Page 1

weekblad voor landerd, herpen, ravenstein en omstreken jaargang 14 – week 51 vrijdag 19 december 2008 www.arenalokaal.nl

Verslag Landerdse raadsvergadering

pagina

3

Aanpak verkeershufters krijgt vervolg

pagina

5

Sportret voetbalster Sonja van den Heuvel

pagina Bedrukte gezichten in het college tijdens de presentatie van het rapport van Toine van Helden (derde van rechts).

Burgemeester Doorn: ‘Conclusies rapport liegen er niet om’

Ambtelijke leiding gemeente Landerd deugt niet LANDERD - De ambtelijke leiding in het Landerdse gemeentehuis deugt niet. Dat is de keiharde conclusie in het rapport van Toine van Helden van BMC Advies Management over de interne organisatie op het gemeentehuis. Burgemeester Willy Doorn presenteerde de uitkomsten van het rapport dinsdag schoorvoetend aan het personeel, de gemeenteraad en de pers. “De conclusies liegen er niet om”, erkent de burgermoeder.

oewel de ‘dienstverlening aan de lokale gemeenschap in de kern op orde is, is de gemeentelijke organisatie duidelijk uit balans’, schrijft Van Helden in zijn rapport. Volgens de onderzoeker is deze onbalans primair te wijten aan het falende ambtelijke leiderschap (secretaris en afdelingshoofden) en niet zozeer aan de bestuurlijke leiding (college van B en W). ‘De ambtelijke leiding heeft onvoldoende beseft dat het college weliswaar formeelwettelijk de zeggenschap heeft over de ambtelijke organisatie, maar dat zij zelf de feitelijke verantwoordelijkheid heeft om de gemeentelijke organisatie, college en raad incluis, zo goed mogelijk te laten functioneren. In plaats van die verantwoordelijkheid vorm te geven

heeft de ambtelijke leiding zichzelf ‘Calimero-gedrag’ aangemeten. Uiteindelijk heeft dit het college zover gebracht het MT op te heffen en een interim-directeur aan te stellen naast de gemeentesecretaris’. Een van de voornaamste conclusies uit het BMCrapport is dat er sprake is van slechte communicatie tussen ambtenaren en leidinggevenden. Is het in dat kader niet vreemd dat het MT, waarin de secretaris en de afdelingshoofden zaten, is opgeheven? De afstand tussen de werkvloer en de directie wordt dan toch alleen maar groter? Burgemeester Doorn: “Dat zou het geval kunnen zijn, maar ook in de nieuwe situatie is er veel overleg tussen de secretaris en de afdelingshoofden. Daarbij

wordt wel een meer sturende rol van de secretaris verwacht. Samen met de interim-directeur neemt hij de beslissingen en zet hij de grote lijnen uit.” Wethouder Peter Raaijmakers neemt de portefeuille personeelszaken van u over. Waarom? “Dat is beter vanuit het oogpunt van politiek draagvlak. Ook zie je steeds meer dat burgemeesters zich in het kader van het dualisme puur richten op hun wettelijke portefeuille. Bovendien krijg ik nu meer ruimte me toe te leggen op het proces van versterking van de organisatie.” Heeft u gefaald op het gebied van personeelsbeleid? Eerst waren er de vernietigende cijfers uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek en nu geeft ook Toine van Helden aan dat er een volledig nieuw personeelsbeleid moet komen op het gemeentehuis. “Nee, ik vind dat we als voltallig college verantwoordelijk zijn voor de huidige situatie, niet alleen de burgemeester. Als college waren

wij er overigens ook al achter dat er veranderingen nodig waren op personeelsgebied.” Volgens het BMC-rapport treedt het college niet eenduidig en eensgezind op naar zowel de ambtelijke organisatie als de burgers. Hoe komt dat? “Dat weet ik niet, maar wij nemen ons die kritiek wel ter harte. Het college hoort naar buiten toe één standpunt in te nemen. Het is echter wel eens zo dat een uitspraak van een collegelid op een andere manier wordt geïnterpreteerd. Dat moeten we voorkomen in de toekomst. We moeten elkaar aanvullen.” (Lees verder op pagina 3)

11

Rotonde Berghemseweg Koolwijk open voor verkeer KOOLWIJK - De nieuwe rotonde Berghemseweg - Schaijkseweg is sinds deze week weer open voor verkeer. Vanaf eind september is er hard gewerkt om de klus voor de winter klaar te krijgen. Toch zijn de werkzaamheden aan de rotonde nog niet helemaal afgerond. Vanwege het slechte weer en de lage temperaturen van de laatste weken was het onmogelijk de rotonde te voorzien van een gecombineerde asfalt/beton-deklaag. Er zijn nu tijdelijke maatregelen getroffen zodat auto’s wel gebruik kunnen maken van het nieuwe verkeersplein. In het voorjaar worden de asfalteringswerkzaamheden afgerond.

Dorpsraad Ravenstein houdt kerstbomenfotowedstrijd RAVENSTEIN - De Dorpsraad Ravenstein heeft een kerstbomenfotowedstrijd uitgeschreven. Wie de mooiste foto maakt van een van de kerstbomen die de dorpsraad in het vestingstadje en de omliggende dorpen heeft neergezet, maakt kans op een dinerbon voor restaurant ‘t Veerhuis, Suavemente, Oxfords of De Keurvorst. De kerstbomen staan in Demen bij de kerk, in Deursen bij de school, in Dieden in de Voorstraat, in Huisseling bij De Zaaier, in Neerlangel bij het kerkje, in Ravenstein bij De Valkenburcht, aan de Hoge Graaf bij het voetbalveld, in de wijk Veerkamp bij de fontein, in de wijk Schonenberg bij Stationssingel 17 en in de wijk Doolhof bij het appartementencomplex. Foto’s kunnen tot 27 december worden gemaild naar: redactie@dorpsraadravenstein.nl. De winnende foto komt op de website van de dorpsraad te staan en wordt gebruikt op de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie van de dorpsraad op dinsdag 6 januari vanaf 20 uur.

Bij 150 gram gebraden rollade 100 gram vleessalade

GRATIS Kijk op www.speedheat.nl Bel 024 - 711 33 00

www.arenalokaal.nl – vrijdag 19 december 2008

Keurslagerij Van Kraaij Schaijk


Maak van de

feestdagen iets

bijzonders . Gewoon bij Albert Heijn.

3 kilo Jonagold hard, zoet/zuur, voor

1,99

2 kilo prei uit eigen tuinderij + 500 gram witlof + 500 gram spruiten samen 500

1,99

gram witlof + 500 gram spruiten + 400 gram peultjes + 750

gram geraspte worteltjes samen

Vleeswarenkoopje:

2,79

bij 150 gram gebraden rollade 100 gram vleessalade GRATIS 4 halve kipfilets diverse soorten 5,00

Keurslagerkoopje:

Special: Big Dim Sim per stuk

1,85

Woensdag 31 december bakken wij ze weer: De lekkerste oliebollen! OPEN: ma 13.30 - 18.00 uur, di t/m do 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 18.00 uur, vr 9.00 - 20.00 uur, za 9.00 - 17.00 uur

www.gall.nl

Feestelijke cadeaus !

Bruisende champagnes in elke prijsklasse Extra open: 22 december van 9 tot 20 uur, 23 december van 9 tot 20 uur, 24 december van 9 tot 17 uur en 27 december van 9 tot 17 uur 2

www.arenalokaal.nl – vrijdag 19 december 2008


´Bondsgebouw Zeeland komt in andere handen´

Oppositie Landerd keert zich tegen begrotingswijzigingen

krijgen. We moeten de school bouwen op de Repelakker.” Wethouder Chris School verdedigde de collegeplannen: “Het moet een bruisend centrum worden voor jong en oud. Als u de school op Repelakker wil zetten en het nieuwe centrum op Kerkstraat-Oost, dan hebt u het niet goed begrepen. Als je ergens in je dorp zo’n kloppend hart kunt neerzetten, dan moet je die kans grijpen.” De recentelijk ingebrachte ideeën van het kerkbestuur om het bondsgebouw te behouden als ontmoetingsruimte wees hij resoluut van de hand. “Het is veel verstandiger om alles in één gebouw te concentreren. Het kerkbestuur heeft het ook niet begrepen, want zo blijven we op de weg die we in Zeeland juist willen verlaten. Ik zal er als wethouder alles aan doen dit bondsgebouw een andere bestemming te geven.” Uiteindelijk gaf de raad met 10 stemmen voor en 5 tegen het college opdracht de plannen uit te werken op de locatie Kerkstraat-Oost. Tonny Verstegen

Theo van Duren

Een van de begrotingswijzigingen betreft de uitbreiding van dorpshuis De Phoenix in Schaijk. mee doelde Kremers op de verwachte tekorten die als gevolg van de ambitieuze plannen ontstaan in 2011 en 2012. Roel van Schaijk (PL) ging nog een stapje verder: “Dit is een begroting met een open-eind-structuur, want er worden zaken opgenomen waarvoor in de komende jaren nog geen dekking is benoemd. Al met al stemmen wij niet in met deze begrotingswijziging.” Sybren Reitsma(CDA) uitte zich in soortgelijke bewoordingen. Manita van Gerwen (VVD) stoorde zich met

School moet trakteren Volgens het reglement van de gemeenteraad moet elke deelnemer aan de raadsvergadering die met zijn telefoon zit te spelen trakteren op gebak. Donderdag was het zover. Benno Maathuis (DS’97) betrapte wethouder School en vroeg de voorzitter om een reactie. Burgemeester Doorn nam het meteen over. “Inderdaad, volgende keer kunt u gebak tegemoet zien van de wethouder.” Meteen aangevuld door Roland Werring (RPP): “En dat geldt ook voor de publieke tribune, dus ik nodig iedereen uit voor de volgende keer…”

colofon

name aan de kosten van de extra inzet van personeel. “Deze rijzen de pan uit.” De coalitiepartijen toonden zich iets milder: Hans van Breda (ZW): “Er ligt een afgewogen pakket van maatregelen dat nodig is om het coalitieprogramma te realiseren. Wij zijn een financieel gezonde gemeente en hebben genoeg reserves. Het is voor Landerd niet nodig mee te gaan in de financiële klaagzang van deze tijd.” De RPP en DS’97 sloten zich bij hem aan, waardoor de coalitie de rijen gesloten hield en de begrotingswijzigingen werden geaccordeerd. De discussie omtrent het nieuwe centrum van Zeeland ontspon zich vooral in de richting van de locatiekeuze. Reitsma: “Dit zijn veel te veel zaken op één hoop, dit is niet verstandig en we gaan hier spijt van

Ambtelijke leiding Landerd deugt niet (vervolg van de voorpagina)

Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. Oplage 9850 Eindredactie

Sergio Boutkan E: sergio@uitleg.nl T: 0486 463 112 M: 06 466 25 651 Kopij

Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk T: 0486 463 112 F: 0486 463 537 E: redactie@arenalokaal.nl I: www.arenalokaal.nl Acquisitie

Rob Smorenberg T: 0486 463 112 M: 06 506 17 426 E: rob@uitleg.nl Uitgever

Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk I: www.uitleg.nl Druk

DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding

Tip Top T: 0485 319 050

Het rapport spreekt van verschillende karakters en waardepatronen binnen het college. Is een eensgezind optreden wel mogelijk in de huidige samenstelling? “Dat denk ik wel. Het is alleen maar goed als er verschillende karakters in een college zitten. Je kunt zaken dan vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Je moet echter wél goed communiceren.” Volgens Toine van Helden moet de gemeente niet structureel een directie of MT instellen, maar werken met een interim-directeur. Heeft Landerd in deze woelige tijden niet juist behoefte aan structureel en sterk leiderschap in plaats van passanten in de vorm van peperdure interims? “We zetten in op vast personeel. Deze week plaatsen we in het blad Binnenlands Bestuur een advertentie voor een sterke leider voor de afdeling VROM. Voor wat betreft de directie gaan we nu eerst een halfjaar door met Toine van Helden. Daarna zien we wel weer verder.” Het rapport zegt dat het college zich een scherp oordeel moet vormen over het functioneren van de secretaris en de afdelingshoofden en moet bekijken of zij nog wel in de toekomstige organisatie passen. Dat is een regelrechte motie van wantrouwen aan het adres van deze mensen. Heeft het rapport nog meer personele consequenties dan alleen het aanstaande vertrek van Marcel Willemsen? “Over Marcel Willemsen wens ik geen uitlatingen te doen. Ik lees deze passage in het rapport als volgt: iedereen binnen de organisatie moet zijn taak weten en met de aanbevelingen uit het rapport aan de slag gaan. Daarbij moeten strikte afspraken worden gemaakt die we regelmatig toetsen en evalueren. Want het mag niet zo zijn dat we over twee jaar nog steeds met dezelfde problemen zitten.” Is verbetering van de situatie op het gemeentehuis nog wel mogelijk onder de huidige ambtelijke leiding? “Als iedereen er voor honderd procent voor gaat kan het beter worden. Ik heb er vertrouwen in dat dat gebeurt.”

Nederigheid Hè hè, de VN-klimaattop in Poznan zit erop. Twee weken lang hebben duizenden politici, ambtenaren en vertegenwoordigers van talloze Groene Khmer-organisaties uit heel veel landen in de wereld telkens weer tot diep in de nacht zitten overleggen met elkaar over de oplossing van het CO2-probleem. De hoeveelste conferentie over het klimaat het is weet ik niet, maar voor mij staat inmiddels wel vast dat als de mens al bij machte is om de aarde te laten opwarmen, het eerder zal geschieden door al dat geouwehoer erover dan door de CO2. Want ik blijf erbij dat het onzin is dat de poolkap smelt omdat wij vuurtje stoken in de achtertuin. En het mooie is dat ik steeds meer alleen kom te staan met die mening. Want ik tel al jarenlang het aantal deelnemende landen aan VN-klimaattoppen. En het zijn er telkens weer meer. Het enige grote westerse land van betekenis dat dwars bleef liggen was Amerika. Maar dat zal niet lang meer duren. Want vandaag las ik in de krant dat Barack Obama ook bedwelmd is geraakt door de CO2-uitstoot en rigoureuze maatregelen aankondigt zodra hij aan de macht is. Geweldig. Nu China nog en Rusland, en ik ben de enige op de hele wereld die het bij het rechte eind heeft. En dat is, als ik heel eerlijk ben, eigenlijk het enige doel in mijn leven. Mijn gelijk halen tegenover één man of vrouw schenkt me al veel genoegen. De gedachte echter dat ik officieel erkend mijn gelijk ga halen tegenover de hele wereld, doet me duizelen. En dat glorieuze moment komt onherroepelijk naderbij. Lang kan het niet meer duren. Het zure regen- en het ozongatsprookje hebben het een jaar of vijf volgehouden. Dit verhaal is sterker en heeft volgens mij een maximale houdbaarheid van tien jaar. Nog een stuk of drie zomers waarbij we de kachel moeten stoken, en het hele kaartenhuis stort ineen. En dan zal er wederom een VN-conferentie worden belegd over de vraag hoe het toch in godsnaam mogelijk is dat de hele wereld geloofd heeft in dit sprookje. Onvermijdelijk zal dan iemand de vraag stellen: “Is er dan werkelijk helemaal niemand geweest die gezien heeft dat de keizer zonder kleren liep?” Terwijl honderden camera’s gericht zijn op de vragensteller en miljarden mensen over de hele wereld gespannen hun adem inhouden, zal de hoogste baas van de VN, Bhan ki Moon, het woord vragen. Uit zijn tas zal hij alle columns halen die ik hem in de loop der jaren gestuurd heb. En licht beschaamd zal hij de bundel omhoog houden en zeggen tegen de wereldbevolking: “Ja, er is een man die het bij het rechte einde had. Een man die zag wat wij niet zagen. Een man die zei wat wij niet wilden horen. Het is een ziener, ten onrechte verguisd door de hele wereld. Hij woont in Reek op Heijtmorgen 5, maar wil niet dat zijn naam genoemd wordt. Want, zo heeft hij me gezegd, het ging hem allemaal niet om persoonlijke eer en het verwerven van roem. Nee, hij streed voor de waarheid en voor het recht van alle mensen op deze aarde om vuurtje te kunnen stoken in hun achtertuin.” En als vervolgens op voorstel van Banki iedereen in de zaal gaat staan voor een ovationeel applaus voor zoveel opofferingsgezindheid, en de gehele wereldbevolking zich hierbij aansluit zodat ik het vanuit mijn werkkamer kan horen, zal ik mijn arbeid voor een betere wereld heel even onderbreken om een traan van emotie weg te pinken, maar dan weer onverdroten verder gaan met het verkondigen van de waarheid.

LANDERD - Donderdag vond de laatste Landerdse raadsvergadering plaats in het politiek bewogen jaar 2008. In liefst 20 agendapunten vlogen de miljoenen over tafel. In de vorige raadsvergadering was de begroting voor 2009 al vastgesteld, maar de doorrekening van alle grote projecten die op stapel staan moest toen nog plaatsvinden. Het gaat om onder meer het nieuwe centrum van Zeeland met nieuwe basisscholen, een peuterspeelzaal, kinderopvang, een bibliotheek en een gemeenschapshuis, maar ook om de verbouwing van De Phoenix in Schaijk, de uitbreiding van de 60-km-gebieden en de verordening leerlingenvervoer. En last but not least: een forse uitbreiding van het aantal ambtenaren om opgelopen achterstanden in de ambtelijke verwerking weg te werken. In 2009 word liefst 700.000 euro extra uitgegeven voor personeelskosten.

e discussie over voornoemde begrotingswijzigingen verliep warrig, want de raad sprong van de hak op de tak: van de nieuwe Zeelandse scholen tot een extra drempeltje in de Hekellaan in Schaijk. Piet Kremers (DrieKern): “De provincie heeft de begroting voor kennisgeving aangenomen, maar aangegeven dat de begroting van 2010 weer gedetailleerd getoetst gaat worden. Dat betekent dat negatieve saldi niet geaccepteerd worden.”. Hier-

column

RPP maakt zich sterk voor behoud Reekse molen REEK - De RPP maakt zich grote zorgen over de slechte staat van de Reekse molen en heeft het gemeentebestuur van Landerd opgeroepen zich in te zetten om verder verval te voorkomen en de bijzondere molen voor het nageslacht te behouden.

De Reekse molen is al eeuwenlang een markant punt langs de weg van Grave naar Heesch. De eerste korenmolen op deze plek is gebouwd onder verantwoordelijkheid van de toenmalige heren van Ravenstein. De molen is op een kaart uit 1639 al te zien. De huidige beltmolen is gebouwd omstreeks 1832 ter vervanging van de afgebrande houten molen ter plaatse en is vanwege de grote historische waarde ingeschreven in het monumentenregister als Rijksmonument. De molen is de laatste jaren flink in verval geraakt en de huidige eigenaar heeft het pand al geruime tijd te koop staan.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 19 december 2008

3


BOUWVERGUNNINGEN Ontvangen aanvragen om bouwvergunning: * Hoekstraat te Schaijk (ontvangen 4 december 2008) bouwen van een woning * Bossestraat 56, 5374 HV Schaijk (ontvangen 3 december 2008) bouwen van 4 tijdelijke kleedruimtes met sanitaire voorzieningen * Molenstraat 49, 5411 TB Zeeland (ontvangen 4 december 2008) tijdelijk geplaatst hebben van een woonunit * Molenstraat 49, 5411 TB Zeeland (ontvangen 4 december 2008) uitbreiden van de woning en het bouwen van een garage Ontvangen aanvragen om sloopvergunning/sloopmeldingen: * Witte Dellen 3A, 5411 LG Zeeland (ontvangen 4 december 2008) het slopen van bedrijfsgebouwen * Diverse locaties in Landerd (ontvangen 2 december 2008) verzoek om sloopvergunning van Mooiland t.b.v. het uitvoeren van sloopwerkzaamheden in het kader van onderhoud aan diverse huurwoningen In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/aanvragen is genomen. Verleende bouwvergunningen: * De Louwstraat 3, 5374 CE Schaijk (verzonden 4 december 2008) verbouwen van het voorhuis van een voormalige boerderij * Kerkstraat 62A, 5411 BC Zeeland (verzonden 4 december 2008) wijzigen gevel * Bossestraat 56, 5374 HV Schaijk (verzonden 4 december 2008) bouwen van een terrasoverkapping bij de kantine van de voetbalvereniging D.A.W. Verleende vergunning voor het plaatsen van aankondigingsborden: * Bizon Buitenreclame, voor het plaatsen van driehoeksborden ter aankondiging van een voorlichtingscampagne (inbraakpreventie) van de politie Noord-Brabant (verzonden 9 december 2008) Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in ’s-Hertogenbosch sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Vrijstelling en bouwvergunning op basis van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening Het college van burgemeester en wethouders wil vrijstelling en bouwvergunning verlenen voor: * Schutsboomstraat 2, 5374 CC Schaijk; het uitbreiden van een pand met een veranda (dossiernummer 20070447)

Dit plan is in strijd met de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Dit plan en het desbetreffende ontwerp-besluit liggen met ingang van 18 december 2008 gedurende zes weken elke werkdag ter inzage van 9 tot 12 uur en na telefonische afspraak bij de afdeling VROM. Gedurende deze termijn kan eenieder hieromtrent mondeling dan wel schriftelijk zijn of haar zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. Voornemen verlenen tijdelijke ontheffing art. 3.22 Wro (Wet ruimtelijke ordening) Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om met toepassing van artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening tijdelijk ontheffing te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor: * Uitbreiding naar 25 kampeerplaatsen op het perceel Achter-Oventje 13, 5411 NM Zeeland De aanvraag, het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 18 december 2008 gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan eenieder hieromtrent mondeling dan wel schriftelijk zijn of haar zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. Delegatie als bedoeld in artikel 3.10 lid 1 Wet ruimtelijke ordening Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 25 september 2008 besloten heeft de bevoegdheid om een projectbesluit te nemen als bedoeld in artikel 3.10 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de bevoegdheid om een exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 en 2 Wro gedelegeerd aan burgemeester en wethouders onder de volgende voorwaarden: 1.het projectbesluit mag niet in strijd zijn met de StructuurvisiePlus; 2.het projectbesluit mag niet in strijd zijn met een ontwerpbestemmingsplan; 3.het projectbesluit mag niet in strijd zijn met een bestemmingsplan dat minder dan 2 jaar geleden is vastgesteld, behoudens de mogelijkheid vrijstelling te verlenen voor het bebouwen van inbreidingslocaties binnen de bebouwde kernen van Schaijk, Reek, Zeeland en ’t Oventje zoals opgenomen in de bestemmingsplannen ‘Kom Schaijk 2004’, ‘Kom Reek’ en ‘Kom Zeeland en kom ’t Oventje 2005’en mits dit geschiedt volgens de hoofdlijnen zoals in het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 augustus 2005 is omschreven, zulks met inachtneming van het raadsbesluit dienaangaande. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling VROM, telefoonnummer 0486-458194 (administratie Bouwen) van de gemeente Landerd. Deze pagina valt niet onder verantwoording van de gemeente Landerd en Oss.

4

BOUWVERGUNNINGEN Ravenstein 17 januari 2008 t/m 29 januari 2009 Ingediend Volgens de bepalingen van de Woningwet moeten aanvragen om bouwvergunningen bekend worden gemaakt zodat inwoners op de hoogte zijn van bij de gemeente ingediende aanvragen. De bouwvergunningen moeten nog behandeld worden. Het is niet zeker of ze doorgaan en of er een bouwvergunning verleend kan worden. U kunt tegen de aanvragen geen bezwaren indienen. Het is mogelijk om deze plannen in te zien op. Op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.00 uur bij de balie van afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving, op de begane grond in het gemeentehuis, telefoon [0412] 629 030. Van 8 december tot en met 12 december 2008 zijn de volgende bouwaanvragen ingediend: * Uitbreiden kantoor en bedrijfsruimte, Bulk 38.

Herpen 17 december 2008 t/m 29 januari 2009 Ingediend Volgens de bepalingen van de Woningwet moeten aanvragen om bouwvergunningen bekend worden gemaakt zodat inwoners op de hoogte zijn van bij de gemeente ingediende aanvragen. De bouwvergunningen moeten nog behandeld worden. Het is niet zeker of ze doorgaan en of er een bouwvergunning verleend kan worden. U kunt tegen de aanvragen geen bezwaren indienen. Het is mogelijk om deze plannen in te zien op. Op maandag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur bij de afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving in het gemeentehuis, telefoon [0412] 629 030. Van 8 december tot en met 12 december 2008 zijn de volgende bouwaanvragen ingediend: * Plaatsen reclamezuil, St. Sebastianusstraat 5. * Renoveren garage-berging, Schaijkseweg 4. Zienswijzen/Vrijstellingen Met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening (binnenplanse ontheffing) kan medewerking worden verleend aan de volgende bouwplannen: * Renoveren rioolgemaal Herpen, Hollandse Kamp. De op deze verzoeken betrekking hebbende ontwerpbesluiten met de daarbij behorende relevante stukken liggen maandag t/m vrijdag van 9 tot 12 ter inzage bij de balie van Bouwen, Milieu en Leefomgeving op de begane grond in het gemeentehuis. Vanaf donderdag 18 december 2008 zijn deze gedurende zes weken in te zien. Gedurende deze termijn kunnen hiertegen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen bij burgemeester en wethouders van Oss kenbaar worden gemaakt. Verleend Burgemeester en wethouders van Oss hebben voor de onderstaande plannen met vrijstelling van de stedenbouwkundige bepalingen een bouwvergunning verleend. Het is mogelijk om deze vergunningen in te zien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving, telefoon [0412] 629 030: * Vergroten woning en het legaliseren van een terrasoverkapping, Runstuk 8. Het besluit is nog niet onherroepelijk. Hiertegen kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank ‘sHertogenbosch. Het indienen van een beroep komt toe aan degene(n), die eerder zienswijzen tegen het ontwerpbesluit of aan degene(n) aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht. Dit beroep kan worden ingesteld binnen zes weken na de dag van publicatie in deze krant. Het beroepschrift dient gemotiveerd te zijn en te worden gericht aan de rechtbank ‘s-Hertogenbosch. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Hiertoe kan men, als er tevens een beroepschrift is ingediend, de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed gelet op uw belangen dat vereist. Dit verzoek moet worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Koolwijk 17 december 2008 t/m 29 januari 2009 Zienswijzen/Vrijstellingen Verleend In de Woningwet zijn de eisen vastgelegd waaraan een bouwplan moet voldoen (bestemmingsplan, welstand, bouwbesluit, bouwverordening, monumentenvergunning). Voldoet een bouwplan aan alle eisen dan is de gemeente wettelijk verplicht een bouwvergunning te verlenen. De onderstaande bouwvergunningen voldoen aan alle eisen. De vermelde datum is de dag waarop de vergunning is verzonden. Het is mogelijk om deze vergunningen in te zien. Op maandag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur bij de afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving, op de begane grond in het gemeentehuis, telefoon [0412] 629 030. * Bouwen pluimveestal en eierverzamelgebouw, Hoefstraat 7, 08-12-2008.

Neerloon 18 december 2008 t/m 29 januari 2009 Gebruikstoestemmingen Verleende vrijstellingen Burgemeester en wethouders van Oss hebben voor de onderstaande verzoeken om gebruikstoestemming vrijstelling verleend. De vermelde datum is de dag waarop de vrijstelling is verzonden. Het is mogelijk om deze vrijstellingen in te zien. Op maandag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur bij de afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving in het gemeentehuis, telefoon [0412] 629030. * Verzoek ijsverkoop aan huis, Maasdijk 21, 09-12-2008. Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Oss, Postbus 5, 5340 BA Oss. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Hiertoe kunt u, als u tevens een bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed gelet op uw belangen dat vereist. Dit verzoek moet worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 19 december 2008


Geslaagde proef

Osse aanpak verkeershufters krijgt regionaal vervolg OSS / LANDERD - De politie gaat de veelplegers van verkeersovertredingen in de regio Brabant-Noord die zich willens en wetens blijven misdragen hard aanpakken. De Osse proef, waarbij tien verkeershufters gedurende een half jaar gevolgd werden, is geslaagd en krijgt een regionaal vervolg. Dat heeft de korpsleiding afgelopen week besloten.

it de eindevaluatie van de pilot, die een jaar geleden startte in de regio Maasland, is gebleken dat de verkeershufter zijn rijgedrag daadwerkelijk heeft aangepast. Het doel is daarmee behaald. Zo daalde het aantal bekeuringen van de top tien met 42 procent, ondanks de grotere pakkans. Van de kandidaten die in de top 75 stonden, daalde het aantal bekeuringen met 55 procent. “De verkeershufter uit de anonimiteit halen in combinatie met de gerichte aanpak, heeft dus effect”, stelt de politie. Overigens misdragen deze wegpiraten zich ook buiten het verkeer. Zes Ossenaren uit de top tien kwamen eerder met politie en/of justitie in aanraking. Eén van hen is een veelpleger. Met justitie waren afspra-

De aanpak van verkeershufters werpt zijn vruchten af. ken gemaakt om zwaardere straffen te eisen tegen de verkeershufter als deze toch weer de fout in ging. “Juist omdat de top tien van tevoren gewaarschuwd was middels een brief en huisbezoek van de wijkagent, waren ook de rechterlijke macht en justitie ervan overtuigd dat deze mensen stevig aangepakt moesten worden.” ‘Af van die rotlijst’ Drie van de tien raakten hun rijbewijs kwijt en de geldboetes waren twintig procent hoger. Eén verkeershufter verklaarde voor de rechter: “Ik ga weg uit Oss. Ik ben het spuugzat.” Een ander zei: “Ik wil van

die rotlijst af.” Dat hufterig verkeersgedrag leeft, bleek uit eerdere peilingen van diverse kranten en omroepen. Zo’n tachtig procent van de mensen is zelfs voorstander van een landelijke aanpak. Binnen-

kort vindt overleg plaats met ambtenaren van Verkeer en Waterstaat en met de KLPD over de mogelijkheden om het Osse verkeershuftersproject landelijk in te voeren.

Zilveren IBN-jubileum

Wapen van Reek-beheerder Rien Gaertner gehuldigd REEK - Rien Gaertner, hoofdbeheerder van gemeenschapshuis Het Wapen van Reek, is vorige week feestelijk gehuldigd omdat hij 25 jaar in dienst is van de IBN-groep. Gaertner werd niet alleen in het zonnetje gezet door het arbeidsintegratie- en detacheringsbedrijf, maar ook door het bestuur van de Landerdse dorpshuizen.

Dolfijn Schaijk ontvangt 20 mille van Oranjefonds SCHAIJK - Stichting Woongroep Dolfijn uit Schaijk ontvangt van het Oranje Fonds een bijdrage van twintigduizend euro. Dolfijn laat kinderen met een verstandelijke beperking begeleid wonen in het centrum van Schaijk. Op dit moment houdt de stichting zich bezig met het realiseren van het plan De Regenboog, waarbij eigen appartementen en gemeenschappelijke ruimtes gecombineerd worden in één gebouw. De geldelijke ondersteuning van het Oranje Fonds wordt gebruikt voor de inrichting van deze ruimtes. Het Oranje Fonds is het grootste Nederlandse fonds op sociaal gebied. Elk jaar besteedt het ongeveer 22 miljoen euro aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in Nederland en op de Nederlandse Antillen en Aruba. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het fonds wordt onder andere gesteund door de Nationale Postcode Loterij en de Lotto.

Taxihopper zoekt vrijwilligers voor leerlingenvervoer LANDERD/OSS - Het projectbureau van Taxihopper zoekt vrijwilligers die zich willen ontfermen over het vervoer en de begeleiding van leerlingen op het speciaal onderwijs. Bij dit werk is rust en regelmaat essentieel. De voorkeur gaat uit naar inwoners uit de regio Brabant-Noordoost. Geïnteresseerden die deze kwetsbare groep een veilige en zorgzame reisomgeving willen bieden kunnen contact opnemen met het projectbureau, 0413-336903. Een e-mail sturen kan ook: leerlingenvervoer@taxihopper.nl.

kort nieuws Coalitievorming waterschap Aa en Maas in volle gang LANDERD/OSS - In de eerste fase van de onderhandelingen tot coalitievorming tekent zich een samenwerking af tussen CDA en Water Natuurlijk als de grootste partijen, aangevuld met de fracties Ongebouwd en Bedrijfsgebouw uit de geborgde zetels. In de tweede fase zal de samenwerking nader uitgewerkt worden in voorstellen voor een bestuursakkoord en invulling van het dagelijks bestuur. In een eerste fase van het onderhandelingsproces zijn tussen alle partijen, die straks zitting gaan nemen in het algemeen bestuur, de onderwerpen voor het bestuursakkoord uitgewisseld en zijn de opties voor een coalitie besproken. Deze eerste fase kan als constructief worden bestempeld. Op basis van de besprekingen is er voor gekozen dat de partijen CDA, Water Natuurlijk, als de twee grootste partijen vanuit de verkiezingen, en de fracties ongebouwd en bedrijfsgebouwd van de geborgde zetels, de stap zetten om te bezien of er voor hun voldoende basis is om tot een coalitie tussen deze partijen te komen. Daarmee zou deze coalitie op een totaal van 21 zetels uitkomen. In deze volgende fase zullen deze partijen ook met elkaar aan tafel zitten om een concept voor een bestuursakkoord uit te werken en tot een invulling van de leden van het Dagelijks Bestuur te komen. Zowel over het bestuursakkoord, als de invulling van het dagelijks bestuur zal in de algemene bestuurvergadering van 8 januari worden beslist.

Ouderensteunpunten Landerd gesloten in kerstvakantie LANDERD - Wegens vakantie wordt van dinsdag 23 december tot donderdag 15 januari geen inloopmogelijkheid geboden in de ouderensteunpunten in de gemeente Landerd. De eerste inloopdag in het nieuwe jaar is op dinsdag 20 januari. Met vragen over wonen, zorg en welzijn kunnen ouderen terecht bij het zorgloket van de gemeente Landerd, 0486-458111 of de RIGOM in Oss, 0412-653232.

KVG Ravenstein houdt nieuwjaarsbijeenkomst RAVENSTEIN - Het Katholieke Vrouwengilde Ravenstein nodigt haar leden uit voor een nieuwjaarsbijeenkomst. Deze is op dinsdag 6 januari vanaf 14 uur in klooster Soeterbeeck. Hier krijgt het gilde een rondleiding en wordt een presentatie gegeven. De middag wordt afgesloten met een drankje om te toasten op het nieuwe jaar.

ingezonden Seniorenwoningen Sir 55 Rien Gaertner krijgt de versierselen opgespeld voor zijn zilveren IBN-jubileum.

De eerste jaren van zijn gastheerschap was Rien Gaertner werkzaam in dorpshuis Terra Victa in Odiliapeel. Acht jaar geleden verkaste hij van ‘de Peel’ naar Reek om het team van het toenmalige Wapen te versterken. “Het was een bijzondere situatie toen jij hier in Reek begon”, zo refereerde de IBN-woordvoerdster aan de toenmalige hoofdbeheerder Rien Verwegen, die destijds het stokje doorgaf aan Gaertner. “In goede samenwerking met hem heb jij toen geleidelijk aan zijn taken overgenomen.” ‘Onze man in Reek’ Dorpshuizenvoorzitter Fred Swaab roemde Gaertner om zijn gastvrijheid. “De komende jaren blijf jij onze man in Reek”, beloofde Swaab. Wethouder Chris School stond vervolgens stil bij de bijdrage die de hoofdbeheerder heeft geleverd aan de totstandkoming van het nieuwe Wapen van Reek, waardoor het oude Wapen de bijnaam ‘het kippenhok’ kreeg. “Het was niet altijd makkelijk, maar mede met jouw hulp zijn we eruit gekomen”, zo sloot School zijn loftuitingen. Vele klanten van het Reekse gemeenschapshuis maakten vervolgens van de gelegenheid gebruik om Gaertner de hand te drukken en met hem het glas te heffen.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 19 december 2008

Naar aanleiding van het bericht over Sir 55 in Arena wil ik graag aandacht vragen voor het volgende. In tegen stelling tot de opstelling van vertegenwoordigers van Sir 55 dat prijsstelling of expertise bij ontwikkelde senioren woningen door Sir 55 betere of goedkopere woningen zullen opleveren, is de realiteit dat het bouwbureau achter deze façade een ontwikkelaar met winstdoelmerk is. Er is geen grotere specifieke kennis aanwezig ten opzichte van door andere ontwikkelaars gebouwde seniorenwoningen. Hiermee stel ik dat Landerd geen vreemde eend in de bijt behoeft om seniorenwoningen te ontwikkelen en te bouwen. Er is meer dan genoeg kennis en kwaliteit in onze gemeente aanwezig. Wellicht is het een goede manier om ons steentje bij te dragen in een opgaande economie door al het werk in Landerd te besteden in plaats van kostbare zaken van elders te halen. Wie geen kennis heeft van eerder in Landerd gebouwde seniorenappartementen of woningen kan terecht bij de afdeling bouwen en wonen van de gemeente voor meer informatie. Nico Degen, Schaijk

5


Geldig t/m woensdag 24 december 2008

agenda Elke dinsdag Countrydansen Countryfriends O.N. Line vanaf 20 uur in de Potter in Schaijk Elke woensdag Kienen t.b.v. vogelvereniging Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Elke woensdag Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen

DECEMBER 1-28 1-31 1-31 19 19 20

Herfstexpositie met werken van vijf kunstenaars in galerie Achter de Poort in Ravenstein Expositie met werken van Willie Manders in de bibliotheek in Schaijk Heemkundekring Land van Ravenstein: fototentoonstelling ‘Bedrijvig Ravenstein’ Achilles Kerstbingo, vanaf 20 uur in het clubhuis van Achilles aan de Mgr. Suysstraat in Reek Liederentafel, vanaf 20 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Koor Schalmei brengt kerstsfeer in Schaijk, vanaf 10.30 uur op de Schaijkse markt en aansluitend in de Pastoor van Winkelstraat en Schutsboomstraat in Schaijk 20 Disco-avond jongerendisco De Fuik, van 19 tot 22 uur in de Piramide in Schaijk 20 Postduivententoonstelling De Trouwe Duif, van 20 tot 22.30 uur in De Potter in Schaijk 20 Brabantse Avond: Ger Coppens met ‘De Troubadeuse en haar Apostelen’, vanaf 20 uur in De Vlaam in Demen 20 Kerst- en knutselmiddag met traktatie voor de basisschooljeugd, van 14 tot 16 uur in het parochiecentrum in Huisseling 21 Brabantse Kerstavond met ‘t Kumt Vaneiges en Kwartjesvolk, presentatie Marie-Christien Verstraten, vanaf 20 uur (zaal open vanaf 19 uur) in zaal De Heische Tip in Zeeland 21 Dansmiddag met orkest Come Back van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Kameleon, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 21 Kerstwandeling (5 tot 7 km.) langs kerststallen in diverse kerken in de omgeving, start vanaf 12 uur bij het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein in het oude Raadhuis in Ravenstein 24-31 Kribbeke kijken in het St. Janskerkje in Neerlangel 25-26 Kerstmis 26 Kersttocht Ons Verzet (veldfietstocht 30-40 km.), start tussen 9 en 10 uur bij café De Potter in Schaijk 26 Kerst- en Nieuwjaarstentoonstelling Heemkundekring Schaijk-Reek, van 14 tot 17 uur in De Komme aan de Netjeshof in Schaijk 26 Live muziek, vanaf 20.30 uur bij café De Potter in Schaijk 26 Kerstshow met Geer, Goor en Guur, vanaf 21 uur in café 3 Heere in Schaijk 26 Dansmiddag met orkest X-Treem van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Idem Dito, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 27 Optreden The Freshmakers, vanaf 21 uur in café 3 Heere in Schaijk 27-28 Tentoonstelling ‘44 Jaar Smouskes’, van 11 tot 17 uur in heemhuis De Hooge Raam in Zeeland 28 Kerst- en Nieuwjaarstentoonstelling Heemkundekring Schaijk-Reek, van 14 tot 17 uur in De Komme aan de Netjeshof in Schaijk 28 Dansmiddag met The Sunshine Boys van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Kend’Ons, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 28 Concert Muzerara met orgel, houtblazers, strijkers en koor, vanaf 16 uur in de kerk in Huisseling 29 Herpinia Oliebollentoernooi voor de jeugdteams, van 8.30 tot 16 uur in sporthal De Hoge Graaf in Ravenstein 30 Oud papier Reek 30 Oud papier Schaijk West 30 TTV Revanche: Kinder Tafeltennis Feest, van 9.30 tot 12 uur voor kinderen uit de groepen 5 en 6 en van 13.30 tot 16 uur voor de kinderen van de groepen 7 en 8 in De Piramide in Schaijk 30 Kerstmiddag voor alleenstaanden met een optreden van Die Twee, vanaf 14 uur in café De Potter in Schaijk 30 Goud van Oud Festival met Peter Koelewijn en Total Eclipse, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen

QuéRico Ravenstein houdt open dag RAVENSTEIN - Fitnesscentrum en dansschool QuéRico in Ravenstein houdt vanwege haar vijfjarig bestaan een open dag. Op zondag 21 december is het vanaf 10 uur mogelijk een kijkje te nemen en mee te doen aan diverse groepslessen als Salsa Aerobics, Power Yoga, Merengue of een combinatieles. In het nieuwe jaar start de dansschool met een volledig nieuw programma en begeleidersteam. Hiervoor is eigenaresse Riet van de Heuvel een samenwerking aangegaan met Arie van Hemmen van dansschool Fawidansi uit Grave. Fawidansi geeft in de regio salsadanslessen en heeft veel ervaring op het gebied van fitness. In het nieuwe jaar biedt QuéRico onder andere Steps, Aerobics, Salsa Aerobics, Power Yoga en Pump Netics aan. Wie zich deze maand aanmeldt voor lessen, betaalt geen inschrijfgeld.

Plus Van Bavel - Schaijk Pastoor van Winkelstraat 16 - T: (0486) 461379 Open: maandag t/m donderdag 08 - 20 uur / vrijdag 08 - 21 uur / zaterdag 08 - 18 uur

6

www.arenalokaal.nl – vrijdag 12 december 2008


Antoon en Annie van Dongen van Van Dongen Uitvaartverzorging Zeeland

‘Praten over de dood is voor velen nog steeds moeilijk’ ZEELAND - Begonnen als loopjongen voor zijn vader, verzorgt Antoon van Dongen samen met zijn vrouw Annie inmiddels alweer vijfentwintig jaar begrafenissen en crematies. Veel dingen zijn veranderd in de uitvaartbranche, in positieve én negatieve zin. Eén ding is echter hetzelfde gebleven. “Praten over de dood is nog steeds moeilijk in veel families.”

ls kleine jongen krijgt Antoon van Dongen al te maken met de bezigheden van wat nu een uitvaartverzorger wordt genoemd. Zijn vader doet als koster uitvaartwerkzaamheden. Antoon helpt hem door gedachtenisprentjes bij families thuis te brengen. “Dat was mijn eerste aanraking met het vak, loopjongen voor thuis. Ik heb veertig jaar dingen geregeld voor begrafenisondernemers uit Veghel en Grave. Was de schakel tussen die twee en voor families het aanspreekpunt.” Ruim vijfentwintig jaar geleden beginnen Antoon en zijn vrouw Annie hun eigen onderneming. “Ik wist dat wij het samen zouden redden. Ik had genoeg ervaring, Annie was enthousiast.” Antoon haalt de benodigde diploma’s om aan de slag te mogen. “Nu heb je geen

opleiding meer nodig. Iedereen kan beginnen. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel is genoeg. Raar.” Het mooie van het vak? “De dankbaarheid van mensen. Je kunt ze helpen, adviseren, bijstaan”, zegt Annie. Eigenschappen die een uitvaartverzorger móet hebben? Antoon: “Flexibel en tactisch zijn. Families keuzes laten maken, ze niet jouw wil opleggen. Elke minuut van de dag paraat staan. Als op een feestje of tijdens koorrepetities gebeld wordt, dan ben ik weg. Werk gaat voor alles.” Repetities heeft Antoon vaak. Als dirigent van zes koren in onder andere Zeeland, Reek en Volkel is hij zes avonden van huis. Daar-

Antoon van Dongen: “Thuis kun je beter afscheid nemen.”

naast speelt Antoon al lang op het orgel van de Zeelandse kerk. “Als jochie van acht zette mijn vader me achter de piano. Ik moest en zou het leren. Vriendjes speelden na school buiten. Ik moest eerst een half uur oefenen”, vertelt Antoon glimlachend. Verandering Eén ding in de uitvaartbranche is hetzelfde gebleven: “Praten over de dood is voor velen nog steeds moeilijk.” Daartegenover staan veel veranderingen. “Vroeger bestond het vak van uitvaartverzorger niet. Mensen hadden tijd, iets wat nu niemand meer lijkt te hebben. Buurtgenoten regelden de

Annie van Dongen. begrafenis. Wie het dichtst bij de kerk woonde, verzorgde de uitvaart. Dat was gewoon zo”, vertelt Annie. Werden overledenen jaren geleden met de platte kar naar de kerk gebracht, vandaag de dag zijn allerlei vervoersmiddelen voorhanden. “Voor geld is alles te koop. Een koets voor de overledene met daarachter een bloemenkoets en volgkoetsen. Kost handen vol geld, maar mooi is het wel”, geeft Antoon toe. Een andere verandering, in negatieve zin, is de respectloze houding van vooral jongeren tegenover een rouwstoet. “Het respect is weg. Vroeger stapten mensen van hun

fiets, namen hun hoed af, knielden. Ze gaven een lijkstoet voorrang. Nu niet meer. We moeten voorrang vragen. En dan nog proberen brutale mensen ervoor te schieten. Ongelooflijk”, verzucht Antoon. Persoonlijk Een trend die een aantal jaren is begonnen en nog steeds doorzet, is dat mensen thuis opgebaard willen worden. Antoon: “Thuis is het gemoedelijker. Mensen kunnen altijd binnenlopen en daardoor beter afscheid nemen.” Het is zelfs zo dat bij het opbaren soms geen kist meer te pas komt. “Mensen willen steeds vaker in hun eigen bed opgebaard worden. Met de juiste koeling is dat geen probleem”, zegt Annie. “Dat was vroeger anders”, gaat ze verder. “Overledenen werden soms één of twee dagen voor de uitvaart begraven. Men kon ze gewoon niet goedhouden, zeker niet in de zomerdag.” Aan het thuis opbaren kleven echter ook nadelen. “Mensen krijgen het beeld van de kist in de woonkamer niet uit hun hoofd. Maakt het verwerken niet gemakkelijker”, legt Antoon uit. De uitvaartbranche is per-

soonlijker geworden. Thuis opbaren, bidprentjes met een foto en (klein)kinderen lopend langs de kist. Tegenwoordig is het ook niet raar als familieleden, vooral vrouwen, Annie helpen bij het verzorgen van hun overleden dierbaren. “We vragen altijd of ze willen helpen. In het begin staan ze er ongemakkelijk bij. Maar als ik vraag of ze de sokken alvast willen aantrekken, dan is het ijs gebroken en helpen ze”, vertelt Annie. Jubileum Het vak van uitvaartverzorger zit de Van Dongens in het bloed. Zoon Iwan heeft in Zoetermeer zijn eigen uitvaartonderneming en sinds kort zit dochter Kirsten bij haar ouders in het bedrijf. De kans is groot dat zij de zaak overneemt. “Het is fijn te weten dat Kirsten de zaak wil overnemen. Dat de onderneming blijft bestaan. Maar stoppen doen we nog niet, we gaan door zolang we kunnen.” Te beginnen met het vieren van het 25-jarig jubileum in het eerste weekend van januari. Met een heilige mis op zaterdag en een receptie met aansluitend een open dag op zondag wordt bij deze mijlpaal stilgestaan.

Team Bart Brentjens krijgt TREK als hoofdsponsor SCHAIJK - Fietsfabrikant TREK wordt hoofdsponsor van de nieuwe mountainbikeploeg van Bart Brentjens uit Schaijk. De grootste fietsfabriek in de wereld gaat ook het materiaal leveren voor het team. De formatie van de voormalig Olympisch kampioen bestaat uit drie coureurs: de Nederlander Frank Beemer, de Belg Tim Wijnands en de Australiër Chris Jongewaard. Brentjens (40) komt zelf nog maar sporadisch in actie op de mountainbike.

nader bekeken Tips voor particulieren (en ondernemers) Lijfrenteaftrek 2008 Ter aanvulling van uw pensioen kan het interessant zijn een lijfrenteverzekering af te sluiten. Tevens ontstaat daarmee de mogelijkheid inkomen van een hoog tarief over te hevelen naar een lager tarief. Voor lijfrentepremies gelden twee soorten aftrek: de jaarruimte en de reserveringsruimte. De mogelijkheden zijn als volgt: * Aftrek in het kader van de jaarruimte is in principe mogelijk als er in het betreffende jaar aantoonbaar sprake is van een pensioentekort. Per geval moet uitgerekend worden hoeveel er afgetrokken mag worden. * Aftrek in het kader van de reserveringsruimte wordt net als bij de jaarruimte - getoetst en moet eveneens per geval berekend worden. Hierbij wordt teruggekeken naar de zevenjarige periode die voorafgaat aan 1 januari 2008 (had u vanaf 2001 een pensioentekort?). Voor beide opties geldt: om in aanmerking te komen voor aftrek in 2008, kunt u als de aanslag nog niet onherroepelijk vaststaat, de premie nog betalen tot en met 31 maart 2009. Schenkingsvrijstellingen 2008 Wilt u belastingvrij vermogen overdragen? Dan kunt u gebruikmaken van belastingvrije schenkingen aan kinderen, kleinkinderen en goede doelen. De vrijgestelde bedragen voor 2008 zijn als volgt: * De jaarlijkse vrijgestelde schenking aan kinderen is maximaal 4.479 euro per kind; * Eenmalige schenking aan kinderen (of hun huwelijkspartner, of hun geregistreerde partner): maximaal 22.379 euro per kind. Het kind moet tussen de 18 en 35 jaar oud zijn en vóór 1 maart 2009 moet er een schenkingsaangifte worden ingediend (hiervoor is een eenvoudige brief waarin een beroep wordt gedaan op de vrijstelling voldoende); * Schenking door grootouders: maximaal 2.688 euro per kleinkind per kalenderjaar (voorheen was dit per twee jaar). U mag natuurlijk altijd meer schenken dan de bovengenoemde bedragen, maar over het meerdere moet de begunstigde dan wel schenkingsrecht betalen. Dit kan bij een aanzienlijk vermogen te overwegen zijn, omdat op deze wijze, bij een juiste planning, voor een relatief laag tarief vermogen overgedragen kan worden. Schenkingen aan goede doelen (zoals kerkelijke en charitatieve instellingen) zijn onbeperkt vrijgesteld van schenkingsrecht. Het goede doel moet wel officieel erkend zijn, door middel van een zogenaamde ‘anbiverklaring’. Anbi staat voor: algemeen nut beogende instelling. De lijst met erkende instellingen is openbaar en kunt u opzoeken op www.anbi.nl. Met ingang van 1 januari 2009 krijgen ook sportclubs de anbi-status, mits ze zijn aangesloten bij een landelijke sportorganisatie. Als u een schenking overweegt, dan kunt u die beter uitstellen tot volgend jaar. De schenking is dan vrijgesteld. Maar pas op: giften aan sportclubs zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (zoals dat wel het geval is bij giften aan normale anbi’s). Dus ook niet vanaf 2009. Belasting terugvragen met T-biljet Als u verwacht nog belasting terug te krijgen kunt u tot en met 31 december 2008 nog een T-biljet indienen voor het belastingjaar 2003 (of voor latere jaren natuurlijk). Dat is niet alleen zinvol voor mensen die gedurende een korte periode inkomen hebben gehad, zoals vakantiewerkers, maar ook als u achteraf recht blijkt te hebben op een hogere heffingskorting. Deze faciliteiten kunnen van toepassing zijn als u alleenverdiener of alleenstaande ouder bent geworden. Ook mogelijke buitengewone uitgaven wegens ziekte of overlijden en persoonsgebonden aftrek wegens studiekosten of giften kunnen tot teruggave leiden. Alleen bedragen boven de 13 euro per jaar komen in aanmerking voor teruggave. Let op: houd er rekening mee dat u bij onnadenkend indienen van een T-biljet juist een aanslag kunt krijgen, in plaats van een teruggave. Zorg dus altijd voor een proefberekening, om te kijken of het zinvol is een T-biljet in te dienen. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Gerard Faassen van accountantskantoor Faassen in Schaijk, 0486-463160 of accountant@faassenAA.nl

Gerard Faassen

Maalstoel 1 - Schaijk 0486-463665 - www.wilfredjanssen.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 19 december 2008

7


Tweede kerstdag vanaf 20.30 uur

LIVE MUZIEK - TOEGANG GRATIS Woensdag 31 december

OUD EN NIEUW SUPER PARTY van 22 tot 04 uur entree 25 euro per persoon inclusief hapjes en drankjes Schutsboomstraat 33 SCHAIJK

0486 462059

VERZEKERINGEN VOOR PARTICULIER EN HET BEDRIJFSLEVEN SCHAIJK Europaplein 23, 5374 BM

Telefoon 0486 460015 Fax 0486 460018 www.bmlhypotheken.nl info@bmlhypotheken.nl

8

www.arenalokaal.nl – vrijdag 19 december 2008


Bastubaïst Simon Meurs 4 januari te gast in Schaijk

Muziekvereniging Concordia geeft nieuwjaarsconcert SCHAIJK - De Schaijkse muziekvereniging Concordia verzorgt zondag 4 januari om 13.30 uur haar traditionele nieuwjaarsconcert in dorpshuis De Phoenix. Bijzonder is deze keer het gastoptreden van Simon Meurs, een bastubaïst van het orkest van de Koninklijke Luchtmacht. De entree is gratis.

et nieuwjaarsconcert van Concordia is traditiegetrouw een ontmoeting met veel muziek, maar ook met gratis oliebollen, glühwein en warme chocolademelk. Het programma voor deze muzikale bijeenkomst is zeer gevarieerd, want zowel het studie-orkest als de slagwerkgroep en het fanfare-orkest tonen zich van hun beste muzikale kant. Onder de leden van de ‘Vrienden van de Fanfare’ wordt daarnaast een serenadecheque verloot en tevens is er een huldiging van enkele leden van het muziekgezelschap. Simon Meurs is geboren in het Noord-Hollandse Berkhout. In 1963 begon zijn actieve muzikale leven bij de plaatselijke muziekvereniging Volharding en al op zeer jeugdige leeftijd speelde hij als lid, gastlid of remplaçant bij tal van

u i t t i p s Koor Schalmei verhoogt kerststemming in Schaijk SCHAIJK - Het Schaijkse koor Schalmei brengt op zaterdag 20 december haar kerstrepertoire op drie verschillende locaties in het centrum van Schaijk ten gehore. Het eerste optreden zal om 10.30 uur beginnen op de markt. Hierna verhuist het koor naar de pastoor van Winkelstraat. Het laatste optreden wordt gegeven op de Schutsboomstraat. Meezingers zijn van harte welkom.

Winterexpositie in galerie Achter de Poort Ravenstein

Professioneel bastubaïst Simon Meurs treedt samen op met muziekvereniging Concordia. muziekverenigingen. Sinds 1975 maakt hij als professioneel bastubaïst vast deel uit van het orkest van de Koninklijke Luchtmacht, waarmee hij duizenden optredens verzorgde in binnenen buitenland. Zijn muzikale opleiding volgde hij aan het stedelijk conservatorium in Arnhem. Daar studeerde hij bastuba en harmonie- en fanfaredirectie, onder anderen bij Henk van Lijnschoten. Vanaf 1977 tot heden dirigeerde hij diverse harmonie- en fanfareorkesten in de regio Nijmegen en enige Egerländer orkesten in Gelderland en Brabant. Met deze orkesten behaalde hij meerdere malen de titel landskampioen en in 1998 zelfs die van Europees kampioen. Behalve met het musiceren bij gerenommeerde orkes-

ten houdt bastubaïst Simon Meurs zich de laatste tijd steeds meer bezig met het verzorgen van solooptredens, zoals in dit geval

met Concordia uit Schaijk. In De Phoenix speelt Meurs het nummer Tuba Concerto Español, een toegankelijk solowerk voor bastuba en concertband in een eigen fanfarebewerking van de solist.

De Potter Schaijk luidt nieuwe jaar in met Steil SCHAIJK - In feesterij De Potter in Schaijk vindt donderdag 1 januari om 20 uur de première plaats van het nieuwjaarsevenement Steil. Tijdens deze avond kun je bij De Potter onder het genot van een drankje nieuwjaarswensen uitwisselen met vrienden en bekenden. Bigband 5-6-’07 blaast de gasten het nieuwe jaar in.

Muzikale optredens zorgen voor extra kerstsfeer tijdens de wandeling.

Brabantse avond in De Vlaam Demen DEMEN - Stichting Brevi Manu houdt op 20 december een Brabantse avond in kerstsfeer. Tijdens deze avond zullen het Brabantse lied en verhaal centraal staan. Ger Coppens, ‘de troubadour met haar apostelen’, verzorgt een optreden. De opbrengst komt ten goede aan de dorpsbewoners die in ontwikkelingslanden mensen helpen een beter bestaan op te bouwen. De Brabantse avond begint om 20 uur in De Vlaam in Demen. De entreeprijs is 8 euro.

g eho o r d Melissa Etheridge levert stevige kerstplaat af Album: A New Thought For Christmas Artiest: Melissa Etheridge Maatschappij: Island Records Release: 13 oktober 2008

Familiekerstwandeling in Ravenstein RAVENSTEIN - Het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein houdt zondag 21 december de traditionele familiekerstwandeling langs diverse in kerstsfeer aangeklede kerkjes en kapellen. Dit jaar wandelt men de ‘westelijke’ route vanuit Ravenstein richting Over d’n Dam. Deelnemers kunnen kiezen uit routes van 5 of 7 kilometer. Muzikale optredens zorgen voor extra kerstsfeer. In Huisseling vindt de afsluiting plaats met gratis warme chocomel, koffie of thee. De start van de wandeling is tussen 12 en 13 uur bij het Toeristisch Informatiecentrum aan de St. Luciastraat in Ravenstein. Deelname is gratis. Meer info: 0486-411306 of www.toerismeravenstein.nl.

RAVENSTEIN - Tijdens de winterexpositie die tot en met 28 december wordt gehouden in galerie Achter de Poort in Ravenstein exposeren vijf nieuwe kunstenaars hun werk. Op de tentoonstelling zijn werken te zien van Wim Tettero (decoratieve fantasieobjecten) uit Nieuw-Loosdrecht, Emelie Jegerings (schilderijen) uit Deurne, Cor Wegh (papierkunst) uit Wijlre, Vilija Balciuniene (keramiek) uit Litouwen en Wil van Valen (schilderijen) uit Rosmalen. Galerie Achter de Poort is gelegen aan de St. Luciastraat 4 in Ravenstein en is van vrijdag tot en met zondag geopend van 13 tot 17 uur. Meer informatie: telefoon 06-36405353 of www.achterdepoort.nl

Bigband 5-6-’07 in actie bij de opening van autobedrijf Van Zummeren in Schaijk. (foto: Mathieu Schamp)

Een nieuwe stijl voor een nieuw jaar, zo valt de avond ook wel te beschrijven. Stijlvol, stijlloos of geen stijl. Het nieuwe jaar vieren met vrienden en bekenden in de vertrouwde omgeving van Brabantse gemoedelijkheid in De Potter. Theo Potjes heeft alvast veel zin in het nieuwe jaar, een jaar waarin hij het nóg gezelliger wil maken in De Potter. ”Ik wil van nieuwjaarsdag iets bijzonders maken en het in ieder geval niet zomaar voorbij laten gaan.” Bigband 5-6-’07 debuteerde anderhalf jaar geleden eveneens in De Potter. Theo Potjes: ”Toen hadden we zó’n volle bak, dat mensen de bigband haast niet meer konden zien. Deze keer gaan we het nog grootser aanpakken. Ons kledingadvies met ‘Stijl’ voor deze avond is dan ook zwart-wit. Het wordt een afwisselende avond waar je steil van achterover slaat.” 5-6-’07 Bigband 5-6-’07 heeft op 1 januari zijn eerste volledige jaar achter de rug en de muzikanten hebben vele positieve reacties mogen ontvangen op de afgelopen optredens. Ze staan dan ook weer te springen om van hun eerste optreden in 2009 een feestje te gaan maken. “We zullen een veelzijdig repertoire laten horen dat uiteenloopt van gloedvolle soul tot swingende pop”, vertelt Eric Hoekstra, trombonist bij 5-6-’07. Met nummers als het uitdagende You Can Leave Your Hat On, het vrolijke I Feel Good en het opzwepende Ik leef niet meer voor jou zorgt de uit veel jonge muzikanten bestaande bigband voor een spetterende en afwisselende avond. Het nieuwjaarsevenement Steil begint 1 januari om 20 uur, entree is gratis.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 19 december 2008

Na haar strijd tegen borstkanker is de Amerikaanse rockzangeres Melissa Etheridge weer helemaal terug. Ze heeft het album A New Thought For Christmas gemaakt. Op deze plaat staan oude kerstnummers in een nieuwe jasje en ook een aantal eigen nummers van Melissa. De titel van het album doet zichzelf eer aan. Het is inderdaad een andere kerst-cd dan je doorgaans gewend bent. Niets zoetsappigs, maar gewoon stevige en gevoelige rock zoals alleen Melissa Etheridge dat kan. Op het album staat onder andere het nummer I Need to Wake Up. Dat nummer is gebruikt voor de film An Inconvenient Truth. Daarvoor werd ze in 2007 bekroond met een Oscar voor meest originele song. Ondanks dat ze een aantal nummers zingt die ze niet zelf heeft geschreven lijkt het alsof de liedjes speciaal voor haar zijn gemaakt. Het past allemaal heel goed bij haar en door haar fantastische stem weet ze de liedjes geheel eigen te maken. Ook de door haar zelf geschreven nummers klinken zeer goed. De liedjes komen heel persoonlijk over en daardoor luister je er graag naar. Als je de cd luistert is het heel duidelijk dat Melissa Etheridge een grote passie heeft voor muziek. Dit gecombineerd met goed gitaarwerk levert een ijzersterk album op waarbij je tijdens de feestdagen helemaal weg kan dromen. Dit is geen plaat die je na de feestdagen de strot uitkomt omdat ‘je het nu wel gehoord hebt’. Paul Verstegen

9


VTU TELECOM CENTRUM OPEN (ZONDAGEN) op 21 en 28 december open 10.00 - 17.00 uur

CADEAUWEKEN BIJ VTU TELECOM Nintendo DS Lite + LG KG 800

Playstation 3 + Samsung B130

Gratis Per maand 150 minuten Slechts  12,95 p/m

KPN Flexibel simonly 130 min/sms 240 min/sms 320 min/sms 480 min/sms

 7,95  9,95  13,95  28,95

Contract 1 jaar Geen aansluitkosten Nieuw/verlenging

Nintendo Wii sports + Samsung B130

Laptop Acer 5315 + Samsung B130

Gratis

 49,-

 79,Per maand 300 minuten Slechts  24,95 p/m

Telfort simonly

Nieuwe HI simonly

50 minuten  2,95 100 minuten  4,45 200 minuten  4,95 300 minuten  7,95 400 minuten  13,95 500 minuten  17,95 Geen aansluitkosten Sms-bundels 25 sms p/m  1,00 100 sms p/m  2,00 1000 sms p/m  11,00

175 min + 350 sms 275 min + 550 sms 375 min + 750 sms 575 min + 1150 sms

 9,95  13,95  19,95  29,95

Contract 1 jaar Geen aansluitkosten Nieuw/verlenging

Debitel KPN simonly

Vodafone simonly

75 min + 25 sms  3,50 100 min / 50 sms  4,95 150 min + 100 sms  4,95 200 min / 100 sms  6,90 250 min + 75 sms  7,95 300 min / 150 sms  12,95

125 min + 50 sms  5,95 250 min + 75 sms  7,95 350 min + 100 sms  13,95 450 min + 150 sms  20,95

Geen aansluitkosten Contract 1 jaar

Geen aansluitkosten www.vtu-telecom.nl

Sony Ericson Experia direct leverbaar

Apple i-phone 3G 8GB excl bij vtu-telecom

Gratis

Gratis

Gratis

Flexibel 27.50

Flexibel 32.50

Hi 35

Per maand 300 minuten Slechts  24,95 p/m

Per maand 150 minuten Slechts  12,95 p/m

Nokia N96 2 jaar GRATIS TV

125 minuten 250 minuten 350 minuten 450 minuten

 4,95  6,95  11,45  17,45

Samsung F480 Touch Wizz

Gratis Hi 20

300 min/ 600 sms per maand incl. eindeloos online Geen aansluitkosten

195 min/sms per maand incl. mail en internet Per maand  32,45

250 min/sms per maand incl. surf en mail+tv Geen aansluitkosten

125 min/ 250 sms per maand incl. eindeloos online Geen aansluitkosten

LG Secret KF 750 +GRATIS TW Steel horloge

TomTom V4 Europa +nokia 2760

SUPERAANBIEDING! 2x Nokia 6300

LG 32” TV 82cm +Samsung B130

t.w.v.  199,-

Gratis 195 min/sms per maand Per maand  22,50

v.t.u. telecom Centrum St. Janstraat 35 in Intersport Superstore Vrijdag koopavond

Gratis Per maand 150 minuten Slechts  12,95 p/m

v.t.u.telecom Boxmeer Spoorstraat 44 Vrijdag koopavond

OP=OP

Gratis

Per maand 145 min/sms Slechts  17,50 p/m

v.t.u. telecom Uden Vluchtoord 10 ma.-vr. tot 21.00 uur za. 10.00 tot 17.00 uur

0900-4444033 25ct p/m info@vtu-telecom.nl (Drukfouten voorbehouden, prijzen zijn vanaf prijzen.)

 79,Per maand 300 minuten Slechts  24,95 p/m

v.t.u. repair & go reparatie en software Vluchtoord 10 ma.-vr. tot 17.00 uur


Sportret: voetbalster Sonja van den Heuvel uit Deursen

‘Ik maak de tegenstander helemaal gek’ In de rubriek Sportret besteedt Arena elke week aandacht aan een lokale sportman, -vrouw of -coach. De sporter krijgt een aantal vragen voorgeschoteld.

Karakter Het is stom om iets van jezelf te zeggen, maar ik ben aardig, spontaan en behulpzaam. Sterke punten Ik geef niet snel op en maak de tegenstander helemaal gek. Dit doe ik door een beetje te duwen en trekken en gewoon irritant te zijn. Zwakke punten Technisch ben ik niet zo sterk en ook ben ik niet zo snel. Voetbal Tien jaar geleden was ik op zoek naar een teamsport en op een of andere manier sprak voetbal me heel erg aan. Nu doe ik het nog steeds. Motivatie Ik vind het altijd gezellig om samen met mijn team te voetballen. Het spelletje is erg leuk. Voetbal is

Herpinia houdt weer oliebollentoernooi HERPEN - Voetbalvereniging Herpinia houdt maandag 29 december haar jaarlijkse oliebollentoernooi voor de jeugdteams in sporthal De Hoge Graaf in Ravenstein. Voor de B1- en B2-teams begint de dag om 8.30 uur bij het clubhuis in Herpen, waar verzameld wordt voor vertrek naar Ravenstein. Voor de A1- en A2-teams start de dag om 10 uur. De D-, E- en F-jes verzamelen om 11 uur. Het oliebollentoernooi eindigt om 16 uur, waarna de groep terugkeert naar het clubhuis. Hier eten de spelers gezamenlijk oliebollen.

eze week is het de beurt aan de Deursense Sonja van den Heuvel (19). Sonja voetbalt bij dames 2 van voetbalvereniging Ravenstein. Naam Sonja van den Heuvel Geboortedatum 31 augustus 1989 Woonplaats Deursen Sport Voetbal Vereniging VV Ravenstein Positie Linksback

s p o r t

Korfbalsters Emos Schaijk onderuit tegen Odio

Sonja van den Heuvel: “Al sinds dat ik klein was ben ik fan van NEC.” (foto: Liz Kunst)

vooral ook ontspanning voor mij. Even lekker alle problemen en frustraties eruit voetballen. VV Ravenstein Tot mijn vijftiende ongeveer heb ik in Ravenstein gewoond. Daarna zijn we naar Deursen verhuisd. Ravenstein is echter zo dichtbij, slechts vijf minuutjes fietsen, dat ik gewoon bij die vereniging ben gebleven. Daar zitten ook al mijn vriendinnen. Jazzballet Tot vorig jaar deed ik ook aan jazzballet. De voetbaltrainingsavonden vielen echter tegelijk met het dansen waardoor ik gedwongen werd om te kiezen. Toen heb ik dus voor voetbal gekozen. NEC Al sinds dat ik klein was ben ik fan van NEC, dat is me met de paplepel ingegoten. Ik heb al zo’n tien jaar een seizoenskaart en ga naar elke thuis-

Achilles Reek telt vier kampioensteams REEK - Omdat de jeugdelftallen van de diverse voetbalverenigingen steeds een halve competitie spelen zijn er bij de start van de winterstop altijd al kampioenen te huldigen. Bij Achilles Reek ging het erg voorspoedig dit jaar getuige het feit dat zaterdag liefst vier jeugdteams ‘op de platte kar’ door Reek trokken om het kampioenschap te vieren. Onder leiding van Marco Vissers, Rick van Sonsbeek en Jan van Gaal werd de C1 kampioen. De D1 (foto) eindigde op de eerste plek onder de bezielende leiding van Martien van der Wijst en John van de Berkmortel. Roy de Haas, Tom Verstegen en Wim Tielemans leidden de E1 naar de titel en Vally Veldhoen en Guus Weijtzel stonden aan het roer bij de F2, die zelfs ongeslagen kampioen werd. De kampioenen werden rondgereden door de Reekse straten en na afloop was er een feestje in de Achilles-kantine (kijk voor de overige foto’s op www.arenalokaal.nl).

wedstrijd kijken. Sportidool De linksback van NEC heet Youssef ElAkchaoui. Die speelt op dezelfde positie als ik. Daar kijk ik dan graag naar. Hoogtepunt Zo’n zeven jaar geleden zijn we kampioen geworden met het meisjes Delftal. In dat jaar wonnen we ook de regiobeker. Dieptepunt We mochten dat jaar ook de districtsfinale spelen omdat we de regiobeker hadden gewonnen. Die wedstrijd verloren we helaas na een serie strafschoppen. Dat was erg jammer. School Ik doe de opleiding tot binnenhuisarchitect op de Jan de Bouvrie-academie in Deventer. Momenteel zit ik in het tweede jaar. Vrije tijd In mijn vrije tijd doe ik veel opdrachten die aan mijn studie gerelateerd zijn. Ik ben er graag mee bezig. Op het moment ben ik bijvoorbeeld de slaapkamer van mijn oom en tante opnieuw aan het in-

richten. Daarnaast vind ik het fijn om samen met mijn vriendinnen of mijn vriend leuke dingen te doen. Zoals uitgaan of de stad in. Werk Om een beetje bij te verdienen heb ik twee bijbaantjes. Ik werk als receptioniste bij de gemeente Nijmegen en sinds een paar weken werk ik ook bij die nieuwe winkel in Schaijk, LexQlusive. Prijzen Naast het kampioenschap en de beker met het D-elftal heb ik verder nooit een prijs gewonnen. Ambitie Ik heb nog geen concrete plannen. Ik wil eerst succesvol mijn school afronden en daarna aan de slag als binnenhuisarchitect. Ooit zou ik wel voor mezelf willen beginnen, maar dat zien we dan wel weer. Op sportgebied heb ik het ontzettend naar mijn zin bij dames 2. Ik hoop dit nog lang te kunnen en wie weet ooit kampioen worden met dit team.

Finale 4e klas bandstoten in De Potter in Schaijk

SCHAIJK - Het eerste team van korfbalvereniging Emos Schaijk heeft zondag met 5-7 verloren van Odio uit Millingen. Odio opende sterk en nam snel een 1-3 voorsprong. Emos vocht terug en ging met een 3-4 achterstand de rust in. Na de pauze vielen er door sterk verdedigingswerk van beide teams twintig minuten lang geen doelpunten. Nadat Odio 3-5 scoorde kwam Emos goed terug tot 5-5. In de slotfase moesten de Schaijkse meiden toch buigen voor de hoger geklasseerde opponent en kwam een eindstand van 5-7 op het bord te staan. Voor Emos scoorden Adrienne Beelen (drie keer hoor Mieke!), Marjon Vos en Claudy Roefs.

DAW start in 2009 nieuw mini-F-team SCHAIJK - Bij voldoende aanmeldingen start voetbalvereniging DAW uit Schaijk begin 2009 een nieuw mini-Fteam. Kinderen die vijfeneenhalf jaar oud zijn of deze leeftijd voor 1 maart bereiken kunnen zich aanmelden. Het is mogelijk van tevoren een paar keer te proberen of de voetbalsport in de smaak valt. Neem voor meer informatie contact op met Geert Manders, 0486-462163.

Senioren 3 en meidenteam De Klapper Schaijk kampioen SCHAIJK - Het derde seniorenteam (foto) en het meidenteam van de Schaijkse badmintonvereniging De Klapper hebben afgelopen week het kampioenschap behaald. De senioren wonnen thuis met 12-4 van Poona 1 uit Zeeland. In het kampioensteam spelen Sandra Megens, Anke van der Helm, Paula van Gaal, Theo Zwaans, Henk van Ras en Gijs van Tilburg. De meidenploeg (foto) sleepte de titel in de wacht door een 16-0 zege op Sparrenburg 2 uit Rosmalen. Het Schaijkse team, dat al haar wedstrijden met grote overmacht won, bestaat uit Sharon Ariëns, Djinte Zwaans, Larissa Ariëns en Joni van de Hoogen. Begeleider van het team is Anton van Rooij.

SCHAIJK / ZEELAND - In café De Potter in Schaijk wordt van donderdag 22 tot en met zaterdag 24 januari de finale van de 4e klas bandstoten gehouden. Organisatie van deze finale is in handen van de Schaijkse biljartvereniging De Zwaan. De partijlengte bedraagt 40 caramboles. Afgelopen week werden in Haren en Zeeland de voorwedstrijden van de 4e klas bandstoten gespeeld. Ton Kandelaars en Jeannette Habraken van BC Zeeland speelden op eigen terrein. Ton scoorde vier punten, Jeannette bleef na zes partijen met lege handen achter. Vader en zoon Harrie en Martijn van Uden speelden hun partijen in Haren. Harrie behaalde evenals Ton Kandelaars vier punten. Martijn deed het beduidend beter en scoorde tien matchpunten en had een algemeen moyenne van 1.45, waarmee hij een uitgestelde promotie op zak heeft en zeker is van een plaats in de finale.

Ons Verzet Schaijk houdt kerstfietstocht

Martijn van Uden neemt het in de finale op tegen Lambert van Hoeij, Geert van Lith en Marion Berends van Touché, Frits Verhoeven (Libre), Willy Arts (D’n Iemhof) Willy van de Pol (Germenzeel) en Bertie van den Elzen (De Gouden Leeuw). De twee hoogst geplaatste spelers van deze finale kwalificeren zich voor de Regiofinale, die van 27 tot en met 29 februari wordt gehouden in café De Driesprong in Nijmegen.

SCHAIJK - Toerwielerclub Ons Verzet uit Schaijk houdt tweede kerstdag een kerstveldfietstocht door de bossen van Herperduin. Start is tussen 9 en 10 uur bij café De Potter aan de Schutsboomstraat in Schaijk. Deelnemers kunnen kiezen uit tochten met een lengte van dertig of veertig kilometer, met onderweg een pauze. Deelname kost 3,50 euro. Jeugd tot en met vijftien jaar mag gratis meefietsen. Meer info: 0486-463608 of 0486-461222.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 19 december 2008

11


diensten Parochies H. Antonius Abt Reek Pastoor: L.J.M. de Louw, Mgr. Borretstraat 3, 5375 AA Reek, 0486-472339, e-mail: reek.h.antoniusabt@home.nl. Spreekuren op woensdag en zaterdag van 10 tot 11.30 uur. Diensten: zaterdag 19 uur en zondag 10.30 uur. Mariakapel in de kerk doorlopend geopend. H. Antonius Abt Schaijk Pastoor: H. Spiertz, Pastoor van Winkelstraat 1, 5374 BG Schaijk, 0486-461220. Vieringen: zaterdag 17.30 uur, zondag 10 uur. Vespers in de Mariakapel: maandag tot en met vrijdag 18 uur. Mariakapel open van maandag tot en met zaterdag, 9 tot 18 uur. H. Jacobus de Meerdere Zeeland Kapelaan M. Dorssers, Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland, 0486-451377. Kapelaan A.Holvoet, Oudedijk 43, 5409 AB Odiliapeel, 0413-272445. Secretariaat: Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland, 0486-451377, fax 0486-452870, e-mail: info@pe-ovz.info H. Missen: woensdag en vrijdag 19 uur, zaterdag 17.30 uur, zondag 9.30 uur. Rozenkransgebed: dinsdag 19 uur, Vespers: donderdag 18.45 uur. St. Lucia Kerkgebouw: St. Luciastraat 1 Ravenstein. Pastoor J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, (0486) 411595, e-mail: pastoraat@stluciaravenstein.nl of secretariaat@stluciaraven stein.nl, internet www.stluciaravenstein.nl. Kerkhofbeheerder: Jan van Schadewijk, 0486411861. St. Sebastianus Kerkgebouw: Rogstraat 2 Herpen. Pastor: A. Driever, Alard van Herpenplein 7, 5373 AH Herpen, 0486-411424. H. Willibrordus Kerkgebouw: Maasdijk 69 Demen, 0486-411748. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, e-mail: alimuken@planet.nl St. Vincentius Kerkgebouw: Laagstraat 16 Deursen. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, e-mail: alimuken@planet.nl St. Lambertus Kerkgebouw: Hamstraat 1 Huisseling. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, e-mail: parall@planet.nl St. Victor-Antonius Abt Kerkgebouw: Kerkstraat 20 Overlangel. Pastor: Harrie Zandbelt, Loonsestraat 2, 5371 PJ Neerloon, tel. 0486-411282. Huisartsen Er is een gemeenschappelijke avond-, nacht- en weekenddienstregeling van de huisartsen in de regio Oss, 's-Hertogenbosch en Veghel. Deze huisartsenpost is dagelijks bereikbaar van 5 uur 's middags tot 8 uur de volgende ochtend, en verder in het weekend en op feestdagen. U kunt de post bellen voor dringende hulp die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. De huisartsenpost is bereikbaar onder tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Tigchelaar en Peeters, Sultzbachstraat 6, 5371 ES Ravenstein, tel. 0486-412242. Spoedlijn overdag: 0486-414155. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur12.00 uur en van 13.30-17.00 uur, uitsluitend volgens afspraak. J. Keulers en Mw. W. v.d. Laan, Contre Escarpe 2, 5371 CK Ravenstein, tel. 0486-411530. Spoedlijn overdag: 0486-415965. Spreekuur: Volgens afspraak. R. Besselink en A. Olde Loohuis, St. Sebastianusstraat 12, 5373 AE Herpen, tel. 0486-411321. Spoedlijn: overdag 0486-416484. Spreekuur: ma. t/m vr. Van 8.00-9.00 uur en volgens afspraak. Huisartsenpraktijk Reek, tel. 0486-475139, spoedeisende hulp, tel. 0486-473816, weekenddienst Reek, tel. 0900-8880. Huisartsengroepspraktijk Schaijk, tel. 0486-462044, spoedeisende hulp, tel. 0486-462064, weekenddienst Schaijk, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Zeeland, tel. 0486-451200, spoedeisende hulp, tel. 0486-451600, weekenddienst Zeeland, tel. 0900-8860. Apotheek Service Apotheek Ravenstein, Marktstraat 10, 5371 AD Ravenstein, tel. 0486-416111. Apotheek Schaijk, Schutsboomstraat 15, 5374 CA Schaijk, tel. 0486-463344, fax 0486-463424, e-mail apotheekschaijk@ezorg.nl Tandartsen MM.E.A. de Graaf, Zeeland, tel. 0486-420500. A.M.W.T.M. de Hond, Schaijk, tel. 0486-461552. J.E.M. Jacquemard, Zeeland, tel. 0486-452783. G.P. van Koersveld, Schaijk, tel. 0486-463937. P. van Hooft, tel. 0486-412118 (Herpen) / 0486-416200 (Ravenstein). Dierenartsen Dierenkliniek Schaijk, Scheisestraat 10a, tel. 0486-463636.

TE KOOP Te koop wegens uit huis plaatsing: overtollige huisraad met onder meer meubels, witgoed, tuingereedschap, stratenmakersgereedschap, elektrisch gereedschap, televisie etcetera.

Stichting Thuiszorg Pantein Zorgvragen: 0900-8803; 10 cent p/m, 24 uur per dag. Website: www.thuiszorgpantein.nl / e-mail info.thuiszorg@pantein.nl. Bij Thuiszorg Pantein (voorheen Stichting Thuiszorg Brabant NoordOost) kunt u terecht voor Huishoudelijke Verzorging, Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg, Voeding en Dieet, Thuiszorgwinkel en Uitleen, ZorgActief Cursus en Service. Thuiszorgwinkels: Uden, Industrielaan 1, open ma-vr van 8.30 tot 17 uur, za van 10 tot 17 uur; Veghel: Stadhuisplein 47, open ma-vr van 9 tot 12 uur; Oss, Schadewijkstraat 8, open ma-vr van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16.30 uur.

Informatie: A. Megens 06 13951603 12

www.arenalokaal.nl – vrijdag 19 december 2008


’s Werelds kleinste ‘3+1’-zitter verkrijgbaar vanaf 12.990 euro

Complete Toyota iQ scherp geprijsd OSS - De prijzen van de nieuwe Toyota iQ zijn bekend. Vanaf 23 januari de eerste officiële verkoopdag staat de ‘3+1’-zitter vanaf 12.990 euro in de showroom. Dit betreft de Comfortuitvoering van de Toyota iQ 1.0 VVT-i. De 1,0 liter Toyota iQ is BPM-vrij, krijgt het energielabel A en valt op door zijn rijke standaarduitrusting. Voor de snelle beslissers heeft Toyota nog meer voordeel in petto. De eerste 500 kopers profiteren namelijk van een aantrekkelijk introductieaanbod: gratis metallic lak of parelmoer lak.

iet alleen de Comfort - uitvoering van de Toyota iQ 1.0 VVT-i is scherp geprijsd, ook de nog rijker uitgeruste Toyota iQ 1.0 VVT-i Aspiration is er al voor een aantrekkelijk bedrag: 14.300 euro. Dieselen kan vanaf 19.290 euro in de Toyota iQ 1.4 D-4D-F Comfort. Voor de Aspiration-uitvoering van de iQ met Common Rail motor betaalt de consument 21.050 euro. De standaarduitrusting van de Comfort, het instapmodel van de Toyota iQ, bevat onder meer een in hoogte verstelbaar stuurwiel, een in delen (50:50) neerklapbare achterbank, 15 inch licht-

autonieuws Seat Ibiza verkozen tot Young Car of the Year De SEAT Ibiza 3-deurs SC (foto) is door het Spaanse automagazine Car and Driver uitgeroepen tot Young Car of the Year 2009. De lezers van het magazine gaven de nieuwe Ibiza de meeste punten voor zijn innovatieve design, zijn opvallend sportieve temperament, de complete uitrusting, de lage gebruikskosten en de gematigde brandstofverbruikcijfers. De nieuwe Ibiza werd tot winnaar gekozen voor elf concurrerende modellen, waaronder de Alfa Romeo Mito, Fiat Grande Punto en Ford Fiesta. De nieuwe Seat Ibiza is leverbaar in twee koetswerkvarianten: de vijfdeurs en de 3-deurs SC, beide met een

De nieuwe Toyota iQ. metalen velgen, elektrisch bedienbare spiegels met geïntegreerde richtingaanwijzer, handbediende airconditioning, centrale vergrendeling met afstandsbediening, privacy glass, elektrisch bedienbare ramen en een radio/cd-speler met zes luidsprekers en MP3-aansluiting. Indrukwekkend zijn ook veiligheidsvoorzieningen als ABS met Brake Assist (BA), Elektronische remkrachtverdeling (EBD), negen airbags, Vehicle Stability Control (ESP) en Traction Control. Voor 1.310 euro meer op de 1.0 VVT-i is er de complete Aspiration-uitvoering van de Toyota iQ. Ten opzichte van de Comfort beschikt dit

model ook over automatische airco, Smart entry met startknop, elektrisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels met geïntegreerde richtingaanwijzer, 15 inch lichtmetalen velgen in hoogglans, een regen- en lichtsensor, een zelfdimmende binnenspiegel, mistlampen vóór en chromen sierlijsten om de achterlichtunits. De 1,0 liter Toyota iQ is optioneel leverbaar met Multidrive CVT automatische transmissie. Hiervoor geldt een meerprijs van 1.300 euro. Deze nieuwe Continu Variabele Transmissie (CVT) zorgt voor een bijzonder soepel schakelgevoel en optimaliseert de balans tussen brandstofverbruik en prestaties. De Multidrive

CVT past perfect in de Toyota Optimal Drivefilosofie. Dit staat voor laag brandstofverbruik en lage CO2-uitstoot, zonder concessie te doen aan prestaties en rijplezier. De meerprijs van het geavanceerde Full Map navigatiesysteem met touchscreen bedraagt 1.150 euro. Dit systeem heeft een Bluetooth-aansluiting om handsfree te bellen, een USB-aanslui-ting en een SDkaartlezer om kaarten van Europese landen te kunnen uploaden. Optioneel is halflederen bekleding inclusief stoelverwarming beschikbaar. Meer informatie over de nieuwe iQ is verkrijgbaar bij autobedrijf Jos van Boxtel aan de Longobardenweg 21 in Oss, 0412-643355.

Uw regiodealer:

keuze uit drie diesel- en drie benzinemotoren. De Ibiza is bovendien de eerste auto in dit segment die leverbaar wordt met een zeventraps DSG-transmissie. Verder krijgt hij standaard een uitgebreide uitrusting mee, met onder meer ABS, ESP en TCS + EBA, een airbag voor de bestuurder en voorpassagier, zijairbags, hill hold control en een waarschuwingssysteem voor een te lage bandenspanning.

Audi presenteert topsporter R8 Audi presenteert de Audi R8 5.2 FSI (foto). De 5,2-liter V10-motor van deze topsporter levert een vermogen van 525 pk. Daarmee is de grotendeels uit aluminium opgetrokken R8 V10 goed voor een topsnelheid van 316 km/u en een sprint van 0-100 km/u in maar 3,9 seconden. De krachtbron van de Audi R8 5.2 FSI heeft onmiskenbaar race-genen. Technologieën als de directe brandstofinspuiting (FSI), de dry sump-smering en de variabele kleptiming hebben hun kracht én uithoudingsvermogen onder meer bewezen tijdens de roemruchte 24-uurs-race van Le Mans, die Audi al acht keer heeft gewonnen. Daarbij is de nieuwe V10 grotendeels identiek aan de motor van de onlangs gepresenteerde GT3-raceversie van de Audi R8.

Jos van Boxtel Longobardenweg 21 - 5342 PL Oss Telefoon 0412 643 355 - www.josvanboxtel.nl De Suzuki Alto Comfort.

Vanaf 8.499 euro

Voorverkoop Suzuki Alto Comfort gestart OSS - De voorverkoop van een van de uitvoeringen van de nieuwe Suzuki Alto, de 1.0 Comfort, is van start gegaan. De sportief en stijlvol vormgegeven Alto 1.0 Comfort is verkrijgbaar voor een prijs vanaf 8.499 euro. Deze uitvoering is voorzien van een zuinige maar krachtige driecilinder 1.0liter-benzinemotor met een gemiddeld verbruik van 4,4 liter per 100 km en een handgeschakelde vijfversnellingsbak. De CO2-uitstoot van deze uitvoering is beperkt tot 103 g/km en blijft daarmee buiten het beoogde 2009 BPM-belastingregime.

De Suzuki Alto is na de Swift, de Grand Vitara, de SX4 en de Splash het vijfde nieuwe Suzuki-model binnen vier jaar dat wereldwijd wordt geïntroduceerd. In Nederland is de nieuwe Alto vanaf medio april leverbaar in drie trendy uitvoeringen. Behalve de 1.0 Comfort brengt Suzuki een 1.0 Base-uitvoering (de basisversie) en de 1.0 Exclusive (de topuitvoering) op de markt. De Suzuki Alto koppelt ruimte en comfort aan bescheiden buitenafmetingen en een sportief aerodynamisch topontwerp. Het exterieur van de Suzuki Alto is een elegante mix van fraaie, vloeiende vormen en strakke lijnen. In de Alto is de enorme ervaring van Suzuki op het gebied van compacte autos verwerkt. De grote druppelvormige lichtunits aan de voorzijde en de stoer vormgegeven grille springen meteen in het oog. Aan de achterzijde lopen de stijlvolle lichtunits naadloos over in de bumper. De bumpers zijn standaard in de carrosseriekleur gespoten. De Alto wordt standaard geleverd met vijf deuren, waardoor het ook achterin eenvoudig instappen is. De

Suzuki Alto 1.0 Comfort is standaard compleet uitgevoerd, met onder meer elektrische stuurbekrachtiging, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, elektrisch bedienbare ramen voor, in hoogte verstelbaar stuurwiel, achterruitwisser en sproeier en ‘two-tone-’ en ‘metal-look’-accenten in het interieur. Qua veiligheid is de nieuwe Alto eveneens dik in orde met onder meer standaard ABS met EBD (elektronische remkracht verdeling), BAS (Brake Assist System / remassistent), frontairbags voor de bestuurder en passagier, gordijnhoofdairbags voor en achter en zij-airbags in de voorstoelen. Meer info over de Alto Comfort is verkrijgbaar bij Suzukidealer John Boekelder aan de Singel ‘40-’45 320 in Oss, 0412-402707.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 19 december 2008

De Audi R8 5.2 FSI heeft standaard LED-hoofdverlichting. Zowel (gedimd) grootlicht, dagrijverlichting en knipperverlichting worden hierbij verzorgd door lichtgevende diodes (LEDs). Elke koplamp maakt gebruik van 54 LEDs. Het licht dat deze LEDs uitstralen, lijkt veel op daglicht en dat maakt rijden in het donker minder vermoeiend. LEDs zijn bovendien energiezuinig en hebben een lange levensduur. Ook bij de achterlichten wordt LED-technologie toegepast. De ambiance in het interieur van de Audi R8 5.2 is een combinatie van sportiviteit en luxe. De stoelen zijn bekleed met het fijnste nappaleer en tot de standaarduitrusting horen tevens het driver information system, het navigatiesysteem plus, het Bang & Olufsen Sound System, een volautomatische airconditioning en een alarmsysteem. Daarbij zijn de individualiseringsmogelijkheden vrijwel onbegrensd. Audi exclusive en quattro GmbH kunnen ook de meest uitzonderlijke wensen invullen. De Audi R8 5.2 FSI wordt in het tweede kwartaal van 2009 in Nederland verwacht. De prijs is nog niet bekend.

Uw regiodealer:

13


Arena kookboekenspecial

Steeds meer mensen eten thuis met Kerstmis De komende kerstdagen eten 13,5 miljoen mensen thuis of bij familie, vrienden of kennissen. Vorig jaar waren dat er dertien miljoen. Dit maakte het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) onlangs bekend naar aanleiding van haar jaarlijkse kerstonderzoek. Om je een handje te helpen bij de bereiding van een feestelijk en smakelijk kerstdiner zet Arena een aantal recent verschenen kookboeken op een rijtje.

Het complete kerst kookboek De eerste pagina’s van dit kookboek zijn ingeruimd voor tips en hints rondom kerst. Er staan zelfs voorbeeldmenu’s in. Je wordt geholpen met het plannen van de maaltijd. Op deze manier voorkom je dat alles op het laatste moment op je afkomt. Een zorgvuldige voorbereiding is het halve werk. Daarnaast staan er ook tientallen recepten in, gesorteerd per categorie. Dit maakt het erg overzichtelijk. De recepten en benodigde ingrediënten staan duidelijk beschreven en het geheel wordt afgemaakt met mooie afbeeldingen.

HANDIGE HULPBOEKEN

Wat je als kok moet weten Tijdens de feestdagen duiken veel mensen de keuken in, zowel de doorgewinterde hobbykoks als beginnelingen in de keuken. Regelmatig vragen zij zich dan af hoe iets bijvoorbeeld bereid of geschild moet worden. Wat je als kok moet weten geeft antwoord op bijna 500 vragen. De foto’s laten zien hoe je stap-voor-stap te werk kunt gaan bij ieder probleem. Door middel van tips en trucs van professionele chefs en informatie over ingrediënten en technieken kan iedere kok zijn prestaties in de keuken verbeteren. Auteur: James Peterson Pagina’s: 422 Uitgeverij: Karakter ISBN: 9789061128779

Food Finder De Food Finder is een rijk geïllustreerd ingrediëntenwoordenboek in maar liefst twaalf talen. Van elk ingrediënt is een kleurenfoto toegevoegd. De ingrediënten zijn gemakkelijk te vinden door op alfabet te zoeken in de registers. Daarnaast is de Food Finder praktisch ingedeeld in tien categorieën. Erg handig als je een keer in het buitenland bent of buitenlands wil koken, bijvoorbeeld Spaans.

Auteurs: Wendy Stephen en Rachel Carter Pagina’s: 304 Uitgeverij: De Lantaarn ISBN: 9789054263951

Kookboek voor meisjes van 8 tot 88 Het kookboek voor meisjes van 8 tot 88 is meer dan alleen een boek met recepten. Auteur Mirjam van der Rijst heeft het boek gemaakt in samenwerking met fotograaf Marcel van Driel. Het boek is ingedeeld per type meisje, denk hierbij aan keukenprinsessen, zwangere meisjes of viswijven. Elke categorie heeft een begeleidend stukje tekst en een aantal mooie grote foto’s. Dit maakt het tot een bijzonder kookboek. Er staan heel veel verschillende recepten in, van alles wat. De benodigde ingrediënten zijn in een willekeurige supermarkt te halen. Je hoeft niet per se naar een speciaalzaak. Auteurs: Mirjam van der Rijst en Marcel van Driel Pagina’s: 320 Uitgeverij: Mo’Media ISBN: 9789057673283

Auteur: Sophie Diatchenko Pagina’s: 208 Uitgeverij: Klapwijk & Keijsers ISBN: 9789081129633

Dessert Een goede maaltijd wordt afgesloten met een dessert. Het dessert is vaak zoet van smaak, maar ook hartige nagerechten worden gebruikt. Een dessert met veel zoet en vet (bijvoorbeeld vla en ijs) geeft een vol en voldaan gevoel aan het einde van een maaltijd. Het is te beschouwen als een toevoeging aan het hoofdgerecht.

Toetjes

De Spaanse keuken De Spaanse keuken bestaat uit vele regionale keukens, zoals de Catalaanse, Galicische of Baskische keuken die onderling sterk verschillen. Het gaat om een enorm gevarieerde hoeveelheid regionale keukens die hun succes vooral halen uit de overvloed aan verse producten die men in het land vindt. Buiten dat houdt de Spaanse bevolking zelf haar eigen keuken in stand. In vergelijking met andere Europese landen bestaat er in Spanje een grote voorkeur voor verse productie van hoge kwaliteit. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld diepvriesproducten of voorverpakte groenten en fruit, die vrijwel niet worden verkocht. Spanje is na Japan de grootste vis- en zeevruchtenconsument ter wereld.

In dit boek staan, verdeeld over vijf hoofdstukken, 35 heerlijke desserts. Toetjes gebaseerd op fruit, met chocolade, verschillende crème-brûléevarianten, toetjes die lekker snel klaar zijn en een paar toetjes die wat meer werk vragen maar er daardoor ook extra aantrekkelijk uitzien.

1080 recepten

Fantastische toetjes

Ruim 30 jaar geleden schreef Simone Ortega de eerste versie van het Spaanse kookboek 1080 recepten. Sindsdien is dit boek het best verkochte kookboek van Spanje. Het heeft invloed gehad op heel Spanje. Samen met haar dochter Inés heeft Simone het boek bijgewerkt naar de huidige tijd. Elk recept is genummerd en dat is erg handig, want er wordt regelmatig naar een ander recept verwezen. De categorieën zijn duidelijk ingedeeld en de recepten makkelijk te begrijpen. Achterin het boek staat een aantal recepten van beroemde Spaanse koks, die zo ook hun steentje bijdragen. De recepten worden begeleid door illustraties van Javier Mariscal. Dit zorgt ervoor dat het boek helemaal af is.

Auteur: Francis van Arkel Pagina’s: 96 Uitgeverij: Veltman ISBN: 9789059207110

Het boek is opgedeeld in verschillende hoofdstukken, waaronder chocoladedesserts, ijskoud, lekker ouderwets en feestdesserts. De meeste recepten zijn gebaseerd op welbekende desserts en hier en daar wat gemoderniseerd, lekkerder gemaakt of vereenvoudigd. De nadruk ligt op recepten met gemakkelijk verkrijgbare ingrediënten, zonder ingewikkelde methoden of bijzonder keukengerei. Elk recept is voorzien van een kleurenfoto waarop het eindresultaat te bewonderen is. Auteur: Annie Bell Pagina’s: 192 Uitgeverij: Fontaine ISBN: 9789059562622

Het grote kliekjesboek

Auteurs: Simone en Inés Ortega Pagina’s: 975 Uitgeverij: Unieboek ISBN: 9789047506157

Steeds minder mensen bewaren hun restjes en kliekjes om er later nog iets lekkers mee te maken. Zeker na een goede en overvloedige kerstmaaltijd houd je veel restjes over. Het grote kliekjesboek bewijst dat er meer mogelijk is met dat wat de meeste mensen beschouwen als voer voor de afvalbak. Dit boek bundelt opmerkelijke ideeën met smakelijke recepten waar je zelf misschien nooit op was gekomen. Ook professionele koks leveren een bijdrage in de strijd tegen de nodeloze voedselverspilling. Laat je verrassen door Het grote kliekjesboek. Weggooien kan immers altijd nog.

De echte Spaanse keuken Jenny Chandler neemt je als het ware aan de hand mee over de Spaanse markten. Ze geeft uitleg over de Spaanse keuken. Dit doet ze door aan te geven welke markten je kan bezoeken voor verse ingrediënten. Hier kom je onder andere schaaldieren, vis, vlees, wild en gevogelte, rijst en peulvruchten, eieren en zuivel, groenten en fruit en kruidenierswaren tegen. Ze geeft ook aan wat je nodig hebt in je voorraadkast om prettig te werken. Haar filosofie is dat je meer tijd en rust hebt als je een goedgevulde proviandkast hebt en alleen de broodnodige verse ingrediënten hoeft te halen. Een groot deel van de recepten is authentiek doordat ze zijn aangedragen door de lokale bevolking. Auteur: Jenny Chandler Pagina’s: 176 Uitgeverij: Veltman ISBN: 9789059208131

Auteur: Puck Kerkhoven Pagina’s: 224 Uitgeverij: De Boekenmakers ISBN: 9789077740170

Glutenvrij Glutenvrij koken zonder verlies aan smaak of variatie? Meer dan tachtig recepten zijn in dit boek verzameld. Er staan echter ook recepten in waarvan de ingrediënten niet of nauwelijks zijn te verkrijgen. De stapvoor-stap aanwijzingen en de prachtige foto’s laten je zien dat glutenvrij koken niet moeilijk hoeft te zijn. Dit is een stuk beter dan het saaie aanbod in de supermarkt. Zo kun je ook rekening houden met mensen die niet tegen gluten kunnen. Auteur: Robyn Russell Pagina’s: 180 Uitgeverij: De Lantaarn ISBN: 9789054264309

14

www.arenalokaal.nl – vrijdag 19 december 2008


Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 maart

Halfvastenfeesten Zeeland openen festivalseizoen 2009 ZEELAND - De organisaties van de Zeelandse Halfvastenoptocht en de Halfvastenfeesten zijn al weer enige tijd bezig met de plannen voor 2009. De komende editie wordt nog grootser aangepakt. Het driedaagse evenement vindt plaats van vrijdag 20 tot en met zondag 22 maart op het evenemententerrein aan de rotonde Reekseweg / Middenpeelweg in Zeeland.

e Halfvastenfeesten trappen af op vrijdag 20 maart met een Piratenfestival. Op zaterdagavond komen de jongere doelgroepen aan de beurt tijdens de Nacht van Halfvasten. Hiervoor worden in twee megafeesttenten verschillende podia ingeruimd. Er is een Nederlandstalig podium en een dance area. Het weekend wordt traditioneel afgesloten met de Halfvastenoptocht op zondag. Na de bonte stoet die door het centrum van Zeeland trekt, barst voor en na de prijsuitreiking weer een

kort nieuws Herpinia houdt weer voetbalquiz HERPEN - De supportersclub van voetbalvereniging Herpinia houdt een eindejaarsquiz. Deelnemen hieraan kan via de website www.herpinia.nl. Personen die geen beschikking hebben over internet kunnen contact opnemen met Hans School, 0486-414296. De drie personen die de beste score neerzetten krijgen een prijsje.

Evenementenkalender Ravenstein en omgeving RAVENSTEIN - Dankzij sponsoring van de dorpsraad Ravenstein is het weer gelukt een evenementenkalender samen te stellen voor Ravenstein en omgeving. In de kalender zijn met medewerking van werkgroepen, verenigingen en bedrijven bijna alle evenementen en andere activiteiten opgenomen van Ravenstein, Herpen en omliggende kernen. De kalender 2009 is gratis verkrijgbaar in het Toeristisch Informatiecentrum aan de St. Luciastraat in Ravenstein. De openingstijden zijn zaterdag en zondag van 12 tot 16 uur. Het evenemententerrein aan de rotonde Reekseweg/Middenpeelweg in Zeeland. gigantisch feest los. Voor de optocht, die jaarlijks vele duizenden belangstellenden trekt, is de entree gratis. Circus Rondom de Halfvastenfeesten strijkt ook Het Groot Russisch Staatscircus van Moskou weer in Zeeland neer. In samenwerking met circus Boltini presenteren zij voorstel-

Met Brabantse Toppers

lingen voor verschillende groepen. Tijdens de eerste editie van de Halfvastenfeesten werd de organisatie in de nacht van vrijdag op zaterdag opgeschrikt door het omwaaien van de circustent. Dit leverde een flinke domper op voor de rest van het weekend. Naast het niet doorgaan van de circusvoorstellingen op zaterdag was het missen van de tent

het begin van een reeks onvoorziene gebeurtenissen. Met de opgedane ervaring in het achterhoofd zijn diverse commissies al druk bezig met de organisatie van het evenement. Binnenkort worden de nadere plannen en programmering van de Halfvastenfeesten gepresenteerd.

MOV-Schaijk houdt inzamelingsactie

Zwijnfestijn Zeeland goes après-ski ZEELAND - Op zaterdag 10 januari vindt in Zeeland het allereerste Schwein Festein plaats. De Spiegeltent van de Ambianz wordt die avond omgetoverd tot een heus après-ski feestpaleis.

De Brabantse Toppers. Organisatie van het Schwein Festein is in handen van de stichting Feesten en Evenementen Organisatie Zeeland (FEOZ), bekend van de Zeelandse Zeptemberfeesten en het Zwijnfestijn. “Het Schwein Festein is een gezellige feestavond compleet in après-ski stijl. Met echte sneeuw, grote potten bier, glühwein, dames in Tiroleroutfits en niet te vergeten de lekkerste feestmuziek”, belooft Tijn van Hout van FEOZ. Geer, Goor en Guur, beter bekend als De Brabantse Toppers, treden live op tijdens het Schwein Festein met gezellige smartlappen en swingende meezingers. Op een après-ski feest mogen schlagertoppers niet ontbreken. Daarom zal ‘Heino, mit seine lustige Schlager Party’ die avond ook van de partij zijn. Hij trakteert het publiek op klassiekers als Ein Festival der Liebe, Fiësta Mexicana en Rosamunde. Feest-DJ Daroon, bekend van de hit De Jodeljump, zet de tent op z’n kop met après-ski kneiters. De zaal is vanaf 20.30 uur geopend en om 21 uur gaat de show van start. Kaarten zijn in de voorverkoop voor 6 euro verkrijgbaar bij snackbar Hap & Stap, café Kobus en de C1000 in Zeeland. Aan de kassa kosten de kaarten 7,50. Voor meer informatie: www.schweinfestein.hyves.nl.

SCHAIJK - MOV-Schaijk houdt zaterdag 3 januari haar jaarlijkse inzamelingsactie. Op die dag kunnen tussen 10 en 14 uur allerlei bruikbare spullen naar de garage van de pastorie gebracht worden. De actie vindt plaats ten bate van Caritas Zagreb en de Stichting Vraag en Aanbod Internationaal en wordt gehouden in samenwerking met de Paulusparochie en de Solidariteitswerkplaats in Uden. Onder bruikbare spullen wordt verstaan: kleding, schoenen, dekens, lakens, kussenslopen, dekbedden, dekbedovertrekken, babyspullen, bestek, keukengerei en houdbare levensmiddelen. Ook is er behoefte aan gereedschap, goede fietsen (geen race-fietsen) steps, driewielertjes, naaimachines, rollators, rolstoelen, krukken en andere hulpmiddelen. Overigens zijn kledingcontainers bij Albert Hein en Plus om vandalisme te voorkomen gesloten zijn van 29 december tot en met 5 januari, terwijl de container bij heemkundegebouw De Komme tijdelijk elders een onderkomen krijgt. Het is eveneens mogelijk de actie financieel te ondersteunen om het transport van de ingezamelde goederen te kunnen bekostigen. Een geldelijke bijdrage kan gestort worden op bankrekening 14 63 94 534 ten name van MOV te Schaijk, onder vermelding van ‘inzamelingsaktie’. Men kan ook een envelop met inhoud op 3 januari aan de aanwezige MOVleden op de pastorie overhandigen.

Stichting carnaval Schaijk zoekt jonge talenten MOESLAND - Stichting Carnaval de Moeslanden uit Schaijk zoekt jonge artiesten voor de Jeugdpronkzitting. Deze is op zondag 1 februari in de Phoenix. Gezocht wordt naar talenten op onder andere het gebied van dans, zang, toneelspel en tonproaten. Meer informatie en het inschrijfformulier zijn te vinden op de site www.jeugdcarnaval.nl. Entreekaarten zijn te koop bij Bruna Spijkers voor 1,50 (kinderen tot 12 jaar) en 3,50 (volwassenen).

Loreley zingt tijdens driekoningenviering Reek REEK - Het Landerdse koor Loreley bestaat in 2009 vijftig jaar. Om het jubileumjaar feestelijk van start te laten gaan zingt het koor tijdens de eucharistieviering op driekoningenzondag 4 januari in de kerk in Reek. Tijdens deze viering zingt Loreley het in 1964 gecomponeerde Misa Criolla. Deze muziek valt op door de Creoolse klankkleuren en het specifiek Argentijnse ritme. Het koor wordt begeleid door een combo samengesteld uit leden van gitaarclub Lyenda uit Zeeland. Loreley is opgericht in 1959 en telt ongeveer zestig leden. Het koor staat onder leiding van Anton Ariëns uit Berghem. De leden van het koor komen uit Schaijk, Reek, Zeeland, Uden en Oss. In het jubileumjaar zit Loreley vol ambities. Een commissie van drie leden heeft de voorbereidingen voor de viering van het gouden jubileum al getroffen. Binnenkort wordt het nieuwe jaarprogramma naar buiten gebracht. Er worden in 2009 verschillende optredens gegeven. Ook wordt een weekendreis met optredens in het buitenland georganiseerd.

Megens Bouwklus: ook voor vuurwerk!

Check www.megensbouwklus.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 19 december 2008

15


Weekblad Arena week 51  

Weekblad Arena week 51

Weekblad Arena week 51  

Weekblad Arena week 51

Advertisement