Page 1

weekblad voor landerd, herpen, ravenstein en omstreken jaargang 15 – week 33 14 augustus 2009 www.arenalokaal.nl

Gezamenlijk aanbod wonen, welzijn en zorg

pagina

3

Zorgen gaan mee op vakantie

pagina

11

Arena Zomerspecial

pagina Volgens ProRail kan de spoorbrug bij Ravenstein er na de opknapbeurt weer tientallen jaren tegen.

Geluidshinder van treinen neemt af

Spoorbrug Ravenstein gaat op de schop RAVENSTEIN - De spoorbrug tussen Ravenstein en Niftrik gaat de komende weken uitgebreid op de schop. Spoorbeheerder ProRail maakt van de brug over de Maas een zogeheten stille brug. “We vervangen het bestaande spoor met houten dwarsliggers door een spoor met ingegoten spoorstaven. Door deze nieuwe constructie worden de trillingen in de brug gereduceerd, waardoor het geluid dat de treinen produceren afneemt en de brug zelf een langere restlevensduur krijgt”, zegt een woordvoerder van ProRail. De werkzaamheden op het spoor tussen Den Bosch en Nijmegen vinden plaats tussen 17 en 27 augustus. ‘s Nachts wordt er doorgewerkt waardoor omwonenden mogelijk geluidshinder ondervinden.

roRail is als spoorbeheerder verantwoordelijk voor de instandhouding van de enkelsporige brug tussen Ravenstein en Niftrik. “De brug kan er na de ingreep weer vele tientallen jaren tegen”, laat een zegsman van de organisatie weten. Bijkomend voordeel van de nieuwe constructie is dat de als rijksmonument aangeduide brug een stuk stiller wordt. “Door de realisatie van een ingegoten spoorconstructie wordt de brug nagenoeg even stil als een gewone spoorbaan met ballastbed. De geluidsreductie bedraagt ongeveer drie decibel.”

Tijdens de werkzaamheden aan de spoorbrug vervangt ProRail ook het spoor aan weerszijden van de brug. Daarnaast wordt een wissel vernieuwd en vervangt de spoorbeheerder twee nabijgelegen overwegen, bij de Maasdijk in Ravenstein en de Maasbandijk in Wijchen. ProRail voert de werkzaamheden zoveel mogelijk gecombineerd uit om de overlast voor omwonenden en het treinverkeer te beperken tot een minimum. Omdat door de werkzaamheden aan de spoorbrug het treinverkeer op het traject Den Bosch-Nijmegen toch al gestremd is, vinden in de periode van 17 tot 27 augus-

tus op meer locaties werkzaamheden plaats. Dit leidt ook tot aanpassingen voor het wegverkeer. Zo is de overweg Maasdijk bij Ravenstein tien dagen lang volledig afgesloten voor al het verkeer. Ook voetgangers worden hier omgeleid. Rond Herpen is het verkeer bij de overwegen Bruulweg en Burgemeester van Erpstraat enkele dagen gestremd. Verboden terrein Het spoor in Ravenstein is verboden terrein voor onbevoegden. Ook tijdens de tiendaagse periode waarin geen regulier treinverkeer plaatsvindt. ProRail waarschuwt mensen uit de buurt van het spoor of de werkterreinen van de aannemer te blijven. “Het spoor kan er op het oog verlaten bij liggen, maar er kunnen altijd werktreinen rijden. Onze BOA’s (Buiten-

gewoon Opsporingsambtenaren, red.) zullen extra surveilleren. Wanneer zij onbevoegden bij het spoor aantreffen, kunnen zij een bekeuring van negentig euro uitschrijven.” Over het pad langs de spoorbrug vindt veel sluipverkeer plaats van fietsers en voetgangers tussen Ravenstein en Wijchen. Dit pad is echter uitsluitend bedoeld voor hulpverleningsdiensten en eveneens verboden terrein voor onbevoegden. Er rijden tussen 17 en 27 augustus geen treinen op het traject tussen Oss en Nijmegen. Ook rijden er geen treinen tussen Den Bosch en Nijmegen op 22 en 23 augustus. De NS zet bussen in. Reizigers kunnen voor meer informatie kijken op www.ns.nl, de teletekstpagina’s 751 en 754 of bellen naar 0900-1475.

5-7

Ziekenhuis Den Bosch opent Q-koortspoli REGIO - Het aantal mensen dat dit jaar besmet is geraakt met Q-koorts is opgelopen tot boven de tweeduizend. Dat is meer dan twee keer zoveel als in heel 2008, maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag bekend. Voor zover bekend hebben tot nu toe 2.026 mensen de ziekte opgelopen. Daarnaast wordt van nog eens 99 mensen vermoed dat zij Q-koorts hebben. Vier mensen zijn dit jaar aan de ziekte overleden. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch opende donderdag een polikliniek voor patiënten met Q-koorts. Het ziekenhuis maakt zich zorgen over de groep patiënten bij wie de ziekte zich ontwikkelt tot een chronische aandoening. “Het ziekenhuis behandelt momenteel twintig chronische Qkoortspatiënten”, zegt een woordvoerster. In de poli werken arts-microbiologen en internisten. “Als het nodig is, krijgen zij ondersteuning van cardiologen en longartsen. Zij behandelen de chronische patiënten en doen kennis en ervaring op met de ziekte. Daarnaast is de polikliniek bedoeld om ongerustheid weg te nemen.” Patiënten met Q-koorts merken niet altijd dat zij de ziekte onder de leden hebben. De meeste patiënten hebben geen klachten of kampen alleen met lichte griepverschijnselen. Omdat huisartsen steeds vaker patiënten doorsturen naar het ziekenhuis, biedt de polikliniek uitkomst. Patiënten bij wie de ziekte zich verder ontwikkelt, zijn moe en krijgen infecties op vervelende plaatsen in het lichaam. Complicaties kunnen zelfs na een jaar nog optreden. Voor de Qkoortspoli is een verwijzing nodig van de huisarts. Die stelt vast of de patiënt Q-koorts onder de leden heeft en of diagnostisch onderzoek nodig is. Vóór 2007 kwam Q-koorts zo’n vijftien keer per jaar voor bij mensen. Sindsdien is het aantal besmettingen bij mensen snel gestegen. De ziekte komt vooral voor in Noord-Brabant en Zuid-Gelderland, een gebied met veel geitenhouderijen. Qkoorts wordt veroorzaakt door een bacterie die door dieren wordt overgedragen op mensen. Geiten en schapen zijn de belangrijkste bron. De bacterie kan worden opgelopen door het inademen van besmet stof en soms door het eten of drinken van rauwmelkse producten. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De ziekte geneest meestal vanzelf na één tot twee weken, maar dit jaar zijn tot nu toe vier patiënten overleden. Zij hadden allemaal meerdere aandoeningen onder de leden. Arts-microbioloog Peter Wever van het Jeroen Bosch Ziekenhuis verbaasde zich er eerder over dat de Q-koorts weinig aandacht krijgt vergeleken met de Mexicaanse griep.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 14 augustus 2009


2

www.arenalokaal.nl – vrijdag 14 augustus 2009


Samenwerking gemeente, Mooiland en Brabant Zorg

Gezamenlijk aanbod wonen, welzijn en zorg in Landerd LANDERD - Één integrale visie voor de hele gemeente, dat was het verzoek van de gemeente Landerd aan woonmaatschappij Mooiland Maasland en Brabant Zorg. Samen met hun partners Pantein en BrabantWonen ontwikkelden zij een gezamenlijk aanbod voor wonen, welzijn en zorg.

eter Verkuijlen is bij Brabant Zorg verantwoordelijk voor de integrale zorgvisie. Brabant Zorg biedt zorg binnen instellingen. Verzorgingshuis Compostella in Zeeland biedt verschillende diensten aan, De Nieuwe Hoeven in Schaijk is een verpleeghuis met een bovenlokale functie voor dagactiviteiten en psychogeriatrische zorg. Peter Verkuijlen: “Beide instellingen kunnen in de toekomst worden uitgebouwd. Compostella wordt dan een volwaardig woonservicecentrum met zowel somatische (lichamelijke, red.) als psychiatrische zorg voor ouderen. De zorg van De Nieuwe Hoeven willen we deels ook decentraal in de regio aanbieden. Mooiland Maasland ondersteunt onze plannen door in de buurt van onze voorzieningen nultredenwoningen te bouwen.

Met de juiste zorg binnen handbereik kunnen mensen dan zo lang mogelijk zelfstandig wonen.” Keuzevrijheid Door met zowel Pantein als Brabant Zorg in zee te gaan, biedt de gemeente Landerd haar inwoners keuzevrijheid. Hoewel beide partijen in feite concurrenten zijn, willen ze elkaar niet bevechten. Erik Valstar van Pantein: “Keuzevrijheid is belangrijk. We hebben een goede samenwerking met Brabant Zorg. Zij maken bijvoorbeeld ’s nachts gebruik van onze verpleegkundigen. Ook doen we gezamenlijk aan wachtlijst-

Met de juiste zorg binnen handbereik kunnen mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. bemiddeling.” Peter Verkuijlen is van mening dat Pantein en Brabant Zorg elkaar goed aanvullen. “Je kunt niet alles alleen doen”, vindt hij. “Samen kunnen we zorg bieden voor alle zorgvragen uit de hele regio.” Pantein is van oudsher een thuiszorgorganisatie. Erik Valstar: “We komen bij de mensen achter de voordeur. We weten dat de juiste zorg een groot gevoel van veiligheid kan geven. Ook in kernen als Reek, waar intramurale zorg niet haalbaar is. Drempelloze

woningen, goede thuiszorg en de mantelzorg door familie en vrienden zorgen ervoor dat mensen thuis kunnen blijven wonen.” De ontwikkelingen rond domotica (technische en elektronische aanpassingen in en om het huis, red.) spelen hierbij ook een belangrijke rol. In de toekomst zijn er meer ouderen en minder personeel. Goed toegepaste domotica is daarvoor een oplossing.

Vanaf september

colofon Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. Oplage 9850 + 650 Eindredactie

Sergio Boutkan E: sergio@uitleg.nl T: 0486 463 112 M: 06 466 25 651 Kopij

Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk T: 0486 463 112 F: 0486 463 537 E: redactie@arenalokaal.nl I: www.arenalokaal.nl Acquisitie

Rob Smorenberg T: 0486 463 112 M: 06 506 17 426 E: rob@uitleg.nl Uitgever

Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk I: www.uitleg.nl Druk

DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding

Tip Top T: 0485 319 050

Mooiland Maasland voert nieuw woningtoewijzingsmodel in

column Werken, werken, werken Het grote nadeel van mijn functie als directeur van het WNBF is dat ik nooit zorgeloos kan gaan zitten flierefluiten, want ik heb geen moment tijd voor mezelf. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week ben ik bezig met het beschermen van de mens tegen de natuur. Dus ook tijdens de fietsvakantie langs de Moezel die ik afgelopen week maakte met mijn vrouw en een bevriend echtpaar. Waar de anderen genieten van het schitterende Moezeldal, de pittoreske stadjes, de imposante kastelen en wat al niet meer, ben ik continu in de weer met vragen als: Hoe beschermen we ons tegen de zon? Hoe staat de wind? Houden we het droog? Daarnaast hadden we daar te maken met plaatsgebonden dreigingen. Wat bijvoorbeeld te doen bij plotseling opkomend water? De Duitsers hebben hiervoor geen waarschuwingssysteem ontwikkeld. Wat je wel in bijna elk plaatsje ziet zijn huizen waarop middels strepen en data wordt duidelijk gemaakt hoe hoog het water in het verleden heeft gestaan. Daar schiet je weinig mee op. Grote bron van zorg was ook het gevaar voor vallend gesteente en overstekend wild. Hiervoor waren wel waarschuwingsborden geplaatst, maar zonder verdere informatie over plaats en tijdstip waarop gevallen of overgestoken wordt. Daar heb je dus helemaal niks aan. Het zijn dit soort slordigheden die ernstig afbreuk doen aan het door de Duitsers zo gekoesterde imago van ‘gründlichkeit’ en die mij ertoe dwingen om elk moment van de fietstocht alert te zijn. Terwijl de anderen gezellig babbelend onbekommerd voort fietsen, ben ik druk in de weer met het inventariseren van dreigingen, het maken van risicoanalyses en het bedenken van vluchtplannen. Het blijft me verbazen hoe efficiënt ik hierbij te werk ga. Je merkt dan toch het profijt van de zesdaagse commando-opleiding die ik vijfendertig jaar geleden heb gehad. Daar hebben we trouwens ook veel voordeel van bij het zoeken naar een geschikte overnachtingsmogelijkheid op het eind van de dag. Want als commando wordt het er bij je in gestampt dat je bij de inname van een stad altijd eerst op zoek moet naar de plaatselijke VVV. Wie mocht denken dat mijn taak erop zit als we eindelijk op een terras onze dorst lessen, is abuis. Want meteen nadat de bestelling door de ober op tafel is gezet, komen de wespen aangevlogen. Binnen twintig minuten vonden de volgende drie incidenten plaats: 1. Ik sla zijwaarts met de menukaart een wesp vanuit de lucht keihard in het oog van een mij onbekende vrouw aan de tafel achter mij. Vervolgens plet ik de neergestorte wesp onder een poot van een terrasstoel. 2. Ik waarschuw een vrouw aan de tafel naast mij die wil drinken van een glas waarin een wesp ligt te spartelen. De vrouw vist de wesp voorzichtig uit haar glas en zet hem liefdevol op tafel waarna ik de wesp met een harde klap toevoeg aan de menukaart. 3. Ik zie hoe een wesp half verstrikt raakt in de haardos van mijn vrouw. Voor hij kan steken, haal ik onbarmhartig uit waarbij mijn vrouw ook bijna knock out gaat. “Collateral dammage” heet dat bij ons. Daar moet je gewoon rekening mee houden. In geen der drie gevallen kon er een dankjewel vanaf. Ook dat ben ik gewend. Daar doe je het ook niet voor. Als directeur van het WNBF (en ex-commando in opleiding) ben je er niet voor jezelf, maar voor je medemens. Overal ter wereld, vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week te land, ter zee en in de lucht is dit mijn taak: “To serve and to protect humanity against nature.” Morgen reis ik af naar Friesland voor een fietstocht met cultuurfilosoof W.B. Dat wordt weer vier dagen keihard werken.. Theo van Duren Directeur WNBF

REGIO - Veel woningzoekenden vinden het huidige optiemodel waarmee Mooiland Maasland haar huurwoningen verdeelt onoverzichtelijk en ingewikkeld. Reden voor de woonmaatschappij om in het najaar over te gaan op een nieuw toewijzingsmodel dat het zoeken naar geschikte woonruimte eenvoudiger en klantvriendelijker maakt.

Vanaf komend najaar zoeken woningzoekenden hun nieuwe stek via de website www.mooilandmaasland.nl. Op de website kunnen zij een digitaal zoekprofiel aanmaken. Als er een geschikte woning vrijkomt, krijgen woningzoekenden automatisch een tipbericht via e-mail waarop ze kunnen reageren. Mensen zonder internet krijgen schriftelijk bericht. Tachtig procent van de woningen wordt toegewezen op basis van inschrijftijd, de rest gaat via loting. Door de loting maken starters straks ook kans op een woning. De invoering van het nieuwe woningtoewijzingmodel gebeurt via een intensief communicatietraject. Via een brochure zijn alle 15.000 woningzoekenden geïnformeerd over het nieuwe woningtoewijzingmodel. Deze brochure is vooraf door de doelgroep getoetst op helderheid. Vervolgens is er telefonisch contact geweest met alle woningzoekenden. Daaruit bleek dat 2.200 mensen geen internetmogelijkheden hebben. Deze mensen zijn uitgenodigd voor een gesprek op een locatie bij hen in de buurt. Medewerkers van Mooiland Maasland hebben samen met deze 2200 mensen een zoekprofiel aangemaakt. In september gaat het nieuwe toewijzingsmodel online. Voor die tijd ontvangen alle woningzoekenden nog een laatste herinnering per post. Daarin staat de datum waarop Mooiland Maasland de website in gebruik neemt. Ook wordt duidelijk uitgelegd hoe woningzoekenden op het aanbod kunnen reageren.

GOLFBAD OSS - met de Berenbaden voor de kleintjes - de spectaculaire glijbanen voor de grotere kids - en voor iedereen de golfslag in het heerlijk warme water met een minimale hoeveelheid chloor Wat een verwennerij ... Dus, voor ontspanning of avontuur: KOM

MAAR SNEL NAAR HET GOLFBAD!

Bel voor meer informatie 0412-647575 Euterpelaan 1 5344 CA Oss www.golfbad.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 14 augustus 2009

3


Geldig van donderdag 20 tot en met zaterdag 22 augustus 2009

agenda Elke woensdag Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. vogelvereniging Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen

AUGUSTUS

ite

1-31

Zomerexpositie van modelschilders, elke zondag van 11 tot 17 uur in galerie Tem Blakke in Ravenstein Tweede Internationale biënnale van sieraden met emaille, te bezichtigen van dinsdag tot en met vrijdag tussen 13 en 17 uur en op zaterdag en zondag van 11 tot 17 uur in het Museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein De Tuinen van Demen open van 10 tot 17 uur, Kleine Poelstraat 13 in Demen Expositie met werken van Wilma van Esch, Winny Kuijk en Will van Bommel in het Raadhuis in Ravenstein St. Rochusfeest Deursen: H. Mis vanaf 10.30 uur in de Vincentiuskerk met aansluitend processie naar de St. Rochuskapel waar de St. Rochuskaars wordt ontstoken en een bloemenhulde wordt gebracht, afsluitend is er koffie/thee voor alle bezoekers Openstelling kapel, van 9 tot 18 uur in de St. Rochuskapel in Deursen De Tuinen van Demen open van 10 tot 17 uur, Kleine Poelstraat 13 in Demen Dansmiddag met The Sunshine Boys van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Kameleon vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Vakantie-Bal met orkest Jersey, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen De Tuinen van Demen open van 10 tot 17 uur, Kleine Poelstraat 13 in Demen Kermis: Mattieharrie Discoshow bij De Klokkenluider/D’n Brouwer in Zeeland Kermis: Hillstreet en DJ Tom in café Kobus in Zeeland Dansavond met live muziek, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Expositie met schilderijen van Crista Dohmen en beelden van Jeanne van Iersel, van 11 tot 17 uur (opening zaterdag om 12 uur), in de NH Kerk in Ravenstein Kermis Zeeland Maashorst Zomerkookworkshop, vanaf 16 uur bij restaurant en kookstudio De Peppelen in Schaijk Zeelandse straatfeesten met braderie en muziek, van 11 tot 17 uur in het centrum van Zeeland Kermis: Little Montana bij De Klokkenluider/D’n Brouwer in Zeeland De Tuinen van Demen open van 10 tot 17 uur, Kleine Poelstraat 13 in Demen Grote rommelmarkt, van 9 tot 16 uur op het terrein bij camping De Brug in Herpen Dansmiddag met orkest The Drivers van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest X-Treem vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Kermis: optreden van de Zeelandse band Buzz, vanaf 16 uur in café Kobus in Zeeland Kermis: optreden De Andere Hazen, vanaf 19 uur in De Klokkenluider/D’n Brouwer in Zeeland Oud papier Schaijk West Summer fingerfood kookworkshop, vanaf 16 uur bij restaurant en kookstudio De Peppelen in Schaijk Kermis: optreden X-Cess, vanaf 16 uur in café Kobus in Zeeland Kermis: Mambo Kurt, vanaf 19 uur in De Klokkenluider/D’n Brouwer in Zeeland De Tuinen van Demen open van 10 tot 17 uur, Kleine Poelstraat 13 in Demen Open toernooi tennisvereniging Set ‘77 op sportpark De Bundel aan de Boekelsedijk in Zeeland De Tuinen van Demen open van 10 tot 17 uur, Kleine Poelstraat 13 in Demen Dansmiddag met orkest Come Back van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Jersey vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen

vis

1-30

ka

art

13

16

je?

15-31

uitleg.nl

16-31 16 16 19 20 22 22 22 22-23 22-25 23 23 23 23 23 23 24 24 25 25 25 25 27 29-31 30 30

SEPTEMBER 1 1-6 1-6

1-13 1-31 2 2-3

KVO Fietsdag (50 km.), start om 8.45 uur op het Europaplein in Schaijk Open toernooi tennisvereniging Set ‘77 op sportpark De Bundel aan de Boekelsedijk in Zeeland Tweede Internationale biënnale van sieraden met emaille, te bezichtigen van dinsdag tot en met vrijdag tussen 13 en 17 uur en op zaterdag en zondag van 11 tot 17 uur in het Museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Expositie met werken van Wilma van Esch, Winny Kuijk en Will van Bommel in het Raadhuis in Ravenstein Openstelling kapel, van 9 tot 18 uur in de St. Rochuskapel in Deursen Openstelling heemkundegebouw De Komme, van 14 tot 16 uur aan de Netjeshof in Schaijk Herpse wandeltocht: avondwandeltweedaagse (5, 10 of 15 km.), inschrijven 15 km. tussen 17.30 en 18 uur en 5 en 10 km. tussen 18 en 18.45 uur bij startplaats ‘t Slotje in Herpen

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar

redactie@arenalokaal.nl Kijk ook eens op ravensteinhuizen.nl

Plus Van Bavel - Schaijk Pastoor van Winkelstraat 16 - T: (0486) 461379 Open: maandag t/m donderdag 08 - 20 uur / vrijdag 08 - 21 uur / zaterdag 08 - 18 uur

GRATIS UITGAANSMAGAZINE EN WEBSITE 4

www.arenalokaal.nl – vrijdag 14 augustus 2009


Gemaal Van Sasse open tijdens waterfestival zomeragenda AUGUSTUS 1-30 Zomerexpositie van modelschilders, elke zondag van 11 tot 17 uur in galerie Tem Blakke in Ravenstein 1-31 Tweede Internationale biënnale van sieraden met emaille, te bezichtigen van dinsdag tot en met vrijdag tussen 13 en 17 uur en op zaterdag en zondag van 11 tot 17 uur in het Museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein 13-19 Kermis op het Burchtplein, Eikenboomgaardplein, Heuvel, Burgwal en parkeerterrein De Wal in Oss 15-31 Expositie met werken van Wilma van Esch, Winny Kuijk en Will van Bommel in het Raadhuis in Ravenstein 14 Optreden Soulstars, vanaf 21 uur in café De Kamer in Oss 15 Kinderbraderie, van 9 tot 14 uur in openluchttheater Weijerpark in Boxmeer 15 ‘Grave, altijd wat te beleven’: Beach Volleybal en Jo de zingende DJ, vanaf 16 uur aan de Loswal in Grave 15-18 Kermis Elsendorp 15-18 Kermis Overloon 16 St. Rochusfeest Deursen: H. Mis vanaf 10.30 uur in de Vincentiuskerk met aansluitend processie naar de St. Rochuskapel waar de St. Rochuskaars wordt ontstoken en een bloemenhulde wordt gebracht, afsluitend is er koffie/thee voor alle bezoekers 16 De Tuinen van Demen open van 10 tot 17 uur, Kleine Poelstraat 13 in Demen 16 Lange wandeling ‘Zomer op de Heide’, start om 10.30 uur bij natuurcentrum Slabroek in Nistelrode 16 Waterfestival Grave, van 10 tot 18 uur op de Maas en in het centrum van Grave 16 Harley Davidson Dag, van 11 tot 18 uur in en rond café Royal in Mill 16 Kunstmarkt, van 12 tot 17 uur in het centrum van Gemert 16 Vrije Markt, van 10 tot 16 uur aan de Rudigerstraat 32 in Volkel 16 Dansmiddag met The Sunshine Boys van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Kameleon vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 16 Mega Vlooienmarkt, van 9 tot 17 uur in de Kokse Hoeve in Gemert 16 Clemens van der Ven, vanaf 21 uur in café De Kamer in Oss 16-31 Openstelling kapel, van 9 tot 18 uur in de St. Rochuskapel in Deursen 18 Stadswandeling onder leiding van een VVV-stadsgids, start om 13.30 uur bij het VVV-kantoor aan de Rogstraat in Grave 19 Vakantie-Bal met orkest Jersey, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 20 De Tuinen van Demen open van 10 tot 17 uur, Kleine Poelstraat 13 in Demen 21 Rommelmarkt, vanaf 16 uur bij Bos en Berg in Overloon 21 Mark van de Veerdonk met Ranjaneurose, vanaf 20.30 uur in openluchttheater Mariahout 21 Optreden Jim Carlisle, vanaf 21 uur in Razzoo in Uden 22 Kermis: Mattieharrie Discoshow bij De Klokkenluider/D’n Brouwer in Zeeland 22 Kermis: Hillstreet en DJ Tom in café Kobus in Zeeland 22 Dansavond met live muziek, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 22 Parkfeest: kamelen- en ezelsrace en Superparty met Clear Out, vanaf 17 uur in het Landschapspark in Mill 22-23 Expositie Crista Dohmen (schilderijen), van 11 tot 17 uur in de NH Kerk in Ravenstein 22-25 Kermis Zeeland 23 Zeelandse straatfeesten met braderie en muziek, van 11 tot 17 uur in het centrum van Zeeland 23 De Tuinen van Demen open van 10 tot 17 uur, Kleine Poelstraat 13 in Demen 23 Parkfeest: dweilorkestenfestival Sound of Joeks, vanaf 13 uur in het Landschapspark in Mill 23 Grote rommelmarkt, van 9 tot 16 uur op het terrein bij camping De Brug in Herpen 23 Dansmiddag met orkest The Drivers van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest X-Treem vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 23 Maashorst zomer-kookworkshop, vanaf 16 uur bij restaurant en kookstudio De Peppelen in Schaijk 24 Kermisoptreden van de Zeelandse band Buzz, vanaf 16 uur in café Kobus in Zeeland 24 Kermis: De Andere Hazen, vanaf 19 uur in De Klokkenluider/D’n Brouwer in Zeeland 24 Beachvolleybaltoernooi op het Ridderplein in Gemert 25 Coverband X-Cess, vanaf 16 uur in café Kobus in Zeeland

GRAVE - Gemaal Van Sasse is op zondag 16 augustus te bezichtigen tijdens het waterfestival in Grave. Om 11 uur vindt de officiële opening van het waterfestival plaats. Waterschap Aa en Maas stelt bezoekers in de gelegenheid het monumentale pand te bezichtigen. De gemeente Grave zorgt voor vervoer met paard en wagen om de afstand van het centrum naar het gemaal te overbruggen. Het gemaal ligt nabij de Graafsebrug/John S. Thompsonbrug in Grave. Gemaal Van Sasse is het eerste elektrische gemaal dat is gerealiseerd door het toenmalige waterschap De Maaskant. De reden van de bouw van het gemaal in 1928-1929 is dat er een stuw in de Maas geplaatst moest worden. Met de bouw van de stuw in Grave, was het waterpeil verhoogd en kon de Raam haar water niet meer kwijt in de Maas. Vanaf de oprichting in 1921 werkt het waterschap aan de waterbeheersing in het Land van Cuijk. Vooral de Raam veroorzaakte problemen. Niet alleen was de uitmonding in de Maas bij de oude haven te krap, maar ook voerde de Raam zuur Peelwater aan. In 1927 ging het bestuur van het waterschap akkoord met de plannen van ingenieur Verloren van Themaat tot bemaling van het Land van Cuijk. Een nieuw gemaal in een nieuw te graven uitmonding van de Raam ten westen van Grave zou deze taak moeten kunnen vervullen. In 1929 werd gemaal Van Sasse in gebruik genomen. Omstreeks 1950 en later weer in 1981 is een gedeelte van de apparatuur gemoderniseerd. Het gemaal is genoemd naar A.F.O. van Sasse van Ysselt, de eerste voorzitter van waterschap De Maaskant (1921-1926).

Het gemaal Van Sasse.

Vijfde Nordic Walking-tocht Trappen en stappen in natuurgebied Bedaf Uden in en rond Ravenstein UDEN - In natuurgebied Bedaf in Uden vindt zondag 27 september voor de vijfde keer een Nordic Walking-tocht plaats. Liefhebbers kunnen die dag meedoen aan een kwart (10,5 kilometer), halve (21,1 kilometer) of hele marathon (42,2 kilometer). Vanaf Gasterij De Pier kan men vanaf 7.30 uur starten voor de hele marathon, vanaf 9 uur voor de halve marathon en vanaf 10 uur voor de kwart marathon. Voor alle afstanden geld als eindtijd 17 uur. Tijdens deze tocht is koffie, soep, fruit, koek en frisdank verkrijgbaar bij de verschillende controleposten. Na afloop ontvangen de deelnemers een aandenken. Vanaf het middaguur zorgt de Old Swingband uit Uden voor de muzikale noot. De kosten voor deelname zijn zes euro bij voorinschrijving tot 13 september. Aanmelden kan via de internetsite www.langlaufvereniging-bedaf.nl. Op de dag zelf kost deelname acht euro.

RAVENSTEIN - Het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein (TIR) heeft er een nieuwe activiteit bij, de Trapen Stapdagen: een week lang fietsen en wandelen op het Brabantse platteland met als start en finish vestingstadje Ravenstein. De georganiseerde fiets– en wandelweek duurt van maandag 17 tot zondag 23 augustus. Deelnemers kunnen zelf hun programma samenstellen aan de hand van speciaal voor deze week samengestelde fietsroutes met afstanden van twee keer 25 en twee keer vijftig kilometer en wandelroutes van twee keer tien en twee keer 25 kilometer. Ook is het mogelijk fietsen en wandelen te combineren. Starten kan kan iedere dag vanaf 9 uur starten bij het Raadhuis aan de St. Luciastraat in Ravenstein. Voor meer informatie kan men bellen met 0486–411306 tijdens de openingstijden van het TIR (maandag tot en met zaterdag van 10 tot 16.30 uur en zondags van 12 tot 16 uur) of surfen naar www.toerismeravenstein.nl

Twee dagen wandelen in Herpen en omgeving

In natuurgebied Bedaf vindt weer een Nordic Walking-tocht plaats.

HERPEN - Een aantal buurtverenigingen in Herpen tekent jaarlijks voor de organisatie van de avondwandeltweedaagse. Dit jaar vindt deze plaats op woensdag 2 en donderdag 3 september. Deelnemers kunnen kiezen uit routes van vijf, tien en vijftien kilometer, die hen meevoeren door Herpen en de mooie omgeving. Onderweg wordt gezorgd voor wat muziek en een paar consumpties. Inschrijven kan op 2 september bij startplaats ‘t Slotje. De wandelaars van de langste route kunnen terecht tussen 17.30 en 18 uur, voor de andere afstanden kan men inschrijven tussen 18 en 18.45 uur. Deelname kost 2,50 per persoon, ongeacht of men één of twee dagen meeloopt. De wandeltweedaagse is een initiatief van de Herpense buurtverenigingen De Kolluk, De Zandhoek, De Molenhoek, ’t Hoefke, ’t Erf, Rondum ’t Klooster, Het Vurste Stuk en ’t Turp. Voor meer informatie kan gebeld worden met Thea Wagemakers, 0486-413060.

Kijk voor meer uitgaanstips in Oost Brabant ook eens op

www.dienblad.nl

Gewoon bij Albert Heijn.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 14 augustus 2009

5


zomerspecial Bakel is klaar voor EK Tractor Pulling BAKEL - Bakel verandert in het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 september in het kloppende hart van tractorpullend Europa. In het dorp vinden namelijk, net als in 2002, de Europese kampioenschappen Tractor Pulling plaats. De wedstrijden worden op vrijdagavond traditiegetrouw ingeluid met een optreden van Rowwen Hèze.

Pastoor van Winkelstraat 24 5374 BJ Schaijk Telefoon (0486) 462800 www.echtebakker.nl/bartbongers

Het EK vormt een nieuwe mijlpaal in het bestaan van de stichting Tractor Pulling Bakel. Het is namelijk het vijfentwintigste jaar dat de organisatoren in Bakel een evenement op poten zetten. Wat in 1984 begon met een wedstrijd op een klein terrein achter de plaatselijke molen is in de loop der jaren uitgegroeid tot een megaevenement met twee wedstrijdbanen, twee feesttenten, een machinebeurs en een camping. Op de twee banen is beide dagen bijna continu actie te zien. Daarnaast is er nog veel meer te beleven. Op vrijdag 11 september vindt eerst een optreden plaats van Rowwen Hèze, met in het voorprogramma de formatie Lekke band. Vanaf 20 uur is de betreffende feesttent geopend. Op zaterdag is er na afloop van de wedstrijden in een van de twee feesttenten een pulling-party, waarbij de band Revival speelt. In de andere tent kunnen liefhebbers onder het genot van een Bakel vormt weer het strijdtoneel voor het spectaculaire drankje nagenieten van de wedstrijd. Op zaterdag en tractorpulling. zondag is er op het wedstrijdterrein ook veel vermaak voor de kids. Kaarten voor Rowwen Hèze kosten 16 euro. Voor de wedstrijden op zaterdag en zondag betaalt men 22,50 euro. Voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar bedraagt de entree vijf euro, terwijl jeugd tot zes jaar gratis toegang heeft. Kaarten zijn online te bestellen via www.tractorpullingbakel.nl en verkrijgbaar bij alle 400 Primera-winkels in Nederland.

Ruim 300 kramen bij Op Naar Ravenstein RAVENSTEIN - Rondom de oude stadsgrachten van het vestingstadje vindt zondag 6 september voor de 24e keer de grote familiemarkt Op Naar Ravenstein plaats. De vlooienmarkt is voor bezoekers geopend van 9 tot 16.30 uur. Entree bedraagt 2,50, consumpties op de terrassen kosten één euro. Lopend langs de stadsgrachten passeert het publiek zo’n driehonderd uitgestalde kramen vol interessante waren. Naast professionele handelaren vindt men er ook veel particulieren die net een zolderopruiming achter de rug hebben. Het aanbod is daardoor erg veelzijdig. Naast het verzamel- en curiosa-aanbod krijgen ook de kids speciale aandacht. Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ kunnen ze een zakcentje bijverdienen op de voor hen speciaal ingerichte kindermarkt.

speeltuin - biljart - darts jeu de boules verrassende menu’s feesten - themafeesten

’t Oventje Voor Oventje 32 Zeeland Telefoon 0486-453962 www.hetoventje.nl

Auteur: Laura Soer, Maarten Rademaker, Frens Witte Uitgeverij: Mo’Media Pagina’s: 386 ISBN: 978-90-5767-358-0 Of je nu houdt van de oude cultuur, de heerlijke ZuidSpaanse keuken of de prachtige stranden en berggebieden, in Andalusië kun je je weken vermaken. Maar ook voor een korte vakantie is het een succes verzekerde bestemming. 100% Andalusië brengt je naar het niet te missen Alhambra, maar ook naar de leukste wijkjes van Malaga en ver weg van alle drukte naar prachtige Bed & Breakfasts op het platteland. Om tussen de locals honderd procent te genieten van alles wat Andalusië te bieden heeft.

Slabroek verzorgt natuurwandeling

Gewoon genieten.

Open: di. 19 - 01 uur, wo. en do. 15 - 01 uur, vrij. en za. 15 - 02 uur, zo. 11 - 01 uur (di. keuken gesloten).

100% regiogidsen Andalusië

Deelname aan de kindermarkt is gratis. Ook aan amusement voor de kids wordt gedacht. Voor hen zijn er diverse attracties. De organisatie werkt tijdens Op Naar Ravenstein nauw samen met een aantal verenigingen uit Ravenstein, waaronder de Stichting Carnaval Ravenstein. Info: www.OpNaarRavenstein.nl

NISTELRODE - Natuurcentrum Slabroek aan de Erenakkerstraat 5 in Nistelrode verzorgt op 16 augustus vanaf 10.30 uur een natuurwandeling in samenwerking met IVN-gidsen uit Oss en Uden. De wandeltocht door De Maashorst heeft een lengte van zes kilometer en duurt ongeveer drieëneenhalf uur. Het thema is ‘Zomer op de heide’. Met een zelf meegebracht lunchpakket gaan de deelnemers ook picknicken op de heide. Deelname kost 2,50 voor volwassenen en 1,50 voor kinderen. Voor meer info en aanmelden: 0412-611945 of www.slabroek.nl.

In Schaijk is een Notaris, die houdt van betaalbare dis. Een goed glas wijn, genieten op het terras. Dan is hij in zijn sas. Wil u ook deze Notaris zijn? eetcafedenotaris.nl Schutsboomstraat 43, Schaijk 06 105 140 46 vanaf 10.00 uur open, dinsdag gesloten

6

www.arenalokaal.nl – vrijdag 14 augustus 2009


ZOMERGASTEN: Nico Thoen, naturistenvereniging De Peelrand Zeeland

‘Als naturist heb je een enorm gevoel van vrijheid’ Tijdens de zomermaanden juli en augustus komt Arena wekelijks met een zomerspecial in het hart van de krant. Voor de rubriek Zomergasten bezoekt de redactie elke week een ander vakantieadres en laat zij toeristen aan het woord die in Landerd, Ravenstein of Herpen verblijven. Deze week spreekt Arena met Nico Thoen uit Zoetermeer. Nico verblijft met zijn vrouw op het kampeerterrein van naturistenvereniging De Peelrand aan de Weversweg in Zeeland.

Naam Nico Thoen (65) Woonplaats Zoetermeer Beroep Nico heeft op kantoor bij Miele gewerkt, als onderdelenverkoper. Verblijfplaats Naturistenvereniging De Peelrand in Zeeland

Nico Thoen geniet van de zon voor zijn caravan. Duur van de vakantie Vanaf april/mei zijn we hier alleen in weekends. Daarna gaan we alleen nog af en toe naar huis voor de kinderen, kleinkinderen en wat andere zaken. Meestal vertrekken we eind september om in april weer terug te komen. Naturistenvereniging De Peelrand is aangesloten bij de overkoepelende organisatie Naturisten Federatie Nederland (NFN). Leden van de NFN krijgen een lidmaatschapskaart. Die kaart heb je nodig om het terrein van een naturistenvereniging op te komen, ook hier bij De Peelrand. Hier zijn honderdzestig vaste plekken en dertig plekken voor passanten. De leden zijn over het algemeen wat ouder, terwijl de passanten veelal jongere gezinnen zijn. Voor leden is de camping het hele jaar open. Passanten zijn er alleen van april tot oktober. Waarom hier Wij komen al twaalf jaar op De Peelrand. Destijds woonden we in Tiel en gingen we regelmatig naar de sauna. Dat beviel ons wel en toen zijn we een paar campings in de buurt gaan bekijken. Uiteindelijk zijn we hier beland omdat De Peelrand hele goede voorzieningen heeft. Eerdere vakanties We gaan ook weleens naar het buitenland. Vorig jaar zijn we bijvoorbeeld een week naar Frankrijk en een week naar Italië geweest, ook naar een naturistencamping. Vooral in Frankrijk is veel naturistentoerisme, in Italië al een stuk minder. Omgeving De Peelrand ligt tegen natuurgebied De Maashorst aan. Daar kun je heerlijk wandelen of fietsen. Vooral het knooppuntennetwerk is erg populair. Hier op de camping wordt ook de fiets- en wandelknooppuntenkaart van Landerd verkocht. Verder zie je de halve camping maandagochtend wegtrekken, dan is het markt in Uden. Naturisme Als naturist heb je een enorm gevoel van vrijheid. Je bent dicht bij de natuur. Verder respecteren mensen elkaar. Ik kan de hele dag weggaan en de caravan open laten met mijn waardevolle spullen op tafel. Dan liggen ze er ‘s avonds nog steeds. Daarnaast is naturisme gewoon praktisch. Naakt is iedereen hetzelfde. Op een gegeven moment zie je de naaktheid niet meer. De Peelrand De voorzieningen zijn hier erg goed. Alle plekken zijn aangesloten op de riolering en iedereen heeft stroom. Zo’n dertig jaar geleden is er een zwembad gebouwd dat sinds tien jaar overdekt is. Alles bij de vereniging wordt door de eigen leden gedaan. Twee jaar geleden hebben we bijvoorbeeld de sanitaire voorzieningen gerenoveerd. Er komen vrijwel geen vreemden op het terrein. Dat kan ook niet zomaar, want je komt alleen binnen met een sleutel. Aanrader Naturisme raakt de laatste tijd steeds meer in trek, dat merken we hier ook. We hebben tegenwoordig zelfs een wachtlijst. In Brabant zijn sowieso de meeste naturistenHERPEN - In de kiosk in het centrum van Herpen terreinen. Dat komt waarschijnlijk door de mooie groene vindt zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur de omgeving. Je bent daardoor lekker dicht bij de natuur. jaarlijkse tweedehands-goederenmarkt plaats ten behoeve van stichting Herpen in Woord en Beeld. Naast de tweedehands goederen zijn er ook hobbyartikelen te koop. De kinderactiviteiten zijn zoals altijd gratis.

Tweedehands-goederenmarkt met erfhuisveiling in Herpen

Rommelmarkt op camping De Brug in Herpen

HERPEN - Op het terrein van café-cafetaria-camping De Brug in Herpen wordt op zondag 23 augustus weer een grote rommelmarkt gehouden. Daar worden allerlei tweedehands spullen te koop aangeboden, van boeken en huisraad tot gereedschap en kleding. Nieuwe spullen mogen op deze markt niet worden aangeboden. Bezoekers zijn van harte welkom van 9 tot 16 uur, de entree bedraagt een euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen de markt gratis bezoeken. Er is een terras om voor de inwendige mens te zorgen. Voor deze rommelmarkt zijn grondplaatsen beschikbaar (12 euro per plaats). Belangstellenden kunnen zich inschrijven via telefoon 0486-411668 of 411915.

Tijdens deze markt zorgen blaaskapellen voor muzikaal entertainment in de kiosk. Op het plein voor café–zaal Thekes wordt een groot terras ingericht. De opbrengst van de markt gaat naar stichting Herpen in woord en beeld, die het cultureel erfgoed in Herpen en omgeving waarborgt en verfraaiing van de dorpen voorstaat. De organisatie stelt iedereen in de gelegenheid een kraam of grondplaats te huren om de eigen zolderopruiming aan de man te brengen. Aanwonenden kunnen zelfs voor hun eigen deur een kraam of grondplaats huren. Een kraam voor tweedehands spullen kost twintig euro, voor een grondplaats van vier meter betaalt men tien euro. Voor meer informatie en aanmelding: Diana Koopmans, 0486-412518 of Gerda van der Linden, 0486-411443 of 06-27200497.

Verse stokbroodjes, lunchgerechten, vakantieschotels. Open vanaf 11 uur.

Hét adres voor uw tussenstop

Camping - Zaal - Terras De Heische Tip Straatsven 4 5411 RS Zeeland Telefoon (0486) 451458 / 451832

Hap & Stap Kerkstraat 52 Zeeland Telefoon 0486-452622 www.hapenstap.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 14 augustus 2009

www.heischetip.nl 7


Profile Cor van de Wiel De fietsspecialist Mondriaanplein 27 5401 HX Uden - T: 0413 250 167 8

www.arenalokaal.nl – vrijdag 14 augustus 2009


Schilderijen en beelden

Nieuwe expositie in Raadhuis Ravenstein

gelezen Alex Auteur: Saskia Mulder Uitgeverij: Boekerij Pagina’s: 336 ISBN: 978-90-2255-194-3

RAVENSTEIN - De Stichting Werkgroep Cultuur Ravenstein organiseert een nieuwe expositie in Het Raadhuis aan de St. Luciastraat 2 in Ravenstein. De tentoonstelling met kunstwerken van Wilma van Esch, Winny Kuijk en Will van Bommel is te bezoeken van zaterdag 15 augustus tot en met zondag 13 september. Openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 16.30 uur en zondag van 12 tot 16 uur. Meer info: www.cultuurravenstein.nl.

ilma van Esch studeerde aan de Academie voor Beeldende vormgeving in Tilburg. Vrij snel daarna vindt zij een atelier in Rosmalen. Samen met vijf andere kunstenaars richt zij de Stichting Tangram op. Daarna maakt Wilma in haar atelier series met diverse thema’s die haar bezighouden: organische vormen, dierenmaskers en schedels, een reisverslag van Nepal, fotografie, collages en bloemen in hun uiterste glorie en hun sterven. In haar werk staat de synthese van realisme en abstractie centraal. Doordat Wilma vele jaren werkzaam is op het parkachtige terrein van GGZ Coudewater wordt zij steeds opnieuw gefascineerd door de oude statige bomen die op het terrein zo eigen zijn. “De bomen lijken zich met de bewoners van het terrein te verenigen. Zij vertellen hun verhaal, hun

Emma is pas vijf als ze haar mateloze liefde voor muziek ontdekt. Vanaf dat moment kan ze niet anders dan zich vol overgave storten op de viool - en daarin wordt ze met evenveel toewijding gesteund door haar ouders en haar grote zus Alex. Alles staat in het teken van Emma’s talent. Alex is haar beste en enige vriendin en hun band is sterk. Als Alex vlak voordat ze gaat studeren een zangtalentenjacht wint, lijken de rollen opeens omgedraaid: alle aandacht gaat uit naar Alex. Alex’ ster rijst in sneltreinvaart naar duizelingwekkende hoogten. Haar ongekende populariteit brengt haar niet alleen veel fans en geld - die tot de meest bizarre situaties en mogelijkheden leiden - maar ook vervreemding van de werkelijkheid en van haar zus. Het boek komt wat traag op gang. Vanaf het begin is het niet helemaal duidelijk vanuit welk perspectief het boek geschreven is. Hoe verder het boek vordert, hoe meer alles door de ogen van Emma gezien wordt. De hechte band tussen Alex en Emma is duidelijk en ze pikken overduidelijk veel van elkaar. De snelheid is goed en als je door het begin heen bent en eenmaal in het boek zit dan is het een prachtig verhaal.

strijd, eenzaamheid, verandering en het gevoel van zowel gevangen als beschermd te zijn. De oude bomen zijn als zielen die hier dwalen, aangetast door hun omgeving maar hierbij hun eigenheid niet verliezend.” Winny Kuijk Winny Kuijk, afkomstig uit Gelderland, woont in Dommelen. Van 1979 tot 1982 volgt zij de opleiding aan de afdeling Vrije Vormgeving van de Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven, waarvan een jaar in de vakklas Beeldhouwen. De afgelopen jaren werkt ze bij diverse schildersgroepen en volgt ze kritische werkbesprekingen bij Chris Manders, voormalig directeur van de Kunstacademie in Tilburg. Winny exposeert regelmatig in de regio Eindhoven en Valkenswaard en werkt soms in opdracht. Ze wordt geïnspireerd door de na-

Rocktober-concerten

The Unforgiven in café De Raaf Schaijk

Ook in september kunnen muziekliefhebbers in het Schaijkse café terecht. Op zaterdag 12 september verzorgt de Zeelandse rockband Scar Tissue vanaf 22 uur een optreden. Op zondag 20 september wordt een terrasfeest gehouden met de Schaijkse bigband 5-6-07. Hierbij is iedereen welkom vanaf 14 uur, de bigband speelt tot 18 uur. De serie Rocktober-concerten start dit jaar op zaterdag 3 oktober met Underduck. Op de overige zaterdagen van oktober betreden rock ‘n lolband Canvas, Stash!, Crosstown

wijze is expressionistisch, in heldere kleuren en in diverse technieken. Will van Bommel De derde exposant in Het Raadhuis, Will van Bommel uit Wijchen, is autodidact. Zij heeft zich voornamelijk toegelegd op de creatie van mensfiguren en dieren. Zowel klein als groter. Soms aandoenlijk in uitdrukking en gestalte, dan weer trots in uitstraling. Haar werk, in brons en keramiek, is gevarieerd van vorm en kleur.

en Barracuda het podium. Alle oktoberoptredens beginnen om 22 uur en zijn gratis toegankelijk.

Voorverkoop De afsluiting van de Rocktober-serie wordt op zaterdag 6 november verzorgd door The Unforgiven. De avond met deze Metallica Tribute band begint om 20 uur. De voorverkoop start op 19 augustus, kaarten zijn dan verkrijgbaar voor tien euro per stuk. Aan de kassa kost een kaartje 12,50 euro. Voor meer informatie: www.cafederaaf.net.

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN (oplossing vanaf maandag op www.arenalokaal.nl)

Onweerstaanbaar

Winny Kuijk.

le ne sio fes en? pro ekst t

SCHAIJK - Café De Raaf heeft voor de komende maanden een aantal muzikale avonden in de agenda staan. Zo staat de tiende maand van het jaar weer in het teken van Rocktober, waarvan de finale op 6 november plaatsvindt met een optreden van The Unforgiven.

tuur, het landschap en de mens. “De thema’s lijken divers, maar het schilderen is de verbindende factor in mijn zoektocht naar expressie. Alles kan een onderwerp zijn, zoals vermenging van beelden in etalagespiegelingen, contrasten in landschappen, de menselijke figuur en kleurige pluimvee.” Haar nieuwste werken ontstonden naar aanleiding van het promotieonderzoek naar stamcellen van haar jongste zoon. De gekleurde microscopisch kleine cellen geven uitvergroot een abstract beeld van het begin van nieuw leven. Haar schilder-

Auteur: Rhonda Pollero Uitgeverij: Verbum Pagina’s: 470 ISBN: 978-90-7424-42-65 Finley Anderson Tanner, kortweg FAT, is een charmante fashionista die als juridische assistente op de afdeling nalatenschappen van een advocatenkantoor werkt. Maar liever vangt ze op haar torenhoge Jimmy Choo’s loslopende moordenaars. Hoewel Finley best aanleg lijkt te hebben voor het betere speurwerk is het voor haar eigen veiligheid beter dat ze bij deze hobby wordt geholpen door de professionele Liam. Dat heeft vooral te maken met het feit dat Liam een echte detective is. In Onweerstaanbaar wordt Finley keihard met haar neus op de feiten gedrukt als ze om 5.40 wakker wordt van een hard gebons op haar voordeur. Op haar deurmat staat haar beste vriendin Jane, gehuld in een weinig verhullend negligé. Onder het bloed en volkomen in paniek vertelt Jane van haar blind date met de knappe Paolo. Een afspraakje dat eindigde toen Jane ‘s ochtends wakker werd naast zijn levenloze lichaam. Aan Finley de taak om de waarheid boven tafel te krijgen.

Cruise Auteur: Suzanne Vermeer Uitgeverij: A.W. Bruna Pagina’s: 248 ISBN: 978-90-2299-479-5 Heleen en Frank zijn vijftien jaar getrouwd. Kinderen hebben ze nooit gekregen, hoewel Heleen dat graag had gewild. Als touroperator is Frank vaak van huis. Op een dag verrast hij zijn vrouw met een romantische cruise ter ere van hun trouwdag. De reis is geweldig, totdat Frank verdwijnt. Heleen is in alle staten, maar hij wordt niet gevonden. Gebroken keert ze terug naar Nederland. Na een paar moeilijke maanden neemt een kredietverstrekker contact met haar op. Heleen komt erachter dat Frank een dubbelleven leidde en een kant had die ze nooit had verwacht. Dan gaat bij haar de knop om en zet ze alles op alles om achter de waarheid te komen, iets wat haar door bepaalde personen niet in dank wordt afgenomen. Suzanne Vermeer is in Nijmegen geboren en verhuisde op tienjarige leeftijd met haar ouders naar Amsterdam. Ze studeerde Spaans aan de Universiteit van Amsterdam en trok na haar studie naar Barcelona, waar ze nu nog steeds woont en werkzaam is. Helaas is Suzanne er niet in geslaagd het boek tot het einde spannend te houden, net zoals bij het eerder All-Inclusive ook niet is gelukt. Het boek wordt weggezet als thriller, maar past beter thuis in de categorie streekromannetjes.

uitleg.nl

SAS zoekt nieuwe leden SCHAIJK - De Schaijkse Amateur Schilders (SAS) starten in september met een nieuw cursusjaar.

Geïnteresseerden kunnen op donderdagavond van 19.30 tot 22 uur onder begeleiding van lerares en kunstenares Ruth van de Pol vrijblijvend een proefles volgen. Meer informatie is verkrijgbaar bij Betsie van Ravensteijn, via nummer 0486-461617.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 14 augustus 2009

Paul Verstegen

9


Opbrengst naar ontwikkelingsproject in Tanzania

MOV houdt fietstochten in Schaijk, Zeeland en Reek LANDERD - Binnenkort worden weer de fietstochten van de Landerdse MOV’s verreden in Schaijk, Zeeland en Reek. Er zijn drie tochten uitgezet. Het geld dat de MOV’s hiermee ophalen, is bestemd voor een aantal zorgvuldig geselecteerde goede doelen. Dit jaar is dat de bouw van een apotheek in combinatie met een kliniek voor Katoma in Tanzania. Tezamen met financiële steun van NCDO en Stichting Wilde Ganzen streven de MOV’s naar een bedrag van 40.000 euro voor dit project. Tanzania is het land waar Pater Theo van Schaijk werkzaam is. Theo is momenteel voor twee maanden in Nederland. Dit jaar start de eerste fietstocht van de ‘Landerd Tour’ op zondag 13 september in Schaijk. De tocht van Zeeland is op 20 september en die van Reek op 27 september. De starttijd van alle drie de tochten is tussen 10.30 en 13 uur. Starten kan in Schaijk bij dorpshuis De Phoenix, in Zeeland bij de firma Swijnenburg aan de Brand 32 en in Reek bij gemeenschapshuis Het Wapen van Reek.

Supermarkt Plus lanceert wijnwebsite SCHAIJK/HERPEN – Om zich nog sterker te profileren op het gebied van wijn heeft supermarkt Plus www.wijnenvanplus.nl gelanceerd. De site zit boordevol lekkere wijnen, nieuwtjes en natuurlijk aanbiedingen. Bovendien kunnen de liefhebbers een persoonlijke wijnpagina bijhouden, waarmee ze kans maken op een mooie wijnreis. Plus is al vijf keer uitgeroepen tot Beste Wijnsupermarkt van Nederland. Reden om te starten met een eigen wijnwebsite. Naast aansprekende wijnaanbiedingen kan de bezoeker heel eenvoudig de juiste wijn vin-

den via het wijninformatiesysteem van Plus. In deze database kan men alle wijnen die bij Plus te koop zijn terugvinden. Inclusief een korte omschrijving van de wijn, de druiven), een proefnotitie, de serveertempe-

De eerste MOV-fietstocht start in Schaijk. (archieffoto)

ratuur, serveertips, prijs en eventuele bekroningen. De wijnen zijn op verschillende manieren te vinden via de site. Bijvoorbeeld op het land van herkomst, op smaak, op het moment waarop je de wijn wilt drinken, op gerechttype of op prijsklasse. Voor de laatste nieuwtjes en praktische tips kan de bezoeker van de wijnwebsite terecht op het blog van Alexandra Pouderoyen, de wijninkoopster van Plus. Win een wijnreis Op www.wijnenvanplus.nl kan iedereen een eigen wijnpagina aanmaken. Op deze

persoonlijke pagina kan men onder andere persoonlijke wijnnotities plaatsen of favoriete wijnen opslaan. Zo creëert men heel eenvoudig een eigen online wijnalmanak. Bezoekers die voor 31 augustus een eigen wijnpagina aanmaken, maken kans op een verzorgde wijnreis naar Frankrijk of Sicilië.

kort nieuws Feestelijke heropening postkantoor Ravenstein RAVENSTEIN – Kim Vogelsangs en Wim Hes namen op 1 april van dit jaar het postkantoor aan de Landpoortstraat 13 in Ravenstein over. Inmiddels heeft de winkel, die de naam Douwe Dabbert heeft gekregen, een complete metamorfose ondergaan. Mensen kunnen er nog steeds terecht voor alle diensten van ING en TNT Post, maar daarnaast is het assortiment flink uitgebreid met onder meer boeken, kinderboeken, cadeau- en kantoorartikelen. Op zaterdag 5 september vieren Kim en Wim op feestelijke wijze de (her)opening van de winkel. Iedereen uit de omgeving is daarbij welkom. Tussen 9 en 15 uur is er van alles te doen voor jong en oud. Er zijn optredens te zien van supercussieband Sambanda en clown Vivientje en er zijn diverse aantrekkelijke acties en aanbiedingen. Zo krijgen klanten van Douwe Dabbert bij besteding van tien euro een boek cadeau. Meer info: 0486-414612.

Finalisten 3e klas driebanden strijden om districtstitel REGIO - De acht finalisten in de 3e klas driebanden klein zijn bekend. Zij strijden van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 september in café ’t Fabeltje in Oss om de districtstitel in deze klasse. De lengte van de partijen is vastgesteld op 20 caramboles. De acht finalisten zijn: Henk Arts (DVK), Bert van Hoorn (SOKO), Mario van der Sanden (Germenzeel), Gerrit van der Vlies (Germenzeel), Schaijkenaar Geert Romme (De Zwaan), Frans Wijnakker (KOT), Ruud Willems (Jong Geleerd) en Adrie van de Laar (TOK ’74). De twee best geplaatste spelers worden afgevaardigd naar de Regiofinale, die wordt gehouden van 16 tot en met 18 oktober in het district Oss, bij café Ons Thuis in Ravenstein.

Drie atelierzondagen bij Icarus in Huisseling HUISSELING – Dit najaar biedt kunstenares Truus Weesjes, naast de wekelijkse cursussen, drie zogeheten atelierzondagen aan. Deze zijn bedoeld voor mensen die wat meer tijd aan een werk willen besteden, maar ook voor diegenen die kennis willen maken met atelier Icarus. Atelier Icarus ligt verscholen tussen het groen, op de oude kistenzolder van voormalig fruitteeltbedrijf Pomona in Huisseling. De atelierzondagen vinden plaats op 20 september, 18 oktober en 15 november en duren steeds van 10.30 tot 15.30 uur. Deelname kost 65 euro per keer en 175 euro voor drie keer (inclusief koffie/thee en soep bij de lunch). Voor meer info en aanmelding: www.dendam2.nl.

Deelnemers gezocht voor Zeelandse braderie ZEELAND – Ook dit jaar vindt tijdens de Zeelandse Straatfeesten weer een braderie plaats. De braderie is op zondag 23 augustus van 11 tot 17 uur. Naast de jaarlijkse kermis staan in het centrum van Zeeland diverse muziekpodiums opgesteld. Voor de braderie zoekt de organisatie nog standhouders. De huur van een kraam bedraagt twintig euro. Meer informatie: 0486-463475 of l_klievink@hotmail.com

Kienen voor verenigingen in ‘t Slotje Herpen

aal open, zijn wij norm ustus). e d o ri e p e ti aug In de vakan t en met 15 to 0 (1 3 3 k tot 13 uur. m.u.v. wee open van 8 ij w jn zi k e In deze we

HERPEN - Ook in de maand augustus kan in ‘t Slotje wekelijks worden deelgenomen aan de kienavond. Elke woensdagavond vanaf 20 uur kunnen belangstellenden een gokje wagen in het dorpshuis van Herpen. De opbrengst van de avonden komt ten goeden aan plaatselijke verenigingen.

Scheltseweg 4b 5374 EB Schaijk Mob. 06-53732103

10

Privé:

Molenaarstraat 29 5374 GX Schaijk T. 0486-462292

www.arenalokaal.nl – vrijdag 14 augustus 2009


Piekeraars kunnen op vakantie thuis niet loslaten

Nederlander neemt veel zorgen mee op reis

nader bekeken Medicijnen en zwangerschap Wanneer u zwanger bent of zwanger wilt worden, is het zeer belangrijk dat u ook uw apotheek op de hoogte brengt van uw kinderwens, uw zwangerschap of dat u borstvoeding geeft. Een kind is in de baarmoeder namelijk niet tegen alle schadelijke invloeden van buitenaf beschermd. Tijdens de zwangerschap moet u dan ook oppassen met medicijnen. Ook in de borstvoeding kunnen medicijnen terechtkomen.

De meeste Nederlanders nemen op vakantie hun zorgen mee. Slechts acht procent weet zich helemaal zorgeloos aan het vakantiegevoel over te geven. De rest is op reis toch nog voortdurend met van alles bezig, zo blijkt uit het jaarlijkse ‘zomeronderzoek’ van Europeesche Verzekeringen. akantiegangers maken zich vooral zorgen om thuisblijvende familieleden of vrienden (29 procent), achterblijvende huisdieren (26 procent), inbraak thuis (25 procent) en om de planten en de tuin (19 procent). Bezorgd over een uitbraak van de Mexicaanse griep op de vakantiebestemming is bijna niemand. Ook de beslommeringen op het werk laat men thuis. Slechts zeven procent van de ondervraagden zegt zich wel eens zorgen te maken over het werk tijdens vakantie. Nederlanders gaan goed voorbereid op vakantie, zo blijkt uit het onderzoek. Een ruime meerderheid (71 procent) zoekt informatie op internet over het gebied waar men op vakantie gaat. Ruim de helft boekt vooraf de accommodatie en het lokaal vervoer. Ook schaft bijna de helft van de vakantiegangers een reisgids aan. Tandenborstel Een goede voorbereiding is het halve werk. Bijna de helft van de Nederlanders beweert nooit iets te zijn

Kinderwens Geneesmiddelen kunnen tijdens de zwangerschap, maar ook al daarvoor schadelijk zijn voor uw kindje. Geneesmiddelen worden opgenomen in het bloed. Vanuit het bloed van de moeder kunnen medicijnen via de placenta (moederkoek) de baby bereiken. Dit risico geldt gedurende de hele zwangerschap. Tussen de derde en twaalfde week van de zwangerschap worden alle organen gevormd. In deze periode is het vruchtje extra gevoelig voor schadelijke stoffen. Ook voor mannen die geneesmiddelengebruiken is het verstandig om bij kinderwens een huisarts te raadplegen. De kwaliteit van zaadcellen kan namelijk worden beïnvloed door bepaalde geneesmiddelen. Zwangerschap Met medicijnen tijdens de zwangerschap moet u voorzichtig zijn. Het is daarom altijd verstandig uw arts en apotheker te vertellen dat u zwanger bent, als u medicijnen moet gaan gebruiken. Niet alle geneesmiddelen zijn schadelijk voor het ongeboren kind. Van een beperkt aantal middelen is bekend dat ze zonder problemen gebruikt kunnen worden. Van een aantal andere geneesmiddelen staat vast dat ze schadelijk zijn. Maar van de grootste groep geneesmiddelen is (nog) niet bekend welke invloed ze op de vrucht hebben. In de bijsluiter staat dan dat er onvoldoende gegevens bekend zijn om te beoordelen of het geneesmiddel schadelijk is. Uw arts zal u zo’n middel alleen voorschrijven als er geen veilig middel voorhanden is. Dat is bijvoorbeeld het geval als u lijdt aan epilepsie. Een epilepsieaanval kan schadelijker zijn voor het kind dan het gebruik van een epilepsiemiddel. In zo’n geval is het verstandig dat uw medicijngebruik intensief begeleid wordt door de arts en de apotheker.

Slechts acht procent van de Nederlanders geeft zich helemaal zorgeloos aan het vakantiegevoel over. vergeten. Degenen die wel wat vergeten doen dat het meest met de tandenborstel (20 procent). Verder laat men ook de zonnebril (15 procent) en de zwemkleding (9 procent) relatief vaak thuis liggen. ‘Ouderwets’ entertainment zorgt voor ontspanning tijdens de vakantie. En Nederlanders nemen nogal wat mee. Kaartspel (54 procent) en puzzelboekje (49 procent) zijn het populairst. Ook Yahtzee (22 procent), Rummikub (20 procent) en badmintonrackets (19 procent) nemen relatief veel vakantiegangers mee. De Nintendo, Xbox en Wii (7,7 procent) en de dvd (8,7 procent) zijn nog steeds minder populair. Meer dan de helft van de Nederlanders houdt zich tij-

dens de vakantie niet bezig met ‘duurzaam toerisme’. Een kwart geeft aan te kiezen voor duurzame accommodaties, activiteiten of vervoer. Zeven procent geeft een financiële bijdrage aan lokale projecten. Vrouwen veel heimwee Eén op de zeven Nederlanders geeft aan tijdens de vakantie wel eens last te hebben van heimwee. Bij vrouwen komt dit gevoel veel vaker voor dan bij mannen (21 versus 7 procent). Nederlanders met heimwee missen vooral het eigen huis (42 procent), de vertrouwde omgeving (27 procent), de huisdieren (21 procent) en de familie (19 procent). Een zeer ruime meerderheid van de Nederlanders

zegt zich aan te passen aan de eetgewoonten van het vakantieland (88 procent). Een leugentje om bestwil? Ruim één op de drie Nederlanders neemt nu namelijk voedselproducten uit Nederland mee op reis. Eén op de vijf doet dat omdat dat voordeliger is. Kaas, hagelslag en drop vormen, in die volgorde, de top drie. Onderdak De meeste Nederlanders boeken voor hun zomervakantie een bungalow, huisje of appartement (34 procent). Een kleiner aandeel verblijft in een hotel (23 procent). Eén op de zeven Nederlanders slaapt op vakantie in een caravan (13 procent).

Borstvoeding Door het geven van borstvoeding krijgt het kind stoffen via de moedermelk die beschermen tegen veel ziektes en infecties. Sommige geneesmiddelen kunnen overgaan in de moedermelk en zo in het lichaam van de baby terechtkomen. De baby heeft het geneesmiddel niet nodig, maar het werkt wel in zijn lichaam en het kan ook bijwerkingen hebben. Van een aantal geneesmiddelen is bekend dat u ze zonder bezwaar kunt gebruiken als u borstvoeding geeft, en van een aantal middelen staat vast dat ze schadelijk kunnen zijn voor uw baby wanneer u borstvoeding geeft. Van de grootste groep geneesmiddelen is echter niet bekend of ze in de moedermelk terechtkomen en schadelijk kunnen zijn. Uw arts zal dan samen met u afwegen of het verstandig is borstvoeding te blijven geven.

Naaimachines en stof voor cursussen Tanzania

Zelfzorg Vrij verkrijgbare middelen zoals pijnstillers, laxeermiddelen, hoestmiddelen en vitaminen zijn geneesmiddelen en kunnen dus ook schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Dit geldt ook voor alternatieve geneesmiddelen en kruiden(mengsels). Als u dit soort middelen wilt gebruiken tijdens uw zwangerschap, overleg dan altijd eerst met uw apotheker, arts of verloskundige.

REEK/BUKUMBI - Pater Jan Somers (69) is al sinds 1966 missionaris in Tanzania. Vanaf juni is hij te gast bij zijn broers die nog in het ouderlijk huis in Vorstenbosch wonen. Begin september reist de pater weer af naar Bukumbi, Tanzania. Hij vertrekt echter niet met lege handen. Somers neemt ruim tachtig naaimachines, vijfendertig rollators, tien rolstoelen en twee scootmobielen mee. Pater Jan Somers met zijn broers Tini en Rini en hun nieuwste aanwinst.

raf ie?

www.arenalokaal.nl – vrijdag 14 augustus 2009

og

Borretstraat 8 in Reek. Pater Somers haalt de spullen daar op vlak voor hij weer naar Tanzania vertrekt. Voor meer informatie kan men bellen met 0413-363129.

fot

“In Tanzania geef ik naaicursussen aan gehandicapten”, vertelt pater Somers. “Die mensen kunnen dan hun eigen geld verdienen met het maken van kleren. Zo kunnen de gehandicapten zichzelf onderhouden zonder een zware last te zijn voor de familie. Voor deze cursussen heb ik naaimachines nodig.” Jan Somers zoekt vooral handnaaimachines. “Veel van de gehandicapten hebben problemen met hun benen door polio.” Zijn broers bouwen de naaimachines om zodat de cursisten er gebruik van kunnen maken. Maandagochtend was de Vorstenbossche pater bij Drika Verstegen in Reek om twee naaimachines op te halen. “Naast naaimachines zijn we ook op zoek naar dunne lappen stof”, zegt Somers. “De stof wordt gebruikt om kleren van te maken. Ik wil benadrukken dat we dunne lappen stof zoeken, met dikke stof kunnen we niks beginnen.” Het verschepen van de spullen kost erg veel geld. Vorige keer hebben de broers van pater Somers die kosten op zich genomen. Deze keer zijn ze op zoek naar sponsors. Bijdragen kunnen overgemaakt worden naar Rabobank Bernheze 1552.113.957 op naam van J.M. Somers onder vermelding van ‘Inzameling project Tanzania’. Mensen die dunne lappen stof over hebben kunnen deze voor dinsdag 25 augustus afgeven bij Drika Verstegen, Mgr.

Uw apotheek Geneesmiddelen kunnen dus tijdens de zwangerschap, maar ook al daarvoor of daarna bij borstvoeding schadelijk zijn voor uw kindje. Geef daarom ook aan uw apotheek door wanneer u een kinderwens heeft, zwanger bent of borstvoeding geeft. Uw apotheek kan dan een extra controle uitvoeren op medicijnen die u gebruikt of krijgt voorgeschreven. Mocht u nog vragen hebben over kinderwens, zwangerschap of borstvoeding en geneesmiddelen, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. `

uitleg.nl

Joost van Roosmalen, apotheker Apotheek Schaijk, 0486-463344

11


Superaanbiedingen zomeraanbieding! kies zelf uw cadeau bij ben van dijk 12 maanden 50% korTing oP de abonnemenTskosTen!!! Samsung Star

NieUW! Nokia N97

LG Cookie

Gratis

Gratis

Gratis

touchscreen 3,2 megapixel

32 mb geheugen internet/mail

touchscreen 12 maanden e 8,75

12 maanden e 8,75

12 maanden e 17,50

12 maanden e 17,50

12 maanden e 17,50

12 maanden e 35,00

300 min/600 sms p/m Zorgeloos internet e 9,50 p/m geen aansluitkosten

100 min/200 sms p/m geen aansluitkosten

LG LCD TV 82 cm of laptop + Nokia GSM

TomTom V5 of Nintendo DS + Nokia GSM

+

of

Gratis

100 min/200 sms p/m geen aansluitkosten

Gratis

12 maanden e 17,50

12 maanden e 11,25

12 maanden e 35,00

12 maanden e 22,50

300 min/600 sms p/m geen aansluitkosten

Nintendo Wii + Nokia 1650

+

Gratis 12 maanden e 11,25 12 maanden e 22,50

150 min/300 sms p/m geen aansluitkosten

+

of

150 min/600 sms p/m geen aansluitkosten

NieUW! Samsung Jet

goedkoop bellen en sms’en met je eigen gSM?

Touchscreen amolet scherm internet/mail Supersnel

Kies dan een voordelig SiM-only abonnement

12 maanden e 13,75 12 maanden e 27,50

www.simonly.nl

200 min/400 sms p/m Zorgeloos internet e 9,50 p/m geen aansluitkosten

SiM-only abonnementen vanaf e 2,50

Playstation 3 + Nokia GSM SUPerzoMeraCTie!

Gratis

De snelste en krachtigste iPhone van dit moment.

+ 12 maanden e 17,50 12 maanden e 35,00

✓ Interactieve en snellere iPhone beleving ✓ Spraakherkenning met voice control ✓ Verbeterde 3.0 megapixelcamera met ✓ Digitaal kompas video editing

300 min/600 sms p/m geen aansluitkosten

nu in 8, 16 en 32 gb verkrijgbaar

ook Voor zakelIJke abonnementen, nIeuw of Verlengen v.t.u. telecom Centrum St. Janstraat 35 in Intersport Superstore Vrijdag koopavond

v.t.u.telecom Boxmeer Spoorstraat 44 Vrijdag koopavond

v.t.u. telecom Uden Vluchtoord 10 ma.-vr. tot 21.00 uur za. 10.00 tot 17.00 uur

v.t.u. repair & go reparatie en software Vluchtoord 10 ma.-vr. tot 17.00 uur

0900-4444033 25ct p/m info@vtu-telecom.nl www.vtu.nl (Drukfouten voorbehouden, prijzen zijn vanaf prijzen.) 175555.indd 1

06-08-2009 09:44:16

Weekblad Arena week 33 2009  

Weekblad Arena week 33 2009