Pieta Willems - Verberk; Wim Linders; Johanna Linders - Verhallen; Lambert Linders (jaargetijde); Bertha Linders - Cornelissen; Mia Jaspers - Bremmers; Theo Stroeken (maandelijkse gedachtenis); Jan Thoonen (jaarlijkse gedachtenis); overleden familie Thoonen - Tonies; Antoon Josemanders (verjaardag) en Christina Josemanders (jaargetijde) en hun zonen Toon, Arnold en Sjef en hun dochter Ria Grave Zondag 21 juli - 11 uur Eucharistieviering Intenties: Nellie Litjes - van der Leest; Sjaan Janssen - Donkers; Stien van den Tillaart - Willemsen; overleden ouders Tijssen; Loek Tijssen - Wouters; overleden ouders Wouters - van Dijk; Hermine Wouters - Ekstijn; overleden ouders Ekstijn - Reinders. Maaszicht Zaterdag 20 juli 19 uur Eucharistieviering Intenties: Hans Arts vanwege zijn verjaardag; Frans Kriesels; voor een ernstig zieke Woensdag 24 juli - 10.30 uur Eucharistieviering met aansluitend uitstelling en aanbidding Velp Overleden Donderdag 11 juli is John Krijgsman, bewoner van Dichterbij, in de leeftijd van 77 jaar overleden. De plechtige uitvaartmis was afgelopen maandag in de Vincentiuskerk, gevolgd door de begrafenis in Tilburg.

“Voor een uitvaart

met karakter”

Past. van Winkelstraat 42b - 5374 BK Schaijk - T. 0486 414519 info@uitvaartzorgvantilburg.nl - www.uitvaartzorgvantilburg.nl

15


Tuinhortensia

Buxus

Deze grote Tuinhortensia is winterhard. In diverse kleuren. 12.95 p.st.

Diverse soorten.

1GR+AT1IS

Newbiscus Mauvelous Heeft een uitbundige roze bloei. Is geschikt voor in een terraspot en is winterhard. In 23cm-pot, ± 70cm hoog. 9.95

Enorm grote bloemen!

Terrashaarden nu

1GR+AT1IS

50% KORTING

Mini roosjes Kunnen zowel binnen als buiten en zijn winterhard. In diverse kleuren. 2.25 p.st.

TOT 60% KORTING KOM & PROFITEER!

25% KORTING

6.

60% KORTING

OPRUIMING

Vijverartikelen nu

49

Waterornamenten nu tot

Klimplanten & waterplanten nu

Sproeiers en bewateringsproducten nu

20% KORTING

29 . 1

Tuin & vijver verlichting nu

25% KORTING

Gipskruid Gipskruid of Gypsophylla muralis ‘Gypsy’, is een doorbloeiende roze vaste plant. Hij bloeit dus de hele zomer. In 17cm-pot. 4.50

49 . 2

30% KORTING

L E K N I W E D N I ALLES E J N A R O N E E T E ! M G N I T R O K % 0 6 R E K C I T S

Vaste planten in vierkante 9cm-pot nu

40% KORTING

Zie voorwaarden in de winkel. Aanbiedingen zijn geldig van 25 t/m 31 juli 2013 of zolang de voorraad strekt.

Oss Frankenbeemdweg 50 Voor extra openingstijden kijk op www.coppelmans.nl

Weekblad Arenalokaal editie Grave, Escharen, Gassel en Velp week 30 2013  

Weekblad Arenalokaal editie Grave, Escharen, Gassel en Velp week 30 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you