Page 1

Volgende week Arena Kerstspecial

weekblad voor landerd, herpen, ravenstein en omstreken jaargang 17 – week 50 – 16 december 2011 – www.arenalokaal.nl ����������������������������� ����������������������� ����������������� ��������������������������

Mark Rutte start petitie ‘Zeehondjes zijn lui’ WNBF pagina

3

MensenWerk: Zeelandse Jolanda van der Linden pagina

5

Kerstactiviteiten in de regio pagina

14-15

‘Coalitie weet niet wat er écht leeft onder de bevolking’

Gemeentenieuws

Protestgroep opgericht tegen Kindcentrum Zeeland ZEELAND - Een groep van ruim veertig inwoners, verenigd in de protestgroep Zorg Om Zeeland (ZOZ), zet zich nadrukkelijk af tegen de beoogde bouw van het Kindcentrum op het Morgenzon-terrein. De protestgroep, waarvan ook prominente Zeelanders als oudwethouder Jos van der Wijst en Cees van Dongen deel uitmaken, heeft forse kritiek op de massaliteit van het gebouw, de locatiekeuze en de handelwijze van college en coalitiepartijen. Die hebben volgens ZOZ ‘geen oog voor wat écht leeft onder de Zeelandse bevolking’ en roepen ‘door geen openheid van zaken te geven eerder achterdocht op dan vertrouwen’. De protestgroep verwacht dat wanneer een enquête wordt gehouden onder alle dorpsbewoners, er weinig draagvlak is voor het Kindcentrum. “Het gros van de Zeelanders wil een toekomstgericht multifunctioneel centrum. Met de komst van het Kindcentrum gaat die wens nooit in vervulling.”

T

ijdens de voorbereidende raadsvergadering op 6 december presenteert het college van B en W de schetsen van het nieuw te bouwen Kindcentrum op het Morgenzonterrein. Hoewel er nog veel zaken nader ingekleurd moeten worden, zijn de coalitiepartijen CDA, DS97 en Progressief Landerd lovend over de plannen. Volgens de protestgroep zwelt de kritiek in Zeeland op de plannen van de coalitie en de massaliteit van het gebouw echter steeds meer aan. “De dialoog tussen de inwoners van Zeeland en de gemeente deugt niet”, zegt Cees van Dongen namens ZOZ. “Begin november werd in Zeeland huis-aan-huis een nieuwsbrief verspreid over het geplande Kindcentrum. Om te beginnen vinden wij de naam Kindcentrum een

vreselijk woord voor wat eerder brede school heette. Het woord multifunctioneel centrum, een wens van veel inwoners van Zeeland, wordt bewust omzeild.” ‘Geen openheid’ Wat volgens ZOZ opvalt aan de novembernieuwsbrief is de foto op de voorpagina waarop wethouder Harrie van Dongen de architect de hand schudt. Cees van Dongen: “Dit wekt sterk de indruk dat ze een deal sluiten. Vervolgens ontbreekt in de nieuwsbrief echter datgene waar het echt om gaat: de schets. Een week later verschijnt deze wel op de voorpagina van de Arena. Gelekt vanuit het gemeentehuis?” ZOZ vindt dat de gemeente burgers moet informeren en een dialoog aan moet gaan over de inrichting en het ontwerp van een ‘dorpsbepa-

lend plan’. “Er was dus wel een schets, maar er wordt geen openheid van zaken gegeven richting de bevolking. Wij storen ons aan deze gang van zaken, omdat het eerder achterdocht oproept dan vertrouwen.” Op 6 december maakt het college de schets van het Kindcentrum dan toch openbaar. De coalitie spreekt haar complimenten uit, oppositiepartij RPP is kritisch, maar krijgt geen bijval. “De presentatie van de architect toonde, los van de inhoud, precies aan waar het aan ontbreekt”, stelt ZOZ. “Er is niet gecommuniceerd met de Zeelandse bevolking en er is onvoldoende gekeken naar het kindbelang, de directe omgeving en de structuur van het centrum van Zeeland.” ‘Te massaal’ Volgens ZOZ past het gebouw esthetisch niet op de locatie Morgenzon. “Het is onvoldoende afgestemd met de andere grote monumentale panden en de woonomgeving. Het gebouw is veel te massaal en wij vragen ons af of deze locatie voor een brede school wel de juiste is. Zo wordt de ligging van de drie speelplaatsen het overgrote deel van de dag overschaduwd door zowel de kerk als de school. Verre van ideaal voor kinderen.” Wethouder Harrie van Don-

gen gaf aan dat het Kindcentrum multifunctionele ruimtes krijgt en dat er nog wat uitbouw mogelijk is. Cees van Dongen: “Maar hoe dan? Nog een etage erbovenop, nog massaler? Wij begrijpen hier helemaal niets van. Biedt de wethouder hiermee ruimte aan voor de maatschappelijke behoeftes van ouderen en jeugd van Zeeland? Gaan jeugdverenigingen en ouderen gebruikmaken van het Kindcentrum en laat men dorpshuis De Garf of jeugdgebouw De Vlashoeve dan links liggen? Is één multifunctioneel centrum niet veel goedkoper dan de verschillende gebouwen die we straks met z’n allen moeten onderhouden?” Ook diverse ondernemers uit Zeeland uiten meerdere malen hun zorg over het Kindcentrum. Van Dongen: “Zij willen een aantrekkelijk dorp met een duidelijk hart. Men vraagt zich af welke mogelijkheden er voor ondernemers in het dorpscentrum overblijven voor nieuwe ontwikkelingen. Ook hebben ondernemers veelvuldig aangegeven zorgen te hebben over het parkeerprobleem en de dagelijkse verkeersstroom. Nu al is er te weinig plaats. Door de toevallige omstandigheid dat er op het huidige Morgenzonterrein geparkeerd kan worden, is de parkeerdruk tijdens begrafenissen, huwelijken,

Landerd pagina

7-11

Toekomstvisie Landerdse dorpshuizen in de maak LANDERD - Een commissie van vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en de Landerdse politiek gaat zich buigen over een toekomstvisie voor de dorpshuizen in Reek, Schaijk en Zeeland. Wethouder Peter Raaijmakers: “Enerzijds gelden de dorpshuizen als de huiskamer van de gemeente, je zou ze dan ook financieel moeten steunen. Anderzijds moeten we als gemeente bezuinigen, waardoor het beter zou zijn wanneer dorpshuizen zelf de broek op kunnen houden. De commissie gaat bekijken waar de prioriteiten moeten komen te liggen. Wat hoort nu wel bij een dorpshuis en wat niet? Moeten dorpshuizen wel of niet (para)commercieel zijn?” Bij de samenstelling van de toekomstvisie wordt volgens Raaijmakers de situatie per dorpshuis afzonderlijk bekeken. “Ieder dorpshuis heeft zijn eigen couleur locale. Bepaalde dingen kunnen in Reek bijvoorbeeld wel en in Schaijk weer niet.” horeca- en andere bijeenkomsten tijdelijk opgeheven. Dat is na de bouw van het Kindcentrum op de Morgenzonlocatie echter voorbij.” Lees verder op pagina 3.

Van Tilburg´s Uitvaartverzorging Wij verzorgen uitvaarten in Landerd, Herpen, Ravenstein en omgeving. Past. van Winkelstraat 44 SCHAIJK • 0486 461239 • info.vantilburg@planet.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 16 december 2011

www.vantilburgschaijk.nl


Bijzondere dagen, bijzondere openingstijden

Te koop bij inschrijving perceel landbouwgrond oppervlakte 1.71.85 ha richtprijs €5,75 per m2

donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag

22 23 24 25 26

december: december: december: december: december:

8.00 - 20.00 uur 8.00 - 22.00 uur 8.00 - 19.00 uur gesloten 1e kerstdag gesloten 2e kerstdag

Wij wensen iedereen prettige kerstdagen

gelegen aan het straatsven in Zeeland, voorzien van een dierenverblijf. voor meer informatie, de verkoopvoorwaarden en het inschrijfformulier kunt u contact opnemen met ons kantoor. Inschrijven is mogelijk tot 20 januari 2012, 12.00 uur.

Overal thuis. 0499 - 375565 www.berkkerkhof.nl

Gewoon bij Albert Heijn Burg. Hoefnagelstraat 14

5374 GZ Schaijk T: 0486 464 046

BEDrijfsruimTEn TE Huur PasToor Van WinKElsTraaT scHaijK Vanaf € 550,00 per maand

5,0 a €7e6 r mie

exclusief btw, minimaal 1 jaarcontract

p xclus e

55a Kantoorruimte

55c Kantoor- en opslagruimte

55e Kantoor- en opslagruimte

Deze kantoorruimte heeft een totale oppervlakte van 65m2 en is voorzien van de benodigde aansluitingen voor telefoon en internet. Verder beschikt het kantoor over een pantrykeuken, een dubbel toilet met fontein, een verlaagd plafond met verlichtingselementen en mechanische ventilatie. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Het voorschot voor gas, water en electra bedraagt € 150,- per maand exclusief BTW.

Deze bedrijfsruimte heeft een totale oppervlakte van 93 m2 en bestaat uit een opslaggedeelte (58 m2) en een kantoorruimte (35 m2). De opslagruimte is bereikbaar middels een roldeur. Het kantoorgedeelte heeft een aparte entree en is voorzien van aansluitingen voor telefoon en internet. Verder is er een pantrykeuken, een dubbel toilet met fontein en beschikt het kantoor over een verlaagd plafond met verlichtingselementen en mechanische ventilatie. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Het voorschot voor gas, water en electra bedraagt € 150,- per maand exclusief BTW.

Deze bedrijfsruimte heeft een totale oppervlakte van 100 m2 en bestaat uit een opslaggedeelte (52 m2) en een kantoorruimte (48 m2). De opslagruimte is bereikbaar middels een roldeur. Het kantoorgedeelte heeft een aparte entree en is voorzien van aansluitingen voor telefoon en internet. Verder is er een pantry-keuken, een toilet met fontein en beschikt het kantoor over een verlaagd plafond met verlichtingselementen en mechanische ventilatie. De entree van het kantoorgedeelte is extra beveiligd met een roldeur. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Het voorschot voor gas, water en electra bedraagt € 150,- per maand exclusief BTW.

Geïnteresseerd? neem contact op met 06-18299255 of stuur een e-mail naar info@hegeraat.nl 2

www.arenalokaal.nl – vrijdag 16 december 2011


‘Dit kan zo niet langer!’

Premier Rutte start landelijke petitie WNBF: ‘Zeehondjes zijn lui’ OSS - Premier Mark Rutte gaf afgelopen zondag het startschot voor de landelijke petitie ‘Zeehondjes zijn lui’. In de kolkende grote zaal van De Groene Engel in Oss nam hij uit handen van Theo van Duren, directeur van het Wereld Natuurbestrijdingsfonds (WNBF), het ‘Zeehondjes zijn lui’-shirt in ontvangst. “Willen wij het land er weer bovenop helpen, dan wordt het de hoogste tijd om de zeehondjes stevig aan te gaan pakken”, zei hij in een vlammend betoog. “Dit kan zo niet langer!”

O

nder luid applaus en instemmend gejuich van de 400 aanwezigen vervolgde Rutte: “Het positieve beeld dat door de Groene Khmer van zeehondjes wordt neergezet, staat haaks op de werkelijkheid. Zeehondjes staan veel te laat op en voeren de hele dag geen donder uit. Zodra ze echter worden aangesproken op hun gedrag, wenden ze voor ernstig ziek te zijn. Maar het zijn altijd vage klachten: onderrug, bekkeninstabiliteit, burn out. U kent het wel. En deze dieren moeten dan een voorbeeld zijn voor onze jeugd? Ik zeg driewerf néé! Als dit gedrag een voorbeeld moet zijn voor onze jeugd, dan gaat ons land ten onder. Dus bij deze roep ik al mijn onderdanen op om vandaag nog de petitie te ondertekenen!” EU-top “Dat waren mooie woorden van de minister-president”, zegt WNBF-directeur Theo van Duren. “Hoe hoog hij het belang van deze actie inschatte, blijkt uit zijn optreden tijdens de EU-top in Brussel. De onderhandelingen duurden zo lang dat

colofon Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. Oplage 10.000 Eindredactie

Sergio Boutkan E: sergio@uitleg.nl M: 06 466 25 651 Kopij

Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk T: 0486 463 112 F: 0486 463 537 E: redactie@arenalokaal.nl I: www.arenalokaal.nl Acquisitie

Sander van Vugt M: 06 533 66 946 E: sander@uitleg.nl Uitgever

Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk I: www.uitleg.nl Druk

DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding

De Winter T: 0413 266 766

hij de manifestatie in De Groene Engel dreigde mis te lopen. Volgens ingewijden schijnt premier Rutte uiteindelijk de breuk met de Engelsen te hebben geforceerd. Na eerst keihard met de vlakke hand op tafel te hebben geslagen, is hij opgestaan met de historische woorden: “Now listen good everybody: I have to go to Oss now! So, or you go further without the English or without me!”. Kijk, dan ben je een staatsman. Heel Europa ging als een blok achter Mark Rutte staan. En Cameron mag aan het

Theo van Duren overhandigt het ‘Zeehondjes zijn lui’-shirt aan premier Mark Rutte. parlement gaan uitleggen onze minister-president en dat de zeehondjes hem de het WNBF de strijd aan. das hebben omgedaan.” Help ons land er weer bovenop en onderteken de Keerpunt petitie. Stuur de link door Volgens Van Duren staan naar al je vrienden, vrienop een keerpunt in de ge- dinnen, vijanden, familie, schiedenis. “We zinken weg kennissen en onbekenden. in fatalisme en gaan onher- Er móeten 40.000 handteroepelijk naar de kloten. keningen komen. Dit onÓf we rechten onze rug en derwerp móet in de Tweede gaan onder aanvoering van Kamer worden besproken. En het móet leiden tot maatregelen. Ik houd iedereen op de hoogte.”

ingezonden

Voor het ondertekenen van de petitie: www.luiezee hondjes.petities.nl.

Doktertje spelen 1984: Brabantse boerenzoon, minister Gerrit Braks tracht tevergeefs de onstuitbare groei der veestapel te beteugelen. Eind augustus 2011: “Veel meer Q-koorts dan tot nu toe gedacht.” Naar aanleiding van het IRAS-rapport zegt zelfs een Landerds raadslid dat er een onmiskenbaar verband is tussen megastallen en zoönoses. 21 september: patiënten Q-koorts verzetten zich tegen versoepeling maatregelen. 22 september: Astmafonds doet onderzoek naar longaandoeningen bij veehouderijen. 30 september: “Gemeente Landerd wil GGD een gezondheidseffectscreening laten doen op het bestemmingsplan LOG Graspeel. Mocht uit het onderzoek blijken dat het ontwikkelen van het log onverwachte en onevenredige effecten op de gezondheid van mensen heeft, dan zal het plan niet verder ontwikkeld worden.” Tevens loopt er nog een vervolg van dit genoemde IRAS-rapport. 1 oktober: “Landerd investeert slechts loyaal in grootschalige landbouw. Zelfstandigheid is voor Landerd absoluut geen optie meer.”(was dat maar waar; van die “landbouw”) 5 november: Eerste landelijke inventarisatie van resistente MRSA-bacterie. Promotie Dr. Broens: “zeker 70% van alle varkenshouderijen besmet, mensen die regelmatig in contact komen met levende dieren, zoals veeartsen en boeren lopen risico op ziektes. Steeds meer varkensbedrijven krijgen te maken met besmettingen. In de toekomst kan mogelijk een gevaarlijker MRSA-bacterie ontstaan die zich gemakkelijker van mens op mens kan verspreiden.” Dit is trouwens een nieuw soort MRSA. 2 november: Voorbereidende vergadering te Schaijk. Naar aanleiding van het vernietigende GGD-rapport, zegt het CDA: “De adviezen van de GGD zijn gebaseerd op emoties. Wij verwachten geen schokkende uitspraken m.b.t. de gevaren voor de volksgezondheid.” Dit geloof je toch niet meer. Op 30 september verklaren, dat als het onderzoek aanleiding geeft, het LOG gestaakt wordt, en een dikke maand later met een smoes komen van “emoties.” Eens te meer onderstreept dit de onbetrouwbaarheid van wat een overheid heet en dan met name het Vee-D-A! Te hopen is dat tenminste PL naar aanleiding hiervan subiet in verzet komt! Bij de genoemde vergadering bleken de stalknechten van ZLTO, via het CDA, het slechts over 3 dingen te hebben: geld, geld en geld. 25 november: Opnieuw doet Bleker zijn naam eer aan: helemaal vaag roept hij provincie/gemeente op, niet mee te werken aan nieuwe megastallen. “Den Haag”en de lagere overheid blijven elkaar de bal... pardon stal, toespelen! Is het juist, dat de Ggd-dokters constateren, dat er risico is tot op 1 km van de megastal? Dit impliceert dat bebouwde kommen binnen deze afstand liggen. Derhalve is het voor toekomstige bewoners nuttig een clausule op te laten nemen dat het wooncontract ontbonden wordt, wanneer je binnen die stinkende, en zoals bovenstaande aangeeft, fatale kilometer belandt. Denkt erom dat je met zo’n LOG je huis niet meer kwijt kunt, sterker, dat ben je dan al kwijt, want vluchten kan niet meer! Eind november: aantal Q-besmetten zeker meer dan 44.000 en elke week komen er nog steeds nieuwe gevallen bij. Dan het ZLTO: “het zal wel meevallen”, en dergelijke zoete praat. Is dag LOGgies? Is deze club nog steeds niet op de hoogt van de snel toenemende gezondheidsrisico’s, zoals Dr. Broens aantoont? Echter, dat laatste gaat bij hen het ene oor in en het andere uit. Mogen we als bedreigde bewoners van Landerd en Mill/St. Hubert dan aannemen dat daar dus gewoon niks tussen zit? Ik dacht van het CDA alles gehad te hebben, na Verburg, Klink en Bleker; maar het opperhoofd van het CDA overtreft hen. Wil deze mij vertellen, dat al die 1000-en en snel toenemende gevallen van zoönose fictief zijn en niks meer dan “emotie?” Voor medicus moet men jaren studeren. Voor politicus niet. Beste opperhoofd van het CDA: ”Probeert u ons geen kwaal als “emotie” aan te praten, want voor doktertje spelen bent u echt veel en veel te oud! Namens het Landerds Verbond tegen Emotionele Kwakzalverij, Jan Willems

column De wereld is klein Afgelopen zondag was premier Rutte in politiek café Zout in De Groene Engel in Oss. Omdat ik daar columnist ben, verkeerde ik in de toch wel heel bijzondere positie dat ik de minister-president kon gaan toespreken. Het leek mij een uitgelezen mogelijkheid om de start van de landelijke petitie ‘Zeehondjes zijn lui’ publicitair in de etalage te zetten. Een foto van Rutte en mij terwijl ik hem het bij de actie horende t-shirt overhandig is daarbij essentieel. Tekst is belangrijk, maar zonder beeld krijg je heden ten dage niks meer voor elkaar. De hele week heb ik zitten schrijven en herschrijven, plakken en knippen, om er iets aansprekends van te maken. In diezelfde week heb ik ook een lied over de luie zeehondjes opgenomen in de studio van Pieter van Schooten. Die heeft op zijn beurt weer uren zitten knippen, plakken en manipuleren om van mijn gezang iets te maken waar mensen niet meteen van op hol slaan. Dat is wonderbaarlijk genoeg nog gelukt ook. Het is ongelooflijk hoe die man van een drol een gebakje weet te maken. Afijn, zondagmiddag kom ik tot in de perfectie voorbereid aan bij De Groene Engel en wat krijg ik te horen? Het programma is omgegooid! Het is altijd zo dat ik mijn column uitspreek vóór het afsluitende gesprek met de hoofdgast. Nu echter was Rutte op diens verzoek als eerste in het programma gezet en ik als laatste. Maar tegen die tijd was de vogel natuurlijk allang gevlogen. Een lelijke tegenvaller. Wat te doen? Voor het welslagen van mijn actie móest er gewoon een foto komen van mij en Rutte. De organisatie die meestal buigzaam is, was dat dit keer niet. De zaak leek hopeloos verloren, tot ik hoorde dat er tijdens het interview met Rutte een korte pauze werd ingelast met een muzikaal intermezzo. “Geef me één minuut aan het eind van die pauze”, smeekte ik. “Doe het niet voor mij, maar doe het voor het land!” Dat bleek te werken. Ik kreeg 30 seconden. Daar ging ik graag mee akkoord, in de wetenschap natuurlijk dat ik er twee minuten van zou maken. En zo kon het gebeuren dat de directeur van het Wereld Natuurbestrijdingsfonds de hand drukte van de minister-president. Dezelfde hand die een week eerder de hand drukte van Obama. Het mag eigenlijk niet, maar die tel ik er toch stiekem bij op.

Theo van Duren P.S. Help ons land er weer bovenop en teken de petitie ‘Zeehondjes zijn lui’ op petities.nl www.petities.nl/petitie/zeehondjes-zijn-lui

Protestgroep roept Zeelanders op te reageren Vervolg van voorpagina “Voor het ondernemersklimaat is het volzetten van het kerkplein funest”, gaat Van Dongen verder. “Daarbij komt dat de verkeersdrukte, en daarmee ook de verkeersonveiligheid, met een dagelijkse stroom van zeshonderd extra kinderen en vele ouders in de Kerkstraat (vier keer per dag), onverantwoord toeneemt. De verkeersstroom is nu al vaak niet te overzien en regelmatig een chaos.” In de ogen van de protestgroep heeft Zeeland weinig monumenten. “Daarom hoopten wij dat de gemeenteraad de kans zou oppakken om eindelijk een dorpshart te creëren. Helaas komt dit niet terug in het ontwerp. We missen open ruimten en groenvoorzieningen. Waarom wordt een fraai open dorpsmiddelpunt opgeheven, terwijl er elders in het dorp meer dan voldoende vrije ruimte beschikbaar is?” Reageren ZOZ stelt dat het gros van de Zeelanders een toekomstgericht multifunctioneel centrum wil. “Met dit Kindcentrum gaat die wens nooit meer in vervulling. Wij willen de inrichting van het hart van Zeeland en de mogelijkheden voor een gezellig, sfeervol dorp overeind houden.” ZOZ doet een oproep aan alle inwoners van Zeeland om te reageren en daarmee de dialoog op gang te brengen. ZOZ heeft een stuurgroep gevormd bestaande uit Henk Derks, Bernadette van Berkel, Jos van der Wijst, Cees van Dongen, Peter de Groot, Jacques Versteeg en Ria van den Berg. Inwoners uit Zeeland kunnen hen volgen en reageren via internet, Twitter, Hyves, Facebook en LinkedIn.

Ook uw mening geven? Laat het ons weten via redactie@arenalokaal.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 16 december 2011

3


aannemingsbedrijf b.v.

• • • • • • • • •

agenda

utiliteitsbouw overheid zorg retail onderwijs woningbouw recreatie renovatie / onderhoud / verbouw geluidsisolatie

Elke woensdag

Elke donderdag Elke zaterdag Elke zondag

Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Kienen t.b.v. OKSV, vanaf 19.30 uur in PetjesBar in Overlangel Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland Kienen t.b.v. De Vogelvriend, van 19.15 tot 22 uur in café De Raaf in Schaijk

DECEMBER 16 16 16

bouwen aan kwaliteit zeeland, tel 0486-451608 www.cornelissenbouw.nl

SCHAIJK Schutsboomstraat 13

Achilles Reek - Kerstbingo, vanaf 20 uur in het clubhuis aan de Mgr. Suysstraat in Reek Late Night Shopping - Winkels open tot 22 uur in het centrum van Schaijk Late Night Shopping - Kerstpakketten vullen tot 22.30 uur, prijsuitreiking Schitterend Schaijk Reek om 22.30 uur en feestelijke avond met bigband 5-6-’07 en de Schaijkse Toppers bij Shaker’s in Schaijk 17 DAW - Simply the Best quizavond, vanaf 20 uur in de kantine op sportpark D’n Heuvel aan de Bossestraat in Schaijk 17 De Schaijkse Band, vanaf 21.30 uur in grandcafé 3 Heere in Schaijk 17 Zeelands Amusements Orkest - Kerstconcert, van 19 tot 20.30 uur in het Bondsgebouw in Zeeland 17 TTV Herpen - Open Herpse Kampioenschappen voor de jeugd, vanaf 9 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen 17 Kerstmiddag voor de jeugd van Huisseling en omstreken met kerststukjes maken en kerstknutselen, van 14 tot 16 uur in het parochiecentrum van Huisseling 17 Ravenstein bij Kaarslicht - kindergedichten bij kaarslicht van 13.30 tot 16.30 uur, kerst- en cadeaumarkt van 15 tot 21 uur en onsteken van de duizenden kaarsjes, optredens van diverse koren, koperensembles, living statues, verlichte pastorietuin, levende kerststal en kaarsenmozaïek van 19 tot 21.15 uur in Ravenstein 17-18 Expositie van schilderijen, gemaakt door de deelnemers aan de Raventeinse Schildersdagen, van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein 18 Kerstmarkt, van 14 tot 18 uur in het Wapen van Reek 18 TTV Herpen - Open Herpse Kampioenschappen voor de senioren, vanaf 10 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen 18 Kerstwandeling voor de hele familie langs kerken en kapellen in Ravenstein en omgeving, start tussen 12.30 en 13.30 uur bij het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein 18 Demonstratie emailleren vanaf 13 uur en open rondleiding van 14 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein 18 Koor Mix of Music Ravenstein - Kerstkoor met Ernst Daniël Smid en Dennis LeGree, vanaf 20.15 uur in theater De Lievekamp in Oss 18-31 Kapel in Kerstsfeer, openstelling van 10 tot 18 uur van het St. Rochuskapelletje in Deursen 20 Rigom - Kerstdiner voor 55-plussers, vanaf 12.15 uur (ontvangst vanaf 11.45 uur) in het Wapen van Reek 21 KVO Schaijk - Kerstviering en luxe koffietafel, vanaf 18 uur in De Phoenix in Schaijk 22 Lezingenreeks - ‘De vergeten kunst van het opvoeden’ door priester Michiel Peeters, vanaf 19.30 uur in de pastorie in Schaijk 23 DAW - Simply the Best quizavond, vanaf 20 uur in de kantine op sportpark D’n Heuvel aan de Bossestraat in Schaijk 24 Eenzame Kerst met Pieter, vanaf 19 uur in herberg D’n Brouwer in Zeeland 24 Workshop glas-in-lood, vanaf 10.30 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein 24-31 Kribbeke kijken in het St. Janskerkje in Neerlangel

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar

redactie@arenalokaal.nl Te koop: 4 royale appartementen Te huur: 1 winkelunit De appartementen hebben een oppervlakte van ca. 80 m2. Entree en bergingen op de begane grond. Voorzien van een lift en royale balkons van ca. 12 m2. Indeling: hal, ruime living met open keuken, grote slaapkamer, badkamer en wasruimte / berging. Markant gebouw in het centrum nabij alle voorzieningen. De winkelunit is ca. 135 m2 en zeer gunstig gelegen tussen ‘t Kruitvat en Apotheek Schaijk. richtprijs van de appartementen: vanaf ca. e 179.000,- VoN Inschrijving is vanaf heden mogelijk, info via

Op de kerstdagen ontvangen wij u graag voor een

Kerst h c n u L & h c n u r b

we zijn vanaf 12.00 uur geopend. Graag reserveren! Geopend dinsdag t/m zaterdag vanaf 12.00 uur. zondag vanaf 10.00 uur. Maandag gesloten.

zie ook: www.coolen-mak.nl Pastoor

4

van

Winkelstraat 20 5374 BJ schaiJk telefoon: (0486) 46 31 44

KijK eens op onze website

www.LeuRseHof.nL

www.arenalokaal.nl – vrijdag 16 december 2011

Restaurant de Leurse Hof Leurseweg 4 6615 AJ Leur. Telefoon: 024-6422241


Jolanda van der Linden van De Pannekoekenbakker Zeeland

‘Ik heb een mooie tijd gehad op het internaat’ MensenWerk ZEELAND - Netjes gekleed, uitstekend verzorgd en keurig gekapt. Jolanda van der Linden (48) van De Pannekoekenbakker in Zeeland zou je eerder verwachten in een chique modewinkel dan in een eetgelegenheid. “Ik heb heel lang een eigen kapsalon gehad. Maar op een gegeven moment zochten mijn man en ik iets anders. Dankzij mijn zus en zwager zijn we in de pannenkoekenwereld gerold.”

J

olanda is geboren in Rosmalen, waar ze opgroeit in een gezin met zes meiden en drie jongens. ”Ik ben de zevende in de rij.” Haar vader werkt op een bank en haar moeder heeft een eigen caravanbedrijf. “Mijn ouders hadden het altijd heel druk thuis. Mijn moeder was een echte zakenvrouw. Ze regelde alles en mijn vader reed haar overal naar toe, totdat hij overleed aan een hartinfarct op zijn zevenenvijftigste.” Jolanda is net vijftien jaar. Dankzij moeders zakelijk inzicht, valt de klap financieel wel mee, maar de druk op het gezin neemt toe. “Mijn moeder moest opeens zelf gaan rijden. Op haar 58ste heeft ze haar rijbewijs nog gehaald. Wij als kinderen hadden natuurlijk ook onze eigen taak. Met zes meiden in huis weet je wel wat er te doen valt.” Terwijl de meiden meehelpen in het huishouden en studeren, stappen twee van haar broers meteen na de havo in het bedrijf om moeder bij te staan. “Twee broers leiden nog steeds de caravanzaak. Het is enorm gegroeid. Mijn moeder, nu 87 jaar, rijdt nog vrolijk twee keer in de week naar de zaak met haar autootje. Het is levensgevaarlijk, ze zou het eigenlijk niet meer moeten doen, maar ze doet het wel. Ze gaat voor de sociale contacten.” Internaat Door de drukte van een groot gezin en een eigen zaak, besluiten de ouders van Jolanda hun kinderen naar het internaat te brengen. “Mijn vader bracht ons eerst elke dag op en neer naar de lagere school in Den Bosch. Vanaf het vierde jaar van de lagere school zat ik op het internaat in Beugen. Het internaat moest niet, maar mocht van thuis.” Jolanda heeft het er reuze naar haar zin.”We werden heel goed verzorgd, kregen goed te eten en te drinken en konden studeren. Dat was voor mijn ouders een hele geruststelling. En we hadden lol. Stel je voor: een aantal van die jonge mei-

Jolanda van der Linden: “Van de negen kinderen hebben er acht een eigen bedrijf.”

den samen op een kamer. Heel gezellig. Daarbij, thuis moest ik meehelpen, op het internaat hoefde ik niets te doen!” Ook het eerste jaar van de middelbare school zit Jolanda op een internaat in Oisterwijk. “Maar toen mijn vader overleed, wilde ik dat niet meer. En ging ik dus elke dag op de fiets naar de LEAO in Den Bosch.” Alleen hard leren was niet aan Jo-

op dat moment van baan wil wisselen. “Peter had een bedrijf in promotioneel textiel, het laten drukken van bijvoorbeeld logo’s op textiel. Hij wilde wat anders.” Een van Jolanda’s zussen heeft dan al een aantal Pannenkoekenbakker-vestigingen bij Baarle-Nassau. “Het leek ons ook wel wat. Dus zijn we op zoek gegaan naar een geschikte locatie en dat werd Zeeland.”

‘Je werkt veel met jeugd, dus je blijft zelf ook jong’ landa besteed. “Ik wilde niet studeren. Vanaf mijn vierde wist ik dat ik kapster wilde worden, dus na de middelbare school heb ik twee jaar op een privé-kappersschool gezeten. Na de opleiding kon ik gaan werken bij mijn lerares, die een eigen zaak was begonnen.” Ondernemersbloed Het ondernemersbloed kruipt waar het niet kan gaan en Jolanda besluit na vier-vijf jaar een eigen zaak te starten. “Van de negen kinderen bij ons thuis hebben er acht een eigen bedrijf. Ik ook. Ik startte mijn kapsalon in Vinkel op mijn 22ste. Die heb ik elf jaar gehad. Oorspronkelijk wilde ik gaan uitbreiden, maar ik kreeg last van kapperseczeem. Tegenwoordig dragen kappers handschoenen voor het wassen of verven van haren. Dat was vroeger niet. Door dat eczeem was uitbreiden geen optie meer.” Het toeval, of het lot, wil dat haar man Peter (52)

Jolanda houdt nog een jaar haar kapsalon aan, maar doet die van de hand, als blijkt dat het niet te combineren is met een eetgelegenheid. “Ik was bijna niet meer op de salon. Mijn vaste medewerkers hebben hem overgenomen.” Vanaf dat moment kan Jolanda zich volledig storten op de pannenkoekenbusiness. “In het begin deden we heel veel zelf. Toen waren we ook een dag dicht in de week. Maar na twee-drie jaar kregen we vast personeel en zijn we zeven dagen per week opengegaan.” Na ruim dertien jaar heeft Jolanda het nog steeds uitstekend naar haar zin. “Je werkt veel met jeugd, dus je blijft zelf ook jong. Door de week werk ik zelf niet meer in de zaak, laat ik wel altijd mijn gezicht zien, maar hou me dan vooral bezig met het organiseren van bijvoorbeeld leuke acties voor de kinderen. Zo gaan we een wintertuin klaarmaken.” In de weekends presen-

teert Jolanda zich wel als gastvrouw. “Ons vast personeel heeft dan vrij, dus spring ik in.” Maar staat ze dan ook achter het fornuis? “Nee, dat nooit. Meteen in het begin hebben we met mijn drie zussen, die ook een pannenkoekenrestaurant startten, afgesproken dat we geen pannenkoeken zouden bakken. Als je dat een keer doet, zit je eraan vast. Overigens heb ik het een keer geprobeerd, maar toen heb ik de machine vast laten lopen. Dus toen hoefde ik ook niet meer van Peter.” Spaanse zon Jolanda en Peter zijn al 26 jaar samen, waarvan 18 jaar getrouwd. Ze hebben twee dochters, Yentl (17) en Veerle (15). “Ze doen dit jaar allebei eindexamen. De oudste weet nog helemaal niet wat ze wil gaan studeren, de jongste wil misschien stewardess worden, al vindt ze helpen in de zaak geweldig en roept ze dat ze de zaak over wil nemen!” Volgens Jolanda loopt het zo goed met de zaak en het gezin omdat Peter en zij goed op elkaar zijn ingespeeld. “Ieder heeft zijn eigen taak, maar toch doen we alles samen, ook privé. We golven en skiën samen. Dat laatste liefst twee keer per jaar, want in de zomer zijn we altijd thuis.” Overigens is sporten een rode draad in Jolanda’s leven. “Ik hou van tennissen, hardlopen, fietsen. Als ik niet sport, word ik chagrijnig. Ik moet gewoon bewegen.” In de toekomst ziet Jolanda zich wel oud worden in Zuid-Europa.”Dat

nader bekeken Fiscale eindejaarstips Het einde van het jaar nadert weer met rasse schreden. Een mooi moment om u wat tips mee te geven waarmee u fiscaal voordeel kunt behalen. Veel leesplezier toegewenst! Zoals u misschien wel weet betaalt u belasting over uw vermogen, bijvoorbeeld over uw spaargeld, uw tweede huis of over eventuele vorderingen die u heeft op derden. Voorheen werd uw gemiddelde vermogen berekend door uw vermogen per 1 januari en per 31 december op te tellen en te delen door twee. Dit is aangepast en nu geldt alleen het vermogen per 31 december als graadmeter. Het loont dus de moeite om te voorkomen dat uw vermogen per jaareinde hoger is dan € 20.785,- (heeft u een partner, dan is uw vrijstelling € 41.570,-). Was u dus toch al van plan om een nieuwe auto te kopen, doe dat dan voor het einde van het jaar. Wilt u bij leven belastingvrij geld overdragen aan de kinderen, dan kunt u dat het beste nog doen voor het eind van het jaar. Per kind kunt u jaarlijks € 5.030,- belastingvrij schenken. Is uw kind tussen de 18 en 35 jaar? Dan mag u uw kind eenmalig € 24.144 belastingvrij schenken. Dit bedrag mag zelfs worden verhoogd tot € 50.300,wanneer het kind het geld gebruikt om een dure studie te bekostigen of gebruikt voor de koop van een eigen woning. Let op: dan moet wel schenkingsaangifte worden gedaan bij de Belastingdienst. Rijdt u een bestelbus van de zaak als werknemer of ondernemer en wilt u een bijtelling voorkomen, dan hoeft u vanaf 1 januari 2012 geen kilometeradministratie meer bij te houden. Dit mag alleen wanneer u bij de belastingdienst een formulier ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ aanvraagt waarmee u aan de belastingdienst bevestigt dat u minder dan 500 kilometer privé rijdt met uw bestelauto. Dit formulier komt op korte termijn beschikbaar op de website van de belastingdienst. Schaf vóór 1 juli 2012 een zuinige leaseauto aan. Per 1 juli 2012 wordt de bijtelling voor zuinige auto’s namelijk gewijzigd. Er zijn twee mogelijkheden: 1. U schaft vóór 1 juli 2012 een zuinige auto aan. In dit geval blijft u profiteren van de lage bijtelling van 14% of 20% zolang de auto maar niet van eigenaar verandert. 2. U schaft na 1 juli 2012 een zuinige auto aan. In deze situatie kunt u gedurende 60 maanden profiteren van de lage bijtelling. Heeft u plannen om een BV op te richten? Wacht dan, indien mogelijk, met de oprichting van een nieuwe BV tot na de invoering van het nieuwe BV-recht. De verwachte invoerdatum is 1 juli 2012. De oprichting van een nieuwe BV wordt dan voor u gemakkelijker en goedkoper. Zo bent u straks niet langer verplicht om minimaal € 18.000,- nominaal aandelenkapitaal te storten en hoeft u niet langer een bank- en accountantsverklaring te overleggen. Zo, mijn eerste jaar als columnist zit erop. Ik hoop dat u wat heeft opgestoken van mijn bijdragen het afgelopen jaar. Ik vond het erg leuk om te doen en ga er aankomend jaar weer met frisse moed tegenaan. Alvast fijne dagen en een gezond en succesvol 2012 toegewenst! Met vriendelijke groet, Rik van Duijnhoven, eigenaar Van Duijnhoven Accountants uit Uden lijkt me heerlijk: wonen in Dan wordt het misschien Spanje. Lekker zonnetje wel: wintermaanden daar, en volop samen genieten. zomertijd hier.” Maar stel dat je oma wordt, ga je dan ook nog naar het buitenland of blijf je hier? Simone van de Wijdeven

www.arenalokaal.nl – vrijdag 16 december 2011

5


De Vlinder Reek en KEC Den Bosch

Van der Heijden Bouw Schaijk doneert geld aan goede doelen SCHAIJK – Arno en Herbert van der Heijden van Van der Heijden Bouw en Ontwikkeling in Schaijk overhandigden maandagmiddag twee cheques van elk 2.500 euro aan vertegenwoordigers van de De Vlinder uit Reek en KEC uit Den Bosch. “Evenals in de afgelopen drie jaar hebben we er ook dit jaar voor gekozen om in plaats van het geven van relatiegeschenken met Kerstmis een geldbedrag aan twee goede doelen te doneren”, vertelt Arno van der Heijden.

Fysiotherapie Boonstra informeert u over vergoedingen fysiotherapie in 2012 Wij zoeken in een actieve en persoonlijke benadering de beste oplossing voor individuele lichamelijke klachten en bewegingsbeperkingen. Naast algemene fysiotherapie kunt u bij ons ook terecht voor manuele therapie, sportfysiotherapie, houdingstherapie , Oedeemtherapie Acupunctuur en medische fitness. De afgelopen weken hebben wij gemerkt, dat er onder patiënten veel onduidelijkheid bestaat ten aanzien van de vergoedingen voor fysiotherapie in 2012. Graag willen wij u via deze weg nader informeren over de gang van zaken en wijzigingen voor volwassenen in 2012.

Arno van der Heijden (links) en Herbert van der Heijden (rechts) overhandigen de cheques aan vertegenwoordigers van De Vlinder en KEC.

I

n 2008 liet de Schaijkse bouwonderneming haar keuze vallen op KWF Kankerbestrijding en KiKa (Kinderen Kankervrij) en in 2009 doneerde het familiebedrijf een geldbedrag van in totaal vijfduizend euro aan

de Nederlandse Hartstichting en de Nierstichting. Afgelopen jaar deed Van der Heijden een schenking aan de Stichting HomePlan en Terminale Thuishulp Maasland. Dit jaar viel de keus op LZK-school De Vlinder in

Reek en KEC in Den Bosch (Tolbrug Specialistische revalidatie/Mytylschool Gabriel). Beide organisaties gebruiken het geldbedrag voor de aanschaf van speciale speeltoestellen. “De beide goede doelen zijn voorgedragen via naaste

familie van twee van onze medewerkers”, vertelt Herbert van der Heijden. “Deze organisaties doen fantastisch werk en dat willen wij als bedrijf van harte ondersteunen.”

Ravensteins bedrijf wint Nationale SchildersVakprijs

Gemeente Oss feliciteert Van den Bogaard Meesterschilders RAVENSTEIN - Teun Brands, accountmanager Ondernemerszaken van de gemeente Oss, bracht donderdagochtend een bezoekje aan Van den Bogaard Meesterschilders in Ravenstein. Namens de gemeente Oss feliciteerde hij directeur Harald van den Bogaard met de onlangs behaalde Nationale SchildersVakprijs (NSVP).

Het schildersbedrijf aan De Hammen 9a sleepte dinsdag 22 november in Den Bosch de Nationale SchildersVakprijs in de wacht in de categorie Decoratieschilderwerk. Het bedrijf ontving de prestigieuze onderscheiding voor de complete reconstructie van het marmerwerk in de monumentale Sterrewacht in Leiden. “Het winnen van deze prestigieuze vakprijs is een prestatie om erg trots op te zijn”, sprak Teun Brands lovende woorden tijdens zijn bezoek aan Van den Bogaard Meesterschilders. Brands is het vaste aanspreekpunt van de gemeente als het gaat om ondernemerszaken in Oss en omliggende kernen. Bijzonder lovend De vakjury van de NSVP liet zich in haar beoordelingsrapport bijzonder lovend uit over de werkzaamheden die Mart van Boxtel uit Herpen en Arnold van Sonsbeek uit Reek namens Van den Bogaard hebben verricht in de Leidse Sterrewacht. ‘Het project is van een adembenemende schoonheid’, bejubelen de juryleden het specialistische vakwerk. ‘Het resultaat is verbluffend. Met schijnbaar vederlicht gemak is een imitatie van de natuur geschilderd in bijna perfecte verhoudingen. Met ge-

Informatiegids LANDERD

in Landerd alleen maar fijner

Zo ook bijvoorbeeld met de tweekappers aan de noordrand in Plan Akkerwinde te Schaijk. Bovengemiddeld royale woningen, ± 500 tot 550 m3!, in een groen en open landschap. Met een royale tuin, een geïsoleerde garage, bijkeuken, eigen achterom en een opstelplaats voor de auto. Duurzaam, aangezien voor verwarming én verkoeling een energiezuinige warmtepomp wordt geïnstalleerd! Voor meer informatie: www.akkerwindeschaijk.nl

Informatiegids Landerd 2011 - 2012

liteitswoning van Van der Heijden!

ntwikkeling bouwt en lang. Dat is zeldzaam. otto ‘traditie in kwalihoudt iedereen scherp en zoals duurzaamheid nge hype zijn, maar dan een eeuw aan eren zij écht naar uw talen naar producten

(advertorial)

Heeft u klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat en wilt u zich aanmelden voor fysiotherapie bij Fysiotherapie Boonstra, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via telefoonnummer 0486-413364 Herpen/ 0486-412055 Ravenstein of langskomen in de praktijk Wij hanteren geen wachtlijst en streven ernaar om binnen 24 uur de behandeling te starten. Teun Brands van de gemeente Oss (links) feliciteert Harald van den Bogaard met het behalen van de Nationale SchildersVakprijs. voel voor harmonie waardoor het geheel, ondanks de gigantische oppervlakken, een rustige, voorname indruk geeft’. Meer informatie over Van den Bogaard Meesterschilders is te vinden op de website: www.vandenbogaard-meester schilders.nl.

IN MAART 2012 VERSCHIJNT DE NIEUWE

INFORMATIEGIDS L A N D E R D ONDERNEMERS DIE ALVAST EEN P L E K J E I N D E Z E I N F O R M AT I E V E G I D S O V E R R E E K , S C H A I J K E N Z E E L A N D WILLEN RESERVEREN KUNNEN C O N TA C T OPNEMEN VIA TEL: 0 4 8 6 - 4 6 3 1 1 2 O F E - M A I L : ROB@UITLEG.NL OF SANDER@UITLEG.NL

1

www.vd-heijden.nl Schaijk, 0486 - 46 18 55

Tevens zal in 2012 de lijst voor chronische en langdurige aandoeningen (de lijst van Minister Borst) worden aangepast, waardoor de vergoeding voor een aantal behandelingen, waaronder voor reuma, hartfalen en wervelfractuur als gevolg van osteoporose zal komen te vervallen. Dit betekent, dat bij deze aandoeningen alle behandelingen moeten worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Wij raden u daarom aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen.

EEN UITGAVE VAN BUREAU TEKST & UITLEG SCHAIJK historie gemeente landerd bouwen & wonen natuur & recreatie jeugd & jongeren ouderen gezondheid bedrijven religie

Fysiotherapie voor volwassenen boven de 18 jaar wordt in principe alleen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het is daarom aan te raden om een goede aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Echter, in geval van een chronische indicatie (een aandoening waarvan wettelijk is bepaald, dat u hier langdurig fysiotherapie voor nodig kunt hebben) wordt fysiotherapie beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. In 2011 moesten volwassenen bij een chronische indicatie de eerste 12 behandelingen zelf betalen (meestal verliep dit via de aanvullende verzekering). In 2012 wordt fysiotherapie bij een chronische indicatie pas vanaf de 21ste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen kunnen uit de aanvullende verzekering worden vergoed. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de dekking vanuit uw aanvullende verzekering. Twijfelt u of er bij u sprake is van een chronische indicatie, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of Fysiotherapie Boonstra.

Daarnaast biedt Fysiotherapie Boonstra medische fitness/ rugtraining aan onder begeleiding van een (sport) fysiotherapeut, waardoor u op een verantwoorde manier kunt sporten ten behoeve van uw gezondheid. Er wordt getraind in groepen van maximaal 6 personen en de praktijk beschikt over een grote oefenruimte met de allernieuwste fitnessapparatuur. Naast medische fitness bieden wij ook beweeggroepen voor: COPD, Diabetes, Obesitas en reuma. Wilt u een oriënterend gesprek over de trainingsmogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met de praktijk. Voor aanvullende informatie over Fysiotherapie Boonstra kunt u ook een bezoek brengen aan onze website www.fysioboonstra.nl.Voor de Acupuntuur zie website: www.elementeninbalans.nl Fijne feestdagen en een gezond 2012 !

Team Boonstra Praktijk Herpen Schoolstraat 1k 5373 BA Herpen T (0486) 41 33 64 E mjtabak@fysioboonstra.nl

Praktijk Ravenstein Walravenstraat 16 5371 EK Ravenstein T (0486) 41 20 55 E praktijk@fysioboonstra.nl

6

www.arenalokaal.nl – vrijdag 16 december 2011


Gemeentelijke informatie Aanleg dassen- en amfibieënraster naast de Millsebaan van start

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften.

In de afgelopen jaren zijn veel dassen doodgereden op de Millsebaan in Zeeland. Om dit te beperken is in het voorjaar van 2011 een tunnel onder de weg aangelegd. Dassen die op zoek gaan naar voedsel in het open gebied aan de zuidzijde van de Millsebaan, kunnen op deze manier veilig vanuit het bos aan de noordzijde van de Millsebaan de weg oversteken.

Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling. Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

De tunnel is tevens geschikt voor overstekende amfibieën. In het kader van natuurcompensatie voor Vliegbasis Volkel worden ten zuiden van de Millsebaan door defensie in het voorjaar van 2012 enkele percelen ingericht met bos, struweel, extensief grasland en enkele poelen. Hierdoor ontstaat geschikt voortplantingsgebied voor amfibieën, waardoor amfibieën naar verwachting vaker de weg over zullen gaan steken.

Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats.

Faunarasters naast de Millsebaan geleiden dassen en amfibieën naar een tunnel waar ze veilig kunnen oversteken. Noodzakelijk Om de dieren naar de tunnel te geleiden is het plaatsen van rasters langs de weg noodzakelijk. Daarom meter voor het eerstvolgende zandpad, net voor het einde van de Trentse bossen. Met aanliggende grondeigenaren is contact opgenois de gemeente op 8 december 2011 van start gegaan met de plaatsing men. Alle percelen blijven bereikbaar, al dan niet via een werkpoort. van een faunaraster aan weerszijden van de Millsebaan. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Reconstructiecommissie Peel en Heeft u naar aanleiding van bovengenoemde werkzaamheden vragen Maas met een subsidie van de Provincie Noord-Brabant. dan kunt u contact opnemen met Marlie Vinken van de afdeling CivielHet raster op de Millsebaan begint in westelijke richting op ongeveer en Cultuurtechniek van de gemeente Landerd, tel. 0486-458175. 100 meter afstand van de Spoorweg en loopt door tot ongeveer 150

Oudste inwoner van Landerd

Uitnodiging Nieuwjaarsontmoeting De jaarwisseling is de tijd van de goede voornemens en het uitwisselen van wensen en verwachtingen. Het gemeentebestuur van de gemeente Landerd nodigt u uit voor de Nieuwjaarsontmoeting op maandag 2 januari 2012. Tijdens deze ontmoeting kunnen het gemeentebestuur, relaties, verenigingen en inwoners nieuwjaarswensen uitwisselen en elkaar op informele wijze ontmoeten. De nieuwjaarsreceptie vindt plaats in de hal van het gemeentehuis in Zeeland aan de Kerkstraat 39 van 19.00-20.30 uur.

Mevrouw Beerends Broeren (tante Cee) bereikte op 11 december de respectabele leeftijd van 103 jaar en is daarmee de oudste inwoner van Landerd. Burgemeester Doorn feliciteerde haar met dit heugelijke feit.

Op maandag 2 januari van 9 tot 9.30 uur

Sluiting gemeentehuis in verband met nieuwjaarsbijeenkomst gemeentepersoneel

De gemeente Landerd houdt alle woningbouwplannen tegen het licht Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd heeft besloten om alle woningbouwplannen tegen het licht te houden. Dit betreffen zowel de bestaande als nieuwe plannen. Deze analyse zal leiden tot een nieuwe woningbouw prioritering en de hieraan gerelateerde actualisatie van de grondexploitaties binnen de gemeente Landerd.

Het onderzoek is al eerder aangekondigd. De redenen om een dergelijke verdiepingsslag uit te voeren, is dat we willen voorkomen dat er te veel woningbouwplannen komen die uiteindelijk toch niet gerealiseerd worOp maandag 2 januari 2012 zijn alle afdelingen van het gemeenteden en dat er niet de juiste woningbouwcategorieën worden gebouwd. huis van 09.00 tot 09.30 uur gesloten in verband met de nieuwjaars- Daarnaast is dit ook noodzakelijk om de grondexploitaties van de gebijeenkomst voor het personeel. meente actueel te houden en door middel van scenario’s grip te houden Ook de dienst gemeentewerken is dan niet bereikbaar. op de financiële situatie van het grondbedrijf. Totdat de resultaten van deze woningbouw prioritering helder zijn, wordt uiterst terughoudend Het gemeentebestuur omgegaan met nieuwe en bestaande initiatieven voor woningbouw. Zo gaat er bijvoorbeeld pas een ontwerp van een bestemmingsplan voor een nieuwbouwplan in procedure als uit het onderzoek blijkt dat er Uittreksel nodig? voldoende behoefte aan nieuwbouw is. De verwachting is dat in het Regel het op www.landerd.nl voorjaar van 2012 de resultaten van het onderzoek bekend zijn.

Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 - Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, tel. 0486-451458) - Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5 - Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 16 december 2 0 1 1

7


Cursusavond voor Poolse ouders succesvol afgerond Op woensdag 7 december ontvingen acht Poolse ouders in het Centrum voor Jeugd en Gezin, beter bekend als het consultatiebureau aan de Netjeshof in Schaijk uit handen van Wethouder Raaijmakers een certificaat voor hun cursus Nederlandse taal op het consultatiebureau. Wethouder Raaijmakers had zich enigszins bekwaam gemaakt in het Pools en feliciteerde de kandidaten in het Pools met hun certificaat.

Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van der Rijt-van Sinten, tel. 0413-261723 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

8

De Poolse ouders sloten de cursus af met een korte presentatie in het Nederlands van wat zij geleerd hebben. In 6 bijeenkomsten hebben zij zich getraind op het Nederlands. De ouders hebben allemaal kinderen tussen de 6 maanden en 5 jaar. Wanneer je de taal onvoldoende beheerst is het moeilijk om op het consultatiebureau en de school over je kind te praten. De cursus had tot doel de woordenschat te vergroten en de uitspraak van het Nederlands te verbeteren met name als de ouders naar het consultatiebureau gaan. De cursus is verzorgd door ROC de Leijgraaf , door mevrouw Cothea van Gils. Thea Rooijakkers van het consultatiebureau gaf aan dat de ouders die deelgenomen hebben aan de cursus tijdens de bezoeken op het consultatiebureau makkelijker spraken, makkelijker contact maakten en minder schroom hebben om te spreken. De cursisten waren zeer tevreden over hun cursus en gaven aan dat zij nu beter over hun kinderen konden praten met de verpleegkundige en de arts. Een cursist vertelde: ik kan nu praten over hoe mijn kind zich voelt, dat heb ik geleerd. Wel vonden alle deelnemers de cursus te kort.

Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486-458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

Acht Poolse ouders volgden de Nederlandse taalcursus van het ROC de Leijgraaf en ontvingen een certificaat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Stobbe tel. 0412-669550, manager loopbaancentrum Oss ROC de Leijgraaf.

Activiteiten- en evenementenkalender Zo. 18-12-2011 Zondagopenstelling winkels, Schaijk/Reek, Zeeland Zo. 18-12-2011 van 14:00 tot 18:00 uur Kerstmarkt in en bij het Wapen van Reek Za. 31-12-2011 Verkoop oliebollen, Ter hoogte van Schutsboomstraat 2 Za. 31-12-2011 van 16:00 tot 00:00 uur Kampvuur, Palmstraat 8

Communicatie Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker communicatie: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

Reparatiebon gemeente Landerd Afdeling CCT Naam:

.............................................................................................

Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2011 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 1 6 d e c e m ber 2 0 1 1


Gladheidsbestrijding: een zaak van gemeente én inwoners Met de dalende temperaturen moeten we weer rekening houden met gladde wegen. De gemeente beschikt over ca. 195 kilometer rijbaan, waarvan 130 kilometer buiten de bebouwde kom. Alles bij elkaar teveel om in korte tijd na het intreden van gladheid te strooien. Bovendien is strooien slecht voor het milieu. We beperken het strooien dan ook tot de plaatsen waar het echt nodig is.

Kerstmarkt Wapen van Reek In verband met een kerstmarkt georganiseerd door de Stichting Dorpshuizen Landerd in het wapen van Reek zal op zondag 18 december 2011 van 12.00 tot 19.00 uur, of zoveel langer of korter als noodzakelijk is, de Nieuw Heijtmorgen aan beide zijden van het wapen van Reek voor het doorgaande verkeer worden afgesloten.

Hoofd strooiroute De hoofdroute beslaat ca 125 km rijbaan en fietspaden (heen en terug) en betreffen: • wegen met een functie voor het openbaar vervoer • wegen met een functie voor het doorgaande verkeer • wegen met een ontsluitingsfunctie voor scholen, verzorgingscentra, etc. • fietspaden met een woon-werk-schoolfunctie

Voor kinderen tot en met 13 jaar

Deze winter wordt meer aandacht besteed aan de hoofdfietsverbindingen. De twee strenge winters hebben er voor gezorgd dat het beleid voor de gladheidbestrijding is aangescherpt. De inzet van materiaal is geregeld en de strooimethode zal op dezelfde wijze plaatsvinden als voorgaande 3e prioriteit: jaren. Het enige verschil met voorgaande jaren is dat de strooiroutes In de kernen worden alle overige wegen binnen en buiten de bein het plan beter zijn gedefinieerd en vanuit efficiency oogpunt zijn bouwde kom niet gestrooid. Deze wegen zijn 30 km-wegen waar aangepast. Gelet op de schaarste van strooizout, waar we afgelopen de snelheid laag ligt. Ze zijn smal en links en rechts wordt er geparjaren mee werden geconfronteerd, hebben we ook delen in het plan keerd. Het bestrijden van gladheid en het sneeuwruimen is hierdoor hierop aangepast. ook moeilijker uitvoerbaar. (Alleen bij aanhoudende gladheid (bijv. langer dan 5 dagen) komen deze Onlangs is door het college het gladheids bestrijdingplan 2011-2015 wegen aan de beurt onder voorwaarde dat overige wegen schoon zijn). vast gesteld. Het gladheids bestrijdingsplan geldt als uitvoeringsplan om aan onze zorgplicht te voldoen in het kader van de wegenwet en Weersomstandigheden laten zich niet sturen en ook niet vangen wegenverkeerswet. in strakke prioriteiten. Altijd zal de prioriteit ook bij aanhoudende Een van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van voorgaande slechte omstandigheden prevaleren. jaren is een aanpassing van de prioritering van de strooigebieden. Aanleiding is de vraag om meer aandacht voor de aanpak van onze Strooitijden hoofd fiets verbindingen. De aanpassing was nodig om ook daadwerDe gemeente strooit indien noodzakelijk de genoemde wegen op elk kelijk binnen het aangegeven tijdsbestek van ca. 2 tot 3 uur alle hoofd- moment van de dag zoveel mogelijk preventief. Binnen de normale ontsluitingswegen maar vooral ook de hoofdontsluitende fietspaden werktijden op elk moment van de dag na het intreden van de gladheid. te kunnen strooien. Hiervoor zijn enkele wegen in het buitengebied Verder gaat het strooien op werkdagen door tot ca. 24.00 uur en start doorgeschoven naar een 2e prioriteit. Op onze website vindt u een de strooiploeg rond 04.00 ’s morgens. In het weekend wordt gestrooid kaartje van de als eerste geprioriteerde routes met beschrijving. tot ca. 02.00 uur en begint men weer ’s morgens om 06.00 uur. Hieronder vindt u de prioritering van de strooigebieden toegelicht. De gladheid op fietspaden wordt op werkdagen bestreden van 05.00 tot ca. 20.00 uur. In het weekend gelden aangepaste strooitijden. Prioritering Binnen de 1e prioriteit vallen; Afstemming met de buurgemeenten Hoofdwegen, busroutes, dorpsontsluitingswegen, toegangswegen Veiligheid van de weggebruikers stopt niet bij de gemeentegrenzen. naar scholen, verzorgingscentra, openbare gebouwen en woonOm die reden zijn er met de buurgemeenten afspraken gemaakt over werk-school fietspaden. het strooien van de wegen en fietspaden van aansluitende wegen. Binnen de 2e prioriteit vallen; Ook een uitruk voor de bestrijding van gladheid wordt gezamenlijk Overige ontsluitingswegen binnen en buiten de bebouwde kom, gecoördineerd. overige fietspaden behalve die met een recreatief karakter, bushaltes, invalidenparkeerplaatsen en doorsteken. Ook taak inwoners Onder de 3e prioriteit vallen; De gemeente zorgt voor veilige wegen, maar u bent verantwoordelijk Alle overige wegen binnen en buiten de wijken in de bebouwde kom. voor de veiligheid voor uw eigen deur. Als u het trottoir voor uw woning goed begaanbaar houdt (en misschien ook dat van uw buurman Relatie omstandigheden tot het tijdstip van aanpak of –vrouw die slecht ter been is), zorgen we samen voor een veilige 1e prioriteit: omgeving. Met het gladheid bestrijdingsmaterieel van de gemeente kunnen wij voor invallen van de gladheid preventief de wegen en fietspaden bin- Als u meer wilt weten over de gladheidbestrijding in de gemeente nen de 1e prioriteit in circa 2,5 uur strooien. Een ieder kan dan op Landerd, dan kunt u contact opnemen met de heer H. Vaneker van een redelijke afstand een gestrooide weg bereiken. Het strooien van de afdeling Civiel- en Cultuurtechniek, tel. 0486-458102. Meldingen deze route vindt meestal plaats vroeg in de ochtend (vanaf buiten kantoortijden kunt u doen op het gemeentelijk storingsnum04.00 uur) of s’ avonds. mer, tel. 0486-464246. 2e prioriteit: Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente De overige verbindingswegen binnen en buiten de bebouwde kom (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de worden alleen bij aanhoudende gladheid langer dan 24 uur, overdag receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de gestrooid. Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111.

Kinderen gratis mee met de bus Kerstinkopen doen of lekker eropuit met kinderen of kleinkinderen. Dat is tijdens de kerstvakantie extra voordelig met de actie van Goed bezig BUS*. Als volwassene met een OV-chipkaart kunt u maximaal 2 kinderen (t/m 11 jaar) gratis meenemen in de bus. Het maakt niet uit of u een persoonlijke of anonieme OV-chipkaart heeft. De actie loopt van 24 december 2011 tot en met 8 januari 2012. * Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op www.goedbezigbus.nl. Let op de aangepaste dienstregeling in de kerstvakantie.

Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 11-11-2011, Apotheek Schaijk: Groene Raleigh herenfiets, type Superbike met 1 handrem. - 28-11-2011, Emté Schaijk: Zwarte Limit omafiets, type classic, met terugtraprem (touw om spatbord en standaard omhoog te houden), erg roestig. - Datum onbekend, Schaijk of omgeving: Sleutel aan hanger met zwarte zwaluw en een losse huissleutel van het merk corbin. - Eind november 2011, Buiten de poort bij basisschool De Vlinder Reek: Autosleutel Renault, Megane. Verloren voorwerpen - 17-11-2011, Schaijk: Zwarte Samsung GSM, type Monte, touchscreen (in zwart hoesje met daarop vermeld Ballcase). - Eind september begin oktober, omgeving Schaijk: Gouden ketting

Verhoging tarief Nederlandse identiteitskaart Met ingang van 1 januari 2012 wordt het maximale tarief voor de Nederlandse identiteitskaart voor kinderen tot en met 13 jaar verhoogd naar € 30,-. Het maximale tarief is nu € 9,22. Als gevolg van deze prijsverhoging houden wij er rekening mee dat er weer een toeloop zal komen van extra aanvragen voor Nederlandse identiteitskaarten. Om een mogelijke verstoring van het aanvraag- en uitgifteproces te voorkomen moeten gemeenten alle aanvragen van een Nederlandse identiteitskaart in behandeling nemen volgens onderstaande prioriteit, zijnde: 1. spoedaanvragen; 2. aanvragen van personen boven de 13 jaar en zes maanden (in verband met de Wet op de Identificatieplicht); 3. aanvragen van personen die jonger zijn dan 13 jaar en zes maanden. De spoedaanvragen zullen altijd op tijd worden geleverd. Dat wil zeggen: een aanvraag die voor 12.00 uur is ontvangen door de producent, wordt de volgende werkdag geleverd. De verwachting is dat de aanvragen van personen die 13 jaar en zes maanden en ouder zijn, kunnen worden geleverd in de normale levertijd, dat wil zeggen vijf werkdagen. Over de levertijd van de overige aanvragen, dat wil zeggen van aanvragen van personen die jonger zijn dan 13 jaar en zes maanden, kan nog geen uitspraak worden gedaan. Dat is afhankelijk van de omvang van het aantal aanvragen. Is het aantal aanvragen aanhoudend hoger, dan leidt dat tot lange(re) levertijden. De prijs van de aangevraagde Nederlandse identiteitskaart wordt bepaald door de datum van de aanvraag. Dat wil zeggen dat als de aanvraag in behandeling is genomen door de gemeente vóór 1 januari 2012 het tarief wordt berekend dat geldt in 2011. Dit geldt ook als de aangevraagde Nederlandse identiteitskaart na 1 januari 2012 wordt geleverd. Wij verzoeken u met bovenstaande rekening te houden. Hebt u vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken, tel. 0486-458111.

Gevonden en verloren met daaraan vast de hanger bezet met briljantjes. - 03-12-2011, markt Europaplein Schaijk: Sleutelbos met daaraan 4 sleutels en een afgebroken sleutel (een lange sleutel met een zwart hoesje, een kleinere sleutel met zwart hoesje, een sleutel van het merk DOM, een gewone sleutel en een afgebroken sleutel) met een AH bonuskaart. - begin december, bossen Herperduin: Autosleutel Fiat 500 en huissleutel. - 1-12-2011, bossen in De Maashorst: Ford autosleutel. - 30-11-2011, omgeving Linnenstraat Zeeland: Briefje van € 500,00. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van 2 weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 16 december 2 0 1 1

9


Wet werk en bijstand 2012: Huishoudinkomenstoets De bijstand is bedoeld als laatste vangnet. Voordat iemand een beroep op de bijstand kan doen, moet hij eerst zijn eigen geld gebruiken om van te leven. Dit kan inkomen zijn, zoals loon of een uitkering, maar ook vermogen, zoals spaargeld.

Wet werk en bijstand 2012: jongeren Het ziet er naar uit dat de Wet investeren in jongeren op 1 januari 2012 verdwijnt. Jongeren die een uitkering nodig hebben moeten vanaf dan weer een beroep doen op de Wet werk en bijstand. Die wordt voor hen echter een stuk strenger. Jongeren horen volgens de regering namelijk niet thuis in de bijstand. De strengere regels hebben onder andere betrekking op het recht op bijstand, het aanvragen van bijstand, de hoogte van de bijstand, het vrijlaten van bepaalde inkomsten en het recht op hulp van de gemeente bij vinden van een baan. Jongeren en het recht op bijstand Jongeren horen niet in de bijstand. Ze moeten naar school om een vak te leren. Als het onderwijs geen mogelijkheden meer biedt moeten ze bereid zijn iedere baan te accepteren. Jongeren van 18 tot 27 jaar hebben daarom meestal geen recht op algemene bijstand als ze onderwijs kunnen volgen dat door het Rijk wordt betaald. Hetzelfde geldt voor jongeren van 18 tot 27 uit wiens houding en gedragingen ondubbelzinnig blijkt dat ze belangrijke verplichtingen niet na willen komen. Jongeren van 18, 19 of 20 jaar die in een inrichting zitten krijgen ook geen algemene bijstand. Jongeren en het aanvragen van bijstand Jongeren die zich bij het loket van het UWV melden voor een bijstandsuitkering kunnen die niet meteen aanvragen. Ze moeten eerst 4 weken zelf zoeken naar een baan en kijken of ze terug naar school kunnen. Pas daarna kunnen ze een aanvraag om bijstand indienen. De gemeente controleert dan of ze genoeg hun best hebben gedaan. Als ze recht op bijstand hebben gaat de uitkering met terugwerkende kracht in op de dag van melding bij het UWV. Jongeren en de hoogte van de bijstand Jongeren van 18,19 en 20 jaar kunnen een beroep doen op hun ouders als ze te weinig geld hebben om van te leven. Ouders zijn namelijk verplicht om voor hun kinderen te zorgen totdat ze 21 jaar zijn. Bij de hoogte van de bijstand wordt hier rekening mee gehouden. De bijstandsnormen voor jongeren van 18,19 en 20 jaar zijn afgeleid van de kinderbijslag. Hebben ze kinderen dan is de bijstand hoger. Voor jongeren van 21 tot 27 jaar gelden geen aparte bijstandsnormen. Zij krijgen evenveel als bijstandsgerechtigden van 27 tot 65.

Vanaf 2012 geldt dat gezinnen met meerderjarige kinderen samen nog maar één bijstandsuitkering krijgen. Hierop bestaat alleen recht als de gezinsleden samen te weinig geld hebben om van te leven. Dit noemt men de huishoudinkomenstoets. In bepaalde gevallen geldt voor Wajongers een uitzondering. WWB 2012 Op 11 oktober heeft de Tweede Kamer ingestemd met een belangrijke Wijziging in de Wet werk en bijstand. De tekst op deze pagina is van toepassing op de Wet werk en bijstand zoals die naar verwachting met ingang van 1 januari 2012 zal komen te luiden. Vangnet De bijstand is het vangnet van de sociale zekerheid. Alleen mensen die geen inkomen hebben en ook geen spaargeld of andere bezittingen om van te leven, kunnen bijstand krijgen. Er bestaat pas recht op bijstand als het echt nodig is. Dit noemt men het complementaire of aanvullende karakter van de bijstand. Gezinnen Vanaf 1 januari 2012 worden de regels voor het recht op bijstand aangescherpt. Meerderjarige kinderen die bij hun ouders wonen krijgen geen eigen bijstandsuitkering meer. Zij kunnen alleen samen met hun ouders bijstand aanvragen. Er bestaat pas recht op bijstand als het inkomen van alle gezinsleden samen lager is dan de bijstandsnorm voor gezinnen en er niet al teveel waardevolle bezittingen zijn. Dit noemt men de huishoudinkomenstoets. Gezinsleden die in één huis wonen krijgen dus samen één bijstandsuitkering. Grote gezinnen De hoogte van de bijstandsuitkering is niet afhankelijk van de grootte van een gezin. Grote gezinnen krijgen evenveel als kleine gezinnen. Volgens de Tweede Kamer kan dit soms tot problemen leiden. Zij hebben de regering daarom gevraagd om voor gezinnen met 3 of meer volwassenen iets extra’s te regelen via de bijzondere bijstand. Momenteel bekijkt de regering hoe ze aan dit verzoek kan voldoen.

Jongeren en het vrijlaten van inkomsten De gemeente kort alle inkomsten van een bijstandsgerechtigde op zijn uitkering.

Uitzondering voor Wajongers Op de regel dat gezinsleden pas recht op bijstand hebben als hun gezamenlijke inkomen lager is dan de bijstandsnorm voor gezinnen bestaat één belangrijke uitzondering. In sommige gevallen telt een uitkering op grond van de Wet Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) niet mee: 1. de Wajonger behoort tot een gezin dat niet alleen uit echtgenoten/partners bestaat; 2. de Wajonger behoort tot een gezin dat niet alleen uit echtgenoten/partners met hun minderjarige (ten laste komende) kinderen bestaat.

Recht op ondersteuning en plan van aanpak Bijstand is een tijdelijk vangnet voor mensen die te weinig geld hebben om van te leven. Mensen met een bijstandsuitkering moeten zo snel mogelijk financieel weer op eigen benen kunnen staan door te gaan werken. De gemeente moet hen hierbij helpen.

LET OP: Als de uitzondering geldt, behoort de Wajonger nog steeds tot het gezin. Alleen wordt zijn uitkering niet gekort op de bijstand van het gezin. Zijn bezittingen tellen echter wel mee voor het recht op bijstand van de overige gezinsleden. Ook moeten de anderen de aanvraag om bijstand samen met hem indienen.

Dit laatste geldt niet voor jongeren van 18 tot 27 die onderwijs kunnen volgen dat door het Rijk wordt betaald. Als een jongere toch recht op bijstand heeft, dan stelt de gemeente een plan van aanpak op. Hierin staat wat de jongere moet doen om te kunnen gaan werken en wat de gevolgen zijn als hij zich niet aan de afspraken houdt. Als de gemeente hem daarbij helpt schrijft ze in het plan van aanpak hoe ze dit gaat doen.

Afvalwijzer 2012 Volgende week zal tegelijkertijd met weekblad Arena van 23 december 2011 de nieuwe Afvalwijzer 2012 in de gemeente Landerd worden verspreid. De Afvalwijzer 2012 bestaat uit een dubbelzijdig bedrukt dik papier (A4-formaat) in de kleur licht-/donker geel en bevat een kalender met data waarop de groene en grijze mini-containers worden geledigd en het plastic verpakkingsafval wordt opgehaald. Aan de achterzijde van de Afvalwijzer staat algemene informatie over verdere scheiding van huishoudelijk afval, zoals glas, papier, KCA, grof huishoudelijk afval en dergelijke. Het is de bedoeling dat de Afvalwijzer gedurende het jaar wordt bewaard als informatie wanneer en op welke wijze afval gescheiden kan worden aangeboden in onze gemeente.

10

Samen aanvragen Meerderjarige gezinsleden moeten de bijstand samen aanvragen. Het is ook mogelijk dat een van hen de bijstand aanvraagt met schriftelijke toestemming van de ander(en). Als een van de meerderjarige gezinsleden geen bijstand wil aanvragen en daardoor het belang van de overige gezinsleden in gevaar komt, kan de gemeente in uitzonderingsgevallen toch bijstand geven. De gemeente stelt het recht op bijstand dan ambtshalve vast. Gezinsleden jonger dan 27 jaar Voor jongeren van 18 tot 27 jaar die bijstand aanvragen gelden soms strengere regels. Zo kunnen zij pas 4 weken nadat ze zich bij het UWV hebben gemeld een aanvraag om bijstand indienen. In die 4 weken moeten ze onder andere uitzoeken of het mogelijk is om weer terug naar school te gaan. Voor gezinnen waartoe zowel personen van 27 jaar of ouder als jongeren van 18 tot 27 jaar behoren geldt de wachttijd van 4 weken niet. Het gezin kan meteen een aanvraag om bijstand indienen. Wel moeten de jongeren in het gezin de eerste 4 weken onderzoeken of het mogelijk is om weer terug naar school te gaan. De gemeente controleert dit en verlaagt de uitkering van het gezin als de jongeren dit onvoldoende hebben gedaan. Verplichtingen gezinsleden Alle meerderjarige gezinsleden die recht op bijstand hebben, moeten zich houden aan de verplichtingen die de gemeente aan de bijstand verbindt. De belangrijkste zijn de plicht om alle van belang zijnde inlichtingen te geven en de plicht om er alles aan te om weer aan het werk te komen Niet nakomen verplichtingen Als een van de meerderjarige gezinsleden zich niet aan de verplichtingen houdt, bijvoorbeeld door niet te solliciteren, moet de gemeente de bijstandsuitkering van het gezin tijdelijk verlagen. Het feit dat de reden hiervoor buiten de schuld van de andere gezinsleden ligt, doet hier niet aan af. Uitbetaling aan gezinnen De invoering van de huishoudinkomenstoets heeft ook gevolgen voor de uitbetaling van de bijstand. Vanaf 2012 betaalt de gemeente de bijstand in gelijke delen uit aan ieder van de meerderjarige gezinsleden met recht op bijstand. Zij kunnen echter wel samen verzoeken om de bijstand maar aan een van hen uit te betalen. Ook Echtgenoten/partners die tot een gezin behoren kunnen de gemeente vragen om hun delen aan een van beide uit te betalen. Plan van aanpak De nieuwe regels gaan ook gelden voor iedereen die nu al een uitkering van de gemeente ontvangt. Begin 2012 wordt u door één van onze consulenten uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek bekijken wij samen met u wat de nieuwe regels voor u betekenen.

Drank- en Horecawet Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat zij op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet vergunning hebben verleend aan: • Mevrouw M. klein Poelhuis voor de horeca-inrichting Rijksweg 14 te Schaijk (vergunning verzonden op: 12-12-2011) Van toepassing zijnde procedure: zie in het gele kader onder aan deze pagina onder nummer 3 tot en met 6.

Verhuizing binnen de gemeente doorgeven? Regel het in de webwinkel op www.landerd.nl

APV Algemene Plaatselijke Verordening Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: • kampvuur op 31-12-2011 en 08-01-2012, locatie Palmstraat 8 (5374 PC), vergunning verzonden op: 06-12-2011 • doorlopende collectevergunning aan Nationaal Fonds Kinderhulp Van toepassing zijnde procedure: zie in het gele kader onder aan de laatste gemeentelijke pagina onder nummer 3 tot en met 6. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss van de afdeling Algemene Zaken, tel. 0486-458154. Aanvraagformulieren kunt u ook downloaden van onze website: www.landerd.nl.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 1 6 d e c e m ber 2 0 1 1


De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/ aanvragen is genomen. Verleende vergunningen Besluiten tot verlenging termijn van afhandeling van verzoeken om omgevingsvergunning: • Zeelandsedreef 22, 5374 RR Schaijk; verzoek om vergunning voor het bouwen van een aardappelloods met kantoor (ontvangen 7 januari 2011). De termijn van afhandeling is verlengd met 6 weken (besluit verzonden 3 maart 2011).

• Vraag anderen om hulp en spreek samen de dader aan • Bel 112

Omgevingsvergunningen • Blijf bij het slachtoffer Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: • Maak foto’s voor de politie • Zwerfsteen 4, 5411 BR Zeeland; bouwen van een halfvrijstaand woonhuis en meld je als getuige (ontvangen 30 november 2011) • Burgerveld 17 t/m 39 te Zeeland; slopen van 12 woningen (ontvangen 2 december 2011) • Burgerveld te Zeeland; kappen van 17 bomen (ontvangen 2 december 2011) • Graspeel 20a, 5411 LC Zeeland; sloop bijgebouwen (ontvangen 1 december 2011) • Broksteeg 7, 5374 BE Schaijk; sloop loods en bouwen van een vleesvarkensstal, biggenstal, sleufsilo’s en voedersilo’s (ontvangen 1 december 2011)

Verleende omgevingsvergunningen: • Mgr. Suijsstraatdie 10, het 5375niet AG eens Reek; zijn kappen 3 bomen Belanghebbenden metvan bovenstaande besluiten en het verwijderen van bosplantsoen (verzonden 3 maart 2011) hiertegen tot verlening van de desbetreff ende vergunningen kunnen • grond Akkerwinde 5374 DB Wet Schaijk; bouwen van een woning op van de68, Algemene Bestuursrecht binnen zes weken na (verzonden 4 maart 2011) de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouBelanghebbenden die het niet eens zijn met besluiten ders van de gemeente Landerd, Postbus 35,bovenstaande 5410 AA Zeeland. In het tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnenu hiertegen bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom bezwaren op grond van de Algemene Bestuursrecht heeft en welk belang van uWet wordt geschaad. binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) eendat gemotiveerd Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet er geen bezwaarschrift indienen bij hetvan college van burgemeester en wethougebruik kan worden gemaakt de verleende vergunningen. De ders van de gemeente Landerd, 35, 5410 AA Zeeland. In het vergunninghouder mag nu dusPostbus direct gaan bouwen/slopen. bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden u bezwaren Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast hetwaarom indienen van een heeft en welk belang u wordt bezwaarschrift bij hetvan college vangeschaad. burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Gevonden en verloren voorwerpen

In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaarschrift Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. aanvraag/aanvragen is genomen.

Let op: Besluit tot het vaststellen van nummeraanduidingen Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals (huisnummerbesluit): of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! • rijbewijs Pastoor van Winkelstraat 4a (t.b.v. een winkelpand), 5374 BJ Schaijk De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: (besluit d.d. 1 december 2011) Gevonden voorwerpen Verleende bouwvergunningen: laatste maanden afgegeven bij de C1000 in Zeeland: • De Achter-Oventje 29, 5411 NM Zeeland; 2e fase vergunning is verleend voor - fietssleutel en klein sleuteltje aan groene label (Cor). het uitbreiden van een varkensstal (verzonden d.d. 1 december 2011) - ring met daaraan Hyundai autosleutel/afstandsbediening, Silca sleuteltje en ANLI Sleuteltje Verleende omgevingsvergunningen: - sleutelhanger met daarin zwarte Silca sleutel en DOM sleutel • -Rijksweg 92, 5375 KZ Reek; bouwen van een garage en het kappen zwart sleuteltje van een boom (verzonden 5 december 2011) - flessenopener met daaraan zwarte axasleutel en Benco-sleutel • -Zwerfsteen 4, 5411 BR Zeeland; bouwen van een halfvrijstaand woonhuis blauw koord met daaraan grote Lips sleutel (verzonden 1 december 2011) • Zwerfsteen 6, 5411 BR Zeeland; bouwen van een halfvrijstaand woonhuis en het kappen van een boom (verzonden 1 december 2011)

Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening Voor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld.

1. Inzage Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje ‘Actueel - Bekendmakingen’. 2. Zienswijze Tijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zienswijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend.

8

- wit label (met daarop 06-nrs.) aan Nemef sleutel (poort) Vóór 31 december 2011 - Corbin sleutel. - 4 ringen (ziveren/zilverkleurig): 2 herenringen, 1 damesring en 1 kinderringetje lieveheersbeestje - Blauw etui (Novo Nordisk) met daarin prikpen (insuline) - Zwarte Nokia GSM - Bosch personenalarmtoestel beige/grijs aan grijs koord Personen die al eerder een schriftelijk ontheffing voor het - Zwart Vingino armbandje stoken van snoeihout hebben gekregen, hoeven geen nieuwe - 1-3-2011, Kerkstraat Zeeland: Blauwe sporttas van Manders ontheffing aan te vragen. Zij hebben al een brief ontvangen Mode Schaijk met daarin blauw/witte handdoek, zwart shirtje, waarbij de ontheffing met 2 jaar is verlengd. zwart broekje en zwarte gympies. - 8-3-2011, bij Rabobank Schaijk: Bos sleutels (huissleutels, Personen die nog niet eerder een schriftelijke ontheffing hebben 1 met oranje en 1 met groen hoesje) aan winkelwagenmunt. gehad en die in het jaar 2012 en 2013 snoeihout wensen te stoken, dienen daarvoor een nieuwe ontheffing aan te vragen. Verloren voorwerpen Zonder schriftelijke ontheffing mag dus niet gestookt worden. Een - 01-03-2011, omgeving hertenpark, Emté, Smidse in Schaijk: ontheffing voor het stoken van snoeihout wordt alleen verleend voor Bruin leren handschoenen. de maanden maart en november 2012 en 2013. Ontheffingen voor - Nacht van 7 op 8 maart bij peuterspeelzaal Pinkeltje Zeeland: het stoken voor snoeihout worden alleen verleend voor lokaties die Zwarte (glans) Batavus omafiets, Old Dutch. zijn gelegen buiten de bebouwde kom (buitengebied). Het snoeihout moet afkomstig zijn van onderhoud van erfbeplanting, landschapselementen e.d. in de directe omgeving van de eigen lokatie (stookplaats) in het buitengebied.

Nieuwe aanvragen ontheffing stoken snoeihout

3. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betreffende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. 4. Beroep Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam.

bank te ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; de gronden waarop het beroepschrift rust. In het kader van de beroepsprocedure vraagt de rechtbank bij het bestuursorgaan altijd om alle relevante stukken. Het is niet nodig om alle stukken al bij het beroepschrift te voegen. Wel dient, zo mogelijk, een kopie van de beslissing op het bezwaarschrift bij het beroepschrift gevoegd te worden. Als u beroep instelt kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. Voor bedrijven in het buitengebied geldt dat er alleen gestookt mag U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank viagrens worden buiten de grenzen van het bedrijf (dus niet binnen de http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel van de inrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer). beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde sitewordt voor de precieze voorwaarden. Uw aanvraag getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu, en ook aan het (brand-)veiligheids- en flora-/faunabelang. Voor nadere informatie of voor hetng maken vanvoorschriften een afspraak kunt u Aan een te verlenen stookontheffi worden verbonden contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, waar de ontheffinghouder aan dient te voldoen. tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd. Stookontheffingen dienen aangevraagd te worden middels een daar- 8-3-2011, Zeeland: Kawasaki BX crossfiets, groen/zwart, met toe vastgesteld aanvraagformulier. Dit formulier is te verkrijgen: steuntjes op voor- en achterwiel. • speciale via de website van de gemeente Landerd, www.landerd.nl - 7-3-2011, Maashorst: Bruine rechthoekige damesportemonnee (onder Digitaalloket, Formulieren, onder categorie met daarin adressenlijst, diverse pasjes, rijbewijs en geld. Wonen en uw buurt); 4 en 9 maart: Rabobankpasje. • -- Tussen het formulier is digitaal opvraagbaar (info@landerd.nl); 7-3-2011, Bossestraat, Schaijk: Zilver/zwarte Nokia GSM. • ophalen op het gemeentehuis, Kerkstraat 39 in Zeeland; • telefonisch opvraagbaar bij het gemeentehuis, tel. 0486-458111. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de Nieuwe aanvragen voor een stookontheffing van snoeihout dienen registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. vóór 31 december 2011 te zijn ingediend bij de gemeente. Te laat Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact ingediende aanvragen, of later in de periode van 2 jaar ingediende opnemen met: aanvragen, worden niet (meer) gehonoreerd. Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 Dus als u in het jaar 2012 en/of 2013 snoeihout wenst te stoken moet of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. u nu (vóór 31 december 2011) schriftelijk een ontheffing aanvragen De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, volgens het daartoe vastgesteld aanvraagformulier. daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met Informatie de dierenambulance. Voor het stoken van snoeihout in het buitengebied kunt u nadere informatie inwinnen bij de gemeente, tel. 0486-458111.

Zienswijze-bezwaar-beroep Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is.

5. Eisen bezwaar en beroep Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket Bezwaar en beroep. 6. Voorlopige voorziening Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

g egme emeenetnetnei ne iuewu sw s– –w w ww w .wl a. lnadnedredr. dn .l n – l –v rvi jr di jadga g1 61 1d emcaeamrbt e2r 02 101 1 1

Scheltseweg 13 5374 EB Schaijk T. 0486-463788 F. 0486-463630 E. info@petersbouw.nl I. www.petersbouw.nl

Utiliteitsbouw - Woningbouw

Agrarische bouw - Betonbouw

w w w . a r e n a l o k a a l . n l – v r i j d a g 16 december 2 0 1 1

11


VTU Telecom cenTrUm Zondag 18 december open Van 10.00 ToT 17.00 UUr (inTersporT) speciale eindeJaarsacTies: Bij iedere aankoop 2 dagkaarten Uden on Ice GRATIS

Bij GSM met abonnement nieuw/verlengen een wAARdeBon vAn € 25,- van HIP Jewels & watch

GSM - tabletS - SMartphoneS - apple iphone - laptopS - loSSe abonneMenten apple iphone 4 8Gb

Samsung tV 109 cm + nokia 101

Superactie black/white

+

*per maand € 24,25

Vodafone

Bel sms Web Smart 100 100minuten/sms/ 1000 MB *1e 8 maanden € 21,25 daarna € 42,50

is Grat

Bel-SMS-Web Smart 150 150 min/3000sms/1200 MB *1e 8 maanden € 24,25 daarna € 48,50

€ 19,-

Vodafone

VtU zakelijk online beste acties en hoogste korting, alle providers apple iphone 4 8Gb

nokia lumia 800

apple iphone 4 S 16Gb

Samsung Galaxy Sii

5 megapixel camera A4 processor 12 maanden 50% korting op abonnement

8 megapixel camera Windows Mango 12 maanden 50% op abonnement

8 megapixel camera A4 processor 12 maanden 50% korting op abonnement

4,3 inch Amotech 8 megapixel camera 12 maanden 50% korting op abonnement

Gratis

Gratis

€ 99,-

Gratis

excl.

kpn bedrijfsflexibel + internet 1e 12 maanden 13,75 p/m excl.

bedrijfsflexibel + internet 1e 12 maanden 11,25 exc.

kpn bedrijfsflexibel + internet 1e 12 maanden 13,75 p/m excl.

kpn bedrijfsflexibel + internet 1e 12 maanden 11,25 p/m excl.

Samsung Galaxy tab 10.1

apple ipad 2 3G 16Gb

Samsung Galaxy note

apple ipad 2 16Gb

alleen online

alleen online

camera voor/achter 9,7¨ multitouch Breedbeeld display Dual Core 1 GHz IOS 4.3

Dun en licht 10.1¨ scherm 1 GHz dualcore Vodafone mobiel breedband start 35

1e 3 maanden € 17,50

Nieuw

€ 129,94

camera voor/achter 9,7¨ multitouch Breedbeeld display Dual Core 1 GHz IOS 4.3

Gratis Vodafone bel - sms - web - smart 150 150 min/onbeperkt sms

500 mb, snelheid tot 7,2 mb/s

1 3 maanden € 20,00

1 8 maanden € 24,25 p/m

1e 3 maanden € 17,50

2 Gb bundel, snelheid 14,4 mb/s e

www.simonly.nl 60 minuten/sms € 2,99 120 minuten/sms € 4,99 300 minuten/sms € 6,99 600 minuten/sms € 15,99 Per maand opzegbaar Gratis nummerbehoud. www.simonly.nl

GratiS winkelen bij Ben van Dijk VTU Cadeaubonnenactie Bij nieuw en verlengen. - spelcomputers - laptops - playmobil

Vodafone mobiel breedband 35 start

e

- lego - witgoed - tv’s

Wat is uw nummer waard?

VTU Telecom Boxmeer ma. t/m do. 10.00 - 17.30 uur vrij 10.00 - 21.00 uur za. 10.00 - 17.00 uur VTU Telecom Centrum St. Janstraat 35, Uden ma. t/m do. 10.00 - 17.30 uur vr. 10.00 - 21.00 uur za. 09.30 - 17.00 uur

12

actie

Phone? Tablet? 5,3¨ HD Super Amotech 1200 mb per maand

Vodafone mobiel breedband basis 40

SUper SiMonly

1938278.indd 1

alleen online

€ 69,95

€ 49,95

500 mb, snelheid tot 7,2 mb/s

alleen online

SUper SiMonly www.simonly.nl 60 minuten/sms € 2,99 120 minuten/sms € 4,99 300 minuten/sms € 6,99 600 minuten/sms € 15,99 Per maand opzegbaar Gratis nummerbehoud. www.simonly.nl

VTU Telecom Vluchtoord Vluchtoord 10, Uden ma. 13.00 - 21.00 uur di. t/m vr. 10.00 - 21.00 uur za. 10.00 - 17.00 uur

www.arenalokaal.nl – vrijdag 16 december 2011

Repair & Go Vluchtoord 10, Uden ma. en woe. tot 21.00 uur maandag vanaf 13.00 uur di. - vrij. 10.00 - 17.15 uur

www.vtu.nl • info@vtu.nl Drukfouten voorbehouden 12-12-2011 13:24:12


In heemgebouw De Komme

Grote tentoonstelling van schoolfoto’s uit Schaijk en Reek SCHAIJK/REEK - De heemkundekring Schaijk -Reek houdt op tweede kerstdag 26 december, zaterdag 7 en zondag 8 januari in De Komme in Schaijk een grote tentoonstelling met als thema ‘Het onderwijs in de twintigste eeuw’.

O

p tentoonstellingsborden zijn grote foto’s te zien die te maken hebben met schoolgebouwen, lessituaties en leerlingen uit Schaijk en Reek. Het betreft de kleuterscholen, lagere scholen, VGLO-scholen, maar ook de naaischool in Reek en de landbouwschool in Schaijk. De vele foto’s geven een inkijkje in het schoolleven van vroeger en nu.

klassenfoto’s van namen te voorzien. Deze foto’s zijn straks te bekijken in tientallen ringbanden. Voor veel inwoners uit Schaijk en Reek zal de tentoonstelling Daarnaast is een werkgroep daarom een feest van heral vele maanden actief om kenning zijn en een gelegenleerlingen op honderden heid om bij te buurten.

Iedereen is welkom op de expositie in heemgebouw De Komme aan de Netjeshof 2 in Schaijk (tegenover De Wijers). Openingstijden van de tentoonstelling zijn tweede kerstdag 26 december, zaterdag 7 en zondag 8 januari van 13.30 tot 17

VGLO-klas uit Schaijk. uur. Entreeprijs bedraagt één euro voor leden van de heemkundekring en twee euro voor niet-leden. Basisschoolkinderen hebben gratis toegang.

Verslag vrijwilligersavond bij Landerd in Beeld

Carnavalsclubs op zoek naar oude telefoonboeken

LANDERD - De gemeente Landerd hield op woensdag 16 november haar jaarlijkse vrijwilligersavond voor vrijwilligers uit Reek, Schaijk en Zeeland. Dit jaar was het een speciale editie, omdat 2011 het Europese jaar van de vrijwilliger is. Een verslag van de vrijwilligersavond is op zondag 18 en maandag 19 december te zien op Landerd-TV. Andere onderwerpen zijn: E3 VCO kampioen, oppasdiploma’s uitgereikt in Landerd, informatiemiddag over regiotaxi, Scouting Schaijk snoeit houtwal in Maashorst, verkeersquiz in Zeeland, vogeltentoonstelling in Zeeland en een sfeerreportage over De Maashorst in de herfst. Landerd in Beeld wordt uitgezonden om 12, 18, 20 en 22 uur. Dinsdag na de uitzending is er in de bibliotheek van Schaijk en Zeeland een dvd te leen. De reportages uit de uitzending zijn tevens te bekijken op www.landerd-tv.nl.

MOESLAND - De vele carnavalsclubs die Schaijk telt zijn zich alweer druk aan het voorbereiden op de Moeslandse optochten. Voor de bouw van de poppen op de wagens is veel papier nodig en de clubs zijn dan ook op zoek naar vooral telefoonboeken. Wie nog telefoonboeken heeft die niet meer worden gebruikt kan contact opnemen met de stichting Carnaval De Moeslanden, Peter Klievink, telefoon 0486-463475 of stuur een mail naar klievink@home.nl. Het papier wordt dan opgehaald.

Aanmelden voor optocht Pomperstad

POMPERSTAD - Op zondag 19 februari trekt vanaf 14.11 uur weer de carnavalsoptocht van De Pompers door het centrum van Ravenstein. Belangstellenden kunnen zich nu alvast voor deelname aanmelden. Er kan worden ingeschreven in diverse categorieën en leeftijdsgroepen tot RAVENSTEIN- De kaartverkoop voor het zeventiende Kei- uiterlijk twee weken voor aanvang van het carnaval. Kijk enschijtersbal is dit jaar anders dan vorige jaren. Dit jaar voor alle info en inschrijving op www.pomperstad.nl. vindt er op zondag 18 december kaartverkoop plaats tussen 12 en 17 uur bij Slijterij Wijnhandel Heessen. Daarna zijn de kaarten verkrijgbaar bij Heessen van maandag tot en met vrijdag van 11 tot 18 uur en zaterdag van 9 tot 17 uur. Op 25, 26 en 27 december is de slijterij gesloten. Het bal vindt plaats op zaterdag 14 januari in Vidi Reo. De avond start om 20.11 uur. De kaarten RAVENSTEIN - Het museum voor vlakglas- en emailkosten 11 euro per stuk (inclusief garderobe). Het is niet lekunst in Ravenstein verzorgt op zondag 18 december mogelijk om te pinnen. om 13 uur een demonstratie emailleren. Daarna volgt om 14 uur een open rondleiding. Rondleiding en demonstratie zijn gratis; men betaalt alleen entree voor het museum. Hier is naast de overzichtstentoontstellingen van glaskunst en emaillekunst ook een expositie te zien van het Franse echtpaar Dominique en Michele Gilbert dat zeer bijzondere emailles (paneeltjes en sieraden) maakt.

Kaartverkoop Keienschijtersbal 2012 van start

Demonstratie en rondleiding in glasmuseum Ravenstein

ingezonden

Halfvastenoptocht Zeeland

VV Ravenstein zoekt oude foto’s

Zeer jammer dat de Halfvastenoptocht in Zeeland verdwijnt. De oude HVO-organisatie had beter alles in eigen beheer kunnen houden. Het gaat nu puur en alleen om zoveel mogelijk geld binnen te halen. De laatste halfvastenoptocht (lees: parade) kon met geen mogelijkheid tippen aan de voorgaande optochten, dus men moet niet praten over een 44-jarige traditie, maar over een flop van één jaar. Ik hoop wel dat het Halfvastenspektakel zal blijven, want anders bloedt Zeeland helemaal leeg.

Herkent u ze nog op deze oude foto? Jo Verstegen, Jo de Kleijn, wijlen Jan Hofmans en Jan Kersten nemen met het veteranenteam deel aan de carnavalsoptocht ergens in de jaren zestig. Deze foto komt uit het archief van mevrouw Langenhuijzen, maar heeft u zelf nog leuke oude foto’s? Wij willen ze graag opnemen in ons archief en natuurlijk gebruiken ter gelegenheid van ons 75-jarig jubileum. Heeft u nog oude foto’s die we in mogen scannen, neem dan contact met ons op via info@vvravenstein of bel met Marco Suppers, 0486-414214.

Lien Vlaar, oud deelnemer

Marco Suppers, Ravenstein

reisverslag Arena-verslaggever Paul Verstegen is op reis van dinsdag 22 november tot en met vrijdag 20 januari. In die periode trekt hij door Nieuw-Zeeland, bezoekt hij Sydney en Melbourne in Australie en verblijft hij een paar dagen in Singapore. In de krant doet Paul elke week verslag van zijn ervaringen in het buitenland. Noodles of pasta? Voordat ik naar Nieuw-Zeeland vertrok vroegen veel mensen aan mij wat en vooral waar ik elke dag zou eten. Ik had eigenlijk geen idee, maar vermoedde dat er in hostels wel iets te krijgen was. Daarnaast wist ik van het bestaan van gezamenlijke keukens, waar je een eigen maaltijd kunt bereiden. Verder ging ik ervan uit dat ontbijt overal inbegrepen zou zijn. Daar kwam ik toch even thuis van een koude kermis. Ik had mijn huiswerk niet goed gegaan. Ontbijt moet je zo goed als altijd zelf regelen. Niks geen tafeltje-dekje. Slechts enkele hostels adverteren met ‘free breakfast’. Voor de rest ben je zelf verantwoordelijk. Dit betekende de eerste ochtend even snel op en neer naar de bakker om een broodje te scoren voordat de bus vertrok. Ook ‘s avonds ben je verantwoordelijk voor je eigen maaltijd. Ook hier zijn enkele hostels die je van dienst zijn door gratis soep aan te bieden, soms zelfs met brood. De soepen die ik tot nu toe geprobeerd heb, smaakten echter nergens naar, zelfs niet nadat ik zelf de nodige kruiden had toegevoegd. Elke dag uit eten is echter geen optie. Dat kost klauwen vol geld. De meeste backpackers koken toch zelf. De meest gangbare avondmaaltijden zijn pasta en noodles. Makkelijk en snel te bereiden.

Al binnen een paar dagen leerde ik dat je een extra boodschappentas moet kopen. Hierin kun je dan etenswaren meenemen. In die tas zitten brood en beleg voor je ontbijt (en eventueel lunch) en producten voor je avondmaaltijd. Daarnaast koekjes, fruit, muesli-repen en water om de dag door te komen. Naast je backpack en rugzak, sleep je deze etenswarentas dus ook altijd mee. Dit alles is leuk en aardig, maar alleen voor jezelf koken is niet leuk. Daarom worden vaak de handen ineengeslagen. Je gaat samen naar de supermarkt, kiest iets lekkers uit en bereidt het met z’n allen in de keuken. De laatste paar dagen ben ik veel opgetrokken met Julia uit Duitsland en Jorn en Rosalie uit Nederland. In Queenstown hebben we zelfs een vierpersoonskamer ensuite geboekt. We beschikten over onze eigen douche, toilet en keuken. Dat is echt een luxe. Afgelopen maandag was onze laatste gelegenheid om samen te koken. Daarom hebben we er echt een feestmaal van gemaakt. Jorn en ik waren verantwoordelijk voor het hoofdgerecht (puree met kip en groente), terwijl de dames zich bogen over een lekker toetje. Al snel werd besloten om Duitse Apfelstrudel te maken. Dit ging gepaard met veel plezier en gestuntel, maar het eindresultaat mocht er wezen. Vlak voordat het appelgebak uit de oven kwam, renden Jorn en ik nog even naar de winkel voor wat vanille-ijs. Zoals je op de foto wellicht kunt zien hebben we ervan genoten. Het was veel, heel veel, maar ontzettend lekker. Inmiddels zijn we niet meer bij elkaar. Op het moment van schrijven zit Julia in Lake Tekapo, Jorn en Roos zijn nog in Queenstown, terwijl ik op Stewart Island ben. Verder van huis kan niet, dit is echt aan de andere kant van de wereld. Kijk voor mijn verhalen over de dingen die ik meemaak op http://paularena.waarbenjij.nu. Daar zijn ook meer foto’s te vinden. Paul Verstegen

www.arenalokaal.nl – vrijdag 16 december 2011

Limerick Een Auwzummer die liet ons horen, ik heb zonet mijn vrouw verloren. Ze zat achter op mijn fiets, ze schreeuwde nog iets, maar ze zit altijd achterstevoren. Riet Derks

13


NS zet zaterdag extra treinen in

Volop kerstsfeer tijdens Ravenstein bij Kaarslicht RAVENSTEIN - Op zaterdag 17 december wordt in Ravenstein een lange decembertraditie voortgezet: Ravenstein bij kaarslicht. Vanaf 19 uur branden duizenden kaarsen achter de ramen in het historische stadscentrum. Een evenement met volop kerstsfeer.

Kerstmarkt in Het Wapen van Reek REEK - Tijdens de Kerstmarkt in Reek worden in het kader van SamenLoop voor Hoop ook lichtjes te koop aangeboden, waarvan de opbrengst ten goede komt aan wetenschappelijk onderzoek door KWF Kankerbestrijding. De Kerstmarkt wordt gehouden op zondag 18 december van 14 tot 18 uur in het Wapen van Reek.

T

ijdens een wandeling door het vestingstadje kan men genieten van optredens van meer dan 25 koren en muziekgezelschappen. Er zijn verrassende theateroptredens. De oude stadsgracht wordt sprookjesachtig verlicht door een reusachtig drijvend kaarsenmozaïeken met duizenden kaarsjes. De met ontelbare kaarsen verlichte pastorietuin, de molen op het bastion, de levende kerststal en de creativiteit in en om de huizen van de stadsbewoners maken het sfeervolle plaatje compleet. Living Statues Deze keer wordt er een tableau van Living Statues opgevoerd. Op de Ds. Hanewinkelplaats speelt Jeugdtheater SPONS een straattheaterstuk over een engel die licht brengt naar de aarde. Een vuurspektakel boordevol, kerstliedjes, dans en sfeermuziek.

Ravenstein bij Kaarslicht. (foto: Rachel James)

Tijdens de Kinderkerstgedichtenwedstrijd van 13.30 tot 16.30 uur worden de dertig mooiste kerstgedichten van kinderen in de leeftijd van tien tot en met twaalf jaar voorgelezen. De thema’s zijn kaars, licht, vrede en Kerstmis. De leerlingen zijn vrij in het ontwerpen en de vorm van hun gedicht. Het programma wordt afgewisseld met leuke kindermuziek en kerstliedjes. De winnaar van de Kinderkerstgedichtenwedstrijd ontvangt als prijs diverse boeken en een mooie pen. En uiteraard ook een trofee. Het meest spannende voor de winnaar is het voorlezen van het gedicht bij de opening van Ravenstein bij Kaarslicht om 19 uur. Extra treinen De Nederlandse Spoorwegen verhogen speciaal voor Ravenstein bij Kaarslicht de capaciteit. Op zaterdag 17 december tussen 17 en 22 uur wordt de capa-

Smitskoor zingt Missa Quinta in Reekse kerk REEK – Het Smitskoor zingt zondag 25 december om 11.30 uur de vijfde Mis van wijlen pastoor Smits. Pastoor Smits schreef exclusief voor Reek in 1849 een Eerste serie van zes Missen.

De Missa Quinta, de vijfde mis uit de serie van zes, is over het algemeen een pittige mis, met drukke en hoge passages in de eerste tenorstem, afgewisseld met duetten tussen de tweede tenoren en de bassen, in de Gloria, en tussen de eerste en tweede tenoren bijvoorbeeld in de benedictio. Behalve waar het tekstueel niet past, heeft pastoor Smits (1797–1856 ) gekozen voor een jubelende opzet. Ook bij deze mis is niet de volledige tekst van het Credo gebruikt maar komt het slotakkoord bij de tekst: ‘en aan Zijn rijk komt geen einde’. Naast deze Latijnse liederen worden tijdens deze kerstmis authentieke kerstnummers gezongen. Dirigent is Geert Verhallen, orgelist is Antoon Ariens.

14

citeit verdubbeld op het traject Nijmegen-’s-Hertogenbosch. Elk half uur vertrekt er uit ‘s-Hertogenbosch en Nijmegen een trein naar Ravenstein. Bezoekers aan dit evenement worden ook via de website van Stichting Ravenstein bij Kaarslicht geadviseerd om per trein naar het evenement te komen. Sinds enige jaren is bekend dat de bezoekersstroom naar het evenement te kampen heeft met verkeersdrukte op de A50.

Dit jaar zullen, naar verwachting, deze problemen uitblijven omdat de treincapaciteit wordt verdubbeld. Vanaf het station van de NS is het stadscentrum goed bereikbaar. Wanneer men het centrum nadert, worden de treinreizigers op een speciale plek muzikaal ontvangen om in de kerststemming te raken, net voordat het centrum wordt bereikt. Raadpleeg de NS-reizigersinformatie of bezoek de reisplanner op www.ravensteinbij kaarslicht.nl.

Zondag 18 december

Sfeervolle kerstwandeling in Ravenstein en omgeving RAVENSTEIN - Het Toeristische Informatiecentrum Ravenstein verzorgt voor de zevende keer een sfeervolle kerstwandeling. De wandeling voert door de omgeving van Ravenstein en het stadje zelf. De dorpen en het stadje zijn sfeervol verlicht. De kerken zijn speciaal open voor deze gelegenheid en deelnemers kunnen diverse kerststallen bewonderen en luisteren naar kerstliederen.

De wandeling is ook zeer geschikt om samen met de kinderen te lopen. De route van vijf kilometer voert de wandelaars langs de NH kerk, St. luciakerk en de St. Josephkapel in Ravenstein, de St. Janskerk in Neerlangel en de St Lambertuskerk in Huisseling. De langere route van zeven kilometer brengt deelnemers ook nog bij de St. Rochuskapel en de St. Vincentiuskerk in Deursen. Starten kan bij het Raadhuis tussen 12.30 en 13.30 uur. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. De lichtjes kunnen cadeau gegeven worden of door de koper zelf als symbool worden neergezet tijdens een SamenLoop voor Hoop. Daarnaast worden zelfontworpen kaarten verkocht voor het KWF.

Sinds 2006 wordt in steeds meer Nederlandse plaatsen een SamenLoop voor Hoop georganiseerd. Dit is een 24 uur-durend wandelevenement dat symbool staat voor de strijd tegen kanker. Om het wandelen aantrekkelijk te maken, worden ook veel activiteiten daaromheen gehouden. KWF Kankerbestrijding gebruikt het ingezamelde geld voor wetenschappelijk onderzoek. Er worden onder meer zakken met lichtjes verkocht. Deze lichtjes worden langs het parcours geplaatst, zodat deze voor een sfeervolle verlichting gedurende de duisternis zorgen. Deze zakken zijn voorzien van tekeningen, wensen van of voor kankerpatiënten en hun familieleden of van emotionele gedichtjes. Voor een impressie van de SamenLoop voor Hoop kan gekeken worden naar de introductiefilmpjes op de site www.samenloopvoorhoop.nl. Op de Reekse kerstmarkt worden de zakken met lichtjes te koop aangeboden. Men kan ze desgewenst zelf voorzien van een boodschap, tekening, wens, gedichtje of iets ander. De lichtjes kunnen cadeau gegeven worden of door de koper zelf als symbool worden neergezet tijdens een SamenLoop voor Hoop. Daarnaast worden zelfontworpen kaarten verkocht voor het KWF.

Speciale kerstkaarten ‘Pittoresk Ravenstein’ RAVENSTEIN - Het pittoreske Ravenstein doet het goed op kerst- en nieuwjaarskaarten. Daarom zijn er drie verschillende kerst- en nieuwjaarskaarten gemaakt met plaatjes van het vestingstadje. De kaarten zijn te koop bij het Toeristisch Informatiecentrum en bij het Postkantoor in Ravenstein. De prijs bedraagt slechts 50 eurocent per stuk.

Quatro Bouches verzorgt kerstconcert in Velps kerkje VELP - Het vocaal kwartet Quatro Bouches (foto) verzorgt op tweede kerstdag, 26 december, een kerstconcert in het Kunstkerkje in Velp. Iedereen is welkom, het concert begint om 14.30 uur. Een kaartje kost 11 euro, de jeugd tot 18 jaar kan een kaartje kopen voor 8 euro.

‘Nowell’ heet het nieuwste programma van Quatro Bouches, met a capella werken voor vier stemmen. De cyclus Five Carols van de Engelse componist Richard Rodney Bennett, delen uit A.M.D.G. van Benjamin Britten, een prachtige zetting van In the bleak mid-winter van Gustav Holst en het motet Have mercy, O my Lord van Aaron Copland worden doorvlochten met een eigentijds kerstverhaal. Daarnaast staat een aantal nieuwe werken van Harke Jan van der Meulen, de ‘huiscomponist’ van het ensemble, op teksten van William Blake op het programma. Meer info en reserveren: www.kunstinhetkerkje.nl.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 16 december 2011


Zondag 18 december

Mix of Music kijkt uit naar kerstconcert in Lievekamp RAVENSTEIN - Koor Mix of Music uit Ravenstein werkt op zondag 18 december mee aan een kerstconcert in De Lievekamp in Oss. Solisten zijn de bekende bariton Ernst Daniël Smid en de Amerikaanse soulen gospelzanger Dennis LeGree. Het concert staat onder leiding van Max Smeets en zijn orkest Maxemillecorde.

M

ix of Music treedt met Max Smeets en zijn gezelschap voor de derde keer op in De Lievekamp. Eerder, in 2009 en 2010, werkte het Ravensteinse koor mee aan zijn concert Golden Musical Moments. Vanaf mei is het Ravensteinse koor hard aan het werk om tien kerstliederen, in arrangementen van Max Smeets, in te studeren. Het tachtigkoppige koor Mix of Music staat op het podium als ‘backing group’,

DAW houdt jaarlijkse Simply the Best-quiz SCHAIJK - De Schaijkse voetbalvereniging DAW start op 17 december weer met de jaarlijkse quiz Simply the Best. Op zaterdag 17 en de vrijdagen 23 en 30 december zijn de voorrondes. Op zaterdag 7 januari zal duidelijk worden welk team de Wiseguys als winnaar van de quiz gaat opvolgen. De avonden beginnen telkens om 20 uur en vinden plaats in de kantine op sportpark D’n Heuvel.

Mix of Music repeteert voor het kerstconcert.

maar zingt ook een aantal solonummers, waaronder een a capella-lied waarbij de eigen dirigent het dirigeerstokje even van Max Smeets overneemt. Het Ravensteinse koor heeft een halfjaar repeteren achter de rug om zich dit kerstrepertoire eigen te maken. De arrangementen van de kerstnummers, voor orkest, solozang en koor,

werden geschreven door Max Smeets, de repetities van Mix of Music stonden onder leiding van de eigen dirigent Wil Bolenius. Op 18 december worden orkest, solisten en koor samengevoegd en kan het publiek genieten van een bijzonder programma met kerstnummers als Driving Home For Christmas,

When A Child Is Born, Thank God It’s Christmas en Because We Believe. Kaarten Een (beperkt) aantal toegangskaarten is nog verkrijgbaar bij De Lievekamp, 0412-648922. Meer informatie is te vinden op www. mixofmusicravenstein.nl.

Leerlingen TBL Oss houden kerstmarkt

Levende kerststal Scouting Titus Brandsma

OSS - Op het Titus Brandsmalyceum aan de Molenstraat 30 in Oss vindt op 21 december weer een kerstmarkt plaats. De markt begint om 17 uur, eindigt rond 19 uur en is voor iedereen toegankelijk. Organisatie is in handen van de leerlingen uit de brugklas. Deze enthousiastelingen proberen door zelfgemaakte lekkernijen, spelletjes en muziek zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel. Iedere bezoeker kan tevens met de kerstman op de foto.Het TBL heeft dit jaar voor twee goede doelen gekozen; de Didi Foundation en het Verdihuis. De Didi Foundation is een organisatie van de Osse Stephanie van de Koolwijk. Zij zet zich met hart en ziel in voor een weeshuis in Jhansi, India. Haar betrokkenheid komt voort uit het gegeven dat Stephanie zelf in India geboren is en haar eerste jaren in een weeshuis heeft gewoond. Zij komt vooraf de brugklassers vertellen over haar stichting. Het Verdihuis richt zich op mensen die zich niet goed kunnen handhaven in hun eigen woonomgeving. De stichting wordt onder meer geholpen door Rotary Oss. De Rotary helpt het TBL bij de jobmatching in 5V en met de kerstmarkt kunnen de leerlingen wat terugdoen voor een goed doel van de Rotary. De kerstmarkt maakt deel uit van de maatschappelijke stage die verplicht is voor iedere middelbare scholier. Vanaf dit schooljaar moeten de leerlingen al vanaf de brugklas activiteiten uitvoeren die betrekking hebben op die maatschappelijke stage. De kerstmarkt telt hiervoor mee omdat leerlingen op een maatschappelijke manier betrokken worden bij een goed doel.

OSS - Op zondagmiddag 18 december richt scouting Titus Brandsma weer haar jaarlijkse levende kerststal in. De leiding en jeugdleden van de groep veranderen dan voor één dag hun boerderij aan de Industrielaan 57 in Oss in een levensechte kerststal. De kerststal is open voor het publiek van 12 tot 17 uur, de toegang is gratis en er is de mogelijkheid een ritje te maken op een kameel (foto). In de kerststal zijn de jeugdleden van de scoutinggroep te vinden als koning, herder of engel, en de leiding van de groep als Jozef en Maria, met elk uur een andere, echte, baby als Jezus. Elk uur worden de spelers gewisseld. Daarnaast zijn er natuurlijk ook schapen en een ezel aanwezig, net als een kameel waarop een ritje gemaakt kan worden (tot 16 uur). Ook kan men wat eten en drinken in de gezellige kerstsfeer van de levende kerststal, waar elk jaar weer veel bezoekers op afkomen. Voor geïnteresseerden is ook er bovendien informatie te krijgen over de activiteiten van Scouting. Tot slot is er een mobiele ‘Scoutshop’, die allerlei scoutingmaterialen zal verkopen.

Peter Peters TSR houdt oliebollentoernooi SCHAIJK - Volleybalvereniging Peter Peters TSR houdt op 29 december een ouder/kind-toernooi en een oliebollentoernooi in de Schaijkse sporthal. Het ouder/kind-toernooi begint om 17.30 uur en eindigt om 20 uur. Het oliebollentoernooi duurt van19.30 tot 22 uur.Het eerste ouder/ kind-toernooi is voor de jeugd van de vereniging van niveau 1 tot en met 6 en meisjes B1. Het tweede toernooi is voor iedereen die mee wil doen. Voor aanmelding of verdere informatie over het ouder/kindtoernooi: thissenvanzuylen@hetnet.nl en het oliebollentoernooi: hanneke.freitsma@home.nl. Inschrijfformulieren zijn ook verkrijgbaar in sporthal De Eeght.

Voor deze sport- en kennisquiz schreef zich het maximale aantal van 66 teams -met elk vijf personen- in. Deze teams zijn verdeeld over de drie voorrondes, de zeven beste teams mogen met elkaar de strijd aangaan in de finale op 7 januari. Allerlei sport- en kennisvragen worden gesteld en voor elke quizavond is weer een mysteryguest uitgenodigd. Iedereen is welkom om tijdens de quizavonden te komen kijken of ‘schaduwquizzen’. Kijk voor alle info op www.vvdaw.nl.

Voor restauratie Schaijkse kerk

Winterconcert levert ruim twee mille op SCHAIJK - Het winterconcert dat het koor van de Osse Opera en fanfare Concordia afgelopen zondag verzorgden, heeft ruim tweeduizend euro opgeleverd voor de restauratie van de Schaijkse kerk.

Het was een kwalitatief hoogstaand concert, waarin zowel de leden van de Osse Opera als de muzikanten van de Schaijkse fanfare Concordia het allerbeste uit zichzelf naar boven haalden. Er zijn al plannen gesmeed om volgend jaar wederom een concert te gaan organiseren. Het Winterconcert in Schaijk wordt door Landerd TV uitgezonden tijdens de kerstdagen.

Sint Hubertus Herpen luistert kerstviering muzikaal op HERPEN - De brassband van muziekvereniging Sint Hubertus uit Herpen, Overlangel en Keent zet een lange traditie voort. Al jarenlang wordt tijdens de kerstdagen de mis in de Sint Sebastianuskerk opgeluisterd. Dit keer wordt de viering op tweede kerstdag muzikaal begeleid.

Een brassband is bij uitstek de orkestvorm die het beste tot zijn recht komt in een kerk. Niet alleen is veel oorspronkelijke brassbandmuziek voortgekomen uit religieuze thema’s, ook het typische brassbandgeluid lijkt gemaakt te zijn voor deze locatie. De Sint Sebastianuskerk in Herpen is een van de oudste kerken in de gemeente Oss en omgeving. De schitterende gewelfschilderingen en de prachtige glas-in-loodramen vormen samen met de heldere klanken van de koperen blaasinstrumenten een sacrale sfeer die precies op zijn plaats zijn in deze kersttijd. De mis wordt voorgegaan door pastoor Driever. De viering begint om 11 uur.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 16 december 2011

15


Aanbiedingen zijn geldig van 15 t/m 21 december 2011 of zolang de voorraad strekt.

Picea Conica Deze Picea Conica heeft een zeer compacte groei en is geschikt als kleine kerstboom voor binnen of buiten. 80cm hoog (excl. mand).

Kalanchoë in schaal

Amaryllis

Bergthee

Deze snijbloemen zijn verkrijgbaar in diverse kleuren.

Bergthee of Gaultheria zit vol rode bessen en is winterhard. (in 9cm-pot).

3 stuks 5.50

1.75

Deze Kalanchoë is gedecoreerd met glitters, verkrijgbaar in het rood of wit, in 23cm-pot.

Per stuk 6.95

11.95

6.

0.99

3 stuks

Per stuk

99

79 . 4

99 . 3 Windlicht

Windlicht opgemaakt met kaars en decoratie. 19.95

Koopzondag 18 december van 10 tot 17 uur

13.95 Geef uw huiska mer m gezelligheid met dit sf eer warmte en eervolle windlic ht

Hyacinten in glazen vaas

Hyacinten in schaal

Glazen vaas opgemaakt met 3 Hyacinten. Hoogte vaas +/- 25cm.

7.95

Schaal opgemaakt met 7 Hyacinten en decoratie. Hoogte schaal 10cm, dia. 25cm. 14.95

89 . 5

Coppelmans wenst u fijne feestdagen toe!

99 . 9

Met deze creaties haalt u de kerstsfeer in huis Amaryllis in glazen vaas Glazen vaas opgemaakt met Amaryllis en decoratie.

15.95

95

9. Coppelmans altijd scherp geprijsd!

Oss Frankenbeemdweg 50

Voor extra openingstijden kijk op www.coppelmans.nl

16

www.arenalokaal.nl – vrijdag 16 december 2011

Weekblad Arena week 50 2011  
Weekblad Arena week 50 2011  

Weekblad Arena week 50 2011

Advertisement