Page 1

Stemadvies? www.arenastemlokaal.nl

weekblad voor landerd, herpen, ravenstein en omstreken jaargang 16 – week 05 – 5 februari 2010 – www.arenalokaal.nl

Reekse molen van ondergang gered

pagina

3

‘Geitenhouderijen te dicht bij bebouwde kom’

pagina

5

Carnaval barst weer los in regio

pagina ‘Tegemoetkomen aan wensen van de Zeelanders’

Chris School komt met groen plan voor Morgenzonterrein ZEELAND - Wethouder Chris School komt met een alternatief plan voor de locatie Morgenzon in Zeeland. De RPP-lijsttrekker wil een deel van het terrein op een groene, parkachtige manier inrichten en in de rest van het gebied (zorg)woningen voor ouderen bouwen met maximaal twee bouwlagen. “Hiermee wil ik tegemoetkomen aan de wensen van veel Zeelanders.” Het plan wordt in maart gepresenteerd.

et Landerdse college van burgemeester en wethouders wilde op het terrein van de voormalige discotheek aanvankelijk een veertien meter hoog en dertig meter breed appartementencomplex realiseren. Dit plan stuitte op veel verzet van de oppositiepartijen Progressief Landerd, CDA en DrieKern, die op 23 mei

van het vorig jaar een manifestatie hielden om Zeelanders te wijzen op de consequenties van de bouwplannen. Veel Zeelanders reageerden die dag onthutst op de afmetingen van het gebouw en de korte afstand tot de straat. Mede naar aanleiding van de manifestatie ondertekenden meer dan zeshonderd inwoners van Zeeland een

zogeheten inspraakreactie tegen de beoogde bouwplannen op het Morgenzonterrein aan de Kerkstraat. Veruit de meeste ondertekenaars pleitten voor een groen park met bankjes op de plek van de voormalige Morgenzon. Ook parkeerplaatsen, speelgelegenheid en een kiosk werden regelmatig geopperd. ‘Goed geluisterd’ “Zoals dat hoort in een democratie heb ik goed geluisterd naar de inspraakreacties, het oorspronkelijke plan van architect Ponec is daarom van de baan”, zegt Chris School. “Om tegemoet te komen aan de wensen van de

Arena houdt weer Landerdse verkiezingspoll Evenals vier jaar geleden houdt Arena in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een online verkiezingspoll voor de gemeente Landerd. In de poll, die te vinden is op de website www.arenalokaal.nl, kunnen mensen aangeven op welke Landerdse partij zij van plan zijn te stemmen op woensdag 3 maart: het CDA, DS’97, Progressief Landerd of de RPP. De resultaten van de verkiezingspoll zijn terug te lezen op www.arenalokaal.nl, terwijl ook weekblad Arena en Arena TV wekelijks aandacht besteden aan de internetpeiling. Men kan overigens slechts één keer per week deelnemen aan de Landerdse verkiezingspoll. Online kieswijzer Om inwoners van Schaijk, Zeeland en Reek wegwijs te maken in het politieke landschap van de gemeente Landerd en hen te ondersteunen bij het maken van hun keuze heeft Arena ook een kieswijzer-op-maat ontwikkeld. Deze is sinds woensdagmiddag online in te vullen op de website www.arenastemlokaal.nl. De kieswijzer bestaat uit vijftien stellingen over lokale politieke onderwerpen. Door in te vullen of u het (volledig) oneens of (volledig) eens bent met een stelling vertelt de Arenakieswijzer bij welke Landerdse politieke partij uw mening en standpunten het best aansluiten. Gebruikers van de kieswijzer kunnen de uitkomst enigszins extra sturen door aan te geven aan welke onderwerpen zij extra gewicht toekennen. Na voltooiing van de Landerdse kieswijzer ontvangt u direct een online stemadvies. Daarnaast is van alle vier de Landerdse partijen een toelichting te lezen op hun standpunt ten aanzien van de stellingen.

Zeelanders wil ik een deel van het gebied groen inrichten. Je moet dan denken aan een parkje met boompjes, een jeu-deboulesbaantje en misschien een kleine kiosk. Echt een ontmoetingsplaats. Het groene gebied kan in de toekomst eventueel ook worden gebruikt als terras voor het Bondsgebouw. Ik zou daar graag een restaurant in zien. De rest van het gebied wil ik intensief bebouwen met enkele tientallen woningen en zorgwoningen voor ouderen, met maximaal twee bouwlagen. Het geheel moet een hofjesachtige uitstraling krijgen.” Meer groen en minder bebouwing betekent ook minder inkomsten voor de gemeente. Is dat financieel wel haalbaar? Chris School: “Mijn plan kost inderdaad een ton of drie meer, maar dat wil ik compenseren volgens dezelfde stategie die we enkele jaren geleden hebben toegepast bij de bouw van Het Wapen van Reek. De extra kosten die de aanleg van het groene parkje met zich meebrengen, wil ik compenseren door aansluiting te zoeken bij een corporatie. Voor de hand ligt dat dat Brabant Wonen wordt, omdat zij ook al de zorgwoningen aan de overkant van de straat bij Compostella hebben, maar het mag ook een andere corporatie

6-7

Gemeenten Landerd en Oss kampen met strooizouttekort LANDERD/OSS - Omdat de strenge winter zo lang aanhoudt, hebben nu ook de gemeenten Landerd en Oss met een tekort aan strooizout te maken. Dat betekent dat de gemeenten niet kunnen strooien zoals dat in het gladheidsplan aangegeven is.

Concreet betekent dit dat de gemeente Oss nu alleen de hoofdwegen (Dorpenweg, S30 en diverse Singels, Ruwaardsingel, Wethouder van Eschstraat, Raadhuislaan, Oostwal, Dr. Saal van Swanenbergsingel enzovoort) strooit met zout en pekelwater. De overige wegen en fietspaden met zand en pekel. Er is nog zout voorradig voor twee strooiacties voor de hoofdwegen, daarna gaat de gemeente hier ook over op zand en pekelwater. Als het sneeuwt wordt er alleen geschoven en op fietspaden geborsteld en geschoven. In het verleden kwam er nog wel eens een verzoek binnen voor wat strooizout bij een bejaardenhuis of school, maar deze verzoeken kan de gemeente de komende weken niet honoreren. Ook de provincie gaat minder strooien. Daardoor kan het op toe- en afritten glad zijn. Provinciale wegen Ook de gemeente Landerd ziet zich genoodzaakt de strooiroutes drastisch aan te passen. De gemeente wil in ieder geval de busroutes en hoofdontsluitingswegen zoveel mogelijk berijdbaar houden. Dan kunnen de inwoners binnen en buiten de kom binnen enkele honderden meters toch een gestrooide route bereiken. Zolang het zouttekort aanhoudt worden de fietspaden middels borstelen begaanbaar gehouden. Bij hevige sneeuwval tracht de gemeente de fietspaden aan één zijde berijdbaar te houden. De gemeente Landerd adviseert weggebruikers om vooral gebruik te maken van de provinciale wegen. Aangepaste route In Landerd zijn de volgende wegen in de aangepaste route opgenomen: Runstraat, Schutsboomstraat, Pastoor van Winkelstraat, Haagstraat, Schaijksestraat, Mgr. Suijstraat, Heijtmorgen, Mgr. Borretstraat, Corridorweg, Reekseweg, Bergmaas, Kerkstraat, Udenseweg, Langenboomseweg, Puttelaar (gedeeltelijk), Brand, Boekelsedijk, Zeelandsedreef. zijn. Om het groen op het Morgenzonterrein te kunnen bekostigen, spreken we met de betreffende corporatie af dat zij een aantal starters- en doorstroomwoningen mag bouwen in bijvoorbeeld het plan Repelakker. Zo hebben we het in Reek destijds ook gedaan.” Chris School benadrukt dat

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 februari 2010

hij met zijn plan voor het Morgenzonterrein komt in zijn hoedanigheid als lijsttrekker van de RPP. “Maar ook de wethouder ruimtelijke ordening is erg enthousiast. Hij gaat met dit idee aan de slag en probeert er draagvlak voor te creëren in het college.”


GRATIS

voetbalplaatjes

Gewoon bij Albert Heijn. - bij elke 10 euro ontvang je 5 gratis plaatjes - verzamel alle 271 plaatjes in het speciale verzamelalbum of handige bewaarblik (op=op)

Scheltseweg 12a 5374 EB Schaijk T: 0486 - 461420 F: 0486 - 461517 I: www.stucoort.nl E: info@stucoort.nl

2

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 februari 2010


Franse exploitant wil Moulin Rouge vestigen aan de Rijksweg

Reekse molen van ondergang gered

column Dilemma Verleden week stond er een ingezonden brief in Arena van Harpert Hoftijzer. Ik mag hangen als hij werkelijk zo heet, maar hoe dan ook, op licht ironische wijze gaf Harpert te kennen dat ik mijn gelijk ga halen met het CO2-verhaal. Hoe ongelukkig ik daar mee ben, heb ik u al verteld. Verder zei Harpert: “Een tweede idee, voor wanneer Theo het op zal gaan nemen voor de Megastallen in zijn achtertuin, iets wat hij vast en zeker zal gaan doen. Misschien een leuke naam voor je tegenstanders: de Pathet Bio.”

REEK - Het is zo goed als zeker dat de witte molen in Reek behouden kan blijven voor het nageslacht. De huidige eigenaar van de molen is al enige tijd in onderhandeling met de exploitant van Le Moulin Rouge Parijs. Volgens de directeur marketing van het Franse bedrijf, JeanLuc Pehau-Ricau, ligt de bal nu bij de gemeente Landerd.

De karakteristieke witte molen in Reek. kansen voor Reek ook nog andere voordelen ziet, antwoordt School: “Met dit plan kan de uitstraling van de omgeving enorm worden verbeterd. Zo’n desolate, leegstaande molen, daar zit niemand op de wachten. Reek wordt weer bruisend.”

pla n?

Openheid van zaken De gemeente Landerd heeft de afgelopen tijd diverse keren om de tafel gezeten met een delegatie van Moulin Rouge Parijs. Chris School: “Dit nieuws houd je blijkbaar niet geheim. Tijdens de recente pronkzitting in Reek werd er al op

dia

Reacties Arena peilde bij enkele omliggende bedrijven de reacties op de ambitieuze plannen met de Reekse molen. Fakkel-medewerkster Inge: “Lijkt me geweldig, weer een beetje leven in de brouwerij in deze hoek. Qua klandizie zie ik alleen maar grote plussen.” Een woordvoerder van de Bandenmolen: “Helemaal perfect, zo’n prachtige ruimte om onze relaties te

ontvangen. En dat net buiten onze poort. Ook onze werknemers reageren erg enthousiast. In ieder geval zal het ‘overwerken’ wel toenemen na de opening.” Jan Overeem van Starline: “Wat kan ik er nou op tegen hebben. We zitten allebei in de recreatie/ontspanningssector en toch zijn we geen concurrenten van elkaar. Laat maar komen!”

gezinspeeld. Ik weet niet of de koopoverdracht al getekend is, maar de huidige eigenaar heeft zoveel vertrouwen in de gemeente dat hij dit weekend al een groot bord gaat plaatsen naast de molen. Omdat wij niet willen dat dit nieuws op dergelijke wijze naar buiten komt, zijn wij verplicht om openheid van zaken te geven.”

me

PP-wethouder Chris School maakt er geen geheim van dat de deplorabele staat van de molen hem al jaren een doorn in het oog is. Zijn inzet om de molen een goede bestemming te geven is tot dusver vruchteloos gebleken. Hij is dan ook blij verrast met het Franse initiatief. “Laat duidelijk zijn dat wij absoluut geen obstakel willen zijn”, geeft School aan. “Het pand heeft reeds een horecabestemming. Wanneer door nevenactiviteiten nog een wijziging in het bestemmingsplan nodig is, dan zal dit via een versnelde procedure geschieden. We moeten ons goed realiseren dat dit een unieke kans is om Reek op de internationale kaart te zetten. Dit is van zwaarwegend belang. Ook past dit plan in ons beleid om van Reek een dorp te maken van zorg en dienstverlening.” Op de vraag of de wethouder naast de economische

Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. Oplage 10.000 Eindredactie

Sergio Boutkan E: sergio@uitleg.nl M: 06 466 25 651

Dit betekent onvermijdelijk dat wij het goede voorbeeld moeten geven en derhalve de plicht hebben om de dieren met respect te behandelen en een zo aangenaam mogelijk leven voor ze te organiseren. Een varken dat nooit het daglicht ziet en niet lekker mag wroeten in de modder, vinden wij treurig. Boeren bedreigen of deelnemen aan acties van het ‘Varkens Bevrijdingsfront’ is strijdig met ons principe van geweldloosheid en biedt dus geen oplossing. Bovendien, de wereldbevolking zal gevoed moeten worden en dat blijkt niet te kunnen zonder bio-industrie. Met andere woorden: we staan voor een lastig dilemma. Daar hebben we gelukkig als WNBF wél een oplossing voor. Want we hebben in onze statuten laten opnemen (Art. 25 sub 3): “In die gevallen waarin het WNBF voor een dilemma komt te staan dat als lastig kan worden aangemerkt, staakt het WNBF ogenblikkelijk het zoeken naar een oplossing en gaat over tot de orde van de dag.” Theo van Duren

‘Ongewenst en verboden’

uitleg.nl

Osse wethouders planten bomen in Herpen

colofon

Goeie vondst, Harpert. Maar tot jouw en mogelijk ieders verrassing: het WNBF is tégen megastallen. Zoals je weet hebben wij geen hoge pet op van de dieren. De meesten hebben een verderfelijk karakter. Roof, moord en verkrachting zijn hun belangrijkste bezigheden. Wij keuren dit ten zeerste af en pleiten voor een betere opvoeding. Met harde hand desnoods. Dus uithuisplaatsingen van jonge dieren en heropvoedingskampen voor de ouders. Respect voor elkaar, samen werken samen leven, dat zijn de belangrijkste uitgangspunten voor ons dierenbeleid. Heel belangrijk daarbij is ook om de dieren een gedegen vakopleiding te geven zodat ze aan de slag kunnen. Want de werkloosheid onder de dieren is groot met alle gevolgen van dien. Circusdieren laten zien dat het wel degelijk kan. Wat er nog aan mankeert is dat ze niet betaald worden voor hun werk. Dat moet veranderen. Pas dan krijgen ze zelfrespect en kunnen ze volwaardig participeren in de maatschappij. Maar dan wel met de lusten én de lasten. Dus ook belasting betalen. Dat is kortweg de visie van het WNBF.

HERPEN - De Osse wethouders Jules Iding en Hendrik Hoeksema zetten dinsdag 9 februari de eerste bomen in de grond van het project Planten Nu!. Dat gebeurt bij het bedrijf van de familie Nass aan de Koolwijksestraat in Herpen.

De komende maanden gaan er vijfduizend stuks ‘groen’ de grond in bij de veertien deelnemers aan het project Planten Nu!: 4.879 stuks bosplantsoen, 176 laanbomen en 39 fruitbomen. Voor Planten Nu! vergoedt de gemeente Oss - in samenwerking met het Brabants Landschap - niet alleen de kosten van het plantmateriaal, maar ook de plan- en aanplantkosten.

Gemeente Landerd bindt strijd aan met ‘wildplakkers’ LANDERD - Nu de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen, verrijzen op diverse plaatsen ook weer de bekende verkiezingsborden. Hoewel deze uitsluitend bestemd zijn voor affiches van politieke partijen, maken ook regionale discotheken er gretig gebruik van om hun feesten te promoten. Zij plakken hun reclame-uitingen steevast over de politieke boodschappen heen.

Door de aanplant van lijnvormige beplantingen en andere landschapselementen in het landelijk gebied te stimuleren, wil Oss het landschap aantrekkelijker maken.

Kopij

Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk T: 0486 463 112 F: 0486 463 537 E: redactie@arenalokaal.nl I: www.arenalokaal.nl Acquisitie

Rob Smorenberg M: 06 506 17 426 E: rob@uitleg.nl

Regionale discotheken maken gretig gebruik van de verkiezingsborden. Het Landerdse college van burgemeester en wethouders kondigde dinsdag aan een einde te willen maken aan het ‘wildplakken’. “Wij gaan de betreffende ondernemers aanspreken op het feit dat ze hun affiches op een ongewenste en verboden plek hangen”, zegt burgemeester Willy Doorn. “De verkiezingsborden zijn enkel en alleen bestemd voor politieke uitingen en niet voor commerciële doeleinden.” De Landerdse burgermoeder laat onderzoeken of het mogelijk is om boetes uit te delen aan de wildplakkers. Op de Twitterpagina van Progressief Landerd werd deze week al geopperd de BOA in te zetten in de strijd tegen de wildplakkers.

Uitgever

Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk I: www.uitleg.nl Druk

DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding

Tip Top T: 0485 319 050

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 februari 2010

3


agenda Elke woensdag Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. vogelvereniging Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Elke zaterdag Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland

FEBRUARI Eardeafning Soundz met Dual Weilderz, Sectum, Adaro, The Croaker, Sissie, Danny Scandal en MC Baco, vanaf 22 uur bij Senza Plaza in Schaijk Liederentafel, vanaf 20 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Tonpratersgala met Ton Hendrikx, Cees Coolen, Alex Wintermans, Ad Vermeulen, Andy Marcelissen en Christel van den Dungen, vanaf 20 uur (zaal open vanaf 19.15 uur) in gemeenschapshuis Vidi Reo in Ravenstein Start van de vierde Landerdse Bridgedrive, vanaf 13 uur in het Wapen van Reek Expositie met beelden en schilderijen van Henni Haselaar-Moerman en Henk Haselaar, zaterdag en zondag van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein Theaterspoor: poppentheater Koekla speelt Het Gouden Ei (4+), vanaf 14 uur in De Garf in Zeeland Kinderbingo, vanaf 10.30 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Dansmiddag met orkest Kameleon, vanaf 15 uur en dansavond met orkest Kend’Ons, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Concert door het Klarinet Kwartet van de Koninklijke Luchtmacht, vanaf 16 uur in de NH Kerk in Ravenstein Collecte Amnesty International Workshop ‘Wensen en behoeften ondernemers Landerd’ voor lokale ondernemers over de ontwikkeling van bedrijventerreinen, van 17 tot 19.30 uur in café-restaurant Nieuw Schaijk in Schaijk EcoDome: informatieavond over duurzame energie, van 19 tot 21.30 uur in De Gasterij in Schaijk Oud papier Schaijk Oost Inspraak- en informatieavond over de dijkverbetering traject Grave-Overlangel, vanaf 19.30 uur in PetjesBar in Overlangel Supremo (kick-off) met Willy Wartaal, Ruben Nyborg, Apologica, MC Brown Sugar en Poir (14+), vanaf 21 uur in Senza Plaza Schaijk Expositie met beelden en schilderijen van Henni Haselaar-Moerman en Henk Haselaar, zaterdag en zondag van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein Oost-Brabantse Parkieten Sociëteit: jaarvergadering, vanaf 20 uur in café-zaal Wittenberg in Oss Expositie met beelden en schilderijen van Henni Haselaar-Moerman en Henk Haselaar, zaterdag en zondag van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein Vrije markt, van 9.30 tot 16 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Dansmiddag met orkest Come Back, vanaf 15 uur en dansavond met orkest Safari Kwartet, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Oud papier Schaijk West Informatieavond, vanaf 20 uur over Australië en Nieuw-Zeeland bij StarTravel in Schaijk Vijf jaar L-FM: feest voor alle luisteraars en andere belangstellenden, van 20 tot 0.30 uur in het Wapen van Reek Next Generation met Kenneth G. en Bassjackers (vanaf 16 jaar), vanaf 22 uur bij Senza Plaza in Schaijk Dansavond met live muziek, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Expositie met beelden en schilderijen van Henni Haselaar-Moerman en Henk Haselaar, zaterdag en zondag van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein

fly

5

ers

5 5

?

6 6-7 7

uitleg.nl

7 7 7 7-13 8

8 9 10 12 13-14 18 20-21 21 21 23 23 27 27 27 27-28

Carnaval Kijk voor de uitgebreide carnavalsagenda op

pagina 6 en 7 Agendapunten toevoegen? Mail dan naar

redactie@arenalokaal.nl

Plus Van Bavel - Schaijk Pastoor van Winkelstraat 16 - T: (0486) 461379 Open: maandag t/m donderdag 08 - 20 uur / vrijdag 08 - 21 uur / zaterdag 08 - 18 uur

GRATIS UITGAANSMAGAZINE EN WEBSITE 4

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 februari 2010


Inventarisatie provincie Noord-Brabant

‘Helft geitenbedrijven staat te dicht bij bebouwde kom’ REGIO - Bijna de helft van alle 197 grote melkgeitenbedrijven in Brabant staat op ongewenste afstand van de bebouwde kom. De provincie NoordBrabant schrijft dat in een inventarisatie die is gemaakt voor een discussie donderdagavond in Provinciale Staten over de uitbraak van Q-koorts. De provincie zet in op de verplaatsing van deze bedrijven en vestiging van nieuwe bedrijven zo ver mogelijk van de bewoonde wereld, aldus de notitie.

oe dichter men bij het bedrijf woont, des te hoger het percentage zieken’, constateerde het RIVM afgelopen zomer. Deskundigen beschouwen een afstand van 500 meter in de toekomst als voldoende afstand tussen bedrijf en bewoning om de gezondheidsrisico’s te beperken. Duitsland hanteert die grens al. Brabant telt negentig geitenbedrijven die binnen die afstand van de bebouwde kom staan. In de huidige Q-koortsepidemie oordelen experts strenger en noemen ze zelfs een afstand van minimaal twee kilometer. In dat geval staat in Brabant vrijwel geen enkele geitenhouderij op een goede plek, aldus het overzicht. Brabant overweegt de melkgeitenbranche als intensieve veeteelt te gaan beschouwen. Net als grote kippenen varkensbedrijven worden melkgeitenbedrijven dan verplaatst en geclusterd in zogenoemde landbouwontwikkelingsgebieden. Via de provinciale milieuverordening wil Brabant maatregelen nemen op geitenbedrijven. De provin-

ondernemend Ambianz Zeeland wint eerste Landerdse biertapwedstrijd LANDERD - In café ‘t Oventje in Zeeland kwamen maandagavond de eigenaren en medewerkers van de Landerdse horecagelegenheden bij elkaar voor de eerste Landerdse biertapwedstrijd en nieuwjaarsbijeenkomst. Een kleine honderd deelnemers (31 teams van drie personen) gingen de strijd met elkaar aan om de wisseltrofee en natuurlijk de eer. Er werden drie ronden tappen gehouden met verschillende glazen. Burgemeester Willy Doorn opende de wedstrijd door het eerste biertje van de avond te tappen. Het team van Ambianz uit Zeeland kreeg uiteindelijk de meeste punten van de jury, die bestond uit de carnavalsprinsen van Reek, Schaijk en Zeeland, drie oud-horecaondernemers en een aantal vakmensen van Nederlands grootste bierbrouwerij. Nieuw Schaijk eindigde op de tweede plaats en het team van Tino Horeca uit Schaijk werd derde. De beste individuele score staat op naam van Vera de Graaf, werkzaam bij restaurant Nieuw Schaijk. Horeca Nederland afdeling Landerd kijkt terug op een zeer geslaagde avond, die volgend jaar zeker een vervolg zal krijgen.

Geiten- en schapenbedrijven die besmet zijn met de Q-koorts moeten een waarschuwingsbord plaatsen, zo vindt de Tweede Kamer. cie denkt aan het afdekken van mest, afsluiten en ventileren van geitenstallen en permanent opstallen van geiten en melkschapen op bedrijven met meer dan vijftig dieren. Waarschuwingsborden Geitenen schapenbedrijven die besmet zijn met de Q-koorts moeten een waarschuwingsbord plaatsen. Dat vindt de Tweede Kamer, die dinsdag instemde met een voorstel hiertoe van de SP. SP’er Henk van Gerven vindt dat de bevolking het recht heeft om te weten dat een bedrijf is besmet met de Q-koortsbacterie, vanwege de risico’s voor de volksgezondheid. Eerder drong de Kamer er al op aan dat minister van Landbouw Gerda Verburg (CDA) alle besmette bedrijven openbaar maakt. De Tweede Kamer zette verder een streep door het

Koen van Galen wint hamsterknutselwedstrijd SCHAIJK - Bij Albert Heijn in Schaijk konden kinderen tijdens de hamsterweken meedoen met de hamsterknutselwedstrijd. Vele mooie creaties werden er gemaakt en kregen natuurlijk een mooi plaatsje in de winkel. Voor de jury was het een moeilijke taak om de mooiste uit te kiezen. Uiteindelijk werd de hamster van Koen van Galen de mooiste bevonden. Koen werd beloond met een hamsterpakket.

kabinetsvoornemen om alle mannetjesdieren op met Qkoorts besmette geiten- en schapenboerderijen te ruimen. Verburg en haar collega van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) willen bokken en rammen op besmette melkboerderijen laten doden, omdat zij mogelijk vrouwelijke dieren kunnen besmetten. De Kamer stemde echter voor een motie die oproept om alleen mannelijke dieren te ruimen als uit meerdere testen blijkt dat ze zijn besmet. Vaccinatie Verder moeten alle geiten en schapen in Nederland worden gevaccineerd tegen

de Q-koorts, zo luidde de strekking van een derde motie die werd aangenomen. Tenslotte komt er een ‘themacommissie Dierenhouderij’ in de Tweede Kamer. In die commissie moet het debat worden gevoerd over de toekomst van de dierhouderij in Nederland waarbij aandacht wordt besteed aan thema’s als volksgezondheid, dierenwelzijn, ruimtelijke ordening en milieu. Een voorstel van de VVD om een parlementair onderzoek in te stellen naar de aanpak en bestrijding van de Q-koorts haalde het niet.

Consultatiebureau Pantein verhuist naar Zustersstraat

Informatieavond in Schaijk over duurzame energie SCHAIJK - Meer weten over zonnepanelen en zonneboilers? De laatste jaren groeit de belangstelling steeds meer naar het gebruik van duurzame energie. Toch heerst er nog veel onduidelijkheid over dit onderwerp. Maandag 8 februari houdt Ecodome een informatieavond waarop alle vragen worden beantwoord. Van 19 tot 21.30 uur wordt onder andere gesproken over de werking van de systemen, het verkrijgen van subsidies en het terugleveren van energie aan de energiemaatschappijen. Deze geheel vrijblijvende avond vindt plaats in De Gasterij aan de Runstraat in Schaijk. Om er voor te zorgen dat er plek is voor iedereen graag aanmelden via aanmelden @globalecodome.com.

Reekse Annelies van Sonsbeek wint gratis boodschappen SCHAIJK/REEK - Tijdens de hamsterweken konden alle klanten van Albert Heijn Schaijk hun kassabon in een bus deponeren. Men hoefde alleen maar de naam en het telefoonnummer te noteren en aan het eind van de actie werd een winnaar getrokken. Uit de vele ingeleverde kassabonnen is de bon van Annelies van Sonsbeek uit Reek getrokken. Zij kreeg, blij verrast, haar gekochte boodschappen, ter waarde van ruim 110 euro, nóg eens gratis mee.

SCHAIJK - Het consultatiebureau van Thuiszorg Pantein verhuist op 18 februari naar de nieuwe locatie aan de Zustersstraat 6 in Schaijk. De ingang van het consultatiebureau is te vinden aan de Netjeshof. Ook het inloopspreekuur vindt vanaf 18 februari niet meer plaats in het huidige pand aan de Schutsboomstraat 14, maar in de nieuwbouw bij basisschool De Regenboog. Voor meer informatie: Thuiszorg Pantein, 0900-8803.

Gerrie Siebers 25 jaar leidster in peuterspeelzaal HERPEN - In maart is Gerrie Siebers uit Herpen 25 jaar werkzaam als leidster in peuterspeelzaal ’t Herriekuiltje. Dit wordt op feestelijke wijze gevierd op vrijdag 5 maart, samen met alle kinderen van de Herpense speelzaal. Van 17 tot 18.30 uur is er een receptie.

Huub Christiaens van Albert Heijn Schaijk feliciteert Annelies van Sonsbeek.

Uitgebreid programma Ravenstein650jaar.nl RAVENSTEIN - Stichting ‘Ravenstein 650 jaar’ heeft de informatie op haar website flink uitgebreid. Het volledige programma van de festiviteiten van 15 tot en met 24 mei staat al een hele tijd online, maar nu wordt elke afzonderlijke activiteit nog uitgebreider toegelicht. Naast inhoudelijk uitleg over de betreffende activiteit zijn nu ook voor een groot deel de tijden en de entreeprijzen (indien van toepassing) bekend. Binnenkort start de voorverkoop van toegangskaarten voor diverse activiteiten. Voor andere activiteiten zullen inschrijvingen mogelijk worden. Voor de bridgedrive op 17 mei en de Ravenrun op 22 mei is inschrijven nu al mogelijk Meer informatie: www.ravenstein650jaar.nl.

Winnaar Koen van Galen met Huub Christiaens van Albert Heijn Schaijk.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 februari 2010

5


Bertie Lukano zingt over Mexicaanse griep

Hend de Pomper viert verjaardag op Pompertjesbal

MOESLAND - Bertie Lukano (Lukassen) uit Schaijk heeft voor het carnavalsfeest van 2010 het nieuwe nummer ‘Hieperdepiep, ik heb de Mexicaanse griep’ uitgebracht.

POMPERSTAD - Carnavalvereniging De Pompers houdt dit jaar voor de vijfde keer het Pompertjesbal in residentie Stadsherberg De Keurvorst in Ravenstein. Na het succes van vorig jaar gaat op zaterdag 13 februari het carnaval van start met een bal voor de jongste carnavalsvierders (tot en met 12 jaar). Net als vorig jaar zijn ook Pom en Peer weer van de partij om de kinderen een aantal dansjes voor te doen, zodat iedereen lekker mee kan dansen en swingen. Dankzij een gift van de Koldergalerij konden Pom en Peer dit jaar in het nieuw gestoken worden. Dit jaar viert Hend de Pomper bovendien zijn vijftigste verjaardag. Ook dit wordt met de kinderen gevierd tijdens het Pompertjesbal. Bij een feestje horen natuurlijk ook cadeautjes. De organisatie hoopt dat de kinderen allemaal een ludiek cadeautje voor Hend meenemen. Natuurlijk komt ook de raad van de Pompers nog even langs om er een gezellig feestje van te maken. Voor het mooist verklede kind is er een verrassing. Alle kinderen van Pomperstad en omstreken zijn op zaterdag 13 februari van 15.11 tot 17.11 uur welkom in De Keurvorst, de entree is gratis. Voor de pappa’s en de mamma’s is het café van De Keurvorst geopend.

Het carnavaleske lied staat op het mini-album ‘We bouwen een feestje’, waarop ook de tracks ‘Swaffelen’ en ‘Knijnzijn’ op staan. Het nummer is ook te beluisteren via www.bertielukassen.hyves.nl.

Scouting Ravenstein houdt carnavalsparty POMPERSTAD - Ook dit jaar houdt Scouting Ravenstein een carnavalsparty voor de jeugd uit Pomperstad en omstreken. De party, die plaatsvindt op vrijdag 12 februari in ‘t Kempke aan ‘t Laantje 1, is voor twee leeftijdsgroepen. Van 18 tot 19.30 uur gaat DJ Wim helemaal los voor de kids van vier tot en met zeven jaar. Entree bedraagt twee euro. De kinderen krijgen dan een strippenkaart waarmee zij drinken, snoep en chips kunnen halen. De jeugd van zeven tot en met vijftien jaar kan van 20 tot 22 uur uit z’n dak gaan op de beste plaatjes van DJ Wim. Ook hier bedraagt de entree twee euro, inclusief twee consumptiebonnen ter waarde van 0,50 euro.

Prins Coen en Prinses Cindy steunen Amnesty International SMOUZENRIJK - Prins Coen en Prinses Cindy van de Smouskes ondersteunen Amnesty International, die van 7 tot en met 13 februari de jaarlijkse landelijke collecte houdt. Amnesty International ondersteunt wereldwijd de mensenrechten. Het Zeelandse Prinsenpaar roept de Smouskes op om Amnesty te steunen met een vrije gift als de collectant in de week voor carnaval aan de deur staat. Voor meer informatie over Amnesty International Zeeland kan contact opgenomen worden met Corrynne van Traa, 0486-453846.

Moeslandse carnavalshoogheden bezoeken zieken en senioren MOESLAND - Een goede carnavalstraditie is het bezoek van Prins en zijn gevolg aan de zieken en 90-plussers in het Moesland. Elk jaar vertrekt een bonte stoet, met fruitmandjes, om diegenen te bezoeken die, door ziekte zelf niet meer actief kunnen gaan carnavallen. Prins Jeroen met zijn dansgarde, de huppelpupkes, de raad van 11 en niet te vergeten de hofkapel komen graag op bezoek bij de mensen thuis. Maar ook Huize Compostella, De Nieuwe Hoeven en andere instellingen worden jaarlijks bezocht door de Prins en zijn gevolg om ook hier de sfeer van carnaval te brengen. Wie een zieke- of moeszak(kinneke) van 90-jaar of ouder kent die blij gemaakt kan worden met een carnavalsbezoek, kan dat laten weten aan de stichting Carnaval de Moeslanden. Aanmelden kan door een familielid, kennis of de buren gedaan worden. Het carnavalsbezoek is op vrijdagmiddag 12 februari of zaterdagmorgen 13 februari vanaf 9.30 uur. Ook de jeugdcarnaval komt op bezoek bij zieke kinderen die geen carnaval kunnen vieren. Zij kunnen, evenals de volwassenen, worden aangemeld. Aanmelden (liefst voor dinsdag 9 februari) kan bij: Michella Schreurs (0486-463108), Marion Klievink (0486-463475) of mail naar Cindy van Rooij: vanrooij@tele2.nl.

carnaval CARNAVALSAGENDA 5

6 6 6 7 12 12 12 12 12 12

13 13 13

13 13 13 13

13

13

13 13

Controles tijdens carnaval

Alcoholvrije chauffeurs ontvangen Brabantse BOB-sleutelhangers

Brandweer controleert veiligheid carnavalslocaties REGIO - De Osse brandweer controleert ook dit jaar alle bedrijven en instellingen waar carnaval wordt gevierd op de brandveiligheid. Persoonlijke veiligheid van de carnavalsvierders en het personeel staat hierbij centraal. Bij een onveilige situatie wordt er handhavend opgetreden. De controles worden niet alleen uitgevoerd bij horecabedrijven. Ook scholen, bejaardenhuizen, gemeenschapshuizen, kantines en dergelijke krijgen een bezoek. Als de brandweer één of meerdere overtredingen constateert, krijgt de verantwoordelijke eigenaar of gebruiker eerst nog een korte tijd om de situatie in orde te maken. Daarna wordt opnieuw gecontroleerd.

Tonpratersgala in Vidi Reo Ravenstein RAVENSTEIN - In gemeenschapshuis Vidi Reo in Ravenstein wordt op vrijdag 5 februari een tonpratersgala gehouden. Ton Hendrickx, Cees Coolen, Alex Wintermans, Ad Vermeulen, Andy Marcelissen en Christel van den Dungen passeren deze avond de revue. Iedereen is welkom, de avond begint om 20 uur. De deuren gaan open vanaf 19.15 uur. De entree bedraagt 7,50 euro. Voor meer info: Bart Verhoeven, telefoon 0486-411778 of 06-53788013 of mail naar info@vidireo.nl.

6

REGIO - In de regio Noordoost-Brabant reikte de politie vandaag (vrijdag) de eerste Brabantse BOB-Sleutelhangers uit aan weggebruikers tijdens een alcoholcontrole. De bekende BOB-sleutelhanger in Brabantse stijl is een gezamenlijk initiatief van GGA Noordoost-Brabant en Veilig Verkeer Nederland (VVN). Het drinken van drie glazen alcohol verhoogt het ongevalrisico met honderd procent. Bij circa vijftien procent van alle verkeersongevallen is er drank in het spel, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dat betekent dat er ieder jaar door alcohol zo’n honderd doden vallen en er 2.300 mensen in het ziekenhuis belanden na een verkeersongeval. Wat de cijfers betreft is Noordoost-Brabant al een hele veilige regio en wil dat ook blijven. Samen met politie en VVN zijn er daarom regelmatig preventieve acties. Voor het hoogtepunt van de carnavalsdrukte vinden alcoholcontroles plaats om bestuurders te wijzen op hun verantwoordelijkheid in het verkeer. De BOB-campagne levert een grote bijdrage aan verkeersveilig gedrag. Het advies van de regio sluit hierbij aan: “Een BOB drinkt geen alcohol tijdens het stappen. Gaat er alcohol gedronken worden? Maak dan duidelijke afspraken over vervoer. Spreek af wie BOB is, neem een taxi of gebruik het openbaar vervoer. Makkelijk toch?” Nuchtere Brabantse BOB-chauffeurs ontvangen in Noordoost-Brabant tijdens de alcoholcontroles de eerste ‘Brabantse’ BOB-sleutelhanger in het kenmerkende rood wit. Deze BOB-sleutelhanger is speciaal voor Brabant ontwikkeld door VVN. Meer info op: www.veiligverkeernederland.nl of www.daarkunjemeethuiskomen.nl. Samenwerking Aan het samenwerkingsverband voor een verkeersveilige regio werken naast de provincie, Rijkswaterstaat, de politie, VVN onder meer ook de gemeenten Landerd, Grave, Uden en Veghel mee.

13 13

14 14 14

14

14 14 14 14

14 14 14 14 14 14 14 14 14

14

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 februari 2010

Tonpratersgala met Ton Hendrikx, Cees Coolen, Alex Wintermans, Ad Vermeulen, Andy Marcelissen en Christel van den Dungen, vanaf 20 uur (zaal open vanaf 19.15 uur) in gemeenschapshuis Vidi Reo in Ravenstein Carnavalsbal Katholieke Bond van Ouderen, vanaf 15.15 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk Wêrum Dreijbal mi schônne meziek, vanaf 21 uur in feesterij De Potter in Schaijk CV Zuutjes Oan Zelland: Midwintercarnaval met Polo ‘n Hèze, vanaf 20.30 uur in het Witte Huis in Zeeland Jeugdpronkzitting in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Opening jeugdcarnaval De Keleströpers: disco en karaoke, van 19 tot 22.30 uur in het Wapen van Reek 11 jaar CV DeReek.com: receptie met diverse verrassingsacts, vanaf 21 uur in Het Koetshuis in Reek Eurobouwersbal met Mastersound, vanaf 20.30 uur in de feesttent bij De Potter in Schaijk Euromeelalbal, vanaf 20.30 uur in De Potter in Schaijk Bouwersbal met DJ Johan, vanaf 21 uur in café Thekes in Herpen Scouting Ravenstein: carnavalsparty voor de jeugd, van 18 tot 19.30 uur voor de kinderen van 4 - 7 jaar en van 20 tot 22 uur voor de kinderen van 7 - 15 jaar in ‘t Kempke in Ravenstein Soevereiniteitsoverdracht en Erewijn, vanaf 14 uur in het Wapen van Reek Reekse Avond met familieorkest Lukano, vanaf 21 uur in Het Koetshuis in Reek Moesbal in sprookjessfeer met uitreiking Zilveren Moestop en verkiezing Moeskoningin, vanaf 20 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk Carnaval met Santa Rosa, vanaf 20 uur in de feesttent bij De Potter in Schaijk Flügelparty, vanaf 20 uur in café De Raaf in Schaijk Hollands Meeblerbal, vanaf 20 uur in feesterij De Potter in Schaijk Back to the Sixties met Poddomme en De Stroatklinkers vanaf 20 uur en 60-4-60 vanaf 22.30 uur in De Gasterij in Schaijk Brabant Party met CV Maf Mar Moi, Bleu not Red en DJ Gladde Gerrit, vanaf 21 uur in de feesttent bij café 3 Heere in Schaijk Senzationeel Carnaval met The Partysquad, Rob Toonen en Senza Brothers (16+), vanaf 22 uur in Senza Plaza Schaijk Opening jeugdcarnaval, vanaf 19.30 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Installatiebal met de Prins, Raad van Elf, Bonlander Hofkapel en Hillstreet, vanaf 21 uur in de verwarmde feesttent op het Alard van Herpenplein in Herpen D’n Zotte Zaterdag bè Thekes: groots carnavalsbal met orkest Idem Dito, vanaf 21 uur bij Thekes in Herpen Pompertjesbal met Pom en Peer, Raad van Elf en verjaardag Hend de Pomper, van 15.11 tot 17.11 uur in De Keurvorst in Ravenstein Carnavalsmis De Keleströpers, vanaf 10.30 uur in de parochiekerk in Reek Carnavalsoptocht De Keleströpers, vanaf 14 uur in het centrum van Reek Prijsuitreiking jeugdoptocht De Keleströpers met DJ Beatpower en Poir, vanaf 17 uur in Het Koetshuis in Reek Mottenballenbal met orkest Hurricane vanaf 21 uur en prijsuitreiking senioren optocht De Keleströpers vanaf 22 uur in Het Koetshuis in Reek Moeslandse jeugdoptocht, vanaf 13.30 uur in het centrum van Schaijk Prijzenbal Moeslandse jeugdoptocht, van 16 tot 18.30 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk Carnavalskolder met CV Zot Gefrot en Mastersound, vanaf 9.30 uur in de feesttent bij De Potter in Schaijk Bral en Lalfestijn met CV Roar mar Woar en DJ Gladde Gerrit vanaf 16 uur en ´s avonds optreden Mari en de Maries in de feesttent bij café 3 Heere in Schaijk Kos Kojer Knalt, vanaf 16 uur in De Gasterij in Schaijk Carnaval met Santa Rosa, vanaf 20 uur in de feesttent bij De Potter in Schaijk Flashback, 80’s & 90’s Special, vanaf 20 uur in café De Raaf in Schaijk Apres Ski Party, vanaf 14 uur in De Potter in Schaijk I Love Carnaval met Zwart Licht, Apster, Rockid en MC Smilez, vanaf 20 uur in Senza Plaza Schaijk Caribbean Karnival in de Havana Club, van 15 tot 23 uur bij De Vier Sterren in Schaijk Carnavalsoptocht Herpen Optochtbal, vanaf 15.30 uur in ‘t Slotje in Herpen Partyavond met superdiscoshow voor de jeugd vanaf het voortgezet onderwijs tot en met 16 jaar, vanaf 20 uur in de kantine van camping De Brug in Herpen Carnavalsdisco, vanaf 19 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen


Jo Kremers Smous van het jaar

Pronkzittingen Smouskes met echte Zeelandse humor

carnaval CARNAVALSAGENDA 14

SMOUZENRIJK - Op de Heische Tip vonden afgelopen weekeinde de jaarlijkse pronkzittingen van De Smouskes plaats. Drie dagen lang schotelden de artiesten de in groten getale opgekomen toeschouwers een programma voor met wervelende dans en echte Zeelandse humor.

14

15 15 15

e openingsact werd verzorgd door zanger Jos Nikkelen, die als een volleerde Robbie Williams het publiek opzweepte met het aanstekelijke Let me entertain you. Chris School maakte zijn belofte (“Wat er van komt als je een grote mond hebt!”) waar en kroop in de ton. Hij liet zien niet alleen als wethouder te kunnen acteren, maar ook als tonprater uit de voeten te kunnen. De Huppelsmouskes en Dansgarde deden hun garde- en showdans, de Huppelsmouskes showden, prachtig aangekleed, een elfenverhaal, terwijl de grote Dansgarde een stuk uit Musical High School uitstekend voor het voetlicht bracht. Masja en Cindy mistten als Kato en Drika de bus naar het Uiventje en dat was maar goed ook, want zij kregen met hun dialoog vol doordenkers de zaal helemaal plat. Toon Megafoon Cor Verstegen stond voor de eerste keer in de ton als Toon Megafoon, coach van een veteranenelftal op extra

Wethouder annex tonpraoter Chris School.

hoge leeftijd. Dit ging gepaard met de nodige dosis voetbalhumor, die zeer tot de verbeelding sprak. De jonge debutanten Thijs Vijnmans en Frans Daverveld (‘Zinloos geweld, besteld en gebeld’) hadden in het geheel geen last van plankenkoorts. Van begin tot einde boeide hun act gelardeerd met Zeelandse gebeurtenissen en gebracht met veel humorvolle zinspelingen. Aan het einde zongen zij ‘Helemaal niets’, maar het was toch echt helemaal alles. Smous van het Jaar In de pauze op vrijdag kwam Jo Kremers tevoorschijn als Smous van het Jaar. Hij is al vele jaren aanjager bij kruisboogschietvereniging Fortuna, heeft jarenlang deel uitgemaakt van de Stichting Jeugdbelangen en verricht vele hand-en spandiensten voor KVO, KBO en in De Garf. Met een mooie speech bedankte Jo zijn uitverkiezing. “Ik ben blijer met dit als met een lintje van de koningin”, zo liet hij het publiek weten. Hij had namelijk de Koningin met haar paard een keer weggestuurd van het Inkaterrein en komt dus waarschijnlijk nooit meer in aanmerking voor een lintje.

15 15 15

Na de pauze was het ‘Hemelse Modder’ met Wilbert Dekkers, Marco van Son en Chris Jan Swiers dat gelijk de zaal stil kreeg. Diverse Zeelanders waren erbij en klopten bij de Hemelpoort aan bij Petrus. De typetjes werden zo perfect neergezet dat het allemaal erg herkenbaar was voor de aanwezigen. De Raad van Elf presenteerde het themalied van de Smouskes voor 2010, de Indianen Raad, compleet met paard, veren, pruik, pijl en boog. Bertus van Koolwijk (Mari van der Laar) hield samen met Petronella van Compostella (Elly van Extel, tevens de assistent-ambtenaar van Chris School) een ‘communicatiepresentatie’ die helemaal tot de verbeelding sprak en waar niets over te miscommuniceren viel. Het nieuwe dansduo Join (José van Bakel en Inge van der Ven) gaf een prachtige show weg met vakkundig uitgedacht ritme en flitsende bewegingen. Ben van der Walle keerde

Ben van der Walle.

15

terug vanuit de Aauw Doos naar de ton en vertolkte zijn altijd nog actuele treinmachinistbuut alsof de tijd toch even stil had gestaan. De hierna optredende Bruine Paters hielden een stoelengevecht dat tot in de toiletten duurde. Tot op heden weet nog niemand wie die Bruine Paters nu precies waren. Erwin Kremers was de laatste die na zijn cruise als Willem in de ton kroop. Het publiek luisterde en genoot ademloos van zijn prachtige humor en verhalende woordspelingen. Tot slot kwam openingszanger Jos Nikkelen, onder begeleiding van de Bloasbalken, terug voor de sluitingsact. Hij zong ‘Zeeland’, zijn eigen vertaling van het Guus Meeuwis-lied Brabant en samen met alle artiesten op het podium kwam er een einde aan een geslaagde Smouskespronkzitting, die door Cor Schel op prima wijze aan elkaar werd gepraat.

15 15 15 15 15 15 15 15 15

15

15

15 16 16 16 16 16 16 16

16 16 16 16

16 16

Smous van het Jaar Jo Kremers en zijn vrouw Betsie.

Keleströpers Reek leggen ziekenbezoek af KELERIJK - Carnavalsvereniging De Keleströpers verzorgt ook dit jaar weer ziekenbezoeken rond de carnaval. ‘Carnaval is een feest voor jong en oud, groot en klein. Helaas zijn er mensen die niet deel kunnen nemen aan diverse activiteiten’, zo schrijft de stichting. De Reekse Prins Dennis dun Urste en de hoogheden leggen daarom het ziekenbezoek af. Zij overhandigen op vrijdag 12 februari ook een kleine attentie aan de mensen die ze bezoeken. Wie ziek is en graag bezocht wil worden, of wie iemand kent die ziek is maar een bezoek van de prins wel op prijs zal stellen, kan contact opnemen met Bianca van de Berkmortel, telefoon 0486-463080.

Inschrijven voor optocht Nachtgravers Overlangel NACHTGRAVERSRIJK - Individuelen en groepen kunnen zich weer opgeven voor de optocht van De Nachtgravers. De optocht wordt gehouden op maandag 15 februari, vanaf 10.41 uur in het centrum van Overlangel. Opgeven kan tot uiterlijk 8 februari. Een inschrijfformulier kan worden gedownload via de website www.cvdenachtgravers.nl. Voor meer informatie kan ook telefonisch contact opgenomen worden met Fred Megens, 0486-416242.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 februari 2010

16 16 16 16 16 16 16

16 17 17

Optochtbal met Idem Dito, vanaf 15 uur met om 18 uur prijsuitreiking junioren bij Thekes in Herpen Groot Apres-Ski Party met Riverside en DJ Ruud, vanaf 15 uur in de verwarmde feesttent op het Alard van Herpenplein in Herpen Kindercarnaval, vanaf 12 uur in Het Koetshuis in Reek Jeugdcarnaval De Keleströpers: disco en karaoke, van 19 tot 22.30 uur in Het Wapen van Reek Ouderwetse carnavalsavond, vanaf 19 uur in Het Koetshuis in Reek Grote Moeslandse optocht, vanaf 13.15 uur in het centrum van Schaijk Moesbal voor de jeugd, van 16 tot 18.30 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk Optredens Roy Dekkers en Wan´klank na de optocht en ´s avonds de Joel Borelli Show met de Crazy Piano´s in de feesttent bij café 3 Heere in Schaijk Optochtbal met Santa Rosa en Mastersound, van 14 tot 02 uur in de feesttent bij De Potter in Schaijk Optochtbal, vanaf 14 uur in feesterij De Potter in Schaijk Hollandse middag met DJ Mathieu in De Gasterij in Schaijk Prijsuitreiking en Be@tz Clubmuziek, vanaf 20 uur bij De Raaf in Schaijk Sokkenbal, vanaf 10.30 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen 50+ Matinee Carnavalsbal, vanaf 13.30 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Flügelparty voor de jeugd, vanaf 14 uur in café Thekes in Herpen Trouwe Maondag: Flower Power Party, vanaf 14 uur in zaal Thekes in Herpen Carnavalsdisco, vanaf 19 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Familiematinee met diverse kindervermaak, vanaf 14 uur in de verwarmde feesttent op het Alard van Herpenplein in Herpen Partyavond met superdiscoshow voor de jeugd vanaf het voortgezet onderwijs tot en met 16 jaar, vanaf 20 uur in de kantine van camping De Brug in Herpen Surpriseparty met The Great Piano’s en Pap & Pudding, vanaf 21 uur in de verwarmde feesttent op het Alard van Herpenplein in Herpen Optocht De Nachtgravers, vanaf 10.41 uur in het centrum van Overlangel Matinee voor jong en oud, vanaf 10.30 uur in Het Koetshuis in Reek KeeMoesbal, vanaf 14 uur in het Wapen van Reek CV Gin Kommuntoar presenteert live show ´Ik hou van ´t Kelerijk´, vanaf 15.30 uur in Het Koetshuis in Reek Groot Deurzettersbal, vanaf 20.30 uur in Het Koetshuis in Reek Goapmerrege, vanaf 10 uur op het Europaplein in Schaijk Receptie voor de jubilerende carnavalsverenigingen, vanaf 11.11 uur op het Europaplein in Schaijk Carnaval met Van Adel, Mastersound en speciaal kinderprogramma, vanaf 11.11 uur in de feesttent bij De Potter in Schaijk Dun Gansen Dag Groewet Bal, vanaf 11.11 uur in feesterij De Potter in Schaijk Naogaopen en dur dweilen met DJ Mathieu, Poddomme en De Stroatklinkers, vanaf 12 uur in De Gasterij in Schaijk Moesbal voor de jeugd, van 16 tot 18.30 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk Carnavalsmiddag met CV Vur Mekoar: ´90 Ties Gabbershow (dresscode Australian) en DJ Gladde Gerrit, ´s avonds optreden van de Toppers en afsluiting met Prins Jeroen in de feesttent bij café 3 Heere in Schaijk Après Ski Party, vanaf 18 uur in café De Raaf in Schaijk Lampionoptocht, vertrek om 18.30 uur bij dorpshuis De Phoenix in Schaijk Verbranding Boerke Moes, vanaf 19 uur op het Europaplein in Schaijk Grandioos afsluitingsdiscobal met Mastersound, vanaf 19 uur in de feesttent bij De Potter in Schaijk Burgemestersbal, vanaf 10.30 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen 50+ Matinee Carnavalsbal, vanaf 13.30 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen D’n Dag van d’n Burgemester, vanaf 14 uur bij Thekes in Herpen Carnavalsdisco en afsluiting, vanaf 19 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Burgemestersdag met Van Gogh, vanaf 14 uur in de verwarmde feesttent op het Alard van Herpenplein in Herpen Verbranding Trien d’n Snijbon om middernacht bij het Alard van Herpenplein in Herpen Haringbal met optreden 60-4-60, vanaf 20 uur in De Gasterij in Schaijk Haringhappen, vanaf 12 uur bij Thekes in Herpen

7


7 februari van 11 tot 16 uur


In april 2011 in De Lievekamp

Mix of Music Ravenstein maakt zich op voor theatershow

gelezen Dure spitsen scoren niet Auteurs: Simon Kuper en Stefan Szymanski Uitgeverij: Nieuw Amsterdam Pagina’s: 288 ISBN: 978-90-4680-690-6

RAVENSTEIN - Het Ravensteinse koor Mix of Music krijgt het druk in 2010. Het 85 leden tellende koor bereidt zich voor op een grote uitvoering, volgend jaar in Oss. Op 8, 9 en 10 april voert Mix of Music in De Lievekamp de theatershow Spectra uit, een voorstelling vol zang, muziek en spel. pectra is speciaal voor Mix of Music geschreven door Gerda Klievink, de vaste regisseur van het koor”, vertelt Thera Schrijvers, voorzitter van Mix of Music. “Het stuk bevat twintig (bekende) nummers die speciaal voor Mix of Music gearrangeerd zijn door Wil Bolenius, de dirigent van het koor sinds juli 2008. Daarnaast staat Piet Bron al jaren garant

voor een stevige pianobegeleiding tijdens repetities en optredens en zal hij straks orkestleider zijn van een zestienkoppig (gelegenheids-)orkest, met muzikanten uit Ravenstein en de regio.” De koorleden zijn inmiddels enthousiast aan het repeteren geslagen. Dat gebeurt elke donderdagavond in Vidi Reo. Thera Schrijvers: “De koorleden zijn niet alleen aan het

Klarinetkwartet Luchtmachtkapel speelt in NH-kerk Ravenstein RAVENSTEIN - Het vermaarde klarinetkwartet van de Koninklijke Luchtmachtkapel, bestaande uit Wim Romeijn, Remco van Viersen, Richard Brocken en Peter Beerkens, verzorgt zondag 7 februari om 16 uur een optreden in de Nederlands Hervormde kerk in Ravenstein. De muzikanten schotelen het publiek een breed scala aan klarinetkwartetten voor, waarbij ook theatereffecten niet ontbreken. Net als het orkest van de Koninklijke Luchtmacht, waar zij alle vier als professioneel

Ponyclub Jeanne d’Arc houdt rommelmarkt ZEELAND - De Zeelandse ponyclub Jeanne d’Arc houdt op zondag 7 maart een grote overdekte rommelmarkt. Iedereen is van 10 tot 14 uur van harte welkom in de rijhal aan de Nieuwveldsestraat in Zeeland. Standhouders kunnen desgewenst al op zaterdag hun kraam inrichten. Een kraam (4 meter) is te huur voor 12,50 euro. Meer informatie: Ellen Dekkers, 0486-451856 of 06-22616835. Mailen kan ook: edekkers@scarlet.nl.

werk met de zang en het verhaal, maar ook drukdoende in allerlei commissies met organisatie, kleding, decors en pr-zaken.” Golden Musical Moments Natuurlijk is Mix of Music voor april 2011 ook nog herhaaldelijk te zien en te horen om het repertoire ‘op peil’ te houden. Als eerste staat een optreden in De Lievekamp op de rol op donderdag 18 maart. Dan treedt Mix of Music op als achtergrondkoor bij de Golden Musical Moments onder leiding van Max Smeets, met strijkorkest en solisten. Ster van de avond is Maaike Widdershoven en bekende klarinettist aan verbonden zijn, programmeert het viertal uiterst vernieuwend. Mede door eerdere samenwerking van het orkest met artiesten als Mini en Maxi kwamen de vier op het idee om ook de klarinet op theatrale wijze te gebruiken. Zo was het kwartet eerder te zien en te horen in een hilarische act in een rijdende ‘lelijke eend’ tijdens Taptoe Breda, maar ook tijdens carnavalsconcerten, de reguliere relatieconcerten en het traditionele bevrijdingsconcert aan de Amstel.

Mix of Music.

nummers uit musicals als Hair, Jesus Christ Superstar, Grease en Chess komen voorbij. “Mix of Music heeft met zeven nummers een mooi aandeel in het concert”, zegt Thera. Korenavond Verder organiseert Mix of Music in het kader van ‘Ravenstein 650 jaar’ een korenavond onder de titel BeKOORlijk Ravenstein. De korenavond vindt plaats op 20 mei. Voor meer info: www. mixofmusicravenstein.nl

365x leuke dingen doen Redactie: Leukedingendoen bv Uitgeverij: Mo’Media Pagina’s: 265 ISBN: 978-90-5767-410-5 Het hele jaar door leuke dingen doen, dat wil iedereen wel. In het boek vind je 365 unieke tips voor een origineel avondje weg, een leuke workshop of om zelf thuis iets te maken of te doen. Slapen in een onderwatercapsule of in een paaldanskamer, op zoek gaan naar de landingsbaan voor UFO’s, rijden door het Drive-in-museum of ga de top 5 ‘voor het goede doel’ doen op een regenachtige dag. Per tip worden gegevens vermeld als website, prijs en tijdsduur. Meer tips zijn te vinden op de bijbehorende website www.leukedingendoen.nl.

Het klarinetkwartet.

De vier ‘Luchtmachters’ hebben ook een eigen site, www.klarinetkwartet.nl, waarop meer informatie en geluidsfragmenten zijn te vinden. Het concert vormt ook een onderdeel van de Culturele Middag Ravenstein. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.toerismeravenstein.nl.

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN ‘Wisselend winterweer’

Waarom wint Nederland zo vaak? Waarom winnen de grote clubs niet vaker? Waarom koopt Ajax steeds de verkeerde spelers? Brengt een dure speler met een grote naam doorgaans zijn geld op? Welk Europees land houdt het meest van voetbal? Is er minder zelfmoord onder voetbalfans? Dure spitsen scoren niet beantwoordt dit soort vragen. Geschreven met het brein van een econoom en de vaardigheid van een schrijver, kijkt het op wetenschappelijke wijze naar alledaagse voetbalvraagstukken en probeert objectieve waarheden over de sport bloot te leggen. De bekende clichés als ‘de bal is rond’ en ‘voetbal is big business geworden’ gaan op de helling, een nieuwe kijk op voetbal is het gevolg. Dure spitsen scoren niet is speciaal voor de Nederlandse markt aangevuld met Nederlandse voorbeelden. De mix van feiten en mooie anekdotes maakt het een zeer toegankelijk en verrassend boek. De Nederlandse Engelsman Simon Kuper (1969) is sportjournalist. Hij schreef voor The Observer en The Guardian en Hard gras, is auteur van bekroonde boeken over voetbal (Voetbal als oorlog) en werkt nu voor The Financial Times vanuit Parijs. Kuper heeft een beeldende schrijfstijl, onderhoudend en tegelijk to the point. Stefan Szymanski is hoogleraar economie aan de Cass Business School in Londen. Hij is wereldwijd vermaard en heeft zowel de overheid als grote sportbonden als FIA, UEFA en ICC geadviseerd.

Linedancen voor beginners SCHAIJK - De Countryfriends ONLine starten op woensdag 24 februari een beginnerscursus linedancen in dorpshuis De Phoenix in Schaijk. De lessen vinden iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur plaats. Belangstellenden kunnen zich tot 22 februari aanmelden bij Betsie van Leuken, telefoon 0486-472251 of e-mail betsiegeurts@hotmail.com.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 februari 2010

Paul Verstegen

Onderling Kunstgenot Reek werkt aan blijspel REEK - Toneelvereniging Onderling Kunstgenot uit Reek is volop bezig met de voorbereidingen voor een blijspel onder regie van Hermien Arts. De opvoeringen vinden plaats op zaterdag 13, zondag 14 en vrijdag 19 maart in Het Wapen van Reek. Aanvang is steeds om 20 uur.

Volop activiteiten in glasmuseum Ravenstein RAVENSTEIN - Het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein verzorgt op zondag 7 februari om 11 uur een open rondleiding waarvoor men zich niet hoeft aan te melden. Om 13 uur volgt een demonstratie glas-in-lood. Rondleiding en demonstratie zijn gratis; men betaalt alleen entree voor het museum. Hier is naast de overzichtsexposities ook een speciale tentoonstelling van de Belgische emailleur Hedwig Luykx te zien. Zij toont onder meer een prachtige serie emailles op staal. Ook is er een kleine expositie van glasexpressies van Maria de Goede uit Roermond onder de titel ‘Gedroomde visioenen’. De demonstratie glas-in-lood kan ook worden gevolgd door de deelnemers aan het cultureel arrangement dat het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein houdt. Dit arrangement begint om 11 uur en omvat een stadswandeling gevolgd door een kopje koffie in het museum en de demonstratie. Aanmelden kan in Het Raadhuis.

9


FEEST IN DE TENT BIJ DE POTTER IN SCHAIJK!

‘Domme uitspraken’

PvdA wil uitstel verkiezingen vanwege de kou... REGIO - Vanwege het koude winterweer moet worden overwogen de gemeenteraadsverkiezingen te verplaatsen naar een later tijdstip. De PvdA-Kamerleden Pierre Heijnen en Paul Kalma hebben staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Ank Bijleveld (CDA) deze week gevraagd om te kijken naar mogelijkheden om de verkiezingen te verzetten. Het zou momenteel te koud zijn om campagne te voeren. De twee PvdA’ers willen van de bewindsvrouw weten ‘of ze ook zo te doen heeft met al die vrijwilligers van uiteenlopende politieke partijen die deze weken campagne voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen.’

ok vragen ze de staatssecretaris of ze het ook zo koud heeft bij het uitdelen van flyers. De gemeenteraadsverkiezingen staan gepland voor 3 maart. Heijnen en Kalma willen dat de staatssecretaris onderzoekt of het mogelijk is om de verkiezingen naar een warmere periode te verplaatsen. De twee vermoeden dat er een verband is tussen het opkomstpercentage en het moment van de verkiezingen. ‘Mes in de rug’ De opmerkingen zijn bij de jongerenafdeling van de PvdA in het verkeerde keelgat geschoten. De Jonge Socialisten laat weten ‘verbijsterd’ te zijn over de ‘domme uitspraken’ van de twee Kamerleden en spreekt van een ‘mes in de rug voor alle campagnevrijwilligers’.

CARNAVALSDINSDAG KARAOKEMIDDAG: DOE MEE!

ANJA Kleding

- maken - herstellen - repareren

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 13.30 - 16.30 uur zaterdag van 10.00 - 12.00 uur

Schansweg 1, 5374 NR Schaijk Telefoon 0486-851785 10

CDA-campagneleider Michael Sijbom biedt als reactie via zijn Twitterpagina de PvdA’ers driehonderd groene CDA-sjaals en blikken CDA-erwtensoep aan. “Van campagnevoeren krijg je het juist warm”, bijt hij de PvdA’ers toe. “Kom op, rode muts op en langs die deuren!” Mutsen SP-Kamerlid Ronald van Raak biedt de PvdA vijfhonderd mutsen aan. “Vrienden op links moeten we niet in de kou laten staan, het is al kil genoeg hier in Den Haag. Wouter Bos kan bij mij een doos mutsen komen halen, dan gaan we gezamenlijk de strijd aan.” Volgens een partijwoordvoerder zijn de schriftelijke Kamervragen van de twee ‘behoorlijk uit de context gerukt’. Heijnen en Kalma

Het winterse weer maakt het volgens de PvdA moeilijk om campagne te voeren. zouden niet de komende gemeenteraadsverkiezingen willen verzetten, maar de discussie willen openen over verkiezingen in de winter. “Wellicht waren de vragen wat ongelukkig

geformuleerd”, reageert de woordvoerder maandagmiddag op alle commotie.

Afspraken over wildbeheer natuurgebied De Maashorst

Basisschool ´t Ravelijn heeft ´Oog voor de wereld´

REGIO - Stuurgroep De Maashorst heeft eind 2009 het MaashorstManifest aan de partners van de Stuurgroep aangeboden ter besluitvorming. De Wildbeheereenheden (WBE) die actief zijn in De Maashorst wilden duidelijkheid over de invulling van het toekomstig wildbeheer in het gebied. “Mede naar aanleiding van de discussie in de gemeenteraad van Landerd is overleg gevoerd en afgesproken dat het toekomstig wildbeheer in onderling overleg ingevuld zal worden”, geeft wethouder Jos van der Wijst aan.

RAVENSTEIN - Op basisschool ’t Ravelijn in Ravenstein startte maandag 18 januari het project ‘Oog voor de wereld’. Een veelzijdig multicultureel project waarbij de kinderen werden uitgenodigd hun ogen te openen voor de wereld om hen heen. Aanleiding voor het project was het tienjarig bestaan van het overkoepelend bestuur, de Stichting OOG (Openbare Onderwijs Groep), waar onder meer ’t Ravelijn onder valt.

Het doel is om natuurgebied De Maashorst te ontwikkelen tot een ‘Natuurlijke Eenheid van Zandgronden’. Van der Wijst: “Dit betekent dat de mens met minimale ingrepen en met natuurlijke middelen het natuurgebied zal beheren. Op deze manier wordt een belangrijk onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur in Noord-Brabant gerealiseerd.” De invulling van het wildbeheer in de toekomst wordt met inachtneming van bovenstaand doel ingevuld. De wijze van invulling dient nog nader te worden uitgewerkt. Van der Wijst: “Inmiddels heeft overleg plaatsgevonden tussen een vertegenwoordiging van de Stuurgroep met de WBE’s die actief zijn in natuurgebied De Maashorst. Gesproken is over het MaashorstManifest en over samenwerking met de WBE. In goed overleg is afgesproken dat de uitwerking van het toekomstige wildbeheer in samenwerking met de wildbeheereenheden wordt opgepakt en dat een vertegenwoordiger namens de WBE’s zitting zal nemen in het beheerdersoverleg voor de Maashorst.”

Het project startte feestelijk met het oplaten van witte ballonnen, met daaraan een kaartje bevestigd van elke leerling. Iedere groep kreeg vervolgens een werelddeel toebedeeld om zich in te verdiepen. Daarbij kwamen zowel geschiedenis als topografie, maar ook cultuur, dans en muziek aan bod. Daarna kregen de leerlingen twee weken lang gastsprekers, workshops, excursies en educatieve lespakketten voorgeschoteld. Hoogtepunten daarbij waren een excursie van de groepen 1 tot en met 3 naar het Afrikamuseum in Nijmegen en een busreis naar het Volkenkundig museum in Leiden voor de groepen 4 tot en met 8. Inloopavond Het project werd feestelijk en kleurrijk afgesloten met een inloopavond op donderdag 28 januari voor alle ouders. Met een zelfgeknutseld oog in hun handen werden zij door hun eigen kinderen rondgeleid door de school. Daarbij passeerden zij alle werelddelen en konden zij genieten van onder meer een Afrikaans optreden, een museum, een quiz over Noord-Amerika en een trommelconcert uit Zuid-Amerika. “De ouders kwamen daarbij letterlijk ogen tekort”, vertelt leerkracht Astrid Siebers van ’t Ravelijn. “Leuk was het ook om te zien hoe ‘Oog voor de Wereld’ als vanzelfsprekend ‘Oog voor Haïti’ was geworden bij de kinderen. Velen van hen hadden allerlei originele ideeën bedacht om geld in te zamelen voor Haïti. Zo waren er hapjes te koop, waren er creatieve optredens te zien en konden er raadspelletjes gedaan worden. Uiteindelijk leverde dit een mooi bedrag op voor Haïti.”

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 februari 2010


Handboogschutter Vriendenkring Schaijk

Rick van der Ven sportman van het jaar gemeente Oss OSS/SCHAIJK - In De Lievekamp in Oss zijn vrijdagavond de sporters van het jaar bekendgemaakt. Dat gebeurde op het traditionele Sportgala. De prijs voor sportman van het jaar ging naar handboogschutter Rick van de Ven, lid van de De Vriendenkring 1897 in Schaijk.

portvrouw werd Louise van der Vhee, die aan taekwondo doet. De hockeyers van MHC Oss heren 1 ontvingen de prijs voor sportteam van het jaar. Taekwondoka Michelle de Lorijn werd uitgeroepen tot grootste sporttalent. Thema van het Sportgala was ZuidAfrika, waar dit jaar het WK voetbal plaatsvindt. Presentatie was in handen

s p o r t Korfbalsters Emos Schaijk gaan onderuit tegen Odio SCHAIJK - De korfbalsters van Emos verloren zondag in eigen huis met 8-12 van Odio uit Millingen. Na een gelijkopgaand begin liepen de Schaijkse meiden achter de feiten aan. Odio profiteerde van het onnodige balverlies en het slechte afmaken van de kansen door Emos en stond bij rust met 3-6 voor. In de tweede helft speelde Emos feller en maakte minder fouten. Toch kon het Schaijkse team niet voorkomen dat Odio met een 8-12 overwinning naar huis ging. Voor de doelpunten van Emos tekenden Loes Fransen (3x), Linda Christiaans (2x), Sanne van Ras, Adrienne Beelen en Maartje van der Steen. Zondag 7 februari speelt Emos om 12 uur in Veghel tegen Kangoeroe.

Eerste plaats voor Schaijkse ruiter Stef van Tilburg Rick en Rachel van der Ven tijdens het Sportgala in Oss. van Ria Engels en oudOranjedoelman Hans van Breukelen. Tijdens de avond vol zang, dans en interviews kregen alle ge-

nomineerden een schilderij van Kenneth J. Crietee. Rick van der Ven werd in 2009 Nederlands kampioen Outdoor Junior en behaal-

de een tweede plaats op het WK handboogschieten voor junioren.

Ravenstein 650 jaar

Workshop Eetplezier & Beweegkriebels

Grote bridgedrive in feesttent op De Bleek

Peuters en ouders aan de slag met gezond gewicht

RAVENSTEIN - Stichting ‘Ravenstein 650 jaar’ organiseert in samenwerking met Seniorenbridgeclub Ravenstein en bridgeclub De Keurvorst een grote bridgedrive. Deze wordt op maandag 17 mei gehouden in de ‘650-tent’ op De Bleek. De ontvangst is om 12.45 uur met koffie, thee en gebak. Ook wordt dan een en ander over de middag toegelicht. Om 13.30 uur begint de bridgedrive. Er worden zes ronden van vier spellen gespeeld. Rond 17 uur worden de uitslagen bekend gemaakt.

REGIO - Tien kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in de gemeente Oss zijn een contract aangegaan om dit jaar een workshop Eetplezier & Beweegkriebels te organiseren op locatie voor ouders. Zij kunnen deze workshops inzetten om ouders bewust te maken van hun rol bij een gezonde opvoeding van hun kinderen.

Belangstellenden kunnen zich als paar inschrijven voor de bridgedrive. Via de website www.ravenstein 650jaar.nl kan een formulier worden gedownload of men kan zich melden bij Mieke Hoegen via telefoon 06-17186099 of e-mail m.hoegen@hotmail.com. Bij de inschrijving dienen naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en de naam van de partner vermeld te worden. Deelname kost 6,50 per persoon. Het inschrijfgeld kan worden overgemaakt naar rekeningnummer 14.32.24.557 ten name van W.H. Hoegen in Ravenstein, onder vermelding van ‘Bridgedrive Ravenstein 650 jaar’. De inschrijving sluit op 17 april. De opbrengst van de bridgedrive komt ten goede aan De Opkikker, een stichting die verwendagen organiseert voor chronisch zieke kinderen en hun familie.

Bosruiter Joep Zonnenberg tweede in Overasselt SCHAIJK - Joep Zonnenberg van de Schaijkse Bosruitertjes nam afgelopen weekend met Rietheim’s Walter deel aan een wedstrijd in Overasselt. In de klasse D-L2 behaalde Joep de tweede plaats met 194 punten. Dominique Swinkels reed met Miss Fellow in Berghem. Zij verdiende 167 punten in de klasse D-B.

AED-reanimatiecursus in Herpen HERPEN - De reanimatiegroep Herpen houdt in samenwerking met de Nederlandse Hartstichting een basiscursus AED met reanimatie in Herpen. Omdat hierbij in kleine groepen wordt gewerkt is het mogelijk in twee avonden de techniek van het AED-apparaat en de hartreanimatie aan te leren. Iedereen kan zich voor de cursus opgeven, ervaring of een EHBO-diploma zijn niet vereist. Ad van Esch, arts, verzorgt de cursus op de dinsdagen 2 en 9 maart. De avonden beginnen om 20 uur. Deelname kost 15 euro. Voor meer informatie en opgave: Mia Klerks (0486-413398) of Carla Romeijn (0486-411244).

De kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hebben eerst zelf deze workshop gevolgd. Projectenbureau Sportstimulering en GGD Hart voor Brabant organiseerden dit in samenwerking met Thuiszorg Pantein en Sportservice Noord-Brabant. Nu hebben de organisaties handvatten om zelf workshops te verzorgen. Eetplezier & Beweegkriebels zijn workshops met veel praktische tips over herkenbare opvoedsituaties en gezond eet- en beweeggedrag bij kinderen van nul tot vier jaar. Thema’s die aan bod komen: omgaan met strijd aan tafel, lekker spelen en bewegen, kinderen betrekken bij gezond eten en bewegen, voorbeeldfunctie van ouders, straffen en belonen met snoep en frisdrank en televisie kijken en computeren. Overgewicht De aanleiding voor Eetplezier & Beweegkriebels is dat kinderen steeds eerder en meer overgewicht ontwikkelen. Wie eenmaal overgewicht heeft, komt daar moeilijk weer vanaf. Het is dus belangrijk van jongs af aan te leren hoe lekker en leuk gezond eten en bewegen kan zijn. Meer informatie over het project Gezond Gewicht of Eetplezier & Beweegkriebels is te vinden op de website www.oss.nl/gezondgewicht.

Zeelandse biljarters door naar districtsfinale ZEELAND - Harrie de Groot en Carel Hurkmans van BC Zeeland zijn de voorwedstrijden 2e klas bandstoten goed doorgekomen. Beide biljarters plaatsten zich voor de districtsfinale, die van 4 tot en met 6 maart wordt gespeeld in café Kerkzicht in Nuland. De wedstrijden gaan over 75 caramboles. Harrie plaatste zich met een moyenne van 2.58 als vierde en Carel staat met een moyenne van 2.36 op de achtste plaats. Hun tegenstanders zijn Henry Merx (’t Centrum), Wim Vissers (KOT), Rudy van Loosbroek (Kerkzicht), Henk Schamp (EHBV), Mari Kuijpers (DVK) en Theo van Dinther (Soko). De twee beste spelers mogen na de districtsfinale door naar de regiofinale, die op 9, 10 en 11 april plaatsvinden.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 februari 2010

SCHAIJK - De Schaijkse ruiter Stef van Tilburg, uitkomend voor ponyclub Phoenix uit Haren, eindigde zondag als eerste tijdens een springwedstrijd in Vught. Stef was met zijn pony Kairo de sterkste in de klasse D-L. Zijn broer Niels behaalde met Lady Di in de klasse D-M de zesde plaats en met Quinta in de klasse D-Z de vierde plek.

Duinruitertje Esmee Koopmans beste in Berghem HERPEN - Esmee Koopmans van De Herpense Duinruitertjes sleepte zondag 31 januari tijdens de derde en laatste wedstrijd om de Rotationcup in Berghem de eerste prijs in de wacht in de klasse E-B. Jessica van den Berg behaalde de eerste plaats in de klasse DE-L1 en won daarmee ook het eindklassement van de Rotationcup over drie wedstrijden.

Quickly Dancers succesvol tijdens Wijchen Swingt ZEELAND - Rolstoeldansvereniging De Quickly Dancers uit Zeeland nam zaterdag met zes dansparen deel aan het evenement Wijchen Swingt. Beste prestatie zette het danspaar Denise van Nistelrooij en Jolijn van Duynhoven neer met een fraaie tweede plaats in de debutantenklasse I. Na een hele tijd niet gedanst te hebben, eindigden Yvette Derks en Jessica Verbruggen in de debutantenklasse II op de derde plaats. In de amateurklasse I latin kwamen Nicole Talboom en Ine Verwegen uit op de tiende plaats. Bij het duodansen amateurklasse I deden ook twee Zeelandse paren mee. Silvia Manders en Nicole Talboom behaalden daar de vierde plaats en Anke van Lanen en Ine Verwegen de zevende plaats. De Quickly Dancers gaan nu trainen voor de World Cupwedstrijden in Cuijk op 3 en 4 april. Op 25 februari verzorgt de vereniging nog een demonstratieavond in De Simeonshof in Erp.

Jan van Tongeren pakt rayonkampioenschap SCHAIJK - Jan van Tongeren van De Vriendenkring 1897 uit Schaijk is zaterdag in St. Oedenrode rayonkampioen handboogschieten geworden in de klasse Recurve Heren Aspiranten 11-12 jaar. Dries van Schaijk eindigde in dezelfde klasse als vijfde.

Jan van Tongeren.

11


Akker Makelaardij ‘t Dorp 126 5384 MD Heesch T 0412 474687 F 0412 474396 info@akkermakelaardij.nl www.akkermakelaardij.nl

SCHAIJK, Burg. Schoutenstraat 45 Vraagprijs € 495.000,- k.k.

SCHAIJK, Zonnedauw 29 Vraagprijs € 649.000,- k.k.

INRU IL EI WONI GEN N MOGE G LIJK

Bijzonderheden: - vrijstaande woning met garage (40 m²) en bijgebouw (30 m²) - ruime leefkeuken - badkamer begane grond - vier slaapkamers, mogelijkheid tot vijfde slaapkamer - riant perceel met vele mogelijkheden - ruime oprit naar de carport (39,5 m²) en garage

Bijzonderheden: - zeer luxe vrijstaande woning met vrijstaande garage - gelegen nabij het centrum van Schaijk - woonkamer met erker, granieten vloer, gashaard en glas in lood ramen, halfopen luxe keuken met granieten vloer en aanrechtblad - 3 slaapkamers - luxe complete badkamer - vrijstaande garage is ingericht als luxe gastenverblijf

Bouwjaar: 1934 Inhoud: 565 m³

Bouwjaar: 2000 Perceel: 566 m²

Perceel:

837 m²

SCHAIJK, Watermunt 36 Vraagprijs € 725.000,- k.k. Bijzonderheden: - gloednieuwe, onderhoudsvriendelijke, vrijstaande woning met garage - zeer energiezuinige woning met zonneboiler - gehele begane grond voorzien vloerverwarming - ruime erker aan de voorzijde - moderne keuken en suite - 4 slaapkamers (mogelijkheid 2 extra slaapkamers) - garage voorzieningen voor mogelijkheid kantoor Bouwjaar: 2008 Inhoud: ca 970 m³

Perceel: 389 m²

SCHAIJK, Het Hofke 15 Vraagprijs € 435.000,- k.k. Bijzonderheden: - keurige semi patiobungalow met inpandige garage - gelegen in een rustige straat in het centrum van Schaijk - riante slaapkamer begane grond - riante badkamer begane grond - 2 slaapkamers eerste verdieping - tuin met overkapping en tuinhuis Bouwjaar: 2001 Inhoud: ca 605 m³

Perceel: 300 m²

SCHAIJK, Bossestraat 55 Vraagprijs € 324.000,- k.k. Bijzonderheden: - vrijstaande woning met vrijstaande garage, rustig gelegen aan de rand van Schaijk - drie slaapkamers - ruime tuin op het zuiden - ruime bergzolder Bouwjaar: 1964 Inhoud: ca 335 m³ Perceel: 650 m²

Inhoud woning: ca 670 m³ Inhoud garage: ca 165 m³

REEK, Heijtmorgen 8a Vraagprijs € 187.500,- k.k.

IN PRI J VERLA S AGD

Bijzonderheden: - 3-kamer appartement met berging - gelegen op de eerste verdieping aan de rand van het centrum - geheel voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas - twee slaapkamers / balkon op het zuiden - ruime bergzolder Bouwjaar: 1998 Oppervlakte: ca 85 m²

SCHAIJK, Bernestraat 55 Vraagprijs € 499.000,- k.k. Bijzonderheden: - prachtige vrijstaande villa met vrijstaande garage - gelegen op een riant perceel met vrij uitzicht - ruime L-vormige woonkamer met open haard en tuindeuren - grote slaapkamer en badkamer met o.a. whirlpool en douchecabine op begane grond - 3 slaapkamers + 2e badkamer op 1ste verdieping - achtertuin geheel afgescheiden en eigen achterom Bouwjaar: 1972 Inhoud: ca 600 m³ Perceel: 1536 m²

SCHAIJK, Kruidenhof 27 Vraagprijs € 229.000,- k.k. Bijzonderheden: - keurige hoekwoning - gelegen nabij het centrum - vier slaapkamers - extra ruime berging - tuin gelegen op het zuiden

Bouwjaar: 1974 Inhoud: ca 365 m³

Perceel: 167 m²

Overweegt u uw woning te verkopen? -

RAVENSTEIN, Hoge Graaf 61 Vraagprijs € 245.000,- k.k. Bijzonderheden: - 2/1 kap woning met garage - gelegen vlakbij het buitengebied in de wijk De Weem - woonkamer met eiken planken vloer en sfeervolle gashaard - vier slaapkamers - tuin op het Zuiden - garage, berging en overkapping aanwezig Bouwjaar: 1982 Inhoud: ca 380 m³ Perceel: 210 m²

HEESCH, Wilhelminalaan 4 Vraagprijs € 189.000,- k.k. Bijzonderheden: - Tussenwoning met vrijstaande berging - L-vormige woonkamer met gashaard - Gesloten keuken - Drie slaapkamers - Mogelijkheid tot creëren 4e slaapkamer - Gelegen nabij het centrum - Alarminstallatie Bouwjaar: 1964 Inhoud: ca 360 m³

Perceel: 130 m²

Neemt u geheel vrijblijvend contact met ons op voor een gratis waardebepaling. -

Wij vertellen u graag wat wij voor u kunnen betekenen.

Weekblad Arena week 5 2010  

Weekblad Arena week 5 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you