Page 1

weekblad voor landerd, herpen, ravenstein en omstreken jaargang 15 – week 18 1 mei 2009 www.arenalokaal.nl

Motorcrossterrein De Peel in Zeeland

pagina

3

Arena Tuinspecial

pagina

9-12

Sportret: Zeelandse karter Jordy Bens

pagina Twan Martens (links): “Het overviel me dat er ineens meer dan vijftig man op onze oprit stond.”

Reekenaar na negen maanden ziekenhuis weer thuis met nieuwe longen

‘Door hard werken kan ik een normaal leven leiden’ REEK - Het heeft negen maanden geduurd, maar eindelijk is Twan Martens (25) weer thuis. Na een succesvolle longtransplantatie drie weken geleden, noodzakelijk omdat hij aan Cystic Fibrosis (taaislijmziekte) lijdt, arriveerde hij vrijdagmiddag 24 april bij zijn huis aan de Mgr. Suijsstraat in Reek. Daar wachtte hem een feestelijk onthaal van vrienden, familie en dorpsgenoten. Ook burgemeester Willy Doorn was aanwezig. Zij sprak een speciaal woord van dank uit voor de vriendengroep van Twan die hem door dik en dun heeft gesteund.

Hoe heb je de dagen sinds je thuiskomst beleefd? Vrijdag en zaterdag moest ik heel erg wennen. Ik was ook erg moe. Je valt als het ware in een gat, want je bent de veiligheid van het ziekenhuis kwijt. Ik lag al sinds eind juli in het ziekenhuis en dan raak je gewend aan die veiligheid.

door een glas champagne te heffen op Twans gezondheid en herstel. Twan trekt zichzelf terug in de woonkamer terwijl buiten de feestelijkheden doorgaan. “Ik heb wat last van duizeligheid door de lange

Wat vond je van je thuiskomst? Het overviel me heel erg dat er ineens meer dan vijftig man op onze oprit stond. Ik had wel iets verwacht, maar ik wist niet wat ze precies van plan waren.

e Mgr. Suijsstraat is van voor tot achter versierd met vlaggen, ballonnen en slingers. Voor zijn huis in de tuin staat een grote baby. “Twan heeft negen maanden in het ziekenhuis gelegen”, zegt zijn jongere broer Mark. “Nu hij thuiskomt kan hij aan zijn tweede leven met nieuwe longen beginnen. Het is eigenlijk alsof hij opnieuw geboren is.” Na de toespraak van de burgermoeder wordt er beschuit met muisjes uitgedeeld. De ouders van Twan, Peter en Christien, vieren de thuiskomst samen met pastoor Leo de Louw en wethouder Chris School

‘Ik heb eigenlijk altijd gedacht dat het goed zou komen’ autorit”, geeft hij aan. De komende weken/maanden moet de Reekenaar nog flink aansterken en dan kan hij van zijn tweede leven gaan genieten. Arena sprak dinsdagochtend met Twan Martens over hoe het nu met hem gaat.

Dat de burgemeester mijn vrienden bedankte vond ik erg mooi. Die jongens hebben dat zeker verdiend. Hoe voel je je nu? Op de pijn na gaat het heel goed. Ik heb nog wel erg veel last van de openingswond op mijn borstkas en

mijn borstbeen, dat ze hebben doorgezaagd om bij mijn longen te kunnen. Kleren kan ik bijna niet lijden, daarom heb ik een badjas aan, die drukt niet tegen de wond. Gister (maandag, red.) ben ik op controle geweest in het ziekenhuis. De dokter was heel tevreden. Zo ongeveer alles verloopt zonder erge complicaties. Dat is vrij uniek voor een patiënt als ik die zo lang in het ziekenhuis lag met een slechte gezondheid. Heb je altijd vertrouwen gehad in een goede afloop? Ik heb eigenlijk altijd gedacht dat het goed zou komen. Ondanks dat ik achteruit ging ben ik fanatiek blijven sporten om mijn gezondheid op peil te houden. Veel mensen stoppen met sporten als ze ziek worden. Daardoor neemt de spierkracht af. Die mensen kunnen na een operatie niet meer uit bed omdat ze simpelweg te zwak zijn. (Lees verder op pagina 5)

www.arenalokaal.nl – vrijdag 1 mei 2009

17

Burgemeester Klitsie van Oss geridderd OSS - Herman Klitsie, burgemeester van Oss, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen behorende bij de onderscheiding heeft de Commissaris van de Koningin, Hanja MaijWeggen hem op 29 april uitgereikt. Burgemeester Herman Klitsie ontving de onderscheiding onder meer voor de tactvolle en daadkrachtige manier waarop hij zich sinds 1992 heeft ingezet voor de kwaliteit van het lokale bestuur. Daarnaast heeft hij in tal van nevenfuncties een groot aantal maatschappelijke doelen gediend die van bijzondere waarde zijn voor de samenleving. De waardering voor de Osse burgemeester blijkt onder meer uit zijn benoeming tot burgemeester van Oss nadat de voormalige gemeente Ravenstein werd toegevoegd aan de gemeente Oss. Naast het burgemeestersambt bij de gemeente Oss (2001 – heden), verricht Herman Klitsie veel nevenactiviteiten. Gedurende achttien jaar vervulde hij 42 bestuurlijke nevenfuncties op een breed maatschappelijk terrein. Die nevenfuncties vervulde hij bij internationale (incidenteel), nationale, regionale/provinciale en lokale organisaties. Gedurende zijn ambtstermijn in de gemeente Oss is burgemeester Klitsie ondermeer actief als voorzitter van de Stichting Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf, voorzitter van de Stuurgroep Integrale Veiligheid van de Politieregio Brabant-Noord, voorzitter van de Stichting beveiliging Bedrijventerreinen Oss, voorzitter van het Horecaoverleg van de gemeente Oss en als lid van de Bestuurscommissie Brandweer van het Veiligheidsberaad. Kijk voor meer koninklijke onderscheidingen op pagina 19.

Van Tilburg’s Uitvaartverzorging Wij verzorgen uitvaarten in Landerd, Herpen, Ravenstein en omgeving. Past. van Winkelstraat 44 SCHAIJK • 0486 461239 • info.vantilburg@planet.nl


SCHAIJK Bossestraat 96

Vrijstaande woning met bijgebouw en groot perceel. Perceel 1698 of ca. 950 m2. Woning ca. 345 m3. Bijgebouw ca. 40 m2 - 160 m3. Het geheel is eenvoudig en behoeft een renovatie-verbouw.

Aanvaarding: n.o.t.k. Koopsom: n.o.t.k.

2

www.arenalokaal.nl – vrijdag 1 mei 2009


Circuit bij Ferm-O-Feed in Zeeland gaat De Peel heten

Motorcrossterrein krijgt steeds meer vorm LANDERD - In samenwerking met gemeenten Boekel, Uden en Veghel is gemeente Landerd bezig met de ontwikkeling van een regionaal motorcrosscircuit op het terrein bij kippenmestfabriek Ferm-O-Feed in Zeeland. De voorbereidingsfase is inmiddels afgelopen en het project wordt steeds concreter uitgewerkt. Er worden steeds meer details bekend over het toekomstige crossterrein. Zo is inmiddels bekend dat het circuit De Peel gaat heten.

et circuit wordt aangelegd nabij Vliegbasis Volkel op een stuk grond van twaalf hectare. De baan is bestemd voor trainingen en lokale wedstrijden van zes motorcrossverenigingen in Landerd, Uden, Veghel en Boekel, waaronder De Molenrijders uit Zeeland en St. Christoffel uit Schaijk. De Schaijkse vereniging is al sinds haar gedwongen vertrek van het parcours in de Reekse Bossen in 2001 op zoek naar een nieuwe plek om te kunnen crossen. De baan krijgt een lengte krijgt van zo’n 1.700 meter met daarin zes springschansen. Rondom het gehele terrein komt een geluidswal, variërend van drie

Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. Oplage 9850 Eindredactie

Sergio Boutkan E: sergio@uitleg.nl T: 0486 463 112 M: 06 466 25 651 Kopij

Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk T: 0486 463 112 F: 0486 463 537 E: redactie@arenalokaal.nl I: www.arenalokaal.nl Acquisitie

Rob Smorenberg T: 0486 463 112 M: 06 506 17 426 E: rob@uitleg.nl Uitgever

Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk I: www.uitleg.nl Druk

DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding

Tip Top T: 0485 319 050

tot vier meter hoog. Daarmee voldoet het terrein aan de norm wet geluidshinder. De accommodaties (zoals douches, kleedruimten, opslaghok en kantine) worden in de geluidswal geïntegreerd. De ontsluiting tot het terrein komt aan de Volkelseweg/Nieuwe Dijk. Locatiekeuze “De vier gemeenten hebben samen met de provincie echt álle mogelijke opties bekeken”, zegt de Landerdse wethouder Chris School. “We hebben de hele regio uitgekamd en zijn tot de conclusie gekomen dat dit de meest geschikte locatie is. Op deze plek kunnen we aan alle milieutechnische eisen voldoen. Daaronder vallen ook de geluidsnormen.” School vindt dat de motorcrossers recht hebben op een circuit. “Als je als gemeente voetbal- en tennisverenigingen subsidieert, heb je ook een verantwoordelijkheid tegenover de motorsport, die sterk verankerd is in deze regio. Alleen in Landerd

heb je al twee motorclubs met zo’n vierhonderd leden. Die moeten ergens terecht kunnen. Bovendien dring je op deze manier het wildcrossen in De Maashorst en de Trentse Bossen terug.” Zoals het er nu naar uitziet gaan de diverse motorcrossverenigingen het circuit zo’n twintig uur per week voor trainingen. Zaterdag en zondag van 12 tot 17 uur, dinsdag en vrijdag van 16.30 tot 19 uur en op woensdag van 14 tot 19 uur. Er mogen maximaal vijftien motoren tegelijkertijd op de baan. Naast de trainingen worden er mogelijk ook (regionale) wedstrijden gereden. Daarnaast kan het circuit ook ingezet worden voor diverse nevenactiviteiten zoals fietscross, mountainbiking of rijvaardigheidstraining van rijscholen.

gankelijk. Daarnaast worden er maatregelen getroffen om stofoverlast te voorkomen door middel van het plaatsen van een sproeiinstallatie over de gehele baanlengte. De gemeenten zijn op dit moment bezig met de uitwerking van het bestemmingsplan. Naar verwachting wordt medio 2009 het ontwerpbestemmingsplan ter visielegging aangeboden. In het najaar wil de gemeente Landerd het plan vaststellen en nogmaals ter visielegging aanbieden. School: “We moeten de reacties en eventuele bezwaaren beroepsprocedures afwachten. Ik denk dat daar ongeveer een jaar overheen gaat. Maar ik ben er van overtuigd dat het circuit er in 2010 of 2011 ligt.”

erk kw ng? dru leidi ge be

colofon

Het toekomstige motorcrossterrein is bestemd voor trainingen en lokale wedstrijden van zes verenigingen in de gemeenten Landerd, Uden, Veghel en Boekel.

Veiligheid en overlast Het circuit is omheind. Het terrein is buiten openingstijden niet publiekelijk toe-

column Ongepast Het is donderdagmiddag 16 uur. Nog geen twee uur geleden verstuurde ik mijn column naar Arena. Zoals wel vaker was ik weer veel te laat begonnen. Bovendien had ik er totaal niet aan gedacht dat het koninginnedag was. Ik realiseerde het me pas toen ik op het journaal een verslag zag van de voorbereidingen in Apeldoorn. In plaats van een bezoek in het land zou dit jaar weer eens een ouderwets defilé worden gehouden. De voorzitter van een oranjecomité uit Uchelen, legde uit wat zijn plaatsgenoten allemaal van plan waren daar in Apeldoorn. Achter de enthousiast pratende voorzitter waren de Uchelenaars druk bezig met het opbouwen van kramen waarin oude ambachten getoond zouden worden. Een andere groep was bezig met de voorbereidingen voor oud Hollandse spelen. Dus mochten de leden van het koninklijk huis met hun onverwachte move gedacht hebben om voor één keer te kunnen ontsnappen aan koekhappen, zaklopen en andere oud Hollandse jolijt, dan kwamen zij bedrogen uit. Absoluut toppunt van het Uchelens spektakel, zo beloofde de voorzitter, waren de maar liefst honderd Uchelense huisvrouwen die in één lijn naast elkaar elk met een eigen ouderwetse wastobbe en een heus ouderwets wasbord op ouderwetse wijze de was zouden gaan doen. En hij zou het natuurlijk fantastisch vinden als enkele prinsen en prinsessen even aan zouden schuiven in de rij. Ik heb niet vaak medelijden met de Oranjes, maar op zulke momenten vind ik toch dat ze niet overbetaald worden. Om ook een duit in het feestzakje te doen, besloot ik een column te schrijven over ons koningshuis. En wel over hun bijzondere kwaliteiten als het gaat over het ontvluchten van ons Vaderland op momenten dat het er om gaat spannen. Meer dan tevreden over het resultaat stapte ik rond één uur op de fiets. En mijn dag was meteen helemaal goed toen ik de eerste meidoornhaag passeerde en zag en rook dat die in de bloei stond. In Demen ging ik even langs bij een vriend om te informeren hoe het met hem ging. Want hij was een paar dagen geleden weer eens een keer omgetuimeld en had een half uur lang hulpeloos op de grond gelegen. Zoals elke keer vertelde hij weer vol trots over de heldenrol die zijn hond vervult in situaties als deze. De liefde voor zijn hond moet groot zijn, want het dier blijkt telkens in het geheel niets te ondernemen. De buren waarschuwen, water halen of het baasje overeind proberen te trekken is er allemaal niet bij. De hond gaat domweg naast zijn baasje liggen. Voor mij een teken van onverschillige lamlendigheid, voor het baasje een teken van trouw tot in den dood. Liefde maakt blind. Maar goed, het ging weer redelijk met hem en samen genoten we van de zon en zijn weelderige tuin. Ik vertelde hem over de column die ik in grote haast geschreven had over de Oranjes. Zijn reactie was tegengesteld aan wat ik verwachtte: “Dat kun je niet maken.” Verbaasd vroeg ik me af waarom. Toen vertelde hij me van het drama dat zich in Apeldoorn had afgespeeld en liet me de beelden zien op televisie. En inderdaad, mijn column was volledig ongepast. Dus belde ik Arena dat ze hem niet moesten plaatsen, nam afscheid van het gelukkige paar en spoedde mij huiswaarts om razendsnel een nieuwe column te schrijven. Deze dus. Thuisgekomen vernam ik dat er inmiddels vier doden waren te betreuren. Het drama bleek te zijn veroorzaakt door een 38-jarige blanke man. Er werd druk gespeculeerd over de motieven van de dader. En over zijn identiteit natuurlijk. Maar hopen dat het niet een van de prinsen is. Want ik kan me heel goed voorstellen dat er iets in je knapt als je op zo’n dag, waarin je eindelijk gevrijwaard denkt te blijven van koekhappen, geconfronteerd wordt met honderd wastobbes. Theo van Duren

uitleg.nl

Spiegelafstelplaats voor Transportbedrijf Vos SCHAIJK - Veilig Verkeer Landerd heeft donderdag 23 april een spiegelafstelplaats aangeboden aan transportbedrijf Richard Vos uit Schaijk, omdat het bedrijf voor de vijfde keer haar medewerking heeft verleend aan het Landerdse dodehoekproject.

Het dodehoekproject is opgezet na een vergadering met Veilig Verkeer Landerd, de gemeente, politie en verkeersouders van de Landerdse basisscholen. Er waren al meerdere verkeersprojecten, maar geen grootschalige, gemeentelijke projecten. Transportbedrijf Richard Vos heeft alle jaren haar terrein en een vrachtwagen beschikbaar gesteld voor het project dat kinderen moet wijzen op de zogenaamde dodehoek. Als dank ontving het bedrijf een spiegelafstelplaats van Veilig Verkeer Landerd. Voorzitter Marco van Gerwen legt uit waarom: “Er gebeuren toch nog wel wat ongelukken met kinderen die in de dodehoek van een vrachtwagen fietsen. Als de spiegels heel goed staan afgesteld, hebben chauffeurs als ze rechtuit staan tot veertig procent meer zicht. Het kost alleen veel moeite om de spiegels zo precies af te stellen, daar moet je met een aantal mensen voor zijn. Door middel van een spiegelafstelplaats kan een chauffeur de spiegels gemakkelijk alleen afstellen.” Vanuit Veilig Verkeer Landerd zijn er op het terrein van het transportbedrijf vakken getekend die de verplichte zichthoeken van de spiegels laten zien. Directeur Gerbert Vos en zijn vrouw namen de plaats in ontvangst tijdens het dodehoekproject op 23 april. De medewerkers van Richard Vos zijn zeer te spreken over de spiegelafstelplaats. “Er is in deze paar dagen al best veel gebruik gemaakt van de afstelplaats”, licht garagemedewerker Theo van de Hoogen toe. “We hebben tot nu toe alleen maar positieve reacties gekregen. Zelf houden we ons bezig met het nieuwe rijden, waardoor de spiegels in principe al afgesteld staan. Met behulp van de spiegelafstelplaats kunnen we eenvoudig controleren of de afstelling klopt en indien nodig bijstellen. Ik vind het positief dat wij als transportbedrijf laten zien dat veiligheid belangrijk is.”

www.arenalokaal.nl – vrijdag 1 mei 2009

3


agenda Elke woensdag Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. vogelvereniging Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen

MEI 1 1-3 1-11 1-31 2

2 3

3

Voor al uw

3 3-9 4

loonwerk grondwerk sloopwerk mestdistributie

4

4

Waterstraat 5 5374 KB SCHAIJK Telefoon (0486) 461505

4

5 6 7-15

In de moderne werkplaats van Peters Machinale Timmerwerken in Schaijk worden eersteklas houtsoorten verwerkt vanaf het ruwe hout tot een kwaliteitsproduct. Dat gebeurt geheel in eigen beheer, volgens computergegenereerde productietekening en voorzien van alle details. U kunt bij ons terecht voor al uw timmerwerken, inclusief hang- en sluitwerk en desgewenst ook montage en afhangen.

9 9 9 9-10

10 10 10 10 10

Informeer vrijblijvend!

10-16 11 Scheltseweg 13, 5374 EB Schaijk • Postbus 41, 5374 ZG Schaijk Telefoon (0486) 46 37 88 • Fax (0486) 46 36 30 • E-mail petersbouw.schaijk@planet.nl

12 12 13

StREEKfeest: Brabantse Middag met Annelieke Merx en Cor Swanenberg, vanaf 13 uur in de feesttent op het voetbalveld tussen de Langstraat en De Scheenen in Reek Feestweekend: 20 jaar soos Madhouse in Ravenstein Beestenboel: expositie met werken van Marga Hendrix (beelden van brons en keramiek), te zien van donderdag tot en met zondag tussen 13 en 17 uur in galerie Achter De Poort in Ravenstein Expositie met schilderijen en grafisch werk van Annette Brouwers in het Wapen van Reek StREEKfeest: optredens Fully Loaded, de Brabantse Toppers, Rachid, BZB en afterparty met DJ Frenky, vanaf 19.30 uur in de feesttent op het voetbalveld tussen de Langstraat en De Scheenen in Reek Dansavond met live muziek, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen StREEKfeest: feest met stREEKorkesten, aanvang met Harmonie Semper Crescendo en het Smitskoor om 13 uur en aansluitend optredens door Dweilorkest Ongerakt en anderen in de feesttent op het voetbalveld tussen de Langstraat en De Scheenen in Reek Dansmiddag met orkest Come Back van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Kend’Ons vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Vrije stadswandeling door Heemkundekring Land van Ravenstein, aanmelden vanaf 10.30 uur, vertrek om 11 uur bij het Raadhuis in Ravenstein Collecte Astmafonds Stichting Vier Vrijheid Schaijk: sobere bijeenkomst in verband met de dodenherdenking, om 18 uur bij het vredesmonument op het Pastoor van Spijkplein in Schaijk Dodenherdenking Landerd: samenkomst bij de Mariakapel aan de Kapelweg in Zeeland om 18.30 uur, stille tocht onder begeleiding van het Sint Jacobsgilde naar de RK Kerk St. Jacobus de Meerdere waar om 19 uur een herdenkingsdienst wordt gehouden, om 20 uur officiële Dodenherdenking (2 minuten stilte), aansluitend defilé langs de graven van twee geallieerde militairen die omkwamen in de Tweede Wereldoorlog en op de Zeelandse begraafplaats te rusten zijn gelegd, afsluitend tot 21 uur een informeel samenzijn in de hal van het gemeentehuis in Zeeland Dodenherdenking Herpen: gebedsdienst met koor Con Spirito om 19 uur in de parochiekerk, aansluitend (vanaf 19.40 uur) worden gedichten voorgedragen en kransen gelegd bij het herdenkingsmonument met muziek van St. Hubertus, afsluitend is er gelegenheid voor samenzijn met een kopje koffie in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Dodenherdenking Ravenstein: stille tocht om 19.15 uur vanaf de graven van de vier Britse militairen op het kerkhof naar het herdenkingsmonument in de Marktstraat, waar de herdenking plaatsvindt, in Ravenstein Bevrijdingsdag Openstelling heemkundegebouw De Komme, van 14 tot 16 uur aan de Netjeshof in Schaijk 16de Landerds Kampioenschap Driebanden, aanvang speelavonden 19 uur en op zaterdag om 12 uur in zaal ‘t Oventje in Zeeland De Fuik disco-avond voor de jeugd, vanaf 19 uur in De Piramide in Schaijk Optreden bluesband Down and Dirty, vanaf 21.30 uur in café 3 Heere in Schaijk Optreden Barracuda, vanaf 21.30 uur in café De Raaf in Schaijk Expositie Frans van Mensvoort (schilderijen) en Mien Somers, Maria Nijen en Barbara Rog (beelden), opening zaterdag om 12 uur, expositie te bezichtigen tussen 11 en 17 uur in de NH Kerk in Ravenstein Moederdag Toneelvereniging Panta Rhei Reek speelt De Nachtegaal Zong, vanaf 20.30 uur in Theater Naat Piek in Uden VV Herpinia 7 tegen 7 voetbaltoernooi op sportpark De Wilgendaal in Herpen Dansmiddag met The Sunshine Boys van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Sowieso vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Herdenking tweehonderdste geboortedag van de componist Felix Mendelssohn-Bartoldy (1809-1847): orgelconcert door de Orgelkring FC Smits met organist Ute Gremmel-Geuchen uit Kempen am Rhein, vanaf 16 uur in de St. Luciakerk in Ravenstein Collecte Prins Bernard Cultuurfonds Ouderensteunpunt Landerd ‘Op de koffie’-informatiemiddag over het geheugen: Help me even herinneren, van 14 tot 16 uur in Compostella in Zeeland Oud papier Schaijk Oost Openbare vergadering Dorpsraad Ravenstein, vanaf 20 uur in het Raadhuis in Ravenstein Sponsorloop, vanaf 11 uur bij basisschool De Regenboog in Schaijk

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar

redactie@arenalokaal.nl

Marktstraat RAVENSTEIN 0486 411 371

GRATIS UITGAANSMAGAZINE EN WEBSITE 4

www.arenalokaal.nl – vrijdag 1 mei 2009


Twan Martens:

‘Het is onwerkelijk wat ik nu allemaal weer kan’ Vervolg van de voorpagina

oe lang kun je vooruit met je nieuwe longen? Dat weet ik niet precies en daar ben ik ook niet echt mee bezig. Ik leef gewoon vandaag, in het hier en nu. Ik weet wel dat vijf jaar geleden de prognose was dat donorlongen gemiddeld acht jaar meegaan, maar dat gemiddelde wordt natuurlijk steeds hoger door doorbraken in de geneeskunde. Mijn nieuwe longen zijn meteen goed aangeslagen en ik ga er goed mee om. Ik reken er dan ook op dat ik nog zeker vijftien jaar vooruit kan met deze longen.

Twan arriveert na negen maanden ziekenhuis weer in Reek. Wat vind je ervan weer thuis te zijn? De eerste twee dagen was echt wennen. Nu vind ik het echt weer fijn om thuis te zijn, het gaat nu ook stukken beter. Ik moet veel rusten en rustig opbouwen. Elke dag probeer ik iets meer te doen. De eerste dag kwam ik niet veel verder dan een keer op en neer lopen in de tuin of de trap op en af. Maandag heb ik de hele dag rondgelopen in het ziekenhuis zonder dat ik er echt moe van werd. Zo ga ik steeds een stapje verder. Vanaf volgende week wil ik weer gaan sporten bij de fysiotherapeut.

‘Ik reken erop dat ik vijftien jaar vooruit kan met deze longen’ In hoeverre kun je een normaal leven gaan leiden van iemand van vijfentwintig? In principe kan ik gewoon een normaal leven leiden, alleen moet ik me dan wel aan bepaalde regels houden qua voeding en hygiëne. Ik moet veel vers eten, geen rauw vlees, groenten moet extra goed gewassen worden, vaker mijn handen wassen en opletten met mensen die ziek zijn. Teveel zon moet ik vermijden en als ik toch naar buiten ga moet ik mezelf insmeren met minimaal factor dertig. Dit moet ik doen vanwege medicijnen die ik krijg, die bewust mijn weerstand laag houden. Mijn lichaam ziet de nieuwe longen namelijk als ziekte. Om ervoor te zorgen dat mijn lichaam de longen niet bestrijdt moet ik mijn weerstand laag houden met medicijnen. Dat heeft echter ook tot gevolg dat

een normaal leven gaan leiden, maar ik moet er wel erg hard voor werken volgens strikte regels. Het eerste jaar doe je alles precies en daardoor gaat het goed. Dan is het gevaar dat je de jaren daarna vaker een uitzondering gaat maken omdat het toch goed gaat. Daar krijg je echter alleen maar ellende van. Dan heb je de poppen aan het dansen.

int

ern

Waar verheug je je het meest op? Grof gezegd kon ik helemaal niets meer voor de operatie. Alles wat ik nu kan is onwerkelijk, even naar de buren lopen bijvoorbeeld. Daarom geniet ik ook van de hele kleine dingen die voor ieder ander normaal zijn. Op lange termijn wil ik graag weer een sport oppakken, daar goed in worden en dan meedoen uitleg.nl aan de Olympische

Spelen voor getransplanteerden. Er zijn twaalf sporten voor die Spelen, dus ik moet nog even kijken welke mij het beste ligt. Het is een prestatie voor mezelf om daaraan mee te doen. Wil je nog een opleiding volgen of werk zoeken? Ik was bezig met de studie Informatie- & Communicatietechnologie op het MBO. Ik zat in het derde jaar toen ik moest stoppen vanwege mijn gezondheid. Ooit wil ik nog wel verder gaan studeren of werken, maar eerst nog even genieten van het leven. Als ik verder ga met een studie dan wil ik iets in de richting van psychologie of maatschappelijk werk doen. Daar heb ik zelf veel mee te maken gehad en dat interesseert me.

Dubbele woonlasten in tijden van crisis Het is geen nieuws dat ook Nederland slachtoffer is geworden van de veelbesproken kredietcrisis. Dit heeft ook zijn weerslag op de huizenmarkt. Veel mensen hebben een huis gekocht, maar slagen er niet in om hun oude huis te verkopen. Dit zorgt voor dubbele woonlasten waar niemand op zit te wachten. Als alternatief kunt u het huis tijdelijk verhuren. Daar kleven echter haken en ogen aan, vooral omdat Nederland een vergaande huurbescherming kent. Ten eerste is het mogelijk om op basis van de Leegstandwet een vergunning bij de gemeente aan te vragen, om belangrijke huurbeschermingsbepalingen buiten werking te stellen. Het moet (kort gezegd) gaan om een woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning. Deze woning moet gedurende 12 maanden voor het tijdstip waarop de woning geheel is komen leeg te staan, door de eigenaar bewoond zijn geweest. Indien aan alle vereisten is voldaan, kunt u met de vergunning de woning verhuren totdat u een koper heeft gevonden. Nadeel is dat het relatief lang kan duren voordat u een vergunning heeft. Bovendien geldt een minimale huurtermijn van zes maanden en een opzegtermijn van minstens drie maanden. Een tweede mogelijkheid is om een tijdelijke huurovereenkomst aan te gaan. Artikel 7:232 lid 2 BW bepaalt (kort gezegd) dat de huurbescherming niet van toepassing is op huur welke een gebruik van woonruimte betreft dat naar zijn aard slechts voor korte duur is. In de wetsgeschiedenis en in de rechtspraak is echter bepaald dat deze uitzonderingsregel met terughoudendheid moet worden toegepast. In de huurovereenkomst een korte huurtermijn noemen of bijvoorbeeld te bepalen dat de huurovereenkomst altijd tussentijds opgezegd kan worden is volstrekt onvoldoende Indien de huurder dan alsnog aanspraak maakt op huurbescherming, zal de rechter dat vrij snel aannemen honoreren. In de schriftelijke(!) huurovereenkomst moeten dus verschillende essentiële bepalingen staan, bijvoorbeeld over de aard van het gebruik van de woning, de aard van de woning zelf en wat partijen voor ogen heeft gestaan omtrent de duur van het gebruik. Om de verkoop van de woning niet te bemoeilijken, is het verstandig om bepalingen op te nemen omtrent de mogelijkheid om het gehuurde te (laten) bezichtigen door potentiële kopers. De woning dient derhalve steeds netjes en opgeruimd te zijn. Het beste blijft om eerst je oude huis te verkopen, voor je nieuwe woonverplichtingen aangaat. De mogelijkheden om dubbele woonlasten te voorkomen, zijn zeker zonder deskundige hulp uiter-mate beperkt en risicovol. Mr. Leny Goijer-Janssen, advocaat in Schaijk, 0486-468440 of l.goijer@lmradvocaten.nl

et?

Hoe gaan de komende maanden eruit zien? Heel veel mensen denken dat ik nu genezen ben, maar helemaal van de transplantatie genezen doe ik niet. Je ruilt eigenlijk een ongeneeslijke ziekte in voor een behandelbare ziekte. Over drie maanden moet het echt goed gaan. Dan ben ik eigenlijk op mijn hoogtepunt. De zes maanden daarna verbetert het nog wel, maar dan echt stapsgewijs. Het ligt natuurlijk ook erg aan mezelf. Ik ben positief ingesteld en erg blij met het geschenk. Daarom wil ik ook alles

andere ziektes ook niet bestreden worden. Daar moet ik erg mee opletten. Ik kan dus gewoon weer

eruit halen wat erin zit, dus ik ga niet de hele dag op de bank hangen en tv kijken.

nader bekeken

Informatiemiddag over vergeetachtigheid LANDERD - De ouderensteunpunten in de gemeente Landerd houden drie ‘Op de koffie’ informatiemiddagen over het geheugen. De eerste hiervan vindt plaats op maandag 11 mei van 14 tot 16 uur in Compostella in Zeeland. Er zijn geen kosten aan verbonden. De volgende bijeenkomsten zijn op 18 mei in De Phoenix in Schaijk en op 8 juni in Het Wapen van Reek in Reek, ook van 14 tot 16 uur. Tijdens deze middagen vertellen Eef Rubbens en Gemma Mombarg, coördinatoren van Armslag-RIGOM ouderenwerk over vergeetachtigheid. Wat zijn oorzaken? Wanneer moet je je zorgen gaan maken en wat is er aan te doen? Daarna moet een inventarisatie uitwijzen of er behoefte is aan activiteiten als geheugentraining en taalspellen. Medewerkers van de samenwerkende organisaties van het ouderensteunpunt (Thuiszorg Pantein, BrabantZorg, Mooiland Maasland, Gemeente Landerd en RIGOM) zijn aanspreekbaar voor persoonlijke vragen. Voor meer informatie kan men terecht bij de coördinator van het ouderensteunpunt, Ria Richters, telefoon 06-23403327. Indien er problemen zijn met het vervoer, is er de mogelijkheid met de Taxihopper te reizen. Reserveren kan via nummer 0900-8294467.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 1 mei 2009

5


BIJZONDERE PROCEDURE

BOUWVERGUNNINGEN Ontvangen aanvragen om bouwvergunning: * Domineeshoef 4A, 5374 NK Schaijk (ontvangen 14 april 2009) oprichten van een hooiberg * Beatrixstraat 1, 5374 BT Schaijk (ontvangen 15 april 2009) uitbreiden van de woning * Schutsboomstraat 24, 5374 CC Schaijk (ontvangen 16 april 2009) uitbreiden/verbouwen van de woning * Willevenstraat te Schaijk (ontvangen 16 april 2009) bouwen van een woning (wijziging t.o.v. eerder verleende vergunning v.w.b. de situering) * Brouwerstraat 10, 5374 HD Schaijk (ontvangen 16 april 2009) uitbreiden van de garage en het bouwen van een carport * Het Zuid te Zeeland (ontvangen 17 april 2009) gewijzigd uitvoeren van de bouw van enkele patiowoningen (wijziging t.o.v. eerder verleende vergunning) * Het Zuid 10 te Zeeland (ontvangen 17 april 2009) gewijzigd uitvoeren van een patio-woning (wijziging t.o.v. eerder verleende bouwvergunning) Ontvangen aanvragen om sloopvergunning/sloopmelding: * Monseigneur Borretstraat 61, 5375 AB Reek (ontvangen 15 april 2009) het slopen van een woning * Zevenhuis 24, 5411 RN Zeeland (ontvangen 17 april 2009) het afvoeren van asbesthoudende dakbedekking * Beatrixstraat 1, 5374 BT Schaijk (ontvangen 15 april 2009) het slopen van een gedeelte van de woning In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/aanvragen is genomen. Verleende bouwvergunning: * Hogeweg 3, 5411 LP Zeeland (verzonden 21 april 2009) uitbreiden van een bedrijfspand (aannemingsbedrijf)

Deze plannen zijn in strijd met de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Deze plannen en de ontwerp-besluiten liggen met ingang van 1 mei 2009 gedurende twee weken elke werkdag ter inzage van 9 uur tot 12 uur en na telefonische afspraak bij de afdeling VROM. Gedurende deze termijn kan eenieder hieromtrent mondeling dan wel schriftelijk zijn of haar zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. Bekendmaking Beheersverordening burgerwoningen buitengebied Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 139 van de Gemeentewet bekend, dat de raad van de gemeente Landerd op 16 april 2009 de ‘Beheersverordening burgerwoningen buitengebied’ heeft vastgesteld. De verordening treedt in werking met ingang van 9 mei 2009 en ligt met ingang van 1 mei 2009 ter inzage bij de afdeling VROM. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, telefoon 0486-458194 (administratie Bouwen) van de gemeente Landerd.

BOUWVERGUNNINGEN Herpen 29 april tot en met 11 juni Ingediend Volgens de bepalingen van de Woningwet moeten aanvragen om bouwvergunningen bekend worden gemaakt zodat inwoners op de hoogte zijn van bij de gemeente ingediende aanvragen. De bouwvergunningen moeten nog behandeld worden. Het is niet zeker of ze doorgaan en of er een bouwvergunning verleend kan worden. U kunt tegen de aanvragen geen bezwaren indienen. Het is mogelijk om deze plannen in te zien op. Op maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur bij de balie van afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving, op de begane grond in het gemeentehuis, telefoon [0412] 629 030. Van 20 april tot en met 24 april zijn de volgende bouwaanvragen ingediend: * plaatsen dakkapel, Binnenstraat 26. * vernieuwen kapconstructie, Berghemseweg 10. Zienswijzen/Vrijstellingen Met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (en op grond van de bouwverordening) kan medewerking worden verleend aan de volgende bouwplannen: * vergroten woning, Runstuk 6. De op deze verzoeken betrekking hebbende ontwerpbesluiten met de daarbij behorende relevante stukken liggen maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur ter inzage bij de balie van de afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving op de begane grond in het gemeentehuis. Vanaf woensdag 29 april zijn deze bouwplannen twee weken in te zien. Gedurende deze termijn kunnen hiertegen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen bij burgemeester en wethouders van Oss kenbaar worden gemaakt.

APV 29 april tot en met 11 juni Evenementenvergunning De burgemeester heeft besloten om op grond van artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Oss, een evenementenvergunning te verlenen voor de hieronder genoemde evenementen. Aan de vergunningen zijn voorschriften verbonden ter bescherming van de openbare orde en veiligheid en ter voorkoming dan wel beperking van overlast. Herpen, Jubileum Schon gedôn (besluit 24-04-2009) * Aan de heer M.T.H.W van der Velden, voor het houden van een evenement op zaterdag 30 mei 2009 van 08 uur tot 2 uur op het weiland aan de Beers 1 in Herpen. Er wordt muziek ten gehore gebracht tot uiterlijk 2 uur. Ravenstein, Gastvrij Ravenstein (besluit 24-04-2009) * Aan de heer W.N. van Rijn van Stichting Gastvrij Ravenstein, voor het houden van een evenement op zondag 7 juni van 11 uur tot 17 uur in het centrum van Ravenstein. Er wordt muziek ten gehore worden gebracht vanaf 13 uur tot uiterlijk 17 uur.

pe

Inzage en bezwaar Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Oss, Postbus 5, 5340 BA Oss. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Hiertoe kunt u, als u tevens een bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op uw belangen, dat vereist. Dit verzoek moet worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

eri

ch

Deze pagina valt niet onder verantwoording van de gemeente Landerd en Oss.

rsb

Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in ’s-Hertogenbosch sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Ontheffing en bouwvergunning op basis van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening Het college van burgemeester en wethouders wil ontheffing en bouwvergunning verlenen voor: * Burgemeester Schoutenstraat 17, 5374 HB Schaijk; bouwen van een carport / overkapping (20080366) * Burgemeester Schoutenstraat 19, 5374 HB Schaijk; bouwen van een carport / overkapping (20080367)

t?

Met één klik het laatste nieuws

lokaal.nl

uitleg.nl

Industriepark 5a 5374 CM Schaijk M: 06 51 33 11 87 I: www.stucoort.nl E: info@stucoort.nl 6

www.arenalokaal.nl – vrijdag 1 mei 2009


Tweede pinksterdag in Lievekamp Oss

Win kaartjes voor voorstelling Piet Piraat

Piet Piraat komt naar De Lievekamp in Oss voor een interactief theateravontuur.

straatventer. Hij weet die domme Steven te overtuigen zijn hele handel over te nemen wat natuurlijk geen slimme actie is. Maar dan blijkt er tussen de spullen een papagaai te zitten met de naam Lorre. En laat deze rare vogel nou weten waar de schat van Tambadoe is. Hij is veel dichterbij dan we denken.” Bijzondere rol In Piet Piraat en het geheim van Lorre is een bijzondere rol weggelegd voor het publiek in de zaal. Zodra ze

weer boordevol leuke piratenliedjes die bekend zijn uit de tv-serie. Piratenwedstrijd Doe mee aan de Arena-actie en win twee keer twee vrijkaartjes voor de voorstelling Piet Piraat en het geheim van Lorre. Wat moet je daarvoor doen? Verkleed jezelf als piraat en ga op de foto. Stuur de foto naar: prijsvraag@arenalokaal.nl. Vergeet niet je naam, leeftijd, adresgegevens en telefoonnummer te vermelden. Je kunt meedoen tot en met dinsdag 19 mei.

weten dat de schat in de buurt verborgen ligt en het hele theaterdecor een reusachtige schatkaart blijkt te zijn, kunnen de piraten wel wat hulp gebruiken. “De schat kan werkelijk overal verborgen zijn”, zegt Piet Piraat. “We zullen er met zijn allen dus goed naar moeten zoeken.” De Piet Piraat-show is een grappige en interactieve voorstelling waarbij de kinderen in de zaal de voorstelling letterlijk mee maken. De voorstelling zit

Kolonisten van Catan Junior

nie

Kolonisten van Catan Junior is speciaal ontworpen voor kinderen die te oud zijn geworden voor Kinderen van Catan en het basisspel De Kolonisten van Catan nog te moeilijk vinden. Deze vereenvoudigde versie van het populairste handelsspel van de laatste jaren vormt echter voldoende uitdagingen om ook volwassenen te boeien. De spelers zijn piraten die proberen het eiland te veroveren door daar hun forten en schepen te bouwen. Daar zijn grondstoffen voor nodig, die ze net als in het basisspel met dobbel steenworpen kunnen verdienen. Als ze niet de juiste grondstoffen hebben kunnen ze ruilen met medespelers, havens, de bank en op de markt. De spookpiraat kan roet in het eten gooien door zuurverdiende grondstoffen weer af te pakken. Wie als eerste al zijn forten heeft gebouwd, wint het spel.

uw

rie f?

Carcassonne Junior is een bewerking van het bekende basisspel Carcassonne. Deze vereenvoudigde versie is al geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. Iedere speler krijgt acht houten speelstukken, de zogenaamde kinderen van Carcassonne. Net als in het basisspel leggen de spelers landschapstegels aan elkaar. Als een weg is afgebouwd, mogen alle spelers een of meer van hun speelstukken op die weg zetten, afhankelijk van het aantal afgebeelde kinderen in hun kleur. De speler die als eerste al zijn speelstukken op het landschap heeft gezet, wint het spel.

De redactie bekijkt alle ingezonden foto’s en de twee mooiste, gemeenste of dapperste piraten krijgen twee vrijkaartjes voor de voorstelling op maandag 1 juni in theater De Lievekamp in Oss. Onder de deelnemers mogen we ook nog twee bordspellen verloten. Carcassonne Junior en De kolonisten van Catan Junior. Des te meer reden om mee te doen aan deze Arena-actie.

sb

Carcassonne Junior

The name of the rose Uitgever: Ravensburger Speelduur: 75 minuten Spelers: Twee tot vijf Leeftijd: Vanaf 10 jaar

SCHAIJK / OSS - Piet Piraat zet maandag 1 juni koers naar De Lievekamp in Oss voor een nieuw interactief theateravontuur. Hij verruilt de planken van zijn schip De Scheve Schuit voor de theatervloer met zijn nieuwste voorstelling Piet Piraat en het geheim van Lorre. Samen met zijn kornuiten Berend Brokkepap, Stien Struis en Steven Stil en de kinderen in de zaal gaat hij in deze voorstelling op zoek naar een schat. Arena geeft twee keer twee vrijkaarten voor de theatershow weg.

iet Piraat verheugt zich nu al op het nieuwe theateravontuur. “Het begint allemaal als we op het punt staan op zoek te gaan naar een belangrijke schat op Papegaaieneiland”, licht de bekende piraat alvast een tipje van de sluier op. “Het gaat om de schat van de mysterieuze Indiaan Tambadoe.” Waar ze precies moeten zoeken naar de schat weten de piraten niet, totdat ze uit onverwachte hoek een tip krijgen. “Vlak voordat we inschepen doet Steven nog even inkopen, maar nog voor hij een winkel bereikt, stuit hij op een wel héél bijzondere

gespeeld

uitleg.nl

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN (oplossing vanaf maandag op www.arenalokaal.nl)

Kienen in ‘t Slotje HERPEN - In dorpshuis ‘t Slotje in Herpen worden weer wekelijks kienavonden gehouden. Deze zijn telkens op woensdag vanaf 20 uur. De eerstvolgende avond is op 6 mei. Daarna wordt gekiend op 13 mei, 20 mei, 27 mei en 3 juni. Iedereen is welkom.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 1 mei 2009

The name of the rose is losjes gebaseerd op het gelijknamige boek van Umberto Eco. Het boek is verfilmd onder dezelfde naam met Sean Connery in de hoofdrol. Het verhaal speelt zich af in 1327 af in een benedictijnenabdij. William van Baskerville is een franciscaanse monnik en reist samen met zijn hulpje Adson von Milk naar de abdij om een bijeenkomst te organiseren tussen de Minorieten, die verdacht worden van ketterij, en afgezanten van de Paus. Eenmaal aangekomen gebeuren er allerlei rare dingen en vallen er steeds meer mysterieuze doden. William vermoedt dat ze vermoord zijn, maar een aantal monnikken is er heilig van overtuigd dat het de eerste tekenen van de Apocalyps zijn. William gaat samen met Adson op zoek naar de waarheid. Het spel speelt zich af tegen de hierboven geschetste achtergrond. De speler is één van de zes monniken die, naast William en Adson, nog in de abdij zijn. Het doel van de speler is om zijn eigen monnik vrij te houden van verdachtmakingen terwijl hij intussen probeert de overige monniken zo verdacht mogelijk te maken. Het is een spel vol intriges. Degene die na zeven dagen in het spel de minste bewijzen tegen hem heeft wint het spel. De speler wil het liefst zijn eigen monnik buiten de gevarenzone houden, maar hoe doe je dat zonder meteen te verraden welke monnik je bent. Het is de bedoeling om tot het einde geheim te houden wie je bent. Dus kies je ervoor om je eigen monnik te beschermen of ga je in de aanval en probeer je zo de andere spelers zwart te maken. Het spel zit goed in elkaar en blijft spannend tot het einde. Door de kansfactor is het spel elke keer anders. Je moet de handleiding een keer goed doornemen en als je het spel dan voor de eerste keer speelt, wijst bijna alles zichzelf en dingen waar nog vragen over zijn staan duidelijk uitgelegd. Situaties waarin iets niet duidelijk is komen eigenlijk niet voor vanwege de duidelijke handleiding. The name of the rose is een erg leuk spel dat garant staat voor een spannende avond vol intriges en mysteries.

Van Haasteren: vrolijke verjaardag Uitgever: Jumbo Aantal stukjes: 1000 Afmeting: 68 x 49 cm Jan van Haasteren (1936) is een Nederlandse striptekenaar. Naast zijn succesvolle carrière als tekenaar maakt hij voor spellenfabrikant Jumbo een groot aantal legpuzzels. De puzzels van Van Haasteren, variërend van vijfhonderd tot drieduizend stukjes, zijn altijd vrolijke, dolkomische afbeeldingen. Met onder-werpen als voetbal, de autospuiterij, het park en het bierfeest is er voor iedereen wel een interessante puzzel te vinden. Iemand die vaker puzzels van Van Haasteren maakt weet dat Jan in elke puzzel zijn handelsmerk verstopt, een haaienvin. In sommige puzzels duikt de haaienvin zelfs enkele keren op. In de loop der jaren zijn er tientallen Van Haasteren-puzzels uitgebracht. De puzzel is van goede kwaliteit. Stukjes die aan elkaar vastzitten laten niet zomaar los als je er bijvoorbeeld per ongeluk met je mouw overheen veegt. Hierdoor is de puzzel ook geschikt voor een zogeheten puzzelmat. Je kunt hem makkelijk op- en afrollen zonder dat je opnieuw moet beginnen. De afbeeldingen van Van Haasteren zijn altijd erg druk, maar als je goed naar de verschillende kleuren kijkt, is de puzzel niet al te moeilijk. Er gebeuren heel veel dingen op de puzzel waardoor deze interessant blijft. Paul Verstegen

7


VTU VERLENGT ALLE ABONNEMENTEN, MAAKT NIET UIT WAAR DEzE zIJN AfGESLOTEN Samsung S8300

NIEUW Holland Casino pack t.w.v. e 55,-

Nintendo Wii + Wii Sports + Samsung GSM

8 megapixel camera Supersnel internet Prachtig design GPS ontvanger Hi 20 125min/250sms + eindeloos online

GRATIS

NIEUW

LG Arena 16 GB Groot touchscreen 5 megapixel camera Intuïtieve interface Armin van Buuren Edition

+

Hi 20 125min/250sms + eindeloos online

200 min per maand Per maand e 18,95

GRATIS

Per maand e 19,45

Aansluitkosten e 24,95 (eenmalig)

Per maand e 19,45

T mobile laptop Economy Altijd en overal online

LCD TV Samsung 82 cm + Samsung GSM

T mobile laptop Business GRATIS Samsung NC10

GRATIS web ‘n walk stick

+

Snel mobiel internet voor een vast bedrag per maand

12 maanden

onbeperkt internet

GRATIS

e 49,e19,95

p/m

12 maanden

50% koRTInG

e9,97

Geen aansluitkosten

GRATIS web ‘n walk stick

300 min per maand Per maand e 24,95 Aansluitkosten e 24,95 (eenmalig)

LG Cookie

Geen aansluitkosten

Tom Tom Europa of Nintendo DS + Samsung GSM

In 3 kleuren leverbaar

1 jaar contract per maand e 16,95 125 min/250 sms

GRATIS

Nokia 5800 Xpress music 8 GB geheugen Uitgebreide mediaspeler Groot touchscreen 3.2 megapixel camera GPS ontvanger

+

of

GRATIS

Hi 20 125min/250sms + eindeloos online

150 min per maand Per maand e 14,95

Aansluitkosten e 24,95 (eenmalig)

GRATIS

Per maand e 19,45

Aansluitkosten e 24,95 (eenmalig)

T mobile laptop Business GRATIS Compaq 701 Bk

GRATIS laptop Samsung NC10 + Samsung GSM

Try before you buy

1 maand GRATIS proberen

GRATIS

onbeperkt internet

+

GRATIS

USB stick

GRATIS ingebouwde simkaartlezer voor internet

Slechts e34,95 p/m

Slechts e34,95 p/m

30 dagen GRATIS proberen 400 MB per maand

300 min/600 sms per maand 12 maanden e 28,- en 12 maanden e 35,-

Bij behoud e 19,95 per maand

Geen aansluitkosten

GOEDKOOP MOBIEL BELLEN EN SMS MET JE EIGEN MOBIEL Flexibel sim only 130 min/sms 240 min/sms 320 min/sms 480 min/sms

e 7,95 e 9,95 e 13,95 e 28,95

Nieuw of verlenging Contract 1 jaar Aansluitkosten e 9,95

Telfort sim only 50 minuten 100 minuten 200 minuten 300 minuten 400 minuten 500 minuten

e 2,95 e 4,45 e 4,95 e 7,95 e 13,95 e 17,95

Nieuw of verlenging Aansluitkosten e 9,95

HI sim only 175 min / 350 sms 275 min / 550 sms 375 min / 750 sms 575 min / 1150 sms

e 9,95 e 13,95 e 19,95 e 29,95

Nieuw of verlenging Aansluitkosten e 9,95

Debitel sim only 75 min + 25 sms e 5,95 100 min / 50 sms e 4,95 150 min + 100 sms e 7,95 200 min / 100 sms e 6,95 250 min + 75 sms e 9,95 300 min / 150 sms e 12,95 Nieuwe abonnementen Aansluitkosten e 9,95

Vodafone sim only 125 min + 50 sms 250 min + 75 sms 350 min + 100 sms 450 min + 150 sms 250 minuten 350 minuten

e 5,95 e 7,95 e 13,95 e 20,95 e 6,95 e 11,45

Nieuw of verlenging 1 jaar aansluitkosten e 9,95

T mobile sim only 100 minuten 150 min+100 sms 200 minuten 300 min+100 sms Relax 400

e 5,00 e 6,75 e 7,50 e 11,00 e 16,00

Geen aansluitkosten

VOOR NIEUWE ABONNEMENTEN Of VERLENGING VAN UW hUIDIGE ABONNEMENT CADEAUWEKEN - SPELCOMPUTERS - LCD TV’S - LAPTOPS - NAVIGATIE - CADEAUBONNEN BEN VAN DIJK v.t.u. telecom Centrum St. Janstraat 35 in Intersport Superstore Vrijdag koopavond

v.t.u.telecom Boxmeer Spoorstraat 44 Vrijdag koopavond

v.t.u. telecom Uden Vluchtoord 10 ma.-vr. tot 21.00 uur za. 10.00 tot 17.00 uur

v.t.u. repair & go reparatie en software Vluchtoord 10 ma.-vr. tot 17.00 uur

0900-4444033 25ct p/m info@vtu-telecom.nl www.vtu.nl (Drukfouten voorbehouden, prijzen zijn vanaf prijzen.) 72905.indd 1

29-04-2009 12:10:26


Klimmers in geuren en kleuren Geur was vroeger heel gewoon. Een bos bloemen geurde altijd, een tuin ook. Die hunkering naar heerlijk rozenzoete of kruidige aroma’s is er nog. Kwekers selecteren er weer op en oude geurplantenrassen worden weer volop aangeboden. Zeker ook bij klimplanten. Die hebben het voordeel dat ze zelfs in een klein tuintje nog toepasbaar (ze vragen bijna geen bodemruimte, alleen iets om tegenop te klimmen) en ze verspreiden hun geur van zithoogte op het terras tot het open slaapkamerraam op de verdieping. Sommige soorten (vooral witbloeiers) geuren met name ’s avonds en ’s nachts. Beleef weer zwoele zomeravonden met de geur van kamperfoelie, jasmijn en andere klimmers.

lauweregen (Wisteria) bijvoorbeeld verdient veel meer aandacht als geurplant. Laat hem onder en rond een slaapkamerraam uitgroeien. De subtiele, zoete geur die van de bloemen binnen komt, is heerlijk en roezig makend. En dat al vroeg in het seizoen. Er is keuze uit diverse soorten en tal van cultuurvariëteiten, met niet alleen lilalauwe, maar ook roze, paarse en witte bloemen. Wisteria sinensis heeft tegen de zon in windende ranken en bloeit vaak al half mei, Wisteria floribunda uit Japan (bloei eind mei-begin juni) windt zich met de zon mee omhoog, net als de prachtige, maar veel zeldzamere Wisteria brachybotrys die heel dikke, tot 20 centimeter lange trossen violetblauwe, witte (‘Shiro Kapitan’) of zachtroze, zacht geurende bloemen draagt.

Kamperfoelie De geur van klim-kamperfoelies is veel sterker. De ook bij ons inheemse wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum) ruik je soms al op honderden meters afstand. Veel andere Lonicera’s geuren ook, maar niet allemaal. Dus laat u goed voorlichten bij uw keuze. De gewone tuinkamperfoelie (Lonicera caprifolium) geurt in ieder geval wel (en heel lekker!). Een goede cultivar is ‘Inga’ die na de bloei ook oranjerode bessen vormt. Ook de tot zes meter hoge Japanse kamperfoelie (Lonicera japonica) geurt geweldig (juni-oktober).

Klimrozen Over klimrozen hoeven we het, als het om geur gaat, nauwelijks te hebben. Op één na dan, de fantastische Rosa ‘Zéphirine Drouhin’. Deze al meer dan 100 jaar gekweekte roos bloeit

special tuinen

Begonia: woonplant van de maand mei De Begonia is uitgeroepen tot Woonplant van de maand mei. Deze kleurvolle kamerplant staat voor optimisme en vrolijkheid en is een van de meest enthousiaste bloeiers voor binnen. Met Begonia’s geef je kleur aan het interieur, een bloemenboost waar je ongeveer acht weken achtereen van kan genieten. Door de overvloed aan bloemen gaat de Begonia trendy over the top: alle aandacht gaat uit naar dit kleurspektakel dat voor een snufje kitsch in huis zorgt. De Begonia bloeit een paar weken uitbundig aaneen. In Nederland zetten honderdduizenden liefhebbers de Begonia’s binnen en dat bovendien in meer variaties dan ooit. Ze bieden enorme afwisseling: met enkelvoudige, ronde of niervormige bladeren en een heel spectrum aan bloemen. Begonia’s groeien overigens vooral in de breedte - het zijn echte vullers. Begonia’s zijn verkrijgbaar in allerlei vrolijke kleuren, variërend van wit tot donkerrood en paars. En van geel, oranje tot zelfs meerkleurige types, met bloemen die wel zeven centimeter groot kunnen worden.

Veel licht Een blauwe regen (Wisteria) geeft al vroeg in het tuinseizoen geur en kleur.

buitengewoon rijk, met grote donkerroze, rijk geurende bloemen. En dat de hele zomer lang en zelfs in lichte schaduw! En wat nog mooier is: deze roos is wat je noemt ‘doornloos’: er zitten absoluut geen stekels aan. Maar ook de oude ‘Paul’s Scarlet Climber’ met zijn (of haar) scharlakenrode bloemen noemen we toch nog even (bloeit overdadig rijk in juni-juni). Bij rozen is er qua geur één stelregel: hoe meer bloemblaadjes, des te meer geur! Daarom waren de oude rozenrassen zo sterk gevuld. De geuren van de talloze rassen variëren van fris en kruidig tot honingzoet en bijna bedwelmend. Trachelospermum jasminoides wordt wel de Toscaanse jasmijn genoemd. Het is een groenblijvende, tot 6 meter klimmende heester met glanzend groen blad, die van juni tot september volop bloeit met stervormige, ongelooflijk lekker geurende, witte bloemen. En zo is er veel meer. Zelfs de bloemen van klimop (in oktober) geuren heerlijk. En alle soorten klimplanten kun je, als ze in pot zijn gekweekt, ook nu planten.

LENTEKRIEBELS?

Deze Woonplant van mei heeft veel licht nodig, maar kan niet tegen felle zonne-stralen. Geef twee maal per week water, lichtvochtig houden maar niet overdrijven en eens per week even kamerplantenvoeding toedienen. Voorkom tocht en temperatuurschommelingen en verwijder regelmatig de uitgebloeide bloemen. Begonia’s vind je bij bloemist en tuincentrum.

De begonia.

Al jaren het vertrouwde adres voor:

Uw tuin vast ook wel! in en om de tuin Naast het leveren van alles voor k voor u aanleggen. kan Bevers Steencentrum dit oo

tijd voor de tuin: pootaardappelen tuinzaden en groenteplanten potgrond en tuinaarde zaai- en stekgrond kunstmest bestrijdingsmiddelen tuingereedschap

dieren: huisdiervoeding * veevoeders huisdieraccessoires * hooi * stro * zaagsel * aquaria * vissen * vogels * knaagdieren

)BESTRATING UITGEBREID ASSORTIMENT (SIER Canadabaan 10 5388 RT Nistelrode Tel. (0412) 61 33 20

www.steencentrum.nl www.arenalokaal.nl – vrijdag 1 mei 2009

9


Witte bloemenweelde Wit is het totaal van zuiver, ongebroken licht. Wit is geen kleur. Wit heeft geen zonlicht nodig om zich te tonen. Als in de schemering alle kleur uit de tuin is verdwenen, zie je wit nog wel. Een beetje maan- of sterrenschijnsel is genoeg om witte bloemen er zelfs ’s nachts uit te laten springen. En dan zijn het geweldige richtingwijzers voor de bestuivende nachtvlinders en andere insecten. Daarom wordt een tuin met veel witte bloemen ook wel een schemertuin genoemd. Ideaal voor wie alleen ’s avonds van een tuin kan genieten. Iets dat voor heel veel mensen geldt. Met als extra voordeel dat veel witbloeiers sterker geuren dan andere planten.

Maar ook overdag kunnen witte bloemen geweldig mooi zijn. Ze zijn puur, soms ragfijn. Witte bloemen hebben iets edels. Edelweiss heet niet voor niets Edelweiss. Heel opvallend is dat witte bloemen vaak een gouden hart hebben. Razend geraffineerd. Een wit margrietenbladerrokje rond een klompje goud. Ultieme klassieke eenvoud van eenzame klasse! Het maken van een tuin met alleen witbloeiers is niet gemakkelijk en het lukt maar zelden zo goed als bij het Engelse Sissinghurst Castle (van de beroemde Rita Sackville-West). Vaak wordt vergeten dat de kleur groen in feite in al zijn verscheidenheid nog veel prominenter meespeelt. Het gaat in essentie om een spel met groen en wit.

Bloemen van deze witte bruidsbloem (Deutzia) vallen op tussen het frisse groene blad.

Maar planten met witte bloemen hebben ook een verzachtend, sussend en verbindend effect tussen anders gekleurde bloeiers. Ze harmoniseren en zijn daardoor onmisbaar in iedere tuin. Zet witbloeiers tussen andere kleuren en die lijken minder felgetint.

Wit bloeiende struiken

Tuinidee is op zoek naar een

vakbekwaam hovenier voor alle voorkomende werkzaamheden.

Belangstelling? Mail naar pietervandenhurk @tuinideebrabant.nl Weversweg 5 ZEELAND T: (0486) 45 37 23 www.tuinideebrabant.nl

Met wit bloeiende vaste planten is het al moeilijk om het jaarrond wit te houden, met heesters is het nog veel lastiger. De keuze is vrij beperkt, daarom zijn echte, pure witbloeiers van grote waarde in een tuin. We noemen er een paar: Deutzia magnifica ‘Nancy’ heet niet voor niets ‘bruidsbloem’. Deze tot drie meter hoge heester bloeit overdadig met zuiverwitte, gevulde trossen bloemen in mei. Het is een plant voor zon en goed doorlatende, humusrijke grond. Hij bloeit aan takken die het jaar ervoor zijn gevormd. Cornus kousa ‘Schmetterling’ is een kornoelje met vier uitzonderlijk grote, witte schutbladeren rond de kleine, groene, knopvormige bloemen. In mei-juni lijkt de struik daardoor bezaaid met witte vlinders tussen het groene blad. Philadelphus coronarius is de altijd al geliefde boerenjasmijn met sterk geurende witte trosjes bloemen in mei-juni. Iedereen kent de geur van jasmijn! Ook heel mooi en vroeg bloeiend is de struikvormige stermagnolia, Magnolia stellata. Bij de cultivar ‘Waterlily’ komen de sterrenbloemen zuiver wit uit roze knoppen. Van eind juni tot midden juli bloeit Spiraea veitchii (tot 4 meter hoog) met witte bloemen in brede tuilen. Een heel mooie spierstruik. Alle soorten kun je (mits in pot gekweekt) ook nu planten. Nog veel meer ideeën voor bloeiende heesters vind je op www.colour-your-life.nl

Tuintips voor mei Pas geplante bomen en struiken regelmatig water geven. Onkruid wieden. Bij late nachtvorst gevoelige planten tijdelijk bedekken met tuinvlies of noppenfolie. Wortelopslag bij fruitbomen weghalen. Zaaien en planten. Na midden mei kuipplanten definitief buiten zetten. Water- en moerasplanten uitplanten. Gras maaien. Grond open houden of mulchen. Aantastingen door insecten en schimmelziekten tegengaan. Meer tips voor de tuin in mei op www.colour-your-life.nl

43-Compact Succesnummer van SABO, 43 cm. aluminium maaichassis, 5,5 pk B&S Quantum-motor, centrale wielhoogteverstelling, Turbo-ventilator, gekogellagerde wielen. Mulch-optie. Net als andere SABO’s ook ideale bladzuiger. Van e 749,= voor e 599,=

10

www.arenalokaal.nl – vrijdag 1 mei 2009


Beken kleur met bloem, blad en accessoires

special tuinen

Fruit uit eigen tuin Het kan ook in een kleine tuin, fruit. Tegen muren en schuttingen (liefst op het zuiden) kunnen met groot succes appel, peer, perzik en pruim als leiboom worden gekweekt. En als er geen muur is kan er van draadwerk tussen palen of met betonijzermatten ook een prachtig raamwerk worden gemaakt om de vruchttakken tegen aan te binden. Het grote voordeel van leibomen is dat ze weinig bodemruimte vragen en veel vruchten geven. Dat geldt ook voor fruit producerende klimplanten, zoals druif, kiwi, Japanse wijnbes en braam. Die kan men zelfs over pergola’s, priëlen en andere constructies laten groeien. Het mediterrane leven in eigen tuin. Sommige fruitsoorten, zoals veel appel- en perenrassen, hebben een ander ras als bestuiver nodig. Dat moet dan wel een ras zijn dat tegelijkertijd bloeit en liefst een ras dat op zijn beurt door het eerste ras kan worden bevrucht. Ook zijn niet alle fruitrassen even geschikt voor alle grondsoorten of alle omstandigheden. Een deskundig advies is daarom belangrijk.

Lekker genieten van een voorzomermiddag. Niets moet. De tafel op het terras is gedekt. Een prachtige mand met bloeiende planten en bladplanten in kleur versiert de tafel. Rozerood zijn ook de sapkan met glazen op tafel. n mei is het niet de vraag of er al wat te vinden is in de tuincentra, maar welke geraffineerde keuze er te maken is. Beken kleur. Kies bijvoorbeeld voor een warme rode combinatie met het rode akeleitjes en een roodbladig bladplantje, zoals de Heuchera. Laat dit rood terugkomen in verschillende accessoires, zoals : het tafelkleed, tuinkussens of een sapkan met glazen.

Bladplanten Bladplanten vormen een welkome basis om met andere planten te combineren. Ze heten bladplanten, omdat veel mensen ze kiezen vanwege het blad. De Heuchera bijvoorbeeld is een waar wondertje in bladkleur en fijne bladtekening. Van nature heeft de Heuchera groen blad, maar door kruisingen zijn ze er nu ook in allerlei tinten donkerrood, chocoladebruin en bijna zwart. Niet te verwonderen dat deze plant aardig past in de trend van donkerbladige planten.

Geniet in kleur van de eerste zomerse dagen.

De Nederlandse naam voor deze plant is het purperklokje, vanwege de kleine klokvormige bloemetjes. Ze zitten in trosjes aan ijle bloemstengels die vanuit het hart van de plant ontstaan. Ze zijn vaak rood of roze, maar er zijn er ook met witte of gele bloemetjes.

De kroonbladeren zijn vergroeid tot een trechtervorm. Ze zijn er in veel kleuren van wit tot donkerpaars. Bij een rode combinatie, zoals hier past het rode akeleitje ‘Clementine Red’. De bloemen zijn ook nog eens aantrekkelijk voor bijen en vlinders.

Ze zijn er als laagblijvend plantje van hooguit 15 tot 60 centimeter aan toe. Wij hebben gekozen voor een tussenmaatje: de Heuchera micrantha ‘Palace Purple’ met chocoladekleurig blad en rozewitte bloemetjes. Maar als de zon door de bladeren heen schijnt, lichten ze helemaal rood op.

Akelei Met hun grijsgroene bladeren en aparte bloemvorm zijn de vrolijke akeleitjes een echte blikvanger. De bloemetjes hebben van buiten lange gekleurde kelkbladeren met een ‘spoor’.

Beken kleur Het is de kunst van het combineren. Het balkon en terras zijn het verlengde van de woonkamer. Vorm en kleur van gebruiksvoorwerpen geven juist dat beetje extra waardoor mensen zich op hun gemak voelen. Door ook planten in dit kleurenspel te betrekken, ontstaat een nog evenwichtiger resultaat. Vergeet trouwens niet dat planten in potten en manden regelmatig water en mest nodig hebben. Met wat zorg kun je er veel langer van genieten.

boomkwekerij hoveniersbedrijf tuincentrum / bloemsierkunst

Volop perkgoed Zondag open van 10 tot 16 uur Langenboomseweg 117 Zeeland T: (0486) 45 19 91 www.descheiwal.nl www.arenalokaal.nl – vrijdag 1 mei 2009

11


Sauna- en wellnescentrum

Ontspannen met privacy bij De Meerkes Ravenstein

kort nieuws Geen test van sirene op maandag 4 mei

RAVENSTEIN - Sauna- en wellnescentrum De Meerkes in Ravenstein biedt ontspanning met volledige privacy. Bezoekers dienen van tevoren een afspraak te maken, het centrum kan dan gereserveerd worden voor minimaal twee en maximaal zes personen. Op deze manier kunnen gasten in totale rust gebruik maken van de faciliteiten van het landelijk gelegen complex. igenaar Loet Verhoeven wil zich onderscheiden van andere saunabedrijven door die privacy en rust te bieden aan de bezoekers. Het gebouw kan gereserveerd worden met een minimum van twee uur. In deze tijd kunnen gasten gebruik maken van onder meer een Finse sauna, infraroodcabine, stoomcabine, warm voetenbad, jacuzzi, zonnebank, trilplaat en zwembad met afmetingen van twaalf bij zes meter. Met de trilplaat kunnen gasten trainen volgens de nieuwste hype. Tien minuten op de trilplaat staat gelijk aan negentig minuten intensieve normale training. Bij alle faciliteiten hebben de gasten

de mogelijkheid zoveel shampoo en scrubzout te gebruiken als wenselijk is. De Meerkes zorgt voor een badjas en handdoeken, ook is er een zelfbedieningsbar aanwezig in het centrum. Massage Om te genieten van optimale ontspanning biedt het wellnescentrum de mogelijkheid een massage te ondergaan. Er is de keuze uit een sport-, Lomi Lomi-, ontspannings- of Hammam massage. Eerstgenoemde massage is niet alleen bedoeld voor sporters, iedereen kan veel of verkeerd bewegen waardoor er afvalstoffen ophopen in het lichaam. De sportmassage helpt deze stoffen af te voeren en de pijn te

REGIO - Iedere eerste maandag van de maand is er een test van de sirene. Op 4 mei gebeurt dit niet, omdat het dan dodenherdenking is. Bij een religieuze dag of nationale feestdag die op de eerste maandag van de maand valt is dit ook het geval.

Jongerenweekend voor vijftienjarige Zeelanders

Sauna- en wellnescentrum De Meerkes. verminderen. Het doel van een ontspanningsmassage is volledige ontspanning te bewerkstelligen. De Lomi Lomi massage komt oorspronkelijk uit Hawaï en het is een volledige lichaamsmassage waarbij voornamelijk met de onderarmen wordt gemasseerd. Een Hammam massage tenslotte is gebaseerd op historie en tradities uit het Oosten. De masseur scrubt en reinigt het lichaam tijdens deze massage. Om

één van deze massages te ondergaan, hoeven gasten geen gebruik te maken van een sauna arrangement. Als u iemand wilt verrassen met een arrangement, kan dit eventueel in combinatie met bijvoorbeeld een champagnelunch. Reserveren kan via telefoonnummer 06-13900358 of via mail: info@demeerkes.nl. Meer informatie is te vinden op www.demeerkes.nl.

Panta Rhei Reek speelt De Nachtegaal Zong

Heemkundekring Ravenstein houdt excursie Moeder Anna

REEK - Vorig jaar speelde Panta Rhei met Bedkwartet in drie verschillende plaatsen, dit jaar worden dat er vier. Behalve thuishaven Reek, speelt Panta Rhei ook in Uden, Venhorst en Grave. Volgens de spelers verdient het stuk alleen al meerdere opvoeringen. Zelf spelen ze bovendien graag meer dan die paar keren, die in een kleine kern als Reek haalbaar zijn.

REGIO - De Heemkundekring Land van Ravenstein houdt in samenwerking met het museum voor Religieuze Kunst in Uden en de provincie Noord-Brabant een excursie naar Moeder Anna. Op zondag 17 mei vertrekt om 12 uur een bus vanaf De Bleek in Ravenstein. Deze voert langs plaatsen in de regio die het verhaal van de Moeder Anna devotie vertellen. De excursie wordt geleid door gids Leon van Liebergen, directeur en conservator van het Museum voor Religieuze Kunst in Uden. De dag start met een bezoek aan de Sint Anna- en Mariakapel in Megen. Daarna houdt gids Leon van Liebergen een lezing in de Annakapel in Koolwijk. De dag wordt afgesloten met een bezoek aan de Moeder Anna-expositie in het Museum voor Religieuze Kunst. Deelname is gratis, vanwege het beperkte aantal plaatsen is reserveren wel nodig. Reserveren kan via www.heemkunderavenstein.nl.

Jubilerend Ongerakt speelt tijdens StREEKfeest

RAVENSTEIN - TWC Het Stalen Ros houdt op zondag 17 mei fietstochten die geschikt zijn voor het hele gezin. Deelnemers kunnen kiezen tussen een tocht van 25 of 50 kilometer. De routes voeren langs mooie plekjes in de regio. Er zijn diverse pauzemogelijkheden en er is een controlepost. Deelnemers kunnen tussen 10 en 14 uur starten vanaf ‘t Kempke, Laantje 1 in Ravenstein. De kosten zijn 3 euro, voor NTFU-leden is dit 2 euro en kinderen tot 12 jaar mogen gratis meedoen.

Zeven tegen zeven-toernooi bij voetbalclub Herpinia HERPEN - Voetbalvereniging Herpinia uit Herpen houdt zondag 10 mei een zeven tegen zeven voetbaltoernooi op sportcomplex De Wilgendaal. Voor de negende editie van dit toernooi kunnen alle sporters vanaf 16 jaar zich inschrijven. Er is ruimte voor dames-, heren- en mixteams. Een team van carnavalsgroep ‘T is Wa verdedigt de titel in de A-categorie. Op het terrein is een terras met discotheek en vermaak voor de jeugd. Teams kunnen zich inschrijven tot 30 april bij Chris Siebers, telefonisch te bereiken op nummer 06-20423109 of via www.herpinia.nl. Inschrijving kost 15 euro per team.

Op zondag 3 mei pakt Ongerakt graag uit tijdens het StREEKfeest in Reek en trakteren ze de bezoekers op een gezellige en muzikale middag. Om 13 uur verzorgt Harmonie Semper Crescendo de aftrap in samenwerking met het Smitskoor en solist Hein Hendrikx. Voor dirigent Leo Boeijen is het een van zijn laatste optredens met Semper Crescendo. Leo heeft te kennen gegeven te stoppen als dirigent en een opvolger voor Leo is inmiddels gevonden. Na de harmonie luistert het jubilerende Ongerakt met nog vijf andere dweilorkesten de middag op. Bigband 5-6-’07 uit Schaijk sluit de middag en daarmee het hele festival af.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 1 mei 2009

RAVENSTEIN - Volgend jaar viert Ravenstein haar 650jarige bestaan met diverse festiviteiten. In september 2010 vindt er op een viertal locaties in de stad een muziektheaterspektakel plaats. Erik Karel de Vries schrijft het spel en Rob Beumer regisseert het, de muziek is in handen van mark van Platen. Het verhaal, ‘De vloek van Ravenstein’, speelt zich voor een groot deel af in het begin van de negentiende eeuw, toen Nederland onderdeel was van Napoleons keizerrijk. Om dit spektakel uit te kunnen voeren, zijn er toneelspelers, productiemedewerkers, muzikanten en zangers nodig. Als je geïnteresseerd bent, kom dan naar één van de auditieavonden. Deze zijn zondag 24 mei, donderdag 28 mei, vrijdag 29 mei en donderdag 4 juni van 20 tot 22 uur in stadsherberg De Keurvorst in Ravenstein. De repetities beginnen eind oktober 2009 op maandagavond, de voorstellingen zijn van 8 tot en met 19 september 2010. Iedereen kan zich aanmelden door te mailen naar ans@deartist.nl en te vragen naar een deelnameformulier. Dit formulier dient voor 12 mei teruggestuurd te zijn en na aanmelding volgt verdere informatie.

o?

Zes voorstellingen Zondag 10 mei speelt Panta Rhei de première in theater Naat Piek in Uden. Donderdag 14 mei staan ze in gemeenschapshuis De Horst in Venhorst. Vervolgens treedt Panta Rhei nog drie keer op in Het Wapen van Reek, op 22, 23 en 30 mei. De afsluiter is in het Palazzo Theater in Grave op zondag 31 mei. Alle voorstellingen beginnen om 20.30 uur. Een kaartje kost 8 euro. Meer info: www.pantarheireek.nl.

In die 22 jaar is Ongerakt bij alle gebeurtenissen rondom het Reekse carnaval betrokken geweest. De laatste jaren is het dweilorkest uitgegroeid tot een volwassen muziekgezelschap met negentien leden, die met heel veel plezier samen muziek maken. Naast het carnavalsgebeuren in al zijn facetten treedt het dweilorkest ook op feesten, braderieën en festivals. Onlangs nog hebben zij succesvolle optredens verzorgt tijdens Tiel pakt uit en het Moeslandse liedjesfestival. .

log

Elk jaar dagen de spelers van Panta Rhei zichzelf weer uit door op zoek te gaan naar een stuk uit telkens een ander genre. Voor verschillende leden ging met De Nachtegaal Zong een vurige wens in vervulling: het spelen van een toneelstuk tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog. Regisseur Peter van Thiel was de belangrijke hulp bij het vinden van het stuk. Ook voor hem kwam een wens uit. Hij kende een bijzonder mooi stuk dat hij jaren geleden gezien had en altijd al graag had willen regisseren. Beter kun je het niet treffen met elkaar. En het mag gezegd worden: De Nachtegaal Zong is een toneelstuk van bijzondere klasse. Consequentie: het is hard werken geblazen voor de spelers.

Het Stalen Ros Ravenstein houdt gezinsfietstochten

Vrijwilligers gezocht voor muziektheaterspektakel

REEK - Het is dit jaar 22 jaar geleden dat dweilorkest Ongerakt werd opgericht. Het dweilorkest ontstond uit de hofkapel die tot dan toe het Reekse carnaval met hun muzikale klanken had opgeluisterd.

Enkele leden van Panta Rhei tijdens de repetitie. (foto: Tim Lecomte)

ZEELAND - In het weekend van 19 tot en met 21 juni is er een jongerenweekend voor alle vijftienjarigen uit Zeeland. De Stichting Jeugdbelangen Zeeland organiseert dit weekend met sport, spel, feesten en lekker eten. Tijdens het weekend wordt echter ook serieus gepraat en de jongeren ontmoeten mensen die iets te vertellen hebben. Het weekend begint vrijdag 19 juni om 18 uur en eindigt 21 juni om 17 uur, de kosten zijn 25 euro. Op de website www.sjbzeeland.nl staan foto’s van vorig jaar. Als je geen persoonlijke uitnodiging hebt ontvangen en wel tot de doelgroep behoort, neem dan voor 17 mei contact op met Cees van Dongen op nummer 0486-451533. Hier kan men ook met vragen terecht.

uitleg.nl

13


VELE STA-OP T FAUTEUILS UI VOORRAAD LEVERBAAR

Loop eens vrijblijvend binnen!


Nissan presenteert 370Z

Verbeterd rijgedrag, prestaties, gebruiksgemak en fun De spirit van de Z straalt krachtiger dan ooit. Dat komt door de nieuwe 370Z, een overtreffende trap in een serie toonaangevende sportauto’s van Nissan. Rijgedrag, prestaties, gebruiksgemak en fun zijn nog verder verbeterd. De 370Z is korter en lichter dan zijn voorganger en hij valt op door vernuft, zoals het Synchro Rev Control-systeem dat automatisch tussengas geeft bij remmen en terugschakelen: een primeur in een productieauto met handgeschakelde versnellingsbak.

autonieuws Conceptcar Peugeot RD getoond in Shanghai Op de autotentoonstelling in Shanghai wordt de conceptcar RD, de winnaar van het 5e Concours de Design van Peugeot, in ware grootte aan het Chinese publiek getoond. Met als thema ‘Ontwerp een Peugeot voor de stad van de toekomst’ was deze editie opnieuw een groot succes met meer dan 2.500 inzendingen en deelnemers met 95 verschillende nationaliteiten. De winnaar van 2008: de Peugeot RD, ontworpen door Carlos Arturo Torres Tovar. De conceptcar Peugeot RD is een uniek voertuig met een opvallend scharnierpunt tussen de cabine met twee voorwielen enerzijds en het enkele achterwiel anderzijds. Dit zorgt voor een fenomenale wegligging en maakt het voertuig uiterst wendbaar, ideaal voor in het drukke stadsverkeer. De Peugeot RD wordt aangedreven door een milieuvriendelijke elektromotor en biedt de bestuurder een ongekend gevoel van vrijheid door het zicht naar alle kanten, de spraakgestuurde bediening tijdens het rijden en het headup display van alle belangrijke informatie over het rijden.

De Nissan 370Z is in vele opzichten verbeterd. e ingenieurs van Nissan haalden alles uit de kast om van de 370Z de aantrekkelijkste en de begerenswaardigste sportauto te maken in de lange Zhistorie. Het rijgedrag is verbeterd, de wielbasis is gereduceerd en de carrosserie is versterkt. De bestuurder profiteert daarbij van meer kracht dankzij een V6-motor met een naar 3,7-liter vergrote cilinderinhoud. Deze levert bovendien 331 pk, wat 18 pk meer is dan bij de 350Z. Tegelijk is het gewicht 32

kg verlaagd door lichtere componenten. De deurpanelen, de motorkap en het kofferbakdeksel zijn van aluminium gemaakt. Synchro Rev Control De Nissan 370Z bevat een handgeschakelde zesversnellingsbak, met in dit geval Synchro Rev Control (SRC), ’s werelds eerste volledig gesynchroniseerde automatische toerentalregeling waarmee snel en soepel is te schakelen. Zelfs sneller dan een geoefende rijder dat zou doen door met snel voetenwerk

tussengas te geven tijdens hard afremmen. Downshift Rev Matching (DRM) zit op de nieuwe optionele zeventrapsautomaat. DRM is een systeem dat zorgt voor snel terugschakelen en in de stand manual bovendien tussengas geeft. Schakelen is ook mogelijk met flippers aan het stuurwiel. Oplopende taille De 370Z is geheel nieuw, maar desondanks heeft de auto wel het DNA van de 350Z en zelfs van de grondlegger van de serie: de 240Z die in 1970 uitkwam. Het

silhouet is nog altijd dat van een traditionele sportauto, met een lange motorkap en een in verhouding compacte cabine, aangevuld met een korte overhang voor en achter waardoor de auto extra krachtig oogt. Maar misschien is de opvallendste verandering in de styling bij de 370Z de oplopende taille bij de achterste zijruiten, ingezet door een lijn die begint bij de portieren en ondersteund door eenzelfde curve in de dorpels. Het maakt deze nieuwe Z nog dynamischer van uiterlijk dan de 350Z.

Mégane Coupé-Cabriolet Ultimate Edition Renault introduceert de Mégane Coupé-Cabriolet Ultimate Edition. Deze nieuwe uitvoering is niet alleen rijk uitgerust, maar ook aantrekkelijk geprijsd. De auto is leverbaar voor prijzen vanaf 29.900 euro. Aangezien het om een gelimiteerde oplage van slechts honderdvijftig exemplaren gaat, is én blijft de Mégane Coupé-Cabriolet Ultimate Edition een exclusieve verschijning op de weg. De Mégane Coupé-Cabriolet staat al jaren in de top drie van de bestverkochte auto’s in zijn segment.

De standaarduitrusting van de Mégane Coupé-Cabriolet Ultimate Edition is dusdanig rijk, dat er slechts een paar opties overblijven. De Ultimate Edition is uitgerust met onder andere het elektronische stabiliteits-

programma ESP, lederen bekleding, stoelverwarming, lichtmetalen 17-inch wielen en een Radio Renault 4x15W met CD-speler en MP3-ondersteuning, xenon koplampen, parkeersensoren achter en elektro-

De Renault Mégane Coupé-Cabriolet Ultimate Edition. nisch geregelde airconditioning. De koper heeft de keuze uit vier benzinemotoren. De 1,6-litermotor levert 110 pk

Maar ook het adres voor: Airco controle Auto diagnose Banden, uitlaten, remmen Drie maanden BOVAG-garantie op alle reparaties Prijsafspraak vooraf Schades en bemiddelingen Zes maanden BOVAG-garantie op occasions vanaf 4500,=

Industriepark 30 A 5374 CM Schaijk Telefoon 0486 462527 www.hevankautos.nl

en heeft het groene energielabel C. De 2.0 16V is 135 pk sterk en is standaard gekoppeld aan een handmatig bediende zesversnellingsbak of een automaat. De topversie is de Mégane Coupé-Cabriolet Ultimate Edition 2.0 16V T met een 165 pk sterke turbomotor. De Ultimate Edition is tevens leverbaar met een 105 pk sterke 1,5-liter dCidieselmotor met roetfilter en energielabel B. De Renault Mégane CoupéCabriolet Ultimate Edition is er vanaf 29.900 euro. Het klantvoordeel is meer dan 5.000 euro. Bovendien geeft Renault een inruilpremie van 2.000 euro. Indien uw auto in aanmerking komt voor de sloopregeling van de overheid krijgt u nog eens 1.000 euro van Renault (raadpleeg uw dealer voor de actiewoorwaarden van de Renault-voorsloopregeling).

www.arenalokaal.nl – vrijdag 1 mei 2009

Auto van de toekomst: Peugeot RD.

Morgan Motor Company presenteert Aero SuperSports Dit jaar viert de Morgan Motor Company zijn 100-jarig jubileum als zelfstandige automobielfabrikant. Als onderdeel van de festiviteiten onthulde Morgan in de sfeervolle omgeving van het Italiaanse hotel Villa d’Este vorige week de nieuwe Aero SuperSports. Dit in eigen huis ontwikkelde en ontworpen model is een handgemaakt lichtgewicht aluminium sportauto met luxe uitrusting. Het interieur bestaat uit een comfortabele combinatie van gepolijst hardhout, met de hand gestikt leder en geavanceerde elektronische technologie. Ondanks de overdaad aan luxe is het totaalgewicht van de auto minimaal, zodat de auto zeer direct stuurt en zuinig met brandstof omgaat. De ambachtslieden van Morgan bereiken dit door de assemblage van iedere auto met de hand te volbrengen en door toepassing van luchtvaarttechnologie bij de vervaardiging van de aluminium delen. De nieuwe Aero SuperSports gaat naar verwachting begin 2010 in productie en wordt in gelimiteerde oplage gebouwd. De verwachte prijs in Engeland bedraagt 127.000 Engelse pond. De prijzen voor de rest van de Europese markt zijn nog niet bekend.

Prijsvraag Peugeot: bedenk de auto van 3008 Wie bedenkt het beste idee voor de auto uit het jaar 3008? Deze vraag stelt Peugeot Nederland aan het publiek ter gelegenheid van de introductie van de Peugeot 3008 op www.autovan3008.nl. Inzenden kan tot 28 mei, waarna de ingezonden ideeën door een onafhankelijke jury worden beoordeeld. Vanaf deze week kan iedereen op www.autovan3008.nl zijn ideeën kwijt. Deze website is een lange tijdlijn, met een overzicht van technische innovaties uit verleden, heden en toekomst. De bezoeker ontdekt hier dat de Peugeot 3008 het resultaat is van innovaties door de eeuwen heen. Bovendien blijkt hier dat grote innovaties vaak in een klein hoekje zitten. Dat is de reden dat Peugeot Nederland het publiek vraagt zelf ideeën voor de auto van de toekomst, de auto van het jaar 3008, te bedenken. Deelnemers aan de wedstrijd kunnen hun idee plaatsen op het toekomstige gedeelte van de interactieve tijdlijn. Zij krijgen ook de mogelijkheid de inzending te voorzien van een digitale schets. De tien beste ideeën worden beloond met fraaie prijzen. Bovendien worden deze gepresenteerd aan de directies van Peugeot Nederland en Automobiles Peugeot in Parijs. Zo maken inzenders zelfs kans dat hun ideeën daadwerkelijk in een toekomstig model van Peugeot worden toegepast. Meer info: www.autovan3008.nl.

15


Dodenherdenking Ravenstein RAVENSTEIN - In Ravenstein is er op maandag 4 mei een herdenking van de gevallenen uit diverse oorlogen. Om 19.15 uur begint een stille tocht vanaf het Raadhuis, deze gaat naar het kerkhof waar bij het graf van vier Britse soldaten het eerste deel van de herdenking plaatsvindt. Het tweede deel is bij het herdenkingsmonument in de Marktstraat. Dit monument bevat de namen van inwoners uit de voormalig gemeente Ravenstein die in oorlogen vanaf 1940 gestorven zijn en van de vier Britse militairen. Bij de herdenking zijn familieleden van de gesneuvelden welkom, evenals alle inwoners. Met medewerking van de basisscholen, stadsharmonie OBK, het Sint Barbara Gilde en diverse sprekers wordt de herdenking een mooie plechtigheid. Voor de familieleden van de gevallenen, de sprekers en de werkgroep is er na afloop koffie in het Raadhuis. De Markststraat van Landpoortstraat tot Luciastraat dient autovrij te zijn en inwoners worden verzocht om de nationale driekleur halfstok te hangen van 18 uur tot zonsondergang.

diensten Parochies H. Antonius Abt Reek Pastoor: L.J.M. de Louw, Mgr. Borretstraat 3, 5375 AA Reek, 0486-472339, e-mail: reek.h.antoniusabt@home.nl. Spreekuren op woensdag en zaterdag van 10 tot 11.30 uur. Diensten: zaterdag 19 uur en zondag 10.30 uur. Mariakapel in de kerk doorlopend geopend. H. Antonius Abt Schaijk Pastoor: H. Spiertz, Pastoor van Winkelstraat 1, 5374 BG Schaijk, 0486-461220. Vieringen: zaterdag 17.30 uur, zondag 10 uur. Vespers in de Mariakapel: maandag tot en met vrijdag 18 uur. Mariakapel open van maandag tot en met zaterdag, 9 tot 18 uur. H. Jacobus de Meerdere Zeeland Kapelaan M. Dorssers, Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland, 0486-451377. Kapelaan A.Holvoet, Oudedijk 43, 5409 AB Odiliapeel, 0413-272445. Secretariaat: Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland, 0486-451377, fax 0486-452870, e-mail: info@pe-ovz.info H. Missen: woensdag en vrijdag 19 uur, zaterdag 17.30 uur, zondag 9.30 uur. Rozenkransgebed: dinsdag 19 uur, Vespers: donderdag 18.45 uur. St. Lucia Kerkgebouw: St. Luciastraat 1 Ravenstein. Pastoor J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, (0486) 411595, e-mail: pastoraat@stluciaravenstein.nl of secretariaat@stluciaraven stein.nl, internet www.stluciaravenstein.nl. St. Sebastianus Kerkgebouw: Rogstraat 2 Herpen. Pastor: A. Driever, Alard van Herpenplein 7, 5373 AH Herpen, 0486-411424. H. Willibrordus Kerkgebouw: Maasdijk 69 Demen, 0486-411748. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, e-mail: pastoraat@stluciaravenstein.nl St. Vincentius Kerkgebouw: Laagstraat 16 Deursen. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, e-mail: pastoraat@stluciaravenstein.nl St. Lambertus Kerkgebouw: Hamstraat 1 Huisseling. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, e-mail: pastoraat@stluciaravenstein.nl St. Victor-Antonius Abt Kerkgebouw: Kerkstraat 20 Overlangel. Pastor: Harrie Zandbelt, Loonsestraat 2, 5371 PJ Neerloon, tel. 0486-411282.

Dodenherdenking Landerd LANDERD - Op maandag 4 mei herdenkt Nederland iedereen die is omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesmissies sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. In Landerd organiseert het Comité Dodenherdenking Landerd de herdenking. Het comité bestaat uit een afvaardiging van de kerken, de Stichting Vier Vrijheid Schaijk, de Vereniging van Oud Indiëstrijders (VOIS) en de gemeente. Om 18.30 uur is er een kranslegging bij de Mariakapel in Zeeland, hiervandaan volgt een stille tocht naar de Rooms-Katholieke kerk Sint Jacobus Major. Om 19 uur begint hier de herdenkingsdienst, gevolgd door de officiële dodenherdenking van twee minuten om 20 uur. Vanaf 20.10 uur is er een defilé langs de graven van twee geallieerde militairen op het RK-kerkhof in Zeeland. De herdenking eindigt met een informeel samenzijn in de hal van het gemeentehuis tot 21 uur. Bijeenkomst SVVS De Stichting Vier Vrijheid Schaijk houdt een bijeenkomst waarbij de doden worden herdacht. Deze is op maandag 4 mei om 18 uur, voorafgaand aan de officiële Landerdse dodenherdenking in Zeeland. Die wordt gehouden vanaf 18.30 uur. De bijeenkomst bestaat uit het halfstok hijsen van twee vlaggen en het leggen van bloemen.

ad

Dodenherdenking Herpen

ver ten tie ?

HERPEN - De dodenherdenking op 4 mei begint in Herpen met een gebedsdienst om 19 uur in de parochiekerk. Aansluitend dragen leerlingen van basisschool ‘t Schrijverke gedichten voor bij het herdenkingsmonument en leggen hier kransen. Dit gebeurt rond 19.40 uur. Ook namens de bevolking, de gemeente en de dorpsraad, de familie van de gevallenen en de bond van Nederlandse militaire oorlogsslachtoffers en dienstplichtige militairen komen er bloemen te liggen. Uiteraard is er ook voor anderen de gelegenheid bloemen te leggen. Na afloop zijn alle aanwezigen welkom in ‘t Slotje voor een kopje koffie.

Orgelkring F.C. Smits herdenkt Mendelssohn met concerten in Ravenstein RAVENSTEIN - Orgelkring F.C. Smits geeft concerten op historische orgels in NoordoostBrabant. De meeste orgels zijn gebouwd door F.C. Smits uit Reek. Dit jaar staan er verschillende concerten op het programma, met als hoogtepunt sonates van Mendelssohn in de Luciakerk in Ravenstein. Op 10 mei is het eerste concert om 16 uur, de kosten zijn 7 euro. Dit jaar herdenkt men de tweehonderdste geboortedag van de beroemde componist Felix Mendelssohn-Bartoldy (1809-1847). De orgelkring geeft hier bijzondere aandacht aan in de vorm van twee orgelconcerten in de Luciakerk in Ravenstein, respectievelijk op 10 mei en 6 september. In het verleden was Ravenstein Duits grondgebied, de Luciakerk is dan ook in Duitse Barokstijl gebouwd. De orgelkring heeft daarom Duitse gerenommeerde organisten gevraagd om de zes sonares van Mendelssohn te spelen. Op 10 mei speelt Ute GremmelGeuchen om 16 uur de sonates 1, 2 en 3. Haar leermeester Ludger Lohmann speelt de sonates 4, 5 en 6 op 6 september. Een ander concert dat dit jaar op het programma staat, is het optreden van een Spaans talent. In de parochiekerk van Nistelrode speelt zij op het orgel met vijf tongwerken muziek van haar geboorteland. Tijdens het slotconcert brengen Cor van Wageningen en Nienke Oostenrijk (sopraan) Franse Romantiek in Zeeland.

Boerenbond Heesch houdt Streekmarkt REGIO - De parkeerplaats van de Boerenbond in Heesch is op zaterdag 9 mei het toneel voor de eerste Streekmarkt van 2009. De Streekmarkten van de Boerenbond werden vorig jaar met succes gehouden. De deelnemers staan vanaf 10 uur klaar om het publiek te ontvangen.

Huisartsen Er is een gemeenschappelijke avond-, nacht- en weekenddienstregeling van de huisartsen in de regio Oss, 's-Hertogenbosch en Veghel. Deze huisartsenpost is dagelijks bereikbaar van 5 uur 's middags tot 8 uur de volgende ochtend, en verder in het weekend en op feestdagen. U kunt de post bellen voor dringende hulp die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. De huisartsenpost is bereikbaar onder tel. 0900-8860.

uitleg.nl

Huisartsenpraktijk Tigchelaar en Peeters, Schaafdries 8, 5371 NJ Ravenstein, tel. 0486- 412242. Spoedlijn overdag: 0486-414155. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur-12.00 uur en van 13.30-17.00 uur, uitsluitend volgens afspraak.

J. Keulers en Mw. W. v.d. Laan, Contre Escarpe 2, 5371 CK Ravenstein, tel. 0486-411530. Spoedlijn overdag: 0486-415965. Spreekuur: Volgens afspraak. R. Besselink en A. Olde Loohuis, St. Sebastianusstraat 12, 5373 AE Herpen, tel. 0486-411321. Spoedlijn: overdag 0486-416484. Spreekuur: ma. t/m vr. Van 8.00-9.00 uur en volgens afspraak. Huisartsenpraktijk Reek, tel. 0486-475139, spoedeisende hulp, tel. 0486-473816, weekenddienst Reek, tel. 0900-8880. Huisartsengroepspraktijk Schaijk, tel. 0486-462044, spoedeisende hulp, tel. 0486-462064, weekenddienst Schaijk, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Zeeland, tel. 0486-451200, spoedeisende hulp, tel. 0486-451600, weekenddienst Zeeland, tel. 0900-8860. Apotheek Service Apotheek Ravenstein, Marktstraat 10, 5371 AD Ravenstein, tel. 0486-416111. Apotheek Schaijk, Schutsboomstraat 15, 5374 CA Schaijk, tel. 0486-463344, fax 0486-463424, e-mail apotheekschaijk@ezorg.nl Tandartsen M.M.E.A. de Graaf, Zeeland, tel. 0486-420500. A.M.W.T.M. de Hond, Schaijk, tel. 0486-461552. J.E.M. Jacquemard, Zeeland, tel. 0486-452783. G.P. van Koersveld, Schaijk, tel. 0486-463937. P. van Hooft, tel. 0486-412118 (Herpen) / 0486-416200 (Ravenstein). Dierenartsen Dierenkliniek Schaijk, Scheisestraat 10a, tel. 0486-463636. Thuiszorg Pantein Zorgvragen: 0900-8803; 10 cent p/m, 24 uur per dag. Website: www.thuiszorgpantein.nl / e-mail info.thuiszorg@pantein.nl. Bij Thuiszorg Pantein (voorheen Stichting Thuiszorg Brabant NoordOost) kunt u terecht voor Huishoudelijke Verzorging, Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg, Voeding en Dieet, Thuiszorgwinkel en Uitleen, ZorgActief Cursus en Service. Thuiszorgwinkels: Uden, Industrielaan 1, open ma-vr van 8.30 tot 17 uur, za van 10 tot 17 uur; Veghel: Stadhuisplein 47, open ma-vr van 9 tot 12 uur; Oss, Schadewijkstraat 8, open ma-vr van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16.30 uur.

Onze omgeving kent veel zelfgemaakte producten, alles wat in een supermarkt te koop is, kan ook rechtstreeks worden aangeschaft. Vaak weten mensen de weg niet in de eigen omgeving. Dat is de reden dat de Boerenbond met zijn agrarische achtergrond de Streekmarkt ondersteunt: klanten laten kennismaken met de omgeving, wat er te koop wordt aangeboden en wat er te beleven is. De markt kent een kleine opzet met maximaal vijftien deelnemers. Elke deelnemer komt uit de gemeente Bernheze, Landerd of Oss. Alle producten die worden aangeboden zijn vers, voordelig en uniek. Op de markt van 9 mei zijn onder meer verse asperges van de Gebroeders Rozenhart uit Nistelrode te koop. Bierbrouwerij Oijen vertelt ook dit jaar over de speciaalbieren die gebrouwen worden in Oijen. De champignons worden gekweekt in Berghem en Landwinkel Spierings uit Oss promoot de kazen uit de eigen kaasmakerij. Verder is IJsboerderij Op de Nieuwenkampen uit Vinkel weer aanwezig. Iedereen is welkom op de Streekmarkt, die duurt van 10 tot 16 uur. Boerenbond Heesch is te vinden aan de Graafsebaan 41.

16

www.arenalokaal.nl – vrijdag 1 mei 2009


Sportret: karter Jordy Bens uit Zeeland

‘Het liefst wil ik later bij de formule 1 racen’ In de rubriek Sportret besteedt Arena elke week aandacht aan een lokale sportman, -vrouw of -coach. De sporter krijgt een aantal vragen voorgeschoteld.

Karakter Ik wil alleen maar winnen en daar train ik dan ook heel hard voor. Sterke punten Het beste rijd ik in de regen. Of ja, eigenlijk net na de regen op een vochtige baan, maar niet te nat. Dat lukt gewoon beter omdat ik dan betere lijnen kan pakken. Zwakke punten Meestal gaat het wel goed, alleen starten moet ik nog leren. De meeste wedstrijden beginnen met een zogenaamde rollende start. Dan rijd je twee aan twee rustig naast elkaar tot het sein gegeven wordt te starten. In de tijd dat je zo langzaam rijdt loopt de carburateur

Thriller voor DAW 1 op slotdag competitie SCHAIJK - DAW 1 speelt zondag 3 mei om klassebehoud op het eigen veld aan de Bossestraat in Schaijk tegen WEC 1. Voor WEC staat ook nog iets op het spel: het bereiken van de nacompetitie. Het belooft dus een echte thriller te worden met twee ploegen die er vol voor moeten gaan. DAW nodigt iedereen van harte uit om aanstaande zondag ‘ut urste’ te komen steunen om hen een echt thuisvoordeel te bieden. De wedstrijd begint om 14.30 uur op sportpark D’n Heuvel.

eze week is het de beurt aan Zeelander Jordy Bens (10). Jordy krijgt kartles van Anthony Kremers. Naam Jordy Bernardus Marius Bens Geboortedatum 29 augustus 1998 Woonplaats Zeeland Sport Karten Vereniging Training van Anthony Kremers Positie Het liefst voorop

s p o r t

Landerds kampioenschap driebanden in ‘t Oventje

Jordy Bens: “De snelheid bij karten is fantastisch.” (foto: Tim Lecomte) vol met benzine en als je dan wil gaan komt de motor niet snel op gang doordat er benzine in de carburateur zit. Ik moet beter leren gas geven tijdens de start en soms de benzinetoevoer een beetje dichtknijpen om ervoor te zorgen dat er niet teveel brandstof in de carburateur loopt. Karten Mijn papa deed mee aan de Extreme Drivers Challenge en werd daar derde. Hij heeft toen een kart gekocht om mee te trainen. Ik was toen zeven jaar en wilde ook een eigen kart. Zo is het allemaal begonnen. Motivatie De snelheid is fantastisch en ik leer steeds iets meer. Het blijft gewoon leuk om te karten. Gemid-

Octopus Uden had geslaagd weekend in Engeland UDEN - Rugbyclub Octopus uit Uden, met veel Landerdse kinderen als lid, was in het weekend van 18 en 19 april te gast in Engeland. Op zaterdag stond de finale in Londen tussen Gloucester en Cardiff op het programma, een dag later hadden de Udense rugbyers wedstrijden bij Dover.

deld doe ik aan acht tot tien wedstrijden per jaar mee. Hoogtepunt In 2008 ben ik winterkampioen in de viertakt-klasse geworden na het winnen van drie wedstrijden met Nederlandse, Belgische en Duitse rijders. Momenteel rijd ik tweetakt, 125 cc. Dat is voor kinderen van tien tot veertien jaar. Daar heb ik vorig jaar ook al aan meegedaan als dispensatierijder en mooie resultaten gehaald. Dieptepunt Ik heb redelijk wat pech gehad. Van het niet starten van de kart als ik de pits uit wil rijden tot een lichte kneuzing van mijn ribben. Daarnaast is er wel eens een wiel afgebroken of de ketting eraf gelopen. Gelukkig is karten niet echt een gevaarlijke sport. Ondanks de hoge snelheden gebeurt er zelden iets. Voetbal is nog gevaarlijker. Sportidool Michael Schumacher is mijn grote voorbeeld, maar die rijdt niet meer. Ik zou niet weten voor wie van de huidige formule 1-coureurs ik moet zijn. Later zou ik zelf ook graag formule 1 rijden.

Prijzen Bij de Cadets, de jonge groep racers, krijg je altijd een beker, zelfs als je als laatste eindigt. Dat was wel leuk. De mooiste prijs was mijn tweede plaats in Genk, september vorig jaar. Vrije tijd Als ik niet aan het karten ben doe ik aan fietscross of voetballen. Ik zit bij VCO E1 en krijg training van Ties van der Zwaan. Dit is echter wel het laatste seizoen dat ik mee voetbal, anders kom ik dadelijk in de knoei met karten. Ik train namelijk op zaterdagmiddag voor karten en volgend jaar zou ik met de D ‘s middags gaan voetballen. Dus dat is niet meer te combineren. Voetbal is een teamsport en dan kun je het niet maken om er negen van de tien keer niet bij te zijn. School Ik zit in groep zes van basisschool De Vlasgaard in Zeeland. Ambitie Als ik later groot ben zou ik graag gaan racen in de autosport. Het liefst in de formule 1, maar als dat niet lukt wil ik DTM (Deutsche Tourenwagen Masters, in Europa een van de belangrijkste toerwagenkampioenschappen, red.) gaan doen.

Matige prestatie Cadans in onderlinge wedstrijd

co

ti ica un mm lan? p

Een speler van Octopus Uden probeert er met de bal vandoor te gaan.

RAVENSTEIN - Ruiters van RSV Cadans uit Ravenstein hebben vrijdag 24 april een onderlinge wedstrijd gereden. Ook leden van de bevriende vereniging de Maasruiters uit Megen namen hier aan deel. De ruiters reden matig, dus ze gaan hun training serieus oppakken om op 20 mei een voldoende wedstrijdresultaat te rijden. In Vorstenbosch waren er 25 en 26 april dressuurwedstrijden. Linda van Hooff startte hier met haar nieuw vierjarig paard Aragon voor haar eerste buitenwedstrijd, ze behaalden een eerste plaats na proef 1 en een vierde plaats na de tweede proef. Ook Guusje Selman behaalde een vierde plaats met Vita Luna. In hetzelfde weekend was er een springwedstrijd voor ponyruiters in Schaijk. Sharon van der Burgt ging hier goed van start met pony Tristan, uitleg.nl maar ze had verderop een springfout en een weigering.

Herpense Boyan de Best eerste bij plaatsingswedstrijd HERPEN - Boyan de Best uit Herpen behaalde zondag 26 april met zijn partner Marije van Sluis de eerste plaats bij een plaatsingswedstrijd voor het NK en EK acrogym. De twee zijn zeker van deelname aan het Nederlands kampioenschap op 6 en 7 juni in Oss. Met het puntentotaal van 79.500 bleven ze echter onder de EK-limiet van 82.000. Het NK is de laatste mogelijkheid om de limiet te halen. Vanaf donderdag 30 april zijn Boyan en Marije in het Poolse Swidnica voor een internationaal toernooi. Hierna hebben ze vijf weken de tijd om hard te trainen voor het NK.

Lincy Hendriks naar dressuurwedstrijd Beers BEERS/HERPEN - In Beers werd zondag een dressuurwedstrijd gehouden. Er konden twee proeven gereden worden. Lincy Hendriks van rijvereniging De Herpense Duinruitertjes behaalde met Moonlight in de klasse D-B de zevende en de achtste plaats met 190 en 184 punten.

Schutters Concordia goed op rayonkampioenschappen ZEELAND - Schutters van handboogvereniging Concordia namen op 25 en 26 april deel aan de rayonkampioenschappen indoor 25 meter. Lau van Lith werd in de eerste klasse veteranen achtste, Mark van Tiel eindigde in de eerste klasse heren als zevende. Bij de junioren werd Corné van Summeren dertiende in de eerste klasse. In de tweede klasse junioren eindigde Dennis van Keppelen als vijfde en Lowie Dekker als zeventiende.

Promotie voor mix-team Peter Peters Schaijk SCHAIJK - Het mix-team van volleybalvereniging Peter Peters/TSR heeft zondag 26 april alsnog promotie bereikt naar de tweede klasse in de recreantencompetitie van Nevobo. In de sporthal in Nistelrode zetten de volleyballers van Peter Peters de tegenstanders van Tendoss uit Oss onder druk, waardoor de eerste set snel gewonnen werd. De tweede set ging echter naar Tendoss, maar doordat de derde set weer naar het Schaijkse team ging was promotie een feit. Als je interesse hebt om te gaan volleyballen, kan je op vrijdagavond van 19.30 tot 21 uur een keer vrijblijvend meespelen in sporthal De Eeght in Schaijk.

e-

De turven (leeftijd 7-8 jaar) met onder meer Reekenaren Mavi en Wilco wonnen hun wedstrijd met 4-10. De benjamins (9-10 jaar) ondervonden meer tegenstand, maar wonnen met 4-5. Bij dit team speelden Joran (Reek), Max (Ravenstein) en Linneke (Reek) mee. Iedereen die interesse heeft voor rugby, kan op dinsdag of zaterdag een keer mee trainen. Ook kan men contact opnemen met Iwan Rutten, telefoon 06-10643821 of mail naar jeugd@octopusrugby.nl.

LANDERD - Biljartclub Zeeland houdt het zestiende Landerds kampioenschap driebanden. Dit is van donderdag 7 tot en met vrijdag 15 mei in café-zaal ‘t Oventje. Gespeeld wordt in de categorieën 0.000 tot en met 0.249, 0.250 tot en met 0.399 en 0.400 tot en met 0.550. Ook is er een categorie voor diegenen die daarboven zitten. Elke deelnemer speelt tijdens de voorrondes drie partijen op één avond, waarna van elke categorie de eerste vier naar de halve finales gaan. De halve finales en finales zijn op vrijdag 15 mei. Inschrijven kan bij café ‘t Oventje en eethuis Tej Tat in Zeeland, deelname kost 6 euro.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 1 mei 2009

lokaal.nl Met één klik het laatste nieuws 17


Koninginnedag 2009 REGIO - Wat een zeer mooie koninginnedag had moeten worden kreeg helaas een vervelende nasmaak door een incident in Apeldoorn waar meerdere gewonden bij vielen en enkele doden. Desondanks werd in de gemeenten Landerd en Oss toch de honderdste verjaardag van wijlen Juliana gevierd. In Ravenstein hield het het Sint Barbara Gilde samen met burgemeester Klitsie van Oss een minuut stilte voor de slachtoffers. Ook burgemeester Doorn betuigde haar medeleven en gaf aan dat ze het verschrikkelijk vindt. “Dit is een trieste gebeurtenis. We leven in een kwetsbare samenleving waar één iemand het voor velen kan verpesten. Het is met geen pen te beschrijven wat er vandaag in Apeldoorn gebeurd is.” Arena reisde naar Schaijk, Herpen, Zeeland, Ravenstein en Reek om in elke kern de koninginnedagactiviteiten op de gevoelige plaat vast te leggen. Op deze pagina een fotoverslag.

18

www.arenalokaal.nl – vrijdag 1 mei 2009


Zeven lintjes in Landerd, één in Dieden

Inwoners ontvangen koninklijke onderscheiding LANDERD / DIEDEN Tijdens de traditionele lintjesregen rond Koninginnedag zijn woensdag 29 april zeven inwoners van de gemeente Landerd en één bewoner van Dieden koninklijk onderscheiden. ‘De betrokken inwoners hebben zich ieder op hun eigen wijze verdienstelijk gemaakt voor de gemeenschap en/of de maatschappij en eraan bijgedragen dat Landerd kan bogen op een bruisend en actief verenigingsleven’, zo motiveert de gemeente Landerd de uitgedeelde onderscheidingen.

ijf onderscheidingen reikte de Landerse burgemeester Willy Doorn woensdagochtend uit in het raadhuis in Schaijk. Later op de dag deelde de burgermoeder ook nog een lintje uit in Langenboom en Oss. Burgemeester Herman Klitsie van Oss reikte woensdagochtend de koninklijke onderscheidingen uit aan de inwoners van de gemeente Oss, waaronder één in Dieden. Mieke van Zandvoort-van Mulukom Mieke van Zandvoort-van Mulukom uit Schaijk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mieke van Zandvoort heeft zich gedurende vele jaren geheel vrijwillig ingezet voor de parochie Schaijk, voor de zieken en bejaarden en voor iedereen die hulp nodig heeft. Vanaf 1990 verricht zij diverse vrijwilligersactiviteiten in verpleeghuis De Nieuwe Hoeven in Schaijk en vanaf 1999 is zij actief bij de dagactiviteiten van De Wijers in Schaijk. Mieke neemt deel aan het voorleesproject van het zorgcentrum Compostella in Zeeland en is al vanaf 1984 nauw betrokken bij het parochieblad en diverse activiteiten voor de parochie in Schaijk. Zij pakt alles aan. Van het typen van de misboekjes tot het poetsen van het koper in de kerk. Joke Hendriks-Kouwenberg Joke Hendriks-Kouwenberg uit Reek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Joke Hendriks is een vrouw met heel veel kwaliteiten, die zich al tientallen jaren inzet voor de ouderen, zieken en gehandicapten in deze gemeente. Zij zet zich geheel belangeloos in voor de gemeenschap in Reek en Zeeland. Zo verricht zij vanaf 1972 vrijwilligersactiviteiten voor De Zonnebloem. Zij is mede-organisator van de zonnebloemmiddagen, de zonnebloemreisjes, de ziekenzondag etc. Ook gaat Joke op bezoek bij zieke inwoners. Mede door haar inzet brengt zij een lichtpunt voor veel mensen. Daarnaast verricht zij al vijfendertig jaar vrijwilligerswerk ten behoeve van het bejaardencentrum, eerst in Reek, en toen de bewoners naar het bejaardencentrum in Zeeland verhuisden, verhuisde mevrouw Hendriks mee. Te denken valt aan bloemschikken, handwerken, spelletjes, wandelen of gewoon praten met elkaar over vroeger. In 1960 werd Joke Kouwenberg lid van de vrouwenverenging KVO in Reek. Toen deze vereniging eind jaren tachtig dreigde op te houden te bestaan, heeft zij mede het initiatief genomen de KVO nieuw leven in te blazen. Zij is van 1988-1997 voorzitter geweest en kon vervolgens de voorzittershamer met een gerust hart overdragen. De KVO in Reek is nog steeds een goed lopende vereniging.

fot

Piet van Gerwen Piet van Gerwen uit Zeeland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van Gerwen is vanaf 1989 onafgebroken voorzitter geweest van de heemkundekring Zeeland. Onder zijn leiding is de heemkundekring getransformeerd naar een volwassen organisatie waar onder andere archivering, educatie en thematentoonstellingen een prominente plaats hebben verworven. Binnen de Heemkundekring zijn elf werkgroepen actief. Piet voelt zich in zijn element als hij iets van de plaatselijke geschiedenis en het oude dorpsleven aan de basisschoolleerlingen kan meegeven. Enige tijd geleden is hij gestopt als voorzitter, maar hij blijft wel actief in diverse werkgroepen. Daarnaast is Van Gerwen van 1987 tot 1999 vice-voorzitter geweest van het parochiebestuur Sint Jacobus Major. Hij was voorzitter van de torencommissie. Deze torenactie ging in 2002 over in de restauratie van de parochiekerk, daar niet alleen de toren gerestaureerd moest worden maar ook

het dak en het Angelustorentje. Van Gerwen was van deze commissie ook de voorzitter. In april 2008 is deze commissie ontbonden omdat de restauratie was voltooid. Betsie van der Wijst-Ruijs Betsie van der Wijst-Ruijs uit Zeeland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Betsie verricht vanaf 1992 diverse vrijwilligersactiviteiten ten behoeve van de parochie H. Jacobus Major. Zij is een gemotiveerde, zeer actieve vrijwilliger voor deze parochie, die vanaf 2004 deel is gaan uitmaken van de pastorale eenheid Odiliapeel-Volkel-Zeeland. Haar werkterrein is vanaf die tijd derhalve uitgebreid tot dat van de pastorale eenheid. Vanaf het begin van de jaren negentig verzorgt ze catechesebijeenkomsten, waardoor kinderen goed worden voorbereid op de zaken die in de kerk gevierd worden. Samen met de liturgische werkgroep verzorgt zij de voorbereiding van vieringen; van de gezinsvieringen tot de viering van Allerzielen, de Sint Maartensviering en diverse andere vieringen. Zij zorgt voor de aanlevering van de concepttekstboekjes. Sinds 2004 maakt zij deel uit van de pastoraatgroep. Hierin worden voorkomende pastorale zaken besproken, beoordeeld en gepland. Ook in de avondwakegroep is ze actief. Samen met haar man organiseert zij jaarlijks het misdienaarkamp, dat bij haar thuis wordt gehouden. Verder is zij regelmatig actief achter de schermen; kortom Betsie is de rechterhand van diverse priesters en diakens, een parochiële duizendpoot van formaat.

og

raf

Mies van der Wijst Mies van der Wijst uit Zeeland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Evenals zijn echtgenote Betsie is ook Mies vanaf 1992 een zeer gemotiveerde, actieve vrijwilliger voor de parochie, die vanaf 2004 deel uitmaakt van de pastorale eenheid Odiliapeel-Volkel-Zeeland. Hij is actief in de doopvoorbereiding. Dit houdt in dat hij de avonden voor de doopouders en peetouders verzorgt. Hij zorgt voor de vermenigvuldiging van de benodigde materialen, voor de aanschrijving van de families en voor de praktische invulling van de avonden in het parochiecentrum. Daarnaast is hij actief betrokken bij de huwelijksvoorbereiding. Mies zorgt voor de planning, de voorbereiding en voor een goed verloop bij de avonden. Hij is meer dan vijftig jaar onafgebroken actief als misdienaar en acoliet. Hiervoor heeft hij de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia en Pontifice ontvangen. Samen met zijn vrouw organiseert hij sinds vele jaren de jaarlijkse kampen voor misdienaars. Verscheidene jaren is Van der Wijst beschikbaar als hulpkoster. Ook de kerkadminsitratie is vanaf 1992 tot 2008 bij hem in goede handen geweest. Sinds begin jaren negentig heeft hij zitting in de pastorale commissie Zeeland en later, na de fusie ook van Odiliapeel. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, is hij sinds 1990 betrokken bij de Stille Omgang, de bedevaart die vanuit de parochie naar het Mirakel van Amsterdam voert. In 2006 is hij toegetreden tot het bestuur en sinds november 2007 is hij voorzitter van de Stichting Stille Omgang Kring Noord-Limburg en OostBrabant.

ie?

Henk van Bakel Henk van Bakel uit Zeeland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau in gemeenschapshuis De Wis in Langenboom. Henk van Bakel is gedurende heel veel jaren actief bij diverse activiteiten van de EHBO. Zo was hij van 1987-1994 bestuurslid van de EHBO in uitleg.nl Zeeland. Daarnaast was hij van 1975 tot 1996 nauw betrokken bij de Stichting Lotus,

www.arenalokaal.nl – vrijdag 1 mei 2009

De decoranten bij de raadzaal in Schaijk, van links naar rechts: Mieke van Zandvoort-van Mulukom, Betsie van der Wijst-Ruijs, Mies van der Wijst, Joke Hendriks-Kouwenberg, Piet van Gerwen en burgemeester Willy Doorn. (foto: Tim Lecomte) waarvan van 1981 tot 1994 als bestuurslid. Vanaf 1983 is hij instructeur bij de EHBO in Langenboom. In 1988 heeft hij de jeugd EHBO opgestart voor de basisschool in Langenboom en neemt hij de jeugd het examen af. Het afnemen van examens verricht hij overigens bij een groot aantal scholen in de regio. Jean-Pierre van Tiel Jean-Pierre van Tiel uit Schaijk is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau in hotel De Weverij in Oss. Van Tiel zette zich gedurende zijn hele arbeidzame leven met meer dan gemiddelde ijver in voor de Jeugdtandverzorging. Hij drukte zijn stempel op het niveau van en de aandacht voor de kindertandheelkunde in Nederland. Hij behartigde de belangen van de jeugdtandzorg in breed en landelijk verband. Met grote energie en inzet en soms letterlijk zijn eigen belang ter zijde schuivend, probeerde hij partijen bij de les te houden met betrekking tot de zorg voor het kindergebit. In 1974 begon hij zijn werkzaamheden als tandarts / directielid van de Stichting Jeugdtandverzorging Noordoost Noord-Brabant in Oss. Hij was de initiatiefnemer van tandartsbezoek vanaf tweejarige leeftijd en realiseerde de opname van de fluoridegelapplicatie als preventieve verrichting in het ziekenfondspakket.Hij is de voorvechter geweest voor instellingen op het gebied van jeugdtandverzorging en een pleitbezorger van een goede tandheelkundige verzorging voor het kind. Begin jaren tachtig nam hij het management over van Jeugdtandverzorging Nijmegen, toen dat dreigde op te houden te bestaan. Daarnaast maakte hij zich in politiek Den Haag sterk voor het voortbestaan van tandheelkundige verzorging van jeugdigen in georganiseerd verband. Dit leidde tot privatisering en oprichting van regionale instellingen voor Jeugdtandverzorging. Ook JTV Rotterdam redde hij van de ondergang. Hij initieerde TNO kwaliteitsonderzoeken bij vijf-, acht- en twaalfjarigen, met als doel inhoudelijke kwaliteitsverbetering van de zorg en vergelijking met landelijke epidemiologische onderzoeken. Eind jaren negentig was hij actief bij het opnieuw opzetten van de opleiding tot kindertandverzorgenden, samen met de afdeling kindertandheelkunde van de Universiteit Nijmegen. Willy Strik Willy Strik uit Dieden is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau in klooster Bethlehem in Haren. Willy is zelfstandig agrariër. Van 1967 tot 1972 is hij lid van het kringbestuur van de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) Ravenstein. Hij was actief betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten. Willy is medeoprichter en bestuurslid van de leefbaarheidsgroep DDDDN (Demen, Dieden, Deursen, Dennenburg en Neerlangel) en voorzitter van gemeenschapshuis De Vlaam. Het gemeenschapshuis had tot doel om de gemeenschapszin in de kernen te bevorderen. Verder was hij lid van de projectgroep voor de verbouwing van De Vlaam. Daarnaast was Willy initiator van dorpsfeesten voor de eerdergenoemde kernen zodat de onderlinge contacten bevorderd werden. In 1995 richt hij Stichting Brevi Manu op. Het doel van de stichting is het inzamelen van geld voor ontwikkelingswerkers die afkomstig zijn uit de eigen kernen. Willy organiseerde allerlei activiteiten om geld in te zamelen. Hij hield de plaatselijke bevolking op de hoogte door het schrijven van artikelen en het verspreiden van flyers.

19


Geldig van donderdag 7 t/m zaterdag 9 mei 2009

99

1.

Hollandse asperges Klasse A Zak 500 gram 2.99

Bosuien Per bos in zak 1.29

Witlof 500 gram 1.09

69

0.

49

0.

Galia meloen Per stuk 2.59

Royal Gala appels Zoete en knapperige smaakvolle handappel. Kilo 2.19

49

1.

kilo

99

0.

69

3.

Maaltijdsalades Diverse smaken Schaal 350-500 gram Bijv. Zalm-rucola 4.99

Oesterzwammen Bak 150 gram of kastanjechampignons Bak 250 gram Bijv. Kastanjechampigons 1.99

IJsbergslamix of ijsbergsla met tuinkruiden Zak 200 gram Bijv. IJsbergsla met tuinkruiden 1.69

49

1.

0.69

Wij garanderen dat u altijd kunt proďŹ teren van de laagste actieprijzen van groenten en fruit. Dat scheelt al gauw euro’s per week.

Soepgroenten Fijn gesneden Zak 150 gram 1.09

Nieuwe oogst vastkokende aardappelen Annabelle Zak 2,5 kilo 2.99

59

0.

1.99

Wij garanderen u de beste service. Bij onze goed opgeleide medewerkers kunt u met al uw vragen terecht.

Wij garanderen u elke dag topverse producten. Verse producten, daar draait het om bij PLUS.

Wij garanderen u de beste kwaliteit. Meerdere kwaliteitscontroles per dag zorgen hiervoor.

Wij garanderen u de schoonste groenten en het schoonste fruit. Onze vaste telers en tuinders staan daarvoor garant.

Wij garanderen u de beste producten. Daarom krijgt u gewoon uw geld terug als u niet tevreden bent.

Vanzelfsprekend

19/09 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

www.plus.nl

Weekblad Arena week 18 2009  

Weekblad Arena week 18 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you