Page 1

Arena wenst iedereen een

schôn carnavalsfeest! weekblad voor landerd, herpen, ravenstein en omstreken jaargang 16 – week 06 – 12 februari 2010 – www.arenalokaal.nl

Verkiezingspoll: PL grootste partij

pagina

3

‘Aankoop Reekse molen unieke kans’

pagina

5

Regio in de ban van carnaval

pagina Gemeentelijke investering van 4,5 miljoen heeft nog niets opgeleverd

Bedrijventerrein Voederheil dreigt bodemloze put te worden LANDERD - De gemeente Landerd kocht in 2005 voor een bedrag van 4,5 miljoen euro zeven hectare grond aan op de Voederheil in Zeeland met als doel de locatie te ontwikkelen als bedrijventerrein. Vijf jaar later is er echter nog steeds niets gebeurd met de dure grond, terwijl de gemeente jaarlijks wel een fors bedrag aan rente betaalt. Zeelands Welzijn vroeg het college van B en W onlangs schriftelijk om opheldering over de gang van zaken rond het bedrijventerrein, dat een bodemloze put dreigt te worden. n 2005 stelde de gemeenteraad de zogeheten structuurvisie vast om te bepalen waar men in Landerd kan wonen, werken en recreëren. Bedrijventerrein Voederheil in Zeeland is toen aangewezen als werkgebied. De gemeente nam destijds een voorschot en kocht voor 4,5 miljoen euro liefst zeven hectare grond op de Voederheil. Dat stuit Jos Zonnenberg tegen de borst. “Het is een erg groot terrein”, zegt hij. “Dat krijgt Landerd nooit volgebouwd. Het traject loopt al erg lang en er lijkt weinig te gebeuren. Wij zijn niet blij met de gang van zaken. Dit kost Landerd erg veel geld. We zijn dan ook erg benieuwd naar de grondexploitatie waar wethouder School op 2 maart mee komt, daar is Voederheil ook in meegenomen.” Bemoeienis provincie Zeelands Welzijn ontving signalen dat de trage gang van zaken onder meer te wijten is aan eisen die de provincie stelt aan bedrijventerreinen. “Dat was voor ons

een belangrijke reden om vragen te stellen aan het college. Wij wilden weten weten wat de oorzaken zijn van het niet verder ontwikkelen van het terrein, welke acties het college onderneemt en wanneer de betrokken ondernemers duidelijkheid krijgen.” Momenteel maakt de voormalige eigenaar (Henk van den Elzen, red.) nog kosteloos gebruik van de grond. In de overeenkomst is vastgelegd dat de agrarische ondernemer verplaatst wordt naar het LOG. De toekomst van Voederheil blijft echter onzeker. Zonnenberg: “We zijn benieuwd naar de ontwikkeling van het terrein, maar zijn erg ongerust over het financiële plaatje. Als gemeente hebben we vele miljoenen geïnvesteerd in dit plan en betalen we jaarlijks een fors rentebedrag. Misschien is het beter als we de agrarische onderneming niet verplaatsen. De gemeente moet in staat zijn dat te regelen.” “We hebben niets te veel gekocht”, reageert wethouder ruimtelijke ordening Chris

School. “Onze grondpositie is veilig tot 2020. Toen de structuurvisie in 2005 was vastgelegd zijn wij daar meteen mee aan de slag gegaan. Als je wacht met aanschaffen tot je de grond daadwerkelijk nodig hebt ben je veel duurder uit. We hadden ook niet kunnen voorzien dat de provincie in de tussentijd van koers zou veranderen. We moeten zuinig met ruimte omgaan en de provincie stimuleert intensivering op bestaande bedrijventerreinen. Dat wordt ons opgelegd van bovenaf. Wij willen echter onze eigen inwoners vooruit helpen en blijven ons verzetten tegen de provincie, die het liefst een groot regionaal bedrijventerrein ziet nabij ‘s-Hertogenbosch. Met Voederheil voorzien we in de werkbehoefte van 2008 tot en met 2018. Er is zeker geen geld over de balk gegooid.” Ruimteplanner Om de behoefte van de Landerdse ondernemers te inventariseren zette de gemeente in samenwerking met adviesbureau BRO, MKB Landerd en de Kamer van Koophandel een Ruimteplanner op. “De Ruimteplanner is een instrument om vast te stellen wat de wensen van de ondernemers zijn”, vertelt John Stohr van BRO. Maandag 8 februari waren ruim veertig Landerdse ondernemers aanwezig tijdens de Ruimteplanner-

bijeenkomst in Schaijk om hun visie kenbaar te maken. “Binnen Landerd is de binding aan kernen zeer groot”, constateert Stohr. “Landbouw neemt af in de gemeente en de beroepsbevolking krimpt door vergrijzing. Desondanks heeft de gemeente voortvarend ruimte gereserveerd voor bedrijventerreinen. De vraag voldoet daar momenteel niet aan, maar dat betekent niet dat de gemeente de grond geforceerd weg moet geven.” “De vraag is ook lager door de crisis”, haakt School in. “Uit de Ruimteplanner blijkt dat er momenteel behoefte is aan drie hectare grond. Daarom delen we Voederheil op in fase 1a en 1b. Zelfs als we in fases ontwikkelen blijft er een positieve grondexploitatie over van 2,3 miljoen euro. Het mag dus zelfs een beetje tegenzitten en dan kost het ons nog steeds niets.” Volgens School kunnen de Landerdse bedrijven het best als volgt worden verdeeld: “Grootschalige bedrijven van groter dan 3.000 vierkante meter kunnen naar Voederheil in Zeeland. Kleinschalige bedrijven en woonwerklocaties tussen de 1.500 en 3.000 meter kunnen terecht in de Louwstraat in Schaijk, terwijl het bedrijventerrein Reek-Zuid geschikt is voor woonwerklocaties die minder dan 1.500 meter nodig hebben.”

5-7

Nieuwe verspreider weekblad Arena Arena wordt sinds vorige week bezorgd door een nieuwe verspreidorganisatie, De Winter uit Uden. De krant valt evenals voorheen iedere vrijdag in de bus. In de gemeente Landerd samen met het Udens Weekblad en De Omroeper en in Ravenstein en Herpen tegelijkertijd met weekblad Regio Oss en De Omroeper. Mensen die Arena niet ontvangen kunnen dit melden via bezorgklachten@arenalokaal.nl of 0486-463112.

Minder inbraken, meer fietsendiefstallen in Landerd LANDERD - Burgers in het politiedistrict Maas en Leijgraaf, waar ook de gemeente Landerd onder valt, hebben in 2009 in 28.899 gevallen een beroep op de politie gedaan. Het aantal aangiften is vorig jaar ten opzichte van 2008 gedaald met twee procent, van 8.423 naar 8.233. Dat blijkt uit jaarcijfers van de politie Maas en Leijgraaf. De in 2007 ingezette dalende tendens wordt in 2009 voortgezet. In 2009 is sprake van een daling van het aantal woninginbraken met ruim tien procent. Landerd valt op door een daling van het aantal woninginbraken met 34 procent. Het aantal inbraken in auto’s daalde in 2009 met 5,1 procent. De hoeveelheid fietsendiefstallen in het Landerdse steeg daarentegen met 17,5 procent. Deze stijging wordt voor een groot deel veroorzaakt door de diefstallen in Zeeland. Onder het speerpunt geweld vallen diverse delicten zoals moord, doodslag, zedendelicten, mishandeling, bedreiging, overval en belaging. In 2009 is dit type delicten het sterkst gestegen in Boekel, Mill en St. Hubert. In Landerd, Uden en Veghel is een lichte daling waar te nemen. De politie is nadrukkelijk op straat aanwezig, geeft politiewoordvoerster Noortje van Schijndel aan. “Bijvoorbeeld door meer wijkagenten waardoor het wijkgebied van een wijkagent kleiner wordt en door de inzet van service- & intakemedewerkers op de bureaus. Wij weten wat er leeft en speelt op straat en in de wijken, zetten experts in waar nodig en investeren in opsporing en informatie om nog meer boeven te vangen en misdrijven te voorkomen.”

Van Tilburg’s Uitvaartverzorging

www.arenalokaal.nl – vrijdag 12 februari 2010

Wij verzorgen uitvaarten in Landerd, Herpen, Ravenstein en omgeving. Past. van Winkelstraat 44 SCHAIJK • 0486 461239 • info.vantilburg@planet.nl

www.vantilburgschaijk.nl


ZEELAND Hogeweg 4-6

Te

hu

ur

SCHAIJK Kleingaalseweg 4

Zeer ruime halfvrijstaande woning: woonkamer, keuken, bijkeuken, hal, slaapkamer, badkamer. 1e verdieping: overloop, badkamer, vijf slaapkamers, CV-ruimte.

Bedrijfsruimte bestaande uit twee aan elkaar gekoppelde hallen (splitsing mogelijk) ca. 675 + 1125 m2. Inpandige kantoorruimte. Totaal perceel: 3462 m2.

Grote zolder / berging.

Aanvaarding: direct / n.o.t.k. Huurprijs: op aanvraag

SCHAIJK Noordhoekstraat 5

Aanvaarding: n.o.t.k. Huurprijs: op aanvraag Koop: bespreekbaar

wonen in de

akkerwinde Schaijk informeer bij ons naar de mogelijkheden Recreatiepark Heidebloem - Blokland Bungalow nr. 12. Perceel 379 m2, erfpacht. Recentelijk grotendeels gerenoveerd. Woonkamer met open keuken, douche, 2 slaapkamers, overdekt terras, berging en diverse extra’s.

Aanvaarding: direct / n.o.t.k. Koopsom: e 57.500,= k.k.

2

www.arenalokaal.nl – vrijdag 12 februari 2010


Elf procent van Landerdse kiezers ‘zweeft’ nog

Arena-verkiezingspoll: Progressief Landerd grootste partij

strijd om de resterende twee zetels speelt het relatief grote aantal ‘zwevende’ kiezers waarschijnlijk een belangrijke rol. 11,2 procent van de invullers van de poll geeft aan nog niet te weten aan welke partij zij op 3 maart hun stem toevertrouwen. Daar ligt de komende drie weken dus nog een schone taak voor de campagnevoerders van de vier Landerdse fracties. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen houdt Arena nog een aantal verkiezingspeilingen. Op de website www.arenalokaal.nl kan iedereen een stem

uitbrengen op zijn of haar favoriete politieke partij in Landerd. Voor stemadvies

kan men terecht op de Kieswijzer op www.arena stemlokaal.nl.

PL: ‘Tweede kunstgrasveld voor DAW haalbaar’ SCHAIJK - DAW verkeerde vier jaar in onzekerheid, maar het is het college gelukt om in de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen, in ‘de laatste minuut van de wedstrijd’, de winnende voorzet te geven. De gemeenteraad hoefde hem alleen nog maar in te koppen. “Maar zo gemakkelijk ging het niet”, vindt Roel van Schaijk van Progressief Landerd. “Er was veel kritiek op de wijze waarop het college, met name de wethouder financiën, de financiële onderbouwing voor dit plan had geregeld. Het college gaat uit van inkomsten waarvan nog onzeker is of die er gaan komen.” Met het nieuwe voorstel kan DAW haar huidige accommodatie vernieuwen en krijgt zij één nieuw kunstgrasveld. Volgens de sportnormen van NOC/NSF heeft de club echter een tweede kunstgrasveld nodig. Van Schaijk: “Progressief Landerd wil dit tweede kunstgrasveld mogelijk maken. Tijdens de raadsvergadering hebben we steun gekregen voor ons idee om, in overleg met de club, te kijken naar mogelijkheden om de ingang van het sportpark en de kantine te verplaatsen. Het nieuwe college moet dit bij de verdere uitwerking betrekken. Als verplaatsing mogelijk is, kan de grond van (een deel van) de kantine en de parkeerterreinen aan de Bossestraat ingezet worden voor woningbouw, bijvoorbeeld voor kavels voor zelfbouwers. Daar is grote behoefte aan in Schaijk. Met de inkomsten van de grondverkoop kan het tweede kunstgrasveld gefinancierd worden.”

colofon

Tekst & Uitleg geeft Informatiegids Landerd uit

Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o.

SCHAIJK - Bureau Tekst & Uitleg uit Schaijk brengt in mei een nieuwe Informatiegids Landerd uit. Een sprankelende, glossy uitgave met alle mogelijke informatie over de bedrijvigheid in Landerd, toerisme en recreatie, gemeentelijke en sociaal-economische info en allerlei andere lezenswaardigheden over de kernen Schaijk, Zeeland en Reek.

Oplage 10.000 Eindredactie

Sergio Boutkan E: sergio@uitleg.nl M: 06 466 25 651 Kopij

Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk T: 0486 463 112 F: 0486 463 537 E: redactie@arenalokaal.nl I: www.arenalokaal.nl Acquisitie

Rob Smorenberg M: 06 506 17 426 E: rob@uitleg.nl Uitgever

Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk I: www.uitleg.nl Druk

DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding

De Winter T: 0413 266 766

Stop afkoeling aarde! Engeland beleeft de strengste winter in 100 jaar; Amerika is in de greep van een koudegolf, Washington is dichtgesneeuwd en de sinaasappeloogst in Florida wordt bedreigd; in Polen zitten honderdduizenden mensen in de kou omdat de elektriciteitskabels het hebben begeven onder het gewicht van ijs en sneeuw; in het noorden van India in de deelstaat Uttar Pradesh, zijn meer dan 100 mensen doodgevroren; in Seoel viel op één dag bijna een halve meter sneeuw; China zucht onder de strengste winter in zestig jaar, er dreigt een nijpend brandstoftekort. De provincie Jiangxi heeft nog kolen voor 9 dagen. Verder bereiken het wetenschappelijk bureau van het WNBF onheilspellende berichten uit New South Wales in Australië. Daar is voor het eerst sinds mensenheugenis sneeuw gevallen in de bergen onder de 900 metergrens. Hartje zomer. En of het allemaal nog niet erger kan, zie ik terwijl ik zit te tikken, dat het wéér begint te sneeuwen. Kan ik voor de zoveelste keer aan de gang met mijn sneeuwschep. Is het nou onderhand eens afgelopen of hoe zit het?!

LANDERD - Wanneer er nu gemeenteraadsverkiezingen in Landerd zouden plaatsvinden, komt Progressief Landerd als grootste partij uit de bus. Dat blijkt uit de resultaten van de verkiezingspoll die Arena afgelopen week hield op de website www.arenalokaal.nl. 28,1 procent van de mensen die de poll invulden, is van plan op 3 maart op de progressieven te stemmen. De partij van lijsttrekker Roel van Schaijk zou daarmee uitkomen op vier zetels in de Landerdse gemeenteraad. Op dit moment heeft PL er drie.

ok DS’97 scoort opmerkelijk goed. De Schaijkse democraten krijgen van de honderdzestig deelnemers aan de poll 24,4 procent van de stemmen. Dat zou net genoeg zijn voor vier raadszetels, één meer dan de dorpspartij er nu heeft. DS’97 lijkt hiermee een einde te maken aan de vrije val die zij sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 1998 meemaakt. Behaalde de partij twaalf jaar geleden nog liefst 2446 stemmen, in 2002 daalde dit aantal naar 1836 en in 2006 zelfs naar 1342. De RPP, momenteel nog de grootste partij van Landerd, komt als derde uit de bus in de internetpeiling met 23,1 procent van de stemmen. De fractie van Chris School zou daarmee nipt vier zetels behalen, evenveel als de partij er nu heeft. Het CDA haalt 8,8 procent van de stemmen in de poll en zou daarmee goed zijn voor één zetel. Met vier zetels voor zowel PL als DS’97 als de RPP en één zetel voor het CDA zouden dertien van de vijftien raadsstoeltjes in het Landerdse zijn verdeeld. In de

column

De informatiegids krijgt een formaat van A5+, telt circa honderd pagina’s en wordt grotendeels uitgevoerd in fullcolour. Direct gekoppeld aan de gids verschijnt een nieuwe website onder de naam www.landerd.net. Deze bevat onder meer een complete bedrijvenindex, waarin alle Landerdse bedrijven gratis worden opgenomen, alsmede een verenigingsindex. De Informatiegids Landerd verschijnt medio mei, na de gemeenteraadsverkiezingen en de formatie van het nieuwe gemeentebestuur. Zodoende bevat de gids ook op dit terrein de meest actuele informatie. De gids wordt in een grote oplage (ook op de campings en een aantal adressen buiten Landerd) aan bedrijven, winkels en instellingen beschikbaar gesteld als promotioneel serviceproduct voor klanten en relaties. Bureau Tekst & Uitleg is verantwoordelijk voor de redactie, fotografie en vormgeving van de gids en tevens voor het ontwerp en beheer van de bijbehorende website en alle overige productie. Tekst & Uitleg kan bogen op haar twintigjarige ervaring met betrekking tot het produceren van de officiële Landerdse Gemeentegids. De productie hiervan heeft de gemeente voor het eerst in haar bestaan gegund aan een ander bedrijf, namelijk een bedrijf uit Den Helder dat zich uitsluitend bezighoudt met het vervaardigen van gemeentegidsen en websites volgens vaste formats. In de Informatiegids Landerd kiest Tekst & Uitleg, gesteund door haar jarenlange kennis van de lokale situatie, voor een meer levendige, informatieve en interessante redactionele invulling en een eigentijdse uitstraling. Het MKB Landerd en Toeristisch Platform Landerd worden uitgenodigd tot inspraak in de redactie en kunnen zodoende mede de inhoud van de gids bepalen.

Wat ze precies hebben afgesproken op die klimaattop in Kopenhagen weet ik niet, maar de gevolgen zijn desastreus. Al vele jaren geeft het WNBF aan dat er helemaal niks mis is met opwarming van de aarde. Alles en iedereen is erbij gebaat: horeca, wissels, agrarische sector, eskimo’s, strandstoelverhuurders, Jezus, asfalt, ijsverkopers, mensen die niet goed tegen de kou kunnen, smeltwater, rokers, IPCC en andere Groene Khmer-organisaties en last but not least het WNBF zelve. Want onze belangrijkste taak is immers een roepende te zijn in een woestijn. Niet op een ijsvlakte. Het is dus zaak dat we heel snel boven water krijgen wat de Nederlandse regering precies heeft afgesproken op die klimaattop. Want daar is nog steeds geen duidelijkheid over. Wat is de inhoud van het verdrag? Heeft Balkenende getekend? Is de kamer juist geïnformeerd? Lag er aan de ondertekening een adequaat volkenrechtelijk mandaat ten grondslag of zijn we dat klimaatverdrag ingerommeld? En zo ja, kunnen we er nog onderuit? Vragen, vragen, vragen. Hoog tijd voor een parlementair onderzoek. En om druk op de ketel te zetten, organiseert het WNBF binnenkort een landelijke actiedag ‘Stop afkoeling aarde!” Het is mooi geweest. Nederland moet eenzijdig het klimaatverdrag opzeggen. Haast is geboden, want de lente begint al over 6 weken. Theo van Duren P.S. Laatste bericht van het wetenschappelijk bureau van het WNBF: in Thailand zijn zojuist de rayonhoofden bij elkaar geroepen!

AIVD waarschuwt gemeenten voor anti-fascisten LANDERD/OSS - Inlichtingendienst AIVD heeft maandag in een brief alle burgemeesters van Nederland gewezen op de omstreden werkwijze van de Anti Fascistische Actie (AFA) om ‘rechtse’ partijbijeenkomsten en demonstraties te voorkomen.

Als de AFA lucht krijgt van rechtse activiteiten dan worden bijvoorbeeld gemeenten of zaaleigenaren benaderd en gewaarschuwd voor materïële schade waartoe deze bijeenkomsten zouden kunnen leiden. Maar volgens de AIVD wordt de schade juist meestal veroorzaakt door tegendemonstraties van AFA zelf. AFA past deze werkwijze ook toe in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Op zich zijn manifestaties of andere vreedzame protestacties geoorloofd. ”Maar de AFA beschikt over een harde kern die geweld tegen rechtse tegenstanders en politiemensen niet schuwt. Het valt dus niet uit te sluiten dat één of meer van de bijeenkomsten van deze partijen zullen ontaarden in verstoringen van de openbare orde”’, stelt de AIVD. “De intensiteit van de acties zal mogelijk toenemen met het naderbijkomen van de verkiezingen.” Burgemeester Willy Doorn van Landerd maakt zich vooralsnog niet ongerust na de waarschuing van de AIVD. “In deze gemeente hebben we nog nooit last gehad van dit soort problemen”, zegt de burgermoeder. “In het verleden zijn er weleens signalen geweest dat er iets stond te gebeuren, maar er heeft nooit daadwerkelijk iets plaatsgevonden.”

Adverteren Namens Tekst & Uitleg zijn Rob en Herman Smorenberg inmiddels gestart met de acquisitie voor de Informatiegids Landerd. Hierbij wordt bedrijven en instellingen de mogelijkheid geboden te adverteren. Leden van het MKB Landerd kunnen rekenen op een aantrekkelijke korting op de advertentietarieven.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 12 februari 2010

3


agenda Elke woensdag Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. vogelvereniging Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Elke zaterdag Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland

FEBRUARI

18

21 21 23 23 23 27 27 27 27-28 28 28

?

20-21

ers

14

Expositie met beelden en schilderijen van Henni HaselaarMoerman en Henk Haselaar, zaterdag en zondag van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein Dansmiddag met orkest Idem Dito, vanaf 15 uur en dansavond met orkest Idem Dito, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Oost-Brabantse Parkieten Sociëteit: jaarvergadering, vanaf 20 uur in café-zaal Wittenberg in Oss Expositie met beelden en schilderijen van Henni Haselaar-Moerman en Henk Haselaar, zaterdag en zondag van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein Vrije markt, van 9.30 tot 16 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Dansmiddag met orkest Come Back, vanaf 15 uur en dansavond met orkest Safari Kwartet, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Oud papier Schaijk West Informatie-avond ‘Autisme Spectrum Stoornissen bij jong-volwassenen’, vanaf 20 uur in de bibliotheek in Schaijk Informatieavond, vanaf 20 uur over Australië en Nieuw-Zeeland bij StarTravel in Schaijk Vijf jaar L-FM: feest voor alle luisteraars en andere belangstellenden, van 20 tot 0.30 uur in het Wapen van Reek Next Generation met Kenneth G. en Bassjackers (vanaf 16 jaar), vanaf 22 uur bij Senza Plaza in Schaijk Dansavond met live muziek, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Expositie met beelden en schilderijen van Henni Haselaar-Moerman en Henk Haselaar, zaterdag en zondag van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein Optreden Drie Donken Blaaskapel, vanaf 14 uur in het Wapen van Reek Dansmiddag met orkest The Sunshine Boys, vanaf 15 uur en dansavond met orkest Jersey, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen

fly

13-14

uitleg.nl

MAART 1 1-6 5 5 6 6 6-7 7 7 7 7

Informatiebijeenkomst over de Q-koorts, ontvangst vanaf 19 uur, aanvang 19.30 uur in wijkcentrum D’n Iemhof in Oss Collecte stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton Gerrie Siebers 25 jaar leidster bij ‘t Herriekuiltje: receptie van 17 tot 18.30 uur in de speelzaal in Herpen Liederentafel, vanaf 20 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Kinderdisco, van 19 tot 22 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Tribute to the Cats Band, vanaf 21 uur bij Thekes in Herpen Expositie met beelden en schilderijen van Henni Haselaar-Moerman en Henk Haselaar, zaterdag en zondag van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein Ponyclub Jeanne d’Arc: grote rommelmarkt, van 10 tot 14 uur in de rijhal aan de Nieuwveldsestraat in Zeeland Dansfestival De Smouskes, van 10 tot 17 uur in zaal De Heische Tip in Zeeland Kinderbingo, vanaf 10.30 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Dansmiddag met orkest Idem Dito, vanaf 15 uur en dansavond met orkest Kameleon, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen

Carnaval Kijk voor de uitgebreide carnavalsagenda op

pagina 6 en 7 Agendapunten toevoegen? Mail dan naar

redactie@arenalokaal.nl

Plus Van Bavel - Schaijk Pastoor van Winkelstraat 16 - T: (0486) 461379 Open: maandag t/m donderdag 08 - 20 uur / vrijdag 08 - 21 uur / zaterdag 08 - 18 uur

GRATIS UITGAANSMAGAZINE EN WEBSITE 4

www.arenalokaal.nl – vrijdag 12 februari 2010


Directeur Moulin Rouge:

‘Aankoop Reekse molen unieke kans’ REEK - Jean-Luc Pehau-Ricau, directeur marketing van Moulin Rouge Parijs, is de laatste tijd regelmatig in het Landerdse te zien voor de aankoop van de Reekse molen. Arena zocht Pehau-Ricau op en vroeg de Fransman naar zijn plannen met de molen.

oe is uw oog op de Reekse molen gevallen? Jean-Luc Pehau-Ricau: “Wij zijn al geruime tijd op zoek naar een locatie buiten Frankrijk. Een eerste vereiste was uiteraard dat het aan te kopen pand een molen moest zijn. Je komt dan al snel in Nederland terecht. Vervolgens ga je kijken naar wat er zoal te koop staat en verder is natuurlijk de locatie erg belangrijk. Wat betreft Reek konden we snel concluderen dat dit een uitstekende zichtlocatie betreft. Een bijkomend voordeel is dat er al een horecabestemming ligt op dit pand.” U hebt het over horeca. Wat kunnen we voor activiteiten verwachten in Le Moulin Rouge Reek? “Wij willen een totaalprogramma brengen. Mensen die een avondje uit willen,

Feest in de tent bij De Potter in Schaijk SCHAIJK - Tijdens de carnaval is het vijf dagen feest bij De Potter in Schaijk. Niet alleen in het café, maar dit jaar voor het eerst ook in een megagrote feesttent op de parkeerplaats. In de grootste feesttent van het Moesland kan carnavalsminnend Schaijk vijf dagen lang uit z’n dak gaan met veel live muziek en diverse andere feestelijke activiteiten.

’t Kos Kôjer. De Landerdse wethouder Chris School (rechts) feliciteert Jean-Luc Pehau Ricau met de aankoop van de Reekse molen.

lingen met eigenaar en gemeente afronden. Verder kan ik u meedelen dat we binnenkort een charmeoffensief starten in Reek. Zoals wij in Parijs belang hechten aan een goede relatie met onze directe buren vinden wij het hier belangrijk om een goede band met het dorp op te bouwen. Wij kiezen er bewust voor om daar zo snel mogelijk mee te beginnen.” Wordt de molen ook daad werkelijk rood geschilderd? “Dat is wel de bedoeling, al gaat het een beetje richting aubergine. Ik verwacht weinig problemen in dat opzicht, aangezien het al-

De Potter heeft tijdens de carnaval de grootste feesttent van het Moesland. De carnavalsvijfdaagse bij café-feesterij De Potter gaat vrijdag 12 februari om 20.30 uur van start met het Euromeelalbal in het café en het Eurobouwersbal in de feesttent. Mastersound zorgt deze avond, waarop bier, fris en wijn slechts één euro kosten, voor de muziek. Zaterdag 13 februari staat De Potter vanaf 20 uur in het teken van het Hollands Meeblèrbal. In de tent treedt die avond de formatie Santa Rosa op. Op carnavalszondag kunnen de feestgangers al vroeg terecht in De Potter. Vanaf 9.30 uur is het namelijk tijd voor Carnavalskolder met medewerking van CV Zot Gefrot. ‘s Middags vanaf 14 uur is er in het café een après ski-party en ‘s avond vanaf 20 uur speelt orkest Santa Rosa in de feesttent. Carnavalsmaandag, de dag van de grote Moeslandse optocht, vindt in De Potter van 14 tot 02 uur het Optochtbal plaats. Santa Rosa en Mastersound zorgen dan voor de muzikale klanken. Dinsdag 16 februari kan er in het café vanaf 11.11 uur gedanst worden tijdens het Groewet Bal. In de feesttent is er ‘s middags een speciaal kinderprogramma (met verrassing) en ‘s avonds een afsluitingsdiscobal met Zumbadansen met de formatie Van Adel. Entree is alle dagen gratis.

’t Kos Kôjer speelt in gasterij De Oude Bowling MOESLAND - Carnavalszondag 14 februari treedt feestband ’t Kos Kôjer op in gasterij De Oude Bowling in Schaijk. Vanaf 15.30 uur is de zaal open en na de Moeslandse jeugdoptocht geeft de band een gevarieerd optreden. De muzikanten doen dit jaar voor de 41e keer mee als club aan de optocht en voor de 31e keer als muziekgezelschap. Als carnavalsclub hadden zij in 1979 levende muziek op hun wagen en behaalden daarmee de eerste prijs. Jarenlang heeft ’t Kos Kôjer als blaasorkest het publiek vermaakt op diverse locaties in het Moesland. Vanaf 1995 treedt het gezelschap op als band. Dat resulteerde in 1996 in cd Helemaal Niets. ’t Kos Kôjer speelt nummers van onder André Hazes, Elvis Presley, De Dijk, Anouk en Tina Turner. De band speelt zondag van 16 tot 21 uur in De Oude Bowling.

gaan vaak eerst een hapje eten, vervolgens naar een film of voorstelling en besluiten de avond met een afzakkertje. Wij bieden een compleet programma aan, van lekker eten tot cabaret en ontspanning. Te gedetailleerd wil ik nog niet zijn. Wel kan ik zeggen dat het wat minder braaf zal worden dan in onze vestiging in Parijs het geval is. Nederland is in veel opzichten ruimdenkender dan Frankrijk en dat biedt gewoon wat meer mogelijkheden.” Wij zijn in Nederland mis schien wel ruimdenkend, maar erg openhartig bent u nog niet over wat de in woners van Reek te wach ten staat. “Dat kan en wil ik in dit stadium nog niet. Ofschoon er schijnbaar geen obstakels meer zijn willen we toch eerst de onderhande-

carnaval

tijd een verbetering betreft ten opzichte van het vuile wit-groen wat de molen nu is. Daarnaast investeren we flink in de buitenkant van de molen. Hij zal nooit meer draaien, maar het karakteristieke uiterlijk zal behouden blijven, daar staan wij garant voor.” Jean-Luc Pehau-Ricau zegt toe dat hij snel volledige openheid van zaken zal geven over de molen als alle aankoopprocedures geheel doorlopen zijn. Actuele informatie over de voortgang is binnenkort te volgen via www.moulinrougereek.com.

Moesbal dit keer in sprookjesachtige sferen MOESLAND - In dorpshuis De Phoenix vindt op carnavalszaterdagavond vanaf 20 uur het traditionele Moesbal plaats. Dit keer in sprookjesachtige sferen. Bezoekers mogen evenals in voorgaande jaren gratis naar binnen en dingen mee naar de titel ‘Best verklede carnavalsvierder’. Daarnaast wordt op deze avond een nieuwe Moeskoningin gekozen. Dit gebeurt door middel van een bloemenverkoop, georganiseerd door de Prinselijke Dansgarde. Mijke Appelhof kreeg in 2009 de meeste bloemen en werd daardoor uitgeroepen tot Moeskoningin. Tijdens het Moesbal is er veel live-muziek. Allereerst laten de jonge muzikanten van jeugdhofkapel Toeter mar Henne hun muziek horen. Daarnaast is de Boeremoeskapel van de partij. Ook ’t Kos Kôjer beklimt het podium tijdens het Moesbal. Elk jaar weet deze groep weer vele hits de zaal in te slingeren. Een band die nog niet zo lang meedraait is Saints & Sinners. Deze jonge formatie maakte vorig jaar haar debuut als afsluiter. Tenslotte is er een nieuwe band dit jaar die helemaal uit Zuid-Holland komt om het Moesbal knallend af te sluiten: Klaar!

www.arenalokaal.nl – vrijdag 12 februari 2010

‘Een echte inbreker draagt geen streepjespak’

Politie vraagt extra alertheid tijdens carnaval REGIO - Al enkele jaren gaat de politie Brabant-Noord samen met burgers de strijd aan tegen woninginbraken, onder het motto ‘Samen tegen Inbrekers’. Dit project is erop gericht om mensen ervan bewust te maken dat de politie het niet alleen kan. Burgers zelf spelen een belangrijke rol in de preventie van woninginbraken, maar ook in de opsporing van inbrekers. De politie adviseert goed op te letten in de buurt en verdachte situaties direct te melden. “Met name in de donkere maanden van het jaar, van oktober tot en met maart, kunnen inbrekers nog veel te veel hun slag slaan. Het is vroeg donker waardoor ze vaak in de avonduren op pad gaan, zeker op een moment dat veel mensen niet thuis zijn”, zegt politiewoordvoerder Dion Luijten. Zo ook tijdens carnaval. Honderdduizenden Brabanders genieten vier dagen lang met volle teugen van dit eeuwenoude volksfeest. Luijten: “De politie Brabant-Noord wil dat het voor iedereen een feest blijft. Carnaval is óók bij woninginbrekers een populaire periode in het jaar. In de maand februari wordt namelijk gemiddeld veel ingebroken. Terwijl mensen aan het hossen zijn, haalt het dievengilde hun huis leeg. Bij thuiskomst een gegarandeerde domper op de feestvreugde. Datzelfde geldt natuurlijk ook als men na een weekje wintersport ontdekt dat er is ingebroken.” De politie vraagt mensen dan ook zich ervan bewust te zijn dat inbrekers doelgericht op zoek gaan naar woningen waar duidelijk niemand thuis is. “Bij twijfel gaan ze eerder een straatje verder. Zorg voor deugdelijk hang- en sluitwerk op de woning. Laat hier en daar een lichtje branden en sluit de gordijnen zodat mooie spulletjes niet als in een grote kijkdoos tentoongesteld worden.” De politie zegt er alles aan te doen om de carnavalsfestiviteiten zo veilig mogelijk te laten verlopen. “Maar ook onze controles in de wijken en de extra aandacht voor onze bekende woninginbrekers blijven gewaarborgd. Samen met de burger maken we het hen zo moeilijk mogelijk.” Voor meer informatie kan gekeken worden op de site: www.samentegeninbrekers.nl.

5


Pomperstad is helemaal klaar voor carnaval POMPERSTAD - De inwoners van Pomperstad kunnen weer uit hun dak gaan tijdens carnaval 2010. Onder leiding van stadsprins Reinout XV Patrick Suppers, zijn adjudant Louis Bakker, pages, stadsraad en jeugdraad belooft het weer een groot spektakel te worden in Ravenstein.

Pastoor van Winkelstraat 7 SCHAIJK

FEEST IN DE TENT BIJ DE POTTER IN SCHAIJK!

Op vrijdag 12 februari starten de jeugden stadsraad met de jeugdoptocht door Pomperstad, gevolgd door het Pantoffelbal in de gymzaal van de Ravengaarde. Op zaterdagochtend overhandigt burgemeester Herman Klitsie de sleutels aan stadsprins Reinout XV. Na de carnavalsmis om 19 uur, de officiële opening van carnaval en onthulling van Hend de Pomper, start de Blije Dweilavond met medewerking van vele dweilorkesten langs de kroegen in Pomperstad. Vanaf zondagmiddag 14 uur trekken vele groepen en individuen weer door het stadje in de grote optocht door Pomperstad, waarna de prijsuitreiking plaatsvindt in Vidi Reo. Op carnavalsmaandag 15 februari wordt de Snert op de Mert opgediend en ook burgemeester Klitsie eet mee. Bernard Brands houdt een buut en zelfs voor Omroep Brabant is dit smulfestijn niet onopgemerkt gebleven. Zij komen opnames maken voor het programma Carnaval En Route. Op dinsdag 16 februari tenslotte vindt traditiegetrouw de Boerenbruiloft weer plaats op de Mert en voor de kinderen het Keinderkupkesbal in ’t Kempke. ’s Avonds wordt Hend de Pomper verbrand, vindt de steekafname plaats en wordt carnaval 2010 weer afgesloten in De Keurvorst. Meer info: www.pomperstad.nl.

Smouskes te gast bij Soos Ons Hûkske SMOUZENRIJK - Afgelopen zaterdag waren De Smouskes met prins Coen en prinses Cindy te gast in De Vlashoeve bij Soos Ons Hûkske. Ieder jaar weer staat deze avond garant voor een supergezellig feest en dat was dit jaar niet anders. Op de klanken van de Bloasbalken werden er heel wat polonaises ingezet en ook de Dansgarde en de Indianen Raad waren van de partij om de feestvreugde te verhogen. De Vlashoeve was afgeladen vol met leden van de Soos die weten wat Carnaval vieren is. En dat deden zij samen met de Smouskes op voortreffelijke wijze.

carnaval CARNAVALSAGENDA 12 12 12

12 12 12

12 12 12

13 13 13

13 13 13 13

13

13 13 13

13 13 13 13 13

13 14 14 14

Prins Coen met enkele leden van de Soos.

Smouskes houden dansfestival op De Heische Tip SMOUZENRIJK - De dansgarde van De Smouskes houdt zaterdag 7 maart een groot dansfestival in de zaal van De Heische Tip in Zeeland. Vele dansgroepen uit de omgeving van Zeeland hebben hun deelname toegezegd en presenteren hun garde- en showdansen op het podium. Van 10 tot 17 uur treden ruim 280 deelnemers op, verdeeld over 45 dansgroepen. De zaal is open vanaf 9.30 uur en de entree bedraagt 3 euro. Kinderen tot en met twaalf jaar hebben gratis toegang.

14

14 14 14 14

14 14 14 14 14 14 14 14 14

14 14

CARNAVALSDINSDAG KARAOKEMIDDAG: DOE MEE! 6

14

Industriepark 30a SCHAIJK

14

0486-462527

14

www.arenalokaal.nl – vrijdag 12 februari 2010

Opening jeugdcarnaval De Keleströpers: disco en karaoke, van 19 tot 22.30 uur in het Wapen van Reek 11 jaar CV DeReek.com: receptie met diverse verrassingsacts, vanaf 21 uur in Het Koetshuis in Reek Scouting carnavalsbal voor de jeugd, voor de kinderen van groep 2 tot en met 6 van 18.30 tot 19.45 uur, voor de kinderen van groep 7 tot en met 15 jaar van 20 tot 21.30 uur bij Senza Plaza in Schaijk Eurobouwersbal met Mastersound, vanaf 20.30 uur in de feesttent bij De Potter in Schaijk Euromeelalbal, vanaf 20.30 uur in De Potter in Schaijk Supremo (kick-off) met Willy Wartaal, Ruben Nyborg, Apologica, MC Brown Sugar en Poir (14+), vanaf 21 uur in Senza Plaza Schaijk Bouwersbal met DJ Johan, vanaf 21 uur bij Thekes in Herpen 50+ Bal met Prins Hendrik d’n Twedde, Henry Lagarde en blaaskapel ‘t Kon, vanaf 20 uur in PetjesBar in Overlangel Scouting Ravenstein: carnavalsparty voor de jeugd, van 18 tot 19.30 uur voor de kinderen van 4 - 7 jaar en van 20 tot 22 uur voor de kinderen van 7 - 15 jaar in ‘t Kempke in Ravenstein Soevereiniteitsoverdracht en Erewijn, vanaf 14 uur in het Wapen van Reek Reekse Avond met familieorkest Lukano, vanaf 21 uur in Het Koetshuis in Reek Moesbal in sprookjessfeer met uitreiking Zilveren Moestop en verkiezing Moeskoningin, vanaf 20 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk Carnaval met Santa Rosa, vanaf 20 uur in de feesttent bij De Potter in Schaijk Flügelparty, vanaf 20 uur in café De Raaf in Schaijk Hollands Meeblerbal, vanaf 20 uur in De Potter in Schaijk Back to the Sixties met Poddomme en De Stroatklinkers vanaf 20 uur en 60-4-60 vanaf 22.30 uur in De Gasterij in Schaijk Brabant Party met CV Maf Mar Moi, Bleu not Red en DJ Gladde Gerrit, vanaf 21 uur in de feesttent bij café 3 Heere in Schaijk Senzationeel Carnaval met The Partysquad, Rob Toonen en Senza Brothers (16+), vanaf 22 uur in Senza Plaza Schaijk Opening jeugdcarnaval, vanaf 19.30 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Installatiebal met de Prins, Raad van Elf, Bonlander Hofkapel en Hillstreet, vanaf 21 uur in de verwarmde feesttent op het Alard van Herpenplein in Herpen D’n Zotte Zaterdag bè Thekes: groots carnavalsbal met orkest Idem Dito, vanaf 21 uur bij Thekes in Herpen Heilige mis CV De Nachtgravers, vanaf 19 uur in de St. Antonius Abt kerk in Overlangel Openingsbal met John van der Heijden, vanaf 21 uur in PetjesBar in Overlangel Carnavalsmis, vanaf 19 uur in de kerk in Ravenstein Pompertjesbal met Pom en Peer, Raad van Elf en verjaardag Hend de Pomper, van 15.11 tot 17.11 uur in De Keurvorst in Ravenstein Blije Dweilavond, vanaf 21 uur op de Mert in Ravenstein Carnavalsmis De Keleströpers, vanaf 10.30 uur in de parochiekerk in Reek Carnavalsoptocht De Keleströpers, vanaf 14 uur in Reek Prijsuitreiking jeugdoptocht De Keleströpers met DJ Beatpower en Poir, vanaf 17 uur in Het Koetshuis in Reek Mottenballenbal met orkest Hurricane vanaf 21 uur en prijsuitreiking senioren optocht De Keleströpers vanaf 22 uur in Het Koetshuis in Reek Moeslandse jeugdoptocht, vanaf 13.30 uur in Schaijk Prijzenbal Moeslandse jeugdoptocht, van 16 tot 18.30 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk Carnavalskolder met CV Zot Gefrot en Mastersound, vanaf 9.30 uur in de feesttent bij De Potter in Schaijk Bral en Lalfestijn met CV Roar mar Woar en DJ Gladde Gerrit vanaf 16 uur en ´s avonds optreden Mari en de Maries in de feesttent bij café 3 Heere in Schaijk Kos Kojer Knalt, vanaf 16 uur in De Gasterij in Schaijk Carnaval met Santa Rosa, vanaf 20 uur in de feesttent bij De Potter in Schaijk Flashback, 80’s & 90’s Special, vanaf 20 uur in café De Raaf in Schaijk Apres Ski Party, vanaf 14 uur in feesterij De Potter in Schaijk I Love Carnaval met Zwart Licht, Apster, Rockid en MC Smilez, vanaf 20 uur in Senza Plaza Schaijk Caribbean Karnival in de Havana Club, van 15 tot 23 uur bij De Vier Sterren in Schaijk Carnavalsoptocht Herpen Optochtbal, vanaf 15.30 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Partyavond met superdiscoshow voor de jeugd vanaf het voortgezet onderwijs tot en met 16 jaar, vanaf 20 uur in de kantine van camping De Brug in Herpen Carnavalsdisco, vanaf 19 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Optochtbal met Idem Dito, vanaf 15 uur met om 18 uur prijsuitreiking junioren bij Thekes in Herpen Groot Apres-Ski Party met Riverside en DJ Ruud, vanaf 15 uur in de verwarmde feesttent op het Alard van Herpenplein in Herpen Blaaskapellenavond: Toeterfestival, vanaf 20.30 uur in PetjesBar in Overlangel Carnavalsoptocht, vanaf 13 uur in Ravenstein


Vereniging telt 111 donateurs

Kêleströpers Reek klaar voor carnaval

15 15 15 15

De carnavalsoptocht in Reek. Ook de traditie van de carnavalsmis wordt op zondagochtend voortgezet. “En na het toosten met de Kêlewijn is het tijd voor de optocht”, zegt ambassadeur Jan Overeem. “Ik verwacht veel deelnemers van Reek, maar ook van buiten Reek, vooral uit Velp.” “De beste buitendorpse wagen krijgt van ons een hele mooie prijs”, zo laat adjudant John weten. Het carnaval start officieel op zaterdag met de Reekse avond. “Het is erg leuk dat we daarvoor opnieuw orkest Lukano hebben weten te strikken”, geeft raadslid Eric Boll aan. “Hun roots liggen toch in Reek en menigeen kent ze nog uit de tijd dat ze als kinderorkest De Kalimero’s bij hun ouders repeteerden in de schuur aan de Mgr. Suijsstraat.” Als klap op de vuurpijl is er dinsdagavond een verras-

Vrijdag dertig plus-Eurobal

Vol carnavalsprogramma in café en feesttent 3 Heere MOESLAND - Café 3 Heere pakt flink uit met de carnaval. In een grote feesttent in hartje Schaijk presenteert het dorpscafé een zeer gevarieerd feestprogramma met veel livemuziek en verrassende feestacts van eigen bodem. Nieuw dit jaar is het 3 Heere dertig plus-Eurobal. Een gezellige goedkope start van carnaval in crisistijd, speciaal voor de oudere jongere en de jongere oudere feestvierders: bier, wijn en fris voor één euro.

Kastelein Theo Zwaans van café 3 Heere heeft er zin in: “Het is net circus: een grote tent opbouwen, vier dagen lang feesten met een hoop artiesten en muziek erin en dan is het weer voor bij.” De Schaijkenaar probeert elk jaar met iets nieuws te komen. “We zoeken altijd naar de ideale feestmix voor het Moesland: ouwe vertrouwde schik met artiesten en keileuke shows van clubs uit ons eigen dorp én iets nieuws wat nog nooit in Schaijk geweest is.” Roy Dekkers Dit jaar staat op Moesmaandag de populaire Joel Borreli van Crazy Piano’s uit Scheveningen geprogrammeerd. “Die wilden we al lang naar Schaijk halen, dat is één groot swingend feest. Daar blijft geen man bij stilstaan”, zegt Zwaans. Op de poster staat verder een hele reeks bands en artiesten. Op zaterdag de formatie Blue! No Red? van Schaijkenaar Hans Schuurmans en een Brabantparty van Maf Mar Moi. Zondagmiddag is er het Bral- en Lalfestijn van Roar Mar Woar en zondagavond treedt de Schaijkse feestband Mari en de Mari’s op. Maandagmiddag na de optocht staan het Zeelandse talent Roy Dekkers en popkoldercarnavalsband Wa’n Klank in de feesttent en maandagavond na de prijsuitreiking speelt Joel Borrelli van Crazy Piano’s. Alles wordt aan elkaar gedraaid door DJ Gladde Gerrit. Dinsdagmiddag staat de Vur Mekaar-show ‘Ik hou van Holland’ op het programma, waarna De Brabantse Toppers carnaval 2010 in de grote feesttent afsluiten. “Het dak gaat eraf”, belooft Theo Zwaans. Entree is alle dagen gratis.

CARNAVALSAGENDA 15 15

KELERIJK - Carnaval staat op het punt van losbarsten. Het Kêlerijk kijkt terug op drie prachtige pronkzittingen met veel nieuw talent. De carnavalskrant is inmiddels huis-aan-huis bezorgd en de donateurs van De Kêleströpers hebben een aardigheidje ontvangen voor hun trouwe steun aan de vereniging.

Carnaval bloeit in Reek als nooit tevoren. Zo heeft het rondbrengen van de carnavalskrant onlangs de 111e donateur opgeleverd. “Een mooi aantal waar we als vereniging trots op mogen zijn”, zegt voorzitter Mark Kouwenberg. Verder loopt het storm met aanmeldingen voor de optocht. “Er wordt druk gespeculeerd wie de prijs voor de meest ludieke act van de optocht in de wacht gaat slepen”, vertelt jurylid Sabine van Tienen. Het programma voor de carnaval is in elk geval klaar. Joan en Gemma van gasterij ’t Koetshuis hebben er zin in. “Op vrijdagavond start het feest met een spectaculaire viering van het elfjarig bestaan van carnavalsclub DeReek.com”, zo laat Gemma weten. “Leuk is ook dat deze club dit jaar het stokje van de dinsdagmiddag heeft overgedragen aan CV Gin Kommuntoar”, vult Joan aan.

carnaval

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

15

15

15

singsoptreden. “Hier zal nog dagen over nagepraat worden”, denkt prins Dennis. “En daarmee doelt hij niet op het zingen van zijn eigen liedje”, haast prinses

Miranda te vertellen. Aanmelden voor de optocht kan bij juryvoorzitter Henk Hendriks, Heijtmorgen 12 Reek, 0486-474929 of optocht@kelestropers.nl.

Tiny Vos benoemd tot Eremoeszak 2010 MOESLAND - In het sfeervol aangeklede dorpshuis De Phoenix is Tiny Vos zaterdagavond verkozen tot Eremoeszak 2010. Op het Bond van Ouderenbal ontving hij deze onderscheiding uit handen van Prins Jeroen. Tiny Vos verdient de titel vanwege zijn inzet op vele fronten, waaronder het toneel van de KBO, collectes voor diverse landelijke organisaties en hij neemt deel aan diverse rommelmarkten, waarvan de opbrengst altijd voor een goed doel is. Bovendien is Tiny de oprichter van de Stichting Pater Vos. Het Bond van Ouderenbal was druk bezocht en erg gezellig. Na een door de Moeslandse Jeugdcarnaval en Toeter mar Henne verzorgd programma kon iedereen ook nog volop genieten van de muziek van de Boeremoeskapel en de verrassende optredens van de Huppelpupkes en de Dansgarde. Tevens brachten de tonpraters Thèke en Toontje van de SHIT hun buut van de pronkzittingen nogmaals ten gehore. Doortje Bekkers zong een prachtig lied, met een door haar zelf geschreven tekst. Als vanouds werd het geluid en de muzikale omlijsting van deze middag verzorgd door Harrieke Jans. Hij zorgde ervoor dat aan het eind van deze geslaagde middag de voetjes van de vloer gingen. Na een heerlijke kopje erwtensoep kwam er een einde aan het carnavalsbal.

Ziekenbezoek De Nachtgravers Overlangel

15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

16 16 16 16

16 16 16 16 16

NACHTGRAVERSRIJK - Ook de carnavalshoogheden van De Nachtgravers brengen dit jaar weer een bezoek aan zieken en ouderen die zelf niet in staat zijn om het carnavalsfeest bij te wonen. Prins Henk d’n Twidde, jeugdprins Ronald en jeugdprinses Rosan leggen de bezoeken af in de week voor het carnaval en op de carnavalsdagen zelf. Nachtgravers kunnen kandidaten uit Overlangel, Neerloon en Keent opgeven bij Antoinette van de Akker (06-2814 8991) of Barry Voet (06-30 368013).

www.arenalokaal.nl – vrijdag 12 februari 2010

16 16 16 16 16 17 17

Kindercarnaval, vanaf 12 uur in Het Koetshuis in Reek Jeugdcarnaval De Keleströpers: disco en karaoke, van 19 tot 22.30 uur in Het Wapen van Reek Ouderwetse carnavalsavond, vanaf 19 uur in Het Koetshuis in Reek Grote Moeslandse optocht, vanaf 13.15 uur in het centrum van Schaijk Moesbal voor de jeugd, van 16 tot 18.30 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk Optredens Roy Dekkers en Wan´klank na de optocht en ´s avonds de Joel Borelli Show met de Crazy Piano´s in de feesttent bij café 3 Heere in Schaijk Optochtbal met Santa Rosa en Mastersound, van 14 tot 02 uur in de feesttent bij De Potter in Schaijk Optochtbal, vanaf 14 uur in feesterij De Potter in Schaijk Hollandse middag met DJ Mathieu in De Gasterij in Schaijk Prijsuitreiking en Be@tz Clubmuziek, vanaf 20 uur bij De Raaf in Schaijk Sokkenbal, vanaf 10.30 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen 50+ Matinee Carnavalsbal, vanaf 13.30 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Flügelparty voor de jeugd, vanaf 14 uur in café Thekes in Herpen Trouwe Maondag: Flower Power Party, vanaf 14 uur in zaal Thekes in Herpen Carnavalsdisco, vanaf 19 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Familiematinee met diverse kindervermaak, vanaf 14 uur in de verwarmde feesttent op het Alard van Herpenplein in Herpen Partyavond met superdiscoshow voor de jeugd vanaf het voortgezet onderwijs tot en met 16 jaar, vanaf 20 uur in de kantine van camping De Brug in Herpen Surpriseparty met The Great Piano’s en Pap & Pudding, vanaf 21 uur in de verwarmde feesttent op het Alard van Herpenplein in Herpen Optocht De Nachtgravers, vanaf 10.41 uur in het centrum van Overlangel Matinee met discotheek Royal Class Music en vanaf 16 uur prijsuitreiking optocht in PetjesBar in Overlangel Carnavalsbal met Showband Basic, vanaf 20 uur in PetjesBar in Overlangel Snert op de Mert, vanaf 12.11 uur op de Mert in Ravenstein Matinee voor jong en oud, vanaf 10.30 uur in Het Koetshuis in Reek KeeMoesbal, vanaf 14 uur in het Wapen van Reek CV Gin Kommuntoar presenteert live show ´Ik hou van ´t Kelerijk´, vanaf 15.30 uur in Het Koetshuis in Reek Groot Deurzettersbal, vanaf 20.30 uur in Het Koetshuis in Reek Goapmerrege, vanaf 10 uur op het Europaplein in Schaijk Receptie voor de jubilerende carnavalsverenigingen, vanaf 11.11 uur op het Europaplein in Schaijk Karaoke met Mastersound en speciaal kinderprogramma, vanaf 11.11 uur in de feesttent bij De Potter in Schaijk Dun Gansen Dag Groewet Bal, vanaf 11.11 uur in feesterij De Potter in Schaijk Naogaopen en dur dweilen met DJ Mathieu, Poddomme en De Stroatklinkers, vanaf 12 uur in De Gasterij in Schaijk Moesbal voor de jeugd, van 16 tot 18.30 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk Carnavalsmiddag met CV Vur Mekoar: ´90 Ties Gabbershow (dresscode Australian) en DJ Gladde Gerrit, ´s avonds optreden van de Toppers en afsluiting met Prins Jeroen in de feesttent bij café 3 Heere in Schaijk Après Ski Party, vanaf 18 uur in café De Raaf in Schaijk Lampionoptocht, vertrek om 18.30 uur bij dorpshuis De Phoenix in Schaijk Verbranding Boerke Moes, vanaf 19 uur op het Europaplein in Schaijk Zumbadansen met Van Adel en aansluitend Grandioos afsluitingsdiscobal met Mastersound in de feesttent bij De Potter in Schaijk Burgemestersbal, vanaf 10.30 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen 50+ Matinee Carnavalsbal, vanaf 13.30 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen D’n Dag van d’n Burgemester, vanaf 14 uur bij Thekes in Herpen Carnavalsdisco en afsluiting, vanaf 19 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Burgemestersdag met Van Gogh, vanaf 14 uur in de verwarmde feesttent op het Alard van Herpenplein in Herpen Verbranding Trien d’n Snijbon om middernacht bij het Alard van Herpenplein in Herpen Kindermiddag met bekendmaking van de winnaars van de kleurwedstrijd, vanaf 14 uur in PetjesBar in Overlangel Afsluitavond met Henkie Tunes, vanaf 20 uur in PetjesBar in Overlangel Boerenbruiloft, vanaf 12.11 uur op de Mert in Ravenstein Keinderkupkesbal in ‘t Kempke in Ravenstein Haringbal met optreden 60-4-60, vanaf 20 uur in De Gasterij in Schaijk Haringhappen, vanaf 12 uur bij Thekes in Herpen

7


De Bouwklus in Schaijk biedt een uitzonderlijk groot assortiment aan producten waarmee u elke klus aan kunt. Bij ons vindt u artikelen voor zowel de ervaren klusser als de minder ervaren doehetzelver. Daarnaast zijn wij een sterke partner voor de professional. Loop eens binnen of kijk op onze website. Open: maandag tot en met donderdag van 08 tot 18 uur, vrijdag van 08 tot 20 uur en zaterdag van 08 tot 17 uur.

GGD: houd het fris met de carnaval REGIO - Veel jongeren én volwassenen zijn van mening dat bij carnaval een biertje hoort. Niets mis mee voor jongeren vanaf zestien jaar, zolang het bij één of enkele biertjes blijft. Jongeren onder de zestien kunnen beter geen alcohol drinken, stelt de GGD. ‘Zij zijn namelijk extra gevoelig voor alcohol. Het verstoort onder andere de ontwikkeling van de hersenen, die dan nog volop in de groei zijn. De gevolgen zijn niet kinderachtig.’

Nederlandse kinderen beginnen vroeg met alcohol. Vaak gebeurt dat bij feestjes, onder toezicht van ouders. Vooral tijdens de carnaval vinden volgens de GGD veel ouders het moeilijker om ‘nee’ te zeggen. ‘Feit is dat als je als ouders het drinken toelaat tijdens een feest zoals carnaval, je eigenlijk aangeeft: ‘voor deze ene keer is drinken niet erg’. Het kan de nodige discussies opleveren wanneer ouders het drinken na carnaval dan weer verbieden.’ Regels stellen werkt volgens de GGD. ‘Nee is nee, óók als het carnaval is. Bijna tweederde van de ouders van zestienminners zegt nee tegen alcohol voor hun kind. Maar: hoe ouder het kind, hoe minder stellig de ouder is. Bij een vijftienjarige zegt nog maar de helft van de ouders nee. Ouders hebben meer invloed op het drinkgedrag van hun kind dan ze zelf denken. Blijf dus nee zeggen.’ Voor meer informatie kunnen jongeren en ouders terecht op verschillende sites: www.alcoholinfo.nl en www.uwkindenalcohol.nl.

Carnaval als vanouds in ‘t Oventje Zeeland ZEELAND - Tijdens carnaval is het vier dagen feest in café-zaal ‘t Oventje in Zeeland. Zaterdag 13 februari is er vanaf 21 uur de verkiezing voor best verklede man/vrouw. Een dag later wordt er ouderwets carnaval gevierd, waar net als zaterdag plaatjes gedraaid worden door DJ Wim.

Op maandag viert ‘t Oventje het heuglijke feit dat zij al 33 jaar lang De Smouskes met carnaval te gast hebben. Zij grijpen deze gelegenheid aan om op carnavalsmaandag 15 februari in nauwe samenwerking met De Smouskes een speciaal matinee te houden met oud-prinsen. Iedereen is welkom om het jubileum mee te vieren. Ook voor de kinderen is er volop vertier. De laatste carnavalsdag is gereserveerd voor de kinderen. Vanaf 12 uur kunnen zij terecht op onder meer het springkussen. Prins Coen en jeugdprins Stijn brengen met hun gevolg die middag een bezoek aan ‘t Oventje.

Belgenlaan 7 5406 XN Uden 0413 - 24 10 40 www.derksbedrijfswagens.nl

VOOR AL UW ONDERHOUD AAN BEDRIJFSWAGENS EN CAMPEERAUTO’S

TEVENS LEVEREN WIJ ORIGINELE MERK-ONDERDELEN

8

www.arenalokaal.nl – vrijdag 12 februari 2010


Op het Europaplein in Schaijk

Kinderopvang De Pioniertjes opent tweede vestiging SCHAIJK - Negen jaar geleden begonnen in Odiliapeel openden Peggy Gosens en Jolanda Schoeber onlangs een tweede vestiging van kinderopvang De Pioniertjes in Schaijk. Op het Europaplein kunnen kinderen vanaf twaalf weken tot vier jaar terecht in de dagopvang. Voor de kids van vier tot twaalf jaar verzorgt De Pioniertjes daarnaast buitenschoolse opvang (BSO).

e ingang van kinderopvang De Pioniertjes in Schaijk is bereikbaar vanaf de parkeerplaats van supermarkt EM-TÉ. Bij binnenkomst valt naast de gezellige en kleurrijke inrichting op dat kinderen van diverse leeftijden met elkaar spelen. “Wij werken verticaal, dat wil zeggen dat kinderen van verschillende leeftijdscategorieën in één groep zitten”, legt Peggy uit. Deze werkwijze biedt volgens de Schaijkse veel voordelen. “We bootsen op deze manier de gezinssituatie zoveel mogelijk na. Kinderen kunnen zich aan elkaar optrekken en leren rekening houden met elkaar. De allerkleinsten zien en leren veel van de oudere kinderen en de oudere kinderen vinden het weer heerlijk om de kleintjes te vertroetelen. Verder heb je op deze manier geen groepswisselingen en krijgen de kinderen te maken met vertrouwde gezichten.” Speelruimtes De kinderen hebben bij De Pioniertjes een keur aan speelmogelijkheden. Bij de dagopvang is een poppen-

hoek, speelhuisje, ruimte om te fietsen en voor de allerkleinsten een rustig plekje om te ontdekken. Geregeld komen er ook activiteiten aan bod, zoals knutselen, dans en spel. Bij de buitenschoolse opvang is zelfs een atelierruimte waar ze naar hartelust kunnen timmeren of schilderen. Verder is er ook een speciale relaxverdieping, vertelt Peggy. “Hier kunnen de kinderen eventueel televisie kijken, rustig een boekje lezen of gewoon lekker met elkaar kletsen.” In het voorjaar is ook de buitenspeelruimte helemaal klaar. Deze is afgesloten met een hek, waardoor de kinderen ongestoord kunnen ravotten op het grasveld, in de zandbak of op de speeltoestellen. “Daarnaast trekken we er ook regelmatig op uit met de bolderkar. We wandelen dan met de kinderen door het dorp of naar het hertenpark.” Bij kinderopvang De Pioniertjes kan men terecht

N-NEAS Bouwkundig tekenburo in Reek

Voor ieder project een passend ontwerp REEK - N-NEAS, het bouwkundig teken- en adviesburo van Sjors Franken op het Kerkpad 19 in Reek, is sinds de start in augustus 2008 een goedlopend bedrijf. NNEAS staat voor een No-Nonsense, Enthousiast, Accuraat en Snel tekenbureau. Particulieren en bedrijven zijn er voor al hun bouw- en verbouwplannen aan het juiste adres.

Ruim elf jaar aan ervaring bij aannemersbedrijven en andere teken- en adviesbureaus vormden voor Sjors Franken anderhalf jaar geleden een uitstekende basis voor de start van een eigen bedrijf. Met zijn bouwkundig teken- en adviesburo richt de Reekenaar zich zowel op de zakelijke als de particuliere markt. N-NEAS verzorgt bouwplannen van initiatief tot oplevering. “Of het nu gaat om een erker of nieuwbouw van een woonhuis of bedrijfspand, ieder project is bij ons even belangrijk”, geeft Sjors aan. “Onze gebouwen kenmerken zich doordat ze het optimale resultaat zijn van de wensen van een opdrachtgever, zowel functioneel en esthetisch als financieel.” Een intensief en persoonlijk overleg met de opdrachtgever is hierbij essentieel. “Voor ieder project en iedere situatie zoeken we naar een passend antwoord.” Mensen die van plan zijn hun droomhuis of bedrijfspand te bouwen op de Akkerwinde in Schaijk, Repelakker, Steen-

Jolanda Schoeber (links) en Peggy Gosens (tweede van links) met enkele kinderen en medewerksters van De Pioniertjes. voor zowel dagopvang als buitenschoolse opvang (BSO). Bij de dagopvang werkt De Pioniertjes met all in-pakketten. Hierbij zijn broodmaaltijden, fruithapjes, tussendoortjes, flesvoedingen en pampers inbegrepen. “Door deze complete service hoeven de ouders in principe niets mee te brengen, overal wordt voor gezorgd. Verder houden we voor de kinderen zoveel mogelijk het eet- en slaapritme van thuis aan”, vertelt Peggy. Bij de buitenschoolse opvang worden de kinderen ‘s morgens, tussen de middag en ‘s middags naar school gebracht en weer opgehaald door de medewerksters van De Pioniertjes. “Bij de buitenschoolse opvang staat het vrijetijdskarakter voorop. We bieden de kinderen allerlei activiteiten aan, maar als ze iets voor zichzelf willen doen kan dat

natuurlijk ook.” In de schoolvakanties zorgt De Pioniertjes voor vakantieopvang. Iedere schoolvakantie heeft hierbij een eigen activiteitenthema. De Pioniertjes houdt de groepen bewust kleinschalig. “Zo blijven de lijnen kort en is het contact met de kinder close”, legt Peggy uit. Voor de dagopvang geldt een maximum van zestien kinderen per groep en voor de buitenschoolse opvang een maximum van twintig kinderen. De Pioniertjes is open van 7.30 tot 18 uur. Kinderen kunnen de hele dag terecht of een dagdeel, ’s morgens van 7.30 tot 13.30 uur en ’s middags van 12.30 tot 18 uur. (Aanstaande) ouders kunnen voor meer info terecht op www.depioniertjes .nl of bellen naar 0486851792. In het voorjaar vindt er bovendien nog een open dag plaats. akker of Voederheil in Zeeland, Kerkpad Reek of Reek Zuid (ITC) zijn bij NNEAS Bouwkundig tekenburo aan het juiste adres. Maar ook voor alle andere (ver)bouwplannen kan men bij het Reekse bedrijf terecht. Kijk voor meer informatie op www.n-neas.nl of bel 0486-420478. Sjors Franken van N-NEAS Bouwkundig tekenbureau.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 12 februari 2010

ondernemend Besparen op verbouwing bij Van Vliet Kunststoffen ZEELAND - Mensen die van plan zijn de komende jaren hun huis te verbouwen of renoveren, doen er verstandig aan om snel actie te ondernemen. Het plaatsen van kunststof kozijnen voorzien van HR++ glas wordt in 2010 namelijk beloond door de overheid. Door betere isolatie werkt men mee aan energiebesparing en dat loont. Mensen die willen weten wat het voor hen op kan leveren, zijn bij Van Vliet Kunststoffen in Zeeland aan het juiste adres. Wanneer men meer dan vijf vierkante meter glas gaat vervangen, komt men in aanmerking voor de tijdelijke glassubsidieregeling. Deze regeling is op 1 oktober 2009 ingegaan en geeft recht op een teruggave van 35 euro per vierkante meter op geplaatst isolatieglas. Al de door Van Vliet Kunststoffen geplaatste ruiten voldoen aan de eisen die gesteld zijn om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Voor de klant zelf is er ook een aantal eisen waaraan voldaan moet worden, legt Edwin van Vliet van Van Vliet Kunststoffen uit. “Wij zijn volledig op de hoogte van alle ins en outs en leiden onze klant moeiteloos door de wirwar van regeltjes en aanvragen heen.” De regeling werkt volgens een waardebonsystematiek. Men kan een waardebon aanvragen zolang het budget van 45 miljoen beschikbaar is met als uiterste einddatum 31 december 2010. “Wij hebben al diverse klanten blij kunnen maken met een forse teruggave. Helaas is de BTWverlagingsmaatregel op isolatiewerkzaamheden naar zes procent afgeschaft per 1 januari. Toch is het meer dan de moeite waard om bij ons langs te komen want wij hebben een streepje voor op onze concurrenten”, vervolgt Edwin van Vliet. “Wij zijn in staat om in onze kunststof kozijnen maar liefst 41 millimeter dik isolatieglas te plaatsen zonder enige aanpassingen aan het profiel of het uiterlijk. Dit wil zeggen een verdubbeling van de isolatiewaarde ten opzichte van het gangbare HR++ glas. Men verdient het drievoudig isolatieglas grotendeels terug met de aangevraagde teruggave. Dat kan oplopen tot maar liefst tachtig procent. Kortom, mensen besparen veel energie door betere isolatie en dat zie je weer terug op de eindafrekening van de energieleverancier. Een duidelijke win-win-situatie. Van Vliet Kunststoffen is te vinden aan de Langenboomseweg 55 in Zeeland. Meer info: 0486-453778 of www.vanvliet kunststoffen.nl

Edwin van Vliet toont het extra dikke isolatieglas.

LaChapelle viert éénjarig bestaan met kortingsactie RAVENSTEIN - Deze maand is het een jaar geleden dat LaChapelle Haarmode haar deuren opende in de oude Meisjeskapel in Ravenstein. Om het bereiken van deze mijlpaal te vieren, komt de wellnesskapsalon in het vestingstadje met een aantrekkelijke kortingsactie. Wie in de maanden februari of maart een afspraak maakt voor zichzelf én een vriendin, zus, moeder of goede kennis krijgt bij LaChapelle beiden vijftig procent korting op een complete knipbehandeling.

Grondverzetevenement op recreatieoord De Maashorst SCHAIJK - Na het succes van de vorige evenementen in Velp in 2008 en Harderwijk in 2009 organiseert Higro in 2010 wederom een historisch grondverzetevenement, ditmaal in Schaijk. Op zaterdag 26 en zondag 27 juni 2010 zijn de historische bouwmachines aan het werk nabij recreatieoord De Maashorst aan de Palmstraat 7 in Schaijk. Diverse oude grondverzetmachines, waaronder bulldozers, dieplepels draglines, shovels, graders, scrapers en nog veel meer zijn dat weekend in werkende staat te zien. Deelnemers kunnen zich aanmelden via e-mail: historischgrondverzet@gmail.com.

9


Onderzoek Vrijetijdshuis

Toerisme Brabant somber over Q-koorts

Verwachtingen 2010 De meeste ondervraagde verblijfsaccommodaties verwachten dat in 2010 het aantal gasten stagneert of

Waarom zijn er (grote) prijsverschillen tussen geneesmiddelen? Nieuwe geneesmiddelen zijn vaak flink duurder dan geneesmiddelen voor dezelfde aandoening die al langer op de markt zijn. Nadat een fabrikant een nieuw geneesmiddel heeft ontwikkeld, krijgt hij gedurende een aantal jaren een beschermde status (patent). Niemand mag dit geneesmiddel dan namaken. Na verloop van een aantal jaren vervalt deze bescherming en mogen ook anderen deze geneesmiddelen gaan namaken. Deze nagemaakte merkloze geneesmiddelen worden op dezelfde strenge wijze getoetst als de merkgeneesmiddelen. De werking is dan ook gelijk. Door de lagere prijs van de merkloze geneesmiddelen wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het betaalbaar houden van de gezondheidszorg zonder dat de kwaliteit van de zorg hierdoor achteruit gaat.

licht afneemt. Met name minicampings verwachten een afname, terwijl de grotere kampeerterreinen eerder een toename van het aantal gasten verwachten. Het onderzoek naar de invloed van Q-koorts op toerisme is gehouden onder Brabantse minicampings, groepsaccommodaties, kampeerterreinen en bungalowparken. Het gaat hierbij om boekingen voor 2010 tot en met de zomerperiode. Het is aannemelijk dat de cijfers ook gevolgen hebben voor de totale Brabantse vrijetijdssector. In 2008 kende de Brabantse vrijetijds-

Digitaal oorkondenboek van Noord-Brabant in de maak REGIO - Vanaf begin dit jaar wordt gewerkt aan de digitale ontsluiting van de oudste historische teksten over NoordBrabant. Via een website komen op termijn alle oudste documenten met betrekking tot Noord-Brabant in tekst en beeld beschikbaar. Dr. Geertrui Van Synghel, specialist op het gebied van oorkonden, leidt het project, dat in de loop van dit jaar moet leiden tot het lanceren van het dONB, het digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant.

De oudste historische bronnen over Noord-Brabant zijn meestal oorkonden: documenten waarin men rechtshandelingen zoals goederenoverdrachten en de verlening van rechten vastlegt. Doorgaans werden die geschreven op perkament en voorzien van een zegel. Uit de Middeleeuwen zijn duizenden van dit soort documenten overgeleverd. Vaak verschaffen ze de oudste historische informatie over een plaats. Vanaf de jaren zestig is gewerkt aan het uitgeven in boekvorm van alle Noord-Brabantse oorkonden tot en met 1312, alles bij elkaar ruim tweeduizend stuks. In 2000 werd dit project voortijdig stopgezet. Om deze bronnen alsnog te ontsluiten en toegankelijk te maken, is nu de Stichting Brabantse Bronnen opgericht. Een eerste ambitieus project is de digitale doorstart van het Oorkondenboek van Noord-Brabant (ONB). Tot op heden zijn twee delen van het ONB in druk uitgegeven met ruim 1500 teksten betreffende de Meierij van ’s-Hertogenbosch en de heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom. In het digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant, het dONB, worden allereerst de teksten van de heerlijkheden Heusden en Altena en de heerlijkheden Cuijk, Ravenstein, Megen, Boxmeer en Bokhoven, alsmede de nieuw ontdekte oorkonden beschikbaar gesteld via een digitale editie. Daaraan wordt een afbeelding van de tekst toegevoegd. Het zal ook mogelijk zijn in de tekst op woorden te zoeken. Het dONB zal via een eigen website en via ‘Thuis in Brabant’ (www.thuisinbrabant.nl) toegankelijk zijn. Op dit ogenblik ontwerpt het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis de website, die zij ook zal hosten. Naar verwachting wordt het dONB in het eerste halfjaar van 2010 gelanceerd.

10

De prijs van uw geneesmiddel Sinds 1 januari 2005 vermelden apotheken - op verzoek van de overheid - de declaratieprijs van het verstrekte geneesmiddel op het etiket. Deze prijs is de totaal prijs, dus als u van één medicijn meerdere verpakkingen meekrijgt, staat op elk etiket de totaalprijs. De prijs van een geneesmiddel (op recept) bestaat uit twee onderdelen, namelijk de inkoopprijs die de apotheek betaalt en een vaste vergoeding voor het werk van het apotheekteam.

REGIO - Q-koorts heeft een negatieve invloed op toeristische boekingen in Noord-Brabant. Vooral het kortverblijf staat onder druk. Dit blijkt uit een onderzoek van Vrijetijdshuis Brabant onder ruim honderd Brabantse toeristische verblijfsaccommodaties. Van de ondervraagde accommodaties signaleert 87 procent een stagnatie of afname van boekingen ten opzichte van een jaar eerder. Bijna de helft van de accommodaties heeft Q-koorts gerelateerde vragen van potentiële gasten gekregen. Daarnaast heeft tien procent te maken gehad met annuleringen die verband houden met Q-koorts.

n Zuidoost-Brabant kent 52 procent van de ondervraagde accommodaties een afname in boekingen ten opzichte van vorig jaar. In NoordoostBrabant betreft dit percentage 42 procent en in WestBrabant kent 38 procent een afname in boekingen. Alleen Midden-Brabant kent tot nu toe een licht positieve balans in het aantal boekingen.

nader bekeken

De toeristische sector voelt de gevolgen van de Q-koorts. sector een totaal aantal bestedingen van 6,7 miljard. Het totaal aantal banen in de sector betrof 79.000. Recron Ook Recron, de belangenbehartiger voor de recreatiebranche, pleit voor een meer omvattend maatregelenpakket tegen de Qkoorts. “De dreigende impasse bij de bestrijding van Q-koorts in Noord- Brabant en Limburg en de alarmerende cijfers over de start van het nieuwe toeristenseizoen, vragen om een meer effectief en eenduidiger overheidsbeleid”, stelt een woordvoerder van de

brancheorganisatie. Naast onacceptabele gezondheidsrisico’s dreigt voor grote recreatiegebieden blijvende imagoschade en op termijn ontwrichting van de lokale economie, stelt Recron. “Wij pleiten voor een afdoend geheel aan maatregelen om het risico op besmetting maximaal te bestrijden. Naast een sluitende veterinaire aanpak, moet daarvan ook een aantal maatregelen die vertrouwen oproepen deel uitmaken. Zo zou een ruimere schadeloosstelling voor alle gedupeerde bedrijven de directe bestrijding van Q-koorts kunnen bevorderen.”

Veel prijzen te winnen tijdens lustrumfeest L-FM LANDERD - De Landerdse radiozender L-FM viert zijn eerste lustrum op 27 februari. Op deze dag worden prijzen uitgereikt aan luisteraars. Een van de vele prijzen is een flatscreen. Kans maken op een prijs kan door naar www.lfm.nl te gaan en mee te helpen de L-FM top 105 in elkaar te zetten. Wie L-FM helpt de Top 105 te maken, dingt automatisch mee. Winnaars kunnen hun prijs ’s avonds op het feest in ontvangst nemen. Stemmen kan tot 20 februari. Op 27 februari is iedereen van 20 tot 00.30 uur welkom in ’t Wapen van Reek om op 70’s- en 80’s-muziek te dansen. De band Troublegum treedt live op. De toegang is gratis. De radio-uitzendingen zijn te beluisteren via de ether in Schaijk en Reek op 105 FM, in Zeeland en ’t Oventje op 106.6 FM. Op de kabel is L-FM in de gemeente Landerd te ontvangen op 87,5 MHz. Daarnaast verzorgt L-FM het geluid achter de Landerdse kabelkrant 3-TV. Tot slot zijn de programma’s ook via www.l-fm.nl te beluisteren.

Zevendaagse pelgrimsreis naar Lourdes ZEELAND - De groep Zeeland/Uden houdt voor de twaalfde keer een pelgrimsreis naar Lourdes. De zevendaagse reis staat op het programma van 15 tot en met 21 mei. Tijdens deze reis is er een gevarieerd groepsprogramma met onder meer activiteiten van de Nationale Bedevaarten uit Den Bosch. De reis staat onder de pastorale begeleiding van pastoor Theo van Osch uit Uden en hotelleidster Truus van der Loop uit Zeeland. De prijs bedraagt 969 euro per persoon (in een tweepersoonskamer, toeslag éénpersoonskamer 240 euro). Bij de prijs is inbegrepen: busvervoer, vliegreis naar Tarbes, verblijf op basis van volpension, reisverzekering en geheel verzorgd dagprogramma. Voor meer informatie en opgave: Truus van der Loop, 0486–452612.

De vergoeding voor het werk De zorgverlening van de apotheek heeft per handeling of situatie een vaste prijs. In plaats van één standaardtarief voor alle recepten, zijn er verschillende tarieven. Zo is er een tarief voor geneesmiddelen die voor het eerst worden verstrekt, voor geneesmiddelen die tijdens de avond, nacht of op zondag worden afgehaald, maar ook voor geneesmiddelen die speciaal voor u bereid moeten worden. Daardoor kan de prijs die u op het etiket ziet wanneer u een geneesmiddel voor een eerste keer ophaalt, verschillen met wanneer u het geneesmiddel herhaald heeft gekregen. De prijs van het recept is dus afhankelijk van de zorg die de apotheek moet leveren bij het overhandigen van uw geneesmiddel. Wanneer uw arts een nieuw geneesmiddel voorschrijft, bijvoorbeeld om uw bloeddruk te verlagen, zal de apotheek u dit geneesmiddel leveren en u de eerste keer extra uitleg geven over het gebruik daarvan. Ook wordt gecontroleerd of dit nieuwe geneesmiddel veilig samen kan met uw bestaande geneesmiddelen. Voor deze zorg geldt een apart tarief. Wanneer u dit geneesmiddel nogmaals haalt bij uw apotheek, dan zult u merken dat het tarief voor uw geneesmiddel lager is. Dit heeft te maken met de kosten van de zorgverlening rond de levering. In de apotheek is immers minder tijd voor uitleg en controle nodig, wanneer u het geneesmiddel al gebruikt. Preferentiebeleid zorgverzekeraar Het bedrag op het etiket was tot voor kort gelijk aan de door de zorgverzekeraar vergoede prijs. Maar sinds een aantal jaren mag uw zorgverzekeraar bepalen welk merkloos geneesmiddel de apotheek moet afleveren. Het huidige inkoopbeleid van geneesmiddelen door sommige verzekeraars en de mogelijkheid voor verzekeraars om een flexibele invulling te geven aan het eigen risico, maakt dat een eenduidige ‘prijs’ niet meer bestaat. De prijs op het etiket is daardoor ook niet altijd de prijs die de zorgverzekeraar betaalt aan de apotheek en die u terugziet op het overzicht dat u van uw verzekeraar ontvangt. Wij merken in de apotheek dat dit kan leiden tot verwarring bij u. Als u meer inzicht wilt in de kosten die uw zorgverzekeraars met u verrekent, kunt u zich het beste tot uw eigen zorgverzekeraar wenden. Ik hoop dat ik u enig inzicht heb kunnen geven in de prijs van uw geneesmiddel. Indien u nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar of met ons in de apotheek. Joost van Roosmalen, apotheker Apotheek Schaijk, 0486-463344

K5 houdt culturele fietstocht door Herpen en omgeving HERPEN - De organisatie van de fietstocht door het dorpsraadgebied Herpen, ook wel K5 genoemd, heeft inmiddels een aantal kunstenaars, hobbyisten en verzamelaars bereid gevonden om op locatie hun creativiteit te tonen aan de deelnemers. De fietstocht door de kernen Koolwijk, Herpen, Overlangel, Neerloon en Keent vindt plaats op 30 mei. De tocht start om 12 uur op diverse locaties en duurt tot 17 uur. Daarna volgt een gezamenlijke afsluiting op het Alard van Herpenplein. Wie nog suggesties heeft voor de fietstocht of mee wil doen als verzamelaar of kunstenaar kan bellen naar Bert van der Linden, 0486-411443 of mailen naar lhrvanderlinden@home.nl.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 12 februari 2010


Op 12, 13 en 14 maart in Zeeland

Kaartverkoop Halfvastenfeesten beleeft vliegende start ZEELAND – In Zeeland vinden van vrijdag 12 tot en met zondag 14 maart weer de Halfvastenfeesten plaats. De organisatie van het driedaagse evenement is blij met de vliegende start die de kaartverkoop heeft gemaakt. “Uit het aantal kaarten dat nu al is verkocht, blijkt dat het programma bijzonder goed in de smaak valt bij het grote publiek”, laat pr-man Marien Nass weten.

arnaval moet nog beginnen, maar veel mensen lijken nu al uit te kijken naar de Halfvastenfeesten in maart. Het verloop van de kaartverkoop via internet, zorgt in ieder geval voor opgewekte gezichten bij de organisatie. Marien Nass: “Vanaf het moment dat de nieuwe site online ging, werd al direct gretig gebruikgemaakt van de online kaartverkoop. Als de verkoop zo goed blijft lopen, houden we er voorzichtig rekening mee dat we – net als tijdens de editie van 2009 – de bordjes ‘uitverkocht’ uit de kast moeten halen. En dat terwijl de totale feestopper-

g ezien Omdat de nacht Youp van ’t Hek wakker houdt Show: Omdat de nacht… Cabaretier: Youp van ’t Hek Duur: 140 minuten Gezien op: zaterdag 6 februari Gezien in: Theater Markant

Een bomvolle feesttent tijdens de Halfvastenfeesten in 2009. vlakte dit jaar nog groter is. Er is dit jaar maar liefst zevenduizend vierkante meter feestruimte, verdeeld over twee gigantische tenten. De totale terreinoppervlakte beslaat zelfs elfduizend vierkante meter. Programma Het complete programma van de Halfvastenfeesten is inmiddels bekend. Vrijdag zijn er optredens van onder andere BZB en Mooi Wark, tijdens de Nacht van Halfvasten op zaterdag beklimmen in de

Wim van Prooijen toont schilderijen in Schaijkse bieb SCHAIJK/ZEELAND - Een twintigtal schilderijen van Wim van Prooijen zijn tot eind mei te zien in de Schaijkse bibliotheek. Drie maanden geleden exposeerde de Zeelander nog in een schoenenmuseum in het Spaanse Elda, samen met oud-inwoonster van Zeeland Diny van Gerwen uit Calpe en kunstenaar Leo Roaless uit Alicante die vorige zomer deelnam aan een expositie in Zeeland. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel schilderijen een Spaans trekje vertonen. Van Prooijen gebruikt graag heldere, soms zelfs gewaagd felle kleuren in zijn landschappen en mensfiguren. Ook de onderwerpen die hij kiest zijn meestal van vrolijke aard zoals dansende mensen, carnaval of een doek waar een grapje in verstopt zit. Het is zijn manier om iets van zichzelf te laten zien; wie hij is en wat hem bezighoudt. De schilderijen verraden zijn vermogen om mensen te vermaken en een glimlach op te roepen.

megatent onder meer Nick & Simon en VanVelzen het podium en kunnen bezoekers van de Dance Area uit hun dak gaan bij optredens van Chuckie en Sunnary James & Ryan Marciano. Op zondag zijn er optredens van Tilt, inmiddels uitgegroeid tot de Halfvastenhuisband, en DJ Daroon. Het complete programma is terug te lezen op de website www. halfvastenfeesten.nl. Nieuw dit jaar is dat iedereen op de hoogte kan blijven van het laatste nieuws

via de Halfvasten-twitter. Word follower via www. twitter.com/Halfvasten Kaartverkoop Kaarten voor de Halfvastenvrijdag en de Nacht van Halfvasten zijn voor vijftien euro te bestellen via www.halfvasten feesten.nl of bij een van de bekende regionale voorverkoopadressen. Toegang is vanaf zestien jaar. Kaarten voor het Halfvastenspektakel in de megatent op zondag kosten zeven euro.

Lezing over autisme In bibliotheek Schaijk SCHAIJK - GZ-psycholoog Iris Bloemen en Ambulant GGZ-verpleegkundige Marion Oehmen verzorgen dinsdag 23 februari een lezing over autisme in de bibliotheek van Schaijk. Zij schetsen aan de hand van praktische voorbeelden en vragen/reacties uit het publiek een beeld van de moeilijkheden, maar zeker ook van de positieve kanten van het omgaan met autisme. Wat is autisme en meer specifiek Asperger en PDDNOS? Hoe wordt de diagnose gesteld en welke mogelijkheden zijn er voor jongeren met deze problematiek? Veel kinderen redden het op jonge leeftijd nog (net) op school. De leeftijd van adolescentie levert vaak meer problemen op; vrienden maken, schoolkeuzes, lichamelijke veranderingen, seksualiteit, losmaken van ouders. De avond begint om 20 uur. Kaarten zijn te koop in de bibliotheek Schaijk, reserveren kan in alle vestigingen van BasisBibliotheek Maasland. Toegangsprijs voor bibliotheekleden is vijf euro en voor niet-bibliotheekleden zes euro.

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN ‘Koning Winter’

Het Klarinetkwartet in actie.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 12 februari 2010

De inmiddels 55 jaar oude cabaretier Youp van ’t Hek heeft moeite met ouder worden. Dat laat hij merken door te vertellen over zijn kinderen die het huis uit zijn, dat rouwadvertenties steeds vaker zijn geboortejaar bevatten en dat hij vorig jaar zelfs opa werd. Ondanks het probleem van het ouder worden zegt Youp zelf: “Ik ga door tot aan mijn dood.” Nadat de problematiek van het ouder worden besproken is, vertelt Youp over Wim de Vries en zijn hond. Wim sprak Youp na een van zijn shows aan om zijn verhaal te vertellen over een vreselijke surpriseparty voor zijn 26-jarig jubileum op de zaak. Dit omdat ze het bij zijn 25-jarig jubileum vergeten waren. De man vlucht van het feest en belandt in een diep bos. Hij hoort een mooie stem en ziet een fel lichtje waardoor hij wordt aangetrokken en besluit het te volgen. Wim eindigt bij een sprookjesachtig huisje met een prachtig meisje (gespeeld door Lotte Horlings). Ze staat voor alles waar hij naar verlangt, maar wat hij nooit bewust najaagt. Uiteindelijk blijkt alles nep te zijn. “Deze vrouw zit gewoon in je hoofd”, vertelt Youp in zijn show. Youp maakt tijdens zijn show gebruik van uitgebreide decors, een band en de zangeres Lotte Horlings. Youp: “Ik heb voor Lotte gekozen omdat ik haar al langer ken en ze een dijk van een stem heeft.” Van ‘t Hek vertelt meestal verhalen die, als puntje bij paaltje komt, allemaal op hetzelfde neerkomen. Ook deze keer heeft hij het over dat mensen moeten stoppen met zeuren en gaan genieten van het leven. “Mensen moeten blijven dromen, want dromen houdt mensen op de been, maar men moet deze ook waarmaken”, weet Youp. Ook heeft hij veel kritiek op de maatschappij en de politiek, maar dat zijn we inmiddels gewend van hem. Omdat de nacht... is niet de beste voorstelling van de cabaretier, maar de show is wel goed. Youp staat zoals altijd vol overtuiging en met een grove mond op het podium. Ook noemt hij aan het begin van zijn show alle plaatsnamen die rondom Uden liggen. Iedereen staat versteld te kijken en denkt dat hij ze ook echt allemaal kent omdat hij er ooit geweest is. Van ‘t Hek is er echter heel nuchter onder: “Die plaatsnamen? Ach, een kwestie van instuderen.” De verhalen die Youp van ’t Hek vertelt, worden weer op een grappige wijze met een moraal gebracht. Na vele jaren lijkt het of Youp zichzelf minder serieus neemt dan voorheen en dat zorgt voor meer amusement. Deze oude rot in het vak betrekt zijn publiek enorm bij de show en dat zorgt voor de vertrouwde hilarische momenten. Sharon van Haaren

Humoristisch klarinetconcert van grote klasse in Ravenstein RAVENSTEIN - Zondag 7 februari vond het eerste door de Stichting Werkgroep Cultuur Ravenstein georganiseerde concert van dit jaar plaats in het NH Kerkje in Ravenstein. In een bomvol kerkje waren de aanwezigen getuige van een concert van het Klarinetkwartet van de Koninklijke Luchtmacht, bestaande uit Wim Romeijn, Remco van Viersen, Richard Brocken en Peter Beerkens. Een verslag van Max de Vries, voorzitter van de werkgroep. In het concert werden ook theatereffecten niet geschuwd. Mede door eerdere samenwerking van het orkest met artiesten als Mini en Maxi kwamen de vier op het idee om ook de klarinet uit te buiten op zeer theatrale wijze. Daarvan kon het publiek met volle teugen genieten. In een bijna anderhalf uur durend concert wist het klarinetkwartet iedereen op het puntje van de stoel te houden. Met een enorme vaart en virtuositeit werden de stukken gespeeld en in elkaar vervlochten. De afwisseling van ernstige en humoristische stukken maakte het concert zeer levendig. In de humoristische stukken leert men de werkelijke kwaliteit kennen. Natuurlijk en perfect getimed was het concert een lust voor oor en oog. Even werd het kerkje volledig donker en kwamen de muzikanten omzichtig op met mijnwerkerslampen en werd kunstig een ‘klarinetslang’ tot leven gewekt. Even later bespeelden ze twee-aan-twee elkaars muziekinstrument, waarbij ze hun eigen instrument bleven aanblazen. Een daverend applaus viel de muzikanten ten deel en niet zonder reden. Een prachtig concert.

11


Weekblad Arena week 6 2010  

Weekblad Arena week 6 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you