Page 1

weekblad voor landerd, herpen, ravenstein en omstreken jaargang 15 – week 36 4 september 2009 www.arenalokaal.nl

Schoolhuisvesting Reek onduidelijk

pagina

3

‘Mexicaanse griep is mediahype’

pagina

5

Theo van Duren speelt thuiswedstrijd

pagina Vanuit de tbs-kliniek in Zeeland mogen toch regelmatig patiënten met verlof.

Bezorgde burgemeester Doorn eist opheldering van Justitie

Tbs’er Corridor Zeeland ontsnapt tijdens verlof ZEELAND - Een longstay-tbs’er uit De Corridor in Zeeland is zondag tijdens een verlof ontsnapt aan zijn begeleider. De man was op bezoek bij familie in Maastricht toen hij er omstreeks twaalf uur ‘s ochtends vandoor ging. Na een intensieve zoektocht slaagde het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) er samen met de regionale politie in de tbs’er ‘s avonds om kwart over elf weer aan te houden in de Maasstad. Het Landerdse college vraagt het ministerie van justitie in een brief om opheldering over de ontsnapping. “Wij willen weten of de veiligheid van onze bewoners nog steeds is gegarandeerd”, zegt een bezorgde burgemeester Willy Doorn.

het zelfs de allereerste onttrekking van een longstaytbs’er sinds we zes jaar geleden met deze vorm van forensische psychiatrie zijn gestart.” ‘Boodschappen doen’ Het mag dan de eerste keer zijn dat een zware crimineel uit De Corridor de benen neemt, toch maakt burgemeester Doorn zich grote zorgen. “Bij de komst van de longstay-tbs’ers naar Zeeland in 2006 is ons beloofd dat deze mensen nóóit buiten de hekken zouden komen.

Later werd dit afgezwakt naar ‘heel soms’, maar tegenwoordig gaan ze al regelmatig op familiebezoek en mogen ze af en toe zelfs boodschap-pen doen. Het verschuift dus steeds verder en dat vind ik zeer verontrustend”, zegt de burgermoeder, die opheldering eist van Justitie. “Wij willen als college precies weten hoe dit kan en of alle procedures wel goed worden doorlopen.”

int

Wij verzorgen uitvaarten in Landerd, Herpen, Ravenstein en omgeving. Past. van Winkelstraat 44 SCHAIJK • 0486 461239 • info.vantilburg@planet.nl

‘Onacceptabel’ VVD-fractieleider Manita van Gerwen onderschrijft de lezing van de burgemeester. uitleg.nl “Wat nu gebeurt

et?

Van Tilburg’s Uitvaartverzorging

ern

e betrokken longstay-tbs’er verblijft al jaren op de zwaarbewaakte LFPZafdeling (Langdurig Forensisch Psychiatrische Zorg) van De Corridor en gaat al langere tijd op begeleid verlof naar zijn familie. Volgens Piet Aquarius, stafmedewerker communicatie van de Pompestichting in Nijmegen, waar De Corridor deel van uitmaakt, is sprake van een incident. “Anders dan men zou verwachten vinden bij verloven vanuit LFPZ-afdelingen weinig onttrekkingen plaats. Voor de Pompestichting is

is echt onacceptabel, vooral ten aanzien van de veiligheid van mensen in de omgeving van De Corridor. We weten allemaal wat voor vreselijke dingen er de laatste jaren in ons land zijn gebeurd op dit gebied”, doelt Van Gerwen op enkele tbs’ers die een brute moord pleegden nadat ze tijdens hun verlof ontsnapten. “Er wordt nu gedaan of het de gewoonste zaak van de wereld is dat longstaytbs’ers met verlof gaan. Dat kan echt niet. Ik wil dit maandag zeker bespreken tijdens het presidium met de fractievoorzitters.” Volgens Piet Aquarius leidt de ontsnapping van een tbs’er in de meeste gevallen echter niet tot gevaarlijke situaties. “Over het algemeen is er bij een ontvluchting minder acuut risico dan gedacht. Van de ongeveer zeventig onttrekkingen die jaarlijks plaatsvinden, wordt negentig procent binnen korte tijd opgelost zonder dat er delicten plaatshebben. De overige tien procent duurt langer, maar leidt zelden tot de-

7

Besluitvorming centrumplan Zeeland loopt vertraging op ZEELAND - De besluitvorming rond de centrumontwikkeling van Zeeland wordt voorlopig uitgesteld. Het Landerdse college van B en W zou eigenlijk op 8 oktober een voorstel presenteren aan de raad voor het centrumplan, dat onder meer een brede school en een multifunctionele accommodatie omvat. “Wij willen eerst een discussie laten voeren in de raad, omdat sprake is van een omvangrijke investering. Het is belangrijk om te weten waar we het geld precies aan gaan uitgeven”, zegt wethouder ruimtelijke ordening Chris School. Volgens het college moet er noodgedwongen worden bezuinigd op het Zeelandse centrumplan, waarmee naar schatting veertien miljoen euro is gemoeid. “Dat komt omdat de uitkering die wij van het rijk ontvangen uit het Gemeentefonds fors lager uitvalt. In vier jaar tijd gaat het in totaal om een tegenvaller van 2,1 miljoen euro”, rekent School voor. ‘Belachelijk’ “Belachelijk”, noemt de wethouder het besluit van het rijk om Landerd te korten. “Het rijk moet in deze moeilijke tijden juist investeren. De economie stimuleren en geen geld afpakken van gemeenten.” Op de vraag of de bezuinigingen leiden tot vertraging van de bouw van de brede school en multifunctionele accommodatie in Zeeland antwoordt School: “We zijn nog niet aan het tekenen, dus ja.” Hij gaat er vooralsnog wel vanuit dat de centrumplannen doorgaan. “Dit is een belangrijk project voor Zeeland. Dat willen we graag overeind houden, tenzij we financieel gedwongen worden om andere keuzes te maken.” licten.” De woordvoerder geeft aan dat verlof aan longstaytbs’ers wordt verleend met een machtiging van de minister van justitie, nadat een landelijk adviescollege positief heeft geoordeeld over een verlofaanvraag. “De kliniek bereidt een verlof zorgvuldig voor en vraagt verlof aan via voor-

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 september 2009

geschreven regels waaraan zeer hoge eisen worden gesteld.” De leiding van De Corridor onderzoekt wat de aanleiding van de ontsnapping van de tbs’er is geweest. Totdat meer bekend is over de toedracht zijn ook de verloven van de andere patiënten in Zeeland tijdelijk opgeschort.


REEK Heijtmorgen 30

KEENT Oude Maasweg 2

Te splitsen boerderij. Voorhuis ca. 955 m3 op een perceel van ca. 1460 m2.

Richtprijs: e 348.000,= k.k. Achterhuis ca. 825 m3 op een perceel van ca. 1400 m2.

Richtprijs: e 324.000,= k.k. Bouwplan aanwezig, meer grond is mogelijk.

Aanvaarding: n.o.t.k. Vrijstaande woning met vier bijgebouw.

ZEELAND Middelveld 26 H.

N. ijk

el og

m G.

Oorspronkelijk bouwjaar ca. 1954. Inhoud woning ca. 600 m3, vier stuks bijgebouw totaal ca. 500 m2. Perceel 0.55.30 ha.

Aanvaarding: direct / n.o.t.k. Koopsom: e 668.000,= k.k.

Eengezinswoning met royale berging, veranda en achterom. Indeling: Hal, toilet, woonkamer, keuken, overloop, drie slaapkamers, z.g.a.n. complete luxe badkamer. Vaste trap naar zolderverdieping. Nieuwe HR CV-ketel, aansluiting wasmachine, mogelijkheid vierde hobby/slaapkamer.

Aanvaarding: direct / n.o.t.k. Koopsom: n.o.t.k.

2

Marktstraat RAVENSTEIN 0486 411 371

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 september 2009


College wil De Kreek’l verplaatsen

Toekomst schoolhuisvestiging Reek nog steeds onduidelijk

Efficiënt bouwen Wanneer de gemeenteraad het collegevoorstel goedkeurt, is De Kreek’l aan zet. De basisschool krijgt 1,7 miljoen euro voor het

colofon Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. Oplage 9850 Eindredactie

Uitgever

Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk I: www.uitleg.nl Druk

DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding

Tip Top T: 0485 319 050

Lastige spagaat Indien De Kreek’l echter tot de conclusie komt dat het onmogelijk is een nieuwe school neer te zetten voor het geraamde bedrag, komt onderwijswethouder Jos van der Wijst in een lastige spagaat terecht. In zijn ‘eigen’ dorp Zeeland moet

Medewerker Heische Tip redt leven vrouw met AED ZEELAND - Op camping De Heische Tip in Zeeland is zaterdag 15 augustus een 44-jarige vrouw ontsnapt aan de dood. Die ochtend sloeg haar man alarm, omdat zijn echtgenote niet meer ademde en geen hartslag meer had. Door snel en efficiënt te handelen, kwam de reanimatie binnen vier minuten op gang. Bart van Ven, medewerker van De Heische Tip, pakte direct de AED (Automatische Externe Defribillator) en schoot te hulp.

“Alles wat je in de cursus leert, staat direct op je netvlies gebrand”, vertelt Bart. “Samen met Henk de Jong, een campinggast die al was gestart met reanimeren, ben ik zeven minuten bezig geweest om de vrouw te redden. Nadat de AED tweemaal een schok geadviseerd had, was het bij de derde keer verrassend raak en had de vrouw weer een hartslag en ademde ze weer. En dat terwijl de AED geen derde schok meer adviseerde.” Direct daarna waren de ambulancebroeders ter plaatse. “Door de snelle reactie van haar man, de efficiënte hulp van omstanders, de goede training van de medewerkers en de aanwezigheid van een AED op de camping kan de vrouw haar leven weer oppakken. Zij verblijft nog in het ziekenhuis, maar maakt het uitzonderlijk goed”, laten Patrick en Mieke van den Berg, de eigenaren van De Heische Tip, weten.

hij namelijk flink bezuinigen op de bouw van de brede school. Er moet daar wellicht zelfs iets onder de landelijke norm worden gebouwd. De wethouder kan het dus eigenlijk niet maken om in Reek een school neer te zetten boven diezelfde norm, want daar valt zijn Zeelandse achterban geheid over. Van de andere kant is het voor Van der Wijst ook niet mogelijk het ruimtegebrek van De Vlinder te negeren. De LKZschool is namelijk de grootste werkgever in Reek. Als De Vlinder niet kan uitbreiden op de huidige locatie bestaat de kans dat de school vertrekt uit de gemeente Landerd. Dat kost de gemeente niet alleen geld, maar mogelijk ook arbeidsplaatsen voor een aantal van haar burgers. Het is dus voor alle partijen te hopen dat De Kreek’l uit de voeten kan met het bedrag dat zij krijgt van de gemeente.

En precies zo zat ik ook in het verhaal om veertien minuten over tien in het gereformeerde Harkema waar op zondag de horeca gesloten is. Ik had nog dertig seconden voordat in mijn darmkanaal het hele mechaniek in werking zou worden gesteld. Met hoge snelheid naderde ik mijn fietsmaat die op zijn gemak een praatje stond te maken in plaats van te proberen om middels het waarschuwen van plaatselijke autoriteiten en hulpdiensten een catastrofe te voorkomen. Terwijl de seconden wegtikten, drong het gruwelijke besef tot me door dat Harkema reddeloos verloren was: krijsende kinderen, jammerende moeders, paniek onder het vee. De eerste regels van een potentieel wereldberoemde klaagzang kwamen reeds in me op: “Harkema oh Harkema, hoe droef is toch uw lot, als op een schone zomerdag de horeca niet open mag op last van uwen God.” Theo van Duren Volgende week: Het wonder van Harkema.

f?

Rob Smorenberg T: 0486 463 112 M: 06 506 17 426 E: rob@uitleg.nl

het niet zeker is dat dit gaat lukken. Door de school efficiënt in te richten, hopen we echter voldoende ruimte te creëren.”

rie

Acquisitie

bouwen van nieuwe huisvesting. Dit bedrag is vastgesteld aan de hand van de landelijke norm. Voor de Reekse basisschool betekent dit effectief dat er ruimte ingeleverd moet worden. “Wij gaan kijken of we met dat bedrag een school kunnen bouwen die voldoet aan onze wensen”, zegt Harry van Hal, binnen de overkoepelende organisatie Optimus verantwoordelijk voor de schoolhuisvesting. “We beseffen dat

sb

Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk T: 0486 463 112 F: 0486 463 537 E: redactie@arenalokaal.nl I: www.arenalokaal.nl

De Vlinder breidt waarschijnlijk uit in het huidige gebouw van De Kreek’l.

Het plan was om de geallieerden met de cavalerie te bestormen, gevolgd door infanterie en ondersteund door zware artillerie. Vierduizend ruiters stonden klaar om aan te vallen, maar omdat het de hele dag al geregend had, was de kleigrond drassig waardoor de zware kanonnen nog niet ter plekke waren. Het duurde en het duurde en terwijl de paarden van ongeduld stonden te trappelen, liep bij Napoleon de interne druk steeds verder op. Toen hij in het strijdrumoer generaal Ney hoorde roepen: “de kanonnen zijn er!” hield hij het niet langer, gaf meteen het bevel aan de cavalerie om aan te vallen en rende als een haas naar de Dixie. Dit tot verbijstering van generaal Ney wiens mededeling blijkbaar niet volledig was overgekomen. Want hij had geroepen: “De kanonnen zijn er nog lang niet!” Maar de cavalerie was vertrokken en zonder ondersteuning van de artillerie gingen de zesduizend cavaleristen hun ondergang tegemoet. Generaal Ney, die de slachtpartij onder zijn ogen zag gebeuren, deed toen de historisch geworden uitspraak: “Merde!” In goed Nederlands “Stront!” Het werd het keerpunt in de strijd. De afloop is bekend. Hadden de fransen gewonnen dan zou Europa er vandaag heel anders hebben uitgezien. En dit is dus mijn weerwoord op de kritische moraalridders: Napoleon vond zijn Waterloo niet door het slechte weer, niet door een gebrek aan tactisch inzicht of door een slecht bewapend of ongeoefend leger, maar puur en alleen omdat hij moest schijten. Er stonden hele grote belangen op het spel en de levens van tienduizenden soldaten waren er mee gemoeid. Het lot van miljoenen gezinnen in Europa was afhankelijk van de afwegingen die Napoleon zou maken. Maar als er gescheten moet worden, dan moet er gescheten worden. Klaar.

uw

Kopij

De schijtfactor in de wereldgeschiedenis

nie

Sergio Boutkan E: sergio@uitleg.nl T: 0486 463 112 M: 06 466 25 651

‘Merde’ Mijn opmerking verleden week dat in mijn prioriteitenlijst schijten altijd bovenaan staat, is niet overal in goede aarde gevallen. Sommigen hadden problemen met het woord zelf. Dit begrijp ik. Het hoort niet tot mijn standaardvocabulaire, maar ik weet geen adequaat vervangend woord. Poepen of kakken zijn ook niet fraai. Bovendien, ze drukken niet de urgentie uit die onlosmakelijk verbonden is met het ware schijten. Het andere punt van kritiek was inhoudelijk van aard. Men vond het moreel verwerpelijk dat ik schijten liet prevaleren boven alle andere belangen. Mensen die dit zeggen, hebben volgens mij geen idee wat schijten is noch enig besef van wat de invloed van schijten is geweest op de loop der wereldgeschiedenis. Op een cruciaal moment tijdens de slag bij Waterloo, toen de Fransen op het punt stonden om de slag te winnen, kreeg Napoleon een hevige koliekaanval. Er is een schilderij gemaakt van dat moment waarop je hem ziet staan met één hand op zijn buik, een bezweet voorhoofd en een verkrampt gezicht. Alarmfase 1, dat zie je zo.

REEK - De onderwijshuisvesting in Reek staat nog steeds op losse schroeven. Het Landerdse college van B en W dient een raadsvoorstel in om LKZ-school De Vlinder te laten uitbreiden in het huidige gebouw van De Kreek’l. De Reekse basisschool krijgt dan nieuwbouw op een locatie elders in Reek. ijna een jaar geleden kwam naar buiten dat LKZschool De Vlinder uit haar jasje knapt. Naast de zes gewone lokalen staan er inmiddels ook nog zes noodlokalen om de leerlingen te huisvesten. Door het jaar heen zijn er verschillende scenario’s geweest die tot de mogelijkheden behoorden om het probleem op te lossen. Na overleg met alle betrokken partijen heeft het college besloten te gaan voor het scenario waarin De Vlinder uitbreidt in het gebouw van De Kreek’l, terwijl de Reekse basisschool op een locatie elders in het dorp nieuwbouw neer mag zetten.

column

uitleg.nl

Verkeersmaatregelen in Zeeland ZEELAND - In Zeeland gelden de komende tijd enkele verkeersmaatregelen in verband met activiteiten en de aanleg van een rotonde. Buurtvereniging De Vlasakkers houdt op zaterdag 5 september de jaarlijkse vlooien-snuffelmarkt. Op deze dag worden tussen 9 en 18 uur de Damaststraat, Linnenstraat en Stermolen in Zeeland afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Op dinsdag 8 september wordt een gebedsviering gehouden bij de kapel op het Achter-Oventje in Zeeland. In verband hiermee wordt van 18 tot 20 uur het Achter-Oventje vanaf huisnummer 8 tot aan huisnummer 25 afgesloten voor het doorgaande verkeer. De provincie Noord-Brabant is momenteel bezig met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Peelweg (N277)-Langenboomseweg. In verband hiermee geldt op de Kleine Graspeel in Zeeland gedurende de aanlegwerkzaamheden een maximale snelheid van 50 kilometer per uur.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 september 2009

3


Geldig van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 september 2009

agenda Elke woensdag Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. vogelvereniging Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen

SEPTEMBER 1-6

1-13 1-31 2-3

4-6

altiv fes nt? kra

1-6

Open toernooi tennisvereniging Set ‘77 op sportpark De Bundel aan de Boekelsedijk in Zeeland Tweede Internationale biënnale van sieraden met emaille, te bezichtigen van dinsdag tot en met vrijdag tussen 13 en 17 uur en op zaterdag en zondag van 11 tot 17 uur in het Museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Expositie met werken van Wilma van Esch, Winny Kuijk en Will van Bommel in het Raadhuis in Ravenstein Openstelling kapel, van 9 tot 18 uur in de St. Rochuskapel in Deursen Herpse wandeltocht: avondwandeltweedaagse (5, 10 of 15 km.), inschrijven 15 km. tussen 17.30 en 18 uur en 5 en 10 km. tussen 18 en 18.45 uur bij startplaats ‘t Slotje in Herpen Nationale voorwedstrijden extra klas libre o.l.v. KOT in café Ons Thuis in Ravenstein Pontificale H. Eucharistieviering met bisschop Mgr. Drs. A.L.M. Hurkmans, vanaf 17.30 uur in de parochiekerk in Schaijk Mega Schuimparty jongerendisco De Fuik, van 19 tot 22 uur in De Piramide in Schaijk Feestelijke (her)opening Douwe Dabbert / Postkantoor Ravenstein met optredens van Supercussieband Sambanda en Clowntje Vivientje, acties en aanbiedingen, van 9 tot 15 uur aan de Landpoortstraat 13 in Ravenstein Dansmiddag met het Safari Kwartet van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Kameleon vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen IVN Oss: natuurfietstocht langs de Maas van Macharen naar Keent (onder leiding van natuurgids, ongeveer 30-35 kilometer), verzamelen / start om 10.30 uur op de parkeerplaats bij ‘t Vunderke in Macharen Op naar Ravenstein: vlooienmarkt langs de stadsgrachten, van 9 tot 16.30 uur in Ravenstein Herdenking tweehonderdste geboortedag van de componist Felix Mendelssohn-Bartoldy (1809-1847): orgelconcert door de Orgelkring FC Smits met organist Ludger Lohmann uit Stuttgart, vanaf 20.15 uur in de St. Luciakerk in Ravenstein Collecte KWF Kankerbestrijding Ledenvergadering supportersclub Festilent, vanaf 20 uur in kantine Tavenu op sportpark De Bundel in Zeeland Week van de Alfabetisering Oud papier Schaijk Oost Openlucht-viering, vanaf 19 uur bij het Kapelletje op het Achteroventje in Zeeland Open repetitie koor Reach Out, vanaf 20 uur in het parochiecentrum naast de kerk in Zeeland Groepswandeling ‘Dorpentocht vanuit Schaijk door het Land van Ravenstein’ (25 km.), verzamelen / start om 10 uur bij dorpshuis De Phoenix in Schaijk (tevens finishplaats ca. 15.30 uur) Open Kerkweekend: diverse activiteiten en kleurwedstrijd voor kinderen, van 12 tot 14 uur op het kerkplein, bezichtiging van de kerk tussen 12 en 15 uur, lezing over de Bossche School om 13.30 en 14.30 uur in de pastorie, orgelconcert door B. Koning en G. Verhallen om 15 uur en Plechtige Eucharistieviering met het seniorenkoor vanaf 17.30 uur in de kerk in Schaijk Optreden Zeelandse band Scar Tissue, vanaf 22 uur in café De Raaf in Schaijk Theo van Duren met voorstelling ‘De ongelooflijke slechtheid van de natuur’, vanaf 20 uur in het Wapen van Reek Open Kerkweekend: Plechtige Eucharistieviering met het dameskoor vanaf 10 uur, bezichtiging en activiteiten van 11 tot 15 uur in de parochiekerk in Schaijk Fiets Mee met MOV, start tussen 10.30 en 13 uur bij dorpshuis De Phoenix in Schaijk Dansmiddag met orkest Les Chromona’s van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Kend’Ons vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Rock op de Keien met optredens McHaren, Underduck, Steve Knök en Rebel Rock, vanaf 14 uur in het centrum van Ravenstein Collecte Prinses Beatrix Fonds KVO workshop sieraden maken, vanaf 20 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk Districtsfinale 2e klas driebanden o.l.v. KOT in café Ons Thuis in Ravenstein Zeptemberfeesten: SwingArena-swingavond, vanaf 19.30 uur in de feesttent op het evenemententerrein aan de Boekelsedijk in Zeeland Wandeltheater De Zwarte Ruiter, vanaf 19.30 uur bij Paviljoen De Kriekeput in Herpen

uitleg.nl

5 5 5

6 6

6 6

6-12 7 7-13 8 8 8 9 12

12 12 13 13 13 13 13-19 17 17-19 18 18-20

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar

redactie@arenalokaal.nl Kijk ook eens op herpensnieuws.nl

Plus Van Bavel - Schaijk Pastoor van Winkelstraat 16 - T: (0486) 461379 Open: maandag t/m donderdag 08 - 20 uur / vrijdag 08 - 21 uur / zaterdag 08 - 18 uur

GRATIS UITGAANSMAGAZINE EN WEBSITE 4

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 september 2009


Aantal gevallen wordt niet langer bijgehouden

Helft van Nederlanders vindt Mexicaanse griep mediahype

cent). Voor het onderzoek zijn 804 mannen en 699 vrouwen ondervraagd. ‘Milde griep’ Het aantal gevallen van Mexicaanse griep in Europa wordt niet langer bijgehouden. Dat liet de directeur van het Europese Centrum voor Ziektebestrijding en -Preventie (ECDC), Zsuzsanna Jakab, dinsdag weten in het Europees Parlement. Het H1N1-virus, dat de Mexicaanse griep veroorzaakt, is volgens Jakab ‘mild, maar niet onschadelijk’. In de komende maanden kan volgens de Hongaarse tot dertig procent van de Europeanen besmet raken. Volgens de laatste cijfers van het ECDC, die dinsdag zijn vrijgegeven, is de Mexicaanse griep in Europa vastgesteld bij ruim 46.000 mensen. Van hen zijn er 105 aan de ziekte overleden. Duitsland en Groot-Brittannië zijn het zwaarst getroffen. In Nederland heeft de Mexicaanse griep aan twee mensen het leven gekost. Volgens burgemeester

Griepcheck op internet Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) introduceerde deze week op de website www.nhg.org een griepcheck. “Deze is bedoeld om de huisartsen in Nederland te ontlasten”, zegt een woordvoerster van het NHG. De check is geen vervanger van het consult, benadrukt de zegsvrouw. “De check is bedoeld voor mensen die denken mogelijk besmet te zijn met nieuwe influenza A (H1N1), beter bekend als de Mexicaanse griep. Zij kunnen op deze manier thuis een eerste check doen om te kijken of ze mogelijk deze griep hebben.” Bezoekers van de site krijgen, afhankelijk van de antwoorden, maximaal acht vragen voorgelegd.

Schaijkse Lise Oliemeulen zamelt geld in voor Ghana SCHAIJK - Lise Oliemeulen uit Schaijk gaat van 12 september tot 17 december naar Ghana om vrijwilligerswerk te doen in een weeshuis. “In dit weeshuis verblijven kinderen van twee tot acht jaar die leven onder hele primitieve omstandigheden”, vertelt Lise. Om de kinderen te helpen zamelt Lise geld in waarmee spullen kunnen worden aangeschaft voor het weeshuis. “Het geld komt goed terecht, daar zorg ik persoonlijk voor”, zegt de Schaijkse. Mensen die een bijdrage willen leveren kunnen een bedrag overmaken op bankrekeningnummer 1463 22 959, t.n.v. L. Oliemeulen. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Lise Oliemeulen, 06-13777238.

Privacy & de apotheek Een apotheek verwerkt dagelijks honderden gegevens. Gegevens van mensen en de medicijnen die ze gebruiken. Het apotheekteam werkt met strikte regels, want het betreft privacygevoelige informatie. Natuurlijk gaan wij uiterst zorgvuldig om met uw gegevens en geven deze ook niet zonder uw toestemming vrij aan derden. Voor apothekersassistenten en apothekers geldt dat zij wettelijk een beroepsgeheim hebben. Zij zijn verplicht om geheimhouding te hebben over alles wat hen bij de uitoefening van hun functie als geheim is toevertrouwd of wat daarbij al dan niet als geheim ter kennis is gekomen.

LANDERD/OSS - De helft van de Nederlandse bevolking vindt de Mexicaanse griep meer een mediahype dan een echt serieus probleem. Eénderde heeft geen mening en de rest is het er niet mee eens, zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Tilburg. Ook volgens Landerds burgemeester Willy Doorn valt het allemaal wel mee met de Mexicaanse griep. “We moeten het niet erger maken dan het is.” olgens de onderzoekers maken de meeste Nederlanders zich niet druk om de griep. Een meerderheid van 65 procent vindt het onwaarschijnlijk door de griep te worden getroffen. Slechts anderhalf procent vindt het zeer waarschijnlijk te worden besmet. Als maatregel om besmetting te voorkomen noemt 46 procent van de ondervraagden de mogelijkheid om zich te laten vaccineren. Meer letten op hygiëne is de populairste maatregel die door ruim driekwart wordt genoemd. Het werken aan de conditie wordt door de helft als een goede oplossing gezien. Vooral mannen (zeventig procent) denken dat het om een hype gaat, onder vrouwen is dit dertig procent. Mannen hebben er dan ook meer vertrouwen in dat ze niet worden getroffen (zestig procent) dan vrouwen (veertig procent). Hoger opgeleiden menen daarbij vaker dat het om een hype gaat (tachtig procent) dan lager opgeleiden (35 pro-

nader bekeken

De meeste Nederlanders vinden het niet nodig zich te laten inenten tegen de Mexicaanse griep. Willy Doorn wordt het totaal aantal besmettingen in Nederland sinds twee weken ook niet meer bijgehouden. “Voor die tijd kreeg ik van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, red.) wekelijks de stand van zaken door betreffende het aantal griepgevallen in onze gemeente. Op 17 augustus waren er in Landerd vier mensen met Influenza A.” De burgermoeder geeft aan dat het alarm voor de Mexicaanse griep van twee

maanden geleden inmiddels flink is afgezwakt. “Het wordt nu bestempeld als een milde griep. We moeten het dus niet erger maken dan het is. Het is echter wel belangrijk dat mensen goed nadenken over wat zij kunnen doen om besmettingsgevaar te voorkomen. Mensen hoeven niet bang te zijn, maar moeten wel een bepaalde hygiëne in acht nemen. Onder meer door regelmatig de handen te wassen met water en zeep.”

MOV Landerd Tour start in Schaijk LANDERD - Binnenkort worden weer de fietstochten van de Landerdse MOV’s verreden in Schaijk, Zeeland en Reek. Er zijn drie tochten uitgezet. Het geld dat de MOV’s hiermee ophalen, is bestemd voor een aantal zorgvuldig geselecteerde goede doelen. Dit jaar is dat de bouw van een apotheek in combinatie met een kliniek voor Katoma in Tanzania. Dit jaar start de eerste fietstocht van de ‘Landerd Tour’ op zondag 13 september in Schaijk. Deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 25 of 45 kilometer. Startpunt is bij De Phoenix. In verband met de late aanvangsdatum van het schooljaar (7 september) gaan de kinderen van de Schaijkse basisscholen dit jaar pas na de fietstocht langs de deuren om sponsorgeld te verzamelen. Dit gebeurt in de week van 16 tot en met 23 september. Apotheek/kliniek Tezamen met financiële steun van NCDO en Stichting Wilde Ganzen streven de MOV’s naar een bedrag van 40.000 euro voor het apotheek/kliniek-project in Tanzania. “Het project is ontstaan op initiatief van het Centrum voor Hulp aan Weduwen en Kinderen in Dar Es Salaam in Tanzania, het land waar Theo van Schaijk werkzaam is”, vertelt Sjef van Duijnhoven van MOV Schaijk. “Tanzania is een land met een grote behoefte aan medische voorzieningen, vooral voor het platteland waar ziekenhuizen ver weg liggen en de mensen grote afstanden moeten afleggen voor behandeling. Vooral zwangere vrouwen en kinderen zijn hiervan het slachtoffer; het sterftecijfer onder hen is heel hoog.” Malaria, cholera, kanker en HIV/AIDS zijn de meest voorkomende ziekten in Tanzania. Van Duijnhoven: “In het dorp Katoma zijn de medische voorzieningen zeer beperkt. De grootste prioriteit is het bouwen van een apotheek in combinatie met een kliniek voor de plaatselijke bevolking en die van de naburige plaatsen. Nu moeten de mensen nog minimaal zestien kilometer lopen naar het dichtstbijzijnde gezondheidcentrum.” De bouw van de kliniek duurt naar verwachting drie maanden. De tweede MOV-tocht vindt plaats in Zeeland op 20 september en de derde in Reek op 27 september. De starttijd van alle drie de tochten is tussen 10.30 en 13 uur. Starten kan in Zeeland bij de firma Swijnenburg aan de Brand 32 en in Reek bij gemeenschapshuis Het Wapen van Reek.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 september 2009

In de apotheek worden uw gegevens vastgelegd in een elektronisch patiëntdossier. Voor een optimaal medicijngebruik is het goed dat uw apotheek beschikt over zo veel mogelijk relevante gegevens. Uw huisarts, specialist of andere zorgverlener heeft u een medicijn voorgeschreven. Voordat wij dit medicijn aan u afleveren, controleren wij of dit medicijn geschikt is voor u. Dit doen wij op basis van onze kennis en met behulp van de gegevens in uw elektronisch medicatiedossier. In onze computer registreren wij alle medicijnen die wij aan u afleveren. Wanneer u medicijnen op recept heeft gekregen bij een andere apotheek is het van belang dat u dit aan ons doorgeeft. Dan kunnen wij ook deze medicijnen in uw elektronisch medicatiedossier registreren. Om uw medicijngebruik optimaal te begeleiden, is het bovendien van belang dat u ons doorgeeft wanneer u overgevoelig bent voor bepaalde stoffen, zwanger bent (of niet meer) en of u borstvoeding geeft (of niet meer). Buiten openingstijden kunt u terecht bij de dienstdoende apotheek in Oss. De computersystemen van Oss en Schaijk zijn aan elkaar gekoppeld. Hierdoor kan de dienstdoende apotheek uw elektronisch medicatiedossier lezen en de medicijnen veilig afleveren. Wanneer u niet wil dat andere apotheken uw gegevens kunnen inzien, dan kunt u dat aan ons aangeven. Wij blokkeren dan deze communicatie. Privacy in de apotheek Een goed gebruik van medicijnen is van levensbelang. Om in alle rust informatie aan u te kunnen geven over uw medicijnen en het gebruik ervan, heeft de apotheek een aparte voorlichtingsruimte. Vaak zullen de assistenten u vragen mee te gaan naar de voorlichtingsruimte als u voor het eerst een nieuw medicijn krijgt waarvoor extra uitleg nodig is. Deze voorlichtingsruimte wordt ook gebruikt om verschillende instructies te geven over het juiste gebruik van medicijnen, bijvoorbeeld instructies over inhalatiemedicijnen. Ook geven wij hier informatie en advies over diabetes(artikelen) en hulpmiddelen. Daarnaast kan deze ruimte gebruikt worden voor vragen over incontinentie (-materialen). Met vragen over uw medicatie kunt u altijd terecht in onze apotheek. Wij proberen in de apotheek zoveel mogelijk rekening te houden met uw privacy. Als u iets te bespreken heeft, wat om privacy vraagt, laat het ons dan weten. We hebben hiervoor twee aparte ruimtes tot onze beschikking. In deze afsluitbare ruimtes is er alle rust om allerlei punten met u door te nemen zonder dat anderen kunnen meeluisteren. Wanneer u vragen heeft die meer privacy vereisen dan op dat moment in de apotheek mogelijk is, vraag dan of u in de aparte spreekkamer een vraag kan stellen. Komt u op een druk moment in de apotheek en heeft u toch behoefte aan een rustig gesprek of extra uitleg over uw medicijnen, dan maken wij daarvoor graag een afspraak voor u met een apotheker of een assistente.

Joost van Roosmalen, apotheker Apotheek Schaijk, 0486-463344

Weekendaanbieding van vrijdag tot en met zondag voor 4 personen friet + 4 kroketten + 4 frikandellen voor 10,=

5


Industriepark 5a 5374 CM Schaijk M: 06 51 33 11 87 I: www.stucoort.nl E: info@stucoort.nl

Vrijblijvende kennismaking op De Heische Tip

VVD Landerd nodigt lokaal talent uit op jaarlijkse barbecue

“Waarom zijn zeehondjes zo lui?” Theo van Duren presenteert: DE ONGELOOFLIJKE SLECHTHEID VAN DE NATUUR Wapen van Reek - Zaterdag 12 september - 20.00 uur

LANDERD - De VVD-afdeling Landerd is op zoek naar nieuwe leden en mensen die een bijdrage willen leveren aan de lokale politiek en het lokale bestuur. De partij nodigt mensen die affiniteit hebben met de plaatselijke politiek en de VVD een warm hart toedragen uit op haar jaarlijkse barbecue op zaterdag 12 september op camping De Heische Tip in Zeeland. Mensen die belangstelling hebben om de VVD-afdeling Landerd actief te ondersteunen, zijn samen met hun partner van harte welkom op de barbecue. Onder het genot van een hapje en drankje kunnen zij tijdens deze gezellige bijeenkomst vrijblijvend kennismaken met de Landerdse liberale partij.

In de moderne werkplaats van Peters Machinale Timmerwerken in Schaijk worden eersteklas houtsoorten verwerkt vanaf het ruwe hout tot een kwaliteitsproduct. Dat gebeurt geheel in eigen beheer, volgens computergegenereerde productietekening en voorzien van alle details. U kunt bij ons terecht voor al uw timmerwerken, inclusief hang- en sluitwerk en desgewenst ook montage en afhangen.

Uitgangspunten Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van alle mensen vormen de grondbeginselen van de VVD. Als lid of bestuurslid van de VVD-Landerd onderschrijf je deze uitgangspunten, praat en beslis je inhoudelijk mee over de vaststelling van het verkiezingsprogramma en bepaal je mede de politieke koers van de fractie. Enkele belangrijke speerpunten van de VVD-afdeling Landerd zijn het versimpelen en versoepelen van gemeentelijke regelgeving en procedures, veiligheid en leefbaarheid van burgers, eenduidige handhaving en het voeren van een transparant financieel beleid. Daarnaast ziet de VVD graag dat de bedrijvigheid in Landerd met het oog op de lokale werkgelegenheid beter wordt ondersteund door de gemeente. Onno Hoes De barbecue vindt op zaterdag 12 september vanaf 15.30 uur plaats op camping De Heische Tip aan het Straatsven 4 in Zeeland. De Landerdse liberalen hebben gedeputeerde Onno Hoes van de provincie Noord-Brabant bereid gevonden op de barbecue te verschijnen. De aanwezigen kunnen de prominente VVD’er die middag vragen voorleggen omtrent politiek, bestuur en provinciale en nationale aangelegenheden.

Informeer vrijblijvend!

Scheltseweg 13, 5374 EB Schaijk • Postbus 41, 5374 ZG Schaijk Telefoon (0486) 46 37 88 • Fax (0486) 46 36 30 • E-mail petersbouw.schaijk@planet.nl

Aanmelden In verband met de organisatie verzoekt de VVD-Landerd mensen zich uiterlijk woensdag 9 september aan te melden voor de barbecue. Dit kan telefonisch via 0486-450160 of per e-mail: harry@vangerwenadvies.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Maar ook het adres voor: Airco controle Auto diagnose Banden, uitlaten, remmen Drie maanden BOVAG-garantie op alle reparaties Prijsafspraak vooraf Schades en bemiddelingen Zes maanden BOVAG-garantie op occasions vanaf 4500,=

Industriepark 30 A 5374 CM Schaijk Telefoon 0486 462527 www.hevankautos.nl 6

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 september 2009


‘De ongelooflijke slechtheid van de natuur’

Theo van Duren speelt avondvullend programma voor eigen publiek REEK - In Het Wapen van Reek vindt zaterdag 12 september om 20 uur de première plaats van de avondvullende voorstelling ‘De ongelooflijke slechtheid van de natuur’ van Theo van Duren. In het met humor doorspekte programma stelt de Reekenaar diverse misdaden van de natuur aan de kaak en neemt hij de milieubeweging op de hak. Van Duren, de vaste columnist van weekblad Arena, bereikte met een korte versie van deze show de finale van Cameretten 2008. Kaarten voor de voorstelling kosten tien euro. heo van Duren werkt momenteel hard aan de uitbreiding van zijn repertoire. “Van een basis van zo’n veertig minuten naar een avondvullend programma is een flinke stap”, geeft hij aan. “Gelukkig heb ik tijdens de theatertour van Cameretten wel telkens nieuwe dingen uitgeprobeerd. Die ga ik nu toevoegen.” Voor de première van de avondvullende versie van De ongelooflijke slechtheid van de natuur kiest Theo

gelezen Schijnbeweging Auteur: Jeffrey Deaver Uitgeverij: Unieboek Pagina’s: 383 ISBN: 978-90-4751-016-1 Als een oproep naar het alarmnummer vanuit een afgelegen vakantiehuis al na één woord abrupt wordt afgebroken, besluit agent Brynn McKenzie om polshoogte te nemen. In het huis vindt ze de lichamen van een man en een vrouw, vermoord door twee huurmoordenaars die nog steeds in het huis aanwezig zijn. Brynn weet uit het huis te ontsnappen. Op de vlucht in de bossen rond het vakantiehuis vindt ze de doodsbange Michelle, een logee van het stel dat dood in de woonkamer ligt. Brynn moet al haar vaardigheden, sluwheid en politietraining inzetten om samen met Michelle de moordenaars te slim af te zijn. Maar de twee mannen zullen niet rusten tot beide vrouwen uit de weg zijn geruimd. Net als voorgaande boeken van Jeffrey Deaver zit ook Schijnbeweging goed in elkaar. De auteur weet goed terug te grijpen op details die in het begin onbeduidend lijken, maar later een belangrijke rol in het verhaal spelen. Het boek kan zo verfilmd worden.

voor zijn geboorteplaats Reek. “Dat is best spannend, want spelen voor eigen publiek is toch het moeilijkste. Wanneer het de mensen echter niet bevalt moeten ze maar met tomaten, prei en aardbeien gaan gooien. Als beginnend artiest is het immers toch schrapen, dus als je na afloop met een mand vol groente en fruit naar huis kan is dat mooi meegenomen”, grijnst Theo. WNBF-bus Van Duren trekt sinds kort met een speciale WNBFpromotiebus door het land. Afgelopen weekend stond

Veel activiteiten tijdens Open Kerkweekend Schaijk SCHAIJK - Tijdens het Open Kerkweekend op zaterdag 12 en zondag 13 september vinden ook in en rond de Schaijkse kerk diverse activiteiten voor jong en oud plaats. Zaterdag van 12 tot 15 uur is er de mogelijkheid de kerk te bezichtigen en de toren te beklimmen. Verder is er een beeldpresentatie over het interieur van de kerk en kunnen de kids deelnemen aan een kleurwedstrijd. Van 13.30 tot 14.30 uur geeft architect T. Nahuijzen een lezing over de Bossche School in de pastorie en om 15 uur verzorgen B. Koning en G. Verhallen een orgelconcert. Om 17.30 uur is er een plechtige eucharistieviering met medewerking van het Seniorenkoor. Zondagochtend is er om 10 uur opnieuw een eucharistieviering, deze keer met zang van het dameskoor. Tussen 11 en 14 uur is de kerk open. Meer info: www.h-antonius-abt.nl

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN ‘De

Theo van Duren bij zijn speciale WNBF-bus. hij op het Westerpopfestival in Delft. “De bus werkt enorm goed voor de naamsbekendheid van het Wereld Natuurbestrijdingsfonds. We krijgen heel veel leuke reacties. Mensen komen de bus in en willen ons verhaal horen. Begrijpelijk, want dit verhaal hoor je nergens. De milieubeweging wordt nooit op de hak genomen. Het WNBF zorgt voor een humoristisch tegengeluid, zonder daarbij mensen te schofferen.” Toch zijn volgens Van Duren ook de ‘groenen’ zelf zeer geïnteresseerd in het evangelie van het WNBF. “Over twee weken treed ik op bij de opening van een nieuwe bedrijfshal van de grootste distributeur van biologische producten van Nederland. Dat bedrijf

levert aan al die biologische winkeltjes. Ik speel dan voor achthonderd man van de Groene Khmer. Dat kan omdat ik het leuk houd en iedereen in zijn waarde laat.” ‘Misdaden’ Theo blijft de komende tijd druk in de weer met het WNBF. “We gaan regelmatig op pad om misdaden van de natuur of de Groene Khmer aan de kaak te stellen. Verder gaat binnenkort de website wnbf.nl de lucht in.” Van Duren zegt niet op zoek te zijn naar leden voor het WNBF. “We zoeken echter wel donateurs. Eigenlijk zijn we net als die andere milieuclubs: je mag geld geven en dan maar hopen dat het goed komt.”

Koren Eigen Wijs en Enjoy zingen op Streekfair SCHAIJK/UDEN - Kinderkoor Eigen Wijs en tienerkoor Enjoy uit Schaijk verzorgen zondag 13 september om 13 uur een optreden tijdens de Streekfair in Uden. De mascotte van Toeristisch Platform Landerd, Docus de Das, speelt een prominente rol bij het optreden.

Het repertoire van Eigen Wijs is in een nieuw jasje gestoken. De liedjes op de cd’s zijn op thema en alfabet geordend. Ook zijn er liedjes van Kinderen voor Kinderen toegevoegd. Nieuwe leden zijn nog altijd welkom. scholen beginnen weer’ Eigen Wijs bestaat op dit moment uit dertig leden. Enjoy gaat vanaf nu als zelfstandig tienerkoor verder. Het repertoire is helemaal nieuw. In de liederenmap staan nummers van de musical Mama Mia, maar ook van Krezip, Adèle en Bo. De liedjes hebben een hoog swing- en meeklapgehalte. Enjoy telt nu zeventien leden. Er is nog plaats voor enkele nieuwelingen. Wie interesse heeft voor Eigen Wijs of Enjoy kan een mailtje sturen naar: ellenspanjers@hotmail.com

Wetten van verraad Auteur: Christopher Reich Uitgeverij: A.W. Bruna Pagina’s: 444 ISBN: 978-90-2299-383-5 Jonathan Ransom en zijn vrouw Emma, beiden in dienst van Artsen zonder Grenzen, zijn voor een skivakantie in Zwitserland wanneer Emma verongelukt. Volkomen verslagen ontvangt Jonathan de dag na het ongeluk een envelop die aan Emma is geadresseerd en komt hij erachter dat zijn vrouw een geheim leven leidde. Het spoor leidt hem steeds dieper in een internationaal complot, waarbij hij niemand meer kan vertrouwen. Emma is toch niet de onschuldige echtgenote met wie Jonathan dacht getrouwd te zijn. Het verhaal wordt met razende snelheid verteld zonder ergens echt stil te vallen. Zo blijft de lezer in het verhaal en is het erg lastig het boek weg te leggen. De informatie komt in een moordend tempo op je af, maar desondanks blijft het plot overzichtelijk.

Alleen Eva Auteur: Svea Ersson Uitgeverij: Verbum Pagina’s: 286 ISBN: 978-90-7427-429-6 Alleen Eva vertelt het verhaal van Eva, een jonge vrouw van tweeëndertig. Ze is getrouwd met psychiater Frank en stiefmoeder van zijn twee puberende kinderen. Haar leven lijkt voort te kabbelen totdat Eva een eerste dreigbrief ontvangt. Dan volgt de ene gebeurtenis de andere op. Haar bejaarde buurvrouw komt om bij een brand en Eva erft haar zomerhuisje in Zweden. Eenmaal in Zweden krijgt Eva een hartstochtelijke affaire met een knappe en jonge Zweed. Maar zelfs daar weet de schrijver van de dreigbrieven haar te vinden. Eva’s zekerheden worden aan het wankelen gebracht. Is de brand aangestoken? Is er opzet in het spel? En wat hebben de dreigbriefjes in haar brievenbus te betekenen? Eva’s leven komt totaal op zijn kop te staan als de schaduwen van vroeger haar snel dreigen in te halen Alleen Eva is een psychologische thriller. De auteur, Svea Ersson (1965) won in 2008 de manuscriptenwedstrijd van Uitgeverij Verbum. Ersson weet goed de psychologische spanning in het verhaal te houden. Aan het einde zwakt het verhaal iets af, maar desondanks is het boek zeker de moeite van het lezen waard. Paul Verstegen

Jubilerend Loreley zingt in Zeelandse kerk ZEELAND - De Landerdse zangvereniging De Loreley bestaat vijftig jaar en geeft daarom op zondag 27 september om 15 uur een jubileumconcert in de Zeelandse kerk. Het koor staat onder leiding van Antoon Ariëns en wordt die middag begeleid door een ‘clarinet choir’.

Oplossingen vanaf maandag op www.arenalokaal.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 september 2009

7


Op woensdag 16 september

Daphny van den Brand in Brabants Wielercafé ZEELAND/OSS - In samenwerking met de bibliotheek Oss en boekhandel Derijks houdt het Brabants Wielercafé op woensdag 16 september om 20 uur in zaal ’t Putje in Oss weer een Brabantse wieleravond. Na de succesvolle avonden met onder meer Peter Winnen, Jan Janssen, Johan van der Velde, Dries van Agt en Maarten Ducrot zijn nu Rini Wagtmans, de Zeelandse Daphny van den Brand en Rein en Richard Groenendaal te gast. Bovendien vindt de presentatie plaats van het zesde nummer uit de serie Helden, wielersport in Brabant. aphny van den Brand is de pionier van het Nederlandse vrouwenveldrijden. Met haar wereldtitel, twee Europese titels, een wereldbekerzege en maar liefst tien nationale titels behoort zij al jaren tot de wereldtop. ‘Het meisje met de vlechtjes’ uit Zeeland komt vertellen over haar sport en passie. Rein Groenendaal was doordeweeks een hardwerkende stukadoor, die in het weekend de strijd aanbond met de gesoigneerde profs Stamsnijder en Liboton. De vechtlustige veldrijder uit Sint-Michielsgestel reed tot zijn veertigste en fietste ruim 120 overwinningen bij elkaar. Rini Wagtmans, geboren in Sint-Willebrord, wilde per se Tour de France-wielrenner worden. Hoe kon het ook anders als neef van Woutje Wagtmans en buurjongen van Wim van Est. Hij won drie touretappes en droeg in 1971 de gele trui. De luitenant van Eddy Merckx was de beste daler van het peloton. Na een korte maar hevige carrière werd hij succesvol ploegleider, bondscoach, zakenman en politicus. Nu is hij adviseur van wielerploeg Astana en woordvoerder van de Kazachstaanse wielerfederatie.

Booteigenaren gezocht voor Maasdijkmarathon RAVENSTEIN - Op de dijken van Lith en Oss langs de oevers van de Maas vindt op 6 juni de eerste editie plaats van de Maasdijkmarathon, een hardloop- en skate-evenement voor jong en oud. Zo’n 2.500 lopers en skaters leggen individueel of in teams de route van Het Wild tot aan de finish in de jachthaven van Ravenstein af. Scholieren doen met teams van 11 of 21 deelnemers in estafettevorm mee aan deze eerste Nederlandse scholenmarathon. Voor het vervoeren van kinderen tijdens de Maasdijkmarathon is de organisatie op zoek naar booteigenaren. Bijzonder is dat met het evenement een link gelegd wordt naar de watersport en de vele watersporters in dit Maasgebied. Aan de jeugdige hardlopers, die in estafette lopen, wordt de mogelijkheid gegeven om vanuit de diverse jachthavens naar het eindpunt in Ravenstein te varen. Voor het vervoer van deze schoolkinderen over het water naar het eindpunt in Ravenstein is de organisatie op zoek naar booteigenaren die het leuk vinden op 6 juni enkele gasten aan boord te nemen en hen kennis te laten maken met ‘het leven op het water’. In de dorpskernen is er die dag muziek en bij de finish zijn er hapjes, drankjes, muzikale acts en diverse activiteiten voor de jeugd. Op de Maas vinden op drijvende podia optredens plaats. Aanmelden kan via de site www.maasdijkmarathon.nl. Voor meer informatie kan men terecht bij Dick Bardoul, dick@maasdijkmarathon.nl.

8

Quincy van Zoggel veertiende op NK SCHAIJK/ERMELO - Quincy van Zoggel, lid van De Schaijkse Bosruitertjes, legde zaterdag tijdens de Nederlandse kampioenschappen op de hippiade in Ermelo beslag op de veertiende plaats in de springklasse D-L. Na een foutloos basisparcours sprong Quincy met haar pony Valentine-Z in de barrage een balk eraf, waardoor ze vier strafpunten kreeg.

De Witte Schare verzorgt balvaardigheidscursus

Daarover en nog veel meer gaat het aan tafel van het Brabants Wielercafé. Richard Groenendaal, ‘de zoon van’, heeft het karakter en doorzettingsvermogen niet van een vreemde. Hij is een boegbeeld van het Nederlandse veldrijden en werd dertien keer nationaal kampioen. Het hoogtepunt bereikte hij in 2000 door wereldkampioen te worden. Samen met zijn vader zit hij aan de cafétafel van zaal ’t Putje. Daarnaast vertelt Cor Swanenberg een Brabants wielerverhaal. Helden Deze avond presenteert het Brabants Wielercafé ook het volgende nummer uit de serie Helden. Het zesde nummer bevat weer een grote variatie aan indrukwekkende Brabants wielerverhalen, waaronder het eerste deel over het fietsen in oorlogstijd met Gerrit Schulte, de Bossche blonde reus. Debutant Ernest Verhees dook in de archieven. Net als Ad Schrauwen, die als een Joris van den Bergh de lotgevallen beschrijft van de Brabantse Olympische baanploeg in 1928. Han de Gruiter ging naar Zundert en ontmoette Pieter de Jongh, met Briek Schotte aan het wiel. De editie wordt verder opgefleurd

s p o r t

SCHAIJK - Tennisvereniging De Witte Schare in Schaijk start in oktober met een balvaardigheidscursus voor kinderen vanaf zes jaar. De cursus bestaat uit vijf lessen van 50 minuten. De kosten bedragen 18 euro per kind. Belangstellenden kunnen zich tot 20 september opgeven bij Diny van Summeren, 0486-461402.

Twee eerste plaatsen voor Lincy Hendriks BEERS/HERPEN - Lincy Hendriks, lid van De Herpense Duinruitertjes, behaalde zondag met haar pony Moonlight twee eerste plaatsen tijdens een dressuurwedstrijd in Beers. In de klasse L1 scoorde zij in de eerste proef 196 punten en in de tweede proef 221 punten.

Daphny van den Brand. (foto: T. de Meyer) met poëzie over Gert-Jan Theunisse, Rini Wagtmans en het illustere duo De Pijn en De Ceel. Helden 6 is op 16 september voor 8,95 te verkrijgen in ’t Putje en daarna te koop bij onder meer boekhandel Derijks en de bibliotheek in Oss.

Voorverkoop van toegangskaarten voor het Brabants Wielercafé vindt plaats in alle vestigingen van de Basisbibliotheek Maasland. Entree bedraagt voor bibliotheekleden vijf euro en voor niet-leden zes euro.

Pokerkampioenschap in zaal De Potter Schaijk SCHAIJK - Bij café-feesterij De Potter in Schaijk gaan op 8 oktober de voorrondes van start voor het pokerkampioenschap van Nederland. De wedstrijden vinden in oktober en november iedere donderdagavond plaats vanaf 19.30 uur. Deelname is gratis en staat open voor iedereen. Voor wie niet alle acht de avonden beschikbaar is: vijf van de acht speelavonden tellen mee in het klassement. Inschrijven kan via: www.pokerkampioenvannederland.nl. Meer info: info@dreadlocks.nl.

Zeelander Thijs Derks Nederlands kampioen springen ZEELAND/ERMELO - Nadat hij twee weken geleden met zijn pony Shakira de Brabantse kampioenstitel op zijn naam wist te schrijven, lukte het de Zeelandse ruiter Thijs Derks om zaterdag tijdens de Hippiade in Ermelo Nederlands kampioen te worden. In de eerste manche van de strijd om het NK springen D-ZZ stuurde Thijs Derks Shakira foutloos rond. In de tweede manche verschenen de veertien beste combinaties aan de startlijn. Ook in deze ronde bleef Thijs met Shakira foutloos. Uiteindelijk was het rijden van een barrage niet nodig omdat hij de enige ruiter was die over de beide manches foutloos bleef.

Finalisten 3e klas driebanden strijden om districtstitel REGIO - De acht finalisten in de 3e klas driebanden klein zijn bekend. Zij strijden van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 september in café ’t Fabeltje in Oss om de districtstitel in deze klasse. De lengte van de partijen is vastgesteld op 20 caramboles. De acht finalisten zijn: Henk Arts (DVK), Bert van Hoorn (SOKO), Mario van der Sanden (Germenzeel), Gerrit van der Vlies (Germenzeel), Schaijkenaar Geert Romme (De Zwaan), Frans Wijnakker (KOT), Ruud Willems (Jong Geleerd) en Adrie van de Laar (TOK ’74). De twee beste spelers mogen naar de Regiofinale.

Supportersclub Festilent houdt jaarvergadering ZEELAND - De traditionele ledenvergadering van de supportersclub van Festilent vindt dit jaar plaats op maandagavond 7 september. Vanaf 20 uur zijn alle leden van deze actieve supportersclub welkom in kantine Tavenu op sportpark De Bundel aan de Boekelsedijk.

Zeelandse Imke Ploegmakers Nederlands kampioen ZEELAND/ERMELO - In Ermelo vonden zaterdag de Nederlandse kampioenschappen voltige plaats. Ook dit jaar was er weer een grote afvaardiging van voltigevereninging De Wittegheit uit Odiliapeel. In de junioren soloklasse sleepte de veertienjarige Imke Ploegmakers (foto) uit Zeeland de nationale titel in de wacht.

Klapper begint weer met badmintonseizoen SCHAIJK - Het badmintonseizoen begint weer voor De Klapper in Schaijk. Maandag 7 september beginnen de trainingen. De jeugdgroepen starten 12 september. Er is bij De Klapper ook weer een badminiton-groep met badmintonachtige spelletjes voor zes- en zevenjarigen ter voorbereiding op het echte badminton. Badminiton is op zaterdag van 9 tot 10 uur.

Niels van Tilburg uit Schaijk elfde op NK springen SCHAIJK/ERMELO - Schaijkenaar Niels van Tilburg, lid van ponyclub Phoenix uit Haren, heeft zaterdag tijdens de Nederlandse kampioenschappen in Ermelo een elfde plaats bemachtigd in de klasse D-L. In een 52 ruiters tellend deelnemersveld bleef Niels in de eerste ronde foutloos en stond hij op de derde plek. In de barrage maakte hij één springfout, waardoor hij een aantal plaatsen zakte.

Gerry de Haan met Blaika in de prijzen bij dogfrisbee SCHAIJK/HEERDE - Gerry de Haan, instructrice bij Stichting Dierenzorg uit Schaijk, viel onlangs in Heerde met haar hond Blaika in de prijzen bij het International Championship Dogfrisbee. Het tweetal werd eerste in de categorie starters. Daarnaast nam het duo deel aan de ‘toss and fetch only qualified’, waar een vierde plaats werd behaald.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 september 2009


Activiteiten voor jong en oud

Inschrijvingen voor buurtdag Ravenstein stromen binnen RAVENSTEIN - In Ravenstein en omliggende kernen vindt zondag 27 september voor het eerst een buurtdag plaats. “Op dit moment hebben al meer dan honderd mensen zich ingeschreven voor de buurtdag”, vertelt Alex van der Heijden van de organiserende stichting Vivaan. De buurtdag start om 11 uur en duurt tot 17 uur. Daarna is er nog een avondprogramma van 18 tot 21 uur.

rganisatie van de buurtdag is naast Vivaan in handen van de dorpsraad Ravenstein. “Doel van deze dag is vooral om het onderlinge contact tussen de diverse buurten en kernen te stimuleren”, legt Alex van der Heijden uit. De hele dag zijn er diverse activiteiten. Zo kunnen deelnemers op dertien plekken gratis proeven van lekkernijen uit onder meer Marokko, Vietnam en Somalië. Verder zijn er dansclinics, een high tea en workshops appelmoes maken, jeu de boulen en bloemschikken. Voor de kinderen wordt er op twee plekken gekookt en zijn er springkussens. Ook kunnen zij zich laten schmin-

kort nieuws Bisschop Hurkmans voorganger Schaijkse mis SCHAIJK - Bisschop Hurkmans komt op zaterdag 5 september naar Schaijk. Hij zal om 17.30 uur voorgaan in een pontificale heilige eucharistieviering. Het Seniorenkoor zorgt in de Schaijkse kerk voor de gezangen.

Openluchtviering bij kapel in ‘t Oventje ZEELAND - In Zeeland vindt dinsdag 8 september om 19 uur een openluchtviering plaats bij het kapelletje op het Achteroventje. De viering is ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de kapel. Iedereen is welkom. De kapel met het Mariabeeld wordt regelmatig bezocht en er branden dag en nacht kaarsjes.

Grote familiemarkt in vestingstad Ravenstein Rockcoverband Underduck speelt tijdens de buurtdag in Ravenstein. ken en paardrijden. De organisatie raadt mensen aan per fiets of lopend een tocht te maken tussen de dertien plekken, maar men kan ook instappen in een van de vijf huifkarren die rondrijden. Bovendien rijdt er een speciale buurtbus die mensen die slecht ter been zijn thuis ophaalt. Alex van der Heijden: “Iedereen die in Ravenstein of omliggende dorpen woont kan gratis meedoen aan de buurtdag. Het zou nog leuker zijn wanneer men tijdens deze dag ook

meehelpt in de eigen buurt, maar dit is natuurlijk geen verplichting.” Optredens Het avondprogramma start om 18 uur in Vidi Reo. Tijdens deze gezamenlijke afsluiting is iedereen welkom die zich van tevoren via buurtdag@dorpraadraven stein.nl heeft opgegeven. Tijdens deze avond treden vijf muziekgezelschappen op: Mix of music, Underduck, Big Band Ravenstein, Echoes en Elin Meijnen & band. Daarnaast kan ieder-

een aanschuiven tijdens een stamppotbuffet. Als klap op de vuurpijl wordt op ludieke wijze een groot gezamenlijk cadeau aangeboden. Inschrijven Wie mee wil doen aan de buurtdag kan zich individueel of met een groep inschrijven via buurtdag@ dorpraadravenstein.nl. Voor meer informatie kan men terecht bij Alex van der Heijden van Vivaan, 0412-647975.

Vliegbasis Volkel neemt QRA-taak over van Leeuwarden

Zeelands koor Reach Out houdt open repetitie ZEELAND - Het Zeelandse koor Reach Out houdt dinsdag 8 september van 20 tot 22 uur een open repetitie. Iedereen kan die avond binnenlopen en eventueel meezingen met het koor. De avond vindt plaats in het parochiecentrum naast de kerk van Zeeland.

ZEELAND - Buurtschap De Vlasakkers houdt zaterdag 5 september van 10 tot 16 uur de zevende Zillandse vlooienen snuffelmarkt. In de Zeelandse Vlasakkerbuurt staan die dag zo’n honderdtwintig kramen.

Infoavond over eerste communie in Zeeland ZEELAND - In het Bondsgebouw in Zeeland vindt woensdag 23 september om 19 uur een informatieavond plaats over de eerste communie. Bezoekers krijgen uitleg over de werkwijze en kunnen tevens vragen stellen. Voor meer info vooraf kan men bellen naar 06-21204630.

SCHAIJK - Woensdag 9 september vindt er een wandeltocht plaats door Schaijk en omgeving. De tocht is 25 kilometer lang en voert door diverse dorpen in het Land van Ravenstein. Vertrek is om 10 uur bij dorpshuis De Phoenix aan de Pastoor van Winkelstraat in Schaijk. Info: 0486-461946. Binnenkort start weer het avondvliegen met F16’s.

Avondvliegen De Koninklijke Luchtmacht start binnenkort het avondvliegen met F-16 jachtvliegtuigen en transport- en gevechtshelikopters. F-16’s van de vliegbases Leeuwarden en Volkel en helikopters van vliegbasis Gilze-Rijen vliegen de komende maanden bij duisternis om zich zo optimaal mogelijk voor te bereiden op missies. Op vliegbases Leeuwarden en Volkel staat de start van het avondvliegprogramma dit jaar gepland in de eerste week van oktober. Deze vliegbewegingen vinden verspreid over Nederland plaats. Er wordt in principe op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tot uiterlijk 23.00 uur gevlogen. Het avondvliegen staat gepland tot medio april 2010. Rond de

Zevende Zillandse vlooien- en snuffelmarkt

Wandeltocht door Schaijk en omgeving

REGIO - Vliegbasis Volkel neemt vanaf vrijdag 4 september tot vrijdag 30 oktober de Quick Reaction Alert (QRA)-taak over van vliegbasis Leeuwarden. Gedurende deze periode staan twee F-16 jachtvliegtuigen 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat om het Nederlandse luchtruim te beschermen. Binnen enkele minuten kunnen twee F-16’s opstijgen om een ongeïdentificeerd toestel te onderscheppen. Na deze periode neemt vliegbasis Leeuwarden de QRA-taak weer over. De Koninklijke Luchtmacht voert de QRA-taak uit met F-16´s in nauwe samenwerking met het Air Operations Control Station (AOCS) in Nieuw Milligen. Wanneer de gevechtsleiding van het AOCS opmerkt dat een onbekend vliegtuig het Nederlandse luchtruim binnenvliegt zonder radiocontact te maken, worden de F-16’s van de QRA gealarmeerd om op te stijgen en het toestel te onderscheppen.

RAVENSTEIN - Rondom de oude stadsgrachten van het vestingstadje vindt zondag 6 september voor de 24e keer de grote familiemarkt Op Naar Ravenstein plaats. De vlooienmarkt is voor bezoekers geopend van 9 tot 16.30 uur. Entree bedraagt 2,50, consumpties op de terrassen kosten één euro. Meer info: www.OpNaarRavenstein.nl

feestdagen wordt zo min mogelijk gevlogen. Avondvliegoefeningen zijn noodzakelijk om de vaardigheden van vliegtuigbemanningen op peil te houden en hen optimaal voor te bereiden op hun taak. De vroeg invallende duisternis in het najaar maakt het mogelijk een dergelijk oefenprogramma uit te voeren. Daadwerkelijke inzet van F16 gevechtsvliegtuigen en transport- en gevechtshelikopters, zoals momenteel in Afghanistan, vindt ook gedurende de nacht plaats. Vliegers en loadmasters hebben daarvoor de beschikking over geavanceerde nachtzichtapparatuur. Regelmatig moet hiermee worden getraind om deze middelen optimaal te kunnen benutten. Voor informatie over vliegbewegingen: www.defensie.nl/ actueel/vliegbewegingen. Voor nadere vragen en eventuele klachten kan worden gebeld met het gratis nummer 0800-0226033.

Kinderdisco en -bingo in ‘t Slotje in Herpen HERPEN - In dorpshuis ‘t Slotje in Herpen staat zaterdagavond 19 september weer een kinderdisco op het programma. De DJ’s beginnen om 19 uur en stoppen rond 22 uur. De disco is bestemd voor kinderen vanaf acht jaar en de entree bedraagt twee euro. Op zondag 20 september is er in ‘t Slotje een kinderbingo, waarbij vele prijzen zijn te winnen. Aanvang is om 10.30 uur en kaarten kosten 1,50.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 september 2009

Lancering Streekrekening op netwerkmiddag De Maashorst REGIO - Op vrijdag 11 september wordt tijdens de jaarlijkse netwerkmiddag van De Maashorst de eerste officiële Streekrekening De Maashorst worden geopend. Door opening van een streekrekening (kosteloos) dragen diverse organisaties bij aan een duurzame ontwikkeling van het natuurgebied. Netwerkmiddag De Maashorst staat dit jaar in het teken van de streekrekening en duurzame ontwikkeling. De netwerkmiddag wil ondernemers en bestuurders inspireren en de streekrekening is één van de innovatieve ontwikkelingen in De Maashorst. Daarnaast komt via presentaties en interviews met de heer Taverne (Directeur Duurzame ontwikkelingen Rabobank Nederland), de heer Hutten (Hutten Catering) en de heer Warmerdam (Agro & Co) een aantal interessante gespreksonderwerpen aan bod. Aansluitend geeft Onno Hoes (gedeputeerde provincie Noord-Brabant) zijn visie op de ontwikkelingen in De Maashorst, waarna officieel de eerste Streekrekening De Maashorst wordt geopend. In een prachtige natuurlijke entourage en onder het genot van regionale ‘tapas’ en dranken is er aansluitend voldoende ruimte om in een ontspannen sfeer na te praten en te netwerken. De netwerkmiddag vindt plaats in Natuurgebied De Maashorst aan de Noordrand van Uden. Ondernemers kunnen zich gratis aanmelden voor de netwerkmiddag bij Susan Wittenberg via swittenberg@ bureaupraedium.nl of tel. 0413-385820. Organisatie van de middag is in handen van Stuurgroep De Maashorst.

9


Superaanbiedingen zomeraanbieding! kies zelf uw cadeau bij ben van dijk 12 MAANDEN 50% KORTING OP DE ABONNEMENTSKOSTEN!!! Samsung Star

NIEUW! Nokia N97

LG Cookie

Gratis

Gratis

Gratis

touchscreen 3,2 megapixel

32 mb geheugen internet/mail

touchscreen 12 maanden e 8,75

12 maanden e 8,75

12 maanden e 17,50

12 maanden e 17,50

12 maanden e 17,50

12 maanden e 35,00

300 min/600 sms p/m Zorgeloos internet e 9,50 p/m Geen aansluitkosten

100 min/200 sms p/m Geen aansluitkosten

LG LCD TV 82 cm of laptop + Nokia GSM

TomTom V5 of Nintendo DS + Nokia GSM

+

of

Gratis

100 min/200 sms p/m Geen aansluitkosten

Gratis

12 maanden e 17,50

12 maanden e 11,25

12 maanden e 35,00

12 maanden e 22,50

300 min/600 sms p/m Geen aansluitkosten

Nintendo Wii + Nokia 1650

+

Gratis 12 maanden e 11,25 12 maanden e 22,50

150 min/300 sms p/m Geen aansluitkosten

+

of

150 min/600 sms p/m Geen aansluitkosten

NIEUW! Samsung Jet

Goedkoop bellen en sms’en met je eigen GSM?

Touchscreen Amolet scherm Internet/mail Supersnel

Kies dan een voordelig SIM-only abonnement

12 maanden e 13,75 12 maanden e 27,50

www.simonly.nl

200 min/400 sms p/m Zorgeloos internet e 9,50 p/m Geen aansluitkosten

Sim-only abonnementen vanaf e 2,50

Playstation 3 + Nokia GSM Superzomeractie!

Gratis

De snelste en krachtigste iPhone van dit moment.

+ 12 maanden e 17,50 12 maanden e 35,00

✓ Interactieve en snellere iPhone beleving ✓ Spraakherkenning met voice control ✓ Verbeterde 3.0 megapixelcamera met ✓ Digitaal kompas video editing

300 min/600 sms p/m Geen aansluitkosten

Nu in 8, 16 en 32 GB verkrijgbaar

ook voor zakelijke abonnementen, nieuw of verlengen v.t.u. telecom Centrum St. Janstraat 35 in Intersport Superstore Vrijdag koopavond

v.t.u.telecom Boxmeer Spoorstraat 44 Vrijdag koopavond

v.t.u. telecom Uden Vluchtoord 10 ma.-vr. tot 21.00 uur za. 10.00 tot 17.00 uur

v.t.u. repair & go reparatie en software Vluchtoord 10 ma.-vr. tot 17.00 uur

0900-4444033 25ct p/m info@vtu-telecom.nl www.vtu.nl (Drukfouten voorbehouden, prijzen zijn vanaf prijzen.) 175555.indd 1

06-08-2009 09:44:16


Leverbaar in 31 uitvoeringen

Toyota Verso genomineerd als gezinsauto van het jaar OSS - De nieuwe Toyota Verso is door een vakjury van de bladen Ouders van Nu, Kinderen, Groter Groeien en de ANWB Kampioen genomineerd voor de titel gezinsauto van het jaar 2010. De MPV staat bekend om z’n praktische gebruiksmogelijkheden, flexibele interieur en hoge veiligheidsniveau. Op www.gezinsautovanhet jaar.nl kan het Nederlandse publiek stemmen op zijn favoriete gezinsauto. De andere genomineerde auto’s zijn de Renault Grand Scenic en de Volkswagen Golf VI. Op 10 november wordt de winnende auto bekendgemaakt.

e Toyota Verso is leverbaar in liefst 31 uitvoeringen; in vijf uitrustingsniveaus en met vijf en zeven zitplaatsen. De diverse stoelen zijn via het one touch Easy Flat 7 systeem gemakkelijk te bedienen, waardoor in een handomdraai de meest praktische opstelling wordt gecreëerd. Ook aan een forse bagageruimte is geen gebrek: 484 liter (bij 7-zitter met neergeklapte derde zitrij). Toyota heeft de hele Versolijn voorzien van de Optimal Drive-technologie. Dat levert, ten opzichte van voor-

gaande motoren met gelijke inhoud, een tot twintig procent hoger motorvermogen op, terwijl de CO2-uitstoot tot twaalf procent lager is en het brandstofverbruik eveneens daalt. De Verso is voorzien van actieve en passieve veiligheidsvoorzieningen - voor zowel inzittenden als voetgangers. Tractiecontrole zorgt ervoor dat de wielen de grip op de weg niet verliezen; Vehicle Stability Control+ regelt onder meer het motorvermogen wanneer de Verso in een slip dreigt te raken. ABS en EBD (antiblokkeerremsysteem en elektronische remkrachtverdeling) helpen voorkomen dat de wielen blokkeren. De Verso blijft daarmee altijd bestuurbaar. Brake Assist verhoogt de remkracht in geval van een noodstop. Zeven airbags (inclusief knieairbag bestuurder) beschermen de inzittenden rondom in geval van

De Toyota Verso, een ideale gezinsauto. een aanrijding en het antiwhiplash-systeem in de voorstoelen zorgt voor gelijkmatige ondersteuning van rug en nek. Het motorengamma van de Verso omvat twee benzinemotoren en drie diesels. De 1.6 en 1.8 benzinemotoren hebben respectievelijk 97 kW (132 pk) en 108 kW (147 pk) vermogen en zijn gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. Er zijn drie dieselversies, voorzien van Toyota’s D-4D common rail turbodieseltechniek. De 2.0 D-4D-F heeft een vermogen van 93 kW (126 pk) en de 2.2 D-CAT, gekoppeld aan een volautomatische transmissie, is goed voor 110 kW (150 pk). De sterkste diesel is de 2.2 D-CAT die goed is voor 130 kW (177 pk) en voorzien is van een handgeschakelde zesversnellingsbak.

De Toyota Verso voldoet probleemloos aan de voorwaarden voor deelname aan de verkiezing van de gezinsauto van het jaar. Het gaat daarbij om vijfdeursauto’s (hatchbacks, stationwagons en MPV’s) die in de periode van mei 2008 tot mei 2009 op de Nederlandse markt zijn geïntroduceerd. De auto’s moeten voldoende ruimte bieden aan een gezin met twee kinderen en de vanafprijs mag niet meer bedragen dan 27.500 euro. De prijslijst van de Toyota Verso begint bij 24.990 euro. Voor de verkiezing heeft Toyota de vijfpersoons 1.6 VVT-i Aspiration van 26.770 euro ingezet.

autonieuws Kia op groene toer met EcoDynamics Kia introduceert een nieuw milieulabel voor auto’s met brandstofbesparende aanpassingen: EcoDynamics. Op de IAA in Frankfurt presenteert het merk z’n vloot ‘schone’ auto’s. Kia heeft de naam EcoDynamics bedacht voor modellen die zich onderscheiden door brandstofbesparende aanpassingen. De naam is niet echt origineel maar we mogen de komende jaren heel wat verwachten van de auto’s die dit label opgeplakt krijgen, als we Kia mogen geloven. Op de IAA in Frankfurt presenteert Kia drie hybridemodellen die de komende jaren deelnemen aan een testprogramma in Europa. De Kia Cee’d Hybrid en Sorento Hybrid zijn het meest interessant voor de Europese markt. De Cee’d Hybrid heeft een 1.6 benzinemotor aan boord in combinatie met een elektromotor, de Sorento combineert de elektromotor met een dieselkrachtbron. Als derde is er de al eerder dit jaar onthulde Kia Forte LPI Hybrid, die hybridetechniek met autogas combineert. De eerste EcoDynamics modellen moeten het doen met relatief simpele aanpassingen, zoals een start/stop-systeem, schakelindicator, aangepast motormanagementsysteem en banden met een lagere rolweerstand. Later komen er modellen die ook aerodynamische aanpassingen en efficiëntere transmissies krijgen.

Volvo geeft C70 flinke make-over Volvo laat op de komende IAA in Frankfurt de vernieuwde C70 (foto) zien. De coupé-cabriolet krijgt met name aan de voorkant een flinke een make-over. Dat is dan ook de belangrijkste verandering. De huidige generatie van de

Meer info over de Verso is verkrijgbaar bij Toyotadealer Jos van Boxtel aan de Longobardenweg 21 in Oss, 0412-643355.

Uw regiodealer:

Jos van Boxtel Longobardenweg 21 - 5342 PL Oss Telefoon 0412 643 355 - www.josvanboxtel.nl

Fiat Panda 1.2 Dualogic nu met voordelig B-label SCHAIJK - Fiat heeft de laagste gemiddelde CO2-uitstoot van alle volumemerken in Europa. Om deze topnotering te kunnen blijven vasthouden, investeert het Italiaanse merk voortdurend in duurzame mobiliteit en schone motoren. Het laatste bewijs is de ‘vergroening’ van het milieulabel van de Fiat Panda 1.2 Dualogic.

Dankzij software-verfijning en het optimaliseren van het motor-managementsysteem, heeft Fiat de CO2-uitstoot van dit model gereduceerd. Het gevolg hiervan is dat de Fiat Panda met gerobotiseerde versnellingsbak van een C- naar een groener B-label is gegaan. De Fiat Panda is in Europa de meest verkochte auto in het A-segment. De compacte vijfdeurs hatchback ontving al meerdere onderscheidingen waaronder die van ‘Auto van het Jaar 2004’ en wordt in 74 landen verkocht. De Panda is leverbaar met één diesel- en drie benzinemotoren met vermogens oplopend van 54 tot 100 pk. Ook is er een Panda Natural Power, die naast benzine ook aardgas als

De Fiat Panda. brandstof gebruikt. De aardgastanks zijn volledig in de bodem weggewerkt waardoor dezelfde 230 liter aan bagageruimte beschikbaar is. Als de achterbank is neergeklapt, loopt het volume op tot 780 liter. De Fiat Panda met 1.1 benzinemotor heeft een vanafprijs van 7.995 euro. De Panda met 1.2 benzinemotor en gerobotiseerde versnellingsbak is er vanaf 10.295 euro. Meer info is verkrijgbaar bij Fiat-dealer Van Zummeren aan de Rijksweg 44 in Schaijk, 0486-461317.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 4 september 2009

Volvo C70 loopt sinds 2006 mee dus het is alweer tijd voor een facelift. Volvo pakt met name de voorzijde van de auto flink aan. Het bescheiden neusje maakt plaats voor een front dat we al eerder op de S60 Concept zagen. De lichten zijn wat naar achter geschoven waardoor de auto aan de voorkant dynamischer oogt maar schuin voor voren lijkt de neus niet helemaal meer in verhouding te staan met de rest van de koets. De diepere V-vorm tot onder in de bumper en het grote Volvo logo dragen bij aan een grotere dynamiek. Aan de achterkant monteert Volvo voortaan lichtblokken met LED-techniek. In het interieur vinden we betere materialen en een nieuwe tellerkast. Technisch blijft alles bij het oude, wat betekent dat de koper keuze heeft uit drie 2.4 vijfcilinder benzinemotoren met 140, 170 of (met turbo) 230 pk en twee dieselmotoren met 136 pk of 180 pk. De nieuwe 2.0 GTDi komt voorlopig niet beschikbaar voor de C70.

Audi introduceert snelle S5 Sportback De belangrijkste Audi-primeur op de Frankfurtse autobeurs IAA zal de S5 Sportback (foto) zijn. De snelle vijfdeurs coupé is vanaf volgend voorjaar leverbaar. De Audi S5 is het topmodel van het onlangs geïntroduceerde Sportback-modelgamma. Deze lijn vertegenwoordigt extra sportieve uitvoeringen. De S5 Sportback sprint in 5,4 seconden van 0 naar 100 kilometer dankzij een drieliter TFSI V6-motor met supercharger. Deze levert 333 pk en 440 Nm aan koppel tussen 2.900 en 5.300 tpm. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Standaard is de snelle S5 Sportback voorzien van een S-tronic versnellingsbak met zeven verzetten, een dubbele koppeling en Quattro permanente All-Wheel Drive. Ook kent het model snelheidsafhankelijke (‘Servotronic’) besturing. Het nieuwe model staat op 18 inch lichtmetalen wielen met zwarte remklauwen. De sportstoelen zijn bekleed met Silk Nappa-leer. Audi heeft de basisprijs op 57.900 euro vastgesteld.

11


Loop eens vrijblijvend binnen

UI E T U FA

LS

OP D A T A S A E R L VE OR AAR O V T UI EVERB L

Weekblad Arena week 36 2009  
Weekblad Arena week 36 2009  

Weekblad Arena week 36 2009

Advertisement