Page 1

Weekblad Arena voor en door onze lezers: zie pagina 4

weekblad voor landerd, herpen, ravenstein en omstreken jaargang 17 – week 36 – 9 september 2011 – www.arenalokaal.nl ����������������������������� ����������������������� ����������������� ��������������������������

Rabobank keert Coöperatief dividend uit pagina

3

MensenWerk: Dennenburgse Bernadine Kooister pagina

5

Arena Tuinspecial pagina

Lokale politici reageren op Dossier Verkeersveiligheid Landerd

Gemeentenieuws

‘Je moet de balans vinden tussen veiligheid en kosten’ LANDERD - De afgelopen twee maanden heeft Arena in het Dossier Verkeersveiligheid Landerd meer dan veertig situaties in Reek, Schaijk en Zeeland onder de loep genomen. Alle locaties zijn aangedragen door lezers van het weekblad. Daarnaast sprak de redactie met veel betrokken partijen, zoals de gemeente, de politie en Veilig Verkeer Landerd (VVL). Deze week blikt Arena samen met wethouder Hetty Tindemans en de lokale politieke partijen terug op het dossier.

Z

owel de politici als Hetty Tindemans geven aan dat ze blij zijn dat er aandacht is voor verkeer. “Dit onderwerp leeft ontzettend onder bevolking, dat hadden wij ook al gesignaleerd”, laat de wethouder weten. “Daarom ben ik blij dat Arena erin gesprongen is en burgers de gelegenheid gaf om gevaarlijke situaties aan te kaarten. Naar aanleiding van de artikelen hebben zich ook mensen bij ons gemeld die liever rechtstreeks contact met de gemeente opnamen. Ik waardeer de betrokkenheid en het meedenken.”

meteen. Daar kun je niet te hard rijden. Op bestaande locaties is het veel lastiger om het zo in te richten. Als we bijvoorbeeld ergens de riolering vernieuwen dan kijken we ook meteen naar de weginrichting. De plek is dan toch opengebroken.” Al voor het verkeersdossier van Arena pakte de gemeente het idee op om de problemen in kaart te brengen in een verkeersknelpuntennota. “Er is een eerste inventarisatie gemaakt met de lijsten van de gemeente, VVL en Arena. We zetten alle punten op een rij en gaan dan aan tafel met de politie, verkeersdeskundigen en VVL. ‘Sober ingericht’ Per locatie kijken we of iets Alle wegen in Landerd zijn echt een knelpunt is of dat momenteel ingericht vol- het alleen maar lijkt.” gens de richtlijnen Duurzaam Veilig. “Maar op Schijnonveiligheid aangeven van de raad wel Dat verkeer een lastig dosheel erg sober”, zegt Tinde- sier is ontkent de wethoumans. “Het gevolg daarvan der niet. “We moeten naar is dat een weg niet dus- het totaalplaatje blijven danig remmend is dat ie- kijken”, beweert ze. “Somdereen zich eraan houdt. mige locaties dienen echt Daarom kan de politie aangepakt te worden. Die niet handhaven. Als je alle prioriteren we dan. Andere ruimte en middelen hebt locaties lijken misschien kun je de snelheid in een onveilig, maar zijn dat hestraat remmen zonder slui- lemaal niet. Juist doordat zen en drempels. In nieuw- mensen beter opletten op bouwwijken doen we dat die plekken gebeuren er

minder ongelukken. Dat is elke keer de afweging die we maken, is het echt onveilig of slechts schijn. Dat is heel vervelend, want je moet er toch niet aandenken dat we te lang wachten en dat er iemand verongelukt.” ‘Levensgevaarlijk’ Het vermoeden van de verkeerswethouder dat de gemeenteraad niet genoeg budget beschikbaar stelt om in één keer alle gevaarlijke situaties aan te pakken wordt bevestigd door de politieke partijen. “We kunnen het geld maar één keer uitgeven”, stelt Mathieu de Klein van Progressief Landerd. “De ene situatie is erger dan de andere. Daar moeten we goed naar kijken. Echt gevaarlijke punten moeten we natuurlijk snel oplossen. Waar we ook naar kijken is manieren om het gedrag van mensen te beïnvloeden. Zelf ben ik ook niet roomser dan de paus, maar ik ben er wel mee bezig. Dat is belangrijk.” Gedrag is een onderwerp dat alle politici aansnijden. “De overheid heeft tot taak om de burger te wijzen op verantwoord gedrag”, vindt

Sybren Reitsma van het CDA. “Er moet een maatschappelijke code in goed verkeersgedrag gepromoot worden. In de auto en op de fiets, maar ook in andermans straat.” Marc Jeurissen van DS97 vraagt zich af of de verkeerstoestand in Landerd op het moment echt zoveel slechter is dan vier jaar geleden. “Niet alle situaties zijn ideaal, maar vaak ben je afhankelijk van omstandigheden”, zegt de Schaijkenaar. “Mensen moeten zelf opletten. ‘s Ochtends weet je gewoon dat het druk is rondom een basisschool. We moeten vooral kiezen voor levensgevaarlijke situaties. Die moeten voldoen aan bepaalde objectieve criteria. Afhankelijk van de urgentie kunnen we bepalen of we een situatie direct aanpakken of pas als er toch onderhoud plaatsvindt. Je moet de balans vinden tussen veiligheid en kosten.” De RPP is het bij monde van Roland Werring grotendeels eens met de coalitiepartijen. “De RPP legt de prioriteit bij verkeersveilige schoolroutes en zal daar ook beperkte financiele middelen voor in willen zetten.” De verkeersknelpuntennota is in de maak, de eerste aanzet ligt er. Zodra de nota klaar is presenteert Hetty Tindemans het aan de gemeenteraad.

17-19 Landerd pagina

9-12

Expositie fotowedstrijd ‘Ravenstein toen en nu’ RAVENSTEIN - In het Raadhuis in Ravenstein is vanaf zondag 11 september - Open Monumentendag - tot en met 23 oktober een expositie van de Ravensteinse Fotodagen te bekijken. In april namen 31 amateurfotografen deel aan deze fotodagen. Met drie oude ansichten van het stadje gingen de fotografen op stap om van de opgedragen situaties een opname te maken die laat zien hoe deze er nu uitzien. Daarnaast maakten de deelnemers een vrije opname van één van de opdrachtfoto’s.

De foto’s geven een beeld van Ravenstein in de eerste helft van de twintigste eeuw en de huidige situatie. Een professionele, onafhankelijke jury met leden van fotografencollectief Blik beoordeelde de foto’s. Het resultaat is te zien in het Raadhuis. De officiële opening van de tentoonstelling is op zaterdag 10 september om 14.30 uur. Henk Buijks, streekarchivaris van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) vertelt aan de hand van een aantal oude en nieuwe foto’s een verhaal met het thema ‘Ravenstein toen en nu’. Ook worden dan de winnaars van de fotowedstrijd bekendgemaakt. Aan deze fototentoonstelling is ook een publieksprijs verbonden. Gedurende de looptijd van de expositie kunnen bezoekers middels een formulier aangeven welke deelnemers volgens hen de mooiste vrije foto heeft gemaakt. De winnaar van de publieksprijs wordt op de laatste expositiedag, 23 oktober, bekend gemaakt. De expositie is tot en met 30 september te bezichtigen van maandag tot en met zaterdag tussen 10 en 16.30 uur en op zondag van 11 tot 16 uur. Van 1 tot en met 23 oktober is de tentoonstelling op zaterdag en zondag van 12 tot 16 uur te bekijken. Voor meer informatie: www.ravensteinsefotodagen.nl.

Van Tilburg´s Uitvaartverzorging Wij verzorgen uitvaarten in Landerd, Herpen, Ravenstein en omgeving. Past. van Winkelstraat 44 SCHAIJK • 0486 461239 • info.vantilburg@planet.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 9 september 2011

www.vantilburgschaijk.nl


Gratis pannenkoeken eten bij De Pannekoekenbakker vanaf maandag 12 september

Spaar 10 zegels voor een gratis tweede pannenkoek. Haal uw spaarkaart bij de kassa. Hamsteren nog 1 week! Gewoon bij Albert Heijn Burg. Hoefnagelstraat 14 5374 GZ Schaijk T: 0486 464 046

NU: opruiming schoolfietsen

rAVenStein/MArkt/15.00 UUr

KUNSTSTOF KOZIJNEN • schuifpuien • serres • terrasoverkappingen • rolluiken en zonnescreens • • zonwering • horren • dakkapellen • lichtstraten • garagedeuren •

Showroom: Langenboomseweg 55 Zeeland • tel 0486 - 45 37 78 • www.vanvlietkunststoffen.nl

2

ROCK OP DE KEIEN 11/09/2011

rock d’operA Gifter UnderdUck foolS on fUel www.rockopdekeien.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 9 september 2011


Arena zet genomineerden in verspreidingsgebied op een rij

Rabobank keert Coöperatief dividend uit aan maatschappelijke projecten REGIO - Rabobank Oss en omstreken roept in 2004 het fonds Coöperatief Dividend in het leven. In plaats van winst uit te keren aan aandeelhouders geeft de bank het geld op deze manier aan de gemeenschap. Om aanspraak te maken op een deel van het geld kunnen verenigingen en stichtingen zich goed gemotiveerd opgeven. Uit alle aanmeldingen zijn achttien maatschappelijk verantwoorde projecten gekozen. Rabobankleden kunnen tot 3 oktober op hun favoriete project stemmen. Zeven van de genomineerden komen uit het verspreidingsgebied van Arena. De redactie zet ze op een rijtje.

D

e achttien projecten zijn onderverdeeld in drie categorieën. Onder Dividend L vallen de projecten tot vijfduizend euro. De categorie Dividend XL omvat projecten met een aangevraagd bedrag tussen de vijf- en tienduizend euro. Dividend XXL is voor projecten met een begroting varierend van tien- tot vijftienduizend euro. In deze laatste categorie wordt uiteindelijk één project gehonoreerd. Bij Dividend XL mogen twee organisaties zich gelukkig prijzen. Afhankelijk van het resterende bedrag wordt bepaald hoeveel projecten in de categorie L een deel van de taart krijgen. In categorie L zijn EHBOvereniging St. Lucia uit Ravenstein en dienstencen-

colofon Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. Oplage 10.000 Eindredactie

Sergio Boutkan E: sergio@uitleg.nl M: 06 466 25 651 Kopij

Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk T: 0486 463 112 F: 0486 463 537 E: redactie@arenalokaal.nl I: www.arenalokaal.nl Acquisitie

Sander van Vugt M: 06 533 66 946 E: sander@uitleg.nl Uitgever

Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk I: www.uitleg.nl Druk

DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding

De Winter T: 0413 266 766

Alle genomineerden projecten bij elkaar in het Osse Jan Cunenpark. (foto: Wim Roefs)

trum Maasland uit Herpen genomineerd. De Landerdse Omroepstichting gaat samen met Scouting Schaijk en Gesposs de strijd aan in categorie XL. Zorgcoöperatie Schaijk en Platform Toerisme Landerd (PTL) vallen met hun aanvraag in de zwaarste categorie.

Daarop kunnen we dan niet alleen alle bijeenkomsten zetten, maar bijvoorbeeld ook verjaardagen. Zo blijft iedereen betrokken.” Het is de bedoeling dat er twee schermen komen hangen. Een bij de entree en een in het restaurant, waar de bewoners elke dag eten.

EHBO-vereniging St. Lucia De Ravensteinse EHBO-vereniging heeft dividend aangevraagd voor een zogeheten rescuetent. “Wij moeten regelmatig posten. Dan zitten we in de buitenlucht omdat we zelf geen tent tot onze beschikking hebben”, verklaart secretaris Mariska van Lier. “Vaak vragen we dan beschutting aan de organisatie van het evenement, maar dan blijft het bij een parasol of partytent. Daaronder heeft een slachtoffer geen privacy. Het is niet fijn als je geholpen wordt terwijl er allerlei toeschouwers staan te koekeloeren. Daarnaast lig je in een tent ook beter beschut. Het is droog en warmer, zo voorkom je onderkoeling.”

Scouting Schaijk Voor Scouting Schaijk is het niet de eerste keer dat ze een project insturen voor het Coöperatief dividend. “Dit is al de derde poging”, vertelt voorzitter Mathieu de Klein. “De eerste keer kwamen we niet door de voorrondes en vorig jaar grepen we er net naast.” Dit jaar hoopt de organisatie wél genoeg stemmen binnen te halen. Met de bijdrage wil de club een kampvuurkuil realiseren. De Klein: “Scouting is onlosmakelijk verbonden met het buitenleven. Daarbij hoort ook het stoken van een kampvuur. Daar komt de groep samen en worden verhalen verteld en liedjes gezongen. De kuil krijgt drie zitlagen en is daarmee groot genoeg voor al onze leden.”

Dienstencentrum Maasland In dienstencentrum Maasland in Herpen worden veel activiteiten georganiseerd voor de senioren. Momenteel staat ergens een klein bord waarop dit alles wordt aangekondigd. “Dat werkt vaak verwarrend”, zegt teammanager Désirée Hobbelen. “Wij willen graag iedereen stimuleren om aan zoveel mogelijk activiteiten mee te doen. Daarom hebben wij het idee opgepakt om een kabelkrant in het leven te roepen.

Gesposs Gesposs is een regionale sportvereniging voor mensen met een lichamelijke beperking. De leden kunnen onder meer diverse sporten in het water beoefenen. “We proberen onze zwemmers zolang en zoveel mogelijk hun zelfstandigheid te laten behouden”, geeft Adje van Bergen - van Osta aan. “Soms gaat dat niet en dan worden de sporters bij het

omkleden geholpen door vrijwilligers. Wij hebben ons ingeschreven voor een hoog laag-aankleedtafel. Die zit aan de muur en kan in hoogte versteld worden. Op die manier kunnen mensen vanuit hun rolstoel op de tafel wippen en geholpen worden. Dat is voor het gemak van zowel de zwemmers als onze vrijwilligers. Tevens spaart het hun rug.” Landerd-TV De Landerdse Oproep Stichting wil nieuw materiaal voor de beoordelingscommissie. “De commissie vervult de rol van hoofdredacteur”, legt Henk de Klein uit. “De zeven leden, die uit de drie Landerdse kerkdorpen komen, beoordelen twee maal per maand de kwaliteit van alle filmpjes en besluiten wat uitgezonden mag worden. Dat doen ze momenteel in een klein studiootje boven het parochiehuis in Zeeland met niet al te beste apparatuur. Het is allemaal bij elkaar geraapt materiaal. Dit willen wij graag verbeteren.” Zorgcoöperatie Schaijk De plannen van Zorgcoöperatie Schaijk voor de opzet van een AIP (Advies- en informatiepunt) zijn genomineerd in de categorie XXL. In het AIP kan iedereen terecht voor informatie op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Maar ook over verenigingen, activiteiten in Landerd en de omgeving en recreatiemogelijkheden. Het infopunt is een wens van de 55-plussers in Landerd. Dat is naar voren gekomen

DeVos Luidsprekers Oss lanceert de ‘Jingle’ OSS - DeVos Luidsprekers in Oss lanceert haar nieuwste aanwinst: de Jingle. De kleinste professionele speaker ter wereld met deze capaciteiten en eigenschappen. “De Jingle is overal inzetbaar waar het klein moet zijn, maar toch een groots geluid gewenst is, zoals party- en ontmoetingscentra, aula’s en hotelbars”, vertelt Gery Vos. “Maar de speaker is ook ideaal voor bijvoorbeeld cafe-restaurants die hun gasten in het weekend wat langer binnen willen houden, maar beslist geen grote kasten aan de muur willen. Afhankelijk van de situatie kan een combinatie met een subwoofer noodzakelijk zijn.” De Jingle wordt op woensdag 14 en donderdag 15 september tussen 11 en 21 uur gepresenteerd in Ons Cafeeke aan de Oostwal 190 in Oss. Meer informatie: 0412-630226 of www.devosloudspeakers.nl.

www.arenalokaal.nl – 9 september 2011

column Tot in de eeuwigheid Na twee maanden windstilte in de politiek en op televisie, is het seizoen weer van start gegaan. Bij DWDD vlogen schrijvers elkaar in de haren over de vraag of je wel of niet naar een boekenbeurs in China mag gaan. Onze dichter des vaderlands Ramsey Nasr en historicus Herman Pleij vonden van wel, P.F. Thomése vond van niet. Het was exacte dezelfde discussie als een jaar of drie geleden toen Erik van Muiswinkel vond dat sporters uit Nederland niet naar China moesten gaan om deel te nemen aan de Olympische spelen. En ook toen had ik het allemaal al vele malen gehoord. Ik denk bijvoorbeeld aan de discussies rond W.F. Hermans die in 1982 een serie lezingen hield in Zuid-Afrika ten tijde van het apartheidsregime, aan het Nederlands elftal dat wel of niet moest deelnemen aan het WK van 1978 in Argentinië of aan de PvdA-delegatie die zich in 1975 in de DDR tijdens een rondreis liet overtuigen van de zegeningen van het socialisme en de historische noodzakelijkheid van de muur. Als je gaat steun je een misdadig regime zegt de ene partij, als je niet gaat laat je de bevolking in de steek zegt de andere partij. En dit in vele varianten. Ook de vermoeiende discussies over discriminatie versus vrijheid van meningsuiting is weer opgestart. Ophef over een cartoon op de website JOOP.nl van de VARA. We zien Wilders dood op de grond liggen met een schaar in zijn borst en Beatrix die wegwandelt terwijl ze met een schaar knipt en er nog eentje in haar tas heeft zitten. En daar gaan we weer. De ene partij is geschokt en vindt dat dit soort prenten verboden moet worden. De andere partij beroept zich op de vrijheid van meningsuiting maar was niet lang daarvoor ernstig geschokt omdat Wilders iets naars had gezegd over de moslims wat toch eigenlijk verboden zou moeten worden waarop Wilders zich weer beriep op de vrijheid van meningsuiting. Ook was er nog even aandacht voor de directeur van Lowlands die zijn bezoekers had opgeroepen om massaal PVV-ers te gaan spammen omdat die intolerant zijn en de cultuur om zeep willen helpen waarop hij er op zijn beurt weer van langs kreeg dat hij een grote groep van de Nederlandse bevolking discrimineert. En zo gaat de pot-verwijt-de-ketelmuziek waar we nu al jarenlang door geteisterd worden luid tetterend het nieuwe seizoen weer in. Ik ben pas 54 en meer en meer bekruipt me het gevoel dat ik het zo onderhand allemaal wel zo’n beetje gehoord en gezien heb. Prediker zei het 2400 jaar geleden al: “Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. De ogen van een mens kijken, en vinden geen rust, zijn oren horen, en ze blijven horen. Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon. Wanneer men van iets zegt: ‘Kijk, iets nieuws,’ dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest.”

Theo van Duren

tijdens het ouderenproofpro- Leden van de Rabobank ject dat in Landerd in 2006 kunnen tot 3 oktober stemuitgevoerd is. men op de genomineerde projecten. Wie een rekening Platform Toerisme Landerd heeft bij de bank is daarmee In de bossen bij camping De echter niet automatisch ook Holenberg en verpleeghuis lid. “Het is heel gemakkelijk De Nieuwe Hoeven in Scha- om via www.rabobank.nl lid ijk komt in 2012 het Docus te worden”, zegt communicade Das-avonturenpad. Dit tiemedewerker Roos Zuide1,5 kilometer lange natuur- ma. “Op de homepage staat speelpad is een initiatief van rechts een kopje ‘leden’. Daar Platform Toerisme Landerd staan de voordelen uitgelegd (PTL). Ter promotie heeft het en kan direct het lidmaatplatform een filmpje gemaakt schap aangevraagd worden. om te laten zien wat het na- Het is ook mogelijk te stemtuurspeelpad inhoudt. Je men via de coupon in het leziet een boswachter lopen op denmagazine Scoöp via onze de plek waar het pad komt speciale website www.ledente liggen. Onderweg komt hij rabobankosseo.nl” De uitreialle betrokkenen tegen. Daar king van het fonds Coöperamaakt hij een praatje mee. tief dividend vindt plaats op Zo wordt duidelijk wat het maandag 10 oktober tijdens pad voor elk van hen bete- de ledenmanifestatie in Thekent. Het filmpje is te zien op ater De Lievekamp in Oss. www.arenalokaal.nl.

DeVos luidsprekers nodigt u uit voor de introductie van

De ‘Jingle ‘Jingle’ ‘Jingl U bent van harte welkom op 14 of 15 sept. tussen 11.00 en 21.00 uur. Ons Cafeeke, Oostwal 190, Oss nl.

gaarne even laten weten met hoeveel personen u komt en welke tijd uw voorkeur heeft: info@devosloudspeakers.nl of +31 (0)412-630226.

3


Tiona viert verjaardag met superfeest Zingen,lachen,dansen en swingen, eten en drinken; zo vierde Smartlappenkoor Tiona uitbundig haar tiende verjaardag in café De Potter in Schaijk. Afgelopen zondag hield Tiona voor het eerst het Smartiesfestival samen met dweilorkest Poddomme, popkoor Landante en feestband Lass Mal Blasen. Heel bijzonder was de bijdrage van Riet van Leeuwen en Josje Cornelissen. Zij brachten een sketch waarin ze de eigen club op de korrel namen en ondertussen iets vertelden over de ontstaansgeschiedenis van Tiona. Daaruit bleek hoe trouw een groot deel van de leden is aan het koor. Bijna 50 van de 120 leden is al vanaf het eerste uur lid. Maar ook in het bestuur zitten nog altijd drie mensen al vanaf de start. Natuurlijk kwam de eeuwige wachtlijst ook voorbij. Die was overigens ook burgemeester Doorn opgevallen. Zij verraste het koor met haar aanwezigheid en haar toespraakje aan de start van het festival. Al meteen bij de start stroomden de bezoekers massaal toe. Uitbater Theo Potjes schatte het aantal bezoekers op ongeveer 500. Vanwege de warmte en de drukte ging menigeen even buiten op het terras ‘afkoelen’ en kon men toch meegenieten van de muzikanten die binnen speelden. Rond etenstijd zorgde de Potter-crew voor frietjes en snacks zodat niemand iets te kort kwam en iedereen gewoon door kon feesten. Tiona betrad maar liefst driemaal het podium. Bij het lied ‘Hoor de muzikanten’ sloten ze het tweede blok af en brachten daarmee een hulde aan alle ruim 150 muzikanten die zondag acte de présence gaven. Een aantal Tionaleden zetten spontaan een polonaise in en het publiek klapte de vingers haast blauw. Kort daarna bereikte de zaal een nieuw

ingezonden Varkensboeren luiden noodklok

Riet van Leeuwen (links) en Josje Cornelissen. kookpunt, toen Willem Griffioen van Lass Mal Blasen het koor uitnodigde om een paar liedjes samen te zingen. Siera Madre, De Clown en Rosanne klonken bijzonder opwindend met de begeleiding van behalve het eigen combo ook nog een aantal blazers en Willem als solozanger. Rond half tien was het feest ten einde en kon iedereen voldaan en moe naar huis. Uiteraard was er zondag ook een bloemetje voor koorlid Nellie Lammerts. Zij bedacht de naam SmartiesFestival en dat bleek een geweldig goed idee te zijn. Willie Roks. Zeeland

Open brief aan gemeente Wij, bewoners en omwonenden van het LOG Graspeel, hebben de fractieleden van alle politieke partijen in Landerd in dit voorjaar al benaderd. Omdat er intussen weer veel is gebeurd willen wij graag opnieuw, maar dan met u als Burgemeester & Wethouders en de respectievelijke fractievoorzitters spreken. We willen u graag uitnodigen voor een gesprek over de toekomst van LOG Graspeel, met als doelstelling dat in afwachting van verdere informatie over de gezondheidsaspecten, gewacht wordt met de verdere procedure van het LOG. De onderbouwing van dit verzoek is dat de huidige gezondheidsonderzoeken onvolledig zijn. De nationale gezondheidsraad heeft opdracht gekregen om binnen 6 maanden een rapport over de gezondheidsgevolgen van de intensieve veehouderij uit te brengen. Wij vrezen dat als de planvorming van het LOG Graspeel nu doorgaat, dit kan leiden tot een onomkeerbare situatie waarbij wij mogelijk worden blootgesteld aan onverantwoord hoge gezondheidsrisico’s. Bij iedere verdere stap in de procedure wordt het moeilijker om de realisatie van het LOG Graspeel te wijzigen. Op 21 juni 2011 is het IRAS/NIVEL rapport uitgebracht. Dit rapport beschrijft de relatie tussen de intensieve veehouderij en de gezondheid van de bewoners en omwonenden. De onderzoekers constateren dat wonen nabij intensieve veehouderij tot effecten op de luchtwegen kan leiden. De omwonenden zijn potentieel blootgesteld aan endotoxinen en micro-organismen.

Het onderzoek is van grote waarde, maar laat vooral nog erg veel vragen onbeantwoord. De onderzoekers doen daarom een aantal aanbevelingen voor nader onderzoek. Er zijn gerichte studies nodig naar concentraties van endotoxinen en microorganismen in de nabijheid van bedrijven met onder andere pluimvee, geiten en varkens. Zij vinden dat er een beoordelingskader moet worden gemaakt om de hoeveelheid microorganismen en endotoxinen rond veehouderijbedrijven en het effect op de volksgezondheid te kunnen indelen.

endotoxinen te minimaliseren. Het Rijk heeft besloten om niet te wachten op de nieuwe onderzoeksresultaten, maar vraagt de Gezondheidsraad om binnen zes maanden met een advies te komen voor een beoordelingskader. Wij zijn het met de GGD, VNG en de minister eens dat gezondheid een duidelijke plaats en een verplichtend karakter moet krijgen bij de besluitvorming over beleids- en planontwikkeling voor intensieve veehouderij. Het is daarom niet verantwoord om de plannen voor het LOG Graspeel op dit moment door te zetten. In de hele provincie Noord-Brabant is de ontwikkeling van nieuwe megastallen stilgelegd, alleen een klein aantal lopende zaken gaat nog door. Bijna de helft van alle lopende zaken zijn echter geconcentreerd in het LOG Graspeel ! De gezondheidseffecten van een dergelijke concentratie kunnen zo groot zijn dat het niet verantwoord is om op dit moment de planvorming te laten doorgaan. We vragen u om nu het advies van de gezondheidsraad af te wachten, alvorens een besluit te nemen over het bestemmingsplan en plan-m.e.r. voor LOG Graspeel. Als de planvorming van het LOG Graspeel nu doorgaat, dan kan dit leiden tot een onomkeerbare situatie waarbij de lokale bevolking uiteindelijk kan worden blootgesteld aan onverantwoord hoge gezondheidsrisico’s. Daarnaast wordt door de voorstanders van de ontwikkelingen in het LOG Graspeel vaak de financiële consequenties/schadeclaims als argument gebruikt om door te gaan. Wij willen u aantonen dat de gemeente geen financiële consequenties hoeft te ondervinden, omdat bijvoorbeeld met de verkoop van “Bio-woningen” en “Ruimte voor Ruimte kavels” er voldoende geld binnenkomt om de eventuele schadeclaims op te vangen. Bij een gedeeltelijke aanleg van het LOG (of verkleining van de bouwblokken) hoeft de cofinanciering vanuit Europa (Ceres) niet perse in gevaar te komen. In uw financiële plaatje wordt de waardevermindering van de aanwezige woningen en de gevolgen voor de recreatiesector overigens onterecht niet meegewogen. U zult begrijpen dat voor de in- en omwonenden de bezorgdheid en ongerustheid over de gezondheid erg groot zijn. De constante stroom van angstwekkende informatie over ziekten (longaandoeningen, Q-koorts, MSRA, EHEC, ESBL etc.), stank, stof en ammoniakuitstoot en verdere overlast zal voor hun toekomst in dit gebied weggenomen moeten worden, zodat ook zij een gezonde toekomst tegemoet kunnen zien. Indien wij als in- en omwonenden op een constructieve wijze met u van gedachten kunnen wisselen, dan zal dat in ieder geval het gevoel van ‘buitenspel gezet zijn’, kunnen weghalen. Wij vernemen dan ook graag van u als bestuur van onze gemeente, welke standpunten er nu over het LOG bestaan. Tevens willen wij, als directe betrokkenen, beter en tijdig over het besluitvormingsproces worden geïnformeerd. Naarmate de LOG trein harder gaat rijden, is het moeilijker om deze te stoppen. We verzoeken u om daarom deze trein voor het LOG Graspeel niet te laten vertrekken.

Zowel de maatschappelijke klankbordgroep, de GGD als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dringen er op aan zo snel mogelijk te komen tot heldere normen. Minister Schippers heeft dit bij de bespreking van het rapport in de Graag willen we, op korte termijn, met een voorkeur aan het Tweede Kamer erkend. Zij zal een aantal aanvullende on- einde van de dag of in de avond, een afspraak met u plannen. derzoeken starten. Minister Schippers onderschrijft ook dat er behoefte is aan een beoordelingskader, waarmee de ge- Mogen wij van u vernemen? zondheidsrisico’s beter kunnen worden bepaald. Met het op te stellen beoordelingskader kan een gemeente vaststellen wat Actiegroep Groen Graspeel Piet Catsburg, voorzitter de minimale afstand moet zijn tussen veebedrijven en woongebieden in Nederland en bepalen welke maatregelen genomen moeten worden om de uitstoot van micro-organismen en

4

Met stijgende verbazing hebben wij, en met ons waarschijnlijk ook een zeer groot aantal andere lezers van de website van Omroep Brabant, kennis genomen van het artikel van de heer Wyno Zwanenburg, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders. Ook daarna is in allerlei dagbladen uitgebreid informatie verstrekt over dit onderwerp. In zijn artikel beschrijft de heer Zwanenburg de steeds slechter wordende situatie van de Nederlandse varkenshouders. Het voer wordt te duur, investeringen voor milieu te hoog, overheidsregels worden te lastig en de prijzen van het vlees zijn te laag. Al met al een zorgwekkende ontwikkeling en situatie voor deze branche. Nu is het natuurlijk niet zo, dat alleen deze branche het moeilijk heeft. Er zijn veel meer branches in Nederland met problemen. Maar verder als deze constatering gaat deze vergelijking niet, want de varkensbranche is in het geheel niet te vergelijken met andere takken van industrie. Deze branche heeft de laatste jaren volledig in de schijnwerpers gestaan van de Nederlandse media. Zowel op de televisie als in weekbladen en kranten is zeer veel informatie verstrekt over de zeer ongewenste ontwikkelingen in deze bedrijfstak. Dat deze ontwikkeling te verwachten was, wordt in dit artikel niet of nauwelijks genoemd. Vanaf de jaren zeventig is er een ongebreidelde groei van varkensbedrijven geweest (evenals geitenhouderijen). Binnen zeer kleine gebieden ontstonden vele bedrijven. Het resultaat van deze groei was dat er naast een grote productie en dus aanbod van vlees en andere producten een geweldige druk op de volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu ontstond, waardoor de overheid steeds strengere regels moest vaststellen. Als recent voorbeeld de Q- koortsuitbraak met vele slachtoffers. Studies van GGD en RIVM geven duidelijk aan dat de destijds ingeslagen weg niet de juiste is en dat het anders moet. Daarnaast veranderde de marktsituatie volledig, vaste afzetmarkten werden zelfvoorzienend (Duitsland en andere). Wat de kostprijs van het voer aangaat kan de vraag gesteld worden, gezien vanuit het oogpunt waar dit vandaan komt, of de varkensboer wel de werkelijke kostprijs van het varkensvoer betaalt? Ingegeven door meerdere oorzaken (varkenspest e.a.) zijn in de negentiger jaren van de vorige eeuw herstructureringsmaatregelen bedacht en aan het begin van deze eeuw werden de Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG) ingevoerd. Ook hier werd alleen maar gekeken naar het voordeel van de ondernemer. Wat het echter betekent voor het steeds groter aantal burgers in deze gebieden wordt in het geheel niet over gesproken. Het schijnt vanzelfsprekend te zijn dat de grote overlast die deze industrie met zich meebrengt maar heel gewoon is. De heer Zwanenburg luidt de noodklok voor de varkensboeren. Het zou goed zijn als hij bij dat luiden: a) aan de burgers denkt die in deze gebieden wonen. Overlast, gezondheid, waardevermindering van woningen. b) de werkelijke reden van de huidige situatie bekijkt. Deze was al lang te voorzien door een veranderde marktsituatie, die zich in de toekomst nog verder ongunstig ontwikkelt, door te groot aanbod van vlees, blijvende lage prijzen, oplopende kosten enz. c) nu maatregelen durft te nemen, waardoor ondernemers in de varkensbranche niet verder in de problemen komen. Waarbij echter de oplossing niet bij anderen gezocht moet worden. d) een lange termijn oplossing probeert te vinden. Dit kan echter niet gerealiseerd worden door voortgaande schaalvergroting in gebieden waar nu al te veel overlast voor omwonenden bestaat. Hans Schilder, Zeeland

Geachte heer Catsburg, Graag zou ik van u willen vernemen of de gemeente Landerd een omgevingsvergunning nog steeds afgeeft op basis van oude begrippen, zoals de stank- en/of geluidsoverlast, als in de sector intensieve veehouderij verzocht wordt om uitbreiding van het aantal dieren. Indien dit het geval is en er met virale en/of bacteriële uitbraak in de bedrijven geen rekening wordt gehouden, hoe zou dit zich dan verhouden met de bezorgdheid, die onze burgemeester gedurende de Q-koortsuitbraak, keer op keer namens het college van B en W en de raad aan de minister trachtte duidelijk te maken. Een dergelijke bezorgdheid zou zich, gezien het forse aantal slachtoffers, moeten manifesteren in het aanhouden van de ontwikkelingen van alle omgevingsvergunningen tot er meer duidelijkheid komt. De prioriteit voor deze besluitvorming is naar ik aanneem volkomen duidelijk.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 9 september 2011

Nico Degen, Schaijk


Bernadine Kooister, schoonheidsinstituut Art de Beauté

‘Schoonheid voel je en elke schoonheid is mooi’

MensenWerk

DENNENBURG - Wat is schoonheid? Is dat die vrouw in een korte broek en hemdje? Is het die vrouw met een pakje aan op hoge hakken? Is het de natuurlijke vrouw zonder make-up of juist de vrouw met een dikke laag cosmetica? Volgens Bernadine Kooister van schoonheidsinstituut Art de Beauté uit Dennenburg (bij Ravenstein) is ‘schoonheid’ een ongrijpbaar begrip. “Er zijn veel gradaties van schoonheid. Voor de een is het de verzorging van zichzelf, voor de ander betekent het mogen zijn wie je bent. Maar elke betekenis is mooi, zolang je het maar uitstraalt.”

E

en kerkje, in het midden van een tuin, omringd door weiden waar schapen grazen. Het is rustig. Heel stil. Er loopt slechts een boer met zijn pony. Het gras ruikt fris van de enorme plensbui die zojuist uit de hemel kwam. Het is een onverwachte plek voor een schoonheidsinstituut. Of juist niet? ‘Meteen verliefd’ Kerkgezang vult de ruimte zodra je het torentje binnenkomt en de enorme glazen deur opendoet, die toegang geeft tot de wachtruimte. Het is behaaglijk binnen. Niet de kilte die je zou verwachten van dit goddelijke oord. Witte muren, een donkere loper om het echogeluid te dempen, een kerkbankje, stoelen in diverse stijlen, een grote tafel met op mode- en cosmeticagerichte bladen verraden de smaak en de creativiteit van de beheerster van dit pand. “Ik woonde in Megen en was zeven jaar toen we hier langs kwamen. Ik was meteen verliefd op deze plek”, vertelt Bernadine. “Toen dacht ik al: ‘Dit kerkje zou ooit wel eens van mij kunnen zijn’.” Een aantal jaar geleden kreeg ze de mogelijkheid om het pand te huren van Monument Fonds Brabant en greep ze haar kans. “Hiervoor zat ik met mijn schoonheidsinstituut in het oude postkantoor van Ravenstein. Daarvoor heb ik tien jaar lang twee salons gehad in Den Haag.” Maar het drukke leven in het westen van het land beviel haar niet. Vooral voor haar twee kinderen wilde ze meer rust. Daarom besloot ze terug te keren naar het zuiden. “Rust is heel belangrijk”, gaat de specialiste verder. “Rust kun je zelf creëren. Of dat nu in het westen is of hier, dat maakt niet uit.” Sommige

Bernadine Kooister: “Behandelen betekent vooral communiceren en luisteren naar wat mensen bezighoudt.” mensen hebben echter wel een stimulans nodig om die rust te vinden. “Ja, dat is zo. En deze plek is daar heel bijzonder voor. Ik hoef mijn handen maar te gebruiken en mijn mond te houden, dan komt de rust vanzelf. Maar ook de tijd nemen is belangrijk. Luisteren en aandacht geven, daar ligt mijn kracht.” Geen wonder dat haar clientèle uit Den Haag en zelfs Utrecht haar helemaal naar dit afgelegen plekje in Noord-Brabant is gevolgd. Huidspecialiste Bernadine Kooister is niet zomaar een schoonheidsspecialiste. Diverse studies zoals de Kunstacademie en beroepsgerichte studies als kapster en styliste en een grote dosis levenservaring waren nodig om haar te brengen waar ze nu is: huidspecialiste. Ondanks dat studies haar niet zoveel zeggen - ‘het belangrijkste is dat ik mijn vak goed doe’ heeft deze vrouw, juist door veel te doen, bewezen leergierig te zijn en zich te willen blijven ontwikkelen. “Ik heb veel vrouwen geschilderd, veel naar vrouwen gekeken en heb veel geleerd over cosmetica, zelfs in Parijs. Ik ben naar mensen gaan kijken vanuit creativiteit. En ik moest terug naar de basis: de huid. Je kunt wel een hoop make-up opdoen, maar je moet eerst je eigen schoonheid zien.” Volgens Kooister is 85 procent van de vrouwen onzeker over zichzelf. Volledig onterecht. “Je bent al mooi van binnenuit. Dat moet je willen en kunnen beseffen. Ik wil de vrouwen graag

helpen om dat in te zien. Ze mogen bij mij helemaal puur zijn.” Bernadine Kooister verzorgt niet zomaar een behandeling met diverse moderne lasertechnieken, maar ze gaat net iets verder dan de reguliere schoonheidspecialiste. Ze levert maatwerk. “Ik probeer de mens achter de behandeling te leren kennen. Iedereen die hier komt heeft wel iets. Maar ik zit wel aan iemands lijf, ik ben intensief met iemand bezig. Je raakt emoties. Behandelen betekent vooral communiceren en luisteren naar wat mensen bezighoudt.” Ook andere factoren spelen een rol bij het bereiken van ieders eigen schoonheidsideaal, zoals voeding, vochtgehalte en genen. Daarom zijn alle televisieprogramma’s geënt op het perfecte schoonheidsideaal niet aan Kooister besteed. “Ik vraag me af: wie verandert er eigenlijk wie? De

leefwereld, het gezin waaruit hij komt, de beïnvloeding van buiten. Dat verklaart voor haar tevens waarom ze in haar praktijk maar twee jongens en twee mannen behandelt. “In het Den Haag was een kwart van de klanten man. Hier heb ik er maar vier. Dat komt door de sociale controle. In het westen heeft iedereen lak aan wat de ander vindt. Hier zijn mensen nog gevoelig voor wat de buurvrouw zegt. Mannen willen wel, maar durven niet.” Toch zijn mannen evengoed met schoonheid bezig als vrouwen. Zeker na hun vijftigste. “Ze maken zich druk over hun haar, ook al zijn ze kaal. En ze gaan naar de sportschool. Ze schudden eigenlijk hun vrouw wakker. Nu de kinderen groot zijn, wil de vrouw weer gaan werken, zich anders kleden, aantrekkelijk worden voor hun man. Je ziet dan opeens een inhaalslag.”

‘Schoonheid is hetzelfde als praten over God’ visagiste die zegt dat paars bij je past, terwijl dat helemaal misschien niet zo is? Waar gaat het eigenlijk om? Dat je je goed voelt met wat je aan hebt als je in de spiegel kijkt. Als vrouwen zich onzeker voelen over kleuren, kun je proberen hen te helpen, maar je mag ze nooit iets opdringen.” ‘Mannen durven niet’ Volgens Bernadine wordt het beeld dat iemand heeft over schoonheid gevormd door zijn opvoeding, zijn

nader bekeken Illegale hennepteelt in huurwoning Dat het illegaal verbouwen van hennep in een huurwoning niet zonder risico’s is, weet intussen iedereen. Het is immers gevaarlijk om stroom af te tappen en warmtelampen in combinatie met water in een vochtige omgeving laten branden, leidt tot brandgevaar voor de bewoners en directe omwonenden. Dat is ook de reden dat de illegale verbouw van hennep in woonhuizen streng wordt aangepakt, zowel strafrechtelijk maar ook civielrechtelijk door huiseigenaren. Een huurder loopt het serieuze risico dat hij of zij het huurhuis dient te verlaten. Aanvankelijk waren kantonrechters mild gestemd als zich een kwestie voordeed waarbij de verhuurder tot beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming wilde overgaan. De gevolgen voor de huurder werden vaak te zwaar geacht ten opzichte van het belang van de verhuurder. Langzaam maar zeker verschoof dit standpunt en kwam het steeds meer voor in de rechtspraak dat huurders als gevolg van hun wietteelt het huurrecht kwijt raakten. Verhuurders maken in de huurcontracten in toenemende mate clausules waarin het expliciet wordt verboden om hennep te telen in het gehuurde huis. Woningcorporaties hebben er weer een wapen bij in de strijd tegen illegale hennepteelt in huurwoningen. De kantonrechter in Leiden heeft namelijk onlangs bepaald dat een woningcorporatie in principe aanspraak kan maken op de winst die een huurder heeft genoten als gevolg van illegale hennepteelt in de gehuurde woning. De corporatie behoeft daartoe slechts aannemelijk te maken dat zij als gevolg van de hennepteelt schade heeft geleden. Deze uitspraak sluit aan bij een eerder oordeel van de Hoge Raad, inhoudende dat een woningcorporatie winst mag afromen indien een huurder de woning illegaal onderverhuurt en zij als gevolg daarvan schade lijdt. Het ligt in de rede om aan te nemen dat de uitspraak van de kantonrechter in Leiden ook toepasselijk is op andere verhuurders dan woningcorporaties. Zoals gezegd behoeft de verhuurder slechts aan te tonen dat hij enige (vorm van) schade heeft geleden. De rechter kan in dat geval bepalen dat de huurder schadevergoeding moet betalen, bestaande uit (een gedeelte van) de genoten winst. Overigens zal het bij illegale hennepteelt vaak lastig zijn om aan te tonen of de huurder winst heeft genoten en zo ja, welk bedrag dat dan betreft. De toekomst zal moeten leren of een veroordeling tot winstafdracht een bruikbare vorm van schadevergoeding is. Indien u vragen heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met mr. Leny Goijer-Janssen, LMR Advocaten te Schaijk, tel. 0486-468440 of l.goijer@lmradvocaten.nl.

Tweede ontmoetingsbijeenkomst voor mantelzorgers Landerd LANDERD - De Mantelzorgwinkel houdt donderdag 15 september voor de tweede keer een ontmoetingsbijeenkomst voor Landerdse mantelzorgers. De dag begint om 13.30 uur met een korte wandeling vanaf Recreatiepark De Heidebloem aan de Noordhoeksestraat 5 in Schaijk. Bij terugkeer op het park ontmoeten de mantelzorgers elkaar informeel. Tijdens de bijeenkomst, die duurt tot 15 uur, kunnen de deelnemers ook hun wensen en opmerkingen op het gebied van mantelzorg kenbaar maken en bespreken en ervaringen uitwisselen. Deelname aan de ontmoetingsbijeenkomst is gratis. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met De Mantelzorgwinkel, telefoon 0413-334780.

Schoonheid, een ongrijpbaar begrip. Voor kunstenares Bernadine Kooister van Art de Beauté - Kunst der Schoonheid - is het duidelijk. “Schoonheid is hetzelfde als praten over God. Er zijn zoveel meningen over. Schoonheid is puur, reinheid. Die woorden passen ook wel bij een kerkje. Het past bij mij. Ik voel me hier helemaal op mijn plek.” Simone van de Wijdeven

www.arenalokaal.nl – vrijdag 9 september 2011

5


Plus van Bavel

agenda

WINKELENWIN ACTIE Elke woensdag

Supermarkt Plus Van Bavel in Schaijk houdt een speciale

WINKELENWIN ACTIE. Wie boodschappen doet bij Plus Van Bavel maakt iedere week kans op een 0

0 00

00

0

LUXE BOODSCHAPPENPAKKET LUXE ter waarde van liefst 50 euro.

Elke donderdag Elke zaterdag Elke zondag

SEPTEMBER 1-30 1-30 10 10 10 10 10 10 10 10-11 10-11 10-18 10-30 11 11

WINNAAR WEEK 36: CLAUDIA BEKX UIT HERPEN

11 11

BAVARIA BIER KRAT 24 FLESJES

MAX. 6 KRATTEN PER KLANT

6,99

Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Kienen t.b.v. OKSV, vanaf 19.30 uur in PetjesBar in Overlangel Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland Kienen t.b.v. De Vogelvriend, van 19.15 tot 22 uur in café De Raaf in Schaijk

11-17 13 13-15 14 15 16-18 16-18 17 17

Schildersclub D’n Zolder - Tentoonstelling ‘Goed Kijken’ in de bibliotheek in Schaijk Openstelling St. Rochuskapelletje, van 9 tot 18 uur aan de Rondestraat 28 in Deursen Nationale Ziekendag Smitskoor Reek - Optreden, vanaf 16 uur bij Dichterbij in Gennep De Fuik - Disco-avond voor de jeugd van 19 tot 22 uur en informatie-uurtje voor ouders tussen 19 en 20 uur in De Piramide in Schaijk Zonnebloem - Ontspanningsdag, vanaf 14 uur in Zorgcentrum Compostella in Zeeland Nationale Ziekendag - Eucharistieviering, vanaf 19 uur in Zorgcentrum Compostella in Zeeland Workshop emailleren, vanaf 13 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Scouting Ravenstein - Open Dag, van 14 tot 16 uur in ‘t Kempke aan ‘t Laantje 1 in Ravenstein Open Monumentendagen met het thema ‘Nieuw Gebruik - Oud Gebouw’ Open Atelier, van 12 tot 18 uur in stellingmolen Stella Polaris aan de Maasdijk in Dieden Tennisvereniging Reek - Harense Smid Open tennistoernooi op het tennispark aan De Scheenen in Reek Expositie Ravensteinse Fotodagen - Ravenstein toen en nu in het Raadhuis in Ravenstein Fiets Mee met MOV (25 of 40 km.), start tussen 10.30 en 13 uur bij De Phoenix in Schaijk TWC Het Stalen Ros - Van Tilburg gezinsfietstocht (25 of 50 km.), start tussen 10 en 14 uur bij ‘t Kempke in Ravenstein Heemkundekring Land van Ravenstein - vrije stadswandeling, aanmelden tussen 10.30 en 11 uur en start om 11 uur bij het Raadhuis in Ravenstein Rock op de Keien - Rock D Opera, Backspin, Underduck en Fools on Fuel, vanaf 14.30 uur op de Markt in Ravenstein Collecte Prinses Beatrix Fonds Oud papier Schaijk Oost Zillandse Fietsdriedaagse (15 of 30 km.), inschrijven en start vanaf 18 uur bij kantine Tavenu op sportpark De Bundel in Zeeland Groepswandeling Samen op Pad door het Land van Ravenstein (25 km.), start om 10 uur bij dorpshuis De Phoenix in Schaijk De Mantelzorgwinkel - Ontmoetingsbijeenkomst voor mantelzorgers, vanaf 13.30 uur bij Recreatiepark De Heidebloem in Schaijk Hondenshow op het terrein van camping De Heische Tip in Zeeland Gildenfeesten St. Lambertusgilde Huisseling Kick off - Brand New Season of Shaker’s, vanaf 22 uur bij club Shaker’s in Schaijk Toneelvereniging Excelsior - Vrouw zoekt Boer, vanaf 20 uur in zaal De Heische Tip in Zeeland

Deze actie is alleen geldig bij Plus Van Bavel in Schaijk van 12 tot en met 17 september 2011.

Agendapunten toevoegen?

CLUBMUNTEN

Als Official Partner van de Eredivisie geeft PLUS op zondag 11 september de aftrap voor de Clubmuntenactie. Clubmunten zijn munten met daarop het logo van de Eredivisie voetbalclubs die klanten van Plus Van Bavel bij iedere 15 euro aan boodschappen cadeau krijgen.

geeft meer! Open: maandag tot en met donderdag van 08 tot 20 uur, vrijdag van 08 tot 21 uur, zaterdag van 08 tot 18 uur.

Mail dan naar

redactie @arena lokaal.nl Heeft u al winterbanden? Wisselen + balanceren set normaal 40,- nu voor maar 20,-

PLUS Van Bavel Pastoor van Winkelstraat 16 5374 BJ Schaijk 0486-461379 Vezelstraat 22 Zeeland 06-44953736 info@falize-velgenenbanden.nl

6

www.arenalokaal.nl – vrijdag 9 september 2011


Bermen opgehoogd en taluds verflauwd

Dijkverbetering Keent-Grave van start KEENT - Dijken beschermen ons land tegen overstromingen. Elke zes jaar onderzoekt de overheid of ze veilig zijn en voldoen aan de wettelijke normen. Waar nodig moet het waterschap de dijken verbeteren. Waterschap Aa en Maas verbetert de dijk bij Keent zodat deze veilig en sterk blijft. De bermen aan de teen van de dijk worden opgehoogd en op sommige plaatsen worden de taluds verflauwd. Uiterlijk in 2012 is het werk klaar. De officiële start van de Dijkverbetering Keent-Grave is op maandag 12 september.

D

eze dag verrichten Ernest de Groot (bestuurder van het waterschap), Hendrik Hoeksema (wethouder van de gemeente Oss) en Andries Bouwma (regiodirecteur van Dienst Landelijk Gebied) samen de symbolische starthandeling. Dat gebeurt door het onthullen van het projectinformatiebord op de hoek van de Maasdijk en Oude Graafsestraat in Overlangel. Stabiliteit Uit de toetsing in 2006 bleek dat bij de dijk langs de Maas in het traject Grave-Neerloon op een aantal plaatsen kans bestaat op piping. Daarbij stroomt er bij hoge rivierwaterstanden

De Fuik houdt disco met informatie-uurtje voor ouders SCHAIJK - De Fuik houdt op zaterdag 10 september weer een disco-avond voor de jeugd vanaf groep 7 tot en met 15 jaar. Ook ouders zijn deze avond welkom om binnen te lopen, tijdens het informatie-uurtje van de disco. Tussen 19 en 20 uur kunnen zij kennismaken met De Fuik en kunnen de vrijwilligers van de jongerendiscotheek kennismaken met de ouders. De ouders kunnen ondervinden wat De Fuik zoal doet en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. De disco-avond duurt van 19 tot 22 uur en vindt plaats in De Piramide in Schaijk. Disco De Fuik doet mee met de Plus Burenactie, die in samenwerking met Douwe Egberts en het Oranjefonds wordt gehouden. Bij een aantal producten geeft Plus speciale actiemuntjes weg. Met deze munten kan onder meer gestemd worden op het initiatief van De Fuik. Meer info is te vinden op www.discodefuik.hyves.nl.

Diapresentatie ‘Voortplanten, een ontspannende bezigheid’ Hoogwater omsluit Keent begin 2011. Daarom zijn stevige dijken noodzakelijk. water door de ondergrond onder de dijk. Dit water neemt zand mee. Dat kan gevaarlijk zijn voor de stabiliteit van de dijk bij hoog water. Na de hoogwaterproblemen van 1996 werd de dijk bij buurtschap Keent opgehoogd. Veel mensen in de omgeving reageerden dan ook verbaasd op de nieuwe plannen. Toch is aanpassing van dit ene onderdeel nodig om gevaarlijke situaties te voorkomen. Waterschapsbestuurder Ernest de Groot is verheugd aan de slag te kunnen. “Het gebied tot aan Oss en zelfs Den Bosch is het achterland van deze dijk. Dat is niet niks. Door klei aan te

Plus Winkel en Win-actie start zeer succesvol SCHAIJK - Supermarkt Plus Van Bavel in Schaijk startte vrijdag 2 september met een speciale Winkel en Win-actie. Wie boodschappen doet bij de levensmiddelenzaak aan de Pastoor van Winkelstraat maakt iedere week kans op een luxe boodschappenpakket ter waarde van liefst 50 euro.

Meedoen aan de Plus Winkel en Win-actie is heel eenvoudig. Aan de kassa van de supermarkt ontvangt men bij besteding van iedere 5 euro een actiezegel met daarop een unieke wincode. Ga naar de website www. arenalokaal.nl en klik op het Plus-logo of surf naar www.arenalokaal.nl/plus. Iedereen die eenmalig zijn gegevens heeft ingevuld, kan voortaan altijd meedoen aan de Winkel en Win-actie. Zorg er wel voor dat de actiecodes voor dinsdag 16 uur zijn ingevuld. Dan wordt de weekwinnaar bekendgemaakt. Vervolgens start de nieuwe actieweek. De eerste winnaar is inmiddels bekend. De gelukkige is Claudia Bekx uit Herpen. Zij kreeg woensdagochtend uit handen van Pieter van Bavel een rijkelijk gevuld pakket. “De eerste week van de actie is goed verlopen”, zegt de winkeleigenaar. “Hopelijk blijven de mensen de codes invoeren op internet om zo kans te maken op het luxe boodschappenpakket.” Clubmuntenactie Naast de Winkel en Win-actie kunnen klanten van de Plus komende weken ook sparen voor Clubmunten. Als Official Partner van de Eredivisie geeft de winkelketen vanaf zondag 11 september munten cadeau met daarop het logo van de Eredivisie voetbalclubs bij elke 15 euro aan boodschappen. De Plus-supermarkt in Schaijk is van maandag tot en met donderdag geopend van 8 tot 20 uur, vrijdag van 8 tot 21 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur.

kort nieuws

brengen aan de teen van de dijk krijgt kwel aanzienlijk minder kans. Hier en daar is de dijk bovendien iets te steil. Die taluds worden nu wat verflauwd.” Tegelijk met de dijkverbetering door waterschap Aa

en Maas loopt er in het gebied nog een ander project. Dienst Landelijk Gebied en Rijkswaterstaat graven namelijk de oude Maasarm uit. Klei die daarbij vrijkomt wordt gebruikt voor de dijkverbetering.

Rockcoverband Wild Horses speelt in openluchttheater BERGHEM - In openluchttheater Hoessenbosch in Berghem speelt op zondagmiddag 25 september de Rolling Stones coverband Wild Horses uit Lith. Bij dit Rockevenement zijn ook lokale verenigingen betrokken. Zo levert speelgroep Hoessenbosch de achtergrondzangeressen en de drumband van Harmonie Concordia zorgt voor een muzikale bijdrage. Tussen de optredens door verzorgt een DJ de muziek.

Om 14.30 gaat de poort open voor het publiek. Het voorprogramma wordt gevuld door de Punk Ass Ninja’s. Deze rockcoverband neemt het publiek mee door de muziekgeschiedenis met een gevarieerde setlijst, uiteenlopend van Black Sabbath tot Kings of Leon. Vervolgens speelt Wild Horses een ruim twee uur durend programma. De Rolling Stones coverband staat garant voor een spectaculaire show en staat erom bekend dat zij de klassiekers van de Stones op een strakke en soms verrassende manier weet te brengen.

UDEN - IVN en Vogelwacht Uden houden op donderdag 15 september gezamenlijk een diapresentatie in De Groenhoeve aan de Artillerieweg in Uden. IVN-er Rien Kersten verzorgt dan de diapresentatie ‘Voortplanten, een ontspannende bezigheid’. Belangstellenden zijn van harte welkom, de avond begint om 20 uur, voor de entree wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Rien Kersten verzorgde de afgelopen jaren al diverse lezingen en voordrachten. Op 13 september licht hij een tipje van de sluier op over de voorplanting bij zowel dieren als planten. Naast eten en ademhalen behoort voortplanting tot de meest wezenlijke levensverschijnselen. De eerste twee zijn ervoor om te overleven, de tweede zorgt ervoor dat een soort in stand blijft. Tijdens de diapresentatie verduidelijkt Kersten een en ander. Aan de hand van verschillende voorbeelden wordt toegelicht welke ingenieuze tactieken en technieken er bestaan in de dierenwereld.

GGZ-cursus ‘Psychische problemen in de familie’ REGIO - Leven met iemand met psychische problemen kan zwaar zijn. Mensen die dit meemaken herkennen de machteloosheid, conflicten, spanning en eenzaamheid die dit met zich mee kan bregen. Naasten en andere betrokkenen weten soms niet meer hoe zij het beste kunnen omgaan met de situatie. Voor deze mensen organiseert GGZ Oost Brabant de cursus ‘Psychische problemen in de familie’. Voor de regio Oss, Uden en Veghel wordt de cursus in Oss gehouden op woensdagavond van 19 tot 21 uur. Belangstellenden krijgen eerst een kennismakingsgesprek, waarin wordt bekeken of de cursus bij de belangstellende past. Ook kunnen dan allerlei vragen worden gesteld. Voor meer informatie en aanmelding kan gebeld worden met Maria Naus of Francien Habraken van GGZ Oos Brabant, 0413-298000 of stuur een e-mail naar preventie@ ggzoostbrabant.nl.

Taxatiedag voor munten, postzegels en ansichtkaarten De organisatie hoopt op mooi weer, maar mocht er toch een druppeltje vallen dan gooit dit nog geen roet in het eten: de bandleden staan droog en ook voor het publiek worden er schuilmogelijkheden gecreëerd. Kaarten voor deze rockzondag met Wild Horses kosten 10 euro in de voorverkoop en 12 euro aan de kassa. De tickets zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij CDkiosk in Oss, Hendriks van Bergen, Smulders en Drogisterij Bloemers in Berghem of via www.hoessenbosch.nl.

OSS - De Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) houdt op dinsdag 13 september een gratis taxatiedag voor (verzamelingen) munten, biljetten, postzegels en ansichtkaarten. Deskundigen beoordelen de verzamelingen en kennen deze een waarde toe. De taxatiedag vindt plaats in museum Jan Cunen aan de Molenstraat 65. Iedereen is hier welkom van 12.30 tot 16 uur. Voor meer informatie kan gebeld worden met 030-6063944.

Samen op Pad door het Land van Ravenstein SCHAIJK - Samen op Pad houdt op woensdag 14 september een groepswandeling door de dorpen van het Land van Ravenstein. Alle belangstellenden kunnen aan deze tweede dorpentocht van 25 kilometer deelnemen. De start is om 10 uur bij dorpshuis De Phoenix in Schaijk, waar de wandeling rond 15.30 uur eindigt. Deelname kost 2,50 euro, waarvan telkens een euro ten goede komt aan de goede doelen van Samen op Pad. Voor meer informatie: 0486-461946 of kijk op www.wc-samenoppad.nl.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 9 september 2011

7


TM and © 2010 Apple Inc. All rights reserved.

TM and © 2010 Apple Inc. All rights reserved.

Zo’n Zo’niPhone iPhoneverdient verdient toch tocheen eentopnetwerk? topnetwerk?

VTU Telecom Boxmeer ma. t/m do. 10.00 - 17.30 uur vrij 10.00 - 21.00 uur za. 10.00 - 17.00 uur

VTU Telecom Centrum St. Janstraat 35, Uden ma. t/m do. 10.00 - 17.30 uur vr. 10.00 - 21.00 uur za. 09.30 - 17.00 uur

kpn.com/iphone kpn.com/iphone0800 0800 0105 0105

8 1492774.indd 1

NBK_95484_Product_X_Abri_1185x1750_20prc.indd NBK_95484_Product_X_Abri_1185x1750_20prc.indd 1 1

VTU Telecom Vluchtoord Vluchtoord 10, Uden ma. 13.00 - 21.00 uur di. t/m vr. 10.00 - 21.00 uur za. 10.00 - 17.00 uur

www.vtu.nl info@vtu.nl

Drukfouten voorbehouden

www.arenalokaal.nl – vrijdag 9 september 2011 03-02-2011 15:01:30

23-12-1023-12-10 13:04 13:04


Gemeentelijke informatie Gezellige kermis in Zeeland

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften. Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling. Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Burgemeester Doorn opende vorige week, samen met leden van de jeugdgemeenteraad, de kermis in Zeeland. Ondanks een enkele regenbui was ook dit jaar de kermis weer een gezellig en geslaagd evenement.

Ondernemen met Allure

Boeiende workshops op netwerkmiddag De Maashorst Oss - Het is een ondernemend volkje in De Maashorst. En dat is geen wonder, want De Maashorst biedt meer ruimte dan ooit aan de realisatie van goede ideeën. In één netwerkmiddag kunnen belangstellenden daarover bijgepraat worden op vrijdag 9 september van 15.30 tot 19 op het terrein van de Maashorstfair in Oss, te bereiken via de Steenweg bij industrieterrein de Vorstengrafdonk. Er is en wordt vanalles ondernomen in en om De Maashorst: een Landschap van Allure. Zowel door de overheden als door tal van ondernemers. Het is vrijdagmiddag 9 september wederom op het terras genieten van het Maashorst Bier maar ook is het boeiend te luisteren en mee te praten over alle initiatieven op vele terreinen. Er zijn grote percelen in de streek aangeplant met Maashorst Kersen. Toeristen worden gastvrij ontvangen op De Maashorst Informatiepunten die als vertrek dienen voor een bezoek aan de streek. Archeologische opgravingen zijn in volle gang en worden een nieuwe trekpleister. Kunst en cultuur laten zich

Activiteiten- en evenementenkalender Zo. 11-09-2011 t/m za. 17-09-2011 Collecte Prinses Beatrix Fonds Vr. 16-09-2011 van 14:00 tot 19:00 uur Bladgewassendemodag, Boekelsedijk Vr. 16-09-2011 van 16:00 tot 00:00 uur, za. 17-09-2011 van 10:00 tot 00:00 uur en zo. 18-09-2011 van 10:00 tot 17:00 uur Hondenshow, sportveld van camping De Heische Tip Za. 17-09-2011 t/m zo. 18-09-2011 Jeu de boulestournooi, Weversweg 5 Zo. 18-09-2011 Fiets mee, Zeeland Zo. 18-09-2011 van 14:00 tot 17:30 uur Schietactiviteiten, Brand 29 in Zeeland Zo. 18-09-2011 t/m za. 24-09-2011 Collecte nierstichting Nederland Zo. 25-09-2011 t/m za. 01-10-2011 Collecte Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Landerd

graag inspireren door nieuwe natuur en landschap. Op de Netwerkmiddag voorafgaande aan de Maashorstfair op zondag vertellen betrokkenen waar ze nu staan en waar ze naartoe willen. De middag is gevuld met inspirerende workshops en er is ruime gelegenheid om te praten met vele initiatiefnemers uit de streek, bewoners, organisaties en ondernemers. Belangstellenden zijn welkom vanaf 15.30 uur. Programma Om 16 uur opent Peer Verkuijlen, voorzitter Stuurgroep De Maashorst de middag waarna gedeputeerde Jules Iding een kort betoog geeft over de inzet van de Provincie Noord-Brabant met De Maashorst als een van de Landschappen van Allure. Daarna volgen er workshops. Een viertal verschillende workshops; over duurzame energiebronnen met Wethouder Hans van der Pas en ondernemer Dennis Hurkmans over duurzame energieproductie, over duurzaam bouwen met Dick Rakhorst over de duurzame galerie van Interart, over boeren en biodiversiteit met Marti Thijssen en Bart Bardoel van de ZLTO en over recreatief ondernemen wordt gesproken door een ‘Maashorst Betrokken Ondernemer’ Hugo van Zutphen. Omstreeks 17.30 start het informele deel met de proeverij en borrel tot ongeveer 19 uur. Organisatie De organisatie van de Netwerkmiddag De Maashorst is in handen van Stuurgroep De Maashorst in samenwerking met Stichting Uitvoering Streekfair. Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Provincie Brabant en de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden.

Tijdelijke verkeersmaatregelen Zeptemberfeesten in Zeeland Op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 september 2011 worden aan de Boekelsedijk de Zeptemberfeesten gehouden. Hierdoor is het noodzakelijk dat er een stopverbod wordt ingesteld op de Boekelsedijk vanaf de rotonde aan de Brand tot aan ’t Oventje.

Uittreksel nodig? Regel het op www.landerd.nl

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 - Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, tel. 0486-451458) - Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5 Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 9 september 2 0 1 1

9


Het Centrum Jeugd & Gezin organiseert workshops voor vrijwilligers Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van der Rijt-van Sinten, tel. 0413-261723 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

10

Het Centrum Jeugd & Gezin (CJG) verzorgt in samenwerking met Hierop vooruitlopend valt te denken aan de behandeling van onderK2 een aanbod voor vrijwilligers die met jongeren werken over staande thema’s in de workshops: het CJG en het belang van een goed opvoed- en opgroeiklimaat en • Workshop: Positief omgaan met jeugdigen Deze workshop richt zich op het vormgeven van een positief opde positie van vrijwilligers(organisaties) hierin. voedklimaat in de opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen. • Workshop: Positief omgaan met bijzondere jeugdigen K2 kan in de gemeente Landerd verschillende workshops organiseren Jeugdactiviteiten worden geleid door enthousiaste vrijwilliger. Veel over de voorwaarden voor een positief opgroeiklimaat en uw rol als van deze vrijwilligers hebben geen professionele achtergrond, maar organisatie en vrijwilliger daarbij. Voordat K2 met de organisatie van de krijgen te maken met ‘lastig’ gedrag van kinderen. Deze workshop workshops aan de slag gaat, willen richt zich op het omgaan met bijzondere kinderen, die afwijkend wij graag uw wensen en behoeften gedrag laten zien ten opzichte van andere kinderen peilen. Waar loopt u tegenaan in het contact met jeugd en welk aan- • Workshop: Positief omgaan met ouders Achter elk kind staat in de regel ouders en een gezin. In deze workbod past het beste bij uw verenishop gaan we kijken welke mogelijkheden u heeft om met ouders in ging? Afhankelijk van de interesse gesprek te gaan. voor de workshops worden een datum en de inhoud van de workshops definitief bepaald. Deelname aan de workshops is kosteloos. Wij verzoeken u vriendelijk om uw wensen, ten aanzien van de deze workshops of andere onderwerpen, kenbaar te maken voor 15 september aan ons. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan wendy.vanwissen@landerd.nl. Algemene plaatselijke verordening

APV

Verleende vergunningen Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: • Een hondenshow/keuring op 16-09-2011, 17-09-2011, 18-09-2011, locatie sportveld Camping De Heische Tip (5411 RS), vergunning verzonden op: 30-08-2011 Van toepassing zijnde procedure: zie in het gele kader onder aan de laatste gemeentelijke pagina onder nummer 3 tot en met 6. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss van de afdeling Algemene Zaken van het gemeentehuis, tel. 0486-458154. Aanvraagformulieren kunt u ook downloaden van onze website: www.landerd.nl.

Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

Communicatie RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486-458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker communicatie: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

Reparatiebon gemeente Landerd Afdeling CCT Naam:

.............................................................................................

Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2011 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 9 september 2 0 1 1


Raadsvergadering en Voorbereidende Vergadering Op 29 september 2011 vergadert de gemeenteraad van Landerd. Er worden deze cyclus ook twee Voorbereidende Vergaderingen gehouden, namelijk op maansdag 19 en dinsdag 20 september 2011. Voorbereidende Vergaderingen zijn bedoeld voor ‘technische‘ (niet politieke!) voorbereiding van voorstellen die in een later stadium ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Tevens zijn ze bedoeld voor bespreking van bepaalde thema’s, startnotities en dergelijke. Voorbereidende Vergaderingen worden bemenst door een raadslid per fractie + een gast per fractie. De betreffende fractie bepaalt zelf wie het raadslid mee neemt; de ‘gast’ kan dus een fractiegenoot zijn, maar ook een achterbanlid, of een door de fractie meegebrachte deskundige of belanghebbende/belangstellende. Het is uitdrukkelijk de bedoeling (overigens uitgaande van ieders rol in het dualistisch proces) dat tijdens Voorbereidende Vergaderingen ook de bestuurlijk verantwoordelijke wethouders, desgewenst bijgestaan door ambtenaren, een actieve rol vervullen. Zowel raadsvergaderingen als Voorbereidende Vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het Raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur. Op deze pagina zijn de agenda’s van de vergaderingen afgedrukt. (De agenda van de Voorbereidende Vergaderingeis in de Omroeper slechts gedeeltelijk afgedrukt; de wijze van behandeling en de deelnemers aan het betreffende agendapunt zijn daarin namelijk niet vermeld. Daarvoor wordt u verwezen naar de gemeentelijke website). Inzage stukken De (voorlopige) agenda’s met bijbehorende voorstellen liggen ter inzage in de bibliotheken van Schaijk en Zeeland, in het gemeentehuis in Zeeland (kamer griffier) en in het Wapen van Reek. De voorstellen zijn bovendien geplaatst op de gemeentelijke website (gekoppeld aan de betreffende agenda’s).

Agenda voor de Voorbereidende Vergadering van dinsdag 20 september

Degenen die de op de voorstellen betrekking hebben achterliggende stukken (zoals B&Wbesluiten, tekeningen etc.) in willen zien of nog vragen hebben kunnen contact opnemen met de griffier (J.Huijs). Dat gaat het eenvoudigste door even te bellen, tel. 0486-458211. Spreekrecht Uiteraard kunt ook u, zowel in de gemeenteraadsvergaderingen als in de Voorbereidende Vergaderingen, uw zegje doen. In een Voorbereidende Vergadering wordt daar per inhoudelijk agendapunt een kwartier voor uitgetrokken. Ieder heeft het recht om over het onderwerp vijf minuten te spreken, tenzij er meer dan drie sprekers zijn; dan wordt de beschikbare tijd van 15 minuten evenredig over de sprekers verdeeld. In een raadsvergadering wordt voor het spreekrecht in totaal een half uur voor uitgetrokken. Iedereen heeft het recht om aan het begin van de raadsvergadering vijf minuten te spreken, tenzij er meer dan zes sprekers zijn; dan wordt de beschikbare tijd van 30 minuten evenredig over de sprekers verdeeld. Er kan in de raadsvergadering in beginsel gesproken worden over alle onderwerpen, dus ook over onderwerpen die niet op de (voorlopige) agenda staan. Het woord kan evenwel niet worden gevoerd: 1. over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter open staat of open gestaan heeft. 2. over benoemingen, keuzen,voordrachten of aanbevelingen van personen 3. indien een klacht op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend Voor nadere informatie over het spreekrecht en aanmelding om gebruik te maken van dit recht dient eveneens contact opgenomen te worden met de griffier.

1. Opening 2. Vaststelling afsprakenlijst Voorbereidende Vergaderingen De afsprakenlijst van de Voorbereidende Vergadering van 18 mei (21 juni aangehouden) en van 21 juni 2011 worden ter vaststelling aangeboden. De afsprakenlijsten zijn ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per agendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd worden wat dienaangaande exact gezegd is. 3. (informerend) informatieverstrekking door de Wmo-adviesraad Landerd De Wmo-adviesraad Landerd heeft het presidium verzocht in deze vergadering gelegenheid te krijgen informatie te verstrekken over de Wmo en hoe de Wmo-adviesraad invulling geeft aan zijn taak. Het presidium heeft dit verzoek ingewilligd. Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het ‘spreekrecht voor het publiek’, ca. 30 minuten uitgetrokken 4. (informerend/opiniërend) ontwikkelingen sociale zekerheid en Wmo/AWBZ/decentralisatie van de jeugdzorg in relatie tot het bestuursakkoord Tijdens de vergadering zullen de heren Remmen en Morssinkhof van de afdeling Welzijn u informeren over bovenvermeld onderwerp. Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het ‘spreekrecht voor het publiek’, ca. 60 minuten uitgetrokken 5. (informerend) ontwikkelingen integrale Jeugdgezondheidszorg in relatie tot overheveling naar GGD Mevrouw A.Hermans van de GGD zal u informeren over de stand van zaken mbt bovenvermeld onderwerp. Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het ‘spreekrecht voor het publiek’, ca. 45 minuten uitgetrokken 6. (informerend/opinierend) verbeteringsvoorstel P&C-cyclus Het college is bezig met de verbetering van de planning&controlcyclus. Thans wordt de stand van zaken uiteen gezet. Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het ‘spreekrecht voor het publiek’, ca. 30 minuten uitgetrokken 7. Sluiting

Agenda voor de Voorbereidende Vergadering van maandag 19 september 1. Opening 2. (informerend) Stand van zaken centrumplan Schaijk (uitwerking) Het college zal de stand van zaken aangeven. Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het ‘spreekrecht voor het publiek’, ca. 15 minuten uitgetrokken 3. (informerend/opiniërend) ontwerp-bestemmingsplan Reek-Zuid Tijdens de vergadering zal zowel het in procedure zijnde ontwerpbestemmingsplan Reek-Zuid gepresenteerd worden, als het raadsvoorstel mbt grondprijs en verkoopvoorwaarden. Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het ‘spreekrecht voor het publiek’, ca. 45 minuten uitgetrokken 4. (informerend/opiniërend) bespreken uitbreiding bedrijf Jonkergouw, Molenaarstraat 2 Schaijk In de vorige raadsvergadering is afgesproken om in het presidium aan de orde te stellen bovenbedoelde uitbreiding, inclusief de toepassing van het toenmalige delegatiebesluit, in een voorbereidende vergadering te bespreken. Het presidium heeft e.e.a. voor de vergadering van vandaag geagendeerd. Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het ‘spreekrecht voor het publiek’, ca. 45 minuten uitgetrokken. 5. (voorbereidend) strategische visie Landerd 2020 Landerd is bezig met de ontwikkeling van een strategische visie 2020. Het raadsvoorstel van het college ligt ter bespreking voor. Dit voorstel is ook geagendeerd voor de raadsvergadering van 29 september 2011. Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het ‘spreekrecht voor het publiek’, ca. 60 minuten uitgetrokken. 6. (informerend/opinierend) stand van zaken onderzoeken uitbesteding werkzaamheden Het college is bezig met een onderzoek naar de uitbesteding van werkzaamheden. Thans wordt de stand van zaken uiteen gezet. Voor de behandeling van dit agendapunt wordt, los van het ‘spreekrecht voor het publiek’, ca. 30 minuten uitgetrokken. 7. Sluiting

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - Tijd geleden afgegeven bij C-1000 Zeeland: Zwarte tas met daarin een grote bosatlas. - 15-8-2011, bushalte Europaplein Schaijk: Groen/blauwe Gazelle damesfiets, type Maxinette met terugtraprem, rokzadel, leverancier A. Janssen (Geffen), schade aan verlichting. - 18-8-2011, berm bij Pastoor van Winkelstraat 86 Schaijk: Philips draagbare huistelefoon. - 23-8-2011, Puttelaar Zeeland, Kentekenplaat YV-89-VV. Verloren voorwerpen - 03-08-2011, fietspad Rijksweg tussen Heesch en Schaijk: Grote zwarte lederen handtas met daarin autopapieren, ID-kaart, autosleutels, etui met pasjes en portemonnee met daarin pasjes. - 02-08-2011, fietspad Boekelsedijk ter hoogte van huisnr. 24 en de Trentse bossen in Zeeland: Sleutelbos met daaraan 3 sleutels: een voor- en een achterdeursleutel en een speciale sleutel met puntjes. - 25-08-2011, Melkpad Zeeland: Sleutelbos met daaraan twee sleutels en een sleutelhanger met hoofdletter M. - Begin mei, centrum Zeeland: Zonnebril op sterkte, wat groter vierkant model, kleur rood/bruin. - 5-8-2011, centrum Schaijk: Beige damesportemonneetje met daarin rijbewijs, i.d.-kaart, Makropas, diverse andere pasjes, geld en huissleutel. - 14-8-2011, Europaplein Schaijk: Rood met witte mountainbike met 21 versnellingen, geen spatborden, geen kettingkast, geen standaard, geen slot. Oudere fiets met op het voor- en achterwiel magneet- verlichting.

- 16-8-2011, Albert Heijn, Schaijk: Bruine langwerpige handtas met lange band (inhoud: paspoort, rijbewijs, i.d.-kaart en allerlei pasjes). - 16-8-2011, kermis Schaijk: Ring met 3 sleutels (1 fietssleutel). - 21-8-2011 op 22-8-11, tussen Schijk en Heesch, Blauw lederen jas. -22-8-2011, centrum Schaijk, Sleutelbos met ongeveer 8 sleutels eraan, waarvan een speciale sleutel met code. - 26-8-2011, Langenboomseweg-Molenstraat-Zevenhuis Zeeland richting Waalstraat Schaijk: Zwarte Gucci tas met daarin portemonnee met contact geld, I.D.-kaart, bankpas, en diverse andere pasjes. - 28-8-2011, centrum Zeeland: Zilveren armband met zirkonia steentjes. - 21-8-2011, Boekelsedijk (Sportpark), Zeeland: Huissleutel en Peugeot autosleutel (zwart met zilveren leeuw). - 25-8-2011, tussen Reek en Schaijk: Leren sleutelhanger van garage Oostendorp Uden met daaraan Toyota autosleutel, huissleutel en lampje van Concordia Schaijk/Peter Peters. - 30-08-2011, omgeving of C1000, Zeeland: Groene damesportemonnee met daarin rijbewijs, credit card en bankpas. - Kermis Zeeland: Zwarte herenportemonnee met daarin geld en 2 huissleutels. - 30-8-2011, kermis Zeeland: Zwarte LG E GD510 GSM. - 30-8-2011, paadje bij Hap en Stap Zeeland: Zwart/zilver/oranjekleurige City Star damesfiets met handremmen en 8 versnellingen. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 9 september 2011

11


Bouwvergunningen Omgevingsvergunningen Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): een gemotiveerd om een voorlopige zenden • Bossestraat De Kuipersweg 5411 Zeeland; tijdelijkvan plaatsen en bewonen • 56, 15, 5374 HV RC Schaijk; uitbreiden een clubgebouw Burgemeester enverzoek Wethouders van Landerd voorziening zijn voornemens omaan met de voorzieningenrechter vanvan de Arrondissementsrechtbank, sector van een woonunit (ontvangen 2 maart 2011) (ontvangen 25-8-2011) toepassing van artikel 3.10 de Wet algemene bepalingen omgebestuursrecht, 90125, 5200 MAvoor: ’s-Hertogenbosch. • Kleine Waterstraat 2, 5374 KB RA Schaijk; uitbreiden varkensstal • Graspeel 7, 5411 Zeeland; sloop van een voormalig woonhuis vingsrecht eenPostbus vergunning te verlenen (ontvangen 26-8-2011) 3 maart 2011) (ontvangen • Gebruik (in het kader van brandveiligheid) van tijdelijke leslokalen Verleende omgevingsvergunning • Vogelklos Hoevestraat 5374DJRHZeeland; Schaijk;bouw uitbreiden woning op het perceel Monseigneur Suijsstraat 10, 5375 AG Reek • 19,3,5411 van een woning in combinatie metHZ-2011-0253) afwijking bestemmingsplan: (ontvangen 26-8-2011) 4 maart 2011) (dossiernummer (ontvangen • Koekampweg Voederheil 9, 5411 RJ PD Zeeland; kappen vanvan 8 bomen • Schutsboomstraat 84, 5374 CD Schaijk; uitbreiden van de woning • 8, 5374 Schaijk; wijzigen de voorgevel (ontvangen 30-8-2011) 5 maart 2011) (verzonden 4 maart 2011) van het genoemde wetsartikel bekend (ontvangen Zij maken daarom op basis van donderdag 29 september 2011 dat het ontwerp-besluit en de daarop betrekking hebbende stukken In dit dit stadium stadium van van de Tegen deze verleende vergunning/afwijking kunnen In de procedure procedure kunt kunt uu nog nog geen geen bezwaarschrift bezwaarschrift met ingang van 12 september 2011 gedurende zes belanghebbenden weken (tijdens de indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de met ingang van 21 maart 2011 gedurende zes weken 1. Opening indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak) terberoep inzageinstellen liggen openingstijden van van het indienen van een beroepschrift de Arrondissementsrechtopeningstijden het gemeentehuis gemeentehuis ter ter inzage inzage bij bij de deafdeling afdelingVROM. VROM. door bij dehet afdeling VROM, Kerkstraat 39 in bij Landerd. Indien inzage is geDe aanvragen aanvragen liggen liggen ter ’s-Hertogenbosch, 90125, 5200 2. Spreekrecht voor het publiek: Op grond van het ‘Reglement De ter inzage inzage totdat totdat er er een een beslissing beslissingop opde deaanvraag/ aanvraag/ bank wensttebuiten de genoemdepostbus openingstijden, danMA kan’s-Hertogenbosch. contact worden aanvragen is genomen. van orde voor de gemeenteraad van Landerd’ wordt -binnen bepaalde aanvragen is genomen. opgenomen met de afdeling VROM, tel. 0486-458194. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet randvoorwaarden- aan het publiek de gelegenheid geboden het woord te Verleende vergunningen bestuursrecht ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam Verleende omgevingsvergunningen: voeren. Dat mag over alle onderwerpen, dus ook over onderwerpen die Een ieder kan zijn binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling Besluiten tot verlenging termijn van afhandeling van verzoeken om en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit • Noordhoekstraat 43, 5374 SC Schaijk; slopen en herbouwen van een niet op de agenda staan. een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerp-besluit omgevingsvergunning: waartegen het beroep is gericht; deen gronden waarop hetLanderd, beroepschrift recreatiewoning (verzonden 25-8-2011) kenbaar maken bij burgemeester wethouders van Postrust. 3. Trekking stemmingscijfer: De voorzitter van de raad bepaalt door • Zeelandsedreef 22, 5374 RR Schaijk; verzoek om vergunning voor het bus 35, 5410 AA Landerd. bouwen van een (ontvangen 7 januari 2011).tot In hetnadere kader van de beroepsprocedure de rechtbank bij het Belanghebbenden dieaardappelloods het niet eensmet zijnkantoor met bovenstaande besluiten middel van het trekken van een naambriefje uit een bokaal bij welk Voor informatie over het planvraagt (dan wel het indienen van De termijn vandesbetreff afhandeling is verlengd met 6 weken (besluit verzonden bestuursorgaan altijd om alle stukken. Hetworden is niet nodig om verlening van de ende vergunningen kunnen hiertegen op3 raadslid• Vraag anderen om een eventuele hoofdelijke stemming zal beginnen. mondelinge zienswijzen) kanrelevante contact opgenomen met de maart 2011). alle stukken al bij het beroepschrift te voegen. Wel dient, zo mogelijk, grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de daafdeling VROM. hulp en spreek samen tum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaar- een kopie van de beslissing op het bezwaarschrift bij het beroepschrift 4. Vaststelling agenda: Het presidium heeft deze voorlopige agenda de dader aan Verleende omgevingsvergunningen: te worden. schrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gevoegd vastgesteld, maar de gemeenteraad stelt aan het begin van de vergadeAlleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende • Bel 112 • Mgr. Suijsstraat 10, 5375 AG Reek; kappen van 3 bomen Als u beroep instelt kunt u tevens omgebracht een voorlopige voorziening gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift ontwerp-besluit ring zelf de definitieve agenda vast. naar voren hebben op de wijze als hiervoor en het verwijderen van bosplantsoen (verzonden 3 maart 2011) verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij • Blijf bij het slachtoffer • Akkerwinde 68, 5374 DB Schaijk; bouwen van een woning ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieninbelang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift be5. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 30 juni 2011: De daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd (verzonden 4 maart 2011) genrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend • Maak foto’s voor de politie vermelde Besluitenlijst wordt ter vaststelling aangeboden. De Besluiten- tekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening lijst is ook op de gemeentelijke website geplaatst. Aldaar kan tevens, per vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/ rechtbank, sector Bestuursrecht in ‘s-Hertogenbosch. en meld je als getuige Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtagendapunt, middels het aanklikken van geluidsfragmenten, beluisterd slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen bank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders worden wat dienaangaande exact gezegd is. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na betaling. ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden contact opnemen met de afdeling VROM, tel. 0486-458194 (bureau de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector Vergunningen) van de gemeente Landerd. 6. Ingekomen stukken, rondvraag en mededelingen bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouhttp://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel a. Alle ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen worden op een bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. ders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de lijst gezet. Per stuk/mededeling wordt door de voorzitter voorgesteld bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren genoemde site voor de precieze voorwaarden. wat daarmee te doen, bij voorbeeld ‘voor kennisgeving aannemen’ of Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen. omvat wijziging van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorziening heeft en welk belang van u wordt geschaad. ‘om advies in handen van het college stellen’. Voor het geval een raadslid Noordoost-Brabant , vooral als gevolg van de samenvoeging van Oss en Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u over een ingekomen stuk inhoudelijk wil praten dan wordt dat stuk 9. Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. Schaijk West: Het college Lith. Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Wethouder Raaijmakers. contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, doorgeschoven naar de eerstvolgende Voorbereidende Vergadering. is voornemens mbt het plangebied Schaijk West een samen-werkinstel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd. b. Dit agendapunt biedt de raadsleden gelegenheid vooraf schriftelijk gsovereenkomst te sluiten met Ruimte voor Ruimte. De concepto14. Raadsvoorstel mbt wijziging Afvalstoffenverordening geaangekondigde vragen te stellen aan de voorzitter en aan de bestuurlijk vereenkomst ligt thans voor. Op grond van artikel 169, lid 4 van de meente Landerd - wit label (met daarop 06-nrs.) aan Nemef sleutel (poort) - 8-3-2011, Zeeland: Kawasaki BX crossfiets, groen/zwart, met Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente portefeuillehouders. Slechts in dringende gevallen worden raadsleden Gemeentewet krijgt de raad gelegenheid dienaangaande zijn ‘wensen en Dit voorstel heeft betrekking op een wijziging van de Afvalstoffenver- Corbin sleutel. speciale steuntjes op voor- en achterwiel. (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de thans in de gelegenheid gesteld aan het college ook nog andere vragen bedenkingen’ ter kennis van het college te brengen. ordening gemeente Landerd als gevolg van de inwerkingtreding van de - 4 ringen (ziveren/zilverkleurig): 2 herenringen, 1 damesring - 7-3-2011, Maashorst: Bruine rechthoekige damesportemonnee receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de te stellen. Tevens biedt dit onderdeel raadsleden gelegenheid vragen te Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Van Dongen. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Bestuurlijk portefeuillehouder en 1 kinderringetje lieveheersbeestje met daarin adressenlijst, diverse pasjes, rijbewijs en geld. Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. stellen aan elkaar over alles wat men van belang acht. is -wethouder - Blauw etui (Novo Nordisk) met daarin prikpen (insuline) Tussen 4Van en 9Dongen. maart: Rabobankpasje. c. Mededelingen van het college worden schriftelijk gedaan en op de 10. -Raadsvoorstel mbt Bomenverordening 2011: Het college - 7-3-2011, Bossestraat, Schaijk: Zilver/zwarte Nokia GSM. Zwarte Nokia GSM Let op: onder vermelde lijstaangiften geplaatst. (verloren Slechts in waarde-papieren dringende gevallen worden stelt- Bosch voor depersonenalarmtoestel Bomenverordening 2011 vast te stellen. Daarmee 15. Sluiting Voor‘a’het doen van zoals beige/grijs aan grijs koord wordt collegeleden thans in de gelegenheid gesteld mondelinge mededelingen invulling gegeven aan de wens tot deregulering van het kapverbod Vermiste en gevonden dieren - Zwart Vingino armbandje rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! te De doen. door- 1-3-2011, alleen die bomen te beschermen die hetsporttas beschermen zijn. De bij de agendapunten worden Dierenopvang Maasland,vermelde afdelingportefeuillehouders Oss, regelt de opvang en debij deze afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Kerkstraat Zeeland: Blauwe van waard Manders De collegeleden zijn -elk voor een gedeelte- bestuurlijk portefeuillehouder. Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Tindemans. uitdrukkelijk uitgenodigd deel te nemen aan de behandeling van de beMode Schaijk met daarin blauw/witte handdoek, zwart shirtje, registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. treffende agendapunten voor het zo nodig geven van nadere informatie. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact Gevonden voorwerpen zwart broekje en zwarte gympies. 7. Raadsvoorstel mbt vaststelling strategische visie 11.-Raadsvoorstel mbt legesheffi ngBos kinderopvang: Dit voorstel De uitzending 8-3-2011, bij Rabobank Schaijk: sleutels (huissleutels, opnemen met: van de Landerdse Omroepstichting begint om 19 uur. De laatste maanden afgegeven bij de C1000 inLanderd Zeeland: 2020,- fietssleutel Levendig en ondernemend: Dit voorstel heeft betrekking op 1 het heffgroen en van leges voor de inspectiekosten voor Begonnen wordt met het doornemen van de raadsagenda met de grifDierenopvang Maasland, afdeling Oss, 1 met oranje en met hoesje) aan winkelwagenmunt. ennatuurlijk klein sleuteltje aan groene label (Cor). heeft betrekking op dedaaraan vaststelling van de strategische visie Landerd 2020 nieuwe aanvragen mbt kindcentra, gastouderbureaus en gastoudervoor- fier. De raadsvergadering vangt uur en eindigt om ca. - ring met Hyundai autosleutel/afstandsbediening, Aengelbertlaan 30, 5342 LA aan Oss,om tel.19.30 0412-638497 (levendig natuurlijk portefeuillehouder is wethouder Raaijmakers. 22.30 uur.de dierenambulance, tel. 0888-11341006. of met VerlorenBestuurlijk voorwerpen Silcaen sleuteltje en ondernemend). ANLI SleuteltjeDit voorstel is ook behandeld in zieningen. de Voorbereidende 19 september 2011. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, - sleutelhangerVergadering met daarinvan zwarte Silca sleutel en DOM sleutel - 01-03-2011, omgeving hertenpark, Emté, Smidse in Schaijk: Coördinerend portefeuillehouder is de burgemeester. 12.Bruin Raadsvoorstel mbt gemeenschappelijke regelingen GGD: Na sluiting vanze dehet raadsvergadering organiseert de Landerdse Omroepleren handschoenen. daarna mogen dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier - zwart sleuteltje Dit -voorstel heeft betrekking actualisering van de gemeenschapstichting een korte nabeschouwing waaraan enkele personen die vindt kuntnog u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met - flessenopener met daaraan zwarte axasleutel en Benco-sleutel Nacht van 7 op 8 maart op bij de peuterspeelzaal Pinkeltje Zeeland: 8. Raadsvoorstel mbt algemene verkoopvoorwaarden (2011) pelijke regeling GGD Hart voor Brabant. aan de vergadering hebben deelgenomen meewerken; ook de nabeZwarte (glans) Batavus omafiets, Old Dutch. de dierenambulance. - blauw koord met daaraan grote Lips sleutel van de gemeente Landerd voor de verkoop van bouwkavels voor Bestuurlijk portefeuillehouder is wethouder Raaijmakers. schouwing wordt rechtstreeks uitgezonden op TV. woningen: Dit voorstel omvat de vaststelling van nieuwe algemene verkoopvoorwaarden mbt de verkoop van woningbouwkavels ter 13. Raadsvoorstel mbt wijziging van de gemeenschappelijke vervanging van de uit 2004 daterende algemene verkoopvoorwaarden. regeling Werkvoorziening Noordoost-Brabant: Dit voorstel

Bijzondere procedure

Voorlopige agenda voor de raadsvergadering

Ik grijp in bij agressie op straat

Gevonden en verloren voorwerpen

Zienswijze-bezwaar-beroep

Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening Voor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld.

1. Inzage Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje ‘Actueel - Bekendmakingen’. 2. Zienswijze Tijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zienswijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend.

12 8

3. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betreffende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. 4. Beroep Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam.

Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is.

5. Eisen bezwaar en beroep Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket Bezwaar en beroep. 6. Voorlopige voorziening Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 9 september 2 0 1 1 gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 11 maart 2011


Organisatie viert 25-jarig bestaan met project Social Sofa

Huurdersbelangengroep Landerd schenkt gemeenschap bankjes LANDERD - De Huurdersbelangengroep Landerd (HBL) bestaat op 9 september 25 jaar. De organisatie viert het jubileum met het project Social Sofa en schenkt twee mozaïekbanken aan de gemeenschap. De eerste bank is vrijdag 9 september onthuld op het plein van basisschool De Regenboog in Schaijk. De tweede bank wordt donderdag 15 september om 10.30 uur aangeboden aan de bewoners van zorgcentrum Compostella en Franciscushof in Zeeland.

O

p 9 september 1986 wordt de Lokale Bewonersraad opgericht op verzoek van de gemeente Schaijk en woningstichting Maasland. De leden van de raad vergaderen regelmatig met elkaar en zetten zich in voor de belangen van de huurders. Door de jaren heen verandert er het een en ander: de gemeente Schaijk gaat op in Landerd, de wooncorporatie heet voortaan Mooiland Maasland en de bewonersraad wordt omgedoopt tot Huurders Belangengroep Landerd. De werkzaamheden zijn al die tijd echter hetzelfde gebleven. ‘Uitdaging’ In september 1991 komt de huidige voorzitter en penningmeester Thea Kunneman bij de belangengroep. “Ze benaderden mij met de vraag of ik namens Zeeland in de raad plaats wilde nemen”, blikt Thea terug. “Tot op heden vind ik het nog steeds een uitdaging om er voor de huurders het maximale uit te halen. Wel is er veel veranderd in de

Onder toeziend oog van enkele leerlingen wordt de mozaïekbank in Schaijk op het speelplein van De Regenboog geplaatst. loop der jaren op het gebied van huurbeleid. Gelukkig geeft Mooiland Maasland ons financieel veel mogelijkheden om de belangen van de huurders te behartigen. Zij doen meer dan de wet voorschrijft. Daardoor hebben wij de ruimte om bij te scholen en activiteiten te ondernemen, zoals onze jaarlijkse wijkschouw samen met de gemeente, de politie en de wooncorporatie zelf. Voor ons is dit een extra stimulans, want alle partijen zien de meerwaarde van deze samenwerking voor het woon- en leefklimaat in Landerd.”

heeft voor haar huurders”, te bieden aan de inwoners stelt ze. “Bij renovatiewerk- van Landerd”, vertelt Thea. zaamheden en groot onder- “Helaas hebben we maar houd aan de woning krijgt voor twee banken donade huurder een vergoeding, teurs kunnen vinden, in de de zogeheten ongemakken- vorm van VSBfonds, Rabotoeslag. Op verzoek wordt bank, provincie Noord-Brazelfs naar een vervangende bant, gemeente Landerd woonruimte gezocht. De en Mooiland Maasland. huurders worden hierover Met die banken en heel optimaal geïnformeerd. Zo veel vrijwilligers zijn we weten ze exact waar ze aan bij mij in de garage aan de toe zijn. Er zijn corporaties slag gegaan. Er kwamen die dit niet zo netjes afhan- zelfs mensen uit Deurne, delen.” De huidige HBL-le- Oss, Nuland, Uden en Mill den Johanna van Mun, Piet een kijkje nemen. Inmidvan der Spank, Philip Re- dels zijn de mozaïekbankelhoff, Jacques Willemsen ken klaar en kunnen we ze en Thea Kunneman willen overhandigen aan de inwovanwege het 25-jarig be- ners van Landerd. Mocht staan iets bijzonders doen. er nog een geldschieter Openbare speelplaats “We kwamen op het idee zijn voor een derde bank in HBL betekent niet alleen om drie banken te mozaïe- Reek dan wil ik deze heel veel voor de huurders van ken en deze als cadeau aan graag mozaïeken.” Landerd, maar ook voor de gemeenschap in het algemeen. “Via de Buurtschat Open Monumentendag komend weekend is een prachtige openbare speelplaats bij De Regenboogschool in Schaijk tot stand gekomen”, zegt Thea. “Dit project hebben wij samen met de jeugdgemeen- REGIO - In het weekend van zaterdag 10 en zondag teraad in gang gezet.” 11 september vindt de Open Monumentendag plaats. Ook steekt Thea de loftrom- Het landelijke thema dit jaar is: Nieuw gebruik - oud pet over Mooiland Maas- gebouw. De gemeente Oss heeft diverse interessante land. “Het is een sociale monumenten die prima binnen dat thema passen. Er corporatie die oog en oren zijn dit jaar ruim veertig monumenten te bezoeken.

Meer dan veertig monumenten te bezoeken in gemeente Oss

Nieuwe cursus Kidstar Muziektheater in De Phoenix SCHAIJK - Claudia Bevers van der Loo zingt en danst al twintig jaar in binnen- en buitenland. Daarnaast geeft ze klassieke balletles aan kinderen. Met Kidstar verzorgt ze sinds kort ook muziektheaterlessen, met zang, dans en spel. Deze worden wekelijks op maandag van 18 tot 19 uur gegeven in dorpshuis De Phoenix in Schaijk. De lessen bestaan uit vier facetten, die elk worden verzorgd door professionele leraressen. Er is veel variëteit; in de cursus komen showdans, zangles, musicalzang, muziektheater, speltechniek, klassiek ballet, popmuziek en streetdance aan bod. Deze combinatie van zang, dans en spel eindigt met mooie optredens op een festival, pronkzitting en een spectaculaire voorstelling in een echt theater. De lessen worden verzorgd door Sharon van der Pol (showdans, clipdance, streetdance en jazz), Marianne van Laere (regie, drama en speltechniek), Claudia Bevers van der Loo (houdingleer, stretchen, barre, klassiek) en zangpedagoge Sylvia Samson (stemvorming individueel, samenzang, microfoongebruik, afstemmen band-zang, nederlandstalig musicalzang en popmuziek). Wie meer wil weten over deze cursus of zich aan wil melden kan contact opnemen met Claudia via 0486-464713 of 06-51618033 of mail naar catbeversvanderloo@kpnplanet.nl. Meer informatie is ook te vinden op www.pasdechatballet.nl, www.baronessen.nl en www.sylviasamson.nl.

Veel gebouwen openen niet alleen de deuren, maar organiseren ook allerlei activiteiten, waaronder rondleidingen en tentoonstellingen. De deelnemende monumenten en het activiteitenprogramma zijn te vinden op www.stadsarchiefoss.nl en in de folder, die gratis af te halen is bij het Stadsarchief, de bibliotheek, VVV en de gemeente Oss. In deze folder is ook een fietsroute langs de monumenten opgenomen. Op zaterdag en zondag rijdt om 10.30 uur en 13.30 uur een excursiebus langs de verschillende monumenten in de gemeente Oss. Op de bus is een gids aanwezig die tijdens de rit informatie geeft over de monumenten en andere wetenswaardigheden. Bij een aantal monumenten wordt een korte stop gemaakt en krijgen de passagiers een rondleiding of kunnen ze een wandeling maken. In het verspreidingsgebied van Arena opent een flink aantal monumenten haar deuren komend weekend. De Sint Annakapel in Koolwijk, St. Sebastianuskerk in Herpen en de St. Jan de Doperkerk in Neerlangel. Uiteraard ontbreekt Ravenstein ook niet. Naast het maken van een stadswandeling kan men daar gaan kijken bij de St. Luciakerk, de St. Josephkapel, de NH-kerk, het leerlooierijhuisje, de smederij, het bezoekerscentrum, stellingkorenmolen De Nijverheid en het Oude Raadhuis. In Deursen is beide dagen van 9 tot 18 uur de St. Rochuskapel aan de Rondestraat 26 te bezoeken. Deze bakstenen kapel dateert uit 1745. In het gebouw staat een sober houten altaartje uit de 18e eeuw. Het altaarstuk met een voorstelling van Rochus is in 1903 geschilderd door M. Heymans. Op de hoek van de kapelhof, links vooraan de Rondestraat, staat een klein Antoniuskapelletje uit de tweede helft van de 19e eeuw.

gelezen Stille handel Auteur: John Connolly Uitgeverij: Luitingh Pagina’s: 382 ISBN: 978-90-2453-317-6 In de uitgestrekte bossen op de grens tussen Canada en de VS wordt veel gesmokkeld. Drugs, geld en wapens zijn waardevolle smokkelwaar, maar één groepje soldaten drijft een ander soort handel: zij smokkelen eeuwenoude, kostbare museumstukken, gestolen uit een museumkluis in Irak. Als de soldaten een voor een overlijden vermoedt de overheid dat zij lijden aan een posttraumatische stressstoornis. Om de waarheid te achterhalen vragen de autoriteiten detective Charlie Parker de sterfgevallen te onderzoeken. Hij ontdekt dat er in Irak gelijksoortige sterfgevallen zijn geweest en hij beseft dat de doodsoorzaak vreemder en angstaanjagender is dan iedereen zich kan indenken.

4x4 Auteur: Lee Child Uitgeverij: Luitingh Pagina’s: 94 ISBN: 978-90-2453-710-5 ‘Het proces dat van James Penney een volledig ander mens maakte, begon tien jaar geleden op een maandag halverwege juni om een uur ‘s middags in Laney, Californie. Op het heetst van de dag, in de heetste tijd van het jaar, in het heetste deel van het land.’ Zo begint het eerste van de vier spannende verhalen waarin we kennismaken met de superbe manier waarop Lee Child spanning opbouwt en karakters vormgeeft: niemand kan ‘de loner versus de wereld’ zo trefzeker neerzetten als hij.

Zo goed als dood Auteur: Charlaine Harris Uitgeverij: Luitingh Pagina’s: 350 ISBN: 978-90-2453-678-8 Als Sookies minnaar, de vampier Bill, onverwacht de benen neemt, krijgt Sookie contact met Eric, een ondode die met wisselend succes probeert de plaatselijke vampierkring in de hand te houden. Onverhoeds duikt Eric midden in de nacht voor Sookie op, poedelnaakt en behoorlijk in de war. Tegelijkertijd wordt Sookies broer Jason vermist en krijgt ze lucht van een heksenkring waarvan de aan vampierbloed verslaafde leden van gedaante kunnen veranderen. Dit boek is het vierde deel in de serie over Sookie Stackhouse. De verhalen van Charlaine Harris zijn verfilmd tot de succesvolle tv-serie True Blood.

Dexters sinistere schepping Auteur: Jeff Lindsay Uitgeverij: Luitingh Pagina’s: 287 ISBN: 978-90-2453-282-7 Wanneer Dexter thuiskomt van zijn huwelijksreis, lijkt hij zo goed als menselijk. Het huwelijksleven doet hem goed en zijn moorddadige hobby lijkt onder controle. Maar oude liefde roest niet: als er in Miami een seriemoordenaar opduikt, is Dexters buitengewone gevoel voor rechtvaardigheid terug van weggeweest. Overdag werkt hij bij de forensische recherche, ‘s avonds geeft hij toe aan zijn onverzadigbare honger om te doden. Als Robin Hood onder de seriemoordenaars vermoordt hij alleen die mensen die wat hem betreft de dood verdienen.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 9 september 2011

Paul Verstegen

Limerick ‘Laat me niet lachen’, zei Pietje, ‘jij valt op dat Schaijkse grietje. Maar ‘k zeg het één keer, dat meisje meneer, is toevallig wel mijn Marietje’. Riet Derks

13


‘Ideale activiteit voor buurtschappen om elkaar te ontmoeten’

Ronald Toenders dagkoning op schuttersfestijn Sint Jacobusgilde ZEELAND - Ronald Toenders heeft tijdens het schuttersfestijn van het Sint Jacobusgilde in Zeeland de titel van dagkoning op zijn naam gezet. Maar liefst negentien teams hadden zich ingeschreven en het schietterein aan de Brand werd dan ook druk bezocht. Ook burgemeester Willy Doorn van Landerd bracht het gilde een bezoek en liet weten het erg leuk te vinden dat er zoveel deelnemers op af gekomen waren. Ze noemde het schuttersfestijn dan ook een ‘ideale activiteit voor de buurtschappen van Zeeland, om elkaar op een gezellige en sportieve manier te ontmoeten’.

D

e deelnemers gingen op verschillende onderdelen de strijd met elkaar aan. Bij het klepschieten waren drie ronden nodig om een uiteindelijke winnaar te bepalen. Dit jaar ging buurtschap ‘t Zuid met de winst op dit onderdeel aan de haal. Bij het klosjesschieten was het niet minder spannend. Vooral om de tweede en derde plek barstte een felle strijd los, nadat bekend werd dat de familie Van der Wijst de eerste

Nieuwe leden welkom bij Gymclub Schaijk-Reek

Dagkoning Ronald Toenders houdt trots zijn beker omhoog. plek veroverd had. Tenslotten gingen maar liefst 54 deelnemers de strijd met elkaar aan bij het traditionele wipschieten. Een dame zegevierde hier: Monique Bongers kwam als beste uit de strijd. Rode draad Als rode draad liep het schieten op de vogel de hele dag door het schuttersfestijn. De winnaar op

WIERDEN/ZEELAND - Cas Hendriks uit Zeeland heeft zaterdag het Nederlands Kampioenschap mennen enkelspan in de klasse 2 op zijn naam gezet. De veertienjarige menner pakte al bij de onderdelen dressuur en vaardigheid met behulp van zijn vaste groom (de persoon die bij de hindernissen de wagen in balans houdt, red.) Cristel een forse voorsprong op de concurrentie. Een hoge waardering van de jury en een foutloos parcours binnen de tijd gaven het team een voorsprong die daags daarna in de marathon behouden kon worden. Na een wegtraject van zeven kilometer loodsten Cas en Cristel hun aanspanning in een adembenemend tempo door de hindernissen. Hoewel het een zwaar parcours was voor de kleine Welsh-pony Mr. Jim en er gereden werd in zeer hoge temperaturen, veroverde het Zeelandse tweetal de titel. Een mooie prestatie. Cas, die de kneepjes van het vak leert van zijn moeder Cristel, volgt sinds begin dit jaar menlessen bij meervoudig Nederlands Kampioen Jan van de Broek. Cas wil volgend jaar starten in de klasse 2 Dubbelspan.

dit onderdeel verdient de titel van dagkoning van de Zeelandse buurtschappen. Bij het 134ste schot viel de de vogel en het was Ronald Toenders die dit schot had gelost. De leden van ‘t Vishok konden hun geluk niet op dat één van hen de titel veroverde.

Er werd nog gezellig nagebuurt en geborreld. Zowel de deelnemers als de organisatie kijken terug op een geslaagde en sportieve dag. Velen deden dan ook de belofte om volgend jaar weer terug te keren en mee te doen.

Mooie resultaten voor handboogschutters op NK BAARSCHOT/SCHAIJK - Vier leden van de Schaijkse handboogschutterij De Vriendenkring 1897 namen afgelopen weekend deel aan de Nederlandse Kampioenschappen Handboogschieten voor Junioren, Cadetten en Aspiranten. Er werden mooie resultaten behaald.

Kirsten en Rachel van der Ven kwamen bij de Dames Cadetten in actie. Beiden plaatsten zich voor de eliminatierondes. Kirsten schoot een zeer sterke finale tegen favoriete Sandra van der Looy. Met 6 tegen 2 setpunten eiste zij de NK-titel op en ging het zilver naar Sandra. Rachel van der Ven was in de kwartfinale niet opgewassen tegen Ester Deden en moest daarom genoegen nemen met de vijfde plaats. Luke van der Loop kwalificeerde als vierde voor de eliminatierondes bij de Heren Junioren. Ook hij drong door tot de gouden finale, waarin hij het opnam tegen Corné van Summeren van de Zeelandse handboogschutterij Concordia. Corné was met 6 tegen 4 setpunten te sterk voor Luke, waarmee het goud naar Zeeland en het zilver naar Schaijk ging. Bij de Heren Aspiranten schoot Jan van Tongeren zich in de eerste ronde met 2 punten los van Wouter Vogels. In de tweede ronde moest Jan zijn voorsprong echter afstaan aan Wouter, waardoor Jan een zilveren medaille om zijn nek gehangen kreeg.

Harense Smid Open Tennistoernooi in Reek

Cas Hendriks won het NK mennen in de klasse 2 enkelspan pony.

14

TV Reek houdt vijfde Starline Open Jeugdtoernooi REEK - Tennisvereniging Reek houdt van 21 september tot en met 2 oktober het Starline Open Jeugdtoernooi. Tijdens de vijfde editie van het toernooi vinden er extra activiteiten plaats voor alle spelers. Inschrijving staat open voor alle jonge tennissers uit de hele regio van 10 tot en met 17 jaar. Er wordt gespeeld in de categorieën jongensenkel, meidenenkel, jongensdubbel en meidendubbel. De wedstrijden vinden plaats op het tennispark aan De Scheenen in Reek. Alle enthousiaste tennissers die zich nog niet hebben opgegeven kunnen dat nog doen tot 14 september via www.toernooi.nl.

Veertienjarige Cas Hendriks uit Zeeland kampioen mennen

sport

REEK - Tennisvereniging Reek houdt van 10 tot en met 18 september weer het Harense Smid Open tennistoernooi. Er wordt gespeeld in de categoriën HD, DD, GD 5, 6, 7 en 8. Publiek is van harte welkom om te komen kijken. De wedstrijden worden gespeeld op het vernieuwde tennispark aan De Scheenen in Reek.

LANDERD - De dames- en herengymclub Schaijk-Reek is op zoek naar nieuwe leden. Wekelijks komt de club op dinsdagavond bij elkaar in de sportzaal aan de Mgr. Suijsstraat in Reek om aan de conditie te werken. Sportleraar Johan verzorgt telkens een afwisselend programma, de gymlessen duren een uur. Na de warming-up wordt gewerkt aan verschillende spiergroepen en er wordt afgesloten met bijvoorbeeld badminton, basketbal of korfbal. De lessen zijn zo opgebouwd dat iedereen kan meedoen, niveau en leeftijd spelen geen rol. De dames gymmen van 19.30 tot 20.30 uur, de heren van 20.30 tot 21.30 uur. Voor het nieuwe seizoen kunnen nieuwe leden zich aanmelden. Zij kunnen de eerste lessen gratis meedoen. Bel voor meer info en opgave met Frans van der Linden (0486-462323) of Christ Dirks (0486-461893).

Badmintonvereniging Poona zoekt nieuwe leden ZEELAND - Badmintonvereniging Poona in Zeeland start op 5 september met het nieuwe seizoen en is op zoek naar nieuwe leden. Iedereen die belangstelling heeft voor deze sport is van harte welkom om eens mee te doen tijdens een van de speelavonden. De senioren spelen wekelijks op maandag van 20 tot 22 uur en woensdag van 19.30 tot 21.30 uur. De jeugd komt op woensdag van 18.30 tot 20 uur in actie. Voor hen gaat het nieuwe seizoen op 7 september van start. Alle speelavonden vinden plaats in sporthal De Hekel in Zeeland. Wie eens vrijblijvend mee wil doen wordt verzocht om zaalsportschoenen en een badmintonracket mee te nemen. Wie geen racket heeft kan er een lenen van de vereniging. Geïnteresseerden mogen een maand gratis meespelen vooraleer ze beslissen om lid te worden. Voor meer informatie kan gekeken worden op de website www. poonazeeland.nl of mail naar info@poonazeeland.nl.

Emos Schaijk start seizoen met verlies REEK/SCHAIJK - De dames van korfbalvereniging Emos zijn het nieuwe seizoen zondag gestart met de wedstrijd tegen Prinses Irene. Op het veld van Achilles in Reek, waar de club onderdak heeft zolang het eigen veld in Schaijk wordt opgeknapt, verloor Emos de wedstrijd met 6-10. Pupil van de week Bo Dekkers zag hoe Emos goed opende en op 2-0 voorsprong kwam. Emos speelde echter niet geconcentreerd genoeg om deze voorsprong vast te houden. Prinses Irene wist hierdoor de stand naar 2-4 om te buigen voor de rust. Na de thee kwam Emos dichterbij, maar hadden de gasten uit Nistelrode opnieuw hun antwoord klaar. Uiteindelijk won Prinses Irene met 6-10.

Activiteitencommissie Achilles start weer met kaartavonden REEK - De Activiteitencommissie van Achilles Reek start binnenkort weer met de kaartavonden. Liefhebbers van jokeren en rikken kunnen vanaf donderdag 15 september 19.30 uur terecht in het clubhuis van de voetbalclub. Naast dat er elke kaartavond zelf prijzen kunnen worden gewonnen wordt er ook gekaart voor een plaats in het algemeen klassement. Voor de winnaar van het eindklassement aan het einde van het kaartseizoen staat een prijs klaar. De kaartenavonden worden namens de activiteitencommissie begeleid door Cor en Bets Loeffen.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 9 september 2011


Nieuwe Toyota beleeft debuut op IAA Frankfurt

Avensis maakt sprong vooruit in dynamiek en design OSS - Toyota presenteert op de IAA in Frankfurt de nieuwe Avensis. Hoewel het model gebaseerd is op de huidige generatie, gaat het om een bijna geheel nieuwe auto. De Avensis kreeg namelijk niet alleen een nieuw design, maar ook een volledig nieuwe set-up van het onderstel en de stuurinrichting. Dat zorgt voor een aanmerkelijk dynamischer rijbeleving. Bovendien worden voor het interieur van de nieuwe Avensis hoogwaardige materialen gebruikt en is de carrosserie zo versterkt dat het koetswerk stijver en stiller is geworden. De verkoop start mediooktober. Dan worden ook de prijzen bekend gemaakt.

H

oewel de wielbasis en buitenmaten van de Avensis gelijk bljiven, verschilt de nieuwe generatie duidelijk van zijn voorganger. De totaal nieuw vormgegeven voorkant valt op door de dubbele trapezium grille, smalle koplampen met standaard daytime running lights. Zeker in combinatie met de op de hoek geplaatste mistlampen, heeft de nieuwe Avensis een duidelijk en krachtig front gekregen. Aan de achterzijde springen de nieuwe bumper (sedan) en chromen details direct in het oog, net als de nieuw vormgegeven lampenclusters die voor een hogere lichtopbrengst zor-

autonieuws Wereldpremière Lexus GS 450h Hybrid op IAA De Lexus GS 450h Hybrid maakt zijn werelddebuut op de internationale autoshow IAA in Frankfurt van donderdag 15 tot en met zondag 25 september. Hoewel Lexus de specificaties van de nieuwe GS 450h Hybrid pas op de autoshow onthult, staat vast dat dit model in alle opzichten de nieuwe weg van Lexus aangeeft: een flinke dosis rijdynamiek, scherp design, aansprekende prestaties en een laag verbruik. Ter aanvulling van de succesvolle CT 200h Hybrid-range, presenteert Lexus in Frankfurt ook de CT 200h Hybrid F-Sport Line. Het koppelt een aangepast sportieve design aan een verscherpt dynamisch rijgedrag. Op de stand van Lexus prijken verder onder meer de nieuwe Lexus GS 350AWD, die niet naar West-Europa komt, en Lexus supersportscar: de LFA.

De vormgeving van de nieuwe Toyota Avensis wordt angstvallig geheimgehouden tot de IAA in Frankfurt volgende week. gen. Het nieuwe uiterlijk van de Avensis sluit goed aan bij het aangepaste rijkarakter van de auto. Deze is nadrukkelijker gericht op dynamiek en rijplezier dan voorheen. Door aanpassingen aan de stuurinrichting, de set-up van het onderstel én de carrosserie laat de nieuwe Avensis zich aanmerkelijk strakker en dynamischer rijden zonder aan comfort te hebben ingeboet. Wie het portier van de Avensis open doet en plaats neemt op de bestuurdersstoel, ziet direct dat het dashboard onder handen is genomen. Dat geldt niet zozeer voor de lay-out ervan, als wel voor de gebruikte onderdelen. Het dashboard is opgetrokken uit zachte materialen met chromen accenten. Verder heeft het instrumentarium witte wijzers en worden luxere bekledingsstoffen in

de Avensis gebruikt, waaronder Alcantara en leder. Niet zichtbaar maar wel hoorbaar, is dat Toyota een nieuw soort isolatiemateriaal in de Avensis monteert. Hierdoor wordt het in het interieur nog rustiger en stiller. Touch & Go Plus De Avensis-rijder profiteert van de nieuwe generaties multimedia-systemen die Toyota heeft ontwikkeld; de Toyota Touch & Go. Vrijwel elke bestelde Avensis wordt uitgerust met Toyota Touch; een audiosysteem dat via een groot aanraakscherm kinderlijk eenvoudig kan worden bediend en zaken als de coverart van een aangesloten iPod of iPhone moeiteloos weergeeft. Wie meer wil, kiest voor de Toyota Touch & Go; een combinatie van het audiosysteem en een 3D-navigatie systeem.

Maar het kan nóg uitgebreider met de Toyota Touch & Go Plus. Dat systeem beschikt onder meer over een zeer geavanceerde spraakherkenning zodat zelfs adressen op commando kunnen worden ingevoerd. Maar ook het sturen en ontvangen van e-mails behoort met dit systeem tot de mogelijkheden, net als het voorlezen van SMSberichten, een jukebox die je na het beluisteren van een nummer kunt vragen om gelijksoortige muziek af te spelen en een zeer geavanceerd satellietnavigatiesysteem dat niet alleen rekening houdt met de dagelijks files, maar ook op het scherm 3D-stadsmodellen en bijzonder punten langs de weg weergeeft. Meer info over de nieuwe Avensis is verkrijgbaar bij Toyota-dealer Van Boxtel aan de Longobardenweg 21 in Oss, 0412-643355.

Nieuw tijdperk breekt aan voor Subaru Subaru maakte onlangs de definitieve set-up bekend van de stand op de autotentoonstelling van Frankfurt. Onder de daar tentoongestelde Subaru’s de geheel nieuwe XV als absolute wereldprimeur, alsmede een andere internationale primeur van formaat: de spectaculaire Subaru BRZ Prologue - Boxer Sports Car Architecture II. Respectievelijk zijn dat een verrassend crossover productiemodel en het technologisch concept voor de indrukwekkende, nieuwe sportwagen, die voor Subaru de start van een nieuw tijdperk inluiden.

De nieuwe Subaru XV luidt voor de autofabrikant een nieuw tijdperk in.

Sterling Eccles in 2012 op Nederlandse markt VVN-campagne Veilig Uit & Thuis

‘Kinderen lopen bij sportclubs te veel risico op verkeersongelukken’ Veilig Verkeer Nederland (VVN) gaat samen met Toyota Nederland sportclubs aanmoedigen de verkeersveiligheid op en rond de sportaccommodaties onder handen te nemen. ‘Veilig Uit & Thuis’ heet deze nieuwe meerjarige landelijke campagne. Naast sportclubs worden ook ouders op hun gedrag aangesproken en kinderen bewust gemaakt van hun eigen veiligheid.

fietste Van Bronckhorst naar het complex van de hockeyvereniging om daar het eerste ‘Veilig Uit & Thuis’ aanmoedigingspakket aan de voorzitter van HDM te overhandigen. Met het pakket en een checklist kunnen sportverenigingen zelf de veiligheid van hun club onderzoeken en een actieplan opstellen om die te verbeteren. 2.400 sportverenigingen in Nederland ontvangen het aanmoedigingspakket.

Op weg naar hun sportclub komen kinderen te veel gevaarlijke situaties tegen. Fout geparkeerde auto’s, onoverzichtelijke verkeerssituaties en slecht geplaveide fietspaden kunnen levensgevaarlijke obstakels zijn. Bovendien nemen ouders niet altijd hun verantwoordelijkheid. Bijna vier op de tien geeft toe kinderen wel eens op een onveilige manier van of naar een training of wedstrijd te vervoeren. Kinderen moeten veilig bij hun sportvereniging en de club van hun tegenstander kunnen komen, zo luidt de boodschap van de campagne ‘Veilig Uit & Thuis’ van VVN en Toyota Nederland. In de campagne spreken VVN en Toyota alle betrokkenen aan de verkeersveiligheid van en naar clubs te verbeteren. Ex-voetbalinternational en Oranjeaanvoerder Giovanni van Bronckhorst gaf onlangs het startschot voor de campagne bij de Haagse hockeyvereniging HDM. Samen met jeugdleden en andere jonge sporters

Nu voor de meeste sporten het seizoen weer begint, gaan wekelijks vele kinderen de weg op. Al dat sporten leidt in Nederland wekelijks tot ongeveer 3 miljoen verkeersbewegingen van kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar en even zoveel kansen op ongelukken, zo blijkt uit onderzoek van VVN en Toyota. In totaal zijn er jaarlijks 13.000 ongevallen met kinderen die spoedeisende medische hulp vereisen, waarbij zo’n 1.500 kinderen voor langere tijd worden opgenomen in het ziekenhuis. In 2010 waren er 15 dodelijke slachtoffers te betreuren onder deze kwetsbare groep jonge verkeersdeelnemers. Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse ouders het niet zo nauw nemen met de verkeersveiligheid van hun kinderen. ‘Ach, het is maar een klein stukje’ is voor liefst 85 procent van de Nederlandse ouders een herkenbaar excuus om op korte afstand kinderen onveilig te vervoeren. 38 procent

Geïnspireerd door het succes van de Swift Challenger, is besloten om voor 2012 in Nederland ook de Sterling Eccles uit te brengen. Dit van oorsprong Engelse caravanmerk heeft afgelopen jaar op de thuismarkt een grote facelift ondergaan. De Sterling Eccles heeft een mooie buitenzijde met een rechte daklijn, een nieuwe achterzijde en een prachtig nieuw voorfront. Dit mooie voorfront is standaard voorzien van een groot dakraam aan de voorzijde, het zogenoemde Sun Roof. De toch al grote veiligheid van deze caravan komt onder andere tot uitdrukking in het feit dat het Al-Ko ATC systeem standaard gemonteerd wordt. Dit systeem meet continu de zijwaartse bewegingen van de caravan. Zodra er een slingerende beweging wordt gedetecteerd, zet het systeem onmiddellijk de remmen in werking. De caravan trekt zich dan automatisch recht achter de auto, nog voordat de bestuurder hoeft in te grijpen. De Eccles is een van de meest volledig uitgeruste caravans die er te koop zijn. De Sterling Eccles wordt in 2012 geleverd in zes indelingen. Van compacte tweepersoons indeling (Topaz) met luxe badkamer tot en met de grote tandem-asser Amethyst. De stoffering combineert zeer mooi met het fraaie interieur. van de ouders geeft toe zelf hun kinderen wel eens onveilig te vervoeren, bijvoorbeeld door te veel kinderen op de achterbank te plaatsen of kinderen niet in de gordel te zetten. Vooral vaders nemen risico’s: 44 procent van hen geeft aan het niet zo nauw met de regels te nemen. Van alle Nederlandse ouders kent 77 procent één of meer verkeerssituaties op weg van huis naar de sportclub die voor kinderen gevaarlijke situaties kunnen opleveren.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 9 september 2011

15


Zuster Macaria van Franciscanessen neemt eerste exemplaar in ontvangst

Najaarseditie Arena Magazine nu overal verkrijgbaar REGIO - Onlangs verscheen de najaarseditie van Arena Magazine. Het nieuwe nummer staat weer vol interessante verhalen. De redactie reisde onder meer af naar Veghel voor een foto-reportage van het imposante klooster aan de Deken van Miertstraat. In het artikel wordt de geschiedenis van de Zusters Franciscanessen der Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Moeder Gods beschreven en wat zij betekenden voor de ontwikkeling van het Brabantse dorp. Zuster Macaria nam zondag namens de congregatie het eerste exemplaar van de glossy in ontvangst.

D

e 78-jarige zuster Macaria is in haar nopjes met het artikel in Arena Magazine. “Erg mooi. Vooral die foto van de buitenkant van het klooster. En zo actueel.” Daarmee doelt ze op de steigers die te zien zijn op de afbeelding. Het klooster ondergaat momenteel namelijk een broodnodige renovatie, die enkele maanden in beslag zal nemen. Ook de foto van dierenverzorger Ad Bloks, die zo vertrouwd is met de beesten dat ze het brood bij hem uit de mond eten, vindt ze prachtig. De Veghelse orde van de Franciscanessen wordt in 1844 opgericht door Teresia van Miert. Door de jaren heen verspreidt de congregatie, met als pijlers onderwijs en zorg, zich door ZuidNederland. Het klooster in Veghel neemt een vlucht en de zusters zijn onder meer verantwoordelijk voor de bouw van een wasserij, het ziekenhuis en diverse

scholen. Achter het pand ligt een fraaie tuin van 3,5 hectare. Fons van Kraaij Naast het klooster van de Zusters Franciscanessen bevat Arena Magazine veel meer artikelen. Zo sprak de redactie met oud-Schaijkenaar Fons van Kraaij, die op jonge leeftijd zijn geboortedorp achter zich laat om zijn droom als danser te verwezenlijken. Tegenwoordig werkt hij als casting director voor Joop van den Ende. Of wat te denken van Kim Verstraten? Deze Boekelse haarstyliste, die werkt bij Kapsalon Derks in Zeeland, staat in de finale van een prestigieuze kapperswedstrijd van L’Oréal. Samen met het zestienjarige model Alies van der Ven gaat ze voor de winst. Verder bevat Arena Magazine de nieuwste trends

Zuster Macaria bladert door de nieuwste uitgave. op het gebied van mode en wonen, is er veel aandacht voor keukens en koken, alles over games en gadgets, het laatste autonieuws en nog veel meer. Lees alles hierover in de najaarseditie Arena Magazine. De gratis glossy is onder meer verkrijg-

baar bij luxere warenhuizen, horecagelegenheden, bibliotheken en andere openbare gebouwen. Het is ook mogelijk om voor 17,50 euro per jaar een abonnement op het tijdschrift te nemen. Dan heb je Arena Magazine als eerste in huis. Stuur voor meer info een mailtje naar magazine@arenalokaal.nl.

kort nieuws MOV Landerd Tour 2011 start in Schaijk LANDERD - In het kader van Fiets Mee met MOV zijn voor de kernen Reek, Schaijk en Zeeland weer drie mooie fietsroutes uitgestippeld. De eerste tocht wordt gehouden op zondag 11 september. Dan kan er tussen 10.30 en 13 uur worden gestart bij dorpshuis De Phoenix in Schaijk. Deelnemers kunnen een route van 25 of van 45 kilometer kiezen. De week daarna, op zondag 18 september, is de fietstocht vanuit Zeeland en de afsluitende tocht staat voor 25 september in Reek op de kalender. De MOV Landerd Tour gaat dus van start in Schaijk. Op de pauzeplaatsen en bij de finish kunnen de deelnemers iets eten en drinken en is er muziek van verschillende gezelschappen. Voor de deelnemers aan de 45 kilometer staat op de tweede pauzeplaats een apparaat klaar waarmee elektrische fietsen kunnen worden opgeladen. Ook is aan deelname een loterij verbonden. Onder degenen die allerdrie de zondagen meefietsen (dus vanuit Schaijk, Zeeland en Reek) worden extra prijzen verloot. Leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 van de basisscholen Den Omgang en De Regenboog zijn in Schaijk de deuren langs geweest. Zij vroegen inwoners om hun deelname te sponsoren. Onder de kinderen die meedoen aan deze sponsoractie worden eveneens leuke prijzen verloot. De opbrengst van zowel de fietstocht als de sponsoractie in Schaijk komen ten goede aan diverse projecten: - EOF (Stichting Gelijke Kansen) - de bouw en inrichting van een landbouwschool in Ghana; - Stichting Pater Vos - leermiddelen, uniformen en de noodzakelijke bankjes voor de hoogste klassen van de basisschool in Ginabahar, India. Ginabahar was lange tijd de parochie van de Schaijkse missionaris Pater Martien Vos. Daarnaast wordt de aankoop van computers voor een middelbare school in Tapkara gesteund; - Stichting Kansarmen Roemenië - bijdrage in de transportkosten van ingezamelde kleding en andere bruikbare spullen voor de arme bevolkingsgroep van Roemenië; - het lopende project van een ziekenhuisje en de apotheek in Katoma, Tanzania. Pater Theo van Schaijk werkte vele jaren in dit missiegebied. De bijdrage komt ten goede aan de inrichting van het gebouw; - projecten van de beide Schaijkse basisscholen.

Scheltseweg 13 5374 EB Schaijk T. 0486-463788 F. 0486-463630 E. info@petersbouw.nl I. www.petersbouw.nl

Utiliteitsbouw - Woningbouw

Agrarische bouw - Betonbouw

Een unieke expositie van Riek Bardoel Zaterdag 17 september en zondag 18 september van 11 tot 17 uur Schoolstraat 2 in Gassel op afspraak tel: 0486-472758

16

www.arenalokaal.nl – vrijdag 9 september 2011


Planten met grijs blad hebben iets bijzonders

tuinspecial Modebewuste zwembadoverdekkingen

Ze doen denken aan vakanties onder een zinderende zon, zee, kalkrotsen en terrasjes langs het water waarvan geuren en kleuren voor altijd in uw geheugen zijn gegrift. De Méditerranée. Daar horen veel grijsbladige planten inderdaad thuis, in de heerlijke subtropen en bij water. Haal die sfeer in uw tuin. Met de volgende planten kan het.

Tot enige decennia geleden hoefde een zwembadoverdekking enkel functioneel te zijn. De basis was dan ook simpel: Het moest het zwembad schoonhouden en de zwemmers de mogelijkheid geven gebruik te maken van het bad, ongeacht het seizoen. De afgelopen jaren hebben de overdekkingen zich echter razendsnel ontwikkeld. Abrisud presenteert de nieuwste trends en modellen.

H

et grijs in het blad beschermt tegen zonnebrand en uitdroging, net als haartjes en dons op het blad waarmee de grijze kleur vaak samengaat. Grijs versterkt andere kleuren en verzacht overgangen tussen kleuren. Grijs blad werkt rustgevend en heel ruimtelijk. Wilt u een tuin waarin kleuren meer spreken zonder dat het een bont geheel wordt, combineer dan met grijs. Bijv. met de volgende heesters en bomen: de olijfwilgen Elaeagnus commutata met zilverachtig glanzend blad en geurende bloempjes in mei en Elaeagnus ‘Quicksilver’ (de laatste naam spreekt voort zich). Eucalyptus gunnii komt uit Australië, het zilveren blad geurt heerlijk en wordt ook graag in bloemstukken verwerkt. De bast vertoont behalve grijs allerlei fantastische pasteltinten. Malus tschonoskii is een sierappelsoort met van onderen wit behaard blad dat in de herfst fel oranje, paars en geel verkleurt. Een juweel dat het grootste deel van het jaar een zilverkleurige indruk maakt. Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ is een opgaande sierpeer met grijs blad, Pyrus salicifolia ‘Pendula’ heeft een treurvorm, blijft veel kleiner, maar heeft ook dat mooie grijze blad. Sommigen vinden dit het mooiste grijsbladige boompje dat er is. Natuurlijk zijn er veel meer grijsbladige bomen en heesters, zoals veel wilgen (Salix lanata is een heel mooie) en zelfs grijze coniferen, zoals Cedrus atlantica ‘Glauca’ en Juniperus chinensis ‘Keteleeri’.

Stralend grijze vaste planten

De natuur lijkt een voorliefde te hebben voor grijsbladige planten met witte of blauwe bloemen. Die komen extra uit, zoals bij lavendel (Lavandula) of het vergeet-mij-nietje Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’. Maar ook wittige, crème of gele bloemen komen bij grijsbladige planten veel voor, zoals bij witte knoop (Anaphalis triplinervis), roomse kamille (An-

De Abri Rotonde is een van de nieuwste ontwikkelingen. Geïnspireerd op de laatste tuintrend, ronde vormen, past de Rotonde perfect in de tuin van nu. De opening is rond en kan naar wens deels of volledig geopend worden. Deze overdekking is er in verschillende maten. Hierdoor is er naast het zwembad dus ook een heel terras te overdekken. De zee is niet alleen een grote inspiratiebron en trend binnen de modewereld. Ook in huis en tuin speelt water een steeds belangrijkere rol. Creëer een chique marinelook in de tuin door te kiezen voor een lage zwembadoverdekking met een wit frame gecombineerd met houten vlonders. Plaats rond het zwembad een aantal planten met grove bladeren en je zult zien: De luxe sfeer uit Saint-Tropez is ook thuis te creëren. Lage overdekkingen zijn vrijwel volledig te openen en te sluiten, en hebben tegenwoordig geen storende rails op de grond meer nodig.

Ezelsoren (Stachys byzantina) combineert prachtig met lavendel. themis-soorten), alsem (Artemisia) in hoge (tot 100 cm; A. ludoviciana) en lage (25 cm; A. schmidtiana) soorten en cultivars. Ook grijze grassen zijn er volop. Prachtig bijv. bij zilveren vormen van het blauw schapengras (Festuca glauca) met namen als ‘Blausilber’ en ‘Silberreiher’. Andere, bijna onmisbare vaste planten als het om grijs blad gaat zijn heiligenbloem (Santolina chamaecyparissus), Ligularia (vroeger Senecio geheten), de witviltige ezelsoren (Stachys byzantina) en de hoge, heesterachtige Perovskia atriplicifolia.

Verzorging

Opvallen

Aparte kleuren, vormen en materialen zijn in opkomst. Felgekleurde accessoires gecombineerd met het natuurlijk groen van de tuin. Denk eens buiten de traditionele hokjes. Waarom zou een zwembadoverdekking vierkant of rond moeten zijn? De Abri Tech-Style lapt alle regels aan de spreekwoordelijke laars zonder functionele eigenschappen te verliezen. Deze rebelse overdekking is gemaakt van luchtdoorlatend textiel en is zowel in het rood als in het platinagrijs te verkrijgen.

De meeste grijsbladige planten houden van zon, maar hebben wel voldoende water nodig. Een beetje kalk in de grond is vaak goed, maar de verschillen zijn groot. Let op het etiket.

Laat in het jaar bloeiende vaste planten Vaste planten hebben het hele jaar door veel te bieden. Veel soorten vormen ieder voorjaar nieuwe stengels en bladeren, andere blijven zelfs de hele winter groen. Sommige bloeien in de winter (Helleborus), de meeste vooral uitbundig in voorjaar en zomer, een groeiend aantal in de herfst. Want u wilt uiteraard het hele jaar door van kleur in uw tuin kunnen genieten.

Al enige tijd zien we de grens tussen binnen en buiten vervagen. Het schuurtje van vroeger wordt omgebouwd tot een tuinvilla of poolhouse om zoveel mogelijk van natuurlijk licht, en uiteraard van de tuin te kunnen genieten. De hoge zwembadoverdekkingen van Abrisud spelen in op deze trend en dienen dan ook uitstekend als extra kamer in de tuin. Deze overdekkingen zijn volledig lichtdoorlatend en afgewerkt met een Kristalafwerking. Dit zorgt voor een totale transparantie en een betere lichtverspreiding, zonder afbreuk te doen aan enig uitzicht of de sfeer van te tuin te verstoren. Geniet binnen van buiten, of buiten van binnen.

In de herfst bloeiende vaste planten hebben vaak sterke, warme kleuren. Net als het licht van de zon dat dan veel meer rood en geel bevat. Maar ook pastelkleuren komen voor. De roze, witte of zachtrode bloemen van de hoge herfstanemonen of Japanse anemonen geven een uitzonderlijk tere toets aan een herfsttuin. Bijv. de donkerroze bloemen van Anemone hupehensis ‘September Charm’, de zuiverwitte van A. hybrida ‘Honorine Jobert’ en de helderroze van A. tomentosa ‘Robustissima’.

Genieten van het najaarszonnetje met uitzicht op de witte Anemone hybrida ‘Honorine Jobert’. U kunt alle genoemde soorten en cultivars nog prima planten omdat ze in pot zijn gekweekt. Dan heeft u er direct plezier van. Zet ze in voldoende vochtige, humusrijke grond en laat de planten na de bloei rustig bovengronds afsterven. Zorg alleen dat het afstervende materiaal geen groenblijvers bedekt. Dan wel afknippen, in andere gevallen pas in het voorjaar ‘opschonen’. Veel stengels en oude bloeiwijzen zijn ’s winters namelijk uiterst decoratief en ze vormen een prima winterdek.

Van der Sangen Tuinhout

k Voor a l u w ma a t w e r

Maar de keuze is veel groter. Herfstasters (hoge en lage) met hun volle straalbloemen en gele harten zijn er ook volop. Omdat veel herfstbloeiende vaste planten vrij hoog worden zijn de lage Aster Dumosus-hybriden bijna onmisbaar in de herfsttuin. Prachtig zijn de laatbloeiende diepblauwe Aconitum carmichaelii ‘Arendsii’ en ‘Barker’s Variety’ die tot ver in oktober kunnen bloeien (magnifiek samen met de laatste bloeiende rozen). De zilverkaars (Cimicifuga simplex) bloeit ook zo laat en licht met zijn witte pluimen (150 cm) op in de schemering. ‘White Pearl’ bloeit extra rijk. Zonnehoed (Echinacea purpurea) kan ook tot in oktober bloeien met witte (‘Alba’) of rozerode bloemen (o.a. ‘Leuchtstern’). Prachtig samen met blauwe en roze bloeiers. De meeste leverkruidsoorten (Eupatorium) bloeien roze, maar de tot ver in oktober doorbloeiende Eupatorium coelestinum vormt schitterende blauwviolette schermen en wordt ook niet zo hoog (100 cm, de andere halen makkelijk een imposante 200 cm). Een van de mooiste bloeiers voor de herfst is een hemelsleutel (Sedum ‘Herbstfreude’) met volle, gemêleerd purperode tuilen die zelfs in oktober nog druk door vlinders en bijen wordt bezocht. Berijpt zijn de uitgebloeide schermen ook na die tijd nog uiterst decoratief. Tot slot noemen we de unieke armelui’s orchidee of paddenlelie (Tricyrtis). De soort T. hirta bloeit zelfs nog in november met roomwitte bloemen met roze zweem en rode vlekken.

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen Gespecialiseerd inblokhutten maatwerk

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: Ma. ma. t/m t/m vr. vr. 8.30 08.30tottot18.00 17.30uur uurenenopza. Openingstijden: za.08.30 8.30 tot tot 13.00 16.00 uur uur

www.arenalokaal.nl – vrijdag 9 september 2011

17


Voor uw complete grond- en sloopwerken Uitgraven van vijvers, zwembaden, paadjes en terrassen Rooien en afvoeren van bomen en struiken

Pastoor van Winkelstraat 87a 5374 BH Schaijk M: 06 - 51 336 812 (Riny) of 06 - 46 075 233 (Roy) T: 0486 - 46 25 82 F: 0486 - 46 47 07 info@manders-machineverhuur.nl

www.manders-machineverhuur.nl

Woonplant van de maand september

Ontspannen en productief met artistieke Aglaonema Geheimzinnig, exclusief en artistiek. De Aglaonema, woonplant van de maand september, is een mysterieuze kunstenaar die niet graag met zijn sierlijk geschilderde bladeren te koop loopt. Deze plant vindt het geen probleem om in de schaduw te staan. Maar zelfs daar laat hij zijn eigenaar optimaal van zijn pracht én zijn bijzondere karaktereigenschappen genieten. Hoewel de Aglaonema de indruk wekt niet zo van aandacht te houden, doet zijn verscheidenheid anders vermoeden. Waarom zoveel moeite doen om er mooi uit te zien, als je niet wilt opvallen? Al is het subtiel, toch blinken zijn bladeren uit in creativiteit. Grijsgroene vlekken op stug blad, zacht rond blad met zilvergrijze tinten, soepel rood met een fijn groen randje en klein geelgroen blad met witte sierlijke lijnen. Je noemt het, de Aglaonema heeft het. Eigenlijk hoort de Aglaonema thuis in de vochtige en schemerige regenwouden in landen als Thailand, Indonesië en Maleisië. Daar staat hij onder het dichte bladerdek van imposante bomen en planten, waardoor de zon hem amper kan aanraken. Toch is hij in staat om zijn bladeren van de meest subtiele en fijnzinnige tekeningen te voorzien. Hierdoor verdient hij meer dan een krap plekje tussen zijn grote broers en zussen. Prominent in de woonkamer komt de Aglaonema perfect tot zijn recht. Niet alleen zijn kunstenaarschap maakt deze plant een goede huisgenoot. Met zijn luchtzuiverende én stimulerende werking maakt hij je huis een aangename plek om gezamenlijk te leven. Hij haalt zonder moeite ongezonde stoffen uit de lucht en stimuleert je tegelijk. Stress, slecht geslapen, gespannen? De Aglaonema helpt je te ontspannen en maakt je weer productief, zo toont onderzoek van TNO aan. De Aglaonema houdt ook gemakkelijk zijn eigen productiviteit op peil. Deze supersterke plant vindt het prima om met weinig licht door het leven te gaan, zolang hij maar regelmatig water krijgt en de lucht om hem heen niet te droog is. Zo komt zijn artistieke gevoel het beste tot uiting en kunnen jullie samen jarenlang de subtiele veranderingen in zijn prachtige tekeningen bewonderen. De Aglaonema staat deze maand centraal als woonplant van september. ‘Woonplant van de maand’ is een initiatief van Bloemenbureau Holland. Maandelijks kiest het in overleg met vertegenwoordigers uit de sierteeltsector een plant die het opvallend goed doet bij de consument, of juist (nog) niet zo bekend is, maar wel potentie heeft om het goed te doen in de Nederlandse woonkamer. Voor meer informatie zie www.ikenmijnplant.nl.

Solo

Multi-Systeem 109LG (29cc / 1,2 pk) Basismachine 109LG e 269,Heggenschaar 54 cm. e 336,Kettingzaag e 321,Bladblazer e 141,Trimmer + draadkop e 141,Cultivator e 243,Basismachine optioneel uit te rusten met alle accessoires voor uw tuinonderhoud, vanaf e 269,- incl. btw Kerkstraat 117 5411 CK Zeeland Nbr Tel (0486) 45 21 15

www.tonnywillemsen.nl

18

www.arenalokaal.nl – vrijdag 9 september 2011


Omhein je tuin met een prachtige plantenhaag

Colour your Life: van hoog tot laag Een tuin is van oorsprong een omheind stuk grond. Omheinen kan met muren, schuttingen en hekwerken, maar de mooiste en oudste manier is omheinen met een levende plantenhaag. Dat deden onze voorouders al in de prehistorie. Een veldje werd geruimd (zaaiklaar gemaakt) en in de randen liet men ondoordringbare (vaak stekelige) bomen en heesters dicht op elkaar groeien of men plantte die daar.

Neem bijvoorbeeld tijm en rozemarijn. Deze geurige struikjes trekken de aandacht van ogen en neus in terracotta potten op het terras. Zet ze op een mooie plek op het terras of binnen handbereik naast de keukendeur. Tijm en rozemarijn zijn allebei wintergroene heestertjes, waarvan de blaadjes heerlijk smaken in vlees-, kaas- en eiergerechten. Rozemarijn heeft kleine leerachtige blaadjes, die van onder grijs viltig zijn en bloeit met blauwe, witte of roze bloemetjes. De blaadjes worden niet alleen voor het eten gebruikt. De olie uit de blaadjes wordt zowel in- als uitwendig gebruikt in de geneeskunde, in cosmetica, als ontsmettingsmiddel of lekker luchtje in de huishouding en in de aromatherapie.

R

Tijm

Tijm is net zo’n duizendpoot. Er zijn een paar honderd verschillende tijmvarianten die verschillen in hoogte, bladkleur en geur. De echte tijm heeft grijsgroene blaadjes en licht lilaroze bloemetjes. Citroentijm is lager en breder, heeft goudbonte blaadjes en ruikt zoals de naam al zegt, naar citroen. Wilde tijm of kruiptijm heeft kruipende steeltjes Tijm trekt bovendien vlinders aan en is een goede drachtplant voor bijen. Ook wilde marjolein (Origanum vulgare) en salie, die net als rozemarijn en tijm bij de familie van de liploemigen horen, doen het leuk in een pot op het terras.

Vlechtheg

Prachtige hagen

Prachtige hagen maken kan met heel veel goed snoeibare soorten bomen en heesters. We noemen er enkele: haagbeuk (Carpinus betulus) groeit dicht met sterke takken, maar verliest ’s winters zijn beukachtige blad. De beuk (Fagus sylvatica, met groen of rood blad) houdt dat blad prachtig goudbruin verkleurd, de hele winter tot het nieuwe blad verschijnt. De veldesdoorn of Spaanse aak (Acer campestre) met zijn handvormig gelobde blad is net zoals de vorige soorten ook geschikt voor hoge hagen en doet het goed in de schaduw

Kruiden op het balkon ruiken en smaken lekker Kruiden op het balkon of terras zijn niet alleen mooi, ze ruiken verleidelijk, kunnen vlinders en bijen lokken én zijn in de keuken en de linnenkast te gebruiken.

ond weiden voor rundvee gebeurde hetzelfde. Het vee kon er niet uit en grotere wilde dieren, zoals wolven en beren, kwamen er niet in. Ongetwijfeld heeft men toen ook genoten van bloeiende hagen en het vele leven (vogels, reptielen, amfibieën en kleine zoogdieren) dat zich in en om een haag vestigde. Al gauw werden hagen ook de apotheek voor hun bezitters, omdat veel haagplanten geneeskrachtige stoffen bevatten en er nog veel meer geneeskrachtige planten tussen en onder opschieten. De boerinnen van vroeger wisten daar alles van. En de vroegere boeren gebruikten takken en stammen uit de hagen als ‘geriefhout’ in hun bedrijf: voor het (in de lange winters) maken van gereedschappen, houtsnijwerk, het opknappen van huis en schuren en uiteraard als brandhout. Uit de middeleeuwen is uit sommige streken nog de regel bekend dat de (meidoorn)hagen zo hoog moesten worden gesnoeid dat een man te paard er overheen kon kijken. Zo kon de landeigenaar zien wat zijn ‘horigen’ op de velden uitspookten. Knotbomen ontstonden door snoei (voor een periodieke oogst van stevige takken) boven de vraathoogte van het vee. Hoge hagen dien(d)en als wind- en in sommige streken ook als sneeuwkering. Lage haagjes van Buxus weerden konijnen uit beplante perken (dat wisten de oude Romeinen al). Prachtige, ambachtelijke technieken en speciaal gereedschap (onder andere een hiep, een soort bijltje) werden ontwikkeld om (de hier en daar nog steeds bestaande of nieuw gemaakte) vlechtheggen te maken. Beroemd zijn ook de zogenaamde Zeeuwse hagen met meidoorn, sleedoorn, wilde rozen enzovoorts. Een haag kan ‘los’ zijn (breed en versprongen geplant, vaak uitbundig bloeiend) of strak en architectonisch worden geschoren.

tuinspecial

Rode beukenhaag (Fagus sylvatica ‘Atropunicea’). (prachtige gele herfstkleur). Buxus is er in veel soorten. Voor lage haagjes zijn cultivars van de soort B. sempervirens en dan vooral ‘ Suffruticosa’ het best geschikt. De venijnboom (Taxus) is een conifeer die zich strak laat snoeien. Er zijn soorten (T. baccata, T. × media) en cultivars voor hoge tot lage taxushagen. Levensbomen (Thuja) zijn prachtige haagconiferen met geschubd blad en verkrijgbaar in tal van loofkleuren: geel, groen, grijs enzovoorts. Hemlock- of scheerlingsdennen (Tsuga) zijn minder bekend als haagplant, maar diverse cultivars van deze coniferen met hun hangende toppen (Greenwood Lake) lenen zich daar prima voor. De Cupressocyparis leylandii is de bekende snel groeiende leyland-cipres. Olijfwilgen, waaronder de groenblijvende Elaeagnus × ebbingei, bloeien heerlijk geurig (deze soort is wit in oktober-november) en ze kunnen uitstekend tegen zoute zeelucht. De vuurdoorn (Pyracantha) is ook groenblijvend, zeer stekelig, met witte bloemen en daarna massa’s (meestal oranje) bessen. De liguster (Ligustrum) kent iedereen als groenblijvende haagplant, maar veel minder bekend zijn bijvoorbeeld de geelbladige (L. ovalifolium ‘Aureum’) en witbonte (‘Argenteum’) cultivars. De Laurierkers (Prunus laurocerasus ‘Caucasica’) kan uiteindelijk wel zo’n drie meter hoog worden, blijft de hele winter groen en bloeit in april- mei met witte, rechtopstaande bloempluimen.

Kruiden bewaren

Verse kruiden zijn het lekkerst. Kruiden van eigen teelt, kun je ook drogen om later te gebruiken. Pluk het kruid, maak er een bosje van en hang dit ondersteboven op. Of spreid de kruiden zo goed mogelijk uit op kranten of keukenrolpapier en laat ze drogen. Droog de kruiden in een donkere, warme en goed geventileerde ruimte. Hoe sneller het kruid droogt, hoe beter kleur en smaak bewaard blijven. Teveel verwarmen door drogen in de zon of temperaturen boven de 30 graden, is niet goed. Dan verdampen de geurstoffen teveel. Rits de blaadjes als het kruid droog is van de steel. Bewaar de gedroogde kruiden in potten die hermetisch afgesloten kunnen worden.

Planten

Voor de meeste soorten haagheesters kunt je bij jonge aanplant uitgaan van vijf planten per strekkende meter. Hoe kleiner de soort, des te meer planten. Bij Buxus kan dat oplopen tot acht à tien planten per strekkende meter. September is een goede periode om (met kluit geleverde) hagen te planten. Snoei loofsoorten direct na het planten (voor goede uitgroei), coniferen niet. Na het inplanten de eerste paar weken extra water geven.

Kruiden op het balkon ruiken én smaken lekker.

Colour your Life

Kleur je leven, kleur je tuin. Met een tuin geef je zelf letterlijk en figuurlijk kleur aan je leven. Vanuit deze gedachte is www. colour-your-life.nl ontwikkeld. Colour your life vertelt over de sierwaarde van tuinplanten, maar ook over het nut van planten in de tuin. Praktische en sfeervolle informatie over tuinplanten, om te gebruiken in de eigen tuin. Colour your Life wordt gefinancierd met steun van de Europese Unie.

Arena Tuinspecials 2011: 23 september en 14 oktober.

Tuintips voor september • • • • • • • • •

Uw tuinplanten nu niet meer mesten; ze moeten afharden voor de winter. Uitgebloeide zomerbloeiers verwijderen. Maak de vrijgekomen potten en bakken (met verse potgrond) klaar voor een leuke herfst- en winterbeplanting. Blijf maaien. Gevoelige kuipplanten al binnenzetten. Met kluit geleverde bomen, heesters en coniferen planten. Buxusranden vernieuwen. Ranken van klimplanten aanbinden/invlechten. Laatste keer hagen knippen.

Beukenhaag en Taxushaag in de herfst.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 9 september 2011

19


Ook voor al uw feesten en partijen!

Zwembad Van Het Jaar

Schaijkseweg 3a - Herpen - 0486-415100 - www.kriekeput.nl

Weekblad Arena week 36 2011  

Weekblad Arena week 36 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you