Page 1

weekblad voor landerd, herpen, ravenstein en omstreken jaargang 14 – week 47 vrijdag 21 november 2008 www.arenalokaal.nl

‘Kinderfietsen niet veilig’

pagina

3

Brabantse Toppers blijven wél bij elkaar

pagina

5

Sportret Zeelander Wim Siroen

pagina Tijdens de bouw van de brede school moet mogelijk ook De Vlasgaard uitwijken naar een tijdelijke locatie.

Plannen voor complex in Kerkstraat-Oost kosten 15 miljoen

‘Nog lange weg te gaan voor brede school Zeeland’ ZEELAND - Het college van B en W presenteerde dinsdag het het nieuwe plan voor de brede school annex multifunctionele accommodatie in het centrum van Zeeland. De beoogde locatie voor het megacomplex, waarin straks naast de basisscholen De Vlasgaard en De Wizzert diverse verenigingen en instellingen onderdak moeten vinden, blijft Kerkstraat-Oost. De begrote kosten zijn vijftien miljoen euro. e plaatsing van een nieuwe brede school annex multifunctionele accommodatie heeft al veel stof doen opwaaien in Zeeland. Vooral de tijdelijke huisvesting van openbare basisschool De Wizzert kwam in opspraak. In het toekomstige complex worden beide scholen gehuisvest. Het is verder de bedoeling dat onder meer het gemeenschapshuis, de harmonie en de bond van ouderen ruimte krijgen in het nieuwe gebouw. Daarnaast werkt de gemeente nauw samen met Compostella (Brabant Zorg) om voor de ouderen meer ruimte en voorzieningen te creëren. Ook de Zeelandse bibliotheek wordt in dit verhaal betrokken. Locatie In het plan hebben de wethouders Jos van der Wijst en Chris School gekeken

naar diverse locaties in Zeeland. In de raadsvergadering van 25 september stelde Sybren Reitsma (CDA) de Repelakker voor als mogelijke locatie voor de brede school. “De Repelakker is niet geschikt”, legt Chris School uit. “Een dorpshart hoort in het midden van het centrum en niet in een woonwijk. Het moet een plek worden waar jong en oud elkaar tegenkomt.” Jos van der Wijst: “We willen het sociaalmaatschappelijke centrum niet naar een buitenwijk verplaatsen. We blijven bij de ingezette koers.” Bouwen in het dorpshart heeft ook ruimtelijke voordelen, vindt Van der Wijst. “Alles kan in één keer gebouwd worden voor alle betrokkenen partijen en op dezelfde locatie. Als we alles centreren zijn we van de verdeeldheid van locaties af. Dan hebben we alles onder

één dak met een centrale foyer. Veertig procent van de ruimtes in het complex is naar verwachting multifunctioneel te gebruiken.” ‘Belabberd’ De wethouders vinden de onderwijsvoorzieningen in Zeeland momenteel onder de maat. Van der Wijst: “De scholen zitten in een belabberde situatie. In het nieuwe complex gaan zij er aanzienlijk op vooruit. Verder draagt de brede school annex multifunctionele accommodatie bij aan het verbeteren van de leefbaarheid van Zeeland in het algemeen, ook met het oog op de toekomstige vergrijzing. School: “De raad krijgt wat ze wil. Hiermee kan Zeeland veertig jaar vooruit. Ik hoop dan ook dat de raad het voorstel unaniem steunt, anders zou ik erg teleurgesteld zijn.”

Het nieuwe gebouw beslaat 5400 vierkante meter vloeroppervlakte, verdeeld over twee verdiepingen. De buitenruimten nemen 1600 vierkante meter in beslag. “Het wordt geen kolossaal gebouw”, vertelt Van der Wijst. “Er komen voldoende parkeerplaatsen en er is ook ruimte voor een stukje groen.” Bouwen De bouw vindt gefaseerd plaats en de brede school is als eerste aan de beurt. Van der Wijst: “De Wizzert is tijdens de bouw zeker niet te handhaven. De kans bestaat dat zelfs een deel van De Vlasgaard moet wijken tijdens de bouw. We hebben een voorziening getroffen van acht ton voor de tijdelijke huisvesting van De Wizzert.” De wethouders verwachten dat medio 2010 de bouw kan beginnen en dat in 2012 het complex in gebruik kan worden genomen. “Maar voordat het zover is hebben we nog een lange weg te gaan.”

11

Voorlopig geen extra geld voor dorpshuizen Landerd LANDERD - Het Landerdse college van B en W trekt voorlopig geen extra geld uit voor de dorpshuizen in Schaijk, Zeeland en Reek. “We hebben de eindbegrotingen binnengekregen van de drie individuele besturen (inmiddels is er één overkoepelend bestuur, red.) en daarin zien wij voldoende basis voor een gezonde financiële start”, zegt wethouder Jos van der Wijst. De afgelopen jaren kampten de dorpshuizen met grote financiële tekorten. Van der Wijst: “Op dit moment zien wij echter niets in een impuls in de vorm van een extra startbedrag. Indien nodig vullen wij eventuele tekorten later wel aan, mits er sprake is van een goede onderbouwing.”

Theo van Duren maakt zich op voor halve finale REEK - Theo van Duren staat vrijdag 28 november in het Oude Luxor in Rotterdam voor de halve finale van het cabaretfestival Cameretten 2008. Daar speelt hij zijn show ‘De ongelooflijke slechtheid van de natuur’. Op 30 oktober gaf Van Duren een try-out in het Odeon-theater in Zwolle. Aan de hand daarvan heeft hij nog enkele aanpassingen in zijn voorstelling doorgevoerd. Op zaterdag 22 november staat de Reekenaar in De Blauwe Kei in Veghel voor een laatste try-out. Hiervoor zijn nog kaarten beschikbaar via www.blauwekei.nl.

Van Tilburg’s Uitvaartverzorging Wij verzorgen uitvaarten in Landerd, Herpen, Ravenstein en omgeving.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 21 november 2008

Pastoor van Winkelstraat 44 • 5374 BK Schaijk T: 0486 461239 • info.vantilburg@planet.nl

Bij 150 gram gebraden fricandeau 100 gram eiersalade

GRATIS Keurslagerij Van Kraaij Schaijk


Laat je

verleiden door

lage prijzen . Gewoon bij Albert Heijn.

Vrijdag 5 en zaterdag 6 december

SURPRISE WEEKEND Versgilde in Schaijk! Met natuurlijk Zwarte Pieten in de winkel, maar ook proefacties, ballonprikken en cadeautjes van de Sint! bij het

Keurslagerij Van Kraaij Schaijk

2

www.arenalokaal.nl – vrijdag 21 november 2008


Veilig Verkeer Landerd houdt controle op basisscholen

Een op de drie kinderfietsen vertoont gebreken

colofon Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. Oplage 9850 Eindredactie

Sergio Boutkan E: sergio@uitleg.nl T: 0486 463 112 M: 06 466 25 651 Kopij

Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk T: 0486 463 112 F: 0486 463 537 E: redactie@arenalokaal.nl I: www.arenalokaal.nl Acquisitie

Rob Smorenberg T: 0486 463 112 M: 06 506 17 426 E: rob@uitleg.nl

Jeugd van tegenwoordig Het enige aardige van mediahypes is dat ze net zo snel weer vertrekken als dat ze komen. Het ene moment moeten we ons zorgen maken over smeltende ijskappen, radicale moslims en ultraradicale politici, dan weer dreigt een kredietcrisis ons in het verderf te storten en ben je van dat nieuws zo’n beetje bekomen dan breekt er ruzie uit bij de Toppers. Terwijl heel het land in angst en beven afwacht hoe dit af zal lopen, verschijnen er de afgelopen weken op televisie en in diverse dag- en weekbladen alarmerende berichten over de zorgwekkende toestand waarin de jeugd van tegenwoordig verkeert. Onze jongeren zijn narcistisch, brutaal, oppervlakkig, geven zich over aan drank en drugs en leiden een losbandig seksleven. Het kabinet start een beschavingsoffensief om het tij te keren. We moeten weer terug naar de waarden en normen van vroeger. Terug naar de tijden van weleer? Ik heb een paar meningen over de jeugd in vroeger tijden voor u opgezocht.

LANDERD - Een op de drie fietsen van Landerdse basisscholieren vertoont gebreken, zo blijkt uit een grootscheepse controle die Veilig Verkeer Landerd (VVL) onlangs heeft gehouden. Een team van acht vrijwilligers van VVL controleerde drie dagen lang de fietsen van de kids op alle basisscholen in Schaijk, Zeeland en Reek. In totaal zijn 856 tweewielers onder de loep genomen. 272 fietsen werden niet goedgekeurd vanwege één of meerdere gebreken. Dat is ruim 31 procent.

eilig Verkeer Landerd vindt het belangrijk dat kinderen die met de fiets naar school gaan dat doen met een goede, maar vooral veilige fiets. Zeker gezien de naderende donkere dagen in de herfst- en wintertijd”, zegt Toon van Gerwen van VVL. De vrijwilligers controleerden de fietsen op diverse punten. Na de veiligheidscheck is aan elke fiets een kaartje gehangen met de gecontroleerde punten en eventuele gebreken. Van Gerwen: “Het is de bedoeling dat de ouders hier naar kijken en de mankementjes verhelpen. Fietsen zonder gebreken kregen een sticker met daarop de tekst: ‘Deze fiets is ok’. Ver-

column

De VVL-vrijwilligers Piet van Gerwen (rechts) en Wim Siroen controleren fietsen op het schoolplein van De Vlasgaard in Zeeland. der heb ik op elke school stickers achtergelaten. De kinderen kunnen dan thuis hun fiets laten repareren en op school nog een keer laten controleren door de conciërge. Als het dan goed is krijgen ze alsnog een sticker.” Brief aan scholen Alle basisscholen in Landerd hebben een brief ontvangen van VVL met daarin de resultaten van de fietscontroles op de betreffende school. Daarnaast heeft VVL aan de directie van de scholen gevraagd aandacht te besteden aan de controle. Toon van Gerwen: “Het is van belang dat de ouders op de hoogte gebracht worden zo-

dat zij iets aan de gebreken kunnen doen.” Cijfers Woensdagochtend 12 november is het team van VVL begonnen op basisschool Oventje. Van de 48 fietsen bleken er 21 niet aan de eisen te voldoen. Dat is 44 procent. Donderdag 13 november was het de beurt aan de Schaijkse scholen. De Regenboog kwam het beste uit de bus met ‘slechts’ 65 afgekeurde fietsen op een totaal van 225 (25 procent). Den Omgang zat net boven het gemiddelde met 34 procent (53 van de 155 fietsen). Op 14 november zijn de Zeelandse scholen gecontroleerd. Bij zowel De Wizzert

als De Vlasgaard is éénderde van de fietsen niet in orde. De Wizzert kent 43 gebrekkige fietsen op een totaal van 129. Op De Vlasgaard zijn 73 van de 220 fietsen niet in orde. Basisschool De Kreek’l in Reek scoort ook niet denderend. 17 van de 49 (35 procent) fietsen vertonen mankementjes. Veilig Verkeer Landerd vindt in bijna alle gevallen de uitslag onacceptabel hoog. Van Gerwen: “Bijna elk jaar komen we veel gebreken tegen bij de fietscontrole. We roepen ouders dan ook op de fietsen op te lappen, zodat de kinderen veilig naar school kunnen.”

Schaijkse brandweerlieden nemen afscheid

Piet Bongers en Hans Vaneker koninklijk onderscheiden SCHAIJK - In de brandweerkazerne in Schaijk vond zaterdag de jaarlijkse huldiging van brandweerlieden plaats. Landerds burgemeester Willy Doorn verraste bovendien Piet Bongers en Hans Vaneker, die benoemd zijn tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Deze brandweerlieden, beiden woonachtig in Schaijk, namen dit jaar na een langdurig dienstverband afscheid van het korps. Zaterdag werden ook brandweerlieden die dit jaar een diploma behaalden, afscheid namen of bevorderd zijn gehuldigd. Piet Bongers trad op 1 mei 1975 toe tot het vrijwillige brandweerkorps Schaijk. Hij heeft zijn taken als brandweerman bijna 33 jaar uitstekend uitgevoerd. Met name op het gebied van het onderhoud van het brand-

weermaterieel was hij deskundig en hij wist vaak met een minimum aan middelen het maximum resultaat te bereiken. Piet Bongers was aangesteld in de rang van brandwacht 1e klas toen hij op 1 februari van dit jaar afscheid nam van het korps.

Hans Vaneker kwam het vrijwillige brandweerkorps Landerd versterken op 1 juli 1976. Hij vervulde de func-

“En dan de jeugd. Geen wonder dat alles hard achteruit holt met die opvoeding van tegenwoordig en dat onderwijs. Ouders kan het niks schelen dat hun kinderen zich lamlendig gedragen en alleen geïnteresseerd zijn in vermaak. Er wordt niet meer ingegrepen als kinderen een grote mond hebben. En de leraren? Die weten zelf nergens iets van. Lezen, geschiedenis, concrete feitenkennis . . . nergens wordt in het onderwijs genoeg aandacht aan besteed.” Publius Cornelius Tacitus (55 - 120) “Onze jeugd heeft een sterke hang naar luxe, heeft slechte manieren, heeft minachting voor het gezag en heeft geen eerbied voor ouderdom. Jonge mensen staan niet meer op als een oudere de kamer binnenkomt. Zij spreken hun ouders voortdurend tegen. Zij praten luid en hinderlijk in gezelschap, zij smakken bij het eten en tiranniseren hun leraren.” Socrates (470- 399 v. Chr.) “We zijn in de afgelopen jaren wel diep gezonken. De kinderen denken er niet meer aan hun ouders te gehoorzamen. Het einde van de wereld is nabij”. Egypytische priester (circa 2000 v. Chr.) Ik zou de dominees in ons kabinet willen zeggen: pak de bijbel er eens bij. Lees wat Prediker 2200 jaar geleden schreef: “Wat er was, zal er altijd weer zijn. Wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon.” Theo van Duren (die van dat langharig tuig uit de jaren zeventig)

Informatiemiddag thuiszorg in ouderensteunpunt Reek REEK - Het ouderensteunpunt Reek houdt 24 november van 14 tot 16 uur een infomiddag over thuiszorg en -verpleging in het Wapen van Reek. De middag is bedoeld voor mensen die een dagje ouder worden en ondanks hun beperkingen graag thuis willen blijven wonen. Na afloop is er gelegenheid vragen te stellen. Deelname is gratis.

tie van ondercommandant en was groepschef van de blusgroep Schaijk. Hans Vaneker was een gedreven brandweerman en nooit werd op het tevergeefs een beroep gedaan. Toen Vaneker op 1 november afscheid nam, was hij aangesteld als adjunct-hoofdbrandmeester 1e klasse.

Uitgever

Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk I: www.uitleg.nl Druk

DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding

Tip Top T: 0485 319 050

www.arenalokaal.nl – vrijdag 21 november 2008

3


KAPVERGUNNINGEN

BOUWVERGUNNINGEN Ontvangen aanvragen om bouwvergunning: * Nabbegat 14, 5411 RM Zeeland (ontvangen 5 november 2008) herbouwen van een woonboerderij * Brand 60, 5411 PC Zeeland (ontvangen 6 november 2008) bouwen van een hooiberg * Grootveld 27, 5411 TH Zeeland (ontvangen 7 november 2008) verbouwen van de woning * Pimpernel 6, 5411 GZ Zeeland (ontvangen 6 november 2008) uitbreiden van de woning * Pimpernel 8, 5411 GZ Zeeland (ontvangen 6 november 2008) uitbreiden van de woning * Kerkstraat 62A, 5411 BC Zeeland (ontvangen 7 november 2008) wijzigen gevel * Vlasroot 33A, 5411 AC Zeeland (ontvangen 5 november 2008) plaatsen van een unit t.b.v. kinderopvang * Beemdsteeg 11, 5411 NG Zeeland (ontvangen 4 november 2008) bouwen van een paardenstal (wijziging op eerder verleende vergunning) * Molenstraat 33, 5411 TA Zeeland (ontvangen 5 november 2008) bouwen van een bergruimte * Spoorweg 6, 5411 NH Zeeland (ontvangen 6 november 2008) gedeeltelijk verbouwen van een schuur * Voor-Oventje 33, 5411 NR Zeeland (ontvangen 6 november 2008) bouwen van een bedrijfshal met kantoor en kantine Ontvangen aanvragen om sloopvergunning/sloopmeldingen: * Burgemeester Schoutenstraat 11, 5374 HB Schaijk (ontvangen 7 november 2008) het afvoeren van asbesthoudende dakbedekking In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/aanvragen is genomen. Verleende bouwvergunningen: * Heiheuvel 8, 5374 MC Schaijk (verzonden 6 november 2008) bouwen van een terrasoverkapping Verleende sloopvergunningen/akkoord verklaarde sloopmeldingen: * Udensedreef 5, 5374 RL Schaijk (verzonden 7 november 2008) het slopen van een berging (ruimte voor noodstroom-agregaat) Verleende monumentenvergunning: * Parochiebestuur H. Antonius Abt te Reek; vergroten en wijzigen van een vergaderruimte die aan de kerk, Mgr. Borretstraat 1 te Reek, is gebouwd (verzonden 12 november 2008) Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in ’s-Hertogenbosch sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

BIJZONDERE PROCEDURES Vrijstelling en bouwvergunning op basis van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening Het college van burgemeester en wethouders wil vrijstelling en bouwvergunning verlenen voor: * Melkpad 108, 5411 GB Zeeland; bouwen erfafscheiding (dossiernummer 20080177) Dit plan is in strijd met de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Dit plan ligt met ingang van 20 november 2008 gedurende zes weken elke werkdag ter inzage van 9 tot 12 uur en na telefonische afspraak bij de afdeling VROM. Gedurende deze termijn kan eenieder hieromtrent mondeling dan wel schriftelijk zijn of haar zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Aanvragen/beoordeling Een kapvergunning moet u schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het verzoek vermeldt u het aantal bomen dat u wilt kappen, wat voor soort bomen het zijn en de reden waarom u kapvergunning aanvraagt. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt bekeken of het kappen van de boom het dorps- of landschapsschoon aantast. Is dat niet het geval dan volgt publicatie om een kapvergunning te verlenen op de gemeentepagina. Men heeft dan 1 week de tijd om hierop te reageren. Na een week wordt een besluit genomen over het verzoek om kapvergunning. In een kapvergunning kan een herplant-voorwaarde zijn opgenomen. In deze voorwaarde staat wat u moet herplanten, binnen welke termijn en op welke plek. Kapvergunning is verleend aan: * C. Lange - Brands Hoefstal 15 5374 AL te Schaijk voor het verwijderen van 1 kastanje in de achtertuin. De boom wordt te groot ten opzichte van de tuin. * H.J.M de Groot Zandstraat 30 5374 NB te Schaijk voor het kappen van 3 berken in de achtertuin. De bomen staan te dicht bij de woning. Ook wordt toestemming gegeven voor het dunnen van de volgende houtwallen; * G.J.M. Willems Voor Oventje 4 5411 NT te Zeeland voor het dunnen van een houtwal waarbij ca 10 berken en eiken worden gekapt in een houtwal. De bomen worden gedund om de houtwal meer ontwikkelingsruimte te geven. * De heer Jansen Bernardlaan 31, 5342 GG Oss voor het dunnen van een houtwal waarbij alle populieren in een houtwal op het perceel Gagelstraat 2a te Schaijk worden verwijderd. Door de bomen te verwijderen krijgt de houtwal meer ontwikkelingsruimte. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 30 december bezwaar maken tegen een besluit tot verlening van kapvergunning. Bezwaar Tegen een besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

BOUWVERGUNNINGEN Ravenstein 19 november t/m 31 december Ingediend Volgens de bepalingen van de Woningwet moeten aanvragen om bouwvergunningen bekend worden gemaakt zodat inwoners op de hoogte zijn van bij de gemeente ingediende aanvragen. De bouwvergunningen moeten nog behandeld worden. Het is niet zeker of ze doorgaan en of er een bouwvergunning verleend kan worden. U kunt tegen de aanvragen geen bezwaren indienen. Het is mogelijk om deze plannen in te zien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de balie van afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving, telefoon 0412-629030. Van 10 november tot en met 14 november 2008 zijn de volgende bouwaanvragen ingediend: * Herbouwen bedrijfspand, Stationssingel 120. Zienswijzen Met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening (buitenplanse ontheffing) kan medewerking worden verleend aan de volgende bouwplannen: * Plaatsen tuinhuis, Mgr. Borretlaan 22. * Uitbreiden woning, Roesterd 6. De op deze verzoeken betrekking hebbende ontwerpbesluiten met de daarbij behorende relevante stukken liggen maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 ter inzage bij de balie van Bouwen, Milieu en Leefomgeving op de begane grond in het gemeentehuis. Vanaf donderdag 20 november 2008 zijn deze gedurende zes weken in te zien. Gedurende deze termijn kunnen hiertegen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen bij burgemeester en wethouders van Oss kenbaar worden gemaakt.

Herpen 19 november t/m 31 december Ingediend Volgens de bepalingen van de Woningwet moeten aanvragen om bouwvergunningen bekend worden gemaakt zodat inwoners op de hoogte zijn van bij de gemeente ingediende aanvragen. De bouwvergunningen moeten nog behandeld worden. Het is niet zeker of ze doorgaan en of er een bouwvergunning verleend kan worden. U kunt tegen de aanvragen geen bezwaren indienen. Het is mogelijk om deze plannen in te zien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de balie van afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving, telefoon 0412-629030. Van 10 november tot en met 14 november 2008 zijn de volgende bouwaanvragen ingediend: * Het renoveren van het rioolgemaal, Hollandse Kamp. Zienswijzen Met toepassing van artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijke ontheffing) kan medewerking worden verleend aan de volgende bouwplannen: * Plaatsen bouwbord, wegberm driesprong Elsstraat/Erfdijk. De op deze verzoeken betrekking hebbende ontwerpbesluiten met de daarbij behorende relevante stukken liggen maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 ter inzage bij de balie van Bouwen, Milieu en Leefomgeving op de begane grond in het gemeentehuis. Vanaf donderdag 20 november 2008 zijn deze gedurende zes weken in te zien. Gedurende deze termijn kunnen hiertegen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen bij burgemeester en wethouders van Oss kenbaar worden gemaakt. Verleend Burgemeester en wethouders van Oss hebben voor de onderstaande plannen met vrijstelling van de stedenbouwkundige bepalingen een bouwvergunning verleend. Het is mogelijk om deze vergunningen in te zien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving, telefoon 0412-629030: * Met een tijdelijke instandhouding, plaatsen tijdelijke pompinstallatie Herpen, Haverland. Verleende vrijstellingen Burgemeester en wethouders van Oss hebben voor de onderstaande verzoeken om gebruikstoestemming vrijstelling verleend. Het is mogelijk om deze vrijstellingen in te zien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving, telefoon [0412] 629 030: * Vestigen praktijk voor fysiotherapie, Rogstraat 5. Bovenstaande besluiten zijn nog niet onherroepelijk. Hiertegen kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank ‘s-Hertogenbosch. Het indienen van een beroep komt toe aan degene(n), die eerder zienswijzen tegen het ontwerpbesluit of aan degene(n) aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht. Dit beroep kan worden ingesteld binnen zes weken na de dag van publicatie in deze krant. Het beroepschrift dient gemotiveerd te zijn en te worden gericht aan de rechtbank ‘s-Hertogenbosch. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Hiertoe kan men, als er tevens een beroepschrift is ingediend, de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed gelet op uw belangen dat vereist. Dit verzoek moet worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Overlangel 19 november t/m 31 december Zienswijzen Met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening (buitenplanse ontheffing) kan medewerking worden verleend aan de volgende bouwplannen: * Uitbreiden woning, Oude Graafsestraat 13. De op deze verzoeken betrekking hebbende ontwerpbesluiten met de daarbij behorende relevante stukken liggen maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 ter inzage bij de balie van Bouwen, Milieu en Leefomgeving op de begane grond in het gemeentehuis. Vanaf donderdag 20 november 2008 zijn deze gedurende zes weken in te zien. Gedurende deze termijn kunnen hiertegen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen bij burgemeester en wethouders van Oss kenbaar worden gemaakt.

Deze pagina valt niet onder vantwoording van de gemeente Landerd en Oss.

4

www.arenalokaal.nl – vrijdag 21 november 2008


Geer, Goor en Guur tweede kerstdag naar Schaijk

Brabantse Toppers blijven wél bij elkaar SCHAIJK - De Brabantse Toppers Geer, Goor en Guur hebben, op dringend verzoek van hun fans besloten bij elkaar te blijven en door te gaan met de glitter en glamour sterrenshows. Dit in tegenstelling tot hun in Nederland wereldberoemde dubbelgangers Gerard Joling, Gordon en René Froger.

nlangs werd bekend dat Joling heeft besloten om niet met De Toppers naar het Eurovisie Songfestival te gaan. Dit na de zoveelste ruzie met collega-topper Gordon. Geer van de Brabantse Toppers wil echter van geen opstappen weten: “Geen synthetische haar op mijn gesponsorde hoofd die daar aan denkt!” Er gaan echter geruchten in het zuiden van Glamourland dat het tussen de Brabantse Toppers ook niet lekker loopt. De heren reageren. Rotte vis Goor: ”Lekker heeft het tussen Geer en mij nooit gelopen, maar wij Brabantse

Toppers gaan daar gemoedelijk mee om. Soms moeten we even stevig bekvechten en elkaar voor rotte vis uitmaken in de kleedkamer, maar on stage zijn we weer drie dikke glamourvrienden.” Geer: “Twee dikke glamourvrienden, Goor en Guur en één Goddelijk getraind showlijf!”. Goor: “Kijk uit meid, ik verkoop je zo een nekschot of rijd met de Hummer over je Glitterlijfje heen!” Guur: “Als je het maar laat, want ik heb effe geen cent te makke en we hebben nog te veel lucratieve optredens op de touragenda staan .

Gratis bloedsuiker laten testen

Diabetesmaand in apotheek Schaijk SCHAIJK - De maand november staat bij apotheken in het teken van diabetes. Tot en met 5 december kan iedereen naar Apotheek Schaijk om de bloedsuikerwaarde te laten testen.

Pulsario houdt tienerdisco in De Vlaam Demen DEMEN - Pulsario houdt zaterdag 22 november weer een tienerdisco in gemeenschapshuis De Vlaam in Demen. Jeugd van twaalf tot en met vijftien is welkom van 19.30 tot 22.30 uur. DJ Bo zorgt voor de muziek.

Brabantse avond in Het Wapen van Reek

Geer, Goor en Guur komen tweede kerstdag naar café 3 Heere in Schaijk. De Brabantse Toppers Geer, Goor en Guur blijven dus schitteren en glitteren met hun Glitter en Glamour Sterrenshow. 28 november op het Smartlappen Festival in Roermond, 19

december in Wychen en op tweede Kerstdag in café 3 Heere in Schaijk met Geer, Goor en Guurs Glitter & Glamour Kerstbal. Meer informatie: www.gladdeglit terglamoursterrenshow.nl

Motoriek leerlingen verbeteren

Basisschool ‘t Ravelijn start bewegingsproject RAVENSTEIN - In de huidige maatschappij bewegen kinderen vaak op een verkeerde manier. Tijdens het buitenspelen klimmen kinderen nog maar zelden in bomen en bouwen ze niet veel hutten meer. Ook bij het binnenspelen is borduren en kralen rijgen vaak vervangen door de computer of televisie. Door deze verschuiving in het speelgedrag worden bepaalde fases van van bewegen niet of niet goed doorlopen. Hierdoor kan een ontwikkelingsachterstand ontstaan. Openbare basisschool ’t Ravelijn in Ravenstein kiest ieder jaar met haar team enkele speerpunten uit waar ze in het nieuwe schooljaar mee aan de slag gaan. Eén daarvan is dit schooljaar de beweging van kinderen geworden, de zogenoemde senso-motoriek. Om hieraan te werken is de school van plan een lokaal speciaal in te richten met materialen om de ontwikkeling van de senso-motoriek bij kinderen te bevorderen. In zo’n lokaal zouden een hangmat, rollen, tastmaterialen en glijbanen geplaatst kunnen worden. In de afzonderlijke groepslokalen zou het bewegen met knikkers, kralen, knijpers en fiches geïntegreerd kunnen worden in het dagelijks onderwijs. De school heeft kinderfysiotherapeute Petra Daanen uit Ravenstein gevraagd jaarlijks een screening te laten verrichten in de onderbouw, met daaraan verbonden een eventuele doorverwijzing voor ouders en adviezen voor school. Ook zal de vakdocent drama hierbij een rol gaan spelen, in de zin van het combineren van senso-motoriek en drama-activiteiten.

Op dit moment zijn er 250.000 mensen in Nederland die diabetes hebben, maar het nog niet weten. Om deze mensen op te sporen en om diabetes onder de aandacht te brengen, organiseert ruim de helft van de Nederlandse apotheken de bloedsuikertest. Deze test is beschikbaar voor iedereen. Met de risicotest van ‘Kijk op Diabetes’ wordt in de apotheek bekeken of mensen mogelijk een verhoogd risico hebben. Heeft men een verhoogd risico, dan kan men door middel van een klein vingerprikje de bloedsuikerwaarde laten testen. In slechts vijf seconden weet men waar men aan toe is.

kort nieuws

Gedragsproblemen voorkomen Basisschool ‘t Ravelijn gaat vooruitstrevend te werk door de motoriek van kinderen op deze manier in te passen in het dagelijks onderwijs. De school hoopt hiermee de motoriek van kinderen in goede banen te leiden en wellicht ook gedragsproblemen als faalangst, agressiviteit en clownesk gedrag te voorkomen.

In principe hoeft men geen afspraak te maken voor het testen van de bloedsuikerwaarde. Men kan op alle werkdagen tussen 10 en 12 uur en tussen 14 en 17 uur langskomen voor de bloedsuikertest. Het is ook niet noodzakelijk dat men nuchter is voor de test. Voor antwoord op vragen over diabetes, medicijnen, medicijngebruik, bijwerkingen of hulpmiddelen, kan men altijd terecht bij de apotheek. Ook is het altijd mogelijk een persoonlijk gesprek te hebben met de Schaijkse apotheker Joost van Roosmalen.

REEK - In het Wapen van Reek wordt een Brabantse avond gehouden. Op zaterdag 22 november treden de bands Kwartjesvolk uit Zeeland en Die Twee uit Schaijk op. De avond start om 20 uur. Kaartjes zijn voor 10 euro te koop bij het Wapen van Reek, de Bruna in Schaijk en Willemsen in Zeeland.

Bekende tonproaters naar Zotter bij De Potter SCHAIJK - In café-zaal De Potter in Schaijk wordt op zaterdag 29 november voor de eerste keer de showavond Zotter bij de Potter gehouden. Op deze avond, die om 20 uur begint, wordt het publiek vermaakt met tonproaters, cabaret en er staat een verrassingsact op het programma. De artiesten die acte de présence geven zijn de tonproaters Rob Schepers, Cees Verhulst, Frans Bever, Cees Coolen en de dames Kitty Goverde en Alex Wintermans. Two Petjes verzorgen een cabaretact. De organisatie is in handen van Maarten de Groot en Bertie Lukassen, die de presentatie verzorgt. Kaarten zijn verkrijgbaar bij De Potter en Bruna in Schaijk. Voor meer info: Bertie Lukassen (06-26660014 of www.bertielukassen.nl) en Maarten de Groot (www.maartendegrootevenementen.nl).

Zangkoor Landante zoekt nieuwe leden LANDERD - Koor Landante is op zoek naar nieuwe leden. Het (pop)koor repeteert wekelijks op woensdag van 19.30 tot 20.45 uur in het Wapen van Reek. Het koor is vooral op zoek naar sopranen en bassen. Wie belangstelling heeft is welkom om eens te komen luisteren en/of meezingen in het Wapen. Voor meer informatie kan ook gebeld worden: 0486-475496.

Dtv Oss in digitaal tv-pakket Ziggo OSS - Ziggo geeft vanaf dinsdag 25 november de lokale televisiezender Dtv Oss digitaal door. Alle abonnees in de regio Oss met een digitale ontvanger kunnen de programma’s van Dtv Oss ontvangen op kanaal 950. De digitale doorgifte van Dtv is onderdeel van een proef waarmee Ziggo onderzoekt op welke wijze lokale omroepen regionaal kunnen worden doorgegeven in het digitale pakket. Ziggo is in juli van dit jaar de proef gestart met het digitaal regionaal doorgeven van TV-uitzendingen van lokale omroepen. Voor de kijker betekent dit dat hij het lokale televisienieuws uit de aangrenzende gemeenten kan volgen in digitale beeld- en geluidskwaliteit. Ziggo blijft de lokale zenders ook gewoon analoog per gemeente doorgeven. Met het digitaal doorgeven van lokale omroepen gaat voor het televisiestation Dtv Oss een wens in vervulling. “We zijn erg blij dat onze zender nu ook digitaal bekeken kan worden. Naast lokale uitzending via de analoge kabel, wereldwijde uitzending via internet, is de regionale digitale doorgifte een belangrijke stap in de uitbreiding van onze distributie”, zegt Eric Horvath, directeur van Dtv Oss. Dtv Oss is te zien op kanaal 950 in het digitale Televisie Z1-pakket. Voor de ontvangst hiervan is een digitale ontvanger nodig. Z1 is het abonnement dat alle Ziggoabonnees hebben en waartoe naast circa 34 analoge tvkanalen ook ruim 60 digitale tv-kanalen behoren. Klanten van Ziggo kunnen een gratis abonnement op het digitale Televisie Z1-pakket afsluiten.

‘t Ravelijn wil de senso-motoriek bij kinderen bevorderen.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 21 november 2008

5


agenda Elke dinsdag Countrydansen Countryfriends O.N. Line vanaf 20 uur in de Potter in Schaijk Elke woensdag Kienen t.b.v. vogelvereniging Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Elke woensdag Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen

NOVEMBER 1-30 1-30 21-22

Expositie met werken van Willie Manders in de bibliotheek in Schaijk Herfstexpositie met werken van vijf kunstenaars in galerie Achter de Poort in Ravenstein Toneelvereniging Excelsior met komedie ‘Wie zit er in de wasmand’, vanaf 20 uur (zaal open vanaf 19 uur) in zaal De Heische Tip in Zeeland 22 Optreden Jansen & Tilanus, vanaf 21 uur in café 3 Heere in Schaijk 22 Brabantse Avond met Kwartjesvolk uit Zeeland en Die Twee uit Schaijk, vanaf 20 uur in het Wapen van Reek 22 Pulsario disco-avond voor de jeugd van 12 tot en met 15 jaar, van 19.30 tot 22.30 uur in De Vlaam in Demen 22 Rock ‘n Roll Avond met de Blue Moon Rockers, vanaf 21 uur bij Thekes in Herpen 22 Prinsenbal CV De Nachtgravers, vanaf 21 uur in Petjes Bar in Overlangel 22 Muzikale avond met Big Band Ravenstein, zangeres Nancy Verstegen, dansschool Lotte en trompetsolist Erik Veldkamp, vanaf 20.30 uur in Vidi Reo in Ravenstein 22-30 Heemkundekring Land van Ravenstein: fototentoonstelling ‘Bedrijvig Ravenstein’ 23 Intocht Sinterklaas, ontvangst om 13.30 uur bij de kerk in Reek 23 Intocht Sinterklaas, ontvangst om 14 uur bij het Raadhuis (kerk) en aansluitend diverse activiteiten in De Phoenix in Schaijk 23 Sinterklaasdisco met DJ Mark voor de jeugd van de groepen 6, 7 en 8, van 14.30 tot 17.30 uur in De Piramide in Schaijk 23 125 Jaar Coppensmolen: open dag van 14 tot 16 uur, met rondleidingen en dialezing om 14.30 en 15.30 uur in de Coppensmolen in Zeeland 23 Dansmiddag met The Sunshine Boys van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Flair, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 23 Sinterklaas bezoekt de kinderen van Huisseling, van 16 tot 17 uur in het parochiecentrum in Huisseling 24 ‘Op de koffie-informatiemiddag’ ouderensteunpunt, van 14 tot 16 uur in het Wapen van Reek 25 Oud papier Reek 25 Oud papier Schaijk West 26 KVO Sinterklaas dobbelavond, vanaf 20 uur in De Phoenix in Schaijk 26 Bijeenkomst Pronkzitting Moesland, vanaf 20.30 uur in De Phoenix in Schaijk 28-30 Vogeltentoonstelling, vrijdag van 20 tot 22 uur, zaterdag van 14 tot 22 uur en zondag van 10 tot 16.30 uur in gemeenschapshuis De Garf in Zeeland 29 Disco-avond jongerendisco De Fuik, van 19 tot 22 uur in de Piramide in Schaijk 29 Showavond Zotter bij De Potter met diverse tonproaters en amusementsacts, vanaf 20 uur in feesterij De Potter in Schaijk 29 Extra dansavond met live muziek, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 29 Brassband St. Hubertus Herpen op concours: concertwedstrijden van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen, vertrek per bus om 7.30 uur naar Veldhoven 30 Surprise Kinderbingo, vanaf 10.30 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen 30 Dansmiddag met orkest Kameleon van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Come Back, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen

DECEMBER 1-28 1-31 1-31 4 7 9 10 12 13 13 13

Herfstexpositie met werken van vijf kunstenaars in galerie Achter de Poort in Ravenstein Expositie met werken van Willie Manders in de bibliotheek in Schaijk Heemkundekring Land van Ravenstein: fototentoonstelling ‘Bedrijvig Ravenstein’ Keurlive in stadsherberg De Keurvorst in Ravenstein Dansmiddag met orkest Flair van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest X-Treem, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Oud papier Schaijk Oost KVO Kerstworkshop met Pauline Post, vanaf 20 uur in De Phoenix in Schaijk Goedevrijdag, vanaf 21 uur in café 3 Heere in Schaijk Black & White Party jongerendisco De Fuik, van 19 tot 22 uur in de Piramide in Schaijk Extra dansavond met live muziek, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Ravenstein bij Kaarslicht: kerstgedichten bij kaarslicht van 10 tot 12 uur, Kerst- en cadeaumarkt van 15 tot 21 uur en Ravenstein bij Kaarslicht met duizenden kaarsen, optredens van koren en koperensembles, Anton Pieck-theater, levende kerststal en kaarsenmozaïek op de gracht, van 19 tot 21.15 uur in het centrum van Ravenstein

VERZEKERINGEN VOOR PARTICULIER EN HET BEDRIJFSLEVEN SCHAIJK Europaplein 23, 5374 BM

Telefoon 0486 460015 Fax 0486 460018 www.bmlhypotheken.nl info@bmlhypotheken.nl

6

www.arenalokaal.nl – vrijdag 21 november 2008


Leo, Dirk en Pim Govers van Vaex Varkens- en Veehandel Reek

‘Nederland is de kraamkamer van Europa’

Leo Govers. zijn broer Toon is Leo niet van jongs af aan van plan in het bedrijf te gaan werken. Hij begint aan de handelsschool en de hbs, die hij allebei afmaakt. Daarna gaat hij naar de praktijkschool. In die tijd begint het werk op het familiebedrijf toch te trekken. Hij begint, werkt dag en nacht en laat samen met zijn broer Toon het regionale familiebedrijf uitgroeien tot een internationaal handelsbedrijf. Verandering In de afgelopen dertig jaar is in de varkens- en veehandel veel veranderd. Niet altijd in positieve zin. Zo hebben chauffeurs te maken met voortdurende controle en is de varkenshandel uitge-

Dirk Govers.

Tips voor ondernemers Urenadministratie bijwerken Voor zelfstandigen geldt een aantal belastingfaciliteiten. Een daarvan is de zelfstandigenaftrek. Om ervoor in aanmerking te komen moet u voldoende uren per jaar werkzaam zijn in uw zaak. Als niet direct duidelijk is dat u het urencriterium haalt, zorg dan voor een urenadministratie waaruit blijkt dat u aan de eisen voldoet. In principe moet u uitkomen op minstens 1225 uur per jaar. Zwangere (of inmiddels bevallen) onderneemsters en arbeidsongeschikte starters hoeven minder uren te maken.

REEK - Vaex Varkens- en Veehandel is in de afgelopen dertig jaar uitgegroeid tot een familiebedrijf dat zakendoet in heel Europa. Begonnen in 1940 als kleine varkenshandelaar in Reek, ontpopt het bedrijf zich als een belangrijke spil in handelsrelaties tussen Nederland en OostEuropa.

anneer vader Govers ziek wordt en steeds minder kan, helpt zijn oudste dochter Annie, die dan pas dertien is, mee in het bedrijf. “Na het overlijden van onze vader in 1960 heeft mijn zus de zaak overgenomen. Zo jong en toch een zaak runnen, ontzettend knap van haar. Als zij er toen mee was gestopt, was er nu geen bedrijf geweest.” In tegenstelling tot

nader bekeken

Willekeurig afschrijven Als 2008 het laatste jaar is waarin u recht heeft op startersaftrek, dan is dit tevens het laatste jaar waarin u investeringen kunt doen waarop u willekeurig mag afschrijven. Was u al van plan nog te investeren, dan is het dus gunstig om dat dit jaar nog te doen (met een maximum van 236.000 euro). Het moet daarbij gaan om investeringen die ook in aanmerking zouden komen voor kleinschaligheidsaftrek.

groeid tot big business, waar kleine bedrijven geen kans meer hebben. “In het verleden kon een chauffeur gewoon wegrijden. Niemand die op hem lette, als hij maar deed wat gevraagd werd. Nu krijgen de chauffeurs een pasje mee dat

dingen zoals snelheden en rijtijden bijhoudt. De politie kan een jaar later nog zien wat je op die dag en dat tijdstip hebt gedaan”, legt Leo uit. Ook de verandering van klein boerenbedrijf naar grote handelsonderneming is groot. “Vroeger kon je onaangekondigd bij een boer aankomen, een praatje maken, kop koffie drinken. Nu moet je eerst een afspraak maken, alles loopt via een strak schema en is er absoluut geen tijd om even te buurten,” zo zegt hij. Een ander probleem waar het familiebedrijf tegenaan loopt, is de regelgeving met betrekking tot het vervoeren van varkens en biggen. Nederland is sinds jaar en dag de kraamstal van Europa, waardoor vanuit ons land de meeste biggen worden getransporteerd. “In

Nederland zijn de omstandigheden voor het grootbrengen van biggen het meest ideaal. Hier hebben we de faciliteiten, het goede klimaat en de kennis. Het is niet voor niets dat Chinezen naar Wageningen (Universiteit Wageningen, red.) komen om kennis te vergaren. Het is dus logisch dat vanuit hier de meeste biggen worden geëxporteerd”, legt Leo uit. De regels met betrekking tot het vervoer zijn streng. Logisch volgens Dirk Govers, maar de regels maken het voor de handelaar wel moeilijk. Dirk, die samen met zijn neef Pim Govers geleidelijk het bedrijf van zijn vader overneemt, is echter positief: “Enkele groepen, zoals de Partij voor de Dieren, staan nu recht tegenover ons qua opvattingen. Dit zal veranderden. We zullen allebei in moeten leveren. Wij wat betreft het vervoeren van slachtvee, zij wat betreft het vervoeren van fokvee. Het vervoeren van de laatste groep moet niet dieronvriendelijk worden, absoluut niet, maar de regels moeten door de handelaar wel nageleefd kúnnen worden. En dat gaat nu moeilijk. In het Oostblok heb je niet genoeg voorzieningen om na 24 uur rijden tientallen biggen tegelijk af te laden en rond te laten lopen. Dat gaat gewoon niet.” Sinds enkele jaren richt Vaex zich tot varkensboeren in Oostbloklanden. Om als een van de eerste contacten te leggen in die landen staan

De familie Govers. mensen van het Vaex op vakbeurzen in Duitsland en Roemenië. “PR is onmisbaar. We presenteren onszelf op die beurzen om contacten te leggen. Die contacten bouwen we verder uit. We gaan naar de mensen in Oost-Europa toe, kijken wat er speelt. Onze concurrenten zijn hier nog niet mee bezig, wat voordelig is voor ons”, vertelt Leo. “Nu ligt de nadruk nog op de handel, maar binnen enkele jaren verschuift dat naar het begeleiden van de boeren in onder andere Oost-Europa. Daarvoor zijn we nu de fundamenten aan het leggen. We geven eerlijk advies en doen wat we beloven”, voegt Dirk daaraan toe. De volgende stap is zakendoen met landen buiten Europa. Maar om handel te kunnen drijven met voornamelijk een land zoals Rusland moet je weten hoe men in die landen denkt. Dirk: “De Russische mentaliteit is zo anders dan de Nederlandse. Je moet weten hoe ze daar werken, anders kom je er niet tussen.” Een ander doel is doorgroeien met het in januari onafhankelijk geworden Vaex Truck Trading, wat veel werk met zich meebrengt. Toch draait het leven van Dirk sinds kort niet alleen om werken. “Werken is mooi, noodzakelijk, en ik blijf me met veel plezier inzetten, maar sinds enige tijd maak ik ook af en toe tijd vrij voor andere dingen.”

Gerard Faassen verzorgt financiële rubriek in Arena SCHAIJK - Accountant Gerard Faassen van accountantskantoor Faassen in Schaijk verzorgt met ingang van deze week een financiële rubriek op de Ondernemend-pagina van Arena. De bijdragen - met nieuws, adviezen en wetenswaardigheden op financieel gebied - verschijnen één keer in de vier weken en zijn ook terug te lezen op www.arenalokaal.nl. Accountantskantoor Faassen begeleidt ondernemingen en instellingen op administratief, fiscaal en bedrijfseconomisch gebied. Het bedrijf houdt zich onder meer bezig met het controleren en samenstellen van jaarrekeningen, het verzorgen van belastingaangiften en het verlenen van financiële adviezen. Faassen richt zich hierbij zowel op het midden- en kleinbedrijf als op grotere, controleplichtige klanten. Het kantoor is gelegen aan de Past. van Winkelstraat 7 in Schaijk, telefoon 0486-463160.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 21 november 2008

Investeringsaftrek veiligstellen Als u bepaalde bedrijfsmiddelen waarvoor u ooit investeringsaftrek heeft genoten weer wilt verkopen, dan kan het gunstig zijn de verkoop uit te stellen tot volgend jaar. Bij verkoop binnen vijf jaar na aanvang van het kalenderjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden, moet de aftrek weer geheel of gedeeltelijk worden bijgeteld. Daarna niet meer. Investeringen vervroegen of uitstellen Om optimaal te profiteren van de fiscale voordelen is het raadzaam goed na te denken over het tijdstip en de hoogte van uw investeringen. Misschien moet u bepaalde investeringen vervroegen of juist uitstellen tot volgend jaar of uitsmeren over meerdere jaren. Aandachtspunten: * alleen bedrijfsmiddelen vanaf 450 euro komen in aanmerking voor investeringsaftrek; * hoe hoger het investeringsbedrag, des te lager het aftrekbare percentage. Bij investeringen boven 236.000 euro per jaar (bedrag 2008), is geen aftrek meer mogelijk; * als sprake is van een samenwerkingsverband, dan is het niet mogelijk een grote investering te verdelen over de afzonderlijke vennoten, om zo een hoger aftrekpercentage te behalen. Herinvesteringsreserve benutten Bent u in de situatie dat u in het verleden voor gerealiseerde boekwinst bij verkoop van een bedrijfsmiddel een herinvesteringsreserve hebt gevormd die nog niet is afgeboekt op een nieuw bedrijfsmiddel? Ga dan na of u nog dit jaar bedrijfsmiddelen moet aanschaffen, om te voorkomen dat u uw herinvesteringsreserve verspeelt. Lijfrenteaftrek voor IB-ondernemers Bent u IB-ondernemer, zoals iemand met een eenmanszaak, een vennoot in een vof, of een maat in een maatschap, dan is er voor u een speciale mogelijkheid voor lijfrenteaftrek. Voor IB-ondernemers bestaat de zogenaamde oudedagsreserve (FOR). In essentie is dat het uitstellen van inkomstenbelasting naar een later tijdstip, wanneer u waarschijnlijk in een lager tarief valt. Op deze manier leent u rentevrij van de belastingen. De meeste ondernemers gebruiken de bespaarde belasting wegens de oudedagsreserve gewoon weer in hun zaak. Het valt echter ook te overwegen die reserve jaarlijks af te storten bij een verzekeraar. Er is dan sprake van volledig aftrekbare lijfrentepremies. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Gerard Faassen van accountantskantoor Faassen in Schaijk, 0486463160 of accountant@faassenAA.nl

Gerard Faassen

Maalstoel 1 - Schaijk 0486-463665 - www.wilfredjanssen.nl

7


Geldig van donderdag 27 t/m zaterdag 29 november 2008

Plus Van Bavel - Schaijk Pastoor van Winkelstraat 16 - T: (0486) 461379 Open: maandag t/m donderdag 08 - 20 uur / vrijdag 08 - 21 uur / zaterdag 08 - 18 uur

8

www.arenalokaal.nl – vrijdag 21 november 2008


Verhalen en foto’s gezocht

Plannen voor twee Schaijkse herinneringsboeken SCHAIJK - Eind 2010 bestaat muziekvereniging Concordia uit Schaijk honderd jaar en ongeveer tezelfdertijd is het vijfentwintig jaar geleden dat de heemkundekring SchaijkReek werd opgericht. Beide jubilea zullen niet ongemerkt voorbij gaan. Het is de bedoeling dat er twee herinneringsboeken worden samengesteld, één over de geschiedenis van de muziekvereniging en één met als onderwerp ‘Schaijk en zijn inwoners in de vorige eeuw’. “Dit laatste boek is vooral een kijkboek, een boek dus met heel veel foto’s, waar je regelmatig met plezier in gaat zitten bladeren”, vertelt initiatiefnemer Piet Manders.

et welslagen van beide projecten is volgens Manders in sterke mate afhankelijk van de medewerking van de huidige en voormalige inwoners van Schaijk. “Van hen moeten de verhalen en foto’s komen en dan natuurlijk het liefst foto’s die nog nooit gepubliceerd zijn.” Piet Manders, geboren en getogen in Schaijk, neemt de samenstelling van beide herinneringsboeken voor zijn rekening. Voor het boek over Concordia is hij

Piet Manders gaat herinneringsboeken samenstellen ter gelegenheid van de jubilea van muziekvereniging Concordia en heemkundekring Schaijk-Reek. familiefoto’s en foto’s die gemaakt zijn ter gelegenheid van een speciale gelegenheid. Bijvoorbeeld een jubileum, een reis of een sportwedstrijd.”

op zoek naar foto’s en verhalen die te maken hebben met de geschiedenis van de fanfare, die later een bredere opzet kreeg en daarmee een muziekvereniging werd. Voor het boek over Schaijk in de vorige eeuw wil hij vooral graag foto’s van Schaijkse mensen en eventueel ook huizen van zo vroeg mogelijke datum. “Foto’s van het begin van de twintigste eeuw zijn vrij zeldzaam, maar juist daardoor erg interessant. De

Brassband Sint Hubertus Herpen gaat op concours HERPEN - Het hele jaar is de Brassband van muziekvereniging Sint Hubertus uit Herpen aan het oefenen om zo goed mogelijk voor de dag te komen bij de concertwedstrijden van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen. Deze wedstrijden vinden plaats op zaterdag 29 november in theater De Schalm in Veldhoven.

De Brassband zal het nummer Diogenes van Jacob de Haan ten gehore brengen. De titel van dit werk is ontleend aan de gelijknamige Griekse filosoof Diogenes, die 400 jaar voor Christus leefde. Deze wijsgeer wordt beschouwd als grondlegger van wat wordt genoemd de Cynische school. De compositie kent twee contrasterende hoofdthema’s, maar in de octaafsprong vertonen ze verwantschap. Beide thema’s zijn verwerkt in drie in elkaar overlopende delen. Elk deel heeft een verhaal over Diogenes als inspiratiebron. Het eerste deel over de ontmoeting van Diogenes met Alexander de Grote, het tweede deel over de dood van Diogenes - op dezelfde dag stierf ook Alexander de Grote - en het derde deel over zijn zoektocht door Athene op klaarlichte dag met een lantaarn, om het licht te zoeken. De brassband wil proberen een dermate hoge score te halen, dat ze zich in de toekomst in mag schrijven voor de Nederlandse Brassband Kampioenschappen. Hiervoor moeten meer dan 80 punten gescoord worden. Afgaande op de waardering tijdens de strijd om de Brabant Wonene Cup, enkele weken geleden in De Lievekamp in Oss, behoort dit zeker tot de mogelijkheden; de band scoorde daar meer dan 81 punten. Zaterdagmorgen 29 november om 7.30 uur vertrekken de muzikanten per bus naar Veldhoven. Het inspelen begint om 9 uur. Om 10 uur moeten de mannen en vrouwen onder leiding van dirigent Roger Cobben hun concourswerk spelen. De prijsuitreiking is om 14 uur. Mensen die mee willen kunnen zich opgeven bij Christa Siebers, 0486 413755. Er wordt een bijdrage gevraagd van 5 euro.

afbeeldingen moeten in ieder geval van vóór het jaar 2000 zijn.” Speciale foto’s Mensen die foto’s aanleveren voor de herinneringsboeken moeten zoveel mogelijk kunnen aangeven wie er op de foto afgebeeld zijn, bij welke gelegenheid de foto is gemaakt en wanneer dat ongeveer was. Piet Manders: “Je moet dan denken aan schoolfoto’s,

Jongensschool Manders zelf is al een hele tijd op zoek naar een schoolfoto die gemaakt is in 1947 van de vierde klas van de toenmalige jongensschool. “Op de bewuste foto staan de leerlingen voor de hoofdingang van de school. Ze worden geflankeerd door aan de ene kant meester Van Wijk en aan de andere kant meester Van Erp, het hoofd van de school. De jongens van toen zijn nu mannen van 72 of 73 jaar. Als iemand deze foto heeft dan zou daarmee de hele serie van klassefoto’s die in dat jaar gemaakt is compleet zijn.” Voor het aanleveren van foto’s en verhalen kan men terecht bij Piet Manders, Het Hofke 8, 5374HE Schaijk. Zijn telefoonnummer is 0486-461629 en zijn e-mailadres piriman@home.nl

Litouwse exposeert keramiek in Ravenstein RAVENSTEIN - De Litouwse Vilija Balciuniene exposeert keramisch werk in galerie Achter de Poort aan de St. Luciastraat in Ravenstein. Zij studeerde toegepaste kunsten in Kaunas en exposeerde in bekende galerieën in Litouwen. Ook neemt zij deel aan grote symposia en evenementen in heel Europa.

Vilija werkt met diverse soorten klei, waaronder ook papierklei. Haar man Osvaldas is een raku-stoker en maakt sfeervol keramiek met een krachtige uitstraling door de gebruikte klei uit zijn eigen regio. In Almelo lieten ze eind oktober een bijzonder schouwspel zien. Het publiek was daar getuige van een demonstratie raku-stoken op straat. Behalve van Vilija is er ook keramisch werk te zien van Nicole Simons, Wiel Reulen en Carla de Vrijer en Dimitri Pichelle. Allen met een zeer eigen stijl. Bovendien zijn er, speciaal voor de feestmaand, veel mooie cadeaus te koop. De galerie is open van vrijdag tot en met zondag tussen 13 en 17 uur en op afspraak. Meer informatie: 06-36405353 of www.achterdepoort.nl.

Een van de werken van Vilija Balciuniene.

Verkoop afgeschreven materialen in Schaijkse bieb SCHAIJK - De bibliotheek in Schaijk houdt een grote verkoop van haar afgeschreven materialen. Romans, informatieve boeken, tijdschriften, strips, kinderboeken en cd-roms worden voor een zacht prijsje aangeboden. De verkoop start vrijdag 21 november.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 21 november 2008

u i t t i p s Jaren ‘50, ‘60 en ‘70 herleven in café 3 Heere Schaijk SCHAIJK - In café 3 Heere in Schaijk speelt zaterdag 22 november de liveband Janssen & Tilanus. Ben je toe aan Nights in White Satin, wil je graag Brandend Zand voelen, Down Town meezingen of gewoon genieten van liedjes en meezingers als Another 45 Miles, Hello Josephine en Blue Suede Shoes, dan is 3 Heere the place to be. De band begint om 21.30 uur te spelen.

Vlakglasmuseum Ravenstein geeft twee workshops RAVENSTEIN - Het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein geeft deze maand twee workshops. Op zaterdag 22 november is deel te nemen aan een workshop glasin-lood. Onder begeleiding maken cursisten zelf een glas-inloodraampje. Deelname kost 60 euro, inclusief materiaal. Op zaterdag 29 november geeft het museum in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Emailleurs een workshop industrieel emaille. In deze workshop wordt gewerkt met vloeibare industrie-emaille op koper en voorgeëmailleerd staal. Deze workshop kost eveneens 60 euro. Beide workshops duren van 10.30 tot 16.30 uur.

Big Band Ravenstein treedt op in Vidi Reo RAVENSTEIN - Gemeenschapshuis Vidi Reo vormt zaterdag 22 november het decor voor een muzikale avond met Big Band Ravenstein. De avond kent een zeer gevarieerd programma. Naast muziek van de bigband zijn er optredens van zangeres Nancy Verstegen, Dansschool Lotte en trompetsolist Erik Veldkamp. Het muzikale evenement duurt van 20.30 tot 22.30 uur.

gelezen De rechtvaardigen Auteur: David Baldacci Uitgeverij: A.W. Bruna Uitgevers Pagina’s: 320 ISBN: 9789022994580 De rechtvaardigen is het vierde en waarschijnlijk laatste deel van de Camel Club serie. John Carr, die bekend staat als Oliver Stone, is de meest gezochte man in Amerika. Hij heeft wraak genomen op twee hoge heren van de regering die zijn leven kapot hebben gemaakt en achter de moord op zijn vrouw zaten. Daarom hebben de politie en de FBI de jacht op Stone geopend. Vooral meesterspion Macklin Hayes zet alles op alles om hem aan de verkeerde kant van het gras te krijgen. Oliver Stone duikt onder in het afgelegen mijnwerkersstadje Divine, Virginia. Zijn vrienden van de Camel Club riskeren alles om ervoor te zorgen dat de overheid Stone niet te pakken krijgt. In Divine leert hij de weduwe Abigail Riker kennen. Samen met haar probeert hij de waarheid aan het ligt te krijgen omtrent een aantal mysterieuze sterfgevallen. Ondertussen sluit het net om hem steeds verder. De snelheid van het boek ligt hoog. Oliver Stone maakt veel mee. De situaties die hij tegenkomt zijn soms een beetje cliché, zoals dat hij verliefd wordt op de mooie weduwe Abigail. Van een grote schrijver als Baldacci mag je iets meer orginaliteit verwachten. Desondanks is het een spannend boek en een waardige afsluiter van de Camel Club serie, hoewel het ook zeker als losstaand boek te lezen is Paul Verstegen

9


Kerstmenu 2008 Zoals andere jaren presenteren wij ook dit jaar weer ons 7-gangen verrassingsmenu. Onze koks gaan weer tot het uiterste om u een culinair orgasme te bezorgen. Ontvangst op beide avonden is half zeven, waar we met een glaasje champagne beginnen met aansluitend het menu. Prijs van dit menu is zesentachtig euro en vijftig cent.

Open: dinsdag tot en met zaterdag (zaterdag vanaf 12 uur, zondag vanaf 10.30 uur).

Restaurant Herperduin Schaijkseweg 12A 5373 KL Herpen 0486 414182

www.restaurantherperduin.nl

Op alle kinderschoenen minimaal

20 % korting! Kerkstraat 10 - Zeeland Telefoon 0486-451203

www.zonnenbergschoenen.nl 10

www.arenalokaal.nl – vrijdag 21 november 2008

DE A-MERK SPECIALIST IN UW REGIO!


Sportret: kruisboogschutter Wim Siroen uit Zeeland

‘Kruisboogschieten is een erg sociale sport’ In de rubriek Sportret besteedt Arena elke week aandacht aan een lokale sportman, -vrouw of -coach. De sporter krijgt een aantal vragen voorgeschoteld.

Karakter Ik ben betrouwbaar, sportief en open. Sterke punten Ik ben altijd bereid mensen te helpen met van alles en nog wat. Verder kan ik goed tegen mijn verlies. Zwakke punten Het is moeilijk voor mij om nee te zeggen. Dat is toch wel een zwak punt. Mensen weten mij altijd te vinden. Soms kost me dat erg veel tijd. Kruisboogschieten Een jaar of acht geleden ben ik begonnen met kruisboogschieten. Ik werd uitgenodigd om een keer te komen kijken. Vanaf het begin vond ik het erg leuk en toen heb ik al vrij snel een eigen kruisboog gekocht. Het is voor mij ontspanning om de boog te spannen. Voetbal In mijn jeugd heb ik lange tijd bij Festilent gespeeld. De laatste jaren daar heb ik gekeept bij de lagere elftallen, voornamelijk in het vijfde. Vijftien jaar geleden moest ik helaas stoppen vanwege een slechte knie. Hoogtepunt Dat moet nog komen. Ik ben echter wel heel blij dat ik Nederlands

Ons Verzet Schaijk fietst Zeelandse veldtoertocht SCHAIJK – De A-groep van toerwielerclub Ons Verzet uit Schaijk heeft afgelopen zondag een veldtoertocht door de omgeving van Zeeland gereden. Samen met de collega’s van W.S.C. Zeeland werd vertrokken vanaf de Heische Tip voor een tocht van 33 of 48 kilometer. Eenmaal op weg bleken de gevolgen van de regenbuien op zaterdagavond mee te vallen. De paden waren goed begaanbaar en duidelijk aangegeven. Desondanks bleek het tweede gedeelte van de route behoorlijk zwaar. De B-groep van Ons Verzet reed een geïmproviseerde route over de paadjes van Herperduin. Deze tocht was erg geschikt voor het op peil houden van de conditie.

eze week is het de beurt aan Zeelander Wim Siroen (49). Wim is schutter bij kruisboogvereniging Fortuna in Zeeland. Naam Wilhelmus Johannes Lamberta Siroen Geboortedatum 13 oktober 1959 Woonplaats Zeeland Sport Kruisboogschieten Vereniging KV Fortuna Positie Achter de kruisboog aan de meet

s p o r t

Klimop maatje te groot voor Emos Schaijk Wim Siroen: “Het is voor mij ontspanning om de boog te spannen.” (foto: Liz Kunst) kampioen ben geworden in de D-klasse met het korps in 2006. Dieptepunt Ik baalde er heel erg van dat ik moest stoppen met voetballen. Toen heb ik een tijd met mijn knie in het gips gezeten. Daarna ging het gewoon niet meer. Vrije tijd Dinsdagavond is kaartavond. Samen met kennissen en vroegere buren spelen we het spel rikken. Verder vind ik het leuk om fietsen te maken. Sportidool Een sportidool heb ik nooit gehad, ook niet toen ik nog jonger was, bij geen enkele sport. Dat was niet aan mij besteed. Motivatie Kruisboogschieten is een erg sociale sport. Je hebt er niet veel kracht voor nodig en ook je conditie hoeft niet op peil te zijn. Ik ben graag onder de mensen. Het is een erg gezellige sport. SportIntro De gemeente heeft een project lopen dat SportIntro heet. De bedoeling daarvan is om leerlingen van de basisscholen uit Landerd bekend te maken met een aantal sporten. Afgelopen vijf weken hebben een stuk of acht kinderen met ons meegeschoten. In januari komt er nog een aantal om vijf weken met ons mee te

schieten. We hopen dat een aantal kinderen blijft hangen. KV Fortuna Kruisboogvereniging Fortuna bestaat vijftien jaar. Het aantal leden wisselt per seizoen. Momenteel hebben we een vrij kleine groep. We hopen op wat meer leden. Daarom wil ik mensen ook uitnodigen eens bij ons binnen te lopen. We spelen elke maandagavond in De Garf. De deur staat altijd open. Prijzen In de tijd dat ik actief ben als kruisboogschutter heb ik al diverse prijzen gepakt, maar ik ben nog

steeds erg trots op mijn Nederlands kampioenschap. Werk In het dagelijks leven ben ik actief als cultuurtechnisch werker. Dit houdt in dat ik de hele dag plantsoenen maai voor diverse gemeentes in Nederland. In de zomer moet ik veel werken, maar in de winter hoeft er niet gemaaid te worden. Dan maak ik mijn tijd-voor-tijd-uren op. De uren die ik in de zomer teveel gewerkt heb krijg ik in de winter vrij. Ambitie Gezelligheid staat voorop, maar ik hoop uiteraard ook beter te gaan schieten. Daardoor kan ik meer winnen en hopelijk een klasse hoger komen.

Princen & Van der Sloot sponsort Herpinia A1 SCHAIJK/HERPEN - De jonge ondernemers Wouter Princen en Martijn van der Sloot, die in Schaijjk een bedrijf hebben in bouwprocesbegeleiding, sponsoren de komende drie seizoenen de A1-junioren van Herpinia. Princen & Van der Sloot houdt zich bezig met het complete traject van bouwprocesbegeleiding: van idee, vormgeving en het opstellen van een programma van eisen tot en met de realisatie, begeleiding en oplevering van een (ver)bouwproject. De onderneming is gevestigd aan de Scheisestraat in Schaijk. De spelers van Herpinia A1 namen de nieuwe outfit tijdens de wedstrijd tegen Avesteijn in gebruik.

Gehandicapt Revanche verliest van DTS SCHAIJK - Het eerste team van tafeltennisvereniging Revanche uit Schaijk, bestaande uit Johan Smits, Nico Hattink en Dries van Zuylen, heeft vrijdag met 7-3 verloren van DTS, de nummer twee in de tweede klasse. Door familieomstandigheden kon Daan Jans niet aanwezig zijn. Zijn vervanger Dries van Zuylen deed het niet onverdienstelijk. De start was zeer slecht, tot de derde game van het dubbel kwam Revanche er feitelijk niet aan de pas. Toen kwam de ommezwaai en werd het eerste punt gescoord; tussenstand 3–1. De wedstrijden daarop werden steeds spannender en Nico Hattink verloor zijn twee volgende partijen telkens met het kleinste verschil; met een beetje meer geluk had er iets meer ingezeten. Van Zuylen, normaal spelend in de vijfde klasse, speelde elke wedstrijd beter en werd ondanks het niveauverschil niet van tafel ‘geveegd’. Zoals gewoonlijk was Johan Smits de Schaijkse nummer één; hij won zijn laatste twee partijen en bepaalde de eindstand op 7-3 in het voordeel van DTS.

SCHAIJK - De dames van korfbalvereniging Emos stonden zondag tegenover Klimop 1. Emos 1 startte rommelig en ongeconcentreerd, waardoor de gasten al snel een voorsprong van 1-6 konden opbouwen. De Schaijkse korfbalsters speelden daarna een stuk feller en de concentratie werd beter en zo werd ook aan Schaijkse kant gescoord: 6-6. Net voor de rust wist Klimop toch nog een doelpunt te maken. Na de rust kwam Emos weer langszij en stond er lang 8-8 op het bord. In de laatste tien minuten bloeide de wedstrijd weer op en waren nog mooie acties te zien. Emos moest echter met 9-10 een nipt verlies aanvaarden. Voor Emos scoorden Loes Franssen, Claudy Roefs (2x), Adrienne Beelen (2x), Kim Roefs, Mijke Appelhof (2x) en Linda Christiaans. Komende zondag staat voor Emos 1 de wedstrijd tegen Alico 1 op het programma. De start is om 10.35 uur in sporthal De Eeght aan de Bossestraat in Schaijk.

Leden St. George Schaijk boeken goede resultaten SCHAIJK - Verschillende leden van rijvereniging St. George in Schaijk hebben in het weekend van 8 en 9 november wedstrijden gereden. Diane Heijmans behaalde met paard Romy 164 punten tijdens een dressuurwedstrijd in Berlicum. Dit deed zij in de klasse L2. Chantal van de Haterd had haar eerste selectiewedstijd in Nistelrode. Hier behaalde zij in de klasse M2 dressuur een twaalfde plaats met 169 en 183 punten. Ook het afgelopen weekend zijn goede resultaten geboekt door de leden van St. George. Ingrid van Vilsteren behaalde met haar paard Ungaro tijdens een dressuurwedstrijd een tweede plaats met 192 punten. Chantal van de Haterd had na lange tijd haar paard Baltimore weer in de wedstrijdring. Van de Haterd scoorde 162 punten in de klasse L2. Ook sleepte zij met paard Romano een tweede plaats in de wacht in de klasse M2 met 183 punten. In Wanroij deed Maartje Peeters met haar paard Nicolien aan een springwedstrijd. Helaas sprong zij in de klasse L een balkje eraf. Desondanks heeft zij toch lekker gesprongen.

Megens Megens Bouwklus: Bouwklus: ook ook voor voor vuurwerk! vuurwerk!

Check Check www.megensbouwklus.nl www.megensbouwklus.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 14 november 2008

11


diensten Parochies H. Antonius Abt Reek Pastoor: L.J.M. de Louw, Mgr. Borretstraat 3, 5375 AA Reek, 0486- 472339, e-mail: reek.h.antoniusabt@home.nl. Spreekuren op woensdag en zaterdag van 10 tot 11.30 uur. Diensten: zaterdag 19 uur en zondag 10.30 uur. Mariakapel in de kerk doorlopend geopend. H. Antonius Abt Schaijk Pastoor: H. Spiertz, Pastoor van Winkelstraat 1, 5374 BG Schaijk, 0486-461220. Vieringen: zaterdag 17.30 uur, zondag 10 uur. Vespers in de Mariakapel: maandag tot en met vrijdag 18 uur. Mariakapel open van maandag tot en met zaterdag, 9 tot 18 uur. H. Jacobus de Meerdere Zeeland Kapelaan M. Dorssers, Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland, 0486-451377. Kapelaan A.Holvoet, Oudedijk 43, 5409 AB Odiliapeel, 0413-272445. Secretariaat: Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland, 0486-451377, fax 0486-452870, e-mail: info@pe-ovz.info H. Missen: woensdag en vrijdag 19 uur, zaterdag 17.30 uur, zondag 9.30 uur. Rozenkransgebed: dinsdag 19 uur, Vespers: donderdag 18.45 uur. St. Lucia Kerkgebouw: St. Luciastraat 1 Ravenstein. Pastoor J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, (0486) 411595, e-mail: pastoraat@stluciaravenstein.nl of secretariaat@stluciaraven stein.nl, internet www.stluciaravenstein.nl. Kerkhofbeheerder: Jan van Schadewijk, 0486411861. St. Sebastianus Kerkgebouw: Rogstraat 2 Herpen. Pastor: A. Driever, Alard van Herpenplein 7, 5373 AH Herpen, 0486-411424. H. Willibrordus Kerkgebouw: Maasdijk 69 Demen, 0486-411748. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, e-mail: alimuken@planet.nl St. Vincentius Kerkgebouw: Laagstraat 16 Deursen. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, e-mail: alimuken@planet.nl St. Lambertus Kerkgebouw: Hamstraat 1 Huisseling. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, e-mail: parall@planet.nl St. Victor-Antonius Abt Kerkgebouw: Kerkstraat 20 Overlangel. Pastor: Harrie Zandbelt, Loonsestraat 2, 5371 PJ Neerloon, tel. 0486-411282. Huisartsen Er is een gemeenschappelijke avond-, nacht- en weekenddienstregeling van de huisartsen in de regio Oss, 's-Hertogenbosch en Veghel. Deze huisartsenpost is dagelijks bereikbaar van 5 uur 's middags tot 8 uur de volgende ochtend, en verder in het weekend en op feestdagen. U kunt de post bellen voor dringende hulp die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. De huisartsenpost is bereikbaar onder tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Tigchelaar en Peeters, Sultzbachstraat 6, 5371 ES Ravenstein, tel. 0486-412242. Spoedlijn overdag: 0486-414155. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur12.00 uur en van 13.30-17.00 uur, uitsluitend volgens afspraak. J. Keulers en Mw. W. v.d. Laan, Contre Escarpe 2, 5371 CK Ravenstein, tel. 0486-411530. Spoedlijn overdag: 0486-415965. Spreekuur: Volgens afspraak. R. Besselink en A. Olde Loohuis, St. Sebastianusstraat 12, 5373 AE Herpen, tel. 0486-411321. Spoedlijn: overdag 0486-416484. Spreekuur: ma. t/m vr. Van 8.00-9.00 uur en volgens afspraak. Huisartsenpraktijk Reek, tel. 0486-475139, spoedeisende hulp, tel. 0486-473816, weekenddienst Reek, tel. 0900-8880. Huisartsengroepspraktijk Schaijk, tel. 0486-462044, spoedeisende hulp, tel. 0486-462064, weekenddienst Schaijk, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Zeeland, tel. 0486-451200, spoedeisende hulp, tel. 0486-451600, weekenddienst Zeeland, tel. 0900-8860. Apotheek Service Apotheek Ravenstein, Marktstraat 10, 5371 AD Ravenstein, tel. 0486-416111. Apotheek Schaijk, Schutsboomstraat 15, 5374 CA Schaijk, tel. 0486-463344, fax 0486-463424, e-mail apotheekschaijk@ezorg.nl Tandartsen MM.E.A. de Graaf, Zeeland, tel. 0486-420500. A.M.W.T.M. de Hond, Schaijk, tel. 0486-461552. J.E.M. Jacquemard, Zeeland, tel. 0486-452783. G.P. van Koersveld, Schaijk, tel. 0486-463937. P. van Hooft, tel. 0486-412118 (Herpen) / 0486-416200 (Ravenstein). Dierenartsen Dierenkliniek Schaijk, Scheisestraat 10a, tel. 0486-463636. Stichting Pantein Zorgvragen: 0900-8803; 10 cent p/m, 24 uur per dag. Website: www.thuiszorgpantein.nl / e-mail info.thuiszorg@pantein.nl. Bij Thuiszorg Pantein (voorheen Stichting Thuiszorg Brabant NoordOost) kunt u terecht voor Huishoudelijke Verzorging, Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg, Voeding en Dieet, Thuiszorgwinkel en Uitleen, ZorgActief Cursus en Service. Thuiszorgwinkels: Uden, Industrielaan 1, open ma-vr van 8.30 tot 17 uur, za van 10 tot 17 uur; Veghel: Stadhuisplein 47, open ma-vr van 9 tot 12 uur; Oss, Schadewijkstraat

meer info lokaal.nl 12

Praktijk Den Hoogen in Reek houdt open dag REEK - Praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie, haptotherapie, psychomotorische kindertherapie en Cesar-oefentherapie Den Hoogen in Reek houdt zaterdag 22 november een open dag. Belangstellenden kunnen die dag van 15 tot 18 uur kennismaken met de verschillende therapievormen. Praktijk Den Hoogen is gelegen aan de Mgr. Borretstraat 43 in Reek. Meer info: 0486-475553 of www.denhoogenreek.nl.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 21 november 2008


Praktische Italiaan in zonnig jasje

Fiat introduceert veelzijdige Doblò Acapulco SCHAIJK - Om in de donkere winterdagen toch een zonnig gevoel te krijgen, introduceert Fiat de Doblò Acapulco. De Doblò onderscheidt zich door zijn dynamiek, veelzijdigheid en ruimte. Tot wel zeven personen tegelijk kunnen plaatsnemen in de Doblò die de ruimte van een stationwagon combineert met het comfort van een MPV. Praktisch zijn ook de schuifdeuren die aan weerskanten van de auto de instap naar achteren makkelijk maken.

iat introduceert een speciale uitvoering van de Doblò; de Acapulco. Deze is aan de buitenkant te herkennen aan de lichtblauwe metallic lak, de in dezelfde kleur gespoten grille en

autonieuws Opel Insignia auto van het jaar 2009 Met een minimale voorsprong van een punt is de Opel Insignia uitgeroepen tot ‘Auto van het Jaar 2009’. De Duitse middenklasser behaalde 321 punten en bleef daarmee de Ford Fiesta maar nét voor. Het is pas voor de tweede keer dat het puntenverschil met de nummer twee in de verkiezing zó klein is. Bovendien sleept Opel voor het eerst sinds lange tijd de prestigieuze titel binnen. Het merk was er de laatste jaren een aantal keer heel dichtbij maar wist toen niet de overwinning naar zich toe te trekken. De Insignia doet dat wel, zij het met een minimale voorsprong. De jury, waarin ook Nederlandse autojournalisten plaats hebben, roemt de Insignia om zijn ‘looks’ en vanwege de ‘zichtbare kwaliteit’ die het model uitstraalt. Daarnaast krijgt de Opel punten vanwege z’n actieve- en passieve veiligheid, hoogstaande comfort, efficiënte motoren en innovatieve opties. Ford vist dus achter het net, de Fiesta werd tweede met 320 punten. De Volkswagen Golf legt beslag op de derde plaats met 223 punten. De rest van de uitslag is als volgt: Citroën C5 (198 punten), Alfa Romeo Mito (148 punten), Skoda Superb (144 punten) en hekkensluiter Renault Megane (121 punten).

De Doblò combineert de ruimte van een stationwagon met het comfort van een MPV.

buitenspiegels, speciale 15 inch lichtmetalen velgen en het speciale Acapulco-logo. Binnen tonen de bekleding, de zogenoemde vliegtuigtafeltjes achterop de voor-

stoelen en de in de matten gestikte Acapulco-logo’s dat het om deze versie gaat. Qua comfort beschikt deze uitvoering onder meer over parkeersensoren, radio/cdspeler, airconditioning en elektrisch bedienbare portierruiten.

die op aardgas leverbaar is. Aardgas stoot 23% minder CO2 uit en de uitstoot van fijnstof is nihil. Vanzelfsprekend is het model ook leverbaar met dieselmotoren; een 1.3 MultiJet met 85 en een 1.9 MultiJet met 120 pk.

Aardgasversie In deze tijd waarin aandacht voor het milieu en kosten van brandstof een grote rol spelen, heeft de Doblò nog iets speciaals in het programma; een versie

Meer informatie De Fiat Doblò is er vanaf 14.195 euro. Meer informatie is verkrijgbaar bij Fiat-dealer Van Zummeren aan de Rijksweg 44 in Schaijk, 0486-461317.

Alfa 8C Spider: nieuwe klassieker In maart start de productie van de ‘nieuwe klassieker’ van Alfa Romeo: de Alfa 8C Spider (foto). De tijdloos mooie Alfa 8C Spider appelleert aan de waarden die het merk kenmerken sinds de legendarische Giulietta Spider en Duetto.

De Doblò Acapulco beschikt over handige vliegtuigtafeltjes.

Afgeleid van de Alfa 8C Competizione, borduurt de 8C Spider voort op diens technische achtergronden. De productie van de Alfa 8C Spider is gelimiteerd tot 500 exemplaren, waarvan er vijftien bestemd zijn voor de Nederlandse markt. De prijs in 2009 bedraagt 315.500 euro. De Alfa 8C Spider belichaamt alle design- en sportieve waarden die zo synoniem zijn voor Alfa Romeo als merk. Met de Alfa 8C Spider lost Alfa Romeo de belofte van enkele jaren geleden in. De nieuwe Spider behoort tot de top van de markt en weet de harten te stelen. Wereldwijd zijn er 500 gelukkigen die zich eigenaar van de auto mogen gaan noemen; vijftien daarvan wonen in Nederland.

Succesvolle Nissan Qashqai weer volop leverbaar

Lonkende bestuurders veroorzaken veel ongelukken

Nederland krijgt extra exemplaren van de populaire Nissan Qashqai. De opgelopen levertijden door de grote vraag naar de aantrekkelijke crossover zijn daardoor aanzienlijk verkort. Kopers kunnen hun nieuwe Qashqai of Qashqai+2 binnen enkele maanden in ontvangst nemen.

Met ruim 13.000 verkochte exemplaren in Nederland, sinds de aanvang van de verkoop in maart 2007, is de Qashqai een succes. De auto is tweede in het C-segment (hatchbacks) voor particuliere klanten en bezet de vierde plaats in het totale C-segment (hatchbacks). Om aan de massale vraag te voldoen, riep Nissan een extra shift in de fabriek in het Engelse Sunderland in het leven. Goed nieuws voor de Nederlandse consument is dat per direct een groter deel van de productie van de Nissan Qashqai en de zevenzitter Qashqai+2 voor Nederland bestemd is. De Qashqai is er vanaf 22.500 euro. Het betreft dan de Visia-uitvoering met 1,6-litermotor van 115 pk. Tot de uitgebreide standaarduitrusting behoren onder meer zes airbags, handbediende airconditioning, een radio/cd-speler, stalen 16-inchwielen, Bluetooth en een mp3-aansluiting. Andere beschikbare motoren zijn de 2.0 benzine, de 1.5 dCi en de 2.0 dCi. De 2,0-litermotoren zijn bovendien leverbaar in combinatie met Nissans befaamde All Mode 4x4-systeem.

De Nissan Qashqai. Nieuw in de showroom van de Nissan-dealer is de Qashqai+2, een familiecrossover die dankzij een grotere wielbasis en langere carrosserie aanzienlijk ruimer is. Het interieur biedt genoeg plaats voor een derde zitrij, waardoor zeven personen in de auto kunnen plaatsnemen. De prijslijst start bij 30.150 euro voor de Qashqai+2 2.0 benzine Optima, die standaard voorzien is van dakrails en een panoramisch dak. In het voorjaar van 2009 start Nissan met de levering van de 1.6 benzine en 1.5 dCi in de Qashqai+2. Tot die tijd is er keus uit de 2.0 benzine en de 2.0 dCi, al dan niet in combinatie met het All Mode 4x4-systeem.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 21 november 2008

Een Engels onderzoek wijst uit dat lonkende bestuurders de oorzaak zijn van 900.000 verkeersongelukken per jaar in Groot Brittanië. Met name mannen laten zich vaak afleiden door aantrekkelijke voorbijgangers of uitdagende billboards. Jaarlijks vinden er honderdduizenden ongelukken plaats in Engeland vanwege bestuurders die worden afgeleid door aantrekkelijke voorbijgangers. Twee nieuwe Britse onderzoeken wijzen uit dat een groot percentage van de bestuurders zijn of haar aandacht bewust van de weg houdt om een aantrekkelijk persoon na te staren. In een onderzoek van een Engelse verzekeraar komt naar voren dat 37 procent van de bestuurders zich regelmatig laat afleiden door voorbijgaande dames of heren. Daarnaast laat 21 procent zich afleiden door billboards waarop modellen staan afgebeeld. Een ander onderzoek wijst uit dat maar liefst zeventig procent regelmatig wordt afgeleid. Bij mannen is dit vaker het geval dan bij vrouwen. Zestig procent van de mannen zegt afgeleid te zijn als er een mooie vrouw voorbij loopt, zeventien procent geeft aan dat de afleiding hen ‘overkomt’. Van de vrouwen verliest slechts twaalf procent weleens de aandacht.

13


Winkeliers verwachten omzetstijging rond Sinterklaas LANDERD / OSS - Nederlandse winkeliers verwachten ondanks de financiële crisis dat de omzet rond Sinterklaas twee procent hoger ligt dan vorig jaar. De stijging is te danken aan het feit dat meer gezinnen dan ooit Sinterklaas vieren, meldt het Platform Detailhandel Nederland. Toch is de omzetstijging niet zo groot als voorgaande jaren, licht directeur van het Platform Detailhandel Nederland Henk Kok toe. “De afgelopen jaren hadden we een hele forse groei, nu is de groei minimaal.” Winkeliers rekenen in de week voor pakjesavond op een extra omzet van 490 miljoen euro. In een normale week zet de detailhandel ongeveer anderhalf miljard euro om. Winkeliers verwachten dat het bedrag van 490 miljoen euro niet alleen wordt uitgegeven aan cadeaus voor pakjesavond, maar bijvoorbeeld ook aan extra boodschappen. Volgens Kok zijn er steeds meer families en vriendengroepen die pakjesavond aangrijpen als moment om bijvoorbeeld samen te eten.

Ook bij

Spanjers voor dier en tuin kun je terecht voor allerlei

decembercadeautjes!

Speelgoed Speelgoed is het populairste Sinterklaascadeau. Ook boeken, dvd’s, cd’s en elektronica zijn in trek. Het Platform noemt de hoge verwachting rondom de verkoop van keukenartikelen voor zowel mannen als vrouwen opvallend. Ook vragen kinderen op steeds jongere leeftijd om mobieltjes, willen meisjes graag make-up en jongens een nieuwe spelcomputer. De winkeliers verwachten topdrukte tijdens het weekeinde van 29 en 30 november.

Bossestraat 65 5374 HS Schaijk Telefoon 0486 461386

Onderzoeksbureau MWM2 bracht onlangs al naar buiten dat de financiële crisis voorbij gaat aan de Goedheiligman. Meer dan vier op de vijf Nederlanders zijn volgens het bureau niet van plan minder geld uit te geven voor de viering van pakjesavond. De vierders verwachten gemiddeld veertig euro aan cadeaus uit te geven.

Sinterklaas bezoekt Huisseling op 23 november HUISSELING - Ook dit jaar bezoekt Sinterklaas Huisseling. De goedheiligman komt zondag 23 november tussen 16 en 17 uur in het parochiecentrum. Alle kinderen uit Huisseling en de kinderen die aan de Huisselingse kant van de Dorpenweg wonen en nog niet op het voortgezet onderwijs zitten, zijn samen met hun ouders welkom. Kinderen die alleen of samen met vriendjes of vriendinnetjes de Sint willen verrassen met een kunstje, muzikale opvoering of dansje kunnen dit tot 17 november doorgeven aan het St. Nicolaascomité: Jasmijn Callaars (411695), Karin de Haan (464372) of Suzanne de Vocht (415592). Deelname aan de Sinterklaasmiddag kost 1,50 per kind.

PARTYSERVICE SLIJTERIJ

Op zondag 23 november

Sinterklaasdisco in De Fuik Schaijk

VAN DER VEN Kom ook eens kijken in onze

CADEAUSHOP

SCHAIJK - Jongerendiscotheek De Fuik in Schaijk houdt in samenwerking met Stichting Festiviteiten Schaijk een sinterklaasdisco. Deze is op zondag 23 november van 14.30 uur tot 17.30 uur in De Piramide. De muziek wordt deze avond verzorgd door DJ Mark. Kinderen vanaf groep zes zijn welkom met het kaartje dat zij op school gekregen hebben.

Sinterklaas blijft belangrijker dan kerstman Kerkstraat 65a 5411 EC Zeeland T: 0486 452991 F: 0486 451484

Sinterklaas blijft populair. Voor het eerst sinds drie jaar is het aantal mensen dat Sinterklaas viert niet gedaald. Dat blijkt uit een jaarlijks terugkerend onderzoek van TNS NIPO. Meer dan de helft (53 procent) van Nederland viert de verjaardag van de goedheiligman, tegenover een percentage van 47 dat kerst met cadeaus viert. De Kerstman streeft de sint wel voorbij als het gaat om bestedingen. Gemiddeld besteedt de Nederlander 168 euro aan Kerstmis en aan Sinterklaas 133 euro.

O , kom er eens ki j ken . . . In verband met vernieuwd concept 40% KORTING op de nieuwe collectie

Volop baby- en peuterspeelgoed! Burg. de Grootstraat 18 SCHAIJK 06 12 73 59 58 info@babyzaakjedeteddybeer.nl

www.babyzaakjedeteddybeer.nl Open: donderdag van 10 tot 18 uur, vrijdag van 10 tot 20 uur en zaterdag van 10 tot 16 uur. 14

www.arenalokaal.nl – vrijdag 21 november 2008


‘Deze sport moet je ervaren’

Gratis kennismaken met golf op De Leemskuilen in Uden

carnaval Lascertificaten uitgereikt aan Moeslandse jeugd

UDEN - Golf is de snelstgroeiende sport in Nederland. Stond de sport tot voor kort vooral bekend als tijdverdrijf voor de ‘happy few’, tegenwoordig is Jan en alleman op de green te vinden. Om mensen op een laagdrempelige manier te laten kennismaken met de golfsport verzorgt Golfpark De Leemskuilen in Uden iedere zondagmiddag van 15 tot 16.30 uur gratis introductielessen.

et gros van onze leden komt uit Uden, maar ook voor mensen uit gemeenten als Landerd, Oss en Bernheze is Golfpark De Leemskuilen gemakkelijk bereikbaar”, vertelt golfinstructeur Jeroen Stokman. “Door het verzorgen van gratis golflessen, iets dat volgens mij uniek is in Nederland, willen wij mensen die nog nooit hebben gegolfd op een laagdrempelige manier laten kennismaken met de sport. Wanneer het golfen mensen aanspreekt kunnen ze kiezen voor vervolglessen, maar dat is niet verplicht.” Buitenlucht De vraag wat er zo leuk is aan golfen is volgens Jacq Koch, eigenaar van Golfpark De Leemskuilen, niet gemakkelijk te beantwoor-

MOESLAND - In gasterij De Oude Bowling vond maandag de certificaatuitreiking plaats van de lascursus voor de Moeslandse carnavalsjeugd. Elf jonge mannen moesten op de laatste praktijkavond laten zien of ze het geleerde van de afgelopen weken in praktijk konden brengen. In aanwezigheid van cursusleider Ton Rooks en hulpen Henk Bongers en Eric van Galen moest een werkstuk nagemaakt worden, terwijl ook de veiligheid voor de lasser en omgeving in de gaten moets worden gehouden. Onder het toeziend oog van onder anderen prins Roy, grootvorst Willie en wethouder Peter Raaijmakers kregen alle elf lassers te horen dat zij zijn geslaagd voor de cursus.

Gratis kennismaken met golf op De Leemskuilen in Uden.

den. “Ik vind dat heel moeilijk om uit te leggen. Golf is echt een sport die je moet ervaren. Een sport die je kunt bedrijven wanneer je wil, met wie je wil en hoe lang je wil. Het is heel vrijblijvend en ook nog eens heerlijk in de buitenlucht.” Is golf niet vooral een sport voor oudere mensen? Jeroen Stokman: “Absoluut niet, wij hebben heel veel leden in de categorie dertig-plus. Doordat wij beschikken over een baan met negen holes is het mogelijk om in relatief korte tijd, ongeveer anderhalf uur, een ronde te lopen. Dat is een groot voordeel, want je bent er

dus geen hele dag mee kwijt. Zo kun je bijvoorbeeld ook na het werk nog een balletje slaan.” De Leemskuilen Golfpark De Leemskuilen bestaat uit negen par 3-holes, variërend in lengte van zeventig tot honderd-

zeventig meter. De baan is voorzien van diverse waterpartijen, natuurlijke hindernissen, zandbunkers, hoogteverschillen en strategisch gevormde greens. De holes zijn gelegen aan de Doelenweg 1 in Uden. Meer info over de kennismakingslessen 0413- 257701 of www.leemskuilen.nl.

Stichting Carnaval zoekt moeskwekers

Geslaagd openingsbal Keleströpers

Carnaval Reek is drie narren rijker KELERIJK - Het carnaval in Reek leeft als nooit tevoren, zo bleek afgelopen zaterdag in Gasterij Het Koetshuis. Daar hielden De Keleströpers het openingsbal van het carnavalsseizoen.

Tijdens Smouskes-feestweekeinde

Smouskes verwelkomen nieuw prinselijk paar Eddy en Wendy

Prins Eddy, in het dagelijks leven Eddy Bens, is eigenaar van een caravanhandel, is lid van de Landerdse brandweer en heeft samen met vrouw Wendy twee kinderen. Samen gaan zij hun best doen om het Smousencarnaval ook dit jaar tot een geslaagd feest te maken.

MOESLAND - Stichting Carnaval de Moeslanden in Schaijk zoekt moeskwekers. Dit zijn mensen die het carnaval in Schaijk ondersteunen met een financiële bijdrage. Dit geld wordt gebruikt voor allerlei Moeslandse carnavalsactiviteiten, zoals de optocht, de prijsuitreiking en licht en geluid. Ook wordt het gestoken in ziekenbezoek door de prins carnaval en het geven van fruitmanden. Daarnaast worden het bejaardenbal en het Kee-Moesbal mogelijk gemaakt door de moeskwekers. Mensen die hun steentje bij willen dragen aan het Schaijkse carnaval worden opgeroepen contact op te nemen met Gerard en Bernadette Oliemeulen, 0486-462952. Iedereen die een bedrag vanaf 66 euro sponsort mag zich moeskweker noemen.

Jeugdcarnaval Reek verkoopt koeken

ZEELAND - Zeeland heeft afscheid genomen van het voormalig prinsenpaar Cor en Astrid. Tijdens het Smouskes-feestweekeinde op vrijdag 14 en zaterdag 15 november werden zij bedankt voor hun inzet als jubilerend prinselijk paar. Tevens werden de nieuwe prins en prinses Eddy en Wendy geïnstalleerd.

Het feestweekend startte vrijdag met optredens van Fragment en de Band Zonder Banaan. Deze waren in een uitverkochte tent achter café-zaal Ambianz. Op zaterdag kon het publiek genieten van optredens van Dries Roelvink en Melrose. Hierna werd afscheid genomen van het zittende prinsenpaar en werden de nieuwe prins en prinses onthuld door deze met een brandweerwagen de tent in te rijden. Toen de rookdampen opgetrokken waren kon burgemeester Doorn prins Eddy d’n Urste en prinses Wendy installeren als het nieuwe Smouskes Prinsenpaar.

De geslaagden, hun begeleiders en wethouder Peter Raaijmakers.

De drie nieuwe narren van De Keleströpers. Nadat prins Bert d’n Urste de gastverenigingen uit Schaijk en Overlangel welkom had geheten en de dansgarde haar nieuwste dans aan het publiek had getoond, was het de beurt aan de band Lass Mal Blazen. Deze gelegenheidsband uit Schaijk bestaat uit veertien muzikanten. Zij brachten met hun feestmuziek de stemming er snel in. Doordat prins Bert ook dit jaar regeert over het Kelerijk hoefde er geen nieuwe heerser bekendgemaakt te worden. Toch was er een bijzondere onthulling. Een grote doos werd de zaal binnengebracht en daar kwamen drie narren tevoorschijn: Daan van Erp, Roy van der Zanden en Jan Schuts. De band Mari en de Maries, dweilorkest Ongerakt en de Moeskapel zorgden er voor dat het feest tot in de kleine uurtjes doorging.

REEK - Kinderen van het jeugdcarnaval Reek gaan op zaterdag 22 november langs de deuren om koek te verkopen. Het geld dat hiermee opgehaald wordt, wordt gebruikt voor jeugdactiviteiten tijdens de carnaval. Vanaf 12 uur gaan de kinderen op pad, een pak koeken kost 2,50.

Grootvorstenbal in Ravenstein RAVENSTEIN - Carnavalsvereniging de Trappers uit Ravenstein houdt een grootvorstenbal. Op 29 november neemt huidig grootvorst Mari den Urste afscheid en wordt de nieuwe grootvorst onthuld. Ook zijn diverse gastverenigingen aanwezig, waaronder de stadsraad, stichting Carnaval Ravenstein en carnavalsclubs de Pompers en de Narrekap uit Ravenstein en de Stadspompers uit Batenburg.

Dorus en Maud nieuw jeugdprinsenpaar Reek REEK - Dorus van der Wijst en Maud van den Berg zijn zondag in Het Wapen van Reek uitgeroepen tot het nieuwe jeugdprinsenpaar van Reek. De twee volgen bij De Keleströpers jeugdprins Bas en jeugdprinses Romy op. Tijdens het jeugdprinsenbal werd tevens afscheid genomen van enkele leden van de jeugddansgarde en de jeugdraad van elf. Na twaalf jaar actief te zijn geweest in de jeugdcommissie stopte ook Wilma Zegers.

Ed en Wendy Bens. Dorus en Maud.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 21 november 2008

15


VTU Telecom Vluchtoord Zondag van 12.00 tot 17.00 GROTE GSM OPRUIMING De nieuwste GSM gratis bij de goedkoopste abonnementen Gratis Mobiel TV Nokia N96

Gratis

Nokia N95 8Gb

Samsung Omnia

Gratis

HTC Diamond

Gratis

Gratis

LG Viewty

Gratis

Mail • internet • mobiel tv Per maand 195 min/sms Per maand  32,45

300 minuten p/m Per maand  24,95

Mail • internet 300 minuten p/m Per maand  34,95

Mail • internet 100 min/sms p/m Per maand  23,50

150 minuten p/m Per maand  12,95

Nokia 6500 Slide

LG KF 750 Secret

Samsung F480

Nokia 6300

Nokia 6500 Classic

Gratis

Gratis 150 minuten p/m Per maand  12,95

Horloge TW Steel t.w.v.  199,-

Gratis

Gratis

150 minuten p/m + surf en mail Per maand  24,95

200 minuten p/m Per maand  16,95

150 minuten p/m Per maand  12,95

Gratis 150 minuten p/m Per maand  12,95

K re d i e t c r i s i s ! G o e d k o o p b e l l e n e n s m s m e t e e n S i m o n l y a b o n n e m e n t KPN Flexibel 130 min/sms 240 min/sms 320 min/sms 480 min/sms

 7,95  9,95  13,95  28,95

Simpel Simonly

Telfort

Vooral bellen 120 min + 10 sms  2,50 240 min + 20 sms  5,00

50 minuten  2,95 100 minuten  4,45 200 minuten  4,95 300 minuten  7,95 400 minuten  13,95 500 minuten  17,95 Sms-bundels 25 sms  1,00 100 sms  2,00 1000 sms  10,80 Geen aansluitkosten

Vooral sms’en 80 min + 60 sms  2,50 160 min + 120 sms  5,00 Geen aansluitkosten Nummerbehoud mogelijk Contract 1 of 2 jaar ook verlengen

Mini laptop Medion + Samsung B130

Aansluitkosten  10,Contract 2 jaar

Nokia 6300 + Nintendo Advance

Vodafone

Debitel KPN

125 min + 50 sms 250 min + 75 sms 350 min + 100 sms 450 min + 75 sms 450 min + 150 sms

 5,95  7,95  13,95  19,45  20,95

125 minuten 250 minuten 350 minuten 450 minuten

 4,95  6,95  11,45  17,45

Geen aansluitkosten Nummerbehoud mogelijk

Apple iPhone

Laptop Acer 5315 + Nokia 2760

75 min + 25 sms 100 min / 50 sms 150 min + 100 sms 200 min / 100 sms 250 min + 75 sms 300 min / 150 sms

 3,50  4,95  4,95  6,90  7,95  12,95

Geen aansluitkosten Contract 1 jaar Nummerbehoud mogelijk

Playstation 3 + Samsung B130

ACTIE!

 99,-

 0,-

Gratis

GRATIS Harry Potter spel

300 minuten p/m Per maand  24,95

150 minuten p/m Per maand  12,95

195 min/sms p/m incl. mail en internet Per maand  32,45

Nintendo DS Lite + Nokia 2760

Nintendo DS Lite + Samsung B130

Tom Tom V4 Europa + Nokia 2760

Gratis 150 minuten p/m Per maand  12,95

Gratis 150 minuten p/m Per maand  12,95

 49,-

300 minuten p/m Per maand  24,95

Nintendo Wii Samsung B130

Nintendo DS Lite Rose + Motorola V3 Rose

Gratis 150 minuten p/m Per maand  12,95

 49,-

300 minuten p/m Per maand  24,95

Gratis 150 minuten p/m Per maand  12,95

Gratis 150 minuten p/m Per maand  12,95

Z o n d a g 2 3 n o v e m b e r V T U Te l e c o m V l u c h t o o rd o p e n v a n 1 2 . 0 0 t o t 1 7 . 0 0 u u r v.t.u.telecom Boxmeer Spoorstraat 44 (0485) 57 16 53 Vrijdag koopavond

v.t.u. telecom Uden Vluchtoord 10 0413 - 250003 ma.-vr. tot 21.00 uur za. 10.00 tot 17.00 uur

(Drukfouten voorbehouden, prijzen zijn vanaf prijzen.)

v.t.u. repair & go reparatie en software Vluchtoord 10 ma.-vr. tot 17.00 uur

183280

v.t.u. telecom Centrum St. Janstraat 35 in Intersport Superstore 0413 - 256552 Vrijdag koopavond

Arena week47 2008  

Arena week47 2008