Page 1

Arena AutoRAI-special zie pagina 17-24

weekblad voor landerd, herpen, ravenstein en omstreken jaargang 17 – week 16 – 22 april 2011 – www.arenalokaal.nl ����������������������������� ����������������������� ����������������� ��������������������������

‘Nieuwe Q-koortsgevallen weinig bedreigend’ pagina

3

Plan natuurspeeltuin Schaijk krijgt vorm pagina

5

Wiep 4 Charity brengt duizenden euro’s op pagina

Minister wil ouders zelf schoolvakanties laten bepalen

Makkelijker een dagje weg met de kinderen REGIO - Vaker een dagje weg met de kinderen? Of les in de zomervakantie? Als minister van onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) haar plannen doorvoert, is dit over een aantal jaren werkelijkheid. Vanaf het schooljaar 2011-2012 wordt er op tien basisscholen in Nederland een proef gehouden, waarbij ouders zelf de vakanties van hun kinderen mogen bepalen. Goed plan of juist niet? Arena vroeg basisscholen, leerkrachten en ouders in de omgeving een reactie.

‘I

k vind het een prima voorstel. Het huidige schoolsysteem past niet meer bij de tijd van nu. Een vernieuwde school past in de huidige tijdsgeest“, reageert Resi van der Coer, directrice van De Wizzert uit Zeeland. Frans van Nunen van ’t Schrijverke in Herpen en Martien Wijdeven van basisschool Oventje in Zeeland zijn minder positief gestemd. “Een verspreide vakantie betekent ook meer leerkrachten. Ik kan niet verwachten van leerkrachten die nu gewend zijn aan

de huidige vakantieregeling, dat ze dadelijk nog maar twee weken per jaar vrij hebben”, legt Wijdeven uit. Als ouders zelf inspraak hebben op de vakantieperiodes, worden de lessen individueler. Dat betekent een meer persoonlijke benadering van ouders en kinderen. Van der Coer ziet dit als uitdaging. “Je moet ouders meer persoonlijk aanspreken en iedereen krijgt een eigen rooster. Het groepsgebeuren zoals we dat nu kennen vervalt. We zullen moeten leren omgaan met een nieuwe vorm.”

Speerpunten plannen minister van onderwijs: Experiment met 10 scholen: • Onderwijs mag in de zomervakantie gegeven worden. De lesuren tellen mee voor de minimale onderwijstijd van 7.520 uur. • Geen verplichting om alleen maar weken van vijf schooldagen te hebben. Wel de eis van evenwichtige spreiding over de dag en het jaar. • Effecten op de prestaties van de leerlingen en de kwaliteit van het onderwijsproces moeten gewaarborgd blijven. • Het experiment start met ingang van schooljaar 2011-2012 en duurt drie jaar.

Volgens Wijdeven voegt het nieuwe systeem op dit gebied niets toe aan het huidige systeem. Hij is van mening dat het onderwijs op zijn school al erg gefocust is op de behoeften van de kinderen. “Individueler kan het haast niet”, zegt hij. Wijdeven zou wel voorstander zijn van een versoepeling van de vakantieverdeling door het jaar heen. “Ouders zouden bijvoorbeeld meer de kans moeten krijgen om tijdens het jaar hun kinderen een week of zo mee te nemen.” Rompslomp Dat deze wijziging vergaande gevolgen heeft voor de administratieve kant is voor alle schoolhoofden duidelijk. “De administratieve rompslomp valt niet te overzien”, zegt de directrice van De Wizzert. “Je moet de lesroosters aanpassen en bijhouden welke stof er aangeboden is aan welk kind? En je moet ervoor zorgen dat de kinderen wel aan het verplicht aantal uren voldoen. Dat is een hele klus.” Kinderen moeten in acht jaar tijd 7.520 uur vullen. Deze uren moet de school evenwichtig over de dagen en het jaar verdelen. Extra belasting Volgens Miriam van Vugt, leerkracht in groep 7 van de Kreek’l in Reek, zijn de plannen van de minister ‘onbegonnen werk’. Volgens haar wordt er steeds meer

van leerkrachten gevraagd. “Als leerkracht moet je rekening houden met de verdeling van de lesstof per schooljaar. Je moet de lesstof op de verschillende niveaus van de kinderen verzorgen en diverse plannen van aanpak maken. Daarbij vragen de combinatieklassen ook dubbele werkvoorbereiding en uitwerking.” Daarnaast zijn er praktische problemen als het houden van ouderavonden of het voorbereiden van een feest waar de hele klas aan mee moet doen. Lees verder op pagina 3.

6

Gemeentenieuws

Landerd pagina

11-15

Dorpsraad gaat op werkbezoek in Herpen HERPEN - De dorpsraad en het zogeheten Kernteam werken samen met de bewoners aan leefbare dorpen en buurten in het dorpsraadgebied Herpen. Om dit te kunnen doen dienen zij een goed beeld te krijgen van wat er leeft en wat de bewoners van hun dorp vinden. Het Kernteam bestaat uit woordvoerders van de politie, de gemeente Oss, woningstichting Mooiland Maasland en stichting Vivaan. Dorpsraad en Kernteam gaan dinsdag 26 april van 19 tot 20.30 uur op werkbezoek in Herpen. Het gaat om alle bewoners in de straten tussen de Wooijstraat, de St. Sebastianusstraat en de Molenstraat (beide zijden). Dorpsraad en Kernteam willen met hen praten over hun buurt en de leefomgeving. Waar is men trots op en welke verbeteringen zijn wenselijk? Zij ontmoeten bewoners graag in de tent die is opgesteld op de heuvel van de speelplek aan de Kortenberg. Men kan de vragen ook schriftelijk beantwoorden en inleveren bij: Pieter Pelders, Broekstraat 28, 5373 KE Herpen.

Gemeente zoekt naar bouwruimte in Ravenstein

BANDEN VELGEN A.P.K. ONDERHOUD Industrielaan 22 5406 XC Uden Tel. (0413) 26 10 00

www.arenalokaal.nl – vrijdag 22 april 2011

RAVENSTEIN - De gemeente Oss gaat bekijken waar het in Ravenstein en omgeving mogelijk is om nog woningen te bouwen. In vergelijking met andere Osse kernen is er in het vestingstadje de afgelopen jaren weinig nieuwbouw gerealiseerd. Er bestaat echter wel vraag naar woningen in Ravenstein. Ook in de komende jaren lijkt woningbouw in het Maasstadje en omliggende kerkdorpen slechts beperkt mogelijk. Een aantal mogelijke bouwlocaties bleek niet geschikt vanwege ernstige milieuhinder. In het coalitieakkoord staat de woningproblematiek in Ravenstein uitdrukkelijk genoemd.

Van Tilburg´s Uitvaartverzorging Wij verzorgen uitvaarten in Landerd, Herpen, Ravenstein en omgeving. Past. van Winkelstraat 44 SCHAIJK • 0486 461239 • info.vantilburg@planet.nl

www.vantilburgschaijk.nl


OPENDAG 2 e PAASDAG

Ook op Koninginnedag kunt u bij ons terecht ...

aanbiedingen alléén tijdens de open dag 25 april 10.00 - 16.00 uur

Bij aankoop van KUNSTSTOF KOZIJNEN:

GRATIS INKLEM HORREN!

Op gehele collectie ZONWERING, rolluiken en sectionaal deuren: Bij plaatsing van Ramona-TERRASOVERKAPPING:

10% KORTING!

GRATIS DRAADLOZE DIMMER!

Op SERRES, DAKKAPELLEN, lichtstraten en overige producten:

5% KORTING!

Profiteer nu van het verlaagde BTW-tarief

29 apRIL

Loco Loco DIScoShow &

MEMphIS MaNIacS

30 apRIL MaRI & DE MaRIES DE zINgENDE FRESIa’S &

hERMES houSE baND

1 MEI TIS gRa

!

ToEgaNg

hIppE gaSTEN - DuSTy RoaD

MoNIquE SMIT

EVENEMENTENTERREIN REEK

STREEKFEEST.NL

Showroom: Langenboomseweg 55 Zeeland, tel 0486 - 45 37 78, www.vanvlietzeeland.nl

Open van 08 tot 18 uur Gewoon bij Albert Heijn Burg. Hoefnagelstraat 14 5374 GZ Schaijk T: 0486 464 046

Scheltseweg 13 5374 EB Schaijk T. 0486-463788 F. 0486-463630 E. info@petersbouw.nl I. www.petersbouw.nl

Utiliteitsbouw - Woningbouw

Agrarische bouw - Betonbouw Leon’s ATB Hoek Schaijk Iedere woensdag en vrijdag van 14 tot 20 uur in de winkel van Ronald (Cycle Station Schaijk) aan de Runstraat 9.

INTENSE BMX 2011 nu binnen! Ook voor: Alpine Star, AC parts, Giant ATB, Merida ATB, THE, Sinz, reparatie, onderhoud aan uw BMX /ATB.

Leon Janssen 06 1211 9242 Mobiele fietsenmaker thuis, onderweg en op het werk.

2

www.arenalokaal.nl – vrijdag 22 april 2011


Besmette bedrijven volgens staatssecretaris Bleker tijdig gevaccineerd

‘Nieuwe Q-koortsgevallen weinig bedreigend voor volksgezondheid’

column Nationaal Veldwachterplan Een paar weken geleden stelde ik voor om ons hele leger op te doeken en de verdediging van ons land aan te besteden. Ik heb wat zitten rekenen en links en rechts gebeld, en waarachtig, het is het ei van Columbus. Maar liefst negen landen hebben aangegeven dat ze graag in willen schrijven. Voor ongeveer vier miljard euro per jaar, zo is de schatting. Dat betekent dat we elk jaar vijf miljard overhouden. Vervolgens verkopen we al het materieel, schepen, vliegtuigen, tanks, helikopters (als we ze tegen die tijd niet allemaal verspeeld hebben tenminste), en dat brengt grof uitgerekend ook nog eens een kleine drie miljard euro op. Dat geld zetten we weg tegen de hoogste rente, ik geloof dat de Grieken op dit moment zeventien procent betalen, dus dat is jaarlijks vijfhonderd miljoen.

REGIO - De kans dat dieren die tegen Q-koorts zijn gevaccineerd toch worden besmet is aanzienlijk kleiner, maar is niet nul. Als de dieren toch geïnfecteerd raken, is de uitscheiding aan bacteriën lager dan wanneer dat gebeurt bij niet-gevaccineerde dieren. Na een enting zijn abortussen vrijwel uitgesloten. Daarom vormen de nieuwe besmette bedrijven slechts een zeer beperkt risico voor de gezondheid van omwonenden. Dat schrijft staatsecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan de Tweede Kamer in een reactie op vragen van de Partij voor de Dieren.

D

e situatie op en om de besmette bedrijven wordt wel nauwkeurig in de gaten gehouden, stelt Bleker. De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) onderzoekt de oorzaken van nieuwe besmettingen. Op dit moment zijn sinds de start van de tankmelkmonitoring in oktober 2009 in totaal 97 besmettingen geconstateerd op 96 bedrijven. Een van die bedrijven is in 2011 opnieuw besmet verklaard. Op

dit moment zijn daarvan nog 65 bedrijven besmet. Er zijn 32 bedrijven vrij verklaard omdat het tankmelkresultaat een jaar negatief was. In 2011 zijn vier bedrijven besmet verklaard, waaronder een geitenfokkerij aan de Langstraat in Zeeland. Van de besmette bedrijven wordt jaarlijks ongeveer eenderde gecontroleerd op de geldende Q-koortsmaatregelen, steeds in combinatie met een controle op de juiste toepassing van de verplichte

De kans dat dieren die tegen Q-koorts zijn gevaccineerd toch worden besmet is zeer klein. identificatie- en registratieregels. Daarnaast zijn houders die in december 2010 een ontheffing voor het levenslang fokverbod van lammeren hebben aangevraagd de afgelopen maanden allemaal gecontroleerd. Omdat de nieuw besmette bedrijven naar alle waarschijnlijkheid tijdig gevac-

Vervolg van voorpagina

Oplage 10.000 Eindredactie

Sergio Boutkan E: sergio@uitleg.nl M: 06 466 25 651 Kopij

Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk T: 0486 463 112 F: 0486 463 537 E: redactie@arenalokaal.nl I: www.arenalokaal.nl Acquisitie

Rob Smorenberg M: 06 506 17 426 E: rob@uitleg.nl Uitgever

Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk I: www.uitleg.nl Druk

DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding

De Winter T: 0413 266 766

Wat kost mijn plan? Bij Defensie werken 70.000 mensen. Als we ze 50.000 euro bruto per jaar betalen, kost dat 3,5 miljard euro. Conclusie: met het Nationaal Veldwachterplan wordt er niet meer gesneuveld in het buitenland, niet meer in het binnenland en houden we ook nog eens elk jaar twee miljard over. Een paar procent naar de bedenker, de rest verdelen we onder het volk. Iedereen gelukkig.

Voor ouders met onregelmatige werktijden en diensten zou dit plan echter een uitkomst zijn. Momenteel zijn ze gebonden aan maar twee opeenvolgende vrije weken in de zomervakantie. “Het voorstel van de minister biedt echter de mogelijkheid om vakanties te plannen buiten het hoogseizoen om. Daardoor kun je wel drie of vier weken vrij nemen”, legt een ouder uit.

Een aantal ouders van schoolgaande kinderen ziet het plan met lede ogen aan. De tegenstanders denken dat het ten koste gaat van het onderwijs en dat het zeer moeilijk wordt het lesprogramma goed af te stemmen. Het systeem wordt te individualistisch, stellen zij.

Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o.

cineerd zijn, vormen ze een zeer beperkt risico voor de gezondheid van omwonenden. De lokale GGD’s zijn van de besmetting op de hoogte gebracht. Voor meer informatie kunnen omwonenden ook terecht bij de lokale GGD.

Afgezien daarvan gaat het plan organisatorisch ook veel meer van de school vergen. “Moeten er 25 verschillende toetsen komen? Moet de school voor ieder kind apart een vakantiekalender gaan bijhouden? Wie vangt het lerarentekort op?”, zegt een verontruste moeder.

De regeling van de minister is vooral bedoeld om tweeverdieners tegemoet te komen. Elk jaar kampen partners met problemen bij het opnemen van verlof. Wie vangt de kinderen wanneer op en kunnen we überhaupt wel samen op vakantie? De minister wil met de regeling ‘scholen en ouders de mogelijkheid bieden om het onderwijs zo te organiseren dat het past bij de wensen van deze tijd’.

colofon

Tellen we het allemaal bij elkaar op, dan hebben we met mijn plan jaarlijks 5,5 miljard euro te besteden. Van dat geld kunnen we gemakkelijk al het personeel van Defensie aan het werk helpen. En wat laten we ze doen? We zetten ze in voor de binnenlandse veiligheid. Niet bij de politie, want die bakken er niks van. We scholen ze allemaal om tot veldwachter. Dan wordt het eindelijk weer veilig op straat. Want kijk het maar na, in de tijd dat we nog veldwachters hadden, bestond er nauwelijks criminaliteit. Dat komt omdat veldwachters er op zijn getraind om vooral te letten op kleine overtredingen. Als je daar heel scherp op controleert en overdreven zwaar straft, komen de mensen gewoon niet toe aan het plegen van grote overtredingen. Want de mens is nu eenmaal geneigd om altijd de grens van het toelaatbare op te zoeken. Het vernielen van een bushokje is nu op het randje, het in elkaar trappen van mensen die het wagen er iets van te zeggen, is er net overheen. Met mijn nationale veldwachtersplan wordt dat heel snel anders. Binnen een paar jaar wordt het weer razend spannend om over een grasveldje te lopen waar het bordje ‘Verboden te betreden’ op staat. Het fietsen zonder wit achterspatbord wordt een hachelijke onderneming, en het weggooien van een snoeppapiertje op het trottoir zal onder de jeugd weer gerekend worden tot de categorie vergrijpen die alleen door de allergrootste durfals worden gepleegd. Met mijn plan horen we over een paar jaar de jeugd weer roepen “kijk uit, daar komt de Juut”.

Theo van Duren

Simone van de Wijdeven

Boek De Koolwijk, een parel in Brabant in de maak

ingezonden Gezinsbedrijven

HERPEN - De Koolwijk, een parel in Brabant. Onder deze titel verschijnt tijdens het St. Annafeest 2011 (zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus) een boek, samengesteld door Stichting Herpen in Woord en Beeld.

Nu weer een schokkende uitzending in Een Vandaag, waarin getoond wordt hoe de veeindustrie ‘gewoon’ doorgaat met dieren te injecteren/voeren met antibiotica. 25.000 doden in Europa door resistentie en een nieuwe superbacterie die oprukt vanuit India waartegen geen kruid gewassen lijkt.

In het boek wordt de Koolwijk beschreven als landschappelijk monument. Gebruikmakend van veel foto’s, landschapskaarten en een overzicht van alle woningen, inclusief de huidige en voormalige bewoners, wordt het buurtschap uitgebreid beschreven. De geschiedenis van de kapel en de Onlangs was een geamputeerde te zien op de WDR, wiens been was afgezet. De reden? verering van St. Anna komen ook ruimschoots aan bod. Antibiotica bleek niet meer werkzaam en op een middeleeuwse manier werd zijn been Historisch verantwoord, maar met ruimte voor anekdotes, maar afgezaagd. Men ging 150 jaar terug in de tijd, lang voor de uitvinding van antibiotica. moet het boek een feest van herkenning zijn voor ieder die De ontdekker van penicilline had zijn werk voor niks gedaan. En een arts sprak: “Ik heb een band heeft met de Koolwijk of St. Anna. De eenmalige geen wapens meer!”. Het bleek dat Nederland Europees kampioen was met het uitdelen uitgave is het resultaat van jarenlang speurwerk in archievan antibiotica. ven en fotoboeken. Dat past dan mooi bij Landerd, als wereldkampioen veezieken. Zeker het VEE-D-A moet toch de Bijbelse uitdrukking weten: horende doof en ziende blind. Maar ja, een onder- Dit is de tweede uitgave van de stichting Herpen in Woord minister van Landbouw is er niet een van Veeteelt, pardon: Vee-industrie. Onlangs nog en Beeld, die eerder een boek over de historie van Herpen vertellen dat hij een stop wil met megastallen, en nu weer een stop met antibiotica. En jij produceerde. De oplage is mede afhankelijk van het aantal gelooft dat nog na de ramp van zijn voorganger. Met of zonder, binnen of buiten het zoge- voorinschrijvingen. De uitgave, van ongeveer 150 pagina’s, naamde LOG: Landerd gaat gewoon door met veefabrieken. Nu onlangs bekend werd dat uitgevoerd in kleur en ingebonden in een harde kaft, is verde regionale stankzender F-o-F voor de zoveelste keer de rioolzuivering heeft verziekt, zou krijgbaar door 27,50 over te maken naar rekeningnummer. je toch een ander beleid verwachten. 12.16.91.802, t.n.v. Stichting Herpen in Woord en Beeld Overigens; is die half miljoen boete van een voorgaande overtreding al binnen? Met dat o.v.v. postcode en huisnummer. Bestellen kan ook via de geld kan mooi de gemeentelijke belasting omlaag en kunnen we volgende winter wel ge- website www.boekkoolwijk.nl. noeg zout betalen. De ZLTO verwacht dat de landbouw met 40/50% afneemt. Dat is zeer Het boek is alleen te verkrijgen bij voorinschrijving. Na betreurenswaardig, was het de vee-industrie maar! de presentatie, die 31 juli plaatsvindt bij Boer Bens op de Hetzelfde ZLTO schijnt megastallen een vieze uitdrukking te vinden. Weet u wat vies is? Koolwijk, kan het boek op 1 augustus na de hoogmis van Vee-industrie de burger zien te verkopen als landbouw oftewel boerenbedrog! Nu hebben 10.30 uur bij de St. Annakapel, worden afgehaald. ze het over duurzame, moderne landbouw: echter, lees vee-industrie. Sinds kort bezigt men de term: gezinsbedrijven in plaats van megastallen. Gezinsbedrijven: wat zijn dat? Voor meer informatie: Antoon Spanjers (0486 414169), Precies, de beer en de zeug met de drie biggetjes samen in de varkensflat. Ryanne van der Heijden (0412-405291) of mail naar info@ boekkoolwijk.nl. Jan Willems, Zeeland

www.arenalokaal.nl – vrijdag 22 april 2011

3


agenda Elke woensdag Elke donderdag Elke zaterdag

APRIL

Heeft u bouw- of ontwikkelingsplannen? Het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied voor de gemeente Landerd biedt kansen! Weet u niet waar te beginnen? Wij kennen de weg naar de gemeente. Neem vrijblijvend contact met ons op om uw bouw- of ontwikkelingsplannen te bespreken. U kunt ons

1-30 22 22 22 22 22 23 23 23 23-24 24-25 24 24 24 24 25 25 26 27 27 27 27 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30

Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. vogelvereniging Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Kienen ten bate van Voetbalvereniging OKSV, vanaf 19.30 uur in PetjesBar in Overlangel Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland

Expositie - Russische emaillekunst in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Goede Vrijdag Kruisweg met het Vrijwilligerskoor, vanaf 15 uur in de parochiekerk in Reek Achilles Reek - Paasbingo, vanaf 20 uur in het clubhuis aan de Mgr. Suysstraat in Reek Goede Vrijdag - Viering van het Lijden en Sterven van de Heer met het Herenkoor, vanaf 19 uur in de parochiekerk in Schaijk Disco Classics Party XL (entree vanaf 25 jaar), vanaf 22 uur in Club Shaker’s in Schaijk Paaszaterdag - Plechtige Paaswake met het Dameskoor, vanaf 20 uur in de parochiekerk in Schaijk De Fuik - Disco voor de jeugd vanaf groep 7 tot en met 15 jaar, van 19 tot 22 uur in De Piramide in Schaijk Workshop glas-in-lood, vanaf 10.30 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Das Pas Lachen, showavond vanaf 20 uur (zaal open vanaf 19 uur) in zaal De Heische Tip in Zeeland Pasen Hoogfeest van Pasen - Plechtige Eucharistie met het Donatuskoor, vanaf 11.30 uur in de parochiekerk in Reek Paaszondag - Plechtige H. Eucharistie met het Herenkoor, vanaf 10 uur in de parochiekerk in Schaijk Apres Ski Party - Lawineboys en het Feestteam, vanaf 22 uur in Club Shaker’s in Schaijk Vrije rondleiding met een gids, aanmelden tussen 10.30 en 11 uur en start om 11 uur bij het Leerlooierijhuisje in Ravenstein Tweede Paasdag - Viering van Woord en Gebed met het Dameskoor, vanaf 10 uur in de parochiekerk in Schaijk Bijenmarkt, van 10 tot 14 uur in feesterij De Potter in Schaijk Oud papier Schaijk West KVO Reek - Excursie Aspergebedrijf familie De Klein in Schaijk, vertrek om 19.45 uur bij het Wapen van Reek Kledinginzameling door de Stichting Salvatoriaanse Hulpactie, vanaf 9 uur in Schaijk Samen op Pad - Maashorst wandeltocht (25 km.), inschrijven tussen 9 en 10 uur, start om 10 uur bij dorpshuis De Phoenix in Schaijk Workshop - Bonbons maken, vanaf 19.30 uur in eetcafé De Notaris in Schaijk StREEKfeest - Koninginnenacht met Loco Loco Discoshow, The Memphis Maniacs en DJ Juelzzz, vanaf 20 uur in de grote feesttent op het evenemententerrein bij de rotonde Rijksweg-Mgr. Borretstraat in Reek QueensNight - Noah live, vanaf 22 uur in Club Shaker’s in Schaijk Koninginnedag StREEKfeest - Koninginnedagviering en Spelletjesmiddag voor de kids, vanaf 11 uur in de grote feesttent op het evenemententerrein bij de rotonde RijkswegMgr. Borretstraat in Reek StREEKfeest met Mari en de Maries, De Zingende Fresia’s, Jersey en de Hermes House Band, vanaf 16 uur in de grote feesttent op het evenemententerrein bij de rotonde Rijksweg-Mgr. Borretstraat in Reek Heilige Mis, vanaf 19 uur in de parochiekerk in Reek Burgerkoningschieten Sint Barbaragilde, start met het afschieten van het kanon om 13.45 uur op de Maasdijk in Ravenstein Nederlands-Poolse Café Party, vanaf 20.30 uur in café De Raaf in Schaijk Queensday@Shaker’s, vanaf 22 uur in Club Shaker’s in Schaijk Koninginnedagviering op het Van Kilsdonkplein in Zeeland: kleedjesmarkt vanaf 9.30 uur, lunch op het plein om 12.30 uur, fietstocht vanaf het gemeentehuis om 13 uur, Oranjespelen vanaf 13.20 uur en prijsuitreiking vanaf 15.45 uur

bereiken op telefoonnummer 0412-648499 of stuur een email naar info@planomar.nl

OBRECHTSTRAAT 3G | POSTBUS 267 | 5340 AG OSS

WWW.PLANOMAR.NL

4

www.arenalokaal.nl – vrijdag 22 april 2011

ST BIJ ILSTA VRI AN JHE ID


Ontwerp voor terrein aan Oliemeulen Schaijk is klaar

Plan voor natuurspeeltuin krijgt steeds meer vorm SCHAIJK - Aan ‘t Oliemeulen in Schaijk komt op het voormalig fietscrossterrein een natuurspeeltuin. Dit is een initiatief van de bewoners van nieuwbouwwijk Molengraaf III. Speciaal voor de ontwikkeling is Stichting Natuurspeelterrein Schaijk opgericht. De vier bestuursleden toveren samen met meer dan vijftig vrijwilligers uit de buurt het braakliggende gebied om tot een speeltuin.

H

et viertal dat het voortouw neemt bestaat uit Joep Manders, Aschwin Versteeg, Willem van Orsouw en Joost van Merwijk. “Het initiatief komt van onze buurtvereniging”, vertelt Joep. “In de jaren tachtig lag hier een fietscrossterrein, maar die sport is door de jaren heen uit de mode geraakt. Dit gebied is toen een beetje in de vergetelheid geraakt. De gemeente is het gaan gebruiken als opslag. Het is een bijzonder plekje, zeker met de komst van de nieuwbouwwijk. Het terrein

De vier bestuursleden bekijken het speeltuinontwerp. V.l.n.r.: Willem van Orsouw, Joost van Merwijk, Aschwin Versteeg en Joep Manders. heeft een natuurlijk karakter. Zo is het idee ontstaan.” Om te polsen hoe de buurt over het idee denkt is er een enquête gehouden. “We wilden weten wat de wensen van de mensen zijn”, zegt Joost. “Daarnaast hebben we gevraagd wie bereid was mee te helpen bij de ontwikkeling. Daar hebben meer dan vijftig mensen zich voor

Kraampjes Regenboog en EOF drukbezocht tijdens braderie SCHAIJK - Zondag 17 april was een prachtige zonnige dag. Mede daardoor, en door de vele activiteiten tijdens het Moeslands festival, trokken veel bezoekers naar Schaijk. De kraampjes van basisschool De Regenboog en het EOF (Stichting Gelijke Kansen) waren ook present. Men kon er onder meer houtsnijwerk en keramiek kopen, maskers en beeldjes, gemaakt door straatkinderen uit Ghana. Ook waren er kralen te koop, in allerlei vormen en kleuren.

aangemeld. Het idee wordt weg zeventig bij vijfendertig breedgedragen door de meter”, laat Aschwin weten. buurt.” “Middenin willen we een multifunctioneel veld. In de Werkgroepen zomer kan daar gevoetbald Na de enquête zijn vier worden, terwijl het in de werkgroepen opgericht: winter omgetoverd kan worsponsoring en donatie, den tot schaatsbaan. Verklusgroep, ontwerp en pu- der komt er een wildgebied bliciteit. “We komen niet in met stapstenen, klimbomen aanmerking voor een subsi- en paden van stammen. die”, weet Willem. “Daarom Ook zijn er plannen voor moeten we zelf de handen een vlindertuin, kabelbaan uit de mouwen steken en en een amfitheater.” alles bij elkaar sprokkelen. Materiaal, machines en ‘Alle medewerking’ mankracht. We hopen zo- Het streven van de stichting veel mogelijk producten in is om de tuin in het voornatura te ontvangen. Daar- jaar van 2012 aan te leggen. bij richten we ons vooral op Joep: “We hebben tot nu bedrijven in Landerd. Het toe alle medewerking gehad eerste sponsorbedrag is al van de gemeente. Ze denken toegezegd door de jeugdge- echt met ons mee. Als het meenteraad. Dat hebben ze bestemmingsplan is aangeop eigen initiatief gedaan. past kunnen we aan de slag. De gemeente levert het ter- In de tussentijd kunnen we rein netjes en ingezaaid op.” mooi materialen verzamelen en fondsen werven.” ‘Amfitheater’ Voor meer informatie kan Het ontwerp voor de na- men contact opnemen met tuurspeeltuin is al enige tijd penningmeester Willem van klaar. “Het terrein is grof- Orsouw via 06-51061586.

Roelie Albers wint publieksprijs SAS

Voor de liefhebbers was er de bekende pindasoep en tomatensoep, al dan niet met een broodje knak. Er was een grabbelton, een echte wensput en jong en oud konden een gokje wagen. Wie raadt het juiste aantal knikkers en, net zo moeilijk, wat is het juiste gewicht van de cacaobonen? Dat dit nog moeilijk was blijkt wel uit de aantallen en gewichten. Het liep nogal uiteen, van 105 tot 509 knikkers en van 250 tot 1150 gram. Het juiste aantal en gewicht is niet geraden. Een mooi houten beeldje is daarom gewonnen door G. Wingens uit Schaijk die met 600 gram het dichtst bij het juiste gewicht van 582 gram zat. Het juiste aantal knikkers was 299 en daarmee heeft Jorg Rutten het spel ‘Een vat vol vliegen’ gewonnen. De prijzen kunnen worden opgehaald bij juwelier Manders aan de Runstraat 10 in Schaijk. De opbrengst was bestemd voor een project in Wa, in het Noorden van Ghana. “Een groep Ghanese studenten van de Universiteit in Wa zorgt ervoor dat vijftig kinderen in de leeftijd van acht tot vijftien jaar naar school kunnen”, legt

SCHAIJK - Tijdens de drukbezochte jaarlijkse expositie van de Schaijkse Amateur Schilders (SAS) is dit jaar voor de eerste keer de publieksprijs vergeven. De bezoekers van de expositie konden hun stem uitbrengen op hun favoriete schilderij. Uiteindelijk kreeg het doek ‘De Golf’ van Roelie Albers de meeste stemmen. De prijs is afgelopen woensdagavond tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de SAS aan Roelie uitgereikt. Het schilderij ‘De Golf’ van Roelie Albers. Annie Manders van het EOF uit. “Zij bezoeken regelmatig de ouders en wijzen hen op hun verantwoording voor hun kinderen; de ouders moeten zelf ook een kleine bijdrage betalen. Twee keer per maand bezoeken de studenten de scholen waar deze kinderen naar toe gaan om te kijken hoe het gaat en waar extra hulp nodig is én betalen zij voor de kinderen onder andere schoolgeld en boeken. Maar er is nog meer nodig en daarom vraagt het EOF om steun.” Ook Wilde Ganzen steunt de projecten van EOF, waardoor de bijdragen worden vermeerderd, zodat deze kinderen naar school kunnen.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 22 april 2011

kort nieuws Kijkje nemen bij restauratie Schaijkse kerk SCHAIJK - Wie met eigen ogen wil zien of de restauratie van de Schaijkse kerk echt noodzakelijk is, kan zondag 1 mei terecht van 11 tot 13 uur. Onder deskundige begeleiding kunnen geïnteresseerde mensen de restauratie van dichtbij bekijken. “Je kunt niet alleen zien dat de kerk echt toe was aan grondig onderhoud, maar ook kennismaken met het werk van gespecialiseerde restauratiewerkers in de bouwsector”, zegt Rinus van den Heuvel, voorzitter van de werkgroep restauratie kerk Schaijk. Er kunnen op 1 mei mooie plaatjes geschoten worden. “Het klimmetje naar de hoogste etage van het steigerwerk is echt de moeite waard zijn”, geeft Van den heuvel aan. “Zelfs aan de buitenkant is te zien dat de kerk in vroegere jaren is gebouwd vanuit verschillende bouwstijlen en onder meerdere architecten. Het lekenoog zal een aantal details niet zo vlug opvallen, maar als gespecialiseerde mensen je wijzen op details die van belang zijn dan zie je de verschillen echt wel. Voor de liefhebbers dus een buitenkansje om een dergelijk werk van zo dichtbij te kunnen en mogen bekijken.” Er zijn voldoende helmen aanwezig om de mensen in groepjes de steiger op te laten gaan, maar men moet wel zelf voor een paar stevige schoenen zorgen. Kinderen onder de twaalf jaar hebben geen toegang. De wet verbiedt dat.

Reek viert Koninginnedag op stREEKfeestterrein REEK - Op het terrein van het stREEKfeest wordt op zaterdag 30 april Koninginnedag gevierd. Alle kids worden uitgenodigd om in hun mooiste ‘koninklijke’ kleding naar het terrein aan de Mgr. Borretstraat te komen. Daar wordt onder het motto Reek, een werelddorp een ‘staatsbezoek’ gebracht aan verschillende landen. In elk land zijn leuke activiteiten en spellen te beleven.

Inis Sense en Madame Zaza presenteren show New Style HERPEN - In ‘t Slotje in Herpen is zaterdag 7 mei de nieuwe show van het Inis Sense en Madame Zaza Project te zien. Het nieuwe programma van deze Nederlands–Belgische formatie is getiteld New Style. De groep trad al drie keer eerder op in Herpen. Oud-Herpenaar Jochem van Brakel is een van de artiesten in de getalenteerde formatie. De show begint 7 mei om 21 uur, de zaal is geopend vanaf 20 uur. Kaarten à 15 euro zijn te reserveren via 0486–412784 of 0486–413226. Meer info: www.inissense.com.

Gemeente Oss en politie gaan voor veilige wijken OSS - De Osse burgemeester Herman Klitsie en Jos van der Heijden, districtchef van de regiopolitie BrabantNoord, ondertekenden woensdagmiddag het convenant ‘Veilige wijken’. Om de wijken veiliger te maken slaan de regiopolitie en de gemeente de handen ineen en gaan meer samenwerken. Dat gebeurt door de toezichthouders en handhavers openbare ruimte te betrekken bij de aanpak van overlastplegers, verkeershufters en/of plegers van aan te wijzen strafbare feiten. Als de politie op zoek is naar bepaalde overlastveroorzakers in de wijk worden de toezichthouders en handhavers van de gemeente daarbij betrokken. Zij krijgen van de politie persoonsinformatie, een foto en de reden waarom de politie naar deze persoon op zoek is. Wordt deze persoon in de wijk aangetroffen dan kunnen de toezichtouders en handhavers de politie informeren over de verblijfplaats van betrokkene. Met deze aanpak wordt het aantal ‘ogen en oren’ van de politie in de wijk vergroot en kan de politie een overlastveroorzaker sneller aanhouden. Dit komt de veiligheid en de leefbaarheid in de wijk zeer ten goede.

VCO houdt rommelmarkt ZEELAND - VCO houdt op 4 en 5 juni weer de jaarlijkse grote rommelmarkt met ruim 200 kramen op het sportpark van ‘t Oventje. De sfeervolle markt is beide dagen open van 10 tot 17 uur, iedereen is welkom. Voor meer info en kraamhuur: 0486-451927.

5


Wiep & Friends 4 Charity brengt paar duizend euro op voor Gambia

‘We hebben er een mooie en gezellige avond van gemaakt’ ZEELAND - Na weken voorbereiding was het zaterdag 16 april eindelijk zover voor Willeke van den Broek (24), Wiep Laurenssen (20) en Nicole van Haandel (19). Het benefietconcert Wiep & Friends 4 Charity, waar door velen reikhalzend naar uitgekeken werd, vond plaats in Zeeland. De Gambiaanse minister van Buitenlandse Zaken Mamadou Tangara, ambassadeur Mamour Jagne en hun delegatie waren ook aanwezig om van de avond te genieten. Diverse vrienden van Wiep betraden het podium en maakten er samen met het publiek een feestje van.

Het publiek luistert gebiologeerd naar de optredende artiesten.

het verloop van Wiep & Friends 4 Charity. “Iedereen die ik sprak vond het leuk”, laat Nicole weten. “Dat is toch het belangrijkste. Het is ook goed dat we van tevoren genoeg sponsors bijeen hebben gekregen zodat we deze avond niet in de min begonnen. Alles wat binnen is gekomen kan direct naar Stichting Second Home.” Ook Wiep is opgelucht. “Iedereen die er vanavond was wilde er ook echt zijn. Het was echt hartstikke gezellig. Ik ben moe maar volDe Ghanese artiest Friction (in het wit) met onder anderen minister daan.” Mamadou Tangara (tweede van rechts) en ambassadeur Mamour Jagne (rechts). Willeke omschrijft het benefietconcert als ‘stressvol an van As opent zweept hij de zaal verder voelt. Ik vind het fijn dat en gezellig’. Zelf is Willeke de avond door alle op. Na het eerste nummer onze Afrikaanse broeder de hele avond bezig geweest om alles in goede banen te aanwezigen welkom roept hij Willeke, Wiep en Friction ook optreedt. We te heten, de Gambiaanse Nicole op het podium om moeten elkaar steunen. leiden. “Ik vind het fijn dat delegatie in het bijzonder. hen te bedanken voor het We hebben een lange dag alles goed verlopen is, maar ben ook opgelucht dat het Hij roept tevens de jonge initiatief. Hij geeft aan veel achter de rug, maar zijn erop zit. Het was leuk om te Fieke van Gerwen op het respect te hebben voor de helemaal niet moe.” De mipodium. De Zeelandse meiden. Daarna gaat hij nister is vooral erg onder organiseren, maar ik weet scholier is druk in de weer verder met zijn set, een mix de indruk van Wiep. “Het niet of ik het nog een keer geweest met het verzame- tussen raggae en hiphop. is een goed idee om haar zou doen. Graag zou ik len van lege flessen. De Musah Haruna - zijn echte een keer in Gambia te laten nogmaals al onze sponsors opbrengst van het statie- naam - haalt enkele jonge- optreden. Dan doen we het en Het Witte Huis in het geld heeft zij aan Stichting dames uit de zaal op het daar nog eens over.” bijzonder willen bedanken. Second Home geschonken, podium om op de maat van Ook ambassadeur Mamour Het personeel heeft hier de Jagne doet een duit in het hele avond pro bono gezakje. “Het is fantastisch Ook Wiep Laurenssen laat van zichzelf horen. staan. Met z’n allen hebben dat al die mensen hun tijd we er een hele mooie en gevrijwillig beschikbaar stel- daarom niet in staat op te gen heel erg leuk en was zellige avond van gemaakt.” len om ons te ondersteu- treden. Dat krijgt de orga- blij dat Wiep mij vroeg om nen”, zegt hij dankbaar. nisatie vrijdagmiddag pas vanavond mee te doen. La- Second Home “Vanavond heb ik een aan- te horen, amper een dag ter kreeg ik pas in de gaten Willeke, Wiep en Nicole tal talentvolle jonge arties- voor het concert. Wiep belt waarvoor het benefietcon- hebben met de kaartverten uit Nederland gezien. al haar vrienden om te kij- cert is. Dat maakt echter koop voor de benefietavond Zo is het weekend een goe- ken wie er tijd en zin heeft niet uit, zo’n kans grijp 2758,75 euro opgehaald. de combinatie van plezier om het gat op te vullen. Ze je gewoon aan. Het is wel Daar moeten de sponsoren zaken. Het concert is de vindt haar reddende engel jammer dat ik er niet eer- inkomsten nog bij opgeteld kers op de taart.” in de vorm van Joan Fran- der kon zijn. Ik had graag worden. Het totale bedrag Na afloop van het optreden ka. wat meer meegekregen van wordt door Wilde Ganzen van Wiep vertrekt de Gam- Samen met haar moeder biaanse delegatie op last reist Joan zaterdagavond van de KLPD richting hun af naar Zeeland. De zangeAls eerste betreedt Rachel Kramer logeeradres. Voor het ove- res begeleidt zichzelf op girige publiek staat er echter taar en zingt nummers als het podium in Zeeland. nog een aantal muzikale Somewhere Over The Rainwaar ook de opbrengst van zijn muziek te dansen. acts op de rol. bow uit The Wizzard of Oz het benefietconcert naartoe Na een korte intermezzo en Foolish Games van Jegaat. wel. “Het is voor het goede van DJ Kamal Basu is de Reddende engel Rachel Kramer heeft de eer beurt aan Wiep. Samen Wiep heeft helaas triest doel”, vertelt ze, “daar zet om te beginnen. Zij warmt met haar vierkoppige band nieuws voor het publiek. ik mij vaker voor in. Gelukde zaal op met onder ande- beklimt de Zeelandse het Dewi Pechler is ziek en kig had ik vanavond nog re Think van Aretha Fran- podium. Naast bekende klin en Son of a Preacher liedjes als Empire State of Man van Janis Joplin. De Mind van Alicia Keys en zangeres weet dat het lastig You Oughta Know van Alais om te starten. “De men- nis Morissette zingt ze ook sen zijn dan pas net bin- het zelfgeschreven nummer nen en moeten nog even Everything But You. loskomen”, zegt ze, “maar toch zag ik er al een aantal ‘Nobel initiatief’ Kiki Vermeulen (midden) op de foto met twee fans. dansen.” Na haar optreden De artiesten mogen bij Mamoet Rachel meteen door madou Tangara op ‘audiënde andere artiesten.” naar het Dreamland Fes- tie’ komen. De Gambiaanse nog eens verhoogd met Om de avond af te ronden 65 procent. De opbrengst tival in België. “Dat is wel minister is vol lof over de beklimt Wiep met haar komt geheel ten goede aan jammer, ik was graag even optredens. “Dit is een erg band andermaal het po- Stichting Second Home, die blijven hangen. Op het fes- nobel initiatief”, stelt hij. tival ga ik samen met mijn “Wij zijn ook heel dankbaar dium. Samen met het pu- het gebruiken voor de bouw bliek zingt het twintigjarige van een woonvoorziening in Amerikaanse producer en blij dat we hier vantalent een keer aan liedjes, Ker Sering N’jie in centraal voor het eerst mijn nieuwe avond aanwezig kunnen single ten gehore brengen. zijn.” Tangara is erg onder waaronder Rolling in the Gambia om gehandicapte Deep van Adele en Stil In kinderen op schooldagen te Dat is heel spannend.” de indruk van het niveau, Vervolgens is het de beurt ook al kent hij de liedjes Mij van Van Dik Hout. huisvesten. Alle drie de meiden zijn naaan de Ghanese Friction. niet. “Muziek heeft geen derhand zeer tevreden over Met zijn Afrikaanse beats grenzen, dat is iets wat je niets gepland.” Ondanks dat Joan pas een dag van tevoren wist dat ze moest optreden heeft ze zich niet druk gemaakt. “Mijn setlist maak ik altijd pas net voor het optreden. Ik heb wel een redelijk vast repertoire, maar speel niet altijd hetzelfde. Als het spontaan gaat is het veel leuker.” De laatste vriendin van Wiep die komt zingen is Kiki Vermeulen. Samen met haar gitarist weet zij met onder meer Bleeding Love van Leona Lewis en Don’t Speak van No Doubt het publiek aan haar te binden. Kiki: “Ik vind zin-

J

STEL JE EIGEN WONING SAMEN

6

www.arenalokaal.nl – vrijdag 22 april 2011


Genealogen doen onderzoek naar Brabantse emigranten

Tentoonstelling Zeelanders in het buitenland ZEELAND - De Zeelandse heemkundekring houdt tijdens Pasen een tentoonstelling over emigranten uit het Brabantse dorp. Met veel hulp heeft de heemkundekring van 69 families foto’s en gegevens verzameld. De Udense genealoog Wim Rovers verzorgt ook nog twee lezingen over het onderwerp.

I

n 1845 breekt in Ierland de aardappelziekte uit. Een jaar later waait deze ziekte ook over naar het Europese vaste land. Hierdoor mislukken vrijwel alle aardappeloogsten, een regelrechte ramp. Dit leidt tot veel armoede. Veel boeren in Noordoost-Brabant besluiten hun geluk elders te zoeken, verkopen hun hele hebben en houden en emigreren naar NoordAmerika. Wim Rovers, die al meer dan veertig jaar onderzoek doet naar dit onderwerp, en de Zeelandse Willem Keeris zijn wandelende encyclopedieën. Little Chute In 1848 komt de groepsemigratie uit NoordoostBrabant echt op gang. Willem: “De Amsterdamse

pastoor Theodorus van den Broek, die al in Amerika was geweest, ronselde 320 man om samen met hem een nieuw bestaan op te bouwen in het beloofde land. Zij vestigden zich in Little Chute, Wisconsin en omgeving.” Vanaf dat moment blijven er mensen naar Amerika emigreren. In zowel 1850 als 1853 vertrekt er nog een grote groep. “Ze hadden helemaal niets in Little Chute, daarom werden familieleden uit Nederland met allerlei beroepen gevraagd om te komen”, legt Rovers uit. “Ze hadden die mensen daar hard nodig. Zo ontstond de zogeheten ketting-emigratie. Brieven van familieleden die schreven dat het fantastisch was in Amerika - dat was helemaal niet zo - zorgden

BOUW MET ONS MEE

Auteur: Dean Koontz Uitgeverij: Luitingh Pagina’s: 480 ISBN: 978-90-2453-262-9

Sluitend bewijs Auteur: Jonathan Kellerman Uitgeverij: Sijthoff Pagina’s: 351 ISBN: 978-90-2181-499-5

Enkele leden van de familie Verstegen, die rond 1850 naar Little Chute in Amerika emigreerde. ervoor dat steeds meer mensen besloten de stap te zetten.” In het huidige straatbeeld van Little Chute en Holland Town tref je bijna alleen maar Nederlandse namen aan. Tweede Wereldoorlog De tweede golf emigranten vertrekt na de Tweede Wereldoorlog, tussen 1947 en 1970. De gezinnen zijn groot in die tijd en niet voor alle kinderen is er in Nederland een toekomst weggelegd. Het is in die tijd veel moeilijker om naar Amerika te emigreren en daarom zijn landen zoals Canada, Australië en Nieuw-Zeeland in trek.

De heemkundekring heeft de verhalen van 69 families verzameld voor een tentoonstelling. Tweede paasdag (maandag 25 april) zijn de deuren van heemhuis De Hooge Raam aan de Kleine Graspeel 3b van 11 tot 17 uur geopend voor belangstellenden. Later die week verzorgt Wim Rovers ook nog twee lezingen, op woensdag 27 en donderdag 28 april, vanaf 20 uur. In de pauze kan men dan ook nog de tentoonstelling bezoeken. Verder is de verzameling woensdag 27 april van 14 tot 16 uur en zondag 1 mei van 14 tot 17 uur nog te bezichtigen. Leden hebben gratis toegang, de rest betaalt 1,50 euro.

ZeelandiAlive opvolger van Music Nights ZEELAND - Muziekvereniging Zeelandia is gestart met de verkoop van toegangskaartjes voor het muziekspektakel ZeelandiAlive. Dat is op vrijdag 13 en zaterdag 14 mei in de grote zaal van Het Witte Huis aan de Reekseweg in Zeeland. Harmonie, slagwerkgroep, zanggroep en combo doen er aan mee. Speciale gast is Wiep Laurenssen, de Zeelandse zangeres die via The Voice of Holland nationale bekendheid kreeg.

Veertien

John Calvino, een vierendertigjarige politierechercheur, ondervraagt een puber die in een psychiatrische kliniek zit. De veertienjarige jongen heeft een meervoudige moord op zijn geweten en geeft dat op naargeestige wijze toe. De hele zaak is een echo uit Johns verleden. Twintig jaar geleden, toen John zelf veertien jaar was, werd zijn familie uitgemoord en John ontsnapte ternauwernood aan de dood door de seriemoordenaar neer te schieten. De misdaden in heden en verleden lijken met elkaar verbonden. Langzaam bekruipt John het angstige voorgevoel dat zijn gezin gevaar loopt. Hij moet het opnemen tegen een moordenaar die zal toeslaan op de veertiende verjaardag van zijn eigen zoon.

Muziekspektakel op 13 en 14 mei; Wiep Laurenssen speciale gast

Het is de vierde keer dat Zeelandia een dergelijke grote muziekavond op het programma heeft staan. De deelnemers, muzikanten en zangers, maken er een bijzondere avond van met voor het publiek veel verrassingen. ZeelandiAlive is de opvolger van de drie Music Nights die zijn uitgevoerd. Er is dit keer gekozen voor een andere aanpak. Gebleven is de goede muziek en zang, maar meer dan andere jaren zal het publiek bij de hele avond worden betrokken. Harmonie en slagwerkgroep zijn de laatste jaren heel erg gegroeid in muziek die een breed publiek aanspreekt. De keuze van de nummers voor ZeelandiAlive is daarop gebaseerd. Kaartjes voor ZeelandiAlive kosten 15 euro. Kaartjes zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij: Ben van der Walle

gelezen

In een half afgebouwde villa in een rijke buurt van Los Angeles stuit een bewaker op de lichamen van een jong stel. Ze liggen verstrengeld in een levenloze omhelzing. De door wol geverfde rechercheur Moordzaken Milo Sturgis reageert toch geschokt bij de aanblik van de twee doden. Hij ziet het werk van een verknipte moordenaar. Met de hulp van psycholoog Alex Delaware gaat Milo vastberaden achter iedere aanwijzing aan, totdat het onderzoek plotseling een heel andere richting opgaat.

Blind vertrouwen Acteur: Joy Fielding Uitgeverij: Unieboek Pagina’s: 349 ISBN: 978-90-4751-749-8 De vijftigjarige Marcy is door haar man verlaten voor een jongere vrouw. Dat is echter nog niets vergeleken met de pijn die Marcy bij zich draagt om de dood van haar 21-jarige dochter. Devon verdween tijdens een kanotocht, en haar lichaam werd nooit gevonden. Daardoor kan Marcy de dood van haar dochter niet accepteren. Na twee jaar denkt ze haar nog steeds overal te zien. Nu is ze in Ierland, op reis. Als ze Devon in een flits voorbij ziet lopen, stort Marcy zich wanhopig op een gevaarlijke zoektocht. Maar zag ze haar dochter daadwerkelijk of gaat haar verdriet met haar op de loop? Paul Verstegen

EEN WONING NAAR WENS Limerick

Wellness, Voor Oventje 4A , Die 2 Kappers, Kerkstraat 50, Slijterij van der Ven, Kerkstraat 65A en bij Slijp- en reparatiebedrijf Tonny Willemsen, Kerkstraat 117, allemaal in Zeeland. Voor meer informatie zie: www.muziekvereniging-zeelandia.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 22 april 2011

Schaijks-Heesch’ stel door de liefde beslopen, wil in Santiago hun uitzet graag kopen. Wat wil nu het lot, beider fietsen kapot, nu gaan ze het hele eind lopen. Riet Derks

7


Onderzoek Kamer van Koophandel:

Oss en Landerd scoren goed qua gemeentelijke dienstverlening REGIO - Het merendeel van de 53 gemeenten in het werkgebied van de Kamer van Koophandel Brabant heeft de dienstverlening aan ondernemers redelijk tot goed op orde, zo blijkt uit een grootschalig onderzoek van de KvK. Ruim de helft van de gemeenten presteert voldoende, maar dient de dienstverlening verder te verbeteren. Een kleine veertig procent heeft de zaken prima voor elkaar. Negen procent scoort onder de maat. Oss is samen met Werkendam koploper in dienstverlening aan ondernemers en ook de gemeente Landerd scoort bovengemiddeld hoog op dit terrein.

O

‘De gemeente Landerd scoort aan de bovenkant van het gemiddelde, waarbij de vorm en de bereikbaarheid wel nog aandacht kunnen gebruiken. Binnen deze gemeente zijn alle afspraken omtrent post- en e-mailverzending nagekomen. Dat is een sterk punt. Er is op alle e-mails gereageerd, maar dat is vooral wat betreft vorm goed gedaan. De inhoud heeft extra aandacht nodig’, schrijven de KvK-onderzoekers over Landerd.

Top twaalf De dienstverlening in de gemeente Oss kreeg in het KvK-onderzoek gemiddeld een 8,2. Landerd scoort eveneens hoog en zit met een gemiddelde beoordeling van 7,2 bij de beste twaalf Brabantse gemeenten.

Burgemeester Klitsie toont trots de oorkonde. Hulp en advies Voor hulp en advies kunnen gemeenten terecht bij gemeenten in het werkge- onderzoek naar gemeentede KvK-accountmanager in bied monitoren en uitdagen lijke dienstverlening zal volde regio. In het onderzoeks- de service te verbeteren. Het gend jaar worden herhaald. rapport worden bovendien concrete aanbevelingen gedaan om de dienstverlening te verbeteren. De KvK blijft

Gemeente Landerd vernieuwt bestemmingsplan Buitengebied LANDERD - De gemeente Landerd treft momenteel voorbereidingen voor het actualiseren van het bestemmingsplan Buitengebied. In dit bestemmingsplan worden de ontwikkelingsmogelijkheden voor diverse bedrijven en andere functies voor de komende tien jaar vastgelegd. Inwoners met bouw- of ontwikkelingsplannen kunnen nu hun kans grijpen en de gemeente verzoeken om hun wensen mee te nemen in het nieuwe bestemmingsplan. Adviesbureau Planomar kan daarbij helpen.

Percentages wettelijke rente niet-handelstransacties De wettelijke rente voor niet-handelstransacties wordt vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en gepubliceerd in het Staatsblad. Vanaf 1 januari 2010 is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties 3%.

Van Zummeren schenkt bigband 5-6-’07 nieuwe uitrusting

SCHAIJK - Het zonovergoten weer op zondagmiddag was ideaal voor Bigband 5-6-’07 om haar muziek te laten horen. Het terras bij De Phoenix in Schaijk was dan ook stampvol met muziekliefhebbers. Vooral de vertolking van Sorry van Kyteman was iets waar velen op hadden gewacht. Uit het grote applaus bleek dat Hans Schuurmans op zijn bugel de muziek van Kyteman weer even helemaal liet herleven. Bigband 5-6-’07 wilde, voordat zij aan de laatste set begonnen, een aantal mensen bedanken. De bigband is namelijk sinds enige tijd te zien in een volledig nieuwe uitrusting, mogelijk gemaakt door Automobielbedrijf Van Zummeren uit Schaijk. Mark en Dorothé van Zummeren wilden na het opluisteren van de opening van hun nieuwe bedrijfspand aan de Rijksweg in Schaijk graag iets terugdoen voor de bigband. Het stel vond dat de uitrusting van de band

Planomar is een planologisch adviesbureau met veel ervaring en kennis op het gebied van ruimtelijke ordening, vastgoedontwikkeling, stedenbouw, landschap en bijbehorend procesmanagement. Het adviesbureau begeleidt particulieren bij het realiseren van hun ontwikkelingsplannen. Martijn van Gessel is directeur van Planomar: “Wij werken al een aantal jaren intensief aan projecten binnen verschillende gemeenten, met goede resultaten. De gemeenten hebben aan ons een betrouwbare gesprekspartner en de lijntjes zijn kort. Wij werken met realistische ontwikkelingsvoorstellen en voorzien deze van een gedegen onderbouwing. Dit heeft er toe geleid dat diverse particuliere plannen door gemeenten uit de regio werden opgenomen in hun bestemmingsplan Buitengebied.”

Doel van wettelijke rente Het doel van wettelijke rente is het voorkomen van betalingsachterstanden. Het is een pressiemiddel. Immers, door een hoge wettelijk verschuldigde rente worden betalingsachterstanden kostbaarder voor degene die niet of te laat betaalt. De wettelijke rente is evenals de rente op de gewone geldmarkt aan verandering onderhevig. Voor een vordering uit het verleden kunnen dus verschillende percentages van toepassing zijn. Overigens is het meestal zo dat algemene voorwaarden van toepassing zijn, waardoor afwijkende percentages in rekening kunnen worden gebracht. Het beste advies blijft dus om geen betalingsachterstanden te laten ontstaan! Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met: mr. Leny Goijer-Janssen, LMR Advocaten in Schaijk, 0486468440 of l.goijer@lmradvocaten.nl.

Tijdens het dankwoord van voorzitter Eric Hoekstra overhandigt zangeres Nancy Verstegen bloemen aan Mark en Dorothé van Zummeren.

Hiervoor kan men vrijblijvend contact opnemen met Mark van Schadewijk via info@planomar.nl of 0412-648499. Meer informatie is ook te vinden op www.planomar.nl.

8

Percentages wettelijke rente handelstransacties De wettelijke rente voor handelstransacties wordt meestal voor een half jaar bepaald. Sinds 1 juli 2009 is de wettelijke rente voor handelstransacties 8%. Dit is een fors hoger rentepercentage. Het komt nogal eens voor dat een bedrijf volstaat met het vorderen van de gewone wettelijke rente en verzuimt om de hogere wettelijke handelsrente te vorderen. Dat is natuurlijk zonde. Bedrijven worden dus harder gestraft voor te laat betalen dan particulieren.

helemaal moest aansluiten bij de muziek. Dus er werden standaarden aangeschaft voor de bladmuziek en schilden ontworpen met het logo van de bigband erop. Saxofoniste Janneke van de Broek ontwierp de bedrukking en het ontwerp van de schilden werd gedaan door gitarist Pierre Smits, net als de bouw van flightcases voor het vervoer van de uitrusting.

Haalbaarheid plannen Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Landerd ligt tot en met vrijdag 6 mei voor een ieder voor inspraak ter inzage. “Wij geven graag, in begrijpelijke taal, een eerste indruk van de haalbaarheid van plannen”, geeft Martijn van Gessel aan.

Wat is wettelijke rente en wat is het percentage? Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen van een schuldenaar die een geldsom niet betaalt. Er bestaan twee soorten wettelijke rente. De ‘gewone’ wettelijke rente geldt voor alle transacties waarbij een particulier of consument betrokken is. Het gaat hier om niet-handelstransacties. De tweede variant is van toepassing bij transacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties of tussen ondernemingen en overheidsinstanties onderling. Dit zijn handelstransacties.Niet-handelstransacties zijn dus transacties waarbij een particulier of consument betrokken is. U koopt bijvoorbeeld een artikel voor persoonlijk gebruik en u moet de rekening binnen 14 dagen betalen. Als u niet op tijd betaalt, mag de verkoper u de wettelijke rente in rekening brengen over de periode dat u te laat bent met betalen. Na afloop van een jaar wordt, indien er dan nog een bedrag ter betaling open staat, de verschuldigde rente opgeteld bij het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend. Er ontstaat dus een nieuwe hoofdsom waarover jaarlijks de wettelijke rente berekend wordt. Dit heet ‘rente op rente’.

ss blinkt uit in klantvriendelijkheid, kwaliteit en snelheid, bijvoorbeeld als het gaat om een vergunningaanvraag of een ontheffing. De gemeente kreeg daarom donderdag 14 april uit handen van KvKvoorzitter Ton Nelissen de oorkonde ‘Koploper 2011’. “Misschien wel het mooiste cadeau dat ik aan het einde van mijn loopbaan kan krijgen”, reageerde burgemeester Herman Klitsie van Oss op de onderscheiding.

‘Actualisatie biedt kansen’

nader bekeken

www.arenalokaal.nl – vrijdag 22 april 2011


Veel aandacht voor goede doelen

Ontspannen sfeer op zonovergoten Afrikamarkt ZEELAND Op de Kreitsberg in Zeeland was zondag 17 april een Afrikamarkt. Hier presenteerden diverse stichtingen die zich inzetten voor een goed doel zich. Ook waren er diverse kraampjes aanwezig waar een keur aan spullen werd verkocht. De bezoekers ervoeren zondagmiddag een rijkdom aan culturen. Zelfs de brandende zon deed Afrikaans aan. Arena nam een kijkje.

D

e grote publiekstrekker is de djembéworkshop. Twaalf mensen leren tegelijk hoe ze de West-Afrikaanse trommel moeten bespelen. De muziek die constant over het terrein schalt wordt even uitgezet, zodat de djembéspelers vrij baan hebben. Onder de bezielende leiding van een lerares zorgen de cursisten met hun getrommel voor een Afrikaanse sfeer. Enkele bezoekers beginnen zelfs te dansen op de beats van de workshop. Er staan diverse kraampjes met Afrikaanse producten. Zo kunnen cursisten die het trommelen op een djembé onder de knie hebben er zelf een kopen. Verder zijn er modeartikelen te halen zoals tassen, sjaals en veel verschillende sieraden. De inwendige mens komt ook niks tekort. De soos verkoopt frisdrank en bier aan de dorstige bezoe-

KVO maakt fietstocht naar ‘t Brabants Leven SCHAIJK - KVO Schaijk heeft voor dinsdag 17 mei een fietstocht op het programma staan. Hiervoor hebben Maria van Son, Annet van Boekel en Rieky van Summeren een mooie route uitgestippeld richting Den Dungen, waar museum ‘t Brabants Leven wordt bezocht. Daar zijn ruim vijfendertig ambachten en beroepen uit het Brabantse leven van vroeger te bekijken. De fietstocht is ongeveer vijftig kilometer lang. Onderweg wordt voor koffie, thee en iets lekkers gezorgd. De dames die aan de tocht willen deelnemen worden verzocht een veiligheidshesje te dragen. Ook dienen alle deelnemers zelf een lunchpakketje mee te nemen. Het vertrek is op 17 mei om 8.45 uur met de fiets op het Europaplein in Schaijk. Deelname kost 10 euro per persoon en opgeven kan tot 1 mei bij Ria Gruijtrooij van de KVO.

Jaarlijkse spullenmarkt Smouskes op Moederdag De djembéworkshop is medeverantwoordelijk voor de Afrikaanse sfeer.

ker. De etenskeuze bestaat lingshulp in zijn land. Zononder meer uit een loempia dagmiddag neemt de Gambiaanse delegatie afscheid of hamburger. met een gezamenlijke lunch. Het gaat er heel gemoedelijk Oranje springkussen Ook is er een aantal goede aan toe. Tangara wint een doelen aanwezig. Veel van potje tafelvoetbal van een deze organisaties, zoals de van zijn bewakers, terwijl MOV, geven informatie over ambassadeur Mamour JaAfrika in het algemeen en Gambia in het bijzonder. De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting vraagt aandacht voor de taaislijmziekte. Het Liliane Fonds heeft een oranje springkussen opgezet voor de kinderen.

gne iets meer moeite heeft met een potje tafeltennis. Na diverse fotomomenten is het definitief tijd om afscheid te nemen. Onder begeleiding van een politieescorte vertrekt de Gambiaanse delegatie weer richting het vliegveld in Brussel.

ingezonden

Gambiaanse delegatie De Gambiaanse minister van Buitenlandse Zaken Mamadou Tangara en zijn hele delegatie laten ook hun gezicht zien. De minister is in Nederland voor overleg over de opzet van ontwikke-

Minister Mamadou Tangara neemt bij het afscheid nog enkele foto’s van zijn nieuwe Nederlandse vrienden.

Mix of Music dankt het publiek Op 8, 9 en 10 april stond Mix of Music op de planken van theater De Lievekamp met de muziektheateruitvoering SPECTRA. Zo’n 1200 mensen “kwamen ogen en oren tekort” en koor en orkest kregen na de voorstellingen een daverend applaus. Uit de reacties van het publiek na afloop en in de dagen erna was wel duidelijk dat leiding en leden van Mix of Music met een goed gevoel kunnen terugkijken op een project dat twee jaar in beslag nam. Het publiek genoot van zang, muziek en spel, getuige reacties als: Genoten tot de laatste minuut. Geweldig om met zo’n groot orkest te mogen zingen. De zang van het koor kwam heel sterk overen ook het orkest, choreografie, kostuums... alles was helemaal af. Wat een inzet, tijd en energie heeft dit gekost, maar waarschijnlijk heeft het ook veel opgeleverd. En met dat laatste kunnen de leden van het Ravensteinse koor volledig instemmen. Mix of Music wil het publiek dan ook van harte bedanken voor de komst naar De Lievekamp en voor de zeer enthousiaste reacties. In 2011 is Mix of Music nog vaker te zien en te horen. Om te beginnen op zondag 26 juni in en om de KIOSSK in het Jan Cunenpark in Oss, waar een middagprogramma wordt verzorgd in samenwerking met Big Band Ravenstein. Verder werkt Mix of Music op zondag 18 december in theater De Lievekamp mee aan een kerstconcert met het orkest van Max Smeets en solist Ernst Daniël Smid. Meer informatie: www.mixofmusicravenstein.nl. Thera Schrijvers, Mix of Music Foto: Anne Jansen van Benthum

KVO Reek houdt geslaagde paasmarkt REEK - De paasmarkt van de KVO, die afgelopen zondag in het Wapen van Reek is gehouden, werd druk bezocht. De organisatie kijkt dan ook terug op een geslaagde dag, met kraampjes, diverse optredens van de dansgroepjes van Joyce Jansen en veel gezelligheid. Tijdens de paasmarkt werd ook een loterij gehouden. Een aantal prijzen is echter nog niet opgehaald. Winnaars kunnen hun prijs alsnog ophalen bij Anja Derks, Burg. Wientjensstraat 45 in Reek of bel met 0486-474806. Kijk voor de winnende lotnummers op www.arenalokaal.nl.

kort nieuws

www.arenalokaal.nl – vrijdag 22 april 2011

ZEELAND - Op het terrein van camping De Heische Tip wordt ook dit jaar weer de grote spullenmarkt van De Smouskes gehouden. Iedereen is op zondag 8 mei -Moederdag- welkom op deze traditionele spullenmarkt, die voor de 43ste keer wordt gehouden. De markt wordt gehouden in nauwe samenwerking met de Zeelandse buurtschappen, die met een deel van de opbrengst hun kas willen spekken. De markt is open van 10 tot 16 uur. Voor de markt is een grote tent opgesteld, waar op diverse kramen allerlei tweedehands spullen staan uitgestald. Ook wordt buiten de tent op diverse plaatsen allerlei waar aangeboden. Alle goederen zijn opgehaald door de verschillende buurtschappen. De inwoners van Zeeland krijgen van hun eigen buurtschap bericht wanneer de spullen worden opgehaald. De organisatie wijst er op dat alleen bruikbare spullen worden meegenomen. Onder meer oude televisies, bankstellen, witgoed en computers zijn niet welkom. Op deze manier wil de organisatie voorkomen dat de spullenmarkt een ‘vuilstort’ wordt. Iedereen is welkom op de spullenmarkt. De inkom bedraagt 2 euro per persoon, kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis doorlopen.

Koninginnedagactiviteiten op Van Kilsdonkplein in Zeeland ZEELAND - Koninginnedag wordt dit jaar in Zeeland gevierd met een heel nieuw programma. De Stichting Jeugdbelangen (SJB) heeft een hele dag feest in de planning. Er wordt ‘s morgens om half tien gestart met een kleedjesmarkt. Hier kunnen de kids tweedehands spulletjes verkopen of hun hobby demonstreren (geen huisdieren meenemen). Voor het mooiste en meest originele kleedje wordt een prijs vergeven. Alle kinderen die meedoen aan deze kleedjesmarkt krijgen twee consumptiebonnen per persoon, waarmee tijdens de lunch op het plein een broodje knak gehaald kan worden. De markt duurt tot 12.15 uur, zodat de kids om 12.30 uur kunnen meedoen aan de lunch, waarbij ook gratis ranja geschonken wordt. Kinderen die niet hebben meegedaan aan de markt kunnen een broodje knak kopen voor een euro per stuk. Natuurlijk kunnen de kids ook een eigen lunchpakketje meenemen. Versierde fietsen Vervolgens start om 13 uur een versierde fietstocht vanaf het gemeentehuis. Natuurlijk is er een prijs voor degene met de mooist versierde fiets. Deelnemers dienen hun fiets te voorzien van een kaartje met daarop naam, adres en leeftijd, zodat de jury weet van wie de fiets is. Om 13.20 uur beginnen de Oranjespelen op het Van Kilsdonkplein. Ook dit onderdeel van Koninginnedag is helemaal vernieuwd. Zo worden er allerlei records verbroken met de recordspelen. Ook hierbij zijn gave prijzen te winnen voor de besten uit de midden- en bovenbouw. Daarnaast is er een hair- en beautyshop, kan er lekker geklommen worden op de stormbaan en de krachten gemeten bij de Kop van Jut. Voor alle peuters en kleuters is er vanalles te beleven in de ‘speeltuin’. Ook kunnen zij genieten van het dramaspel, een bezoek brengen aan ‘t Weike, een ritje maken met de ponykar en zich laten schminken.

9


Kaboembaltoernooi in Zeeland groot succes

Detac ontwikkelt stoere jeugdvolleybalvariant voor jongens ZEELAND - Speciaal voor jongens van zes tot en met twaalf jaar hield volleybalvereniging Detac afgelopen zondag een spectaculair Kaboembaltoernooi in sporthal de Hekel. Detac is druk bezig om een stoere jeugdvolleybalvariant te ontwikkelen voor jongens. Dit spelletje is omgedoopt tot Kaboembal.

DAW Schaijk onthaalt meerdere kampioenen De dag begon met een demonstratie van Kaboembal door Wouter van Ras (exjong oranje), Guus Vesters (ex-tweede divisiespeler) en enkel andere spelers van niveau. Daarna mocht de jeugd aan de slag. Maar liefst 28 jongens hadden zich ingeschreven voor de happening. Er werd fel gestreden in twee categorieën; jongens met weinig volleybalervaring (‘Woestijn’) en jongens met meer ervaring (‘Jungle). Cheerleaders Cheerleaders fleurden het toernooi op met diverse optredens. Na een spannende finale met veel publiek kon-

Minioren van De Klapper kampioen in voorjaarscompetitie SCHAIJK - Minioren 1 van badmintonvereniging De Klapper uit Schaijk heeft de voorjaarscompetitie bovenaan de lijst afgesloten in de hoogste miniorenklasse. Marissa van Druten, Eva Nijhuis, Mart Siebers, Tom van Grinsven en begeleider Marco Nijhuis stonden in de laatste wedstrijd tegenover concurrent Sparrenburg 8 uit Rosmalen. Echt spannend werd het niet, omdat Sparrenburg een week eerder punten had laten liggen en de minioren van De Klapper daarmee al niet meer van de eerste plek verstoten konden worden. Achteraf gezien was dat maar goed ook voor de Schaijkse badmintonners, aangezien met 7-9 werd verloren. Lang werd er niet getreurd, want natuurlijk werd meteen na de laatste set het kampioenschap gevierd. De officiële huldiging volgt nog.

Jos van der Wijst applaudisseert voor twee winnaars van het Kaboembaltoernooi. den Tijl van der Cruijsen en Sjoerd Zonnenberg gehuldigd worden als winnaars in de categorie Woestijn en Justin Schreiber en Tom van de Burgt in de categorie Jungle. Zij mogen zich voor een jaar Mr. Kaboembal noemen. Vol trots poseerden de winnaars met hun

beker voor de foto. De winnaars konden de volgende dag met hun Kaboembal tshirt naar school. Diverse verenigingen uit de regio en ook de Nederlandse Volleybalbond waren aanwezig om kennis te maken met deze nieuwe stoere volleybalvariant.

ingezonden

HERPEN - Jessica van den Berg reed afgelopen weekend een wedstrijd in Beuningen. De Herpense Duinruiter ging van start in de klasse E-M1 met Vinkenhoven Perfect en pakte met 209 punten de eerste plaats. Jolijn Cuppens kwam namens de Herpense Duinruitertjes in actie in Geffen. Daar reed ze in de klasse C-M1 naar de tweede plaats. Met King behaalde ze 193 punten. Inoek Coppens behaalde in Geffen in de klasse E-L1 Nadat we Poulekampioen zijn geworden in de competitie, mochten we naar de Regiokampioenschappen. Dit was op een zesde (183 punten) en negende (181 punten) plaats. zondag 10 april. De eerste wedstrijd was heel spannend de eerste set wonnen we met 1 punt verschil en de tweede verloren we met 2 punten verschil. De tweede wedstrijd moesten we dus winnen om door te kunnen naar de finale. Deze wedstrijd was ook heel spannend we hebben heel erg ons best moeten doen maar we wonnen ZEELAND - De meiden van Detac 4.1 hebben het kampi- hem wel met maar een paar punten verschil. Toen kwam oenschap in de hoogste klasse behaald. Tess, Anne, Berber, de finale. Robin, Iris, Renske en coach Coen zijn met het behalen van Met kriebels in onze buik en bibberende benen zijn we er de titel afgevaardigd naar de Regiokampioenschappen, die in aan begonnen. Maar al heel snel bleek dat we toch een stuk St. Anthonis werden gehouden. Het Zeelandse volleybalteam sterker waren dan de ander finalisten. Dus we wonnen won ook deze finale, waarmee ze doorgaan naar de Rayon- deze wedstrijd dik, wel met minimaal tien punten per set kampioenschappen. Deze worden op zondag 15 mei in Veld- verschil. We gingen helemaal uit ons dak we hebben staan hoven gehouden. Het team gaat zich dan meten met de kam- gillen zingen en springen. pioenen uit de andere Nederlandse provincies.

Kampioenschap volleybalteam Peter Peters/TSR

Detac 4.1 viert Regiokampioenschap

www.arenalokaal.nl 10

SCHAIJK - De Schaijkse voetbaltrots DAW telt meerdere kampioensteams. Vorige week was DAW F2 al kampioen geworden, afgelopen weekend werd er nog een aantal teams aan het rijtje toegevoegd. DAW E2 pakte het kampioenschap door GVV ‘57 met 6-1 te verslaan. Even later pakte ook DAW E5 de titel door de laatste competitiewedstrijd tegen Berghem Sport E4 met 9-1 te winnen. DAW E5 bleef ongeslagen. Tot slot mag ook DAW B1 zich kampioen noemen. Dit team won op eigen veld met 6-1 van Volkel B1 en promoveert met het behaalde kampioenschap naar de hoofdklasse. De kampioenschappen werden gevierd met fakkels, champagne, vuurwerk, medailles en natuurlijk vele felicitaties. Meer info: www.vvdaw.nl.

Jessica van den Berg pakt eerste plaats in Beuningen

Kijk voor meer sport op

TWC Coppi houdt jaarlijkse toertocht vanuit Herpen HERPEN - Toerwielerclub Coppi heeft voor zondag 1 mei de jaarlijkse toertocht op het programma staan. Deelnemers kunnen kiezen uit een route van 110 of 70 kilometer. De rit kan in groepsverband of individueel worden verreden. De toertocht is helemaal uitgepijld en voert over fietsvriendelijke wegen tussen Herpen en Olland. De kernen van de dorpen worden zoveel mogelijk gemeden. Voor de lange route is weer een pauze ingelast bij café D’n Toel in Olland, waar liefhebbers ook kunnen inschrijven. In Herpen kan tussen 8 en 10 worden ingeschreven en gestart bij café Thekes. Deelname kost vier euro (110 km.) of drie euro (70 km.), leden van de NTFU krijgen op vertoon van de ledenkaart een euro korting. Voor meer informatie: 0486-411901 of kijk op www.twccoppi. nl.

B

ij Kaboembal wordt gespeeld op de helft van een groot volleybalveld met een laag net. Een team bestaat uit twee spelers. “Gezamenlijk proberen de leden van het team punten te scoren door de bal hard of juist heel bekeken te smashen in het speelveld van de tegenstander”, legt Detac-voorzitter Jos van der Wijst uit. “Voor het spel heb je een redelijke conditie nodig omdat je van achter uit het veld naar het net toeloopt om de beslissende klap uit te delen. Met veel energie, kracht, slimheid en een flinke dosis doorzettingsvermogen kun je de wedstrijd winnen. Afhankelijk van de leeftijd van de spelers kan het spelletje stapsgewijs ingewikkelder gemaakt worden zoals dat bij het gewone jeugdvolleybal tegenwoordig ook het geval is.”

sport

www.arenalokaal.nl – vrijdag 22 april 2011

We kregen een hele mooie medaille en onze coach kreeg een lekkere taart, deze hebben we meteen daar lekker met zijn allen opgegeten. Nu mogen wij -Eeke Swinkels, Marijn Manders, Sam Boeijen, Paula Poels en Paul van der Venne - op zondag 15 mei door naar de Rayonkampioenschappen in Veldhoven. YES! Een hele blije Paul van team 4.1


Gemeentelijke informatie Landerdse mantelzorgers gaan een dagje op stap naar het ROC in Nijmegen

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

De gemeente organiseert jaarlijks een mantelzorgdag als blijk van waardering voor hetgeen de mantelzorgers voor hun naasten doen. Zij verdienen het om een dag in het zonnetje gezet te worden. Dit jaar gingen de mantelzorgers naar het ROC in Nijmegen. Ruim 90 mantelzorgers maakten de bustocht om een dagje ‘in de watten gelegd te worden’.

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften.

De mantelzorgers werden welkom geheten door wethouder Raaijmakers en een vertegenwoordiger van het ROC. Dit gebeurde onder het genot van een kopje koffie. Een consulente van de mantelzorgwinkel verstrekte informatie, ook over het project ‘de ontmoeting’. Vervolgens begonnen de ROC leerlingen met hun ‘verwenmarkt’, met onder andere: een fittest, nek- en schoudermassage, visagie en manicure. Na een heerlijke lunch verzorgden de leerlingen allerlei workshops zoals Tai Chi, Djembe en sieraden maken. Ook werd er een rondleiding door het ROC gebouw gegeven. De voorstelling van Theaterbureau Klinker belichtte diverse aspecten van de mantelzorg. Wethouder Raaijmakers sloot met een dankwoord aan de mantelzorgers de dag af. Zoals in voorgaande jaren mag ook deze editie van de mantelzorgdag zeer geslaagd genoemd worden. De mantelzorgers waren vol lof over deze dag.

Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

Deze dag kon georganiseerd worden dankzij de hulp van de docenten en de leerlingen van het ROC in Nijmegen, theaterbureau Klinker, de verenigingen die de adresgegevens van de mantelzorgers hebben verstrekt en de WMO adviesraad. Gemeente Landerd dankt iedereen hartelijk die deze dag tot een succes heeft gemaakt.

Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats.

Van Brede School naar Kindcentrum Zeeland In oktober 2010 heeft de gemeenteraad besloten om een Brede school te realiseren op het voormalig Morgenzonterrein. Daarnaast heeft zij aangegeven dat het Bondsgebouw in de Brede school geïntegreerd moet worden. Inmiddels is door middel van een stedenbouwkundige voorstudie aangetoond dat de locatie geschikt en groot genoeg is om een Brede school te realiseren. De ontwikkeling van de brede school op deze locatie wordt ondersteund door Idop-subsidie vanuit de Provincie.

Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Op vrijdag 15 april werd voor het vijfde jaar de ‘Landerdse dag voor de Mantelzorgers’ gehouden.

Omwonenden Ook hebben er reeds meerdere gesprekken plaatsgevonden met de omwonenden van zowel de Schoolstraat als de Kerkstraat. De bewoners aan de Schoolstraat hebben hun zorgen uitgesproken ten aanzien van de toenemende verkeersdrukte en het afnemen van het woongenot. De omwonenden en ondernemers aan de Kerkstraat vragen nadrukkelijk om aandacht voor parkeergelegenheid. Bij de nadere uitwerking van de bouwplannen worden deze opmerkingen nader bekeken en uitgewerkt. De gemeente blijft de omwonenden en belanghebbenden betrekken bij de verdere voortgang van het project. Kindcentrum De gebruikers van de Brede school zijn gestart om hun visie op samenwerking uit te werken. In hun eerste bijeenkomst hebben zij de werknaam Kindcentrum bedacht. Een Kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar. In het Kindcentrum komen zij gedurende de dag om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Kindcentrum Zeeland is een voorlopige werknaam. Op termijn wordt er een definitieve naam gegeven aan het Kindcentrum.

Reparatiebon gemeente Landerd Afdeling CCT Naam:

.............................................................................................

Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2011 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken .........................................................................................................

Het voormalige Morgenzonterrein wordt de locatie voor het toekomstige Kindcentrum Zeeland.

Bevrijdingsdag Sluiting gemeentehuis op donderdag 5 mei

De partijen die hun onderdak in de Brede school krijgen zijn basisschool ‘Vlasgaard’, openbare basisschool ‘De Wizzert’, kinderopvang ‘Kiobra’, Stichting Peuterspeelzalen Landerd, Centrum Jeugd & Gezin (Aanzet/Thuiszorg/GGD) en Harmonie Zeelandia. Deze partijen zijn druk bezig met het gezamenlijk opstellen van een programma van eisen zodat gestart kan worden met een architectenselectie.

Op donderdag 5 mei 2011zijn alle afdelingen van het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten.

Kerkplein Met het kerkbestuur hebben gesprekken plaatsgevonden over het gebruik van het kerkplein voor de kerk en de ruimte tussen de kerk en het bondsgebouw. Het kerkbestuur heeft hierop positief gereageerd. Afgesproken is dat de gemeente een plan opstelt voor het herinrichten van het kerkplein waarbij naast een kiss en ride zone voor het Kindcentrum ook gedacht mag worden aan het creëren van meer parkeerplaatsen.

Deze storingsdienst is bestemd voor noodgevallen, zoals een rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt, gevaarlijke situaties op gemeentegrond bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, het kappen van bomen, die eigendom zijn van de gemeente en toegebrachte schade aan gemeenteeigendommen.

Storingsdienst gemeentewerf Tel. 0486-464246

Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 22 april 2 0 1 1

11


Aanleg nieuwe natuur Bovenste Trent Zeeland Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van der Rijt-van Sinten, tel. 0413-261723 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736

Bij de familie Strik aan de Bovenste Trent 5 te Zeeland zijn nieuwe landschapselementen aangelegd. Er zijn 44 eiken geplant en er zijn zaadjes gezaaid voor een bloemrijke rand. Wethouder Hetty Tindemans heeft maandag 18 april ook haar handen uit de mouwen gestoken bij het planten van een boom. Zij heeft hiermee de agrarische natuurvereniging De Maashorstboeren, die de werkzaamheden hebben uitgevoerd, een handje geholpen. Ook de ZLTO toonde haar belangstelling door met twee bestuursleden bij de aanplant aanwezig te zijn. Het Groenblauw Stimuleringskader Het betreft een aanplant in het kader van het Groenblauw Stimuleringskader. Hiermee stimuleren de gemeente, de provincie Noord-Brabant en het waterschap de aanleg en het onderhoud van natuur en landschap door verantwoorde subsidies beschikbaar te stellen. De gemeente neemt 50% van de financiering voor haar rekening. Dit komt het buitengebied ten goede, er ontstaat een betere leefomgeving waar zowel de bewoners als recreanten van kunnen genieten. Ook de biodiversiteit van flora en fauna neemt toe. Vergoedingen voor aanleg en onderhoud van natuur- en landschapselementen zijn marktconform. Deze vergoedingen bestaan uit drie onderdelen dit houdt in dat de ondergrond, de aanleg en het beheer worden vergoed. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het veldloket van de agrarische natuurvereniging De Maashorstboeren. Zij hebben twee veldcoördinatoren in dienst, die met u aan de keukentafel uw wensen kunnen bespreken. Voor meer informatie kunt u gaan naar www.maashorstboeren.nl en kijken bij ‘Organisatie projecten’.

Uittreksel nodig? Regel het op www.landerd.nl

Startstempel voor pelgrimstocht naar Santiago de Compostela Burgemeester Doorn plaatste op 18 april de eerste stempel in het Sint Jacobs paspoort van Tonny van der Heiden uit Schaijk en Peter Paul Smelt uit Heesch. Zij vertrekken op 1 mei voor een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. U kunt deze pelgrimstocht volgen via www.opnaarsantiago.zimzer.com.

Kennisgeving besluit

Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 10 tot 12 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 10 tot 12 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 10 tot 12 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

12

Wethouder Tindemans helpt de Maashorstboeren bij bomenaanplant.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd delen mede dat zij op 12 april 2011 het navolgende besluit hebben genomen. Het vaststellen van de Representatieregeling ten behoeve van inwoners (verenigingen en bedrijven) van de gemeente Landerd 2011. De gewijzigde regeling is in werking getreden op 13 april 2011. De tekst van de desbetreffende regeling ligt voor iedereen kosteloos ter inzage in het gemeentehuis in Zeeland, Kerkstraat 39, gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486-458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten.

Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

Voorlichting Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de gemeentevoorlichter: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 22 april 2 0 1 1


Permanente uitbreiding voor LZK school De Vlinder Op 5 oktober 2010 heeft de gemeenteraad besloten om LZKschool ‘De Vlinder’ op het perceel van de voormalige kleuterschool uit te breiden. ‘De Vlinder’ is een zogenoemde cluster 4 school. Dat betekent dat ‘De Vlinder’ een school is voor speciaal (primair) onderwijs. De leerlingen van ‘De Vlinder’ zijn in principe normaal begaafd, maar hebben ernstige problemen in het gedrag, ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen. Het zijn vaak kinderen met autisme en aan autisme verwante contactstoornissen.

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen:

Vanaf het schooljaar 2006-2007 zijn er diverse semipermanente (noodlokalen) groepslokalen bij ‘De Vlinder’ geplaatst om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Hoog tijd om voor de school een permanente voorziening te realiseren. De voorbereidingen hiervan zijn inmiddels gestart. Op dit moment staan er zes semipermanente (noodlokalen) groepslokalen op het perceel van de voormalige kleuterschool. In de zomervakantie worden twee semipermanente groepslokalen elders op de locatie van de voormalige kleuterschool geplaatst om ruimte te creëren voor het realiseren van de uitbreiding. Onlangs is opdracht verleend aan Bonnemayer architecten uit Uden voor het uitvoeren van de architectenwerkzaamheden ten behoeve van de uitbreiding van “De Vlinder’ te Reek. De planning is dat het voorlopig ontwerp juni / juli 2011 gereed is en dat in januari 2012 gestart wordt met het bouwen van de uitbreiding.

Verkiezing nieuwe leden Jeugdgemeenteraad Landerd Sinds enige jaren heeft Landerd een Jeugdgemeenteraad, en daar zijn we hartstikke trots op! De Jeugdgemeenteraad bestaat uit twaalf basisschoolleerlingen. Van elke Landerdse basisschool zitten er twee leerlingen in de Jeugdgemeenteraad. De Jeugdgemeenteraad vergadert 4 keer per jaar in het raadhuis in Schaijk en de vergaderingen worden rechtstreeks uitgezonden door de LOS. Op de gemeentelijke website vind je nader informatie over de Jeugdgemeenteraad. In de Jeugdgemeenteraadsvergadering komen onderwerpen aan de orde die de jeugd in het bijzonder raken. De leden van de Jeugdgemeenteraad worden begeleid door een zestal leerkrachten en een enkele raadsleden. De coördinatie gebeurt door Anja Maathuis. In het komende schooljaar gaat een aantal Jeugdgemeenteraadsleden naar het vervolgonderwijs. Daarom wordt op woensdag 18 mei a.s. op de Landerdse basisscholen een aantal nieuwe Jeugdgemeenteraadsleden gekozen die na de zomervakantie, en wel op 26 september 2011, geïnstalleerd worden; de verkiezingen op de Wizzert vinden overigens al plaats op vrijdag 29 april 2011. De nieuwe jeugdgemeenteraadsleden, één per school, worden voor twee jaar gekozen uit de leerlingen van groep 6. Dat gebeurt door de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 (bij de Wizzert en de Kreek’l door de groepen 6 t/m 8).

Activiteiten- en evenementenkalender Ma. 25-04-2011 Winkelopenstelling Schaijk/Reek Ma. 25-04-2011 van 10:00 tot 14:00 uur Bijenmarkt, café De Potter Schaijk Wo. 27-04-2011 van 10:00 tot 15:30 uur Groepswandeling Schaijk/Reek Vr. 29-04-2011 en za. 30-04-2011 van 09:00 tot 01:00 uur Harley Owners Group Meeting, Graspeel 25A Vr. 29-04-2011 van 08:30 tot 21:00 uur za. 30-04-2011 van 08:30 tot 01:00 uur en zo. 01-05-2011 van 08:30 tot 21:00 uur Paarden- en ponywedstrijden, Schaijksestraat 2 Vr. 29-04-2011 van 20:00 tot 01:00 uur, za. 30-04-2011 van 11:00 tot 01:00 uur en zo. 01-05-2011 van 12:00 tot 19:00 uur stREEKfeest, Mgr. Borretstraat Za. 30-04-2011 van 12:00 tot 18:00 uur Koninginnedag, Van Kilsdonkplein Zeeland

Schijnwerper gericht op: het vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde voor onze samenleving. Daarom zet de gemeente Landerd in het vrijwilligersjaar 2011 vrijwilligers in de schijnwerpers. Op die manier willen we laten zien hoeveel soorten vrijwilligerswerk er zijn en hoe ontzettend leuk en waardevol het is om vrijwilligerswerk te doen. Want dank zij hen genieten veel mensen van een zinvolle tijdsbesteding of krijgen mensen de steun in de rug die ze nodig hebben. Maandelijks richten wij de schijnwerper op een vrijwilliger uit de gemeente Landerd. Wilt u ook iemand voordragen om als vrijwilligers in de schijnwerpers te zetten? Stuur dan een mail met de naam van deze vrijwilliger en een korte uitleg over het vrijwilligerswerk naar info@landerd.nl.

Uitnodiging Dodenherdenking Landerd op 4 mei 2011 in Zeeland Op woensdag 4 mei aanstaande herdenkt Nederland allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld, zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies. In Landerd berust de organisatie van de dodenherdenking bij het Comité Dodenherdenking Landerd, dat bestaat uit een afvaardiging van de kerken, de Stichting Vier Vrijheid Schaijk, de Vereniging van Oud Indiërstrijders (VOIS) en de gemeente. Het programma luidt als volgt: 18.30 uur: Samenkomst bij Mariakapel aan de Kapelweg in Zeeland, alwaar kranslegging 18.40 uur: Stille tocht onder begeleiding van Sint Jacobusgilde via Kerkstraat naar RK Kerk St. Jacobus Major 19.00 uur: Aanvang herdenkingsdienst 20.00 - 20.02 uur: 2 Minuten stilte 20.10 uur: Defilé langs en kranslegging bij de graven van 2 geallieerde militairen, die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog en die op het RK Kerkhof in Zeeland hun laatste rustplaats hebben gevonden Vanaf 20.20 uur: Informeel samenzijn in de hal van het gemeentehuis 21.00 uur: Einde bijeenkomst

Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 Let op: tijdelijk buiten gebruik - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, ander tel. 0486-451458) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

Schôn Zèllanddag 2011 Op dinsdag 19 april vond de jaarlijkse Schôn Zèllanddag plaats. Op deze dag gaan de leerlingen van groep 8 van de Zeelandse basisscholen samen met medewerkers van de gemeente Landerd het dorp in, om te kijken wat onder andere de buitendienst van gemeente Landerd zoal doet. Het voltallige college van burgemeester en wethouders opende deze dag op de Gemeentewerf in Zeeland. Daarna gingen de Zeelandse schoolverlaters naar verschillenden stands. Zo gingen de leerlingen zelf straatwerk herstellen, maakten zij kennis met een natuurproject, kregen zij informatie over criminaliteit en drugs, gingen zij de speeltuinen opruimen en kregen zij uitleg over het riool. Ook gingen de leerlingen de ouderen van Zeeland helpen in Compostella. Aan het eind van de dag werden de leerlingen bedankt en kregen zij een ‘Bewijs van goede wil’. Dit werd uitgereikt door burgemeester Doorn. Voor foto’s van deze dag, kunt u kijken op www.landerd.nl/jeugdsite.

Iedereen is van harte welkom! Dit jaar worden ook de jonge veteranen van de gemeente Landerd, die zijn ingezet bij internationale vredesmissies, uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Vlag halfstok Wij verzoeken alle inwoners op 4 mei aanstaande vanaf 18.00 uur tot zonsondergang de vlag halfstok te hangen, als bewijs van eerbied en respect voor de doden. Het comité Dodenherdenking Landerd

De leerlingen van groep 8 in Zeeland deden dinsdag verschillende activiteiten in het kader van Schôn Zèllanddag.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 22 april 2 0 1 1

13


Bouwvergunningen Bouwvergunningen Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

APV

Ik grijp in bij agressie op straat Algemene Plaatselijke Verordening

Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: • kampvuur op 11-05-2011, 12-05-2011, 13-05-2011 en 14-05-2011, locatie De Louwstraat 26 (5374 CG), vergunning verzonden op: 18-04-2011 • paarden- en ponywedstrijden op 20-05-2011, locatie Schaijksestraat 2 (5375 KC), vergunning verzonden op: 18-04-2011 Van toepassing zijnde procedure: zie in het gele kader onder aan deze pagina onder nummer 3 tot en met 6. Nadere• Vraag anderen om informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling hulp en spreek samen Algemene Zaken van het gemeentehuis, tel. 0486-458154. de dader aan kunt u ook downloaden van onze website: Aanvraagformulieren • Bel 112 www.landerd.nl.

• Blijf bij het slachtoffer • Maak foto’s voor de politie en meld je als getuige

Ontvangen aanvragen omRComgevingsvergunning: • De Kuipersweg 15, 5411 Zeeland; tijdelijk plaatsen en bewonen • Waterstraat 7, 5374 KB Schaijk; uitbreiden van een woonunit (ontvangen 2 maart 2011)varkensbedrijf (ontvangen 8 april 2011) • Waterstraat 2, 5374 KB Schaijk; uitbreiden varkensstal • Graspeel 20,3 5411 Zeeland; bouw garage (ontvangen 8 april 2011) (ontvangen maartLC 2011) • Het Zuid 25, 5411 CP Zeeland; • Hoevestraat 3, 5374 RH Schaijk;uitbreiden uitbreidenwoning woningmet een serre (ontvangen 10 april 2011) (ontvangen 4 maart 2011) • te Zeeland; woning • Langenboomseweg Voederheil 9, 5411 RJ Zeeland; bouw kappen van 8(ontvangen bomen 11 april 2011) • Mgr. Suijsstraat 35, 5375 AE Reek; tijdelijk plaatsen container t.b.v. opslag (ontvangen 5 maart 2011) sportmaterialen (ontvangen 8 april 2011) • 16, 5374 NB Schaijk; uitbreiden van een opslagloods en het In ditZandstraat stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift bouwen van een nieuwe opslagloods (ontvangen 11 april 2011) indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de

openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. In stadiumliggen van deter procedure kunt uernog bezwaarschrift Dedit aanvragen inzage totdat eengeen beslissing op de aanvraag/ indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de aanvragen is genomen. openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/ Verleende vergunningen aanvragen is genomen. Besluiten tot verlenging termijn van afhandeling van verzoeken om omgevingsvergunning: • Zeelandsedreef 22, 5374 RR Schaijk; verzoek om vergunning voor het Verleende bouwenvergunningen van een aardappelloods met kantoor (ontvangen 7 januari 2011). Besluiten tot verlenging termijn van afhandeling van verzoeken om 3 De termijn van afhandeling is verlengd met 6 weken (besluit verzonden omgevingsvergunning: maart 2011). • Kerkstraat 120, 5411 CM Zeeland; afhandelingstermijn verzoek om omgevingsvergunning voor de bouw van een veldschuur is verlengd met 6 Verleende omgevingsvergunningen: (besluit verzonden 11 april • weken Mgr. Suijsstraat 10, 5375 AG Reek;2011) kappen van 3 bomen en het verwijderen van bosplantsoen (verzonden 3 maart 2011) • Akkerwinde 68, 5374 DB Schaijk; bouwen van een woning (verzonden 4 maart 2011)

Gevonden en verloren voorwerpen Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld:

tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen herenportemonnee met daarin bankpassen, op Zeeland: grond vanZwarte de Algemene Wet Bestuursrecht binnen4zes weken na enverzending geld. de rijbewijs datum van van de beschikking(en) een gemotiveerd - rond 8-3-2011 in Zeeland: Rechthoekige mat metalen bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en dameswethouhorloge zwarteLanderd, jjzerplaat en strakke metalen band, merk ders van demet gemeente Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het Novy. bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren - 3-4-2011: Zilveren met inscriptie heeft en welk belang vanslavenarmband u wordt geschaad. (’s mam 5-12-2010). - 3-4-2011, bij Halfvasten feesttent, Zeeland: Zwarte omafiets. - 27-03-2011, van Runstuk Herpen naar het Ganzeven (Herperduin): Sleutelbos met daaraan diverse sleutels: Opelsleutel, - wit label (met daarop 06-nrs.) aan sleutel (poort) huissleutel, plaatje van interhelp metNemef telefoonnummer en label - Corbin sleutel. van Albert Heijn 4 ringen (ziveren/zilverkleurig): 2 herenringen, 1 damesring -- 10-04-2011 tijdens het fietsen, omgeving Schaijk, Ravenstein, en 1 kinderringetje lieveheersbeestje Berghem, Herpen: wit/geelgouden herenarmband (fijne schakel). - Blauw etui (Novo Nordisk) met daarin prikpen (insuline) - Zwarteen Nokia GSM dieren Vermiste gevonden - Bosch personenalarmtoestel grijs koord Dierenopvang Maasland, afdelingbeige/grijs Oss, regeltaan de opvang en de - Zwart van Vingino armbandje registratie gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. - 1-3-2011, Kerkstraat Zeeland: sporttas vancontact Manders Indien u een huisdier vermist, kuntBlauwe u binnen 2 weken Mode Schaijk opnemen met: met daarin blauw/witte handdoek, zwart shirtje, zwart broekje en zwarte gympies. Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, - 8-3-2011, bij Rabobank Schaijk: Bos0412-638497 sleutels (huissleutels, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 1 met en 1 met groentel. hoesje) aan winkelwagenmunt. of met oranje de dierenambulance, 0888-11341006.

Gevonden en verloren voorwerpen

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente Gevonden voorwerpen (en niet bij de politie) worden gemeldZwarte tijdensSparta kantooruren - 17-03-2011, Zwingelhof, Schaijk: damesfibij ets,de receptie van Jan het Appelhof gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de leverancier Schaijk Kerkstraat 39vanaf in Zeeland, tel. 0486-458111. - 2-4-2011, Kerkstraat naar Kleine Graspeel Zeeland: damesportemonnee (inhoud: geld). Let op: - 12-4-2011, fietspad Boekelsedijk Zeeland: Zwarte bril met Voor het doenpootjes. van aangiften (verloren waarde-papieren zoals zwart/witte rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Verloren voorwerpen - 7-3-2011, Irenestraat Schaijk: Paars/bronskleurige Gazelle Gevonden herenfiets,voorwerpen type trendy style, met handremmen en De laatste maanden afgegeven bij de C1000 in Zeeland: versnellingen. fietssleutel sleuteltje aan groene label (Cor). --Nacht van 5 en op klein 6 maart, Runstraat (nabij Emté) Schaijk: oranje - ring met daaraan autosleutel/afstandsbediening, Sparta omafi ets metHyundai 3 versnellingen, hand- en terugtraprem. sleuteltjeVanuit en ANLI Sleuteltje -Silca 24-03-2011, Schaijk, Udensedreef, parallelweg Rijksweg - sleutelhanger metmet daarin zwarte Silca sleutel en DOM sleutel N324: Bruin mapje daarin rijbewijzen, autopapieren en zwart sleuteltje formulieren van Brabant Wonen. flessenopener daaraan zwarte axasleutel ennaar Benco-sleutel --28-3-2011, vanmet Willems Tankstation Kerkstraat Rootstraat - blauw koord met daaraan grote Lips sleutel

Verloren voorwerpen De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, - 01-03-2011, hertenpark, Emté, in(huis)dier Schaijk: daarna mogen zeomgeving het dier elders plaatsen. OokSmidse als u een Bruin leren handschoenen. vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met Nacht van 7 op 8 maart bij peuterspeelzaal Pinkeltje Zeeland: de -dierenambulance. Zwarte (glans) Batavus omafiets, Old Dutch.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Verleende Als u dit wiltomgevingsvergunning: voorkomen dan moet u naast het indienen van een • Noordhoekstraat 5374 SCvan Schaijk; plaatsen diverse borden, bewegwibezwaarschrift bij het5, college burgemeester en wethouders ook jzering en vlaggen en het van een fietsenstalling opzenden een camping een gemotiveerd verzoek ommaken een voorlopige voorziening aan (vergunning verzondenvan 12 april 2011) de voorzieningenrechter de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op Verleende omgevingsvergunning grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dain combinatie met afwijking bestemmingsplan: tum van verzending van beschikking(en) een gemotiveerd bezwaar• Schutsboomstraat 84, de 5374 CD Schaijk; uitbreiden van de woning schrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de (verzonden 4 maart 2011) gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk Tegen deze verleende vergunning/afwijking kunnen belanghebbenden belang van u wordt geschaad. met ingang van 21 maart 2011 gedurende zes weken beroep instellen Het indienen van een betekent niet dat er geen gebruik door het indienen vanbezwaarschrift een beroepschrift bij de Arrondissementsrechtkan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunningbank te ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. houder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van eennaam bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit een gemotiveerd verzoek om eende voorlopige voorziening zenden aan waartegen het beroep is gericht; gronden waarop het beroepschrift de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in rust. ’s-Hertogenbosch bestuursrecht,vraagt Postbus 90125, 5200 In het kader van desector beroepsprocedure de rechtbank bij MA het ’s-Hertogenbosch. bestuursorgaan altijd om alle relevante stukken. Het is niet nodig om alle stukken al bij het beroepschrift te voegen. Wel dient, zo mogelijk, Voorkopie nadere of voor hetbezwaarschrift maken van eenbijafspraak kunt u een vaninformatie de beslissing op het het beroepschrift contact opnemen gevoegd te worden.met een van de medewerkers van de afdeling VROM, tel. u0486-458194 (bureau de gemeente Landerd. Als beroep instelt kunt uVergunningen) tevens om een van voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van De burgemeester van Landerd maakt bekend dat zij op 14 april 2011 betaling. verklaring van beroep geen bezwaar heeft verleend aan Gedeputeerde Ueen kunt ook digitaal instellen bij genoemde rechtbank via Staten van Noord-Brabant naar aanleidingDaarvoor van het verzoek van http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. moet u wel Lelykoptersover B.V.een te Lelystad, voor helikopterrondvluchten tijdens beschikken elektronische handtekening (DigiD). Kijk op dehet stREEKfeest zondag 1 mei 2011 tussen 12 en 19 uur. genoemde siteop voor de precieze voorwaarden. De verklaring van geen bezwaar is op 18 april 2011 verzonden. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u Van toepassing procedure: zie in het gelevan kader onder aan deze contact opnemenzijnde met een van de medewerkers de afdeling VROM, tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) pagina onder nummer 3 tot en met 6. van de gemeente Landerd.

Bekendmaking

- 8-3-2011, Zeeland: Kawasaki BX crossfiets, groen/zwart, met speciale steuntjes op voor- en achterwiel. - 7-3-2011, Maashorst: Bruine rechthoekige damesportemonnee met daarin adressenlijst, diverse pasjes, rijbewijs en geld. StREEKfeest - Tussen enapril 9 maart: Van vrijdag429 2011Rabobankpasje. tot en met zondag 1 mei 2011 wordt er in - 7-3-2011, Bossestraat, Schaijk: Zilver/zwarte Nokia GSM. Reek een StREEKfeest georganiseerd. In verband met dit evenement, aan de Mgr. Borretstraat, is het noodVermiste enopgevonden dieren zakelijk dat vrijdagavond 29 april 2011 tot en met zondagavond 1 Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang de50 km mei 2011 vanaf de Rijksweg tot aan Mgr. Borretstraat 43en een registratie gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. zone wordtvan ingesteld. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Koninginnedag Maasland, afdeling Oss, wordt op zaterdag 30 april InDierenopvang verband met Koninginnedag in Zeeland Aengelbertlaan 30, 5342 LA tel. 0412-638497 2011 het Van Kilsdonkplein en Oss, het aangrenzende gedeelte van de Past. of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. Janssenstraat van 08.00 uur tot 16.00 uur of zoveel langer of korter De wettelijk een bewaarplicht van twee weken, dandierenopvang noodzakelijkheeft is worden afgesloten voor al het verkeer met uitzondaarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier dering van voetgangers. vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

Tijdelijke verkeersmaatregel

Zienswijze-bezwaar-beroep Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening Voor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld.

1. Inzage Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje ‘Actueel - Bekendmakingen’. 2. Zienswijze Tijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zienswijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend.

1 84

3. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betreffende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. 4. Beroep Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam.

Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is.

5. Eisen bezwaar en beroep Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket Bezwaar en beroep. 6. Voorlopige voorziening Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

meeeenntteenniieeuuw wss –– w ww www. .l laannddeerrdd. .nnl l –– vvrri ijjddaagg 121 2m aaparri tl 220 ggeem 01111


Sluitende Landerdse kadernota 2012 biedt ruimte voor nieuw beleid Het college van burgemeester en wethouders is erin geslaagd de gemeenteraad een sluitende kadernota 2012 aan te bieden, waarin ruimte is voor nieuw beleid. Het is positief dat de ingezette bezuinigingen in 2010 grotendeels behaald zijn. Afhankelijk van de uitkomst van de meicirculaire zal blijken of de afgesproken lastenverzwaring, zoals bijvoorbeeld de OZB verhoging, teruggedraaid kan worden. We zijn bij het opstellen van de begroting 2011 en de meerjarenbegroting uitgegaan van een forse daling van de inkomsten uit het gemeentefonds. Uit de meicirculaire moet blijken hoe deze cijfers daadwerkelijk zijn. De begroting in 2012 wordt scherper geraamd dan vorige begrotingen, die vanuit behoedzaamheid zijn geraamd. Vanuit behoedzaamheid ramen, is een goed uitgangspunt. Dit heeft echter ook een keerzijde. Het resultaat van de begroting is leidend voor politieke keuzes en een negatief resultaat kan mogelijk pijnlijke bezuinigingen of kostenstijgers voor de burgers meebrengen. Door de begroting in 2012 scherper te ramen, wordt er mogelijk een groter risico genomen. Om dit risico te beperken, gaan we periodieke rapportages opstellen om de ontwikkelingen van de belangrijkste inkomsten en uitgaven

te volgen, zodat er sneller bijgestuurd kan worden. Dit gaan wij doen door middel van een verbeterde opzet van de planning en controlcyclus. Voorstellen voor nieuwe plannen De belangrijkste voorstellen voor nieuwe plannen en prioriteiten voor 2012 - 2015 zijn: • Verbetering van de dienstverlening; • Anticiperen op het regeerakkoord met betrekking tot sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening; • Reconstructie Pastoor van Winkelstraat Schaijk, Europaplein en omstreken; • Herinrichting Raadhuisplein Zeeland en aanpassingen Kerkstraat; • Instelling groenfonds.

Wandelen met Samen op Pad Op woensdag 27 april aanstaande start vanuit het dorpshuis De Phoenix in Schaijk, de tweede Maashorst-wandeltocht. Deze tocht, van 25 kilometer, wordt in groepsverband gelopen. Met de wandeltocht SAMEN OP PAD wandelen we samen voor een goed doel in Gambia. Het inschrijfgeld is 2,50 euro, waarvan 1 euro voor het goede doel bestemd is. Alle wandelaars uit de gemeente Landerd, maar ook vanuit de regio kunnen hieraan deelnemen. De bedoeling is dat, naast gezond bezig zijn, de mooiste plekjes van het natuurgebied De Maashorst ontdekt worden.

Raadsbehandeling en de kadernota op de website In dit bericht is een opsomming gegeven van de belangrijkste voorstellen. De kadernota kunt u vanaf de homepage www.landerd.nl raadplegen en downloaden.

Startlocatie: Dorpshuis De Phoenix Adres: Pastoor van Winkelstraat 11, 5374 BG Schaijk Startbureau open: 9.00 uur. Inschrijven van 9.10 uur tot 9.50 uur. Vertrek: 10.00 uur Wandeltempo: Ongeveer 5.5 / 6.0 kilometer per uur. Afstand: 25 kilometer

Wilt u de kadernota inzien, dan kunt u dat doen in het dorpshuis Wapen van Reek, in het gemeentehuis in Zeeland en in de biblio-theken van Schaijk en Zeeland. Mocht u naar aanleiding van de kadernota vragen hebben dan kunt u terecht bij afdeling financiën via het tel. 0486-458111. Wilt u de behandeling (algemene beschouwingen) van de kadernota 2012 bijwonen, dan bent u welkom op woensdag 25 mei aanstaande om 19.30 uur in het raadhuis in Schaijk.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met: Frits Spanjers, tel. 0486-461946

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 22 april 2 0 1 1

w w w . a r e n a l o k a a l . n l – v r i j d a g 22 april 2 0 1 1

15


16 1476514.indd 1

www.arenalokaal.nl – vrijdag 22 april 2011 19-04-2011 12:24:46


Arena AutoRAIspecial 2011

Autominnend Nederland vergaapte zich afgelopen week in Amsterdam aan de nieuwste modellen en de laatste snufjes en trends op auto- en motorgebied. Ook de redactie van Arena bracht een bezoekje aan de tweejaarlijkse AutoRAI en maakte bijgaande special.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 22 april 2011

17


18

www.arenalokaal.nl – vrijdag 22 april 2011


AutoRAI presenteert uitkomsten autoliefhebbersonderzoek

‘Nieuwe auto zorgt voor gevoel van geluk’ De aanschaf van een nieuwe auto maakt gelukkig. Het geluksniveau dat Nederlanders ervaren na de aanschaf van een nieuwe auto wordt beoordeeld met een ruime zeven. Dit blijkt uit onderzoek van AutoRAI onder duizend Nederlandse autoliefhebbers. Vrouwen blijken opvallend iets gelukkiger dan mannen. Zij geven het gevoel na aanschaf een 7,5 en mannen een 7,2. Dat jonge mannen nog iets gelukkiger zijn met de aanschaf van hun, waarschijnlijk eerste, auto blijkt eveneens uit hun beoordeling: zij geven het geluksgevoel een 7,8. Op de AutoRAI 2011 oriënteren autoliefhebbers zich van 13 tot en met 23 april op de aanschaf van een nieuwe auto en zien zij alle nieuwe ontwikkelingen uit de auto- en motorbranche.

D

at Nederlandse autobezitters op de AutoRAI niet alleen naar auto’s kijken die passen bij hun budget blijkt ook uit het onderzoek. Het ambitieniveau ligt hoog. De meeste mensen bezitten zelf een kleine, compacte of middenklasse auto. Als geld geen rol zou spelen kiezen zij echter voor een auto behorend tot de hoofdklasse, zoals de Audi A8, BMW 7-Serie, Mercedes-Benz Sklasse (13%), de sportklasse (12%) of voor een SUV/ Terreinwagen (14%). De kleine auto‟s zijn dan uit de gratie. Slechts 2% kiest dan voor een auto uit de supermini klasse (zoals de Fiat 500, Toyota Aygo of Kia Picanto) of een compacte sportieveling (bijvoorbeeld de Mazda MX-5). Jaloers op de buren De auto van onze buren houdt ons bezig. Een op de vijf is wel eens tot heel vaak jaloers op de auto van de bu-

autonieuws Fiat 500 NL: ‘Ik hou van Holland’ Fiat lanceert de 500 NL. Die is helemaal oranje. De auto komt rond Koninginnedag op de markt en is herkenbaar aan z’n oranje koetswerk. Op de flanken pronkt een Nederlandse vlag en de sleutelcover is net als de auto zelf in de kleur oranje uitgevoerd. Het geheel wordt afgemaakt met chromen spiegelkappen, een elektrisch bedienbaar panoramadak en 15 inch lichtmetalen wielen. Verder is de 500 NL uitgerust met airco, Bluetooth, met leder bekleed stuurwiel, centrale portiervergrendeling met afstandsbediening, elektrisch bedienbare portierruiten, radio/cd/ mp3-speler met vier speakers en zeven airbags. Fiat levert de 500 NL net als de Bicolore met twee motoren. De 1.2 benzinemotor is gekoppeld aan de Dualogic halfautomaat en de uitvoering met 85 pk sterke TwinAir-motor heeft een handgeschakelde vijfbak. Beide modellen zijn vrijgesteld van wegenbelasting en BPM. De prijzen zijn al bekend: 14.495 voor de 1.2, de tweecilinder kost 16.795 euro.

ren. Opvallend is dat bezitters van auto’s in de grotere klassen vaker jaloers zijn op de auto van de buren (27%) dan bezitters van een klein model (20%). Daarnaast weet 59% van de autoliefhebbers in welke auto de buren rijden. Onder mannen ligt dat percentage net iets hoger (63%). 14% van de mannen weet zelfs exact kleur, merk en bouwjaar van de auto ‘van hiernaast’. Slechts 5% van de vrouwen weet dat ook. Opvallend is dat mannen en vrouwen die de details van de auto van hun buren exact weten ook in grotere mate jaloers zijn op de buren: 11% van hen is heel vaak jaloers, 29% wel eens tot zeer vaak. Nederlandse rijstijl We zijn over het algemeen niet erg tevreden over het gedrag van onze medeweggebruikers. Maar liefst 40% van de autoliefhebbers vindt de Nederlandse bestuurder ongeduldig en egocentrisch. Een stuk minder kritisch zijn we op ons eigen rijgedrag. 78% omschrijft zichzelf echter wel als zeer tot redelijk sociaal achter het stuur. Opvallend: onder de groep die zichzelf achter het stuur minder sociaal vindt en aangeeft in eerste instantie aan zichzelf te denken in verkeerssituaties, is ook het

De aanschaf van een nieuwe auto maakt gelukkig. beeld ten opzichte van andere bestuurders negatiever. Zij classificeren bijna de helft van de Nederlandse autorijder als asociaal. Meezingen We luisteren tijdens het autorijden nog steeds het liefste naar muziek. 95% van de bestuurders luistert radio en 81% luistert naar cd’s of mp3’tjes. Ondanks zijn populariteit kent de radio ook een paar minpunten. We storen ons bijvoorbeeld aan het eindeloze gepraat over onzinnige onderwerpen (22%) en aan te veel (15%) en ‘irritante’ (17%) reclameblokken. Met de muziek zingen we wel graag mee: slechts iets meer dan een kwart van de bestuurders kan de verleiding om mee te doen weerstaan. En waar luisteren we dan het liefste naar: Radar Love van de Golden Earring staat fier bovenaan. Mannen tussen de 18 en 24 jaar horen het liefst Beat it van Michael Jackson (37%) tijdens het rijden. Vrouwen in deze leeftijdscategorie vinden Bad Romance van Lady Gaga (42%) een lekker nummer voor op de weg. De top 3 autoliedjes: 1. Radar Love - Golden Earring; 2. Drivers seat - Sniff ‘n’ the

Tears; 3. Eye of the Tiger Survivor. Met de opkomst van alle social media, tablets en smartphones lijkt het misschien slechts een kwestie van tijd tot autorijders ook actief facebook, twitter en mailaccounts gaan bijhouden tijdens de rit. Uit het AutoRAI onderzoek blijkt echter dat de gemiddelde bestuurder hier nauwelijks mee bezig is. 94% geeft aan nooit te twitteren of te facebooken. Ook wordt er nauwelijks gemaild, zeker 89% van de respondenten geeft aan dit nooit te doen. Twitteren en Facebooken in de auto is voor jongere bestuurders (18-24 jaar) wel populairder: 15% twittert en 18% facebookt. Bovendien mailt 23% van hen in de auto. Duitsland de beste De Nederlandse autoliefhebber is het meest enthousiast over auto’s van Duits fabricaat. Zowel op de kenmerken veiligheid, uiterlijke schoonheid als kwaliteit kiest een meerderheid voor auto’s uit dat land. Japan loopt voorop in zuinigheid en innovatie. Italië levert volgens Nederland de snelste auto’s, Korea de goedkoopste.

Bezoekers van de AutoRAI vergapen zich aan de nieuwe Peugeot 308. AutoRAI AutoRAI is een tweejaarlijks evenement dat wordt georganiseerd door Amsterdam RAI onder auspiciën van RAI Vereniging en dat plaatsvindt in Amsterdam RAI. De editie van 2011 is de 58ste en duurt nog tot en met zaterdag 23 april.

Ford Focus ECOnetic: wereldprimeur op AutoRai Ford heeft een wereldprimeur op de AutoRai met de ultrazuinige Focus ECOnetic. Met zijn verwachte gemiddelde brandstofverbruik van minder dan 3,5 l/100km is de nieuwe Focus ECOnetic zuiniger dan welke andere auto ook in het C-segment, inclusief hybrides. De Focus ECOnetic is de eerste ´14% dieselauto´ in dit belangrijke segment. Uniek daarbij is dat deze zeer efficiënte Focus niet alleen verkrijgbaar is als stijlvolle hatchback, maar ook als ruime Wagon. Met zijn zeer lage CO2-uitstoot van minder dan 95 gram per kilometer is deze Focus, onder de huidige fiscale wetgeving, vrijgesteld van BPM en MRB. Daarnaast geldt voor deze Focus ECOnetic het voor zakelijke rijders uiterst lage fiscale bijtellingstarief van 14%. De nieuwe Ford Focus ECOnetic wordt in de eerste helft van 2012 geïntroduceerd in Nederland.

Range Rover Evoque krijgt prijskaartje De Range Rover Evoque is van prijskaartjes voorzien. De ‘zuinigste en lichtste Range Rover ooit’ heeft een vanafprijs van 42.900 euro. Voor dat bedrag mag je instappen in de vijfdeurs eD4 Pure. Deze uitvoering beschikt over de 2.2 dieselmotor met 150 pk in combinatie met voorwielaandrijving. Er zijn drie uitrustingsniveaus: Pure, Prestige en Dynamic. Een Evoque met vierwielaandrijving heb je vanaf 45.900 euro. Deze TD4 is er ook met automaat en kost dan 52.900 euro. De 190 pk sterke SD4 heeft standaard 4WD en staat voor 48.900 euro in de prijslijst. De versie met automatische versnellingsbak kost 55.900 euro. Vooralsnog is er een benzinemotor, de 2.0 turbo met 240 pk, afkomstig van Ford. De prijs van deze Si4 bedraagt 53.900 euro, een automaat is standaard. De Evoque komt als vijfdeurs en als driedeurs op de markt. Die laatste noemt Land Rover Evoque Coupé en heeft een meerprijs van duizend euro ten opzichte van de vijfdeurs. De Evoque staat deze zomer bij de dealer, de eD4-uitvoeringen volgen in december.

APK KEURING €33,00 ALL-IN - TOESLAG DIESEL €7,00 - GRATIS HERKEURING

·

·

·

Pierre van der Burgt Voederheil 8b 5411 RK Zeeland F: 0486 450 147 I: www.autoservicelanderd.nl T: 0486 451 180 Open: maandag t/m vrijdag van 8 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 14 uur

www.arenalokaal.nl – vrijdag 22 april 2011

19


Autobedrijf G.Kuijpers op bedrijventerrein De Bulk in Ravenstein is al jaren actief in zowel de verkoop als het onderhoud van alle soorten occasions. Een aantal jaren geleden werd ook de zoon werkzaam in het familiebedrijf, waardoor de kneepjes van het vak van vader op zoon kunnen worden overgedragen. U kunt bij ons terecht voor alle prijsklassen occasions: voor zowel de kleine en wat oudere occasion als voor een zeer jonge occasion. Ook voor APK en een onderhoudsbeurt bent u bij ons aan het juiste adres.

2002 Renault Clio 1.2 De Hammen 7 5371 MK Ravenstein T: 0486-412349 F: 0486-415141 E: info@kuijpersautos.nl verkoop@kuijpersautos.nl werkplaats@kuijpersautos.nl www.kuijpersautos.nl

zilver, airco, 5-deurs, 96.000 km. NAP + Garantie € 4.500,-

2007 Ford Ka 13i zwart, airco, stuurb. 24.725 km. NAP + Garantie € 5.850,-

2005 Renault Grand Scenic 2.0 automaat, 7-persoons zwart, panoramadak 114.000 km. NAP + Garantie € 9.450,-

2004 Renault Clio 16i INITIALE zwart met., clima, alle luxe,133.000 km. NAP + Garantie € 6.500,-

2002 Renault Scenic 1.6 16v antraciet, airco 88.500 km. NAP + Garantie € 5.250,-

2001 Audi TT Roadster 1.8 Turbo leder, airco, el. cabriodak 100.653 km. NAP + Garantie € 12.950,-

80 occasions op onze website: kijk op www.vankreijautos.nl

Voor het complete schadeherstel en spuitwerk van auto’s en motoren. Industriepark 5, 5374 CM Schaijk tel. 0486-436737 - info@broerenschadeservice.nl www.broerenschadeservice.nl

vriend van

hevankautos.nl

De redactie van Arena heeft vele leuke ideeën en toekomstplannen voor de krant. Vanwege de economische recessie is het helaas niet mogelijk al deze plannen tot uitvoer te brengen. Gelukkig waarderen onze lezers de kwaliteit van Arena zeer hoog. Het weekblad wordt nu gratis huis-aan-huis bezorgd in de gemeente Landerd en voormalig Groot-Ravenstein. Dat willen wij graag zo houden. Met de actie ‘Vriend van Arena’ vraagt uitgeverij Tekst & Uitleg lezers een bijdrage te leveren aan de continuïteit en kwaliteit van weekblad Arena en www.arenalokaal.nl. Dit kan door éénmaal per jaar een vrijwillige donatie te doen van minimaal 15 euro. Iedereen die zich aanmeldt als ‘Vriend’ krijgt een exemplaar van de nieuwste editie van Arena Magazine thuisgestuurd en profiteert van aantrekkelijke acties.

• Inkoop en verkoop • Onderhoud en reparatie • Dieselspecialist • Schades / Bemiddelingen • APK-keuringen • Airconditioning controle

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode/plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobiel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ik machtig bureau Tekst & Uitleg om éénmaal per jaar de vrijwillige bijdrage van € . . . . . . . . af te schrijven van bankrekeningnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

www.arenalokaal.nl – vrijdag 22 april 2011

Industriepark 30 a 5374 CM Schaijk 0486 - 462 527


‘Mooiste auto van het jaar’

Citroën maakt prijzen van DS4 bekend Citroën heeft op de AutoRAI de prijzen onthuld van de Citroën DS4, die voor het eerst door het Nederlandse publiek te bewonderen is. De Citroën DS4 is de tweede aanvulling in de DS-lijn naast de Citroën DS3. De Citroën DS4 zal met drie benzine- en twee dieselmotoren beschikbaar zijn in Nederland, met een vanafprijs van 23.940 euro.

autonieuws Volvo introduceert V70 Limited Edition Volvo brengt een Limited Edition van de V70 op de markt. Met allerlei luxe opties en speciale lichtmetalen wielen onderscheidt de tijdelijke uitvoering zich van de reguliere V70-modellen. Een greep uit de collectie: elektrisch bedienbare achterklep, Bluetooth, harddisk navigatiesysteem, dual xenonverlichting en lederen bekleding. De Limited Edition is te herkennen aan de verchroomde raamomlijsting en speciale 17 inch lichtmetalen wielen. Volvo levert de tijdelijke uitvoering met twee motoren: de 180 pk sterke T4 benzinemotor en de D3 dieselkrachtbron met 163 pk.

D

e Citroën DS4 is een hoge vierdeurs auto met de uitstraling van een coupé die zowel dynamiek als veelzijdigheid biedt en dat combineert met ongeëvenaard rijgenot. Met de DS4 komt de filosofie van de DS-reeks volledig tot zijn recht; hij biedt gedurfd design, onderscheid en raffinement. Door 60.000 internetgebruikers uit 62 landen werd de DS4 gekozen tot de mooiste Auto van het Jaar. Een vakjury bestaande uit onder anderen designers beloonden de Citroën DS4 daarnaast met de prijs voor het mooiste interieur. Het karakteristieke profiel van de Citroën DS4 wordt gekenmerkt door een chroomlijst rond de donker-

getinte zijruiten, de gebolde wielkasten rond grote wielen (maximaal 19 inch), LED verlichting en de doorgetrokken daklijn die uitmondt in de dakspoiler om de dynamiek te markeren. Ook in het interieur komen vitaliteit, energie en verfijning tot uiting. De brede lederen voorstoelen zijn in bijzonder ‘horlogeband’-design leverbaar. Exclusief interieur Het fraai vormgegeven dashboard heeft flair en ook in de panoramische voorruit van 45 graden die doorloopt in

Bijzondere Porsches op AutoRai 2011 Porsche presenteert op de AutoRai haar complete modellengamma waaronder twee nationale primeurs: de krachtige Cayman R en de exclusieve 911 Black Edition.

een donkere dakhemel komt het exclusieve karakter van de Citroën DS4 tot uiting. Bovendien zijn er vele keuzemogelijkheden om de interieurkleuren en (lederen) bekledingen aan de eigen wensen aan te passen. Aluminium pedalen, met leder bekleedde portieren en ambiance verlichting benadrukken de exclusieve sfeer van de Citroën DS4. De Citroën DS4 is 4.27 meter lang, 1,81 meter breed en 1,53 meter hoog. De inhoud van de kofferbak is 370 liter en de auto is voorzien van vele handige opbergmogelijkheden. In Nederland wordt de DS4 onder andere voorzien van de nieuwe handgeschakelde THP 200 pk motor en de eHDi 110 pk motor met 20% bijtelling. De Citroën DS4 voorzien van e-HDi 110 EGS motor zal onder andere ook het groene Airdreamlabel

De nieuwe Citroën DS4. van Citroën dragen. De benaming Airdream staat voor de meest geavanceerde technologieën die door Citroën zijn ontwikkeld ter bescherming van het milieu. Zo is er de microhybride e-HDitechnologie, de full Hybrid 4-technologie en de volledig elektrische technologie. Auto’s die zijn uitgerust met één van deze technologieën zijn herkenbaar aan de benaming Airdream. Citroën kiest net als bij de Citroën DS3 voor de drie uitrustingsniveaus Chic, So Chic en Sport Chic. De vanafprijs van de Citroën DS4 is 23.940 euro. Het instapmodel is zeer compleet uitgerust met onder meer airco, 16 inch lichtmetalen wielen, panoramische voorruit en getinte achterste ruiten.

Hyundai i40 voor het eerst in schijnwerpers

De Cayman R (foto) beleeft zijn nationale debuut. Dit extra sportieve model dankt zijn zeer hoge prestaties (topsnelheid: 282 km/h, 0-100 in 4,7 s met zeventraps PDK-transmissie) aan een combinatie van gewichtsvermindering en een vermogenstoename. Vergeleken met een Cayman S bedraagt het gewichtsvoordeel 55 kg. De 3,4-liter zescilinder boxermotor levert juist 10 pk extra (totaal: 243 kW/330 pk). Desondanks bedraagt het gemiddelde verbruik slechts 9,3 l/100 (met PDK). De sportiviteit van de Cayman R wordt al op het eerste gezicht duidelijk door onder meer het verlaagde koetswerk, een vaste achterspoiler en zilverkleurige lichtmetalen velgen. 911 Black Edition Ook de 911 Black Edition is een nationale primeur. Dit exclusieve model wordt in een oplage van in totaal 1.911 exemplaren gebouwd. Zwart is hét thema van deze 911. De carrosserie springt in het oog door de kleuren zwart of basaltzwart (optie) en de 19-inch bi-color ‘turbo II’-velgen. Zelfs de remklauwen zijn zwart. De uitrusting is van uitzonderlijke klasse. Standaard zijn onder meer gedeeltelijk lederen bekleding, SportDesign-stuur, BOSE Surround Sound-systeem met 13 luidsprekers en het Porsche Communication Management. Ondanks de extra rijke standaarduitrusting wordt de 911 Black Edition (verkrijgbaar als Coupé en Cabriolet) aangeboden voor dezelfde prijzen als de reguliere Carrera-uitvoeringen.

De nieuwe Hyundai i40 is voor het eerst te bewonderen op de AutoRai. Met de introductie van deze volledig in Europa ontwikkelde luxe middenklasser transformeert Hyundai definitief van prijsvechter tot een fabrikant van auto’s waarin kwaliteit, design, betrouwbaarheid en efficiëntie om voorrang strijden. Met de luxe i40 wil Hyundai vaste voet aan de grond krijgen in het door de zakelijk rijders gedomineerde D-segment. De Hyundai i40 wordt gepositioneerd als ‘modern premium’ – een kwalitatief hoogstaande auto met een luxe uitstraling die bereikbaar is voor een breed publiek.

Met diverse ‘Lines’ is het mogelijk om de Limited Edition verder naar smaak aan te kleden. De vanafprijs van de V70 Limited Edition bedraagt - voor de T4 - 41.995 euro.

Skoda Octavia 1.4 TSI Greentech op AutoRai Skoda laat op de AutoRai een nieuwe uitvoering van de Octavia zien. Het gaat om de 1.4 TSI Greentech – met groene ‘i’ in de typeaanduiding. Het is de eerste Greentech-uitvoering met een benzinemotor. De 1.6 TDI ging de 1.4 TSI voor en valt net als zijn dieselbroertje in de 20-procentbijtellingscategorie. De 1.4 TSI Greentech beschikt over een start/stop-systeem en een systeem dat de remenergie terugwint. De aanpassingen gaan niet zover als bij een Greenline-uitvoering maar maken de Octavia evengoed schoner en zuiniger. De auto stoot 134 g/km CO2 uit en Skoda geeft een verbruik op van 5,7 l/100 km, oftewel 1 op 17,5. De 1.4 TSI Greentech is de vierde uitvoering van de Octavia die in de 20 procent bijtellingsklasse valt. De 1.2 TSI, 1.6 TDI Greenline en de 1.6 TDI Greentech gingen de nieuwe Greentech voor.

Hyundai komt met baanbrekende Veloster De nieuwe Hyundai Veloster staat op het punt om na Amerika ook Europa te veroveren. Hyundai toont de baanbrekend gelijnde driedeurs coupé op de AutoRai. Begin dit jaar stal de Hyundai Veloster al de show op de internationale autotentoonstelling van Detroit. De coupé is uitgerust met innovatieve techniek - waaronder een zeer efficiënte 1.6-liter GDI-benzinemotor en Hyundai’s eerste automatische transmissie met dubbele koppeling - en is de perfecte uiting van de nieuwe pay-off van Hyundai: ‘New Thinking, New Possibilities’. Hyundai verwacht de Veloster eind mei in de Nederlandse showroom te kunnen introduceren voor een prijs vanaf 23.995 euro.

Renault Laguna 1.5 dCi: twintig procent bijtelling De Hyundai i40 heeft efficiënte benzine- en dieselmotoren die daardoor in het zakelijk zeer gunstige bijtellingstarief van 20 procent vallen. Hyundai is geëvolueerd tot een automerk van naam, waarin kwaliteit en vormgeving een hoofdrol vertolken. Het nieuwe vlaggenschip, de nieuwe Hyundai i40, is daarvan het beste bewijs. De 4.77 meter lange Hyundai i40 heeft een attractief silhouet en is gezegend met een modern, kwalitatief hoogstaand interieur.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 22 april 2011

Renault presenteert een Laguna die in de 20-procentbijtellingscategorie valt. Het model is een verbeterde versie van de 1.5 dCi. De CO2-uitstoot van de Laguna 1.5 dCi met 110 pk is verlaagd naar minder dan 116 g/km, waarmee de auto in het gunstige 20 procent bijtellingssegment valt. Het mooiste is nog dat zowel de sedan als de Estate in aanmerking komen voor de lagere bijtelling. De prijzen wijken naar verwachting weinig af van de huidige 1.5 dCi.

21


van 11

2e pa

.00 t

asdag ot 17.00 geope extra nd hoge kortin g r inrui l

zonde

Berghemseweg 1b, 5373 KG Herpen, tel. (0486) 41 30 11 finanCierinG Geen ProBleem u rijdt uw auto al voor € 75,per maand

GROTE PAASSHOW

bij garagebedrijf Witteveen vrijdag 22 april 10.00 tot 17.00 uur

Zaterdag 23 april 10.00 tot 17.00 uur

maandag 2e paasdag geopend 11.00 tot 17.00 uur

Met extra voordeel o.a. Bij aankoop van een occasion tijdens de paasshow LET OP: Trekhaak, 2e APK en beurt 2011/2012 GEHEEL GRATIS, schriftelijk 1 jaar garantie en € 250,- ExTRA KORTInG cOnTAnTEn. VOOR KIndEREn EEn LEuKE ATTEnTIE Merk/type

Bouwjaar

Aprilia sr 50 IN NW ST,1E EIGENAAR,NIEUW PRIJS € 2800,ALTIJD DEALER ONDERHOUDEN,ECHT TOP STAAT, BMW 3 Serie Touring 328i Executive VOLLEDER,AIRCO,KMST 117000,VELE EXTRA,S,DUURSTE UITV,GOEDE STAAT,DEALER ONDERHOUDEN. 5 x BMW 330, 328ci, 330ci (VOL LEDER) COUPE DIV. KLEUREN Citroën Berlingo 1.4 MPV AIRCO,15 X OP VOORAAD,RENAULT KANGOO,FIAT DOBLO,CITROEN BERLINGO,VA € 7950,.12 MND GARANTIE Citroën Berlingo 1.4 Multispace 15 X BERLINGO OP VOORRAAD IN DIVERSE KLEUREN VA € 7950,INKL 12 MND GARANTIE,AIRCO. Citroën Berlingo 1.4i Multispace AIRCO,DEALER ONDERHOUDEN,MOOIE STAAT,VELE EXTRA,S HOGE INSTAP,BINNEN ALS NW,CD SPELER. Citroën Berlingo 1.4i Multispace Petit Paradis AIRCO,1 JAAR GARANTIE,VELE EXTRA,S,DEALER ONDERHOUDEN,KM 59000,GLAZENDAK,TOP STAAT. Citroën Berlingo 1.4i Multispace Petit Paradis MPV,LUXE UITV,AIRCO,ZONNEDAKEN,DEALER ONDERHOUDEN,HOGE INSTAP,1 JAAR GARANTIE Citroën Berlingo 1.4i Multispace,MPV,AIRCO,DIVERSE KLEUREN,KMST VA 56000, PRIJZEN VA € 6950,.INKL 12 MND GARANTIE,HOGE INSTAP. Citroën Berlingo 1.6 16v Multispace MPV 1E EIGENAAR,AIRCO CV,CD,GOEDE STAAT,DEALER ONDERHOUDEN,1 JAAR GARANTIE,VELE EXTRA’S. Citroën ZX Break 1.9d NW APK TOT 26-AUG-2011,RIJD EN LOOPT ALS NW,VAN BINNEN GOEDE ONDEHOUDEN,MEENEEMPRIJS. Daewoo Nubira 2.0 16v Cdx AIRCO, VELE EXTRA,S,KMST 139.000.GOEDE STAAT,BINNEN ALS NW,INKL NW APK. Fiat Doblò 1.6 16v Malibu 15 X MPV OP VOORRAAD VA € 6950,VELE EXTRA,S,AIRCO,HOGE INSTAP,DIVERSE KLEUREN,GOEDE STAAT. Fiat Doblò 1.6 16v Malibu ALTIJD 15 TOT 20 MPV OP VOORRAAD VA € 6950,.OA,CITROEN BERLINGO,RENAULT KANGOO,PEUGEOT PARTNER. Fiat Doblò 1.6 16v Malibu MPV,15 X MPV OP VOORRAAD VA € 6950,.AIRCO,TREKHAAK,KM 61000,DUURSTE UITV,VELE EXTRA,S,DEALER ONDERHOUDEN,MOOIE ST Fiat Doblò 1.6 16v SX MPV GOEDE STAAT,HOGE INSTAP,VELE EXTRA,S,DEALER ONDERHOUDEN,VEEL RUIMTE,1 JAAR GARANTIE,TOP AUTO. Fiat Punto 1.2 3drs., AIRCO,KMST 53000,1E EIGENAAR,VELE EXTRA,S,DEALER ONDERHOUDEN,KEURIGE STAAT,1 JAAR GARANTIE,TOP AUTO. Mercedes-Benz A-Klasse 160 5drs. 2E EIGENAAR,S,DEALER ONDERHOUDEN,ELLC SCHUIFDAK,DEALER ONDERHOUDEN,3 X OP VOORAAD Opel Astra cabrio 2.2 automaat Opel Zafira 1.8 16v 1E EIGENAAR, AIRCO,7 PERSOONS,GOEDE STAAT,DEALER ONDERHOUDEN,KM 91000,VELE EXTRA,S, OOK AUTOMAAT Peugeot 206 1.4 3drs. XS,CLIMA,1E EIGENAAR,GOEDE STAAT,DEALER ONDERHOUDEN,KM 76000,DUURSTE UITV,GETINTGLAS,CV. Peugeot 206 1.4 3drs.1E EIGENAAR,AIRCO,DEALER ONDERHOUDEN,MOOIE STAAT,VELE EXTRA,S,3X OP VOORRAAD MET AIRCO 6 x Peugeot 206 CC 1.6 CABRIOLET OOK ROLAND CARROS UITVOERING DIV KLEUREN Peugeot 206 SW 1.4 XS,GOEDE STAAT,AIRCO,DUURSTE UITV,BINNEN ALS NW,VELE EXTRA,S,CD SPELER,1 JAAR GARANTIE,DEALER ONDERHOUDEN, 2x Peugeot 307 cabrio (vol leder) Peugeot Partner 1.4 MPV,VELE EXTRA,S,AIRCO,HOGE INSTAP,ZONNEDAKEN,DEALER ONDERHOUDEN,GOEDE STAAT,15X OP VOORRAAD Peugeot Partner 1.6 16v MPV,AIRCO DEALER ONDERHOUDEN,VELE EXTRA,S,GOEDE STAAT,HOGE INSTAP,1E EIGENAAR,10X OP VOORRAAD Renault Clio 1.2 16v 5drs. AIRCO,1E EIGENAAR,DEALER ONDERHOUDEN,GOEDE STAAT,NW MODEL,VELE EXTRA,S,1 JAAR GARANTIE,TOP AUTO. Renault Clio 2.0 16V Renault Kangoo 1.6 16v Privilege MPV,AIRCO,1 JAAR GARANTIE,DEALER ONDERHOUDEN,GOEDE STAAT,VELE EXTRA,S,HOGE INSTAP, Renault Kangoo PRIVILEGE 1.2 16v MPV,AIRCO,NW MODEL,CD SPELER,DEALER ONDERHOUDEN,VELE EXTRA,S,HOGE INSTAP,DUURS- UITV. Seat Ibiza 1.4 16v 3drs. 1E EIGENAAR,AIRCO,DEALER ONDERHOUDEN,GOEDE STAAT,VELE EXTRA,S,CD SPELER,CV,GETINTGLAS. Suzuki Alto 1.1 5drs. IN NW ST,1E EIGENAAR,AIRCO,KMST 33000,ELLEC-RAMEN,ST-BEKR,NW MODEL,VOL OPTIE,S.1 JAAR GARANTIE. Suzuki Wagon R+ 1.3 5drs. 1E EIGENAAR,VELE EXTRA,S,KMST 49000,DEALER ONDERHOUDEN,MOOIE STAAT,HOGE INSTAP,1 JAAR GARANTIE. Toyota Yaris Verso 1.3 16v Vvt-i 5 DEURS,AIRCO,1E EIGENAAR,KMST 78000,DEALER ONDERHOUDEN,GOEDE STAAT,VELE EXTRA,S,TOP AUTO. Toyota Yaris Verso 1.3 16v Vvt-i 5drs. IN NW ST,DEALER ONDERHOUDEN,CV,GETINTGLAS,HOGE INSTAP,12 MND GARANTIE,VELE EXTRA,S. Volkswagen Polo 1.2 12v 3drs.1E EIGENAAR,AIRCO,CD SPELER,DEALER ONDERHOUDEN,VELE EXTRA,S,MOOIE STAAT.

2008 2001 2001 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 1997 1998 2003 2003 2003 2001 2002 1999 2003 2001 2002 2001 2003 2003 2005 2004 2005 2004 2003 2006 2004 2003 2005 2005 2000 2001 2004

Km.stand

19.000 km 116.829 km 116.000 km 91.261 km 69.697 km 63.861 km 71.849 km 68.112 km 56.938 km 69.618 km 315.000 km 138.861 km 72.000 km 59.000 km 61.295 km 91.619 km 53.196 km 112.000 km 78.000 km 91.141 km 76.959 km 86.000 km 86.000 km 72.161 km 72.000 km 73.892 km 68.539 km 89.999 km 66.000 km 46.131 km 63.871 km 60.182 km 32.896 km 49.621 km 78.179 km 96.969 km 69.395 km

Brandstof

Prijs

onbekend € 1.150 Benzine € 8.950 Benzine va € 9.950 Benzine € 7.950 Benzine € 6.950 Benzine € 7.950 Benzine € 7.950 Benzine € 6.950 Benzine € 5.950 Benzine € 7.950 Diesel € 1.250 Benzine € 1.750 Benzine € 6.950 Benzine € 6.950 Benzine € 6.950 Benzine € 4.950 Benzine € 4.250 Benzine € 4.950 € 8.950 Benzine € 5.950 Benzine € 4.250 Benzine va € 4.950 Benzine va € 7.950 Benzine € 6.950 € 12.950 Benzine € 7.950 Benzine € 7.950 Benzine € 5.950 € 8.950 Benzine € 8.950 Benzine € 7.950 Benzine € 5.950 Benzine € 5.950 Benzine € 5.950 Benzine € 4.950 Benzine € 4.950 Benzine € 5.600

15 X cabrio op voorraad. LET op: diT iS Maar EEN GrEEp UiT oNZE voorraad. KijK voor dE voLLEdiGE voorraad op dE wEbSiTE.

u rijdt uw auto al voor € 75,- p/mnd, bel voor info 0486 413011 iedere auto wordt Geleverd mét afleverinGsBeurt en nieuwe aPK. 22

We zien u graag in onze representatieve showroom onder het genot van een kopje koffie.

Profiteer nu van onze ongelofelijke

www.GaraGewitteveen.nl www.arenalokaal.nl – vrijdag 15 april 2011

paasacties!

inruil en finanCierinG ooK moGeliJK. inruil Caravan, motor en sCooter ooK moGeliJK.


Zuinige dieselauto

Ford presenteert wegenbelastingvrije Fiesta Ford presenteert op de AutoRAI 2011 een omvangrijk gamma fiscaalvriendelijke modellen die zijn voorzien van geavanceerde motoren en duurzame ECOnetic technologieën. De nieuwe Fiesta ECOnetic, die zijn debuut beleeft in Amsterdam, is dermate schoon en zuinig dat deze efficiënte Ford is vrijgesteld van BPM en MRB. Zakelijke Fiesta ECOnetic rijders profiteren daarnaast van een zeer lage fiscale bijtelling van 14%. De zuinige dieselauto is er vanaf 15.995 euro.

F

ord meest efficiënte Fiesta wordt aangedreven door de 95pk/70kW sterke viercilinder 1.6 TDCi dieselmotor en is voorzien van diverse ECOnetic technologieën. De Fiesta ECOnetic verbruikt slechts 3,6 liter brandstof per 100 kilometer en heeft een gemiddelde CO2 -uitstoot van 95 gram per kilometer. Om het extra lage brandstofverbruik van de Ford Fiesta ECOnetic te kunnen realiseren is een aantal bijzondere aanpassingen aan de auto gemaakt. Zo is het onderstel verlaagd en is de aërodynamica aangepast met onder andere extra gladde wieldeksels en een aangepaste grille. Ook de 14-inch wielen met banden met een lage rolweerstand, de gewijzigde eindoverbrenging van de transmissie en de wrij-

Nederlandse première voor nieuwe Peugeot 308 Na drieëneenhalf jaar en 900.000 verkochte auto’s in meer dan honderd landen is de nieuwe Peugeot 308 tijdens de AutoRai aan het publiek gepresenteerd. Met z’n design sluit de auto prima aan op de nieuwe stylingkenmerken van het merk. De auto is er in drie varianten (Berline, CC en SW), alle drie met een elegante hightech uitstraling. De nieuwe 308 heeft dynamiek en passie in z’n genen en met name de GTi heeft met zijn titaniumkleurige xenonverlichting een zelfverzekerde blik.

vingsverlagende motoroliën brengen deze Fiesta tot extra efficiënte prestaties. De intelligente oliepomp zorgt onder alle omstandigheden voor de meest optimale oliedruk, waardoor het brandstofverbruik verder verlaagd wordt. Het instrumentenpaneel van de Ford Fiesta ECOnetic bevat een schakelindicator die de bestuurder aangeeft op welke momenten dient te worden opgeschakeld om een zo gunstig mogelijk brandstofverbruik te realiseren. Vier uitvoeringen De Ford Fiesta ECOnetic is beschikbaar als drie- of vijfdeurs hatchback en is leverbaar als zeer complete Trend en luxueuze Titanium. De Fiesta ECOnetic Trend beschikt over een zeer omvangrijke standaarduit-

De nieuwe Ford Fiesta ECOnetic. rusting. Zo is deze Fiesta standaard onder meer voorzien van airconditioning, een audiosysteem met CD-speler en AUX-aansluiting, een USB-aansluiting, mistlampen in de voorbumper, centrale portiervergrendeling met afstandsbediening, een boordcomputer, elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels en elektrisch bedienbare voorportierramen. Ook op het gebied van veiligheid is de Fiesta ECOnetic zeer compleet uitgerust met onder andere ABS, ESP, 5 airbags, waaronder een knieairbag voor de bestuurder en automatisch inschakelende noodstopverlichting. De rijk uitgeruste Fiesta ECOnetic Titanium biedt boven de Trend onder an-

dere halogeen projector koplampen, een lendesteunverstelling voor de bestuurdersstoel, subtiele LED sfeerverlichting en een audiosysteem met zes speakers. Het stuurwiel en de versnellingspookknop zijn met leder bekleed en het interieur is verder voorzien van fraaie materialen. De grille, de achterklep en de onderzijde van de zijramen van de Fiesta Titanium zijn met chroom afgewerkt. De nieuwe Ford Fiesta ECOnetic is vanaf medio juli leverbaar in Nederland. De vanafprijzen van de drie- en vijfdeurs Fiesta ECOnetic Trend bedragen respectievelijk 15.995 en 16.595 euro. De meerprijs van de Titanium-uitvoering is 650 euro.

Peugeot 508 1.6 THP is Trekauto van het Jaar De Peugeot 508 1.6 THP is gekozen tot Trekauto van het Jaar 2011. Na diverse eerdere successen van o.a. de Peugeot 307 1.6 16V (Trekauto van het Jaar 2006) en de Peugeot 407 2.0 HDiF SW (klassewinnaar in 2005) wordt dit jaar de Peugeot 508 1.6 THP gelauwerd als caravantrekker. Al sinds 1991 kiest een jury namens het toonaangevende ANWB-magazine Kampeer & Caravan Kampioen jaarlijks de Trekauto van het Jaar. Aan de 2011-editie van de trekautoverkiezing hebben 25 auto’s meegedaan, verdeeld over zes klassen. Dat Peugeot een goede reputatie heeft als trekauto wordt andermaal bewezen door ‘nieuwkomer’ Peugeot 508. De 1.6 THP zegevierde in de B-klasse en werd tevens overallwinnaar. Met een maximum koppel van 240 Nm dat reeds bij 1400 toeren beschikbaar komt, is de 1.6 THP in de 508 een ideale motor voor het rijden met een caravan of andere aanhanger. Het oordeel over de auto’s wordt gevormd door een rijdende en een zogeheten non-driving jury. Deze laatste bekijkt de vakantiegeschiktheid van elke auto aan de hand van de mate van zitcomfort, bagageruimte, gebruiksgemak trekhaak en dergelijke. Hun rijdende collega’s testen de mogelijkheden als caravantrekker. Dagenlang testen op de DAF-proefbaan in St. Oedenrode waar zich rijstroken met

autonieuws

De nieuwe Peugeot 308 streeft ernaar een voorbeeld te zijn qua verbruik en milieuvriendelijkheid. Dit werd onder meer bereikt door een vermindering van het gewicht met 25 kg, banden met een extreem lage rolweerstand, nog minder luchtweerstand en optimalisering van de motoren (vier benzinemotoren met vermogens van 98 tot 200 pk, drie HDi-dieselmotoren met vermogens van 92 tot 150 pk). Zo heeft de 112pk 308 e-HDi met Stop&Start-systeem een uitstoot van slechts 98 g/km CO2, opnieuw een record in dit segment.

DS-lijn Citroën compleet met nieuwe DS5 De DS-familie is voorlopig compleet met de nieuwe Citroën DS5. Citroën onthult de crossover op de autoshow van Sjanghai. De auto heeft dankzij de stationwagenachtige vorm een behoorlijke bagageruimte van 465 liter. De auto staat wat hoger op z’n poten dan z’n sedanbroertje maar moet tegelijkertijd veel dynamischer sturen. Citroën spreekt in het persbericht voorlopig over een motorvariant, de Hybrid4. De gecombineerde output van de dieselmotor en elektrokrachtbron is 200 pk, terwijl de CO2-uitstoot slechts 99 g/km bedraagt. Bijzonder van de Hybrid4techniek is dat de elektromotor de achterwielen aandrijft, terwijl de verbrandingsmotor zijn krachten op de voorwielen overbrengt. De nieuwe DS5 staat eind dit jaar in de showroom. Prijzen worden later bekendgemaakt.

De Peugeot 508. verschillende soorten wegdek, een slingerproef en diverse hellingen bevinden, vormen de basis voor het juryoordeel. Volgens de KCK is de Peugeot 508 1.6 THP een ‘uiterst complete vakantieauto: ruim, krachtig en stabiel’. Met de 508 die sinds begin februari in Nederland geleverd wordt, bevestigt het merk haar ambities in een marktsegment waar ze altijd al een vooraanstaande rol heeft gespeeld, dat van de grote en luxe sedans. De Peugeot 508 is er in twee varianten, als Berline (met een lengte van 4,79 m) en als SW (4,81 m lang) met keuze uit diverse benzineen dieselmotoren met vermogens van 112 tot 204 pk, stuk voor stuk motoren die uitblinken in krachtige prestaties en een laag verbruik. De auto heeft een uitgebreide uitrusting.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 22 april 2011

KMZ houdt jaarlijkse voorjaarsrit vanuit Zeeland ZEELAND - Klassiek Mechaniek Zeeland (KMZ) houdt op zondag 1 mei haar jaarlijkse voorjaarsrit. De route van deze oldtimerrit is ongeveer honderd kilometer lang en vertrekt vanuit het Zeelandse centrum. De deelnemers, leden maar ook niet-leden met een klassieker of oldtimer, worden via Nistelrode en Heeswijk-Dinther meegevoerd door De Meijerij richting Zijtaart. Daar is bij Autosalon Doornhoek een pauzeplaats ingericht. Dit kleinschalige automuseum heeft een mooie collectie oldtimers, door de jaren heen verzameld door de familie Van Grinsven. Na de pauze leidt de route naar de omgeving van Mill. Belangstellenden kunnen zich op zondag 1 mei tussen 10.30 en 12 uur inschrijven bij Tej Tat in Zeeland. Leden van Klassiek Mechaniek mogen gratis meedoen, niet-leden betalen 10 euro. Alle deelnemers ontvangen een routebeschrijving, rallybordje, consumptiebonnen en kunnen op de pauzeplaats kostenloos het museum bezoeken. De start is om 12 uur.

23


TIJDENS DE VOORJAARSOPRUIMACTIE, ALLE OCCASIONS MET BOVAGGARANTIE NU WEGENBELASTINGVRIJ TOT 2013 OF BETAAL DE HELFT NU EN DE HELFT IN 2013

BIJ

Autobedrijf van Zummeren in Schaijk VRIJDAG

DONDERDAG

22 APRIL

21 APRIL

9.00 - 18.00

9.00 - 18.00

BIJ AUTOBEDRIJF VAN ZUMMEREN: • • • • • •

Alle occassions scherp geprijsd Hoge inruilprijs 6 maanden Bovag-garantie 12 maanden Mobiliteitsgarantie Springkussen voor de kinderen Uw voordeel kan oplopen tot max. 3.000,- euro*

* Vraag naar de voorwaarden! REKENVOORBEELD:

Aankoop Aanbetaling of inruil (inruil is vaak al voldoende)

U betaald in 2013 Tot mei 2013 0% rente.

7.900,3.950,- 3.950,-

ZATERDAG

23 APRIL 9.00 - 17.00

2 PAASDAG GEOPEND e

VAN 10.00 - 17.00

AUTOMOBIELBEDRIJF VAN ZUMMEREN B.V. RIJKSWEG 44 5374 RB SCHAIJK 0486 -461317 WWW.VANZUMMEREN.NL

24

www.arenalokaal.nl – vrijdag 22 april 2011

Weekblad Arena week 16 2011  

Weekblad Arena week 16 2011

Advertisement