Page 1

Iets te melden? Mail naar redactie@arenalokaal.nl

weekblad voor landerd, herpen, ravenstein en omstreken jaargang 16 – week 31 – 6 augustus 2010 – www.arenalokaal.nl

‘Betere samenwerking gemeenten en politie’

pagina

3

Stormramp van 1925 herleeft in Zeeland

pagina

5

Arena Vakantiespecial

pagina Herpenaar en Zeelander fietsen naar Roemenië voor goed doel

Gemeentenieuws

‘Geen idee wat ons onderweg allemaal te wachten te staat’ HERPEN - Chris van der Linden (53) uit Herpen en de in Zeeland geboren Gerrit Jacobs (68) uit Odiliapeel vertrekken zondag 15 augustus voor een 2200 kilometer lange fietstocht naar Saschiz, een klein dorpje in midden-Roemenië. Met het afleggen van deze loodzware tocht wil het tweetal geld inzamelen voor een project van de Stichting Kansarmen Roemenië (SKR). Arena zocht het duo op in Reek, bij begeleider Henk van Melis. “We hopen dat zoveel mogelijk mensen de fietstocht willen sponsoren.”

et idee voor de fietstocht komt uit de koker van Schaijkenaar Wim Jilesen, een van de drijvende krachten achter de SKR. “Wim vroeg mij in oktober vorig jaar of het niet iets zou zijn om naar Roemenië te fietsen voor het goede doel”, vertelt Chris. “In eerste instantie zag ik het totaal niet zitten, maar toen hij er een paar weken later weer over begon, zag ik er toch wel iets in. Ik wilde echter niet in mijn eentje gaan. Moederziel alleen zo’n tocht fietsen is veel te gevaarlijk.” Via Reekenaar Henk van Melis van de SKR komt de Herpenaar in contact met Gerrit Jacobs uit Odiliapeel. De geboren en getogen Zeelander, net als Chris een fanatiek fietser, voelt wel wat voor de monstertocht naar ZuidoostEuropa. De twee trekken er vanaf dat moment samen op uit met de fiets en het blijkt goed te klikken. “We kletsen heel wat af onderweg”, zegt Gerrit. “Maar als het parcours zwaarder wordt en de versnelling

kleiner, dan wordt het wel even stil”, lacht Chris. Zondag 15 augustus om 16 uur vertrekken Chris en Gerrit voor hun fietsavontuur. Startpunt van de trip is café-zaal Thekes in Herpen, de hoofdsponsor van de tocht. “We fietsen langs de Rijn, Mainz en Donau via Duitsland, Oostenrijk en Hongarije naar Roemenië”, beschrijft Gerrit de route. “In de eerste week proberen we zo’n tweehonderd kilometer per dag te fietsen. Als we niet te veel pech krijgen, moet dat lukken. In de bergen hopen we tussen de tachtig en honderd kilometer per dag af te leggen”, zegt Chris. Zadelpijn “We hebben geen idee wat ons onderweg allemaal te wachten staat”, bekent Gerrit. “In Roemenië waarschijnlijk veel slechte wegen met grind en hoge bergen. We nemen zelfs terreinbanden mee om meer profiel te hebben.” Toch zien de twee niet op tegen de 2200 kilometer lange beproeving. Opmerke-

lijk, want Chris verruilt pas drie maanden geleden de toerfiets voor een wielrenfiets. Geen probleem, ik heb er de afgelopen drie maanden al ruim zesduizend kilometer op afgelegd. Ik kan alleen nog steeds niet wennen aan dat smalle zadel.” Gerrit is daarentegen al een ervaren krijger, hij zit al veertig jaar op de racefiets. “Als de omstandigheden een beetje meezitten gaan we het halen. Voordeel is dat onderweg alles verzorgd is. Henk rijdt samen met zijn vriendin en mijn vrouw de route met de camper, zij gaan van camping naar camping. Zij zetten iedere avond de tent op en maken het eten, zodat wij alleen nog onze fiets aan de kant hoeven te zetten en op tijd naar bed kunnen.” Armoede Wanneer alles volgens planning verloopt, arriveren Chris en Gerrit op 29 augustus in Saschiz. Het tweetal wordt daar onthaald door twintig Herpenaren, veelal bekenden van Chris. Zij komen een dag eerder aan met het vliegtuig. In het door armoede geteisterde Roemeense dorpje bezoeken Chris, Gerrit en Henk een aantal projecten waarvoor de Stichting Kansarmen Roemenië zich eerder heeft ingezet, waaronder een ziekenhuis, kindertehuis en bejaardentehuis.

Daarnaast brengen zij een bezoek aan het gezin voor wie met de fietstocht geld wordt ingezameld. Henk van Melis bezocht de familie al eerder: “Het is een gezin met vier kinderen dat leeft in een varkensschuur naast een mesthoop. Er staat helemaal niets binnen, geen tafel of stoel, alleen een bank en een kachel. Je weet niet wat je ziet, je gaat echt vijftig jaar terug in de tijd. Daarnaast wil het dorp niets met het gezin te maken hebben omdat het zigeuners zijn.” Sponsors gezocht Op zondag 5 september zijn Chris en Gerrit weer terug in Nederland. Via St. Hubert, Odiliapeel, Uden, Zeeland en Schaijk komen ze rond 14 uur op de fiets aan bij Thekes in Herpen. Daar wordt onder de mensen die de fietstocht hebben gesponsord een door Thekes beschikbaar gestelde reis naar Spanje verloot. “We hopen dat zoveel mogelijk mensen de fietstocht willen sponsoren. Het streven is om vijfduizend euro bij elkaar te krijgen.” Wie de fietstocht wil ondersteunen kan een sponsorkaart verkrijgen via stikaro @live.nl of 06-54798444. Het fietsavontuur van Chris en Gerrit is straks ook te volgen op de website van de stichting: www.hollandroemenie.nl.

13-15 Landerd pagina

7-9

SP-Kamerleden bekijken visie Waterfront Ravenstein RAVENSTEIN - De Tweede-Kamerleden Emile Roemer en Paulus Jansen van de SP waren 27 juli op werkbezoek in Ravenstein. Zij kwamen naar het vestingstadje om de samenwerking van de gemeente Oss en Waterschap Aa en Maas in het kader van de visie voor Waterfront Ravenstein te bekijken. Na een verkenning van Keent per fiets lichtte wethouder Jules Iding aan de Maasdijk in Ravenstein de visie toe aan de parlementariërs. De visie Waterfront Ravenstein is samen met bewoners en instanties als Waterschap, ProRail, provincie en Rijkswaterstaat opgesteld. De gemeente stelde in 2008 de visie op het waterfront vast en werkt sindsdien met het Waterschap samen om rijk en provincie te interesseren voor een gezamenlijke uitvoering van de plannen. De afgelopen jaren kwamen verschillende Kamerleden en vertegenwoordigers van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de provincie op bezoek om zich te laten bijpraten over het Waterfront. Hierdoor worden de plannen voor verbetering van onder andere de doorstroming van de Maas bij Ravenstein en natuur- en recreatiemogelijkheden nu in diverse programma’s opgenomen. De plannen zijn zo ingrijpend dat de uitvoering nog een paar jaar duurt.

Gratis energieadvies bewoners Ravenstein en Herpen RAVENSTEIN/HERPEN - De gemeente Oss vraagt bewoners van Ravenstein en Herpen de komende weken of zij een gratis energieadvies willen ontvangen. “Eigenaren van woningen van tien jaar en ouder kunnen kosteloos een energielabel en een maatwerk-energieadvies voor hun woning op laten stellen”, laat de gemeente weten. Per woning is hiervoor een subsidie beschikbaar. Het advies wordt uitgebracht door gecertificeerde adviseurs. In augustus komen medewerkers van het bedrijf SalecoGroep bij bewoners van Herpen en Ravenstein langs voor het maken van een afspraak. Huiseigenaren kunnen zich bij hen aanmelden. De energieadviseur berekent het energielabel van de woning en geeft een maatwerkadvies met maatregelen die leiden tot energiebesparing. Als (enkele van) die maatregelen worden uitgevoerd, resulteert dat in comfortabeler wonen, een beter milieu en een lagere energierekening. De energielabelberekening en het maatwerkadvies zijn gratis. De kosten worden vergoed door een landelijke subsidiepot.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 6 augustus 2010


Stuur een ansichtkaart naar

Alles voor de

‘Schaijk, een Werelddorp’ en win 2 kaarten voor de musical

We Will Rock You

barbecue

Volop voordeel, recepten en tips.

Gewoon bij Albert Heijn. Burg. Hoefnagelstraat 14 Telefoon 0486 -

2

5374 GZ Schaijk

464046

‘Schaijk, een Werelddorp’ Postbus 100 5374 ZK Schaijk

www.arenalokaal.nl – vrijdag 6 augustus 2010


Onderzoek naar lokale veiligheid:

‘Gemeenten en politie moeten beter samenwerken’ REGIO - Om de lokale veiligheid verder te kunnen verbeteren moet de samenwerking tussen gemeente en politie worden gemoderniseerd. Gemeenten moeten bindende afspraken kunnen maken over wat de politie aan ze levert. Dat is de conclusie van prof. dr. Pieter Tops in het rapport ‘Sleuren of sturen? Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie’. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG is positief over de conclusies en aanbevelingen en overlegt de komende maanden met de korpsen en het nieuwe kabinet over de uitvoering ervan.

it diverse onderzoeken blijkt dat de afstemming tussen gemeenten en politie beter kan. Daarom vroeg de VNG Pieter Tops te onderzoeken hoe die afstemming beter kan, zodat gemeenten het lokaal veiligheidsbeleid goed kunnen vormgeven, welke vorm het politiebestel ook krijgt. Gemeenten hebben in de afgelopen jaren een steeds actiever veiligheidsbeleid gevoerd en maken meer gebruik van bestuurlijke bevoegdheden om openbare ordeverstoring te voorkomen. De scheiding tussen opsporing en handhaving van de openbare orde valt steeds meer weg. Gemeen-

colofon Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o.

nader bekeken Arena-columnist Theo van Duren is op vakantie.

Wie is het haasje? Ondanks de mogelijkheden die partijen ten dienste staan om een juridisch geschil buiten de rechtbank op te lossen stijgt het aantal procedures bij de diverse rechtbanken in Nederland. Advocaten zullen altijd eerst bezien of er een mogelijkheid is om een geschil zonder tussenkomst van de rechter op te lossen, uiteraard spaart dit de cliënt kosten en tijd. Immers een gerechtelijke procedure neemt veel tijd in beslag. Zeker nu de rechtbanken steeds meer zaken te verwerken krijgen en procespartijen vaak lang op een zitting en vervolgens een uitspraak moeten wachten.

ten nemen daarnaast meer gespecialiseerde toezichthouders en handhavers in dienst en mobiliseren ook andere organisaties en burgers om een bijdrage te leveren aan het veiligheidsbeleid. Aanbevelingen Tops komt tot onder meer tot de volgende conclusies en aanbevelingen om de lokale samenwerking tussen gemeenten en politie blijvend te versterken: * Het basisniveau van de politie moet gegarandeerd zijn. Sturing van de politie gaat echter niet alleen over de hoeveelheid beschikbaar ‘blauw’, maar ook over prestaties aan de hand van een gedegen probleemanalyse. * Gemeenten moeten in een lokaal veiligheidsplan bindende afspraken maken met de politie over priori-

Gemeenten moeten bindende afspraken maken met de politie over onder meer de inzet van wijkagenten. teiten, de inzet van wijkagenten, de noodzakelijke competenties, de gewenste dienstverlening aan burgers en samenwerking met de gemeentelijke handhavingorganisatie. * Gemeenten stemmen het veiligheidsplan af met de andere gemeenten in de regio zodat het past in een regionaal veiligheidsplan. Daarvoor zijn ook goede afspraken op nationaal niveau nodig. ‘Slagvaardiger’ De VNG is positief over de conclusies en aanbevelingen van Tops. “De afgelopen decennia is de veiligheid in ons land sterk verbeterd en gemeenten hebben daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. Om die positieve ontwikkeling door te zetten en

de problemen die burgers raken stevig aan te kunnen pakken, moeten gemeenten en politie nog slagvaardiger samenwerken”, zegt Sjaak van der Tak, voorzitter van de commissie Bestuur en Veiligheid van de VNG. “Tops doet daarvoor concrete voorstellen, ongeacht hoe de politieorganisatie er in de toekomst uit komt te zien. Daar kunnen we mee aan de slag, daar komen we nog verder mee dan met discussies over het politiebestel.” De VNG gaat de komende maanden met alle betrokken partijen in gesprek over het uitvoeren van de aanbevelingen. Daar waar wetswijzigingen nodig zijn, brengt de VNG dit onder de aandacht van het nieuwe kabinet.

Economische studie naar ‘De Kracht van Oss’ OSS - De dynamiek is in en rondom Oss groot. Zeker nu. Voor Rabobank Oss e.o. vormde dit de reden om opdracht te geven voor een uitvoerige economische studie naar ‘De Kracht van Oss’; zowel in de basis als in deze hectische tijd. Recent is de aftrap verricht voor dit grootschalig economisch onderzoek.

Kennelijk denken niet alle advocaten daar hetzelfde over getuige een procedure bij de rechtbank Haarlem waar op 6 mei jongstleden uitspraak werd gedaan in een kort geding waarbij een konijn de hoofdrol speelde. De betreffende eiseres had haar konijn Punkie vrijwillig afgestaan aan een professionele dierenverzorgster om haar te herplaatsen nu zij zelf door omstandigheden niet meer voor het konijn kon zorgen. De dierenverzorgster waar zij het konijn aan had afgestaan weigerde echter vervolgens om de nieuwe verblijfplaats van Punkie prijs te geven. Dit was voor eiseres reden genoeg om in kort geding van de dierenverzorgster te vorderen dat zij op straffe van een dwangsom van 250 euro per dag alsnog de adresgegevens van de nieuwe verblijfplaats van konijn Punkie zou afgeven. Subsidiair werd door haar gevorderd dat zij geïnformeerd zou worden over de huidige levensomstandigheden van konijn Punkie. De rechter heeft haar vorderingen volledig afgewezen nu de dierenverzorgster bij het ontvangen van het konijn duidelijk had aangegeven dat zij net als een asiel geen gegevens van een eventuele nieuwe eigenaar aan mevrouw zou doorgeven. De rechter hanteerde het principe ‘eens gegeven blijft gegeven’. De eiseres werd veroordeeld in de kosten van de procedure. De rechter maakt in het vonnis ook een opmerking over het feit dat deze eiseres voor het voeren van deze procedure een toevoeging heeft gekregen van de Raad voor Rechtsbijstand. Dit houdt in dat zij slechts een eigen bijdrage hoeft te voldoen en de overige kosten van de advocaat en de procedure door de overheid - lees de gemeenschap gefinancierd worden. Zou zij deze toevoeging niet gekregen hebben dan zou de rechtbank haar kostbare tijd niet aan de zaak Punkie hoeven te besteden. De zaak van konijn Punkie staat niet op zich, er worden ook procedures gevoerd over bijvoorbeeld een omgangsregeling met een papagaai of hond na een echtscheiding. Natuurlijk is er begrip voor emotie die in sommige zaken een grote rol speelt, maar uiteindelijk is het de rol van de advocaat om ervoor te waken dat emotie de hoofdrol in een zaak gaat spe-len en deze daardoor onnodig op de spits gedreven wordt. Indien u vragen heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met: mr. Leny Goijer-Janssen, LMR Advocaten in Schaijk, 0486468440 of l.goijer@lmradvocaten.nl.

Oplage 10.000 + 500 Eindredactie

Sergio Boutkan E: sergio@uitleg.nl M: 06 466 25 651 Kopij

Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk T: 0486 463 112 F: 0486 463 537 E: redactie@arenalokaal.nl I: www.arenalokaal.nl Acquisitie

Rob Smorenberg M: 06 506 17 426 E: rob@uitleg.nl Uitgever

Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk I: www.uitleg.nl Druk

DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding

De Winter T: 0413 266 766

Het instituut Kennis en Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland verricht het onderzoek. Rabobank Oss fungeert als opdrachtgever en heeft in de gemeente Oss, de Kamer van Koophandel en de lokale ondernemersorganisaties OiK, Tibo en OVO partners gevonden die het onderzoek ondersteunen en bereid zijn om de uiteindelijke conclusies handen en voeten te geven. De focus van het onderzoek ligt op het bepalen van ‘De Kracht van Oss’ en daartoe zijn de volgende vragen van belang: * Wat is de economische structuur van Oss? * Wat is de impact van de Osse kracht op de regio? * Wat zijn de kenmerken van de diverse te onderscheiden branches en waar liggen de kansen in deze sectoren? * Wat kunnen betrokkenen en belanghebbenden doen om de Osse economie verder te versterken zodat de aanwezige potentie maximaal kan worden benut? * Wat is de betekenis van de recente ontwikkelingen en aan welke kansen kan worden gedacht? Het onderzoek duurt tot en met oktober van dit jaar. Naast data-analyses en deskresearch zijn interviews met lokale en regio-

nale sleutelpersonen vanuit de diverse branches cruciaal voor dit onderzoek. Deze vertegenwoordigers is gevraagd naar hun visie op de desbetreffende sector, belangrijke lokale trends en de mogelijkheden om daarop in te spelen. Inmiddels vordert het onderzoek. Eind augustus wordt de conceptrapportage met de directie van de bank en de vertegenwoordigers van de betrokkenen organisaties besproken, waarna in september het definitieve rapport verschijnt. Bijeenkomst Vervolgens houdt de Rabobank in de tweede helft van oktober een bijeenkomst waarin de resultaten van het onderzoek, de conclusies en aanbevelingen met een breed publiek, samengesteld uit overheid, bedrijfsleven en publieke sector worden gedeeld. Het eindrapport is vervolgens ook voor de leden van de bank en overige belangstellenden beschikbaar. De directie van de bank verwacht dat het rapport ook onderwerp van gesprek zal zijn in het licht van de naderende gemeenteraadsverkiezingen in Oss. De Rabobank beoogt met behulp van dit rapport de Osse economie een prikkel te kunnen bieden. Zij zal daarbij haar bijdrage aan de realisatie van de aanbevelingen zeker niet uit de weg gaan.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 6 augustus 2010

Rochusprocessie trekt weer door Deursen DEURSEN - Het mooiste plekje van Deursen, de omgeving van de Rochuskapel, vormt op zondag 22 augustus het decor van de Rochusprocessie. Na de heilige mis, die begint om 10.30 uur, trekken de aanwezigen in processie naar de kapel. Daar aangekomen houdt pastoor Van Gaalen een korte toespraak. Daarna verzorgen stadsharmonie OBK en drumband Dedico een muzikaal intermezzo. Ook het plaatselijke kerkkoor laat zich horen met traditioneel als afsluiting het lied ‘Aan u koning der eeuwen’. De aanwezigen kunnen tijdens de muziek een kaarsje branden of een bloemenhulde brengen aan de Heilige Rochus. Na afloop trekt men weer in processie naar het kerkplein van de St. Vincentiuskerk. Daar brengt OBK nog een laatste muzikaal stuk. Tot slot is er voor alle aanwezigen gratis koffie en thee in het parochiezaaltje.

3


agenda Elke woensdag Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. vogelvereniging Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Elke zaterdag Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland

AUGUSTUS 1-31 4 5 7 7 7-10 7-31 8 8 10 12 12 13 14 14 14-15 15 15 15 19 21 21 21 21 21-24 22 22

22 22 22 22 22 23 24

Expositie José Govers uit Reek (schilderijen) in de bibliotheek in Schaijk Openstelling heemkundegebouw De Komme, van 14 tot 16 uur aan de Netjeshof in Schaijk Openstelling Tuinen van Demen, van 11 tot 17 uur aan de Kleine Poelstraat 13 in Demen Veiling ten bate van een goed doel, vanaf 20 uur in Paviljoen De Kriekeput in Herpen Foute Avond met Johnny Amsterdam en gratis Amsterdamse hapjes, vanaf 21 uur in PetjesBar in Overlangel Kermis op het Europaplein in Schaijk Expositie met schilderijen van Pierre Timmermans in het Raadhuis in Ravenstein Openstelling met High Tea in De Tuinen van Demen, van 11 tot 17 uur aan de Kleine Poelstraat 13 in Demen Dansmiddag met orkest Kameleon van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest The Wiggs, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Lezing over de stormramp die op 10 augustus 1925 het Oventje, De Trent en De Gaspeel trof, vanaf 20 uur in heemkundegebouw De Hooge Raam, Kleine Graspeel 3b in Zeeland Openstelling Tuinen van Demen, van 11 tot 17 uur aan de Kleine Poelstraat 13 in Demen Circus Maas, vanaf 19 uur bij Paviljoen De Kriekeput in Herpen Voorronde NK Karaoke, vanaf 21 uur in PetjesBar in Overlangel Spaanse Avond met Abailar, flamengodansers en tapas, vanaf 21 uur in PetjesBar in Overlangel Workshop emailleren, vanaf 13 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Open atelier in stellingmolen Stella Polaris met schilderijen een gastschilder en Henk van Loon, van 13 tot 18 uur aan de Maasdijk 76 in Dieden Openstelling Tuinen van Demen, van 11 tot 17 uur aan de Kleine Poelstraat 13 in Demen Dansmiddag met orkest Sunday van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Jersey, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Open rondleiding vanaf 11 uur en demonstratie emailleren vanaf 13 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Openstelling Tuinen van Demen, van 11 tot 17 uur aan de Kleine Poelstraat 13 in Demen Kermis: Big Shampoo & The Hairstylers bij Ambianz in Zeeland Zomermarkt met streekproducten van Maashorstboeren en ondernemers uit het Maasmeandergebied, van 15 tot 22 uur bij De Kriekeput in Herpen Zevenkamp Baxenbosbattle Huisseling, vanaf 12 uur (avondprogramma vanaf 20 uur) op het veld aan de Heuveleindstraat / Baxenbosstraat in Huisseling Hollandse Avond met Willem Barth en Royal Class Music, vanaf 21 uur in PetjesBar in Overlangel Kermis in de Kerkstraat in Zeeland Zeelandse Straatfeesten in het centrum van Zeeland 12,5 jaar gemeenschapshuis De Garf: diverse demonstraties door gebruikers van het gemeenschapshuis, van 12 tot 18 uur op een groot podium voor De Garf in de Kerkstraat in Zeeland Kermis: Yeah Baby (middag) en 30 Euro Live (avond) bij Ambianz in Zeeland Openstelling met High Tea in de Tuinen van Demen, van 11 tot 17 uur aan de Kleine Poelstraat 13 in Demen St. Rochusfeesten Deursen: H. Mis vanaf 10.30 uur in de kerk, aansluitend processie naar de kapel (kapel open tot 22 uur) en ter afsluiting een kopje koffie met een optreden door harmonie OBK Grote rommelmarkt, van 9 tot 16 uur bij camping De Brug in Herpen Dansmiddag met orkest Idem Dito van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Sowieso, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Kermis met BUZ bij Ambianz in Zeeland Kermis met Def Americans bij Ambianz in Zeeland

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar

redactie@arenalokaal.nl

Scheltseweg 4b 5374 EB Schaijk Mob. 06-53732103

Privé:

Molenaarstraat 29 5374 GX Schaijk T. 0486-462292

Plus Van Bavel - Schaijk Pastoor van Winkelstraat 16 - T: (0486) 461379 Open: maandag t/m donderdag 08 - 20 uur / vrijdag 08 - 21 uur / zaterdag 08 - 18 uur

GRATIS UITGAANSMAGAZINE EN WEBSITE 4

www.arenalokaal.nl – vrijdag 6 augustus 2010


Cycloon raast over Landerd

Lezing over stormramp van 1925 in Heemhuis Zeeland ZEELAND - Zaterdag 10 juli en woensdag 14 juli trok er een zware storm over Landerd. Toch was die storm slechts een zuchtje, vergeleken bij wat er op 10 augustus 1925 gebeurde toen er een heuse cycloon over Landerd raasde. De heemkundekring Zeeland schenkt dinsdag 10 augustus - precies 85 jaar na dato - nogmaals aandacht aan de stormramp. Piet van Gerwen houdt die avond om 20 uur een lezing over de gebeurtenissen van toen in het Heemhuis aan de Kleine Graspeel 3b in Zeeland.

Herinneringen Op 10 augustus is het precies 85 jaar geleden dat een cycloon over Oost Brabant trok. “Er zijn maar weinig tastbare herinneringen over aan de verschrikkelijke stormramp die vooral ’t Oventje, de Trent, de Graspeel en Langenboom trof”, weet Piet van Gerwen. “De stormrampmast op ‘t Oventje is een mooi herinneringsmonument. Ook vindt men hier en daar nog een muuranker met het jaartal 1925 of een ingemetselde gedenksteen. In Langenboom is de prachtige tornadotuin te zien. Gelukkig heeft men de herinneringen laten vertellen door de mensen die het meegemaakt hebben en zijn die verhalen in 1985 vastgelegd in een boek. Dat hebben we vooral te danken aan Cees Cornelissen en zijn zoon Noud, die toen het boek Verwoest en vergeten hebben samengesteld. Van dat boek zijn bij de heemkundekring Zeeland nog enkele exemplaren te koop.”

Dromen waren nog nooit zo realistisch Film: Inception Regisseur: Christopher Nolan Duur: 148 minuten Release: 22 juli Gezien in: Utopolis Oss

De boerderij met schuur op de Graspeel, waar Ties van de Berg woonde.

k dacht dat ik dood was.” Dat zijn de woorden van Ties van de Berg, die tijdens de stormramp van 1925 op de Graspeel woonde. “Wij zaten allemaal in den herd. Daar was een groot raam met allemaal kleine ruitjes. Het was alsof ze er plotseling met een kanons kogel dwars doorheen schoten. De scherven klet terden tegen de schouw en het werd ontaard donker. Ik ben naar buiten ge vlucht. Op de zandweg werd ik door de cycloon gegrepen. Honderd meter verder werd ik in het karre spoor neergekwakt. Met mijn gezicht in het zand. Ik had helemaal geen grond geraakt. Toen de storm over was stond ik op. Ik dacht dat ik dood was en in het hiernamaals vertoef de.”

g ezien

Op 10 augustus - precies 85 jaar na de ramp houdt Piet van Gerwen een lezing over de gebeurtenissen van toen. De lezing met beelden vertelt het verhaal van de verwoestingen die op maandag 10 augustus 1925 werden aangericht door de cycloon. Van Gerwen: “Er werden toen 77 huizen en 32 schuren in Zeeland verwoest en 29 gebouwen in Langenboom, waaronder de kerk. Er vielen in Zeeland twee doden. Na het verwoestende werk in dit gebied ging de cycloon de hoogte in, om in de buurt van Borculo opnieuw toe te slaan. Koningin Wilhelmina bezocht het rampgebied, eerst in Borculo en een week later in Oost Brabant.” Zeeland Na een korte inleiding over cyclonen en tornado’s, gaat het verhaal van de lezing verder over de verwoestingen van de gehuchten Oventje, Trent en Graspeel in Zeeland en van het kerkdorp Langenboom. Naast de pure feiten staat Piet van Gerwen tijdens de lezing ook stil bij de geschiedenis van verschillende getroffen gebouwen, zoals de waarschijnlijk oudste gemengde school van OostBrabant, school Oventje, en de verwoeste molen op het Oventje. Ook de historie van de kerk in Langenboom en de levensloop van de ontwerper, Pierre Cuypers, komt aan bod, evenals de huidige herdenkingsplaatsen van de ramp in Zeeland en Langenboom. Piet van Gerwen: “De onbegaanbare wegen van toen vormden een belemmering voor de hulpverlening. Ook het ramptoerisme vertraagde de doorgang van de hulpverleners. De hulpverlening kwam snel op gang, vanuit het hele land. Ook toen al was de

Nederlandse bevolking erg betrokken bij rampen. De documenten van toen bewijzen dat. Het leger werd ingezet en verschillende instanties, zoals het Rode Kruis verleenden hulp. De jonge boerenstand van de hele omgeving werd voor het redden van de oogst ingeschakeld. Er werden grote bedragen ingezameld. Het plaatselijk hulpcomité dacht er zelfs over om een spoorlijn vanaf de lijn Boxtel-Wesel naar het rampgebied aan te leggen. Daarom wordt ook de geschiedenis van deze spoorlijn kort verteld.” Een bijzondere rol was volgens Van Gerwen weggelegd voor de pers. “De burgemeester van Borculo was tevens lid van de eerste kamer en had bovendien een fijne neus voor publiciteit. Daardoor kwam vooral Borculo in de schijnwerpers van de landelijke pers te staan en werd het gebied aan de rand van de afgelegen

Peel vergeten. Tot op de dag van vandaag is Borculo landelijk bekend door de ramp, terwijl de verwoestingen hier in OostBrabant zeker zo groot waren. Dat komt door de publiciteit van toen en door het stormrampmuseum dat in Borculo gevestigd is.” Bewegende beelden Onlangs heeft de heemkundekring enkele bewegende filmbeelden van de ramp in Zeeland bemachtigd. Ook deze beelden zijn in de lezing verwerkt. Het boek Verwoest en vergeten van Noud Cornelissen en de verhalen van enkele mensen die de ramp nog meegemaakt hebben, zijn de bron geweest voor deze lezing. De lezing begint dinsdag 10 augustus om 20 uur in het heemhuis aan de Kleine Graspeel 3b in Zeeland. De entree bedraagt een euro.

‘Het Wapen Knalt’ in Reek maakt eerste bands bekend REEK - Gedurende het weekend van 1, 2 en 3 oktober is het groot feest in Reek in verband met het vijfjarig bestaan van gemeenschapshuis Het Wapen van Reek. Op de eerste zaterdag van oktober vindt traditiegetrouw het muziekevenement ‘Het Wapen Knalt’ plaats. De organisatie van het festival legde inmiddels de eerste vijf bands vast: Cat City Crawlers, Perestroika Sound System, Lord of Flames, 60460 en Chat Noir.

Cat City Crawlers speelt muziek uit de genres blue grass, folk en country. De muziek van Perestroika Sound System laat zich volgens de organisatie van Het Wapen Knalt het best omschrijven als ‘Russendisco’. De formatie Lord of Flames speelt een thuiswedstrijd in Het Wapen en trakteert het publiek op ‘Bad ass hot Rikse rock’. De groep 60460 uit Schaijk zorgt voor klanken uit de jaren zestig en Chat Noir brengt Franstalige chansons ten gehore op jonge, eigenzinnige wijze. Tijdens Het Wapen Knalt ontbreekt ook het Nederlandstalige lied niet. Daarnaast is er allerlei entertainment gedurende de avond zoals een giga-dancespektakel in zaal 1 en 2. Reek’s Got Talent Vrijdagavond 1 oktober staat in het teken van Reek’s Got Talent. Deelname staat open voor iedereen die een act (zingen, dansen, goochelen of wat dan ook) wil laten

www.arenalokaal.nl – vrijdag 6 augustus 2010

Inception is het lichtpuntje in de bioscoop deze zomer. De mix van een bijzonder intelligent verhaal, een fantastische soundtrack, geweldige acteurs en de begenadigd regisseur Christopher Nolan zorgen voor een onvergetelijke ervaring. Een film waarbij alle informatie die je krijgt belangrijk is. Vergeet je even op te letten dan snap je niets meer van het verhaal. Het verhaal draait om Dom Cobb (Leonardo DiCaprio), zeer goed in het stelen van geheimen uit iemands onderbewustzijn. Dit doet hij door in dromen binnen te dringen. De Japanse zakenman Saito (Ken Watanabe) vraagt hem het onmogelijke te doen; in plaats van stelen een idee bij iemand in zijn onderbewustzijn plaatsen. Hiervoor stelt Cobb een team van specialisten samen, dat bestaat uit zijn vaste partner Arthur (Joseph GordonLevitt), droomarchitecte Ariadne (zeer mooie rol van Ellen Page), dief en vervalser Eames (Tom Hardy) en de scheikundige Yusuf (Dileep Rao). Eenmaal in de droom aangekomen gaat niets zoals gepland en moet het team improviseren om de opdracht tot een succesvol einde te brengen. Inception is een versmelting van droomwereld en realiteit. Als kijker vraag je je vaak af in welke wereld de film zit. Van wie is de droom? En wat is echt? Je zit gedurende tweeëneenhalf uur op het puntje van je stoel.

Na zeventig jaar weer dansende bezems Film: The Sorcerer’s Apprentice Regisseur: Jon Turteltaub Duur: 103 minuten Release: 29 juli Gezien in: Utopolis Oss The Sorcerer’s Apprentice is gebaseerd op de zeventig jaar oude tekenfilm Fantasia, de derde (en experimentele) film van Walt Disney Productions. Diverse gevisualiseerde animaties worden op maat van klassieke muziek aan elkaar gekoppeld. Het bekendste stuk van de film is De Tovenaarsleerling met Mickey in de hoofdrol. Hij probeert een bezemsteel zo te betoveren dat deze voor hem water gaat halen. De bezem gaat echter door met zijn werk tot de hele kamer overstroomt, en Mickey is niet meer in staat hem te stoppen. Hij hakt in paniek de bezem aan stukken, maar elk stuk wordt een nieuwe bezem die weer water gaat halen. Uiteindelijk lost de tovenaar het probleem op. Het verhaal draait om Dave (Jay Baruchel), die een afstammeling van Merlijn blijkt te zijn. Hij krijgt tovenaarsles van Balthazar Blake (Nicolas Cage) om Maxim Horvath (Alfred Molina) af te stoppen, die de wereld wil overmeesteren. Ondertussen is Dave ook zijn jeugdliefde Becky (Teresa Palmer) tegengekomen en wil graag indruk op haar maken. Combineer dit alles met een visueel spektakel en je krijgt een vermakelijke film. The Sorcerer’s Apprentice is absoluut geen hoogstandje. De special effects zijn goed verzorgd en het ziet er allemaal prima uit. Het gevaar wordt echter nooit echt reëel, waardoor je als kijker niet op het puntje van je stoel zit. Tegen het einde zakt de film wat weg, waardoor het eindgevecht wat mat overkomt. Paul Verstegen zien. Alles onder toeziend oog van vakbekwame juryleden en met vet-coole prijzen. Zondag 3 oktober is er in Het Wapen een middag voor iedereen die van gezellige muziek houdt. Engelstalige, Hollandse, Brabantse en Spaanstalige liedjes worden vertolkt door een diverse artiesten, onder wie MarieChristien Verstraten. Meer info is te vinden op www.hetwapenvanreek.nl.

5


VANAF VOLGENDE WEEK GRATIS VERKRIJGBAAR BIJ EEN GROOT AANTAL LANDERDSE ONDERNEMERS

Informatiegids LANDERD

historie gemeente landerd bouwen & wonen natuur & recreatie jeugd & jongeren ouderen gezondheid bedrijven religie

INFORMATIEGIDS LANDERD IS EEN UITGAVE VAN TEKST & UITLEG SCHAIJK 0486-463112


Gemeentelijke informatie Archeologische werkzaamheden Maashorst van start In Natuurgebied de Maashorst, een van Brabants grootste aaneen-gesloten natuurgebieden in wording, zal archeologisch onderzoek plaatsvinden in navolging op eerder onderzoek in 2005. Verschillende organisaties, verenigd in Stuurgroep De Maashorst, hebben de handen ineengeslagen om vier grafheuvels en een urnenveld in oorspronkelijke staat te herstellen en toegankelijk te maken voor publiek. De eerste werkzaamheden, het rooien van enkele bomen en struiken, starten op 28 juli 2010 bij de graf-heuvels aan de Zeelandseweg. Op maandag 2 augustus startte het archeologisch onderzoek. In Natuurcentrum Slabroek is voor geïnteresseerden vanaf 21 augustus een tentoonstelling ingericht met informatie over de plannen en de werkzaamheden. De Maashorst is een groeigebied waarbinnen plaats is voor landbouw, toerisme, recreatie en natuur (stiltegebied). Voor recreatieve en toeristische doeleinden zullen genoemde delen waar archeologische vondsten zijn gedaan in het voorjaar van 2011 toegankelijk worden voor publiek. Hiervoor, en uiteraard ook voor het duurzaam behouden van dit bijzonder erfgoed, zullen archeologen en studenten van de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden eerst de restanten van het prehistorische urnenveld en de omgeving van de vier grafheuvels onderzoeken. Daarna gaat de Monumentenwacht Nederland beginnen met restaureren en reconstrueren. Slabroek en Zeelandseweg Momenteel vinden de voorbereidingen plaats. De onderzoekers zijn bezig met het uitzetten van het meetsysteem en het graven van werkputten en proefsleuven. Op 28 juli is gestart met het rooien van bomen bij de grafheuvels van de Zeelandseweg. Op het urnenveld Slabroek wordt de opslag verwijderd. In de week daarna, op 2 augustus beginnen de archeologen daar met het graven van de eerste werkputten. De werkzaamheden duren de hele maand augustus. Van het urnenveld Slabroek zullen de laatste restanten worden opgegraven. Vervolgens zal op de oorspronkelijke plaats een reconstructie verrijzen. Belangrijk daarbij is dat het urnenveld komt te liggen in een open heidelandschap, verwijzend naar de oude situatie. In een bosperceel naast het urnen-

Tijdelijke verkeersmaatregelen Afsluiting Europaplein in verband met kermis Schaijk In verband met de jaarlijkse kermis in Schaijk is het noodzakelijk dat het Europaplein vanaf de Schutsboomstraat tot aan de Pastoor van Winkelstraat van woensdag 4 augustus tot en met woensdag 11 augustus 2010 wordt afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd voetgangers. Tijdens de kermis zullen de OV-bussen van lijn 90 (’s-Hertogenbosch - Grave vv) en lijn 96 Schaijk - Oss in het centrum van Schaijk de halte Europaplein niet aandoen. Reizigers kunnen gebruikmaken van de noodhalte op de Pastoor van Winkelstraat nabij dorpshuis De Phoenix. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Arriva klantenservice op tel. 0900 - 202 202 2 of kijk even op www.arriva.nl omleidingen/stremmingen.

Algemene Plaatselijke Verordening Verleende vergunningen: Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor:

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 12.00 uur open. Uitzondering: Bureau Burgerzaken is op dinsdag open van 10.00 -12.00 uur. Het Bureau Burgerzaken is bovendien geopend op dinsdag van 16.30 - 19.30 uur. De Burgerlijke stand is echter niet geopend. Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie Burgerzaken in het kader van de beveiligingsvoorschriften. Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

veld heeft één grafheuvel de tand des tijds doorstaan. Deze heuvel wordt samen met de grafheuvels aan de Zeelandseweg verduurzaamd. Op die laatste locatie concentreert het onderzoek zich op de omgeving van de grafheuvels en de datering van de heuvels. Informatievoorziening Tijdens de werkzaamheden vertelt een informatiebord, waarop alle archeologische punten in de Maashorst zijn aangegeven, bezoekers over het onderzoek. Via de website www.demaashorst.nl, www.grafheuvels.nl en de digizuil bij de bezoekerscentra van de Maashorst kunnen geïnteresseerden de opgravingen en reconstructie volgen. In Natuurcentrum Slabroek is vanaf 21 augustus een tentoonstelling ingericht met een informatieve wand over de plannen en de werkzaamheden. De betreffende plaatsen bevinden zich op loopafstand van het natuurcentrum. Aan de hand van foto’s kunnen bezoekers de ontwikkelingen gedurende het onderzoek stap voor stap volgen. De medewerkers van Natuurcentrum Slabroek kunnen vragen van geïnteresseerden beantwoorden. Open Dag Op zaterdag 21 augustus vindt de Open Dag plaats. Geïnteresseerden, omwonenden, recreanten en pers zijn van harte welkom. Vanaf 13.00 uur starten elk uur vanaf locatie Natuurcentrum Slabroek begeleide wandelingen met archeologen. Opening voorjaar 2011 Het urnenveld en de grafheuvels zullen in het voorjaar van 2011 officieel toegankelijk zijn voor publiek. Voor genodigden gaat er een feestelijke opening aan vooraf. Op de openingsdag kunnen bezoekers een tentoonstelling bezoeken waar de resultaten van het archeologisch onderzoek gepresenteerd worden. Ook dan is er gelegenheid om onder begeleiding van archeologen de locaties te bezoeken. De exacte datum en locatie van de opening zijn nog niet bekend.

De gemeente Landerd wenst iedereen een fijne zomervakantie

Openingstijden secretarie Zeeland Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Overige tijden alleen op afspraak. Loket burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De sectie burgerzaken moet rekening houden met bepaalde beveiligingsmaatregelen voor de afgifte van paspoorten, rijbewijzen etc. Daarom dient u voor burgerzaken de vastgestelde openingstijden aan te houden. Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Grofvuil In de maand augustus wordt geen grofvuil in Landerd opgehaald. De eerstvolgende ophaaldag is 7 september.

Reparatiebon gemeente Landerd Afdeling CCT Naam: ........................................... Adres: ............................................... Plaats: ........................... -

T: (overdag) .................................. Meldingsdatum: ....... - ....... - 2010 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie:

(omschrijving/straat/plaats)

Kleine reparatie aan wegen / paden .............................................................................................. Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ..................................................................... Verstopte straatkolken ..................................................................................................................

- geluidswagen op 18-09-2010, locatie Landerd, vergunning verzonden op: 04-08-2010

Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................

Van toepassing zijnde procedure: zie in het gele kader onder aan deze pagina onder nummer 3 tot en met 6. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss, de afdeling Algemene Zaken van het gemeentehuis, tel. 0486-458154. Aanvraagformulieren kunt u ook downloaden van onze website: www.landerd.nl.

(Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ...................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ............................................................... Aangereden straatlantaarn ............................................................................................................ Iets anders, namelijk ......................................................................................................................

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 6 augustus 2010

7


Locaties AED in de gemeente Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen:

Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Mevr. H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, (alle) handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer De heer H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken De heer P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Spreekuur wethouders De wethouders hebben spreekuur op afspraak. U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486 458230. Spreekuur burgemeester De burgemeester heeft spreekuur op afspraak. U kunt via de secretaresse, mevrouw Van Dongen of mevrouw Vlieg, een afspraak maken. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmobeleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van der Rijt-van Sinten, tel. 0413-261723 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16.00 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. BrabantZorg Voor Zorg aan huis, Wonen met zorg, Welzijn, Dag Zorg, Expertise, Acute zorg: Brabantzorg Klantenservice, tel. 0412-622678. Zorgcentrum Compostella, tel. 0486-458585 Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Voor Huishoudelijke Hulp, Persoonlijke Verzorging, (Gespecialiseerde) Verpleging, Begeleiding, Gespecialiseerde Thuisbegeleiding, Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg, Voeding en Dieetadvisering: Thuiszorgwinkel Pantein, Pantein Extra. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 9.00-10.00 uur, woensdag van 9.00-10.00 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 9.00-10.00 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626.

Voorlichting Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de gemeentevoorlichter: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

8

Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (binnen - 9.00 tot en met 12.00 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 10.00 tot 12.00 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 10.00 tot 12.00 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 10.00 tot 12.00 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Elke laatste woensdag van de maand verschijnt de Seniorenwijzer in De Omroeper met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Meer informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl. Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Kijk voor meer informatie van de politie in deze regio op www.politie.nl/ brabant-noord. Tel. politie: 0900 - 8844.

Bouwkavels Achter Oventje Zeeland Twee royale bouwkavels gelegen aan het Achter Oventje in Zeeland Aan het Achter Oventje te Zeeland worden door de gemeente Landerd twee bouwkavels aangeboden voor de bouw van royale burgerwoningen. Heeft u interesse voor een van deze bouwkavels dan kunt u zich via het inschrijfformulier van de gemeente Landerd inschrijven. Grondoppervlakte: circa 1.138 m² per kavel. Verkoopprijs: € 267,- exclusief BTW per m². Verkoopvoorwaarden: Voor de uitgifte van deze kavels zijn de ‘Algemene verkoopvoorwaarden (2004) van de gemeente Landerd voor de verkoop van bouwkavels voor woningen’ van toepassing. Toewijzing: Richtlijnen woningtoewijzing gemeente Landerd. Per samenlevingsverband wordt één inschrijfformulier geaccepteerd. Inschrijftermijn: 6 augustus 2010 tot en met 27 augustus 2010. Vanwege de vakantieperiode wordt een langere inschrijvingstermijn gehanteerd. Inschrijven: Een inschrijfformulier kunt u downloaden via de website van de gemeente Landerd: www.landerd.nl of opvragen bij de heer G. van Breugel, tel. 0486-458165.

Bouwkavels Vensteeg Zeeland Twee royale bouwkavels gelegen aan de Vensteeg te Zeeland Aan de Vensteeg worden zogenaamde Ruimte voor Ruimte kavels ontwikkeld voor de bouw van royale burgerwoningen. Twee van deze kavels komen in aanmerking voor verkoop. Heeft u interesse voor een van deze bouwkavels dan kunt u zich via het inschrijfformulier van de gemeente Landerd inschrijven. Grondoppervlakte: Kavel 1 circa 1.473 m² Kavel 3 circa 1.462 m² Verkoopprijs: € 267,- exclusief BTW per m² Verkoopvoorwaarden: Voor de uitgifte van deze kavels zijn de ‘Algemene verkoopvoorwaarden (2004) van de gemeente Landerd voor de verkoop van bouwkavels voor woningen’ van toepassing. Toewijzing: Richtlijnen woningtoewijzing gemeente Landerd. Per samenlevingsverband wordt één inschrijfformulier geaccepteerd. Inschrijftermijn: 6 augustus 2010 tot en met 27 augustus 2010. Vanwege de vakantieperiode wordt een langere inschrijvingstermijn gehanteerd. Inschrijven: Een inschrijfformulier kunt u downloaden via de website van de gemeente Landerd: www.landerd.nl of opvragen bij de heer G. van Breugel, tel. 0486-458165.

Activiteiten- en evenementenkalender Za. 07-08-2010 en zo. 08-08-2010 van 08:00 tot 20:00 uur Paardenspringwedstrijd, Stal Swanenberg Za. 07-08-2010 tot en met di. 10-08-2010 Kermis Schaijk, Europaplein Zo. 08-08-2010 Winkelopenstelling Schaijk, Reek Za. 21-08-2010 van 19:00 tot 01:00 uur Kermis Zeeland, Kerkstraat Zo. 22-08-2010 van 10:00 tot 00:00 uur Kermis Zeeland, Kerkstraat Zeelandse straatfeesten, Kerkstraat Zo. 22-08-2010 Winkelopenstelling, Zeeland Ma. 23-08-2010 van 19:00 tot 00:00 uur Kermis Zeeland, Kerkstraat Di. 21-08-2010 van 19:00 tot 00:00 uur Kermis Zeeland, Kerkstraat Ma. 23-08-2010 t/m vr. 27-08-2010 INKA-week Za. 28-08-2010 14:00 tot 01:00 uur Reünie weekend buurtvereniging De Stroat Pastoor Van Winkelstraat 72 Zo. 29-08-2010 van 14:00 tot 20:00 uur Reünie weekend buurtvereniging De Stroat Pastoor Van Winkelstraat 72 Zo. 29-08-2010 van 13:00 tot 18:00 uur Handboogschieten, Brand 29

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 6 augustus 2010


Bouwvergunningen Ontvangen aanvragen om bouwvergunning: - Schansweg 1, 5374 NR Schaijk (ontvangen 21 juli 2010) bouwen van een hygienesluis en carport - Rosmolen te Reek (ontvangen 19 juli 2010) bouwen van 8 woningen - Tooverkamp 6 Zeeland (ontvangen 21 juli 2010) bouwen van een garage Ontvangen aanvragen om sloopvergunning/sloopmeldingen: - Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland (ontvangen 19 juli 2010) het afvoeren van asbesthoudende dakbedekking In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/aanvragen is genomen. Verleende bouwvergunningen: - Korte Dijk 21, 5411 BH Zeeland (verzonden 22 juli 2010) uitbreiden van een ligboxenstal - Hofse Hoeve 20, 5374 DK Schaijk (verzonden 28 juli 2010) bouwen van een woning - Smidse 5, 5374 AJ Schaijk (verzonden 22 juli 2010) uitbreiden van de woning met een serre - Scheltseweg 4G, 5374 EB Schaijk (verzonden 22 juli 2010) wijzigen van de gevel Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Verleende bouwvergunningen in combinatie met ontheffing bestemmingsplan: - Rector van Gerwenstraat 15, 5411 EN Zeeland (verzonden 22 juli 2010) het bouwen van een schuur - Rijksweg 96, 5375 KZ Reek (verzonden 22 juli 2010) plaatsen van een reclame-aanduiding - Bovenste Trent 3, 5411 NE Zeeland (verzonden 22 juli 2010) het tijdelijk plaatsen van een woonunit

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waardepapieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 7-7-2010, Duifhuis, Zeeland: Zwarte bril in rood Hans Anders briletui. - 11-7-2010, Trent, Zeeland: Witte sleutelhanger ‘Lamber van den Elzen’ met daaraan 3 kleine sleutels en 1 grote lange sleutel. - 21-07-2010, Past. van Winkelstraat Schaijk: Brons/zwarte herenfiets merk Gigant Melbourne.

Zienswijze-bezwaar-beroep Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening Voor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld.

1 Inzage Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje ‘Actueel - Bekendmakingen’. 2 Zienswijze Tijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zienswijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail)

Tegen deze verleende vergunningen/vrijstellingen/ontheffingen kunnen belanghebbenden met ingang van 9 augustus 2010 gedurende zes weken beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; de gronden waarop het beroepschrift rust. In het kader van de beroepsprocedure vraagt de rechtbank bij het bestuursorgaan altijd om alle relevante stukken. Het is niet nodig om alle stukken al bij het beroepschrift te voegen. Wel dient, zo mogelijk, een kopie van de beslissing op het bezwaarschrift bij het beroepschrift gevoegd te worden. Als u beroep instelt kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA in ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. Projectbesluit 3.10 Wro Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben op 23 juli 2010 besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening een projectbesluit te nemen binnen het bestemmingsplan Buitengebied ten behoeve van Fout: Bron van verwijzing niet gevonden. Zij maken daarom krachtens artikel 3.11 Wro juncto afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend dat het projectbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 9 augustus 2010 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09.00 en 12.00 uur of op afspraak) ter inzage liggen bij de afdeling VROM, Kerkstraat 39 te Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling VROM op telefoonnummer 0486-458194. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar op www.landerd.nl. Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende ontwerpprojectbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het projectbesluit indienen bij de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang.

Bijzondere procedure Ontwerp projectbesluit artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening een projectbesluit te nemen binnen het bestemmingsplan Buitengebied ten behoeve van: - Zeelandsedreef 28, 5374 RR Schaijk; bouwen van een rundveestal (dossiernummer 20080432) Zij maken daarom krachtens artikel 3.11 Wro juncto afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend dat het ontwerpprojectbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 9 augustus 2010 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09.00 en 12.00 uur of op afspraak) ter inzage liggen op de afdeling VROM, Kerkstraat 39 te Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling VROM op telefoonnummer 0486-45194. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar op www.landerd.nl. Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpprojectbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling VROM. Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het betreffende ontwerpprojectbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank, sector Bestuursrecht in ‘s-Hertogenbosch. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, tel. 0486-458194 (administratie Bouwen) van de gemeente Landerd.

Gevonden en verloren voorwerpen - 20-07-2010, Autosnelweg A73: Zwarte herenportemonnee met daarin enkele visitekaartjes en creditkaart. - 27-07-2010, Schutsboomstraat Schaijk: Sleutelbos met daaraan twee grote sleutels en twee kleine sleutels en een magneet sleutel hanger voor de winkelwagen. Verloren voorwerpen - 01-07-2010, Waar verloren is niet bekend: Zwarte herenportemonnee met daarin diverse pasjes - 3-7-2010. bij Tennisclub Set 77, Zeeland: Zwart/oranje Batavus damesfiets, type Europe, met handremmen en versnellingen. - 4-7-2010, Smidse, Schaijk: Zwarte herenportemonnee met daarin geld, bankpas en rijbewijs. - 15-07-2010, Natuurgebied De Maashorst, vlakbij Slabroek: oranje/goudkleurige bril in een rood zakje van Hans Anders - 19-07-2010, ‘t Zuid Zeeland: digitale fotocamera, worden ingediend. 3 Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betreffende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. 4 Beroep Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een

merk Canon, kleur zilver. - 20-07-2010, Centrum Schaijk: Zilverkleurige gsm, Nokia. Vermiste en gevonden dieren - Gevonden, 18 juli: jonge poes van ongeveer 3 maanden, kleur zwart met wit. Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-113410. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance. bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam. Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is. 5 Eisen bezwaar en beroep Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket - Bezwaar en beroep. 6 Voorlopige voorziening Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 6 augustus 2010

9


Veel media-aandacht voor Schaijkse kapper

Maarten Ploegmakers steelt de show op Zwarte Cross

Media-aandacht Maarten Ploegmakers is al jaren een fervent bezoeker van de Zwarte Cross. Hij gaat hier altijd met een grote groep Schaijkenaren naartoe. Zoals ieder jaar

In de steunpunten vindt u de eetpunten, voor als u af en toe of elke dag samen met anderen wilt eten. Voor meer informatie en aanmelding: RIGOM Maaltijdservice, telefoon 0412-653234. In De Wijers en Compostella vindt ook de dagverzorging plaats. Gedurende de dag kunt u op een ontspannen manier in een groep deelnemen aan activiteiten voor het behoud van zelfredzaamheid en ter voorkoming van een isolement. Voor deelname en vervoer heeft men een indicatie van het CIZ (telefoon 088-7891560) nodig.

was hij opvallend verkleed met een knalgeel maatpak, bijpassende hoed en klompen, dreadlocks in zijn baard en een papegaai op zijn schouder.

Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn kunnen senioren terecht bij steunpuntcoördinator Ria Richters, telefoon 06-23403327 of e-mail rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: - 2e woensdag van de maand in Wapen van Reek (10.00-12.00 uur) - 3e dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (10.00-12.00 uur) - 4e dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (10.00-12.00 uur) Voor deelname hieraan hoeft men nergens lid van te zijn en de ondersteuning is gratis.

Door zijn aparte verschijning wilden talloze mensen met hem op de foto en ook de diverse media maakten graag een fotoof filmopname van hem. Zo zitten er beelden van Maarten in een documentaire van de VPRO, programma’s van regionale omroepen en zelfs een Italiaans tv-programma. De Zwarte Cross-documentaire van de VPRO van 18 juli is te bekijken op www.uitzendinggemist .nl. Verder haalde Maarten met een foto het landelijke dagblad Spits.

Contactpersonen KBO KBO Reek: Dhr. K. Vollenberg, telefoon 0486-473223 KBO Schaijk: Dhr. F. Muijselaar, telefoon 0486-463723 KBO Zeeland: Dhr. J. Ermers, telefoon 0486-452130 RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) is te vinden aan de Schadewijkstraat 6, 5348 BC Oss, telefoon 0412-653232. RIGOM organiseert allerlei activiteiten en voorzieningen voor ouderen van 55 jaar en ouder. Bij RIGOM kan men terecht voor informatie en advies, bijvoorbeeld over alarmering, maaltijdvoorziening, cursussen, klussenhulp, oppashulp, etc.

Maarten Ploegmakers met een act tijdens de Zwarte Cross.

Bedevaart naar Kevelaer voor mensen uit regio Ravenstein REGIO - Ook dit jaar wordt voor de gelovigen in Ravenstein en omstreken weer een bedevaart naar Kevelaer gehouden. De bedevaart vindt plaats op zaterdag 28 augustus. Het opstappunt is in Schaijk: de bus vertrekt om 8 uur bij De Wijers. Deelname kost 17,50 euro per persoon, kinderen tot en met twaalf jaar kunnen mee voor 7,50. De eucharistieviering vindt plaats in de basiliek om 11.30 uur. Voorgangers zijn pastor Zandbelt en diaken Witsiers. Het koor van de parochie H. Lambertus uit Huisseling luistert de viering op. Inschrijven kan bij Wieneke Vissers, Europaplein 15 in Schaijk, 0486-461337.

Kom je tijdens het pakken van je koffer voor vakantie allerlei oude kleren tegen die je toch niet meer gebruikt? Schenk ze dan aan minder bedeelden in arme landen.

Maar ook het adres voor: Airco controle Auto diagnose Banden, uitlaten, remmen Drie maanden BOVAG-garantie op alle reparaties Prijsafspraak vooraf Schades en bemiddelingen Zes maanden BOVAG-garantie op occasions vanaf 4500,=

Industriepark 30 A 5374 CM Schaijk Telefoon 0486 462527 www.hevankautos.nl 10

Seniorenwijzer Landerd Ouderensteunpunten Gemeente Landerd Steunpunt Wapen van Reek - Reek Steunpunt De Wijers - Schaijk Steunpunt Compostella - Zeeland

SCHAIJK - Onlangs vond de jaarlijkse Zwarte Cross in Lichtenvoorde plaats. Ook kapper Maarten Ploegmakers was present met een dreadlocks-stand op de reggae-weide. De aanwezigheid van de excentrieke Schaijkenaar bleef niet onopgemerkt.

e Zwarte Cross in de Achterhoek was dit jaar weer een groot succes met ruim 148.000 bezoekers. Dit jaar was er ook een reggae-weide aanwezig op het evenement. De organisatie vroeg kapper Maarten Ploegmakers uit Schaijk of hij daar aanwezig wilde zijn met een dreadlocks-stand. De stand mocht van donderdag tot en met zondag rekenen op veel bezoekers, die informatie kregen over dreads en andere kapsels en diverse dreadlocksverzorgingsproducten konden kopen. Ook de zeer populaire Funlocks (een enkele dread gemaakt van diverse fleurige materialen) vonden gretig aftrek.

ouderen

Drika Verstegen en Albert van Casteren uit Reek zamelen al sinds jaar en dag spullen in voor mensen in arme landen. Kleding, schoenen, brillen, lakens, dekens, handdoeken, klein speelgoed. Alles wat een gezin kan gebruiken. Geen grote dingen, zoals matrassen en meubels. De spullen kunnen (zonder afspraak) afgegeven worden op Mgr. Borretstraat 8 in Reek (tegenover de kerk). Voor meer informatie:

0486-472130.

RIGOM Ouderenadviseurs: RIGOM: Mw. L. Südmeier, telefoon 0412-653230 (bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur) Reek: Dhr. H. Derks, telefoon 0486-472759 Mw. B. Schippers, telefoon 0486-474762 Zeeland: Dhr. T. Logtens, telefoon 0486-451711 Mw. A. van Schooten, telefoon 0486-451656 Schaijk: Dhr. P. Vonk, telefoon 0486-461973 Dhr. P. Vos, telefoon 0486-462152 Mw. G. Smits , telefoon 0486-462007 Mw. B. Schotman, telefoon 0486-461435 Dhr. J. Meulepas, telefoon 0486-462684 Brabantzorg Zorg aan huis, Wonen met zorg, Welzijn, Dag Zorg, Expertise en Acute zorg kan men regelen via Brabantzorg Klantenservice, telefoon 0412-622678 of Compostella, telefoon 0486-458585. Thuiszorg Pantein Persoonlijke Verzorging, Verpleging en Hulp bij het huishouden, telefoon 0900-8803. Mantelzorgwinkel Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs, telefoon 0413-334780. Aanzet Psycho-sociale hulpverlening (algemeen maatschappelijk werk), telefoon 0413-253900. Aanvragen van een indicatie voor zorg Voor het aanvragen van persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en verblijf kan men terecht bij Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), telefoon 0887-891560. Voor het aanvragen van hulp bij het huishouden kan men terecht bij de gemeente Landerd, telefoon 0486-458111 (Zorgloket). MooilandMaasland Woonconsulente: Judith Peters, telefoon 0486-439900, spreekuur op de maandag in oneven weken van 15.30 tot 16.30 uur in De Wijers en op de maandag in de even weken van 15.30 tot 16.30 uur in Compostella. Sensoor Hulplijn U kunt bellen wanneer U wilt, er zit altijd iemand voor U klaar om U te woord te staan. 7 dagen per week, 24 uur per dag biedt de hulplijn een luisterend oor voor iedereen die even wil praten of een vraag heeft. Voor alle vragen: telefoon 0900-0767 (5 eurocent per minuut).

www.arenalokaal.nl – vrijdag 6 augustus 2010


Direct leverbaar

Full Hybrid Toyota Auris deze week in de showroom OSS - Toyota’s nieuwste model, de Full Hybrid Auris, staat vanaf deze week in de showrooms van de Toyota-dealers in Nederland. De krachtige Full Hybrid Auris 1.8 levert een vermogen van 136 pk. Met deze Toyota kan honderd procent elektrisch worden gereden, op dat moment stoot de Auris totaal geen CO2, fijnstof en stikstofoxiden uit. De Full Hybrid Auris kan in deze EV-mode zo’n twee kilometer onafgebroken rijden met een snelheid van maximaal vijftig kilometer per uur. Praktisch in de stad, maar ook prettig in de file. De Full Hybrid Auris is leverbaar vanaf 22.990 euro.

oyota heeft geanticipeerd op de enorme vraag naar de Full Hybrid Auris, voor Nederland zijn dan ook grote aantallen beschikbaar. De 1.500 exemplaren die nu al verkocht zijn gaan op korte termijn deel uitmaken van het straatbeeld. Wie nu een proefrit met deze compleet uitgeruste Full

autonieuws Drie keer zoveel boetes bij wegwerkzaamheden Het aantal boetes dat is uitgedeeld voor te hard rijden bij wegwerkzaamheden is spectaculair gestegen. Dat blijkt uit cijfers die in handen zijn van dagblad Trouw. De eerder dit jaar aangekondigde controles van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en de regionale politie werpen hun vruchten af. De politie deelde dit jaar bij snelheidscontroles op weggedeeltes waar werkzaamheden zijn ruim drie keer zoveel bekeuringen uit als in heel 2009. Vorig jaar bekeurde de KLPD ruim 8.500 bestuurders voor te snel rijden bij wegwerkzaamheden. Dit jaar staat de teller al op ruim 28.500. Flitsen bij werkzaamheden is lucratief omdat de boetes dertig procent hoger liggen dan bij ‘normale’ overtredingen. Onlangs nog slingerde een regionaal politiekorps 5.000 van de 8.000 voorbijgangers op de A1 op de bon. Dat kwam de politie op kritiek van de ANWB te staan, die vindt dat de controles te weinig met veiligheid te maken hebben en des te meer met het spekken van de staatskas. De politie voert de extra controles uit vanwege de vele wegwerkzaamheden op de Nederlandse snelwegen. Die zijn onderdeel van de Spoedwet Wegverbreding.

Hybrid Auris wil maken, kan direct contact opnemen met de Toyota dealer om een afspraak te maken. Geen BPM De consument betaalt voor de zuinige en schone Full Hybrid Auris - 3,8 l/100 km en CO2 uitstoot van 89 g/km - geen motorrijtuigenbelasting en ook geen BPM. De Toyota Full Hybrid Auris 1.8 Aspiration kost 22.990 euro, de Dynamic 24.900 euro en Executive 26.900 euro. Wie de Full

Hybrid Auris zakelijk rijdt, heeft een bijtelling van slechts veertien procent, wat neerkomt op een netto bijtelling van circa 120 euro per maand (afhankelijk van heffingspercentage inkomstenbelasting). De Full Hybrid Auris heeft een aantrekkelijke leaseprijs van 375 euro per maand. Complete uitrusting Standaard heeft de vijfdeurs Full Hybrid Auris onder meer Climate control, Cruise Control, Vehicle Sta-

De Full Hybrid Auris.

bility Control, Traction Control, een CVT automatische transmissie, LED dagrijverlichting, elektrisch verstelen inklapbare en verwarmde buitenspiegels, mistlampen vóór en zeven airbags. Meer informatie over de Full Hybrid Auris is verkrijgbaar bij Toyota-dealer Jos van Boxtel aan de Longobardenweg 21 in Oss, 0412-643355.

Uw regiodealer:

Jos van Boxtel Longobardenweg 21 - 5342 PL Oss Telefoon 0412 643 355 - www.josvanboxtel.nl Ook tweewielaangedreven versie

Land Rover geeft Freealnder 2 facelift De Land Rover Freelander 2 dateert alweer van 2006 dus het is tijd voor een facelift. Naast de gangbare uitvoeringen verschijnt vanaf 2011 ook een tweewielaangedreven versie, de zuinigste Land Rover ooit.

Land Rover heeft het 2011-model voor de Freelander 2 gepresenteerd. In- en exterieur zijn opgefrist. Zo zien we nieuwe dashboard-schakelaars en frisse lakkleuren. Ook de (afwerking van de) lichtunits, grille, achterklep-greep en 18 en 19 inch lichtmetalen wielen zijn vernieuwd. Belangrijker zijn de motoren, die alle voldoen aan de Euro 5-normen. De 4WD kan worden voorzien de bestaande 3,2 l i6-benzinemotor met maximaal 233 pk of de nieuwe turbodiesel TD4 met 150 pk. Deze laatste wordt standaard geleverd met handbak en start/stop-systeem; een automaat zonder start/stop is optioneel. De motor biedt ruwweg dezelfde prestaties als zijn voorganger maar stoot nog maar 165 g/km aan CO2 uit. Paardenkrachten De Freelander 2011 wordt ook verkrijgbaar met de nieuwe SD4-motor die 190 paardenkrachten levert. Deze is stiller, zuiniger en biedt 20 Nm extra koppel in het middengebied perfect voor off-road activiteiten zoals slepen. De CO2uitstoot per kilometer bedraagt 185 gram. Toch heeft het merk geen compromissen gesloten wat prestaties betreft. De Freelander 2 SD4 met automaat accelereert vanuit stilstand in 8,7 seconden naar 96,6 km/u (60 mijl/u) en rijdt dan door naar de top van 190 km/u. Van betekenis is dat in 2011 een tweewielaangedreven Freelander verschijnt. Deze Freelander 2 eD4 wordt de meest zuinige Land Rover ooit, met een gemiddeld gebruik -

Toyota Aygo Xcentric: eigenzinnig model Met de Aygo Xcentric lanceert Toyota een sterk gelimiteerde uitvoering van de verkooptopper in het A-segment: de populaire Aygo. De uitvoering valt niet alleen op door de eigenzinnige striping op de flanken van de auto, maar juist door de combinatie van de Charcoal Grey lak met de nieuw ontworpen zilveren lichtmetalen velgen, de in chroom omvatte mistlampen aan de voorzijde, de chromen strip op de achterklep en de toerenteller. En natuurlijk ontbreekt de airconditioning niet. De Aygo Xcentric is een auto met een pittig karakter. Hij wordt geleverd met een schone, zuinige en vlotte 1.0 die niet alleen in de stad goed tot zijn recht komt, maar ook op de snelwegen het prima naar zijn zin heeft. Verder is deze Aygo standaard onder meer uitgerust met ABS, EBD (elektronische rembekrachtiging), BA (Brake Assist), stuurbekrachtiging, airbags voor de bestuurder en passagier, een radio/MP3/CD-speler met een aansluiting voor een externe MP3-speler, 6 speakers en een antracietkleurige bekleding. De Xcentric is bovendien standaard voorzien van 5 deuren, handbediende airconditioning en wordt geleverd in de metallic lak Charcoal Grey. Daardoor vallen de chromen accenten en lichtmetalen velgen extra op. De Toyota Aygo Xcentric heeft drie jaar garantie en is wegenbelasting en BPM vrij. Wie de auto zakelijk gaat rijden, betaalt veertien procent bijtelling. De Aygo Xcentric kost 12.410 euro.

Nieuwe look voor Nissan X-Trail

De Land Rover Freelander 2. volgens de fabrikant - van 5,8 l/100 km ofwel 1 op 16,8. De CO2-uitstoot komt op 158 g/km. Hiermee boort Land Rover een belangrijk nieuwe segment aan: dat van de compacte lilfestyle 2WD SUV’s. 23 procent van de terreinwagens die in Europa worden verkocht vallen binnen dit segment. De Freelander 2 eD4 wordt voorzien van de 2,2 liter turbodiesel van 150 pk. Debuut in Parijs De gefacelifte Land Rover Freelander 2 debuteert in het najaar op de Autosalon van Parijs. In Groot-Brittannië komt de auto eind september al op de markt voor minimaal 22.695 Britse pond, ruim 26.000 euro, voor de TD4-versie. Wanneer het 2011-model in de Nederlandse showroom staat en hoe de prijs uitvalt met ons belastingstelsel is nog onbekend. Ook de prijs van de 2WD-uitvoering wordt op een later tijdstip bekendgemaakt.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 6 augustus 2010

Nissan geeft de X-Trail een update. Buiten- en binnenkant van de SUV worden opgefrist en onder de motorkap wordt de efficiëntie verhoogd. Met de kenmerken duurzaam, comfortabel en praktisch in het achterhoofd heeft Nissan de compacte SUV X-Trail verbeterd waar mogelijk. De nieuwe X-Trail moet meer eenheid uitstralen terwijl de robuustheid wordt behouden. In het interieur worden zachtere materialen toegepast en kleuren gecoördineerd. De bekleding van de stoelen is dikker zodat ze langer meegaat. De beenruimte achterin is met een centimeter toegenomen. Ook de instrumenten hebben aandacht gekregen van de Japanse autobouwer. De combimeter is makkelijker af te lezen en de nieuwe boordcomputer heeft een zwart-op-wit schermpje voor maximale helderheid. De bestuurder beschikt nu ook over een indicator die aangeeft wanneer het beste geschakeld kan worden vanuit het oogpunt van brandstofverbruik. Het exterieur is voorzien van grotere wielen (18 inch) en wielkasten. De SUV is nu 10 mm hoger, langer en breder. De aerodynamiek is geoptimaliseerd. De voorzijde bestaat uit een nieuw ontworpen geheel van grille, bumper en lichtunits. De units zijn voorzien van xenon- en/of halogeen-lampen. Aan de achterzijde zijn LED-lampjes toegevoegd. De dieselmotor voldoet nu aan de Euro 5-uitstootnorm. De vernieuwde X-Trail staat vanaf oktober bij de dealer.

11


ZOMERUITVERKOOP

L oop een s vrijblijvend n! bij ons binne


Kunstwerken Pierre Timmermans in Raadhuis

zomerspecial

RAVENSTEIN - De Stichting Werkgroep Cultuur Ravenstein houdt van zaterdag 7 augustus tot en met zondag 5 september een overzichtsexpositie van het werk van kunstenaar Pierre Timmermans (1930-2007). Op de tentoonstelling, die plaatsvindt in Het raadhuis aan de St. Luciastraat, zijn schilderijen in olieverf, acrylaquarellen en etsen te bewonderen. Officiële opening van de expositie, met muzikale omlijsting door Wilda van Drunen op contrabas en Henk van Drunen op fagot, is op zaterdag 7 augustus om 15 uur. In Het Raadhuis worden ook werken in brons en steen getoond van Riet Koel.

Straatfeesten tijdens kermis in Zeeland ZEELAND - Het dorp Zeeland is in het voorlaatste weekend van augustus opnieuw in de ban van de jaarlijkse kermis. Tijdens de kermis, die plaatsvindt van 21 tot en met 24 augustus, staan op zondag de 22ste ook weer de Zeelandse straatfeesten op het programma met tal van optredens. De horecaondernemers van cafetaria Tej Tat, zaal Ambianz en D’n Brouwer/De Klokkenluider hebben voor de straatfeesten de koppen bij elkaar gestoken en dat heeft geresulteerd in een perfecte combinatie van muziek en ander vertier. Aangevuld met de vermaarde braderie belooft de kermiszondag in Zeeland weer een heel gezellige te worden. Harold van Tiel van Ambianz en Rob Neijts van D’n Brouwer wisten al snel dat ze meer bereiken als ze samenwerken. Harold vertelt: “Al jaren hadden we elk een podium met de kermis. Dat was te veel van het goede; het was nergens echt goed. Wil je de mensen topbands bieden dan moet je samenwerken.” Rob Neijts, sinds kort uitbater van D’n Brouwer, is zeer tevreden met deze opzet: “Door samen één podium neer te zetten, kan het allemaal net wat beter. Een groter en mooier podium, betere bands en naar we hopen nog meer publiek.” Ambianz en D’n Brouwer hebben een programma neergezet dat voor ieder wat wils biedt. De openingstijden zijn dagelijks van 20 tot 01 uur (zaterdag tot 02 uur) en zondag tijdens de Straatfeesten vanaf 12 uur. Programma Een greep uit het programma van zondag 22 augustus. Op de terrassen van de bovengenoemde horecabedrijven zit vooral veel live muziek voor diverse smaken. Wat te denken van de cover- en top 40-band 30 euro Live en de formatie Yeah baby die bij D’n Brouwer / Ambianz spelen. Bij Hap & Stap zijn er optredens van Zeelander Roy Dekkers en liveband Boemerang. Bij Tej Tat wordt van 16 tot 21 uur Top 40-muziek gedraaid. Verder is er een workshop van Maredans kinderdans, verzorgen de Quickly Dancers een demonstratie rolstoeldansen en zingen de koren Decibel en Loreley het publiek toe.

De Zeelandse formatie BUZ speelt op kermismaandag. Braderie Op zondagmiddag zijn ook de standhouders vanaf 13 uur weer druk in de weer voor de jaarlijkse braderie. Een groot aantal kraamplaatsten slingert zich als een lint door de hoofdstraat van Zeeland. De plaatsen worden bezet door zowel lokale als ambulante ondernemers en handelaren die op heel speciale wijze hun goederen en waren presenteren.

Een van de werken van Pierre Timmermans. Het tekentalent van Pierre Timmermans wordt al vroeg ontdekt. Hij krijgt al op twaalfjarige leeftijd schilderles van kunstschilder Anton van Meurs. Op zestienjarige leeftijd gaat hij naar de kunstacademie in Tilburg. Later haalt Timmermans ook zijn bevoegdheid om les te geven. Ravenstein In 1962 trouwt Pierre Timmermans met Carla Asselbergs. Na een korte periode in Breda verhuizen zij in 1964 naar Ravenstein, waar hij met veel plezier woont en werkt. Het stel krijgt drie kinderen. Timmermans is een veelzijdig kunstenaar en werkt in vele technieken: olieverf, aquarel, acryl, potlood- en pentekeningen, etsen en gravures. Ook groter werk, zoals onder meer een betonplastiek in gemeenschapshuis Vidi Reo en op de Boerenleenbank in Ravenstein. Ook koperplastieken in Herpen en Veghel en een glasmozaïek in Langenboom komen van zijn hand, evenals het monument op de appèlplaats van de Commandokazerne in Roosendaal. In 1987 keert Timmermans vanwege gezondheidsproblemen terug naar Bergen op Zoom. Hij maakt daar nog veel mooi werk alvorens hij de laatste jaren van zijn leven in een verpleeghuis terechtkomt. Tijdens een expositie van zijn werk in dat tehuis, op 4 maart 2007, overlijdt hij geheel onverwachts. Openingstijden De overzichtsexpositie van Pierre Timmermans is van 7 augustus tot en met 5 september te bezoeken in Het Raadhuis. Openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 16.30 uur en zondag van 12 tot 16 uur Meer info: www.cultuurravenstein.nl.

30 euro Live.

Jaarmarkt voor stichting Herpen in Woord en Beeld HERPEN - De Vereniging Jaarmarkt houdt zondag 29 augustus namens stichting Herpen in Woord en Beeld de jaarlijkse tweedehands-goederenmarkt. Evenals de afgelopen jaren wordt de hele kern van het dorp volgezet met kramen. De organisatie mikt met deze markt ook op de eigen inwoners die met hun zolderopruiming op de markt komen staan. Zo mogelijk zelfs recht voor hun eigen woning. Tijdens de markt is er live muziek van onder meer de Bônlander Hofkapel en er staan een gratis draaimolen en

Ook op kermismaandag en -dinsdag zijn er diverse optredens op het podium van Ambianz/D’n Brouwer. Zo beklimt op maandag 23 augustus de Zeelandse band BUZ de bühne. Sinds 2005 maakt de formatie de podia ‘onveilig’. De band bestaat uit zes ervaren muzikanten: een drummer, bassist, toetsenist, gitarist, zanger en zangeres. Samen brengen zij een breed repertoire van rock, pop, funk, disco en feestmuziek. Dinsdag 24 augustus komt de groep Def Americans naar Zeeland. Def Americans bestaat uit muzikanten die Johnny Cash op een waardige manier eren. Elke Def American-show is een aaneenschakeling van herkenbare klassiekers, hits van de San Quentin- en Folsom Prison-albums, afgewisseld met minder voor de hand liggende nummers en ingetogen ballads zoals we die kennen uit de American Recordingsserie. Zelfs de duetten met June Carter worden niet overgeslagen. springkussen voor de kinderen. De baten zijn volledig bestemd voor Stichting Herpen in Woord en Beeld, die zorgdraagt voor verfraaiing van het dorpsraadgebied Herpen en behoud van het cultureel erfgoed. De stichting gaf in het verleden al het boek Herpen een Eeuw in Woord en Beeld uit en realiseerde diverse kunstwerken en monumenten. Er zijn nog kramen en grondplaatsen beschikbaar voor de markt. Een kraam van vier meter kost twintig euro en een grondplaats kost tien euro. Contactpersonen zijn Gerda van der Linden (0486-411443) en Diana Koopmans (0486412518) De tweedehands-goederenmarkt begint om 10 uur en duurt tot 17 uur. De festiviteiten beginnen al op zaterdag rondom café Thekes met spectaculaire acties.

Van 2 tot en met 16 augustus zijn wij wegens vakantie gesloten. Vanaf dinsdag 17 augustus bent u weer van harte welkom!

Pastoor van Winkelstraat 24 5374 BJ Schaijk Telefoon (0486) 462800 www.echtebakker.nl/bartbongers

www.arenalokaal.nl – vrijdag 6 augustus 2010

13


zomerspecial Vijfde editie van Streekfair De Maashorst REGIO - Streekfair De Maashorst vindt op 12 september voor de vijfde keer plaats. De vereniging van Maashorstboeren nam de eerste keer het initiatief om De Maashorst en Herperduin, als grootste aaneengesloten natuurgebied van Brabant, meer onder de aandacht te brengen. Met een elk jaar groeiend aantal bezoekers, vorig jaar meer dan vijftienduizend, is de Streekfair inmiddels een begrip geworden. De Maashorstboeren willen het gebied beter profileren om de economische activiteiten te ondersteunen en te versterken. Met de Streekfair willen ze processen in gang zetten om nieuwe ondernemers en hun initiatieven de kans te geven. De Maashorst is erg gevarieerd. Centraal ligt het pure natuurgebied met bossen, heide en een begrazingsgebied met kudden Hooglanders en schapen, de wijstgronden en zandverstuivingen. Daaromheen ligt de actieve schil met fietsroutes, wandelpaden, campings, agrarische bedrijven, buurtschappen en burgers.

Een Notaris die echt leeft Houdt van lekker eten, is iemand die vooral geeft Gezelligheid biedt deze heer met betaalbare tarieven Bij ons kan een Notaris nog in de leer. eetcafedenotaris.nl Schutsboomstraat 43, Schaijk 06 105 140 46 vanaf 10.00 uur open, dinsdag gesloten

Zeeland De eerste en tweede Streekfair werden gehouden op een perceel van Egbert van Hout aan de Weversweg in Zeeland. De Maashorst ligt in zowel Landerd als Bernheze, Oss en Uden. De derde en de vierde Streekfair werden daarom, Ook voor kinderen is er vanalles te doen op de Streekfair. evenals dit jaar, gehouden op een perceel van Toon van de Berg aan de Bosdreef in Uden. Inmiddels is het initiatief van de Vereniging van Maashorstboeren overgenomen door Stuurgroep De Maashorst en wordt de organisatie door de Stichting Uitvoering Streekfair De Maashorst gedaan. Het werd te groot en complex voor alleen de vereniging. Op de fair moet de streek eruitspringen met haar kunstenaars, recreatieve ondernemers, de traditionele boer en de agrariërs die hun activiteiten verbreden. De zorgboerderijen, de minicampings, aparte teelten, bed & breakfast, hertenfarm, aardbeienkwekerij en productie van streekproducten. Er is daarom op de Streekfair een horecaplein met een proeverij, een landbouwplein, een natuur- en landschapsplein, een recreatie- en toerismeplein en kunst en cultuur. Van alle disciplines zijn er kramen en activiteiten, ook voor kinderen. Op een groot podium zijn de hele dag optredens en op het grote centrale plein worden diverse demonstraties gegeven. De organisatie van Streekfair De Maashorst is in handen van Stuurgroep De Maashorst in samenwerking met Stichting Uitvoering Streekfair. Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de provincie en de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden.

Het nieuwe Dienblad ligt weer bij de diverse horecagelegenheden: neem GRATIS mee.

BEZORGSERVICE

Kijk voor meer uitgaanstips en dagtrips ook eens op

www.dienblad.nl

Het Stalen Ros houdt twee fietstochten RAVENSTEIN - TWC Het Stalen Ros verzorgt in samenwerking met Van Tilburg Mode Ravenstein een tweetal gezinsfietstochten. Zondag 12 september kan men tussen 10 en 14 uur starten op twee afstanden, 25 en 50 kilometer. De deelnemers krijgen van de organisatie een routebeschrijving mee. Daarnaast wordt de route ook met pijlen langs de weg aangegeven. Vanuit het stadje met de sfeervolle straatjes, de monumentale panden en de grachten, voert de route over rustige wegen naar de mooiste plekjes in het buitengebied van Noordoost-Brabant en langs het rivierenlandschap van de Maas. Via Keent, het natuurgebied in ontwikkeling, gaan de deelnemers richting Grave en het vennengebied nabij Overasselt. De fietstocht kan op verschillende plaatsen onderbroken worden voor een pauze. Ook wordt er langs de route een verzorgingspost ingericht.

Slagerij Van Haeren Kerkstraat 33a ZEELAND Telefoon 0486-452000 www.slagerijvanhaeren.nl

Smultopper met:

De Van Tilburg Mode Ravenstein-gezinsfietstocht is voor iedereen de ideale gelegenheid om de regio per fiets beter te leren kennen. Start- en finishlocatie van de fietstocht is ’t Kempke, gelegen aan ’t Laantje 1 (zijstraat Stationssingel) in Ravenstein. Inschrijfgeld bedraagt drie euro, NTFU-leden krijgen een euro korting. Kinderen tot twaalf jaar mogen gratis deelnemen. Meer informatie is verkrijgbaar via info@stalenros.nl of www.stalenros.nl.

Malse biefstukspies + 2 stokjes varkenshaassaté + Peelspek + Zillands lepke + gemarineerde kipfilet voor 7,45 of compleet* voor 11,95 * Compleet barbecuepakket vleespakket + garnituur: pinda-, joppie-, zigeuner- en knoflooksaus, rauwkost, fruitsalade, huzarensalade (grof of fijn) en stokbrood met kruidenboter

Bike Adventure

CS Schaijk: Runstraat 9 5374 AA Schaijk Tel: 0486 - 464 504 www.cyclestation.nl

Recreatieve themafiets, mountainbike, step, wandel- en GPS-tochten voor jong en oud.

Laat tijdig de fietsen controleren voordat de school begint.

Bike Adventure tocht * Grootmoeders tijd Step outdoor games * Walk adventure Bike Miljonair * Zeskamp challenge Chillen and Footbal * Beach trophy

Tevens nieuwe collectie goede en stevige schoolfietsen

Koolwijksestraat 15 Herpen (Koolwijk) Reserveren: 0412-404096

Kijk eens op onze website!

Wij zijn gesloten van 29/7 t/m 21/8

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van 09.00 - 18.00 uur, zaterdag van 09.00 - 16.00 uur, vrijdag koopavond tot 20.00 uur.

www.bikeadventure.nl

14

Wij zijn de hele vakantieperiode geopend!

Stadsherberg De Keurvorst Marktstraat 14 Ravenstein 0486 - 411371 www.keurvorst.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 6 augustus 2010


TERRAS VAN DE WEEK

Stadsherberg De Keurvorst in Ravenstein Tijdens de zomermaanden juli en augustus komt Arena wekelijks met een zomerspecial in de krant. Voor de rubriek Terras van de week gaat de redactie elke week lunchen bij een eetgelegenheid in Landerd, Ravenstein of Herpen. Deze week luncht Arena op het terras van stadsherberg De Keurvorst in Ravenstein. Gelegenheid Stadsherberg De Keurvorst Adres Marktstraat 14 5371 AD Ravenstein Contact 0486-411371 www.keurvorst.nl Openingstijden Maandag: vanaf 12 uur Dinsdag: vanaf 17 uur Woensdag: vanaf 12 uur Donderdag: vanaf 10 uur Vrijdag: vanaf 10 uur Zaterdag: vanaf 10.30 uur Zondag: vanaf 10.30 uur

Aanbieding: Jagermeister 70 cl. voor 10,=

Het terras van Stadsherberg De Keurvorst in Ravenstein.

Setting Stadsherberg De Keurvorst zit in het hart van het vestingstadje Ravenstein. Het historische centrum van deze 650 jaar oude plaats kent een aantal monumenten en enkele bezienswaardige woonhuizen. Zo kijkt men vanaf het terras van De Keurvorst uit op de SintLuciakerk in barokstijl uit 1735. Bijzonderheden De Keurvorst is al eeuwenlang een geliefde ontmoetingsplek voor veel Ravensteiners, maar ook een bekende pleisterplaats voor rondtrekkende handelaren en andere reizigers. Tegenwoordig zijn er veel zakenmensen en toeristen te vinden. Lunchkaart De lunchkaart van De Keurvorst is opgedeeld in zes segmenten; broodjes (vanaf 3,20), tosti’s (vanaf 3,50), eiergerechten (vanaf 6,50), specialiteiten (vanaf 6,25), warme gerechten (vanaf 5,-) en pannenkoeken (vanaf 5,-). Denk hierbij aan een sandwich van waldkornbrood met gerookte kip en kerrie-gembermayonaise (7,20), een omelet met champignons, tomaat en kaas (6,90) of een broodje tonijn met rode ui en olijven (5,75). Aanrader Pistolet met pikant gehakt (6,50 euro); de naam zegt het eigenlijk al. Een pistolet met pikant gehakt, geserveerd met garnering. Zitplaatsen De Keurvorst heeft voor het pand een terras met een ruime hoeveelheid zitplaatsen. Vanaf daar heb je mooi uitzicht op de fraaie gebouwen die Ravenstein te bieden heeft. Daarnaast is er binnen in het eetcafé ook nog voldoende ruimte. De stadsherberg heeft tevens een overdekte binnenplaats.

Win kaarten via Arena

Gratis genieten op nieuwe Wellnessboot Fitland Mill MILL - Afgelopen zaterdag is de Wellnessboot bij Fitland in Mill officieel in gebruik genomen. Via www.arenalokaal.nl kun je extra voordelig genieten van alle faciliteiten in dit luxe en bijzondere wellnessresort. De eerste tien personen die mailen naar info@wellnessboot.nl (onder vermelding van openingsactie en arenalokaal.nl) mogen met twee personen zelfs gratis gebruikmaken van alle faciliteiten in de Wellnessboot. Voor alle overige personen die reageren, ligt er een ‘tweevoor-de-prijs-van-één’-actiebon te wachten. Dat wil zeggen voor twee personen toegang voor 28,50 euro. De actie is de hele maand augustus geldig. Belangstelling? Mail dan naar info@wellnessboot.nl. Voor meer info: www.wellnessboot.nl.

Informeer naar meer aanbiedingen in onze winkel

Expo May van Heijst en Christ School in Stella Polaris DIEDEN - In het weekend van 14 en 15 augustus exposeren May van Heijst en de in Ravenstein geboren Christ School in molen Stella Polaris aan de Maasdijk 76 in Dieden. De tentoonstelling van modeltekeningen in aquarel en olieverfschilderijen is op beide dagen te bezoeken van 12 tot 18 uur. May van Heijst (Tilburg, 1958) volgde tussen 2002 en 2007 de opleiding schilderen op de academie in Arendonk in België. Zij laat modeltekeningen zien in aquarel en inkt. Daarnaast zijn er olieverfschilderijen met als hoofdonderwerp onderdelen van bomen en dan vooral de wirwar, het lijnenspel en de structuur van takken. Ook laat ze portretten in olieverf zien. Het werk is meestal uitgevoerd met een zekere reliëfwerking. Christ School (Ravenstein, 1951) studeerde in de jaren 70 en 80 aan de kunstacademie in Den Bosch en kunstgeschiedenis aan de universiteit in Nijmegen. Hij laat olieverfschilderijen zien die eveneens hun oorsprong aan de natuur ontlenen. Naast het landschap zelf gaat het bij hem ook om structuren van bladeren, boomschors en boomstronken. Het onderwerp is ingezoomd waardoor de schilderijen een bepaalde abstracte werking krijgen. May van Heijst en Christ School zijn partners en hebben een eigen atelierruimte, Atelier de Vlasgaard in Schaijk. Meer info: www.atelierdevlasgaard.nl.

Verse stokbroodjes, lunchgerechten, vakantieschotels. Zeven dagen per week open vanaf 11 uur.

Hét adres voor uw tussenstop

Makkelijk en lekker buiten eten. Gewoon bij Albert Heijn. Hap & Stap Kerkstraat 52 Zeeland Telefoon 0486-452622 www.hapenstap.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 6 augustus 2010

15


Neem je aanhanger mee, want op = op echte meeneemprijzen !!!!!!

p o n e m i u r j i m W o o r w o h s e l l a g n i t r o k % 0 4 s t e s

ben er snel bij, want op=op!!

Weekblad Arena week 31 2010  

Weekblad Arena week 31 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you