Page 1

Arena Magazine nu weer verkrijgbaar

weekblad voor landerd, herpen, ravenstein en omstreken jaargang 17 – week 48 – 2 december 2011 – www.arenalokaal.nl ����������������������������� ����������������������� ����������������� ��������������������������

Carla van Asseldonk beklimt Alpe d’Huez pagina

3

MensenWerk: Herpenaar Theo Reijs pagina

5

Schaijks bedrijf specialist in zonnepanelen pagina

6

Zeelandse ondernemers: ‘Te weinig toegevoegde waarde’

Gemeentenieuws

MKB Landerd houdt op te bestaan LANDERD - MKB Landerd houdt op te bestaan. De gezamenlijke Zeelandse ondernemers hebben besloten uit de branchevereniging voor het Midden- en Kleinbedrijf te stappen. “Het MKB biedt te weinig toegevoegde waarde voor onze leden”, zegt John Eijsermans, voorzitter van de Zeelandse ondernemersvereniging ZOV. De ondernemers uit de twee andere Landerdse kernen zien nog wél heil in het MKB-lidmaatschap, zij gaan verder onder de vlag van MKB Schaijk-Reek.

M

KB Landerd wordt zes jaar geleden opgericht als overkoepelende organisatie van MKB Schaijk-Reek en de ZOV. Voorname taak van de nieuwe ondernemersclub is het onderhouden van contacten met de (lokale) overheid. Gevraagd naar een reactie op het naderende uiteenvallen van MKB Landerd draait voorzitter Alfons Smits dinsdagochtend krampachtig om de hete brij heen. Met termen als ‘evalueren’ en ‘overwegen’ hult hij zich in nevelen. ZOV-voorzitter John Eijsermans daarentegen laat diezelfde middag aan duidelijkheid niets te wensen over. “Wij hebben als ZOV besloten om het MKB-lidmaatschap op te zeggen”, geeft de eigenaar van de C1000-supermarkt in Zeeland aan. “Het MKB biedt te weinig toegevoegde waarde voor onze leden. Bovendien is het allemaal erg slecht georganiseerd bij het MKB. Om een voorbeeld te noemen: wij hebben twee maanden geleden

behouden, dan moet de ge- ging van de Zeelandse onmeente zo langzamerhand dernemers.” knopen gaan doorhakken John Eijsermans beaamt in het dorp en een onder- dit. “De Schaijkse en Zeenemersgerichte visie neer- landse ondernemers liggen leggen. Zo hebben wij van elkaar niet dwars. We hebhet college geëist dat de ben niets mét elkaar, maar Kerkstraat tijdens de bouw ook niet tégen elkaar. We van het Kindcentrum open blijven in de toekomst ook blijft. De winkels moeten gewoon samen optrekken fatsoenlijk bereikbaar blij- voor wat betreft communiopgezegd, maar sindsdien ven en er moet voldoende catie richting gemeente.” nog helemaal niets ge- parkeergelegenheid zijn.” ‘Slecht signaal’ hoord. Dat is typerend voor “Een slecht signaal voor de gang van zaken.” ‘Geen onenigheid’ Woensdagmiddag beves- Landerd”, zo noemt fracZeelandse activiteiten tigt ook Alfons Smits dat tieleider Roland Werring Ongeveer de helft van de MKB Landerd ophoudt te van oppositiepartij RPP het jaarlijkse contributie die bestaan. “Ik deed gister- uiteenvallen van MKB Lanondernemers voor het ochtend een beetje wazig”, derd. “Het huidige college MKB-lidmaatschap beta- geeft hij aan, “maar dat van B en W heeft steeds len, verdwijnt in de kas van kwam omdat we afgespro- de mond vol over de zogede landelijke brancheorga- ken hadden nog niet met naamde Landerdse identinisatie. John Eijsermans: dit nieuws naar buiten teit, maar als een zo grote “Dat is een aanzienlijk deel, te treden. Maar de ZOV en belangrijke groep als de terwijl het niet echt dui- heeft inderdaad besloten ondernemers al niet meer delijk is wat wij daar als uit MKB Landerd te stap- kan samenwerken, wat belokale ondernemers voor pen.” Van onenigheid tus- tekent dat dan voor de toeterugkrijgen. Wij vinden sen Schaijkse en Zeelandse komst van Landerd als zelfdaarom dat we dat geld be- ondernemers - omdat MKB standige gemeente”, vraagt RPP-voorman zich ter kunnen besteden aan Landerd zich te veel met de Zeelandse activiteiten die (het centrumplan) Schaijk af. “Het college probeert de gezelligheid en betrok- en te weinig met Zeeland krampachtig het beeld in kenheid in ons eigen dorp zou bezighouden - is vol- stand te houden van een vergroten, zoals bijvoor- gens Smits geen sprake. Landerd dat zelfstandig beeld de Wintermert en “Absoluut niet, er bestaat kan functioneren, maar wij winkeliersacties. Door het onderling geen onvrede. Dit krijgen daar steeds meer organiseren van diverse ac- is puur een zakelijke afwe- bedenkingen bij.” tiviteiten voor jong en oud willen we Zeeland levendig houden.” In het verlengde hiervan hamert de ZOV-voorzitter Wij verzorgen uitvaarten in ook op meer slagvaardigLanderd, Herpen, Ravenstein en omgeving. heid van de kant van de gePast. van Winkelstraat 44 SCHAIJK • 0486 461239 • info.vantilburg@planet.nl meente. “Willen we de goewww.vantilburgschaijk.nl de uitstraling van Zeeland

Van Tilburg´s Uitvaartverzorging

Landerd pagina

7-10

Tekst & Uitleg geeft nieuwe Informatiegids Landerd uit LANDERD - Bureau Tekst & Uitleg uit Schaijk brengt eind maart de nieuwe Informatiegids Landerd uit. Een sprankelende, glossy uitgave met alle mogelijke informatie over de bedrijvigheid in Landerd, toerisme en recreatie, gemeentelijke en sociaal-economische info en allerlei andere lezenswaardigheden over de kernen Schaijk, Zeeland en Reek. De informatiegids krijgt een formaat van A5+, telt circa honderd pagina’s en wordt volledig uitgevoerd in fullcolour. Direct gekoppeld aan de gids is de website www. landerd.net. Deze bevat onder meer een complete bedrijvenindex, waarin alle Landerdse bedrijven gratis worden opgenomen. De Informatiegids Landerd wordt in een grote oplage (ook op campings en een aantal adressen buiten de gemeente) beschikbaar gesteld aan bedrijven, winkels en instellingen als promotioneel serviceproduct voor klanten en relaties. Bureau Tekst & Uitleg is verantwoordelijk voor de redactie, fotografie en vormgeving van de gids en tevens voor het ontwerp en beheer van de bijbehorende website en alle overige productie. Tekst & Uitleg gaf de Informatiegids Landerd al twee keer eerder uit. Door de informatieve en interessante redactionele invulling, de fraaie fotografie en de eigentijdse uitstraling wordt de uitgave telkens zeer enthousiast ontvangen. Tekst & Uitleg start binnenkort met de acquisitie voor de gids. Hierbij wordt bedrijven en instellingen de mogelijkheid geboden te adverteren. Meer info: 0486-463112 of sander@ uitleg.nl.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 2 december 2011


cember Vrijdag 16 de

ot 22 uur. t g n i p p o h s t h g i late n ooist verlichte straat en huis

van m g dereen n ie i r k o o i v e d r t n o i v Prijsu end feesta it lu s n a a t e ´s Schaijk. r m e r k u a u h S 2 2 in m s r e p Reek o p o T e s k j i in Schaijk en a en de Sch 7 0 ’ 6 5 and met big b

BEDrijfsruimTEn TE Huur PasToor Van WinKElsTraaT scHaijK Vanaf € 550,00 per maand

5,0 a €7e6 r mie

exclusief btw, minimaal 1 jaarcontract

p xclus e

55a Kantoorruimte

55c Kantoor- en opslagruimte

55e Kantoor- en opslagruimte

Deze kantoorruimte heeft een totale oppervlakte van 65m2 en is voorzien van de benodigde aansluitingen voor telefoon en internet. Verder beschikt het kantoor over een pantrykeuken, een dubbel toilet met fontein, een verlaagd plafond met verlichtingselementen en mechanische ventilatie. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Het voorschot voor gas, water en electra bedraagt € 150,- per maand exclusief BTW.

Deze bedrijfsruimte heeft een totale oppervlakte van 93 m2 en bestaat uit een opslaggedeelte (58 m2) en een kantoorruimte (35 m2). De opslagruimte is bereikbaar middels een roldeur. Het kantoorgedeelte heeft een aparte entree en is voorzien van aansluitingen voor telefoon en internet. Verder is er een pantrykeuken, een dubbel toilet met fontein en beschikt het kantoor over een verlaagd plafond met verlichtingselementen en mechanische ventilatie. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Het voorschot voor gas, water en electra bedraagt € 150,- per maand exclusief BTW.

Deze bedrijfsruimte heeft een totale oppervlakte van 100 m2 en bestaat uit een opslaggedeelte (52 m2) en een kantoorruimte (48 m2). De opslagruimte is bereikbaar middels een roldeur. Het kantoorgedeelte heeft een aparte entree en is voorzien van aansluitingen voor telefoon en internet. Verder is er een pantry-keuken, een toilet met fontein en beschikt het kantoor over een verlaagd plafond met verlichtingselementen en mechanische ventilatie. De entree van het kantoorgedeelte is extra beveiligd met een roldeur. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Het voorschot voor gas, water en electra bedraagt € 150,- per maand exclusief BTW.

Geïnteresseerd? neem contact op met 06-18299255 of stuur een e-mail naar info@hegeraat.nl 2

www.arenalokaal.nl – vrijdag 2 december 2011


CF-patiënte wil geschiedenis schrijven

Zeelandse Carla van Asseldonk beklimt de Alpe d’Huez ZEELAND - “Nog één keer wil ik een grote uitdaging aangaan. Ik ga proberen de top van de Alpe d’Huez te bereiken”, zegt Carla van Asseldonk (56) gedecideerd. “Ik wil een voorbeeld zijn voor alle jongeren met de taaislijmziekte CF en hen laten zien hoe belangrijk het is om te bewegen.” Op 18 mei hoopt de Zeelandse, een van de oudste mensen met CF in Nederland, haar doel te bereiken.

C

arla is zes weken oud als ze voor het eerst in het Radboudziekenhuis ligt met een ernstige longontsteking. “Het was het begin van een lange ziekteperiode”, vertelt ze. “De helft van mijn basisschooltijd heb ik in het ziekenhuis doorgebracht.” Haar ouders met nog zeven kinderen wonen in Mariaheide. “Ik lag in Nijmegen. Mijn vader en moeder kwamen elke dag met een brommertje op en neer, terwijl opa en oma voor de andere kinderen moesten zorgen. Nog steeds ben ik mijn ouders erg dankbaar dat zij dit allemaal voor mij hebben gedaan.” Leven met CF Na de puberteit wordt de ziekte wat rustiger en bouwt Carla haar eigen leven op. Ze gaat werken, trouwt en krijgt vier kinderen. Wel maakt ze regelmatig zware periodes door: wekenlange,

colofon Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. Oplage 10.000 Eindredactie

Sergio Boutkan E: sergio@uitleg.nl M: 06 466 25 651 Kopij

Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk T: 0486 463 112 F: 0486 463 537 E: redactie@arenalokaal.nl I: www.arenalokaal.nl Acquisitie

Sander van Vugt M: 06 533 66 946 E: sander@uitleg.nl Uitgever

Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk I: www.uitleg.nl Druk

DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding

De Winter T: 0413 266 766

“Ik hoop dat mensen het zich nog lang zullen herinneren dat er iemand met CF was die de Alpe d’Huez heeft beklommen.”

(soms) levensbedreigende opnames in het ziekenhuis door longproblemen, een operatie aan een nekhernia afgelopen september, acht keer een gebroken voet gebroken en chronische alvleesklierontsteking. De ziekte eist zijn tol. Ondanks de zware ongemakken van de ziekte blijft Carla positief ingesteld. “Pluk de dag is een cliché, maar ik leef er wel naar. Ik ben heel gelukkig. Ik voel dat ik op het punt sta om mijn voet weer te breken. Het kan zomaar zijn dat ik vanaf woensdag weer in het gips loop. Maar ja, daar leg ik me dan bij neer. Dan pak ik mijn boek, dat nu al maanden ongelezen ligt te wachten, en ga heerlijk zitten lezen. Dan kan ik intens genieten.” Voor haar wandeling naar

de top bereidt Carla zich zo goed mogelijk voor. “Elke dag sta ik om vijf uur op en om zeven uur ga ik wandelen. Dat valt niet altijd mee. Ik heb ook wel eens geen zin, maar ik ga wel. En zodra ik buiten sta, voel ik me al goed.” Ze onderstreept het belang van bewegen. “Het is nog steeds moeilijk om jongeren met CF te activeren. Door mijn deelname aan de Alpe d’Hueztocht, wil ik jongeren stimuleren te gaan bewegen. Dat is zó belangrijk. Door de Prednison (medicijn om het immuunsysteem te onderdrukken, red.) gaan je botten ontkalken. Met het wandelen ga je dat proces tegen. En daarnaast geeft het wandelen je zo’n goed gevoel. Het geeft voldoening dat je de dingen, waarvan je denkt ze niet te kunnen

of waar je geen zin in hebt, toch oppakt en doet. Met het beklimmen van de berg wil ik dat graag uitstralen!” Meelopers Carla wordt tijdens de klim geassisteerd door haar longverpleegkundige Ellen en fysiotherapeute Hannie. “Ze houden mij in de gaten. Red ik het met de zuurstof? Beweeg ik goed?” Daarnaast loopt ook haar zus en wandelmaatje Anneke mee. “Anneke heeft zelf borstkanker gehad. Ze weet dus wat het betekent om kanker te hebben. Vorig jaar hebben twee van mijn zussen de Alpe d’Huzes op de fiets beklommen en Anneke te voet. Zelf ben ik tot de vijftiende bocht gekomen. Dit jaar ga ik voor de top.” Naast het groepje van vier hebben zich intussen al 25 mensen aangemeld om ook mee te lopen. “Ik ben zelfs een bus aan het regelen voor het vervoer naar Frankrijk. Familie vergezelt ons, maar ook mensen

column Pony’s Verleden week vertelde ik u hoe het kon gebeuren dat mijn vrouw en ik op een zondagochtend aan weerszijden van het gemaal bij Grave stonden met allebei een pony in de hand die aan de grond genageld stond. Het begon helemaal op een scène uit Monty Python te lijken toen er een echtpaar van middelbare leeftijd kwam aangewandeld. Hoewel het toch geen alledaags tafereel was, deden ze net of hun neus bloedde, groetten in het voorbijgaan vriendelijk mijn vrouw met haar pony en kwamen toen op mij toegelopen in de hoop dat ze het er vanaf zouden brengen. Tevergeefs natuurlijk. “Mocht u denken dat wij onze pony’s aan het uitlaten zijn, dan bent u abuis”, zei ik tegen het koppel. Nadat ik ze de totstandkoming van deze merkwaardige constellatie had uitgelegd, waren ze gelukkig bereid om een handje te helpen. Een flinke tik met de vlakke hand op de pony bleek al voldoende om hem in beweging te krijgen en spoedig waren mijn vrouw en ik en beide pony’s herenigd. We dankten de wandelaars hartelijk en liepen met de pony’s naar het weiland beneden. Pas toen viel ons op dat beide pony’s moeilijk liepen op het asfalt. Wat bleek? Hun hoeven waren al heel lang niet gekapt waardoor ze helemaal op hun hakken liepen. Mijn vrouw begon meteen diep verontwaardigd schande te spreken over deze vorm van dierenmishandeling. Terwijl we ze terugzetten in de wei legde ik haar uit dat het ook een klein beetje de schuld was van de pony’s zelf. Ze hebben alle tijd van de wereld en die hadden ze beter kunnen gebruiken om zich toe leggen op het leren kappen van hoeven dan op tellen. “We zijn hier niet in een column”, bitste ze. (Waarin ze toen gelijk had. Inmiddels niet meer.) Toen we weer naar boven liepen om onze fietsen op te zoeken, kwam er een man aanlopen met een touw in zijn handen. Waarschijnlijk de eigenaar die op een of andere wijze vernomen moest hebben van de ontsnapping. Hij kreeg meteen de wind van voren van mijn vrouw: “Zijn dat uw pony’s?”, riep ze hem toe. “U moet u schamen! Die arme dieren kunnen helemaal niet meer lopen!” De man aarzelde even, draaide zich toen om en liep weg. “Ik ga de politie bellen hoor, want dit kan echt niet!”, riep mijn vrouw hem na. En zo gezegd zo gedaan. Drie dagen later kwam ik langs het weiland. De pony’s waren verdwenen. Ik hoop dat de bevoegde instanties zich over hen ontfermd hebben. Maar ik vrees dat onze zorg om hun welzijn hen noodlottig is geworden. Ik weet niet meer wie het ooit zei: “De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen.”

die ik niet ken hebben zich opgegeven.” Heel bijzonder is dat haar moeder van 85 meegaat voor de support. “Mijn vader is aan kanker overleden. De zus van mijn moeder is (mogelijk) aan CF overleden op 32-jarige leeftijd. Mijn zus is ziek geweest en ik heb CF. Mijn moeder weet wel wat het is om zieke mensen om je heen te hebben. Ze vindt het prachtig wat ik allemaal doe. Ze ondersteunt me volledig. Ze staat dadeEigenlijk niet eens meer tot mijn verbijstering wil de overheid ons wijsmaken dat er ‘slechts’ lijk boven op de berg samen 4000 Q-zieken zijn. Dit blijken er in feite elf keer meer te zijn, dus zo’n 44.000. De Q-koorts met mijn kinderen mij op te blijkt helemaal niet uitgestorven en vaak levensbedreigend en velen zijn chronisch moe en wachten.” vaak levenslang invalide. Vele miljoenen zijn naar de filistijnen en gaan naar de filistijnen door de extra medische zorg. Nu worden Q-zieken weer opgezadeld met hoge kosten voor Sponsors een nieuw medicijn, vervaardigd van de zeldzame paddenstoel Tonderzwam. De vee-indu- Carla heeft een stichting CF-challenge strie, en met name hun kornuiten van het Vee-D-A, willen ons doen geloven dat de Q-koorts opgericht, afneemt. Nog elke week melden zich twee mensen ziek vanwege de Q-koorts. Uitgaande 2012, en hoopt geld in te van 44.000 zieken volgende week dus 44.002, 44.004, enzovoort. Ik heb altijd geleerd dat kunnen zamelen voor CF als je iets optelt er sprake is van toename. Dat deze toename trager is, mag zo zijn; dat is Centrum Oost-Nederland. sinds het ruimen. Gebleken is dus opnieuw dat er een causaal verband is met hoeveelheid “Al sinds mijn jongste jaren loop ik bij het Radboud en vee tussen de bevolking en zoönoses. En over vee gesproken: deze week komt Henkie Bleker van het ministerie van Natuurbe- vanaf mijn twaalfde bij het strijding met de tijding dat er geen megastal meer bij mag komen in Nederland. Nee; die CF Centrum. Ze doen zomoesten maar naar Polen of Rusland. Gelooft hem niet! Let op, Henkie heeft het niet meer veel goed werk en ze staan over gezinsbedrijven, maar familiebedrijven. Wat dat zijn? Doe een gok. In het verleden altijd klaar.” De Zeelandse trouwde koning Rozenwater dun 78e met prinses Rozenmarijn dun 87e van Hertekamp verwacht meer dan 20.000 tot Verweggistan, die op haar beurt weer een achternichtje was van Graaf Archibaldes euro op te halen. “We hebvan Skuddenbuik en zo is Europa verdeeld via dit soort landjepik. Iets dergelijks dreigt ben al diverse sponsors en nu weer via een nieuw soort adel. Dit keer zijn het veefabrikanten ofwel veebaronnen. één iemand heeft toegezegd Wat gaat de gemeente Landerd doen? Onmiddellijk stoppen met LOG Graspeel? Of toch het bedrag te zullen verweer op een slinkse wijze, zoals in het verleden, de brave burger van Landerd desinfor- dubbelen tot 10.000 euro.” meren. Ik weet bij welke groepering Henkie zit. Ik vertrouw hem voor geen meter, pardon: Het centrum heeft al ideeën voor de besteding van vierkante meter. Namens het Platform Bestrijding Boerenbedrog, het geld. “Mensen met CF Jan Willems mogen niet met elkaar in

ingezonden

Toename of afname?

www.arenalokaal.nl – vrijdag 2 december 2011

Theo van Duren contact komen wegens gevaarlijke bacteriën. Daarom hebben ze bij het CF-centrum bedacht om een webcam te installeren bij CF-patiënten thuis. De bedoeling is dat er vanuit het CF-centrum een fysiotherapeut oefeningen kan geven aan de patiënten thuis. Ook de patiënten kunnen dan onderling met elkaar communiceren. Het wordt een interactieve, sociale bewegingsactiviteit op afstand.” Verder hoopt Carla geschiedenis te kunnen schrijven voor mensen met CF en CF Oost-Nederland. “Ik hoop dat mensen het zich nog lang zullen herinneren dat er iemand met CF was die de Alpe d’Huez heeft beklommen en dat ze zich aan dat voorbeeld kunnen optrekken.” Ook helpen en donor worden? Elke bijdrage is welkom op rekeningnummer 166.117.323 t.n.v. CF-Challenge 2012. Voor meer informatie over CF en de uitdaging van Carla van Asseldonk kijk je op: www.cf-challenge2012.nl. Simone van de Wijdeven

3


Alles voor het heerlijk avondje. Op maandag 5 december, pakjesavond zijn wij om 18.00 uur gesloten.

agenda Elke woensdag

Elke donderdag Elke zaterdag Elke zondag

Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Kienen t.b.v. OKSV, vanaf 19.30 uur in PetjesBar in Overlangel Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland Kienen t.b.v. De Vogelvriend, van 19.15 tot 22 uur in café De Raaf in Schaijk

DECEMBER 1-4 3

3-4 4 4 5 5-11 6

Gewoon bij Albert Heijn. Burg. Hoefnagelstraat 14

5374 GZ Schaijk T: 0486 464 046

7 7 8 9 9 10 10 10 10-11 11 11 11 11 11 11

Nationale Oogcollecte Postduivenvereniging De Trouwe Duif - Postduivententoonstelling, van 19.30 tot 22.30 uur in feesterij De Potter in Schaijk Expositie van schilderijen, gemaakt door de deelnemers aan de Raventeinse Schildersdagen, van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein Stadsharmonie OBK - Uitwisselingsconcert met Koninklijke harmonie St. Cecilia uit Schijndel, vanaf 10.30 uur in gemeenschapshuis Vidi Reo in Ravenstein Demonstratie glas-in-lood vanaf 13 uur en open rondleiding vanaf 14 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Sinterklaas Collecte Leger des Heils in Landerd Dorpsraad Ravenstein - Openbare vergadering, vanaf 20 uur in het oude Raadhuis in Ravenstein KVO Reek - Adventsviering, vanaf 20 uur in het Wapen van Reek Moeslandse pronkzitting - Artiestenbijeenkomst, vanaf 20 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk 60 Jaar Jagersvereniging St. Hubertus - Wild Kienavond in samenwerking met De Zonnebloem, vanaf 20 uur in zaal Ambianz in Zeeland Jingle Bells Rock - Absence Without Leave, vanaf 21.30 uur in café De Raaf in Schaijk Pink Party, vanaf 21.30 uur in grandcafé 3 Heere in Schaijk De Vogelvriend en De Oranjewever - Vogeltentoonstelling, van 19.30 tot 22 uur in De Potter in Schaijk Strijd om D’n Brouwer - De Botte Hiep - Oude Tijden Herleven, vanaf 20 uur in herberg D’n Brouwer in Zeeland Workshop emailleren, vanaf 13 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Expositie van schilderijen, gemaakt door de deelnemers aan de Raventeinse Schildersdagen, van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein De Vogelvriend en De Oranjewever - Vogeltentoonstelling, van 10 tot 16.30 uur in De Potter in Schaijk Winterconcert - Osse Opera en Fanfare Concordia Schaijk (opbrengst t.b.v. restauratie Schaijkse kerk), vanaf 16 uur in de parochiekerk in Schaijk Open dag, van 13 tot 17 uur bij zorgboerderij A-part aan de Toverkamp 11 in Zeeland Grote indoor kerstmarkt, van 10 tot 17 uur bij De Kriekeput in Herpen Kerstconcert doorhet Huisselings Gemengd Koor, vanaf 15.30 uur in de St. Lambertuskerk in Huisseling Heemkundekring Land van Ravenstein - vrije stadswandeling, aanmelden tussen 10.30 en 11 uur en start om 11 uur bij het Raadhuis in Ravenstein

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar

redactie@arenalokaal.nl

Scheltseweg 13 5374 EB Schaijk T. 0486-463788 F. 0486-463630 E. info@petersbouw.nl I. www.petersbouw.nl

Utiliteitsbouw - Woningbouw 4

Agrarische bouw - Betonbouw

www.arenalokaal.nl – vrijdag 2 december 2011


Theo Reijs van Reijs Scooters

‘In Herpen liggen mijn roots’ MensenWerk

Een verborgen gebrek: wat moet ik doen?

HERPEN - Scooters of bromfietsen, als het maar een motortje heeft, dan voelt Theo Reijs (53) van Reijs Scooters uit Herpen zich helemaal thuis. Twintig jaar werkte hij in de autobranche buiten Herpen, maar rond 2001 keerde hij terug naar zijn geboortedorp. “Ik ben in dit huis geboren. Waar nu de winkel is, was vroeger de werkplaats van mijn vader. Ik rende als klein manneke hier al rond. Hier liggen mijn roots.”

Als u als koper een product koopt (bijvoorbeeld een auto of een huis) dat na de levering behept blijkt te zijn met een of meerdere gebreken dan is het zaak om zo snel mogelijk bij de verkoper te reclameren. Doe dit ook schriftelijk, anders loopt u het risico dat achteraf door de verkoper wordt betwist dat er (tijdig) is geklaagd, met alle gevolgen van dien. Wordt er niet of te laat geklaagd dan vervallen alle rechten van de koper.

O

p een schap boven het aanrecht klinkt hedendaagse muziek uit een radio, die dateert uit de jaren vijftig. Twee zwart-witfoto’s uit een lang vervlogen tijd sieren de keukenmuur: een portretfoto van een mooie jonge vrouw en een actiefoto van een jongeman sleutelend aan een bromfiets. “Dat zijn mijn ouders toen ze jong waren. Mijn vader is op die foto net begonnen met zijn zaak. Mijn moeder is nog jong op deze foto. Veel ouder is ze niet geworden. Ze is verongelukt toen ik zo’n dertien jaar was.” Enig kind Theo Reijs is enig kind en groeit op tussen de gereedschapsstukken van zijn vader. ”Ons pa had een rijwielhandel. Hij deed in fietsen en brommers. Bezig zijn met rijwielen is me met de paplepel ingegeven. Zo mocht ik al heel jong de auto’s aan de kant zetten.” Het is dan ook niet verwonderlijk dat Theo al na tien lessen zijn rijbewijs haalt. “Bij de eerste les zei mijn rij-instructeur: Nou Theo, we rijden naar Nijmegen en dan zullen we eens kijken wat ik je moet afleren!” Het kwam er vooral op neer dat de Herpenaar veel regeltjes moest aanleren als richtingaanwijzer aanzetten en langzaam rijden. Auto-ongeluk Theo volgt de lagere school in Herpen, maar doet de vierde, vijfde en zesde klas in Oss op de kostschool van De Fraters. Daarna volgt hij de Lagere Technische School in Nijmegen. Als hij amper een jaar op de middelbare school zit, krijgt zijn moeder een autoongeluk. “Het gebeurde op de Rijksweg tussen Reek en Zeeland. Dat is ongeveer 39 jaar geleden.” Het verlies van zijn moeder heeft wellicht invloed gehad op Theo, al kan hij zelf niet definiëren op welke manier. “Het zal best invloed op mij hebben gehad, maar hoe weet ik eigenlijk niet. Ik heb er nooit zo over nagedacht.”

nader bekeken

Theo Reijs: “Bezig zijn met rijwielen is me met de paplepel ingegeven.”

Volgens Theo werd er in die tijd nooit over gepraat. “Het was nou eenmaal gebeurd en je kon het niet terugdraaien. Het was niet anders. Maar desondanks denk ik nog wel iedere dag aan haar.” Zijn vader neemt de opvoeding op zich, geassisteerd door zijn tweede vrouw en oma, die naast hen woont op nummer 18. Loopbaan Na het behalen van zijn LTS-diploma, waar hij voor plaatwerk heeft geleerd, krijgt Theo een baan aangeboden bij zijn oom. “Mijn vader vond dat ik maar eerst eens op een ander

denbedrijf van zijn vader over. “We wilden graag de automaterialen en banden in een nieuw door onszelf te bouwen pand onderbrengen op de locatie Bento, maar we kregen daar van de gemeente geen vergunning voor. We moesten dus op zoek naar een andere, grotere locatie en dat werd de Industriestraat, ook in Schaijk.”

ren van de minibike duren maar even. “In 2007, toen ik terugkwam van huwelijksreis, was de markt ineens ingestort.” Theo gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging: airco’s, zwembaden, auto’s. Hij probeert van alles, maar komt tenslotte uit op zijn geliefde scooters. Inmiddels runt hij twee winkels, één in Veghel en één in Herpen.

Ommekeer De ommekeer voor Theo komt echter in 2003 als zijn huwelijk misloopt. “Ik was 45 jaar, ik had een scheiding achter de rug. Ik had absoluut geen zin meer in

Ietje Na een moeilijke periode door zijn scheiding, waardoor hij ook minder contact heeft met zijn dochter Jody (24), vindt Theo zijn nieuwe liefde. “Ik ben met Ietje (Ingrid, 52) getrouwd op zeven-zeven-zeven, 7 juli 2007. We houden van wandelen, lekker (uit) eten, boekje lezen en natuurlijk met de scooter over de dijk langs de Maas en Waal rijden.” Daarnaast is Theo gek op zijn twee Golden Retrievers Sammy en Rocky. “Eerst gingen we altijd met de honden naar het strand. Alleen die zijn te oud geworden om mee te gaan.”

‘Jos Verstappen heeft bij mij minibikes gekocht’ het bedrijf. Ik heb de boel verkocht aan de Molen Banden in Reek. Ik moest er eigenlijk nog drie jaar blijven werken, maar uiteindelijk kon ik na anderhalf jaar vertrekken. Gelukkig, want ik was alweer met iets anders bezig voor mezelf.” Terwijl Theo op weg is om een oude Kreidler-bromfiets te kopen, komt hij onderweg minibikes tegen. “Dat sprak me wel aan. Ik kocht er een paar om door te verkopen en wonder boven wonder liep de handel giOmdat de zaken voorspoe- gantisch goed.” dig verlopen, verhuist Theo met zijn bedrijf vanuit Her- Jos Verstappen pen naar Schaijk. “Ik ver- Zelfs bekende sporters wehuisde van een pand van ten de weg naar Theo te honderdtwintig vierkante vinden. “Autocoureur Jos meter naar zeshonderd vier- Verstappen heeft bij mij mikante meter. Het was het nibikes gekocht en ook mooude pand van Bento.” In torcoureur Arie Vos kwam 1997 neemt Theo het ban- hier.” Maar de gouden jabedrijf moest gaan werken. Mijn oom had in Oss een autoschadebedrijf, een DAF-garage. Ik mocht daar aan de slag.” Al snel blijkt dat Theo het werk erg leuk vindt. Hij gaat werken bij BMW Nederland in Ravenstein en klust wat bij voor zichzelf. “Het werk beviel me zo goed, dat ik ook in de avonduren auto’s opknapte. Van daaruit ben ik terecht gekomen in automaterialen en gereedschappen.”

Volgens de wet is een koper verplicht om tijdig, ‘binnen bekwame tijd’ te reageren nadat hij de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken. De vraag is nu welke termijn onder ‘binnen bekwame tijd’ moet worden verstaan. Alleen bij een consumentenkoop, dat wil zeggen een koop van een roerende zaak tussen een professionele partij als verkoper en een consument/particulier als koper is in de wet bepaald dat een kennisgeving over het gebrek binnen twee maanden tijdig is. Die termijn werd in de praktijk ook van toepassing geacht op transacties tussen ondernemers en bij koop en verkoop van onroerend goed, zoals een woonhuis. De rechtspraktijk vulde de termijn voorts in aan de hand van de omstandigheden van het geval, zoals de aard van het gekochte, de (bijvoorbeeld: technische en/of juridische) deskundigheid van partijen, de onderlinge verhouding tussen de betrokkenen. Dat betekende dus dat in de ene kwestie een termijn van zes weken als “binnen bekwame tijd” werd beschouwd en in een andere kwestie weer een termijn van drie maanden. De Hoge Raad oordeelde jaren gelden al dat onder ‘binnen bekwame tijd’ ongeveer twee maanden moet worden verstaan. Echter sindsdien is door de Hoge Raad bepaald dat de koper in beginsel gerechtigd is de uitslag van een technisch onderzoek af te wachten zonder de verkoper van het onderzoek en het eventuele gebrek op de hoogte te brengen ook al overschrijdt de koper daarmee de termijn van twee maanden. Uitzondering hierop is weer de situatie dat te verwachten is dat het onderzoek langere tijd in beslag zal nemen. Zodra de koper echter bekend is met de resultaten van het onderzoek en de aanwezigheid van een gebrek dan begint de klachttermijn te lopen. De problematiek met betrekking tot de klachtplicht is overigens niet alleen van toepassing op kopers van een woonhuis, maar kan ook van belang zijn voor kopers van een apparaat (denk aan een wasmachine) of een auto. Zelfs is deze problematiek van toepassing op ondernemers onderling in geval van zakelijke transacties (denk zelfs aan overeenkomsten tot bedrijfsovernames in de vorm van - bijvoorbeeld - de koop van aandelen in een besloten vennootschap). Indien na het herstel van het gebrek de klachten terugkomen, moet de koper weer op straffe van verval van zijn rechten binnen bekwame tijd klagen over het feit dat de klachten niet zijn opgelost. Er loopt dus een nieuwe termijn. Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Wij adviseren in alle gevallen dat u een (mogelijk) gebrek constateert de verkoper hiervan onmiddellijk per aangetekende brief op de hoogte te stellen. Wilt u als koper een onderzoek laten instellen, meldt dit veiligheidshalve toch ook aan de verkoper, en laat ook schriftelijk de uitkomst van het onderzoek weten. Dit voorkomt het risico van veel (financiële) ellende.

Voor de toekomst heeft hij geen concrete plannen. “Je weet toch nooit wat er op je pad komt. Belangrijkste voor mij is gezond te blijven en het gezellig samen te hebben.”

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met mr. Leny Goijer-Janssen, LMR Advocaten in Schaijk, 0486-468440 of l.goijer@lmradvocaten.nl.

Simone van de Wijdeven

www.arenalokaal.nl – vrijdag 2 december 2011

5


Dochterbedrijf Megens Elektro is gespecialiseerd in zonnepanelen

Sun & Wind Energy Solutions opent nieuw pand in Schaijk SCHAIJK - Sun & Wind Energy Solutions in Schaijk, een dochterbedrijf van Megens Elektro, timmert al ruim vier jaar flink aan de weg met de verkoop en montage van zonnepanelen voor zowel zakelijke als particuliere klanten. Eind november opende het bedrijf onder leiding van Jan Megens en Kevin de Koning aan de Scheltseweg 8 een volledig nieuw pand met showroom. Hierin presenteert Sun & Wind Energy Solutions de mogelijkheden van zonnepanelen en de diverse voordelen die deze duurzame energiebron biedt.

O

mdat het klimaat verandert en fossiele brandstoffen als aardgas en olie op termijn opraken, wordt er steeds meer gezocht naar alternatieve oplossingen om energie op te wekken. Een van die alternatieven, zonnepanelen, is de laatste jaren sterk in opkomst.

Wat verandert er voor u? De tarieven van Tandarts Steenbergen gaan per 1 januari veranderen. Verrichtingen die vroeger apart in rekening werden gebracht, worden nu samengevoegd tot één nieuwe verrichting en dus ook een nieuwe prijs. Dat betekent dat u oude en nieuwe prijzen niet zomaar met elkaar kunt vergelijken. Tandarts Steenbergen kan u precies uitleggen hoe dat zit. Kevin de Koning bij het nieuwe pand van Sun & Wind Energy Solutions. In Nederland schijnt de zon voldoende om zonnepanelen te laten werken en bovendien is zonne-energie oneindig beschikbaar. Kevin de Koning van Sun & Wind Energy Solutions zet de voordelen van zonnepanelen op een rij. “Bij

ZEELAND - Zorgboerderij A-part aan de Toverkamp 11 in Zeeland houdt zondag 11 december van 13 tot 17 uur een open dag. Belangstellenden kunnen dan komen kijken naar wat men hier doet voor en met mensen met een verstandelijke beperking. De zorgboerderij aan de Toverkamp, op de hoek met de Weversweg, is nog niet bij iedereen in de omgeving bekend. Toch is men al enkele jaren bezig met de dagbesteding van mensen met een verstandelijke beperking. Vijf dagen per week brengen de bekende busjes de mensen naar hun werkplek. Na ontvangst en koffie gaat men naar de boerderij om de dieren te voeren en te verzorgen. Op de boerderij lopen vier paarden rond, maar ook drie ezels, drie bokken, een kudde schapen, een enorm hangbuikzwijn, een big, een pony en kleinere dieren als konijnen, kippen, ganzen en cavia’s. Voor de meesten vormt de boerderij een complete dagbesteding. Er zijn vrijwel altijd wel klusjes te doen en als die er niet zijn, maakt men een flinke wandeling door de nabijgelegen bossen. Wie niet op de boerderij werkt, kan binnen blijven voor handwerk. Dat strekt zich uit van breien tot het maken van prachtige mozaïeken, maar er wordt ook jam en appelmoes gemaakt van de producten uit eigen moestuin. Alles is te koop in de boerderijwinkel op hetzelfde terrein. De open dag vindt plaats in winterse sfeer en is ook voor de kids zeer de moeite waard. Zij mogen de dieren allemaal aaien. De dieren op de zorgboerderij zijn stuk voor stuk gewend om vertroeteld te worden.

gebruik van zonnepanelen komen er nauwelijks milieubelastende stoffen vrij, zoals CO2. Zonne-energie is daarom een duurzame energiebron.” Volgens De Koning dragen bedrijven en particulieren met zonnepanelen niet alleen bij aan een schoner milieu, ook voor hun portemonnee is het zeer gunstig. “Zonnepanelen hebben een levensduur van vijfentwintig jaar, terwijl de terugverdientijd voor bedrijven slechts vijf tot zeven jaar bedraagt. Na die tijd hebben zij dus gratis energie.”

nelen en zonneboilers verzorgt Sun & Wind Energy Solutions voor bedrijven en particulieren adviezen op maat voor het gebruik van zonne-energie. Voor iedere situatie wordt zo de beste oplossing gerealiseerd. Uiteraard geeft de Schaijkse onderneminmg in haar nieuwe pand, waarin ook moederbedrijf Megens Elektro is gevestigd, het goede voorbeeld op het gebied van duurzaam ondernemen. “Wij zijn helemaal groen en werken CO2neutraal”, zegt Kevin de Koning. “Door het gebruik van zonnepanelen voorzien Hoog rendement wij volledig in onze eigen Maar ook voor particu- energie.” lieren zijn zonnepanelen de investering dubbel en Naast specialist in zondwars waard, geeft De nepanelen is Sun & Wind Koning aan. “De algeme- Energy Solutions officieel ne verwachting is dat de dealer van oplaadpunten energieprijzen ieder jaar voor elektrische auto’s. met minimaal vier procent Een van die oplaadpunten, gaan stijgen. Wie kiest het enige in de gemeente voor het gebruik van zon- Landerd, bevindt zich pal nepanelen zet zijn eigen voor het bedrijf aan de energieprijs eigenlijk vast Scheltseweg 8. op een lage prijs. Afgezet De showroom van Sun & tegen de lange levensduur Wind Energy Solutions en het feit dat zonnepane- en Megens Elektro is van len niet onderhouden hoe- maandag tot en met vrijven te worden, is het dus dag van 13 tot 19 uur en ook voor particulieren heel zaterdags van 8 tot 13 uur interessant om te investe- te bezoeken. Voor meer ren in zonnepanelen.” Be- informatie of een offerte halve verkoop, transport op maat: 0486-464877 of en montage van zonnepa- www.sun-windenergy.nl.

'Investering in leefomgeving van basisschoolkinderen'

Gemeente Oss start project Bomen voor Scholen OSS - De gemeente Oss gaat van start met het project Bomen voor Scholen. Met dit project krijgen basisscholen in de gemeente de kans om met behulp van gemeentelijk budget een extra boom aan te planten op hun schoolplein. 'Naast een investering in de thema’s natuur, milieu, klimaat, biodiversiteit en educatie wordt met het planten van een boom op een schoolplein een investering gedaan in de directe leefomgeving van basisschoolkinderen', licht de gemeente toe. In het kader van het project Bomen voor Scholen is een lespakket ontwikkeld die geheel in het teken staat van natuur- en milieueducatie. Iedere deelnemende school krijgt naast een boom ook dit lespakket aangereikt. Door dit lespakket investeert de gemeente Oss ook in educatie. Middels deze educatie wil de gemeente basisschoolleerlingen bewust maken van het belang van groen. Komend najaar en winter wordt het project uitgevoerd. 'Tien basisscholen kunnen deelnemen aan het project. Alleen basisscholen waar momenteel weinig groen aanwezig is zijn uitgenodigd om deel te nemen. Deze week zijn alle basisscholen die in aanmerking komen voor deelname per brief ingelicht over de start van het project. Geïnteresseerde basisscholen kunnen zich aanmelden voor deelname. In overleg met iedere school zal bepaald worden welke boom zij kunnen planten binnen het project. Komende winter zullen de bomen aangeplant worden'. Het project Bomen voor Scholen is afgelopen jaar ook in de gemeente ’s-Hertogenbosch en Eindhoven uitgevoerd. Hier hebben in totaal respectievelijk 32 en 37 basisscholen deelgenomen aan het project. In oktober ging het project ook van start in de gemeente Tilburg.

6

Tandarts Steenbergen houdt het overzichtelijk Met ingang van 1 januari gaat er veel veranderen. Zo bepalen behandelaars (tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici) voortaan zelf hun tarieven. Dit wordt vrije prijsvorming genoemd en dat is nieuw. Tot op heden werden de prijzen voor de diverse (be)handelingen bepaald door de overheid. Iedere handeling had een eigen code en maximumprijs. Vanaf 1 januari zal Tandarts Steenbergen zijn tarieven baseren op de geboden zorg, kwaliteit, service en het eventuele maatwerk dat wordt geleverd. In de praktijk van Tandarts Steenbergen gaan we geen prijzen verhogen.

Zorgboerderij A-part in Zeeland houdt 11 december open dag

nader bekeken

Prijslijst Tandarts Steenbergen informeert u vooraf over welke tandheelkundige zorg (dit worden ‘prestaties’ genoemd) wordt geleverd tegen welke prijs. Dit gebeurt via een prijslijst die zichtbaar is in de praktijk. Op de website www.tandarts-steenbergen.nl is de prijslijst ook te vinden. Hierdoor kunt u vooraf bewuster kiezen welke zorg of behandeling u wilt en wat de kosten daarvan zijn. Bewuster kiezen Vrije prijsvorming biedt Tandarts Steenbergen kansen om de praktijk in te richten op de manier die het beste past bij u als patiënt. Hierdoor kan de tandarts optimale zorg bieden en beter inspelen op uw behoeften. U krijgt meer keuzemogelijkheden en kunt kiezen voor meer innovatieve behandelingen. De kosten hiervoor zijn vooraf bekend. Doordat Tandarts Steenbergen u informeert over de behandelingen en de kosten daarvan, kunt u, in overleg met de tandarts, een meer bewuste keuze maken voor de mondzorg die u wenst en deze afstemmen op uw persoonlijke situatie. Informatie Tandarts Steenbergen biedt vanaf januari de volgende informatie aan in de praktijk en op de website: * alle informatie over tandheelkundige behandelingen; * deskundigheid van de in de praktijk werkzame mondzorgverleners, zodat u weet wie u behandelt en wie welke behandelingen mag uitvoeren; * een prijslijst voor de diverse aangeboden behandelingen. U kunt vanaf januari het volgende verwachten van Tandarts Steenbergen: * een prijsopgave voor behandelingen die meer dan 150 euro kosten; * een mondelinge onderbouwing bij afwijkingen van de prijslijst; * een overzichtelijke rekening die voor u als patiënt begrijpelijk is. Vaste lijst met prestaties Tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici voeren vele verschillende tandheelkundige behandelingen uit. Deze kunnen bestaan uit verschillende prestaties. De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza), de toezichthouder op de zorg, heeft een lijst met prestaties vastgesteld die door alle behandelaars moeten worden gebruikt. Wél bepalen zij vanaf 2012 zelf hun prijzen voor de prestaties die zij leveren. Bij iedere prestatie hoort een code en een omschrijving van de prestatie met een toelichting. Deze toelichting legt, in voor u begrijpelijke taal, uit wat de genoemde prestatie precies inhoudt. Ook op de prijsopgave en de factuur komen de codes van de prestaties terug. Zo blijft het overzichtelijk. Wat wordt er vergoed? Als u wilt weten welke behandelingen worden vergoed dan kunt u dit navragen bij uw zorgverzekeraar. Dat geldt ook voor de hoogte van de vergoeding.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 2 december 2011

Kijk voor meer informatie op www. tandarts-steenbergen.nl of raadpleeg de informatie in de wachtkamer. Tandarts Steenbergen is gevestigd aan de Parallelweg 7a in Oss, 0412-639722.


Gemeentelijke informatie Uitreiking oppasdiploma Afgelopen maandag 28 november was het zover. Negen enthousiaste meiden en een jongen kregen uit handen van wethouder Raaijmakers hun welverdiende oppasdiploma. De aanwezigheid van Landerd tv maakte er helemaal een feestje van.

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften. Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling. Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen:

Landerd is tien gekwalificeerde oppassers rijker. De oppassers zijn vier maandagavonden bezig geweest met: Hoe voer je een kennismakingsgesprek met de ouders Hoe overleg je over de vergoeding Hoe kun je kennismaken met de kinderen van het oppasgezin Hoe kun je zorgen voor veiligheid Hoe gedraag je je aan de telefoon/deur als er (aan)gebeld wordt Wat doe je als de kinderen niet willen/kunnen slapen Hoe om te gaan met opruimen, etenstijd en bedtijd En natuurlijk ook het verschonen van een luier en hoe loop je met een baby of een peuter veilig de trap op en af

jongeren op de wachtlijst. De deelnemende jongeren zijn ook positief: “Het is gezellig, maar ook leerzaam” en “Ik denk echt dat ik er wat aan heb als ik ga oppassen.” En zo was inderdaad de sfeer: Gezellig, veel lol met elkaar maar ook willen leren.

Landerd is hiermee opnieuw een groep gekwalificeerde oppassers rijker. Begin oktober heeft de eerste groep hun diploma in ontvangst kunnen nemen en dan nu al de tweede lichting. Je oppasdiploma halen is zeker een cursus die we ook in 2012 aan gaan bieden, er staan zelfs al

CJGgeeftantwoord is verder bereikbaar via info@cjggeeftantwoord.nl, tel. 0800-2540000 of kijk op www.cjggeeftantwoord.nl.

• • • • • • • •

Themabijeenkomst ‘Je kind online’. Op 24 november 2011 organiseerde het Centrum Jeugd en Gezin in samenwerking met Novadic Kentron een themabijeenkomst over de leuke kanten en de gevaren van internet. De aanwezige ouders werden wegwijs gemaakt in de wereld van Social Media, zij kregen onder andere uitleg over Twitter en Facebook. En wat zijn nu eigenlijk de mogelijkheden van een smartphone? Tijdens de bijeenkomst konden ouders onderling ervaringen uitwisselen. Bovendien kregen zij een aantal handvatten mee om het gebruik van internet met hun kind(eren) bespreek te maken. Belangrijk is dat je als ouder grenzen stelt en over het internetgebruik praat. Voor meer informatie over het CJG verwijzen wij u naar www.cjggeeftantwoord.nl. De website www.mijnkindonline.nl ondersteunt ouders bij het internetgebruik door hun kinderen.

Uittreksel nodig? Regel het op www.landerd.nl

Voor meer informatie over deze cursus en/ of andere vragen ben je welkom op maandagen van 9 tot 12 uur in het inlooppunt Schaijk, Netjeshof 1a en op woensdagen van 9 tot 12 uur in het inlooppunt Zeeland, Brouwerspad 13 a.

We verwelkomen je graag. Nettie Nabuurs en Constance Janssen

De website van de stichting Dorpshuizen Landerd is gelanceerd:

www.dorpshuizenlanderd.nl

Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 - Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, tel. 0486-451458) - Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5 - Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 2 december 2 0 1 1

7


Reacties studiezaalbezoekers leiden tot aanpassing openingstijden Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van der Rijt-van Sinten, tel. 0413-261723 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

8

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft alsnog besloten om ook in 2012 de studiezalen gewoon vanaf 9.00 uur open te blijven stellen voor het publiek op beide vestigingen (Den Bosch en Grave). Met dit besluit wordt het doel van het BHIC om de openingstijden aan te passen nog steeds bereikt, namelijk het vinden van een nieuwe balans tussen dienstverlening op studiezalen en digitale dienstverlening. Maar bovendien komt deze nieuwe aanpassing tegemoet aan een belangrijke wens van de studiezaalbezoekers. In oktober 2011 maakte het BHIC bekend dat het met ingang van januari 2012 de openingstijden gaat aanpassen. Naar aanleiding daarvan zijn er tijdens speciale info-uurtjes, op de studiezalen, maar ook langs de digitale weg veel gesprekken gevoerd met bezoekers over wat dit voor hen betekent. Op basis van alle gesprekken en reacties is duidelijk geworden waar de grootste knelpunten voor de bezoekers zitten. Het grootste knelpunt bleek het uur te zijn dat de studiezalen ’s ochtends later open zouden gaan, om 10 uur in plaats van 9 uur. Het BHIC wil graag tegemoet komen aan de problemen die het later opengaan voor veel bezoekers met zich mee zouden brengen. Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486-458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

Daarom is alsnog besloten om ook in 2012 de studiezalen gewoon al vanaf 9 uur open te blijven stellen voor publiek. De precieze tijden per 1 januari 2012 worden nu als volgt: Maandag gesloten Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

09.00 - 16.00 uur 09.00 - 16.00 uur 09.00 - 16.00 uur gesloten 09.00 - 16.00 uur

(in principe iedere eerste zaterdag van de maand, alleen in Den Bosch)

Verhuizing binnen de gemeente doorgeven? Regel het in de webwinkel op www.landerd.nl

Activiteiten- en evenementenkalender Ma. 05-12-2011 t/m 11-12-2011 Collecte Leger des Heils,Landerd Zo. 11-12-2011 Zondagopenstelling winkels, Schaijk/Reek Zo. 18-12-2011 Zondagopenstelling winkels, Schaijk/Reek, Zeeland Za. 31-12-2011 Verkoop oliebollen, Ter hoogte van Schutsboomstraat 2

Communicatie Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker communicatie: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

Reparatiebon gemeente Landerd Afdeling CCT Naam:

.............................................................................................

Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2011 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 2 d e c e m ber 2 0 1 1


Vergadering jeugdgemeenteraad van Landerd Op maandag 12 december 2011 wordt van 13.45 uur tot ca 15.15 uur in het Raadhuis in Schaijk (Past. van Winkelstraat 5) de vergadering van de jeugdgemeenteraad van Landerd gehouden. De vergadering is openbaar dus iedereen die de vergadering wil bijwonen is van harte welkom. De vergadering wordt ook rechtstreeks uitgezonden door Landerd-TV; de uitzending wordt de volgende avond om 19 uur herhaald. Zoals bekend wordt de jeugdgemeenteraad ‘bemenst’ door de twaalf jongens en meisjes van de Landerdse basisscholen die door de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 van de basisscholen tot jeugdgemeenteraadslid zijn gekozen. De twaalf jeugdgemeenteraadsleden vergaderen onder voorzitterschap van de burgemeester. Ook de wethouders nemen deel aan de vergadering. Zij zullen reageren op de onderwerpen die speciaal tot hun werk horen (officieel heet dat: ‘tot hun portefeuille behoren’). De (voorlopige) agenda ziet er als volgt uit: 1. Opening door de voorzitter 2. Spreekrecht voor het publiek De mensen op de publieke tribune krijgen nu gelegenheid kort iets tegen de jeugdgemeenteraad te zeggen. Dat mag over alle onderwerpen, dus ook over onderwerpen die niet op de agenda staan. 3. Trekking naambriefje In de bokaal die voor de voorzitter staat is van elk jeugdgemeenteraadslid een naambriefje gedaan. De voorzitter haalt er, zonder te kijken, één briefje uit en leest de naam voor die daarop staat. Als tijdens de vergadering over een voorstel gestemd moet worden, gebeurt dat op verschillende manieren, soms door iedereen uitdrukkelijk te laten zeggen of ze ‘voor’ of ‘tegen’ een voorstel zijn. Als dat deze vergadering gaat gebeuren mag degene waarvan het briefje uit de bokaal gehaald is, als éérste zijn of haar stem uitbrengen. 4. Vaststelling agenda Deze (voorlopige) agenda is gemaakt in overleg met de coördinator van de jeugdgemeenteraad, mevrouw Anja Maathuis. Alle onderwerpen die zijn aangemeld zijn op de agendagezet. De jeugdgemeenteraad is ‘de baas’ over zijn eigen vergadering en agenda (daarom staat er boven de agenda ‘voorlopige agenda’), en mag daarom zelf beslissen hoe de agenda vandaag luidt. 5. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 26 september 2011 en nalopen (doorlopende) lijst van afspraken en toezeggingen Op 26 september 2011 is de vorige vergadering van de jeugdgemeenteraad gehouden. Daarvan is een besluitenlijst gemaakt. Die heb je

digitaal al ontvangen. Hij is ook aan deze agenda gekoppeld. Als de afspraken en besluiten goed zijn opgeschreven, kan de besluitenlijst worden vastgesteld. Op die manier kun je altijd nog eens nalezen wat er op 26 september 2011 ook al weer afgesproken en besloten is. Ook de ‘(doorlopende) lijst van afspraken en toezeggingen Jeugdgemeenteraad Landerd’ is aan de agenda gekoppeld. Die lijst wordt elke vergadering nagelopen. De afspraken en toezeggingen waarvan op dat moment blijkt dat ze zijn afgewerkt worden uit de lijst verwijderd. 6. Rondvraag Het gebeurt wel eens dat er iets dringends aan de hand is waar je in de jeugdgemeenteraadsvergadering een vraag over wilt stellen. Dat kan bij dit agendapunt. 7. Bespreken onderwerp ‘omgaan met jongeren met een beperking’ Oud-JGR-lid Laura Willems van bs Vlasgaard heeft destijds voorgesteld om het bovenvermeld onderwerp een keer te bespreken. Dat gaat vandaag gebeuren. We hebben Willie van Doornik van bureau MEE Noordoost Brabant (ondersteuning bij leven met een beperking) bereid gevonden om dit agendapunt te begeleiden. In verband met de voorbereiding van dit agendapunt zijn de bijgevoegde stukken ook al digitaal aan jullie toegezonden. 8. Plaatsen gazen bladerenbakken in woonwijken Jimmy de Klijn van bs De Regenboog heeft bijgevoegd voorstel ingediend voor het verzamelen van bladafval in woonwijken. 9. ‘Reglement van orde’ voor de vergaderingen van de jeugdgemeenteraad De jeugdgemeenteraad is gaandeweg bezig met het maken van een ‘reglement van orde’ waarin de ‘spelregels’ voor de vergaderingen staan. De ‘spelregels’ die tijdens vergaderingen worden afgesproken over de JGR-vergaderingen, worden op een lijstje gezet dat elke vergadering kan worden aangevuld. Zijn er deze vergadering nog nieuwe ‘spelregels’ afgesproken? Tot en met vandaag zijn de volgende afspraken gemaakt: a. Als je iets wilt zeggen, moet je je lampje aan doen. Je krijgt dan het woord van de voorzitter b. Als iemand van het publiek gebruik wil maken van het ‘spreekrecht voor het publiek’ moet hij dat voor de vergadering doorgeven aan de griffier c. Als een JGR-lid opmerkingen heeft over de besluitenlijst geeft hij die voor de volgende vergadering via een e-mailtje door aan de griffier d. Vragen die je in de vergadering bij de rondvraag wilt gaan stellen kun je ook al voor de vergadering doormailen aan de griffier, zodat er dan al vast over het antwoord nagedacht kan worden. e. De vergaderingen worden in principe op een maandag gehouden en duren ongeveer een uur f. Bij de behandeling van de rondvraag krijgt iedereen maar één keer de beurt g. Als we stemmen over personen doen we dat op dezelfde manier als in de gemeenteraad. h. Voorstellen voor de vergadering worden op papier gezet (gemotiveerd, zo nodig met een verhelderend tekeningetje), zodat iedereen daar al voor de vergadering over na kan denken.

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 28-10-2011, De Biezen Schaijk: Tom-Tom. - 30-10-2011, Pastoor van Winkelstraat Schaijk: Eurolocks sleutel (waarschijnlijk sleutel van schoolkluis). - 1-11-2011, laatste maanden gevonden bij C-1000/parkeerterrein C-1000 Zeeland: Sleutelhanger met Zwitsers zakmesje; zilveren hanger met daarop een heilige Cornelis; Gouden ketting met hanger daaraan vast met 5 briljantjes; Sleutelbos met daaraan twee sleutels en een flessenopener; Leesbril, donkerblauw met onder open montuur; Leesbril, donkerblauw; Leesbril, licht grijs kunststof; Leesbril, groen kunststof; Leesbril ,zwart met rosé en paarse streepjes kunststof in brillenhoesje; Beige knuffel, hond met lange bruine oren. - 11-11-2011, Apotheek Schaijk: Groene Raleigh herenfiets, type Superbike met 1 handrem. - 14-11-2011, Graspeel, Zeeland: Ring met daaraan 3 kleine sleuteltjes, een zwart ‘Buffo’ dopsleuteltje en zwarte ‘vector’ sleutel.

Verloren voorwerpen - 29-10-2011, bij de Potter, Schutsboomstraat, Schaijk: Zwarte Jack&Jones jas, met capuchon (met bont afgezet). - 06-11-2011, Compostella en omgeving, Zeeland: Zwarte rechthoekige herenbril. - 11-11-2011, Zeeland: I.D.-kaart. - Rond 10-11-2011, Schaijk: Bos met 4 sleutels (1 grote en 3 andere). - Weekend van 12 november, Schoolstraat, Zeeland: Betonnen tuinbeeld (vrouw). - 17-11-2011, Schaijk: Zwarte Samsung GSM, type Monte, touchscreen (in zwart hoesje met daarop vermeld Ballcase).

10. Afspreken onderwerpen voor de volgende vergadering van de jeugdgemeenteraad De voorzitter zal steeds actief in de gaten houden of er zich binnen de gemeente Landerd zaken voor doen waarvan het goed is daar de jeugdgemeenteraad bij te betrekken. Die zal ze dan op de agenda van de eerstvolgende vergadering zetten. Los daarvan kan het natuurlijk zijn dat er nu al onderwerpen zijn waarvan de jeugdgemeenteraad vindt dat ze de volgende vergadering (maandag 30 januari 2012, aanvang 13.45 uur) op de agenda gezet moeten worden. Daarom de vraag aan de jeugdgemeenteraad of er speciale onderwerpen zijn die op de agenda van 30 januari 2012 gezet moeten worden. De stukken moeten vóór maandag 2 januari 2012 digitaal bij de coördinator, Anja Maathuis, zijn ingediend. 11. Sluiting

Huldiging sportkampioenen Traditiegetrouw huldigt het gemeentebestuur van Landerd de inwoners die in het jaar 2011 een Nederlands, Europees of Wereldkampioenschap hebben behaald. Hetzelfde geldt voor Landerdse sportverenigingen. De huldiging vindt plaats op dinsdag 27 maart 2012 om 19.30 uur in het Raadhuis in Schaijk. Het gaat om een eigen prestatie van een individu of team en niet bijvoorbeeld om een dier dat door training en begeleiding wordt bekroond. Met uitzondering van een wereldkampioen in de vogelsport. Omdat de gemeente niet helemaal op de hoogte is welke inwoners in het jaar 2011 een kampioenschap hebben behaald, vragen wij iedereen (verenigingsbesturen, familieleden e.d.) om zo’n kampioen te melden vóór 1 februari 2012. U kunt daarvoor het onderstaand aanmeldingsformulier gebruiken dat u ingevuld kunt sturen naar de gemeente Landerd, t.a.v. mevrouw M. van Dongen, Postbus 35, 5410 AA Zeeland, of afgeven aan de receptie van het gemeentehuis, Kerkstraat 39 in Zeeland. U kunt uw aanmelding ook per e-mail versturen aan: marieke.vandongen@landerd.nl Als u een krantenartikel of andere informatie over de kampioen heeft, is het prettig als u deze meestuurt.

Aanmelding sportkampioen Naam kampioen: .............................................................................................................. Woonplaats: .............................................................................................................. Tel. .............................................................................................................. Geboortedatum kampioen: .............................................................................................................. Naam leden team (evt.) .............................................................................................................. .............................................................................................................. Contactpersoon team: .............................................................................................................. Tel. ..............................................................................................................

Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met:

Soort kampioenschap:

Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006.

..............................................................................................................

De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van 2 weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

..............................................................................................................

.............................................................................................................. Datum en plaats behalen Kampioenschap:

Aangesloten bij sportclub (naam, adres en tel.) .............................................................................................................. Heeft u informatie over de kampioen?

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 2 december 2 0 1 1

Stuur deze dan mee!

9


Bouwvergunningen Omgevingsvergunningen

Huiselijk geweld: nu is het genoeg!

Ik grijp in bij agressie op straat

Vernedering, verwaarlozing, seksueel misbruik, financiële uitbuiting. Niet iedereen weet dat huiselijk geweld meer vormen kent dan alleen lichamelijke mishandeling. Over huiselijk geweld praat je liever niet.

• Vraag anderen om hulp en spreek samen de dader aan • Bel 112 • Blijf bij het slachtoffer • Maak foto’s voor de politie Als slachtoffer schaam je je, ben je bang of wil je de ander niet in proen meld je als getuige blemen brengen. Als pleger ben je bang voor de gevolgen als je hulp zoekt. Maar huiselijk geweld stopt nooit vanzelf. Een eerste stap naar een oplossing is erover praten met bijvoorbeeld een vriend(in) of het Steunpunt Huiselijk Geweld. Hulp zoeken David en zijn vriendin weten hoe moeilijk het is om de eerste stap richting hulp te zetten. David heeft uit woede zijn vriendin meerdere malen geslagen. “Elke keer had ik achteraf spijt. Ik hou veel van haar, maar ik kon mezelf niet beheersen. Nadat het weer was misgegaan, heb ik al mijn moed verzameld en ben ik op zoek gegaan naar hulp. Voor ons allebei. De mensen van het Steunpunt hebben ons samen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente weer op weg geholpen.” (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Steunpunt Huiselijk Geweld Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Slachtoffers, plegers, familieleden, buren of vrienden kunnen eenvoudig de eerste stap naar hulp zetten door anoniem het Steunpunt Let op: Huiselijk Geweld te bellen: 0900 - 1262626 (vijf cent per minuut). Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals Derijbewijs hulpverleners van hetdient Steunpunt kunnen wat in een of paspoort) u zich wel bij deinschatten politie te melden! bepaalde situatieweken de beste is. Alszaken je belt,gemeld: geven zij direct teleDe afgelopen zijnaanpak de volgende fonisch advies. Soms is dat al voldoende om zelf verder te kunnen. Maar soms is advies alleen niet voldoende. Bijvoorbeeld bij acute Gevonden voorwerpen dreiging. Dan kan het Steunpunt ervoorbij zorgen dat hulpverleners De laatste maanden afgegeven de C1000 in Zeeland: of soms-zelfs de politie worden ingeschakeld. fietssleutel en klein sleuteltje aan groene label (Cor).

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: Ontvangst aanvraag bouwvergunning 2e fase: De Steeg Kuipersweg 15,KH5411 RCbouwen Zeeland;van tijdelijk plaatsen en • De 4, 5375 Reek; varkensstallen enbewonen luchtwassers van een woonunit (ontvangen d.d. 13(ontvangen juli 2011) 2 maart 2011) • Waterstraat 2, 5374 KB Schaijk; uitbreiden varkensstal (ontvangen 3 maartgebruik 2011) mobiele puinbreker: Ontvangst melding • Koperstraat Hoevestraat3,3,5375 5374KD RH Reek; Schaijk; woning zal worden ingezet eenuitbreiden mobiele puinbreker (ontvangen maart47/2011 2011) tot en met week 51/2011, gedurende onin de periode4 week • geveer Voederheil 9, 5411 RJ Zeeland; kappen van 8 bomen 5 dagen (ontvangen 22 november 2011) (ontvangen 5 maart 2011) Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omIn dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift gevingsvergunning: indienen. Bovengenoemde voor iedereen de • Kaar 2, 5374 JX Schaijk;aanvragen bouwen vanliggen een carport. De termijntijdens van afhanopeningstijden van het ter inzagemoet bij de afdeling VROM. deling is verlengd metgemeentehuis 6 weken. Een beslissing worden genomen voor De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/ 2 januari 2012. aanvragen is genomen. • Zwingelhof 24, 5374 HZ Schaijk; uitbreiden van een woning. De termijn van afhandeling is verlengd met 6 weken. Een beslissing moet worden Verleende vergunningen genomen voor 2 januari 2012. Besluiten tot verlenging termijn van afhandeling van verzoeken om omgevingsvergunning: In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaarschrift • Zeelandsedreef 22, 5374 aanvragen RR Schaijk; liggen verzoekvoor om vergunning voor het indienen. Bovengenoemde iedereen tijdens bouwen van een aardappelloods met kantoor (ontvangen 7 januari 2011). de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling De De termijn van afhandeling 6 weken (besluit verzonden 3 VROM. aanvragen liggen is terverlengd inzagemet totdat er een beslissing op de maart 2011). aanvraag/aanvragen is genomen. Verleende omgevingsvergunningen: Verleende omgevingsvergunningen: • Pastoor Mgr. Suijsstraat 10, 53756,AG5374 Reek; 3 bomen van een • van Winkelstraat BJ kappen Schaijk;van verbouwen en het verwijderen van bosplantsoen (verzonden winkel/woning (verzonden 16 november 2011) 3 maart 2011) • Kerkstraat Akkerwinde84, 68,5411 5374BDDBZeeland; Schaijk;kappen bouwenvan vaneen eendennenboom woning • (verzonden 4 maart 2011) (verzonden 18 november 2011) • Burg. Wientjensstraat 17, 5375 BC Reek; uitbreiden van de woning met Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten een erker (verzonden 23 november 2011) tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen • Baansteen 4, 5374 JS Schaijk; vergroten van een dakkapel op de woning op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na (verzonden 23 november 2011) de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd • Vogelklos 9, 5411 DJ Zeeland; bouwen van een woning bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethou(verzonden 23 november 2011) ders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het • Kaar 2, 5374 JX Schaijk; bouwen van een carport bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren (verzonden 23 november 2011) heeft en welk belang van u wordt geschaad. Besluiten tot het vaststellen van nummeraanduidingen (huisnummerbesluiten): Op 18 november 2011 zijn de volgende huisnummers toegekend: • - wit Zwerfsteen 4, 5411 BR Zeeland (nieuw woonhuis) label (met daarop 06-nrs.) aan Nemef sleutel (poort) • - Corbin Zwerfsteen 6, 5411 BR Zeeland (nieuw woonhuis) sleutel. - 4 ringen (ziveren/zilverkleurig): 2 herenringen, 1 damesring Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten en 1 kinderringetje lieveheersbeestje tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen - Blauw etui (Novo Nordisk) met daarin prikpen (insuline) op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na - Zwarte Nokia GSM de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd - Bosch personenalarmtoestel beige/grijs aan grijs koord bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethou- Zwart Vingino armbandje ders- 1-3-2011, van de gemeente Landerd, Postbus 35,sporttas 5410 AAvan Zeeland. In het Kerkstraat Zeeland: Blauwe Manders bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren Mode Schaijk met daarin blauw/witte handdoek, zwart shirtje, heeft en welk belang van u wordt geschaad. zwart broekje en zwarte gympies. Het- indienen bezwaarschrift betekent niet dat er geen 8-3-2011,van bij een Rabobank Schaijk: Bos sleutels (huissleutels, gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. 1 met oranje en 1 met groen hoesje) aan winkelwagenmunt.De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen.

Gevonden en verloren voorwerpen

- ring met daaraan Hyundai autosleutel/afstandsbediening, Zet zelf eerste en stap Silcade sleuteltje ANLI Sleuteltje Het Steunpunt Huiselijk Geweldzwarte kan helpen om geweld te laten - sleutelhanger met daarin Silca sleutel en DOM sleutel stoppen. Maar jij neemt de eerste stap. Daarmee help je jezelf. - zwart sleuteltje En ook de ander. Bel met daarvoor 0900-1262626 of kijkenopBenco-sleutel de website - flessenopener daaraan zwarte axasleutel www.steunpunthuiselijkgeweld.nl. - blauw koord met daaraan grote Lips sleutel

Verloren voorwerpen Als -u01-03-2011, dit wilt voorkomen danhertenpark, moet u naast het Smidse indienen een omgeving Emté, invan Schaijk: bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook Bruin leren handschoenen. een-gemotiveerd ombij eenpeuterspeelzaal voorlopige voorziening Nacht van 7 verzoek op 8 maart Pinkeltje zenden Zeeland:aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector Zwarte (glans) Batavus omafiets, Old Dutch. bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): een gemotiveerd om een voorlopige zenden Burgemeester enverzoek Wethouders van Landerd voorziening zijn voornemens omaan met de voorzieningenrechter vanvan de Arrondissementsrechtbank, sector toepassing van artikel 3.10 de Wet algemene bepalingen omgebestuursrecht, 90125, 5200 MAvoor: ’s-Hertogenbosch. vingsrecht eenPostbus vergunning te verlenen • Hoek Schutsboomstraat/Hofse Hoeve te Schaijk; bouwen van 3 woningen Verleende omgevingsvergunning (dossiernummer HZ-2011-0304) in combinatie met afwijking bestemmingsplan: • Schutsboomstraat 5374 CDhet Schaijk; uitbreiden van de woning Zij maken daarom op84, basis van genoemde wetsartikel bekend dat (verzonden 4 maart 2011) de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 5 december 2011 gedurende zes weken (tijdens de Tegen deze verleende vergunning/afwijking kunnenter belanghebbenden kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak) inzage liggen met ingang van 21 maart 2011 gedurende zes weken beroep instellen op de afdeling VROM, Kerkstraat 39 te Landerd. Indien inzage is gedoor indienen van een beroepschrift bij dedan Arrondissementsrechtwensthet buiten de genoemde openingstijden, kan contact worden bank te ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. opgenomen met de afdeling VROM, tel. 0486-458194. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het moetdeopgenoemde grond vantermijn artikel 6:5 van de Algemene wet Een beroepschrift ieder kan binnen schriftelijk of mondeling bestuursrecht zijn ondertekend en betrekking dient tenminste te bevatten: naam een gemotiveerde zienswijze met tot het ontwerpbesluit en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving het besluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders vanvan Landerd, Postwaartegen hetAA beroep is gericht; gronden waarop over het beroepschrift bus 35, 5410 Landerd. Voor de nadere informatie het plan (dan rust. wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenoIn hetworden kader van men metdedeberoepsprocedure afdeling VROM. vraagt de rechtbank bij het bestuursorgaan altijd om alle stukken. Hethet is niet nodig om Alleen belanghebbenden die relevante hun zienswijze tegen desbetreff ende alle stukken al bijnaar het beroepschrift voegen. Wel dient, mogelijk, ontwerp-besluit voren hebbentegebracht op de wijzezoals hiervoor een kopie vanen debelanghebbenden beslissing op het bezwaarschrift bijtonen het beroepschrift omschreven die aan kunnen dat zij gevoegd te worden. niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd daartoe redelijkerwijs Als u beroep instelt kunt u defi tevens om een voorlopige tegen het nog te verlenen nitieve besluit, beroepvoorziening instellen bij de verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te rechtbank, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch. ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een Ontwerpbesluit hogere grenswaarde verkeersenspoedeisend industriebelang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening lawaai voor 3 woningen hoek Schutsboomstraat/Hofse Hoeve wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtte Schaijk. bank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met betaling. toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgeU kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via vingsrecht een vergunning te verlenen voor de bouw van 3 woningen http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel op de hoek Schutsboomstraat/Hofse Hoeve te Schaijk. beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Hogere grenswaarde geluid In de ruimtelijke onderbouwing die is opgesteld voor bovengenoemd Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u plan zijn berekeningen opgenomen van de geluidsbelasting op de gecontact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, vels van de te realiseren woningen. Uit deze berekeningen blijkt dat tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd. niet voldaan wordt aan de wettelijke voorkeurswaarde van 48 dB(A). De Wet geluidhinder (Wgh) biedt de mogelijkheid om een hogere - 8-3-2011, Zeeland: Kawasaki BX crossfiets, groen/zwart, met waarde vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders speciale steuntjes op voor- en achterwiel. van Landerd wil van deze mogelijkheid gebruik maken en heeft - 7-3-2011, Maashorst: Bruine rechthoekige damesportemonnee besloten om het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder ter met daarin adressenlijst, diverse pasjes, rijbewijs en geld. visie te leggen. Dit gebeurt gelijktijdig met het ontwerp-besluit dat - Tussen 4 en 9 maart: Rabobankpasje. betrekking heeft op de bouw van de 3 woningen. - 7-3-2011, Bossestraat, Schaijk: Zilver/zwarte Nokia GSM.

Bijzondere procedure

Ter visielegging en zienswijzen Vermiste en gevonden dieren ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de Het ontwerp-besluit hogere waarde Wgh en de bijbehorende stukregistratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. ken liggen met ingang van maandag 5 december 2011contact gedurende Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken zes wekenmet: ter inzage tijdens kantooruren tussen 09 en 12 uur of op opnemen afspraak bij de afdeling VROM, Kerkstraat Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, 39 te Zeeland. Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 Belanghebbenden kunnen binnen de gestelde termijn schriftelijk of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. of mondeling een gemotiveerde zienswijze kenbaar maken het De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee aan weken, college mogen van burgemeester en wethouders 35, daarna ze het dier elders plaatsen. van OokLanderd, als u eenPostbus (huis)dier 5410 kunt AA Zeeland. naderemet informatie of voorMaasland het maken vindt u contactVoor opnemen Dierenopvang ofvan meteen afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling VROM, tel. 0486de dierenambulance. 458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd.

Zienswijze-bezwaar-beroep Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening Voor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld.

1. Inzage Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje ‘Actueel - Bekendmakingen’. 2. Zienswijze Tijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zienswijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend.

10 8

3. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betreffende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. 4. Beroep Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam.

Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is.

5. Eisen bezwaar en beroep Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket Bezwaar en beroep. 6. Voorlopige voorziening Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 2 d e c e m ber 2 0 1 1 gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 11 maart 2011


Tonpratersavond in Herpen

Lachend het nieuwe jaar in met De Sliepse BÔNNELAND - Carnavalsvereniging De Sliepse houdt op zaterdag 7 januari weer de enige echte tonpratersavond in Herpen: Lachend het jaar 2012 in. Zes tonpraters bestijgen deze avond het podium, afgewisseld met drie muzikale, humoristische gezelschappen. Belangstellenden zijn dan weer vanaf 18.30 uur welkom in zaal Thekes, het amusementsgala begint om 20 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij cafézaal Thekes.

V

oor 7 januari nodigde de organisatie onder anderen Berry Knapen uit Heeze uit. Deze Brabantse en Zuid-Nederlandse Kampioen won ook vele publieksprijzen en is naast tonprater ook bekend met zijn (straat)theater. Ton Brekelmans uit Udenhout stond negen maal in de finale van de Brabantse Kampioenschappen en won twee maal de publieksprijs. Hij werd geridderd door de Federatie van Europese Narren. Hij trad eerder al met succes in Herpen op als ‘Miss Brabant’ en ‘De schonste baby van Brabant’. Hans Eijkemans uit Rosmalen stond twaalf

keer als finalist op het podium bij de Brabantse Kampioenschappen. Deze titel veroverde hij in 2002. Daarnaast werd hij ZuidNederlands Kampioen in 2000 en 2002. Frans Bevers uit Oirschot behaalde eveneens diverse podiumplaatsen bij de Brabantse Kampioenschappen en trok in 2007 bovendien het Kletskampioenschap Groot-Deurne naar zich toe. Rob van Elst uit Groesbeek behaalde in 2004 en 2006 het Grenskantkampioenschap. Daarnaast

Jingle Bells Rock met Absence Without Leave in De Raaf SCHAIJK - In café De Raaf wordt op vrijdag 9 december een avond Jingle Bells Rock gehouden met Absence Without Leave. Deze vijfkoppige rock-coverband uit zuidoost Brabant laten de liefhebbers deze avond vanaf 21.30 uur genieten van een vette pot rock, met zowel nieuwe als oudere nummers. Iedereen is welkom, de entree is gratis. Kijk voor meer informatie op www.cafederaaf.nl of www.awolrock.com.

OBK Ravenstein en St. Cecilia Schijndel verzorgen concert RAVENSTEIN - Stadsharmonie OBK uit Ravenstein en Koninklijke harmonie St. Cecilia uit Schijndel verzorgen op zondag 4 december een uitwisselingsconcert. Publiek is hierbij van harte welkom. Het concert begint om 10.30 uur in gemeenschapshuis Vidi Reo in Ravenstein en de toegang is gratis. St. Cecilia bereidt zich met het uitwisselingsconcert onder meer voor op het concours van 11 december. De harmonie speelt in Ravenstein de stukken Procession of the Nobles, Dis-tension-dis en Gandalf en Hobbits uit The Lord of the Rings. Voor OBK betekent het uitwisselingsconcert een mooie voorbereiding op het nieuwjaarsconcert, dat wordt gegeven op zondag 8 januari. De Ravensteinse muzikanten brengen de New York Overture, Consuelo Ciscar en A Tribute to Gerswin ten gehore.

Kapelletje in kerstsfeer opent de deuren DEURSEN - Het St. Rochuskapelletje aan de Rondestraat 28 in Deursen opent vanaf 18 december weer de deuren voor het publiek. Het kapelletje is dan versierd in kerstsfeer. Het publiek is tot 2 januari dagelijks welkom tussen 10 en 18 uur.

behaalde hij tweemaal de eerste plaats bij het talentenkletstoernooi van De Keienbijters in Helmond. Ook was Van Elst eerder al te bewonderen tijdens de amusementsavond van De Sliepse. Als laatste tonprater staat op 7 januari Ad Vermeulen uit Chaam op de planken. Opnieuw een winnaar van diverse prijzen en geen onbekende in ‘tonpraters-land’. Deze tonpraters worden afgewisseld met acts van Two Petjes uit Horst, Plus Minus uit Someren en DeVeltOp uit Someren. Het eerste duo bestaat uit Arnold Janssen en Edgar Spreeuwenberg. Zij treden sinds 1998 op. Het duo Plus Minus trad enkele jaren geleden ook op tijdens de De Sliepseavond en brengt naast zang

Rob van Elst. ook veel humor. Met DeVeltOp staat het publiek weer een muzikaal, komisch en kolderiek programma te wachten. Theke, Pietje, rikie, Gertie en Anja brengen jaarlijks een geheel nieuwe show. Jubileum Carnavalsgroep De Sliepse werd opgericht op 9 januari 1979 in de huiskamer van café De Sport in Herpen en bestaat in 2012 dus 33 jaar. De bedenker van de naam was Jan van den Broek. De Sliepse, van oorsprong een groep oud-eerste elftalspelers van Herpinia, bestaat nu uit twintig personen. Tussen de optredens door zorgt dweilorkest De Sliepse voor een vrolijke noot.

reisverslag Arena-verslaggever Paul Verstegen is op reis van dinsdag 22 november tot en met vrijdag 20 januari. In die periode trekt hij door Nieuw-Zeeland, bezoekt hij Sydney en Melbourne in Australie en verblijft hij een paar dagen in Singapore. In de krant doet Paul elke week verslag van zijn ervaringen in het buitenland. Fishin’ with the boys Een verre vakantie staat vaak in het teken van nieuwe dingen uitproberen. Dit kan iets exotisch zijn wat in Nederland absoluut niet mogelijk is, maar ook iets simpels waar je thuis nooit de tijd voor hebt genomen. Mijn avontuur van deze week valt in die laatste categorie. Ik ben namelijk samen met drie anderen gaan vissen. Mijn collegavissers voor deze dag zijn Tony, Jason en Daniel. Zondagochtend word ik om 6 uur ‘s ochtends opgehaald. Heel erg is dat niet, want door de jetlag slaap ik toch nog vrij onrustig en word ik ‘s nachts vaak wakker. We zetten koers naar Kaiaua. Daar laten we de boot in het water en varen we zo’n acht kilometer de baai Firth of Thames in. Op wat een geschikte locatie lijkt zetten we de motor uit. Daar krijg ik een hengel in mijn handen gedrukt en enkele vlugge instructies over vissen. Na een half uur ben ik de eerste die beet heeft. Een een kleine Kawhai. Vlak daarna haalt Tony een Snapper binnen. Jason vertelt me dat we die vissen graag willen hebben, omdat ze erg goed smaken. Zo gezegd, zo gedaan. Nog geen vijf minuten later krijg ik het voor elkaar om twee Snappers aan een lijn binnen te halen. Dat blijkt het begin van een zeer vruchtbare visochtend. Vooral Tony en ik halen veel binnen. Later krijgen Daniel en Jason ook de smaak te pakken. Als we aan onze max zitten (je mag volgens de wet maar negen vissen per persoon meenemen) keren we terug naar het vaste land. Daar takelen we de boot terug op de kar en rijden we naar Jason. Daar maken we de boot schoon en fileren Jason en Tony de vissen vakkundig. De vis wordt verdeeld en iedereen krijgt wat mee naar huis. Na twee keer douchen ruik ik gelukkig niet meer naar vis, volgens mij. Het avondeten bestaat uit salade en -hoe kan het ook anders- verse vis. Voor het eerst in mijn leven heb ik iets gegeten wat ik zelf gevangen heb. En ik moet zeggen: it is delicious! Het is erg mooi om dit mee te maken. Het vangen van de vis, het schoonmaken van de vis en daarna het bereiden van de vis. Ik heb afgesproken dat ik rond de kerstdagen probeer terug te zijn. Dan ga ik samen met Jason en enkele anderen jagen op possums (buidelratten). Maar voor die tijd ga ik eerst het noorder- en zuidereiland verder verkennen. Kijk voor meer verhalen en foto’s op http://paularena.waarbenjij.nu

Paul Verstegen

Jong dementerenden exposeren in Kunstkerkje VELP - In het Kunstkerkje in Velp is van 10 tot en met 18 december de tentoonstelling ‘Kunst van Zingeving’ te zien. De werken zijn gemaakt door jong dementerenden van stichting De Waalborg uit Nijmegen te zien. De Waalboog is een organisatie voor zorg, welzijn en wonen voor ouderen met verlies van lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden, voor jongere mensen met dementeringsproblemen en voor mensen in de terminale fase van hun leven. De expositie is vrij te bezichtigen op zaterdag en zondag tussen 11 en 17 uur. Kijk voor meer informatie op www.kunstinhetkerkje.nl.

Resonet Ensemble speelt in museum Jan Cunen OSS - Het Resonet Ensemble speelt op zondag 11 december vanaf 14 uur in het museum Jan Cunen in Oss. Het programma bevat feestelijke opera-achtige muziek van Handel, afgewisseld met enkele korte, ernstige stukken van Bach. De entree is gratis. Het Resonet Ensemble wordt gevormd door vijftien muzikanten uit de regio Nijmegen. Het semi-professionele gezelschap verdiepte zich met succes in de werken en uitvoeringspraktijk van Bach, de grootste componist uit de Barok. De muzikanten maken gebruik van moderne instrumenten. Het ensemble staat onder leiding van dirigent Arthur Mahler. Belangstellenden zijn welkom, aanmelden is verplicht in verband met het beperkte aantal plaatsen. Reserveren kan via 0412-629328 of e-mail museumjancunen@oss.nl. Meer informatie is te vinden op www.museumjancunen.nl.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 2 december 2011

Limerick Vrouwlief wil jij mij eens vertellen, hoe kunnen mijn schoenen jou knellen. Pardon beste Piet, de schoenen zijn ‘t niet, maar je zweetjatten die me zo kwellen. Riet Derks

11


SCHAIJK Morijnenhof 3

SCHAIJK Rijksweg 56

Brouwer agenda 24 december

Eenzame kerst met Pieter Een kerstavond zoals je nog nooit hebt meegemaakt, aan elkaar gespeeld door Pieter van Schooten. Iedereen kan op deze avond aanschuiven bij Pieter aan zijn vleugel. Meezingen dus!

Nieuwbouw

Woning te huur

Fraaie, zéér royale twee-onder-een-kapwoning met garage. Inhoud: ca. 644 m3, perceel: ca. 240 m2.

Vrijstaande woonruimte gelegen op landgoed in Bossche-Schoolstijl. Royale tuin. Bg: Hal, living + keuken met apparatuur, slaapkamer, douche, toilet, berging. 1e verdieping: royale overloop/ hobbyruimte, 3 slaapkamers. CV-ruimte/berging.

aanbieding is casco plus Dus compleet afgewerkt doch exclusief keuken, sanitair en tegelwerk.

25 december

Restaurant geopend vanaf 16.00 uur. U kunt a la carte eten of gebruik maken van de kerstgerechten. Reserveer op tijd.

26 december

Restaurant geopend vanaf 16.00 uur. U kunt a la carte eten of gebruik maken van de kerstgerechten.

SCHAIJK Past. v. winkelstr. 24a

Reserveer op tijd.

Maak nu een afspraak voor bezichtiging. Kerstkienen, gooi de resten kerstkalkoen maar aan de kant, want dit belooft een hilarische kien

aanvaarding: n.o.t.k. Koopsom: e 323.000,- Von

avond te worden. Met GEWELDIGE prijzen!!

31 december

GRAVE Smient 46

oudjaarsbal

Geopend vanaf 20.00 uur tot in de late uurtjes. Live muziek trackdrop. Een band van 6 jonge honden (....) en vanaf 00.30 worden ze bijgestaan door Dj Dré.

Appartement te huur Nieuwbouwappartement in het centrum. 1e verdieping: ca. 100 m2. Entree begane grond. Royale woonkamer, luxe keuken met inbouwapparatuur, badkamer met ligbad, douche, 2 wastafels en separaat toilet. 2 slaapkamers. Royaal dakterras.

Lage prijs! Twee-onder-een-kapwoning met garage. Royale woning ca 420 m3 en garage ca. 27 m2 / 80 m3. Perceel: 247 m2 aan groenstrook. L-woonkamer, open keuken met L-meubel en inbouwapparatuur. Drie slaapkamers, badkamer met ligbad en douche, wastafel en toilet. Separate wasruimte. Tweede verdieping: CV-opstelling en twee slaap-/hobbykamers. Overdekt terras, tuinhuisje.

Dresscode: Black tie, dus breng je smoking en gala jurk naar de stomerij, de best geklede man/vrouw wint 30 munten voor de brouwer top 50. Munten voor deze avond a 1,65 alleen verkrijgbaar in de voorverkoop en alleen die avond geldig.

1 januari

de brouwer top 50 Het is weer zover, d’n Brouwer top 50 kan weer samengesteld worden. Vul de lijst in en bepaal zelf wat er één januari gedraaid wordt.

herberg d’n brouwer eet- & drinklokaal Kerkstraat 62 a 0486 45 08 86

aanvaarding: n.o.t.k. Koopsom e 237.000,- Von

Op 1 december 2011 mogen wij het 35 jarig jubileum van

Haarstyliste Wilma Dekkers vieren! En om dit een extra feestelijk tintje te geven

gratis kalender vol leuke kortingen! 35 jaar haar voor iedereen!

hebben we voor alle klanten een

Voor knippen, kleuren, permanenten en de nieuwste trends of een mooie styling bent u bij Haarstyliste Wilma Dekkers van harte welkom!

Brand 19, 5411 PA Zeeland (NBr), Tel: 0486-451253 www.haarstylistewilmadekkers.nl

Informatiegids LANDERD

Zo ook bijvoorbeeld met de tweekappers aan de noordrand in Plan Akkerwinde te Schaijk. Bovengemiddeld royale woningen, ± 500 tot 550 m3!, in een groen en open landschap. Met een royale tuin, een geïsoleerde garage, bijkeuken, eigen achterom en een opstelplaats voor de auto. Duurzaam, aangezien voor verwarming én verkoeling een energiezuinige warmtepomp wordt geïnstalleerd! Voor meer informatie: www.akkerwindeschaijk.nl

Informatiegids Landerd 2011 - 2012

er in zo’n kwaliteitswoning van Van der Heijden! Van der Heijden Bouw en Ontwikkeling bouwt en ontwikkelt al vier generaties lang. Dat is zeldzaam. Het succes schuilt in hun motto ‘traditie in kwaliteit’. Die brengt dynamiek, houdt iedereen scherp en zorgt ervoor dat begrippen zoals duurzaamheid en continuïteit geen plotselinge hype zijn, maar een gegeven waar al langer dan een eeuw aan wordt gewerkt. Daarbij luisteren zij écht naar uw wensen en weten die te vertalen naar producten die woongenot verzekeren.

IN MAART 2012

VERSCHIJNT DE NIEUWE

Wonen in Landerd wordt alleen maar fijner

INFORMATIEGIDS L A N D E R D

historie gemeente landerd bouwen & wonen natuur & recreatie jeugd & jongeren ouderen gezondheid bedrijven religie

1

www.vd-heijden.nl Schaijk, 0486 - 46 18 55

E E N U I T G AV E V A N B U R E A U TEKST & UITLEG SCHAIJK

ONDERNEMERS DIE ALVAST EEN P L E K J E I N D E Z E I N F O R M AT I E V E G I D S O V E R R E E K , S C H A I J K EN ZEEL AND WILLEN RESERVEREN KUNNEN C O N TA C T OPNEMEN VIA: 0486-463112 OF E-MAIL: ROB@UITLEG.NL OF SANDER@UITLEG.NL

12

www.arenalokaal.nl – vrijdag 2 december 2011


Ravensteins bedrijf de beste in categorie Decoratieschilderwerk

Van den Bogaard Meesterschilders wint Nationale SchildersVakprijs DEN BOSCH/RAVENSTEIN - Van den Bogaard Meesterschilders BV heeft de Nationale SchildersVakprijs (NVSP) gewonnen in de categorie Decoratieschilderwerk. Het Ravensteinse bedrijf ontving de prestigieuze onderscheiding voor de complete reconstructie van 850 vierkante meter marmerwerk in de monumentale Sterrewacht in Leiden.

‘Bijzonder ambacht’ Volgens de vakjury van de NVSP maakt het decoratieschilderen in ons land een opleving mee. ‘Niet alleen bij restauraties is er aandacht voor oude technieken en het herstel van decoratieve schilderwerken, ook in nieuwe projecten

Een eervolle vermelding was er ook voor Truus van Bergen uit Oss die na de opheffing van de Paulusparochie en het Pauluskoor aldaar, sinds anderhalf jaar deel uitmaakt van het St.Ceciliakoor. Zij is tezamen met het vorig koor vijftig jaar koorlid. Dit werd pas afgelopen zondag bekend, maar toch is zij in de bloemetjes gezet.

Postduivententoonstelling Trouwe Duif in De Potter

Harald van den Bogaard (links), Mart van Boxtel (midden) en Arnold van Sonsbeek tonen trots de Nationale SchildersVakprijs. worden hout- en steenimitaties en andere schildertechnieken weer meer gevraagd. Het gaat hier om een bijzonder ambacht waar veel kennis, begrip, klantgerichtheid en talent voor vereist zijn’, zo staat in het juryrapport te lezen. ‘Adembenemend’ De jury toont zich vol lof over het reconstructiewerk dat Van den Bogaard heeft geleverd in de Leidse Sterrewacht. In het uit 1861 daterende wetenschappelijke instituut verrichtten astronomen meer dan een eeuw lang onderzoek aan de sterrenhemel. Na de restauratie van het indrukwekkende pand, dat verschillende lichtkoepels heeft, wordt de Sterrewacht in gebruik genomen

door de juridische faculteit van de Universiteit Leiden. ‘Het project is van een adembenemende schoonheid’, bejubelen de juryleden de werkzaamheden van Van den Bogaard. ‘Het resultaat is verbluffend. Met schijnbaar vederlicht gemak is een imitatie van de natuur geschilderd in bijna perfecte verhoudingen. Met gevoel voor harmonie waardoor het geheel, ondanks de gigantische oppervlakken, een rustige, voorname indruk geeft’. ‘Erg trots’ Van den Bogaard, dat begin dit jaar vanuit Uden verhuisde naar het Ravensteinse industrieterrein De Bulk, is zeer verguld met het winnen van de Nationale SchildersVakprijs.

“We zijn erg trots op deze onderscheiding”, vertelt eigenaar Harald van den Bogaard. “De kwaliteit van het uitgevoerde werk is uniek. Alles is weer geworden zoals het vroeger was. Onze medewerkers Mart van Boxtel uit Herpen en Arnold van Sonsbeek uit Reek hebben een half jaar intern gezeten in Leiden voor dit project, dus ook voor hen is dit een mooie beloning voor hun inspanningen en vakmanschap.” Meer informatie over Van den Bogaard Meesterschilders is te vinden op de website: www.vandenbogaardmeesterschilders.nl.

Halt en politie trappen vuurwerkcampagne af REGIO - Een spectaculaire theatervoorstelling op de Bossche school voor voortgezet onderwijs Van Maerlant is het startsein voor de jaarlijks terugkerende vuurwerkcampagne van Halt Oost-Brabant en de politie. De campagne loopt van 1 december tot 15 januari. Met de vuurwerkcampagne brengt Halt Oost-Brabant de leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs op de hoogte van de regels waaraan zij zich dienen te houden als het om vuurwerk gaat. Daarnaast geeft Halt hen inzicht in wat de consequenties zijn van het verkeerd omspringen met vuurwerk. Vuurwerkovertreders worden door de politie doorverwezen naar Halt voor een Halt-afdoening. Met de campagne willen de politie en Halt ongevallen en overlast als gevolg van vuurwerk voorkomen. De campagne bestaat uit twee websites, posters, een lesboekje en voorlichtingslessen die door Halt op de scholen in haar werkgebied worden gegeven. In de aanpak is duidelijk onderscheid gemaakt in de benadering van basisschoolleerlingen en leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor het basisonderwijs is de site www.vuurpeil.nl ontwikkeld. De site stimuleert leerlingen over het onderwerp na te denken en er een mening over te vormen. Ook laat de site de jongeren het waarom achter de regels begrijpen. Voor het voortgezet onderwijs is www.vuurwerktribunaal. nl ontwikkeld op basis van gesprekken die zijn gevoerd met leerlingen uit de doelgroep. Daaruit bleek dat jongeren de regels over het algemeen kennen, maar dat nog geen 10 procent zich realiseert dat ze met vuurwerkoverlast ook anderen duperen.

Ceciliakoor huldigt Roos van Nielen en Leon van den Brand RAVENSTEIN - Aan het einde van de feestelijke eucharistieviering van het Ravensteinse St. Ceciliakoor zijn zondag twee zilveren Gregorius-onderscheidingen uitgereikt. Roos van Nielen en organist Leon van den Brand kregen beiden deze onderscheiding opgespeld voor hun 25-jarig lidmaatschap van het St. Ceciliakoor.

D

e Nationale SchildersVakprijs, een initiatief van Eisma’s Schildersblad, de SchildersVakkrant en Schildersvak.nl, werd vorige week dinsdag voor de vierde keer uitgereikt tijdens de ‘grande finale’ in De Orangerie in Den Bosch. Dit jaar voor het eerst in drie verschillende categorieën. Naast Van den Bogaard Meesterschilders uit Ravenstein, in de categorie Decoratieschilderwerk, sleepten ook het Apeldoornse Te Loo Meesterschilders (categorie Nieuwbouwschilderwerk) en schildersbedrijf Eisenga & Zoon uit Bussum (categorie Onderhoudsschilderwerk) een felbegeerde trofee in de wacht.

kort nieuws

De site geeft jongeren daarom aan de hand van tien voorbeeldstrafzaken inzicht in de lichamelijke, mentale en financiële schade die vuurwerk kan veroorzaken. Jongeren bepalen zelf hoe streng ze de verschillende strafzaken zouden beoordelen en ze kunnen hun oordeel vervolgens delen met vrienden via Hyves en Facebook. Voorlichtingslessen Tijdens de voorlichtingslessen worden de regels en risico’s die er zijn omtrent het afsteken van vuurwerk besproken en er wordt uitgelegd hoe je vuurwerk veilig afsteekt. Dit jaar worden in het werkgebied van Halt Oost-Brabant omstreeks 200 lessen gegeven door Halt-medewerkers. Halt-afdoening Jongeren die ondanks de voorlichting toch over de schreef gaan doordat ze vuurwerk te vroeg afsteken, overlast veroorzaken, illegaal vuurwerk bezitten, vuurwerk bij zich hebben buiten de toegestane periode of te veel vuurwerk hebben, worden door de politie verwezen naar Halt. De straffen voor vuurwerkdelicten, de zogeheten Halt-afdoeningen, variëren van 2 tot 20 uur. De afdoening bestaat uit een gesprek waarin jongeren in het bijzijn van hun ouders bewust worden gemaakt van de risico’s en gevaren van vuurwerk. Daarna verrichten de jongeren een werkopdracht en vergoeden zij de eventuele schade die is aangericht. Voor meer informatie over de vuurwerkcampagne kan contact opgenomen worden met de projectleider voor de vuurwerkcampagne bij Halt Oost-Brabant, Jorg Sengers: e-mail j.sengers@haltoostbrabant.nl of telefonisch via 0613132713 of 040-2464604.

SCHAIJK - Postduivenvereniging De Trouwe Duif houdt op zaterdag 3 december de jaarlijkse postduivententoonstelling. Iedereen is dan welkom om de duiven, die er nu op z’n mooist bijzitten, te komen bekijken. De deuren staan open van 19.30 tot 22.30 uur. De toegang is gratis. Rond 20.30 uur is de officiële opening en om 21.30 uur wordt een bonnenronde gehouden. Tussendoor is er een loterij. Kijk voor meer info over de bonnen op www. ccuden.nl.

Dansmiddag in Herpen gaat niet door HERPEN/RAVENSTEIN - De KBO-dansmiddag op 9 december in Herpen komt te vervallen. De eerstvolgende dansmiddag van de ouderenbond vindt op 20 januari plaats in gemeenschapshuis Vidi Reo in Ravenstein.

De Vogelvriend houdt tentoonstelling in Schaijk SCHAIJK - De Schaijkse vogelvereniging De Vogelvriend houdt op zaterdag 10 en zondag 11 december samen met vogelvereniging De Oranjewever uit Nistelrode een tentoonstelling in feesterij De Potter. Er zijn dan ongeveer 250 vogels in allerlei soorten, maten en kleuren te bewonderen. Iedereen is welkom, de tentoonstelling is geopend op zaterdag van 19.30 tot 22 uur en op zondag staan de deuren van 10 tot 16.30 uur open.

Kerstdiner voor 55-plussers in Wapen van Reek LANDERD - Iedere tweede en vierde dinsdag van de maand verzorgt het Rigom het Eetpunt in Het Wapen van Reek. Deze maaltijdservice is bedoeld voor 55-plussers die het gezellig vinden om af en toe samen te genieten van een driegangendiner. Op dinsdag 20 december verzorgt het Rigom een extra feestelijk kerstdiner, waarvoor alle 55-plussers uit Reek, Schaijk en Zeeland zijn uitgenodigd. Het diner begint om 12.15 uur, de ontvangst is vanaf 11.45 uur. Deelname kost 9,05 euro. Opgeven kan bij Cor Loeffen (0486-471730), aan de bar in het Wapen van Reek of bij Rigom (0412-653234).

Rick van der Ven verbetert wereld- en Europees record ALMERE/SCHAIJK - Handboogschutter Rick van der Ven, lid van De Vriendenkring 1897 uit Schaijk, heeft in Almere zowel het Wereld- als het Europees Record Junioren verbeterd. Met 60 pijlen schoot Rick ‘s morgens 548 punten op de 25 meter Indoor bijeen. Daarmee verbeterde hij het oude Europese record, dat sinds 2004 op naam van de Italiaan Mauro Nespoli stond, met twee punten. In de middag scoorde Rick 590 punten op de 18 meter Indoor, waarmee hij het wereldrecord van Sjef van den Berg evenaarde.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 2 december 2011

13


14

1912925.indd 1

www.arenalokaal.nl – vrijdag 2 december 2011

28-11-2011 14:49:07


Kerstactie op Schaijkse basisschool

Leerlingen Den Omgang op de bres voor weeskinderen Ghana SCHAIJK - Basisschool Den Omgang probeert een aantal activiteiten te organiseren die passen bij de ontwikkeling van kinderen, maar die niet direct met de basisvaardigheden te maken hebben. Om die reden ondersteunt de Schaijkse school in december een goed doel: het ondersteunen van weeskinderen in Noord-Ghana.

H

et is een project van de Schaijkse stichting Gelijke Kansen (EOF). Annie Manders, voorzitter van het EOF, geeft op 7 december uitleg aan alle groepen over Ghana en over het project waar actie voor wordt gevoerd. Daarna maken de kinderen in de klas in ruim een week tijd een kerstknutselwerk. Op dinsdag 13 en donderdag 15 december worden ouders in de gelegenheid gesteld om na school dit knutselwerk te kopen. “Wij hopen dat alle knutselwerkjes door de eigen ouders worden gekocht, zodat ook deze weeskinderen naar school kunnen”, zegt Annie Manders. “Weeskinderen, vooral de meisjes, zijn minder welkom als zij niet kunnen bijdragen aan het inkomen van hun verzorgers. EOF wil de lokale organisatie in Fielmuo steunen om deze weeskinderen in staat te stellen zelf hun inkomen te gaan verdienen, samen met hun verzorgers.” Het project biedt 27 weeskinderen en 7 verzorgers betere kansen om zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Annie Manders: “Er is eerst onderzoek gedaan naar de beste manier

om deze weeskinderen voor te bereiden op de toekomst. Op basis van interviews in Fielmuo, met weeskinderen, verzorgers, lokale leiders en schoolhoofden, is een programma van drie jaar ontwikkeld. Het programma start met een project van een jaar, waarin 27 weeskinderen een praktijkopleiding krijgen.” De ‘Orphans Education Foundation’ (OEF) stimuleert de weeskinderen om hun opleiding op de basis- of middelbare school af te maken. Om hen voor te bereiden op het verdienen van een eigen inkomen organiseert het EOF praktijkopleidingen. Deze zijn een noodzakelijke, praktische aanvulling op het reguliere schoolonderwijs. De EOFpraktijkopleidingen bestaan uit naai- en weeftrainingen. Zeven verzorgers, vrouwen, krijgen bovendien de mogelijkheid varkens te gaan houden. Bij de verzorging kunnen de jongere weeskinderen, vanaf zes jaar, meehelpen. “Voor de uitvoering van het project wordt een klein kantoor opgeknapt”, geeft Annie aan. “Er worden zeven naaimachines en drie weeftoestellen aangeschaft.

ingezonden Spektakel in Reek: zwarte pieten uit de kerktoren Door de hevige wind is vrijdag de vlag van Sinterklaas uit de klas van groep 3 van De Kreek’l in Reek weggewaaid. Door heldhaftig optreden van enkele zwarte pieten is afgelopen zondag deze vlag teruggevonden in de kerktoren van Reek. Het verhaal zou hier al tot een goed einde zijn gekomen, ware het niet dat SportPiet niet meer uit de kerktoren durfde te komen. Onder aanmoediging van de burgemeester van Landerd mevrouw Doorn, Sinterklaas en een aantal van zijn pieten en natuurlijk niet te vergeten het publiek dat in groten getale dit avontuur aanschouwde, is SportPiet uiteindelijk toch veilig aan de grond beland. Drie KlimPieten begeleidden hem hierbij. Om dit heugelijk feit te vieren, alsmede de verjaardag van Sinterklaas, werd de Sint en het publiek getrakteerd op optredens van kinderen van basisschool de Kreek’l en werd er door de DansPieten samen met het publiek een dansje geleerd met als titel: ‘Sint is cool, Piet is vet’. En tja, wie vindt dat na zo’n geslaagde middag nu niet? Stichting Gemeente Belangen Reek

kort nieuws Achilles Reek houdt jaarlijkse ledenvergadering REEK - De Reekse voetbalvereniging Achilles heeft voor maandag 12 december om 20 uur de jaarlijkse ledenvergadering op de kalender staan. Alle leden van 18 jaar en ouder zijn hiervoor uitgenodigd.

Bibliotheek Schaijk ruimt afgeschreven boeken op Het project biedt 27 weeskinderen en 7 verzorgers betere kansen om zelf in hun levensonderhoud te voorzien.

Praktijkdocenten worden voorbereid op het geven van vakkundige begeleiding aan de weeskinderen. Adviseurs gaan de zeven vrouwen helpen bij het opzetten van varkensstallen en het houden van varkens. De vrouwen krijgen biggetjes om een begin te maken met het verdienen van een inkomen.” Begrotingsposten zijn de aanschaf van naaimachines en weeftoestellen, de bouw van varkensstallen en de aankoop van biggetjes. Er wordt een kleine, bestaande kantoorruimte opgeknapt en een motorfiets gekocht.

De instructeurs worden voorbereid op het geven van praktijklessen aan de weeskinderen en het begeleiden van vrouwen om met succes varkens te gaan houden. Begroting De begroting van het project is 12.685,26 euro. Het EOF, dat vanaf het begin betrokken is geweest bij de ontwikkeling van het project, wil met diverse acties 8.184,04 euro ophalen. Wilde Ganzen geeft daaraan een premie van 4.501,22 euro. Voor meer informatie over het project of donaties: www.eofghana.nl.

Tweede Moeslandse artiestenbijeenkomst MOESLAND - Voor de (potentiële) artiesten die hun opwachting maken tijdens de Moeslandse Pronkzittingen in 2012 wordt 7 december om 20 uur een tweede bijeenkomst gehouden in De Phoenix. De pronkzitting is deze keer in de ban van het circus. Op de bijeenkomst komen de artiesten samen met de commissieleden om informatie, ervaringen en tips uit te wisselen. De eerste zitting is op 14 januari. Schaijkse 55-plussers en mensen met een beperking van 16 jaar en ouder krijgen dan de primeur vanaf 13.30 uur. De ‘gewone’ pronkzittingen zijn op 20 en 21 januari, telkens in De Phoenix. Kaartverkoop start 6 januari om 19 uur in het Schaijkse dorpshuis. Meer info: www.moesland.nl.

SCHAIJK - De bibliotheek in Schaijk heeft weer een groot aantal nieuwe boeken in de collectie. Om voor deze nieuwe boeken plaats te maken worden afgeschreven materialen voor een mooi prijsje van de hand gedaan. De verkoop van de afgeschreven boeken is gestart op vrijdag 2 december. Er zijn romans, kinderboeken, informatieve boeken, tijdschriften en dvd’s verkrijgbaar.

Artiestjes gezocht voor Moeslandse jeugdpronkzitting MOESLAND - Op 15 januari wordt de Moeslandse jeugdpronkzitting gehouden. Arie Safari en de Klungel van de Jungle zijn daarom op zoek naar kinderen die graag een optreden willen verzorgen. Wie goed kan dansen, zingen, playbacken, moppen vertellen, kunstjes kan doen, kan goochelen of iets anders aan het publiek wil laten zien, kan zich aanmelden via www.jeugdcarnavalschaijk.nl.

Stichting Peuterspeelzalen wordt Stichting Kinderopvang LANDERD - Stichting Peuterspeelzalen Landerd heet voortaan Stichting Kinderopvang Landerd. Stichting Kinderopvang Landerd start per 1 januari met dagopvang en BSO (buitenschoolse opvang) in Reek. De opvang wordt geboden in de ruimte van de voormalige peuterspeelzaal, De Rekelhof. Verder is de stichting voornemens om in Zeeland in augustus 2012 ook dagopvang en BSO aan te bieden. Het is tegenwoordig steeds meer regel dan uitzondering dat beide ouders binnen een gezin werken. De behoefte aan opvang voor hun kind(eren) is daarmee veranderd. De Reekse Rakkertjes wil aan deze behoefte tegemoet komen door, naast het huidige peuterwerk, te starten met dagopvang en buitenschoolse opvang. “We hebben daar een prachtige ruimte voor kinderen van nul tot vier jaar en een aparte ruimte voor de BSO”, laat een woordvoerster van Stichting Kinderopvang Landerd weten. Voor meer info of een inschrijvingsformulier kan men contact opnemen met 0412-624347 of stuur een mailtje naar katja@deschaepskooi.nl.

40 Jaar Moeschakamp Tijd vliegt. Zeker als het gezellig is. Dat is dus ook gebeurd bij het Moeschakamp. We bereiken dit jaar namelijk ons 40 jarig jubileum! Dit is natuurlijk reden om er iets speciaal mee te doen. In de loop der jaren zijn er vele vele vrijwilligers, ouders en kinderen de revue gepasseerd. Velen van ons hebben nog wel verhalen of foto’s van het Moescha Indianen-, Oer- of Ruimtekamp. En daar zijn wij nu net naar op zoek. We willen graag zoveel mogelijk verhalen, foto’s, knipsels en video’s verzamelen om er een schitterend Moescha-jubileumboek van te maken. Dus heeft u nog ergens een doos op zolder met foto’s, verhalen ergens in de bovenkamer of een mooie knipselmap uit 1973, laat het ons dan weten! Wij zouden deze graag gebruiken voor ons boek. De foto’s of andere materialen krijgt u natuurlijk allemaal weer snel terug. We zullen ze digitaliseren zodat er ook anderen van kunnen meegenieten. We zijn vooral op zoek naar materiaal van voor 2005. Dus denkt u ons te kunnen helpen, mail dan naar info@moescha.nl of bel naar Marco (06-41109869) en wij nemen contact met u op. Hopelijk krijgen we voldoende materiaal binnen om een schitterende herinnering te maken van 40 jaar Moeschakamp. Staf Moeschakamp

Gratis aandrijving

Dé Garagedeur!

Gratis elektrische aandrijving bij aanschaf van een sectionale garagedeur

ACTIE!

0,5 watt!

Minder dan € 1 per jaar aan stroomverbruik in stand-by-modus

Vraag naar de actievoorwaarden. Actie geldig van 1 t/m 30 november 2011

Bask Garagedeuren

Laagstraat 26, 5371 LE Ravenstein telefoon : 0486 - 416 261

Wat speelt er in jouw dorp? Laat het ons weten via redactie@arenalokaal.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 2 december 2011

15


Aanbiedingen zijn geldig van 1 t/m 7 december 2011 of zolang de voorraad strekt.

Kerstster midi

Hyacint

In 12cm-pot. 2.29

Hyacint in 9cm-pot, in diverse kleuren. 1.10 p.st.

Azalea

Helleborus

Deze kamerplant is verkrijgbaar in diverse kleuren. 4.50

Helleborus of kerstroos heeft witte bloemen, kan binnen en buiten en is winterhard. In 12cm-pot. 6.95

Skimmia Japonica De Skimmia Japonica heeft de hele winter mooie rode knoppen en is winterhard. In 9cm-pot.

2.25 p.st.

1.

49

Per stuk

0.49

1.

Per stuk

4.

99

49

1.19

1 t/m 16 december van maandag t/m vrijdag koopavonden tot 21 uur m.u.v. 5 dec.

Koopzondag 4 december van 10 tot 17 uur

Winterschotel Sneeuw7-delig vogel voeder pakket. schuiver 3.49

1.

99

Robuuste sneeuwschuiver met 41cm breed blad.

8.95

4.99

Clusterverlichting 192-lamps Deze verlichting is mooi voor in een lantaarn of op een schaal. Voor binnen en buiten. 12.95

9.95 Tegen inlevering van deze bon,

20% KORTING*

op een Charlesville product naar keuze.

Westendorf Spruce 182cm De Westendorf Spruce heeft lange naalden. Dit is de goedkoopste boom maar ondanks de lage prijs, een chique boom.

69.-

*Deze actie is niet geldig in combinatie met andere lopende aanbiedingen. Maximaal één bon per betalende klant. Maximaal één artikel per bon.

16

www.arenalokaal.nl – vrijdag 2 december 2011

95 . 9 4

Weekblad Arena week 48 2011  

Weekblad Arena week 48 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you