Page 1

Weekblad Arena voor en door onze lezers: zie pagina 6

weekblad voor landerd, herpen, ravenstein en omstreken jaargang 17 – week 40 – 7 oktober 2011 – www.arenalokaal.nl ����������������������������� ����������������������� ����������������� ��������������������������

Wisseling van de wacht bij Progressief Landerd pagina

3

MensenWerk: Ravensteiner Jos Schoenmakers pagina

5

Duo keert terug van pelgrimstocht Santiago pagina SUPERHELDEN - Woensdag is in veel bibliotheken een feestelijk begin gegeven aan de kinderboekenweek, die plaatsvindt van 5 tot en met 15 oktober. Dit jaar is het thema Superhelden. De week is een eerbetoon alle personages die dapper durven zijn, zoals Harry Potter en Pippi Langkous. In Zeeland komt tussen 14 en 16 uur een aantal basisschoolkinderen uit de groepen een tot en met vier verkleed als superheld naar de bieb. Naast vijf Mega Min-

dy’s, zijn er onder meer prinsesjes, een Super Mario, een Spider-man, een ridder en een engeltje. Nadat ze eerst een spannend verhaal krijgen voorgelezen, mogen de kinderen een superheldenmasker en een kleurplaat maken. Vervolgens versieren de kids een cake, die ze daarna lekker oppeuzelen. De middag wordt afgesloten met het kijken van een spannende dvd. ‘s Avonds komt de oudere schooljeugd uit de groepen vijf tot en met acht naar de bieb.

Meerjarenbegroting 2012-2015: meevaller voor huizenbezitters

Gemeente Landerd past woningbouwplannen aan LANDERD - Het Landerdse college van burgemeester en wethouders presenteerde afgelopen week een sluitende meerjarenbegroting 2012-2015. De begroting betekent een meevaller voor de huizenbezitters in Reek, Schaijk en Zeeland. De oorspronkelijk beoogde extra OZB-verhogingen in 2012 (7%), 2013 (7%) en 2014 (8%) gaan namelijk niet volledig door. “De belastingtarieven worden nu alleen met het inflatiepercentage verhoogd plus twee procent”, geeft wethouder financiën Hetty Tindemans aan.

H

et gunstige nieuws voor woningbezitters wordt veroorzaakt doordat de gemeente vorig jaar al een aantal bezuinigingen heeft ingezet en de ‘meevallende’ algemene uitkering uit het Gemeentefonds, stelt de wethouder. “In tegenstelling tot de meeste andere gemeenten zijn wij tijdig begonnen om scherp en realistisch te ramen. Daar hebben we nu profijt van. Onder de huidige omstandigheden is het

Hetty Tindemans.

meerjarig perspectief van onze gemeente zonder meer positief.” Hoewel het financiële plaatje er op dit moment positief uitziet, biedt dat echter geen harde garanties voor de langere termijn. Hetty Tindemans: “We beseffen dat er veel onzekerheden zijn. We kunnen er als gemeente niet omheen dat de ontwikkelingen in de wereldeconomie en de snel optredende veranderingen in de samenleving ook een grote rol spelen bij de uitvoering van het eigen beleid.” Decentralisatie De gevolgen van de decentralisatie van een groot aantal rijks- en provinciale taken kunnen volgens de wethouder grote financiële gevolgen hebben. “De toenemende vergrijzing en de financiële crisis zullen merkbaar zijn in de woonwensen en -behoeften en

worden de komende jaren meer taken bij gemeenten gelegd. Hetty Tindemans: “Helaas gaan deze taakdecentralisaties gepaard met bezuinigingen, waardoor het voor gemeenten extra moeilijk wordt om de doelen te bereiken. In 2011 en 2012 bereidt onze organisatie zich voor op deze veranderingen.”

een vertaling krijgen in ons woningbouwprogramma. Als college volgen we deze ontwikkelingen nauwlettend en anticiperen we waar nodig tijdig door het huidige beleid bij te stellen Grote zorg en nieuw beleid te ontwik- Een grote zorg blijft volgens kelen.” Tindemans de ingreep van het rijk op het terrein van de Prioriteiten Wsw voor de sociale werkBurgemeester en wethou- voorzieningbedrijven. “Dit ders formuleren een aantal werkt indirect door voor speerpunten in de meerja- de gemeenten, zowel maatrenbegroting 2012-2015. schappelijk als financieel. Zo gaat de gemeente verder Door de strengere indicamet de bouw van het Kind- tiestelling dreigt een grote centrum Zeeland en De groep mensen uitgesloten Vlinder in Reek en verwacht te worden van het arbeidszij in 2012 te kunnen star- proces. Door de cumulatie ten met het bouwrijp ma- van andere rijksmaatregeken van de woningbouwlo- len wordt dit probleem nog caties Den Omgang Schaijk verergerd. Wij vinden dit en Schaijk-West, zodat over een zorgelijke ontwikkeling een jaar gestart kan worden en volgen deze ontwikkelinmet uitgifte van kavels. Ook gen nauwlettend.” worden diverse BIO-woningen in 2012 gerealiseerd. Lees verder op pagina 6 Door de decentralisaties van het rijk op het gebied van werk, zorg en jeugd

11

Gemeentenieuws

Landerd pagina

7-10

Strippenkaart vanaf 3 november niet meer bruikbaar in Brabant REGIO - Vanaf 3 november is het in de provincie NoordBrabant niet meer mogelijk om te reizen met een strippenkaart. Ook stopt dan de verkoop van sterabonnementen. Veolia Transport en Arriva accepteren abonnementen totdat de geldigheid afloopt. Buurtbussen gaan later over op de OV-chipkaart. Reizigers kunnen bij de chauffeur van de buurtbus tegen contante betaling een vervoersbewijs kopen. Meer informatie over de OV-chipkaart, kortingen, verkoop- en oplaadpunten is te vinden op de websites www.ov-chipwijzer.nl en www.ov-chipkaart.nl.

Wijkagent Koekkoek waarschuwt Ravensteinse foutparkeerders RAVENSTEIN - De omgeving van het treinstation in Ravenstein is enkele jaren geleden volledig op de schop gegaan. Daarbij is onder meer gezorgd voor een goede parkeergelegenheid aan de Stationssingel. Toch zetten veel mensen hun auto op de Schaafdries in de berm. De Ravensteinse wijkagent Gert-Jan Koekkoek waarschuwt deze week de foutparkeerders op Twitter. ‘Wildparkeren bij station Ravenstein. Deze week waarschuwingen’, schrijft hij op de microblogdienst. ‘Vanaf 10-10 worden er bekeuringen uitgedeeld bij bermparkeren bij station Ravenstein.’ Gert-Jan Koekkoek begon in juni met twitteren. Inmiddels is zijn aantal volgers gegroeid tot ruim tweehonderdvijftig. De wijkagent gebruikt Twitter om in contact te komen met de burgers. “Als politie moet je mee met de tijd”, vindt hij. “Een tweet kan zeker wel effect hebben. Bij een golf van inbraken kun je burgers bijvoorbeeld oproepen extra oplettend te zijn op verdachte personen.” Ook laat Koekkoek regelmatig weten waar hij snelheidscontroles houdt. Volg de wijkagent via @wijkag_RenH.

Van Tilburg´s Uitvaartverzorging Wij verzorgen uitvaarten in Landerd, Herpen, Ravenstein en omgeving. Past. van Winkelstraat 44 SCHAIJK • 0486 461239 • info.vantilburg@planet.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 7 oktober 2011

www.vantilburgschaijk.nl


BEDrijfsruimTEn TE Huur PasToor Van WinKElsTraaT scHaijK Vanaf € 550,00 per maand

5,0 a €7e6 m r ief

exclusief btw, minimaal 1 jaarcontract

p xclus e

55a Kantoorruimte

55c Kantoor- en opslagruimte

55e Kantoor- en opslagruimte

Deze kantoorruimte heeft een totale oppervlakte van 65m2 en is voorzien van de benodigde aansluitingen voor telefoon en internet. Verder beschikt het kantoor over een pantrykeuken, een dubbel toilet met fontein, een verlaagd plafond met verlichtingselementen en mechanische ventilatie. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Het voorschot voor gas, water en electra bedraagt € 150,- per maand exclusief BTW.

Deze bedrijfsruimte heeft een totale oppervlakte van 93 m2 en bestaat uit een opslaggedeelte (58 m2) en een kantoorruimte (35 m2). De opslagruimte is bereikbaar middels een roldeur. Het kantoorgedeelte heeft een aparte entree en is voorzien van aansluitingen voor telefoon en internet. Verder is er een pantrykeuken, een dubbel toilet met fontein en beschikt het kantoor over een verlaagd plafond met verlichtingselementen en mechanische ventilatie. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Het voorschot voor gas, water en electra bedraagt € 150,- per maand exclusief BTW.

Deze bedrijfsruimte heeft een totale oppervlakte van 100 m2 en bestaat uit een opslaggedeelte (52 m2) en een kantoorruimte (48 m2). De opslagruimte is bereikbaar middels een roldeur. Het kantoorgedeelte heeft een aparte entree en is voorzien van aansluitingen voor telefoon en internet. Verder is er een pantry-keuken, een toilet met fontein en beschikt het kantoor over een verlaagd plafond met verlichtingselementen en mechanische ventilatie. De entree van het kantoorgedeelte is extra beveiligd met een roldeur. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Het voorschot voor gas, water en electra bedraagt € 150,- per maand exclusief BTW.

Geïnteresseerd? neem contact op met 06-18299255 of stuur een e-mail naar info@hegeraat.nl

1e klas producten, 2e klas prijzen.

Gewoon bij Albert Heijn Burg. Hoefnagelstraat 14 5374 GZ Schaijk T: 0486 464 046

2

www.arenalokaal.nl – vrijdag 7 oktober 2011


Moritz Böhmer volgt Roel van Schaijk op als fractievoorzitter

‘Progressief Landerd wil de grootste partij worden’

LANDERD - Roel van Schaijk maakte deze week bekend te stoppen als fractievoorzitter van Progressief Landerd. Vanwege tijdgebrek als gevolg van een nieuwe baan en studie draagt de 36-jarige Schaijkenaar het fractievoorzitterschap over aan collega-raadslid Moritz Böhmer (48) uit Reek. Onder leiding van Van Schaijk groeide PL de afgelopen tien jaar uit van bescheiden oppositiepartij met twee zetels tot de grootste coalitiepartij met vier stoeltjes in de raadszaal. In gesprek met Arena blikt Van Schaijk terug op zijn bewogen periode als partijleider en kijkt Moritz Böhmer vooruit. “Als we met z’n allen zo doormodderen, hebben we over een paar generaties geen bestaansrecht meer op aarde.”

Waarom leg je de functie van fractievoorzitter neer? Van Schaijk: “Door een nieuwe baan en studie heb ik te druk gekregen voor het fractievoorzitterschap. Vorig jaar heb ik daardoor al minder kunnen doen. Gelukkig was

colofon Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. Oplage 10.000 Eindredactie

Sergio Boutkan E: sergio@uitleg.nl M: 06 466 25 651 Kopij

Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk T: 0486 463 112 F: 0486 463 537 E: redactie@arenalokaal.nl I: www.arenalokaal.nl Acquisitie

Sander van Vugt M: 06 533 66 946 E: sander@uitleg.nl Uitgever

Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk I: www.uitleg.nl Druk

DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding

De Winter T: 0413 266 766

dat ook niet nodig, want we hebben een hele sterke fractie. Ik kan nu met een gerust hart stoppen, want de Landerdse politiek bevindt zich in rustig vaarwater en met Moritz staat er bovendien een geschikte opvolger klaar.” Hoe komt het dat het tegenwoordig zo rustig is in politiek Landerd? Van Schaijk: “Er is nu een sterk en stabiel bestuur en hetzelfde geldt voor de raad. Er wordt constructief gedebatteerd, op basis van de inhoud. Daarnaast is de sfeer goed.” Is er momenteel niet té veel rust? De coalitiepartijen zijn het steevast roerend met elkaar en het college eens. Gekozen volksvertegenwoordigers moeten het gemeentebestuur en ook elkáár toch met een kritische blik volgen? Van Schaijk: “Degenen die de raadsvergaderingen écht volgen, zien dat er weldegelijk kritisch naar elkaar wordt gekeken en dat we niet zomaar overal mee instemmen. Er zijn ook voorstellen die de eindstreep nog niet hebben gehaald. Het is wel zo dat raad en college niet meer zoals voorheen rollebollend over straat gaan. God zij dank! De burger vindt dat gebakkelei vaak wel interessant, maar ik voer liever een discussie op inhoudelijke gronden. Als dat dan saai is, dan is dat maar zo.”

Moritz Böhmer (links) en Roel van Schaijk.

column ’t Haasje Met mijn walmende WNBF-actiebus was ik verleden week via de A2 op weg naar een parkeerplaats bij Maarheeze. Daar zou ik wachten op een bus met veertig personeelsleden van een woningbouwvereniging uit Bilthoven die een dagje uitgingen in Maastricht. Om de lange reis te verlevendigen was mij gevraagd om in hun bus de mensen kennis te laten maken met het gedachtengoed van het Wereld Natuurbestrijdingsfonds. Om het allemaal wat spectaculairder te maken had ik voorgesteld om mijn bus tevoren op de parkeerplaats te zetten, middels een rookbom suggereren dat hij kapot was, hen aanhouden en vragen of ik met ze mee kan rijden omdat ik een belangrijke bijeenkomst dreigde mis te lopen. Te weten, een CO2 is OK-ballonnenwedstrijd voor een basisschool in Schin op Geul. Daartoe had ik een doos ballonnen meegenomen en een fles helium voorzien van een sticker CO2. Wat ik mij tevoren niet had gerealiseerd, was dat de bus eigenlijk gekeurd had moeten zijn. Toen ik op de ring rond Eindhoven op de buitenring een politiewagen zag die langer dan noodzakelijk gelijk op bleef rijden, schoot het me weer te binnen. Op een zeker moment raakte de politieauto weer uit zicht en omdat beide rijbanen pas bij Valkenswaard weer bij elkaar komen, hoopte ik er maar het beste van. Maar helaas. Amper drie kilometer voor de parkeerplaats waar ik moest zijn, kwamen ze me voorbij en dirigeerden me naar de kant. Breed lachend stapten ze uit hun auto en toen ik de deur opende zei de ene agent: “Goedemorgen meneer Van Duren, wij zagen uw bus in Eindhoven voorbij komen en toen we lazen ‘Wereld Natuurbestrijdingsfonds’ wilden daar weleens meer van weten”. Waarop de andere zei: ‘vindt u het goed dat ik een paar foto’s maak van uw bus, want dit is wel lachen”. Uit het feit dat ze mijn naam al wisten leidde ik af dat ik alle hoop kon laten varen. En precies zo was het. De bon was al uitgeschreven. Maar liefst 320 euro werd mij door de lachebekjes in rekening gebracht. Vijf minuten later draaide ik de parkeerplaats bij Maarheeze op. Eénmaal raden hoe die heette.

name bestemmingsplannen, uiteindelijk toch niet heleTheo van Duren maal worden uitgevoerd zoals je het bedoeld had. Als raad moet je er echt bovenop dat hierover een fundamen- worven binnen de raad, dat zitten om mee vorm te kun- tele discussie is in de raad. is al een heel goede zaak, Zit je sinds maart vorig nen geven.” Toch hoor je burgers regel- maar we zijn er nog lang jaar op een andere manier matig zeggen dat Landerd niet. Als fractievoorzitter kan in de raadszaal? Wat maakt Moritz Böhmer een paradijs voor megastal- ik daarin wel meer sturen Van Schaijk: “Ja, zeker. tot je geschikte opvolger? len is en dat de raad volgend en dat ga ik ook zeker doen. Voorheen was ik vanwege de Van Schaijk: “We hebben en niet kritisch genoeg is. Er In de visie hoe Landerd er akelige sfeer in de raad con- in onze fractie de luxe dat ligt hier dus een gat tussen in 2020 uit moet zien wordt tinu bezig mijn woorden op we met Mathieu de Klein, de politiek en de burgers. duurzaamheid bijvoorbeeld een weegschaaltje af te we- Jacques Pijnappels en Mo- Aan ons de moeilijke taak om niet concreet genoemd. We gen. Ik heb in die periode ook ritz Böhmer eigenlijk drie burgers meer te betrekken hebben het college gevraagd bewust dingen níet gezegd geschikte opvolgers in huis bij dit soort politieke proces- dat in de volgende versie te die ik eigenlijk wel had wil- hadden. Moritz is het gewor- sen. Ook binnen PL moeten corrigeren. Want als we met len en moeten zeggen. Dat is den vanwege de overtuigen- we dat meer doen. Niet al- z’n allen zo doormodderen, natuurlijk geen goede zaak, de wijze waarop hij duidelijk leen binnen de eigen achter- hebben we over een paar gewant het gaat niet alleen ten heeft gemaakt waar hij met ban discussiëren, maar ook neraties geen bestaansrecht koste van de inhoud, je doet de partij heen wil en hoe hij open staan voor input van meer op aarde.” jezelf ook onrecht aan.” de fractie wil leiden. Daar- buitenaf. Bijvoorbeeld door naast is hij erg geïnteres- burgers bepaalde zaken te Wat is de doelstelling van Waar kijk je met de meeste seerd in financiën en strate- laten toelichten. Als je dat op PL voor de komende jaren? voldoening op terug? gische ontwikkelingen. Dat een goede manier doet, heb Böhmer: “We willen de grootVan Schaijk: “Dat we als is erg belangrijk als woord- je er als partij ook echt álles ste partij worden, dat word Progressief Landerd altijd voerder van de partij tijdens aan gedaan.” je als je het verdient. Daarhetzelfde zijn gebleven. Een bijvoorbeeld de algemene naast willen we de kernwaarechte actiepartij die regelma- beschouwingen. Iedereen Je geldt als ‘het groene ge- den van Progressief Landerd tig naar buiten treedt, onder staat volledig achter de keus weten’ van PL. Kun je als handhaven: we willen een meer met acties en enquê- voor Moritz, daar is totaal fractievoorzitter beter je partij zijn met een open, krites. Daarin onderscheiden geen strijd over geweest.” ‘duurzaamheidsstempel’ tisch, constructief en eerlijk we ons nadrukkelijk van drukken binnen de partij karakter. Een partij die zich andere partijen. Het is een Böhmer: “Ik wil een brug- en de raad? soms heel principieel zal opaanpak die bij mij past en bij genbouwer zijn en de belan- Böhmer: “Duurzaamheid stellen en altijd opkomt voor de identiteit van Progressief gen van de fractie zo goed heeft al echt een positie ver- de belangen van de burgers.” Landerd.” mogelijk behartigen. Die rol past bij mij.” Wat is je in negatieve zin het meest bijgebleven de Wat gaat er veranderen afgelopen negeneneenhalf onder jouw leiding? In een jaar? persbericht wordt gesproVan Schaijk: “Dat het ontzet- ken over ‘een nieuwe koers HERPEN - De politie hield woensdagochtend even na half tend moeilijk is om als raad en het meer betrekken van tien een veertienjarige jongen uit Herpen aan voor verboof raadslid écht invloed uit te de burgers van Landerd den wapenbezit. Agenten ontvingen een melding dat enkeoefenen. De concrete uitvoe- bij de politiek’. Is dat tot le jongeren onder de tribune van het stadion van FC Oss ring van plannen ligt immers op heden dan onvoldoende met een vuurwapen liepen. Toen de agenten de jongeren toch bij het college. Mis- gebeurd? op de Mondriaanlaan aantroffen hadden zij het wapen in schien hebben we als raad Böhmer: “Laat ik een voor- het gras gegooid. Bij controle bleek het te gaan om een soms te veel gedelegeerd aan beeld geven. PL heeft ervoor balletjespistool. De verdachte vertelde dat het pistool van het college in plaats van zelf gezorgd dat binnen de raad hem was en dat hij het nodig had voor een schoolprozoveel mogelijk aan de knop- iedereen - coalitie en opposi- ject. Omdat het om een echtlijkend imitatiewapen gaat, pen te zitten. Het is frustre- tie - tegen de uitbreiding van werd de Herpenaar aangehouden. Na verhoor is hij aan rend en teleurstellend wan- De Steeg (varkensbedrijf in zijn moeder overgedragen. Het balletjespistool is in beslag neer bepaalde plannen, met Reek, red.) is. Dat geeft aan genomen.

Veertienjarige Herpenaar aangehouden met verboden wapen

www.arenalokaal.nl – 7 oktober 2011

3


Plus van Bavel

agenda

WINKELENWIN ACTIE Elke woensdag

Supermarkt Plus Van Bavel in Schaijk houdt een speciale

WINKELENWIN ACTIE. Wie boodschappen doet bij Plus Van Bavel maakt iedere week kans op een 0

0 00

00

0

LUXE BOODSCHAPPENPAKKET ter waarde van liefst 50 euro.

Elke donderdag Elke zaterdag Elke zondag

Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Kienen t.b.v. OKSV, vanaf 19.30 uur in PetjesBar in Overlangel Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland Kienen t.b.v. De Vogelvriend, van 19.15 tot 22 uur in café De Raaf in Schaijk

OKTOBER 1-23

WINNAAR WEEK 40: M. WAGENAARS UIT SCHAIJK

CLUBMUNTEN

Als Official Partner van de Eredivisie gaf PLUS op zondag 11 september de aftrap voor de Clubmuntenactie. Clubmunten zijn munten met daarop het logo van de Eredivisie voetbalclubs die klanten van Plus Van Bavel bij iedere 15 euro aan boodschappen cadeau krijgen.

geeft meer! Open: maandag tot en met donderdag van 08 tot 20 uur, vrijdag van 08 tot 21 uur, zaterdag van 08 tot 18 uur.

Expositie Ravensteinse Fotodagen - Ravenstein toen en nu in het Raadhuis in Ravenstein 1-31 Openstelling St. Rochuskapelletje, van 9 tot 18 uur aan de Rondestraat 28 in Deursen 5-15 Kinderboekenweek 7 Gedragen Winterkledingbeurs, van 20 tot 22 uur in De Ravengaarde in Ravenstein 8 Viering met het Seniorenkoor, vanaf 17.30 uur in de parochiekerk in Schaijk 8 Akoestisch optreden Erwin Nyhoff, vanaf 21 uur in herberg D’n Brouwer in Zeeland 8 Caritas Zagreb en stichting Vraag en Aanbod Internationaal - Inzameling goederen, aanname van de spullen tussen 10 en 15 uur bij de kerk aan de Rogstraat in Herpen 8 Workshop emailleren, vanaf 13 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein 9 Heemkundekring Land van Ravenstein - vrije stadswandeling, aanmelden tussen 10.30 en 11 uur en start om 11 uur bij het Raadhuis in Ravenstein 9 Concert - Quattro Differente en het klarinetkwartet van de Koninklijke Luchtmacht, vanaf 16 uur in de NH Kerk in Ravenstein 9-15 Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting 11 Rigom Maaltijdservice - Herfstdiner, vanaf 12 uur (ontvangst vanaf 11.30 uur) in het Wapen van Reek 11 Oud papier Schaijk Oost 11 Liesbeth Joosten verzorgt lezing ‘Depressie bij dementie’, vanaf 20 uur in de bibliotheek in Schaijk 12 Paul Spapens verzorgt lezing ‘Volkskathedralen’, vanaf 20 uur in stadsherberg De Keurvorst in Ravenstein 13 Gemeente Landerd - Informatiebijeenkomst bestemmingsplan Reek, van 19 tot 21 uur in het Wapen van Reek 15 Stille Mis, vanaf 17.30 uur in de parochiekerk in Schaijk 15 Slagwerkspektakel door de slagwerkensembles van muziekvereniging Concordia Schaijk, harmonie Semper Crescendo Kerkdriel en de Malletband van muziekvereniging Ad Astra uit Asperen, vanaf 19.30 uur in De Phoenix in Schaijk 16 Wereldmissiedag - Viering met het Herenkoor, vanaf 10 uur in de parochiekerk in Schaijk 16 MuziS concert - Bart van de Roer (piano) en Jeroen de Groot (viool), vanaf 12 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk 16 Peuterspeelzaal Pinkeltje - Snuffelmarkt, van 10.30 tot 12.30 uur in Het Witte Huis in Zeeland 16 Demonstratie emailleren vanaf 13 uur en open rondleiding van 14 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein 16 Orgelconcert Leon van den Brand met het St. Ceciliakoor, vanaf 16 uur in de Sint Luciakerk in Ravenstein 17 Informatieavond voor ouders, vanaf 20 uur in peuterspeelzaal Ukkepuk aan de Bossestraat in Schaijk 17 Informatieavond voor ouders, vanaf 20 uur in peuterspeelzaal Pinkeltje aan de Kerkstraat in Zeeland 19 KVO Schaijk - Susanne Groeneveld verzorgt lezing ‘Oudste, middelste, jongste’, vanaf 20 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk 20 Toneelvereniging Kunst Adelt - De Richel, vanaf 20 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk 21 Liederentafel, vanaf 20 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen 22 Revanche Open Tafeltenniskampioenschappen voor de jeugd, van 13.30 tot 18.30 uur in sporthal De Eeght in Schaijk 22 Toneelvereniging Kunst Adelt - De Richel, vanaf 20 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk 22 Pete Seeger Sessions, vanaf 21 uur in feesterij De Potter in Schaijk 22 Workshop glas-in-lood, vanaf 10.30 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein 23 Revanche Open Tafeltenniskampioenschappen voor senioren, van 10 tot 17 uur in sporthal De Eeght in Schaijk 23 Toneelvereniging Kunst Adelt - De Richel, vanaf 20 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk 22-23 Expositie met werken van deelnemers aan de Ravensteinse Schildersdagen, van 11 tot 17 uur in de NH Kerk in Ravenstein 25 Oud papier Schaijk West

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar

redactie@arenalokaal.nl

PLUS Van Bavel Pastoor van Winkelstraat 16 5374 BJ Schaijk 0486-461379

4

www.arenalokaal.nl – vrijdag 7 oktober 2011


Slager Jos Schoenmakers heeft zijn draai in Ravenstein gevonden

‘Wat je zelf geeft, krijg je zelf terug’

nader bekeken Privacy en een actueel medicatieoverzicht

MensenWerk

Privacy is voor de één belangrijker dan voor de ander. Ondanks dat we allemaal weten wat privacy is, is het lastig dit begrip te definiëren. In de apotheek besteden we op diverse manieren aandacht aan privacy. Wanneer u vragen hebt die meer privacy vereisen dan op dat moment in de apotheek mogelijk is, vraag dan of u in de aparte spreekkamer een vraag kan stellen. Komt u op een druk moment in de apotheek en heeft u toch behoefte aan een rustig gesprek of extra uitleg over uw medicijnen, dan kunt u een afspraak maken.

RAVENSTEIN - Negentien jaar runt hij nu de slagerij in Ravenstein. Jos Schoenmakers (42), geboren en getogen in Udenhout, werkt van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Overdag helpt hij zijn klanten in de winkel, ’s avonds staat hij in zijn keuken vlees te bereiden voor de volgende dag. Radio aan en ‘bakkie’ koffie erbij. “Dat is mijn leven. Mijn gezin weet niet beter. En ik doe het met veel plezier.”

Als apotheek moeten wij wel over bepaalde (privacygevoelige) informatie beschikken om u op een goede manier te kunnen begeleiden bij uw medicijngebruik. Daarom is het van belang dat u ons doorgeeft wanneer u overgevoelig bent voor bepaalde stoffen, zwanger bent (of niet meer) en of u borstvoeding geeft (of niet meer). Bij overdrachtmomenten, zoals opname in het ziekenhuis, is het van belang dat uw arts beschikt over een actueel medicatieoverzicht. Pas als uw arts weet welke medicijnen u gebruikt, kan hij of zij u goed behandelen. Als u niet wilt dat (delen) van uw medicijngegevens opgevraagd kunnen worden, kunt u dit bespreken met uw apotheker of arts. Het is van belang dat u wijzigingen in medicijngebruik altijd doorgeeft aan de apotheek. Het is heel belangrijk dat uw arts op de hoogte is van het actuele medicijngebruik. Houd uw medicatieoverzicht actueel! Het is verstandig om uw medicatieoverzicht altijd mee te nemen: op vakantie, bij een bezoek aan uw arts, specialist, apotheek of bij een ziekenhuisopname. Bij de apotheek kunt u kosteloos een nieuw medicatieoverzicht aanvragen.

J

os Schoenmakers is nog jong als hij tegen zijn vader zegt dat hij graag slager wil worden. Waarom hij dat beroep wil uitoefenen, weet Schoenmakers tot op de dag van vandaag niet. Zijn vader reageert onverwacht. Hij neemt zijn zoon mee naar de slager in Udenhout waar zijn moeder regelmatig boodschappen doet en zegt: “Ik heb er een die slager wil worden, laat hem maar hard werken. Dan zullen we zien of hij het echt leuk vindt.” Het blijkt een schot in de roos. “Elk vrij uur dat ik had op school, ging ik naar de slager om te helpen”, vertelt de zelfstandige enthousiast. Na het middelbaar onderwijs besluit Schoenmakers de slagersvakopleiding in Tilburg te volgen. Een dag per week naar school, vier dagen werken. “Ik ging werken bij een slager in Oisterwijk. Het slagersvak heb ik daar in de praktijk geleerd.” Het gouden slagersmes De opleiding doorloopt hij met gemak en in het laatste jaar wint hij zelfs ‘Het gouden slagersmes’, een prijs voor de beste slagerscursist. Na het beëindigen van de school in 1991, staat de slagersleerling voor een moeilijke keuze: “Blijf ik werken voor deze werkgever of ga ik voor mezelf beginnen?” Maar het lot beschikt. Schoenmakers wordt opgeroepen voor militaire dienst. Hoewel zijn werkgever succesvol probeert zijn jonge leerling uit dienst te houden, besluit de eenentwintigjarige jongeman toch om zijn dienstplicht te vervullen. “Dat gaf me een jaar de tijd om rustig na te denken over wat ik nou echt wel en niet wilde. Toen ik uit dienst kwam, wist ik het zeker: ik begin voor mezelf.” ‘Mooi klein slagerijtje’ Schoenmakers schrijft zich in bij diverse makelaars en gaat op zoek naar een ‘mooi klein slagerijtje’. Terwijl hij zelf geniet van een vakantie, rollen de offertes binnen. Vader Schoenmakers, die zelf een boerderij runt

Jos Schoenmakers: “Zolang ik gezond blijf en de kost ermee kan verdienen, blijf ik dit doen.” en nog twee zonen heeft, maakt de post van Jos open en besluit een rit te wagen naar Ravenstein. “Toen ik terugkwam van vakantie zei mijn vader: Jongen, ik heb iets gevonden, precies wat je wilde. Niet te veel personeel, kleine productie. Ideaal.” De kogel is door de kerk. Samen met zijn vrouw Bianca, die ook de slagersvakopleiding heeft gevolgd, vertrekt de ondernemer in 1993 naar een plaatsje waar hij nog nooit van heeft gehoord, Ravenstein. “Mijn vader zei:

de snotneus achter de toonbank”, gaat Schoenmakers verder. Het is niet verwonderlijk dat het even duurt voordat het echtpaar zijn draai vindt. Temeer omdat het noodlot twee keer toeslaat. “We zaten hier net een jaar toen mijn vader door een stom ongeluk om het leven kwam. De stuwende kracht viel weg.” Tot overmaat van ramp brandt vier jaar later, tijdens de nacht van Ravenstein bij Kaarslicht, de hele slagerswinkel uit. Ander-

‘Met een eigen zaak heb je weinig tijd om aan je kinderen te besteden’ jongen je gaat het vijf jaar proberen. Als het niet lukt of je bent ongelukkig, dan kom ik je halen en help ik je verder. Mijn vader was de grote animator”, vertelt Schoenmakers. Noodlot Het opstarten van een eigen zaak valt niet mee voor het jonge echtpaar. “In twee maanden tijd gebeurde er veel: we gingen vijftig kilometer van huis af wonen terwijl we beiden nog thuis woonden, we kenden helemaal niemand hier. Je neemt een zaak over van familie Piet Verhoeven, die echt uit Ravenstein kwam en veertig jaar de zaak had gedaan. En je krijgt opeens gigantische verantwoordelijkheden. Je bent ineens je jeugd kwijt. Voor de bewoners was het ook een schok, want er stond van de ene op de andere dag een onbeken-

halve week voor kerst. “Toen zaten we precies vijf jaar hier. Ik herinnerde me de afspraak met mijn vader: probeer het vijf jaar. Als ik had willen stoppen, had ik het toen moeten doen.” Maar Schoenmakers zet door. Begaan als hij is met zijn klanten en gedreven om zijn zaak voort te zetten, koopt Schoenmakers binnen een week een hele nieuwe winkelboedel. Ingeburgerd Inmiddels is het echtpaar Schoenmakers helemaal ingeburgerd in het pittoreske vestingstadje. Na de verhuizing van de winkel naar een mooie wijk heeft het gezin een sociaal leven opgebouwd. “We hebben drie kinderen van dertien, elf en acht jaar. Die gaan hun gang. Ook mijn vrouw kan haar eigen sociaal leven leiden.”

Schoenmakers zelf heeft maar weinig vrije tijd. Op woensdag en donderdag probeert hij steevast te lunchen met zijn kinderen. ’s Avonds is hij in ieder geval altijd tijdens de warme maaltijd aan tafel. “Maar met een eigen zaak heb je weinig tijd om aan je kinderen te besteden. Gelukkig hebben ze een lieve moeder die dat wel kan doen. Mijn kinderen zijn het gewend dat ik veel werk. Op zondag als ik vrij ben, vragen ze zelfs: Pap, hoef je vandaag niet te werken?” Motorclub In de weinige vrije uurtjes die Schoenmakers heeft, wil hij nog wel eens gaan motorrijden met een stel vrienden van de motorclub. Onlangs is hij zelfs voor het eerst in negentien jaar zes dagen met de motor naar Italië geweest. “Het vrijheidsgevoel dat je op de motor hebt is geweldig. En dat gevoel te kunnen delen met vrienden met dezelfde motorpassie is fantastisch.” Voorlopig zit Schoenmakers op zijn plek. “Ik heb plezier in mijn werk. Het is fijn om je klanten persoonlijke aandacht te kunnen geven, mensen die speciaal voor jou en de kwaliteit die je biedt komen. Zelfs uit Wijchen of Oss. Wat je zelf geeft, krijg je zelf terug. Zolang ik gezond blijf en de kost ermee kan verdienen, blijf ik dit doen.”

Inleveren van ‘oude’ medicijnen Uw apotheek is er ook voor het inleveren van oude medicijnen of middelen die u niet meer gebruikt. Die horen namelijk niet in de vuilnisbak of de afvoer. Er zijn verschillende redenen waarom u uw geneesmiddelen niet meer kan of mag gebruiken. Zo kan het zijn dat uw arts in overleg met u heeft besloten dat u de medicijnen niet meer hoeft te gebruiken. Deze medicijnen kunt u dan bij ons inleveren. Verder kan het zijn niet meer kan worden gegarandeerd dat de medicijnen aan de eisen voldoen. Op geneesmiddelen staat een uiterste gebruikdatum. Bij stripverpakkingen staat die datum op elke strip. Er staat bijvoorbeeld: ‘exp.’ of ‘houdbaar tot...’. Als deze datum is overschreden, adviseren wij u de medicijnen bij ons in te leveren. Twijfelt u of een medicijn nog bruikbaar is? Vraag het even in de apotheek. Voor gebruikte injectienaalden kunt in de apotheek vragen naar een naaldencontainer. Als de medicijnen de apotheek uit zijn, weten wij niet onder wat voor omstandigheden de medicijnen zijn bewaard. Daarom kunnen wij de kwaliteit van medicijnen die eenmaal de deur uit zijn geweest, niet garanderen. De apotheek haalt persoonsgegevens van de medicijnverpakking en laat de medicijnen vernietigen als chemisch afval. Wij willen u vragen de in te leveren medicijnen uit de verpakking te halen en de strips zonder omverpakking bij ons in te leveren.

Bart Kremers, apotheek Schaijk

Simone van de Wijdeven

www.arenalokaal.nl – vrijdag 7 oktober 2011

5


Van het luiden van de noodklok tot het sprookje van Harry Henst Zeer recent stond er in de Arena een artikel van een varkenshouder over de kommer en kwel van de varkensindustrie te lezen. Nu een sprookjesverhaal van een andere varkenshouder hoe mooi deze varkensindustrie wel niet kan zijn. In een gesprek met wethouder H. van Dongen op 20 september jl. werd door de wethouder verteld dat de eventuele komst van nieuwe bedrijven in het LOG nog een groot punt van discussie is en dat er nog op talloze gebieden veel geïnventariseerd moet worden. Duidelijk werd er wel gesteld dat de bouwomvang van die bedrijven bij aanvang een maximum van 1,5 hectare en maximaal één bouwlaag zou hebben. De aanbieding op 23 september door H. Alders aan staatssecretaris H. Bleker van het rapport over de merkwaardige dialoog over de MEGAstallen leverde de volgende uitspraak van Bleker op: “Er moet een grens komen aan de ongebreidelde groei.” Deze zaken vol met tegenstellingen roepen op z’n minst toch vragen op. In het verhaal van de varkensboer die de noodklok luidt was onder meer te lezen hoe, economisch gezien, slecht het met de bedrijven gaat. De opbrengsten versus de kosten leveren een negatief beeld op. Waarom wil een boer met verlies produceren, waarom krijgt de supermarkt met zijn kiloknaller de schuld, waarom krijgt de consument de schuld omdat deze kiloknallers koopt? Het is een oude economische wet, namelijk die van vraag en aanbod! De prijzen zijn zo laag omdat er een te groot aanbod is. In andere landen is veel meer ruimte, veevoer en arbeid voor handen en tegen veel lagere kosten dan in Nederland. Waarom moeten we in ons overvolle Nederland varkens produceren waarvan 70% voor de export bestemd is. We moeten het voer van ver gaan halen en blijven met de afval in onze maag; het mestoverschot, ziekten, stank enzovoorts. Middels een, door de provinciale overheden en de Rijksadviseur voor het Landschap gesubsidieerde wedstrijd mocht een aantal boeren met plannen komen voor nieuwe stallen en de winnaar krijgt van het ministerie van ELI een prijzenpot van 25.000 euro van ons belastinggeld. De enorme houtkap van honderdduizenden hectares in Zuid Amerika is nodig om de vraag voedsel (bijvoorbeeld soja) voor de varkens veilig te stellen. Die houtkap, het vervoer van al dat voer over de oceanen, rivieren en wegen, het transport van mest en de varkens zelf naar slachterijen kost verschrikkelijk veel energie en dat vind je in het verhaal nergens terug. Daarnaast levert de kaalslag in Zuid-Amerika niet alleen grote negatieve effecten voor het mondiale klimaat op, ook de bodem daar raakt zeer verarmd, wat voor grote problemen zorgt en op termijn gaat zorgen. Dat de heer Henst al zover gaat dat hij varkens vergelijkt met mensen laat ik geheel aan hem over, maar dan moet de redenatie wel kloppen. De vergelijking van een mens in een

Iedereen verdient een morgen Het nieuwe thema ‘Iedereen verdient een morgen’ stond centraal tijdens de collecte voor het Koningin Wilhelmina Fonds. Daarmee wil de Kankerbestrijding benadrukken dat ieder mens een toekomst verdient. Ieder mens verdient zijn leven waardig te kunnen leven. Minder kanker, meer genezing! Onze succesvolle collecte draagt zijn steentje bij met een

ingezonden Op een onbewoond eiland

feestzaal met een varken in een hok geeft me veel te denken, maar ik ken geen mens die zijn hele leven lang verplicht in een feestzaal moet doorbrengen. De feestvierders gaan namelijk na verloop van een paar uur, om op adem te komen, weer de ruimte in en zijn varkens niet. Vele wetenschappers en artsen zijn druk doende met allerlei onderzoeken naar ziekten die van dier op mens worden overgebracht. Jaarlijks sterven vele mensen als gevolg van deze ziekten en door de uitstoot van allerlei stoffen uit de stallen. Bijna dagelijks worden we geconfronteerd met berichten uit ziekenhuizen die de MSRAbacterie moeten bestrijden endaardoor even niet goed kunnen functioneren. Henst stelt dat door zijn manier van werken de kans op ziekten nihil is. Deze utopische gedachtegang is zeer verwerpelijk te noemen omdat het nergens op gebaseerd is. Het onderzoek is nog volop lopende en de heer Henst kent blijkbaar de uitkomsten al. Het falende beleid rondom de Q-koorts heeft helaas tientallen mensenlevens geëist. Naast deze te betreuren doden heeft het velen tot op de dag van vandaag grote ellende en schade opgeleverd. Een herhaling van zetten met een andere ziekte die wel door varkens kan worden overgebracht - is dan ook onwenselijk. Om dit in ieder geval uit te sluiten moet er niet de gelegenheid daartoe worden gegeven. Zijn huidige stal aan de Pastoor van Winkelstraat 65 moet per 1 januari 2013 weg zijn vanwege stank- en stofoverlast. Gezien zijn verhaal over de nieuwe stal waarmee geen stankstofoverlast en ziekten worden veroorzaakt, moet hij toch in staat zijn zijn plannen daar te realiseren. Tenzij het toch anders in elkaar steekt, namelijk weldegelijk stank- en stofoverlast en ziektenoverbrenging en dat is nu precies wat wij van Actiegroep Groen Graspeel, naast alle ander overlast, niet willen. Deze vee-industrie is totaal ongewenst voor mens en dier. Mocht de overheid (welke dan ook) er toch de ruimte voor willen geven dan hoort dit thuis op een industrieterrein en niet in een gebied waar vele burgers al tientallen jaren met plezier wonen en ook nog eens in hun gezondheid worden aangetast en verdere mogelijkheden beknot worden. Dat men nu binnen deze industrietak inziet dat er iets aan het imago moet worden verbeterd, helpt niet tegen, zoals Bleker zei, de ongebreidelde groei inclusief de enorme overlast, in een door hen zelf gepubliceerde economisch slechte markt. Piet Catsburg, Zeeland

mooie opbrengst: 4361,36 euro in Schaijk (inclusief de bus bij het Kruidvat) en 1181,86 euro in Reek. Iedereen die zich hiervoor heeft ingezet en alle schenkers: hartelijk dank! Op 16 november wordt de indrukwekkende liveshow Sta op tegen kanker op tv uitgezonden. Elke actie die helpt bij de strijd tegen kanker is welkom. Kijk voor meer informatie op www. staoptegenkanker.nl. Elly Hendriks, Reek

Vervolg van voorpagina

‘In 2012 concrete besluitvorming over centrumplannen Schaijk en Zeeland’ Ook de ontwikkelingen op de woningmarkt zijn op dit moment niet rooskleurig. In dit kader wordt nieuw beleid ontwikkeld, geeft wethouder ruimtelijke ordening Harrie van Dongen aan. “We kijken kritisch naar onze woningbouwplannen en of deze nog wel aansluiten bij de huidige woningbehoefte. Plan Repelakker in Zeeland loopt goed, maar bij de tweede fase van het project Akkerwinde in Schaijk gaat het een stuk moeizamer. Met name naar woningen uit het duurdere segment is op dit moment minder vraag. Wellicht moet er een stukje herontwikkeling plaatsvinden, waardoor er in plaats van duurdere huizen meer aanbod komt van woningen in het goedkopere

6

segment, waaronder ook huurwoningen.” Van Dongen verwacht dat er in 2012 ook concrete besluitvorming plaatsvindt omtrent de ontwikkeling van de centra van Zeeland en Schaijk. “Voor wat betreft het centrum van Schaijk houden we vast aan de concentratiegedachte. Voor de ontwikkeling van het Schaijkse centrum zijn we nog steeds in gesprek met projectontwikkelaar MRE (Movement Real Estate). Ik verwacht daar eind dit jaar besluitvorming over.”

uitgifte van bedrijfskavels leiden. Verder start Landerd dit jaar nog met het opstellen van één gemeentedekkende structuurvisie, waarin zowel het buitengebied, de drie kernen als de bedrijventerreinen zijn opgenomen. Vaststelling van deze structuurvisie door de gemeenteraad moet in 2012 plaatsvinden.

Ambtelijke reorganisatie Op 1 januari 2012 moet tevens de ambtelijke reorganisatie zijn afgerond, zo staat in de begroting te lezen. Onder meer met een ‘eigentijds functieboek’ en Bedrijventerreinen Een ander speerpunt in de ‘een formatie die is afgeLanderdse meerjarenraming is de ontwikkeling van de bedrijventerreinen Voederheil en Reek-Zuid. Deze moet in 2012 tot de eerste

stemd op de taken’. Daarnaast wordt het gemeentehuis zodanig aangepast dat het ‘qua beveiliging en werkplekken weer voldoet aan de eisen van zowel klanten als medewerkers’. De gemeente wil zich de komende jaren ontwikkelen van een ‘traditionele taakgerichte organisatie naar een vraaggerichte organisatie’. In dit kader gaat in 2012 het Informatie Centrum Landerd (ICL) van start. Daarnaast wordt de gemeentelijke website vernieuwd en vindt er een ‘verdere digitalisering van de werkprocessen plaats’.

Wilt u ook reageren? Mail dan naar

Tuinders opgelet: verlaat direct ZLTO. Deze organisatie heeft als hoofddoel het op grootscheepse wijze bevorderen van de vee-industrie. Eind april werd in deze krant de vrees geuit dat wellicht zoönoses (een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen, red.) konden overslaan naar groenten. Het echec door de EHEC toont overduidelijk aan dat dit een waarheid is als een koe. Vele (glas)tuinders zien hun toekomst in de afgrond verdwijnen en zijn of gaan failliet als gevolg van de vrees om bepaalde groenten te consumeren. Nu is de oorzaak van EHEC onduidelijk. Echter wél is alvast een veeziekte overgeslagen op onder meer sla. Als ik me niet vergis, met nummerbord ESBL. Denk aan de heibel onlangs met de Nederlandse export naar Roemenië. Vast staat dat de Nederlandse tuinderij danst op een wankel koord. Laat zo’n zoönose maar eens overslaan naar bijvoorbeeld kasgroenten wat, zoals het echec van EHEC aantoont, catastrofaal is. Dan is het: dag reputatie tuinders in Nederland! Dan citeer ik veefabrikant Harry Henst over zijn geplande megastal in het zogeheten LOG: “duurzaamheid en gezondheid en goed inpasbaar in het gebied” en “inpassing in het landschap”. H.H. beledigt hier de inwoners van Zeeland en Langenboom tot op de voeten. Hoe durft hij ons als inwoners te vergelijken met zijn varkens? Voor mij is dit de druppel. Nee, de pan kookt over. Eens te meer wordt hier haarscherp het gedachtegoed van de veeindustrie en hun kornuiten geshowd. Echter, ik zou ergens wensen dat wij, inwoners, zo goed werden behandeld als zijn varkens. Die, hebben tenminste nog dierenwelzijn, dierenbescherming, dierenpartij enzovoort áchter zich staan. Wij, gemeente Landerd tegenóver ons: welk een schrille tegenstelling! Typerend aan H.H.’s betoog is dat het uitsluitend gaat over het belang van de vee-industrie. Wij inwoners van Zeeland en Langenboom zijn nog minder dan opgejaagd wild, want zelfs die genieten nog bescherming via de jachtwet. Hoe durft H.H. te spreken van “inpasbaar in het gebied”? Dit terwijl de kont van die megastal tegen natuurgebied Graspeelloop komt te staan? Als wij al jaren niet meer in deze beek vis waarnemen, en de terugkomst van meerval en snoek door deze megastal verhinderd wordt, heb ik een goed advies voor megastallen: plaats ze op een onbewoond eiland, liefst met een heel grote zee eromheen. Jan Willems, Zeeland

Geachte heer Degen, Graag komen we terug op uw vraag in de Arena van 7 september, waarbij wij opmerken dat het eigenlijk een vraag voor de gemeente is om te beantwoorden, maar desalniettemin hierbij onze reactie. De gemeente toetst op - zoals u dat noemt - de oude begrippen zoals stank en geluid. Een toetsingskader voor virale en/of bacteriële uitbraken is er niet. De gemeenten hebben bij het Rijk aangedrongen op een uitbreiding van het toetsingskader om de effecten van de veehouderij op de gezondheid te kunnen meewegen in haar besluiten over milieuvergunningen, bouwvergunningen en ruimtelijke ordening. De Q-koortsepidemie is grotendeels de kop ingedrukt door besmette bedrijven te ruimen en geiten te enten. Mensen zouden - theoretisch gezien - minder kans hebben om met Q-koorts besmet te worden, maar aan de andere kant wordt regelmatig gemeld dat mensen besmet zijn geraakt. Verder is er feitelijk helemaal niets veranderd. Buiten de Q-koorts komen er nog steeds schadelijke stoffen uit de veehouderij. Het risico om ziek te worden is dan ook volop aanwezig. Door de afdeling van de Raad van State is bij meerdere uitspraken ook aangegeven dat er geen toetsingskader is voor het aspect virale en/of bacteriële gezondheid en derhalve het geen grond kan zijn om de vergunning te weigeren. Het goede nieuws is dat de nationale gezondheidsraad gevraagd is om met een voorstel voor een toetsingskader voor gezondheid te komen. Ook voor ons is het dan ook onbegrijpelijk dat de gemeente Landerd gewoon doorgaat met het verlenen van milieu- en bouwvergunningen voor veehouderijen en met bijvoorbeeld het bestemmingsplan voor LOG Graspeel. Daarom zullen wij ons, als Actiegroep Groen Graspeel, blijven inzetten voor een beleid waarbij gezond verstand het wint van uitsluitend economisch gewin. Actiegroep Groen Graspeel, www.loggraspeel.nl

redactie@arenalokaal.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 7 oktober 2011


Gemeentelijke informatie Johanniter wijn van wijngaard De Kreitsberg in Zeeland ontvangt zilveren medaille Zondag 2 oktober ontkurkte wethouder Hetty Tindemans, lid van de stuurgroep De Maashorst, officieel de eerste Maashorstwijn bij de wijngaard van de familie Van den Broek aan de Kreitsberg in Zeeland.

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften. Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

Op 25 september kreeg de Johanniter 2010 een zilveren medaille uitgereikt van het Wijnintstituut Nederland. Hiermee behoort hun eerste oogst Maashorst Wijn Johanniter 2011 tot een van de beste wijnen van Nederland. Een prestatie voor de jongste wijngaardier van Nederland Willeke van den Broek (24) en een prachtig promotie van het grootste aaneengesloten natuurgebied in Noord Brabant

Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

Peer Verkuijlen, voorzitter van Wethouder Tindemans proeft samen met Stuurgroep De Maashorst heeft Kees en Willeke van den Broek de Zilveren Maashorstwijn. de wijngaardiers al zijn felicitaties overgebracht: “Dit is een enorme mooie prestatie van De Kreitsberg. Hieruit blijkt hoe veelzijHetty Tindemans spreekt haar waardering uit voor deze Landerdse dig De Maashorst is. Onlangs werden hele belangrijke archeologische ondernemers die bijdragen aan het promoten van Brabant, de vondsten uit een graf gepresenteerd van ‘De Vorst van De Maashorst’, Maashorst en zeker ook de gemeente Landerd. Zo leveren zij door de die uniek zijn voor Nederland. We hebben net een drukbezochte productie van deze mooie wijn ook een bijdrage aan een duurzame en zeer goed verzorgde Maashorstfair achter de rug, en nu deze gemeente met een goed aanbod op het gebied van recreatie en toeonderscheiding voor Maashorst Wijn. Een mooie promotie voor dit risme. Als gemeentebestuur zijn wij blij met deze maatschappelijk geweldige natuurgebied, de veelzijdige streek en het laat eens te meer betrokken ondernemers. Zeker ook omdat het om een hele jonge de betrokkenheid en het enthousiasme zien van de ondernemers hier inwoner van Landerd gaat. Geweldig dat deze prestatie is neergezet. in en om De Maashorst. Bovendien kan ik eenieder verzekeren dat de Hetty geeft toe dat zij geen wijnkenner is, maar wel graag wijn drinkt wijn heel erg lekker is”. en deze Johanniter 2010 smaakt grandioos.

Openbare bekendmaking

Kindcentrum Zeeland en ontwerp bestemmingsplan Kern Reek Bestemmingsplan Kincentrum Zeeland Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van maandag 10 oktober 2011 tot en met zondag 20 november 2011 bij de afdeling VROM in het gemeentehuis van Landerd voor een ieder ter inzage ligt, het ontwerpbestemmingsplan Kern Reek, met bijbehorende toelichting, regels en verbeelding. Het plan kan worden ingezien op werkdagen van 09 tot 12 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kan een afspraak worden gemaakt met mw. M. Spoeltman van de afdeling VROM, tel. 0486-458164. Daarnaast is het plan digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.landerd.nl) en de landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl). Doel is het actualiseren en digitaliseren voor de bebouwde kom van Reek. De hoeveelheid geldende bestemmingsplannen, vijf stuks, bemoeilijkt het voeren van een uniform beleid. Deze planherziening is erop gericht om te komen tot één bestemmingsplan. Binnen het plangebied zijn op dit moment 5 bestemmingsplannen van kracht. Van oud naar nieuw zijn dit Kerkpad II vastgesteld door de raad op 20 juni 1996, Kom Reek door de raad vastgesteld 9 juli 1997, correctieve herziening Kom Reek door de raad vastgesteld 28 juni 2001, uitwerkingsplan Kerkpad II door de raad vastgesteld 18 november 2002 en Kerkpad III door de raad vastgesteld op 25 juni 2008. Het gaat om een zogenaamd conserverend plan, waarin geen nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet dan ook in de handhaving van bestaande mogelijkheden en uitbreiding van de bouwmogelijkheden.

Zienswijze: van 10 oktober tot en met 20 november 2011 kan een ieder zijn of haar zienswijze bij voorkeur schriftelijk dan wel mondeling bij de raad kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient geadresseerd te worden aan de gemeenteraad van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Informatieavond 13 oktober 2011 Wapen van Reek In het kader van de zienswijzenprocedure wordt voor alle belangstellenden een informatiebijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 13 oktober 2011 van 19 tot 21 uur in het Wapen van Reek, Nieuw Heijtmorgen 20 in Reek. Op deze avond wordt u geïnformeerd over de inhoud van het bestemmingsplan en de mogelijkheid tot het indienen zienswijzen. Het is niet mogelijk deze avond specifieke locatiegerichte vragen te stellen en/of zienswijzen in te dienen. Hiertoe kunt u een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar, mw. M. Spoeltman van de afdeling VROM, op eerdergenoemd telefoonnummer. Contact Voor meer informatie (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kunt u contact opnemen met mw. M. Spoeltman van de afdeling VROM, tel. 0486-458164.

Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Uittreksel nodig? Regel het op www.landerd.nl

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 - Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, tel. 0486-451458) - Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5 Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 7 oktober 2 0 1 1

7


Zouden er veel ouders op deze vacature solliciteren...

Een uitdagende baan, ouder zijn van pubers Week van de Opvoeding (10-17 oktober 2011) Van ouders wordt nogal wat verwacht. We weten uit ervaring dat het ouderschap in de praktijk dan ook niet altijd vanzelf gaat. Want ook al weet je dat contact houden nodig is, hoe doe je dat als je puber niet meewerkt? En hoe zit het met vrijheid geven als je tegelijkertijd ook bescherming moet bieden? Hoe blijf je een leuke ouder als je puber zich niet zo geweldig gedraagt? Allemaal vragen waar je als ouder een praktisch antwoord op zou willen. Ook in de week van de opvoeding geven wij graag antwoord op vragen over opgroeien en opvoeden van en over kinderen van 0 tot 23 jaar en hun ouders.

Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs

Opvoeden en opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Het is normaal om vragen te hebben over je kind, je vader of moeder, of over jezelf. Iedereen twijfelt wel eens of bepaald gedrag ‘normaal’ is. Praktische tips, informatie en advies zijn dan welkom. Kinderen, jongeren, ouders, professionals, vrijwilligers enz. kunnen op één punt terecht met al hun opgroei- en opvoedvragen: het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Daar werken onder de noemer CJGgeeftantwoord deskundige medewerkers die met je meedenken. Wij vinden geen enkele vraag raar. Je gaat altijd naar buiten met een antwoord.

Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van der Rijt-van Sinten, tel. 0413-261723 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

8

Handig, want iedereen kan wel wat tips en hulp gebruiken bij het opvoeden en opgroeien. In CJGgeeftantwoord zijn alle organisaties vertegenwoordigd die zich met jeugd bezighouden. Samen vormen we één netwerk waar je informatie, tips, advies en hulp krijgt over opvoeden en opgroeien. Informatieavonden Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert diverse informatie-avonden, zoals: Uit: ‘Leuke Pubers’, Stichting 2zussen

Wist u dat de website van de gemeente ook te lezen is in groot lettertype? RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486-458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

5 oktober: Alcoholinformatieavond (met theater en kinderarts) 31 oktober: Drugsinformatieavond (i.s.m. Novadic-Kentron) 10 november: Lezing Puberbrein 21 november: Borstvoeding 24 november: Veilig internetten (i.s.m. Novadic-Kentron) 24 november: Thema-avond Loverboys Daarnaast verzorgen wij diverse cursussen, zoals Omgaan met je puber, Je oppasdiploma halen etc. Voor een volledig overzicht kun je onze website bezoeken. Tijdens de week van de opvoeding geeft het CJGgeeftantwoord een handzaam boekje ‘Leuke pubers !?’ weg, met praktische adviezen en tips. Dit boekje is gratis af te halen bij alle inlooppunten van het CJGgeeftantwoord én op de basisscholen/middelbare scholen bij de School Maatschappelijk Werkers of de sociaal verpleegkundige (GGD).

Activiteiten- en evenementenkalender Zo. 09-10-2011 Zondagopenstelling winkels in Schaijk/Reek, Zeeland Zo. 09-10-2011 t/m za. 15-10-2011 Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting Za. 22-10-2011 van 19:00 tot 00:00 uur Kampvuur, Palmstraat 8 Zo. 30-10-2011 ATB-toertocht omgeving Herperduin / De Maashorst Zo. 30-10-2011 t/m za. 05-11-2011 Collecte Diabetes Fonds Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

Communicatie Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker communicatie: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 7 oktober 2 0 1 1


Jonge kinderen aan de slag met eigen brandveiligheid Jonge kinderen van zes tot negen jaar staan dit jaar centraal in de brandpreventiecampagne van Brandweer Brabant-Noord. Aan de hand van een eenvoudige vragenlijst worden de kinderen gestimuleerd om samen met hun ouders de brandveiligheid thuis te bekijken. Met de campagne wil de brandweer bereiken dan ouders met hun kinderen goed kijken hoe ze het beste kunnen reageren op een brand. Na het ontstaan van een brand is er nog maar korte tijd om een huis veilig te verlaten. Uit recent onderzoek blijkt dat in een modern ingericht huis na gemiddeld 3 minuten de brand en rookontwikkeling al zo heftig is dat bewoners niet meer zelfstandig het huis kunnen verlaten. Reden te meer voor ouders om met hun kinderen na te denken en te bespreken wat ze moeten doen als er onverwacht toch een brand uitbreekt.

JIJ

Dit huis is Brandschoon

Datum: Plaats:

Iedereen die zich als vrijwilliger inzet voor de gemeenschap in de gemeente Landerd wordt van harte uitgenodigd voor deze avond op 16 november in ‘Het Wapen van Reek’, Nieuwe Heijtmorgen 20 in Reek. De vrijwilligersavond is tevens een goede en gezellige gelegenheid om de onderlinge contacten met uw mede vrijwilligers te versterken.

Is jouw huis ook brandschoon? Kijk op www.professorblussemans.nl

Maandag 10 oktober 2011 Raadzaal (Raadhuis, Pastoor Van Winkelstraat 5, Schaijk)

Hoorzittingen 19:00 uur, openbaar Bezwaarschrift van de heer R. Bormans van ARAG Rechtsbijstand te Roermond, namens de heer H. Duiker, tegen inzake een last onder dwangsom. 19:30 uur, openbaar Bezwaarschrift van mevrouw K. Weren van Exitus te Veghel, namens VAEX Varkens- en Veehandel B.V., inzake een last onder dwangsom. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Vrijwilligersavond 16 november 2011 in Het Wapen van Reek In het kader van het Europese jaar van de vrijwilliger organiseert de gemeente Landerd een vrijwilligersavond om alle vrijwilligers te danken voor hun grote inzet. We willen er een gezellige, gevarieerde en muzikale avond van maken met een stamppottenbuffet, entertainment en een debat tussen de gemeenteraadsleden en de deelnemende vrijwilligers.

Gedurende de maand oktober bezoeken brandweervrijwilligers met een brandweerauto de groepen drie, vier en vijf van de basisscholen in de regio om de campagne onder de aandacht te brengen. De kinderen krijgen een vragenlijst in spelvorm mee waarmee ze al spelenderwijs met hun ouders aan de slag kunnen gaan. Hierbij kunnen de kinderen en hun ouders ook de website www.professorblussemans.nl raadplegen voor handige tips en toelichtingen. Na alle vragen te hebben beantwoord of opdrachten te hebben uitgevoerd kan het huis “brandschoon” worden genoemd. Om dit aan iedereen te laten zien krijgen de kinderen een poster die ze voor het raam mogen hangen. Ook kunnen de kinderen en hun ouders zich op de site

Bezwaarschriftencommissie

Vooraankondiging

Brabant-Noord

registreren. Onder deze groep worden prijswinnaars geloot die samen met de brandweer een dag te gast zijn op een brandweertrainingscentrum. De kinderen en hun ouders krijgen dan een brandweercursus en gaan dan zelf meemaken hoe het is om met een brandblusser te spuiten of hoe moeilijk het is om in de rook je weg te vinden. Alle scholen in de regio zijn uitgenodigd om aan dit project deel te nemen. Heeft u de brandweer op de school van uw kinderen gemist dan kunt u ook direct naar de site www.professorblussemans.nl gaan om de vragen en opdrachten uit te voeren.

Conceptprogramma van de avond 18.00 uur Ontvangst 18.15 uur Start stamppottenbuffet met consumptie 19.00 uur Inloop met koffie/thee voor de deelnemers welke niet hebben deelgenomen aan het buffet 19.30 uur Opening met video over het vrijwilligerswerk in Landerd 19.40 uur Openingswoord 19.45 uur Forumdiscussie met de raadsleden 20.45 uur Pauze met drankje en een hapje 21.00 uur Muzikale entertainment 21.45 uur Afsluiting 22.00 uur Mogelijkheid tot napraten onder het genot van een drankje en een hapje. 22.30 uur Einde Aanmelden voor 11 november 2011 Aanmelden voor deze gezellige en interactieve avond kan tot uiterlijk 11 november via Anny.Ermers@landerd.nl of via het inschrijfformulier die verenigingen in Landerd eind oktober met een schriftelijke uitnodigingsbrief ontvangen. Graag tot ziens op 16 november aanstaande!

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 02-09-2011, bloembak Kerkstraat 56 Zeeland: Sleutelbos zilveren ring met een kleiner zilveren ringetje daaraan met twee sleutels. Een Axa fietssleutel en een huissleutel van schoenmakerij Ton Uden. - 05-09-2011, De Heische Tip Zeeland: Licht/donkergroene Gazelle herenfiets, Type Primeur, leverancier Wim Jansen, Dommelen. - 05-09-2011, Bondsgebouw Zeeland: Groene Union herenfiets. Type: Tongers. Leverancier Wim de Wild, Uden. - 29-08-2011, tegen muur van het gemeentehuis in Zeeland: Grijze Batavus herenfiets, type Bologna, 3 versnellingen, leverancier Cor v.d. Wiel Uden, - 20-09-2011, Runstraat/Pastoor van Winkelstraat Schaijk: Blauwe kinderfiets, merk Giant, type city fixx, leverancier Jan Appelhof, - 15-09-2011, Voetbalveldje Melkpad Zeeland: Sleutelbos met daaraan 3 sleutels (twee huissleutels en een fietssleutel), een zwart touwtje en een zilveren ring. - half september, speeltuin Steenakker Zeeland: Ring met daaraan zwart sleuteltje, 1 DLP sleuteltje en een blauw/groene batch. - 23-09-2011, Zevenhuis vlak bij manege Zeeland: Champagnekleurige Nokia C2-01 T-Mobile. - 23-09-2011, Smidse Schaijk: Zilveren munt in plastic hoesje, met aan beide kanten een wapen erop. - 8-09-2011, hondensportterrein Reek: Groene damesfiets, Motobecane , type hybride met zwart hangslot. - 8-09-2011, hondensportterrein Reek: Grijze Union herenfiets, type Greenpeace, met handremmen, leverancier John Kuysters Tilburg. - 28-09-2011, hondensportterrein Reek: Groene herenfiets met terugtraprem. Slot hangt aan achterwiel.

Verloren voorwerpen - 30-08-2011, omgeving C1000 Zeeland: Groene damesportemonnee met daarin rijbewijs, creditcard en bankpas. - Kermis Zeeland: Zwarte herenportemonnee met daarin geld en 2 huissleutels. - 30-8-2011, kermis Zeeland: Zwarte LG E GD510 GSM. - Eind augustus tijdens kermis Zeeland, Centrum Zeeland: Grijs/zwarte Gazelle herenfiets. type Chamonix. - 13-09-2011, Bakkerij Bongers Schaijk: Zwarte damesportemonnee, langwerpig model, twee CZ zorgpasjes, rijbewijs en RVS bankpasje. - 14-09-2011, bij bushalte Corridorweg, rotonde Reek: Blauwgrijze Sparta herenfiets, type Apollo. - 15-09-2011, Lange Spruit Schaijk: Zilvergrijze grote damesportemonnee, met in het hoekje een klein merk Dide met daarin bankpasje, CZ-zorgpasje en geld. - nacht van 16 op 17 september, Schoolstraat Zeeland: Witte betonnen zuil met daarop een witte betonnen arend. - 22-09-2011, Van Albert Hein naar Molenaarstraat Schaijk: Zwarte lederen herenportemonnee, met daarin bankpas en airmilespas. - 26-09-2011, C1000 Zeeland: Zwarte herenportemonnee met de tekst ‘Peelrand’, met daarin 2 bankpassen, rijbewijs en diverse spaarkaarten van winkels. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

Reparatiebon gemeente Landerd Afdeling CCT Naam:

.............................................................................................

Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2011 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 7 oktober 2011

9


Bouwvergunningen Omgevingsvergunningen Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Bijzondere procedure

Ik grijp in bij agressie op straat

Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor: • Zeelandsedreef 3, 5374 RP Schaijk; plaatsen unit t.b.v. het inkorven van duiven (dossiernummer HZ-2011-0253) Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 10 oktober 2011 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak) ter inzage liggen op de afdeling VROM, Kerkstraat 39 te Landerd.

• Vraag anderen om

Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, hulp en spreek samen dan kan contact worden opgenomen met de afdeling VROM, de dader aan tel. 0486-458194.

• Bel 112

Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling • Blijf bij het slachtoffer een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Post• Maak foto’s voor de politie bus 35, 5410 AA Landerd. en meld je als getuige Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling VROM. Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerp-besluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch.

Ontvangen aanvragen • De Kuipersweg 15, 5411om RComgevingsvergunning: Zeeland; tijdelijk plaatsen en bewonen • Peelweg ongenummerd te Zeeland; plaatsen van een woonunit (ontvangen 2 maart 2011) projectbord september 2011) uitbreiden varkensstal • (ontvangen Waterstraat21 2, 5374 KB Schaijk; • Recreatiepark Luijtenbroek (ontvangen 3 maart 2011) te Schaijk; kap van 3 bomen 2011) uitbreiden woning • (ontvangen Hoevestraat22 3, september 5374 RH Schaijk; • Pastoor van 4Winkelstraat (ontvangen maart 2011)6, 5374 BJ Schaijk; verbouwen winkel/woning 235411 september 2011) kappen van 8 bomen • (ontvangen Voederheil 9, RJ Zeeland; • Schutsboomstraat 5374 CA Schaijk; verbouwen woonhuis (ontvangen 5 maart13, 2011) (ontvangen 26 september 2011) •In ditZeelandsedreef 20,procedure 5374 RR Schaijk; werktuigenberging stadium van de kunt ubouwen nog geen bezwaarschrift (ontvangen 23 septemberaanvragen 2011) indienen. Bovengenoemde liggen voor iedereen tijdens de •openingstijden Zwingelhof 24, HZ Schaijk; uitbreiden van de van5374 het gemeentehuis ter inzage bijwoning de afdeling VROM. (ontvangenliggen 26 september 2011) De aanvragen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/ •aanvragen Lage Baan 13a, 5374 NM Schaijk; bouwen rundveestal is genomen. (ontvangen 26 september 2011) •Verleende Kaar 2, vergunningen 5374 JX Schaijk; aanbouwen carport Besluiten tot verlenging termijn (ontvangen 26 september 2011)van afhandeling van verzoeken om •omgevingsvergunning: Burgemeester Hoefnagelstraat 14, 5374 GZ Schaijk; plaatsen • gaashekwerk Zeelandsedreef 5374 RR (ontvangen Schaijk; verzoek om vergunning + 22, overkapping 26 september 2011) voor het bouwen van een3,aardappelloods metverbouwen kantoor (ontvangen • Bovenste Trent 5374 NE Zeeland; boerderij7 januari 2011). De termijn van afhandeling2011) is verlengd met 6 weken (besluit verzonden 3 (ontvangen 27 september maart 2011).(ongenummerd) te Schaijk; bouwen woning • Spijkerstraat (ontvangen 27 september 2011) Verleende omgevingsvergunningen: • ditMgr. Suijsstraat 10,procedure 5375 AG Reek; vangeen 3 bomen In stadium van de kuntkappen u (nog) bezwaarschrift en hetBovengenoemde verwijderen van bosplantsoen 3 maart 2011)tijdens indienen. aanvragen(verzonden liggen voor iedereen • openingstijden Akkerwinde 68,van 5374het DBgemeentehuis Schaijk; bouwenter vaninzage een woning de bij de afdeling (verzonden 4 maart liggen 2011) ter inzage totdat er een beslissing op de VROM. De aanvragen aanvraag/aanvragen is genomen. Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verleningbouwvergunningen: van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen Verleende van 48, de Algemene Wet Bestuursrecht binnen weken •op grond Rijksweg 5374 PB Schaijk; gewijzigd uitvoeren vanzes de op 7 juli na 2009 de datum van verzending vanvoor de beschikking(en) eenpaardenstal gemotiveerd verleende bouwvergunning de herbouw van een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethou(verzonden 27 september 2011) ders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren Verleende omgevingsvergunningen: heeft en welk belang u wordt • Wasmeesterstraatvan 15, 5411 DG geschaad. Zeeland; bouwen van een bijgebouw (verzonden 22 september 2011) • Zeelandsedreef 1d, RP Schaijk; bouwen van een woning met bijgebouw (verzonden 23 september 2011)

Gevonden en verloren voorwerpen

Gevonden en verlorenofvoorwerpen kunnen deafspraak gemeentekunt Voor nadere informatie voor het maken vanbij een (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van aan de VROM, tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) vanSchijndel) de gemeente Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Landerd. Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen De laatste maanden afgegeven bij de C1000 in Zeeland: - fietssleutel en klein sleuteltje aan groene label (Cor). - ring met daaraan Hyundai autosleutel/afstandsbediening, Silca sleuteltje en ANLI Sleuteltje - sleutelhanger met daarin zwarte Silca sleutel en DOM sleutel - zwart sleuteltje - flessenopener met daaraan zwarte axasleutel en Benco-sleutel - blauw koord met daaraan grote Lips sleutel

- wit label (met daarop 06-nrs.) aan Nemef sleutel (poort) Huisnummerbesluit: Corbin sleutel. Op -22 september 2011 is aan een nog te bouwen woning aan de - 4 ringen (ziveren/zilverkleurig): 2 herenringen, 1 damesring Zeelandsedreef te Schaijk het huisnummer 1d (postcode 5374 RP) en 1 kinderringetje lieveheersbeestje toegekend. - Blauw etui (Novo Nordisk) met daarin prikpen (insuline) - Zwarte Nokiadie GSM Belanghebbenden het niet eens zijn met bovenstaande besluiten Bosch personenalarmtoestel beige/grijs aan grijs koordhiertegen tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen Zwart Vingino armbandje op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na - 1-3-2011, Kerkstraat van Zeeland: Blauwe sporttas Manders de datum van verzending de beschikking(en) eenvan gemotiveerd Mode Schaijk met daarin blauw/witte handdoek, zwart shirtje, bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouzwart broekje en zwarte gympies. ders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het - 8-3-2011, bij Rabobank Bosworden sleutelswaarom (huissleutels, bezwaarschrift moet duidelijkSchaijk: gemaakt u bezwaren 1 met oranje en 1 met groen hoesje) aan winkelwagenmunt. heeft en welk belang van u wordt geschaad.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunningverzoekmag om nu eendus voorlopige voorziening zenden aan de voorzieninhouder direct gaan bouwen/slopen. genrechter de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Als u dit wiltvan voorkomen dan moet u naast het indienen van een Postbus 90125,bij 5200 MA ’s-Hertogenbosch. bezwaarschrift het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan Vaststelling projectbesluit 3.10 de voorzieningenrechter van deartikel Arrondissementsrechtbank, sector Wet ruimtelijke ordening verleende bouwvergunning bestuursrecht, Postbus 90125,en 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om met toepassing omgevingsvergunning van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening een Verleende projectbesluit nemen binnenbestemmingsplan: het bestemmingsplan ‘Buitengebied in combinatietemet afwijking 1996’Schutsboomstraat en bouwvergunning te CD verlenen • 84, 5374 Schaijk;voor: uitbreiden van de woning • (verzonden Reekseweg47;maart 54112011) RB Zeeland; vergroten van het zalencentrum van Het Witte Huis (dossiernummer 20090328) Tegen deze verleende vergunning/afwijking kunnen belanghebbenden Zij maken krachtens 3.11 zes Wroweken junctoberoep afdeling 3.4 van met ingangdaarom van 21 maart 2011artikel gedurende instellen de Algemene Wet van Bestuursrecht bekendbij dat projectbesluit en de door het indienen een beroepschrift dehet Arrondissementsrechtbouwvergunning met ingang van 10 oktober zes bank te ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 52002011 MA gedurende ’s-Hertogenbosch. weken (tijdens de kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak) Het beroepschrift moet op grondVROM, van artikel 6:5 van 39 de Algemene wet ter inzage liggen bij de afdeling Kerkstraat te Landerd. bestuursrecht ondertekend tenminste te bevatten: naam Indien inzage zijn is gewenst buitenendedient genoemde openingstijden, dan en van worden de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit kanadres contact opgenomen met de afdeling VROM, waartegen het beroep is gericht; dedigitaal grondenraadpleegbaar waarop het beroepschrift tel. 0486-45194. De stukken zijn op rust. www.ruimtelijkeplannen.nl. In het kader van de beroepsprocedure vraagt de rechtbank bij het bestuursorgaan altijd alle relevante stukken. Hethet is niet nodig om Belanghebbenden dieom eerder een zienswijze tegen betreff ende alle stukken al bij het beroepschrift te voegen. Wel dient, zo mogelijk, ontwerpprojectbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbeneen vankunnen de beslissing bij het beroepschrift den kopie die aan tonen op dathet zij bezwaarschrift daartoe redelijkerwijs niet in staat gevoegd te worden. zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken Als u beroepeen instelt kunt u tevens om een voorlopige voorziening schriftelijk gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA tePostprojectbesluit indienen bij de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieninbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld genrechter de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend kan hierbijvan tevens om het treff en van een voorlopige voorziening belang vereist. Van om een voorziening wordendat gevraagd, mitsde erverzoeker sprake is van een voorlopige spoedeisend belang. wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd de hoogte vanbijhet griffierecht en de wijze U kunt ook digitaalover beroep instellen genoemde rechtbank viavan betaling. http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel U kunt ook digitaal beroep instellen handtekening bij genoemde rechtbank via op de beschikken over een elektronische (DigiD). Kijk http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel genoemde site voor de precieze voorwaarden. beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u Kennisgeving besluiten contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd.

Gemeentebelastingen

- 8-3-2011, Zeeland: Kawasaki groen/zwart, Burgemeester en wethouders vanBX decrossfiets, gemeente Landerd delen met mede, speciale steuntjes op vooren achterwiel. dat de gemeenteraad op 29 september 2011 het navolgende besluit - 7-3-2011, Maashorst: Bruine rechthoekige damesportemonnee met betrekking tot de belastingverordening voor het jaar 2011 heeft met daarin adressenlijst, diverse pasjes, rijbewijs en geld. genomen. - Tussen 4 en 9 maart: Rabobankpasje. - 7-3-2011, Bossestraat, Schaijk: Zilver/zwarte Nokia GSM. van de: Het vaststellen van een verordening tot 2e wijziging

• ‘Verordening Leges 2011’ - nr. C/11-02 Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt en de Het besluit treedt in werking op de eerste dagde naopvang bekendmaking. registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Deze besluiten zijn opgenomen in de algemeen verkrijgbare uitgave Indien u eengemeentebelastingen huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact ‘Besluiten Landerd’, bijgehouden in de geopnemen met: meentesecretarie, onder de hierboven vermelde nummers. Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 5342 LAende Oss, tel. 0412-638497 De teksten van de30, desbetreff besluiten liggen voor eenieder of met deter dierenambulance, tel. 0888-11341006. Verloren voorwerpen kosteloos inzage in het gemeentehuis te Zeeland, Kerkstraat 39, Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen Degedurende dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, - 01-03-2011, omgeving hertenpark, Emté, Smidse in Schaijk: de openingstijden van de secretarie. Deze teksten zijn gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De verBruin leren handschoenen. daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier eveneens verkrijgbaar, tegen betaling van het daarvoor verschuldigde gunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met - Nacht van 7 op 8 maart bij peuterspeelzaal Pinkeltje Zeeland: legesbedrag. voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift Zwarte (glans) Batavus omafiets, Old Dutch. de dierenambulance. bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd

Zienswijze-bezwaar-beroep Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening Voor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld.

1. Inzage Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje ‘Actueel - Bekendmakingen’. 2. Zienswijze Tijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zienswijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend.

180

3. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betreffende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. 4. Beroep Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam.

Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is.

5. Eisen bezwaar en beroep Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket Bezwaar en beroep. 6. Voorlopige voorziening Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

g e mgeeemn et ee nn iteeunwi esu – ww l awn .dl ae nr dd.enrl d– w sw – w.w . n lv r–i j dv ar igj d1a1 gm7a ao rktt o2b0e 1r 1 2 0 1 1


Tonny van der Heijden en Peter Paul Smelt terug van pelgrimstocht

‘Het moeten moet eraf’ SCHAIJK - Na vijf maanden zit de reis erop. Tonny van der Heijden (55) en Peter Paul Smelt (55) zijn donderdag 29 september teruggekomen van hun pelgrimstocht naar Santiago de Compostela in Spanje. Voldaan kijken ze terug. “Het was een prachtige reis. Eindelijk hebben we tijd gehad om na te denken over wat je hebt meegemaakt in je leven”, vertelt Peter Paul.

Prijswinnaars fotofietstocht Buurtdag Ravenstein RAVENSTEIN - Aan de fotofietstocht tijdens de Buurtdag Ravenstein namen meer dan honderd mensen deel. De vijf winnaars van een kledingbon van Van Tilburg Mode zijn: Willemien van Breda uit Deursen en Toos en Ria van Els, Jan Bruggers, de familie Van Tol en B. Verhoeven uit Ravenstein. De cadeaubonnen zijn af te halen bij het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein.

Volg snoeicursus bij Trendtuin Heesch

I

n mei van dit jaar vertrekken Tonny en Peter Paul gepakt en gezakt te voet vanuit Schaijk naar het pelgrimsoord Santiago de Compostela. Hun doel was om het hoofd leeg te maken en het leven te overdenken. “Dat is zeker gelukt”, beamen Peter Paul en Tonny tegelijk. ”Als je thuis bent”, gaat Peter Paul verder, “dan word je continu gestoord. De telefoon gaat, je moet naar je werk, je hebt een verjaardagsfeestje. Je kunt de film niet in één keer afdraaien. Je moet van alles. Maar bij zo’n tocht is het enige dat je hoeft te doen: lopen.” Volgens de wandelaars vallen de dagelijkse beslommeringen van je af en krijg je ruimte in je hoofd om orde te scheppen. “Vroeger

Tonny en Peter Paul worden onthaald door Tonny’s moeder Riet Derks. ben ik van hot naar her gestuurd, zonder dat mijn ouders daar iets aan konden doen. Ik heb nu de tijd gehad om er rustig over na te denken en dingen in het juiste perspectief te plaatsen”, zegt Peter Paul. ‘Iedere ochtend fris’ Over het algemeen is de reis erg meegevallen. Geen problemen gehad van blaren of zeurende pijn. “Je stelt je elke dag in op het lopen van zo’n twintig à vijfentwintig kilometer. De ochtenden verlopen altijd prima, maar je merkt in de middag dat

Moeslands Glazen Huis

24-uurs uitzending L-FM en Moesland Games op 11-11 MOESLAND – Op 11-11-’11 vindt in het Moesland het grote Carnavallennium plaats. In een 24-uurs uitzending, die start op donderdagavond, presenteren prins Jeroen d’n Urste en Grootvorst Willie samen met L-FM het Moeslands Glazen Huis. Met interviews, entertainment en muziek. Op de vrijdag wordt het programma afgewisseld met de Moesland Games, ‘Doe een wens’, een dienstenveiling, ludieke acties en liveoptredens van rasartiesten uit het Moesland. Dit alles voor de inzameling van middelen voor een eigen monument voor het Moesland. Het Glazen Huis wordt een week voor 11-11-’11 opgebouwd op het plein voor de Phoenix. “Met ondernemers uit Schaijk willen we dit mogelijk maken”, zegt Jeroen van Zuijlen een maand voor het einde van zijn ambtstermijn als prins van het Moesland. “Als ik nog een keer in het middelpunt kan staan met een mooi carnavalesk festijn, ben ik daar zeker voor in. We willen namelijk niet alleen via de radio te horen zijn. Ook op het plein worden allerlei festiviteiten georganiseerd en serveren we en hapje en een drankje in een gezellige novembersfeer”. “We gaan voor dit extra evenement van het Moesland niet de hand ophouden bij de ondernemers in Schaijk, maar we staan open voor aanbiedingen en diensten die we tijdens deze dag kunnen omzetten in inkomsten voor het goede doel”, vult Willie van Esch aan. Te denken valt aan diensten die de verschillende ondernemers, maar ook anderen kunnen aanbieden.” Jeroen valt bij: “De Hofkapel wil bijvoorbeeld een huiskamerconcert aanbieden voor de hoogste bieder en onze hofbrouwer Heineken heeft ook enkele gadgets beloofd”. Tijdens de dag zullen de Moeslands Games worden gehouden waarin de verschillende clubs worden uitgedaagd om deel te nemen. Verder heeft de organisatie ideeën voor het verloten van 11 punten extra in de uitslag van de Moeslandse optocht, een speciale Moestopless, één dag touren in de prinsmobiel, trouwen in het Glazen Huis of een ritje in een auto van een BM’er. Voor het kunstwerk zijn intussen de eerste ideeën binnengekomen. Deze worden op 11-11-’11 gepresenteerd.

kort nieuws

de vermoeidheid toeslaat. Als je dan na die eerste vijfentwintig kilometer er nog eens vijf extra moet lopen omdat je geen overnachtingsplek kunt vinden, dan wordt opeens elke kilometer te veel”, zegt Tonny. Maar er is geen moment geweest waarop de wandelaars gedacht hebben om te stoppen met de tocht. “Iedere ochtend begin je weer fris aan de dag.” Franse gastvrijheid Wat hen het meest heeft verrast tijdens de reis zijn de contacten in Frankrijk. “Je hebt bepaalde vooroordelen over de Fransen. Ze zouden arrogant zijn, chauvinistisch, alles zou er duur zijn. Maar nu hadden we te maken met het gewone volk. En wat blijkt? De mensen zijn ontzettend hartelijk. In Chavanges (ten oosten van Parijs, red.) bijvoorbeeld zijn we opgevangen door de burgemeester. Hij heeft ons onderdak geboden, mee naar een concert genomen en het ontbijt verzorgd. Fantastisch.” Ook in Gueugnon (flink stuk onder Dijon, red.) hebben Peter Paul en Tonny van de gastvrijheid mogen genieten, al was het bij een Portugese familie. En in Gimnée (België, red.) hebben ze zomaar de tent op mogen zetten bij mensen thuis. De tent hebben ze overigens alleen in Nederland en België gebruikt. In Frankrijk zijn er overal zogeheten ‘gîtes’ beschikbaar. “Het is alleen dan wel belangrijk om vóór vier uur ‘s middags op de plek van bestemming te zijn, anders zijn de gîtes vol. Dat betekent dat we om vijf uur ‘ ochtends opstonden en heel vroeg vertrokken om op tijd te zijn”, vertelt Tonny. Looptempo Maar hoe zat het met het looptempo? Peter Paul is immers een stuk groter dan Tonny. “We hebben toch hetzelfde looptempo. ’s Morgens loop je nog naast elkaar en praat je over de prachtige ongerepte Franse natuur, maar in de mid-

dag loop je achter elkaar. Je wilt beiden op het best begaanbare stuk van het pad wandelen. Daarbij was ik sneller bergje op en Peter Paul sneller bergje af”, legt Tonny uit. Het enige waar Peter Paul op een gegeven moment tegen aan liep, was het eten. “Je krijgt overal hetzelfde. Op den duur ben je het zat. En verlang je naar een frietje of Chinees eten. Maar dat kennen ze niet in Frankrijk.” Terugreis Voor de terugreis hebben ze de bus genomen. Tonny: “Dan heb je meer tijd om de kloof tussen twee werelden te dichten.” Bij hun terugkomst wachten bij de ingang van De Weijers familieleden, vrienden en kennissen ze op, die hen op de voet konden volgen dankzij het logboek dat de avonturiers dagelijks bijhielden. “Ze zullen wel anders geworden zijn na zo’n reis”, fluistert een van de aanwezigen bij hun aankomst. Maar of dat echt zo is, zal de tijd moeten leren, volgens Tonny. “We gaan wel proberen ons niet meer gek te laten maken door een overvolle agenda. Het ‘moeten’ moet eraf. Ik wil naar een verjaardag gaan omdat ik mag, niet meer omdat het moet. Als het niet uitkomt dat ik ga, dan maar niet”, vult Peter Paul aan. Hoewel ze nog maar net terug zijn, moeten ze toch weer van alles. “Er moet van alles gebeuren: mijn werkeloosheidsuitkering weer opstarten en een baan zoeken, want ik wil weer graag aan de slag”, zegt Tonny. Voor Peter Paul is de situatie iets relaxter. Hij kan zijn werk bij de politie in Oss (‘ik heb mijn werk helemaal niet gemist’) weer gewoon oppakken in november. Maar een ding is zeker: de pelgrimstocht naar Spanje is een aanrader en is niet de laatste wandeling geweest voor het duo. Ze verheugen zich alweer op een volgende expeditie. Simone van de Wijdeven

HEESCH - In het bericht over de snoeicursus van het Heesche bedrijf Tuintrend is abusievelijk een verkeerde datum vermeld. Om mensen die graag in de tuin bezig zijn bij te staan houdt eigenaar Anja van den Heiligenberg in het voor- en najaar een snoeicursus. “Snoeien doe je twee keer per jaar”, weet de tuinontwerpster. “In kleine groepjes maak ik mensen bekend met de techniek van het snoeien. Het begint met een avondje theorie. De volgende ochtend gaan we echt aan de slag. Tevens is het mogelijk om de cursus in één dag te doen. Dan krijg je ‘s ochtends theorieles en na de lunch gaan we snoeien.” De najaarssnoeicursus in twee delen vindt plaats op 25 en 26 oktober. Vrijdag 28 oktober is de hele dag cursus. In het voorjaar gaat om 27, 28 en 30 maart. Kijk voor meer informatie over Trendtuin op www.trendtuin.nl of neem contact op met Anja van den Heiligenberg via anja@trendtuin.nl of 0412-455435.

Veilig Verkeer Landerd houdt fietscontrole Val Op LANDERD - In de maanden oktober en november houdt Veilig Verkeer Landerd (VVL) de jaarlijkse fietscontrole Val Op. Op woensdag 12 oktober wordt afgetrapt op De Kreek’l in Reek, woensdag 19 oktober volgt Den Omgang in Schaijk en op donderdag 20 oktober is De Regenboog in Schaijk aan de beurt. Maandag 31 oktober vindt de controle plaats op De Wizzert en Vlasgaard in Zeeland. Vanaf 8.30 uur verricht meervoudig kampioene veldrijden Daphny van den Brand samen met haar vader en andere vrijwilligers de fietscontroles. Dit jaar kunnen de scholen kiezen voor twee varianten, één zonder en één met aanwezigheid van de kinderen. In het tweede geval kan ook de verlichting worden gecontroleerd. Alle kinderen kunnen hun fiets meenemen op de geplande dag, ook kinderen die doorgaans lopend of per auto komen. Kinderen ontvangen na de controle een fietscontrolekaart en krijgen bovendien een OK-sticker op hun fiets als deze helemaal in orde is. Bovendien ontvangen zij de folder ‘Een veilige fiets voor uw kind’, verstrekt door Veilig Verkeer Nederland. Hierin staan belangrijke tips voor onderhoud en gebruik van de fiets.

Jubileumconcert Ceciliakoor in St. Luciakerk Ravenstein RAVENSTEIN - Het St. Ceciliakoor verzorgt zondag 16 oktober een concert in de St. Luciakerk in Ravenstein. Dit ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van organist Leon van den Brand, die al 25 jaar de vaste organist is van het St. Ceciliakoor. Aanvang is om 16 uur, de toegang is gratis. Er worden werken ten gehore gebracht van onder anderen Bach, Händel, Mendelssohn, Fauré en Vivaldi.

Gemeente Oss reikt weer kinderlintjes uit OSS - In de gemeente Oss worden dit jaar voor de vijfde keer de kinderlintjes uitgereikt. De onderscheidingen zijn bedoeld voor kinderen die zich op een bijzondere manier hebben ingespannen voor de Osse samenleving. Uitreiking van de lintjes vindt plaats op zondag 20 november. Het is de vijfde keer dat de lintjes worden opgespeld bij kinderen die zich op een bijzondere manier hebben ingespannen voor de Osse samenleving. “Het is de bedoeling dat de uitreiking van de lintjes de maatschappelijke betrokkenheid van kinderen stimuleert”, laat de organiserende SP Oss weten. “Zo kunnen jonge Ossenaren bijvoorbeeld hun zieke ouders of grootouders helpen, vrijwilligerswerk doen of acties organiseren voor een goed doel.” Nominaties voor een kinderlintje kunnen tot 8 november worden opgegeven via kinderlintjes@sp.nl.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 7 oktober 2011

11


Kim Verstraten van kapsalon Derks in finale prestigieuze kapperswedstrijd

‘Ik ben flink aan het trainen om mezelf voor te bereiden’ ZEELAND - De spanning loopt in kapsalon Henk Derks uit Zeeland steeds verder op. Medewerkster Kim Verstraten (33) staat namelijk in de finale van de L’Oréal Color Trophy, een prestigieuze, tweejaarlijkse kapperswedstrijd. De eindstrijd vindt plaats op zondag 16 oktober in koninklijk theater Carré in Amsterdam. “Ik ben flink aan het trainen om mezelf op de finale voor te bereiden.”

D

e Boekelse Kim doorloopt de selectieronde zonder problemen en na een goede halve finale mag de haarstyliste haar kunsten in de finale vertonen. Ze doet mee in de categorie Avantgarde. Het kapselontwerp heeft Kim zelf gemaakt. “Je duikt met je neus in de boeken en tijdschriften”, legt ze uit. “Ook surf je veel over het internet. Dan ontstaat er vanzelf een idee. Dat heb ik steeds verder uitgewerkt, want alles moet kloppen en bij elkaar passen. Op die manier laat je zien dat je erover na hebt gedacht.” Zeelands model Kim wordt bijgestaan door Alies van der Ven uit Zeeland, vaste klant bij de kapsalon. Zij fungeert als model. “Dit is de eerste keer voor mij op de catwalk”, zegt ze. “Het is erg spannend allemaal, want je weet niet wat je moet verwachten. Je kunt het zo gek niet bedenken of de modellen hebben het op hun hoofd. Wat je ziet is bijzonder en apart tegelijk. Het is lastig te voorspellen wie er gaat winnen.” ‘Zenuwen’ De afgelopen periode heeft Kim veel van haar vrije tijd gebruikt om zichzelf klaar te stomen voor de finale. “Het slokt veel tijd op, maar dat is niet erg, dat hoort erbij”, geeft de kapster aan. “Ik heb

3KEUR11-festijn in Ravenstein

Start carnaval en onthulling Pomperpresident in Keurvorst POMPERSTAD - Vrijdag 11 november wordt de start van carnaval feestelijk ingeluid in stadsherberg De Keurvorst in Ravenstein met het 3KEUR11-festijn. CV De Pompers en De Stamtafel verzorgen in samenwerking met De Keurvorst een dagvullend programma met als hoogtepunten de onthulling van de nieuwe president en Raad van de Pompers, een traditionele ‘Hoale Vuurrondgang’, een lokaal bekende Buutreedner en een optreden van het vermaarde C’est Tout. Het feest start om 11.11 uur ‘s ochtends, duurt tot 23.11 uur ‘s avonds en is opgedeeld in drie blokken van vier uur. Per blok bedragen de kosten 11,11 euro (bier, wijn en frisdrank), de lunch kost 3,33 en het diner 8,88 euro. Een passe-partout voor de hele dag komt op 44,44 euro. Kaarten Kaarten zijn tot 28 oktober te verkrijgen door een mailtje te sturen aan het secretariaat van CV de Pompers (secretariaat@cvdepompersravenstein.nl) of de thesaurier van De Stamtafel, Peter Vermeulen (verme54@planet.nl). Een volledig programma wordt binnenkort gepubliceerd op de websites van stadsherberg De Keurvorst (www.keur vorst.nl), De Pompers (www.cvdepompers.nl) en De Stamtafel (www.destamtafel.nl).

12

Aanmelden leerlingen bij muziekvereniging St. Hubertus HERPEN - De opleiders van muziekvereniging Sint Hubertus uit Herpen gaven een tijdje geleden op basisschool ‘t Schrijverke uitleg over muziek leren en muziek maken. De interese bij de leerlingen was groot. Daarom wil de muziekvereniging weer een cursus algemene muzikale vorming (AMV) organiseren. Met deze cursus wordt spelenderwijs geleerd noten te lezen en om te gaan met maat en ritme. Deze AMV dient ook als voorbereiding op de opleiding voor blaasinstrument en slagwerk. Kinderen vanaf groep 5 kunnen zich hiervoor aanmelden. De cursus vindt plaats in ‘t Slotje en duurt tien weken. Aanmelden kan bij Christa Siebers, Kloosterstraat 5a Herpen, 0486-413755.

de make-up laten beoordelen door een expert. Daarnaast heb ik flink geoefend. “De zenuwen begin ik wel te voelen, zeker nu het bijna zover is. Ik krijg veel leuke en aanmoedigende reacties van mensen die ik tegenkom. Ook wordt de kapsalon regelmatig gebeld door klanten om mij succes te wensen. Dat is erg fijn.” Publieksprijs De L’Oréal Color Trophy staat voor vakmanschap, creativiteit en kleur. Per categorie - Young Talent, Fashion en Avantgarde zijn er vijf deelnemers die strijden voor de eerste prijs binnen dat onderdeel, maar uiteindelijk gaat het om de Overall Award en de titel High Fashion Color Artist 2011. Ook wordt er nog een publieksprijs uitgereikt. “Een maand geleden kreeg ik de tussenstand te horen”, vertelt Kim. “De organisatie wist mij te vertellen dat ik bij de top vier met de meeste stemmen hoor. Dat was een paar weken geleden, dus ik weet niet hoe het er nu voor staat. De andere deelnemers voeren natuurlijk ook campagne. Dus ik hoop maar dat veel mensen de moeite nemen op mij te stemmen.” Om Kim kans te laten maken op de publieksprijs heeft ze zoveel mogelijk stemmen nodig. Surf naar www.kapsalonderks.nl en stem op Kim Verstraten.

kort nieuws

Herfstlezing Lions Club over Bende van Oss OSS - Lions Club Oss organiseert voor de zesde keer een herfstlezing. Het onderwerp is deze keer De Bende van Oss. Mede door de historische misdaadfilm van regisseur André van Duren is dit een actueel thema. Leo Hoeks, coauteur van ‘De Bende van Oss, de sabel tegen het mes’, gaat in op de achtergronden, de cultuurhistorische en de maatschappelijke kant van de Osse bende. De lezing vindt plaats op donderdag 13 oktober om 20 uur in Vivaldi in Oss. Meer info en kaarten à tien euro zijn te verkrijgen bij Jan de Leur via 0486-461510.

Kim Verstraten is bezig met het kapsel van Alies van der Ven.

Op 20, 22 en 23 oktober

Toneelvereniging Kunst Adelt Schaijk speelt De Richel SCHAIJK - Toneelvereniging Kunst Adelt uit Schaijk speelt op 20, 22 en 23 oktober het toneelstuk de Richel van Ton Davids. de uitvoeringen vinden plaats in dorpshuis de Phoenix. Ton: Gezondheid! Neel: Bedankt, ik ben verkouden geworden. Ton: Daar is het ook wel de zomer naar geweest. Wat hebben we toch veel regen gehad. Neel: Ik wil het er niet meer over hebben, ik geniet nu nog lekker even van de nazomer. Ton: Hoe staat het met jullie toneel dit jaar, zijn de uitvoeringen alweer bijna gepland? Neel: Die zijn natuurlijk al lang gepland, daar begin je mee, zodra je weer met het toneeljaar van start gaat. Ton: Dus jullie zijn alweer volop bezig, en lukt het een beetje? Neel: We hebben weer een mooi stuk gevonden, we hebben hier en daar wel wat moeilijkheden gehad. We moesten op zoek naar een tijdelijke regisseur en die hebben we gelukkig gevonden. Een van onze leden heeft een opleiding regie gedaan en die helpt ons nu. Ton: En valt er ook iets te lachen? Want daar kom ik voor, dat weet je. Neel: Ja, dat weet ik, er valt zeker wat te lachen, er zit vanalles in dit stuk. Ton: Vertel eens wat over het toneelstuk. Neel: Het speelt zich af in pension De Richel, waarin verschillende mensen terecht zijn gekomen. Met hun eigen achtergronden en eigenaardigheden. Dit brengt heel wat toestanden met zich mee. Ton: Ik hoorde van de week toen ik bij de repetities was, praten over geile hengels. Neel: En jij dacht meteen, dit stuk mag je alleen boven de 16 jaar gaan zien. Ton: Nou ja, zo klinkt het wel, maar waar ging dat dan over? Neel: Dat ga ik natuurlijk niet allemaal verklappen. Maar je heb het niet helemaal goed gehoord, het gaat over geile… en over een vishengel. Ton: Zal ik dan maar komen kijken naar de uitvoeringen van het stuk, wanneer zijn die? Neel: Donderdag 20, zaterdag 22 en zondag 23 oktober in De Phoenix. En we beginnen elke avond om 20 uur. Zorg dat je op tijd komt dan heb je de beste plaatsen. De kaarten zijn te koop bij Bruna in Schaijk en kosten acht euro. Of elke avond een half uur voor de uitvoering aan de kassa. De voorverkoop begint op maandag 10 oktober.

Liesbeth Joosten verzorgt lezing over depressie SCHAIJK - Liesbeth Joosten verzorgt op dinsdag 11 oktober de lezing ‘Depressie bij dementie’ in de Schaijkse bibliotheek. Joosten is als klinisch psycholoog werkzaam bij UMC St. Radboud in Nijmegen en schreef onder meer het boek ‘Help me even herinneren’. De lezing begint om 20 uur, kaarten zijn verkrijgbaar in alle vestigingen van BasisBibliotheek Maasland en via de website www.bibliotheekmaasland.nl. Mensen die lijden aan dementie hebben grote kans om daarbij een depressie te ontwikkelen. Het is zelfs zo dat vijftig procent van de mensen met dementie een lichte tot zware vorm van depressie heeft. Dit kan een belangrijke invloed hebben op de kwaliteit van leven. Het voorkomen van een depressie hangt niet samen met de ernst van de dementie of de ernst van de klachten. Vaak leidt een depressie tot (vervroegde) opname in een verpleeghuis. Een beginnende depressie wordt nogal eens niet herkend en dat is jammer, want ook depressies bij mensen met dementie kunnen goed behandeld worden. In de lezing worden belangstellenden geïnformeerd over hoe een depressie te herkennen en welke behandelingen er zijn. Ook wordt aandacht besteed aan hoe de kans op een depressie verkleind kan worden. Kaarten kosten vijf euro per stuk voor leden van de bibliotheek, niet-leden betalen zeven euro.

Vrije stadswandeling Ravenstein op 9 oktober RAVENSTEIN - Op zondag 9 oktober verzorgt de heemkundekring van Ravenstein weer een vrije stadswandeling in Ravenstein. Deskundige gidsen laten de geschiedenis van het oude stadje tot leven komen. Ravenstein is een vestingstadje waar de oude sfeer goed bewaard is gebleven. In het centrum treft men de oude stadspomp nog aan voor het prachtig gerestaureerde Raadhuis. Ook de oude stellingmolen is een bezoek waard. Deelnemers kunnen zich tussen 10.30 en 11 uur aanmelden bij het TIR in het Raadhuis aan de St Luciastraat 1 in Ravenstein. De wandeling zal hier om 11 uur beginnen. Meer informatie: www.toerismeravenstein.nl.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 7 oktober 2011

HEVANK

DOFFERBLUES FESTIVAL

ZA 5 NOV 2011

AANVANG 20.30 UUR - ZAAL OPEN 20 UUR

VOORVERKOOP 15,00 / KASSA 17,50

WWW.DOFFERBLUES.COM


Bekend van The Voice of Holland

Erwin Nyhoff geeft concert in herberg D’n Brouwer ZEELAND - Erwin Nyhoff geeft zaterdagavond 8 oktober een akoestisch optreden in herberg D’n Brouwer in Zeeland. Begin dit jaar trad Erwin ook al eens met veel succes op in het café aan de Kerkstraat. Stond hij destijds bekend als voormalig zanger van The Prodigal Sons, nu geniet hij ook bekendheid als deelnemer aan tv-programma The Voice of Holland.

De dag waarop ik Johannes Klein doodreed Auteur: Elle van Rijn Uitgeverij: Anthos Pagina’s: 269 ISBN: 978-90-4141-773-2

E

en uitgelezen kans om de sympathieke, langharige zanger nog eens aan het werk te zien op een klein podium. Want wie weet brengt The Voice of Holland hem wel het succes en de roem die hij in de jaren negentig had samen met The Prodigal Sons. In D’n Brouwer begeleidt Erwin Nyhoff zichzelf op gitaar en zal hij met z’n karakteristieke stemgeluid onder meer liedjes van Neil Young, Leonard Cohen, The Prodigal Sons, The Beatles en Elvis laten horen. Daarnaast speelt hij ook enkele

gezien

Erwin Nyhoff. eigen nummers. Met Erwin Nyhoff haalt Rob Neijts een persoonlijke favoriet in huis. De eigenaar van D’n Brouwer volgt de zanger al vanaf het moment dat hij met The Prodigal Sons begin jaren negentig aan de weg timmerde. “We hebben ze toen vaak zien optreden. Op Pinkpop,

Paaspop en bij Kobus. Dat was altijd erg goed. Toen de band stopte ben ik Erwin blijven volgen. Hij speelt authentieke rock, blues, country en dat spreekt mij bijzonder aan. Zo zeer zelfs dat ik hem al meerdere keren heb gevraagd voor een optreden. Gelukkig delen de meesten mijn enthou-

siasme na een optreden. Daarom ben ik bijzonder blij dat hij weer hier komt, want dit is misschien wel een van de laatste kansen voorlopig.” Het optreden van Erwin Nyhoff in D’n Brouwer begint zaterdag 8 oktober om 21 uur. Entree is gratis.

In het boek ‘De dag waarop ik Johannes Klein doodreed’ volg je van drie verschillende mensen een dag uit hun leven. Vanessa is een vrouw met een kinderwens die zo sterk is dat ze aan niks anders meer kan denken. De zakenman John heeft zijn grote liefde verloren. Hij is altijd op reis, waardoor hij zijn zoon maar heel weinig ziet. En dan heb je nog Johan, een tienjarig jongetje dat bij zijn opa woont en op zoek is naar zijn moeder. Hoe langer de dag duurt hoe meer onverwachte zaken er voorvallen. Maar één ding weet je zeker, dat Johannes Klein wordt doodgereden. In het boek komen de personen om en om aan de beurt. Zo krijg je een duidelijk beeld van hoe de dag verloopt. Ik vond het een spannend boek om te lezen. Door de weinig dubieuze titel weet je al wat er aan het einde van de dag gebeurt, maar hoe en door wie blijft lange tijd onbekend. Zo krijg je bij elke gebeurtenis het gevoel alsof het niet lang meer zal duren. Je gaat zo meeleven met de hoofdpersonen dat je hoopt dat het anders afloopt dan de titel doet vermoeden. Elle van Rijn vertelt het verhaal zo dat je bijna niet kunt stoppen met lezen. Steeds weer gebeurt er iets waarvan je wil weten hoe het afloopt. Ook is het boek heel makkelijk te lezen, voor ik het wist had ik hem uit. Lotte Broeren

Van 5 tot en met 15 oktober

Pete Seeger Sessions in De Potter Schaijk SCHAIJK - Mart Welten en Maurits Raijmakers zitten gezellig in de kroeg wanneer een nummer van Bruce Springsteens akoestische cd We Shall Overcome voorbij komt. “Di is skon, zulle we da es goan doen?”, vragen de twee zich hardop af. Een nieuw idee is geboren. Een maand later volgt de eerste repetitie met acht muzikanten. Al snel wordt het gezelschap uitgebreid tot veertien personen. Maurits Raijmakers: “Een driekoppige Schaijkse blazerssectie met Wim van der Heijden, Hans Schuurmans en Ruud van der Heijden, banjo Piet Vanderwal, gitaren René van Wijk, Arie Reijbroek en Piet van Dooren, mandoline Hans Melis, violen Laury Achten en Marianne de Leur, contrabas Marijn Raijmakers, drums Mart Welten, accordeon Maurits Raijmakers en Esther The Seegers. Reijbroek backing vocals. Dit alles onder de groepsnaam The Seegers.” Sessions. Maurits: “Vrolijke klinkende, maar strijdbare nummers zoals Pay Me My Money Down en American Pete Seeger Land afgewisseld met het gevoelige We shall Overcome, Pete Seeger is ondanks zijn pacifistisch getinte songs een het kabbelende arbeiderslied Erie Canal en vele anderen populaire Amerikaanse folkzanger, geboren in 1919 en zorgen voor een lekker avondje stemmen (smeren) en intot vandaag de dag nog optredend. Nummers als If I Had haken.” A Hammer, Turn Turn Turn en Where Have All The Flo- Na een zeer geslaagde try-outavond starten The Seegers wers Gone komen van zijn hand. op 22 oktober in café-zaal De Potter hun officiële tour met Op 25 april 2006 bracht Bruce Springsteen een eerbetoon de volledige set. Aanvang 21 uur. Verdere info volgt binaan Seeger uit, getiteld We Shall overcome: The Seeger nenkort op www.theseegers.tk.

Bluesband op 15 oktober in Veghels café

Down and Dirty speelt in ‘t Gat in de Markt VEGHEL - Bluesband Down and Dirty staat op zaterdag 15 oktober op de planken van café ‘t Gat in de Markt in Veghel. De zesmansformatie begint om 21.30 uur te spelen. Iedereen is welkom en de entree is gratis. Down and Dirty is een bluesband uit Noordoost-Brabant die sinds 2000 vooral actief is in het bluescircuit, in bruine cafés en op bluesfestivals in Nederland en België. In die jaren bouwde de groep een sterk repertoire op dat gekenmerkt wordt door blues met ballen. In 2006 speelde de band met de Amerikaanse saxofonist Sax Gordon op het Dofferbluesfestival in Schaijk. In 2005 nam de band de eerste videoclip op, Don’t You Sugar Me Baby, een eigen nummer dat halfweg 2004 is geschreven. In juni 2008 bracht Down and Dirty de cd Someday uit met uitsluitend eigen werk. Down and Dirty wisselt eigen num-

Kinderboekenweek op basisschool Den Omgang SCHAIJK - De jaarlijkse Kinderboekenweek geeft scholen de kans om extra aandacht te geven aan het leesonderwijs. Op basisschool Den Omgang in Schaijk staat dit schooljaar het leesonderwijs centraal. De school wil ervoor zorgen dat de kinderen op een hoger niveau gaan lezen. Daarvoor slaan schoolteam, ouders en kinderen de handen ineen, onder andere tijdens de jaarlijkse Kinderboekenweek. Het thema gaat over dapper durven zijn. Op Den Omgang gaat jong en oud in de periode van 5 tot en met 15 oktober dan ook op zoek naar een personage dat de held in ze losmaakt. Op woensdag 5 oktober wordt de Kinderboekenweek geopend op het schoolplein. Daarna gaan de kinderen van groep 1 tot en met 5 de klas in met een mooi leesboek. De ouders van groep 1en 2 gaan met hun zoon of dochter mee naar binnen om een halfuurtje voor te lezen, terwijl de kinderen van groep 6 tot en met 8 gaan voorlezen bij hun schoolgenootjes van 3 tot en met 5. Afsluiting Op vrijdag 14 oktober mogen de kinderen verkleed als held naar school komen. Van 11.30 tot 12 uur vindt dan de gezamenlijke afsluiting plaats. Voor de ouders bestaat dan ook de gelegenheid te komen kijken naar de tentoonstelling die gemaakt wordt naar aanleiding van de Kinderboekenweek.

mers af met bluesrock van Walter Trout tot George Thorogood en blues van BB King tot Luther Allison. Variatie in de blues is dan ook kenmerkend voor deze band. De band laat horen dat de blues enorm gevarieerd is, soms gevoelig (down), soms ruig (dirty). De diepe, opzwepende stem van zanger Frank van den Hoogen geeft de band samen met zijn energiek podiumoptreden een volledig eigen karakter. Sologitarist Hans van der Wijst verrast in ieder nummer met zijn creatieve en gevoelige solo’s en fills. De hechte basis en de swingende grooves vindt Down and Dirty in de strakke, maar dynamische basis van bassist John van Zuijlen, toetsenist Ronny Nellensteijn en drummer Nico Vreeburg. Wim van der Heijden completeert de vette blues met verrassende uithalen op zijn saxofoon. Meer informatie: www.downanddirty.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 7 oktober 2011

Ook iets te melden? Laat het weten via

redactie@arenalokaal.nl

Limerick Bij Kees van den Broek uit Zeeland, daar is iets unieks aan de hand. Hij produceert er een wijn, die er cum laude mag zijn, een der beste in heel Nederland. Riet Derks

13


Scheltseweg 13 5374 EB Schaijk T. 0486-463788 F. 0486-463630 E. info@petersbouw.nl I. www.petersbouw.nl

Utiliteitsbouw - Woningbouw

Agrarische bouw - Betonbouw

tuinen met stijl groenprojecten

groenprojecten

groenprojecten Workshop snoeien

in twee dagdelen

25 oktober: theorie in de avond 26 oktober: praktijk in de ochtend 28 oktober: theorie in de ochtend, praktijk in de middag

KUNSTSTOF KOZIJNEN • schuifpuien • serres • terrasoverkappingen • rolluiken en zonnescreens • • zonwering • horren • dakkapellen • lichtstraten • garagedeuren •

Frans van der Biezen AL 20 JAAR sPEciALisT iN RELAxfAUTEUiLs! GOED ZiTTEN is ONZE ZORG. OOK VOOR NiEUWE sTOffERiNG

OPEN DAG

Showroom: Langenboomseweg 55 Zeeland • tel 0486 - 45 37 78 • www.vanvlietkunststoffen.nl

9 OKTOBER 9-17 UUR met doorlopend demonstraties

Voor een waardig afscheid Met vijftig jaar ervaring en onze persoonlijke aanpak is de uitvaart van uw dierbare bij ons altijd in goede handen. Laat u eens vrijblijvend adviseren.

UITVAARTVERZORGING

Annora Uitvaartverzorging Oliestraat 4 5361 GN Grave 0486-472074 (24 uur per dag bereikbaar) www.annorauitvaartverzorging.nl

14

www.arenalokaal.nl – vrijdag 7 oktober 2011

D

Annora verzorgt begrafenissen en crematies in de gemeenten Grave, Cuijk, Mill, Landerd, Mook en Middelaar, Uden, Heumen, Wijchen en Ravenstein e.o.

e

R

ela

xs

t van Oss! s i l a i pec

Willaertstraat 24 | Oss Tel. (0412) 62 52 92 www.relaxspecialist.nl www.vdbiezenstoffeerwinkel.nl


Wethouder Hetty Tindemans ontkurkt eerste fles

Waardering voor Zeelandse wijngaardier Willeke van den Broek ZEELAND - Balkende ezels, een brandende zon en meterslange rijen met druivenranken. Het geschetste plaatje lijkt een scène uit een Spaanse film, maar niets is minder waar. Deze situatie deed zich zondagmiddag voor in Zeeland. Wijngaard De Kreitsberg was te bezoeken in kader van de Nationale Wijndagen op 1 en 2 oktober. Van de gelegenheid maakte wethouder Hetty Tindemans tevens gebruik om Willeke van den Broek - met haar 24 jaar de jongste wijngaardier van Nederland - te feliciteren met het vorige week behaalde zilveren predikaat voor de Maashorstwijn Johanniter 2010.

D

e Zeelandse wijngaard is in 2007 aangeplant. “Gemiddeld duurt het zes tot zeven jaar voordat je een goede wijn kunt maken van een nieuw aangeplante gaard. Wij hebben binnen vier jaar een goede oogst te pakken. Dat komt denk ik doordat wij onze druiven zoveel liefde geven”, lacht Willeke. Het Wijninstituut Nederland bevestigt dit door de Maashorstwijn Johanniter 2010 op 25 september te bekronen met zilver. “Ieder jaar oogst je en experimenteer je”, gaat de jonge wijngaardier verder. “Dit jaar stonden wij achter ons resultaat en hebben we voor het eerst meegedaan aan de wijnkeuring. Dat we meteen zo hoog zouden eindigen verwacht je niet.”

Willeke met haar ouders Kees en Petra. dagen per week op de wijngaard te vinden. Hij heeft haar bijgebracht vooral haar gevoel en smaak te volgen. Ook moeder Petra draagt haar steentje bij. “Dat we meteen zo hoog scoren is toch wel bijzonder”, geeft Willeke toe. “Onze wijngaard is maar één komma twee hectare groot. Daarop werken wij met drie man en een flink aantal vrijwilligers. Als je dat vergelijkt met andere gaarden in Nederland, die soms wel tien hectares groot zijn, doen wij het nog niet zo slecht.” Haar vader valt Willeke bij. “Van een slechte druif kun je geen goede wijn maken, maar van een goede druif wel slechte wijn”, weet hij.

Biologisch streekproduct De Kreitsberg is de enige wijngaard in natuurgebied De Maashorst. Willeke: “Wij gebruiken geen bestrijdingsmiddelen. De ezels van onze boerderijcamSmaak volgen Willeke doet het werk niet ping onderhouden de wijnalleen. Samen met haar va- gaard, het maaiwerk wordt der Kees is ze ongeveer drie door hen gedaan. Onze

wijn is dus een op en top biologisch streekproduct.” Wethouder Tindemans is hierover vol lof. “Ik ben blij dat jonge ondernemers in onze gemeente zich zo laten zien”, zegt ze. “Dat ze daarbij ook nog eens De Maashorst promoten is natuurlijk helemaal fantastisch.” Vervolgens staat Hetty Tindemans onder toeziend oog van het toegestroomde publiek voor de taak de eerste ‘zilveren’ fles Maashorstwijn te ontkurken. Een taak waar ze overduidelijk geen moeite mee heeft. Al kletsend met Willeke verwijdert ze zonder de problemen de kurk uit de fles. Samen met enkele anderen proost de wethouder op de prijswinnende wijn. “Een expert ben ik niet”, vertrouwt Hetty het publiek toe. “Ik kan alleen zeggen of een wijn lekker is of niet. En deze is zeker lekker.” Frisse afdronk Wijngaard De Kreitsberg telt drieduizend Johanniter-stokken (witte druiven,

red.) en twaalfhonderd Regent-stokken (rode druiven, red.). Per jaar brengt de wijngaard tussen de vieren zesduizend flessen op. “Dit jaar zitten we op vierduizend flessen, maar dat komt omdat de druivenranken er pas vier jaar staan”, vertelt Willeke. “De druiven zijn bijzonder resistent tegen schimmels en kunnen lang blijven hangen. Een noodzaak als je in Nederland wijn verbouwt.” De Johanniter-druif is een kruising van een Riesling en Pinot Gris. Een wijn met een frisse afdronk en het zuurtje van de Riesling. De Johanniter 2010 is te koop bij campingboerderij De Kreitsberg aan de Kreitsberg 14a in Zeeland. Daarnaast is de wijn ook te krijgen bij slijterij Van der Ven in Zeeland en Gall & Gall in Schaijk. Kijk op www. maashorstwijn.nl voor meer informatie.

Succesvolle Burendag Lamoenenhof Ravenstein RAVENSTEIN - De Lamoenenhof in Ravenstein vierde zaterdag 24 september feest. Tussen 14 en 17 uur vond er namelijk voor de eerste keer een Burendag plaats. De Burendag is een initiatief van koffieproducent Douwe Egberts en het Oranje Fonds. “Het is een dag waarop je gezellig samen komt voor een kopje koffie en waarbij buren samen allerlei goede ideeën uitvoeren”, legt Daniella van den Bogaart van buurtvereniging Lamoenenhof uit. Het welkomstbord. De bewoners van de Lamoenenhof wilden naast elkaar beter leren kennen ook de buurt opvrolijken met een wel- komstbord. Onder het genot van een kopje koffie en vele zelfgemaakte lekkernijen werd er met de buurt hard gewerkt. Jong en oud, iedereen droeg zijn steentje bij aan het mozaïekbord dat is ontworpen door Alex van der Heijden.

Sfeerimpressie van de Burendag.

Tijdens de Burendag werden alle buurtgenoten nog verrast met een cadeau, vertelt Daniella. “Ongeveer tien jaar geleden werd de bouw van het Lamoenenhofproject gestart en naar aanleiding daarvan is een beeld ontworpen. Dit beeld werd door bouwbedrijf Timmers aangeboden aan de buurt. Naast dit beeld kreeg ieder huis ook een speciaal huisnummerbordje, geheel in stijl van het beeld.” Het welkomstbord en het beeld krijgen een mooie centrale plaats in de Lamoenenhof. Mede dankzij het lekkere weer bleef het, ook nadat het bord klaar was, nog lang gezellig buiten in de Lamoenenhof. Daniella van den Bogaart: “We kijken dan ook terug op een geslaagde eerste Lamoenenhof-Burendag.”

kort nieuws Lezing over ‘volkskathedralen’ in Ravenstein RAVENSTEIN - In De Keurvorst in Ravenstein geeft Paul Spapens op woensdagavond 12 oktober een lezing over de geschiedenis van de Mariakapellen van Brabant en hoe die tegenwoordig in het middelpunt staan van de volksdevotie. Nu de ontkerkelijking bijna totaal is wordt het volksgeloof steeds belangrijker en daarin speelt Maria de hoofdrol. Er ontstaan tal van nieuwe rituelen rondom de Mariakapellen. De lezing met veel foto’s begint om 20 uur en wordt georganiseerd door de heemkundekring van Ravenstein. Paul Spapens is dagbladjournalist en schrijver. Als schrijver is hij gespecialiseerd in de volkscultuur van de Noord-Brabanders. Hij schreef tientallen boeken over onderwerpen als carnaval, kermis, eten, smokkelen, het Rijke Roomsche Leven, bijgeloof en volksgeloof. Recent beleefde het boek ‘Huisjes van Ons Moeder’ met aquarellen van Aart van Woensel een tweede druk. In dit boek beschrijft Paul Spapens vele tientallen Mariakapellen in Noord-Brabant. Zowel de inhoud van het boek als van de lezing is grotendeels gebaseerd op eigen onderzoek. In het boek ‘Huisjes van Ons Moeder’ vertelt Paul Spapens niet alleen de geschiedenis van de talrijke Brabantse Mariakapellen, hij gaat vooral ook in op het hedendaagse gebruik in het volksgeloof. Wat hij daarover te vertellen heeft, zal voor veel mensen verrassende informatie zijn. Want in deze ontkerkelijkte wereld maken de Mariakapellen in Noord-Brabant een sterke bloei door. Paul Spapens noemt ze dan ook volkskathedralen. Daarbij worden jaarlijks nieuwe Mariakapellen gebouwd. Dit alles en nog veel meer komt aan bod tijdens de met vaart en verve gebrachte lezing. Toegang is gratis voor zowel leden als niet-leden van de heemkundekring.

Stichting Hulp aan Oost Europa houdt film- en informatieavond LANDERD - Stichting Hulp aan Oost Europa houdt op 27 oktober om 20 uur in Het Wapen van Reek een film- en informatieavond over de activiteiten die de stichting ontplooit. De doelstelling van de organisatie is het verlenen van structurele en financiële hulp aan noodlijdende gezinnen in Oost-Europa, voornamelijk in Roemenië. Voor meer info: www.hulpaanoosteuropa.nl.

Groot slagwerkspektakel in De Phoenix in Schaijk SCHAIJK - De slagwerkensembles van muziekvereniging Concordia Schaijk, de Koninklijke Harmonie Semper Crescendo uit Kerkdriel en de Malletband van muziekvereniging Ad Astra uit Asperen verzorgen zaterdag 15 oktober een gezamenlijk concert in dorpshuis De Phoenix in Schaijk onder leiding van dirigent John Derks. Het concert begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21 uur. De toegang is gratis. Het wordt een programma met een grote diversiteit aan muziekstijlen en een prachtige show als afsluiting. Het slagwerkorkest van Concordia Schaijk ontvangt haar gasten met een aantal nieuwe concertwerken waarmee ze ook de strijd aangaat om de Brabant Wonen Cup op 30 oktober in De Lievekamp in Oss. Vervolgens treedt de Malletband van Ad Astra uit Asperen op met een verrassende variatie aan melodisch slagwerk. Hoogtepunt van het uitwisselingsconcert is een historisch spektakel van de slagwerkers van Semper Crescendo uit Kerkdriel. Het podium in de Phoenix is omgebouwd tot een sfeervol veertiende eeuws kloosterdecor. Onder aanvoering van John Derks worden historische veldslagen uitgevochten tussen Engelsen en Schotten ten tijde van de Schotse onafhankelijkheidsoorlogen en wordt de Slag bij Bannockburn (1314) uitgebeeld met aangrijpende verhalen door zowel melodisch als ongestemd slagwerk. De muzikale monniken uit Kerkdriel hebben met dit spektakel al veel succes geboekt.

Gemeente Oss deelt ontbijtjes uit op Dag van de Mantelzorg OSS - Zo’n vijftig mantelzorgers uit de gemeente Oss krijgen donderdag 10 november een feestelijk ontbijt thuisbezorgd. Op die dag viert Nederland de Dag van de Mantelzorg. Bij de gemeente Oss is al jaren extra aandacht voor mantelzorgers op deze dag. De opzet is elk jaar anders. Dit jaar bezorgt de gemeente als 'extra verwenmoment' ontbijtjes bij de mantelzorgers thuis. Tot maandag 31 oktober kan men mantelzorgers uit de gemeente Oss aanmelden via mantelzorg@oss.nl; vermeld in deze mail naam, adres en het aantal huisgenoten van de mantelzorger dat men wilt verrassen.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 7 oktober 2011

15


Zakelijke abonnementen Consumentenabonnementen Simonly-abonnementen

goedkoop bellen en SMS

www.simonly.nl

www.vtu.nl

beStel nu onlIne de beSte zakelIjke aanbIedInGen, 12 maanden 50% kortInG apple iphone 4 16gb

sUPER G iEDin AAnB

blackberry bold 9780

€ 79,–

eerste 9 maanden

€ 13,75

bedrijfsflexibel Blackberry Internet Servce eerste 9 maanden

€ 11,10

eerste 9 maanden

eerste 9 maanden

50% korting

bedrijfsflexibel Smartphone Internet Comfort

is GRAT

is GRAT

eerste 9 maanden

50% korting

Samsung Galaxy SII

+

is GRAT

ExCl. BTw

eerste 9 maanden

apple ipad+2xSamsung

50% korting

50% korting bedrijfsflexibel Smartphone Internet Comfort eerste 9 maanden

bedrijfsflexibel Smartphone Internet Comfort

€ 11,25

eerste 9 maanden

€ 13,75

p.m., excl. btw en aansluitkosten à € 25,17

p.m., excl. btw en aansluitkosten à € 25,17

p.a., p.m., excl. btw en aansluitkosten à € 25,17 Aanbieding bij 2 aansluitingen

p.m., excl. btw en aansluitkosten à € 25,17

ALLEEN ONLINE www.vtu.nl

ALLEEN ONLINE www.vtu.nl

ALLEEN ONLINE www.vtu.nl

ALLEEN ONLINE www.vtu.nl

sUPER CADEAUAAnBiEDinGEn mET TV’s - sPElComPUTERs - lAPToPs - iPAD - Gsm EnZ...

Sony bX420 + nokia 1800

kIeS uw eIGen cadeau

lG42pt353 + Samsung e1080 107 cm HD ready

nieuw en verlengen cadeaubonnen van ben van dijk

+

+

SPELCOMPUTERS • TV’S • LAPTOPS • BUITENKEUKENS • SPELCOMPUTERS • WASMACHINES • KEUKENAPPARTUUR

is GRAT

wAT is Uw ABonnEmEnT wAARD?

81 cm full HD

Vodafone bel-sms-web 250 eerste 6 maanden € 19,25 p.m. daarna € 38,50 p.m.

Vodafone bel-sms-web el-sms-web 350 eerste 6 maanden € 23,25 p.m. daarna € 47,50 p.m.

Aansluitkosten € 30,–

Samsung Galaxy S II smart 100

is

GRAT

Aansluitkosten € 30,–

blackberry 9860 nieuw

Vodafone

21,25

aansluitkosten € 30,00

apple iphone 4 16Gb

kpn

bel-sms-web

is GRAT

6 maanden €

30,00

aansluitkosten € 29,95

*8 maanden korting

www.vtu.nl

blackberry 9860

kpn

- 200 minuten/sms - 250 mb - gratis leentoestel - blackberry bundel

- 100 minuten - 3000 sms - 1000 mb - per maand € 42,50 8 maanden €

is

GRAT

€ 129,95

hi messaging

bel-sms-web Xl

€ 37,50

- 300 minuten/sms - 1000 mb - zwart/wit

- 120 minuten - 3000 sms - 400 mb - blackberry bundel

per maand €

50,–

aansluitkosten € 29,95 www.vtu.nl

is

GRAT

9 maanden €

23,75

aansluitkosten € 29,95 * 9 maanden 50% korting

Goedkoop bellen/SmS/mobIel Internet met eIGen GSm/Smartphone SIMPEL Simonly 100 minuten 200 minuten 300 minuten 400 minuten 800 minuten

e 2,50 e 5,00 e 7,50 e 10,00 e 20,10

SIMYO Simonly

TELFORT Simonly

50% korting op mobiel internet van € 9,95 voor € 4,95 per maand

50 min./sms 100 min./sms 250 min./sms 500 min./sms

e 2,99 e 4,95 e 6,99 e 15,95

75 minuten 200 minuten 300 minuten 400 minuten 500 minuten 750 minuten

e 3,95 e 4,95 e 6,95 e 10,95 e 14,95 € 24,95

AKTiE! Met extra half jaar GRATis optie: sms en internetbundels

optie: 1000 sms € 9,95 Per maand opzegbaar en gratis nummerbehoud

optie: sms en internetbundels

www.simonly.nl

www.simonly.nl

www.simonly.nl

VTU Telecom Boxmeer ma. t/m do. 10.00 - 17.30 uur vrij 10.00 - 21.00 uur za. 10.00 - 17.00 uur VTU Telecom Centrum St. Janstraat 35, Uden ma. 10.00 - 17.00 uur di. t/m vr. 10.00 - 17.30 uur za. 10.00 - 17.00 uur 1810425.indd 1

VTU Telecom Vluchtoord Vluchtoord 10, Uden ma. 13.00 - 21.00 uur di. t/m vr. 10.00 - 21.00 uur za. 10.00 - 17.00 uur

Repair & Go Vluchtoord 10, Uden ma. en woe. tot 21.00 uur maandag vanaf 13.00 uur di. - vrij. 10.00 - 17.15 uur

www.vtu.nl • info@vtu.nl Drukfouten voorbehouden 04-10-2011 12:27:21

Weekblad Arena week 40 2011  

Weekblad Arena week 40 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you