Page 1

Meld onveilige verkeerssituaties op www.arenalokaal.nl

weekblad voor landerd, herpen, ravenstein en omstreken jaargang 17 – week 31 – 5 augustus 2011 – www.arenalokaal.nl ����������������������������� ����������������������� ����������������� ��������������������������

Oss krijgt waardering voor duurzaamheidsslag pagina

3

Kermis Schaijk: vijf dagen feest op terras 3 Heere pagina

5

Arena Zomerspecial pagina DUURZAAM GEMEENTEHUIS - Het vorig jaar grondig gerenoveerde gemeentehuis van Oss is genomineerd voor de prestigieuze Dubo Award 2011. Een prijs voor ‘het beste duurzame product, systeem, concept of idee dat grote potentie heeft voor de markt’. Door de nominatie geldt het Osse gemeentehuis als een van de 22 meest duurzame kantoorgebouwen van Nederland. De Dubo-award wordt 28 september uitgereikt tijdens de nationale Dubo-beurs

in Houten. Duurzaam bouwen is een van de speerpunten uit de duurzaamheidsagenda van Oss. Om bouwpartijen te stimuleren om duurzaam te bouwen is een regionaal convenant duurzaam bouwen opgesteld. Hierin zijn prestatieafspraken gemaakt met belangrijke samenwerkingspartners zoals de woningcorporaties en bouwbedrijven, om duurzaam bouwen in de regio verder te stimuleren. Lees verder op pagina 3.

Lage vleesprijs dwingt groot aantal bedrijven tot stoppen

Veel varkenshouders in zwaar weer REGIO - Steeds meer varkenshouders in ons land verkeren in zwaar weer. Door de lage prijzen voor varkensvlees tegenover de stijgende kosten voor het voer, stopt er bijna wekelijks een varkensbedrijf. Boeren die niet meer in staat zijn de dieren te eten te geven, brengen zelfs drachtige zeugen naar de slacht, zo liet Jan Sallevelt, directeur van Varkens KI Nederland, afgelopen week weten in het Agrarisch Dagblad.

H

et gaat al langere tijd slecht met veel varkenshouderijen. Steeds meer heeft de sector te maken met wet- en regelgeving en maatschappelijke eisen op het gebied van dierenwelzijn, duurzaamheid en milieu. Nederlandse varkenshouders moeten fors investeren in nieuwe stallen, zodat deze vanaf 2013 voldoen aan de nieuwste wettelijke eisen. Tegelijkertijd met deze investeringen stijgen de kosten van het varkensvoer en zijn de prijzen van varkensvlees laag, geeft Wyno Zwanenburg van de Neder-

landse Vakbond Varkenshouders (NVV) aan. “Veel bedrijven komen hierdoor in de problemen en dreigen om te vallen”, stelt hij op Omroep Brabant TV. “We kunnen de stijgende kosten niet doorberekenen in de prijs, zo werkt het niet.” Volgens Zwanenburg zijn er meerdere redenen waarom de prijs niet hoger wordt. “Voorheen konden de boeren met twintig of dertig supermarkten onderhandelen, nu zijn er nog maar zo’n vijf retailers. Daarnaast kiezen slacht- en verwerkingsbedrijven ook voor andere contracten en dat speelt de varkensboeren parten.” Schulden Veel varkensboeren die noodgedwongen moeten stoppen met hun bedrijf blijven zitten met een flinke schuld. Die is niet alleen veroorzaakt door de investeringen in dierenwelzijn en milieuvoorzieningen, maar bestaat ook uit niet-

betaalde rekeningen aan veevoederleveranciers en dierenartsen en een belastingschuld over het bedrijf. “We moeten aan tafel met banken, veevoerbedrijven en de overheid”, zegt Zwanenburg op Omroep Brabant. “Er moet wat geregeld worden, want anders gaat de hele sector er aan onderdoor.” Ruimte voor Ruimte Zwanenburg spreekt de hoop uit dat de overheid iets kan doen aan de belastingschulden die varkensboeren nog moeten betalen nadat ze gestopt zijn. Tot voor kort konden varkensboeren die stopten nog geld verdienen via de zogeheten Ruimtevoor-Ruimteregeling. Daarbij koopt en sloopt de overheid de stallen, waardoor er ruimte ontstaat voor natuurontwikkeling. De boer krijgt als tegenprestatie medewerking voor nieuwbouw van een of meerdere huizen op een andere plek

in het dorp. Zwanenburg ziet echter weinig heil meer in deze regeling. “Aangezien de vastgoedmarkt nu ook op zijn gat ligt, is dat ook geen optie.” Protesten Begin dit jaar protesteerden de boeren ook al tegen de lage prijs van varkensvlees. Omdat de hogere kostprijzen van varkenshouders niet terugkomen in de opbrengstprijzen voerden zij onder het motto ‘Een eerlijke prijs voor eerlijk eten’, in het hele land actie bij supermarkten. “We willen een eerlijk deel van de koek”, zegt voorzitter Annechien ten Have van de vakgroep LTO varkenshouderij. “Varkenshouders willen wel, maar ze kunnen het niet alleen. De supermarkten bepalen uiteindelijk de prijs in de winkel. Die prijzen zijn bepalend voor de ruimte die varkenshouders hebben om te kunnen investeren in vernieuwingen op gebied van milieu en dierenwelzijn. We hebben dus nadrukkelijk medewerking nodig van de supermarkten.”

12-15 Gemeentenieuws

Landerd pagina

7-10

Tweede Buurtdag Ravenstein op zondag 25 september RAVENSTEIN - De voorbereidingen voor de tweede editie van de Buurtdag Ravenstein zijn in volle gang. De organiserende stuurgroep Buurtdag 2011 heeft voor zondag 25 september een gevarieerd programma samengesteld met activiteiten voor jong en oud.

“Er is van alles te doen”, vertelt Jacqueline van der Waarden van de dorpsraad Ravenstein. “Op diverse plekken zijn er optredens van muziekgezelschappen en men wordt voorzien van wat lekkers en wat te drinken. Een troubadour en de Vrolijke Vrolies zullen de tocht muzikaal begeleiden, door van locatie naar locatie te gaan. Verder kunnen mensen deelnemen aan diverse workshops, genieten van een demonstratie of meedoen aan een rondleiding op locatie.” De dag is gratis en voor iedereen toegankelijk. Voor mensen die slecht ter been zijn, zijn twee huifkarren beschikbaar en voor rolstoelers wordt vervoer geregeld. Meer info is te vinden op www.dorpsraadravenstein.nl.

Wedstrijd voor ontwikkeling locatie Den Omgang Schaijk SCHAIJK - De gemeente Landerd schrijft een wedstrijd uit voor de ontwikkeling van het terrein van de voormalige basisschool Den Omgang in Schaijk. Negen bouwbedrijven uit Landerd en omgeving krijgen tot 19 augustus de kans een plan in te dienen voor de bouw van minimaal 18 en maximaal 22 huur- en koopwoningen op de 6.000 vierkante meter grote locatie aan de Imkerstraat.

“In de bouwplannen dienen vijf starterswoningen met een vrij-op-naamprijs van 155.000 euro en tenminste tien zogeheten levensloopbestendige woningen te worden opgenomen”, geeft wethouder ruimtelijke ordening aan. De inzendingen van de negen ontwikkelaars worden beoordeeld op basis van de architectonische uitwerking en overtuigingskracht van het ontwerp, de programmatische uitwerking en het financiële plaatje. Een beoordelingscommissie, bestaande uit het hoofd VROM en de projectleider VROM van de gemeente en de dorpsbouwmeester, brengt een advies uit aan het college van B en W. Dat beslist uiteindelijk welk bouwbedrijf de opdracht krijgt.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 augustus 2011


1

Reek

2

3

Schaijk

4

5

Zeeland

2

6 www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 augustus 2011


Gemeentehuis van energielabel G naar A+

Oss krijgt waardering voor duurzaamheidsslag

Theo van Duren heeft vakantie.

ingezonden Verkeersknooppunten

Naar aanleiding van de rubriek Verkeersknooppunten in de Arena komt hier mijn bijdrage in het ‘meedenken’. Helaas zijn er mensen die allerlei maatregelen aan de bekende laars lappen. Haast en stressgevoeligheid zijn bijkomende factoren waardoor allerlei maatregelen op hen weinig effect hebben. Sterker nog, de fatsoenlijke weggebruiker - de meerderheid wordt daarvoor afgestraft. Soms is het paradox. Allerlei bulten en hindernissen - men noemt dat verkeersremmende maatregelen - staan in schril contrast met het item ‘het nieuwe rijden’ en de milieu-aspecten. Zo tegenstrijdig soms! Enkele ideeën: * Udenseweg: twee verkeerssluizen aanbrengen zonder bulten. Bij kruisingen zoals het Hemelrijk gekleurde vlakken of witte belijning aanbrengen, wederom zonder bulten. * Totale Kerkstraat rechter maken, zonder onzin, met enkele Vervolg van de voorpagina De ontvangsthal van het Osse gemeentehuis. flauwe bochten, zoals in St. Hubert-Haps-Wanroij of zoals je bij onze buren ziet in Duitsland. Je moet voor politie, brandOSS - Bij de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van den tot een van de meest duurzame kantoorgebouwen van weer, ambulance, doktoren en het openbaar vervoer doorhet Osse gemeentehuis in 2010 is bijzondere aandacht Nederland. Vóór de verbouwing van het gemeentehuis was gaande wegen creëren, dus er een voorrangsweg van maken. besteed aan duurzaam bouwen. ‘Door onder andere het energielabel G berekend. Bewaakt door camera’s en wisselende lasercontroles! (zie gebruik van zonnepanelen, zuinige en slimme verlichting, tekening) warmte/koudeopslag en groendaken is een zeer duurzaam Volgens wethouder Hendrik Hoeksema geeft Oss met haar gebouw gerealiseerd’, laat de gemeente in een persbericht gemeentehuis het goede voorbeeld. “We werken aan een duurzame toekomst. We doen dat door de realisatie van een weten. schone en veilige leefomgeving waarin het prettig wonen en oor alle duurzame toepassingen verdiende het nieu- werken is. We doen dat vandaag en we denken hierbij aan we gemeentehuis van Oss het energielabel A+. Het morgen. Het voorkomen van negatieve effecten, hier en nu gemeentehuis van Oss mag hierdoor gerekend wor- en daar en later. Dat is de definitie van duurzaamheid.”

D

KNVB Voetbaldagen bij Festilent in Zeeland

Arena brengt onveilige situaties in kaart

ZEELAND - Voor de zestiende keer worden dit jaar de KNVB Voetbaldagen gehouden bij de Zeelandse voetbaltrots Festilent. Van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 augustus verzamelen zich een kleine tweehonderd voetbal(st)ers op sportpark De Bundel om zich vier dagen lang te vermaken met de sport. Iedere dag wordt er getraind en spelen de deelnemers verschillende wedstrijden, zoals 4 tegen 4, voetvolley en goalmasters. Tijdens de voetbaldagen staat het plezier in de sport voorop. Aan het evenement werken dertig kaderleden en nog eens vijftien vrijwilligers van de Zeelandse voetbalvereniging zelf mee. Belangstellenden zijn van harte welkom om tijdens deze dagen de sfeer te komen proeven.

LANDERD - In Dossier Verkeersveiligheid Landerd behandelde Arena inmiddels vele onveilige, onoverzichtelijke en hinderlijke verkeerssituaties. Met deze week erbij staat de teller op dertig (tien situaties per dorp). De redactie blijft bezig met het onderwerp en neemt de komende tijd enkele controversiële verkeerspunten nog aandachtiger onder de loep. Blijf dus storende en gevaarlijke situaties melden. De gemeente heeft toegezegd de meldingen die bij Arena binnenkomen mee te nemen bij het opstellen van een verkeersknelpuntennota. Wil je weten welke punten tot nu toe de revue zijn gepasseerd en deze nog eens terugkijken? Surf dan naar www.arenadossier.nl/verkeersveiligheid. Daar zijn ook de artikelen terug te lezen van de partijen waarmee gesproken is, zoals gemeente, politie, Veilig Verkeer Landerd en jeugdgemeenteraad.

Mgr. Borretstraat / Brouwershof, Reek Wie in Reek over de Mgr. Borretstraat richting de Rijksweg rijdt moet op diverse plekken bestuurders van rechts voorrang geven, onder andere ter hoogte van de Brouwershof. “Dit is een onoverzichtelijke situatie”, laat een straatbewoonster weten. “Door een redelijk hoge heg zie je pas op het allerlaatste moment of er verkeer uit de Brouwershof komt. Zelfs als je je aan de maximale snelheid houdt moet je soms vol op de rem om voorrang te verlenen, maar dit gebeurt lang niet altijd. Tijdens werkdagen komt hier ook veel naar school gaande jeugd langs. Dan is het extra gevaarlijk.”

1

colofon Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. Oplage 10.000 + 500 Eindredactie

Sergio Boutkan E: sergio@uitleg.nl M: 06 466 25 651 Kopij

Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk T: 0486 463 112 F: 0486 463 537 E: redactie@arenalokaal.nl I: www.arenalokaal.nl Acquisitie

Rob Smorenberg M: 06 506 17 426 E: rob@uitleg.nl Uitgever

Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk I: www.uitleg.nl Druk

DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding

De Winter T: 0413 266 766

ertussen. Zestig is hier echt veel te langzaam. Dat merk je aan alles. Als je wel zestig rijdt word je aan alle kanten ingehaald. Dat is veel gevaarlijker dan met z’n allen tachtig rijden daar.” Julianastraat, Schaijk In de ochtend en de avond gebruiken veel mensen de Julianastraat als sluiproute. Dit geldt in mindere mate ook voor de parallel liggende Beatrixstraat en Irenestraat. Automobilisten denken sneller op hun werk of thuis te zijn door de route via het Europaplein en een van deze straten te kiezen. Vaak gebeurt dit met hoge snelheid. “De weg wordt gebruikt als sluiproute én als racebaan”, laat een bezorgde Schaijkenaar weten.

3

Corridorweg, Reek De Corridorweg tussen Reek en Zeeland is enkele jaren geleden omgedoopt tot zestig-kilometerzone. Veel mensen houden zich hier echter niet aan. Er wordt veel te hard gereden. “De weg is zo goed als kaarsrecht”, laat een Reekenaar weten. “Eventuele tegenliggers kun je al van ver Schutsboomstraat / aan zien komen. De fietspa- 4 Akkerwinde, Schaijk den liggen gescheiden van Nieuwbouwwijk Akkerwinde weg met een rij bomen de in Schaijk lijkt omgeven

2

* Zoals het Zeelandse centrum gedeeltelijk is ingericht kun je met recht zeggen dat het een ramp is. Wie ooit tot dit onzalige idee is gekomen en het liet uitvoeren, is waarschijnlijk al lang ‘met de muziek mee’. Nu zitten wij ermee opgescheept. De hele Kerkstraat is gevaarlijk met z’n bijzondere hoeken en bulten. * Moderne digitale camera’s kosten plusminus 50.000 euro per stuk. Ik heb gehoord dat de kosten van het plaatsen hierte worden door onoverzich- van voor de gemeenten zijn. Terwijl de opbrengst naar een antelijke en onveilige situa- dere Rijkspot gaat. Logisch dat men allerlei dingen bedenkt. ties. Deze week nam Arena De opbrengst zou dus terug moeten naar de investeerder. een kijkje bij de nieuwe ontsluiting van de wijk Fred de Leeuw, Zeeland op de Schutsboomstraat. Doordat de nieuwe weg de bocht vloog. Er zitten weet hij. “120 kilometer per vlak achter een verkeers- diverse gaten bij ons in de uur is te doen. Ik ben er sluis is gemaakt, is het voor heg en de eik naast de op- niet trots op, maar dat heb automobilisten vanuit het rit is ook beschadigd van de ik zelf getest. Levensgevaarcentrum bijna onmogelijk vele aanrijdingen. Dit is een lijk. Dit werd vorig jaar geïlom af te draaien. Zeker als heel link punt. Veel mensen lustreerd door de lancering er een vrachtwagen of bus verkijken zich op de bocht van een auto via een boom staat te wachten. Als dege- en eindigen op de andere en lantaarnpaal, waarna hij ne die af wil draaien gevolgd weghelft. Hier moet echt op z’n dak belande.” Niet alleen de snelheid levert onwordt door één of meerdere iets aan gebeuren.” auto’s komt al het verkeer veilige situaties op in dat daar vast te staan. Vaandriglaan / gedeelte van de Kerkstraat. 6 Kerkstraat, Zeeland De T-splitsing bij de nieuwe Zeeland Samen met veel andere wijk Repelakker is gevaar5 Voederheil, De scherpe bocht bij Zeelanders maakt Rick van lijk omdat mensen die uit Van Tienen op de Voeder- Gerwen zich zorgen over de Vaandriglaan komen heil in Zeeland is levens- de veiligheid van de Kerk- voorrang moeten geven aan gevaarlijk, vindt mevrouw straat, en dan met name de Kerkstraat. Alle andere Sande-Geradts die in de het gedeelte van de rotonde kruisingen in deze straat boerderij op de hoek woont. bij Van Boekel tot aan de zijn gelijkwaardig. Rick: “In “Het is echt een verschrik- T-splitsing bij de Langen- juli vond hier een ongeluk king”, zegt ze. “De mensen boomseweg. “Omdat er geen plaats met drie auto’s omrijden hier veel te hard. Het remmende maatregelen zijn dat men niet wist dat veris al meerdere keren voor- getroffen, is hier een veel keer op de Kerkstraat voorgekomen dat er iemand uit te hoge snelheid mogelijk”, rang heeft.”

www.arenalokaal.nl – 5 augustus 2011

3


Jarno van den Elzen behaalt zesde plek

Zeelandse Ellen Jacobs vierde op WK BMX KOPENHAGEN/ZEELAND - Het wereldkampioenschap BMX vond plaats van woensdag 27 tot en met zondag 31 juli in Denemarken, Kopenhagen. Het achttienjarige fietscrosstalent Ellen Jacobs kwam ondanks haar enkelblessure twee keer in actie. Donderdag strandde de Zeelandse in de halve finale in de categorie Women 17+. Zondag reed Ellen zichzelf naar een vierde plaats. Het was halverwege de week nog niet duidelijk of Ellen zondag mee zou doen aan de wedstrijd. Door een lelijke smak blesseerde de Zeelandse zich aan haar enkel. Het vermoeden bestond dat het om een scheurtje in haar enkelband ging. Toch verscheen ze zondag aan de start en wist zich naar een knappe vierde plaats te fietsen. “Ondanks haar blessure heeft Ellen vandaag de vierde plaats gehaald”, laat vader André Jacobs zondagavond uit de Deense hoofdstad weten. “Dus nu zijn we met z’n allen een feestje aan het vieren.” Dorpsgenoot Jarno van de Elzen wist beslag te leggen op de zesde plek.

agenda Elke woensdag Elke donderdag Elke zaterdag

Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Kienen t.b.v. OKSV, vanaf 19.30 uur in PetjesBar in Overlangel Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland

AUGUSTUS

Ellen Jacobs (midden) grijpt net naast een podiumplek.

vriend van Arena brengt onveilige verkeerssituaties in Landerd in kaart Weekblad Arena besteedt regelmatig aandacht aan sociaal-maatschappelijke onderwerpen. Zo doet de redactie momenteel uitgebreid onderzoek naar de verkeersveiligheid in de gemeente Landerd. Een issue dat veel mensen bezighoudt, getuige de vele tientallen reacties en tips die binnenkwamen naar aanleiding van het voorpaginaartikel in de krant van vorige week. De komende weken brengt Arena zoveel mogelijk onveilige verkeerssituaties in Reek, Schaijk en Zeeland in kaart en komen naast diverse bezorgde burgers ook instanties als de gemeente, politie en Veilig Verkeer Landerd uitvoerig aan het woord. Verkeerswethouder Hetty Tindemans heeft aangegeven de bevindingen uit het verkeersveiligheidsonderzoek van Arena voor te leggen aan de Landerdse gemeenteraad. De redactie van Arena heeft nog veel meer ideeën en toekomstplannen voor de krant. Met de actie ‘Vriend van Arena’ vraagt uitgeverij Tekst & Uitleg de lezers een bijdrage te leveren aan de continuïteit en kwaliteit van weekblad Arena en www.arenalokaal.nl. Dit kan door éénmaal per jaar een vrijwillige donatie te doen van minimaal 15 euro. Iedereen die zich aanmeldt als ‘Vriend’ krijgt een exemplaar van de nieuwste editie van Arena Magazine thuisgestuurd. Daarnaast organiseert Arena door het jaar heen diverse aantrekkelijke acties voor alle Vrienden.

1-13 1-31 1-31 6 6-31 7 7 7 7 8-12 9 10 11 11 12 12 13 13 13 13 13-14 13-16 14 14 14 14 14 14 14 15 16 16 16-19 17 17-18

Van Hinthum/Stolz Toernooi - Kader 38/2, Driebanden klein, Bandstoten en Libre in café Ons Thuis in Ravenstein Schildersclub D’n Zolder - Tentoonstelling ‘Goed Kijken’ in de bibliotheek in Schaijk Openstelling St. Rochuskapelletje, van 9 tot 18 uur aan de Rondestraat 28 in Deursen Factor 20 - Feel the Heat Bottle Night, vanaf 22 uur bij club Shaker’s in Schaijk Expositie met schilderijen van Marius Bauer en smeedwerk van Otto van Dijk in het Raadhuis in Ravenstein Heemkundekring Schaijk-Reek: Openstelling heemhuis De Komme, van 14 tot 17 uur aan de Netjeshof 2 in Schaijk Openstelling tuinen, van 11 tot 17 uur in De Tuinen in Demen High Tea, vanaf 14 uur in De Tuinen in Demen Open rondleiding vanaf 11 uur en demonstratie glas-in-lood vanaf 13 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Inkakamp Zeeland Oud papier Schaijk Oost Kinderworkshop - Emailleren en glas-in-lood, van 14 tot 16 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Workshop - Japans, vanaf 18 uur bij restaurant en kookstudio De Peppelen in Schaijk Openstelling tuinen, van 11 tot 17 uur in De Tuinen in Demen Workshop - Surinaams koken, vanaf 18 uur in restaurant en kookstudio De Peppelen in Schaijk Kermis - DJ Thice Santoro & Frio Montana, vanaf 21 uur bij café 3 Heere in Schaijk Kermis - Robert Sand, vanaf 21 uur bij café 3 Heere in Schaijk Crazy Cocktail Night, vanaf 22 uur bij club Shaker’s in Schaijk Baxenbosbattle, zevenkamp van 12 tot 17.30 uur en avondprogramma vanaf 20.30 uur op het veld aan de Heuveleindstraat-Baxenbosstraat in Huisseling Workshop emailleren, vanaf 13 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Open Atelier, van 12 tot 18 uur in stellingmolen Stella Polaris aan de Maasdijk in Dieden Kermis Schaijk Workshop - Barbecue, vanaf 13 uur bij restaurant en kookstudio De Peppelen in Schaijk Kermismatinee - Twenty Sicks, vanaf 14 uur bij café 3 Heere in Schaijk Openstelling tuinen, van 11 tot 17 uur in De Tuinen in Demen High Tea, vanaf 14 uur in De Tuinen in Demen Grote rommelmarkt, van 9 tot 16 uur bij camping De Brug in Herpen Heemkundekring Land van Ravenstein - vrije stadswandeling, aanmelden tussen 10.30 en 11 uur en start om 11 uur bij het Raadhuis in Ravenstein Culturele zondag, van 11 tot 17 uur in het centrum van Ravenstein Kermismatinee - Twenty Sicks, vanaf 14 uur bij café 3 Heere in Schaijk Kermismatinee, vanaf 14 uur bij café 3 Heere in Schaijk Kermisafsluiting - Ieke Theatralala, vanaf 21 uur bij café 3 Heere in Schaijk Festilent - KNVB Voetbaldagen op sportpark De Bundel in Zeeland Kinderworkshop - Emailleren en glas-in-lood, van 14 tot 16 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Herpse Avond Wandel 2-daagse, inschrijven/start tussen 17.30 en 18 uur (15 km.) of tussen 18 en 18.45 uur (5 en 10 km.) bij dorpshuis ‘t Slotje in Herpen

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar

redactie@arenalokaal.nl

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode/plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobiel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ik machtig bureau Tekst & Uitleg om éénmaal per jaar de vrijwillige bijdrage van e . . . . . . . . . . . . . . . . af te schrijven van bankrekeningnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 augustus 2011


Live-optredens van Twenty Sicks, Robert Sand en Ieke Theatralala

Vijf dagen feest bij 3 Heere tijdens Schaijkse kermis SCHAIJK - Café 3 Heere pakt stevig uit tijdens de Schaijkse kermis van vrijdag 12 tot en met dinsdag 16 augustus. De horecazaak aan de Pastoor van Winkelstraat presenteert een afwisselend programma met voor elk wat wils. Van stevige house van de DJ’s Thice Santoro & Frio Montana, een Hollands feest met Robert Sand en Ieke Theatralala tot lekkere rock van de formatie Twenty Sicks. Huis-DJ Gladde Gerrit draait alles aan elkaar.

O

verdag kermis vieren op het terras en in de kroeg. Deze Brabantse traditie willen Theo en Daniëlle Zwaans van café 3 Heere nieuw leven inblazen. “Vroeger begonnen we al om een uur of elf ‘s morgens”, weet Theo. “Langzaam is dat verdwenen. Dit jaar willen we het matinee terugbrengen in Schaijk, maar dan aangepast aan 2011: op zondag, maandag en dinsdag beginnen we om twee uur.” Daniëlle: “De mensen die ‘s middags met de kinderen naar de kermis gaan kunnen daarna gezellig bij ons op het terras genieten van lekkere muziek en een drankje, terwijl de kinderen zich vermaken op een afgezet plein met luchtkussen achter het café.” Op vrijdag barst het kermisprogramma bij de 3 Heere los met twee DJ’s van eigen Schaijkse bodem, Thice Santoro & Frio

Montana. De twee hebben hun sporen in de dancescene inmiddels verdiend. Zo scoorde Thice (Thijs Ploegmakers) met de formatie Driftwood zelfs een wereldwijde hit met Freeloader. Nu draait het duo stevige housemuziek met invloeden die variëren van elektronische muziek uit de eighties tot Afrikaanse tribal-beats, old school, techno en funk. Robert Sand Op zaterdag is het de beurt aan Robert Sand om de 3 Heere op z’n kop te zetten. De dikke Rotterdammer was al eerder te gast in De formatie Twenty Sicks speelt op kermiszondag- en maandag bij café 3 Heere. het Schaijkse café. Samen met zijn moeder achter de knoppen maakt Robert er Twenty Sicks. Een trio dat DC, Elvis en de Stones. steevast een vette party op akoestische, maar toch Op dinsdag wordt het kervan. energieke wijze een afwis- misprogramma van de 3 selend repertoire weet neer Heere afgesloten door een te zetten. De band stond echte smartlappenkoninMatinee Op zondag en maandag is eerder op onder meer het gin, Ieke Theatralala. Ze er vanaf 14 uur matinee Solar-festival, Paaspop en won onlangs nog een prijs met muziek van de formatie FestyLand en trad op in als Amsterdamse Annie op het Glazen Huis van 3FM. De Dag van het Levenslied. Twenty Sicks steekt alom Ieke zorgt voor Hollandse bekende nummers in een meezingers in een melige rock-’n-rolloutfit. De groep show vol theatrale verrasspeelt nummers van onder singen. andere The Beatles, Guns n’ Roses, Green Day, AC/

ingezonden Mariëlle Kieboom, chapeau, chapeau!

Het is twee voor twaalf en we zullen inderdaad als inwoners van Landerd gezamenlijk ‘ons’ bestuur ervan moeten overtuigen dat de ingeslagen weg een niet haalbare is. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, is een toepasWij, bewoners en omwonenden van LOG Graspeel, zijn ont- selijk gezegde! Dus Mariëlle en alle andere inwoners van zettend blij met het ingezonden stuk van Mariëlle Kieboom in Landerd en Mill, laten we inderdaad de krachten bundelen. de Arena van 29 juli. We nemen haar uitnodiging om tot een Meld u aan bij info@loggraspeel.nl. krachtenbundeling te komen met beide handen aan. Namens de bewoners en omwonenden Inderdaad lijkt de politiek van Landerd een beleid te voeren van LOG Graspeel, Piet Catsburg dat zich uitsluitend laat leiden door economische en financiële motieven. Een beleid waarin geen plaats is voor principiële keuzes zoals die voor een gezond leefklimaat voor mens en dier. Zo ook de plannen voor het LOG Graspeel. Van de laatste 15 megastallen die nog in Brabant mogen worden gebouwd, komen er liefst 7 in ons te kleine gebiedje van geschat slechts circa 300 hectare, ingeklemd tussen de Dank je Mariëlle, voor je bijdrage aan de rubriek Ingezonden in Arena onlangs. Ik ga gaarne op enkele opmerkingen dorpskernen van Langenboom en Zeeland. in. Voor de veefabrikant: als ze de das schadelijk achten, Wanneer dit daadwerkelijk doorgaat komen er duizenden waarom vond ik dan het skelet van zo’n xxxte* mol boven op dieren in Landerd bij. Het gaat namelijk niet om verplaatsen het kasteel van Docus? Toch is Docus stout, want hij loopt van bedrijven om ruimte te maken voor de natuur. (Anders niet keurig om in het LOG, zoals het getekend staat. Nee, werd immers inderdaad het bouwen van woningen daar hij kiest een olifantenpad, zomaar dwars door het LOG. En ook niet toegestaan.) Nee, het gaat om het economisch mo- hij houdt zich niet aan de gemeentegrens! Maar Docus, dat tief van ongebreidelde groei. Een groei waaraan geen paal vindt de gemeente vast niet goed. O ja, Mariëlle. Dat vond en perk wordt gesteld, want ook alle reeds gevestigde be- ik wel een goeie, zeg: ‘Heeft politiek Landerd daar wel eens drijven mogen fors uitbreiden, en dat doen ze ook. Lees de over nagedacht?’ Natuurlijk niet! Landerd, als hofleveran5 recente aanvragen. En dan hebben we het niet over alle cier van de vee-industrie, laat het denken uitsluitend aan aanvragen die al zijn goedgekeurd, waaronder ook weer de hen over. En dan nog een term gebruiken als structuurVISIE. uitbreiding van een geitenbedrijf. We worden hiermee de speel- en experimenteertuin voor Verderop wordt gesproken over een politieke partij. Welnu, Nederland. Nergens zal de concentratie zo hoog zijn als in zoals het CDA, pardon Vee-D-A, net zo christelijk is als de ons Landerd, leuk om eens echt te kunnen meten hoe ziek plee in de heidentempel, zo is Progressief Landerd net zo we met z’n allen worden. We hadden al het hoogste aantal vooruitstrevend als een horloge in de oertijd, nul komma Q-koortsbesmettingen, kijken met welke andere ziektes we niks dus. Reeds lang geleden merkte mijn opa op: als ze iets goed doen is het per ongeluk! Met ‘ze’ bedoelde hij de overook nu weer de koppositie kunnen innemen. heid. En het vertrouwen in de politiek dezer gemeente is bij En de grote vraag is waarom. Niet vanwege een tekort aan mij niet gedaald tot het nulpunt, maar tot het absolute vriesvoedsel en blijkbaar niet om de gemeentekas te spekken, punt, zijnde 273 graden daaronder. Als ik nog ooit ga stemwant we hebben nog veel meer bio-woningen nodig om de men in deze gemeente doe ik dat met een dobbelsteen. Maar kosten van het LOG te dekken. Dus wie wordt er nu beter ik denk eerder dat ik het stembiljet in de fik steek, want het is zonde om er maar een enkele meter voor te lopen. van? Een handjevol ondernemers?

Enclave en machines

nader bekeken Geneesmiddelen en vakantie Veel mensen gaan op vakantie naar het buitenland, zeker nu het erg regenachtig is in Nederland. Als u geneesmiddelen gebruikt, is het natuurlijk van belang deze mee te nemen zodat u ze ook kunt innemen tijdens uw verblijf in het buitenland. Hier komen echter wat zaken bij kijken. Ten eerste moet u beschikken over een geneesmiddelpaspoort waarop staat welke geneesmiddelen u gebruikt. Hiermee kunt u aantonen dat u de geneesmiddelen daadwerkelijk op voorschrift van een arts gebruikt. Als u of uw kinderen middelen gebruiken die onder de opiumwet vallen, moet u extra voorzorgsmaatregelen nemen. Voorbeelden van opiumwetmiddelen zijn zware pijnstillers (bijvoorbeeld morfine) en middelen tegen ADHD. De meeste Europese landen vallen onder de Schengen-landen. Als u naar één van deze landen reist met opiumwetmiddelen moet door uw behandelend arts een zogenoemde Schengenverklaring worden ingevuld. Als u naar een land reist dat niet tot de Schengen-landen behoort, adviseren wij contact op te nemen met de ambassade van dat land. Die weet welke maatregelen u moet nemen ten aanzien van mee te nemen opiumwetmiddelen. Daarnaast is het raadzaam op vakantie ‘voor de zekerheid’ wat zelfzorgmiddelen mee te nemen. Denk aan pleisters, een desinfectiemiddel, paracetamol, diarreeremmers en ORS om vocht en zouten bij diarree aan te vullen. Als u naar een tropische bestemming gaat, kunt u een reizigersadvies laten opstellen door de huisarts en de apotheek. Zij geven advies omtrent vaccinaties en mogelijke malariapreventie. Als u diabetes-patiënt bent en insuline gebruikt, kunt u de insuline tijdens de reis koel houden in een koelbox, isolerend koeltasje of thermoskan. Bij gebruik van koelelementen moet u erop letten dat de insuline niet tegen de elementen aan ligt. Door bevriezing kan insuline namelijk zijn werkzaamheid verliezen. Bij een vliegreis moet de insuline in de handbagage omdat de temperatuur in het bagageruim onder het vriespunt kan dalen. Tijdens de vlucht kan de insuline het best in de koelkast worden bewaard. U kunt voor vertrek contact opnemen met de luchtvaartmaatschappij of dit mogelijk is. Bovenstaande info geldt ook voor andere geneesmiddelen die in de koelkast bewaard moeten worden. De meeste geneesmiddelen krijgen een houdbaarheidstermijn op basis van bewaren bij een temperatuur van maximaal 25 graden. U kunt er dan ook het beste voor zorgen dat het geneesmiddel zich tijdens de reis en het vakantieverblijf op een relatief koele plek bevindt. Overigens zal bij de meeste geneesmiddelen kortstondig bewaren bij een temperatuur boven de 25 graden geen problemen opleveren. Langdurige blootstelling aan hoge temperaturen dient te worden voorkomen. Verder wil ik u erop wijzen dat Apotheek Schaijk sinds kort beschikt over een groene brievenbus. Deze hangt achterin de publieksruimte. In de brievenbus kunt u uw aanvraag voor herhaalmedicatie deponeren middels een briefje of het inleveren van doosjes met etiketten. Denkt u er wel aan dat we in ieder geval de beschikking moeten hebben over naam, geboortedatum en het geneesmiddel. Als u meerdere geneesmiddelen aanvraagt, kunt u de doosjes bij elkaar doen met een elastiekje. Met de brievenbus willen we voorkomen dat u onnodig lang staat te wachten bij het aanvragen van herhaalmedicatie. Als u vragen hebt, kunt u die stellen aan een van de medewerkers van Apotheek Schaijk. Ik wens u een prettige vakantie en tot ziens in de apotheek. Bart Kremers, Apotheek Schaijk De term ‘vrijheid’ wordt ook nog genoemd. Dat is juist, echter alleen voor de veefabrikant en de 27 mensen met een zak geld van 140.000 euro. Wat betreft het opheffen van Landerd: het klinkt wel aardig, maar stel je voor dat ze samengaan met een andere gemeente? Je kent het Bijbelse gezegde: wie met pek omgaat wordt ermee besmet. Op zijn Landerds: wie met stront omgaat wordt ermee besmet. Zou Landerd juist daarom als enige tot pilotproject uitgeroepen zijn? Met andere woorden: zijn dus de burgers hier benoemd tot proefkonijn? Ik meen dat in de Grondwet staat dat de gezondheid der burger te allen tijde gerespecteerd dient te worden. Als Landerd in deze een enclave is hoef ik dan ook niet meer te stoppen voor een oranje of lichtrood verkeerslicht? In Drenthe staan machines die olie pompen. In elk geval moet het gemeentewapen van Landerd maar alvast opgeheven worden en een nieuwe afbeelding krijgen met deze pompen erop. Inderdaad, het zijn machines en ze doen niks als jaknikken. O ja: instemmend knikken. Zet ze stil... *Onwelriekend woord naar keuze

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 augustus 2011

Jan Willems, Zeeland

5


Achtdaagse groepsreis in Noord-Portugal

Langs verborgen schatten in en rond het Douro-gebied

reizen Tips en trucs van Around the Globe Milieubewust op reis

PORTUGAL - Het noorden van Portugal is dé bestemming voor wie iets anders zoekt dan de stranden van de Algarve of de drukte van Lissabon. Hier vindt men nog de werkelijk Portugese manier van leven en ongerepte natuur. Van april tot en met oktober is het mogelijk om kennis te maken met vele onvergetelijke plekken in dit mooie gebied. De nieuwe reisorganisatie Realtours biedt een achtdaagse groepsreis aan in en rond de bekende wijnstreek van de rivier de Douro.

Het is niet moeilijk om bij te dragen aan een groenere wereld, ook niet wanneer je op reis of vakantie bent. Met wat eenvoudige tips kun je al een wereld van verschil maken, zo blijkt na onderzoek van reiswebsite Around the Globe. Around the Globe heeft vele tips ter besparing van het milieu op een rijtje gezet die je gemakkelijk als reiziger kunt uitvoeren. Veel van de tips zijn ook in het gewone dagelijks leven in te zetten. Op reis word je alleen iets meer uitgedaagd om het milieu te ontzien. Deel bijvoorbeeld een wasmachine met je reisgenootjes, in plaats van een wasje met slechts een paar broeken en shirtjes, of neem het vuile wasgoed weer mee naar huis. Gebruik ook zonne-energie om kleine elektronische apparaten op te laden en vraag in hotels niet om het dagelijks vervangen van je handdoeken, die vaak niet eens gebruikt zijn.

D

Douro staat voor Gouden Rivier.

e Douro is een rivier in het noorden van Portugal en de Spaanse regio Castilië en León. De rivier ontspringt op 2.200 meter hoogte in de Sierra de la Demanda en mondt bij Porto uit in de Atlantische Oceaan. De Douro heeft een totale lengte van 897 kilometer. De rivier is vrijwel geheel gestuwd.

vers van de rivier groeien de druiven waar de wereldberoemde portwijn van wordt gemaakt en de kleine stadjes aan de rivier ademen een eigen, unieke sfeer. De reiziger trekt langs en over de rivier en langs veel meer verborgen schatten die eromheen liggen en het verdienen om ontdekt te worden. De steden in dit Werelderfgoed gebied zijn rijk aan histoDe Douro-streek is onder- rie. Hier loopt men vaak in deel van het Werelderfgoed de voetsporen van Portugevan de UNESCO. Op de oe- se ontdekkingsreizigers uit

de 15e en 16e eeuw. Onder deskundige Nederlandse begeleiding bezoekt de reiziger verschillende historische steden, authentieke dorpen en een prachtig natuurgebied. Kleine groepen Realtours biedt een afwisselend programma met excursies voor zowel de actieve als de ontspannen reiziger. Er is bewust voor gekozen om in kleine groepen te reizen om persoons-

Reisgidsen Arena zet in deze zomerperiode een aantal reisgidsen op een rij voor de vakantieliefhebber. Om je volgende bestemming te kiezen of gewoon om lekker weg te dromen bij zon, zee en strand of juist een lekker actieve trip in een land ver weg.

Rough Guide Ecuador

Ontdek elk deel van Ecuador met deze Rough Guide. Maak daarbij gebruik van de heldere plattegronden en kaartjes. Bepaal wat je wilt zien en laat je daarbij inspireren door de mooie foto’s. Lees de deskundige achtergrondinformatie, van markten en traditionele kunstnijverheid tot de fauna op de Galapagoseilanden. En vertrouw tenslotte op de selectie van de beste plekken om te overnachten en te eten in deze reisgids. De Rough Guide is een van de beste gidsen als het gaat om praktische informatie en onderscheidt zich door een journalistieke aanpak, degelijk cultureel inzicht en een humoristische stijl.

Dominicus Peru

Capitool Compact Athene Uitgeverij: Van Reemst Pagina’s: 160 ISBN: 978-90-4751-563-0 Prijs: 11,99 euro Of je nu eersteklas reist of met een beperkt budget, Capitool Compact biedt het beste van alles. Tientallen lijsten met hoogtepunten - de mooiste musea, de beste winkels en de gezelligste restaurants - verschaffen alle kennis die je nodig hebt. De praktische informatie en bijzondere tips besparen tijd en geld. Met behulp van de gedetailleerde kaarten en honderden foto”s vind je moeiteloos de weg. Handzaam, licht, overzichtelijk en compleet.

Auteur: Preben Hansen Uitgeverij: Mo’media Pagina’s: 168 ISBN: 978-90-5767-426-6 Prijs: 14,95 euro Noord-Italie kent naast bruisende steden talloze betoverende (vissers)dorpjes waar je geniet van een pittig stukje kaas bij een verfrissende prosecco. De klotsende gondels in de kanalen van Venetië maken de stad tot een mystiek doolhof van water. Ga in Prada op ontdekkingstocht door de renaissancekunst, beleef de romantiek van de opera van Verona of kom tot rust tussen bergen en citroenbomen aan het Gardameer. 100% Noord-Italie beschrijft de Adriatische kust, de spitse Alpen, de Riviera, de grote meren en de weidse Po-vlakte. En uiteraard ook de grote steden Venetië, Milaan en Bologna.

100% Amsterdam

Auteur: Marja Kusters Uitgeverij: Gottmer Pagina’s: 295 ISBN: 978-90-2574-826-0 Prijs: 19,95 euro De bevolking van Peru stamt deels af van de oude beschaving van de Inca’s en deels van de Spaanse veroveraars uit de zestiende eeuw. De landschappen variëren van een woestijnachtige kuststrook tot de hoge toppen van het Andesgebergte en de uitgestrekte regenwouden. Peru is een land dat intrigeert vanwege wonderbaarlijke archeologische vondsten en inheemse mystiek. Maar ook een land dat nog zichtbaar de sporen draagt van geweld, van drugshandel en van armoede en corruptie. Deze gids biedt informatie over de achtergronden van Peru en over wat het land de vakantiereiziger te bieden heeft. Het boek bevat uitgebreide praktische informatie over accommodatie, transport en excursies.

6

Meer tips die gemakkelijk op reis uit te voeren zijn kunnen nagelezen worden op www.aroundtheglobe.nl.

100% Noord-Italië

Uitgeverij: Unieboek Pagina’s: 571 ISBN: 978-90-4751-883-9 Prijs: 24,99 euro

gerichte service aan alle reizigers te kunnen bieden. Deze achtdaagse groepsreis is nu te boeken via verschillende reisorganisaties in Nederland en Vlaanderen. Kijk voor meer informatie op www.realtours.nl.

Groen zijn Deze en andere tips kunnen een verschil maken waar je zelf gemakkelijk aan bij kunt dragen. Veel reizigers beseffen niet dat het ook voor hen belangrijk is stil te staan bij de gevolgen van hun acties. Groen zijn betekent niet dat je moet veranderen wie je bent, alleen hoe je je gedraagt. Door deze tips te delen hoopt Around the Globe bij te kunnen dragen aan een bewustwordingsproces onder reizigers.

Auteur: Judith Zebeda Uitgeverij: Mo’media Pagina’s: 152 ISBN: 978-90-5767-416-7 Prijs: 12,95 euro Of je nu gaat voor sightseeing, shoppen, culinair genieten of avontuur: met deze gids op zak ontdek je Amsterdam in notime. Alle bezienswaardigheden, de leukste musea, parken, restaurants, cafés en winkels zijn overzichtelijk ingedeeld per stadsdeel. Zes leuke wandelingen leiden je overdag langs alle mooie plekken. Tevens zijn er uitgaanstips voor iedereen en comfortabele hotels voor elk budget. De duidelijke plattegronden laten zien waar je bent en waar je naartoe moet. Ga winkelen in De Negen Straatjes, bekijk de nieuwe architectuur van de eilanden, ga skaten in het Vondelpark, bezoek trendy tentjes in de Pijp, drink een biertje bij café Nol en wandel langs de Amstel.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 augustus 2011


Gemeentelijke informatie Ruim 940.000 mensen bezochten De Maashorst in 2010 De Maashorst is zeer bekend en wordt veel bezocht door bewoners uit de regio. Dat blijkt uit een uitgebreid bezoekersonderzoek dat Stuurgroep De Maashorst vorig jaar liet uitvoeren door NHTV Internationale Hogeschool in Breda, in samenwerking met NRTI Onderzoek.

Spreiding gewenst In het onderzoek is onderzocht hoe het staat met de huidige spreiding van het bezoek aan De Maashorst in relatie tot de natuurwaarden van het gebied en de gewenste ontwikkelingen. Het is namelijk van groot belang dat er evenwicht is tussen de draagkracht van het natuurgebied en het recreatieve gebruik

T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften.

Onlangs zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd in een rapportage. Het rapport werd overhandigd aan Peer Verkuijlen, voorzitter van de Stuurgroep. Belangrijke conclusie is dat De Maashorst binnen de regio zeer bekend en veelbezocht is: 82% van de regio bewoners kent het gebied spontaan, 70% bezoekt De Maashorst. Als belangrijkste recreatiemotief geven de bezoekers aan gezellig met vrienden of familie op stap te gaan of er even tussenuit te zijn. Ze wandelen, fietsen en/of bezoeken een horecavoorziening. De bezoekers zijn zeer tevreden over de bereikbaarheid en de afwisseling van bos met open vlaktes van De Maashorst.

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland

Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling. Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

De Maashorst wordt door 70% van de bewoners uit de regio bezocht. ervan. Het onderzoek geeft aan dat enkele plekken ontmoedigd moeten worden omdat het om kwetsbare natuurzones gaat. Op deze plaatsen moeten kansen voor flora en fauna worden gestimuleerd. Juist op andere plekken, die nu minder worden bezocht, kan recreatief gebruik worden aangespoord.

uit de regio onze Maashorst weten te vinden en waarderen. Door het onderzoek hebben we ook meer inzicht gekregen in verbeterpunten en de motieven van mensen om (nog) niet te komen. Hiermee gaan we als Stuurgroep aan de slag zodat we het gebied nog beter kunnen afstemmen op de wensen van het publiek.”

Peer Verkuijlen, voorzitter Stuurgroep de Maashorst: “Goed om te horen dat mensen

Meer informatie is te vinden op de website www.demaashorst.nl.

Inspraak Concept Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. De Wmo verplicht gemeenten om elke vier jaar een beleidsplan op te stellen waarin de doelstellingen en plannen van de Wmo worden verwoord. Wat is de Wmo? De Wmo vraagt gemeenten te zorgen voor hulp en ondersteuning aan kwetsbare groepen. Het belangrijkste doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de samenleving. De wet schrijft voor dat in het beleidsplan moet worden ingegaan op: • leefbaarheid • preventieve ondersteuning van jeugdigen en hun ouders • het geven informatie, advies en cliëntondersteuning • ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers • bevordering van deelname aan het maatschappelijk verkeer • het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking • maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg, bestrijding van huiselijk geweld en verslavingsbeleid Ontwikkelingen Om elkaar ook in de toekomst te kunnen helpen om mee te doen in de samenleving, moeten we inspelen op ontwikkelingen. Bijvoorbeeld dat er steeds meer ouderen komen (vergrijzing). Terwijl het aantal jonge mensen dat beschikbaar is om die hulp te verlenen minder wordt. Ook is het zo dat teveel en verkeerde hulp onbedoeld kan leiden tot een grotere afhankelijkheid en verlies van zelfredzaamheid en kracht. De Wmo heeft sinds 2007 een stap gemaakt van verzorging naar ondersteuning om inwoners te kunnen laten participeren in de samenleving. Niet meer het aanbod van voorzieningen staat centraal in het oplossen van problemen van kwetsbare inwoners, maar de vraag staat centraal. Deze ontwikkeling wordt aangeduid als De Kanteling van de Wmo. Meer dan voorheen worden de eigen kracht en de medeverantwoordelijkheid van inwoners benut. De gemeente verwacht dat iedereen zijn eigen mogelijkheden inzet voor zichzelf, zijn familie en vrienden, de buurt en het dorp. Door in eerste instantie te kijken naar wat de inwoner wel kan

Wist u dat de website van de gemeente ook te lezen is in groot lettertype?

en naar wat hij in zijn eigen directe omgeving aan ondersteuning kan organiseren blijft hij beter betrokken bij de samenleving. Ook wordt hij hierdoor gestimuleerd om naar vermogen actief te blijven en mogelijk zelf ook een bijdrage te leveren aan de ondersteuning van anderen. Ook maatschappelijke organisaties en bedrijven zijn medeverantwoordelijk voor de sociale samenhang en leefbaarheid. De gemeente heeft een regierol en zorgt voor het vangnet. Uw reactie is welkom Deze ontwikkelingen staan centraal in het ‘Concept Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015’. Het college van burgemeester en wethouders wil u graag betrekken bij het Wmo-beleid en heeft het concept-beleidsplan vrijgegeven voor de inspraakprocedure. Na afloop van de inspraakprocedure wordt het beleidsplan, op 15 december 2011 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Het conceptbeleidsplan ligt tot en met 16 september 2011 voor inspraak ter inzage bij de afdeling Welzijn van de gemeente Landerd. Het is ook te lezen op de website van de gemeente. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie tot en met 18 september 2011 sturen aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 5410 AA te Zeeland.

APV Algemene Plaatselijke Verordening Verleende vergunningen Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: • De Zeelandse straatfeesten op 27-08-2011, 28-08-2011, 29-08-2011, 3008-2011, locatie centrum Zeeland, vergunning verzonden op: 01-08-2011 Van toepassing zijnde procedure: zie in het gele kader onder aan de laatste gemeentelijke pagina onder nummer 3 tot en met 6. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling Algemene Zaken van het gemeentehuis, tel. 0486-458154. Aanvraagformulieren kunt u ook downloaden van onze website: www.landerd.nl.

Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Uittreksel nodig? Regel het op www.landerd.nl

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 - Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, tel. 0486-451458) - Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5 Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 5 augustus 2 0 1 1

7


Inzameling huishoudelijk plastic verpakkingsafval: 48.780 kg. In het tweede kwartaal van 2011 heeft er vier keer een huisaan-huis inzameling van huishoudelijk plastic verpakkingsafval plaatsgevonden. Er is in totaal 48.780 kg. plastic ingezameld. Dit is 5.000 kg. meer dan over dezelfde periode in 2010.

Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs

Een mooi resultaat. Het plastic verpakkingsafval wordt hergebruikt wat bijdraagt aan een beter en duurzamer milieu en kostenbesparing op de verwerking van het restafval.

Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230.

Gratis ’plastic-heroes’ zakken Zakken zijn gratis verkrijgbaar bij de dorpshuizen, de gemeentewerf in Schaijk en het gemeentehuis in Zeeland. Deze zakken hebben een formaat, vergelijkbaar met grijze vuilniszakken, en passen goed in een vuilniszakhouder, afvalbak etc. Hierdoor is het gemakkelijker het plastic verpakkingsafval gescheiden te houden. De zakken zijn voorzien van een groen lint om de zakken goed gevuld en goed dicht te knopen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van der Rijt-van Sinten, tel. 0413-261723 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

8

Iedereen meedoen Heel veel huishoudens doen mee, maar nog steeds niet allemaal. Dit kan dus beter. Iedereen dient het huishoudelijk plastic verpakkingsafval gescheiden te houden en in de speciale ‘plastic-heroes’ zakken gescheiden aan te bieden. Zo draagt iedereen bij tot een duurzamer milieu en kostenbesparing.

Uitsluitend huishoudelijk plastic verpakkingsafval in plastic-heroes zakken Uitsluitend huishoudelijk plastic verpakkingsafval aangeboden in de speciale plastic- heroes zakken wordt meegenomen. Dus géén landbouwfolie, plastic tuinmeubelen, of andere plastic gebruiksartikelen. Ook worden geen andere verzamelzakken dan de plastic-heroes zakken meegenomen. Zakken uiterlijk om 07.30 uur aan de weg zetten De speciale ‘plastic-heroes’ zakken moet u op de dag van inzameling uiterlijk om 07.30 uur aan straat zetten, op de plaats waar ook de containers worden neergezet. Tijdens de inzameling van het plastic wordt een andere route gereden, dan bij de lediging van de grijze en groene RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486-458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl.

Er wordt steeds meer huishoudelijk plastic verpakkingsafval ingezameld. containers. Dus op tijd aanbieden! De afvalzakken dienen, vooral bij een sterke wind, zodanig aangeboden te worden dat de wind er weinig vat op heeft en de zakken voor de inzamelaar toch goed zichtbaar zijn. De zakken mogen niet aan vaste objecten (zoals hekjes, poortjes etc.) worden gehangen. Indien meerdere zakken worden aangeboden wordt geadviseerd deze aan elkaar te knopen, en zoveel mogelijk met die van de buren te clusteren. De eerst volgende huis-aan-huis inzameling van het plastic verpakkingsafval is op maandag 22 augustus 2011 De data waarop het plastic verpakkingsafval wordt ingezameld staan op de Afvalwijzer 2011. Deze is huis-aan-huis verspreid en ook te vinden op www.landerd.nl. Extra exemplaren zijn verkrijgbaar in het gemeentehuis. Laten we allemaal meedoen om zoveel mogelijk plastic afval in te zamelen om zo een bijdrage te leveren aan een beter milieu en kostenbesparing. Meer informatie Voor meer informatie over de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval in Nederland kunt u kijken op de website van de plastic heroes: www.plasticheroes.nl. Ook kunt u de website van onze gemeente raadplegen, www.landerd.nl of bellen met de gemeente, tel: 0486-458111.

Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

Communicatie Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker communicatie: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 5 augustus 2 0 1 1


Geen tijd voor twijfel:

Bel 112, juist bij verdachte situaties Brabant-Noord - Iedereen weet wel dat het alarmnummer 112 gebeld moet worden bij levensbedreigende situaties. Minder bekend is dat het alarmnummer ook gebeld moet worden als u een verdachte situatie waarneemt of getuige bent van een misdrijf op het moment dat het gebeurd. Bel dan meteen 112, want ook dán telt elke seconde! De politie kan met uw informatie sneller in actie komen en daarmee vergroten we de pakkans. Wist u dat • 80 % van onze aanhoudingen zijn op heterdaad, dus direct na het plegen van het misdrijf • we in meer dan 50 % afhankelijk zijn van meldingen van burgers, u dus • dat u ons maar één van de negen keer belt als u een misdrijf ontdekt of bij een verdachte situatie Wanneer belt u 112? U belt in de volgende spoedsituaties altijd 112: - als iemand gewond of in levensgevaar is (mens of dier); - acute gevaarlijke situaties voor de volksgezondheid; - u bent zojuist slachtoffer geworden van een misdrijf; - u bent getuige van een misdrijf; - verdachte situaties (bijvoorbeeld: u ziet personen een televisie uit het huis van uw buren dragen, terwijl zij op vakantie zijn)

Een overvolle brievenbus bevat veel boodschappen. Onder andere dat u niet thuis bent.

Wij gaan extra opletten! U ook? www.samentegeninbrekers.nl

Omdat de daders al langer weg zijn belt u met 0900-8844. De centralist zal u de benodigde informatie geven en samen met u bekijken wat er moet gebeuren. Voorbeeld: u ziet twee gemaskerde mannen wegrennen bij een tankstation. U voelt dat er iets niet klopt. U belt 112 omdat u mogelijk getuige van een overval bent. U wordt doorverbonden met de politie.

Wanneer belt u met 0900-8844? U belt met 0900-8844 voor alles wat ‘zonder zwaailicht’ kan. Op dit telefoonnummer kunt u ook terecht voor informatie en advies. Mocht de medewerker van het callcenter uw situatie toch beschouwen als een 112-melding, dan wordt u doorgezet naar de desbetreffende hulpdienst.

Voorbeeld: u leest in de krant dat er een tankstation is overvallen. Toevallig reed u rond het tijdstip van de overval net langs dat tankstation. U zag toen twee mannen weglopen en denkt nu dat het wellicht verband houdt met de overval. Omdat er geen sprake meer is van een heterdaadsituatie, belt u met 0900-8844.

Anoniem blijven? Mensen voelen vaak wel aan dat een situatie verdacht is, maar durven daar niet altijd op te reageren. Wilt u anoniem blijven, dan belt u met 0800-7000 van de Stichting M. U kunt dan toch uw informatie met ons delen, zonder dat u zichzelf bekend wilt maken.

Voorbeeld: u zit tv te kijken en u ziet buiten een man lopen. Hij heeft erg veel aandacht voor auto’s, die bij u in de straat staan geparkeerd. Hij kijkt in de voertuigen en voelt aan de portieren. U belt 112 omdat hier sprake is van een verdachte situatie. Hij kan auto’s aan het open breken zijn. U wordt doorverboden met de politie die snel in actie kan komen.

112 of 0900-8844? Enkele praktijkvoorbeelden Voorbeeld: u zit tv te kijken en ziet dat er bij uw overburen ingebroken wordt. Dit is een verdachte situatie, namelijk een inbraak op heterdaad. U bent getuige van een misdrijf in uitvoering en daarom belt u 112. U wordt doorverbonden met de politie.

Voorbeeld: u zit tv te kijken en kan het apparaat bijna niet verstaan omdat uw buren de muziek wel heel erg hard hebben aan staan. Heel vervelend, maar niet levensbedreigend. Als overleg met uw buren niet helpt, belt u 0900-8844.

Voorbeeld: u bent op vakantie geweest en komt thuis. U ontdekt dat er is ingebroken.

Voorbeeld: u heeft het vermoeden dat er in een woning of bedrijf bij u in de straat een hennepkwekerij zit. Bijvoorbeeld omdat het helemaal dichtgetimmerd is, het niet bewoond is en er op vreemde tijdstippen mensen in en uit lopen. U belt 0900-8844 om uw informatie door te geven. De politie kan dan een onderzoek starten.

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 20-6-2011, laatste maanden gevonden bij C-1000/parkeerterrein C-1000 en nu afgegeven bij gemeentehuis: DOM-sleutel aan lila haarelastiekje; 3 paar oortjes/hoofdtelefoon voor GSM/IPOD enz.; 1 handsfree microfoontje voor GSM; CDAcord met daaraan diverse sleutels en armband; Rode pluche teletubbie; Blauw oud Holland knuffeldoekje met daaraan een speen; Roze/ oranje zonnehoedje voor baby; Speelgoed helikoptertje; Diverse brillen/zonnebrillen; Enkele sleutels; Broche met paarse en glazen steentjes; Sleuteletui met kleingeld; Wit klein knuffelbeertje. - 5-6-2011, De Biezen Schaijk: Sleutelbos met 6 sleutels (2 grote en 4 kleine sleutels en een fietssleutel) en een winkelwagenmunt. - Rond 25-6, Korte Dijk Zeeland: Gehaakt tasje met pleisters. - Tijd geleden afgegeven bij C-1000 Zeeland: Zwarte tas met daarin een grote bosatlas. - 12-07-2011, Kerkplein ZeelandGroene herenfiets merk Union, Type Savoy, Leverancier A Martens Nistelrode. - 04-07-2011, Zusterstraat Schaijk bij Regenboog-complex: Huissleutel aan zilveren ringetje. Verloren voorwerpen - 21-6 t/m 23-6-2011, Herpen en omgeving: herenbril, rood met donkergrijs, met daaraan zwart brillenkoord, merk Dutz.

- 30-06-2011, Tussen Reek en Uden op het fietspad: Twee sleutels een huissleutel en een andere sleutel. - Tussen 14-06-2011 en 25-06-2011, plaats onbekend: Bruine Esprit zonnebril op sterkte en zwarte brillenkoker (ook Esprit). - 06-07-2011, Tussen Boekel en Zeeland: Kentekenplaat van snorbrommer DV-814-J. - 8-07-2011, Ambianz Zeeland: Wit Adidas trainingsjasje, met daarin sleutelbos fietssleutel en twee huissleutels. - 05-06-2011, 3 Heere Schaijk: Blauw grijze herenfiets, merk Union, Leverancier profiel van de Wiel Uden. - 18-07-2011, van Korte Zwaard naar Molenaarstraat Schaijk: Zwarte portemonnee met daarin ID-kaart, bankpas, verzekeringspas en schoolpas. - 01-07-2011, Voor bij C1000 Zeeland: Zwarte bril met licht beige blokjes op de pootjes en een koker van Esprit. - 26-07-2011, Plus supermarkt Schaijk: Zwarte heren portemonnee met daarin bankpas, ANWB pas, ongeveer 45 euro en bonnetje met stempeltjes van: van Haren bloemen. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met:

Activiteiten- en evenementenkalender Ma. 08-08-2011 t/m vr. 12-08-2011 INKA-kamp, INKA-terrein Zeeland Za. 13-08-2011 van 11:00 tot 01:00 uur, Zo. 14-08-2011 van 11:00 tot 23:00 uur, Ma. 15-08-2011 van 11:00 en 23:00 uur en di. 16-08-2011 van 11:00 tot 23:00 uur Muziek op het terras, Café 3 Heere, Past. van Winkelstraat 2 Zo. 14-08-2011 Zondagopenstelling winkels, Schaijk en Reek Zo. 14-08-2011 van 19:00 tot 22:00 uur Kampvuur, INKA-terrein Di. 16-08-2011 van 19:00 tot 22:00 uur Kampvuur, INKA-terrein Do. 18-08-2011 van 19:00 tot 22:00 uur Kampvuur, INKA-terrein Za. 20-08-2011 van 19:00 tot 01:00 uur Buurtfeest, Scheisteen Zo. 21-08-2011 Zondagopenstelling winkels, Zeeland Za. 27-08-2011 van 19:00 tot 01:00 uur, zo. 28.08-2011 van 10:00 tot 00:00 uur, ma. 29-08-2011 van 19:00 tot 00:00 uur en di. 30-08-2011 van 19:00 tot 00:00 uur Straatfeesten, Zeeland Ma. 29-08-2011 van 22:00 tot 23:00 uur Kampvuur, De Louwstraat 26 Ma 29-08-2011 t/m za. 03-09-2011 Collecte Stichting Hulphond Nederland, Zeeland

Reparatiebon gemeente Landerd Afdeling CCT Naam:

.............................................................................................

Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2011 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk

Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 5 augustus 2011

9


• •

Ik grijp in bij agressie op straat

van een woonunit (ontvangen 2 maart 2011) Waterstraat 2, 5374 KB Schaijk; uitbreiden varkensstal (ontvangen 3 maart 2011) Hoevestraat 3, 5374 RH Schaijk; uitbreiden woning (ontvangen 4 maart 2011) Voederheil 9, 5411 RJ Zeeland; kappen van 8 bomen (ontvangen 5 maart 2011)

In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/ aanvragen is genomen.

Omgevingsvergunningen

Bekendmaking

• Vraag anderen om hulp en spreek samen de dader aan Verordening gemeentelijke • Bel 112

digitale dienstverlening gemeente Landerd 2011 • Blijf bij het slachtoffer

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat door de • Maak foto’s voor de politie gemeenteraad in de vergadering van 25 mei 2011 de volgende verorde en meld je als getuige ning is vastgesteld.

Verordening gemeentelijke elektronische dienstverlening gemeente Landerd 2011

Deze verordening is op 28 juli 2011 in werking getreden, gelijktijdig met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Dimpact en de gemeente Landerd. De verordening ligt ter inzage in het gemeentehuis, Kerkstraat 39 in Zeeland, afdeling Financiën geopend van 09 tot 12 uur. Informatie over de regeling is te verkrijgen bij de afdeling Financiën, tel. 0486-458111. De inhoud van deze regeling is ook te raadplegen op deGevonden website www.landerd.nl. en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111.

Verleende vergunningen Ontvangen om omgevingsvergunning: Besluiten totaanvragen verlenging termijn van afhandeling van verzoeken om • Hoekstraat 16, 5374 GB Schaijk; bouwen van een hooiberg omgevingsvergunning: 14 juli • (ontvangen Zeelandsedreef 22,2011) 5374 RR Schaijk; verzoek om vergunning voor het • Logtschedijk 4, 5411 LM Zeeland; milieuneutrale melding7 i.v.m. bouwen van een aardappelloods met kantoor (ontvangen januariverand2011). eringen binnen het bedrijf (ontvangen 14 juli 2011) De termijn van afhandeling is verlengd met 6 weken (besluit verzonden 3 • Hellebaard te Zeeland; wijzigen van een eerder verleende vergunning voor maart 2011). de bouw van een zorgcomplex met 20 appartementen. De aanvraag heeft betrekking op het uitbreiden van het aantal apparteVerleende omgevingsvergunningen: menten naar 22 10, appartementen. (ontvangen 20 juli 2011) • Mgr. Suijsstraat 5375 AG Reek; kappen van 3 bomen • Tankstation De Gagel, A50 te(verzonden Schaijk; reinigen en het verwijderen vanRijksweg bosplantsoen 3 maartvan 2011) ondergrondse tanks DB (ontvangen juli 2011) • 4Akkerwinde 68, 5374 Schaijk;20 bouwen van een woning • Zeelandsedreef 2a, 5374 (verzonden 4 maart 2011)RR Schaijk; bouwen van een woning met bijgebouwen (ontvangen 22 juli 2011) • Zeelandsedreefdie 20,het 5374 RR eens Schaijk; van een veldschuur Belanghebbenden niet zijnbouwen met bovenstaande besluiten (ontvangen 21de juli desbetreffende 2011) tot verlening van vergunningen kunnen hiertegen • Luijtenbroek 51, 5374 RVWet Schaijk; uitbreiden van een recreatiewoning op grond van de Algemene Bestuursrecht binnen zes weken na (ontvangen 25 juli 2011) de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd • Eikenlaan 2,indienen 5374 PB bij Schaijk; herbouwen een bijgebouw bezwaarschrift het college van van burgemeester en wethou(ontvangen 25 juli 2011) ders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het • Kennedyplein 1, 5375 BA Reek; kappenworden van eenwaarom kastanjeboom bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt u bezwaren 27 juli van 2011) heeft(ontvangen en welk belang u wordt geschaad.

Europaplein in verband met kermis Schaijk LetAfsluiting op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals In verbandofmet de jaarlijkse Schaijk het noodzakelijk rijbewijs paspoort) dientkermis u zich te wel bij deispolitie te melden! dat Europaplein de volgende Schutsboomstraat tot aan de Pastoor De het afgelopen wekenvanaf zijn de zaken gemeld: van Winkelstraat van woensdag 10 augustus tot en met woensdag 17 augustus voorwerpen 2011 wordt afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd Gevonden voetgangers. De laatste maanden afgegeven bij de C1000 in Zeeland: - fietssleutel en klein sleuteltje aan groene label (Cor). Tijdens kermis zullen de OV-bussen van lijn 90 - ringdemet daaraan Hyundai autosleutel/afstandsbediening, Silca sleuteltje en ANLIvv) Sleuteltje (’s-Hertogenbosch - Grave en lijn 96 Schaijk - Oss in het centrum sleutelhanger daarin zwarte Silca sleutel en DOM sleutel van-Schaijk de haltemet Europaplein niet aandoen. Reizigers kunnen - zwart sleuteltje gebruik maken van de noodhalte op de Pastoor van Winkelstraat - flessenopener met daaraan zwarte axasleutel en Benco-sleutel nabij dorpshuis De Phoenix. - blauw koord met daaraan grote Lips sleutel Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Arriva klantenservice op telefoonnummer 0900 - 202 202 2 of kijk even op www.arriva.nl omleidingen/stremmingen.

Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening Voor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld.

1. Inzage Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje ‘Actueel - Bekendmakingen’. 2. Zienswijze Tijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zienswijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunning in combinatie met afwijking bestemmingsplan: • Schutsboomstraat 84, 5374 CD Schaijk; uitbreiden van de woning (verzonden 4 maart 2011) Tegen deze verleende vergunning/afwijking kunnen belanghebbenden met ingang van 21 maart 2011 gedurende zes weken beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datumberoepschrift van verzending vanop degrond beschikking(en) gemotiveerd bezwaarHet moet van artikel een 6:5 van de Algemene wet schrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Invan het het bezwaarschrift en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving besluit moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk waartegen het beroep is gericht; de gronden waarop het beroepschrift belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift berust. tekent niet dat gebruik kan worden van debijverleende In het kader vanerdegeen beroepsprocedure vraagtgemaakt de rechtbank het vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/ bestuursorgaan altijd om alle relevante stukken. Het is niet nodig om slopen. Als ualdit dantemoet u naast het indienen van alle stukken bijwilt hetvoorkomen beroepschrift voegen. Wel dient, zo mogelijk, een kopie bezwaarschrift bij het college burgemeester een van de beslissing op het van bezwaarschrift bij en hetwethouders beroepschrift ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden gevoegd te worden. aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, Als u beroep instelt kunt u tevens om een voorlopige voorziening sector bestuursrecht, 90125, 5200 MApostbus ’s-Hertogenbosch. verzoeken bij dePostbus voorzieningenrechter, 90125, 5200 MA te

openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggendaarop ter inzage totdat er Nemef een beslissing de aanvraag/ - wit label (met 06-nrs.) aan sleutel op (poort) aanvragen genomen. - Corbinissleutel. - 4 ringen (ziveren/zilverkleurig): 2 herenringen, 1 damesring Verleende bouwvergunningen: en 1 kinderringetje lieveheersbeestje • - Blauw Brand 27, 5411 PA Zeeland; (bouwvergunning etui (Novo Nordisk)bouw metrundveestal daarin prikpen (insuline)2e fase) (verzonden 6 juliGSM 2011) - Zwarte Nokia - Bosch personenalarmtoestel beige/grijs aan grijs koord Verleende omgevingsvergunningen: - Zwart Vingino armbandje • - 1-3-2011, Lage Baan 12, 5374 NN Zeeland: Schaijk; kappen vansporttas een boomvan Manders Kerkstraat Blauwe (verzonden 21met juli 2011) Mode Schaijk daarin blauw/witte handdoek, zwart shirtje, • zwart Damaststraat AMgympies. Zeeland; bouwen van een carport broekje 29, en 5411 zwarte (verzonden bij 26 juli 2011) Schaijk: Bos sleutels (huissleutels, - 8-3-2011, Rabobank • 1 met Vogelklos 7, 5411 bouwen van woning met aangebouwd oranje en 1 DJ metZeeland; groen hoesje) aaneen winkelwagenmunt. bijgebouw (verzonden 26 juli 2011) voorwerpen • Verloren Lage Baan 25, 5374 NM Schaijk; renoveren van bijgebouwen tot een - 01-03-2011, omgeving Emté, Smidse in Schaijk: tuinhuis (verzonden 27 juli hertenpark, 2011) Bruin leren handschoenen. - Nacht van 7 op 8 maart bij peuterspeelzaal Pinkeltje Zeeland: Akkoord-verklaarde sloopmeldingen: (glans) Batavus omafiets, Old Dutch. • Zwarte Schaijksestraat 1, 5375 KC Reek; afvoeren asbesthoudend afval (verzonden 27 juli 2011)

’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieninVaststelling artikelgetroffen, 3.10 Wetmits ruimtelijke genrechter vanprojectbesluit de rechtbank worden een spoedeisend ordening verleende belang dat en vereist. Van deomgevingsvergunning verzoeker om een voorlopige voorziening Burgemeester en Wethouders Landerd hebben besloten met wordt een griffierecht geheven.van U wordt door de griffie van deom rechttoepassing van artikel van de Wet ruimtelijke ordening een van bank geïnformeerd over3.10 de hoogte van het griffierecht en de wijze projectbesluit te nemen binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ en betaling. omgevingsvergunning te verlenen U kunt ook digitaal beroep instellenvoor: bij genoemde rechtbank via • Zeelandsedreef 28, 5374 RR Schaijk; bouwen van eenmoet voorziening http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor u wel ten behoeveover van een een elektronische Kinderopvang (verzonden 15 juli (DigiD). 2011) Kijk op de beschikken handtekening genoemde site voor de precieze voorwaarden. Zij maken daarom krachtens artikel 3.11 Wro juncto afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend datvan heteen projectbesluit en ude Voor nadere informatie of voor het maken afspraak kunt vergunning met ingang van 8 augustus 2011 gedurende zes weken contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, (tijdens de kantooruren 09 en 12 uur afspraak)Landerd. ter inzage tel. 0486-458194 (bureautussen Vergunningen) vanofdeop gemeente liggen bij de afdeling VROM, Kerkstraat 39 in Landerd. Indien inzage Zeeland: is gewenstKawasaki buiten deBX genoemde openingstijden, dan kan - 8-3-2011, crossfiets, groen/zwart, met contact worden opgenomen de afdeling VROM, tel. 0486-45194. speciale steuntjes op voor-met en achterwiel. De- 7-3-2011, stukken zijn digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Maashorst: Bruine rechthoekige damesportemonnee met daarin adressenlijst, diverse pasjes, rijbewijs en geld. Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende ont- Tussen 4 en 9 maart: Rabobankpasje. werpprojectbesluit naar voren hebben gebracht enNokia belanghebbenden - 7-3-2011, Bossestraat, Schaijk: Zilver/zwarte GSM. die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schrifVermiste en gevonden dieren telijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het besluit Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de indienen bij degevonden Rechtbank, Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 registratie van enSector zoekgeraakte (huis)dieren. MA, ’s-Hertogenbosch. Als beroep ingesteld kan hierbij Indien u een huisdier vermist, kuntwordt u binnen 2 weken contacttevens om het treff en van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits opnemen met: erDierenopvang sprake is van een spoedeisend belang. Maasland, afdeling Oss, U Aengelbertlaan kunt ook digitaal30, beroep rechtbank via http:// 5342instellen LA Oss, bij tel.genoemde 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken De dierenopvang heeft handtekening wettelijk een bewaarplicht vandetwee weken,site over een elektronische (DigiD). Kijk op genoemde daarna zevoorwaarden. het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier voor demogen precieze vindt kunt u informatie contact opnemen Dierenopvang of met Voor nadere of voor met het maken van een Maasland afspraak kunt u de dierenambulance. contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op

Zienswijze-bezwaar-beroep

In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift

indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de Gevonden en verloren voorwerpen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

3. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betreffende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. 4. Beroep Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam.

Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is.

5. Eisen bezwaar en beroep Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket Bezwaar en beroep. 6. Voorlopige voorziening Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

8

gemeentenieuws – www.landerd.nl gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 11 maart 2011

10

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 augustus 2011


Meesters van de reuzenglobe en het Osse zwaard

Ossenaren exposeren in Raadhuis Ravenstein

N

Otto van Dijk Van een geheel andere orde is het smeedwerk van Otto van Dijk. Sinds zijn oplei-

Na de moord op de populaire Amerikaanse president Abraham Lincoln worden zeven mannen en één vrouw gearresteerd. De enige vrouw die wordt beschuldigd, Mary Surrat (Robin Wright), heeft een pension waar voorafgaand aan de moord, John Wilkes Booth (Toby Kebbell) en anderen elkaar ontmoet hebben om de aanslag te beramen. De 28-jarige advocaat Frederick Aiken (James McAvoy) gaat met tegenzin akkoord om Mary Surratt te verdedigen voor het tribunaal. Het hele land keert zich tegen haar. Ze zal moeten vertrouwen op Aiken, die er na een langzame start alles aan doet om de waarheid te achterhalen.

ding Tehatex (1989-1993) in Tilburg is Van Dijk werkzaam als docent handvaardigheid, tekenen, metaaltechniek en smeden aan het Hooghuis, locatie Zuid, in Oss. Otto van Dijk volgde diverse smeedopleidingen in binnen- en buitenland (Tsjechie, Zweden) en specialiseerde zich in het vervaardigen van damaststaal (gelaagd staal). Naast werk in opdracht maakt Otto ook vrij smeedwerk en legt momenteel de laatste hand aan een aantal replica’s van de vorstengrafvondsten voor het Osse stadsarchief. Deze replica’s zullen deel uit gaan maken van een leskist over de ijzertijd, bedoeld voor basisschoolleerlingen en zijn gemaakt op initiatief van het Museum Jan Cunen en het stadsarchief. Replica’s De opdracht voor de replica’s is een voortvloeisel uit de vervaardiging van twee replica’s van ‘Het Vor-

Vorstenzwaard van Otto van Dijk. stenzwaard van Oss’, die in 2010 werden aangekocht door de gemeente Oss. Beide zwaarden (de gebogen versie en de rechte), zijn op de expositie in het Raadhuis te zien. Een nieuw project is de restauratie van de poorten van het ‘Titus Brandsma Memorial’ te Nijmegen. Deze ruim honderd

jaar oude poorten worden door Otto gedocumenteerd en samen met leerlingen van het Hooghuis in oude luister hersteld. Een groots project dat ruim vier jaar in beslag zal gaan nemen. Restauratietekeningen en onderdelen van deze historische poorten zijn eveneens op de expositie te zien.

Geboortehuis pater Van den Elsen

Heemkundekring bezoekt Boerenbondsmuseum SCHAIJK/REEK - Heemkundekring Schaijk-Reek organiseert een bezoek aan het Boerenbondsmuseum in Gemert. Zowel leden als niet-leden kunnen zich inschrijven voor dit uitstapje, dat in de agenda staat voor zaterdag 10 september.

De dag begint om 9.15 uur, waar de belangstellenden zich (met eigen vervoer) verzamelen op het Pastoor van Spijkplein bij de kerk in Schaijk. In Gemert staat om 10.30 uur de ontvangst met koffie en gebak op het programma, waarna de deelnemers in groepjes worden rondgeleid. Om 13 uur wordt een uitgebreide koffietafel verzorgd. Vanaf 14.30 uur kunnen belangstellenden een tocht met de huifkar maken, wandelen door het veld en/ of zich op de boerderij vermaken met oud-Hollandse spelen. Om 16 uur is de afsluiting met een borrel. Deelname kost vijftien euro voor leden van de heemkundekring, niet-leden betalen twintig euro. Aanmelden kan door het deelnamegeld voor 3 september over te maken naar rekeningnummer 14.63.45.185 met de vermelding ‘Gemert’. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Nelly Zegers (0486-475362) of Ad Princen (0486-473609). Pater Van den Elsen Het Boerenbondsmuseum is gevestigd in een historische boerderij, het geboortehuis van pater Gerlacus van den Elsen (Gemert, 1853-1925). Een Nederlandse pater van de Abdij van Berne in Heeswijk die de geschiedenis is ingegaan als de ‘Boerenapostel’. Als prior van de abdij leverde hij een grote bijdrage aan een nieuwe structuur voor zijn klooster (de Norbertijnen), die tengevolge van de Franse Revolutie en de secularisatie van 1803 versnipperd was geraakt. In 1857 is het gemeenschappelijk leven opnieuw aangevangen op het Slotje in Heeswijk. De Boerenapostel Gerlacus van den Elsen speelde een grote rol bij de ontwikkeling van het Oost-Brabantse platteland in de tweede helft van de negentiende eeuw. Van den Elsen startte in 1886 in de abdij het Gymnasium St. Norbertus, de voorloper van het Gymnasium Bernrode. Van den Elsen zette zich bijzonder in voor de belangen van de noodlijdende boeren. De Noordbrabantse Chris-

Op zoek naar gerechtigheid in de burgeroorlog Film: The Conspirator Regisseur: Robert Redford Duur: 123 minuten Release: 4 augustus

RAVENSTEIN - In Het Raadhuis in Ravenstein vindt van zaterdag 6 augustus tot en met zondag 4 september een expositie plaats van de Osse kunstenaars H.W. Marius Bauer en Otto van Dijk. De opening wordt op 6 augustus om 16 uur verricht door Max de Vries. Openingstijden van de tentoonstelling zijn van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 16.30 uur en zondag van 11 tot 16 uur.

a zijn wetenschappelijk studie switchte Marius Bauer volledig om naar de beeldende kunst en volgde de kunstacademie Artubus te Utrecht, waar hij nog steeds woont en werkt. Ook is hij frequent in Italië en Frankrijk te vinden. Het grootste deel van zijn oeuvre bestaat uit schilderijen in acryl op masinite, tryplex of multiplex. De laatste jaren heeft Bauer nagenoeg uitsluitend tekeningen gemaakt. In Utrecht heeft in twee jaar tijd de grootste handbeschilderde globe (diameter 3,5 meter) van Europa gemaakt, naar hoe de wereld er in 1960 uitzag. Het oeuvre van Marius Bauer omvat schilderijen, gemengde technieken, collages, foto’s en tekeningen. In Ravenstein zijn vooral zijn schilderijen en tekeningen te zien.

gezien

telijke Boerenbond (NCB) -het huidige ZLTO- heeft zijn bestaan onder anderen aan Van den Elsen te danken. Van den Elsen was de organisatorische en ideologische basis waarop de Boerenbond kon ontstaan. Ook de Rabobank ontstond dankzij de inspanningen van Van den Elsen: hij was de oprichter van de BoeDe buste van pater renleenbank, die later op- Van den Elsen in Gemert. gegaan is in de Rabobank.

The Conspirator, geregisseerd door Robert Redford, vertelt het waargebeurde verhaal van Mary Surrat. Het verhaal speelt aan het einde van de Amerikaanse burgeroorlog. De regisseur weet het tijdsbeeld goed te vangen, maar heeft ruim twee uur nodig om het verhaal te vertellen. Na de spectaculaire openingsscènes speelt de film zich voornamelijk af in de rechtszaal. The Conspirator is een interessant stukje Amerikaanse geschiedenis, maar geen kaskraker.

‘The boy who lived come to die’ Film: Harry Potter And The Deathly Hallows - Part 2 Regisseur: David Yates Duur: 130 minuten Release: 13 juli Harry Potter And The Deathly Hallows - Part 2 is dé film waar iedereen naar uitkijkt. In dit allerlaatste deel van de Harry Potter-cyclus barst de strijd pas echt los tussen de goede en kwade krachten binnen de tovenaarswereld. Niemand is nog veilig. Harry Potter (Daniel Radcliffe) komt steeds dichterbij de allesbeslissende confrontatie met de Heer van het Duister en hij moet als Uitverkorene misschien wel het ultieme offer brengen. Hij gaat de strijd aan met He Who Shall Not Be Named, samen met zijn vrienden Ron Weasley (Rupert Grint) en Hermione Granger (Emma Watson). Er barst een strijd op leven en dood los op tovenaarsschool Hogwarts.

In de torenmuur van de aanbouw van de abdijkerk is een hoeksteen met zijn beeltenis te zien, gemaakt door Jozef Cantré. Deze uitbouw van de abdijkerk in 1927 is gebouwd met medewerking van de NCB. Het geboortehuis van Gerlacus van den Elsen is een historische boerderij in het Gemertse buurtschap Pandelaar. Hier is een herinneringssteen aangebracht. Nu is hier het Boerenbondsmuseum gevestigd, dat de landbouwpraktijk uit omstreeks 1900 tot leven brengt.

Limerick Een Reeks oud-verpleger had het bekeken, “ik leef nog maar enkele weken”, “Alweer”, vroeg zijn Mien, “dan is nu misschien, toch de houdbaarheidsdatum verstreken.”

Harry Potter And The Deathly Hallows - Part 2 is het epische sluitstuk van een spannende serie. De film is een ‘must see’ voor iedereen die de rest van de serie gezien heeft. Zelfs ondanks het feit dat het laatste boek, De Relieken des Doods, opgedeeld is in twee films is er weinig ruimte voor verhaallijnen naast de main story line. Dit mag echter de pret niet drukken. Dit achtste deel is een waardige afsluiter van de magische Harry Potter-reeks.

Riet Derks

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 augustus 2011

Paul Verstegen

11


ZOMERAGENDA

zomerspecial

week 31

Vrijdag 5 augustus Heesch - 21.00 uur: Publieksavond. Sterrenwacht Halley, Halleyweg 1. Info: 0412 454999

Zomerse boeken

Zaterdag 6 augustus Boekel - Kermis. Centrum. Boekel - 21.00 uur: Kermis - The Skills. Café ‘t Menneke, Kerkstraat 26. Info: 0492 321278 Boekel - 21.00 uur: Kermis - Mississippi Angelus (blues). La Compagnie, Kerkstraat 52. Info: 0492 321273 Langenboom - Kermis. Centrum. Langenboom - Kermis - Riverside. Café Zalen D’n Bens, Dominicanenstraat 34. Info: 0486 431202 Schaijk - 22.00 uur: Factor 20 - Feel the Heat Bottle Night. Club Shaker’s, Schutsboomstraat 71. Info: 0486 436553

Wat is er lekkerder dan in de zomer, genietend van de zon, een spannende roman of bloedstollende thriller te lezen? Speciaal voor leesliefhebbers zet de redactie van Arena deze week een aantal boeken met het thema Tweede Wereldoorlog op een rij.

Donderdagskind Auteur: Alison Pick Uitgeverij: Orlando Pagina’s: 302 ISBN: 978-90-2295-982-4 Prijs: 19,95 euro

Zondag 7 augustus Boekel - Kermis. Centrum. Boekel - 16.00 uur: Beach House 2011. Nia Domo, Sint Agathaplein 6. Info: 0492 321452 Boekel - 21.00 uur: Kermis - Catch. Café ‘t Menneke, Kerkstraat 26. Info: 0492 321278 Demen - 11.00-17.00 uur: Openstelling Tuinen. De Tuinen, Kleine Poelstraat 13. Demen - 14.00 uur: High Tea. De Tuinen, Kleine Poelstraat 13. Gemert - 13.00 uur: Oogstdag. Boerenbondsmuseum, Pandelaar 106. Info: 0492 366444 Langenboom - Kermis. Centrum. Langenboom - Kermis - Manilla. Café Zalen D’n Bens, Dominicanenstraat 34. Info: 0486 431202 Ravenstein - 11.00 uur: Open rondleiding. Museum voor vlakglas- en emaillekunst, Marktstraat 22. Info: 0486 411155 Ravenstein - 13.00 uur: Demonstratie glas-in-lood. Museum voor vlakglas- en emaillekunst, Marktstraat 22. Info: 0486 411155 Vinkel - 21.00 uur: Discoavond. Partycentrum Dorsvlegel, Brugstraat 43. Info: 073 5322159

Het verhaal neemt de lezer mee in de wereld van een joodse familie tijdens de op handen zijnde bezetting van Tsjechoslowakije door de Nazi’s in 1939. Pavel en Anneliese Bauer zijn welgestelde Joden, wier levens op hun kop worden gezet door de komst van de Duitse troepen. Om deportatie te vermijden, vluchten ze met hun zesjarige zoontje Pepik en zijn geliefde kindermeisje Marta. Ze weten Pepik op een kindertransport naar Engeland geplaatst te krijgen, maar hij zal zijn ouders of Marta nooit meer zien.

Parnassia Auteur: Josha Zwaan Uitgeverij: Artemis & Co Pagina’s: 349 ISBN: 978-90-4720-215-8 Prijs: 10,00 euro

Maandag 8 augustus Boekel - Kermis. Centrum. Boekel - 21.00 uur: Kermis - Bulldog LT. Café ‘t Menneke, Kerkstraat 26. Info: 0492 321278 Langenboom - Kermis. Centrum. Langenboom - Kermis - Tilt. Café Zalen D’n Bens, Dominicanenstraat 34. Info: 0486 431202 Mariahout - 14.30 uur: De Wonderkruik. Openluchttheater Mariahout, Mariastraat 27a. Info: 0499 422508 Uden - 20.15 uur: A Wilhelm Scream. De Pul Poppodium, Kapelstraat 13. Info: 0413 265091

In 1942 wordt de jodenvervolging in Nederland steeds grimmiger en de kleine Rivka duikt onder bij een domineesgezin in Zeeland. Wanneer na de bevrijding haar vader op de stoep staat, herkent ze hem niet meer en ze blijft in Zeeland. Als ze later zelf kinderen krijgt komt er een stroom aan onderdrukte gevoelens en herinneringen los, met als resultaat dat ze afstand neemt van haar gezin. Jaren later vertelt Rivka haar dochter Sandra hoe het zo ver heeft kunnen komen dat zij haar kinderen in de steek liet zonder ooit nog om te kijken.

Dinsdag 9 augustus Boekel - Kermis. Centrum. Boekel - 21.00 uur: Kermis - Third Half. Café ‘t Menneke, Kerkstraat 26. Info: 0492 321278 Grave - 13.30 uur: Stadswandeling. VVV Grave, Rogstraat 13. Langenboom - Kermis. Centrum. Langenboom - Kermis - Hillstreet. Café Zalen D’n Bens, Dominicanenstraat 34. Info: 0486 431202

De man die naar Auschwitz wilde

Woensdag 10 augustus Heeswijk-Dinther - 15.00 uur: Lieve Melieve Show (4+). Natuurtheater De Kersouwe, Kersouwelaan 1. Herpen - 20.00 uur: Kienen. Dorpshuis ‘t Slotje, Schoolstraat 2. Nistelrode - 14.00-16.00 uur: Kindermiddag - Speuren naar kleuren. Natuurcentrum Slabroek, Erenakkerstraat 5. Overloon - 14.30 uur: Kindervoorstelling - Sjluuk & Co. Openluchttheater Overloon, Museumpark 1. Ravenstein - 14.00-16.00 uur: Kinderworkshop - Emailleren en glas-in-lood. Museum voor vlakglas- en emaillekunst, Marktstraat 22. Info: 0486 411155 Donderdag 11 augustus Demen - 11.00-17.00 uur: Openstelling Tuinen. De Tuinen, Kleine Poelstraat 13. Mariahout - 14.30 uur: Kikker Popconcert. Openluchttheater Mariahout, Mariastraat 27a. Info: 0499 422508 Schaijk - 18.00 uur: Workshop - Japans. Restaurant De Peppelen, Schutsboomstraat 43. Info: 0486 463548

3 GANGEN VAKANTIEMENU Boerengroentesoep Tilapiafilet met dillesaus of Duospies champignon-pepersaus Cassata-ijs of kopje koffie voor 16,75 euro

Auteur: Denis Avey Uitgeverij: The House of Books Pagina’s: 318 ISBN: 978-90-4432-952-0 Prijs: 18,95 euro

waagde plan op van kamp te wisselen met een jonge joodse gevangene uit Nederland. Gekleed in diens smerige gestreepte kampkleding met gele ster loopt hij tussen andere gevangenen onder de poort met Arbeit Macht Frei Auschwitz binnen, niet wetende wat hem te wachten staat.

De Tweede Wereldoorlog in Nederland (audioboek)

Voorlezers: zes tophistorici Uitgeverij: Veen Magazines Luisterduur: 440 minuten ISBN: 978-90-8571-030-1 Prijs: 49,95 euro Zes historische specialisten schetsen op de luisterbox De Tweede Wereldoorlog in Nederland in zes hoorcolleges een nieuw en verhelderend beeld over Nederland in de Tweede Wereldoorlog. De professoren Herman Amersfoort, Peter Romijn, Hein Klemann, Johannes Houwink ten Cate, Marjan Schwegman en Hans Blom trekken daarbij op basis van de meest recente inzichten een aantal verrassende conclusies.

Anna’s vlucht Auteur: Janusz Wisniewski Uitgeverij: Sijthoff Pagina’s: 400 ISBN: 978-90-2180-433-0 Prijs: 19,95 euro Anna’s leven ligt in puin wanneer Dresden gebombardeerd wordt in februari 1945. Haar komt om en ze raakt Lucas kwijt, het joodse jongetje dat zat ondergedoken. Dwalend door de verwoeste stad vindt Anna onderdak bij een jonge violist. Samen trekken zij naar Keulen, de geallieerde bevrijders tegemoet. De violist haalt het niet. Anna wel, maar ze is nu helemaal alleen. Een jaar later ontmoet ze haar grote liefde: Andrew. Als ze ontdekt dat hij met atoombommen te maken heeft, komen verdriet en angst in alle hevigheid boven. Kan ze kiezen voor de liefde?

De ontdekking & De zoektocht Auteur: Eric Heuvel Uitgeverij: L Pagina’s: 119 ISBN: 978-90-2453-344-2 Prijs: 19,95 euro

Denis Avey, een dappere jonge Britse soldaat, wordt in 1944 krijgsgevangen genomen in Noord-Afrika. In het Duitse werkkamp waar Stripmaker Eric Heuvel vervaardige in hij terechtkomt, werkt hij zij aan zij met gevangenen uit nauwe samenwerking met de Anne het nabijgelegen Auschwitz. Denis is geschokt door de Frank Stichting twee historische verhaverhalen die hij van hen hoort en voelt het als zijn plicht len in grafische romanvorm. Alles wat in dit tweeluik wordt er met eigen ogen kennis van te nemen. Hij vat het ge- beleefd, is gebaseerd op waargebeurde verhalen. In De ontdekking is de focus gericht op de gevolgen van de Jodenvervolging voor individuele slachtoffers, in dit geKijk voor meer activiteiten op www.dienblad.nl val het Joodse meisje Esther en haar naaste omgeving.

Vrijdag 12 augustus Schaijk - 18.00 uur: Workshop - Surinaams koken. Restaurant De Peppelen, Schutsboomstraat 43. Info: 0486 463548 Schaijk - 21.00 uur: Kermis - DJ Thice Santoro & Frio Montana. Grandcafé 3 Heere, Pastoor Van Winkelstraat 2. Info: 0486 464681

De zoektocht verbreedt het zicht op de Jodenvervolging. Opnieuw staat Esther centraal. Zij wil achterhalen hoe het na haar ontsnapping met haar familie, haar helpers en mede-onderduikers is afgelopen. Haar ouders zijn in Auschwitz vermoord, meer weet zij niet.

‘t Vunderke

VOLOP VERTIER VOOR KINDEREN

Raadhuisplein 7 Nistelrode 0412 61 29 56 www.eetcafetpumpke.nl

Lunch & diner Open vanaf 12.00 uur MACHAREN - 0412-492378 - www.vunderke.nl

12

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 augustus 2011


Speurtocht door de regio Tijdens de zomermaanden juli en augustus verschijnt weekblad Arena traditiegetrouw met een zomerspecial. Om toeristen en de lokale bevolking te stimuleren de omgeving te verkennen houdt de redactie een fotospeurtocht door de regio. Negen weken lang plaatst Arena een foto genomen in het verspreidingsgebied van de krant. Aan de foto is een meerkeuzevraag gekoppeld met vier antwoordmogelijkheden. Het antwoord insturen is mogelijk tot de maandag na publicatie tot 12 uur. Uit de goede inzendingen wordt één winnaar getrokken. De winnaar krijgt het fantastische Arena Zomerpakket.

Waar staat deze oude vestingpoort uit 1688?

A Ravenstein B Grave C Schaijk D Neerloon Stuur je antwoord naar prijsvraag@arenalokaal.nl of geef het tijdens kantooruren af op het kantoor van Tekst & Uitleg aan de Pastoor van Winkelstraat 57a in Schaijk. Vergeet niet je naam, telefoonnummer en woonplaats of camping te vermelden. De redactie van Arena neemt maandagmiddag contact op met de winnaar.

Winnaar vorige week

Arena Zomerpakket voor winnaars -

Jenny Ermers uit Overlangel (antwoord B: Herpen)

-

Docus de Das knuffel Fietsroute Graspeel (27 km) Heleen van der Kemp - Afrekening (roman) Fiets- en belevingskaart Duits Lijntje Docus de Das gezinsfietsroute (18 km) Waardebon voor twee personen voor De Tuinen in Demen (incl. koffie/thee met gebak) Potje midgetgolf voor vier personen op camping De Heische Tip Jumbo Autobingo-reisspel

Goederenmarkt met kampioenschap paalzitten HERPEN - In het centrum van Herpen wordt op zondag 21 augustus weer de jaarlijkse goederenmarkt ten bate van de stichting Herpen in Woord en Beeld gehouden. Het publiek is tussen 10 en 17 uur van harte welkom om te komen snuffelen langs de ongeveer 175 kramen, waar naast allerlei tweedehands goederen ook diverse hobbyartikelen worden aangeboden. De Bônlander Hofkapel zal de bezoekers ook enkele uren vermaken met een vrolijke noot. De kids kunnen zich vermaken met een groot springkussen, dat midden op de markt staat opgesteld. Op het plein voor café-zaal Thekes is een groot terras ingericht en verzorgt een DJ de muziek. Bovendien wordt - na het succes in 2010 - de GRAVE - Iedere dinsdag in augustus verzorgen VVV-gidsen tweede editie van het Open Kampioenschap Paalzitten een wandeling door het historische centrum van Grave. De gehouden bij de kiosk. start is telkens om 13.30 uur bij VVV Grave aan de Rogstraat 13. Wie graag een kraam wil huren kan contact opnemen met Diana Koopmans (0486-412518) of -na 14 augsutusDeelname kost 6,25 euro per persoon, kinderen kunnen met Gerda van der Linden (0486-411443). meewandelen voor 5 euro. De prijs is inclusief koffie/thee/ limonade met iets lekkers erbij. Voor meer informatie: 0486- De opbrengst komt ten goede aan de stichting Herpen in 475300. Woord en Beeld. Deze stichting waarborgt het cultureel erfgoed in Herpen en omgeving en staat verfraaiing van de dorpen voor.

Stadswandelingen door historisch centrum Grave

Tijdens de bouwvak-vakantie van 25 juli t/m 13 augustus zijn wij dagelijks open van 8.30 uur tot 12.30 uur

’t schilderke verf en behang St. Hubertusstraat 1a Herpen Tel. 0486-411985 schilderke-ria@planet.nl

PIZZERIA - SHOARMA - DÖNER BEZORGSERVICE VOOR ACTIES ZIE ONZE FOLDER!

Pastoor van Winkelstraat 35 5374 BG Schaijk (0486) 46 47 27

De hele zomer (van zondag 12 juni t/m zondag 4 september) zijn

wij

7 dagen

per week open! Maandag t/m zaterdag 08.30-20.00

Zo

Albert Heijn

12.00 - 18.00

Gewoon bij Albert Heijn.

VAN DEN BERG Herpen - Rogstraat 6 • Telefoon (0486) 411553 • www.plus.nl

Burg. Hoefnagelstraat 14 5374 GZ Schaijk Telefoon 0486 - 464046

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 augustus 2011

13


zomerspecial

3-gangen keuzemenu

elke maand nieuw!

Dichtwedstrijd in kader van ‘Pizzeria Vasari’

Leur valt onder de gemeente Wijchen! Bezoek onze website voor de openingstijden

www.LeuRseHof.nL

Restaurant de Leurse Hof Leurseweg 4 6615 AJ Leur. Telefoon: 024-6422241

Driegangen Tijdmenu slechts € 19,95 Marktstraat 16 5371 AD Ravenstein 0486-414500 www.gasterijtijd.nl info@gasterijtijd.nl

OSS - Naar aanleiding van de muurschildering ‘Pizzeria Vasari. Een persoonlijke kunstgeschiedenis van Gijs Frieling’ in de trouwzaal van Museum Jan Cunen organiseert het museum een dichtwedstrijd. Schrijf een gedicht dat geïnspireerd is op Pizzeria Vasari en mail je inzending voor 26 augustus naar noortje@wintertuin.nl. Iedereen mag meedoen. De drie beste dichters dragen hun gedicht voor tijdens de prijsuitreiking op 11 september om 16.30 uur in Museum Jan Cunen in Oss. De dichtwedstrijd is onderdeel van de Ingreep, Wintertuin als poëziecurator. De Ingreep vindt plaats op 11 september vanaf 13 uur in Museum Jan Cunen. Deze middag staat volledig in het teken van de muurschildering van De tentoonstelling Pizzeria Vasari Gijs Frieling. De publicatie Pizzeria Vasari wordt gepreis nog tot 31 december te bezoeken. senteerd. Het museum geeft dit boek uit in samenwerking met uitgeverij d’Jonge Hond uit Zwolle. Het is vanaf deze dag verkrijgbaar in de museumwinkel voor 19,50. Kijk voor meer informatie over Pizzeria Vasari van Gijs FrieDaarnaast is er een theatervoorstelling voor kinderen in ling en over het programma van de Ingreep op www. de trouwzaal, dichters Arjen Duinker en Dennis Gaens museumjancunen.nl of www.wintertuin.nl/poëziecurator. dragen voor uit eigen werk en de prijswinnaars van de dichtwedstrijd worden bekendgemaakt. Gratis masterclass Dichter Dennis Gaens geeft 11 september een gratis masterclass bij Museum Jan Cunen. Aanmelden kan tot 26 augustus door te mailen naar noortje@wintertuin.nl. Deelnemers aan de dichtwedstrijd worden automatisch ingeschreven.

Eetcafé De Notaris in Terras Top 100 Misset SCHAIJK - Eetcafé De Notaris in Schaijk heeft de 32ste plaats veroverd in de jaarlijkse Terras Top 100 van Misset Horeca. In de prestigieuze top honderd staan in totaal zestien terrassen uit de provincie Noord-Brabant. Strandpaviljoen Paal 10 in Ouddorp kwam als winnaar uit de bus.

Stadsherberg De Keurvorst Marktstraat 14 Ravenstein 0486 - 411371 www.keurvorst.nl

De wedstrijd vond dit jaar voor de vierde keer plaats onder verantwoordelijkheid van de redactie van Misset Horeca. Om in aanmerking te komen voor de Terras Top 100 moet een horecabedrijf de beschikking hebben over minimaal dertig terraszitplaatsen. Een gast moet er terechtkunnen voor alleen een consumptie of een klein hapje. De jury lette bij de beoordeling op uitstraling, gastvrijheid, ligging, snelheid, efficiëntie en productbehandeling.

GOLFBAD OSS - met de Berenbaden voor de kleintjes; - de spectaculaire glijbanen voor de grotere kids;

Kunst en cultuur op Slingerpadfestival Uden

UDEN - Theaterspoor opent op 16 september het culturele seizoen met een driedaags festival in en rond Naat Piek in Uden. Voor jong en oud valt er veel te genieten op het gebied van theater, natuur, muziek en beeldende kunst met dit jaar als centraal thema ‘Allemaal beestjes’. Op het programma staan onder meer voorstellingen van Froe Froe (België), Djo Art, Koos Wieman en Smeedwerk en een concert door de festivalband van Pieter Tiddens: Kanarie Piet en de Twieters. Maar ook een vleermuizenwandeling, een Pieterpeuterpad en een Letter-Teken-Tent met schrijvers Jaap Robben en Loes Riphagen en kunstenaars Karel den Biggelaar en Genoveef Lukassen. Dierentuin Het natuuronderdeel is dit jaar wel heel letterlijk. Uden krijgt er een tweede dierentuin bij: Naast Zie-Zoö kun je vanaf half september ook naar Het Bizarre Beestenbos. Wanneer zagen we voor het laatst een Schuiertje, Baffetoen, Nozem of Labbekak? Dit is een kans al deze bijzondere beesten uit De Maashorst bij elkaar verzameld te zien. Verzorgers Karel den Biggelaar en Genoveef Lukassen (eigenlijk kunstenaars van Ateliers Uden Buiten) zijn verantwoordelijk voor het welzijn van deze normaliter verscholen levende beesten. Jaap Robben, kenner bij uitstek maar beter bekend als kinderboekenschrijver en dichter, is verantwoordelijk voor het educatieve aspect: de informatieborden bij ieder dier. Het Bizarre Beestenbos is te vinden in het bos bij Naat Piek, aan het Slingerpad. Het is gratis toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang. Deze dierentuin blijft na het festivalweekend nog open tot en met de herfstvakantie, eind oktober.

- en voor iedereen de golfslag in het heerlijke warme water met minimale hoeveelheid chloor! Wat een verwennerij………

En in het Golfbad schijnt altijd de zon! Voor meer informatie: www.golfbad.nl of telefonisch 0412 – 647575 Adres: Euterpelaan 1, 5344 CA Oss.

Het terras van De Notaris in Schaijk.

Meer informatie is te vinden op www.slingerpadfestival.nl. De programmafolder verschijnt eind augustus en is aan te vragen via info@theaterspoor.nl.

Restaurant

Op de Poort Vanaf 11.00 open, op maandag gesloten Gelieve telefonisch te reserveren Torenstraat 28 5366 BK Megen tel. 0412-462275 www.restaurantopdepoort.nl

14

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 augustus 2011


Park Hilaria Eindhoven: één groot zomerfeest EINDHOVEN - In Eindhoven gaat vrijdag 5 augustus de tiende editie van Park Hilaria van start. Tot en met zondag 14 augustus kan het publiek weer terecht op het terrein aan de Kennedylaan in Eindhoven dat omgetoverd wordt tot een sfeervol pretpark. Wandel door de fraaie toegangspoort en ga uit je dak op de verschillende themapleinen. Geniet van circus, kermis, straattheater, dance en live optredens.

Elke zondag geopend! 16.00 uur-19.00 uur Kerkstraat 47 5411 EA Zeeland Telefoon : 0486-458830

Tien dagen lang biedt Park Hilaria kolderiek straattheater, een modern circus, spannende kermisattracties en nostalgisch vermaak, aangevuld met dance en Hollandse hits. Vorig jaar kwamen er meer dan een half miljoen bezoekers op het evenement af. Nieuwe topattracties Park Hilaria kent een gevarieerd aanbod van meer dan honderd kermisattracties waaronder een aantal primeurs. Zoals prijswinnaar Diamond Wheel, een zestig meter hoog reuzenrad met gesloten gondels, afterburner Showtime en de Top Spin met watereffect. Nieuw is ook Mission Space: een gigantische topattractie met aan twee armen een gondel voor tien personen, die op tachtig meter hoogte al draaiend op en neer beweegt. Het kindervermaak kent als nieuwkomer de Waterballs en een mini freefall Rudi, der kleine Vampir. Tussen de suizende kermisattracties door maken Arie en Larie de Kanarie, mascottes van Park Hilaria, graag een wandelingetje om de bezoekers op een hilarische manier te begroeten.

MEDITERRAANSE SPECIALITEITEN RESTAURANT Radio Hollandio Feesttent. De voorrondes vinden plaats op 6, 7 en 13 augustus. De grote finale is op zondag 14 augustus. Meer informatie: www.hfactoreindhoven.nl. Op het Holland Plein heerst met name tijdens de Après Ski Party, het Zomercarnaval en de Avond van het Levenslied een gezellige drukte en de gratis live optredens van Nederlandstalige artiesten zorgen ervoor dat de stemming er goed in blijft.

OPEN: zondag t/m donderdag van 15.30 tot 23 uur Kerkstraat 33 vrijdag en zaterdag van 15.30 tot 01 uur 5411 EA Zeeland (maandag gesloten)

www.restaurantnewcity.nl GESPECIALISEERD IN GRIEKSE, TURKSE EN ITALIAANSE GERECHTEN

Nostalgisch vermaak Geen liefhebber van het snelle kermisspektakel? Bezoek dan de lommerrijke Variété-vallei: de plek om te genieten van originele straattheateracts, hedendaags circus en nostalgisch vermaak. Wees welkom in de wereld van Magiër Celsius, waar alles draait om illusie en verbeelding. Of laat je portret schieten door Károly Almos, de nostalgische fotograaf met zijn antieke houten camera. De kinderen vermaken zich in de caroussel, bootjes- en zwanenmolen. Absoluut niet te missen is de onemanshow L’Homme Cirque’ van koorddanser en acrobaat David Dimitri in de circustent. Zijn show is een innovatieve combinatie van acrobatiek, humor, theater en muziek.

Kerkstraat 33 ZEELAND 0486-453976 www.restaurantnewcity.nl

Dance Liefhebbers van house en techno bezoeken de Dance Area waar toonaangevende DJ’s met opzwepende klanken het publiek in extase brengen. Daarna is het heerlijk bijkomen in de Biergarten, de Poffertjessalon of in een van de vele eet- en drinkgelegenheden op het terrein. The H-Factor is een jaarlijks terugkerende talentenjacht op Park Hilaria. Voor aankomend zangtalent van het Hol- Park Hilaria is dagelijks geopend van 14 uur tot midderlandse lied dé kans om zichzelf voor een groot publiek en nacht. Op vrijdag en zaterdag zelfs een half uurtje later. een vakjury te presenteren op het hoofdpodium van de Voor alle actuele informatie: www.parkhilaria.nl

Wij zijn gesloten van maandag 25 juli tot en met zaterdag 6 augustus. Wij ontvangen u graag weer vanaf maandag 8 augustus. Tevens wensen wij u

Documentatiegroep 40-45 houdt beurs in Liberty Park OVERLOON - In het oorlogsmuseum Liberty Park in Overloon wordt op zaterdag 13 augustus weer een verzamelaarsbeurs gehouden. Deze beurs wordt elk jaar georganiseerd door de Documentatiegroep 40-45. De leden van deze vereniging hebben allemaal bijzondere belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog. Bijna elk lid heeft zich wel toegelegd op een speciaal aandachtsgebied, waardoor bijzondere collecties ontstonden. De bijzondere verzamelingen trekken vaak ook veel andere geïnteresseerden aan. De beurs is daarom veel meer een ontmoetingsplaats dan alleen een markplaats, alhoewel er natuurlijk ook wel documenten worden verhandeld of geruild. Het oorlogsmuseum is al tientallen jaren verbonden met de Documentatiegroep via vrijwilligers die voor beide instellingen actief zijn of waren. Het museum bezit zelf ook een uitgebreide collectie documenten. Die collectie groeit nog steeds. Dat komt mede door de Actie Niet Weggooien. Deze actie is erop gericht dat spullen uit de oorlogsjaren, die op zolder worden teruggevonden, niet de vuilnisbak ingaan maar naar het museum worden gebracht. Zo kreeg het museum afgelopen week voor de tweede keer binnen een maand documenten van Engelandvaarders overhandigd.

een prettige vakantie. Pastoor van Winkelstraat 24 5374 BJ Schaijk Telefoon (0486) 462800 www.echtebakker.nl/bartbongers

Het Liberty Park is daarbij met name sterk op het terrein van posters. “Zeker voor Nederlandse begrippen is onze affichecollectie met bijna tweeduizend verschillende exemplaren uniek en toonaangevend”, vertelt Bram Peters, hoofd van afdeling Collecties van het museum. “We zijn als museum op dit moment bezig om die collectie voor het publiek toegankelijk te maken in een nieuwe tentoonstelling. Die gaat op 22 oktober open en krijgt als naam ‘De Kracht van Propaganda’ mee. De expositie focust op de kwalijke effecten van propaganda. Dit nieuwe project is dan met name ook op schoolgroepen gericht om jongeren bewust te maken op bijvoorbeeld de gevaren van verkiezingspraatjes.” Op de beurs van de Documentatiegroep worden door de verzamelaars vooral foto’s, kranten, tijdschriften maar ook affiches en bijvoorbeeld militaire stafkaarten uit de oorlogsjaren aangeboden. De beurs is te bezoeken gedurende de openingstijden van het museum, van 11 tot 17 uur. Toegang met de museumjaarkaart is gratis, voor overige bezoekers geldt de entreeprijs van het museum.

U geeft een feestje! Eén telefoontje en het wordt geregeld.

0486-464055

Prettig weekend! Slijterij Wilma Runstraat 11 Schaijk T: 0486-464055 www.gall.nl

Kijk voor meer info op www.oorlogsmuseum.nl of www.documentatiegroep40-45.nl.

Wij doen de afwas voor u! Elektrofietsen vanaf 1499,-

Onze barbecuepakketten met het lekkerste vlees, compleet met garnituur, BBQ / gas, servies en alle afwas wordt gedaan. Wij bezorgen en halen het ook weer op*!

12,95 p.p! Van Kraaij, keurslager

(*max. 15 km.) All in vanaf

16 juli: Kanjervissen (forellen van 3 tot 7 kg)

Pastoor van Winkelstraat 13 SCHAIJK - 0486 461219 www.vankraaij.keurslager.nl

30 juli: Nachtvissen Kijk voor beide acties op:

www.forellenvijversdeschutskooi.nl

Grotestraat 8, 5394 LG Oijen. Tel. 0412-638342 B.g.g. 0412-492463

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 augustus 2011

VERSTAND VAN LEKKER VLEES

15


Weekblad Arena week 31 2011  

Weekblad Arena week 31 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you