Page 1

Volgende week: Arena–verkiezingsspecial

weekblad voor landerd, herpen, ravenstein en omstreken jaargang 16 – week 07 – 19 februari 2010 – www.arenalokaal.nl

Handtekeningenactie voor veilige Maasdijk

pagina

3

‘Minder dan de helft gaat 3 maart stemmen’

pagina

5

Foto’s en verhalen voor boek Huisseling

pagina Vur Mekoar wint met sprookjeswagen

Moeslandse optocht trekt veel publiek ondanks kou MOESLAND - Ondanks de strenge kou stonden de Schaijkse straten maandag bomvol om te genieten van de Moeslandse optocht. Het publiek werd getrakteerd op een keur van wagens en loopgroepen, waar de diverse carnavalsverenigingen vaak maanden aan hebben gewerkt. Vur Mekoar ging er met de hoofdprijs vandoor bij de grote wagens.

r hing een goede sfeer in Schaijk. Een aantal verenigingen had een dansje ingestudeerd wat getoond werd aan de toeschouwers, zoals de Dans Mè Rietjes en de sprookjes van Vûr Mekoar. Sprookjes waren overigens dit jaar een veel

terugkerend onderwerp. Verder zijn lokaal politieke onderwerpen vaak een dankbaar thema. Zo kwamen meerdere malen de Qkoorts, de BOA en de Zeelandse tbs-kliniek voorbij. Ook Michael Jackson ontbrak in de Moeslandse optocht niet. Erik van Zum-

meren van Ge Doet Mar vertoonde zijn moonwalkkunsten aan de toeschouwers. Ut Nauwt Nie kwam op de proppen met een gigantische paarse draak, die als het ware over het publiek heen vloog. Na afloop van de grote Moeslandse optocht werden alle wagens verzameld op het Europaplein. Dinsdagochtend kon iedereen op zijn gemak alle wagens nog eens bekijken tijdens de goapmerrege. Tijdens de goapmerrege werden clubs onderscheiden die 11, 22, 33, 44 of zelfs al 55 jaar

bestaan. Arena maakte een fotoverslag van de grote Moeslandse optocht. Een selectie van de foto’s is terug te vinden in het hart van de krant, op pagina 6 en 7. Foto’s van de Moeslandse jeugdoptocht en de optocht in Reek staan op pagina 8 en pagina 9 bevat beeldmateriaal van Herpen en Ravenstein. Op deze pagina’s zijn tevens de uitslagen te vinden. Kijk voor nog meer foto’s onder het kopje carnaval op www.arenalokaal.nl.

Overhaaste start verbouwing Phoenix kost gemeente mogelijk tonnen extra SCHAIJK - Wethouder Peter Raaijmakers geeft dinsdag het officiële startschot voor de verbouwing van gemeenschapshuis De Phoenix in Schaijk. Saillant is het feit dat er bij de Raad van State nog een beroepszaak loopt tegen het plan. Nadat de voorzieningenrechter in Den Bosch het bezwaar van makelaar Peter Coolen tegen het verdwijnen van parkeerplaatsen voor het dorpshuis onlangs afwees, tekende de Schaijkenaar hoger beroep aan. Zolang die zaak niet is afgerond, bestaat er een reële mogelijkheid dat de bouwvergunning van de gemeente wordt ingetrokken. Het dorpshuis moet dan mogelijk weer in de oude staat worden teruggebracht, met als gevolg een schadepost voor de gemeente die in de tonnen kan lopen.

Peter Coolen verwacht het hoger beroep inzake uitbreiding van De Phoenix tegen de gemeente te winnen. “Als ik mijn gelijk haal wordt de bouwvergunning ingetrokken”, weet hij. “Dan zit de gemeente met de consequenties. Dat levert grote problemen op. De gemeente moet dan zichzelf handhaven. Het is al een tijd duidelijk dat de gemeenteraad inmiddels van mening is dat er beter gewacht kan worden met de uitbreiding tot er meer duidelijkheid is over het centrumplan.” Coolen verbaast zich dan ook over deze zet van de

gemeente. “Ze willen die verbouwing willens en wetens doordrukken”, gaat hij verder. “Ik heb het idee dat er politieke motieven achter schuilen.” Politieke motivering Ook Progressief Landerd-lijsttrekker Roel van Schaijk is van mening dat de naderende gemeenteraadsverkiezingen een grote rol spelen in de motivering van Raaijmakers om de bouw zo snel mogelijk te starten. “Het lijkt meer op de profileringsdrang van het college en bepaalde wethouders dan op een goede en weloverwogen beslissing”, stelt het raadslid. “Het is jammer dat het college niet meer geduld op kan brengen om te kijken hoe het centrumplan Schaijk zich ontwikkelt.” ‘Geen enkele rol’ “De verkiezingen spelen geen enkele rol hierin”, verdedigt wethouder Peter Raaijmakers de overhaaste start van de verbouwing fel. “We voeren als college gewoon een raadsbesluit uit.” Roel van Schaijk is het daar niet mee eens. “Het raadsbesluit is lang geleden gemaakt. De situatie is nu heel anders, met het centrumplan van MRE (Movement Real Estate, red.). Ik weet zeker dat de raad in de huidige

11

Woensdag Landerds verkiezingsdebat in Schaijk LANDERD - Het Brabants Dagblad houdt in samenwerking met Landerd TV op woensdag 24 februari vanaf 20 uur een verkiezingsdebat in De Phoenix in Schaijk. Iedereen is hierbij welkom. Aan het debat doen de vier lijsttrekkers van de Landerdse partijen mee: Sybren Reitsma van het CDA, Peter Raaijmakers van DS’97, Roel van Schaijk van Progressief Landerd en Chris School van de RPP. Voor de pauze gaat het over ‘de toekomst van Landerd’ en na de pauze komen andere zaken die in Landerd spelen aan bod, zoals de centrumplannen voor Zeeland en Schaijk, de ontwikkeling van het LOG Graspeel, woningbouw en bezuinigingen. Presentatie is in handen van Brabants Dagblad-verslaggever Jasper Harthoorn, geassisteerd door Wim Arts. Het debat is ook live te volgen op Landerd TV.

Tweede ruiming op geitenhouderij Herpen HERPEN - Het ministerie van LNV heeft vandaag (vrijdag) voor de tweede keer geiten geruimd op de geitenhouderij aan de Wooijstraat in Herpen. Deze tweede ronde was nodig omdat zes weken geleden nog niet bij alle dieren was vast te stellen of ze drachtig waren. Geiten die toch zwanger blijken te zijn, zijn nu alsnog gedood.

toestand geen toestemming zou geven voor de uitbreiding van De Phoenix.” De gang van zaken rond De Phoenix is opmerkelijk, temeer omdat de gemeente zelf burgers altijd adviseert niet te beginnen met (ver)bouwen voor alle (juridische) procedures zijn doorlopen. “Het is niet slim van wethouder Raaijmakers om de verbouwing van De Phoenix in dit stadium door te drukken als juridisch nog niet alles is afgekaart”, vindt ook RPP-fractieleider Roland Werring. “De financiële consequenties voor de gemeente zijn op dit moment niet te overzien, omdat de zaak nog bij de rechter ligt.” ‘Geen gevaar’ Peter Raaijmakers maakt zich echter geen zorgen over de beroepszaak. “Het hoger beroep heeft geen opschortende werking”, vertelt hij. “Dus we zijn vrij om te beginnen. We hebben gekeken naar de uitspraak van de kantonrechter in Den Bosch. Die heeft de bezwaren vorige keer van tafel geveegd. Voordat we begonnen heb ik me laten voorlichten en de kans op verlies is minimaal, uitermate klein zelfs, anders had ik deze beslissing nooit genomen. Het was een besluit van de raad en ik voer dat uit, het is een consistente lijn.” Raaijmakers kan niet inschatten wat de financiële consequenties voor de gemeente zijn, mocht zij het hoger beroep toch verliezen. “Als we gevaar zouden lopen dan had ik deze beslissing niet genomen”, besluit de Schaijkse wethouder zelfverzekerd.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 19 februari 2010


GRATIS

voetbalplaatjes

Gewoon bij Albert Heijn. - bij elke 10 euro ontvang je 5 gratis plaatjes - verzamel alle 271 plaatjes in het speciale verzamelalbum of handige bewaarblik (op=op)

2

www.arenalokaal.nl – vrijdag 19 februari 2010


RPP wil fietspad apart van de rijbaan

Handtekeningenactie voor veilige Maasdijk Reek-Ravenstein REEK/RAVENSTEIN - De RPP blijft aandringen op maatregelen die de Maasdijk tussen Reek en Ravenstein veiliger moeten maken voor fietsers en voetgangers. De politieke partij wil dat er een van de weg afgescheiden fietspad komt om de verkeersonveiligheid op de dijk op te lossen. De RPP dient hiertoe begin maart een zienswijze in op het ‘dijkverbeteringsplan Keent-Grave’ dat de provincie en waterschap Aa en Maas vorige week presenteerden in Overlangel. Om de zienswijze extra kracht bij te zetten houdt de fractie komende week een handtekeningenactie in Reek.

p de smalle en onverlichte Maasdijk, die veel automobilisten uit Reek, Grave en Zeeland gebruiken als sluiproute naar de A50, ontstaan regelmatig onveilige verkeerssituaties voor met name fietsers. De RPP vroeg de afgelopen jaren al meerdere malen aandacht voor de verkeersonveiligheid op het traject tussen Reek en Ravenstein, onder meer bij het Landerdse college van B en W. Tijdens informatieavonden, waarop naast dijkversterking ook zaken als verkeersveiligheid aan bod komen, schittert de gemeente Landerd echter steevast door afwezigheid. Een slechte zaak, vindt RPP-fractieleider Roland Werring. “Veel Landerdse scholieren maken immers gebruik van deze route. We moeten niet wachten tot er ongelukken gebeuren.” Apart fietspad Volgens de RPP is een van de weg afgescheiden fietspad de beste oplossing voor de verkeersonveiligheid op

colofon Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. Oplage 10.000 Eindredactie

Sergio Boutkan E: sergio@uitleg.nl M: 06 466 25 651 Kopij

Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk T: 0486 463 112 F: 0486 463 537 E: redactie@arenalokaal.nl I: www.arenalokaal.nl Acquisitie

Rob Smorenberg M: 06 506 17 426 E: rob@uitleg.nl Uitgever

Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk I: www.uitleg.nl Druk

DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding

De Winter T: 0413 266 766

de Maasdijk. “Zo hebben ze het ook gedaan op het traject tussen Ravenstein en Demen. Het fietspad is daar van de weg gescheiden door een hekwerk of hoger gelegen dan de weg”, weet Werring. Inspraak De provincie en het waterschap gaan binnenkort aan de slag met het versterken van de dijk tussen Grave en Overlangel. Op 10 februari hielden zij een informatieen inspraakavond over de dijkverbetering in Overlangel. De RPP wil de inspraakmogelijkheid aangrijpen om ervoor te zorgen dat er veiligheidsmaatregelen worden getroffen voor fietsers. “Want als de dijk eenmaal verzwaard is, gebeurt er de komende jaren niets meer”, verwacht Werring. “Er moet nú iets gebeuren. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er wel rekening wordt gehouden met een dassenburcht, het

wel en wee van de modderkruiper en de verplaatsing van een of ander anemoontje, maar dat de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers niet meegenomen wordt in de planvorming.” Steun De RPP weet zich bij haar initiatief gesteund door Gerda van der Linden van de dorpsraad van Overlangel. Roland Werring: “Verder hebben we al contact met de gemeente Oss en zijn we ook bezig de gemeente Grave erbij te betrekken.”

Alle huishoudens in Reek ontvangen komende woensdag een formulier waarop mensen door het zetten van een handtekening hun steun kunnen betuigen aan het plan van de RPP om de Maasdijk veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. Zaterdag 27 februari tussen 12 en 15 uur worden de formulieren weer opgehaald. Het formulier is tevens te downloaden van www.rpp-landerd.nl.

Progressief Landerd komt met eigen verkiezingsmagazine LANDERD - Aankomend weekend verspreiden vrijwilligers van Progressief Landerd huis aan huis een uitgebreid verkiezingsmagazine. “Het magazine gaat in op onze ideeën, maar ook op alle kandidaten”, vertelt PL-lijsttrekker Roel van Schaijk. “Veel van hen komen in het magazine aan het woord. In interviews en artikelen informeren zij de lezer over hun persoonlijke drijfveren, wat zij belangrijk vinden voor Landerd en hoe ze dat met Progressief Landerd gaan aanpakken.”

PL begon de campagne met de slogan ‘Nog even geduld a.u.b. …voor een ander Landerd!’. Van Schaijk: “Daarmee gaven we aan dat mensen na vier jaar wachten nog even geduld moesten hebben voordat ze hun stem opnieuw konden laten horen. Met het uitbrengen van het magazine vervolgen we de campagne met de slogan ‘NU! Landerd’. Hiermee benadrukken we dat inwoners van Landerd nú de kans hebben om te kiezen voor Landerd. Een stem op Progressief Landerd betekent een stem voor een ander Landerd.” Van Schaijk legt uit wat ‘een ander Landerd’ volgens PL betekent. “Een Landerd waar wethouders en partijen minder bezig zijn met hun eigen kern (dorpspolitiek) en persoonlijke profileringsdrang en waar meer wordt samengewerkt, met elkaar, maar ook met de ambtenaren. In Landerd wordt veel beloofd, maar door de manier van besturen lukt het niet om projecten tijdig te realiseren. Dat moet anders en kan anders, door een constructieve bestuurscultuur en een stabiel college. Progressief Landerd wil rust en consensus na deze raadsperiode. Alleen als dat lukt, zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.” Daarnaast komt in het magazine een aantal andere onderwerpen aan bod die op dit moment de politieke agenda domineren. Roel van Schaijk en collega-raadslid Mathieu de Klein komen aan het woord over de verschillende centrumplannen. Nummer twee op de lijst Moritz Böhmer praat de lezer bij over duurzaamheid en het grijpen van groene kansen. Verder bevat het magazine artikelen over woningbouw, financiën, DAW, openbaar vervoer, invulling ITC terrein, de LOG’s en megastallen. De kandidaten Jacques Pijnappels en Patricia Rooyackers stellen zich voor en geven aan hoe zij aankijken tegen de politiek, gekoppeld aan de kijk van Progressief Landerd op ‘een sociaal Landerd’. Een terugkerend item in het magazine is de reeks ‘Wat vindt Jan ervan?’, waarin steeds een bekende Jan uit iedere kern aangeeft waarom hij het belangrijk vindt dat mensen gaan stemmen. Tot slot wordt er aandacht besteed aan de inzendingen op de oproep van PL voor ‘Het beste idee van Landerd’ en worden enkele typisch Progressief Landerd-zaken belicht. Van Schaijk: “Mensen die de ideeën van Progressief Landerd ondersteunen, kunnen de achterkant van het magazine achter het raam hangen als stemaffiche.”

www.arenalokaal.nl – vrijdag 19 februari 2010

column Museumplein Zaterdag 20 februari wordt een spannende dag voor het WNBF. Voor het eerst in onze historie organiseren we een massamanifestatie. En niet bij ons in Reek op het Kennedyplein, maar op het belangrijkste protestplein van ons land: het Museumplein in Amsterdam! De manifestatie moet de apotheose worden van de landelijke actiedag ‘Stop afkoeling aarde’. Want het is onderhand wel mooi geweest. Het volk van Nederland zucht al maanden onder de barre weersomstandigheden. Het is een ijskoude hel op de wegen, wissels vriezen vast, leidingen springen kapot, torenhoge gasrekeningen, angst golft door de straten, paniek onder het vee. En het zout is op. Dit kan zo niet langer. Nederland moet ogenblikkelijk het klimaatverdrag opzeggen. Om druk op de ketel te zetten heeft het WNBF alle Nederlanders opgeroepen om zaterdag níet naar het werk te gaan uit protest tegen de afkoeling van de aarde. Er wordt massaal gehoor gegeven aan onze oproep. Als we de berichten die ons bereiken moeten geloven, gaat bijna heel het land plat. De reactie overtreft onze stoutste verwachtingen. Na plaatsing van onze oproep eind vorige week hebben zelfs honderdduizenden Nederlanders hun biezen gepakt en zijn tijdelijk het land ontvlucht. Om de hoge heren in Den Haag duidelijk te maken dat het ons menens is, besluiten we de landelijke actiedag met een indrukwekkende manifestatie op het museumplein. Om 14 uur zal onze actiebus daar arriveren waarna de directeur het volk van Nederland zal toespreken. Omdat we echter hebben opgeroepen om thuis te blijven, zullen er niet al te veel mensen aanwezig zijn. We zien het zo: hoe lager de opkomst, hoe groter het succes. De manifestatie zal op spectaculaire wijze worden besloten. Rond 14.05 uur presenteert het WNBF aan het volk van Nederland het nieuwste wapen in de strijd tegen de afkoeling: de CO2 = OK-aansteker! We hopen dat elke Nederlander zijn verantwoording neemt en overgaat tot de aanschaf van de grootverpakking (50 aanstekers) en deze in de komende week allemaal laten opbranden. Dat zijn in totaal 800 miljoen aanstekers! Het kan niet anders of dit brengt een shockeffect teweeg waardoor de zaak gaat kantelen. Wordt het misschien toch ooit weer lente! Theo van Duren P.S. Help het klimaat er weer bovenop en bestel de CO2 = OK-aansteker via www.WNBF.nl

Informatieavond over Straatspeeldag in gemeente Oss OSS - Op woensdag 9 juni vindt weer de Nationale Straatspeeldag plaats. Tijdens deze dag worden in heel Nederland straten afgesloten voor het verkeer. Kinderen krijgen op een dergelijke manier een echte speelstraat. Tevens is deze dag ook een protest tegen de gevaren in het verkeer die de kinderen in hun bewegingsvrijheid beperken.

Ook de gemeente Oss doet mee aan de straatspeeldag. Op dinsdag 16 maart is er een informatieavond in buurthuis ’t Hageltje. Deze is bedoeld voor iedereen die een straatspeeldag wil organiseren. Aan de Nationale Straatspeeldag werken in de gemeente Oss meer dan honderd straatcomités mee. Zij werken samen met de wijkstichtingen, de gemeente en Vivaan. Vivaan coördineert de vergunningaanvraag, verzorgt de algemene informatievoorziening naar betrokkenen, verzorgt de publiciteit en ondersteunt met opbouwwerkers de straatcomités in wijken en kernen. De informatieavond in buurthuis ’t Hageltje begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. De avond is vooral bedoeld voor mensen die voor het eerst een straatspeeldag willen organiseren, maar ook andere belangstellenden zijn welkom. ’t Hageltje ligt aan de Hagelkruisstraat 13 in Oss. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Carla Bloks of Renske Steffen van Vivaan, telefoon 0412-647975 of e-mail renske.steffen@vivaan.nl.

3


agenda Elke woensdag Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. vogelvereniging Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Elke zaterdag Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland

FEBRUARI 20 20-21 21 21 21 21 22 23 23 23 27 27 27 27 27-28 28 28 28 28

Vastenaktie eucharistieviering, vanaf 17.30 uur in de kerk in Schaijk Expositie met beelden en schilderijen van Henni Haselaar-Moerman en Henk Haselaar, zaterdag en zondag van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein Feestelijke viering en opening parochiezaal, vanaf 10.30 uur in de kerk in Reek Eucharistieviering met het herenkoor, vanaf 10 uur in de kerk in Schaijk Vrije markt, van 9.30 tot 16 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Dansmiddag met orkest Come Back, vanaf 15 uur en dansavond met orkest Safari Kwartet, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Wim Boeijen verzorgt dialezing ‘Het leven anno 1930-1945’, vanaf 20 uur in het Heemhuis aan de Kleine Graspeel in Zeeland Oud papier Schaijk West Informatie-avond ‘Autisme Spectrum Stoornissen bij jong-volwassenen’, vanaf 20 uur in de bibliotheek in Schaijk Informatieavond, vanaf 20 uur over Australië en Nieuw-Zeeland bij StarTravel in Schaijk Vijf jaar L-FM: feest voor alle luisteraars en andere belangstellenden, van 20 tot 0.30 uur in het Wapen van Reek Viering van Woord en Gebed, vanaf 17.30 uur in de kerk in Schaijk Next Generation met Kenneth G. en Bassjackers (vanaf 16 jaar), vanaf 22 uur bij Senza Plaza in Schaijk Dansavond met live muziek, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Expositie met beelden en schilderijen van Henni Haselaar-Moerman en Henk Haselaar, zaterdag en zondag van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein Optreden Drie Donken Blaaskapel, vanaf 14 uur in het Wapen van Reek Eucharistieviering met gastkoor Kisikids, vanaf 10 uur in de kerk in Schaijk Countryfriends ONLine cd-middag, van 14 tot 17.30 uur in feesterij De Potter in Schaijk Dansmiddag met orkest The Sunshine Boys, vanaf 15 uur en dansavond met orkest Jersey, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen

MAART 1 1-6 5 5 5-6 6 6 6 6-7 7 7 7 7

Informatiebijeenkomst over de Q-koorts, ontvangst vanaf 19 uur, aanvang 19.30 uur in wijkcentrum D’n Iemhof in Oss Collecte stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton Gerrie Siebers 25 jaar leidster bij ‘t Herriekuiltje: receptie van 17 tot 18.30 uur in de speelzaal in Herpen Liederentafel, vanaf 20 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Toneelvereniging Overlangel met blijspel Oma & Co, vanaf 20.15 uur in PetjesBar in Overlangel 70’s-80’s-90’s Party met DJ Dani, vanaf 20 uur bij Hap & Stap in Zeeland Kinderdisco, van 19 tot 22 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Tribute to the Cats Band, vanaf 21 uur bij Thekes in Herpen Expositie met beelden en schilderijen van Henni Haselaar-Moerman en Henk Haselaar, zaterdag en zondag van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein Ponyclub Jeanne d’Arc: grote rommelmarkt, van 10 tot 14 uur in de rijhal aan de Nieuwveldsestraat in Zeeland Dansfestival De Smouskes, van 10 tot 17 uur in zaal De Heische Tip in Zeeland Kinderbingo, vanaf 10.30 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Dansmiddag met orkest Idem Dito, vanaf 15 uur en dansavond met orkest Kameleon, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen

Nieuwe verspreider weekblad Arena Arena wordt sinds enkele week bezorgd door een nieuwe verspreidorganisatie, De Winter uit Uden. De krant valt evenals voorheen iedere vrijdag in de bus. In de gemeente Landerd samen met het Udens Weekblad en De Omroeper en in Ravenstein en Herpen tegelijkertijd met weekblad Regio Oss en De Omroeper. Mensen die Arena niet ontvangen kunnen dit melden via bezorgklachten@arenalokaal.nl of 0486-463112.

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar

redactie@arenalokaal.nl

Plus Van Bavel - Schaijk Pastoor van Winkelstraat 16 - T: (0486) 461379 Open: maandag t/m donderdag 08 - 20 uur / vrijdag 08 - 21 uur / zaterdag 08 - 18 uur

GRATIS UITGAANSMAGAZINE EN WEBSITE 4

www.arenalokaal.nl – vrijdag 19 februari 2010


Steekproef TNS Nipo

‘Minder dan de helft gaat 3 maart stemmen’ REGIO - Minder dan de helft van alle stemgerechtigden (49 procent) zegt woensdag 3 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen absoluut te gaan stemmen. Nog nooit was er zo’n lage intentie om de gang naar het stemlokaal te maken, stelt onderzoeksbureau BMC, die de steekproef onder ruim 1100 mensen door TNS NIPO heeft laten uitvoeren. De meestgenoemde reden om niet te gaan stemmen is dat mensen geen interesse hebben (34 procent). 21 procent van de mensen die niet de gang naar de stembus maken, weet niet op welke partij zij moeten stemmen.

eer dan de helft van de mensen is niet of nauwelijks geïnteresseerd in de lokale politiek. Daarmee is de interesse in de lokale politiek ten opzichte van 2006 gedaald. Toen vond de helft van de mensen dit”, stellen de onderzoekers. Als tijdens gemeenteraadsverkiezingen wordt gekozen, doen stemmers (42 procent) dat vooral op basis

van landelijke afwegingen, 22 procent laat zijn stem bepalen door lokale overwegingen en 22 procent door zowel landelijke als lokale afwegingen. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen gaan mensen het meest stemmen op de VVD (14 procent) en het CDA (13 procent), al zijn ze niet de winnaars, stellen de onderzoekers. De prognose is dat de PVV een van de winnaars van de verkiezingen gaat worden, weten de onderzoekers. Zeker tien procent geeft

De meestgenoemde reden om niet te gaan stemmen is dat mensen geen interesse hebben. aan dat zij op de PVV gaat stemmen, ervan uitgaande dat de PVV overal zou meedoen. In werkelijkheid doet die partij maar in twee gemeenten (Almere en Den Haag) mee. Volgens de peiling wordt de PvdA de grootste verliezer.

om te gaan stemmen. Voor 23 procent is dat niet het geval. Intussen is het cynisme over de eigen invloed gestegen. Ruim zestig procent van de ondervraagden vindt dat raadsleden zich niet bekommeren om hun mening.

PVV Éénvijfde van de ondervraagden zegt dat de komst van de PVV in de landelijke politiek een extra reden is

Veiligheid Als het om de onderwerpen gaat krijgt veiligheid de eerste prioriteit, daarna komen achtereenvolgens jeugdproblematiek en onderhoud leefomgeving. Integratie speelt vrijwel geen rol in de lokale politiek. Het onderzoek is uitgevoerd door TNS NIPO in opdracht van BMC. Het is via internet aan mensen voorgelegd en bestond uit twee rondes (november 2009 en februari 2010). De vragenlijsten zijn twee keer door ruim elfhonderd mensen ingevuld.

Vrijwilligster van Ons Klupke

Anke Schamp-van der Linden ontvangt Gouden Oogappel HERPEN - Anke Schamp-van der Linden ontving vrijdagavond uit handen van wethouder Chris Ermers van de gemeente Oss de Gouden Oogappel. Anke verdient de onderscheiding vanwege de verdiensten die zij als vrijwilligster verricht bij Ons Klupke in Herpen. Anke Schamp-van der Linden was één van de initiatiefneemsters voor de oprichting van Ons Klupke in 2002. Kinderen en ouderen met een verstandelijke beperking of autisme die niet bij een reguliere club of sportvereniging aan kunnen sluiten, mogen gebruik maken van het wisselende programma dat Ons Klupke hen biedt. Zij kunnen dan sporten, knutselen, schilderen, spelletjes doen, foto’s en films kijken, naar het carnavalsbal, jaarmarkt, kerstmarkt, disco, toneel enzovoort. Ook brengen ze bezoekjes aan instanties en bedrijven, zoals ponyclub Herpen, het politiebureau in Oss, Melkveehouderij Herpen, Brandweerkazerne Oss, Activiteitenboerderij Herpen en Dienstencentrum Herpen. Anke draagt als voorzitter naar buiten hoe belangrijk Ons Klupke is voor de leden, ouders en familie. Zij werkt mee aan het integreren waar dit mogelijk is. Verder is Anke vijftien jaar dirigent geweest bij het kinderkoor Herpen en organiseerde zij voor hen het jaarlijkse kamp. Ook organiseerde zij de Herdertjesmis in Herpen. De onderscheiding is een sieraad in de vorm van een appel, uitgevoerd in geel- en witgoud. Linksboven is de vorm van een oog uitgesneden met daarin een 0.03 karaat witte diamant. De uitreiking van deze gouden speld gaat vergezeld van een oorkonde, een cheque van 250 euro en feestelijke taart.

nader bekeken Strenger toezicht en controle, leuker kunnen we het niet maken Op tal van gebieden is merkbaar dat het toezicht en controle sterk toeneemt. Er is veel kritiek geleverd op De Nederlandse Bank inzake IceSave en DSB met als gevolg dat een financierings aanvraag bij een bank een zeer langdurige aangelegenheid is geworden. Het openen of wijzigen van de tenaamstelling van een bank rekening is tegenwoordig geen sinecure. Voordat je goed en wel door de screening bent en alle kopieën van paspoorten, uittrek sels Kamer van Koophandel etc. zijn gecontroleerd ben je mini maal vier weken verder. Dat het hierbij niet zal blijven is ook te merken in de advocatuur, accountancy en het notariaat. Op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Finan cieren van Terrorisme (Wwft) hebben deze beroepsgroepen veel wettelijke verplichtingen gekregen. Alle advocaten moeten bij bepaalde diensten de cliënt en even tuele uiteindelijk belanghebbende identificeren en een eventuele ongebruikelijke transactie melden bij het daartoe aangewezen meldpunt. Accountants, advocaten en notarissen hebben te maken met een door de beroepsorganisatie opgestelde richtsnoer. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft een algemene hand leiding ontwikkeld, die kan dienen als handvat voor de naleving van de Wwft, te vinden op www.advocatenorde.nl Een advocaat dient tegenwoordig van elke cliënt een kopie van het ID, paspoort of rijbewijs in het dossier te hebben. De advo caat moet zelf controleren of de pasfoto op het ID wel overeen komt met de persoon die zegt dat hij/zij is, door een zogenaamde legalisatiehandtekening met datum en een ID administratie op dossierniveau. Dit moet ook voor cliënten waarvoor ons kantoor al jarenlang werkzaam is, hetgeen soms tot onbegrip kan leiden. Als het een ondernemer betreft, is de administratieve verplichting nog veel verstrekkender. Een uittreksel uit het Handelsregister moet aanwezig zijn. Indien de bestuurder van de BV ook een vennootschap is, dan moet ook van die holding een uittreksel aanwezig zijn, net zolang tot er een natuurlijk persoon (van vlees en bloed) op staat. Voor het notariaat betekent het onder meer een beperking van de personen aan wie geld wordt uitbetaald ten laste van de derden gelden. Het was gebruikelijk dat iemand die zijn huis verkocht de notaris machtigde om uit de overwaarde van dat huis een aantal schuldenaren te betalen, bijvoorbeeld de bank, keukenleveran cier, huurbaas, makelaar, accountant, advocaat en tennisleraar etc. Dit is tegenwoordig niet meer mogelijk. Bij onroerend goed transacties betaalt de notaris tegenwoordig alleen geld uit aan diegene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de overeenkomst die in de akte is vermeld, dus de bank, de notaris en de partijen. Indien een advocaat belast is geweest met de echtscheiding, die aan de verkoop van de woning vooraf is gegaan, en de cliënt uitdrukke lijk de notaris heeft gemachtigd om ten laste van diens aandeel in de overwaarde de rekening van de advocaat betaalbaar te stellen, kan dit nog net. Of het strenger toezicht en de striktere richtlijnen om malafide praktijken tegen te gaan op termijn soepeler zullen worden, is de vraag. We zijn met zijn allen in een strenger keurslijf geperst. Leuker kunnen ze het niet maken. Mr. Leny Goijer-Janssen, advocaat in Schaijk, 0486-468440 of l.goijer@lmradvocaten.nl

Voordragen vrijwilligers Verspreid over het jaar reikt de gemeente Oss zes Oogappels uit aan vrijwilligers in de gemeente Oss die zich op een bijzondere manier onderscheiden. Belangstellenden kunnen iemand van wie zij vinden dat hij of zij in aanmerking komt voor een oogappel, voordragen bij de gemeente Oss. Een aanmeldformulier kan via www.oss.nl/oogappel worden ingevuld (liefst zo uitgebreid mogelijk). Het comité ‘Vrijwilliger van het jaar’ beoordeelt de aanvraag.

Prijzenfestijn bij jubilerende radiozender L-FM LANDERD - Radiozender L-FM viert op 27 februari haar eerste lustrum. Overdag wordt er een Top 105 gedraaid en ’s avonds is er in Het Wapen van Reek een 70’s- en 80’s-feest. Overdag tijdens de live-uitzendingen zijn er voor luisteraars diverse prijzen te winnen, waaronder een flatscreen. Een manier om mee te dingen naar de prijzen is het ophangen van een raamposter. Deze is te downloaden via www.l-fm.nl. Degenen met een raamposter maken kans op één van de vele prijzen. De winnaars van de prijzen kunnen hun prijs ’s avonds op het feest in ontvangst nemen. L-FM zet de tijd terug naar de 70’s en 80’s tijdens het vijfjarig bestaan. ’s Avonds van 20 tot 00.30 uur is iedereen welkom in Het Wapen van Reek om op 70’s- en 80’s-muziek te dansen. De band Troublegum treedt live op. De toegang is gratis.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 19 februari 2010

5


6

www.arenalokaal.nl – vrijdag 19 februari 2010


Kijk voor meer foto’s op

www.arenalokaal.nl

carnaval Uitslagen Moeslandse optocht Wagens: 1. Vur mekoar 2. Ut Wurd wà 3. Roar mar woar Grote loopgroepen: 1. De Schuimkragen 2. Gruts grei 3. Nie gering & Knap lelluk Kleine loopgroepen: 1. Ouwe Meuk 2. Geer d’r bè 3. Gebr. Nus en enne durbè Individuelen: 1. Eric Potjes 2. Willemien Manders 3. Eric Potjes

www.arenalokaal.nl – vrijdag 19 februari 2010

7


Kleurrijke carnavalsoptocht trekt door Reekse straten KELERIJK - De Reekse bevolking loopt zondagmiddag uit om de carnavalsoptocht te bekijken die door de Reekse straten trekt. Een kleurrijk en bont geheel van loopgroepen en wagens. Met de naderende gemeenteraadsverkiezingen zijn er veel politiek getinte boodschappen, waarbij school (zowel de basisschool als wethouder School) een terugkerend onderwerp is. Verder zijn er veel huizen versierd waar families en vriendengroepen samenkomen gezamenlijk van de Reekse optocht te genieten. Uitslagen: Junioren Wagens 1.Kiek Um Goan 2.Ut wurd wa

Senioren Wagens 1.Noit mer nuchter 2.De Brothers 3.Ut sal wel

Junioren Loopgroepen 1.The Chickey’s 2.Jutmar 3.Mickas - zeezoutpiraten

Senioren Loopgroepen 1.Heijtmorgen 2.Import & Co 3.Kudde Knudde

carnaval Publiek geniet van grootse Moeslandse jeugdoptocht MOESLAND - De Schaijkse straten werden zondagmiddag opgeluisterd door een grootse Moeslandse jeugdoptocht. Ondanks kou en sneeuw kwam een groot aantal mensen kijken naar wat de jeugdige Moeszakskes en Moeszakkinnekes de afgelopen maanden hebben gecreëerd voor de kleurrijke optocht.

De sfeer was uitstekend. Muziek klonk bij elke wagen, loopgroepen kwamen voorbij in mooie kostuums en natuurlijk sloot de Prinsenwagen de bonte stoet af. In de optocht passeerden diverse herkenbare Schaijkse ‘hot items’ de revue, zoals het vijftigjarig bestaan van Scouting Schaijk en de nieuwe locatie van basisschool De Regenboog. De jonge bouwers beloven veel voor de grote Moeslandse optocht in de toekomst. Na de optocht werd traditioneel Boerke Moes onthuld en was er voor alle deelnemers gratis cola op het plein voor De Phoenix. Tijdens een spannende prijsuitreiking in een bomvol dorpshuis werden de prijswinnaars van 2010 bekend gemaakt. De aanmoedigingsprijzen - de Moesstampers werden uitgereikt aan De Frotters, de Geinmakers en Knap Geknoei. Uitslagen: Grote wagens 1. Zuutjes An 2. De Vrolijke Klodders 3. Gruwelijk locht Kleine wagens 1. Kek nou es 2. De coole heere en de hippe meiden 3. Knap geknoei Grote loopgroepen 1. Hôgheimoeskes 2. De mini moesjes 3. Knap gering kids club Kleine loopgroepen 1. Jip Swinkels 2. Sjoerd Peters 3. Tijd zat

8

www.arenalokaal.nl – vrijdag 19 februari 2010


Kijk voor meer foto’s op

Bonte stoet trekt door Pomperstad POMPERSTAD - Het winterse weer, de dood van popster Michael Jackson, het naderende WK voetbal en de financiële crisis vormden zondagmiddag voor veel deelnemers aan de optocht in Pomperstad een inspiratiebron. De bonte stoet trok als vanouds veel bekijks in het vestingstadje. In de categorie Wagens Senioren ging de eerste prijs evenals de drie voorgaande jaren naar Goei Geknoei & Moi Zat met ‘De Ruimte’.

www.arenalokaal.nl

De uitslagen: Minioren Loopgroepen 1. CV ‘t Kan nie gekker met Ravenstein 650 jaar wij zijn er ook bij; 2. CV Over dun damrakkertjes met ‘Starterswoningen over dun dam’; 3. CV de Flierenfluiters met Lolly Pop. Junioren Loopgroepen 1. V Ut kum wel goed met Michael Jackson; 2. CV de Bakboefjes met Wie is de echte Michael Jackson; 3. CV Tis Wa met Geen gezeur wij knallen met de carnaval. Junioren Wagens 1. CV Is Da Wa met De Vlaam/SDDL; 2. CV ‘t Kan nie gekker met Hou de noordpool cool; 3. CV de Wilde 11 met Circus. Senioren Individueel 1. CV Met Zun Twee met Dat hadden jullie zeker niet gedacht; 2. OC wij spreiden de kansen Chocoprins; 3. OC wij spreiden de kansen 10 met Prinsheerlijk. Loopgroepen: ex aequo 1. CV de Keiendweilers met Snertrecord; CV 3xnix met De Ravensteinse straten komen weer tot leven; 3. CV Net Efkus Anders met Carnaval 650 jaar geleden. Senioren Wagens 1. CV Goei Geknoei en Moi Zat met De Ruimte; 2. CV Gammel Gerammel met De Springwagen; 3. KV von das Padchen met Fruitautomaat. (foto’s: Olivier Megens)

www.arenalokaal.nl – vrijdag 19 februari 2010

carnaval Veel actuele thema’s in optocht Bônneland BONNELAND - Herpen kende op carnavalszondag weer een schitterende optocht met een groot aantal deelnemers en bezoekers. De optocht bracht veel diversiteit. Waren vorig jaar vooral Huize Julia, de kredietcrisis en het rookverbod populaire thema’s, dit jaar passeerden onder meer de AOWleeftijd, het tekort aan bouwgrond en de Mexicaanse griep de revue. Ook de loopgroepen en junioren-wagens waren goed vertegenwoordigd. Bijgaand een fotoreportage. (foto’s: Stichting Carnaval Herpen)

9


Schaijk houdt alleen van Schaijk Zeeland houdt alleen van Zeeland Reek houdt van iedereen

Maar ook het adres voor: Airco controle Auto diagnose Banden, uitlaten, remmen Drie maanden BOVAG-garantie op alle reparaties Prijsafspraak vooraf Schades en bemiddelingen Zes maanden BOVAG-garantie op occasions vanaf 4500,=

Stem op de Casanova van de Landerdse politiek

RPP Landerd Industriepark 30 A 5374 CM Schaijk Telefoon 0486 462527 www.hevankautos.nl

Spectaculaire Cruise aanbiedingen bij STAR TRAVEL SCHAIJK Noord Europa MSC Orchestra

Middellandse Zee MSC Armonia

8 dagen v.a. €

8 dagen v.a. €

599,00

Middellandse Zee MSC Splendida (foto) 8 dagen v.a. €

599,00

Middellandse Zee MSC Fantasia 8 dagen v.a. €

599,00

499,00

Middellandse Zee MSC Lirica 8 dagen v.a. €

499,00

Boekbaar van 20 februari tot en met 13 mrt 2010, zolang voorraad strekt.

Privé:

Scheltseweg 4b 5374 EB Schaijk Mob. 06-53732103

ANJA Kleding

- maken - herstellen - repareren

Let op: dinsdag 2 maart Cruise informatieavond vanaf 19.30 uur. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 13.30 - 16.30 uur zaterdag van 10.00 - 12.00 uur

Schansweg 1, 5374 NR Schaijk Telefoon 0486-851785 10

www.arenalokaal.nl – vrijdag 19 februari 2010

Molenaarstraat 29 5374 GX Schaijk T. 0486-462292


‘Van, over en door Huisselingers’

Foto’s en verhalen gezocht voor boek over Huisseling

Het gebeurt maar zelden dat een voormalige minister-president een grondige studie wijdt aan een van de meest explosieve conflicten in de wereldpolitiek – en daarbij ook nog eens ferm afstand neemt van het beleid dat hij lange tijd zelf heeft gevoerd. Jaren nadat Dries van Agt de Haagse politiek vaarwel had gezegd, werd hij gegrepen door het zich al decennialang voortslepende Israëlisch-Palestijnse conflict en vooral door het lot van het Palestijnse volk. Hij maakte er een uitvoerige studie van en zette zijn bevindingen en overpeinzingen op papier. Hij baseert zich in zijn argumentatie vooral op de vele resoluties van de Verenigde Naties over het conflict, op het humanitair oorlogsrecht en op de verdragen over mensenrechten. Het resultaat is een gedegen en helder boek over verleden, heden en toekomst van de regio, in het bijzonder over beleid dat indruist tegen het internationale recht en dat vrede in de weg staat. En het is vooral ook een hartstochtelijke steunbetuiging aan een volk dat het slachtoffer van de geschiedenis dreigt te worden.

beurtenissen in het dagelijks leven. Maar ook familiefoto’s, stambomen, persoonlijke verhalen over gezinnen en recente gebeurtenissen. Veel mensen hebben interessante spullen in huis, maar weten dat vaak zelf niet eens. Het kleinste detail kan van grote waarde zijn.” Werktitel Na het samenstellen van een werkgroep in maart 2008 op een drukbezochte informatieavond en een inloopdag op 17 mei 2009, gingen de leden van de werkgroep aan de slag met het verzamelen van gegevens en het schrijven van stukken. De aanvankelijke werktitel ‘Van Huusele naar Huisseling’ is inmiddels achterhaald, legt Jeroen Arts uit. “ Het gehucht Huusele uit 783-815 schijnt nooit bestaan te hebben en berust op een transcriptiefout. Bovendien kan Huisseling, historisch-geografisch gezien, ingedeeld worden in twee afzonderlijke nederzettingen; namelijk Het Heuveleind en Huisseling. Eertijds omschreven als ‘deze of gene zijde van het bruggetje in de Kolkse Wetering’. Na het verplaatsen van de oude kerk is er één dorp ontstaan, alhoewel Het Heuveleind

Basisbibliotheek Maasland zet weblog op met jongeren REGIO - Jaarlijks stelt BasisBibliotheek Maasland een maatschappelijk thema aan de orde. Rondom dit thema organiseert de bibliotheek activiteiten, lezingen en tentoonstellingen. Het jaarthema voor 2010 is Draait de wereld om jou of om ons allemaal? BasisBibliotheek Maasland wil graag weten hoe jongeren hierover denken.

De huidige maatschappij kenmerkt zich onder andere door vergaande individualisering, toenemend consumentisme (steeds weer nieuwe kleding, mobieltjes en de

Een schreeuw om recht Auteurs: Dries van Agt Uitgeverij: Bezige Bij Pagina’s: 367 ISBN: 978-90-2345-483-0

HUISSELING - De werkgroep die sinds 2008 ijvert voor het uitbrengen van een historisch boek over Huisseling doet opnieuw een oproep aan (oud-) inwoners van het dorp om foto’s en (familie)verhalen aan te dragen. “Het moet een boek worden van, over en door Huisselingers”, zegt Jeroen Arts, een van de initiatiefnemers van het project. e leden van de werkgroep geven aan dat zij niet alles zelf kunnen doen. “Wij kennen immers ook niet de verhalen die in de diverse Huisselingse families rondgaan over hun voorvaderen”, zegt Jeroen Arts. “In het verleden hebben we al veel mensen bezocht voor een interview of om foto’s te bekijken. Aangezien de tijd voor ons dringt en het een hele klus is om iedereen afzonderlijk te bezoeken, vragen wij (oud-)inwoners van Huisseling of zij voor ons aan de slag willen gaan met het zoeken naar foto’s met een mooi verhaal en hun eigen familiegeschiedenis. Iedereen kan bijvoorbeeld wel vertellen wat opa en oma deden of herinneringen aan vroeger ophalen bij het zien van oude foto’s.” Voor de hoofdstukken in het boek over Jongerensoos Pong-Ping, de Boerenleenbank, Het Huisselings Gemengd Koor en De Boerderijen heeft de werkgroep inmiddels mensen bereid gevonden materiaal aan te leveren. Jeroen Arts somt enkele onderwerpen op die voor het boek interessant zouden kunnen zijn. “Inwoners, (afgebroken) huizen, (sport)verenigingen, bedrijven en ge-

g ezien

Vrijwel alle verhalen Auteurs: J.A. Deelder Uitgeverij: Bezige Bij Pagina’s: 400 ISBN: 978-90-2345-613-1

Piet de Kleijn, zijn vrouw Franciska van Grunsven en Anna de Bruijn, lopende in de Heuveleindstraat, onderweg naar de kerk. daarvóór al tot de parochie Huisseling behoorde. Het Heuveleind had haar eigen Heuvel, een driehoek met boerderijen eromheen. Precies zoals Oss, Tilburg of Eindhoven ontstaan zijn.” Folder Voor het aankomende jaar heeft de werkgroep weer een activiteit in de planning en komt er bovendien een foldertje uit over het

boek. Mensen die een bijdrage willen leveren aan het boek in de vorm van foto’s en verhalen kunnen deze sturen naar Walter Elemans (walter.elemans @home.nl of Woordstraat 22, 5371 NC Huisseling) of Jeroen Arts (jeroen_arts76 @hotmail.com, Burg. Van Claarenbeekstraat 16, 5371 BL Ravenstein, 06-50520264).

nieuwste gadgets), grote tegenstellingen tussen rijk en arm en serieuze klimaat- en milieuproblemen. Maar er zijn ook voorbeelden van goede initiatieven, van mensen en organisaties die zich vrijwillig inzetten om aan de problematiek van de huidige tijd tegenwicht te bieden. Denk bijvoorbeeld aan organisaties als Scouting Nederland, WarChild en Greenpeace, maar ook aan de jongere die boodschappen doet voor oma of de buren helpt bij klusjes. Wat vinden jongeren hiervan? Zetten zij zich belangeloos in voor een ander, of voor een goed doel? Hoe kijken zij aan tegen het toenemende consumentisme en doen zij daar zelf aan mee of niet? BasisBibliotheek Maasland wil een weblog maken met en door jongeren.

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN ‘Carnaval’

Spelregels Alle jongeren tussen de 12 en 20 jaar kunnen meedoen aan de wedstrijd. De inzending kan variëren van een stuk tekst (max. 500 woorden) tot een filmpje, poster, illustratie, foto, gedicht, column, cartoon, of songtekst. De bijdrage voor de weblog kan tot 18 mei 2010, het liefst digitaal, worden aangeleverd op het mailadres jongeren @bibliotheekmaasland.nl. Inleveren kan ook bij een van de vestigingen van BasisBibliotheek Maasland. Voor meer info: http://draaitdewereldom jou.blogspot.com

www.arenalokaal.nl – vrijdag 19 februari 2010

Of hij nu gedichten of verhalen schrijft, J.A. Deelder is en blijft een ongeëvenaard en onnavolgbaar verteller, die zijn lezers met zijn humor en scherpzinnigheid weet te vermaken. Verhalen over drugs, jazz, kunst, Sparta, dingen uit alle dag, vaak tegen de achtergrond van Deelders geliefde Rotterdam. In Vrijwel alle verhalen staan ze allemaal: de snelle, ontroerende, en hilarische verhalen van een van Nederlands grootste stillisten. Over de nadagen van het wafelen, het manuscript over de dubbelganger van Hitler, en de biljarter in N.V. Verga, waar de deur klemt. Een bundel om steeds opnieuw in te grasduinen. Paul Verstegen

Toneelvereniging Overlangel speelt eigentijds blijspel OVERLANGEL - Toneelvereniging Overlangel brengt in maart drie keer het eigentijdse blijspel Oma & Co op de planken. De voorstellingen vinden op vrijdag 5, zaterdag 6 en vrijdag 12 maart plaats in de Petjesbar. Aanvang is steeds om 20.15 uur. Regie is in handen van Henk van Hees. Kaartjes zijn voor zes euro in de voorverkoop te bestellen bij Riek van Dijk, 0486-411830 of voor aanvang bij de kassa. Bob van Henegouwen is een succesvol zakenman die aan de top van een groot bedrijf staat. Hij leeft met Ilse, zijn vrouw en zoon Alex een tamelijk rijk en snobistisch leven. Ze eten kaviaar en drinken champagne. Bob is altijd bezig met opties en aandelen en Ilse verkeert altijd in de kringen van de High-Society. Ze lijken een onbezorgd leven te leiden totdat Els van de belastingdienst op de stoep staat omdat Bob verdacht wordt van handel in aandelen met voorkennis. Het rijke leventje lijkt ten einde want zelfs de huishoudster moet ontslagen worden. Bob en Ilse moeten ineens zelf werken voor de kost! Als op dezelfde dag ook nog een escortdame voor Bob verschijnt, komt zijn relatie met Ilse flink onder druk te staan. Wie heeft deze dame gestuurd? Heeft Bob alles eerlijk bij de belasting opgegeven zoals hij beweert? Oma, de vergeetachtige moeder van Bob, twijfelt daaraan, of weet ze het allemaal niet meer zo goed?

Gheselle van den Spele brengt ´Toen was geluk nog…´ HERPEN - Toneelvereniging de Gheselle van den Spele uit Herpen is al maanden bezig met de voorbereiding van de komedie ‘Toen was geluk nog…’. Het stuk, dat wordt uitgevoerd op zaterdag 20 en zondag 21 maart, speelt in de zestiger jaren van de vorige eeuw en heeft alle ingrediënten voor een prachtige en komische toneelavond. Gerard Kistemaker uit Horssen regisseert de komedie.

11


28 februari van 11 tot 16 uur

Weekblad Arena week 7 2010  

Weekblad Arena week 7 2010

Weekblad Arena week 7 2010  

Weekblad Arena week 7 2010

Advertisement