Page 1

weekblad voor landerd, herpen, ravenstein en omstreken jaargang 15 – week 47 20 november 2009 www.arenalokaal.nl

Nieuwe campagne tegen huiselijk geweld

pagina

3

Fietsen Landerdse kinderen onveilig

pagina

5

Jeroen nieuwe prins van het Moesland

pagina Het MKB Landerd hamert op de vereenvoudiging van gemeentelijke regels en vergunningen.

‘Bloeiend bedrijfsleven essentieel voor goed functioneren samenleving’

MKB Landerd stuurt raadsfracties verlanglijstje LANDERD - Het MKB Landerd heeft de zeven raadsfracties in de gemeente een lijst gestuurd met speerpunten die de ondernemers graag gerealiseerd zien. “Het is van groot belang dat voorwaarden worden gecreëerd die ondernemers in staat stellen hun bedrijf optimaal te laten functioneren”, schrijft MKB Landerd-voorzitter Alfons Smits in een brief aan de politieke partijen. “Een bloeiend bedrijfsleven is essentieel voor het goed functioneren van een samenleving”, stelt de brancheorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf.

n de gemeente Landerd zijn volgens het MKB tal van zaken die de aandacht verdienen. Volgens Alfons Smits kunnen de politieke partijen daar een bijdrage aan leveren. “Wanneer de politieke partijen onze speerpunten opnemen in hun verkiezingsprogramma’s en straks, als de verkiezingsstrijd losbreekt, aandacht vragen voor deze onderwerpen, krijgen zij een ondernemersvriendelijke uitstraling. Een levendig en actief ondernemersklimaat is niet alleen belangrijk voor onze leden, maar ook voor de toekomst van onze gemeente en de inwoners en bezoekers van Schaijk, Zeeland en Reek.”

speerpunten van het MKB Landerd. Alfons Smits: “Wij willen dat er daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het opzetten en uitvoeren van een ondernemersvriendelijk en vooruitstrevend centrumplan in zowel Zeeland als Schaijk. De gemeente moet particuliere initiatieven zoveel mogelijk ondersteunen en faciliteren en streven naar centralisatie van de winkelvoorzieningen met daaraan gekoppelde attractieve verblijfsgebieden en openbare ruimtes.” Bereikbaarheid en parkeervoorzieningen zijn hierbij essentieel volgens het MKB. “Dit is en moet de onderscheidende factor zijn en blijven voor beide centra.”

Speerpunten De nieuwe centrumplannen voor Zeeland en Schaijk vormen de belangrijkste

SEAP De uitvoering van het Sociaal Economisch Actieplan (waarin de funda-

menten voor het sociaaleconomische beleid in Landerd voor de komende jaren zijn vastgelegd, red.) heeft eveneens een hoge prioriteit voor het MKB. “Wij zijn blij dat de gemeente dit plan onlangs weer heeft opgepakt. Er moet binnen de ambtelijke organisatie permanente aandacht zijn voor het SEAP.” Vereenvoudiging regels Het MKB Landerd hamert in de brief aan de raadsfracties verder op de vereenvoudiging van gemeentelijke regels en vergunningen. “Het vereenvoudigen van de regels moet verder worden doorgevoerd, waarbij het accent ligt op heldere en snelle procedures en daadwerkelijke besparingen in ergernis, tijd en kosten voor de ondernemers. Wij verwachten hierbij een proactieve houding

van de gemeente Landerd.” De ondernemersvereniging pleit tevens voor het opstellen van een nieuw bestemmingplan buitengebied, waarin voldoende ruimte wordt gegeven voor nieuwe, aanvullende en toeristisch bevorderende bedrijfsactiviteiten. Daarnaast ziet het MKB graag bedrijfshuisvestingsmogelijkheden binnen alledrie de Landerdse kernen, zodat plaatselijke ondernemingen zich in hun eigen plaats kunnen blijven vestigen. Verder achten de MKB’ers het niet wenselijk om in de huidige crisistijd de lokale belastingen en heffingen te verhogen. MKB Landerd verzoekt de verschillende politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s rekening te houden met het verlanglijstje van de lokale ondernemers. Daarnaast hoopt de brancheorganisatie dat de fracties zorgdragen voor een kieslijst waarop een ‘relevant aantal’ vertegenwoordigers van het bedrijfsleven is opgenomen.

7

College vraagt raad 12,3 miljoen voor MFC Zeeland ZEELAND - Het Landerdse college van B en W vraagt de gemeenteraad om een krediet van 12,3 miljoen euro voor de realisatie van de brede school en het multifunctioneel centrum (MFC) in Zeeland. “Met dit kredietvoorstel maken we als college duidelijk dat we serieus staan achter het plan om op de locatie Kerkstraat-Oost zowel de brede school als het MFC te ontwikkelen. We zijn vol vertrouwen om dit project af te ronden”, licht wethouder Chris School toe. Van het benodigde bedrag van 12,3 miljoen euro is 8,2 miljoen opgenomen in de Landerdse begroting. School legt uit hoe het college het verschil van ruim vier miljoen euro denkt te gaan overbruggen. “We stoten als gemeente drie gebouwen af: De Garf, De Vlashoeve en het Bondsgebouw. In eerste instantie dachten we dat dit ongeveer een miljoen euro zou opleveren, maar uit een verkooptaxatie blijkt nu dat we er bijna twee miljoen voor kunnen vangen. Dat is een flinke meevaller. Door het afstoten van de drie gebouwen besparen we bovendien op de onderhoudskosten. Verder ontvangen we van Compostella een bijdrage van 1,8 miljoen euro. Dat is de gekapitaliseerde huur voor het gebruik van het MFC. We innen daarbij het huurbedrag over meerdere jaren in één keer.” De gemeenteraad buigt zich tijdens de voorbereidende vergadering van 9 december over het kredietvoorstel. Tijdens de raadsvergadering van 17 december volgt het definitieve besluit.

Jacky van Raaij First Lady in het Maasland HERPEN/HAREN - Jacky van Raaij van restaurant Herperduin in Herpen is vrijdag 13 november uitgeroepen tot First Lady 2009 in het Maasland. Tijdens de tweede editie van het First Lady-gala in Klooster Bethlehem in Haren ontving zij deze titel als beste vrouwelijke ondernemer in de regio. De overige twee genomineerden waren Astrid Derijks van de gelijknamige boekhandel in Oss en Sandra Gelderland van ZVI/Helderr uit Heesch. Alle bezoekers van het gala konden hun stem uitbrengen. Jacky ontving de prijs uit handen van de winnares van 2007, Karin Wagemakers.

Van Tilburg’s Uitvaartverzorging Wij verzorgen uitvaarten in Landerd, Herpen, Ravenstein en omgeving. Past. van Winkelstraat 44 SCHAIJK • 0486 461239 • info.vantilburg@planet.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 20 november 2009

www.vantilburgschaijk.nl


1 kilo kipfilet

+ kilo rundergehakt

50 x 0.20 (= e 10,00) Aanbiedingen geldig van 23 tot /m 28 november 2009.

VAN KRAAIJ, keurslager Pastoor van Winkelstraat 13, Schaijk Tel. 0486-46 12 19 www.vankraaij.keurslager.nl

2

www.arenalokaal.nl – vrijdag 20 november 2009


Nieuwe publiekscampagne: ‘Nu is het genoeg!’

Vier op tien Nederlanders slachtoffer huiselijk geweld

kans in hun latere leven slachtoffer of pleger te worden.”

Volgens Knaapen is huiselijk geweld een maatschappelijk probleem dat grote gevolgen heeft. “Niet alleen voor de slachtoffers, maar ook voor de mensen in hun omgeving. Het tast de gezondheid en het welzijn van mensen aan. Ook volgende generaties ervaren de gevolgen van huiselijk geweld: kinderen die slachtoffer of getuige zijn, lopen grote

Steunpunt Iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld kan terecht bij het Steunpunt Huiselijk Geweld. Slachtoffers, ook van loverboys, kunnen er terecht. Kinderen, omstanders en buren die getuige zijn van huiselijk geweld kunnen er hun verhaal kwijt. Maar ook organisaties die bij de uitoefening van hun werk

Taboe Huiselijk geweld is een vorm van geweld die nog niet zo lang geleden bij het publiek nauwelijks bekend was. “Lang rustte er een taboe op”, geeft Riet Knaapen aan. “Mensen praten niet makkelijk over huiselijk geweld. Er is vaak sprake van schaamte en niet naar buiten durven treden. Als er sprake is van huiselijk geweld is het van groot belang dat er snel een einde aan komt. De gevolgen ervan zijn zeer ingrijpend voor alle betrokkenen.”

Soms leidt mijn manier van werken tot grote onrust bij medeweggebruikers. Vorige week zaterdag moest ik ’s avonds optreden in Hoek van Holland en ik had me voorgenomen om een stukje over het koningshuis uit te proberen. Ik maak me daarin nogal boos over het laffe gedrag van Willem Alexander bij die zogenaamde aanslag in Apeldoorn. Willem is luitenant-kolonel bij de landmacht, de luchtmacht en de marine. Deze militair in hart en nieren slaat van pure schrik zijn hand voor de mond als er een autootje tegen een paaltje rijdt en gaat er vervolgens als een haas vandoor, zijn volk ontredderd achterlatend. Daar ga ik me dan een beetje kwaad over maken. En over zijn onvoorstelbare domheid. Het stukje mocht niet langer duren dan vier minuten.

Deze week start een nieuwe publiekscampagne tegen huiselijk geweld. stuiten op huiselijk geweld, kunnen er hun vragen kwijt. Naast aandacht voor slachtoffers en kinderen is er ook aandacht voor de plegers, legt Knaapen uit. “Zij kunnen zich machteloos, vernederd, uitgedaagd of niet serieus genomen voelen. Of ze zijn angstig (weer) in de fout te gaan en zijn zich dat bewust, allemaal redenen om hulp te zoeken. Wie belt, mag dat ook anoniem doen.” Maatschappelijk werkers van het Steunpunt geven

adviezen over het omgaan met huiselijk geweld en denken mee over mogelijkheden om een einde te maken aan het geweld en verwijzen eventueel door naar gespecialiseerde hulpverleners. Het Steunpunt Huiselijk Geweld BrabantNoord is bereikbaar via 0900-1262626 of info@ ashgbrabantnoord.nl Meer info is ook te vinden op www.huiselijkgeweld brabant.nl en www.steun punthuiselijkgeweld.nl.

Snoeiwerkzaamheden op Erfdijk in Herpen

colofon Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. Oplage 9850 Eindredactie

Sergio Boutkan E: sergio@uitleg.nl M: 06 466 25 651 Kopij

Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk T: 0486 463 112 F: 0486 463 537 E: redactie@arenalokaal.nl I: www.arenalokaal.nl Acquisitie

Rob Smorenberg M: 06 506 17 426 E: rob@uitleg.nl Uitgever

Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk I: www.uitleg.nl Druk

DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding

Tip Top T: 0485 319 050

En ik maar fietsen Als ik iets nieuws wil uitproberen in een voorstelling, repeteer ik dat bij voorkeur op de fiets. Ik ben dan in de buitenlucht en beweeg een beetje wat me het idee geeft dat ik goed bezig ben. Bovendien vind ik het een aangename gedachte dat ik al fietsend over ’s Heeren wegen op een doordeweekse dag volop aan het werk ben. Ik word regelmatig gespot door bekenden van wie sommigen hun ergernis over dat gefiets onder werktijd maar moeilijk kunnen verbergen. Zodra ik er een opmerking over krijg, interpreteer ik die expres verkeerd door te antwoorden: “Ja het is je wat. De mensen zijn allemaal leuk bezig met van alles en nog wat, en ik maar fietsen. Het zijn altijd dezelfden die de klos zijn. En weet je wat het ergste is, ik dacht er op mijn 65ste mee klaar te zijn, maar nou moet ik ook nog eens twee jaar langer doorfietsen.”

REGIO - Huiselijk geweld is een van de meest voorkomende vormen van geweld, de cijfers liegen er niet om. Uit onderzoek blijkt dat meer dan veertig procent van de Nederlandse bevolking slachtoffer is geweest van huiselijk geweld. Hiervan heeft tien procent dagelijks of wekelijks met deze vorm van geweld te maken. Bij één op de vijf slachtoffers duurt het geweld langer dan vijf jaar. Het leven kan hierdoor ingrijpend veranderen. Deze week start een nieuwe landelijke publiekscampagne tegen huiselijk geweld, ‘Nu is het genoeg!’

ichamelijk, maar ook verbaal geweld, psychische mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik, schending van rechten, financiële uitbuiting en kindermishandeling zijn de vormen waarin huiselijk geweld zich uit, vaak in combinatie. “Huiselijk geweld komt voor in alle lagen van de bevolking en bij alle culturen”, zegt Riet Knaapen, coördinator Steunpunt Huiselijk Geweld BrabantNoord. “Plegers kunnen familieleden zijn zoals ouders of grootouders, kinderen, ooms en tantes of naasten zoals (ex)-partners en huisvrienden.”

column

HERPEN - Een aantal vrijwilligers van Landschapsbeheer Oss gaat vanaf eind november verder met de werkzaamheden langs de Erfdijk in Herpen. De snoei- en dunningswerkzaamheden duren naar verwachting nog tot 15 maart.

Met de stopwatch in mijn hand fietste ik op mijn dooie gemak over de nieuwe brug richting Keent terwijl ik hardop pratend de passage telkens opnieuw doornam. Ik had totaal niet in de gaten dat een ouder echtpaar me aan het inlopen was toen ik net bezig was met het slot waarin ik Maxima aanhaal toen ze over Alexander zei: ‘beetje dom’. Hierop trek ik alle registers open: “Beetje dom, beste Maxima, beetje dom?! Uw echtgenoot is geheel onwetend. Daar komt niet één verstandig woord uit. Het is niet voor niets dat zijn tante Irene liever met een boom praat dan met hem. Het is niet uit luxe hoor dat hij er uiteindelijk voor gekozen heeft om waterhoofd te worden. Hij is echt de enige die van zijn handicap zijn beroep heeft gemaakt!” Precies op het moment dat ik deze laatste zin uitsprak en met mijn rechterhand agressief op het stuur sloeg, werd ik ingehaald door het echtpaar. Schichtig keken ze even opzij en trapten toen snel door. Meestal weet ik in genante situaties wel een min of meer gevatte opmerking te plaatsen om me eruit te redden. Maar dit keer moest ik passen. Diezelfde avond verknalde ik het stuk over Alexander door de clou verkeerd om te vertellen. Komende zondag speel ik in Rotterdam. Dat wordt nog flink oefenen om te voorkomen dat het me weer gebeurt. Dus als u dit weekend ergens op de dijk tussen Grave en Ravenstein een halve gare op een fiets in zijn eentje tekeer hoort gaan tegen het koningshuis, bel dan niet de politie uit angst voor een op handen zijnde aanslag. Er is gewoon een man bezig met zijn werk. Theo van Duren

De werkzaamheden, die al begonnen in 2007, vinden met name plaats op het talud aan de zuidzijde van de Erfdijk en langs het Lindenwiel. Mensen die mee willen helpen zijn van harte welkom. In het gebied worden de komende maanden ook twee poelen gegraven van zo’n tweehonderd vierkante meter. De poelen gaan fungeren als leefgebied voor vogels, amfibieën en insecten. Daarnaast wordt op diverse plaatsen de Erfdijk hersteld door het aanvullen van het dijklichaam.

Landerds college bezoekt inwoners Reek LANDERD - Het Landerdse college van burgemeester en wethouders brengt donderdag 26 november een bezoek aan Reek. Het college is die dag van 20 tot 21.30 uur aanwezig in Het Wapen van Reek om met inwoners te praten over onderwerpen van het gemeentelijk takenpakket die (meer) aandacht verdienen. Naast B & W zijn ook de buurtcoördinator van de politie en de BOA present.

Vrachtwagenchauffeur gewond na aanrijding op Rijksweg Schaijk SCHAIJK - Bij een aanrijding op de kruising Rijksweg-Busstraat in Schaijk raakte woensdagmiddag rond 14.30 uur een 37-jarige vrachtwagenchauffeur uit Oss gewond. Bij de aanrijding waren twee vrachtwagens en een bestelbusje betrokken. De bestuurder van het busje remde om nog onduidelijke reden af, waardoor een kop-staartbotsing ontstond met twee achteropkomende vrachtwagens. Een van de twee chauffeurs is met letsel aan zijn rug naar het ziekenhuis gebracht. De weg was door de aanrijding volledig afgesloten, er werd een omleiding ingesteld. De brandweer spoot de weg schoon. De politie onderzoekt de toedracht van de aanrijding.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 20 november 2009

3


Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in ’s-Hertogenbosch sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

BOUWVERGUNNINGEN

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, telefoon 0486-458194 (administratie Bouwen) van de gemeente Landerd.

Ontvangen aanvragen om bouwvergunning: * Kerkstraat 112A, 5411 CM Zeeland (ontvangen 3 november 2009) verbouw woonhuis * Molenaarstraat 21, 5374 GG Schaijk (ontvangen 4 november 2009) bouwen van een carport Ontvangen aanvragen om sloopvergunning/sloopmeldingen: * Bossestraat 26, 5374 HT Schaijk (ontvangen 4 november 2009) verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning en het verwijderen van de dakbedekking van enkele bijgebouwtjes In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/aanvragen is genomen. Verleende bouwvergunning: * Brand 22, 5411 PB Zeeland (verzonden 5 november 2009) plaatsen van een erfafscheiding

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 12 november 2009 heeft besloten tot: * vaststelling van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Landerd 2009; * intrekking van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Landerd 2005. De verordening treedt in werking op 26 november 2009.

me dia

Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen.

BEKENDMAKING

-ad

Intocht St. Nicolaas in Schaijk Op zondag 22 november 2009 vindt de intocht van St. Nicolaas in Schaijk plaatst. Hiervoor wordt de Pastoor van Winkelstraat ten hoogte van het Raadhuis tot aan het Europaplein van 14 tot 15 uur tijdelijk afgesloten.

s?

Wielerwedstrijd veldrijden in Schaijk Op zondag 22 november 2009 wordt in Schaijk een wielerwedstrijd veldrijden gehouden. Hierdoor wordt de De Louwstraat vanaf hoek Industriepark (huisnummer 13) tot de Scheisestraat van 09.00 uur tot 18.00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Tevens geldt een stopverbod voor een gedeelte van de Scheisestraat.

vie

Verkeersmaatregelen

uitleg.nl

Deze pagina valt niet onder verantwoording van de gemeente Landerd en Oss.

Burgemeester Doorn huldigt leden brandweerkorps Landerd LANDERD - Landerds burgemeester Willy Doorn huldigde op zaterdag 15 november tijdens een informele bijeenkomst een aantal brandweerlieden van het korps Landerd. De gehuldigden behaalden het afgelopen jaar een diploma of zijn bevorderd. De huldiging vond plaats in de brandweerkazerne in Schaijk. Tijdens de bijeenkomst werd zoals gebruikelijk ook aandacht besteed aan jubilea. Daarbij werd ook stilgestaan bij het afscheid van Egbert Wingens en Robbert Mesman. Zij werden voor hun inzet geëerd met een brandweer oorkonde. De brandweer is meer dan rode auto’s, loeiende sirenes en het blussen van branden. De brandweer staat dag en nacht klaar om de veiligheid van de burgers te waarborgen. Aan een brandweerman worden hoge eisen gesteld. Vele malen per jaar rukt de brandweer uit om op professionele wijze hulp te verlenen aan slachtoffers. Het personeel dient daarom goed geschoold te zijn en aan heel veel door het rijk opgelegde eisen te voldoen om deze veelomvattende taak te kunnen vervullen. Uit de lijst van de behaalde diploma’s blijkt duidelijk dat het brandweerkorps Landerd aan de eisen voldoet. In 2007 legden de volgende personen met goed gevolg een examen af: de heren Hofmans, Maarschalkerweerd en Wingens (allen Rijksdiploma Hoofdbrandwacht ) en de heer Verbruggen (Rijksdiploma Onderbrandmeester). In verband met het vertrek van bevelvoerder Wingens zijn Carlo Reijs en Rene Verbruggen aangesteld als bevelvoerder voor de posten Schaijk en Zeeland. Naar aanleiding van de behaalde diploma’s of nieuwe functie zijn de volgende personen bevorderd: de heren Hofmans, Maarschalkerweerd en Wingens (rang Hoofdbrandwacht) en de heer Verbruggen (rang onderbrandmeester). Burgemeester Doorn huldigde tot slot zes brandweerlieden in verband met hun jubileum: de heren Bongers, Dortmans, Van der Heijden, Hendriks, Van Gaal en Toonen zetten zich allen al twintig jaar in als vrijwilliger bij het brandweerkorps.

4

BOUWVERGUNNINGEN Ravenstein 11 november t/m 24 december Ingediend Volgens de bepalingen van de Woningwet moeten aanvragen om bouwvergunningen bekend worden gemaakt zodat inwoners op de hoogte zijn van bij de gemeente ingediende aanvragen. De bouwvergunningen moeten nog behandeld worden. Het is niet zeker of ze doorgaan en of er een bouwvergunning verleend kan worden. U kunt tegen de aanvragen geen bezwaren indienen. Het is mogelijk om deze plannen in te zien op. Op maandag t/m vrijdag van 9 tot 16 uur bij de balie van afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving, op de begane grond in het gemeentehuis, telefoon [0412] 629 030. Van 2 tot en met 6 november 2009 zijn de volgende bouwaanvragen ingediend: * plaatsen tijdelijk reclamebord, Molensingel 3. * verbouwen woning, Kol. Wilsstraat 4. Zienswijzen/Vrijstellingen Verleend Burgemeester en wethouders van Oss hebben voor de onderstaande plannen met vrijstelling van de stedenbouwkundige bepalingen een bouwvergunning verleend. Het is mogelijk om deze vergunningen in te zien. Op maandag t/m vrijdag van 9 tot 16 uur bij de balie van afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving, op de begane grond in het gemeentehuis, telefoon [0412] 629 030: * uitbreiden woonhuis, Graafsestraat 18, 5371 CX.

Herpen 11 november t/m 24 december Verleende vrijstellingen Burgemeester en wethouders van Oss hebben voor de onderstaande verzoeken om gebruikstoestemming vrijstelling verleend. De vermelde datum is de dag waarop de vrijstelling is verzonden. Het is mogelijk om deze vrijstellingen in te zien. Op maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.00 uur bij de balie van afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving, op de begane grond in het gemeentehuis, telefoon [0412] 629 030. * in gebruik nemen tbv vestiging traiteurszaak/lunchroom, Rogstraat 26-26A-26B-26C-26D-26E-26F-26G-26H-26J-26K-26L-26M-28, 5373 AV. Het besluit is nog niet onherroepelijk. Hiertegen kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank ‘sHertogenbosch. Het indienen van een beroep komt toe aan degene(n), die eerder zienswijzen tegen het ontwerpbesluit of aan degene(n) aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht. Dit beroep kan worden ingesteld binnen zes weken na de dag van publicatie in deze krant. Het beroepschrift dient gemotiveerd te zijn en te worden gericht aan de rechtbank ‘s-Hertogenbosch. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Hiertoe kan men, als er tevens een beroepschrift is ingediend, de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op uw belangen, dat vereist. Dit verzoek moet worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Jongerenpastoraat Zeeland en Uden geeft fruitmanden weg UDEN/ZEELAND - Jongerenpastoraat Uden en Zeeland zamelen op zaterdag 21 november fruit in bij verschillende supermarkten in Uden. Van dat fruit worden fruitmanden gemaakt, die vervolgens worden bezorgd bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De jongeren steken hun handen uit de mouwen vanwege het landelijke DiaconAction weekend. Bij de volgende Udense supermarkten kan men het fruit inleveren; Jumbo Muziekplein, Plus Botermarkt en Emté Losplaats. Jongeren staan daar met een kraampje, waar ze belangstellenden oproepen aan deze actie mee te doen. Bijdragen bewoners van Uden en Zeeland zijn hard nodig tijdens deze actie. Het jongeren pastoraat is volledig afhankelijk van hun vrijgevigheid. Meedoen kan door bij de deel nemende supermarkten fruit in te leveren. “Al het fruit is van harte welkom. Met één appel zijn we al harstikke blij, het gaat namelijk om het gebaar dat we samen maken”, legt het pastoraat uit. “Daarnaast is het ook zo dat u mensen kunt opgeven voor een fruitmand, dit is volledig anoniem. Let daarbij wel op dat het alleen mogelijk is adressen op te geven van mensen die in Uden wonen.” DiaconAction Het weekend van 20 en 21 november staat in het teken van de jaarlijks terugkerende DiaconAction. DiaconAction is een naam die is samengesteld uit twee woorden: Diaconie en Actie. Diaconie is alles wat er vanuit de kerken gedaan wordt ten behoeve van mensen uit naam van Jezus. Daarnaast komt Actie van iets ondernemen. Jongeren kunnen veel betekenen voor hun directe omgeving door samen de handen uit de mouwen te steken. Jongerengroepen uit de kerken, maar ook van daarbuiten, kiezen zelf een project en voeren dat ook zelf uit. De DiaconAction is een landelijk initiatief. De jongerenpastoraten ‘Samen Onderweg’ uit Zeeland en ‘Het Honk’ uit Uden steken dit jaar de handen gezamenlijk uit de mouwen. Dit vanwege de op handen zijnde fusie tussen de verschillende parochies. Beiden jongerenpastoraten zijn actieve en ondernemende groepen. Jongeren die ook willen meehelpen aan deze actie of eens willen komen kijken bij groepsbijeenkomsten, kunnen voor informatie terecht op www.honkpetrus.nl (Uden) of http://members.lycos.nl/samenonderweg (Zeeland).

www.arenalokaal.nl – vrijdag 20 november 2009


VVN houdt controle op basisscholen

Een op drie Landerdse kinderen heeft onveilige fiets

Diabetes Steeds meer mensen in Nederland hebben diabetes. Een andere naam voor diabetes is suikerziekte. Er zijn ongeveer 850.000 mensen met diabetes. Iedereen kan diabetes krijgen, maar mensen die ouder zijn dan 45 jaar hebben een groter risico. Ook mensen die te zwaar zijn, hebben een groter risico op diabetes.

LANDERD - Een op de drie Landerdse kinderen gaat met een onveilige fiets naar school. Dat blijkt uit een grootschalige controle die Veilig Verkeer Landerd op 2 en 3 november uitvoerde op de zes basisscholen in de gemeente. VN Landerd controleerde twee dagen lang in totaal 876 fietsen van basisscholieren. 273 fietsen vertoonden één of meerdere gebreken. De fietsen van de leerlingen van de Reekse basisschool De Kreek’l waren er het slechtst aan toe. Liefst 42,2 procent van de fietsen van de Reekse kids bleek niet in orde. De tweewielers van de leerlingen van basisschool ‘t Oventje kwamen tijdens de controle als beste uit de bus. Slechts 10 van de 58 fietsen (17,2 procent) vertoonden een of meerdere mankementen. VVN Landerd controleerde de fietsen onder meer op remmen, reflectie, de aan-

nader bekeken

Twee mensen van VVN Landerd controleren fietsen op De Kreek’l.

wezigheid van een bel en de technische staat. Er kon niet op verlichting gecontroleerd worden omdat fietsen op slot staan en het momenteel toegestaan is om losse lampjes te dragen. OK-zegel “Er waren veel mooie en kwalitatief goede fietsen bij, maar ook vele fietsen

‘Samen werken aan schoner milieu’

Landerd start inzameling huishoudelijk plastic afval LANDERD - In de gemeente Landerd ging maandag de inzameling van huishoudelijk plastic verpakkingsafval van start. Voortaan vindt de inzameling van het plastic afval iedere vier weken plaats. Het bedrijf Sita Recycling Services, dat in Schaijk, Zeeland en Reek ook het rest- en gft-afval ophaalt, is verantwoordelijk voor de plasticinzameling.

“Hopelijk wordt de komende tijd massaal meegedaan aan de verplichte scheiding van het plastic afval, zoals flessen, flacons, tubes, plastic zakken, bakjes en boterkuipjes. Hierdoor kan het plastic verpakkingsafval na inzameling worden gerecycled en zo werkt iedereen in onze gemeente mee aan een schoner milieu”, zei wethouder Chris School maandagmorgen tijdens een speciale kick off-bijeenkomst. Oproep Het gerecycelde afval levert de grondstof op voor nieuwe plastic verpakkingen. Maar ook voor de productie van andere artikelen, zoals bijvoorbeeld vloerbedekking, tennisballen, automaterialen en fleece-kleding. Daarnaast betekent het gescheiden aanbieden van plastic verpakkingsafval een afname van het volume en de hoeveelheid van het restafval. Chris School: “Dit betekent een kostenbesparing op de verwijdering van het restafval. Ik doe een dringende oproep aan alle inwoners om de vrijkomende ruimte in de grijze afvalcontainer niet te gaan benutten voor ander afval dat niet thuishoort in de grijze container voor het restafval. Voorkomen moet worden dat een eventuele besparing op de verwerkingskosten van het restafval teniet wordt gedaan. Uiteindelijk komt een besparing ons allemaal ten goede in het kader van de afvalstoffenheffing. Zeker in deze tijd van economische crisis en kostenstijgingen is besparing van kosten daar waar mogelijk meer dan wenselijk.”

Infoavond peuterspeelzaal Ukkepuk Schaijk verzet SCHAIJK - Door omstandigheden is de geplande informatieavond op maandag 16 november in peuterspeelzaal Ukkepuk in Schaijk komen te vervallen. De avond vindt nu plaats op maandag 23 november om 20 uur.

met gebreken”, vertelt Martien van Poppelen van VVN Landerd. “Met name vele crossfietsjes die niet verkeersveilig zijn. Diverse fietsen hebben daarnaast geen goede bel, geen reflectie in de banden of geen rode reflector achter”, geeft hij aan wat er zoal aan de fietsen scheelt. Aan alle fietsen hingen de controleurs van VVN Lan-

derd na afloop een controlekaartje waarop staat aangekruist welke gebreken ze hebben. Fietsen die in een goede staat verkeren, ontvingen een OK-zegel.

Infoavond vraaggestuurd bouwen in Zeeland ZEELAND - Aannemersbedrijf Van Bergen uit Beuningen houdt op 25 november een informatiebijeenkomst over vraaggestuurd bouwen. Het bedrijf is voornemens de toekomstige bewoners van het project aan de Langeboomseweg in Zeeland in een vroegtijdig stadium te betrekken bij het ontwerp en de ontwikkeling van de woningen. Daverveld Advies uit Zeeland begeleidt de consumenten, samen en individueel, hierbij van initiatief tot en met oplevering.

In het project zijn woningen voorzien voor verschillende doelgroepen. Zo worden er woningen gebouwd voor starters, doorstromers en senioren. Daarnaast wil aannemersbedrijf Van Bergen een viertal bouwkavels uitgeven binnen het plan. De informatieavond vindt woensdag 25 november plaats in zaal Ambianz aan de Kerkstraat 60a en begint om 19.30 uur. Voor aanmelding voor de avond of voor meer informatie kan men contact opnemen met Daverveld Advies. Per e-mail via frans@daverveldadvies.nl of telefonisch op nummer 0486-436920.

Brabants Veiligheidslabel voor basisschool ‘t Ravelijn

Diabetes is een stofwisselingsziekte. Bij mensen met diabetes zit er te veel glucose in het bloed. Glucose is een belangrijke brandstof voor de mens. Zoals een auto niet zonder benzine kan rijden, zo kunnen wij niets zonder glucose. Bij de spijsvertering ontstaat glucose uit koolhydraten (suikers, zetmeel). De glucose wordt uit de darm opgenomen in het bloed. Het bloed vervoert de glucose naar alle lichaamscellen. Glucose is in de cellen nodig als brandstof. Om glucose te kunnen opnemen hebben de cellen het hormoon insuline nodig. Mensen met diabetes hebben niet genoeg insuline of hun cellen reageren niet goed op insuline. De glucose kan daardoor de cellen niet binnen en blijft ongebruikt in het bloed circuleren. Hierdoor krijgt het lichaam onvoldoende energie. De patiënt wordt moe en ziek. Als het glucosegehalte in het bloed langdurig te hoog is ontstaat er een grotere kans op hart- en vaatziekten. Daarnaast kunnen op de langere termijn ook klachten aan de ogen, de nieren en het zenuwstelsel ontstaan. Een te hoog glucosegehalte in het bloed geeft klachten zoals veel moeten plassen, dorst en moeheid. Daarnaast kan ook wel eens een te laag glucosegehalte ontstaan, verschijnselen hiervan zijn zweten, hartkloppingen, honger, trillen, wazig zien en moeheid. Er bestaan twee soorten diabetes: type 1 en type 2. Bij type 1 maakt het lichaam helemaal geen insuline meer, en moet er insuline in het lichaam gespoten worden. Bij type 2 diabetes is het lichaam minder gevoelig voor insuline en maakt het lichaam minder insuline aan. Deze vorm van diabetes komt vooral bij mensen van 45 jaar en ouder, of mensen met overgewicht voor. Patiënten met type 2 diabetes zullen als een dieet onvoldoende werkt tabletten moeten slikken die het glucosegehalte in het bloed verlagen. Als deze tabletten niet meer genoeg helpen, dan zullen ook type 2-patiënten overgaan op het spuiten van insuline. De apotheek helpt De apotheek begeleidt u in uw medicijngebruik. Als u voor het eerst medicijnen voor uw diabetes komt halen, krijgt u voorlichting over de werking en de te verwachten bijwerkingen. Natuurlijk kunt u vragen wat u nog wilt weten over uw nieuw geneesmiddel of over diabetes. Maar u kunt ook bij uw apotheek terecht voor hulpmiddelen, zoals bloedglucosemeters, teststrookjes, injectiepennen en naaldjes. In de apotheek kunnen wij u uitleggen hoe u een hulpmiddel moet gebruiken. U kunt ook laten controleren of u het hulpmiddel goed gebruikt en of uw bloedglucosemeter nog goed werkt. Ieder jaar kunt u bij ons terecht voor de bloedsuikertest. Tijdens deze themaweek kunt u gratis uw bloedsuikerwaarde laten meten, waarna de betekenis van uw waarde direct met u besproken wordt door een assistente die gespecialiseerd is in diabetes. In de apotheek zijn diverse folders beschikbaar over diabetes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor naaldencontainers (gratis), koeltasjes voor insuline en diabetesdagboekjes (gratis). Tot slot Als u diabetes heeft, is het goed om dat op tijd te weten. De huisarts kan u dan helpen. Als u geen diabetes heeft, kunt u misschien zorgen dat u het niet krijgt. Door gezond te leven. Eet gezond en niet teveel, en beweeg elke dag minimaal een half uur. Mocht u vragen hebben over diabetes, dan kun u altijd contact met mij opnemen.

RAVENSTEIN - Openbare basisschool ’t Ravelijn in Ravenstein kreeg vrijdag 13 november het Brabants Veiligheidslabel (BVL) uitgereikt. De kinderen werden feestelijk opgewacht op een versierd speelplein.

Felgekleurde groen-gele verkeershesjes waren als decoratie opgehangen en een waar verkeersparcours voor de groepen 1 tot en met 4 was uitgezet. Een leerkracht verkleed als zebra (de mascotte van VVN afdeling Maasland) wachtte de kinderen op, waarna zij het parcours met skelters aflegden. Van 10 tot 12 uur kregen alle groepen de gelegenheid om de verkeerstuin, compleet met borden en zebrapad, eerst op de skelter of de fiets te verkennen. Natuurlijk moesten ze zich daarbij aan de geleerde regels houden. De groepen 5 tot en met 8 werden opgewacht op het voormalige BMW-terrein. Daar stond een aantal behendigheidsproeven opgesteld. Zo moest er over een lat gefietst worden, of moest al fietsend een ketting los- en

Joost van Roosmalen, apotheker Apotheek Schaijk, 0486-463344 vastgemaakt worden. Om 13 uur volgde het officiële gedeelte in het amfitheater van De Ravengaarde. De Osse wethouder Jules Iding was speciaal gekomen om een paar fietsen te controleren. Deze waren prima in orde. Jurriën van der Veer, voorzitter van VVN afdeling Maasland, reikte tenslotte het Brabants Veiligheidslabel uit aan ’t Ravelijn. De kinderen applaudisseerden enthousiast toen bekend werd gemaakt, dat de school maar liefst het maximum van 11 sterren had verdiend op het gebied van verkeersactiviteiten. Het veiligheidslabel heeft een mooi plekje gekregen in de school en is daar door iedereen te bewonderen.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 20 november 2009

5


agenda Elke woensdag Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. vogelvereniging Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Elke zaterdag Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland 20

21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23-28 24 24 24 25 26 26 28 28 28 28 28 28-29 29 29 29 29

je?

21

art

20-22

ka

20-21

Informatiebijeenkomst en officiële start woningverkoop plan Akkerwinde, van 16.30 tot 18.30 uur in De Potter in Schaijk OKSV Quizavond, vanaf 20 uur in PetjesBar in Overlangel Kleindieren-verenigingstentoonstelling, vrijdag van 14 tot 23 uur en zaterdag van 10 tot 16 uur in de fabriekshal van Hofmans aan de Louwstraat 13 in Schaijk Toneelvereniging Excelsior speelt ‘Komkommertijd’, vanaf 20 uur (zaal open vanaf 19 uur) in zaal De Heische Tip in Zeeland Vogeltentoonstelling, vrijdag van 20 tot 22 uur, zaterdag van 14 tot 22 uur en zondag van 10 tot 16.30 uur in gemeenschapshuis De Garf in Zeeland Showavond Zotter bij De Potter met diverse tonproaters en bandparodisten, vanaf 20 uur (zaal open vanaf 19 uur) in feesterij De Potter in Schaijk Koekactie Jeugdcarnaval De Keleströpers, vanaf 12 uur huis-aan-huis in Reek Prinsenbal De Keleströpers in Het Koetshuis in Reek Landerdse Kinderkorendag, thema ‘Wereldkinderen’, vanaf 12 uur in De Vlashoeve in Zeeland Prinsenbal CV De Nachtgravers, vanaf 20.30 uur in de PetjesBar in Overlangel Intocht Sinterklaas, vanaf 14 uur bij het Raadhuis in Schaijk Jeugdveldrijden van 10 tot 17 uur, start en finish tegenover De Sprankel aan de Louwstraat in Schaijk De Fuik Sinterklaasdisco voor de jeugd vanaf groep 7 tot en met 15 jaar, van 14.30 tot 17.30 uur in De Piramide in Schaijk Bezoek Sinterklaas, van 15.30 tot 16.30 uur in het parochiecentrum in Huisseling Informatieavond voor ouders/verzorgers die hun kind willen aanmelden bij peuterspeelzaal De Ukkepuk, vanaf 20 uur aan de Bossestraat 6b in Schaijk Moeslandse clubvergadering, vanaf 20.30 uur in De Raaf in Schaijk Collecte MS Fonds Oud papier Schaijk West Ton Cruijsen verzorgt lezing ‘Rimpelkes’, vanaf 20 uur in de bibliotheek in Schaijk VBN informatieavond voor voedende moeders, van 20 tot 22 uur in het Gezondheidscentrum Landerd aan de Lorskensstraat 1e in Schaijk Aannemersbedrijf Van Bergen houdt informatieavond ‘Vraaggestuurd bouwen’, vanaf 19.30 uur (zaal open vanaf 19 uur) in Ambianz in Zeeland Werkbezoek Landerds college aan de inwoners van Reek, van 20 tot 21.30 uur in het Wapen van Reek Voorronde Pokerkampioenschap van Nederland, vanaf 19.30 uur in feesterij De Potter in Schaijk De Fuik discoavond voor de jeugd vanaf groep 7 tot en met 15 jaar, van 19 tot 22 uur in De Piramide in Schaijk What a feeling: terug naar de jaren zeventig, tachtig en negentig in Ambianz in Zeeland Kinderdisco, van 19 tot 22 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Dansavond met live muziek, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Stichting Werkgroep en Cultuur Ravenstein 25 jaar: jubileumconcert ‘Passie voor Piazzolla’ door Grupo del Sur, vanaf 20 uur in de NH Kerk in Ravenstein Vogeltentoonstelling, zaterdag van 18 tot 22 uur en zondag van 10 tot 17 uur in De Potter in Schaijk MuziS presenteert: Treble Wind Trio (fluit, hobo en klarinet), vanaf 12 uur in De Phoenix in Schaijk Prinsenreceptie De Smouskes, vanaf 12.11 uur in het Witte Huis in Zeeland Surprise kinderbingo, vanaf 10.30 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Expositie werken van keramiste Josje Cornelissen en schilders Harry van Nielen en Margret Wagener, van 13 tot 17 uur in galerie Tem Blakke in Ravenstein

ite

20 20-21

vis

NOVEMBER

uitleg.nl

DECEMBER 1 6 8 9 12 12

Openbare vergadering Dorpsraad Ravenstein, vanaf 20 uur in het Raadhuis in Ravenstein Expositie werken van keramiste Josje Cornelissen en schilders Harry van Nielen en Margret Wagener, van 13 tot 17 uur in galerie Tem Blakke in Ravenstein Oud papier Schaijk Oost KVO kerstworkshop met Pauline Post, vanaf 20 uur in de Phoenix in Schaijk De Fuik Kerstdisco voor de jeugd vanaf groep 7 tot en met 15 jaar, van 19 tot 22 uur in De Piramide in Schaijk Ut Hoischurke Casino gala voor kinderen vanaf groep 7 tot en met 15 jaar, van 19 tot 22 uur in De Vlashoeve in Zeeland

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar

redactie@arenalokaal.nl

Plus Van Bavel - Schaijk Pastoor van Winkelstraat 16 - T: (0486) 461379 Open: maandag t/m donderdag 08 - 20 uur / vrijdag 08 - 21 uur / zaterdag 08 - 18 uur

GRATIS UITGAANSMAGAZINE EN WEBSITE 6

www.arenalokaal.nl – vrijdag 20 november 2009


Zondag 29 november in De Phoenix

Treble Wind Trio te gast bij MuziS in Schaijk

De stille dood is het tweede boek van Kutscher waarin inspecteur Gereon Rath van de Duitse politie komt opdagen. Hij werkt op de afdeling Moordzaken en de dood van een actrice voert Rath naar de filmindustrie, een broeinest van politieke en criminele activiteiten. Een ongeluk of moord? Later wordt een tweede actrice gevonden van wie de stembanden verwijderd zijn. Rath gaat op onderzoek en komt erachter dat de industrie worstelt met de overstap van stomme films naar geluidsproducties. Hij laat zijn licht op de zaak schijnen en probeert de zaken op geheel eigen wijze op te lossen. Ondertussen krijgt Rath ook het verzoek van zijn vader uit Keulen om de plaatselijke burgemeester, Konrad Adenauer, bij te staan door een klein onderzoek buiten werktijd. Een verzoek dat Rath met tegenzin inwilligt. Net als in voorgaande boeken heeft Rath het aan de stok met zijn leidinggevende, hoofdinspecteur Bohm. Hierdoor maakt Rath vaak irrationele en soms zelfs ronduit stomme beslissingen. Dit heeft wel tot gevolg dat Kutscher erin slaagt van Rath een echt personage te maken. Evenals zijn voorganger (Schaduw over Berlijn) is De stille dood een spannend boek in het tijdsbeeld van de Weimar Republiek, het Duitsland van de jaren dertig. De auteur laat het verhaal tot leven komen door details. Als we Kutscher mogen geloven is dit niet zijn laatste boek over inspecteur Gereon Rath en dat is goed nieuws.

daagse componisten geeft het trio een impuls aan de ontwikkeling van nieuw concertrepertoire. Wereldpremière Verscheidene malen heeft het drietal succesvol premières van nieuwe composities kunnen brengen op kamermuziekpodia in binnen- en buitenland. Dat gebeurt ook in dit MuziS-concert. Het trio heeft MuziS de eer gegund van de wereldpremière van een speciaal voor hen geschreven compositie van de Nederlandse componist Gijs van Dijk. Onder de naam Rendering 8 is een virtuoos werk ontstaan waarin alle instrumenten die de musici bespelen aan bod komen. Niet alleen fluit, hobo en klarinet, maar ook piccolo, altfluit, althobo, basklarinet en esklarinet. Componist Gijs van Dijk heeft vooral werk gemaakt voor de kamermuziekpraktijk. Zo schreef hij een cantate over het

Het Treble Wind Trio. leven van Camille Claudel voor het Koor en Ensemble Nieuwe Muziek. Zijn werk mag zich verheugen in een groeiende belangstelling bij jonge musici. Naast het werk van Gijs van Dijk worden op 29 november ook werken gespeeld van onder meer Andriessen, Arnold, Kunstein, Walshe

en Milhaud. Het concert vindt plaats op zondag 29 november in dorpshuis De Phoenix. Aanvang is om 12 uur. Een toegangskaartje (inclusief consumptie) kost 12 euro. Kinderen en jongeren tot 15 jaar en CJPhouders betalen 2,50. Meer info: www.muzis.nl

Elf bastuba’s van de partij bij herfstconcert Zeelandia ZEELAND - Het herfstconcert van muziekvereniging Zeelandia wordt zondag opgeluisterd door een ensemble van liefst elf bastuba’s. Het concert van Zeelandia met deelname van de (jeugd)slagwerkgroep en de harmonie vindt zondag plaats in de zaal van De Heische Tip en begint om 14 uur. De toegang is gratis. Eerder dit jaar zijn in Boxmeer twee optredens geweest van een groep bassisten. Daaruit is het optreden van het ensemble in Zeeland voortgekomen. De bastuba is het grootste blaasinstrument binnen de harmonie en geldt meestal als ondersteuning voor de muziek. Bij het optreden van het ensemble is te horen dat er veel meer mogelijk is op deze instrumenten. Het ensemble wordt gevormd door muzikanten uit het Land van Cuijk, het Rijk van Nijmegen en uit de drie bassisten van Zeelandia, Frans van Casteren, Tiny van Dongen en Tjeu van Ras. Muziekvereniging Zeelandia laat komende zondag werken horen die bij het kringfestival in Veghel door de jury met

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN

De stille dood Auteur: Volker Kutscher Uitgeverij: Mynx Pagina’s: 510 ISBN: 978-90-8968-140-9

SCHAIJK - Liefhebbers van klassieke muziek voor houten blaasinstrumenten kunnen genieten van een interessant concert dat zondag 29 november plaatsvindt in dorpshuis De Phoenix in Schaijk. Het Treble Wind Trio verzorgt dan namelijk een programma dat grotendeels bestaat uit werken van Nederlandse componisten uit de twintigste eeuw. Hoogtepunt is ongetwijfeld de wereldpremière van een speciaal voor het trio geschreven compositie van de Nederlandse componist Gijs van Dijk. et Treble Wind Trio bestaat inmiddels bijna zeven jaar en wordt gevormd door Lisette van den Broek (fluit, piccolo, altfluit), Sandra Zoer (hobo, althobo) en Thea Rosmulder (klarinet, basklarinet, esklarinet). De leden hebben elkaar ontmoet tijdens hun studie aan het Rotterdams Conservatorium. Zij delen de liefde voor de kamermuziek en vormen een hechte eenheid, omdat zij elkaar herkennen in een warm klankideaal. Het trio weet haar publiek steeds te verrassen met een variëteit aan prachtige muziek die voor deze bijzondere bezetting bestaat en nieuw geschreven is. Het ensemble laat het publiek genieten van een veelvoud aan klankcombinaties die haar met alle instrumenten - van piccolo tot basklarinet - ter beschikking staat. In samenwerking met diverse heden-

gelezen

Ensemble Basement speelt zondag met elf bassisten tijdens het herfstconcert van Zeelandia. hoge cijfers werden beloond. Maar er worden ook nieuwe nummers gepresenteerd. Bijzonder is dat het concert wordt geopend door de jeugdslagwerkgroep, waarbij de jonge slagwerkers zich presenteren. De (jeugd)slagwerkgroep staat onder leiding van Robbert Hendriks. De harmonie van Zeelandia wordt geleid door Bart van Zutven. Meer info is te vinden op: www.muziekvereniging‘Mist’ zeelandia.nl

Sint-disco in Schaijk SCHAIJK - Sinterklaas en zijn pieten zijn weer in het land. Om dit te vieren houdt De Fuik samen met Stichting Festiviteiten Schaijk een Sinterklaasdisco op zondag 22 november. DJ Mark draait deze middag de vetste Sinterklaashits. De disco in De Piramide duurt van 14.30 tot 17.30 uur en is bestemd voor leerlingen vanaf groep 6.

Het karakter van de draak Auteur: Qiu Xiaolong Uitgeverij: A.W. Bruna Pagina’s: 288 ISBN: 978-90-2299-502-0 Het gaat hoofdinspecteur van politie Chen ogenschijnlijk voor de wind. Maar zijn rust is van korte duur. Wanneer de partijtop een nieuwe, grootscheepse anticorruptiecampagne aankondigt, wordt Chen aan het hoofd gesteld van een belangrijk, maar gevaarlijk onderzoek: hij moet een einde maken aan de nog steeds voortdurende misdaadpraktijken van de organisatie van een maffiabaas, die zelf lang geleden met zijn familie uit Shanghai is gevlucht. Chen volgt Xing Xings spoor naar Los Angeles en St. Louis in de Verenigde Staten om het, in samenwerking met zijn oude vriendin en collega-inspecteur Catherine Rohn, op te nemen tegen deze machtige en sluwe tegenstander, een man met het karakter van een draak. Maar Chen is niet bang: waar hij zich ook bevindt, hij weet zich altijd gesterkt door de kracht en schoonheid van poëzie. Het gebruik van Chinese gedichten en taal voegen iets extra’s toe aan het goed geschreven plot. Het boek heeft een open einde waardoor het nog meer aangrijpt.

Verloren Auteur: Harlan Coben Uitgeverij: De Boekerij Pagina’s: 333 ISBN: 978-90-2254-993-3 Myron Bolitair heeft al jaren niets gehoord van Terese Collins. Niet sinds hun affaire abrupt tot een einde kwam. Haar telefoontje, waarin ze hem smeekt om naar Parijs te komen, overrompelt hem dan ook. Toch stapt hij een paar uur later in het vliegtuig. Terese vertelt eindelijk waarom ze zo plots uit zijn leven was verdwenen - over haar verwoede pogingen om zwanger te worden, over de geboorte van haar dochter en over het fatale ongeluk dat ervoor zorgde dat ze alles in één klap kwijt was. In Parijs blijkt Terese te worden verdacht van de moord op haar ex-man. Het politieonderzoek onthult bovendien een lang verborgen familiegeheim. In dit land, waar niemand hem gunstig gezind lijkt te zijn, staat Myron er alleen voor om Terese’s onschuld te bewijzen. Tijdens zijn zoektocht stuit Myron op duistere praktijken met wereldschokkende gevolgen. Het is niet de eerste keer dat de sportmakelaar Myron Bolitar opduikt in de boeken van Coben. Ook dit nieuwste deel leest vlot weg en zit vol spanning, zoals je van Coben mag verwachten. Er komen een hoop oude bekenden langs, wat het verhaal extra leuk maakt voor de trouwe fans.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 20 november 2009

Paul Verstegen

7


8

www.arenalokaal.nl – vrijdag 20 november 2009


Gewijzigde opzet

Derde editie van Schaijkse Oudejaarskwis

kort nieuws Kleindierententoonstelling in fabriekshal Hofmans Schaijk

SCHAIJK - Puzzelliefhebbers kunnen dit jaar weer meedoen aan de Schaijkse Oudejaarskwis (SOK). Het is de derde keer dat de quiz plaatsvindt. Deelnemers aan de quiz hebben evenals voorgaande jaren tussen Kerstmis en oud en nieuw de tijd om op zoek te gaan naar de juiste antwoorden. Er zijn verschillende prijzen te winnen.

r is dit jaar sprake van een gewijzigde opzet. “Omdat gebleken is dat het zoeken naar de antwoorden op honderdvijftig vragen voor individuele deelnemers toch een te zware opgave is, komen er dit jaar twee versies waar de deelnemers uit kunnen kiezen”, legt quizorganisator Piet Manders uit. Twee versies De iets gemakkelijker versie kent 75 vragen, die gemiddeld genomen iets minder energie vergen om ze te beantwoorden. Dat is de Aversie. Degenen die kiezen voor de moeilijker versie (de B-versie) krijgen daarnaast

REGIO - De regionale kleindieren-sportfokkersvereniging Pels en Pluim houdt vrijdag 20 en zaterdag 21 november een kleindierententoonstelling in de fabriekshal van Hofmans aan de Louwstraat 13 in Schaijk. Vrijdagochtend gaan gespecialiseerde keurmeesters aan de slag om de dieren op hun raskenmerken te keuren. Het gaat daarbij om diverse soorten grote hoenders, dwerghoenders en konijnen. Vanaf 14 uur gaan de deuren voor iedereen open. De tentoonstelling is vrijdag te bezichtigen van 14 tot 23 uur. Op zaterdag is iedereen welkom van 10 tot 16 uur. De entree is gratis. Meer info: 0485-451536.

Museum Ravenstein houdt workshop glas-in-lood

De winnaars van 2008 Neeltje Peters en Michel van der Meijden, geflankeerd door de organisatie en sponsor van de SOK.

nog 75 vragen, die gemiddeld genomen wat lastiger te beantwoorden zijn. Zij krijgen dus net als vorig jaar 150 vragen voor de kiezen. Voor de beide versies zijn afzonderlijke prijzen beschikbaar, met dien verstande, dat de winnaar van de B-versie niet tegelijk ook een prijs voor de A-versie kan winnen. De deelnemers

aan de B-versie strijden daarnaast ook nog om de Manders Keukens Bokaal, een wisselbeker die beschikbaar is gesteld door het gelijknamige Schaijkse keukenbedrijf. De afsluitende feestavond,waarop de uitslag bekend wordt gemaakt en de prijsuitreiking plaatsvindt, is vastgesteld op donderdag 7 januari om 20 uur in café De Potter.

Voor de leerlingen van de beide Schaijkse basisscholen komt er voor de periode tussen kerst en nieuwjaar ook een quiz. Deze wordt ontwikkeld in samenwerking met de bibliotheek. Voor de winnaars ervan zijn mooie prijzen beschikbaar. De uitslag en prijsuitreiking vindt plaats op woensdagmiddag 6 januari in de bibliotheek. Na Sinterklaas volgt meer informatie over de quiz voor basisscholieren.

Jubileumconcert op 28 november

Ravensteinse kunststichting viert haar 25-jarig bestaan

Dit jaar waren er voor de intocht in Zeeland bijna 35 pieten beschikbaar. Tijdens een prachtig kleurrijke optocht gedroeg zich een Zwarte Piet wel heel bijzonder. Zo was hij te zien boven op enkele daken, een schoorsteen en boven in de molenwiek. De kinderen genoten enorm van al zijn kunsten en keken er vol ongeloof en bewondering naar. Bijna zevenhonderd kinderen liepen mee in de optocht, maar zij konden geen spoor vinden van de Hoofdpiet. Burgemeester Willy Doorn vroeg daarom de politie om hulp.

Collecte: ruim 600 euro voor Alzheimer Nederland

Grupo del Sur.

het hart van de luisteraar. Verschillende muziekstijlen komen bijeen: klassieke muziek, tango en jazz. En al deze stromingen krijgen een plaats in het repertoire van de ‘Groep van het Zuiden’. Voor het concert zijn nog veertig plaatsen beschikbaar. De toegang is gratis. Men dient wel vooraf plaatsen te reserveren via e-mail: mbolsius@home.nl. Men krijgt een bevestiging teruggestuurd die dient als entreebewijs.

esit oud? rh de

ZEELAND - Daags na de grote intocht in Schiedam vereerde Sinterklaas de Zeelandse kinderen met een bezoek. Na een kort welkom bij de sporthal De Hekel trok een bonte stoet door Zeeland op zoek naar de verloren Hoofdpiet. Sinterklaas had verteld dat hij een van zijn Hoofdpieten kwijt was geraakt en schakelde alle kinderen in om tijdens de optocht goed te kijken in alle gaten en hoeken.

REEK - Sinterklaas en zijn pieten komen zondag 22 november naar Reek. De goedheiligman en zijn gevolg worden om 13.30 uur verwacht bij de peuterspeelzaal aan de Scheenen.

on

Bonte stoet Zeelandse kinderen haalt Sint in

Sinterklaas komt zondag naar Reek

REEK - Collectanten hebben in Reek 633,70 euro opgehaald voor Alzheimer Nederland. Vrijwilligsters Betsie, Riek, Joke, Mientje, Henny, Riet, Riek, Riet, Mientje en Mieke gingen van 9 tot en met 14 november de deuren langs met de collectebus. Het opgehaalde geld wordt gebruikt om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. Ook wordt met de opbrengst van de collecte, die landelijk werd gehouden, wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, hulp en belangenbehartiging gesubsidiëerd. Er zijn in Nederland zo’n 230.000 mensen met dementie en dat aantal groeit de komende jaren sterk. Meer informatie is te vinden op: www.alzheimer-nederland.nl.

RAVENSTEIN - De Stichting Werkgroep Cultuur Ravenstein viert dit jaar haar vijfde lustrum. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan vindt op zaterdag 28 november om 20 uur in het NH-kerkje in Ravenstein een jubileumconcert plaats: Passie voor Piazzolla, uitgevoerd door Grupo del Sur.

Vijfentwintig jaar geleden startte een groep mensen op initiatief van de toenmalige burgemeester Coos Combée en Piet van Heck een culturele werkgroep, die zich bezighoudt met het organiseren van exposities van beeldende kunst en concerten in het NH-kerkje in Ravenstein. De werkgroep is daarnaast actief met het uitzetten van de poëzieroute in Ravenstein en de organiastie van de Ravensteinse Schildersdagen. Grupo del Sur bestaat uit vijf Brabantse musici die hun liefde voor de muziek van Piazzolla delen. In de composities van Piazolla worden emoties in een ongepolijste vorm verklankt. Soms rauw, soms ingetogen maar altijd recht naar

RAVENSTEIN - Het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein houdt zaterdag 28 november een workshop glas-in lood. De workshop duurt van 10.30 tot 16.30 uur. De deelnemers maken naar eigen ontwerp een klein glas-in-loodraampje. Het materiaal daarvoor wordt beschikbaar gesteld door het museum. Aanmelden kan via email: info@vlakglas-en-emaillekunst.nl of telefonisch 0486-411155. Meer info: www.vlakglas-en-emaillekunst.nl

Rechercheur Sjolkie Hooms kwam meteen ter plaatse en verrichtte een groot onderzoek. Sinterklaas had voor de burgemeester nog een extra verrassing. De gemeente moet bezuinigen, maar Sinterklaas niet. Daarom verwende Sinterklaas de burgemeester en al haar ambtenaren met heel veel cadeaus. Een grote stapel mooi ingepakte cadeaus lagen op de wagen, getrokken door een tractor. Even later zag de rechercheur wel een heel verdacht cadeau. En warempel, uit het grote cadeau kwam de Hoofdpiet tevoorschijn, met het grote boek van Sinterklaas in zijn hand. Gelukkig kwam alles daarmee goed. De peuters en hun ouders zongen vervolgens in Compostella een vrolijke noot. De wangetjes glunderen bij aankomst van de Sint. De kleuters en de kinderen van groep 3 kwamen bijeen in De Garf. Zwarte Piet Stijvekneukia en Zwarte Piet Dementia wilden met pensioen en gingen samen met Marjon in een spelprogramma op zoek naar een vervanger. In Ambianz was een gezellig en spannend programma met groep 4 en 5, waar de jongens tegen de meiden streven naar de winst. De groepen 6, 7 en 8 namen deel aan een interactieve quiz in De Vlashoeve. Daarna konden de 170 jongeren lekker swingen op de vrolijke muziek van Ut Hoischurke. SJB kijkt terug op een geslaagde intocht.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 20 november 2009

Grote vogelshow in De Garf in Zeeland

ZEELAND - De Zeelandse vogelvereniging Kleur en Zang houdt van 20 tot en met 22 november een grote vogeltentoonstelling in De Garf. Diverse vogels, waaronder kleine duifjes, grote en kleine parkieten, vinken in allerlei soorten en maten, kanaries, ara’s en papegaaien. De vogelshow is gratis toeuitleg.nl gankelijk. De openingstijden zijn vrijdag van 20 tot 22 uur, zaterdag van 14 tot 22 uur en zondag van 10 tot 17 uur.

9


Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt, wie zou dat zijn? Sinterklaas is weer in het land en zijn Knip-pieten zijn bij kapsalon Ploegmakers in Schaijk beland! Wil je geknipt worden door een Piet, zing dan voor hem een mooi lied! Kom op woensdag langs en meet je, dan kost het ook maar een klein beetje! Woensdag 25 november en woensdag 2 december Sinterklaas is dan ook aanwezig!

www.extentions.nl KAPSALON PLOEGMAKERS

Sterk in maatwerk

Pastoor van Winkelstraat 30 SCHAIJK 0486-462115

Alle lieve mensen,

bedankt voor alle mooie bloemen en de ontzettende hoeveelheid kaarten. Ook speciaal dank voor alle ingeleverde a4-tjes, waarvan ons personeel een prachtige ingebonden verzameling heeft gemaakt. Natuurlijk bedanken wij iedereen die er op de één of andere manier voor heeft gezorgd dat wij dit feest zo mooi, warm en gezellig hebben kunnen vieren. Super bedankt! Gerrit en Fonza, kinderen en kleinkinderen.

lokaal.nl

10

www.arenalokaal.nl – vrijdag 20 november 2009


Milieufederatie roept mensen op enquête in te vullen

Daphny van den Brand moedigt fietsgebruik Brabanders aan REGIO - De Brabantse Milieufederatie (BMF) doet een oproep aan alle Brabanders om zich aan te melden voor een enquête over het fietsbeleid van Brabant. Verschillende Brabantse wielrenners ontvingen persoonlijk een oproep. Ook Daphny van den Brand, de Zeelandse veldrijdster die afgelopen seizoen vele prijzen binnensleepte, vulde onlangs de enquête in.

aast Van den Brand vulde ook Rabobank - wielrenner Koos Moerenhout de peiling over het fietsbeleid van Brabant in. “Brabant is een goede fietsprovincie maar natuurlijk blijven er altijd aandachtspunten”, meent Moerenhout. De antwoorden die Daphny en Koos gaven, komen veelal met elkaar overeen. Zo menen zij dat veel fietspaden onveilig zijn en dat er een slechte informatievoorziening is voor het plannen van fietsroutes. Tevens vinden ze het beiden belangrijk dat er meer fietseducatie gegeven wordt op scholen. “Ik vind het een goede actie om fietsen te stimuleren en de fietsinfrastructuur te verbeteren”, geeft Daphny van den Brand aan. Volgens de BMF maken Brabanders in vergelijking met andere provincies

Schaijkse veldrijders op bezoek bij WCS Zeeland SCHAIJK - Op de vroege zondagmorgen was de openbrekende lucht reden voor een grote groep leden van Ons Verzet uit Schaijk om de veldtoertocht in Zeeland te bezoeken. De inschrijving bij WCS Zeeland bij de Heische Tip verliep vlot zodat iedereen snel op pad kon. Eenmaal in het bos was de doorstroming duidelijk minder, de Zeelandse ATB-tocht is en blijft populair en dat betekende een lang lint van fietsers op de paden. De rit zelf was zeer afwisselend en door de organisatie zorgvuldig uitgezet. Helaas dacht een aantal wild(motor)crossers dit fraaie parcours te moeten verstoren. Halverwege de rit - van naar keuze 33 of 48 kilometerkwamen de fietsers elkaar tegen bij de pauze waar soep, thee en koek uitgedeeld werden. Na de pauze begon het te regenen en diverse paadjes werden gelijk plakkeriger, waardoor deze meer inspanning vergden. Het tweede deel van de tocht dat normaliter al pittig is werd hiermee duidelijk het zwaarste gedeelte. Komende zondag neemt de A-groep deel aan de Veldfietstocht Langenboom (30, 40 of 50 kilometer). Deze groep vertrekt om 8.30 uur bij De Potter in Schaijk. De B-groep rijdt een eigen tocht door de Landerdse bossen en vertrekt om 9.30 uur.

Eerste plaats voor Jessica van den Berg BERGHEM/HERPEN - Leden van De Herpense Duinruitertjes leverden zondag op manege De Steegh in Berghem goede prestaties tijdens de eerste van drie wedstrijden om de rotationcup. Jessica van den Berg kwam met Vinkenhove Perfect als winnaar uit de bus in de klasse E-L1. Inoek Koopmans pakte daar de derde plaats met Uno. In de klasse C-L1 sleepte Amber Koopmans met Iwan de derde plaats in de wacht. In de klasse C-M1 legde Esmee Koopmans met diezelfde Iwan beslag op de vijfde plek. In de categorie EB eindigde Esmee met Uno als vierde en Inoek Koopmans met Evy als zevende. Rianne van de Werken behaalde in de klasse D/E-Z2 de tweede plaats met Banjo.

Korfbalsters Emos Schaijk lijden forse nederlaag NISTELRODE/SCHAIJK - Emos leed zondag een forse 18-10 nederlaag tegen het in de veldcompetitie hoger spelende Prinses Irene uit Nistelrode. In het begin lieten de Schaijkse korfbalsters zich helemaal overdonderen door het snelle en fysieke spel van de thuisclub. Emos ging met een 10-2 achterstand de rust in. De tweede helft kwam het Schaijkse team meer in haar eigen spel en was beter opgewassen tegen de tegenpartij. De achterstand was echter te groot om in te halen en zo verloor Emos de wedstrijd met 18-10. Zondag spelen de Emos-meiden om 10.10 uur in Schaijk tegen SVO 1.

weinig gebruik van de fiets. “En dat terwijl het gebruiken van de fiets vele voordelen kent”, zegt Elly Janmaat, medewerker pr en communicatie van de BMF. “De fiets is een makkelijk te gebruiken vervoermiddel, het is goed voor je gezondheid, goedkoop en steden worden leefbaarder als meer mensen fietsen. Tevens is het gebruik van de fiets goed voor het milieu en ben je op de fiets, zeker voor kortere afstanden, vaak sneller op de plaats van bestemming.” De Groene Peiler De BMF vraagt burgers om zich snel aan te melden voor de online peiling over het fietsbeleid in Brabant. De peiling blijft nog drie weken open en staat op de website www.degroenepeiler.nl. De Groene Peiler is het online natuur- en milieu-

s p o r t

Cadans naar wedstrijden dressuur in Zeeland

De Zeelandse Daphny van den Brand in actie.

panel van de Provinciale Milieufederaties. Panelleden kunnen daarop hun mening geven over actuele ontwikke-

lingen op het gebied van natuur en milieu in hun omgeving. Het onderwerp wisselt enkele keren per jaar.

William Peters uit Herpen vierde in regiofinale ROSMALEN/HERPEN - William Peters van Net Mis uit Herpen nam afgelopen week deel aan de Regiofinale 1e klas driebanden klein, dat gespeeld werd in Rosmalen. Districtskampioen Peters moest het hier afleggen tegen districtsgenoot Pedro van den Berg, die op het districtskampioenschap tweede werd. Beide spelers speelden een uitermate goed toernooi. Het algemeen moyenne van William was veruit het beste. Met 0.964 en een hoogste serie van 11 scoorde hij het hoogste van alle deelnemers, maar qua matchpunten kwam hij tekort en daar gaat het om in de finale. Pedro scoorde één matchpunt meer en met een moyenne van 0.708 behaalde hij nog net het podium; een derde plaats was zijn deel. Kampioen werd G. van de Mark. Met 10 punten en een moyenne van 0.683 gaat hij door naar de Nationale Finale in Lelystad.

Schaijkse handboogschutters opnieuw in de prijzen BAARSCHOT/SCHAIJK - Drie leden van de Schaijkse handboogschutterij De Vriendenkring zetten zondag goede prestaties neer tijdens een indoor-FITA-wedstrijd in Baarschot. In de categorie heren junioren recurve behaalde Rick van der Ven zowel de eerste als de tweede plaats. In de klasse heren aspiranten recurve evenaarde Jan van Tongeren dit kunststukje. Ook hij eindigde als eerste en tweede. Jeroen van Summeren legde bij de heren recurve beslag op de vijfde plaats.

Twee Zeelandse biljarters naar districtsfinale libre UDEN/ZEELAND - Onder leiding van Germenzeel wordt van donderdag 26 tot en met zaterdag 28 november in Uden de districtsfinale gespeeld van de 2e klas libre. De lengte van de partijen is vastgesteld op 100 caramboles. Gerard Bouten en Rien van Gaal vertegenwoordigen BC Zeeland. Zij nemen het op tegen Jan van Oort en Jan van Berlo (Jong Geleerd), Bart de Haas, Hennie van Vught en Mario van der Sanden (Germenzeel) en Johnny van de Camp (De Vriendschap). De drie beste spelers kwalificeren zich voor de Regiofinale.

RAVENSTEIN/ZEELAND - Leden van ruitersportvereniging Cadans waren afgelopen weekend op drie plaatsen actief. Twee leden namen deel aan de selectiewedstrijden B&L dressuur bij Jeanne d’Arc in Zeeland. Lex Selman reed met La Roussa naar de achttiende plaats (182 punten). Linda van Hooff kreeg met Aragon 195 punten en werd zevende. In Berlicum startte Renate van Helvoort met Velvet’s Pie. In de rubriek LI dressuur behaalde zij 186 punten, goed voor de achtste plaats. Tot slot vond in Berghem een dressuurwedstrijd voor ponyruiters plaats. Kelly Gelsing behaalde met Wicky de derde plaats in de klasse D-LII met 177 punten. Sharon van de Burgt reed met Tristan een MI-proef. Met 182 punten eindigde zij op de tweede plaats in het dagklassement.

Trainer Jurgen van Wanrooy blijft bij DAW Schaijk SCHAIJK - Voetbalvereniging DAW en Jurgen van Wanrooij zijn het eens geworden over een contractverlenging. Spelers, leiding en bestuur van de Schaijkse voetbaltrots waren het met elkaar eens dat een langer verblijf van de hoofdtrainer wenselijk is om zo verder te kunnen bouwen aan het elftal. Jurgen ziet in de spelersgroep van DAW veel potentie en wil de club naar een hoger niveau brengen. Vandaar dat zijn aan het einde van het seizoen aflopende contract met een jaar wordt verlengd.

Knappe prestaties Niels van Tilburg in Oosteind en Asten SCHAIJK - Niels van Tilburg uit Schaijk nam afgelopen weekend namens ponyclub Phoenix deel aan diverse wedstrijden. In Oosteind reed Niels zaterdag in de klasse D-M. Met Quinta behaalde hij de negende (klassiek) en zevende (progressief) plaats. Met Lady Di werd Niels op deze beide onderdelen in deze klasse eerste. Zondag nam Niels van Tilburg deel aan de wedstrijden in Asten. In de klasse D-L reed hij met Lady Di naar de tweede plaats. Ook in de klasse D-M, waar hij in actie kwam met Quinta, werd Niels tweede.

Winterwandeltocht op tweede kerstdag in Reek REEK - Achilles Reek houdt tweede kerstdag weer een winterwandeltocht. De afstanden die deelnemers kunnen lopen zijn zeven en vijftien kilometer. Starten kan tussen 9 en 10.30 uur. Vertrekpunt is het clubhuis van de voetbalclub aan de Mgr. Suysstraat 35 in Reek. De tocht voert door de mooie omgeving van Reek. Meer info: 0486-473950.

TTV Herpen houdt open kampioenschap in ‘t Slotje HERPEN - TTV Herpen houdt op zaterdag 19 en zondag 20 december de Open Herpense Tafeltennis Kampioenschappen. De wedstrijden worden gespeeld in dorpshuis ‘t Slotje. Iedereen mag aan het toernooi deelnemen. Inschrijven kan tot 5 december. De jeugd kan meedoen voor vier euro per persoon, senioren betalen 5,50. Voor meer info en opgave: Ans Megens, telefoon 0486-411736.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 20 november 2009

11


diensten Parochies H. Antonius Abt Reek Pastoor: L.J.M. de Louw, Mgr. Borretstraat 3, 5375 AA Reek, 0486-472339, e-mail: reek.h.antoniusabt@home.nl. Spreekuren op woensdag en zaterdag van 10 tot 11.30 uur. Diensten: zaterdag 19 uur en zondag 10.30 uur. Mariakapel in de kerk doorlopend geopend. H. Antonius Abt Schaijk Pastoor: H. Spiertz, Pastoor van Winkelstraat 1, 5374 BG Schaijk, 0486-461220. Vieringen: zaterdag 17.30 uur, zondag 10 uur. Vespers in de Mariakapel: maandag tot en met vrijdag 18 uur. Mariakapel open van maandag tot en met zaterdag, 9 tot 18 uur. H. Jacobus de Meerdere Zeeland Kapelaan M. Dorssers, Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland, 0486-451377. Kapelaan A.Holvoet, Oudedijk 43, 5409 AB Odiliapeel, 0413-272445. Secretariaat: Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland, 0486-451377, fax 0486-452870, e-mail: info@pe-ovz.info H. Missen: woensdag en vrijdag 19 uur, zaterdag 17.30 uur, zondag 9.30 uur. Rozenkransgebed: dinsdag 19 uur, Vespers: donderdag 18.45 uur. St. Lucia Kerkgebouw: St. Luciastraat 1 Ravenstein. Pastoor J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, (0486) 411595, e-mail: pastoraat@stluciaravenstein.nl of secretariaat@stluciaraven stein.nl, internet www.stluciaravenstein.nl. St. Sebastianus Kerkgebouw: Rogstraat 2 Herpen. Pastor: A. Driever, Alard van Herpenplein 7, 5373 AH Herpen, 0486-411424. H. Willibrordus Kerkgebouw: Maasdijk 69 Demen, 0486-411748. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, e-mail: pastoraat@stluciaravenstein.nl St. Vincentius Kerkgebouw: Laagstraat 16 Deursen. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, e-mail: pastoraat@stluciaravenstein.nl St. Lambertus Kerkgebouw: Hamstraat 1 Huisseling. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, e-mail: pastoraat@stluciaravenstein.nl St. Victor-Antonius Abt Kerkgebouw: Kerkstraat 20 Overlangel. Pastor: Harrie Zandbelt, Loonsestraat 2, 5371 PJ Neerloon, tel. 0486-411282. Huisartsen Er is een gemeenschappelijke avond-, nacht- en weekenddienstregeling van de huisartsen in de regio Oss, 's-Hertogenbosch en Veghel. Deze huisartsenpost is dagelijks bereikbaar van 5 uur 's middags tot 8 uur de volgende ochtend, en verder in het weekend en op feestdagen. U kunt de post bellen voor dringende hulp die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. De huisartsenpost is bereikbaar onder tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Tigchelaar en Peeters, Schaafdries 8, 5371 NJ Ravenstein, tel. 0486412242. Spoedlijn overdag: 0486-414155. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur-12.00 uur en van 13.30-17.00 uur, uitsluitend volgens afspraak. J. Keulers en Mw. W. v.d. Laan, Contre Escarpe 2, 5371 CK Ravenstein, tel. 0486-411530. Spoedlijn overdag: 0486-415965. Spreekuur: Volgens afspraak. R. Besselink en A. Olde Loohuis, St. Sebastianusstraat 12, 5373 AE Herpen, tel. 0486-411321. Spoedlijn: overdag 0486-416484. Spreekuur: ma. t/m vr. Van 8.00-9.00 uur en volgens afspraak. Huisartsenpraktijk Reek, tel. 0486-475139, spoedeisende hulp, tel. 0486-473816, weekenddienst Reek, tel. 0900-8880. Huisartsengroepspraktijk Schaijk, tel. 0486-462044, spoedeisende hulp, tel. 0486-462064, weekenddienst Schaijk, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Zeeland, tel. 0486-451200, spoedeisende hulp, tel. 0486-451600, weekenddienst Zeeland, tel. 0900-8860. Apotheek Service Apotheek Ravenstein, Marktstraat 10, 5371 AD Ravenstein, tel. 0486-416111. Apotheek Schaijk, Schutsboomstraat 15, 5374 CA Schaijk, tel. 0486-463344, fax 0486-463424, e-mail apotheekschaijk@ezorg.nl Tandartsen M.M.E.A. de Graaf, Zeeland, tel. 0486-420500. A.M.W.T.M. de Hond, Schaijk, tel. 0486-461552. J.E.M. Jacquemard, Zeeland, tel. 0486-452783. G.P. van Koersveld, Schaijk, tel. 0486-463937. P. van Hooft, tel. 0486-412118 (Herpen) / 0486-416200 (Ravenstein). Dierenartsen Dierenkliniek Schaijk, Scheisestraat 10a, tel. 0486-463636. Thuiszorg Pantein Zorgvragen: 0900-8803; 10 cent p/m, 24 uur per dag. Website: www.thuiszorgpantein.nl / e-mail info.thuiszorg@pantein.nl. Bij Thuiszorg Pantein (voorheen Stichting Thuiszorg Brabant NoordOost) kunt u terecht voor Huishoudelijke Verzorging, Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg, Voeding en Dieet, Thuiszorgwinkel en Uitleen, ZorgActief Cursus en Service. Thuiszorgwinkels: Uden, Industrielaan 1, open ma-vr van 8.30 tot 17 uur, za van 10 tot 17 uur; Veghel: Stadhuisplein 47, open ma-vr van 9 tot 12 uur; Oss, Schadewijkstraat 8, open ma-vr van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16.30 uur.

12

www.arenalokaal.nl – vrijdag 20 november 2009


Zaterdag gratis informatiedag in Oss

Veilig, zuinig en groen op weg met autobedrijf Hendriks OSS - Autobedrijf Hendriks houdt zaterdag 21 november een gratis informatiedag over veilig, zuinig en groen rijden. De presentaties vinden plaats om 11, 13 en 15 uur bij de Ford- en Mazda-dealer aan de Gotenweg 3 in Oss. De informatiedag staat geheel in het teken van het ‘nieuwe rijden’ en hoe dit is toe te passen bij het gebruik van de eigen auto. Het nieuwe rijden heeft niet alleen een gunstig effect op het milieu, maar ook op de gebruikskosten voor de berijder. r worden tips en adviezen gegeven over het besparen van brandstof. Zo wordt bijvoorbeeld de bandenspanning besproken. Rijden met de juiste bandenspanning zorgt voor een twee tot drie procent lager brandstofverbruik. Ook het rijden met open ramen wordt behandeld. Weinig mensen zijn zich ervan bewust dat het rijden met open ramen de luchtweerstand van de auto verstoort. Dit kan resulteren in een meerverbruik van vijf tot tien procent brandstof. Deze en nog vele andere onder-

autonieuws Toyota Verso uitgeroepen tot gezinsauto van het jaar OSS - De Toyota Verso is met een overtuigende meerderheid (68 procent) verkozen tot gezinsauto van het jaar 2010. De dit jaar geïntroduceerde en compleet nieuwe Verso nam het op tegen de nieuwe Volkswagen Golf (9 procent) en de nieuwe Renault Grand Scénic (23 procent). Vanaf 3 augustus kon het publiek op www.gezinsautovanhet jaar.nl stemmen op de drie genomineerde auto’s. De Verso kreeg daarbij van de Nederlandse consument de meeste stemmen. De verkiezing wordt georganiseerd door het tijdschrift ANWB Kampioen en uitgeverij Jonge Gezinnen.

Autobedrijf Hendriks staat zaterdag geheel in het teken van het ‘nieuwe rijden’.

werpen worden uitgebreid belicht. Denk onder andere aan het gebruik van skiboxen, rijden in de juiste versnelling, optrekken bij een verkeerslicht en anticiperen in het verkeer. Duurzaam autorijden “Duurzame mobiliteit staat bij ons hoog op de agenda”, zegt Frank Jansen van autobedrijf Hendriks. “Alhoewel de presentaties een duidelijk ‘Ford-tintje’ hebben zijn rijders van alle merken van harte welkom. Onder meer Ford en Mazda spannen zich tot het uiterste in om de CO2-uitstoot verder terug te dringen. Nu al behoren hun modellen

tot de schoonste in Europa, met een relatief laag brandstofverbruik en lage CO2emissies. Door onze bezoekers volledig te informeren over duurzaam en veilig autorijden, helpen wij ze op weg hun auto zo duurzaam en veilig mogelijk te gebruiken. Duurzaam autorijden hoeft niet moeilijk te zijn, het enige dat men moet doen is zichzelf een aangepaste rijstijl aanwennen.”

door zijn medewerking aan vele bekende radio- en tvprogramma’s in Nederland en het presenteren van diverse autoshows. Winterinspectiedag Tijdens deze informatiedag vindt ook de jaarlijkse Winterinspectiedag plaats. De medewerkers van autobedrijf Hendriks verwelkomen automobilisten graag met een kopje koffie, worstebroodje en erwtensoep.

De presentaties worden verzorgd door Ivo Franklin. Ivo Franklin is een autoriteit op het gebied van automotive-presentaties. Hij is bekend geworden

De Verso en de andere twee genomineerde modellen waren geselecteerd door een vakjury van redacteuren van ANWB Kampioen en de door Jonge Gezinnen uitgegeven bladen Ouders van Nu, Kinderen en Groter Groeien. Op het ANWB Test- en Trainingscentrum in Lelystad testten zij alle auto’s en maakten zij een selectie op basis van de geboden veiligheid, de interieurruimte, de prijs-kwaliteitverhouding, de rijeigenschappen en het comfort. Om in aanmerking te komen voor de titel moesten de kanshebbers voorzien zijn van vijf deuren (hatchbacks, stationwagons en MPV’s), niet meer kosten dan 27.500 euro en in de periode van mei 2008 tot mei 2009 in Nederland zijn geïntroduceerd. In totaal dongen acht modellen mee naar de titel. Voor de verkiezing zette Toyota de vijfpersoons 1.6 VVT-i Aspiration van 26.770 euro in. De prijslijst van de Toyota Verso begint bij 24.990 euro. Vorige maand viel de Verso ook al in de prijzen. Toen won het model voor de zevende achtereenvolgende keer de AutoWeek Tevredenheids Trofee. De Toyota Verso staat bekend om z’n praktische gebruiksmogelijkheden en het uiterst flexibele interieur. Bovendien is het weggedrag van deze MPV dynamischer dan wat doorgaans van dergelijke auto’s wordt verwacht. Aan comfort wordt daarentegen niets ingeleverd. Ook is de Verso ontworpen om de maximale vijf sterren in de nieuwe Euro NCAP-crashtest te behalen, waardoor een zeer solide veiligheidsniveau gewaarborgd is. De Toyota Verso is leverbaar in 31 uitvoeringen; in vijf uitrustingsniveaus en met vijf en zeven zitplaatsen. Hij is er met drie schone en zuinige dieselmotoren en twee efficiënte benzinemotoren. Groene labels De Verso heeft veel flexibele ruimte aan boord. Handige portiervakken - waarin ook drinkflesjes passen - en allerlei opbergvakjes zorgen ervoor dat het hele gezin in alle comfort kan reizen. Ook aan een forse bagageruimte is geen gebrek: 484 liter (in de 7-zitter met neergeklapte derde zitrij); een must voor een praktische gezinsauto.

Crossover razend populair

Verkoop Peugeot 3008 loopt als een trein

Toyota heeft als toonaangevend producent van milieuvriendelijke auto’s de hele Verso lijn voorzien van de Toyota Optimal Drive technologie. Dat levert, ten opzichte van voorgaande motoren met gelijke inhoud een tot twintig procent hoger motorvermogen op, terwijl de CO2-uitstoot tot twaalf procent lager is en het brandstofverbruik eveneens fors is gedaald. Bovendien zijn nagenoeg alle Toyota’s Verso voorzien van een groen energielabel B of C.

OSS - Zes maanden na de commerciële introductie van de Peugeot 3008 blijkt het succes dat reeds bij de lancering in het voorjaar 2009 werd geboekt, nog steeds voort te duren op de voornaamste Europese markten. De crossover van Peugeot is nu vrijwel overal beschikbaar in Europa en er zijn al bijna 50.000 klantenorders geschreven, vijftien procent meer dan de vooraf gestelde doelstelling. De nieuwe Peugeot 3008 blijkt een succesnummer.

De beste resultaten tot nu toe voor de Peugeot 3008 zijn behaald in Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland, Nederland en België. Qua uitrustingsniveau profiteert de 3008 van een bijzonder rijke mix: de keuze van zestig procent van de Europese klanten valt op de hogere niveaus (Premium Pack en Feline). Het merendeel (meer dan driekwart) kiest voor HDi-FAP (1.6l en 2.0l), terwijl in de benzineuitvoering (25 procent) de verhouding 1.6l VTi en 1.6 THP 55 om 45 is.

In Nederland zijn bijna 2.700 klantenorders ontvangen. Iets meer dan de helft kiest hier voor de 1.6VTi en een kwart voor de 1.6 THP. Bij de diesels (1.6l en 2.0l) is dit respectievelijk zestien en zes procent. Ook in Nederland kiest men voor de hogere niveaus: de introductieversie Première is goed voor 55 procent, terwijl de ST en de GT ieder rond de twintig procent van de ontvangen klantenorders uitmaken. De totaalproductie van de 3008 heeft inmiddels

50.000 exemplaren bereikt. In de fabriek in het Franse Sochaux ligt de dagelijkse productie op 530 stuks, hetgeen een beroep doet op de gehele productiecapaciteit. De forse vraag naar de 3008 als ook de onlangs geïntroduceerde MPV 5008 - geproduceerd op dezelfde productielijn met momenteel 360 stuks per dag heeft tot gevolg dat sinds half oktober een derde productieploeg (800 werknemers) is ingezet.

In 2010 is de verkoopdoelstelling voor de Peugeot 3008 vastgesteld op 90.000 stuks. Meer informatie Meer informatie over de 3008 is verkrijgbaar bij Peugeot-dealer Van Hunnik aan de Griekenweg 26 in Oss, 0412-632933.

Uw regiodealer:

De Toyota Verso.

Uw regiodealer:

Van Hunnik Autogroep

Jos van Boxtel

Griekenweg 26 5342 PZ Oss Telefoon (0412) 63 29 33 www.vanhunnikautogroep.nl

Longobardenweg 21 - 5342 PL Oss Telefoon 0412 643 355 - www.josvanboxtel.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 20 november 2009

13


Cadeautips voor kids gelezen

Sinterklaas en zijn pietermannen zijn weer in het land. Honderden kinderen trotseerden afgelopen weekend het slechte weer om de Sint in ons koude kikkerlandje te verwelkomen. Het was nog even spannend of de goedheiligman wel veilig in Nederland aan zou komen, want dankzij de zeurpiet was de sint weer op weg naar het warme Spanje. Gelukkig voor de kinderen kwam alles goed en kon de schoen gewoon gezet worden. Om iedereen te helpen met het samenstellen van een verlanglijstje zet Arena deze week opnieuw een aantal leuke kinderboeken en -spelletjes op een rijtje.

Gone / Verlaten Auteur: Michael Grant Uitgeverij: Unieboek Pagina’s: 494 ISBN: 978-90-4750-610-2 Prijs: 19,95 euro

Epinona Auteur: Marc de Bel Uitgeverij: Manteau / Unieboek Pagina’s: 416 ISBN: 978-90-2232-427-1 Prijs: 18,95 euro De jaren vijftig voor Christus. Epinona groeit samen met haar moeder en broer Brent op in het land van de Eburonen. Ze is goede maatjes met Timon, met wie ze later wil trouwen. Maar bij een aanval van de Atuatuken, een naburige stam, worden zij en haar moeder gevangengenomen en als slaven meegevoerd naar de Rotsburcht. Intussen komt het Romeinse leger, dat moordend en rovend naar het noorden van Gallië oprukt, steeds dichterbij. Ook de eens zo trotse Rotsburcht wordt met de grond gelijkgemaakt. Met Epinona schreef Marc de Bel een epos, gebaseerd op waargebeurde historische feiten, zoals ook in een tekst van Julius Caesar. De Bel is een Belgische auteur die een echt verhaal durft te vertellen. Erg spannend voor de wat oudere jeugd.

Emily the Strange; verloren tijd Co-auteur: Rob Reger Uitgeverij: Manteau / Unieboek Pagina’s: 266 ISBN: 978-90-2232-428-8 Prijs: 15,95 euro Emily is geen doorsnee dertienjarige. Roze is haar ergste nachtmerrie. Ze draagt elke dag hetzelfde zwarte jurkje. Ze houdt van wiskunde en fysica. En haar beste vrienden zijn vier zwarte katten. Emily is zo uncool dat ze cool is. In dit boek heeft Emily een ernstige aanval van geheugenverlies, ze weet zelfs haar eigen naam niet meer. Emily besluit een dagboek bij te houden en hoopt in haar notities en zwarten-rode tekeningen aanwijzingen te vinden voor haar identiteit. Maar ze ontdekt meer, en raakt betrokken bij een geheime missie.

Sesamstraat-vloerpuzzel Uitgever: Jumbo Aantal stukjes: 22 Afmeting: 61 x 47 cm Prijs: 8,99 euro Iedereen kent Sesamstraat. De Nederlandse kijkbuiskindertjes kunnen elke werkdag rond de klok van half zes genieten van de avonturen van Elmo, Pino, Ieniemienie en Tommie en niet te vergeten Bert en Ernie. Nu kunnen de kleinsten ook overdag genieten van de Sesamstraatfiguren met deze puzzel van Jumbo.

Wat denk jij? Auteur: Astrapi Uitgeverij: Van Goor / Unieboek Pagina’s: 132 ISBN: 978-90-4751-036-9 Prijs: 16,95 euro Iedereen stelt zich soms vragen over het leven en over de wereld om zich heen. Het kunnen moeilijke vragen zijn, waarop eigenlijk niet één antwoord te geven is. Dit boek helpt kinderen (en volwassenen) om zelf een antwoord te vinden, simpelweg door zelf na te denken. Het is een eerste, filosofische ontdekkingsreis aan de hand van dertig vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals de dood, het leven, vriendschap, geld, angst, blijdschap, rechtvaardigheid en vrijheid. De abstracte levensvragen zijn concreet gemaakt door stripjes en illustraties. Zo komen veel situaties, voorbeelden en mogelijke antwoorden aan bod.

Tijdens een doodgewone schooldag ziet de veertienjarige Sam tot zijn verbijstering zijn leraar pal voor zijn ogen verdwijnen. Al gauw blijkt dat iedereen die ouder is dan vijftien jaar op hetzelfde moment is verdwenen. Bovendien is er een ondoordringbare barrière rond de stad opgetrokken, waardoor internet, televisie en mobieltjes geen enkel signaal meer ontvangen. Een enorme chaos breekt uit. Net buiten de stad neemt Caine de leiding over zijn internaat en daarna ook over het stadje. In het begin weet hij enige orde te scheppen, maar gaandeweg voert hij met een aantal volgelingen een waar schrikbewind. Hoewel Sam helemaal geen leidende rol wil, besluit hij ten slotte toch dat hij de kwaadaardige Caine en zijn terreurbende moet tegenhouden. Dat kan alleen als hij Caine uitschakelt.

Gone / Honger Auteur: Michael Grant Uitgeverij: Unieboek Pagina’s: 510 ISBN: 978-90-4750-906-6 Prijs: 19,95 euro Het is nu drie maanden geleden dat alle volwassenen en kinderen van vijftien jaar en ouder spoorloos verdwenen zijn. Het eten begint op te raken en de honger knaagt, waardoor de kinderen in Perdido Beach zichzelf niet meer in de hand hebben. Sam heeft er genoeg van dat hij wordt beschouwd als de leider. De kinderen verwachten dat hij voor alle problemen een oplossing heeft, zelfs voor de kleinste wissewasjes, en hij kan de verantwoordelijkheid nauwelijks nog aan. Intussen wordt de geheimzinnige Duisternis steeds sterker: hij lokt Lana naar zich toe. Sam en zijn vrienden proberen haar te redden, maar stuiten op Caine. Bij de grot van de Duisternis volgt een bloedstollende strijd, waarbij Sam op het allerlaatste moment hulp krijgt vanuit onverwachte hoek.

Van Dale familiespel Uitgever: Jumbo Speelduur: 30 minuten Spelers: Twee tot vier Leeftijd: Vanaf 8 jaar Prijs: 34,99 euro

Het Van Dale familiespel kan (tegelijkertijd) op twee verschillende niveaus gespeeld worden: van 8 tot 12 jaar en vanaf 13 jaar. In beide gevallen is de hoofdopdracht dezelfde: elke speler schrijft een (geheim) woord van 4 letters op een papiertje en probeert daarna als eerste de letters van dat geheime woord op het speelbord te verzamelen. Dus voor volwassenen net zo leuk en leerzaam als voor kinderen. Duizenden originele vragen in tientallen veelzijdige taalspelletjes. Het spel is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Van Dale en volgt de officiële spelling 2005. De spanning stijgt terwijl je over het bord racet om de letters van je geheime woord te verzamelen. Versla je tegenstanders in een zenuwslopende woordenstrijd en gris hun letters van het bord. Draai aan de schijf, duik in een tunnel en baan je een weg naar de overwinning.

Suspect

Jonge dieren-vloerpuzzel

Uitgever: Ravensburger Speelduur: 30 tot 60 minuten Spelers: Eén tot zes Leeftijd: Vanaf 8 jaar Prijs: 29,95 euro

Uitgever: Jumbo Aantal stukjes: 24 Afmeting: 61 x 47 cm Prijs: 10,99 euro

De bank is overvallen en de misdadigers zijn op vrije voeten. Ergens in de stad houden ze zich op. Maar wie kunnen het zijn? Ga op zoek naar informanten, verdachten en de uiteindelijke daders. Aanwijzingen en tips worden luid en duidelijk verkregen via de intercom. Aan de hand van die informatie ontstaat een compositiefoto waarmee de gangsters snel ingerekend kunnen worden. Zorg dat je de eerste bent die de daders te pakken krijgt na een spannende race door de stad en je wint het spel.

14

Voor kleine kinderen zijn dieren fascinerend. Vaak zijn dierengeluiden en -vormen heel herkenbaar. Jonge dieren is een mooie grote vloerpuzzel voor kleine kinderen. Zo kunnen ze bekend raken met de bekende diersoorten en ondertussen de verschillende vormen leren kennen.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 20 november 2009


Feestelijke onthulling in De Phoenix

Jeroen d’n Urste nieuwe prins van het Moesland

carnaval Hend de Pomper nieuwe president in Pomperstad

MOESLAND - In Schaijk vond afgelopen zaterdag het traditionele Moeslandse 11-11 bal plaats. Dit jaar voor het eerst in dorpshuis De Phoenix waar Theo Potjes van feesterij De Potter het feest tot in de puntjes regelde. Hoogtepunt van de avond was de bekendmaking van Jeroen van Zuijlen als nieuwe prins van het Moesland. m 22.11 uur mochten prins Roy en prinses Peggy hun laatste officiële handelingen verrichten bij het aftreden van Opperraadsheer Ruud Schreurs, die tien jaar lang de bijna onmogelijke taak had de Raad van Elf, de prinselijke dansgarde en de Boeremoeskapel in het gareel te houden. Daarnaast werd afscheid genomen van Tiny Geurts van Kessel, die jarenlang de dansgarde begeleidde. Na twee jaar als enthousiast prinsenpaar geschitterd te hebben, moesten Roy en Peggy om 23.11 uur plaatsmaken voor een nieuw prinsenpaar. Op het podium stond een kist met een groot vraagteken erop. Er kwamen allerlei foto’s voorbij van mogelijke nieuwe prinsen, maar de enige echte nieuwe prins zat er niet bij. Terwijl alle ogen gericht waren op de grote kist met het vraagteken sprong de nieuwe Moeslandse heerser door het scherm: prins Jeroen d’n Urste. Hilarisch was het

POMPERSTAD - Zaterdagavond om elf over elf is in Ravenstein de nieuwe president van carnavalsvereniging De Pompers gepresenteerd. Dit jaar heeft de raad van gezetenen gekozen voor president Hend de Pomper. Hend staat al sinds 1959 centraal in Pomperstad als de mascotte van carnavalvierend Ravenstein. Voorafgaand aan de onthulling werd een retrospectief getoond over zijn leven. Beginnend met de dag dat Hend in een mandje bij de Pomp op de Markstraat werd gevonden en vervolgens zijn hoogte- en dieptepunten op 11-, 22-, 33- en 44-jarige leeftijd. Na vertoning van de historische videobeelden trad president Hend binnen met zijn adjudant Jos Verbraak en de raad van gezetenen. Op dat moment suprême bleek niet alleen Hend sprakeloos, ook velen aanwezigen leken met stomheid geslagen door deze ludieke, carnavaleske keuze. “De raad van gezetenen en het bestuur van De Pompers hebben heel bewust gekozen Hend te eren en te bedanken dat hij al 50 jaar stil in de kou waakt over Pomperstad. Wij begrijpen dat er nog twijfels en vraagtekens zijn bij deze keuze, maar tijdens en in de aanloop naar carnaval 2010 trachten wij deze weg te nemen”, geeft Jos Verbraak aan.

Prins Jeroen d’n Urste heeft er zin in.

feit dat hij als lid van de Boeremoeskapel gewoon met zijn maten het podium was opgegaan om op het laatste moment door het scherm te springen. Zijn muziekgenoten waren dan ook zeer verrast, net als het hele Moesland, want er was de afgelopen weken al heel wat gespeculeerd. Jeroen van Zuijlen Prins Jeroen van Zuijlen is getrouwd met prinses Crista (lid van CV Knap Lelluk) en samen hebben zij twee kinderen: Rik en Guus. De nieuwe prins heeft een flinke carnavalsloopbaan, bij onder anderen de Moasbloazers, Lass mall Blasen, de Boeremoeskapel, de JeMi’s, Lo Mar

MOESLAND - Tijdens een bomvol jeugd-11-11-bal in De Phoenix zijn in ‘onderwatersferen’ de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses van het Moesland onthuld. Prins Stef (Hofmans) en prinses Lieke (Derks) zwaaien komend carnavalsseizoen de scepter over het Moesland.

Nadat afscheid was genomen van prins Joep en prinses Joanie werd het spannend, helemaal toen van twee kanten duikers de zaal inkwamen. Alle ogen waren op het podium ge-

KELERIJK - Bram Leijten en Manon Jansen vormen het nieuwe jeugdprinsenpaar in het Kelerijk. Het tweetal volgt jeugdprins Dorus en jeugdprinses Maud op. Tijdens een feestelijke bijeenkomst zondag in het wapen van Reek werd tevens afscheid genomen van enkele leden van de jeugddansgarde en de jeugdraad van elf. Presentatie van het jeugdprinsenbal was in handen van Corien van Casteren van de jeugdcommissie, terwijl dweilorkest Ongerakt zorgde voor de muzikale ondersteuning.

Prinsmobiel Zondagmiddag ontvingen prins Jeroen en prinses Crista, uit handen van Mark en Dorothé van Zummeren, de sleutel van hun eigen Prinsmobiel. Een fraaie moesgroene Hyundai, beletterd met de spreuk van de prins.

Prins Bram en prinses Manon.

Coen de Louw nieuwe prins van de Smouskes

Nachtgravers Overlangel houden prinsenbal

SMOUZENRIJK - In een bomvolle feesttent is afgelopen vrijdag het nieuwe prinsenpaar van de Smouskes onthuld. Landerds burgemeester Willy Doorn installeerde Prins Coen de Louw en Prinses Cindy na de spectaculaire onthulling.

Stef en Lieke nieuw jeugdpaar Moesland

In het eerste deel van het 11-11-bal vond de jeugdclub van het jaar-verkiezing plaats. Na een spannende race met maar enkele stemmen verschil ging deze eretitel naar CV De Wilde Moesbende. De Moesbakkus, de hoogste onderscheiding bij de jeugd van het Moesland, ging naar Henk Bongers voor zijn enorme inzet voor het jeugdcarnaval in Schaijk. Mede door zijn hulp rijden de jeugdprins en -prinses met hun hele gevolg op een spiksplinternieuwe prinsenwagen tijdens de grote Moeslandse optochten.

Toete en niet te vergeten zijn club CV Nie Gering. Nadat de kersverse prins en prinses waren geïnstalleerd, mocht prins Jeroen zijn spreuk onthullen: ‘Moeslands carnaval, das Nie Gering!’ Zijn eerste officiële taak was het installeren van drie nieuwe raadsleden. Joris Jan en Lisette Spijkers, Wouter en Bregje Spijkers en Twan en Lisette van der Heijden komen de stichting versterken. Ook de nieuwe opperraadsheer Ronald van Rooij werd door prins

Bram en Manon nieuw jeugdprinsenpaar Reek

Jeroen geïnstalleerd. Na een toespraak van burgemeester Willy Doorn volgde de nieuwe gardedans van de prinselijke dansgarde en een receptie voor het kersverse nieuwe prinsenpaar. Er werd tot in de late uurtjes doorgefeest.

OVERLANGEL - Carnavalsvereniging De Nachtgravers opent zaterdag 21 november in de Petjesbar het nieuwe carnavalsseizoen met het prinsenbal. Op deze avond neemt de club afscheid van prins Willy d’n Urste wiens ambtstermijn van twee jaar erop zit. Tijdens de avond wordt duidelijk wie zijn opvolger wordt als heerser van het Nachtgraversrijk. De zaal is geopend vanaf 20.30 uur en de entree is vrij. Voor de muzikale begeleiding zorgt blaaskapel ‘t KON en er is ook een discotheek.

In het dagelijks leven is Coen vrachtwagenchauffeur bij het Zeelandse bedrijf Eureka Logistiek. Samen met prinses Cindy heeft hij twee dochters, Anne en Isa. De kersverse prins houdt van voetbal en dat doet hij dan ook wekelijks bij Festilent. Zijn motto voor het komende carnavalsseizoen is ‘Kik mar: Ut lupt so as ut lupt’. Het Wous Weekend werd een mooi tweedaags feest. Mede door de optredens van The Hot Studs, De Andere Hazen, Santa Rosa en Wolter Kroes zat de feesttent vrijdag én zaterdag bomvol. De Smouskes kijken dan ook terug op een geslaagd onthullingsweekend. De prins en prinses krijgen een receptie aangeboden, waarbij alle Smouskes hen de hand kunnen schudden. De receptie wordt op zondag 29 november gehouden in het Witte Huis en begint om 12.11 uur.

Wie wordt de nieuwe prins van het Kelerijk? KELERIJK - Het afgelopen weekend zijn er al verscheidene nieuwe prinsen in deze regio bekendgemaakt. Het komend weekend zijn de Reekse Keleströpers aan de beurt. Op zaterdag 21 november openen De Keleströpers in gasterij Het Koetshuis namelijk het carnavalsseizoen met het prinsenbal. Na drie jaren de scepter gezwaaid te hebben over het Kelerijk neemt prins Bert d’n Urste afscheid van zijn onderdanen. Ook grootvorst Marco en prinses Nicole vertrekken. De muziek is deze avond in handen van toporkest Dusty Road en dweilorkest Ongerakt. Verder zal de dansgarde haar nieuwe dans tonen. De avond begint om 20.30 uur en de toegang is gratis.

Prins Coen. Prins Stef en prinses Lieke.

richt toen prins Jeroen en prinses Crista Stef Hofmans en Lieke Derks onder hun gigantische duikershelmen vandaan haalden. Zij zullen komend seizoen regeren over het Moesland.

Jeugdcarnaval houdt koekactie in Reek KELERIJK - Het jeugdcarnaval Reek houdt op zaterdag 21 november een koekactie. Leden van het jeugdcarnaval gaan dan vanaf 12 uur de deuren langs met de vraag of men een pak koek wil kopen. Deze pakken kosten 2,50 euro per stuk. De opbrengst komt ten goede aan het jeugdcarnaval.

De Fuik houdt Elf Elf Bal in Piramide Schaijk MOESLAND - Disco de Fuik houdt zaterdag een Elf Elf Bal voor alle kinderen vanaf groep 7 tot en met 15 jaar in De Piramide in Schaijk. Alle jeugd mag in de gekste, leukste en meest creatieve outfit komen swingen en zo het nieuwe carnavalsseizoen inluiden. Daarbij worden natuurlijk de grootste carnavalshits gedraaid. De avond duurt van 19 tot 22 uur.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 20 november 2009

15


379565.indd 1

16-11-2009 14:28:37

Weekblad Arena week 47 2009  

Weekblad Arena week 47 2009

Weekblad Arena week 47 2009  

Weekblad Arena week 47 2009

Advertisement