Page 1

3 Klussen in Herpen, Reek en Schaijk

5 MensenWerk:

Henk Kuijpers

7 Schoppema verder als Marskramer

8 Voetbalplaatjes DAW 19 Paul Verstegen en Achilles sparen

weer thuis

reek, schaijk, zeeland, oventje, ravenstein, herpen, overlangel, neerlangel, neerloon, demen, dieden, deursen, dennenburg, huisseling, keent en koolwijk

lokaal.nl Nieuwbouwproject in centrum Schaijk roept veel weerstand op

journalistiek vormgeving communicatie

Bewoners en school bezorgd over verkeerssituatie Runstraat

pastoor van winkelstraat 57 a • 5374 bh schaijk

SCHAIJK - Bewoners en ondernemers in het centrum van Schaijk, maar ook de directie en ouders van leerlingen van basisschool De Regenboog, maken zich grote zorgen over de verkeerssituatie in de Runstraat. Met name op de tijdstippen dat de kinderen naar school komen en naar huis gaan, is het vaak een chaos in het gebied rond de school en doen zich geregeld levensgevaarlijke situaties voor. De betrokkenen vrezen dat met de beoogde bouw van een nieuw appartementencomplex op de hoek Runstraat-Netjeshof de verkeersveiligheid nog verder verslechtert.

O

m een goed beeld te krijgen van de verkeerssituatie posten medewerkers en verkeersouders van De Regenboog in de periode voor de kerstvakantie, eind december, een week lang in de omgeving van de school. Zij concluderen dat er bij het brengen en halen van de kinderen chaotische en veelal gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan in de Runstraat. “De problemen worden met name veroorzaakt door dubbel geparkeerde auto’s, het niet of niet goed gebruiken van de kiss-and-ridezones en kinderen die tegen het verkeer in fietsen”, geeft schooldirecteur Peter de Klein aan. Onoverzichtelijk Ook de onoverzichtelijke situatie op de hoek Netjeshof-Runstraat is een groot probleem. Doordat het voormalige warenhuis van Van Schaijk heel dicht op de straat staat, zien auto’s en fietsers - veelal schoolgaande kinderen - elkaar pas heel laat aankomen. “Er is de laatste jaren al drie keer een ongeluk gebeurd en vaak gaat het bijna mis”, weten Jan en Jeanne van Rossum, die schuin tegenover de Netjeshof in de Runstraat wonen. “Iedere dag houden wij ons hart vast. Kinderen zijn speels en achter zo’n

0486 463112 • www.uitleg.nl • info@uitleg.nl

Nieuwe kraker van Pieter van Schooten

Carnavalsnummer over Kindcentrum: Da Past Nie ZEELAND - De Zeelandse songwriter Pieter van Schooten (foto) heeft een nieuw carnavalsnummer geschreven. Het lied, genaamd ‘Da Past Nie’, gaat over het nieuw te bouwen Kindcentrum op het Morgenzonterrein in Zeeland. De plaat belooft een heuse carnavalskraker te worden.

hoog gebouw zien automobilisten hen totaal niet aankomen. Het is wachten tot het fout gaat.” Met de beoogde komst van een nieuw, elf meter hoog appartementencomplex met commerciële ruimte wordt de situatie er nog slechter op, vrezen bewoners en ondernemers. “De verkeersintensiteit neemt hierdoor verder toe en dan wordt het nóg gevaarlijker voor de kinderen”, stelt Sjef Arts van de naastgelegen juwelier Manders aan de Runstraat. Bestemmingsplanwijziging Om het nieuwbouwproject van de Reekse financieel adviseur Raoul van den Bosch mogelijk te maken, is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Arts begrijpt niet dat het college aangeeft daaraan mee te willen werken. “Niemand snapt dat. Zo’n kolossaal gebouw past totáál niet in het straatbeeld en bovendien maakt het de verkeersonveiligheid alleen nog maar groter.” Wethouder Harrie van Dongen bevestigt dat het college ‘in principe’ meewerkt aan de herontwikkeling van het perceel aan de Runstraat 12. “We passen een voorbereidingsprocedure toe in het kader van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, red.). Daarbij houden we rekening met de belangen van de buren en de verkeersaspecten. Ik denk overigens niet dat de

“Het is een lied voor de polonaise, waarop gehost kan worden”, vertelt Pieter. De Zeelander weet als geen ander hoe carnavalsliedjes moeten klinken. Twee jaar geleden hadden Frans Daverveld en Thijs Vijnmans succes met het nummer Bij ons in Zilland en dit jaar maken Drika en Kato furore met het lied Zillands feestje. Allemaal nummers van de hand van Van Schooten. Het lied Da Past Nie kan aan de verzameling carnavalskrakers uit Chaos in de Runstraat. Zeeland worden toegevoegd.

bouw van een paar appartementjes van veel invloed zal zijn op de verkeersin- een zogeheten ‘verklaring tensiteit in de Runstraat.” van geen bedenkingen’ niet nodig acht en dat het Gemeenteraad college derhalve bevoegd is Om de nieuwbouw tegen deze procedure naar eigen te houden hebben de om- inzicht af te handelen. In wonenden hun hoop ge- deze situatie kan echter vestigd op de Landerdse nog verandering komen gemeenteraad. Die gaf tij- indien tenminste drie van dens haar vergadering in de vijftien raadsleden hier december echter aan dat op korte termijn hun veto zij bij het project Runstraat over uitspreken.

De cd wordt live opgenomen op maandag 23 januari. Alle inwoners van Zeeland zijn die avond vanaf 20.30 uur welkom in Herberg D’n Brouwer. Van Schooten: “Het lied is gebaseerd op de plannen van de gemeente om het Kindcentrum te bouwen op het Morgenzonterrein. Het is REGIO - De gemeenten Landerd, Oss, Bernheze en een te grote school met te veel volume, kortom Da Past Wijchen vrezen dat, wanneer er geen aanvullende Nie.” maatregelen worden genomen, de geluidshinder op de snelweg A50 verder toeneemt indien de maxi- Actiegroep ZOZ mumsnelheid wordt verhoogd naar 130 kilometer per Actiegroep ZOZ maakt zich sterk om het Kindcentrum uur. Dat schrijven zij in een brief aan minister van In- te bouwen bij de sporthal. “Daar is bijna drie keer zoveel frastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen. ruimte als op het Morgenzonterrein en er liggen voorzieningen zoals de bibliotheek en de sporthal. Ook zijn daar De bewindsvrouw besloot eind november de maximum- geen verkeersproblemen.” ZOZ krijgt steeds meer steun snelheid op delen van de A50 en A59 te verhogen. Wan- van Zeelanders. De klankbordgroep is uitgebreid en het neer de minister bij haar beslissing blijft, willen de vier aantal Facebookvrienden is in vier weken gegroeid naar gemeenten dat er geluidwerende voorzieningen worden bijna 450. “Met name jongeren in Zeeland, de toekomst, getroffen, zodat de geluidshinder voor omwonenden geven ongezouten aan dat zij een andere inrichting van niet verder toeneemt. Ook vragen zij om geluidsmeters het centrum bij het Morgenzonterrein willen en achter de langs de twee rijkswegen neer te zetten om de gevolgen argumenten staan van ZOZ.” Zeelanders die niet op het van de snelheidsverhoging te kunnen meten. Volgens sociale netwerk zitten kunnen vriend worden door een de vier gemeenten blijkt uit onderzoek dat in totaal mail te sturen naar zorgomzeeland@hotmail.nl. 4.320 woningen in Landerd, Oss, Bernheze en Wijchen in meerdere of mindere mate geluidshinder als gevolg van de rijkswegen ondervinden. De dorpsraad Ravenstein toont zich verheugd over de brief. “Wij danken de wethouders van de vier gemeenten hartelijk voor het schrijven van deze brief en vertrouwen erop dat zij in de toekomst de belangen van hun burgers Messenspaaractie met 2 weken verlengd zo proactief zullen blijven behartigen”, zegt dorpsraadZie pagina 4 voor de aanbiedingen voorzitter Paul van der Maas. “Wij strijden samen met de Belangengroep Geluidshinder A50 al sinds jaar en dag voor geluidswerende en fijnstofreducerende maat- honderddertig zou voor ons gebied een aanmerkelijke regelen langs het traject van de A50 grenzend aan onze verhoging van zowel de geluidsoverlast als de uitstoot gemeente. Het verhogen van de maximumsnelheid naar van fijnstof betekenen.”

Landerd en Oss vrezen meer geluidshinder A50

www.arenalokaal.nl – jaargang 18 – week 3 – vrijdag 20 januari 2012


Spaar je eigen voetbalplaatjes bij Albert Heijn Schaijk Bij besteding van iedere 15 euro aan boodschappen bij Albert Heijn ontvangt je een zakje voetbalplaatjes van DAW Schaijk of Achilles Reek cadeau. Let ook op de wekelijkse actieartikelen waarbij je een zakje voetbalplaatjes ontvangt.

Deze week 1 zakje voetbalplaatjes gratis bij aankoop van: 2 pakken Roosvicee Multivit (diverse smaken)

of 2 pakken Pickwick thee

(Rooibos original, Groene thee original, Dutch Tea blend, wintergloed)

Gewoon bij Albert Heijn Burg. Hoefnagelstraat 14 5374 GZ Schaijk T: 0486 464 046

Zaterdag 11 februari van 14.30 tot 17 uur open dag in het vernieuwde uitvaartcentrum aan de Bossestraat 71 in Schaijk

STUNT magazijnverkoop 24 t/m 26 januari 2012 Restant kerstpakketten

Op = Op

Food & Non-Food Nieuwe voorraden, laatste kans Oostwijk 13a, Uden • Industrieterrein 9775 ‘Vluchtoord’ Openingstijden: 09.00 – 16.30 uur

Informatiegids LANDERD

Zo ook bijvoorbeeld met de tweekappers aan de noordrand in Plan Akkerwinde te Schaijk. Bovengemiddeld royale woningen, ± 500 tot 550 m3!, in een groen en open landschap. Met een royale tuin, een geïsoleerde garage, bijkeuken, eigen achterom en een opstelplaats voor de auto. Duurzaam, aangezien voor verwarming én verkoeling een energiezuinige warmtepomp wordt geïnstalleerd! Voor meer informatie: www.akkerwindeschaijk.nl

Informatiegids Landerd 2011 - 2012

eker in zo’n kwaliteitswoning van Van der Heijden! Van der Heijden Bouw en Ontwikkeling bouwt en ontwikkelt al vier generaties lang. Dat is zeldzaam. Het succes schuilt in hun motto ‘traditie in kwaliteit’. Die brengt dynamiek, houdt iedereen scherp en zorgt ervoor dat begrippen zoals duurzaamheid en continuïteit geen plotselinge hype zijn, maar een gegeven waar al langer dan een eeuw aan wordt gewerkt. Daarbij luisteren zij écht naar uw wensen en weten die te vertalen naar producten die woongenot verzekeren.

IN MAART 2012

VERSCHIJNT DE NIEUWE

Wonen in Landerd wordt alleen maar fijner

INFORMATIEGIDS L A N D E R D

historie gemeente landerd bouwen & wonen natuur & recreatie jeugd & jongeren ouderen gezondheid bedrijven religie

1

www.vd-heijden.nl Schaijk, 0486 - 46 18 55

E E N U I T G AV E V A N B U R E A U TEKST & UITLEG SCHAIJK

ONDERNEMERS DIE ALVAST EEN P L E K J E I N D E Z E I N F O R M AT I E V E G I D S O V E R R E E K , S C H A I J K EN ZEEL AND WILLEN RESERVEREN KUNNEN C O N TA C T OPNEMEN VIA: 0486-463112 OF E-MAIL: ROB@UITLEG.NL OF SANDER@UITLEG.NL

2

www.arenalokaal.nl – vrijdag 20 januari 2012


Diverse klussen in Herpen, Reek en Schaijk

Vrijwilligers steken handen uit de mouwen tijdens NL Doet REGIO - Het Oranje Fonds houdt op 16 en 17 maart voor de achtste keer NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van ons land. Maatschappelijke organisaties in Noord-Brabant, onder meer in Herpen, Reek en Schaijk, meldden tot nu toe al 377 klussen aan. Dit waren er in deze fase nog nooit zo veel. Op www.nldoet.nl kunnen zij een financiële bijdrage bij het Oranje Fonds aanvragen tot 500 euro. De termijn voor aanvragen loopt tot en met 10 februari.

V

orig jaar staken ruim 250.000 vrijwilligers de handen uit de mouwen bij z’n 6.000 klussen. Dit jaar hoopt het Oranje Fonds voor ruim 10.000 organisaties NL Doet-vrijwilligers te vinden. Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds, is verheugd over de animo. “We zien het aantal klussen jaar na jaar stijgen. Daarvoor zetten zich steeds meer vrijwilligers in. Vrijwillige inzet is een belangrijke bouwsteen van onze samenleving, waarmee maatschappelijke organisaties heel erg geholpen zijn. Het Oranje Fonds zet deze inzet dan ook graag in de spotlights met een grote actie als NL Doet.”

Tijdens NL Doet zijn duizenden vrijwilligers in ons land actief. (foto: Jeannette Schols)

De voorbereidingen voor NL Doet zijn in volle gang. Van der Giessen: “Organisaties doen graag mee met NL Doet. Meedoen biedt hen veel kansen. Vrijwilligers kunnen klussen uitvoeren en activiteiten begeleiden waar men normaal niet aan toe komt, meer vrijwilligers leren de organisatie kennen en het is een gezellige dag uit voor alle aanwezigen. Het aantal klussen op www.nldoet.nl neemt elke dag met grote stappen toe.”

Reek De zorgboerderij van de familie Kappen aan de Steeg in Reek zoekt enkele vrijSchaijk In Schaijk, Reek en Her- willigers voor het opknappen zijn inmiddels diverse pen van de tuinkas, het klussen aangemeld voor inrichten van de beleving-

ingezonden Beste Burgemeester Doorn, In de Arena van 6 januari spreekt u uw verontwaardiging uit over het feit dat de actiegroep Zorgen om Zeeland (ZOZ) zich “niet rechtstreeks tot het college heeft gericht, terwijl mensen als Cees van Dongen en Jos van der Wijst de weg naar het gemeentehuis goed weten”. Beste burgemeester, twee jaar geleden bent u met uw college plotseling van koers veranderd. In de 2 jaar daarna hebben de burgers van Landerd nauwelijks iets gehoord van uw vorderingen. Wij hadden de hoop dat er goede

colofon

Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. Oplage: 10.000 www.arenalokaal.nl

Eindredactie: Sergio Boutkan sergio@uitleg.nl of 06 466 25 651

Acquisitie: Sander van Vugt 06 533 66 946 of sander@uitleg.nl Uitgever: Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk www.uitleg.nl Druk: Drukkerij Vorsselmans Zundert Verspreiding: De Winter, 0413 266 766 Weekblad Arena is aangesloten bij:

stuin en het vervaardigen van een laarzenrek en een schoenenveegborstel. Herpen Zorgcentrum Maasland in Herpen verwelkomt op vrijdag 16 maart vrijwilligers die willen assisteren tijdens het uitstapje voor de bewoners. Pluryn is op zoek naar mensen die mee willen helpen met het ‘oppimpen’ (onder andere schilderen, red.) van de kantine van Theehuis Bloesem. Aanmelden voor de klussen kan via de website www.nldoet.nl.

alternatieve oplossingen voor Zeeland zouden komen. Wij vroegen ons wel af waarom u het multifunctioneel centrum zomaar kon schrappen en zo maar van locatie ging wijzigen, terwijl er eind 2009 een uitstekend raadsbesluit lag! Toen de eerste schets van het ‘Kindcentrum’ november 2011 in de Arena verscheen, bleek dat de bevolking nauwelijks een stem in het ontwerp heeft gehad. De folder van de gemeente in dezelfde week was zonder inhoudelijke informatie. Veel inwoners van Zeeland voelden zich gepasseerd en er ontstonden veel vragen. Daarom is ZOZ spontaan ontstaan en steeds meer mensen sluiten zich hierbij aan en geven hun mening. Dat is precies wat wij op gang wilden krijgen. Een dialoog met de bevolking over de basiskeuzes voor Zeeland. Het dorp dat ons dierbaar is en waar we (met u) nog lang willen wonen, onze kinderen veilig willen laten opgroeien en ons willen vermaken. Beste burgemeester, wij komen onze argumenten graag nog een keer toelichten. Wij spreken u aan op uw verantwoordelijkheid voor de toekomst van Zeeland. Wij verwachten van u een neutrale opstelling en willen pleiten voor een dialoog. Alle vertrouwen dat u naar de Zeelanders wil luisteren. Laat maar horen anneer het u uitkomt. Cees van Dongen en Jos van der Wijst, stuurgroep ZOZ

Zorg Om Zeeland

Kopij: Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk 0486 463 112 of redactie@arenalokaal.nl

LMP

Lokale Media Partners

NL Doet. Zo zoekt De Nieuwe Hoeven in Schaijk vrijwilligers voor de bouw van een kippen- en konijnenren voor haar bewoners en kan Scouting Schaijk een helpende hand gebruiken bij de uitbreiding van haar magazijn. Voor de aanleg van het natuurspeelterrein aan ‘t Oliemeulen in Schaijk hebben zich de benodigde 52 vrijwilligers inmiddels aangemeld.

Waar is het college van B & W van de gemeente Landerd toch mee bezig? Het kindcentrum bouwen op de locatie van de Morgenzon levert (in het weekend) net zo veel levendigheid voor ons dorp op als het kale grasveldje dat er nu ligt. Niks dus... Doordeweeks zal een school bedrijvigheid opleveren, maar dan zijn de meeste Zeelanders aan het werk of op school en merken ze niets van die levendigheid. In het weekend is de school dicht en is er niets te doen op die locatie... midden in het centrum. Dit resulteert in een kaal, levenloos en saai gebouw dat de levendigheid in de weekenden vermindert.

column Wegwezen Het kan goed al weer twintig jaar geleden zijn dat ik elke dag luisterde naar De mannen van de Radio. Het waren absurdistische sketches van Hans Teeuwen en Pieter Bouwman. Meestal in de vorm van een interview. Een daarvan heeft als titel: s.s. Mariska Veres. Ik heb een deel voor u uitgetypt: - ‘Luisteraars, de gehele scheepvaartwereld verkeert nog steeds in een schoktoestand. De s.s. Mariska Veres is gezonken vorige week, 536 doden, drie overlevenden slechts, een ervan zit hier, de kapitein van het schip, meneer Mulshoop. Ja meneer Mulshoop, op het moment dat u hoorde dat de storm naderde, heeft u eigenlijk vrij snel het schip verlaten.’ - ‘Ik heb meteen mijn biezen gepakt ja.’ - ‘U bent in de sloep gesprongen en hebt ter nauwer nood de storm kunnen ontvluchten.’ - ‘Ja, dat kun je wel zeggen. Ik was net op tijd weg.’ - ‘Nu is er veel kritiek op uw handelen, men beweert dat een kapitein als laatste het schip dient te verlaten, maar u bent eigenlijk als eerste …’ - ‘Nou op de meteorologische radioband kreeg ik dat bericht binnen en ik dacht bij m’n eigen, ja mooi voor jullie, maar ik ben weg. En toen ben ik meteen naar die sloep gegaan, ik ben nog wel eerst langs de lounge gelopen en daar heb ik die twee dames opgehaald.’ - ‘Twee danseressen.’ - ‘Ja, danseressen waren het, en toen ben ik in de sloep gesprongen en wegwezen.’ - ‘U heeft het hazenpad gekozen.’ - ‘Als de sodemieter heb ik gemaakt dat ik wegkwam. En achteraf blij toe, want het moet daar nogal een hel geweest zijn.’ - ‘Ja, wat ik zeg, 536 doden, heeft u zich geen moment verantwoordelijk gevoeld voor de passagiers?’ - ‘Nee, nee, eigenlijk niet. Ik had gewoon mijn eigen hachie natuurlijk waar ik het eerst aan moest denken. Ik heb ook vrouw en kinderen thuis die op me liggen te wachten. Kijk, en als ik dan de kans krijg omdat ik dan toevallig kapitein ben om het eerste die berichten te lezen, dan handel ik daar naar. En als ik dan achteraf de beelden zie wat zich daar heeft afgespeeld dan denk ik, goeie beslissing geweest. Wegwezen.‘ Hoe krijgen ze het verzonnen, dacht ik destijds. Twintig jaar later demonstreert kapitein Francesco Schettino dat de werkelijkheid de fantasie altijd weer blijkt te overtreffen. Er als kapitein als eerste vandoor gaan met twee danseressen is een geweldige vondst. Maar met een schip van ‘n miljard euro en 4000 mensen aan boord zo dicht mogelijk langs het eilandje Giglio varen zodat de scheepskok die daar woont even kan zwaaien naar zijn gezin; dat kan zelfs Hans Teeuwen niet bedenken.

Theo van Duren

Dat de gemeente dat niet snapt, is voor mij een groot raadsel! Zien zij nu echt niet dat er in een dorpskern ruimte moet zijn voor ondernemers, ruimte om Zeeland glans en kleur te geven en ruimte om Zeeland levendig te houden? Wij zijn de toekomst en de gemeente is hard op weg de toekomst in Zeeland geen eerlijke kans te bieden. Net zoals de gemeente Zeelanders geen podium biedt om hun mening uit te dragen (Referendum, waar ben je?). Jammer dat de gemeente zich Oost-Indisch doof waant en totaal geen luisterend oor biedt voor degene met een tegenovergestelde mening. Gelukkig komt er steeds meer leven in de brouwerij en vindt de maatschappelijke discussie omtrent de locatie van het kindcentrum steeds meer deelnemers. De klankbordgroep komt binnenkort ook weer bij elkaar en meer mensen zetten hun digitale handtekening door lid te worden van Zorg Om Zeeland op Facebook. Luuk van Dongen, Zeeland

Op zoek naar Toontje Sinds 30 december is onze hond Toon (Toontje) vermist. Naar alle waarschijnlijkheid is hij geschrokken van het vuurwerk dat die middag werd afgestoken. Sindsdien missen wij hem enorm. Toontje is een Jack Russel van ongeveer tien jaar oud. Hij is wit/bruin van kleur en heeft een kort staartje met een klein vlekje. Zijn snuit is een beetje grijs. Heeft u hem gezien, laat het ons dan alstublieft weten.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 20 januari 2012

Familie Boeijen, Hoogmolenveld 5 Herpen 0486-412485 / 06-29558268 / 06-51400764 albertvanlith@home.nl

3


Geldig in week 04 (maandag 23 t/m zaterdag 28 januari 2012)

Plus van den Berg verlengt messenspaaractie 2 weken.

agenda Elke woensdag

U kunt nu sparen t/m 4 februari. Inleveren kan t/m 11 februari.

Crystal Clear peach of lemon fles van 0,5 liter nu met 2 extra messenzegels

Appelsientje sinaasappelsap pak van 1 liter met 2 extra messenzegels

0,83

1,19

0,59

0,99

Spaar vanaf maandag 23 januari voor:

twee extra

weken sparen

Bavaria krat à 24 flesjes van 30 cl met 5 extra messenzegels max. 6 kratten

9,78

7,69

VAN DEN BERG Herpen - Rogstraat 6 • Telefoon (0486) 411553 • www.plus.nl

Startende ondernemer?

Bungalowpark

LIBRA OMMEN

Kijk op:

ANJA Kleding

- maken - herstellen - reparatie

www.anjakleding.nl

Schansweg 1 Schaijk Tel. 0486-851785 Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur zaterdag van 10 tot 12 uur

4

Openings tijden : Ma. t/ m Do. 08.30 - 20.00 uur Vrijdag 08.30 - 21.00 uur Zaterdag 08.30 - 20.00 uur

STUNT: Aanbieding moderne bungalows in de bossen € 350,- pw all in (excl. toeristenbelasting / milieuheffing € 25,- pw). Zwembaden en recreatieteam aanwezig. April-mei-juni € 175,- all in.

Elke donderdag Elke zaterdag Elke zondag

Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Kienen t.b.v. OKSV, vanaf 19.30 uur in PetjesBar in Overlangel Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland Kienen t.b.v. De Vogelvriend, van 19.15 tot 22 uur in De Raaf in Schaijk

JANUARI 1-31

Expositie - Schilderingen op acrylaatglas van Jan Murk en glas-in-lood van Peter Philippus in het Museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein 8-31 Expositie - Emailles van Ellen Goldman in het Museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein 1-31 Winterexpositie met werken van Peter Munnik en Janet Timmerije in The House of Arts in Grave 20 CD-presentatie Pap en Pudding - Vetje Bier, vanaf 21 uur bij Thekes in Herpen 20-21 Bekèk ’t mar - Moeslandse Pronkzitting, vanaf 20 uur in De Phoenix in Schaijk 21 H. Eucharistie met het Donatuskoor, vanaf 19 uur in de parochiekerk in Reek 21 Achilles 100 - Kennisquiz, vanaf 20 uur in het clubhuis van Achilles in Reek 21 Viering met koor Con Spirito uit Herpen, vanaf 17.30 uur in de parochiekerk in Schaijk 21 De Smouskes - Voorverkoop Pronkzitting 2012 ‘Bij ons in Zelland’, vanaf 11 uur bij Herberg D’n Brouwer in Zeeland 21 H. Mis, vanaf 17.30 uur in de parochiekerk in Zeeland 21 Zeptemberfeesten Wintereditie met onder anderen De Brabantse Toppers en Heino, vanaf 20.30 uur in zaal Het Witte Huis in Zeeland 21 H. Mis, vanaf 19 uur in de parochiekerk in Herpen 21-22 Expositie met werken van Lizzie Evers, van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein 22 MuziS concert - Benjamin Franklin Trio (gitaar, altviool en cello), vanaf 12 uur in het Wapen van Reek 22 2e Zondag door het jaar - Viering met het Dameskoor en zegening Antoniusbrood, vanaf 10 uur in de parochiekerk in Schaijk 22 Parochie- en Kerkpatroon H. Antonius Abt - Gezellige middag voor kinderen met ouders, oma’s en opa’s, van 15 tot 16.30 uur in De Komme in Schaijk 22 H. Mis, vanaf 9.30 uur in de parochiekerk in Zeeland 22 Time for Dancing met live muziek door bigband, van 14 tot 20 uur bij Ambianz in Zeeland 22 H. Mis - Tweede zondag door het jaar, vanaf 10 uur in de parochiekerk in Herpen 22 Vrije markt, van 9.30 tot 16 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen 22 Dansen met orkest Sunday van 15 tot 19.30 uur bij Thekes in Herpen 22 Dansen met orkest Sowieso vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 22 Zondag van de Eenheid - Oecumenische Dienst met Cordaad / Gezamenlijke kindernevendienst, vanaf 11 uur in de St. Luciakerk in Ravenstein 22 CV De Zandkruiers - Voorverkoop kaarten pronkzitting, van 11.30 tot 13 uur in gemeenschapshuis ‘t Trefpunt in Velp 23 Filmcafé Grave - De Heineken Ontvoering, vanaf 20.15 uur in het Palazzo Theater in Grave 24 Rozenkransgebed, vanaf 19 uur in de parochiekerk in Zeeland 24 Gospelkoor Reach Out - Open repetitie, van 20.15 tot 22.45 uur in het parochiecentrum aan de Kerkstraat 51 in Zeeland 25 Boeksignering - Geronimo Stilton, van 14 tot 16 uur bij Bruna Spijkers in Schaijk 25 H. Mis, vanaf 19 uur in de parochiekerk in Zeeland 25 Filmcafé Grave - De Heineken Ontvoering, vanaf 20.15 uur in het Palazzo Theater in Grave 26 KVO Reek - Bridge- en kaartspeelavond, vanaf 20 uur in het Wapen van Reek 26 Viering van Woord en Gebed, vanaf 17.30 uur in de parochiekerk in Schaijk 26 Gemeente Landerd - Raadsvergadering, vanaf 19.30 uur in het Raadhuis in Schaijk 26 Pen & Stem - Gedichtendag, vanaf 20 uur in de openbare bibliotheek Biblio+ in Grave 27 H. Mis, vanaf 9 uur in de parochiekerk in Zeeland 28 H. Eucharistie met het Donatuskoor, vanaf 19 uur in de parochiekerk in Reek 28 Stichting Carnaval De Moeslanden - Verspreiding van de Moeskrant, huis-aan-huis in Schaijk 28 Viering van Woord en Gebed, vanaf 17.30 uur in de parochiekerk in Schaijk 28 Nederlands-Poolse Café Party - DJ Dennis, vanaf 20.30 uur in café De Raaf in Schaijk 28 Eucharistieviering met het parochiekoor, vanaf 19 uur in de kerk in Demen 28 H. Mis met koor Con Spirito, vanaf 19 uur in de parochiekerk in Herpen 28 Pronkzitting, vanaf 20 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen 28 Workshop - Glas-in-lood, vanaf 10.30 uur in het Museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein 28-29 Expositie met werken van Lizzie Evers, van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein 29 Eucharistieviering met het Herenkoor, vanaf 10 uur in de parochiekerk in Schaijk 29 De Smouskes - Jeugdpronkzitting ‘De Smouskes op wereldreis’, vanaf 14 uur (zaal open vanaf 13.30 uur) in zaal De Heische Tip in Zeeland

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar

redactie@arenalokaal.nl

Folders aan te vragen via 0529-457224 www.arenalokaal.nl – vrijdag 20 januari 2012


Henk Kuijpers van Henk Kuijpers Tweewielers uit Herpen

‘Er is absoluut een engelbewaarder geweest’ MensenWerk HERPEN - Bij Henk Kuijpers (51) van Henk Kuijpers Tweewielers is het glas altijd half vol in plaats van half leeg. Hoewel gezondheidsproblemen hem en zijn vrouw Diny (52) belemmeringen opleveren in het dagelijks leven, is Henk volhardend. “Je moet toch doorgaan. Ik ben een rasoptimist in hart en nieren.”

Fietsenwerk Vanaf zijn negentiende stopt Henk zijn fietshobby wegens tijdgebrek. Maar rond die leeftijd blijkt ook dat hij reuma heeft. “Ik had vaak last van mijn rug. Mijn spieren leken wel kabels. Ze begonnen spontaan te scheuren. Op aanraden van de fysiotherapeut heb ik het probleem laten onderzoeken. Ik bleek reuma te hebben.” Dat was een flinke klap voor de jongeman die volop vooruit wilde. “Je kunt niet met alles meedoen. Je moet jezelf in acht nemen.” Toch laat hij fietsen niet links liggen. Integendeel. Tweewielers worden zijn beroep. “Ik ben altijd graag bezig met mijn handen. Op mijn tiende sleutelde ik al volop. Van een paar kleine brommertjes een grote bromfiets maken. In mijn pubertijd stond ik ’s avonds en in de vrije uren fietsen te repareren bij de rijwielhandel van Broer Reijs.” Zijn opleiding op de LTS in Oss, installatietechniek, komt hem goed van pas. Het werk bevalt Henk heel goed en Broer is diktevreden over zijn jonge hulp. “Ik kon uiteindelijk bij Reijs

Waarom BrabantZorg Thuiszorg? Waarom BrabantZorg Thuiszorg? Omdat wij weten dat veel mensen de wens hebben om zelfstandig in een vertrouwde omgeving te blijven wonen ook wanneer er een vraag naar zorg ontstaat. BrabantZorg Thuiszorg biedt hierbij uitkomst. Wij, Melanie van Casteren en Dorothé Snijders, de teammanagers van BrabantZorg Thuiszorg in Schaijk/Reek en Zeeland, vertellen graag wat we kunnen betekenen voor inwoners van Schaijk/Reek en Zeeland. Niet alleen ouderen, maar iedereen kan te maken krijgen met lichamelijke, psychische of sociale problemen, voor een lange periode maar soms ook voor een korte tijd. Bijvoorbeeld als u net uit het ziekenhuis bent ontslagen, maar thuis nog verder moet herstellen. Omdat het niet altijd mogelijk is om op familie, vrienden of kennissen terug te vallen kan BrabantZorg Thuiszorg u een helpende hand bieden, dag en nacht.

H

enk wordt geboren in Herpen en is een gezonde knaap die veel van voetballen houdt. “Maar toen ik een jaar of twaalf was, kreeg ik een knieblessure. Bij een val kwam er een stuk glas in mijn knie.” In die tijd zijn de operatietechnieken nog niet zo ver gevorderd dat een operatie soelaas biedt. “Opereren zou waarschijnlijk meer kwaad dan goed hebben gedaan. Het glas moest er vanzelf uitgaan. Het betekende wel dat ik moest stoppen met voetballen. Want bij die sport maak je rare bewegingen dus ik had er continu last van.” Henk besluit het voetballen te vervangen door het fietsen. Hij sluit zich aan bij de jongerenwielerclub De Komeet in Oss. In een groep van vijftien jongens, doet Henk mee aan wedstrijden in het hele land. “We hebben nooit gewonnen. Maar dat is ook niet belangrijk. Fietsen en sporten doe je voor je plezier.”

nader bekeken

Henk Kuijpers: “Fietsen en sporten doe je voor je plezier.”

in dienst komen. Om me verder te bekwamen, heb ik op de streekschool in Den Bosch een opleiding over bromfietsen en fietsentechniek gedaan.” Nu nog steeds volgt Henk regelmatig een bijscholingcursus. “De techniek in de fietsenwereld verandert zo snel. Vroeger was alles mechanisch, tegenwoordig technisch. Er komt heel veel bij kijken. Vooral de elektrotechniek verandert veel. Dat moet je bijhouden, anders lig je eruit.” Achttien jaar geleden begint Henk voor zichzelf. Bij Reijs kwam de nadruk te liggen op autobanden. Henk, die graag zelf onderneemt en dingen weet aan te pakken, besluit, in overleg met Reijs, om de fietsenzaak over te nemen. “We doen het goed. Waarschijnlijk komt

een longontsteking te hebben. De penicillinekuur die ik kreeg hielp niet. Ik kon zelfs de trap niet meer op.” Henk vertrouwt het niet en vraagt om nader onderzoek. In het ziekenhuis van Oss wordt niets bijzonders geconstateerd. Uiteindelijk stapt Henk naar het medisch centrum Dekkerswald in Groesbeek. “Daar ontdekten ze dat ik een bacterie in mijn longen had. Met zware medicijnen ben ik beter geworden, maar intussen ben ik wel de helft van mijn longcapaciteit kwijt.” De klap komt heel hard aan bij het horen van dat bericht. “Het is een geluk dat ik nooit gerookt heb en een goede conditie had. Daardoor ben ik er redelijk bovenop gekomen. Maar ja, het is nooit meer zoals eerst.

‘Er is niets zo belangrijk dan er voor elkaar zijn’ dat omdat we behalve verkopen ook repareren. We leveren service en kwaliteit, maar het is vooral gemoedelijk. We hebben tijd voor een praatje. Daarbij zijn we van de Hubertusstraat naar de Brabantstraat verhuisd in juni 2011. We hebben nu een heel ruim en overzichtelijk pand. Fijn voor de klanten en voor ons. ” De zaak specialiseert zich in beginsel op fietsen en bromfietsen. Maar aan de verkoop van bromfietsen komt abrupt een einde. “Op een gegeven moment voelde ik me heel beroerd. Mijn gezondheid kelderde van het ene moment op het andere naar beneden. Ik bleek

Je levensstandaard moet volledig worden aangepast. Ik sport nog wel zoals zwemmen en fietsen, maar nu op mijn eigen tempo.” Alsof de gezondheidsproblemen van Henk nog niet genoeg zijn, treft het noodlot hem weer een paar jaar later. “Mijn vrouw kreeg een acute hartstilstand en infarct. Ze is drie kwartier klinisch dood geweest. Door het uitstekende optreden van onze huisarts, heeft ze het uiteindelijk gered. Op zo’n moment denk je maar aan één ding: alles mag van me gestolen worden, als mijn vrouw maar blijft leven. Ik dacht echt dat ze

ging. Haar ouders zijn ook aan het hart overleden. Maar er is absoluut een engelbewaarder geweest.” De vaste grond glijdt onder Henks voeten vandaan. “Er verandert iets met je. Er is niets zo belangrijk dan er voor elkaar zijn. Je weet je vrienden te waarderen. Je beseft hoe belangrijk het is om elkaar op te kunnen vangen.” Ondanks het feit dat Diny heel goed gerevalideerd is, laat het ongeluk wel zijn sporen achter. “Je kunt wel gaan zitten kniezen en mopperen, maar daar schiet je niets mee op. Je leert omgaan met je beperkingen. Je schouders eronder zetten en vooruit gaan.” Gelukkig hebben Henk en Diny een zoon. “We zijn ontzettend blij met Rick. We wilden graag meer kinderen, maar dat was onmogelijk na Diny’s ongeluk.” Rick is vijftien en zit op het Mondriaan in Oss. Wat Rick in de toekomst gaat doen, weet Henk niet. “Rick moet zelf kiezen wat hij wil. Als hij maar plezier heeft in wat hij doet. Net als ik.” Henk geniet niet alleen van zijn werk, maar ook van een vakantie in de zomer in de Turkse zon. “Het is heel mooi in Turkije. We gaan standaard met mijn zwager en schoonzusje en hun kinderen. Daarbij heb ik voor de reuma baat bij de warmte van de zon en is de lucht er veel aangenamer dan hier. Dat vochtige weer hier drukt op mijn longen. In Turkije is het echt relaxen.”

Binnen de gemeente Landerd zijn er twee thuiszorgteams van BrabantZorg. Al jaren is vanuit verzorgingshuis Compostella in Zeeland een thuiszorgteam actief. Doordat zich een toename aan zorgvragen vanuit Schaijk en Reek aandiende, is twee jaar geleden het thuiszorgteam in Schaijk/Reek ontstaan. Dit team werkt vanuit Nieuwe Hoeven. BrabantZorg Thuiszorg biedt diverse soorten zorg zoals persoonlijke zorg, verpleging en begeleiding. Medewerkers van BrabantZorg Thuiszorg starten hun zorgroute vanuit Compostella en Nieuwe Hoeven met een kort overleg over eventuele bijzonderheden van de cliënten. Doordat we werken met vaste kleine teams die zoveel mogelijk bij de dezelfde groep cliënten komen, is er meer betrokkenheid voor de zorg. Door onze kleine teams zijn onze medewerkers flexibel en kunnen zij beter inspelen op de specifieke wensen van de cliënten. Cliënten kunnen aangeven hoe en wanneer ze de zorg willen ontvangen. Cliënten leren onze medewerkers kennen. We krijgen van cliënten vaak te horen dat dit voor hen erg prettig is, zij moeten medewerkers toch keer op keer in hun eigen huis toelaten. Naast de echte zorg geven we ook voorlichting, bijvoorbeeld over voeding, het gebruik van medicijnen, woningaanpassing en bijvoorbeeld diabetes. Ook kunnen wij mensen helpen die het moeilijk vinden om hun dag in te delen. Medewerkers worden op de hoogte gehouden van laatste ontwikkelingen zodat zij deze vragen van cliënten kunnen beantwoorden of verwezen kunnen worden naar organisaties en/of instanties waar cliënten verder geholpen kunnen worden. BrabantZorg Thuiszorg valt onder de zogenaamde AWBZ-zorg. Om in aanmerking te komen voor een financiële vergoeding, heeft u een indicatie van Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) nodig. De Klantenservice van BrabantZorg kan alles duidelijk uitleggen en u helpen bij uw aanvraag. Ook als uw vraag om hulp niet (geheel) wordt vergoed, kunt u BrabantZorg Thuiszorg inschakelen. U betaalt dan zelf uw zorg op maat of vult de vergoede zorg aan tot het niveau dat u zelf wilt. Wilt u meer weten van BrabantZorg Thuiszorg? Bel ons dan. Melanie van Casteren, teammanager BrabantZorg Thuiszorg Schaijk/Reek (0486-461751 of 06-51545427) Dorothé Snijders, teammanager BrabantZorg Thuiszorg Zeeland (0486–458585 of 06-53733424) Klantenservice BrabantZorg, 0412-622678

Nieuwjaarsconcert Reek bij Landerd in Beeld

LANDERD - Landerd in Beeld zendt zondag 22 en maandag 23 januari een samenvatting uit van het nieuwjaarsconcert van Semper Cresendo uit Reek. De harmonie trad op in Het Wapen van Reek. Daarnaast is in de uitzending een verslag te zien van het NK veldrijden in Huijbergen, waar Landerdse sporters als Daphny van den Brand en Maik en Bjorn van der Heijden reden. Ook is er een een interview te zien met bestuursleden van Stichting Jeugdbelangen Zeeland over het 50-jarig bestaan van de vereniging.Landerd in Beeld is te zien om 12, 18, 20 en 22 uur. Simone van de Wijdeven Dinsdag tot en met vrijdag wordt de uitzending elke werkdag uitgezonden om 19 en 22 uur. Daarnaast zijn er in de bibliotheken van Schaijk en Zeeland dvd’s te leen van de uitzending. Ook zijn onderwerpen online terug te zien op www.landerd-tv.nl.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 20 januari 2012

5


U kunt zich vo or deze activiteiten in schrijven via www.maasla ndcollege.nl

Datum

Activiteit

Bestemd voor

di 24-01-’12

Informatieavond vwo-research

leerlingen van groep 8 en hun ouders/verzorgers

wo 25-01-’12

Proeflessen

leerlingen van groep 8

vr 27-01-’12

Open Dag

16.30 - 21.00 uur

Vianenstraat 1 5342 AJ Oss T (0412) 66 70 70 F (0412) 64 37 32 www.maaslandcollege.nl info@maaslandcollege.nl

Hannah Zevenbergen

Waar ga jij volgend jaar naar school? Met vier instroommogelijkheden biedt het Mondriaan je ruime keuze na de basisschool. Meer weten? Kom naar het Open Huis op vrijdag 10 februari van 16.00 - 21.00 uur.

6

www.arenalokaal.nl – vrijdag 20 januari 2012


Schaijkse zaak vanaf de zomer in een nieuw jasje

Schoppema De Alleswinkel gaat verder als Marskramer SCHAIJK - Schoppema De Alleswinkel in Schaijk gaat met ingang van komende zomer verder onder de vlag van Marskramer. In de nieuwe formule kunnen klanten als vertrouwd terecht voor een compleet assortiment huishoudelijke artikelen, speelgoed, cadeau-artikelen en seizoensgebonden producten. De collectie meubels en verlichting verdwijnt. De overgang naar het Marskramer-concept betekent ook de terugkeer van Friso Schoppema, die het stokje gaat overnemen van zijn vader Frans. Vanaf november, wanneer Frans Schoppema 65 wordt, komt de franchiseformule officieel in handen van Friso.

F

riso (38) is de vierde generatie van de bekende Schaijkse ondernemersfamilie Schoppema. Zijn overgrootvader begint in 1915 met een bedrijf in taxivervoer, fietsen bromfietsverkoop. De zaak - destijds gevestigd in de Schutsboomstraat op de plek van de huidige Kruidvat - groeit in 1938 uit tot een echte dorpswinkel waar een keur van verschillende producten verkrijgbaar is. In 1966 neemt Frans Schoppema het winkelbedrijf over van zijn vader Jan en verhuist de zaak naar de huidige locatie aan de Runstraat in Schaijk. Daar wordt de Alleswinkel in de jaren daarna steeds verder uitgebreid, onder meer met een extra dependance in 1984.

Frans en Friso Schoppema in De Alleswinkel in Schaijk.

Vogelbescherming houdt Nationale Tuinvogeltelling REGIO - Vogelbescherming Nederland houdt zaterdag 21 en zondag 22 januari voor de negende keer de Nationale Tuinvogeltelling. Gedurende een half uur worden alle vogels in tuin of balkon geteld. Zowel volwassenen als kinderen kunnen hieraan meedoen. De deelname is gratis. De telgegevens worden op een speciaal telformulier ingevuld waarna deze via het internet kunnen worden doorgegeven. Aan de hand daarvan wordt de Nationale Tuinvogel Top 10 samengesteld. De ingestuurde gegevens worden gebruikt voor onderzoek naar vogels. Arend Vermaat van Vogelwacht Uden: “Vorig jaar namen ruim dertigduizend mensen deel aan de Tuinvogeltelling en werden er bijna achthonderdvijftigduizend vogels geteld. De top drie bestond uit de huismus, koolmees en merel.” Meer info: www.tuinvogeltelling.nl.

OSS - Als je in groep 8 zit moet je een belangrijke keuze maken: naar welke opleiding en welke middelbare school wil ik? Of je nu kiest voor mavo, havo, vwo, tweetalig havo of vwo of vwo-research, met het Maaslandcollege in Oss kies je voor een betrouwbare en moderne kwaliteitsschool die alle mogelijkheden biedt voor een goede toekomst. Meer te weten komen? Dat kan tijdens de proeflessen op 25 januari en 15 februari (opgeven via de site), de vwo-researchinformatieavond op 24 januari (opgeven via de site) en de open dag op 27 januari van 16.30 tot 21 uur. Meer info: www.maaslandcollege.nl.

Een goed begin is het halve werk. Dat merk je al snel na je aanmelding op het Maaslandcollege. In juni, nog voor de vakantie dus, kom je kennismaken met je nieuwe klasgenoten (je mag overigens zelf aangeven bij wie je wel of niet in de klas wilt) en je nieuwe mentor (dat is de leraar die jou dagelijks begeleidt en ervoor zorgt dat alles naar wens gaat). Afhankelijk van je Citoscore, het basisschooladvies en je eigen wensen word je geplaatst in een mavo/havoklas, een havo/vwoklas een tweetalige havo/vwoklas, een tweetalige vwo-klas of een vwo-researchklas. Ben je een leerling die graag dingen zelf wil onderzoeken, dan is die laatste klas echt iets voor jou. Interessant, goed voor je ontwikkeling en toekomst, maar ook nog eens heel leuk.

Kennismaken met Mondriaan College Oss op 10 februari

Mavo XL Het Mondriaan College kiest voor een stevige basis met de Mavo XL. Daarbij volgt iedereen verplicht zeven examenvakken. Daardoor hoeven de scholieren niet zo jong al te kiezen wat ze laten vallen. Ze hebben bovendien bredere mogelijkheden om door te stromen naar het mbo. De resultaten van deze werkwijze zijn al heel goed. Bij Mavo XL is er een schakelklas voor degenen die willen overstappen van Mavo naar Havo. Deze leerlingen krijgen extra les in Nederlands, Engels en Wiskunde. Zo is de overstap straks makkelijker én de leerlingen zijn klaar voor de aangekondigde strengere exameneisen. Om op de Mavo-afdeling te kunnen worden geplaatst is een Mavo-advies en Cito-score van 533 of hoger nodig.

Maaslandcollege Oss houdt open dag

Leerlingen van deze researchafdeling wonnen vorig jaar zelfs de nationale wetenschapsprijs. Ben je meer een talig type, dan is tweetalig havo of tweetalig vwo een hele goede keuze. Een flink aantal vakken volg je in het Engels. Je krijgt dan les van speciaal daarvoor opgeleide leraren en van native speakers. Dat zijn docenten uit een Engelstalig land. Je spreekt bijna de hele dag Engels en je zult verbaasd staan over hoe snel Engels echt je tweede taal wordt. Dat komt dan natuurlijk weer goed van pas als je later naar universiteit of hogeschool wilt (want daar zijn

Duidelijk en georganiseerd onderwijs

OSS - Leerlingen van groep 8 en hun ouders kunnen op vrijdag 10 februari kennismaken met het Mondriaan College in Oss. De school houdt die dag van 16 tot 21 uur open huis. Er zijn veel activiteiten en er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

parkeergelegenheid en de scherpe prijzen”, benadrukt Friso Schoppema.

Bekend terrein Friso heeft tussen 1993 en 2003 ook al tien jaar meegedraaid in De Alleswinkel en weet zich derhalve op bekend terrein. “Ik heb er erg veel zin in”, vertelt hij. “Ik heb altijd al de drive gehad om iets voor mezelf te gaan doen, om alles naar eigen wens in te vullen. Die kans krijg ik nu. Het is een mooie uitdaging om ook binnen de Marskramer-formule onderscheidend te zijn, om nét even iets extra’s te doen voor de klanten.” De overgang naar de Marskramer-formule betekent ook dat mensen vaker een folder in de bus krijgen met de laatste aanbiedinNieuwe frisse uitstraling gen. Daarnaast is er de Schoppema De Alleswin- mogelijkheid om online te kel wordt komende zomer shoppen in de Marskrain een volledig nieuw jasje mer-webwinkel. gestoken. De zaak wordt niet alleen voorzien van de Frans Schoppema blijft kenmerkende ‘Marskra- voorlopig nog gewoon mer-look’, maar krijgt ook werkzaam in de winkel. een veel opener en moder- “Helemaal loslaten kan ik ner karakter. “De service het echt nog niet na 46 en klantvriendelijkheid die jaar”, lacht hij. “Maar als de mensen gewend zijn, ik in november 65 word, blijven echter behouden. ga ik het wel wat rustiger Net zoals de ruime gratis aan doen.”

onderwijs

veel studieboeken, colleges en stages in het Engels). Of als je in het buitenland wilt gaan studeren, wonen of werken. Het Maaslandcollege is de enige officiële tweetalige school in de regio. Maar ook als je niet kiest voor een tweetalige opleiding krijg je op het Maaslandcollege een internationaal gerichte schooltijd. Dat blijkt onder meer uit de buitenlandexcursies, buitenlandstages, uitwisselingen met leerlingen uit het buitenland, emailprojecten, enz. Voor alle leerlingen belangrijk, want de wereld wordt steeds internationaal gericht. Natuurlijk zijn leerlingen

Tweejarige brugklassen Als enige school in Oss kent het Mondriaan College een tweejarige brugperiode. Leerlingen krijgen twee jaar de tijd om te laten zien wat ze in hun mars hebben, voordat ze een definitieve keuze maken. Een rustige start garandeert leerlingen dat ze kunnen wennen aan de grote overstap tussen groep acht en de brugklas. Uit ervaring blijkt dat leerlingen met een goed advies van hun basisschoolleraar, maar met een iets te lage cito-score, het erg goed doen op het Mondriaan College. Reden om voor het komende schooljaar de instroomeis voor Havo-Vwo te verlagen naar 540. Nieuw voor Havo-leerlingen is ook het Cambridge-Engels dat nu alleen nog aan de Vwo’ers wordt aangeboden. Leerlingen die voor Cambridge-Engels kiezen, krijgen extra les en begeleiding naar het Cambridge-examen waarmee ze het certificaat behalen dat voor internationale scholen een toelatingseis is. Met ons Vwo wil het Mondriaan College vooral terug naar de basis. Veel studenten hebben genoeg aan het reguliere Vwo-programma, dat op zichzelf al zwaar genoeg is; zonder allerlei extra vakken. Het is belangrijk dat naast school en studie de Vwo-leerlingen ook ruimte hebben voor sport en sociale activiteiten. Onderwijs op maat Het Mondriaan College biedt voor iedere leerling een studieroute die bij hem of haar past, volgens het uitgangspunt ‘Werken naar Onderwijsbehoefte’. Het onderwijs wordt hierbij op maat afgestemd op de individuele behoeftes van de leerlingen. Meer info: www.mondriaancollege.nl.

Open dagen middelbare scholen Oss Het Hooghuis locatie TBL - proeflessen 18 januari en 1 februari - open dag 2 maart, van 16 tot 21.30 uur Het Hooghuis locatie Station - proeflessen 25 januari, van 14 tot 16 uur - open dag/avond 7 maart - inschrijvingen 14 en15 maart Het Hooghuis locatie Zuid - open dag 2 maart Het Hooghuis locatie De Singel - rondleiding 26 januari en 9 februari 13 tot 14 uur - proefdag 5 maart van 9 tot 14.15 uur - informatieavond 5 maart, aanvang 20 uur Het Hooghuis locatie Ravenstein - open dag zondag 4 maart van 13.30 tot 16.30 uur Het Mondriaan College - open huis, 10 februari van16 tot 21 uur die sportief zijn ook op hun plaats op het Maaslandcollege. Je kunt er bijv. eindexamen doen in beweging, sport en management. En natuurlijk actief sporten: het Maaslandcollege doet aan veel toernooien mee en de prijzenkast puilt uit! Ligt je voorkeur bij cultuur, dan kun je bijv. kiezen voor een kunsteindexamenvak of uitblinken op de Maasland goes cultural show.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 20 januari 2012

7


Actie start maandag 23 januari

Voetbalplaatjes sparen van DAW en Achilles bij Albert Heijn Schaijk SCHAIJK - Schaijkenaar Wim Boeijen verzorgt op woensdag 8 en donderdag 9 februari een dialezing over het leven anno 1930-1945 in heemhuis De Komme. Om een indruk te geven hoe inventief de Nederlanders in oorlogstijd waren, richt zijn echtgenote Marietje met haar verzameling aan kleertjes en andere spulletjes uit de oorlog een speciale expositie in. De presentatie, die wordt ondersteund met bijzonder diamateriaal, begint om 20 uur. Het Schaijkse heemhuis opent om 19.30 uur.

K

lanten van Albert Heijn kunnen vanaf 23 januari acht weken lang sparen voor de voetbalplaatjes van de lokale voetbalhelden. Van DAW zijn individuele portretten beschikbaar van alle jeugdvoetballers en de spelers van het eerste heren- en damesseniorenteam. Daarnaast kan men sparen voor een aantal teamfoto’s van de Schaijkse senioren. In totaal zijn er maar liefst 592 verschillende DAW-voetbalplaatjes. Van Achilles

Het Achillesverzamelalbum.

Huub Christiaens van Albert Heijn Schaijk. Reek, dat dit jaar het honderdjarig bestaan viert, komen plaatjes in omloop van elk jeugd- en seniorenlid. Verder zijn er ook van de Reekse club teamfotoplaatjes te sparen. In totaal zijn er 244-Achillesplaatjes te verzamelen. Sparen voor voetbalplaatjes van Achilles kan overigens ook bij de C1000supermarkt in Zeeland. Lokale betrokkenheid “Als Albert Heijn vinden we het belangrijk om betrokken te zijn bij de lokale gemeenschap. We dragen daarom graag een steentje bij in Schaijk en Reek”, zegt ondernemer Huub Christiaens van de AH-supermarkt in Schaijk. “Dit doen we door het sponsoren van een aantal jeugdteams van DAW en Achilles Reek en het DAWjeugdkamp, maar ook door het schenken van de verzamelalbums aan de leden van Achilles en de jeugd-

men ook een zakje voetleden van DAW. Zij ont- balplaatjes ontvangt. De vangen de albums via hun betreffende actieproducvereniging.” ten zijn iedere week terug te vinden in de advertentie ‘Unieke actie’ van Albert Heijn in Arena. Christiaens verwacht dat Mensen die geen lid zijn er de komende weken een van DAW of Achilles, maar enorme verzamelwoede toch graag een verzamelontstaat in Schaijk en album willen, kunnen dit Reek. “Dit is een unieke voor 4,95 kopen in de suactie. Van ieder jeugdlid permarkt. Tegen het einde van DAW en Achilles komt van de actieperiode vindt namelijk een plaatje in om- ook een voetbalplaatjesloop. Het mooie is dat ie- ruilmiddag plaats. dereen in het album elkaar kent en herkent. Daardoor zal het voor de spelers een blijvende herinnering zijn aan de sportieve prestaties bij hun club.” Sparen voor plaatjes Klanten van Albert Heijn krijgen bij besteding van iedere vijftien euro aan boodschappen een zakje voetbalplaatjes van DAW (7 stuks per zakje) of Achilles Reek (3 plaatjes per zakje) cadeau. Daarnaast zijn er wekelijks enkele speciale actie-artikelen waarbij

Het DAWverzamelalbum.

Geronimo Stilton signeert boeken bij Bruna Schaijk SCHAIJK - Geronimo Stilton, het bekende personage uit de gelijknamige kinderboekenserie, komt op woensdag 25 januari naar de Bruna in Schaijk om boeken te signeren. De kinderen mogen ook op de foto met de muis. Kaartjes voor de signeer- en fotosessie, die duurt van 14 tot 16 uur, zijn gratis af te halen in de winkel aan de Runstraat.

8

Verhuur koophuis wordt gemakkelijker REGIO - Huiseigenaren die hun oude huis niet kwijt kunnen en door de aankoop van een andere woning met dubbele lasten zitten, kunnen dat eerste huis in de toekomst gemakkelijker verhuren. Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken wil de procedures versoepelen, zo liet ze dinsdag weten. Ook gaat ze de makelaars via hun koepels informeren over de huidige mogelijkheden voor huiseigenaren om hun oude huis te verhuren, zo schreef ze eerder die dag aan de Tweede Kamer.

Op woensdag 25 januari

Geronimo Stilton signeert zijn boeken.

ondernemend

De boeken van Geronimo Stilton worden geschreven als autobiografische verhalen, met Geronimo Stilton als ik-figuur. De boeken worden uitgegeven onder de naam Geronimo Stilton, maar zijn gebaseerd op de ideeën van de oorspronkelijke schrijfster Elisabetta Dami. Momenteel worden de boeken echter geschreven door diverse schrijvers. De reeks wordt door diverse tekenaars geïllustreerd, waaronder Larry Keys, Lorenzo

Chiavini, Silvia Bigolin en Lorenzo de Pretto. In Italië is het een van de meest populaire kinderboekenseries. De serie richt zich op kinderen in de leeftijd van negen tot twaalf jaar en verschijnt intussen in 35 talen. De personages Geronimo Stilton, zowel het hoofdpersonage als de schrijver van de boeken, is de uitgever van de meest gelezen krant van Muizeneiland, De Wakkere Muis. Geronimo is een bange, maar zachtaardige muis, die niets liever zou willen dan een rustig leven, maar hij wordt telkens betrokken in wilde avonturenreizen met Thea, Klem en Benjamin. De boeken worden geschreven als autobiografische avonturenromans. Geronimo heeft een jongere zus genaamd Thea Stilton, die als journalist en fotograaf werkt bij De Wakkere Muis. Klem Stilton, de neef van Geronimo, is de grappenmaker van de familie. Hij weet nog niet wat hij wil worden en heeft elke week een andere baan. De negenjarige Benjamin Stilton is het favoriete neefje van Geronimo. Er is ook een televisieserie gemaakt rond de verhalen van Geronimo Stilton. Deze wordt in Nederland sinds september 2009 uitgezonden door Nickelodeon. De afleveringen van de tv-serie zijn tevens op dvd verschenen.

De Leegstandwet biedt al mogelijkheden om bij aankoop van een ander huis het oude (zonder huurbescherming) te verhuren, maar Spies denkt dat het ‘wel zou kunnen zijn’ dat niet alle makelaars daarvan op de hoogte zijn. In de Tweede Kamer gingen vorig jaar stemmen op om de tijdelijke verhuur van koopwoningen gemakkelijker te maken. De procedure voor het aanvragen van de verplichte verhuurvergunning voor te koop staande huizen bij de gemeenten wordt nu versoepeld, belooft Spies. De huizen moeten niet langer onder het Woningwaarderingsstelsel (‘puntenstelsel’) vallen. Zo vervalt de verplichting voor gemeenten om voor de te verhuren woning een maximale huurprijs vast te stellen. Ook mogen gemeenten bij het verlenen van de vergunning geen extra voorwaarden stellen. Spies gaat tevens met het ministerie van Financiën en de banken, die als hypotheekverstrekker toestemming moeten geven voor tijdelijke verhuur, kijken hoe eventuele knelpunten kunnen worden opgelost. Met minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) gaat minister Spies dan ook nog de regels voor tijdelijke verhuur bij de ombouw van kantoorpanden naar huurwoningen tegen het licht houden. De maximale periode voor tijdelijke verhuur van huurhuizen die gesloopt of gerenoveerd zouden moeten worden, gaat van 5 naar 7 jaar. Ook kan er vaker dan een keer een vergunning voor tijdelijke verhuur van deze panden worden afgegeven. De verhuiskostenvergoeding tenslotte, waartoe verhuurders soms verplicht worden, zou bij het beëindigen van de tijdelijke bewoning achterwege moeten blijven. De huurder weet immers dat de huur maar tijdelijk is. (ANP)

Tweede Kamer kijkt het nog even aan met de tandartsen REGIO - Een kritische Tweede Kamer volgt de ontwikkelingen met het experiment met de vrije prijzen voor tandartsen op de voet. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) kreeg dinsdag steun van VVD, CDA, PVV en D66 om door te gaan met het project waar PvdA, GroenLinks en SP liefst nu al, twee weken na de start, mee zouden stoppen. Schippers benadrukte dat zij het onacceptabel vindt dat ouders voor hun kind moeten bijbetalen bij de tandarts. Zij vertrouwt er echter op dat verzekeraars en tandartsen daar mogelijk volgende week al een oplossing voor hebben. “Het lijkt me dat we dat voor elkaar moeten kunnen krijgen nu tandartsen en verzekeraars hebben aangegeven dat zij deze bijbetalingen ook onacceptabel vinden.” Ze vindt de onduidelijkheid geen reden om het experiment nu te stoppen. Net als Schippers willen ook CDA, PvdA, GroenLinks en SP niet dat er wordt bijbetaald voor mondzorg voor de jeugd. Voor de PVV is het experiment over als blijkt dat de patiënt de dupe is. Dat is het geval wanneer duidelijk wordt dat “patiënten een hogere premie betalen en moeten bijbetalen omdat er minder wordt vergoed.” Eigenlijk direct na het begin van deze proef op 1 januari zijn er geluiden dat tandartsen hun tarief flink verhoogden. Volgens een eerste inventarisatie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) liggen de prijzen echter vaak in de buurt van de tarieven van 2011. Van Schippers mag een tandarts wel duurder worden, als de tariefstijging maar goed onderbouwd is. “Als de prijzen sterker stijgen dan is te beredeneren, is er iets onwenselijks aan de hand.” De minister hield de Kamer voor dat ze dit experiment bewust doet. “We moeten terugkunnen als dit niet werkt. We monitoren strak, we kunnen allemaal zien waar het toe leidt, en als we met z’n allen zeggen: ‘dat willen we niet’, kunnen we ermee stoppen.” Volgens de SP wordt niet voor niets volgende week al een tweede rapportage verwacht: “Dat is omdat er allerlei signalen zijn dat het niet goed gaat.” (ANP)

www.arenalokaal.nl – vrijdag 20 januari 2012


Gemeentelijke informatie ‘Rij Wijs’ en met een ervaring rijker op pad

T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Op 12 januari ontvingen Annelieke Deij en Jan van Burgsteden uit handen van de regionale verkeersveiligheidsambassadeur wethouder Tindemans en wethouder Van Burgsteden (gemeente Veghel) het eerste exemplaar van de Folder ‘Rij Wijs!’, hun nieuwe rijbewijs en een bos bloemen. “Rij met deze unieke rij-ervaring en de tips uit de folder voortaan wijs door het verkeer,” was hun boodschap. Annelieke haalde vorige week woensdag haar rijbewijs, Danny was aan verlenging toe.

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften. Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

Alle gemeenten in NoordoostBrabant verstrekken de folder vanaf nu bij nieuwe of verlengde rijbewijzen om de verkeersregels nog eens op te frissen. Dit gebeurt via korte verhaaltjes, tips en een verkeersquiz. De onderwerpen ‘verlichting’, ‘rotondes’, ‘maximum snelheid’, ‘stopafstand’, ‘parkeren’ en ‘voorrang’ komen erin aan bod. Geen vermijdbare ongevallen meer De folder past bij de ambitie ‘Nul verkeersslachtoffers in NoordBrabant’. Hiervoor zetten de bestuurders van alle gemeenten en politiekorpsen, Veilig Verkeer Nederland, Rijkswaterstaat en provincie Noord-Brabant zich in. Ieder slachtoffer is er één te veel. Samen gaan we meer inzetten op gedragsverandering en bewustwording. Iedereen moet zich bewust worden van zijn of haar gedrag in het verkeer. Iedereen moet zich afvragen: wat kan ík zelf

Reparatiebon gemeente Landerd Afdeling Realisatie en Beheer Naam:

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland

.............................................................................................

Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2012 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................

Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

V.l.n.r.: Hetty Tindemans, Danny van de Graaf, Annelieke Deij en Jan van Burgsteden. doen om verkeersslachtoffers te verminderen? De folder is een initiatief van GGA Noordoost-Brabant. GGA staat voor gebiedsgerichte aanpak en is een samenwerking op het gebied van Verkeer en Vervoer tussen de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill & Sint Hubert, Sint Anthonis, Uden en Veghel, de provincie, Rijkswaterstaat, VVN, Politie Brabant Noord en de Kamer van Koophandel.

Mandaat voor afwijzen ‘aanvragen tot vaststelling bestemmingsplan’ Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd maakt bekend dat de gemeenteraad, in de vergadering van 15 december 2011, heeft besloten om de bevoegdheid om afwijzend te beslissen op een aanvraag tot vaststelling van een bestemmingsplan te mandateren aan het college. Het mandaat geeft het college de bevoegdheid om ‘aanvragen tot vaststelling van een bestemmingsplan’ af te wijzen (art. 3.9, tweede lid, Wro). Inwerkingtreding: Het mandaatbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit op de gemeentepagina. Inzien van de regeling: Het mandaatbesluit ligt gedurende zes weken vanaf de datum inwerkingtreding van het besluit voor iedereen tijdens de openingtijden ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Ruimte, kamer 1.21. Informatie: Voor nadere informatie of inzage buiten de openingstijden, kunt u contact opnemen met mevrouw M. Spoeltman van de afdeling Ruimte, tel. 0486-458164.

Indienen voor 1 maart 2012

Aanvragen declaratiefonds 2011 Het declaratiefonds van de gemeente Landerd is bedoeld om mensen met een inkomen rond het minimum in staat te stellen mee te doen aan maatschappelijke activiteiten, want vaak ontbreekt het geld daarvoor. Voor een alleenstaande, maar ook de afzonderlijke gezinsleden geldt een bedrag van € 175,00 per jaar. Te declareren zijn onder andere: abonnementen en kaartjes voor een zwembad, de bioscoop, de schouwburg of de bibliotheek. Tot slot vergoed het fonds ook eenmalige activiteiten, zoals uitstapjes naar dierentuin, pretpark of schoolreisjes en schoolkampen. Aanvragen kunt u indienen door het invullen van een formulier dat u kunt krijgen bij de balie Sociale Zaken. Belangrijk: U kunt tot 1 maart 2012 een aanvraag indienen voor kosten die betrekking hebben op het jaar 2011.

Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 - Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, tel. 0486-451458) - Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5 - Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 20 januari 2012

9


Overlast bomen in de openbare ruimte Met regelmaat worden er door inwoners verzoeken gedaan voor het verwijderen van gemeentelijke bomen in de openbare ruimte. Het betreft in de meeste gevallen verzoeken voor bomen die de bewoners op een of andere manier overlast bezorgen in de directe woonomgeving. Het gaat meestal om overlast als gevolg van wortels, bladluizen, schaduw, vallend blad of vruchten.

Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid.

Nu is de mate van overlast een moeilijk te omschrijven begrip. Het is vaak ook een gevoel. Wat voor de ene bewoner grote overlast is, is voor de ander juist geen probleem. Het meten van de zwaarte van dergelijke klachten is dus vaak lastig vast te stellen en vaak maatwerk. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor richtlijnen vastgesteld waarmee wordt geprobeerd via een aantal criteria hier richting aan te geven. Criteria Als bomen dicht tegen een privé tuin staan kunnen ze soms voor overlast zorgen. Wortel ingroei, blad, roetdauw (luizen) en schaduw zijn de meest gehoorde klachten. Bomen zijn nu eenmaal levende organismen die meegaan met de cyclus van de seizoenen. De gemeente hecht echter groot belang aan de voordelen van de bomen voor de leefbaarheid van de inwoners. Deze voordelen wegen op tegen de vaak kortstondige overlast die bomen kunnen veroor-

Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

10

zaken. De gemeente wil daarom alleen bij zwaarwegende overlast overgaan tot snoei of kappen van gezonde bomen. De gemeente heeft criteria vastgesteld voor de beoordeling van overlast door bomen in de openbare ruimte en daarvoor een formulier vastgesteld. Onderstaande criteria kunnen geen reden zijn om een boom te kappen; • bij overlast van bladluis (tijdelijk ca 6-8 weken afwasbaar) • bij overlast van vogels • bij overlast door bladafval (korte periode, natuurlijk) • bij overlast van zaden en vruchten (korte periode, natuurlijk) • bij overlast allergie (korte periode, meestal niet veroorzaakt door een boom, info: www.lumc)

In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket.

Voor het kappen van gemeentelijke bomen zijn criteria vastgesteld.

In de volgende gevallen is de boomafstand, de mate en de duur van de overlast bepalend. • bij (forse) schaduwoverlast • bij (forse) wortelschade

RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

Uitgangspunt blijft ‘handhaven tenzij‘, waarbij ook maatregelen als snoei de voorkeur houden. Snoeien in de vorm van toppen of halveren is nooit een optie. Het startpunt bij een beoordeling, om een omgevingsvergunning voor het kappen van een gemeentelijke boom te verlenen, is of er voldoende gewichtige redenen zijn. Beschermde bomen Indien bomen onderdeel uitmaken van een hoofd- of nevenstructuur, dan wel anderszins beschermd zijn (monumentale of waardevolle bomen) wordt niet gekapt, tenzij er een gevaarlijke situatie dreigt te ontstaan (zie Bomenverordening 2010 op www.landerd.nl). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Realisatie en Beheer van de gemeente Landerd, tel 0486 458111.

Activiteiten- en evenementenkalender Vr. 20-01-2012 20:00 uur Pronkzitting Stg. Carnaval De Moeslanden, dorpshuis De Phoenix Za. 21-01-2012 20:00 uur Pronkzitting Stg. Carnaval De Moeslanden, dorpshuis De Phoenix Zo. 22-01-2012 ATB-toertocht, deels door Landerd, Toer- en Trimvereniging Uden

Communicatie Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker communicatie: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 20 januari 2012


Zit u ook niet op een woninginbraak te wachten? Beveilig dan nu uw huis tegen inbrekers! Slot opengebroken, ruit ingeslagen, een koevoet tussen uw deur en alles overhoop gehaald: u komt thuis en ontdekt dat een inbreker uw waardevolle spullen heeft meegenomen. Als het u nooit is overkomen, is het lastig om het gevoel van onmacht en boosheid bij een inbraak voor te stellen. Samen met u proberen wij te voorkomen dat u dit gevoel leert kennen. Op de vernieuwde website www.samentegeninbrekers.nl vindt u de meest actuele manieren om uw woning minder aantrekkelijk te maken voor inbrekers.

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111.

Veelgebruikte manieren om uw huis binnen te komen en wat u hiertegen kunt doen Hieronder vindt u een aantal modus operandi (M.O.’s). dat zijn manieren die inbrekers regelmatig gebruiken om uw woning binnen te dringen. Bij elke M.O. staat de belangrijkste tip om dit tegen te gaan. Kijk voor meer informatie en filmpjes hierover op de site.

Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 13-12-2011, hoek Imkerstraat-Scheperstraat Schaijk: Donkergroene Batavus herenfiets. - 5-01-2012, Langeboomseweg Zeeland: Scootersleutel met daarop een letter M, aan metalen ring.

Openbreken Veel inbraken worden gepleegd door het openbreken van deuren/ramen met een koevoet of schroevendraaier. Door het plaatsen van een anti-inbraakstrip wordt dit voor een potentiële inbreker erg moeilijk. Inslaan/ingooien Soms staan waardevolle goederen zoals laptops en flatscreens vlak voor het raam. Vooral gelegenheidsinbrekers gaan zo ver dat ze met een baksteen of ander zwaar voorwerp de ruit breken en de spullen meenemen. Dit kunt u voorkomen door waardevolle spullen niet direct in het zicht te plaatsen. Cilinder afbreken (Bulgaarse methode) Bij sommige sloten steekt de cilinder van het slot uit. Een inbreker kan deze met een tang afbreken en zo de deur openen. Als u veiligheidsbeslag over het slot plaatst, maakt u dit onmogelijk. Flipperen Bij sommige deuren is er ruimte tussen de deur en het kozijn. Een inbreker kan dan met een pasje of een stuk plastic tussen de deur en het kozijn ‘flipperen’ waardoor het slot open kan gaan. De deur op slot draaien en het plaatsen van een anti-inbraakstrip maken dit onmogelijk. Hengelen Soms is het mogelijk om met een kleerhanger door de brievenbus in de voordeur te ‘hengelen’ naar het slot. Het slot kan zo opengetrokken worden. Door de deur op slot te doen of een kap over de brievenbus te plaatsen kunt u dit voorkomen. Gaatjes boren Sommige inbrekers boren met een klein boortje een gaatje onder het slot in de deur. Als de sleutel nog in het slot zit , kunnen ze met een ijzerdraadje het slot opendraaien. U kunt dit heel eenvoudig voorkomen door de sleutel uit het slot te halen en op een veilige plek op te bergen. Insluipen Helaas zijn er bijna overal mensen die elke gelegenheid aangrijpen om spullen van een ander weg te nemen. Als u even niet oplet, sluipen ze uw huis binnen. U kunt dit alleen voorkomen door goed op te letten en ramen en deuren goed te sluiten. Ook op hoger gelegen verdiepingen.

Babbeltruc Wat is er voor een inbreker nou makkelijker dan spullen weghalen uit een huis waar hij door de bewoners binnengelaten wordt? Sommige inbrekers doen ent of ze de meterstand komen opnemen of hangen een zielig verhaal op. Eenmaal binnen laten ze uw portemonnee en autosleutels zo in hun broekzak glijden. Vraag altijd om identificatie en bel de politie als u het niet vertrouwt. Het aanbrengen en gebruik van een kierstandhouder is een goed middel tegen insluipers. Wij hebben uw hulp nodig Alleen samen met u kan de politie criminaliteit aanpakken. Wij hebben uw hulp hard nodig bij de opsporing van misdrijven. Ziet u iets verdachts in uw omgeving? Een vreemde auto, vreemde personen of een andere situatie, die u niet vertrouwt? Noteer dan zoveel mogelijk details, zoals kenteken, merk en kleur van de auto, uiterlijke kenmerken en kleding van personen en bel direct de politie. In een acute noodsituatie kunt u het alarmnummer 112 bellen. Aan de hand van de melding wordt de inzet bepaald. U begrijpt dat er op een melding ‘Er wordt nú ingebroken’ anders gereageerd wordt dan op ‘er is afgelopen nacht ingebroken’. Ook er bijvoorbeeld laat in de avond wordt aangebeld, maar er niemand voor de deur te zien is. U denkt misschien ‘kattenkwaad’, maar voor hetzelfde geld is het een inbreker die even checkt of er iemand thuis is in de straat. Geef dit dan toch even door via 112, daar helpt u mogelijk de politie mee. Als er wordt ingebroken of u ziet verdachte omstandigheden, neem dan contact op met de politie via 11 bij spoed of via 0900-8844 of 0800-7000 (meld misdaad anoniem) Aangifte doen Is er toch bij u ingebroken of is er een poging gedaan? Dan is het van belang dat u altijd aangifte doet. De politie kan dan een onderzoek instellen en gericht surveilleren. Ook kan met uw aangifte een aangehouden verdachte vervolgd worden. Uiteraard kunt u voor uw aangifte terecht op het politiebureau. Kijk voor aangiftemogelijkheden op www.politie.nl/brabant-noord. Meer informatie over inbraakpreventie vind u op www.samen tegeninbrekers.nl of www.politiekeurmerkveiligwonen.nl.

Belevingsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning De gemeente wil graag dat al haar inwoners kunnen meedoen aan de samenleving. Met een breed pakket aan maatregelen en voorzieningen probeert de gemeente, daar waar nodig, mensen ondersteuning te bieden en de leefbaarheid en sociale samenhang te bevorderen. De gemeente wil graag weten hoe inwoners hun leefomgeving ervaren, en wil meer zicht krijgen op een aantal specifieke doelgroepen waar het beleid zich op richt, zoals vrijwilligers en mantelzorgers. Daarnaast is de gemeente geïnteresseerd in de vraag of burgers weten waar ze terecht kunnen met vragen over wonen, zorg en welzijn, en in hoeverre ouders tevreden zijn met de opvoedondersteuning. Daarom verstuurt de gemeente in de week van 24 januari een uitnodigingsbrief naar 2.980 inwoners om de vragenlijst op www. sgbo-enquete.nl in te vullen. Met de uitslag van het onderzoek kan de gemeente bekijken waar verbetering nodig is. Wie ontvangt een uitnodiging Als u een brief ontvangt, vraagt u zich misschien af waarom juist u wordt gevraagd de vragenlijst in te vullen. Wij hebben de 2.980 namen op een anonieme manier geselecteerd uit inwoners van 18 jaar en ouder. Wij verzekeren u dat uw antwoorden zorgvuldig en anoniem worden behandeld. Uw naam en uw adres worden alleen maar gebruikt voor het toezenden van de brief.

Gevonden/verloren voorwerpen

Uitslag onderzoek In mei 2012 verwachten wij de resultaten van het onderzoek. De resultaten worden bekend gemaakt via de gemeentelijke website en de gemeentepagina in weekblad de Arena. Vragenlijst: graag invullen vóór 8 februari 2012 Wij vragen diegenen die een uitnodiging ontvangen, de vragenlijst voor 8 februari 2012 in te vullen. Het invullen zal niet meer dan 20 minuten duren. Waarom invullen? Wij hopen dat degenen die de uitnodigingsbrief ontvangen, de vragenlijst willen invullen. Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Uw ervaringen en mening hebben wij nodig om de maatschappelijke ondersteuning en sociale samenhang te verbeteren.

Verloren voorwerpen - 17-12-2011, cafe d’n Brouwer Zeeland: Lavazwarte Gazelle herenfiets, type punta stap sportief. - Nacht van 16 op 17 december 2011, onder de heg bij de kerk in Zeeland: plastic zak met 3 jongensjassen (1 zwarte). - Vrijdag 16-12-2011, centrum Zeeland: Zwarte mobiele telefoon, Samsung type wave. - Nacht van 27 op 28 december 2011, Heijtmorgen Reek: Groene brievenbus met slot. - 08-01-2012, Watermunt Schaijk: blauwe gazelle herenfiets, type Orange, is voorzien van zadelvering. - Laatste week december 2011, plaats is onbekend: Sleutelbos met daaraan ongeveer 7 sleutels, waarvan een autosleutel (Chevrolet), een sleutel met groen hoesje en een groen sleutelkoord. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van 2 weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

Algemene Plaatselijke Verordening Verleende vergunningen Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: • Het innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen op 31-12-2012, locatie voor Van Son’s Eethuis (5374 CC), vergunning verzonden op: 11-01-2012 Van toepassing zijnde procedure: zie in het gele kader onder aan de laatste gemeentelijke pagina onder nummer 3 tot en met 6. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling Ruimte van het gemeentehuis, tel. 0486-458154. Aanvraagformulieren kunt u ook downloaden van onze website: www.landerd.nl.

Wet Milieubeheer / Melding Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend, dat bij hen, de volgende melding ingevolge het genoemde besluit (artikel 8.40 Wet milieubeheer) is ingediend: Besluit landbouw milieubeheer: • - Timver BV, dhr. A.J.M. Timmers, Voederheil 27, 5411 RJ Zeeland, voor het wijzigen (toepassen van een emissie-arm-stalsysteem) van een rundveehouderij, gelegen aan de Voederheil 25 en 27, 5411 RJ te Zeeland. Deze melding en andere relevante stukken kunnen gedurende zes weken met ingang van 21 januari 2012 elke werkdag van 9 tot 12 uur worden ingezien op de afdeling Ruimte. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot voornoemde afdeling, tel. 0486-458111.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 20 januari 2012

11


Bouwvergunningen Omgevingsvergunningen

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik • worden Groesplak 2, 5411van NA de Zeeland; splitsen van een woning kan gemaakt verleende vergunningen. De vergunning(verzonden 11 januari houder mag nu dus direct2012) gaan bouwen/slopen. Ontvangen aanvragenom omomgevingsvergunning: omgevingsvergunning: Ontvangen aanvragen Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bij het college van burgemeester en wethouders ook • Palmstraat 6b, 5374 PC Schaijk; gedeeltelijk slopen van een door brand bezwaarschrift Akkoord-verklaarde sloopmeldingen: • aangetaste De Kuipersweg 15, 5411en RChet Zeeland; tijdelijk bewonen een een voorlopige voorziening zenden aan opslagloods verwijderen enplaatsen afvoerenenvan asbest• gemotiveerd Kerkstraat 75,verzoek 5411 ECom Zeeland; afvoeren van asbesthoudend afval van een woonunit (ontvangen maart(ontvangen 2011) de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector houdende materialen uit deze2loods 5 januari 2012) (verzonden 6 januari 2012) Waterstraat 2, 5374 KB Schaijk; uitbreiden varkensstal • Burgemeester de Grootstraat 4, 5374 GE Schaijk; kappen van een acacia bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. (ontvangen 35 maart januari2011) 2012) Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten Hoevestraat17a, 3, 5374 woning Verleende omgevingsvergunning • Haagstraat 5374RHCTSchaijk; Schaijk;uitbreiden gedeeltelijk aansluiten van varkenstot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hierte(ontvangen 4 maart 2011) systeem (ontvangen 9 januari 2012) in met stallen op een emissiearm gencombinatie op grond van deafwijking Algemenebestemmingsplan: Wet Bestuursrecht binnen zes weken • Waterstraat Voederheil 9,2,5411 van van 8 bomen • 84, 5374 CD uitbreiden van de woning 5374RJKBZeeland; Schaijk;kappen uitbreiden een vleesvarkensstal na deSchutsboomstraat datum van verzending vanSchaijk; de beschikking(en) een gemoti(ontvangen 59 maart 4 maart indienen 2011) (ontvangen januari2011) 2012) Op maandag 30 januari 2012 wordt van 13.45 tot ca. 15.15 veerd(verzonden bezwaarschrift bij het college van burgemeester en uur in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5) de wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA ZeeIn dit dit stadium geengeen bezwaarschrift Tegen deze vergunning/afwijking belanghebbenden stadiumvan vande deprocedure procedurekunt kuntu unog (nog) bezwaarschrift vergadering van de jeugdgemeenteraad van Landerd gehouden. In land. In hetverleende bezwaarschrift moet duidelijkkunnen gemaakt worden waarom indienen. Bovengenoemde voor iedereen tijdens de met ingang van 21 en maart gedurende zes weken beroep instellen indienen. Bovengenoemdeaanvragen aanvragenliggen liggen voor iedereen tijdens u bezwaren heeft welk2011 belang van u wordt geschaad. openingstijden vanvan het het gemeentehuis ter inzage bij debij afdeling VROM. door het indienen beroepschriftbetekent bij de Arrondissementsrechtde openingstijden gemeentehuis ter inzage de afdeling De vergadering is openbaar dus iedereen die de vergadering wil Het indienen van van eeneen bezwaarschrift niet dat er geen De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/ bank te ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. bijwonen is van harte welkom. De vergadering wordt ook rechtstreeks VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De aanvragen is genomen.is genomen. aanvraag/aanvragen uitgezonden door Landerd-TV; de uitzending wordt de volgende vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Het moet opdan grond vanuartikel de Algemene wet avond om 19 uur herhaald. Als uberoepschrift dit wilt voorkomen moet naast6:5 hetvan indienen van een Verleende vergunningen bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam Verleende omgevingsvergunningen: Zoals bekend wordt de jeugdgemeenteraad ‘bemenst’ door de bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook Besluiten tot verlenging termijn van afhandeling van verzoeken om en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit • Palmstraat 6b, 5374 PC Schaijk; gedeeltelijk slopen van een door brand twaalf jongens en meisjes van de Landerdse basisscholen die door een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan omgevingsvergunning: waartegen het beroep is gericht; de gronden waarop het beroepschrift aangetaste opslagloods en het verwijderen en afvoeren van asbesthoude kinderen van de groepen 5 tot en met 8 van de basisscholen tot de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector rust. • dende Zeelandsedreef 22, 5374 RR Schaijk; verzoek om vergunning voor het materialen uit deze loods (verzonden 5 januari 2012) jeugdgemeenteraadslid zijn gekozen. De twaalf jeugdgemeenteraadsbestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. bouwen van een aardappelloods met kantoor (ontvangen 7 januari 2011). In het kader van de beroepsprocedure vraagt de rechtbank bij het leden vergaderen onder voorzitterschap van de burgemeester. Ook de • Achter-Oventje 21a, 5411 NM Zeeland; milieuneutraal veranderen van De termijn van afhandeling is verlengd met 6 weken (besluit verzonden 3 bestuursorgaan altijd om alle relevante stukken. Het is niet nodig om een inrichting (verzonden 5 januari 2012) wethouders nemen deel aan de vergadering. Zij zullen reageren op de Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u • Vraag anderen om maart 2011). alle stukken al bij het beroepschrift te voegen. Wel dient, zo mogelijk, • Industriepark 8, 5374 ZH Schaijk; gedeeltelijk slopen en verbouwen van een onderwerpen die speciaal tot hun werk horen (officieel heet dat: ‘tot contact met de afdeling Ruimte van debijgemeente Landerd, hulp en spreek samen kopieopnemen van de beslissing op het bezwaarschrift het beroepschrift een bedrijfspand (verzonden 11 januari 2012) hun portefeuille behoren’). De (voorlopige) agenda ziet er als volgt uit: Verleende tel. 0486-458194. de dader aan gevoegd te worden. omgevingsvergunningen:

Vergadering jeugdgemeenteraad Landerd

Ik grijp in bij agressie op straat

• Bel 112

1. Opening door de voorzitter

• Blijf bij het slachtoffer

2. Spreekrecht voor het publiek De mensen op de publieke tribune• Maak foto’s voor de politie krijgen nu gelegenheid kort iets te en meld je als getuige gen de jeugdgemeenteraad te zeggen. Dat mag over alle onderwerpen, dus ook over onderwerpen die niet op de agenda staan. 3. Trekking naambriefje In de bokaal die voor de voorzitter staat is van elk jeugdgemeenteraadslid een naambriefje gedaan. De voorzitter haalt er, zonder te kijken, één briefje uit en leest de naam voor die daarop staat. Als tijdens de vergadering over een voorstel gestemd moet worden, gebeurt dat op verschillende manieren, soms door iedereen uitdrukkelijk te laten zeggen of ze ‘voor’ of ‘tegen’ een voorstel zijn. Als dat deze vergadering gaat gebeuren mag degene waarvan het briefje uit de bokaal gehaald is, als éérste zijn of haar stem uitbrengen. Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente niet bij deagenda politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de 4. (en Vaststelling receptie van het gemeentehuis (mevrouw M.met vande Schijndel) aan de Deze (voorlopige) agenda is gemaakt in overleg coördinator Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. van de jeugdgemeenteraad, mevrouw Anja Maathuis. Alle onderwerpen die zijn aangemeld zijn op de agendagezet. De jeugdgemeenteraad Letbaas’ op: over zijn eigen vergadering en agenda (daarom staat er is ‘de Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals boven de agenda ‘voorlopige agenda’), en mag daarom zelf beslissen rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! hoe de agenda vandaag luidt. De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld:

Mgr. Suijsstraat 10, 5375 AG Reek; kappen van 3 bomen en het verwijderen van bosplantsoen (verzonden 3 maart 2011) 6. • Rondvraag Akkerwinde 68, 5374 DB Schaijk; bouwen van een woning Het gebeurt wel4eens er iets dringends aan de hand is waar je in de (verzonden maartdat 2011) jeugdgemeenteraadsvergadering een vraag over wilt stellen. Dat kan bij dit agendapunt.die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten Belanghebbenden tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen 7. op Schaatsbaan grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na Koen van van Herpen (Den Omgang) wil de aanleg van schaatsbaan de datum verzending van de beschikking(en) eeneen gemotiveerd op een grote plas water in bespreken. en wethoubezwaarschrift indienen bijplan het Akkerwinde college van burgemeester ders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het 8. Fietscrossbaan bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren Jip Nabuurs Charlotte (Vlasgaard) heeft en welken belang van uSmit wordt geschaad. brengen het plaatsen van een schuilhokje bij een fietscrossbaan ter sprake.

Als u beroep instelt kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te b. Als iemand van hetvoorlopige publiek gebruik wil maken van de hetvoorzienin‘spreek’s-Hertogenbosch. Een voorziening kan door recht voorvan hetdepubliek’ moet hij datgetroffen, voor de vergadering doorgeven genrechter rechtbank worden mits een spoedeisend aan de griffi er. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening belang dat vereist. c. Alseen eengriffierecht JGR-lid opmerkingen heeft door over de de griffie besluitenlijst geeft wordt geheven. U wordt van de rechthij die voor de volgende via een e-mailtjeendoor aan de bank geïnformeerd over devergadering hoogte van het griffierecht de wijze van griffier. betaling. Vragen die je inberoep de vergadering de rondvraag wilt gaan U d. kunt ook digitaal instellen bij genoemde rechtbank viastellen kun je ook al voor de vergadering doormailen aan de griffi http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u er, welzodat er dan al vast het antwoord handtekening nagedacht kan(DigiD). worden.Kijk op de beschikken overover een elektronische e. De vergaderingen principe op een maandag gehouden genoemde site voor de worden preciezein voorwaarden. en duren ongeveer een uur. f. Bij de behandeling de rondvraag iedereen maar éénu keer Voor nadere informatievan of voor het makenkrijgt van een afspraak kunt contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, de beurt. tel. (bureau de gemeente Landerd. 9. Verkeerssituatie g.0486-458194 Als we stemmen overVergunningen) personen doenvan we dat op dezelfde manier Jip Nabuurs en Charlotte Smit (Vlasgaard) willen het hebben over de als in de gemeenteraad. - wit label (metvoor daarop 06-nrs.) Nemef sleutel (poort) - 8-3-2011, Zeeland: BX crossfiets, met onveilige situatie fietsers in deaan Kerkstraat. h. Voorstellen voor deKawasaki vergadering worden opgroen/zwart, papier gezet (gemotispeciale vooren achterwiel. - Corbin sleutel. veerd, zosteuntjes nodig metopeen verhelderend tekeningetje), zodat iedereen 4 ringen (ziveren/zilverkleurig): 2 herenringen, 1 damesring - 7-3-2011, Bruine damesportemonnee 10.-Speeltuintje De Klinker (Steenakker) daar al voor Maashorst: de vergadering overrechthoekige na kan denken. met daarin adressenlijst, diverse pasjes, rijbewijs en geld. en 1 kinderringetje lieveheersbeestje Jip Nabuurs en Charlotte Smit (Vlasgaard) willen graag rekstokken in - Tussen 4 en 9onderwerpen maart: Rabobankpasje. Blauw etui (Novo Nordisk) met daarin prikpen (insuline) het -speeltuintje. 13. Afspreken voor de volgende vergadering - 7-3-2011, Bossestraat, Schaijk: Zilver/zwarte Nokia GSM. . - Zwarte Nokia GSM van de jeugdgemeenteraad Bosch personenalarmtoestel beige/grijs aan grijs koord 11. Verkeerssituatie Nieuweweg-Nieuwe Erfsedijk in Zeeland De voorzitter zal steeds actief in de gaten houden of er zich binnen Vermiste en Landerd gevonden dieren - Zwart Vingino Meike van den Broekarmbandje (Oventje) stelt voor een spiegel op deze de gemeente zaken voor doen waarvan het goed is daar de 1-3-2011, Kerkstraat Zeeland: Blauwe sporttas van Manders Dierenopvang Maasland, Oss, regelt dedan opvang de van T-splitsing te plaatsen, ze heeft een kaartje bijgevoegd. jeugdgemeenteraad bij teafdeling betrekken. Die zal ze op deenagenda registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Mode Schaijk met daarin blauw/witte handdoek, zwart shirtje, de eerstvolgende vergadering zetten. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contactzijn broekje van en zwarte 12.zwart ‘Reglement orde’ gympies. voor de vergaderingen Los daarvan kan het natuurlijk zijn dat er nu al onderwerpen 8-3-2011, bij Rabobank Schaijk: Bos sleutels (huissleutels, opnemen met: van de jeugdgemeenteraad waarvan de jeugdgemeenteraad vindt dat ze de volgende vergadering Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, 1 met oranje en 1 met groen hoesje) aan winkelwagenmunt. De jeugdgemeenteraad is gaandeweg bezig met het maken van een ‘re- (maandag 21 mei 2012, aanvang 13.45 uur) op de agenda gezet moeAengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 glement van orde’ waarin de ‘spelregels’ voor de vergaderingen staan. ten worden. Daarom de vraag aan de jeugdgemeenteraad of er speciale Verloren voorwerpen of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De ‘spelregels’ die tijdens vergaderingen worden afgesproken over de onderwerpen zijn die op de agenda van 21 mei 2012 gezet moeten De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, - 01-03-2011, omgeving hertenpark, Emté, Smidse in Schaijk: JGR-vergaderingen, worden op een lijstje gezet dat elke vergadering worden. De stukken moeten vóór maandag 23 april 2012 digitaal bij Bruin leren handschoenen. daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier kan worden aangevuld. Zijn er deze vergadering nog nieuwe ‘spelrede coördinator, Anja Maathuis, zijn ingediend. - Nacht van 7 op 8 maart bij peuterspeelzaal Pinkeltje Zeeland: vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met gels’ afgesproken? de dierenambulance. Zwarte (glans) Batavus omafiets, Old Dutch. 14. Sluiting Tot en met vandaag zijn de volgende afspraken gemaakt: a. Als je iets wilt zeggen, moet je je lampje aan doen. Je krijgt dan het woord van de voorzitter.

Gevonden en verloren voorwerpen

5. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 12Gevonden decembervoorwerpen 2011 en nalopen (doorlopende) lijst van afDe laatste maanden afgegeven bij de C1000 in Zeeland: spraken en toezeggingen - fietssleutel en klein sleuteltje aan groene label (Cor). Op 12 december 2011 is de vorige vergadering van de jeugdgemeen- ring met daaraan Hyundai autosleutel/afstandsbediening, teraad gehouden. Daarvan is een besluitenlijst gemaakt. Die heb je Silca sleuteltje en ANLI Sleuteltje digitaal al ontvangen. Hij is ook aan deze agenda gekoppeld. Als de - sleutelhanger met daarin zwarte Silca sleutel en DOM sleutel afspraken en besluiten goed zijn opgeschreven, kan de besluitenlijst - zwart sleuteltje worden vastgesteld. Op die manier kun je altijd nog eens nalezen wat - flessenopener met daaraan zwarte axasleutel en Benco-sleutel er op 12 december 2011 ook al weer afgesproken en besloten is. - blauw koord met daaraan grote Lips sleutel Ook de ‘(doorlopende) lijst van afspraken en toezeggingen Jeugdgemeenteraad Landerd’ is aan de agenda gekoppeld. Die lijst wordt elke vergadering nagelopen. De afspraken en toezeggingen waarvan op dat moment blijkt dat ze zijn afgewerkt worden uit de lijst verwijderd. Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening Voor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld.

1. Inzage Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje ‘Actueel - Bekendmakingen’. 2. Zienswijze Tijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zienswijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend.

12 8

Zienswijze-bezwaar-beroep

3. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betreffende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. 4. Beroep Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam.

Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is.

5. Eisen bezwaar en beroep Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket Bezwaar en beroep. 6. Voorlopige voorziening Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 20 januari 2012 gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 11 maart 2011


Hardstylefeest in Schaijk trekt vijfhonderd bezoekers

Maximum Goes Hard is groot succes

‘W

waren.” De sfeer op het feest was uitstekend volgens de twee DJ’s. “Het was de sfeer zoals

de sfeer op een hardstylefeestje hoort te zijn, er waren zelf sitdowns. Dat betekent dat iedereen op zijn hurken gaat zitten en dan allemaal tegelijk weer omhoog komt wanneer de climax begint. Dat vonden we fantastisch om te zien.”

Volle bak in club Shique.

feest in de club aan de Rijksweg af. “Het was met vijfhonderd man volledig uitverkocht”, vertelt een tevreden Theo Zwaans. “Het was echt super.” In het najaar wil Zwaans opnieuw een hardstylefeest in club Shique organiseren. Uitverkocht “Verder heb ik plannen voor Naast veel jongeren tussen een Rockefeller-reünie voor de achttien en vijfentwin- dertig-plussers met muziek tig kwam er ook wat ‘ouder’ uit de nineties.” publiek op het hardstyleDaphné Hettinga. DJ Ran-D (links) en DJ Adaro tijdens Maximum Goes Hard.

Expositie over gezondheidszorg in India in Bernhoven Oss

KVO houdt workshop 3D-schilderen in Herpen

OSS - In ziekenhuis Bernhoven in Oss is van 10 januari tot en met 3 april de tentoonstelling ‘Gezonheidszorg in India op de gevoelige plaat’ te zien. Hierin exposeert Marieke van Grinsven haar foto’s over de gezondheidszorg in dat land. Daarnaast zijn in de vitrines beelden te zien van Wilma Ewalds uit Schijndel.

HERPEN/OVERLANGEL/KEENT - De Katholieke Vrouwen Organisatie afdeling Herpen Overlangel Keent houdt op dinsdag 31 januari een workshop 3D-schilderen. Er wordt gewerkt met powertex en kopjes. Allerlei materialen zijn voor dit soort schilderijen te gebruiken, zodat alle deelnemers iets heel eigens creëren.

India is de grootste decmocratie van de wereld en een van de snelst groeiende economieën. De grote steden hebben goede tot zelfs uitstekende gezondheidszorg: voor mensen die het kunnen betalen. Die middenklasse wordt wel groter, maar er zijn nog steeds heel veel mensen die weinig tot niets te besteden hebben. Voor hen biedt de overheid gratis zorg aan in zogenoemde government hospitals. Een goed initiatrief, maar de kwaliteit van zorg is veelal laag. De hygiënische omstandigheden zijn slecht, privacy is een onbekende luxe, smeergeldpraktijken zijn aan de orde van de dag en patiënten worden soms ronduit bruut behandeld. Dat twee patiënten één bed moeten delen is meer regel dan uitzondering. Marieke van Grinsven is commercieel fotograaf. Met haar serie ‘Healthcare in India’ geeft ze haar particuliere betrokkenheid weer met een niet-commercieel thema. Met dit fotoproject steunt ze onder meer de Magilcchi Foundation. Deze stichting helpt lepra te bestrijden in de zuidelijke deelstaat Tamil Nadu. Wilma Ewalds werkt veel met serpentijn, maar ook albast en Chinese speksteen. De ruwe steen vormt het uitgangspunt van een creatief proces. Al hakkend, beitelend, schurend en schavend ontstaat een abstract object waarbij de kleurnuances en de adering van de steen het beeld bepalen.

Opgeven kan bij Will Beulink van KVO, telefoon 0486411821. De workshop vindt plaats bij Mia van Mensvoort aan de Kruisstraat 6 in Herpen. Aanvang is om 20 uur.

Francien Arts verzorgt cursus shadowpainting SCHAIJK - Francien Arts start op 6 februari met een cursus shadowpainting. Belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven tot 1 februari. De cursus bestaat uit tien lessen, telkens op maandag van 13.30 tot 14.30 uur. Voor meer informatie en opgave: 0486-462623.

Ogen van angst Titel: Ogen van angst Auteur: Dean Koontz ISBN: 9789024543724 Uitgeverij: Luitingh

SCHAIJK - Maximum Goes Hard, het hardstylefeest dat zaterdagavond plaatsvond in club Shique in Schaijk, was een groot succes. Ran-D uit Zeeland en Adaro uit Schaijk, twee bekende DJ’s uit de hardstylescene, zijn erg enthousiast over het door de Schaijkse horecaondernemer Theo Zwaans georganiseerde feest.

e vonden het erg speciaal om te draaien voor mensen uit onze eigen omgeving”, vertellen Thijs Ploegmakers (Adaro) en Randy Wieland (Ran-D). “Onze verwachtingen zijn zwaar overtroffen. Het was een onvergetelijke avond, waarop veel vrienden en bekenden van ons aanwezig

gelezen

Nieuwe expositie in Raadhuis Ravenstein RAVENSTEIN - De Stichting Cultuur Ravenstein begint het nieuwe jaar met een expositie van Lizzie Evers uit Duiven. Vanaf zaterdag 14 januari is haar werk te bewonderen in het Raadhuis in Ravenstein.

Vanaf haar kinderjaren is Lizzie Evers creatief bezig. Zij heeft haar kennis en kunde vergroot door het volgen van cursussen, workshops en opleidingen, onder andere aan de Academie voor Schone Kunsten in Arendonk (België). De laatste vijftien jaar richtte zij zich vooral op tekenen, aquarelleren en schilderen. Evers laat zich inspireren door de mens, de natuur en haar fantasie. Maar ook het spelen met kleur en water, onder meer met behulp van de spattechniek, inspireren haar tot het maken van haar kunstwerken. Hierdoor is zelfs een willekeurige vlek, een structuur of een kleurverloop een bron van inspiratie. Lizzie Evers werkt veel met gemengde technieken, meestal in de combinatie aquarelverf en OostIndische inkt.

Tina Evans heeft een moeilijke tijd achter de rug. Een jaar geleden is haar zoontje Danny overleden bij een tragisch verkeersongeluk. Ook heeft ze in die tijd haar man verloren. Omdat ze dit verdriet eigenlijk niet aan kan, stort ze zich volledig op haar werk. Ze wordt een succesvolle producent van shows in Las Vegas. Eindelijk lijkt alles weer een beetje beter te gaan, totdat er vreemde dingen gebeuren. Op Danny’s oude slaapkamer verschijnen de woorden: Niet dood op zijn schoolbord. Is dit een zieke grap van haar ex-man, die haar de schuld geeft van Danny’s dood? Of is dit iets heel anders? Ze gaat op zoek naar de waarheid, maar telkens als ze achter de waarheid dreigt te komen gebeuren er vreselijke dingen. Het is een spannend boek, omdat er steeds dingen gebeuren waarvan je het eigenlijk niet had verwacht. Zo krijgt het verhaal steeds een andere wending. Omdat ik zó graag wilde weten wat er nu echt met Danny is gebeurd, las ik het ook het liefst in één stuk uit. Ik kan dit boek zeker aanraden. Lotte Broeren

Het aanzien van 2011 Titel: Het aanzien van 2011, twaalf maanden wereldnieuws in beeld Auteur: Han van Bree ISBN: 9789000302666 Uitgeverij: Spectrum Begin januari verscheen de vijftigste editie van Het aanzien van, het alom bekende nieuwsjaaroverzicht. Het naslagwerk bevat de opvallendste nieuwsfeiten tussen 1 januari en 31 december 2011, voorzien van de beste foto’s uit binnen- en buitenland. Zoals gebruikelijk komen naast wereldschokkende gebeurtenissen ook rages, regionaal nieuws, sport en cultuur aan bod. Het resultaat is een kleurrijk overzicht van het jaar 2011, het gouden jubileumjaar van de boekenserie. Aan bod komen uiteraard de aardbeving en de nucleaire ramp in Japan, de bestuurlijke crisis bij Ajax, de Arabische lente en de oorlog in Libië, de vastgeketende Brandon, de brand bij Moerdijk en het drama in Alphen aan den Rijn. Maar ook de watersnood in het Australische Queensland, het wereldrecord formeren gebroken door België, het huwelijk van prins William en Kate Middleton, de dood van Osama bin Laden en Kaddafi en de massamoord in Oslo passeren de revue. Sergio Boutkan

Herpense toneelclub brengt ‘Alles uit behalve het licht’ HERPEN - Toneelvereniging De Gheselle van den Spele staat op 17 en 18 maart in dorpshuis ‘t Slotje op de planken met de klucht ‘Alles uit behalve het licht’. In dit humoristische stuk strijden liefde en lust om voorrang. De verwarring wordt naarmate het stuk vordert alleen maar groter. Het toneel staat onder leiding van regisseur Emilie van Eck. Publiek is op 17 en 18 maart van harte welkom, beide avonden begint het toneel om 20 uur.

De tentoonstelling in het Raadhuis is te zien van 14 januari tot en met 25 maart. Openingstijden zijn zaterdag en zondag van 12 tot 16 uur. Voor meer informatie over de expositie en over het verdere aanbod van de Stichting Cultuur Ravenstein: www.cultuurravenstein.nl.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 20 januari 2012

Limerick Man je hoort bij de vuurwerkvandalen, de hele oudjaarsnacht is balen. Dertig vuurpotjes op rij, die treffen enkel alleen mij, moet ik weer nieuwe theelichtjes halen. Riet Derks

13


Winters Weekend in Zeeland

Geslaagde start jubileumjaar Stichting Jeugdbelangen ZEELAND - Stichting Jeugdbelangen Zeeland (SJB) gaf vrijdag 6 januari het startschot voor de viering van haar vijftigjarig jubileum, dat gedurende geheel 2012 op allerlei manieren ingevuld wordt. Op het voormalige Morgenzonterrein vond van 6 tot en met 8 januari een Winters Weekend plaats. Een verslag van Keetie Kremers van SJB.

Nieuwjaarsreceptie In de avond werd het SJBjubileumjaar officieel geopend tijdens de Zillandse nieuwjaarsreceptie. Burgemeester en wethouders kwamen SJB feliciteren en het Kwartjesvolk bracht een prachtig, speciaal door Pieter van Schooten geschreven SJB-lied ten gehore. Intussen genoten de kinderen van een aantal winterfilms in de speciale SJB-filmtent onder het genot van popcorn. Als klap op de vuurpijl waagden, na sponsoring door zalencentrum ’t Witte Huis en de firma Van Boekel, Martijn de Louw en Bram Huvenaars een sprong in het zwembad en

SJB-voorzitter Geert van Rooij opent de nieuwjaarsreceptie. zo was de eerste Zillandse Nieuwjaarsduik een feit. Op zaterdagochtend genoten ruim honderd kindjes van twee tot en met zes jaar van een magisch verhaal van de winterkoningin. Om de verdwenen ijskristal te vinden en zo sneeuw te kunnen maken, gingen ze ijverig aan de slag om meer licht te creëren. Er werden mooie lampionnen geknutseld en na een kleine optocht en geslaagd toneelstuk werd gezamenlijk nog even genoten van een mini-disco. Op zaterdagavond vond de traditionele kerstboomverbranding en lampionnenoptocht plaats. Voorafgaand aan de kerstboomverbranding verzamelden zich ongeveer 140 kinderen met hun ouders bij basisschool ’t Oventje voor de lampionnenoptocht. In een lange, verlichte stoet, begeleid door een aantal monniken met vuur en de muzikanten van de slagwerkgroep van

Zeelandia, vertrok de stoet richting de grote stapel van 500 kerstbomen. Voordat het vuur ontstoken werd, was er eerst de benoeming van de vuurkoning en vuurkoningin 2012. De eer was dit jaar aan Sjeng en Jonna. Prachtig verkleed als een echt koningspaar, ondersteund door schutters van de kruisboogvereniging, ontstaken zij de grote stapel kerstbomen. Vervolgens genoot het publiek van de gezellige klanken van ’t Kwartjesvolk, de heerlijke warme chocolademelk en de glühwein. Voor een aantal kinderen werd de avond nog leuker afgesloten omdat ze een prijs wonnen bij de loterij. Wintermarkt met ZOV Het feestweekend werd afgesloten door een goedbezochte en gezellige wintermarkt, die was georganiseerd in samenwerking met de Zeelandse Ondernemers Vereniging (ZOV). SJB zorgde voor kinderver-

maak en enkele kinderen streden in de finale om de kampioenstitel op de grote winterhindernisbaan. Als weekendwinnaars gingen Stijn van Hout, Fenne van Haren, Teun Cornelissen, Jochem van Dongen, Roy Bens en Bart Klerkx met een fantastische prijs naar huis. Ook maakte SJB nog enkele kinderen en volwassenen blij tijdens de bekendmaking van de winnaars naar aanleiding van de puzzels en kleurwedstrijd uit het Gouden Rookelijzer van SJB dat in december 2011 werd uitgegeven. Diny van Berkel, Mike en Danny Kremers, Mijntje Bongers, Dieuwke Zonnenberg, Isa van de Ven en Meike van Dijk behoorden tot de gelukkigen. Dankzij de goede en prettige samenwerking met de ZOV en de inzet van alle SJB-leden werd dezelfde avond nog alles opgeruimd en kijkt SJB terug op een geslaagde eerste winterse jubileumactiviteit.

Marco Vissers Achillesman van het jaar REEK - Tijdens de gezellige en druk bezochte nieuwjaarsreceptie, die Achilles Reek traditioneel houdt op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar, is Marco Vissers verkozen tot Achillesman van het jaar. Marco is al een aantal jaren secretaris van de jeugdcommissie, een functie die hij met veel inzet vervult. Naast alle organisatorische zaken zorgt Marco ook voor de bemensing van de kantine op de zaterdag en fungeert hij als wedstrijdcoördinator. Marco zorgt er elke zaterdag voor dat de wedstrijden van de jeugdelftallen goed verlopen. Daarnaast is hij actief in de activiteitencommissie van de jeugd. Zo draagt hij zijn steentje bij aan onder meer het jeugdkamp. Marco werd door voorzitter Titus Engbers bedankt voor zijn inzet en kreeg daarvoor een oorkonde.

Titus had sowieso een drukke middag. Er werd afscheid genomen van Tiny van der Wijst als leider van het eerste elftal. Ook waren er dit jaar weer vele jubilarissen. Niek Kouwenberg, Paul School, Tonny van den Broek en Bert Bongaards zijn vijfentwintig jaar lid van Achilles. Riny van der Sanden en Benno Marinussen werden gehuldigd voor hun veertigjarig lidmaatschap. Uniek in de geschiedenis van Achilles is dat drie broers tegelijk veertig jaar lid zijn van Achilles. Mari, Olard en Rob Janssen vierden dit jubileum. Van Rob werd tevens afscheid genomen als voorzitter van de jeugdafdeling, een functie die Rob vele jaren vervulde. Als blijk van waar-

14

Achilles 100 KennisQuiz in Reek REEK - Na het succes van voorgaande jaren wordt op zaterdag 21 januari weer de Achilles Reek Kennisquiz gespeeld. Dit jaar staat de quiz, die om 20 uur begint, in het teken van het honderdjarig bestaan van de voetbalclub. Deelnemers tonen hun kennis door vragen te beantwoorden in de categorieën ‘historie van Achilles’, ‘Achilles anno 2012’ en ‘voetbalinzicht’ aan hand van oude foto’s.

O

ngeveer 170 basisschool kinderen van groep 3 tot en met 8 vermaakten zich op een winters spelparcours. Van survivalrun tot rodelbaan en van kerstkranssjoelen tot winterhindernisbaan,voor iedereen was er wat wils. Er werd fanatiek gespeeld en genoten van warme chocomel met iets lekkers. Uit elke leeftijdsgroep ging een aantal dagwinnaars met een speciaal aandenken naar huis.

kort nieuws

dering werd Rob benoemd tot Lid van Verdienste. Daarna was het de beurt aan Piet van der Spank en Harry van den Broek. Piet werd gehuldigd voor zijn vijftigjarig lidmaatschap en Harry is maar liefst zestig jaar lid van de Reekse voetbaltrots. Alle jubilarissen werden door Titus toegesproken, waarbij teruggeblikt werd op hun periode bij Achilles. Namens de jubileumcommissie richtte Joost Kouwenberg de aandacht op het naderende jubileum. Achilles bestaat in 2012 de honderd jaar en dat wordt groots gevierd. De weekenden in juni staan bol van activiteiten. Ook bedankte Joost Huub Christiaens van Albert Heijn Schaijk en John Eijsermans van de C1000 in Zeeland voor hun actie met de voetbalplaatjes. Vanaf eind januari krijgen klanten bij besteding in deze supermarkten voetbalplaatjes van de leden van Achilles. Het eerste album werd door Joost aan beide heren overhandigd. Kijk voor de uitslag van de loterij op www.arenalokaal.nl

Ook al weten de deelnemers niet alles, dan is dat geen probleem. Doelstelling van de avond is vooral het voorgevoel van het jubileum krijgen met fragmenten uit het nog te verschijnen jubileumboek en anekdotes die ook in juni tijdens de jubileumactiviteiten terug zullen komen. Kortom, een avond vol nostalgie met herinneringen en leuke verhalen, mooie foto’s en vooral Achillesgezelligheid en Reekse humor, historische weetjes en strijd onder genot van een drankje. Belangstellenden kunnen meedoen in teams van drie personen. De quiz begint om 20 uur en wordt gehouden in het clubhuis van Achilles aan de Mgr. Suijsstraat 35 in Reek. Deelname kost per team zes euro, inclusief een consumptie per persoon. Wie geen team kan samenstellen, maar wel mee wil doen kan op de avond zelf gewoon langskomen. Wellicht kan er nog spontaan een team gemaakt worden en anders is het ook gezellig om gewoon aanwezig te zijn. Rest alleen nog de vraag of de winnaar van 2011 - Gerco Kouwenberg en companen - de titel kan behouden of deze af moet staan aan een ander team. Kijk voor meer info en opgave op www.achillesreek.nl of neem contact op met Loek Willems via e-mail loekwillems@yahoo.com, telefonisch via 06-10709107 of via Twitter: @Justloek.

Zesde Landerdse bridgedrive bij Nieuw Schaijk LANDERD - Voor club- en thuisbridgers wordt op zaterdag 4 februari weer de Landerdse bridgedrive gehouden. Het toernooi, dat dit jaar de zesde editie beleeft, wordt gehouden in restaurant Nieuw Schaijk, aan de Rijksweg in Schaijk. De bridgedrive begint om 13 uur, vanaf 12.30 uur wordt er koffie geschonken. Bridgers van buiten de gemeente kunnen meedoen mits zij lid zijn van een club uit Reek, Schaijk of Zeeland, of als introducée. Opgeven kan bij Marleen Meijers, De Donk 8 in Schaijk (0486-461992) ofLaura Kooijmans, Pinksterbloem 2 in Zeeland (0486-453770). Het inschrijfgeld bedraagt tien euro per persoon.

Jeanne d’Arc houdt overdekte rommelmarkt ZEELAND - Ponyclub Jeanne d’Arc uit Zeeland houdt op zondag 4 maart de jaarlijkse overdekte rommelmarkt. Publiek is welkom van 10 tot 15.30 uur op het terrein aan de Nieuwveldsestraat in Zeeland. Een kraam huren is nog mogelijk. Info: Ellen Dekkers, 06-22616835 of email edekkers@scarlet.nl. Standhouders kunnen hun kraam desgewenst al op zaterdag 3 maart inrichten.

Niels en Stef van Tilburg naar Brabantse Kampioenschappen SCHAIJK - Niels (foto) en Stef van Tilburg uit Schaijk hebben zich geplaatst voor de Brabantse Kampioenschappen. Afgelopen zaterdag reden de broers de laatste selectiewedstrijd. Stef kwalificeerde zich met zijn paard Zodiepop in de klasse B, Niels reed met zijn paard Brown T. in de klasse L. Niels werd bovendien Kringkampioen in zijn klasse. Op zondag 8 januari plaatste Stef zich ook met zijn pony Lady Di in de klasse D-M voor de Brabantse Kampioenschappen. Deze worden op 11 en 12 februari in Schijndel gehouden. De wedstrijden voor paarden zijn op 25 en 26 februari, eveneens in Schijndel.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 20 januari 2012


Emailletentoonstelling in Ravenstein loopt nog tot 25 maart

Drukbezochte opening expositie Ellen Goldman RAVENSTEIN - Onder grote belangstelling van collegaemailleurs uit het hele land en van vele ‘Vrienden van het Museum voor vlakglas- en emaillekunst’, werd afgelopen zondag een tentoonstelling geopend van grote en kleine panelen en sieraden van Ellen Goldman; een overzichtstentoonstelling naar aanleiding van haar tachtigste verjaardag in 2012.

E

llen Goldman groeide op in een bijzonder kunstzinnige familie. Voor de oorlog, in Engeland, keek ze als kind van zeven jaar bij een opgraving geboeid naar een oude vondst; een bronzen soepketel met een vis erop. Jaren later vond zij tijdens haar studie een verslag over diezelfde vondst. Ze bedacht “wat jullie vroeger konden, wil ik wel eens uitproberen”. Ze begon met een heel klein oventje en probeerde knoopjes te maken voor een jasje van haar dochtertje. Na herhaalde pogingen kreeg ze het uiteindelijk voor elkaar. Een vrouw vroeg waar ze dat prachtige jasje met die bijzondere knoopjes had gekocht. En daarmee was haar ‘hobby’ geboren. Ellen Goldman kreeg les van befaamde Nederlandse kunstenaars. Zij werkt in diverse kunstvormen waaronder het emailleren. Zij emailleert meestal op staal, maar ook op koper, zilver en glas. Haar werken werden, behalve in Nederland, ook in het buitenland tentoongesteld, onder meer in Engeland, Spanje, Duitsland, Canada en de

Een van de emailles van Ellen Goldman. man bij de overlevers, met een actieve fantasie en nog steeds nieuwe dingen oppakkend. Zij werkt met een gedrevenheid en komt door voortdurend experimenteren tot aparte kunstwerken. Voor de bezoekers van het Ravensteinse museum is het een voorrecht dat zij daar de komende tijd van kunnen en mogen genieten’. Ellen Goldman bedankte het museum en merkte op dat emaille haar fascineert omdat, ‘met vuur of in een oven, op zeer hoge temperatuur, een schijnbaar onmogelijke verbinding wordt gemaakt tussen glas en metaal. Het metaal geeft sterkte, het glas geeft gloed en prachtige kleu-

ren. Het is een avontuur om te zien dat door experimenteren het resultaat telkens verrast’. Tenslotte zei ze verheugd te zijn dat haar werk ‘in dit prachtige museum mag hangen dat dankzij de inzet van zoveel vrijwilligers van zeer hoog niveau is’. Openingstijden De overzichtstentoonstelling van Ellen Goldman is tot en met zondag 25 maart te zien in het Museum voor vlakglas- en emaillekunst aan de Markstraat 22 in Ravenstein. Openingstijden zijn op zaterdag en zondag van 11 tot 17 uur. Voor meer info: www. museumravenstein.nl.

Reinout XVII onthuld tijdens Keienschijtersbal

Hein van Dommelen nieuwe prins Pomperstad POMPERSTAD - In een bomvol Vidi Reo werd afgelopen zaterdag tijdens het zeventiende Keienschijtersbal stadsprins Reinout XVII bekendgemaakt. Hein van Dommelen regeert tijdens carnaval 2012 over Pomperstad. Samen met de vele carnavalsvierders in Ravenstein genoot hij zaterdag van het jaarlijkse bal. Maar liefst zes optredens van eigen bodem zorgden voor een afwisselend programma. Het optreden dat door de vakjury als beste werd beoordeeld was dat van Ulve.

vriend Luuk Bruijsten. Luuk (34) is makelaar bij makelaardij Th.van Casteren in Schaijk, woont samen met Daphne en is net als Hein onder andere lid van kaartclub Schoppenmietje, CV Ketel en Maet van de Raed BV. Stadprins Hein van Dommelen luidde Allereerst werd de voorzittershamer van Stichting Car- het nieuwe carnavalsseinaval Ravenstein overgedragen. Hans Strik nam af- zoen in met de slogan: ‘Lop scheid als voorzitter en droeg de hamer over aan Ton mar naor de pomp!’ Buijink. Hans werd bedankt voor zijn geweldig voorzitterschap. De nieuwe voorzitter overhandigde de scepter Nico Arntz Keienschijter Op het Keienschijtersbal aan stadsprins Reinout XVII. werd Nico Arntz bekendgePrins Hein van Dommelen. De stadsraad is dit jaar aangevuld met een viertal nieu- maakt als zeventiende Rawe gezichten: Janneke van Zwam, Rian van der Heijden, vensteinse Keienschijter. Mark Smits en Anton Marijnissen. Dit is een onderscheiding voor iemand (groep of individu) die iets speciaals betekent voor het Ravensteinse verenigingsleven en dan carnaval in het bijzonder. Nico Hein van Dommelen Hein van Dommelen (35) was zeer vereerd om met deze prijs te worden onderwerkt als projectleider scheiden. Kunstwerken bij BallastNedam, maar in Pomper- Boerenbruiloft stad is hij bekend van CV Tijdens het Keienschijtersbal werd ook het boerenbruidsKetel, Maet van Raed BV en paar onthuld. Het boerenbruidspaar 2012 bestaat dit kaartclub Schoppenmietje. jaar uit Aram Brouwer en Elze Lamers. De huwelijksceDe nieuwe prins woont al remonie wordt gehouden op dinsdag 21 februari, vanaf jaren samen met Margo en 12.11 uur op het podium op de Markt in Ravenstein. hun zoontje Niek het Pom- Na de ceremonie wordt de receptie gehouden. Belangperstadje. Als adjudant stellenden kunnen het ‘echtpaar’ dan feliciteren in café koos Hein voor zijn goede Ons Thuis. Het Boerenbruidspaar van Pomperstad.

Jeugdpronkzitting Ravenstein in gemeenschapshuis Vidi Reo POMPERSTAD - De jeugdpronkzitting van Ravenstein wordt op zondag 29 januari gehouden in gemeenschapshuis Vidi Reo in Ravenstein. Tijdens deze gezellige middag worden onder anderen de nieuwe jeugdprins en -prinses en de voltallige jeugdraad onthuld. Daarnaast verzorgen Ravensteinse talentjes allerlei leuke optredens en acts. Ieder optreden wordt beloond met een snoepzak en voor degene die het mooist verkleed is en het mooist gedanst heeft is er een speciale verrassing. De hele middag kunnen de kids gratis ranja drinken. Daarnaast kunnen zij zich laten schminken door een grimeur, gezellig dansen en hossen en er worden diverse prijsjes verloot. De pronkzitting begint om 14 uur en duurt tot ongeveer 17 uur. Kijk voor alle info op www.pomperstad.nl.

USA. Vier van haar emailplateaus en een aantal geëmailleerde glazen schalen zijn opgenomen in de vaste collectie van het emailmuseum van de Woodrow Carpenter Enamel Foundation in de USA. In het museum in Ravenstein is nu een bijzonder overzicht van haar werk te zien. Jan Klink, directeur van het museum, sprak in zijn openingswoord zijn bewondering uit voor de aanwezigheid van zoveel emailleurs. Hij noemde dat ‘heel bijzonder en een teken van de grote bekendheid van Ellen Goldman in de emaillewereld’. Annemieke Muller hield als museumgids/medewerker een inleiding waarin zij het emaillewerk van Ellen Goldman ‘heel interessant’ noemde, maar ook de kunstenaar roemde vanwege haar ‘veelzijdigheid en haar vertelkunst. Niet alleen in woorden maar ook door middel van haar werk vertelt zij boeiende verhalen. Haar grootste persoonlijke drive is kunst maken op een vakkundig ambachtelijke manier. Met haar tachtig jaar behoort Ellen Gold-

kort nieuws

Nog kaartjes te koop voor Moeslands circus MOESLAND - Afgelopen zaterdag vond de première plaats van het Moeslands circus Bekèk ’t mar. In een tot prachtig circus omgetoverde Phoenix trad tijdens de pronkzitting een keur van artiesten voor het publiek op. Bij Bruna in de Runstraat zijn nog entreekaartjes te koop voor de voorstelling van vrijdag 20 januari.

Naast enkele oude bekenden op het podium van de Moeslandse pronkzitting zijn er ook nieuwe artiesten te zien. Hun debuut is verrassend goed. Zo zijn er de Notenverkopers, Tieske en de lamme herders en Peet, de interieurverzorgster. Verder kan men genieten van trapezewerkers, clowns en van zang en dans. De voorstelling wordt gepresenteerd door spreekstalmeester Willie van Esch. Kaartjes zijn ook te reserveren en af te halen bij Cindy van Rooij, 06–14324808. Tickets kosten elf euro. Aanvang van de voorstelling is om 20 uur.

De Brug Herpen houdt carnavalsparty’s voor jeugd HERPEN - Bij café-camping de Brug vinden op zaterdag 18, zondag 19 en maandag 20 februari weer carnavalsparty’s plaats voor de Herpense jeugd tot en met zestien jaar. Jongeren uit Herpen en omgeving zijn welkom op vertoon van hun schoolpas. De party’s zijn alcoholvrij en er is iedere avond een speciaal programma. Kaartjes zijn vanaf 23 januari te koop bij warenhuis Ad van den Oever en bij De Brug. De voorverkoop van passe-partouts vindt op 9 februari plaats in dorpshuis ‘t Slotje.

Kèleströpers brengen carnavalskrant rond KELERIJK - Zaterdag 28 januari kunnen alle inwoners van het Kelerijk weer kennis maken met de Kelekrant 2012. Vanaf 10 uur komen de leden en jeugdleden van carnavalsvereniging De Kèleströpers weer huis aan huis langs om de carnavalskrant aan te bieden. Bij de bezorging van de krant kan men hen een vrijwillige bijdrage meegeven. Donateur worden van carnavalsvereniging De Kèleströpers kan via www.kelestropers. nl/sponsoring/donateurs.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 20 januari 2012

15


Veel toppers op vijfde editie

Halfvastenfeesten Zeeland grootser dan ooit ZEELAND - Zeeland vormt van vrijdag 16 tot en met zondag 18 maart het decor voor de vijfde editie van de jaarlijkse Halfvastenfeesten. Vanwege het bereiken van het eerste lustrum pakt de organisatie van het driedaagse evenement dit jaar grootser uit dan ooit tevoren. Er komt een keur van topartiesten naar het festivalterrein aan de rand van het dorp. Op het affiche prijken de namen van onder anderen Gerard Joling, Jan Smit, Dean Saunders, Frans Duijts, Xander de Buisonjé, The Partysquad, Daroon, Noisecontrollers, Ran-D en Adaro.

‘I

n het kader van het vijfjarig bestaan zijn de Halfvastenfeesten dit jaar nog groter van opzet dan voorheen. Op dit moment hebben we zo’n vijfennegentig procent van de programmering rond”, zegt Harold van Tiel, een van de organisatoren van het Zeelandse megaevent. Halfvastenspektakel Het Halfvastenspektakel op zondag 18 maart wordt dit jaar in een compleet ander jasje gegoten. De festiviteiten worden in zijn geheel verplaatst naar het Halfvastenterrein aan de rand van het dorp. “Op deze manier kunnen de activiteiten uitgebreid worden. Dit is ook met het oog op de toekomst”, geeft Van Tiel aan. Voor jong en oud Op vrijdag 16 maart staan de Halfvastenfeesten in het teken van de basisschooljeugd met het evenement ‘In Landerd zit muziek’. Op zaterdag 17 maart wordt er weer uitgepakt met een social event voor ouderen en mensen met een beperking. En op zondag wordt het Halfvastenspektakel ingevuld voor gezinnen en complete families. “Tijdens het Halfvastenspektakel op zondag krijgt het

Gerard Joling. terrein van ’s ochtend tot ’s avonds een invulling met voor ieder wat wils”, vertelt Harold. “Er worden speciale festiviteiten opgezet voor de allerkleinsten, maar ook voor oudere jeugd en volwassenen is er volop vermaak.” Om de toegankelijkheid te vergroten, wordt er op zondag tot 16 uur geen entree gevraagd. Drie tenten Op vrijdag- en zaterdagavond, respectievelijk Halfvastenvrijdag en de Nacht van Halfvasten, wordt in maar liefst drie tenten op het festivalterrein een groot feest gebouwd dat bol staat van de aansprekende artiesten. Alle dagen zijn er diverse optredens te zien en te horen van Nederlandse artiesten en top-DJ’s. Houd voor de complete line-up van de Halfvastenfeesten de website www. halfvastenfeesten.nl in de gaten. Daar is ook alle informatie te vinden over de verkoop van tickets.

ingezonden Mark(t)werking Als de lieftallige verkoopster in de schoenenzaak wanneer ik een paar nieuwe sloffen wens, mij adviseert om de andere, die grijze en natuurlijk veel duurdere, ja die met die stalen neuzen te nemen, kies ik toch voor de goedkope en niet zo zware exemplaren. Of ik loop naar een andere winkel. Dit noemt men marktwerking. En hetzelfde geldt voor andere dingen die men dagelijks benut, zoals wasknijpers, paperclips, enzovoort. Iets van een totaal andere orde is echter de gezondheid. Als mijn huisarts tegen mij zegt: “U heeft groot gebrek aan vitamine XYZ 2, en u moet elke dag een eetlepel schelpenkalk geroerd in zeewater innemen, dit om sterke botten te krijgen”, dan zal dat wel zo zijn. Als deze donkergrijze, mistige regering wil dat ik met mijn dokter ga onderhandelen over de prijs van schelpenkalk, of ik hem moet gaan vragen: “Mag het een onsje meer zijn?”, dan vrees ik dat deze medicus mij aan een nader onderzoek onderwerpt, omdat hij of zij verwacht dat er bij mij ook nog een schroefje los zit. Of krijgt iedere niet medisch geschoolde inwoner van Nederland straks een opleiding als geneesheer/vrouw? (wel zelf betalen natuurlijk) Het moet toch niet veel gekker worden in dit lekkende land. Op dit moment is er onrust over de tandartstarieven, waar de overheid zich mee meent te bemoeien. Ik zie het al voor me. “Wanneer u in de daluren laat boren bij Simon Splijthof, dan krijgt u de bijhorende vulling gratis.” (Eronder staat in de kleine lettertjes*)... Ik zie het al voor me: ‘marktwerking’. Over enkele jaren (‘s maandags!) op de Ujese Mêrt: ‘Nu twee kiezen trekken voor de prijs van één en de derde trekking gratis. Een eind verderop: ‘Bij Piet Pijnloos wordt uitsluitend geboord met de nieuwste klopboormachine met stofafvoer. Uw dag kan niet meer stuk, want in samenwerking met schoonheidssalon Sientje Stink, krijgt u tegelijk een haarspoeling, zomaar gratis. En u weet het: in de oktobermaand: gratis manicure’. Ik dacht erover hoe ik op de Ujese Mêrt, na taaie onderhandelingen, een behandeling kreeg bij tandarts Marc Moelsmid, goedkoop, maar wel berucht. De assistente trachtte vergeefs mij gerust te stellen: “Er is hier nog nooit (n)iemand aan doodgegaan, meneer.” Zwemmend in het zweet zag ik toen de grijslachende kop van de tandarts op me afkomen die als twee druppels leek op Mark Rutte. Help! Ik wil hier weg! Met een bons schrik ik wakker als ik uit bed donder... ja, zo’n tandarts kun je missen als kiespijn. *Daluren hebben betrekking op de tijden 9 tot 11 uur (uitsluitend op maandagmorgen) Jan Willems, Zeeland

Dean Saunders.

Jan Smit.

Hetty Tindemans leest peuters De Vlieger voor

Wethouder geeft startschot Nationale Voorleesdagen ZEELAND - Wethouder Hetty Tindemans gaf woensdag 18 januari het startsein voor de Nationale Voorleesdagen bij Kiobra-kinderdagverblijf De Vlieger in Zeeland. Ze las het prentenboek van het jaar, Mama kwijt van Chris Haughton, voor aan een groep peuters van twee en drie jaar van De Vlieger en De Luchtballon.

De Nationale Voorleesdagen zijn begonnen met het Voorleesontbijt op de peuterzalen en de kinderdagverblijven. “Wij doen mee omdat we het belangrijk vinden voor de taalontwikkeling van de kinderen, zelfs de allerkleinsten profiteren ervan. Ze pikken de woorden op, ze wijzen naar de plaatjes, ze begrijpen het verhaal”, legt Yvonne van Haren van De Vlieger uit. “Eerst lezen we het verhaal en kijken we naar de plaatjes. Daarna bekijken we het boek nog een keer, maar dan stellen we vragen aan de kinderen, om te zien of ze het verhaal begrepen hebben. En we doen een extra activiteit rondom het boek.” Zo gezegd, zo gedaan. De wethouder vertelt en leest heel langzaam het verhaal voor van de kleine uil, die uit zijn nest valt en vervolgens zijn mama kwijt is. Een eekhoorn helpt uiltje bij het zoeken van zijn mama. Ze koHetty Tindemans leest voor aan de kinderen men eerst beer, konijn en kikker tegen voordat ze mama van De Vlieger en De Luchtballon. hebben gevonden. Na het voorlezen wordt het verhaal levendig gemaakt. Met een handpop mogen de kleintjes het verhaal naspelen. “Hier is kleine egel. Hij is ook De Nationale Voorleesdagen worden gehouden tot en mama kwijt. Wie wil hem helpen zoeken?”, vraagt de met 28 januari. Ook de andere vestigingen van Kiobra kleuterleidster. Enkele vingertjes gaan omhoog. De ene in Zeeland en Uden doen aan de voorleesdagen mee. peuter mag de kleine uil zijn en moet de andere peuter, die mama is en zich gaat verstoppen, zoeken. Het spel blijkt een succes. Alle kleintjes doen gretig mee.

16

Feestdag H. Antonius Abt Hallo jongens en meisjes, Zondag 22 januari aanstaande vieren we de feestdag van H. Antonius Abt, patroon van onze parochie. Dit willen wij samen met jullie vieren maar ook met papa, mama en natuurlijk oma’s en opa’s. Op deze dag is er om 10 uur ’s ochtends een plechtige heilige Mis in de kerk van Schaijk. Tijdens die Mis wordt in aanwezigheid van Antonius Abt en een aantal kinderen het Antoniusbrood gezegend. Op diezelfde dag begint voor jullie het eigenlijke feest om 15 uur in de middag. We komen om kwart voor drie op het plein voor de kerk van Schaijk bijeen. Daar is ook Antonius Abt aanwezig, samen met een aantal levende dieren en het Antoniusbrood. Samen wandelen we naar heemgebouw De Komme. Jullie zijn allen welkom! Voor De Komme heeft de Scouting Schaijk voor de dieren een aparte plaats gemaakt en hierdoor krijgt Antonius Abt tevens de kans bij ons te zijn. Het bijzondere brood dat speciaal door een Schaijkse bakker is gemaakt en in de ochtend in de kerk is gezegend, mogen de kinderen helpen besmeren met suiker. De kleurplaten die op school zijn uitgedeeld, kunnen worden ingeleverd. Voor de kinderen die met de kleurwedstrijd willen meedoen en geen kleurplaat hebben, kunnen deze plaat nog bij de Bruna Spijkers ophalen; dat is mogelijk op zaterdag 21 januari tussen 9 en 16 uur. De kinderen mogen de kleurplaat ook meenemen naar De Komme. Vergeet niet om je naam, woonplaats en leeftijd op de kleurplaat te zetten. Voor de mooiste plaat is een heel leuk en toepasselijk prijsje beschikbaar. Op die dag wordt ook het verhaal van Antonius Abt op een ludieke en eigentijdse manier in een toneelstuk verteld. En niet te vergeten: een heerlijk warm drankje wacht op jullie! Tot zondag.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 20 januari 2012

Pastoor Harald Spiertz


prijzenfestival Doe mee en win

prijzenfestival

Arenalokaal Prijzenfestival In januari en februari zijn bij Arena geweldige prijzen te winnen tijdens het Arenalokaal Prijzenfestival. Wil je kans maken op de prijzen, surf dan naar

www.arenalokaal.nl en klik op de button Prijzenfestival. Klik vervolgens op de prijs van je voorkeur en beantwoord de bijbehorende meerkeuzevraag (A, B of C). Na het goed beantwoorden van de vraag maak je kans op de betreffende prijs. Wie eenmalig is aangemeld kan aan alle prijsvragen meedoen. Let op: per prijs kun je één keer meespelen. De winnaars ontvangen bericht. Deelname aan het Arenalokaal Prijzenfestival is gratis.

Waardebon t.w.v. €50,Jans Wonen Herpen www.janswonen.nl

Waardebon t.w.v. €15,De Korenbloem Bloemenspeciaalzaak Zeeland

Waardebon t.w.v. €50,Van Uden Vloeren www.vanudenvloeren.nl

Kledingbon t.w.v. €75,van Tilburg mode Ravenstein www.vantilburg.nl

Cadeaubon t.w.v. €25,Landerds Schoenmakertje Schaijk 0642104081

Waardebon t.w.v. €30,-

Cadeaubon t.w.v. €25,De Lekkernij Grave 0486-420714

Sports & Healthclub Four2Go Osseweg 38a, 5351 AE Berghem www.four2go.nl

Bjorn Borg wintersport zonnebril t.wv €109,- Model 2-a

Frank verbeek Zeeland www.frankverbeekzeeland.nl

VLOEREN|WANDEN|PLAFONDS

Boer Bens Boerengolf Koolwijk/Herpen

www.boerbens.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 20 januari 2012

17


kerkinformatie

Parochie St. Lucia Ravenstein Zaterdag 21 januari Geen diensten

H. Antonius Abt Schaijk Reek Vaste kerkdiensten Schaijk maandag en donderdag 18.30 uur, woensdag en vrijdag 9 uur, zaterdag 17.30 uur en zondag 10 uur.

Harrie en Riek Schonenberg The Janssen en echtgenotes Marie en Johanna en zoon Frans

Zondag 22 januari Ravenstein - 11uur Oecumenische Dienst Zondag 29 januari M.m.v. Cordaad onder Huisseling - 9.30 uur leiding van Gerard Eucharistieviering Bierman m.m.v. Huisselings koor Gezamelijke kindernevendienst Ravenstein - 11 uur Predikant: Eucharistieviering Ds. Henk van Tilburg Collecte is ten bate van het m.m.v. Ceciliakoor Misintenties: Liliane Fonds Marietje van Rooy Brands Zaterdag 28 januari Wim en Dora van Lanen Demen - 19 uur Myan Tijssen Eucharistieviering Pater Piet Pouls m.m.v. parochiekoor Misintenties: Gertrud Schonberger Betsie Jansen-Jansen Marcellus en Wilhelmina Hendrikus Roefs van Uden - Arts en schoonzoon Gerrit Ligtvoet

Vaste kerkdiensten Reek zaterdag 19 uur. Zaterdag 21 januari Schaijk - 17.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Koor Con Spiritu Herpen Misintenties: Antoon en Toos Verhallen - Derks Jo Leenders Jgt. Wim van de Wijst Overleden ouders v.d. Ven - Arts

Woensdag 25 januari Schaijk - 9 uur Eucharistieviering Misintenties: voor het welslagen van de restauratie van de kerk

Vrijdag 27 januari Schaijk - 9 uur Eucharistieviering Misintenties: voor de zieken

Sint Jan St. Jansstraat 2, 5371 NL Neerlangel

Reek - 19 uur Eucharistieviering m.m.v. het Sint Donatuskoor Misintenties Zaterdag 21 januari Overleden weldoeners van Zeeland - 17.30 uur de R.K. Caritas Reek en Reek - 19 uur Heilige mis Dinsdag 24 januari overleden weldoeners van Eucharistieviering m.m.v. Misintenties: Zeeland - 19 uur de R.K. parochie Reek het Sint Donatuskoor Dora Hermens Rozenkransgebed Namens de parochie: - van Opzeeland Misintenties: Maria van Casteren Nelleke van Dongen Woensdag 25 januari Mari Verstegen Loeffen v.d. Loop Marinus haar Zeeland - 19 uur Arie Wijtmans echtgenoot en Marius de Heilige mis voor het welzijn Zondag 22 januari Gerrit van Rosmalen zoon en O. fam. Schaijk - 10 uur van de Parochie Grad en Hanneke van Eucharistieviering m.m.v . Riek Janssen Ruud Kappen Wiechen - Dekkers en het Dameskoor Vrijdag 27 januari Nellie van de Sanden Annie de dochter Zeeland - 9 uur Viering en activiteit Rijkers Ria de Groot - Siroo Heilige mis rondom de parochie- en Kea van Casteren - Reijnen Wim Emons Misintenties: kerkpatroon H. Antonius Nellie v. Tiel-Jacobs en tot Jrgt. Johannes van der Abt Zondag 29 januari zekere intentie Putten Misintenties: Schaijk - 10 uur O.O. v.d. Heyden - v.d. Laurens en Riek Wijst en dochter Corry Zaterdag 28 januari Pashouwers - van de Berg Eucharistieviering m.m.v Zeeland - 17.30 uur Familie Frans en Kee Voet Herenkoor Zondag 22 januari Heilige mis - van de Loop Maandag 30 januari Zeeland - 9.30 uur Misintenties: Martien van den Broek Schaijk - 18.30 uur Heilige mis Sjef en Drika Cuppen - van Felisa Gonzales Nuera Eucharistieviering Misintenties: Zuilen en jrgt. Zoon Cor, Truus Gerrits - Peeters Misintenties: voor de O.O. Kees en Sjaan O.O. Willems - Robben (trouwdag) van Dongen - Driessen Riny Vertogen Marie van de Heuvel - Vos gezinnen Pieter en Lenie van Dongen Piet en Drika Verstraten Dinsdag 31 januari - Cornelissen en Willy en - van Mol en Rinus van Maandag 23 januari Schaijk - 18 uur Peter Dongen Schaijk - 18.30 uur Vespers (avondgebed) Nellie van Tiel - Jacobs en Eucharistieviering tot zekere intentie Misintenties: voor de wereldvrede Zondag 29 januari Zeeland - 9.30 uur Heilige mis Misintenties: Zaterdag 21 januari Pastoor Piet Kok en Herpen - 19 uur Gerarda Verstratenoverleden familie Straatman Misintenties: Toon en Nel VerstegenHenk Cuppens (jrgt.) Zaterdag 28 januari van Hal Harrie en Bertha (verj.) Herpen - 19 uur m.m.v. van der Velden – Wellens Koor Con Spirito Dinsdag 31 januari Misintenties: Pastoor Piet Kok en Zeeland - 19 uur overleden familie Dorus en Ton (verj.) de Rozenkransgebed Ad van Uden (trouwdag) Kleijn - Dappers en Henri en Coby van Uden (jrgt.) de zoon

Parochie St. Sebastianus Herpen

St. Victor Neerloon St. Antonius Abt Overlangel Zondag 22 januari Neerloon - 10.30 uur Volkszang, 3e zondag door het jaar

18

Zondag 22 januari Herpen - 10 uur Tweede zondag door het jaar Misintenties: Mariëlle van Rooij - van Dijk (jrgt.)

Sint Willibrordus Maasdijk 69, 5371 KB Demen Sint Vincentius Dorpenweg 16, 5371 NZ Deursen

Zaterdag 28 januari Schaijk - 17.30 uur Viering van Woord en Gebed

Theo Geerts Kees en Jan v.d. Horsten O. fam. Jo van Alst - Petersen O. fam. Arnoldus en Petronella Habraken - v.d. Heijden en Patricia van Rooy Verstegen

St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein Op werkdagen kunt u op de pastorie terecht ‘s morgens tussen 9 en 12 uur. Voor andere tijden gelieve u tijdens de ochtenduren een telefonische afspraak te maken: 0486-411595 of kijk op www.parochieravenstein.nl. secretariaat@parochieravenstein.nl

Donderdag 26 januari Schaijk 18.30 uur Eucharistieviering Misintenties: voor de gezinnen

Vrijdag 27 januari Schaijk - 18 uur Vespers (avondgebed)

H. Jacobus de Meerdere Zeeland Vaste kerkdiensten dinsdag 19 uur (rozenkransgebed), woensdag 19 uur, vrijdag 9 uur, zaterdag 17.30 uur en zondag 9.30 uur.

Dinsdag 24 januari Schaijk - 18 uur Vespers (avondgebed)

Parochie St. Lucia Ravenstein

Zondag 29 januari Herpen - 10 uur m.m.v. het gemengd koor Misintenties: Toon en Johanna (verj.) Stoots - Janssen Overleden familie van de Berg - Bergers

Sint Lambertus Hamstraat 1, 5371 NR Huisseling

Sint Lucia St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein

Parochie H. Antonius Abt Schaijk en Reek Pastoor van Winkelstraat 1, 5374 BG Schaijk Tel. 0486-472339 www.h-antonius-abt.nl Wilma de Loyer, secretarieel-administratief medewerkster van de parochie: Tel. 0486-461220 (bereikbaar op woensdagochtend, donderdagochtend, vrijdagochtend) en secretariaat-antonius-abt@hotmail.com

Parochie Sint Petrus Zeeland Sint Jacobus de Meerdere Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland Tel. 0486-451377 Onder kantoortijd: Parochie-centrum Uden: Tel. 0413-263154 of www.parochiesintpetrus.nl Betsie van der Wijst-Ruijs, pastoraal assistente 06-21204630 of b.vanderwijst@parochiesintpetrus.nl

Parochie St. Sebastianus Alard van Herpenplein 7, 5373 AH Herpen Tel. 0486-411424 of pastorieherpen@hetnet.nl

Parochie St. Victor en Antonius Abt Loonsestraat 2, 5371 PJ Neerloon Tel. 0486-411282

Nederlandse Hervormde kerk Servetstraat 1, 5371 AD Ravenstein

Kapellen Rochelskapel - Deursen Rondestraat 28, 5371 LC Sint Annakapel - Koolwijk Koolwijksestraat 5, 5373 KB Sint Jozefkapel - Ravenstein St. Luciastraat 5, 5371 AS Mariakapel Reek Open: doorlopend van 9 tot 17 uur. Mariakapel Schaijk Open: van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 20 januari 2012


Arena-verslaggever Paul Verstegen na zestig dagen ‘down under’ weer thuis

‘Ik heb het gevoel dat ik niet alleen op reis was’ Arena-verslaggever Paul Verstegen is op reis van dinsdag 22 november tot en met vrijdag 20 januari. In die periode trekt hij door Nieuw-Zeeland, bezoekt hij Sydney en Melbourne in Australië en verblijft hij een paar dagen in Singapore. In de krant doet Paul elke week verslag van zijn ervaringen in het buitenland.

O

p het moment dat jullie dit lezen sta ik (hopelijk) alweer met twee benen op Nederlandse bodem na mijn avonturen aan de andere kant van de wereld. Ondanks dat ik een fantastische tijd heb gehad, vind ik het niet erg om weer thuis te zijn. Op een gegeven moment begin je dingen toch wel te missen, zoals sport. Oh, en natuurlijk je familie en vrienden. In totaal ben ik zestig dagen van huis geweest, voor mij een record (volgens mij was ik tot 2011 nog nooit langer dan drie weken aan een stuk op reis geweest). In die periode heb ik veertig dagen in Nieuw-Zeeland doorgebracht, twaalf in Australië en vier in Singapore. De oplettende Re(e)kenaar ziet uiteraard meteen dat ik dan pas op zesenvijftig dagen zit. Klopt, de rest van de tijd zat, hing of lag ik in een vliegtuig. Overnachtingen De meeste nachten heb ik doorgebracht in hostels. Om precies te zijn veertig overnachtingen in achttien verschillende hostels in zestien verschillende plaatsen in drie verschillende landen. Mijn favoriete hostel, met stip, is Chateau Franz in het kleine plaatsje Franz Joseph aan de westkust van Nieuw-Zeeland. Dat ik een keuken, douche en toilet in de kamer had, droeg daar zeker aan bij. Leuke anekdote is dat ik juist in dit dorpje iemand uit Reek tegenkwam, die net als ik op reis was door Nieuw-Zeeland. Na vier fantastische dagen in Chateau Franz was de volgende stop Lake Wanaka, waar ik op aandringen van reisgenoten samen met hen naar het hostel ging van de keten Base. In een gevangenis

Paul Verstegen op de Sydney Harbour Bridge met in de achtergrond het beroemde Opera House.

Genieten van het weer en het gezelschap in Lake Wanaka. land, Spanje, Brazilië, Oostenrijk en Frankrijk heb ik één nieuw contact op de digitale snelweg. In totaal heb ik acht uitnodigingen gehad om mijn nieuwe vrienden een keer op te zoeken in hun geboorteland. Naast nieuwe vrienden heb ik ook veel familie leren kennen aan de andere kant van wereld. In totaal heb ik tweeëndertig overzeese familieleden ontmoeten, zesentwintig in Nieuw-Zeeland rondom Auckland en zes in Melbourne, Australië. Flip-flops, jandals of thongs Als backpacker - de naam zegt het al - sjouw je al je bagage mee op je rug. Van tevoren vond ik het erg lastig inschatten wat ik precies nodig had. Daarom nam ik natuurlijk te veel spullen mee. Al op de eerste dag heb ik een aantal dingen uit mijn backpack gehaald die ik toch niet zou gebruiken. Deze kleren heb ik achtergelaten bij de familie, zodat ik ze aan het einde van mijn rondreis door Nieuw-Zeeland daar weer op kon pikken. Op mijn laatste dag in dat land heb ik een extra tas gekocht. Die is gevuld met souvenirs en spullen die ik niet meer nodig heb totdat ik thuis ben. Sinds ik het land van de Kiwi’s heb verlaten is die tas niet meer open geweest. Ondanks mijn overdadige inpakgedrag was ik toch wat dingen vergeten. Die spullen heb ik ter plekke aangeschaft, zoals een jas, drie paar sokken en een weekendtas. Ook heb ik twee paar teenslippers gekocht, waarvan eentje de reis niet overleefd heeft. Fun fact: in Singapore heten teenslippers flip-flops, in Nieuw-Zeeland jandals en in Australië thongs. Vergeten of kapot Naast spullen die ik bewust achter heb gelaten ben ik zo af en toe ook wat per ongeluk vergeten. Niet alleen ben ik een handdoek en een zonnebril kwijt, ook mijn telefoonadapter ligt nog ergens in Sydney. Toch ben ik het meest vergeetachtig in de douche, getuige het feit dat ik liefst vier(!) shampooflessen in diverse badkamers verspreid over de wereld heb laten staan. Tijdens de enorme regenbuien in Abel Tasman is een van mijn fotocamera’s gesneuveld. Gelukkig heb ik in Christchurch een nieuwe op de kop weten te tikken. En niet zo maar een, maar deze is shock- en waterresistant. Voor de rest zijn het vooral kleren die de tocht niet hebben overleefd. Ik had vier paar witte sokken, die zijn nu allemaal zwart. Van mijn slippers die ik voor drie euro had gekocht heb ik niet langer dan een paar dagen kunnen genieten. En mijn schoenen, die waren eigenlijk begin januari al aan het einde van hun latijn. Met een beetje geloof en flink wat tape hebben ze het toch volgehouden. Hun laatste rustplaats is Changi Airport in Singapore.

is meer toegestaan dan hier. Verschrikkelijk. Blij dat het maar voor een nacht was. Daarnaast heb ik veertien keer bij familie of vrienden geslapen. Dit is fijn om meerdere redenen. Ten eerste kost het niets, wat betekent dat ik mijn geld kan uitgeven aan allerlei leuke activiteiten en bezienswaardigheden. Ten tweede is het een goede manier om meer mensen te leren kennen en de lokale manier van leven aan den lijve te ondervinden. Verder heb ik een nacht onderdak gevonden in een motel. Na de diverse aardbevingen is het erg lastig om een kamer te krijgen in Christchurch. Daarom ben ik daar in een motel beland. Een verademing, om een kamer Trouwe volgers voor je alleen te hebben na een maand in ‘dormrooms’. Ondanks dat ik twee maanden aan de andere kant van de wereld ben geweest, heb ik toch het gevoel dat ik deze Vele wegen reis niet alleen gemaakt heb. Dit is te danken aan de vele Om te komen waar ik ben geweest en om te zien wat ik berichten die ik gehad heb van het thuisfront. Op het heb gezien, diende ik enkele duizenden kilometers af te moment van schrijven (woensdag 18 januari) hebben leggen. Het gros daarvan per vliegtuig, ongeveer 40.000 12.534 mensen mijn blog http://paularena.waarbenjij. kilometer. Tijdens mijn reis ben ik negen keer opgeste- nu bezocht. Als je dat terugrekent is dat meer dan tweegen en gelukkig net zo vaak geland op zeven verschil- honderd bezoekers per dag. Dat stimuleerde mij ontzetlende vliegvelden. Een goede tweede is de touringcar, tend om toch weer elke paar dagen een nieuw verhaal grof geschat heb ik zeker 8.000 kilometer afgelegd in met een paar foto’s online te zetten. Wellicht is dat ook een bus. Overige middelen van transport: diverse boten, de reden dat ik 22 blogs trein, scooter, metro, (huur)auto, paard en tram. heb geschreven, gemiddeld één elke drie dagen. Nieuwe vrienden In totaal is hier 144 keer Een van de reden dat ik deze reis heb ondernomen was op gereageerd. De verhahet ontmoeten van nieuwe mensen. Daar ben ik geluklen gaan gepaard met 192 kig goed in geslaagd, vooral in Nieuw-Zeeland. Ik heb foto’s en 3 filmpjes. Verder ontelbaar veel mensen ontmoet. Sommigen slechts voor staan er 203 grotendeels een paar minuten, terwijl ik met anderen juist een paar andere foto’s op Facebook. dagen heb doorgebracht. En alles daar tussenin. Vijfentwintig medereizigers hebben me toegevoegd op FaceIn je zwembroek book, deze nieuwe vrienden komen uit elf verschillende een gletsjer beklimmen, landen. Het gros uit Engeland (9). Daarnaast heb ik dat kan in Nieuwmeerdere mensen bevriend uit Zweden (4), Nederland, Zeeland. Canada en Duitsland (allen 2). In Amerika, Nieuw-Zee-

Ook mijn wekelijkse verslag in weekblad Arena wordt goed gelezen. Hiervan heb ik geen cijfers, maar mijn ouders kregen regelmatig de vraag ‘Dat is toch jullie zoon aan de andere kant van de wereld?’ Zelfs van totaal onbekenden. Dat is erg leuk en bijzonder om te horen. Daarvoor ben ik ook zeer dankbaar. Kosten Wat de reis me gekost heeft is niet interessant. Sterker nog, ik weet niet of ik het zelf wel wil weten. Ik durf te stellen dat je er een mooie tweedehands auto voor kunt kopen. De duurste stad was Sydney, maar daar heb ik ook ontzettend veel activiteiten ondernomen. Waaronder de duurste van de hele reis, de Sydney Harbour Bridge Climb.

Sand boarding, op een surfboard van een duin afglijden. Wat ik wel kan vertellen is dat ik een ontzettend gave reis heb gehad. Dit pakt niemand me ooit nog af. Gelukkig heb ik veel blijvende herinneringen overgehouden als bewijs van mijn reis. Zo heb ik bijvoorbeeld ruim 2.600 foto’s. Daar wacht me nog een leuke klus om die uit te zoeken. Ongeveer 1.750 heb ik zelf gemaakt, de rest van anderen gekregen. Ik moet zeggen dat reizen naar meer smaakt. Ik zou best nog een tijdje in NieuwZeeland willen blijven. Een prachtig land met bijzonder aardige inwoners. Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele berichten en reacties die ik heb gehad tijdens mijn reis. Ik ga met plezier nogmaals op reis om jullie mee te nemen in mijn avonturen. Zoals gewoonlijk zijn al mijn avonturen terug te lezen op http://paularena.waarbenjij.nu. Kijk daar onder meer om te zien wat ik in Singapore gedaan heb. En hoe heet ik het had, pfft.

Top 5 meest gave ervaringen 1) Tongariro Alpine Crossing (National Park, Nieuw-Zeeland) 2) Harbour Bridge Climb (Sydney, Australië) 3) Zwemmen met dolfijnen (Kaikoura, Nieuw-Zeeland) 4) Glacier Hike (Franz Joseph, Nieuw-Zeeland) 5) Bezoek aan Stewart Island (Nieuw-Zeeland)

Paul klimt tijdens de Alpine Crossing in Nieuw-Zeeland naar de top van Mt Tongariro.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 20 januari 2012

19


OPEN HUIS DAGEN

EXTRA VOORDEEL TOT ¢ 2.000, 2.000,-

begin het jaar met een schone start tijdens de open huis dagen. FIAT PANDA 1 1.2 2 69 ACTIVE

FIAT 500C 1 1.2 2 69 LOUNGE

• Geen BPM • Geen wegenbelasting • 14% bijtelling

• Geen BPM • Geen wegenbelasting • 14% bijtelling

Vanaf Open Huis Dagen Bonus Tijdelijk

V Vanaf Open Huis Dagen Bonus O T Tijdelijk

€ € €

8.195,1.205,6.990,-

MAXIMAAL VOORDEEL € 1.205,-

FIAT 500 1.2 69 LOUNGE elling • Geen BPM • Geen wegenbelasting • 14% bijtelling

VVanaf Open Huis Dagen Bonus T Tijdelijk

€ 14.495,95,€ 750,50,€ 13.745,45,-

MAXIMAAL VOORDEEL € 750,-

FFIAT PUNTO 1.3 MULTIJET 16V 85 MYLIFE • Geen BPM • Geen wegenbelasting • 14% bijtelling I Gratis TomTom Live • Inclusief

Vanaf Va Op Huis Dagen Bonus Open In Bonus Inruil Tij Tijdelijk

€ 14.795,€ 1.500,€ 300,€ 12.995,-

MAXIMAAL VOORDEEL € 750,-

MAXIMAAL VOORDEEL € 1.800,-

FIAT BRAVO 1.4 MULTIAIR 140 16V MYLIFE

FIAT QUBO 1.4. ACTUAL

Vanaf Open Huis Dagen Bonus Inruil Bonus Tijdelijk

€ 20.950,€ 1.000,€ 1.000,€ 18.950,-

Vanaf Open Huis Dagen Bonus Tijdelijk

€ 15.450,€ 750,€ 14.700,-

MAXIMAAL VOORDEEL € 2.000,-

MAXIMAAL VOORDEEL € 750,-

FIAT DOBLO 1.4. 16V ACTIVE

FIAT SEDICI 1.6 16V 120 ACTIVE

Vanaf Open Huis Dagen Bonus Tijdelijk

€ 19.790,€ 750,€ 19.040,-

MAXIMAAL VOORDEEL € 750,-

Vanaf Open Huis Dagen Bonus Inruil Bonus Tijdelijk

€ 16.795,€ 1.000,€ 500,€ 15.295,-

MAXIMAAL VOORDEEL € 1.500,-

profiteer van tot wel 3 2.000,- voordeel! Fiat houdt belastingvrij rijden leuk voor iedereen. Helemaal voor wie het jaar met een schone start wil beginnen. Kom dus op 26, 27, 28 of 29 januari naar onze showroom en profiteer van voordeel tot wel v 2.000,- op onze belastingvrije modellen. Dus graag tot ziens tijdens onze Open Huis Dagen. Gem. brandstofverbruik: 3,5 - 4,8 l/100 km (1 op 20,8 - 28,6). CO2: 90 - 110 g/km. Fiat. De laagste gemiddelde CO2-uitstoot van Europa.* Prijzen incl. BTW, excl. afl everingskosten en verwijderingsbijdrage. Prijs van de Fiat Panda is incl. € 1.205,- Tax Free Bonus. De prijs van de Punto is na aftrek van € 1.500,- voordeel en € 300,- Tax Free Bonus op de MyLife. De € 2.000,- voordeel in januari is gebaseerd op de inruilbonus en open huis dagen bonus op de Fiat Bravo. Deze actie is geldig t/m 31 januari 2012. Belastingvoordelen zijn gebaseerd op de voorgestelde wetgeving zoals bekend op 20 september 2011. *Bron: JATO Dynamics. Gebaseerd op de volumegerelateerde gemiddelde CO 2-uitstoot (g/km) van de best verkochte Europese automerken in 2010. Vraag naar de voorwaarden. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Zondag 29 januari open van 11.00 tot 16.00 uur

€ 17.295,€ 750,€ 16.545,-

Weekblad Arena week 3 2012  

Weekblad Arena week 3 2012

Advertisement