Page 1

weekblad voor landerd, herpen, ravenstein en omstreken jaargang 15 – week 31 31 juli 2009 www.arenalokaal.nl

Gemeenten in rij voor stimuleringsregeling

pagina

3

‘Optreden is als scoren in vol stadion’

pagina

9

Arena Zomerspecial

pagina Bijna een halve eeuw geleden vond in Ravenstein ook een historische optocht plaats.

Jubileumprogramma krijgt steeds meer vorm

Historische optocht tijdens ‘Ravenstein 650 jaar’ RAVENSTEIN - Het jubileumprogramma rond het 650jarig bestaan van Ravenstein krijgt steeds meer vorm. Nieuwste onderdeel van de festiviteiten, die plaatsvinden van 15 tot en met 24 mei 2010, is een historische optocht op zondag 23 mei, waarbij de veertiende tot en met de negentiende eeuw in beeld wordt gebracht. Een dergelijke optocht vond ook plaats in 1960 toen het vestingstadje haar zeshonderdste verjaardag vierde.

et is de bedoeling dat de historische optocht een prachtig schouwspel wordt door versierde straten en langs onze schitterende geveltjes. Foto’s uit 1960 laten zien wat een feest het is om een grote stoet te aanschouwen van gilden, schutterijen, verenigingen en individuen in Middeleeuwse klederdracht, al dan niet met paard en wagen”, zegt Haiko van Erp, pr-man van de organiserende Stichting Ravenstein 650 jaar. Om de historische optocht te laten slagen, is de organisatie op zoek naar enthousiaste deelnemers. Haiko van Erp: “Je kunt daarbij denken aan mensen in klederdracht, uitvoerende ambachtslieden, vervoersmiddelen, zowel privé als zakelijk, en de agrarische sector.”

Verenigingen en individuen die willen deelnemen aan de optocht kunnen zich opgeven via ravenstein650jaar @live.nl of via het contactformulier op de website www.ravenstein650jaar.nl. Ravenstein staat vanaf 15 mei bol van de jubileumfestiviteiten voor jong en oud, waaronder een sporttoernooi van volleybalclub Voreo en voetbalvereniging Ravenstein, jeugdtheatervoorstellingen, een 60’s- en 70’s-feestavond, het ‘Ravenstein Snertfestijn’ met diverse dweilorkesten, een bridgedrive, een korenavond, een toneelmiddag voor senioren, een cabaretvoorstelling en een jazzavond met de plaatselijke bigband. De laatste twee dagen van de viering van het 650-jarig bestaan, eerste en tweede pinksterdag 23 en 24 mei,

staan in het teken van de vestingstedendagen, die dit jaar in Ravenstein plaatsvinden. Naast de eerdergenoemde historische optocht ademt Ravenstein deze dagen op elke hoek van de straat de nostalgische sfeer van vroeger tijden. Zo tonen in en rond het centrum zo’n veertig ambachtslieden hun oude professie aan het publiek, vertellen stadsgidsen over monumentale panden en andere bezienswaardigheden en vindt op het marktplein bij de pomp een wedstrijd voor stads-

omroepers plaats. Verder zijn het leerlooierhuisje en het Bezoekerscentrum Land van Ravenstein bij de molen vrij toegankelijk en is er in de St. Luciakerk het minisymposium ‘Geloven in Ravenstein, Heden & verleden’. In de uiterwaarden van de Maas en bij het Reinoutshof, waar ooit het kasteel van Ravenstein moet hebben gestaan, verzorgen schutterijen, gilden en historische showgroepen demonstraties en er vindt zelfs een heuse belegering plaats met het nodige kanonnenvuur.

Ontstaansgeschiedenis Ravenstein In het jaar 1360 laat Walraven van Valkenburg het kasteel uit Herpen verplaatsen naar de oevers van de Maas. Walraven hoopt op die manier beter een oogje in het zeil te kunnen houden op de tolheffing op de rivier. De leenman is hier vijf jaar eerder spontaan mee begonnen. Tot grote woede van zijn leenheer, de hertog van Brabant, die daar geen toestemming voor heeft gegeven. Om Walraven tot de orde te roepen, zoekt de hertog samen met een leger Walraven op in het nieuwgebouwde slot. Wanneer die belegering echter niets uithaalt, zit er niets anders op dan vrede te sluiten. De leenheer accepteert de tolheffing en leenman Wal‘raven’ mag zijn ‘stein’ behouden. De nederzetting die rondom de burcht verrijst, krijgt in 1380 stadsrechten onder Reinout van Valkenburg, de broer van Walraven. De hoofdstad van het Land van Ravenstein is geboren en daarmee het vestingstadje.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 31 juli 2009

5-7

AED-quiz voor wijken en buurten LANDERD - In september start Stichting Kies voor Leven in samenwerking met Arena TV en KKN Regio TV opnieuw met een speciale AED-quiz. Dit keer voor alle wijk- en buurtverenigingen in de gemeente Landerd en de gemeenten in het Land van Cuijk. Tijdens de AED-quiz kunnen twee deelnemers een gratis Automatische Externe Defibrillator en AED-kast winnen. Doel van de quiz is de bewustwording en kennis rond de AED te vergroten. De winnende deelnemer mag zelfstandig bepalen waar de hartdefibrillator geplaatst wordt. Deelname aan de AED-quiz is eenvoudig. Vertegenwoordigers van wijk- en buurt-verenigingen kunnen vanaf september elke maand twee quizvragen op Arena TV en KKN Regio TV vinden. Vanaf november kan men op de website van Stichting Kies voor Leven de complete AED-quiz (zes vragen) invullen. Wie vóór 29 november de goede antwoorden mailt, dingt mee naar de hartdefibrillator en AED-kast. Op dit moment komt maar één op de tien mensen met een hartstilstand levend uit een reanimatie. Belangrijkste oorzaak is de relatief lange aanrijtijd van ambulances, terwijl binnen zes minuten een levensreddende schok nodig is. Wanneer een slachtoffer binnen zes minuten gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt stijgt de overlevingskans tot ruim zeventig procent. Meer info: www.kiesvoorleven.nl.

Fietsenstalling op station Ravenstein vernieuwd RAVENSTEIN - In opdracht van ProRail is de afgelopen twee maanden gewerkt aan de vernieuwing van de fietsenstalling op het NS-station in Ravenstein. De stalling biedt nu plaats aan ongeveer 440 tweewielers. Er is voldoende ruimte tussen de klemmen, ook voor fietsen met brede sturen of fietstassen. Bovendien bieden de rekken meer mogelijkheden om fietsen vast te zetten met sloten. De vernieuwing van de fietsenstalling is onderdeel van het landelijke ProRail-programma ‘Ruimte voor de fiets’.


GEZELLIGE BRADERIE Zondag 2 augustus van 11 tot 17 uur op het terrein aan de Noordhoekstraat 5 in Schaijk. Iedereen is welkom.

www.campingdeheidebloem.nl www.interzorgthuiszorg.nl info@interzorgthuiszorg.nl

Tel. 0412 651428 UW ZORG ONZE ZORG!

Thuiszorg op maat, in vertrouwde handen! Interzorg Thuiszorg is ISO/HKZ gecertificeerd.

2

www.arenalokaal.nl – vrijdag 31 juli 2009


Ook Landerd en Oss tekenen in voor rijkssubsidie

Gemeenten massaal in de rij voor stimuleringsregeling woningbouw LANDERD/OSS - Gemeenten met woningbouwprojecten die door de economische crisis stil dreigen te vallen, hebben volgens voorlopige cijfers voor 220 miljoen euro aanvragen ingediend voor de stimuleringsregeling woningbouw van het rijk. Het kabinet trekt in eerste instantie honderd miljoen euro uit om de woningbouw te stimuleren. De maximale bijdrage per woning is tienduizend euro. Minister Eberhard van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie besluit half augustus welke woningbouwprojecten in aanmerking komen voor een rijksbijdrage. Ook de gemeenten Landerd en Oss hebben woningbouwprojecten voorgedragen voor een subsidie.

Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. Oplage 9850 + 650 Eindredactie

Sergio Boutkan E: sergio@uitleg.nl T: 0486 463 112 M: 06 466 25 651

Gemeente werkt mee aan Thomashuis in Herpen

Gemeenteloket Ravenstein gesloten tijdens vakantie

Het rijk steunt gemeenten met woningbouwprojecten die door de economische crisis stil dreigen te vallen. bouwvergunning voor 25 maart 2009 moet zijn aangevraagd en dat het bouwproject voor 1 januari 2010 start. Is dit laatste niet het geval, dan vordert de minister het geld alsnog terug. Volgens de woordvoerder van minister Van der Laan is het van belang dat nog dit jaar met bouwen wordt begonnen, omdat het kabinet met de rijkssteun ook de werkgelegenheid in de bouw wil stimuleren. 395 miljoen euro De ‘tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009’ is onderdeel van het pakket crisismaat-

regelen uit het aanvullend beleidsakkoord van eind maart dit jaar. De rijksoverheid reserveert maximaal 395 miljoen euro voor woningbouwprojecten. Na de eerste tranche van honderd miljoen euro volgen later nog twee tranches waar gemeenten aanvragen voor kunnen indienen. De voorwaarden stelt de minister na overleg met de gemeenten vast.

viereneenhalve ton gevraagd voor de nieuwe wijk Bergkwartier in Oss”, zegt woordvoerder Bram de Winter. Landerd vraagt het rijk om een financiële bijdrage voor het twaalf appartementen tellende Boerenbondproject in Zeeland. “Wij zijn iets onder het maximumbedrag gaan zitten en hopen op een subsidie van negenduizend euro per woning”, geeft Elmar Jansen van de afdeling VROM aan. Landerd en Oss beraden zich nog over woningbouwprojecten die zij in een van de volgende subsidieronden van het rijk zouden kunnen indienen.

esit oud? rh de

colofon

Theo van Duren is op vakantie.

HERPEN - De gemeente Oss verleent medewerking aan de vestiging van een Thomashuis aan de Schaijkseweg in Herpen. Een Thomashuis is een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Om de opvang mogelijk te maken is een verbouwing van het pand nodig. De gemeente heeft hiervoor al een procedure doorlopen. Na een reactie van de provincie is het projectbesluit licht gewijzigd. Het Thomashuis bestaat straks uit acht kamers, een logeerkamer en een gecombineerde woonkamer en keuken.

on

elangrijke voorwaarde bij de toekenning van de rijksbijdrage is dat het stilvallen van een woningbouwproject - koopwoningen en huurwoningen boven de zogeheten liberalisatiegrens van 647,53 euro - direct verband houdt met de economische crisis. Bovendien moeten ook andere partijen bereid zijn om financieel bij te springen, bijvoorbeeld door koperssubsidies te verstrekken. Voorwaarde voor de rijkssubsidie is verder dat de

kort nieuws

Landerd en Oss Ook de gemeenten Oss en Landerd hebben ingetekend voor een rijkssubsidie. “Wij hebben een bijdrage van

Proef hekwerk onder spoorbomen succes

uitleg.nl

RAVENSTEIN - In verband met de vakantie zijn de hulpsecretarieën in de gemeente Oss gesloten van maandag 3 augustus tot maandag 7 september. Het gaat om de gemeentelijke loketten in Berghem en Megen en het servicecentrum in Ravenstein. Voor de diensten van de afdeling burgerzaken kunnen mensen terecht in het gemeentehuis van Oss, op werkdagen van 9 tot 16 uur en op donderdag van 9 tot 19 uur.

Ouderensteunpunten op 2 september weer open LANDERD - Vanwege vakantie is er in de ouderensteunpunten van de gemeente Landerd in augustus geen inloopmogelijkheid. Ria Richters, steunpuntcoördinator, is vanaf 2 september weer bereikbaar via telefoonnummer 06-23403327 en e-mailadres rrichters@rigom.nl. De inloopmogelijkheden starten weer op 9 september in het Wapen van Reek, op 15 september in dorpshuis De Phoenix in Schaijk en op 22 september in Compostella in Zeeland. In de ouderensteunpunten kunnen 55-plussers terecht voor informatie, advies, activiteiten en cursussen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Tevens helpt het steunpunt bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden of bij het inschakelen van georganiseerde diensten. De inloopuren zijn iedere tweede woensdag van de maand van 10 tot 12 uur in Het Wapen van Reek, iedere derde dinsdag van de maand van 10 tot 12 uur in De Phoenix in Schaijk en iedere vierde dinsdag van de maand van 10 tot 12 uur in Compostella in Zeeland.

REGIO - Het aanbrengen van hekwerk onder spoorbomen zorgt dat voetgangers en fietsers minder vaak onder de gesloten bomen door gaan. Dat concludeert TNO op basis van proeven die hiermee zijn gehouden in Deurne en Oisterwijk. Spoorbeheerder ProRail start nog dit jaar met het aanbrengen van de hekwerken op ruim honderd locaties in Nederland.

Kopij

Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk T: 0486 463 112 F: 0486 463 537 E: redactie@arenalokaal.nl I: www.arenalokaal.nl Acquisitie

Rob Smorenberg T: 0486 463 112 M: 06 506 17 426 E: rob@uitleg.nl Uitgever

Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk I: www.uitleg.nl Druk

DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding

Tip Top T: 0485 319 050

Op overwegen rond stations kruipen mensen regelmatig onder de gesloten bomen door om nog snel hun trein te halen. Het zorgt voor levensgevaarlijke situaties, waarbij regelmatig slachtoffers zijn te betreuren. Op overwegen bij stations in Deurne en Oisterwijk zijn hekwerken aangebracht onder de spoorbomen. Deze maken het fysiek bijna onmogelijk nog onder de bomen door te kruipen. Zowel in Deurne als Oisterwijk staken er na plaatsing van de hekwerken aanzienlijk minder mensen het overpad over bij gesloten bomen. Elk jaar weer vinden er ongelukken plaats op overwegen, regelmatig met fatale afloop. Vorig jaar vonden er op overwegen in Nederland 63 aanrijdingen met een trein plaats. Er vielen daarbij achttien dodelijke slachtoffers. “Techniek om overwegen te beveiligen is essentieel. Veilig gedrag van weggebruikers is minstens zo belangrijk en kan veel ongelukken voorkomen. Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) zullen strenger handhaven en via educatie en communicatie richten we ons nog sterker op gedragsbeïnvloeding”, stelt een woordvoerder van ProRail.

GOLFBAD OSS - met de Berenbaden voor de kleintjes - de spectaculaire glijbanen voor de grotere kids - en voor iedereen de golfslag in het heerlijk warme water met een minimale hoeveelheid chloor Wat een verwennerij ... Dus, voor ontspanning of avontuur: KOM

MAAR SNEL NAAR HET GOLFBAD!

Bel voor meer informatie 0412-647575 Euterpelaan 1 5344 CA Oss www.golfbad.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 31 juli 2009

3


Geldig van donderdag 6 tot en met zaterdag 8 augustus 2009

agenda Elke woensdag Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. vogelvereniging Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen

JULI 1-31

27-31 31

o?

4-31

log

1-31

Zomerexpositie van modelschilders, elke zondag van 11 tot 17 uur in galerie Tem Blakke in Ravenstein Tweede Internationale biënnale van sieraden met emaille, te bezichtigen van dinsdag tot en met vrijdag tussen 13 en 17 uur en op zaterdag en zondag van 11 tot 17 uur in het Museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Expositie met schilderijen van Berthy van de Wijdeven en beelden van Mirjam Verheijen in het Raadhuis in Ravenstein Moeschakamp Schaijk: het Ridders- en Jonkvrouwenkamp op het Moeschaterrein aan de Udensedreef 12 in Schaijk Bouwvakbal met discotheek Mastersound in café De Potter in Schaijk

AUGUSTUS 21 1 1-9 1-30 1-31

2 2 2 4 5 6 9 9 13 16

16-31 16 16 19 20 22 22 22 22-23 22-25 23 23 23 23 23 23 24 24 25

uitleg.nl

Voetbalwedstrijd FC Oss - Jong AZ, vanaf 14 uur op het sportpark van Herpinia in Herpen Zevenkamp Baxenbosbattle, vanaf 12 uur op het terrein van FC Huisseling aan de Heuveleindstraat in Huisseling Expositie met schilderijen van Berthy van de Wijdeven en beelden van Mirjam Verheijen in het Raadhuis in Ravenstein Zomerexpositie van modelschilders, elke zondag van 11 tot 17 uur in galerie Tem Blakke in Ravenstein Tweede Internationale biënnale van sieraden met emaille, te bezichtigen van dinsdag tot en met vrijdag tussen 13 en 17 uur en op zaterdag en zondag van 11 tot 17 uur in het Museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Braderie, van 11 tot 17 uur op camping De Heidebloem in Schaijk De Tuinen van Demen open van 10 tot 17 uur, Kleine Poelstraat 13 in Demen Dansmiddag met orkest Les Chromona’s van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Twilight vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Oud papier Schaijk Oost Openstelling heemkundegebouw De Komme, van 14 tot 16 uur aan de Netjeshof in Schaijk De Tuinen van Demen open van 10 tot 17 uur, Kleine Poelstraat 13 in Demen De Tuinen van Demen open van 10 tot 17 uur, Kleine Poelstraat 13 in Demen Dansmiddag met orkest X-Treem van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Monte Carlo vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen De Tuinen van Demen open van 10 tot 17 uur, Kleine Poelstraat 13 in Demen St. Rochusfeest Deursen: H. Mis vanaf 10.30 uur in de Vincentiuskerk met aansluitend processie naar de St. Rochuskapel waar de St. Rochuskaars wordt ontstoken en een bloemenhulde wordt gebracht, afsluitend is er koffie/thee voor alle bezoekers Openstelling kapel, van 9 tot 18 uur in de St. Rochuskapel in Deursen De Tuinen van Demen open van 10 tot 17 uur, Kleine Poelstraat 13 in Demen Dansmiddag met The Sunshine Boys van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Kameleon vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Vakantie-Bal met orkest Jersey, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen De Tuinen van Demen open van 10 tot 17 uur, Kleine Poelstraat 13 in Demen Kermis: Mattieharrie Discoshow bij De Klokkenluider/D’n Brouwer in Zeeland Kermis: Hillstreet en DJ Tom in café Kobus in Zeeland Dansavond met live muziek, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Expositie Crista Dohmen (schilderijen) en jeanne van Iersel (beelden), van 11 tot 17 uur (opening zaterdag om 12 uur) in de NH Kerk in Ravenstein Kermis Zeeland Maashorst Kookworkshop, vanaf 16 uur bij restaurant en kookstudio De Peppelen in Schaijk Zeelandse straatfeesten met braderie en muziek van onder meer 30 Euro Live en Yeah Baby, van 11 tot 17 uur in het centrum van Zeeland Kermis: Little Montana in De Klokkenluider/D’n Brouwer in Zeeland De Tuinen van Demen open van 10 tot 17 uur, Kleine Poelstraat 13 in Demen Grote rommelmarkt, van 9 tot 16 uur op het terrein bij camping De Brug in Herpen Dansmiddag met orkest The Drivers van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest X-Treem vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Kermis: optreden door de Zeelandse band Buzz, vanaf 16 uur in café Kobus in Zeeland Kermis: optreden De Andere Hazen, vanaf 19 uur in De Klokkenluider/D’n Brouwer in Zeeland Oud papier Schaijk West

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar

redactie@arenalokaal.nl

Plus Van Bavel - Schaijk Pastoor van Winkelstraat 16 - T: (0486) 461379 Open: maandag t/m donderdag 08 - 20 uur / vrijdag 08 - 21 uur / zaterdag 08 - 18 uur

GRATIS UITGAANSMAGAZINE EN WEBSITE 4

www.arenalokaal.nl – vrijdag 31 juli 2009


Tweedehands-goederenmarkt met erfhuisveiling zomeragenda

HERPEN - In de kiosk in het centrum van Herpen vindt zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur de jaarlijkse tweedehands-goederenmarkt plaats ten behoeve van stichting Herpen in Woord en Beeld. Naast de tweedehands goederen zijn er ook hobbyartikelen te koop. De kinderactiviteiten zijn zoals altijd gratis.

AUGUSTUS 1 1 1-9 1-30 1-31

2 2 2 2 2 2 4 5 5

5 6 6 7 8 8 8 8-9 8-11 8-11 8-11 8-11 8-11 9 9 9 9 9 10 10 11 11 13 16

Zevenkamp Baxenbosbattle, vanaf 12 uur op het terrein van FC Huisseling aan de Heuveleindstraat in Huisseling Rhythm & Blues with a touch of Soul, vanaf 22 uur in café De Oude Post in Sint Hubert Expositie met schilderijen van Berthy van de Wijdeven en beelden van Mirjam Verheijen in het Raadhuis in Ravenstein Zomerexpositie van modelschilders, elke zondag van 11 tot 17 uur in galerie Tem Blakke in Ravenstein Tweede Internationale biënnale van sieraden met emaille, te bezichtigen van dinsdag tot en met vrijdag tussen 13 en 17 uur en op zaterdag en zondag van 11 tot 17 uur in het Museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Braderie, van 11 tot 17 uur op camping De Heidebloem in Schaijk De Tuinen van Demen open van 10 tot 17 uur, Kleine Poelstraat 13 in Demen Vrije stadswandeling o.l.v. een gids, start om 11 uur bij het Toeristisch Informatiecentrum in het Raadhuis in Ravenstein Vrije markt, van 10 tot 16 uur aan de Rudigerstraat 32 in Volkel Dansmiddag met orkest Les Chromona’s van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Twilight vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Kinderfestival Hemelrijk met onder andere Chipz!, EliZe en Hippe Gasten, van 13 tot 18 uur op Billy Bird Park Hemelrijk in Volkel Stadswandeling onder leiding van een VVV-stadsgids, start om 13.30 uur bij het VVV-kantoor aan de Rogstraat in Grave Openstelling heemkundegebouw De Komme, van 14 tot 16 uur aan de Netjeshof in Schaijk Kindermiddag ‘Zomerpret’ met een speurtocht in zomersferen en stoepkrijt-opdracht, van 14 tot 16 uur bij natuurcentrum Slabroek in Nistelrode Vakantiejaarmarkt, van 10 tot 18 uur in het centrum van Mill De Tuinen van Demen open van 10 tot 17 uur, Kleine Poelstraat 13 in Demen Jo de Rijck met ‘Tijger ontsnapt’, vanaf 14.30 uur in het Openluchttheater in Mariahout Concert Jan Smit met live-band Riverside, vanaf 20.30 uur in de feesttent bij D’n Bens in Langenboom Vrije markt, van 9 tot 16 uur aan de Rudigerstraat 32 in Volkel ‘Grave, altijd wat te beleven’: Robert Sand op het Maasplein in Grave Optreden Tilt, vanaf 21.30 uur in de evenemententent bij café D’n Bens in Langenboom 21ste Internationale Vliegfeest Free Fun Flyers op het terrein achter de Kokse Hoeve aan de Koksedijk in Gemert Kermis Schaijk Kermis Langenboom Kermis Geffen Kermis Loosbroek Kermis Venhorst De Tuinen van Demen open van 10 tot 17 uur, Kleine Poelstraat 13 in Demen ‘Grave, altijd wat te beleven’: Strike 2, vanaf 16 uur op het Maasplein in Grave Dansmiddag met orkest X-Treem van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Monte Carlo vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Optreden Big Nick, vanaf 21.30 uur in de evenemententent bij café D’n Bens in Langenboom Optreden Mark Dufresne & Maurizio Pugno Organ Trio, vanaf 19 uur bij Razzoo in Uden Optreden Tilt, vanaf 21.30 uur in de evenemententent bij café D’n Bens in Langenboom Clownsduo Flits en Lampie, vanaf 14.30 uur in het Openluchttheater in Mariahout Stadswandeling onder leiding van een VVV-stadsgids, start om 13.30 uur bij het VVV-kantoor aan de Rogstraat in Grave Optreden Broadway, vanaf 21.30 uur in de evenemententent bij café D’n Bens in Langenboom De Tuinen van Demen open van 10 tot 17 uur, Kleine Poelstraat 13 in Demen St. Rochusfeest Deursen: H. Mis vanaf 10.30 uur in de Vincentiuskerk met aansluitend processie naar de St. Rochuskapel waar de St. Rochuskaars wordt ontstoken en een bloemenhulde wordt gebracht, afsluitend is er koffie/thee voor alle bezoekers

Tijdens deze markt zorgen blaaskapellen voor muzikaal entertainment in de kiosk. Op het plein voor café–zaal Thekes wordt een groot terras ingericht. De opbrengst van de markt gaat naar stichting Herpen in woord en beeld, die het cultureel erfgoed in Herpen en omgeving waarborgt en verfraaiing van de dorpen voorstaat. De organisatie stelt iedereen in de gelegenheid een kraam of grondplaats te huren om de eigen zolderopruiming aan de man te brengen. Aanwonenden kunnen zelfs voor hun eigen deur een kraam of grondplaats huren. Een kraam voor tweedehands spullen kost twintig euro, voor een grondplaats van vier meter betaalt men tien euro. Voor meer informatie en aanmelding: Diana Koopmans, 0486-412518 of Gerda van der Linden, 0486-411443 of 06-27200497.

De jaarlijkse tweedehands-goederenmarkt in Herpen.

Trap- en Stapdagen in Ravenstein

Twee avonden wandelen in Herpen en omgeving

RAVENSTEIN - Het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein (TIR) heeft er een nieuwe activiteit bij, de Trap- en Stapdagen: een week lang fietsen en wandelen op het Brabantse platteland met als start en finish vestingstadje Ravenstein.

HERPEN - Een aantal buurtverenigingen in Herpen tekent jaarlijks voor de organisatie van de avondwandeltweedaagse. Dit jaar vindt deze plaats op woensdag 2 en donderdag 3 september. Deelnemers kunnen kiezen uit routes van vijf, tien en vijftien kilometer, die hen meevoeren door Herpen en de mooie omgeving. Onderweg wordt gezorgd voor wat muziek en een paar consumpties. Inschrijven kan op 2 september bij startplaats ‘t Slotje. De wandelaars van de langste route kunnen terecht tussen 17.30 en 18 uur, voor de andere afstanden kan men inschrijven tussen 18 en 18.45 uur. Deelname kost 2,50 per persoon, ongeacht of men één of twee dagen meeloopt. De wandeltweedaagse is een initiatief van de Herpense buurtverenigingen De Kolluk, De Zandhoek, De Molenhoek, ’t Hoefke, ’t Erf, Rondum ’t Klooster, Het Vurste Stuk en ’t Turp. Voor meer informatie kan gebeld worden met Thea Wagemakers, 0486-413060.

Wandelen in Ravenstein en omgeving. De georganiseerde fiets– en wandelweek duurt van maandag 17 tot zondag 23 augustus. Deelnemers kunnen zelf hun programma samenstellen aan de hand van speciaal voor deze week samengestelde fietsroutes met afstanden van twee keer 25 en twee keer vijftig kilometer en wandelroutes van twee keer tien en twee keer 25 kilometer. Ook is het mogelijk fietsen en wandelen te combineren. Starten kan kan iedere dag vanaf 9 uur starten bij het Raadhuis aan de St. Luciastraat in Ravenstein. Voor meer informatie kan men bellen met 0486-411306 tijdens de openingstijden van het TIR (maandag tot en met zaterdag van 10 tot 16.30 uur en zondags van 12 tot 16 uur) of surfen naar www.toerismeravenstein.nl

Park Hilaria: unieke kermis met circus en straattheater EINDHOVEN - Aan de John F. Kennedylaan in Eindhoven start op vrijdag 31 juli het gratis evenement Park Hilaria: een pretpark met een honderdtal hypermoderne en nostalgische kermisattracties, circus, straattheater, muziek en nog veel meer. Park Hilaria duurt tot 5 augustus. Voor uitgebreide info: www.dienblad.nl of www.parkhilaria.nl.

Kijk voor meer uitgaanstips in Oost Brabant ook eens op

Minister voert op camping actie voor veilig internet DEN HAAG - Internetgebruikers moeten online bewuster omgaan met hun persoonsgegevens. Cybercriminaliteit komt steeds vaker voor en duikt voortdurend in andere vormen op. Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie gaf maandag op camping Kijkduinpark in Den Haag het startsein voor een publiekscampagne die mensen wijst op de gevaren van cybercrime. Onderdeel van de campagne zijn vijf concrete tips voor veilig gebruik van internet. Internetgebruikers moeten bijvoorbeeld altijd het webadres controleren voordat ze betalen voor een product. Ook wordt geadviseerd altijd de firewall aan te zetten en nooit zomaar bestanden te openen. Uit onderzoek blijkt dat mensen onvoldoende inzien dat hun internetgedrag kan leiden tot oplichting of misbruik van hun persoonsgegevens. De meeste Nederlanders weten wel dat het verstandig is een virusscanner en firewall te gebruiken. De bewindsman koos als locatie voor de campagnestart camping Kijkduinpark in den Haag uit. Nederlanders gaan gemiddeld in hun vrije tijd één tot twee uur per dag het internet op. Tijdens de vakantieperiode gaat dat gewoon door, ook op de camping, stelt het ministerie. De campagne Veilig Internetten wordt ondersteund door de politie en bedrijven als KPN en Marktplaats.nl.

www.dienblad.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 31 juli 2009

5


zomerspecial Veilig zwemmen in natuurwater REGIO - De zomervakantie en het mooie weer maken dat veel ‘thuisblijvers’ er op uit trekken in hun eigen omgeving om te gaan zwemmen. Het water van beken, plassen en ander oppervlakte water is dan extra uitnodigend. Het advies van het waterschap luidt echter: geniet van het water, maar ga alleen zwemmen in de officiële zwemplassen. Er kleven namelijk gezondheidsrisico’s aan het in contact komen met water uit beken en stadswateren. Stadswateren als de Heeswijkse Plas in Cuijk, de Centrale plas in De Groote Wielen en de Noorderplas in ’s-Hertogenbosch zijn officieel niet aangewezen als zwemwater. Dit betekent dat de kwaliteit van het water niet gecontroleerd wordt als zwemwater. Als hier toch in gezwommen wordt, is er een risico dat mensen hier ziek van kunnen worden. Ook al ziet het water er kraakhelder uit, de kans op aanwezigheid van schadelijke bacteriën of andere ziekteverwekkers is aanwezig. Bacteriën zijn bijvoorbeeld afkomstig van rioolwaterzuiveringen die lozen op de beek of na werking van overstorten van het riool die rechtstreeks op de beken of stadswateren uitkomen. Zeker na hevige hoosbuien na een lange droge periode levert het contact met water in de buurt van dergelijke overstorten een verhoogd risico op. Dat kan leiden tot maag- en darmklachten. Ook kan huidirritatie optreden. Verder zorgen ook watervogels en hondenpoep voor voedselrijk water. Dit is een voedingsbodem voor (blauw)algen.

Veilig zwemmen in natuurwater.

Waar wel zwemmen? In Noord-Brabant is voldoende mogelijkheid om veilig te zwemmen. De plaatsen waar dit toegestaan is, voldoet het water aan de normen van zwemwaterkwaliteit. De provincie houdt dit in de gaten. Op de website http://atlas.brabant.nl/zwemwater is te zien waar in Brabant veilig gezwommen kan worden. In deze regio kun je veilig zwemmen in de recreatieplas bij camping De Holenberg in Schaijk, het water bij de Lithse Ham in Lith en de Hemelrijksche Waard in Lithoijen. Informatie over de waterkwaliteit van de zwemplassen tijdens het zwemseizoen is te verkrijgen bij de zwemwatertelefoon van afdeling Water van provincie Noord-Brabant, 073-6808058.

Camping De Brug Herpen houdt rommelmarkt

Vrije stadswandeling in Ravenstein Pastoor van Winkelstraat 24 5374 BJ Schaijk Telefoon (0486) 462800 www.echtebakker.nl/bartbongers

RAVENSTEIN - In Ravenstein vindt zondag 2 augustus weer een vrije stadswandeling plaats. Voor deze wandeling hoeven belangstellenden zich vooraf niet op te geven. Wie mee wil lopen, kan zich tussen 10.30 en 11 uur melden bij het voormalige raadhuis aan de St. Luciastraat. De wandeling onder begeleiding van een gids van heemkundekring Land van Ravenstein duurt ongeveer anderhalf uur. Deelname kost drie euro. Voor meer informatie: 0486-411023 of www.toerismeravenstein.nl

Gewoon genieten. speeltuin - biljart - darts jeu de boules verrassende menu’s feesten - themafeesten Open: di. 19 - 01 uur, wo. en do. 15 - 01 uur, vrij. en za. 15 - 02 uur, zo. 11 - 01 uur (di. keuken gesloten).

’t Oventje Voor Oventje 32 Zeeland Telefoon 0486-453962 www.hetoventje.nl

Wandelen door vestingstadje Ravenstein.

HERPEN - Op het terrein van café-cafetaria-camping De Brug in Herpen wordt op zondag 23 augustus weer een grote rommelmarkt gehouden. Daar worden allerlei tweedehands spullen te koop aangeboden, van boeken en huisraad tot gereedschap en kleding. Nieuwe spullen mogen op deze markt niet worden aangeboden. Bezoekers zijn van harte welkom van 9 tot 16 uur, de entree bedraagt een euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen de markt gratis bezoeken. Er is een terras om voor de inwendige mens te zorgen. Voor deze rommelmarkt zijn grondplaatsen beschikbaar (12 euro per plaats). Belangstellenden kunnen zich inschrijven via telefoon 0486-411668 of 411915.

Grote braderie op camping De Heidebloem in Schaijk SCHAIJK - Tijdens de bouwvakvakantie, op zondag 2 augustus, vindt de jaarlijkse braderie op camping De Heidebloem plaats. Er zijn om en nabij zeventig kramen aanwezig met een grote diversiteit aan waren. Elk jaar is camping De Heidebloem de gastheer van de braderie. In een gezellige ambiance met achtergrondmuziek en hopelijk goed weer kan men tussen de kramen doorwandelen. Op het volledig vernieuwde terras kan wat gegeten en gedronken worden. Camping De Heidebloem bevindt zich aan de Noordhoekstraat 5 in Schaijk. Het is net naast de doorgaande weg van Schaijk naar Zeeland achter de manege. Meer info op www.campingdeheidebloem.nl. De braderie is gratis toegankelijk en geopend van 11 tot 17 uur.

Er was eens een Notaris Met liefde voor lekker eten en passie voor goede wijn. Bakte vlees, groenten en vis Heel gezelig moet je weten Zo zal het leven van een echte Notaris zijn. eetcafedenotaris.nl Schutsboomstraat 43, Schaijk 06 105 140 46 vanaf 10.00 uur open, dinsdag gesloten 6

www.arenalokaal.nl – vrijdag 31 juli 2009


ZOMERGASTEN: Joop en Anneke Wolbers, kampeerterrein De Pollepel Ravenstein

‘Onbegrijpelijk dat mensen klagen over De Heus’ Tijdens de zomermaanden juli en augustus komt Arena wekelijks met een zomerspecial in het hart van de krant. Voor de rubriek Zomergasten bezoekt de redactie elke week een ander vakantieadres en laat zij toeristen aan het woord die in Landerd, Ravenstein of Herpen verblijven. Deze week spreekt Arena met Joop en Anneke Wolbers uit IJsselstein. Zij verblijven op NCC-kampeerterrein De Pollepel aan de Bleek in Ravenstein.

Naam Joop (75) en Anneke (71) Wolbers Woonplaats IJsselstein (provincie Utrecht) Beroep Joop heeft als uitvoerder bij een firma in de petrochemische industrie gewerkt, Anneke is altijd huisvrouw geweest. Verblijfplaats NCC-kampeerterrein De Pollepel in Ravenstein

Joop en Anneke Wolbers voor hun caravan op kampeerterrein De Pollepel. Duur van de vakantie Wij staan hier vanaf half maart tot de eerste week van november. Enerzijds als vakantievierders en anderzijds als beheerders van het terrein. We doen onder andere de administratie, onderhouden het kampeerterrein en maken het toiletgebouw schoon. Nederlandse Caravan Club De Nederlandse Caravan Club heeft zo’n vierduizend leden en beschikt over vijfentwintig kampeerterreinen in heel Nederland. Op de NCC-terreinen mogen alleen leden, hun introducees en buitenlandse toeristen kamperen. Alleen met een caravan, tenten zijn niet toegestaan. Verder geeft de club een eigen maandblad uit en worden er door het jaar heen heel veel evenementen georganiseerd, voor jong en oud. Van fiets- en wandelkampen tot een kindervakantieweek, van puberrally’s tot een Shakespeare-kamp en van bridgeweekends tot complete caravanreizen naar het buitenland. Je hoeft je nooit te vervelen. Waarom hier Omdat de vorige beheerder van De Pollepel wegens drukke werkzaamheden was gestopt, belden ze ons of wij het wilden overnemen. Hiervoor waren we drie jaar beheerder in Brielle en zeven jaar in Woudenberg. Vroeger hebben we wel eens in Ravenstein gekampeerd. In 1988, toen dit terrein werd geopend, stonden we met driehonderd caravans in de uiterwaarden van de Maas. Eerdere vakanties Buiten de club om zijn we wel eens naar Engeland, Schotland en Duitsland geweest. We gaan sowieso altijd kamperen, dan heb je echt het gevoel van vrijheid. Omgeving We zitten hier heerlijk aan het water en ook bosrijke gebieden als Herperduin zijn vlakbij. Verder lopen we iedere avond door het stadje. Elke keer zien we weer iets nieuws. Er is eigenlijk maar één minpuntje, de kermis eind april. Dan is het hier een paar dagen lang een enorme herrie. Leukste plek We hebben nog niet echt een favoriete plek, we zijn alles nog een beetje aan het ontdekken. Wel gaan we elke avond even naar het water, naar de boten kijken. De Heus In al die maanden dat we hier zitten hebben we maar één keer iets geroken. En wij zitten er echt met onze neus bovenop. Ook van het geluid heb je vrijwel geen last, de vrachtwagens rijden altijd heel rustig over de dijk. Onbegrijpelijk dat de mensen in Ravenstein klagen over De Heus. Ons is verteld dat het vooral de ‘import’ is die kritiek heeft op het bedrijf. Plannen We verheugen ons nu al op de braderie begin september (Op Naar Ravenstein, red.). Verder willen we zeker een keer naar de Tuinen van Demen. Aanrader Ravenstein bij Kaarslicht in december, dat is echt een prachtig evenement. Speciaal daarvoor gaat het kampeerterrein nog een weekend open.

Gewoon bij Albert Heijn.

Met een gerust hart op vakantie LANDERD/OSS - Nu de vakantietijd eraan komt, heb je een extra reden om te controleren of je huis goed beveiligd is tegen inbraak. Dan kun je tenminste met een gerust hart op vakantie gaan. Eind deze maand begint de grote vakantie en trekt Nederland er massaal op uit. Dé kans voor inbrekers om hun slag te slaan. Een inbraak kan overal gebeuren. De vakantietijd is voor inbrekers een drukke periode. “Inbrekers komen in de vakantietijd net wat vaker langs”, vertelt exinbreker Evert Jansen. “Een inbreker is dan verlost van de tijdsdruk. Waar hij normaal snel moet handelen en goede sloten het hem iets lastiger maken, heeft de inbreker tijdens een vakantie langer de tijd. Zorg er dus voor dat alles goed geregeld is als je weg bent. Vertel de buren dat je op vakantie gaat, zet tuinmeubilair in de schuur, zet de lichtschakelaar aan en vergeet de afvalcontainers niet in de schuur te zetten. Inbrekers kunnen namelijk alles gebruiken om in te breken. Sluit ook ramen en deuren goed af en zet eventueel het alarmsysteem aan.” Voorbereid De Stichting Veiligheid & Preventie, waar Evert werkzaam is, kan ervoor zorgen dat een woonwijk beter voorbereid op vakantie gaat. Evert Jansen geeft als ervaringsdeskundige voorlichting over inbraakpreventie door het hele land. Evert: “Voordat ik een lezing geef, loop ik een ronde door de wijk en maak foto’s van inbraakgevoelige situaties. Een voorlichtingsavond is zeker een goed idee, want het aantal inbraken blijft stijgen. Naast het goed afsluiten van het huis, kun je ook denken aan het plaatsen van een alarmeringssysteem dat na een poging tot inbraak doorschakelt naar een centrale. Ook als je afwezig bent wordt er direct actie ondernomen, zodat de schade in veel gevallen beperkt blijft. Dan heeft u een veilig gevoel, zelfs als u langere tijd weg bent.” Meer informatie is te vinden op www.veiligheid-preventie.nl.

Verse stokbroodjes, lunchgerechten, vakantieschotels. Open vanaf 11 uur.

Hét adres voor uw tussenstop

Camping - Zaal - Terras De Heische Tip Straatsven 4 5411 RS Zeeland Telefoon (0486) 451458 / 451832

www.heischetip.nl

Hap & Stap Kerkstraat 52 Zeeland Telefoon 0486-452622 www.hapenstap.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 31 juli 2009

7


Profile Cor van de Wiel De fietsspecialist Mondriaanplein 27 5401 HX Uden - T: 0413 250 167 8

www.arenalokaal.nl – vrijdag 31 juli 2009


Toetsenist en accordeonist René van Rooij van WC Experience

‘Optreden is als scoren in een bomvol stadion’

Het geluid van WC Experience laat zich niet in één zin omschrijven. “Wij zijn een kolderieke rock-, polka- en feestband. We hebben een heel breed repertoire en coveren bekende hits met een eigen tekst, maar brengen ook feestnummers. De zang is in het Raamdonksveers dialect, want daar vindt de band zijn oorsprong. Tegenwoordig zijn de leden over heel Brabant verspreid.” “De sfeer tijdens een optreden in een tent is geweldig. Dan krijg ik echt een stoot energie van het publiek, dat heel dankbaar is. Tijdens een bruiloft moet je de hele avond hard werken, maar in een tent is het vanaf de eerste minuut feest. Het euforische gevoel dat ik dan heb is met geen pen te beschrijven. Ik denk dat het net zo voelt als een doelpunt maken in een bomvol stadion.”

René van Rooij met zijn accordeon. (foto: Tim Lecomte)

en ik ben Pap. We hebben voor de grap ooit een zelfgebrande cd opgenomen. Dat sloeg aan en er was vraag naar een album. Samen met een sponsor hebben we duizend exemplaren laten drukken. Die waren zo weg. We hebben nu twee albums en het derde is onderweg, dat verschijnt eind 2009. Het is een parttime bezigheid, we treden niet zo heel veel op.”

erk kw ng? dru leidi ge be

Pap en Pudding Naast WC Experience zit René ook nog in het Herpense duo Pap en Pudding. “Dat is een uit de hand gelopen grap. Pudding is de zoon van de melkboer

Hacienda Uitgever: 999 Games Speelduur: 60 minuten Spelers: Twee tot vijf Leeftijd: Vanaf 10 jaar

HERPEN/OSS - Ongeveer elf jaar geleden doet René van Rooij auditie als toetsenist voor de band WC Experience. Geheel tegen zijn verwachting wordt hij aangenomen en groeit uit tot een van de frontmannen van de feestband. Inmiddels is de 38-jarige Ossenaar, die van oorsprong uit Herpen komt, niet meer weg te denken uit de vijfmansformatie. “Ik ben dan wel achtendertig, maar ik krijg vaak te horen dat ik eruit zie als iemand van zevenendertigeneenhalf.”

n 1997 wordt René getipt door een bevriende muzikant, die een advertentie in De Vondst heeft zien staan: WC Experience zoekt een toetsenist. “Thuis had ik cd’s van Rowwen Hèze, BZB, Normaal en ook van WC Experience. Die muziek is wel mijn ding. Daarom heb ik me ook opgegeven voor de audities. Vooral om een keer met de band te spelen, meer ambitie had ik niet.” De teleurstelling is echter groot wanneer blijkt dat slechts twee bandleden de audities beoordelen. “Ze kregen zoveel bagger over de vloer dat de andere bandleden geen zin hadden om overal bij aanwezig te zijn. Ik werd echter uitgenodigd een keer terug te komen om samen met de band te spelen. Toen ik naar de auto liep kwam Patrick (zanger van de band, red.) me achterna. Hij zei dat ik aangenomen was.” Daarna gaat het snel voor René. Nog geen vier weken later ligt er een album in de winkel waar hij op meespeelt. “Mijn eerste optreden met WC Experience was op 1 januari 1998.” René begint als toetsenist, maar later leert hij ook accordeon spelen en af en toe zingt hij een nummertje.

gespeeld

24-uurs Solexrace Al drie jaar op rij organiseert WC Experience samen met de cafés Xanadu en Stanserhorn de 24-uurs Solexrace. De bossen van Heeswijk-Dinther vormen in het weekend van 22, 23 en 24 augustus het decor voor de race. Dit jaar uitleg.nl doen er liefst tachtig teams van REEK - Dit jaar knalt Het Wapen van Reek op 3 oktober. drie rijders mee. Een groot deel van de line-up is al bekend, maar er is nog “Het is een uniek muplek voor een aantal bands danwel artiesten die graag het ziekfestival met daarnaast Reekse publiek vermaken. Beginnend of gevorderd, disco of nog een 24-uurs race. Het doedelzak, kunstzinnig of knettergek, het maakt niks uit. idee is ontstaan vanuit een Ben je geïnteresseerd, stuur dan een mailtje naar Maurits, vrien-dengroep die à la Le cowboyhoet@hotmail.com. Kijk voor een indruk van vorig Mans 24 uur wilde rijden. jaar op de website www.hetwapenvanreek.nl. Een van onze bekendste

‘t Wapen Knalt zoekt artiesten

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN (oplossing vanaf maandag op www.arenalokaal.nl)

nummers, Bakkes Oep Ne Kaai, gaat over een Solex. Daarom zijn wij gevraagd voor de organisatie.” Het muziekfestival start op vrijdag met twee bekende DJ’s en de Party Animals. “Dat wordt een foute seventies-, eighties- en ninetiesparty. Zaterdag is om 16 uur de vliegende start, dan moet iedereen naar zijn Solex rennen. Een deel van het drie kilometer tellende parcours ligt naast het podium, dus het publiek ziet constant Solexen voorbij komen. Er zijn dan optredens van Burn Out, Rattlesnake Shake en Mooi Wark. Met WC Experience sluiten we de zaterdag af. Op zondag zijn er ook nog diverse bands te bewonderen. Die dag treed ik ook op, alleen dan met Pap en Pudding. Dat wordt de eerste keer dat we met een live begeleidingsband optreden, normaal komt het geluid van een tape.” Er is ook een goed doel aan het evenement gekoppeld. De opbrengsten zijn bestemd voor stichting KiKa (Kinderen Kankervrij, red.). “Het is dus eigenlijk een win-winsituatie: een mooi festival en iets voor het goede doel.” Meer info: www.willemlexopdesolex.nl.

In Hacienda eis je landgoederen op, waarvandaan je kuddes dieren naar de markt brengt. Daar verdien je geld mee. Met dit geld koop je nieuwe opties op land en dieren, of bouw je haciënda’s en kunstmatige meren om de waarde van je bezittingen te vermeerderen. Tijdens het spel worden maar op twee momenten de punten geteld. Daardoor heb je rustig de tijd om jouw imperium op te bouwen. Het speelbord heeft twee zijden. De symmetrische zijde is geschikt voor beginnende spelers, terwijl het asymmetrische speelveld een goede uitdaging voor ge-vorderde spelers biedt. Om het spel te winnen zijn een goede financiële planning en logistiek talent vereist. Hacienda is een erg leuk spel dat je na een paar keer spelen nog steeds graag doet, temeer omdat het bord twee verschillende speelzijden heeft. De eerste keer dat je het spel speelt is niet meteen duidelijk welke taktiek je het best kunt gebruiken, maar gaandeweg leer je Hacienda steeds beter kennen. Er zijn meerdere strategieën die tot de overwinning kunnen leiden. Ga je voor één grote kudde met dezelfde dieren, geef je de voorkeur aan je landgoed boven je kudde of probeer je zoveel mogelijk markten te bereiken met je kuddes? Er zijn veel manieren het spel te spelen, maar je moet niet je tegenstanders uit het oog verliezen. Als je even niet oplet kan het zomaar zijn dat ze de weg voor je blokkeren. Je mag een beperkt aantal acties per beurt uitvoeren die uiteraard nooit toereikend zijn voor je grootse plannen. Het is dus noodzakelijk dat je tactische en strategische keuzes maakt, maar ook je bronnen goed beheerst. Minpuntje is een drukfout op de scorekaart. Elke speler krijgt een scorekaart met daarop alle mogelijke acties die je in een beurt mag uitvoeren en op de achterzijde staat de puntentelling. Zo kun je in de gaten houden hoe ver je bent. De puntentelling op de scorekaart komt echter niet helemaal overeen met de telling in de handleiding. Dit leidt tot de nodige verwarring. Daarom is het aan te raden van tevoren af te spreken de puntentelling uit de handleiding aan te houden.

Mens Erger Je Niet Pesten Uitgever: Jumbo Speelduur: 45 minuten Spelers: Twee tot zes Leeftijd: Vanaf 7 jaar Iedereen kent het spel Mens Erger Je Niet, dat van oorsprong uit India komt. Al in 1934 komt het spel in Nederland op de markt. Het 75-jarig bestaan is voor Jumbo reden om diverse varianten van het populaire spel uit te brengen, waaronder Mens Erger Je Niet Pesten. Het principe bij Mens Erger Je Niet Pesten is niet veranderd. Degene die zijn vier pionnen als eerste in het thuishonk heeft wint het spel, maar daarmee zijn ook meteen alle overeenkomsten genoemd. Je speelt het spel zonder dobbelstenen. Het is dus niet meer wachten tot je een keer zes gooit voor je mag beginnen. In plaats van dobbelstenen krijg je ‘pestkaarten’. Met deze kaarten kun je je eigen pion vooruit of achteruit zetten, wisselen met de pion van een tegenstander naar keuze of de pion van een tegenstander een paar passen terugzetten. Hierdoor vliegen de pionnen over het speelveld, dat er overigens ook anders uit ziet. Het bord is geschikt voor zes personen, waardoor de af te leggen route langer is. In het begin van het spel krijgen alle spelers vijf kaarten in handen. Deze spelen zij om de beurt uit tot iedereen zijn kaarten op heeft. Het is dus belangrijk dat je goed nadenkt welke kaart je uitspeelt, want anders heb je grote kans dat je jezelf in de vingers snijdt in de vijfde beurt. Als iedereen zijn kaarten kwijt is, krijgt elke speler opnieuw vijf kaarten. Mens Erger Je Niet Pesten is een verrassend leuk spel. Door goed gebruik te maken van de kaarten wordt het spel veel tactischer. Hierdoor is het niet alleen voor kinderen interessant. Het is wel vervelend als je in de eerste ronde geen kaart krijgt om een pion op het startveld te zetten, dan weet je namelijk dat je de eerste vijf beurten niets kunt doen. Paul Verstegen

www.arenalokaal.nl – vrijdag 31 juli 2009

9


Naar het voortgezet onderwijs

Leerlingen ‘t Ravelijn sluiten schooljaar feestelijk af

kort nieuws Zeelandse EHBO-vereniging verzorgt cursus

RAVENSTEIN - De leerlingen en leerkrachten van groep 8 van basisschool ‘t Ravelijn in Ravenstein sloten donderdag het schooljaar af. De kinderen gaan vanaf het komende schooljaar naar het voortgezet onderwijs. De avond stond in het teken van ‘samen zijn’ en de leerlingen keken terug op de jaren van de basisschooltijd. Groep 8 presenteerde een zelfbedachte voordracht, waarvan de andere leerlingen van de school, de leerkrachten en natuurlijk familie van de schoolverlaters van konden genieten. De directrice richtte een woord van dank aan de ouders van de kinderen. Het hele team zong vervolgens een lied voor de kinderen, waarbij iedere leerling van groep acht een couplet te horen kreeg, dat speciaal voor hem of haar geschreven was. Tijdens dat couplet moesten de ouders van de betreffende leerling staan, wat nog wel voor enige hilariteit zorgde.

ZEELAND - De EHBO-verenigingen in Zeeland, Langenboom, Mill en Wilbertoord verzorgen gezamenlijk een EHBOcursus volgens de officiële richtlijnen van het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatieraad. Inbegrepen zijn tien lesavonden, inclusief de module ‘verbandleer, kleine ongevallen en AED’, het examen en de lesboeken. Tijdens de gehele cursus is ook een zogeheten lotusslachtoffer aanwezig. De lessen zijn in de zaal van NICI in Mill. De cursus start eind september/begin oktober.

De schoolverlaters nemen afscheid van ‘t Ravelijn.

bewaarboekje voor gedichten, wensen en verhalen. Na nog even napraten met een hapje en drankje werd het tijd om echt afscheid te nemen. Zowel de school als de leerlingen en familie kijken terug op een geslaagde avond.

Ons Verzet Schaijk maakt zomerse vakantieritten

Bij de B-groep was het deze zondagmorgen al niet veel anders. Tijdens hun eerste vakantierit werden zo min mogelijk bebouwde kommen aangedaan en werden via de buitengebieden van onder meer Zeeland en Wanroy de staatsbossen van Sint Anthonis met een bezoekje vereerd. Genietend van de zon en ondanks een enkele lekke band verliep ook deze eerste vakantierit prima. De meefietsende dames hadden de geplande route prima voor elkaar, veel afwisseling en rustige wegen met op de terugweg nabij landgoed Tongelaer even een korte pauze. Uiteindelijk kwam na ruim 70 kilometer het terras van het clubhuis in zicht. De A-groep was daar al neergestreken zodat beide groepen nog even gezamenlijk na konden buurten over de verrichtingen van deze morgen.

SCHAIJK - Voor de leden van de Schaijkse toerwielerclub Ons Verzet ging zondag de serie zomerse vakantieritten van start. Zomers was ook het weer, zodat in korte broek en korte mouw werd start.

RAVENSTEIN - Enkele leden van ruitersportvereniging Cadans in Ravenstein kwamen afgelopen weekend in actie bij verschillende dressuurwedstrijden. Zaterdag nam Ellen Daverveld met haar pony Jaroek deel aan de dresuurwedstrijden in St. Michielsgestel. In de categorie D klasse LII reed ze twee proeven. Met de eerste proef scoorde ze 179 punten en werd ze dertiende. De tweede proef werd beter ingezet. Hier behaalde Ellen 188 punten, waarVoor 2 augustus staan de volgende tochten op het mee ze vierde in het dagklassement werd. toerprogramma: Toergroep A, Vakantie N.O-rit (90 In Herpen reed Suzan Lamers met Flint V in de MII km.), vertrek vanaf clubhuis De Potter om 8 uur; Toerdressuur en behaalde zij 172 punten. In de groep B, Vakantierit (70 km.), vertrek vanaf De Potter uitleg.nl rubriek ZI behaalde Jacqueline Coenen met Presco om 8.30 uur. 205 punten, waarmee ze de zesde plaats in het dagklassement verdiende. In de tweede proef behaalde de combinatie wederom een zesde plaats, deze keer met 197 punten.

?

Met één klik het laatste nieuws

Cadans succesvol in St. Michielsgestel en Herpen

ers

De A-groep begon volgens planning met een vakantierit in zuidwestelijke richting. De route voerde via de groene buitengebieden, er werd slechts een enkel bord bebouwde kom gezien en alleen het dorp Dinther werd doorkruist. In een vlot tempo met veel remmen, draaien en aanzetten werd zo de omgeving van Helmond, Lieshout en Son en Breugel bereikt er moest zelfs een extra lus gereden worden om niet te vroeg op de koffiepauze te zijn. Hetzelfde speelde bij terugkomst in Schaijk, met een extra lus werd de aankomst op het terras van De Potter even uitgeteld zodat er niet met 90 maar met 105 kilometers op de teller afgestapt kon worden.

Voor meer info of aanmelding kan men terecht bij José Bongers, 0486-452548.

fly

Bewaarboekje De avond werd afgesloten met de overhandiging van een boekje, waarin ieder lid van ‘t Ravelijn een stukje had geschreven voor elke schoolverlatende leerling. Een soort

lokaal.nl

Werkplein Maasland houdt banenmarkt OSS - Bedrijven die nu of op langere termijn nieuwe medewerkers nodig hebben, kunnen zich inschrijven voor de landelijke banenmarkt. Deze vindt plaats op donderdag 1 oktober van 14 tot 20 bij Werkplein Maasland in Oss. Op de banenmarkt komen werkgevers in contact met werkzoekenden. Ook zijn gemeenten, opleiders en intermediairs aanwezig. Bedrijven die zich als standhouder willen aanmelden, kunnen dat doen via de website www.werk.nl. Op 1 oktober worden overal in Nederland banenmarkten gehouden.

Gemeentesecretaris Ria Engels verlaat gemeente Oss

l open, wij normaa jn zi e d o ri e ustus). tiep met 15 aug In de vakan n e t to 0 (1 33 13 uur. m.u.v. week n van 8 tot e p o ij w jn k zi In deze wee

10

OSS - Na vijftien jaar voor de gemeente Oss gewerkt te hebben verlaat gemeentesecretaris Ria Engels Oss. Op 1 november begint ze als secretaris/directeur bij het SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) in Eindhoven. Deze stadsregio werkt voor 21 gemeenten in ZuidoostBrabant, vooral op het gebied van economie, leefbaarheid, ruimtegebruik en verkeer en vervoer. In 1994 is Ria Engels begonnen bij de gemeente Oss als directeur Sociale Zaken en Werk. Daarna heeft zij verschillende functies binnen de gemeente Oss bekleed waaronder directeur Welzijn, interim-directeur Stad en directeur Stadsbeleid. In oktober 2005 werd Ria Engels waarnemend gemeentesecretaris en sinds september 2006 is zij definitief benoemd als gemeentesecretaris van de gemeente Oss.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 31 juli 2009


ZOMERFESTIVALS 2 0 0 9 Het zomerseizoen staat ook in 2009 weer bol van de grote festivals en concerten. Te veel om allemaal te bezoeken. Om je te helpen kiezen zet Arena ze op een rijtje. Deze week deel 2 met Pinkpop Classic, Pukkelpop, Lowlands en Huntenpop.

Lowlands in no time uitverkocht De zeventiende editie van A Campingflight to Lowlands Paradise, kortweg Lowlands, is al een kleine drie maanden uitverkocht. Alle 55.000 tickets voor het driedaagse muziekfestival van 21 tot en met 23 augustus in Biddinghuizen gingen in korte tijd over de toonbank. De kaarten voor het festival waren nooit eerder zo snel uitverkocht, maakte concertorganisator Mojo begin mei bekend. Festival: Lowlands Wanneer: 21, 22 en 23 augustus Waar: Walibi World Biddinghuizen Wie komt er allemaal: Arctic Monkeys, Faith No More, Kaiser Chiefs, The Prodigy, White Lies, Lily Allen e.a. Wat kost dat: driedagenkaart 150 euro (inclusief kamperen) Aangezien veel van de tickets zijn gekocht vóór het programma bekend werd, willen we de kaartjeskopers toch even informeren over welke artiesten ze te zien krijgen. Te veel om op te noemen natuurlijk. Het programma telt, verspreid over diverse podia, meer dan 175 acts in muziek, theater, dans, comedy, film en lite-ratuur. Grote namen uit het muziekprogram-ma zijn Arctic Monkeys, Faith No More, Kaiser Chiefs, Maxïmo Park, Snoop Dogg, The Pro-digy, White Lies, Lily Allen, Bloc Party en Boys Noize. Meer info: www.lowlands.nl Lowlands heeft ook Maxïmo Park geboekt.

Punkrockers The Offspring naar Ulft Het DRU-park in Ulft vormt 28 en 29 augustus het decor voor de twintigste editie van Huntenpop. Op de vrijdag geeft de Amerikaanse punkrockband The Offspring een exclusief concert met als special guests De Heideroosjes. De eerste festivaldag staat verder in het teken van een tribute night met optredens van een Coldplay-, Pink Floyd-, David Bowie en Abba-coverband. Op zaterdag delen Nederlandse toppers als Roel VanVelzen, Junkie XL en De Jeugd van tegenwoordig het podium met internationale artiesten als de Australische singer-songwriter Pete Murray (Australië), het Canadese hardrocktrio Danko Jones en de Nederlands/Mexicaanse metalband Stream of Passion. The Offspring beleeft zijn wereldwijde doorbraak in 1994 met de single Come Out and Play, afkomstig van het derde album Smash, waarvan 15 miljoen exemplaren over de toonbank gaan. Opvolger Self Esteem gooit ook hoge ogen. Met complexloze muziek met punk-, skaen rockelementen en makkelijk meebrulbare teksten mag The Offspring zich nog steeds verheugen op een enorme schare fans. Meer info: www.huntenpop.nl

Marcela Bovio van Stream of Passion.

Festival: Huntenpop Wanneer: vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus Waar: DRU-park Ulft Wie komt er allemaal: The Offspring, De Heideroosjes, Junkie XL, Pete Murray, Danko Jones, De Jeugd van Tegenwoordig, VanVelzen, Stream of Passion e.a. Wat kost dat: vrijdag 27,50 euro, zaterdag 40 euro, tweedagenkaart 55 euro.

Chris Martin, twee keer met Coldplay in Nijmegen.

CONCERTTIPS

Meer info: www.mojo.nl

* Pearl Jam, donderdag 13 augustus, Ahoy Rotterdam * Paul Potts, donderdag 3 september, Carré Amsterdam * Coldplay, woensdag 9 en donderdag 10 september, Goffertpark Nijmegen * Chris de Burgh, zondag 20 september, Oosterpoort Groningen * Dream Theater, woensdag 7 oktober, Ahoy Rotterdam * The Cult, zondag 11 oktober, HMH Amsterdam * Pixies, dinsdag 13 oktober, HMH Amsterdam * Fleetwood Mac, donderdag 15 oktober, Ahoy Rotterdam * Green Day, vrijdag 16 oktober, Ahoy Rotterdam * Elton John, zaterdag 17 oktober, Ahoy Rotterdam

Tekst en foto’s: PixOnStage

Simple Minds nog ‘alive and kicking’ Met de toevoeging van de Britse (punk)rockband The Stranglers is het programma van de derde editie van Pinkpop Classic compleet. De groep rond zanger Hugh Cornwell breekt in 1977 door bij het grote publiek met het album Rattus Norvegicus. Vervolgens stapelt de band hit op hit met onder meer Peaches, No More Heroes en de klassieker Golden Brown. Headliner in Landgraaf is Simple Minds. De Schotse formatie zag eind jaren zeventig het levenslicht en bracht het Pinkpoppubliek in 1983 in vervoering met het nummer Promised You A Miracle. Grootste succes boekte de formatie van zanger Jim Kerr in 1985 met het onvergetelijke Don’t You Forget About Me, dat ook in Amerika de top van de hitlijst bereikte. Andere klassiekers die op 15 augustus ongetwijfeld de revue passeren zijn Alive And Kicking en Belfast Child. Dat Simple Minds het kunstje nog niet verleerd is, blijkt uit de onlangs verschenen nieuwe cd Graffiti Soul, die veel lof oogst. Andere grote namen op het affiche van Pinkpop Classic zijn die van Sinéad O’Connor, bekend van het legendarische Troy en natuurlijk van Nothing Compares 2U, Heather Nova en Living Colour. Uit eigen land maken Claw Boys Claw en de Janse Bagge Bend de line-up compleet.

Living Colour speelt op Pinkpop Classic. Festival: Pinkpop Classic Wanneer: zaterdag 15 augustus Waar: Megaland Landgraaf Wie komt er allemaal: Simple Minds, Sinéad O’Connor, Heather Nova, The Stranglers, Living Colour, Claw Boys Claw e.a. Wat kost dat: vvk 55 euro (exclusief servicekosten), dagkassa 65 euro.

Meer info: www.pinkpopclassic.nl

Belgische tegenhanger van Lowlands Geen kaartje kunnen krijgen voor Lowlands? Geen nood, want er is altijd nog Pukkelpop. Bijna gelijktijdig en met grotendeels dezelfde line-up. Pukkelpop vindt sinds 1985 plaats in Hasselt-Kiewit, amper een uurtje onder Eindhoven. Voor liefhebbers van alternatieve muziek die onder de grote rivieren wonen, is het in de meeste gevallen zelfs sneller bereikbaar dan het evenemententerrein van Biddinghuizen. Pukkelpop heeft ongeveer evenveel podia als Lowlands en duurt ook drie dagen. Het begint wel een dag eerder, en loopt dus continu 24 uur voor op het feest in de Flevopolder. Je kunt er ook prima kamperen. Grote acts die dit jaar niet op Lowlands, maar wel bij de zuiderburen zijn te zien, zijn onder meer Placebo, Snow Patrol, The Offspring, N*E*R*D, Kraftwerk, Deus, 50 Cent en My Bloody Valentine.

Placebo-zanger Brian Molko.

Meer info: www.pukkelpop.be

Festival: Pukkelpop Wanneer: 20, 21 en 22 augustus Waar: Hasselt-Kiewit (B) Wie komt er allemaal: Arctic Monkeys, Faith No More, Placebo, Snow Patrol, The Offspring, N*E*R*D, Kraftwerk, Deus e.a. Wat kost dat: driedagenkaart 135 euro, dagkaarten: 75 euro

www.arenalokaal.nl – vrijdag 31 juli 2009

11


Superaanbiedingen zomeraanbieding! kies zelf uw cadeau bij ben van dijk VAKANTIEAANBIEDING

TomTom V5 42 landen

NIEUW!! Nokia N97 32gb geheugen 5 megapixel camera internet/mail

+ Gratis

VAKANTIEAANBIEDING 2x nintendo dS Lite + Samsung gsm

+

+

e 99,-

nokia 3110

150min/300sms per maand e 16,90

300 min/600 sms p/m + zorgeloos internet per maand e 33,75

200min/400sms per maand e 20,65

Samsung STAR

LG LCD TV of Laptop of Playstation3 + Samsung gsm

Nokia 5800

ACTIE 3,2 megapixel camera touchscreen FM radio + mp3

8 gb geheugen

of of

3,2 megapixel camera

+

gpS ontvanger Touchscreen

GRATIS

GRATIS

Gratis

100 min/sms per maand e 13,15

300 min/600 sms p/m per maand e 26,25

150 min/300 sms p/m per maand e 16,90

LG Arena

goedkoop bellen en smsen met je eigen gSM?

Nintendo Wii + Nokia 1650 incl. Wii Sports

groot touchscreen 5 megapixel camera 8 gb intern geheugen

GRATIS 150min/300sms + zorgeloos internet per maand e 26,40

Kies dan een voordelig SiM-only abonnement

www.simonly.nl SIm-only abonnmenten vanaf e 1,-

+

Gratis 150min/300sms per maand e 16,90

De snelste en krachtigste iPhone van dit moment.

ook Voor zakelIJke abonnementen, nIeuw of Verlengen v.t.u. telecom Centrum St. Janstraat 35 in Intersport Superstore Vrijdag koopavond

v.t.u.telecom Boxmeer Spoorstraat 44 Vrijdag koopavond

v.t.u. telecom Uden Vluchtoord 10 ma.-vr. tot 21.00 uur za. 10.00 tot 17.00 uur

v.t.u. repair & go reparatie en software Vluchtoord 10 ma.-vr. tot 17.00 uur

0900-4444033 25ct p/m info@vtu-telecom.nl www.vtu.nl (Drukfouten voorbehouden, prijzen zijn vanaf prijzen.) 305912.indd 1

02-07-2009 08:36:51

Weekblad Arena week 31 2009  

Weekblad Arena week 31 2009

Weekblad Arena week 31 2009  

Weekblad Arena week 31 2009

Advertisement