Page 1

weekblad voor landerd, herpen, ravenstein en omstreken jaargang 15 – week 49 4 december 2009 www.arenalokaal.nl straat

Winkel st. van

Pa

Theo van Duren naar klimaattop

pagina

3

Bosomvorming Herperduin gaat door

pagina Sch

uts

boo

ms

Cadeautips voor kids

tra

at

pagina

Movement Real Estate presenteert gemeenteraad veelzijdig centrumplan

‘Met deze kwaliteitsslag kan Schaijk twintig jaar vooruit’

elangrijk element in het centrumplan is de aanleg van een nieuwe ‘hoofdstraat’ tussen de Schutsboomstraat en het Europaplein. Deze wordt mogelijk door de sloop van het oude Boerenbondsgebouw aan de Schutsboomstraat en het voormalige gemeentehuis aan het Europaplein. “Het huidige gebied is rommelig en wordt gekenmerkt door een hoog kruipdoor sluipdoor-gehalte”, meent stedenbouwkundige Bob Custers. “Wij willen Schaijk een helder, evenwichtig en levendig centrum geven en de ruimtelijke kwaliteit binnen de driehoek Schutsboomstraat - Europaplein Pastoor van Winkelstraat verbeteren.” Volgens Custers heeft de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg een positief effect op de verkeersdruk in de Pastoor van Winkel-

straat. “Door de nieuwe hoofdstraat ontstaat een meer centrale functie voor de Pastoor van Winkelstraat, die verkeersluw wordt gemaakt en tijdens bepaalde evenementen tijdelijk kan worden afgesloten. Samen met andere belangrijke historische straten, zoals de Runstraat en de Schutsboomstraat, vormt het nieuwe centrumplan het hart van Schaijk. De panden van Schoppema, De 3 Heere, de pastorie en de kerk zijn hierbij markante punten.” ‘Bruisend dorpshart’ “Dapper en gewaagd”, zo noemt wethouder ruimtelijke ordening Chris School het plan van Movement Real Estate (MRE). “Wij staan hier als college positief tegenover, temeer omdat het zorgt voor een bruisend Schaijks dorpshart met meer sfeer.” Het

college plaatst ook enkele kritische kanttekeningen. School: “Wij vrezen dat te veel winkels en supermarkten op een hoop op het Europaplein zorgen voor te veel drukte qua bereikbaarheid en parkeren.” Custers weerspreekt deze opvatting. “De parkeerplaatsen van de supermarkten Plus en Em-Té liggen al tien jaar op minder dan honderd meter afstand van elkaar en er zijn nooit klachten geweest over parkeerdruk of bereikbaarheid. In ons plan liggen de twee supermarkten (Em-Té en Albert Heijn, red.) zelfs méér verspreid.” Het college vraagt zich verder af of de zorgappartementen die MRE in haar plan wil realiseren wel aansluiten bij de actuele woningbehoefte. “We moeten wel de juiste balans houden en niet voor leegstand bouwen”, meent wet-

10

Enquête Progressief Landerd in Zeeland:

Impressie van de eerste fase van het centrumplan Schaijk.

SCHAIJK - Stedenbouwkundige Bob Custers presenteert namens vastgoedmaatschappij Movement Real Estate woensdagavond een ambitieus en veelomvattend centrumplan voor Schaijk aan de Landerdse gemeenteraad. “Het plan voorziet in een herinrichting van het Europaplein en de Pastoor van Winkelstraat, waardoor een levendig centrum ontstaat met een breder winkelaanbod en mogelijkheden voor de weekmarkt, kermis en carnavalsactiviteiten”, stelt Custers. Het centrumplan omvat daarnaast de bouw van 69 zorgappartementen.

5

houder School. Bob Custers: “Uit marktonderzoek uitgevoerd door BrabantZorg blijkt dat de vergrijzing een significante rol speelt in Schaijk. In 2015 is 7,3 procent van de bevolking in Landerd ouder dan 75 jaar. In dezelfde analyse komt naar voren dat in 2015 405 geclusterde, zelfstandige zorgwoningen nodig zijn in Landerd. Wij voorzien met de geplande 69 zorgappartementen dus weldegelijk in een behoefte.” Veel draagvlak Een delegatie van MRE maakte met haar centrumplan voor Schaijk de afgelopen weken een rondje langs de verschillende Landerdse raadsfracties en oogstte overwegend positieve reacties. Niet alleen het politieke draagvlak voor het plan lijkt groot, ook het MKB Landerd is enthousiast. “Wij zijn heel blij dat een private partij het initiatief neemt het centrum van Schaijk aan te pakken”, zegt voorzitter Alfons Smits.

‘Snelle bouw brede school in plaats van bouw MFC’ ZEELAND - Leden van PL trokken zaterdag langs de deuren in Zeeland om de mening van de inwoners te peilen over het Multifunctioneel centrum (MFC) en de brede school. PL organiseerde de schriftelijke enquête omdat in de vergadering van 17 december een besluit gevraagd wordt over de financiering van het project. Fractieleider Roel van Schaijk: “Wij wilden weten hoe Zeelanders aankijken tegen dit project, hoe noodzakelijk zij het achten, wat hun mening is over de financiën en of zij uitstel van de bouw van de brede school acceptabel vinden. Verder wordt gezegd dat er zeer veel draagvlak bestaat voor het totaalproject. Wij wilden dat zelf wel eens onderzoeken.” 343 personen vulden de enquête in. De uitslag maakt duidelijk dat in Zeeland verdeeld gedacht wordt over het MFC. Het gepredikte grote draagvlak lijkt veel genuanceerder te liggen. Zo’n 64 procent ziet in het MFC een versterking van het dorpshart die bijdraagt aan de leefbaarheid en ontmoetingen tussen jong en oud bevordert. Precies de helft voorziet problemen als je verschillende partijen onder één dak brengt. Zij vinden het positief dat verenigingen nu hun eigen ruimte hebben. Bijna 58 procent meent dat het MFC te grootschalig is en niet past bij het dorpse karakter. Ook maken zij zich zorgen over de bereikbaarheid vanwege het ontbreken van een ontsluiting op de Kerkstraat. Een meerderheid (63 procent) vindt dat er behoefte is aan een grote zaal in het centrum. Opvallend is dat van deze groep vier op de tien aangeeft dat begonnen moet worden met de bouw van de scholen. Het beschikbaar stellen door de raad van 12,3 miljoen vindt bijna driekwart onverantwoord bij een plan dat met zoveel onduidelijkheden is omgeven. Hoewel 56 procent het prima vindt dat ingezet is op het toevoegen van een MFC aan het brede school-plan vindt ruim de helft van de mensen dat de tijd van onderzoek voorbij is en dat nu snel de brede school gebouwd moet worden en niet het MFC. Zij vinden de risico’s te groot en te veel onduidelijk. PL gebruikt de resultaten bij het bepalen van haar standpunt.

Van Tilburg’s Uitvaartverzorging Wij verzorgen uitvaarten in Landerd, Herpen, Ravenstein en omgeving. Past. van Winkelstraat 44 SCHAIJK • 0486 461239 • info.vantilburg@planet.nl

Lees verder op pagina 3.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 december 2009

www.vantilburgschaijk.nl


Alles voor heerlijke decemberavonden

Gewoon bij Albert Heijn.

2

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 december 2009


WNBF-directeur Theo van Duren naar klimaattop

‘Ik ga voor een tegengeluid zorgen in Kopenhagen’ REEK - Theo van Duren (53) uit Reek bereikte vorig jaar de finale van het cabaretfestival Cameretten met zijn voorstelling De ongelooflijke slechtheid van de natuur. Sindsdien zet hij zijn strijd tegen de pesterijen en het geweld van de natuur onverminderd voort. Van 7 tot en met 18 december vindt in Kopenhagen de vijftiende internationale klimaattop plaats, met als doel wereldwijd de CO2-uitstoot te verminderen. De Reekse natuurfilosoof trekt met zijn WNBF-bus naar de Deense hoofdstad om een ander geluid te laten horen. Arena-verslaggever Paul Verstegen reist mee om verslag te doen.

k ga voor een tegengeluid zorgen in Kopenhagen”, zegt Theo. “Waarschijnlijk ben ik de enige. Ik heb namelijk nog nooit een demonstratie gezien tegen de natuur, tegen de Groene Khmer of voor meer CO2. Ik moet de mensen het besef bijbrengen dat de natuur overal schuld aan heeft, en niet wij. Toch krijgen wij, de mens, altijd de schuld. Het is een stukje bewustwording dat ik over wil brengen.” Greenhouse Gas Contest Op de vraag hoe hij dit wil bereiken heeft de Arenacolumnist een duidelijk antwoord. “Ik ga de internatio-

colofon Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. Oplage 9850 Eindredactie

Sergio Boutkan E: sergio@uitleg.nl M: 06 466 25 651 Kopij

Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk T: 0486 463 112 F: 0486 463 537 E: redactie@arenalokaal.nl I: www.arenalokaal.nl Acquisitie

Rob Smorenberg M: 06 506 17 426 E: rob@uitleg.nl

column Vanwege zijn drukke voorbereidingen op de klimaattop in Kopenhagen deze week geen column van Theo van Duren.

Laatste uitzending AED-quiz op Arena TV REGIO - In samenwerking met Arena TV en KKN Regio TV startte de Stichting Kies voor Leven in september met een speciale AED Quiz voor alle 169 wijk- en buurtverenigingen in de gemeente Landerd en het Land van Cuijk. Met de quiz kunnen twee deelnemers een gratis AED (Automatische Externe Defibrillator) en AED-kast winnen ter waarde van ruim 2400 euro per set. Doel van de AED-quiz is de bewustwording en kennis rond de AED te vergroten. De trekking is op maandag 4 januari in Fitland Mill.

Natuurfilosoof Theo van Duren voor zijn bus waarmee hij de reis naar Kopenhagen tracht te voltooien. nale pers overtuigen van de feiten door een wedstrijd te organiseren”, stelt de natuurfilosoof, “de zogenaamde International Greenhouse Gas Contest. De vraag is heel simpel: hoeveel procent van de CO2uitstoot neemt de natuur voor haar rekening en hoeveel de mens? De winnaar krijgt de ‘Platte Panda’ uitgereikt.” WNBF-bus Theo van Duren gaat de reis maken met zijn eigen WNBF-bus, die beletterd is met leuzen als ‘CO2 is oké!’ en ‘Genoeg is genoeg!’. “De bus is ook een propagandamiddel. Ik laat er speciaal voor de klimaattop nieuwe, Engelse teksten op zetten door Vincent van Gaal.” Van Duren denkt dat het een hele toer gaat worden om met de bus in Denemarken te komen. “Het is een technische uitdaging van jewelste. De bus is

vijfentwintig jaar oud en weegt meer dan twaalf ton.” De Reekenaar schat zijn kansen heel reëel in. “Ik verwacht eigenlijk niet in Kopenhagen te arriveren. Alle natuurkrachten richten zich op de bus. Ook de collaborateurs van de Groene Khmer zijn al op de hoogte van mijn reis. Die sturen waarschijnlijk geheime berichten rond om aanslagen voor te bereiden. Als ze via de radio het bericht ‘De koekjes van tante Marie zijn gebakken’ de ether in slingeren dan weten ze wat ze moeten doen. Nee, het zou me zeer verbazen als ik ongeschonden in Kopenhagen aankom.” Uitdagingen Mocht Theo ondanks de ‘groene’ oppositie toch Kopenhagen bereiken, dan staat hij voor een volgende uitdaging: de mensen overtuigen. “Ik geloof niet dat ik

iets bereik op de klimaattop. Het gaat om een geloof, mensen die geloven willen de waarheid niet weten. Dat is ook meteen mijn geluk, want zodra ze naar mij luisteren heb ik niets meer te vertellen.” Volg het WNBF Theo vertrekt maandag 14 december richting Kopenhagen. Hij verwacht de volgende dag ‘s middags te arriveren in de Deense hoofdstad. Arena-verslaggever Paul Verstegen reist mee in de WNBF-bus en houdt het thuisfront op de hoogte van de vorderingen van de WNBF-directeur op de klimaattop. Geïnteresseerden kunnen de reis volgen op www. arenalokaal.nl of www. twitter.com/officialWNBF. Na het weekend gaat de website www.wnbf.nl online, ook daarop is de reis te volgen.

Deelname aan de AED-quiz is eenvoudig. Bestuurders van de wijk- en buurtverenigingen in Landerd en het Land van Cuijk konden in september, oktober en november enkele quizvragen op Arena TV en KKN Regio TV vinden. Er is nog één uitzendweek waarin op Arena TV alle vijf de quizvragen zijn te zien. Van 12 tot en met 18 december dagelijks tussen 10 en 11, 15 en 16 en 20 en 21 uur. Wanneer deelnemende wijk- en buurtverenigingen vóór 23 december 23.59 uur de goede antwoorden insturen, dingen zij mee naar een gratis AED en AED-kast. Er mag slechts één oplossing per organisatie worden ingediend. Hans Verheijen, burgemeester van de gemeente Mill en St. Hubert, verricht maandag 4 januari om 19.30 uur bij Fitland in Mill de trekking en reikt de prijs uit. De AED’s worden belangeloos ter beschikking gesteld door Stichting Kies voor Leven. Meer info: www.kiesvoorleven.nl.

Politie doet inval in pand Kleingaalseweg Schaijk SCHAIJK - Vier agenten van de politie Brabant-Noord deden woensdagochtend een inval in een pand aan de Kleingaalseweg in Schaijk. “Samen met een medewerker van energiemaatschappij Enexis trokken zij een tip na over de vermoedelijke aanwezigheid van een hennepkwekerij op het terrein. We hebben echter niets aangetroffen in het pand”, laat politiewoordvoerster Stephanie van Erve weten.

De politie besloot woensdagochtend polshoogte te nemen nadat energiemaatschappij Enexis een bovengemiddeld hoog stroomverbruik had geconstateerd in het pand aan de Kleingaalseweg. Volgens de politie zijn dit signalen die kunnen duiden op de aanwezigheid van een hennepkwekerij. “Uit onderzoek ter plaatse bleek dit vermoeden ongegrond”, zegt Van Erve. “De medewerker van Enexis heeft vervolgens de elektriciteitsmeter gecontroleerd, maar daaruit werd niet duidelijk waardoor het hoge stroomverbruik is veroorzaakt.”

‘Verplaatsing Albert Heijn naar rand van dorp doodsteek voor ondernemend Schaijk’ Vervolg van de voorpagina.

Alfons Smits: “Met dit plan maken we een grote kwaliteitsslag, waardoor Schaijk weer zeker twintig jaar vooruit kan. Als MKB staan wij volledig achter deze publiek-private samenwerking, ook al omdat de gemeente zelf niet genoeg financiële middelen heeft om veel te doen in Schaijk.” ‘Kralensnoer’ Het MKB is mordicus tegen de andere optie die voorligt, het zogenoemde ‘plan kralensnoer’. Dit is gebaseerd op de bestaande lintstructuur in het Schaijkse centrum. Alfons Smits: “Een plan kun je dat nauwelijks noemen, je hebt het dan eigenlijk alleen over een verplaatsing van Albert Heijn naar de locatie gemeentewerf aan de Runstraat. Het MKB vindt het een onvoorstelbaar slechte zaak wanneer een grote trekker als Albert Heijn helemaal naar de rand van het dorp verplaatst zou worden. Dat betekent de doodsteek voor ondernemend Schaijk.”

Uitgever

Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk I: www.uitleg.nl Druk

DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding

Tip Top T: 0485 319 050

Het plan van MRE is voor iedereen het beste, meent Smits. “We krijgen dan een levendig centrum met een open en ruime sfeer en goede groen- en zorgvoorzieningen. De kracht van Schaijk als dorp waar je met de auto boodschappen kunt doen, blijft dan bovendien gehandhaafd. De gemeente moet deze kans met beide handen aangrijpen en mede investeren in dit plan.” Tijdens de voorbereidende vergadering van woensdag 9 december presenteert stedenbouwkundige Bob Custers het centrumplan van Movement Real Estate aan de gemeenteraad. In het voorjaar bespreekt de raad de centrumplannen voor Schaijk opnieuw en worden waarschijnlijk concrete keuzes gemaakt.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 december 2009

3


agenda Elke woensdag Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. vogelvereniging Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Elke zaterdag Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland

6

6

6

6

8 9 9 9 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 15 15

16 17 17

le ne sio fes en? pro ekst t

DECEMBER

Dansmiddag met orkest Come Back, van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Sowieso, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Vrije stadswandeling onder leiding van een stadsgids van Heemkundekring Land van Ravenstein, aanmelden tussen 10.30 en 11 uur bij startplaats het Raadhuis in Ravenstein Open rondleiding vanaf 11 uur en demonstratie glas-in-lood door Frans Ruijs vanaf 13 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Expositie werken van keramiste Josje Cornelissen en schilders Harry van Nielen en Margret Wagener, van 13 tot 17 uur in galerie Tem Blakke in Ravenstein Oud papier Schaijk Oost Kerstactie volleybalvereniging Peter Peters TSR, vanaf 14 uur huis-aan-huis in Schaijk KVO kerstworkshop met Pauline Post, vanaf 20 uur in de Phoenix in Schaijk Informatieavond over de aanleg van de fietspaden aan de Schaijkseweg in Den Handwijzer in Herpen Liederentafel, vanaf 20 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Kerstactie volleybalvereniging Peter Peters TSR, vanaf 10 uur huis-aan-huis in Schaijk De Fuik Kerstdisco voor de jeugd vanaf groep 7 tot en met 15 jaar, van 19 tot 22 uur in De Piramide in Schaijk Ouderwets Jaren 60 Bal met optreden 60460, vanaf 20.30 uur in De Gasterij in Schaijk Kerststerrenactie volleybalvereniging Detac, huis-aan-huis in Zeeland Ut Hoischurke Casino gala voor kinderen vanaf groep 7 tot en met 15 jaar, van 19 tot 22 uur in De Vlashoeve in Zeeland Dansavond met live muziek, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Expositie werken van keramiste Josje Cornelissen en schilders Harry van Nielen en Margret Wagener, van 13 tot 17 uur in galerie Tem Blakke in Ravenstein Countryfriends ONLine cd-middag, van 14 tot 17.30 uur in café De Potter in Schaijk Excursie waarin de gemeente Oss de bosomvorming in Herperduin laat zien en toelicht, start om 10 uur vanaf motorsportcircuit Nieuw Zevenbergen in Oss Vrije markt, van 9.30 tot 16 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Dansmiddag met orkest Idem Dito, van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Kend’Ons, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Advents- en Kerstconcert door het Huisselings Gemengd Koor, vanaf 15.30 uur in de Lambertuskerk in Huisseling Ravenstein bij Kaarslicht Expositie werken van keramiste Josje Cornelissen en schilders Harry van Nielen en Margret Wagener, van 13 tot 17 uur in galerie Tem Blakke in Ravenstein Wijkbezoek gemeente Landerd voor de inwoners van de kern Schaijk, van 19.30 tot 21.30 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Land van Cuijk en Ravenstein: avond over DNA en stamboomonderzoek met lezing door Toon van Gestel, vanaf 20 uur in gemeenschapshuis De Oude Heerlijkheid in Oploo KVO Kerstviering met gastoptreden MarieChristien Verstraten, vanaf 20 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk Raadsvergadering gemeente Landerd, vanaf 19.30 uur in het Raadhuis in Schaijk Oost-Brabantse Parkieten Sociëteit: verenigingsavond ‘Neophemas enpsephotussen’ met P. Ooyen, vanaf 20 uur in café Wittenberg in Oss

uitleg.nl

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar

redactie@arenalokaal.nl

Plus Van Bavel - Schaijk Pastoor van Winkelstraat 16 - T: (0486) 461379 Open: maandag t/m donderdag 08 - 20 uur / vrijdag 08 - 21 uur / zaterdag 08 - 18 uur

4

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 december 2009


Excursie en doedag voor belangstellenden

Gemeente Oss gaat verder met bosomvorming Herperduin HERPEN - In natuurgebied Herperduin is deze week weer begonnen met de bosomvorming. De maatregelen zijn onderdeel van het beheerplan Bosgebied Herperduin dat de gemeenteraad van Oss heeft vastgesteld. Mensen die meer willen weten over de bosomvorming kunnen deelnemen aan een excursie op zondag 13 december of een ‘doedag’ op woensdag 16 december. De rigoureuze bomenkap in Herperduin leidde enkele jaren geleden tot felle protesten van omwonenden en gebruikers van het bos.

p zondag 13 december om 10 uur start vanaf motorsportcircuit Nieuw Zevenbergen een excursie, waarin de gemeente de bosomvorming laat zien en toelicht. “De wandeling voert onder meer langs plekken waar jaren geleden al omvormingsmaatregelen zijn uitgevoerd. Deelnemers kunnen zo de ontwikkeling naar een natuurlijker bos met eigen ogen aanschouwen”, geeft de gemeente Oss aan. Voor deze excursie hoeft men zich niet aan te melden. Deelname is gratis. Doedag Belangstellenden kunnen ook actief meehelpen aan de ontwikkeling naar een natuurlijker bos. Hiervoor is er op woensdag 16 de-

nader bekeken Maatschappelijk werk Het maatschappelijk werk ondersteunt mensen met allerlei problemen. Denk aan psychische problemen, relatieproblemen, problemen thuis, op school of werk, geldproblemen of overmatige stress. Ook in Schaijk bevindt zich een kantoor van Aanzet (zo heet het maatschappelijk werk tegenwoordig) aan de Schutsboomstraat 12. Op maandag en woensdagmorgen is er spreekuur van 9 tot 10 uur. Susan de Kock is daar de maatschappelijk werker. In de rubriek Nader Bekeken deze week een voorbeeld uit haar praktijk. Op een zonnige maandagochtend komt een vrouw van 35 jaar de wachtkamer binnen. Zij is door haar huisarts naar Aanzet verwezen. Verdrietig vertelt mevrouw dat zij erge last heeft van eczeem. De oorzaak van haar eczeem is onbekend, maar stress heeft er geen goede invloed op. Nu zoekt zij hulp omdat zij helemaal overloopt. Mevrouw, ik noem haar hier Anne, werkt als administratief medewerkster. Haar werkgever is een prettige baas met begrip voor haar situatie. Anne is getrouwd met Harrie en samen hebben zij twee kinderen van twee en vijf jaar oud. Harrie werkt als vrachtwagenchauffeur. Hij steunt zijn vrouw zoveel als hij kan. Voor Anne is het leven zwaar - ondanks haar prettige werk en goede huwelijk. De ene dag kan zij de wereld aan, de andere dag zit zij in een dip en moet dan veel huilen. In de ochtend gedraagt zij zich panisch om de kinderen bijtijds de deur uit te krijgen en zelf op haar werk te verschijnen. De situatie is echter nu zo zwaar voor haar geworden dat zij niet meer werkt en in de ziektewet zit. Ook de zorg voor haar kinderen kan zij niet aan. Harrie heeft eerst een week zorgverlof opgenomen en daarna drie weken vakantie. Anne komt bij mij en samen gaan wij in wekelijkse gesprekken op zoek naar de oorzaak van haar problemen. Gaandeweg krijgt Anne inzicht in het ontstaan van haar gevoelens van machteloosheid. Zij leert meer evenwicht te brengen in haar mogelijkheden en taken. Anne gaat beseffen dat zij ander werk wil gaan doen, iets met dieren waar zij zich thuis bij voelt. Als Harrie na de vakantie weer aan het werk moet, regelen we met behulp van familie ondersteuning in de huishouding. Totdat Anne voldoende rust in zichzelf heeft gevonden om de zorg voor het huis en de kinderen weer zelf aan te kunnen. Haar eczeem heeft Anne nog steeds, maar het is veel minder geworden. Met behulp van een diëtiste leert zij wat zij beter wel en niet kan eten. Anne is nu een gelukkiger mens. Zij voelt zich weer aan zet in het leven en heeft er weer zin in. Samen met haar man heeft zij plannen voor de toekomst. Of deze uit zullen komen, weten zij niet. Maar het leven ervaren zij beiden weer positief. Na twaalf inzichtgevende en bemoedigende gesprekken sluiten we de Aanzet-hulpverlening af. En mocht Anne het ooit weer nodig hebben om te praten, een klankbord te hebben, dan is een telefoontje naar Aanzet voldoende.

De rigoureuze bomenkap in Herperduin leidde enkele jaren geleden tot felle protesten van omwonenden en gebruikers van het bos.

cember een doedag. Mensen kunnen op deze dag zelf de handen uit de mouwen steken. “Tijdens deze dag is er uitleg over de achtergronden van de bosomvorming en ook voor een natje en een droogje wordt gezorgd”, laat de gemeente weten. Op de website www.oss.nl staat nadere informatie over de doedag en wordt uitgelegd hoe mensen zich kunnen aanmelden. Herperduin Natuurgebied Herperduin bestond tot het begin van de twintigste eeuw uit stuifzand, heide en vennen. Later is in dit gebied bos aangelegd om het stuifzand vast te houden en de bomen te gebruiken als stuthout voor de mijnbouw. Hiervoor werden meestal naaldbomen ge-

Op 12 december in Oss

ROVER houdt infobijeenkomst over invoering OV-Chipkaart REGIO - Op zaterdag 12 december houdt de ROVERafdeling Brabant in Oss een bijeenkomst over de invoering van de OV-Chipkaart in Brabant. De bijeenkomst vindt plaats van 14 tot 16 uur in de Chopinzaal van restaurant Vivaldi in de Molenstraat 81.

BCU nieuwe naam Rovers en Van Uden ZEELAND/UDEN - Burgemeester Doorn van Landerd en haar Udense collega Hellegers hebben de nieuwe naam onthuld van Van Uden’s Aannemingsbedrijf en Bouwbedrijf Rovers. Gelijktijdig met de opening van het eveneens nieuwe bedrijfspand werd vrijdagmiddag 27 november BCU gelanceerd, inclusief de slogan ‘geboren bouwers’.

Susan de Kock

Aanzet is bereikbaar via 0412-623880 en info@aanzet.nu. Meer informatie: www.aanzet.nu/hulponline

BCU staat voluit voor Bouw Combinatie Uden. Met ‘combinatie’ wordt uitgedrukt het samengaan van de twee bedrijven. En ‘Uden’ houdt via de verwijzing naar de naam van de ene en de vestigingsplaats van de andere voorganger, de band van BCU met de gewaardeerde historie in leven. Wim van Vonderen: “Want behalve trots op de stappen die we nu zetten, zijn we ook uitermate trots op het verleden van BCU. Jan en Broer van Uden en Henk Rovers hebben met hun bouwprestaties voor een hele goede naam gezorgd. Vele jaren hebben zij met hun mensen met hart en ziel tal van grote en kleine bouwprojecten gerealiseerd. Die beleving en die passie moeten kaarsrecht overeind blijven. Niet voor niets hebben we met BCU gekozen voor de slogan ‘geboren bouwers’. De klant was, is en blijft bij ons aan het juiste adres.”

Infobijeenkomst potentiële huurders kloosterkapel RAVENSTEIN - Stichting OWR (Ontwikkeling Woonservicezone Ravenstein) nodigt alle belangstellenden uit voor een informatiebijeenkomst over de nieuwe mogelijkheden van kloosterkapel Nazareth op woensdag 16 december om 19.30 uur in De Valkenburcht.

dri

Gift voor MOV De feestelijke opening van het nieuwe bedrijfspand en de lancering van de naam BCU, bracht ook geld in de kas van een goed doel. Tijdens de drukbezochte receptie op vrijdag 27 november werden door de aanwezigen duizenden euro’s bijeengebracht. De opbrengst is bestemd voor Missie Ontwikkeling Vrede Zeeland, die daarmee de bouw van een keuken in Kayunga (Oeganda) mogelijk maakt. Pas over enkele weken is het exacte bedrag bekend, omdat via het bankrekeningnummer van BCU nog dagelijks giften binnenkomen. Meer info: www.bouwcombinatieuden.nl.

Woonmaatschappij Mooiland Maasland heeft besloten de kapel een cultureel-maatschappelijke bestemming te geven en in overleg met OWR onderzocht hoe aan de wensen en behoeften van potentiële huurders tegemoet gekomen kan worden. De kapel wordt tevens geschikt gemaakt voor tentoonstellings- en presentatiedoeleinden. Verder krijgt de kapel een koffiehoek, toilet, garderobe, een trap naar het koor en een trap naar het souterrain om daarmee de bergruimte te ontsluiten.

jfs

film

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 december 2009

?

Sinds 1 oktober kan de Brabantse reiziger gebruik maken van de OV-Chipkaart bij de NS en vanaf 1 juli kan men ook in de bus met de OV-Chipkaart reizen. Bij de reiziger leven de nodige vragen, waarop wordt ingegaan: * Wat gebeurt er met de Brabantse 30 cent-strippenkaart? * Wordt het duurder? * Hoe reis ik als ik geen OV-Chipkaart heb? * Blijft het sterabonnement? * Hoe gaat het in de buurtbus/regiotaxi?

ken waar al omvormingsmaatregelen zijn uitgevoerd, is de variatie sterk toegenomen, onder meer door de aanwezigheid van open plekken en dood hout”, stelt de gemeente, die momenteel aan de slag is in de omgeving van de Domineeshoef en Zevenbergseweg. “Het gaat daar om de aanleg van geleidelijke bosranden, het vergroten van open plekken, het verwijderen van de vegetatielaag en de aanplant van vogelbosjes. Daarnaast wordt het begrazingsgebied in de omgeving van Domineeshof uitgebreid door het plaatsen van een raster.”

be

De presentatie over de OV-Chipkaart wordt verzorgd door door Tim Boric, die als beleidsmedewerker bij de Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer al jaren betrokken is bij het overleg over de OV-Chipkaart. De inleiding gaat over de ontwikkelingen tot nu toe. De volgende onderwerpen komen aan bod: * De ingewikkelde projectstructuur; * Is de OV-Chipkaart er voor de vervoerder of de reiziger? * Wat zijn de belangrijkste problemen? * Hoe kan er toch een succes gemaakt worden van de OV-Chipkaart?

bruikt als de inheemse Grove Den, maar ook uitheemse soorten als Japanse lariks, Fijnspar, Corsicaanse den en Douglasspar. Na de sluiting van de Limburgse en Belgische mijnen verviel de grote vraag naar hout. De behoefte aan recreatieterreinen en natuur nam sterk toe. Sinds 2002 is de gemeente Oss bezig om deze ‘productiebossen’ om te vormen naar natuurbossen, met de nadruk op recreatie en natuurbeleving. “Door de bosomvorming versnelt de ontwikkeling en opbouw van Herperduin naar een meer natuurlijk bos. Op de plek-

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot maandag 14 december via 0486-416831 of janbruijsten@ziggo.nl.

uitleg.nl

5


Geslaagde tentoonstelling De Vogelvriend

Afdeling Zeeland wint verenigingsprijs in Schaijk REGIO - In Schaijk vond afgelopen weekend de laatste regionale vogeltentoonstelling van Kring De Heikneuter plaats. Vogelvereniging De Vogelvriend koos opnieuw café-zaal De Potter als decor. De afdelingen Zeeland, Beers/Cuijk, Nistelrode, Erp/Veghel en Schaijk zorgden samen voor 57 inzendingen, waardoor de bezoekers konden genieten van een grote diversiteit aan vogels. De afdeling Zeeland won op deze laatste regionale tentoonstelling met 924 punten de verenigingsprijs. De afdeling Erp werd tweede met 916 punten; Beers/Cuijk derde met 915 punten; Schaijk vierde met 914 punten en Nistelrode sloot de rij met 909 punten. In de onderlinge tentoonstelling werd Theo van der Schans algemeen kampioen in de kanaries met een Roodschimmel (91 punten). In de categorie tropen werd Ad Potjes algemeen kampioen met een Californische Kuifkwartel (92 punten). Bij de parkieten werd Guus Reijs algemeen kampioen en winnaar van het bondskruis met een Turquoisineparkiet (93 punten). Guus werd ook kampioen Derby en won de gemeentebeker als Algemeen kampioen met de vijf beste eigen kweek vogels met in totaal 461 punten.

Geslaagde prinsenreceptie

Anthony en Ben van de Ven benoemd tot Eresmous SMOUZENRIJK - Tijdens het Yes! Weekend in de grote feesttent achter Ambianz in Zeeland werd zondag de prinsenreceptie van De Smouskes gehouden. Vele belangstellenden kwamen Prins Coen en Prinses Cindy de hand schudden en te feliciteren. Daarbij bleven ludieke acties niet uit. Transport was daarbij vaak de rode draad, aangezien Coen in het dagelijks leven vrachtwagenchauffeur is bij Eureka Logistiek. Naast Festilent 8, het voetbalteam van de Prins, presenteerde ook het jeugdcarnaval een act aan het nieuwe prinsenpaar. De Huppelsmouskes en Dansgarde toonden hun kunnen en de muzikale omlijsting van de receptie werd verzorgd door De Bloasbalken en DJ Danny. Als klap op de vuurpijl bracht de Raad van Elf het thema voor het komende carnavalsseizoen en werd het nieuwe themalied gepresenteerd: het Smouzenrijk heeft dan een heuse Indianenraad. Voorafgaand aan de receptie nam het Zeelandse carnaval afscheid van hoffotografen Anthony en Ben van de Ven. Na twintig jaar het foto- en filmwerk voor de Smouskes te hebben verzorgd stoppen zij ermee. De beide hoffotografen werden met een daverend applaus door Prins Coen en Prinses Cindy benoemd tot Eresmous.

Scheltseweg 4b 5374 EB Schaijk Mob. 06-53732103

Industriepark 12a 5374 EB Schaijk T: 0486 - 461420 F: 0486 - 461517 I: www.stucoort.nl E: info@stucoort.nl

6

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 december 2009

Privé:

Molenaarstraat 29 5374 GX Schaijk T. 0486-462292


Jaarlijkse kerstactie voor het goede doel

Leerlingen Hooghuis op de bres voor Brazilië OSS - Zoals elk jaar houden de leerlingen van de locatie Centrum van Het Hooghuis Lyceum in Oss een kerstactie voor een goed doel. Dit jaar willen de leerlingen, in samenwerking met Dansstudio C. van Rongen, de bevolking van Lagoa de Araras in het Noordoosten van Brazilië helpen met het bouwen van waterputten. De actie loopt van donderdag 10 tot en met donderdag 17 december en wordt ondersteund door de Stichting Wilde Ganzen.

agoa de Araras is een dorpje in de gemeente Monteiropolis van de deelstaat Alagoas in het Noordoosten van Brazilië. “Het is een straatarme streek waar de werkeloosheid hoog is en vooral de jeugd weinig toekomstkansen heeft. Het is vooral de oorspronkelijke bevolking die dit lot treft. Deze indianen lijden nog steeds onder de discriminatie van hen die het beter hebben getroffen”, zegt Jan van Gils, coördinator van het Braziliëproject op Het Hooghuis. Symbolische verkoop De leerlingen van de onderbouw houden een symbolische verkoop van materialen voor het goede doel. De bovenbouwleerlingen voeren op donderdagavond 17 december een dansfestijn uit onder leiding van Cor van Ron-

g ezien Veelbelovend regiedebuut Reinout Oerlemans Film: Komt een vrouw bij de dokter Regisseur: Reinout Oerlemans Duur: 105 minuten Release: 26 november Gezien in: Utopolis Oss

Een eerdere actie van Het Hooghuis zorgde al voor een aantal watertanks voor de allerarmsten in Brazilië. gen en zijn personeel van de gelijknamige dansschool in Oss. Jan van Gils: “Cor van Rongen vond het zo’n sympathiek idee van de leerlingen dat hij spontaan zijn deskundigheid, tijd en ruimte ter beschikking heeft gesteld om de actie een succes te laten worden.” Watertanks De leerlingen van Het Hooghuis zijn in de mentorlessen en de lessen Mens en Maatschappij al druk doende met de voorbereidingen voor de kerstactie. Op 9 december komen de mensen van de Stichting Ontwikkelingshulp Noordoost Brazilië (SONOB) de leerlingen uitgebreid voorlichten over alle ins en outs van de

Toon van Gestel verzorgt lezing over DNA REGIO - De Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Land van Cuijk en Ravenstein houdt op dinsdag 15 december een avond over DNA en stamboomonderzoek. De avond wordt gehouden in gemeenschapshuis De Oude Heerlijkheid aan de Grotestraat 12 in Oploo en begint om 20 uur. De toegang is gratis. Toon van Gestel verzorgt de lezing. Van Gestel is expert op dit vlak. Hij is leraar biologie en geneticus en verleent landelijk medewerking aan DNA-projecten. Kijk voor meer informatie op www.ngv.nl.

actie. SONOB is geen onbekende van de school. Deze organisatie, die enkel bestaat uit vrijwilligers, heeft in samenwerking met de leerlingen al meerdere projecten gerealiseerd. Zo zijn er dankzij de leerlingen al 32 watertanks gebouwd, waardoor de mensen ook in droge tijden kunnen beschikken

over gezond drinkwater. Maar er is nog behoefte aan veel meer tanks. De actie loopt dit jaar van 10 tot en met 17 december en wordt ondersteund door de Stichting Wilde Ganzen, die elke honderd euro die de leerlingen voor het goede doel bijeenbrengen vermeerdert met een premie van 54 euro.

Liederentafel in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen HERPEN - Iedereen die van zingen houdt is op vrijdag 11 december weer van harte welkom in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen. Daar wordt dan vanaf 20 uur weer een liederentafel gehouden. Ook mensen die gewoon willen komen luisteren zijn welkom. De entree bedraagt een euro. Ook voor 2010 is een aantal liederentafelavonden geprogrammeerd: op 8 januari, 5 februari, 5 maart en 9 april.

Maredans start nieuwe groep ‘dans voor kinderen’ ZEELAND - Maredans start in januari 2010 met een nieuwe groep ‘dans voor kinderen’. Peuters van twee jaar kunnen hier kennismaken met muziek en dans. Ook is er een groep voor peuters van drie en vier-vijf jaar oud. De lessen vinden plaats in De Garf in Zeeland, de eerste proefles is gratis. De lessen worden verzorgd door Marja Wijnands. Zij is al jaren actief voor peuters en kleuters op dansgebied. In de lessen speelt ze in op wat de kinderen bezighoudt en op de individuele behoefte van elk kind. Dat maakt dat geen les helemaal hetzelfde is. Info: 06-14447062 of marjawijnands@gmail.com.

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN ‘Samen uit, samen thuis’

Bieb Schaijk houdt verkoop SCHAIJK - Sinds woensdag 2 december is er weer een grote verkoop van afgeschreven materialen in de bibliotheek Schaijk. Er worden romans, informatieve boeken, tijdschriften, strips en kinderboeken voor een zacht prijsje aangeboden. Naast boeken en tijdschriften zijn er ook deze keer weer dvd’s en cd-roms te koop. De boekverkoop is tijdens de normale openingsuren van de bibliotheek

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 december 2009

Stijn van Diepen (Barry Atsma) heeft alles wat hij kan wensen: zijn eigen zaak, een prachtige dochter en ‘het lekkerste wijf van het westelijk halfrond’. Af en toe geniet hij ook van andere vrouwen, maar dat hoeft zijn vrouw Carmen (Carice van Houten) niet te weten. Zoals hij zelf stelt mogen andere vrouwen alles hebben zolang ze van zijn hart afblijven, dat is voor Carmen. Maar dan stort zijn wereld in. Carmen krijgt borstkanker en het echtpaar komt terecht in een achtbaan van ziekenhuisbezoeken. Stijn blijft Carmen steunen, maar heeft het erg zwaar. In huis doen ze alsof er niks aan de hand is en al snel gaat Stijn weer stappen en vlucht hij in drank, drugs en seks. Daar komt hij Roos (Anna Drijver) tegen. Roos is precies wat Stijn denkt nodig te hebben, waardoor hij de kilte van thuis kan vergeten. Hij draaft door en raakt verslaafd aan de Brabantse schone. Elke vrije minuut besteedt hij aan zijn nieuwe vlam, waardoor zijn leven een puinhoop wordt. Carmen komt weer in het ziekenhuis terecht en dat is het moment waarop hij beseft dat hij keuzes moet maken.

Komt een vrouw bij de dokter is een verfilming van het gelijknamige boek van Kluun. Het boek greep veel mensen aan, de vraag is of de film hetzelfde bereikt. De regisseur, Reinout Oerlemans, heeft het aangrijpende verhaal goed over weten te brengen op het witte doek. De film is geen tranentrekker, maar wel mooi. Barry Atsma en Carice van Houten zetten hun rol sterk neer en geven de emoties van hun personages goed weer. Het eerste uur van de film schetst in sneltreinvaart het leven van Stijn. Veel seks en ziekenhuisbezoeken. Door de snelheid kom je nog niet echt goed in het verhaal, er zit weinig diepgang in. Desondanks is Komt een vrouw bij de dokter een goede, onderhoudende film geworden die de moeite van het kijken zeker waard is. Emma Spanjers

Optreden 60460

Ouderwets Jaren 60 Bal in De Gasterij Schaijk SCHAIJK - In Schaijk wordt op zaterdag 12 december een Ouderwets Jaren 60 Bal gehouden met een optreden van de band 60460 (sixtyfoursixty). De avond vindt plaats in De Gasterij (voormalige bowling) en begint om 20.30 uur. Iedereen is welkom, de entree is gratis. 60460 bestaat uit Mari Wingens (zang, gitaar en saxofoon), John Schobben (sologitaar), Ad Geurts van Kessel (basgitaar), Willie Schamp (toetsen) en Ric de Groot (drums). Zij brengen een repertoire dat -zoals de naam al doet vermoeden- veel bekende nummers uit de zestiger en zeventiger jaren, aangevuld met een aantal nieuwere songs. 60460 werd ongeveer een jaar geleden opgericht nadat muzikanten van de voormalige band Discretion elkaar tijdens een reünie weer hadden gesproken. In februari stond het eerste optreden op het programma. Later dit jaar haakten enkele leden echter af in verband met tijdgebrek. De lege plaatsen werden snel weer bezet door enthousiaste nieuwe muzikanten en nu is 60460 klaar voor het eerste optreden in de nieuwe bezetting.

7


407834.indd 1

01-12-2009 10:55:13


De Heidehof

Groepsaccommodatie met hotelkamers opent in Schaijk SCHAIJK - De gemeente Landerd kent naast de vele campings en Bed & Breakfast-adressen vanaf heden ook een hotel. Recreatiepark De Heidebloem in Schaijk, gelegen aan de rand van natuurgebied de Maashorst, breidt naast de camping en twee bestaande groepsaccommodaties uit met de Heidehof: een luxe groepsaccommodatie met twaalf ruime hotelkamers. De kamers zijn apart te boeken of voor groepen van maximaal 24 personen.

olgens de familie Van Vliet, de eigenaar van de hotelaccommodatie, zijn oordoppen tijdens een verblijf op De Heidehof overbodig. “De rust en stilte die het verblijf uitstraalt, ervaar je direct. De hotelkamers zijn zo ingericht dat je het gevoel krijgt midden in de natuur te overnachten.” Alle kamers zijn voorzien van twee comfortabele eenpersoonsbedden, een zitje en een ruime badkamer. Voor groepen staat er een professionele keuken ter beschikking. Om passende arrangementen te kunnen aanbieden,

s p o r t Schaijkse Bosruitertjes dressuren in Mariaheide MARIAHEIDE/SCHAIJK - Twee leden van de Schaijkse Bosruitertjes namen zondag deel aan dressuurwedstrijden in Mariaheide. Lieke Bakker kwam met Europa in de klasse D/B in actie. Met 173 punten eindigde deze combinatie op de vijftiende plaats. Dominique Swinkels reed met Miss Fellow naar de twintigste plaats (169 punten). In Bergharen startte Quincy van Zoggel met Valentine-Z in de klasse D/L. Met een foutloos parcour en een balk eraf in de barrage werd zij negende.

Regiofinale derde klas driebanden in Herpen REGIO - Café Thekes in Herpen is op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 december het strijdtoneel voor de regiofinale 3e klas driebanden. Kastelein William Peters (Net Mis) is als zevende geplaatst voor deze finale. Hij neemt het op tegen Mari Bloemers, Karel van de Ven, J. Gruijters, H. Schiks, Y. Dermici, B. Willemsen en R. de Booijs. De beste spelers plaatsen zich voor de Nationale Finale, die op 19, 20 en 21 februari eveneens bij Thekes in Herpen gespeeld worden. zowel voor de zakelijke als particuliere markt, werkt De Heidehof nauw samen met verschillende ondernemers in de omgeving. Opvallend is het picknickarrangement per fiets. Je krijgt een lunchmand mee in een bijzondere fiets en een fietsroutekaart in de hand. De beste picknickplekken worden aangegeven op de kaart. Of wat te denken van een dropping in de bossen met een GPS in de hand. Een prettige afwisseling

Achilles heeft tien nieuwe juniorenscheidsrechters REEK - Tien cursisten slaagden er onlangs bij Achilles in Reek in om het examen voor juniorenscheidsrechter met goed gevolg af te sluiten. De cursus, waaraan acht Ajunioren en twee spelers van de senioren deelnamen, werd gehouden in samenwerking met de KNVB. Cursusleider Jo Oppers haalde Twan Bongaards tijdens de diplomauitreiking even apart aan; Bogaards behaalde namelijk de maximale score van 100 punten. De geslaagden zijn: Twan Bongaards, Kevin Boons, Roy de Haas, Bart Janssen, Denny Langens, Niek van Heck, Rick Verstegen, Tim Verstegen, Rob van der Wijst en William Zegers. Zij kregen, naast een attentie van voetbalvereniging Achilles, allen een setje met scheidsrechtersfluit, een gele en een rode kaart en schrijfmateriaal namens de KNVB aangeboden.

Schaijkse toerwielerclub bereidt Kersttocht voor SCHAIJK - De Schaijkse toerwielerclub Ons Verzet houdt ook dit jaar op tweede kerstdag een veldfietstocht waaraan iedereen kan deelnemen. Afgelopen zondag trokken leden van de vereniging er op uit om de route voor dit jaar te verkennen. Met veel enthousiasme vertrok de groep vanaf clubhuis De Potter richting Herperduin om toch een kleine veertig kilometer door de bossen en velden te fietsen. Ondanks een aantal veranderingen, waaronder het uitgebreide begrazingsgebied, heeft de organisatie weer een afwisselende route zonder passages door klaphekjes weten samen te stellen. De Kersttocht biedt voor alle deelnemers een aangename rit. Ook komende zondag maken de leden van Ons Verzet weer een wekelijkse rit. De A-groep neemt deel aan de veldfietstocht vanuit Malden (35 of 45 kilometer). Het vertrek is om 8.30 uur bij De Potter. De B-groep maakt een eigen improvisatietocht door de Landerdse bossen en vertrekt om 9.30 uur bij het clubhuis aan de Schutsboomstraat.

Een van de fraaie kamers van De Heidehof.

na een vergadering of een originele manier om er met de familie opuit te trekken. En aan het eind van de dag staat het buffet klaar of duik je zelf de keuken in met verse streekproducten. De vol-

gende morgen kun je op je gemak weer genieten van alles wat de omgeving en de Maashorst te bieden hebben. Voor meer informatie: www.deheidebloem.nl

Cafévoetbalteam De Raaf

Beatpaleis Schaijk wint TeamAwards-verkiezing SCHAIJK - Het cafévoetbalteam van partycentrum De Raaf, Het Beatpaleis uit Schaijk, is uitgeroepen tot Teamwebs.nl-team van het jaar 2009. Deze eretitel werd behaald na een verkiezing die begon in augustus en waar een kleine 200 teams uit heel Nederland aan meededen. De verkiezing is een samenwerking van Teamwebs.nl en de Nederlandse stichting tegen zinloos geweld. Het thema luidde: ‘Wat doen jullie als team tegen zinloos geweld op de speelvelden?’ Met ruim 14.000 stemmen kwam het Beatpaleis als winnaar uit de bus. Het Schaijkse team won daarmee een voetbalclinic onder leiding van oud-Feyenoordaanvoerder Ben Wijnstekers in De Kuip in Rotterdam. Het Beatpaleis is opgericht in 1967, maar heeft in haar ruim 42-jarige bestaan nooit eerder een titel behaald. Het winnen van de TeamAward is dan ook een bijzondere gebeurtenis voor het 22 spelers tellende vriendenteam. Aanvoerder Piërre van Mun: “We hebben meegedaan om de mensen te laten zien dat cafévoetbal niet zo agressief is als men soms denkt. Het is dan ook erg leuk om te zien dat er zoveel mensen op ons gestemd hebben.” Voor de rasechte Feyenoordsupporter Piërre is de aan de TeamAward verbonden voetbalclinic een absolute hoofdprijs. “Niet alleen voor mij als aanvoerder en Feyenoorder in hart en nieren, maar ook voor sommige teamgenoten die voor 020 (Ajax, red.) zijn, is het een eer om in De Kuip te mogen spelen, ook al is het alleen maar een training.” Inmiddels is in café De Raaf een speciaal plekje ingericht voor de beker die het Beatpaleis binnenkort verwacht te ontvangen van de organisatie van de TeamAwardverkiezing. Piërre van Mun: “De derde helft op zaterdagmiddag in het café wordt nu voortaan nog gezelliger.”

Giel van Orsouw jaar langer trainer Herpinia HERPEN - Het bestuur van Herpinia is het met hoofdtrainer Giel van Orsouw eens geworden over een contractverlenging van één jaar. De Ossenaar is aan zijn tweede seizoen bezig als oefenmeester van de Herpense voetbalclub. In zijn eerste contractjaar was hij al succesvol door Herpinia van de derde naar de tweede klasse te loodsen. Marcel Hakkenbroek, de assistent van Giel van Orsouw, heeft aangegeven na dit seizoen te stoppen als hulptrainer.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 december 2009

Ruiters Cadans naar selectiewedstrijden Uden UDEN/RAVENSTEIN - Ruiters van Cadans waren afgelopen weekend in Uden present bij de kring-selectiewedstrijden voor de M en Z dressuur. Suzan Lamers behaalde met Flint in de klasse MII de zesde plaats. Guusje Selman liet met Vita Luna een proef zien in de ZI. Zij behaalde de zevende plaats. Zondag waren ook ruiters in de tweede kringselectie dressuur actief in Mariaheide. Lisa van de Boogaard reed met Apart in de klasse E-B en werd achtste. In de klasse D-B eindigde Anne Swanenberg met Julius op de zesde plaats.

Biljarter Rien van Gaal districtskampioen libre UDEN/ZEELAND - Rien van Gaal van BC Zeeland heeft in Uden beslag weten te leggen op de districtstitel in de 2e klas libre. Van Gaal klopte Mario van der Sanden, die een thuiswedstrijd speelde, met twee punten verschil. Een mooie opsteker voor Rien van Gaal, aangezien dit zijn eerste seizoen bij de KNBB en zijn eerste persoonlijk kampioenschap (PK) is. Mario van der Sanden kan een sportieve revanche proberen te behalen op de Regiofinale, waar ook Rien en Bart de Haas (derde plaats) voor zijn afgevaardigd. Gerard Bouten van BC Zeeland werd vierde in de districtsfinale.

Jeugdvolleyballers Peter Peters TSR houden kerstactie SCHAIJK - De Schaijkse volleybalvereniging Peter Peters TSR houdt deze maand weer een kerstactie. Op woensdag 9 en zaterdag 12 december gaan jeugdleden huisaan-huis om kerststerretjes en kerstservetten te verkopen. De actie start woensdag om 14 uur, op zaterdag gaan de kinderen vanaf 10 uur op pad. De opbrengst van de actie komt ten goede aan activiteiten voor de jeugd binnen de volleybalvereniging.

Festilent Zeeland zoekt twee nieuwe trainers ZEELAND - Voetbalvereniging Festilent is op zoek naar twee nieuwe trainers. Hans Smits, momenteel trainer van Festilent Heren 2, stopt aan het einde van dit seizoen. Voor het seizoen 2010-2011 moet dus worden uitgekeken naar een nieuwe, enthousiaste trainer. Het tweede herenteam traint op de dinsdag- en donderdagavond. De wedstrijden in de reserve Hoofdklasse worden op zondag gespeeld. Belangstellenden kunnen bellen met Ben van Bakel (06-10944395). Wim Verhulst, trainer van Festilent Dames 1, vertrekt eveneens aan het einde van het seizoen. Ook aan zijn werkzaamheden bij de TJC Pupillen komt dan een einde. De dames van Festilent trainen eveneens op de dinsdagen donderdagavond en ook de wedstrijden in de derde klasse vinden op zondag plaats. Meer info: Jacqueline Pluk (06-25205755). Mailen kan ook: info@festilent.nl.

9


Cadeautips voor kids gelezen

Sinterklaas is inmiddels overal met groot spektakel binnengehaald. Pakjesavond komt dan ook steeds dichterbij en de verlanglijstjes beginnen vorm te krijgen. Sommige kinderen weten al weken wat ze van Sinterklaas willen hebben, terwijl anderen misschien nog een beetje hulp nodig hebben. Om iedereen te helpen met het samenstellen van een verlanglijstje zet Arena een aantal leuke kinderboeken en -spelletjes op een rijtje.

Dribbel

De buitengewoon opmerkelijke dagboeken van Gregor Groentestein Auteur: Acke Vaerle Uitgeverij: A.W. Bruna Pagina’s: 319 ISBN: 978-90-2295-944-2 Prijs: 17,95 euro Stel: Je bent een jonge uitvinder en je ouders zijn zonder jou op vakantie. Je vrienden hebben je in de steek gelaten en de kelder ligt vol met groenten die je niet lust. Dan is het natuurlijk niet verwonderlijk dat je in je geheime laboratoriumkelder een nieuw vriendje zoekt in de vorm van een tot leven gewekt groentewezen. Of wel? De wellicht niet zo verstandige, maar wel opmerkelijke beslissing om een groentenwezen tot leven te brengen vormt de basis voor het eerste deel uit een serie griezeldagboeken vol Groentegriezels, Rare Buren, Enge Beestenwinkels, Bizarre Recepten en Buitengewone Gebeurtenissen. Oorspronkelijk geschreven door de opmerkelijke vijftienjarige Zweedse auteur Acke Vaerle, die al vanaf zijn zevende jaar dagelijks de dagboeken van zijn alter ego Gregor Groentestein bijhoudt. De dagboeken zijn bewerkt tot een eigentijds en vooral eigenwijs boek door het Wonderbaarlijke verhalen*laboratorium CircusPatz. Bij CircusPatz is niets wat het lijkt en borrelen prachtige verhalen voor kinderen en volwassenen als vanzelf omhoog.

Mijn naam is Haas Nooit meer nat! Illustraties: Wouter Tulp Uitgeverij: A.W. Bruna Pagina’s: 28 ISBN: 978-90-2295-951-0 Prijs: 14,95 euro Het eerste deel van de serie prachtige prentenboeken van Mijn naam is Haas introduceert het karakter Haas, zijn vriendjes en zijn fantastische wereld. Na dagen en dagen regen is alles, inclusief Haas, doorweekt. Haas heeft er helemaal genoeg van en neemt het besluit nooit meer nat te worden, hij stormt de regen in op zoek naar een oplossing. Beleef samen met Haas het avontuur en vindt een oplossing voor de regen. Nooit meer nat! is een voorleesboek met prachtige illustraties van Wouter Tulp.

Le Havre Uitgever: 999 Games Speelduur: 120 minuten Spelers: Eén tot vijf Leeftijd: Vanaf 12 jaar Prijs: 38,99 euro Le Havre. In je beurt lever je goederen aan de stad en pak je grondstoffen of voer je een actie uit in een van de gebouwen op tafel. Het gebruik van je eigen gebouwen kost niets, voor die van andere spelers en de stad betaal je entreegeld. Gebouwen kun je met geld kopen of met grondstoffen bouwen. Aan het einde van elke ronde moet je je personeel te eten geven. Dat is nog niet zo eenvoudig, omdat iedereen hetzelfde wil. De spelers krijgen punten voor hun gebouwen, schepen en geld. Leningen zorgen voor strafpunten. Wie zijn resources, gebouwen, schepen en geld het beste in een strakke planning gebruikt, wint dit fascinerende spel.

10

Sinterklaasboeken Voor het zesde opeenvolgende jaar komt Douwe Egberts in de Sinterklaasperiode met een serie prentenboeken. Dit jaar schrijven en illusteren Paul de Leeuw & Thé Tjong Khing , Susan Smit & Mies van Hout en Francine Oomen & Daan Remmerts de Vries, elk een Sinterklaasverhaal. Bij toeval spelen in alle drie de boeken dieren een hoofdrol. De boeken worden uitgegeven door C1000. Bij aankoop van actieproducten van Douwe Egberts zijn de boeken gratis te verkrijgen in ruim vierhonderd filialen.

Voor jullie tien anderen! Auteur: Paul de Leeuw Illustraties: Thé Tjong-Khing Uitgeverij: Blue in Green Pagina’s: 32 ISBN: 978-90-77065-90-7 In een boze bui slaat Sinterklaas met zijn hand op tafel en zegt tegen zijn pieten dat hij best andere knechten kan regelen. Zodra de woede zakt beseft de sint wat hij heeft gedaan en moet op zoek naar nieuwe hulpjes. Dat doet hij in de dierenwereld, samen met zijn trouwe schimmel Amerigo.

Felix en de verdwenen pakjes Auteur: Susan Smit Illustraties: Mies van Hout Uitgeverij: Blue in Green Pagina’s: 32 ISBN: 978-90-77065-91-4 Felix en de verdwenen pakjes is een verrassend Sinterklaasverhaal. Het jongetje Felix kan namelijk iets wat niemand anders kan: hij kent de taal van de dieren. Dan blijkt dat alle pakjes verdwenen zijn, niemand heeft een cadeautje gehad. Kan Sinterklaas hem helpen? Of helpt Felix Sinterklaas?

De Britse Eric Hill is de auteur van Dribbel (Spot). Dribbel werd voor het eerst ten tonele gevoerd in 1980 in het inmiddels klassieke kijk-achter-de-flapboek ‘Waar is Dribbel?’ In totaal zijn er wereldwijd meer dan vier miljoen exemplaren van Waar is Dribbel? Gedrukt. Door de jaren heen heeft Dribbel heel wat kinderharten over de hele wereld veroverd. Inmiddels zijn er al meer dan 75 verschillende boeken van Dribbel verschenen. Dribbel woont samen met zijn moeder Drieka en zijn vader Max in een huis met een grote tuin. Hij is vaak bij zijn opa en oma, die vlakbij wonen. Dribbels vader Max is boer en rijdt op een tractor. Hij vindt het leuk om Dribbel een beetje te verwennen en hij leert hem omgaan met alle boerderijdieren. Dribbel vindt het leuk om met zijn moeder Drieka te helpen als ze een taart bakt. Daarnaast beleeft Dribbel een hoop avonturen met zijn best vriendjes Leentje het nijlpaard, Tom de krokodil en Steven de aap. Dribbel heeft tegenwoordig een eigen website met heel veel leuke spelletjes en meer informatie over dit hondje. Kijk eens op www.funwithspot.com.

Dribbel in de sneeuw Auteur: Eric Hill Uitgeverij: Van Holkema & Warendorf / Unieboek Pagina’s: 14 ISBN: 978-90-4751-144-1 Prijs: 7,95 euro Het sneeuwt! Dribbel gaat lekker buiten spelen. Het wordt een dag vol winterpret: sleetje rijden met mama, sneeuwballen gooien met opa en schaatsen met zijn vriendjes. Deze Dribbel-titel zorgt voor een kleurrijke eerste kennismaking met sneeuw. Geschikt voor de allerkleinsten dankzij het stevige karton.

Doe mee met Dribbel Auteur: Eric Hill Uitgeverij: Van Holkema & Warendorf / Unieboek Pagina’s: 10 ISBN: 978-90-4751-145-8 Prijs: 14,95 euro Elke spread in dit nieuwe vrolijke Dribbel-boek heeft een toverwiel waarmee kinderen steeds een detail uit het verhaal kunnen veranderen. Zo kunnen ze zelf kiezen wat Dribbel uit zijn raam ziet, wat hij voor zijn moeder gaat tekenen en wat hij vandaag als ontbijt gaat nemen. Kinderen raken niet uitgespeeld met dit boek, want met behulp van het toverwiel kan het verhaaltje iedere keer anders worden gemaakt.

Waar is Sinterklaas? Daar is Sinterklaas! Auteur: Francine Oomen Illustraties: Daan Remmerts de Vries Uitgeverij: Blue in Green Pagina’s: 32 ISBN: 978-90-77065-92-1 De pakjesboot laat per ongeluk Sinterklaas achter op het strand, zonder dat ze het in de gaten hebben. Uiteindelijk komt een zeeziek pietje erachter dat Sinterklaas in het water ligt en niet op de boot is. Ondertussen probeert de goedheiligman uit alle macht weer aan boord van het schip te komen. Het boek is vanaf twee kanten te lezen, erg leuk opgezet.

Martinique Uitgever: QWG Games Speelduur: 30 minuten Spelers: Twee Leeftijd: Vanaf 10 jaar Prijs: 24,95 euro

Zing mee met Dribbel Auteur: Eric Hill Uitgeverij: Van Holkema & Warendorf / Unieboek Pagina’s: 10 ISBN: 978-90-4751-078-9 Prijs: 11,95 euro

Volgens een oude legende is er op het eiland Martinique een grote piratenschat begraven. Velen hebben getracht de Verloren Schat te vinden maar tot op heden is daar nog niemand in geslaagd. Jij bent kapitein op een piratenschip en vaart met je schip naar Martinique. Nadat je ‘s morgens voor anker bent gegaan ga je met vier van je trouwste piraten in een roeiboot naar het eiland om de Verloren Schat te zoeken. Kun jij de legende ontrafelen?

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 december 2009

Dribbel houdt van zingen. En meezingen is natuurlijk helemaal leuk. In dit vrolijke geluidenboek staan de vijf favoriete liedjes van Dribbel. Onder de gekleurde knoppen zitten de melodietjes van deze liedjes. Een gezellig boek voor ouder en kind om samen uit te zingen.


Modellenprogramma uitgebreid

Toyota Yaris Aspiration: completer uitgerust dan ooit OSS - Climate control, mistlampen vóór en verwarmde buitenspiegels. Een sportief ogend interieur met een met leer overtrokken stuur en pookknop. Donkergetinte koplampen, velgen met een nieuw design en portiergrepen die in mat zilver zijn uitgevoerd. Op het modellenprogramma van de Toyota Yaris staat vanaf nu de vernieuwde, extra rijk uitgeruste Yaris Aspiration. Deze is voorzien van een zeer complete standaarduitrusting die met aantrekkelijke opties zelfs nóg verder kan worden uitgebreid en leverbaar is in de nieuwe Yaris-kleuren Polar Blue en Island Blue.

et zijn innovatieve technologie en eigentijdse design valt de tweede generatie van de Toyota Yaris in de smaak bij een breed publiek. Dat blijkt ook wel uit het feit dat er in de eerste tien maanden zo’n 5.000 Yarissen werden verkocht. Een van de fundamenten onder dat verkoopsucces is dat de auto niet alleen zéér betrouwbaar, zuinig en schoon is maar ook vriendelijk geprijsd: De Yaris is er al vanaf 10.950 euro - met een A-label. De modellenrange van de Toyota Yaris kent voor modeljaar 2010 enkele wijzigingen. Niet alleen is er nu al een Yaris met airconditio-

De Toyota Yaris Aspiration. leder bekleed zijn. Is dat nog niet genoeg? Dan ning leverbaar vanaf 11.875 levert de Toyota dealer ook euro, ook wordt de popueen compleet lederen interilaire Yaris Aspiration nog eur, lichtmetalen velgen of aantrekkelijker gemaakt. bijvoorbeeld een geïnteDe uitvoering kent dezelfde greerd Full Map navigatieroyale uitrusting als de systeem met Bluetooth huidige Yaris Aspiration, handsfree systeem. maar is aangevuld met Climate control, mistSportief lampen vóór en verwarmde Sportieve rijders kiezen voor buitenspiegels. Aan de buihet Dynamic pack met extenkant is de Yaris Aspitra voordeel. Met het Dynaration bovendien te herkenmic pack kan aan het denen aan zijn donkergetinte sign van de Yaris Aspiration koplampen, velgen met een een extra sportief accent nieuw design en portierworden toegevoegd. Een grepen die in mat zilver sportieve dakspoiler en uitgevoerd zijn. Het dessin velgen van Toyota Motor van de interieurbekleding is Sport in een fraaie combisportief met onder meer een natie van antracietkleurig aangepaste analoge kloken gepolijst aluminium makenwinkel, terwijl de beken dat de Yaris nog dynastuurder ook profiteert van mischer oogt. In het nieuwe een stuurwiel en een pookmodeljaar geldt voor dit pakknop die met geperforeerd ket een zeer scherpe prijs

van 825 euro. Dit Dynamic pack is ook leverbaar op de Yaris Comfort (12.990 euro). De Yaris Aspiration is leverbaar als drie- en als vijfdeurs met de 1.3 VVT-i benzinemotor, al dan niet in combinatie met sportieve Multi-Mode Transmissie (MMT), en de veelgeprezen 1.4 D-4D-F dieselmotor. Het prijskaartje voor de driedeurs Yaris 1.3 Aspiration ’10 bedraagt 14.900 euro, de vijfdeurs versie is er voor 15.450 euro. In dieseluitvoering is de Aspiration ’10 er vanaf 19.800 euro. De dieselprijslijst begint al bij 17.800 euro. De prijslijst van de Toyota Yaris begint bij 10.950 euro. Meer informatie: Toyotadealer Van Boxtel aan de Longobardenweg 21 in Oss, 0412-643355.

Jos van Boxtel Longobardenweg 21 - 5342 PL Oss Telefoon 0412 643 355 - www.josvanboxtel.nl

Vijf veiligheidssterren voor Peugeot 5008 en 308

308 Berline en de 308 CC doorstonden de zware tests en behaalden vijf sterren. Actieve, passieve en tertiaire veiligheid vormen de basis van de strategie van Peugeot. De actieve veiligheid (die de kans op een aanrijding moet vermijden) door een veilige wegligging en bijzonder goede rijeigenschappen. Op dit gebied heeft Peugeot haar sporen inmiddels ruimschoots verdiend. Aangevuld met een uitrusting die het rijden veiliger,

Volkswagen Polo Auto van het Jaar Volkswagen heeft met de Polo (foto) de felbegeerde titel Auto van het Jaar 2010 binnengesleept. Met een voorsprong van slechts tien punten eindigde de Polo vlak voor de Toyota iQ. De Volkswagen Polo is door een 59-koppige jury verkozen tot Auto van het Jaar 2010.

De compacte Duitser eindigt met 347 punten als eerste van de zeven overgebleven kandidaten. De Toyota iQ blijft steken op 337 punten en de Opel Astra volgt op gepaste afstand met 221 punten. De Skoda Yeti eindigt als vierde met 218 punten, gevolgd door de Mercedes E-Klasse (155 punten). Voor de Franse merken loopt de verkiezing uit op een teleurstelling. De Citroën C3 Picasso kan van alle kandidaten op de minste belangstelling rekenen (113 punten). De Peugeot 3008 eindigt hier net boven met 144 punten. De drie Nederlandse juryleden gaven de Opel Astra de meeste punten. Helaas voor Opel treedt de hatchback niet in de voetsporen van de Insignia, de Auto van Jaar 2009. Het is pas de tweede keer in de geschiedenis van de verkiezing dat een Volkswagen wint. In 1992 wist de Golf III de titel binnen te slepen. Wel viste Volkswagen enkele keren vlak achter het net. Vorig jaar werd de Golf nog tweede, achter de Opel Insignia.

Ford Mustang krijgt nieuwe motor

OSS - De Peugeot 5008, de compacte MPV die zojuist is geïntroduceerd, heeft vijf sterren gehaald in de EuroNCAP, waarmee de inspanningen van Peugeot op het gebied van de veiligheid nog eens worden bewezen. De auto werd getest volgens de nieuwe, verzwaarde eisen, de zogeheten ‘global rating’ van de EuroNCAP die in 2009 werd ingevoerd.

De Peugeot 5008 volgt daarmee de 3008, de compacte crossover die in het voorjaar al vijf sterren scoorde in deze nieuwe test. Ook de

VVN wil alcohol in verkeer uitbannen Veilig Verkeer Nederland wil alcohol in het verkeer uitbannen. Het liefst ziet de organisatie dat er een nullijn wordt gehanteerd voor automobilisten. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. Veilig Verkeer Nederland (VVN) wil dat alcohol in het verkeer helemaal verboden wordt, net als drugs en medicijnen. De organisatie zou graag zien dat er een ‘nulbeleid’ wordt ingevoerd. Jaarlijks komen nog altijd 185 mensen om bij ongevallen in het verkeer waarbij alcohol in het spel is. Veilig Verkeer Nederland beseft dat een toegestaan alcoholpromillage van 0,0 niet haalbaar is. Bijvoorbeeld het eten van fruit zou dan al problemen opleveren, omdat een appel of banaan kan gisten na consumptie. Daarom pleit VVN voor een maximaal toegestaan van promillage van 0,2. Nu geldt die beperking al voor beginnende bestuurders, voor ervaren automobilisten is 0,5 promille toegestaan. Dat staat gelijk aan ongeveer twee biertjes. Een promillage van 0,2 komt in de praktijk neer op nog geen heel glas bier. En dat is precies wat VVN wil bereiken.

Uw regiodealer:

De totale score wordt bepaald aan de hand van verschillende categorieën: de bescherming voor volwassenen, voor kinderen en voor voetgangers en de zogenaamde safety assist systemen (waarschuwingslampje niet aangelegde veiligheidsgordels, snelheidsbegrenzer en ESP).

autonieuws

gemakkelijker en aangenamer maakt (head-up display, distance alert en meedraaiende koplampen) en elektronische assistentie in de vorm van ESP, ABS, BAS en ASR. Op het gebied van de passieve veiligheid (beperking van de gevolgen bij een aanrijding) maken de 5008, de 3008 en de 308 gebruik van dezelfde technologie. Bijvoorbeeld de bijzonder stevige structuur en een driedelige kreukelzone aan de voorzijde, waardoor de energie die

De Peugeot 5008. bij een aanrijding vrijkomt langs verschillende wegen gecontroleerd opgevangen wordt. Voor meer informatie kan men terecht bij: Peugeotdealer Van Hunnik aan de Griekenweg 26 in Oss, telefoon 0412-632933.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 december 2009

Ford vervangt de oude V6-motor in de Mustang voor een moderner exemplaar. De nieuwe zescilinder produceert 309 pk en wordt gekoppeld aan een nieuwe handgeschakelde of automatische versnellingsbak. Ford neemt na decennia trouwe dienst afscheid van de 4,0 liter V6 in de Ford Mustang. De basis van de oude motor stamt nog uit eind jaren ’60 en kan de concurrentie met moderne V6-en niet meer aan. Dat ziet Ford nu ook in en daarom krijgt de Mustang een nieuwe zescilinder. De 3.7 V6 produceert 309 pk en is afkomstig van Lincoln, een Amerikaans dochtermerk van Ford. Daar levert de krachtbron ‘slechts’ 273 pk. De Mustang is de eerste achterwiel aangedreven auto waarin de V6 dienst doet. Tegelijk met de nieuwe krachtbron introduceert Ford twee nieuwe zesversnellingsbakken, een automaat en een handbak. Het Amerikaanse merk voert ook aanpassingen door aan het uitlaatsysteem, de remmen, de vering en in het interieur. Een voordeel is dat de nieuwe motor in de Verenigde Staten wordt geproduceerd, de oude V6 werd vervaardigd in Keulen en moest verscheept worden naar Amerika. Ford stelt de vernieuwde Mustang deze week voor op de autoshow van Los Angeles. De coupé is officieel niet in Nederland verkrijgbaar maar via de grijze import komen er toch regelmatig exemplaren naar ons land.

11


Weekblad Arena week 49 2009  

Weekblad Arena week 49 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you