Page 1

Volg @arenalokaal op Twitter en win tickets voor Paaspop

weekblad voor landerd, herpen, ravenstein en omstreken jaargang 17 – week 12 – 25 maart 2011 – www.arenalokaal.nl ����������������������������� ����������������������� ����������������� ��������������������������

Word Vriend van Arena pagina

3

Wethouders actief tijdens NL Doet pagina

8

Arena Tuinspecial pagina

Lees gemeenteraadsbesluit op www.arenalokaal.nl

Handtekeningenactie omwonenden tegen bouw megavarkensstal Reek REEK - De mogelijke bouw van een megavarkensstal aan De Steeg in Reek houdt de gemoederen flink bezig. Niet alleen in de politiek stuit de uitbreiding van het varkensbedrijf op veel verzet, ook omwonenden van de locatie beginnen zich te roeren. Begin deze week stuurden zij een brandbrief aan het college van B en W en de Landerdse politieke partijen. De brief was ondertekend door enkele tientallen buurtbewoners. Zij voelen zich door het college op het verkeerde been gezet.

D

e discussie over megastallen loopt al heel lang. Tot nu toe zijn burgers niet actief betrokken bij de uitbreiding van het varkensbedrijf aan De Steeg. Dit tot ongenoegen van de omwonenden. ‘De burgers van Landerd moeten erop kunnen vertrouwen dat het gemeentebestuur hun belangen op een goede manier behartigt. Verwacht mag worden dat de gemeente actief burgers en omwonenden benadert indien ontwikkelingen van dermate grote impact kunnen zijn dat dit de woon- en leefomgeving beïnvloedt. Dan volstaat in onze ogen niet een eenvoudige mededeling in de gemeentelijke publicaties. Wij hopen dat u zich daar niet achter gaat verschuilen, daarvoor is de impact veel te groot. Tot op de dag van vandaag heeft de gemeente ons niets persoonlijk laten weten. Daarom voelen wij ons verrast door het nieuws van vrijdag 18 maart in weekblad Arena dat het college voornemens is een ontheffingsverzoek in te dienen bij de provincie. Te meer omdat de gemeenteraad reeds aanstaande donderdag zal besluiten over het ontheffings-

verzoek’, schrijft de buurt dinsdag in haar brief. De omwonenden voeren meerdere redenen aan waarom de gekozen locatie ongeschikt is voor de bouw van een megastal. ‘Vlakbij de geplande megastal is vorig jaar een zorgboerderij geopend en daar worden op dit moment initiatieven genomen voor zorg aan mensen en kinderen. Aan de andere kant van de dijk bij Keent wordt een natuurgebied ontwikkeld. En precies daartussen gaat de gemeente Landerd medewerking verlenen aan deze megastal. De gemeente heeft het gebied LOG Graspeel aangewezen voor intensieve veehouderij. De keuze om een megastal tegen ons dorp aan te bouwen begrijpen wij dan ook niet en veroorzaakt onrust onder de bewoners’, is in de brief te lezen. Afkopen Volgens de omwonenden is de oplossing simpel. ‘Navraag leert dat het college in het raadsstuk aangeeft dat de kosten om de ondernemer af te kopen ongeveer 44.500 euro bedraagt. Dat lijkt ons niet zo’n moeilijke keuze. Afkoop van dit bedrag geeft vele malen lagere kosten

dan de schade die wordt aangericht aan de leefomgeving van de omwonenden in het bijzonder en het dorp Reek in het algemeen’, staat in de brief. ‘Wij verzoeken u derhalve vriendelijk de plannen in te trekken, de kosten te vereffenen met de ondernemer en ons en Reek niet op te zadelen met een onomkeerbare situatie.’ ‘Politieke spelletjes’ De buurtbewoners hebben woensdagmiddag van twee politieke partijen een reactie gehad. “Roland Werring heeft laten weten dat de RPP tegenstemt”, vertelt Ron Müller, woordvoerder namens de omwonenden. “Benno Maathuis zegt dat DS97 tegen is, maar dat de partij nog onderzoekt wat het beste pad is om te bewandelen om juridische aansprakelijkheid te ontlopen. Daarom stemmen ze in de raadsvergadering waarschijnlijk voor.” Müller zegt het een slechte zaak te vinden dat de gemeente de omwonenden niet geïnformeerd heeft. “In de MER-rapportage (Milieu Effect Rapport, red.) van 2009 staat dat onze huizen direct belast worden bij de bouw van een mega-

stal”, weet hij. “De buurt maakt zich zorgen. Alleen al over de volksgezondheid. We zitten hier midden in het Q-koortsgebied. Je zou toch zeggen dat de gemeente leert van haar fouten. Je plaatst toch geen megastal zo dicht bij de bebouwde kom? En dan heb ik het nog niet eens over de verkeershinder. Er is geen andere aanvoerroute dan dwars door het dorp. Vrachtwagens mogen namelijk niet over de dijk van Rijkswaterstaat.” Ondanks dat veel partijen hebben aangegeven het plan niet te steunen, vindt Müller het lastig te voorspellen wat er gaat gebeuren. “Je weet niet welke politieke spelletjes er gespeeld worden”, stelt hij. “Iedereen heeft een ander belang.” Naast oppositiepartij RPP (vier zetels) gaf vorige week ook coalitiepartij Progressief Landerd (vier zetels) al aan de plannen van het college niet te steunen tijdens de raadsvergadering van donderdag 24 maart. Bij het ter perse gaan van weekblad Arena is nog niet bekend hoe de gemeenteraadsleden over het raadsvoorstel besluiten. Te verwachten is dat een meerderheid tegen het voorstel stemt, waarmee de uitbreiding van het varkensbedrijf van de baan is. Lees het verslag van de gemeenteraadsvergadering op www.arenalokaal.nl.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 maart 2011

17-19 Gemeentenieuws

Landerd pagina

11-15

Financiële tegenvaller voor gemeente Landerd LANDERD - Landerd ontvangt over het jaar 2010 dertigduizend euro minder uit het gemeentefonds van het Rijk. Dat blijkt uit de zogeheten maartcirculaire. Volgens wethouder financiën Hetty Tindemans is nog niet duidelijk welk bedrag Landerd in 2011 tegemoet kan zien uit het fonds. “In onze begroting hebben we rekening gehouden met een bezuiniging van 1,2 miljoen ten opzichte van 2010”, geeft zij aan. “Je hoort nu geluiden dat het waarschijnlijk meevalt, maar tegelijkertijd moeten we als gemeente meer taken gaan uitvoeren die weer hogere kosten met zich meebrengen. Daarom zijn we vooralsnog van mening dat we er verstandig aan hebben gedaan om voor 2011 rekening te houden met 1,2 miljoen euro minder uit het gemeentefonds.”

Gemeente betaalt stroomkosten feestverlichting Schaijk en Reek SCHAIJK/REEK - De gemeente Landerd neemt de stroomkosten voor haar rekening van de feestverlichting die vorig jaar werd opgehangen in Schaijk en Reek in het kader van de actie Schaijk, een Werelddorp. Het MKB Schaijk-Reek schafte in 2010 nieuwe feestverlichting aan en koos daarbij voor LED-lampjes. “De keuze voor LED-verlichting heeft gezorgd voor een stroomkostenreductie van 85 procent (van circa tweeduizend naar driehonderd euro, red.). Een prachtig resultaat vanuit het oogpunt van duurzaamheid”, vindt wethouder Hetty Tindemans. “Wij willen als gemeente dit goede voorbeeld belonen door de stroomkosten van het MKB te betalen.”

Van Tilburg´s Uitvaartverzorging Wij verzorgen uitvaarten in Landerd, Herpen, Ravenstein en omgeving. Past. van Winkelstraat 44 SCHAIJK • 0486 461239 • info.vantilburg@planet.nl

www.vantilburgschaijk.nl


Leon’s ATB Hoek Schaijk Iedere woensdag en vrijdag van 14 tot 20 uur in de winkel van Ronald (Cycle Station Schaijk) aan de Runstraat 9.

INTENSE BMX 2011 nu binnen! Ook voor: Alpine Star, AC parts, Giant ATB, Merida ATB, THE, Sinz, reparatie, onderhoud aan uw BMX /ATB.

Leon Janssen 06 1211 9242 Mobiele fietsenmaker thuis, onderweg en op het werk.

Burg. Hoefnagelstraat 14 5374 GZ Schaijk T: 0486 464 046

Scheltseweg 13 5374 EB Schaijk T. 0486-463788 F. 0486-463630 E. info@petersbouw.nl I. www.petersbouw.nl

Utiliteitsbouw - Woningbouw

Agrarische bouw - Betonbouw

APK KEURING €33,00 ALL-IN - TOESLAG DIESEL €7,00 - GRATIS HERKEURING

·

·

·

Pierre van der Burgt Voederheil 8b 5411 RK Zeeland F: 0486 450 147 I: www.autoservicelanderd.nl T: 0486 451 180 Open: maandag t/m vrijdag van 8 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 14 uur

2

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 maart 2011


Actie om continuïteit en kwaliteit te waarborgen

Word Vriend van weekblad Arena

column Nogmaals Amersfoort Mijn column over Amersfoort heeft nogal wat reacties opgeleverd. Roel van Schaijk liet me weten dat hij een jongere broer heeft die in Amersfoort werkt en Adri Ekstijn beweert dat hij in een kazerne in Amersfoort zijn dienstplicht heeft vervuld. Met deze argumentatie denken beide heren u en mij ervan te kunnen overtuigen dat Amersfoort wel degelijk bestaat. Wel aan, ik vrees dat ik ze moet teleurstellen.

REGIO - Weekblad Arena bestaat inmiddels zes jaar. In die periode beleefden de redacteuren en uitgever Tekst & Uitleg soms hectische tijden, maar ook vele mooie momenten. Door de jaren heen publiceerde Arena veel eigen - vaak kritische - artikelen over onder meer de lokale politiek en sociaal-maatschappelijke onderwerpen, maar ook veel humaninterestverhalen over plaatselijke sportmensen, schoolklassen van vroeger, verenigingen, organisaties en bedrijven. Niet alleen de krant mag zich verheugen op een grote schare trouwe lezers, ook Arena’s nieuwswebsite www.arenalokaal.nl trekt zo’n zesduizend bezoekers per week.

I

n 2006 krijgt Arena landelijke bekendheid met haar journalistieke onderzoek naar de verkiezingsfraude in Landerd en, in het verlengde daarvan, het onderzoek naar de stemcomputers in ons land. Het levert veel stof tot discussie op. Bij onze lezers, binnen de lokale politiek en bij verkiezingen zorgt het voor de nodige consequenties, zoals de terugkeer van het rode potlood. Bij tegenstanders oogst Arena veel kritiek, maar ook waardering valt ons ten deel. Redacteuren Arnold van der Heijden en Sergio Boutkan worden genomineerd voor de Tegel, de meest prestigieuze landelijke prijs voor de onderzoeksjournalistiek. Tevens wint Arena in 2007 de NNP-prijs voor Nieuwsbladjournalistiek. Huis-aan-huis De redactie van Arena heeft nog vele leuke ideeën en toekomstplannen voor de krant, maar ook hier heeft

Hun argumentatie lijkt voor de leek waterdicht, maar wordt door de kenner gemakkelijk doorgeprikt. Want wat is hier aan de hand? Beide heren bedienen zich van wat in de Retorica wordt aangemerkt als ‘reductio ad absurdum’ ofwel ‘bewijs uit het ongerijmde’. Laat ik beginnen met Roel. Die beweert dat Amersfoort bestaat omdat zijn jongere broer er werkt. Het bestaan van een complete stad zou volgens Roel afhangen van de werklust van zijn broer. Dus als broerlief een beetje gaat zitten niksen, is plotseling de stad verdwenen? In de raadszaal komt je met dit soort redeneringen meestal wel weg, maar niet bij de lezers van een toonaangevend opinieblad. Meneer Ekstijn bakt het minstens zo bruin. Die laat het bestaan van een plaats afhangen van het al dan niet aanwezig zijn van kazernes. Dit beweert hij in de wetenschap nota bene dat er in zijn eigen woonplaats Schaijk géén kazerne is. Anders gezegd: de heer Ekstijn beweert te wonen in een plaats die niet bestaat.

de economische recessie haar sporen achtergelaten. Het is daarom helaas niet mogelijk al deze plannen tot uitvoer te brengen. Gelukkig waarderen onze lezers de kwaliteit van Arena zeer hoog. Het weekblad wordt nu gratis huis-aan-huis bezorgd in de gemeente Landerd en voormalig GrootRavenstein. Dat willen wij graag zo houden. Met de actie ‘Vriend van Arena’ vraagt uitgeverij Tekst & Uitleg de lezers een bijdrage te leveren aan de continuïteit en kwaliteit van weekblad Arena en www.arenalokaal.nl. Dit kan door éénmaal per jaar een vrijwillige donatie te doen van minimaal 15 euro. Iedereen die zich aanmeldt als ‘Vriend’ krijgt een exem-

plaar van de nieuwste editie van Arena Magazine thuisgestuurd. Daarnaast organiseert Arena door het jaar heen diverse aantrekkelijke acties voor alle Vrienden.

ingezonden

Aanmelden kan op twee manieren. De makkelijkste manier is surfen naar www. arenalokaal.nl/vrienden en het online formulier invullen. Het is tevens mogelijk de knipbon op pagina 4 in te vullen en af te geven aan de balie aan de Pastoor van Winkelstraat 57a in Schaijk of op te sturen naar Bureau Tekst & Uitleg, Postbus 22, 5374 ZG, Schaijk.

Geachte drs. T.C.M. van Duren,

colofon Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. Oplage

10.000

Eindredactie

Sergio Boutkan E: sergio@uitleg.nl M: 06 466 25 651 Kopij

Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk T: 0486 463 112 F: 0486 463 537 E: redactie@arenalokaal.nl I: www.arenalokaal.nl Acquisitie

Rob Smorenberg M: 06 506 17 426 E: rob@uitleg.nl Uitgever

Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk I: www.uitleg.nl Druk

DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding

De Winter T: 0413 266 766

Dus Roel en Adri, leuk geprobeerd, maar als je het niet bestaan van Amersfoort ter discussie wilt stellen, zul je met steekhoudende argumenten moeten komen. Dit is broddelwerk. Met de reactie die ik op de valreep nog binnenkreeg van Piet Manders wordt het er niet gemakkelijker op voor beide heren. Want wat zegt Piet: “Voordat ik jouw verhaal had gelezen leefde ik in de veronderstelling, dat ik precies vijftig jaar geleden in genoemde plaats ben opgeleid tot wachtmeester der cavalerie. Nu realiseer ik me echter dat ik toen nooit op een paard heb gezeten. Daarom begin ik er nu ook aan te twijfelen of het allemaal wel echt gebeurd is.”

Alwaar, ik meen al jaren op uw columns te reageren, echter door schroom laat ik dit na! Nu wel, door uw meest recente column over Amersfoort werd ik diep geraakt en reflecterend door de daad en in combinatie met het effect van verjaring van daden, wist ik ditmaals mijn schroom terzijde te schuiven.

Hier hebben we duidelijk van doen met een vakman. Een schoolvoorbeeld van een redenering waar geen speld is tussen te krijgen. Zonder paard geen cavalerie, zonder cavalerie geen cavaleriekazerne, zonder cavaleriekazerne geen Amersfoort.

Theo van Duren

Zestien nieuwe huurwoningen op Burgerveld in Zeeland ZEELAND - Woningstichting Mooiland Maasland gaat zestien nieuwe huurwoningen bouwen op het Burgerveld in Zeeland. “De huizen komen in plaats van twaalf bestaande huurwoningen die dateren uit de jaren zestig. Deze worden gesloopt”, geeft wethouder Harrie van Dongen aan. “Aanvankelijk wilde de woningcorporatie negen huur- en zes koopwoningen realiseren op het Burgerveld, maar wij geven als gemeente de voorkeur aan uitsluitend huurwoningen.”

Wanneer de bouw van de woningen start is nog niet duideWat wil het geval? Met een gedisciplineerde Joods-Christelijke opvoeding en, inherent lijk. Van Dongen: “Dat hangt af van Mooiland Maasland.” daaraan, zonder weerwil tegen de Militaire Dienstplicht, mede dankzij ‘onze bevrijders’ van de WWII, meldde ik mij in januari 1975 in ‘Amersfoort’ (nooit eerder van gehoord) bij een of andere Bernard-Kazerne voor een opleiding als tankchauffeur op een LeoppardI (Duitse makelij). Ik laat na daarin te vermelden dat ik, als in Arnhem geborene (als gereïncarneerde Duitse of Engelse soldaat gesneuveld tijdens de Slag om Arnhem) en opgegroeid met Brabantse ouders, toch weet waar Arnhem ligt. De ‘zonder weerwil’ werd spoedig een ‘weerwil’! Bernard was onaantastbaar, maar wat gedacht van het oord Amersfoort. Met de weinige vrije uren en een opkomend gevoel van verzet werd, na een stevige discussie met trouwe lotgenoten en een aanzienlijk gehalte van toegediende alcoholische brouwsels, besloten de ziel en de existentie van Amersfoort te ontnemen. De OLV Vuurtoren stond in de steigers voor renovatie. De dranghekken ontnamen ieder zicht op het voorgenomene. Om enig luister aan het geheel en de Amersfoorders enig bestaansrecht te geven, werd met een canvaszeil met tekst een verklaring over het bestaansrecht van Amersfoort weergegeven. Gevolg van onze verzetsdaad: Weg tekst, weg Amersfoort! Als bewijs lever ik deze foto met het relikwie én het bewijs dat Amersfoort vóór 1975 heeft bestaan. Deze foto is genomen op een locatie in Schaijk (Dat komt omdat ik er nu woon, maar dat had ook Amersfoort óf Arnhem kunnen zijn). Adri Ekstijn, Schaijk

tweet van de week

Per jaar worden er in Nederland 900.000 fietsen gestolen. Ook Reek ontkomt hier niet aan. Aangezien in de grote steden behoorlijk intensief wordt gecontroleerd op fietsdiefstal verlegt de dief zijn werkterrein meer naar het platteland. Dit blijkt onder andere uit cijfers van fietsverzekeraars.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 maart 2011

3


Wereldrecordpoging

Ravensteinse scholieren ruimen zwerfafval op RAVENSTEIN - Ravensteinse scholieren hielpen woensdag 16 maart een handje mee tijdens de wereldrecordpoging zwerfafval opruimen in de gemeente Oss. Een verslag van Fred Stuut van Het Hooghuis Ravenstein

Woensdagochtend om half tien is het zo ver. Te voet of op de fiets en gewapend met prikkers en plastic afvalzakken vertrekken de leerlingen van klas 1, onder begeleiding van docenten, dorpsraadleden, Stichting Vivaan opbouwwerk, bewoners en een medewerker van de gemeente, naar een aantal verschillende plekken in Ravenstein om in het kader van de actie ‘Help de sterkste man van Nederland’ het wereldrecord zwerfafval opruimen te vestigen.

agenda Elke woensdag Elke donderdag Elke zaterdag

Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. vogelvereniging Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Kienen ten bate van Voetbalvereniging OKSV, vanaf 19.30 uur in PetjesBar in Overlangel Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland

MAART

Een groep gaat onder begeleiding van medewerkers van Natuurmonumenten in de uiterwaard bij Dieden aan de slag. Het weer zit niet echt mee, maar het is droog. De lokale super sponsort winkelwagentjes om het verzamelde afval even te bewaren en koek en zopie voor de inwendige versterking. De groep die bij het station de boel onder handen neemt, heeft weinig moeite met het vinden van achtergelaten of weggegooide rommel. Een vrachtwagentje van de klussendienst die ook voor de gemeente in touw is, brengt het afval naar de school waar het later opgehaald wordt. Een andere groep leerlingen struint de straten in de Mavowijk en De Doolhof af. De bewoners zijn vooraf via een flyer van de actie op de hoogte gebracht. In de uiterwaard bij Dieden kijken twee Duitse vissers verbaasd toe naar de colonne leerlingen die over een lengte van enkele honderden meters de oevers ontdoen van door het hoogwater achtergelaten afval. Om kwart over twaalf zijn ze allemaal weer terug op school. Opeens een politiesirene en een limousine en vrachtwagentje. De ‘bruggers’ gaan uit hun dak, de meiden voor Nina van GTST en de jongens voor Jarno Hans, de sterkste man van Nederland. Allemaal op de foto en een enkele brugger geeft zelfs een interview voor Omroep Brabant of Omroep Walraven. Een half uur later is het weer rustig. Een aantal leerlingen gaat nog naar de inzameling in Oss die middag. De NS heeft hun treinkaartje gesponsord. Er zijn veel foto’s gemaakt en het wachten is op het opduiken van filmpjes op U-tube. Volgend jaar krijgt alles een vervolg.

vriend van

1-29 19-27 25 25-26 26 26 26 26 26-27 26-27 26-27 27 27 27 27 27-31 28 29 29 29-31

APRIL 1 1 1

Expositie met schilderijen van Diny Spanjers in de bibliotheek in Schaijk De Witte Schare - Manders Juwelier en Optiek Open Jeugd Tennistoernooi op het terrein aan de Dr. Langendijklaan in Schaijk Zevende Open Herpse Tafelvoetbalkampioenschappen, vanaf 20 uur bij Thekes in Herpen Open dagen bij Scouting Schaijk, bij De Sprankel aan de Louwstraat in Schaijk Brabants Tonpraters Gala met medewerking van de Hofkapel, vanaf 20 uur (zaal open vanaf 19 uur) bij Nieuw Schaijk aan de Rijksweg in Schaijk Nederlands-Poolse Café Party, vanaf 20.30 uur in café De Raaf in Schaijk 7th Streetmen Band - rhythm & blues with a touch of soul, vanaf 22 uur in Herberg D’n Brouwer in Zeeland Workshop glas-in-lood, vanaf 10.30 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Onderling Kunstgenot met blijspel Ieder Vogeltje Zingt, vanaf 20 uur in het Wapen van Reek De Gheselle van den Spele - ‘Het Veenspook’, vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Expositie met schilderijen van Leny Meulendijks, van 14 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein The X Factor Benefiet Concert ten bate van Nederlandse Rett Syndroom Vereniging en Fragiele X Vereniging met rock-funk coverband Tulsa Time, Pop- en Musicalkoor VoiceMill en coverband Just 4 Fun, van 15 tot 19 uur in feesterij De Potter in Schaijk Jongerenpastoraat Samen Onderweg - Jongerenviering ‘Vergeving’, vanaf 9.30 uur in de parochiekerk H. Jacobus de Meerdere in Zeeland Dansfestival De Smouskes, van 10 tot 17 uur in zaal De Heische Tip in Zeeland Stichting Margaretha van Hattumland - concert door Harduin Boeven op het Smitsorgel, vanaf 16 uur in de parochiekerk H. Jacobus De Meerdere in Zeeland Collecte Fonds Gehandicaptensport Gemeente Landerd - Informatiebijeenkomst over de revitalisering / reconstructie infrastructuur Zeeland Zuidwest, vanaf 19.30 uur in De Garf in Zeeland Oud papier Schaijk West Huldiging sportkampioenen gemeente Landerd, vanaf 20 uur in het Raadhuis aan de Pastoor van Winkelstraat in Schaijk Kersenboys 2000 - Kampioenschap van Oss driebanden groot in café ‘t Oventje in Zeeland Onderling Kunstgenot met blijspel Ieder Vogeltje Zingt, vanaf 20 uur in het Wapen van Reek Halfvastenfeesten: DJ Daroon, 3J’s, Nick & Simon en Frans Duijts en in de dance area DJ Dave Voesenek, Paul Elstak, DJ Sjek en Mental Theo, vanaf 19 uur op het evenemententerrein aan de Reekseweg in Zeeland Feestelijke seizoensopening, vanaf 13 uur bij zwembad en paviljoen De Kriekeput in Herpen

ANJA Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kleding

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- maken - herstellen - reparatie

Mobiel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.anjakleding.nl

Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur zaterdag van 10 tot 12 uur

bijdrage van e . . . . . . . . af te schrijven van bankrekeningnummer ....................................................

Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

redactie@

Schansweg 1 Schaijk Tel. 0486-851785

Ik machtig bureau Tekst & Uitleg om éénmaal per jaar de vrijwillige

toevoegen? Mail dan naar

Postcode/plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Agendapunten

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 maart 2011

arenalokaal.nl


De brandende ambitie van Schaijkenaar Klaas Coolen

‘Ondernemerschap leer je al doende, daar kun je niet voor studeren’ SCHAIJK/DEN BOSCH - Coolen Expertise BV in Den Bosch treedt als volledig onafhankelijk partij op voor de belangen van zowel particuliere als zakelijke verzekerden bij (brand)schade. Het bedrijf is in 1989 opgericht door Schaijkenaar Anton Coolen. Nadat hij zijn studie Bedrijfseconomie in Tilburg heeft afgerond, komt zoon Klaas Coolen in 2004 het bedrijf versterken. “Vanaf dat moment is de onderneming nog uitsluitend actief op het gebied van contra-expertise bij brandschade. En niet zonder succes. “Door onze bijzondere aanpak, hoogopgeleide, gespecialiseerde registerexperts en goede prestaties zijn we in korte tijd uitgegroeid tot een van de marktleiders in Nederland”, vertelt Klaas Coolen (32).

I

n bijna alle polisvoorwaarden van brandverzekeringen wordt verzekerden het recht geboden een eigen expert in te schakelen bij brandschade. Zij kunnen zich daardoor laten bijstaan, ondersteunen en adviseren, zodat de polisvoorwaarden optimaal benut worden. De verzekerde bedrijven kunnen vervolgens een verantwoord en doordacht doorstartplan opstellen en uitvoeren.

Optimale schaderegeling Coolen Expertise treedt als volledig onafhankelijke partij op voor de belangen van particuliere en zakelijke verzekerden bij (brand) schade. Klaas Coolen: “Wij vangen alle partijen op, maken een schade-opzet en wikkelen in samenwerking met de expert van de verzekeringsmaatschappij de schade af namens de verzekerde. Ons team is proactief en behartigt professioneel de belangen van gedupeerde verzekerden. Wij streven daarbij continu naar een optimale schaderegeling voor de verzekerde, zodat deze krijgt waar hij recht op heeft.” Jong en dynamisch De afgelopen jaren groeit Coolen Expertise, dat is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Registerexperts (NIVRE), in snel tempo uit tot mede-marktleider op het gebied van contra-expertise. “We hebben een jong en dynamisch team van zeventien mensen, allemaal met een HBOof WO-achtergrond”, zegt Klaas. “Een team dat zich écht voor honderd procent

Banksparen en ontbindingsvergoeding Bij ontslag van een werknemer loont het vaak om via onderhandelingen of desnoods via de rechter een goede ontslagvergoeding te bedingen. Het is uiteraard mogelijk om een vergoeding netto uit te laten betalen. Echter, een dergelijke vergoeding wordt bijzonder belast, waardoor het soms gunstiger is om voor een andere wijze van uitbetaling te kiezen. Vroeger was het zo dat het alleen mogelijk was om een vergoeding in de vorm van een stamrecht bij een levensverzekeraar of in een eigen stamrecht B.V. onder te brengen. Een dergelijke constructie is alleen interessant in geval van hoge vergoedingen. Denk hierbij ter indicatie aan een vergoeding van minstens 60.000 euro bruto. Enkele nadelen van de stamrecht B.V. zijn de oprichtingskosten en de jaarlijks terugkerende accountantskosten voor het opstellen van de jaarrekening etc. Echter, door de introductie van het banksparen is er een andere variant mogelijk. Namelijk het uitbetalen van de (ontbindings)vergoeding op een bankspaarrekening. Deze optie is ook interessant in het geval van lage vergoedingen. Door het banksparen kan een werkgever een bruto vergoeding netto uitkeren door rechtstreekse storting op een speciaal daarvoor geopende stamrechtspaarrekening. Dus zonder dat er op het moment van uitkering loonheffingen moeten worden ingehouden. Let wel, op het moment van periodieke uitkering moeten de loonheffingen wel worden betaald. Deze variant kent nog een paar voordelen:

inzet voor de verzekerde. Op die manier hebben wij een groot referentienetwerk gecreëerd van tevreden ambassadeurs die zich lovend over onze werkzaamheden uitlaten. Inmiddels zijn wij in Nederland de grootste in diverse sectoren.” Ondernemersgezin Klaas Coolen komt uit een ondernemersgezin pur sang. Naast vader Anton heeft ook zijn jongere broer Ties twee eigen bedrijven. “Vanaf het moment dat mijn vader in 1989 begon met Coolen Expertise ben ik eigenlijk al betrokken bij het bedrijf”, geeft Klaas aan. “We bespraken de jaarcijfers ‘s avonds aan de eettafel.”

Klaas Coolen: “Ons streven is om het begrip contraexpertise nog meer gemeengoed te laten worden bij schade bij particulieren en bedrijven.” voor studeren. Er komen doorgaan op de ingeslagen steeds weer nieuwe dingen weg zodat onze onderneop je pad.” ming verantwoord en gestaag blijft groeien.” Toekomstplannen Over de toekomstplannen Buiten zijn zakelijke activivan zijn bedrijf zegt Klaas: teiten is Klaas iemand die “Ons streven is om het be- het plezier van het leven grip contra-expertise nog zeer waardeert. “Dat heb ik meer gemeengoed te laten van thuis uit meegekregen. worden bij schade bij par- Naast mijn werk zijn koken, ticulieren en bedrijven. Met eten en drinken grote pasCoolen Expertise BV als sies van me. Daarnaast zie vanzelfsprekende partner ik het liefst zoveel mogebij schade. Het verleden lijk van de wereld. Ik maak leert dat onze werkwijze bij graag reizen naar mooie en brandschade zeer gewaar- bijzondere bestemmingen. deerd wordt door de gedu- Ook ben ik actief met golfen peerden. We zullen daarom en hardlopen.” hard blijven werken en

Aanvankelijk heeft Klaas niet de intentie bij zijn vader in het bedrijf te gaan. “Gaandeweg mijn studie leerde ik echter de mooie kanten van het zelfstandig ondernemersschap kennen.” De Schaijkenaar vertelt welke dat zijn. “Wanneer je met je eigen verantwoordelijkheid iets voor jezelf opbouwt, en dat ook lukt, geeft dat zó ontzettend veel voldoening. Daarnaast vind ik het mooi om een team van mensen te motiveren en zodanig te Bestemmingsplan onherroepelijk managen dat er goed gepresteerd wordt. Daar kan ik echt van genieten”, zegt Klaas, die de mensen in zijn bedrijf veel ruimte en vrijheid geeft. “Juist omdat ik ZEELAND - De bouw van de nieuwe wijk Repelakker die zelf ook nodig heb.” in Zeeland gaat definitief door. Onlangs werd het beVolgens Coolen maakt stemmingsplan onherroepelijk en daarmee is de kovooral de ervaring hem tot gel door de kerk. Op 16 mei gaat de eerste schop de een succesvol ondernemer. grond in en naar verwachting kunnen de eerste bewo“Ondernemersschap leer je ners in de zomer van 2012 hun huizen in. Een deel al doende, daar kun je niet van de 32 vrijesectorwoningen is nog in de verkoop.

Belastingpapieren invullen?

nader bekeken

Bouw woningen Repelakker Zeeland start in mei

Het plan Repelakker bevindt zich aan de noordwestelijke zijde van Zeeland, tussen de straten Laagveld, Kerkstraat en Bergmaas. Naast 19 starterswoningen bouwt Hendriks Coppelmans Bouwgroep hier 32 twee-onder-eenkapwoningen (in de vrije sector). Dit zijn zogeheten doorstroomwoningen, in prijsklasse variërend van 234.200 tot 332.400 euro. Deze vrijesectorwoningen worden in vijf verschillende types gebouwd: Favoriet, Groenst, Hartewens, Ideaal en Juweel. Mede door de diversiteit in de woningen ontstaat een gevarieerd geheel. Wat het nieuwe woongebied verder onderscheidt, is de ruimtelijke, groene opzet aan de rand van het dorp, gecombineerd met de gunstige ligging ten opzichte van dagelijkse voorzieningen en belangrijke uitvalswegen. Ideaal voor jonge gezinnen, stelt de ontwikkelaar. Voor de bouw van deze woningen maakt Hendriks Coppelmans gebruik van het principe ‘Wonen naar Wens’. Door middel van enquêtes en persoonlijke gesprekken

Een bank brengt geen beheerkosten in rekening indien de vergoeding op een spaarrekening wordt gestort. Het is ook mogelijk om het banksparen te gebruiken om te beleggen. Veelal worden door een bank minder kosten in rekening gebracht dan in het geval van een stamrecht constructie. Het saldo op de rekening en de waarde van beleggingsrechten is voorts vrijgesteld van inkomstenbelasting (box 3). Banksparen heeft in ieder geval ook één nadeel, zijnde dat het tegoed op de rekening alleen mag worden gebruikt voor periodieke uitkeringen. Het rendement op deze rekening moet worden bijgeboekt bij het tegoed op de stamrechtspaarrekening. Dus ook bijvoorbeeld de rentes kunnen alleen worden besteed voor periodieke uitkeringen. Het loont de moeite om de aanbiedingen van verschillende banken in het voorkomende geval naast elkaar te leggen. Indien men vragen heeft, kan men telefonisch contact opnemen met mr. Leny Goijer-Janssen, LMR Advocaten in Schaijk, 0486-468440 of l.goijer@ lmradvocaten.nl.

stimuleerde de ontwikkelaar geïnteresseerden hun persoonlijke wensen kenbaar te maken. Deze informatie is vertaald naar vijf woningtypes en een groot aantal uitbreidings- en indelingsvarianten. Het type Favoriet is een klassieke, betaalbare twee-onder-een-kapwoning. Groenst richt zich op de balans tussen duurzaamheid, energiezuinigheid en comfort. De types Hartewens en Ideaal zijn ruime en authentieke woningen met vrij uitzicht op de groene omgeving. Ten slotte is er Juweel, dat zich laat omschrijven als een ruimtelijk opgezet, eigentijds herenhuis. Kenmerkend voor alle types is de goede prijs-kwaliteitverhouding. Inloopdag Dat de woningen in de smaak vallen, bleek eerder al, onder meer tijdens de inloopdag op zaterdag 19 februari in gemeenschapshuis De Garf in Zeeland. Daar maakten geïnteresseerden nader kennis met de 32 twee-onder-een-kapwoningen, de laatste starterswoningen die nog beschikbaar zijn (in de prijsklasse van 181.000 tot 222.500 euro) en de groene omgeving van Repelakker. Makelaar Van der Krabben gaf antwoord op alle vragen. Bovendien konden de aanwezigen hun gegevens achterlaten om mee te loten voor een smakelijke prijs. De winnaars - familie Van Sleeuwen en de heer Van Grunsven - ontvingen onlangs een verse appeltaart. Voor meer informatie over Repelakker, de nog beschikbare woningen en de prijzen: www.repelakker.nl of neem contact op met Van der Krabben Makelaardij via telefoonnummer 0413-257033.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 maart 2011

5


50 jaar Siba Autobanden

Van een schuurtje in Amsterdam tot 32.000 m2 in Uden. Van eenmanszaak naar 70 personeelsleden. Familiebedrijf Siba Autobanden

J U B I L E U M AA N B I E D I N G

werd op 22 maart 1961 opgericht door Simon Bakker. Hij was daarmee de eerste professionele gebruikte autobandeninzamelaar in Nederland.

Rial Milano Vanaf

Door de jaren heen groeiden we uit

€ 329,-

tot grootste inzamelspecialist van Dezent RE Vanaf

€ 309,-

gebruikte autobanden in de Benelux. Daarnaast werd in de loop der jaren een zeer succesvolle service afdeling (PTC Siba) en groothandel in nieuwe banden opgestart, die in de regio Uden

Dezent L 17 inch 4 x100

grote naamsbekendheid genieten.

€ 399,- Op=Op New RS4

6

Vanaf

€ 399,-

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 maart 2011


50 jaar Siba Autobanden

Foto: Kuppens Fotograe

Van kwartjeshandel tot miljoenen omzet per jaar. Dat is Siba! Siba Autobanden bestaat vijftig jaar en daar zijn we trots op!

UITNODIGING Open dag bij Siba op zondag 3 april Benieuwd naar de wereld van de nieuwe-

Jubileumweekend Op zaterdag 2 april en zondag 3 april staan we een weekend lang stil bij ons gouden jubileum.

en gebruikte autoband? Laat je verrassen we hebben een boeiend programma met: •

Op zaterdag 2 april zijn onze relaties uitgenodigd voor een hapje en drankje.

Activiteiten voor jong en oud (zoals springkussen en F1 simulator)

Rondleidingen

Informatiemarkt

Op zondag 3 april is iedereen die benieuwd is naar de wereld van de nieuwe- en gebruikte autoband tussen 11:00 uur en 16:00 uur welkom om een kijkje achter de schermen te komen nemen bij ons bedrijf. Siba is gevestigd aan de Industrielaan 22 te Uden.

Oprichter Simon Bakker en Algemeen directeur; w w w . a r e n a l o k a a l . n l – v r i j d a g 2 5 m a a r t 2zoon 0 1 1 Rob Bakker 7


Landerdse wethouders zetten zich in voor NL Doet

‘Dit is wel wat anders dan een collegevergadering’

kort nieuws Scouting Schaijk houdt open dag SCHAIJK - Wie benieuwd is wat ze zoal doen bij Scouting Schaijk kan in het weekend van 25 en 26 maart een kijkje komen nemen in De Sprankel aan de Louwstraat. Tijdens dit weekend staan de deuren van alle speltakken open om mee te kijken en mee te doen. Voor de ouders is er koffie en thee en zij kunnen informatie krijgen over het wel en wee van Scouting Schaijk. Kijk voor de tijden van de verschillende speltakken op de site www.scoutingschaijk.nl

Tienerkoor Enjoy zingt tijdens viering Schaijk Harrie van Dongen opent samen met de mensen van zorgboerderij A-part NL Doet in Landerd.

LANDERD - NL Doet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en stimuleert iedereen om op vrijdag 18 en zaterdag 19 maart de handen uit de mouwen te steken. Het Oranje Fonds geeft op deze manier organisaties de mogelijkheid om klussen of activiteiten aan te bieden waar ze anders geen mankracht voor hebben. Ook de Landerdse wethouders dragen hun steentje bij aan de gemeenschap in Reek, Schaijk en Zeeland.

W

ethouder Harrie van Dongen heeft vrijdagochtend de eer om de NL Doet-dag in Landerd te openen. Dit doet hij bij zorgboerderij A-part aan de Tooverkamp in Zeeland. Rond de klok van 11 uur knipt hij een lintje door waarmee NL Doet officieel van start gaat. A-part is een kleinschalige boerderij waar dagbesteding wordt aangeboden aan mensen met een verstandelijke beperking. “Gemiddeld zijn er elf à twaalf cliënten per dag”, legt vrijwilligster Dorien Makkinga uit. “De activiteiten bestaan onder andere uit knutselen, mozaïeken, schilderen en kaarten maken, maar ook

MOV Zeeland verzorgt Vastenaktiemaaltijd

uit dierenverzorging en het bijhouden van de moestuin. De zorgboerderij heeft tevens een winkeltje waar de knutselwerken van de cliënten verkocht worden.” De Ukkepuk Een dag later verzamelen Harrie van Dongen, Hetty Tindemans en Peter Raaijmakers zich aan de Schutsboomstraat 55 in Schaijk. Peter vertrekt al snel naar Reek, maar Harrie en Hetty helpen peuterspeelzaal De Ukkepuk met het verven van decoratieplaten. “Bij De Ukkepuk hangen buiten vier borden, maar die zijn helemaal versleten en de verf is er bijna af”, zegt Nicole Selten, voorzitter van de ouderraad.

Hetty Tindemans helpt graag een handje mee. “Daarom willen we al een tijdje nieuwe borden. We hebben deze klus op de website van NL Doet gezet en hebben daar subsidie voor gekregen. Daarnaast hebben we twee borden en een enkele pot verf gesponsord gekregen.” Hetty staat geconcentreerd te verven. “Het is echt heel erg leuk om te doen”, zegt zij. “Activiteiten waar je je gezicht mag laten zien doe ik graag. Je leert dan mensen en organisaties beter kennen. Voor mij is dat extra belangrijk als wethouder die niet in de gemeente woont.” Ook Harrie vermaakt zich prima. “Dit werk is erg resultaatgericht”, stelt hij. “Je ziet meteen wat het oplevert.” Jong Nederland Peter Raaijmakers, die er prat op gaat dat mensen minimaal dertig minuten per dag bewegen, krijgt zater-

dagochtend een koekje van eigen deeg in Reek. Hij helpt vandaag twee jeugdleidsters van Jong Nederland om een groep van twaalf kinderen van 4 en 5 jaar oud te vermaken. Peter, duidelijk in zijn element, doet mee met alle spelletjes. Hij rent van de ene kant naar de andere kant van de zaal en laat zijn heupen wiegen tijdens een dansspel. Ondanks dat de sportwethouder zijn best doet om een keertje te winnen, zijn de kinderen hem toch elke keer te snel af. Hij troost, knuffelt en moedigt aan waar nodig. “Dit is wel wat anders dan een collegevergadering”, hijgt hij tussen twee spelletjes door. “En nog veel leuker ook!” Het vermoeden rijst dat Peter Raaijmakers zijn roeping heeft gemist.

Onderling Kunstgenot met blijspel in Wapen

Peter Raaijmakers is helemaal in zijn element...

8

SCHAIJK - Tienerkoor Enjoy zingt zaterdag 26 maart tijdens de viering van 17.30 uur in de kerk van Schaijk. De viering wordt voorgegaan door kapelaan Tom Corstjens uit Uden. De leden van tienerkoor Enjoy zijn al wekenlang aan het oefenen om nieuwe liedjes in te studeren. De liederen die ze ten gehore brengen zijn: Jesus is the joy of my life, All of my days, Breathe, I love you Lord, More than a friend en Come to worship. Ook deze keer zitten er weer fraaie solo’s bij. Iedereen is welkom.

REEK - Onderling Kunstgenot is druk in de weer met de voorbereidingen op het blijspel Ieder Vogeltje Zingt. De Reekse toneelvereniging brengt deze avondvullende voorstelling op 26 en 27 maart en 1 april in het Wapen van Reek. Iedereen is welkom, het toneel begint telkens om 20 uur. Het verhaal vertelt over een bijzonder weekend op de camping en natuurlijk gebeurt daar vanalles wat bij het publiek op de lachspieren zal werken. De zeven dames en vijf heren spelen onder regie van Hermien Arts.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 maart 2011

ZEELAND - MOV-Zeeland verzorgt op 11 april een Vastenaktiemaaltijd. De maaltijd geeft de kans even stil te staan bij het feit dat eten niet overal op de wereld een vanzelfsprekendheid is. Voor de maaltijd wordt een bijdrage gevraagd van minimaal acht euro. Dit bedrag kan men ter plekke voldoen. Tevens wordt deelnemers gevraagd voor de maaltijd een bord, bestek en een drinkbeker mee te brengen. De opbrengst komt ten goede aan het vastenaktieproject 2011: Hulp aan het volk Mangyan in de Filippijnen. De maaltijd vindt plaats in zorgcentrum Compostella in Zeeland en begint om 18 uur. Men kan zich tot 27 maart opgeven bij Dorothé Driessen, Melkpad 16 Zeeland, dorodriessen@live.nl.

Zonnebloem werft nieuwe leden in Schaijk en Reek Nationale Vereniging de Zonnebloem houdt van maandag 11 tot en met zaterdag 16 april een telefonische ledenwerfactie voor de afdeling in Schaijk en Reek. De Zonnebloem zoekt mensen die het vrijwilligerswerk voor zieken en gehandicapten financieel willen steunen. Doel van de vereniging is om sociaal isolement van mensen te voorkomen. Tienduizenden zieken en gehandicapten die dreigen te vereenzamen, krijgen bezoek of kunnen met hulp van een vrijwilliger eropuit of een week op vakantie. Zo organiseert de afdeling Schaijk en Reek ontspanningsmiddagen, een nieuwjaarsbijeenkomst en dagtochten met de Zonnebloemboot. Ook kan men deelnemen aan de handwerkmiddagen op dinsdag in Reek en op woensdag in Schaijk. In november is er een handwerkverkooptentoonstelling. De Zonnebloem zorgt daarbij voor de benodigde hulpmiddelen en de begeleiding. “Willen we ook in de toekomst van blijvende betekenis zijn voor de zieke en gehandicapte medemens, dan is steun uit onze gemeenschap hard nodig”, zegt Stef Opsteeg, penningmeester van de Zonnebloem afdeling Schaijk-Reek. “Door de telefonische ledenwerfacties hopen we op een forse uitbreiding van het ledenbestand en krijgen we meer financiële ruimte. Dat is hard nodig, omdat steeds mensen een beroep op ons doen.” Meer info: Stef Opsteeg, 0486-461871 of stef.opsteeg@ kpnmail.nl of kijk op www.zonnebloem.nl.

De Komme in Schaijk open voor publiek SCHAIJK - Heemkundekring Schaijk-Reek zet op zondag 3 april weer de deuren open voor het publiek. Iedereen is van 14 tot 17 uur welkom om de expositie met onder andere de smidse, het schooltje en allerlei oude werktuigen in De Komme aan de Netjeshof 2 in Schaijk te komen bekijken. De entree is gratis.


Leerlingen De Kreek’l hangen aan lippen van kinderboekenschrijfster

Spannende lezing van Anna Woltz in Reek REEK - Kinderboekenschrijfster Anna Woltz bezocht deze week op uitnodiging van de Schaijkse bibliotheek een aantal Landerdse scholen in het kader van het project De Rode Draad. Een project dat tot doel heeft kinderen te stimuleren om plezier te krijgen in lezen. Iets wat voor Anna Woltz vanzelfsprekend is. Lezen behoort tot haar belangrijkste hobby’s. “Lezen is niet alleen goed voor de taalontwikkeling, maar kinderen leren ook hoe ze zich moeten inleven in de gevoelens van andere mensen”, zegt de schrijfster.

A

nna Woltz wordt dinsdag om 11 uur verwacht in Reek, maar ze is te laat. De leerlingen van groep 7 van basisschool De Kreek’l wiebelen ongeduldig heen en weer op hun stoelen. “Misschien is ze wel ziek of heeft ze een ongeluk gehad!”, “En komt ze dadelijk met een bloedneus voor de klas staan!”, gissen de kinderen naar de reden van haar vertraging. Fantasie genoeg in de klas. Maar zodra Anna binnenkomt, is het stil. De schrijfster zelf zegt ook niets, maar stalt minutieus al haar boeken uit op tafel en zet een kookmuts op. “Zie ik er niet belachelijk uit?”, vraagt Anna aan haar luisteraartjes. Iedereen schiet in de lach en het ijs is gebroken. “Met deze muts is mijn schrijverscarrière begonnen. Ik was toen pas twaalf jaar.” Ze vertelt dat koken haar lievelingshobby was. Maar omdat ze zich verveelde tijdens het roeren in een gerecht, besloot ze maar verhalen te gaan verzinnen. Die krabbelde ze dan op. Het duurde echter nog vijf jaar voordat ze haar echte eerste boek schreef: Alles kookt over. Al snel volgden er andere zoals De pizzaspion en Red mijn hond.

Heb jij de sex-factor? Auteur: Felicia Zopol Uitgeverij: Mo’media Pagina’s: 206 ISBN: 978-90-5767-468-6 Seks is zo oud als de weg naar Rome - dus waarom, na al die jaren, zijn de geheimen van een vruchtbaar seksleven zo ongrijpbaar? Stapsgewijs en aan de hand van grappige illustraties krijgt de lezer antwoord op al zijn vragen. Waarom vallen mannen in slaap na een orgasme? Wat is de G-plek? Hoe introduceer ik seksspeeltjes in mijn relatie? Bestaan er werkelijk speciaal voor vrouwen ontworpen condooms en wat is in hemelsnaam doorknobbing? Paul Verstegen

‘Groewet Schojks Dikteej’ 7 april in De Komme

De kinderen luisteren geboeid naar Anna Woltz. Beeldend vertelt ze hoe ze aan haar ideeën komt. “… Maar op een avond kwam Kaj niet thuis. Pas de volgende ochtend kwam hij terug, helemaal uitgeput en wat bloed rondom zijn bek. Mijn ouders wisten niet wat er was gebeurd. Totdat de buurman belde: ‘Jullie hond heeft elf van mijn schapen gedood.’” De leerlingen hangen aan de lippen van de schrijfster. Ze weet duidelijk haar jonge publiek te boeien. Ze vertelt dat de personages, de dieren, de knuffels uit haar boeken veelal gebaseerd zijn op mensen en dieren die ze echt kent. Zusje Sarah, hond Jefta en knuffel Satijntje zijn allemaal in de boeken verwerkt, weliswaar onder een andere naam. “Behalve Satijntje, die heet echt zo. Ik denk niet dat ze het erg vindt om in het boek ook zo genoemd te worden”, voegt Anna toe.

omhoog: je moet denken aan de titel, een hoofdpersoon, een onderwerp, waar en wanneer het verhaal zich afspeelt. De toehoorders zijn goed voorbereid. Daarnaast weet ze op slimme manier de mening van de jonge lezers te achterhalen. Zo vraagt ze welke cover van haar eerste boek ze het leukst vinden, de oude of de nieuwe. Ook laat ze de leerlingen stemmen over een nieuwe naam voor de twee helden van een nieuw boek waar ze mee bezig is. Welke namen het zijn geworden, wordt hier nog niet verklapt. Vraagronde Ondanks de uitgebreide uiteenzetting, zijn er veel vragen onbeantwoord gebleven, zoals blijkt uit de vraagronde. Zo vernemen de nieuwsgierigen dat Astrid Lindgren van Pipi Langkous de lievelingsauteur van Anna is, dat het haar twee à zes maanden kost om een nieuw boek te

schrijven, dat het kiezen van titels het moeilijkste is wat er is, dat ze dol is op spannende boeken en dat ze schrijft tussen drie uur ‘s middags en zeven uur ‘s avonds. “Zo kan ik lekker uitslapen. Ik moet wel goed wakker zijn om te kunnen schrijven”, verklaart ze. Dat de jongens en meisjes met aandacht hebben geluisterd, blijkt tijdens de evaluatie na het bezoek. De meeste kinderen zijn aangegrepen door het verhaal van de hond en willen het boek Red mijn hond zeker gaan lezen. Ook de uiteenzetting over het boek Meisje nummer achttien, over een elfjarig meisje uit het weeshuis in 1899, heeft veel kinderen geprikkeld. Op de vraag van de juf of de leerlingen zelf ook willen gaan schrijven, wordt positief gereageerd. Sommigen zijn zelfs al begonnen. Zou er in groep 7 van De Kreek’l dan stiekem een toekomstige Anna Woltz zitten?

Aandacht Simone van de Wijdeven Tijdens haar presentatie weet Anna continu de aandacht te behouden. Ze laat de leerlingen participeren in haar relaas. “Als je een verhaal gaat schrijven, waar moet je dan aan denken?”, legt ze hen voor. ZEELAND - Jongerenpastoraat Samen Onderwerg verGelijk gaan er tien vingers zorgt op zondag 27 maart een Heilige Eucharistieviering met het thema ‘Vergeving’. De jongerenviering begint om 9.30 uur in de parochiekerk H. Jacobus de Meerdere in Zeeland. De liedjes worden gezongen door Jongerenkoor Gˆojo. Er is gekozen voor het thema ‘Vergeving’ omdat het mooi past bij de Veertigdagentijd. Iedereen, jong en oud(er), is welkom. De jeugd van Samen Onderweg noZEELAND - In de Zeelandse kerk vindt zondag 27 digt bovendien alle aanwezige jongeren uit om na de viemaart, onder auspiciën van de Stichting Magaretha ring iets te komen drinken in het nieuwe Honk naast de van Hattumland, een orgelconcert plaats van orga- kerk in Zeeland. nist Harduin Boeven. Boeven is in Lippstadt cantororganist van de centrumkerk, de bekende Nicolai Kirche.

Jongerenviering Samen Onderweg in Zeelandse kerk

Lippstadter organist concerteert in Zeeland

De solist heeft uitgebreide orgelstudies afgerond en concerteert op dit moment in binnen- en buitenland. Op het monumentale Smitsorgel van de Jacobus de Meerdere-kerk in Zeeland, voert hij werken uit van Purcell, Bach, Saint Saens, Händel en Lefebure. Vermeldenswaardig is dat van Bach de bekende Toccata en Fuga in d moll wordt uitgevoerd. Er wordt afgesloten met een orgelimprovisatie op een gegeven thema. Aanvang van het concert is om 16 uur.

gelezen

SCHAIJK - In heemgebouw De Komme aan de Netjeshof in Schaijk wordt op donderdag 7 april voor de veertiende keer het ‘Groewet Schojks Dikteej’ gehouden. De dialectgroep van de Heemkundekring SchaijkReek koos dit jaar voor het thema ‘jeux des boules’. De leden van Le Jeteur zijn daarom speciaal uitgenodigd bij het dictee aanwezig te zijn. De winnaar van het dictee ontvangt een keramisch beeldje, gemaakt door beeldend kunstenaar Jac Merkx.

Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Belangstellenden die graag willen meedoen kunnen zich melden bij Anny van den Bergh via telefoon 0486-463256 of e-mail n.vdbergh@hetnet.nl of Piet Vos, telefoon 0486-462152 of e-mail p.vos41@kpnplanet.nl. Voor de deelnemers staat op 7 april de koffie klaar vanaf 19.30 uur, het dictee begint om 20 uur. Na het dictee maken de deelnemers een meerkeuzetoets waarmee hun kennis van typische Schaijkse woorden wordt getoetst. Het spelletje ‘raad het juiste verhaal’ in Wie van de Drie verhoogt de gezelligheid. De avond wordt muzikaal opgeluisterd door Bert van de Linden (Lein den Bleui) uit Overlangel. Landerd TV zendt het dictee live uit.

Rommelmarkt tijdens Moeslands Festival Braderie SCHAIJK - De stichting Carnaval de Moeslanden is alweer druk doende met de voorbereidingen van het Moeslands Festival Braderie, die voor zondag 17 april in de agenda staat. Tijdens de jaarlijkse braderie krijgen belangstellenden ook de gelegenheid een kraam te huren, waar zij allerlei huisraad en andere tweedehands spullen kunnen verkopen. Geïnteresseerden kunnen een kraam huren voor 15 euro. Ook verenigingen kunnen zich weer laten zien tijdens de braderie, met een leuk spel of een attractie. Zo kunnen verenigingen ook hun eigen clubkas spekken. De organisatie wil eventueel meedenken met de verenigingen over het soort van activiteit en promotie. Het mag vanalles zijn, van een Rad van Fortuin tot eieren gooien, een zeskamp met waterbassin of een voetbalspel. Voor meer informatie: telefoon 06-15204874 of mail naar braderieschaijk@home.nl.

KVO houdt paasmarkt in Wapen van Reek

REEK - KVO Reek houdt zondag 17 april van 13.30 tot 16.30 uur een paasmarkt in het Wapen van Reek. Er worden paasstukjes verkocht, er is een speciale ruimte voor kinderen en er zijn diverse bezienswaardigheden. Daarnaast wordt een gezellig terras ingericht. De entree is gratis. Voor meer info en tafelhuur (4 euro): Nancy Bloemers (476054) of Diana van de Broek (420635).

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 maart 2011

Limerick In de kerk tot verbazing van allen, liet een Reekse een kunstgebit vallen. Beschaamd zei ze dan “het is van mijn man, anders mis ik in de soep straks de ballen.” Riet Derks

9


Van 1 tot en met 3 april

Zeeland drie dagen lang in de ban van Halfvastenfeesten ZEELAND - Zeeland is in het weekend van 1 tot en met 3 april weer drie dagen in de ban van de jaarlijkse Halfvastenfeesten. Ook dit jaar pakt de organisatie groots uit met diverse optredens van bekende artiesten op de Halfvastenvrijdag, de Nacht van Halfvasten op zaterdag en het Halfvasten Spektakel op zondag. Op het evenemententerrein staan twee gigantische feesttenten en voor het eerst is de Dance Area ook op vrijdag en zondag geopend.

O

p zondag 3 april start om 11 uur het Halfvasten Spektakel. Deze dag zijn er, verspreid over diverse pleinen in het centrum van Zeeland activiteiten met aansluitend de Parade (optocht). Theatergroep Raaf=Gaaf verzorgt van 11 tot 14 uur doorlopend voorstellingen. Kunstenaar en artiest Walt Raaf en zijn gezelschap speelden eerder op Lowlands, Oerol en de Zwarte Cross. Straatartiest Boer Gerard en zijn knuffelkoe Bertha brengen jong

Braziliaanse sferen in Zeeland. en oud op een diervriendelijke en ludieke manier in contact met het boerenleven. Pieter Poorts verzorgt graffitiworkshops voor de kids en Kris Kras brengt een poppentheatervoorstelling. Ook diverse straatartiesten zorgen voor het nodige vermaak. Zo is er een dorpsomroeper die op een ludieke manier de diverse activiteiten presenteert. Joesoef de schoenenpoetser

Thijs Toonen en Erwin Aarts

Twee Schaijkenaren naar Cape Epic in Zuid-Afrika SCHAIJK - Erwin Aarts en Thijs Toonen uit Schaijk vertrekken donderdag naar Kaapstad in Zuid-Afrika om mee te doen aan de Cape Epic. Deze mountainbikewedstrijd behoort tot de zwaarste ter wereld. De twee doorgewinterde sporters starten zondag aan een duowedstrijd van 800 km in acht dagen, waarvan 15.000 hoogtemeters geklommen moeten worden op een geheel onverhard parcours.

Erwin en Thijs kwamen elkaar anderhalf jaar geleden tegen tijdens een toertocht. Ze wisten van elkaar dat ze fietsten, maar hadden er nooit over nagedacht om met elkaar tochten te rijden. Ze houden beiden van een hoog tempo en doen voor elkaar niet onder. Vorig jaar deed Bart Brentjens ook mee aan de Cape Epic. Zo ontstond het idee.

Door flink te trainen afgelopen tijd zijn beide heren nu fit en klaar om te vertrekken richting Zuid-Afrika. De proloog start zondag 27 maart in Kaapstad bij de Tafelberg. Met deze race wordt de startplaats bepaald voor de volgende dag. Hierin willen ze zo goed mogelijk presteren, zodat ze dag twee redelijk voorin kunnen starten. Hierna is het fietsen op gevoel en zorgen dat je heel blijft. Het doel van de heren is de race uitrijden. De Cape Epic is te volgen via www.cape-epic.com.

10

van Dancarinas Tropicals laten twintig tropische danseressen de échte Braziliaanse samba zien. Ook de heupen van de bezoekers worden flink losgemaakt. Vanaf 14.15 uur trekken diverse bonte creaties door de Kerkstraat van Zeeland. De focus van de Parade is verlegd van alléén carnavaleske wagens naar ook andere thema’s zoals Braziliaans/Antilliaans carnaval en show, wagens die in een danceparade niet misstaan, maar ook loopgroepen en andersoortige creaties, meer muziekbands om de bezoekers langs de route aan het dansen krijgen. De route van de parade is in 2011 aangepast. In één langgerekt lint trekken de deelnemers alleen nog door het centrum van Zeeland. Traditioneel sluit het Halfvastenweekend met de prijsuitreiking van de Parade. Deze is rond 19.30 uur op het evenemententerrein aan de Reekseweg.

Tropische sferen Het Halfvasten Spektakel wordt ondersteund door diverse dweilorkesten zoals BBZ uit Zeeland, de Schaijkse Moeskapel en Tsjonge jonge uit Gerwen. Verder zorgen de percussiebands Zeelandio, Sambandanobra uit Handel, Batucada Tropicana uit Gennep en de brassband Dancarinas voor Caribische sferen met hun opzwepende muziek. Tijdens de show

Vervoer Zondag 3 april pendelt van 10 tot 14 uur, de oranje dubbeldekkerbus continu heen en weer tussen de parkeerterreinen van het Halfvastenfeestterrein en het bruisende centrum van Zeeland. Uiteraard ook met muzikale ondersteuning van diverse bands. Het complete programma van de Halfvastenfeesten is te vinden op de website www.halfvastenfeesten.nl.

Derde editie Tonpratersgala bij Nieuw Schaijk

Thijs Toonen (links) en Erwin Aarts uit Schaijk vertrekken donderdag naar Zuid-Afrika.

geeft schoenen tijdens het straatfestival een stralend tweede huidje. Wereldkampioen woodcarving Sander van de Boom gaat met zijn kettingzaag aan de slag. De locatie De Sensatie is de plek waar geluid, snelheid en behendigheid overheersen. Er is een heuse kartbaan aangelegd, waar de ronkende motoren en gierende banden iedereen nieuwsgierig maken. Zelf een rondje rijden kan eveneens. Ook meerijden in een echte rallywagen behoort tot de mogelijkheden. Een andere plek in het centrum wordt omgetoverd tot een waar kinderparadijs met onder meer een draaimolen, buggy, suikerspin –en popcornkraam en een luchtkussen. Voor de stoere kinderen is er hennapainting. Alle kinderen kunnen een hennatatoeage met glitteraccenten laten plaatsen. Een ‘reuzepannenkoekbakker’ voorziet jong en oud van een heerlijke traktatie.

SCHAIJK - In café-restaurant Nieuw Schaijk wordt op zaterdag 26 maart voor de derde keer een Tonpratersgala gehouden. Deze avond verschijnen zes artiesten op het podium, de muzikale omlijsting wordt verzorgd door de Hofkapel uit Schaijk. De tonpraters van de avond zijn Christel Dungen, Ton Hendrikx, Jan Schellekens, Ad Vermeulen, Cees Coolen en Hans Eijkermans. De avond begint om 20 uur, de zaal gaat open om 19.15 uur. Kaarten kosten in de voorverkoop 8 euro, aan de kassa 8,50 euro. Info en reserveren: 0486-461294.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 maart 2011

sport Zeelandse karter Jordy Bens zesde in NK-wedstrijd ZEELAND/VELDHOVEN - Karter Jordy Bens reed afgelopen zondag in Veldhoven zijn eerste wedstrijd voor het Nederlands kampioenschap. De jeugdige Zeelander eindigde na twee manches op een keurige zesde plek in het klassement. Jordy startte in de eerste manche als dertiende. Na het doven van de lichten ging het gas er vol op. Bij het uitkomen van de eerste bocht had Jordy al twee plekken gepakt. Door meteen kort op de achterbumper te klimmen van zijn voorganger kon hij meerijden naar voren. Met een paar mooie inhaalacties klom de Zeelander op naar een zevende plek. Een knappe prestatie voor Jordy in zijn eerste wedstrijd in klasse Rotax Max Junioren, waarvoor hij dispensatie heeft gekregen vanwege zijn jongere leeftijd. In de tweede manche kon Jordy na de start zijn zevende plek vasthouden. Na een paar ronden zette hij, vlak voor het insturen van een bocht, zijn kart naast de nummer zes Sam Schipper en pakte zo de zesde plek. Deze wist Jordy veilig te stellen tot aan de finish, waardoor hij op zesde plek eindigde in het algemeen klassement. De volgende NK-wedstrijd is op 1 mei in Emmen.

Emos pupillen pakken kampioenschap SCHAIJK - De Pupillen E2 van de Schaijkse korfbalvereniging Emos hebben de laatste wedstrijd in de zaalcompetitie winnend afgesloten en daarmee beslag gelegd op het kampioenschap. In Groesbeek speelden de meiden tegen koploper De Horst E2. Het werd een spannende wedstrijd waarin lang de 1-1 op het scorebord bleef staan. Uiteindelijk won Emos toch met 1-2. Een mooie prestatie van Bo, Demi, Isa, Simone, Kristel, Marije, Femke, Jelke en Fleur en de trainers/coaches Eefje en Nicole.

Nieuwe wenskaartenactie Achilles Reek REEK - De jeugdleden van voetbalvereniging Achilles gaan woensdag 13 april tussen 17 en 20 uur in Reek langs de deur om wenskaarten te verkopen. De opbrengst van deze actie gaat volledig naar de jeugdafdeling van de Reekse voetbalclub. Hierdoor kan onder meer het jaarlijkse kamp georganiseerd worden.

Kampioenschap driebanden groot in café ‘t Oventje ZEELAND - Kersenboys 2000 organiseert het Kampioenschap van Oss driebanden groot in café ‘t Oventje in Zeeland. De wedstrijden worden gespeeld op 29, 30 en 31 maart. Acht deelnemers schreven zich in en er wordt gespeeld in twee poules. Namens Kersenboys 2000 komt Jaco van der Ven in actie. Naast hem strijden ook Gerrit van Lent (Touché), Ton de Keijzer (De Schutskooi), Dirk Thiele (Touché), Bert Pijnenburg (VDO), Nicky van Venrooij (Touché), Pedro van de Berg (Dos ‘71) en Jurgen Zeegers (Moira) om de hoogste plaats.

Jan van Tongeren Nederlands kampioen handboogschieten BAARSCHOT/SCHAIJK - Jan van Tongeren is op 19 maart in Baarschot Nederlands Kampioen handboogschieten in de klasse Aspiranten jongens 11-12 jaar geworden. Van Tongeren, lid van de Schaijkse handboogschutterij De Vriendenkring 1897, schoot met 30 pijlen over 30 meter een totaal van 282 punten, wat een gemiddelde van 9,4 betekende.

Volleybalclub Peter Peters TSR houdt paaseierenactie SCHAIJK - Op zaterdag 9 april houdt volleybalvereniging Peter Peters TSR een paaseierenactie. De jeugdleden komen huis aan huis om chocolade-eitjes te verkopen. De opbrengst hiervan komt volledig ten goede aan de jeugdactiviteiten van de Schaijkse vereniging.


Gemeentelijke informatie Informatieavond revitalisering / reconstructie infrastructuur Zeeland Zuidwest De gemeente Landerd heeft in het kader van het landelijk gevoerde beleid betreffende het afkoppelen van regenwater besloten om het regenwater te gaan scheiden van het vuile water. De gemeente heeft hiervoor door een extern adviesbureau voor de diverse kernen laten onderzoeken op welke wijze dit gerealiseerd kan gaan worden. Dit onderzoek is afgerond en de gemeente Landerd heeft besloten in de kern Zeeland de wijk Zeeland Zuidwest te gaan afkoppelen. Naast het aanleggen van een regenwateriool wordt er ook een nieuw vuilwaterriool aangelegd. Gelijktijdig met het aanleggen van de riolering zal eveneens de openbare ruimte (trottoirs, parkeerstroken, rijbaan etc.) worden heringericht.

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften. Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

In de afgelopen periode zijn diverse onderzoeken ten behoeve van de voorbereiding van het project in de buurt uitgevoerd. De resultaten zijn hiervan nu bekend. De gemeente Landerd heeft Etrusk B.V. ingehuurd om de voorbereidende werkzaamheden uit te voeren.

Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

De gemeente Landerd streeft er naar de bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij de planontwikkeling. De eerste informatie avond is gepland op maandag 28 maart 2011 van 19.30 tot 21.30 uur in gemeenschapshuis De Garf te Zeeland. Doel van deze avond is u als bewoners en belanghebbenden te informeren over de aanpak en kaders, geconstateerde knelpunten, kwaliteiten, de diverse informatie avonden en de globale planning van de voorbereiding. Daarnaast hebt u als bewoner op deze avond de mogelijkheid uw opmerkingen en eventuele wensen in te brengen. Wij nodigen u van harte uit voor deze informatiebijeenkomst. Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Krijger van Etrusk B.V., tel. 0416-673150 of de heer H. van Herpen van de gemeente Landerd, tel. 0486-458171.

Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats.

Maandag 28 maart: informatiebijeenkomst over de revitalisering / reconstructie infrastructuur Zeeland Zuidwest in De Garf in Zeeland, aanvang 19.30 uur.

Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Wethouders actief tijdens NL-Doet

Afdeling CCT

Zaterdag 19 maart hebben wethouders Raaijmakers, Tindemans en Van Dongen de handen uit de mouwen gestoken in het kader van NL-DOET. In het hele land wordt dan aandacht besteed aan het vrijwilligerswerk. Duizenden vrijwilligers zijn op deze dag actief. Het koningshuis, diverse politica en andere bekende Nederlanders zetten zich op deze dag ook in als vrijwilliger. Alledrie de wethouders hebben actief meegeholpen met verfwerkzaamheden bij peuterspeelzaal Ukkepuk in Schaijk. Daarnaast was wethouder Raaijmakers ook nog actief als vrijwilliger bij Jong Nederland in Reek. Daar heeft hij als jeugdbegeleider meegeholpen bij spel- en knutselactiviteiten. Ook heeft wethouder Van Dongen op vrijdag 18 maart het project NL-doet geopend bij de zorgboerderij A-part in Zeeland. Vrijwilligerscentrale ‘De Wis’ is ook dit jaar weer als intermediair betrokken bij de organisatie van NL-DOET in deze regio

Naam:

Sportstimulering Nederland biedt iedere geïnteresseerde gemeente in Nederland de mogelijkheid om basisschoolkinderen vanaf groep 4 t/m 8 op ludieke wijze deel te laten nemen aan diverse kennismakingscursussen (KMC) bij verenigingen op het gebied van sport. In navolging van dit succes willen wij de kinderen uit groep 4 t/m 8 nu ook kennis laten maken met Sjors Creatief om het culturele aspect niet onderbelicht te laten. Naast alle sportverenigingen kunnen in het nieuwe schooljaar ook organisaties, instanties of particulieren een kennismakingscursus aanbieden op cultureel gebied. Denk hierbij aan schilderen, knutselen, muziek maken, papierkunst etc. Tegen een laagdrempelig tarief kunnen kinderen hier dan door middel van een aantal lessen kennis mee maken.

.............................................................................................

Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2011 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden ..........................................................................................................

Wethouders Raaijmakers, Tindemans en Van Dongen (foto) hebben zich op zaterdag 19 maart ingezet als vrijwilliger in het kader van NL DOET.

Sjors Creatief Als aanvulling op de sportkennismakingslessen, Sjors Sportief van Sportstimulering Nederland, zal in het nieuwe schooljaar het project Sjors Creatief plaatsvinden.

Reparatiebon gemeente Landerd

Deze formule geeft de kinderen de kans om zich te oriënteren op de diverse takken van sport en cultuur en stimuleert kinderen om een structurele actieve deelname te bewerkstelligen. en nu ook op het gebied van cultuur binnen hun gemeente. Hiervoor hebben wij u nodig: uw cursus is een belangrijke bijdrage voor het draagvlak dat de gemeente Landerd nodig heeft. Meld uw cursus vanaf mei t/m juli aan op de website www.sportstimuleringnederland.nl via het kopje verenigingen, zodat we er samen een succes van kunnen maken! Voor meer informatie kunt u terecht bij Sportstimulering Nederland via e-mail: info@sportstimuleringnederland.nl

Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................

In het nieuwe schooljaar start het project Sjors Creatief.

......................................................................................................... .........................................................................................................

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 25 maart 2011

11


Op vrijdag 15 april

Landerdse dag van de Mantelzorg Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van der Rijt-van Sinten, tel. 0413-261723 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16.00 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 10 tot 12 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 10 tot 12 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 10 tot 12 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

12

Ook dit jaar organiseert gemeente Landerd de Landerdse dag voor de mantelzorg. Deze dag is bedoeld voor alle mantelzorgers uit de gemeente Landerd. Zij gaan op deze dag op stap naar het ROC Plaza te Nijmegen, waar de leerlingen van de school alle mantelzorgers een bijzondere verwendag aanbieden. Samen met de school hebben wij geprobeerd een dag samen te stellen waarop zij kunnen genieten van een gevarieerd programma. Honderd mantelzorgers uit gemeente Landerd kunnen deelnemen aan deze bijzondere dag. Deelname is geheel gratis. Wel dient u zich aan te melden vóór 11 april aanstaande. Het aanmeldformulier kunt u terugvinden op onze website: www.landerd.nl of kunt u telefonisch aanvragen via het nummer 0486-458133. Aanmelden kan als volgt: • Schriftelijk: door het aanmeldformulier volledig in te vullen en te sturen aan afdeling Welzijn gemeente Landerd, postbus 35 5410 AA Zeeland; • Telefonisch: mevrouw Anny Ermers, afdeling Welzijn 0486458133 (aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag) • E-mail: door een bericht te sturen aan anny.ermers@landerd.nl Hierin a.u.b. dezelfde gegevens vermelden als op het aanmeldformulier. Vervoer Alle mantelzorgers worden opgehaald en ook weer afgezet op de opstapplaats in hun woonplaats. Wij hopen alle mantelzorgers te verwelkomen op vrijdag 15 april in het ‘ROC Plaza’ in Nijmegen.

Vertrek van de opstapplaatsen: 9.00 uur: Gemeentehuis Zeeland 9.00 uur: Dorpshuis De Phoenix 9.15 uur :Wapen van Reek Programma: 10.00 uur: Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers 10.45 uur: Opening door wethouder Raaijmakers Welkomstwoord door het ROC Informatie mantelzorgwinkel 11.15 uur: Bezoek aan de ‘verwenmarkt’: • gezondheid / verzorging • Fittest (BMI, vetpercentage, bloedsuiker, cholesterol) (maximaal 50 personen kunnen hier aan deelnemen) • Hoofdhuid- en oormassage • Nek- en schoudermassage • Visagie en manicure • Paraffine pakking handen • Kleur en stylingadvies 12.15 uur: Uitgebreide lunch 13.15 uur: Workshops 14.15 uur: Drankje 14.30 uur: Voorstelling Theaterbureau Klinker 15.30 uur: Drankje 16.00 uur: Slotwoord door wethouder Raaijmakers Busreis terug (tijdens de busreis wordt er een enquête gehouden).

Volkelse F-16’s paraat ter bescherming Nederlandse luchtruim Vliegbasis Volkel neemt vanaf vrijdag 25 maart tot vrijdag 5 augustus 2011 de Quick Reaction Alert (QRA)-taak over van vliegbasis Leeuwarden. De QRA is een belangrijke taak die de Koninklijke Luchtmacht uitvoert in het kader van de nationale veiligheid.

Op 20 januari en 2 maart voerden twee F-16´s de QRA-taak uit bij de onderschepping van 2 Russische T-95 Bear bommenwerpers. De bommenwerpers vlogen het Nederlandse luchtruim binnen zonder hun identiteit bekend te maken, waarop de twee op gereedstaande F-16’s van vliegbasis Leeuwarden opstegen.

Twee F-16 jachtvliegtuigen staan 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat om het Nederlandse luchtruim te beschermen. Binnen enkele minuten kunnen deze F-16’s opstijgen om een ongeïdentificeerd toestel te onderscheppen. De QRA-taak met de F-16´s wordt in nauwe samenwerking met het Air Operations Control Station (AOCS) in Nieuw Milligen uitgevoerd. Wanneer de gevechtsleiding van het AOCS opmerkt dat een onbekend vliegtuig het Nederlandse luchtruim binnenvliegt zonder radiocontact te maken, worden de F-16’s van de QRA gealarmeerd om op te stijgen en het toestel te onderscheppen. De QRA taak wordt door de beide F-16 vliegbases van de Koninklijke Luchtmacht, Volkel en Leeuwarden vervuld.

Voor informatie over vliegbewegingen zie www.defensie.nl/actueel/ vliegbewegingen of Teletekst pagina 766. Voor nadere vragen en eventuele klachten kan worden gebeld met sectie Communicatie vliegbasis Volkel, bereikbaar onder telefoonnummer 0413-276601.

RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486-458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten.

Klachten kunnen eveneens worden ingediend via www.defensie.nl/ actueel/vliegbewegingen of via het gratis nummer 0800-0226033.

Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

Voorlichting Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de gemeentevoorlichter: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 25 maart 2011


Openbare bekendmaking

Inspraakprocedure bestemmingsplan Buitengebied Burgemeester en wethouders van Landerd maken conform het bepaalde in artikel 150 van de Gemeentewet en de Inspraakverordening gemeente Landerd 1994 bekend dat de mogelijkheid tot inspraak geboden wordt voor het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied.

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen:

Dit voorontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het buitengebied van de gemeente Landerd met uitzondering van de kernen, bedrijventerreinen, het primaire landbouwontwikkelingsgebied Graspeel, de ecologische verbindingszone ’t Mun en het regionaal motorcrossterrein De Peel. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van zaterdag 26 maart 2011 tot en met vrijdag 6 mei 2011voor een ieder voor inspraak ter inzage bij de afdeling VROM in het gemeentehuis van Landerd. Het plan kan worden ingezien op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kan een afspraak worden gemaakt met dhr. R. Peters van de afdeling VROM, tel. 0486-458152. Daarnaast is het plan digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.landerd.nl) en de landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl). Iedereen heeft gedurende de genoemde termijn dat het plan ter inzage ligt de gelegenheid op het plan een inspraakreactie te geven. Bij voorkeur schriftelijk, maar mondeling kan ook. Een schriftelijke inspraakreactie dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. De ingekomen reacties worden verwerkt in een eindverslag dat deel uit gaat maken van het bestemmingsplan en wordt toegestuurd aan de leden van de gemeenteraad. In het eindverslag zal een reactie worden gegeven op de ingebrachte inspraakreacties en zal gemotiveerd worden aangegeven of al dan niet tot een aanpassing wordt overgegaan. Digitale inspraak Indien u het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied raadpleegt via de gemeentelijke website (www.landerd.nl), kunt u ook via elektronische weg een inspraakreactie versturen door de digitale GIS-kaart te openen en daarin op het tabblad inspraak te klikken (rechtsboven in het scherm). U kunt ook direct in de digitale GIS-kaart terechtkomen door het volgende adres in te vullen in de adresbalk van uw browser: http://mapguide2.gisnet.nl/sites/bragis/landerd/index_buitengebied. php Inspraakdag en avond op 5 en 12 april Op dinsdag 5 april 2011 van 9.00 tot 17.00 uur en dinsdagavond 12 april van 16.30 uur tot 19.30 uur vinden inspraakgesprekken plaats. In deze gesprekken van maximaal 15 minuten kunt u locatiespecifieke vragen stellen en is er de mogelijkheid tot mondeling inspreken. Deelnemen aan deze gesprekken kan alléén op afspraak en op basis van beschikbaarheid. Een afspraak voor de inspraakdag en -avond kan gemaakt worden met dhr. R. Peters van de afdeling VROM, tel. 0486458152. Informatiebijeenkomst op dinsdagavond 29 maart In het kader van de inspraakprocedure wordt voor alle belangstellenden een informatiebijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 29 maart 2011 van 19.30 tot 21.30 uur in Dorpshuis De Phoenix in Schaijk (ontvangst met koffie en thee vanaf 19.00 uur). Op deze avond wordt u geïnformeerd over de inhoud van het bestemmingsplan en de verschillende mogelijkheden tot inspraak. Tijdens deze avond is het niet mogelijk specifieke locatiegerichte vragen te stellen en / of inspraakreacties in te dienen. Hiervoor zijn de genoemde inspraakdag en -avond bedoeld. Plan-m.e.r. Op 18 maart 2011 hebben burgemeester en wethouders van Landerd op grond van artikel 7.9 van de Wet milieubeheer (Wm) bekend gemaakt dat in het kader de bestemmingsplanprocedure een plan-m.e.r. (milieueffectrapportage) wordt voorbereid. Het doel van deze plan-m.e.r. is het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. De resultaten van het onderzoek naar de milieueffecten zullen worden gebruikt als onderbouwing bij het op te stellen bestemmingsplan Buitengebied. Om tot een zorgvuldige eerste afweging te komen is een Notitie Reikwijdte en detailniveau opgesteld. In deze notitie wordt een afbakening van het gebied gegeven, het detailniveau en de methode van aanpak van de plan-m.e.r. Tegelijk met en op dezelfde wijze als de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan ligt ook de Notitie Reikwijdte en detailniveau ter inzage. Van zaterdag 26 maart 2011 tot en met vrijdag 6 mei 2011 wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een zienswijze

Op dinsdag 5 april 2011 van 9.00 tot 17.00 uur en dinsdagavond 12 april van 16.30 uur tot 19.30 uur is er mogelijkheid tot mondelinge inspraak voor het bestemmingsplan Buitengebied.

in te dienen over het voornemen tot het opstellen van het plan-MER (milieueffectrapport) en de Notitie Reikwijdte en detailniveau. Een schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. De ingebrachte zienswijzen worden afgewogen bij de totstandkoming van het milieueffectrapport (art. 7.7 Wm). Het plan-MER zal te zijner tijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Een ieder wordt op dat moment opnieuw in de gelegenheid gesteld zienswijzen ten aanzien het Plan-MER naar voren te brengen. Op dat moment wordt ook de Commissie voor de m.e.r. gevraagd advies uit te brengen over het plan-MER. Voor meer informatie over de inspraakprocedure voor het bestemmingsplan Buitengebied en plan-m.e.r. kunt u contact opnemen met dhr. R. Peters van de afdeling VROM, tel. 0486-458152.

Activiteiten- en evenementenkalender Zo. 27-03-2011 tot en met za. 02-04-2011 Collecte Fonds Gehandicaptensport Zo. 03-04-2011 Zondagopenstelling Zeeland Zo. 03-04-2011 tot en met za. 09-04-2011 Collecte Nederlandse Hartstichting Za. 09-04-2011 van 11:00 tot 13:00 uur Paasactie Schaijk Za. 09-04-2011 van 17:00 tot 00:00 uur Kampvuur, Palmstraat 8 Za. 09-04-2011 van 09:30 tot 17:30 uur en zo. 10-04-2011 van 09:30 tot 17:00 uur Paardenspringwedstrijden De Louwstraat Zo. 10-04-2011 Zondagopenstelling Schaijk/Reek, Zeeland Zo. 10-04-2011 tot en met za. 16-04-2011 Collecte Stg. Nationaal Fonds Kinderhulp Vr. 15-04-2011 Kledinginzameling Zeeland Za. 16-04-2011 van 17:00 tot 00:00 uur Kampvuur, Palmstraat 8 Za. 16-04-2011 vanaf 20:30 uur Liedjesfestival Zo. 17-04-2011 Zondagopenstelling Schaijk/Reek Zo. 17-04-2011 Moeslands Festival, Schaijk Zo. 17-04-2011 van 09:00 tot 18:00 uur Ponydressuurwedstrijden, De Louwstraat Zo. 17-04-2011 van 13:00 tot 17:30 uur Palmpasenoptocht, vanaf De Vlashoeve - Damaststraat - Vlasroot Kloosterstraat - Franciscushof - Kerkstraat - eindpunt De Garf Ma. 18-04-2011 tot en met za. 23-04-2011 Verjaardagsactie Schaijk Ma. 25-04-2011 Winkelopenstelling Schaijk/Reek Ma. 25-04-2011 van 10:00 tot 14:00 uur Bijenmarkt, café De Potter Schaijk Vr. 29-04-2011 van 08:30 tot 21:00 uur za. 30-04-2011 van 08:30 tot 01:00 uur en zo. 01-05-2011 van 08:30 tot 21:00 uur Paarden- en ponywedstrijden, Schaijksestraat 2

Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 Let op: tijdelijk buiten gebruik - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, ander tel. 0486-451458) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

Ik grijp in bij agressie op straat

• Vraag anderen om hulp en spreek samen de dader aan • Bel 112

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 25 maart 2011

• Blijf bij het slachtoffer • Maak foto’s voor de politie en meld je als getuige

13


Openbare bekendmaking

Ontwerp bestemmingsplan Robuuste EVZ ‘t Mun Tijdelijke verkeersmaatregelen Tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens Halfvastenfeesten en Halfvastenoptocht Zeeland In verband met de Halfvastenfeesten op vrijdag 1 april, zaterdag 2 april en zondag 3 april aanstaande op een terrein gelegen aan de Peelweg, Reekseweg en Kreitsberg en de Halfvastenoptocht in het centrum van Zeeland op zondag 3 april 2011 is het noodzakelijk dat er diverse tijdelijke verkeersmaatregelen worden getroffen. Het betreft hier het afsluiten van een gedeelte van de Kreitsberg, Logtschedijk en de Reekseweg met uitzondering van taxi’s en openbaarvervoer lijndiensten, het instellen van een eenrichtingsregime op de Kreitsberg, het instellen van een 50 km/u regime op de Peelweg, Kreitsberg en Reekseweg, het instellen van een stopverbod op de Kreitsberg, Reekseweg, Heihorst, Logtschedijk, Kerkstraat, Tweehekkenweg, Voederheil, Langenboomseweg, Kleine Graspeel en Graspeel. Verder is het noodzakelijk dat op zondag 3 april 2011 diverse toegangswegen naar het centrum van Zeeland en de optochtroute worden afgesloten voor alle verkeer in beide richtingen, met uitzondering van voetgangers, van 10.00 uur tot 18.00 uur of zoveel langer of korter als noodzakelijk is. Verder wordt op zondag 3 april na de optocht het gedeelte van de Kerkstraat gelegen tussen Kerkstraat 47 (C-1000) en Brouwerspad van 16.00 uur tot 20.00 uur of zoveel langer of korter als nodig, afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het doorgaande verkeer wordt door middel van verwijzingsborden omgeleid. De lijndienst van het openbaar vervoer wordt zondag 3 april de gehele dag omgeleid en via de Bergmaas - Peelweg - Reekseweg de route vervolgen

Bestemmingsplan Robuuste EVZ ‘t Mun Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van zaterdag 26 maart 2011 tot en met vrijdag 6 mei 2011 bij de afdeling VROM in het gemeentehuis van Landerd voor een ieder ter inzage ligt, het ontwerpbestemmingsplan Robuuste EVZ ’t Mun, met bijbehorende toelichting, regels en verbeelding. Het plan kan worden ingezien op werkdagen van 9 tot 12 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kan een afspraak worden gemaakt met mw. M. Spoeltman van de afdeling VROM, tel. 0486-458164. Daarnaast is het plan digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.landerd.nl) en de landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl). Het plangebied is gelegen direct ten oosten van het knooppunt van Rijksweg A50 en de A59 (Paalgraven). Het omvat agrarische gronden en bestaand bos- en natuurgebied. Tevens loopt door het plangebied de Rijksweg A50 en de provinciale weg N324. De beoogde ontwikkelingen bestaan naast de twee natuurbruggen uit de omvorming van enkele agrarische percelen naar bos en/of natuurgebied en de realisatie van een recreatieve ontsluiting. Zienswijze: tot en met vrijdag 6 mei 2011 kan een ieder zijn of haar zienswijze bij voorkeur schriftelijk dan wel mondeling bij de gemeenteraad kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient geadresseerd te worden aan de gemeenteraad van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Contact: voor meer informatie (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kunt u contact opnemen met mw. M. Spoeltman van de afdeling VROM op tel. 0486-458164.

Brabant

el NoordNu ook in he

Lezing puberbrein groot succes ‘Het lijkt wel of pubers vaak niet naar hun ouders luisteren, maar ze doen het wel. Als je als ouder duidelijk grenzen aan geeft, dan zal een puber toch even nadenken voordat hij of zij die grens over gaat. Ouders hebben wel degelijk invloed.’ Yvonne van Sark, schrijfster van het boek ‘Puberbrein binnenstebuiten’, boeide op dinsdag 22 maart 2011 ruim 200 ouders en professionals met haar presentatie over het puberbrein in het ‘Wapen van Reek’ in Reek. De bijeenkomst is georganiseerd door het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) regio Uden/Veghel in samenwerking met de gemeente Landerd. De vele tips en adviezen die Yvonne van Sark aan de ouders gaf tijdens haar lezing, zijn een voorbeeld van waar het CJG voor staat, namelijk hét centrale punt voor vragen over opvoeden en opgroeien.

De lezing over het puberbrein van Yvonne van Sark werd druk bezocht.

Onrijp brein Waarom zijn pubers soms zo onvoorspelbaar, ongeïnteresseerd en komen ze moeilijk hun bed uit? Van Sark: ‘Pubers hebben niet alleen een onrijp brein, ze moeten ook nog eens leren omgaan met een totaal anders functionerend brein. Dat is niet gemakkelijk voor henzelf, maar ook niet voor hun omgeving. Tussen hun 10e en 25e maken de hersenen een belangrijke ontwikkeling door. Met name het voorste deel van de hersenschors is bij pubers nog niet helemaal ontwikkeld. Juist daarom hebben zij in deze levensfase, misschien wel harder dan ooit, kaders en structuur nodig.’ Voor meer informatie over het CJG verwijzen wij u naar www.cjggeeftantwoord.nl.

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen De laatste maanden afgegeven bij de C1000 in Zeeland: - fietssleutel en klein sleuteltje aan groene label (Cor). - ring met daaraan Hyundai autosleutel/afstandsbediening, Silca sleuteltje en ANLI Sleuteltje - sleutelhanger met daarin zwarte Silca sleutel en DOM sleutel - zwart sleuteltje - flessenopener met daaraan zwarte axasleutel en Benco-sleutel - blauw koord met daaraan grote Lips sleutel - wit label (met daarop 06-nrs.) aan Nemef sleutel (poort) - Corbin sleutel. - 4 ringen (ziveren/zilverkleurig): 2 herenringen, 1 damesring en 1 kinderringetje lieveheersbeestje - Blauw etui (Novo Nordisk) met daarin prikpen (insuline) - Zwarte Nokia GSM

14

Van zaterdag 26 maart tot vrijdag 6 mei, kan het ontwerpbestemmingsplan Robuuste EVZ ’t Mun ingezien worden.

- Bosch personenalarmtoestel beige/grijs aan grijs koord - Zwart Vingino armbandje - 1-3-2011, Kerkstraat Zeeland: Blauwe sporttas van Manders Mode Schaijk met daarin blauw/witte handdoek, zwart shirtje, zwart broekje en zwarte gympies. - 8-3-2011, bij Rabobank Schaijk: Bos sleutels (huissleutels, 1 met oranje en 1 met groen hoesje) aan winkelwagenmunt. - 08-03-2011, Schouwveld Zeeland richting bossen: Sleutel met paars hoesje er om. - 17-03-2011, Zwingelhof, Schaijk: Zwarte Sparta damesfiets, leverancier Jan Appelhof Schaijk Verloren voorwerpen - 01-03-2011, omgeving hertenpark, Emté, Smidse in Schaijk: Bruin leren handschoenen. - Nacht van 7 op 8 maart bij peuterspeelzaal Pinkeltje Zeeland: Zwarte (glans) Batavus omafiets, Old Dutch. - 8-3-2011, Zeeland: Kawasaki BX crossfiets, groen/zwart, met speciale steuntjes op voor- en achterwiel. - 7-3-2011, Maashorst: Bruine rechthoekige damesportemonnee met daarin adressenlijst, diverse pasjes, rijbewijs en geld. - Tussen 4 en 9 maart: Rabobankpasje. - 7-3-2011, Bossestraat Schaijk: Zilver/zwarte Nokia GSM. - 7-3-2011, Irenestraat Schaijk: Paars/bronskleurige Gazelle herenfiets, type trendy style, met handremmen en

De kaart voor heel Noord-Brabant en de rest van Nederland Bijna overal in Nederland en bij NS reist u al met de OV-chipkaart. Vanaf nu kunt u de OV-chipkaart ook gebruiken in alle bussen, met uitzondering van de buurtbussen, in Noord-Brabant. Kijk voor meer informatie op www.ov-chipkaart.nl of bel 0900-0980 (€ 0,10 p.m.).

versnellingen. - Nacht van 5 op 6 maart, Runstraat (nabij Emté) Schaijk: Oranje Sparta omafiets met 3 versnellingen, hand- en terugtraprem. - 15-03-2011, op of in de nabijheid van basisschool De Regenboog, Schaijk: Zwart kinderhorloge, merk frendz, stoffenband met klittenband. - 16 of 17-03-2011, in Zeeland, Uden, Veghel of Apeldoorn: Kentekenplaat 60-DS-NZ. - 4 of 5-03-2011, bij C1000 of Aldi Zeeland: Gebitsprothese met ijzeren haakjes. - 04-03-2011, Schutsboomstraat Schaijk: Sleutelbos met daaraan 4 sleutels (twee huissleutels en twee fietssleutels), met twee sleutelhangers ( 1giraffe, 1 met de letters PC). Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 25 maart 2011


Bouwvergunningen Bouwvergunningen Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: • De Kuipersweg 6, 5411 RC Zeeland; plaatsen van een woonunit (ontvangen 9 maart 2011) • Kerkstraat 29, 5411 EA Zeeland; slopen van een asbesthoudende leien dakbedekking (ontvangen 10 maart 2011) • Van de Venlaan 18, 5374 GJ Schaijk; sloop tuinberging en afvoer plafondplaten (ontvangen 13 maart 2011)

Ik grijp in bij agressie op straat

In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/ aanvragen is genomen. Verleende bouwvergunningen: • Middelstraat 7, 5374 AE Schaijk; plaatsen van luchtwassers bij varkensstallen (verzonden 10 maart 2011) Verleende omgevingsvergunningen: • Schutsboomstraat 76, 5374 CD Schaijk; het slopen van het dak van het achterhuis en het vernieuwen van het dak van het achterhuis • Vraag anderen om (verzonden 10 maart 2011) • Voederheil 8b, 5411 RK Zeeland; het slopen van een gedeelte van het dak hulp en spreek samen en de dader aan het wijzigen van de gevels en kapconstructie van een bestaand bedrijfs• Bel 112 pand (verzonden 10 maart 2011) • Tooverkamp 22, 5411 RP Zeeland; het uitbreiden van een schuur • Blijf bij het slachtoffer (verzonden 10 maart 2011) • Hoevestraat 10, 5374 RH Schaijk; het verbouwen van de woning en het veranderen van een bedrijfsruimte• Maak foto’s voor de politie (verzonden 28 februari 2011) • Hofse Hoeve 16, 5374 DK Schaijk; en meld je als getuige het bouwen van een woning (verzonden 10 maart 2011) • Kerkstraat 29, 5411 EA Zeeland; het slopen van een asbesthoudende leien dakbedekking (verzonden 11 maart 2011) • Udenseweg 7, 5411 SB Zeeland; het bewonen van een bijgebouw t.b.v. Mantelzorg (verzonden 3 maart 2011) • Zevenhuis 19, 5411 RN Zeeland; het slopen van een aanbouw aan de woning en een houten bijgebouw (verzonden 11 maart 2011) Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na deGevonden datum vanen verzending van de beschikking(en) gemotiveerd verloren voorwerpen kunnen bijeen de gemeente bezwaarschrift indienen het college vantijdens burgemeester en wethou(en niet bij de politie)bij worden gemeld kantooruren bij de ders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 In aan het de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. AA vanZeeland. Schijndel) bezwaarschrift duidelijktel. gemaakt worden waarom u bezwaren Kerkstraat 39moet in Zeeland, 0486-458111. heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen Let op: van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt de verleende vergunningen. De vergunningVoor het doen van van aangiften (verloren waarde-papieren zoals houder magofnupaspoort) dus directdient gaanubouwen/slopen. rijbewijs zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld:

Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan • voorzieningenrechter De Kuipersweg 15, 5411 tijdelijk plaatsen en bewonen de vanRCdeZeeland; Arrondissementsrechtbank, sector van een woonunit (ontvangen 2 maart 2011) bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. • Waterstraat 2, 5374 KB Schaijk; uitbreiden varkensstal (ontvangen 3 maart 2011) Verleende bouwvergunningen in combinatie met ontheffing • Hoevestraat 3, 5374 RH Schaijk; uitbreiden woning bestemmingsplan: (ontvangen 4 maart 2011) •• Schaijkseweg/Aalsvoortsestraat te Schaijk; plaatsen van een voetgangerVoederheil 9, 5411 RJ Zeeland; kappen van 8 bomen strap bij een viaduct (verzonden 10 maart 2011) (ontvangen 5 maart 2011)

Verleende omgevingsvergunning in combinatie met afwijking bestemmingsplan: • Schutsboomstraat 84, 5374 CD Schaijk; uitbreiden van de woning Wet Milieubeheer / Meldingen (verzonden 4 maart 2011)

Wet Milieubeheer

Tegen deze verleende vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift met ingang van 28 maart 2011 gedurende zes weken beroep instellen indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de door het indienen van een beroepschrift bij de Arrondissementsrechtopeningstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. bank te ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/ aanvragen is genomen. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: Verleende vergunningen naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het Besluiten tot verlenging termijn van afhandeling van verzoeken om besluit waartegen het beroep is gericht; de gronden waarop het beroepomgevingsvergunning: schrift rust. • Zeelandsedreef 22, 5374 RR Schaijk; verzoek om vergunning voor het bouwen van een aardappelloods met kantoor (ontvangen 7 januari 2011). In het kader van de beroepsprocedure vraagt de rechtbank bij het De termijn van afhandeling is verlengd met 6 weken (besluit verzonden 3 bestuursorgaan altijd om alle relevante stukken. Het is niet nodig om maart 2011). alle stukken al bij het beroepschrift te voegen. Wel dient, zo mogelijk, een kopie van de beslissing op het bezwaarschrift bij het beroepschrift Verleende omgevingsvergunningen: gevoegd te worden. • Mgr. Suijsstraat 10, 5375 AG Reek; kappen van 3 bomen

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend, dat bij hen, Tegen deze verleende vergunning/afwijking kunnen belanghebbenden de volgende meldingen ingevolge het genoemde besluit (artikel 8.40 met ingang van 21 maart 2011 gedurende zes weken beroep instellen Wet milieubeheer) is ingediend: door het indienen van een beroepschrift bij de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit): Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet • Dhr. W.P.F. v.d. Oever, Graafsebaan 6, 5411 RE Zeeland, bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam voor het plaatsen van een propaangastank, en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit gelegen aan de Graafsebaan 6, 5411 RE te Zeeland; waartegen het beroep is gericht; de gronden waarop het beroepschrift •rust. Dhr. A.G. Hendriks, De Breeter 1, 5374 PH Schaijk, voor het plaatsen van een propaangastank, In het kader van de beroepsprocedure vraagt de rechtbank bij het gelegen aan de De Breeter 1, 5374 PH te Schaijk. bestuursorgaan altijd om alle relevante stukken. Het is niet nodig om alle stukken al bij het beroepschrift te voegen. Wel dient, zo mogelijk, Besluit landbouw milieubeheer: een kopie van de beslissing op het bezwaarschrift bij het beroepschrift • Witlofkwekerij gevoegd te worden.Zonnenberg BV, Graspeel 3, 5411 LB Zeeland, voor het uitbreiden/wijzigen vanu een witlofkwekerij (o.a. uitbreiding met 3 koelcellen Als u beroep instelt kunt tevens om een voorlopige voorziening en opslagruimte), gelegen aan de Graspeel 3, 5411 LB te Zeeland. verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieninDeze meldingen andere relevante stukken kunnen gedurende zes genrechter van deenrechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend weken met ingang van 26 maart 2011 elke werkdag van 09 tot 12 belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorzieninguur worden ingezien op degeheven. afdeling U VROM. inlichtingen kunt wordt een griffierecht wordt Voor door nadere de griffie van de rechtu zichgeïnformeerd wenden tot voornoemde afdeling, 0486-458111. bank over de hoogte van hettel. griffierecht en de wijze van betaling. 25 maart U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemdeZeeland, rechtbank via 2011 Het Daarvoor gemeentebestuur http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. moet uvan welLanderd

ders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het U kunt ook digitaal instellen bij genoemde rechtbank via bezwaarschrift moetberoep duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. heeft en welk belang van u wordt geschaad.Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

en het verwijderen van bosplantsoen (verzonden 3 maart 2011) Als beroep instelt kuntDB u tevens een voorlopige voorziening • u Akkerwinde 68, 5374 Schaijk;om bouwen van een woning verzoeken bij de4 voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te (verzonden maart 2011) ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank getroff mits een spoedeisend Belanghebbenden die het nietworden eens zijn met en, bovenstaande besluiten belang dat vereist. de verzoeker vergunningen om een voorlopige voorziening tot verlening van deVan desbetreffende kunnen hiertegen wordt eenvan griffi geheven. U wordt door de griffiezes vanweken de rechtop grond deerecht Algemene Wet Bestuursrecht binnen na bank geïnformeerd over devan hoogte van het griffierecht en de wijze van de datum van verzending de beschikking(en) een gemotiveerd betaling. bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethou-

Gevonden en verloren voorwerpen

Gevonden voorwerpen De laatste maanden afgegeven bij de C1000 in Zeeland: - fietssleutel en klein sleuteltje aan groene label (Cor). - ring met daaraan Hyundai autosleutel/afstandsbediening, Silca sleuteltje en ANLI Sleuteltje - sleutelhanger met daarin zwarte Silca sleutel en DOM sleutel - zwart sleuteltje - flessenopener met daaraan zwarte axasleutel en Benco-sleutel - blauw koord met daaraan grote Lips sleutel

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact een van de medewerkers de afdeling - witopnemen label (metmet daarop 06-nrs.) aan Nemef van sleutel (poort) VROM, tel. -0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd. Corbin sleutel. - 4 ringen (ziveren/zilverkleurig): 2 herenringen, 1 damesring en 1 kinderringetje lieveheersbeestje - Blauw etui (Novo Nordisk) met daarin prikpen (insuline) - Zwarte Nokia GSM - Bosch personenalarmtoestel beige/grijs aan grijs koord - Zwart Vingino armbandje - 1-3-2011, Kerkstraat Zeeland: Blauwe sporttas van Manders Mode Schaijk met daarin blauw/witte handdoek, zwart shirtje, zwart broekje en zwarte gympies. - 8-3-2011, bij Rabobank Schaijk: Bos sleutels (huissleutels, 1 met oranje en 1 met groen hoesje) aan winkelwagenmunt.

Verloren voorwerpen - 01-03-2011, omgeving hertenpark, Emté, Smidse in Schaijk: Bruin leren handschoenen. - Nacht van 7 op 8 maart bij peuterspeelzaal Pinkeltje Zeeland: Zwarte (glans) Batavus omafiets, Old Dutch.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd. - 8-3-2011, Zeeland: Kawasaki BX crossfiets, groen/zwart, met speciale steuntjes op voor- en achterwiel. - 7-3-2011, Maashorst: Bruine rechthoekige damesportemonnee met daarin adressenlijst, diverse pasjes, rijbewijs en geld. - Tussen 4 en 9 maart: Rabobankpasje. - 7-3-2011, Bossestraat, Schaijk: Zilver/zwarte Nokia GSM. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Onder andere dat u niet thuis bent. Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance. Wij gaan extra opletten! U ook?

Een overvolle brievenbus bevat veel boodschappen.

www.samentegeninbrekers.nl

Zienswijze-bezwaar-beroep Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening Voor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld.

1. Inzage Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje ‘Actueel - Bekendmakingen’. 2. Zienswijze Tijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zienswijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend.

8

3. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betreffende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. 4. Beroep Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam.

Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is.

5. Eisen bezwaar en beroep Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket Bezwaar en beroep. 6. Voorlopige voorziening Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

ggeemmeeeenntteenni ieeuuwwss –– wwwwww. .l laannddeerrdd. .nnl l –– vvrri ijjddaagg 21 15 mmaaaar rtt 22001111

15


16 1475468.indd 1

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 maart 2011 21-03-2011 11:51:25


Klimplanten: het vrije leven

tuinspecial Water in de tuin

Het echte 3D-tuinieren lukt in kleine tuinen alleen goed met klimplanten. Klimplanten kleuren en camoufleren makkelijk hele muren, schuttingen, schuurtjes en nog veel meer. Klimplanten tegen gevels zorgen voor extra isolatie. Ze staan stevig geworteld in de grond, maar vragen in de tuin bijna geen bodemruimte.

Vanaf april zie je langzaam meer leven in de vijver ontstaan. Zorg dat de pomp (weer) goed werkt. Maak de filterinstallatie schoon en zorg dat ook die goed werkt (nieuwe bacterieflora erin), zodat de korte periode met algenbloei die in het voor jaar kan optreden, geen kwaad kan. Haal al het afgestorven plantenmateriaal weg (zeker ook uit het water), plant en verplant in stevige waterplantenmanden die je bij oever- en moerasplanten goed moet verzwaren (stenen erin of tegel eronder vastmaken) om omwaaien straks te voorkomen.

E

r zijn er honderden om uit de kiezen: rijke bloeiers, groenblijvers, zelfhechters, slingeraars en winders, vaste planten en heesters, soorten die verrukkelijk kunnen geuren en andere die dichte groene wanden kunnen vormen en minder esthetische zaken moeiteloos aan het oog onttrekken en verfraaien. Er zijn er die makkelijk tien meter of meer klimmen, maar ook klauteraars die met hun bloemen hooguit op een bescheiden twee à drie meter pronken (op neus- en oogniveau bij het langslopen). Je kunt ook prachtige combinaties maken, bijv. rozen met clematis, blauweregen met druif, klimop met kamperfoelie, of kiwi met hop of passieflora. Schijnaugurk De schijnaugurk (Akebia quinata) is een vrolijke klimmer met dunne, donker gekleurde ranken en heel mooi, fijn, vijfdelig blad. Als deze uit China, Japan en Korea afkomstige plant in april-mei bloeit met paarsbruinrode bloemen - vandaar ook wel de naam ‘chocoladeplant’ - geurt de hele tuin verrukkelijk naar vanille. Later verschijnen in een warme zomer groene, donkerpaars verkleurende vruchten die op 5-10 centimeter lange, dikke augurken lijken. Er zitten zwarte zaden in. Akebia kan met zijn hechtranken tegen gaas of een andere klimsteun tot zeven meter hoog klimmen. Hij is half wintergroen. In een strenge winter verliest hij zijn blad. Hij groeit in iedere normale tuingrond en in zon tot halfschaduw. Groenblijvende clematis Groenblijvende clematis (Clematis armandii) komt uit WestChina. Deze exotisch aandoende plant heeft smal, langwerpig, leerachtig blad dat in zachte winters aanblijft. Vanwege de matige winterhardheid moet hij op een beschutte plek tegen een zuidmuur groeien of - nog beter - in een grote pot of kuip en ’s winters worden beschermd. Hij bloeit in april-mei met grote trossen kleine roomwitte bloemen die - net zoals Akebia - naar vanille geuren. Er zijn verschillende cultivars, onder andere ‘Apple Blossom’ met lichtroze bloemen en bronskleurig uitlopend blad, en ‘Snowdrift’ met witte, sterker geurende bloemen. Het grote plantengeslacht Clematis telt ruim 500 soorten en wel 1500 cultuurvormen. De meeste verliezen hun blad in de herfst en zijn zeer winterhard. De bloeitijden lopen uiteen van heel vroeg in het jaar (bijvoorbeeld C. alpina met blauwe,

Vanaf half mei mogen ook de niet-winterharde plantensoorten weer in de vijver. Controleer de waterkwaliteit met behulp van een testsetje en neem zo nodig maatregelen. Ga de vissen weer voorzichtig voeren. Als je nu je vijver goede verzorgt, kun je er straks zorgeloos van genieten.

De schijnaugurk (Akebia quinata) is een vrolijke klimmer. knikkende klokjesbloemen), via zomerbloeiers met massa’s grote witte, roze, rode, gele, blauwe of paarse bloemen, tot herfstbloeiers zoals C. flammula die van augustus tot oktober is overdekt met kleine witte, heerlijk geurende bloemen. Daarna volgt prachtig, lang aanblijvend, zijdeachtig vruchtpluis (ook bij veel andere soorten). Deze soort werd al in de 16e eeuw gekweekt. Wie goed kiest, kan van het vroege voorjaar tot laat in de herfst van bloeiende clematissen genieten.

De Nationale Tuinbon Vanaf eind april kun je iedereen verrassen met de Nationale Tuinbon. Deze groene cadeaubon werkt als een soort pinpas waarop je een tegoed van 10 euro oplopend tot 250 euro kunt hebben. Je kunt het tegoed in gedeelten besteden, dus kom je leuke dingen van een paar euro tegen: geen probleem! Je kunt er overal in Nederland in circa tweehonderd tuincentra mee terecht. Natuurlijk kun je de Nationale Tuinbon daar ook aanschaffen. Erg leuk als cadeau, maar misschien ook handig voor jezelf.

Klimhortensia Klimhortensia (Hydrangea anomala subsp. petiolaris) is een fraaie, tot vijf meter of meer hoge, zelfhechtende klimmer uit Japan en Korea, die het zelfs tegen een muur op het noorden goed doet. Hij bloeit in juni-juli met grote platte schermen witte bloemen. Niet wintergroen.

Verzorging Klimplanten groeien graag in voedzame, humusrijke, diep losgemaakte, iets vochtig blijvende grond. Sommige, zoals klimop (Hedera) of wingerd (Parthenocissus) hechten zichJe gazon heeft je aandacht nu hard nodig. Maar wat en hoe? zelf vast, andere hebben een klimsteun nodig. De voet van Ieder gazon is anders en vraagt om de beste voorbereiding clematissen tegen fel zonlicht beschermen. op het komende gebruiksseizoen.

Aandacht voor het gazon

Grote tuinveiling in Appeltern

Natuurlijk weer maaien. Soms moet er mos worden verwijderd, kalk gestrooid (maar wel een soort die niet met stikstofrijke mest reageert), in ieder geval moet de grasmat voeding krijgen (maar welke soort kies je dan?). Het kan zijn dat er moet worden belucht of misschien zelfs geverticuteerd. Met een verticuteerhark of -machine wordt de laag vuil en grasafval uit de grasmat gehaald, de grond bij de wortels losser gemaakt en de grasgroei gestimuleerd. Mogelijk moet er ook onkruid worden bestreden en verwijderd. Of is een totale opknapbeurt nodig? Zijn er kale plekken? Een vakkundige hovenier uit je omgeving helpt je graag met raad én daad om je gazon weer in topvorm te krijgen.

Eenmaal, andermaal… verkocht! Door renovatie en vernieuwing zijn er vele tuinproducten uit het tuininspiratiepark in Appeltern vrijgekomen waar men op kan bieden tijdens De Grote Tuinveiling op 26 maart. Het magazijn van het park met ruim 200 voorbeeldtuinen puilt uit met meubels, accessoires, waterornamenten, potterie, gereedschap, beelden, bestratingen, planten en rariteiten. Tijdens de veilingdag krijgt men ’s ochtends de gelegenheid om alle spullen te bezichtigen. ’s Middags start het officiële veilinggedeelte in de Bernardhal van het park. De producten die geveild worden omvatten het complete scala aan hardware voor de tuin. Er zijn partijen stenen en banden te koop voor tuinpad of schutting. Maar ook aan de vijver is gedacht, diverse waterornamenten worden geveild. Nu de lente eraan komt moet ook het terras op orde gemaakt worden, hiervoor kan men bieden op meubels als hardstenen tafels, designstoelen, potterie en tuinbeelden. Sommige producten zijn nog als nieuw, andere behoeven nog twee rechterhanden en men kan er weer jaren mee vooruit. Naast de veiling kan men ook een wandeling door de tuinen maken en inspiratie opdoen. Alle tuinen zijn compleet ingericht. Op 26 maart gaat ook de plantenmarkt weer voor het eerst open. Tijdens de veiling is er op de plantenmarkt een voordeelmarkt ingericht waar 1001 kleine (decoratie)cadeautjes en accessoires sterk afgeprijsd te koop zijn. Van 10.30 tot 12.30 is de bezichtiging, de veiling zelf begint om 13 uur en duurt tot 15 uur.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 maart 2011

Gratis aandrijving

Dé Garagedeur!

Gratis elektrische aandrijving bij aanschaf van een sectionale garagedeur

ACTIE!

Vraag naar de actievoorwaarden. Actie geldig van 1 t/m 31 maart 2011

Bask Garagedeuren

Laagstraat 26, 5371 LE Ravenstein telefoon : 0486 - 416 261

17


Mechanisch Tuinonderhoudsbedrijf

Coenen

maaien - snoeien - versnipperen ploegen - frezen

Rector Nuijensweg 8 5371 LR Deursen Tel. (0486) 450 610

Woonplant van maart

Stressvrij door het leven met eigenwijze Yucca Wie op zoek is naar een zelfverzekerde plant met een Zuid-Amerikaans tintje is bij de Yucca aan het juiste adres. Met zijn fiere stekels is hij meer stoer dan aaibaar. Deze indianenplant zorgt er bovendien voor dat zijn eigenaar stressvrij en kalm door het leven gaat. Genoeg redenen om de Yucca centraal te stellen als Woonplant van de maand maart. De woestijnroots van de Yucca brengen een avontuurlijke en kalmerende sfeer in huis en hoofd. Zijn nonchalante pieken, in combinaties van groen, geel en grijs, geven hem een eigenwijs tintje.

De indianen wisten al lang dat de Yucca een bijzondere plant is. Niet voor niets noemen ze hem de ‘boom van het leven’. Ze vereerden de Yucca vanwege zijn geneeskrachtige eigenschappen. Maar dat niet alleen. Indianen geloven dat alles in de natuur, planten, dieren, stenen en mensen, met elkaar verbonden is. Planten bezitten volgens hen levensenergie en intelligentie. Indianen schrikken er dan ook niet voor terug om zo nu en dan een praatje met planten te maken, om hun geest en hun geneeskrachtige werking te leren kennen. Lagere bloeddruk Naast geneeskracht heeft de Yucca, net als andere planten, de gave om mensen te kalmeren. Uit onderzoek van de Engelse universiteit Surrey blijkt dat mensen in een kamer met veel groen veel minder gestrest zijn en een lagere bloeddruk hebben dan in een ruimte zonder planten. Met een Yucca in je woonkamer kom je letterlijk tot rust. Wil je zoveel mogelijk van de stressverlagende werking van je Yucca genieten? Regel dan een lichte plaats in de kamer, maar laat hem niet zonnebaden, daar houdt hij niet van. Geef hem regelmatig water en niet te veel plantenvoeding.

Wat te doen in april

Kerkstraat 117 5411 CK Zeeland Nbr Tel (0486) 45 21 15

www.tonnywillemsen.nl

- Onkruid bestrijden (een laag mulch op open grond of bodembedekkende (vaste)planten onderdrukken onkruidgroei en nemen je enorm veel wiedwerk uit handen). - Algaanslag op paden en terrassen verwijderen - Gazon maaien. - Klimplanten fatsoeneren, aanbinden en opschonen. - Groenblijvende struiken, vaste planten en coniferen (ook nieuwe hagen) planten en verplanten (tweede helft april). Na de aanplant de eerste weken extra water geven. Plant even diep als de planten eerder (in de grond of in hun pot) hebben gestaan. Laat wortelkluiten zoveel mogelijk in tact. Gaaslappen om wortelkluiten losknopen. Je hovenier plant alles graag en vakkundig voor je in. - Laat de haag met rust: nu niet knippen, er kunnen al vogels in nestelen. - De vijver in orde maken. - Voorjaarsbloeiende heesters na de bloei snoeien.

Installatie en verkoop van sauna’s en infraroodcabines.

18

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 maart 2011


Vaste plant(en) van het jaar 2011

Zelf boeketten knippen

tuinspecial Keur aan activiteiten in De Tuinen in Demen

Dit jaar gaat het niet maar om één vaste plant: er wordt een hele serie vaste planten uitgebreid in het zonnetje gezet. Vaste planten waarvan je geweldige boeketten kunt knippen.

DEMEN - In De Tuinen in Demen staat de komende maanden een keur aan activiteiten op het programma. Entree voor de tuinen, die liggen aan de Kleine Poelstraat 13, bedraagt vier euro. De tuinen zijn van 29 mei tot en met 28 augustus elke donderdag en zondag van 11 tot 17 uur geopend. Groepen kunnen ook op afspraak terecht. Meer informatie is te vinden op www.detuinenindemen.nl.

R

ijke bloeiers in de tuin die ook op de vaas een heel lang leven hebben. Zelf plukken en je eigen tuinboeket maken van de vaste planten die je hebt. Pluk nooit veel van één plant, maar van verschillende bloeiende planten steeds een beetje. Dan valt het helemaal niet op dat er bloemen zijn verdwenen. Knip liefst bloemen die nog wel in knop zitten, maar al iets kleur tonen. Ze zullen vanzelf openbloeien op de vaas. Knip de stelen boven jonge scheuten af. Die geven vaak weer nieuwe bloemen. Een boeket hoeft niet altijd groot te zijn. Een paar bloemen op een vaas is dikwijls net zo mooi. Zet de bloemen altijd in schoon, vers water en doe daar wat snijbloemenvoeding in. Snij de stelen schuin af. Kies wat je mooi vindt en maak de sfeer die je leuk vindt. Er is zoveel moois om van te knippen. Een uitgebreide tuinkalender, informatie over tuinplanten en tuinverzorging is te vinden op de website www.colour-yourlife.nl.

Arena Tuinspecials 2011: 15 april, 13 en 27 mei, 17 juni, 9 en 23 september en 14 oktober.

Nu het weer lente is… In het voorjaar barst het leven weer los, komen de tuinkriebels naar boven en wil je naar buiten in je eigen stukje natuur dat ‘tuin’ heet. Genieten van frisse geuren, jong groen, vrolijke bloemen en de stralende zon. Geniet ervan, met volle teugen. Lente!

29 mei: exclusieve tuinmarkt Bijzondere vaste planten, perkgoed, bollen en éénjarigen bij verschillende kwekers te koop. Nuttige en leuke producten voor in de tuin en informatie bij diverse (tuin)verenigingen. Van hangmat tot plantensteun en van tuinkunst tot mest. Met onder andere De Boschhoeve, Wim Timmermans, Overhagen, Groei en Bloei Oss. Van 11 tot 17 uur. 12 juni: rozendag Meer dan 800 rozen in bloei, er worden rozenrondleidingen gegeven. Rozenstruiken in pot te koop, de Nederlandse rozenvereniging, rozenbrocante, rozenmest, demonstratie bloemschikken met rozen, demonstratie occuleren, rozenhapjes en rozenthee. Van 11 tot 17 uur. 23 juni: bloemschikken (ritme-arrangement) Onder begeleiding van meester-binder Sia Rutjes van bloembinderij Ambrosijntje maak je een bloemstuk. Daarna geniet je van een high tea. 30 juni: vlinder beschilderen Onder begeleiding van Nicole Kranenburg van Atelier Keraniek beschilder je een keramische vlinder. Daarna geniet je van een high-tea. 3 juli: Landelijke oranjeriedag en Hemerocallisdag Verkoop zaden, bijzondere kuipplanten en meststoffen. Presentatie en informatie van de oranjerievereniging. Lezingen en hapjes van bloemen en knoppen, Hemerocallissen te koop. Creatieve tuinproducten en een optreden van troubadour Rop. Van 11 tot 17 uur.

D

10 juli: workshop en lezing ‘Ontwerp een Engelse border’ Veel mensen die van hun tuin houden vinden het moeilijk om zelf te ontwerpen. Jeanne van Rijs van ontwerpbureau Oxalis houdt een lezing over het stap-voor-stap zelf ontwerpen van een engelse border. Daarna maken deelnemers zelf een Een ‘stralende’ tuin. border met kweker van bijzondere planten Marcel de Wagt. Je kunt dit programma in de ochtend of in de middag doen. De tuin met de titel ‘Gebiologeerd’ is op het lijf geschreven van mensen die gevoel voor design graag met heel prakti- 17 juli: natuur en zinnen sche toepassingen combineren: groene daken, een regenton Ervaar de natuur met al je zintuigen. Voel schapenwol en die tegelijk gieter is. De tuin ‘Oorspronkelijk’ is ideaal voor vilt, luister naar vogelgeluiden, proef groenten uit de tuin en tuinbezitters die houden van authentieke materialen, locale bekijk de flora. Diverse organisaties laten zien, horen, proeproducten, landleven, een leuk tuinhuisje, lekker met planten ven wat de natuur om je heen te bieden heeft. Van 11 tot 17 bezig zijn. uur.

e natuur komt steeds centraler te staan in de tuin. En tuinen worden meer en meer geïntegreerd in het landschap door bijvoorbeeld groene daken en wanden. Het wordt aangetoond door de drie nieuwe modeltuinen die in De Tuinen van Appeltern zijn gerealiseerd. In die modeltuinen zie je de vertaling van de nieuwste tuintrends voor verschillende typen tuinbezitters. Het ene tuintype gaat voor creativiteit en flexibiliteit, die gaat heel optimistisch voor een gezellige leeftuin met veel groen die de titel Meer info is te vinden op www.appeltern.nl. ‘Stralend’ meekreeg.

4 augustus: gebakschaal beschilderen Onder begeleiding van Nicole Kranenburg van Atelier Keraniek beschilder je een gebakschaal. Daarna volgt een hightea.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 maart 2011

19


€ 170

.000

starterswoningen

10

2 onder 1 kap woningen

1

geschakelde woning

6

patiowoningen

0485-454151

v.o.n.

AA

M

20

P OO

V.A.

30

Plan ’t SPOOR te Mill

T V R ERK A T S

RT 2011

0413-243818

Kom op 30 MAART naar

Grand Cafe Zaal ‘t Lagerhuis Beerseweg 9 in Mill U bent van harte welkom tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Uniek hypotheekaanbod voor Plan ‘t Spoor.

Meer weten? Bel 0485 - 450 500

20

www.arenalokaal.nl – vrijdag 25 maart 2011

Weekblad Arena week 12 2011  
Weekblad Arena week 12 2011  

Weekblad Arena week 12 2011

Advertisement