Page 1

Rode loper-première Bende van Oss: zie pagina 15

weekblad voor landerd, herpen, ravenstein en omstreken jaargang 17 – week 38 – 23 september 2011 – www.arenalokaal.nl ����������������������������� ����������������������� ����������������� ��������������������������

Bezuinigingen op huurtoeslag pagina

3

MensenWerk: Schaijkenaar Peter Peters pagina

5

Arena Tuinspecial pagina

17-19

Schaijkse veehouder dingt mee naar prestigieuze ontwerpprijs

Gemeentenieuws

Harry Henst werkt aan varkensstal van de toekomst SCHAIJK - De Schaijkse veehouder Harry Henst vertegenwoordigt de provincie Noord-Brabant in een door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) georganiseerde ontwerpwedstrijd voor innovatieve en duurzame varkensstallen. Samen met afgevaardigden van de provincies Gelderland, Overijssel, Utrecht en Noord-Holland dingt de 58-jarige agrariër mee naar de hoofdprijs van 25.000 euro voor verdere uitwerking van het plan.

H

arry Henst, de derde generatie veehouder binnen de familie Henst, is een bekende naam in de varkenshouderijsector. Zo is hij nauw betrokkken bij de ontwikkeling van het zogeheten Varkenspension en bij Varkansen, beiden projecten in het kader van duurzame varkenshouderij. Het is dan ook geen toeval dat de provincie de Schaijkenaar benaderde om Noord-Brabant te vertegenwoordigen bij de prestigieuze stalontwerpwedstrijd.

Vooruitstrevend Harry Henst heeft het vooruitstrevende ontwerp voor ‘de varkensstal van de toekomst’ ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Groningse architect Janpiet Nicolai, klimaattechniekbedrijf Inno+, Agra-Matic adviesbureau, Nedap Agri en Peter Peters Stallenbouw uit Schaijk. Het ontwerp is geïnspireerd door de Romeinen. Die werkten met herenboerderijen die bestonden uit diverse hoofd- en bijgebouwen. “Het hoofdpunt bij de ontwikkeling van onze varkensstal is diervriendelijkheid”, zegt Harry Henst, die aan de hand van een

aantal bouwtekeningen laat zien wat de toekomstige stal zo bijzonder maakt. “Het ontwerp bestaat eigenlijk uit vier stallen onder twee kappen”, legt hij uit. “De stal omvat drie gedeeltes: één voor de vleesvarkens, één voor de dragende zeugen en een voersysteem en één voor de kraam- en opfokhokken voor biggen.” De diverse hokken zijn van alle gemakken voorzien, legt de agrariër uit. “Ieder hok heeft vier functiegebieden die een varken nodig heeft. Een eetgedeelte, een slaapgedeelte, een speel- en foerageergedeelte en een toilet, een kleine ruimte waar de varkens hun behoefte kunnen doen.” De speciale varkenstoiletten zorgen voor een aanzienlijke stankreductie, geeft Henst aan. “Alle toiletten hebben een apart afzuigsysteem. Tien procent van de lucht wordt onder het toilet afgezogen, in deze lucht zit al 80 procent of meer van de ammoniak. Daardoor kunnen de luchtwassers veel kleiner worden en dat bespaart enorm veel energie.” Alle varkenshokken zijn zodanig ingericht dat de dieren precies weten welke ruimte wáárvoor bestemd is. “Een varken gaat sowieso zo ver

mogelijk van zijn eetgedeelte af mesten, dus deze twee ruimtes komen zo ver mogelijk van elkaar af te liggen. Een geavanceerd klimaatsysteem in de stal zorgt ervoor dat de dieren weten wat het slaapgedeelte is. Deze ruimte is altijd het aangenaamst: in de zomer is het de koelste plek en in de winter is het er het warmst.” De kraam- en opfokhokken krijgen eveneens een aparte ruimte in het complex. “Dat hebben we gedaan omdat de dieren zich in de natuur ook afzonderen wanneer ze gaan bevallen”, legt Harry uit. “De kraamhokken zijn zo ingericht dat ze maximaal comfort hebben. Zachte vloeren, ronde hoeken en geen roosters zoals in normale varkensstallen. Hierdoor kunnen we met zaagselstro een natuurlijke nestomgeving nabootsen. Na een week in het kraamhok verhuizen de varkens naar de opfokhokken. Daar creëren we een warme omgeving voor de biggen en een koele omgeving voor de zeugen. De zeugen gaan na drie tot vier weken terug naar de dragende-zeugenstal en de biggen blijven in het opfokhok totdat ze 25 tot 27 kilo wegen. Daarna gaan ze naar de vleesvar-

kensstal. Daar worden de dieren gehouden in groepen van vijftig. Ze hebben allemaal één vierkante meter tot hun beschikking. Voordeel van deze grotere hokken is dat daardoor de functiegebieden beter zijn in te richten en de varkens nog een sprintje kunnen trekken. In een hok van tien vierkante meter waarin maar tien varkens zitten, kan dat niet. Ook de dierenbescherming wil in het kader van dierenwelzijn toe naar hokken van vijftig dieren.”

Energiebesparing Alle mest in de stallen wordt dagelijks afgevoerd. Harry Henst: “Eerst wordt het water eruitgehaald. Dat wordt verdampt door restwarmte uit de luchtwasser en daarna gaat het naar de vergister. Op jaarbasis levert dit 450.000 kubieke meter gas op. Dit kan weer gebruikt worden om stroom op te wekken.” Voor stroom zorgen ook de vele zonnepanelen op het dak van de varkensstal. “We genereren zelfs een stuk meer stroom dan we nodig hebben. Deze zetten we terug op het net. Verder is het hele bedrijf geconditioneerd. De inkomende lucht wordt ‘s winters nooit kouder dan acht graden en ‘s zomers nooit warmer dan achttien graden. Dit levert een energiebesparing van zestig procent op.”

Landerd pagina

9-12

Dorpsraad Ravenstein vergadert over veiligheid en leefbaarheid RAVENSTEIN - De dorpsraad Ravenstein houdt dinsdag 27 september weer een openbare vergadering in het Raadhuis aan de St. Luciastraat. Vanaf 20 uur komt onder meer de buurtdag van 25 september aan bod. Andere onderwerpen op de agenda zijn het gladheidsbestrijdingsplan (met een toelichting van Tonnie van Hooff) en integrale veiligheid en leefbaarheid. Bij dit onderwerp verzorgt beleidsadviseur Caspar van Looveren een toelichting. Daarnaast wordt wijkagent Gert Jan Koekkoek uitgenodigd.

Identiteitskaart niet meer gratis na spoedwet Donner REGIO - Minister Donner heeft een spoedwet ingevoerd, waardoor de overheid vanaf donderdag 22 september weer geld mag vragen voor de ID-kaart. Twee weken geleden bepaalde de Hoge Raad dat mensen hiervoor niet hoefden te betalen vanwege de identificatieplicht. Door de nieuwe wet wordt een stokje gestoken voor de uitspraak van de raad en mag er toch geld gevraagd worden voor de kaart. Aan de identificatieplicht verandert niets. Degenen die afgelopen week al een kaart hebben aangevraagd hoeven niets te betalen.

Van Tilburg´s Uitvaartverzorging Wij verzorgen uitvaarten in Landerd, Herpen, Ravenstein en omgeving. Past. van Winkelstraat 44 SCHAIJK • 0486 461239 • info.vantilburg@planet.nl

Lees verder op pagina 3.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 september 2011

www.vantilburgschaijk.nl

groenprojecten

tuinen met stijl groenprojecten groenprojecten


W I N TE R AC T I E Nu: winterinspectie 17,50 bij aankoop van 4 winterbanden gratis winterinspectie

diverse maten en merken op voorraad o.a. als beste getest: Dunlop-Fulda en Goodyear

Gratis pannenkoeken eten bij De Pannekoekenbakker vanaf maandag 12 september

Industriepark 30a 5374 CM Schaijk 0486-462527 www.autobedrijfhevank.nl

NU: opruiming schoolďŹ etsen

Spaar 10 zegels voor een gratis tweede pannenkoek. Haal uw spaarkaart bij de kassa.

Gewoon bij Albert Heijn Burg. Hoefnagelstraat 14 5374 GZ Schaijk T: 0486 464 046

Meer dan 20 banken onder een dak www.vanboxtelhypotheekcentrum.nl BGI Fund (garantieproduct) 8% uitkering per maand (8,3% per jaar) Kijk voor alle informatie op onze website.

2

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 september 2011


Miljoen huishoudens gaan er 111 euro op achteruit

Breed protest tegen bezuinigingen op huurtoeslag REGIO - Een breed front van maatschappelijke organisaties vindt het onaanvaardbaar dat het kabinet bezuinigt op de huurtoeslag. Het kabinet wil komend jaar honderd miljoen euro korten op de huurtoeslag, maar het bedrag loopt op tot 157 miljoen euro in 2015. Volgens de Nederlandse Woonbond is het ‘de zoveelste aanslag’ op de koopkracht van huurtoeslagontvangers, een groep die de allerlaagste inkomens heeft.

D

e aangekondigde bezuiniging op de huurtoeslag leidt ertoe dat huurtoeslagontvangers er volgend jaar 111 euro op achteruitgaan en in 2013 zelfs bijna 160 euro. ‘Dat betekent een koopkrachtverlies van één tot anderhalf procent. Naast alle andere aantastingen van de koopkracht leidt dit tot armoede en betalingsproblemen’, stelt de huurdersbelangenorganisatie. Het gemiddeld belastbaar inkomen van huurtoeslagontvangers bedraagt 18.431 euro per jaar. Het netto besteedbaar inkomen ligt vanzelfsprekend fors lager. ‘De laagste twintig procent van het inkomensgebouw betaalt nu al gemiddeld bijna de helft van het besteedbaar inkomen aan woonlasten’, geeft de Woonbond aan. ‘En vrijwel alle huishoudens met huurtoeslag vallen binnen deze categorie lage inkomens. 73 Procent van hen moet rondkomen van een minimuminkomen’. Volgens het kabinet moeten huurtoeslagontvangers die financieel niet meer rondkomen allereerst op zoek naar een goedkopere woning. Zij stelt dat de bezuinigingen

colofon Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. Oplage 10.000 Eindredactie

Sergio Boutkan E: sergio@uitleg.nl M: 06 466 25 651 Kopij

Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk T: 0486 463 112 F: 0486 463 537 E: redactie@arenalokaal.nl I: www.arenalokaal.nl Acquisitie

Sander van Vugt M: 06 533 66 946 E: sander@uitleg.nl Uitgever

Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk I: www.uitleg.nl Druk

DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding

De Winter T: 0413 266 766

leiden ‘tot een grotere prikkel voor huishoudens met lage inkomens om een goedkopere woning te zoeken’. Maar volgens de Woonbond zijn in Nederland nauwelijks woningen met een huur van minder dan 361,66 euro beschikbaar. ‘Huurders die verhuizen zullen vrijwel altijd te maken krijgen met een hoger huurniveau. Daarbij komen dan ook nog de kosten van verhuizing en herinrichting van de woning. Verhuizen naar een goedkopere woning is voor huishoudens met huurtoeslag in de praktijk geen optie’. Effecten in 2012 Als gevolg van de voor 2012 aangekondigde bezuiniging worden meer dan een miljoen huishoudens met huurtoeslag geconfronteerd met een nadelig inkomenseffect van gemiddeld 9,25 euro per

Een groot aantal maatschappelijke organisaties roept de Tweede Kamer op om de koopkracht van de laagste inkomens te beschermen.

maand. Zij moeten daardoor 111 euro per jaar meer huur betalen. Een groot aantal maatschappelijke organisaties roept de Tweede Kamer op om de koopkracht van de

laagste inkomens te beschermen. ‘Het afzien van de voorgenomen kortingen op de huurtoeslag is hiervoor een zeer gerichte en doeltreffende maatregel’, stellen de organisaties.

‘Laten zien hoe goed we als varkenshouders bezig zijn’ (Vervolg van de voorpagina) in de wacht heeft gesleept. De uitslag is te vinden op Harry Henst spreekt vol pas- www.arenalokaal.nl. Harry sie over zijn vak en het wel- Henst durft niet te zeggen zijn van zijn varkens, die of hij een goede kans maakt hem zeer aan het hart gaan. de wedstrijd te winnen. “Ik “De gezondheid van de die- heb de andere inzendingen ren staat voor mij bovenaan. ook gezien, maar die zijn In onze nieuwe hightech-stal totaal verschillend en eigenis de gezondheid van de die- lijk nauwelijks met elkaar te ren veel meer gewaarborgd. vergelijken. Er valt dus weiWe zorgen voor een maxi- nig over te zeggen. Het feit male stofreductie waardoor dat wij zijn gevraagd om de de kans van het overbrengen provincie Noord-Brabant te van ziektes voor zowel mens vertegenwoordigen bij deze als dier nihil is.” wedstrijd is echter op zichVolgens Harry hebben zijn zelf al bijzonder eervol.” varkens weinig om over te knorren. “Ik maak wel eens Verhuizing naar LOG de vergelijking met een feest- Of de nieuw ontworpen varzaal. Een horecaondernemer kensstal van Harry Henst krijgt een vergunning wan- straks ook daadwerkelijk neer er één vierkante meter wordt gerealiseerd, valt nog ruimte is per gast. In onze te bezien. Op de huidige bestal heeft ieder vleesvarken drijfslocatie aan de Pastoor ook één vierkante meter van Winkelstraat 65 kan en ruimte, dus voor hen is het mag de agrariër niet uitbreieigenlijk ook een feest.” den. “Vanwege de stank- en stofoverlast voor de omgeUitslag op arenalokaal.nl ving moeten we hier per 1 Donderdagavond 22 sep- januari 2013 weg zijn.” De tember maakte een beoorde- varkenshouder is daarom lingscommissie de winnende al sinds 2006 bezig om zijn inzending van de stalont- bedrijf verplaatst te krijgen werpwedstrijd bekend. Zij naar Landbouwontwikkelet daarbij op de volgende lingsgebied (LOG) Graspeel criteria: innovaties, financië- in Zeeland. “Halverwege le haalbaarheid, duurzaam- 2008 kregen we goedkeuheid van de stal, inpassing ring van de gemeenteraad. in het landschap, architec- We hoopten dan ook in 2010 tonische kwaliteit en ge- met de nieuwbouw in het schiktheid voor uitvoering. LOG te kunnen beginnen. Bij het ter perse gaan van Inmiddels liggen we jaren Arena op donderdagmiddag achter op de planning en was nog niet bekend wie de nog steeds is onduidelijk of, hoofdprijs van 25.000 euro en zo ja wanneer, we kunnen

column Spectaculaire onthulling! Het gebeurde ongeveer een maand geleden tijdens een uitzending van Knevel en van de Brink dat mijn leven een dramatische wending kreeg. Aan tafel zat een mevrouw die Mildred heette en die beweerde dat Prins Bernard haar vader was. Naast haar zat een dikke journalist die het allemaal had uitgezocht. Het bewijsmateriaal was volgens hem waterdicht en we konden het allemaal lezen in het boek dat hij erover had geschreven. En plotseling viel bij mij het kwartje. Na vierenvijftig jaar. Al vanaf mijn vroegste jeugd heb ik altijd gevoeld dat er iets niet klopte in ons gezin. Ik was anders dan de rest. Wat het precies was kon ik nooit verklaren, tot ik die Mildred hoorde zeggen dat zij de dochter was van Prins Bernard. De zevende op rij. Dat is statistisch onmogelijk! Na zes dochters móet er een jongen volgen. En in één keer wist ik wat ik eigenlijk altijd al had geweten: ik ben de zoon van Bernard! Alle puzzelstukjes uit het verleden vielen op hun plaats. Als kleine jongen al praatte ik bijvoorbeeld heel graag Duits, terwijl ik er nooit les in had gehad! Dat is toch merkwaardig voor een vijfjarige? Als ik een draai om mijn oren kreeg van mijn moeder zei ik bijvoorbeeld: “Kommen Sie bitte mit ins Presidium” waarna ik tegen mijn vader riep: “Harrie hol mal der Wagen!” Toen vond iedereen dat raar. Ik ook. Maar met terugwerkende kracht met de kennis van nu weet je: ja, natuurlijk, Duits, dat moet-ie van zijn vader hebben. Ook heel raar: toen ik een of achttien was hield ik in een keer van mooie vrouwen en snelle auto’s. Rara? Mijn jongere broer had dat niet. Gaf niks om mooie vrouwen, ging er helemaal niet achteraan. Die had dan weer wel dat mooie vrouwen achter hém aangingen. Dat had ik dan weer niet. Snelle auto’s? Gaf hij ook niks om. Zijn eerste auto was zo’n lullig oranje kevertje, met ‘n 6 volts accu. Als je er ’s avonds mee op pad ging en het regende, dan moest je kiezen: of de ruitenwisser of de lampen. Allebei tegelijk dan hield-ie er mee op. Mijn eerste auto was een Vauxhall Victor. Die zag er ook wel truttig uit, maar daar hing een loei van een motor in. Deed ik altijd wedstrijdjes bij de stoplichten. Dan zette ik hem in zijn twee, kwam dan wel wat moeilijk op gang, maar die auto kon in zijn twee doortrekken naar de 120. Op het moment dat die andere dachten dat ze gewonnen hadden, kwam ik ze loeihard voorbij geknetterd. Dan werd ik helemaal euforisch en kreeg dan ook altijd meteen zin om een olifant overhoop te knallen. En dan niet zo’n kleintje maar een hele grote dikke. Maar goed overigens dat het er nooit van gekomen is, want waar blijf je met zo’n ding? Zo’n grote ijskast hebben we niet. Maar hoe dan ook: die onstuitbare drang om groot wild plat te willen leggen, dat komt toch ergens vandaan?

Theo van Duren

verhuizen. Dat gaat nooit meer lukken voor 2013.” Waardoor wordt de vertraging veroorzaakt? “Door de groeiende weerstand tegen megastallen en de uitbraak van onder andere Q-koorts, een ziekte waar varkens overigens niets mee te maken hebben. Door de angst voor de gevaren voor volksgezondheid die intensieve veehouderijen met zich mee zouden brengen, ligt de besluitvorming over het LOG volledig stil.” Heb je begrip voor de weerstand en angst van de mensen in het LOG? “Ik kan me goed indenken dat die mensen weerstand bieden, temeer ook omdat niemand duidelijk kan maken wat nu de eventuele gevaren voor de gezondheid zijn. Ik hoop dat we als boeren samen met de burgers de problemen kunnen oplossen. Onder meer door onze deuren te openen voor de mensen en te laten zien hoe goed we als varkenshouders bezig zijn. Onze nieuwe stal komt vol met skyboxen te zitten. Zo maken we boven de kraamhokken een zaal met een glazen vloer, zodat mensen live de geboorte van de biggen kunnen zien.”

Het ontwerp voor de ‘varkensstal van de toekomst’.

municatie met de samenleving is er te weinig wederzijds begrip. Neem bijvoorbeeld het begrip megastal. Een megastal zegt helemaal niets over diervriendelijkheid. Een megastal kan vele malen diervriendelijker zijn dan twee of drie kleine oude stalletjes. Ons beoogde bedrijf in het LOG is straks drie keer zo groot als het huidige bedrijf in Schaijk, maar produceert door toepassing van de nieuwste technieken veel minder stank en stof.” In de nieuwe stallen in het LOG zullen gemiddeld 1.000 zeugen aanwezig zijn met ongeveer 10.000 vleesvarkens.

de organisatie Varkens Vandaag opgericht. Harry Henst is een van de ruim driehonderd varkenshouders in Zuid-Nederland die zich bij de organisatie hebben aangesloten. “Varkens Vandaag wil het echte verhaal vertellen”, legt initiatiefnemer Jan Vogels uit. “Daar heeft de consument recht op.” Vogels stelt dat ‘de tegenpartij’ tot dusver beter georganiseerd is. “Activisten zijn actiever en burgers horen alleen wat tegenstanders in de media zeggen”, zegt de varkenshouder uit Erp. “We hebben niks te verbergen. De Nederlandse varkenshouders ontwikkelen zich positief door innovaties en investeringen Varkens Vandaag en er wordt in ons land beter Waarom heeft de varkens- Om de beeldvorming over voor de varkens gezorgd dan houderijsector zo’n slecht de varkenshouderijsector in elders ter wereld.” imago? positieve zin te beïnvloeden, “Door een gebrek aan com- is op 5 september in Boekel

www.arenalokaal.nl – 23 september 2011

3


Wilt u ook graag adverteren in Arena? Neem dan contact op met Sander van Vugt, 06 533 66 946 of mail naar advertenties@arenalokaal.nl

AAN DE SLAG. OVER ONS. Telegraaf Media Nederland is uitgever van nationale en regionale dagbladen, huis-aan-huisbladen, tijdschriften en van digitale activiteiten. Met ruim 100 internetsites, minstens zoveel printtitels en evenementen, is Telegraaf Media Nederland dé marktleider in media. Met titels als De Telegraaf, Sp!ts, Noordhollands Dagblad, De Echo, VROUW, Autovisie, Privé, Relatieplanet en Speurders.nl in haar portefeuille bereikt Telegraaf Media Nederland 8,7 miljoen Nederlanders. De Telegraaf staat als multimediaal nieuwsmedium midden in de uitdagende en snel veranderende mediabranche. Met het dagblad De Telegraaf, de sites en online diensten binnen het Telegraaf-netwerk, diverse specials, advertentietabloids en het magazine VROUW. Voor De Telegraaf zijn wij op zoek naar

ABONNEMENTENVERKOPERS (heel Nederland) In stads- en winkelcentra, bij supermarkten, op braderieën/beurzen óf huisaan-huis bied je geïnteresseerden een abonnement aan. Veel vrijheid en afwisseling dus. En veel leuke ontmoetingen. Soms werk je samen met andere, gezellige collega’s, vaak ga je alleen op pad. Je dient zelf een weekplanning in die je bespreekt met de verkoopleider. Eigen ideeën, wensen en initiatieven worden zeer serieus genomen. Afhankelijk van jouw successen verdien je tussen € 37.000,- en € 60.000,-. Je werkdagen zijn van dinsdag tot en met zaterdag. Wij vragen een representatieve uitstraling, goede contactuele vaardigheden en bewezen resultaten in de verkoop. Een rijbewijs B en een eigen auto zijn noodzakelijk evenals de beschikking over een internetaansluiting. 

Vacaturenummer0008

MEER INFORMATIE/SOLLICITEREN Ga naar www.tmg.nl/werkenbij en zoek op vacaturenummer 0008. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ron van Dijk, regiomanager Zuid-West Nederland. Ron is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren op nummer 06 5335 2898.

www.tmg.nl/werkenbij

4

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 september 2011


Peter Peters, aannemersbedrijf Peter Peters

‘Ik doe alles op gevoel’ MensenWerk

De Familiebank

SCHAIJK - Wie kent ze niet? De busjes en borden van Peter Peters. Ooit bouwde Peters (56) zijn eigen varkensstallen. Maar al snel zag hij meer brood in gebouwen dan in varkens. Binnenkort lanceert de ondernemer twee nieuwe bedrijven: Social Invest en Tessa’s Foodtrucks. Volgens Peters is er maar één sleutel voor het succes: hard werken.

D

e afspraak is om twee uur. Maar Peters is nog even niet beschikbaar. Hij zit op het bankje in de hal en praat met een sollicitant. “Mensen lopen hier gewoon binnen zonder afspraak. Dat heb ik ook het liefst”, verduidelijkt Peters bij binnenkomst in de vergaderzaal. Aan afspraken en e-mailen doet hij niet. Wel de mobiele telefoon. “Ik ben altijd beschikbaar, zelfs op vakantie”, zegt de directeur, bruin getint van een verblijf in Spanje en gekleed in een fris kleurend overhemd. Varkensstallen Peter Peters is geboren als tiende kind in een gezin van twaalf. Hij begint zijn carrière als varkensboer. De varkensstallen bouwt hij zelf. 23 jaar geleden, wanneer de varkenssector onder druk komt te staan, besluit hij de varkens in te ruilen voor bouwprojecten. “Een vriend van mij, Albert Boeijen, vroeg me te helpen met het bouwen van een achterhuis. Binnen vijf minuten zei ik hem: ik doe het voor je voor die prijs”, vertelt Peters. Dat is het eerste project. Al snel volgen er meer. “Ik deed niet alles zelf hè, ik haalde er wel vaklui bij. Ik kan namelijk zelf niets, maar wel van alles een beetje. Ik wilde voor mezelf beginnen op voorwaarde dat Theo van Loon, timmerman, mee zou doen. Dat heeft hij gedaan en hij werkt nu als hoofd uitvoerder.”

Peter Peters: “We geven elke medewerker het vertrouwen om te doen waarvoor hij is aangenomen.” “We geven elke medewerker het vertrouwen om te doen waarvoor hij is aangenomen. Ieder krijgt een eigen verantwoordelijkheid en die moet hij nemen. Daar betaal ik ze voor”, legt Peters uit. Zelf is hij nooit naar school geweest. Hij kan wel lezen en schrijven, “maar wat ik schrijf, kun jij niet lezen”. Daarom vindt Peters het belangrijk om mensen te laten doen waar ze goed in zijn,

voor het eerst vierenhalve week van huis geweest. De sfeer in onze groep was zó warm. We waren echt één grote familie. Ik had nooit kunnen dromen dat het zo geweldig zou lopen.” Het feit dat Nederland uiteindelijk niet gewonnen heeft, doet niets af aan dat zaligmakende gevoel. Behalve genieten van de wedstrijden, heeft Peters veel geleerd

‘Ik kan wel lezen en schrijven, maar wat ik schrijf, kun jij niet lezen’

maar ze ook dingen niet te laten doen waar ze niet goed in zijn. “Frans Zwaans heb ik na drie maanden aangenomen voor de boekhouding. Ik kan er niets van, hij wel. Hij zorgt ervoor dat Allereerst richt de onderne- mijn vrouw elke week boodming zich op de agrarische schappen kan doen”, voert sector, maar inmiddels bou- Peters aan als voorbeeld. wen ze bij Peters alles: van scholen tot zorginstellingen Uitstapjes en van woningen tot was- Een leuke bijkomstigheid straten. Het bedrijf telt on- voor het personeel is dat Pegeveer 150 werknemers in ters zijn mensen op tijd bebinnen- en buitendienst. loont met een leuk uitstapje. Die gaan, volgens hun di- “Iedereen die hier een paar recteur, niet meer weg als ze jaar werkt en goed zijn best eenmaal zijn aangenomen. doet, wordt daarvoor be“We hebben mensen om ons loond.” Bekend is inmiddels heen verzameld met dezelf- het reisje naar Zuid-Afrika de drive en motivatie als ik voor het WK in juli 2010. heb. We hebben net als elk Verkleed als piloot en stebedrijf een 38-urige werk- wards en stewardessen, week, maar iedereen begint nam Peters zijn personeels’s morgens een uur eerder. leden mee naar de wedstrijElke werknemer draagt een den. “Al dertig jaar volg ik extra steentje bij. Daardoor het Nederlands team tijdens hou je het langer vol dan de WK’s en EK’s. Ik ben gewoon een echte Oranjefan”, buurman.” Waarom deze werknemers verantwoordt hij zijn reizen. bereid zijn om extra te wer- “Maar de reis naar Zuidken is volgens Peters logisch: Afrika was uniek! Ik ben

nader bekeken

van de Zuid-Afrikaanse cultuur. “Ik ben met elke groep naar de townships geweest. Indrukwekkend. En het is niet wat wij ervan denken: alleen maar arme mensen. Die zijn er wel, maar er wonen ook rijke lui. Daarbij hebben ze allemaal een tv, een mobiel en gaan ze goed gekleed. Het is een cultuur. Mensen die daar wonen, willen er niet meer weg”, legt de voetbalfan uit. Wandelen Van voetballen zelf wil Peters niets weten. “Ik ben geen sporter. Ik hou van kaarten. En ik wandel elke dag een uur. Op advies van de dokter. Ik heb hartproblemen gehad, ik leefde ongezond, rookte vroeger, werd veel te zwaar. Dus er moest wat gebeuren.” Inmiddels heeft Peters zich een nieuwe, gezondere, leefstijl aangemeten: goede voeding, onder de honderd kilo blijven, goed slapen en niet meer dan veertig uur in de week werken.” Hij delegeert

veel en concentreert zich op het managen en lijnen uitzetten. Nieuwe pijlers Peters geeft zichzelf nog vijf jaar de tijd om de managersfunctie over te dragen aan zijn kinderen. Zijn zoon Ferry zal met Johan Swinkels en Marco Loeffen de Schaijkse onderneming runnen, Peter junior zit bij Barli in Uden en zijn dochter Tessa trekt de kar voor de nieuwste tak van het bedrijf: Tessa’s Foodtrucks. Het doel van dit project is om ‘foodtrucks’, cateringbusjes, te bouwen en te exploiteren op franchisebasis in de grote steden. “Het idee is toevallig ontstaan op een zondagmiddag. Ik zag die foodtrucks op tv en ik besloot: dat wordt het. Meteen die middag zijn we begonnen, zonder vooronderzoek. Ik schakel heel snel, doe de dingen op m’n gevoel.” Tweede nieuwe pijler is het project Social Invest. “We gaan huizen bouwen en verhuren voor de sociale huursector. Die markt zit helemaal op slot.” De voorbereidingen zijn in volle gang.En na die vijf jaar? “Ik heb nu een goede balans gevonden. Ik werk niet te veel, ga regelmatig op vakantie met mijn vrouw. Dat kon eerst niet. Toen ging ze alleen met de kinderen. Na één dag moest ik gewoon naar huis. Als ik na mijn zestigste ook nog de verantwoordelijkheden overdraag, vind ik het helemaal prima.”

De woningmarkt zit op slot. Grotendeels vanwege onzekerheid onder burgers over de economie maar ook omdat banken niet zonder meer hypotheken verstrekken vanwege strengere regels die door de overheid zijn opgelegd. Wat is er dan mooier om geld voor de aankoop van een eigen woning te lenen bij je directe familie en toch recht te hebben op hypotheekrenteaftrek. De benaming voor deze vorm van geld lenen binnen de familie wordt de ‘familiebank’ genoemd. Het idee van de familiebank is eenvoudig: u leent geld aan uw kinderen en vraagt daarvoor een rentevergoeding. Wanneer uw kind de lening gebruikt voor de aankoop, bouw of verbouwing van een eigen woning, dan is de rente die het kind betaalt gewoon aftrekbaar van de belasting. Bij u als ouder wordt de lening aan uw kinderen hetzelfde behandeld als uw overige vermogen, hierover betaalt u namelijk 1,2% vermogensbelasting. Laat ik dit even uitwerken in een voorbeeld. Stel u leent 100.000 euro aan uw kind. Wanneer uw kind voor deze lening bij de bank 5,6% rente zou moeten betalen (rente 10 jaar vast), dan mag u voor de lening een rentevergoeding van 7% berekenen. Uitgangspunt is namelijk dat u maximaal 25% boven of onder de rente mag gaan zitten die de bank in vergelijkbare omstandigheden vraagt. U ontvangt dan op de lening 7.000 euro rente, terwijl het geld op een spaarrekening op dit moment slechts 3% rente zou opleveren. Voor uw kind geldt dat de rente gewoon aftrekbaar is, net als lenen bij de bank. Het kind betaalt wel meer rente dan bij de bank, maar u zou ervoor kunnen kiezen om dit nadeel jaarlijks aan uw kind terug te schenken. Maximaal kunt u per kind per jaar 5.030 euro belastingvrij schenken. Het opzetten van een familiebank is eenvoudig maar het is wel noodzakelijk om een aantal zaken goed te regelen. Allereerst is het verstandig om de afspraken (looptijd, rentevergoeding, aflossingsverplichtingen) die je met je kind maakt op te nemen in een leningovereenkomst en deze te registeren bij de belastingdienst. Heeft u behoefte aan zo’n overeenkomst, dan kunt u deze bij mijn kantoor gratis opvragen. Verder is het van belang dat de rente die is overeengekomen daadwerkelijk wordt betaald door de kinderen. Ook is het van belang om bij het overmaken van het leningbedrag de omschrijving ‘lening voor woning’ te vermelden en een kopie van het bankafschrift te bewaren. Het opzetten van een familiebank is dus helemaal niet zo ingewikkeld maar ik wil u wel op een aantal zaken wijzen. Allereerst het feit dat u zaken doet met uw familie. Wanneer u een goede band hebt met uw kinderen dan kan gedoe over een familiebanklening zo’n band in gevaar brengen. Dan heb ik het bijvoorbeeld over onenigheid over aflossing- en rentebetalingen. Het is dus altijd verstandig om zoals hiervoor vermeld de afspraken goed en helder op papier te zetten. Dit kan door naar de notaris te gaan maar dit is niet verplicht. Een belangrijk voordeel van de gang naar de notaris is het feit dat u als ouders een hypothecaire inschrijving als zekerheid van terugbetaling van uw lening kunt bedingen. Let wel dat bij een gedwongen verkoop van de woning de bank altijd voorrang heeft. Een andere belangrijke waarschuwing is het feit dat het verstrekken van een familiebanklening alleen verstandig is wanneer u het geld voor een langere periode kunt missen. Houd altijd voldoende geld achter voor onverwachte uitgaven. En last but not least, u moet er een goed gevoel bij hebben. Een fijne band met uw kinderen is een groot goed, en dat wilt u uiteraard niet in gevaar brengen. Rik van Duijnhoven, eigenaar Van Duijnhoven Accountants Uden

Simone van de Wijdeven

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 september 2011

5


Plus van Bavel

agenda

WINKELENWIN ACTIE Elke woensdag

Supermarkt Plus Van Bavel in Schaijk houdt een speciale

WINKELENWIN ACTIE. Wie boodschappen doet bij Plus Van Bavel maakt iedere week kans op een 0

0 00

00

0

LUXE BOODSCHAPPENPAKKET

WINNAAR WEEK 38: BERNADETTE JANSSEN UIT REEK

2 VOOR

™2 .18

1.

GELDIG 26 SEPT. T.M 1 OKT. 2011

29

1-30 Schildersclub D’n Zolder - Tentoonstelling ‘Goed Kijken’ in de bibliotheek in Schaijk 1-30 Openstelling St. Rochuskapelletje, van 9 tot 18 uur aan de Rondestraat 28 in Deursen 10-30 Expositie Ravensteinse Fotodagen - Ravenstein toen en nu in het Raadhuis in Ravenstein 23 Heilige Mis met medewerking van Sion, vanaf 9 uur in de parochiekerk in Schaijk 23 Oma-middag met het thema ‘Maria, Queen of Heaven 4 Ever’, van 14 tot 16 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk 23 Concert voor jongeren en ‘zij die zich jong voelen’ met het thema ‘Experience Heaven, Connecting People’ met Jos Manders, Nobuts, Pearl Jozefzoon, DJ Ricky Rivaro en special guest, vanaf 20.30 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk 24 Heilige Mis met het Donatuskoor, vanaf 19 uur in de parochiekerk in Reek 24 Heilige Mis met Cantor, vanaf 17.30 uur in de parochiekerk in Schaijk 24 Nederlands-Poolse Café Party, vanaf 20.30 uur in café De Raaf in Schaijk 24 Toneelvereniging Excelsior - Vrouw zoekt Boer, vanaf 20 uur in zaal De Heische Tip in Zeeland 24 Classic Rock Night - Back to De Bonte Oss, vanaf 20 uur bij Ambianz in Zeeland 24 Workshop glas-in-lood, vanaf 10.30 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein 25 Fiets Mee met MOV, start tussen 10.30 en 13 uur bij het Wapen van Reek 25 Pontificale Heilige Mis met het Heren- en Dameskoor, vanaf 10 uur in de parochiekerk in Schaijk 25 Parochiemissie, KBO en KVO - Brabantse Koffietafel met het thema ‘Hoopvol Ontmoeten’ met Annelieke Merx en Gert van Boxtel, van 11.15 tot 15 uur bij de kerk in Schaijk 25 Toneelvereniging Excelsior - Vrouw zoekt Boer, vanaf 14 uur in zaal De Heische Tip in Zeeland 25 Landerdconcert - Harmonie Semper Crescendo, muziekvereniging Concordia en muziekvereniging Zeelandia, vanaf 14 uur in het Witte Huis in Zeeland 25 Time for Dancing met live muziek door bigband, van 14 tot 20 uur bij Ambianz in Zeeland 25 Vrije rondleiding met een gids, aanmelden tussen 10.30 en 11 uur en start om 11 uur bij het Leerlooierijhuisje in Ravenstein 25 L’Orchestra Particolare speelt Mozart, om 16.30 en om 19.30 uur in de NH Kerk in Ravenstein 27 Oud papier Schaijk West 27 Dorpsraad Ravenstein - Openbare Vergadering, vanaf 20 uur in het Raadhuis in Ravenstein 27 KBO - Workshop Ketting maken van Fimoklei deel II, van 20 tot 22.30 uur in gemeenschapshuis Vidi Reo (De Nestor) in Ravenstein 28 Werkgroep Herpen-Ravenstein en Rigom - Opfriscursus voor ouderen in het verkeer (theoriemiddag voor alle 60-plussers uit Herpen en omgeving), vanaf 14 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen 29 Gemeenteraad Landerd - Vergadering, vanaf 19.30 uur in het Raadhuis in Schaijk

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar

PLUS Van Bavel - Schaijk

Pastoor van Winkelstraat 16, T: 0486 46 13 79

CLUBMUNTEN

maandag - donderdag 08.00 - 20.00 uur, vrijdag 08.00 - 21.00 uur, zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Elke zondag

SEPTEMBER

ter waarde van liefst 50 euro.

Bakkers speculaas Pak 400 gram MAX. 12 PK. PER KLANT

Elke donderdag Elke zaterdag

Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Kienen t.b.v. OKSV, vanaf 19.30 uur in PetjesBar in Overlangel Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland Kienen t.b.v. De Vogelvriend, van 19.15 tot 22 uur in café De Raaf in Schaijk

Aanbieding geldig van 26 SEPT. T/M 1 OKT. 2011

Aanbiedingen niet bestemd voor wederverkopers en/of de Eredivisie geeft Als Offizijncial Partner van grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. PLUS op zondag 11 september de aftrap voor de Clubmuntenactie. Clubmunten zijn munten met daarop het logo van de Eredivisie voetbalclubs die klanten van Plus Van Bavel bij iedere 15 euro aan boodschappen cadeau krijgen.

geeft meer! Open: maandag tot en met donderdag van 08 tot 20 uur, vrijdag van 08 tot 21 uur, zaterdag van 08 tot 18 uur. PLUS Van Bavel Pastoor van Winkelstraat 16 5374 BJ Schaijk 0486-461379

redactie@arenalokaal.nl

3 gangen keuzemenu

Voor € 19,95

Keuze uit: 4 voor - 4 hoofd - 4 na- gerechten Geopend dinsdag t/m zaterdag vanaf 12.00 uur. zondag vanaf 10.00 uur. Maandag gesloten.

KijK eens op onze website

www.LeuRseHof.nL 6

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 september 2011

Restaurant de Leurse Hof Leurseweg 4 6615 AJ Leur. Telefoon: 024-6422241


Virtuele Brabantse Waterkaart online

Onderduiken in de rijke watergeschiedenis van Brabant REGIO - Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft een nieuwe aanwinst online: de Brabantse Waterkaart (www.bhic.nl/waterkaart). Onder het motto Noord-Brabant van Aa tot Zoom is dit een virtuele ontmoetingsplek rondom het thema water met verhalen over watermolens en watertorens, bruggen en veren, sluizen en stuwen. Maar ook verhalen onder thema’s als lijden onder water (watersnoden), verdienen aan water (havens en industrie) of verdedigen met water (waterlinies).

W

ater heeft op allerlei manieren de geschiedenis van de provincie Noord-Brabant bepaald. Landschappelijk: NoordBrabant telt bijvoorbeeld meer natuurlijke beken en beekjes dan bijvoorbeeld Gelderland. Menselijk: Voor Noordoostelijk Brabant is de herinnering aan het water van de Beerse Maas nog behoorlijk levendig. En we mogen in deze provincie dan geen Delta-

werken hebben, maar ook de Brabanders worstelen al eeuwenlang met het alomtegenwoordige water. Handelspotentie De oorspronkelijke Brabantse steden zijn allemaal ontstaan aan het water. Vaak direct daaraan, zoals Bergen op Zoom, Willemstad, Woudrichem, Heusden en Grave. Maar ook iets verder landinwaarts, op de overgang van klei naar zand: Steenbergen,

Brabantse Liberation Route feestelijk geopend REGIO - Op vrijdagochtend 16 september is op spectaculaire wijze de eerste veldkei gedropt voor op de luisterplek bij boerderij Paulushoef in Son & Breugel, als symbool voor de start van de realisatie van het Brabantse deel van de Liberation Route. Na een aangrijpend ervaringsverhaal van de eigenaar van Paulushoef die de bevrijding als vijfjarig jongetje van dichtbij meemaakte kwamen boven de boerderij opnieuw parachutisten naar beneden. Nu ook weer in originele uniformen en met ronde parachutes. Liberation Route Brabant is een informatieve, beleefbare route die op een aantrekkelijke en laag-drempelige wijze de geschiedenis van de bevrijding van Brabant in 19441945 (o.a. Operation Market Garden) tot leven brengt. Het project is een initiatief van de samenwerking tussen Platform Market Garden, Liberty Park Overloon, Museumpark Bevrijdende Vleugels en Vrijetijdshuis Brabant. Liberation Route Brabant maakt deel uit van de internationale bevrijdingsroute Liberation Route Europe (from Normandy to Berlin). De luisterplek bij Paulushoef is de eerste van de circa 23 locaties in Brabant, waar de komende maanden grote veldkeien geplaatst gaan worden. Er komen veldkeien op luisterplekken in de gemeenten Landerd, Oss, Best, Bergeijk, Bernheze, Bladel, Boxmeer, Eindhoven, Grave, Lommel (B), Nuenen, Schijndel, Sint Oedenrode, Son & Breugel, Uden, Valkenswaard, Veghel, Veldhoven en Waalre.

De Kriekeput genomineerd voor Zwembad van het Jaar HERPEN - De Kriekeput is genomineerd voor Zwembad van het Jaar-verkiezing. De wedstrijd draait om waardering van de bezoekers. Dit kunnen ze doen door hun stem uit te brengen op www.ikzwem.nl/verkiezing. Bij het uitbrengen van een stem wordt een beoordeling gevraagd voor vier criteria: prijs/kwaliteit, klantvriendelijkheid, hygiëne en sfeer. De zwembaden met de hoogste gemiddelde waardering van iedere provincie (en met minimaal honderd stemmen) worden uitgeroepen tot Provincie Winnaar en ontvangen de Provinciale Zwembad Award. Uit deze twaalf zwembaden kiest de vakjury vervolgens de landelijke winnaar. Stemmen kan nog tot en met 29 oktober 2011. Op 8 november 2011 wordt de winnaar bekendgemaakt.

kort nieuws Herfstdiner voor 55-plussers in Wapen van Reek REEK - Rigom Maaltijdservice houdt op dinsdag 11 oktober het jaarlijkse Herfstdiner voor 55-plusser in het Wapen van Reek. Alle 55-plussers zijn welkom om hieraan deel te nemen. Het diner begint om 12 uur, de ontvangst start om 11.30 uur. Deelname kost 7,30 euro. Opgeven kan tot en met 2 oktober bij Cor Loeffen (0486-471730), aan de bar in het Wapen van Reek of bij Rigom Maaltijdservice (0412-653234). Rigom Maaltijdservice verzorgt iedere tweede en vierde dinsdag van de maand het eetpunt in het Wapen van Reek. Deze maaltijdservice is bedoeld voor 55-plussers die het gezellig vinden om af en toe samen te genieten van een driegangendiner.

De watersnood in Cuijk. Klundert, Geertruidenberg, Breda, Den Bosch. Allemaal steden die niet alleen een militair-strategisch belang hadden, maar ook handelspotentie. Voorzover we steden of belangrijke handelsplaatsen hebben die op het zand liggen, zijn die allemaal van veel later datum, uit de 19e en 20e eeuw. Denk aan Tilburg, Eindhoven, Veghel. En ook daar speelde het water weer een cruciale rol bij in de vorm van de Zuid-Willemsvaart, het Wilhelminakanaal, Het Eindhovens en het Beatrixkanaal. Wie weet hoe groot Oss inmiddels zou zijn, als men er niet langer dan zestig jaar over had gedaan om een verbindingskanaal met de Maas te realiseren? Last en lust Water is er altijd en overal: als last en als lust. Als last door de eeuwen heen tot op onze tijd toe: watersnoodrampen en overstromingen zoals in (om er een paar te noemen) 1421, 1855, 1880/1, 1920, 1953 en 1995. Die hebben behalve veel menselijk leed ook relicten achtergelaten in het landschap. Maar er zijn ook lusten. Het water zorgt voor inkomsten: je kunt het als

krachtbron gebruiken (watermolens), of als grondstof (brouwerijen, looierijen). Maar ook de visserij op de Maas, visvijvers (bij Eindhoven bijvoorbeeld) of eendenkooien hebben allemaal water nodig. Water dient als transportmiddel: dat leidt tot tolheffing op de rivieren, tot bruggen en veren, tot kanalenbouw, tot (industrie)havens. Recreëren op rivieren en plassen is weer een andere manier om van water te genieten (of om er geld van te maken), en je kunt het natuurlijk ook gewoon gaan verkopen: daarvoor zijn er waterleidingmaatschappijen met hun waterwingebieden en watertorens. De Brabantse Waterkaart is een interactieve site, waarop veel ruimte is voor de inbreng van het publiek. Dus wie een boeiend waterverhaal of een mooie waterfoto heeft, kan dat zelf op de site plaatsen. Daarnaast is er ook een waterforum voor vragen en discussies. Meer info: www.bhic.nl/ waterkaart

Jaarlijkse speelgoedbeurs in dorpshuis ‘t Slotje HERPEN - In dorpshuis ‘t Slotje in Herpen wordt op vrijdag 28 oktober voor de 22ste keer de speelgoedbeurs gehouden. De beurs is jaarlijks een succes en biedt een groot aanbod aan allerlei speelgoed zoals puzzels, spellen, lego, poppen, fietsjes, tractors, playmobil en kinderboeken. Daarnaast wordt ook kinderkleding aan het publiek aangeboden. Iedereen is welkom van 19.30 tot 21.30 uur, de entree is gratis. Meer info: www.dorpshuishetslotje.nl.

Iridiumflits te zien bij sterrenwacht Halley Sterrenwacht Halley houdt op vrijdag 7 oktober vanaf 21 uur weer een publieksavond. Rond dat tijdstip komt de maan op en kan deze, als het niet bewolkt is, goed door de telescoop worden bekeken. Ook Jupiter verschijnt dan aan de hemel. De vier grootste manen en de wolkenbanden van deze reuzenplaneet zijn goed te onderscheiden. Verder zijn de twee verre planeten Uranus en Neptunus door de grote telescoop te zien. Ook zijn bij helder weer bekende en minder bekende sterren en sterrenbeelden te bekijken, zoals Kleine en Grote Beer, Zwaan, Draak, Poolster, Alcor en Mizar. Tot slot is bij heldere hemel aan het begin van de publieksavond een bijzonder fenomeen te zien: een Iridiumflits. In de publiekslezing komen allerlei sterrenkundige onderwerpen aan de orde. In het digitale planetarium is een boeiende voorstelling over planeten, sterren, sterrenbeelden en het internationale ruimtestation ISS te bekijken. De entree tot de sterrenwacht, die is gelegen aan de Halleyweg 1 in Heesch, bedraagt 4,50 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen voor 2,50 euro naar binnen. Voor meer info: www.sterrenwachthalley.nl.

ingezonden

Popkoor Eigenwijs en Bigband 5-6-‘07 treden op in Kiossk Recht is recht en krom is krom OSS - Op de kiosk in het stadspark bij het Jan Cunen Museum in Oss vindt zondag 25 september weer een aantal optredens plaats. Popkoor Eigenwijs bijt het spits af om 14 uur met een optreden van ongeveer een uur. Om 15 uur brengt Bigband 5-6-’07 meerdere sets ten gehore. De optredens zijn gratis toegankelijk.In januari 2001 werd door enkele enthousiaste zangers en zangeressen popkoor Eigenwijs opgericht met het doel meerstemmig echte popmuziek te zingen. Anno 2011 is aan de doelstelling en het enthousiasme nog niets veranderd. Popkoor Eigenwijs streeft naar een repertoire dat enigszins afwijkt van de rest van de popkoren in de regio. In het repertoire worden geen gospels, musicalsongs, klassieke of kerkliederen opgenomen. Wel passeren hits de revue zoals Fireflies van Owl City en I Gotta Feeling van de Black Eyed Peas. In juni 2007 werd Bigband 5-6-’07 opgericht en sindsdien is deze jonge bigband hard bezig de omgeving te veroveren met hun mix van de nieuwste swingende hits en instrumentale toppers. Onder leiding van bandleider Rob van den Hoven wil deze formatie graag laten zien dat een bigband zeker niet suf is. Met enthousiasme brengen ze hits van bijvoorbeeld Benjamin Herman, Kyteman en Caro Emerald.

Stel je voor dat de gemeente Landerd besluit verkeersdrempels te gaan leggen in de fietspaden naar het Oventje. Hetgeen al overbodig is, want deze paden zijn net de wand van een megastal. U bent daar tegen. Uitgaande van het dagelijkse beleid, de gemeente Landerd natuurlijk niet, en u maakt bezwaar. Naar gewoonte van de gemeente krijgt u een berg papier (eenzijdig bedrukt?) thuis en spuwt de Landerdse computer de standaardzin uit: ‘uw bezwaar achten we ongegrond’. Nou ja, was te verwachten, dan nu maar naar de rechter. Oei! Is dat schrikken; om je recht te halen. Effetjes 41 eurootjes griffiekosten dokken. Echter, wat wil deze donkergrijze, zwaarbewolkte regering in het bovenstaande geval? Dat dit bedrag naar vijfhonderd euro gaat. Is dat meer dan twaalf keer zoveel, of kan ik niet rekenen? Trots op Nederland? Ik heb onderhand zo iets van Kots op Nederland. Het zou me niet verbazen dat, wanneer je straks een bekeuring krijgt, je eerst griffierecht moet afdragen aan ome of tante agent. Stil man, kop dicht. Breng ze niet op een idee. Nederland, met zó’n grote mond over bananenlanden... In Spanje en Frankrijk is de toegang tot de rechter gratis: in Nederland straks onbetaalbaar. En zo wordt rechtsgang krommegang. Jan Willems, Zeeland

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 september 2011

7


Eengezinswoning aan Heijtmorgen 8, Reek

Wonen in Bossche School-stijl

huizen

REEK - Tegenover het klooster aan de Heijtmorgen in Reek staat een huis dat in de jaren tachtig ontworpen is door de befaamde architect Jan de Jong. Volgens de huidige bewoners, Bert en Nicole van Ommeren, is het een zeer praktisch en onderhoudsvriendelijk huis. Met pijn in het hart laten ze het achter. “We zijn op zoek naar meer ruimte buiten”, zegt het echtpaar. “Het huis zouden we het liefst meenemen.”

Het is erg comfortabel, ventileert ontzettend goed en het is helemaal af. “Je kunt er zo in, alles is geïsoleerd. Daarnaast staat het op een mooie locatie midden in het dorp, met een prachtig uitzicht op het klooster, dat dezelfde sfeer uitademt als ons huis en dat maakt het plaatje compleet.” In 2007 is de volledige woning grondig gerenoveerd. “We hebben zo veel mogelijk van De Jong terug laten komen, maar wel naar de huidige maatstaven.” Naast dat het huis ontworpen is door een bekende

architect beschikt het ook nog eens over een mooie tuin gelegen op het zuiden met vrijstaande garage. Op de veranda aan de achterkant van het huis kijk je zo de groene tuin in. “Door de brede inrit is het huis ook achterom goed bereikbaar. De schuur kan gebruikt worden als hobbyruimte. De ruimte is goed geïsoleerd en is al voorzien van water en elektriciteit.”

Begane grond: Keuken met

moderne inbouwapparatuur, ruime speelkamer voorzien van alle aansluitingen voor realiseren van slaap- en badkamer, woonkamer met houtkachel en hal met trapopgang en bergkast. Eerste etage: Overloop met drie slaapkamers, badkamer met ligbad en douche en ruimte voor wasmachine en droger. Tweede etage: Zolder met CVinstallatie, te bereiken via vlizotrap.

Kenmerken Eengezinswoning Ontworpen door architect Jan de Jong Bossche school-stijl 485 m² perceelsoppervlakte 140 m² woonoppervlakte 406 m³ inhoud Vrijstaande garage 30 m² Ruime inpandige berging

375.000 euro k.k.

Heeft het huis je interesse gewekt en wil je eens vrijblijvend een kijkje komen nemen op de Heijtmorgen 8 in Reek? Neem dan contact op met Raoul van den Bosch van Van den Bosch Financieel Advies via 06-20594742. Ook voor meer informatie kun je hier terecht.

Zaterdag 1 oktober van 11 tot 15 uur

Op zoek naar nieuwe woning tijdens Open Huizen Dag REGIO - Twee keer per jaar vindt de NVM Open Huizen Dag plaats. Op deze dag zijn vele woningen die te koop staan zonder afspraak vrijblijvend te bezichtigen, zoals het huis van Bert en Nicole van Ommeren aan de Heijtmorgen 8 in Reek. Voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe woning is dit de ideale gelegenheid om zich breed te oriënteren. De volgende editie is zaterdag 1 oktober van 11 tot 15 uur. Het is niet verstandig om zaterdag lukraak bij een aantal huizen binnen te wandelen. Denk eerst goed na over wat je zoekt. Stel een wensenlijst op, zoals het aantal slaapkamers, afstand woon-werkverkeer, winkels en scholen. Bekijk de financiële mogelijkheden. Oriënteer naar woningen die in aanmerking komen naar aanleiding van je wensen. Verwacht niet tientallen huizen te bezoeken in die vier uur tijdens de Open Huizen Dag, maar kies een aantal interessante woningen. Stippel vervolgens een handige route uit. Bepaal van tevoren tevens een maximum tijd die je in een huis doorbrengt, dit om te voorkomen dat je aan het eind van de dag in problemen raakt en niet alle woningen hebt kunnen bezichtigen. Durf gewoon weg te gaan als de eerste indruk niet goed is. ‘Daadkrachtig signaal’ De verlaging van de overdrachtsbelasting is voor de woningmarkt een welkom steuntje in de rug. Dit scheelt kopers van een bestaande woning duizenden euro’s. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) is de opleving van de verkopen in juli, als gevolg van de belastingverlaging, een eerste stap naar herstel. De NVM vindt dat het kabinet met de verlaging van de overdrachtsbelasting een ‘daadkrachtig signaal’ heeft afgegeven. Een dergelijk signaal was hard nodig, want de verkopen in het tweede kwartaal vielen flink tegen en de prijzen bleven ook in dit kwartaal onder druk staan.

G

NH

SCHAIJK Wingerd0 11 0 g0 n i n sle r e t tar S +

Eengezinswoning met berging. Rustig gelegen, tuin op het zuiden. Hal, toilet, keuken met inbouwapp. Berging met aansl. wasmachine en droger. Woonkamer met tuindeur en inbouwkast. Overloop, 3 slaapk., moderne badk. met douchecabine, toilet, wastafelmeubel. Vaste trap naar zolder, overloop, CV-ruimte, Nefit HR (2007). Zolderk. met dakraam en inbouwkast. Tuin met terras en tuinhuisje. Starterslening € 15000,- mogelijk! Aanvaarding: n.o.t.k. Koopsom: e 189.000,- VON

GRAVE Smient 46

0 oo

e Lag

!0 ijs

pr

Twee-onder-een-kapwoning met garage. Royale woning ca. 420 m3 en garage ca. 27 m2 / 80 m3. Perceel: 247 m2 aan groenstrook. L-woonkamer, open keuken met L-meubel en inbouwapparatuur. Drie slaapkamers, badkamer met ligbad en douche, wastafel en toilet. Separate wasruimte. Tweede verdieping: CV-opstelling en twee slaap- / hobbykamers. Overdekt terras, tuinhuisje. Aanvaarding: n.o.t.k. Koopsom: e 237.000,- VON

8

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 september 2011

SCHAIJK Morijnenhof 3 o0 0o w ou wb u Nie

Nog slechts één woning te koop. Oplevering per direct. Maak nu een afspraak voor een bezichtiging. Inhoud: 644 m3, perceel 240 m2. SUMMER SALE PRIJS! Casco plus e 323.000,- VON

OPEN HUIS ZATERDAG

1 OKTOBER

van 11 tot 14 uur


Gemeentelijke informatie Jeugdgemeenteraad reikt trampolines uit aan scholen in Zeeland In de jeugdgemeenteraadsvergadering van 31 januari 2010 is door de (ex-) jeugdgemeenteraadsleden Gijs Dekkers, Elke van den Broek (beide Vlasgaard), Jip Nabuurs, Laura Willems (beide ’t Oventje), Just de Klein & Mirte van de Ven (OBS De Wizzert) besloten om een deel van het gezamenlijk budget van de jeugdgemeenteraad te besteden aan twee minitramps voor sporthal De Hekel. Op 16 september zijn deze minitramps door burgemeester Doorn en de jeugdgemeenteraadsleden officieel uitgereikt aan de scholen in Zeeland. De uitreiking vond plaats in sporthal De Hekel in Zeeland.

T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften. Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling. Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

Burgemeester Doorn en de (ex-)jeugdgemeenteraadsleden overhandigen minitramps aan Maud Trausel van OBS De Wizzert (hij vertegenwoordigt de drie Zeelandse basisscholen) voor gebruik in sporthal de Hekel.

Prijsuitreiking winnaar tekenwedstrijd Sjors Sportief en Sjors Creatief De tekenwedstrijd van Sjors Sportief en Sjors Creatief is afgelopen. Veel tekentalenten van de basisscholen in de gemeente Landerd hebben hun tekeningen ingestuurd. Deze tekeningen zijn gepresenteerd op de website van Sjors Sportief: www.sjorssportief.nl.

Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Uittreksel nodig? Regel het op www.landerd.nl

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen:

Er zijn dit jaar maar liefst twee winnaars! Een winnaar voor Sjors Sportief (Anna Dommerholt) en een winnaar voor Sjors Creatief (Froukje Derks). Beide tekeningen zijn op de buitenzijde van het boekje te vinden. Anna Dommerholt heeft met haar tekening de meeste stemmen vergaard, waardoor zij met de hele klas een middagje mag gaan zwemmen in het Golfbad te Oss. Ook Froukje Derks ontvangt een kleine attentie.

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland

Wethouder Raaijmakers heeft de prijzen aan de prijswinnaars overhandigd.

Wij wensen Anna en haar klas heel veel plezier toe in het Golfbad in Oss!

Tijdelijke verkeersmaatregelen Burendag Berenklauw Zeeland Buurtschap Um d’n vijver organiseert op zaterdag 24 september een burendag. Hierdoor wordt vanaf 13.00 uur tot 20.00 uur de Berenblauw van huisnummer 34 tot 52 afgesloten.

Wist u dat de website van de gemeente ook te lezen is in groot lettertype?

Burendag ’t Oventje Buurtschap ’t Oventje organiseert op zaterdag 24 september een burendag. Hierdoor wordt vanaf 13.00 uur tot 20.00 uur het Voor Oventje tussen het schoolplein en Voor Oventje 28 afgesloten.

Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 - Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, tel. 0486-451458) - Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5 Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 23 september 2 0 1 1

9


APV

Tweede Social Sofa geplaatst bij Franciscushof

Algemene plaatselijke verordening

Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van der Rijt-van Sinten, tel. 0413-261723 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

10

Verleende vergunningen Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: • Nationale Oogcollecte, periode 10-12-2012 t/m 15-12-2012, locatie Landerd, vergunning verzonden op: 14-09-2011 • Kampvuur op 29-09-2011, 30-09-2011, 01-10-2011, locatie INCA-terrein, vergunning verzonden op: 20-09-2011 • Brabantse koffietafel op 25-09-2011, locatie kerkplein Schaijk, vergunning verzonden op: 21-09-2011 Van toepassing zijnde procedure: zie in het gele kader onder aan de laatste gemeentelijke pagina onder nummer 3 tot en met 6. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss van de afdeling Algemene Zaken van het gemeentehuis, tel. 0486-458154. Aanvraagformulieren kunt u ook downloaden van onze website: www.landerd.nl.

Activiteiten- en evenementenkalender Za. 24-09-2011 van 15:00 tot 19:00 uur Burendag Buurtvereniging ’t Oventje, ’t Oventje Za. 24-09-2011 van 14:00 tot 01:00 uur Burendag, grasveld Hooge Raam/Kleine Graspeel Za. 24-09-2011 van 13:00 tot 01:00 uur Burendag Buurtverenging Um d’n Vijver, grasveld Bereklauw Zo. 25-09-2011 t/m za. 01-10-2011 Collecte Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Landerd

RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486-458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

De tweede Social Sofa is geplaatst op het Franciscushof in Zeeland. De Huurdersbelangengroep Landerd (HBL) bestaat 25 jaar en ter ere daarvan hebben zij eerder al een mozaïekbankje geplaatst bij basisschool De Regenboog in Schaijk. Er wordt nog gekeken of er een bankje geplaatst kan worden in Reek.

Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

Communicatie Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker communicatie: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

Reparatiebon gemeente Landerd Afdeling CCT Naam:

.............................................................................................

Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2011 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 23 september 2 0 1 1


Gratis cursusaanbod voor vrijwilligers Het Servicepunt Vrijwilligerswerk heeft voor het najaar van 2011 een interessant cursusaanbod samengesteld. De cursussen zijn bedoeld voor alle vrijwilligers die ac­tief zijn bij maatschappelijke organisaties, sportvereni­gingen, activiteitenclubs en overige vrijwilligersorgani­saties. Deelname is kosteloos voor iedereen uit de ge­meenten Uden, Veghel en Landerd.

Cursus ‘Omgaan met je puber’ De puberteit kan een roerige fase zijn in de ontwikkeling van kinderen naar volwassenheid. Veel ouders hebben behoefte aan informatie en advies als hun kind in de puberteit komt. Een groepsgericht aanbod voorziet in die behoefte. Enerzijds omdat ouders hun kennis en vaardigheden kunnen uitbreiden, maar ook omdat ze steun en herkenning vinden bij andere ouders.

Het cursusaanbod is flink uitgebreid met een aantal geheel nieuwe workshops. De workshops zijn erop gericht om uzelf te ontwikkelen, om u te helpen bij de ontwikkeling van nieuwe activiteiten én om de reguliere activiteiten be­ter te laten verlopen. Workshopcarrousel Groeien de vrijwilligersactiviteiten u wel eens boven het hoofd? Kunt u moeilijk nee zeggen of zou u uw tijd be­ter in willen delen? Wilt u graag eens iets heel anders gaan doen? Bent u op zoek naar nieuwe vrijwilligers? Wilt u uw huidige vrijwilligers beter kunnen coachen? Bent u benieuwd wat vrijwilligerscompetenties inhou­den? Wilt u uw vergadertechnieken bijspijkeren? Weet u welke taken een voorzitter heeft? Wilt u graag hand­vatten om sponsorgelden binnen te halen? Bent u be­nieuwd wat de nieuwe mediamiddelen voor kansen bieden? Hebt u inspiratie nodig voor het opzetten van nieuwe activiteiten? Wilt u de kwaliteit van uw organi­satie verhogen? Als het antwoord ‘ja’ is, dan vindt u in het cursusaanbod van het Servicepunt vast een zeker een workshop of bijeenkomst die u aanspreekt en verder kan helpen. In alle workshops en cursussen staan de praktijk en het zelf doen centraal. Waar mogelijk wordt gewerkt met eigen leerdoelen en eigen praktijksituaties.

Wet Milieubeheer Kennisgeving Besluiten en Mededeling géén zienswijze naar aanleiding van ontwerpbesluiten Burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd maken bekend dat door hen onder voorschriften, nodig ter bescherming van het milieu, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning krachtens de Wet milieubeheer (ex. art. 8.4), is verleend aan: • a. Maatschap Van Dijck, dhr. J. van Dijck, Achter Oventje 29, 5411 NM te Zeeland, voor een varkens- en paardenhouderij, gelegen aan het Achter Oventje 29, 5411 NM te Zeeland; • b. dhr. T.J.G.M. van Tiel, Brand 27, 5411 PA te Zeeland, voor een varkenshouderij en akkerbouwbedrijf, gelegen aan de Brand 27 en 27a, 5411 PA te Zeeland. Naar aanleiding van de ontwerpbesluiten zijn binnen de daarvoor gestelde termijn géén zienswijzen ingediend. In de besluiten zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de ontwerpbesluiten. De besluiten en de relevante stukken liggen met ingang van 24 september 2011 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis van Landerd, Kerkstraat 39 te Zeeland, elke werkdag van 09 tot 12 uur. Tegen een besluit kan met ingang van 24 september 2011 tot en met 4 november 2011 beroep worden ingesteld door belanghebbenden: a. die tegen het ontwerpbesluit tijdig een zienswijze hebben ingediend; b. die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; c. aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit; d. de betrokken wettelijke adviseurs. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Wie tegen het besluit beroep heeft ingesteld kan bij de Voorzitter van genoemde Afdeling van de Raad van State, binnen genoemde termijn, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Verzilver je club voor sportverenigingen Naast dit aanbod is er speciaal voor bestuurders, kaderleden, trainers, coaches, be­geleiders en andere vrijwilligers die actief zijn bij sport­verenigingen dit najaar een bijzondere cursus met als titel ‘Verzilver je club’. U leert en ervaart wat er bij komt kijken om uw sport­club seniorvriendelijk te maken en activiteiten te ont­wikkelen die de doelgroep ‘ouderen’ aanspreekt. De professionele cursus wordt verzorgd door de Neder­landse Sport Alliantie (NSA) en is een aanrader voor alle vrijwilligers die met hun vereniging willen inspelen op de toenemende vergrijzing.

De cursus voor ouders over opvoeden in de puberteit bestaat uit 7 groepsbijeenkomsten en wordt gegeven op woensdag 12 en 19 oktober, 2, 9, 16, 23 en 30 november 2011 van 19.30 tot 21.30 uur in Centrum Jeugd en Gezin, Brouwerspad 13a in Zeeland. Kosten: € 10,= p.p., te voldoen bij de eerste bijeenkomst. De uitvoering wordt verzorgd door Centrum Jeugd en Gezin in opdracht van de gemeente Landerd. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met het Centrum Jeugd en Gezin, tel. 0800-2540000 of per e-mail info@cjggeeftantwoord.nl.

Stuur om u aan te melden een mail met uw gegevens naar servicepunt@vcdewis.nl of neem telefonisch contact op met de consulenten Afra de Jong of Floor Jilesen. Zij zijn in de regel op dinsdag, donderdag en vrijdag te bereiken, tel. 0413-260913. Kijk voor het volledige aanbod van de cursussen ook op www.landerd.nl.

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 15-8-2011, bushalte Europaplein Schaijk: Groen/blauwe Gazelle damesfiets, type Maxinette met terugtraprem, rokzadel, leverancier A. Janssen (Geffen), schade aan verlichting. - 02-09-2011, bloembak Kerkstraat 56 Zeeland: Sleutelbos zilveren ring met een kleiner zilveren ringetje daaraan met twee sleutels. Een axa fietssleutel en huissleutel van schoenmakerij Ton Uden. - 05-09-2011, De Heische Tip Zeeland: Licht/donkergroene Gazelle herenfiets, Type Primeur, leverancier: Wim Jansen, Dommelen. - 05-09-2011, Bondsgebouw Zeeland: Groene Union herenfiets. Type: Tongers. Leverancier Wim de Wild, Uden. - 29-08-2011, tegen muur van het gemeentehuis in Zeeland: Grijze Batavus herenfiets, type Bologna, 3 versnellingen, leverancier Cor van de Wiel Uden. Verloren voorwerpen - 14-8-2011, Europaplein Schaijk: Rood met witte mountainbike met 21 versnellingen, geen spatborden, geen kettingkast, geen standaard, geen slot. Oudere fiets met op het voor- en achterwiel magneet- verlichting. - 21-08-11 op 22-08-11, tussen Schaijk-Heesch: Blauw lederen jas. - 22-08-2011, centrum Schaijk: Sleutelbos met ongeveer 8 sleutels eraan, waarvan een speciale sleutel met code. - 26-8-2011, Langenboomseweg-Molenstraat-Zevenhuis Zeeland richting Waalstraat Schaijk: Zwarte Gucci tas met daarin portemonnee met contact geld, I.D.-kaart, bankpas, en diverse andere pasjes. - 28-8-2011, centrum Zeeland: Zilveren armband met zirkonia steentjes.

- 21-8-2011, Boekelsedijk (Sportpark), Zeeland: Huissleutel en Peugeot autosleutel (zwart met zilveren leeuw). - 25-8-2011, tussen Reek en Schaijk: Leren sleutelhanger van garage Oostendorp Uden met daaraan Toyota autosleutel, huissleutel en lampje van Concordia Schaijk/Peter Peters. - 30-08-2011, omgeving of C1000, Zeeland: Groene damesportemonnee met daarin rijbewijs, creditcard en bankpas. - Kermis Zeeland: Zwarte herenportemonnee met daarin geld en twee huissleutels. - 30-8-2011, kermis Zeeland: Zwarte LG E GD510 GSM. - Eind augustus tijdens kermis Zeeland, Centrum Zeeland: Grijs/zwarte Gazelle herenfiets. type Chamonix. - 13-09-2011, Bakkerij Bongers Schaijk: Zwarte damesportemonnee, langwerpig model, twee CZ zorgpasjes, rijbewijs en RVS bankpasje. - 14-09-2011, bij bushalte Corridorweg - rotonde, Reek: blauwgrijze Sparta herenfiets, type Apollo. Het zadel staat opvallend hoog. - 15-09-2011, Lange spruit Schaijk: Zilvergrijze grote damesportemonnee, met in het hoekje een klein merk Dide met daarin bankpasje, CZ-zorgpasje en geld. - Nacht van 16 op 17 september, Schoolstraat Zeeland: Witte betonnen zuil met daarop een witte betonnen arend. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 23 september 2011

11


Verleende vergunningen Besluiten tot verlenging termijn van afhandeling van verzoeken om omgevingsvergunning: • Zeelandsedreef 22, 5374 RR Schaijk; verzoek om vergunning voor het bouwen van een aardappelloods met kantoor (ontvangen 7 januari 2011). De termijn van afhandeling is verlengd met 6 weken (besluit verzonden 3 maart 2011).

• Vraag anderen om hulp en spreek samen de dader aan • Bel 112

Verleende omgevingsvergunningen: • Mgr. Suijsstraat 10, 5375 AG Reek; kappen van 3 bomen en het verwijderen van bosplantsoen (verzonden 3 maart 2011) • Akkerwinde 68, 5374 DB Schaijk; bouwen van een woning (verzonden 4 maart 2011)

• Blijf bij het slachtoffer

Omgevingsvergunningen

• Maak foto’s voor de politie en meld je als getuige

l?! Vindt u dit normaa

Belanghebbenden die hetom nietomgevingsvergunning: eens zijn met bovenstaande besluiten Ontvangen aanvragen tot verlening desbetreffende vergunningen • Lage Baanvan 9a,de 5374 NM Schaijk; uitbreiden van een kunnen woonhuishiertegen op grond van de01-09-2011); Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na (ontvangen de datum van verzending vanSchaijk; de beschikking(en) een gemotiveerd • Julianastraat 19, 5374 BS plaatsen van een erfafscheiding bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethou(ontvangen 01-09-2011); ders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 In het • De Louwstraat 26, 5374 CG Schaijk; uitbreiden vanAA de Zeeland. berging van bezwaarschrift moet duidelijk(ontvangen gemaakt07-09-2011); worden waarom u bezwaren jeugdgebouw De Sprankel heeftKerkstraat en welk belang vanCK u wordt • 91a, 5411 Zeeland;geschaad. renoveren van een opslagruimte (ontvangen 06-09-2011); • Brand 19, 5411 PA Zeeland; kappen van vier bomen (ontvangen 07-09-2011); • Kladderpad Ong., Zeeland; kappen van twee eiken - wit label (met daarop 06-nrs.) aan Nemef sleutel (poort) (ontvangen 08-09-2011); sleutel.13, 5411 NM Zeeland; vervangen van asbestgolfplaten door • - Corbin Achter-Oventje - 4asbestvrije ringen (ziveren/zilverkleurig): herenringen, 1 damesring platen op een toiletgebouw2(ontvangen 11-09-2011); 1 kinderringetje • enSoeterstraat 17, 5375lieveheersbeestje BG Reek; vervangen van een asbestgolfplatendak - Blauw (Novo Nordisk) met daarin prikpen (insuline) van eenetui garage (ontvangen 12-09-2011); Zwarte Nokia GSM • Zeelandsedreef 20, 5374 RR Schaijk; verwijderen van asbestgolfplaten van - Bosch beige/grijs aan grijs koord een dakpersonenalarmtoestel van een opslagschuur (ontvangen 12-09-2011). - Zwart Vingino armbandje - 1-3-2011, Kerkstraat Zeeland: Blauwe van Manders Verlenging termijn van afhandeling vansporttas verzoek(en) Schaijk met daarin blauw/witte handdoek, zwart shirtje, omMode omgevingsvergunning: broekje en zwarte 5411 gympies. • zwart Hellebaardlaan 17-19-21, DE Zeeland; wijzigen van een eerder - 8-3-2011, bij Rabobank Schaijk: Bos verleende vergunning voor de realisatie vansleutels 22 i.p.v.(huissleutels, 20 zorgappartementen 1 (brief met oranje en 1 metafhandelingstermijn groen hoesje) aanverzonden: winkelwagenmunt. m.b.t. verlenging 09-09-2011).

Ik begrijp dat niemand graag Gevonden en verloren een bon krijgt, maar moet ik Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente daarvoor boeten? (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. 33 keer uitgescholden, 6 keer bedreigd, 2 keer fysiek belaagd.

Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! hter Jet Verschuren, parkeerwac De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen De laatste maanden afgegeven bij de C1000 in Zeeland: - fietssleutel en klein sleuteltje aan groene label (Cor). - ring met daaraan Hyundai autosleutel/afstandsbediening, Silca sleuteltje en ANLI Sleuteltje - sleutelhanger met daarin zwarte Silca sleutel en DOM sleutel - zwart sleuteltje Handen af van onze Helpers! We zadelen verkeersregelaars, verpleegkundigen, - Agressief of gewelddadig gedrag wordt nooit getolereerd -ambulancepersoneel, flessenopener met daaraan zwarte axasleutel en Benco-sleutel politiemensen, leraren, mede- Geef de professional de ruimte werkers van gemeenten en (sociale) zijn werk te doen - blauw koord met zorginstellingen daaraan groteomLips sleutel regelmatig op met onze frustraties. Daar moet hoognodig een eind aan komen! Overheid en werkgevers spreken daarom met elkaar én met u af:

- Volg de aanwijzigen van de professional op - Verstoor de (bedrijfs)orde niet

voorwerpen

voorwerpen InVerloren dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaarschrift - 01-03-2011, omgevingaanvragen hertenpark, Emté, in Schaijk: indienen. Bovengenoemde liggen voorSmidse iedereen tijdens de Bruin leren van handschoenen. openingstijden het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. - Nacht vanliggen 7 op ter 8 maart peuterspeelzaal Pinkeltje Zeeland: De aanvragen inzagebijtotdat er een beslissing op de aanvraag/ Zwarteis(glans) Batavus omafiets, Old Dutch. aanvragen genomen.

www.veiligepublieketaak.nl 040108.001 BiZa VPT A4 adv.indd 3

1. Inzage Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje ‘Actueel - Bekendmakingen’. 2. Zienswijze Tijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zienswijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend.

8

5200 MA te ’s-Hertogenbosch gevraagd worden een voorlopige voorVermiste en gevonden dieren voorziening kan door de voorzieninziening te treff en. Een voorlopige Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt opvang en de genrechter van de rechtbank worden getroff en,demits een spoedeisend registratie gevonden zoekgeraakte belang dat van vereist. Van deen verzoeker om een(huis)dieren. voorlopige voorziening Indien u een huisdier u binnen 2 weken contact wordt een griffi erecht vermist, geheven.kunt U wordt door de griffie van de rechtopnemen met: bank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, betaling. Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 met de zijn dierenambulance, tel. 0888-11341006. en liggen Deofstukken in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl De dierenopvang heeft wettelijk bewaarplicht twee weken, vanaf heden ook ter inzage bij deeen afdeling VROM opvan werkdagen van daarna mogen ze het dier eldersbestaat plaatsen. Ook als op u een 09 tot 12 uur. De mogelijkheid de stukken een(huis)dier ander tijdstip vindt kuntHiervoor u contactkan opnemen met Dierenopvang Maasland of met in te zien. een afspraak gemaakt worden, de dierenambulance. tel. 0486-458164.

Zienswijze-bezwaar-beroep

11-06-2009 08:59:26

Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening Voor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld.

Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; de gronden waarop het beroepschrift rust. In het kader van de beroepsprocedure vraagt de rechtbank bij het bestuursorgaan altijd om alle relevante stukken. Het is niet nodig om alle stukken al bij het beroepschrift te voegen. Wel dient, zo mogelijk, een kopie van de beslissing op het bezwaarschrift bij het beroepschrift gevoegd te worden. Als u beroep instelt kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend Verleende van omgevingsvergunning en projectbesluit belang dat vereist. Van 46, de verzoeker om eenbouwen voorlopige voorziening • Langenboomseweg 5411 AW Zeeland; van een woning wordt(verzonden een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de recht15-09-2011). bank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. Beroep U kuntdit ookbesluit digitaal instellen bij genoemde Tegen kanberoep een belanghebbende die eenrechtbank zienswijzevia heeft http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet welaan ingediend op het ontwerpbesluit en de belanghebbende dieukan beschikken over een niet elektronische (DigiD). Kijk op tonen redelijkerwijs in staat tehandtekening zijn geweest een zienswijze inde te genoemde site voor de precieze dienen, binnen zes weken na devoorwaarden. dag van verzending van het besluit beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de ArronVoor nadere informatiepostbus of voor 90125, het maken afspraak kunt u dissementsrechtbank, 5200van MAeen ’s-Hertogenbosch. contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, tel. van6:5 de van gemeente Landerd. Het0486-458194 beroepschrift(bureau moet opVergunningen) grond van artikel de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: - 8-3-2011, Zeeland: Kawasaki BX crossfiets, groen/zwart, met - naam en adres van de indiener speciale steuntjes op voor- en achterwiel. - dagtekening - 7-3-2011, Maashorst: Bruine rechthoekige damesportemonnee - omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht met daarinwaarop adressenlijst, diverse pasjes, - de gronden het beroepschrift rust.rijbewijs en geld. - Tussen 4 en 9 maart: Rabobankpasje. Bossestraat, Schaijk: Zilver/zwarte Nokia GSM. Als- 7-3-2011, beroep is ingesteld kan de voorzieningenrechter, postbus 90125,

3. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betreffende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. 4. Beroep Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam.

Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is.

5. Eisen bezwaar en beroep Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket Bezwaar en beroep. 6. Voorlopige voorziening Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

geg meem ee ne t en nt e i enui e wusw–s w – wwww. lwa .nl ad ne dr de .rndl . n–l v–r ivj rdiaj dg a2g 31 1s empat ea m r tb e2r021 10 1 1

Scheltseweg 13 5374 EB Schaijk T. 0486-463788 F. 0486-463630 E. info@petersbouw.nl I. www.petersbouw.nl

Utiliteitsbouw - Woningbouw 12

Agrarische bouw - Betonbouw

w w w . a r e n a l o k a a l . n l – v r i j d a g 23 september 2 0 1 1


Vijf concerten, benefietconcert en open podium jubileumseizoen

MuziS Landerd verwent gasten vanwege twintigjarig bestaan LANDERD - Stichting MuziS Landerd viert komend seizoen haar twintigjarig bestaan. De organisatie heeft ten doel om muzische voordrachten in de gemeente Landerd te bevorderen. Dit doen ze door vijf concerten per jaar te organiseren. Hiermee voorzien ze in de lokale behoefte en bieden ze jonge musici een podium om op te treden. In het jubileumjaar staan naast de reguliere concerten twee extra activiteiten op het programma.

Kapitein Jack Sparrow keert terug in een nieuw avontuur Film: Pirates of the Caribbean 4: On Stranger Tides Regisseur: Rob Marshall Duur: 138 minuten BluRay-release: 14 september

H

et Storioni Trio heeft de eer om de jubileumreeks af te trappen. Dit zeer gerenommeerde trio heeft een uitstekende reputatie opgebouwd en gaf al concerten op alle belangrijke podia in de wereld, waaronder Carnegie Hall in New York en Wigmore Hall in Londen. In 1997, kort na de oprichting van het trio, traden ze al eens op bij MuziS. OudSchaijkenaar Bart van de Roer, de pianist, was al meerdere malen te gast bij de stichting met wisselende ensembles. Tevens verzorgde hij tijdens het tienjarig bestaan van MuziS een bijzonder optreden samen met de Schaijkse fanfare

gezien

Het Storioni Trio opent het jubileumseizoen van MuziS op zondag 16 oktober. Concordia. Het Storioni Trio is zondag 16 oktober om 12 uur te bewonderen in dorpshuis De Phoenix in Schaijk. Concertreeks Na het Storioni Trio komen er nog vier andere gezelschappen naar Landerd. Zondag 20 november staat het accordeonduo Toeac in Het Wapen van Reek. Deze twee jonge meiden lieten in 2007 al horen hoe veelzijdig de accordeon kan zijn.

Hilarische avond uit

‘Vrouw zoekt Boer’ beleeft geslaagde première in Zeeland ZEELAND - Toneelvereniging Excelsior Zeeland speelt nog tweemaal het hilarische toneelstuk ‘Vrouw zoekt Boer’, op 24 en 25 september in De Heische Tip. De premiere van het stuk, afgelopen zaterdag, was een groot succes. Het werd een hilarische avond uit en na afloop ontving de negenkoppige cast een staande ovatie. Het verhaal gaat over Herma Beekman, die vindt dat het hoog tijd is dat haar zoon Dick een vrouw leert kennen. Daarom schrijft ze een brief naar de redactie van het tv-programma ‘Vrouw zoekt Boer’. Dick mag een oproep doen in het programma en dat heeft de nodige gevolgen. Toneelvereniging Excelsior werkt dit jaar samen met een nieuwe regisseur, Maurice van Dinther. Hij heeft flink gesleuteld aan de tekst en daarnaast geeft hij goede aanwijzingen vanuit zijn ervaring in het vak, onder meer opgedaan bij Klokhuis. De voorstelling ‘Vrouw zoekt Boer’ begint zaterdag 24 september om 20 uur. Op zondag 25 september vindt de voorstelling ’s middags om 14 uur plaats. Toegangskaarten zijn te koop bij Tonny Willemsen tegen een gereduceerd tariefvan 6 euro. Aan de zaal betaalt men 7,50. Kaarten voor kinderen tot en met 12 jaar zijn te koop voor 4 euro. Meer info: www.excelsiorzeeland.nl.

Intussen maakt het muzikale duo internationaal ook furore. Begin 2012 is het op zondag 22 januari de beurt aan het Benjamin Franklin Trio met de bekende gitarist Martin Kaaij. Altviolist Michiel Holtrop en de Amerikaanse cellist Douw Fonda complementeren het trio. Dit concert vindt wederom in Reek plaats. Het Haytham Sofia Qu4rtet reist zondag 11 maart af naar De Garf in Zeeland. Anderhalf jaar geleden stonden zij ook al in Landerd. Haytham Sofia is een klassiek Arabisch geschoolde musicus uit Israel. Hij bespeelt de U’d: een peervormige luit met een korte hals. Harpiste Lavinia Meijer sluit op zondag 22 april in Schaijk de concertreeks af. Zij was het succes van seizoen 2008/2009. De organisatie is erg verheugd dat het muzikale talent weer bij MuziS haar kwaliteiten komt tonen. De afgelopen tijd is ze regelmatig op TV geweest, waaronder drie keer bij De Wereld Draait Door. Equal Opportunity Fund Om het jubileum te vieren staan er twee extra activiteiten op het MuziS-programma. Zo houdt de stichting op zondag 12 februari een benefietconcert voor het Equal Opportunity Fund

Ghana. Het Valkhof Strijkkwartet en het Herpens Kamerkoor treden dan op om extra inkomsten te werven voor het goede doel. Tevens wil MuziS in het jubileumjaar graag een oude traditie laten herleven. Daarom houdt de stichting op zondag 13 mei een open podium voor amateurgezelschappen uit de regio. Vijf groepen geven acte de présence: het Domus Blaaskwintet uit Nijmegen, het duo Van Drunen uit Dieden met fagot en contrabas, de zanggroep Emmacapella uit Velp, het Lindenberg Gitaarkwart uit Nijmegen en het Blaas Ensemble Schaijk. Abonnement De entree is 12 euro per concert. Dat bedrag geldt ook voor het benefietconcert. De toegang tot het open podium bedraagt 5 euro. Het is ook mogelijk een abonnement af te sluiten. Voor 50 euro mag een houder hiervan naar de vijf reguliere concerten en het open podium. Het benefietconcert valt hier niet binnen. Kinderen kosten altijd 2,50 euro. Alle optredens zijn op een zondagmiddag en beginnen om 12 uur. Kijk voor meer informatie over de stichting, abonnementen en de muziekgezelschappen op de website www.muzis.nl.

De eigenaardige doch charmante kapitein Jack Sparrow (Johnny Depp) is terug. In het vierde deel van de Pirates-serie gaat de piraat op zoek naar de Fontein van de Eeuwige Jeugd. Dit doet hij deels met bekenden, maar in deze film worden veel nieuwe personages geïntroduceerd. De twee hoofdpersonen uit de eerste drie films Will Turner en Elizabeth Swann, respectievelijk rollen van Orlando Bloom en Keira Knightley, keren bijvoorbeeld niet terug. Wel zien we de vertrouwde gezichten van onder meer Hector Barbossa (Geoffrey Rush) en Joshamee Gibbs (Kevin McNally). Jack’s nieuwe tegenspelers zijn de pittige Angelica Teach (Penélope Cruz) en de listige Blackbeard (Ian McShane). Ook Rolling Stone Keith Richards maakt zijn opwachting als vader van Jack Sparrow. In het verleden gaf Depp aan zijn personage gebaseerd te hebben op de beroemde gitarist.

Angelica, Sparrow en Blackbeard zijn allemaal op zoek naar de Fontein van de Eeuwige Jeugd. Ondanks het ontbreken van een aantal bekende gezichten is Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides een spannende film geworden die bol staat van humor en avontuur. Jack raakt in de war wanneer hij Angelica - de enige vrouw die echt aan hem gewaagd is - opnieuw tegenkomt. Hij weet niet zeker of het nu ware liefde is of dat hij door haar gebruikt wordt om de beroemde Fountain of Youth te vinden. Wanneer Jack gedwongen wordt aan boord te gaan van de Queen Anne’s Revenge, het schip van de gemene piraat Blackbeard, bevindt hij zich in een onverwacht avontuur. Wie is zijn grootste bedreiging: Blackbeard of de vrouw uit zijn verleden. Het is een verhaal over vertrouwen, liefde, list en bedrog. Paul Verstegen

Limerick Jij bent mijn lust en mijn leven, aan jou wil ik alles geven. Da’s mooi zei Willemien, ik heb een jurkje gezien, leen mij dan je beurs maar eens even. Riet Derks

Wolfgang Amadeus Mozart herleeft in Ravenstein RAVENSTEIN - L’Orchestra Particolare brengt zondag 25 september twee concerten van Wolfgang Amadeus Mozart in de NH kerk in Ravenstein. Dit jonge en veelzijdige orkest - al jaren bekend als begeleidingsorkest in het programma Una voce particolare - staat onder leiding van Jan Stulen. Orkest en dirigent hebben het initiatief genomen tot het geven van deze Mozartconcerten op monumentale locaties in Nederland. Het eerste concert is zondag om 16.30 uur met Leon Berendse als fluitist en Aimée van Delden als harpist. Het tweede concert is om 19.30 uur met sopraan Selma Harkink. Meer informatie over het orkest en over Jan Stulen, Leon Berendse, Aimée van Delden, Selma Harking is te vinden op www.cultuurravenstein.nl. De kaartverkoop is inmiddels gestart. Vanwege de intieme kleine locatie is het aantal plaatsen beperkt. Toegangskaarten à 20 euro per concert zijn verkrijgbaar in het postkantoor Ravenstein aan de Landpoortstraat of in het Toeristisch Informatie Centrum in de Luciastraat. Reserveren kan ook via werkgroepcultuurravenstein@gmail.com. Indien nog beschikbaar zijn kaarten ook verkrijgbaar aan de entree van de NH kerk, vanaf een halfuur voor aanvang van de concerten.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 september 2011

13


Luxueuze en sportieve uitvoering van crossover

Ford introduceert nieuwe Kuga Titanium S Ford heeft tijdens de Frankfurt Motorshow de nieuwe Ford Kuga Titanium S geïntroduceerd. Het exterieur van de nieuwe Kuga Titanium S oogt sportiever met de speciale Titanium S-logo’s op de carrosserie, een grote achterspoiler en de 17 inch lichtmetalen velgen. Aan de voorkant is de Titanium S voorzien van opvallende LED- dagrijverlichting en nieuwe projectorkoplampen. Het interieur van deze nieuwe uitvoering is voorzien van gedeeltelijk lederen bekleding en glanzend zwarte sierpanelen.

‘D

e Kuga Titanium S biedt alles wat de Kuga zo bijzonder maakt, maar voegt hier nog meer stijl en sportiviteit aan toe”, zegt Gunnar Herrmann, Global Vehicle

autonieuws 35 kandidaten voor Auto van het Jaar 2012 De Auto van het Jaar 2012 wordt pas in maart bekendgemaakt, maar nu al is duidelijk welke auto’s meedingen naar deze titel. De shortlist met zeven finalisten wordt begin 2012 bekendgemaakt. Op 5 maart, aan de vooravond van de autosalon van Genève, weten we welke auto de titel Auto van het Jaar van de Nissan Leaf mag overnemen. De organisatie heeft nu bekend gemaakt welke auto’s meedingen naar de titel. De lijst bestaat dit jaar uit 35 auto’s, allemaal nieuwe modellen die op het moment van de verkiezing in minimaal vijf Europese landen verkrijgbaar zijn en waarvan jaarlijks naar verwachting meer dan 5.000 exemplaren worden verkocht. Met die laatste eis sluit de organisatie exoten als de Ferrari FF en Aston Martin Virage uit. De verkiezing vindt dit jaar voor het eerst pas in maart plaats. Voorgaande edities van de verkiezing waren altijd in november. Daarom weten we pas in januari wat de finalisten zijn. De grootste kanshebbers voor de titel in 2012 zijn de BMW 1 Serie, Fiat Panda, Ford Focus, Opel Ampera/Chevrolet Volt en de Volkswagen Up!

De Ford Kuga Titanium S. Line Director voor modellen uit het C-segment. “De veelgeroemde rijdynamiek en het stijlvolle ontwerp van de Kuga zijn essentiële aanschafoverwegingen voor onze klanten. De nieuwe

Kuga Titanium S biedt onze het intelligente All-Wheel klanten nog meer sportivi- Drive-systeem van de dynamische Ford Kuga onmidteit.” dellijk op elke verandering in het wegoppervlak. Ford Uitrustingsniveau De nieuwe Kuga Titanium S heeft het AWD-systeem in heeft hetzelfde, hoge uitrus- Zweden onder loodzware tingsniveau als de Titanium weersomstandigheden geuitvoering die hij vervangt. test en garandeert dat tracDe Ford Kuga Titanium S is tie ook onder de zwaarste in Nederland leverbaar met omstandigheden gehandtwee verschillende TDCi haafd blijft doordat het sydieselmotoren die naar keu- steem automatisch extra ze verkrijgbaar zijn met de vermogen geeft aan de wiePowerShift transmissie. Alle len die dit het hardst nodig Kuga’s zijn voorzien van hebben. het intelligente All-WheelDe Ford Kuga Titanium S is Drive-systeem. Dankzij de beproefde Hal- verkrijgbaar vanaf 40.845 dex 3-technologie reageert euro.

Volkswagen up! vanaf februari leverbaar Volkswagen heeft de orderboeken voor de up! geopend. De ruime, zuinige en comfortabele vierzitter is er vanaf 8.490 euro. In februari arriveren de eerste up!’s bij de Volkswagendealer. Er is dan keuze uit twee benzinemotoren en drie uitrustingsniveaus. Elk model is wegenbelastingvrij en valt bij zakelijk gebruik in de 14%-categorie van de fiscale bijtelling. De up! wordt aangeboden met een groot aantal aantrekkelijke optiepakketten.

De up! is leverbaar met een nieuwe generatie schone en zeer zuinige 1,0-liter driecilindermotoren. Er is keuze uit een versie met 60 pk/44 kW en een uitvoering met 75 pk/55 kW. Beide worden geleverd in combinatie met een handgeschakelde vijfbak. Er zijn drie uitrustingsniveaus. Het instapmodel take up! (alleen met 60 pk) is standaard uitgevoerd met onder meer vier airbags, radiovoorbereiding met twee luidsprekers, bumpers in carrosseriekleur, dagrijverlichting en snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging. De move up! (60 pk of 75 pk) biedt bovendien City Emergency Braking, ESP, elektrische raambediening vóór, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, easy entry, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en een in ongelijke delen neerklapbare achterbank. De high up! vult de uitrusting van de move up! aan met 15-inch lichtmetalen wielen met diefstalbeveiligde wielbouten, elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels, Radio RCD 215, chromen interieuraccenten, leren bekleding van stuur, pookknop en handremgreep, mistlampen vóór en een dashboard in carrosseriekleur. De up! is direct leverbaar als twee limited editions: de up! black en de up! white. Deze modellen hebben de luxe high up! als basis. Hun uitrusting is uitermate compleet. Tot de standaarduitvoering behoren 16-inch lichtmetalen

14

Een van de kanshebbers is de Hyundai i40.

Miljoenennota heeft extra autobelastingen tot gevolg Onzuinige auto’s worden vanaf volgend jaar nog zwaarder belast dan nu al het geval is. De CO2-taks bestaat vanaf juli 2012 uit vier schijven, er komt dus een extra schijf aan de bovenkant bij. Auto’s met een CO2-uitstoot van meer dan 243 g/km (benzine) en 226 g/km (diesel) worden extra zwaar belast. De CO2-grenzen van de verschillende schijven worden de komende jaren steeds verder aangescherpt. In 2015 is de toeslag en de belaste CO2-grens voor diesel en benzineauto’s uiteindelijk gelijk maar er komt een CO2-gerelateerde dieseltoeslag in de plaats van de vaste toeslag die nu geldt voor dieselauto’s. Dieselauto worden dus ook in de toekomst zwaarder belast met CO2-taks. Zo zul je in 2015 voor een dieselauto die 110 g/km uitstoot 3.250 euro meer belasting moeten betalen dan voor een benzineauto met dezelfde CO2-uitstoot.

De VW up! wielen met diefstalbeveiligde wielbouten, het uitneembare maps+more (navigatie met kleurenscherm, Bluetooth telefoonvoorbereiding, radiobediening, SD-kaartlezer), Climatic airconditioning, extra donker getinte ramen achter, chromen buitenspiegelkappen, instaplijsten en sierlijsten, vloermatten vóór en achter, dashboard pad in carrosseriekleur en specifieke stoffen bekleding (Stripes). De meerprijs voor de black-uitvoering is 1.880 euro (inclusief metallic lak Deep Black Pearl). De up white (lakkleur: Pure White) kost 1.510 euro extra. Ook op andere manieren is de up! aan persoonlijke wensen aan te passen. Zo is er het Executive Pakket met Radio/CDspeler RCD 215, maps+more en Climatic airconditioning. Voor de high up! bedraagt de meerprijs hiervoor 545 euro en voor de move up! 765 euro. Ook het Comfort-pakket op de take up! is zeer aantrekkelijk. Tegen een meerprijs van 375 euro biedt het ESP, elektrische raambediening vóór, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, tweetonige claxon, parkeerlicht en een waarschuwingssignaal bij vergeten verlichting. Ook ‘losse’ opties zijn aantrekkelijk geprijsd. Climatic airconditioning is er voor 475 euro en maps+more voor 295 euro.

Voor leaserijders geldt dat de 14- en 20-procentsklasses blijven bestaan maar de CO2-eisen worden strenger. Om vanaf 1 juli 2012 te kunnen profiteren van 14 procent bijtelling mag je leaseauto nog maar maximaal 103 g/km (benzine) of 92 g/km (diesel) CO2 uithoesten. Dat betekent dat een fors aantal modellen vanaf die datum uit dit segment valt. Bestaande leasecontracten worden gerespecteerd, de strengere eisen gelden alleen voor nieuwe contracten. In 2013 worden de grenzen verder aangescherpt tot respectievelijk 96 en 89 g/km. De grens voor 20 procent bijtelling is vanaf 1 juli aanstaande 132 en 114 g/km. Voor auto’s met een CO2-uitstoot van 50 g/km of minder betaal je geen bijtelling tot 2015. Voor particuliere rijders geldt dat de 14-procent CO2grenzen gelijk zijn aan die van de vrijstelling van BPM – dat is nu ook al het geval. De vrijstelling van wegenbelasting volgens de huidige regels geldt tot 1 januari 2014.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 september 2011


Arena maakt fotoverslag langs rode loper Filmfestival

Grootse première De Bende van Oss UTRECHT - Na lang wachten was het woensdagavond eindelijk zover voor André van Duren. Zijn historische misdaaddrama De Bende van Oss was verkozen tot opener van het Nederlands Film Festival. Opgewacht door diverse landelijke media en andere nieuwsgierigen schreden cast, crew, BN'ers en overige genodigden over de rode loper richting de zaal van de Stadsschouwburg Utrecht. Arena streek neer langs de rode loper en legde de aankomst van de sterren vast op de gevoelige plaat. Dat de première van De Bende van Oss een gekkenhuis belooft te worden blijkt uit de horde fotografen die allemaal het beste plekje proberen te bemachtigen. Vele bekende Nederlandse acteurs en actrices lopen over de rode loper het theater binnen. De BN'ers worden van alle kanten toegeroepen om te poseren en voor korte interviews. De een doet dat wat liever dan de ander, maar iedereen neemt de tijd voor de aanwezige media. Een aantal gasten hoopt wellicht juist op meer aandacht dan ze krijgen, maar er zijn weinig mensen die kunnen concurreren met Katja Schuurman, Carice van Houten, Anna Drijver en Bracha van Doesburgh. Naast acteurs en actrices komen er nog veel meer bekenden over de rode loper. Wat te denken van VVD-politica Laetitia Griffith en D66'er Boris van der Ham. Ook filmcriticus René Mioch, Q-music-DJ Kristel van Eijk en presentatrice Isolde Hallensleben komen voorbij, evenals Reekenaar Conrad Broekman, die een rode-loperticket bemachtigde tijdens de dienstenveiling van Achilles. De leden van de cast komen netjes gedoseerd over de rode loper, zodat ze iedereen aandacht kunnen geven. Iedereen is er: Matthias Schoenaerts, Daan Schuurmans en Frank Lammers. De hoofdrolspelers Sylvia Hoeks en Marcel Musters sluiten samen met André van Duren de rij. Speciaal voor Arena poseert de Reekse regisseur nog even met hoofdrolspeelster Sylvia Hoeks. Vervolgens snelt het tweetal naar de zaal omdat het programma op het punt staat te beginnen.

André van Duren en Sylvia Hoeks.

Bracha van Doesburgh en Daan Schuurmans.

Carice van Houten. Edwin de Vries.

Katja Schuurman, Arne Toonen en Birgit Schuurman.

Sylvia Hoeks poseert op de rode loper.

Laetitia Griffith. Anna Drijver.

Benja Bruijning. Matthias Schoenaerts.

Frank Lammers.

Isolde Hallensleben. Reekenaar Conrad Broekman.

Kristel van Eijk.

Boris van den Ham.

Linda van Dyck en partner.

Marcel Musters.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 september 2011

Tygo Gernandt.

15


Amateur Koen Gruitrooij en veteraan Peter Hermans

Ravensteinse wielrenners presteren goed op WK RAVENSTEIN/STAVELOT - De Ravensteinse wielrenners Koen Gruitrooij en Peter Hermans namen deel aan het wereldkampioenschap wielrennen voor Amateurs en Masters (veteranen) in Belgische ardennen. Het evenement bestond uit een tijdrit op vrijdag 9 september en een wegwedstrijd op 11 september rondom het pittoreske Stavelot. Bij de tijdrit behaalden Koen en Peter respectievelijk de negende en twintigste plaats in hun eigen leeftijdscategorie. Bij de wegwedstrijd reden ze achtereenvolgens als 23e en 46e over de finish.

D

eze zomer hebben Koen Gruitrooij en Peter Hermans zich via diverse kwalificatiewedstrijden geplaatst voor het wereldkampioenschap in Stavelot. Het deelnemersveld bestond uit wielrenners uit alle windstreken. In totaal waren ruim dertig verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd. Gruitrooij en Hermans hebben zich tijdens de wedstrijden goed staande weten te houden in het internationale deelnemersveld. Tijdrit Peter en Koen deden op vrijdag 9 september mee aan de tijdrit. Hierin moesten ze het met hun gewone racefiets opnemen tegen specialisten op speciale tijdritfietsen. Toch behaalden beiden een verdienstelijke plek. Koen mag zich de beste Nederlander noemen met zijn negende plaats in de categorie 30-34. Peter eindigde op de twintigste plaats in de categorie 45-49. “Het was een mooi maar ook lastig parcours over twintig km waarin twee beklimmingen moesten worden overwonnen”, geeft Gruitrooij aan. “Jammer genoeg regende het pijpenstelen, waardoor enkele deelnemers in de afdaling onderuit gingen. Dat bleef ons gelukkig bespaard.” Wegwedstrijd Op zondag 11 september werden de wegwedstrijden verreden. In de ochtends beklommen de veteranen hun stalen ros. ’s Middags

Trappen voor Tijs op zondag 25 september ZEELAND - De sponsorfietstocht voor de Zeelandse Tijs, die lijdt aan het syndroom van Sanfilippo, vindt zondag 25 september plaats. Dan fietsen 27 mensen van het AMC in Amsterdam naar Zeeland. Onder hen bevinden zich ook een aantal Festilent-leden. De dag begint om 8 uur met een gezamenlijk ontbijt voor alle betrokkenen in de kantine van Festilent. Rond 8.45 uur vertrekken de fietsers en hun begeleiders richting Amsterdam. De verwachting is dat de groep tussen 16 en 16.30 uur de finish op sportpark De Bundel in Zeeland passeert. Die dag speelt het eerste elftal van de Zeelandse voetbalclub thuis. Aanwezigen kunnen dan een bedrag doneren in een speciaal daarvoor neergezette melkbus.Met de sponsoractie wordt geld bij elkaar gespaard voor de Stichting Kinderen en Kansen, die is opgericht door twee ouderparen met kinderen die - net als Tijs - lijden aan het syndroom van Sanfilippo. Dit is een zeldzame, levensbedreigende ziekte, waarover weinig bekend is. Omdat weinig kinderen deze ziekte hebben is het voor de medische wereld niet haalbaar om financiële middelen in handen te krijgen voor onderzoek. De stichting wil meer bekendheid geven aan deze vreselijke ziekte.

16

Jeffrey Vogels in Regiofinale vijfde klas libre jeugd UDEN/ZEELAND - Jeffrey Vogels, lid van biljartclub Zeeland, mag op 24 en 25 september bij Germenzeel in Uden gaan strijden om de hoogste plaatsen in de Regiofinale vijfde klas libre jeugd. Jeffrey heeft zich als zesde voor deze finale geplaatst. Hij neemt het in Uden op tegen Theo van Beljouw en Paul Beks (Germenzeel), Dennis Engelen (BV Rosmalen), Bennie Godschalk (De Kromme Keu), Andy Verweij (BV Leusden), Steven Vorstenbosch (Biddinghuizer Biljartclub) en Fabrizo Zanin (JBGB). Een week later, op 1 en 2 oktober, kunnen de jonge spelers van de vierde klas hun talenten etaleren. Deze jeugdige biljarters moeten 55 caramboles maken om hun partij in winst om te zetten. De wedstrijden vinden plaats in biljartcentrum De Schelp in Biddinghuizen. Omdat er in deze klasse slechts vier spelers zijn, spelen ze elk twee maal tegen elkaar.

waren de amateurs aan de beurt. Oud-wereldkampioen Erwin Vervecken had een loodzwaar parcours uitgestippeld over honderdtien kilometer. In de laatste veertig kilometer moesten de deelnemers de côte de la Haute Levée, de côte du Rosier, de côte d’Aisomont en zo’n drie kilometer voor finish ook nog de côte de Stockeu beklimmen. ‘Lastige koers’ Peter ging om 9 uur van start in het 157-koppige deelnemersveld. Na ongeveer twintig kilometer begon het flink te regenen en te onweren. Hierdoor ontstonden diverse valpartijen en werd het peloton uiteengeslagen tot meerdere groepen. Koen startte om 13.30 uur samen met 119 renners. Inmiddels was het droog. Gruitrooij kon zich aanvankelijk goed handhaven in de eerste groep, maar zag in de finale een aantal renners wegrijden. Hij zette de strijd voort in de achtervolgende groep en zag dit beloond worden met een keurige 23e plaats. Beide renners kijken met voldoening terug op dit WK. Gruitrooij: “Het was een unieke ervaring om te kunnen deelnemen aan zo’n speciale, maar lastige koers, waarin je als deelnemer met veel onbekende buitenlandse coureurs de strijd aangaat. Deze finales vormde een mooie afsluiting van het zomerseizoen.” In de herfst en winter rijden Koen en Peter iedere zondagochtend een rustige trainingsrit bij toerwieler-

sport

Schaijks viertal eindigt vijfde op NK afdelingsdressuur

Koen Gruitrooij uit Ravenstein is de beste Nederlandse wielrenner op het WK voor Amateurs en Masters. club Het Stalen Ros in Ravenstein. Deze vereniging biedt een plek waar gezelligheid en sportiviteit hand in hand gaan. Daarbij maakt het helemaal niet uit hoeveel ervaring je hebt, of hoe hard je kunt fietsen. Koen

heeft zelfs ‘leren fietsen’ bij Het Stalen Ros. Wil je kennismaken met recreatief wielrennen of meer informatie over TWC Het Stalen Ros? Kijk dan op de website www.stalenros.nl.

KOOTWIJK/SCHAIJK - Vier leden van ponyclub De Schaijkse Bosruitertjes namen afgelopen weekend deel aan de Nederlandse Kampioenschappen voor afdelingsdressuur in Kootwijk. Het viertal, dat wordt gevormd door Kiona van Zoggel, Melanie Verwijst, Kim van de Brandt, Joep Zonnenberg en reserveruiter Quincy van Zoggel, behaalde een mooie vijfde plaats in de klasse CDE/M. De ruiters behaalden samen 160 en 172 punten. In Vorstenbosch werd afgelopen zondag een dressuurwedtrijd gehouden. Ook hier kwamen leden van de Schaijkse Bosruitertjes in actie. Kiona van Zoggel won de tweede prijs met haar pony Valley-Z in de klasse DE/Z2 door 216 punten te verdienen. Quincy van Zoggel kreeg met haar pony Cassandra-Z met 190 punten de eerste prijs uitgereikt. Ze behaalde een derde plaats bij de tweede proef met 191 punten. Quincy kwam uit in de klasse DE/L1, waarin ook Dominique Swinkels van start ging. Met haar pony Miss Fellow werd zij respectievelijk zesde (176 punten) en zevende (185 punten).

Jeffrey Vogels in Regiofinale 5e klas libre jeugd UDEN/ZEELAND - Jeffrey Vogels, lid van BC Zeeland, mag op 24 en 25 september bij Germenzeel in Uden gaan strijden om de hoogste plaatsen in de Regiofinale 5e klas libre jeugd. Jeffrey heeft zich als zesde voor deze finale geplaatst. Hij neemt het in Uden op tegen Theo van Beljouw en Paul Beks (Germenzeel), Dennis Engelen (BV Rosmalen), Bennie Godschalk (De Kromme Keu), Andy Verweij (BV Leusden), Steven Vorstenbosch (Biddinghuizer Biljartclub) en Fabrizo Zanin (JBGB). Een week later, op 1 en 2 oktober, kunnen de jonge spelers van de 4e klas hun talenten etaleren. Deze jeugdige biljarters moeten 55 caramboles maken om hun partij in winst om te zetten. De wedstrijden vinden plaats in biljarcentrum De Schelp in Biddinghuizen. Omdat er in deze klasse slechts vier spelers zijn, spelen ze elk twee maal tegen elkaar. Ruud Willems van BC Zeeland heeft zich met het veroveren van de tweede plaats in de districtsfinale 3e klasse driebanden klein gekwalificeerd voor de Regiofinale. Ruud hield zich in de districtsfinale goed staande en werd tweede met een moyenne van 0.571. Bovendien maakte hij, evenals André van der Heijden en Hans Bervoets, de hoogste serie van het toernooi (5). Zowel kampioen Adrie als runner-up Ruud mogen zich gaan opmaken voor de Regiofinale, die op 7, 8 en 9 oktober wordt gespeeld in het district ‘s-Hertogenbosch.

Rick van der Ven heeft Olympische nominatie binnen SHANGHAI/SCHAIJK - Handboogschutter Rick van der Ven heeft - samen met zijn Nederlandse teamgenoten Rick van den Oever en Mitch Dielemans - in Shanghai de Nominatie voor de Olympische Spelen van 2012 in Londen binnenghaald. Tijdens de laatste World-Cup van dit jaar behaalden de heren in de Team Finales de vijfde plaats, waarmee voldaan werd aan de eis van het NOC*NSF. Voor de handboogschutters is het zaak om volgend jaar tijdens het Europees Kampioenschap, dat in Amsterdam wordt gehouden, of de World-Cup in Ogden (USA) vormbehoud te tonen, waarmee zij dan voor Nederland de tickets verzilveren. Voor Handboogschutterij De Vriendenkring 1897 uit Schaijk is het de eerste keer in haar 114-jarige bestaan dat een lid een nominatie voor de Olympische Spelen binnenhaalt en, als het ticket wordt verzilverd, ook nog deel zou kunnen nemen aan de Olympische Spelen.

Emos wint thuiswedstrijd van Klimop met 8-6 SCHAIJK - De korfbalsters van Emos 1 traden zondag op het Reekse veld aan tegen Klimop 1. Het Schaijkse team wist de wedstrijd met 8-6 te winnen. In de eerste helft kwam Klimop telkens op voorsprong, waarna Emos zich terugvocht. De verdediging van de gasten ging ‘hangen’, waardoor Emos niet haar gebruikelijke spel kon spelen. Nieuwe dingen moesten worden geprobeerd en door goed samenspel resulteerde dat in mooie acties. In de tweede helft kreeg Emos de meeste kansen. Het bleef nog tot in de laatste minuten spannend, maar na een mooi afstandsschot van invalster Linda en een goed genomen strafworp van Sanne werd de eindstand van 8-6 op het scorebord gezet.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 september 2011


Compliment

Zeelands tuinbouwbedrijf houdt geslaagde open dag

tuinspecial Tuinbeurs in Udens evenementencentrum

Ze doen denken aan vakanties onder een zinderende zon, zee, kalkrotsen en terrasjes langs het water waarvan geuren en kleuren voor altijd in uw geheugen zijn gegrift. De Méditerranée. Daar horen veel grijsbladige planten inderdaad thuis, in de heerlijke subtropen en bij water. Haal die sfeer in uw tuin. Met de volgende planten kan het.

UDEN - Op zaterdag 8 en zondag 9 oktober wordt in het evenementencentrum aan de Hockeyweg in Uden een woon- en tuinbeurs georganiseerd. T&W Bouw neemt deel aan deze beurs. Een greep uit het assortiment wordt hier opgebouwd in een stand van 120 vierkante meter. Waaronder een tuinhuis, een prieel, een overkapping, een speeltoestel, een trampoline, tuinschermen en tuinpoorten. Tijdens de beurs zijn er verder diverse acties. De showmodellen worden tegen afbreekprijzen aangeboden. Voor informatie kan men terecht op de vernieuwde website www. tenwbouw.nl.

D

e open dag was bedoeld voor bladgewassen- en vollegrondgroentetelers. “We wilden ondernemers uit de sector de kans bieden elkaar te treffen en hun nieuwe machines en producten te presenteren. Maar ook als je als boer vragen had over ziektes in een plant, kon je hier terecht ”, zegt Verwer. Tevens was het de gelegenheid voor mensen uit de omgeving om Compliment te leren kennen. “Mensen weten te weinig van tuinbouw af. We willen aan ons imago werken. We willen laten zien wat we doen en wat onze machines kunnen”, legt Jolanda Nooijen, financieel directeur van de onderneming, uit. Informatiemarkt Bezoekers konden op de informatiemarkt voorlichting krijgen over diverse sectorgerelateerde producten als zaden, koeling of bodemverbeteraars. Op het land werden er demonstraties

Jolanda Nooijen bij de nieuwste machine. gegeven met machines voor het planten van slaplantjes, het schoffelen van onkruid en het beregenen van het land. Dat ZLTO koos gebruik te maken van de faciliteiten van Compliment is geen toeval. “We werken graag samen met ondernemers die vooruitstrevend zijn en natuurlijk lid zijn van ZLTO. We kijken naar de ondernemer die er staat. We willen graag verbetering en duurzaamheid. Compliment past in dat plaatje”, legt Verwer uit. Volgens Nooijen bereikt het bedrijf duurzaamheid door gebruik te maken van de nieuwste apparatuur voor duurzame productiemethoden. Zo heeft de onderneming zelf een nieuwe machine ontwikkeld die het mogelijk maakt om het hele jaar door groente te telen. Dus ook in de winter. “De machine bestaat uit een loopband waar plantjes in een potje staan. De plantjes worden automatisch bevochtigd en gevoed. De machine staat in een grote ruimte waar licht en warmte kunstmatig gereguleerd worden. Zo kun je dadelijk in de Sahara de machine in een zeecontainer zetten, je slaat een put voor het water en heb je verse groente”, vertelt Nooijen. Momenteel teelt Compliment 65.000 plantjes sla per hectare op jaarbasis. Dat betekent 9 miljoen ijsbergplanten per jaar. En dat is dan nog alleen maar de sla.

Een van de demonstraties tijdens de open dag.

Simone van de Wijdeven

Eigen tuinpret of de zorgflat?

Tuingeluk-Plus-dag in Appeltern We horen het steeds vaker. Mensen die kiezen voor een meer verzorgde omgeving, omdat ze opzien tegen het vele werk in huis en tuin. Daarna kregen ze spijt van hun beslissing omdat ze hun eigen tuin heel erg gingen missen. In vele gevallen was dat helemaal niet nodig geweest als het tuinonderhoud meer was teruggebracht naar een acceptabel niveau. De Tuinen van Appeltern en de 45 aangesloten hoveniersbedrijven bedachten het Tuingeluk-Plus programma om beslissers te behoeden voor een verkeerde keuze. Het Tuingeluk-Plus programma laat zien dat het in de mees-

Eerste Open Herfsttuinendag Landerd op 30 oktober LANDERD - Het Platform Toerisme Landerd houdt op zondag 30 oktober de eerste Open Herfsttuinendag. Belangstellenden kunnen op deze dag tussen 10.30 en 16 uur zeven Landerdse tuinen bezoeken. De families Boot, Van den Boom en Albers en Autarkia in Schaijk openen de poorten voor het publiek, evenals de families Bouten en Van der Ven in Zeeland. Tot slot is de Zeelandse heemtuin open tijdens de Open Herfsttuinendag. Tijdens deze Open Herfsttuinendag serveren diverse Landerdse horecabedrijven echte herfsthapjes tegen aantrekkelijke prijzen, zodat iedereen er samen een heerlijk dagje uit van kan maken. De gelegenheden die hieraan deelnemen zijn De Peppelen, ‘t Landerdke en Nieuw Schaijk in Schaijk en café-zaal ’t Oventje, Hap en Stap en Herberg D’n Brouwer in Zeeland. De bezoekers van de Open Herfsttuinendag Landerd kunnen een gratis beschrijving van de tuinen en deelnemende horecabedrijven met de herfsthapjes verkrijgen bij de vaste verkooppunten van het Platform Toerisme Landerd. Op vertoon van deze beschrijving zijn de herfsthapjes tegen het speciale tarief verkrijgbaar. De routebeschrijvingen zijn beschikbaar vanaf 20 oktober. Voor meer informatie: www.toerismelanderd.nl.

te gevallen heel goed mogelijk is om het totale onderhoudswerk met zo’n 40 procent te verminderen. En dan niet door alles met tegels te beleggen. Integendeel, het gaat er juist om dat het tuingevoel overeind blijft. En dus wordt gewerkt met de vier basisvoorwaarden voor tuingeluk, waarbij voldoende beplanting, voldoende hoogte, de privacy en de al genoemde onderhoud op maat zijn inbegrepen. De mensen in Appeltern en de hoveniers in het land nemen hun bewering over de onderhoudsbeperking zeer serieus. Ze hebben een Tuingeluk-Plus boekje gemaakt waar het hele verhaal wordt uitgelegd. Er zijn daarin onder meer veertig praktische tips opgenomen die mensen meteen zelf in de praktijk kunnen brengen. Ook komen de hoveniers vrijblijvend langs om te bezien of de besparing daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Iedereen die de meerwaarde van de tuin dagelijks ervaart is gezonder, vitaler, meer betrokken en gewoon gelukkiger vinden ze in Appeltern. Het gekke is dat velen zich dat niet realiseren. Vandaar ook dit initiatief. Op zaterdag 24 september 2011 is er een Tuingeluk-Plus dag in De Tui✓ Speeltoestellen nen van Appeltern. Tijdens ✓ Schuttingen de dag zijn er rondleidingen, ✓ Rieten- en wilgentenen matten lezingen en demonstraties. Alle onderhoudsbesparende ✓ Vlonders Tuingeluk-Plus tips zijn er in ✓ Tuinhuisjes de praktijk te zien. En verder ✓ Dierenverblijven krijgt elke bezoeker het alles ✓ Meubelen omvattende Tuingeluk-Plus ✓ Prieëlen boekje. Vanaf 24 september ✓ Picknicktafels kan men voor het boekje ook ✓ Bloembakken terecht bij alle exclusief ge✓ Accessoires selecteerde hoveniers. Men ✓ Decoratieve boerderijdieren kan ook een afspraak maken ✓ Showmodellen Gespecialiseerd inblokhutten maatwerk voor een Tuingeluk-Plus consult aan huis.

k Voor a l u w ma a t w e r

Van der Sangen Tuinhout

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: Ma. ma. t/m t/m vr. vr. 8.30 08.30tottot18.00 17.30uur uurenenopza. Openingstijden: za.08.30 8.30 tot tot 13.00 16.00 uur uur

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 september 2011

17


Siergrassen schitteren op het terras

Voor uw complete grond- en sloopwerken Uitgraven van vijvers, zwembaden, paadjes en terrassen Rooien en afvoeren van bomen en struiken

Fijn aan het einde van de zomer nog even aan de slag. Het is dé tijd dat de grassen schitteren met hun wuivende pluimen in de wind. Grassen zijn er niet alleen voor de bezitters van een grote tuin, maar ook als natuurlijk, decoratief element op het balkon of terras. In september groeit en bloeit er nog van alles. Toch zijn er al tekenen dat het einde van het groeiseizoen eraan komt. Aan veel planten en bomen vormen zich al zaden en vruchten en nog wat later zullen ook de bladeren hun typische herfstkleuren vertonen. Zoek een mooie dag uit om het balkon of terras ‘herfstklaar’ te maken. Kies eens voor siergrassen. In de nazomer en herfst zijn ze op hun hoogtepunt. Door hun natuurlijke kleuren combineren ze goed met alles dat er al op het balkon of terras staat.

Pastoor van Winkelstraat 87a 5374 BH Schaijk M: 06 - 51 336 812 (Riny) of 06 - 46 075 233 (Roy) T: 0486 - 46 25 82 F: 0486 - 46 47 07 info@manders-machineverhuur.nl

Rode zegge Wie zich in siergrassen verdiept, zal zien dat er een ruime keuze mogelijk is. Aanrader is de rode zegge (Carex buchananii ) met de dichte massa, stijf opstaande, smalle roodbruine bladeren die aan het einde wat krullen. Zeker als de plant in de zon staat, komt de kleur goed uit. En een weetje: zegges zijn te herkennen aan hun driekantige stengel.

www.manders-machineverhuur.nl

Pampasgras Pampasgras (Cortaderia selloana) bloeit met pluimen vanaf augustus tot en met oktober. Echt een gras waar je letterlijk niet omheen kunt, want de grote witte bloempluimen kunnen gemakkelijk meer dan drie meter lang worden. Wie wel pampasgras wil, maar dan iets minder hoog, kan kiezen voor de wat kleiner blijvende Cortaderia selloana ‘Pumila’. Dit gras heeft een voorkeur voor zonnige plaatsen. Wie met dit gras aan de slag wil, kan trouwens beter handschoenen aantrekken omdat de de smalle bladeren scherp snijdende randen hebben. Natuurlijk zijn er nog veel meer mooie grassoorten die het goed doen in pot. Kies voor polvormende, goed winterharde soorten. Knip ze aan het einde van de winter af tot circa 20 a 30 centimeter en geniet een paar maanden later opnieuw.

Siergrassen zijn een aanwinst voor het herfstterras.

Solo

Multi-Systeem 109LG (29cc / 1,2 pk) Basismachine 109LG € 269,Heggenschaar 54 cm. € 336,Kettingzaag € 321,Bladblazer € 141,Trimmer + draadkop € 141,Cultivator € 243,-

ontwerp - aanleg - onderhoud vijvers - waterpartijen beregening - elektra straatwerk - metselwerk - timmerwerk advies - begeleiding levering materialen

Basismachine optioneel uit te rusten met alle accessoires voor uw tuinonderhoud, vanaf € 269,- incl. btw Kerkstraat 117 5411 CK Zeeland Nbr Tel (0486) 45 21 15

www.tonnywillemsen.nl 18

Akkerwinde 40 Schaijk www.hoveniersbedrijf-thijsenbart.nl Thijs den Brok 06 - 130 502 48 Bart Geurts van Kessel (ontwerp) 06 - 272 616 80

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 september 2011


Volop variatie

Coniferen in alle soorten, maten en kleuren Variatie in coniferen, daar gaat het hier over. Coniferen zijn er in ongelooflijk veel vormen, kleuren, maten en sferen. Sommige veranderen zelfs opvallend door het jaar heen. Ze zijn allesbehalve saai. Die verkeerde indruk wordt vooral veroorzaakt door de eenvormige, uitgestrekte sparrenbossen uit de bosbouw, waar niets anders lijkt te mogen groeien. Dat is in de tuin wel anders. Daar kunnen een paar goed gekozen coniferen de sfeer geweldig ophalen en voor een dromerige of vrolijke, verstilde of gracieuze noot zorgen.

Snoeicursus bij Trendtuin Heesch HEESCH - In Heesch zit sinds 2009 het bedrijf Trendtuin van Anja van den Heiligenberg. Na ruim vijfentwintig jaar in een voetsalon te hebben gewerkt gooide ze het roer om en besloot van haar hobby haar beroep te maken. De Heesche haalde haar hoveniersdiploma met als specialisme tuinontwerp. Sindsdien staat zij voor iedereen klaar om iets moois van hun tuin te maken. Het werk van Anja is zeer uiteenlopend. “Soms komen mensen die al een mooie tuin hebben, maar die wat oubollig aandoet”, zegt ze. “Dan kom ik om hem op te frissen en wat moderner te maken. Dat kan bijvoorbeeld door de bestrating te bevangen of net wat andere planten neer te zetten. Ook kan ik een volledig nieuw ontwerp maken.” Een tuin aanleggen doet Anja niet zelf. “Ik maak echt alleen het ontwerp. Wel werk ik samen met een aantal hoveniers. Verder kan ik de materialen voor een nieuwe tuin leveren en adviseren welke hovenier het best geschikt is voor de klus. Maar mensen zijn natuurlijk ook vrij het zelf te doen. Je kunt begrijpen dat de kosten van zelf aanleggen nogal wat schelen met laten aanleggen. Alles is mogelijk, dat bepalen we samen.”

Z

o’n 230 miljoen jaar geleden verschenen samen met de Ginkgo- en de Cycas-achtigen ook de eerste coniferen op het aardse toneel. Zij namen daarna de hoofdrol over van de (reuzen)paardenstaarten, wolfsklauwen en varens. Dat waren (en zijn) planten die nog geen bloemen vormden, maar sporen uitstrooiden om zich te vermeerderen. Coniferen, Ginkgo’s e.d. waren de eerste plantengroepen die (primitieve) bloemen vormden. Coniferen zijn zogenaamde naaktzadigen. Hun zaden zitten in losse schubkegels of besachtige structuren. Ooit kwamen coniferen in honderden soorten over de hele wereld verspreid voor. De meeste kennen we vooral uit fossiele resten. Zo nu en dan worden zulke fossielen nog levend aangetroffen. In 1994 bijv. nog de ‘Wollemi Pine’ in een diep dal 200 km van Sydney in de Australische Blue Mountains. Deze soort wordt inmiddels ook gekweekt. De belangrijkste coniferenfamilies groeien vooral op het noordelijk halfrond. Dat zijn de dennen (Pinaceae), de cipressen (Cupressaceae) en taxusachtigen (Taxaceae). Op het zuidelijk halfrond zijn het vooral verwanten van de be-

tuinspecial

roemde, prehistorisch uitziende slangenden of ‘apenpuzzel’ (Araucaria). In grote delen van Afrika komen helemaal geen coniferen meer voor. Enorme keuze Kwekers worden al eeuwen gefascineerd door de mogelijkheden en verscheidenheid van de ca. 50 geslachten en meer dan 500 soorten uit de bovengenoemde en andere coniferenfamilies. Daardoor heeft u nu voor de tuin de keuze uit vele honderden fantastische haagconiferen, heel langzaam groeiende dwergvormen, treurconiferen, kruipende en slank naar de hoge hemel reikende vormen, soorten met prachtig naaldof schubvormig blad, bladhoudende en bladverliezende, en een enorme variatie aan loofkleuren: alle tinten groen, maar ook blauw, goudgeel, grijs, groen met wit gevlekt, roodachtig en bronskleurig en met bronzen winterkleur. Sommige kunnen uitstekend tegen zoute zeewind. Kies uit jeneverbessen (Juniperus), levensbomen (Thuja), hemlocksparren (Tsuga), sparren (Picea), dennen (Pinus), zilversparren (Abies; de Koreaanse zilverspar vormt paarse kegels), ceders (Cedrus), Chamaecyparis (wat ‘dwergcipres’ betekent, maar sommige worden 75 m hoog), de snelst groeiende haagconifeer (× Cupressocyapris leylandii), de levende fossiel Ginkgo biloba met in de herfst prachtig geel verkleurend eendenpootachtig blad, bladverliezende lariksen (Larix), de ’s winters bronskleurige, bodembedekkende Microbiota en nog veel meer. Ideale planttijd In container/pot gekweekte coniferen kunnen het hele jaar worden geplant (alleen niet als het vriest). Coniferen die u met ingegaasde kluit koopt, kunt u het beste tussen half september en eind oktober planten. Maak de gaaslap rond de wortels pas in het plantgat los. Zorg voor een ruim plantgat en verbeter de grond voor het inplanten. Na het inplanten goed water geven.

Maak het gezellig met struikjes met bessen

‘Twee keer per jaar’ Om mensen die graag in de tuin bezig zijn bij te staan houdt Anja in het voor- en najaar een snoeicursus. “Snoeien doe je twee keer per jaar”, weet de tuinontwerpster. “In kleine groepjes maak ik mensen bekend met de techniek van het snoeien. Het begint met een avondje theorie. De volgende ochtend gaan we echt aan de slag. Tevens is het mogelijk om de cursus in één dag te doen. Dan krijg je ‘s ochtends theorieles en na de lunch gaan we snoeien.” De najaarssnoeicursus in twee delen vindt plaats op 25 en 26 oktober. Woensdag 28 oktober is de hele dag cursus. In het voorjaar gaat om 27, 28 en 30 maart. Kijk voor meer informatie over Trendtuin op www.trendtuin. nl of neem contact op met Anja van den Heiligenberg via anja@trendtuin.nl of 0412-455435.

Tuintips voor oktober Vorstgevoelige zaken en planten nu vorstvrij onderbrengen. Ook de laatste kuipplanten binnen zetten. Voertafel/ voerhuisje voor de vogels in orde maken. Laat ergens in de tuin takken, blad en dergelijke (snoeihout) liggen voor overwinterende egels, insecten e.d. De vijver winterklaar maken (ook net erover tegen inwaaiend blad). Controleer klimsteunen voor planten. Zorg dat alles stormvast is. Afvallend blad verwijderen van gazon en groenblijvende vaste planten. Ook bladverliezende bomen en heesters (ver)planten.

Warme herfstkleuren op het terras Lekker nog even buiten zijn. Geniet in het herfstzonnetje van alle moois dat de natuur te bieden heeft. Verzamel struikjes met warme, herfstkleuren of mooie bessen en zet ze in grote potten op het balkon of terras. In de herfst vlamt de natuur voor het laatst nog eens flink op. Felgekleurde vruchten, mooie zaden en natuurlijk de bladeren, die in de herfst tot soms zelfs de winter hun mooiste bladkleur laten zien. Geniet daarvan mee en kies de mooiste voor het eigen balkon of terras. Neem naast de bekende struikjes als bergthee (Gaultheria procucumbens) of de verschillende Skimmia’s ook eens wat onbekendere struikjes om het balkon of terras in vuur en vlam te zetten. Firepower Het heestertje Nandina domestica ‘Firepower’ is jaarrond mooi. De bijnaam voor dit struikje is hemelse bamboe. In de eerste helft van de zomer bloeit de hemelse bamboe met

lange pluimen met witte bloemen. Na de bloei komen er rode bessen aan. In de nazomer herfst en winter vertoont het struikje ook nog eens een vurig schouwspel als de dubbel geveerde, groene bladeren via oranje naar rood verkleuren. Daardoor lijkt het net of ze vurig oplichten. Dit vlammende effect duurt tot het voorjaar. Ook de Fothergilla is jaarrond een lust voor het oog. Het begint al in april met de heerlijk geurende witte bloemen. Na de bloei komt het blad aan de struikjes. Deze bladeren verkleuren in de herfst schitterend naar oranje en rood. Jammer toch dat Fothergilla nog zo onbekend is. Het dwergmispeltje Cotoneaster suecicus ‘Juliette’ heeft wat afhangende takken met bonte, groen met gele blaadjes. Na de bloei in mei met witte bloemetjes komen er mooie rode bessen aan. Tip: Zet de struikjes in ruime, vorstbestendige potten.

De laatste Arena Tuinspecial van dit jaar verschijnt op vrijdag 14 oktober.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 september 2011

19


1750609.indd 1

08-09-2011 11:02:10

Weekblad arena week 38 2011  

Weekblad arena week 38 2011

Weekblad arena week 38 2011  

Weekblad arena week 38 2011

Advertisement