Page 1

Sneeuwpret? Mail foto’s naar redactie@arenalokaal.nl

weekblad voor landerd, herpen, ravenstein en omstreken jaargang 16 – week 50 – 17 december 2010 – www.arenalokaal.nl ����������������������������� ����������������������� ����������������� ��������������������������

Biljarters KBO klagen over Phoenix pagina

3

Actie voor restauratie Schaijkse kerk pagina

5

‘Mijn vader is de beste’ pagina

Ook Landerd en Oss kampen met tekort aan strooizout

Gemeentenieuws

‘Als het de komende dagen sneeuwt hebben we maandag een probleem’ REGIO - Veel gemeenten zijn verrast door de vele sneeuwbuien en aanhoudende vorst van de afgelopen weken. Zij zien zich daarom genoodzaakt flink te strooien om gladheid, en daarmee ongevallen, te voorkomen. Hierdoor is de zoutvoorraad inmiddels flink geslonken, ook in Landerd en Oss, en dreigt er een tekort aan strooizout. Naar verwachting kan er begin volgend jaar pas weer strooizout geleverd worden.

N

et als heel Nederland had ook de gemeente Landerd niet verwacht dat de winter dit jaar zo vroeg zou invallen. “Rijkswaterstaat gaf enkele maanden geleden aan dat de voorraad strooizout dit jaar geen probleem zou zijn”, zegt de Landerdse wethouder Hetty Tindemans, “maar het tegendeel blijkt waar. Er is nu al meer gestrooid dan in een gemiddelde normale winter.” Ook grote aanbieders van strooizout, zoals Akzo Nobel, Frisia Zout en Euro Salt, zien hun voorraden snel slinken en kunnen de vraag van Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten niet aan. Tindemans: “Wij kregen ineens bericht van Akzo Nobel dat ze alleen nog maar leveren aan gemeenten met een contract. Dit omdat het Rijk

alles opgekocht heeft, terwijl ze ons eerder juist aangaven dat we geen strooizout hoefden in te slaan. Dat is wel raar.” Het is voor Landerd ook niet mogelijk om snel een contract af te sluiten. “Dat kan pas weer vanaf mei”, legt de wethouder uit. “We hebben ons strooizout altijd bij Akzo Nobel gekocht en hadden een goede verstandhouding. Dit komt ook voor ons als een verrassing. Inmiddels bellen we al enkele dagen stad en land af op zoek naar meer strooizout. Er gaan berichten rond dat er binnenkort nieuwe leveringen aan komen, maar wij hebben nog geen zekerheid.”

“Wij hebben deze zomer een contract afgesloten en verwachtten deze week eigenlijk driehonderd ton strooizout”, vertelt Paul Brack, hoofd Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Oss. “Maar de leverancier heeft de levering opgeschort en levert pas weer begin januari. De hoeveelheid zout die nu nog voorradig is, is hopelijk toereikend voor onze strooiroutes. Om die reden zijn we met het uitgeven van zout aan particulieren gestopt. Iedereen is de dupe van het tekort.”

‘Berijdbare weg’ Naast Oss heeft ook Landerd het strooizout gerantsoeneerd. Zo strooit de gemeente efficiënter door minder zout per kilometer weg te gebruiken. Daarnaast wil Landerd in ieder geval de busroutes en hoofdontsluitingswegen berijdbaar houden. “Dan kunnen alle inwoners binnen enkele honderden meters toch een berijdbare weg bereiken”, licht Hetty Tindemans toe. “Zolang het tekort aanhoudt worden de fiets‘Driehonderd ton’ Van de Landerdse buurge- paden middels borstelen meenten heeft alleen Oss begaanbaar gehouden. Bij een contract bij Akzo Nobel. hevige sneeuwval trachten we de fietspaden tenminste aan één zijde berijdbaar te houden.”

Van Tilburg´s Uitvaartverzorging Wij verzorgen uitvaarten in Landerd, Herpen, Ravenstein en omgeving.

Past. van Winkelstraat 44 SCHAIJK • 0486 461239 • info.vantilburg@planet.nl

www.vantilburgschaijk.nl

Wethouder Tindemans hoopt dat op korte termijn zout geleverd wordt aan Landerd. “Normaal gespro-

ken verbruiken we vier à vijf ton strooizout per route. Dat hebben we door een nieuwe prioritering al teruggebracht naar twee ton. Op dit moment (woensdagmiddag, red.) hebben we nog iets minder dan tien ton strooizout op voorraad. Als het de komende dagen een paar keer goed vriest en sneeuwtdan hebben we maandag een probleem. We moeten hopen dat dat niet gebeurt, want we hebben geen reserveplan. Het enige wat we kunnen proberen is met de inzet van zand de wegen zo goed mogelijk berijdbaar te houden.” Zoutloket Zowel Landerd als Oss heeft haar hoop gevestigd op het zogeheten zoutloket van Rijkswaterstaat. Dit loket coördineert de vraag naar en het aanbod van zout in Nederland. “Wij hebben ons aangemeld bij dit loket”, laat Tindemans weten. “De minister besluit in een crisissituatie als deze over het verdelen van het strooizout. Hopelijk gebeurt dat snel.” Aansluiting bij het zoutloket vergroot de kans op het verkrijgen van het schaarse strooizout, maar geeft geen enkele garantie.

15 Landerd

pagina

7-10

Buitenschoolse opvang vanaf januari in Reek REEK - Basisschool De Kreek’l stelt vanaf januari een lokaal beschikbaar voor buitenschoolse opvang. Het Landerdse college kreeg hiervoor half november een verzoek. “Vorig jaar zijn in het kader van de nieuwe school die er toen nog zou komen, meerdere keren gesprekken gevoerd over buitenschoolse opvang”, zegt onderwijswethouder Peter Raaijmakers. “We willen het idee van een brede school in Reek uitdragen en opvang past daar goed bij. Om buitenschoolse opvang te stimuleren hoeft de organisatie het eerste jaar geen huur te betalen. Dan hebben ze tijd om alles van de grond te krijgen. Over een jaar bespreken we de stand van zaken. Dit is een mooie voorziening voor Reek.” De organisatie die de buitenschoolse opvang op zich neemt is Kinderopvang + Peuterplus uit Grave. Momenteel vangen zij al drie Reekse kinderen op.

Ferm-O-Feed maakt bezwaar tegen dwangsom ZEELAND - Ferm-O-Feed tekent bezwaar aan tegen de dwangsom van een half miljoen euro die de gemeente Landerd het bedrijf begin november oplegde. De boete werd uitgedeeld omdat het Zeelandse mestverwerkingsbedrijf haar luchtfilter zonder vergunning verving. Wethouder Hetty Tindemans kan nog niet veel zeggen over het vervolg van deze zaak. “Er is verwarring ontstaan bij Ferm-O-Feed”, zegt zij. “Begin dit jaar kreeg het bedrijf ook een dwangsom opgelegd van de provincie voor het overschrijden van de geurnorm. De provincie zei toen dat Ferm-O-Feed mocht beginnen met het vervangen van het luchtfilter, vooruitlopend op de milieuvergunning. Waar het bedrijf echter geen rekening mee hield is dat het ook een bouwvergunning nodig had van ons. En omdat ze een extra filter bouwden, is ook een bestemmingsplanwijziging nodig. Ferm-O-Feed ging door met het vervangen van het filter ondanks diverse verzoeken van onze zijde om alle bouwwerkzaamheden stil te leggen. Dat maakt de zaak ingewikkelder. We moeten de uitspraak van de bezwarencommissie afwachten, maar ik kan je vertellen dat we dit dossier niet op een stapel laten liggen.” Tindemans verwacht half januari meer duidelijkheid.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 17 december 2010


Scheltseweg 13 5374 EB Schaijk T. 0486-463788 F. 0486-463630 E. info@petersbouw.nl I. www.petersbouw.nl

Utiliteitsbouw - Woningbouw

accountancy . administratie . belastingadvies

Persoonlijk

Vast contactpersoon Vertrouwen Alle disciplines in huis Betrokken

Scherpe prijs

Agrarische bouw - Betonbouw

Wij zijn op zoek naar een:

zelfstandig werkend kok

(38 uur per week). Ben je enthousiast over een baan bij Het Verlangen, stuur dan je gegevens naar het onderstaande mail adres, t.a.v. Marco Megens. info@verlangenwijchen.nl • www.verlangenwijchen.nl kasteellaan 41a, 6602 dC wijchen Geopend tijdens de kerstdagen en 1 januari.

Openingstijden Kerst 2010 ‘Graag winnen wij uw vertrouwen als accountant en adviseur.

De koffie staat klaar op ons kantoor in Uden!’

www.vanduijnhovenaccountants.nl

maandag 20 december dinsdag 21 december woensdag 22 december donderdag 23 december vrijdag 24 december zaterdag 25 december eerste kerstdag zondag 26 december tweede kerstdag

08 tot 20 uur 08 tot 20 uur 08 tot 20 uur 08 tot 21 uur 08 tot 18 uur gesloten gesloten

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen

Gewoon bij Albert Heijn. Burg. Hoefnagelstraat 14 5374 GZ Schaijk Telefoon 0486 464 046

2

www.arenalokaal.nl – vrijdag 17 december 2010


Wethouder Peter Raaijmakers teleurgesteld

Biljarters KBO Schaijk klagen over vernieuwde Phoenix SCHAIJK - De leden van de biljartafdeling van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) Schaijk zijn niet tevreden over hun nieuwe speelruimte in het onlangs uitgebreide dorpshuis De Phoenix. De biljarters doen in een brief aan het college van burgemeester en wethouders hun beklag over onder meer de vloer, de verlichting en de zonwering in hun nieuwe onderkomen.

D

e Phoenix werd onlangs uitgebreid op uitdrukkelijk verzoek van onder meer fanfare Concordia en de KBO. Zij kampten al enkele jaren met ruimtegebrek in het dorpshuis. Om het ruimteprobleem te ondervangen stemde de Landerdse gemeenteraad eind 2008 in met een uitbreidingsplan voor het dorpshuis. De verbouwing, waarmee een bedrag van ruim een half miljoen euro was gemoeid, behelste onder andere een uitbouw van honderdtachtig vierkante meter aan de voorzijde. In dit nieuwe gedeelte nam de biljartvereniging haar intrek, waardoor de grote zaal in ere kon worden hersteld als muziekzaal.

tisch om te biljarten met de huidige lichtinval. Zo erg zelfs dat onlangs een team uit Lith besloot om de wedstrijd niet af te maken De nieuwe biljartzaal in dorpshuis en voortijdig naar huis te De Phoenix in Schaijk. gaan. Zij vonden het geen doen om zo een wedstrijd van de rest van de gemeen- Over de vloer, die volgens te spelen’. schap.” de biljarters ‘veel te glad’ Volgens Raaijmakers zou zijn, zegt Raaijmakers: ‘Erg jammer’ houdt het college vast aan “De marmoleumvloer vol“De Lithse biljarters ston- de bestaande doorzichtige doet in alle openbare geden op dat moment al zonwering. “Vanuit het bouwen aan de eisen die met 4-0 achter, misschien oogpunt van multifunctio- ten aanzien van stroefheid speelde dat ook mee”, naliteit, maar ook vanwege gesteld moeten worden. grapt Peter Raaijmakers, het kostenaspect en de uit- Marmoleum is bovendien de Schaijkse wethouder die straling van buitenaf heb- slijtvast en eenvoudig te zich sterk maakte voor de ben we hier bewust voor reinigen, dat gaan we niet uitbreiding van De Phoe- gekozen”, geeft hij aan. veranderen.” nix. Juist omdat hij zo’n “Wij willen het probleem De klachten ten aanzien fanatiek pleitbezorger was niet bagatelliseren, maar van de kabels van de lamvan de dorpshuisverbou- feit is dat de huidige zon- pen boven de biljarts en wing baalt Raaijmakers wering niet zodanig aan- het gebruik van een verstevig van de klaagzang gepast kan worden dat de lengkabel voor het aansluivan de biljarters. “Alle ge- geschetste problemen zijn ten van het biljart moet de bruikers van het dorpshuis oplost. Het geheel vervan- vereniging zelf maar oploszijn hartstikke positief over gen van deze nog nieuwe sen, vindt de wethouder. de nieuwe situatie, met zonwering vinden wij geen “Misschien kunnen ze een uitzondering van de bil- optie. Wel bekijken we in voorbeeld nemen aan de jartclub. Die zegt nu: voor overleg met de architect leden van de fanfare, die ons had het niet gehoeven. of met een aanpassing het steken regelmatig ook zelf Die reactie vind ik erg jam- flikkeren opgelost kan wor- hun handen uit de moumer, zeker ook ten opzichte den.” wen.”

‘Problemen’ De biljarters zijn nu echter ontevreden. ‘Tot onze spijt ervaren wij nogal wat problemen met deze nieuwe accommodatie’, schrijft KBO Schaijk-voorzitter Henk van Ras in een brief aan het college. De biljarters laken vooral de in hun ogen gebrekkige zonwering. ‘Het is erg problema- SCHAIJK - Op de voormalige locatie van basisschool Den Omgang aan de Imkerstraat in Schaijk wordt sinds woensdagmiddag hard gewerkt aan de aanleg van een schaatsbaan. IniArena verschijnt elke vrijdag in tiatief voor de bijna tweeLanderd, Herpen en Ravenstein duizend vierkante meter e.o. grote ijsbaan is afkomstig Oplage 10.000 van buurtbewoner Joost Siebers. Eindredactie

column Gelukkige jeugd Het boek schrijven dat alle andere boeken overbodig maakt, behalve het telefoonboek en de Bijbel. Dat was het streven van Gerard Reve. En ook het mijne. Het verschil tussen Reve en mij is dat hij met Op weg naar het einde en Nader tot U een aardig eind in de buurt is gekomen en dat ik er nog helemaal niks van gebakken heb. Om uit te vissen waar dat aan ligt, heb ik de afgelopen tijd de biografieën van een aantal grote schrijvers eens doorgenomen. Al snel werd me duidelijk waarom het nooit iets zal worden. Zonder uitzondering hebben de grote schrijvers een ellendige jeugd gehad. Ze groeiden op in een verstikkend calvinistisch milieu, waren homofiel in een omgeving die dat niet accepteerde, hadden een zuipschuit van een vader die er voortdurend op los timmerde, een sloerie van een moeder die hen in de steek liet, brachten hun hele jeugd door in weeshuizen, leefden met veel te veel broertjes en zusjes in bittere armoede of werden seksueel misbruikt. Daar kun je wat mee als je schrijver wilt worden. Maar wat moet je met een jeugd als de mijne? Het was allemaal pais en vree. Mijn vader en moeder hielden van elkaar, maakten werkelijk nooit ruzie, waren gezellig, dronken wel wat maar nooit te veel, hielden van hun kinderen, stonden altijd voor ons klaar en steunden al onze wilde ideeën. We mochten studeren wat we wilden, we mochten worden wat we wilden. Het enige echte conflict dat ik me herinner ging over lang haar. Mijn vader was daar fel op tegen en dat was lastig. Want iedereen had lang haar begin jaren zeventig, behalve wij. Van zo’n conflictje raak je echter onvoldoende verknipt om een boek van te maken dat alle andere boeken overbodig maakt. Het is spijtig om te moeten zeggen, maar door me een gelukkige jeugd te bezorgen, hebben mijn ouders een glanzende schrijverscarrière om zeep geholpen. Ik ben slachtoffer, dat is wel duidelijk. En niet zomaar een slachtoffer, maar slachtoffer in het kwadraat. Want mijn type slachtofferschap wordt niet erkend. Voor alle typen slachtoffers is er hulp in ons land. Zelfs voor paters die zestig jaar geleden misbruikt zijn door rotjongens van het internaat. Slachtoffers van een gelukkige jeugd laten ze echter in de kou staan. Nu hoop ik maar dat de jarenlange strijd die ik ga voeren voor erkenning voldoende frustratie oplevert en behoorlijk wat stof om een boek van formaat te schrijven. Uiteraard zal ik mijn oorspronkelijke ambitie wat bij moeten stellen. Ik zet nu in op het schrijven van een boekje dat een aantal andere boekjes overbodig zal maken. Het is een droef lot. Ik heb er dan ook alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat het mijn kinderen niet zal gebeuren.

Theo van Duren

Buurtbewoners creëren schaatsbaan in Schaijk

ingezonden Als dat maar niet waar is

colofon

Sergio Boutkan E: sergio@uitleg.nl M: 06 466 25 651 Kopij

Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk T: 0486 463 112 F: 0486 463 537 E: redactie@arenalokaal.nl I: www.arenalokaal.nl Acquisitie

Rob Smorenberg M: 06 506 17 426 E: rob@uitleg.nl Uitgever

Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk I: www.uitleg.nl Druk

DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding

De Winter T: 0413 266 766

Het schoolgebouw aan de Imkerstraat werd begin dit jaar gesloopt. “Sindsdien ligt er een groot braakliggend terrein waar wij als buurtbewoners tegenaan kijken. Volgens mij is het nog niet helemaal duidelijk wat ermee gaat gebeuren, maar het terrein nodigt wel uit om iets mee te doen”, vindt Joost Siebers. Schaijkse bedrijven Met zijn idee voor de schaatsbaan zocht Joost contact met raadslid Mathieu de Kleijn van Progressief Landerd, de partij die zich vorig jaar ook al sterk maakte voor een schaatsbaan in Schaijk. Samen met PL vroegen de buurtbewoners enkele Schaijkse bedrijven om hulp bij de aanleg van de ijsbaan. Zo zorgde loonbedrijf Peter Loeffen voor de

Buurtbewoners rollen het grondzeil uit op de schaatsbaan. egalisatie van het terrein, plaatste Van der Heijden Bouw en Ontwikkeling een grote lichtmast en leverde Barli een aggregaat. Woensdagmiddag begonnen enkele buurtbewoners met het leggen van grondzeil en donderdag is

de baan onder water gezet. Joost Siebers: “Nu maar hopen dat het de komende dagen flink blijft vriezen, dan kunnen we na het weekend schaatsen.”

Het is toch niet te geloven! Onlangs schijnen enkele lieden, onder wie ex-ministers en hooggeplaatsten, een of andere onderscheiding te hebben gekregen. Officier Oranje Nassau, of hoe het ook moge heten. Ik weet niet welke vaardigheden je daar precies voor nodig hebt. Laten we teruggaan naar 2009: Marianne Thieme wil twee ministers aanklagen voor dood door schuld, te weten Klink en ‘Kuifje’ Verburg. Dit omdat die twee ellenlang hebben gebakkeleid over de aanpak van de veeziekten, met name Q-koorts. Hierdoor gebeurde het dat Landerd wereldkampioen veeziekten werd, dat er duizenden veezieken zijn en dat onlangs de vijftiende persoon aan Q-koorts overleed. Dat er vanuit de overheid kreten komen als ‘Ja, maar die waren al zwak’ is slechts macaber te noemen. En dan 2010: Het is toch niet te geloven! Als dat maar niet waar is! Klink en Kuifje krijgen beiden een lintje of medaille of insigne of hoe zo’n ding ook moge heten. Wie riep er: Bananenrepubliek? Gek, Gekker, Nederland! J. Willems, Zeeland

Landerdse speelterreinen krijgen opknapbeurt LANDERD - Een groot aantal speelterreinen en trapveldjes in Schaijk, Zeeland en Reek krijgt binnenkort een opknapbeurt. De gemeente Landerd telt in totaal 32 speelplekken en 11 trapveldjes. Ongeveer een derde van de in totaal 137 speeltoestellen in Landerd is na vijftien jaar aan het einde van de afschrijvingstermijn en wordt vervangen door nieuwe attributen. Ook 6 baskets en voetbaldoeltjes en 22 banken zijn aan vernieuwing toe. De vervangingskosten bedragen ruim zestigduizend euro. Op de volgende speelterreinen in Landerd worden één of meerdere speeltoestellen vervangen: Smidse-bultjes, Wingerd, Jan Oliemeulenstraat, Waeleland, Zwingelhof en Hoekstraat in Schaijk en Melkpad in Zeeland. Op het trapveldje aan de Molenaarstraat in Schaijk plaatst de gemeente twee nieuwe voetbaldoeltjes en op het Noordveld in Zeeland wordt een nieuwe basketbalpaal met verharding gerealiseerd.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 17 december 2010

3


Geldig t/m vrijdag 24 december 2010

et kerst moet je pieken.

agenda Elke woensdag Elke donderdag Elke zaterdag

Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. vogelvereniging Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Kienen ten bate van Voetbalvereniging OKSV, vanaf 19.30 uur in PetjesBar in Overlangel Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland

DECEMBER 13.79

Vis Gourmet Schotel

Met zalmfilet, kabeljauwfilet, visfilet Teriyaki, gamba’s, coquille, gemarineerde visspiesjes en zalmspiesjes.

Per 600 gram

9.99

10.78

Varkenshaas en Croûte

In drooggezouten spek en roomboter bladerdeeg omwikkelde malse varkenshaas met friszoete peerwitte balsamico confituur.

Per 600 gram

6.99

Varkensfiletrollade Culinair 11.98

5.99

50% KORTING

5.49

Appel Noten Stol

Een rijk gevulde roomboterstol met amandelspijs, luxe notenmix en vruchten.

Doos 750 gram

3.61

Douwe Egberts Koffie Aroma Rood

Snelfiltermaling of grove maling

Per kilo

3.99

Pak 500 gram

3.29 9.49

3 HALEN 2 BETALEN

3 flessen à 75 cl naar keuze

Expositie met werken van de Ravensteinse Schildersdagen, elke zaterdag en zondag van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein Expositie met werken van de Schaijkse Amateur Schilders (SAS) in de bibliotheek in Schaijk 75 Jaar MKB Schaijk-Reek: midnight shopping van 20 tot 22 uur in Schaijk Afsluiting jubileum Ravenstein 650 Jaar, vanaf 20 uur op de Bovenbleek in Ravenstein Koor Schalmei zingt op de markt, vanaf 10 uur op het Europaplein in Schaijk Eucharistieviering met het internationale koor Kisi-Kids, vanaf 17.30 uur in de parochiekerk in Schaijk Kerstmusical door het internationale koor Kisi-Kids, vanaf 19.30 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk DAW: voorronde Simply The Best, vanaf 20 uur in de kantine op sportpark D’n Heuvel aan de Bossestraat in Schaijk Stichting Brevi Manu: Brabantse avond in kerstsfeer met volksmuziekgroep ‘Smidje Verholen’, vanaf 20 uur in De Vlaam in Demen TTV Herpen: Open Herpse Kampioenschappen voor de jeugd, vanaf 9.30 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Kerst-knutselmiddag voor kinderen tot en met 12 jaar, vanaf 14 uur in het parochiecentrum in Huisseling Kerstmarkt, van 15 tot 17 uur in het Wapen van Reek TTV Herpen: Open Herpse Kampioenschappen voor senioren, vanaf 10 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Dansmiddag met orkest Sowieso van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Jersey vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Kerstconcert door het Huisselings Gemengd Koor, vanaf 15.30 uur in de St. Lambertuskerk in Huisseling Kerstwandeling voor de hele familie (5 of 7 km.) langs kerken en kapelletjes, start tussen 12.30 en 13.30 uur bij het TIR in het Raadhuis in Ravenstein Bewegende kerststal, van 11 tot 17 uur in de St. Annakapel in Koolwijk Open rondleiding vanaf 11 uur en demonstratie emailleren vanaf 13 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Openstelling - Kapel in Kerstsfeer, van 10 tot 18 uur in de St. Rochuskapel aan de Rondestraat in Deursen Kerststal in de kiosk op het Alard van Herpenplein in Herpen Bewegende kerststal, op zondagen en de kerstdagen van 11 tot 17 uur en overige dagen van 13.30 tot 17 uur in de St. Annakapel in Koolwijk Nachtmis met het Huisselings Koor, vanaf 21.30 uur in de St. Lambertuskerk in Huisseling Kribbeke kijken in het St. Janskerkje in Neerlangel Kerstmis Smitskoor - Missa Quinta, vanaf 11.30 uur in de parochiekerk in Reek Kerstmis met koor Schalmei, vanaf 10 uur in de parochiekerk in Schaijk Kerst-veldfietstocht Ons Verzet door natuurgebied Herperduin, start bij clubhuis De Potter in Schaijk 80’s & 90’s Christmas Party met DJ Twanos en Re Axtion Entertainers, vanaf 20 uur in De Gasterij in Schaijk Winterwandeltocht Achilles (7 of 15 kilometer), start tussen 9 en 10.30 uur in het clubhuis van Achilles Reek Dansmiddag met The Sunshine Boys van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Idem Dito vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar

Tierra Buena Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Malbec, Merlot, Shiraz of Rosé

Topwijnen uit Argentinië. Bekroond met een ster in de Wijnalmanak en als omfietswijn in de Supermarkt-wijngids. 14.97 9.98

1-19 1-20 17 17 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19-31 20-31 23-31 24 24-31 25-26 25 25 26 26 26 26

Heineken of Palm Bier 12.39-13.89 Krat 24 flesjes à 30 cl

Meer inspiratie vindt u

redactie@arenalokaal.nl

Maximaal 6 kratten per klant.

ANJA

in ons Kerstmagazine!

Verkrijgbaar bij uw PLUS Supermarkt. En voor nog meer inspiratie, kunt u kijken op www.plus.nl.

Kleding

LET OP: de openingstijden kunnen rond de feestdagen gewijzigd zijn. Zie hiervoor het raambiljet in de winkel.

- maken - herstellen - reparatie

51/10 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

giro 300 www.hartstichting.nl

4

www.arenalokaal.nl – vrijdag 17 december 2010

www.anjakleding.nl

Schansweg 1 Schaijk Tel. 0486-851785 Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur zaterdag van 10 tot 12 uur


Bij Plus en Albert Heijn

Flessenactie voor restauratie Schaijkse parochiekerk SCHAIJK - De werkgroep Restauratie Kerk Schaijk is zeer verguld met het initiatief van Huub Christiaans van Albert Heijn en zijn collega Pieter van Bavel van supermarkt Plus om in de week voor en na Kerstmis een emballage-actie te houden ten bate van de restauratie van de kerk.

De Schaijkse kerk.

I

edere klant die zijn of haar steentje wil bijdragen aan de restauratie van het kerkgebouw in het centrum van Schaijk kan zijn emballagebonnetje in een spaarpot stoppen bij de kassa. De opbrengst wordt vervolgens door AH en Plus Van Bavel

verdubbeld. “De werkgroep hoopt op deze wijze een flink bedrag te kunnen incasseren”, zegt Rinus van den Heuvel, voorzitter van de werkgroep Restauratie Kerk Schaijk. “Hoewel de barometer al op een miljoen euro staat, moet er nog een bedrag van

ruim vierhonderdduizend wijntje’ te koop. “Daarnaast euro bij elkaar worden ge- hopen we op vele gulle gebracht.” vers tijdens de kerstvieringen in de kerk zelf. De Restauratiewijn opbrengst van de collectes Voor diegenen die de kerst- wordt eveneens ingezet dis nog wat extra willen voor de restauratie”, geeft aankleden, is bij slijterij Van den Heuvel aan. Gall & Gall in Schaijk nog steeds het ‘Restauratie-

In Schaijk en Uden

Livar-vlees exclusief bij Keurslagerijen Van Kraaij SCHAIJK/UDEN - Varkensvlees met de authentieke smaak van vroeger. Dat vlees komt van de zogeheten Livar-varkens. De oorsprong van deze bontgekleurde varkens ligt op adij Lilbosch in het Limburgse Echt. Daar kunnen de Livar-varkens in de kloostertuinen naar hartelust wroeten en rollen door de modder. Op de abdij worden de varkens met liefde verzorgd De Livar-varkens in de kloostertuin in Echt. door de monniken. De maaltijd van deze bijzondere varkens bestaat uit versgeteelde Limburgse granen. En dat proef je. Het Livar-vlees is verkrijgbaar bij kopen, is slechts weggelegd voor 25 slagers met absolute Keurslagerij Van Kraaij in Schaijk en Uden. liefde voor het vak, onder wie Geert van Kraaij in Schaijk en Peter van Kraaij in Uden. “Kwaliteit, vakmanschap en “Eén van de kenmerken die het Livar-vlees onderscheidt service zijn de basis voor een goede keurslagerij”, vinden van ander vlees is de bijzondere leefwijze van het Li- Geert en Peter. “Wij hebben een passie voor voeding en var-varken”, vertelt de Schaijkse Keurslager Geert van daarnaast moet je liefde en plezier in je vak hebben.” Kraaij. “Deze Limburgse varkens hebben het voorrecht om rond te mogen scharrelen in de frisse buitenlucht. Meteen verkocht Behalve op de kloosterboerderij in Echt lopen de varkens Toen de broers Van Kraaij tijdens een slagersbeurs in ook rond op een zorgboerderij in Hunsel, een biologisch aanraking kwamen met Livar waren zij meteen verkocht. varkensbedrijf in Melderslo en een scharrelvarkensbed- “Na die eerste kennismaking en een bezoek aan het rijf in Montfort.” klooster waren wij om. De smaak en kwaliteit ruik en proef je. Het verhaal van Livar spreekt aan bij de klantNatuurlijke smaak en. Zij vinden ook emotie belangrijk.” Het gehele LiHet Livar-vlees is doorregen met vet. Vet is de smaak- var-assortiment is verkrijgbaar in de Keurslagerijen in drager van vlees en geeft het Livar-vlees een sterke, aan- Schaijk en Uden. gename en natuurlijke smaak. Bovendien kent het bij de bereiding nauwelijks gewichtsverlies waardoor het vlees In Arena Magazine staat een recept voor ribstuk van heel mals en sappig blijft. Livar-varken met lauriersaus. De eer om het Livar-varken aan de consument te ver-

Carla en Christine dertig jaar bij Dellemann Bloemen SCHAIJK - Carla van den Heuvel-Dellemann en Christine van Roosmalen-Dellemann vieren dit jaar hun dertigjarig jubileum bij Dellemann Bloemen & Decoratie aan de Schutsboomstraat in Schaijk. Vader en moeder Dellemann beginnen in 1959 een bloemenkwekerij aan de Louwstraat in Schaijk, waar ze ook bloemen verkopen. Carla en Christine helpen hun ouders van jongs af aan mee, eerst in de Louwstraat en vanaf 3 april 1980 in de huidige winkel aan de Schutsboomstraat 19. Met zijn tweeën nemen ze in 1998 de winkel over. Na dertig jaar hebben Carla en Christine nog altijd veel plezier in hun werk. “Het is en blijft een mooi vak. Elke dag maken we weer verrassende en nieuwe dingen mee”,

nader bekeken Veilig medicijngebruik, dat bezuinig je toch niet weg? De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) overweegt de receptregelvergoeding in 2011 verder te verlagen. In 2009 maakte 40 procent van de openbare apotheken verlies. Een verdere verlaging van de receptregelvergoeding zoU de doodsteek kunnen betekenen voor een groot aantal apotheken. In 2009 is er al flink bezuinigd en zijn er duizend fulltime banen verdwenen. Bij verdere tariefverlaging verdwijnen er nog veel meer fulltime banen. Van 8 tot en met 14 december protesteerden wij onder het motto ‘Veilig medicijngebruik, dat bezuinig je toch niet weg?’ Hierbij hebben wij klanten gevraagd ons te steunen. Velen hebben de petitie getekend, wat wij zeer waarderen en waarvoor wij zeer dankbaar zijn. Daarnaast hebben wij als apotheek bijgehouden wat we doen. Voorbeelden hiervan zijn het bellen met de huisarts of specialist naar aanleiding van vragen over het voorgeschreven geneesmiddel en het voeren van gesprekken met cliënten over geneesmiddelen. Daarnaast beschikt de apotheek over het actuele medicatieoverzicht en wordt bij ziekenhuisopname regelmatig gevraagd of wij de medicatiegegevens aan hen willen doorgeven. Verder geven we op verzoek een zogenoemd medicatiepaspoort mee zodat klanten weer het overzicht hebben over hun geneesmiddelgebruik. Wij willen graag meer betekenen voor onze klanten en ons niet beperken tot het afleveren van het geneesmiddel. Als u een geneesmiddel krijgt, vinden wij het belangrijk dat we de tijd nemen om uitleg te geven hierover. Als u een geneesmiddel krijgt wat meestal langdurig moet worden gebruikt, krijgt u uitleg in de spreekkamer. Zo kunnen we u rustig uitleggen hoe het geneesmiddel werkt, wat de mogelijke bijwerkingen zijn en hoe u hiermee om moet gaan. Hetzelfde geldt voor een inhalatie-instructie bij middelen tegen astma en andere luchtwegaandoeningen. Als deze middelen verkeerd worden gebruikt, hebben ze geen effect en gebruikt u ze eigenlijk voor niets. Met behulp van goede uitleg willen we dit natuurlijk voorkomen. Verder hebben we periodiek overleg met artsen waarbij de medicatie van klanten wordt bekeken. Hierbij analyseren we de medicatie en bekijken we of deze (nog steeds) aan de huidige standaarden voldoet. Soms blijkt dat geneesmiddelen niet meer nodig of wenselijk zijn, andere keren dat de medicatie aanvulling nodig heeft. De kwaliteit van de farmaceutische zorg is in Nederland hoog. Het is zonde als we die verloren laten gaan. Door de vergrijzing neemt het aantal klanten met meerdere en complexere aandoeningen verder toe, waardoor de rol van de apotheek steeds belangrijker wordt. Ik vind de steun van onze klanten hartverwarmend en hoop dat we hiermee samen onze bijdrage blijven leveren om de kwaliteit van uw zorg door uw apotheek te behouden. Bart Kremers, apotheker Apotheek Schaijk 0486-463344 Europaplein 8 • 5374 BM Schaijk T 0486 - 46 12 98 • F 0486 - 46 17 36 • E degraauwelectro@home.nl

vertellen de zussen. “Het begint bij de inkoop van de bloemen en planten en decoratiematerialen. Deze verwerken we tot mooie bloemstukken of boeketten. Wanneer onze klanten daar plezier aan beleven, zijn wij tevreden. We genieten nog steeds van ons werk.” Mochten Carla en Christine er straks toch een keer genoeg van hebben, dan zit het met de opvolging ook wel goed. Jorg, zoon van Carla, is namelijk ook geïnteresseerd in het bloemenvak. Daarmee dient zich de derde generatie van het Schaijkse familiebedrijf aan.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 17 december 2010

5


3 gangen keuzemenu

Voor € 19,95

Keuze uit: 4 voor - 4 hoofd - 4 na- gerechten Geopend dinsdag t/m donderdag vanaf 15.00 uur. Vrijdag en zaterdag vanaf 12.00 uur en zondag vanaf 10.00 uur. Maandag gesloten.

Restaurant de Leurse Hof Leurseweg 4 6615 AJ Leur. Telefoon: 024-6422241

KijK eens op onze website

www.LeuRseHof.nL Voor al het onderhoud en reparaties thuis, onderweg of op het werk aan al uw fietsen!

Leon Jansen is MTB-specialist. Ook elke zaterdag op de markt in Schaijk! Leon Jansen Tweewielerservice

Leon de Fietsenmaker

‘t Steenwerk 14, 5371 LA Deursen T: 06-12119242 E: leontweewielers@home.nl

Runstraat 9, 5374 AA Schaijk T: 06-12119242 E: leontweewielers@home.nl

SCHAIJK Akkerwinde

Ni

eu

w e

pr

ijs

ZEELAND Middelveld 26

Eengezinswoning met royale berging, veranda en achterom.

Door omstandigheden thans te koop ‘starterswoning’ in aanbouw met diverse extra’s onder andere vaste trap naar zolderverdieping en luxe keuken. Reageer snel in verband met de nu nog zeer gunstige NHG en rente.

Aanvaarding: direct / n.o.t.k. Koopsom: e 215.000,-

Aanvaarding ca. zomer 2011 Overname koop/aannemingsOVK.

SCHAIJK Schutsboomstraat 13

SCHAIJK Kleingaalseweg 4 Kopen of verkopen Huren of verhuren Taxeren

De Bouwklus heeft een ruime sortering kerstverlichting voor

SCHITTEREND SCHAIJK - REEK LED-verlichting voor binnen en buiten Slangverlichting Netverlichting Ook verlengsnoeren, verdeelstekkers enzovoort

Te

hu

ur

Indeling: Hal, toilet, woonkamer, keuken met inb.app., overloop, drie slaapkamers, z.g.a.n. complete luxe badkamer. Vaste trap naar zolderverdieping. Nieuwe HR CV-ketel, aansluiting wasmachine, mogelijkheid vierde hobby/slaapkamer.

KERSTVERLICHTING

Maak vrijblijvend een afspraak en wij informeren u over uw en onze mogelijkheden Tijdelijk te huur. I Bovenwoning: keuken, woonkamer, drie slaapkamers, badkamer en berging begane grond.

Zeer ruime halfvrijstaande woning.

Woningmakelaardij Bedrijfsmakelaardij

II Winkelruimte: ca. 135 m2 aan doorgaande weg/centrum. Aanvaarding: n.o.t.k. Huurprijs: n.o.t.k.

6

Pastoor van Winkelstraat 20 SCHAIJK 0486-463144

www.coolen-mak.nl www.arenalokaal.nl – vrijdag 17 december 2010


Gemeentelijke informatie Burgemeester Doorn: “De gemeente Landerd zet hoog in op verbetering dienstverlening” Recent heeft de gemeenteraad de begroting voor 2011 vastgesteld. Eén van de onderdelen waarop de gemeente zich gaat richten, is de dienstverlening. Naast de taken van iedere burgemeester op het gebied van openbare orde en veiligheid, ben ik verantwoordelijk voor de portefeuilles personeel, organisatie en automatisering. In 2009 is de organisatie gestart met de verbetering van de dienstverlening. Er is hiervoor een projectplan gemaakt met de naam MeeAnder. Na de start van het nieuwe college van burgemeester en wethouders en de komst van de nieuwe gemeentesecretaris, is de organisatie hier volop mee bezig.

Deze ontwikkelingen gaan de nodige tijd en energie kosten, waarbij kleine stapjes gemaakt worden. Als college hebben we echter alle vertrouwen in onze medewerkers en organisatie. Zij zetten zich met hart en ziel in voor een goede dienstverlening voor onze inwoners, organisaties en bedrijven. We hebben in 2010 een start gemaakt met het investeren in eigen medewerkers. Een groot deel van de inhuur van externe medewerkers is gestopt. Dit betekent een grote besparing op de kosten. Bovendien gaan nu eigen medewerkers zo veel mogelijk de belangrijke projecten trekken. Kennis blijft daardoor in de eigen organisatie en er is meer betrokkenheid bij de projecten. Samenwerking Een belangrijk item is de samenwerking. Op vele terreinen werkt de gemeente met andere gemeenten binnen de regio samen. Sommige samenwerkingsvormen ontstaan door landelijke afspraken, zoals bij politie en brandweer. Andere samenwerkingsverbanden zijn werkende weg ontstaan. Een paraplu of kapstok voor de samenwerking ontbreekt. Hoewel er ook in de toekomst ongetwijfeld verschillende samenwerkingsvormen blijven, is het gewenst om voor een aantal zaken te kiezen voor strategische partners.

Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling. Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats.

Burgemeester Doorn heeft automatisering en personeel en organisatie in haar portefeuille. Om te kunnen bepalen wie voor de gemeente Landerd een goede samenwerkingspartner is/zijn, moeten wij eerst weten hoe wij onze toekomst zien. Wat voor een soort gemeente willen we zijn, wat zijn voor ons belangrijke uitgangspunten? Wat willen wij bereiken en hoe kunnen wij dat realiseren? Ik heb het dan over het opstellen van een strategische visie voor Landerd tot het jaar 2020. Thema-avond over de toekomst van Landerd Op 11 januari 2011 wordt een thema-avond gehouden over de toekomst van de gemeente Landerd (zie hiervoor ook de vooraankondiging elders op deze gemeentepagina). Inwoners worden uitgenodigd om mee te denken over de toekomstvisie voor onze gemeente. De visie zal in de loop van 2011 worden vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders gaat zich samen met de ambtelijke organisatie maximaal inspannen om te zorgen dat de inwoners en bedrijven in onze gemeente, ondanks de financieel zware tijden, goed bediend worden.

De gemeente wil in ieder geval de busroutes en hoofdontsluitingswegen zoveel mogelijk berijdbaar houden, dan kunnen de inwoners binnen en buiten de kom binnen enkele honderden meters toch een gestrooide route bereiken.

Er dreigt een tekort aan strooizout te ontstaan. Met name door de vroege inval van de winter met sneeuw, ijzel en gladheid is er nu al meer gestrooid dan in een gemiddelde normale winter. De grote aanbieders van strooizout zien hun voorraden snel slinken en kunnen deze onvoldoende aanvullen. Leveringen kunnen hierdoor niet worden gegarandeerd. Zij verzoeken de gemeenten haar strooibeleid hier op te gaan aanpassen.

Zolang het zout tekort aanhoudt zullen de fietspaden middels borstelen begaanbaar worden gehouden. Bij hevige sneeuwval zullen we trachten de fietspaden tenminste aan een zijde berijdbaar te houden.

Strooiwagens van Rijkswaterstaat, de provincies en gemeenten moeten efficiënt omgaan met hun strooizout. Ze moeten minder grammen zout per kilometer weg uitstrooien en vooraf bepalen op welke plekken gladheidbestrijding het meest urgent is.

Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Reparatiebon gemeente Landerd Afdeling CCT Naam: ............................................................................................. Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2010

Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden .........................................................................................................

Strooizout op rantsoen: Aangepaste strooiroute!

Ook de gemeente Landerd is hierdoor genoodzaakt om haar strooibeleid aan te passen. Op dit moment beschikt de gemeente nog over een voorraad waarmee zij alleen nog de hoofdwegen kan strooien. Zoveel mogelijk worden de straten en fietspaden schoongeveegd.

T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften.

Klantencontactcentrum In 2011 wordt hiervoor de gemeentelijke organisatie aangepast, zodat de dienstverlening naar onze inwoners en bedrijven verbeterd wordt. Er komt een klantcontactcentrum waar de meeste informatie bij elkaar komt. Via dit klantcontactcentrum vinden alle eerste contacten plaats: aan de receptie, telefoon, via brief of e-mail. Het is de bedoeling dat als iemand contact zoekt de vraag zo veel mogelijk direct wordt beantwoord. Is de vraag ingewikkelder, dan wordt er doorverwezen naar één medewerker die zorgt voor afhandeling. Deze medewerker blijft gedurende de afhandeling van de vraag steeds de contactpersoon voor de aanvrager. Digitalisering In 2011 wordt een verdere digitalisering in gang gezet. Steeds meer worden gegevens niet meer op papier maar digitaal aangeleverd. In de huidige tijd is een e-mail niet meer weg te denken. Bestemmingsplannen zijn digitaal in te zien en aanvragen voor een (bouw) vergunning worden de komende tijd allemaal gedigitaliseerd. Om als gemeente zover te komen worden speciale softwareprogramma’s aangeschaft. Daarnaast moeten onze medewerkers hiermee goed leren omgaan.

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland

Onze excuses voor het mogelijke ongemak. Rij voorzichtig en let op voor gladde weggedeelten. Wij adviseren weggebruikers om vooral gebruik te maken van de provinciale wegen. De volgende wegen zijn in de aangepaste route opgenomen: Runstraat, Schutsboomstraat, Past. van Winkelstraat, Haagstraat, Schaijksestraat, Mgr. Suijstraat, Heijtmorgen, Mgr. Borretstraat, Corridorweg, Reekseweg, Bergmaas, Kerkstraat, Udenseweg, Langenboomseweg, Puttelaar (gedeeltelijk), Brand, Boekelsedijk, Zeelandsedreef.

Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 17 december 2010

7


Gemeenteraad en college van B&W op werkbezoek bij de brandweer Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs

Maandag 6 december brachten raadsleden en het college van burgemeester en wethouders een werkbezoek aan de brandweerkazerne in Schaijk. De maandagavond is de vaste oefenavond van de brandweer en dit keer konden raads- en collegeleden aan den lijve de oefeningen ervaren. Na een toelichting van brandweer locatiecommandant Kenny Essers werd er gestart met de oefeningen. Een van de oefeningen had te maken met een persoon die bekneld zat onder een container, een andere oefening had een brand in een XTC laboratorium tot onderwerp en tot slot was er een vaardigheidsoefening.

Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van der Rijt-van Sinten, tel. 0413-261723 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16.00 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 10 tot 12 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 10 tot 12 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 10 tot 12 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel

8

Gemeenteraad en collegeleden brachten een werkbezoek aan de brandweerkazerne in Schaijk. Hierbij komt veel ruimtelijk inzicht kijken en moet je, met de ademlucht op, je rust kunnen bewaren. Met dit werkbezoek heeft de raad en het college een goed beeld gekregen van de inhoud van de wekelijkse brandweer oefeningen. Wethouder Tindemans nam deel aan de brandweer vaardigheidsoefening. Bij deze laatste oefening werd een brandweerman geblinddoekt en moest met ademlucht een gebouw betreden en vervolgens zelfstandig weer de weg naar buiten vinden. Bij deze oefening is het van belang dat je de muur in het gebouw volgt en onthoudt wat je onderweg bent tegengekomen zodat je op de terugweg weet dat je goed loopt. informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl. RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Zorg aan huis, Wonen met zorg, Welzijn, Dag Zorg, Expertise, Acute zorg (regelt u via) Brabantzorg Klantenservice, tel. 0412-622678 of Zorgcentrum Compostella, tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs.

Bezwaarschriftencommissie Datum: maandag 20 december 2010 Plaats: raadzaal (raadhuis, Pastoor Van Winkelstraat 5 in Schaijk) Hoorzittingen 19:30 uur, openbaar Bezwaarschrift van de heer R.P.J. van den Akker en mevrouw S.A.W. van den Elzen, wonende Kleine Graspeel 11 in Zeeland, tegen een verleende bouwvergunning Belangstellenden zijn van harte welkom.

Val op in het verkeer In deze donkere winterdagen valt het op dat veel fietsers zonder verlichting rijden. Ook wandelaars zijn slecht zichtbaar, vooral in het buitengebied. Fietsers en wandelaars beseffen vaak niet dat zij slecht worden opgemerkt door het overige verkeer, wat ernstige gevolgen kan hebben. Jaarlijks zijn veel fietsers en wandelaars betrokken bij een ongeval in het donker. Elk jaar vallen er doden en gewonden, omdat fietsers en wandelaars onvoldoende zichtbaar zijn.

Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd.

Zorg dat je fietslicht het doet! Daar voorkom je niet alleen een boete mee, maar is vooral veel veiliger. Zorg dat je ook als wandelaar goed zichtbaar bent. Draag voor je eigen veiligheid reflecterende kleding, trek een veiligheidshesje aan of haak een lampje aan uw kleding. Een lampje aan de halsband van uw hond maakt hem bij het uitlaten beter zichtbaar in het verkeer.

Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten.

Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl

112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl.

Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk Email: info@toerismelanderd.nl

Voorlichting Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de gemeentevoorlichter: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 17 december 2010


Jeugdgemeenteraadsleden en wethouder op locatieonderzoek Vorige week kwam de jeugdgemeenteraad weer bijeen. De jeugdleden zetten zelf de nodige plannen op de agenda. Om goed te kunnen beoordelen of een plan uitvoerbaar is gaat een van de wethouders geregeld, samen met de jongeren die het idee hebben geopperd, kijken of het uitvoerbaar is. Gijs Dekkers en Elke van de Broek hebben een idee bedacht om in de Trentse bossen een fietscrossbaan aan te leggen. Samen met wethouder Tindemans zijn zij op locatie gaan kijken of dit een goed idee is. Tijdens de vergadering gaven Elke en Gijs aan dat hun plan toch niet zo’n goed idee bleek te zijn. Eén van de redenen is dat op de plek die zij bedacht hadden veel illegaal gecrost wordt. Het aanleggen van een fietscrosbaan is dan te uitnodigend om hier nog meer te gaan crossen en dat is heel slecht voor de dieren die leven in de Trentse bossen.

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen:

Gijs Dekkers en Elke van de Broek beoordelen met wethouder Tindemans een locatie voor een fietscrossbaan.

Puberbrein binnenstebuiten Wat beweegt jongeren van 10-25 jaar? Volwassenen hebben altijd hun mening gehad over ‘de jeugd van tegenwoordig’. Ze fronsen hun wenkbrauwen over de verschillen met hun eigen jeugd en vragen zich af of het nog wel goed gaat met de jongste generatie. Ook in deze tijd zijn er alarmerende verhalen over comazuipen, happy slapping,  breezerseks en gameverslaving. Toch gaat het in die berichten meestal maar om een klein deel van de jeugd, tussen de 5 en 10 procent. Over die andere 90 procent horen en zeggen we weinig. Hoe zit het eigenlijk met de gemiddelde puber? Wat maakt hij of zij mee op de weg van kindertijd naar volwassenheid? In het boek Puberbrein binnenstebuiten door Huub Nelis en Yvonne van Sark van jongerencommunicatiebureau YoungWorks, wordt de ontwikkeling van jongeren besproken aan de hand van het neurobiologisch inzicht dat het menselijk brein pas volgroeid is rond ons 25e levensjaar. Het boek helpt het gedrag van jongeren te begrijpen en plaatst dit gedrag ook in maatschappelijk perspectief door te kijken naar vier invloedrijke partijen, te weten: thuis, school, peers en overige opvoeders.    

Algemene plaatselijke verordening Verleende vergunningen Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: • Huis-aan-huis-kledinginzameling door Stg. Salvatoriaanse Hulpactie, locatie Schaijk, vergunning verzonden op: 13‑12‑2010 • Huis-aan-huis-kledinginzameling door Stg. CIBO, locatie Reek, vergunning verzonden op: 13-12-2010 • Huis-aan-huis-kledinginzameling door Stg. Ondersteuning Medische Research, locatie Zeeland, vergunning verzonden op: 13‑12-2010 Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling Algemene Zaken van het gemeentehuis, tel. 0486-458154. Aanvraagformulieren kunt u ook downloaden van onze website: www.landerd.nl.

Tijdens de lezing Puberbrein binnenstebuiten gaat Yvonne van Sark aan de hand van een interactieve presentatie, in op de inzichten uit het boek en maken we een eerste vertaalslag naar wat dat betekent voor uw eigen dagelijkse praktijk. Interessant voor ouders, opvoeders en iedereen die met jongeren te maken heeft. CJGgeeftantwoord organiseert deze lezing waaraan geen kosten zijn verbonden. Bij binnenkomst is er een gratis kopje koffie of thee, overige drankjes zijn voor eigen rekening. Je kunt je alvast aanmelden via mail info@cjggeeftantwoord.nl of telefonisch via 0800-2540000. Inwoners van de gemeenten Landerd, Uden, Veghel, Boekel en st Oedenrode worden met name uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze lezing. Datum: Adres:

22 maart 2011 van 20 tot 22 uur Het Wapen van Reek Nieuw Heijtmorgen 20 5375 AK Reek

Activiteiten- en evenementenkalender Za. 18-12-2010 van 19:30 tot 23:00 uur Onderlinge tentoonstelling Café-Zaal De Potter Zo. 19-12-2010 Winkelopenstelling Schaijk, Reek en Zeeland Zo. 19-12-2010 van 15:00 tot 19:00 uur Kerstmarkt in en bij Het Wapen van Reek Vr. 31-12-2010 Oliebollenverkoop vanuit kraam, voor het pand Schutsboomstraat 2 Vr. 31-12-2010 van 17:00 tot 00:00 uur Kampvuur, Palmstraat 8

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 10-11-2010, Kerkstraat Zeeland: Paarse herenfiets, merk Rambler met handrem - 09-11-2010, Brandgang Weemveld Zeeland: Licht grijze damesfiets, merk Victoria, roestige ketting(kast), reflectoren - 14-11-2010, Molenaarstraat Schaijk: Sleutelbos met daaraan vier sleutels. - 22-11-2010, Kerkstraat Zeeland: Zwarte mobiele telefoon, merk LG.

Verloren voorwerpen - 29-11-2010, Pastoor Jansenstraat richting Vensteeg, Zeeland: GSM, Nokia 6300, zilverkleurig. - 27-10-2010, De Drie heeren, Schaijk: Blauwe Sparta herenfiets, type Apollo met op de jasbeschermers zwart/roze stickers. - 29-11-2010, Ambianz, Zeeland: Linker hoorapparaat met daarop een klein blauw tekentje. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1

-

Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, ander tel. 0486-451458) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

Aanwezigheidsvergunningen Speelautomaten Horeca 2011 De burgemeester heeft op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Landerd ontheffing van de sluitingstijd en/of op grond van de Wet op de kansspelen aanwezigheidsvergunning(en) verleend aan: • Café Restaurant Nieuw Schaijk, Rijksweg 46 (5374 RB) 2 kansspelautomaten, vergunning verzonden op 13-12-2010 Van toepassing zijnde procedure: zie in het gele kader onder aan deze pagina onder nummer 3 tot en met 6. Nadere informatie over deze vergunningen kunt u verkrijgen bij de afdeling Algemene Zaken van het gemeentehuis, tel. 0486-458111.

11 januari 2011 thema-avond over de toekomst van Landerd Op dinsdag 11 januari 2011 houdt de gemeente een thema avond over de toekomst van Landerd. Centrale vraag is:’Hoe ziet Landerd er in 2020 uit’. Na een algemene inleiding wordt er in groepen over diverse thema’s gediscussieerd. De thema’s gaan over wonen, werken, zorg en voorzieningen, de agrarische sector, verblijfsrecreatie en natuur en landschap. Voor deze avond worden vele maatschappelijke organisaties uitgenodigd, bestuurders en de leden van de gemeenteraad. Ook u als inwoner bent van harte welkom om uw ideeën te komen vertellen. U bent welkom op 11 januari in gemeenschapshuis Het Wapen van Reek, Nieuw Heijtmorgen 20 in Reek. De zaal gaat om 19 uur open en de avond wordt om 22 uur afgesloten. Wel vragen wij u voor 4 januari aanstaande een aanmeldings e-mail te sturen naar: secretaressebw@landerd.nl, vermeld dan ook met hoeveel personen u komt.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 17 december 2010

9


Bouwvergunningen

Bekendmakingen De burgemeester van Landerd maakt bekend dat zij op 7 december 2010 een verklaring van geen bezwaar heeft verleend aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant naar aanleiding van het verzoek van Starline Recreatie B.V., Dennenlaan 1 in Reek, d.d. 18 november 2010 voor maximaal 12 vliegbewegingen per jaar (dit betekent 6x opstijgen en 6x landen) met maximaal 2 vliegbewegingen per dag, met een helikopter vanaf de locatie Dennenlaan 1 te Reek voor het jaar 2011. De verklaring van geen bezwaar is op 13 december 2010 verzonden. Van toepassing zijnde procedure: zie in het gele kader onder aan deze pagina onder nummer 3 tot en met 6. ----------------------------------------------------------------------------------------Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat zij op 7 december 2010 het Standplaatsenvergunningenbeleid gemeente Landerd 2010 hebben vastgesteld. Gelet op het feit dat het venten ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 gemeente Landerd (APV) niet meer vergunningsplichtig is, zijn er herziene beleidsregels vastgesteld. Het Standplaatsenvergunningenbeleid gemeente Landerd 2010 ligt ter inzage in het gemeentehuis, Kerkstraat 39 te Zeeland, afdeling Algemene Zaken, geopend van 09:00 uur tot 12:00 uur. Informatie over dit beleid is te verkrijgen bij de afdeling Algemene Zaken, te bereiken onder telefoonnummer 0486-458154. De inhoud van dit beleid is ook te raadplegen op onze website (www. landerd.nl). Zeeland, 17 december 2010

Telefonische bereikbaarheid gemeentehuis Op vrijdag 24 december en vrijdag 31 december is het gemeentehuis vanaf 12.00 uur telefonisch niet bereikbaar. Voor klachten en storingen verzoeken wij u gebruik te maken van de klachten en reparatiebon op de internetsite van de gemeente Landerd www.landerd.nl Voor storingen waarbij direct handelen noodzakelijk is kunt u bellen met 0486-464246. Op maandag 27 december zijn wij weer vanaf half negen telefonisch voor u bereikbaar. Op maandag 3 januari zijn wij in verband met de nieuwjaarsbijeenkomst van het gemeentepersoneel gesloten tot 9.30 uur en dan ook telefonisch niet bereikbaar.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: • Udensedreef 2a, 5374 RK Schaijk; verbouwen van de woning (ontvangen 30 november 2010) • Zeelandsedreef 20, 5374 RR Schaijk; fase 1 betreffende onderdeel Milieu (ontvangen 3 december 2010) • Steenakker 23, 5411 BN Zeeland; bouwen van een hobbyruimte op de bestaande garage (ontvangen 3 december 2010) • Burgemeester Schoutenstraat 21, 5374 HB Schaijk; bouwen van een carport (ontvangen 6 december 2010) Ontvangen sloopmeldingen: • Kerkstraat 112A, 5411CM Zeeland (ontvangen 7 december 2010) afvoeren van asbesthoudend afval In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Kennisgeving Ontwerpbesluit gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning, onderdeel milieu. Burgemeester en wethouders van Landerd; gelet op artikel 2.33 van de Wabo, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht; delen mede, dat zij voornemens zijn tot gedeeltelijke intrekking over te gaan van de door hen op 27 mei 1998 verleende vergunning krachtens de Wet milieubeheer (thans omgevingsvergunning), voor een vleesvarkens- en vleeskuikenshouderij, gelegen aan de Witte Dellen 2, 5411 LG te Zeeland, t.n.v. dhr. P.A.M. Buts, Witte Dellen 2, 5411 LG te Zeeland. Door vergunninghouder is om gedeeltelijke intrekking (v.w.b. het houden van 9000 vleeskuikens) verzocht. Het voornemen is verwoord in een ontwerpbesluit. Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 18 december 2010 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis van Landerd, elke werkdag van 09 tot 12 uur. Met ingang van 18 december 2010 tot en met 28 januari 2011 kan door een ieder een gemotiveerde zienswijze tegen het ontwerpbesluit worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. Een ieder kan ook mondeling in persoon of bij gemachtigde een zienswijze inbrengen tijdens een te beleggen bijeenkomst. Voor het beleggen van een bijeenkomst dient z.s.m. doch uiterlijk binnen 4 weken ná ingangsdatum van terinzagelegging een afspraak te worden gemaakt met de afdeling VROM van het gemeentehuis. De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijzen wordt een verslag gemaakt. Alle op bovenstaande wijze ingediende zienswijzen worden met de stukken ter inzage gelegd.

1. Inzage Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09 tot 12 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje ‘Actueel - Bekendmakingen’. 2. Zienswijze Tijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zienswijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend.

10

Verleende bouwvergunningen: • Schaijkseweg 10, 5411 RL Zeeland (verzonden d.d. 7 december 2010) bouwen van een tweede bedrijfswoning • Reekseweg 6, 5411 RB Zeeland (verzonden 8 december 2010) bouwen van een rundveestal Verleende omgevingsvergunning: • Heibloemstraat 2, 5374 RX Schaijk (verzonden 6 december 2010); vergunning voor het Onderdeel Slopen; sloop asbesthoudende dakbedekking van een bijgebouw Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, tel. 0486-458194 (administratie Bouwen) van de gemeente Landerd.

Uitnodiging Uitnodiging voor de nieuwjaarsontmoeting in de hal van het gemeentehuis in Zeeland Het gemeentebestuur van de gemeente Landerd nodigt u uit voor de nieuwjaarsontmoeting op maandag 3 januari 2011. Tijdens deze ontmoeting kunnen het gemeentebestuur, relaties, verenigingen en inwoners nieuwjaarswensen uitwisselen en elkaar op informele wijze ontmoeten.

Beroep tegen het op het verzoek genomen besluit kan later, behalve door de wettelijke adviseurs, slechts worden ingesteld door degene die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling een zienswijze heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) een zienswijze in te dienen. Diegene die beroep instelt moet tevens belanghebbende zijn.

De nieuwjaarsreceptie vindt plaats in de hal van het gemeentehuis in Zeeland aan de Kerkstraat 39 in Zeeland van 19 tot 20.30 uur.

Zeeland, 17 december 2010 Het gemeentebestuur van Landerd

Zienswijze - bezwaar - beroep Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening Voor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld.

de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/aanvragen is genomen.

3. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betreffende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. 4. Beroep Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een

bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam. Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is.

5. Eisen bezwaar en beroep Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket - Bezwaar en beroep. 6. Voorlopige voorziening Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 17 december 2010


Van schuurfeest tot indoorfestival

Down Under Newyear in Zeeland beleeft twaalfde editie

D

Indoorfestival Paul de Klein behoort samen met Freek Verbruggen en Jack van den Elzen tot de vaste kern van de organisatie. “Wij zien het nog steeds als een uitdaging om voor het Zeelands uit-

Winnie de Poeh is een beer die in het Honderd Bunderbos woont. Poeh, Janneman Robinson en Knorretje beleven in de verhalen van Milne eenvoudige avonturen die bijvoorbeeld als motief hebben dat Poeh van honing houdt, dat er een nieuw dier in het bos is komen wonen of dat de dieren op ontdekkingstocht gaan. Zo gaat Poeh in dit boek op reis langs de tien Blije Bijen. Leer aftellen samen met Winnie de Poeh. Tien, negen, acht... De tien Blije Bijen verdwijnen één voor één als je de bladzijden van dit vrolijke boek omslaat. Telkens weer.

gaanspubliek, jong en oud, een mooi feest te organiseren”, vertelt het enthousiaste drietal. “Vooral voor de aankomende editie willen we ons feest veranderen naar een heus indoorfestival. Dit schept ruimte voor extra stijlen muziek. Dit jaar hebben we een 70-80-90 discostage, een house -mainstage, een urban (R&B)-stage, een hardhouse-stage en een chillstage. Vertier genoeg dus, ook voor de niet-houseliefhebbers en het oudere uitgaanspubliek.” Line-up Dankzij de hulp van diverse sponsors is de organisatie erin geslaagd een aantrekkelijke line-up samen te stellen voor de twaalfde editie van Down Under Newyear. Op 31 december kan het publiek in Ambianz genieten van onder meer Mattie en Harrie 70’s Show en de DJ’s Yasmin Le Bon, Jamie Fanatic, Oliver Twizt, D-Wayne, Armani, Ran-D en B-front. Onlangs is de vernieuwde website www.downunderevents.nl live gegaan. Op deze site vind je alles over het ‘Down Under Indoor

Smitskoor zingt Missa Quinta in Reekse kerk

De superdikke meester Jaap Auteur: Jacques Vriens Uitgeverij: Van Holkema & Warendorf Pagina’s: 223 ISBN: 978-90-4751-600-2

Een van de DJ’s op Down Under New Year. Festival’ zoals de complete line-up, info over de kaartverkoop en foto’s van eerdere edities. Blijf daarnaast ook op de hoogte van Down Under via Facebook, Twitter, Hyves en Partyflock. De voorverkoop voor Down Under is inmiddels in volle gang. Tickets zijn in de voorverkoop voor 20 euro per stuk te koop in Zeeland

bij snackbar Tej Tat en C1000 Eijsermans en bij Music Store Uden. Kaartjes zijn ook te bestellen via www.downunderevents.nl. Tickets aan de deur kosten 25 euro. De deuren van Ambianz openen om 00.30 uur. Het feest gaat door tot 06 uur in de vroege ochtend. Entree vanaf 18 jaar en legitimatie verplicht.

Kisi-Kids verzorgt kerstmusical in Phoenix Schaijk

SCHAIJK - Het internationale koor Kisi-Kids verzorgt zaterdag 18 december de gezangen tijdens de eucharistieviering van 17.30 uur in de parochiekerk in Schaijk. Aansluitend voert het gezelschap in dorpshuis De Phoenix een kerstmusical op. Thema van de musical, die geschikt is voor kinderen vanaf groep 3, is ‘de wonderbaarlijke aankomst van Jezus op aarde vanuit een hemels perspectief’. Aanvang is Missa Quinta, de vijfde mis uit de serie van zes, is over om 19.30 uur. het algemeen een pittige mis, met drukke en hoge passages in de eerste tenorstem, afgewisseld met duetten Kisi-Kids (Kinder Singen Zusammen) is in 1993 in Oostussen de tweede tenoren en de bassen. Behalve waar tenrijk begonnen vanuit een RK-parochie en inmiddels het tekstueel niet past heeft pastoor Smits (1797–1856 ) maken honderden kinderen in Oostenrijk en daarbuiten er deel van uit (in verschillende groepen). Zij verzorgen gekozen voor een jubelende opzet. Naast deze Latijnse liederen worden tijdens deze kerst- musicaloptredens, workshops, een wekelijks radioprogramma en hebben intussen zestien cd-producties op mis authentieke kerstnummers gezongen. hun naam staan. Kisi wil op een vrolijke en creatieve manier God bij de mensen brengen en helpt kinderen en jongeren hun creatieve mogelijkheden te gebruiken. Kaarten voor de musical zijn te koop bij Bruna in Schaijk en voor aanvang van de voorstelling in dorpshuis De Phoenix. Entree bedraagt 2,50 voor kinderen tot dertien RAVENSTEIN - De expositie van glasmozaïek in het jaar en 4 euro voor volwassenen. museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein trekt zoveel belangstelling dat besloten is deze te verlengen tot en met zondag 13 februari. REEK - Het Smitskoor zingt zaterdag 25 december om 11.30 uur de vijfde mis van wijlen pastoor Smits. Pastoor Smits schreef exclusief voor Reek in 1849 een eerste serie van zes missen, in 1850 een tweede serie van zes missen en tenslotte zestig lofzangen. Op een enkele uitzondering na zijn alle werken voor een driestemmig mannenkoor.

Expositie van glasmozaïek in Ravenstein verlengd

In de expositie zijn glasmozaïeken opgenomen van elf kunstenaressen die verspreid over Nederland wonen en aangesloten zijn bij het Mozaïekgilde. Het Mozaïekgilde streeft ernaar de mozaïekkunst in Nederland op een hoger artistiek peil te brengen. Het museum is geopend op zaterdag en zondag van 11 tot 17 uur en voor groepen op afspraak. Eerste kerstdag is het museum gesloten.

Winnie de Poeh en de tien Blije Bijen Auteur: A.A. Milne Uitgeverij: Van Goor Pagina’s: 22 ISBN: 978-90-4751-499-2

ZEELAND - In het centrum van Zeeland vindt vrijdag 31 december de twaalfde editie plaats van het muziekevenement Down Under Newyear. In uitgaanscentrum Ambianz aan de Kerkstraat passeert op oudjaarsavond, verdeeld over vier zalen, een grote variatie aan muziekstijlen de revue. Van disco uit de seventies, eighties en nineties tot urban en house.

own Under Newyear ontstaat in 1999 met een idee van een clubje vrienden om voor het komende millennium een eigen feest te organiseren. De afkeer van lange rijen bij discotheken en feesten en het vooruitzicht om alle jongeren uit de omgeving bij elkaar te krijgen, beweegt hen tot dit initiatief. “Dit eerste feest was een doorslaand succes”, zegt Paul de Klein, een van de organisatoren van het eerste uur. Down Under Newyear groeit in elf jaar van 60 naar 950 bezoekers. “De eerste vier jaar hebben we diverse locaties omgebouwd tot feestzaal, maar daarna zijn we de Ambianz af gaan huren. Op deze locatie ontwikkelde Down Under Newyear zich tot een feest met vier zalen met diverse soorten house en dancemuziek.”

gelezen

In deze superdikke bundel vind je alle verhalen over meester Jaap, de allerleukste meester van Nederland. In zijn klas is het nooit saai: ze houden een wc-rollen gevecht, halen een kip in de klas en beginnen zelfs een appelmoesfabriek. Natuurlijk gebeuren er ook wel eens minder leuke dingen, maar dan bedenkt meester Jaap vaak een originele en grappige oplossing. Met humoristische illustraties van Annet Schaap.

De broek van Big Auteur: Johan Emmet Uitgeverij: Van Goor Pagina’s: 28 ISBN: 978-90-4751-527-2 Big voelt zich heel bijzonder in zijn nieuwe rode broek met witte stippen. Iedereen moet hem zien. ‘Wat vind je van mijn nieuwe broek?’ knort hij blij. Dansend gaat hij alle dieren langs. Met deze broek vindt iedereen hem grappig, en vrolijk, en leuk. Dan eet Geit per ongeluk de broek op. Big is ontroostbaar. Hij is bang dat de andere dieren hem nu weer sloom en saai vinden. Maar ze stellen Big gerust. De dieren vinden hém bijzonder, ook zonder broek.

Kleuters leren zingend Engels Auteur: Pauline Hendriks Uitgeverij: Spectrum Pagina’s: 61 ISBN: 978-90-4910-433-7 Kleuters leren zingend Engels is een boek vol illustraties, themaliedjes, rijmpjes en gedichtjes voor kinderen vanaf vier jaar. Samen met de twintig liedjes op de bijgeleverde audio-cd worden het taalgevoel, de woordenschat en enkele grondbeginselen van de grammatica van de Engelse taal ontwikkeld. Via deze eenvoudige en vooruitstrevende leergang kunnen kinderen op een gemakkelijke manier zingend en spelend kennismaken met een andere taal.

Koor Schalmei treedt vaak op in december

SCHAIJK - Schalmei verzorgt deze maand diverse optredens. Zo zingt het koor vanavond (vrijdag) tijdens de Late Night Shopping in Schaijk, op 18 december vanaf 10 uur tijdens de Schaijkse markt en is het koor op eerste kerstdag te horen tijdens de mis van 10 uur in de Schaijkse kerk. Ook zingt Schalmei tijdens de oliebollenmis, op oudejaarsdag vanaf 17.30 uur in de kerk in Schaijk.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 17 december 2010

Paul Verstegen

Limerick Bij Van Son op één der terrassen, zit een uienliefhebber uit Assen. In Schaijk is hij vrij, maar maakt ons niet blij, met zijn geluidloze uitlaatgassen. Riet Derks

11


GOED GEBEKT GEDREVEN KLANTGERICHT ENTHOUSIAST REPRESENTATIEF FLEXIBEL AD REM DOORZETTINGSVERMOGEN INITIATIEFRIJK

Ter versterking van ons verkoopteam zijn wij op zoek naar een

commercieel medewerk(st)er

Je houdt je bezig met de verkoop van advertenties voor de diverse uitgaven van Tekst & Uitleg, waaronder weekblad Arena en uitgaansmagazine Dienblad. Interesse? Neem dan contact op met Herman Smorenberg via 0486-463112 of mail naar herman@uitleg.nl

pastoor van winkelstraat 57a

5374 bh schaijk

www.uitleg.nl

ATB’ers Ons Verzet maken Junioren Voreo Ravenstein mooie rit vanuit St. Anthonis promoveren naar hoofdklasse

F1-pupillen VV Ravenstein pakken herfstkampioenschap RAVENSTEIN - Het F1-pupillenteam van VV Ravenstein sleepte afgelopen weekend het herfstkampioenschap in de wacht. Het team sloot dit seizoen alle wedstrijden met winst af. De kampioensploeg bestaat uit Kas, Jannes, Jonas, Gijs, Jop, Jaap, Tom, Kelvin, Jens en Nils.

SCHAIJK - De ATB’ers van de A-groep van Ons Verzet uit Schaijk namen zondag deel aan de ATB-wintertocht vanuit St. Anthonis. Met zo’n acht graden boven nul was het aangenaam fietsweer. Ondanks dat de boswachterij St. Anthonis vooral uit droge zandgronden bestaat, waren deze na de neerslag in de afgelopen weken niet echt droog te noemen. De route bevatte enkele venijnige stukken, die de fietsbanden stevig de grond inzogen. Een pittige tocht, maar wel perfect georganiseerd, goed uitgepijld en met ruime voorzieningen op de pauzeplaats. Ons Verzet blikt dan ook tevreden terug op de rit van afgelopen zondag. Een aantal andere ATB’ers van de Schaijkse toerwielerclub maakte een eigen rit. Met afwisselend bospaden en verharde paden werd het een soort semi-ATB-tocht door het mooie Herperduin.

RAVENSTEIN - Het B-mixteam van Voreo is zaterdag ongeslagen en zonder setverlies kampioen geworden. Tegenstander Pegasus speelde naar vermogen, maar kreeg geen moment grip op het jeugdteam van de Ravensteinse volleybalvereniging. Voor een volle tribune speelden de junioren tot het laatste punt heel geconcentreerd.

Speelt er iets waarvan je vindt dat Arena daar aandacht aan zou moeten besteden? Laat het ons dan weten via

redactie@arenalokaal.nl

Nieuwe cursus EHBO en AED in Zeeland

Het kampioensteam.

Schaijkse Vogelvriend in de prijzen in Mill

Trainer Gerard van den Hoogenhoff en coach Toon Princen zijn tevreden over het resultaat. Ook zijn zij benieuwd naar de prestaties van het team in de hoofdklasse B. Voorlopig wordt de prijzenkast van Voreo gevuld met een MILL/SCHAIJK - Schaijkenaar Guus Reijs nam, samen nieuwe beker. Kijk voor meer info op www.voreo.nl. met nog zeven leden van De Vogelvriend Schaijk, van 10 tot en met 12 december deel aan de kringtentoonstelling in Mill. Drie Schaijkse vogelliefhebbers vielen in Mill in de prijzen. M. Siebers won het brons met een rijstvogel wildkleur (92 punten). H. van de Berg verdiende het zilver met een zilverbekje wildkleur (92+ punten). MILL/SCHAIJK - De korfbalsters van Emos Schaijk ging Guus Reijs ging met tweemaal goud en eenmaal zilver zondag in Mill de strijd aan tegen de nummer drie op de naar huis. Met zijn Turquoisineparkieten groen (wild- ranglijst, Miko 1. Emos begint fel aan de wedstrijd en in kleur) man stam (vier gelijke vogels) verdiende hij 4 x 91 de eerste minuut vliegt een vrije bal er meteen in. Nadat punten en 6 eenheidspunten, goed voor goud. Ook won Miko een strafworp mist, weet het team in de vierde mihij met deze vogels goud met een stel (twee gelijke vogels). nuut toch op 1-1 te komen. Na 22 minuten wordt er dan Hier kreeg hij 2 x 92 punten en 3 eenheidspunten. Tot weer gescoord en Emos bouwt de voorsprong uit tot 2-5 slot was er nog zilver met een enkeling (92 punten). als het rustsignaal klinkt. Ook in de tweede helft komt Miko niet echt in het spel. Emos speelt geconcentreerd en laat strak verdedigend werk zien. Alledrie de doelpunten van Miko komen van strafworpen. Met mooi combinatiefeesten & partijen • arrangementen • koffietafels • vergaderingen & congressen spel en goede tactiek geven de Schaijkse dames de wedstrijd echter niet meer uit handen. De eindstand is 5-9. Namens Emos scoorden Loes, Maartje (2x), Sanne (2x), Claudy, Carlijn, Kim en Anke.

ZEELAND - De EHBO-verenigingen Langenboom, Mill, Wilbertoord en Zeeland verzorgen gezamenlijk een EHBOcursus. Er kunnen nog nieuwe cursisten geplaatst worden. De cursus, die wordt gegeven volgens de officiële richtlijnen van het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatieraad, kost 150 euro. Hierbij inbegrepen zijn de module ‘verbandleer, kleine ongevallen en AED’, alsmede het examen en ‘Hét EHBO Boek’ van de Vereniging EHBO-Noord-Brabant. Tijdens de cursus is er ook een Lotus-slachtoffer aanwezig. De lessen worden gegeven in zaal NICI, Wanroijseweg 34 in Mill. De cursus start bij voldoende deelname begin februari. Nadere gegevens omtrent de exacte aanvangsdatum en lestijden volgen na overleg met de cursisten en de kaderinstructrice. Voor aanmelden of verdere informatie: Langenboom, Henk Hendriks, 06-48100244; Mill, Leny van de Burgt, 0485451853; Wilbertoord, Harrie Cillessen, 06-50605511 en Zeeland, José Bongers, 0486-452548.

Korfbalsters Emos doen goede zaken in Mill

Tijdens kerstmarkt in Het Wapen

Achilles Reek verkoopt Schrobbelèr-zakflacon

A.J.M Verhoeven 0486 - 411 778 of 0486 - 412 950 06 - 53 788 013

12

Van Kesselplaats 2 5371 AX Ravenstein www.vidireo.nl

REEK - In kader van het honderdjarig bestaan onderneemt Achilles Reek in december tal van activiteiten. Zo heeft de voetbalvereniging een informatiestand op de kerstmarkt van zondag 19 december bij Het Wapen van Reek. Hier geven zij onder meer uitleg over de activiteiten rondom het aanstaande jubileum. Daarnaast wordt op de kerstmarkt eenmalig de unieke Achilles-Schrobbelèrzakflacon aangeboden. De metalen sierflessen zijn gevuld met Schrobbelèr-kruidendrank. Het voordeel van deze flacons is dat ze gemakkelijk navulbaar zijn. Bijvoorbeeld voor tijdens het schaatsen, skiën of de Achilles winterwandeltocht op zondag 26 december. De oplage van dit collector’s item is beperkt. De kerstmarkt wordt zondag 19 december vanaf 15 uur gehouden in en om gemeenschapshuis Het Wapen van Reek.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 17 december 2010


Nu verkrijgbaar

Sportieve bodykit voor Full Hybrid Toyota Prius OSS - De Full Hybrid Toyota Prius kan vanaf nu worden besteld met een sportief ogende body­ kit; het Sports Pack. De bodykit bestaat uit sideskirts, een speciale voorbumper­spoiler en een onderspoiler voor de achterbumper. Deze extra delen zijn - ook voor bestaande auto’s van het huidige model - te bestellen voor Prius-uitvoeringen in de lakkleuren Pearl White, Ultra Silver of Astral Black.

H

et door Toyota ontwikkelde Sports Pack is in Japan een groot succes. De bodykit geeft de auto namelijk een sportiever uiterlijk zonder de lage luchtweerstand - en daarmee het zeer gunstige brandstofverbruik - van de Prius negatief te beïnvloeden. De dynamiek kan nog verder worden benadrukt met de lichtmetalen velgen ‘Iguan’ of ‘Action’ en een carbon look-dak.

De Full Hybrid Toyota Prius met Sports Pack. Dankzij zijn hybrideaan­ drijving kan de Full Hybrid Toyota Prius honderd procent elektrisch rijden en is de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstofoxiden nihil. In deze zogeheten EV-modus bedraagt de actieradius twee kilometer bij een snelheid van maximaal vijftig kilo-

meter per uur. Omdat de Prius een lage emissie kent (CO2 89 gr/km) en zuinig (3,9 l/100km) is, betaalt de consument geen wegenbelasting en BPM. En wie de auto zakelijk rijdt, heeft een bijtelling van slechts veertien procent. Het Sports Pack kost 1.595 euro inclusief montage,

maar valt als achteraf gemonteerde accessoire buiten het bijtellingsbedrag. Voor meer informatie kan men terecht bij Toyotadealer Jos van Boxtel aan de Longobardenweg 21 in Oss, 0412-643355.

A-label en veertien procent bijtelling voor Renault Clio diesel In navolging van de BPM- en wegenbelastingvrije Twingo benzine en diesel presenteert Renault de Clio (hatchback) met een schone en zuinige, BPM- en wegenbelastingvrije diesel motor. Met een CO2-uitstoot van slechts 94 gram per kilometer valt deze nieuwe variant in de voor zakelijk rijders gunstige veertien procent-bijtellingscategorie. De nieuwe dieselversie van de drie- of vijfdeurs Renault Clio - voluit Clio 1.5 dCi 85 FAP ECO2 - is uitgerust met een 85 pk (63 kW) sterke viercilinder dieselmotor met een hoog koppel (200 Nm). Deze zuinige krachtbron heeft een gemiddeld brandstofverbruik van slechts 3,6 l/100 km. Uitvoeringen De BPM- en wegenbelastingvrije Clio is leverbaar als Authentique en Serie Limitée Parisienne. De standaarduitrusting van de Authentique bestaat uit onder meer een boordcomputer, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, Radio Renault (radio inclusief cd-/ mp3-speler) en mistlampen vóór. De Serie Limitée Pari-

De Renault Clio diesel. sienne is een nieuwe, tijdelijke uitvoering. Bovenop de uitrusting van de Authentique, heeft de Serie Limitée Parisienne airconditioning, een snelheidsregelaar- en begrenzer, gordijnairbags en een met leder bekleed stuurwiel en pookknop. Voor wat betreft de carrosseriekleur van de Renault Clio 1.5 dCi 85 FAP ECO2 - die per direct te bestellen is kan de klant kiezen uit Blanc Glacier, Noir Nacré, Gris Platine, Rouge Dyna en Gris Cassiopée. De prijs van de Authentique-uitvoering is vastgesteld op 14.190 euro, die van de Serie Limitée Parisienne op 15.490 euro.

autonieuws Nieuwe Subaru Trezia ook naar Europa Subaru lanceerde onlangs een compact maar toch opvallend ruim model in Japan, de Trezia (foto). Een auto die aansluit op de wens van een snel groeiende doelgroep die economisch en compact wil rijden. Met een lengte van net onder de vier meter, een opmerkelijk ruim interieur en lage emissiewaarden kan de Subaru Trezia direct al worden gezien als een competitieve aanwinst in zijn klasse. Als ‘New Compact Smart Wagon’, zoals de auto wordt omschreven, beschikt Subaru over een gebruiksvriendelijk model met de kenmerken van een MPV. De Trezia is de eerste Subaru waarvoor een Toyota-model als basis diende; de Trezia onderscheidt zich van zijn verwant onder meer door een front-ontwerp in de herkenbare stijl van het merk en andere typische Subaru-elementen. Door de kennis en ervaring van beide concerns te bundelen ontstond uiteindelijk een auto die baanbrekend in zijn klasse mag worden genoemd. In Japan verwacht men jaarlijks 12.000 Trezia’s te verkopen. Subaru kondigt aan dat de Trezia op termijn ook leverbaar zal worden in Europa. Deze auto zal dan geen bestaande modellen vervangen, maar zich richten op een voor Subaru nieuwe, steeds omvangrijkere doelgroep van jonge gezinnen tot actieve ouderen.

Toyota meest duurzame autofabrikant Consumenten vinden Toyota de duurzaamste autofabrikant. Dat blijkt uit een duurzaamheidsonderzoek gehouden door de onderzoeksbureaus Mindworld en SSI, communicatiebureau Synergie en het tijdschrift Management Team. Het duurzaamheidsonderzoek is verricht onder duizend Nederlandse consumenten en resulteerde in de “Sustainable Image Index 2010”. De respondenten beoordeelden ondernemingen op milieu, mens, bestuur en product. Toyota eindigde op de lijst niet alleen als duurzaamste autofabrikant, maar staat ook op de tiende plaats algemeen. Toyota heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en illustreert dat met Full Hybrid modellen als de Prius en Auris. Niet alleen het lage brandstofverbruik en de minimale CO2-uitstoot van deze auto spelen hierbij een rol; ook de productie van onder meer de Full Hybrid Prius veroorzaakt een minimum aan schadelijke stoffen en Toyota maakt van oude accu’s weer nieuwe. Toyota voegde onlangs de Full Hybrid Auris toe aan het Full Hybrid-gamma van het merk. Daarmee hebben klanten nu de keuze uit twee duurzame auto’s waarmee ze deels volledig elektrisch - en dus zonder uitstoot - kunnen rijden. Maar Toyota gaat verder en test nu wereldwijd 600 Concept Plug-in Hybrid Vehicles (PHV’s), waarvan de productieversie in 2012 op de markt wordt verwacht. De PHV is gebaseerd op de Full Hybrid Prius maar heeft een extra grote batterij die opgeladen kan worden aan een normaal stopcontact. Daardoor kan de auto circa twintig kilometer volledig elektrisch rijden, waarna de PHV verder rijdt als een zeer zuinige Full Hybrid.

Gratis app voor nieuwe Saab 9-4X Met de komst van Saab’s eerste crossover, de 9-4X, introduceert Saab wederom een gratis app. Deze app laat alle 9-4X-productkenmerken zien, geeft een update van diverse Saab-wetenswaardigheden en beschikt over eenvoudig te gebruiken links om informatie te delen via social networks. Saab’s meest recente applicatie is te vinden in de iTunes App Store en bestaat uit een dynamische presentatie van de 9-4X, die onlangs zijn debuut beleefde op de autotentoonstelling van Los Angeles. Tevens geeft de app toegang tot de Saab Newsroom op Saab.com en zijn Saab filmpjes op Saab’s You Tube-kanaal direct toegankelijk. De content kan eenvoudig worden gedeeld via email of social networks als Facebook en Twitter. De Saabapp kan kosteloos worden gedownload via de iTunes App Store. De app is eenvoudig te vinden door te zoeken op ‘Saab’.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 17 december 2010

13


Spannende boeken voor de koude wintermaanden De wintertijd is aangebroken en het is ‘s avonds al vroeg donker. Tijdens de feestdagen is er dan genoeg tijd om eindelijk eens dat ene boek te lezen dat al heel lang op je lijstje staat. Speciaal voor mensen die van spannende verhalen houden zet de redactie van Arena een aantal thrillers op een rij.

Twintig jaar nadat hij spoorloos verdween wil de Franse archeoloog Roland Petitier een dramatische comeback maken op een belangrijk congres in Athene. Hij beweert het legendarische Gulden Vlies te hebben gevonden. Voordat hij dit publiekelijk kan bekendmaken, wordt hij vermoord op zijn hotelkamer. Augustin Pascal wordt gearresteerd en alleen onderwaterarcheoloog Daniel Knox kan zijn onschuld bewijzen. Intussen heeft het gerucht over de herontdekking van het Gulden Vlies zich verspreid, en de ambitieuze Georgische oligarch Nergadze is vastbesloten om het te pakken te krijgen. Hij stuurt zijn psychopathische kleinzoon Mikhail achter Knox aan.

Auteur: Frederick Forsyth Uitgeverij: A.W. Bruna Pagina’s: 285 ISBN: 978-90-2299-872-4 Prijs: 19,95 euro De president van de VS besluit de handel in cocaïne helemaal uit te roeien. Paul Devereaux, oud-hoofd van de afdeling contra-spionage van de CIA, krijgt deze opdracht. Zo wordt hij de op een na machtigste man ter wereld. Zijn codenaam: de Cobra. Deveraux neemt het op tegen Don Diego Esteban. Het plan van de Cobra is even simpel als gevaarlijk: alle cocaïne die Columbia verlaat, moet vernietigd worden zonder dat de Don het merkt. Faalt hij echter, dan ontstaat er een drugsoorlog die Amerika compleet kan verwoesten.

Kruisiging Auteur: Gerard O’Donovan Uitgeverij: Unieboek Pagina’s: 430 ISBN: 978-90-4751-603-3 Prijs: 17,99 euro

Het verboden boek Tegenspel

Frankfurt, vijftiende eeuw. Johannes Gutenberg ontwikkelt de boekdrukkunst, en ontdekt daardoor dat de kracht van het woord de massa kan sturen. Hij is niet de enige die het belang hiervan inziet: de kerk grijpt al snel in.New York, eenentwintigste eeuw. Nick Ash, researcher voor de FBI, krijgt per e-mail een afbeelding van een middeleeuwse speelkaart toegestuurd en wordt vervolgens bijna vermoord in zijn eigen appartement. Wat maakt dit document zo gevaarlijk? Al vluchtend probeert Nick de waarheid te achterhalen. Hij komt erachter dat de kerk een lange arm heeft die vanuit het verre verleden tot in het heden zijn gevaarlijke macht laat gelden.

Diep Auteur: Mo Hayder Uitgeverij: Luitingh Pagina’s: 399 ISBN: 978-90-2458-798-8 Prijs: 19,95 euro

Regengoden Auteur: James Lee Burke Uitgeverij: Verbum Crime Pagina’s: 432 ISBN: 978-94-6109-001-0 Prijs: 17,95 euro

14

Na het boek 61 uur is de vraag of Jack Reacher de eindstrijd wel overleefd kan hebben. Hij is echter weer onderweg naar Langley, het hoofdkwartier van de CIA, naar Susan, het nieuwe hoofd van zijn oude afdeling. Onderweg struikelt Reacher in Nebraska over een lokaal drama: een familie met een transportbedrijf houdt de omwonende boerengezinnen in een stalen greep van angst. Reachers gevoel voor rechtvaardigheid speelt onmiddellijk op, maar voordat hij het weet zit hij tot zijn nek in een internationaal mensen­ smokkelsyndicaat.

Auteur: Kate Morgenroth Uitgeverij: Verbum Crime Pagina’s: 318 ISBN: 978-94-6109-004-1 Prijs: 17,95 euro Het is de droom van elke auteur: een smak geld ontvangen om in een mooi en afgelegen huis een boek te gaan schrijven. Het overkomt boekenverkoopster en detectivefan Sofie. Ze sluit zich aan bij het plaatselijke leesclubje dat bestaat uit slimme, verveelde en bitchy societyhuisvrouwen die zich in een wereld vol afgunst en overspel door het leven worstelen. Als een van hen levenloos bungelend aan een tak wordt gevonden, start Sofie haar eigen onderzoek. Want dat het zelfmoord was, gelooft ze niet.

Dublin wordt geplaagd door gruwelijke aanvallen op jonge meisjes. Voor elke aanval slaat de dader een kruisje en daarna laat hij zijn slachtoffer over aan de genade van God, wat hem de bijnaam ‘de Priester’ oplevert. Als de dochter van een diplomaat wordt aangevallen, gebrandmerkt met een roodgloeiende crucifix, wordt rechercheur Mike Mulcahy op de zaak gezet. Mulcahy is een doorgewinterde politieman, maar deze gruwelijke daad gaat zelfs zijn ergste verbeelding te boven. Terwijl de media op hol slaan en de stad wordt overspoeld door paniek, moet Mulcahy de Priester tegenhouden voor hij zijn duivelse missie kan voltooien.

Eindspel Auteur: Stuart MacBride Uitgeverij: Unieboek Pagina’s: 416 ISBN: 978-90-4751-557-9 Prijs: 18,99 euro Logan McRae is niet blij met zijn nieuwste opdracht. Hij moet Richard Knox, een gewelddadige verkrachter die zijn straf heeft uitgezeten en beweert de Heer te hebben gevonden, helpen bij het betrekken van diens nieuwe woning in Aberdeen. Nog minder verheugd is hij dat hoofdinspecteur Danby van de politie van Northumbria meegaat om ‘een oogje in het zeil te houden’. Wat begint als een vrij eenvoudige operatie loopt al snel uit de hand wanneer blijkt dat Knox zijn duistere verleden nog lang niet heeft afgeschud.

Boek der doden Auteur: Glenn Cooper Uitgeverij: A.W. Bruna Pagina’s: 335 ISBN: 978-90-2299-609-6 Prijs: 19,95 euro

De blauwe diamant

Sheriff Holland krijgt een anoniem telefoontje dat hem naar het massagraf van negen Thaise vrouwen achter een verlaten kerk leidt. Al snel wordt het Holland duidelijk dat het hier gaat om illegale prostituees. Tijdens de autopsie vindt men bovendien gesmokkelde drugs in de lichamen. Duidelijk een zaak voor de FBI en de Immigratiedienst, die al staan te trappelen om het onderzoek van Holland over te nemen. Alles draait om de enige getuigen van deze misdaad, Pete Flores en zijn vriendin Vicki, die op de vlucht geslagen zijn. Holland probeert deze twee onschuldige mensen te vinden voordat ze in handen vallen van de FBI of erger.

Auteur: Lee Child Uitgeverij: Luitingh Pagina’s: 384 ISBN: 978-90-2453-173-8 Prijs: 19,95 euro

Uit liefde

In Bristol wordt met bruut geweld een auto gestolen: een dief met een kerstmannenmasker slaat de bestuurster neer en scheurt weg, met haar vierjarige dochtertje nog op de achterbank. Rechercheur Jack Caffery maakt zich niet al te druk, want het gebeurt zo vaak dat een autodief per ongeluk een kind ontvoert. Het kind duikt altijd op, in tegenstelling tot de auto. Maar dit kind duikt niet op. Dus Jack speurt verder en ontdekt dat er zo al enkele meisjes zijn ontvoerd.

Labyrint Auteur: Will Adams Uitgeverij: Boekerij Pagina’s: 366 ISBN: 978-90-2255-732-7 Prijs: 19,95 euro

De cobra

Auteur: Tom Harper Uitgeverij: Luitingh Pagina’s: 479 ISBN: 978-90-2453-268-1 Prijs: 19,95 euro

gelezen

Auteur: Katie Hickman Uitgeverij: Sijthoff Pagina’s: 336 ISBN: 978-90-2181-167-3 Prijs: 19,95 euro Het is het jaar 1604. In het rijke, maar woelige Venetië gaat een gerucht over een spectaculaire diamant. De Engelse koopman Paul Pindar raakt bezeten van de kostbare steen en zet alles op het spel om hem te bemachtigen. Ook al omdat de diamant – vreemd genoeg – te maken lijkt te hebben met zijn vroegere verloofde Celia, die hij een paar jaar geleden verloren heeft aan de harem van Constantinopel.

New York lijkt geteisterd te worden door een seriemoordenaar. Het enige wat de ‘doemsdag’-slachtoffers linkt, is een witte briefkaart, met daarop een doodskist, hun naam en de dag waarop ze zullen sterven. Will Piper, profiler bij de FBI, wordt samen met de jonge ambitieuze Nancy op de vreemde zaak gezet. Een kleine aanwijzing leidt naar een oud-studiegenoot van Will. Zou Mark, die als computerdeskundige voor het zeer geheime Area51 werkt, er echt achter kunnen zitten? Het antwoord van Mark zet Will’s kijk op de wereld volledig op zijn kop. Al sinds de middeleeuwen bestaat er een geheime bibliotheek die het grootste geheim van de mensheid bewaart.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 17 december 2010


Bert en Rens de Bruin uit Reek doen mee aan Tros-familiespelshow

‘Ik ben trots op mijn vader, hij is de beste’ REEK/HILVERSUM - Bert de Bruin en zijn zoon Rens (10) uit Reek trokken afgelopen zaterdag naar Hilversum voor de opnames van het tv-programma Mijn vader is de beste, een familiespelshow van de Tros gepresenteerd door Yolanthe Cabau van Kasbergen. In elke aflevering strijden vier vaders en hun kind klimmend, rennend, kruipend en soms zelfs vliegend om een plek in de finale. Simone Smits - van de Wijdeven reisde mee en maakte bijgaand verslag.

E

r wordt gedrukt op de alarmbel. Iemand heeft het antwoord op de vraag die Yolanthe Cabau van Kasbergen gesteld heeft. Maar was het Rens of was het de tegenstander? Bij het goed beantwoorden van deze vraag, ben je door naar de volgende ronde. De zaal is stil. De spanning stijgt. Ze zijn met 55 man sterk uit Reek naar Hilversum gereden om Bert en Rens de Bruin aan te moedigen in hun strijd om de beker van het tv-programma Mijn vader is de beste. Vader Bert en zoon Rens vormen het ‘groene team’ en dus zijn alle supporters gekleed in een fel groen T-shirtje van basisschool De Kreek’l. Dat ontlokt een opmerking bij de ‘entertainer’: “Ik vraag de supporters van de teams altijd om een beetje in gepaste kleur van hun team te komen, maar jullie hebben het wel heel letterlijk opgepakt.” Het kleine

Reek scoort al, terwijl het spel nog niet begonnen is. Dat belooft wat! De teams blauw, roze en paars vallen Rens, Yolanthe en Bert. in het publiek al niet meer op. der, zittend in een steeds Het kind moet hard op een sneller draaiende molen, bel drukken als het denkt Enthousiasme eieren vangen in een pan. dat zijn vader het antwoord Terwijl het logistieke team Al snel blijkt dat het een weet. ‘Waar zijn vamvan het tv-programma het bijna onmogelijke opgave piers bang voor?’, klinkt eerste parcours uitzet, is omdat alle gevangen ei- de vraag. Nog voordat de krijgt het publiek les van de eren door het gedraai weer mogelijkheden gegeven entertainer. Het is een ge- net zo snel uit de pan vlie- worden, drukt Rens op de zette, maar energieke man, gen als dat ze in de pan knop. De Reekse tribune die de supporters met veel vallen. Helaas voor Bert houdt zijn adem in. Weet enthousiasme leert hoe ze en Rens eindigen ze bij dit Bert wel of niet het antmoeten juichen en hossen spel als laatste. “Maar geen woord? De tegen­stander als er een team scoort en paniek”, troost Yolanthe wordt eerst zenuwachtig, ‘ooohhh’ moeten roepen als ze, “er kan nog van alles maar haalt dan opgelucht er een team afvalt. Ook zet gebeuren.” En inderdaad adem als blijkt dat Bert hij het publiek aan tot het tijdens het tweede spel, het antwoord niet weet. zingen van K3-, carnavals- waarbij vader al joggend De supporters zuchten en en kerstliedjes om de tijd te op een loopbaan sommen Rens’ teleurstelling is van doden tussen de opnames moet oplossen, neemt Bert zijn gezicht te lezen, maar door. De sfeer zit er snel revanche. Zijn conditie is moedig zegt hij in de microgoed in. prima in orde en ook zijn foon: “Ik ben toch trots op hoofd draait op volle toe- mijn vader. Hij is de beste.” Eieren vangen ren. Hij lost zonder enige Het spelprogramma telt moeite de ene som na de De aflevering met Bert en zes spelletjes waarbij na andere op. Maar hoe an- Rens de Bruin wordt uitde tweede, derde en vierde ders verloopt het derde gezonden bij de Tros op ronde een team afvalt. Bij spel. De spelleidster stelt Nederland 3 op zaterdag. het eerste spel moet de va- vragen en geeft vier opties. De datum van de uitzending is nog niet bekend.

Nieuwe schoenendoosactie

geboren te zijn en in Schaijk te kunnen wonen. “Een geluk dat vele miljoenen leeftijdgenootjes niet hebben. Ontwikkelingshulp is voor kinderen moeilijk te vatten, maar iets van jezelf geven aan een kind in een arm land raakt ieder kind rechtstreeks. Kinderen ervaren wat delen en geven SCHAIJK - Enkele jaren geleden vond op de Schaijkse is en omgekeerd weten de kinderen in Ghana zo dat leefbasisschool De Regenboog een succesvolle actie plaats tijdgenootjes in Schaijk zich voor hen inzetten en met hen voor kansarme kinderen in Ghana. Honderden gevul- meeleven.” de schoenendozen zijn destijds bij de straatkinderen van Catholic Action for Streetchildren (CAS) en tiener- Schoenendoosactie moeders bezorgd. Ook de leerlingen van een school in Bij de schoenendoosactie is het de bedoeling dat per gezin Battor waren verguld met dit geschenk. De Regenboog één (schoenen)doos wordt gevuld met bijvoorbeeld schrifhoudt de komende weken in samenwerking met het ten, potloden, kleurtjes, stiften, een stukje zeep of klein speelgoedje. Ellen: “Zet op de schoendoos voor welke leefEOF Schaijk een nieuwe schoenendoosactie. tijd het is. Deze doos kan door leerlingen van De Regen“In januari/februari gaat er weer een container naar boog worden meegenomen naar school en in de klas afgeGhana. Het EOF (Stichting Gelijke Kansen) kreeg tijdens geven worden aan de leerkracht. Afgeven op de Pastoor van haar twintigjarig jubileum op 10 oktober van Nedap een Winkelstraat 50 kan ook. Natuurlijk mag er een tekening of compleet waterfilter cadeau, waardoor er in een van de briefje bij gedaan worden. Ook de naam van de gever mag dorpen in Upper West Ghana schoon drinkwater mogelijk op de doos komen te staan.” wordt”, vertelt Ellen Geurts van Kessel, adjunct-directeur In Ghana worden foto’s gemaakt van de uitreiking van de van De Regenboog en lid van het EOF. “ schoenendozen.

Leerlingen Regenboog Schaijk op de bres voor kinderen Ghana

‘Diepe indruk’ Ook gaat er schoolmeubilair van de ‘oude’ Regenboog naar Ghana. Er is berekend dat vervoer van deze goede meubeltjes goedkoper is dan het in Ghana te laten maken. “Het is natuurlijk zonde om de ruimte tussen de tafeltjes onbenut te laten. Vandaar dat ik, namens het EOF, weer een actie schoenendoos op touw wil zetten”, gaat Ellen verder. “Het is hartverwarmend om te zien hoe blij de kinderen in Ghana met hun schoenendoos zijn. Zo’n persoonlijk gebaar van een kind uit Nederland maakt diepe indruk. Bij mijn reis naar Ghana in 2006 stonden een halfjaar na de actie ‘onze’ schoenendozen nog zichtbaar op diverse locaties te pronken. Het was vaak het enige bezit wat de straatkinderen en tienermoeders hadden. Een moment dat ik niet vlug zal vergeten.” Sinterklaas is voorbij en Kerstmis komt eraan. Volgens Ellen Geurts van Kessel een moment om stil te staan bij het feit dat onze kinderen het geluk hebben in Nederland

Enkele kinderen uit Ghana.

kort nieuws Grote kerstmarkt in Het Wapen van Reek REEK - De evenementencommissie van Het Wapen van Reek houdt zondag 19 december een grote kerstmarkt. Op de markt, die duurt van 15 tot 19 uur, staan ruim vijftig kramen. Bezoekers kunnen onder andere een workshop ‘sleutelhangers van tafelzeil’ bijwonen, maar er zijn ook tal van kramen met kerstdecoraties, kleding, geurtjes, cosmetica, woonaccessoires, kunst en wenskaarten. Voor de kinderen is er een grabbelton en rijdt er een grote kersttrein van Melige Melis. Een ensemble van harmonie Semper Crescendo en dweilorkest Ongerakt zorgen de hele middag voor live muziek. Binnen (in de winterzaal) treedt de Ierse muziekgroep Fergal op.

Opbrengst collecte Multiple Sclerose in Landerd LANDERD - Het Nationaal MS Fonds heeft het mooie bedrag 557 euro in Reek en 1.075 euro in Schaijk en Zeeland opgehaald tijdens de collecteweek in november. Dankzij deze opbrengst kan het fonds nuttige dingen doen én regelen voor mensen met Multiple Sclerose (MS) en de mensen in hun naaste omgeving. MS is de meest invaliderende aandoening onder jonge mensen, zelfs kinderen, in Nederland. Helaas is het nog niet mogelijk om MS te genezen. Het MS Fonds helpt mensen die Multiple Sclerose hebben met coaching, voorlichting en financiering van wetenschappelijk onderzoek.

Jong Nederland Reek houdt weer oliebollenactie REEK - Jong Nederland Reek houdt donderdag 31 december de jaarlijkse oliebollenactie. De oliebollen zijn te bestellen via een formulier dat verkrijgbaar is bij gasterij ‘t Koetshuis. De bestelformulieren kan men daar ook weer inleveren. Op oudjaarsdag staat de oliebollenkraam van Jong Nederland tussen 10.30 en 16 uur voor ‘t Koetshuis.

Bijzondere kerstballen van KWF Kankerbestrijding REEK - In en rondom gemeenschapshuis Het Wapen van Reek is zondag 19 december vanaf 15 uur een kerstmarkt. Daar zijn ook Reekse vrijwilligers van KWF Kankerbestrijding aanwezig. Die bieden bijzondere kerstballen aan. Door het kopen van een of meer van deze ballen, steunt men het goede doel. De ballen zijn subtiel van het KWFlogo voorzien en mogen in geen enkele kerstboom ontbreken. Het bezoeken van de kerstmarkt en het steunen van dit goede doel past uitstekend bij de kerstgedachte.

St. Rochuskapelletje Deursen opent deuren voor bezoekers DEURSEN - Het St. Rochuskapelletje aan de Rondestraat 28 in Deursen opent vanaf 19 december weer de deuren voor het publiek. Het kapelletje is dan versierd in kerstsfeer. Het publiek is tot 2 januari dagelijks welkom tussen 10 en 18 uur.

Sfeervolle kerstwandeling door Ravenstein en omgeving RAVENSTEIN - Het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein (TIR) houdt zondag voor de zesde keer een kerstwandeling voor het hele gezin. De wandeling voert door Ravenstein en omgeving, langs kerken en kapellen door de sfeervol verlichte dorpen. De kerken zijn open en er zijn diverse kerststallen te bewonderen. In de kerk van Deursen zingt het Forte Vicante koor uit Overlangel, in Neerlangel kunnen deelnemers luisteren naar het Fleurenkoor uit Ravenstein, in Huisseling zingt het eigen koor en het Gemengd Koor uit Herpen verzorgt de muzikale omlijsting in de NH Kerk in Ravenstein. Belangstellenden kunnen zich op 19 december melden in het Raadhuis in Ravenstein. Er wordt gestart tussen 12.30 en 13.30 uur. Om de inwendige mens te versterken wordt in het parochiehuis in Huisseling gratis koffie, thee en warme chocomel geschonken.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 17 december 2010

15


atis. is. s.

Ontsteek het vuurwerk met uw mobiele telefoon! Geen QR-reader? Ga naar: get.neoreader.com

HET

BESTE

K R E W R U VUVOOR EEN

8263/16.400

! E D N I E T I U D N E L L A KN

Openingstijden voorverkoop ma di do vrij 13.00 - 19.00 uur woe 13.00 - 17.00 uur zat 8.00 - 13.00 uur

Scheltseweg 8 5374 EB Schaijk Tel. 0486 - 46 27 63 Fax 0486 - 46 38 67 info@megenselektro.nl www.megenselektro.nl

Openingstijden Vuurwerkverkoop wo 29 dec 9.00 - 20.00 uur do 30 dec 9.00 - 20.00 uur vrij 31 dec 8.00 - 18.00 uur

Afhaaladres tijdens de verkoopdagen: Schutsboomstraat 9 5374 CA Schaijk (v/h pand Boerenbond)

Wij verkopen de Fun for fans voetbalpakketten. Ga snel naar de bestellijst van onze folder of onze online vuurwerkwinkel!

GA VOOR ONLINE BESTELLINGEN NAAR WWW.MEGENSELEKTRO.NL

6

www.arenalokaal.nl – vrijdag 19 november 2010

Weekblad Arena week 50 2010  

Weekblad Arena week 50 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you