Page 1

Wilt u ook uw mening geven? Mail dan naar redactie@arenalokaal.nl

weekblad voor landerd, herpen, ravenstein en omstreken jaargang 17 – week 44 – 4 november 2011 – www.arenalokaal.nl ����������������������������� ����������������������� ����������������� ��������������������������

Sfeervolle eindejaarsacties Schaijk, een Werelddorp pagina

3

MensenWerk: Flip Arts van Teun Arts Meubelen pagina

5

Moesland maakt zich op voor Carnavallennium pagina

Vlasgaard en Wizzert dreigen eigen identiteit kwijt te raken

Gemeentenieuws

Kindcentrum Zeeland roept nog veel vragen op ZEELAND - Dat de Zeelandse kinderen behoefte hebben aan een nieuwe school staat buiten kijf. Door de jaren heen passeerden diverse plannen de revue, plannen die het stuk voor stuk niet hebben gehaald. Insteek is altijd geweest dat De Wizzert en Vlasgaard samengevoegd zouden worden in een brede school, maar wel allebei met een eigen ingang en speelplaats. In het meest recente plan komt de nieuwe school op het Morgenzon-terrein in het centrum van het dorp. Arena wist beslag te leggen op de eerste schetsen, die tot nu toe niet openbaar zijn gemaakt. De vraag rijst of De Wizzert en Vlasgaard in het nieuwe Kindcentrum hun eigen identiteit kunnen behouden.

N

a diverse haalbaarheidsonderzoeken is het volgens het Landerdse college van B en W mogelijk het Kindcentrum op het Morgenzonterrein te realiseren. Inmiddels heeft de architect een eerste opzet gemaakt waaruit inderdaad blijkt dat met flink passen en meten de brede school op die locatie haalbaar is. De vraag is echter of er niet te veel concessies gedaan moeten worden om De Wizzert en Vlasgaard op die plek te huisvesten, zoals het delen van de ingang en speelplaats. Hierdoor dreigen de scholen hun eigen identiteit kwijt te raken. Iets waarop ze ontzettend hamerden toen de brede school nog in het multifunctioneel centrum zou komen.

pas reageren na overleg met Leenders. Trausel vervangt directrice Resi van der Coer, die een sabbatical heeft genomen en een halfjaar in het buitenland zit in een fase waarin veel belangrijke beslissingen worden genomen voor en over haar school. Ook de ouderraad van De Wizzert is weinig spraakzaam. “Ik wil niet meedoen aan deze stemmingmakerij”, laat voorzitter Maaike Vervaart weten. “Als ik vanuit mijn functie als voorzitter reageer wil ik eerst overleggen met de overige leden van de ouderraad. Op persoonlijke titel wil ik ook niets zeggen. Het is maar een gebouw, je moet er niet meer van maken dan het is. De Wizzert is een goede school en dat zal het ook blijven.”

Geen reactie Het is opvallend dat beide scholen niet willen reageren. Vlasgaard-directeur Hans Leenders geeft aan geen tijd te hebben. Waarnemend directielid Maud Trausel van De Wizzert wil

Schaduw Ondanks het vertrouwen dat beide schoolbesturen en de ouderraad van De Wizzert klaarblijkelijk hebben in de nieuwe school blijven er toch nog veel vragen onbeantwoord. Voor-

al de onlangs verspreide nieuwsbrief over het Kindcentrum schept veel onduidelijkheid. Daarin staat een foto van wethouder Harrie van Dongen die de architect de hand schudt. Dit wekt sterk de indruk dat ze een deal sluiten. De eerste schetsen zijn echter niet terug te vinden in de nieuwsbrief, terwijl deze wel al gemaakt zijn. Het is raar dat de gemeente hier geen openheid van zaken in geeft. Prangende vragen Op de schetsen, die in het bezit zijn van Arena, is duidelijk te zien dat de speelplaats tussen de school en de kerk komt te liggen. Hierdoor spelen de basisscholieren altijd in de schaduw van het monumentale gebedshuis. Is de speelplaats wel groot en licht genoeg of wordt het een kille, bijna gevangenisachtige binnenplaats? Dit heeft ook gevolgen voor het concept ‘frisse school’. Kunnen de lokalen, die deels in de schaduw liggen, wel helder en fris zijn? En

hoe zit het dan met de ventilatie? Langzaam maar zeker krijgen de inwoners van Zeeland steeds meer vragen. Hoeveel geduld moeten zij nog opbrengen en wanneer krijgen ze antwoord op prangende vragen als: Past de nieuwe school tussen de monumentale panden? Hoe wordt het bondsgebouw geïntegreerd? Blijft er genoeg groenruimte over? Hoe wordt het parkeren georganiseerd? Wat heeft dit voor invloed op de parkeerplaats voor de kerk? Kan de verkeersveiligheid in de Kerkstraat gewaarborgd worden?

11

Landerd pagina

9-12

Ravensteiner Johnboy Willemse gaat voor raadszetel met NVU RAVENSTEIN - De extreem-rechtse Nederlandse Volksunie (NVU) doet tijdens de verkiezingen van 2014 een gooi naar een zetel in de Osse gemeenteraad. Dat zegt Ravensteiner Johnboy Willemse woensdag op de website van zijn partij.

Willemse, sinds 2003 lid van de NVU, is kringleider van de politieke partij in Kieskring 18 (Oost-Brabant, red.). “Door privé-omstandigheden ben ik even uit de roulatie geweest”, zegt de inwoner van het vestingstadje, “maar nu ga ik er weer stevig tegenaan en heb ik het vaste voornemen om het verkiezingsresultaat van één procent uit 2006 voor de NVU in Oss te gaan verbeteren in 2014. Vol goede moed ga ik er tegenaan.” De NVU is een partij die vanwege haar uitgesproken neo-nazistische karakter als extreemrechts wordt beschouwd en in de fascistische hoek wordt geplaatst. In 2002, 2006 en 2010 deed de partij in diverse plaatsen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Nergens behaalde zij een zetel. Partijprogramma De NVU staat volgens haar partijprogramma onder meer voor een onmiddellijke immigratiestop, het herenigen van Vlaanderen en Nederland in een groot Nederlands Rijk, uitzetting van alle illegalen en criminele vreemdelingen, herinvoering van de doodstraf voor zware misdadigers, onmiddellijke uittreding van Nederland uit de NAVO, verhoging van de maximale snelheid naar 160 kilometer per uur en gratis gezondheidszorg en openbaar vervoer.

Van Tilburg´s Uitvaartverzorging Wij verzorgen uitvaarten in Landerd, Herpen, Ravenstein en omgeving. Past. van Winkelstraat 44 SCHAIJK • 0486 461239 • info.vantilburg@planet.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 november 2011

www.vantilburgschaijk.nl


Ook voor de prijs naar Albert Heijn

Gewoon bij Albert Heijn Burg. Hoefnagelstraat 14 5374 GZ Schaijk T: 0486 464 046

BEDrijfsruimTEn TE Huur PasToor Van WinKElsTraaT scHaijK Vanaf € 550,00 per maand

5,0 a €7e6 r mie

exclusief btw, minimaal 1 jaarcontract

p xclus e

55a Kantoorruimte

55c Kantoor- en opslagruimte

55e Kantoor- en opslagruimte

Deze kantoorruimte heeft een totale oppervlakte van 65m2 en is voorzien van de benodigde aansluitingen voor telefoon en internet. Verder beschikt het kantoor over een pantrykeuken, een dubbel toilet met fontein, een verlaagd plafond met verlichtingselementen en mechanische ventilatie. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Het voorschot voor gas, water en electra bedraagt € 150,- per maand exclusief BTW.

Deze bedrijfsruimte heeft een totale oppervlakte van 93 m2 en bestaat uit een opslaggedeelte (58 m2) en een kantoorruimte (35 m2). De opslagruimte is bereikbaar middels een roldeur. Het kantoorgedeelte heeft een aparte entree en is voorzien van aansluitingen voor telefoon en internet. Verder is er een pantrykeuken, een dubbel toilet met fontein en beschikt het kantoor over een verlaagd plafond met verlichtingselementen en mechanische ventilatie. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Het voorschot voor gas, water en electra bedraagt € 150,- per maand exclusief BTW.

Deze bedrijfsruimte heeft een totale oppervlakte van 100 m2 en bestaat uit een opslaggedeelte (52 m2) en een kantoorruimte (48 m2). De opslagruimte is bereikbaar middels een roldeur. Het kantoorgedeelte heeft een aparte entree en is voorzien van aansluitingen voor telefoon en internet. Verder is er een pantry-keuken, een toilet met fontein en beschikt het kantoor over een verlaagd plafond met verlichtingselementen en mechanische ventilatie. De entree van het kantoorgedeelte is extra beveiligd met een roldeur. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Het voorschot voor gas, water en electra bedraagt € 150,- per maand exclusief BTW.

Geïnteresseerd? neem contact op met 06-18299255 of stuur een e-mail naar info@hegeraat.nl 2

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 november 2011


Zwartepietenfestival, Schitterend Schaijk-Reek en Late Night Shopping

Comité Schaijk, een Werelddorp houdt sfeervolle eindejaarsacties SCHAIJK/REEK - Het 75-jarig bestaan van het MKB Schaijk-Reek vormde in 2010 de aanleiding voor een reeks van feestelijke acties en evenementen van ondernemers uit de twee kernen. Ook voor dit jaar heeft het comité Schaijk, een Werelddorp weer een aantal aantrekkelijke en sfeervolle publieksacties op de rol staan, zoals het traditionele Zwartepietenfestival, de straatverlichtingsactie Schitterend Schaijk-Reek en Late Night Shopping.

D

oel van de actie Schitterend Schaijk Reek is om zoveel mogelijk straten, huizen en bedrijven in Schaijk en Reek in de decembermaand sfeervol te verlichten. Om het goede voorbeeld te geven, zorgt de commissie Schaijk, een Werelddorp ervoor dat er vanaf de week van 14 tot 18 november volop sfeerverlichting komt te hangen in het centrum van Schaijk en Reek. Daarnaast hoopt het comité dat alle huizen en bedrijven in Schaijk en Reek sfeervol verlicht worden door de bewoners van de beide dorpen. Waardebonnen Om mensen uit Schaijk en Reek extra aan te sporen hun huis en straat in december sfeervol te verlichten, looft het comité

colofon Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. Oplage 10.000 Eindredactie

Sergio Boutkan E: sergio@uitleg.nl M: 06 466 25 651 Kopij

Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk T: 0486 463 112 F: 0486 463 537 E: redactie@arenalokaal.nl I: www.arenalokaal.nl Acquisitie

Sander van Vugt M: 06 533 66 946 E: sander@uitleg.nl Uitgever

Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk I: www.uitleg.nl Druk

DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding

De Winter T: 0413 266 766

column Angolese slachtoffers In De Volkskrant stond dinsdagochtend paginagroot een brief van Mauro, gericht aan de leden van de Tweede Kamer. Ik citeer een alinea: “Tegen wil en dank ben ik nu een symbool geworden van jonge, alleenstaande asielzoekers in Nederland. Veel liever ben ik een symbool van integratie in de Nederlandse samenleving. Iets waaraan in Nederland zoveel belang wordt gehecht”.

Sfeerbeeld van Late Night Shopping vorig jaar in Schaijk.

Schaijk, een Werelddorp waardebonnen uit voor de mooist verlichte woning, buurt of straat in Schaijk of Reek. De geldprijzen worden uitgekeerd in waardebonnen die zijn te verzilveren bij de ondernemers die deelnemen aan de actie Schaijk, een Werelddorp. In het licht van de actie

Schitterend Schaijk Reek zijn de winkels in deze twee Landerdse kernen op vrijdag 16 december open tot liefst 22 uur. Tijdens deze Late Night Shopping kan iedereen in een sfeervolle en feestelijke entourage kerstinkopen doen. Brandende vuurkorven, stemmige muziek van diverse

Deze alinea is zeer zeker niet geschreven door Mauro. Sterker nog, niet één woord in die brief is van Mauro. Want het hele gedoe over Mauro gaat allang niet meer over Mauro. De arme jongen is niet “tegen wil en dank symbool geworden van jonge, alleenstaande asielzoekers in Nederland”, zoals hij ‘zelf’ zegt. Als hij tegen wil en dank al ergens symbool van is geworden, dan is het van de diepe malaise in de Nederlandse politiek. Ik weet niet wat de meeste weerzin oproept, de praatjes van de voorstanders van vertrek of van de tegenstanders. Politici, journalisten, bekende Nederlanders; allemaal misbruiken ze Mauro om hun voortreffelijke moraal te demonstreren. Het is niet te harden. Als die jongen ondanks dit alles nog steeds Nederland prefereert boven Angola, kan het niet anders of het moet daar een verschrikking zijn. Hele goede reden dus om hem hier te laten.

koren, glühwein en warme chocolademelk zorgen vrijdag 16 december voor een op-en-top kerstsfeer in het Schaijkse centrum. Veel ondernemers houden tijdens het feestelijke Late Night Shopping bovendien aantrekkelijke (kortings)acties voor hun klanten.

Zondag 13 november

Theo van Duren

ingezonden Situatie L-FM

De laatste weken wordt er veel geschreven rondom het vertrek van Jan van As bij L-FM. Steeds vaker worden wij als L-FM-collega’s in de reacties ook genoemd en worden SCHAIJK - Wie met eigen ogen wil zien of de restauratie van de Schaijkse kerk echt er oproepen gedaan om te stoppen met radio maken en de noodzakelijk is, kan zondag 13 november terecht van 11 tot 13 uur. Onder deskundige eigenaar van het station ‘af te zetten’. Wij herkennen ons niet in de begeleiding kunnen geïnteresseerde mensen de restauratie van dichtbij bekijken. “Je situatie zoals die in sommige reacties wordt geschetst. kunt niet alleen zien dat de kerk echt toe was aan grondig onderhoud, maar ook kennismaken met het werk van gespecialiseerde restauratiewerkers in de bouwsector”, zegt Laten we voorop stellen dat wij het vervelend vinden dat Rinus van den Heuvel, voorzitter van de werkgroep restauratie kerk Schaijk. deze hele situatie is ontstaan. Echter, dit is iets tussen de Er kunnen op 13 november mooie plaatjes geschoten worden. “Het klimmetje naar de directie van L-FM Producties en Jan van As. Wij zijn daarin hoogste etage van het steigerwerk is echt de moeite waard zijn”, geeft Van den heuvel geen partij en gaan dat ook niet worden. Wij gaan gewoon aan. “Zelfs aan de buitenkant is te zien dat de kerk in vroegere jaren is gebouwd vanuit door met radio maken voor al onze luisteraars. Het is onze verschillende bouwstijlen en onder meerdere architecten. Het lekenoog zal een aantal hobby en daar is niets aan veranderd. Wij spreken de wens details niet zo vlug opvallen, maar als gespecialiseerde mensen je wijzen op details die uit dat de rust snel zal terugkeren en beloven dat we voor van belang zijn dan zie je de verschillen echt wel. Voor de liefhebbers dus een buiten- alle vele luisteraars van L-FM mooie radio blijven maken zokansje om een dergelijk werk van zo dichtbij te kunnen en mogen bekijken.” als u van ons gewend bent. Er zijn voldoende helmen aanwezig om de mensen in groepjes de steiger op te laten gaan, maar men moet wel zelf voor een paar stevige schoenen zorgen. Kinderen onder De medewerkers van L-FM de twaalf jaar hebben geen toegang. De wet verbiedt dat. Verder is het van belang te weten dat het betreden van de steigers altijd voor eigen risico is van de bezoeker. Voor diegenen die moeten wachten op hun beurt of na afloop nog even willen bijpraten, is koffie of thee beschikbaar.

Kijkje nemen bij restauratie Schaijkse kerk

Sinterklaas komt op zondag 13 november naar Zeeland

KVO houdt thema-avond over huiselijk geweld SCHAIJK - De Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO) afdeling Schaijk houdt op dindag 8 november een thema-avond over huiselijk geweld. Joyce van de Zalm is hiervoor uitgenodigd als gastspreker. De avond begint om 20 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk en alle leden van KVO Schaijk zijn welkom. Vernedering, verwaarlozing, seksueel misbruik, financiële uitbuiting. Niet iedereen weet dat huiselijk geweld meer vormen kent dan alleen lichamelijke mishandeling. Over huiselijk geweld praat men liever niet. Als slachtoffer schaam men zich, is men bang of het slachtoffer wil de ander niet in problemen brengen. Als pleger is men bang voor de gevolgen als hulp wordt gezocht. Maar huiselijk geweld stopt nooit vanzelf. Een eerste stap naar een oplossing is erover praten met bijvoorbeeld een vriend(in) of het Steunpunt Huiselijk Geweld.

Politie controleert op fietsverlichting REGIO - Onder het motto ‘Ik val op!’ controleert de politie in Noord-Brabant de komende maanden intensief op het juiste gebruik van fietsverlichting. De actie loopt tot en met 15 januari. Ik val op! richt zich vooral op scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs. Tijdens de hele handhavingsperiode treedt de politie meteen verbaliserend op bij een overtreding. Rijden zonder brandend voor- en/of achterlicht kost 40 euro, rijden zonder reflectie op de achterkant van de fiets, de trappers en de wielen kost 25 euro. Goed gedrag wordt beloond. Elke gecontroleerde fietser mét goede fietsverlichting of goed zichtbaar gedragen verlichting kan een kleine attentie krijgen. De Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland voeren tijdens de actieperiode zo veel mogelijk preventieve fietsverlichtingscontroles uit, bij voorkeur op scholen.

ZEELAND - Stichting Jeugdbelangen (SJB) heeft vanuit Spanje bericht ontvangen dat Sinterklaas op zondag 13 november naar Zeeland komt. Natuurlijk neemt hij dan ook enkele Pieten mee. Om 13.15 uur zorgt harmonie Zeelandia voor een warm muzikaal onthaal en een welkomstwoordje bij sporthal De Hekel. Natuurlijk zijn alle Zeelandse kinderen daarbij uitgenodigd. Vervolgens lopen de goedheiligman, zwarte pieten, harmonie, kinderen en anderen in een vrolijke optocht via de Damaststraat, Zwingel, Vezelstraat, Langenboomseweg, Kerkstraat, Schoolstraat, Molenstraat, Oude Molenstraat en opnieuw de Kerkstraat naar het gemeentehuisplein. Daar wordt Sinterklaas om 13.45 uur ontvangen door Landerds burgemeester Willy Doorn. Aansluitend staat er een gezellig kinderprogramma in diverse zalen op het programma. De peuters worden verwacht in Compostella, de groepen 1, 2 en 3 gaan naar gemeenschapshuis De Garf, de groepen 4 en 5 zijn welkom bij Ambianz en de oudste kinderen (groepen 6, 7 en 8) kunnen zich melden in De Vlashoeve. De zalen openen na de officiële ontvangst op het gemeentehuisplein, om 14.15 uur. De kinderen die Sinterklaas al welkom heten bij de sporthal krijgen een VIK (Very Important Kid)-kaart. Met deze kaart kunnen zij helemaal vooraan staan op het gemeentehuisplein.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 november 2011

3


Verslavend lekkere producten om voor terug te komen

agenda Elke woensdag

Elke donderdag Elke zaterdag Elke zondag

Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Kienen t.b.v. OKSV, vanaf 19.30 uur in PetjesBar in Overlangel Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland Kienen t.b.v. De Vogelvriend, van 19.15 tot 22 uur in café De Raaf in Schaijk

NOVEMBER 4 4

Zin in iets extra lekkers dat ècht nergens anders te krijgen is? Laat u dan verrassen door de unieke smaak van de ‘Hier komt u voor terug’ producten van Plus. Ze zijn speciaal geselecteerd omdat ze uniek zijn en echt heel erg lekker. En alleen bij Plus verkrijgbaar. Natuurlijk zijn al deze producten door een onafhankelijk klantenpanel beoordeeld en bestempeld als ‘Hier komt u voor terug’ product.

4 5 5 5 5 5 5 5 5-6 6

Pers zelf uw verse sap Plus Van Bavel biedt dagelijks vers geperst sinaasappelsap. Dit is mogelijk door de speciale sapmachine, waarmee ter plekke de sinaasappelen zelf kunnen worden geperst.

6 6 6 6 6 6 6 6 6-12 8 8

Pers nu zelf uw verse sap!

9 10 10 10-11 11

49 top vers. 500 ml 1.99 1 literop Snel, gemakkelijk en 3.en

Het sap zit boordevol vitamine C en is dus is ook nog eens heel gezond.

In verband met andere lopende acties heeft Plus Van Bavel de WINKELENWINACTIE tijdelijk stopgezet.

geeft meer! Open: maandag tot en met donderdag van 08 tot 20 uur, vrijdag van 08 tot 21 uur, zaterdag van 08 tot 18 uur.

11 11 12 12 12 12

Onthulling Jeugdhoogheden De Smouskes - thema De Smouskes op Wereldreis, vanaf 19 uur (zaal open vanaf 18.45 uur) in zaal De Heische Tip in Zeeland Supportersclub Herpinia - Kwisavond, vanaf 20 uur in het clubhuis van Herpinia in Herpen Onthulling kunstwerk De Maasarm, vanaf 15 uur bij de brug Maasdijk-Keentseweg in Keent Heilige Mis met het Vrijwilligerskoor, vanaf 19 uur in de parochiekerk in Reek Badmintonvereniging De Klapper - Bondstoernooi voor de jeugd, vanaf 9 uur in sporthal De Eeght in Schaijk Viering met het Seniorenkoor, vanaf 17.30 uur in de parochiekerk in Schaijk Hevank DofferBlues Festival, vanaf 20.30 uur in feesterij De Potter in Schaijk Goud van Oud met Armand en Mustang 66, vanaf 20 uur in café-zaal ‘t Oventje in Zeeland DVM Tribute Revival - JPK Band (Jimi Hendrix en Stevie Ray Vaughan) en Lovin Whiskey (Anouk), vanaf 20 uur bij Ambianz in Zeeland De Goudvink - Grote vogelshow, van 20 tot 22 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Expositie van schilderijen, gemaakt door de deelnemers aan de Raventeinse Schildersdagen, van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein Feestelijke opening en open dag, van 13 tot 17 uur in het Gezondheidscentrum aan de Nieuwe Heijtmorgen 20 in Reek Het Boekels Kwartierke - Brabantse liedjes, vanaf 14 uur (zaal open vanaf 13.30 uur) in het Wapen van Reek Allerzielen - Viering met Harmonie Semper Crescendo, vanaf 15 uur in de parochiekerk in Reek Viering met het Herenkoor, vanaf 10 uur in de parochiekerk in Schaijk IVN Oss - Wandeling door De Maashorst met als thema ‘Op zoek naar de Nederlandse landgeiten’ (7 km.), start om 10 uur bij de parkeerplaats aan de Slabroekseweg (zandweg/zijweg van de oude Rijksweg Heesch–Schaijk) Zonnebloem Schaijk-Reek - Jaarlijkse tentoonstelling en verkoop van borduur-, haaken breiwerken en andere zelfgemaakte voorwerpen, van 11 tot 16 uur in De Wijers in Schaijk Kookworkshop - Thais, vanaf 13 uur bij restaurant en kookstudio De Peppelen in Schaijk De Goudvink - Grote vogelshow, van 10 tot 17 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Demonstratie glas-in-lood vanaf 13 uur en open rondleiding vanaf 14 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Collecte Stichting Alzheimer Nederland Oud papier Schaijk Oost KVO Schaijk - Thema-avond Huiselijk Geweld, vanaf 20 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk Artiestenbijeenkomst Moeslandse pronkzitting, vanaf 20 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk Meezingen met Smartlappenkoor Tiona, vanaf 21 uur in café 3 Heere in Schaijk Teddy Holtrop verzorgt lezing over de Chinese cultuur, vanaf 20 uur in de bibliotheek (gebouw Ravengaarde) in Ravenstein Glazen Huis Actie, van donderdag 19 uur tot vrijdag 23 uur op de parkeerplaats bij dorpshuis De Phoenix in Schaijk Stichting Carnaval De Moeslanden - Ludieke actie met Glazen Huis, het Moeslands Prinsenpaar en L-FM in verband met het Carnavalennium (11-11-’11) gedurende de hele dag op het plein voor dorpshuis De Phoenix in Schaijk Wous Weekend met onthulling Prins, loterij, Wous On Stage, meezingavond met Zillandse artiesten en band onder leiding van Pieter van Schooten, vanaf 20 uur bij Ambianz in Zeeland 3Keur11-Festijn met onthulling nieuwe President en Raad van De Pompers, vanaf 11.11 uur in stadsherberg De Keurvorst in Ravenstein Mis met het Smitskoor, vanaf 19 uur in de parochiekerk in Reek De Kêleströpers - Prinsenbal met onthulling van de nieuwe prins, vanaf 20 uur in gasterij ‘t Koetshuis in Reek Mis met het Smitskoor uit Reek, vanaf 17.30 uur in de parochiekerk in Schaijk Wous Weekend - Feestavond met live optreden Vangrail, vanaf 20 uur bij Ambianz in Zeeland

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar

redactie@arenalokaal.nl

PLUS Van Bavel Pastoor van Winkelstraat 16 5374 BJ Schaijk 0486-461379

4

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 november 2011


Flip Arts van Teun Arts Meubelen

‘Gas erop!’

nader bekeken

MensenWerk

Paarse krokodil blijkt geen uitstervend ras

SINT HUBERT - Flip Arts (31) van Teun Arts Meubelen werkt in een rustige omgeving in Sint Hubert, heeft een appartement in het drukke Nijmegen en bezoekt vaak zijn vriendin in Arnhem. Dagelijks pendelt hij heen en weer. Hoewel hij op zijn tijd van de stadse drukte houdt, geniet hij ook volop van de landelijke sfeer. In de toekomst wil ik me graag hier vestigen bij mijn werk en in het ouderlijk huis.”

Enkele jaren geleden was er een tv-commercial over een moeder en dochter die voor een loket van een zwembad melding maakte van de vermissing van een opblaasbare krokodil. De loketmedewerker schoof een formulier door het luikje dat in drievoud moest worden ingevuld. Dit, terwijl de paarse krokodil levensgroot tegen de achterwand van het loket stond. De paarse krokodil stond synoniem voor de bureaucratie en ambtelijke onkunde (of desinteresse) bij overheidsinstanties en werd menigmaal als metafoor gebruikt om zaken publicitair onder de aandacht te krijgen. Recentelijk was er veel ophef in de media over moegestreden ouders van een gehandicapt kind in Utrecht-Vleuterweide. Zij hadden een bouwvergunning aangevraagd voor een uitbouw, zodat het mogelijk wordt om een slaapkamer voor het kind op de begane grond te realiseren. Zo gezegd zo gedaan, maar waar de ouders geen rekening mee hebben gehouden is dat een aanvraag voor een bouwvergunning in Nederland regelmatig tot langdurige en volstrekt onbegrijpelijke procedures aanleiding geeft. De besluitvorming over een bouwvergunningaanvraag blijkt bij menig gemeente intern een volstrekt schimmig proces zonder enige regie. Meerdere afdelingen en instanties zijn los van elkaar druk met de toetsing van één onderdeel van de bouwaanvraag en weten nauwelijks van elkaar wie wat vindt.

D

e omgebouwde boerderij van Teun Arts Meubelen is gelegen aan een smal weggetje buiten de dorpskern en past precies tussen de omliggende agrarische bedrijven. Misschien is het een onverwachte locatie voor een meubelzaak, maar juist de bijzonderheid ervan nodigt uit om te gaan kijken. ”Ons pap was negentien jaar toen hij voor zichzelf begon met de productie van zitmeubelen. Na een paar jaar kocht hij dit pand omdat hij hier niet alleen mocht produceren, maar ook particulier verkopen”, weet Flip te vertellen. Doordat er steeds meer vraag komt van particulieren naar specifieke zitmeubelen, besluit Teun Arts zich meer en meer te richten op de verkoop dan op de productie. “Dat blijf ik ook doen”, zegt Flip.”Het merendeel van onze meubels krijgen we aangeleverd van fabrieken en we passen ze vervolgens naar wensen van de klant aan.” Ziekte Flip heeft er heel bewust voor gekozen om de zaak van zijn vader over te nemen. “Ik heb in de winkel leren lopen. Vanaf het moment dat ik een bank kon optillen, mocht ik mee op de vrachtwagen. Ons pap heeft mij en mijn twee broers nooit iets opgedrongen met betrekking tot de zaak. Integendeel, hij heeft ons altijd vrij gelaten om de dingen te doen die we zelf wilden. Hij moedigde ons tijdens vakanties aan om juist ergens anders te gaan werken.”

Flip Arts: “We richten ons op mensen die zijn geïnteresseerd in een goede fauteuil waar ze jarenlang van kunnen genieten.” Wel is Flip eerder in de zaak gerold dan oorspronkelijk zijn bedoeling was. “Ik zat nog op school. Ik had eerst de opleiding internationale handel en groothandel afgerond en zat in het tweede jaar van mijn studie Small Business and Retail Management, toen ons pap kanker kreeg.” De meubelzaak is dan nog een klein bedrijf zonder

richten ons op mensen die zijn geïnteresseerd in een goede fauteuil waar ze jarenlang van kunnen genieten. We verkopen een goed product en dat willen we, juist nu in crisistijd, benadrukken. Ik zie zoveel gerenommeerde bedrijven die hun goede naam op het spel zetten door niet duidelijk te kiezen voor één kwaliteitsniveau. Dat doen wij wel.

‘Ik zet liever een stap erbij, dan één terug’ vaste medewerkers. Omdat zijn ouders door de ziekte in beslag worden genomen, besluit Flip de zaak op te vangen. “Ik ben gestopt met mijn studie om voor de continuïteit van de winkel te zorgen. Ik was toen 24.” De studie rondt Flip een paar jaar later alsnog in de avonduren af. Advieswerk Flip vindt het adviseren van klanten bij hun keuze van een zitmeubel het meest boeiende van zijn werk.”We

We gaan voor kwaliteit. Dat hebben we altijd gedaan en dat zullen we ook altijd blijven doen”, legt Flip uit. Vrije tijd In de uren die Flip vrij heeft, gaat hij graag sporten. Regelmatig gaat hij een rondje hardlopen, tennist hij of staat hij op de golfbaan. “Je bent dag en nacht bezig met je werk. ’s Nachts ligt er altijd een blocnote naast mijn bed. Het is dan gewoon zalig om een paar uur even iets anders aan je hoofd te hebben.” Op zondag mag hij graag een balletje slaan samen met zijn vriendin Loes (29). “Loes is advocaat, ze woont in Arnhem en werkt in Den Bosch. Net als ik heeft ze passie voor haar werk. Ze is werkzaam in de ondernemingsrechtpraktijk. We wisselen vaak ideeën uit over de zaak. Ik vind het echter wel belangrijk dat we allebei een aparte carrière hebben, dat is goed voor de balans.” Voorlopig heeft ieder zijn eigen plek,

maar Flip en Loes hopen in de toekomst samen in Sint Hubert te gaan wonen. ‘Hoofdletter D’ Verre toekomstplannen heeft Flip niet. “Ik geef een bepaalde richting aan het bedrijf waar ik me fijn bij voel. Het bedrijf telt zeven personeelsleden. Het mag wel groeien, maar ook weer niet te groot worden.” Het feit dat zijn vader op zijn 53ste ziek is geworden, heeft Flip wel doen leren relativeren. “Ik dacht vroeger, voordat mijn vader ziek werd, meer aan de toekomst dan nu. Ik maak geen plannen voor over vijfentwintig jaar. Mensen die dat wel doen, vergeten dat ze NU leven. Tegen die tijd kunnen de dingen allemaal anders zijn. Sommige dingen heb je niet in de hand, en dan is het beter om je met vandaag dan met morgen bezig te houden.“ En dat betekent voor Flip: aan de slag. “Voor niks gaat de zon op. Maar ik zet liever een stap erbij, dan één terug.” Het is een standpunt dat hij deelt met zijn vriendengroep. Sommige vrienden kent hij nog van school, anderen heeft hij in een andere levensfase leren kennen. Veel van zijn vrienden hebben een eigen zaak. “Van jongs af aan hebben we het over de hoofdletter D. De D van Doen. Mijn lijfspreuk is dan ook: Gas Erop!”

De stedenbouwkundige, de afdeling Ruimtelijke Ordening, de afdeling bouwzaken, de monumentencommissie en de welstandcommissie bevinden zich allemaal op een eigen eiland en geven los van elkaar hun standpunt over de bouwaanvraag. Dat dit in de praktijk uiterst frustrerend is mag duidelijk zijn. Wat kun je immers met vier of vijf deeladviezen die haaks op elkaar staan? Het leidt tot vertraging, onbegrip en extra kosten, want veelal moet er alsnog iets worden aangepast aan de tekeningen etc. voordat het de gemeentelijke (lees: ambtelijke) zegen kan krijgen. In het geval Vleuterweide doet de wethouder er goed aan om het advies van de Welstandcommissie terzijde te schuiven en de bouwvergunning gewoon te verlenen. Afschaffing van de Welstandscommissie zou een volgende goede stap zijn in het kader van de deregulering en bezuinigingen. Heel soms blijkt er sprake van een bizar ambtelijk streven om tegen beter weten in een bouwplan te frustreren. Als dat wordt onderkend dan kunnen er ook buiten procedures om maatregelen worden getroffen. Een gesprek met een wethouder of het informeren van gemeenteraadsleden over de handelwijze van het ambtelijk apparaat doet soms wonderen. Een extreem voorbeeld hiervan speelde zich enkele jaren geleden af in Capelle aan den IJssel. Onze cliënten waren al 7(!) jaar doende om een bouwvergunning te krijgen voor een tweede woonhuis op hun grote perceel. Hiermee zouden hun ouders, die op leeftijd waren, met behoud van ieders privacy toch de nodige steun en zorg kunnen krijgen van hun kind ‘next door’. Dit bleek helaas een utopie. Er werd gekozen voor een andere aanpak. Het bestemmingsplan bood de mogelijkheid voor de bouw van één heel groot nieuw huis (met een huisnummer maar wel met zij-ingang en zijvleugel voor de ouders). De bestaande woning, een naoorlogse bungalow, moest dan wel worden gesloopt. Tevoren werd de bouwaanvraag zonder ambtelijke betrokkenheid minutieus voorbereid en uitgewerkt. Nadat de bouwaanvraag en sloopvergunning was ingediend bleek dat enkele ambtenaren veel moeite hadden met het bouwplan terwijl ze geen mogelijkheden (meer) hadden om de vergunningverlening tegen te houden. Hoewel de bungalow niet op de (gemeentelijke) monumentenlijst stond werd door een ambtenaar geopperd om de woning alsnog op de monumentenlijst te plaatsen en met spoed hiervoor zorg te dragen zodat de sloopvergunning niet verleend zou mogen worden (en de bouwvergunning niet kon worden gebruikt). Gelukkig bleek tijdens een onderhoud met de wethouder dat deze doorzag wat er gaande was. Resoluut maakte de wethouder duidelijk dat de bungalow niet op de monumentenlijst zou komen. De verlening van de bouwvergunning was daarmee een feit.

Simone van de Wijdeven

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 november 2011

Indien u vragen heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met mr. Leny Goijer-Janssen, LMR Advocaten in Schaijk, 0486-468440 of l.goijer@lmradvocaten.nl.

5


Geldig in week 45 (maandag 7 november t/m zaterdag 12 november 2011)

SCHAIJK Molengraaf 7

ZEELAND Hogeweg 15a

Vrijstaande woning met garage. Bouwjaar 1974, verbouwd in 1999. Inhoud ca 500 + 80 m3, perceel 469 m2.

Bedrijfsruimte met kantoor. Hal ca. 490 m2 + 150 m2 verd. Kantoor ca. 25 m2 + 25 m2 verd. Totaal 690 m2 à e 40,- per m2 per jaar.

Spaar van 17 oktober t/m zaterdag 3 december voor

korting op prachtige Sieraden van SenSabeadS!

2 schitterende collecties in 1 spaaractie!

Ruim 7 weken lang ontvangt u bij besteding van elke 10 euro een SensaBeads spaarzegel. Bij 5 zegels ontvangt u al korting op de SensaBeads sieraden. Ook hebben we elke week artikelen waarbij u gratis zegels kunt sparen. Campina seizoensvla div. smaken pak 1 liter met 2 extra spaarzegels

Sensabead voor kinderen

3,40

2,49

SCHAIJK Kleingaalseweg 6

SCHAIJK Rijksweg 56

Een fantastische spaarcollectie voor onze kleintjes!

Sensabeads voor volwassenen

Een spaarcollectie met unieke en exclusieve producten!

Crystal Clear div. smaken 4 flesjes à 50 cl. met 2 extra spaarzegels

Aanvaarding: 01-02-2012/n.o.t.k. Huurprijs: e 2.300,- p/mnd. excl.

Aanvaarding: n.o.t.k. Koopsom: e 379.000,- VON

1,69

1,39

Hal, Z-woonkamer, keuken met inbouwapparatuur, bijkeuken, garage, overloop, 3 royale slaapkamers, complete badkamer, vaste trap naar zolder, HR combi CV, stuc- en schilderwerk in lichte kleurstelling.

r

uu

H Te

Unox hollandse soep in zak div. smaken 2 zakken met 2 extra spaarzegels

4,08

3,79

VAN DEN BERG

Kantoor/showroom circa 100 m2 of 115 m2. Eigen voorzieningen zoals toilet, keukentje, cv. Aanvaarding: direct/n.o.t.k. Huurprijs: op aanvraag. Te huur vrijstaande woonruimte. Gelegen op landgoed in Bossche-Schoolstijl met royale tuin. Indeling begaande grond: Hal, living, keuken, douche, slaapkamer, berging. Verd: overloop en 3 slaapkamers. Alg.: dubbel glas, CV. Div.: optioneel bespreekbaar. Aanvaarding: direct/n.o.t.k. Huurprijs: op aanvraag.

Herpen - Rogstraat 6 • Telefoon (0486) 411553 • www.plus.nl

Scheltseweg 13 5374 EB Schaijk T. 0486-463788 F. 0486-463630 E. info@petersbouw.nl I. www.petersbouw.nl

Utiliteitsbouw - Woningbouw

Agrarische bouw - Betonbouw bijvoorbeeld 635x300 cm:

€1523,-

NAJAARS ACTIE:

TERRAS OVERKAPPINGEN nu met gratis verlichtingsset!

budgetline in 10 standaard formaten • voor de doe-het-zelver actie geldig tot 1 december 2011 • vraag naar de voorwaarden

Showroom: Langenboomseweg 55 Zeeland, tel 0486 - 45 37 78, www.vanvlietkunststoffen.nl

6

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 november 2011


Gemeentelijke informatie Groene verbindende schakel in Graspeel

Inrichting EVZ Graspeelloop start Een groene verbindende schakel in de Graspeel. Geen grensloop meer, maar juist een strook die verbindt op de grens van de gemeenten Landerd en Mill & Sint Hubert. Zowel in de samenwerking van de mensen die betrokken zijn bij het project, als voor de dieren die door de nieuwe natuurlijke inrichting makkelijk van het ene in het andere natuurgebied kunnen komen.

Natuurgebieden verbinden Natuurgebieden liggen vaak verspreid en worden door allerlei barrières (zoals wegen) doorsneden. Een Ecologische Verbindingszone is een natuurstrook die de natuurgebieden weer met elkaar verbindt. Zo kunnen planten en dieren zich veilig verplaatsen en krijgen ze meer leefruimte. Om de uitwisseling van planten- en diersoorten tussen verschillende natuurgebieden mogelijk te maken, richt het waterschap de EVZ zo optimaal mogelijk in voor de doelsoorten. Voor deze EVZ zijn dat de das, kleine modderkruiper, kruipend moerasscherm, drijvend waterweegbree en struweelvogels. Andere belangrijke ‘meeliftende’ soorten zijn de poelkikker, rugstreeppad, heikikker en bloemrijke schraal/ graslanden.

Honderd jaar

Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling. Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Locaties AED Landerd De steile oevers langs de Graspeelloop worden schuin afgegraven tot flauwe, natuurlijke oevers. Een gevarieerde oever, van nat naar droog, zorgt voor een grote variatie aan verschillende plantensoorten. Hier komen weer allerlei zoogdieren, insecten en amfibieën op af. Daarnaast komen er poelen. Dit zijn uitstekende broed- en overwinterplaatsen voor amfibieën. Ook zullen de oevers struweelvogels en libellen aantrekken. Het aanleggen van een faunapassage zal gelijktijdig gebeuren met de reconstructie van de Zeelandsweg. Naar verwachting zullen de grondwerkzaamheden voor de jaarwisseling gereed zijn. Begin 2012 worden er rasters en nieuwe beplanting aangebracht. Vanaf begin november kan er kortstondig overlast zijn van vrachtwagens die grond afrijden.

Aanmelden voor nieuwe gemeentegids 2012-2013 Akse Media bv verzorgt wederom de nieuwe gemeentegids voor de gemeente Landerd. De gids komt begin 2012 uit. Indien u op-genomen wenst te worden in de nieuwe gemeentegids of als u wijzigingen wilt doorgeven dan kan dat op de navolgende manieren: • per e-mail: redactie@aksemedia.nl (onder vermelding van gemeentegids Landerd) • telefonisch: 0223-673010 (redactie Akse Media) • schriftelijk: Akse Media (gemeentegids Landerd), Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.

Mevrouw Van der Heijden-Thijssen is op 1 november 100 jaar geworden. Burgemeester Doorn feliciteerde haar namens het gemeentebestuur tijdens de receptie in zorgcentrum Compostella in Zeeland.

T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften.

Dat is wat er gebeurt door de inrichting van de Ecologische Verbindingszone Graspeelloop! Begin november zullen de graafwerkzaamheden hiervoor starten. Waterschap Aa en Maas trok als regisseur dit project. Op 4 november gaat de spreekwoordelijke eerste schop op feestelijke wijze in de grond. Peter van Dijk, nieuw lid van het Dagelijks Bestuur, zal met wethouder Jos van den Boogaart (gemeente Mill & Sint Hubert) en wethouder Hetty Tindemans-Van Tent (gemeente Landerd) de symbolische starthandeling verrichten. Het is de eerste officiële handeling van het recent geïnstalleerde Dagelijks Bestuurslid. Peter van Dijk kijkt naar het moment uit: “We gaan samen een mooi project uitvoeren. Deze groene natuurlijke verbinding is het resultaat van een mooie samenwerking tussen gemeenten en waterschap. Waterbeheer en een natuurlijke omgeving waar iedereen van kan genieten gaan hier hand in hand”. Verschillende inrichtingsmaatregelen Al een eeuw is de Graspeelloop de natuurlijke grens tussen de twee gemeenten. In de volksmond heet hij ook wel scheiwal. Door de inrichting van 4,4 kilometer als Ecologische Verbindingszone (EVZ) wordt de waterloop letterlijk een groene schakel die verschillende natuurgebieden verbindt. De inrichtingsmaatregelen zullen bestaan uit: • Het aanleggen van flauwe oevers; • Het aanleggen van poelen voor verschillende amfibieën; • Het versterken van de bestaande houtwallen; • Het aanbrengen van nieuwe beplanting voor de ontwikkeling van bloemen en planten; • Het aanleggen van passages voor dieren zoals de das.

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland

Alle bedrijven, instanties en verenigingen die in de gemeentegids 2010 staan met vermelding van een e-mailadres, ontvangen een mailing van Akse Media bv met het verzoek de gegevens te controleren. Ook kunnen zij, met een unieke inlogcode, via internet zelf hun gegevens naar wens aanpassen. De overige adressen worden telefonisch door Akse Media benaderd of ontvangen een brief. Let op: men dient zijn/haar organisatie of vereniging zelf aan te melden voor eventuele plaatsing in het adressengedeelte! Wijzigingen en/of aanmeldingen voor het adressengedeelte kunnen aan de redactie doorgegeven worden tot uiterlijk 2 december 2011.

Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 - Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, tel. 0486-451458) - Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5 - Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 4 november 2 0 1 1

7


Reconstructie Zeelandseweg en Eikenlaan in Langenboom De gemeente Mill en Sint Hubert gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de Zeelandseweg en Eikenlaan in Langenboom. Gelijktijdig worden de wegen conform het uitvoeringsprogramma “Duurzaam Veilig” ingericht als 60 km per uur wegen en worden de aanwezige bushalten aangepast volgens de nieuwste richtlijnen.

Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van der Rijt-van Sinten, tel. 0413-261723 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

8

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Ballast Nedam Infra Zuid Oost B.V. uit Eindhoven. Het voornemen is om op 7 november aan te vangen met de werkzaamheden. De totale werkzaamheden zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, naar verwachting duren tot februari 2012. Om de bereikbaarheid van bedrijven en woningen zoveel als mogelijk te blijven waarborgen, zal het werk gefaseerd worden uitgevoerd. Volgens de uitvoeringsplanning vinden de asfalteringwerkzaamheden op de Zeelandseweg plaats vanaf 14 november tot 21 november en op de Eikenlaan vanaf 5 december tot 9 december. Tijdens de asfalteringwerkzaamheden zijn deze wegen afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Activiteiten- en evenementenkalender Za. 05-11-2011 van 18:00 tot 22:00 uur Spokentocht en aansluitend kampvuur, bossen bij het INKA-terrein Zo. 06-11-2011 t/m za. 12-11-2011 Collecte Stg. Alzheimer Nederland Vanaf do. 10-11-2011 19:00 uur t/m vr. 11-11-2011 23:00 uur Glazen Huis actie, parkeerterrein voor dorpshuis De Phoenix Zo. 13-11-2011 Veldtoertocht Landerd Zo. 13-11-2011 t/m za. 19-11-2011 Collecte Stg. NSGK voor het Gehandicapte Kind Zo. 20-11-2011 t/m za. 26-11-2011 Collecte Nationaal MS Fonds Ma. 28-11-2011 t/m zo. 04-12-2011 Nationale Oogcollecte Landerd

Aan de Langenboomseweg vinden geen werkzaamheden plaats. De weg blijft open voor het verkeer en de aanwonende evenals de bedrijven blijven bereikbaar. Voor eventuele vragen of opmerkingen hierover kunt u contact opnemen met de heer Ad de Kort van de afdeling Ruimtelijk Beheer van de gemeente Mill en Sint Hubert, tel. 0485-460337 of per mail ad.de.kort@gemeente-mill.nl. Nadere informatie is te vinden op de website van de gemeente Mill en Sint Hubert www.gemeente-mill.nl \ actueel \ plannen en projecten.

Succesvolle eerste editie

Zeelandse Golfkampioenschappen Zaterdag 22 oktober vond de eerste editie van de Zeelandse Golfkampioenschappen plaats op Golfpark De Leemskuilen in Uden. Er waren 21 deelnemers voor dit nieuwe, lokale initiatief. De kampioenschappen gingen twee maal over 9 holes en er werd in de categorieën Taxas Scramble (1e 9 holes) en Strokeplay (2e 9 holes) om de prijzen gestreden. In de eerste 9 holes werd in teamverband gespeeld om de ‘beste Zeelandse flight’. Deze titel viel ten deel aan het team van Tonnie van Deijne (hcp. 21.9), die samen met Russel Hartley (hcp. 36.0) en Marco Leemhuis (hcp. 36.0) een resultaat van 18 slagen netto neerzette. De voor het toernooi belangrijkere tweede 9 holes werden door eenieder individueel gespeeld om de eervolle titel ‘Zeelands Golfkampioen 2011’. Deze titel en bijbehorende wisseltrofee werden zeer verdiend binnengesleept door de uit Schotland afkomstige Zeelander Alex Scholz (hcp. 11.9) met een netto resultaat van slechts 24 slagen. Scholz maakte tevens de enigste birdie, op hole 4. De winnares van de ‘nearest ball to the pin’ werd Jolanda van der Linden.

RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486-458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

Winnaars Zeelands Golf Kampioenschap met v.l.n.r. Tonnie van Deijne (2e plaats), Alex Scholz (1e plaats), wethouder Raaijmakers en Theo Moorman (organisatie). De organisatie zal spoedig naar buiten treden met een datum voor de 2e editie, hiervoor kunt u de website www.zeelandsegolfkampioenschappen.nl raadplegen. Op de website kunt u zich tevens inschrijven voor de nieuwsbrief zodat u automatisch op de hoogte wordt gebracht van nieuwe ontwikkelingen. Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

Communicatie Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker communicatie: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 4 n o v e m ber 2 0 1 1


24 November themabijeenkomst: Je kind online

De leuke kanten én de gevaren van internet Internet lijkt bijna voor jongeren gemaakt te zijn. Het heeft alles waar zij behoefte aan hebben en het is nog goed voor hen ook. Met internet voelt een jongere zich in zijn element. Op Hyves, Facebook kun je ontdekken wie je bent, hoe je met anderen om wil gaan en wat je plaats in de groep is. Al die sociale en creatieve experimenten zijn op een relatief veilige manier enorm leerzaam - maar vooral reuze spannend - ook iets waar jongeren veel behoefte aan hebben. Wat wil je nog meer?

Aanmelden voor kinderlintje Voor de tweede keer in Landerd worden de kinderlintjes uitgereikt. De kinderlintjes worden uitgereikt op 25 januari 2012 tijdens de voorleeswedstrijden van de gemeente Landerd.

Over de impact van internet op jongeren wordt veel gezegd en geschreven. Er klinken waarschuwende woorden: internet zou verslavend zijn, jongeren gewelddadig of neerslachtig maken en ze in een sociaal isolement brengen. Maar internet wordt ook bejubeld als het ultieme leermiddel en een ideale vorm van ontspanning. Kortom, internet brengt onze jongeren veel goeds, maar kan ook tot problemen leiden. Op donderdag 24 november 2011 organiseert gemeente Landerd in samenwerking met het Centrum Jeugd en Gezin en Novadic-Kentron een thema-avond over veilig internetgebruik Onderwerpen die aan bod komen tijdens deze avond zijn: • Hoe kan ik tijdig signaleren dat mijn kind problemen ontwikkelt met internet? • Wat past bij leeftijd/ ontwikkeling? • Hoe ga ik het gesprek aan met mijn kind?

Op donderdag 24 november is er een themabijeenkomst over veilig internetgebruik voor jongeren. Wanneer: Tijd: Adres: Kosten:

Wie komen er in aanmerking voor een kinderlintje? • Kinderen die in de gemeente Landerd wonen en daar actief zijn. • Kinderen die iets bijzonders hebben gedaan. • Kinderen die (meerdere malen) activiteiten hebben ondernomen die een meerwaarde hebben voor een ander. • Kinderen moeten tussen de 9 en 14 jaar oud zijn. Een officiële jury beoordeelt de aanvragen voor een kinderlintje. U kunt een aanvraagformulier downloaden op de website van de gemeente: www.landerd.nl of deze opvragen bij mevrouw Vlieg van het bestuurssecretariaat van de gemeente, tel. 0486-458230 of e-mail: eugenie.vlieg@landerd.nl. Ook voor vragen over het kinderlintje kunt u bij haar terecht. U kunt een kind aanmelden tot uiterlijk 28 november 2011 Bij de aanmelding van een kind moet u duidelijk motiveren waarom uw kandidaat een lintje verdient. Vergeet hierbij niet toe te lichten om welke activiteit(en) het gaat. De jury let speciaal op de bijzonderheid van de activiteit, de uitstraling van de verdiensten en de voorbeeldfunctie voor anderen.

24 november 2011 19.30 - 21.30 uur gemeenschapshuis Het Wapen van Reek, Nieuw Heytmorgen 20 Reek. geen

Je kunt je aan melden voor deze themabijeenkomst, via info@cjggeeftantwoord.nl of 0800-2540000.

Uittreksel nodig? Regel het op www.landerd.nl

Op 10 november 2011 Welkom op de Dag van de Mantelzorg in Veghel Op donderdag 10 november a.s. organiseert De Mantelzorgwinkel wederom de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg, bestemd voor alle mantelzorgers uit de gemeenten Boekel, Landerd, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel. De Dag van de Mantelzorg is een blijk van waardering voor al die mensen die gedurende langere tijd zorgen voor een naaste die ziek, gehandicapt of op leeftijd is.

De website van de stichting Dorpshuizen Landerd is gelanceerd:

U kunt geheel vrijblijvend deelnemen aan diverse creatieve en actieve workshops of de fijne kneepjes leren van het bridgen of biljarten. En als afsluiting volgt er een vrolijk optreden van een verassende cabaretgroep met zang en korte sketches, onder het genot van een hapje en een drankje. Deze ontspannende en creatieve dag, mede mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers en sponsors, wordt gehouden in wijkcentrum de Lapvoet, gevestigd in multifunctioneel centrum De Magneet aan de Leest 45 in Veghel en duurt tot 16.45 uur. Bent u mantelzorger en wilt u graag bij deze bijeenkomst aanwezig zijn, meldt u dan nu aan bij De Mantelzorgwinkel, tel. 0413-334780 of info@demantelzorgwinkel.nl.

www.dorpshuizenlanderd.nl

Reparatiebon gemeente Landerd

Deze middag bent u als mantelzorger welkom tussen 13.00 en 13.30 uur, waarbij we de heer Riny van Rinsum, wethouder van de gemeente Veghel bereid hebben gevonden deze bijeenkomst te openen.

Afdeling CCT Naam:

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 28-09-2011, hondensportterrein Reek: Groene damesfiets, Motobecane, type hybride met zwart hangslot. - 28-09-2011, hondensportterrein Reek: Grijze Union herenfiets, type Greenpeace, met handremmen,leverancier John Kuysters Tilburg. - 28-09-2011, hondensportterrein Reek: Groene herenfiets met terugtraprem. Slot hangt aan achterwiel. - 10-10-2011, Kerkplein Zeeland: Ring met daaraan sleutel van schuur en een klein zilverkleurig lampje. - 16-10-2011, Bossestraat Schaijk: Ford autowieldoppen. - Nacht van 14 op 15-10-2011, Kerkstraat Zeeland: Sleutelbos met daaraan 7 verschillende sleutels. - 28-10-2011, De Biezen Schaijk: Tom-Tom. Verloren voorwerpen - 30-09-2011, Ambianz of Kerkstraat Zeeland: Sleutelbos met daaraan, 3 huissleutels, 1 kleine kluissleutel van school; 1 fietssleutel aan een zilveren ring en een zwart rubber plaatje met daarop witte tekst; Zwarte Batavus omafiets, type Old Dutch. - 4-10-2011, Centrum Schaijk: Ring met daaraan 2 huissleutels en een ronde medaille met het wapen van de Beemster.

- 26-09-2011, tussen Zeeland en Uden: Autosleutel Renault Scenic met daaraan een zwart kaartje en een zilveren klipje om nog een sleutel aan te hangen. - Nacht van 10 op 11 oktober, Schoolstraat Zeeland: Betonnen tuinkabouter; Zwart mapje met autopapieren van Peugeot 107 en rijbewijs. - 10-10-2011, tussen Udensedreef - Klumperstraat Schaijk: Sleutelbos met daaraan 6 of 7 sleutels, een label met de naam Arno en een chip (een klein zwart gebogen plaatje). - 06-10-2011, Nonnenhof Zeeland: Wit betonnen tuinbeeld, bloemenmeisje. - 22-10-2011, van cafetaria Van Son naar Regenboogcomplex Schaijk: Sleutelbos, zilveren ring met daaraan 3 huissleutels. - 23-10-2011 op 24-10-11, Het Zuid Zeeland: Divers klein tuingereedschap. - 23-10-2011, tijdens wandeling rondom Zeeland: Stoffen stretch colbert beige/camelkleurig. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

.............................................................................................

Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2011 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 4 november 2 0 1 1

9


Bouwvergunningen Omgevingsvergunningen

Vooraankondiging

Bestemmingsplan Ik grijp in bij agressie ‘RvR woning Noordhoek Reek’ op straat

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van Landerd kennis van het feit dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor een perceel aan de Noordhoek in Reek.

Het plangebied omvat een perceel aan de Noordhoek ten noorden van nummer 33/33a in Reek. Het gaat om de realisatie van een woning met toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling. Naar aanleiding van deze vooraankondiging is het nog niet mogelijk te reageren. Er liggen op dit moment ook nog geen stukken ter inzage. • Vraag anderen om Binnenkort zal het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd worden hulp en spreek samen in het gemeentehuis van Landerd. De kennisgeving van de ter inzage de dader aan ligging van het ontwerpbestemmingsplan • Bel 112 wordt binnenkort gepubliceerd op de gemeentepagina in weekblad de Arena en op de gemeentelijke website www.landerd.nl. In• Blijf bij het slachtoffer deze kennisgeving zal worden aangegeven wanneer en op welke wijze gereageerd kan worden op het ontwerpbestemmingsplan. • Maak foto’s voor de politie

en meld je als getuige

Voor eventuele nadere informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met dhr. V. van Pesch, tel. 0486-458163, van de afdeling VROM van de gemeente Landerd.

Overeenkomst Noordhoek Reek

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: • Voederheil 13, 5411 RJ Zeeland; herbouw woning, bouwenschapenstal De Kuipersweg 15, 5411 RC Zeeland; tijdelijk plaatsen bewonen en machineloods/werkplaats (ontvangen vanbouw een woonunit (ontvangen 2 maart 2011) 19 oktober 2011) • Spijkerstraat Schaijk; woning met bijgebouw Waterstraat 2,te5374 KB bouw Schaijk; uitbreiden varkensstal (ontvangen oktober 2011) (ontvangen 24 3 maart 2011) • Hoevestraat 3, 5374 RH Schaijk; uitbreiden woning Ontvangen aanvraag om bouwvergunning 2e fase: (ontvangen 4 maart 2011) • Achter-Oventje 29, 5411 NM Zeeland; zeugenstal Voederheil 9, 5411 RJ Zeeland; kappenuitbreiden van 8 bomen (ontvangen oktober 2011) (ontvangen 24 5 maart 2011) In dit stadium van geen bezwaarschrift In van de de procedure procedurekunt kuntuunog (nog) geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde de indienen. Bovengenoemdeaanvragen aanvragenliggen liggenvoor vooriedereen iedereentijdens tijdens openingstijden vanvan hethet gemeentehuis ter inzage bij debijafdeling VROM. de openingstijden gemeentehuis ter inzage de afdeling De aanvragen liggen terliggen inzagetertotdat er totdat een beslissing op de aanvraag/ VROM. De aanvragen inzage er een beslissing op de aanvragen is genomen. aanvraag/aanvragen is genomen. Verleende vergunningen Verleende bouwvergunning 2e fase:

Besluiten termijn van afhandeling • Brandtot 27,verlenging 5411 PA Zeeland; bouwen van een loodsvan verzoeken om

omgevingsvergunning: (verzonden 21 oktober 2011) • Zeelandsedreef 22, 5374 RR Schaijk; verzoek om vergunning voor het bouwenomgevingsvergunningen: van een aardappelloods met kantoor (ontvangen 7 januari 2011). Verleende De termijn van8,afhandeling is verlengd met 6van weken (besluit verzonden 3 • Koekampweg 5374 PD Schaijk; wijzigen een gevel maart 2011). (verzonden 20 oktober 2011) • Zeelandsedreef 20, 5374 RR Schaijk; bouwen van een werktuigenberging Verleende omgevingsvergunningen: en milieuneutraal wijzigen van de inrichting (verzonden 20 oktober 2011) Mgr. SuijsstraatHoefnagelstraat 10, 5375 AG Reek; kappen 3 bomen • Burgemeester 14, 5374 GZ van Schaijk; afwijken van de en het verwijderen vangebruik bosplantsoen 3 maart 2011) bestemming voor het van een(verzonden overkapping voor het stallen van • emballage Akkerwindet.b.v. 68, een 5374supermarkt DB Schaijk; bouwen van een woning (verzonden 20 oktober 2011) (verzonden 4 maart 2011)NM Zeeland; slopen van asbesthoudende • Achter-Oventje 13, 5411 dakbedekking van een toiletgebouw staande op Mini-Camping ’t Oventje Belanghebbenden die het2011) niet eens zijn met bovenstaande besluiten (verzonden 21 oktober tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na Akkoord-verklaarde sloopmeldingen: de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd • Kreitsberg 18, 5411 RH Zeeland; afvoeren van asbesthoudend afval bezwaarschrift indienen het college van burgemeester en wethou(verzonden 20 oktoberbij 2011) ders van devan gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. • Rector Gerwenstraat 15, 5411 EN Zeeland; afvoeren van In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren asbesthoudend afval (verzonden 26 oktober 2011) heeft en welk belang van u wordt geschaad.

Huisnummerbesluiten: Burgemeester en wethouders van Landerd maken ter voldoening • Brouwerspad 11b (bedrijfspand), 5411 BG Zeeland (besluit genomen d.d. 19 oktober 2011) aan het bepaalde in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening • Willevenstraat 28 (bedrijfspand), 5374 GC Schaijk (Wro) bekend dat er een anterieure overeenkomst is gesloten tus- wit label (met daarop aan Nemef sleutel (poort) Gevonden en verloren voorwerpen bij mevr. de gemeente (besluit genomen d.d. 21 06-nrs.) oktober 2011) sen de gemeente Landerd en dhr. B.C.kunnen Kranz en M.W.T.M. sleutel.17h en 21h (zorgappartementen), 5411 DE Zeeland (enBergen, niet bijwoonachtig de politie) worden • - Corbin Hellebaardlaan van te Reek.gemeld tijdens kantooruren bij de - 4(besluit ringengenomen (ziveren/zilverkleurig): 2 herenringen, 1 damesring receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de d.d. 21 oktober 2011) en 1 kinderringetje lieveheersbeestje Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Deze overeenkomst is gericht op de realisatie van een woning met - Blauw etui (Novo Nordisk) metzijn daarin (insuline) Belanghebbenden die het niet eens metprikpen bovenstaande besluiten toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling op het perceel ten Zwarte Nokia GSM Let op: tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen noorden van Noordhoek 33/33a te Reek. In deze overeenkomst zijn het doen van aangiften (verloren waarde-papieren - Bosch personenalarmtoestel beige/grijs aan grijs zes koord op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen weken na deVoor exploitatiekosten en de planschaderegeling opgenomen.zoals - Zwartvan Vingino armbandje rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! de datum verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: - 1-3-2011, Kerkstraat Blauwe van Manders bezwaarschrift indienen bijZeeland: het college van sporttas burgemeester en wethouDe zakelijke inhoud van de overeenkomst ligt met ingang van Mode Schaijk met daarin blauw/witte handdoek, zwart shirtje, ders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het 5 november 2011 tot en met donderdag 16 december 2011 ter Gevonden voorwerpen zwart broekje en zwarte gympies. bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren inzage bij de afdeling VROM, Kerkstraat 39 te Zeeland. - 8-3-2011, bij Rabobank Schaijk: Bos sleutels (huissleutels, De laatste maanden afgegeven bij de C1000 in Zeeland: heeft en welk belang van u wordt geschaad. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer 1 met oranje en 1 met groen hoesje) aan winkelwagenmunt. - fietssleutel en klein sleuteltje aan groene label (Cor). V. van Pesch, tel. 0486-458163. Naar aanleiding van deze - ring met daaraan Hyundai autosleutel/afstandsbediening, Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen geovereenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingediend. Verloren voorwerpen Silca sleuteltje en ANLI Sleuteltje bruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. - sleutelhanger met daarin zwarte Silca sleutel en DOM sleutel - 01-03-2011, omgeving hertenpark, Emté, Smidse in Schaijk: Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een Bruin leren handschoenen. - zwart sleuteltje bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook - flessenopener met daaraan zwarte axasleutel en Benco-sleutel - Nacht van 7 op 8 maart bij peuterspeelzaal Pinkeltje Zeeland: een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan Zwarte (glans) Batavus omafiets, Old Dutch. - blauw koord met daaraan grote Lips sleutel de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Gevonden en verloren voorwerpen

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een Verleende omgevingsvergunning (uitbreide bezwaarschrift bij het college van burgemeester en procedure): wethouders ook Burgemeester enverzoek Wethouders van Landerd voorziening hebben besloten omaan met een gemotiveerd om een voorlopige zenden toepassing van artikel 3.10 de Wet algemene bepalingen omgede voorzieningenrechter vanvan de Arrondissementsrechtbank, sector vingsrecht eenPostbus vergunning te verlenen bestuursrecht, 90125, 5200 MAvoor: ’s-Hertogenbosch. • Het uitvoeren van het project Ecologische Verbindingszone Graspeelloop. Het projectgebied ligt aan weerszijden van de Graspeelloop, gedeeltelijk Verleende omgevingsvergunning binnen de gemeente Mill en Sint Hubert en gedeeltelijk binnen de in combinatie met afwijking bestemmingsplan: gemeente Landerd.84, Het5374 grootste deel vanuitbreiden het projectgebied ligt binnen de • Schutsboomstraat CD Schaijk; van de woning gemeente Landerd. Burgemeester en wethouders van Landerd zijn bevoegd (verzonden 4 maart 2011) te besluiten over vergunningverlening. Tegen deze verleende vergunning/afwijking kunnen belanghebbenden met ingangdaarom van 21 maart 2011 zes weken beroepvan instellen Zij maken bekend dat gedurende de vergunning met ingang door het indienen een beroepschrift de Arrondissementsrecht7 november 2011 van gedurende zes wekenbij (tijdens de kantooruren bank te09 ’s-Hertogenbosch, 90125, 5200 ligt MA bij ’s-Hertogenbosch. tussen en 12 uur of op postbus afspraak) ter inzage de afdeling VROM, Kerkstraat 39 te Landerd. Indien inzage is gewenst buiten Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 worden van de Algemene wet de genoemde openingstijden, dan kan contact opgenomen bestuursrecht zijnVROM, ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam met de afdeling tel. 0486-458194. De stukken zijn digitaal en adres van deop indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit raadpleegbaar www.ruimtelijkeplannen.nl. waartegen het beroep is gericht; de gronden waarop het beroepschrift rust. Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende In het kader van de beroepsprocedure vraagt deenrechtbank bij het ontwerp-besluit naar voren hebben gebracht belanghebbenden bestuursorgaan stukken. Het is nietinnodig die aan kunnen altijd tonenom datalle zijrelevante daartoe redelijkerwijs niet staat om zijn alle stukken al bij het beroepschrift te voegen. Wel dient, zo weken mogelijk, geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes een kopie van beslissing opberoepschrift het bezwaarschrift bij het beroepschrift schriftelijk eendegemotiveerd met betrekking tot het gevoegd te worden. besluit indienen bij de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus Als u beroep kunt u tevens omAls eenberoep voorlopige voorziening 90125, 5200instelt MA ’s-Hertogenbosch. wordt ingesteld kan verzoeken bij de postbus 90125, 5200 MA te hierbij tevens omvoorzieningenrechter, het treffen van een voorlopige voorziening worden ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kanbelang. door de voorzieningevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend genrechter de rechtbank worden getroffen, mitsrechtbank een spoedeisend U kunt ookvan digitaal beroep instellen bij genoemde via belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbeschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de bank geïnformeerd de hoogte van het griffierecht en de wijze van genoemde site voorover de precieze voorwaarden. betaling. U kunt ook digitaal beroep genoemde rechtbank Voor nadere informatie of instellen voor het bij maken van een afspraakvia kunt u http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. moet u wel contact opnemen met de afdeling VROM, Daarvoor tel. 0486-458194 (bureau beschikken overvan een de elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de Vergunningen) gemeente Landerd. genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bijzondere procedure

APV

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) de gemeente Landerd. Algemene Plaatselijke van Verordening - 8-3-2011, incidentele Zeeland: Kawasaki BX crossfiets, groen/zwart, met Aanwijzing festiviteit speciale steuntjes voor- en achterwiel. Door het college vanop burgemeester en wethouders is op grond van de - 7-3-2011, Maashorst: Bruine rechthoekige Algemene Plaatselijke Verordening zaterdag 19damesportemonnee november 2011 van met daarin adressenlijst, diverse pasjes, rijbewijs enfestiviteit geld. 19:00 tot 02:00 uur aangewezen als een incidentele voor Tussenavond 4 en 9inmaart: Rabobankpasje. de- Poolse Partycentrum De Raaf te Schaijk (verzonden op: - 7-3-2011, Bossestraat, Schaijk: Zilver/zwarte Nokia GSM. 01-11-2011). Vermiste en gevonden dieren zie in het gele kader onder aan deze Van toepassing zijnde procedure: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, pagina onder nummer 3 tot en met 6. regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact Nadere informatie kunt u veropnemen met: krijgen bij mevrouw R. van Oss de Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, afdeling Algemene Zaken van het Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 gemeentehuis, tel. 0486-458154. of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. Aanvraagformulieren kunt u ook De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, downloaden van onze website: daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier www.landerd.nl. vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

Zienswijze-bezwaar-beroep Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening Voor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld.

1. Inzage Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje ‘Actueel - Bekendmakingen’. 2. Zienswijze Tijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zienswijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend.

10 8

3. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betreffende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. 4. Beroep Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam.

Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is.

5. Eisen bezwaar en beroep Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket Bezwaar en beroep. 6. Voorlopige voorziening Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 4 n o v e m ber 2 0 1 1 gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 11 maart 2011


Veel activiteiten in Glazen Huis op 11-11-’11

Moesland maakt zich op voor carnavallennium MOESLAND – ‘De weersverwachting voor 1111-’11 ziet er goed uit: minstens 11 graden met maar 11% kans op neerslag en de 11 mm regen is al op donderdagochtend ervoor gevallen. Het Moeslands Glazen Huis van 111 m3 biedt op ELF-FM en het 1.111 m2 tellend Phoenixplein ruim 11 DJ’s, de L-FM Top 111, 11 livemuziekoptredens, 11 interviews met Moeslandiconen, 11 fusten bier (of meer?), 11 Moesland Games voor jong en oud en minstens 11 ludieke acties waarmee geld wordt ingezameld voor het Moeslands Monument’. Dit zijn de ingrediënten van het Moeslands carnavallennium.

O

p donderdagavond wordt om 19 uur gestart met de bekendmaking van het ontwerp van het Moeslands Monument. Waarna om 19.11 uur prins Jeroen, prinses Crista en grootvorst Willie worden opgesloten in het Moeslands Glazen Huis. Vanaf dat moment vindt het programma plaats via de radio, maar met name ook op het Phoenix-plein. Zo zijn er vele muziekoptredens, ludieke acties en twee activiteiten waarvoor je je nu al kunt inschrijven. Op vrijdagochtend wordt om 9.11 uur een gezamenlijk Carnavallennium-ontbijt geserveerd. En op vrijdag-

gezien Sarah Jessica Parker in voorspelbare romkom Film: I Don’t Know How She Does It Regisseur: Douglas McGrath Duur: 89 minuten Première: 3 november

Het Glazen Huis komt op het plein voor De Phoenix te staan. middag zijn er de Moesland Games met het memorabele ‘Ren je rot’. Iedereen kan aan deze twee evenementen deelnemen. En om zeker te zijn van een plaats kun je nu al voorinschrijven via prinsdermoesland@ hotmail.nl. Iedereen is welkom. Laatste evenement Het is een vol programma geworden van 24-uur wat is terug te vinden op de website van Stichting Carnaval De Moeslanden (www.moesland.nl). De organisatoren van de Raad van 11 zijn al maanden druk in de weer voor dit eenmalige evenement. Met name de donderdagavond en vrijdagmiddag beloven een echte publiekstrek-

Organist Leo van Doeselaar geeft concert in Ravenstein RAVENSTEIN - In het kader van het veertigjarig jubileum van Orgelkring F.C. Smits geeft de bekende organist Leo van Doeselaar op zondag 13 november om 16 uur een concert in de St. Luciakerk in Ravenstein. Leo van Doeselaar is titulair organist van het Concertgebouw in Amsterdam, organist van het zeventiendeeeuwse Van Hagerbeer-orgel in de Pieterskerk te Leiden en professor aan de Universität der Künste in Berlijn. Hij studeerde orgel en piano in Den Haag en in Amsterdam aan het Sweelinck-Conservatorium. Als organist heeft Van Doeselaar inmiddels een grote concertpraktijk opgebouwd in binnen- en buitenland. In Ravenstein voert hij onder meer voor orgel bewerkte pianomuziek uit de periode van de romantiek uit met werken van Schumann en Mendelssohn. Ook een klavierbewerking van de bekende ouverture van Mozarts Entführung aus dem Serail staat op het programma. Het monumentale orgel in de St. Luciakerk in Ravenstein werd in 1738 gebouwd door Matthijs van Deventer uit Nijmegen. F.C. Smits uit Reek had het instrument in onderhoud en realiseerde twee uitbreidingen, in 1834 en 1866. In 1979-1980 werd het orgel gerestaureerd door de firma Vermeulen uit Weert. Het concert van 13 november wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant en Rabobank Oss e.o. Entree bedraagt 7 euro.

ker te worden. En dan is er vrijdagavond natuurlijk het 11-11-Bal met de Prinsonthulling. Het gehele programma is live op L-FM te volgen. Het is het laatste

evenement waar prins Jeroen en prinses Crista nog officieel de scepter zwaaien. Die avond vind de opvolging plaats waar inmiddels flink over wordt gespeculeerd.

Demonstratie en rondleiding in glasmuseum Ravenstein RAVENSTEIN - Het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein verzorgt op zondag 6 november om 13 uur een demonstratie glas-in-lood. Daarna volgt om 14 uur een open rondleiding. Rondleiding en demonstratie zijn gratis; men betaalt alleen entree voor het museum, waar naast de overzichtstentoontstellingen van glaskunst en emaillekunst ook een expositie te zien is van het Frans echtpaar Dominique en Michele Gilbert dat zeer bijzondere emailles (paneeltjes en sieraden) maakt.

Ank Zonneveld wint publieksprijs Fotodagen RAVENSTEIN - Van 11 september tot 23 oktober was in het Raadhuis de expositie van de Ravensteinse Fotodagen te zien. Het thema van de Fotodagen was ‘Ravenstein toen en nu’. De fotografen hebben met dit thema prachtige foto’s gemaakt die op veel waardering van de bezoekers konden rekenen. De 31 amateurfotografen maakten aan de hand van oude ansichtkaarten uit het begin van de twintigste eeuw een foto van dezelfde locatie nu. Zo ontstond er een mooie collectie foto’s die duidelijk lieten zien welke invloed de tijd op Ravenstein heeft gehad. Daarnaast mochten de fotografen een vrije foto maken en hieruit mocht het publiek de mooiste kiezen. De foto van Ank Zonneveld won de publieksprijs van de Ravensteinse Fotodagen 2011. De werkgroep Ravensteinse Fotodagen is blij met de grote belangstelling en buigt zich binnenkort over de fotodag 2012. Zoals het er nu uitziet vindt deze plaats op 12 mei. Meer info: www.ravensteinse fotodagen.nl.

Limerick In Eindhoven werd zelfs biefstuk gejat. Ook AH Schaijk had visite gehad. De baas plaatste kort, een opsporingsbord en zond al zijn hamsters op oorlogspad.

I Don’t Know How She Does It is een verfilming van het gelijknamige boek van Allison Pearson. Meer dan vier miljoen exemplaren gingen daarvan over de toonbank. Daarmee kun je stellen dat het een populair boek is. De basis voor de film is dus goed, maar de verwachtingen worden op geen enkel moment ingelost. Het verhaal draait om het leven van Kate Reddy (Sarah Jessica Parker), die als jongleur haar tijd moet verdelen over echtgenoot Richard (Greg Kinnear), twee jonge kinderen en een veeleisende baan. Als Kate een nieuwe klus krijgt waarvoor ze naar New York moet blijkt het lastig om iedereen even veel tijd te geven. Ze mist momenten met haar kinderen, zoals de eerste knipbeurt van de jongste, en ook de relatie met haar man verloopt niet meer zo soepel. En dan heb je nog haar charmante zakenpartner Jack Abelhammer (Pierce Brosnan), die het niet makkelijker maakt. Romantische komedies staan over het algemeen niet bekend vanwege hun verrassende plotwendingen, maar I Don’t Know How She Does It maakt het erg bont. Al voordat je besluit de film te kijken, weet je hoe hij afloopt. Het is dan ook geen film die je lang zal heugen. Het doet denken aan Sex and the City, vooral omdat Sarah Jessica Parker de hoofdrol vertolkt, maar haalt bij lange na het niveau van die film niet. Lotte Broeren

Dream House minder eng dan trailer doet vermoeden Film: Dream House Regisseur: Jim Sheridan Duur: 112 minuten Première: 3 november Wie de trailer van Dream House bekijkt bekruipt het gevoel dat het hier om een enge horrorfilm gaat, met rondspokende kinderen die de kijker de stuipen op het lijf jagen. Toch is de film veel meer dan dat. Het is lastig om het verhaal van Dream House te vertellen zonder al teveel prijs te geven van de thriller, die bol staat van de plotwendingen en verrassingseffecten. Dat is ook meteen het grote probleem van de trailer. Daarin wordt in mijn ogen veel te veel over de ontwikkeling van de storyline, waardoor je het eerste half uur zit te wachten tot de hoofdpersoon ook achter de waarheid komt. De succesvolle uitgever Will Atenton (Daniel Craig) stopt met zijn drukke baan in New York om een rustiger leven te kunnen leiden met zijn vrouw Libby (Rachel Weisz) en kinderen. Vol mooie plannen vertrekt het gezin naar een nieuw huis in een rustig stadje. Al snel blijkt dat het huis plaats delict is van een moord op de vorige bewoners, waarvan de hele stad maar één iemand verdenkt. Peter Ward, de man des huizes. Will en Libby komen in contact met buurvrouw Ann Paterson (Naomi Watts), die een goede band had met de vorige bewoners. Beetje bij beetje ontdekt Will hoe de verontrustende puzzel in elkaar zit. Dream House is geen onaardige thriller van Jim Sheridan. Craig, Weisz en Watts acteren overtuigend en zijn allen een genot om naar te kijken. Als je door de plotgaten heen kunt kijken dan is Dream House een leuke film, maar een kaskraker zal het niet worden. Paul Verstegen

Riet Derks

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 november 2011

11


HEVANK

DOFFERBLUES FESTIVAL

ZA 5 NOV 2011

LITTLE BOOGIE BOY CC JEROME’S JETSETTERS THE GOOCH EIGHTBALL BOPPERS DOWN AND DIRTY RYAN MCGARVEY CLEMENS VAN DE VEN BAND AANVANG 20.30 UUR - ZAAL OPEN 20 UUR

VOORVERKOOP 15,00 / KASSA 17,50

WWW.DOFFERBLUES.COM

Benelux Kampioenschappen

Quickly Dancers uit Zeeland oppermachtig in Venlo VENLO/ZEELAND - In Venlo werden op zaterdag 29 oktober de Benelux Kampioenschappen rolstoeldansen gehouden. De wedstrijdparen van de Quickly Dancers uit Zeeland waren oppermachtig in de klasse waarin zij deelnamen. In de mooi aangeklede sporthal behaalden de dansers van de Zeelandse club allemaal successen.

In de debutanten klasse combi I hadden dansten vier paren van de Quickly Dancers in een toch wel grote groep deelnemers. Tijdens de eerste ronde, waarbij de dansvloer overvol was, lieten de Zeelandse paren al duidelijk weten waarvoor zij gekomen waren. Alle vier de dansparen werden meteen doorgeplaatst naar de halve finale. Ook tijdens deze halve finale werd de strijd vooral onderling uitgedanst. De finale, waarin altijd zes paren mogen meedoen, namen ze het opnieuw op tegen elkaar. Slechts twee andere paren wisten door te dringen tot deze finale. De debutanten moesten de engelse wals, de quick step en de samba dansen. Finalisten Ans Cornelissen en Trudy Josemanders uit Mill en Cuijk werden vijfde, Silvia Manders en Kaja van Vugt uit Uden en Odiliapeel behaalden de derde plaats, Anke van Lanen en Ine Verwegen uit Uden en Zeeland werden tweede en Denise van Nistelrooij en Jolijn van Duijnhoven uit Uden behaalden het hoogste podium. Het andere paar van de Quicly Dancers, Ben en Arna van Vugt uit Odiliapeel, nam deel in de amateur combi klasse I. Ook deze dansers streden zich -via de herkansingsrondenaar de finale. Dit paar liet vier standaard dansen zien, de engelse wals, de tango, de weense wals en de quick step. De spanning was groot maar tijdens de finale dansten zij zich toch naar een hele mooie vierde plek. Een prachtig succes dus voor de vereniging en instructeur Tiny van der Bolt. Werden de Quickly Dancers tijdens de World Cup-wedstrijden in Cuijk een eerste, tweede en derde plaats, wat al vrij bijzonder is, nu behaalden alle deelnemende paren prijs.

Diana ‘69 Schaijk zoekt versterking SCHAIJK - De Schaijkse schietclub Diana ‘69 is op zoek naar nieuwe leden. Iedereen vanaf 15 jaar kan meedoen met deze sport. Van september tot mei schiet de club wekelijks op dinsdag met de wedstrijdbuks in competitieverband. Deze wedstrijden vinden plaats in de zaal van De Potter in Schaijk. Belangstellenden kunnen voor meer informatie en opgave contact opnemen met H. van der Linden, 0486-463330.

Clubs in Landerd en Oss genomineerd voor Voetbalclub van het jaar-verkiezing REGIO - Alle voetbalclubs in de gemeenten Landerd en Oss zijn genomineerd voor De Voetbalclub van het jaar-verkiezing 2011. Deze verkiezing draait om de waardering van leden en supporters. Een kleine club heeft daardoor evenveel kans als een grote club. Iedereen kan tot en met 22 december via www.voetbalclubvanhetjaar.nl een stem uitbrengen op een voetbalclub uit Landerd of Oss. Bij het uitbrengen van een stem maakt men direct kans op een van de vier volledig verzorgde reizen naar een wedstrijd in de Premier League en een iPad2. Bij het stemmen kan men cijfers geven voor sfeer, accommodatie, bestuur/organisatie en spelopvatting van de club. Er kan op alle voetbalclubs in Nederland worden gestemd. Er wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën: Amateurclubs, Topklassers en Betaald Voetbal Organisaties. De voetbalclubs in Landerd en Oss dingen ook mee naar de Provincie Award. Amateurclubs hebben minimaal 100 stemmen nodig om een Voetbalclub Award te kunnen winnen, topklassers 200 stemmen en profclubs 500 stemmen. Voor iedere stem keren de sponsors van deze verkiezing vijf cent uit aan een goed doel naar keuze. Iedereen die stemt kan kiezen uit de volgende drie goede doelen: De Johan Cruyff Foundation, Stichting Spieren voor Spieren en De Dirk Kuyt Foundation.

Kom maar op

ingezonden

Op 10 oktober hebben wij, Peter Peters 3.2, ons tweede toernooi gespeeld. Ondanks dat we nog nauwelijks samen gespeeld hebben ging het best wel goed. We hebben dan ook 2 wedstrijden gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 1 verloren. Het was hartstikke leuk, we raden aan om allemaal te komen volleyen. Ook jongens zijn welkom. Zoals je ziet hebben we er gelukkig al 3 die met veel enthousiasme aan deze actieve sport mee doen. Dus wij zeggen: kom maar op!

Jordi, Kyan, Melissa, Pim, Anne, Britt en Jasmijn

12

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 november 2011


Maak kans op een gratis kinderknipbeurt

Kim’s Kinderkapsalon opent in Schaijk SCHAIJK - Aan de Schutsboomstraat 23c in Schaijk opende deze week Kim’s Kinderkapsalon na een verbouwing van twee maanden de deuren. Woensdagmiddag vond de feestelijke opening plaats en kwamen mensen een kijkje nemen in de nieuwe kapperszaak. Vanaf 4 november is de kapsalon ook daadwerkelijk open voor het knippen van kinderen.

Ellen Verhofstad en Kim Jansen (rechts) openen samen met enkele kinderen de nieuwe winkel in Schaijk.

spelen. Buiten is het makkelijk parkeren.” In Schaijk is de zaak geopend op woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 en 14 tot 17 uur ‘Grote ruimte’ en op zaterdag van 9 tot 14 Samen met Ellen Verhof- uur. “Klanten kunnen een stad zorgt Kim ervoor dat afspraak maken of mogen de kapsalon in Schaijk drie gewoon binnenlopen.” dagen per week open is. “De locatie is perfect”, vindt de Waardebon kapster. “Ik beschik binnen In samenwerking met Kim’s over een grote ruimte waar Kinderkapsalon mag weekde kinderen lekker kunnen blad Arena vijf waarde-

Op 10 november in café 3 Heere

Meezingavond in Schaijk met smartlappenkoor Tiona SCHAIJK - In café 3 Heere in Schaijk vindt donderdag 10 november een meezingavond plaats met smartlappenkoor Tiona. Iedereen die van smartlappen of levensliederen houdt, is hierbij van harte welkom.

bonnen à vijftien euro per stuk weggegeven voor een kinderknipbeurt. Stuur een mailtje met als onderwerp Kinderkapsalon naar prijsvraag@arenalokaal.nl

om hier kans op te maken. Vergeet niet je naam en telefoonnummer te vermelden. Kijk voor meer info op: www.kimskinderkapsalon. nl.

Informatiebijeenkomst vrijwilligersproject MATCH REGIO - Trampolinespringen, tosti’s maken, een potje monopoly of samen wandelen in het bos. Zomaar een greep uit de activiteiten die plaatsvinden in het kader van het vrijwilligersproject MATCH. In het project worden jongeren en volwassenen aan elkaar gekoppeld. Wekelijks ondernemen ze als duo een ontspannen activiteit. Vrijwilligersproject MATCH is bedoeld voor kinderen en jongeren van zes tot en met zestien jaar die door omstandigheden een dosis extra aandacht hard nodig hebben. De exclusieve en positieve aandacht die een kind van zijn of haar ‘maatje’ krijgt, brengt veel teweeg: een vrolijke lach op het gezicht, meer openheid, nieuwe vaardigheden, een twinkeling in de ogen… MATCH is dringend op zoek naar enthousiaste mensen die het project willen komen versterken. Ook uit Landerd en Ravenstein. Positief ingestelde mensen van achttien jaar of ouder die het verschil maken voor een kind of jongere. MATCH wordt uitgevoerd door Stichting Oosterpoort in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin in de regio. Op woensdag 9 november houdt MATCH een informatiebijeenkomst voor belangstellenden. Die vindt plaats bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in Veghel, aan het Stadhuisplein 47. De avond begint om 19.30 uur. Meer informatie: www. oosterpoort.org of 0412-465300.

Vrijwilligers Rode Kruis en cliënten GGZ Tiona.

Vriendendienst bestaat tien jaar

Het wordt volgens Tiona een meezingavond met een ‘gezellige onder ons- sfeer’. Samen met Tiona leden kunnen deelnemers, onder begeleiding van de muzikanten, uit volle borst bekende en minder bekende liedjes meezingen. Tiona is het grootste smartlappenkoor uit de omgeving. Een groot deel van dit koor is aanwezig tijdens de meezingavond. Om 21 uur is het eerste optreden, daarna volgt nog twee keer een blok met meezingliedjes. Tussen de optredens door is er een korte pauze. Alle bezoekers krijgen een boekje met daarin de refreinen van de te zingen liedjes. Liedjes die deze avond gezongen worden zijn: Als de klok van Arnemuiden, Siërra, Loop nooit voorbij dat huisje, Adios Amor, La Paloma, Vissers van San Juan, De vrachtwagenchauffeur, Adio, adio, Hermenieke, Kleine café de 3 Heere, Marina, Slavenkoor, De clown, Op een zeemansgraf, Wà is het stil, Verzonken stad, Meisje, ik ben een zeeman, Zeeroverslied, Brandend zand, Middellandse Zee, Purperen hei, Laat maar gaan, De woonboot, Meisje, ik ben een zeeman, Rockin Billy, Een man mag niet huilen, De voddenraper en Hoor de muzikanten.

REGIO - De Vriendendienst, een samenwerking tussen het Rode Kruis en de GGZ, waarbij vrijwilligers worden gekoppeld aan mensen met een psychiatrische achtergrond, bestaat tien jaar. De Vriendendienst Brabant Noordoost brengt vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis samen met cliënten van de GGZ Oost Brabant. Een keer per twee weken doen zij samen iets leuks. Naar de markt, een terrasje pikken of wandelen. Alledaagse dingen, maar voor cliënten met psychische problemen heel bijzonder. Zij worden hiermee uit een sociaal isolement gehaald. Bij het maken van de koppels wordt gekeken naar gemeenschappelijke interesses, zodat er een klik is tussen vrijwilliger en cliënt. De Vriendendienst Brabant Noordoost is actief in de regio’s Uden-Veghel, Maasland en het Land van Cuijk. Vriendendienst is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wie het leuk vindt om samen met een cliënt één keer per twee weken iets gezelligs te doen, kan contact opnemen met de coördinator van het Nederlandse Rode Kruis, 0610927042 of met de coördinator van de GGZ Oost Brabant, 06-51379482.

Bibliotheken Maasland houden enquête REGIO - Bibliotheken zijn steeds op zoek naar manieren om de dienstverlening nog beter te laten aansluiten bij de wensen van het publiek. In alle vestigingen van BasisBibliotheek Maasland wordt daarom gedurende drie weken een enquête onder de bezoekers uitgevoerd. In totaal worden ruim 16.000 bibliotheekgebruikers ondervraagd. De enquêtes kunnen van 7 november tot 28 november in de bibliotheek worden ingevuld of thuis via een link op de website. Met het onderzoek wil de bibliotheek de wensen en behoeften van de leners leren kennen en de sterkten en zwakten van de dienstverlening in kaart brengen. Aan de bezoekers wordt onder meer gevraagd wat ze vinden van de collectie, het personeel en de bereikbaarheid van de bibliotheek. De onderzoeksresultaten worden gebruikt voor concrete kwaliteitsverbeteringen.

K

im’s Kinderkapsalon, dat ook een filiaal heeft aan de Kruisstraat 10 in Oss, is de enige kapper in de omgeving die zich specifiek richt op het knippen van kinderen. Eigenaresse Kim Jansen uit Berghem vindt het leuk om met kinderen te werken. “Er is zeker een markt voor, maar tot nu toe konden kinderen nergens terecht”, zegt ze.

kort nieuws

Jeugd 11-11 bal in Moeslands jungle MOESLAND - Zondag 13 november worden in De Phoenix in een heuse jungle de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses van het Moesland onthuld. Arie Safari en de klungel van de jungle wachten de bezoekers vanaf 13 uur op bij hun jeep en wilde dieren. Via de Moeslandse toeristeninformatie kunnen de kids gratis deelnemen aan de jungletour. Via deze jungletour komen zij terecht in de Moeslandse jungle. Hier vindt de onthulling van het prinsenpaar plaats en wordt duidelijk wie prins Joris en prinses Julia opvolgen. Ook de nieuwe jeugdclub van het jaar wordt gekozen. Dit jaar krijgen alle clubs weer een stembiljet waarmee zij mogen stemmen. Wie volgt ‘De Coole Heere en Hippe Meiden’ op? Na afloop zijn er nog tal van leuke activiteiten in de Moeslandse jungle. Het Jeugd 11-11 bal in De Phoenix duurt van 13 tot 17.30 uur en de entree is gratis.

NSGK houdt collecte voor kinderen met een handicap REGIO - NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) houdt van 14 tot en met 19 november voor de tiende keer haar landelijke collecte. Duizenden vrijwilligers gaan op pad om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren met een handicap. Kinderen en jongeren met een handicap willen graag gewoon meedoen, net als hun leeftijdgenootjes. Dat kan, maar daarvoor zijn vaak veel extra aanpassingen, zorg en begeleiding nodig. NSGK helpt, bijvoorbeeld met speciale vakanties, aangepaste speelplaatsen en kleinschalige woonvormen. Zodat ze met hun beperking toch gewoon kind kunnen zijn. NSGK kan dit werk doen dankzij de hulp van vele donateurs en vrijwilligers, die zich daarvoor belangeloos inzetten. Zoals vrijwilliger Louis van Veen zegt: “Het idee dat ik gehandicapte kinderen kan helpen aan een beetje extra geluk in een toch vaak lastig leven geeft me veel voldoening.” Met de opbrengst van de collecte steunt NSGK projecten voor kinderen en jongeren met een handicap in heel Nederland. Wie wilt weten wat NSGK in de regio Landerd-Oss doet gaat naar de website www.nsgk.nl. Daar staan alle recente projecten op een landkaart. Wie geen collectant aan de deur heeft gehad maar toch een bijdrage wilt overmaken, kan dat doen via giro 552000 van NSGK in Amsterdam of met een online donatie via www.nsgk.nl. NSGK is in het bezit van het CBF-keurmerk. Dit garandeert dat ze op een verantwoorde manier omgaat met de giften die zij ontvangt.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 november 2011

13


Met rockcoverband Awake

Café ‘t Oventje gaat terug naar de jaren negentig ZEELAND - Onder de noemer ‘t Oventje feels the nineties kunnen liefhebbers op zaterdagavond 19 november helemaal terug naar de jaren negentig. Deze avond wordt in het Zeelandse café de hele avond alleen muziek uit dit decennium, de tijd van aussies en houthakkersblousen, van happy hardcore en grunge gedraaid.

D

e tijd van feesten en festivals, dit alles komt bij elkaar op deze avond. De zaal aan het Vooroventje 32 in Zeeland gaat om 21 uur open en iedereen is welkom. De enthousiaste mensen van de Beavis and Butthead DJ-show draaien alle negentigerjaren hits met een hoog ‘o jaaaa’-gehalte achter elkaar door.

Ook de rock en grunge horen hier zeker bij. Dit wordt live gespeeld door de nineties-rockcoverband Awake. De muzikanten, die hun muzikale opvoeding in de jaren negentig genoten, brengen de bijbehorende sound en het gevoel vol overtuiging en overgave over op het publiek. Voor meer info: www.awake-live. nl.

Jingle Bells Rock met Absence Without Leave in De Raaf SCHAIJK - In café De Raaf wordt op vrijdag 9 december een avond Jingle Bells Rock gehouden met Absence Without Leave. Deze vijfkoppige rock-coverband uit zuidoost Brabant laten de liefhebbers deze avond vanaf 21.30 uur genieten van een vette pot rock, met zowel nieuwe als oudere nummers. Iedereen is welkom, de entree is gratis. Kijk voor meer informatie op www.cafederaaf.nl of www.awolrock.com.

Awake brengt het geluid van de jaren negentig naar ‘t Oventje in Zeeland.

De Loreley en Clarinet Choir Zeelandia verzorgen concert LANDERD - Zangvereniging De Loreley verzorgt op zondag 13 november samen met het Clarinet Choir van harmonie Zeelandia een concert in de kerk in Schaijk. Tijdens het concert soleren Anneke van Bakel, Gerard Broess en Paul van Dijk. Het geheel staat onder leiding van Antoon Ariëns. Publiek is van harte welkom, het concert duurt van 15 tot 16.15 uur.

Zonnebloem houdt tentoonstelling in De Wijers

Talent gezocht voor Moeslandse pronkzitting

KVO houdt Sinterklaasviering in Schaijks dorpshuis SCHAIJK - De leden van de Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO) afdeling Schaijk zijn op woensdag 23 november welkom in De Phoenix voor de gezellige Sinterklaasviering. De avond staat in het teken van het ‘Ik hou van Holland Sinterklaasspel’. Deelname kost 2,50 euro per persoon en opgeven kan tot 13 november bij Ria Gruijtrooij van de KVO Schaijk.

Grote vogelshow in ‘t Slotje in Herpen HERPEN - Vogelvereniging De Goudvink uit Herpen houdt zaterdag 5 november van 20 tot 22 uur en zondag 6 november van 10 tot 17 uur weer een grote vogelshow in dorpshuis ‘t Slotje. Er zijn deze dagen verschillende soorten vogels te bewonderen, waaronder kleurkanaries, postuurkanaries, europese cultuurvogels, tropen en allerlei soorten parkieten. Verder is er ook een verkoopklasse van vogels aanwezig. Entree is gratis. Naast de vogelshow zijn er ook andere activiteiten. Zo laat de heer Van Hout uit Ravenstein zijn kijkdozen zien waarin hij voorstellingen van vroeger heeft gemaakt. Stallen en andere ruimtes heeft hij tot in de kleinste details nagemaakt. Mevrouw Pijnenburg uit Oss toont haar fraai beschilderde eieren.

SCHAIJK - De Zonnebloem afdeling Schaijk-Reek houdt op zondag 6 november de jaarlijkse tentoonstelling en verkoop van borduur-, haak- en breiwerkjes en andere zelfgemaakte spullen. Belangstellenden zijn op deze dag van harte welkom in De Wijers in Schaijk van 11 tot 16 uur. Op deze dag wordt ook een loterij gehouden. Elke dinsdagmiddag wordt er in het Wapen van Reek door een aantal dames gezamenlijk geborduurd, gebreid, gehaakt en kaarten gemaakt. Op woensdagmiddag vindt deze handwerkmiddag wekelijks plaats in De Wijers in Schaijk. De in het afgelopen jaar gemaakte werken worden op 6 november tentoongesteld en te koop aangeboden. Van de opbrengst wordt nieuw materiaal aangeschaft, waarmee de dames het komende jaar weer vooruit kunnen.

De mannen van Absence Without Leave.

kort nieuws

Filosoof Coen Simon pleit in lezing voor ‘oppervlakkigheid’ OSS - Coen Simon is filosoof en publicist. Zijn essays in NRC Handelsblad, nrc.next en Trouw zijn spraakmakend in het publieke debat. Op zondagmiddag 20 november houdt hij in de Groene Engel een lezing met als titel ‘Een pleidooi voor oppervlakkigheid’. De bijeenkomst begint om 14 uur en duurt tot 16 uur. Aansluitend is er in het café gelegenheid tot napraten. Coen Simon is een jonge filosoof, die steeds meer doorbreekt bij een in filosofie geïnteresseerd publiek.Van hem verschenen onder meer het veelbesproken ‘Kijk de mens’, het succesvolle ‘Waarom we onszelf zoeken maar niet vinden’ en het literaire ‘Zo begint iedere ziener’. Zijn laatst verschenen boek heeft als titel ‘En toen wisten we alles: een pleidooi voor oppervlakkigheid’. Dat laatste werk sluit aan op het jaarthema 2011-2012 van BasisBibliotheek Maasland ‘Who’s in control?’. Simon formuleert in dat boek als ‘antwoord’ dat we als (modern) mens niet de illusie moeten hebben dat we altijd en overal controle op kunnen hebben en dat we ons beter wat bescheiden op kunnen stellen, immers “het leven van een mens bestaat voor een groter deel uit niet-weten dan uit weten. Het deel dat binnen zijn horizon valt, zal altijd kleiner zijn dat wat er buiten valt”. Maak je daarom niet te druk. Realiseer jezelf dat je (soms) goed bezig bent, maar klop het niet té veel op. Gelukkig beschikt de mens volgens Simon over “cultuur, die schat van oppervlakkigheden die hem in staat stelt voor al het ongrijpbare van het leven iets tastbaars in de plaats te stellen”.’ Kaarten kosten 5 euro voor leden van de bibliotheek en 7 euro voor niet-leden. De kaarten zijn verkrijgbaar in alle vestigingen van BasisBibliotheek Maasland en bij de Groene Engel in Oss. Kaarten zijn ook te koop via de website www.bibliotheekmaasland.nl.

MOESLAND - Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden voor deelname aan de Schaijkse pronkzitting. Meedoen kan met een buut, act, sketch, muziek, dans of iets anders. Voor (mogelijke) deelnemers wordt op woensdag 9 november een artiestenbijeenkomst gehouden in De Phoenix. De commissie Pronkzitting geeft deze avond allerlei informatie en tips. Ook mensen die wel mee willen doen, maar nog geen idee hebben zijn welkom; de commissie helpt hen dan op weg. De artiestenbijeenkomst begint om 20 uur. Voor meer info: Prins Jeroen, 06-9063878 of e-mail jvanzuijlen73@gmail.com.

Gratis aandrijving

Dé Garagedeur!

Gratis elektrische aandrijving bij aanschaf van een sectionale garagedeur

ACTIE!

Organisatie verloot zaterdag mondharmonicaset en cd’s

Winnaars vrijkaarten Hevank DofferBlues SCHAIJK - Jo van der Wielen uit Reek, Gerrie Dekker uit Ravenstein en Jaap Geurts van Kessel uit Schaijk zijn de gelukkige winnaars van de Arena-kaartenactie voor Hevank DofferBlues. Zij ontvangen alledrie twee gratis tickets voor het festival, dat zaterdag 5 november plaatsvindt in De Potter in Schaijk.

Tijdens DofferBlues 2011, dat zaterdag om 20.30 uur begint, treden zeven nationale en internationale bands op, waaronder Ryan McGarvey, de Clemens van de Ven Band, Down and Dirty, Eightball Boppers en de jonge Schaijkse formatie The Gooch.

laatste band verloot de organisatie onder meer een fraaie mondharmonicaset en enkele cd’s van de optredende groepen onder het publiek.

Tickets Tickets voor DofferBlues zijn tot zaterdagmiddag 16 uur Win mondharmonicaset voor 15 euro online te bestellen via www.dofferblues.com. Bezoekers van DofferBlues worden zaterdagavond niet ’s Avonds aan de kassa kosten de toegangskaarten 17,50 alleen getrakteerd op swingende bluesmuziek, zij maken euro. ook kans op enkele fraaie prijzen. Na het optreden van de

14

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 november 2011

0,5 watt!

Minder dan € 1 per jaar aan stroomverbruik in stand-by-modus

Vraag naar de actievoorwaarden. Actie geldig van 1 t/m 30 november 2011

Bask Garagedeuren

Laagstraat 26, 5371 LE Ravenstein telefoon : 0486 - 416 261


Driedeurs- en vijfdeursuitvoering

Peugeot lanceert compacte en veelzijdige 208 OSS - Met de 208 lanceert Peugeot zijn nieuwste model in het B-segment, dat van de compacte en veelzijdige auto’s. Er komen twee verschillende carrosserievormen, een driedeurs en een vijfdeurs.

D

e 208 geeft vorm aan de nieuwe normen van Peugeot op het gebied van design. Zwevende grille, markante koplampen, boomerangvormige achterlichten: ieder detail is zorgvuldig ontworpen rond een ‘wervelkolom’ waarvan de structuur zelfs op het dak zichtbaar is. De twee carrosserievormen hebben ieder hun eigen uitstraling, waarbij de achterste lijnen van de drie‑deursuitvoering herinneringen oproepen aan een beroemde voorganger. Het interieur maakt de beloftes van de buitenkant waar. De bestuurdersplek

De nieuwe Peugeot 208 is er in een drie- en vijfdeursuitvoering. is volledig onder handen genomen. De plek wordt gekenmerkt door een opvallend klein stuur, een hoger geplaatst instrumentenpaneel, direct in het zichtveld van de bestuurder en een groot touch screen. Met een CO2-uitstoot die gemiddeld 34 g/km lager is dan bij de 207, plaatst

de 208 zich in zijn segment bovenaan de ranglijst. De nieuwste motortechnieken en de ruime toepassing van het e-HDi micro-hybride systeem in combinatie met het lage gewicht en de aërodynamische eigenschappen zijn hier debet aan. Met vijf uitvoeringen waarvan er vier zijn voorzien van een Stop & Start-systeem (e-HDi), begint het dieselaanbod met een CO2uitstoot van 87 g/km, wat neerkomt op 3,4 l/100 km. De uitstoot bij de dieselversies is nooit hoger dan 99 gram. Motoren Met de 208 introduceert Peugeot de nieuwe 1.0 en 1.2 l VTi 3-cilinder benzi-

nemotoren. Deze bijzonder efficiënte motoren beginnen bij een CO2-uitstoot van 99 g/km, ofwel 4,3 l/100 km. Met 25 procent aan ‘groene materialen’ (natuurlijke of gerecyclede materialen) ontketent deze auto een revolutie op het gebied van eco-ontwerp. Als wereldprimeur zijn de achterbumper en ventilatorunit zelfs volledig gemaakt van dit soort materialen. Een dergelijke bumper alleen al is goed voor een besparing van 1600 ton brandstof per jaar. Voor meer informatie over de nieuwe 208 kan men terecht bij Peugeot-dealer Van Hunnik in Oss, 0412632933.

Het stijlvolle interieur van de 208.

Royaler uitgerust, lager geprijsd

Toyota Verso verkrijgbaar vanaf 22.990 euro OSS - De nieuwe vanafprijs van de Toyota Verso is 22.990 euro. Afhankelijk van de gekozen versie kan het voordeel oplopen tot zo’n 1.100 euro. Toch is de uitrusting uitgebreid. Zo is privacy glass vanaf de Verso Business standaard en beschikt vrijwel elke Verso over het Toyota Touch multimediasysteem.

De prijsveranderingen gelden zowel voor de 5- als 7-zits uitvoeringen als voor de drie benzinemodellen (1.6, 1.8 en 1.8 CVT) en de drie dieselvarianten (2.0 D-4D-F, 2.2 D-CAT en 2.2 D-CAT Automaat). De Verso Aspiration wordt nu standaard uitgerust met het Toyota Touch multimedia systeem, inclusief een achteruitrijcamera om het parkeren makkelijker te maken. Voor slechts 595 euro wordt het systeem uitgebreid met het Full Map navigatiesysteem Toyota Touch & Go. Het Toyota Touch & Go is vanaf nu standaard in de Business, die bovendien wordt uitgerust met een nieuwe stoffen bekleding. De Dynamic Business krijgt Touch & Go Plus, parkeersensoren voor en achter en een half lederen interieur.

De nieuwe Toyota Verso.

autonieuws Suzuki presenteert nieuwe Swift Sport Met de nieuwe Suzuki Swift Sport is nu ook het vlaggenschip van de Swift-serie geheel vernieuwd. Het nieuwe topmodel biedt meer vermogen, meer efficiency en een rijkere uitrusting. In Nederland staat het nieuwe vlaggenschip van de Swift-range vanaf begin januari in de showroom voor een 2012 vanafprijs van 20.999 euro. Suzuki heeft de Swift Sport opnieuw in een krachtiger vorm weten te gieten. De band met het vorige model is zichtbaar, maar de nieuwe Swift Sport ziet er door de grote koplampunits, een stevig vormgegeven grille en een sterke wigvorm nog venijniger uit. De sportbumper voor met geïntegreerde voorspoiler draagt hier verder aan bij. De standaard lichtmetalen 17” velgen met brede 195/45-banden, de High Intensity Discharge-projectoren (xenon-koplampen) en de mistlampen doen er nog een extra schep bovenop. De “dikke” achterzijde wordt gedomineerd door de sportachterbumper, de dakspoiler en de in de diffuser geïntegreerde uitstroomopeningen.

De dynamiek van de carrosserie is voortgezet in het rijke interieur. De verwarmbare sportstoelen bieden meer zijdelingse steun en zijn, net als het met leder beklede sportstuur en de pookknop, voorzien van rode stiksels. De metalen pedalen accentueren de sportieve interieursfeer evenals het overzichtelijke instrumentarium waarin metalen ringen rondom de meters zijn verwerkt. Het is de ingenieurs van Suzuki gelukt, mede dankzij een geoptimaliseerde beheersing van de cilinder in- en uitlaatstromen, de ademhaling van de efficiënte 1.6-liter VVTbenzinemotor te verbeteren. De New Swift Sport levert meer vermogen bij een lager brandstofverbruik. Maximaal 100 kW/136 pk bij 6.900 t.p.m. en een maximumkoppel van 160 Nm bij 4.400 t.p.m. zijn de nieuwe waarden. Het gemiddeld benzineverbruik is gedaald van 7,0 naar 6,4 l/100 km, bij een CO2-uitstoot van 147 g/km. Het lagere verbruik is onder meer te danken aan de nieuw ontwikkelde zesversnellingsbak (voorheen had de Swift Sport een vijfbak). De nieuwe Sport accelereert in 8,7 seconden van 0 naar 100 km/u. De vorige generatie Swift Sport staat bekend om zijn goede wegligging. Suzuki heeft voor de nieuwe Swift Sport het weggedrag nog verder weten te verbeteren. Door toepassing van stijvere veren vóór en achter is de rol om de lengteas verminderd met 15 procent. Verder zijn de voorwielophanging en de besturing in detail aangepast voor nog meer stabiliteit in bochten. Met de nieuwe Swift Sport bouwt Suzuki voort op de maximale score van vijf sterren die het huidige model in de Euro NCAP-botsproeven van 2010 heeft gehaald. Dus is hij standaard onder meer voorzien van zeven airbags, ESP, ABS met elektronische remkrachtverdeling en continue koplampverlichting. De Swift Sport heeft een sportieve inslag, toch biedt hij de inzittenden veel comfort. Hij is onder meer uitgerust met climate control (automatische airconditioning), elektrisch bedienbare ramen vóór, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, een sleutelvrije startfunctie, cruisecontrol en een radio-/CD/MP3-speler met USBaansluiting en Bluetooth om handsfree te kunnen telefoneren. Handig zijn verder de elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, de parkeersensoren achter en het multifunctionele stuur met bedieningstoetsen voor audio en cruisecontrol. Een stiller interieur, mede dankzij verbeterde geluidsisolatie en het gebruik van de nieuwe zesversnellingsbak, completeren de comfortbeleving.

De Verso modeljaar 2012 staat vanaf december in de showroom en kan nu al worden besteld. Onder meer bij Toyota-dealer Van Boxtel in Oss, 0412-643355.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 november 2011

15


KIES VOOR DE MAXIMALE VRIJHEID EN SCHERPE TARIEVEN MET EEN SIMONLY-ABONNEMENT

50 minuten/sms € 3,99 voor

€ 2,99

6 cent per min/sms

100 minuten/sms

250 minuten/sms

€ 4,99

€ 5,99 voor

€ 9,99 voor

5 cent per min/sms

500 minuten/sms

€ 5,99

€ 19,99 voor

2,8 cent per min/sms

€ 14,99

3,2 cent per min/sms

Maandelijks opzegbaar, gratis nummerbehoud, 1000 MB vanaf € 9,95 (ACTIE), 1000 sms voor € 9,95

75 minuten/sms

200 minuten/sms

300 minuten/sms

400 minuten/sms

€ 3,95

€ 4,95

€ 6,95

€ 10,95

Geen aansluitkosten twv € 14,95

Geen aansluitkosten twv € 14,95

Geen aansluitkosten twv € 14,95

Geen aansluitkosten twv € 14,95

25 sms € 0,95, 100 sms € 1,95, 300 sms € 4,95, 1000 sms € 10,95 AC

AC

TIE

50 minuten/sms € 3,99 voor

€ 2,99

6 cent per min/sms

100 minuten/sms € 5,99 voor

€ 4,99

250 minuten/sms € 9,99 voor

5 cent per min/sms

TIE

!

€ 5,99

2,4 cent per min/sms

!

500 minuten/sms € 19,99 voor

€ 14,99

3 cent per min/sms

Maandelijks opzegbaar, gratis nummerbehoud, 1000 MB vanaf € 9,95, 1000 sms voor € 9,95

110 minuten/sms € 8,45 voor

€ 4,95

Aansluitkosten € 9,50

225 minuten/sms € 10,45 voor

€ 5,95

275 minuten/sms € 13,95 voor

Aansluitkosten € 9,50

€ 7,95

Aansluitkosten € 9,50

350 minuten/sms € 17,95 voor

€ 10,45

Aansluitkosten € 9,50

30 sms € 1,95, 100 sms € 2,95, 200 sms € 4,45, 400 sms € 5,95

75 minuten/150 sms € 10,95 voor

€ 5,95

Aansluitkosten € 19,95

175 minuten/350 sms € 13,95 voor

€ 9,95

275 minuten/550 sms € 17,95 voor

Aansluitkosten € 19,95

€ 13,95

Aansluitkosten € 19,95

375 minuten/750 sms € 23,95 voor

€ 18,95

Aansluitkosten € 19,95

2X ZOVEEL SMS, EXTRA VOORDELIG BELLEN EN SMS’N MET Hi-SIMONLY VOOR AANSLUITEN SIMONLY-ABONNEMENT IS NODIG GELDIGE LEGITIMATIE, BANKAFSCHRIFT 1 MND, VIA IDEAL (NEEM UW READER MEE).

VTU Telecom Centrum St. Janstraat 35, Uden ma. t/m do. 10.00 - 17.30 uur vr. 10.00 - 21.00 uur za. 9.30 - 17.00 uur

16 1835994.indd 1

VTU Telecom Boxmeer Spoortstraat 44, Boxmeer ma. t/m do. 10.00 - 17.30 uur vrij 10.00 - 21.00 uur za. 10.00 - 17.00 uur

www.vtu.nl • info@vtu.nl Drukfouten voorbehouden

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 november 2011 18-10-2011 11:14:12

Weekblad Arena week 44 2011  

Weekblad Arena week 44 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you