Page 1

Iets te melden? Mail naar redactie@arenalokaal.nl

weekblad voor landerd, herpen, ravenstein en omstreken jaargang 16 – week 34 – 27 augustus 2010 – www.arenalokaal.nl

SVVS verguld met historische vlag

pagina

3

Kennismaken met mountainbiken

pagina

5

Arena Vakantiespecial

pagina Oudervereniging luidt de noodklok

Gemeentenieuws

‘Buitensporig veel misstanden in leerlingenvervoer’ REGIO - De kwaliteit van het leerlingenvervoer is ver onder de maat. Dat stelt oudervereniging Balans, de organisatie die opkomt voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag. ‘Gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor het vervoer, laten de prijs bijna altijd zwaarder wegen dan de kwaliteit. Er moeten daarom snel wettelijk vastgestelde minimumeisen komen waaraan het leerlingenvervoer moet voldoen. Zolang deze er niet zijn, moeten gemeenten en vervoerders hun verantwoordelijkheid nemen en zelf zorgdragen voor en investeren in het verbeteren van de kwaliteit van het vervoer’, vindt Balans.

uders melden bij Balans ‘buitensporig veel misstanden’ in het leerlingenvevoer. ‘Wisselingen van chauffeurs, extreem lange reistijden (van soms wel anderhalf uur), agressie tussen kinderen onderling tijdens de rit, onveilig rijgedrag van chauffeurs en technische mankementen aan de bus’, somt de oudervereniging de meestvoorkomende problemen op. Ook ervaren veel ouders een inflexibele houding en zeer gebrekkige communicatie van het vervoersbedrijf naar de ouders toe. Niet geschoold Groepen van soms wel acht of tien leerlingen met ernstige ADHD of autisme worden naar school gebracht met tijdens de rit enkel de begeleiding van één chauffeur. Die is bovendien in de meeste gevallen niet geschoold in het begeleiden van deze kwetsbare kinderen. Omdat de taxichauffeurs niet weten hoe ze moeilijk opvoedbare

kinderen moeten benaderen, komen deze volgens Balans vaak ernstig van slag op school of thuis aan. Centraal opgestelde normen waaraan het leerlingenvervoer verplicht moet voldoen, zijn er volgens Balans niet. ‘Er zijn enkel vrijblijvende richtlijnen die zijn vastgelegd in het handboek aanbestedingen voor gemeenten. Grote aanbieders van vervoer lijken steeds meer de richtlijnen te bepalen. Vooral omdat gemeenten in de praktijk kiezen voor de goedkoopste aanbieder’. Geen Kamermeerderheid Pogingen van Balans en belangenorganisaties als ouderenbond ANBO en de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad om de kwaliteit van het leerlingenvervoer centraal en wettelijk te waarborgen, haalden in 2008 geen Kamermeerderheid. Ook overleg dit voorjaar met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) leverde weinig tot niets op,

geeft Balans aan. ‘De VNG stelt dat ouders zelf maar moeten gaan praten met de gemeente waarin zij wonen’. Verbeteringen ‘Nogal voorbarig’, noemt de VNG de conclusies die oudervereniging Balans trekt ten aanzien van het leerlingenvervoer. ‘In veel gemeenten gaat het vervoer naar wens, maar in sommige gemeenten zijn er klachten. Daarom is een traject ingezet om het leerlingenvervoer te verbeteren. Vervoerders, rijk, zorgverzekeraars, gebruikersorganisaties en de VNG werken samen aan beter contractvervoer. Zo zijn eind 2009 de handboeken ‘Professioneel Aanbesteden’ verschenen, waarin diverse kwaliteitsadviezen staan. Gemeenten moeten wel de gelegenheid krijgen aan de slag te gaan. Pas in een nieuwe aanbestedingsronde kan een gemeente de adviezen toepassen in de contracten’. Volgens wethouder welzijn Peter Raaijmakers loopt het leerlingenvervoer in de gemeente Landerd redelijk goed. “Wij mogen hier niet klagen, zo blijkt uit een onderzoek dat begin dit jaar is uitgevoerd naar het leerlingenvervoer in deze regio.

13-15

Er zijn natuurlijk altijd wel wat klachten, met name in het begin van het schooljaar, maar die proberen we in overleg met de vervoerder (Taxihopper, red.) zo goed mogelijk op te lossen. Bovendien hebben we een aantal zaken vastgelegd in onze verordening. Bijvoorbeeld dat een rit maximaal anderhalf uur mag duren en dat nieuwe chauffeurs zich altijd eerst voorstellen wanneer zij een kind ophalen.” ‘Onder druk’ Raaijmakers erkent wel dat het leerlingenvervoer onder druk staat. “Het leerlingenvervoer kost de gemeente Landerd ruim drie ton per jaar. Een behoorlijk bedrag, zeker als je bedenkt dat het maar om een slordige honderd kinderen gaat. En ook wanneer je het bijvoorbeeld afzet tegen het bedrag van 120.000 euro dat wij jaarlijks kwijt zijn aan de peuterspeelzalen.” De wethouder ontkent dat Landerd bij de aanbesteding van het leerlingenvervoer puur naar de goedkoopste aanbieder kijkt. “Natuurlijk speelt geld een belangrijke rol, maar we kijken weldegelijk ook naar de kwaliteit van het vervoer. We hebben het immers over een hele kwetsbare groep, daar moet je als gemeente zorgvuldig mee omgaan. In dat kader voeren we ook twee keer per jaar overleg met de klankbordgroep leerlingenvervoer.”

Landerd pagina

7-9

Dwangsom van 35.000 euro

Ferm-O-Feed overschrijdt geurnorm nog steeds ZEELAND - Begin dit jaar kwam het Zeelandse mestverwerkingsbedrijf Ferm-O-Feed negatief in het nieuws door het overschrijden van de geurnorm in een gebied van tien bij twintig kilometer. Onder meer inwoners van de gemeente Mill en Sint Hubert klagen al tijden over de geur. Daarom legde de provincie Noord-Brabant Ferm-O-Feed in maart een dwangsom op.

Bij elke overtreding van de geurnorm krijgt het bedrijf een boete van 20.000 euro. Wanneer Ferm-O-Feed meer ammoniak uitstoot dan is toegestaan, is de opgelegde dwangsom 15.000 euro per keer. De provincie stelde de maximale boete vast op 350.000 euro. Het Zeelandse mestverwerkingsbedrijf kreeg begin dit jaar enkele weken de gelegenheid om passende maatregelen te treffen. Bij een controle door het bureau Milieumetingen op 22 juli blijkt dat Ferm-O-Feed nog steeds beide overtredingen begaat. De provincie beboet het mestverwerkingsbedrijf daarom met 35.000 euro. Zolang Ferm-O-Feed niets aan de situatie verandert, loopt het bedrijf het risico op korte termijn nogmaals tegen deze boete aan te lopen. Opmerkelijk is dat Ferm-O-Feed in juni ook al in opspraak raakte door het illegaal lozen van afvalwater met hoge concentraties ammonium in het riool. Rob Aartsen, woordvoerder van Ferm-O-Feed, liet destijds weten dat het ging om een simpel misverstand. “Om weer te voldoen aan de geurnorm waren we bezig met het vernieuwen en verschonen van de biofilters en gaswassers”, zei hij. “Doordat het systeem nu tijdelijk stil ligt hadden we spuiwater over. Dat dachten we te lozen op het gemeentelijke riool, daar hebben we een vergunning voor, maar we blijken dus aangesloten te zitten op het waterschapsriool.”

Van Tilburg’s Uitvaartverzorging Wij verzorgen uitvaarten in Landerd, Herpen, Ravenstein en omgeving. Past. van Winkelstraat 44 SCHAIJK • 0486 461239 • info.vantilburg@planet.nl

(Lees verder op pagina 3)

www.arenalokaal.nl – vrijdag 27 augustus 2010

www.vantilburgschaijk.nl


SCHAIJK Schutsboomstraat 13

Op en

Hu is

ZEELAND Zevenhuis 19

Tijdelijk te huur Vrijstaande eenvoudige woning met garage en schuur 175 m2. Bouwjaar ca. 1967. Perceel 1.03.60 ha.!

Bovenwoning: keuken, woonkamer, drie slaapkamers, badkamer en berging begane grond. Winkelruimte: ca 135 m2 aan doorgaande weg/centrum.

Hamsterrréééén

Aanvaarding: direct / n.o.t.k. Richtprijs: € 495.000,= k.k.

Aanvaarding: n.o.t.k. Huurprijs: n.o.t.k.

Het zijn weer Hamsterweken!

SCHAIJK Noordhoekstraat 5

SCHAIJK Kleingaalseweg 4

Te

Hu ur

OPEN HUIS - KIJKDAGEN Zaterdag 4 en 11 september van 15.30 tot 17 uur

Zeer ruime, halfvrijstaande woning. Recreatiepark Heidebloem - Blokland Bungalow nr. 12. Perceel 379 m2, erfpacht. Recentelijk grotendeels gerenoveerd. Woonkamer met open keuken, douche, 2 slaapkamers, overdekt terras, berging en diverse extra’s.

Gewoon bij Albert Heijn.

Aanvaarding: direct / n.o.t.k. Koopsom: € 57.500,= k.k.

2

www.arenalokaal.nl – vrijdag 27 augustus 2010


Bijzonder vooroorlogs geschenk uit Oss

Stichting Vier Vrijheid Schaijk verguld met historische vlag

De vooroorlogse vlag wappert bij het vredesmonument op het Pastoor Van Spijkplein in Schaijk.

De vlag heeft zelfs vlak voor de Duitse inval dus nog korte tijd officieel dienst gedaan. Tijdens de oorlog was de vlag veilig verstopt, omdat het tonen van de nationale driekleur in die

tijd streng verboden was, maar na de oorlog is hij onder andere op nationale feestdagen te zien geweest.” Meerwaarde Voor Wim Boeijen heeft het dundoek nog een extra meerwaarde. Zijn heeroom Antonius Boeijen uit Berghem (1907-1977) was van 1933 tot 1943 kapelaan in de RK Parochie H. Barbara in Dreumel bij pastoor Karsemakers. Wim Boeijen: “Ik ben er tijdens de oorlogsjaren diverse keren naartoe gefietst, samen met mijn ouders, ooms en tantes. Dat gebeurde als de druiven in de kas van de pastoor rijp waren. Wanneer we weer terug naar huis fietsten, zat er achter op elke fiets een volle doos druiven voor het thuisfront.”

De schenkster van de vlag, Maria Waals, werd op 21 juli 1942 in Dreumel geboren en is op dezelfde dag, zoals dat toen gebruikelijk was, gedoopt en ingeschreven in het parochieregister door kapelaan A.J. Boeijen. “Een zeer bijzondere samenloop van omstandigheden”,

vindt Wim. Volgens Piet Manders is het nu wachten op een schenker van een vlag voor de andere mast bij het vredesmonument. “Daaraan zou bijvoorbeeld de Brabantse vlag van hetzelfde formaat kunnen wapperen. Dat zou het beeld dat we als SVVS in gedachte hebben helemaal compleet maken.”

‘Ouders moeten meer invloed krijgen op leerlingenvervoer’ (Vervolg van de voorpagina)

colofon Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o.

Volgens Cora Pluk, lid van de Landerdse klankbordgroep leerlingenvervoer, zijn er in Landerd soortgelijke klachten als die in het onderzoek van Balans naar voren komen. “Zeker, maar dan baseer ik me vooral op eigen ervaringen, want een klankbordgroep is geen klachtenbureau. Met klachten moeten mensen bij Taxihopper zelf terecht. Wij hebben dus geen duidelijk zicht op de hoeveelheid en aard van de klachten. Wel blijkt uit een enquête dat Taxihopper gemiddeld een voldoende scoort voor het leerlingenvervoer.”

Sergio Boutkan E: sergio@uitleg.nl M: 06 466 25 651 Kopij

Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk T: 0486 463 112 F: 0486 463 537 E: redactie@arenalokaal.nl I: www.arenalokaal.nl Acquisitie

Rob Smorenberg M: 06 506 17 426 E: rob@uitleg.nl Uitgever

Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk I: www.uitleg.nl Druk

DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding

De Winter T: 0413 266 766

Over het voorstel om taxichauffeurs middels scholing beter te leren omgaan met de kinderen die zij vervoeren, zegt Cora: “Dat zou de situatie misschien kunnen verbeteren, maar belangrijker is de persoonlijkheid van een chauffeur. Wanneer je kennismaakt met een chauffeur merk je direct of hij kindvriendelijk is en goed kan omgaan met kinderen. Zoiets zit gewoon in je of niet.” Project Grip op Vervoer Volgens de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland kunnen de problemen in het leerlingenvervoer grotendeels worden opgelost ‘als ouders en andere belangenbehartigers structureel meer invloed krijgen op de organisatie van het vervoer’. Om de mogelijkheden van invloed en inspraak door ouders te versterken, start in september het project Grip op Vervoer. ‘In dit project krijgen adviesraden (vertegenwoordiging van ouders) en andere deelnemende belangengroepen kennis, instrumenten en advies aangereikt waarmee zij hun invloedsmogelijkheden kunnen uitbreiden. Het project, dat loopt tot mei 2011, kiest daarvoor vooral de regelmatig terugkerende aanbestedingsronden als ingang. Door klanten te betrekken bij de aanbesteding kunnen aanbestedende gemeenten klachten voorkomen en het contractvervoer beter regelen. Juist bij de aanbesteding worden belangrijke keuzen gemaakt die consequenties hebben voor het vervoer’. Meer informatie over het project en tips over inspraak tijdens de aanbestedingsprocedure zijn te vinden op de website www.gripopvervoer.nl.

Hoe vaak hebben we het niet gehad over het genot van het roken en het plezier dat je er je medemens mee verschaft. Want daar waar gerookt wordt is het gezellig. Alleen daar klinkt nog de onbevangen schaterlach van de mens die zich schikt in zijn droeve lot. De mens die beseft dat je de dood niet voor kunt blijven ook al ren je dertig kilometer per dag en eet je elk uur een pan zemelen. Hoe vaak ook hebben we zitten becijferen hoeveel geld we opbrengen voor de Staat der Nederlanden. Immers, elk jaar roken we met ons allen een slordige 3 miljard euro aan belastingen bij elkaar. Bovendien gaan we gemiddeld ook nog eens zo’n tien jaar eerder de pijp uit. Wat dat oplevert aan besparingen op AOW, verpleeg- en ziekenhuiskosten is nauwelijks te becijferen. Met al die miljarden financieren we elk jaar royaal de uitbreidingen van ons wegennet en houden we de complete verzorgingsstaat overeind. Een verantwoording die zwaar op drukte op onze schouders maar die we nooit uit de weg zijn gegaan. Ik herinner me nog als de dag van gisteren dat we aan het roken waren voor de vluchtstroken van de snelweg Venlo - Roermond. We hadden gelezen dat er financieringsproblemen waren, dus hadden wij er een tandje bij gezet. Wat gebeurt rond half twee ’s nachts? Niks meer te roken! Een zeldzaam voorkomende ramp. Alles hebben we afgezocht, van keukenla tot dashboardkastje. Niks. Helemaal niks. Winkels dicht, cafés dicht, pomp dicht. Einde oefening. Dit betekent wel dat je die dag zo’n zes sigaretten achterloopt op het schema. Dan neem je als roker je verantwoording en sta je ’s morgens een uur eerder op om de achterstand in te lopen. Daar hoefden we elkaar niet voor te bellen. Daar kon je van op aan. Solidair, sociaal bevlogen, verantwoordingsbesef: dat zijn de kenmerken van de ware roker. Het waren ook de kenmerken van de kameraad die me zo plotseling in de steek liet. Ik zal alleen verder moeten, want hij is gestopt de lafaard. Verleden week kwam hij weer eens langs. Ach, het was niet ongezellig. Maar die sfeer, die bijzondere sfeer van rokers onder elkaar... het was verdwenen. Nee, het zal nooit meer zijn als vroeger. Theo van Duren

Oplage 10.000 + 500 Eindredactie

Alleen verder Begin dit jaar is me volkomen onverwacht een kameraad ontvallen. Een echte vriend met wie ik jarenlang ontelbare malen tot diep in de nacht heb zitten ouwehoeren tot de drank ons de neus uitkwam en rookslierten uit onze oren kringelden. Wat kon die man roken! Een estheet. Een genot om naar te kijken. Een estheet. Het was altijd een groot genoegen om te zien hoe hij achteloos zijn sigaret rolde, een enorme toeter met een klein puntje, heel los ook nog eens. En dan lukte hem het toch om er zoveel tabak in te proppen dat hij altijd 20 vloeitjes overhield als zijn shagbuil leeg was. Stinkend jaloers keek ik telkens hoe hij er de vlam injoeg. De hand beschermend om vlam en sigaret alsof het binnen waaide, dan de eerste twee korte trekjes voor de grip en vervolgens die hele diepe derde waarbij zijn hoofd door zijn enorm inhaleringsvermogen iets schuin achterover werd getrokken en zijn longen tot in de diepst liggende blaasjes gevuld. Dan, héél subtiel, een korte pauze. Een paar seconden misschien, maar het leek een eeuwigheid, gaf hij zijn lichaam de kans alle nicotine tot de laatste microgrammen op te nemen om vervolgens, tot grote opluchting van bezorgde omstanders, in één ontzagwekkend lange ademstoot de hele ruimte vol te blazen met rook. Wat ’n roker! Wat zal ik hem missen.

SCHAIJK - Het feit dat de Stichting Vier Vrijheid Schaijk (SVVS) kampt met een structureel financieel tekort, zette Maria Stoop-Waals uit Oss aan het denken. Omdat zij het onacceptabel vond dat de SVVS niet beschikt over vlaggen voor de twee masten bij het vredesmonument op het Pastoor van Spijkplein, bood zij de stichting spontaan een bijzonder familiebezit aan: een historische rood-witblauwe vlag met oranje wimpel, daterend van voor de Tweede Wereldoorlog. “Wij zijn zeer ingenomen met dit onverwachte aanbod”, zegt SVVS-voorzitter Piet Manders.

e vlag heeft een afmeting van één meter vijftig bij twee meter tien”, vertelt Manders, “en het doek is van uitzonderlijk goede kwaliteit. Het betreft namelijk een vlag met wimpel van linnen stof van voor de Tweede Wereldoorlog.” Eens wapperde deze vlag aan een grote mast voor de ambtswoning van de ouders van Maria Stoop-Waals, weet Wim Boeijen, secretaris van de SVVS. “Haar vader was namelijk mr. Franciscus Josephus Waals, geboren in Leiden op 18 februari 1905. Hij was van 1939 tot 1946 burgemeester van Dreumel en van 1946 tot 1970 burgemeester van Lichtenvoorde.

column

Aangenaam of onaangenaam?

ingezonden

Ik ben op zondag samen met mijn vrouw op de fiets naar de Zeelandse Kermis en Zeelandse Straatfeesten geweest en kan niet anders zeggen dan dat het erg gezellig was. Ook bij De Garf was er leuk vermaak van diverse verenigingen in verband met het 12½-jarig bestaan. Iedereen kon gezellig een praatje maken op de vele terrasjes en wanneer er een bui viel schuilden we samen onder een tent. Niets dan lof voor iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Ik was aangenaam verrast. Op maandag moest ik werken en ging ik ‘s morgens vroeg snel voor werktijd even naar de C1000. Je auto parkeren vergt met deze dagen wat aanpassingen, maar dat is geen probleem, het is tenslotte kermis. Na korte tijd kwam ik terug bij mijn auto en mijn ogen vielen bijna uit mijn hoofd. Ik dacht: dit zal toch niet waar zijn. Er zat een geel papiertje onder de ruitenwisser wat leek op een bon. Nee, nee, dat kan niet dacht ik, het is toch kermis en we passen ons ook met parkeren een paar dagen aan. Maar toch, het was echt een bon van maar liefst 60 euro, uitgeschreven door onze BOA en dus was ik onaangenaam verrast. Maandagavond ben ik niet meer naar de kermis geweest en ook niet naar een leuk terras. Het geld voor de boete leg ik maar vast apart. Het is toch zuur dat één iemand de Brabantse gezelligheid en gemoedelijkheid zomaar om zeep kan helpen. Ik heb even nagedacht en het kan niet anders dan dat BOA betekent: Buitengewoon Onaangename Ambtenaar.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 27 augustus 2010

Thuisblijver (naam bekend bij de redactie)

3


agenda Elke woensdag Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. vogelvereniging Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Elke zaterdag Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland

AUGUSTUS 1-31 7-31 27 28 28 28 29 29 29 29 30 31 31

Expositie José Govers uit Reek (schilderijen) in de bibliotheek in Schaijk Expositie met schilderijen van Pierre Timmermans in het Raadhuis in Ravenstein Vrijdagavondsoos, van 19 tot 22 uur in het Wapen van Reek Dansavond met live muziek, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Ouderenavond Tonproaters met onder anderen Berry Knapen en Mathe van Hoof, muzikale omlijsting door Henny Weijmans, vanaf 19.30 uur in PetjesBar in Overlangel Workshop glas-in-lood, vanaf 10.30 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Openstelling Tuinen van Demen, van 11 tot 17 uur aan de Kleine Poelstraat 13 in Demen Tweedehands goederenmarkt met diverse activiteiten, terrasjes en muziek, van 10 tot 17 uur in het centrum van Herpen Dansmiddag met orkest The Drivers van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest The Wiggs, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Orkest Tilt en George Baker, vanaf 18 uur in PetjesBar in Overlangel Lezing over de stormramp die op 10 augustus 1925 het Oventje, De Trent en De Gaspeel trof, vanaf 20 uur in heemkundegebouw De Hooge Raam, Kleine Graspeel 3b in Zeeland Oud papier Schaijk West KNVB-voetbaldagen bij Festilent op sportpark De Bundel in Zeeland

SEPTEMBER 1 1-2 2-4 1-3 1-5 1-30 3-5 4 4 5 5 5 5 5-11 8 9 10-19 10-19 11 11 11-30 11-12 11-12 11-12 12 12

Openstelling heemkundegebouw De Komme, van 14 tot 16 uur aan de Netjeshof in Schaijk Zevende Avond Wandeltweedaagse (5, 10 en 15 km.), inschrijven/starten 15 km. tussen 17.30 en 18 uur en 5 en 10 km. tussen 18 en 18.45 uur bij dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Nationale voorwedstrijden libre klein extra klas in café Ons Thuis in Ravenstein KNVB-voetbaldagen bij Festilent op sportpark De Bundel in Zeeland Expositie met schilderijen van Pierre Timmermans in het Raadhuis in Ravenstein Expositie José Govers uit Reek (schilderijen) in de bibliotheek in Schaijk Hondenshow, vrijdag vanaf 16 uur en zaterdag en zondag vanaf 10 uur op het terrein van camping De Heische Tip in Zeeland Rommelmarkt, van 9 tot 16 uur in de Damaststraat, Stermolen en Linnenstraat in Zeeland SunGrooves Outdoor - thema India, van 18 tot 01 uur achter Vidi Reo in het centrum van Ravenstein Dansmiddag met orkest The Sunshine Boys van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Idem Dito, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Op naar Ravenstein: jaarlijkse vlooienmarkt met 300 kramen, kinderkleedjesmarkt, diverse attracties en vermaak, van 9 tot 16.30 uur langs de grachten in Ravenstein Vrije stadswandeling Heemkundekring Land van Ravenstein, aanmelden tussen 10.30 en 11 uur, start om 11 uur in het Raadhuis in Ravenstein Open rondleiding vanaf 11 uur en demonstratie glas-in-lood vanaf 13 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Collecte stichting KWF Kankerbestrijding Groepswandeling, start om 10 uur bij dorpshuis De Phoenix in Schaijk KVO fietstocht naar Mill met bezoek aan atelier Onder de Kersenboom, vertrek om 8.45 uur op het Europaplein in Schaijk TV Reek: Harense Smid Open tennistoernooi op het terrein aan de Scheenen in Reek Openluchttheater De Vloek van Ravenstein, vanaf 20 uur in het hart van Ravenstein Concert door het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht, vanaf 19.30 uur in sporthal De Eeght in Schaijk Workshop emailleren, vanaf 13 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Expositie met schilderijen van Henk van Loon en beelden van Marjata in het Raadhuis in Ravenstein Open Monumentendagen: thema ‘De smaak van de negentiende eeuw’ Jubileumactiviteiten muziekvereniging Concordia en MKB Schaijk-Reek, zaterdag vanaf 19.30 uur en zondag vanaf 11 uur in en rond sporthal De Eeght in Schaijk Open atelier met schilderijen van Marijke Beukers en Henk van Loon, van 13 tot 18 uur in stellingmolen Stella Polaris aan de Maasdijk in Dieden Fiets Mee met MOV, start tussen 10.30 en 13 uur bij het Wapen van Reek Dansmiddag met orkest Come Back van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Monte Carlo, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar

redactie@arenalokaal.nl

Plus Van Bavel - Schaijk Pastoor van Winkelstraat 16 - T: (0486) 461379 Open: maandag t/m donderdag 08 - 20 uur / vrijdag 08 - 21 uur / zaterdag 08 - 18 uur

GRATIS UITGAANSMAGAZINE EN WEBSITE 4

www.arenalokaal.nl – vrijdag 27 augustus 2010


Leon Jansen Tweewielerservice uit Deursen verzorgt clinics

Kennismaken met mountainbiken tijdens Fiets-Fit in Herperduin DEURSEN / HERPEN FietsNED Leon Jansen uit Deursen start in het weekend van zaterdag 25 en zondag 26 september weer met een kennismakingscursus mountainbiken onder de naam Fiets-Fit. Startlocatie voor de sportieve cursus, die door heel Nederland wordt gegeven, is natuurgebied Herperduin.

ijdens Fiets-Fit train je zes weken lang om je fietstechniek en uithoudingsvermogen te verbeteren”, vertelt Leon Jansen van FietsNED Deursen. Volgens Jansen hoef je geen ervaren mountainbiker of racefietser te zijn of over een berenconditie te beschikken om mee te doen aan Fiets-Fit. “Het is juist de bedoeling dat je door deelname aan de clinic conditie opbouwt en je de techniek van het mountainbiken eigen maakt. Het plezier in fietsen staat voorop.” Mountainbiketechnieken Vanaf 25 september kun je bij FietsNED Leon Jansen zes weken lang kennismaken met mountainbiken. Op de zaterdagen 25 september, 2,16, 23 en 30 ok-

ondernemend Sparen voor Safari-knuffels bij Plus Van Bavel Schaijk SCHAIJK - Klanten van supermarkt Plus Van Bavel in Schaijk kunnen van 30 augustus tot en met 23 oktober sparen voor leuke Safari-knuffels. Gedurende deze periode ontvangt men in de winkel aan de Pastoor van Winkelstraat bij elke vijf aan boodschappen één spaarzegel. Tegen inlevering van een volle spaarkaart (twintig zegels) en bijbetaling van 1,99 euro krijgt men een Safari-knuffel naar keuze. De knuffels zijn veertig centimeter hoog en hebben een winkelwaarde van 9,99 euro. Er zijn in totaal acht soorten Safari-knuffels: Giegel de giraffe, Alf de aap, Leon de leeuw, Ludwig het luipaard, Zaza de zebra, Olaf de olifant, Barry de buffel en Nino de neushoorn. Men kan de spaarkaarten bij Plus Van Bavel inleveren tot en met 6 november.

Flexibility Credit Management biedt bedrijven helpende hand tober en 6 november wordt er tussen 15 en 17 uur onder professionele begeleiding aandacht besteed aan verschillende mountainbiketechnieken, zodat deelnemers na zes weken de basisvaardigheden onder de knie hebben en kunnen meedoen aan mountainbiketochten in de omgeving. Meedoen aan de mountainbikeclinic kan ook op de zondagen 24 en 31 oktober en 7 en 14 november van 9 tot 12 uur. Wie geen geschikte fiets heeft, maar toch graag wilt deelnemen aan Fiets-Fit kan bij FietsNED Leon

Honderd grafmonumenten ontdekt in De Maashorst REGIO - In natuurgebied De Maashorst vindt momenteel archeologisch onderzoek plaats in navolging van eerder onderzoek in 2005. Het doel is om vier grafheuvels en een urnenveld in oorspronkelijke staat te herstellen en in het voorjaar van 2011 toegankelijk te maken voor publiek. Op 2 augustus startte het archeologisch onderzoek bij de grafheuvels aan de Zeelandseweg. Inmiddels is er een aantal bijzondere vondsten gedaan.

Zo zijn er veel meer grafmonumenten ontdekt dan tot nu toe was ingeschat. Sommige met een kringgreppel om het graf, anderen met kransen van palen. Verwacht wordt dat met ruim honderd grafmonumenten de Slabroekse Heide een van de grotere urnenvelden van Brabant blijkt te zijn. Daarnaast is er een bijzondere ingangspartij gevonden van een landweersysteem. Dit is een laat-middeleeuws verdedigingssysteem dat op de grens lag tussen het Land van Ravenstein en het Hertogdom Brabant. Hierdoor wordt duidelijk waarom het gebied nu nog op de grens van drie gemeenten ligt. Natuurgebied De Maashorst is een van Brabants grootste aaneengesloten natuurgebieden in wording. Het bevindt zich in de gemeenten Bernheze (met de plaatsen Nistelrode en Heesch), Landerd (met de plaatsen Schaijk en Zeeland), Oss en Uden. Natuurgebied De Maashorst is bekend om haar gevarieerde cultuurlandschap bestaande uit bossen, heidevelden, vennen en stuifduinen, landbouwgronden en enkele kleine woonkernen. Het herbergt bovendien een karakteristiek geologisch landschap met wijstgronden en aardbreuken gelegen op een horst en met zeer oude afzettingen direct aan het oppervlak. Daarnaast verbergen de glooiende gronden schatten uit het prehistorisch verleden. Archeologen vonden er voorwerpen uit de brons- en ijzertijd tot en met de Romeinse tijd (1800 voor tot 250 na Christus). Minder bekend is de lange bewoningsgeschiedenis. Verspreid in het landschap zijn nog vele sporen uit het verleden aanwezig. Onder andere vier grafheuvels aan de Zeelandseweg en een groot urnenveld op de Slabroekse Heide. Meer info: www.demaashorst.nl en www.grafheuvels.nl.

Deelnemers aan de cursus Fiets-Fit maken zich binnen zes weken de technieken van het mountainbiken eigen.

Jansen in Deursen terecht voor de huur of aanschaf van een mountainbike. Deelname aan Fiets-Fit bij FietsNED Leon Jansen kost 30 euro. Inschrijven kan op de website www.fiets-fit.nl. Ga naar ‘aanmelden’ en

klik op de gewenste startlocatie. Fiets-Fit is een initiatief van de Nederlandse Toer Fiets Unie. Meer informatie is verkrijgbaar bij Leon Jansen, telefoon 06-12119242.

Mooiland Maasland scoort goed in onderzoek REGIO - Mooiland Maasland scoort een acht voor haar prestaties als woningcorporatie in de visitatie die onlangs werd uitgevoerd door bureau Raeflex. Mooiland Maasland toont zich volgens het onderzoek ‘een aansprekende buurtontwikkelaar en maatschappelijk ondernemer’.

Mooiland Maasland oogst veel waardering voor haar woningaanbod, haar prestaties op het gebied van dienstverlening en duurzaamheid. Ook leefbaarheid, bewonersparticipatie en de expertise van de medewerkers van de corporatie zijn naar volle tevredenheid. Kritische kanttekeningen waren er over de aangepaste projectprogrammering en de communicatie hieromtrent en over het benutten van de voordelen van de fusie met Vitalis. Begin vorig jaar kondigde Mooiland Maasland een aanpassing aan in haar projectenprogramma. De visitatiecommissie spreekt haar waardering uit voor het feit dat de woningcorporatie in beginsel open en proactief hierover communiceerde, maar is kritisch over de vervolgstappen. Mooiland Maasland realiseert zich dat hier de nodige slagen te maken zijn. Een start is reeds gemaakt. In april van dit jaar stelde Mooiland een nieuwe directeur Vastgoed aan. Daarnaast richt de corporatie zich de komende tijd op de voorgenomen nieuwbouw en de herstructurering van de bestaande projecten, waarmee zij de verbetering van de vitaliteit van dorpen en wijken nastreeft. Investeringen in nieuwe projecten zijn vooralsnog niet aan de orde; de focus ligt op reeds gemaakte afspraken met sociale partners. Vorig jaar leverde Mooiland Maasland 244 woningen op in tien nieuwbouwprojecten, waarvan 198 huurwoningen. Ook is volop ingezet op herstructurering en renovatie. Hierover zijn prestatieafspraken gemaakt met gemeenten.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 27 augustus 2010

REGIO - Als er één vakgebied is dat dankzij de economische crisis aan belangstelling en populariteit gewonnen heeft, dan is het wel credit management. Niet zo heel vreemd als je bedenkt dat de gevolgen van een economische crisis als eerste zichtbaar worden in de portemonnee van bedrijven. En aangezien de centen van de onderneming nog altijd de levensader van het bedrijf zijn is het van groot belang de cashflow onder controle te (gaan) houden. Jolanda van Doesburg van Flexibility Credit Management kan bedrijven hierbij helpen. Jarenlang kwamen bedrijven nog weg met enkel factureren en soms een herinnering sturen. Maar dit is tegenwoordig echt anders, legt Jolanda uit. “Ik heb bij bedrijven als creditmanager gewerkt waar in het verleden totaal geen focus lag op het binnen halen van de centen. Om nog maar niet te spreken van de bewustwording intern, wat goed creditmanagement voor het totale bedrijfsresultaat betekent. Vanaf mijn zeventiende, gelijk vanaf school, werkte ik op debiteurenafdelingen. De laatste jaren heb ik creditmanagementafdelingen opgezet bij verschillende bedrijven. Ik heb inmiddels dus een ruime expertise op dit gebied opgebouwd.” Onlangs besloot Jolanda met haar opgedane kennis een andere richting in te slaan en voor zichzelf te beginnen. “Via de franchiseformule van Flexibility heb ik een eigen arbeidsbemiddelingsbureau in creditmanagement. Dat wil zeggen dat ik bemiddel tussen opdrachtgevers en creditmanagementprofessionals .” Naast het hele pakket van uitzenden, werving en selectie, detacheren, payrolling en bemiddeling van ZZP’ers biedt Jolanda opdrachtgevers nog een bijzonder stuk extra service aan, haar kennis. “Ik neem graag de afdeling onder de loep en geef advies. Doordat ik regionaal werk in Brabant kan ik ook echt in contact staan met de bedrijven in mijn regio. Dit persoonlijke contact vind ik ook heel belangrijk, dat is de kers op de taart. Ik ben ook niet gebonden aan kantoortijden wat het voor ondernemers waarmee ik samenwerk makkelijker maakt om snel te kunnen schakelen of contact mogelijk te maken buiten de drukke zakelijke agenda’s. Bedrijven waarmee ik bekend ben kunnen bij wijze van spreken om zeven uur ‘s avonds nog bellen dat de debiteurenbeheerder zich ziek heeft gemeld en dat ze met spoed vervanging nodig hebben. In veel gevallen kan ik de volgende dag al zorgen voor CV’s van professionele kandidaten.” Volgens Jolanda denken veel werkgevers ten onrechte dat uitzendpersoneel duurder is dan mensen zelf aannemen. “Ik kan voorrekenen dat dit vaak juist niet zo is, dat het goedkoper is, naast de andere voordelen zoals verlengde proeftijd en het niet hebben van werkgeversverplichtingen en risico’s. Voor kandidaten geldt overigens hetzelfde. Ik kan hen helpen aan de baan die bij hen past, niet alleen qua bedrijfscultuur maar ook qua flexibiliteit. Een betere balans tussen werk en privé blijkt volgens onderzoek een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden te zijn voor werknemers. Belangrijker zelfs als materiële extra’s als bonussen.” Bij Flexibility staat in alle relaties de lange termijn centraal. Jolanda van Doesburg: “Dit betekent eerlijk zaken doen, jezelf soms kwetsbaar opstellen en altijd weer streven naar die perfecte match tussen werkgever en kandidaat. Dit ongeacht of het een tijdelijke of een vaste invulling van een functie betreft. Overigens is Flexibility ABUgecertificeerd en is mijn kennis van de wet- en regelgeving up to date.” Neem voor meer informatie contact op met Jolanda van Doesburg, 06-47365447.

5


Voor al het onderhoud en reparaties thuis, onderweg of op het werk aan al uw fietsen!

Leon Jansen is MTB-specialist. Ook elke zaterdag op de markt in Schaijk! Leon Jansen Tweewielerservice

Leon de Fietsenmaker

‘t Steenwerk 14, 5371 LA Deursen T: 06-12119242 E: leontweewielers@home.nl

Runstraat 9, 5374 AA Schaijk T: 06-12119242 E: leontweewielers@home.nl

Bij aankoop van minimaal 10 m2 laminaat

ondervloer ter waarde van 52,50

GRATIS

6

www.arenalokaal.nl – vrijdag 27 augustus 2010


Gemeentelijke informatie Activiteiten- en evenementenkalender Za. 28-08-2010 14:00 tot 01:00 uur Reünie weekend buurtvereniging De Stroat Pastoor Van Winkelstraat 72 Zo. 29-08-2010 van 14:00 tot 20:00 uur Reünie weekend buurtvereniging De Stroat Pastoor Van Winkelstraat 72 Zo. 29-08-2010 van 13:00 tot 18:00 uur Handboogschieten, Brand 29 Vr. 03-09-2010 van 16:00 tot 00:00 uur Hondenshow, sportveld van camping De Heische Tip Za. 04-09-2010 van 10:00 tot 00:00 uur Hondenshow, sportveld van camping De Heische Tip Zo. 05-09-2010 van 10:00 tot 17:00 uur Hondenshow, sportveld van camping De Heische Tip Za. 04-09-2010 van 09:00 tot 16:00 uur Rommelmarkt, Damaststraat - Stermolen - Linnenstraat Za. 04-09-2010 van 19:00 tot 01:00 uur Buurtfeest De Stip, Scheisteen Za. 04-09-2010 van 14:00 tot 20:00 uur Buurtfeest 3Sprong, Grasveldje achter Wethouder Zegers-straat 63 Zo. 05-09-2010 t/m za. 11-09-2010 Collecte Stg. KWF Kankerbestrijding Zo. 05-09-2010 van 11:00 tot 18:00 uur Kleiduivenwedstrijd Voormalige vuilstort aan de Graafsebaan Wo. 08-09-2010 van 10:00 tot 15:00 uur Groepswandeling, start/finish bij Dorpshuis De Phoenix Za. 11-09-2010 van 19:30 tot 01:00 uur Actviteiten 100-jarig jubileum Harmonie Concordia en 75-jarig jubileum MKB, in en om sporthal De Eeght, Bossestraat Zo. 12-09-2010 van 11:00 tot 20:00 uur Actviteiten 100-jarig jubileum Harmonie Concordia en 75-jarig jubileum MKB, in en om sporthal De Eeght, Bossestraat Zo. 12-09-2010 Winkelopenstelling Schaijk, Reek Zo. 12-09-2010 MOV Fietstocht Reek Zo. 12-09-2010 van 12:00 tot 15:00 uur Mountainbiketocht, vaste mountain-bikeroute rond het voormalige motor-crossterrein Reek Zo. 12-09-2010 t/m za. 18-09-2010 Collecte Stg. Prinses Beatrix Fonds Ma. 13-09-2010 t/m za. 18-09-2010 Eenmalige machtigings-actie Landerd Za. 18-09-2010 van 19:00 tot 01:00 uur Hoplands (tentfeest), Zeelandsedreef 3 Za. 18-09-2010 en zo. 19-09-2010 Jeu-de-boulestoernooi, Weversweg 5 Zo. 19-09-2010 MOV Fietstocht Zeeland Zo. 19-09-2010 t/m za. 25-09-2010 Collecte Nierstichting Nederland Wo. 22-09-2010 van 19:00 tot 22:00 uur Kampvuur, De Louwstraat 26 Za. 25-09-2010 van 14:00 tot 17:00 uur en van 18:00 tot 01:00 uur Kindermiddag en Buurtfeest Grasveld Hooge Raam/Kleine Graspeel Za. 25-09-2010 13:00 tot 01:00 uur Kindermiddag, aansluitend buurtfeest Grasveld Bereklauw Zo. 26-09-2010 MOV Fietstocht Schaijk Zo. 26-09-2010 t/m za. 02-10-2010 Collecte Stg. Fonds verstandelijk gehandicapten

College bezoekt DAW Schaijk

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open. Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften. Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

Op dinsdag 17 augustus heeft het college van burgemeester en wethouders een bezoek gebracht aan Sportpark D’n Heuvel in Schaijk. Het college werd op de hoogte gebracht van de vorderingen van de werkzaamheden voor het nieuwe kunstgrasveld voor voetbalvereniging DAW. Inmiddels heeft het gras plaats gemaakt voor een grote zandbak waarop over een aantal weken het kunstgras zal worden gelegd. De werkzaamheden lopen op schema. Naar verwachting zal DAW per 1 oktober aanstaande het nieuwe veld in gebruik kunnen nemen.

Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Gratis vermelding voor ondernemers in digitale gemeentegids Landerd De gemeente Landerd geeft samen met Akse Media BV de (papieren)gemeentegids en een digitale gemeentegids uit. De papieren versie is onlangs verschenen en verspreid. De digitale versie is in september 2010 gereed. De gemeente heeft met Akse Media afgesproken dat alle ondernemers uit de gemeente Landerd gratis worden opgenomen in de bedrijvengids, onderdeel van de digitale gemeentegids. Akse Media draagt er zorg voor dat uw bedrijf onder de juiste rubriek wordt geplaatst. Akse Media beschikt over een adressenlijst van ondernemers uit de gemeente Landerd. Alle ondernemers uit Landerd worden door een medewerkster van Akse Media gebeld met de vraag of de gegevens nog kloppen. Wij verzoeken u vriendelijk uw medewerking hieraan te verlenen. Indien u dat wenst, kunt u onder vermelding van digitale gemeentegids Landerd uw gegevens mailen aan: gerda@aksemedia.nl.

Wethouder Van Dongen opende op zaterdag 21 augustus, samen met leden van de jeugdgemeenteraad, de kermis in Zeeland.

Reparatiebon gemeente Landerd Afdeling CCT Naam: ........................................... Adres: ............................................... Plaats: ........................... -

T: (overdag) .................................. Meldingsdatum: ....... - ....... - 2010 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie:

(omschrijving/straat/plaats)

Kleine reparatie aan wegen / paden .............................................................................................. Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden .....................................................................

Tijdelijke verkeersmaatregel Vlooien-snuffelmarkt te Zeeland

Verstopte straatkolken .................................................................................................................. Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ...................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................

In verband met een vlooien-snuffelmarkt, georganiseerd door buurtvereniging De Vlasakkers, wordt op zaterdag 4 september 2010 van 09.00 uur tot 18.00 uur, of zoveel langer of korter als nodig is, de Damaststraat - Linnenstraat en Stermolen te Zeeland afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers, door plaatsing van borden en dranghekken.

Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ............................................................... Aangereden straatlantaarn ............................................................................................................ Iets anders, namelijk ......................................................................................................................

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 27 augustus 2010

7


Vaststelling projectbesluit

Bezoek aan De Phoenix

Vaststelling projectbesluit artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening voor het bouwen van een hooiberg op het perceel Brand 30 te Zeeland

Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, (alle) handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Spreekuur burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders hebben spreekuur op afspraak. U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486 458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmobeleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van der Rijt-van Sinten, tel. 0413-261723 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16.00 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. BrabantZorg Voor Zorg aan huis, Wonen met zorg, Welzijn, Dag Zorg, Expertise, Acute zorg: Brabantzorg Klantenservice, tel. 0412-622678. Zorgcentrum Compostella, tel. 0486-458585 Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Voor Huishoudelijke Hulp, Persoonlijke Verzorging, (Gespecialiseerde) Verpleging, Begeleiding, Gespecialiseerde Thuisbegeleiding, Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg, Voeding en Dieetadvisering: Thuiszorgwinkel Pantein, Pantein Extra. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 9.00-10.00 uur, woensdag van 9.00-10.00 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 9.00-10.00 uur.

Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Kijk voor meer informatie van de politie in deze regio op www.politie.nl/ brabant-noord. Tel. politie: 0900 - 8844.

8

Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening een projectbesluit te nemen binnen het bestemmingsplan Udenseweg Brand 1985 ten behoeve van: - Brand 30, 5411 PB Zeeland; bouw van een hooiberg (dossiernummer 20070225) Zij maken daarom krachtens artikel 3.11 Wro juncto afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend dat het projectbesluit en de bouwvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 30 augustus 2010 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09.00 en 12.00 uur of op afspraak) ter inzage liggen bij de afdeling VROM, Kerkstraat 39 te Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, kan contact worden opgenomen met de afdeling VROM, tel. 0486-45194. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar op www.landerd.nl. Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende ontwerp-projectbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het projectbesluit indienen bij de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang. Voor nadere informatie over het plan kan contact opgenomen worden met de afdeling VROM, telefoonnummer 0486-458194.

Het college van burgemeester en wethouders bezochten 24 augustus dorpshuis de Phoenix in Schaijk om de uitbreidings- en onderhoudswerkzaamheden te bekijken. De laatste werkzaamheden worden momenteel afgerond.

Zaterdag 25 september is het burendag Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat samen met buren en de buurt op de 4e zaterdag in september wordt gevierd. Het is een dag waarop u gezellig samen komt voor een kopje koffie en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Want buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en mensen zich inzetten voor hun buurt. Bijdrage van het Oranje Fonds Het oranjefonds stelt maximaal € 500,= beschikbaar aan particulieren of (welzijns) organisaties die burenactiviteiten organiseren op deze burendag. Via de website www.burendag.nl kunnen buurtbewoners en buurt verenigingen zich laten inspireren door ideeën van andere buren.

Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 10.00 tot 12.00 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 10.00 tot 12.00 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 10.00 tot 12.00 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Elke laatste woensdag van de maand verschijnt de Seniorenwijzer in De Omroeper met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Meer informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl. Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten.

Voorlichting Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de gemeentevoorlichter: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

Locaties AED in de gemeente Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (binnen - 9.00 tot en met 12.00 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 27 augustus 2010


Bouwvergunningen Ontvangen aanvragen om bouwvergunning: - Akkerwinde 72, 5374 DB Schaijk (ontvangen 11 augustus 2010) bouwen van een woning - Munstraat 14, 5374 PG Schaijk (ontvangen 12 augustus 2010) tijdelijk plaatsen van units t.b.v. tijdelijke huisvesting van een Kinderopvang - Molenaarstraat 2, 5374 PG Schaijk (ontvangen 12 augustus 2010) bouwen van een woning (wijziging op eerder verleende vergunning 20080022) Ontvangen aanvragen om sloopvergunning/sloopmeldingen: - Pastoor van Winkelstraat 83, 5374 BH Schaijk (ontvangen 10 augustus 2010) het slopen van een voormalige boerderij In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/aanvragen is genomen. Verleende bouwvergunningen: - Bossestraat 65, 5374 HS Schaijk (verzonden 13 augustus 2010) bouwen van een opslagloods - Monseigneur Borretstraat 6, 5375 AC Reek (verzonden 13 augustus 2010) uitbreiden van de woning Verleende sloopvergunningen/akkoord-verklaarde sloopmeldingen: - Brand 56, 5411 PC Zeeland (verzonden 13 augustus 2010) slopen van een woning - Bossestraat 65, 5374 HS Schaijk (verzonden 13 augustus 2010) het slopen van een opslagloods Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad.

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waardepapieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 02-08-2010, Graspeel Zeeland: Fietssleutel met daaraan een sleutelhanger. - 09-08-2010, Politiebureau Schaijk: Blauw/grijze damesfiets, merk Sparta, leverancier Jan Appelhof. - 10-08-2010, Splitsing Zwerfsteen/Vensteeg Zeeland: Zwarte autosleutel. - 11-08-2010, Wieken, Schaijk: Bruine herenbril in zwarte koker met daarop de tekst tanflex. - 18-08-2010, vijver Vogelwikke, Zeeland: Groene herenfiets, Gazelle, type Superieur

Zienswijze-bezwaar-beroep Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening Voor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld.

1 Inzage Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje ‘Actueel - Bekendmakingen’. 2 Zienswijze Tijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zienswijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Verleende bouwvergunningen in combinatie met ontheffing bestemmingsplan: - Udensedreef 14, 5374 RK Schaijk (verzonden 17 augustus 2010) vervangen van recreatieverblijven - Molenaarstraat 41, 5374 GX Schaijk (verzonden 13 augustus 2010) uitbreiden van de woning - De Louwstraat te Schaijk (verzonden 13 augustus 2010) tijdelijk plaatsen en bewonen van een woonunit Tegen deze verleende vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden met ingang van 30 augustus 2010 gedurende zes weken beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; de gronden waarop het beroepschrift rust. In het kader van de beroepsprocedure vraagt de rechtbank bij het bestuursorgaan altijd om alle relevante stukken. Het is niet nodig om alle stukken al bij het beroepschrift te voegen. Wel dient, zo mogelijk, een kopie van de beslissing op het bezwaarschrift bij het beroepschrift gevoegd te worden. Als u beroep instelt kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

Gevonden en verloren voorwerpen - 19-08-2010, huisartsenpraktijk de Vlaswiek, Zeeland: Blauw/grijze damesfiets, Gazelle, type Rocca. - 19-08-2010, huisartsenpraktijk de Vlaswiek, Zeeland: Grijze herenfiets, Turmberg, met handremmen en versnellingen. Verloren voorwerpen - 15-07-2010, Natuurgebied De Maashorst, vlakbij Slabroek: oranje/goudkleurige bril in een rood zakje van Hans Anders - 19-07-2010, ‘t Zuid Zeeland: digitale fotocamera, merk Canon, kleur zilver. - 20-07-2010, Centrum Schaijk: Zilverkleurige gsm, Nokia. - 07-08-2010, De Raaf Schaijk: Zwarte herenportemonnee met daarin 3 legitimatiebewijzen, bankpas en rijbewijs. - 15-08-2010, bus lijn 151 Eindhoven-Uden: Damesportemonnee grijs met geel en daarin diverse pasjes. - 15-8-2010, van Slingerpad naar vuilnisbelt Uden: Zwart fietsstuurtasje met daarin reservekleding en paraplu. - Begin augustus: gouden trouwring met inscriptie (Jo, 16-8-1956).

3 Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betreffende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. 4 Beroep Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam. Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld.

Vermiste en gevonden dieren - Gevonden, 18 juli: jonge poes van ongeveer 3 maanden, kleur zwart met wit. Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-113410 06. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is. 5 Eisen bezwaar en beroep Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket - Bezwaar en beroep. 6 Voorlopige voorziening Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 27 augustus 2010

9


Daphny van den Brand en Johan van de Ven

Zeelands duo wint loodzware mountainbikemeerdaagse FELDBERG / ZEELAND Met overmacht heeft het Zeelandse duo Daphny van den Brand en Johan van de Ven de mountainbikemeerdaagse Trans Schwarzwald gewonnen. Vorig jaar moesten ze genoegen nemen met een tweede plaats in het algemeen klassement. Maar afgelopen week wonnen ze in Duitsland alle etappes en pakten daarmee ook de eindoverwinning.

rans Schwarzwald is een zevendaagse etappewedstrijd in het Duitse Zwarte Woud over in totaal 550 kilometer. Tijdens de etappes moeten zo’n 15.000 hoogtemeters worden overwonnen. Aan de start staan diverse toprenners. Zeker in de categorie ‘mix’, waarin Daphny van den Brand en Johan van de Ven als het ZZPR.nl/Merida/cycleXperi ence-team zegevierden. Voor Daphny van den Brand is Trans Schwarzwald een ideale voorbereiding op het nu snel naderende veldritseizoen 2010 2011. De veelvoudig Nederlands kampioen en exwereldkampioen veldrijden kijkt ambitieus uit naar het nieuwe seizoen, waarin ze haar nationale titel ver-

VV Ravenstein zoekt trainer voor damesteam RAVENSTEIN - Voor het komende seizoen zoekt VV Ravenstein een trainer voor het damesteam. Het damesteam van de Ravensteinse voetbalvereniging is een zeer jonge en enthousiaste groep met potentie. Het team komt dit jaar voor het eerst uit in de vierde klasse met veel teams uit de regio. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met bestuurslid Patrick Suppers, 06-23332860.

Veel animo voor tochten Ons Verzet Schaijk

Daphny van den Brand en Johan van de Ven (midden) waren tijdens Trans Schwarzwald een klasse apart. (foto: Sportograf.de)

dedigt en opnieuw een poging waagt ‘s werelds beste te worden. Johan van de Ven is in het verleden meerdere malen Nederlands kampioen mountainbiken geworden. Momenteel legt hij zich met zijn bedrijf cycleXperience vooral toe op het verzorgen voor bedrijven van mountainbikeclinics. Van de Ven is niet alleen de sportieve partner van Daphny van den Brand, maar ook de vaste levenspartner.

Loco-dijkgraaf Aa en Maas bedwingt bergreusTourmalet REGIO - De loco dijkgraaf van waterschap Aa en Maas, Ernest de Groot uit Uden, heeft tijdens zijn vakantie in de Pyreneeën, binnen een dag twee keer de Col du Tourmalet bedwongen. Deze bergreus van de buitencategorie fungeerde tussen 1910 en 2010 tachtig keer als scherprechter in de Tour de France.

TTV Revanche Schaijk opent nieuw seizoen SCHAIJK - Tafeltennisvereniging Revanche uit Schaijk komt komend seizoen uit in de eerste klasse bij de NTTB. Revanche is een vereniging die zowel overdag actief is als in de avond. Clubhuis is De Piramide aan de Bossestraat 6a in Schaijk.

Het eerste seniorenteam streeft ernaar in de eerste klasse bij de top vijf te eindigen. Verder zijn er nog zes seniorenteams die aan de najaarscompetitie deelnemen, allen bij de NTTB-afdeling Gelre. Bij de jeugd nemen drie teams deel aan de competitie, die op zaterdagmorgen plaatsvindt. Nieuwe spelers die interesse hebben kunnen meteen meedraaien bij het beginnersteam. Op dinsdagmorgen is er de vijftigplusgroep, hier zijn ook nog enkele plaatsen vrij. Er is deskundige leiding aanwezig om het tafeltennis aan te leren. Voor de jeugd zijn er twee trainingsavonden: dinsdag en donderdag. De senioren trainen op dinsdag en hebben op donderdag hun vrije speelavond. Emily Noor Nieuw is de trainer dit seizoen. Emily Noor, veelvuldig Nederlands kampioen en oud-Olympisch deelnemer gaat bij Revanche proberen het niveau omhoog te brengen. Alle wedstrijden en tijden staan op www.ttvrevanche.nl. Ook is daar meer informatie te vinden over het toernooi dat plaatsvindt in sporthal De Eeght in het weekend van 23 en 24 oktober.

Tennisvereniging Reek houdt open dubbeltoernooi REEK - Tennisvereniging Reek houdt van 10 tot en met 19 september voor de tweede maal het dubbeltoernooi Harense Smid Open. Inschrijven kan in de categorieën 5, 6, 7, 8 damesdubbel (foto), herendubbel en gemengd dubbel. Op vrijdag 17 september vindt de traditionele feestavond plaats voor spelers, toeschouwers en andere belangstellenden.

De Tourmalet.

Ernest en zijn zwager beklommen de Tourmalet met hun toerfiets vanaf beide zijden. Deze col is maar liefst 2.115 meter hoog. Met een gemiddelde stijging van 7,5 procent en een maximale stijging van 11 tot 12 procent is de Tourmalet een van de zwaarste cols van de Pyreneeën. Ondanks zijn lengte van 1,93 meter en bijbehorend gewicht geniet Ernest van het klimmerswerk: “Het is een bijzondere vorm van ontspanning met het verstand op nul en de blik op oneindig.” Ter voorbereiding beklom hij samen met zijn zwager de Mont Ventoux. Op de vraag wat je dan zoal eet was de Udenaar helder: “Een croissantje, banaan, energiereep, café au lait en verder heel veel water natuurlijk.”

10

s p o r t

Deze avond wordt muzikaal ingevuld door een bekende DJ uit de regio. Tevens vindt een verloting plaats, waarbij tal van prijzen zijn te winnen. Inschrijven kan via de website www.tv-reek .nl

SCHAIJK - Het vakantieseizoen lijkt erop te zitten, zo deed de drukte bij vertrekpunt De Potter zondagmorgen vermoeden. In vergelijking met een week eerder waren wederom meer fietsers van Ons Verzet aanwezig voor de geplande toertochten. De B-groep vertrok voor de verandering als eerste en fietste met de wind grotendeels op kop in westelijke richting. Via mooie vlakke fietspaden werd noordelijk om Oss heen via Geffen richting Rosmalen getoerd. Via de rustige buitengebieden van Loosbroek, Bedaf en Uden ging het vervolgens over het nog stille Zeelandse kermisterrein terug naar Reek en Schaijk. De geplande 70 kilometer werden zo keurig volgemaakt. Voor de laatste vakantierit van de gemixte A-groepen werd dit keer de oostelijke richting gekozen. Doel van de ten opzichte van vorige week twee keer zo grote groep was om met een pauze in Frasselt toch binnen de geplande 90 kilometer te blijven. Door een ongewone aanrij-route via Alverna en Malden over de Stekkenberg en langs de Horst bleek Frasselt haalbaar met 42 kilometer op de teller. Het echte klimwerk kwam zo wel minder aan bod maar dat was zeker voor diegenen die nog maar net terug waren van vakantie geen onplezierige bijkomstigheid. De terugweg ging eveneens via een vrij strakke rechte lijn terug naar Schaijk.

Biljarters actief in café Ons Thuis in Ravenstein RAVENSTEIN - In café Ons Thuis worden de komende tijd diverse wedstrijden gespeeld onder leiding van KOT Ravenstein. Op vrijdag 24 en zaterdag 25 september vindt daar de districtsfinale 6e klas libre plaats. De als eerste geplaatste Sjef Schreurs van Touché neemt het dan op tegen Hannie Hamers-Heessen, Thea Yu, Debbie Peeren en Marielle Markese-van Melis (allen van KOT) en Liesbeth van Hees van Touché. Er worden in september ook Nationaleen districtsvoorwedstrijden gespeeld. Van 2 tot en met 4 september staan bij Ons Thuis de nationale voorwedstrijden libre klein extra klas op het programma. Dan nemen H. Bulte (Dodewaard), Mark Robben (Volkel), W. van de Ven (Uden), Wim Vissers (KOT Ravenstein), Henk Vughts (Oss) en F. Willems uit Ede het tegen elkaar op.

Nieuw seizoen volleyballers Voreo gaat van start RAVENSTEIN - Voor alle teams van de Ravensteinse volleybalvereniging Voreo gaat vanaf maandag 6 september het nieuwe seizoen van start. Dan beginnen de wekelijkse trainingen en worden er ook weer wedstrijden gespeeld. Belangstellenden die het leuk vinden om ook eens mee te doen en eventueel lid te worden van Voreo, kunnen tijdens de trainingen in sporthal De Hoge Graaf eens komen kijken. Geïnteresseerden kunnen drie keer meetrainen alvorens zij besluiten wel of geen lid te worden. Meer info: www.voreo.nl. Mailen kan ook: info@voreo.nl.

Districtsfinale derde klas driebanden klein in Oss REGIO - In café ‘t Fabeltje in Oss wordt van 16 tot en met 18 september de districtsfinale 3e klas driebanden klein gespeeld. Biljartvereniging Touché organiseert de wedstrijden in het café aan de Berghemseweg. Voor deze districtsfinale hebben acht spelers zich gekwalificeerd, onder wie vier leden van de organiserende vereniging: Henk van Engelen, George van Och, Geert van Lith en Harrie Maas. Zij nemen het op tegen Johan van de Heuvel (Soko), Maick van de Elzen (Net Mis Herpen), Stephan Leyten (TOK ‘74) en Piet de Louw van Germenzeel uit Uden. De drie beste spelers mogen door naar de Regiofinale.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 27 augustus 2010


Zaterdag 4 september

SunGrooves Outdoor brengt Ravenstein in Indiase sferen RAVENSTEIN - Op de grasweide aan de gracht achter gemeenschapshuis Vidi Reo in Ravenstein vindt zaterdag 4 september de vijfde editie van SunGrooves Outdoor plaats. Het festival staat dit jaar in het teken van India. In het kader van dit thema verrijst er in het centrum van het vestingstadje een heuse Taj Mahal aan de gracht. Verder zijn diverse acts geboekt waaronder een professioneel Indiaas dansgezelschap, dat bezoekers laat kennismaken met de verschillende Indiase volksdansen, uiteraard op Indiase muziek. DJ’s luisteren de avond op met fijne dansmuziek en DeFrame zorgt voor spectaculaire 3Dvisuals.

e mode en omgeving in India zijn erg kleurrijk en elegant. Tijdens het festival is dit terug te zien in de aankleding en sfeer. Modehuis Van Tilburg in

gelezen Verlos ons van het kwaad Auteur: David Baldacci Uitgeverij: A.W. Bruna Pagina’s: 352 ISBN: 978-90-2299-549-5

In het centrum van Ravenstein verrijst 4 september een heuse Taj Mahal.

Ravenstein verleent dit jaar zijn naam aan SunGrooves Outdoor als hoofdsponsor. Mede dankzij deze samenwerking kan dit evenement voor jongeren plaatsvinden. Ria van Tilburg onderbouwt dit. “Ik vind het belangrijk dat jongeren uit Ravenstein en omgeving de mogelijkheid krij-

Op 11 en 12 september

Marijke Warmerdam exposeert in Stella Polaris DIEDEN - Op 11 en 12 september is er in de ‘Stella Polaris’, de oude molen in Dieden, een schilderijententoonstelling te zien van Marijke Warmerdam. De expositie, die als titel heeft ‘Het lichaam als landschap’, is zaterdag en zondag te bezoeken van 12 tot 18 uur. Meer informatie is te vinden op www.vanloon vandemolen.nl.

gen om zich op een creatieve en maatschappelijke manier te ontwikkelen.” Gezellig feest Sungrooves Outdoor is in 2004 geïnitieerd door drie organisatoren uit Ravenstein, met als uitgangspunt om ‘gewoon een gezellig feest neer te zetten voor de jongeren in Raven-

stein en omstreken en ze in aanraking te brengen met verschillende culturen’. De entree bedraagt vijf euro en het terrein is geopend van 18 tot 01 uur. Meer informatie is te vinden op de website: www. sungrooves.nl.

Herhaling lezing stormramp in Zeeland ZEELAND - Het liep onlangs storm in het Heemhuis in Zeeland tijdens de lezing van Piet van Gerwen over de stormramp die Zeeland en Langenboom in 1925 teisterde. Niet alleen uit Zeeland, ook vanuit de wijde omgeving waren vele mensen naar het heemhuis gekomen. Omdat de zaal op een gegeven moment vol was, moesten ruim vijftig personen teleurgesteld huiswaarts keren. Om die mensen alsnog in de gelegenheid te stellen de lezing bij te wonen, wordt deze herhaald op maandag 30 augustus om 20 uur in het heemhuis.

Marijke Warmerdam, geboren in Badhoevedorp, volgde cursussen bij Marie-Jose Leenders, Henk van der Heijden, Elaine Vis en Justine Albrondaj. Marijke raakte meer en meer gefascineerd door het model. Tegenwoordig tekent en schildert zij de mens in al zijn verschijningen. “Man of vrouw, dik of dun, oud of jong, ieder model heeft zijn eigen schoonheid. Ik heb een sterke voorkeur voor het naaktmodel, omdat kleding meestal vrij uniform en verhullend is. Mode maakt onpersoonlijk. In het zich letterlijk blootgeven geeft het model een stukje van zichzelf en in die sfeer van vertrouwen ontstaat er ruimte voor het wonder van de kunst.” Marijkes werk is vol van prachtige lijnen, speelse draaiingen en verrassende vormen. Ook de met zorg gekozen kleuren spelen een belangrijke rol in haar werk. Zij beschouwt het lichaam als een landschap. “Zoals licht op een duintop ketst, langs een helling glijdt, hier en daar wat helmgras doet oplichten en verdwijnt in een schaduwrijke vallei, zo weerkaatst licht op een schouder, glijdt het langs een arm, laat het wat dons oplichten en verdwijnt het in een beschaduwde holte.”

Vrijdagavondsoos in Reek weer van start REEK - In gemeenschapshuis Het Wapen van Reek vindt vanaf vrijdag 27 augustus weer de wekelijkse vrijdagavondsoos plaats. Iedereen is welkom om te kaarten en / of andere spelletjes te doen. Ook is het mogelijk gewoon gezellig met elkaar te kletsen onder het genot van een kopje koffie. De avond begint om 19 uur en duurt tot 22 uur.

Evan Waller is een wreed man, een levensgevaarlijk monster. Hij is schatrijk geworden door te handelen in alles waar veel geld aan te verdienen valt, inclusief mensen. In zijn drang naar grotere rijkdom gaat hij letterlijk over lijken en nu heeft hij een nieuw doel in het vizier. Een nucleaire deal die miljoenen mensen het leven kan kosten. Het is in ieders belang dat Waller wordt tegengehouden. De man die deze taak krijgt toebedeeld, is Shaw. Als agent van een internationale inlichtingendienst is hij gespecialiseerd in het oplossen van conflicten waar ook ter wereld. Maar wat Shaw niet weet, is dat er nog iemand is die Evan Waller in de gaten houdt: Reggie Campion. Zij werkt niet voor een officiële instantie, maar voor een organisatie die geheel buiten de wet om opereert. En haar taak is niet om Waller tegen te houden, maar om hem voorgoed uit te schakelen. Shaw en Reggie, de besten in hun vak, zitten allebei achter dezelfde man aan. De een namens de geheime dienst en de ander namens een particuliere organisatie. Alleen weten ze dit niet van elkaar.

Verzoeking Auteur: Harlan Coben Uitgeverij: Boekerij Pagina’s: 368 ISBN: 978-90-2254-996-4 Dan is jeugdhulpverlener. Het telefoontje is zoals vele anderen: een dertienjarig meisje, vermoedelijk misbruikt, een adres en de opdracht poolshoogte te nemen. Als hij het huis betreedt en de tv-camera’s ziet, de verslaggever tegen hem hoort schreeuwen over zijn seksuele omgang met een minderjarige en de politie hem in de boeien slaat, beseft Dan dat zijn leven voorbij is. Drie maanden later is Dan verdwenen, dood gewaand nadat de vader van het slachtoffer verklaarde de verkrachter van zijn dochter te hebben vermoord. Wendy, de journaliste die Dan voor de ogen van de natie wist te ontmaskeren, volgt op dat moment het verhaal van een vermist meisje uit een nabijgelegen wijk. Maar dan krijgt Wendy een vreemd telefoontje. Enkele lang verborgen geheimen komen bovendrijven, en Wendy vraagt zich af of ze destijds wel echt zo’n goed onderzoek heeft gedaan, of dat een onschuldige man het slachtoffer is geworden van een veel groter schandaal.

Erewoord Auteur: William Lashner Uitgeverij: A.W. Bruna Pagina’s: 254 ISBN: 978-90-2299-647-8

De volledig verwoeste woning van de familie Manders op de Trent. Manus Manders (man met baard) verloor bij deze ramp zijn 13 jarige dochter Marietje. Rechts naast hem staat zijn zoon Piet.

Nieuwe cursus bij Schaijkse Amateurschilders SCHAIJK - Bij de Schaijkse Amateurschilders start, bij voldoende aanmeldingen, een nieuwe cursus schilderen op de donderdagochtend. De lessen worden gegeven door twee gediplomeerde leraressen, Eveline Weinberg en Ruth van der Pol. Er wordt de mogelijkheid geboden om met verschillende materialen en technieken kennis te maken. De laatste les vindt buiten plaats. Meer informatie is verkrijgbaar bij M. Evers, telefoon 0486-453315 of e-mail marijkemarina@hetnet.nl.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 27 augustus 2010

Iemand probeert Victor Carl, de eigenwijze advocaat uit Philadelphia, erin te luizen. Wanneer zijn voormalige verloofde Julia bij hem op de stoep staat, wordt hij prompt weer verliefd. Helaas valt haar komst precies samen met de dood van haar echtgenoot, de man voor wie ze Victor destijds verliet. Hij is neergeschoten en de moordenaar is voortvluchtig. Toeval? De politie denkt van niet, zeker niet wanneer het moordwapen in Victors slaapkamer wordt gevonden en zijn handtekening opduikt op allerlei frauduleuze papieren. Maar Victor weet van niets. En Julia ook niet - zegt ze. Victor zal snel zijn onschuld moeten bewijzen. Hij hoeft alleen maar een betrouwbare heroïnedealer te vinden, hete curry met geit te leren eten, de gedichten van Byron te gaan lezen en één komma zeven miljoen dollar - die hij nooit heeft gehad - terug te betalen aan een moordzuchtige Russische crimineel, en dan is er geen vuiltje meer aan de lucht. William Lashner studeerde rechten aan de universiteit van New York en werd daarna strafpleiter in Philadelphia. Hij volgde het beroemde University of Iowa Writers Program en is nu fulltimeschrijver en schreef al meerdere boeken met Victor Carl in de hoofdrol. Hij woont met zijn gezin in Wynnewood, Philadelphia. Paul Verstegen

11


Crossover 3008

Peugeot presenteert ‘s werelds eerste dieselhybride OSS - Peugeot introduceert met de 3008 HYbrid4 de allereerste dieselhybride in de wereld, een auto met een bijzondere mix van rijeigenschappen en prestaties. De benaming HYbrid4 dankt de auto aan de verbrandingsmotor (2.0HDiF 120kW/163 pk) in combinatie met een elektromotor met een maximum vermogen van 27 kW (37 pk). Een dieselmotor gebruikt van nature al minder brandstof dan een benzinemotor en dat verklaart de keuze voor een diesel als eerste krachtbron van deze hybride.

e HYbrid4-technologie van de Peugeot 3008 is gebaseerd op een heel logische combinatie. De crossover verenigt eigenschappen van een SUV, een MPV en een Berline in zich en voegt daar de voordelen van HYbrid4-technologie nog eens aan toe. Het resultaat is een dieselhybride die krachtige prestaties koppelt aan schoon en zuinig rijden. Geavanceerde techniek De 3008 HYbrid4 is vooral aantrekkelijk vanwege zijn unieke carrosserie met eigenschappen van zowel een SUV, een MPV en een Berline, zijn styling en multifunctionaliteit, zijn opvallende interieur en zijn krachtige prestaties. De ‘hoge’ auto heeft rijeigenschappen die niet onderdoen voor een moderne Berline. De verbrandingsmotor en de elektromotor kunnen tegelijkertijd functioneren. Hiermee heeft de bestuurder de beschikking over een vermogen van 147 kW (200 pk), uitgaande van de 120 kW (163 pk) sterke 2.0 HDiF en het piekvermogen van de elektromotor (27 kW of 37 pk). Het maximaal beschikbare koppel is 500 Nm, dankzij de dieselmotor met een maximum koppel van 300 Nm en de elektro-

Gebruiksvriendelijk De bestuurder kan met behulp van een draaiknop op de middenconsole kiezen uit vier verschillende vormen van aandrijving: * ‘Auto’, waarbij het systeem volledig automatisch door de elektronica wordt bediend, met name bij het overschakelen van verbrandingsmotor naar elektromotor en omgekeerd. Dit zorgt voor sportieve prestaties met een zo gunstig mogelijk verbruik. * ‘ZEV’ (Zero Emission Vehicle), waarbij de elektrische aandrijving prioriteit krijgt. De verbrandingsmotor springt alleen bij als dat nodig is, bijvoorbeeld bij

De 3008 HYbrid4 komt in het voorjaar op de Nederlandse markt.

felle acceleratie. Om volledig elektrisch te kunnen rijden, moeten de accu’s wel voldoende geladen zijn. De auto is zo een stadsauto bij uitstek, geruisloos en zonder CO2-uitstoot. * ‘4WD’ (vierwielaandrijving), waarbij beide motoren tegelijkertijd in werking zijn. De achterwielen worden door de elektromotor aangedreven en de voorwielen door de verbrandingsmotor. Meer veiligheid, meer zekerheid en betere rijeigenschappen, de vierwielaandrijving zorgt voor extra prestaties op alle fronten. Zo beschikt de HYbrid4 op lagere snelheden over terreineigenschappen die te vergelijken zijn met die van een

SUV: de bestuurder hoeft niet bang te zijn voor een beetje modder of sneeuw. * ‘Sport’, met een sportiever schakelpatroon en hogere toerentallen. Deze stand doet zijn naam alle eer aan: door de verbrandingsmotor en de elektromotor gelijktijdig te laten werken is er meer vermogen beschikbaar dat optimaal over alle vier de wielen wordt verdeeld. Dat zorgt voor meer stabiliteit en een goed wegcontact. De 3008 HYbrid4 wordt in Sochaux geproduceerd, de compacte aandrijfmodule achterin komt uit Mulhouse. De auto verschijnt in het voorjaar van 2011 in Europa op de markt.

Uw regiodealer:

Van Hunnik Autogroep Griekenweg 26 5342 PZ Oss Telefoon (0412) 63 29 33 www.vanhunnikautogroep.nl

Jaguar XJ Sentinel: ‘niet kapot te krijgen’ Jaguar biedt de XJ binnenkort aan als gepantserde Sentinel. Die beschermt inzittenden tegen explosieven, handwapens en machinegeweren van verschillende kalibers. Waar anders dan op de autoshow van Moskou stelt Jaguar de gepantserde XJ Sentinel voor. Inzittenden worden in de Sentinel beschermd tegen kogels van diverse types handwapens, scherpschuttergeweren en machinepistolen. Ook granaten doen deze XJ niets. De XJ Sentinel biedt bescherming tegen alle explosies die zijn veroorzaakt door 15 kilogram of minder van de ex-

12

Toyota verkoopt 30.000e hybrideauto in Nederland REGIO - In Nederland heeft Toyota de 30.000e hybrideauto verkocht. Toyota is sinds het jaar 2000 op de Nederlandse markt met de Full Hybrid Toyota Prius (foto). Het was de eerste in massaproductie geproduceerde hybrideauto ter wereld. Inmiddels kent Toyota de derde generatie Prius. Vanaf deze maand is het hybride aanbod bij de Toyotadealer verder uitgebreid met de Full Hybrid Auris. Van deze eerste in Europa geproduceerde Full Hybrid zijn in ons land inmiddels 1.900 verkoopcontracten gerealiseerd. Toyota Motor Corporation heeft zich wereldwijd ten doel gesteld om zo snel mogelijk, nog in dit decennium, ruim een miljoen hybrideauto’s per jaar te verkopen. Toyota lanceerde al in 1997 de eerste Toyota Prius op de Japanse markt. Wereldwijd zijn er reeds 2,68 miljoen verkocht. Met deze verkoopcijfers gaat een wereldwijde reductie van circa 15 miljoen ton CO2 gepaard.

motor met 200 Nm. Deze cijfers maken van de 3008 HYbrid4 een absolute koploper als het gaat om de verhouding tussen het maximum vermogen en de bijbehorende CO2-uitstoot. Het resultaat is een 4,36 meter lange crossover met een vermogen van 200 pk en vierwielaandrijving die een verbruik van slechts 3,8 l/100 km (gecombineerde cyclus) combineert met een CO2-uitstoot van slechts 99 g/km. Bij de rijker uitgeruste versies is de CO2-uitstoot 104 tot 108 g/km in de gecombineerde cyclus.

autonieuws

treem explosieve stof TNT of iets vergelijkbaars. Over hoe de Sentinel precies beveiligd is wil Jaguar niet al te veel kwijt, wel dat de auto is voorzien van sterkere staalsoorten en kevlar. Door alle aanpassingen neemt het gewicht van de XJ flink toe. De Sentinel weegt 3.300 kg, dat is zo’n 1.500 kg meer dan een gewone XJ. De Sentinel is altijd gebaseerd op de versie met lange wielbasis. De 5.0 V8 met 385 pk weet de mastodont nog net binnen 10 seconden van 0 naar 100 km/u te brengen. De topsnelheid bedraagt nog ‘maar’ 195 km/u.

Suzuki Kizashi definitief naar Nederland De Suzuki Kizashi (foto) komt eind dit jaar definitief naar Nederland en heeft een vanafprijs van 32.499 euro. Na de succesvolle introducties in Noord-Amerika en enkele Europese landen, komt de Suzuki Kizashi nu ook definitief naar Nederland.

De motorisering bestaat uit een zeer krachtige en soepele 2.4 benzinemotor, die 131 kW/178 pk levert bij 6.500 tpm. en 230 Nm bij 4.000 tpm. De uitstoot van de handgeschakelde versie bedraagt 183 g/km. CO2 en is daarmee goed voor een groen C-label. Naar wens kan de Kizashi worden geleverd met een 6-traps CVT-automaat in combinatie met een geavanceerd i-AWD systeem. De Kizashi zal in ons land worden geleverd in één uitvoering; de complete en luxueuze Sport. De vanafprijs voor de Kizashi 2.4 Sport bedraagt 32.499 euro en voor de Kizashi 2.4 Sport i-AWD CVT 36.499 euro. Naar verwachting staat de auto vanaf december dit jaar in de showroom.

Daihatsu Cuore zuinigste compacte benzineauto In de Eco-Drive (een Duitse zuinigheidstest) heeft de Daihatsu Cuore de eerste plek behaald bij de compacte benzineauto’s. Met een praktijkverbruik van 4,2 liter per 100 kilometer (1 liter op 23,8 kilometer) liet de wegenbelastingvrije Japanner alle concurrenten achter zich. De Eco-Drive is een test die georganiseerd wordt door het Duitse vaktijdschrift ‘Auto, Motor und Sport’ (AMS). In deze test is een groot aantal auto’s aan een zuinigheidstest onderworpen. Op het testcircuit van de Eco-Drive noteerde de Daihatsu Cuore een verbruik van slechts 4,2 liter per 100 kilometer. Daarmee heeft de 69 pk sterke Cuore de eerste plaats behaald bij de compacte benzineauto’s. De Cuore presteerde op het circuit nog beter dan het normverbruik van 4,4 liter (per 100 kilometer). De zuinigste en minst milieubelastende auto’s van iedere klasse werden door het vaktijdschrift opgenomen in de ‘Groene lijst’. “De ruime en flexibele Cuore neemt bij een zuinige rijstijl genoegen met nipt meer dan vier liter”, zo luidde het samenvattende oordeel van de AMS-redactie. De Daihatsu Cuore heeft van de Nederlandse overheid het officiële predicaat ‘zeer zuinig’ gekregen en is daarmee BPM-vrij, wegenbelastingvrij en kent een bijtelling van 14 procent. De Cuore gaat vanaf 9.999 euro.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 27 augustus 2010


Klassieke en Amerikaanse voertuigen op Knalpijppop HEESWIJK-DINTHER - Op het evenemententerrein aan de AA-Kantstraat in Heeswijk-Dinther vindt zaterdag 25 en zondag 26 september de tweede editie van Knalpijppop plaats, een groots opgezette meeting voor Amerikaanse en klassieke voertuigen. Organisatie is in handen van de club BH Dubbel D. Het weiland aan de AA-kantstraat wordt omgetoverd tot festivalterrein en biedt veel ruimte aan tal van fraaie voertuigen. Op zaterdag gaat het terrein om 11 uur open. De meeting krijgt op deze dag ook een muzikaal karakter; vanaf 14 uur treden diverse bands op, waaronder de Heeswijk-Dintherse band Groovebloedig en de 190’s. De Boekelse formatie 190’s is een stonerrockband en stond op eerder ook op de mainstage van Bospop. Een andere topper is Circle J. Met lovende kritieken speelde deze band tal van festivals plat met hun aanstekelijke mix van punk en folky meezingers. Met bas, scheurende gitaren, doedelzak, accordeon en banjo spelen deze muzikanten stevige feestmuziek, waarbij bands als Flogging Molly en Dropkick Murphy’s verbleken. Entree bedraagt op de zaterdag 15 euro.

zomerspecial Ravenstein rockt op de keien RAVENSTEIN - Zondag 26 september verandert het anders zo pittoreske Marktplein in Ravenstein in een ware rocktempel. De ruiten trillen, de dakpannen rammelen en de keien schudden. Er wordt weer gerocked in Ravenstein. Voor de achtste keer staan tussen 14 en 20 uur vier bands op het Marktplein tussen kerk, kroeg en raadhuis. De toegang is gratis. Muziekliefhebbers genieten van een van de laatste festivals van het seizoen met bekende en verrassende rockmuziek onder het genot van een biertje of wijntje. In 2010 komen vooral jonge rockers uit Ravenstein en omgeving in actie. Met funkrockcovers bijt The Gooch om 15 uur het spits af. Om 16.15 uur laat AMC Rebel Machine met eigen nummers horen wat rock is en om 17.45 uur klinkt de virtuoze poprock van Echoes door de straten van het vestingstadje. Als uitsmijter laat de formatie Fully Loaded om 19 uur met vurige rockcovers zien waarom zij de afgelopen jaren haar strepen heeft verdiend. De jonge rockertjes kunnen weer jumpen in het kussenkasteel en kliederen met ijsjes. Meer informatie is te vinden op www.rockopdekeien.nl.

Fully Loaded.

Een Amerikaanse klassieker uit 1932. Het is mogelijk te overnachten en zondagochtend is er ontbijt verkrijgbaar. Zondag 26 september is de grote Meetingdag. Vele klassieke auto’s, motoren, trucks, jeeps, brom- en snorfietsen, Solexen en Amerikaanse voertuigen worden over het gehele terrein uitgestald. Daarnaast is er van alles te beleven. Een 4x4 demonstratie, een minikermis voor kinderen, diverse stands, live muziek en nog veel meer. De zondag is gratis toegankelijk. Meer info: www.bhdubbeld.nl.

‘Passioneel’ theaterdiner bij Dormylle in Mill

Vrije markt in dorphuis ‘t Slotje Herpen

MILL - Bij hotel Dormylle aan de Hoogveldseweg 1 in Mill vindt zaterdag 25 september een spetterende theaterdinershow plaats. Naast een heerlijk culinair viergangendiner kunnen de gasten genieten van een avondvullend programma vol zang, dans en entertainment van hoog niveau.

HERPEN - In dorpshuis ‘t Slotje in Herpen wordt op zondag 19 september weer een vrije markt gehouden. Belangstellenden zijn van harte welkom om rond te komen snuffelen.

Tijdens het theaterdiner presenteert de formatie Angels Rule vijf blokken entertainment met elk een eigen thema: opening, liefde, musical, motown en disco. Ieder blok bevat ongeveer vijf tot acht live nummers, die door het gezelschap in wisselende samenstelling worden gebracht, van solo tot kwartet. Bovendien wordt het geheel ondersteund door dans, prachtige kostuums en professionele bewegende beelden. Kortom: alle ingrediënten voor een gezellige avond. Ideaal voor een personeelsuitje, bedrijfsevenement, of gewoon een avondje uit met vrienden.

Bedevaart naar Kevelaer voor mensen uit regio REGIO - Ook dit jaar wordt voor de gelovigen in Ravenstein en omstreken weer een bedevaart naar Kevelaer gehouden. De bedevaart vindt plaats op zaterdag 28 augustus. Het opstappunt is in Schaijk: de bus vertrekt om 8 uur bij De Wijers. Deelname kost 17,50 euro per persoon, kinderen tot en met twaalf jaar kunnen mee voor 7,50. De eucharistieviering vindt plaats in de basiliek om 11.30 uur. Voorgangers zijn pastor Zandbelt en diaken Witsiers. Het koor van de parochie H. Lambertus uit Huisseling luistert de viering op. Inschrijven kan bij Wieneke Vissers, Europaplein 15 in Schaijk, 0486-461337.

Kijk voor meer uitgaanstips en dagtrips ook eens op

De deuren staan open van 9.30 tot 16 uur en de entree is gratis. Voor meer info of kraamhuur kan men contact opnemen met Tonny Klerks via telefoon 0486-411915 (na 20 uur) of 06-81266805.

The King herleeft in theater De Pas HEESCH - Een van Nederlands beste Elvis-imitators komt zaterdag 18 september naar De Pas in Heesch. Frank Anthony, zoals de Nederlandse King heet, voert het publiek onder begeleiding van Benny’s Big Show Orchestra terug naar de jaren zestig swingende en rokerige jaren zestig van de vorige eeuw. Ossenaar Frank Anthony timmert al jaren aan de weg als imitator van Elvis. In Heesch wordt Anthony begeleid door Benny’s Big Show Orchestra, het grootste podium showorkest van de lage landen. Samen met dit orkest, bestaande uit 48 musici en 8 vocals, brengt de Nederlandse King op zaterdag 18 september alle bekende Elvissongs ten gehore.

Angels Rule. Ontvangst is vanaf 18 uur, de show begint om 18.30 uur en eindigt rond 23 uur. De kosten voor deze avond bedragen 45 euro per persoon, exclusief drankjes.

www.dienblad.nl

De voorstelling begint om 20.15 uur. De ticketprijs is 12,50 euro (inclusief meet & greet en afterparty). Kaarten zijn te reserveren via www. ccdepas.nl.

Frank Anthony.

Tompoucen 4 + 1 GRATIS

Pastoor van Winkelstraat 24 5374 BJ Schaijk Telefoon (0486) 462800 www.echtebakker.nl/bartbongers

www.arenalokaal.nl – vrijdag 27 augustus 2010

13


zomerspecial Festival Leve(n) de geschiedenis in Beers BEERS - Landgoed De Barendonk in Beers vormt zaterdag 25 en zondag 26 voor de elfde keer het decor voor het festival Leve(n)de Geschiedenis, het grootste geschiedenisevenement van Nederland. Vele honderden deelnemers in authentieke kledij spelen in Beers historische gebeurtenissen als belegeringen en veldslagen zo waarheidsgetrouw mogelijk na. Tijdens het festival Leve(n)de Geschiedenis kan het publiek op levensechte wijze kennismaken met een groot aantal aspecten van de vaderlandse- en wereldgeschiedenis. Beleef een spannende (nagebootste) vijftiende-eeuwse veldslag of een Vikingvechtdemonstratie, aanschouw de historische modeshow of stap in het gewone dagelijkse leven en ervaar hoe vroeger het eten (met historische groenten) werd bereid en hoe kleding en historische gebruiksvoorwerpen werden gemaakt. Honderden deelnemers (re-enactors) uit binnen- en buitenland nemen deel aan het evenement en maken de geschiedenis levend, van de Romeinse tijd tot de koude oorlog van de vorige eeuw. Tevens is er een markt waar een breed aanbod is te vinden van kwalitatief goede nabootsingen van historische gebruiksvoorwerpen, kleding en etenswaren. Bezoekers kunnen daarnaast zelf meedoen als ridder, romein of soldaat in de Napoleontische Veldslag. Voor de kinderen is er een historische speurtocht uitgezet.

Een Notaris die echt leeft Houdt van lekker eten, is iemand die vooral geeft Gezelligheid biedt deze heer met betaalbare tarieven Bij ons kan een Notaris nog in de leer. eetcafedenotaris.nl Schutsboomstraat 43, Schaijk 06 105 140 46 vanaf 10.00 uur open, dinsdag gesloten

BEZORGSERVICE

Openingstijden Het festival is op zaterdag 25 september te bezoeken van 10 tot 17 uur en op zondag 26 september van 9.45 tot 17 uur. Toegangsprijs voor volwassenen is tien euro, jeugd van zes tot achttien jaar betaalt vijf euro. Kinderen jonger dan zes jaar mogen gratis naar binnen. Landgoed Barendonk is te vinden aan de Millseweg 13 in Beers (gemeente Cuijk). Kijk voor meer informatie en het programma op: www.levendegeschiedenis.com.

Grote vlooienmarkt in Ravenstein

Oss vol van cultuur tijdens Fantastival

RAVENSTEIN - Op zondag 5 september vindt voor de 25ste keer de jaarlijkse vlooienmarkt Op naar Ravenstein plaats langs de stadsgrachten van het vestingstadje aan de Maas. De markt, die elk jaar plaatsvindt op de eerste zondag van september, staat in de wijde omgeving bekend om zijn sfeer en gezelligheid. Er is ook een speciale kindermarkt en er zijn speciale kinderattracties. De markt is voor bezoekers geopend van 9 tot 16.30 uur. Er is voldoende parkeergelegenheid en het parkeren is gratis. Kinderen tot twaalf jaar krijgen gratis entree. Voor personen ouder dan twaalf jaar bedraagt de entree 2,50. Meer informatie: www.OpNaarRavenstein.nl.

OSS - Op zondag 19 september is het centrum van Oss van 12 tot 17 uur weer vol van cultuur tijdens Fantastival 2010. Professionele straatartiesten uit binnen- en buitenland tonen hun kunsten en spelen in op reacties van het publiek. Daarnaast laten talloze koren, muziekgezelschappen, toneelverenigingen, dans- en balletscholen en culturele instellingen uit de gemeente Oss zien en horen wat zij in huis hebben.

Slagerij Van Haeren Kerkstraat 33a ZEELAND Telefoon 0486-452000 www.slagerijvanhaeren.nl

Spiezenpakket met: Varkenshaas op stok + Bourgondische kipfilet-spies + Slavinkspies + Italiaanse spies + Biefstukspies + Mixed Grill voor 6,95 of compleet* voor 11,45 * Compleet barbecuepakket vleespakket + garnituur: pinda-, joppie-, zigeuner- en knoflooksaus, rauwkost, fruitsalade, huzarensalade (grof of fijn) en stokbrood met kruidenboter

Al 24 jaar zorgt Fantastival voor verrassend theater, kunst en cultuur in het centrum van Oss, niet alleen op grote podia, maar ook op plaatsen waar je geen theater verwacht: gewoon op straat. Een middag lang kun je genieten van straattheater van nationale en internationale bodem én voorstellingen van vijftig lokale culturele verenigingen. Dit jaar is er veel inbreng van jongeren. In wijkcentrum De Binnenstad en Café De Kamer in de Peperstraat treden (pop)bands op, op het terras van Caffe Corretto in De Schakel zijn kleinschalige muzikale optredens en in het Barbarapark werkt EduForum samen met jonge beeldend kunstenaars. De Burgwal is omgetoverd tot een toneelstraatje. Er zijn verschillende buitenpodia en in K26 en in De Groene Engel treden verenigingen op. En daartussen ontstaat één groot openluchttheater met bijna 150 voorstellingen en 1000 artiesten. De toegang is gratis.

Bike Adventure

CS Schaijk: Runstraat 9 5374 AA Schaijk Tel: 0486 - 464 504 www.cyclestation.nl

Recreatieve themafiets, mountainbike, step, wandel- en GPS-tochten voor jong en oud.

Wij doen mee aan

Bike Adventure tocht * Grootmoeders tijd Step outdoor games * Walk adventure Bike Miljonair * Zeskamp challenge Chillen and Footbal * Beach trophy

ALLE FIETSPLANNEN voor de werkgevers

Koolwijksestraat 15 Herpen (Koolwijk) Reserveren: 0412-404096

Kijk eens op onze website!

Wij zijn gesloten van 29/7 t/m 21/8

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van 09.00 - 18.00 uur, zaterdag van 09.00 - 16.00 uur, vrijdag koopavond tot 20.00 uur.

www.bikeadventure.nl

14

Wij zijn de hele vakantieperiode geopend!

Stadsherberg De Keurvorst Marktstraat 14 Ravenstein 0486 - 411371 www.keurvorst.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 27 augustus 2010


TERRAS VAN DE WEEK

Restaurant Herperduin in Herpen Tijdens de zomermaanden juli en augustus komt Arena wekelijks met een zomerspecial in de krant. Voor de rubriek Terras van de week gaat de redactie elke week lunchen bij een eetgelegenheid in Landerd, Ravenstein of Herpen. Deze week luncht Arena op het terras van restaurant Herperduin in Herpen. Gelegenheid Restaurant Herperduin Adres Schaijkseweg 12a 5373 KL Herpen Contact 0486-414182 / www. restaurantherperduin.nl Openingstijden Maandag: gesloten Dinsdag: vanaf 12 uur Woensdag: vanaf 12 uur Donderdag: vanaf 12 uur Vrijdag: vanaf 12 uur Zaterdag: vanaf 12 uur Zondag: vanaf 10.30 uur

Aanbieding: Jagermeister 70 cl. voor 10,=

Het loungeterras van restaurant Herperduin.

Setting Restaurant Herperduin ligt verscholen in de bossen van het gelijknamige natuurgebied. Het restaurant is gevestigd in een statig wit landhuis. Dit landhuis deed voorheen dienst als kantine van het bijbehorende vakantiepark. Hoewel eten en drinken er nog altijd een prominente rol spelen, is van die kantinesfeer van weleer niets meer terug te vinden. Restaurant Herperduin is een uiterst sfeervolle horecagelegenheid en dat dankt men niet alleen aan de unieke ligging, maar zeker ook aan de kwaliteit van de keuken. Bijzonderheden Jacky van Raaij, eigenaresse van restaurant Herperduin, is in november uitgeroepen tot First Lady 2009 in het Maasland. Tijdens de tweede editie van het First Lady-gala in Klooster Bethlehem in Haren ontving zij deze titel als beste vrouwelijke ondernemer in de regio. Lunchkaart Bij Herperduin kun je een keuze maken van de zeer gevarieerde lunchkaart. Van tosti’s (vanaf 3,75) tot broodspecialiteiten, zoals een stokbroodje brie (7,50) of open sandwich met gerookte zalm (8,75). Ook de diverse salades (vanaf 9,75) ontbreken niet. Het is ook mogelijk voor een wrap te gaan, met geitenkaas (8,75) of kip (9,75). Aanrader Turks brood (9,50), gevuld met gekruid pikant gehakt met ijsbergsla, ui, tomaat, komkommer en een frisse kruidensaus. Zitplaatsen Restaurant Herperduin heeft binnen honderdtien zitplaatsen en buiten nog eens zeventig plaatsen op het mooie, groene tuinterras. Het restaurant heeft alle ruimte om elk gezelschap op gepaste wijze te ontvangen.

Meer dan tachtig acts op FestyLand in Volkel VOLKEL - Op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 oktober wordt Volkel weer FestyLand, met wederom een supertentenkamp vol entertainment, vertier en verstrooiing voor iedereen met trommelvliezen, pupillen en smaakpapillen. Drie dagen vol topbands, DJ’s, theater, artiesten en shows. FestyLand 2010 telt liefst vijf podia, zeven tenten en meer dan tachtig acts. FestyLand 2010 begint op vrijdag 15 oktober met optredens van onder anderen Guus Meeuwis en Frans Duijts op het hoofdpodium. Op de tweede dag, zaterdag 16 oktober, komen onder meer Di-rect, het thuisspelende BZB, de nieuwkomers van Go Back To The Zoo en Rowwen Hèze naar Volkel. Rowwen Hèze Begonnen als Engelstalig bandje uit de Peel is Rowwen Hèze de afgelopen twintig jaar uitgegroeid tot een van de grote acts in de Nederlandse popmuziek. En dat alles met liedjes in het Limburgs dialect... In 1992 beleeft de band een landelijke doorbraak met optredens op Pinkpop en de Amsterdamse Uitmarkt. Beide concerten worden live op tv uitgezonden. Sindsdien speelt Rowwen Hèze nog eens twee keer op Pinkpop, maar ook op andere grote festivals, zoals Lowlands, Parkpop en het Deense Roskilde. Rowwen Hèze heeft een repertoire waarin het geluid van de plaatselijke fanfare, rock, hoempamuziek en Tex Mex door-

Informeer naar meer aanbiedingen in onze winkel

klinkt. Gaandeweg ontstaat naast deze ‘feestkant’ van het Peelse gezelschap steeds meer belangstelling voor het andere gezicht van de band: dat van de melancholieke ballades. Rowwen Hèze brengt na het debuutalbum Boem (1991) nog een tiental albums uit. In het najaar van 2006 verschijnt het alom geroemde album Rodus & Lucius, dat vanuit het niets de nummer 1-positie in de Album Top Honderd bereikt. Rowwen Hèze-songs als De peel in brand, Bestel mar, Limburg en De neus umhoeg zijn ondertussen als klassiekers niet meer uit het muzikale erfgoed van ons land weg te denken. Go Back To The Zoo De broers Cas en Teun maken altijd al muziek met Bram in Nijmegen. Eenmaal vertrokken naar Amsterdam, duwen ze Lars (die ze ontmoeten in de rij voor een Strokes-concert) een basgitaar in zijn handen: Go Back To The Zoo is geboren. Ze gaan repeteren in een ruimte waar Boudewijn Buch zijn zoölogische collectie hield, en worden beïnvloed door vanalles tegelijk: pop, Velvet Underground, Tsjechov, Marinus Nijhoff, Amsterdam, The Strokes, Nescio, Nijmegen, rock-’n’-roll, Dostojevski, Elsschot, Svevo, Guns n’ Roses, Wymbristeradiel, The Rolling Stones en Oscar Wilde: een grote soep. In 2008 nemen ze een EP op met Torre Florim. In 2009 brengen ze twee singles uit: Beam Me Up over luiheid en nietsigheid, Electric over lust, liefde en Guinevere. Electric wordt in januari verkozen tot 3FM-megahit. Op Festyland speelt Go Back To The Zoo veel werk van het half augustus verschenen debuutalbum Benny Blisto. Meer acts op FestyLand 2010 worden binnenkort bekendgemaakt. Tickets zijn al verkrijgbaar op www.festyland.nl en bij Hap & Stap in Zeeland.

Verse stokbroodjes, lunchgerechten, vakantieschotels. Zeven dagen per week open vanaf 11 uur.

Hét adres voor uw tussenstop

Makkelijk en lekker buiten eten. Gewoon bij Albert Heijn. Hap & Stap Kerkstraat 52 Zeeland Telefoon 0486-452622 www.hapenstap.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 27 augustus 2010

15


Spaar ze alle 8!

Van 30 augustus tot en met 23 oktober 2010 kunt u bij PLUS van Bavel sparen voor bijzonder leuke Safari knuffels. Gedurende deze periode ontvangt u bij elke € 5,00 aan boodschappen één spaarzegel. Tegen inlevering van een volle spaarkaart (20 zegels) en bijbetaling van € 1,99 ontvangt u één van de 8 soorten Safari knuffels naar keuze. De knuffels zijn 40 cm hoog en hebben een winkelwaarde van € 9,99.

Weekblad Arena week 34 2010  

Weekblad Arena week 34 2010

Weekblad Arena week 34 2010  

Weekblad Arena week 34 2010

Advertisement