Page 1

Volg Arena ook op Twitter www.twitter.com/arenalokaal

weekblad voor landerd, herpen, ravenstein en omstreken jaargang 16 – week 43 – 29 oktober 2010 – www.arenalokaal.nl ����������������������������� ����������������������� ����������������� ��������������������������

Onveilige oversteekplaats Deursen-Dennenburg pagina

3

Bijzonder concert Herpens Kamerkoor pagina

13

Arena special DofferBlues pagina

Raadslid Progressief Landerd verkeerd geïnformeerd door college

Gemeentenieuws

Van Schaijk geeft gehoor aan eis tot rectificatie van School LANDERD - Progressief Landerd-raadslid Roel van Schaijk (foto) gaat in op de eis van oud-wethouder Chris School om een ingezonden brief die hij op 1 oktober in weekblad Arena liet plaatsen te rectificeren. School dreigde met juridische stappen tegen Van Schaijk wanneer het raadslid de ‘onwaarheden die hij verspreidde over het handelen van de oud-wethouder in het ITC-dossier’ niet zou terugnemen. Van Schaijk geeft aan dat hij zich bij het schrijven van zijn ingezonden stuk aan Arena baseerde op schriftelijke informatie die hij ontving van het Landerdse college van burgemeester en wethouders. Informatie die, naar nu blijkt, foutief en onvolledig was. Een reconstructie.

O

p vragen van oppositiepartij RPP over de gang van zaken rond de peperdure, vijfeneenhalve ton kostende sanering van het ITC-terrein in Reek antwoordt het college de gemeenteraad op 27 september dat ‘gedurende het gehele proces de voormalige portefeuillehouder (Chris School, red.) betrokken is geweest’. “Als raadslid ga ik in beginsel uit van de informatie die het college verstrekt”, zegt Roel van Schaijk. Op basis van de schriftelijke informatie die hij ontvangt van burgemeester en wethouders schrijft het PL-raadslid een ingezonden brief in de Arena van 1 oktober. Wanneer Chris School de in zijn ogen - onwaarheden over zijn handelwijze in het ITC-dossier in het ingezonden stuk leest, dreigt hij niet alleen met juridische stappen tegen Van Schaijk, maar stapt hij ook op hoge poten naar het gemeentehuis om verhaal te halen. Na een gesprek tussen School en gemeentesecre-

taris Jan Lenssen stelt de RPP een aantal aanvullende vragen aan het college. De antwoorden op deze nieuwe vragen zijn merkwaardig. Waar het college in haar eerste stuk aan de raad de schuld van de torenhoog opgelopen saneringskosten van het ITC-terrein nog in de schoenen van oud-wethouder School lijkt te willen schuiven en weg lijkt te lopen voor haar verantwoordelijkheden, bindt zij nu in. Het antwoord luidt nu: ‘Gedurende het gehele proces is veelvuldig en volledig informatie verstrekt aan de portefeuillehouder milieu (Harrie van Dongen, red.)’. De verwijzing naar voormalig portefeuillehouder Chris School is hier plotseling verdwenen... “Pas uit deze latere informatie van het college is mij gebleken dat de exacte hoogte van een deel van de saneringskosten pas bekend werd na het aantreden van het nieuwe college”, zegt Roel van Schaijk. “Nu ik op de hoogte ben van deze aanvullende informatie erken ik

dat door mijn brief in Arena - achteraf ten onrechte - de suggestie gewekt kan zijn dat de heer School volledig op de hoogte was van de totale saneringskosten van 548.107 euro. Ik betreur dat dit op deze wijze is opgenomen in mijn ingezonden stuk en ben bereid dit aan te geven middels een rectificatie.” Wat vind je ervan dat je als gemeenteraadslid verkeerd bent geïnformeerd door het college? Dat is toch een politieke doodzonde? Roel van Schaijk: “Ik ben niet verkeerd, maar onduidelijk geïnformeerd door het college. De eerste antwoorden waren niet helder en multi-interpretabel.” Maar eerst heeft het college het over ‘de voormalige portefeuillehouder’ en een week later spreekt zij ineens over de húidige wethouder milieu Harrie van Dongen. Kun je als volksvertegenwoordiger wel naar behoren functioneren wanneer je er niet

van op aan kunt dat informatie die het college verstrekt honderd procent betrouwbaar is? “Ja dat kan, maar dan moet het college er wél voor zorgdragen dat de informatie niet voor meerderlei uitleg vatbaar is. Dat zorgt voor ruis en vanwege die ruis ben ik te stellig geweest in mijn ingezonden stuk in Arena.” Ga je wethouder Van Dongen nog aanspreken op deze gang van zaken? “Áls ik hem aanspreek dan doe ik dat in beslotenheid en niet via de krant.” ‘Geen wederhoor’ Van Schaijk komt in zijn rectificatie in Arena overigens niet tegemoet aan de eis van School dat hij de oud-wethouder de kans op wederhoor had moeten bieden. “Ik ben immers geen journalist maar een raadslid, dat de vrijheid heeft om zijn persoonlijke mening over een politieke kwestie te geven, ook door middel van een ingezonden brief. Als raadslid zie ik het als mijn plicht het bestuur op kritische wijze te controleren. Dat doe ik in de raad, maar ik wil hierover ook buiten de raad verantwoording afleggen aan de burger, bijvoorbeeld door het schrijven van een artikel of ingezonden brief. Indien noodzakelijk zal ik dat blijven doen.”

17-19 Landerd

pagina

9-12

Dorpsraad Herpen vergadert over Hertogstraat, Rabo en Wilgendaal HERPEN - De dorpsraad van Herpen houdt dinsdag 2 november in dorpshuis ’t Slotje aan de Schoolstraat haar maandelijkse vergadering. Ard Verheijen is uitgenodigd om te spreken over de overlast van nachtvissers en de vervuiling en vernielingen die regelmatig plaatsvinden aan de Hertogswetering. Verheijen is adviseur sportvisserijaangelegenheden voor Zuid-Nederland en oriënteerde zich in een eerder stadium al op deze overlast en eventuele oplossingen. Verder is Miriam Giesberg van de Rabobank aanwezig in verband met de beëindiging van het kantoor van de Rabobank in Herpen. Het Integraal Uitvoeringsprogramma (IUP) staat ook op de agenda en tenslotte wordt aandacht besteed aan het conceptplan Wilgendaal. De vergadering begint om 20 uur.

Sinterklaas komt met pakjesboot naar Ravenstein RAVENSTEIN - Sinterklaas arriveert zondag 14 november om 12 uur met zijn pietermannen op Pakjesboot 10 in Ravenstein. Stadsharmonie OBK luistert de intocht op om het feest muzikaal te ondersteunen. De Osse burgemeester Herman Klitsie is aanwezig om de goedheiligman welkom te heten. ‘s Middags is Sinterklaas te gast in gemeenschapshuis Vidi Reo, waar hij van 13.30 tot 15 uur kinderen tot en met groep 5 ontvangt. De kindervriend vraagt aan de bewoners die langs de route wonen om de straat te versieren.

Lees verder op pagina 5.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 oktober 2010

Sint en zijn pieten arriveren zondag 14 november in Ravenstein.


feesten & partijen • arrangementen • koffietafels • vergaderingen & congressen

A.J.M Verhoeven 0486 - 411 778 of 0486 - 412 950 06 - 53 788 013

Van Kesselplaats 2 5371 AX Ravenstein www.vidireo.nl

AH Disneyweken Gratis Toy bij elke 15 euro

Ontvang bij elke 15 euro een gratis Toy Story figuurtje: spaar ze alle 16 (op=op). Ook voor de prijs naar Albert Heijn.

Gewoon bij Albert Heijn. Burg. Hoefnagelstraat 14 5374 GZ Schaijk Telefoon 0486 464 046

HEVANK

DOFFERBLUES 2010 DE POTTER SCHAIJK 76 NOVEMBER 2009

MIKE & THE MELLOTONES

BLOOD SWEAT & KIERS DIENBL AD DIENBLAD

AANVANG 20.30 UUR - ZAAL OPEN 20 UUR

VOORVERKOOP 15,00 / KASSA 17,50

WWW.DOFFERBLUES.COM 2

www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 oktober 2010


Osse CDA-fractie eist maatregelen van college

‘Oversteek Deursen-Dennenburg op Dorpenweg is zeer onveilig’ DEURSEN/DENNENBURG - De Osse CDAfractie wil dat het college van B en W op korte termijn maatregelen neemt om de verkeersveiligheid van de oversteekplaats op de Dorpenweg ter hoogte van Deursen-Dennenburg te verbeteren. Volgens CDA-gemeenteraadslid Jan van Thiel is de verkeerssituatie bij de oversteekplaats, waar veel voetgangers en (brom)fietsers gebruik van maken, op dit moment ‘onduidelijk en zeer onveilig’. De christendemocraten pleiten voor de komst van verkeerslichten en snelheidsremmers bij de oversteekplaats.

D

e oversteekplaats in Deursen-Dennenburg is voorzien van een zebrapad en middengeleider. Informatieborden met knipperende verlichting (geen verkeerslichten), aangebracht op zogeheten zweepmasten, moeten automobilisten erop attenderen dat er voetgangers en (brom) fietsers oversteken. “De knipperlichten worden geactiveerd door een bewegingsmelder aan de noordzijde en een drukknop aan de zuidzijde. Een heel erg onduidelijke situatie, zeker voor kinderen”, geeft Jan van Thiel aan.

colofon Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. Oplage 10.000 Eindredactie

Sergio Boutkan E: sergio@uitleg.nl M: 06 466 25 651 Kopij

Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk T: 0486 463 112 F: 0486 463 537 E: redactie@arenalokaal.nl I: www.arenalokaal.nl Acquisitie

Rob Smorenberg M: 06 506 17 426 E: rob@uitleg.nl Uitgever

Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk I: www.uitleg.nl

Volgens het CDA-raadslid staat de oversteekplaats al jaren ter discussie en voldoet deze niet aan de veiligheidseisen. “Automobilisten herkennen de knipperlichtinstallatie niet als waarschuwing dat zij een oversteekplaats naderen en bovendien werkt de installatie de helft van de tijd niet vanwege storingen. Verder is de oversteek voorzien van zowel haaientanden als een zebrapad. Dit is een tegenstrijdige combinatie, omdat voetgangers wel, maar (brom) fietsers geen voorrang hebben.”

motoriseerde verkeer op de Dorpenweg. “Het is daarom belangrijk om ter hoogte van de oversteekplaats een snelheidsremmer aan te brengen door het zebrapad op een verhoogd plateau te leggen, ter accentuering liefst in een andere kleur.” Verkeerslichten Een tweede maatregel die het CDA voorstelt om de verkeersveiligheid bij de oversteekplaats te verbeteren, is de aanleg van verkeerslichten. Jan van Thiel: “Een verkeersregel-

Snelheidsremmers Een ander groot knelpunt volgens Van Thiel is de hoge snelheid van het ge-

installatie zou de oplossing zijn, omdat die automobilisten dwingt te stoppen.” De christendemocraten dringen er bij burgemeester en wethouders op aan met spoed maatregelen te treffen. “Omdat de Dorpenweg steeds drukker wordt en nog drukker zal worden gedurende de ombouw van de N329 is het van cruciaal belang dat er in DeursenDennenburg snel een veilige oversteekplaats komt die wél voldoet aan de geldende voorschriften en normen.”

ingezonden

Hondenbelasting Landerd Op 10 november vraagt het college aan de raad om in te stemmen met het heffen van hondenbelasting. In een eerder schrijven laat CDA-Tweede-Kamerlid Ormel Stichting Dierenzorg weten dat een goed hondenbeleid een verantwoordelijkheid is van de gemeente Landerd. De gekozen gemeenteraadsleden bepalen bij meerderheid het beleid. Op 10 november kunnen we horen en zien welke gemeenteraadsleden kiezen voor een eerlijke verdeling van de lasten en voor welk hondenbeleid zij in 2012 staan. Noord-Brabant bestaat uit 68 gemeenten. Er wordt door 28 gemeentes geen hondenbelasting meer geheven, ook Uden heeft in 2009 besloten geen hondenbelasting meer te heffen. Hondenbelasting is voor de Stichting Dierenzorg en vele hondenbezitters een onrechtvaardige belasting. Er zijn steeds meer hondenbezitters die gebruikmaken van een eigen hondentoilet in hun tuin, er is een aantal hondenbezitters dat hun hond op het eigen terrein uitlaat, zoals in het buitengebied en er zijn inwoners die, uitgerust met schep en zakje, hun hond uitlaten en netjes de ‘eigen’ hondenpoep opruimen, ja zelfs mee naar huis nemen. Ook deze hondenbezitters worden door deze belastingmaatregel getroffen. Heffing van hondenbelasting heeft nog in geen enkele gemeenten de hondenpoep verminderd. De gemeente Uden heeft zelfs in 2009 de hondenbelasting afgeschaft. Kijk in de gemeente Oss, waar je nog regelmatig winkelt met hondenpoep onder je schoenen, ondanks dat de inwoners hondenbelasting betalen. Alleen streng optreden met hoge boetes voor de vervuiler kan hondenpoep op de stoep verminderen. Dat geldt trouwens voor alle vormen van overlast. Voer het (nieuwe) regeringsbeleid uit. Handhaving bevordert de leefbaarheid in onze samenleving. En dat willen we toch allemaal. Dus geen hondenbelasting, maar hard optreden tegen de vervuilers. Ook Stichting Dierenzorg is van mening dat iedere hondenbezitter verantwoordelijk is voor zijn hond en de uitwerpselen van de hond hoort op te ruimen.

Bezuinigingen

Verspreiding

Waar er ook door het college op wordt bezuinigd, er volgt door vertegenwoordigers van belangenorganisaties onmiddellijk veel protest. Begrijpelijk, maar je moet als bestuur keuzes maken. Vervolgens stellen dat de keuze onredelijk is en zeggen ‘kies maar iemand of iets anders’ kan ook niet. Het standpunt van Stichting Dierenzorg over de

De Winter T: 0413 266 766

“Dat mag ik niet” Je hebt internet niet per se nodig om een ongelukkig leven te kunnen leiden. Maar het helpt de zaak wel vooruit. Voor de derde keer binnen een maand was het uitgevallen. Dus voor de derde stond hij voor de deur: de internetmonteur. En wéér was het ’n andere. Het kan haast niet anders of hier moet een bedrijfsfilosofie achter steken die gericht is op het zo vaak mogelijk uitvinden van het wiel. Het voordeel van deze monteur was wel dat hij een wat zorgelijke kop had. De vorige was ’n blije. Die verdraag ik moeilijk. Zeker als je niet weet hoelang ze blijven. Want sommige monteurs hebben maar tien minuten nodig om een storing niet op te lossen, maar je hebt er ook die er een uur over doen. Met ’n zorgelijke houd ik dat wel vol. Ik dacht dan ook dat het volkomen gevaarloos was om samen met hem een kop koffie te drinken aan de keukentafel. Tot ik vroeg of hij melk in de koffie wilde. “Nee, dat mag ik niet”, luidde het antwoord. Ai! Daar was ik gloeiend de sigaar. Met “Nee, dank je”, of “Ik drink hem liever zwart”, is de zaak afgedaan. Maar niet met “Nee, dat mag ik niet”. Dan moét er belangstellend geïnformeerd worden naar wat er aan mankeert. Dat het geen verhaal wordt over een verkoudheidje, weet je. Want dit type ontleent zijn bestaansrecht voor een belangrijk deel aan zijn ziekte. Pak hem zijn ziekte af en het leven is op slag zinloos geworden. Maar het probleem is: ik kan er niet naar luisteren. Mijn eigen verhalen over pijntjes en kwalen kan ik goed hebben, die van vrienden nog net en van kennissen nét niet maar ik blijf netjes. Wildvreemden echter die de eerste de beste gelegenheid aangrijpen om hun lijdensverhaal te berde te brengen, kan ik niet verdragen. Maar ja, ik zat alweer een paar dagen zonder internet. En als deze man het niet oploste, had ik de week erop waarschijnlijk die blije weer aan de keukentafel. Dus werd het toch: “Oh? Mag je geen melk?” En meteen sloeg hij genadeloos toe. Een half uur lang heb ik begripvol geluisterd naar alle ins en outs van zijn ziekte. Het had te maken met een allergie voor bepaalde eiwitten en als hij zich niet strikt hield aan zijn dieet, dan overkwamen hem de meest verschrikkelijke dingen. De naam van de ziekte ben ik vergeten. Maar dat kan ik gelukkig weer opzoeken op internet..

Theo van Duren

Heb je een onderwerp waarvan je vindt dat Arena daar eens aandacht aan zou moeten besteden? Laat het ons weten via redactie@arenalokaal.nl of bel 0486-463112.

invoering van hondenbelasting in Landerd is natuurlijk redelijk, maar dat zal bij ieder ander ook wel het geval zijn. Nee, je moet hoger in de hiërarchie zijn, bijvoorbeeld bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die alle kabinetsplannen onuitvoerbaar noemt en weigert die uit te voeren. Tot dit resultaat oplevert krijgt Landerd gewoon minder geld en zal zij ergens op moeten bezuinigen. Wat uw politieke voorkeur ook mag zijn, ook een rood, groen of blauw college zal moeten bezuinigen. Het zou misschien wel een idee zijn als de media over bezuinigingen niet zo sensatiegericht zouden berichten. Nico Degen, Schaijk

Hondenbelasting is melkkoe

Als hondenbezitter ben ik niet tegen het betalen van belasting, maar waar kan ik mijn honden veilig uitlaten? Ik woon in Reek en loop met mijn honden altijd richting dijk. Niemand die hier last van heeft, alleen de mensen die te hard willen rijden omdat ze snel ergens willen zijn. Daarbij moet ik altijd goed uitkijken of ikzelf en mijn honden niet worden aangereden door auto’s die veel te hard rijden of landbouwvoertuigen die maar net op de weg passen. Als ik moet gaan betalen voor een plek waar mijn honden lekker los kunnen lopen, zal ik Jan van Leuken, Stichting Dierenzorg Schaijk de eerste zijn die dat doet. Maar waarschijnlijk zal zo’n plek er nooit komen en wordt dit een melkkoe. Belachelijk en lekker gemakkelijk om hondenbezitters te laten opdraaien voor wat extra inkomsten.

Druk

DKZET Offsetrotatie Hapert

De oversteekplaats op de Dorpenweg bij Deursen-Dennenburg.

column

www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 oktober 2010

Robert Jansen, Reek Kijk voor meer ingezonden brieven op pagina 5.

3


agenda Geldig t/m zaterdag 6 november

Elke woensdag Elke donderdag Elke zaterdag

Varkens-, Wiener- of Zigeunerschnitzel 8.99-9.49 Per kilo

Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. vogelvereniging Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Kienen ten bate van Voetbalvereniging OKSV, vanaf 19.30 uur in PetjesBar in Overlangel Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland

OKTOBER 4-31 29 29-31 29-31 30 30 30 30-31 31 31 31 31

5.

99

Expositie met werken van de Schaijkse Amateur Schilders (SAS) in de bibliotheek in Schaijk Speelgoedbeurs in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Kunst Adelt speelt ‘Zusters in Zaken’, alle avonden vanaf 20 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk Regiofinale 6e klas libre in café Ons Thuis in Ravenstein Eucharistieviering met gezangen door de Osse Opera en organist Hein Franssen, vanaf 17.30 uur in de parochiekerk H. Antonius Abt in Schaijk Disco De Fuik: Halloween Party, van 19 tot 22 uur in De Piramide aan de Bossestraat in Schaijk Nederlands-Poolse Café Party met DJ Dennis, vanaf 20.30 uur in café De Raaf in Schaijk Expositie met foto’s van Pamela Valente en beelden van Betsie Schepers, van 12 tot 16 uur in de NH Kerk in Ravenstein Halve finale Startalent Talentenjacht, vanaf 15 uur in Grandcafé Ambianz in Zeeland TWC Coppi ATB/Veldtoertocht (25 of 45 km.), inschrijven en starten van 8.30 tot 10 uur bij Thekes in Herpen Vrije markt, van 9.30 tot 16 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Dansmiddag met orkest Come Back van 15 tot 19.30 uur en dansavond met het Safari Kwartet vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen

NOVEMBER

Appeltaart

NIEUW: Rijk gevuld met verse stukjes appel, rozijnen en kaneel.

Geschikt voor 10-12 personen

Lay’s Chips

Alle smaken naar keuze

2.66-2.78 2 zakken à 300 gram

8.99

5.

99

Kabeljauwfilet Duurzaam gevangen.

Per 500 gram

500 GRAM

9.49

6.99

2 VOOR

2.39

1 1-30 1-30 2 2 3 5 6 6 6 6 6-14 7 7 7 7 7

Fittestdag voor senioren met medewerking van de gemeente Landerd, GGD Hart voor Brabant, Thuiszorg Pantein, BrabantZorg, RIGOM en KBO, van 11 tot 16 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk Expositie met werken van de Schaijkse Amateur Schilders (SAS) in de bibliotheek in Schaijk Expositie met werken van de Ravensteinse Schildersdagen, elke zaterdag en zondag van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein KVO Schaijk: Edward Evers verzorgt lezing over voetklachten, vanaf 20 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk Vergadering Dorpsraad Herpen over Hertogstraat, Rabobank, IUP en Wilgendaal, vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Fietsenverkoopdag, van 13.30 tot 15 uur (bieden kan tot 14.30 uur) op de gemeentewerf aan de Runstraat in Schaijk Onthulling van de hoogheden van het Jeugdcarnaval De Smouskes, vanaf 19 uur (zaal open vanaf 18.45 uur) in zaal De Heische Tip in Zeeland Hevank DofferBlues Festival met Tom Principato, The Rhythm Bombs, Mike & The Mellotones, Lightnin’ Bug, Blood, Sweat and Kiers, 32 Blues en Saints and Sinners, vanaf 20.30 uur in feesterij De Potter in Schaijk Back to the... 60’s, 70’s & 80’s in café D’n Brouwer in Zeeland Pokertoernooi, vanaf 16 uur in het Witte Huis in Zeeland Dansavond met live muziek, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Ton Spijkers Open Dubbeltoernooi bij tennisvereniging De Witte Schare in Schaijk Tentoonstelling Zonnebloem, van 11 tot 16 uur in De Wijers in Schaijk Moeslands Jeugd Elf Elf Bal, van 13 tot 17 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk Open dag ‘t Trefpunt met tombola, barakken, handwerken, verkoop kaarten en schilderijen van Marietje de Groot-Spierings, van 13 tot 17 uur in gemeenschapshuis De Garf in Zeeland Finale Startalent Talentenjacht, vanaf 15 uur in Grandcafé Ambianz in Zeeland Stiltewandeling vanaf kampeerboerderij St. Laurenshoeve in Dieden

Coca-Cola Alle smaken

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar

4 flessen à 1,5 liter naar keuze of set 4 flessen

Bij aankoop van 4 flessen naar keuze een gratis CD van Kruimeltje

OP=OP

redactie@arenalokaal.nl 4 FLESSEN

5.96

4.

69

HEVANK

DOFFERBLUES

6 NOVEMBER 2010 DE POTTER SCHAIJK WWW.DOFFERBLUES.COM

44/10 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

4

www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 oktober 2010


Jong Lokaal Bokaal

ingezonden Gemeente Oss maakt kans op prijs voor beste jongerenbeleid Op de man spelen OSS - Oss is uitgeroepen tot een van de drie finalisten in de strijd om de Jong Lokaal Bokaal, de prijs voor gemeenten die zich inzetten voor positief jeugdbeleid en jongerenparticipatie. Uit twaalf genomineerde gemeenten koos een jury drie finalisten: naast Oss zijn dat Den Haag en Rotterdam. Zij gaan op 22 november tijdens de Jong Lokaal Awards de strijd met elkaar aan om de Jong Lokaal Bokaal, een project van de Nationale Jeugdraad (NJR) in samenwerking met het Ministerie van VWS.

D

e gemeente Oss wordt door de jury vooral geprezen om haar jongerenraad, die al elf jaar actief is. Die heeft onder andere gezorgd voor het verruimen van de horecaopeningstijden en een goede busverbinding tussen het station en het ROC. Ook richtten zij het digitale panel Trekjebekopen, de ‘Kletskast’ en een jongerenmagazine op. De jury is van mening dat de

De jury vindt Oss een open en leergierige gemeente als het gaat om jongerenbeleid. gemeente Oss een open en dat Den Haag, Rotterdam leergierige gemeente is als en Oss dit jaar tot de top het gaat om jeugdbeleid. behoren. De drie gemeenten zijn erg aan elkaar geJongerenteams waagd als het neerkomt op De afgelopen maanden be- positief jeugdbeleid. Zo is zochten jongerenteams van gemeente Den Haag gekode opleiding Pedagogiek zen vanwege haar veelzijdivan Hogeschool Utrecht de ge jongerenbeleid, waarbij genomineerde gemeenten de focus ligt op medezegom te zien of jongeren in de genschap in het onderwijs. lokale praktijk echt serieus De jury prijst ook in Rotworden genomen. De be- terdam de actieve jongevindingen kwamen terecht renraad, die al een officiële bij een jury die oordeelde status binnen de gemeente

Rectificatie In Arena week 39 werd in een door mij ingezonden brief met de titel ‘kritiek RPP op voortgang Reek-zuid een gotspe’ ten onrechte de suggestie gewekt dat Chris School in zijn hoedanigheid van wethouder volledig op de hoogte zou zijn van de totale toename van de saneringskosten op het ITC-terrein en dat hij het college daarvan niet op de hoogte heeft gesteld. Uit latere informatie is gebleken dat dit niet juist is. Het voltallige voormalige college was er wel van op de hoogte dat de saneringskosten zouden oplopen tot 193.730 euro plus dertig procent risico. Over dit bedrag is de gemeenteraad echter niet geïnformeerd. Ik betreur het als door mijn ingezonden brief de suggestie is gewekt dat de heer School ook volledig op de hoogte was van de latere kostenoverschrijdingen tijdens het saneringstraject. Roel van Schaijk

Alzheimer Nederland houdt collecteweek REGIO - Alzhemer Nederland houdt van 8 tot en met 13 november de landelijke collecteweek. Vrijwilligers gaan dan met de collectebus langs de deuren om een bijdrage te vragen en zo de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. Alzheimer, de belangrijkste oorzaak van dementie, is een hersenaandoening met dramatische gevolgen voor de patiënt zelf en hun omgeving. Er zijn in Nederland 230.000 mensen met dementie en de verwachting is dat dat aantal de komende jaren sterk toeneemt. Alzheimer Nederland werkt al 25 jaar aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van deze mensen. Door het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, hulp en belangenbehartiging. Wie de collectant mist maar wel een donatie wil doen, kan deze overmaken op Giro 2502, Bunnik. Meer informatie is te vinden op www.alzheimer-nederland.nl.

heeft en overal bij betrokken wordt door de gemeente. Naast de Jong Lokaal Bokaal wordt op 22 november ook een award uitgereikt aan de gemeente met de beste jongerenwebsite en de gemeente met het meest inspirerende jongerenproject. Meer informatie over de Jong Lokaal Awards is te vinden op www.jonglokaalbokaal.nl.

School: ‘Spijkerharde afspraken maken met burgemeester’ Vervolg van de voorpagina “Ik ben blij met de rectificatie en ga ermee akkoord, hoewel mijn advocaat van mening blijft dat er sprake is van een onrechtmatige daad”, geeft Chris School aan. “Maar met zijn rectificatie geeft de heer Van Schaijk aan dat duidelijk is dat ik nimmer weet heb gehad van tegenvallers in het saneringstraject. Zoals reeds eerder aangegeven had ik dit zo nodig ook onder ede willen verklaren.” ‘Ongelukkig’ “Ik bestrijd dat wij als college de schuld bij Chris School in de schoenen proberen te schuiven”, reageert wethouder Harrie van Dongen. “Dat valt ook niet uit ons antwoord af te lezen. Het gaat slechts om één zinsnede, waaruit wellicht de conclusie getrokken zou kunnen worden dat Chris School volledig op de hoogte was van het totaalbedrag van ruim vijf ton. Dat was ongelukkig geformuleerd, dat hebben we ons onvoldoende gerealiseerd. In tweede instantie hebben we daarom gezegd dat Chris dit niet kon weten op het moment dat hij aftrad als wethouder.” Toch mag het college volgens Van Dongen geen onnauwkeurigheid worden verweten. “Nee, dat vind ik niet. Het is wel zo dat het ITC-dossier ons heeft verrast. Er zijn bepaalde dingen niet goed gegaan in de communicatie tussen de afdeling en het college. Daar moeten we voor de toekomst lering uit trekken.” ‘Terecht’ “Terecht heeft het college in haar beantwoording van de aanvullende vragen mijn rol bij de sanering genuanceerd”, stelt Chris School. “De verantwoording voor de sanering ligt nu waar deze hoort te liggen: bij het huidige college.” School wil verder geen politieke uitspraken over deze kwestie doen. “Ik probeer immers een bestaan buiten de politiek op te bouwen. Op 3 november staat er echter nog wel een gesprek gepland met burgemeester Doorn en de gemeentesecretaris. Doel van dit gesprek is spijkerharde afspraken te maken om te voorkomen dat ik in de toekomst ten derde male word geconfronteerd met beweringen die niet op feiten kunnen worden gestoeld.”

Piet Manders vraagt zich in de Arena van vorige week af of de RPP weet wat de term “op de man spelen” betekent. Hij vindt dat deze beschuldiging nergens op slaat. Piet beschuldigt ons van stemmingmakerij. Het is natuurlijk maar net hoe je het bekijkt, maar onze zienswijze kan het beste worden uitgelegd aan de hand van een paar voorbeelden. Na de verkiezingen van 2006 ging de RPP een coalitie aan met Progressief Landerd (PL) en Zeelands Welzijn. Vervolgens vroeg coalitiepartner PL om een rekenkameronderzoek naar de bouw van dorpshuis Het Wapen van Reek en vooral het handelen van wethouder Chris School in dit kader. Een artikel d.d. 6 maart 2007 door Roel van Schaijk op de website van PL laat duidelijk zien hoe er in de partij wordt gedacht over Chris. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 gaf PL daarnaast duidelijk aan geen coalitie te willen vormen met de RPP wanneer Chris School onze wethouderskandidaat was. Wij vinden dit duidelijke gevallen van “op de man spelen”: in beide gevallen ging het niet om inhoudelijke standpunten over politieke onderwerpen, maar om de persoon Chris School. Piet verwijst vervolgens naar de landelijke politiek. Hij geeft aan dat daar dagelijks kritiek wordt geuit op politici met wie men het niet eens is. Piet vergeet echter dat het in de landelijke politiek wél over de inhoud gaat en niet over de persoon. Een mooi voorbeeld hiervan is de soap rondom de politieke uitspraken van Geert Wilders die tot bij de rechter worden uitgevochten. Het gaat hierbij duidelijk om de uitgesproken standpunten die Wilders uitdraagt. Het betoog van Piet Manders snijdt geen hout en is geen reden ons weloverwogen standpunt te wijzigen. Het is verder jammer dat Piet zich niet heeft verdiept in het politieke onderwerp dat de aanleiding is voor allerlei ingezonden brieven: het ITC-terrein. De herontwikkeling van dit terrein, met alle politieke keuzes die dit met zich meebrengt, is nu juist het onderwerp waarover wij met iedereen in debat willen gaan. Bestuur RPP Landerd

Doorgeschoten milieuplannen Met een beetje geluk komt er een eind aan de doorgeschoten milieuplannen uit het verleden. Gebieden teruggeven aan de natuur, klonk de grote leugen, de agrarische bedrijven de gelegenheid geven om maar uit te breiden. Het was de afgelopen jaren toch al een zorgelijke periode vol met risico’s voor de Brabantse bevolking. Denk aan de varkenspest, de gekkekoeienziekte, de vogelpest en niet te vergeten de Q-koorts. De burgemeester van Landerd kan met de telefoon in de hand op de volgende Landemie zitten wachten en mag dan in Den Haag om maatregelen bedelen. Er zijn 11 miljoen biggen geruimd, bij de mond- en klauwzeercrisis eindigden bijna 300.000 gezonde runderen in grijpers en tijdens de vogelpest werden ruim 30 miljoen kippen gedood. U begrijpt dat de overheid, die via geïnde belastinggelden de schade moet betalen, wijselijk over de kosten zwijgt. Waar in de nieuw geproclameerde natuurgebieden rond onze dorpen past nu eigenlijk de mens? Want alsof de mens niet bij de natuur hoort en een afvalproduct is, wordt zij niet benoemd. Je kunt als gemeentebestuur niet volhouden dat je achter je bevolking staat en daarbij vooral de sociaal zwakkeren zult ontzien, als je de dorpen gegijzeld houdt. Een corridor tussen Reek, Zeeland en Schaijk om ook mensen in staat te stellen naar elkaar toe te groeien, is verboden. Wees dan eerlijk en plaats borden met ‘verboden voor mensen’. College en gemeenteraad in Landerd zijn druk doende de crisiszooi te redderen en iedereen zal onder luid protest uiteindelijk de tekorten gaan betalen. De vraag is echter voor wie wij dit doen. Denk nu na, neem nu de besluiten om onze drie dorpen, met de herinrichting van het buitengebied, naar de goede kant te laten groeien. Dat kan maar één kant op zijn, namelijk met elkaar, naar elkaar toe en beëindig zo de isolatie van de stuk voor stuk mooie dorpen. Maak van het prachtige gebied tussen de dorpen geen dumpzone om de economische (handels)belangen van de bio-industrie te beschermen. Want dit behoort niet tot de taak van het gemeentebestuur, die is primair de bevolking beschermen tegen weer een nieuwe dierziekte. ‘Het gebied moet terug naar de natuur’ of ‘We moeten het gebied behouden voor de natuur’ is taalmisbruik van de ergste soort. Het is vaak bedoeld om een gebied voor massale, op meer winst gerichte vleesproductie te claimen, terwijl mensen worden weggehouden. Dat is pas onnatuurlijk Geef Landerd een kans, ontsluit de dorpen en geef de burgers waar ze recht op hebben.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 oktober 2010

Nico Degen, Schaijk

5


Donatie van Fonds Sluyterman van Loo voor ouderenprojecten

Nieuwe meubels voor hal zorgcentrum De Wijers Schaijk SCHAIJK - In de hal van zorgcentrum De Wijers is onlangs nieuw meubilair geplaatst. De meubels konden gekocht worden na een donatie van zesduizend euro door Fonds Sluyterman van Loo voor inrichting van de hal en de recreatiezaal. Dit fonds ondersteunt ouderenprojecten. Mooiland Maasland heeft het bedrag aangevuld met nog eens drieduizend euro, zodat alle gewenste spullen aangeschaft konden worden.

N

Ouderensteunpunten Gemeente Landerd Steunpunt Wapen van Reek - Reek Steunpunt De Wijers - Schaijk Steunpunt Compostella - Zeeland

Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn kunnen senioren terecht bij steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: 2e woensdag van de maand in Wapen van Reek (10 - 12 uur); 3e dinsdag van de maand in De Phoenix (10 - 12 uur); 4e dinsdag van de maand in Compostella (10 - 12 uur). Voor deelname hoeft u nergens lid van te zijn en de ondersteuning is gratis.

De tafel met nieuwe stoelen in de hal van De Wijers.

Contactpersonen KBO KBO Reek: Dhr. K. Vollenberg, tel. 0486-473223 KBO Schaijk: Dhr. F. Muijselaar, tel. 0486 463723 KBO Zeeland: Dhr. J. Ermers, tel. 0486-452130

‘Geen verhoging lokale ondernemerslasten’ REGIO - MKB-Nederland waarschuwt de Brabantse gemeenten dat zij hun eventuele begrotingsproblemen niet moeten afwentelen op het lokale bedrijfsleven. ‘Het nieuwe kabinet heeft er - mede op aandringen van de centrale ondernemersorganisaties - bewust voor gekozen de lasten voor bedrijven de komende vier jaar niet te laten stijgen, omdat dat desastreus zou zijn in deze tijd van broos economisch herstel. De ontwikkeling van de lokale lasten moet in overeenstemming zijn met dit beleid’, zo schrijft MKB-Nederland in een brief aan de gemeenten. Wat MKB-Nederland betreft zou het onacceptabel zijn als de lastenontwikkeling voor ondernemers op lokaal niveau de compensatie van lastenstijgingen op centraal niveau teniet zou doen. De ondernemersorganisatie is van mening dat alle Nederlandse gemeenten zich moeten conformeren aan het beleid van de rijksoverheid. “Ondanks een forse bezuinigingsopgave om het eigen financiële huishoudboekje op orde te krijgen, heeft het nieuwe kabinet in het regeerakkoord bewust ervoor gekozen de lasten voor ondernemers per saldo niet te laten stijgen. En daar is ook alle reden toe”, stelt MKB-Nederland. “Het economisch herstel is nog uiterst fragiel en in sommige mkb-sectoren nog helemaal niet aanwezig. Niet voor niets is een flink aantal crisismaatregelen onlangs nog verlengd en – in het geval van de woningmarkt - zelfs

Mark van de Veerdonk treedt op in Wapen van Reek REEK - Cabaretier Mark van de Veerdonk treedt vrijdag 12 november op met zijn nieuwste programma ‘Tolaat de vlogodre kiwjt’. Kaarten zijn voor 12 euro verkrijgbaar bij het Wapen van Reek. Het Wapen is maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17 uur en 19 tot 21 uur geopend. Het verhaal gaat over zijn vakantie in Australië, NieuwZeeland en de Verenigde Staten. Van de Veerdonk is daar naar eigen zeggen totaal de volgorde kwijtgeraakt. Hij verwerkte zijn bevindingen in zijn show, die op 12 november om 20.15 uur begint.

uitgebreid. Het is bovendien een gegeven dat bezuinigingen economisch veel beter uitwerken dan lastenverzwaringen.” Meer taken Op grond van het regeerakkoord krijgen gemeenten de komende jaren meer taken en verantwoordelijkheden op het gebied van de AWBZ, de jeugdzorg en de ‘onderkant van de arbeidsmarkt. Die nieuwe taken gaan echter gepaard met forse bezuinigingen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten luidde daarover eerder deze week al de noodklok. MKB-Nederland wil koste wat kost voorkomen dat gemeenten hun eigen financiële problemen doorschuiven naar het bordje van lokale ondernemers. De ondernemersorganisatie zal daarom de lokale lastenontwikkelingen de komende tijd nauwlettend in de gaten houden, zo schrijft zij in de brief aan alle gemeenten van Nederland. “Dat geldt met name voor de onroerendezaakbelasting voor bedrijven. De ozb is in verleden al vaker als melkkoe gebruikt ten behoeve van de algemene middelen en het dichten van gaten in de gemeentelijke begroting.” Ondernemerschapsagenda MKB-Nederland roept de gemeenten onder meer op om in samenspraak met het lokale bedrijfsleven een ondernemerschapsagenda uit te werken, waarin ook afspraken worden gemaakt over lokale lasten, lokale regeldruk, bereikbaarheid en veiligheid. De ondernemersorganisatie wijst er in de brief op dat ondernemers en gemeenten elkaar hard nodig hebben. “Ondernemerschap is de hoeksteen van welvaart, werkgelegenheid en leefbaarheid.” MKB-Nederland maakt begin 2011 de balans op van de lastenontwikkelingen in de individuele gemeenten.

Lezing over voetklachten in Phoenix Schaijk SCHAIJK - Edward Bevers houdt op dinsdag 2 november voor Schaijkse KVO-leden om 20 uur een lezing over voetklachten in dorpshuis De Phoenix. Tijdens deze lezing gaat Bevers in op het ontstaan van voetklachten en de oplossingen hiervoor. Uit onderzoek is gebleken dat tachtig procent van de Nederlandse bevolking in meer of mindere mate last heeft van vermoeide of pijnlijke voeten, afgeknelde tenen of likdoorns. Mensen met voetklachten hebben vaak ook als gevolg rug-, nek- en hoofdpijnklachten.

6

Seniorenwijzer Landerd

In de steunpunten vindt u de eetpunten, als u af en toe of elke dag samen met anderen wilt eten. Voor informatie en aanmelding: RIGOM Maaltijdservice, tel. 0412-653234. In De Wijers en Compostella vindt ook de dagverzorging plaats. Gedurende de dag kunt U op een ontspannende manier in een groep deelnemen aan activiteiten voor het behoud van zelfredzaamheid en ter voorkoming van een isolement. Voor deelname en vervoer hebt U een indicatie van het CIZ (tel.088-7891560) nodig.

aast meubels kreeg De Wijers onder meer thermoskannen, kopjes en schoteltjes, een microfoon, raamdecoraties, kussens voor op de banken en enkele prikborden. De donatie kwam tot stand na een verzoek van Stichting Huurders Belangengroep Landerd. “De bewoners hebben de spulletjes zelf uit mogen zoeken”, zegt Thea Kunneman, voorzitter van de stichting. “Hopelijk gaan ze er veel gebruik van maken, maar dat komt wel goed.”

ouderen

RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) is te vinden aan de Schadewijkstraat 6, 5348 BC Oss, tel. 0412-653232. RIGOM organiseert allerlei activiteiten en voorzieningen voor ouderen van 55 jaar en ouder. Bij RIGOM kan men terecht voor informatie en advies over bijvoorbeeld alarmering, maaltijdvoorziening, cursussen, klussenhulp, oppashulp etcetera. RIGOM Ouderenadviseurs: RIGOM: Mw. L. Südmeier, tel. 0412-653230 (9 -12 uur) Reek: Dhr. H. Derks, tel. 0486-472759 Mw. B. Schippers, tel. 0486-474762 Zeeland: Dhr. T. Logtens, tel. 0486-451711 Mw. A. van Schooten, tel. 0486-451656 Schaijk: Dhr. P. Vonk, tel. 0486-461973 Dhr. P. Vos, tel. 0486-462152 Mw. G. Smits, tel. 0486-462007 Mw. B. Schotman, tel. 0486-461435 Dhr. J. Meulepas, tel. 0486-462684 Brabantzorg: Zorg aan huis, Wonen met zorg, Welzijn, Dag Zorg, Expertise, Acute zorg regelt u via Brabantzorg Klantenservice, tel. 0412-622678 of Compostella, tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein: Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden, tel. 0900-8803. Mantelzorgwinkel: Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs, tel. 0413-334780. Aanzet: Psycho-sociale hulpverlening (alg. maatschappelijk werk), tel:0413-253900. Aanvragen van een indicatie voor zorg Voor aanvragen van persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en verblijf: Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), tel. 088-7891560. Voor aanvragen van hulp bij het huishouden: gemeente Landerd, tel. 0486-458111 (Zorgloket). MooilandMaasland Woonconsulente: Judith Peters, tel. 0486-439900. Zij houdt spreekuur op maandag (oneven weken) van 15.30 tot 16.30 uur in Wooncomplex De Wijers, maandag (even weken) van 15.30 tot 16.30 uur in Zorgcentrum Compostella. Sensoor Hulplijn U kunt bellen wanneer u wilt, er zit altijd iemand voor u klaar. 7 Dagen per week, 24 uur per dag biedt de hulplijn een luisterend oor voor iedereen die even wil praten, een vraag heeft of informatie wil hebben. Tel. 0900-0767 (5 eurocent per minuut).

www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 oktober 2010


Volledig vernieuwde machinale timmerwerkplaats

Peters Machinale Timmerwerken in Schaijk houdt open dag SCHAIJK - Peters Machinale Timmerwerken BV in Schaijk houdt zaterdag 6 november van 10 tot 16 uur een open dag. Iedereen kan die dag onder het genot van een hapje en een drankje een kijkje nemen op de geheel vernieuwde machinale timmerwerkplaats van het bedrijf aan de Scheltseweg 13. Meest in het oog springende nieuwe aanwinst van het Schaijkse bedrijf is het zeer geavanceerde CNC gestuurde bewerkingscentrum voor kozijnen, ramen en deuren. Arena kreeg van directeur Peter Peters alvast een rondleiding op de nieuwe timmerwerkplaats.

S

inds de start van de zaak meer dan twintig jaar geleden is Aannemersbedrijf Peter Peters BV uitgegroeid tot een moderne en veelzijdige onderneming met honderdzestig mensen in dienst. Het bedrijf bouwde samen met Peters Machinale Timmerwerken en Peters Projectontwikkeling in de afgelopen decennia een uitstekende reputatie op als het gaat om het bouwen van onder meer kantoren, woningen, wasstraten en

Patrick Habraken bedient het nieuwe, hypermoderne bewerkingscentrum voor kozijnen, ramen en deuren. agrarische werken. Waar veel (bouw)bedrijven momenteel flink te lijden hebben onder de gevolgen van de economische crisis heeft de Schaijkse onderneming vooralsnog weinig reden tot klagen. “Een van de redenen dat wij in tegenstelling tot veel andere bedrijven wel het hoofd boven water kunnen houden, is dat wij alles in eigen beheer hebben. Tot de auto’s en bekistingen aan toe”, vertelt Peter Peters. Ondanks de economische tegenwind besluit Peter Peters eind vorig jaar meer

Toy Story-helden komen tot leven tijdens Albert Heijn-Disneyweken SCHAIJK - Dit jaar staat speelgoed uit Toy Story centraal tijdens de AH-Disneyweken. Klanten ontvangen vanaf maandag 25 oktober bij elke 15 euro aan boodschappen één van de zestien figuurtjes uit een van de meest succesvolle animatiefilms aller tijden. De bekende hoofdrolspelers Woody en Buzz Lightyear maar ook het varkentje Hamm en Lotso Knuffelbeer - veroveren tijdens de Disneyweken Nederlandse kinderkamers. Kinderen kunnen de zestien speelgoedhelden tot leven laten komen in hun eigen Toy Story-wereld. Bij Albert Heijn zijn namelijk de komende weken speciale Toy Story-knutselplaten verkrijgbaar. Klanten ontvangen de knutselplaten elke week bij een ander product. Met de lege verpakking van dit product en de knutselplaat kan een fraaie speelomgeving voor de filmfiguurtjes worden gecreëerd. Op ah.nl/ toystory zijn nog meer knutselplaten te downloaden. In alle winkels zijn pluchen knuffels van de hoofdrolspelers uit Toy Story verkrijgbaar. Daarnaast is er een bijzonder verzameldoosje te koop in de vorm van de speelgoedkist van Andy -in de films de eigenaar van Buzz Lightyear. het speelgoed. Hier kunnen de figuurtjes niet alleen in gespaard worden, als het kistje uitgeklapt wordt, verschijnt Andy’s kamer waar de figuurtjes in kunnen spelen. Ook de nieuwe Toy Story 3-dvd in de winkels. Ruilmiddagen Om de verzameling Toy Story helden compleet te maken staat in een groot aantal Albert Heijn-winkels op woensdag 17 november ruilmiddagen op het programma. Hier kunnen verzamelaars naar hartenlust ruilen om de ontbrekende speelgoedfiguren in hun bezit te krijgen.

dan een miljoen euro te investeren in een hypermodern, computergestuurd bewerkingscentrum voor de timmerwerkplaats. “Ik kan hier uren naar kijken”, zegt een trotse Peters, wijzend op het geavanceerde Conturex C124-bewerkingscentrum, dat sinds de zomervakantie volledig operationeel is. “Prachtig om deze machine aan het werk te zien. We kunnen hiermee volledig automatisch kozijnen, ramen en deuren produceren, indien nodig 24 uur per dag. Je voert het hout erin en vervolgens komen de onderdelen er compleet geprofileerd en voorzien van alle infrezingen uit. Op dit moment kan de machine al meer dan vijfendertighonderd verschillende profielen maken.” Met het nieuwe bewerkingscentrum is Peters in staat sneller, flexibeler en goedkoper te werken. “Voorheen hadden we voor dit werk zeker drie mensen en wel zeven of acht verschillende machines nodig.

Daarnaast levert het ook nog eens een stroombesparing van vijfenzeventig procent op. Ik ben dan ook heel erg content met deze nieuwe machine”, zegt Peters. De tweede nieuwe aanwinst van Peter Peters is een CNC-gestuurde rondfreesmachine. “Met deze machine zijn we in staat om kozijnen, ramen en deuren al naar gelang de vorm rond te frezen. Denk hierbij aan getoogde of ronde vormen. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld deuren te voorzien van groeven en glasopeningen in te frezen ongeacht de vorm en afmeting.” Open dag Zaterdag 6 november opent de hypermoderne werkplaats van Peters Machinale Timmerwerken in Schaijk tussen 10 en 16 uur haar deuren voor het publiek. Iedereen is dan welkom om de machines in bedrijf te zien. Voor meer informatie: www.petersbouw.nl.

nader bekeken Vakantiewerk In Nederland is het toegestaan om vanaf 13 jaar een bijbaantje te hebben of vakantiewerk te verrichten. Allereerst mogen de schoolprestaties niet onder het werk lijden. Daarnaast mag het werk geen schadelijke gevolgen hebben voor gezondheid, veiligheid en ontwikkeling. Verder gelden er regels over het soort werk dat iemand mag verrichten en over de duur daarvan. Iemand die 13 of 14 jaar is, mag klusjes doen of helpen bij licht werk, maar het is niet toegestaan om in een fabriek en/of met machines te werken. Ook moet er altijd iemand aanwezig zijn die toezicht houdt op de jeugdige. Tijdens schooldagen is er minder toegestaan dan op vrije dagen, in de weekeinden of tijdens vakanties. In die tijd is toegestaan: oppassen bij familie of kennissen en auto’s wassen. Indien er iemand aanwezig is om toezicht te houden, mag de jeugdige ook helpen bij het verspreiden van folders en huisaan-huis bladen, in de huishouding bij een gezin, op een kinderboerderij, modeshows lopen, toneel spelen of in reclamespotjes spelen. Hebben de ouders bijvoorbeeld een boerderij of winkel, dan mogen hun kinderen van 13 en 14 jaar ook licht werk doen om hen te ondersteunen, daaronder valt bijvoorbeeld bollen pellen of het voeren van (kleine) dieren. Het is echter verboden om in de winkel achter de kassa te staan. Op vrije dagen, zaterdagen of vakantiedagen mag men als dertien- of veertienjarige ook in een winkel vakken vullen, helpen bij inpakken, groente en fruit plukken, kleine dieren voeren, helpen op een manege, helpen op een camping of in een speeltuin, altijd onder toezicht van een volwassene. De dertien- of veertienjarige mag uiteraard niet even lang werken als een volwassene. Op schooldagen is dat maximaal twee uur per dag, waarbij de arbeid niet voor 07 uur ’s ochtends mag aanvangen. Uiterlijk om 19 uur moet men met het werk stoppen. De totale arbeidsduur bedraagt 12 uur per week. In de vakanties mag men zeven uur per dag werken, maar nooit meer dan 35 uur per week en vijf dagen achtereen. Tevens is het ook tijdens vakanties niet toegestaan om voor 07 uur te beginnen en moet de werkdag uiterlijk om 19 uur eindigen. Per jaar is het niet toegestaan om meer dan vier weken vakantiewerk te doen, waarvan maximaal drie weken aaneengesloten. Zowel op schooldagen als tijdens vakantiedagen moet men (minstens) veertien uur rust per dag hebben. Het is raadzaam om altijd een schriftelijke (arbeids-) overeenkomst te sluiten. Zodoende weet een ieder waar hij aan toe is. In een dergelijke overeenkomst moeten in ieder geval de afspraken staan omtrent het loon/de vergoeding, de werktijden, welk werk er verricht gaat worden etc. Een centje bijverdienen is gezond, maar de Kinderwet Van Houten geldt gelukkig nog steeds! Indien u vragen heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met mr. Leny GoijerJanssen, LMR Advocaten in Schaijk, 0486-468440 of l.goijer@lmradvocaten.nl.

Zaterdag 30 oktober

Sparen voor Cuddle Buddies bij Plus Van Bavel Schaijk

De Potter Schaijk houdt open café van vier tot twee

SCHAIJK - Bij supermarkt Plus Van Bavel in Schaijk kunnen klanten van 1 november tot en met 31 december sparen voor leuke Cuddle Buddies, de nieuwe rage uit Amerika. Cuddle Buddies zijn fleecedekens in de vorm van een dier of karakter die kunnen dienen als deken om kinderen warm te houden bij het (voor)lezen, televisiekijken of tijdens een dutje. Maar ook als outfit bij (rollen)spelen of een verkleedpartij.

SCHAIJK - Café-zaal De Potter in Schaijk heeft onlangs de toiletten, biljartzaal en het café verbouwd. Eigenaar Theo Potjes wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom houdt hij zaterdag 30 oktober een open café van vier tot twee. “Dan hebben belangstellenden ruimschoots de tijd om even binnen te lopen”, zegt Potjes. “Samen met hen willen we dan het glas heffen op het mooie eindresultaat.”

De Cuddle Buddies zijn niet alleen functioneel, maar staan ook garant voor urenlang speelplezier. Het zijn veelkleurige lichtgewicht fleecedekens van hoge kwaliteit die kinderen uitdagen hun fantasie te gebruiken. Cuddle Buddies zijn eenvoudig in de wasmachine te wassen. Bij elke besteding van tien euro aan boodschappen bij Plus Van Bavel ontvangt men een zegel. Tegen inlevering van een volle spaarkaart (20 zegels) is de bijbetaling voor een Cuddle Buddy naar keuze 4,99 euro. De winkelwaarde van een Cuddle Buddy is 19,99 euro. Er is keuze uit veertien verschillende schattige of stoere Cuddle Buddy-karakters; lieveheersbeestje, honingbij, kikker, prinses, draak, piraat, politieman, cowboy, tijger, hond, giraffe, bulldog, konijn of tovenaar. Klanten kunnen de spaarkaarten inleveren tot en met 8 januari 2011.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 oktober 2010

7


Al ruim 35 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

Uw fauteuil compleet op maat gemaakt? Bij ons bent u aan het juiste adres. Welkom

In onze 2000m² showroom, meer dan 200 modellen relaxfauteuils Enkel West- Europees fabrikaat met 5 jaar fabrieksgarantie Door heel Nederland gratis thuisbezorgd 90 modellen Sta- op fauteuils Veelal uit voorraad leverbaar Tot € 300,- retour voor uw oude meubel Welkom bij Teun Arts, Al ruim 35 jaar de nr.1 in zitcomfort

Op onze 1e verdieping altijd zo´n 100 aanbiedingen! Enkele voorbeelden:

Norwic Gasdrukveer Leder

Nouveau 1 motorig + sta op hulp Leder

Esmé Gasdrukveer, draaivoet Leder

Druten Lage uitvoering Patroonstof

Tulip Gasdrukveer, draaivoet Leder

Mondial Gasdrukveer Leder

€ 665,-

€ 795,-

€ 1395,-

€ 675,-

€ 695,-

€ 1395,-

Onze sfeervolle 2000m² showroom vindt u aan de Boersestraat nr. 11 in St.Hubert (tussen Cuijk en Boxmeer) 5454 NG, 0485 - 45 29 86 Onze openingstijden: Dinsdag, Woensdag, Donderdag 10:00 - 18:00, Vrijdag 10:00 - 21:00, Zaterdag 10:00 - 17:00, info@teunarts.nl


Gemeentelijke informatie ‘Val op, fiets verlicht. Daar kun je mee thuiskomen’

Intensieve controles op verlichting in heel de regio Noordoost-Brabant

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften.

Onder het motto ‘Val op, fiets verlicht. Daar kun je mee thuis komen’ zal de politie in de regio Noordoost-Brabant de komende maanden intensief controleren op het juiste gebruik van fietsverlichting. De actie start op maandag 1 november en loopt door tot en met vrijdag 15 januari. De actie richt zich met name op scholieren in het voortgezet onderwijs en studenten. Belangrijkste boodschap van de actie is: “Zorg dat je voor je eigen veiligheid én die van anderen, bij duisternis en in het donker goed zichtbaar bent in het verkeer.”

Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

Tijdens de hele handhavingperiode zal meteen verbaliserend worden opgetreden. zonder brandend voor- en/of achterlicht. Kosten: vijfendertig euro. Rijden zonder reflectie op de achterkant van je fiets, de trappers en de wielen of banden. Kosten: twintig euro. Door middel van berichten in de media en informatie op scholen wordt de verlichtingsactie aangekondigd en worden de actie toegelicht.

Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

Veilig Verkeer Nederland voert tijdens de actieperiode zo veel mogelijk preventieve fietsverlichtingscontroles uit. Alle scholen in de regio ontvangen een lesbrief over fietsverlichting en alle scholen in het basisonderwijs worden uitgenodigd mee te doen met de grote prijsvraag ‘Maak een spandoek!’ De winnende scholen ontvangen hun prijs uit handen van het Brabant Veilig Voorlichtingsteam dat in de komende periode op tal val plaatsen aandacht voor zichtbaarheid in het donker zal vragen.

Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. De actie is een gezamenlijk initiatief van alle 10 gemeenten die in de regio NoordoostBrabant samenwerken, de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, de politie en de provincie Noord-Brabant. Ook in de andere regio’s in Brabant wordt aan de actie aandacht besteed. Volgens de initiatiefnemers is het belangrijkste doel van de actie dat we met zijn allen begrijpen dat als het schemerig genoeg is, het aandoen van je fietsverlichting er gewoon bij hoort. Je gebruikt je verlichting niet alleen om zelf beter te zien, maar om beter zichtbaar te zijn voor anderen. En dat is in deze tijd van het jaar, met mist, regen, beslagen autoramen en veel duisternis geen overbodige luxe. Kortom, val op, daar kun je mee thuiskomen!

Geen afsluiting Lange Goorstraat Zeeland en Rustvenseweg Reek Op 15 maart 2010 is er door de gemeente een bijeenkomst gehouden om met aanwonenden en belanghebbenden van gedachten te wisselen over het voornemen om de zandwegen Lange Goorstraat in Zeeland en de Rustvenseweg in Reek af te sluiten voor het doorgaande verkeer. Tijdens de bijeenkomst is gebleken dat de meningen over het wel of niet afsluiten zeer verdeeld waren. In het algemeen waren er vooral veel negatieve en afwijzende reacties. Er is dan ook weinig draagvlak om de zandwegen af te sluiten. Gelet op de belangen van alle betrokkenen (bereikbaarheid agrarische percelen, sociale controle enzovoort), heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de zandwegen niet af te sluiten.

Fietsenverkoopdag in Schaijk Op woensdag 3 november aanstaande wordt er van 13.30 tot 15.00 uur een fietsenverkoopdag gehouden op de gemeentewerf, Runstraat 59a in Schaijk. Die middag staan alle fietsen opgesteld die de afgelopen tijd gevonden zijn. Alle fietsen zijn voorzien van een nummer. Via een speciaal formulier kan een bod worden gedaan op de tweewielers. De fietsen worden aan de hoogste inschrijver verkocht. Dit betekent echter wel dat wanneer u een fiets hebt en ook op een volgende fiets het hoogste bod heeft gedaan, u verplicht bent ook deze fiets af te nemen. U kunt tot 14.30 uur een bod uitbrengen, waarna om 15.00 uur de hoogste inschrijving bekend gemaakt zal worden. Bent u de hoogste bieder, dan moet u de fiets(en) contant betalen en direct meenemen.

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 20-09-2010, Udenseweg Zeeland: Zwarte Omafiets, merk Pointer. - 21-09-2010, Parkeerplaats Bossestraat Schaijk: Donkerblauwe Batavus herenfiets, type retro. - 21-09-2010, Vlasgaard Zeeland: Grijs-zwarte Puch damesfiets. - 22-09-2010, Vijver Molenaarstraat Schaijk: Zwarte damesfiets, Valley. - 01-10-2010, Sportpark De Bundel Zeeland: Zwarte omafiets met voorvork en voorwiel van een andere kleinere fiets. - 13-10-2010, Speeltuin De Wingerd Schaijk: Grijze herenfiets, merk Union, met groene tassen. - half oktober, Kerkstraat Zeeland: paarse Trek mountainbike.

Verloren voorwerpen - 3-4-10-2010, waar verloren is onbekend: Creditcard en paspoort. - 2-10-2010, Schaijk: Hoortoestel, - 1-10-2010, van Kerkstraat naar Burgerveld, Zeeland: Zwarte fietscomputer, merk sigma, opschrift in rode letters. - 11-10-2010, Bossen bij Herpenduin: Damesportemonnee, kleur beige/wit met daarin rijbewijs, legitimatie bewijs en schoolpas. - 11-10-2010, Bij C-1000 Zeeland: Grijze Gazelle damesfiets. - 10-10-2010, Maashost (bij A-50) Schaijk: Zwart etui met daarin Mercedes autosleutel (in het etui klein beige etuitje met daarin een huissleutel). - begin oktober in Zeeland: Ring met 2 sleutels (1 kunststof grijze en 1 gewone). Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Reparatiebon gemeente Landerd Afdeling CCT Naam: ............................................................................................. Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2010

Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 29 oktober 2010

9


Nacht van de Nacht

Zaterdag 30 oktober gaat het licht uit Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van der Rijt-van Sinten, tel. 0413-261723 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 De heer P.Vonk, tel 0486 461973 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16.00 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 10 tot 12 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 10 tot 12 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 10 tot 12 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in

10

Op zaterdag 30 oktober vindt de Nacht van de Nacht plaats. Duizenden lichten gaan dan uit en er zijn nachtactiviteiten voor publiek in heel Nederland. Zo ook in de regio Noordoost-Brabant. De Nacht van de Nacht is bedoeld om aandacht te vragen voor de schoonheid én de functie van de duisternis, die steeds meer onder druk staan door de alsmaar toenemende verlichting.

Tijdens de Nacht van de Nacht worden in heel Nederland ‘duistere activiteiten’ georganiseerd. In het buitengebied van Sint-Oedenrode wordt door het IVN een nachtwandeling georganiseerd met als titel ‘Brabantse nachten zijn lang’. Billy Park Hemelrijk in Volkel opent zijn deuren. Tot 22.00 uur blijven de attracties geopend en zijn er allerlei nachtelijke activiteiten. In de rest van Nederland kan je onder andere sterren kijken, aan workshops deelnemen en met een speurtocht meedoen. De Nederlandse nacht wordt elk jaar drie tot vijf procent lichter. Echte duisternis is bijna niet meer te vinden in Nederland en lichtvervuiling ontneemt bijna de helft van de Nederlanders zicht op de sterrenhemel. Ook raken nachtdieren in de war van de lichte nachten. Nederland is inmiddels een van de meest verlichte landen ter wereld.

Bekendmakingen De gemeenteraad heeft op 7 oktober 2010 de volgende regelingen vastgesteld: • Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Veror­dening GBA); • Beheersverordening begraafplaatsen 2010 Het college van burgemeester en wethouders van Landerd heeft op 12 oktober 2010 de volgende regelingen vastgesteld: • Privacyreglement gemeente Landerd; • Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Landerd De bovengenoemde verordeningen en regelingen treden in werking op 1 november 2010 en liggen ter inzage op het gemeentehuis in Zeeland en zijn te raadplegen op de website van de gemeente Landerd (www.landerd.nl). Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat door de gemeenteraad in de vergadering van 6 oktober 2010 de volgende verordening is vastgesteld: • Algemene plaatselijke verordening 2010 Deze verordening treedt in werking op de achtste dag nadat bekendmaking heeft plaatsgevonden, dit is 6 november 2010. De verordening ligt voor eenieder ter inzage op het gemeentehuis in Zeeland en is te raadplegen op de website van de gemeente Landerd (www.landerd.nl). gemeente Landerd’ en www.rigom.nl. RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Zorg aan huis, Wonen met zorg, Welzijn, Dag Zorg, Expertise, Acute zorg (regelt u via) Brabantzorg Klantenservice, tel. 0412-622678 of Zorgcentrum Compostella, tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten.

Tips voor een duistere nacht • Verlicht buiten alleen wanneer het nodig is • Gebruik om het huis sensorlampen, tijdschakelaars of bewegingsmelders in plaats van lampen die de hele nacht branden • Stel buitenlampen goed af zodat ze de grond verlichten in plaats van de lucht • Doof tuinverlichting na 23.00 uur • Gebruik oranje of geel licht in buitenlampen; dat is minder fel en geeft minder hinder dan wit licht, maar zorgt voor prima zicht • Gebruik buitenlampen met een zo laag mogelijk vermogen Voor meer informatie en handige energiebesparingtips surf je naar www.brabantsgroen. nl. Voor alle activiteiten in de Nacht van de nacht kijk je op www.laathetdonkerdonker.nl. Groen doen gaat het beste als je dichtbij huis begint. Dat is het geheim van Brabants Groen.

APV Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: • 11-11-bal activiteiten op 12-11-2010, 13-11-2010, 14-11-2010, locatie Morgenzonterrein (5411 EA), vergunning verzonden op: 25-10-2010 • Jeugdveldrijden op 14-11-2010, locatie De Louwstraat (5374 CG), vergunning verzonden op: 25-10-2010 Van toepassing zijnde procedure: zie in het gele kader onder aan deze pagina onder nummer 3 tot en met 6. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling Algemene Zaken van het gemeentehuis, tel. 0486-458154. Aanvraagformulieren kunt u ook downloaden van onze website: www.landerd.nl.

Activiteiten- en evenementenkalender Zo. 31-10-2010 van 11:00 tot 16:00 uur Veldrijden, Bosgebied Steenbergen Zo. 31-10-2010 tot en met za. 06-11-2010 Collecte Stg. Diabetes Fonds Van zo. 07-11-2010 tot en met za. 13-11-2010 Collecte Stg. Alzheimer Nederland Do. 11-11-2010 van 18:15 tot 20:00 uur Lampionnenoptocht met aansluitend collecte in Reek Vr. 12-11-2010 van 19:00 tot 01:00 uur, za. 13-11-2010 van 19:00 tot 01:00 uur en zo. 14-11-2010 van 13:00 tot 20:00 uur Carnavalsactiviteiten (11-11 bal), Morgenzonterrein in Zeeland Zo. 14-11-2010 Veldtoertocht Zo. 14-11-2010 van 12:30 tot 17:00 uur Intocht Sint Nicolaas in Zeeland Zo. 14-11-2010 van 09:00 tot 16:00 uur Jeugdveldrijden, rondom De Sprankel in de Louwstraat in Schaijk Zo. 14-11-2010 tot en met za. 20-11-2010 Collecte Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind Do. 18-11-2010 van 17:00 tot 20:30 uur Huis-aan-huis-verkoop van kaarten en kalenders door Voetbalvereniging DAW in Schaijk Za. 20-11-2010 van 20:00 tot 22:00 uur en zo. 21-11-2010 van 08:00 tot 22:00 uur Thai/Muay-Thai wedstrijden in sporthal De Eeght in Schaijk Ma 22-11-2010 tot en met za. 27-11-2010 Collecte MS Fonds Za. 27-11-2010 Huis-aan-huis-verkoop van koek e.d. in Reek Ma. 29-11-2010 tot en met zo. 05-12-2010 Nationale Oogcollecte Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Kijk voor meer informatie van de politie in deze regio op www.politie.nl/ brabant-noord. Tel. politie: 0900 - 8844.

Voorlichting Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de gemeentevoorlichter: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 29 oktober 2010


Pesten? Stop! Helaas, ondanks alle aandacht die er besteedt wordt aan pesten zijn er nog steeds kinderen slachtoffer van pesten. Wordt je kind gepest dan staat hij of zij daarin niet alleen. Eén op de 5 kinderen maakt regelmatig dit soort dingen mee. Dit maakt het natuurlijk niet minder erg, juist niet zelfs. Pesten moet stoppen!

Meldactie veranderingen AWBZ Veel mensen die gebruik maken van AWBZ-zorg hebben te maken met veranderingen. Zeven cliëntenorganisaties werken samen om de gevolgen van deze veranderingen in kaart te brengen. De hele maand oktober houden zij een landelijke meldactie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Meldingen zijn welkom op www.meldactieawbz.nl.

Hoe kun je merken dat je kind gepest wordt? • Je kind gaat niet graag naar school. • Je kind komt thuis met steeds slechtere punten. • Je kind spreekt nooit af of neemt nooit vriendjes mee naar huis. • Je kind raakt regelmatig spullen kwijt of er zijn steeds spullen kapot. • Je kind slaapt slecht. • Je kind heeft vaak last van hoofd- en/of buikpijn. • Je kind wil zijn verjaardag niet vieren en krijgt ook nooit een uitnodiging voor een kinderfeestje. • Je ziet steeds vaker blauwe plekken of schrammen bij je kind. • Je kind trekt zich terug, keert in zichzelf.

De regels van de AWBZ zijn in 2009 aangescherpt. Met name begeleiding en verpleging en verzorging zijn versoberd. Vaak krijgen mensen minder uren professionele zorg, of is die zorg weggevallen. In 2010 is bovendien een eigen bijdrage voor begeleiding ingevoerd. Heeft u te maken met de AWBZ? Bijvoorbeeld omdat u thuis verzorging krijgt of omdat uw kind begeleiding nodig heeft. Of omdat uw vader of moeder in een speciale woonvorm woont. Dan heeft u waarschijnlijk ook gemerkt dat veel in de AWBZ is veranderd. Samenwerkende cliëntorganisaties willen graag van u weten wat de veranderingen voor u of iemand in uw directe nabijheid betekenen.

Vaak vertellen kinderen thuis niet dat ze gepest worden. Dit kan zijn uit schaamte, maar ook uit angst dat als de ouders zich er mee gaan bemoeien het pesten erger wordt. Wat kun je als ouder doen? Helaas is het niet altijd makkelijk om het pesten te laten stoppen. Er zijn veel partijen bij betrokken, slachtoffers, daders, de groep, leerkrachten en ouders, en al die mensen moeten meehelpen. Een aantal belangrijke punten zijn: Neem je kind serieus. Laat hem vertellen wat er is gebeurd, blijf je kind uitnodigen tot gesprek. • Geef aan dat pesten veel gebeurt, maar dat het niet goed is. • Zeg dat jullie samen met anderen gaan proberen het pesten te stoppen. • Probeer je eigen mening voor jezelf te houden. Dus geen, ‘Het zijn ook rotmeiden’ of ‘Je moet ook beter voor jezelf opkomen.’ • Neem contact op met de leerkracht van de school. Het is van belang dat deze aandacht besteedt aan het onderwerp pesten in de klas. Kijk samen met de school naar een oplossing voor dit probleem. Veel scholen hebben al een zogenaamd ‘pestprotocol’. • Geef je kind zelfvertrouwen door complimenten te geven. Kijk samen waar je kind goed in is en moedig je kind aan. • Leer je kind op te komen voor zichzelf. Oefen en bespreek samen wat hij kan doen in verschillende situaties. Bijvoorbeeld door middel van rollenspelen. • Als dit niet voldoende is kan je kind baat hebben bij een weerbaarheidstraining of sociale vaardigheidstraining. • Informeer regelmatig hoe het gaat. Zorg dat het onderwerp bespreekbaar blijft.

MEE Noordoost Brabant en de Mantelzorgwinkel roepen iedereen die met veranderingen in de AWBZ te maken heeft op mee te doen aan de meldactie. Geef uw melding door op www.meldactieawbz.nl of bel op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur, tel. 030-2916777. Melden kan tot 1 november 2010.

Misschien is je kind geen slachtoffer van pesten maar de pestkop of een meeloper. Ook dan is het van belang om pestincidenten te bespreken. Heb je behoefte aan meer informatie surf dan naar www.pestweb.nl. Wil je naar aanleiding van dit verhaal een

afspraak maken met één van onze spreekuurhouders, dan kan je contact met ons opnemen via telefoon 0800- 2540000, email info@cjggeeftantwoord.nl of via het contact formulier op www. cjggeeftantwoord.nl. Natuurlijk kun je ook vrijblijvend binnenlopen. Wij staan je graag te woord.

De cliëntenorganisaties doen sinds 2009 onderzoek naar de effecten van de nieuwe regeling. Deze Meldactie AWBZ is daar onderdeel van. Mensen die zelf te maken hebben met langdurige zorg kunnen melden, maar ook de mensen om hen heen. De onderzoekers rapporteren rechtstreeks aan het ministerie van Het team medewerkers CJGgeeftantwoord VWS. Op basis van de resultaten van onderzoek en de adviezen van de cliëntenorganisaties, kan de overheid besluiten de regeling aan te passen. Uit de meldactie moet ondermeer blijken of de eigen bijdrage is op te brengen, en of het op lange termijn mogelijk is om weggevallen professionele zorg structureel op te vangen De puberteit kan een roerige fase zijn in de ontwikkeling van binnen het eigen gezin of kinderen naar volwassenheid. Veel ouders hebben behoefte aan sociale netwerk. informatie en advies als hun kind in de puberteit komt. Een groepsgericht aanbod voorziet in die behoefte. Enerzijds omdat ouders hun kennis en vaardigheden kunnen uitbreiden, maar ook omdat ze steun en herkenning vinden bij andere ouders. De cursus voor ouders over opvoeden in de puberteit bestaat uit 6 groepsbijeenkomsten en wordt gegeven op 9, 16, 23, 30 november Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het en 7 en 14 december van 19.30 tot 21.30 uur in Centrum Jeugd en alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hanGezin, Netjeshof 1 a, Schaijk. gen op de volgende plaatsen: De uitvoering wordt verzorgd door Centrum Jeugd en Gezin. Schaijk Voor aanmelding kunt u contact opnemen met het Centrum Jeugd en Gezin, tel. 0800 - 2540000 of per e-mail info@cjggeeftantwoord.nl - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 Kosten voor deelname: € 10 p.p. te voldoen bij de eerste bijeenkomst. - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a De afvalzakken dienen, vooral bij een sterke wind, zodanig aangebo- Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 den te worden dat de wind er weinig vat op heeft en de zakken voor - De Phoenix (buiten - 24 uur), de inzamelaar toch goed zichtbaar zijn. De zakken mogen niet aan vaste objecten (zoals hekjes, poortjes etcetera) worden gehangen. Pastoor van Winkelstraat 11 Indien meerdere zakken worden aangeboden wordt geadviseerd deze - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), aan elkaar te knopen, en zoveel mogelijk met die van de buren te Bossestraat 6 clusteren. - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), De volgende huis-aan-huis inzameling van het plastic Bossestraat 56 verpakkingsafval is op maandag 15 november 2010 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 Laten we allemaal meedoen om zoveel mogelijk plastic afval in te zamelen om zo te werken aan een beter en duurzamer milieu en Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 kostenbesparing. - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Voor meer informatie over de gescheiden inzameling van plastic Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 verpakkingsafval in Nederland - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 kunt u kijken op de website van de plastic heroes: - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 www.plasticheroes.nl. - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 Ook kunt u de website van onze - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen gemeente raadplegen, openingstijden receptie, ander tel. 0486-451458) www.landerd.nl of bellen met de Reek gemeente, tel. 0486-458111. - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

Cursus ‘Omgaan met je puber’

Locaties AED Landerd

Inzameling huishoudelijk plastic verpakkingsafval: 10.260 kg. Op maandag 18 oktober jl. heeft er weer een huis-aan-huis inzameling van huishoudelijk plastic verpakkingsafval plaatsgevonden. Er is in totaal 10.260 kg. plastic ingezameld. Het plastic verpakkingsafval wordt hergebruikt wat bijdraagt aan een beter en duurzamer milieu en kostenbesparing op de verwerking van het restafval. Iedereen meedoen Iedereen dient het huishoudelijk plastic verpakkingsafval gescheiden te houden en in de speciale ‘plastic-heroes’ zakken gescheiden aan te bieden. Gratis ’plastic-heroes’ zakken Zakken zijn gratis verkrijgbaar bij de dorpshuizen, de gemeentewerf in Schaijk en het gemeentehuis in Zeeland. Deze zakken hebben een formaat, vergelijkbaar met grijze vuilniszakken, en passen goed in een vuilniszakhouder, afvalbak etcetera. Uitsluitend huishoudelijk plastic verpakkingsafval in plastic-heroes zakken Uitsluitend huishoudelijk plastic verpakkingsafval aangeboden in de speciale plastic- heroes zakken met oranje opdruk wordt meegenomen. Zakken uiterlijk om 07.30 uur aan de weg zetten De speciale ‘plastic-heroes’ zakken moet u op de dag van inzameling uiterlijk om 07.30 uur aan straat zetten, op de plaats waar ook de containers worden neergezet. Tijdens de inzameling van het plastic wordt een andere route gereden, dan bij de lediging van de grijze en groene containers. Dus op tijd aanbieden!

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 29 oktober 2010

11


Bouwvergunningen

Gescheiden inzameling elektrische apparaten en energiezuinige lampen Elektrische apparaten en energiezuinige lampen Zowel kleine als grote elektrische apparaten (met een stekker of batterij) en energiezuinige lampen zoals TL-buizen, spaarlampen en LED-lampen, mogen niet bij het restafval in de grijze container worden gedeponeerd. Deze moeten apart worden ingeleverd. Dit kan in de winkel bij aankoop van een nieuw exemplaar of bij de gemeentewerf, Runstraat 59a in Schaijk of regionale milieustraat, Maaskade 28 in Oss. Bij de winkel: ‘oud voor nieuw’ Wordt een nieuw apparaat of energiezuinige lamp gekocht, dan kan het oude exemplaar gratis worden ingeleverd bij de winkel van aankoop. Het moet dan wel een apparaat of energiezuinige lamp zijn dat gelijksoortig is aan het product dat nieuw wordt gekocht. Dus een oude tv voor een nieuwe tv of een oude spaarlamp voor een nieuwe. Bij de gemeente en/of regionale milieustraat Gebruikte elektrische apparaten en energiezuinige lampen kunnen gratis worden ingeleverd bij de gemeente. Dit kan tijdens openingstijden op de gemeentewerf, Rundstraat 59a in Schaijk of de Regionale Milieustraat, Maaskade 28 in Oss). Energiezuinige lampen zoals TL-buizen, spaarlampen en LED-lampen zijn klein chemisch afval, en dienen als zodanig apart te worden bewaard (groene kca-box) en ingeleverd. Het inleveren van elektrische apparaten en spaarlampen draagt bij aan het hergebruik van materialen én voorkomt dat er schadelijke stoffen in het milieu terecht komen. Voor meer informatie: www.wecycle.nl of uw gemeente.

Ontvangen sloopmeldingen: • Dr. Langendijklaan 1, 5374 RM Schaijk; het afvoeren van asbesthoudende dakbedekking (ontvangen 12 oktober 2010) • Grootveld 25, 5411 TH Zeeland; het slopen van een schuurtje (ontvangen 13 oktober 2010) In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/aanvragen is genomen. Verleende bouwvergunningen: • Repellaan 10, 5374 GT Schaijk; bouwen van een terrasoverkapping en een berging (verzonden 15 oktober 2010) • Runstraat 70a, 5374 AD Schaijk; bouwen van een carport/overkapping (verzonden 15 oktober 2010) • Scheltseweg 9, 5374 EB Schaijk; bouwen van een erfafscheiding (verzonden 15 oktober 2010) Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na

Ophalen grof groenafval Op de dinsdagen 2, 9, 16, 23 en 30 november 2010 kunnen inwoners binnen de bebouwde kommen van Reek, Schaijk, Zeeland en ’t Oventje, hun grof groenafval gratis op laten halen. Deze service is voor de inwoners binnen de bebouwde kommen om tegemoet te komen als zij door snoeiwerkzaamheden en aanpassingen van de tuin extra (grof) groenafval hebben. Zij hebben over het algemeen immers minder mogelijkheden om grotere hoeveelheden groen zelf te composteren. Voorgaande jaren is deze service zo goed aangeslagen dat de gemeente ook dit najaar het grof groenafval weer gratis ophaalt.

Antennebeleid 2010 De gemeenteraad heeft op 7 oktober 2010 het antennebeleid geactualiseerd. Daarin wordt aangegeven hoe omgegaan dient te worden met de bouw van antenne-installaties die een bijdrage moeten leveren aan het landelijk netwerk voor mobiel bellen. De beleidsnotitie is in te zien op de site van de gemeente: www. landerd.nl. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, tel. 0486-458194.

Zienswijze-bezwaar-beroep Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening Voor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld.

1. Inzage Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09 tot 12 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje ‘Actueel - Bekendmakingen’. 2. Zienswijze Tijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zienswijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend.

12

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: • De Peel 1, 5411 VD Zeeland; volledig vervangen van de luchtreinigingsinstallatie zijnde luchtwassers inclusief opslagvoorzieningen voor hulpstoffen, leidingwerk en regelingen (ontvangen 8 oktober 2010); • Driehuizerweg 9, 5375 KN Reek; verwijderen van asbest golfplaten van de schuur en deze vervangen door dakpannen (ontvangen 13 oktober 2010); • Graafsebaan 7, 5411 RE Zeeland; verbouwen van een schuur (ontvangen 11 oktober 2010); • Vensteeg 11, 5411 AR Zeeland; verbouwen van een bedrijfsgebouw naar logiesverblijven t.b.v. huisvesting buitenlandse werknemers (ontvangen 14 oktober 2010); • De Korte Louwstraat 9, 5374 CD Schaijk; bouwen van een woning (ontvangen 14 oktober 2010).

Aanmelden: Als u binnen de bebouwde kom woont en gratis grof groenafval op wilt laten halen, dient u dit uiterlijk maandag vóór 12 uur vóór de ophaaldag te melden. U dient o.a. opgave te doen van naam, adres, telefoonnummer, hoeveelheid (uitgedrukt in m3) en gewenste ophaaldag (2, 9, 16, 23 en 30 november 2010). U kunt zich telefonisch melden op het gemeentehuis (tel. 458111) -uw gegevens worden dan genoteerd- of via de website van de gemeente Landerd door een formulier in te vullen en digitaal naar de gemeente te versturen. Het formulier staat op www.landerd.nl, onder Digitaal loket, Webwinkel én onder SNEL NAAR, Grof Groenafval. Voorwaarden voor het gratis op laten halen van het grof groenafval: - er dient duidelijk sprake te zijn van grof groenafval; - geldt alleen voor woningen (waar het grof groenafval vrijkomt) 3. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betreffende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. 4. Beroep Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam. Tegen

de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Bijzondere procedure Ontheffing en bouwvergunning op basis van artikel 3.61.c van de Wet ruimtelijke ordening Het college van burgemeester en wethouders wil ontheffing en bouwvergunning verlenen voor: • Voor-Oventje 36a, 5411 NV Zeeland; bouwen van een carport (dossiernummer 20100166) Dit plan is in strijd met de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Dit plan en het ontwerp-besluit liggen met ingang van 1 november 2010 gedurende twee weken elke werkdag ter inzage van 09 tot 12 uur en na telefonische afspraak bij de afdeling VROM. Gedurende deze termijn kan eenieder hieromtrent mondeling dan wel schriftelijk zijn of haar zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. Ontheffing en bouwvergunning op basis van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening Het college van burgemeester en wethouders wil ontheffing en bouwvergunning verlenen voor: • Vaandriglaan/Wasmeesterstraat te Zeeland; bouwen van 8 halfvrijstaande woningen (dossiernummer 20100273) Dit plan is in strijd met de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan.Dit plan en het ontwerp-besluit liggen met ingang van 1 november 2010 gedurende zes weken elke werkdag ter inzage van 09 tot 12 uur en na telefonische afspraak bij de afdeling VROM. Gedurende deze termijn kan eenieder hieromtrent mondeling dan wel schriftelijk zijn of haar zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. binnen de bebouwde kommen; - u kunt maar éénmaal per adres grof groenafval aanbieden; - het groen dient zoveel mogelijk gebundeld te zijn (lengte ongeveer 1 m.); - de hoeveelheid mag maximaal 6 m3 bedragen; - het groen dient zo aan de openbare weg of op de inrit te liggen dat de vrachtwagen (met grijper) er bij kan; - het groenafval mag pas het weekend vóór de aangemelde ophaaldag op openbaar terrein gedeponeerd worden; - het moet gaan om een redelijke hoeveelheid groenafval. Kleine hoeveelheden dient u gewoon in de groene container te deponeren. N.B. Door een groot aantal aanmeldingen voor een gewenste op-haaldag, kan de mogelijkheid bestaan dat pas een dag (óf enkele dagen) later het grof groenafval wordt opgehaald. U dient wel altijd het grof groenafval op de gewenste ophaaldag (dinsdag) aan te bieden. Alternatief Ook kunt u het grof groenafval wekelijks (gratis tot 2 m3; daarboven 5 euro per ½ m3 (of gedeelte daarvan)) zelf wegbrengen naar de Milieustraat, Maaskade 28 in Oss (Industrieterrein Elzenburg, openingstijden: woensdag, donderdag en vrijdag van 13 tot 17 uur en op zaterdag van 09 tot 15 uur. Legitimatie verplicht. de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is.

5. Eisen bezwaar en beroep Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket - Bezwaar en beroep. 6. Voorlopige voorziening Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 29 oktober 2010


Bijzonder concert in de kerk

Herpens Kamerkoor treedt op met Valkhof Strijkkwartet HERPEN - In de parochiekerk van Herpen staat vrijdag 12 november een bijzonder concert op het programma. Het Herpens Kamerkoor treedt die avond op samen met het bekende Valkhof Strijkkwartet uit Nijmegen. Aan beide ensembles zijn nog twee blazers toegevoegd alsmede een slagwerkster, omdat de muziek daarom vraagt. Er worden onder meer gedeelten uitgevoerd uit de vredesmis The Armed Man van Karl Jenkins en het requiem Eternal Light van Howard Goodall.

H

et Herpens kamerkoor bestaat bijna dertig jaar en treedt slechts sporadisch op. Het koor bestaat uit 24 dames en heren, die onder leiding van de Herpense dirigent Gerard Bierman doorgaans a capella hun liederen ten gehore brengen. Vaak gaat het daarbij om gezangen uit de Middeleeuwen. Deze keer heeft het koor gekozen voor een moderner programma, met begeleiding door ervaren musici. Vredesmis Er zijn gedeelten te beluisteren zijn uit de vredesmis The Armed Man van de Engelse new age-componist Karl Jenkins (1944) en uit het requiem Eternal Light van de eveneens Engelse componist Howard Goodall (1958). The Armed Man is een anti-oorlogswerk, gebaseerd op de katholieke mis. Het kamerkoor zingt in haar concert vooral de delen die bekend zijn uit de katholieke liturgie, waarin overigens duidelijk de dreiging van het militarisme te

De indrukwekkende sciencefictionfilm Avatar was baanbrekend op het gebied van 3D-effecten. Met een speciale bril ziet de kijker de meest fantastische effecten. Tegenwoordig worden steeds meer films uitgebracht die in 3D bekeken kunnen worden, maar daar blijft het niet bij. Op het gebied van spellen loopt Avatar wederom voorop door het 3D-effect toe te voegen.

Avatar Labyrinth 3D Fabrikant: Ravensburger Speelduur: 30 minuten Spelers: Twee tot vier Leeftijd: Vanaf 7 jaar

Het Herpens Kamerkoor samen met het Valkhof Strijkkwartet in 2008. beluisteren valt. Deze mis is het meest uitgevoerde werk van Jenkins, die verder onder meer bekend is van zijn werk Adiemus. De mis is geschreven in opdracht van een Engels wapenmuseum in 2000 en toen uitgevoerd door een enorm orkest en koor. Het stuk is voor de huidige uitvoering bewerkt door Gerard Bierman. Eternal Light In het requiem Eternal Light probeert Goodall troost te brengen aan de rouwenden, in plaats van, zoals gebruikelijk bij een requiem, het heil te schetsen dat de overledenen wacht in de hemel. Hij geeft daarbij op schitterende wijze uiting aan het ondraaglijke verlies en de leegheid die de dood van een geliefde met zich meebrengt. Goodall heeft deze compositie echt bedoeld als een ‘requiem voor de levenden’. Het werk is voor het eerst uitgevoerd in 2008, ook voor een groot orkest

Kindertheater in Het Wapen van Reek REEK - Op 27 oktober is er een optreden van kindertheater Goud in Het Wapen van Reek. Het verhaal gaat over Koning Knorrepot. Hij heeft alles wat zijn hartje begeert, maar hij moppert de hele dag. Wie o wie kan de koning gelukkig maken? Lukt het Reinaert met zijn slimme plannen? Gaat de boef er met al zijn goudstukken vandoor? Of… loopt alles anders dan verwacht? De middag begint om 14 uur en na de voorstelling gaan de mensen van het theater nog zingen en dansen met de kinderen. De entree bedraagt vijf euro inclusief ranja.

Pamela Volente en Betsie Schepers exposeren NH Kerk RAVENSTEIN - Pamela Volente en Betsie Schepers van Loon geven op zaterdag 30 en zondag 31 oktober een expositie in de NH kerk aan de Servetstraat 1 in Ravenstein. De opening van de expositie vindt zaterdag om 12 uur plaats en wordt verricht door Richard Westra. Schepers van Loon exposeert met portretten in steen en klei. Valente stelt haar gemaakte foto’s tentoon. Meer informatie op www.cultuurrravenstein.nl.

gespeeld

en koor, met zelfs een ballet erbij. Ook dit stuk is voor een beperkte bezetting bewerkt door Gerard Bierman. Goodall is een componist die vooral koorwerken en musicals heeft geschreven en een aantal veelbekeken programma’s over klassieke muziek verzorgt voor de BBC. Hij heeft daarbij een aantal prijzen en eerbetuigingen gekregen. Zo was hij in 2007 de ‘Classical Britsish Composer of the Year’. Beide koorwerken worden begeleid door het Valkhof Strijkkwartet en de blazers Henk Gijsbers en Hans van Erp, leden van brassband St. Hubertus uit Herpen en slagwerkster Jeanette Gijsbers, die lid is van de slagwerkgroep van St. Hubertus.

Reek en Lent. Het ensemble heeft een zeer veelzijdig repertoire, dat reikt van Mozart en Beethoven tot Scott Joplin en Arvo Pärt. De vier spelers zijn allen op jonge leeftijd begonnen met het op professionele wijze beoefenen van muziek, maar voor alle vier is muziek een activiteit naast ander werk. Het kwartet bracht een eigen cd uit. Alle vier instrumenten van het kwartet zijn gebouwd door Fons Plasschaert, de eerste violist van het ensemble. Het Valkhof Strijkkwartet speelt ook twee werken zelfstandig, namelijk de Novelletten voor Strijkkwartet van de Britse componist Frank Bridge uit 1904 en een gedeelte uit een Strijkkwartet van Joseph Haydn uit 1797.

Valkhof Strijkkwartet Het Valkhof Strijkkwartet uit Nijmegen bestaat bijna twintig jaar en concerteert regelmatig in binnen- en buitenland. Ook in deze regio was het viertal meermaals te beluisteren. In 2008 trad het kwartet eveneens op met het Herpens Kamerkoor in drukbezochte concerten in

Het concert vindt plaats op vrijdag 12 november in de St. Sebastianuskerk aan de Rogstraat in Herpen. Aanvang is om 20.15 uur. De entree is gratis. Het concert wordt herhaald op zaterdag 13 november om 14.30 uur in de Maria Geboortekerk aan de Pastoor van Laakstraat 44 in Lent.

Kêleströpers Reek zoekt nieuw talent REEK - Carnavalsvereniging De Kêleströpers uit Reek zoekt nieuw talent voor de jaarlijkse pronkzittingen. De pronkzittingen vinden plaats in Het Wapen van Reek op vrijdag 11 en zaterdag 12 februari. Speciaal voor 55-plussers en leden van de Bond van Ouderen wordt er op zaterdagmiddag een pronkzitting gehouden. Aanmelden kan tot 31 oktober bij Nicole van Ommeren (06-19895476), Loes Boll (0486-4756 77), Conny van den Hoogen (0486-473082) en Marco Bens (0486420642).

Spellenfabrikant Ravensburger introduceert het schuifspel Avatar Labyrinth. Gewapend met een 3D-bril gaan de spelers op zoek naar fascinerende wezens en voorwerpen uit de film. De speler moet een aantal mysterieuze voorwerpen en wezens vinden in het driedimensionale regenwoud, waar ze Jake Sully, Neytiri en andere bekende bewoners van Pandora ontmoeten. Omdat Avatar Labyrinth voortdurend in beweging is, is het speelbord iedere keer anders. De speler die uiteindelijk al zijn doelen (doelkaarten) in de juiste volgorde heeft bereikt én zijn speelfiguur weer naar het startveld heeft kunnen leiden, is de winnaar.

Avatar Memory 3D Fabrikant: Ravensburger Speelduur: 20 minuten Spelers: Twee tot vier Leeftijd: Vanaf 6 jaar Avatar Memory heeft iets bijzonders: net als Avatar Labyrinth wordt het spel met een 3D-bril gespeeld. Deze brillen en de extra grote kaarten met de originele afbeeldingen van de gelijknamige succesfilm leveren een leuke driedimensionale spelbelevenis op. Bovendien worden spelenderwijs de concentratie en het geheugen geoefend. Voor de rest zijn de regels van het spel dezelfde als dat van gewone memory.

Avatar legpuzzel Fabrikant: Ravensburger Aantal stukjes: 1.000 Afmeting: 70 x 50 cm Een aantal scènes uit de hitfilm Avatar is vastgelegd op een puzzel. Deze puzzels, van duizend stukjes, laten prachtige sfeerbeelden zien. In tegenstelling tot de eerdergenoemde spellen is de Avatar-puzzel niet in 3D. Dat betekent echter niet dat hij minder leuk is om te leggen. De puzzel is van goede kwaliteit. Geen puzzelstukje is gelijk van vorm dankzij de handgemaakte stansmessen. Stukjes die eenmaal aan elkaar vastzitten laten niet zomaar los als je er bijvoorbeeld per ongeluk met je mouw overheen veegt. Hierdoor is de puzzel ook geschikt voor een zogeheten puzzelmat. Je kunt hem makkelijk op- en afrollen zonder dat je opnieuw moet beginnen.

Reek start carnavalsseizoen met openingsbal REEK - De Reekse Kêleströpers starten zaterdag 20 november in gasterij Het Koetskoets het nieuwe carnavalsseizoen met een openingsbal. Prins Dennis d’n Urste is ook dit jaar prins van het Kêlerijk. De band Fully Loaded treedt op en ook wordt bekendgemaakt wie de titel ‘Ereburger van Reek’ dit jaar krijgt.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 oktober 2010

Paul Verstegen

Limerick Een Zeelander merkte, dat jaren, zijn vrouwtje reeds vreemd had gevaren. Ze zei: “lieve schat, erken je nu dat, ook een vrouw een geheim kan bewaren.” Riet Derks

13


Octopus Uden

Reekse rugbyers geselecteerd voor regionale talententraining REEK/UDEN - Linneke Gevers en Joran van Poppelen uit Reek zijn geselecteerd voor een training van Rugbybond Jeugdrugby. Bij die bond spelen inmiddels zoveel kinderen dat er nu besloten is om een speciaal centrum voor talentvolle spelers op te zetten. Talentvolle spelers kunnen zich in het Regionale Talenten Centrum (RTC) ontwikkelen tot volleerde rugbyspelers.

L

inneke en Joran waren samen met drie andere spelers voorgedragen door Rugbyclub Octopus uit Uden om mee te doen aan een training. Tijdens de training, die in september plaatsvond, hebben de twee zich samen met de drie andere Octopus-leden weten te kwalificeren voor zeven trainingen die komend jaar volgen.

Duinruitertje Lincy Hendriks tweede in Berghem

Een jeugdteam van rugbyvereniging Octopus in actie.

Negen biljarters BC Zeeland in voorwedstrijden libre klein

E1-pupillen Emos Schaijk ongeslagen kampioen

Ons Verzet Schaijk maakt ATB-tocht vanuit Berghem

BERGHEM/SCHAIJK - De fietsers van de Schaijkse toerwielerclub Ons Verzet en een aantal andere clubs lieten zich niet afschrikken door de weersvoorspellingen. Zij waren zondag present tijdens de veldtoertocht vanuit Berghem en in plaats van de beloofde regen scheen er een heerlijk zonnetje. Vanuit Schaijk kon eenieder zich op weg naar de inschrijving mooi warm fietsen, om er vervolgens na de start een tandje bij te gooien en koers te zetten naar Herperduin. De oversteek naar De Maashorst leverde meer rechte tracks op, zodat de gemiddelde snelheid alleen maar toenam. Al snel stond nabij Zeeland de pauze-truck met thee, koek en/of een krentenbol. Het tweede deel van de route bleek duidelijk minder hekjes te hebben dan voorgaande jaren en dat is een voordeel. We konden zo meer op de fiets blijven en dat is wel zo plezierig in de ‘hel van Berghem’, zoals deze tocht heet. Met een rondje om begrazingsgebied op Zevenbergen werd de finish vlot bereikt.

Het kampioensteam.

Badmintonners De Klapper in Schaijk behalen diploma

Drie keer goud voor Schaijkenaar Guus Reijs SCHAIJK - Guus Reijs, lid van vogelvereniging De Vogelvriend uit Schaijk, sleepte sleepte op vrijdag 15 oktober drie keer goud in de wacht. Hij behaalde met een stam van vier Turqoisineparkieten die gelijkwaardig zijn met elkaar 368 punten, inclusief eenheidspunten, en daarmee het goud. Ook bij de stellen (183 punten) en een enkeling (93 punten) veroverde Guus de eerste prijs. Afgelopen vrijdag, 22 oktober, nam A. Hendriks namens De Vogelvriend deel aan een tentoonstelling in Heeswijk-Dinther. Met succes, want ook voor hem was er goud. De jury kende 93 punten toe aan zijn Zebravink Zwartborst bleekrug grijze pop.

14

Supportersclub Herpinia houdt 25ste kwisavond HERPEN - De supportersclub van voetbalvereniging Herpinia houdt vrijdag 12 november voor de 25ste keer een kwisavond. Vanwege het jubileum worden de quizdeelnemers deze keer ontvangen met koffie en wat lekkers. Mensen die mee willen doen moeten een team samenstellen dat bestaat uit drie personen. De quiz heeft onderdelen als Tien voor Taal, een fotospel en een mysterie guest. Leden van de supporterslub mogen gratis meespelen, niet-leden betalen 1 euro. Opgeven hoeft niet, op tijd aanwezig zijn is wel een vereiste. De avond begint om 20 uur.

Mensen die kennis willen maken met deze sport kunnen contact opnemen met Thijs Gevers uit Reek, telefoon 0486-476449 of Iwan Rutten uit Uden, 06- REGIO - Maar liefst negen biljarters van BC Zeeland schreven zich in voor de voorwedstrijden 3e klas libre 10643821. klein. De lengte van de wedstrijden is 70 caramboles. Gerrit van Lanen en Richard Schippers spelen hun wedstrijden bij Touché in Oss, Mark Smulders en Harrie van Uden komen in hun eigen clubhuis, café ‘t Oventje in Zeeland, in actie. Jeannette Habraken, Henk Bongers en Ton Kandelaars reizen af naar Uden, waar bij GermenSCHAIJK - De Pupillen E1 van dameskorfbalvereni- zeel gestreden wordt om de hoogste plaatsen. Wiel Pelzer ging Emos speelden zaterdag de laatste wedstrijd van en Ruud Willems spelen beiden hun wedstrijden bij Jong de najaarscompetitie op het veld. De Schaijkse koploper Geleerd -de club die de organisatie van dit toernooi in trad aan tegen de nummer drie, Altior E1 uit Heeswijk- handen heeft- in Volkel. Dinther. De Schaijkse meiden wonnen overtuigend met De acht beste spelers kwalificeren zich voor de districts1-7 en pakten ongeslagen -met 47 doelpunten voor en finale, die op 11, 12 en 13 november wordt gehouden bij slechts één tegen- het kampioenschap. Een mooie pres- Jong Geleerd in Volkel. tatie van Pleun, Edith, Fenne, Sara, Daniek, Mei-Ying, Danique, Eeke en trainsters Anke, Lieke, Maaike en Laura.

s p o r t

SCHAIJK - Drie badmintonners van De Klapper uit Schaijk zijn geslaagd voor hun badmintondiploma B. Veerle Vissers, Ivo Bokmans en Jesse Buijs haalden op alle onderdelen goede resultaten en behaalden daarmee het gewenste resultaat. Dit werd beloond met een diploma. Veerle Vissers, Ivo Bokmans en Jesse Buijs met hun diploma.

BERGHEM/HERPEN - Een aantal leden van de Herpense Duinruitertjes nam zondag deel aan een dressuurwedstrijd, die werd gehouden bij De Steegh in Berghem. Rozan van Haren reed in de klasse D-B naar de dertiende plaats met 181 punten. Voor Lincy Hendriks was er een vierde plaats (188 punten) in de klasse D-L1 met Painted for Gold. Met Moonlight werd Lincy tweede in de klasse D-M1. Hier behaalde ze 181 punten.

Jeannette Habraken naar voorwedstrijden bandstoten REGIO - Jeannette Habraken van BC Zeeland neemt deel aan de voorwedstrijden 5e klas bandstoten. Voor deze klasse is een beurtenlimiet ingesteld van 50 beurten of natuurlijk het maken van 30 caramboles. De wedstrijden worden gespeeld bij De Zwaan in Schaijk, KOT in Ravenstein en Touché en Soko in Oss. Jeannette Habraken speelt haar wedstrijden bij Soko. In totaal schreven 26 spelers zich in. De acht beste biljarters gaan door naar de districtsfinale, die op 9, 10 en 11 december worden gespeeld bij Kerkzicht in Nuland.

Cadans Ravenstein houdt springwedstrijd in Uden RAVENSTEIN/UDEN - Ruitersportvereniging Cadans uit Ravenstein houdt op zaterdag 30 en zondag 31 oktober een springwedstrijd in Uden. Op het terrein van Olympic worden zo’n vierhonderd combinaties verwacht. De wedstrijd staat open voor ruiters uit het hele land en telt als tweede selectiewedstrijd. Op zaterdag wordt om 10.30 uur gestart met de klasse BB. Aansluitend komen de klassen B, B-Hc en L aan bod. De zondag begint met de klasse L om 9 uur, waarna de klassen M, Z en ZZ beginnen. Entree is gratis. Meer info: www.rsvcadans.nl.

Coppi houdt veldtoertocht ‘In en om Herperduin’ HERPEN - Toerwielerclub Coppi uit Herpen houdt op zondag 31 oktober de jaarlijkse veldtoertocht ‘In en om Herperduin’. Deelnemers kunnen kiezen uit routes van 25 en 45 kilometer, die hen voornamelijk door natuurgebied Herperduin voeren. Op de pauzeplaats staat thee en soep klaar. De ATB-tocht staat onder auspiciën van de Nederlandse Toer Fiets Unie. Deelnemers kunnen zich tussen 8.30 en 10 uur inschrijven bij café Thekes aan het Alard van Herpenplein 9 in Herpen. Dit is tevens de start- en finishplaats. Het inschrijfgeld bedraagt 4 euro, leden van de NTFU krijgen op vertoon van de ledenkaart een euro korting. Meer info: 0486-413423 of 0486-420389.

Diana ‘69 kan geen vuist maken tegen Het Gulden Schot SCHAIJK - Schietvereniging Diana ‘69 uit Schaijk kon dinsdag geen vuist maken tegen de Herpense tegenstander Het Gulden Schot. Het verenigingsschieten werd met 1307 tegen 1227 punten verloren door het Schaijkse team. Ook op het onderdeel korpsschieten waren de Herpenaren te sterk; 472 tegen 435 punten.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 oktober 2010


Pianolak interieurdelen, geavanceerd audiosysteem en speciale bekleding

Toyota Urban Cruiser Dynamic Pearl voor nog meer plezier OSS - Toyota komt met de Urban Cruiser Dynamic Pearl. Deze speciale versie van de standaard al rijk uitgeruste Urban Cruiser Dynamic kent in het oog springende zwarte pianolak details in het interieur en is voorzien van de parelmoerlak Pearl White. Bovendien maakt in de Urban Cruiser Dynamic Pearl een nieuw geavanceerd audiosysteem zijn debuut.

D

e zwarte pianolak accenten van de Dynamic Pearl treft de bestuurder aan op het middenconsole, in de portieren en op het stuur. Die elementen geven de eigenzinnige signatuur van de Urban Cruiser extra cachet. Debuut Audioliefhebbers mogen ook blij zijn met het nieuwe audiosysteem van de Urban Cruiser Dynamic Pearl. Dit systeem met zes luidsprekers geeft schitterend geluid en is naar keuze amber of groen verlicht.

autonieuws Vernieuwde Renault Espace met rijke standaarduitrusting Renault biedt een vernieuwde versie van de vierde generatie Espace aan vanaf 41.190 euro. De Espace met dieselmotor is aanzienlijk in prijs verlaagd en heeft het groene energielabel C. Er is keuze uit twee uitvoeringen (de luxe Celsium en de nog luxueuzere Initiale).

De speciale editie Toyota Urban Cruiser Dynamic Pearl. Bedienen is bovendien kinderspel dankzij een centraal op het systeem geplaatste controller. De MP3-compatibele CD-speler is gekoppeld aan een radio die geschikt is voor DAB-ontvangst. Een AUXen een USB/iPod-aansluiting zorgen ervoor dat de inzittenden altijd naar hun eigen muziek kunnen luisteren. De Urban Cruiser Dynamic Pearl wordt standaard

geleverd met onder meer Pearl White parelmoer lak, pianolak accenten in het interieur, een geavanceerd audiosysteem, Climate Control, Bluetooth, zestien inch lichtmetalen velgen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, smart entry-systeem met startknop, privacy glass en een automatisch dimmende binnenspiegel. Wie ook het optionele Dynamic Pearl Pack koopt voor 1.895

euro, ontvangt bovendien nog speciale lederen bekleding, stoelverwarming op de voorstoelen en een titanium ‘look’ op zowel de grille als achterspoiler. De Urban Cruiser Dynamic Pearl is er al voor 22.000 euro. Neem voor meer informatie contact op met autobedrijf Jos van Boxtel, Longobardenweg 21 in Oss, 0412643355.

Wie voor de uitvoering Celsium kiest, kan rekenen op elektronisch geregelde airconditioning, lichtmetalen 17-inchwielen, gedeeltelijk met leder beklede stoelen en de Renault Handsfree Card. Metaallak kost niets extra en er is keus uit zes kleuren, waaronder het nieuwe Bleu Perle. Nieuw voor de Espace is het standaard geïntegreerde Carminat TomTom-navigatiesysteem met kaarten voor geheel Europa en toegang tot de vele TomTom Live-diensten, zoals weerberichten en actuele flitsinformatie. In de koplampen past Renault led-verlichting toe voor de dagrijverlichting en het interieur is fraai afgewerkt met hoogglanzend zwarte details. De Initiale is standaard uitgerust met stoelen die geheel met leder zijn bekleed, parkeersensoren aan de vooren achterzijde, elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen en bi-xenonkoplampen. Energielabel C De vernieuwde Espace profiteert van een verbeterde dCi-dieselmotor met een lager verbruik, minder CO2emissie, een groen energielabel C en een aanzienlijk lagere prijs. Een nieuwe toevoeging aan het gamma is de dCi 175 met standaard automatische transmissie. Voor de vernieuwde Espace is tevens het aantrekkelijke Pack Lumière leverbaar. Het pakket bestaat uit een elektrisch te openen (schuif/kantel) glazen panoramadak tegen een speciale actieprijs van 895 euro. Het voordeel voor de klant bedraagt 600 euro. De vierde generatie Renault Espace.

Gratis wintercontrole en aanbiedingen bij Daihatsu De Daihatsu-dealer houdt zaterdag 6 november van 10 tot 16.30 uur de jaarlijkse ‘Daihatsu Wintercontrole Dag’. Tijdens deze controle wordt elke auto gratis gecontroleerd op vijftien cruciale punten, zodat de auto in topvorm is voor de naderende winter. Dit is inmiddels een goede traditie, zodat Daihatsu-rijders ook tijdens winterse omstandigheden veilig en vertrouwd met hun auto de weg op kunnen.

Peugeot 206+ nu met zuinige dieselmotor OSS - De Peugot 206+, die in het voorjaar van 2009 werd geïntroduceerd, is vanaf heden tevens leverbaar met een zuinige dieselmotor. De 1.4HDi, met roetfilter, levert een vermogen van 70 pk en heeft een CO2 uitstoot van slechts 104 gram, goed voor een A-label. Ook is er een nieuw promotioneel model, de 206+ Millesim 200. Alle versies voldoen voortaan aan de Euro 5-norm. De Peugeot 206+ 1.4HDi komt als driedeurs en als vijfdeurs hatchback en krijgt het XS-uitrustingsniveau. Dat betekent standaard airconditioning, radio-/CD-speler met zes speakers en bediening aan de stuurkolom, centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrisch bedienbare ramen vóór en een met leer bekleed stuur. Uiterlijk is de XS herkenbaar aan de grijs metallic gespoten grille, de in kleur gespoten stootlijsten en het aluminium uitlaatsierstuk. De prijs van de driedeurs versie is 16.570 euro. De vijfdeurs kost 550 euro extra. 206+ Millesim 200 Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van Peugot brengt het merk deze maand diverse Millesim 200 modellen uit. De 206+ Millesim 200 is gebaseerd op het rijke

XS-niveau, maar heeft standaard geen airconditioning. De driedeursversie heeft een scherpe prijs van 10.995 euro, waarmee het klantvoordeel uitkomt op 1070 euro. Metaallak, ESP en airco zijn als optie leverbaar. Euro 5-norm Om aan de Euro 5-norm te voldoen, zijn alle motoren aangepast. Daarmee komt nu ook de 75 pk 1.4 benzine onder de 140 gram (was 149 bij de Euro 4-versie). Alle 206+ modellen vallen daarmee voortaan in de twintig procent bijtellingscategorie.

Agenda Iedereen die tijdens de Wintercontrole zijn of haar auto laat controleren ontvangt een leuke Daihatsu-agenda boordevol interessante tips en kortingen op leuke restaurants, musea, dierenparken en nog veel meer. Mocht er tijdens de controle iets aan het licht komen, dan heeft de Daihatsu-dealer enkele aanbiedingen voor belangrijke onderdelen zoals accu’s, winterbanden en ruitenwissers. Dit jaar kunnen Daihatsu-klanten niet alleen profiteren van interessante service- en onderhoudaanbiedingen, maar ook op nieuwe auto’s zijn er spectaculaire acties. Op diverse voorraadmodellen worden scherpe aanbiedingen gedaan, waardoor er veel voordeel is te halen op de Cuore, Sirion, Materia en Terios. De exacte aanbiedingen verschillen per dealer. Het loont dus de moeite om bij de dealer zelf poolshoogte te gaan nemen.

Neem contact op met autobedrijf Van Hunnik, Griekenweg 26 in Oss, 0412-632933 voor meer informatie over de Peugot 206+ en de Millesim 200 modellen.

De Daihatsu Terios.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 oktober 2010

15


Drie optredens in december

Regio-orkest Oost Brabant werkt hard aan repertoire MILL - Het regio-orkest Oost-Brabant (ROB) werkt hard aan het repertoire voor de komende concertreeks. Het ROB treedt in december drie keer op. Dat gebeurt tijdens uitwisselingsconcerten met andere muziekkorpsen uit de regio. De concerten staat gepland voor 4, 11 en 12 december.

Het regio-orkest gaat in deze vierde reeks van concerten op de Amerikaanse toer. Het repertoire is soms herkenbaar, maar voor het merendeel zal het erg verrassend zijn voor het publiek dat komt luisteren.

Het Regio-orkest Oost-Brabant tijdens een van de repetities in De Wester in Mill. Niet alleen Disney zal zijn te horen, maar ook moderne harmoniemuziek van Amerikaanse herkomst. Modern, verrassend, maar voor de goede luisteraar toch weer herkenbaar. Voor de muzikanten zelf is het een muzikaal avontuur, ze moeten er vol tegenaan. Het ROB is een harmoniegezelschap dat op projectbasis muziek instudeert. Afgelopen voorjaar trad het ROB onder andere met veel succes op met de Limburgse zanger Gé Reijnders. Het orkest is samengesteld uit

Mix of Music houdt rommelmarkt in Vidi Reo RAVENSTEIN - Mix of Music houdt op zondag 7 november een rommelmarkt in gemeenschapshuis Vidi Reo in Ravenstein. De opbrengst van de markt komt ten goede aan de theatershow Spectra, die het Ravensteinse koor op 8, 9 en 10 april van het komende jaar opvoert in Theater De Lievekamp in Oss.

muzikanten uit de regio Land van Cuijk, het Rijk van Nijmegen en de regio Zeeland, Boekel en Gemert. De meeste muzikanten zijn in hun eigen woonplaats lid van de plaatselijke muziekvereniging. De muzi-

kale leiding is in handen van Bart van Zutven, die als dirigent ook de harmoniekorpsen leidt van Mill, Zeeland, Boekel en Gassel. Van Zutven is bovendien dirigent van het succesvolle Vierdaagse-orkest.

‘Graag Gedaan! Landerd’ start op 10 november LANDERD - ‘Graag Gedaan! Landerd’ is een initiatief en samenwerkingsverband van vrijwilligers- en ouderenorganisaties. Gezamenlijk willen zij gehoor geven aan hulpvragen van 55-plussers en jongere mensen in vergelijkbare omstandigheden die om uiteenlopende redenen bedreigd worden in hun zelfstandigheid en welzijn. De aangesloten vrijwilligersorganisaties en ouderenorganisaties zijn: De Zonnebloem afdeling Zeeland, Schaijk/ Reek, KBO Schaijk, KBO Reek en KBO Zeeland, Raad Gecoördineerd Ouderenwerk, Parochie H. Antonius Abt, Parochie H. Jacobus de Meerdere, Rode Kruis en RIGOM. Mensen willen graag zelfstandig blijven en hun eigen boontjes doppen. Maar door omstandigheden lukt dat niet altijd. Het is dan fijn als familieleden en kennissen klaar staan om te helpen. Voor mensen die geen uitgebreid sociaal netwerk hebben, kunnen de vrijwilligers van Graag Gedaan! wellicht uitkomst bieden. De vrijwilligers kunnen de volgende diensten leveren: begeleiding naar het ziekenhuis (onder bepaalde voorwaarden), boodschappen doen, hand- en spandiensten, voor de eerste keer mee naar een activiteit, bezoekje aan huis, naar buiten voor een wandeling en computerhulp. Graag Gedaan! Landerd is bereikbaar via telefoonnummer (0412) 65 32 48. Men kan van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12 uur de service van Graag Gedaan! Landerd aanvragen.

Belangstellenden kunnen tijdens de rommelmarkt al kaartjes voor deze show bestellen. De kaarten worden dan later bij de mensen thuis bezorgd. Iedereen is welkom van 10 tot 16 uur. Voor meer informatie: www.mixofmusicravenstein.nl

Vrijwiligers gezocht Graag Gedaan! Landerd is ook op zoek naar vrijwilligers. Wie geïnteresseerd is kan contact opnemen met Anya van Lieverloo, project coördinator Graag Gedaan!, te bereiken bij RIGOM via 0412–653232 of avanlieverloo@ rigom.nl.

Circus thema jeugd Elf Elf Bal Schaijk

Carnaval De Moeslanden op zoek naar cameramensen

MOESLAND - Het jaarlijkse Elf Elf Bal voor de Schaijkse jeugd vindt plaats op zondag 7 november in dorpshuis De Phoenix met circus als thema. Tijdens de circusvoorstelling treden er acrobaten, vuurspuwers, een clown en een goochelaar op. Wilde dieren ontbreken ook niet. Tijdens het Elf Elf Bal worden tevens de nieuwe jeugdprins en -prinses bekendgemaakt. Daarnaast kiezen de bezoekers de ‘Club van het jaar’. Het bal duurt van 13 tot 17 uur.

SCHAIJK - Stichting Carnaval De Moeslanden is op zoek naar een camerman of -vrouw die de film kan maken voor de jaarlijkse videoavond. Deze persoon moet de bezoeken aan bouwadressen, de optocht en de goapmerrege filmen en vervolgens monteren. Een camera wordt beschikbaar gesteld door de stichting, voor de verdiensten wordt een kleine vergoeding gegeven. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Willie van Esch; willievanesch@home.nl.

16

Ruiters Cadans behalen goede resultaten RAVENSTEIN - Leden van ruitersportvereniging Cadans uit Ravenstein kwamen afgelopen weekend in actie in Berghem en Uden. In Berghem werd een dressuurwedstrijd voor ponyruiters gehouden. Maxi Swanenberg behaalde hier met Saartje de derde plaats in de rubriek AB-B. Voor Luca van Tilburg en Julius was een tweede plaats het eindresultaat in de klasse C-B.

S

inds september repeteren de muzikanten van het regio-orkest elke vrijdagavond in Mill. Dat betekent dat de muziekwerken die in het repertoire zijn opgenomen er al aardig inzitten. In het eerste week van november worden de puntjes nog eens extra op de i gezet tijdens een repetitieweekeinde. Van vrijdagavond tot en met zondagmiddag zijn de muzikanten dan bijeen om gezamenlijk en in aparte groepen de stukken door te nemen.

s p o r t

In de DE-B categorie behaalde Kikki Swanenberg met haar pony Julius de vierde plaats. Anne Swanenberg werd hier met Artistiek eerste. Sharon van de Burgt kwam met Tristan in actie in de klasse DE-MII en behaalde de vierde plaats. Bij manege Olympic in Uden werd de eerste indoor dressuur selectiewedstrijd verreden. Loes van de Rijdt behaalde in de klasse B-dressuur de derde plaats met haar paard Arizona Pie. Linda van Hooff werd met Aragon achtste in de MII-dressuur. Tot slot kwamen nog twee ruiters in actie in de rubriek ZI-dressuur. Guusje Selman werd 23ste met Vita Luna, voor Suzan Lamers en Flint V was een 26ste plaats weggelegd.

Supportersclub Herpinia houdt 25ste kwisavond HERPEN - De supportersclub van voetbalvereniging Herpinia houdt vrijdag 12 november voor de 25ste keer een kwisavond. Vanwege het jubileum worden de quizdeelnemers deze keer ontvangen met koffie en wat lekkers. Mensen die mee willen doen moeten een team samenstellen dat bestaat uit drie personen. De quiz heeft onderdelen als Tien voor Taal, een fotospel en een mystery guest. Leden van de supporterslub mogen gratis meespelen, niet-leden betalen een euro. Opgeven hoeft niet, op tijd aanwezig zijn is wel een vereiste. De avond begint om 20 uur.

Winterwandeltocht op tweede kerstdag in Reek REEK - Achilles Reek houdt tweede kerstdag weer een winterwandeltocht. De afstanden die deelnemers kunnen lopen zijn zeven en vijftien kilometer. Starten kan tussen 9 en 10.30 uur. Vertrekpunt is het clubhuis van de voetbalclub aan de Mgr. Suysstraat 35 in Reek. De tocht voert door de mooie omgeving van Reek. Voor meer info: 0486-473950.

Excursie bosvorming door Herperduin HERPEN - Bosgroep Herperduin houdt zondag 31 oktober een excursie door Herperduin over de ontwikkeling van de bosvorming. Sinds half oktober is de gemeente Oss gestart met een aantal omvormingsmaatregelen. De medewerkers van de bosgroep laten deelnemers van de excursie zien waar de bosomvorming op dit moment plaatsvindt. De excursie start om 10 uur vanaf de Zevenbergseweg bij het motorsportcircuit Nieuw Zevenbergen. Aanmelden is niet nodig.

NGV houdt beginnersavond in De Garf Zeeland ZEELAND - De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) Land van Cuijk en Ravenstein houdt op maandag 1 november een beginnersavond voor mensen die willen beginnen met een stamboomonderzoek. De avond vindt plaats in gemeenschapshuis De Garf in Zeeland vanaf 20 uur. De toegang is gratis. Tijdens een presentatie worden tips gegeven over hoe men eenvoudig kan starten met een stamboomonderzoek. Daarna wordt in kleinere groepjes onder leiding van een bestuurslid ingegaan op persoonlijke wensen of vragen.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 oktober 2010


SPECIAL DOFFERBLUES

HEVANK

DOFFERBLUES

6 NOVEMBER 2010 DE POTTER SCHAIJK WWW.DOFFERBLUES.COM Schaijkse gelegenheidscoverband Saints & Sinners opent festival

‘DofferBlues is voor ons een enorme uitdaging’ SCHAIJK - Tussen de Amerikaanse gitaarvirtuoos Tom Principato, de Belgen van Lightnin’ Bug en The Rhythm Bombs en nationale bluesformaties als Mike & The Mellotones, Blood, Sweat & Kiers en 32Blues speelt zaterdag 6 november één band een heuse thuiswedstrijd tijdens DofferBlues 2010: de Schaijkse gelegenheidscoverband Saints & Sinners. De groep, bestaande uit liefst tien bevlogen muzikanten, opent de elfde editie van het jaarlijkse festival in café-feesterij De Potter. Aan de vooravond van DofferBlues sprak Arena met enkele bandleden van Saints & Sinners. Gelegenheidscoverband Saints & Sinners bestaat uit tien muzikanten, die allen afkomstig zijn uit Schaijk. De bandleden zijn Martijn Smits (31, gitaar), Niels van den Bogaert (25, baritonsax), Frank van den Bogaert (26, toetsen), Rudy Geurts van Kessel (29, drums), Eric Verstegen (29, gitaar), Sander Ottens (22, bas en zang), Wim Smits (23, trompet), André Boot (39, bas), Theun Laurant (23, zang) en Mirella van Rens (36, zang). Optredens De meeste groepsleden kennen elkaar uit de Schaijkse muziekscene of speelden samen in de rockband Inhumanic. Saints & Sinners werd begin 2009 opgericht en trad dat jaar voor het eerst op tijdens het traditionele Moesbal. Ook dit jaar beklom de formatie het podium tijdens een van de carnavaleske evenementen in het Schaijkse, ditmaal op het liedjesfestival in de feesttent bij dorpshuis De Phoenix. Speciale set “Voor ieder optreden zetten we een volledig nieuw programma in elkaar, afhankelijk van het soort evenement waarop we spelen”, geeft toetsenist Frank van den Bogaert aan. Ook voor DofferBlues heeft Saints & Sinners een speciale set samengesteld met zowel oude als nieuwe nummers. “We spelen onder meer Story Of The Blues van Gary Moore, Hard To Handle van The Black Crowes en Always With You Always With Me van Joe Satriani”, zegt gitarist Martijn Smits. “Maar ook nummers als Layla van Eric Clapton, Love Me Two Times van The Doors, New Born van Muse en een funkversie van Lenny Kravitz’ Are You Gonna Go My Way”, vult saxofonist Niels van den Bogaert aan.

De tien bandleden van de Schaijkse gelegenheidsformatie Saints & Sinners. (fotocollage: Niels van den Bogaert) “Een heel divers programma dus, waar voor iedereen wel iets bij zit. Aan veel nummers geven wij bovendien een eigen draai doordat we er blaasinstrumenten aan toevoegen.” ‘Heel herkenbaar De drie bandleden van Saints & Sinners staan te popelen om het DofferBlues-podium te bestijgen. Martijn: “We spelen niet zo heel vaak blues, dat is redelijk nieuw voor ons. Maar tegelijkertijd maakt dat nieuwe het juist zo leuk. Bovendien is bluesmuziek heel herkenbaar.” Niels: “Blues is inderdaad een keer iets anders, lekker

rauw ook. Wat ik ook mooi vind, is dat je op een bluesfestival speelt voor mensen die echt kritisch luisteren. Dat is niet te vergelijken met bijvoorbeeld een optreden tijdens carnaval.” Frank: “We gaan allemaal nieuwe nummers spelen, met heel veel variatie. Ik heb er veel zin in. DofferBlues is voor ons een enorme uitdaging.”

Kaartverkoop DofferBlues Hevank DofferBlues vindt plaats in café-feesterij De Potter aan de Schutsboomstraat in Schaijk.Het festival begint zaterdag 6 november om 20.30 uur, de zaal gaat open om 20 uur. Kaarten zijn in de voorverkoop voor 15 euro verkrijgbaar bij:

Bruna Spijkers Feesterij De Potter Tekst & Uitleg Café Hap & Stap Kapsalon Jan Nelissen

Schaijk Schaijk Schaijk Zeeland Reek

www.dofferblues.com

En via Aan de kassa kosten toegangskaarten 17,50

HEVANK

DOFFERBLUES

6 NOVEMBER 2010 DE POTTER SCHAIJK WWW.DOFFERBLUES.COM

www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 oktober 2010

17


SPECIAL DOFFERBLUES

HEVANK

DOFFERBLUES

6 NOVEMBER 2010 DE POTTER SCHAIJK WWW.DOFFERBLUES.COM Zaterdag 6 november in café-feesterij De Potter in Schaijk

Klinkende namen op elfde editie DofferBlues SCHAIJK - Café-Feesterij De Potter in Schaijk vormt zaterdag 6 november het decor voor de elfde editie van Hevank Doffer Blues. Een swingend festival met optredens van liefst zeven nationale en internationale bluesbands, die het publiek trakteren op meeslepende ballads, emotionele gitaarsolo’s, dansbare ritmes en opzwepende grooves. Een korte biografie van de zeven bands op DofferBlues 2010.

LANDERD

Tom Principato

The Rhythm Bombs

Tom Principato is de headliner van DofferBlues 2010. De Amerikaan is een van de toonaangevende bluesmusici uit Washington DC. De voormalige frontman van de legendarische Amerikaanse band Powerhouse staat bekend om zijn jankende Texas-style blues, luchtige jazz-nummers en snelle swings. De nummers van de Amerikaanse snarenvirtuoos stonden meerdere malen op de lijst voor een Grammy-nominatie. Principato, die al veertig jaar meedraait in de bluesscene, speelde met vele grootheden, onder wie John Lee Hooker, Muddy Waters, Stevie Ray Vaughan en Freddie King. Principato, ook wel ‘Master of the Telecaster’ genoemd, is een breed georiënteerde bluesgitarist, die zijn eigen weg gaat. Uitstapjes naar jazz en rock zijn hem niet vreemd, maar vooral als bluesgitarist maakt hij met zijn technisch begaafde spel grote indruk. In 1984 begon Principato zijn solocarrière met de opname van een live album met gitaarlegende Danny Gatton. Intussen is hij twaalf albums en twee dvd’s verder en won hij verscheidene awards, waaronder die voor Best Blues Album, Best Male Vocalist-Blues en Best Blues Instrumentalist.

The Rhythm Bombs bestaat uit vier muzikanten die alles in huis hebben wat blues zo intrigerend en inspirerend maakt. Met een ijzersterke voorliefde voor de zwarte blues en rootsmuziek is dit een band die live niet van wijken weet en steevast iedereen platwalst met, zoals muziekblad Oor het omschrijft: ‘hondsrauwe boogies, zuigende Texas-swing, stuiterende combojump en sluipende Louisiana-swampblues’. Sinds het verschijnen van de cd One Gear Up in 2002 is de groep een veelgevraagde act op diverse festivals in de Benelux en Duitsland. The Rhythm Bombs hebben hun basis in Belgie en werden in 2005 versterkt met de Nederlandse topgitarist John Jay Vee Verhaegh. Met deze ijzersterke bezetting werd de cd Better Be Ready opgenomen. Deze band maakt er samen met het publiek steeds weer een dampend feestje van.

Gewoon bij Albert Heijn. Blood Sweat & Kiers Met gitaar, drums, basgitaar, drie vocalen, maar vooral met de tenorsax van Wouter Kiers klinkt Blood Sweat & Kiers als een muzikale snelkookpan van diverse stijlen: dubbel gemixt en extra gekruid. Maar altijd met die ‘roots’ van waar ze vandaan komen. Een beukend kwartet dat de grenzen van rock’n-roll, blues, jazz, rhythm & blues en soul verlegt. Een viermans formatie die niet tevreden is met de helft maar altijd en eeuwig tot op de bodem van hun eigen kunnen gaat. Puur en ongecompliceerd.

Burg. Hoefnagelstraat 14 5374 GZ Schaijk Telefoon 0486 464 046

Landstein Rentmeesters

Saints & Sinners Saints and Sinners is een gelegenheidscoverband die bestaat uit tien muzikanten uit Schaijk. De formatie heeft speciaal voor DofferBlues een gevarieerd programma in elkaar gezet met zowel nieuwe als oude nummers. De bandleden zijn: Martijn Smits (gitaar), Niels van den Bogaert (baritonsax), Frank van den Bogaert (toetsen), Rudy Geurts van Kessel (drums), Eric Verstegen (gitaar), Sander Ottens (bas en zang), Wim Smits (trompet), André Boot (bas), Theun Laurant (zang) en Mirella van Rens (zang).

Graafsebaan 5 HEESCH 0412-452751

18

www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 oktober 2010


SPECIAL DOFFERBLUES 32Blues

Lightnin’ Bug

32Blues vindt haar oorsprong in het Muziekcafé op de Koninginnewal in Helmond. Patrick Schifferling (bas), die na diverse muzikale omzwervingen aanschuift aan de bar, wordt door Patrick van de Pol (zang) gevraagd voor een band. Door hun lange vriendschap is het een en ander zo beklonken. Bardo Koolen wordt gevraagd als drummer en het fundament voor de stevigste, meest groovy ritme-tandem van Helmond is gelegd. De band gaat op zoek naar een gedreven gitarist die kan omgaan met de dynamiek van deze bluesband. Die wordt gevonden in Leroy Shuckman. Ondanks zijn jonge leeftijd waan je jezelf met je ogen dicht tegenover een ouwe bluesheld. Bescheiden en gretig om te leren van een stel ouwe rotten duiken ze samen de repetitieruimte in om drie weken en een vet repertoire later te verschijnen voor hun eerste show. Die vindt - uiteraard - plaats in het Muziekcafé. Nummers van The Doors wisselt 32Blues moeiteloos af met die van The Red Devils, The Paladins en Stevie Ray Vaughan.

Het Belgische Lightnin’ Bug is een groep die al meerdere jaren meedraait in het wereldje van de blues. Het is Greg, of beter ‘Greg-les cordes’, die de oorspronkelijke band stichtte in 1996. Zijn bijnaam heeft hij als frontzanger te danken aan zijn stembanden (‘les cordes vocales’ in het Frans) en als lead-gitarist aan het gitaarwerk of het getokkel op ‘les cordes instrumentales’. In 2006, met de komst van Axel Muller, lange tijd de drummer van een van de beste bluesbands van Belgie Fred & The Healers, vindt Lightnin’ Bug zijn ware identiteit en schiet echt uit de startblokken. Vanuit de gemeenschappelijke passies van de drie muzikanten (Magic Slim, Albert King, Albert Collins en Stevie Ray Vaughan) ontstaat een ware muzikale osmose en wordt een zekere energie opgebouwd. Het trio kende al meerdere succesvolle optredens in België en Luxemburg en kan terugvallen op een uitgebreid, coherent, groovy, aanstekelijk en afwisselend repertoire. Een warme mix van krachtige shuffles, swing en boogie, langzaam opbouwende gesofisticeerde en aangrijpende stukken, soul en funk en R&B. Allemaal gebracht onder toezicht van de beschermheilige Sint Blues. De eerste cd van de bluesband, Landing on The Blues Ground, getuigt niet enkel van de aanspraak van de band op hun plaats binnen de bluesscene, maar getuigt vooral van de kwaliteit van compositie en uitvoering en is tevens de bevestiging van een niet te ontkennen ‘bluesspirit’.

Mike & The Mellotones De formatie Mike & The Mellotones staat sinds haar oprichting in 1993 vooraan in een nieuwe bluesbeweging in Europa. De band heeft zich naar de vaderlandse bluestop gewerkt op basis van een onwrikbare live-reputatie en een ongeëvenaard talent om muziek met show hand in hand te laten gaan. De muzikanten van Mike & the Mellotones zijn nooit puristen geweest en hebben door de jaren heen de nodige stijlen in hun muziek verwerkt. Eerst gaven ze hun muziek de naam ‘Blues and Beyond’, maar toen deze term steeds vaker door anderen gebruikt werd, koos de groep voor een nieuwe titel: Nu Bluz. Sinds 2003 is de band voor het eerst in tien jaar geen trio meer, maar een viermansbezetting. Met bassist Mike Sedee en gitarist Ruben Klabbers in de band zagen frontman/zanger/gitarist Mike Donkers en drummer Rens Hardijzer hun droom uitkomen om Texas Blues te combineren met classic rock. Behalve bluesinvloeden van Stevie Ray en Jimmy Vaughan, The Paladins en Ronnie Earl hebben rockinvloeden van Cream, Free, Hendrix en Led Zeppelin evenveel plaats gekregen in de stijl en sound van de band. The Mellotones stoppen de ‘Nu’ in de ‘Bluz’ en ze doen dat met een kracht waar je onmogelijk omheen kunt. Energiek, strak, krachtig, intens, onderhoudend, origineel en vernieuwend.

Kaartverkoop DofferBlues Hevank DofferBlues vindt plaats in café-feesterij De Potter aan de Schutsboomstraat in Schaijk.Het festival begint zaterdag 6 november om 20.30 uur, de zaal gaat open om 20 uur. Kaarten zijn in de voorverkoop voor 15 euro verkrijgbaar bij:

Bruna Spijkers Feesterij De Potter Tekst & Uitleg Café Hap & Stap Kapsalon Jan Nelissen

Schaijk Schaijk Schaijk Zeeland Reek

www.dofferblues.com

En via Aan de kassa kosten toegangskaarten 17,50

Roelof Oosterhuis Bouwconstructies

Schaijk ●Waterstraat 3 ●Telefoon 0486 414006

DIENBL AD DIENBLAD Hét GRATIS uitgaansblad van Oost-Brabant

DOFFERBLUES.COM

lokaal.nl SPONSORS DOFFERBLUES HEVANK AUTO’S SCHAIJK CAFÉ - FEESTERIJ DE POTTER SOUNDWORKS LICHT & GELUID BUREAU TEKST & UITLEG WWW.DIENBLAD.NL WWW.ARENALOKAAL.NL RABOBANK OSS E.O. HAGRO PRECISIE BV BOUWBEDRIJF PETER PETERS VAN TILBURG TAXIBEDRIJF MKB LANDERD VAN BOXTEL HYPOTHEEKCENTRUM LOONBEDRIJF LOEFFEN ALBERT HEIJN SCHAIJK S2P ROELOF OOSTERHUIS BOUWCONSTRUCTIES LANDSTEIN RENTMEESTERS

www.arenalokaal.nl – vrijdag 29 oktober 2010

19


MXeX]dXXe[X^(efm\dY\i

KFK8C<C<<>M<IBFFG

,' BFIK@E> !

fgXcc\;$?$QXik`b\c\e fg4fg ;f\cXe[K_fdXjj\e 8%mXe?\ig\egc\`e(' ,*.*8??\ig\e K\c%'+/-+(-(--

n\^4n\^ Fg\e`e^jk`a[\e1 DX%k&dmi`a%'0%''$(/%''lli QXk\i[X^'0%''$(.%''lli !8cc\\eg`eY\kXc`e^df^\c`ab

Weekblad Arena week 43 2010  

Weekblad Arena week 43 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you