Page 1

JAARGANG 14 - VRIJDAG 31 OKTOBER 2008

‘Gemeente moet leren van fouten’

pagina 3 Horeca baalt van rookverbod

pagina 5 Campagne tegen alcoholgebruik jeugd

pagina 15 Herman Smorenberg en zijn zoon Rob bekijken de nieuwe lay-out van weekblad Arena.

‘Goed voorbereid op de digitale toekomst‘

Arena gaat op multimediale toer: krant, website én tv-zender SCHAIJK - Arena gaat vanaf volgende week volledig op de multimediale toer. Op vrijdag 7 november krijgt de krant een nieuwe frisse uitstraling en vindt de lancering plaats van de nieuwe website www.arenalokaal.nl én televisiezender Arena TV. Uitgever Herman Smorenberg van bureau Tekst & Uitleg in Schaijk legt uit wat ‘Arena nieuwe stijl’ te bieden heeft voor de lezers en adverteerders.

p dit moment hebben we met weekblad Arena, kabelkrant Kubus en de sites weekbladarena.nl en landerd.net een aantal verschillende producten. Deze bedienen allemaal hetzelfde gebied, namelijk de gemeente Landerd en de voormalige gemeente Groot-Ravenstein, maar hangen eigenlijk als los zand aan elkaar”, zegt Herman Smorenberg. Afzonderlijk doen de producten het goed. “Uit cijfers blijkt dat we qua belang-

stelling met al onze media duidelijk boven het landelijk gemiddelde zitten. Dat komt omdat we zowel met de krant als met de kabelkrant en de websites erg actueel zijn, waarbij we met de krant dan ook nog wat de diepte ingaan.” Toch kan het volgens Smorenberg nog beter. “We hebben daarom besloten de drie producten samen te smeden tot één logisch geheel, onder de overkoepelende naam Arena. Daar past ook een nieuwe frisse uitstraling bij en een eigentijds

logo. Op deze manier zijn wij met Arena goed voorbereid op de digitale toekomst.” Krant Arena blijft in de krant veel aandacht besteden aan sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, politiek en de achtergronden van het lokale nieuws. De column van Theo van Duren staat als vanouds op pagina drie. Daarnaast wordt in de krant meer plaats ingeruimd voor human interest-verhalen, sportnieuws (onder andere de nieuwe wekelijkse rubriek ‘Sportret’), cultuur en reportages over plaatselijke ondernemers. Website De nieuwe website www. arenalokaal.nl covert 7 dagen per week en 24 uur per dag al het nieuws in Landerd, Ravenstein en Herpen. Daarnaast zijn op de site natuurlijk ook integraal de berichten, interviews en achtergrondverhalen uit de krant terug te lezen en kunnen lezers reageren op artikelen

op het vernieuwde Arenaweblog. Verder staan op de website regelmatig specials over de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van auto’s, mode, wonen, tuinieren, muziek en reizen. Arena TV Op de nieuwe televisiezender Arena TV, die in plaats komt van kabelkrant Kubus, is dagelijks al het lokale nieuws te zien. Korte actuele berichten van maximaal één pagina, met regelmatig verwijzingen naar de krant en de website arenalokaal.nl. Aan het einde van iedere werkdag wordt het nieuws ververst. Naast nieuwsberichten ook veel bewegend beeld op Arena TV. De Arena-videoteams trekken er regelmatig op uit om reportages te maken over diverse evenementen en activiteiten in de regio. Alle edities van Arena TV zijn overigens ook 24 uur per dag te bekijken op www.arenalokaal.nl.

Voorlichtingsbijeenkomst over Q-koorts in Herpen HERPEN - Op initiatief van de Herpense huisartsen Alfons Olde Loohuis en Rob Besseling vindt dinsdag 4 november vanaf 19.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst over de Q-koorts plaats in dorpshuis ’t Slotje in Herpen. De dorpsraad Herpen treedt op als gastheer. Ter tafel komen de Q-koortsepidemie van 2007 en de resultaten van het onderzoek naar patiënten met Q-koorts. De resultaten van de onderzoeken werden geanalyseerd door Gijs Limonard, longarts in opleiding bij CWZ Nijmegen. Hij is een van sprekers deze avond. Verder zijn er namens Hart voor Brabant vertegenwoordigers van de GGD en komen er specialisten van de Voedsel en Waren Autoriteiten (VWA) en het Rijksinstituut voor Voedsel en Milieu (RIVM) naar Herpen om een presentatie te houden. De beide Herpense huisartsen geven op deze avond eveneens acte de présence. Na de presentaties kunnen inwoners vragen stellen aan het team deskundigen. Vooraf kunnen bij de Herpense huisartsenpost vragen ingediend worden. Ook kan men vragen mailen naar: infectieziekten@GGDHVB.nl

Coosje Schoonenberg vervangt Arijanne Schalken als raadslid LANDERD - Coosje Schoonenberg-van den Berg vervangt vanaf komende donderdag Arijanne Schalken-de Pater als lid van de Landerdse gemeenteraad. Schalken is vanwege een burnout voorlopig niet in staat haar raadswerk voor de fractie DS’97 uit te voeren. Coosje Schoonenberg nam in het voorjaar van 2006 afscheid van de Landerdse raad. Coosje Schoonenberg van DS’97 keert (tijdelijk) terug in de Landerdse gemeenteraad.

100 gram Keurslager achterham + 100 gram snijworst, samen

2,95

(Lees verder op pagina 3)

Keurslagerij Van Kraaij Schaijk

WEEKBLAD ARENA - WWW.WEEKBLADARENA.NL - VRIJDAG 31 OKTOBER 2008


Sparen voor

GRATIS Doornroosje poppen.

Gewoon bij Albert Heijn.

2

WEEKBLAD ARENA - WEEK 44 - VRIJDAG 31 OKTOBER


Ouders en medezeggenschapsraad ongerust over mogelijke verhuizing De Kreek´l

‘Gemeente moet leren van eerder gemaakte fouten’ REEK - De medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kreek’l in Reek heeft een brief gestuurd naar schoolbestuur Optimus en de Landerdse raadsfracties als reactie op het rapport ‘Oplossingrichtingen onderwijshuisvesting Reek’. Hierin geeft de MR aan niet tevreden te zijn met de gang van zaken omtrent de nieuwe onderwijsplannen in Reek en de mogelijke verhuizing van De Kreek’l.

e MR vindt dat de insteek van het rapport verkeerd is. “Voor een rapport dat gaat over de onderwijshuisvesting in Reek staat er érg weinig in over De Kreek’l”, meent MR-lid Rien van Son. “Het rapport begint en eindigt met De Vlinder, terwijl de Kreek’l alleen als mogelijke oplossing wordt genoemd. Reek is een kleine kern en de basisschool heeft daarbinnen een bindende factor. Er zou meer zorg en

Verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. Oplage 9850 Eindredactie Sergio Boutkan E-mail sergio@uitleg.nl Telefoon 0486-463112 Mobiel 06-46625651 Kopij P. v. Winkelstraat 57a 5374 BH Schaijk Telefoon 0486-463112 Fax 0486-463537 E-mail arena@uitleg.nl www.weekbladarena.nl Acquisitie Herman Smorenberg E-mail herman@uitleg.nl Telefoon 0486-463088 Mobiel 06-53208138 Uitgever Tekst & Uitleg P. v. Winkelstraat 57a 5374 BH Schaijk www.uitleg.nl

aandacht voor De Kreek’l moeten zijn vanuit de gemeente.” Verhuizing Een mogelijke oplossing is dat De Kreek’l verplaatst wordt naar het trapveldje aan De Scheenen. Daar wordt dan een nieuw schoolgebouw neergezet voor de Reekse leerlingen. Een gevolg hiervan is echter wel dat de school minder lokalen krijgt dan nu het geval is. Uit prognoses blijkt dat het aantal leerlingen op De Kreek’l de komende jaren daalt van 140 tot ongeveer 120. Dan heeft de school nog maar recht op vijf in plaats van de huidige zes klaslokalen. De MR is bang dat hierdoor de kwaliteit van het onderwijs daalt, maar beseft ook dat de school ooit aan een nieuw pand toe is. Rien van Son: “Dat kan nu zijn, door de problematiek van De Vlinder, maar ook over vijf, tien of twintig jaar. We willen graag alle betrokken partijen oproepen actief na te denken over de toekomst van de Reekse school.” De mogelijke verplaatsing van de basisschool is dagelijks onderwerp van gesprek op het schoolplein. De alge-

De mogelijke verplaatsing van De Kreek’l is dagelijks onderwerp van gesprek op het schoolplein. mene tendens die er leeft is dat ‘De Kreek’l plaats moet maken voor De Vlinder’. Verder maken veel ouders zich zorgen over de ruimte die de school moet inleveren in geval van nieuwbouw. “In Schaijk hebben ze een school neergezet (Den Omgang, red.) volgens de nieuwe norm. Daar hebben ze nu te weinig vierkante meters”, stelt Vally Veldhoen, vader van Harm (7) en Pien (5). “De gemeente moet leren van eerder gemaakte fouten.” MR-lid Rien van Son beaamt dit. “De gemeente moet evalueren of de situatie op de school in Schaijk toereikend is.” ‘Rand van dorp’ “Waarom pakt de gemeente het niet meteen goed aan en verplaatsen ze De Vlinder”, vraagt een oppasmoeder zich hardop af. “Die school groeit en heeft in de nabije toekomst waarschijnlijk weer extra ruimte nodig.” “Mijn man en ik zijn het niet eens met de nieuwe locatie van de basisschool”, vertelt Kristel Verstegen, moeder van Sanne (5). “De plek die

de gemeente op het oog heeft ligt aan de rand van het dorp. Dit betekent dat veel ouders de kinderen dan met de auto moeten brengen. Nu hoeft dat niet omdat de school centraal in het dorp staat.” Prognoses De Landerdse gemeenteraad is het met de MR eens, zo bleek dinsdagavond tijdens de voorbereidende raadsvergadering. De belangen van De Kreek’l mogen niet in de schaduw staan van De Vlinder, vindt de raad, die het college de opdracht heeft gegeven verder onderzoek te doen naar alternatieven. Tevens kijkt het college nog een keer grondig naar de leerlinggroei- en afnameprognoses. Dit heeft tot gevolg dat het volgende advies pas begin volgend jaar gedaan kan worden. Bert van Tol, directeur van de stichting Maashorst, gaf aan teleurgesteld te zijn. Hij verwacht de komende tijd een fikse groei van het aantal leerlingen van De Vlinder en hoopt zo snel mogelijk op duidelijkheid.

Verslag workshop Cameretten Afgelopen vrijdag rond 20 uur kwam ik na een helse rit aan in cultureel verzamelgebouw De Banier in Rotterdam. Daar maakte ik kennis met de andere acht finalisten, met de organisatie en met de vier regisseurs die ons onder handen gingen nemen. Rond 20.30 uur namen we plaats op houten banken in een galmend zaaltje. Elk van ons moest ongeveer zeven minuten gaan spelen uit zijn programma. Ik weet niet wat moeilijker is: spelen voor duizend man of voor tien. Ik denk het laatste. En dan had ik het met mijn lezing over de natuur nog betrekkelijk gemakkelijk. Ik sta achter mijn katheder, heb mijn tekst voor me en ik weet dat de grappen werken onder nagenoeg alle omstandigheden. De anderen waren veel kwetsbaarder. Na alles gezien te hebben, trok ik tevreden de conclusie dat een finaleplaats er zeker in moest zitten. De vier regisseurs trokken zich terug om te overleggen wie met welke artiesten gaat werken. Samen met het Belgische duo Dufraing & De Wit werd ik toegewezen aan regisseur Paul Vermolen. Terwijl ik hem volgde naar een van de zaaltjes viel het me op dat hij een heel merkwaardig loopje heeft. En toen hij in het speelzaaltje plaatsnam op een stoel bleek dat er van rustig zitten ook weinig terecht kwam. Hij legde uit dat Parkinson zeven jaar geleden bij hem op bezoek is gekomen, en nooit meer is vertrokken. Het bleek een buitengewoon aimabele man. Hij legde ons uit wat de bedoeling was van de avond. Zowel de Belgen als ik moesten ons gehele programma spelen. Dan een korte bespreking en dan naar het hotel om er rustig een nachtje over te slapen. Vol overtuiging speelde ik mijn programma en ging vervolgens aan tafel zitten om de reactie van Paul te horen. Die was helder: “Theo, het is een hele leuke lezing. Goed voor een bedrijfs-feestje, maar niet voor het theater. Ik ken de jury. Ze maken gehakt van je.” Slik. Vervolgens voerden de twee Belgen hun aaneenschakeling van sketches op. Aan hun gezichten kon je zien dat ze de bui al voelden hangen toen ze na afloop aan tafel kwamen zitten. Met zijn vriendelijke gezicht en zijn warme zachte stem zei Paul: “Jongens, ik heb van mijn leven nog nooit zulke flauwe sketches gezien.” De Belgen en ik zaten als eersten weer in de kantine. Eén voor één kwamen de anderen binnendruppelen: bedrukt, verward, verdrietig, wanhopig of alles tegelijk. De Belgen, die volgens mij het hardst op hun lazer hadden gekregen, waren echter ongebroken. Zij stelden voor om met zijn allen een pint te gaan pakken. Alleen ik en Han Solo, de eerste rechts radicale cabaretier van België, waren kandidaat. De rest ging liever slapen en vertrok naar het hotel. Gevieren zochten we een café op in de buurt van het hotel. We namen plaats aan een tafel in de kleine buurtkroeg. Achter de toog stond de donkerharige uitvoering van Adèle Bloemendaal. We bestelden een Triple. De Belgen betreurden het bijzonder dat ook in Nederland niet meer gerookt mag worden in het café. De kroegbazin zette de glazen op tafel. En op het moment dat we die oppakten om te klinken op onze ontmoeting, op het workshopweekend en op een onafhankelijk Vlaanderen, zette de bazin met een klap een asbak op tafel. “Heren, hier wordt gewoon doorgerookt.” Pas toen zagen we de sigaret in haar linkermondhoek. Het werd een fantastische avond die rond twee uur in de nacht werd afgesloten met een hulde aan de bazin en aan de kroeg waarvan ik de naam niet prijs zal geven. Theo van Duren

Rob Smorenberg nieuwe media-adviseur Arena (Vervolg van de voorpagina) Niet alleen voor de lezers heeft Arena nieuwe stijl veel extra’s te bieden, ook voor adverteerders zijn er allerlei vernieuwende mogelijkheden. Herman Smorenberg: “Bedrijven kunnen zich multimediaal presenteren. Advertenties in de krant of op tv verschijnen ook automatisch op internet. Daarbij is het mogelijk dat bezoekers van arenalokaal.nl via banners of tekstlinks rechtstreeks worden doorgelinkt naar de eigen website van een adverteerder.”

Om het multimediale concept van Arena in de markt te zetten is een nieuwe media-adviseur aangenomen. Rob Smorenberg uit Schaijk, de zoon van Herman, wordt vanaf 1 november het nieuwe commerciële gezicht van Arena. Rob, 32 jaar en vader van dochter Anne, was tot voor kort werkzaam als hovenier. “Ik heb er erg veel zin in”, vertelt hij. “De komende tijd ga ik zoveel mogelijk lokale ondernemers bezoeken om hen de mogelijkheden van het nieuwe Arenatotaalconcept te laten zien.”

Druk DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding Tip Top Telefoon 0485-319050 WEEKBLAD ARENA - WEEK 44 - VRIJDAG 31 OKTOBER

3


Deze plannen zijn in strijd met de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Ze liggen met ingang van 30 oktober gedurende zes weken elke werkdag ter inzage van 9 tot 12 uur en na telefonische afspraak bij de afdeling VROM. Gedurende deze termijn kan eenieder hieromtrent mondeling dan wel schriftelijk zijn of haar zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. Voor nadere informatie: 0486-458194.

BOUWVERGUNNINGEN Ontvangen aanvragen om bouwvergunning: * De Louwstraat 3a, 5374 CE Schaijk (ontvangen 16 oktober 2008) verbouwen van het voorhuis van een voormalige boerderij * Zeelandsedreef 9, 5374 RP Schaijk (ontvangen 15 oktober 2008) bouwen van een akkerbouwloods * Pimpernel 6, 5411 GZ Zeeland (ontvangen 17 oktober 2008) bouwen van een bijgebouw met overkapping * Bossestraat 56, 5374 ZG Schaijk (ontvangen 13 oktober 2008) bouwen van een terrasoverkapping bij de kantine van de voetbalvereniging D.A.W. * Busstraat 2, 5374 NW Schaijk (ontvangen 13 oktober 2008) bouwen van een zwembad

Bekendmaking: Kerkpad III Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bij besluit van 20 oktober 2008 (nr.: 1442998 / 1457267) goedkeuring hebben verleend aan het bestemmingsplan ‘Kerkpad III’ te Reek.

Ontvangen aanvragen om sloopvergunning/sloopmeldingen: * Melkpad 135, 5411 GE Zeeland (ontvangen 13 oktober 2008) het afvoeren van asbesthoudende dakbedekking * Hegveld 4a, 5374 ND Schaijk (ontvangen 15 oktober 2008) het slopen van een bijgebouw In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag / aanvragen is genomen. Verleende bouwvergunningen: * Hekellaan 21, 5374 GM Schaijk (verzonden 20 oktober 2008) bouwen van een bijgebouw * Steenakker 27, 5411 BN Zeeland (verzonden 20 oktober 2008) uitbreiden van de woning * Heijtmorgen 25, 5375 AL Reek (verzonden 20 oktober 2008) bouwen van een melkveestal * Waterstraat 5, 5374 KB Schaijk (verzonden 20 oktober 2008) bouwen van een romneyloods * Steenakker 29, 5411 BN Zeeland (verzonden 20 oktober 2008) uitbreiden van de woning * Hoge weg 22, 5375 BG Reek (verzonden 22 oktober 2008) uitbreiden van de woning Verleende sloopvergunningen/akkoord verklaarde sloopmeldingen: * Langenboomseweg 43, 5411 AT Zeeland (verzonden 20 oktober 2008) het slopen van een deel van een bijgebouw * Bruinsteeg 18, 5374 HP Schaijk (verzonden 20 oktober 2008) het slopen van een garage/berging * Melkpad 135, 5411 GE Zeeland (verzonden 22 oktober 2008) het afvoeren van asbesthoudende dakbedekking * Hegveld 4a, 5374 ND Schaijk (verzonden 22 oktober 2008) het slopen van een bijgebouw Verleende vrijstelling op grond van artikel 3.23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening: * Mgr. Suijsstraat 20, 5375 AG Reek; voor de vestiging van een kleinschalig bloemsierkunst-bedrijf (vrijstelling verzonden d.d. 20 oktober 2008) Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in ’s-Hertogenbosch sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

BIJZONDERE PROCEDURES Vrijstelling en bouwvergunning op basis van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening Het college van burgemeester en wethouders wil vrijstelling en bouwvergunning verlenen voor: * Willibrordusweg 14, 5374 NG Schaijk; uitbreiden rundveestal (20080109) Vrijstelling en bouwvergunning op basis van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening Het college van burgemeester en wethouders wil vrijstelling en bouwvergunning verlenen voor: * Hegveld 4a, 5374 ND Schaijk; bouw schuur (20080175)

4

Het nieuwe bestemmingsplan ‘Kerkpad III’ is de laatste fase van de ontwikkeling van de woonbuurt ‘Kerkpad’ in de kern Reek. Het plangebied wordt begrensd door de Mgr. Suijsstraat aan de zuidzijde, door woningen gelegen in het plan ‘Kerkpad II’ aan de noord- en oostzijde en tot slot door de groenstrook parallel aan de Langstraat aan de westzijde. Binnen het plangebied kunnen 25 à 30 woningen worden gerealiseerd. Het goedkeuringsbesluit en het bestemmingsplan liggen met ingang van donderdag 30 oktober 2008 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage bij de afdeling VROM, sectie Ruimtelijke Ordening. Het plan kan worden ingezien op werkdagen van 9 tot 12 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kan een afspraak worden gemaakt met een van de medewerkers van de sectie Ruimtelijke Ordening, bereikbaar op telefoonnummer 0486-458 163. Gedurende de termijn van terinzageligging kan tegen het goedkeuringsbesluit schriftelijk beroep worden ingesteld door degene die zich tijdig op grond van artikel 27 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tot Gedeputeerde Staten heeft gewend, alsmede door degene die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig op grond van voornoemd artikel tot Gedeputeerde Staten te wenden. Het beroep dient te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage. Het besluit betreffende de goedkeuring treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

(Informatie op deze pagina valt niet onder verantwoording van de gemeente Landerd of Oss)

BOUWVERGUNNINGEN Herpen 29 oktober t/m 10 december Ingediend Volgens de bepalingen van de Woningwet moeten aanvragen om bouwvergunningen bekend worden gemaakt zodat inwoners op de hoogte zijn van bij de gemeente ingediende aanvragen. De bouwvergunningen moeten nog behandeld worden. Het is niet zeker of ze doorgaan en of er een bouwvergunning verleend kan worden. U kunt tegen de aanvragen geen bezwaren indienen. Het is mogelijk om deze plannen in te zien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de balie van afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving, telefoon [0412] 629 030. Van 20 oktober tot en met 24 oktober 2008 zijn de volgende bouwaanvragen ingediend: * Plaatsen bouwbord , Elsstraat/Erfdijk. * Uitbreiden vakantieverblijf, Heeschebaan ong. * Plaatsen erfafscheiding, Binnenstraat 45. * Splitsen woning, Oude Schaijkseweg 18. Zienswijzen/Vrijstellingen Zienswijzen Met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening (binnenplanse ontheffing) kan medewerking worden verleend aan de volgende bouwplannen: * Verbouwen woning, Oude Molenweg 31. De op deze verzoeken betrekking hebbende ontwerpbesluiten met de daarbij behorende relevante stukken liggen maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 ter inzage bij de balie van Bouwen, Milieu en Leefomgeving op de begane grond in het gemeentehuis. Vanaf donderdag 30 oktober 2008 zijn deze gedurende twee weken in te zien. Gedurende deze termijn kunnen hiertegen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen bij burgemeester en wethouders van Oss kenbaar worden gemaakt. Zienswijzen Met toepassing van artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijke ontheffing) kan medewerking worden verleend aan de volgende bouwplannen: * Plaatsen tijdelijke pompinstallatie Harense Broek, Dorpenweg 1. De op deze verzoeken betrekking hebbende ontwerpbesluiten met de daarbij behorende relevante stukken liggen maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 ter inzage bij de balie van Bouwen, Milieu en Leefomgeving op de begane grond in het gemeentehuis. Vanaf donderdag 30 oktober 2008 zijn deze gedurende zes weken in te zien. Gedurende deze termijn kunnen hiertegen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen bij burgemeester en wethouders van Oss kenbaar worden gemaakt.

Deursen-Dennenburg 29 oktober t/m 10 december Ingediend Volgens de bepalingen van de Woningwet moeten aanvragen om bouwvergunningen bekend worden gemaakt zodat inwoners op de hoogte zijn van bij de gemeente ingediende aanvragen. De bouwvergunningen moeten nog behandeld worden. Het is niet zeker of ze doorgaan en of er een bouwvergunning verleend kan worden. U kunt tegen de aanvragen geen bezwaren indienen. Het is mogelijk om deze plannen in te zien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de balie van afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving, telefoon [0412] 629 030. Van 20 oktober tot en met 24 oktober 2008 zijn de volgende bouwaanvragen ingediend: * Verbouwen woning, Dorpenweg 37. Zienswijzen/Vrijstellingen Met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (en op grond van de bouwverordening) kan medewerking worden verleend aan de volgende bouwplannen: * Uitbreiden woning, Laagstraat 46. De op deze verzoeken betrekking hebbende ontwerpbesluiten met de daarbij behorende relevante stukken liggen maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur ter inzage bij de balie van de afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving op de begane grond in het gemeentehuis. Vanaf donderdag 30 oktober 2008 zijn deze bouwplannen zes weken in te zien. Gedurende deze termijn kunnen hiertegen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen bij burgemeester en wethouders van Oss kenbaar worden gemaakt.

Huisseling 29 oktober t/m 10 december Zienswijzen/Vrijstellingen Zienswijzen Met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening (binnenplanse ontheffing) kan medewerking worden verleend aan de volgende bouwplannen: * Uitbreiden bedrijfsgebouw, De Hammen 13. De op deze verzoeken betrekking hebbende ontwerpbesluiten met de daarbij behorende relevante stukken liggen maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 ter inzage bij de balie van Bouwen, Milieu en Leefomgeving op de begane grond in het gemeentehuis. Vanaf donderdag 30 oktober 2008 zijn deze gedurende twee weken in te zien. Gedurende deze termijn kunnen hiertegen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen bij burgemeester en wethouders van Oss kenbaar worden gemaakt.

Neerloon 29 oktober t/m 10 december Gebruikstoestemmingen Zienswijzen aan huis gebonden beroep Met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening (buitenplanse ontheffing) kan medewerking worden verleend aan de volgende verzoeken om gebruikstoestemming: * Verkopen ijs, Maasdijk 21. De op deze verzoeken betrekking hebbende ontwerpbesluiten met de daarbij behorende relevante stukken liggen maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 ter inzage bij de balie van Bouwen, Milieu en Leefomgeving op de begane grond in het gemeentehuis. Vanaf donderdag 30 oktober 2008 zijn deze gedurende zes weken in te zien. Gedurende deze termijn kunnen hiertegen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen bij burgemeester en wethouders van Oss kenbaar worden gemaakt.

WEEKBLAD ARENA - WEEK 44 - VRIJDAG 31 OKTOBER


Omzet cafés met 26 procent gedaald

Horeca: rookverbod strenger handhaven of anders afschaffen LANDERD / OSS - Veel cafés en discotheken hebben door het rookverbod hun omzet aanzienlijk zien dalen. Volgens Koninklijk Horeca Nederland (KHN) heeft zeker driekwart van de ondernemers last van de maatregel. “Zeker vijftienhonderd zaken dreigen door het rookverbod te verdwijnen als huiskamer van de samenleving”, zegt KHNdirecteur Lodewijk van der Grinten. Volgens de brancheorganisatie moet de overheid duidelijkheid verschaffen over wat ze nu precies wil met het rookverbod. “Wij hebben het rookverbod niet gewild, maar nu het er toch is moet het óf streng worden gehandhaafd óf worden afgeschaft.” oninklijk Horeca Nederland presenteerde vorige week cijfers over omzetdaling als gevolg van het rookverbod. Uit onderzoek van het Bedrijfschap Horeca & Catering blijkt dat de omzet van cafés in juli en augustus met 26 procent is gedaald en die van discotheken met 31 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Ondernemers schrijven de helft hiervan toe aan het rookverbod. Illegale drinkgelegenheden De helft van de horecaondernemers zegt dat steeds meer bezoekers naar illegale drinkgelegenheden gaan. Als gevolg van de omzetdaling verwacht verder twintig procent van alle horecabedrijven personeel

Volgens Koninklijk Horeca Nederland dreigen door het rookverbod zeker vijftienhonderd zaken te verdwijnen als huiskamer van de samenleving. te moeten ontslaan. Ten slotte blijkt dat bedrijven met een terras een lagere omzetdaling hebben. “Nu helder is dat vooral cafés en discotheken buitenproportioneel getroffen worden, willen we dat de minister in actie komt”, geeft Van der Grinten aan. “Wij eisen dat handhaving door de minister nu serieus wordt uitgevoerd. Als de minister dit niet kan waarmaken dan moet hij het rookverbod opheffen.” Asbak terug Volgens KHN verschijnt in steeds meer cafés de asbak weer op de toog. In juli en augustus zou dit al voor tien procent van de kroegen gelden, in oktober voor vijftien procent. De meerderheid van de kroegen is dit een doorn in het oog, omdat ze hierdoor klanten zien vertrekken. Als de overheid deze overtreders niet aanpakt, overweegt de helft van

Make a Difference Day op 1 november

Wethouder Peter Raaijmakers begeleidt jeugd bij speurtocht LANDERD - Make a Difference Day (MADD) is een jaarlijks terugkerend landelijk evenement waarbij aandacht wordt besteed aan vrijwilligerswerk. Doel is een bijdrage te leveren aan het imago en maatschappelijke inzet te bevorderen. Gehoopt wordt op deze manier meer vrijwilligers te werven. Ook Landerd doet mee aan het project. De politiek zet zich in voor MADD in de persoon van wethouder Peter Raaijmakers. Hij zal meegaan als begeleider tijdens een Halloweenspeurtocht voor de Landerdse jeugd. Start- en vertrekpunt is jongerendiscotheek ‘t Hoischûrke in Zeeland. Na de speurtocht wordt hier warme chocolademelk gedronken. De Halloweenspeurtocht is op zaterdag 1 november vanaf 18.30 uur. Jongeren kunnen zich aanmelden kan via de website www.hoischurke.nl. De Landerdse wethouder Peter Raaijmakers.

de eigenaren van de nu nog rookvrije cafés volgens het onderzoek de asbak terug te zetten. ‘Drie mensen’ Arena peilde bij enkele cafés in de omgeving hoe de eerste ‘rookvrije’ maanden zijn verlopen. Voor de meeste kroegen heeft de invoering van het rookverbod nadelige gevolgen. “De weinige klanten die nog over zijn zitten in de rookruimte en niemand meer in het café zelf”, vertelt Jolanda van Rossum van café De Brug in Herpen. “Vlak na het ingaan van het rookverbod mochten we blij zijn als we op een zaterdagavond drie mensen aan de bar hadden zitten, terwijl er voorheen vaak rond de 25 personen op een avond zaten. Daarom hebben we al vrij snel een apart rookhok gebouwd. Sindsdien gaat het iets beter.” ‘Zware slag’ Doordat de mensen wegblijven uit de kroeg hebben de eigenaren het financieel zwaar. Jolanda van Rossum: “We hebben 35 procent minder omzet dan vorig jaar rond deze tijd.” Johan van Orsouw van café Het Koetshuis in Reek beaamt de financiële terugval. “Het is een zware slag voor

de horeca op financieel gebied. Veel mensen zoeken alternatieven in de eigen woonkamer of achtertuin.” Om het omzetverlies te beperken halen ook veel cafés in de regio de asbak weer tevoorschijn, weet Johan te melden. Ook zelf staat hij het roken in zijn café soms oogluikend toe. “Als er niet gerookt mag worden, heb ik ook geen klanten. In de kroeg hoort een sigaretje er nu eenmaal bij. Ik kan best begrijpen dat het in openbare gelegenheden niet op prijs wordt gesteld, maar er is niets beter dan een sigaret bij je biertje of wijntje.” ‘Kwestie van wennen’ Trees Verstraten van café ‘t Oventje in Zeeland heeft minder last van de nieuwe wet. “We hebben een rookruimte ingericht. Het is voor onze klanten gewoon een kwestie van wennen. Uiteindelijk is een sigaretje roken hetzelfde als naar de wc gaan. Je gaat even weg, je doet je ding en gaat weer terug naar je vrienden in het café.” Volgens Trees hebben haar klanten niet echt last van de nieuwe regels. “Zolang je de klanten niet op straat zet en zorgt voor een warme plek om te roken vinden ze het wel goed.”

Gewijzigde openingstijden infocentrum Ravenstein

Parochies H. Antonius Abt Reek Pastoor: L.J.M. de Louw, Mgr. Borretstraat 3, 5375 AA Reek, 0486472339, e-mail: reek.h.antoniusabt@home.nl. Spreekuren op woensdag en zaterdag van 10 tot 11.30 uur. Diensten: zaterdag 19 uur en zondag 10.30 uur. Mariakapel in de kerk doorlopend geopend. H. Antonius Abt Schaijk Pastoor: H. Spiertz, Pastoor van Winkelstraat 1, 5374 BG Schaijk, 0486-461220. Vieringen: zaterdag 17.30 uur, zondag 10 uur. Vespers in de Mariakapel: maandag tot en met vrijdag 18 uur. Mariakapel open van maandag tot en met zaterdag, 9 tot 18 uur. H. Jacobus de Meerdere Zeeland Kapelaan M. Dorssers, Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland, 0486-451377. Kapelaan A.Holvoet, Oudedijk 43, 5409 AB Odiliapeel, 0413-272445. Secretariaat: Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland, 0486-451377, fax 0486-452870, e-mail: info@pe-ovz.info H. Missen: woensdag en vrijdag 19 uur, zaterdag 17.30 uur, zondag 9.30 uur. Rozenkransgebed: dinsdag 19 uur, Vespers: donderdag 18.45 uur. St. Lucia Kerkgebouw: St. Luciastraat 1 Ravenstein. Pastoor J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, (0486) 411595, e-mail: pastoraat@stluciaravenstein.nl of secretariaat@stluciaravenstein .nl, internet www.stluciaravenstein.nl. Kerkhofbeheerder: Jan van Schadewijk, 0486-411861. St. Sebastianus Kerkgebouw: Rogstraat 2 Herpen. Pastor: A. Driever, Alard van Herpenplein 7, 5373 AH Herpen, 0486-411424. H. Willibrordus Kerkgebouw: Maasdijk 69 Demen, 0486-411748. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, email: alimuken@planet.nl St. Vincentius Kerkgebouw: Laagstraat 16 Deursen. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, e-mail: alimuken@planet.nl St. Lambertus Kerkgebouw: Hamstraat 1 Huisseling. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, e-mail: parall@planet.nl St. Victor-Antonius Abt Kerkgebouw: Kerkstraat 20 Overlangel. Pastor: Harrie Zandbelt, Loonsestraat 2, 5371 PJ Neerloon, tel. 0486-411282.

Huisartsen Er is een gemeenschappelijke avond-, nacht- en weekenddienstregeling van de huisartsen in de regio Oss, 's-Hertogenbosch en Veghel. Deze huisartsenpost is dagelijks bereikbaar van 5 uur 's middags tot 8 uur de volgende ochtend, en verder in het weekend en op feestdagen. U kunt de post bellen voor dringende hulp die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. De huisartsenpost is bereikbaar onder tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Tigchelaar en Peeters, Sultzbachstraat 6, 5371 ES Ravenstein, tel. 0486-412242. Spoedlijn overdag: 0486-414155. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur-12.00 uur en van 13.30-17.00 uur, uitsluitend volgens afspraak. J. Keulers en Mw. W. v.d. Laan, Contre Escarpe 2, 5371 CK Ravenstein, tel. 0486-411530. Spoedlijn overdag: 0486-415965. Spreekuur: Volgens afspraak. R. Besselink en A. Olde Loohuis, St. Sebastianusstraat 12, 5373 AE Herpen, tel. 0486-411321. Spoedlijn: overdag 0486-416484. Spreekuur: ma. t/m vr. Van 8.00-9.00 uur en volgens afspraak. Huisartsenpraktijk Reek, tel. 0486-475139, spoedeisende hulp, tel. 0486-473816, weekenddienst Reek, tel. 0900-8880. Huisartsengroepspraktijk Schaijk, tel. 0486-462044, spoedeisende hulp, tel. 0486-462064, weekenddienst Schaijk, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Zeeland, tel. 0486-451200, spoedeisende hulp, tel. 0486-451600, weekenddienst Zeeland, tel. 0900-8860.

Apotheek Service Apotheek Ravenstein, Marktstraat 10, 5371 AD Ravenstein, tel. 0486-416111. Apotheek Schaijk, Schutsboomstraat 15, 5374 CA Schaijk, tel. 0486-463344, fax 0486-463424, e-mail apotheekschaijk@ezorg.nl

Tandartsen MM.E.A. de Graaf, Zeeland, tel. 0486-420500. A.M.W.T.M. de Hond, Schaijk, tel. 0486-461552. J.E.M. Jacquemard, Zeeland, tel. 0486-452783. G.P. van Koersveld, Schaijk, tel. 0486-463937. P. van Hooft, tel. 0486-412118 (Herpen) / 0486-416200 (Ravenstein).

Dierenartsen RAVENSTEIN - Vanwege de afnemende drukte in de wintermaanden past het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein haar openingstijden aan. Van 1 november tot 1 april is het centrum alleen nog in de weekenden open van 12 tot 16 uur. Activiteiten als stadswandelingen en ‘dagjes Ravenstein’ gaan gewoon door. Ook is het centrum achter de schermen volop bezig met de voorbereidingen voor de traditionele kerstwandeling en een speciale KRO-kerstwandeling. Tijdens deze wandeling komt de omroepvereniging voor het programma De Wandeling opnames maken.

Dierenkliniek Schaijk, Scheisestraat 10a, tel. 0486-463636.

Stichting Pantein Zorgvragen: 0900-8803; 10 cent p/m, 24 uur per dag. Website: www.thuiszorgpantein.nl / e-mail info.thuiszorg@pantein.nl. Bij Thuiszorg Pantein (voorheen Stichting Thuiszorg Brabant NoordOost) kunt u terecht voor Huishoudelijke Verzorging, Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg, Voeding en Dieet, Thuiszorgwinkel en Uitleen, ZorgActief Cursus en Service. Thuiszorgwinkels: Uden, Industrielaan 1, open ma-vr van 8.30 tot 17 uur, za van 10 tot 17 uur; Veghel: Stadhuisplein 47, open ma-vr van 9 tot 12 uur; Oss, Schadewijkstraat 8, open ma-vr van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16.30 uur.

WEEKBLAD ARENA - WEEK 44 - VRIJDAG 31 OKTOBER

5


Elke dinsdag Countrydansen Countryfriends O.N. Line vanaf 20 uur in de Potter in Schaijk Elke woensdag Kienen t.b.v. vogelvereniging Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Elke woensdag Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen

OKTOBER 31 31 31 31 31

Expositie met werken van Willie Manders in de bibliotheek in Schaijk Herfstexpositie met werken van vijf kunstenaars in galerie Achter de Poort in Ravenstein Collecte Stichting Diabetes Fonds Concert door het Herpens Kamerkoor samen met het Valkhof Strijkkwartet, vanaf 20.15 uur in de parochiekerk in Reek Speelgoedbeurs, van 19.30 tot 21.30 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen

NOVEMBER 1 1 1-30 1-30 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 6-9 8 8 8 8-9 8-9 9 9 9 10 11 11 14 14 14 15 15

15 16 16 16 16 16 17 22

6

Optreden Exploit, vanaf 21 uur in café 3 Heere in Schaijk Allerzielenviering voor de parochies Demen en Deursen vanaf 19 uur, met aansluitend een bijeenkomst en de uitreiking van de kruisjes in De Vlaam in Demen Expositie met werken van Willie Manders in de bibliotheek in Schaijk Herfstexpositie met werken van vijf kunstenaars in galerie Achter de Poort in Ravenstein Allerzielenviering, vanaf 19 uur in de parochiekerk in Schaijk Theaterspoor: circustheater Vati Courage, vanaf 14 uur in het Wapen van Reek CD-presentatie Zeelandse zanger Roy Dekkers met medewerking van diverse artiesten, vanaf 14 uur in dansstudio Denziz in Boxtel Vrije markt, van 9.30 tot 16 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Coppi ATB-Veldtoertocht ‘In en om Herperduin’ (25 of 40 km.), inschrijven en start tussen 8.30 en 10 uur bij Thekes in Herpen Dansmiddag met orkest Les Chromona’s van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Jersey, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Allerzielenviering, vanaf 9.30 uur in de kerk in Huisseling, met aansluitend een bijeenkomst op het kerkhof en de uitreiking van de kruisjes in het parochiezaaltje in Huisseling Allerzielenviering Ravenstein vanaf 11 uur, met aansluitend een bijeenkomst en de uitreiking van de kruisjes in het zaaltje van de kerk in Ravenstein ‘Op de koffie-informatiemiddag’ ouderensteunpunt, van 14 tot 16 uur in de Phoenix in Schaijk Voorlichtingsbijeenkomst Q-koorts, vanaf 19.30 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Openbare vergadering Dorpsraad Ravenstein, vanaf 20.30 uur in het oude Raadhuis in Ravenstein Toneelvereniging Kunst Adelt met tragikomedie Chez Dolly Encore, telkens vanaf 20 uur in de Oude Bowling in Schaijk Senioren Informatiemarkt, van 12 tot 16.30 uur in De Phoenix in Schaijk Elf Elf Bal jongerendisco De Fuik, van 19 tot 22 uur in de Piramide in Schaijk Elf Elf Bal, vanaf 20.30 uur in café De Potter in Schaijk Expositie ‘Creatieve Creaties’, van 13 tot 17 uur in het Wapen van Reek Expositie Irene Schaap en Myrthe Rootsaert (schilderijen en objecten), van 11 tot 17 uur in de NH Kerk in Ravenstein Theaterspoor: poppentheater Koekla met voorstelling Nif, Naf, Noef (vanaf 3 jaar), vanaf 14 uur in De Phoenix in Schaijk Dansmiddag met orkest The Drivers van 15 tot 19.30 uur en dansavond met het Safari Kwartet, vanaf 20.30 uu bij Thekes in Herpen Vlooienmarkt Mix of Music, van 10 tot 16 uur in Vidi Reo in Ravenstein Equal Opportunity Fund informatieavond over Ghana, vanaf 20 uur in De Garf in Zeeland Oud papier Schaijk Oost Ellen van Bernebeek verzorgt lezing over dyscalculie, vanaf 20 uur in de bibliotheek in Schaijk Goedevrijdag, vanaf 21 uur in café 3 Heere in Schaijk Feestweekend SC De Smouskes: optreden Fragment en BZB, vanaf 20 uur in de feesttent achter Ambianz in Zeeland Liederentafel, vanaf 20 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Hevank DofferBlues & Rock met diverse optredens, vanaf 21 uur in café-zaal De Potter in Schaijk Feestweekend SC De Smouskes: afscheid Prins Cor en Prinses Astrid en onthulling van de nieuwe Smouskes-Prins, optreden Melrose en Dries Roelvink, vanaf 19 uur in de feesttent achter Ambianz in Zeeland Extra dansavond met live muziek, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Zonnebloem-tentoonstelling, van 11 tot 16 uur, met om 15 uur een optreden van gezelligheidskoor Toontje Lager in De Wijers in Schaijk Sinterklaasdisco jongerendisco De Fuik, van 14.30 tot 17.30 uur in de Piramide in Schaijk Dansmiddag met orkest Idem Dito van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Kend’Ons, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Intocht Sinterklaas, vanaf 12 uur aan de Loswal en aansluitend ontvangst bij het Raadhuis in het centrum van Ravenstein Klassiek concert met eventueel High Tea, vanaf 15.30 uur in Klooster Soeterbeeck in Ravenstein Vergadering Moeslandse carnavalsclubs, vanaf 20.30 uur in De Raaf in Schaijk Optreden Jansen & Tilanus, vanaf 21 uur in café 3 Heere in Schaijk

WEEKBLAD ARENA - WEEK 44 - VRIJDAG 31 OKTOBER


Versrapport Foodmagazine:

EM-TÉ heeft ‘s lands beste vleesafdeling SCHAIJK / RAVENSTEIN Uit het jaarlijkse Versrapport van onderzoeksbureau GfK Panel Services Benelux komt EM-TÉ naar voren als de supermarkt met de beste vleesafdeling van Nederland. In het onderzoek, vorige week gepubliceerd in het vakblad Foodmagazine, vraagt GfK aan zesduizend huishoudens om hun waardering uit te spreken over de versafdelingen van hun supermarkt. Klanten beoordelen de versafdelingen op vier aspecten: kwaliteit/versheid, ruime keuze in assortiment, aantrekkelijke aanbiedingen en lage prijzen.

M-TÉ is erg verheugd over de uitkomsten van het onderzoek. Vorig jaar eindigde de supermarktketen met vestigingen in onder andere Schaijk en Ravenstein nog op de zesde plaats in de

Horeca Landerd trakteert gedecoreerden op verwenavond LANDERD - Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Koninklijk Horeca Nederland vond op 20 oktober een feestelijke bijeenkomst plaats in zalencentrum Het Witte Huis in Zeeland. De afdeling Landerd van de horecabranchevereniging trakteerde alle mensen uit Landerd die sinds 1994 koninklijk zijn onderscheiden op een verwenavond. “Het was een zeer gezellige avond met kenmerken van een reünie”, vertellen Annie Manders en Nico van den Bergh, twee gedecoreerden uit Schaijk. “De speciale ‘obers’ voor de avond, allen eigenaar van een Landerdse horecagelegenheid, liepen af en aan met drankjes. Het diner, gezamenlijk bereid door weer andere horecaeigenaren uit Landerd, was van grote klasse.” De muzikale invulling tijdens de verwenavond werd verzorgd door het duo Die Twee uit Schaijk, ondersteund door een bassist en een accordeonist uit Zeeland. Verder waren er optredens van onder anderen Antoon van Dongen, met een persiflage op de Belgische cabaretier Urbanus, en Cor Keijzer, zanger van het Schaijks Herenkoor.

De vleesafdeling van EM-TÉ in Schaijk. jaarlijkse versafdelingverkiezing. “Deze eerste plaats is geen toevalstreffer. Onze formule onderscheidt zich door zeer veel aandacht voor topkwaliteit versproducten, vakkennis van de medewerkers en een persoonlijke

service”, laat een woordvoerder van het supermarktconcern weten. Uitgebreid versassortiment De EM-TÉ winkels worden gekenmerkt door een ruimtelijke opzet en een zeer uitgebreid versassortiment op het gebied van brood / banket, groenten / fruit, vlees, vis en vleeswaren /

kaas. Bij EM-TÉ heeft men dagelijks de keuze uit ruim 20.000 artikelen. Naast de bekende merken is ook het eigen huismerk Markant met honderden artikelen duidelijk aanwezig. De supermarktketen is al meerdere malen uitgeroepen tot de beste vers-verkopende supermarkt van Nederland.

Voor bouw van school in Taragarh

Zilveren Green Key

India-actie Rotaryclub levert veertig mille op

De Holenberg onderscheiden voor milieuvriendelijkheid

LANDERD/RAVENSTEIN - De voorzitter van de Rotaryclub Schaijk-Land van Ravenstein Ric de Groot heeft donderdag 23 oktober een cheque van 40.000 euro overhandigd aan Willem Vergeer van de stichting Pater Vos uit Schaijk. Dit is het eindbedrag dat opgehaald is met de zes maanden geleden gestarte actie om geld op te halen voor de bouw van een middelbare school in India. Deze actie kon gesponsord worden door virtuele bouwstenen te kopen. Hiermee kon de school in de stad Taragarh gebouwd worden.

SCHAIJK - Camping De Holenberg in Schaijk is onderscheiden met de Zilveren Green Key. Dit keurmerk geeft aan dat bedrijven bewuster omgaan met het milieu en de natuur, zonder dat dit ten koste gaat van het comfort en de kwaliteit. “Wij zijn er reuze trots op”, zegt Gerrit Rekers, bedrijfsleider van De Holenberg. “Bij het kamperen op de Holenberg gaat het in de eerste plaats om ‘buiten’ zijn en genieten van de prachtige, gezonde omgeving.”

Tijdens de avond werden de sponsoren en hun partners door de Rotaryclub gastvrij ontvangen en voorzien van drankjes en hapjes. Een impressie van het project werd op scherm gepresenteerd door het bestuur van de Stichting Pater Vos en door een originele Indiase dansgroep werden enkele Indiase dansen aan het publiek getoond. Ook trok de voorzitter van de Rotaryclub samen met notaris en Rotaryclub-lid Theo de Bie één naam uit een glazen vaas met daarin alle namen van de sponsors. De gelukkige, Gerard van der Loop van het gelijknamige bouwbedrijf uit Herpen, won een reis voor twee personen ter waarde van 5.000 euro naar een verre bestemming.

Gerrit Rekers toont de milieu-onderscheiding. De Holenberg wil tegemoet komen aan de wensen van verschillende typen kampeerders en investeert daarom de komende jaren zowel in voorzieningen voor ‘avontuurlijk kamperen’ als in de aanleg van betere voorzieningen voor comfortzoekers. Daarbij wordt zo veel mogelijk ingezet op duurzame ontwikkeling.

Willem Vergeer (links) en Ric de Groot tonen de cheque voor de bouw van de school.

Milieu sparen Het doel van de Green Key is aan de ene kant het sparen van het milieu door minder gas, water en elektra te verbruiken en minder afval te produceren, maar aan de andere kant ook om kosten te besparen. De Green Key is het middel om de milieuprestaties te meten en te communiceren naar de gasten. Voor de recreant moet merkbaar zijn dat milieu en natuur voor het bedrijf buitengewoon belangrijk zijn. Meer informatie is te vinden op de website www.greenkey.nl

ANVR: minder boekingen bij reisbureaus Ook de reisbranche merkt dat de consument wat voorzichtiger zijn geld uitgeeft. Reisbureaus hebben tot nu toe voor winterse zon- en sneeuwbestemmingen 11 procent minder boekingen verwerkt dan vorig jaar. Dat meldde maandag de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). De reisbranche verwacht dat de consument zijn tweede of derde vakantie de komende wintermaanden voorlopig uitstelt of dichter bij huis zoekt. Vliegvakanties in Europa en daarbuiten noteren een min van ruim 15 procent. Alleen voor vakanties naar de Verenigde Staten is 8 procent meer belangstelling, voornamelijk als gevolg van de lage dollarkoers. In het Verre Oosten is het vooral Indonesië dat voorlopig een plus noteert van 8 procent bij de ANVRreisbureaus. Autovakanties blijven tot nu toe deze winter met 6 procent achter. Oostenrijk blijft het populairst. Ruim 50 procent trekt naar dat alpenland voor de wintersport, gevolgd door Frankrijk met 32 procent.

Mediaproducten steeds meer via internet In 2008 luistert ruim de helft van de internetters naar de radio of kijkt naar de tv via internet, bijna de helft leest of downloadt kranten of nieuwsbladen. Een dergelijke inburgering van internetactiviteiten geldt ook voor telebankieren en elektronisch winkelen. Ruim een kwart van de internetters gebruikt wel eens mobiele apparatuur om te internetten. Het gebruik van het internet voor het digitale media- en nieuwsaanbod is tussen 2005 en 2008 fors gestegen. In deze periode verdubbelde het aandeel internetgebruikers dat via internet naar de radio luistert of tv kijkt tot ruim 50 procent. Het aandeel internetters dat nieuws uit kranten en bladen downloadt of leest nam toe van één op de drie tot bijna één op de twee. In 2008 regelt bijna driekwart van de internetgebruikers zijn bankzaken via internet. In 2005 was dit nog geen 60 procent. In de afgelopen twaalf maanden gaf tweederde van de internetgebruikers aan, dat ze aankopen via internet hadden gedaan. Bijna de helft deed dit zelfs in de afgelopen drie maanden. Het aandeel e-shoppers nam in de periode 2002 2007 jaarlijks gemiddeld met vijf procentpunten toe, maar bleef in de afgelopen twaalf maanden gelijk. Laptops met draadloos modem of mobiele telefoon om anders dan thuis of op het werk te kunnen internetten komen steeds meer in zwang. In 2008 gebruikt ruim een kwart van de internetgebruikers wel eens mobiele apparatuur. Mannen internetten vaker met mobiele apparatuur dan vrouwen, respectievelijk 31 en 21 procent. Een laptop met toegang tot internet is steeds vaker in huis aanwezig. In 2008 bezat 54 procent van de huishoudens met internet een laptop. Deze vervangt de gebruikelijke desktop computer. In 2008 beschikt 86 procent van de huishoudens over een internetaansluiting. De laatste paar jaar groeit het aandeel huishoudens met internet nog maar beperkt.

WEEKBLAD ARENA - WEEK 44 - VRIJDAG 31 OKTOBER

7


TE HUUR Geldig van donderdag 6 t/m zaterdag 8 november 2008

Sinds enige jaren is het voormalige molenaarspand van de familie Wijnakker aan de Pastoor van Winkelstraat 55 Schaijk in het bezit van de familie Hegeraat / Keijzer. Nadat het voor een aantal jaren in gebruik is geweest als opslagplaats, is het na het verkrijgen van de benodigde vergunningen omgetoverd tot een prachtig kantorencomplex annex opslagruimtes. Dit vormt nu samen met het kantoor van bureau Tekst en Uitleg een mooie toegangspoort tot het centrum van Schaijk. Gezamenlijk is het voorzien van een oprit met een groot aantal eigen parkeerplekken, zodat beide kantoorgebouwen goed toegankelijk zijn. Het kantoren- en opslagcomplex is gelegen aan de rand van de bebouwde kom, is zeer representatief en multifunctioneel. De nieuwbouw bestaat uit drie kantoorruimten en twee opslagruimten. De kantoren zijn respectievelijk ca. 40 m2, 75 m2 en 210 m2 groot, de opslagruimten zijn ca. 67 m2 en 95 m2 groot. Een combinatie-huur van de ruimten is mogelijk. Alle ruimten zijn direct aanvaardbaar. Bel voor meer informatie:

0486 46 20 38

Plus Van Bavel - Schaijk Pastoor van Winkelstraat 16 - T: (0486) 461379 Open: maandag t/m donderdag 08 - 20 uur / vrijdag 08 - 21 uur / zaterdag 08 - 18 uur

8

WEEKBLAD ARENA - WEEK 44 - VRIJDAG 31 OKTOBER


Op 14 en 15 november in Zeeland

Tentfeest Smouskes met BZB en Dries Roelvink BZB, vrijdag in de feesttent.

SMOUZENRIJK - Stichting Carnaval De Smouskes houdt op vrijdag 14 en zaterdag 15 november weer een feestweekend. In een grote feesttent achter Ambianz aan de Kerkstraat in Zeeland laten diverse artiesten zich van hun beste kant zien.

p vrijdag 14 november wordt om 20 uur afgetrapt met het voorprogramma; een optreden van de band Fragment. Als hoofdact zet daarna BZB de feesttent op zijn kop. Zaterdag 15 november (ook vanaf 20 uur) komt de coverband Melrose op het podium met als speciale gast Dries Roelvink. Vanaf 19 uur is er die avond de afscheidsreceptie van prins Cor en prinses Astrid en vindt er tijdens het avondprogramma een onthulling plaats van de nieuwe Smouskes-prins. Combikaarten, geldig voor beide avonden, kosten 19,50

de C1000 en Café Kobus in Zeeland, Music Store Uden, Cafetaria Antonius Volkel (alleen voor de vrijdag), het Koetshuis in Reek (alleen voor de vrijdag), Van Son’s Eethuis in Schaijk en Tankstation Hopmans in Langenboom. Tegen inlevering van een speciaal formulier, dat verkrijgbaar is bij de tabakscorner van de C1000 in Zeeland, kunnen mensen 2,50 korting krijgen op de kaartjes voor de zaterdag (niet geldig voor de combikaarten). Voor meer info en online ticketverkoop: www.ambianz.nl

euro. Kaarten voor de vrijdag kosten in de voorverkoop 12,50, aan de kassa 15 euro en voor de zaterdag

Opbrengst voor goed doel

RAVENSTEIN - Het Ravensteinse koor Mix of Music houdt een vlooienmarkt. Deze is op zondag 9 november tussen 10 en 16 uur te bezoeken in gemeenschapshuis Vidi Reo. De opbrengst van de markt is deels voor de eerstvolgende theatershow die Mix of Music in 2010 op de planken gaat zetten. Omdat Mix of Music -naast het brengen van muzikaal plezier- ook iets voor anderen wil betekenen, gaat een kwart van de opbrengst naar een goed doel. Dit is de stichting Youth Empowerment Africa, die werkloze jongeren in Afrika (Gambia) weer een toekomst geeft door hen bewust te maken van kansen en eigen kwaliteiten. Over deze organisatie zal op de markt informatie te vinden zijn. Entreeprijs voor de vlooienmarkt is twee euro, kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen. Iedere bezoeker krijgt een lot waarmee kans gemaakt wordt op een leuke prijs.

Zondag 9 november in De Phoenix

Kindervoorstelling Nif, Naf en Noef in Schaijk SCHAIJK - Stichting Theaterspoor uit Uden heeft poppentheater Koekla uitgenodigd om een voorstelling te geven in dorpshuis De Phoenix in Schaijk. Theater Koekla speelt de voorstelling Nif, Naf, Noef. Dit is een opvoering voor kinderen vanaf 3 jaar. Het verhaal gaat over de biggetjes Nif, Naf en Noef. Wanneer de herfst intreedt, stelt Naf voor om een huis te bouwen tegen de kou. Nif en Noef willen echter spelen in het bos. ‘Maar in het bos woont de wolf!’, waarschuwt Naf. Nif en Noef zijn echter al weg om te spelen. De voorstelling Nif, Naf en Noef is op zondag 9 november om 14 uur te zien. Kaarten kosten drie euro, reserveren kan vooraf via 0413-247684.

Avondje lachen in Schaijk Op zondag 2 november

Vrije stadswandeling in Ravenstein RAVENSTEIN - Het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein (TIR) houdt een vrije stadswandeling. Deze is op zondag 2 november. Aanmelden kan van 10.30 tot 11 uur in het TIR. De wandeling start om 11 uur. De molen in Ravenstein.

REEK - Tijdens de expositie Creatieve Creaties tonen amateurkunstenaars uit de regio hun meest recente werk. De expositie wordt dit jaar gehouden in het Wapen van Reek. In het weekend van 8 en 9 november is een gevarieerde verzameling schilderijen, edelsmeedkunst, keramiek, glas-in-lood, spiegels en patchwork te bekijken. De kunstwerken zijn gemaakt door artiesten uit Reek, Wijchen, Veghel, Milsbeek en Velp. Enkele kunstwerken worden ook verkocht. Creatieve Creaties is tussen 13 en 17 uur te bezoeken.

Derde liederentafel in ‘t Slotje Herpen HERPEN - Na succesvolle liederentafels in september en oktober, besloot dorpshuis ‘t Slotje in Herpen deze voortaan maandelijks te houden. Op vrijdag 14 november is de eerstvolgende. De avond start om 20 uur, entree bedraagt 1 euro.

Real Live voortaan in De Pul Uden UDEN - Het muziekevenement Real Live verhuist van Ambianz in Zeeland naar De Pul in Uden. Bij Real Live kunnen onbekende bands en artiesten hun kunsten vertonen voor een groot publiek. Hiervoor krijgen zij een vaste vergoeding. Wanneer voldoende mensen zich aanmelden voor het evenement wordt volgend jaar gestart op de nieuwe locatie. Aanmelden kan bij Stefan Emons: emons@wirelesslanderd.nl.

Circustheater Vati Courage in Wapen van Reek

in de voorverkoop 10 euro, aan de kassa 12,50. De entreebewijzen zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Dries Roelvink.

Ravensteins koor houdt vlooienmarkt

Creatieve Creaties toont werk amateurkunstenaars

Volop vermaak in eerste editie Zotter bij De Potter SCHAIJK - In café-zaal De Potter in Schaijk wordt op zaterdag 29 november voor de eerste keer de showavond Zotter bij de Potter gehouden. Op deze avond, die om 20 uur begint, wordt het publiek vermaakt met tonproaters, cabaret en er staat een verrassingsact op het programma. De artiesten die tijdens Zotter bij de Potter acte de présence geven zijn de tonproaters Rob Schepers, Cees Verhulst, Frans Bever, Cees Coolen en de dames Kitty Goverde en Alex Wintermans. Two Petjes verzorgen een cabaretact. De organisatie is in handen van Maarten de Groot en Bertie Lukassen, die de presentatie verzorgt. Dus mensen die van een avondje lachen en gezelligheid houden mogen dit zeker niet missen. De voorverkoop is gestart. Kaarten zijn verkrijgbaar bij De Potter en Bruna Spijkers in Schaijk. Voor meer informatie kan men terecht bij Bertie Lukassen (06-26660014 of www.bertielukassen.nl) en Maarten de Groot (www.maartendegrootevenementen.nl).

REEK - Zondag 2 november loopt het theaterspoor door Landerd. In het Wapen van Reek speelt Circustheater Meatball & Van De Camp om 14 uur de voorstelling Vati Courage, een eigenzinnige bewerking van Mutter Courage van Bertold Brecht. De voorstelling is bedoeld voor kinderen vanaf zes jaar en hun ouders. Kaarten kosten drie euro en zijn te koop in het Wapen van Reek. Reserveren kan ook: 0413-247684 of info@theaterspoor.nl.

Herfstexpositie in galerie Achter de Poort Ravenstein RAVENSTEIN - Tijdens de herfstexpositie die tot en met 28 december wordt gehouden in galerie Achter de Poort in Ravenstein exposeren vijf kunstenaars hun werk. Op de tentoonstelling zijn werken te zien van Wim Tettero uit NieuwLoosdrecht (decoratieve fantasieobjecten), Emelie Jegerings uit Deurne (schilderijen), Cor Wegh uit Wijlre (papierkunst), Vilija Balciuniene uit Litouwen (keramiek) en Wil van Valen uit Rosmalen (schilderijen). De galerie is gelegen aan de St. Luciastraat 4 in Ravenstein en is van vrijdag tot en met zondag geopend van 13 tot 17 uur. Meer info: 06-36405353 of www.achterdepoort.nl

Brabantse avond in Wapen van Reek REEK - In het Wapen van Reek wordt een Brabantse avond gehouden. Op zaterdag 22 november treden het Kwartjesvolk uit Zeeland en Die Twee uit Schaijk op. De avond start om 20 uur. Kaartjes zijn voor 10 euro te koop bij het Wapen van Reek, de Bruna in Schaijk en Willemsen in Zeeland.

Tentoonstelling leerlooierij in Bastion Ravenstein RAVENSTEIN - Heemkundekring Land van Ravenstein heeft deze zomer een fototentoonstelling over het voormalige leerlooierijhuisje aan de stadsgracht geopend. Deze tentoonstelling besteedt aandacht aan de in 2007 gestarte renovatie van het huisje. In 2006 is door de werkgroep archeologie bodemonderzoek verricht tijdens het schonen van de grond in de voormalige stadstuin. Hier zijn diverse interessante vondsten gedaan. Deze zijn allemaal uitgestald en met achtergrondinformatie te bezichtigen. De tentoonstelling loopt tot en met 23 november in het Bastion bij de molen. Openingstijden zijn zaterdag en zondag van 12 tot 16 uur.

WEEKBLAD ARENA - WEEK 44 - VRIJDAG 31 OKTOBER

9


SUPER CADEAUWEKEN BIJ VTU TELECOM Laptops • Navigatie • Playstation 3 • ASUS minilaptop • DS Lite

A p p l e i P h o n e n u o o k v e r k r i j g b a a r b i j V T U Te l e c o m v a n a f  1 , Nokia 6500 Classic

LG KF 750 Secret

Samsung F480

Nokia 6300

Nokia 6500 Slide

Actie! Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

150 minuten p/m Per maand  12,95

200 minuten p/m Per maand  16,95

150 minuten p/m + surf en mail Per maand  24,95

150 minuten p/m Per maand  12,95

150 minuten p/m Per maand  12,95

Nintendo DS Lite + Samsung E 900

Tom Tom One EU + Nokia 2760

Nintendo Wii + Samsung B130

Acer Laptop 5315 + Nokia 2610

Playstation 3 + Samsung B130

Actie! Gratis

Gratis

Gratis

 129,-

 49,-

150 minuten p/m Per maand  12,95

150 minuten p/m Per maand  12,95

200 minuten p/m Per maand  16,95

200 minuten p/m Per maand  16,95

300 minuten p/m Per maand  24,95

Gratis Mobiel TV Nokia N96

LG Viewty

Samsung Omnia

HTC Diamond

Nokia N95 8Gb

Gratis Mail • internet • mobiel tv Per maand 195 min/sms Per maand  32,45

Gratis

Gratis

150 minuten p/m Per maand  12,95

Gratis

Mail • internet 300 minuten p/m Per maand  34,95

Mail • internet 100 min/sms p/m Per maand  23,50

Gratis 300 minuten p/m Per maand  24,95

Goedkoop mobiel bellen en sms’en met je eigen mobiel!!! 130 min/sms 240 min/sms 320 min/sms 480 min/sms

 7,95  9,95  13,95  28,95

Simpel Simonly

Telfort

Vodafone

Debitel KPN

Vooral bellen 120 min + 10 sms  2,50 240 min + 20 sms  5,00

50 minuten  2,95 100 minuten  4,45 200 minuten  4,95 300 minuten  7,95 400 minuten  13,95 500 minuten  17,95 Sms-bundels 25 sms  1,00 100 sms  2,00 1000 sms  10,80 Geen aansluitkosten

125 min + 50 sms  5,95 250 min + 75 sms  7,95 350 min + 100 sms  13,95 450 min + 75 sms  19,45 450 min + 150 sms  20,95

75 min + 25 sms  3,95 100 min / 50 sms  4,95 150 min + 100 sms  5,50 200 min / 100 sms  6,90 250 min + 75 sms  8,50 300 min / 150 sms  12,95

Vooral sms’en 80 min + 60 sms  2,50 160 min + 120 sms  5,00 Geen aansluitkosten Nummerbehoud mogelijk Contract 1 of 2 jaar ook verlengen

v.t.u. telecom Centrum St. Janstraat 35 in Intersport Superstore 0413 - 256552 Vrijdag koopavond

Aansluitkosten  10,Contract 2 jaar

v.t.u.telecom Boxmeer Spoorstraat 44 (0485) 57 16 53 Vrijdag koopavond

125 minuten 250 minuten 350 minuten 450 minuten

 4,95  6,95  11,45  17,45

Geen aansluitkosten Nummerbehoud mogelijk

v.t.u. telecom Uden Vluchtoord 10 0413 - 250003 ma.-vr. tot 21.00 uur za. 10.00 tot 17.00 uur

(Drukfouten voorbehouden, prijzen zijn vanaf prijzen.)

Geen aansluitkosten Contract 1 jaar Nummerbehoud mogelijk

v.t.u. repair & go reparatie en software Vluchtoord 10 ma.-vr. tot 17.00 uur

180356

KPN Flexibel


Jeugdige Zeelander sluit seizoen sterk af

Karter Jordy Bens tweede in eindklassement Zomercup GENK/ZEELAND - De Zeelandse karter Jordy Bens heeft de serie wedstrijden om de Zomercup sterk afgesloten. De tienjarige coureur legde afgelopen weekend tijdens de slotrace in het Belgische Genk beslag op de derde plaats. Door dit resultaat eindigde Jordy op een knappe tweede plaats in het eindklassement van de Zomercup. De jeugdige Zeelander sleepte vorig jaar ook al het winterkampioenschap in de wacht in de Cadettklasse.

ordy Bens begon het raceweekend in Genk sterk. Tijdens de tijdtraining op zaterdag behaalde hij de vierde tijd en dus een vierde startplek. Bij de start van de

Schaijkse Bosruitertjes naar Schijndel en Overasselt SCHAIJK - Een aantal leden van de Schaijkse Bosruitertjes reisde zaterdag af naar Schijndel voor een springwedstrijd. In de klasse D-B reed Niels van Tilburg met Kairo twee maal foutloos en werd tweede. Met Lady-Di reed Niels eveneens twee keer foutloos, met deze pony werd hij derde. Stef van Tilburg had te kampen met een weigering van Duran en kreeg vier strafpunten. Zondag werd in Overasselt een dressuurwedstrijd gehouden. Quincy van Zoggel kwam uit in de klasse D-L1. Met haar pony Valentine-Z reed ze naar de 9e plaats (188 punten). Niels van Tilburg reed in de klasse D-L2 met Lady-Di en werd eerste met 197 punten. Melanie Verwijst reed eveneens in de deze klasse. Met Clarion Dilla behaalde ze een 6e plaats (188 punten). Kiona van Zoggel reed met Valley-Z in de klasse EL1 en werd 13e met 185 punten.

TWC Coppi Herpen houdt veldtoertocht Karter Jordy Bens heeft uitstekend gepresteerd in de strijd om de Zomercup. eerste manche verloor Jordy echter enkele plekken, waardoor hij werd teruggeworpen naar de zevende positie. Na drie ronden ging

Jordy (tweede van links) op het erepodium.

het voorin het veld mis en kwamen enkele rijders met elkaar in aanraking. Hierdoor kon Jordy opschuiven naar de tweede plek. In de slotfase van de race slaagde Jordy er na een heftig gevecht met de nummer één nog bijna in de mache winnend af te sluiten. Omdat de kart net niet genoeg trekkracht had moest hij echter genoegen nemen met de tweede plek. Regen Zondag vond de tweede manche plaats onder regenachtige omstandigheden. Toen Jordy moest rijden was de baan echter weer aan het opdrogen waardoor hij koos voor slickbanden.

Jordy mocht vanaf de tweede plek vertrekken met een rollende start, maar ook nu ging het weer helemaal mis. Aangekomen in de eerste bocht kreeg de coureur achter hem een duwtje en botste tegen Jordy aan. Resultaat: een kromme spoorstang, een verbogen gaspedaal en een plek helemaal achteraan het deelnemersveld. Even leek het erop dat Jordy de race hierdoor moest stoppen, maar hij kon toch blijven rijden. Na een indrukwekkende inhaalrace slaagde het karttalent erin de manche als derde te beëindigen. In het algemeen klassement eindigde hij hierdoor als tweede en mocht hij een grote beker meenemen naar Zeeland.

Handboogschieten

Na drie maanden biljarten:

Rick en Kirsten van der Ven winnen internationaal toernooi

Joey Bongers naar nationale finale 7e klas libre jeugd

DIESSEN/SCHAIJK - Rick en Kirsten van de Ven van de Schaijkse handboogschutterij De Vriendenkring 1897 hebben afgelopen weekend beiden de eerste plaats behaald tijdens het internationale Face-2-Face toernooi in het Belgische Diessen. Op het tweedaagse evenement streden zo’n 121 juniorschutters uit diverse landen om de overwinning.

ZEELAND - Joey Bongers van BC Zeeland heeft zich geplaatst voor de Nationale Finale 7e klas libre jeugd. Een prestatie van formaat aangezien hij pas een maand of drie geleden begon met biljarten. Binnen biljartvereniging Zeeland zijn nog twee biljarters die dat kunstje al eens flikten; Wouter van de Hoogen en Jaco van de Ven. Dit Nederlands Kampioenschap 7e klas libre jeugd wordt op 1 en 2 november gespeeld in Waalwijk. Joey is als achtste geplaatst en zijn tegenstanders zijn Gino van Heesch (BV Rosmalen), Patrick Koster (Kamper BC 1911), Joyce Coumans (VOP De Witte Hoeve), Dennis Bergmans (JBCW Waalwijk), Tessa Bloemers (BV De Driehoek), Chris van Steenwijk (BIOS) en Floor de Jong (BV Jacobswoude). De lengte van de partijen is voor deze klasse vastgesteld op 20 caramboles.

Bij de heren junioren moest de zeventienjarige Rick van der Ven uit Oss het in de finale opnemen tegen de Deen Martin Laursen. Na een 3-0 achterstand in sets wist Rick de eindstrijd uiteindelijk toch met 4-3 in zijn voordeel te beslissen. Zijn zusje Kirsten (14) bereikte eveneens de finale, waarin zij in de beslissende zevende set Sarina Laan uit Almere versloeg.

HERPEN - Toerwielerclub Coppi uit Herpen houdt haar jaarlijkse veldtoertocht. Deze fietstocht voert door de natuurgebieden Herperduin en de Maashorst. Deelnemers kunnen kiezen uit een route van 25 of 40 kilometer. Halverwege wordt gepauzeerd met soep en thee. De veldtoertocht is op zondag 2 november. Inschrijven kan tussen 8.30 en 10 uur bij café Thekes in Herpen. Deelname kost 3,50. Leden van de Nederlandse Toerfietsunie betalen 2,50. Voor meer informatie: 0486-413423.

Districtsfinale 3e klas libre in De Potter Schaijk SCHAIJK - Biljartvereniging De Zwaan is van donderdag 13 tot en met zaterdag 15 november gastheer voor de districtsfinale van de 3e klas libre. De wedstrijden worden gespeeld in café De Potter in Schaijk. Voor deze finale plaatsten zich de volgende spelers: Bas van Kessel (Touché), Martin Jacobs (Moira), Hennie van Vught (Germenzeel), Frans Wijnakker (KOT), Hans Bervoets (Touché), Conny Hamers (KOT), Piet de Louw (Germenzeel) en Jeannette Habraken van BC Zeeland. Er worden drie deelnemers afgevaardigd naar de Regiofinale, die gespeeld wordt van 12 tot en met 14 december in café De Potter in Schaijk, eveneens onder leiding van BV De Zwaan.

In de klasse zijspan

Schaijkenaren veroveren nationale motorcrosstitel SCHAIJK - Martijn en Willem van Ravenstein uit Schaijk zijn afgelopen zondag nationaal kampioen motorcross geworden in de klasse zijspan. Zij wisten de eveneens uit Schaijk afkomstige Robin en Eric van der Wijst met 110 punten voorsprong te verslaan. De kampioenen worden zondag 14 december gehuldigd door de Motorsport Organisatie Nederland in Boekel.

Derde en zesde plaats voor ruiters Jeanne d’Arc ZEELAND - Janne Zegers van ponyclub Jeanne d’Arc uit Zeeland heeft afgelopen weekend tijdens een springwedstrijd in Schijndel twee keer een foutloze ronde gereden. Hiermee heeft zij een derde plaats gekregen in de categorie D/E-L. Lucas Jacobs van dezelfde club behaalde met 180 punten een zesde plaats tijdens een dressuurwedstrijd in de Mortel . Rick en Kirsten van der Ven.

WEEKBLAD ARENA - WEEK 44 - VRIJDAG 31 OKTOBER

11


55+ informatiemarkt in De Phoenix Schaijk

Wethouder Raaijmakers ontvangt eerste exemplaar ouderengids SCHAIJK - Wethouder Raaijmakers krijgt op zaterdag 8 november tijdens de 55+ informatiemarkt het eerste exemplaar van de gids Ouder worden in Landerd overhandigd. Deze gids, een project van de RIGOM, bevat bruikbare informatie voor ouderen, met name op het vlak van zorg en welzijn. De gids is tijdens de informatiemarkt beschikbaar voor alle bezoekers. Daarna is deze te vinden op plaatsen als de gemeenschapshuizen, Compostella, bibliotheken en het gemeentehuis.

www.vidireo.nl

Op de 55+ informatiemarkt worden verschillende presentaties voor ouderen gegeven. Zo geeft notaris de Bie van notariskantoor van Mourik en de Bie een lezing geven over erfrecht en het doen van schenkingen. Hans Meijs van de gelijknamige autorijschool geeft een presentatie over de invloed van diabetes op het rijgedrag en de mogelijkheden om te rijden met aangepaste vervoersmiddelen. Tweewielerbedrijf Appelhof uit Schaijk draagt een steentje bij door verschillende modellen elektrische fietsen beschikbaar te stellen om uit te testen. Tevens is op de markt de gemeente aanwezig met het Zorgloket. Hier wordt informatie gegeven en worden vragen beantwoord over de WMO. Ook de RIGOM is aanwezig met informatie over verschillende producten en diensten. Daarnaast zijn workshops over huidanalyse en -verzorging te volgen. De 55+ informatiemarkt is tussen 12 en 16.30 uur te bezoeken in de Phoenix in Schaijk.

DAW Schaijk houdt quiz Simply the Best SCHAIJK - De Schaijkse voetbalvereniging DAW bereidt zich voor op de achtste editie van de quiz Simply the Best. De eerste avond is op zaterdag 20 december, de finale op zaterdag 10 januari 2009 zal uitwijzen wie de opvolger is van de winnaar van de zevende editie, Ok Noch Ok 2. Teams die zich willen opgeven voor de quiz kunnen zich opgeven tot 1 december. Iedereen kan zelf een team samenstellen, bestaande uit minimaal drie en maximaal vijf spelers van 16 jaar en ouder. Inschrijfformulieren zijn op te halen vanaf 1 november bij DAW, downlowden via de website www.vvdaw.nl kan ook. Deelname kost tien euro per team. De voorrondes vinden plaats op de zaterdagen 20 en 27 december, vanaf 20 uur in de kantine op sportpark D’n Heuvel aan de Bossestraat. De deelnemers worden dan weer bestookt met allerlei vragen in diverse categorieÍn en ook de Mystery Guests ontbreken dit jaar niet. Voor meer informatie kan gebeld worden met Henk van der Zanden (0486-463209), Victor Groenewegen (0486-463749), Jan Janssen (0486-461676) of Gerard Manders (0486-461786).

Allerzielenvieringen in Deursen, Demen, Huisseling en Ravenstein RAVENSTEIN - In samenwerking met elkaar hebben de betreffende Avondwakegroepen van Demen, Deursen, Huisseling en Ravenstein de Allerzielenvierigen van 2008 voorbereid. Iedereen is van harte welkom bij deze vieringen. Zoals intussen traditie is, zijn de gezinnen van de overleden parochianen van de laatste twee jaar persoonlijk uitgenodigd. Op zaterdag 1 november is er om 19 uur in Deursen een Allerzielenviering voor de parochies Demen en Deursen. Vanwege het grote aantal families wordt daarna in De Vlaam in Demen een bijeenkomst gehouden om nog even in gedachte bij de overledenen stil te staan. Daar worden dan ook de betreffende kruisjes uitgereikt. Op zondag 2 november wordt om 9.30 uur in Huisseling de Allerzielenviering gehouden. Aansluitend worden op het kerkhof gezamenlijk stilgestaan bij de overledenen. In de parochiezaal worden de betreffende kruisjes uitgereikt. Eveneens op zondag 2 november worden vanaf 11 uur in Ravenstein de Allerzielenviering gehouden, waarna in het zaaltje nog even bij de overledenen wordt stilgestaan en de kruisjes worden uitgereikt.

Openbare vergadering dorpsraad Ravenstein RAVENSTEIN - De dorpsraad Ravenstein houdt dinsdag 4 november een openbare vergadering. Belangrijk agendapunt is de toelichting op de stand van zaken rond de A50 en A59 door L. de Hoogt van het ingenieursbedrijf van de gemeente Oss. Ook wethouder Hoeksema is hierbij aanwezig. De vergadering begint deze keer om 20.30 uur.

Geslaagd REEK - Frenky Heurkens uit Reek is geslaagd aan de lerarenopleiding in Tilburg. Na zijn Pabo-opleiding is hij begonnen aan de studie leraar techniek voortgezet onderwijs. Hij heeft deze opleiding op 28 oktober met succes afgerond. Heurkens gaat nu beginnen aan de lerarenopleiding wiskunde. 12

WEEKBLAD ARENA - WEEK 44 - VRIJDAG 31 OKTOBER


Toyota scoort hoog

Prius en Verso opnieuw winnaars AutoWeek Tevredenheids Trofee OSS - Toyota regeert in de top acht van de AutoWeek Tevredenheids Trofee 2008. De helft ervan is afkomstig van het Japanse concern: de Prius, Auris, Lexus IS en Verso. In de categorieën ‘compacte middenklasse’ en ‘MPV’ werd Toyota winnaar met de Prius en Verso. De jaarlijkse verkiezing voor de AutoWeek Tevredenheids Trofee vond voor de achtste keer plaats. Duizenden Nederlandse consumenten geven in het klantenonderzoek aan hoe tevreden zij zijn over hun auto.

oyota staat traditiegetrouw meerdere malen in de top van de AutoWeek Tevredenheids Trofee. De Toyota Prius werd met 109 punten voor de derde achtereenvolgende keer winnaar in de categorie ‘compacte middenklasse’ en daarmee ook tweede in het algemeen klassement. Bij een score van 104 punten of meer is men meer dan gemiddeld tevreden over de auto. In dezelfde categorie komt de Toyota Auris (106,6 punten) met stip binnen op de tweede plaats. Een gedeelde

De Toyota Prius: voor de zesde keer winnaar van de AutoWeek Tevredenheids Trofee. zesde plaats is weggelegd voor de Toyota Corolla (105,2 punten). Zesde keer In de categorie ‘MPV’ staat de Toyota Verso met 105,8 punten op de hoogste trede van de succesladder. Al vijf keer eerder veroverde de Toyota Verso de eerste plaats in de AutoWeek Tevredenheids Trofee. In de categorie SUV behaalt de Toyota RAV4 een vierde plaats. Ook in de categorie ‘compacte klasse’ scoort

Toyota: de Toyota AYGO en de Toyota Yaris vinden we terug op de vierde en vijfde plaats. Onderzoeksbureau Trendbox en het magazine AutoWeek voeren sinds 2001 het AutoWeek Tevredenheidonderzoek uit. Hierin geven duizenden consumenten aan hoe tevreden zij zijn over hun auto. Enige voorwaarde is dat de auto ten tijde van het onderzoek tussen de zes en dertig maanden oud is. De online

vragenlijst van dit jaar is door meer dan 11.000 mensen ingevuld. Het onderzoek onderscheidt zes categorieën: ‘compacte klasse’, ‘compacte middenklasse’, ‘middenklasse’, ‘executive klasse’, ‘MPV-klasse’ en ‘SUV-klasse’. Deelnemers aan het onderzoek waarderen hun auto op de punten betrouwbaarheid, rijprestaties, uiterlijk, comfort en kosten. Meer informatie over onder meer de Verso en Prius is verkrijgbaar bij autobedrijf Jos van Boxtel aan de Longobardenweg 21 in Oss, telefoon 0412-643355.

Uw regiodealer:

Jos van Boxtel Longobardenweg 21 - 5342 PL Oss Telefoon 0412 643 355 - www.josvanboxtel.nl

ECOnetic

Ford introduceert Mondeo met groen A-label OSS - De Ford Mondeo met de 115pk (85kW) sterke 2.0 TDCi motor kenmerkt zich door zijn uitstekende prestaties, gekoppeld aan een zeer gunstig verbruik en een lage CO2 -uitstoot. Met de nieuwe Mondeo ECOnetic gaat Ford echter nog een stap verder op het gebied van zuinig- en milieuvriendelijkheid.

De Ford ECOnetic-lijn is een reeks modellen van Ford met een extra laag brandstofverbruik met als gevolg een nóg lagere CO2 uitstoot. Deze extra gunstige cijfers worden gerealiseerd door de bestaande en beproefde dieseltechnologie te combineren met slimme maatregelen. De Ford Mondeo is de tweede Ford die als ECOnetic op de markt wordt gebracht. Begin dit jaar is de Focus Trend ECOnetic (115 gram CO2 per kilometer) geïntroduceerd en begin 2009 volgt de Ford Fiesta ECOnetic met een ultralage CO2-uitstoot van slechts 98 gram per kilometer. De Ford Mondeo ECOnetic onderscheidt zich ten opzichte van de reguliere Ford Mondeo 2.0 TDCi op de volgende punten: de 2.0 Duratorq TDCi 115pk Econetic-motor is gemodificeerd voor optimaal brandstofverbruik; 215/55 R16 banden met

Nieuwe Nissan Murano rijker uitgerust De prijzen van de nieuwe Nissan Murano zijn bekend. Opvallend is dat de nieuwe sportieve crossover ruim vierduizend euro goedkoper is dan zijn voorganger, terwijl de toch al rijke standaarduitrusting nog verder uitgebreid is. De nieuwe Nissan Murano is er in één uitrustingsniveau en kost 65.000 euro. Nissans nieuwste model staat vanaf heden bij de dealer. Niet alleen het uiterlijk van de compleet nieuwe, tweede generatie van de Nissan Murano is vernieuwd; ook het interieur onderging een metamorfose. Bovendien zijn de prestaties verbeterd ten opzichte van het trendsettende origineel. Net als zijn voorganger is de nieuwe Murano een dynamische crossover: een kruising tussen een coupé en een SUV. Dat combineert de Murano met de prestaties en de sportiviteit van een luxe personenauto en de zekerheid van inschakelbare vierwielaandrijving, die wordt verzorgd door Nissans All Mode 4x4i-techniek. Led-technologie Van het nieuwe koetswerk is elk paneel nieuw. De opvallendste wijzigingen zijn te zien aan de voor- en achterzijde van de auto. De Nissan-ontwerpers namen vooral de verlichtingsunits onder handen. Voor de achteruitrij-, rem-, achter- en knipperlichten is gebruikgemaakt van led-technologie. Het interieur is verfijnd dankzij onder meer een nieuw instrumentarium, het gebruik van nog betere materialen en is comfortabeler door onder meer nieuwe, standaard met leder beklede stoelen. Tevens is het uitrustingsniveau verhoogd, waardoor de inzittenden over nog meer luxe beschikken. Zuiniger In aangepaste vorm is de 3,5-liter V6-motor gebleven; die levert nu 255 pk (188 kW) in plaats van 234 pk (172 kW) in het vorige model. Het koppel is verhoogd van 318 Nm bij 3.600 t.p.m. naar 334 Nm bij 4.400 t.p.m. De 24-kleps zescilindermotor heeft daarentegen een gunstig gecombineerd brandstofverbruik van 10,9 l/100 km. Dat alles is mede te danken aan de verbeterde X-tronic CVT, Nissans geavanceerde continu variabele transmissie. De auto rijdt zuiniger dan voorheen doordat de wrijvingsverliezen in de transmissie met 20 procent zijn teruggebracht. Andere voordelen daarvan zijn dat de versnellingsbak nog vlotter schakelt en sneller reageert. De nieuwe Nissan Murano is standaard voorzien van de laatste versies van veiligheidssystemen als ABS, EBD en Brake Assist. Zelfherstellende lak Nieuw en standaard op de tweede generatie Nissan Murano zijn: * een zonnedak dat over de hele lengte van de auto loopt, van de voorruit tot de achterstoelen; het voorste gedeelte is te openen voor extra ventilatie * een elektrisch te openen en te sluiten achterklep * rugleuningen achter die met één eenvoudige beweging zijn neer te klappen; de rugleuningen kunnen handmatig, maar ook elektrisch, weer rechtop gezet worden * een camera in de zijspiegel aan de passagierskant, waarmee objecten in de dode hoek waargenomen kunnen worden * een start-/stopknop in combinatie met een ‘intelligente’ sleutel

De Ford Mondeo ECOnetic. lagere rolweerstand, waardoor minder energie nodig is voor de voortbeweging van de auto; grille met luchtgeleiders en in carrosseriekleur gespoten aerodynamische achterspoiler (alleen op vijfdeursuitvoering) voor een efficiëntere geleiding van luchtstroom ter vermindering van de luchtweerstand; speciaal display in het instrumentenpaneel met een weergave van het actuele brandstofverbruik en controlelampje voor het juiste moment van opschakelen, hetgeen bijdraagt aan een efficiënter brandstofverbruik; verlaagde wielophanging ter verbetering van de aerodynamische efficiëntie. Meer informatie over de ‘groene’ Mondeo is verkrijgbaar bij Ford-dealer Hendriks aan de Gotenweg 3 in Oss, telefoon 0412-699099.

Uw regiodealer:

Ford Hendriks

De nieuwe Nissan Murano. De nieuwe Murano is de eerste Nissan voor de Europese markt met ‘Scratch Shield Paint’. Die speciale lak heeft een zelfherstellende beschermlaag die de onderliggende laklaag beschermt tegen kleine beschadigingen. Van de zeven lakkleuren waaruit de consument kan kiezen zijn er drie nieuw.

Gotenweg 3 (industrieterrein Danenhoef) - 5342 PP Oss Telefoon 0412 699 099 - www.ford-hendriks.nl WEEKBLAD ARENA - WEEK 44 - VRIJDAG 31 OKTOBER

13


‘Gebrek aan ambitie‘

Water Natuurlijk Aa en Maas laakt provinciaal Waterplan DEN BOSCH - De groepering Water Natuurlijk Aa en Maas is niet tevreden over het nieuwe provinciale Waterplan. Volgens kandidaat Toon Voets, nummer drie op de lijst, worden te veel zaken op hun beloop gelaten. “De ambities voor de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn laag. Ook mag er meer grondwater gewonnen worden. Tenslotte is er geen zicht op versnelling van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur, die nodig is voor verdrogingsbestrijding bij Natte Natuurparels.” ater Natuurlijk Aa en Maas plaatst ook enkele positieve kanttekeningen bij het plan. Toon Voets: “Er wordt enige aandacht geschonken aan de borging van het waterbeleid binnen het ruimtelijk beleid, zoals het niet bouwen op lage, natte plekken. Ook is er extra aandacht voor het herstel van wijst, met name in OostBrabant. Tenslotte maakt de provincie serieus werk van de stimulering van de aanleg van natte ecologische

LANDERD - Televisiezender LTV heeft op 2 en 3 november weer uitzendingen van Landerd in beeld. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod: de informatieavond over de Molengraaf en het Buurtinformatienetwerk, het jeugdconcert voor Landerdse scholen door MuziS, de SinsBlijlevenstrofee voor Emos Schaijk, de dienstenveiling in Schaijk, een samenvatting van de installatie van pastoor Spiertz, de overhandiging van het opgehaalde geldbedrag aan goede doelen door Stefan van Ras, de Landerdse jeugdkorendag en de historie van het Jacobusgilde in Zeeland. Landerd in beeld is te zien om 12, 18, 20 en 22 uur.

Lezing over dyscalculie in bibliotheek Schaijk

Natuurlijk water is van groot belang voor de woon-, werk- en leefomgeving, vindt de groepering Water Natuurlijk. verbindingszones, zoals die langs de Hertogswetering.” Al met al constateert Water Natuurlijk toch een gebrek aan ambitie. Toon Voets: “Het is meer profit dan people en planet. Water Natuurlijk betreurt dit. Er wordt nog teveel gekeken naar geldelijke winst op korte termijn en te weinig naar structurele oplossingen voor problemen van de toekomst. Denk aan extra ruimte voor water als gevolg van de klimaatverandering.”

Gemeenten verzekeren vrijwilligers gratis Vrijwilligers kunnen zich met ingang van komend jaar gratis bij hun gemeente verzekeren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een concept ontwikkeld voor alle gemeenten waarmee zij vrijwilligers collectief kunnen verzekeren. De VNG maakte dat dinsdag bekend. Door de verzekering kunnen miljoenen vrijwilligers hun werk doen zonder zich zorgen te hoeven maken over de financiële gevolgen van ongevallen of schade. De vrijwilliger hoeft zelf geen administratieve handelingen te verrichten. In samenwerking met Centraal Beheer Achmea zijn er twee verzekeringspakketten ontwikkeld die volgens de VNG vrijwel naadloos aansluiten op het behoeftepatroon van vrijwilligers en hun organisaties. De VNG financiert de verzekering via het gemeentefonds, is de verwachting. De Tweede Kamer moet daarmee nog akkoord gaan. De gemeente betaalt premie op basis van het inwonertal. De introductie van de verzekering is een uitvloeisel van een motie van het Tweede Kamerlid Arie Slob, die daarvoor steun van een meerderheid in de Kamer kreeg.

Geslaagde Halloweenparty in disco de Fuik SCHAIJK - Disco de Fuik in Schaijk kijkt tevreden terug op de Halloweenparty afgelopen zaterdag. De jeugd kon buiten al in de sfeer komen door fakkels, kaarsen en vuurkorven. Ook de entree en de hal waren volledig ingericht in Halloweenstijl, met heksen, bezems, skeletten en spoken. Ook verschillende kinderen kwamen verkleed als heks of andere griezel. De foto’s zijn te bekijken op www.discodefuik.nl. Op zaterdag 8 november is de volgende disco.

14

Nieuwe editie van Landerd in beeld

Water Natuurlijk vindt dat nu al rekening moet worden houden met de problemen van de toekomst. “Het besparen van water, het terugdringen van watervervuiling en het extra goed vasthouden van gebiedseigen water is de beste garantie voor gezond, veilig, schoon en betaalbaar water, met ruimte voor natuur en recreatie.”

Van oudsher zijn de economische belangen van de landbouw en het bedrijfsleven sterk vertegenwoordigd in de waterschappen. Toon Voets: “Water Natuurlijk wil ook de stem van de gewone burger laten horen. Natuurlijk en recreatief aantrekkelijk water is van groot belang voor de eigen woon-, werk- en leefomgeving.”

Kindderrechten

Amnesty International geeft gastles op ‘t Ravelijn RAVENSTEIN - De groepen 6b en 7a van openbare basisschool ‘t Ravelijn werden vrijdag 24 oktober bezocht door medewerkers van de afdeling Nijmegen van Amnesty International. Tijdens deze dag werd aandacht besteed aan het hebben van rechten. Hierbij stond het onderwerp kinderrechten centraal.

SCHAIJK - In de bibliotheek Schaijk vindt dinsdag 11 november een lezing plaats over dyscalculie. De lezing wordt verzorgd door Ellen van Bernebeek, orthopedagoog in Dieden. Zij onderzoekt en behandelt leerproblemen als dyslexie en dyscalculie. De lezing begint om 20 uur. Toegangskaarten à 5 euro zijn te reserveren in alle vestigingen van Basisbibliotheek Maasland en tijdens de openingsuren te koop in de bibliotheek van Schaijk. Voor meer informatie: 0486-461788 of mail contact@bibliotheekschaijk.nl

Wandelen en fietsen langs poëzie in Ravenstein RAVENSTEIN - De Stichting Werkgroep Cultuur Ravenstein organiseert evenals vorig jaar een poëziewandel- en fietsroute in en rond het vestingstadje. De werkgroep heeft twintig gedichten uitgekozen met als thema ‘moeder/vader’. Men kan kiezen voor een wandeltocht van een uur langs de gedichten of voor een fietstocht van circa 35 kilometer door de gevarieerde natuur van de voormalige gemeente Ravenstein. De gedichten zijn te lezen op blauwe borden aan lantaarnpalen. Brochures met de gedichten en routebeschrijvingen zijn te koop bij het Toeristisch Informatiecentrum in het Raadhuis en het postkantoor in Ravenstein.

Kunst Adelt Schaijk speelt tragikomedie SCHAIJK - Na de succesvolle uitvoering van De Knop vorig jaar speelt de Schaijkse toneelvereniging Kunst Adelt dit jaar ‘Chez Dolly Encore’. Deze tragikomedie, geschreven door José Frehe en Rob van Vliet, bestaat uit drie bedrijven. Het stuk speelt zich af in een nachtclub, waarin zich allerlei komische, maar ook minder komische zaken afspelen. De uitvoeringen vinden plaats op donderdag 6, vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 november, telkens vanaf 20 uur. Plaats van handeling is Gasterij In de oude Bowling aan de Runstraat in Schaijk. Toegangskaarten kosten zeven euro en verkrijgbaar bij Bruna Spijkers in Schaijk, 0486-461560. Ook aan de zaal kan een kaartje worden gekocht.

Huisselings Koor zoekt nieuwe leden

Leerlingen van ‘t Ravelijn doen enthousiast mee aan de kinderrechtenquiz. Leerkracht Luc Pinckaers kwam op het idee de medewerkers van Amnesty uit te nodigen, nadat hij zelf al enkele keren aandacht had besteed aan het onderwerp. De expertise van de stichting kon dit verhaal goed aanvullen. Vanuit verschillende invalshoeken kregen de kinderen uitleg over wat rechten precies zijn. Zo werden verschillende foto’s getoond, waaraan de leerlingen het juiste recht moesten koppelen. Ook werd een video getoond over kindsoldaten en werd er een kinderrechtenquiz gehouden. De leerlingen waren erg geboeid door het verhaal. Verschillende kinderen gaven aan dat de situatie in derdewereldlanden erger was dan zij eerder vermoedden. ‘t Ravelijn kijkt tevreden terug op een leerzame ochtend.

HUISSELING - Het Huisselings Koor zoekt nieuwe leden. De klank bij koorzang wordt beter naarmate er meer leden zijn. Het koor bestaat op dit moment uit ongeveer dertig zangers en zangeressen. Het Huisselings koor is sinds 1974 actief met verschillende optredens in de regio. Elk jaar verzorgt het koor een kerst- en passieconcert. Ook wordt jaarlijks een cabaretavond gehouden, waarbij koorleden op vrolijke wijze de draak met elkaar en zichzelf steken. Tenoren, bassen, sopranen en alten die zich aan willen sluiten bij het koor, worden uitgenodigd een avond vrijblijvend te komen kijken en luisteren. Voor meer info: Jan van Munster, 0486-411881.

Wegafsluiting vanwege wielerwedstrijd Schaijk SCHAIJK - Op zondag 2 november wordt in Schaijk een wielerwedstrijd veldrijden gehouden. Hiervoor wordt de De Louwstraat vanaf hoek Industriepark (huisnummer 13) tot de Scheisestraat van 9 tot 18 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Tevens geldt een stopverbod voor een gedeelte van de Scheisestraat.

WEEKBLAD ARENA - WEEK 44 - VRIJDAG 31 OKTOBER


‘Jeugd drinkt te veel, te vaak en te vroeg‘

Lokale initiatieven tegen alcoholgebruik jongeren LANDERD - Vanuit de landelijke overheid is overmatig alcoholgebruik benoemd als een van de speerpunten van (lokaal en landelijk) gezondheidsbeleid. De aandacht richt zich hierbij vooral op jongeren. Ook regionaal is veel aandacht voor alcoholpreventie onder jongeren. Een aantal gemeenten in de regio Brabant-Noord, waaronder Landerd, neemt in samenwerking met Novadic Kentron en de GGD Hart voor Brabant het initiatief om alcoholgebruik bij jongeren gezamenlijk terug te dringen.

e bezorgdheid over het stijgende alcoholgebruik bij jongeren is de laatste tijd toegenomen. Jongeren drinken te veel, te vaak en te vroeg. Gemiddeld ligt de startleeftijd van alcoholgebruik op 12,2 jaar, zo blijkt uit cijfers van de Gezondheidsatlas van de GGD Hart voor Brabant. Meestal wordt de eerste alcohol thuis gedronken, door de ouders aangereikt. Van de jongeren van 12 tot en met 17 jaar in de regio Brabant Noord drinkt 56% regelmatig alcohol. Voor de 12-14 jarigen is dit al 29%. Uit het GGD-onderzoek komt verder naar voren dat jongeren in de regio NoordOost iets meer drinken dan in de rest van Brabant en Nederland: 43% van de

Campagneposter van het project Alcohol en Opvoeding. procent hebben om later verslaafd te raken aan alcohol. Daarnaast vergroot overmatig alcoholgebruik de kans op ongelukken en zorgt voor maatschappelijke schade zoals overlast, vernielingen en criminaliteit.

16-17 jarigen geeft aan de afgelopen maand dronken te zijn geweest. Ondanks het verbod in Nederland op de verkoop van alcohol onder de zestien jaar blijkt dat jongeren in de praktijk vrij gemakkelijk aan alcohol komen. Gezondheidsrisico’s Terwijl het gebruik van alcohol breed geaccepteerd is, zijn de risico’s ervan groot. Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat overmatig alcoholgebruik ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee brengt. De hersenen van

kinderen zijn nog in ontwikkeling. Het drinken van alcohol op jonge leeftijd is daarom voor hen extra schadelijk. Alcohol kan de ontwikkeling van sommige delen van de hersenen verstoren en dat kan leiden tot blijvende gedragsveranderingen. Naast de directe effecten die alcohol op het lichaam heeft, heeft het ook invloed op latere leeftijd. De kans op alcoholverslaving wordt groter als iemand vroeger begint met drinken. Uit onderzoeken blijkt, dat jongeren die voor hun dertiende beginnen met drinken, een kans van dertig

Rol van ouders Uit recent onderzoek blijkt dat ouders een sleutelrol spelen bij het alcoholgebruik van hun kinderen en in het najaar is het Trimbos Instituut gestart met het ‘nationale ouderoffensief: NEE tegen alcoholschade’. In 2006 is een eerste aanzet gemaakt om ‘Voorkom alcoholschade bij uw opgroeiende kind’ bij ouders tussen de oren te krijgen. Inmiddels heeft een grote meerderheid van de ouders (86%) liever niet dat hun kind alcohol drinkt. 84% van de ouders vindt het van belang duidelijke regels te stellen om ervoor te zorgen dat hun kinderen niet drinken. Regels stellen over alcohol in de opvoeding blijkt echter niet altijd eenvoudig: enerzijds zeggen ouders niet te willen dat hun kinderen gaan drinken, terwijl de zorgwekkende cijfers uit de praktijk nog steeds een ander beeld laten zien.

KELERIJK - Carnavalvereniging de Keleströpers houdt op vrijdag 6 en zaterdag 7 februari 2009 de jaarlijkse pronkzittingen. Op zaterdagmiddag 7 februari wordt de pronkzitting voor de leden van de bond van ouderen en overige 55 plussers gehouden. Om van de pronkzittingen een waar feest te maken is de organisatie op zoek naar talent. Wie een leuke act, dans, zang of buut wil laten horen of zien, kan zich opgeven bij Heidy van den Berg, 0486-475054 of harold.heidy@zonnet.nl of Sylvia van den Berg, 0486-471466.

Zonnebloem-tentoonstelling in De Wijers Schaijk SCHAIJK - De Zonnebloem houdt op zondag 16 november weer een tentoonstelling. Iedereen is welkom van 11 tot 16 uur in zorgcentrum De Wijers in Schaijk. Gezelligheidskoor Toontje Lager verzorgt om 15 uur een concert. De entree is gratis.

Vlooienmarkt in Vidi Reo Ravenstein RAVENSTEIN - In gemeenschapshuis Vidi Reo in Ravenstein vindt zondag 9 november van 10 tot 16 uur een grote vlooienmarkt plaats. Organisatie is in handen van Mix of Music. Dit Ravensteinse koor werkt aan een nieuwe grote theatershow in 2010. Het geld dat het koor met de vlooienmarkt verdient is deels bestemd voor de theatershow. Een kwart van de opbrengst gaat naar een goed doel, de stichting Youth Empowerment Africa. Deze geeft werkloze jongeren in Gambia weer een toekomst door hen bewust te maken van kansen en eigen kwaliteiten. Meer info: www.mixofmusicravenstein.nl

Willie Manders exposeert in bibliotheek Schaijk SCHAIJK - In de bibliotheek van Schaijk is tot 5 januari een expositie te zien met schilderijen van Schaijkenaar Willie Manders (64). Er hangen diverse werken die herkenbaar zijn voor mensen uit de omgeving. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de bibliotheek.

Gemeenschapsbelangen Reek zoekt vrijwilligers REEK - Stichting Gemeenschapsbelangen Reek zoekt enthousiaste mensen die een handje willen helpen bij onder andere het organiseren van de intocht van Sinterklaas. Momenteel bestaat de vereniging uit drie leden. Dit maakt de organisatie tot een zware taak. Geïnteresseerden die willen helpen kunnen contact opnemen met Henny van de Elzen, 0486-472070.

Schaijkse dienstenveiling levert ruim tienduizend euro op SCHAIJK - In dorpshuis De Phoenix in Schaijk vond zondag de tweede dienstenveiling plaats. Het was er gezellig druk en de aangeboden diensten en goederen vonden gretig aftrek. Vele inwoners brachten een bod uit op de talrijke zaken die onder de hamer kwamen. Zoals ‘een minuut gratis winkelen bij Albert Heijn‘, een helikoptervlucht boven Schaijk, een dag werk verrichten door de burgemeester, een damesfiets van Jan Appelhof of een mooie ?love-seat‘ beschikbaar gesteld door Snuf & Shoe. Ook hadden de vele sponsors dinerbonnen en andere kortingsbonnen aangeboden waarop aantrekkelijke geldbedragen werden geboden.

Thema-avond mantelzorgers Herpen en Ravenstein HERPEN/RAVENSTEIN - Het Steunpunt Mantelzorg houdt dinsdag 18 november een thema-avond voor mantelzorgers uit Ravenstein en Herpen. Deze bijeenkomst vindt plaats in De Valkenburcht in Ravenstein en duurt van 19.30 tot 21.30 uur. De avond staat in het teken van ontspanning voor mantelzorgers, die vaak een langdurige belasting ervaren door de zorg voor partner, ouder of kind. Tijdens de bijeenkomst vertelt Diana van Demen van massagepraktijk In Balans in Ravenstein over verschillende manieren van ontspanning van lichaam en geest. Het Steunpunt Mantelzorg geeft informatie en biedt praktische en emotionele ondersteuning. Meer info: Riny van Munster (411881), Cora Fleuren (411241), Will van Huisseling (411524), Emma Banken (413838) of Coos Vermeulen-Walk (412409).

De opbrengst van deze middag, die maar liefst ruim tienduizend euro bedroeg, komt geheel ten goede aan de Schaijkse kinderen van de organiserende instanties: basisschool Den Omgang, Scouting Schaijk, de jeugdafdeling van voetbalvereniging DAW en de Jeugdcarnaval van het Moesland. Bij

Moeslands 11-11 Bal op zaterdag 8 november Ad Fransen, directeur van basisschool Den Omgang. MOESLAND - Traditioneel wordt het nieuwe carnavalsseizoen ingeluid tijdens het 11-11 bal. Het bal wordt op zaterdag 8 november gehouden in café De Potter. Tijdens de avond wordt afscheid genomen van verschillende mensen van stichting Carnaval de Moeslanden en enkele nieuwe leden verwelkomd. Daarnaast wordt de Moeslandse carnavalsclub van het jaar gekozen. De avond begint om 20.30 uur.

Keleströpers zoeken talent voor pronkzitting Reek

Den Omgang gaat het geld besteed worden aan nieuwe spelen leermiddelen voor de leerlingen. Zowel bij Scouting als DAW gaat het geld naar de organisatie van speciale jeugdactiviteiten vanwege het respectievelijk 50-jarig en 70-jarig bestaan van de vereniging en het Jeugdcarnaval besteedt het geld aan de bouw van de nieuwe jeugdprinsenwagen.

Maria de Goede toont glaskunst in Ravenstein RAVENSTEIN - Maria de Goede uit Asenray exposeert glaskunst in galerie Achter de Poort aan de St. Luciastraat 4 in Ravenstein. De expositie loopt nog tot het einde van dit jaar. De galerie is van vrijdag tot en met zondag van 13 tot 17 uur geopend. Meer info: www.achterdepoort.nl

WEEKBLAD ARENA - WEEK 44 - VRIJDAG 31 OKTOBER

15


D N E V J I L B J I R V S ! N N E E E N N P I O B O S L N O J BI

Arena week 44 2008  

Weekblad Arena week 44

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you