Page 1

weekblad voor landerd, herpen, ravenstein en omstreken jaargang 14 – week 48 vrijdag 28 november 2008 www.arenalokaal.nl

Zeelandse sportclubs hekelen gemeente

pagina

3

Landerd op de bres voor ouderen

pagina

5

Schaijkse gitarist is nooit uitgeleerd

pagina De gemeente Oss is al jaren bezig met het parkeerprobleem in Ravenstein.

Dinsdag toelichting verkeersplan in Raadhuis

‘Zonder goed parkeerbeleid gaat Ravenstein naar de knoppen’ RAVENSTEIN - Het parkeerbeleid in Ravenstein is de gemeente Oss al lange tijd een doorn in het oog. Ondernemers willen dit, bewoners wensen juist het tegenovergestelde. Toch ligt half december het definitieve verkeersbesluit op tafel. Dinsdag 2 december komt Tonnie van Hooff, gebiedsbeheerder van de gemeente Oss, het ‘Verkeersplan Stadje’ toelichten tijdens een vergadering van de dorpsraad Ravenstein.

eenkomst hebben wij de bewoners van Ravenstein gevraagd hun zienswijzen in te dienen. Vijftien personen hebben hier gehoor aan gegeven. Deze hebben we allemaal goed bekeken en daar waar mogelijk in het definitieve plan meegenomen”, zegt Van Hooff.

krijgen. Op enkele vrijparkeerplekken en blauwe zones na hebben zij altijd een plekje om hun auto neer te zetten. Het winkelend publiek is het kind van de rekening. Ondernemers Belang Ravenstein (OBR) is op zijn zachtst gezegd niet blij met deze voorlopige plannen en heeft haar beklag gedaan bij het gemeentebestuur. Of de gemeente de ondernemers in het uiteindelijke besluit tegemoet is gekomen, wil Tonnie van Hooff nog niet loslaten. “Na de eerste bij-

Compromis Toch is het gebrek aan parkeerruimte voor winkelend publiek niet de grootste ergernis van ondernemend Ravenstein. “Natuurlijk willen wij graag dat klanten hun auto kwijt kunnen. Blauwe zones aan beide kanten van de Marktstraat zijn een uitkomst. Maar het gaat er ons voornamelijk om dat nu eindelijk, na al die jaren, een definitief besluit wordt genomen”, legt Ad de Louw, voorzitter van OBR, uit. “Het besluit moet echter niet alleen in het voordeel van de bewoners werken. Het moet een compromis worden tussen bewoners én ondernemers”, gaat hij verder. “Dat is niet gemakkelijk, dat begrijp ik. Maar ik hoop dat de

e gemeente Oss is al jaren bezig met het parkeerprobleem in Ravenstein. De grootste moeilijkheid is het stratenstelsel van het oude vestingstadje dat al vele eeuwen hetzelfde is. Dit patroon maakt het onmogelijk grote aantallen auto’s te stallen. Enkele weken geleden heeft de gemeente een voorlopig verkeersplan naar buiten gebracht. In dat plan lijken de bewoners van het stadje het alleenrecht over de parkeerplaatsen in Ravenstein te

Van Tilburg’s Uitvaartverzorging Wij verzorgen uitvaarten in Landerd, Herpen, Ravenstein en omgeving. Pastoor van Winkelstraat 44 • 5374 BK Schaijk T: 0486 461239 • info.vantilburg@planet.nl

gemeente snapt dat als klanten geen parkeerplekken hebben, de winkeliers hun deuren op den duur wellicht moeten sluiten vanwege te weinig klandizie. Ravenstein zal dan naar de knoppen gaan.” De Louw vertrouwt erop dat de gemeente zich niet stug aan haar plannen vasthoudt als blijkt dat het Verkeersplan Stadje niet werkt. “Ik pleit voor een evaluatiemoment. Over een jaar bekijken hoe het plan heeft uitgepakt. En mocht het besluit negatieve gevolgen hebben voor ondernemers, dan moet men zoeken naar nieuwe oplossingen en het oude plan loslaten.”

9

Eerste fase project Erfdijk Herpen gestart HERPEN - In Herpen is vandaag (vrijdag 28 november) het startsein gegeven voor de eerste uitvoeringsfase van de ecologische verbindingszone Erfdijk-Munsche Wetering. Het is een gezamenlijk project van de gemeenten Oss en Landerd, de provincie, het waterschap, Staatsbosbeheer, Reconstructie Maas en Meierij, Landschapsbeheer en de Dienst Landelijk Gebied. Het betreffende gebied moet een verbinding worden tussen de natuurgebieden Herperduin en Keent. De afgelopen twee jaar zijn er langs de dijk al voorbereidende werkzaamheden verricht.

Nachtelijke afsluitingen A50 bij Ravenstein RAVENSTEIN - Rijkswaterstaat voert van maandag 1 tot woensdag 3 december werkzaamheden uit op de A50 ter hoogte van Ravenstein. In beide nachten wordt het verkeer op de A50 geleid over één rijstrook en is oprit Ravenstein (17) afgesloten voor verkeer richting Nijmegen. Het verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met een langere reistijd. De oprit Ravenstein is voor verkeer richting Nijmegen afgesloten van 1 december 20 uur tot 2 december 6 uur en van 2 december 20 uur tot 3 december 6 uur. Verkeer wordt aan de hand van gele borden omgeleid met route ‘N’.

Dorpsraadvergadering De dorpsraadvergadering over het verkeersplan vindt plaats in het Raadhuis in Ravenstein en begint om 20 uur. Na de toelichting is er ruimte voor vragen van bewoners en ondernemers.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 28 november 2008

Bij 150 gram beenham 100 gram beenhamsalade

GRATIS Keurslagerij Van Kraaij Schaijk


Marktstraat RAVENSTEIN 0486 411 371

Hééél veel

lekkers voor groot en klein . Gewoon bij Albert Heijn.

2

www.arenalokaal.nl – vrijdag 28 november 2008


‘Onvoldoende faciliteiten voor binnensport’

Gebruikers sporthal Zeeland hekelen Landerds sportbeleid ZEELAND - Gebruikers van de Zeelandse sporthal De Hekel zijn niet tevreden over het (binnen)sportbeleid van de gemeente Landerd. Volgens volleybalclub Detac, badmintonvereniging Poona en de zaalvoetbalclub heeft het college van B en W onvoldoende oog voor de klachten die de sportclubs hebben over de gebrekkige zaalcapaciteit en het feit dat de uit 1978 daterende sporthal niet meer van deze tijd is.

n de afgelopen periode is door een aantal sportverenigingen die gebruikmaken van De Hekel aan het college kenbaar gemaakt dat de hal niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd”, zegt Frank Grisel, voorzitter van volleybalvereniging Detac. “Mede door een erg ongelukkige indeling van de drie zaaldelen in de sporthal is de zaalgrootte voor vele binnensporten onvoldoende geschikt. Ook het interieur van de sporthal is sterk verouderd. Bovendien kunnen mensen met een lichamelijke beperking geen gebruikmaken

colofon Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. Oplage 9850 Eindredactie

Sergio Boutkan E: sergio@uitleg.nl T: 0486 463 112 M: 06 466 25 651 Kopij

Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk T: 0486 463 112 F: 0486 463 537 E: redactie@arenalokaal.nl I: www.arenalokaal.nl Acquisitie

Rob Smorenberg T: 0486 463 112 M: 06 506 17 426 E: rob@uitleg.nl Uitgever

Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk I: www.uitleg.nl Druk

DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding

Tip Top T: 0485 319 050

column Kortste column aller tijden Het is donderdagmiddag. Over een half uur vertrek ik naar Rotterdam. Morgenavond is het zover. En tegen de tijd dat u dit leest weet u wat het geworden is. Ik verkeer inmiddels in een toestand dat ik overal genoegen mee neem, als het in Godsnaam maar achter de rug is. Dan kan ik tenminste weer ontspannen over de Maasdijk fietsen en zonder trillende handen een pot bier drinken in De Keurvorst. Tot volgende week. Hoop ik. Theo van Duren

Meer samenwerking in jeugdgezondheidszorg LANDERD/OSS - GGD Hart voor Brabant en de drie Thuiszorgorganisaties Thebe, Vivent en Pantein hebben afgelopen week het convenant jeugdgezondheidszorg ondertekend. Hiermee slaan de organisaties de handen ineen voor een integrale jeugdgezondheidszorg, onder regie van de gemeenten.

van de sportkantine en niet plaatsnemen op de tribune. Een schande.” ‘Oppimpen’ Het plan van wethouder Peter Raaijmakers om de hal ‘op te pimpen’ bestempelt Grisel als ‘weggegooid geld’. “De sporthal in Zeeland is ruim dertig jaar oud en zo onderhand wel afgeschreven, lijkt me. Omdat er straks toch een nieuwe brede school met multifunctionele accommodatie wordt gebouwd, is het beter om er ook een nieuwe sporthal neer te zetten in plaats van allerlei duur onderhoud uit te gaan voeren aan een oud complex.” De verenigingen vinden dat het college en ‘met name Peter Raaijmakers’ te weinig doen voor de binnensport in Zeeland. Grisel: “De gemeente wil nu niet

Volgens een aantal Zeelandse sportverenigingen voert het gemeentebestuur geen actief sportbeleid. verder nadenken over de toekomst van de sporthal en weigert een dialoog aan te gaan met de gebruikers van De Hekel. Een gemiste kans, zeker nu een belangrijke stap gezet wordt in het centrum van Zeeland. Natuurlijk moeten er ook in Landerd prioriteiten gesteld worden, maar dit kan alleen nadat gedegen onderzoek heeft plaatsgevonden. Dat onderzoek is er nooit geweest.” ‘Geen actief sportbeleid’ Volgens de sportverenigingen voert het gemeentebestuur geen actief sportbeleid. Frank Grisel: “De wethouder acht een beleidsvisie in een gedegen rapport niet nodig. Hij vindt dat er voldoende aandacht en

stimulans is vanuit de gemeente. Er wordt nu wel een centrumvisie Zeeland uitgewerkt, maar ons inziens kan die niet compleet zijn zolang er geen visie is wat betreft de inhoud van de binnensport in Landerd.” Volgens de Detac-voorzitter staat dit haaks op het beleid van de landelijke overheid om sporten te stimuleren. “In dat geval zullen de sportaccommodaties mee moeten groeien. Omdat de komende jaren een toename wordt voorspeld van het aantal mensen dat binnensporten gaat beoefenen, is het van groot belang dat er voor jong en oud voldoende goede faciliteiten beschikbaar zijn om te kunnen sporten.”

Kattenhaters in Oranjebuurt Schaijk?

‘Je hebt geen luchtbuks nodig voor het wegjagen van een kat’

De preventieve jeugdgezondheidszorg wordt steeds complexer. Reden voor gemeenten om die zorg effectiever én efficiënter te organiseren. Zij zijn immers verantwoordelijk voor het voorkomen en verminderen van gezondheidsrisico’s voor kinderen. Hierbij vertrouwen ze al jaren op de expertise van de GGD en de Thuiszorgorganisaties. De GGD en de thuiszorg werken al geruime tijd samen, maar gaan nu nog intensiever samenwerken. De samenwerking is een noodzakelijke stap naar integrale jeugdgezondheidszorg. De organisaties stemmen hun werk en protocollen beter af, zodat ze van elk kind weten of het (gezondheids)risico’s loopt. Bovendien zorgt dit voor een goede afstemming in de jeugdgezondheidszorg en met het onderwijs, het maatschappelijk werk en de nieuwe Centra voor Jeugd en Gezin.

Berghemseweg tussen Herpen en Berghem afgesloten HERPEN - Twee maanden geleden is gestart met de aanleg van de rotonde Berghemseweg-Schaijkseweg. Het werk verloopt tot nu toe volledig volgens planning en is naar verwachting eind december klaar. Van 8 tot en met 14 december worden de laatste asfaltlagen aangebracht. In deze periode worden ook verkeersplateaus aangelegd op de kruispunten Koolwijksestraat-Berghemseweg (nabij Koolwijk) en Hoefstraat-Berghemseweg. Gedurende de asfalteringswerkzaamheden is geen verkeer mogelijk via de Berghemseweg tussen Herpen en Berghem. Verkeer wordt aangeraden gebruik te maken van de provinciale weg N324. Voor meer informatie kan men terecht bij H. Appelhof, opzichter van de gemeente Oss, 06-34567394.

SCHAIJK - Ze kan het niet bewijzen en heeft alleen vermoedens, maar het heeft er alle schijn van dat in de Schaijkse Oranjebuurt, waar Iris Timmermans–De Reuver woont, kattenhaters rondlopen. De afgelopen zestien jaar is bij de familie Timmermans vijf keer een kat van de een op de andere dag verdwenen. En ze zijn niet de enigen in de buurt van wie de katten worden lastiggevallen. Vergiftigd en beschoten met een luchtbuks, zijn twee van de manieren waarop katten in de buurt van de Jan Oliemeulenstraat in Schaijk de afgelopen jaren zijn verwond of gedood. “Vorig jaar kwam onze kat strompelend binnenlopen. We hebben een kogel van een luchtbuks uit haar huid moeten halen”, vertelt Iris. De kat van de buren werd vorig jaar vergiftigd. Op de vraag hoe ze weten dat er vergiftiging in het spel was, antwoordt Iris: “Van de een op de andere dag deed een kerngezonde kat niets anders dan braken, braken en nog eens braken. Bij de dierenarts is ze aan een infuus gelegd. Ze heeft het gelukkig gered.” Andere katten worden door de dierenambulance dood

gevonden in Ravenstein of Zeeland. Ook in deze gevallen denkt Iris dat het om vergiftiging gaat. “Katten wandelen niet naar die plaatsen, dat halen ze niet. Daar komt bij dat er geen sporen van een aanrijding gevonden zijn. Ogenschijnlijk kerngezonde katten liggen daar gewoon dood langs de kant van de weg.” Vermoedens Iris wil niemand beschuldigen van de dingen die gebeurd zijn, want bewijzen heeft ze niet. Het zijn enkel vermoedens die haar doen denken dat in de Oranjebuurt kattenhaters rondlopen. Die ideeën worden gesterkt door uitspraken van buurtbewoners, die ze niet bij naam wil noemen. “Men-

sen hebben in mijn gezicht gezegd dat als ze een kat tegenkomen, ze hem kapot maken”, zegt ze. “Ik snap best dat het niet leuk is als een kat jouw tuin inloopt en een drolletje legt. Maar je kunt dat beestje ook wegjagen met een emmer koud water. Daar hoef je niet per se een luchtbuks voor te gebruiken”, gaat Iris verder. Door haar ongenoegen kenbaar te maken, hoopt Iris dat mensen vanaf nu twee keer nadenken als er een kat in hun tuin zit en niet meteen drastische maatregelen treffen. Iris: “Die mensen moeten weten wat ze ons als gezin aandoen door het meenemen of pijn doen van onze kat. Ze doen ons met die acties heel veel verdriet.”

www.arenalokaal.nl – vrijdag 28 november 2008

WEGENS SUCCES GEPROLONGEERD!

3


BOUWVERGUNNINGEN Ontvangen aanvragen om bouwvergunning: * Schutsboomstraat 2, 5374 CC Schaijk (ontvangen 12 november 2008) uitbreiden van een horecapand met een veranda * Graspeel 32, 5411 LC Zeeland (ontvangen 12 november 2008) het verbouwen van een woonboerderij * Schansweg 1, 5374 NR Schaijk (ontvangen 14 november 2008) bouwen van een jongveestal/opslagloods * Nistelrooise Baan 3, 5374 RE Schaijk (ontvangen 12 november 2008) plaatsen van een noodstroomaggregaat bij gebouw NI Ontvangen aanvragen om sloopvergunning/sloopmeldingen: * Zeelandsedreef 1, 5374 RP Schaijk (ontvangen 12 november 2008) slopen van een recreatiewoning * Haagstraat 1, 5374 CT Schaijk (ontvangen 14 november 2008) het slopen van een stal * De Louwstraat 1a, 5374 CE Schaijk (ontvangen 14 november 2008) het slopen van een gedeelte van een voormalige boerderij In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/aanvragen is genomen. Verleende bouwvergunningen: * Spil te Schaijk (verzonden 14 november 2008) bouwen van een woning * Monseigneur Borretstraat 1, 5375 AA Reek (verzonden 14 november 2008) uitbreiden van het parochiezaaltje van de Parochiekerk H. Antonius Abt te Reek * Penningkruid 5, 5411 GM Zeeland (verzonden 14 november 2008) uitbreiden van de woning * Bruinsteeg 18, 5374 HP Schaijk (verzonden 14 november 2008) bouwen van een garage/berging/carport * Busstraat 1, 5374 NW Schaijk (verzonden 14 november 2008) bouwen van een mestopslagruimte en ventilatorenkoker * Spoorweg 4, 5411 NH Zeeland (verzonden 14 november 2008) verbouwen van een bijgebouw tot tijdelijke woonruimte * Pimpernel 6, 5411 GZ Zeeland (verzonden 14 november 2008) bouwen van een bijgebouw met overkapping * Runstraat/Aalstvoortsestraat (verzonden 14 november 2008) plaatsen van een aankondiging project EVZ Erfdijk en Munsche Wetering Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in ’s-Hertogenbosch sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, telefoon 0486-458194 (administratie Bouwen) van de gemeente Landerd.

KAPVERGUNNINGEN Aanvragen/beoordeling Een kapvergunning moet u schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het verzoek vermeldt u het aantal bomen dat u wilt kappen, wat voor soort bomen het zijn en de reden waarom u kapvergunning aanvraagt. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt bekeken of het kappen van de boom het dorps- of landschapsschoon aantast. Is dat niet het geval dan volgt publicatie om een kapvergunning te verlenen in De Koerier. Men heeft dan 1 week de tijd om hierop te reageren. Na een week wordt een besluit genomen over het verzoek om kapvergunning. In een kapvergunning kan een herplantvoorwaarde zijn opgenomen. In deze voorwaarde staat wat u moet herplanten, binnen welke termijn en op welke plek.

Kapvergunning is verleend aan: * J.H.W.M. Geurts van Kessel, Schansweg 1, 5374 NR Schaijk voor het verwijderen van 1 eik en 1 lindeboom op het erf achter de woning aan de Schansweg te Schaijk. De bomen worden verwijderen in verband met een herinrichting van het erf. * J. van Gaal Runstraat 5374 AB te Schaijk voor het kappen van 1 kastanjeboom in de zijtuin. Een boomtechnisch onderzoek heeft aangetoond dat de boom zodanig aangetast is door zwammen dat de veiligheid niet meer kan worden gegarandeerd. * Het gemeentebestuur van Landerd voor het kappen van 16 acaciabomen aan het van Kilsdonkplein te Zeeland. De bomen veroorzaken zodanig overlast aan bestrating, tuinen en woningen dat besloten is de bomen te verwijderen. Hierbij wordt in overleg met de bewoners in een herplant voorzien. * Het gemeentebestuur van Landerd voor het kappen van ca 94 esdoorns aan de Haagstraat te Schaijk. Veel bomen hebben een slechte kwaliteit en verkeren in een aftakelingsproces. Besloten is om de bomen te rooien en vervangen. Hierbij wordt in overleg met de bewoners in een herplant van ca 130 lindebomen voorzien. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 7 januari 2008 bezwaar maken tegen een besluit tot verlening van kapvergunning. Bezwaar Tegen een besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht heeft het indienen van een bezwaarschrift schorsende werking. Als u wilt reageren op het voornemen tot het verlenen van een kapvergunning of indien u informatie wenst over de bezwaarmogelijkheden, kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Civiel- en Cultuurtechniek (tel.nr. 0486-458111). De bomenverordening kunt u vinden op de website: www.landerd.nl van de gemeente Landerd.

Deze pagina valt niet onder vantwoording van de gemeente Landerd en Oss.

4

BOUWVERGUNNINGEN Ravenstein 27 november t/m 8 januari Ingediend Volgens de bepalingen van de Woningwet moeten aanvragen om bouwvergunningen bekend worden gemaakt zodat inwoners op de hoogte zijn van bij de gemeente ingediende aanvragen. De bouwvergunningen moeten nog behandeld worden. Het is niet zeker of ze doorgaan en of er een bouwvergunning verleend kan worden. U kunt tegen de aanvragen geen bezwaren indienen. Het is mogelijk om deze plannen in te zien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de balie van afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving, telefoon [0412] 629 030. Van 17 november tot en met 21 november 2008 zijn de volgende bouwaanvragen ingediend: * Bouwen bedrijfshal, Schaafdries 12.

Neerloon 27 november t/m 8 januari Ingediend Volgens de bepalingen van de Woningwet moeten aanvragen om bouwvergunningen bekend worden gemaakt zodat inwoners op de hoogte zijn van bij de gemeente ingediende aanvragen. De bouwvergunningen moeten nog behandeld worden. Het is niet zeker of ze doorgaan en of er een bouwvergunning verleend kan worden. U kunt tegen de aanvragen geen bezwaren indienen. Het is mogelijk om deze plannen in te zien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de balie van afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving, telefoon [0412] 629 030. Van 17 november tot en met 21 november 2008 zijn de volgende bouwaanvragen ingediend: * Restaureren schuur, Maasdijk 18.

Overlangel 27 november t/m 8 januari Zienswijzen Met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening (buitenplanse ontheffing) kan medewerking worden verleend aan de volgende bouwplannen: * Renoveren en uitbreiden rioolgemaal Overlangel, Overlangelseweg ong.

Herpen 19 november t/m 31 december Ingediend Volgens de bepalingen van de Woningwet moeten aanvragen om bouwvergunningen bekend worden gemaakt zodat inwoners op de hoogte zijn van bij de gemeente ingediende aanvragen. De bouwvergunningen moeten nog behandeld worden. Het is niet zeker of ze doorgaan en of er een bouwvergunning verleend kan worden. U kunt tegen de aanvragen geen bezwaren indienen. Het is mogelijk om deze plannen in te zien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de balie van afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving, telefoon 0412-629030. Van 10 november tot en met 14 november 2008 zijn de volgende bouwaanvragen ingediend: * Het renoveren van het rioolgemaal, Hollandse Kamp. Zienswijzen Met toepassing van artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijke ontheffing) kan medewerking worden verleend aan de volgende bouwplannen: * Plaatsen bouwbord, wegberm driesprong Elsstraat/Erfdijk. De op deze verzoeken betrekking hebbende ontwerpbesluiten met de daarbij behorende relevante stukken liggen maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 ter inzage bij de balie van Bouwen, Milieu en Leefomgeving op de begane grond in het gemeentehuis. Vanaf donderdag 20 november 2008 zijn deze gedurende zes weken in te zien. Gedurende deze termijn kunnen hiertegen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen bij burgemeester en wethouders van Oss kenbaar worden gemaakt. Verleend Burgemeester en wethouders van Oss hebben voor de onderstaande plannen met vrijstelling van de stedenbouwkundige bepalingen een bouwvergunning verleend. Het is mogelijk om deze vergunningen in te zien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving, telefoon 0412-629030: * Met een tijdelijke instandhouding, plaatsen tijdelijke pompinstallatie Herpen, Haverland. Verleende vrijstellingen Burgemeester en wethouders van Oss hebben voor de onderstaande verzoeken om gebruikstoestemming vrijstelling verleend. Het is mogelijk om deze vrijstellingen in te zien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving, telefoon [0412] 629 030: * Vestigen praktijk voor fysiotherapie, Rogstraat 5. Bovenstaande besluiten zijn nog niet onherroepelijk. Hiertegen kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank ‘s-Hertogenbosch. Het indienen van een beroep komt toe aan degene(n), die eerder zienswijzen tegen het ontwerpbesluit of aan degene(n) aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht. Dit beroep kan worden ingesteld binnen zes weken na de dag van publicatie in deze krant. Het beroepschrift dient gemotiveerd te zijn en te worden gericht aan de rechtbank ‘s-Hertogenbosch. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Hiertoe kan men, als er tevens een beroepschrift is ingediend, de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed gelet op uw belangen dat vereist. Dit verzoek moet worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Hertogen-bosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘sHertogenbosch. Voor het indienen van een verzoek om voor-lopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 28 november 2008


College presenteert ouderenbeleid 2009-2011

Landerd op de bres voor kwetsbare ouderen LANDERD - Het Landerdse college van B en W heeft deze week het ouderenbeleid 2009-2011 gepresenteerd. Speerpunten van het beleid, dat zich voor een belangrijk deel richt op de zogenoemde kwetsbare ouderen, zijn het stimuleren van langer thuis wonen, het voorkomen van eenzaamheid, financiële ondersteuning, gezondheid en welzijn en het verbeteren van informatievoorziening aan ouderen.

Zaterdag voorlopige uitslag verkiezingen Aa en Maas LANDERD/OSS - De Unie van Waterschappen heeft woensdag bekendgemaakt dat de voorlopige uitslag van de verkiezingen uitgesteld moet worden, aangezien het bedrijf dat voor het tellen van de stemmen is ingehuurd, niet aan zijn contractuele verplichtingen kan voldoen. Ook waterschap Aa en Maas moet noodgedwongen de voorlopige uitslag van de verkiezingen uitstellen. De bekendmaking van de voorlopige uitslag per lijst in het district Aa en Maas vindt zaterdag plaats om 16 uur.

Gemeente Landerd houdt fietsenverkoopdag

Het aantal ouderen in Landerd neemt de komende jaren fors toe. (foto: Liz Kunst) tartpunt voor de nieuwe notitie vormt de evaluatie van de Nota (inter)gemeentelijk Ouderenbeleid uit 2002. Als onderdeel van de evaluatie zijn in alle gemeenten interactieve bijeenkomsten georganiseerd. “Daarin is aan belangenbehartigers als de stichting BOL en de KBO gevraagd mee te denken over het ouderenbeleid 2009-2011. De aanbevelingen die daaruit zijn voortgekomen hebben we meegenomen”, zegt wethouder welzijn Peter Raaijmakers. Landerd werkt op het gebied van ouderenbeleid samen met de collegagemeenten Boekel, Uden, St. Oedenrode en Veghel. Raaijmakers: “Het is een

kort nieuws

regionale visie, maar wel één met een duidelijke lokale kleur. In Landerd hebben we in tegenstelling tot Uden en Veghel bijvoorbeeld nauwelijks te maken met allochtonen.” Brede doelgroep Het ouderenbeleid richt zich op mensen van 55 jaar en ouder, een nogal brede doelgroep. Peter Raaijmakers: “Dé oudere bestaat niet. Leeftijd speelt een rol in de wijze waarop een oudere zijn of haar leven invult, maar ook karakter en leefstijl zijn daarin bepalend. Uit belevingsonderzoek onder de bevolking blijkt dat 85 procent bij oud denkt aan boven de zeventig. Ook blijkt dat naarmate men ouder is,

‘Het is nu of nooit meer’

Veilig Verkeer Landerd zoekt met spoed nieuwe brigadiers ZEELAND - Het aantal verkeersbrigadiers in Zeeland is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Zo erg zelfs dat de ouderraad van basisschool De Vlasgaard heeft besloten te stoppen met de brigadiers. Hierdoor moet de basisschooljeugd zelf goed uitkijken met oversteken. Veilig Verkeer Landerd (VVL) hoopt dat het mogelijk is de Kerkstraat toch open te houden. Na overleg met wethouder Jos van der Wijst is besloten dat VVL enkele weken de tijd krijgt nieuwe ouders te werven.

“Voor een doorstart zijn minimaal 36 vrijwilligers nodig om de planning rond te krijgen. Bij te weinig aanmeldingen is het over en uit voor de Zeelandse verkeersbrigadiers”, zegt Marco van Gerwen, voorzitter van VVL. “Het is nu of nooit meer. Ik heb bijna iedereen benaderd die brigadier was op het moment dat de stekker eruit werd getrokken. Op een enkeling na zijn alle ouders enthousiast en bereid om verkeersbrigadiers te blijven. We komen op dit moment nog een stuk of tien ouders tekort. Daarom wil ik de ouders met kinderen op De Vlasgaard oproepen zich aan te melden als klaar-over. Het kost slechts maximaal 15 minuten per week, maar je helpt er zóveel kinderen mee. Ik wil vooral ouders met kinderen uit de groepen 1 tot en met 4 aansporen zich aan te melden. Het valt op dat er heel weinig mensen uit die groepen meehelpen als vrijwilliger.” Aanmelden Ouders die zich op willen geven kunnen vrijblijvend contact opnemen met Marco van Gerwen. Hij is te bereiken via marco@vangerwen.nl, veiligverkeerlanderd@gmail.com of 06-53379047.

men de leeftijd waarop men iemand echt oud vindt opschuift. Zo zijn zestigplussers geneigd tachtig als grens voor oud te zien. Als gemeente richten wij ons met het ouderenbeleid echter op de totale groep mensen van 55 jaar en ouder, met specifieke aandacht voor kwetsbare ouderen.” Raaijmakers wil met behulp van ouderenadviseurs deze kwetsbare groep ouderen beter in kaart proberen te brengen. “Een ouderenadviseur zou na een paar maanden bijvoorbeeld moeten gaan kijken bij iemand wiens echtgenoot of echtgenote is overleden en moeten proberen zo iemand zo goed mogelijk te betrekken bij het sociale leven.” Volgens de wethouder zijn op dit moment lang niet alle kwetsbare ouderen bij de gemeente bekend. “Wij willen deze mensen, vaak schrijnende gevallen, graag opsporen. Dat zou kunnen door een koppeling te maken met de

belastingdienst, maar dat is helaas niet mogelijk vanwege de wet op de privacy.” Vergrijzing Nederland en dus ook Landerd krijgt de komende jaren te maken met een forse vergrijzing van de bevolking. Volgens prognoses van het CBS neemt het aantal 65-plussers tot 2015 met ruim 25 procent toe. Peter Raaijmakers: “Door het nemen van tijdige maatregelen kunnen we maatschappelijke problemen voorkomen en een aantal basiswaarden ten aanzien van ouderen overeind houden en waar nodig versterken. Daartegenover staat dat door de toegenomen levensverwachting burgers langer in staat zijn om bij te dragen aan de samenleving, in zowel betaalde arbeid, vrijwilligerswerk als mantelzorg.” Het college presenteert het nieuwe ouderenbeleid op 15 december aan de gemeenteraad.

Veertienjarige inbrekers aangehouden in Ravenstein RAVENSTEIN - Dinsdagmiddag heeft een oplettende buurtbewoner aan het Portugalhof twee jeugdige inbrekertjes aangehouden. De twee, een veertienjarige jongen uit Ravenstein en een leeftijdsgenootje uit ‘s-Hertogenbosch, vernielden de schuifpui van een woning om binnen te komen. Enkele weken geleden had één van de jongens een paar achtergebleven sleutels van de woning uit de schuurdeur gehaald. Vandaag probeerde hij met zijn vriend de woning binnen te gaan. De eigenaar van de woning had echter na de diefstal van de sleutels de sloten laten vervangen. Het tweetal besloot daarop de ruit van de schuifpui in te slaan om op die manier naarbinnen te gaan. Een buurtbewoner betrapte het tweetal op heterdaad en droeg ze over aan de politie. Beiden zijn voor nader onderzoek ingesloten.

meer info

LANDERD - De gemeente Landerd houdt woensdag 10 december van 13.30 tot 15 uur een fietsenverkoopdag op de gemeentewerf aan de Runstraat 59a in Schaijk. Die dag staan alle fietsen opgesteld die de afgelopen tijd gevonden zijn. De tweewielers zijn voorzien van een nummer. Op een speciaal formulier kan een bod worden gedaan. De fietsen worden aan de hoogste inschrijver verkocht. Men kan tot 14.30 uur een bod uitbrengen, waarna om 15 uur de hoogste inschrijving bekendgemaakt wordt.

Kerstmiddag voor alleenstaanden bij De Potter in Schaijk SCHAIJK - In café-zaal De Potter in Schaijk wordt dinsdag 30 december een kerstmiddag voor alleenstaanden gehouden. De middag, die om 14 uur begint, wordt opgeluisterd met een optreden van het Schaijkse duo Willemien en Yvonne, beter bekend als Die Twee. Aan het einde van de middag wordt afgesloten met een hapje eten. Deelname bedraagt vijf euro per persoon. Belangstellenden kunnen zich opgeven op woensdag 10 of donderdag 11 december tussen 13 en 14 uur in De Phoenix in Schaijk. Bij aanmelding dient direct betaald te worden. Wie op deze middagen niet in de gelegenheid is zich op te geven, kan tot zondag 14 december terecht bij Martien Albers, Walepoort 8 of Doortje Bekkers, Wieken 28 in Schaijk. Indien gewenst kan gezorgd worden voor vervoer (ook rolstoelvervoer). Wie van deze dienst gebruik wil maken kan dat telefonisch melden bij Doortje Bekkers, 0486-461498.

Cursus gebruik mobiele telefoon voor ouderen LANDERD/OSS - Het Rode Kruis afdeling Maasland houdt vrijdag 12 december een bijscholingscursus ‘Gebruik mobiele telefoon’ voor ouderen. Leerlingen van VMBO De Bongerd laten de ouderen op begrijpelijke wijze zien hoe zij de eenvoudige handelingen op een mobiele telefoon kunnen verrichten. De gratis cursus vindt van 10 tot 11 uur plaats in het Rode Kruisgebouw aan de Kromstraat 45 in Oss. De zaal is om half 10 open. Voor meer info: Annelies van Oss, 0412-641790.

Gospelkoor Reach Out verzorgt Zeelandse mis ZEELAND - Gospelkoor Reach Out verzorgt zondag 30 november de mis in de parochiekerk van Zeeland. De mis begint om 9.30 uur.

Zangkoor Landante zoekt nieuwe leden LANDERD - Koor Landante is op zoek naar nieuwe leden. Het (pop)koor repeteert wekelijks op woensdag van 19.30 tot 20.45 uur in het Wapen van Reek. Het koor is vooral op zoek naar sopranen en bassen. Wie belangstelling heeft is welkom om eens te komen luisteren en/of meezingen in het Wapen. Voor meer informatie kan ook gebeld worden: 0486-475496.

lokaal.nl www.arenalokaal.nl – vrijdag 28 november 2008

5


agenda Elke dinsdag Countrydansen Countryfriends O.N. Line vanaf 20 uur in de Potter in Schaijk Elke woensdag Kienen t.b.v. vogelvereniging Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Elke woensdag Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen

NOVEMBER 28-30 Expositie met werken van Willie Manders in de bibliotheek in Schaijk 28-30 Herfstexpositie met werken van vijf kunstenaars in galerie Achter de Poort in Ravenstein 28-30 Vogeltentoonstelling, vrijdag van 20 tot 22 uur, zaterdag van 14 tot 22 uur en zondag van 10 tot 16.30 uur in gemeenschapshuis De Garf in Zeeland 29 Disco-avond jongerendisco De Fuik, van 19 tot 22 uur in de Piramide in Schaijk 29 Showavond Zotter bij De Potter met diverse tonproaters en amusementsacts, vanaf 20 uur in feesterij De Potter in Schaijk 29 Extra dansavond met live muziek, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 29 Brassband St. Hubertus Herpen op concours: concertwedstrijden van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen, vertrek per bus om 7.30 uur naar Veldhoven 30 Prinsenreceptie De Smouskes, vanaf 13.11 uur in het Witte Huis in Zeeland 30 Surprise Kinderbingo, vanaf 10.30 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen 30 Dansmiddag met orkest Kameleon van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Come Back, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen

DECEMBER 1-28 1-31 1-31 2

Herfstexpositie met werken van vijf kunstenaars in galerie Achter de Poort in Ravenstein Expositie met werken van Willie Manders in de bibliotheek in Schaijk Heemkundekring Land van Ravenstein: fototentoonstelling ‘Bedrijvig Ravenstein’ Vergadering Dorpsraad Ravenstein over het verkeersplan Stadje en herinrichting stationsomgeving, vanaf 20 uur in het oude raadhuis in Ravenstein 4 Keurlive in stadsherberg De Keurvorst in Ravenstein 7 Dansmiddag met orkest Flair van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest X-Treem, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 9 Oud papier Schaijk Oost 10 Fietsenverkoopdag gemeente Landerd, van 13.30 tot 15 uur op de gemeentewerf aan de Runstraat in Schaijk 10 KVO Kerstworkshop met Pauline Post, vanaf 20 uur in De Phoenix in Schaijk 12 Goedevrijdag, vanaf 21 uur in café 3 Heere in Schaijk 13 Black & White Party jongerendisco De Fuik, van 19 tot 22 uur in de Piramide in Schaijk 13 Extra dansavond met live muziek, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 13 KRO-Kerstwandeling: wandeling van 10 km. georganiseerd door het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein in samenwerking met de KRO (tijdens de wandeling worden opnamen gemaakt voor het programma De Wandeling met Hella van der Wijst), start tussen 13 en 14 uur bij Vidi Reo in Ravenstein 13 Ravenstein bij Kaarslicht: kerstgedichten bij kaarslicht van 10 tot 12 uur, Kerst- en cadeaumarkt van 15 tot 21 uur en Ravenstein bij Kaarslicht met duizenden kaarsen, optredens van koren en koperensembles, Anton Pieck-theater, levende kerststal en kaarsenmozaïek op de gracht, van 19 tot 21.15 uur in het centrum van Ravenstein 14 Vrije markt, van 9.30 tot 16 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen 14 Dansmiddag met orkest Idem Dito van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Jersey, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 14 Kerstconcert door het Huisselings Gemengd Koor met advents- en kerstmuziek, van 15.30 tot 16.30 uur in de St. Lambertuskerk in Huisseling 14 Klassiek concert met eventueel High Tea, vanaf 15.30 uur in Klooster Soeterbeeck in Ravenstein 16 KVO Kerstviering, met een muzikaal optreden Prettig Geregeld, vanaf 20 uur in De Phoenix in Schaijk 20 Disco-avond jongerendisco De Fuik, van 19 tot 22 uur in de Piramide in Schaijk 20 Ger Coppens met ‘De Troubadeuse en haar Apostelen’, vanaf 20 uur in De Vlaam in Demen 20 Kerst- en knutselmiddag met traktatie voor de basisschooljeugd, van 14 tot 16 uur in het parochiecentrum in Huisseling 21 Dansmiddag met orkest Come Back van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Kameleon, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 21 Kerstwandeling (5 tot 7 km.) langs kerststallen in diverse kerken in de omgeving, start vanaf 12 uur bij het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein in het oude Raadhuis in Ravenstein 24-31 Kribbeke kijken in het St. Janskerkje in Neerlangel 25-26 Kerstmis

Brassband Sint Hubertus Herpen zaterdag op concours HERPEN - Het hele jaar is de Brassband van muziekvereniging Sint Hubertus uit Herpen aan het oefenen om zo goed mogelijk voor de dag te komen bij de concertwedstrijden van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen. Deze wedstrijden vinden plaats op zaterdag 29 november in theater De Schalm in Veldhoven. Zaterdagmorgen 29 november om 7.30 uur vertrekken de muzikanten per bus naar Veldhoven. Het inspelen begint om 9 uur. Om 10 uur moeten de mannen en vrouwen onder leiding van dirigent Roger Cobben hun concourswerk spelen. De prijsuitreiking is om 14 uur.

Schaijkse parochianen op bedevaart naar Lourdes SCHAIJK - De parochiegroep Schaijk houdt een vijfdaagse reis naar Lourdes. Op maandag 1 juni vertrekken parochianen vanaf Eindhoven Airport samen met pastoor Harald Spiertz naar het bedevaartsoord. In Lourdes verblijft de groep in een hotel op loopafstand van het heiligdom. De reis is alleen geschikt voor mensen die geen hulp of zorg nodig hebben. Ook pelgrims die slecht ter been zijn worden gewaarschuwd voor de hellende straten in Lourdes. Wel zijn hier voldoende rollators en rolstoelen aanwezig. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Wieneke Vissers, 0486-461337.

6

www.arenalokaal.nl – vrijdag 28 november 2008


Lionne de Groot van Gizmo Haarmode Schaijk

‘Ik ga niet van bovenaf zitten commanderen’ SCHAIJK - Na zes jaar te hebben gewerkt voor een ander neemt Lionne de Groot dertien jaar geleden kapsalon Gizmo over. Ze wil haar eigen ideeën inbrengen, alles zelf regelen. Inmiddels heeft ze de schaar aan de wilgen gehangen en is ze fulltime bezig alles in goede banen te leiden. En dat gaat haar goed af. Alles verloopt voorspoedig. Zo goed dat ze in januari een nieuwe kapsalon in Ravenstein kan openen.

oed met klanten om kunnen gaan, goed kunnen luisteren naar de mensen die in de stoel zitten en vakkennis hebben. Drie eigenschappen die een goede kapper volgens Lionne de Groot moet hebben. Daarnaast moet een kapper interesse hebben in de ontwikkelingen in het vakgebied. Om die belangstelling bij haar personeel te stimuleren, organiseert Lionne workshops en neemt ze haar medewerkers mee naar Italië voor een cursus. “Je moet jezelf als kapster blijven ontwikkelen. Je moet cursussen volgen. Hoe actiever je daarin bent, des te beter het is”, verduidelijkt Lionne. “Het weekendje Italië was helemaal leuk, erg gezellig. Zulke dingen zorgen ervoor dat de onderlinge band alleen maar sterker wordt”, gaat ze verder. Naast het volgen van cursussen, praat Lionne veel met andere ervaren kappers om inspiratie op te doen. Uit die cursussen en gesprekken haalt ze dingen die haar aanspreken, waarvan zij denkt dat het zal werken in haar zaak. Lionne: “Ik ga daarbij uit van dingen die ikzelf zou willen als ik een kapsalon bezoek. Wat ik prettig zou vinden, van daaruit werk ik verder.” Ravenstein Lionne is niet iemand die van stilzitten houdt. Ze kan er niet tegen alle dagen thuis te zitten. Nu haar kapperszaak in Schaijk is uitgegroeid tot de zaak die ze voor ogen had, is ze een nieuwe uitdaging aangegaan. “In Schaijk gaat het allemaal prima, waardoor ik meer tijd overheb om nieuwe dingen aan te pakken. Het begon weer te kriebelen”, zegt ze. In januari opent Lionne een nieuwe kapsalon in het centrum van Ravenstein. “We komen in een heel mooi, oud pandje te zitten. Een verbouwing is nood-

ondernemend Siebe Mijnhardt wint kleurwedstrijd AH Schaijk SCHAIJK - De Siebe Mijnhardt (7) heeft de Doornroosjekleurwedstrijd van Albert Heijn Schaijk gewonnen. Hij ging er vandoor met een Disney DVD-pakket. Onder de inzendingen werd zijn kleurplaat als mooiste beoordeeld. Alle Albert Heijn-filialen hebben de winnende kleurplaat opgestuurd naar het AH-hoofdkantoor. Eén prijswinnaar sleept uiteindelijk het Doornroosje-arrangement in Disneyland Resort Parijs in de wacht. De spaaractie voor de Doornroosjepoppen is inmiddels afgesloten. De actie was een groot succes.

Lionne de Groot: “Het is belangrijk naast jonge mensen ook ervaren mensen in de zaak te hebben.” zakelijk, maar alles loopt op schema. Het pand is groter dan in Schaijk, waardoor we meer ruimte hebben om mensen de aandacht te geven die ze verdienen. Vanaf januari kunnen bewoners van Ravenstein bij ons terecht voor een echt verwenmomentje”, vertelt Lionne. Verwennerij Als Lionne gevraagd wordt naar de grootste verandering die ze in kappersland heeft meegemaakt, antwoordt ze dat het allang niet meer om het knippen alleen gaat. Klanten verwennen is vandaag de dag de normaalste zaak bij Gizmo Haarmode. “Naar de kapper gaan, is voor mensen een uitje geworden. Ze worden geknipt onder het genot van een kopje koffie of thee. Daarnaast krijgen klanten bij ons een hoofdmassage, terwijl ze met hun benen omhoog in de massagestoel liggen”, legt ze uit. Ook in de nieuwe kapperszaak in Ravenstein wordt die aanpak gevolgd. Lionne: “De nieuwe kapsalon wordt een ware wellnesskapsalon. Nog meer verwennerij, nog meer aandacht voor de klanten.” Naast verwennen, vindt Lionne het belangrijk dat haar personeel duidelijk is naar klanten toe. Mensen die in de kappersstoel zitten moeten volgens haar weten wat er gebeurt en begrijpen waarom de kapsters doen wat ze doen. “Als kapster moet je goed naar je klanten luisteren. Doen wat zij vragen. En uitleggen waar je mee bezig bent. Waarom je een bepaalde gel of wax gebruikt, waarom je het haar net een stukje langer laat of juist niet”, zegt Lionne. Personeel Het belangrijkste voor Lionne is haar personeel. Dat is de basis, dat zijn volgens haar de mensen die een

kapsalon kunnen maken of breken. “Ik ga niet van bovenaf zitten commanderen. Er lopen hier fijne, goede vakmensen rond die ik waardeer. Ik probeer ze te motiveren, we werken als team samen”, vertelt ze. Goede communicatie met de meiden die in de zaak werken, vindt Lionne van groot belang. “We praten overal over, bespreken alles, zodat er duidelijkheid is en iedereen weet waar zij aan toe is”, zegt Lionne. De basis voor haar nieuwe

zaak in Ravenstein is inmiddels gelegd. Daar gaat vanaf januari een nieuwe groep aan de slag, bestaande uit zowel ervaren als jonge kapsters. Lionne: “Het is belangrijk naast jonge mensen ook ervaren mensen in de zaak te hebben. Een jonge kapster van twintig kan namelijk nog niet tegen een vrouw van veertig met veel werk- én levenservaring opknippen.”

Lionne in haar kapperszaak in Schaijk.

Huub Christiaens van Albert Heijn Schaijk en prijswinnaar Siebe Mijnhardt.

Schoorsteen Pieten PLUS veroveren Nederland SCHAIJK - De Sinterklaasactie, waarbij klanten van PLUS Schoorsteen Hoeden en de bijbehorende Schoorsteen Pieten kunnen bemachtigen, is een groot succes. De Schoorsteen Hoeden, waarvan er toch honderdduizenden op voorraad lagen in de pakhuizen van de goedheiligman, waren in no time ‘uitverkocht’. De Schoorsteen Pieten, die tot zaterdag 29 november worden verstrekt bij iedere 15 euro aan boodschappen, dreigen eenzelfde lot beschoren. De Schoorsteen Hoeden waren officieel verkrijgbaar tot de intocht van de Sint. In veel PLUS-supermarkten moest echter al snel ‘nee’ worden verkocht. Van de Schoorsteen Pieten, die aan de hoeden - of aan andere knoopjes - gehangen kunnen worden, zijn er miljoenen besteld. Maar ook de bodem van de enorme berg Schoorsteen Pietjes is inmiddels in zicht. Toch is er geen reden tot treuren voor de PLUS-kindertjes, zo laat de Sint weten. “Want wie op woensdag 3 december naar de PLUS-supermarkt in Schaijk gaat met zijn Schoorsteen Hoed, ontvangt daar een leuk cadeautje.”

Hoogste punt nieuwbouw De Heidebloem bereikt In plaats van relatiegeschenken

Bouwbedrijf Van der Heijden doneert geld aan KWF en KiKa SCHAIJK - Bouwbedrijf Gebr. Van der Heijden in Schaijk heeft vrijdagochtend twee cheques van 2.500 euro overhandigd aan vertegenwoordigers van het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) en de stichting KiKa (Kinderen Kankervrij). “In plaats van het geven van relatiegeschenken hebben we er dit jaar voor gekozen een geldbedrag aan een goed doel te doneren”, vertelt pr-medewerkster Fleur van der Heijden. Het Schaijkse bouwbedrijf heeft bewust de keuze laten vallen op KWF en KiKa. “Wij hebben op het bedrijf de afgelopen tijd meerdere malen direct of indirect met de levensbedreigende ziekte kanker te maken gehad. Enkele zeer dierbaren zijn ons door deze ziekte zelfs ontnomen.”

Arno (links) en Herbert (rechts) van der Heijden overhandigen de cheque aan vertegenwoordigers van het KWF en KiKa.

SCHAIJK - Op recreatiepark De Heidebloem in Schaijk is onlangs het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw van het horecacomplex. “In het gebouw komt een nieuw horecagedeelte met groot buitenterras en cafetaria. Op de eerste verdieping worden twaalf tweepersoonskamers gerealiseerd met eigen sanitair. Dit gedeelte kan gehuurd worden als accommodatie voor groepen of als hotelkamer voor incidentele overnachtingen”, vertelt Petra van der Tol van De Heidebloem. Het Schaijkse recreatiepark beschikt na de verbouwing over verblijfsaccommodaties met veertig, dertig en 24 slaapplaatsen. De nieuwbouw wordt gerealiseerd door Van Hout’s Aannemingsmaatschappij uit Schaijk. De contouren van de nieuwbouw worden zicht-baar.

Peter Peters steekt jeugdraad Keleströpers in het nieuw REEK - Op zondag 16 november is tijdens de jaarlijkse jeugdprinsonthulling van De Kêleströpers uit Reek, de jeugdraad van elf geheel in het nieuw gestoken door aannemersbedrijf Peter Peters uit Schaijk. De oude kleding is tien jaar meegegaan en was aan vervanging toe.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 28 november 2008

7


Geldig van donderdag 4 t/m zaterdag 6 december 2008

Informeer naar onze

Kerstmenu’s !

Gebouwen zijn er in vele soorten en maten. Allemaal hebben ze een eigen functie en toepassing. Dus vormt elk bouwplan de oplossing voor een unieke prombleemstelling. Hoe goed ook de voorbereiding, geen enkel bestek blijkt 100% waterdicht. Er is altijd ruimte voor creatieve oplossingen. Dan is het prettig te weten dat uw aannemer met u meedenkt. Aannemersbedrijf Peter Peters weet met ruime ervaring, inlevingsvermogen en een flexibele opstelling aan elke onvolkomenheid een mouw te passen.

Plus Van Bavel - Schaijk Pastoor van Winkelstraat 16 - T: (0486) 461379

Informeer vrijblijvend!

Open: maandag t/m donderdag 08 - 20 uur / vrijdag 08 - 21 uur / zaterdag 08 - 18 uur

Scheltseweg 13, 5374 EB Schaijk • Postbus 41, 5374 ZG Schaijk Telefoon (0486) 46 37 88 • Fax (0486) 46 36 30 • E-mail petersbouw.schaijk@planet.nl

8

www.arenalokaal.nl – vrijdag 28 november 2008


Gitarist Martijn Smits uit Schaijk

‘Ik wil van alle muziekstijlen iets leren’ SCHAIJK - Als 21-jarige werkt Martijn Smits (29) als timmerman in de bouw. In zijn vrije uurtjes speelt hij graag een riedeltje op zijn gitaar en niet onverdienstelijk. Wanneer de kans zich voordoet om toegelaten te worden tot de vooropleiding van het Conservatorium Brabant, hoeft hij daarom niet lang na te denken. Hij grijpt deze kans met beide handen aan en verruilt de hamers voor de gitaarsnaren. Nu, acht jaar later, is Martijn afgestudeerd, maar neemt hij nog steeds gitaarlessen om zich te blijven ontwikkelen als gitarist. Want zo zegt hij: “Je bent nooit uitgeleerd en de snelste manier van ontwikkelen, is lessen volgen. Er zijn altijd mensen die je iets kunnen leren.”

et vooropleidingsjaar is pittig. Martijn begint eraan met weinig muzikale bagage en theoriekennis van helemaal nul. “Ik wist niet eens wat een terts was.” Hij knokt zich door het jaar heen, studeert hard. Toch is hij zelf ook redelijk verbaasd als hij aan het eind slaagt voor zowel de praktijk als de theorietoets. “Ik heb dat jaar mijn techniek van spelen helemaal moeten veranderen. Dat ik het heb gehaald verbaast me soms nog steeds.” De eerste twee jaar op het conservatorium krijgt Martijn klassiek gitaar en doet hij de dingen die hij echt leuk vindt. “Onder begeleiding van een goede docent mocht ik mijn eigen gang gaan. Proberen verschillende stijlen, van jazz tot rock, te combineren. Helemaal goed.” In het derde jaar komt Martijn in een dip terecht. Een docent die zich te veel beperkt tot zijn eigen domein, de blues, is daar onder andere de oorzaak van. “Alles draaide om de blues, terwijl ik vind dat je jezelf niet te veel moet beperken. Hij kwam niet uit dat hokje, terwijl ik van alle muziekstijlen iets wil leren. Ik wil me breder

zettende passie van hem. Het is voor Martijn dé manier om zijn kennis door te geven aan mensen die ook enthousiast zijn over muziek en gitaarspelen. Voor iedere nieuwe leerling maakt hij een speciaal lesprogrammaatje. Een methode die goed aanslaat, merkt hij. “Iemand komt bij me en zegt bijvoorbeeld ‘ik wil graag nummers van Nirvana kunnen spelen’. Daar haak ik op in. Ik maak een lesprogrammaatje, waarin we toewerken naar het doel van die leerling. Gaandeweg raken de leerlingen steeds enthousiaster, waardoor ze willen oefenen. En veel oefenen is het allerbelangrijkste. Zonder oefenen kom je er absoluut Martijn Smits: “Je moet niet te vaak op dezelfde plek spelen. Mensen moeten niet op je uitgekeken raken.

oriënteren.” Daar is Martijn nu hij afgestudeerd is mee bezig. Hij geeft gitaarles, schrijft composities, stelt muziek voor een theatervoorstelling samen en speelt sinds februari 2008 in een nieuwe band. “Ik mág eindelijk weer spelen. Op het conservatorium werd het moeten en dat is niet goed. Ik mocht daar mijn eigen weg niet kiezen, zat vast. De school heeft mijn ogen geopend. Ik moet zo veelzijdig mogelijk zijn en blijven, sowieso qua muziekstijlen maar ook qua bezigheden.” Inhumanic Momenteel is Martijn vooral bezig met het geven van gitaarlessen en spelen met zijn nieuwe band Inhumanic. Lesgeven is een ont-

niet”, legt Martijn uit. Ook repeteren en spelen met zijn nieuwe band Inhumanic geeft veel voldoening. Samen met zijn muziekmaatje Rudy Geurts van Kessel (drum), Anneke Bakker (zang), Niels van den Bogaert (toetsen), Eric Verstegen (gitaar), Jonas Smits (bas) en Sander Ottens (gitaar) oefent hij elke week hard om nieuwe nummers onder de knie te krijgen. Op zaterdag 18 oktober beleven ze hun podiumdebuut in café De Raaf in Schaijk. Martijn over hun debuut: “Het ging erg lekker, we waren behoorlijk tevreden. Natuurlijk krijg je naderhand respons, waar ook enkele kritiekpunten tussen zitten. Dat moet je als muzikant opvatten als positieve respons, niet als negatieve kritiek. Vat je het negatief op, dan ga je eraan onderdoor. Die dingen moeten we

juist meenemen en hard aan werken.” Met oud en nieuw treedt Inhumanic weer op, ditmaal in café 3 Heere in Schaijk, en twee maanden later is de formatie geboekt tijdens de carnaval. Maar daarna even niet meer, niet in Schaijk tenminste. “Je moet niet te vaak op dezelfde plek spelen. Mensen moeten niet op je uitgekeken raken, dan houdt het snel op”, vertelt Martijn. Wat zijn je toekomstplannen? “Ik wil echt het klassieke spel weer oppakken. En daarnaast verder met het componeren van stukken. Zoveel mogelijk verschillende stijlen combineren in één compositie en daar dan iets moois uit laten komen. Lijkt me helemaal geweldig. Maar dat is voor in de verdere toekomst. Ons bandje Inhumanic is op dit moment mijn belangrijkste drijfveer. Onszelf verder profileren, stukken instuderen en spelen die andere rockcoverbands niet ten gehore brengen. Daar wil ik helemaal voor gaan.”

Concert in Klooster Soeterbeeck Ravenstein

Kerstactiviteiten in Wapen van Reek

RAVENSTEIN - In klooster Soeterbeeck in Ravenstein vindt zondag 7 december van 15.30 tot 16.30 uur een concert plaats van Audite Nova. Het Nijmeegs Universitair Kamerkoor Audite Nova is in 1967 opgericht door een aantal leden van het Nijmeegs studentenkoor Alphons Diepenbrock. Het kamerkoor is nauw verbonden met de Radboud Universiteit Nijmegen. Het merendeel van de 27 leden studeert of werkt aan de universiteit. De naam Audite Nova verwijst naar de titel van een lied van de Nederlandse componist Orlando di Lasso. Het betekent ‘hoort dit nieuws, deze nieuwe geluiden’. Er wordt telkens weer naar gestreefd om verrassende en gewaagde programmering te koppelen aan een hoog muzikaal niveau. Bij het uitvoeren van kamermuziek passeren alle stijlperiodes van de westerse koormuziek de revue. Reserveren: 0486-417450 of Soeterbeeck@fb.ru.nl

REEK - De RIGOM houdt een dag met kerstactiviteiten voor 55-plussers in het Wapen van Reek. Deze is op woensdag 17 december. De dag start om 12.30 uur met een kerstdiner in het eetpunt. Na dit diner is vanaf 14 uur deel te nemen aan een workshop bloemschikken. Onder begeleiding van mevrouw Bens, docente bloemschikken bij de RIGOM, wordt een kerststukje gemaakt. Aanmelden voor deze dag kan tot maandag 8 december bij Marian Linders, 0486-422078. Deelname kost 15 euro. Het is ook mogelijk alleen te dineren, dit kost 8 euro.

Surprise-kinderbingo in dorpshuis ‘t Slotje Herpen HERPEN - De programmaraad van dorpshuis ‘t Slotje houdt een surprise-kinderbingo. Deze is op zondag 30 november vanaf 10.30 uur. Kaarten kosten 1,50. Misschien brengen Sinterklaas en zwarte piet ook een bezoekje aan de bingo.

Laatste weekend ‘emailles van Louis Dusée’

g eho o r d Na 14 jaar eindelijk Chinese Democracy Album: Chinese Democracy Artiest: Guns N’ Roses Maatschappij: Universal Music Release: 23 november Het heeft ‘even’ geduurd, maar eindelijk ligt het nieuwe album Chinese Democracy van Guns N’ Roses in de winkel. De laatste albums, Use Your Illusion I & II, dateren van 1991. Probleemkind en frontman van de groep Axl Rose bleef het nieuwe album maar uitstellen. Hij is het enig overgebleven bandlid van de succesvolle formatie eind vorige eeuw. In maart dit jaar is Dr. Pepper een weddenschap aangegaan met de band waarin iedereen in Amerika een blikje Dr. Pepper zou krijgen als het GNR-album in 2008 uitkwam. Dat heeft schijnbaar geholpen, want vanaf 23 november was het wereldwijd verkrijgbaar. De echte fans die hopen op tijden van weleer kunnen teleurgesteld zijn met het resultaat na 17 jaar wachten. De echte GNR-sound is op het album niet terug te vinden. Daarvoor mis je de bijdrage van Slash. Het beste is om de plaat zonder verwachtingen vooraf te luisteren en je te laten verrassen. Het is namelijk een goed rockalbum geworden na jaren in de studio te hebben gelegen. Soms klinkt het een beetje overgeproduceerd, maar technisch zit het goed in elkaar. Al met al is het een gevarieerd album en zeker de moeite van het luisteren waard.

Axl Rose (foto: PixOnStage)

Ilse DeLange levert luchtig nieuw album af Album: Incredible Artiest: Ilse DeLange Maatschappij: Universal Music Release: 17 oktober Voor haar nieuwe album heeft Ilse DeLange de touwtjes in eigen handen genomen. Voorheen durfde ze nog niet helemaal op haar eigen oordeel te vertrouwen, maar inmiddels is ze zo gegroeid als muzikant dat ze de keuzes voor haar plaat zelf heeft gemaakt. Ze heeft samengewerkt met het Zweedse productieduo Macho Psycho, aangevuld met de Amerikaanse singer/songwriter Nate Campany. “Door die Zweedse beats zit je al meteen in een bepaald ‘up’ gevoel,” vertelt Ilse. “Nate en ik hebben dan een gitaar op schoot en gaan een beetje jammen.” Dit heeft geleid tot een album vol positieve en vrolijke liedjes. De stijl wijkt af van haar vorige albums. Die waren veelal een mix van voornamelijk country, rock, pop en af en toe een vleugje jazz. Haar nieuwe plaat heeft meer een echte eigen, eenduidige sound. Al lange tijd probeert Ilse ook door te breken aan de andere kant van het water. Met dit album maakt ze grote kans daar eindelijk voet aan de grond te krijgen. Zeker ook nadat haar album getipt is door Perez Hilton, die in Amerika bekendstaat als kritische talentspotter.

RAVENSTEIN - De expositie in het museum voor vlakglasen emaillekunst in Ravenstein van emailles van Louis Dusée en enkele van zijn oud-leerlingen wordt op zondag 30 november afgesloten. Er zijn naast werk van Louis Dusée uit Hilvarenbeek ook emailles te zien zijn van Ria Algra, Adriaan van den Berk, Yvette Goenée, Nelly Kooyman, Nan Schepers, Ria Vader en Linda Verkaaik.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 28 november 2008

Ilse DeLange (foto: PixOnStage)

Paul Verstegen

9


VTU Telecom Vluchtoord Zondag van 10.00 tot 17.00 GROTE GSM OPRUIMING De nieuwste GSM gratis bij de goedkoopste abonnementen Gratis Mobiel TV Nokia N96

Gratis

Nokia N95 8Gb

Samsung Omnia

Gratis

HTC Diamond

Gratis

Gratis

LG Viewty

Gratis

Mail • internet • mobiel tv Per maand 195 min/sms Per maand  32,45

300 minuten p/m Per maand  24,95

Mail • internet 300 minuten p/m Per maand  34,95

Mail • internet 100 min/sms p/m Per maand  23,50

150 minuten p/m Per maand  12,95

Nokia 6500 Slide

LG KF 750 Secret

Samsung F480

Nokia 6300

Nokia 6500 Classic

Gratis

Gratis 150 minuten p/m Per maand  12,95

Horloge TW Steel t.w.v.  199,-

Gratis

Gratis

150 minuten p/m + surf en mail Per maand  24,95

200 minuten p/m Per maand  16,95

150 minuten p/m Per maand  12,95

Gratis 150 minuten p/m Per maand  12,95

K re d i e t c r i s i s ! G o e d k o o p b e l l e n e n s m s m e t e e n S i m o n l y a b o n n e m e n t KPN Flexibel 130 min/sms 240 min/sms 320 min/sms 480 min/sms

 7,95  9,95  13,95  28,95

Simpel Simonly

Telfort

Vooral bellen 120 min + 10 sms  2,50 240 min + 20 sms  5,00

50 minuten  2,95 100 minuten  4,45 200 minuten  4,95 300 minuten  7,95 400 minuten  13,95 500 minuten  17,95 Sms-bundels 25 sms  1,00 100 sms  2,00 1000 sms  10,80 Geen aansluitkosten

Vooral sms’en 80 min + 60 sms  2,50 160 min + 120 sms  5,00 Geen aansluitkosten Nummerbehoud mogelijk Contract 1 of 2 jaar ook verlengen

Mini laptop Medion + Samsung B130

Aansluitkosten  10,Contract 2 jaar

Nokia 6300 + Nintendo Advance

Vodafone

Debitel KPN

125 min + 50 sms 250 min + 75 sms 350 min + 100 sms 450 min + 75 sms 450 min + 150 sms

 5,95  7,95  13,95  19,45  20,95

125 minuten 250 minuten 350 minuten 450 minuten

 4,95  6,95  11,45  17,45

Geen aansluitkosten Nummerbehoud mogelijk

Apple iPhone

Laptop Acer 5315 + Nokia 2760

75 min + 25 sms 100 min / 50 sms 150 min + 100 sms 200 min / 100 sms 250 min + 75 sms 300 min / 150 sms

 3,50  4,95  4,95  6,90  7,95  12,95

Geen aansluitkosten Contract 1 jaar Nummerbehoud mogelijk

Playstation 3 + Samsung B130

ACTIE!

 99,-

 0,-

Gratis

GRATIS Harry Potter spel

300 minuten p/m Per maand  24,95

150 minuten p/m Per maand  12,95

195 min/sms p/m incl. mail en internet Per maand  32,45

Nintendo DS Lite + Nokia 2760

Nintendo DS Lite + Samsung B130

Tom Tom V4 Europa + Nokia 2760

Gratis 150 minuten p/m Per maand  12,95

Gratis 150 minuten p/m Per maand  12,95

 49,-

300 minuten p/m Per maand  24,95

Nintendo Wii Samsung B130

Nintendo DS Lite Rose + Motorola V3 Rose

Gratis 150 minuten p/m Per maand  12,95

 49,-

300 minuten p/m Per maand  24,95

Gratis 150 minuten p/m Per maand  12,95

Gratis 150 minuten p/m Per maand  12,95

Z o n d a g 3 0 n o v e m b e r V T U Te l e c o m V l u c h t o o rd o p e n v a n 1 0 . 0 0 t o t 1 7 . 0 0 u u r v.t.u. telecom Centrum St. Janstraat 35 in Intersport Superstore 0413 - 256552 Vrijdag koopavond

v.t.u.telecom Boxmeer Spoorstraat 44 (0485) 57 16 53 Vrijdag koopavond

v.t.u. telecom Uden Vluchtoord 10 0413 - 250003 ma.-vr. tot 21.00 uur za. 10.00 tot 17.00 uur

(Drukfouten voorbehouden, prijzen zijn vanaf prijzen.)

v.t.u. repair & go reparatie en software Vluchtoord 10 ma.-vr. tot 17.00 uur


Sportret: Claudia Nicolas uit Reek

‘Tijdens mijn eerste tocht heb ik een vierkante meter blaren weggeknipt’ In de rubriek Sportret besteedt Arena elke week aandacht aan een lokale sportman, -vrouw of -coach. De sporter krijgt een aantal vragen voorgeschoteld. eze week is het de beurt aan de Française Claudia Nicolas (48). Claudia heeft wandeltochten gemaakt in diverse landen. Naam Claudia van Duren-Nicolas Geboortedatum 23 maart 1960 Woonplaats Reek Sport Wandelen Positie In mijn schoenen Karakter Eigenlijk ben ik maar een zachtaardig eitje. Sterke punten Ik ben een volhouder, een echte doorbijter. Daarnaast ben ik een erg sociaal mens. Zwakke punten Onlangs ben ik erachter gekomen dat ik niet assertief genoeg ben. Ik laat te makkelijk over me heen lopen. Waar andere mensen zoiets hebben van ‘nee, echt niet’, denk ik vaak ‘ach’. Wandelen In 2003 heb ik het loopvirus gekregen van een Franse neef. Ik was altijd al geboeid door zijn wandeltochten in onder andere Lapland, heel Frankrijk en de Pyreneeën. De tochten zitten tegen survival aan, het is heel zwaar. Zelf loop ik één à twee keer per week. Elke zondag gemiddeld twintig kilometer en doordeweek tussen de tien en vijftien. Motivatie Ik loop omdat ik niet kan fietsen. Dat heb ik geprobeerd, maar ik ben te laat begonnen met fietsen. Ik sta doodsangsten uit op dat ding. Toch wil ik graag buiten zijn en daarom wandel ik elke week. Als wandelaar zie je veel en heb je alle tijd om het rustig te bekijken. Het werkt voor mij heel erg ontspannend. Het voelt goed om buiten te zijn. Dat heb ik toch nodig als boerendochter. Hoogtepunt De wandeltocht die ik in 2003 in

Claudia Nicolas: “Ik loop omdat ik niet kan fietsen.” IJsland heb gemaakt heeft de meeste indruk op mij gemaakt. Daar hebben we zeven dagen gelopen met een groep van vijftien Franse middelbare scholieren in de leeftijd van zestien tot negentien. Naast mij waren er ook nog drie mannelijke begeleiders mee. Tijdens de tocht hebben we helemaal niemand gezien. Dieptepunt Dat is dezelfde wandeltocht. Daarmee is mijn wandelcarrière eigenlijk begonnen. Ik ben totaal onvoorbereid meegegaan met die tocht. Op het vliegveld hebben ze het gewicht van mijn rugzak vastgesteld op 23 kilo. Daarin zat alles wat ik in die zeven dagen nodig had: slaapspullen, tent, eten, drinken, kleren. Dat was erg belastend en zwaar. De eerste dag zijn we bijvoorbeeld van 200 meter naar 1100 meter geklommen. Het was een ware uitputtingsslag. IJsland Voor de tocht naar IJsland werd ik meegevraagd door mijn neef. Ze zochten nog een vrouwelijke begeleider voor medische ondersteuning tijdens de tocht. Niemand durfde het

In Zeeland en Mariaheide

Rijvereniging St. George rijdt selectiewedstrijden SCHAIJK - Verschillende leden van paardrijvereniging St. George uit Schaijk hebben afgelopen weekend deelgenomen aan selectiewedstrijden. Chantal van de Haterd reed met paard Romano een wedstrijd in Mariaheide. In de klasse M2 behaalde zij 170 en 166 punten. In Zeeland werden wedstrijden gereden in de categorieën B en L. Ingrid van Vilsteren sleepte met paard Ungaro een vierde plaats in de wacht met 193 punten. In de klasse L1 haalde Maartje Peters met haar paard Zaphiera en tweede plaats. In de klasse L2 behaalde zij 185 punten. Dit was goed voor een tiende plaats. Een zestiende plaats was voor Diane Heijmans. Zij deed dit door 177 punten binnen te halen in de klasse L2.

aan omdat de tocht te pittig zou zijn. Uiteindelijk kwamen ze bij mij terecht. Ik heb besloten mee te gaan vanwege mijn achtergrond in de verpleging. Tijdens de tocht heb ik minstens een vierkante meter aan blaren weggeknipt. Bij goed weer ging ik ‘s avonds op visite bij de scholieren om ze te helpen met eventuele ongemakken. Als het slecht weer was kwamen ze bij mij op bezoek. Er stonden soms wel zes ‘patiënten’ in mijn koepeltentje. Tunesië Vorig jaar ben ik met een groep van vijftien personen in de leeftijd van 25 tot 50 jaar zeven dagen naar Tunesië geweest. Dat was de eerste keer dat ik door de woestijn heb gewandeld. Het was erg fascinerend. Alle herkennings- en oriëntatiepunten uit het dagelijkse leven zijn verdwenen. Er is geen weg die je kunt volgen, geen prikkelingen vanwege de absolute stilte. Je past je manier van leven aan, je brengt de dag heel anders door. Mauritanië Ook in Mauritanië heb ik een week door de woestijn gewandeld. Het

kostte me slechts zeven uur om vanuit Nederland midden in de Sahara te staan. We waren wederom met vijftien personen, ditmaal in de leeftijd van 30 tot 50 jaar. In de woestijn waren we dag en nacht buiten. We hadden geen tent, we sliepen in het zand. Er was een gids bij en een aantal kamelen. Die droegen ons drinkwater en groente. Ook was er een schaap. Die hebben we de eerste dag geslacht en nog de hele week van gegeten. Je moet wel bedenken dat we daar geen koelkast hebben om het eten vers te houden. In tegenstelling tot IJsland en Tunesië kwamen we hier onderweg wel mensen tegen. Voornamelijk vrouwelijke nomaden die prullaria probeerden te verkopen, zoals zelfgemaakte armbanden. We zijn ook door een aantal armoedige dorpen gekomen. Het sociaal leven is daar minimaal, de scholen zijn nooit open. Woestijn Een grote misvatting is dat de meeste mensen die woestijn zien als één grote zandbak. Niets is minder waar. Er zijn veel hoge zandduinen. Het kost soms veel moeite om daar overheen te komen. Aan de andere kant van een van die duinen kwamen we op rotsachtige grond terecht met links en rechts steile, afgetopte rotswanden. Het leek heel erg op de Grand Canyon. Bij het eindpunt moesten we een hele steile helling afdalen. Onderaan leek het net of we de Efteling binnenliepen met overal palmbomen. Ambitie Ik wil graag nog een keer naar Butan om daar te lopen. Het kostenplaatje daarvoor is erg hoog, dus ik moet nog even sparen. De afbeeldingen die ik heb gezien trekken me heel erg aan. Verder wil ik ook nog wel een keer naar de States of Nieuw-Zeeland, maar ook eilanden wat dichterbij of Wales. Eigenlijk wil ik overal waar ik nog niet geweest ben nog wel eens gaan kijken. Daarnaast lijkt het me leuk om vanuit mijn werk een keer mee te doen aan een humanitair tandheelkundig project.

s p o r t Aanmelden kandidaten voor Landerds sportgala LANDERD - Traditiegetrouw huldigt het gemeentebestuur van Landerd de inwoners die in het jaar 2008 een Nederlands, Europees of wereldkampioenschap hebben behaald. Hetzelfde geldt voor Landerdse sportverenigingen. De huldiging vindt plaats op dinsdag 24 maart om 20 uur in het Raadhuis in Schaijk. Het gaat om een eigen prestatie van een individu of team en niet bijvoorbeeld om een dier dat door training en begeleiding wordt bekroond. Omdat de gemeente niet helemaal op de hoogte is welke inwoners in het jaar 2008 een kampioenschap hebben behaald, dienen kampioenen voor 1 februari aangemeld te worden bij: gemeente Landerd, ter attentie van Corinne Mulder, Postbus 35, 5410 AA Zeeland, of afgeven aan de receptie van het gemeentehuis, Kerkstraat 39 in Zeeland. Men kan de aanmelding ook per e-mail versturen aan: corinne. mulder@landerd.nl. De aanmelding dient de volgende informatie te bevatten: naam kampioen, naam leden team, soort kampioenschap, datum en plaats behalen kampioenschap, geboortedatum kampioen, adres kampioen / contactadres team en sportclub.

Fel Emos Schaijk wint ruim van Alico SCHAIJK - Emos Schaijk speelde zondag voor de derde achtereenvolgende keer in eigen huis. De tegenstander was deze keer het team Alico. Schaijkse korfbalsters werkten hard en speelden fel. Dat was ook te zien aan de ruststand: met een voorsprong van 7-1 ging Emos de rust in. In de tweede helft jaagden de Schaijkse meiden goed door en er werd uiteindelijk met 10-4 gewonnen. Voor Emos scoorden Mijke Appelhof (2x), Adrienne Beelen (3x), Maartje van der Steen, Claudy Roefs (2x), Loes Franssen en Femke Peters. Komende zondag speelt Emos tegen de nummer twee van de ranglijst SCMH, vanaf 18.15 uur in sporthal Bunders in Veghel.

Schrijvers Elektrotechniek sponsort volleyballers Voreo RAVENSTEIN - Schrijvers Elektrotechniek uit Oss voorziet het derde herenteam van Voreo, de volleybalvereniging voor Ravenstein en Omstreken, de komende drie seizoenen van een nieuw tenue. Schrijvers sponsort Heren 3 met nieuwe shirts en broeken in de roodwitte clubkleuren van VOREO. Schrijvers Elektrotechniek is een elektrotechnisch bedrijf met een groot scala aan activiteiten. Volleybalvereniging Voreo heeft leden uit de wijde omtrek van Ravenstein. Mini, aspiranten-, junioren-, dames-, heren- en recreantenteams sporten wekelijks op hun eigen niveau in sporthal Den Hoge Graaf in Ravenstein. Wie interesse heeft om lid te worden, kan langskomen op de vaste trainingsavond (maandag) of op de NEVOBO-competitieavond (donderdag). Vrijblijvend een training meedraaien kan altijd. Meer info: www.voreo.nl.

De Raaf Schaijk steekt elftal DAW B2 in het nieuw De jeugdige spelers van DAW B2 zijn door café De Raaf in Schaijk in het nieuw gestoken. Marcel van den Heuvel, voorzitter van de Schaijkse voetbalvereniging, sprak op sportpark D’n Heuvel een dankwoord uit aan de heer Mustafa Karasahin van De Raaf. Voor de leiding van DAW B2 werden warme jassen ter beschikking gesteld. DAW B2 in de nieuwe shirts, met helemaal rechts Mustafa Karasahin.

Voreo Heren 3 met sponsor Schrijvers.

De Klapper introduceert badminton aan basisscholieren SCHAIJK - Badmintonvereniging De Klapper uit Schaijk heeft meegedaan aan het initiatief van de gemeente Landerd om meer kinderen uit de groepen 6,7 en 8 aan het sporten te krijgen. De kinderen hebben in vijf lessen de basisvaardigheden van het badminton geleerd en de spelvormen geoefend. Tijdens de laatste les is een onderling toernooi gespeeld. Hierbij eindigden John van Schaijk, Eckart de Bie en Jan Roborgh respectievelijk op de eerste, tweede en derde plaats.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 28 november 2008

11


Waterschap Aa en Maas baggert in Huisseling Waterschap Aa en Maas baggert de komende tijd de watergangen aan de Grotestraat en de Meerstraat in Huisseling. De totale sliblaag in de circa één kilometer lange sloot wordt verwijderd. Het waterschap verwacht dat er ruim 1000 kubieke meter slib uit de sloot vrijkomt. De baggerwerkzaamheden duren naar verwachting tot medio december.

De reden voor het baggerwerk is het feit dat de sloot is verondiept door bezinking van kleine gronddeeltjes en bladeren op de vaste waterbodem. Doordat de sloot minder diep is, kan het water minder goed afgevoerd worden. Dit kan op den duur overlast veroorzaken. Daarnaast levert de voedingsrijke sliblaag een verslechtering van de waterkwaliteit op. De rioolwater overstort aan de Grotestraat is in 2004 gedeeltelijk afgekoppeld. Hierna hebben geen overstorten meer plaatsgevonden. Nu deze vervuilingsbron is aangepakt en tevens bladinval zal worden verminderd door het uitdunnen van omliggend groen, is het een goed moment om de neergeslagen sliblaag te baggeren. Na het verwijderen van de sliblaag kunnen de watergangen hun functie weer optimaal vervullen. De te baggeren waterlopen liggen tussen Huisseling en de snelweg A50. Onderzoek Voordat de baggerwerkzaamheden beginnen, is eerst een onderzoek uitgevoerd naar de dikte en kwaliteit van de sliblaag. Het onderzoek wees uit dat de 30 tot 80 centimeter dikke sliblaag, goed voor in totaal ruim 1000 kubieke meter slib, chemisch niet verontreinigd is. Dat betekent dat het slib op de aangrenzende percelen kan worden verwerkt. Met de aanliggende eigenaren, bij wie slibspecie op de kavel wordt verwerkt, zijn afspraken ge maakt over het gebruik van een werkstrook van circa tien meter breed langs de watergang. Overslaglocatie Op sommige plekken, in verband met de afstand tot de overstort of onmogelijkheid van verwerking op het aangrenzend terrein, wordt de bagger uit de waterloop in gesloten vrachtwagens geladen en voor verwerking afgevoerd naar Beuningen Dit is het geval langs de Meerstraat en een deel ten noorden van de Grotestraat. Op de hoek van de Grotestraat en de Meerstraat wordt een overslaglocatie ingericht, waar de bagger in vrachtwagens wordt geladen. Hoewel het verkeer over de genoemde straten mogelijk enige hinder van de werkzaamheden ondervindt, zullen de straten niet worden afgesloten. Het wandelpad ten noorden van de Grotestraat zal vanwege de werkzaamheden langs de watergang circa een week niet beschikbaar zijn voor wandelaars.

diensten Parochies H. Antonius Abt Reek Pastoor: L.J.M. de Louw, Mgr. Borretstraat 3, 5375 AA Reek, 0486- 472339, e-mail: reek.h.antoniusabt@home.nl. Spreekuren op woensdag en zaterdag van 10 tot 11.30 uur. Diensten: zaterdag 19 uur en zondag 10.30 uur. Mariakapel in de kerk doorlopend geopend. H. Antonius Abt Schaijk Pastoor: H. Spiertz, Pastoor van Winkelstraat 1, 5374 BG Schaijk, 0486-461220. Vieringen: zaterdag 17.30 uur, zondag 10 uur. Vespers in de Mariakapel: maandag tot en met vrijdag 18 uur. Mariakapel open van maandag tot en met zaterdag, 9 tot 18 uur. H. Jacobus de Meerdere Zeeland Kapelaan M. Dorssers, Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland, 0486-451377. Kapelaan A.Holvoet, Oudedijk 43, 5409 AB Odiliapeel, 0413-272445. Secretariaat: Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland, 0486-451377, fax 0486-452870, e-mail: info@pe-ovz.info H. Missen: woensdag en vrijdag 19 uur, zaterdag 17.30 uur, zondag 9.30 uur. Rozenkransgebed: dinsdag 19 uur, Vespers: donderdag 18.45 uur. St. Lucia Kerkgebouw: St. Luciastraat 1 Ravenstein. Pastoor J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, (0486) 411595, e-mail: pastoraat@stluciaravenstein.nl of secretariaat@stluciaraven stein.nl, internet www.stluciaravenstein.nl. Kerkhofbeheerder: Jan van Schadewijk, 0486411861. St. Sebastianus Kerkgebouw: Rogstraat 2 Herpen. Pastor: A. Driever, Alard van Herpenplein 7, 5373 AH Herpen, 0486-411424. H. Willibrordus Kerkgebouw: Maasdijk 69 Demen, 0486-411748. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, e-mail: alimuken@planet.nl St. Vincentius Kerkgebouw: Laagstraat 16 Deursen. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, e-mail: alimuken@planet.nl St. Lambertus Kerkgebouw: Hamstraat 1 Huisseling. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, e-mail: parall@planet.nl St. Victor-Antonius Abt Kerkgebouw: Kerkstraat 20 Overlangel. Pastor: Harrie Zandbelt, Loonsestraat 2, 5371 PJ Neerloon, tel. 0486-411282. Huisartsen Er is een gemeenschappelijke avond-, nacht- en weekenddienstregeling van de huisartsen in de regio Oss, 's-Hertogenbosch en Veghel. Deze huisartsenpost is dagelijks bereikbaar van 5 uur 's middags tot 8 uur de volgende ochtend, en verder in het weekend en op feestdagen. U kunt de post bellen voor dringende hulp die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. De huisartsenpost is bereikbaar onder tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Tigchelaar en Peeters, Sultzbachstraat 6, 5371 ES Ravenstein, tel. 0486-412242. Spoedlijn overdag: 0486-414155. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur12.00 uur en van 13.30-17.00 uur, uitsluitend volgens afspraak. J. Keulers en Mw. W. v.d. Laan, Contre Escarpe 2, 5371 CK Ravenstein, tel. 0486-411530. Spoedlijn overdag: 0486-415965. Spreekuur: Volgens afspraak. R. Besselink en A. Olde Loohuis, St. Sebastianusstraat 12, 5373 AE Herpen, tel. 0486-411321. Spoedlijn: overdag 0486-416484. Spreekuur: ma. t/m vr. Van 8.00-9.00 uur en volgens afspraak. Huisartsenpraktijk Reek, tel. 0486-475139, spoedeisende hulp, tel. 0486-473816, weekenddienst Reek, tel. 0900-8880. Huisartsengroepspraktijk Schaijk, tel. 0486-462044, spoedeisende hulp, tel. 0486-462064, weekenddienst Schaijk, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Zeeland, tel. 0486-451200, spoedeisende hulp, tel. 0486-451600, weekenddienst Zeeland, tel. 0900-8860. Apotheek Service Apotheek Ravenstein, Marktstraat 10, 5371 AD Ravenstein, tel. 0486-416111. Apotheek Schaijk, Schutsboomstraat 15, 5374 CA Schaijk, tel. 0486-463344, fax 0486-463424, e-mail apotheekschaijk@ezorg.nl

www.vidireo.nl

Tandartsen MM.E.A. de Graaf, Zeeland, tel. 0486-420500. A.M.W.T.M. de Hond, Schaijk, tel. 0486-461552. J.E.M. Jacquemard, Zeeland, tel. 0486-452783. G.P. van Koersveld, Schaijk, tel. 0486-463937. P. van Hooft, tel. 0486-412118 (Herpen) / 0486-416200 (Ravenstein). Dierenartsen Dierenkliniek Schaijk, Scheisestraat 10a, tel. 0486-463636. Stichting Thuiszorg Pantein Zorgvragen: 0900-8803; 10 cent p/m, 24 uur per dag. Website: www.thuiszorgpantein.nl / e-mail info.thuiszorg@pantein.nl. Bij Thuiszorg Pantein (voorheen Stichting Thuiszorg Brabant NoordOost) kunt u terecht voor Huishoudelijke Verzorging, Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg, Voeding en Dieet, Thuiszorgwinkel en Uitleen, ZorgActief Cursus en Service. Thuiszorgwinkels: Uden, Industrielaan 1, open ma-vr van 8.30 tot 17 uur, za van 10 tot 17 uur; Veghel: Stadhuisplein 47, open ma-vr van 9 tot 12 uur; Oss, Schadewijkstraat 8, open ma-vr van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16.30 uur.

Panta Rhei verzorgt Sintbezoeken aan huis Ook dit jaar biedt toneelvereniging Panta Rhei uit Reek weer Sintbezoeken aan. Het is mogelijk om Sinterklaas met een paar Pieten langs te laten komen of een groepje enthousiaste Pieten. Dit jaar zal de Sint langs komen op zaterdag 29 november, zondag 30 november en vrijdag 5 december. Voor meer informatie: www.pantarheireek.nl

12

www.arenalokaal.nl – vrijdag 28 november 2008


Leverbaar vanaf 23 januari

Toyota lanceert nieuwe milieuvriendelijke iQ OSS - Vanaf 23 januari start de officiële verkoop van de nieuwe milieuvriendelijke Toyota iQ in Nederland. De iQ is een compacte A-segmentauto met een voor deze klasse hoogwaardig uitrustingsniveau. Wereldwijde veiligheidsprimeur is de curtain airbag achterin. In totaal telt de iQ maar liefst negen airbags.

e iQ past perfect in de Toyota ‘Optimal Drive’ filosofie. Dit staat voor laag brandstofverbruik en lage uitstoot, zonder concessies met betrekking tot prestaties. De iQ kenmerkt zich door opvallend goede manoeuvreerbaarheid in stedelijke gebieden, mede dankzij een korte draaicirkel, en stabiliteit op snelwegen. De ‘3+1’-zitter van minder dan drie meter is voorzien van zes ruimtebesparende technische innovaties, waardoor de iQ voor zijn klasse een ruim interieur heeft. De iQ wordt leverbaar met een 1.0 VVT-i benzinemotor en een 1.4 D-4D dieselmotor voorzien van roetfilter. De 1,0 liter benzinevariant heeft een A-label, een fiscale bijtelling van 14% en een verbuik van 4,3 l/100 km met een CO2- uitstoot van 99 g/km. De 1,0 liter is optioneel leverbaar met Multidrive CVT automaat. Beide versies zijn leverbaar als iQ

autonieuws Mijlpaal voor Fiat Grande Punto In de Fiat-fabriek in het Zuid-Italiaanse Melfi is afgelopen week de éénmiljoenste Fiat Grande Punto (foto) van de band gerold. De Fiat Grande Punto werd in 1995 gelanceerd en was opvolger van twee bestsellers: van de eerste Fiat Punto (1993-1999) werden maar liefst 3,5 miljoen exemplaren geproduceerd, terwijl de tweede serie Punto’s (vanaf 1999 en momenteel verkocht onder de naam Punto Classic) het aantal van drie miljoen exemplaren al ruimschoots heeft overschreden. Vandaag rolde de éénmiljoenste Fiat Grande Punto van de band. De Fiat Grande Punto heeft speciale aandacht voor het jonge publiek. De sportieve uitvoeringen (Sport en Racing) vertegenwoordigen maar liefst 25% van de verkopen, terwijl 14% van deze kopersgroep ervoor kiest de auto te personaliseren door interessante stripingsets in verschillende kleuren en designs.

De nieuwe Toyota iQ, een compacte stadsauto. Comfort en iQ Aspiration. Er zijn nog geen definiteve prijzen bekend. De richtprijzen van de Comfort en Aspiration 1,0 liter zijn respectievelijk 13.000 en 14.000 euro, mits Belastingplan 2009 wordt aangenomen. De 1,0 liter is dan geheel BPM-vrij. Veiligheid De iQ is uitgerust met geavanceerde actieve en passieve veiligheidstechnologieën waardoor bestuurder, passagiers en voetgangers optimaal worden beschermd. Deze innovatieve maatregelen zijn ongekend voor een auto van dit formaat. De standaard actieve veiligheidstechnologieën zijn onder andere ABS, geïntegreerd met Brake Assistsysteem (BA) en elektronische remkrachtverdeling

(EBD) voor maximale effectiviteit en stabiliteit bij een noodstop. De iQ is standaard voorzien van liefst negen airbags. Een wereldwijde primeur op de nieuwe iQ is de curtain airbag achter. Bij aanrijdingen van achteren wordt deze airbag geactiveerd vanuit de hemelbekleding achter de hoofdsteunen van de achterstoelen, om de kans op letsel bij de inzittenden achterin te verminderen. Voorin twee airbags voor de bestuurder en voorpassagier, waarvan de airbag voor de voorpassagier speciaal is voorzien van een dubbele kamerstructuur met een lagere activeringsdruk om de ruimte tussen de passagier en het dashboard te overbruggen. Bij frontale aanrijdingen wordt de bestuur-

der ook beschermd door een compacte knie-airbag. Dankzij de korte stuurkolom kan deze dichter bij de knie van de bestuurder worden geplaatst, waardoor de airbag minder tijd en ruimte nodig heeft om op te blazen. Aan de passagierszijde bevindt zich een innovatieve antiduikairbag die samen met de veiligheidsgordels de krachten op het lichaam vermindert en verdeelt. Voor een optimale bescherming bij aanrijdingen van opzij zijn er ook twee side airbags, die speciaal zijn ontwikkeld om borst en bekken tegelijkertijd te beschermen. Bij aanrijdingen van opzij zorgen daarnaast twee curtain airbags voor bescherming van hoofd en nek. Meer info over de nieuwe iQ is verkrijgbaar bij Toyotadealer Jos van Boxtel aan de Longobardenweg 21 in Oss, 0412-643355.

Uw regiodealer:

Jos van Boxtel Longobardenweg 21 - 5342 PL Oss Telefoon 0412 643 355 - www.josvanboxtel.nl Vehicle Dynamics International Awards 2008

Splash genomineerd voor Car of the Year OSS - De Suzuki Splash is genomineerd voor een Vehicle Dynamics International Award 2008. In de categorie Car of the Year staat de Splash met vier andere modellen op de shortlist. De Splash moet het samen met de Opel Agila opnemen tegen de Chevrolet Corvette ZR-1, de Ford Fiesta en de Nissan GT-R. De verkiezing wordt georganiseerd door het toonaangevende Britse automagazine Vehicle Dynamics International (VDI).

Een onafhankelijke internationale jury van autojournalisten velt deze maand het oordeel en bepaalt de winnaars van de Vehicle Dynamics International Awards 2008. De shortlist is samengesteld door de redactie van VDI. De Splash deelt zijn nominatie met de Opel Agila. De auto’s verschillen weliswaar qua uiterlijk, maar zijn technisch gelijk en worden beide geproduceerd door de Magyar Suzuki Corporation Ltd. in Hongarije. De winnaars worden bekendgemaakt in de novembereditie van VDI, die later deze maand verschijnt. De Suzuki Splash is in maart 2008 op de markt gekomen en is na de Swift, de Grand Vitara en de SX4 het vierde geheel nieuwe model van Suzuki binnen drie jaar. In het voorjaar van 2009 volgt nummer vijf: de nieuwe Suzuki Alto. Het ontwerp van de Splash onderscheidt zich door zijn frisse, jeugdige uitstraling en het ruime en functionele bestuurders-

De Suzuki Splash. compartiment. De Splash is ontworpen als een gezinsvriendelijke en veelzijdige, compacte MPV en scoort goed op zaken als praktisch gebruik, brandstofverbruik en milieuvriendelijkheid. Meer info over de Splash is verkrijgbaar bij Suzuki-dealer John Boekelder aan de Singel ‘40-’45 320 in Oss, 0412-402707.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 28 november 2008

30% van alle klanten kiest bovendien voor het Blue&Me systeem op de Grande Punto. Blue&Me is een intelligent systeem dat de manier van communiceren en naar muziek luisteren in de auto vergemakkelijkt. Met Blue&Me kan naar digitale muziekbestanden geluisterd worden en veilig handsfree gebeld (via Bluetooth). Een ontvangen sms-bericht is ook geen probleem; dat wordt hardop voorgelezen. De meest gekozen uitvoering op de Grande Punto - door 40% van de klanten - is de Dynamic-uitvoering. Onlangs werd bovendien de Fiat Grande Punto Natural Power geïntroduceerd. De Fiat Grande Punto Natural Power is uitgerust met een 1.4 8v Fire motor en rijdt op zowel aardgas (CNG) als benzine. Het gebruik van aardgas verlaagt de uitstoot van CO2 met zo’n 23% en de emissie van fijnstof is nihil. Naast de Fiat Panda Panda en de Doblò Natural Power, is de Grande Punto Natural Power in Nederland de nieuwste aardgastroef. Dankzij de minimale uitstoot van 115 g/km krijgt deze vierpersoonsauto van de Nederlandse overheid het groenste A-milieulabel.

Renault Clio Online alleen via internet te koop Renault startte vorige week met de actie Clio Online. Met in de hoofdrol de vijfdeurs Clio 1.2 16V 75 pk (foto) die alleen online te koop is, dus niet in de showroom. De prijs is 10.695 euro all-in, dus inclusief afleveringskosten. Dit betekent een korting van 30%. Op woensdagavond 3 december gaan de deuren van de digitale showroom open op www.claimjeclio.nl , waarna belangstellenden één van de in totaal vijftig exemplaren van de Clio Online kunnen claimen. Iedereen kan zich vanaf heden inschrijven op de website. Wie zich aanmeldt, ontvangt bijtijds een herinneringsmail met hierin de datum en het tijdstip van de verkoopstart op het internet. Vanaf woensdagavond 3 december kunnen de potentiële kopers de speciale Clio Online claimen door een aanbetaling te doen via de online betalingsmethode iDEAL. Renault stelt vijftig exemplaren van de rijk uitgeruste Clio Online beschikbaar, dus wie het eerst komt, het eerst maalt. Standaard is deze vijfdeurs Clio uitgerust met onder andere airconditioning, radio/CD-speler, stuurbekrachtiging en zwarte metallic lak. Tevens zijn in de prijs inbegrepen: registratiekosten, poetsen, de kosten van de kentekenplaten en het technisch rijklaar maken. De 10.695 euro die de Clio Online van de actie Claim je Clio kost is dan ook een allinprijs; er komt geen euro bij. Een ander voordeel is dat de Clio Online snel leverbaar is. De auto heeft een pittige, maar zuinige 1,2-liter 16V- benzinemotor met 75 pk/55 kW. Het gemiddelde brandstofverbruik bedraagt 5,9 liter per 100 km.

Uw regiodealer:

13


A D N O Z

. . . G A D N UR U O 0 0 . Z 17 P T O O T O 0.00 K 1 N R A E RV V E B T I M U G 30 NOVE


Halt start 1 december voorlichtingscampagne

Lik-op-stuk aanpak vuurwerkovertreders

kort nieuws De Sliepse Herpen houdt amusementsavond

LANDERD / OSS - Op maandag 1 december gaat de lik-op-stuk aanpak voor jongeren die de vuurwerkregels overtreden van start. De aanpak is een onderdeel van de jaarlijkse vuurwerkcampagne van Halt, politie, justitie en gemeenten.

e campagne bestaat uit een preventief en een repressief deel. Om overtredingen en ongelukken met vuurwerk te voorkomen krijgen kinderen van 10 tot 15 jaar op school voorlichtingsmateriaal van Halt. Aan de hand van dit materiaal wordt in de klas gesproken over het veilig omgaan met vuurwerk, de regels en de veiligheidsvoorschriften. Voor jongeren die zich toch niet aan de regels houden geldt vanaf 1 december een verscherpte aanpak door de politie gevolgd door een verkorte procedure bij Halt. Voorlichtingsmateriaal Het voorlichtingsmateriaal ‘Vuurwerk: Ben jij er klaar voor?’ van Halt geeft informatie over regels met be-

HERPEN - Carnavalsvereniging De Sliepse uit Herpen houdt een amusementsavond. Op deze avond komen verschillende tonproaters en cabaretacts voorbij. Te gast zijn de tonproaters Berry Knapen, Andy Marcelissen, Rien Bekkers, Harry Hens, Gilbert Petit, Cees Coolen en Maarten van Brug. Daarnaast komen de cabaretgroepen De Noot en Vreemd uit Nuenen voorbij. De amusementsavond is op zaterdag 3 januari vanaf 20 uur in zaal Thekes. Hier worden ook de kaarten verkocht, bestellen kan via 0486-411547.

Kleur en Zang houdt vogeltentoonstelling

Halt start komende week weer met een vuurwerkcampagne. trekking tot vuurwerk en de gevolgen wanneer je deze regels overtreedt. Ook veiligheidstips worden uitgebreid besproken. Met behulp van boekjes, posters en kaarten wordt het thema ‘vuurwerk’ op een aansprekende manier onder de aandacht gebracht. Speciaal voor de vuurwerkcampagne is de nieuwe site www.knalrelaxed.nl gelanceerd. De website is gericht op ouders, leerkrachten en natuurlijk kin-

Jeugdhoogheden onthuld in het Smousenland SMOUZENRIJK - In het Zeelandse Smouzenrijk zijn vorige week de nieuwe jeugdhoogheden onthuld. Cees Cornelissen en Sarah Vervoort vormen het nieuwe prinsenpaar. Zij worden bijgestaan door adjudant Pieter van Gerwen en nar Inke van de Ven.

deren en jongeren. Door mee te doen aan een prijsvraag kunnen zij gratis beltegoed winnen. ‘Rode kaart’ Jongeren die zich ondanks de voorlichting niet aan de regels houden krijgen van de politie een ‘rode kaart’ en moeten zich melden bij Halt. Afhankelijk van leeftijd en de ernst van de overtreding krijgen zij bij

Halt een leerprogramma van anderhalf uur of een werkstraf tot maximaal dertien uur opgelegd. Jongeren die in de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw worden aangehouden gaan indien mogelijk in hun woonplaats aan de slag om vuurwerkafval op te ruimen. Als de werkstraf naar behoren is uitgevoerd is de overtreding goedgemaakt en de zaak afgedaan.

Kennismaken met muziek bij harmonie Zeelandia ZEELAND - Negen kinderen uit groep 5 van de basisscholen zijn al enkele weken bezig met de voorbereidende muzikale opleiding bij Zeelandia. Docente Christa de Haan houdt de groep elke week op donderdag een uur bezig met de eerste beginselen van de muziek.

Wat zijn noten, wat is ritme, hoe ontstaat geluid, hoe ontstaan hoge en lage noten en meer van die basisbegrippen uit de muziek komen aan de orde. Wisse Lukassen, Gijs Dekkers, Niels Dekkers, Mirte van der Ven, Hilde van der Wijst, Beau Verbruggen, Jip Nabuurs, Sam en Sterre Dieteren zijn er elke week mee bezig. Onderdeel van deze voorbereidende opleiding is ook de kennismaking met de instrumenten die bij Zeelandia worden bespeeld. Zo is de hobo al aan de orde geweest en ook de klarinet. In de komende weken komen de koperen blaasinstrumenten aan bod. Muzikanten van harmonie Zeelandia zijn steeds te gast op de les om hun instrument te laten zien, erop te laten spelen en natuurlijk ook om zelf te laten horen hoe het instrument klinkt.

De jeugdhoogheden van De Smouskes.

Zwembaden én tuinen, een succesvolle combinatie! De combinatie van zwembaden en tuinen maakt ons bedrijf zo uniek. We kunnen het zwembad in de tuin integreren en het geheel op elkaar afstemmen. Gevraagd:

ZEELAND - Vogelvereniging Kleur en Zang uit Zeeland organiseert ter ere van van haar 45-jarig bestaan een grote regionale vogeltentoonstelling. Op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 november komen vogelliefhebbers uit Erp, Beers, Schaijk, Nistelrode en Zeeland naar gemeenschapshuis De Garf om elkaar en het publiek hun vogels te laten zien. De tentoonstelling wordt op vrijdag om 20 uur geopend door wethouder van der Wijst, zelf fervent vogelliefhebber en lid van Kleur en Zang. De avond staat tevens in het teken van de huldiging van drie zilveren jubilarissen. Wim van Rossum, Cees Jans en Chris van Hout vieren het feit dat zij zich 25 jaar geleden aanmeldden bij de vereniging. De jubilarissen zullen op gepaste wijze in het zonnetje worden gezet. De tentoonstelling is op zaterdag geopend van 14 tot 22 uur, op zondag is dit van 10 tot 16.30 uur.

Gym voor mensen met een beperking in Zeeland ZEELAND - Zorgland Dienstverlening is op zoek naar mensen die graag bewegen onder deskundige begeleiding. De gymlessen vinden plaats op dinsdag tussen 19 en 20 uur in sporthal De Hekel in Zeeland. Het bewegen is bedoeld voor mensen met een beperking en wordt aangeboden met behulp van materialen, muziek en spel. Wie zin heeft om eens te komen kijken kan contact opnemen met Zorgland Dienstverlening via 06-46192042.

Voorverkoop Keienschijtersbal start zondag 14 december RAVENSTEIN - Stichting Carnaval Ravenstein houdt het Keienschijtersbal. Op zaterdag 10 januari laten de carnavalsclubs in het vestingstadje zich van hun beste kant zien. Ook wordt prins Reinout de veertiende onthuld. De avond start om 20.11 uur. Kaarten voor het bal kosten 11 euro per stuk, voor dit geld kunnen jassen achtergelaten worden bij de garderobe. De voorverkoop start op zondag 14 december om 14 uur bij Wijnkamer Heessen aan de Walstraat 47. De verkoop sluit om 17 uur.

Ook het adres voor: Airco controle Auto diagnose Banden, uitlaten, remmen Drie maanden BOVAG-garantie op alle reparaties Prijsafspraak vooraf Schades en bemiddelingen Zes maanden BOVAG-garantie op occasions vanaf 4500,=

vakbekwame hovenier Ervaring vereist. Ook assisteren bij de aanleg van zwembaden.

Broekstraat 3 Herpen • telefoon 0486 - 414338 e-mail info@arjanbrok.nl • internet www.arjanbrok.nl

Industriepark 30 A 5374 CM Schaijk Telefoon 0486 462527 www.hevankautos.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 28 november 2008

15


k: Laatste wee

= Spaar vRoToINr G 50%mKiO ellen! op fa liesp

Gourmetschotel populair per kilo

%(67 (.(8 =(

12.99

GEBAKSVERKOPER

VAN NEDERLAND!

Grolsch pilsener krat 16 x 45 cl of krat 24 x 33 cl

11.29

9.

99

Westland salade schotels rundvlees, Russisch ei of zalm schaal 600 gram

2.99

7.

99

Notentaart per stuk

Beemster belegen kaas per 500 gram

3.99 UIT EIGEN BAKKERIJ!

5.49

kilo 3.32

Wagner Big pizza American style alle soorten 2 stuks

4.98

BRO O

1.

99

3.

99 kilo 7.98

Abrikozenvlaai half per stuk

5.49

3.

99

alle smaken pak 1 liter BRO O

D

ANKETBA &B K

RIJ KE

3.

00

ANKETBA &B K

Melkan magere vruchtenyoghurt 1.35

2 STUKS!

D

RIJ KE

VERS VAN HET MES!

2.

99

Abrikozenvlaai heel

0.

99

Bonbébé babyvoeding

Coca-Cola

gehele assortiment 20% korting bijv.: Bloemkool-broccolischotel met kaas, duopak 2 x 200 gram

regular, light of zero 4-pack, 4 flessen à 1.5 liter

1.49

5.55

per stuk

9.45

6.

99

Nougatinetaart heel

4.

79

het gehele assortiment 3e gratis, bijv.: Krexxx King Size Suikerpinda’s 3 cups à 225 gram

11.

ANKETBA &B K

Slagroomschnitt per stuk

4.47

98

D

RIJ KE

Krexxx

alle soorten bijv.: Ariel Color 3 pakken à 18 scoops

3e GRATIS!**

6.

99

ltr. 0.80

Ariel wasmiddel

17.97

9.99

3e GRATIS!**

2.

4.99

98

kilo 4.42

* Per product kan de prijs verschillen. De korting wordt verrekend aan de kassa.

3.

99

** Alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. De korting wordt verrekend aan de kassa.

Meld u aan voor de nieuwsbrief:

WW.EM W

E.NL -T

Week 49. Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van maandag 1 december t/m zondag 7 december 2008. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Alleen verkoop aan particulieren. Aan personen jonger dan 16 jaar wordt geen alcoholhoudende drank verkocht. Kijk voor meer informatie op www.em-te.nl

KIJK OP

1.

19

per stuk

BRO O

20% KORTING!*

Arena week48 2008  

Arena week48 2008

Advertisement