Page 1

weekblad voor landerd, herpen, ravenstein en omstreken jaargang 15 – week 27 3 juli 2009 www.arenalokaal.nl

Verslag Landerdse raadsvergadering

pagina

3

Arena Zomerspecial

pagina

7-9

Thijs Toonen beklimt Mont Blanc

pagina Silvio en Ismine Kallen met enkele bewoners van hun opvanghuis.

Religieus opvanghuis op ‘t Oventje vecht tegen vooroordelen

‘Als je aanklopt namens God doet opeens niemand meer open’ ZEELAND - Afgelopen week bereikten Arena geluiden dat er in een pand aan het VoorOventje 31 in Zeeland een sekte actief zou zijn en dat er in de weekends ‘mysterieuze sessies’ zouden plaatsvinden met tientallen voornamelijk vrouwelijke bezoekers. De redactie nam een kijkje in ‘t Oventje en kwam tot de conclusie dat de geruchten over een sekte volledig uit de lucht zijn gegrepen. Silvio en Ismine Kallen-Thielman runnen in de woonboerderij onder de vlag van de Stichting Sjechinah een opvangcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. “Onze werkwijze is gestoeld op de kracht van de Heilige Geest en het gebed. Wij willen mensen die zijn vastgelopen in de maatschappij weer goed laten functioneren.”

ij aankomst op het Voor-Oventje 31 springt meteen de sticker ‘Jezus leeft’ in het oog. De deur staat open en van binnen klinkt rustgevende bijbelse muziek. We arriveren bijna tegelijk met Silvio (41) en Ismine (48). Silvio geeft een stevige hand waar hij de woorden ‘God zegene jullie’ aan toevoegt. Ook Ismine stelt zich voor en schiet meteen een van de zes bewoners van het opvanghuis te hulp. Woonhuis Uden “Sinds 1 januari zitten we in dit pand”, steekt Silvio van wal. “Voorheen vingen we alleen mensen op in ons eigen huis, een gewone gezinswoning in Uden. De vraag werd echter zo groot dat we op zoek zijn gegaan naar iets anders. Thuis in

Uden vangen we momenteel drie mensen op en wonen ook een aantal van onze kinderen. Één aangenomen

‘Het opvangen van mensen doen we puur uit liefde’ kind over wie we de voogdij hebben en nog twee pleegkinderen. In het tuinhuisje zit een jongen die een paar jaar geleden naar ons is gekomen met een drugs-

verslaving. Hij leefde op straat en had last van ademhalingsproblemen en allerlei ontstekingen. Door de kracht van God en zijn genezingen werkt hij inmiddels alweer twee jaar. Hij is weer bijna zelfstandig en gaat binnenkort zelfs trouwen.” Op dat moment schuift ook Ismine aan. “De gemeente wil ons hier niet hebben”, valt ze met de deur in huis. “Overal waar ik kom zijn mensen vol lof over mijn werk en zeggen ze dat er meer mensen moeten op-

staan die zonder eigenbelang anderen helpen. Maar als je dan aanklopt voor hulp doet ineens niemand meer open. Zeker als je zegt dat je namens God komt.” ‘Uit liefde’ “Het opvangen van mensen doen we puur uit liefde”, gaat Ismine verder. “Onlangs hebben we een stichting opgericht en ons aangemeld bij de Kamer van Koophandel, maar zolang de gemeente onze aanvraag niet heeft goedgekeurd kunnen we de juiste paden helaas niet bewandelen. We bekostigen álles zelf en voor de rest draaien we op giften.” “Ik werk fulltime als servicemonteur”, vult Silvio haar aan. “We gebruiken al ons geld om deze mensen te helpen. Ismine is gestopt met werken, zodat ze hier aanwezig kan zijn en het geheel kan leiden. Dus nu missen we haar inkomen ook nog. Gelukkig kost bidden tot God niks, dat kun je altijd doen.” (Lees verder op pagina 4)

www.arenalokaal.nl – vrijdag 3 juli 2009

11

Burgemeester Doorn praat met ministerie over Q-koorts LANDERD - Burgemeester Willy Doorn en wethouder Peter Raaijmakers voerden afgelopen week een gesprek op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in Den Haag over het hoge aantal gevallen van Q-koorts in de gemeente Landerd. “We hebben nogmaals onze zorg over de situatie uitgesproken en gevraagd welke onderzoeken er momenteel lopen”, zegt de Landerdse burgermoeder. Op de vraag van de collegeleden waarom juist in Landerd zoveel mensen (inmiddels 144, red.) besmet zijn met Q-koorts moest het ministerie het antwoord schuldig blijven. “Op dit moment zijn er nog heel veel vragen over Q-koorts en bestaat er onzekerheid over wat de juiste maatregelen zijn”, zegt Willy Doorn. De Landerdse delegatie kreeg in Den Haag overigens de toezegging dat minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) binnenkort een bezoek brengt aan de regio.

‘Kijken naar alternatief voor plan Morgenzon Zeeland’ ZEELAND - Het Landerdse college van B en W zegt op zoek te gaan naar een alternatief plan voor de locatie Morgenzon in Zeeland. De afgelopen weken kwamen bij de gemeente zo’n zeshonderd inspraakreacties binnen van mensen die de voorgenomen bouw van een veertien meter hoog appartementencomplex aan de Kerkstraat niet zien zitten. “Ik heb alle zeshonderd reacties inmiddels gelezen en ga binnenkort in gesprek met mensen die thuis zijn in stedenbouw. We kijken naar een alternatief dat recht doet aan de inhoud en hoeveelheid van de reacties en dat anticipeert op de afgenomen vraag naar appartementen. We nemen daarbij vooral de massa en de rooilijn (de afstand tot de Kerkstraat, red.) in ogenschouw”, zegt wethouder Chris School, die verwacht dat het college eind augustus met een aangepast plan voor het Morgenzonterrein komt.

“Papa, waarom hebben de dieren zo’n verdorven karakter?” Zondag 12 juli De Keurvorst Ravenstein


Profile Cor van de Wiel De fietsspecialist Mondriaanplein 27 5401 HX Uden - T: 0413 250 167 2

www.arenalokaal.nl – vrijdag 3 juli 2009


Trouwen kan voortaan overal, de ambtenaar komt naar je toe

Lang zomerreces in de Landerdse politiek LANDERD - In een snikhete raadszaal vond donderdag de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie plaats. Er stonden nauwelijks agendapunten op de rol en burgemeester Doorn stond geen discussie toe door zich strak te houden aan het vergaderprotocol, een harnas waarmee de raadsleden ooit zelf hebben ingestemd. Na ruim een uur zaten de meeste raadsleden alweer op het terras waar ze voorlopig ook nog even kunnen blijven zitten. De volgende vergadering staat namelijk pas op 8 oktober weer op de kalender. Dat is liefst drie maanden verder in de tijd. Vanaf dat moment zal er inhoudelijk ook niet veel meer op tafel komen, want niet lang daarna zal de verkiezingskoorts toeslaan in Landerd voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010.

Elk jaar als het rond oktober begint af te koelen, trekt de mens zich terug in zijn huis. Alleen voor hoognodige zaken, zoals het inslaan van voedsel of het plegen van een misdrijf, waagt hij zich dik ingepakt in de open lucht. Dit alles tot grote ergernis van de insecten. Want die willen steken, die willen sarren, die willen de mens tot wanhoop drijven. Maar ramen en deuren zijn gesloten en door de dikke wollen kleren komen ze niet heen. Teleurgesteld en knarsetandend van venijn trekken ze zich terug in het oord waar al het schuim van het dierenrijk tezamen komt: het dennenbos. Een duistere verzamelplaats van dieven, moordenaars en verkrachters. Daar houden ze zich maandenlang bezig met het smeden van snode plannen.

Trouwen kan voortaan bijna overal. Dus… wie wil trouwen op de middenstip van Achilles, bij Ferm-O-Feed of op de Schaijkse driehoek kan vanaf nu een verzoek indienen bij de gemeente. Die beoordeelt dan of er aan de plannen meegewerkt kan worden. Vanzelfsprekend moet er wel voor betaald worden, de burgerambtenaar kan tenslotte niet voor niets het honk verlaten. Op de website www.bijzonder huwelijk.nl kan men inspiratie opdoen. Vervolgens deelde burgemeester Doorn nog mee dat volgende week zaterdag minister Klink (volksgezondheid) en minister Verburg (Landbouw) een werkbezoek brengen aan Landerd in verband met de Q-koorts die in deze regio heeft toegeslagen.

Ondertussen trekt de natuur gewoon een ander register open, want de mens mag niet met rust worden gelaten. Dus worden het najaars- en wintermenu uitgeserveerd. Hevige stormen laten de dakpannen door de lucht vliegen; bomen worden ontworteld en precies op keurig geparkeerde auto’s geworpen; vallend blad ontregelt de dienstregeling der Nederlandse Spoorwegen en zodra de bladeren op zijn, wordt er sneeuw ingezet om behalve het spoor ook de wegen te blokkeren. En als je dat gehad hebt gaat het vriezen. Net hard genoeg om leidingen te laten springen en accu’s leeg te laten lopen, maar ook weer niet al te hard om er zeker van te zijn dat er voldoende mensen door het ijs blijven zakken. Ondertussen worden in het dennenbos de messen geslepen en zodra de eerste krokus de kop opsteekt vliegt al het tuig weer uit over het land en neemt de openbare ruimte in bezit om de mens het leven zuur te maken. De taakverdeling is helder. De wespen nemen de terrassen en de pretparken voor hun rekening. De dikke insecten zoeken de openbare wegen op, gaan tegen het verkeer in vliegen om zich als kamikazepiloten te pletter te vliegen tegen je net gewassen voorruit. De hangpootvliegen begeven zich naar de fietsroutes om daar precies op ooghoogte rond te blijven hangen. Ze opereren daarbij in wolfpacks (afgekeken van de Duitsers) zodat ontwijken onmogelijk is. De muggen tot slot pakken alles in en rond het huis. En hoe warmer het wordt, hoe bloeddorstiger ze tekeer gaan. Alles is erop gericht om u en mij naar de kloten te helpen. En wat doet de regering? Helemaal niks! Ze gaan doodleuk met zomerreces. Met droge ogen worden we uitgeleverd aan het rapaille. Maar gelukkig is er eindelijk iemand opgestaan die zegt: genoeg is genoeg!

ac

?

Tonny Verstegen

tie

nieuwe sportpark. Reitsma is van mening dat School met een duidelijke boodschap moet onderhandelen als het gaat om privatisering van de club. Hij dreigde zelfs met een motie, maar slikte die in omdat hij merkte dat de coalitiepartijen daar niets voor voelden, maar wel lieten doorschemeren dit proces kritisch te willen volgen in de geest van de harmonisatie buitensportaccommodaties Landerd. “Ik wacht de volgende vergadering wel af”, sloot Reitsma de discussie. Vervolgens ging het over een nieuw accountantskantoor voor de gemeente, een nieuwe methode om ruimtebehoefte voor het onderwijs te berekenen én ‘last but not least’ trouwen. De gemeenteraad stemde in met het collegevoorstel om trouwen voortaan mogelijk te maken op elke locatie.

ail

Sybren Reitsma (CDA) dat zijn partij samen verder gaat met DrieKern onder de naam CDA. En daarna wat gesteggel over de uitspraken die wethouder School onlangs in Arena deed over het ‘helpen’ van Landerdse aannemers die als gevolg van de kredietcrisis in moeilijkheden zouden kunnen komen. Reitsma: “School draagt onze bouwaannemers een warm hart toe, maar ik neem aan dat hij niet het aanbestedingsbeleid gaat wijzigen.” School gaf vervolgens aan dat wel te willen doen. “Ik overweeg inderdaad een nieuw voorstel op grond van de Europese regels, wij zijn thans roomser dan de Paus, ik kom daarmee snel naar de raad toe”, zo gaf hij aan. Verder dreigde Reitsma met een motie over de wijze waarop met voetbalclub DAW onderhandeld moet worden over het

Insecten

e-m

oorafgaand aan de vergadering keek de lokale omroep samen met de wethouders School en Van der Wijst naar het project ‘de rommeligste plek van Brabant’. De gemeente Landerd doet ook mee in deze ‘wedstrijd’ en heeft daarvoor het gebied van en rondom bandenhandel De Molen in Reek aangewezen. Wethouder School: “Je moet dit zien als een stimuleringssubsidie van de provincie.” En wethouder Van der Wijst: “Uit 21 plekken in Brabant worden er twee gekozen die elk een fors bedrag mogen uitgeven om de plek op te knappen. Voor Landerd gaat het hier om 500.000 euro dus ik roep iedereen op om op deze plek te stemmen. Dat kan via www.mijnmooibrabant.nl.” Vervolgens was er de officiële mededeling van

column

uitleg.nl

Zondagmiddag 12 juli komt hij naar De Keurvorst in Ravenstein om daar het volk te onderrichten en verlossing te brengen. Zorg dat u er bij bent! Theo van Duren

16 juli infoavond

colofon Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. Oplage 9850 + 650 Eindredactie

Sergio Boutkan E: sergio@uitleg.nl T: 0486 463 112 M: 06 466 25 651 Kopij

Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk T: 0486 463 112 F: 0486 463 537 E: redactie@arenalokaal.nl I: www.arenalokaal.nl Acquisitie

Rob Smorenberg T: 0486 463 112 M: 06 506 17 426 E: rob@uitleg.nl Uitgever

Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk I: www.uitleg.nl Druk

DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding

Tip Top T: 0485 319 050

Cornelissen Zeeland bouwt woningen Kerkpad III Reek ZEELAND/REEK - Cornelissen Aannemingsbedrijf uit Zeeland gaat zes starters- en twee zogeheten doorstroomwoningen bouwen in het project Kerkpad III in Reek. Cornelissen kwam als winnaar uit de bus in een ‘aanbestedingswedstrijd’ die het Landerdse college van B en W enige tijd geleden uitschreef onder bouwondernemers in Landerd en enkele bouwbedrijven van buiten de gemeente. De deelnemers aan de aanbestedingswedstrijd kregen vooraf een aantal zaken mee van de gemeente, zoals de bestemmingsplangegevens, het beeldkwaliteitsplan en de maximale stichtingskosten van de woning. Het plan van het Zeelandse bouwbedrijf voor de woningen in Kerkpad III Reek bood volgens de gemeente uiteindelijk ‘de beste prijskwaliteitsverhouding’. Volgens wethouder ruimtelijke ordening Chris School past de prijsvraag binnen het Landerdse aanbestedingsbeleid. “Een soortgelijke werkwijze hebben we eerder ook al gehanteerd in het plan Steenakker II in Zeeland.” School verwacht dat de bouw van de starters- en doorstroomwoningen op Kerkpad III in Reek eind dit jaar van start kan gaan. Voor wat betreft de starterswoningen gaat het om drieonder-een-kapwoningen met een vanafprijs van 179.000 euro vrij op naam. De doorstroomwoningen (twee-onder-eenkap) gaan vanaf 299.000 euro. Donderdag 16 juli is er vanaf 18 uur een infoavond over het project in Het Wapen van Reek. Half augustus start de inschrijving voor de woningen en medio september volgt de toewijzing. Het project Kerkpad III bestaat behalve uit zes starters- en twee doorstroomwoningen uit zeven vrije-sectorkavels met een oppervlakte die varieert van driehonderd tot zevenhonderd vierkante meter. In 2010 worden op Kerkpad III opnieuw acht vrije kavels uitgegeven en in 2011 nog eens vier.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 3 juli 2009

3


Silvio en Ismine Kallen:

‘Zodra de ziel is genezen volgt het lichaam vanzelf’ (Vervolg van de voorpagina)

Moslims “Nederland accepteert alles van moslims, maar niets van christenen”, vindt Is-

Brasserie Ongewoon Anders in Schaijk.

Veel deelnemers Schaijkse avondfietsdriedaagse Silvio en Ismine Kallen: “Het is jammer dat overheidsinstanties ons alleen maar belemmeren.” en Allah, maar wel tegen de regering.” “Als zij iets krijgen, moeten wij het ook krijgen”, doet Silvio een duit in het zakje. Opvang Het Udense stel wil in Zeeland mensen vanaf negentien jaar opvangen met geestelijke problemen of een verstandelijke beperking. “Iedereen is op zoek naar een doel in zijn leven”, legt Ismine uit. “En iedereen zoekt het ergens anders. De een zoekt het in drugs, de ander in alcohol en weer een ander in seks. Er is er echter maar één die dood is gegaan en weer is opgestaan. Dat is Jezus Christus. Hij leeft verder in de hemel. Als mensen dat eenmaal begrijpen gaat er een knop om. Als je iets verkeerds hebt gedaan kan

‘Nederland accepteert alles van moslims, maar niets van christenen’ hij je vergeving schenken. Als je iets doet heb je daarna altijd de consequenties. Jezus is het antwoord op alles. Als iemand vrijgekocht is van alle pijn en leed, dan gelooft hij. God is een kracht. Net als de wind, die kun je ook niet zien of beschrijven, maar hij is er wel. Als God komt moet alles wijken. Hij is altijd aanwezig, in alles.”

mager was leek hij ook nog eens heel klein. Het was een hoopje zieligheid. Wij hebben hem te eten gegeven en één keer voor hem gebeden. Daarna is hij gaan rusten. Het is niet te geloven wat God voor hem gedaan heeft, maar toen hij ‘s middags rond 15 uur weer wakker werd, was hij een ander mens. Nu werkt hij weer en is hij terug in de maatschappij.” Roeping Wanneer we vragen naar de roeping van Silvio en Ismine en de reden waarom ze hun medemens belangeloos helpen, valt het gesprek even stil. Na een korte overpeinzing besluit Ismine haar verhaal uit de doeken te doen. “Ik kom uit Cura-

SCHAIJK - Buurtvereniging De Bossestroat uit Schaijk heeft voor zondag 12 juli de jaarlijkse straatinritverkoop op het programma staan. Bewoners bieden deze dag allerlei tweedehands spullen aan via hun eigen oprit. Iedereen is welkom, de verkoop duurt van 10 tot 17 uur. Entree bedraagt een euro per persoon, inclusief een kop koffie of thee. Kinderen mogen de markt gratis bezoeken. Halverwege de versierde Bossestraat is een muzikaal terras ingericht, waar hapjes en drankjes verkrijgbaar zijn. De kinderen kunnen bovendien genieten van een springkussen en andere activiteiten. Bezoekers die met de auto komen, kunnen parkeren op het terrein bij DAW of bij De Eeght. werk vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week en heb er plezier in. Het is fantastisch als je ziet hoe

velend dat alle deuren sluiten terwijl ik weet dat ik goed bezig ben.” Toekomst Vooralsnog is het niet bekend of Silvio en Ismine hun opvanghuis in ‘t Oventje kunnen handhaven. “Wij vallen niemand lastig”, benadrukt Ismine. “Het is jammer dat overheidsinstanties ons alleen maar belemmeren. Van de wethouders horen we niks en als we bellen is er nooit iemand die iets van onze zaak af weet.” “Wij blijven altijd rustig en netjes”, gaat Silvio verder. “Je moet eigenlijk een grote mond opzetten en met je vuist op tafel slaan, dan pas luisteren ze naar je.”

‘Mijn diploma is de liefde in mijn hart’ die mensen genezen, dat geeft energie. Het is niet altijd makkelijk hoor, soms is het ook erg zwaar. De mensen die we helpen moeten het wel echt zelf willen.”

ing

www.arenalokaal.nl – vrijdag 3 juli 2009

Volgens gemeentewoordvoerster Annemarie van Maanen is er inderdaad nog geen vergunning verleend. “De zaak is nog in behandeling en gaat nog enkele weken duren. De gemeente gaat de zaak bekijken.”

?

‘t Oventje Wanneer we zeggen dat we op bezoek komen naar aanleiding van geluiden uit de buurt geven Silvio en Ismine aan dat ze zelf ook in de maag zitten met de geruchtenstroom op ‘t Oventje. “Van de ene kant wil ik de buurt graag eens uitnodigen om te komen kijken”, vertelt Ismine. “Dan kunnen ze zien dat ik net zo ben als hen. Ik heb ook gewoon twee ogen, twee oren, een neus en een mond. Van de andere kant ben ik ook bang dat het averechts werkt. Dat sommige mensen niet over hun vooroordelen heen kunnen kijken. Het is ver-

dig

çao en heb geen prettige jeugd gehad, vooral niet tussen mijn negende en zeventiende. Ik ben regelmatig verkracht en lichamelijk mishandeld door dezelfde man. Op een gegeven moment wilden we elkaar vermoorden. Ik liep rond met een mes en hij met een schroevendraaier. Uiteindelijk ben ik naar Nederland gevlucht. Daar ben ik gaan studeren, maar doordat ik in de greep van Satan zat had ik nog vaak problemen. Toen kwam ik Jezus tegen. Die heeft me genezen, geestelijk en lichamelijk. Ik was een wandelende ziekte op dat punt, ik had echt vanalles. Daarna ben ik een opvanghuis begonnen, dat is nu zo’n vijftien jaar geleden. Officiële papieren heb ik niet. Mijn diploma is de liefde in mijn hart. Je moet de deuren niet voor elkaar sluiten. Ik

“Papa, waarom maakt de natuur alles kapot?” Zondag 12 juli De Keurvorst Ravenstein 4

Straatinritverkoop in Schaijkse Bossestraat

no

‘God geneest’ Naast opvang doen ze in het huis ook aan genezing. Maar heb je daar geen medische achtergrond voor nodig? Silvio: “Je moet het als volgt zien. Een mens bestaat uit een geest, een ziel en een lichaam. Dokters kijken alleen naar het lichaam. Zij geven mensen

met geestelijke problemen medicijnen om deze te onderdrukken. Daarmee los je het probleem echter niet op, je verbergt het slechts.” “Wij kijken naar de ziel”, gaat Ismine verder. “Zodra die genezen is volgt het lichaam vanzelf.” Van onze gezichten valt blijkbaar af te lezen dat wij er onze twijfels bij hebben. Om haar stelling kracht bij te zetten roept Ismine de 46-jarige Sandra uit de voorkamer. Sandra is door God genezen en komt ons haar verhaal vertellen. “Natuurlijk kun je genezen worden door God”, begint ze. “Je moet geloven met je hart. Ik heb helaas geen foto’s van voor mijn genezing, maar mijn gezicht was helemaal opgezwollen. Ik leek wel op een varken. Dat kwam doordat ik last had van hoge bloeddruk. Mijn gezicht was echt lelijk, lelijk, lelijk. Op een gegeven moment kon ik vrijwel niets meer zien, ik moest alles op de tast doen. Daardoor kon ik niet naar de kerk. Toen is de pastoor bij me gekomen om te bidden, samen met Ismine. Echt bidden. Binnen vijf minuten was ik genezen. Ik ben bevrijd door Jezus en nu zie ik er weer goed uit. Mijn eerste reactie was: God, ik kan weer zien. Als je echt gelooft hoor je ook de stem van de Heilige Geest. Ik heb in mijn leven allerlei dingen gedaan voor Satan, maar nu wil ik alleen maar naar God. Ik wil niet branden in de hel.” Ismine kent veel voorbeelden van mensen die ‘gered’ zijn door God, waaronder het verhaal van Johnny. “Johnny kwam vijf maanden geleden bij ons aan, in de ochtend. Hij was vel over been en doordat hij zo

SCHAIJK - Ons Verzet hield afgelopen week de Schaijkse Avondfietsdriedaagse. De toerwielerclub mocht rekenen op veel deelnemers, ongeveer 80 meer als vorig jaar. Mede dankzij het uitzonderlijk mooie fietsweer konden de deelnemers en organisatie genieten van drie avonden lekker recreatief bezig zijn. Op donderdag werden naast medailles ook diverse prijzen uitgedeeld, terwijl orkest De Straotklinkers voor een vrolijke noot zorgde.

uit

mine. “Moslims krijgen moskeeën en alles wat ze maar willen. Christenen moeten opkomen voor hun geloof, want als het zo doorgaat worden we straks allemaal moslims. Als we niet opletten dragen we over tien jaar allemaal een hoofddoekje en mogen de mannen tien vrouwen hebben. De moslims mogen alles en wij mogen niks. De regering is meteen tegen je als je zegt dat je christen bent, terwijl er voor alle andere geloven subsidies beschikbaar zijn om vanalles te realiseren. Intussen gaan alle katholieke kerken dicht. Christelijke mensen zijn slapjanussen die over zich heen laten lopen. Begrijp me niet verkeerd, ik heb niets tegen de moslims

Brasserie Ongewoon Anders houdt feestelijke opening SCHAIJK - Brasserie Lunchroom Ongewoon Anders aan de Pastoor van Winkelstraat 4 in Schaijk houdt zaterdag 4 en zondag 5 juli een feestelijk openingsweekend. Zaterdags is er vanaf 19.30 uur een feest voor genodigden en zondagmiddag is er live muziek. Tussen 14 en 16 uur geldt die dag bovendien een speciale aanbieding in het nieuwe cafetaria: vier friet, vier frikandellen en vier kroketten voor 10 euro.

ilvio en Ismine hebben al een paar keer gesproken met de gemeente Landerd. In eerste instantie dienden ze een aanvraag in voor het opvangen van drugsverslaafden, maar dat keurde de gemeente niet goed. Daarom besloten ze het huis in Zeeland te gebruiken voor het opvangen van mensen met psychische problemen en ergens anders een pand te zoeken waar ze drugsverslaafden op kunnen vangen. Ze hebben dit opnieuw bij de gemeente aangekaart, maar nog geen reactie gekregen, zelfs na meerdere malen bellen met de ambtenaren op het gemeentehuis. Voordat Silvio en Ismine het huis op ‘t Oventje betrokken, was het eerst een jaar verhuurd aan de Stichting ‘t Heuveleind, een organisatie die onder meer ondersteuning en begeleiding biedt aan kinderen en (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking. Ismine: “Waarom mochten zij hier wel zitten en wij niet? Heeft het soms te maken met mijn huidskleur, omdat ik zwart ben? Of met mijn godsdienst? Of is het misschien omdat ik een vrouw ben? Waar zijn ze bang voor?” Een week nadat Ismine het huis had betrokken lag er al een brief op de deurmat, waarin stond dat ze een sekte zou leiden. “Maar ik ben geen sekte, ik ben een biddende vrouw.”

kort nieuws

uitleg.nl


Op zondag 27 september

Dorpsraad en Vivaan houden buurtdag in Groot-Ravenstein

kort nieuws Vernieuwde wijk Schonenberg in Ravenstein officieel geopend

RAVENSTEIN - Stichting Vivaan en de dorpsraad Ravenstein houden zondag 27 september een buurtdag voor alle bewoners van Ravenstein, Huisseling, Neerlangel, Demen, Dieden en Deursen-Dennenburg. “De dag bestaat uit een actieve en culinaire tocht voor jong en oud die wordt afgesloten met een gezellige feestavond met muziek, dans en eten”, vertelt Alex van der Heijden van Stichting Vivaan.

n alle dorpen en wijken van GrootRavenstein worden activiteiten georganiseerd, geeft Van der Heijden aan. “Variërend van een spelletje jeu de boules, wijnproeven en workshops puberkoken tot een high tea of een gezellige picknick. Verder zijn er optredens van straatartiesten en muziekverenigingen en voor de kids zijn er springkussens en spellen.” Huifkartocht De tocht vindt plaats per huifkar, fiets of wandelend en voert van dorp tot

RAVENSTEIN - De bewoners van de Ravensteinse wijk Schonenberg openden zaterdag 27 juni samen met wethouder Jan van Loon officieel hun vernieuwde wijk. Schonenberg heeft een grote metamorfose ondergaan. Er zijn nu voldoende parkeerplaatsen, mooie pleintjes, speelplekken en nieuwe beplanting. De wethouder stond in een toespraak onder meer stil bij de enthousiaste inzet van bewoners, klankbordgroep, de dorpsraad Ravenstein, stichting Vivaan en Mooiland Maasland. Na de openingsspeech vond de onthulling plaats van de door de buurtbewoners zelfgemaakte mozaïekborden op de speelplekken. Aansluitend volgde een gezellig wijkfeest voor jong en oud.

dorp. Voor de wat oudere deelnemers wordt indien gewenst voor vervoer gezorgd. Deelname aan de dag is gratis en kan zonder opgave vooraf. Voor degenen die zich wel van tevoren opgeven staat er bij de start in hun eigen dorp of wijk een rugzak klaar met een routekaart, een kleinigheidje en wat lekkers voor onderweg. Ook is men dan verzekerd van een maaltijd tijdens het avondprogramma.

De tocht is onder meer af te leggen per huifkar. Aanmelden voor de buurtdag kan op de site van de dorpsraad Ravenstein: www.dorpsraadravenstein. nl, per e-mail via buurtdag@dorpsraadraven stein.nl of schriftelijk: Buurtdag zondag 27 september, Hoogstraat 1e, 5371 KT Deursen. Vermeld naam, adres en aantal deelnemers. De organisatie zoekt nog bewoners die in hun eigen dorp mee willen helpen

met de uitvoering. Opgeven kan via bovenstaande adressen of door rechtstreeks te bellen met Alex van der Heijden via nummer 06-39104780. Meer info Dinsdag 7 juli vertelt Alex van der Heijden meer over de buurtdag tijdens de dorpsraadvergadering, die begint om 20 uur.

Joop Peters koninklijk onderscheiden

St. Jansgilde viert geslaagd St. Jansfeest in Neerlangel NEERLANGEL - Het St. Jansgilde vierde afgelopen zondag het St. Jansfeest, samen met zo’n driehonderd pelgrims. Vanwege zijn 25-jarig bestuursjubileum ontving Koning Joop Peters van het gilde als speld een fraai zilveren miniatuur van het mooie St. Jansbeeld, dat in de kerk van Neerlangel staat. Op zijn beurt verraste de Koning het gilde met een zilveren medaillon met dezelfde beeltenis, die vanaf heden samen met de koningsvogel de koningsbreuk vormt. Zowel miniatuur als medaillon zijn op bijzonder kunstzinnige wijze gesmeed door Joost Vlemmix uit Ravenstein.

De schietwedstrijden waren ongemeen spannend. Karin van Haren-Brands uit Keent bemachtigde overtuigend en enthousiast met 86 schoten de titel Dagkoning van het St. Jansgilde. De broeders en zusters van het St. Barbaragilde streden om de eer van Neerlangel en die titel viel na 118 schoten Connie Hamers uit Ravenstein te beurt, die voor de 37ste keer aan deze jaarlijkse wedstrijd deelnam. Ook bij de vrije vogel was het een spannende wedstrijd. Van de ruim zestig schutters loste Marco Suppers uit Ravenstein het genadeschot. Na het 111de schot was hij de nieuwe koning van de vrije vogel. Al met al spreekt het organiserende St. Jansgilde van een memorabel St. Jansfeest.

Schaijkenaar Bram Schuts geslaagd voor HBO-opleiding SCHAIJK - Bram Schuts heeft onlangs zijn HBOopleiding afgerond. De 24-jarige Schaijkenaar studeerde af in de richting Bedrijfseconomie.

Politie lost vijftig inbraken in Oss en omgeving op REGIO - De politie Brabant-Noord heeft naar schatting zo’n vijftig inbraken opgelost. Het korps komt tot deze conclusie na het afronden van een onderzoek naar een inbrakengolf eind vorig jaar en begin dit jaar in de gemeenten Oss, Bernheze en Maasdonk. De handelswijze die gebruikt is bij veel van de inbraken blijkt steeds dezelfde te zijn. Het geformeerde rechercheteam van zeven rechercheurs van het district Maasland gaat er dan ook vanuit dat het om dezelfde daders gaat. Alle aangiften zijn minutieus uitgeplozen en informatie uit politiesystemen en andere bronnen is vergeleken en naast elkaar gelegd. Ook heeft de technische recherche bij de inbraken gezocht naar sporen en deze vergeleken met elkaar. Via dit gebruikelijke recherchewerk kwam het team uiteindelijk uit op twee mogelijke verdachten. Op 23 maart zijn een 32-jarige man uit Oss en 24-jarige man uit Geffen aangehouden in hun woning. Na deze aanhoudingen zijn er direct onder leiding van een Rechter-commissaris drie huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn veel goederen, ongeveer 350 stuks, in beslag genomen die vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn. Na deze aanhoudingen daalden de inbraken van twintig naar drie per week. De twee mannen die verdacht worden van de inbraken zitten nog vast. Van de ongeveer 350 inbeslaggenomen goederen kon een gedeelte terug gebracht worden bij een gepleegde inbraak. De eigenaren kregen in deze gevallen hun spullen terug. Veel spullen waren al verkocht door de verdachten. Bij ongeveer 70 goederen, variërend van computerbenodigdheden, camera’s tot telefoons lukte het niet om de eigenaar te vinden, terwijl het rechercheteam wel vermoedde dat ze gestolen waren tijdens de onderzochte inbrakengolf. Onder andere om deze reden organiseerde het team op dinsdagavond 30 juni voor de benadeelden een informatieavond op het politiebureau in Oss. Daar zijn zij door leden van het rechercheteam en door de officier van justitie op de hoogte gebracht van het verloop van het onderuitleg.nl zoek. Ook konden mensen kijken of er tussen de zeventig overgebleven goederen spullen van hun bijzaten. In dertien gevallen was dat zo. De twee verdachten moeten zich op 27 juli voor de rechter verantwoorden. De hoofdverdachte, de 32-jarige man uit Oss, krijgt zevenendertig van de vijftig inbraken ten laste gelegd en kan vermoedelijk een jarenlange straf tegemoet zien.

altiv fes ant? kr

Meer dan driehonderd pelgrims woonden onder een stralende zon, beschut door de bomen, de heilige mis bij. Pastor Joep van Gaalen getuigde van St. Jan als een oorspronkelijk, wellicht eigenzinnig figuur, die in een programma als Man bijt hond niet zou misstaan, maar die ook weer te bescheiden zou zijn zich te laten filmen. “Een unieke persoon, die eigenlijk niet te filmen is, die door zijn soms uitdagende, harde woorden mensen prikkelt, juist zacht maakt, leert open te staan voor de medemens, leert van zichzelf af te kijken en anderen de ruimte te geven.” Na de zegen sprak burgemeester Herman Klitsie van de gemeente Oss de jubilaris toe en bleek het de Koningin behaagd te hebben de jubilaris te benoemen tot lid in Orde van Oranje Nassau. In zijn toespraak belichtte de burgemeester de activiteiten van Koning en secretaris Joop Peters, die veel verder gaan dan het St. Jansgilde en de grenzen van Neerlangel. Een fraaie bekroning van zijn jarenlange inzet voor de gemeenschap. Namens de Stichting Neerlangel Historie en Toekomst werd de jubilaris door Riek Sommers-Brands met lovende woorden toegesproken. Ook hoofdman Wout Heessen van het St. Barabaragilde uit Ravenstein sprak hem in hartelijke bewoordingen toe en benadrukte nog eens de hechte band tussen beide gildes. Het geheel werd opgeluisterd door een mooie serenade van stadsharmonie OBK uit Ravenstein.

Joop Peters (rechts van de spreker) is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

De onthulling van de mozaïekborden op de speelplekken.

Speel-o-theek De Hummelhoek Schaijk zoekt vrijwilligers SCHAIJK - Speel-o-theek De Hummelhoek in Schaijk is voor het nieuwe seizoen, dat begint in september, op zoek naar vrijwilligers die eens in de veertien dagen (minder mag ook) op dinsdag of vrijdag willen helpen. Je zorgt er dan voor dat het speelgoed gecontroleerd wordt bij het innemen en uitlenen. Wie het team van De Hummelhoek wil versterken, kan binnenlopen bij De Phoenix op dinsdag van 15.45 tot 16.45 uur en vrijdag van 9.30 tot 11 uur. Meer info: speelotheek@home.nl.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 3 juli 2009

5


Geldig van donderdag 9 tot en met zaterdag 11 juli 2009

agenda Elke woensdag Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. vogelvereniging Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen

JULI 1-31

ich

1-31

Expositie ‘Kunst Proeven’ met werken van diverse kunstenaars in galerie Achter de Poort in Ravenstein Zomerexpositie van modelschilders, elke zondag van 11 tot 17 uur in galerie Tem Blakke in Ravenstein Tweede Internationale biënnale van sieraden met emaille, te bezichtigen van dinsdag tot en met vrijdag tussen 13 en 17 uur en op zaterdag en zondag van 11 tot 17 uur in het Museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Pullen Vullen part III met DJ Dirk Megens, vanaf 21.30 uur in De Vlaam in Demen Clubkampioenschappen tennisvereniging De Witte Schare in Schaijk Ouder-kindtoernooi badmintonvereniging De Klapper, van 9 tot 11 uur in sporthal De Eeght in Schaijk Muziekvereniging Concordia: inloopochtend voor kinderen uit groep 4 en 5 en hun ouders voor een gratis muziekles in dorpshuis De Phoenix in Schaijk De Fuik Caribbean Cocktail Party voor de jeugd, vanaf 19 uur in De Piramide in Schaijk Carwash ten bate van de Jongerenbedevaart Rome, van 10 tot 16 uur op het plein van de H. Jacobus de Meerdere kerk in Zeeland Voetbalwedstrijd FC Oss - Brazsat, vanaf 14 uur op het sportpark van Herpinia in Herpen Expositie met schilderijen van Berthy van de Wijdeven en beelden van Mirjam Verheijen in het Raadhuis in Ravenstein Ons Verzet Kaffee und Kuchenradtour, start 130 km. tussen 7.30 en 9 uur, start 105 km. tussen 8 en 10 uur, start 65 en 45 km. tussen 9 en 11.30 uur bij feesterij De Postduif in Schaijk Evenement Fiets ‘m D’r In, vanaf 11 uur op het terrein van camping De Heische Tip in Zeeland De Tuinen van Demen open van 10 tot 17 uur, Kleine Poelstraat 13 in Demen Dansmiddag met het Safari Kwartet van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest X-Treem vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Vrije stadswandeling, aanmelden van 11 tot 12.30 uur bij startpunt het Raadhuis in Ravenstein 31ste editie van de jaarmarkt Samen op de Koffie, van 10.30 tot 17.30 uur in het centrum van Ravenstein Voetbalwedstrijd FC Oss - VVCS-team, vanaf 19 uur op het sportpark van Herpinia in Herpen Openbare vergadering Dorpsraad Ravenstein over de buurtdag op 27 september, vanaf 20 uur in het Raadhuis in Ravenstein Kamp voor leerlingen van basisschool ‘t Ravelijn uit Ravenstein, thema ‘Het hoge Noorden’, op het Inka-terrein in de bossen van Zeeland De Tuinen van Demen open van 10 tot 17 uur, Kleine Poelstraat 13 in Demen Muziekvereniging Concordia: zomerconcert, vanaf 19 uur op het plein voor dorpshuis De Phoenix (bij slecht weer binnen) in Schaijk Prince-tennisclinic, vanaf 12 uur bij tennisvereniging De Witte Schare in Schaijk Buurtvereniging De Bossestroat Straat-inrit Verkoop, van 10 tot 17 uur in de Bossestraat in Schaijk Summer Fingerfood kookworkshop, vanaf 16 uur bij restaurant en kookstudio De Peppelen in Schaijk De Tuinen van Demen open van 10 tot 17 uur, Kleine Poelstraat 13 in Demen Dansmiddag met orkest The Drivers van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Kend’Ons vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Theo van Duren met ‘De ongelooflijke slechtheid van de natuur’, om 14, 15, 16 en 17 uur in stadsherberg De Keurvorst in Ravenstein Informatieavond over de 57 nieuwbouwwoningen Repelakker Zeeland, vanaf 20 uur in De Garf in Zeeland Oud papier Schaijk Oost Rondleiding met een diëtiste voor 55-plussers uit Zeeland en Reek bij de C1000 in Zeeland, start om 14 uur in het kantoor van Thuiszorg Pantein aan het Brouwerspad in Zeeland Informatieavond over het project Kerkpad III, vanaf 18 uur in het Wapen van Reek De Tuinen van Demen open van 10 tot 17 uur, Kleine Poelstraat 13 in Demen Voetbalwedstrijd FC Oss - RKC Waalwijk, vanaf 14.30 uur op het sportpark van Herpinia in Herpen Trammelant met muzikale voorstelling Crystal Palace, vanaf 20.15 uur op het plein bij De Keurvorst in Ravenstein Wielerronde van Schaijk: zaterdag van 18 tot 22.30 uur en zondag avn 10 tot 18 uur in het centrum van Schaijk TiWi Cabriorit Operatie Support ten bate van de Market Garden Old Comrades Group, inschrijven van 9.30 tot 10.45 uur bij startplaats Derks Autobedrijf, Belgenlaan 7 in Uden

aff

1-12

e?

3 3-12 4

uitleg.nl

4 4 4 4 4-31 5 5 5 5 5 5 6 7 8-10 9 11 12 12 12 12 12 12 13 14 14 16 16 18 18 18-19 19

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar

redactie@arenalokaal.nl

Plus Van Bavel - Schaijk Pastoor van Winkelstraat 16 - T: (0486) 461379 Open: maandag t/m donderdag 08 - 20 uur / vrijdag 08 - 21 uur / zaterdag 08 - 18 uur

GRATIS UITGAANSMAGAZINE EN WEBSITE 6

www.arenalokaal.nl – vrijdag 3 juli 2009


Gezond barbecuën met groentespiesen en zilveruitjes

zomerspecial agenda 1-12 Expositie ‘Kunst Proeven’ met werken van diverse kunstenaars in galerie Achter de Poort in Ravenstein 1-31 Zomerexpositie van modelschilders, elke zondag van 11 tot 17 uur in galerie Tem Blakke in Ravenstein 1-31 Tweede Internationale biënnale van sieraden met emaille, te bezichtigen van dinsdag tot en met vrijdag tussen 13 en 17 uur en op zaterdag en zondag van 11 tot 17 uur in het Museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein 3 Pullen Vullen part III met DJ Dirk Megens, vanaf 21.30 uur in De Vlaam in Demen 4 De Fuik Caribbean Cocktail Party voor de jeugd, vanaf 19 uur in De Piramide in Schaijk 4 Voorstelling ‘De Klokkenluider van de Notre Dame’, vanaf 20.30 uur in Openluchttheater Mariahout 4 Voorstelling ‘Romeo & Julia, de laatste zomer’, vanaf 20.15 uur in openluchttheater Naat Piek in Uden 4-19 Expositie schilderijen van Gemma Barten in het Kunstkerkje in Velp 4-31 Expositie met schilderijen van Berthy van de Wijdeven en beelden van Mirjam Verheijen in het Raadhuis in Ravenstein 5 Ons Verzet Kaffee und Kuchenradtour, start 130 km. tussen 7.30 en 9 uur, start 105 km. tussen 8 en 10 uur, start 65 en 45 km. tussen 9 en 11.30 uur bij feesterij De Postduif in Schaijk 5 Evenement Fiets ‘m D’r In, vanaf 11 uur op het terrein van camping De Heische Tip in Zeeland 5 De Tuinen van Demen open van 10 tot 17 uur, Kleine Poelstraat 13 in Demen 5 Dansmiddag met het Safari Kwartet van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest X-Treem vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 5 Grote rommelmarkt, van 10 tot 17 uur op het voetbalveld achter café D’n Bens in Langenboom 5 Vrije stadswandeling, aanmelden van 11 tot 12.30 uur bij startpunt het Raadhuis in Ravenstein 5 Keldonkse Jaarmarkt, van 10 tot 16 uur op ‘t Plein in Erp 5 Volkelse vrije markt, van 10 tot 16 uur aan de Rudigerstraat in Volkel 5 31ste editie van de jaarmarkt Samen op de Koffie, van 10.30 tot 17.30 uur in het centrum van Ravenstein 5 Muze Misse met onder anderen Marissa, Miss Montreal, Nikki, The Deaf en The Hudson 5 ft. Chris Zegers, van 12 tot 22 uur het Jan Cunen Park in Oss 5 Familievoorstelling ‘Lang en Gelukkig’, vanaf 14.30 uur in Openluchttheater Handel 5 Voorstelling ‘De Klokkenluider van de Notre Dame’, vanaf 14.30 en 20.30 uur in Openluchttheater Mariahout 5 Voorstelling ‘Romeo & Julia, de laatste zomer’, vanaf 15 uur in openluchttheater Naat Piek in Uden 5 Vlinderdag met wandeling door de vlinder- en beeldentuin, van 13 tot 17 uur in het Boerenbondsmuseum in Gemert 5 Amnesty Zomerfestival, van 14 tot 23 uur in JC De Bunker in Gemert 9 De Tuinen van Demen open van 10 tot 17 uur, Kleine Poelstraat 13 in Demen 11 Muziekvereniging Concordia: zomerconcert, vanaf 19 uur op het plein voor dorpshuis De Phoenix (bij slecht weer binnen) in Schaijk 11 Voorstelling ‘Romeo & Julia, de laatste zomer’, vanaf 20.15 uur in openluchttheater Naat Piek in Uden 11-14 Kermis Berghem 11-14 Sprankelend Berghem met diverse optredens in de feesttent in het centrum van Berghem 12 Buurtvereniging De Bossestroat Straat-inrit Verkoop, van 10 tot 17 uur in de Bossestraat in Schaijk 12 Summer Fingerfood kookworkshop, vanaf 16 uur bij restaurant en kookstudio De Peppelen in Schaijk 12 De Tuinen van Demen open van 10 tot 17 uur, Kleine Poelstraat 13 in Demen 12 Dansmiddag met orkest The Drivers van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Kend’Ons vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 12 Theo van Duren met ‘De ongelooflijke slechtheid van de natuur’, om 14, 15, 16 en 17 uur in stadsherberg De Keurvorst in Ravenstein

Schaapskudde met herder door Herperduin HERPEN - Voor het derde jaar trekt de komende weken een kudde Kempische schapen door natuurgebied Herperduin. De kudde van 250 schapen gaat, onder begeleiding van herder Joke Jans en haar honden, aan het ‘werk’ bij het Ganzenven en de Snippenjacht, het centrale open deel waar heide staat. De kudde wordt ingezet om pijpenstrootje en bochtige smele uit de heide te grazen. Op deze manier wordt het ‘vergrassen’ van de heidevelden tegengegaan. Daarnaast grazen de schapen het jonge schot van berkenbomen en grove dennen weg, waardoor Herperduin een afwisselend heidelandschap met open zanderige plekken, jonge en oude heide. De Kempische schapen blijven tot half juli actief in het natuurgebied.

De warme zomerdagen van dit moment bieden volop de gelegenheid tot barbecueën. Heerlijk buiten eten en genieten van de lange avonden. Dat dit niet altijd met vlees gepaard hoeft te gaan bewijzen deze heerlijke en supergezonde groentespiesen met zilveruitjes. Ze zijn in een handomdraai gemaakt en bovendien caloriearm. De zilveruitjes zorgen voor een stevige bite en fris effect. Ingrediënten voor circa 12 groentespiesen: 24 cherrytomaatjes, 1 rode paprika, 1 gele paprika, 1 courgette, 12 kleine champignons, 24 zilveruitjes, 8 takjes (platte) peterselie, 6 takjes basilicum, 1 dessertlepel sojasaus, ruim 1 dl olijfolie, sap van 1 ½ citroen, peper, zout. Bereiding: * Halveer de paprika’s, verwijder zaad en zaadlijsten en snijd ze in grote blokjes. * Snijd de courgette in plakjes. Borstel de champignons schoon. * Laat de zilveruitjes goed uitlekken. * Hak de peterselie en basilicum fijn. Meng de helft van de kruiden met de sojasaus, olijfolie, citroensap, peper en zout. * Leg de houten spiesen eerst een uurtje van tevoren in ruim koud water tegen het verbranden. * Rijg de groenten en de zilveruitjes, afgewisseld aan spiesen en leg ze in een platte schaal. Schenk de marinade eroverheen en laat de spiesen, afgedekt, minimaal een half uur marineren op kamertemperatuur. Keer tussentijds een maal. * Grilleer de spiesen vervolgens in circa 10 minuten op de barbecue (of onder de ovengril of in de grillpan), onder regelmatig keren. Bestrooi met de overgebleven kruiden en serveer met de marinade. * Serveren met bijvoorbeeld een gepofte aardappelen met kwark of crème fraîche en bieslook of Frans stokbrood. Wijntip: serveer bij deze groentespiesen een wat stevige rode wijn uit Spanje, zoals bijvoorbeeld een rode Crianza of Reserva uit Navarra of Rioja. Voedingswaarde per portie: circa 75 kcal per spiesje.

Samen op de Koffie in Ravenstein

Vrije stadswandeling in Ravenstein

RAVENSTEIN - De jaarmarkt Samen op de Koffie in Ravenstein beleeft zondag 5 juli haar 31ste editie. Samen op de Koffie speelt zich af op en rond industrieterrein De Kolk en trekt ieder jaar zo’n twaalf- tot vijftienduizend bezoekers naar het vestingstadje.

RAVENSTEIN - Iedere eerste zondag van de maand verzorgt de heemkundekring Land van Ravenstein een vrije stadswandeling door het vestingstadje. Stadsgidsen vertellen de deelenemers over het ontstaan en de soms roerige geschiedenis van Ravenstein, maar ook over de achtergronden van de vele nog bestaande monumenten van het stadje. De deelnemers worden opmerkzaam gemaakt op dingen waar ze normaal geen aandacht aan zouden schenken maar die toch vaak een heel interessante historie blijken te hebben. Een speciaal gevormde gevel, een muuranker of een raam, overal zit wel een bijzonder verhaal achter.

Het evenement begon in 1978 als feestweekend rond de jaarlijkse kienavond van De Narrenkap. Op de vrijdag werd een superkienavond gehouden en op de zaterdag was er overdag een zeskamp en ’s avonds een tuinfeest. De festiviteiten speelden zich destijds af bij het station, rond het koffiehuis. Het jaar daarop breidde het evenement zich uit naar de zondag en kreeg het voor het eerst de vorm van een jaarmarkt. Zanger Jurgen treedt op tijdens Waar in het begin zo’n Samen op de Koffie. twintig kramen stonden opgesteld rond het koffiehuis, telt de jaarmarkt tegenwoordig ruim tweehonderd kramen, verspreid over een traject van zo’n 1.800 meter. Samen op de koffie wordt financieel ondersteund door een groot aantal bedrijven uit Ravenstein, Schaijk en Herpen. De opbrengst van het evenement komt mede ten goede aan een tiental plaatselijke verenigingen en organisaties. Die leveren op hun beurt vrijwilligers om alle activiteiten in goede banen te leiden.

Voor de vrije stadswandeling van zondag 5 juli kan men individueel of met een groepje aansluiten. Aanmelden voor deelname is mogelijk van 10.30 tot 11 uur in Het Raadhuis (Toeristisch Informatiecentrum) aan de St. Lucia-straat 2 in Ravenstein. De wandeling duurt circa anderhalf uur en gaat om 11 uur van start. Deelname kost drie euro per persoon. Info: 0486-411023 of www.toerismeravenstein.nl.

Muziek Ook dit jaar kunnen de bezoekers weer rekenen op de bekende, gezellige jaarmarkt en bijbehorende activiteiten, terrasjes en optredens voor jong en oud. Zo is er livemuziek van zanger Jurgen, coverband Out of Office, het duo Change en de Brabantse zanger Gert van Boxtel en verzorgt dansschool Qué Rico de hele dag demonstraties. De jaarmarkt is dit jaar voor het eerst gratis toegankelijk. Samen op de koffie duurt zondag 5 juli van 10.30 tot 17 uur en speelt zich af op en rond industrieterrein De Kolk in Ravenstein. Meer info: www.samenopdekoffie.nl.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 3 juli 2009

7


Drieduizend mensen verwacht bij Zeelands zomerspektakel

Heische Tip pakt extra groot uit met ‘Fiets hem d’r in’ ZEELAND - Camping De Heische Tip in Zeeland pakt tijdens de derde editie van het jaarlijkse zomerspektakel ‘Fiets hem d’r in’ op zondag 5 juli extra groot uit. “We gaan een echte festivalsfeer creëeren, compleet met een DJ op een platform”, vertelt campingeigenaar Patrick van den Berg, die tussen de 2500 en 3000 bezoekers verwacht bij Fiets hem d’r in. Aanmelden voor het waterfestijn kan overigens nog steeds via de website www.heischetip.nl. Tijdens Fiets hem d’r in, dat zondag om 11 uur begint, gaan personen en teams op aangepaste fietsen over een smal parcours over het water. De snelste die droog de overkant haalt, wint 200 euro. Degene die als origineelste droog de overkant haalt wint 400 euro. Deelnemers maken een voertuig: een eenvoudig aangeklede fiets waarvan het voorwiel bijna onzichtbaar is. Maar er zullen ook andere voertuigen aan de start verschijnen, vehikels op maximaal twee wielen die op spierkracht voortbewogen worden, maar die verder in niks meer op een fiets lijken. Naast de prijs voor de snelheid zijn er prijzen voor originaliteit en voor onvoorziene pech. Naast de deelnemers staan tientallen organisatoren, helpers sponsoren en anderen klaar om het spektakel in veilige banen te leiden: duikers, EHBO’ers, bouwploegen, technische teams, juryleden en een telekraan. Daarnaast is er volop entertainment voor de toeschouwers.

Goed doel Organisatie van Fiets hem d’r in is in handen van camping De Heische Tip en de Zeelandse carnavalsvereniging De Heikneuters. De opbrengst gaat naar de organisatie van het KeeMoesBal, een carnavalsdag speciaal voor de gehandicapten van Schaijk en Reek. Familiecamping De Heische Tip in Zeeland is een gastvrije camping voor het hele gezin. Het kampeerterrein ligt in Noordoost-Brabant, aan de rand van natuurgebied De Maashorst, een fraai en rustig gebied met vele fiets- en wandelmogelijkheden. “De Brabantse gemoedelijkheid en de totale beleving op de camping”, noemt Patrick van den Berg de grote kracht van De Heische Tip, waar gedurende het hoogseizoen dagelijks 1500 tot 2000 kampeerders en dagrecreanten vertoeven. “Een ander sterk punt is ons entertainmentprogramma voor de kinderen. Vijf weken lang worden de kids hier van ‘s morgens tot ‘s avonds beziggehouden, dat is erg fijn voor ouders. Wat dat betreft hebben we hier echt een gouden formule: een speeltuin, water en zand.” Recreatieplas Van den Berg doelt op een van de grootste trekpleisters van De Heische Tip, een recreatieplas met schoon water en een groot zandstrand. Er is een apart zwemmersgedeelte, dat is afgezet met drijflijnen. De grote speeltuin is voorzien van diverse speeltoestellen en bevindt zich op het zandstrand. Verder bevinden zich op het park een midgetgolfbaan, een playground voor de jeugd, een reuzenschaakspel, tennisbaan en skelterbaan. Daarnaast verhuurt de camping fietsen, tandems, skelters, bolderkarren, familiefietsen en een fietstrein.

Pastoor van Winkelstraat 24 5374 BJ Schaijk Telefoon (0486) 462800 www.echtebakker.nl/bartbongers

Historische stadjes Maar ook buiten het kampeerterrein is volop te doen en te zien. Zo liggeg historische stadjes zoals Grave, Ravenstein en Megen in de directe omgeving van De Heische Tip en ook de grote attractieparken Autotron, Land van Ooit, Beekse Bergen en de Efteling zijn gemakkelijk te bereiken. Camping De Heische Tip ligt aan het Straatsven 4 in Zeeland. Meer info: 0486-451458/451832 en www.heischetip.nl.

Sfeerbeeld van Fiets hem d’r in op camping De Heische Tip in Zeeland.

Losloopgebieden voor de hond HERPEN - Ravotten in en rond het water: de meeste honden vinden het heerlijk. In het boekje Wandelen met je hond deel 3 selecteerde Nicky Gootjes 86 hondenzwemplekken bij plassen, vennen en aan zee waar je hond een verkoelende duik kan nemen. Daarnaast staan in het boekje 21 nieuwe wandelingen in verrassende losloopgebieden, waaronder natuurgebied Herperduin. Het boekje kost 8,95 euro en is te bestellen via www.anwb.nl.

Zomerse fietsideeën De nieuwe Fietsideeënkaart is uit. De Fietsideeënkaart biedt een mooi actueel overzicht biedt van de vele recreatieve fietsmogelijkheden in Nederland. Op de kaart worden alle ruim 350 bewegwijzerde fietsrondritten en het netwerk van Landelijke Fietsroutes weergegeven. De kaart bevat veel praktische informatie, zoals adressen van overnachtingsmogelijkheden en toeristische organisaties. Daarnaast info over fietsverhuur en titels van handige routegidsen en -kaarten. Voor de editie 2009 is uiteraard alle informatie geactualiseerd en verder aangevuld. Nieuw op de achterzijde van de kaart is het kader ‘Digitaal Fietsen’ met informatie over routeplanners en GPS-routes. De kaart kost 3,95 euro en is te bestellen via www.nederlandfietsland.nl.

In Schaijk is een Notaris, die houdt van een betaalbare dis. Een goed glas wijn, genieten op het terras. Dan is hij in zijn sas. Wilt u ook deze Notaris zijn?

Gewoon genieten. speeltuin - biljart - darts jeu de boules verrassende menu’s feesten - themafeesten

eetcafedenotaris.nl Schutsboomstraat 43, Schaijk 06 105 140 46 vanaf 10.00 uur open, dinsdag gesloten

Open: woensdag en vrijdag 15 - 01 uur, zaterdag 15 - 02 uur, zondag 10 - 01 uur, keuken open tot 21.30 uur.

’t Oventje Voor Oventje 32 Zeeland Telefoon 0486-453962 www.hetoventje.nl 8

www.arenalokaal.nl – vrijdag 3 juli 2009


ZOMERGASTEN: Leo en Mia Derksen, camping De Heische Tip

‘Je fietst vanaf hier zo De Maashorst in’ Tijdens de zomermaanden juli en augustus komt Arena wekelijks met een zomerspecial in het hart van de krant. Voor de rubriek Zomergasten bezoekt de redactie elke week een ander vakantieadres en laat zij toeristen aan het woord die in Landerd, Ravenstein of Herpen verblijven. Deze week spreekt Arena met Leo en Mia Derksen uit Veghel. Leo en Mia staan sinds jaar en dag met hun caravan op camping De Heische Tip in Zeeland. Naam Leo (69) en Mia (67) Derksen Woonplaats Veghel Beroep Wim is gepensioneerd, maar heeft altijd als ambtenaar gewerkt bij de gemeente Veghel. Verblijfplaats Camping De Heische Tip in Zeeland

Leo en Mia Derksen kunnen vanaf hun stekkie alles in de gaten houden. Duur van de vakantie We komen al zesendertig jaar met tussenpozen op De Heische Tip. Af en toe gaan we ergens anders naar toe. We hebben elk jaar een seizoensplaats, dat is van april tot en met oktober. We komen en gaan ongeregeld. Dat heeft te maken met verplichtingen thuis en het weer. In het voorjaar zijn we vaak als een van de eersten hier. Dan zie je het steeds drukker worden met als hoogtepunt de bouwvak. We blijven meestal niet tot aan oktober, want na de bouwvak is het erg stil hier. Dan is iedereen weg en breken wij ook af. In de bouwvak zijn we eigenlijk altijd wel aanwezig. Waarom hier De Heische Tip is lekker dichtbij, maar we zijn er toch even uit. We kunnen hier lekker zwemmen, zeker nu het water afgelopen winter weer schoon is gemaakt. En stel dat het ineens slecht weer wordt dan kunnen we zo weer naar huis. We hebben ook een paar jaar in Schaijk op De Heidebloem gestaan. Dat is meteen een heel andere sfeer, maar ook gezellig. Het lijkt alleen alsof de kantine daar nooit open is. Erg vervelend als je wat wil gaan drinken. Daarom zijn we daar weggegaan. Eerdere vakanties We staan al vijf jaar op dezelfde plek bij het water. Het is hier fantastisch, er zijn veel mensen die hier graag zouden staan. Omdat we hier zo lang komen kennen we ook veel mensen. Omgeving Zeeland is een mooi dorp. Het pannenkoekenhuis heeft heerlijke pannenkoeken, in het dorp is een goede supermarkt en daar kunnen we ook een frietje halen. Wat we wel een beetje missen op de camping is een winkeltje. Voorheen was er altijd een kampwinkel met de broodnodige producten, maar die is gesloten. Verder is er op de camping wel vanalles te doen. Leukste plek Achter de camping fiets je meteen De Maashorst in. Dat is een prachtig natuurgebied. Eigenlijk is er in de omtrek vanalles te zien zoals molens en boerderijen. Of je kan gaan winkelen in Uden. Daar hebben ze ook goede horeca, net als in Zeeland. Plannen We zijn hier vooral om te genieten van de rust. Dan gaan we een keer een pilsje drinken of een ijsje eten. Onze kinderen staan ook wel eens op de camping met de kleinkinderen. Aanrader Wij kunnen toeristen De Heische Tip echt aanraden. Er is hier vanalles te doen, voor jong en oud. Zo is er komend weekend een groot evenement (Fiets hem d’r in, red.). Voorheen waren er ook regelmatig onderlinge voetbaltoernooien tussen de campings hier in de buurt.

Wandelknooppuntennetwerk gemeente Landerd LANDERD - In de gemeente Landerd kunnen wandelaars hun hart ophalen. Hier ligt namelijk een wandelknooppuntennetwerk, waarin maar liefst 150 kilometer aan wandelpaden zijn verbonden door knooppunten. Het wandelknooppuntensysteem kent hetzelfde principe als voor de fiets; je bepaalt dus zelf de afstand van je wandeling door een route langs verschillende knooppunten samen te stellen. Er zijn zeventig knooppunten dus je kunt steeds een andere wandeling samenstellen. Je wandelt de route door het volgen van de bordjes waarbij de knooppunten duidelijk aangegeven staan. Ondertussen kun je uitrusten op een bankje of op één van de vele terrasjes onderweg. Het complete netwerk is op kaart verkrijgbaar, maar op enkele plaatsen staan ook informatiepanelen waarop het netwerk aangegeven wordt. De handige overzichtskaart met het gehele wandelroutenetwerk in de gemeente Landerd is voor 4,50 euro onder meer verkrijgbaar bij A & A Multishop, Heijtmorgen 20 in Reek; supermarkt C1000, Kerkstraat 47a Zeeland,; camping De Heische Tip, Straatsven 4 Zeeland; boekhandel Bruna, Runstraat 4 Schaijk; bezoekerscentrum Slabroek, Erenakkerstraat 5, Nistelrode; Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein, Molensingel 5, Ravenstein.

Verse stokbroodjes, lunchgerechten, vakantieschotels. Open vanaf 11 uur.

Hét adres voor uw tussenstop

Camping - Zaal - Terras De Heische Tip Gewoon bij Albert Heijn.

Straatsven 4 5411 RS Zeeland Telefoon (0486) 451458 / 451832

www.heischetip.nl

Hap & Stap Kerkstraat 52 Zeeland Telefoon 0486-452622 www.hapenstap.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 3 juli 2009

9


Superaanbiedingen zomeraanbieding! kies zelf uw cadeau bij ben van dijk VAKANTIEAANBIEDING

TomTom V5 42 landen

NIEUW!! Nokia N97 32gb geheugen 5 megapixel camera internet/mail

+ Gratis

VAKANTIEAANBIEDING 2x nintendo dS Lite + Samsung gsm

+

+

e 99,-

nokia 3110

150min/300sms per maand e 16,90

300 min/600 sms p/m + zorgeloos internet per maand e 33,75

200min/400sms per maand e 20,65

Samsung STAR

LG LCD TV of Laptop of Playstation3 + Samsung gsm

Nokia 5800

ACTIE 3,2 megapixel camera touchscreen FM radio + mp3

8 gb geheugen

of of

3,2 megapixel camera

+

gpS ontvanger Touchscreen

GRATIS

GRATIS

Gratis

100 min/sms per maand e 13,15

300 min/600 sms p/m per maand e 26,25

150 min/300 sms p/m per maand e 16,90

LG Arena

goedkoop bellen en smsen met je eigen gSM?

Nintendo Wii + Nokia 1650 incl. Wii Sports

groot touchscreen 5 megapixel camera 8 gb intern geheugen

GRATIS 150min/300sms + zorgeloos internet per maand e 26,40

Kies dan een voordelig SiM-only abonnement

www.simonly.nl SIm-only abonnmenten vanaf e 1,-

+

Gratis 150min/300sms per maand e 16,90

De snelste en krachtigste iPhone van dit moment.

ook Voor zakelIJke abonnementen, nIeuw of Verlengen v.t.u. telecom Centrum St. Janstraat 35 in Intersport Superstore Vrijdag koopavond

v.t.u.telecom Boxmeer Spoorstraat 44 Vrijdag koopavond

v.t.u. telecom Uden Vluchtoord 10 ma.-vr. tot 21.00 uur za. 10.00 tot 17.00 uur

v.t.u. repair & go reparatie en software Vluchtoord 10 ma.-vr. tot 17.00 uur

0900-4444033 25ct p/m info@vtu-telecom.nl www.vtu.nl (Drukfouten voorbehouden, prijzen zijn vanaf prijzen.) 305912.indd 1

02-07-2009 08:36:51


‘Hoogteziekte is je grootste vijand’

Schaijkenaar Thijs Toonen gaat Mont Blanc beklimmen SCHAIJK - De veertigjarige Schaijkenaar Thijs Toonen gaat samen met een aantal collegabrandweerlieden uit het hele land proberen de hoogste berg van Europa, de Mont Blanc, te bedwingen. Na maanden van intensieve training vertrekt Thijs op donderdag 9 juli naar de Franse Alpen om deel te nemen aan de eerste Brandweer Mont Blanc Expeditie, die negen dagen duurt.

hijs Toonen is lid van de vrijwillige brandweer. In een landelijke nieuwsbrief zag hij een oproep van de organisatie waarin mensen werden gezocht die wilden deelnemen aan de eerste Brandweer Mont Blanc Expeditie. “Ik ben naar een informatiemiddag in Amsterdam gegaan”, vertelt Thijs. “Daarna heb ik me definitief ingeschreven voor de expeditie. Ik heb altijd al zoiets willen doen, maar niet alleen en mijn vrienden kreeg ik ook niet enthousiast.” ‘Stevige sporttest’ “Er waren meer dan honderd inschrijvingen”, gaat Thijs verder. “Na een stevige sporttest waren er nog vierenvijftig mensen over. Toen is er geloot en zijn er vierentwintig brandweerlieden overgebleven. Daarvan zijn er uiteindelijk nog twee afgevallen, waardoor de groep uiteindelijk uit tweeëntwintig personen

naar Frankrijk om de Mont Blanc te bedwingen. De Franse berg is 4.807 meter hoog. “Je gaat in tweetallen naar boven met tussenpozen van vijf à tien minuten. Er gaat ook een lokale gids mee. Die kent de weg en heeft het vaker gedaan. Als het goed gaat arriveren we tussen zes en acht uur ‘s avonds bij een hut op vierduizend meter hoogte. Daar eten we wat om vervolgens wat slaap te pakken. Om twee uur ‘s nachts gaan we verder. Dan vriest het en is het makkelijker over de sneeuw te lopen. Rond zonsopgang hopen we de top te bereiken. Daarna gaan we in één dag terug naar beneden.”

Thijs Toonen: “Ik heb altijd al een hoge berg willen beklimmen.” bestaat. De eerste groep van twaalf personen vertrekt zondag 5 juli. De tweede groep met de overige tien personen gaat donderdag 9 juli, dat is de groep waar ik bij hoor.” De Schaijkenaar traint elke week zes à zeven uur. Daarnaast is er ook nog één keer in de maand met de hele groep getraind. “Door samen te trainen konden we aan elkaar wennen. Daarnaast kun je elkaar ook controleren op fitheid. Je bent in de bergen namelijk volledig afhankelijk van elkaar. Je wordt

aan een maatje gekoppeld en als hij om de een of andere reden niet verder kan, is het voor jou ook voorbij.” Gran Paradiso De expeditie zet eerst koers naar Italië. Om aan het hoogteverschil te wennen beklimmen de brandweermannen eerst de berg Gran Paradiso, die een hoogte heeft van 4.061 meter. “Op die berg kunnen we vast aan de grote hoogte wennen, want hoogteziekte is je grootste vijand.” Vervolgens reist de groep

Brandweer zonder grenzen De organisatie heeft een goed doel aan de expeditie gekoppeld, de Stichting Brandweer zonder Grenzen. Deze neemt oud brandweermateriaal over en knapt het op. Vervolgens gaan de spullen naar de minder bedeelden in arme landen. Die krijgen ook een cursus hoe ze ermee moeten werken. De brandweerlieden die deelnemen aan de expeditie betalen de reis zelf. Het opgehaalde geld wordt zoveel mogelijk gebruikt voor de stichting. Volgens Thijs is er inmiddels een aardig bedrag binnen, maar de exacte hoeveelheid is pas na de expeditie bekend. Op de website www.brandweerexpeditie.nl is meer informatie te vinden.

Van Mourik en De Bie sponsort jeugdtennistoernooi Schaijk SCHAIJK - Notarissenkantoor Van Mourik en De Bie en tennisvereniging De Witte Schare zijn een meerjarige samenwerking aangegaan. Door middel van sponsoring maakt Van Mourik en De Bie het mogelijk het toernooi succesvoller en leuker voor kinderen te maken dan het afgelopen jaren al geweest is. Notaris Theo de Bie, tevens lid van De Witte Schare: “Wij sponsoren graag het toernooi aangezien het om de jeugd gaat. Het is fijn om iets te kunnen doen voor een vereniging, waar zoveel vrijwilligers zich kosteloos voor inzetten.” Het toernooi vindt onder de naam Van Mourik en De Bie Clubkampioenschappen Jeugd Dubbel Mix plaats van 2 tot en met 12 juli.

s p o r t Badmintonclub De Klapper houdt ouder- kindtoernooi SCHAIJK – De Schaijkse badmintonvereniging De Klapper houdt zaterdag 4 juli een ouder-kindtoernooi. Alle jeugdleden mogen een vader of moeder meenemen en spelen met hen een aantal wedstrijden. Ook ooms, tantes, buurmannen en buurvrouwen zijn welkom. Het toernooi begint om 9 uur en duurt tot omstreeks 11 uur. Aansluitend aan het toernooi is de video van het Klapper-kamp te zien.

Dressuurprijs voor Lex Selman bij Hippisch Festijn Grave GRAVE/RAVENSTEIN - In Grave werd op 26 en 27 juni het Hippisch Festijn gehouden. Dit paardensportevenement is één van de grootste buitenconcoursen in Brabant en wordt jaarlijks gehouden. Elk jaar weten zo’n 1500 ruiters en amazones en enkele duizenden bezoekers deze wedstrijd te vinden. Het Hippisch Festijn in Grave werd dit jaar voor het elfde jaar verreden. Enkele leden van ruitersportvereniging Cadans namen deel aan het evenement. Vrijdagavond ging Guusje Selman met haar paard Vita Luna van start in de rubriek MII dressuur. Guusje liet een nette proef zien en dit werd door de jury beloond met een vierde plaats en 189 punten (63%). Op zaterdag reed Lex Selman met haar paard La Roussa twee proeven in de rubriek LI dressuur. In de eerste proef behaalde Lex een elfde plaats met 177 punten (59.7%). De tweede proef werd beduidend beter uitgevoerd. Dit leverde 200 punten (66.7%) op en daarmee won Lex deze rubriek.

Clubkampioenschappen Witte Schare met tennisclinic SCHAIJK - Tijdens de clubkampioenschappen single en mix (senioren) van tennisvereniging De Witte Schare in Schaijk, van 3 tot en met 12 juli, vindt er ook een Princetennisclinic plaats. De clinic wordt gegeven op zondag 5 juli om 12 uur en duurt circa anderhalf uur. Deelname is gratis en staat open voor tennissers van alle niveaus.

Schaijkse Bosruitertjes in de prijzen in Grave GRAVE/SCHAIJK - Twee leden van de Schaijkse Bosruitertjes namen zaterdag deel aan het Hippisch Festijn dat plaatsvond in Grave. In de klasse DE/L2 reed Quincy van Zoggel met haar pony Valentine-Z. Met de eerste proef behaalde ze 188 punten en werd ze tweede. Een zevende plaats was voor haar weggelegd met de tweede proef, die 183 punten opleverde. Kiona van Zoggel reed in de klasse DE/M1 met haar pony Valley-Z. Beide proeven verdiende ze 180 punten, goed voor een zesde en zevende plaats.

FC Oss oefent zes keer in Herpen

Van 3 tot en met 12 juli zijn bij De Witte Schare tevens de clubkampioenschappen senioren Enkel en Mix. Voor meer info: www.witteschare.nl of sponsor@witteschare.nl.

ba

HERPEN - FC Oss, het voormalige TOP Oss, speelt op 4 juli zijn eerste officiële wedstrijd. Dat gebeurt op het veld van Herpinia, waar de Osse BVO de komende weken in totaal zes oefenduels afwerkt. Eerste tegenstander is Braszat, een ambitieuze club uit de Braziliaanse hoofdstad Brasilia. Brasza t bestaat pas sinds 2005. De club heeft onder meer de Verenigde Naties als een van de steungevers. Braszat promoveerde in december naar de Braziliaanse tweede divisie. De club moet er op korte termijn voor zorgen dat er ook in de hoofdstad van het land voetbal op het hoogste niveau wordt gespeeld. De rest van het programma van FC Oss behelst voornamelijk wedstrijden tegen clubs uit ere- en eerste divisie. Er staan onder meer duels met, RKC Waalwijk, Jong FC Twente, Jong AZ en Telstar op het programma.

nn

Nieuwe kleding voor TWC Het Stalen Ros

er?

RAVENSTEIN - De leden van toerwielerclub Het Stalen Ros hebben een nieuwe outfit. De nieuwe kleding is mogelijk gemaakt door de sponsoren Altis keukens uit Oss, Haku Witgoed uit Schaijk, Cyclestation uit Ravenstein en Bakkerij Boeijen uit Berghem. TWC Het Stalen Ros reed onlangs de eerste toertochten van het seizoen tijdens de jaarlijkse meerdaagse in het Duitse Paderborn. Een uitgebreid verslag hiervan is te vinden op: www.stalenros.nl.

uitleg.nl

Twc Het Stalen Ros in de nieuwe outfit tijdens de meerdaagse in Paderborn.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 3 juli 2009

11


Vierdaagseorkest treedt zes keer op in de regio GRAVE/MILL - Het Vierdaagseorkest treedt voor het eerst in zijn bestaan op in Grave. Aan de vooravond van de start van de Vierdaagse, op maandag 20 juli, speelt het orkest met combo en zanggroep in het centrum van de stad. Dat is daags na het Rooie Loperconcert in de schouwburg van Cuijk. De zanggroep van het Vierdaagseorkest. Rechts op de foto gehurkt Roel Verheggen, die de zanggroep coacht. Het Vierdaagseorkest heeft een bijzonder ontwikkeling doorgemaakt. Niet alleen op muzikaal gebied is de lat weer hoger gelegd dan voorgaande jaren, ook het programma zelf is anders. Voor het eerst geeft het orkest een try-outuitvoering. Die is op zondag 12 juli in Bemmel. Het vernieuwde Vierdaagseorkest gebruikt deze try-out om goed voorbereid te beginnen aan de concertreeks van zondag 19 tot en met donderdag 23 juli. Harmonieorkest, combo en slagwerkgroep zijn één geheel geworden. De audities voor de zang hebben geresulteerd in een groep zangers en zangeressen die uitstekend uitgerust zijn voor optredens met het Vierdaagseorkest. Onder leiding van Roel Verheggen is het uitgebreide repertoire ingestudeerd en samen met orkest zijn er al enkele repetities geweest. Het Vierdaagseorkest opent dit jaar zijn concertreeks op zondag 19 juli om 14 uur met het traditionele Rooie Lopersconcert in de schouwburg van Cuijk. Optredens zijn er vervolgens in Grave (maandag 20 juli), Wijchen (dinsdag 21 juli), Groesbeek (woensdag 22 juli) en Cuijk (donderdag 23 juli), telkens om 20 uur. Op vrijdag 24 juli speelt het orkest tijdens de doortocht van de lopers in Cuijk.

diensten Parochies H. Antonius Abt Reek Pastoor: L.J.M. de Louw, Mgr. Borretstraat 3, 5375 AA Reek, 0486-472339, e-mail: reek.h.antoniusabt@home.nl. Spreekuren op woensdag en zaterdag van 10 tot 11.30 uur. Diensten: zaterdag 19 uur en zondag 10.30 uur. Mariakapel in de kerk doorlopend geopend. H. Antonius Abt Schaijk Pastoor: H. Spiertz, Pastoor van Winkelstraat 1, 5374 BG Schaijk, 0486-461220. Vieringen: zaterdag 17.30 uur, zondag 10 uur. Vespers in de Mariakapel: maandag tot en met vrijdag 18 uur. Mariakapel open van maandag tot en met zaterdag, 9 tot 18 uur. H. Jacobus de Meerdere Zeeland Kapelaan M. Dorssers, Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland, 0486-451377. Kapelaan A.Holvoet, Oudedijk 43, 5409 AB Odiliapeel, 0413-272445. Secretariaat: Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland, 0486-451377, fax 0486-452870, e-mail: info@pe-ovz.info H. Missen: woensdag en vrijdag 19 uur, zaterdag 17.30 uur, zondag 9.30 uur. Rozenkransgebed: dinsdag 19 uur, Vespers: donderdag 18.45 uur. St. Lucia Kerkgebouw: St. Luciastraat 1 Ravenstein. Pastoor J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, (0486) 411595, e-mail: pastoraat@stluciaravenstein.nl of secretariaat@stluciaraven stein.nl, internet www.stluciaravenstein.nl. St. Sebastianus Kerkgebouw: Rogstraat 2 Herpen. Pastor: A. Driever, Alard van Herpenplein 7, 5373 AH Herpen, 0486-411424. H. Willibrordus Kerkgebouw: Maasdijk 69 Demen, 0486-411748. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, e-mail: pastoraat@stluciaravenstein.nl St. Vincentius Kerkgebouw: Laagstraat 16 Deursen. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, e-mail: pastoraat@stluciaravenstein.nl St. Lambertus Kerkgebouw: Hamstraat 1 Huisseling. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, e-mail: pastoraat@stluciaravenstein.nl St. Victor-Antonius Abt Kerkgebouw: Kerkstraat 20 Overlangel. Pastor: Harrie Zandbelt, Loonsestraat 2, 5371 PJ Neerloon, tel. 0486-411282.

fot

Huisartsen Er is een gemeenschappelijke avond-, nacht- en weekenddienstregeling van de huisartsen in de regio Oss, 's-Hertogenbosch en Veghel. Deze huisartsenpost is dagelijks bereikbaar van 5 uur 's middags tot 8 uur de volgende ochtend, en verder in het weekend en op feestdagen. U kunt de post bellen voor dringende hulp die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. De huisartsenpost is bereikbaar onder tel. 0900-8860.

og raf ie?

Huisartsenpraktijk Tigchelaar en Peeters, Schaafdries 8, 5371 NJ Ravenstein, tel. 0486412242. Spoedlijn overdag: 0486-414155. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur-12.00 uur en van 13.30-17.00 uur, uitsluitend volgens afspraak. J. Keulers en Mw. W. v.d. Laan, Contre Escarpe 2, 5371 CK Ravenstein, tel. 0486-411530. Spoedlijn overdag: 0486-415965. Spreekuur: Volgens afspraak. R. Besselink en A. Olde Loohuis, St. Sebastianusstraat 12, 5373 AE Herpen, tel. 0486-411321. Spoedlijn: overdag 0486-416484. Spreekuur: ma. t/m vr. Van 8.00-9.00 uur en volgens afspraak.

uitleg.nl

Huisartsenpraktijk Reek, tel. 0486-475139, spoedeisende hulp, tel. 0486-473816, weekenddienst Reek, tel. 0900-8880. Huisartsengroepspraktijk Schaijk, tel. 0486-462044, spoedeisende hulp, tel. 0486-462064, weekenddienst Schaijk, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Zeeland, tel. 0486-451200, spoedeisende hulp, tel. 0486-451600, weekenddienst Zeeland, tel. 0900-8860. Apotheek Service Apotheek Ravenstein, Marktstraat 10, 5371 AD Ravenstein, tel. 0486-416111. Apotheek Schaijk, Schutsboomstraat 15, 5374 CA Schaijk, tel. 0486-463344, fax 0486-463424, e-mail apotheekschaijk@ezorg.nl Tandartsen M.M.E.A. de Graaf, Zeeland, tel. 0486-420500. A.M.W.T.M. de Hond, Schaijk, tel. 0486-461552. J.E.M. Jacquemard, Zeeland, tel. 0486-452783. G.P. van Koersveld, Schaijk, tel. 0486-463937. P. van Hooft, tel. 0486-412118 (Herpen) / 0486-416200 (Ravenstein). Dierenartsen Dierenkliniek Schaijk, Scheisestraat 10a, tel. 0486-463636. Thuiszorg Pantein Zorgvragen: 0900-8803; 10 cent p/m, 24 uur per dag. Website: www.thuiszorgpantein.nl / e-mail info.thuiszorg@pantein.nl. Bij Thuiszorg Pantein (voorheen Stichting Thuiszorg Brabant NoordOost) kunt u terecht voor Huishoudelijke Verzorging, Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg, Voeding en Dieet, Thuiszorgwinkel en Uitleen, ZorgActief Cursus en Service. Thuiszorgwinkels: Uden, Industrielaan 1, open ma-vr van 8.30 tot 17 uur, za van 10 tot 17 uur; Veghel: Stadhuisplein 47, open ma-vr van 9 tot 12 uur; Oss, Schadewijkstraat 8, open ma-vr van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16.30 uur.

“Papa, waarom zetten ze windmolens uit als het stervensheet is?”

Interzorg Thuiszorg Telefoon 0412-651428; website www.interzorgthuiszorg.nl; e-mail info@interzorgthuiszorg.nl. U kunt bij Interzorg Thuiszorg terecht voor huishoudelijke zorg, verpleging en verzorging, ondersteunende en activerende begeleiding, nachtzorg, terminale zorg, 24-uurszorg en zorgadvies. Ons kantoor aan de Dommelstraat 43 is geopend op werkdagen van 8.30 tot 17 uur.

Ja, daar sta je dan als vader. Met de mond vol tanden. Laat het nooit meer gebeuren. Zondagmiddag 12 juli Stadsherberg De Keurvorst Ravenstein 12

www.arenalokaal.nl – vrijdag 3 juli 2009


Elegant design met sportief karakter

Peugeot presenteert nieuwe troeven voor 207 OSS - De Peugeot 207 is met drie verschillende varianten (Berline, SW en CC) sinds 2007 koploper op de Europese markt voor kleine auto’s en wist in 2008 deze positie te behouden met 423.700 verkochte exemplaren. Sinds de introductie zijn er al meer dan 1,4 miljoen klanten gevallen voor de charmes van de 207: een aantrekkelijke combinatie van comfort en weggedrag, lage verbruikscijfers en een uitgebreide standaarduitrusting. Deze zomer krijgt de 207 een nieuw elegant design, met een sportief karakter om nieuwe klanten te winnen en om bestaande klanten opnieuw te overtuigen.

e bestaande 207 wordt op een paar belangrijke punten gerestyled: een nieuw front met een nog sportievere uitstraling, een aantal in kleur gespoten en verchroomde carrosseriedelen en nieuwe achterlichten met lichtdiodes (Berline en CC). Ook het interieur wordt op een aantal punten aangepast: nieuwe materialen en bekledingen en nieuwe interieuraccenten die het elegante, comfortabele en sportieve karakter van de auto benadrukken. De 207 is er in een aantal modelvarianten: De Berline (3- en 5-deurs) vormt de ideale combinatie van comfort en weggedrag en is opvallend veelzijdig. De SW en de avontuurlijke SW Outdoor zijn praktisch met een ruim en licht interieur. De CC is de nummer één onder

de Coupé-Cabriolets in Europa die met een opvallend design, sportieve prestaties en optimale veiligheid al vele kopers heeft overtuigd. Het nieuwe leveringsgamma bestaat uit XR, X-line en XS met als topniveau voor de Berline de Féline, en de Outdoor voor de SW. De XS Pack en de RC behoren niet meer tot het gamma en ook de actiemodellen Sublime en Look zijn gestopt. De XS heeft een rijkere uitrusting gekregen, zoals climat control, regensensor, lichtsensor, automatisch dimmende binnenspiegel en elektrische ramen achter (met uitzondering van de 3-deurs). De SW Outdoor krijgt dezelfde extra uitrusting. De 207 is gemiddeld 500 euro voordeliger geworden. Daarnaast profiteert de Berline 1.4 75pk van het gunstiger energielabel en

De vernieuwde Peugeot 207 staat in augustus in de showroom.

komt daarmee komt de driedeurs 207 XR 1.4 75pk op 13.295 euro. Ter gelegenheid van de lancering van de vernieuwde 207 is een speciaal introductiemodel samengesteld, de 207 Première met standaard Peugeot Connect Nav, het nieuwe geïntegreerde radio/cd/navigatiesysteem met kleurenscherm. Gebaseerd op de X-line heeft de Première verder tevens lichtmetalen velgen, airconditioning, mistlampen en cruise control. Uiterlijk onderscheidt de Première

zich door de chromen sierlijst in de stootlijsten en de voorbumper met aluminium grille. De Première is leverbaar als Berline en SW, en met de 120pk 1.6Vti en de 110pk 1.6HDiF. Een driedeurs 1.6VTi komt daarmee op EUR 18.400 en het klantvoordeel op deze versie bedraagt 1.290 euro. De nieuwe 207 wordt medio augustus in de showroom verwacht bij onder meer Peugeot-dealer Van Hunnik aan de Griekenweg 26 in Oss, 0412-632933.

Uw regiodealer:

Van Hunnik Peugeot Griekenweg 26 5342 PZ Oss Telefoon (0412) 63 29 33 www.vanhunnik.peugeot.nl Comfort-uitvoering vanaf 17.750 euro

Toyota Urban Cruiser aantrekkelijker geprijsd OSS - Toyota voegt een derde uitvoering toe aan de Urban Cruiser-lijn: de Urban Cruiser Comfort. Met een prijs van 17.750 euro is deze uitvoering de scherpst geprijsde versie van de Urban Cruiser, die in april werd geïntroduceerd. Net als de andere Urban Cruisers is ook de Comfort rijk uitgerust, met onder meer een uitgebreide veiligheidsuitrusting, elektrisch bedienbare ramen en buitenspiegels en een radio/cd-/mp3-speler.

Subaru verfijnt succesmodel Forester Subaru heeft één van zijn succesmodellen, de Forester, op diverse punten gemodificeerd. De Forester wordt ook nu weer standaard geleverd met onder meer Symmetrical AWD, Subaru’s onderscheidende aandrijflijn met permanente vierwielaandrijving. Niet alle modificaties voor het komende modeljaar zijn zichtbaar, maar wél duidelijk merkbaar. Zo zorgen bij alle Forester-versies wijzigingen aan het onderstel met betrekking tot stijfheid en dempingskracht, voor extra rijcomfort en een nog betere stabiliteit. Los van specifieke veranderingen in de uitrusting per type, biedt het informatiedisplay op het dashboard thans meer indicatiekeuze betreffende het brandstofverbruik en heeft een mutatie in de selectie van carrosseriekleuren plaatsgevonden. Om de vernieuwe Forester te kenmerken zijn de typenamen aangepast. Zo wordt de ‘Comfort’ voortaan ‘X Comfort’ genoemd, terwijl de benamingen van de versies daarboven vanaf nu worden voorafgegaan door ‘XS’. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de Forester completer is geworden. Zo staat bij de benzineversies de 2.0X Comfort nu niet meer op stalen velgen, maar op 16-inch lichtmetalen exemplaren. De 2.0XS Luxury, Premium en Executive krijgen af fabriek grotere, 17-inch lichtmetalen velgen. Deze XS-uitvoeringen zijn nu bovendien standaard voorzien van zaken als een lederen stuurwiel, een lederen versnellingspookknop, elektrisch inklapbare buitenspiegels en een met één drukknop neerklapbare rugleuning van de achterbank. In het geval van de Forester 2.0XS Executive wordt het in het dashboard geïntegreerde DVDnavigatiesysteem gecompleteerd met een achteruitrijcamera en een Bluetooth hands- De vernieuwde Subaru Forester. free systeem. Ook de standaarduitrusting van de meeste Foresters 2.0D met Subaru’s Boxer Diesel-techniek werd op een hoger niveau gebracht. Zo kenmerken de 2.0D XS Luxury, Premium, Exclusive en Executive zich door elektrisch inklapbare buitenspiegels en de één drukknops bediening voor het neerklappen van de achterbankleuning. Net als van de benzineversie wordt het topmodel bij de diesels, de 2.0D XS Executive, uitgebreid met een aan het navigatiesysteem gekoppelde achteruitrijcamera en een Bluetooth handsfree systeem. Ondanks alle modificaties en de rijkere uitrusting, alsmede koersontwikkelingen van de Japanse Yen, heeft Subaru de consumentenprijzen slechts in geringe mate aangepast. Derhalve loopt het dertien uitvoeringen tellende Forester-gamma van 32.995 euro voor de 2.0X Comfort tot 45.695 euro voor de 2.0D XS Executive. De vanafprijs voor de Forester Boxer Diesel (2.0D X Comfort) bleef met 35.995 euro even aantrekkelijk als voorheen. De vernieuwde Foresters zijn direct beschikbaar.

Bovag-pechhulp voor wielertoeristen Mont Ventoux De Toyota Urban Cruiser Comfort. auberginekleurige metallic lak die ook op de Toyota iQ verkrijgbaar is. Dankzij de zuinige 1.3 Dual VVT-i benzinemotor (74 kW/101 pk) stoot de Toyota Urban Cruiser slechts 129 g/km CO2 uit. Zakelijk rijders hebben daardoor een fiscale bijtelling van slechts 20%! Het lage gemiddelde verbruik van 5,5 l/100 km is mede te danken aan Toyota’s Stop & Start-systeem, dat standaard aanwezig is op elke Urban Cruiser. Het systeem zet de motor automatisch af als de auto stilstaat en dat bespaart vooral in het stadsverkeer en in de spits brandstof. Meer info over de Urban Cruiser is verkrijgbaar bij Toyota-dealer Van Boxtel aan de Longobardenweg 21 in Oss, 0412-643355.

Uw regiodealer:

Longobardenweg 21 - 5342 PL Oss Telefoon 0412 643 355 - www.josvanboxtel.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 3 juli 2009

-

Jos van Boxtel

Na succesvolle acties vorig jaar op de Oranjecamping in Interlaken en recentelijk na afloop van Pinkpop en Oerol, heeft Bovag onlangs gratis pechhulp verleend aan de bezoekers van de TT in Assen. Ook de duizenden Nederlanders die zich eind juli op de flanken van de Mont Ventoux verzamelen voor de koninginnerit van de Tour de France, kunnen op Bovag-pechhulp rekenen. Naar verwachting tienduizend Nederlandse fans verzamelen zich op 24 en 25 juli op de flanken van de Mont Ventoux voor wat mogelijk de beslissende dag in de Tour wordt. De wielerliefhebbers komen met auto, camper, caravan, motorfiets of fiets. Voor al die voertuigcategorieën posteert Bovag van af vrijdagochtend 24 juli monteurs aan de voet van de klim. De twee gele BOVAG Pechhulp-scooters zullen, waar mogelijk, de berg op en af rijden op zoek naar pechgevallen. Bovag verzorgt de pechhulp in deze gevallen gratis, mensen betalen hooguit een vervangen onderdeel of de geleverde brandstof. Bovag doet dat uit oogpunt van service, maar ook om mensen kennis te laten maken met de complete pechhulp-dienst. Zoveel mogelijk wordt het eigen Bovag-bedrijf ingeschakeld om de pechhulp te verlenen. De prijs van de pechhulp is 49,95 euro. Hierbij zit hulp in Nederland én Europa inbegrepen en ook voor vervangend vervoer in binnen- en buitenland uitleg.nl hoeft niet te worden bijbetaald.

els ne rso ? pe blad

Toyota levert de Urban Cruiser Comfort met dezelfde praktische kenmerken als de andere uitvoeringen. De achterbank is niet alleen in ongelijke delen neerklapbaar, maar ook over een lengte van 15 centimeter naar voren of naar achteren te verschuiven. De hoek van de leuning laat zich bovendien verstellen. De Urban Cruiser Comfort is rijkelijk voorzien van opbergvakken en houders voor bekers en flessen. Andere uitrustingsdetails zijn de radio/cd-/mp3-speler, stuurbekrachtiging, elektrisch bedienbare ramen en spiegels en centrale portiervergrendeling met afstandsbediening. Airconditioning is een optie van 1.100 euro. Er is keus uit acht kleuren, waaronder Deep Amethyst, een trendy

autonieuws

13


“Papa, waarom graven dassen hun tunnels niet zelf?” Industriepark 5a 5374 CM Schaijk M: 06 51 33 11 87 I: www.stucoort.nl E: info@stucoort.nl

Theo van Duren presenteert:

De ongelooflijke slechtheid van de natuur Zondagmiddag 12 juli Stadsherberg De Keurvorst Ravenstein

GEZOCHT: Leuke, vlotte mensen voor in de bediening (terras en restaurant) Wij zoeken versterking voor ons team, mensen vanaf 17-18 jaar (parttime en vakantieperiode).

Restaurant Herperduin Schaijkseweg 12a 5373 KL Herpen T: 0486 - 414182 www.restaurantherperduin.nl

14

www.arenalokaal.nl – vrijdag 3 juli 2009


Topdrukte bij jubilarissenconcert

Tien muzikanten van Zeelandia onderscheiden

gelezen Manipuleren kun je leren Auteur: Frank van Marwijk Uitgeverij: Haystack Pagina’s: 152 ISBN: 978-90-7788-149-1

ZEELAND - Tien leden van muziekvereniging Zeelandia ontvingen zaterdag tijdens het jubilarissenconcert een onderscheiding. Zes muzikanten vanwege hun tienjarig lidmaatschap, twee vanwege hun 25-jarig lidmaatschap en één voor het feit dat hij al veertig jaar bij Zeelandia speelt. Ties van der Ven werd eerder al onderscheiden voor zijn zestigjarig lidmaatschap, maar werd zaterdag in de huldiging betrokken.

Frank van Marwijk is Nederlands bekendste expert op het gebied van lichaamstaal. De website www.lichaamstaal.nl is bijvoorbeeld van hem. Hij heeft ook het boek Manipuleren kun je leren geschreven. Zijn kennis van sociaalpsychologische inzichten combineert hij met scherpe observaties uit de praktijk. Het boek is helder en duidelijk geschreven en gaat uitgebreid in op het belang en de wijze van beïnvloeden en manipuleren van andere mensen. Daarnaast wordt ook beschreven hoe je jezelf kan manipuleren. De diverse onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere communicatie, overtuigen, luisteren, het scheppen van verwachtingen, samenwerking en nog vele andere manipulatietechnieken. Het boek bevalt zeer veel bruikbare tips en is voor iedereen geschikt, van student tot ervaren verkoper.

Het neurotisch handboek en volle zaal woonde zaterdag het jubilarissenconcert bij. De jeugdslagwerkgroep opende onder leiding van Robbert Hendriks. Daarna kregen zes leden de verenigingsspeld uit handen van presentator Tjeu van Ras. Dat waren Ester Selten, Daniëlle van Ras, Corine van Bakel, Ellen Cornelissen, Ruud de Louw en Colin Dekkers. Na de eerste twee nummers van de

Auteur: Jeffrey Wijnberg Uitgeverij: Scriptum Pagina’s: 132 ISBN: 978-90-5594-616-7 De jubilarissen van Zeelandia. Voorste rij v.l.n.r.: Ester Selten, Ties van der Ven, Corine van Bakel, Jan Dekkers. Achter v.l.n.r.: Colin Dekkers, Daniëlle van Ras, Ruud de Louw, Ellen Cornelissen, Kees van den Berg en Tiny van Dongen.

harmonie onder leiding van Bart van Zutven kregen Tiny van Dongen en Kees van den Berg de zilveren bondsonderscheiding met oorkonde uitgereikt. Zij zijn 25 jaar actief als muzikant.

Zeelands Kunstpad trekt duizend bezoekers ZEELAND - De derde editie van het Kunstpad in Zeeland trok afgelopen weekend veel bekijks. Verdeeld over twee dagen bewonderden naar schatting duizend bezoekers de kunstwerken in de Zeelandse straat Melkpad.

lieten honderden mensen zichzelf of hun hond portretteren. Zo was er heel wat te beleven onder het genot van een glaasje sangria en de live muziek op het ‘ontvangstplein’ onder de carport. Zaterdag waren het de broers Theo en Jos de Groot die met hun gitaren Spaanse klanken lieten horen en zondag stond er een complete band met zangeres onder leiding van Fred Enters die mooie luisterliedjes ten gehore bracht. Het weer deed ook een positieve duit in het zakje. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagd evenement.

De baas de baas Auteur: Ria Harmelink Uitgeverij: Haystack Pagina’s: 152 ISBN: 978-90-7788-151-4

Concordia verzorgt jaarlijks zomerconcert in Schaijk SCHAIJK - Muziekvereniging Concordia verzorgt op zaterdag 11 juli het jaarlijkse zomerconcert. Alle belangstellenden zijn van harte welkom, het muzikale feest begint om 19 uur. Het concert, dat gratis te bezoeken is, vindt plaats op het pleintje voor dorpshuis De Phoenix, bij slecht weer verhuist het gezelschap naar binnen.

?

Zomermarkt in Overlangel

ing

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN (oplossing vanaf maandag op www.arenalokaal.nl)

Ria Harmelink, die als journalist schrijft voor uiteenlopende tijdschriften in Nederland, brengt met De baas de baas haar eerste boek uit. In het boek laat zij de secretaresses van Nederland en hun bazen aan het woord. De secretaresses van prominente topmanagers en politici vertellen hoe het is om te werken voor een bekende baas. En wie heeft het nu eigenlijk voor het zeggen? Topsecretaresses zijn de stille kracht achter hun baas. Ze zorgen ervoor dat alles op rolletjes loopt zonder op de voorgrond te treden. Maar hoe is het om altijd in de schaduw te staan van een topman of -vrouw die bij een breed publiek bekend is en van wie dus iedereen wel wat vindt? Om de buffer tussen de baas en de rest van de wereld te zijn? En hoe ga je als topsecretaresse om met de eigenaardigheden van je baas en de vertrouwelijkheden die je hoort? Of als er een crisis is en de buitenwereld over je heen valt? Lees waarom Hans Wiegel en zijn secretaresse elkaar na 22 jaar nog steeds met ‘u’ aanspreken, waarom de secretaresse van Jan des Bouvrie elk jaar een paar designschoenen krijgt en waarom de bekende advocatenbroers Anker geen personeelsfeest meer mogen organiseren.

dig

Tijdens het zomerconcert presenteert Concordia de orkesten. Zowel het studie- en fanfareokest als ook de slagwerkgroep laten van zich horen. Het repertoire voor het concert is zo samengesteld dat er een zomerse sfeer ontstaat en alle toehoorders en muzikanten alvast in vakantiestemming worden gebracht.

no

Ook de twintig andere exposanten hadden over belangstelling niks te klagen. Veel lof was er voor de enorme bloemstukken van Jolanda van der Meer uit Mill en Petra Manders uit Zeeland. In de fotostudio van Tessie Graas

van Zeelandia bloemen. Na het optreden van de grote slagwerkgroep onder leiding van Robbert Hendriks konden de aanwezigen de jubilarissen feliciteren.

uit

Een aantal buurtbewoners van het Melkpad steekt één keer in de paar jaar de hoofden bijeen om het Kunstpad te organiseren. Deze derde editie was opgedragen aan de in december 2007 overleden buurvrouw An van Lankveld. Haar schilderijen waren nogmaals te bewonderen. Dit keer stond het Kunstpad in het teken van de mediterrane kunst vanwege de deelname van twee Spanjaarden. Vooral het werk van Leo Roaless uit Alicante oogstte veel bewondering. Zijn sieraden vonden snel de weg naar gretige dames én heren die hun vrouw of vriendin wilden verrassen. Al na de eerste openingsdag waren de meeste colliers en armbanden weg. Uitkomst bracht Olga van Schaaijk van De De Roos uit Grave die als enige in Nederland zijn sieraden in de verkoop heeft. Zij bracht zondagochtend haar gehele collectie naar Zeeland, zodat de verkoop door kon gaan.

Trompettist Jan Dekkers kreeg vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap de gouden bondsonderscheiding met oorkonde. Alle jubilarissen ontvingen mede namens de Stichting Vriendenkring

Psychologische zelfhulpboeken prediken het geluk en hoe de mens vol zelfvertrouwen en succesvol kan zijn. Met kreten als ‘houd van jezelf’, ‘denk je sterk’ en ‘gelukkig zijn is een keuze’ wordt de mens aangesproken op zijn optimisme en persoonlijke kracht. Dat klinkt mooi en lijkt aantrekkelijk. Maar in werkelijkheid zijn er genoeg mensen die er helemaal geen behoefte aan hebben om op een roze wolk te leven. Zij houden van hun problemen en kunnen juist heimelijk genieten van de macht die zij hebben anderen de gordijnen in te jagen. Psycholoog Jeffrey Wijnberg wil met Het neurotisch handboek een lans breken voor iedereen die liever lijdt en strijdt dan zich laat bekeren door de religie van de positivo’s. Met goed doordachte twijfeltechnieken en zelfondermijnende inzichten laat hij zien, in zijn bekende provocatieve stijl, hoe het postmoderne geluksstreven de nek kan worden omgedraaid.

uitleg.nl

Paul Verstegen

OVERLANGEL - Stichting Zomerfeesten Overlangel houdt op zondag 19 juli de jaarlijkse Zomermarkt. De Zomermarkt is een particuliere tweedehands goederenmarkt, waarbij allerlei spullen te koop zijn en hobbyisten hun gemaakte werken presenteren. De markt vindt van 9 tot 17 uur plaats op De Brink en omliggende straten in Overlangel. Entree bedraagt drie euro. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 3 juli 2009

15


ZONDAG 5 JULI

OPEN

VAN 10 TOT 16 UUR

UI E T U FA

LS

OP D A T A S A E R L VE OR AAR O V T UI EVERB L

Weekblad Arena week 27 2009  

Weekblad Arena week 27 2009

Advertisement