Page 1

Arena feliciteert Rob, Antonette en Anne met de geboorte van Fleur

weekblad voor landerd, herpen, ravenstein en omstreken jaargang 16 – week 25 – 25 juni 2010 – www.arenalokaal.nl

Doucheruimtes besmet met legionellabacterie

pagina

3

De Ankerplaats Herpen viert 25-jarig bestaan

pagina

5

‘Oranjedreef’ mooist versierde straat

pagina Stimuleringsregeling woningbouw van het rijk

Landerd ontvangt drie ton subsidie voor Akkerwinde LANDERD / OSS - De gemeente Landerd ontvangt 285.000 euro subsidie van het rijk voor het nieuwbouwproject Akkerwinde in Schaijk. Het bedrag is afkomstig uit het potje van de zogeheten stimuleringsregeling woningbouw. De rijksoverheid riep deze regeling vorig jaar in het leven om gemeenten met woningbouwprojecten die door de economische crisis stil dreigen te vallen, een financieel steuntje in de rug te geven.

oor de eerste tranche van de stimuleringsregeling woningbouw trok het kabinet in de zomer van 2009 honderd miljoen euro uit. De gemeente Oss ontving in deze eerste subsidieronde een bedrag van ruim viereneenhalve ton voor de nieuwe wijk Berghkwartier. Enkele maanden later stelde toenmalig minister van Wonen, Wijken en Integratie Eberhard van der Laan nog eens honderdvijftig miljoen beschikbaar voor diverse nieuwbouwprojecten in ons land. Landerd ontving in deze tweede subsidieronde ongeveer een ton subsidie voor het twaalf appartementen tellende Boeren-

bond-project in Zeeland. In maart van dit jaar stemde de ministerraad op voorstel van minister Van Middelkoop in met het beschikbaar stellen van nog eens honderd miljoen euro voor de stimuleringsregeling woningbouw. “In deze derde ronde hebben wij subsidiebedragen ontvangen ter hoogte van 70.000, 80.000 en 135.000 euro voor het project Akkerwinde in Schaijk”, vertelt de Landerdse wethouder ruimtelijke ordening Harrie van Dongen. Landerd vroeg ook een subsidie voor het woningbouwproject Repelakker in Zeeland, maar deze gaat niet door. Van Dongen: “Dat komt doordat er

voor dit project nog geen bouwvergunning was aangevraagd.” Economische crisis De rijksregeling is net als bij de eerste en tweede tranche bedoeld voor projecten op het gebied van herstructurering- en uitbreidingsnieuwbouw die zijn stilgevallen of dreigen stil te vallen door de economische crisis. Woningen die voor een bijdrage (van maximaal 10.000 euro per woning) in aanmerking komen zijn evenals bij de eerste en tweede tranche - koopwoningen en/of duurdere huurwoningen (boven de liberalisatiegrens van

647,53 euro, red.). Daarbij is het een voorwaarde dat gemeenten en andere bij het project betrokken partijen bereid zijn om ook extra middelen in te zetten, zodat de bijdrage van het rijk daadwerkelijk een aanvulling is om ontwikkelingen mogelijk te maken. Daarnaast is het een voorwaarde dat uiterlijk 31 december met de bouw wordt gestart. De tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 maakt onderdeel uit van de crisismaatregelen uit het aanvullend beleidsakkoord van 25 maart 2009. In totaal gaat het bij de tijdelijke stimuleringsregeling om 395 miljoen euro, waarvan 44 miljoen euro is bestemd voor monumenten. Met de derde tranche is dit budget uitgeput.

Landerd wil bijdrage voor starterslening opschroeven LANDERD - Het Landerdse college van B en W wil de gemeentelijke bijdrage aan de SVN-startersregeling met vijfduizend euro opschroeven naar 12.500 euro per aangevraagde starterslening. Burgemeester en wethouders komen met dit voorstel aan de gemeenteraad, omdat het beschikbare budget van het ministerie van VROM is uitgeput.

Tot voor kort konden starters op de woningmarkt onder bepaalde voorwaarden een starterslening van 30.000 euro krijgen van het SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). Van dit bedrag stelde het SVN 15.000 euro beschikbaar, terwijl de provincie en de gemeenten ieder 7.500 euro ophoestten. In de afgelopen 3,5 jaar verstrekte het SVN bijna negenduizend startersleningen. De vraag naar de startersleningen blijkt zo groot dat het beschikbare budget van het ministerie van VROM inmiddels is uitgeput. Starters op de woningmarkt kunnen daardoor nog maar een aanvullende lening van 15.000 in plaats van 30.000 euro krijgen. “Om dit verschil voor starters enigszins te compenseren stellen wij de gemeenteraad voor om de gemeentelijke bijdrage per starterslening te verhogen van 7.500 naar 12.500 euro. Starters kunnen op deze manier toch nog een lening van 20.000 euro krijgen”, rekent wethouder Harrie van Dongen voor. De maatregel die het college voorstelt is mogelijk omdat er nog een bedrag van 225.000 euro in de Landerdse ‘SVN-pot’ zit.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 juni 2010

8

Gemeentenieuws Landerd voortaan in weekblad Arena LANDERD - De officiële mededelingen van de gemeente Landerd worden met ingang van juli wekelijks gepubliceerd in weekblad Arena. Het college van B en W besloot na een onlangs gehouden aanbestedingsprocedure de plaatsing van het ‘gemeentenieuws’ aan Arena te gunnen. De afgelopen drie maanden stond de gemeentelijke berichtgeving in weekblad De Omroeper.

Conflict Landerd en Maasland over betaling planschade LANDERD - De gemeente Landerd heeft een conflict met woningvereniging Mooiland Maasland over de betaling van de planschade die is ontstaan na de realisatie van een nieuwbouwproject in de Burgemeester van Rijckevorsselstraat in Schaijk.

Het Landerdse college van B en W wil dat de woningcorporatie opdraait voor de ontstane planschade, een bedrag van 40.000 euro. Mooiland Maasland, de ontwikkelaar van de woningen aan de Van Rijckevorsselstraat, vindt op haar beurt dat de gemeente de planschade moet betalen. De woningvereniging verwijst hierbij naar het feit dat contractueel niet is vastgelegd dat de ontwikkelaar verantwoordelijk is voor de vergoeding van eventuele planschade. Volgens wethouder ruimtelijke ordening Harrie van Dongen is dat laatste wel gebruikelijk. “Mooiland Maasland weet hoe het werkt, zij moeten als maatschappelijk partner de planschade betalen. Tegenwoordig wordt standaard in contracten opgenomen dat de ontwikkelaar verantwoordelijk is voor eventuele planschade.” Waarom is dat bij dit project in Schaijk dan niet gebeurd? Harrie van Dongen: “Wij hebben destijds een risicoanalyse laten maken en daaruit kwam naar voren dat er waarschijnlijk geen planschade zou ontstaan. Wij dachten daarom dat het niet nodig was dit contractueel vast te leggen.”

Het Landerdse college vraagt Mooiland Maasland in een brief haar standpunt ten aanzien van de planschadebetaling nog eens te heroverwegen. Hoewel burgemeester en wethouders teleurgesteld zijn in de opstelling van Mooiland Maasland is een gang naar de rechter volgens burgemeester Willy Doorn niet aan de orde. “We willen de goede samenwerking met Mooiland Maasland in stand houden.”


agenda Elke woensdag Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. vogelvereniging Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Elke zaterdag Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland

JUNI 11-27 1-30 20-30 21-27 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26-27 26-27 26-27 26-28 26-29 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 29 29

Expositie van het Genootschap voor Beeldende Kunst Oss met schilderijen en beelden in het Raadhuis in Ravenstein Leesprogramma ‘Akelig braaf en lekker stout’ voor leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool in de bibliotheken van Schaijk en Zeeland Collecte Vereniging Het Nederlandse Rode Kruis Janssen-BML-Toernooi tennisvereniging De Witte Schare in Schaijk Akkerwinde fase 2: start verkoop van 17 tot 19 uur in De Gasterij in Schaijk Het Schaijkse Muziekfestival met diverse bands en deejays, vanaf 20 uur bij Senza Plaza in Schaijk Jeugd volleybaltoernooi Peter Peters/TSR op het terrein aan de Langstraat in Reek Eucharistieviering met het Sint Donatuskoor, vanaf 19 uur in de parochiekerk H. Antonius Abt in Reek Flessenactie volleybalvereniging Detac, van 10 tot 13 uur in Zeeland Open dag, van 13.30 tot 17.30 uur in het nieuwe pand van Van Kreij Autobedrijf aan de Rijksweg 20a in Schaijk Start verkoop nieuwbouwwoningen plan Repelakker in De Garf in Zeeland Dansavond voor 50-plussers, vanaf 20 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Kermis: optreden Riverside, vanaf 21 uur in de feesttent op het sportpark in Herpen Workshop glas-in-lood, vanaf 10.30 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Concert door ensemble Markant, vanaf 20 uur in de NH Kerk in Ravenstein Kunstroute Land’Arte: open ateliers van 11 tot 17 uur op twintig locaties in Reek, Schaijk en Zeeland Kunstroute Land’Arte: overzichtstentoonstelling van priester/kunstenaar Egbert Dekkers, van 11 tot 17 uur in de parochiekerk en Mariakapel in Zeeland Historisch grondverzetevenement op het terrein van recreatieoord De Maashorst aan de Palmstraat in Schaijk Het Schaijkse Muziekfestival met diverse bands, artiesten en deejays bij Senza Plaza in Schaijk Kermis Herpen Open Tuinen Dag Landerd Maashorst Wandeltochten, start 5 en 10 km. tussen 8 en 14 uur, 15 en 20 km tussen 7 en 13 uur en 30 of 42 km. tussen 7 en 9 uur bij feesterij De Potter in Schaijk Recreanten 4 tegen 4 buitentoernooi volleybalvereniging Peter Peters/TSR op het sportterrein aan de Langstraat in Reek Zomerrit Klassiek Mechaniek, inschrijven tussen 10.30 en 12 uur / start om 12 uur bij Tej Tat in Zeeland Straatvoetbaltoernooi voor de basisschooljeugd, van 12 tot 16 uur op de parkeerplaats naast de kerk (het oude Morgenzon-terrein) in Zeeland Kermis: optreden Hike, vanaf 21 uur in de feesttent op het sportpark in Herpen Openstelling Tuinen van Demen: Hemerocallisdag, van 11 tot 17 uur aan de Kleine Poelstraat 13 in Demen Dansmiddag met orkest The Sunshine Boys van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Jersey, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen St. Jansvieringen: H. Mis op het kerkplein onder de oude eiken, vanaf 10.30 uur bij het kerkje in Neerlangel Kermis: optreden Q5, vanaf 21 uur in de feesttent op het sportpark in Herpen Oud papier Schaijk West Kermis: optreden Tilt, vanaf 21 uur in de feesttent op het sportpark in Herpen

JULI 1 1 1-26 3-11 4 4 4 4

Raadsvergadering gemeente Landerd, vanaf 19.30 uur in het Raadhuis in Schaijk Openstelling Tuinen van Demen, van 11 tot 17 uur aan de Kleine Poelstraat 13 in Demen Leesprogramma ‘Akelig braaf en lekker stout’ voor leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool in de bibliotheken van Schaijk en Zeeland AGO Open Jeugdtoernooi op de banen van tennisvereniging VIP in Herpen Fiets hem d’r In, vanaf 13.30 uur op camping De Heische Tip in Zeeland Openstelling Tuinen van Demen, van 11 tot 17 uur aan de Kleine Poelstraat 13 in Demen Dansmiddag met orkest Idem Dito van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Monte Carlo, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Samen op de Koffie: jaarmarkt met diverse activiteiten, terrasjes en optredens op en rond De Kolk in Ravenstein

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar

redactie@arenalokaal.nl

Plus Van Bavel - Schaijk Pastoor van Winkelstraat 16 - T: (0486) 461379 Open: maandag t/m donderdag 08 - 20 uur / vrijdag 08 - 21 uur / zaterdag 08 - 18 uur

GRATIS UITGAANSMAGAZINE EN WEBSITE 2

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 juni 2010


Gemeente tast in duister over oorzaak

Doucheruimtes Schaijkse sporthal besmet met legionellabacterie

Speciale douchekoppen Toch kunnen de Schaijkse sporters inmiddels weer douchen in sporthal De Eeght, legt de wethouder uit. “We hebben speciale douchekoppen aangeschaft die de legionella filteren, waardoor de doucheruimtes voorlopig weer kunnen worden gebruikt. Het betreft hier echter een tijdelijke oplossing, want deze douchekoppen moeten wekelijks worden vervangen. Dat is op termijn natuurlijk niet te betalen.” Tindemans hoopt dan ook dat de chemische reiniging van maandag de legionella-

colofon Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o.

Je hoopt met je gift verlost te zijn van dit passieve bergvolk, maar het tegendeel is waar. Dit keer geen bedelbrief met vlaggen maar een bedelbrief met een verjaardagskaart. De directeur van de stichting bedankt me hartelijk voor mijn bijdrage en deelt verheugd mee dat de Dalai Lama op 6 juli de gezegende leeftijd van 75 jaar bereikt. Of ik zo goed wil zijn om de verjaardagskaart te ondertekenen en op te sturen in de portvrije envelop die is bijgesloten. Dure verjaardagskaart, portvrije envelop; je voelt de bui al hangen. En ja hoor: “Ik hoop dat u naast uw felicitatie ook een gift wilt doen aan International Campaign for Tibet zodat wij kunnen blijven werken aan een betere toekomst voor Tibet.”

bacterie weet te verdrijven. “Totaal voorkomen dat er een legionellabesmetting optreedt kun je echter nooit. We blijven als gemeente daarom regelmatig watermonsters nemen om de vinger aan de pols te houden.” Oorzaak onbekend De oorzaak van de legionellabesmetting in de Schaijkse sporthal is vooralsnog onbekend. Burgemeester Willy Doorn hoopt deze week in een gesprek met het waterleidingbedrijf (Brabant Water, red.) hier wat wijzer over te worden. In 2009 was ook bij de Schaijkse voetbalvereniging DAW sprake van een legionellabesmetting. Deze is uiteindelijk verholpen door thermisch en che-

De doucheruimtes in de kleedkamers van de Schaijkse sporthal De Eeght zijn sinds een aantal weken besmet met de legionellabacterie. misch spoelen en het tijdelijk gebruik van filterende douchekoppen.

Legionellabacterie Legionella pneumophila is een bacterie uit het genus Legionella die de veteranenziekte of legionellagriep veroorzaakt. De ziekte (ook wel legionellosis genoemd) kan ontstaan wanneer mensen de bacterie inademen, bijvoorbeeld in een douche of via een sproei-installatie. De griepvariant (ook wel Pontiac koorts) is meestal tijdelijk en van doorgaande aard, de veteranenziekte daarentegen is een chronische longaandoening met mogelijk dodelijke afloop. Voorwaarde voor infectie is dat de bacterie via de neus of de mond wordt opgenomen en zich kan vestigen in de longen. De verspreiding gebeurt dan ook via zogenoemde aerosolen, dit zijn kleine waterdruppeltjes die de bacterie kunnen bevatten en ontstaan door turbulente waterbewegingen. Risicogroepen zijn personen met een verminderde weerstand, ouderen en stevige rokers. Optimale groeiomstandigheden voor de bacterie zijn stilstaand water met een temperatuur tussen 25 en 55 graden Celsius en de aanwezigheid van biofilm of ander organisch materiaal. Dergelijke omstandigheden blijken veelvuldig voor te komen in door de mens ontworpen warmwatersystemen zoals drinkwaterleidingen, zwembaden, fonteinen en luchtkoelers. Als het water niet door het hele watersysteem kan stromen, is het mogelijk dat het water langdurig blijft stilstaan in ‘dode’ hoeken. De bacterie krijgt zo de kans zich te vermeerderen in slijmlaagjes (biofilm) aan de binnenkant van leidingen of in het bezinksel op de bodem van leidingen en reservoirs.

Oplage 10.000 Eindredactie

Sergio Boutkan E: sergio@uitleg.nl M: 06 466 25 651 Kopij

Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk T: 0486 463 112 F: 0486 463 537 E: redactie@arenalokaal.nl I: www.arenalokaal.nl Acquisitie

Rob Smorenberg M: 06 506 17 426 E: rob@uitleg.nl Uitgever

Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk I: www.uitleg.nl Druk

DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding

De Winter T: 0413 266 766

Hoop op het beste Vanmiddag zat er wéér een envelop van Campaign for Tibet in mijn brievenbus. Amper een maand geleden stuurden ze een brief met een hebbedingetje: vier papieren vlaggetjes aan een touwtje. Schandelijk prutswerk, maar het touwtje bleek zeer nuttig als flosdraad om me te ontdoen van een stukje salami dat al enige tijd klem zat tussen mijn tanden. Uit dankbaarheid heb ik toen een tientje gedoneerd waarbij ik verzuimd heb te vermelden dat niet de bevrijding van het Tibetaanse volk de reden was van mijn gift, maar die van een stukje salami.

SCHAIJK - De doucheruimtes in de kleedkamers van de Schaijkse sporthal De Eeght zijn sinds een aantal weken besmet met de legionellabacterie. Leden van verenigingen die gebruikmaken van de sporthal konden daardoor de afgelopen tijd niet douchen na afloop van het sporten. De gemeente Landerd heeft inmiddels enkele tijdelijke maatregelen getroffen, waardoor de douches in ieder geval voorlopig weer kunnen worden gebruikt door de Schaijkse sporters. Over de oorzaak van de legionellabesmetting tast de gemeente vooralsnog in het duister.

e hebben de waterleidingen in de sporthal inmiddels twee keer thermisch gespoeld, maar dat heeft helaas geen resultaat opgeleverd”, vertelt Hetty Tindemans, wethouder openbare werken van de gemeente Landerd. “Gisteren (maandag, red.) hebben we de leidingen ook chemisch laten reinigen. Het duurt enkele dagen voordat duidelijk wordt of deze maatregel heeft gewerkt.”

column

Reina de Bruijn nieuwe lijsttrekker VVD Oss OSS - Tijdens de op dinsdag 22 juni gehouden algemene ledenvergadering van de VVD, afdeling Oss en omstreken is Reina de Bruijn-Wezeman gekozen tot lijsttrekker van de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen van 24 november.

Reina, die unaniem is gekozen, was eerder van 1990 tot en met 1997 lid van de Osse gemeenteraad. In 1997 besloot ze de voorkeur te geven aan haar carrière in het ziekenhuis. Het afgelopen jaar bereidde Reina zich voor op een verdere loopbaan in de politiek. Ze is onder meer werkzaam voor de Provinciale Statenfractie van de VVD in Noord-Brabant. “Het is een mooie tijd om lijsttrekker te mogen zijn voor de VVD”, zei Reina tijdens haar voordacht in de ledenvergadering. “De VVD is voor het eerst in de geschiedenis de grootste partij van Nederland. Ook in Brabant zijn we nu de grootste. Dit biedt mogelijkheden om ook in Oss een goede verkiezingsuitslag te behalen. Het is de hoogste tijd voor de VVD om weer bestuursverantwoordelijkheid te gaan dragen.” Reina de Bruijn is sinds 1975 woonachtig in Oss, ze is getrouwd en heeft drie dochters. Dochter Bianca is momenteel fractievoorzitter van de VVD-gemeenteraadsfractie in Oss. Bianca heeft echter besloten haar zakelijke carrière te laten prevaleren en, althans voorlopig, een minder actieve rol te willen verReina de Bruijn. vullen in de politiek.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 juni 2010

Dat is dus de pest van die goede doelen-organisaties: als ze eenmaal beet hebben, laten ze nooit meer los. En als je dan ook nog eens zo stom bent om te geven aan een volk in ballingschap, ben je helemaal de klos. Die hebben verder niks om handen, dus alle tijd om adressen te achterhalen, vlaggetjes knippen en plakken, verjaardagskaarten in elkaar knutselen en brieven schrijven over hun droeve lot. Om verlost te raken heb ik me bikkelhard opgesteld en alleen de verjaardagskaart verstuurd in de portvrije envelop. Terwijl ik hem dichtplakte viel mijn oog op een citaat van de Dalai Lama helemaal vooraan in de brief: “Hoop op het beste en bereid je voor op het slechtste”. Theo van Duren

Museum Ravenstein krijgt anderhalve ton subsidie RAVENSTEIN - Het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein heeft een subsidietoezegging ontvangen voor het project ‘documenteren van kerkramen’. Dit project betreft het fotograferen met speciale apparatuur en het documenteren van de glasin-lood-ramen in 21 kerken in de dorpen binnen de gemeenten Bernheze, Lith, St. Michielsgestel, Oss en Uden; later mogelijkerwijs uit te breiden met de kerken in de gemeente Maasdonk. De gemeenten Schijndel en Landerd doen niet mee in het project.

Vroeger werden de glas-in-loodramen gebruikt om de bijbelverhalen af te beelden zodat ook zij die niet konden lezen die verhalen steeds weer te zien kregen. In de huidige tijd is dat niet meer nodig. Velen weten nu echter niet meer wat de betekenis is van hetgeen in de glas-in-loodramen is afgebeeld. In het projekt wordt ontstaansgeschiedenis en de betekenis van de afbeeldingen in de ramen onderzocht en beschreven. Daardoor zouden de ramen meer waardering kunnen krijgen van de bezoekers van de kerken en wordt de kans dat ze behouden kunnen blijven groter. Kleinere kernen De subsidietoezegging betreft subsidies uit twee verschillende regelingen van de provincie Noord Brabant en een bijdrage per kerk van de betreffende gemeenten. Deze Nederlandse subsidies worden verdubbeld door Europa in het kader van Streekimpuls/Leader, de Europese subsidieregeling voor de ontwikkeling van het platteland. Het project blijft daarom beperkt tot de kerken in de kleinere kernen. In totaal gaat het om een bedrag van bijna 150.000 euro, bestemd voor de kosten die het museum moet maken. Daarnaast steken de vrijwilligers van het museum nog vele uren in het project. Het resultaat is een boekje per kerk, waarin de foto’s en beschrijvingen zijn opgenomen. Dezelfde informatie wordt nog uitgebreider op een website geplaatst. Een eerste aanzet voor de website is er al, omdat in een eerder project de ramen van zes kerken en een kapel in de directe omgeving van Ravenstein op deze wijze gefotografeerd en gedocumenteerd zijn. De resultaten daarvan zijn te zien op www.kerkramen.nl. Naar verwachting gaat het project ruim twee jaar duren.

3


Kinderactiviteit ‘Bezige bijen’ bij Natuurcentrum Slabroek Nistelrode

Mooie proefvoorstelling De Wonderspiegel Pas de Chat in Schaijks dorpshuis De Phoenix

NISTELRODE - Natuurcentrum Slabroek houdt op woensdag 30 juni weer een kinderactiviteit. Deze middag heeft het thema ‘Bezige bijen’ en duurt van 14 tot 16 uur. Kinderen van vier tot en met twaalf jaar leren dan spelenderwijs over bijen, wat zij doen en waarom. Deelname kost 3,50 euro per kind (ouders of begeleiders mogen gratis ‘meedoen’).

SCHAIJK/HEESCH - Afgelopen weekend konden de ouders genieten van een bijzonder voorproefje uit de familievoorstelling ‘De Wonderspiegel’, die volgend jaar op 2 en 3 juli wordt verzorgd in theater De Pas in Heesch. Alle ballerinas en ballerinos van balletschool Pas de Chat lichtten met een gastoptreden in De Phoenix in Schaijk al een tipje van de sluier en de mooie kostuums op.

Op het natuurcentrum wordt er niet alleen geleerd over bijen, maar gaan de kinderen ook actief aan de slag. Imker Toon de Groot laat de kinderen zien hoe je het beste met een bijenvolk kunt omgaan en wat hij allemaal nodig heeft om zijn werk als imker te kunnen doen. Wie durft, mag zelf ook een paar handelingen proberen. Met de was van de bijen worden leuke dingen gedaan en er wordt gekleurd en geknutseld. Voor alle deelnemers staat bovendien een beker lekkere ranja klaar. Voor meer informatie en opgave: www.slabroek.nl of bel met 0412-611945.

Kinderen gaan actief aan de slag tijdens de bijenmiddag.

De schrijfster Kitty Jasir van het kinderboek ‘De Wonderspiegel’ leest tijdens de voorstelling voor uit eigen werk. Het mooie verhaal wordt ondersteund en aangevuld met bijzondere dansen door de leerlingen, met betoverende decors en mystieke muziek. Een sprankelende, vrolijke voorstelling met dans voor jong en oud(er). Balletschool Pas de Chat geeft klassiek ballet aan kinderen uit de regio Megen, Oss, Reek, Ravenstein, Zeeland en Schaijk. In september start het nieuwe balletseizoen weer voor jongens en meisjes vanaf drie jaar. Voor meer informatie: 0486-464713 of 06-51618033.

Vocaal Ensemble Markant zingt in Ravenstein RAVENSTEIN - Vocaal Ensemble Markant brengt 26 juni in de NH-kerk in Ravenstein een afwisselend programma met korte religieuze en wereldlijke werken van Purcell, Byrd, Morley, Dowland, Bennet en Farmer. Het enige langere werk is de geheime Mis voor 4 stemmen van W. Byrd. De staatskerk van Engeland die onder het bewind van de Tudors werd ingevoerd heeft een protestants karakter. De katholieke componist Byrd componeerde in het jaar 1593 toch deze verboden mis. Hij durfde dat toch aan omdat Koningin Elisabeth I van Engeland hem in het geheim beschermde en omdat deze grote componist ook vele schitterende anglicaanse werken componeerde en Gentleman of her Majesties Chapel was. De titelzijde van deze uitgave bleef niettemin onbedrukt, om de anglicanen niet te provoceren. Het landelijk bekende ensemble is gevestigd in ’s-Hertogenbosch en heeft zangers uit de wijde regio. Aanvang van het optreden is om 20 uur, entree bedraagt vijf euro. Meer informatie: www.markant-vocaal.nl.

ANJA Kleding

- maken - herstellen - repareren

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 13.30 - 16.30 uur zaterdag van 10.00 - 12.00 uur

Schansweg 1, 5374 NR Schaijk Telefoon 0486-851785

4

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 juni 2010


Joop en Sientje van Hal krijgen geen genoeg van ‘hondenbaan’

Dierenpension De Ankerplaats in Herpen viert 25-jarig bestaan HERPEN - Deze zomer is het 25 jaar geleden dat Joop en Sientje van Hal startten met dierenpension De Ankerplaats in Herpen. Het stel wil het bereiken van deze bijzondere mijlpaal niet ongemerkt voorbij laten gaan en heeft daarom voor alle huisdieren die in juli, augustus en september in het pension aan de Broekstraat logeren een feestelijk presentje in petto. Elke 25ste betalende klant van De Ankerplaats krijgt bovendien een korting van 25 procent op de verblijfkosten van zijn hond of kat.

et dierenpension is al sinds 1974 een vertrouwd adres in Oss en omgeving. In 1985 nemen Joop en Sientje van Hal De Ankerplaats over. “Omdat mijn schoonouders altijd honden hebben gefokt, is Joop helemaal opgegroeid met honden. Wij waren daarom op zoek naar een vrijstaand huis met een grote schuur waar Joop iets met honden zou kunnen doen”, vertelt Sientje. Henk, Gijs en Esther Joop en Sientje laten hun oog vallen op het pand in de Broekstraat en ‘iets met honden’ groeit uiteindelijk uit tot een dierenpension waar in het hoogseizoen liefst 75 honden en 20 katten hun vakantie doorbrengen. “Dat hadden we 25 jaar geleden nooit gedacht”, lacht Sientje. Volgens de Herpense is er in een kwart eeuw tijd veel veranderd als het gaat over honden en hun baasjes. “Mensen kiezen tegenwoordig veel bewuster voor een

Sientje van Hal met twee ‘gasten’ van het dierenpension.

bepaald ras dan voorheen. Daarnaast worden honden steeds meer lid van het gezin. Dat zie je nog het beste aan de namen. Vroeger had je namen als Pascha, tegenwoordig noemen mensen hun hond Henk, Gijs of Esther. Ook hebben veel honden vandaag de dag knuffels, soms wel een doos vol.” Bewuste keuze Volgens Sientje kiezen hondenbezitters tegenwoordig niet alleen bewust voor een bepaald ras, ook bij de keuze voor een pension voor hun trouwe viervoeter gaan ze niet over één nacht ijs. “Een goede zaak”, vindt de pensionhoudster. “Wij willen altijd dat mensen hier eerst komen kijken, telefonisch nemen we in principe geen nieuwe klanten aan. Het is heel belangrijk dat mensen kennismaken met de omgeving waar hun hond verblijft, dat ze zien hoe de honden er hier bij liggen.”

Eervolle uitverkiezing

Van der Heijden Bouw Schaijk bij 45 best geleide bedrijven SCHAIJK - Van der Heijden Bouw en Ontwikkeling uit Schaijk is een van de 45 best geleide ondernemingen van Nederland. Dit blijkt uit het Best Managed Compagnies-programma dat Deloitte in samenwerking met TiasNimbas Business School, de Kamer van Koophandel, VNO-NCW en Management Team organiseert. De competitie maakt jacht op de best geleide ondernemingen van Nederland binnen het groot- en middenbedrijf.

De jaarlijkse Deloitte-competitie wordt dit jaar voor de derde keer in Nederland georganiseerd. Van der Heijden bouw en ontwikkeling doet voor eerst mee en mag de gewaardeerde titel Best Managed Compagnies 2010 een jaar lang dragen. “Wij vinden het belangrijk om ons te meten met branche, concurrent maar ook maatschappelijk. Zo kunnen we onderscheidend blijven”, zegt Herbert van der Heijden, samen met zijn broer Arno directeur/eigenaar van het Schaijkse familiebedrijf. “Het is goed om regelmatig een spiegel voor te houden en ook aan anderen te vragen hoe ons bedrijf georganiseerd is. Ons bedrijf scoorde hoog op het gebied van visie, missie en strategie. Daarnaast beschikken we over de know-how van het grootbedrijf met de flexibiliteit van het klein- en middenbedrijf.”

Het hondenpension van De Ankerplaats bestaat uit vijftig binnenkennels met ieder een eigen buitenkennel. Daarnaast zijn er acht grote speelvelden, waarvan er drie zelfs overdekt zijn. “Bij regenweer kunnen de honden dan toch droog buitenspelen in het losse zand. In de zomer geeft een overdekt speelveld daarnaast extra verkoeling.” Joop en Sientje zien er in het hondenpension nauwlettend op toe welke honden wel en welke niet samen op hetzelfde speelveld kunnen. Verder heeft De Ankerplaats een apart vrijstaand gebouw met kennels en een speelveld speciaal voor de wat oudere honden die wat meer rust nodig hebben en liever niet met de jongere honden willen spelen. Het kattenpension bestaat uit twee binnenverblijven met daaraan gekoppeld twee buitenverblijven. Sientje: “De katten kunnen door een kattenluik naar buiten

of naar binnen en hebben dus volop bewegingsvrijheid.” De binnenverblijven zijn voorzien van een klimboom en diverse plateaus waarop de katten naar hartenlust met elkaar kunnen spelen. Toekomstplannen Joop en Sientje van Hal krijgen na 25 jaar nog altijd geen genoeg van hun ‘hondenbaan’. Sterker nog, de twee hebben ambitieuze toekomstplannen. Zo start De Ankerplaats binnenkort waarschijnlijk ook met dagopvang van honden en wordt er gekeken naar mogelijkheden voor de aanleg van een wasruimte voor honden. Kijk voor meer informatie op de website: www.dieren pensionherpen.nl.

kort nieuws ‘Woningzoekenden dupe van invoering Europese richtlijn’ REGIO - Ondanks veel bezwaren en onduidelijkheden wil Minister Van Middelkoop al op 1 oktober een Europese richtlijn over toewijzing van sociale huurwoningen invoeren. Daardoor dreigen meer dan 650.000 huishoudens met een middeninkomen niet langer in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, terwijl zij geen alternatieven hebben op huur- of koopmarkt. Aedes, Woonbond en VNG pleiten voor uitstel, wat in overleg met de Europese Commissie mogelijk is. Op basis van een nieuwe Europese richtlijn zouden huishoudens met een inkomen boven 33.000 euro niet langer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, tenzij er sprake is van een uitzonderingsituatie. Onderzoeksinstituut RIGO heeft berekend dat daardoor ruim 650.000 huishoudens in de problemen komen als zij een andere woning zoeken. Het meest in de knel komen mensen of gezinnen met een bescheiden middeninkomen, waaronder veel jongeren (tussen 25 en 35 jaar) en ouderen. Rekeninghoudend met daadwerkelijke verhuizingen, worden in het eerste jaar met een 43.000 huishoudens met dit probleem geconfronteerd. Ondanks alle bezwaren wil Van Middelkoop de regeling toch op 1 oktober invoeren. Aedes, Woonbond en VNG vinden dat onverantwoord: “Ruim 650.000 huishoudens worden aan hun lot op de woningmarkt overgelaten. Juist nu de urgentie van de situatie op de woningmarkt voor iedereen duidelijk is, krijgen we te maken met een regeling die het allemaal nog veel erger maakt.” Deze huishoudens komen niet langer in aanmerking voor een huis van een woningcorporatie, maar tegelijkertijd maken zij in hun regio nauwelijks kans om een passende koopwoning te vinden. Ook hebben zij nauwelijks alternatieven op de huurmarkt: slechts 1,5% van het commerciële huuraanbod is betaalbaar voor meerpersoons-huishoudens tot 65 jaar. Als gevolg van de Europese richtlijn dreigt verder de nieuwbouwproductie terug te lopen en daarmee de werkgelegenheid in de bouw. Ook een eenzijdige samenstelling van wijken en een nog slechter functionerende woningmarkt liggen op de loer. Los van deze maatschappelijke effecten is invoering van de regeling op korte termijn praktisch onuitvoerbaar, het zou tot chaos in de toewijzing van huurwoningen leiden. Mensen die al jaren op de wachtlijst staan, zouden ineens niet meer in aanmerking komen. Middels een motie heeft de Tweede Kamer eerder de Minister gevraagd met betrokken partijen te overleggen. Aedes, Woonbond en VNG wezen in het overleg met de Minister met klem op alle inhoudelijke en praktische bezwaren. Het ligt voor de hand de invoering van de Europese regels later mee te nemen in de nieuwe Woningwet, stellen zij. Uitstel is - in overleg met de Europese Commissie - mogelijk, blijkt uit juridische adviezen. En de Europese Commissie zal het Nederlandse Kabinet - als zij dat wil - ruimte bieden de regeling aan te passen aan de Nederlandse situatie. Zo bleek uit bespreking in het Europees Parlement.

Herbert van der Heijden is samen met broer Arno sinds 1995 de vierde generatie die eigenaar is van het familiebedrijf. Best Managed Companies Het Best Managed Compagnies programma richt zich op niet beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen met een omzet van minimaal 10 miljoen euro met al meerdere jaren een gezonde financiele positie. Het programma valt op omdat het niet alleen gaat om omzetgroei. De focus ligt op excelleren door goed management. Onderdelen als strategie- & beleidsvorming, organisatie & processen, besturing & beheersing, informatietechnologie en mensen & cultuur verdienen speciale aandacht binnen het programma. Meer informatie: www.best managedcompanies.nl/page /winnaars-2010.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 juni 2010

5


Op 26 en 27 juni

Ook spirituele kunst bij Land’Arte LANDERD - Marianne Koning uit Reek en Janine Fransen uit Zeeland laten zich inspireren door de diepere betekenis van het leven. Ze hebben beiden een heel andere weg gevonden om dat tot uitdrukking te brengen. De twee kunstenaressen nemen deel aan de kunstroute Land’Arte op 26 en 27 juni.

Marianne Koning (links) en Janine Fransen bij de Lourdesgrot. Marianne Koning woont in het voormalige klooster van de zusters Penitenten aan de Heijtmorgen 9A in Reek. Het monumentale gebouw herbergt nog de prachtige kapel die nog helemaal in originele staat is. Die wordt nu gebruikt als expositieruimte voor de bijzondere collages, foto’s en schilderijen van Marianne Koning. Ze liet zich inspireren door oude basilieken en werkt met bladgoud, zijden stoffen, verfijnd borduurwerk, bedes en medailles. De eerbied en de devotie van weleer vangt ze in een kunstwerk dat tot een nieuw krachtbeeld getransformeerd wordt. Ook de kloostertuin met de Lourdesgrot is open voor het publiek. De schilderijen van Janine Fransen typeren zich door vrolijke, heldere kleuren. Ze laat zich in haar werk leiden door bijzondere en fijne gebeurtenissen. “Door stil te staan bij fijne en gelukkige momenten voel je jezelf ook blij. Dat is de boodschap die ik met mijn kunstwerken wil meegeven.” Janine tekent al vanaf haar vroege jeugd. Ze volgde een opleiding als graficus bij St. Lucas in Boxtel en opende samen met haar man een webdesign bedrijf. Sinds kort komt ze weer wat meer aan het schilderen toe omdat ze sinds enkele maanden een eigen atelier heeft aan de Puttelaar 13 in Zeeland. Dat is tijdens de kunstroute open voor publiek en daar laat ze haar compleet nieuwe collectie zien. Zaterdag 26 en zondag 27 juni van 11 tot 17 uur. Kijk voor de andere namen en adressen van de deelnemers op www.landarte.nl.

Devo houdt rommelmarkt bij café Bens LANGENBOOM - Schaakclub Devo ‘86 houdt op zondag 4 juli de jaarlijkse grote rommelmarkt. Voor deze vijftiende editie is iedereen welkom van 10 tot 17 uur. De rommelmarkt wordt gehouden op het veld achter café Bens aan de Dominicanenstraat 34 in Langenboom. De markt wordt gevuld met zo’n 134 kramen, waar het plezierig ‘snuffelen’ is. Voor meer informatie: 0486-424126.

Karin Dappers exposeert in Osse bibliotheek OSS - In de Maasland Bibliotheek in Oss is tot en met 24 juli een expositie te bekijken met werken van Karin Dappers. Abstract en kleurrijk zijn twee kernwoorden die haar werk kenmerken. Hoewel geïnspireerd door het menselijk lichaam is het als zodanig niet meteen herkenbaar. Op een collageachtige manier plakt Karin de menselijke onderdelen bijeen en creëert daarmee een surrealistisch geheel. Bijvoorbeeld in de serie ‘Face-off’ staat het menselijk oog centraal in een zoekplaatje van fysieke onderdelen. Inspiratiebronnen zijn onder andere de natuur en mensen.

Karin Dappers is wat je noemt een echte autodidact. Hoewel zij al sinds haar kindertijd bezig is met tekenen en schilderen heeft zich dit -tot haar spijt- niet vertaald in een beroepskeuze in de kunst. Ondanks dat schildert en experimenteert Karin haar hele leven al met verschillende stijlen en technieken. Aquarelverf, pastelkrijt, olieverf en de afgelopen tijd heeft ze zich vooral bezig gehouden met acrylverf. Ook werkt ze met materialen zoals: stenen, aluminium, zand en structuurpasta’s. Via diverse lokale workshops en cursussen heeft ze steeds meer een eigen stijl ontwikkeld. Karin maakt op verzoek ook gedenkschilderijen. Dan wordt er een klein deel van de as van een dierbare verwerkt in de verf. De gedenkschilderijen van Karin zijn gestileerd en niet realistisch, dit om niet te confronterend te zijn. In de bibliotheek zijn geen gedenkschilderijen te zien. Van dinsdag 22 juni tot en met zaterdag 24 juli is de expositie van abstracte schilderijen gratis te bekijken tijdens de openingstijden van de bibliotheek aan de Raadhuislaan 10 in Oss.

6

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 juni 2010


In museum voor vlakglas- en emaillekunst

Beste goud- en zilversmeden exposeren in Ravenstein

Eva Theuerzeit uit Almelo kreeg met haar ring ‘Kom dichterbij’ de eerste prijs. Joost Vlemmix uit Ravenstein won met zijn ontworpen ring ‘Ontpopping’ de tweede prijs. Joeri Dijkman uit Alkmaar won de derde prijs met zijn ontwerp ‘Lindon’.

Roemenië 1977: Nicolae Ceausescu is aan de macht. De jonge Mona Manoliu is verliefd op Mihai, een geheimzinnige jongen uit een dorp verderop. Ze brengt veel tijd met hem door, genietend van de liefde. Iedereen drukt haar op het hart voorzichtig te zijn, want er wordt gefluisterd dat hij bij de geheime politie zit. Wanneer het dagelijks leven steeds meer onder politieke druk komt te staan, bedenken Mona en haar ouders een ontsnappingsplan voor haar. Zonder afscheid te nemen, zelfs niet van Mihai, verlaat ze haar land. Uiteindelijk komt ze in Amerika terecht. Vele jaren later keert Mona terug naar Roemenië, waar ze erachter komt wat er van haar eerste grote liefde geworden is.

Saskia Mulder won in de categorie ‘Studenten’ de eerste prijs met haar ontwerp ‘Mágikus Tavirózsa’. Marlies Verbeek ontving de aanmoedigingsprijs met haar ontwerp ‘Guardian Angel’. East meets West Ook de expositie East meets West, met juwelen van Ravensteiner Joost Vlemmix en Toshiyuki Sugihara en Aiko Yamazaki, wordt zondag geopend. In 1985 werd Joost Vlemmix door het Nederlandse ministerie van onderwijs als nationaal kampioen uitgezonden naar the International Youth Skill Olympics Osaka Japan. Het feit dat hij daar heeft mogen werken met de beste juwelenmonteurs, toen wereldwijd beschikbaar, heeft een enorme uitwerking gehad op de verdere ontwikkeling van de Ravensteinse goudsmid.

Hitte van het vuur gevangen in kleur

Jan de Valk exposeert in Tuinen in Demen DEMEN - Beeldend kunstenaar en emailleur Jan de Valk exposeert tot en met 29 augustus in De Tuinen in Demen. Reeds een veertigtal jaren is Jan de Valk geboeid door het email in al haar diversiteit. Hij exposeerde op vele locaties in binnen- en buitenland, onder andere in Amersfoort, Amsterdam, Hilversum, Elburg, Beilen, Limoges (Fr), Coburg (D) en Kortrijk (B).

Vele monumentale werken van zijn hand -meestal in een combinatie van email en roestvrijstaal, koper, kunststof of hout- kregen een plaats in openbare gebouwen zoals ziekenhuizen, stiltecentra en bedrijven, maar ook bij particulieren. Dagelijks werkt hij in zijn atelier om zijn inspiratie de vrije loop te laten en vorm te geven aan zijn creatief denkend vermogen, dat ten zeerste geactiveerd wordt door zijn bevlogenheid voor het email. Het is voor hem van gedrevenheid tot ‘heilig moeten’ geworden om met dit stugge en moeilijk te bewerken materiaal door intensieve handelingen bij een hitte van rond de 850 graden celcius om te toveren tot een wonderlijke kleurenpracht. In tegenstelling tot de gebruikelijke oven werkt Jan de Valk met open vlam voor het brandproces en weet hij zo een groter scala aan kleuren op te roepen. Doordat hij steeds weer de strijd aangaat met het materiaal en door zijn ervaring weet hij zijn creatieve proces verder te ontwikkelen en vorm te geven. De hete adem van het heilig moeten geeft hem zo de mogelijkheid zich uit te drukken in dat wat hij het liefste doet en beheerst: het email. Kijk voor meer informatie op www.jandevalk.nl De expositie is tot stand gekomen in samenwerking met het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein. Elke laatste zondag van de maanden juni, juli en augustus kunnen belangstellenden een combikaartje kopen, waarmee beide locaties tegen gereduceerd tarief kunnen worden bezocht.

De trein naar Triëst Auteur: Domnica Radulescu Uitgeverij: Poema Pocket Pagina’s: 336 ISBN: 978-90-2100-959-9

RAVENSTEIN - In het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein vindt zondag 27 juni de opening plaats van een expositie van de beste goud- en zilversmeden van ons land. Ook de expositie East meets West, met juwelen van Ravensteiner Joost Vlemmix en Toshiyuki Sugihara en Aiko Yamazaki, wordt die dag geopend. De tentoonstellingen zijn te bezichtigen op zaterdag en zondag van 11 tot 17 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 13 tot 17 uur.

e Nederlandse ontwerpwedstrijd voor goud- en zilversmeden kende dit jaar als thema De BetoveRING. Uit alle inzendingen zijn door een vakjury achttien ontwerpen genomineerd: vijftien ringen van gevestigde goud- en zilversmeden en drie van studenten. De ringen zijn vervaardigd uit goud, zilver en edelstenen maar bij sommige ontwerpen zijn ook natuurlijke materialen zoals hout verwerkt. De expositie in Ravenstein toont naast de achttien genomineerde ontwerpen tevens de overige veertig inzendingen.

gelezen

Schindlers Lijst De ring ‘Ontpopping’ van Ravensteiner Joost Vlemmix.

De vriendschappelijke band met de stad Osaka is dan ook direct weer opgelaaid na een ontmoeting tijdens de diplomauitreiking FGA in Londen, waar Joost en Toshiyuki beide hun diploma in ontvangst mochten nemen. Aiko Yamazaki Al op zeer jonge leeftijd heeft Aiko Yamazaki zich ontwikkeld tot ballerina en is op haar beurt uitgezonden tijdens een cultureel uitwisselingsprogramma naar het Vaganova memorial Russian Ballet Academy. Haar sieraadontwerpen zijn dan ook

ontstaan vanuit haar ervaring met ballet. De golvende en gladde lijnen lijken op bewegingen uit de balletwereld. Toshiyuki Sugihara Bij Toshiyuki Sugihara ontstond al op zeer jonge leeftijd de interesse voor edelstenen. Een opleiding in het vak edelsteenkunde en een basis juwelenmontage opleiding brachten hem uiteindelijk naar Sri Lanka om zich daar verder te ontwikkelen in het vak edelsteen slijpen. In 2009 kreeg hij net als Joost Vlemmix het diploma FGA.

Drie dagen feest met Schaijks Muziekfestival De eerste editie van Het Schaijkse Muziekfestival vindt plaats op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 juni op het terrein van Senza Plaza. Dit nieuwe, driedaagse evenement is voor jong en oud, van house- tot rockliefhebbers. Op het programma staan bands, artiesten en dj’s uit Nederland. Met Het Schaijkse Muziekfestival zet het Brabantse dorp zich echt op de kaart als werelddorp.

Vrijdag 25 juni is het tijd voor de tweede editie van Bangerz Outdoor. Grote nationale en lokale dj’s komen draaien. Denk hierbij aan onder anderen Vato Gonzalez, Quintino, Shermanology, La Fuente, Friomontana (Schaijk), Juelzz (Reek). Zaterdag is gericht op de échte festivalgangers. Liefst zeven bands geven acte de présence vanaf 14 uur. De line-up bestaat uit lokaal bekende namen als The Sidekicks en Dearworld uit Oss. Daarnaast komen er ook drie grote bekende Nederlandse bands optreden: Rigby, Bertolf en Go Back To The Zoo. Rigby is bekend geworden als huisband bij De Wereld Draait Door. Tevens werd hun hit ‘One Song’ uitgekozen als thema bij de kerstactie van 3FM Serious Request. Go Back To The Zoo is begin dit jaar doorgebroken in Nederland met Electric. Ook nu staan ze in de hitlijsten met het nummer ‘Hey DJ’. Bertolf is winnaar van De Zilveren Harp, een prijs waarmee je gezien wordt als het grootste muzikale talent van Nederland. Kaartverkoop De zondag staat geheel in het teken van Schaijk met gratis entree voor elke inwoner van het dorp. Er zijn allerlei activiteiten voor jong en oud. Zo wordt er onder meer een gratis skivakantie weggeven voor twee personen. Kaarten zijn te koop op www.schaijkfestival.nl of bij de Free Record Shop.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 juni 2010

Auteur: Thomas Keneally Uitgeverij: Poema Pocket Pagina’s: 416 ISBN: 978-90-2100-958-2 Op het dagboek van Anne Frank na, is het verhaal over Schindlers lijst wereldwijd misschien wel het bekendste verhaal over de Jodenvervolging gedurende de Tweede Wereldoorlog. Het indrukwekkende levensverhaal van Oskar Schindler, een Duitse industrieel en zwarthandelaar, die een fabriek had in de schaduw van Auschwitz. Hij redde meer dan duizend joden van de dood. Op de getuigenis van deze ‘Schindlerjuden’ is het verhaal van Schindlers Lijst gebaseerd. Het boek won de hoogste Engelse literaire onderscheiding: de Booker Prize. Miljoenen mensen keken Schindler’s List, de film van Steven Spielberg met in de hoofdrollen Liam Neeson, Ralph Fiennes en Ben Kingsley. Deze film uit 1993 heeft op veel kijkers een enorme indruk gemaakt. Spielberg zelf noemt deze film de belangrijkste uit zijn carrière.

1408 / Alles is eventueel Auteur: Stephen King Uitgeverij: Poema Pocket Pagina’s: 462 ISBN: 978-90-2100-957-5 Ondanks waarschuwingen van de manager wil bestsellerauteur Mike Enslin beslist overnachten in suit 1408 van het Dolphin hotel. Misschien levert het Mike inspiratie voor een boek op, maar eerst moet hij de nacht in suite 1408 zien te overleven.Van 1408 is een grote bioscoopfilm gemaakt met John Cusack, Samuel L. Jackson en Mary McCormack in de hoofdrollen. De verhalenbundel Alles is eventueel (waarin opgenomen 1408) toont aan hoe veelzijdig de vertelkunst van Stephen King is. Elk verhaal is intens, meeslepend en vol onverwachte wendingen.

De babymakelaar Auteur: Marelle Boersma Uitgeverij: Verbum Crime Pagina’s: 295 ISBN: 978-94-6109-003-4 Femkes leven is bijna volmaakt. Ze heeft een fijne relatie met Björn en eindelijk heeft ze de door haar zo innig gewenste rol in een musical gekregen. Haar grote kinderwens blijft echter onvervuld. Ze ziet zich gedwongen haar toevlucht te nemen tot het illegale circuit van commercieel draagmoederschap. Het wordt haar echter al snel duidelijk dat in de wereld van de babymakelaar andere regels gelden. Als Björn bij een raadselachtig ongeluk om het leven komt, staat ze er opeens alleen voor en beseft ze dat ook haar kind gevaar loopt. Dan begint Femke aan een ijzingwekkende zoektocht naar haar kind, dat ergens in de buik van een voor haar onbekende draagmoeder zit.

Paul Verstegen

7


WK-actie Schaijk, een Werelddorp

Zeelandsedreef/Oranjedreef wint straatbarbecue SCHAIJK - De speciale WK-actie van het comité Schaijk, een Werelddorp is gewonnen door de bewoners van de Zeelandsedreef. De deze weken tot ‘Oranjedreef’ omgedoopte weg tussen Schaijk en Zeeland werd door een deskundige jury uitgeroepen tot mooist versierde straat van Schaijk en Reek. De bewoners van de Zeelandsedreef hebben hiermee een volledige verzorgde straatbarbecue gewonnen.

wk-nieuws Nederlands elftal doet Robbeneiland aan Bondscoach Bert van Marwijk heeft de training van Oranje die voor woensdagochtend op het programma stond geschrapt. In plaats daarvan bracht de selectie een bezoek aan Robbeneiland, de plaats waar Nelson Mandela jarenlang gevangen werd gehouden. Robbeneiland ligt voor de kust van Kaapstad, de plaats waar Oranje donderdag de groepswedstrijd tegen Kameroen afwerkte.

e waren erg verrast door de prachtig versierde straten. Het was natuurlijk de beDe Zeelandsedreef is deze weken omgedoopt tot ‘Oranjedreef’. doeling dat zoveel mogelijk straten in Schaijk en Reek oranje zouden kleuren, maar we vinden het Oliemeulenstraat. Ook in Reek werden wij verrast door geweldig dat er zó massaal gehoor is gegeven aan de vele oranje versieringen. Toch hebben wij uiteindeonze oproep”, zegt Anja Maathuis namens het comité lijk unaniem besloten dat de Zeelandsedreef de Schaijk, een Werelddorp. winnaar van de straatbarbeque moest worden.” In overleg met de straat wordt nu de barbecue geOriginaliteit regeld. Anja Maathuis: “Het comité Schaijk, een Tijdens het jureren is er vooral gelet op saamhorigheid Werelddorp wil alle mensen van de Oranjedreef van en originaliteit, legt Anja uit. “Enkele straten die zeker harte feliciteren met hun prijs en wij wensen hen een ook de moeite van het bekijken waard zijn, zijn de gezellige barbecue.” Lange Spruit, Korte Zwaard, de Bossestraat en de Jan

‘W

President Zuma: WK bindt verschillende rassen Het wereldkampioenschap voetbal heeft de verschillende rassen die in Zuid-Afrika leven dichter bij elkaar gebracht. Dat betoogde de Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma dinsdag nadat het nationale voetbalelftal werd uitgeschakeld op het WK. ‘’Voor het eerst in de zestien jaar dat dit land vrij en democratisch is, heeft zwart en wit samen feest gevierd in stadions en fanzones’’, aldus Zuma. De president zag ‘’een levendigheid en jubelstemming die we voor het laatst hebben gezien bij de bevrijding van Nelson Mandela in 1990’’. Volgens Zuma heeft Zuid-Afrika een verplichting richting het hele continent. ‘’We zijn in naam van Afrika gastheer van het WK. Wij moeten dit toernooi succesvol maken en tot nu toe slagen we daar buitengewoon goed in. Dit WK moet een katalysator zijn voor de ontwikkeling van ZuidAfrika.’’ (ANP)

Feest in Ierland na afgang van Frankrijk De vlag ging dinsdag uit in Ierland, na de uitschakeling van Frankrijk op het WK. De Ieren zijn nog niet vergeten hoe ze kwalificatie voor de mondiale eindronde misliepen door een dubbele handsbal van Thierry Henry in de play-offs. ‘De campagne van het door ruzies geteisterde Frankrijk op het WK was vervloekt door die handsbal’, schrijft The Irish Times. ‘Treffend was dat Henry dinsdag tijdens zijn zielloze invalbeurt de Jabulani met de arm controleerde en dat dit incident veelvuldig werd herhaald.’ ‘De geest van het team van Giovanni Trapattoni (de bondscoach van Ierland, red.) waarde ook tegen ZuidAfrika op het veld. Frankrijk arriveerde op het WK als de kwade schurk van de cast. Iedereen zwaait ze nu vrolijk uit.’ ‘Au revoir!’, kopt The Irish Independent. ‘Lezer, vergeef ons dit leedvermaak. Het team dat zich dankzij bedrog plaatste voor het WK, verlaat het toernooi onder de meest vernederende omstandigheden.’

Boven: Een zeer originele ‘Oranjeversiering’ langs de Zeelandsedreef. Rechts: Het Oranjegevoel is tot in detail doorgevoerd.

Netty van der Ven uit Schaijk wint boodschappenpakket

Zuid-Afrika slechtste gastland ooit op WK Zuid-Afrika heeft de twijfelachtige eer om als eerste gastland in de historie van het WK te worden uitgeschakeld in de eerste fase. De Afrikanen eindigden ondanks een zege in de laatste groepswedstrijd op Frankrijk (2-1) als derde in groep A, omdat Mexico -

De Arena WK-pool wordt mede mogelijk gemaakt door:

dat evenveel punten verzamelde - een beter doelsaldo heeft. Bij voorgaande WK’s bereikte het gastland minimaal de achtste finales. Zes keer veroverde het gastland de wereldtitel: Uruguay (1930), Italië (1934), Engeland (1966), West-Duitsland (1974), Argentinië (1978) en Frankrijk (1998). De ‘minste’ prestatie van een gastland tot nu toe was van Japan in 2002. De Aziaten strandden in de achtste finales, medeorganisator Zuid-Korea werd vierde. Vier jaar geleden reikte Duitsland als organisator van het WK tot de derde plaats.

SCHAIJK/RAVENSTEIN – Netty van der Ven uit Schaijk is de gelukkige winnares geworden van het ‘Oranjeboodschappenpakket’ van supermarkt EM-TÉ in Ravenstein. Netty wist de uitslag van de wedstrijd NederlandDenemarken (2-0) goed te voorspellen en kwam na loting als winnaar uit de bus. Woensdagmiddag nam Netty het boodschappenpakket ter waarde van ruim 75 euro in Ravenstein in ontvangst.

Factum Firmitas

Irma Peijnenburg van EM-TÉ Ravenstein feliciteert Netty van der Ven met het ‘Oranje-boodschappenpakket’.

8

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 juni 2010


Feest met Schaijkse jeugd en ‘Ons Klupke’ uit Herpen

Dorpsactiviteit Scouting Schaijk groot succes SCHAIJK/HERPEN - De dorpsactiviteit die Scouting Schaijk afgelopen vrijdag en zaterdag in het kader van haar vijftigjarig jubileum hield voor de jeugd van Schaijk en omstreken was een groot succes. Meer dan 200 kinderen wisten de weg naar Scouting te vinden.

p vrijdagavond namen ongeveer 100 jongeren deel aan een ‘ballonnentocht’. In kleine groepjes werden de kinderen met een touw aan elkaar verbonden. Iedere deelnemer kreeg een met helium gevulde ballon en zo moest er een speurtocht worden gelopen. De ballonnen moesten worden verstopt zodra de spionnen die op de route rondreden voorbij kwamen. Was een ballon wel zichtbaar voor een spion dan werd deze stuk geprikt. Iedere

s p o r t Rick van der Ven naar EK-Outdoor Junioren SCHAIJK - Handboogschutter Rick van der Ven, lid van De Vriendenkring 1897 uit Schaijk, heeft zich gekwalificeerd voor deelname aan het Europees Kampioenschap Outdoor voor Junioren dat van 13 tot en met 17 juli in de Duitse stad Winnenden gehouden wordt. Om zich te kunnen kwalificeren moest hij tussen 8 mei en 19 juni tijdens diverse nationale en internationale wedstrijden over de Olympische afstand van 70 meter minstens twee keer de A-limiet van 320 punten behalen en vier keer de B-limiet van 310 punten. Rick van der Ven voldeed met scores tussen de 327 en 336 punten royaal aan de gestelde A-limiet waarmee hij zich verzekerde van een plaats in het Nederlandse team dat op maandag 12 juli afreist naar Duitsland.

Peter Peters/TSR houdt recreantenvolleybaltoernooi Deelnemers aan de ballonnentocht.

ballon die de kinderen aan het einde van de tocht nog over hadden was goed voor een broodje hamburger bij het kampvuur. Bij het kampvuur bleek er gelukkig meer dan voldoen-

de zodat ook de bezoekers zonder ballon een broodje kregen. Ons Klupke Diezelfde avond organiseerde Explorers, één van de groepen van Scouting, een foto-bingo-avond voor Ons Klupke uit Herpen. Ons Klupke is een vrijetijdsclub voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Het was een mooie en gezellige avond en iedereen viel in de prijzen. Zaterdagochtend verzamel-

De leden van Ons Klupke.

Zondag 4 juli is het weer zover

Tien procent meer pleegkinderen vinden geschikt gezin

Ravenstein maakt zich op voor Samen op de Koffie RAVENSTEIN - Het jaarlijkse festijn Samen op de Koffie in Ravenstein beleeft zondag 4 juli haar 32ste editie. In 1978 begonnen als superkienavond van de plaatselijke carnavalsvereniging De Narrenkap, is het evenement inmiddels uitgegroeid tot een regionale trekpleister van formaat. Samen op de Koffie speelt zich af op en rond industrieterrein De Kolk en trekt ieder jaar zo’n twaalf- tot vijftienduizend bezoekers naar het vestingstadje. Het evenement is in 1978 begonnen als feestweekend rond de jaarlijkse kienavond van De Narrenkap. Op de vrijdag werd een superkienavond gehouden en op de zaterdag was er overdag een zeskamp en ‘s avonds een tuinfeest. De festiviteiten speelden zich destijds af bij het station, rond het koffiehuis. Het jaar daarop breidde het evenement zich uit naar de zondag en kreeg het voor het eerst de vorm van een jaarmarkt. Waar in het begin zo’n twintig kramen stonden opgesteld rond het koffiehuis, telt de jaarmarkt tegenwoordig ongeveer 250 kramen, verspreid over een traject van zo’n 1.800 meter. Samen op de koffie wordt financieel ondersteund door een groot aantal bedrijven uit Ravenstein, Schaijk en Herpen. De opbrengst van het evenement komt mede ten goede aan een tiental plaatselijke verenigingen en organisaties. Die leveren op hun beurt vrijwilligers om alle activiteiten in goede banen te leiden. Voor jong en oud Ook dit jaar kunnen de bezoekers weer rekenen op de bekende, gezellige jaarmarkt en bijbehorende activiteiten, terrasjes en optredens voor jong en oud. De jaarmarkt is dit jaar voor het eerst gratis toegankelijk. Samen op de koffie duurt zondag 4 juli van 10.30 tot 17.30 uur en speelt zich af op en rond industrieterrein De Kolk in Ravenstein. Meer info: www.samenopdekoffie.nl.

den zo’n honderd kinderen zich op het Europaplein voor een vossenjacht. Iedereen mocht mee doen. ‘Vos kom uit je hol’ klonk er even later in de straten van Schaijk. Overal waren de kinderen op zoek naar vreemde figuren die mooi maar soms ook gek verkleed door het dorp liepen. Na anderhalf uur zoeken waren de meeste vossen gevonden en kregen alle kinderen een zakje chips en (o)ranja. Een mooie Scoutingochtend was achter de rug en iedereen was op tijd klaar voor de voetbalwedstrijd van het Nederlands Elftal. Meer info en foto’s: www.scoutingschaijk.nl.

REGIO - In 2009 hebben in Nederland 23.355 kinderen voor korte of langere tijd bij pleegouders gewoond, zo blijkt uit de jaarcijfers van Pleegzorg Nederland. In totaal zijn er dat jaar 8.947 nieuwe plaatsingen gerealiseerd. Dat is een toename van 10% ten opzichte van 2008.

In 2009 zijn 2.940 nieuwe pleegouders ingeschreven. “Het is fantastisch dat het ook afgelopen jaar weer is gelukt om meer kinderen te helpen dankzij de inzet van ruim 13.000 pleeggezinnen en honderden professionals. Mede dankzij de succesvolle SIRE-campagne ‘Pleegouders zijn bijzonder nodig’, is het pleegouderbestand verder gegroeid”, zegt Ans van de Maat, woordvoerder van Pleegzorg Nederland. De maatschappelijke betrokkenheid is groot en veel mensen zijn bereid de zorg voor een kind van een ander op zich te nemen. De groei van het pleegouderbestand is ook duidelijk merkbaar in de provincie Noord-Brabant. Stichting Oosterpoort laat weten dat in 2009 in de regio noordoost NoordBrabant het aantal nieuwe aanmeldingen is toegenomen met maar liefst 44% ten opzichte van 2008. “Om de toename voort te kunnen zetten hebben we nog veel nieuwe pleegouders nodig. Immers, er is nog steeds een wachtlijst met kinderen die wachten op een passend pleeggezin”, weet Jeroen van der Eerden, directeur Stichting Oosterpoort. Iedereen vanaf 21 jaar met gezond verstand, doorzettingsvermogen, geduld en humor kan pleegouder worden. Samenwonend, getrouwd of alleenstaand, homo of hetero, arm of rijk, autochtoon of allochtoon, het maakt niet uit. Wat wel uitmaakt is dat je er kunt zijn voor een pleegkind, dat je je eigen leven op orde hebt en dat je een kind warmte en structuur kunt bieden. Op 1 juli houdt Oosterpoort een informatieavond in ’s-Hertogenbosch. Tijdens deze avond komen zeer uiteenlopende onderwerpen aan bod: de verschillende vormen van pleegzorg, praktijkvoorbeelden, het contact met de ouders van het kind, maar bijvoorbeeld ook de werkwijze van Jeugdzorg en de pleegzorgvergoeding. Daarnaast is er ruimte voor het stellen van vragen. Je kunt geheel vrijblijvend binnenlopen, maar aanmelden wordt op prijs gesteld. Dat kan telefonisch: 0412-465345 of via email: pleegzorg@ oosterpoort.org.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 juni 2010

SCHAIJK/REEK - Volleybalvereniging Peter Peters/TSR houdt op zondag 27 juni voor de vijfendertigste keer het jaarlijkse recreanten buitentoernooi. Zowel beginners als ervaren volleyballers zijn dan weer welkom op het sportveld aan de Langstraat in Reek voor een sportieve dag. Er wordt gespeeld op verschillende niveau’s. Belangstellenden kunnen teams van minimaal vier personen (dames en heren) opgeven. Het inschrijfformulier is te downloaden via www. peterpeters.nl. Bellen kan ook, telefoon 0486-463077. Op het sportterrein staat tijdens het toernooi een springkussen opgesteld voor de kinderen.

Maashorst-wandeltochten in Schaijk SCHAIJK - Op zondag 27 juni houdt wandelcomité Ons Genoegen de jaarlijkse Maashorst-wandeltochten in Schaijk, dit jaar weer met geheel vernieuwde routes. Deelnemers kunnen afstanden lopen van 5, 10, 15, 20, 30of 42 kilometer. Met name de langere afstanden leiden door de bosrijke omgeving van Landerd. Starten kan vanaf 7 uur bij café-feesterij De Potter aan de Schutsboomstraat. Het inschrijfgeld varieert van 1 tot 2,50 euro per persoon. Meer info: www.wandel-OG.nl.

Volleybalclub Detac houdt flessenactie in Zeeland ZEELAND - Volleybalvereniging Detac Zeeland houdt zaterdag 26 juni een flessenactie. Tussen 10 en 13 uur komen de leden langs de deur voor het ophalen van statiegeldflessen. Ook staat er bij de C1000 en de Aldi een kraampje waar men flessen kan inleveren bij de Detac-leden.

Aanmelden leerlingen bij St. Hubertus Herpen HERPEN - Onlangs hebben de opleiders van muziekvereniging Sint Hubertus uit Herpen op basisschool ‘t Schrijverke uitleg gegeven over muziek leren en muziek maken. De interese bij de leerlingen van groep 4 en 5 was groot. Daarom wil de vereniging volgend schooljaar in groepsverband de leerlingen kennis laten maken met algemene muzikale vorming (AMV). Blokfluit spelen, spelenderwijs noten leren lezen en omgaan met maat en ritme. Deze AMV dient ook als voorbereidng voor de opleiding op blaasinstrument en slagwerk. Medio september start de AMV. Aanmelden kan bij Christa Siebers, Kloosterstraat 5A Herpen, 0486 413755.

Thompson Bridge Band geeft concert op De Heische Tip ZEELAND. Zondag 27 juni geeft de regionale Thompson Bridge Band een zomervakantieconcert op het terras van camping De Heische Tip in Zeeland. Het concert begint om 14.30 uur. De band heeft een herkenbaar bigbandrepertoire. Instrumentale nummers worden afgewisseld met zangnummers.

9


ZONDAG

OPEN VAN 11 TOT 16 UUR


Al 1.100 verkoopcontracten ondertekend

Full Hybrid Toyota Auris nu al een succesnummer OSS - Het elfhonderdste verkoopcontract voor de Full Hybrid Toyota Auris is getekend. En dat is nog voordat deze exclusief voor Europa ontwikkelde Toyota bij de dealers voor een testrit beschikbaar is. De Nederlandse autopers heeft eind mei kennisgemaakt met de nieuwste uitvoering van de Toyota Auris, de Full Hybrid Auris. 14 jaar ervaring met hybridetechniek werpt zijn vruchten af. Wie de voorkeur heeft om na een proefrit voor dit volumemodel te kiezen, kan alvast voor de eerste week van augustus bij de Toyota dealer een afspraak maken. Tot die tijd kan de Full Hybrid techniek natuurlijk al wel worden beproefd in de Toyota Prius. De Full Hybrid Toyota Auris is er vanaf 22.990 euro.

e Full Hybrid Toyota Auris is zuinig (3,8 l/100 km), de schoonste auto in het C-segment en kent een CO2 uitstoot van 89 g/km. De Full Hybrid aandrijflijn van deze Toyota levert een systeemvermogen van 100 kW, het equivalent van 136 pk. Die kracht wordt gegenereerd door de compacte en lichtgewicht 1,8-liter

viercilinder van 72 kW (99 pk) en 142 Nm en een elektromotor van 60 kW (82 pk) met een koppel van 207 Nm. Prestaties die gelijk zijn aan een 2-liter benzineof dieselmotor waarbij aanmerkelijk minder schadelijke emissies worden uitgestoten. De Full Hybrid Auris stoot verwaarloosbaar weinig NOx uit en - in tegenstelling tot diesels -

De Toyota Auris Full Hybrid. zelfs helemaal geen roet. En dat zijn stoffen die in belangrijke mate de luchtkwaliteit beïnvloeden. In de EV-stand rijdt de auto volledig elektrisch en produceert de Full Hybrid Auris zelfs helemaal geen CO2 en NOx. Complete uitrusting Standaard heeft de Full Hybrid Auris onder meer climate control, Cruise Control, Vehicle Stability Control, Traction Control, een CVT automatische transmissie, 5 deuren, LED dagrijverlichting, elektrisch verstelbare en inklapbare buitenspiegels, mistlampen vóór en zeven airbags.

ook geen BPM. Het brandstofverbruik is aantrekkelijk en de onderhoudskosten laag. De Full Hybrid Auris is leverbaar vanaf 22.990 euro en heeft een aantrekkelijke leaseprijs van 375 euro per maand (48 mnd/20.000 km). Wie de Full Hybrid Auris zakelijk rijdt, heeft een bijtelling van slechts 14%, wat neerkomt op een netto bijtelling van circa 120 euro per maand (afhankelijk van heffingspercentage inkomstenbelasting). Voor meer informatie over de Full Hybrid Auris zie www.toyota.nl of neem contact op met Toyota-dealer Jos van Boxtel aan de Longobardenweg 21 in Oss, telefoon 0412-643355.

De auto is zuinig in verbruik.

Uw regiodealer:

Jos van Boxtel Longobardenweg 21 - 5342 PL Oss Telefoon 0412 643 355 - www.josvanboxtel.nl

Subaru maakt prijs WRX STI sedan bekend De Subaru WRX STI sedan (foto) komt terug. Dat is goed nieuws voor de liefhebbers, die het de afgelopen jaren met een hatchback moesten doen. De prijs is nu bekend: 58.995 euro.

Subaru voert enkele vernieuwingen door aan de WRX STI, waaronder het schrappen van de naam Impreza voor de snelste vesies. De Japanners hebben het onderstel van de WRX STI verder verfijnd en wijzigingen aangebracht in de set-up van vering en demping.

De uitgebreide uitrustingspecificaties maakt Subaru later bekend, voor nu moeten we het doen met de prijzen. De vanafprijs van de hatchback blijft met 57.995 euro gelijk, de Sport Executive kost 64.495 euro. De sedan heeft een prijskaartje waarop respectievelijk 58.995 euro en 64.995 euro staat vermeld. In september komt de vernieuwde WRX STI naar Nederland.

Voorlopige prijs Nissan JUKE crossover bekend De prijs van de nieuwe Nissan JUKE (foto) is bekend. De compacte vierdeurs crossover, die later dit jaar komt, zal naar verwachting in Nederland vanaf 18.900 euro te koop zijn. Het gaat in dit geval om een richtprijs. Nissan Nederland wacht nog met het bekendmaken van de definitieve prijzen totdat bekend is welke invloed de CO2-uitstoot heeft op de hoogte van de BPM-heffing. De richtprijs kan dus nog iets hoger of lager uitpakken. Met het design van de JUKE mikt Nissan op individualisten en op mensen die gevoelig zijn voor nieuwe trends. De crossover staat stoer hoog op de wielen, maar heeft de taille en daklijn van een coupé. Daarbij biedt hij het praktische van een vierdeursauto.

Geen BPM De consument betaalt voor de Full Hybrid Auris geen motorrijtuigenbelasting en

Het beste nieuws voor de liefhebbers is de terugkeer van een sedanversie. Die verdween bij de komst van het nieuwe model Impreza in 2008. De hatchback blijft in het gamma maar Subaru herziet wel het uitrustingsprogramma, dat voortaan bestaat uit de Sport en Sport Executive.

autonieuws

De JUKE komt later dit jaar op de markt met een keuze uit een 1,6-liter benzinemotor van 86 kW (117 pk) en een volstrekt nieuw ontwikkelde direct ingespoten turbobenzinemotor 1.6 DIG-T van maar liefst 140 kW (190 pk). Verder is er een 1.5 dCi-dieselmotor van 81 kW (110 pk) beschikbaar. De JUKE is ook de eerste auto in de compacte klasse die leverbaar is met een elektronisch aangestuurde vierwielaandrijving; een doorontwikkeling van Nissans ALL MODE 4x4i-systeem en in dit geval met Torque Vectoring System (TVS) op de achteras om de aandrijfkracht traploos over het linker- of rechterachterwiel te verdelen. De vierwielaandrijving is in combinatie met een XTRONIC CVT automatische transmissie. Kopers kunnen kiezen uit drie in luxe oplopende uitvoeringen: Visia, Acenta en Tekna. De basisuitvoering Visia is voorzien van ABS/EBD, airconditioning, een tripcomputer, acht airbags, elektrisch bedienbare ramen en een radio/cd-speler. Meer info: www.nissan.nl.

Volkwagen presenteert nieuwe Sharan Volkswagen heeft de prijzen bekendgemaakt van de nieuwe Sharan (foto). De full-size MPV staat in september in de showroom met een vanafprijs van 37.490 euro. Na veertien jaar staat de tweede generatie Sharan bijna in de showroom. Volkswagen brengt de MPV als vanouds weer samen met Seat op de markt. De nieuwe Sharan heeft een vanafprijs van 37.490 euro. Voor dat geld rolt de dealer een 1.4 TSI in Easyline-uitvoering naar buiten. Je kunt de Sharan opwaarderen tot Trendline, Comfortline of Highline. De 1.4 TSI met 150 pk is de enige benzinemotor die Volkswagen levert. Er zijn twee diesels, allebei met een cilinderinhoud van 2,0 liter. De 140 pk sterke variant kost als Trendline 42.290 euro, de uitvoering met 170 pk is er vanaf 49.490 euro maar dan krijg je wel meteen een Comfortline én een DSG-automaat. Die laatste is optioneel op de andere twee motoren. Om brandstofverbruik en CO2-uitstoot te beperken zijn alle Sharans uitgerust met start/stopsysteem en een systeem dat remenergie terugwint. De vernieuwde Sharan staat in september in de showroom maar is per direct te bestellen.

Start/stop-systeem steeds populairder In 2009 was dertien procent van alle nieuwe auto’s in de Benelux uitgerust met een start/stop-systeem. De komende jaren zal dit stijgen tot vijftig procent. Het start/stop-systeem wordt steeds populairder bij autofabrikanten. Het is een eenvoudige manier om brandstofverbruik en CO2-uitstoot te beperken zonder ingewikkelde aanpassingen aan de motor te hoeven doen. Steeds meer nieuwe auto’s zijn ermee uitgerust. In 2009 lag het percentage verkochte auto’s met een start/stop-systeem op dertien procent in de Benelux. In Nederland lag dat percentage een jaar eerder nog op drie procent. De toename komt deels door de populariteit van hybridemodellen. Het start/stop-systeem is inmiddels bij veel merken gemeengoed. Ook premiummerken schuwen de toepassing ervan niet, BMW was zelfs een van de eerste merken die ermee kwam. Bosch, fabrikant van veel start/stop-systemen, verwacht dat over twee jaar de helft van alle nieuwe auto’s is uitgerust met start/stop-systeem. Dan is het wel nodig dat deze techniek zijn weg vindt naar het stadsautosegment.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 juni 2010

11


Nieuw aanbod fase 1

Er groeit iets moois op

Repelakker Zeeland Repelakker wordt een ruim opgezette woonwijk, met veel groen en een kwalitatieve uitstraling. Reuvers bouwt hier schitterende woningen in verschillende prijsklassen, voor gezinnen in elke leeftijdsfase. Repelakker ligt vlak bij het dorpscentrum van Zeeland (gemeente Landerd) en biedt aan twee kanten uitzicht over de weilanden. Het wordt een wijk waar kinderen lekker buiten kunnen spelen en waar u straks heerlijk rustig woont.

Patiowoning v.a. € 297.500,- v.o.n.

Eengezinswoning v.a. € 181.000,- v.o.n. Tweekapper v.a. € 322.700,- v.o.n.

• alle basisvoorzieningen op de begane grond • twee parkeerplaatsen op eigen terrein • tal van indelings- en uitbreidingsopties • als u de verdieping niet laat indelen, krijgt u een fikse korting op de koopsom!

• zeer volwaardige eengezinswoning (380 - 458 m3) • tal van indelings- en uitbreidingsopties • standaard met erker, tuinberging en vaste trap naar de tweede verdieping • prijs-kwaliteitverhouding is uniek voor deze regio

• 650 m3 inhoud en zéér ruime percelen • met garage/berging en twee parkeerplaatsen op eigen terrein • tal van indelings- en uitbreidingsopties • levensloopbestendig in te delen

www.repelakker-zeeland.nl

Informatiebijeenkomst zaterdag 26 juni 2010 van 12.00 - 14.00 uur Gemeenschapshuis De Garf, Kerkstraat 35 in Zeeland

Een project van:

Voor meer informatie:

Maaskade 18

Zevenbergseweg 1

Velmolenweg 165

5347 KD Oss

5351 PE Berghem

5404 LC Uden

Tel 0412 - 63 01 00 www.reuversbouw.nl

Tel 0412 - 40 51 79

Tel 0413 - 25 70 33

www.chadv.nl

www.krabben.nl

Weekblad Arena week 25 2010  

Weekblad Arena week 25 2010