Page 1

JAARGANG 14 - VRIJDAG 24 OKTOBER 2008

VVD: ‘College neemt te veel hooi op de vork’

pagina 3 Huisartsen wisselen medische gegevens uit

pagina 5 Arena Tuinspecial

pagina 9-12 Eerder dit jaar wilde Chris School nog zijn ontslag indienen als wethouder, maar inmiddels ziet hij de toekomst weer vol enthousiasme tegemoet. “Ruimtelijke ordening is iets wat je minstens twee raadsperiodes moet doen.”

Chris School: ‘Ik wil vier jaar langer door als wethouder‘

Gemeente Landerd bezig met cultuuromslag op afdeling bouwen LANDERD - Met het inhuren van extra (tijdelijk) personeel, het flexibeler toepassen van de regels en het benoemen van vaste aanspreekpunten voor bouwprojecten wil de gemeente Landerd de problemen en achterstand op de afdeling Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) het hoofd bieden. Volgens Johan van Cranenburgh, interim-hoofd van de afdeling VROM, is de kritiek dat de Landerdse bouwambtenaren er in sommige dossiers een potje van maken onterecht. “Er gebeurt hier niets geks wat betreft de toepassing van de regels.”

an Cranenburgh begon in juni als interim-hoofd op de afdeling VROM. In principe heeft de gemeente hem tot eind december ingehuurd, maar als dan nog geen permanent afdelingshoofd is gevonden, blijft hij wellicht wat langer. Arena vroeg het afdelingshoofd naar zijn bevindingen van de afgelopen maanden. Wat trof je aan toen je begon? Van Cranenburgh: “Een afdeling met mensen die ontzettend in hun maag

zaten met de kritiek die zij hebben gekregen op de manier waarop zij de regelgeving toepassen. Maar ook een afdeling die in de loop van de tijd een enorme werkachterstand heeft opgebouwd.” Hoe is die achterstand ontstaan? Van Cranenburgh: “De hoeveelheid werk blijkt te groot voor de hoeveelheid personeel, waardoor de werkdruk te hoog wordt. Daardoor was er ook geen tijd om bepaalde werkprocessen goed te structureren.”

Wordt er dan zoveel gebouwd in Landerd of zijn sommige mensen op de afdeling niet capabel? Van Cranenburgh: “De regels worden hier op zich correct toegepast. Natuurlijk zijn er ook fouten gemaakt, maar dat gebeurt overal. De crux zit ‘m niet in de kwaliteit van de mensen, maar met name in de werkdruk. Je moet het zo zien: als je een trechter van boven helemaal volstopt, komt er op een gegeven moment onder niets meer uit. De werkachterstand loopt dan op, dossiers blijven langer liggen en je komt terecht in een vicieuze cirkel waarin burgers en bedrijven terecht klagen of naar de wethouder stappen.

Daardoor ontstaat het beeld dat ambtenaren de regels niet goed toepassen.” Waarom heeft de gemeente niet naar de burgers gecom municeerd dat bepaalde procedures vanwege onder bezetting op de afdeling vertraging oplopen? Daarmee kweek je wat meer begrip. Van Cranenburgh: “Omdat er tot voor kort geen goede analyse van de werkvoorraad was gemaakt. Pas nu wordt duidelijk dat er té veel werk is voor de hoeveelheid personeel op de afdeling VROM.” Lees verder op pagina 7

500 gram goulash met 600 gram gekruide rijst samen voor

8,95

Keurslagerij Van Kraaij Schaijk

Ravensteiner Toon Jaspers verkiesbaar voor Waterschap RAVENSTEIN - Toon Jaspers (foto) uit Ravenstein stelt zich namens het CDA verkiesbaar voor een zetel in het bestuur van Waterschap Aa en Maas. De verkiezingen vinden plaats van 13 tot en met 25 november. Stembiljetten ontvangt men per post thuis. Waterschap Aa en Maas is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de districten Hertogswetering, Raam, Beneden Aa en Boven Aa. Toon Jaspers staat tiende op de lijst van het CDA. Omdat het niet waarschijnlijk is dat het CDA tien van de 21 zetels haalt, kan hij alleen met voorkeurstemmen worden gekozen. Hiervoor is 25 procent van de kiesdeler noodzakelijk. Bij een opkomst van dertig procent komt dit neer op ongeveer tweeduizend stemmen. De Ravensteiner groeide op in een gemengd agrarisch bedrijf en volgde de Hogere Agrarische School. Hij is werkzaam als biologie-, natuur- en scheikundedocent op het Fioretti College in Veghel. “Ik heb veel passie voor buitengebied, dieren, natuur en landbouw. Daarnaast beschik ik over veel bestuurlijke ervaring bij verenigingen en de gemeente, met name op het gebied van ruimtelijke ordening en inrichting van het buitengebied. Ik ben daarbij steeds op zoek naar de juiste balans tussen verstedelijking, natuur en landbouw. Als bestuurder van het waterschap wil ik mij inzetten voor het ontwikkelen, beheren en instandhouden van gezonde en veerkrachtige watersystemen. En daarbij ruimte bieden aan een duurzaam gebruik voor mens, dier en plant in het gebied.”

40.000 geiten en schapen ingeënt tegen Q-koorts LANDERD/OSS - Geiten en schapen in Noordoost-Brabant zijn deze week massaal ingeënt tegen de Q-koorts. Het gaat om 40.000 dieren. De inentingen worden betaald door de overheid. Afgelopen jaar zijn honderden mensen in NoordBrabant en Gelderland besmet met de bacterie die Q-koorts veroorzaakt. Zo’n honderd patiënten moesten met klachten naar het ziekenhuis. Door de dieren te vaccineren wil minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verspreiding van de ziekte voorkomen.

WEEKBLAD ARENA - WWW.WEEKBLADARENA.NL - VRIJDAG 24 OKTOBER 2008


Sparen voor

GRATIS Doornroosje poppen.

Gewoon bij Albert Heijn.

500 gram sperzibonen

500 gram broccoli samen voor

1,99 3 kilo Elstar appels + 2 kilo Chiquita bananen samen voor 3,99 500 gram gesneden spitskool + 500 gram spruiten samen voor 1,49 +

Vleeswarenkoopje: 100

gram gebraden runderrollade + 100 gram grillworst samen 3,25

Keurslagerkoopje: Magere runderlappen

Special: Bietel 100 gram

4 stuks

5,50

1,75

27 oktober t/m 1 november: Week van het brood! Haal de gratis aktie-tas in onze winkel, laat deze vullen met de producten en u krijgt 5,- korting! OPEN: ma 13.30 - 18.00 uur, di t/m do 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 18.00 uur, vr 9.00 - 20.00 uur, za 9.00 - 17.00 uur

www.gall.nl

Wilde Wijndagen! Dinsdag 28 oktober tot en met 1 november 2008

Elke 2e fles wijn of port HALVE PRIJS ! 2

WEEKBLAD ARENA - WEEK 43 - VRIJDAG 24 OKTOBER


‘Pas op de plaats maken met bouwplannen‘

VVD: college neemt te veel hooi op de vork LANDERD - De VVD vindt dat het Landerdse college te veel hooi op de vork neemt bij de ontwikkeling van nieuwe bouwprojecten. De fractie reageert daarmee op een brief waarin het college de raad aangeeft dat er meer (tijdelijk) personeel nodig is om de achterstand op de afdeling VROM weg te werken. Volgens de liberalen komen de belangen van de ambtenaren hierdoor in het gedrang.

e centrumplannen voor Zeeland, Schaijk en Reek, de bouw van De Regenboog, de brede school met multifunctioneel centrum in Zeeland, de uitbreiding van De Phoenix, de vervanging van De Garf, de ontwikkeling van het gebied Morgenzon en de verplaatsing van DAW. Dat is misschien te veel voor dit moment’, schrijft VVD-

Verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. Oplage 9850 Eindredactie Sergio Boutkan E-mail sergio@uitleg.nl Telefoon 0486-463112 Mobiel 06-46625651 Kopij P. v. Winkelstraat 57a 5374 BH Schaijk Telefoon 0486-463112 Fax 0486-463537 E-mail arena@uitleg.nl www.weekbladarena.nl Acquisitie Herman Smorenberg E-mail herman@uitleg.nl Telefoon 0486-463088 Mobiel 06-53208138 Uitgever Tekst & Uitleg P. v. Winkelstraat 57a 5374 BH Schaijk www.uitleg.nl Druk DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding Tip Top Telefoon 0485-319050

VVD-fractievoorzitter Manita van Gerwen: “Het college moet pas op de plaats maken met de bouwplannen en niet aan struisvogelpolitiek doen.”

kosten voor het inhuren van externe bureaus ter ondersteuning van de diverse afdelingen rijzen de pan uit. Bijvoorbeeld de rapportage van BRO met betrekking tot de beoogde uitbreiding van dorpshuis De Phoenix. Een rapport uit 2004 dat nu onder het stof uitkomt en waarin motivaties zijn opgevoerd die deels alweer zijn achterhaald’.

fractievoorzitter Manita van Gerwen in een brief aan het college. ‘Struisvogelpolitiek’ De liberalen achten het verstandiger de expansiedriften af te stemmen op de huidige bezetting van het ambtenarenkorps. ‘Het verder aankleden van de organisatie verdient hierbij absolute voorrang. Uit het tevredenheidsonderzoek onder het personeel van een aantal maanden terug kwam duidelijk naar voren dat er dringend behoefte was aan veranderingen. Een verbetering van de ambte-

lijke en bestuurlijke organisatie zou moeten bijdragen aan betere werkverhoudingen binnen het gemeentehuis. Ons inziens is er van een verbetering, namelijk voldoende personeelsbezetting, nog weinig merkbaar. Wij roepen het college dan ook op pas op de plaats te maken en niet aan struisvogelpolitiek te doen’. Externe bureaus De VVD ergert zich verder aan de in haar ogen bovenmatige inzet van externe bureaus door de gemeente. Manita van Gerwen: ‘De

Maasland krijgt subsidie voor project Regenboog Schaijk SCHAIJK - De provincie en de Europese Unie (EU) geven woonmaatschappij Mooiland Maasland subsidie voor de realisatie van De Regenboog in Schaijk, omdat het project ‘van grote betekenis is voor de leefbaarheid in de regio’. Naast een school met schoolwoning omvat het plan Regenboog huurappartementen voor senioren, huisvesting voor woongroep Dolfijn, een kantoor voor Thuiszorg Pantein en een parkeerkelder.

Mooiland Maasland haalde samen met de gemeente Landerd en subsidieadviesbureau Hezelburcht een flinke subsidie binnen voor de bouw van De Regenboog. “We hebben de bijzondere eigenschappen van het project onder de aandacht gebracht bij de provincie en de EU”, vertelt communicatiemedewerker Marleen Plaat van Mooiland Maasland. “Zij willen graag investeren in de leefbaarheid van het platteland, vooral als het gaat om ouderen en gehandicapten. Een multifunctioneel gebouw waar deze groepen gemakkelijk in contact komen met andere groepen uit de samenleving krijgt daarom steun van deze overheden.” De EU heeft een subsidie van 75.000 euro toegezegd en ook de provincie subsidieert het plan met nog eens hetzelfde bedrag. In het totaal kan de realisatie van het plan dus op een bijdrage rekenen van anderhalve ton. Marleen Plaat: “Het bedrag is slechts een fractie van de totale kosten, maar toch een mooie opsteker voor De Regenboog.” Al eerder kreeg het project Regenboog subsidie van de provincie voor de inrichting van de omgeving van het complex.

Spanningsveld Het college dient volgens Manita van Gerwen haar politieke verantwoordelijkheid te nemen. ‘Er mag geen groot spanningsveld bestaan tussen bestuurders en ambtenaren. Ik verwijs hiervoor naar de brief van 2 oktober aan de leden van de gemeenteraad waarin het (tijdelijk!) afdelingshoofd VROM aangeeft dat door de hoge werkdruk zowel de voortgang van de projecten in het gedrang dreigt te komen alsook het serviceniveau ten aanzien van de individuele procedures onder een acceptabel niveau dreigt te geraken. De ambtenaar staat tegenwoordig te vaak in het volle licht van de schijnwerpers en dit komt niet ten goede aan het functioneren van de diverse afdelingen’.

Wie wordt het in november? Wie vreest dat ik het nu over de Amerikaanse presidentsverkiezingen ga hebben, kan ik geruststellen. Het gaat over mijn slijmbeurzen. Vijf jaar geleden wist ik nog niet dat ik ze had. Tot ik op een kwade dag tot het uiterste getergd werd door mijn jongste zoon en in blinde drift plotseling uithaalde om hem een draai om zijn oren te geven. Terwijl hij beschermend zijn hand ophief om de klap af te weren, schreeuwde ik het uit van pijn nog vóór ik hem raakte. Het leek of er iemand een schroevendraaier van opzij in mijn schouder had gestoken. Terwijl ik kreunend van de pijn mijn rechterschouder stond vast te houden en mijn zoon verbaasd vroeg wat er aan de hand was, kwam mijn vrouw geschrokken binnen gerend. Zij had me net tevoren luid horen uitpakken met meteen daarop die kreet, en trok uit het tafereel dat zij aanschouwde geheel volgens de wetten der logica de conclusie dat ík degene was die een optater had gekregen. Gevolg: mijn zoon moest wederom in de verdediging. Het duurde enige tijd voor ik erin slaagde om klaarheid te brengen in deze verwarrende situatie. De dag erop hoorde ik van de dokter wat ik mankeerde: een ontstoken slijmbeurs in de rechterschouder. Ik kon kiezen: een spuit met een naald van 15 centimeter die tussen het bot van de bovenarm en de schouder naar binnen wordt geduwd of een kuur van twee weken met een ontstekingsremmer. Ik heb in mijn leven voor lastigere keuzes gestaan. Tot mijn zeer grote spijt echter ging het ondanks de pillen van kwaad tot erger. Op een gegeven moment kon ik mijn arm, net als John McCain, alleen nog recht vooruit tot borsthoogte omhoog krijgen. Alle andere bewegingen, in het bijzonder de zijwaartse, werden afgestraft met de schroevendraaier. Ik had geen keus: de naald moest erin. Na twee weken ging het nog steeds niet goed en werd wederom de spuit erin gezet. Dat bleek afdoende. Amper een week later kon ik weer slaan dat het een aardigheid was. Vijf jaar lang ging het goed en ik was alweer vergeten dat ik slijmbeurzen had. Tot ik een maand of zes geleden besloot om de monotone grilligheid van mijn carrière te doorbreken door nu eens een keer iets héél anders te gaan doen: cabaret! Nadat ik me had aangemeld voor Cameretten, begon ik met het bedenken en schrijven van een programma. Omdat ik helemaal niks weet van cabaret leek het me verstandig om deel te nemen aan een van de workshops. Onder leiding van een regisseur werd mijn programma doorgenomen. Belangrijkste punt van kritiek was dat het er nogal statisch uitziet wat ik doe. Dat klopt. Ik sta de hele tijd achter een katheder en peins er niet over om er achteruit te komen. Om er toch wat dynamiek in te brengen, raadde de regisseur me aan om naar een speech van Obama te kijken: naar zijn mimiek, zijn handen en de weidsheid van zijn armgebaren. Een maand geleden moest ik het podium op voor de eerste selectieronde en kwam er doorheen. Maar toen al voelde ik tijdens het maken van de weidse armgebaren een lichte pijn op dezelfde plek als vijf jaar geleden. Dit keer echter niet alleen in mijn rechterschouder, maar ook in de linker. Tegen beter weten in heb ik het nog een paar weken aangezien. Maar het ging wederom van kwaad tot erger. Omdat ik vanmorgen beide armen niet meer pijnloos de lucht in kreeg, heb ik de knoop doorgehakt en er aan beide kanten de spuit in laten zetten. De vorige keer duurde het bijna een maand voor ik hersteld was. Nu maar hopen dat het sneller gaat. Want eind november sta ik in het Oude Luxortheater in Rotterdam. En u begrijpt wat de vraag is die me bezighoudt: wordt het Obama of McCain? Theo van Duren

Woensdag uitzending Premtime over Ravenstein RAVENSTEIN - Het item over Ravenstein in het tvprogramma Premtime wordt uitgezonden op woensdag 29 oktober. In het programma, dat aanvankelijk stond gepland voor woensdag 22 oktober, bezoekt presentator Prem Radhakishun de Somalische familie van wie het huis enige tijd geleden werd beklad met een hakenkruis. Ook gaat hij langs bij voetbalvereniging Ravenstein om meer te weten te komen over de verhoudingen tussen de allochtone en autochtone bevolking.

WEEKBLAD ARENA - WEEK 43 - VRIJDAG 24 OKTOBER

3


Elke dinsdag Countrydansen Countryfriends O.N. Line vanaf 20 uur in de Potter in Schaijk Elke woensdag Kienen t.b.v. vogelvereniging Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Elke woensdag Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen

OKTOBER 1-31 24-31 25 25 25

Expositie met werken van Willie Manders in de bibliotheek in Schaijk Herfstexpositie met werken van vijf kunstenaars in galerie Achter de Poort in Ravenstein Halloween Party jongerendisco De Fuik, van 19 tot 22 uur in de Piramide in Schaijk Back to the sixties met Giant Leap Rocketry, vanaf 21.30 uur in café De Raaf in Schaijk Vijfde editie Soospop: festival voor mensen met een beperking met diverse optredens in Ambianz, D’n Brouwer en café Kobus in Zeeland 25 Kinderdisco, van 19 tot 22 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen 25 Extra dansavond met live muziek, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 25-26 Expositie van werken van deelnemers aan de Ravensteinse Schildersdagen, van 11 tot 17 uur in de NH Kerk in Ravenstein 26 Dienstenveiling ten bate van de Schaijkse jeugd in dorpshuis De Phoenix in Schaijk 26 Uitwisselingsconcert muziekvereniging Concordia en Harmonie Meer Vreugd (Gassel), vanaf 14 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk 26 25-jarig jubileum bandparodist Maarten de Groot: receptie met optredens Torkest, Bep en Toos, Poertwa, Polleke, Vader Abraham?, Sietze Vliegen, Dala Cana en de Tiroler Schurzenjägershow, presentatie is in handen van Tinus Verstraten (Kwartjesvolk), vanaf 14 uur in zaal De Heische Tip in Zeeland 26 Kinder bingo, vanaf 10.30 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen 26 Dansmiddag met orkest Come Back van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Kameleon, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 26-31 Collecte Stichting Diabetes Fonds 27 Informatie-avond, vanaf 20 uur in Peuterspeelzaal Ukkepuk in Schaijk 27 ‘Op de koffie-informatiemiddag’ ouderensteunpunt, van 14 tot 16 uur in Compostella in Zeeland 28 Oud papier Reek 28 Oud papier Schaijk West 29 KVO Schaijk: Wij vrouwen vieren met optreden Turbo Toos en Super Stien, vanaf 20 uur in de Phoenix in Schaijk 29 Informatie-avond, vanaf 20 uur in Peuterspeelzaal de Reekse Rakkertjes in Reek 31 Concert door het Herpens Kamerkoor samen met het Valkhof Strijkkwartet, vanaf 20.15 uur in de parochiekerk in Reek 31 Speelgoedbeurs, van 19.30 tot 21.30 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen

NOVEMBER 1 1 1-30 1-30 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 6-9 8 8 8 8-9 8-9 9 9 10 11 11 14 14 15 15

15 16

4

Optreden Exploit, vanaf 21 uur in café 3 Heere in Schaijk Allerzielenviering voor de parochies Demen en Deursen vanaf 19 uur, met aansluitend een bijeenkomst en de uitreiking van de kruisjes in De Vlaam in Demen Expositie met werken van Willie Manders in de bibliotheek in Schaijk Herfstexpositie met werken van vijf kunstenaars in galerie Achter de Poort in Ravenstein Allerzielenviering, vanaf 19 uur in de parochiekerk in Schaijk Theaterspoor: circustheater Vati Courage, vanaf 14 uur in het Wapen van Reek CD-presentatie Zeelandse zanger Roy Dekkers met medewerking van diverse artiesten, vanaf 14 uur in dansstudio Denziz in Boxtel Vrije markt, van 9.30 tot 16 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Coppi ATB-Veldtoertocht ‘In en om Herperduin’ (25 of 40 km.), inschrijven en start tussen 8.30 en 10 uur bij Thekes in Herpen Dansmiddag met orkest Les Chromona’s van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Jersey, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Allerzielenviering, vanaf 9.30 uur in de kerk in Huisseling, met aansluitend een bijeenkomst op het kerkhof en de uitreiking van de kruisjes in het parochiezaaltje in Huisseling Allerzielenviering Ravenstein vanaf 11 uur, met aansluitend een bijeenkomst en de uitreiking van de kruisjes in het zaaltje van de kerk in Ravenstein ‘Op de koffie-informatiemiddag’ ouderensteunpunt, van 14 tot 16 uur in de Phoenix in Schaijk Voorlichtingsbijeenkomst Q-koorts, vanaf 19.30 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Toneelvereniging Kunst Adelt met tragikomedie Chez Dolly Encore, telkens vanaf 20 uur in de Oude Bowling in Schaijk Senioren Informatiemarkt, van 12 tot 16.30 uur in De Phoenix in Schaijk Elf Elf Bal jongerendisco De Fuik, van 19 tot 22 uur in de Piramide in Schaijk Elf Elf Bal, vanaf 20.30 uur in De Raaf in Schaijk Expositie ‘Creatieve Creaties’, van 13 tot 17 uur in het Wapen van Reek Expositie Irene Schaap en Myrthe Rootsaert (schilderijen en objecten), van 11 tot 17 uur in de NH Kerk in Ravenstein Dansmiddag met orkest The Drivers van 15 tot 19.30 uur en dansavond met het Safari Kwartet, vanaf 20.30 uu bij Thekes in Herpen Vlooienmarkt Mix of Music, van 10 tot 16 uur in Vidi Reo in Ravenstein Equal Opportunity Fund informatieavond over Ghana, vanaf 20 uur in De Garf in Zeeland Oud papier Schaijk Oost Ellen van Bernebeek verzorgt lezing over dyscalculie, vanaf 20 uur in de bibliotheek in Schaijk Goedevrijdag, vanaf 21 uur in café 3 Heere in Schaijk Feestweekend SC De Smouskes: optreden Fragment en BZB, vanaf 20 uur in de feesttent achter Ambianz in Zeeland Hevank DofferBlues & Rock met diverse optredens, vanaf 21 uur in café-zaal De Potter in Schaijk Feestweekend SC De Smouskes: afscheid Prins Cor en Prinses Astrid en onthulling van de nieuwe Smouskes-Prins, optreden Melrose en Dries Roelvink, vanaf 19 uur in de feesttent achter Ambianz in Zeeland Extra dansavond met live muziek, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Sinterklaasdisco jongerendisco De Fuik, van 14.30 tot 17.30 uur in de Piramide in Schaijk

WEEKBLAD ARENA - WEEK 43 - VRIJDAG 24 OKTOBER


‘Kwaliteit van zorg verbeteren‘

Huisartsen gaan patiëntgegevens elektronisch uitwisselen LANDERD / HERPEN / RAVENSTEIN - Huisartspraktijken in onder meer Schaijk, Zeeland, Herpen en Ravenstein en Huisartsenpost ‘sHertogenbosch Oss Veghel (HOV) starten binnenkort met de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens. Hierdoor kan een huisarts op de huisartsenpost snel actuele medische gegevens van een patiënt opvragen en inzien. “We verwachten dat dit tot een betere kwaliteit van zorg zal leiden”, zegt Gerben Welling, directeur van Huisartsenpost HOV. et kan nog geruime tijd duren voordat de medische gegevens van alle patiënten beschikbaar zijn op de huisartsenpost”, geeft Gerben Welling aan. “Dit is onder andere het gevolg van het feit dat huisartsen met verschillende computersystemen werken. Op de site www.huisartsenposthov.nl kunnen patiënten zien of hun praktijk aangesloten is.” Medisch dossier De gegevens die de huisarts van een patiënt bijhoudt vormen het medisch dossier

van de patiënt. Tot nu toe kon een huisarts op de huisartsenpost niet beschikken over deze dossiers. Door de computersystemen van praktijken en huisartsenpost aan elkaar te koppelen kan dat straks wel. Overigens zullen niet de complete patiëntendossiers beschikbaar zijn op de huisartsenpost. De uitwisseling blijft beperkt tot een samenvatting van de belangrijkste gegevens. Inzage Alleen de behandelend huisarts op de huisartsenpost mag de samenvatting inzien. Andere artsen (bijvoorbeeld bedrijfsartsen) en

Allerzielenvieringen in Deursen, Demen, Huisseling en Ravenstein RAVENSTEIN - In samenwerking met elkaar hebben de Avondwakegroepen van Demen, Deursen, Huisseling en Ravenstein de Allerzielenvierigen van 2008 voorbereid. Iedereen is van harte welkom bij deze vieringen. Zoals intussen traditie is, zijn de gezinnen van de overleden parochianen van de laatste twee jaar persoonlijk uitgenodigd. Op zaterdag 1 november is er om 19 uur in Deursen een Allerzielenviering voor de parochies Demen en Deursen. Vanwege het grote aantal families wordt daarna in De Vlaam in Demen een bijeenkomst gehouden om nog even in gedachte bij de overledenen stil te staan. Daar worden dan ook de betreffende kruisjes uitgereikt. Op zondag 2 november wordt om 9.30 uur in Huisseling de Allerzielenviering gehouden. Aansluitend worden op het kerkhof gezamenlijk stilgestaan bij de overledenen. In de parochiezaal worden de betreffende kruisjes uitgereikt. Eveneens op zondag 2 november wordt vanaf 11 uur in Ravenstein de Allerzielenviering gehouden, waarna in het zaaltje nog even bij de overledenen wordt stilgestaan en de kruisjes worden uitgereikt.

Rode Kruis houdt cursus ‘Eerste Hulp Thuis’ OSS - In en rond het huis gebeuren de meeste ongelukjes. Daarom organiseert het Rode Kruis een aantal informatieochtenden over ‘Eerste Hulp Thuis’. De cursus duurt twee uur en is geschikt voor iedereen die graag de eerste beginselen wil leren op het gebied van hulp bij kleine ongelukken in en rond het huis. De cursus vindt plaats op woensdag 29 oktober, woensdag 5 november en woensdag 12 december van 9.30 to 11.30 uur in het Rode Kruisgebouw aan de Kromstraat 45 in Oss. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Meer info: Annelies van Oss, 0412-641790.

zorgverzekeraars hebben geen toegang tot de informatie. De uitwisseling is omgeven met strikte privacyvoorschriften. Gerben Welling: “Patiënten die niet willen dat hun gegevens worden uitgewisseld kunnen hier bezwaar tegen maken. Op de praktijken van deelnemende huisartsen zijn informatiefolders en bezwaarformulieren beschikbaar.” Landelijke uitwisseling Ook op nationaal niveau wordt momenteel gewerkt aan uitwisseling van medi-

Ook op nationaal niveau wordt momenteel gewerkt aan uitwisseling van medische gegevens, het zogeheten landelijk Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

sche gegevens, het zogeheten landelijk Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Iedere inwoner van ons land ontvangt binnenkort een brief en folder over het landelijk EPD van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Waterschap Aa en Maas houdt verkiezingsdebatten LANDERD/OSS - In aanloop naar de waterschapsverkiezingen organiseert waterschap Aa en Maas drie debatavonden. Het waterschap biedt burgers dan de mogelijkheid de verschillende lijsttrekkers kritische vragen te stellen over hun politieke programma. Zo kunnen mensen bepalen welke partij of belangengroepering het beste opkomt voor hun belangen als het gaat om het waterbeheer in de buurt. Waterschap Aa en Maas zorgt voor schoon en veilig oppervlaktewater in Noordoost-Brabant en voor het onderhoud van gemalen en stuwen. Van 13 tot en met 25 november worden landelijk waterschapsverkiezingen georganiseerd. Door een stem uit te brengen, bepaalt men wie er straks in het bestuur van waterschap Aa en Maas zitten. Op deze manier heeft men invloed op de keuzes die het bestuur maakt als het gaat om waterbeheer in de buurt. Maar ook bijvoorbeeld over hoe we in de toekomst moeten omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering. Daarnaast bepaalt het bestuur de hoogte van de tarieven van de waterschapsbelastingen. Het nieuwe bestuur wordt gekozen voor een periode van vier jaar: van 2009 tot en met 2012. De debatavonden zijn gepland op 28 oktober in Theater ’t Speelhuis in Helmond, op 3 november in Grand Café Silva Ducis aan de Parade in s-Hertogenbosch en op 5 november in Vivaldi aan de Molenstraat in Oss, telkens vanaf 20 uur. Meer info is te vinden op www.aaenmaas.nl/verkiezingen.

Artiesten gezocht voor pronkzitting Reek

Parochies H. Antonius Abt Reek Pastoor: L.J.M. de Louw, Mgr. Borretstraat 3, 5375 AA Reek, 0486472339, e-mail: reek.h.antoniusabt@home.nl. Spreekuren op woensdag en zaterdag van 10 tot 11.30 uur. Diensten: zaterdag 19 uur en zondag 10.30 uur. Mariakapel in de kerk doorlopend geopend. H. Antonius Abt Schaijk Pastoor: H. Spiertz, Pastoor van Winkelstraat 1, 5374 BG Schaijk, 0486-461220. Vieringen: zaterdag 17.30 uur, zondag 10 uur. Vespers in de Mariakapel: maandag tot en met vrijdag 18 uur. Mariakapel open van maandag tot en met zaterdag, 9 tot 18 uur. H. Jacobus de Meerdere Zeeland Kapelaan M. Dorssers, Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland, 0486-451377. Kapelaan A.Holvoet, Oudedijk 43, 5409 AB Odiliapeel, 0413-272445. Secretariaat: Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland, 0486-451377, fax 0486-452870, e-mail: info@pe-ovz.info H. Missen: woensdag en vrijdag 19 uur, zaterdag 17.30 uur, zondag 9.30 uur. Rozenkransgebed: dinsdag 19 uur, Vespers: donderdag 18.45 uur. St. Lucia Kerkgebouw: St. Luciastraat 1 Ravenstein. Pastoor J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, (0486) 411595, e-mail: pastoraat@stluciaravenstein.nl of secretariaat@stluciaravenstein .nl, internet www.stluciaravenstein.nl. Kerkhofbeheerder: Jan van Schadewijk, 0486-411861. St. Sebastianus Kerkgebouw: Rogstraat 2 Herpen. Pastor: A. Driever, Alard van Herpenplein 7, 5373 AH Herpen, 0486-411424. H. Willibrordus Kerkgebouw: Maasdijk 69 Demen, 0486-411748. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, email: alimuken@planet.nl St. Vincentius Kerkgebouw: Laagstraat 16 Deursen. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, e-mail: alimuken@planet.nl St. Lambertus Kerkgebouw: Hamstraat 1 Huisseling. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, e-mail: parall@planet.nl St. Victor-Antonius Abt Kerkgebouw: Kerkstraat 20 Overlangel. Pastor: Harrie Zandbelt, Loonsestraat 2, 5371 PJ Neerloon, tel. 0486-411282.

Huisartsen Er is een gemeenschappelijke avond-, nacht- en weekenddienstregeling van de huisartsen in de regio Oss, 's-Hertogenbosch en Veghel. Deze huisartsenpost is dagelijks bereikbaar van 5 uur 's middags tot 8 uur de volgende ochtend, en verder in het weekend en op feestdagen. U kunt de post bellen voor dringende hulp die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. De huisartsenpost is bereikbaar onder tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Tigchelaar en Peeters, Sultzbachstraat 6, 5371 ES Ravenstein, tel. 0486-412242. Spoedlijn overdag: 0486-414155. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur-12.00 uur en van 13.30-17.00 uur, uitsluitend volgens afspraak. J. Keulers en Mw. W. v.d. Laan, Contre Escarpe 2, 5371 CK Ravenstein, tel. 0486-411530. Spoedlijn overdag: 0486-415965. Spreekuur: Volgens afspraak. R. Besselink en A. Olde Loohuis, St. Sebastianusstraat 12, 5373 AE Herpen, tel. 0486-411321. Spoedlijn: overdag 0486-416484. Spreekuur: ma. t/m vr. Van 8.00-9.00 uur en volgens afspraak. Huisartsenpraktijk Reek, tel. 0486-475139, spoedeisende hulp, tel. 0486-473816, weekenddienst Reek, tel. 0900-8880. Huisartsengroepspraktijk Schaijk, tel. 0486-462044, spoedeisende hulp, tel. 0486-462064, weekenddienst Schaijk, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Zeeland, tel. 0486-451200, spoedeisende hulp, tel. 0486-451600, weekenddienst Zeeland, tel. 0900-8860.

Apotheek Service Apotheek Ravenstein, Marktstraat 10, 5371 AD Ravenstein, tel. 0486-416111. Apotheek Schaijk, Schutsboomstraat 15, 5374 CA Schaijk, tel. 0486-463344, fax 0486-463424, e-mail apotheekschaijk@ezorg.nl

Tandartsen MM.E.A. de Graaf, Zeeland, tel. 0486-420500. A.M.W.T.M. de Hond, Schaijk, tel. 0486-461552. J.E.M. Jacquemard, Zeeland, tel. 0486-452783. G.P. van Koersveld, Schaijk, tel. 0486-463937. P. van Hooft, tel. 0486-412118 (Herpen) / 0486-416200 (Ravenstein).

Dierenartsen Dierenkliniek Schaijk, Scheisestraat 10a, tel. 0486-463636.

Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost KELERIJK - Carnavalsvereniging De Keleströpers houdt op vrijdag 6 en zaterdag 7 februari haar jaarlijkse pronkzittingsavonden. Op zaterdagmiddag 7 februari is de pronkzitting bestemd voor leden van de bond van ouderen en overige 55-plussers. Voor de zittingen is de carnavalsclub nog op zoek naar zang-, dans- of buuttalent. Opgeven kan bij Heidy van den Berg, 0486-475054 of harold.heidy@zonnet.nl en Sylvia van den Berg, 0486-471466.

Zorgvragen: 0900-8803; 10 cent p/m, 24 uur per dag. Website: www.thuiszorgbrabant.nl / e-mail info@stbno.nl. Bij STBNO kunt u terecht voor Huishoudelijke Verzorging, Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg, Voeding en Dieet, Thuiszorgwinkel en Uitleen, ZorgActief Cursus en Service. Thuiszorgwinkels: Uden, Industrielaan 1, open ma-vr van 8.30 tot 17 uur, za van 10 tot 17 uur; Veghel: Stadhuisplein 47, open ma-vr van 9 tot 12 uur; Oss, Schadewijkstraat 8, open ma-vr van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16.30 uur.

WEEKBLAD ARENA - WEEK 43 - VRIJDAG 24 OKTOBER

5


APV Verleende vergunningen Door respectievelijk de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: * Huis-aan-huis-verkoop, 10 t/m 13-12-2008, gehele gemeente * Huis-aan-huis-verkoop, 03 t/m 08-11-2008, Schaijk

BOUWVERGUNNINGEN Ontvangen aanvragen om bouwvergunning: * Vensteeg te Zeeland (ontvangen 6 oktober 2008) bouwen van een woning * Noordhoek 4, 5375 AS Reek (ontvangen 10 oktober 2008) uitbreiden van de woning * Logtschedijk 4, 5411 LM Zeeland (ontvangen 7 oktober 2008) bouwen van een melkveestal * Melkpad 108, 5411 GB Zeeland (ontvangen 8 oktober 2008) plaatsen van een erfafscheiding * ‘t Erf 74, 5374 AS Schaijk (ontvangen 8 oktober 2008) bouwen van een berging ter vervanging van een bestaande berging * Soeterstraat 23, 5375 BG Reek (ontvangen8 oktober 2008) wijzigen van de voorgevel van de woning * Heiheuvel 8, 5374 MC Schaijk (ontvangen 9 oktober 2008) bouwen van een terrasoverkapping In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag / aanvragen is genomen. Verleende bouwvergunningen: * Rijksweg 22, 5374 RB Schaijk (verzonden 9 oktober 2008) bouwen van een bedrijfsruimte * Heijtmorgen 16, 5375 AN Reek (verzonden 9 oktober 2008) verbouwen van een opslagloods * Hoge weg 18 en 20, 5375 BB Reek (verzonden 13 oktober 2008) uitbreiden van de woningen Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in ’s-Hertogenbosch sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

BIJZONDERE PROCEDURES Vrijstelling en bouwvergunning op basis van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening Het college van burgemeester en wethouders wil vrijstelling en bouwvergunning verlenen voor: * Bruinsteeg 18, 5374 HP Schaijk; bouwen garage/berging/carport (dossiernummer 20080241). Dit plan is in strijd met de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Dit plan ligt met ingang van 23 oktober 2008 gedurende twee weken elke werkdag ter inzage van 9 tot 12 uur en na telefonische afspraak bij de afdeling VROM. Gedurende deze termijn kan eenieder hieromtrent mondeling dan wel schriftelijk zijn of haar zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. Vrijstelling en bouwvergunning op basis van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening Het college van burgemeester en wethouders wil vrijstelling en bouwvergunning verlenen voor: * Trentsedijk 9, 5411 ND Zeeland; splitsen woonboerderij en vervangen dakbedekking (dossiernummer 20070347). Dit plan is in strijd met de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Dit plan ligt met ingang van 23 oktober 2008 gedurende zes weken elke werkdag ter inzage van 9 tot 12 uur en na telefonische afspraak bij de afdeling VROM. Gedurende deze termijn kan eenieder hieromtrent mondeling dan wel schriftelijk zijn of haar zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling VROM, telefoonnummer 0486-458194 (administratie Bouwen) van de gemeente Landerd.

(Informatie op deze pagina valt niet onder verantwoording van de gemeente Landerd of Oss)

6

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de afdeling Algemene Zaken van het gemeentehuis, telefoon 0486-458111. Bezwaar Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het bevoegde bestuursorgaan, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. Aanvraagformulieren kunt u ook downloaden van de website: www.landerd.nl.

Procedureverordening Burgemeester en Wethouders van Landerd maken bekend dat door de raad in de vergadering van 25 september 2008 de procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Landerd 2008 is vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op 23 oktober 2008. De verordening ligt voor een ieder ter inzage bij de afdeling VROM. Tegen de vaststelling kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

BOUWVERGUNNINGEN Ravenstein 23 oktober t/m 4 december Verleend In de Woningwet zijn de eisen vastgelegd waaraan een bouwplan moet voldoen (bestemmingsplan, welstand, bouwbesluit, bouwverordening, monumentenvergunning). Voldoet een bouwplan aan alle eisen dan is de gemeente wettelijk verplicht een bouwvergunning te verlenen. De onderstaande bouwvergunningen voldoen aan alle eisen. De vermelde datum is de dag waarop de vergunning is verzonden. Het is mogelijk om deze vergunningen in te zien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving, telefoon [0412] 629 030: * Bouwen industriegebouw met kantoren, ‘T Kolkske 7A, 13-10-2008.

Herpen 23 oktober t/m 4 december Zienswijzen Met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening (buitenplanse ontheffing) kan medewerking worden verleend aan de volgende bouwplannen: * Vergroten woning en legaliseren terrasoverkapping, Runstuk 8. * Uitbreiding woning, Kruisstraat 61.aanbouwen erker en uitbouwen keuken, van Lennepstraat 5.

Demen 23 oktober t/m 4 december Ingediend Volgens de bepalingen van de Woningwet moeten aanvragen om bouwvergunningen bekend worden gemaakt zodat inwoners op de hoogte zijn van bij de gemeente ingediende aanvragen. De bouwvergunningen moeten nog behandeld worden. Het is niet zeker of ze doorgaan en of er een bouwvergunning verleend kan worden. U kunt tegen de aanvragen geen bezwaren indienen. Het is mogelijk om deze plannen in te zien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de balie van afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving, telefoon [0412] 629 030. Van 13 oktober tot en met 17 oktober 2008 zijn de volgende bouwaanvragen ingediend: * Uitbreiding woning, St. Wilbertstraat 7.

Deursen-Dennenburg 23 oktober t/m 4 december Zienswijzen Aanvulling bekendmaking Gebruikstoestemming Kuiperstraat 1, Deursen-Dennenburg: Op 8-10 2008 is het ontwerpbesluit gebruikstoestemming voor realisatie van een kantoorruimte op de begane grond van het pand aan de Kuiperstraat 1 in Deursen-Dennenburg bekend gemaakt. De naam van het dorp was niet vermeld. Tot en met 19 november 2008 liggen de hierop betrekking hebbende stukken ter inzage. Tot en met deze datum 2008 bestaat de mogelijkheid hiertegen zienswijzen naar voren te brengen.

Keent 23 oktober t/m 4 december Zienswijzen/Vrijstellingen Met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kan medewerking worden verleend aan de volgende bouwplannen: * Vergroten jongveestal, Hoogveldsestraat 17. De op deze verzoeken betrekking hebbende ontwerpbesluiten met de daarbij behorende relevante stukken liggen maandag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur ter inzage bij de balie van de afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving op de begane grond in het gemeentehuis. Vanaf donderdag 23 oktober 2008 zijn deze bouwplannen zes weken in te zien. Gedurende deze termijn kunnen hiertegen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen bij Burgemeester en Wethouders van Oss kenbaar worden gemaakt.

Huisseling 16 oktober t/m 27 november Ingediend Volgens de bepalingen van de Woningwet moeten aanvragen om bouwvergunningen bekend worden gemaakt zodat inwoners op de hoogte zijn van bij de gemeente ingediende aanvragen. De bouwvergunningen moeten nog behandeld worden. Het is niet zeker of ze doorgaan en of er een bouwvergunning verleend kan worden. U kunt tegen de aanvragen geen bezwaren indienen. Het is mogelijk om deze plannen in te zien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de balie van afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving, telefoon [0412] 629 030. Van 6 oktober tot en met 10 oktober 2008 zijn de volgende bouwaanvragen ingediend: * Bouwen rundveestal, Ringelenburg 1. Bezwaar maken Tegen besluiten kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden, hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Oss, Postbus 5, 5340 BA in Oss. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Hiertoe kunt u, als u tevens een bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed - gelet op uw belangen - dat vereist. Dit verzoek moet worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

APV 16 oktober t/m 27 november Evenementenvergunningen De Burgemeester heeft besloten om op grond van artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Oss, een evenementenvergunning te verlenen voor de hieronder genoemde evenementen. Aan de vergunningen zijn voorschriften verbonden ter bescherming van de openbare orde en veiligheid en ter voorkoming dan wel beperking van overlast. Herpen, Oktoberfeesten Aan de heer W. Peters van Café Zaal Thekes, voor het houden van activiteiten in een tent aan de Bergehemseweg 2a in Herpen. Het evenement duurt drie dagen, van vrijdag 31 oktober tot en met zondag 2 november 2008. Er wordt muziek ten gehore gebracht door middel van een muziekinstallatie en een live-band. Het ten gehore brengen van muziek is toegestaan op vrijdag 31 oktober van 20 tot 01 uur; zaterdag 1 november van 20 tot 01 uur en zondag 2 november van 13 tot 22 uur.

WEEKBLAD ARENA - WEEK 43 - VRIJDAG 24 OKTOBER


Kwaliteit dienstverlening verbeteren

Zes gemeenten gaan samenwerken op ICT-gebied

SCHAIJK - In de bibliotheek Schaijk vindt dinsdag 11 november een lezing plaats over dyscalculie. De lezing wordt verzorgd door Ellen van Bernebeek, orthopedagoog in Dieden. Zij onderzoekt en behandelt leerproblemen als dyslexie en dyscalculie. Dyscalculie is een rekenstoornis die dikwijls samengaat met een aantal andere beperkingen, zoals gebrekkig ruimtelijk inzicht, slecht kunnen klokkijken, moeilijk afstanden en hoeveelheden inschatten en spellingsproblemen. Bij velen is dyslexie wel bekend, want dyslexie heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. De overheid erkent het probleem en mensen kunnen zich laten testen om een dyslexieverklaring te krijgen. Ook zijn er veel hulpmiddelen ontwikkeld om de dyslecten te helpen. Het veel minder bekende dyscalculie wordt niet erkend. In haar lezing besteedt Van Bernebeek onder meer aandacht aan het verschil tussen ‘gewone’ rekenproblemen en dyscalculie, de oorzaak en gevolgen van dyscalculie en het herkennen en oplossen van dyscalculie. De lezing begint om 20 uur. Toegangskaarten à 5 euro zijn te reserveren in alle vestigingen van Basisbibliotheek Maasland en tijdens de openingsuren te koop in de bibliotheek van Schaijk. Voor meer informatie: telefoon 0486-461788 of email contact@bibliotheekschaijk.nl

LANDERD - De gemeenten Landerd, Haaren, Maasdonk, Schijndel, Sint-Michielsgestel en Sint-Oedenrode gaan nauw samenwerken op het terrein van informatietechnologie (ICT). De samenwerking maakt de individuele gemeenten minder kwetsbaar en moet daarnaast leiden tot verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

et is ook een kans om op een efficiënte manier nieuwe ICT-ontwikkelingen op te pakken en uit te voeren, menen de gemeenten. Door samen op te trekken besparen de gemeenten op de meerkosten voor de ontwikkeling van ICT-toepassingen. Gezien het grote aantal taken dat de komende jaren via de overheid bij de gemeenten wordt neergelegd, hechten de zes gemeenten grote meerwaarde aan dit

Lezing over dyscalculie in bibliotheek Schaijk

Door samen op te trekken besparen de gemeenten op de meerkosten voor de ontwikkeling van ICT-toepassingen. nieuwe samenwerkingsverband. Naar verwachting zal de samenwerking in januari 2012 feitelijk tot stand zijn gebracht. Beslisdocument Op 10 maart is door de verantwoordelijke bestuurders van de deelnemende gemeenten al een intentieovereenkomst voor samenwerking ondertekend. Dat was het startsein voor een intensieve periode waarin

‘Ruimtelijke Ordening vraagt tegenwoordig om andere aanpak‘ Vervolg van de voorpagina Welke maatregelen neemt de gemeente om de achterstand in te lopen? Van Cranenburgh: “We gaan tijdelijk extra personeel inhuren. In totaal gaat het om 3,5 FTE voor een periode van een half jaar. Deze mensen gaan zoveel mogelijk individuele procedures afhandelen. Sommige dossiers liggen er al twee of drie jaar, dat mag natuurlijk niet. Die moeten zo snel mogelijk afgerond worden. Daarnaast gaan we werken met vaste projectleiders, zodat klanten voortaan één vast aanspreekpunt hebben op het gemeentehuis. Verder zijn we bezig de werkprocessen beter te structureren en de regelgeving waar mogelijk te vereenvoudigen. Ook moeten we in bepaalde gevallen iets flexibeler om kunnen gaan met regels rond bouwen, maar die mogelijkheid moet dan wel vooraf in het bestemmingsplan worden vastgelegd.” Wethouder Ruimtelijke Ordening Chris School zegt zich goed te kunnen vinden in Van Cranenburghs aanbevelingen voor de afdeling VROM. “Ik ben blij dat er een duidelijke lijn komt en dat we kritisch kijken hoe we fouten in de toekomst kunnen voorkomen. Iedereen is gebaat bij duidelijkheid.” Waarom is er niet eerder gezorgd voor duidelijkheid? Nu is er een gigantische werkachterstand op de afdeling bouwen. School: “Als college zien we nu ook in dat er te weinig personeel is. Daar treffen we maatregelen voor. We hebben helaas als college geen goed inzicht gehad in de problemen,

het samenwerkingsverband verder is vormgegeven. Op 22 oktober kon dan ook de handtekening worden gezet onder het ‘beslisdocument’, waarmee de gemeenten Landerd, Haaren, Maasdonk, Schijndel, Sint-Oedenrode en Sint-Michielsgestel zich verbinden aan de samenwerking op ICT-gebied. Aan de samenwerking wordt nu onder leiding van de gemeentesecretarissen verder vorm en inhoud gegeven.

Het is de bedoeling om te komen tot één samenwerkingsverband voor ICTbeleid en -beheer en één beleid op het terrein van de digitale informatievoorziening en elektronische dienstverlening. De planning is erop gericht om op 1 januari 2012 de samenwerking feitelijk tot stand te hebben gebracht. Mogelijk wordt de samenwerking nog verder uitgebreid naar andere terreinen.

zoals de werkvoorraad. Ik ben zelf veel bezig geweest met symptoombestrijding en pleistertjes plakken, terwijl ik me eigenlijk hoor bezig te houden met besturen.”

Themamiddagen ‘Zorg en verpleging in huis’ LANDERD - Vanuit de ouderensteunpunten in de gemeente Landerd vinden de komende weken drie ‘Op de koffieinformatiemiddagen’ plaats over zorg en verpleging in huis: maandag 27 oktober in Compostella in Zeeland, maandag 3 november in dorpshuis De Phoenix in Schaijk en maandag 24 november in gemeenschapshuis Het Wapen van Reek. Alle middagen beginnen om 14 uur en duren tot 16 uur. Marianne van der Hulsbeek , verpleegkundige van Thuiszorg Pantein, en Dorothé Snijders, teammanager in Compostella van BrabantZorg, praten de bezoekers bij over de verschillende mogelijkheden. Aansluitend is er gelegenheid persoonlijke vragen te stellen bij de medewerkers van de samenwerkende organisaties van het ouderensteunpunt: Thuiszorg Pantein, Thuiszorg Brabant Noord Oost, Mooiland Maasland, gemeente Landerd en RIGOM. Er zijn geen kosten verbonden aan de themamiddagen. Meer informatie: Ria Richters, 06 23403327.

De afdeling VROM gaat dus een nieuwe koers varen? School: “Ja, we moeten ook mee met de tijd. Ruimtelijke ordening vraagt om een andere aanpak tegenwoordig. De ruimtelijke kwaliteit moet voorop staan en niet de vierkante meters. We moeten denken in kansen in plaats van alleen aan regels.” Dus alles kan en mag voortaan op bouwgebied in Landerd? School: “Dat zeg ik niet, maar ik vind dat we niet moeten kijken naar wat níet kan, maar naar wat wél kan. Dat is de cultuuromslag die we moeten maken. Ik ben ervan overtuigd dat we daarin slagen en dat het goed komt in Landerd. Een tijdje geleden heb ik vanwege alle commotie rondom VROM en de persoonlijke kritiek aan mijn adres die daaruit voortvloeide, op het punt gestaan m’n ontslag in te dienen als wethouder. Maar door de weg die we nu zijn ingeslagen heb ik er weer alle vertrouwen in. Sterker nog: ik wil nog vier jaar langer door als wethouder. Ruimtelijke ordening is iets wat je minstens twee raadsperiodes moet doen.”

Presentatie plannen 2009

Senioreninformatiemarkt in De Phoenix in Schaijk

GGD start actie tegen alcoholgebruik jongeren LANDERD/RAVENSTEIN - GGD Hart voor Brabant is deze week gestart met een grootschalige actie om de negatieve gevolgen van alcoholgebruik bij jongeren onder de aandacht te brengen. Thema van de campagne is ‘Zeg nee!’. Deze boodschap wordt naar buiten gebracht met een rap en videoclip. Voor de actie is de GGD een samenwerkingsverband aangegaan met jongeren van de Hiphop Factory. Zij laten zien dat niet drinken best oké is. Van de alcoholrap is de muziek, de songtekst, de videoclip, de karaokeclip, een live-optreden en de making-of beschikbaar. Deze worden verspreid via middelen die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren, zoals DVD, iPod, mp3-speler, mobiele telefoon en websites als www.gezondejeugd brabant.nl en YouTube. Daarnaast benadert de GGD actief scholen in haar werkgebied. Zij kunnen de digitale middelen als aanvulling gebruiken bij hun lessen, voorlichtingen en bestaande projecten over alcohol. Voor scholen is het materiaal aan te vragen bij de GGD. Ook is het te downloaden via www.gezondeschoolbrabant.nl.

LANDERD - De gemeente Landerd en Stichting Belangenbehartiging Ouderen Landerd houden zaterdag 8 november van 12 tot 16.30 uur een senioren-informatiemarkt in De Phoenix in Schaijk. Doel van de informatiemarkt is de senioren van Landerd op de hoogte te houden van wat er allemaal mogelijk is om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen met voldoende aanbod aan activiteiten en diensten. BOL maakt meteen van de gelegenheid gebruik de resultaten van het ouderenproofproject tot nu toe en de plannen voor 2009 te presenteren.

WEEKBLAD ARENA - WEEK 43 - VRIJDAG 24 OKTOBER

Maalstoel 1 - Schaijk 0486-463665 - www.wilfredjanssen.nl

7


Geldig van donderdag 30 oktober t/m zaterdag 1 november 2008

In de moderne werkplaats van Peters Machinale Timmerwerken in Schaijk worden eersteklas houtsoorten verwerkt vanaf het ruwe hout tot een kwaliteitsproduct. Dat gebeurt geheel in eigen beheer, volgens computergegenereerde productietekening en voorzien van alle details. U kunt bij ons terecht voor al uw timmerwerken, inclusief hang- en sluitwerk en desgewenst ook montage en afhangen. Informeer vrijblijvend!

Scheltseweg 13, 5374 EB Schaijk • Postbus 41, 5374 ZG Schaijk Telefoon (0486) 46 37 88 • Fax (0486) 46 36 30 • E-mail petersbouw.schaijk@planet.nl

VERZEKERINGEN VOOR PARTICULIER EN HET BEDRIJFSLEVEN SCHAIJK Europaplein 23, 5374 BM

Telefoon 0486 460015 Fax 0486 460018 www.bmlhypotheken.nl info@bmlhypotheken.nl

Plus Van Bavel - Schaijk Pastoor van Winkelstraat 16 - T: (0486) 461379 Open: maandag t/m donderdag 08 - 20 uur / vrijdag 08 - 21 uur / zaterdag 08 - 18 uur

8

WEEKBLAD ARENA - WEEK 43 - VRIJDAG 24 OKTOBER


Vooral bladverliezende bomen en struiken laten nu schitterend zien dat het winter wordt. Een boswandeling door loofbos is fantastisch voor oog, neus en oren. In de tuin is het al net zo. Met de juiste planten is het ook daar nu één warme kleurenweelde.

Prachtige herfstkleuren eel bomen en heesters die in ons soort klimaat thuishoren, gaan in winterslaap en ontdoen zich van hun blad. Ze halen er wel eerst allerlei bruikbare stoffen (vooral suikers) uit en slaan dat als zetmeel (koolhydraten) op in hun stammen, takken en wortels. De suiker werkt als antivries in hun sappen en beschermt tegen vorst. Het bladgroen wordt afgebroken, vooral rode en gele kleurstoffen komen ervoor in de plaats. Bovendien worden allerlei afvalstoffen in het blad gepropt voor het wordt afgestoten. Dat alles bij elkaar zorgt ieder najaar weer voor een weergaloos vlammend kleurenspel. Het mooist is dat na een zonnig en warm najaar, een zogenaamde ‘Indian Summer’. Als bladeren felle kleuren vertonen leven ze nog steeds. Pas na hun afsterven verdorren ze en worden dan meestal bruin.

Vele soorten Het is nu de perfecte periode om in tuincentra, bij kwekers en in uw omgeving te kijken welke soorten u het mooist vindt. Als ze kaal en in rust zijn, kunt u ze kopen en in uw tuin planten (nooit iets planten als het vriest!). U weet dan welk kleurenspel u ook volgend jaar weer mag verwachten.

esdoorns (Acer) en Amerikaanse eiken (Quercus) uit Oost-Amerika en de Liquidambar. De tien planten met de mooiste herfstkleuren zijn: Cercidiphyllum (Cercidiphyllum japonicum) – geel met roze en paars herfstblad; Chinese tulepo (Nyssa sinenses) – felrood herfstblad; Fothergilla (Fothergilla gardenii) – oranje met rood en paars herfstblad; Japanse esdoorn (Acer palmatum, bijv. ‘Osakazuki’) – rood herfstblad; Kardinaalshoed (Euonymus alatus) – roze tot felrood herfstblad; Krentenboompje (Amelanchier lamarckii) - rood met oranje herfstblad; Parrotia (Parrotia persica) - geel met oranje en roze herfstblad; Pruikenboom (Cotinus coggygria ‘Flame’) - fel oranje en rood herfstblad; Schoonvrucht (Callicarpa japonica) – rozerood herfstblad en violette bessen; Stewartia (Stewartia pseudocamellia) – oranje met rood herfstblad. TIP Ook tal van vaste planten verkleuren prachtig (Bergenia bijv.) en zelfs veel coniferen hebben ’s winter een andere tint dan ’s zomers.

De bladeren van Japanse esdoorns verkleuren opvallend rood.

Nuances van geel en oranje tot oranjerood overheersen vaak. Dat is vooral het geval bij esdoorns (Acer), krentenboompje (Amelanchier), berken (Betula), populier (Populus), beuk (Fagus), maar ook bij Liriodendron, Carya en de Japanse Notenboom (Ginkgo). Rood overheerst bij sommige

Herfsttuintips *

Breng ook de laatste kuipplanten naar hun overwinteringsplek.

*

Ruim waterslangen en sproeiers droog op.

* Zet potten met peterselie en bieslook voor het keukenraam: dan heeft u de hele winter vers groen. *

Kwetsbare tuinmeubelen schoonmaken en opslaan.

* * *

Groene tomaten kunnen binnen narijpen.

Bij gevoelige planten winterbescherming aanbrengen. Organische mulch op de grond uitspreiden geeft extra bescherming, een laag afgevallen blad ook.

*

Verwijder afgevallen blad wel regelmatig van groenblijvende planten en uw gazon.

WEEKBLAD ARENA - WEEK 43 - VRIJDAG 24 OKTOBER

www.butsmeulepas.nl

9


Potten en bakken met zomerbloemen uitgebloeid? Berg ze niet op, maar maak ze leeg, bekleed ze van binnen met isolerend bobbeltjesplastic (wel de drainagegaten vrij laten), doe er verse potgrond in en vul met planten die de komende maanden (en zelfs de hele winter) voor nieuwe kleur zorgen.

Potten opnieuw beplanten en kan er klimop in zetten, maar vrolijke combinaties zijn nog leuker. Bijvoorbeeld met winterheide (Erica carnea), Hebe en kleine coniferen, bontgekleurde Skimmia en Elaeagnus pungens ‘Maculata’, Euonymus fortunei, of parelbessen (Gaultheria mucronata) met roze, witte of paarse bessen. Er is zoveel om mee op te fleuren. Zo kan men het hele jaar van de tuin of het balkon genieten.

Fleurige potten in de winter.

AANBIEDINGEN: Diverse soorten Chinees hardsteen vanaf 24,95 per m2 Boerderijkeitjes rood/zwart 15 x 7,5 cm. 9,95 per m2 Rood strak gebakken waalformaat 21,95 per m2 Zakjes split, diverse soorten 3 halen = 2 betalen

Canadabaan 10 > 5388 RT Nistelrode > tel. (0412) 61 33 20

www.steencentrum.nl 12

WEEKBLAD ARENA - WEEK 43 - VRIJDAG 24 OKTOBER


Geslaagde voorronde Nederlandse Techniek Kampioenschappen

Jeugdige voetbaltalenten tekenen ‘profcontract’ bij DAW Schaijk SCHAIJK - 135 enthousiaste kinderen meldden zich vrijdag 17 oktober in de vroege ochtend bij DAW in Schaijk voor een dagje volop voetbal in de voorronde van de Nederlandse Techniek Kampioenschappen (NTK). Naast leden van de Schaijkse voetbalvereniging bezochten ook kinderen uit 22 andere plaatsen het veld aan de Bossestraat om deel te nemen aan de leerzame Moves & Skills dag.

lle kinderen kregen een shirt om die dag in te voetballen. Alle deelnemers tekenden daarnaast een ‘prof-contract’ voor één dag. Voor veel kinderen was dit de eerste handtekening die zij in hun leven zetten; ‘Ik heb nog helemaal geen handtekening’ was dan ook een veel gehoorde uitspraak. Trainingen Na een korte opening begonnen daarna de trainingen. Uitgezet door sport-

Tussen de middag was er tijd voor de proflunch. Sommige kinderen keken nog wat onwennig naar de fruitdrankjes, mueslibollen en salades, maar de meeste aten toch smakelijk (bijna) alles op wat voorgeschoteld werd.

Tijdens de voorronde van de Nederlandse Techniek Kampioenschappen bij DAW in Schaijk werd onder meer een wedstrijd balhooghouden gehouden. partners.nl en mede begeleid door tien goed gemotiveerde en opgeleide DAW-trainers en ook de hoofdtrainer van DAW, Jurgen van Wanrooij. De kinderen werden geboeid

Schaijkse Bosruitertjes naar wedstrijden in Uden SCHAIJK - De Schaijkse Bosruitertjes namen afgelopen weekend deel aan een dressuurwedstrijd, georganiseerd door ponyclub St. Martinus. Onder anderen Niels van Tilburg verscheen aan de start, met pony Kairo. In de klasse D-LI behaalde hij een mooie eerste plaats met 203 punten. Ook in de klasse D-L2 was de Schaijkse club vertegenwoordigd. Melanie Verwijst reed met Clarion Dilla naar de zevende plaats met 183 punten. Niels van Tilburg reed met Lady-Di 178 punten bij elkaar, goed voor de tiende plaats. Ilse Leenders reed met Zoë in de klasse C-M1 en werd derde met 177 en 170 punten. Ponyclub De Kleine Heemskinderen uit Nistelrode hield in Uden een selectiewedstrijd springen. Namens de Schaijkse Bosruitertjes verscheen hier Stef van Tilburg met Duran aan de start in de klasse D-B. Met twee weigeringen kreeg hij totaal 9 strafpunten. Niels van Tilburg werd in deze klasse zevende met Kairo, na twee maal een foutloos parcours. Ook met Lady-Di reed Niels twee keer foutloos, goed voor de elfde plaats. Ilse Leenders startte met Zoë in de klasse C-Z, maar werd wegens een val van de pony uitgesloten.

Op zondag 2 november

TWC Coppi Herpen houdt veldtoertocht HERPEN - Toerwielerclub Coppi uit Herpen houdt haar jaarlijkse veldtoertocht. Deze fietstocht voert door de natuurgebieden Herperduin en de Maashorst. Deelnemers kunnen kiezen uit een route van 25 of 40 kilometer. Halverwege wordt gepauzeerd met soep en thee. De veldtoertocht is op zondag 2 november. Inschrijven kan tussen 8.30 en 10 uur bij café Thekes in Herpen. Deelname kost 3,50. Leden van de Nederlandse Toerfietsunie betalen 2,50. Voor meer informatie: 0486-413423.

door de vier verschillende trainingssessies om allerlei technische vaardigheden aan te leren en toe te passen in de praktijk. Dit alles op een voor de jeugd makkelijke en duidelijke manier.

Stefan de Kort Gedurende de hele dag hielden de hoofdtrainers en trainers in de gaten wie het meeste techniek-talent bezit in de verschillende leeftijdscategorieën. In de kantine werden de uiteindelijke winnaars door Marcel Lucassen van sportpartners bekendgemaakt. Alle deelnemers kregen een beker mee naar huis, waar alle kinderen zichtbaar blij mee waren. Tussen de vier winnaars bevond zich ook een lid van DAW: Stefan de Kort behaalde in de categorie 13en 14-jarigen de eerste prijs. Hij reist op zondag 26 oktober af naar Papendal voor de landelijke finaledag. Voor meer informatie en een sfeerimpressie kan gekeken worden op de website www.vvdaw.nl

Opgeven tot 1 december

DAW Schaijk houdt achtste editie van Simply the Best SCHAIJK - De Schaijkse voetbalvereniging DAW bereidt zich voor op de achtste editie van de quiz Simply the Best. De eerste avond is op zaterdag 20 december, de finale op zaterdag 10 januari 2009 zal uitwijzen wie de opvolger is van de winnaar van de zevende editie, Ok Noch Ok 2.

Elk jaar treden bekende Landerdnaren op als Mystery Guest tijdens Simply The Best (archieffoto).

Teams die zich willen opgeven voor de quiz kunnen zich opgeven tot 1 december. Iedereen kan zelf een team samenstellen, bestaande uit minimaal drie en maximaal vijf spelers van 16 jaar en ouder. Inschrijfformulieren zijn op te halen vanaf 1 november bij DAW, downloaden via de website www.vvdaw.nl kan ook. Deelname kost tien euro per team. De voorrondes vinden plaats op de zaterdagen 20 en 27 december, vanaf 20 uur in de kantine op sportpark D’n Heuvel aan de Bossestraat. De deelnemers worden dan weer bestookt met allerlei vragen in diverse categorieën en ook de Mystery Guests ontbreken dit jaar niet. Voor meer informatie kan gebeld worden met Henk van der Zanden (0486-463209), Victor Groenewegen (0486-463749), Jan Janssen (0486-461676) of Gerard Manders (0486-461786).

Jeannette Habraken plaatst zich voor districtsfinale 3e klas libre ZEELAND - Vier biljarters van BC Zeeland namen afgelopen week deel aan de voorwedstrijden 3e klas libre. Met 10 matchpunten en een algemeen moyenne van 1.87 maakte Jeannette Habraken haar halve degradatie ongedaan en plaatste ze zich voor de districtsfinale. Wiel Pelzer en Ton Kandelaars bleven boven de grens van 1.70 maar verzamelden niet genoeg punten om een ronde verder te komen. Harrie van Uden behaalde 6 punten maar bleef onder de 1.70 en heeft daarmee een halve degradatie aan de broek.

Herpense Duinruitertjes naar indoor-dressuur Uden HERPEN - Een aantal leden van de Herpense Duinruitertjes nam afgelopen weekend deel aan de indoor-dressuur selectiewedstrijd van de kring Uden. In de klasse CL-2 reed Esmee Koopmans met Iwan naar een derde plaats (180 punten). In de klasse D-Z1 reed Rianne van de Werken met Viando eveneens 180 punten bij elkaar, goed voor een tiende plaats. Met Banjo reed Rianne van de Werken naar een eerste plaats in de klasse D-Z2. De combinatie behaalde respectievelijk 267 en 244 punten.

Emos Schaijk deelt de punten met Fortuna SCHAIJK - De senioren 1 van Emos uit Schaijk speelde zondag de laatste wedstrijd thuis tegen Fortuna uit Bergharen. De teams deelden de tweede plaats, dus het beloofde een spannende wedstrijd te worden. Emos opende met een afstandsschot van Loes Franssen de score. Deze 1-0 bleef lang op het scorebord staan. Pas tegen het einde van de eerste helft benutte Fortuna een kans en werd het 1-1. Vlak voor de rust kwam Emos op 2-1 door Mijke Appelhof. Na de thee kwam Fortuna feller uit de startblokken en dat resulteerde in een 2-3 voorsprong. Maartje van der Steen bracht de stand weer gelijk met een afstandschot. Nadat Fortuna weer op voorsprong was gekomen, maakte Mijke opnieuw gelijk. Emos had tegen het einde meer kansen, maar wist niet meer te scoren en zo eindigde de wedstrijd in 4-4.

KPJ Zeeland houdt trekkerbehendigheidswedstrijd ZEELAND - KPJ Zeeland houdt op zondag 26 oktober weer de jaarlijkse trekkerbehendigheidswedstrijd Landerdcup. De wedstrijden beginnen om 10 uur op het terrein van de familie Pantsier aan de Verbindingsweg/Trentsedijk. De deelnemers tonen op verschillende onderdelen hun behendigheid met de tractor. Er moet een precisieproef afgelegd worden. Hierbij moeten vijf buisjes van verschillende afmetingen in vier minuten tijd worden overgezet. Ook is er een palletproef, waarbij met behulp van een palletdrager achter de tractor binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk palletten om en om gelegd en gestapeld worden. Tot slot leggen de deelnemers een waterproef af. Met een weidepomp wordt een emmer met water gevuld. De emmer wordt aan de tractor gehaakt, waarna een parcours wordt afgelegd en met de hefinrichting van de tractor wordt de emmer geleegd. De bedoeling is om in het parcours zo min mogelijk water te verliezen. Evenals voorgaande jaren wordt er ook weer een altijd spannende ‘stoelendans’ met de tractoren gedaan. Iedereen is welkom om te komen kijken, de entree is gratis.

Districtsfinale 3e klas libre in De Potter Schaijk SCHAIJK - Biljartvereniging De Zwaan is van donderdag 13 tot en met zaterdag 15 november gastheer voor de districtsfinale van de 3e klas libre. De wedstrijden worden gespeeld in café De Potter in Schaijk. Voor deze finale plaatsten zich de volgende spelers: Bas van Kessel (Touché), Martin Jacobs (Moira), Hennie van Vught (Germenzeel), Frans Wijnakker (KOT), Hans Bervoets (Touché), Conny Hamers (KOT), Piet de Louw (Germenzeel) en Jeannette Habraken van BC Zeeland. Drie deelnemers gaan door naar de Regiofinale, die gespeeld wordt van 12 tot en met 14 december in café De Potter in Schaijk, eveneens onder leiding van BV De Zwaan.

WEEKBLAD ARENA - WEEK 43 - VRIJDAG 24 OKTOBER

13


Extra koopzondag op 26 oktober

Ben van Dijk Electronics heropent vernieuwde winkel UDEN - Bij Ben van Dijk Electronics staat van vrijdag 24 tot en met zondag 26 oktober een feestelijke heropening op het programma. De winkel is totaal vernieuwd, met ‘shop-in-shops’ van toonaangevende merken op het gebied van consumenten electronica en witgoed. Tot de grote blikvangers behoort het Philips Demohuis, een volledig ingericht appartement met het complete actuele assortiment van Philips. Uniek in Nederland.

e heropening wordt een grote happening, zo verzekert commercieel directeur Niels Meeuwesen. Met ‘meer keuze, meer fun en meer voordeel’. “Wat betreft fun en voordeel: de consument profiteert van feestelijke actiekortingen en gezellige openingsactiviteiten. Wat betreft keuze: overzichtelijker dan ooit treft men onder één dak alle producten aan van topmerken als Miele, Bose, Pioneer, Bosch, Philips, Sony en Samsung.” Op de 4.500 vierkante meter grote winkelvloer van Ben van Dijk Electronics kan men naar hartelust shoppen. Niels Meeuwesen: “De beleving die bij de merken en werelden hoort komt

optimaal tot haar recht. Door de verbouwing zijn de afdelingen ook toegankelijker dan voorheen. De complete keuze in merken en modellen staat letterlijk en figuurlijk voor iedereen heel duidelijk op een rij.” Philips Demohuis Uniek voor Nederland is het Philips Demohuis. Onder het winkeldak van Ben van Dijk Electronics is een compleet appartement ingericht met alle actuele en innovatieve Philips-artikelen. In het Philips Demohuis krijgt men een ‘totaalervaring’. Alle productgroepen worden in een opvallende, moderne opstelling getoond. Vermeldenswaardig zijn daarnaast het grote Miele Innovation Center en de speciale Cookoutshop. In

Ben van Dijk Electronics is totaal vernieuwd en heropent komend weekend feestelijk de deuren. het Miele Innovation Center treft men het totaalaanbod van Miele in productgroepen als was-, droog- en afwasautomaten, stofzuigers en keukenapparatuur. De Cookoutshop toont heel compact de keuze in barbecues en buitenkeukens van alle topmerken, waaronder Weber, Brada, Boretti, Patton, Electrolux en Grandhall. Advies en service Ben van Dijk Electronics is al bijna vijftig jaar een begrip in Zuid-Nederland. Met behalve keuze en duidelijke presentaties deskundig advies en service hoog in het vaandel. Niels Meeuwesen: “Met ons verkoopteam streven we elke dag opnieuw

naar één doel: dat iedere klant met een goed gevoel de deur uitgaat. Daar verandert een verbouwing niets aan. Mensen zijn nog steeds Beter af bij Ben.” Openingstijden Ben van Dijk Electronics is gevestigd aan de Rondweg 9 in Uden, direct aan de A50 (afslag 14, Uden-Noord / Zeeland); de reguliere openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van 9.30 tot 17.30 uur, op vrijdag van 9.30 tot 21 uur en op zaterdag van 9.30 tot 17 uur. Zondag 26 oktober gaan de deuren open van 12 tot 17 uur. Meer info: 0413-243535 of www.benvandijk.nl.

Winnaars prijsvraag koopzondag

Dagverse maaltijden Keurslager

Met Manders Be Yourself naar modestad Parijs

Slagerij Van Kraaij afgestemd op wintertijd

SCHAIJK - Miranda Hebers uit Uden heeft tijdens de koopzondag op 5 oktober bij Manders Be Yourself in Schaijk een trip naar modestad Parijs gewonnen. Gert-Jan van Bergen uit Herpen werd de gelukkige winnaar van een i-Pod, terwijl Marijke van Gruijthuijsen uit Ravenstein een spijkerbroek naar keuze mocht uitzoeken in de modezaak aan de Pastoor van Winkelstraat. Meedoen aan de prijsvraag van Manders Be Yourself kon door tijdens de koopzondag een deelnameformulier in te vullen. In totaal zijn op 5 oktober ruim driehonderd formulieren ingevuld.

SCHAIJK - In een tijd waarin gemak en bewust en gezond leven steeds meer de boventoon voeren, weet Keurslager van Kraaij in Schaijk zich op een positieve wijze te onderscheiden. Geert van Kraaij speelt met zijn gehele bedrijfsvoering en dus ook zijn assortiment in op deze ontwikkeling. Met het oog op de aankomende wintertijd zijn er de nodige voorbereidingen getroffen.

Tanja Manders (links) en twee van de drie prijswinnaars: Gert-Jan van Bergen uit Herpen en Miranda Hebers uit Uden.

14

Geert van Kraaij is inmiddels tien jaar als Keurslager in Schaijk gevestigd. “Onze voornaamste pijlers zijn kwaliteit, vakmanschap en inspelen op de behoeften van de consumenten. Door de jaren heen hebben we de zaak van een traditionele slagerij omgetoverd tot een ‘lekker eten’-winkel waar iedereen een lekkernij naar zijn smaak kan vinden. Dit blijkt wel uit ons uitgebreide assortiment dagverse maaltijden, gemaksartikelen en grillproducten.” Het assortiment dagverse maaltijden van Van Kraaij is erg bijzonder. De maaltijden zijn de perfecte oplossing voor mensen die na een lange dag werken geen zin of tijd hebben om uitgebreid te koken. Elke dag worden bij de Schaijkse slagerij de meest uiteenlopende gerechten in eigen keuken bereid. Geert van Kraaij: “Ze zijn puur natuur en worden bereid met de beste ingrediënten. Wij willen onze klanten elke dag smakelijk verrassen. Bijvoorbeeld met een heerlijke hachee, boeuf bourguignon, stamppotje of ovenschotel. Gerechten die al helemaal zijn afgestemd op de wintertijd en eenvoudig zijn op te warmen.” Om alvast in winterse sferen te komen heeft Keurslagerij Van Kraaij een extra voordelige kennismakingsaanbieding: 500 gram Goulash uit eigen keuken en 600 gram gekruide rijst voor 8,95 euro.

Winterbanden voor scooters bij Reijs Fiets & Fun Herpen HERPEN - Reijs Fiets & Fun in Herpen blijft aan de weg timmeren. Vorige maand nog werd de hybride scooter van AGM geïntroduceerd en nu komt de zaak aan de Kloosterstraat 16 met winterbanden voor scooterrijders. Eigenaar Theo Reijs: “Het verbaast me dat tot nu toe geen enkele scooterrijder eraan denkt winterbanden te gebruiken, terwijl dat voor auto- en motorrijders heel gewoon is. Juist scooters gaan nogal makkelijk onderuit en moeten dus extra op hun eigen en andermans veiligheid bedacht zijn.” Theo Reijs heeft jarenlang een automaterialen- en bandenhandel gedreven. Het is dus niet vreemd dat hij deze ruime ervaring nu ook aan zijn scooterklanten ten goede wil laten komen. “Ook, of zelfs juist op een scooter ben je in de kille wintermaanden extra kwetsbaar. Met winterbanden heb je veel meer grip. Niet alleen met sneeuw, maar ook met regen en natte bladeren op de weg”, legt hij uit. “Het geeft gewoon een stuk meer zekerheid, zowel voor ervaren als voor beginnende scooterrijders.” Reijs gebruikt moderne apparatuur waarmee hij snel en eenvoudig de banden kan verwisselen. “Wij verwisselen niet alleen banden van merken uit ons eigen assortiment, maar ook die van alle andere merken. Uiteraard gaat het niet alleen over winterbanden. Ook de gewone scooterbanden hebben we op voorraad. En wil men iets aparts, zoals bijvoorbeeld banden met witte zijvlakken, dan is men bij ons ook aan het juiste adres.” Reijs Fiets & Fun is leverancier van kwaliteitsscooters van onder andere de merken AGM, Baotian, Malaguti, PGO, Sachs en Tomos. Reijs hanteert zeer lage prijzen: al vanaf 950 euro is er een snor- (zonder helm) of gewone scooter. Bovendien levert Reijs een goede service. Meer info: www.reijsfietsenfun.nl.

Nederlandse managers zijn nooit ziek Griep, koorts of verkoudheid? Het Nederlandse management werkt gewoon door, ziek of niet. Dit blijkt uit onderzoek van het magazine Management Team, dat deze week uitkomt. In het onderzoek geeft acht procent aan zelfs nooit ziek te zijn. Het gemiddelde verzuim blijft bij managers steken op 1,6 dag per jaar. Ter vergelijking: het Nederlandse verzuimgemiddelde is 8,9 dagen. Verantwoordelijkheidsgevoel is de belangrijkste reden waarom managers zich zelden of nooit ziek melden. Blijft een zieke manager toch thuis, dan gaat deze toch niet naar bed. Twee van de drie ondervraagden beantwoord gewoon e-mails, ruim de helft neemt toch de telefoon op. Één op de acht denk ooit nog burn-out te krijgen als ze doorgaan, één op de vier denkt fitter te zijn als ze minder zouden werken.

Veel starters welzijn en gezondheidszorg LANDERD/OSS - Het aantal startende ondernemers in met name de sector gezondheid en welzijn groeit nog steeds. Dat blijkt uit de derde kwartaalcijfers van de regio’s Midden- en Oost-Brabant. Vooral initiatieven in de thuiszorg, het aantal kinderdagverblijven en het aantal praktijken van alternatief geneeskundigen, psychotherapeuten en psychologen neemt zeer snel toe. Over de gehele linie is er nog steeds sprake van groei van het aantal startende ondernemers. In het derde

kwartaal van 2008 nam dit aantal gemiddeld toe met ruim acht procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De regio’s ’s-Hertogenbosch, Oss, Uden, Veghel en Cuijk registreerden in het derde kwartaal van dit jaar duizend nieuwe starters. Dat de stijgende lijn in het aantal starters dit kwartaal na de grote groei vorig jaar blijft doorzetten is opvallend. Zeker in het licht van de kredietcrisis. Een verklaring zou kunnen zijn dat starters eerder gemaakte plannen doorzetten. Pas op langere termijn zal duidelijk worden of de kredietcrisis daadwerkelijk zonder effecten blijft.

WEEKBLAD ARENA - WEEK 43 - VRIJDAG 24 OKTOBER


Test magazine De Kampioen

ANWB: nieuwe Seat Ibiza compacte auto van het jaar In het november nummer van het maga zine De Kampioen heeft een deskundige jury van de ANWB de nieuwe Seat Ibiza uitgeroepen tot Compacte Auto van het Jaar. De Kampioen, het ledenmagazine van de ANWB, testte als onderdeel van de ver kiezing zes nieuwe, compacte modellen die dit jaar in Nederland zijn geïntroduceerd, waarbij de nieuwe Ibiza op overtuigende wijze de overwinning naar zich toe trok.

e Kampioen testte de nieuwe Seat Ibiza 5-deurs 1.4 Stylance als onderdeel van een gevarieerd deelnemersveld met vijf concurrenten die net als de Ibiza dit jaar in Nederland op de markt zijn verschenen. In een rechtstreekse strijd versloeg de compacte Seat daarbij modellen als de nieuwe Ford Fiesta, de Alfa Mito en de Mazda 2, evenals prijsvechters als de Dacia Sandero en de Chevrolet Aveo. De jury van de Compacte Auto van het Jaarverkiezing, waarin vooraanstaande redacteuren van de ANWB waren vertegenwoordigd, prees met name het allround karakter van de Seat Ibiza. “De Ibiza profileert zich meer dan

De nieuwe Seat Ibiza. ooit als gezinsauto. Er wordt niet alleen met vermogen geschermd, maar ook met bagageruimte. Te midden van zijn opponenten lijkt de Ibiza wel een klasse groter. Dat merk je uiteraard ook in het interieur: je zit heerlijk in de Ibiza”, aldus Ed Lodewijks, hoofdredacteur van De Kampioen, het magazine dat maandelijks bij zo’n 3,5 miljoen ANWBleden in de bus valt. Sprong voorwaarts De nieuwe Seat Ibiza, die zich in 2009 een jaar lang Compacte Auto van het Jaar mag noemen, is sinds mei leverbaar in ons land. De fraai gelijnde nieuwkomer van het Spaanse merk markeert een enorme sprong voorwaarts op het gebied

van design, kwaliteit, technologie, veiligheid en uitrusting. De Ibiza is het eerste model binnen de Volkswagen Groep dat gebruikmaakt van een nieuw platform dat speciaal voor dit segment is ontwikkeld. Daarmee garandeert de Ibiza niet alleen een betere stabiliteit en een hoger comfort, maar ook een hoog veiligheidsniveau voor de inzittenden. Getuige ook de maximale score van vijf sterren in de EuroNCAP botsproefcyclus. Sportief Voor de Compacte Auto van het Jaar-verkiezing testte De Kampioen de vijfdeursversie van de Ibiza, maar recent introduceerde Seat in Nederland tevens de sportieve Ibiza 3-deurs SC. Naast het compacte coupé-

koetswerk met de scherpe, agressieve neus is Seat erin geslaagd in het interieur van de Ibiza 3-deurs SC eveneens een sportieve sfeer te creëren. Zo is de stoel van de bestuurder bijvoorbeeld 22 millimeter lager gepositioneerd ten opzichte van de vijfdeursversie. Alle uitvoeringen van de Ibiza 3-deurs SC zijn verder voorzien van het Easy Entrysysteem, voor een gemakkelijke instap achterin. De Seat Ibiza vijfdeurs in benzine-uitvoering is in Nederland leverbaar vanaf 13.895 euro (1.2 Reference), als turbodiesel is de Ibiza vijfdeurs er vanaf 18.195 euro (1.4 TDI Reference). De extra sportieve Ibiza driedeurs SC (1.2 Reference) kent een vanafprijs van 13.795 euro.

Schoonste A-milieulabel voor Fiat Grande Punto Natural Power Met de introductie van de Grande Punto Natural Power introduceert Fiat haar derde personenauto op de milieuvriendelijke brandstof CNG. Het gebruik van aardgas verlaagt de uitstoot van CO2 met zo’n 23 procent en de emissie van fijnstof is nagenoeg nihil. Fiat is de enige fabrikant die een breed aanbod heeft van aardgasvoertuigen. Naast de Fiat Panda Panda en de Doblò Natural Power, is de Grande Punto Natural Power de nieuwste aardgastroef. Dankzij de minimale uitstoot van 115 g/km krijgt deze vierpersoonsauto van de overheid het groenste A-milieulabel. De Fiat Grande Punto Natural Power is uitgerust met een 1.4 8v Fire motor (EURO5) en rijdt op zowel aardgas (CNG) als benzine. De twee CNG-tanks zijn weggewerkt in een tunnel (18 liter) in het midden van de auto en bij de bagageruimte(66 liter). De bagageruimte wordt hierdoor minimaal verkleind van 268 dm3 bij de benzine / dieselvariant naar 200 dm3 bij de CNG-versie. Volgetankt met aardgas (kosten zo’n 10 euro) kan ongeveer 275 kilometer gereden worden. Met de 45 liter benzine die ook beschikbaar is, kan nog eens zo’n 650 kilometer gereden worden.

De Fiat Grande Punto Natural Power. Fiat is al ruim tien jaar marktleider op het gebied van aardgasvoertuigen. Alleen al in Italië zijn er in de periode januari tot augustus 2008 al 43.000 Fiats op aardgas verkocht. 10.000 meer exemplaren dan in dezelfde periode in 2007. De Fiat Grande Punto Natural Power met A-label is er vanaf 15.895 euro. Fiat ontwikkelt ook bedrijfswagens op aardgas. Zo is nu al de Doblò Cargo Natural Power en in april 2009 komt daar de Ducato Natural Power bij. Tevens wordt begin 2010 de Fiorino op aardgas geïntroduceerd. Voor meer informatie over de Grande Punto Natural Power kan men terecht bij Fiat-dealer Van Zummeren aan de Rijksweg 44 in Schaijk, telefoon 0486-461317.

Rijders Honda Jazz zijn het meest tevreden Bezitters van een Honda Jazz zijn de meest tevreden autorijders van Nederland. Dat blijkt uit de resultaten van de AutoWeek Tevredenheids Trofee 2008, waarvoor autoeigenaren via een uitgebreide enqute hun mening hebben gegeven. Ook de Honda Accord en Honda CR-V krijgen een pluim van hun bestuurders, zij werden eerste in hun klasse. “Wij zijn enorm trots dat we zijn uitgeroepen tot overall winnaar van de AutoWeek Tevredenheids Trofee 2008”, reageert Leo Jegen, manager public relations van Honda Nederland. “Het is al de derde keer op rij dat wij met de Honda Jazz de eerste plaats in het algemeen klassement bezetten; dat is een bevestiging van de hoge kwaliteit van onze auto. Het grootste compliment is voor ons toch dat het de consument zelf is die ons product zo hoog waardeert.” De Tevredenheids Trofee, een initiatief van automagazine AutoWeek en onderzoeksbureau Trendbox, is het grootste consumentenonderzoek onder automobilisten in Nederland. Dit jaar stuurden maar liefst 11.000 autobezitters het enquêteformulier in, hetzij op papier, hetzij via internet. De Honda Jazz behaalde de hoogste Tevredenheidsscore van alle auto’s in zijn klasse, maar ook van alle auto’s in het algemeen. Niet alleen de Jazz oogstte lof van zijn berijders, ook de Honda Accord en de Honda CR-V bleken het meest geliefd in hun klasse. De Honda Accord eindigde in het totaalklassement op de derde plaats. Voor de komende edities van de AutoWeek Tevredenheids Trofee belooft Honda nog meer goeds. Jegen: “Dit jaar wordt de Honda Jazz geheel vernieuwd, met een nog betere kwaliteit en betrouwbaarheid. Ook komt Honda het komende jaar met opzienbarende nieuwe modellen, waaronder twee nieuwe hybrides, dus de concurrentie kan zijn borst natmaken.” De volledige uitslag van de AutoWeek Tevredenheidstrofee staat in de deze week verschenen AutoWeek 42. Bezitters van een Honda Jazz zijn de meest tevreden autorijders van Nederland.

Landelijke Toyota Testdag op zaterdag 1 november Toyota-rijders kunnen tijdens de landelijke Toyota Testdag op zaterdag 1 november hun Toyota gratis laten inspecteren bij de Toyota dealer of de Toyota Erkend Reparateur. Extra controle, voor de zekerheid. Iedere Toyota rijder kan op de landelijke Toyota Testdag een beroep doen op de expertise van de Toyota dealer of de Toyota Erkend Reparateur - of hij daar nu klant is of niet. Hun deskundigheid garandeert samen met de juiste materialen en onderdelen dat elke Toyota in topconditie blijft. Om er helemaal zeker van te zijn dat elke Toyota de reputatie van Toyota als een merk van onbesproken kwaliteit waarmaakt, kunnen Toyota eigenaren tijdens de landelijke Toyota Testdag op zaterdag 1 november hun auto zonder kosten laten controleren. Van tien uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags staan de Toyota technici klaar om elke Toyota aan een grondige inspectie te onderwerpen. Deze ‘Voor de zekerheid’ extra Toyota service biedt iedere Toyota rijder de mogelijkheid om op zaterdag 1 november de werkplaats bij de dichtstbijzijnde Toyota dealer te bezoeken en zijn Toyota op vijftien punten te laten nakijken, waaronder de verlichting en het profiel op de banden. Tevens controleren de Toyota specialisten de staat van de ruitenwisserbladen en de vorstbeveiliging van de koelvloeistof en of er voldoende ruitenwisservloeistof aanwezig is. Ook minder voor de hand liggende, maar minstens zo belangrijke zaken als de uitlaatgasdichtheid, worden nader geïnspecteerd. Iedere Toyotarijder kan terecht op de landelijke Toyota Testdag.

WEEKBLAD ARENA - WEEK 43 - VRIJDAG 24 OKTOBER

15


Ophaaldagen per 1 december gewijzigd

Landerd in zee met nieuw huisvuilinzamelbedrijf LANDERD - De gemeente Landerd gaat per 1 december in zee met een nieuw inzamelbedrijf voor huishoudelijk afval, SITA Recycling Services uit Duiven. Het contract met de huidige inzamelaar loopt op die datum af. De inzameling van het huisvuil in Landerd is recent opnieuw aanbesteed via een openbare Europese aanbestedingsprocedure. SITA heeft de opdracht gekregen en zamelt de komende jaren het huishoudelijk rest- en gft-afval in. De vaste inzameldag, donderdag, verdwijnt. De nieuwe inzameldagen worden met ingang van 1 december dinsdag voor Zeeland en woensdag voor Schaijk en Reek. Dit betekent dat op dinsdag 2 december het restafval (grijze container) wordt ingezameld in Zeeland (alle panden met postcode 5411) en op woensdag 3 december in Reek en Schaijk (alle panden met postcode 5375 en 5374). Vervolgens wordt op dinsdag 9 en woensdag 10 december het gft-afval (groene container) ingezameld. De wijze van aanbieden van de afvalcontainers blijft ongewijzigd, met uitzondering van het feit dat altijd alle afvalcontainers om uiterlijk 07.30 uur moeten worden aangeboden, omdat de nieuwe inzamelaar andere routes rijdt. Informatienummer Voor vragen of klachten over het ledigen van de containers kan men contact opnemen met de SITA-servicelijn, 026–4460490. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 8 tot 17 uur.

16

WEEKBLAD ARENA - WEEK 43 - VRIJDAG 24 OKTOBER


Vijf kunstenaars tonen hun werk

Herfstexpositie in galerie Achter de Poort Ravenstein RAVENSTEIN - Tijdens de herfstexpositie die van 24 oktober tot en met 28 december wordt gehouden in galerie Achter de Poort in Ravenstein exposeren vijf nieuwe kunstenaars hun werk. Op de tentoonstelling zijn werken te zien van Wim Tettero uit NieuwLoosdrecht, Emelie Jegerings uit Deurne, Cor Wegh uit Wijlre, Vilija Balciuniene uit Litouwen en Wil van Valen uit Rosmalen.

im Tettero maakt decoratieve fantasieobjecten. De objecten hebben een basis van ijzerdraad en zijn vervolgens omwikkeld met touw. Daarna schildert hij het geheel met olieverf. Naast touw gebruikt Wim ook gaasverband dat hij bewerkt met een speciaal soort plamuur. Het geheel wordt zo ijzersterk, terwijl de objecten er toch fragiel uitzien . De schilderijen van Emelie Jegerings kunnen zelfs in het kleinste detail emotie laten zien. Zij probeert de

Brabantse avond in Wapen van Reek REEK - In het Wapen van Reek wordt een Brabantse avond gehouden. Op zaterdag 22 november treden de bands Kwartjesvolk uit Zeeland en Die Twee uit Schaijk op. De avond start om 20 uur. Kaartjes zijn voor 10 euro te koop bij het Wapen van Reek, de Bruna in Schaijk en Willemsen in Zeeland. De voorverkoop start op 27 oktober.

Deelnemers schildersdagen Ravenstein exposeren Tijdens de herfstexpositie laten vijf kunstenaars hun werk zien.

gepassioneerde en emotionele belevingswereld van de mens via het doek tot uitdrukking te brengen door gebruik van intense en warme kleuren. Hierbij gebruikt Emelie vaak een combinatie van acryl met olieverf. Cor Wegh is papierkunstenaar. Hij maakt zijn eigen papier van houtslijpcellulose en vezelrijke planten zoals maïs, riet, abaca, moerbij en bamboe. Zijn werk kan getypeerd worden als een voortdurende worsteling waarin de elementen tijd, kosmos, aarde, hemel en hel een rol spelen .Zijn

inspiratie haalt hij uit de filosofie, mythologie en natuur. Vilija Balciuniene exposeert met bijzonder keramisch werk. Zij studeerde toegepaste kunsten in Kaunas en exposeerde in bekende galerieën in Litouwen. Ook neemt zij deel aan grote symposia en evenementen in heel Europa.Vilija werkt met diverse soorten klei, waaronder ook papierklei. De schilderijen van Wil van Valen kennen uiteenlopende onderwerpen en thema’s. De directe leefomgeving en actuele gebeurtenissen, maar ook

alledaagse dingen vormen de voedingsbronnen van zijn werk. Het uiteindelijke resultaat ligt tussen de werkelijkheid en zijn fantasie. Wil maakt voornamelijk abstracte schilderijen met olieverf op doek. Het samenspel van vlakken en lijnen, kleuren en materiaal geeft zijn werk iets mystieks. Tijdens de opening op zondag 26 oktober om 15 uur zijn de kunstenaars zelf aanwezig. Galerie Achter de Poort is gelegen aan de St. Luciastraat 4 in Ravenstein en is van vrijdag tot en met zondag geopend van 13 tot 17 uur. Meer info: 06-36405353 of www.achterdepoort.nl

Herpens Kamerkoor treedt op met Valkhof Strijkkwartet REEK - De Reekse kerk vormt vrijdag 31 oktober het decor voor een bijzonder concert. Het Herpens Kamerkoor verzorgt die avond een optreden samen met het bekende Valkhof Strijkkwartet uit Nijmegen.

Ook op 31 oktober zingt het koor weer een aantal liederen a capella. Verschillende liederen worden in meerdere versies ten gehore gebracht, zoals het lied ‘O Vos Omnes’ van drie verschillende componisten, allen uit de zestiende en zeventiende eeuw. Ook zijn twee werken van Palestrina te beluisteren en drie composities van Mendelssohn. Hoogtepunt van het concert belooft de vertolking te worden van Mendelssohn’s ‘Verleih uns Frieden’ en het ‘Cantique de Jean Racine’ van Fauré, waarbij het Valkhof Strijkkwartet in een bewerking van Gerard Bierman het Herpens Kamerkoor begeleidt. Daarnaast speelt het Valkhof Strijkkwartet nog zelfstandig twee delen uit ‘Rosamunde’ van Schubert. Het Valkhof Strijkkwartet bestaat sinds 1992 en concerteert regelmatig in binnen- en buitenland. Ook in deze regio waren ze meermalen te beluisteren: vorig jaar gaf het kwartet een geslaagd concert bij Muzis Landerd in Schaijk en het jaar daarvoor was het viertal te gast in de NH Kerk in Ravenstein. Het kwartet heeft een zeer veelzijdig repertoire, dat reikt van Mozart en Beethoven tot Scott Joplin en Arvo Pärt. De vier

Speelgoedbeurs, bingo en disco in Slotje Herpen HERPEN - Dorpshuis ‘t Slotje in Herpen staat de komende weken bol van de activiteiten. Op zaterdagavond 25 oktober is er van 19 tot 22 uur een disco voor kinderen vanaf acht jaar. Entree bedraagt twee euro. Zondag 26 oktober is er vanaf 10.30 uur een kinderbingo, waarbij diverse prijzen zijn te winnen. Bingokaarten kosten 1,50. Op vrijdag 31 oktober vindt in ‘t Slotje de jaarlijkse speelgoedbeurs plaats. De beurs duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Toegang is gratis. Voor reserveringen: 0486-411915 (na 20 uur).

Wandelen en fietsen langs poëzie in Ravenstein RAVENSTEIN - De Stichting Werkgroep Cultuur Ravenstein organiseert evenals vorig jaar een poëziewandel-en fietsroute in en rond het vestingstadje. De werkgroep heeft twintig gedichten uitgekozen met als thema ‘moeder/vader’. Men kan kiezen voor een wandeltocht van een uur langs de gedichten of voor een fietstocht van circa 35 kilometer door de gevarieerde natuur van de voormalige gemeente Ravenstein. De gedichten zijn te lezen op blauwe borden aan lantaarnpalen. Brochures met de gedichten en routebeschrijvingen zijn te koop bij het Toeristisch Informatiecentrum in het Raadhuis en het postkantoor in Ravenstein.

In de kerk van Reek

Het Herpens Kamerkoor, dat twee jaar geleden zijn 25-jarig bestaan vierde, treedt niet vaak op. Het koor bestaat uit 24 dames en heren, die onder leiding van dirigent Gerard Bierman doorgaans a capella hun liederen ten gehore brengen. Dat zijn vaak gezangen uit de renaissance, zoals madrigalen en Franse chansons. Maar ook veel kerkmuziek, omdat nu eenmaal de muziek uit die tijd vaak religieuze muziek is.

RAVENSTEIN - In het weekend van 25 en 26 oktober is in Ravenstein het werk te zien van de deelnemers aan de Ravensteinse Schildersdagen in juni. Belangstellenden zijn welkom in de Nederlands Hervormde Kerk op zaterdag en zondag van 11 tot 17 uur. Zondag om 16.30 uur vindt de uitreiking van de publieksprijs plaats. Bezoekers van de expositie kunnen hiervoor tot één uur voor de prijsuitreiking hun stem uitbrengen. Een aantal schilderstukken is nog tot eind december in het Raadhuis te zien. Voor meer informatie: www.ravensteinse-schildersdagen.nl

Het Valkhof Strijkkwartet. spelers van het kwartet zijn allen op jonge leeftijd begonnen met het op professionele wijze beoefenen van muziek, maar voor alle vier is muziek een activiteit naast ander werk. Leden van het kwartet spelen en speelden mee in diverse andere ensembles, onder meer het Symfonieorkest Nijmegen. Het kwartet heeft een eigen cd uitgebracht, daarnaast werkten verschillende leden mee aan andere cd-opnames. Alle vier instrumenten van het kwartet zijn gebouwd door Fons Plasschaert, de eerste violist van het ensemble. Het concert vindt plaats in de kerk van Reek en begint om 20.15 uur. Entree is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Op zondag 2 november om 11.30 uur is het concert te bezoeken in de kerk aan de Pastoor van Laakstraat 30 in Lent.

Voorstelling jeugdgroep Panta Rhei uitgesteld REEK - De voorstelling Van Stekker tot Stopcontact die de jeugd van de Reekse toneelgroep Panta Rhei zaterdag 25 en zondag 26 zou spelen in Het Wapen van Reek gaat niet door. De show is tot nader order uitgesteld.

Tentoonstelling leerlooierij in Bastion Ravenstein RAVENSTEIN - Heemkundekring Land van Ravenstein heeft deze zomer een fototentoonstelling over het voormalige leerlooierijhuisje aan de stadsgracht geopend. Deze tentoonstelling besteedt aandacht aan de in 2007 gestarte renovatie van het huisje. In 2006 is door de werkgroep archeologie bodemonderzoek verricht tijdens het schonen van de grond in de voormalige stadstuin. Hier zijn diverse interessante vondsten gedaan. Deze zijn allemaal uitgestald en met achtergrondinformatie te bezichtigen. De tentoonstelling loopt nog tot en met zondag 23 november in het Bastion bij de molen. De openingstijden zijn op zaterdag en zondag van 12 tot 16 uur.

Muziekmiddag voor mensen met een beperking in Oss Het Rode Kruis houdt voor iedereen met een verstandelijke beperking op zondag 26 oktober een feestmiddag. Deze muziek- en dansmiddag vindt plaats in ‘t Oude Theater in Oss. Daar treden de Megra’s uit Megen van 14 tot 16 uur op. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd, de toegang is gratis. Voor meer informatie: Annelies van Oss, telefoon 0412-641790.

WEEKBLAD ARENA - WEEK 43 - VRIJDAG 24 OKTOBER

17


Op 10 november in De Garf

Equal Opportunity Fund houdt informatieavond over Ghana

Jongerendisco De Fuik houdt op zaterdag 25 oktober een Halloween-discoavond. En het wordt griezelen: de zaal en omgeving van de Piramide wordt geheel in Halloween stijl versierd en DJ Mark draait weer als vanouds. De jongeren worden uitgenodigd om -met vrienden en vriendinnenverkleed naar de Piramide te komen en mooie foto’s te laten maken. Deze foto’s kunnen later bekeken worden op de website www.discodefuik.nl. Binnenkort komt er een vernieuwde site, waarop de jongeren ook zelf kunnen aangeven wat ze willen zien. Jongerendisco de Fuik doet ook mee met de Sponsoractie van Plus Van Bavel in Schaijk. Wie een volle spaarkaart van de supermarkt bij de Fuik inlevert, betaalt 50 cent entree in plaats van een euro. De discoavonden van De Fuik zijn bedoeld voor alle jeugd van groep 7 tot en met 15 jaar en duren van 19 tot 22 uur.

ZEELAND - Het Equal Opportunity Fund (EOF) houdt maandag 10 november een informatiebijeenkomst in dorpshuis De Garf in Zeeland. Albert Voet en Annie Manders brengen die avond met een diapresentatie verslag uit van hun laatste werkbezoek aan Ghana. Aanvang is om 20 uur.

et EOF, ook bekend onder de naam Stichting Gelijke Kansen, is een lokale organisatie. EOF steunt ontwikkelingsprojecten in verschillende delen van Ghana op het gebied van onderwijs, straatkinderen, gezondheidszorg, water, microkredieten en landbouw. Afgelopen zomer bezochten Albert en Annie als lid van EOF een aantal projecten.

Herfstactiviteiten RIGOM en KBO in Wapen van Reek Op verzoek van vele belangstellenden is besloten een presentatie van dit bezoek te verzorgen. Aan de hand van dia’s nemen ze het publiek mee naar het uiterste noorden van Ghana. Ze vertellen over hun bezoek aan de dorpen waar waterputten geboord zijn en waar vrouwen-

De stichting maakt zich ook sterk voor onderwijs in Ghana.

Het EOF steunt ontwikkelingsprojecten in Ghana op het gebied van onder meer water. groepen een microkrediet hebben gekregen. Men krijgt informatie over de start van de bouw van het gehandicaptenproject in Wa en over een landbouwproject en gezondheidskliniek. Extra aandacht is er voor het straatkinderenproject en de tienermoeders. Met name over het onlangs gestarte project, het maken en verkopen van tassen,

gemaakt van waterzakjes. Deze tassen zijn op de avond te koop. Aanmelden Aanmelden voor de informatieavond kan tot 3 november, telefonisch (464939 of 453601) of via e-mail: anniemanders@home.nl of avoet@home.nl. Als tegemoetkoming in de kosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Blaas- en percussiemuziek

Muziekvereniging St. Hubertus heeft lesplaatsen beschikbaar

Zonnebloem Ravenstein start ledenwerfactie RAVENSTEIN - De afdeling Ravenstein en omstreken van stichting De Zonnebloem houdt een telefonische ledenwerfactie. Tijdens deze actie wordt gezocht naar mensen die vrijwilligerswerk voor zieken en gehandicapten financieel willen ondersteunen. Ook wordt getracht mensen die zich actief als vrijwilliger in willen zetten te vinden. Het werk van De Zonnebloem bestaat uit het regelmatig bezoeken van mensen met een fysieke beperking en het organiseren van dagactiviteiten en aangepaste vakanties. Het gaat om mensen die vanwege een slechte gezondheid en mobiliteitsproblemen aan huis gebonden zijn en veel behoefte hebben aan sociaal contact. Via vakanties, dagjes uit en bezoek door vrijwilligers probeert de Zonnebloem eenzaamheid en isolement te voorkomen. De Zonnebloem is onder het motto “De Zonnebloem kleurt je wereld”een grootschalige publiekscampagne gestart om de dagactiviteiten in de schijnwerpers te zetten. Jaarlijks trekken 40.000 vrijwilligers er samen met zieken en gehandicapten op uit om samen naar een museum, concert of een bezienswaardigheid te gaan. Daarbij zorgt De Zonnebloem voor de benodigde hulpmiddelen en medische of verpleegkundige begeleiding. De telefonische werfactie loopt van 27 oktober tot en met 4 november. Door de actie hoopt De Zonnebloem een forse uitbreiding van het ledenbestand en meer financiële ruimte te realiseren. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Bets de Fijter, 0486-412480. Ook kan gekeken worden op www.dezonnebloem.nl.

18

De Fuik houdt Halloween Party voor jeugd in Schaijk

HERPEN - Muziekvereniging Sint Hubertus uit Herpen, Overlangel en Keent heeft plaatsen vrij bij haar muziekopleiding. Docenten Kees van Vliet -hoornblazer bij het orkest van de koninklijke luchtmacht- en Anton Wubbels eigenaar van Wubbels Drums en Music - brengen leerlingen de grondbeginselen van blaas- en percussiemuziek bij. Daarna volgt verdere scholing om een A-diploma te behalen. Hiermee kan aangeschoven worden bij de brassband of percussiegroep. Tijdens de opleiding worden de leerlingen zo snel mogelijk bij het Studieorkest ondergebracht. Daarmee kan al in een vroeg stadium van de opleiding genoten worden van het gezamenlijk spelen van muziek. De lessen vinden plaats in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen. De lessen voor de percussieopleiding zijn op maandag, de blaasmuzikanten spelen dinsdag. Het Studieorkest repeteert ook op dinsdag. De opleiding kan gevolgd worden vanaf groep 5 van de basisschool. Voor aanmeldingen of meer informatie kan contact opgenomen worden met Christa Siebers, 0486-413755.

In de Oude Bowling

Kunst Adelt Schaijk speelt tragikomedie SCHAIJK - Na de succesvolle uitvoering van De Knop vorig jaar speelt de Schaijkse toneelvereniging Kunst Adelt dit jaar ‘Chez Dolly Encore’. Deze tragikomedie, geschreven door José Frehe en Rob van Vliet, bestaat uit drie bedrijven. Het stuk speelt zich af in een nachtclub, waarin zich allerlei komische, maar ook minder komische zaken afspelen. De uitvoeringen vinden plaats op donderdag 6, vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 november, telkens vanaf 20 uur. Plaats van handeling is Gasterij In de oude Bowling aan de Runstraat in Schaijk. Toegangskaarten kosten zeven euro en verkrijgbaar bij Bruna Spijkers in Schaijk, 0486-461560. Ook aan de zaal kan een kaartje worden gekocht.

REEK - De RIGOM en KBO Reek houden verschillende herfstactiviteiten voor 55-plussers. Op woensdag 29 oktober is vanaf 11.30 uur deel te nemen aan een herfstdiner. Vervolgens start om 13.30 uur de informatiebijeenkomst ‘Computeren, ook voor u’. Deze middag wordt verzorgd door de KBO en de RIGOM. Bert Roex, coördinator computerhoeken RIGOM geeft een presentatie over computeren en de mogelijkheden hiervan. Daarna kan in de computerhoeken gekeken worden naar verschillende demonstraties en is het zelf werken met een computer uit te proberen. Aanmelden voor het herfstdiner kan tot en met zaterdag 18 oktober bij Marian Linders, 0486-422078. Deelname hieraan kost 8 euro. Deelnemen aan de informatiebijeenkomst ‘Computeren, ook voor u’ kan zonder aanmelden en is gratis.

Huisselings Koor zoekt nieuwe leden HUISSELING - Het Huisselings Koor zoekt nieuwe leden. De klank bij koorzang wordt beter naarmate er meer leden zijn. Het koor bestaat op dit moment uit ongeveer dertig zangers en zangeressen. Het Huisselings koor is sinds 1974 actief met verschillende optredens in de regio. Elk jaar verzorgt het koor een kerst- en passieconcert. Ook wordt jaarlijks een cabaretavond gehouden, waarbij koorleden op vrolijke wijze de draak met elkaar en zichzelf steken. Tenoren, bassen, sopranen en alten die zich aan willen sluiten bij het koor, worden uitgenodigd een avond vrijblijvend te komen kijken en luisteren. Voor meer informatie: Jan van Munster, 0486-411881.

Op vrijdag 24 oktober

Jeugdconcert voor basisscholen Landerd LANDERD - Om basisschooljeugd kennis te laten maken met klassieke en wereldmuziek houdt MuziS Landerd een concert voor leerlingen van de Landerdse basisscholen. Op vrijdag 24 oktober worden leerlingen van de groepen 6 en 7 vermaakt met allerlei muziekstijlen. Onder andere een stuk geschreven voor typemachine, vier mannen die op één instrument spelen en een pianist die verandert in een zigeunermuzikant zijn te bewonderen. Het concert wordt verzorgd door De Vier Virtuozen, bestaande uit Tim Kliphuis (viool), Ramon Dor (piano), Pieter van Lier (contrabas) en Jaap Koning (slagwerk). Zij laten de jeugd op educatieve en speelse manier beleven wat er allemaal te spelen valt met hun instrumenten. Het repertoire gaat van Bach via de blues naar Brazilië. Het neemt ook de Spaanse flamenco en de zigeunermuziek uit de Balkan mee. De jeugd is op school voorbereid op het concert door lesmateriaal dat alle gespeelde stijlen behandelt. In het verleden organiseerde MuziS vaker schoolconcerten, maar de laatste jaren is deze traditie niet meer voortgezet. Dankzij een financiële ondersteuning van de Rotary Land van Ravenstein en een extra subsidie van de gemeente Landerd is het dit jaar weer mogelijk zo’n concert te houden.

WEEKBLAD ARENA - WEEK 43 - VRIJDAG 24 OKTOBER


Feestelijke open dag op 23 november

Coppensmolen Zeeland viert 125-jarig bestaan ZEELAND - De Coppensmolen in Zeeland bestaat maandag 17 november precies 125 jaar. In het kader van deze mijlpaal vinden de komende weken diverse festiviteiten plaats rond de molen, die op maandag 6 oktober zijn wieken terugkreeg.

e Coppensmolen wordt door de bebouwing in de directe omgeving gehinderd in de windvang. “Door de wieken te voorzien van een stroomlijn draait de molen meer constant en wordt de windenergie beter omgezet in een draaiende beweging. Met de typische Van Busselwieken wordt de molen bovendien weer in oude glorie hersteld”, vertelt Cees van Dongen, vrijwillige molenaar op de Coppensmolen. Op 17 november 1883 werd de Coppensmolen voor het eerst aangemalen. De toenmalige eigenaar en molenaar Nicolaas Coppens, schreef dit heuglijk moment op de meelpijp van de maalzolder. Inmiddels 125 jaar later staat zijn molen

molen-quiz en is er voor de basisschoolkids een kleurwedstrijd. Een week later is er een feest voor genodigden. De gerestaureerde molen wordt dan officieel in werking gesteld door burgemeester en wethouders van Landerd. Cees van Dongen verzorgt die middag een presentatie, waarbij de restauratie en de Bussels stroomlijn centraal staan. Radioamateurs Zaterdag 22 november is er een speciale ‘call’ actief: PA125CWZ. Cees van Dongen: “Zoveel mogelijk radioamateurs proberen dan contact te maken met de Coppensmolen, soms zelfs van ver buiten Europa. Iedereen kan tussen 12 en 23 uur de activiteiten van de zendamateurs meemaken. Het zendcentrum in het stenen gebouw bij de Coppensmolen is tijdens deze uren vrij toegankelijk.”

De 125-jarige Zeelandse Coppensmolen heeft zijn wieken terug. nog steeds aan de noordzijde van Zeeland. Om dit jubileum te vieren hebben de vrijwillige molenaars van de Coppensmolen contact gezocht met het bestuur van Kerkstraat Noord. Samen hebben zij een feestelijk programma opgesteld. Het

Nieuwe textielcontainers in centrum van Zeeland ZEELAND - Onlangs zijn ter vervanging van de textielcontainers bij het inmiddels gesloopte Boerenbondsgebouw in Zeeland twee nieuwe textielcontainers geplaatst. Deze staan bij de glasbakken bij de C1000-supermarkt aan de Kerkstraat. De containers zijn geplaatst door de Stichting KICI- kledinginzameling. Het gedeponeerde textiel wordt door KICI ingezameld en vermarkt. Met de opbrengst worden goede doelen gesteund die bijdragen aan een duurzame wereld. Textiel dat herdraagbaar is krijgt een tweede leven in derdewereldlanden en Oost-Europa. Voor niet herdraagbaar textiel worden nieuwe toepassingen gezocht. Daarnaast bestaat in Zeeland nog steeds de mogelijkheid textiel af te geven bij de familie Van Dongen aan de Brand 15. Dit kan elke zaterdag van 9 tot 16 uur. Het gedoneerde textiel wordt hier door de Stichting Mensen in Nood ingezameld. De opbrengsten van de verkoop van kleding gaan naar noodhulpprojecten van Cordaid Mensen in Nood.

Thema-avond mantelzorgers Herpen en Ravenstein HERPEN/RAVENSTEIN - Het Steunpunt Mantelzorg houdt dinsdag 18 november een thema-avond voor mantelzorgers uit Ravenstein en Herpen. Deze bijeenkomst vindt plaats in De Valkenburcht in Ravenstein en duurt van 19.30 tot 21.30 uur. De avond staat in het teken van ontspanning voor mantelzorgers, die vaak een langdurige belasting ervaren door de zorg voor partner, ouder of kind. Tijdens de bijeenkomst vertelt Diana van Demen van massagepraktijk In Balans in Ravenstein over verschillende manieren van ontspanning van lichaam en geest. Het Steunpunt Mantelzorg geeft informatie en biedt praktische en emotionele ondersteuning. Voor nadere informatie kan men contact opnemen met een van de vrijwilligers van het steunpunt: Riny van Munster (411881), Cora Fleuren (411241), Will van Huisseling (411524), Emma Banken (413838) of Coos Vermeulen-Walk (412409).

feest begint met een gezinsdag voor de buurtbewoners. Op zaterdag 8 november komen de buurtbewoners om 14 uur bij de molen samen voor diverse activiteiten voor jong en oud. Ook doen buurtbewoners mee met een Coppens-

Op zondag 23 november sluiten de jubileumfeesten. ’s Middags is er tussen 14 en 16 uur een open dag met om 14.30 en 15.30 uur een dialezing. In de molen vinden rondleidingen plaats en bij goed weer wordt er

Theaterspoor

Circustheater Vati Courage in Wapen van Reek REEK - Zondag 2 november loopt het theaterspoor door Landerd. In het Wapen van Reek speelt Circustheater Meatball & Van De Camp om 14 uur de voorstelling Vati Courage, een eigenzinnige bewerking van Mutter Courage van Bertold Brecht. Vader en zoons Courage doen een spetterende circus act, tot de oorlog uitbreekt. De act valt in duigen, met circus valt geen droog brood meer te verdienen. Zoon Luigi kiest eieren voor zijn geld. Hij wordt soldaat in het leger. Flexibele werktijden, sigaretten en medailles in het vooruitzicht. Vader ruikt handel en trekt met Knoet naar het front. Knoet is bang voor de oorlog, het circus is zijn veilige haven. Daarom lokt vader hem mee met de belofte dat ze aan het front een circusact gaan geven. “Waar oorlog is zijn mensen. Waar mensen zijn is publiek. En waar publiek is…” Scène uit het stuk Vati Courage.

Giant Leap Rocketry speelt in De Raaf Schaijk SCHAIJK - Café De Raaf in Schaijk houdt een jaren zestigavond. Op 25 oktober geeft de band Giant Leap Rocketry een optreden. Deze band speelt een gevarieerd repertoire met muziek uit deze tijd. De avond begint om 21.30 uur.

Halloween-activiteit bij natuurcentrum Slabroek NISTELRODE - Natuurcentrum Slabroek in Nistelrode houdt een Halloweenactiviteit. Op vrijdag 31 oktober is deel te nemen aan een nachtelijke wandeling, waarbij gezocht wordt naar iets dat spookt in het bos. Tijdens de activiteit gaan kinderen met een volwassene het bos in. Hierbij krijgen zij het nodige aan materiaal mee. Bij terugkeer in het natuurcentrum wordt een eetbare paddenstoel gemaakt. Vertrekken is mogelijk tussen 19 en 20 uur. Deelname kost 2,50 voor volwassenen en 1,50 voor kinderen. Reserveren kan via telefoonnummer 0412-611945. Verzocht wordt zelf een oud laken en een zaklamp mee te nemen.

Vlooienmarkt in Vidi Reo Ravenstein RAVENSTEIN - In gemeenschapshuis Vidi Reo in Ravenstein vindt zondag 9 november van 10 tot 16 uur een grote vlooienmarkt plaats. Organisatie is in handen van Mix of Music. Dit Ravensteinse koor werkt aan een nieuwe grote theatershow in 2010. Het geld dat het koor met de vlooienmarkt verdient is deels bestemd voor de theatershow. Een kwart van de opbrengst gaat naar een goed doel, de stichting Youth Empowerment Africa. Deze geeft werkloze jongeren in Gambia weer een toekomst door hen bewust te maken van kansen en eigen kwaliteiten. Meer info: www.mixofmusicravenstein.nl

Willie Manders exposeert in bibliotheek Schaijk SCHAIJK - In de bibliotheek van Schaijk is tot 5 januari een expositie te zien met schilderijen van Schaijkenaar Willie Manders (64). Er hangen diverse werken die herkenbaar zijn voor mensen uit de omgeving. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de bibliotheek.

Maria de Goede toont glaskunst in Ravenstein RAVENSTEIN - Maria de Goede uit Asenray exposeert glaskunst in galerie Achter de Poort aan de St. Luciastraat 4 in Ravenstein. De expositie loopt nog tot het einde van dit jaar. De galerie is van vrijdag tot en met zondag van 13 tot 17 uur geopend. Meer info: www.achterdepoort.nl

Senioreninformatiemarkt in De Phoenix in Schaijk LANDERD - De gemeente Landerd en Stichting Belangenbehartiging Ouderen Landerd houden zaterdag 8 november van 12 tot 16.30 uur een senioren-informatiemarkt in De Phoenix in Schaijk. Doel van de informatiemarkt is de senioren van Landerd op de hoogte te houden van wat er allemaal mogelijk is om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen met voldoende aanbod aan activiteiten en diensten. BOL maakt meteen van de gelegenheid gebruik de resultaten van het ouderenproofproject tot nu toe en de plannen voor 2009 te presenteren.

Voor intocht Sinterklaas

Gemeenschapsbelangen Reek zoekt vrijwilligers Meatball & Van De Camp stonden al eerder in Reek. In het oude Wapen speelden zij De Kroon en de Zot - naar Shakespeare’s King Lear - en maakten grote indruk. De voorstelling Vati Courage is bedoeld voor kinderen vanaf zes jaar en hun ouders. Kaarten kosten drie euro en zijn te koop in het Wapen van Reek. Reserveren kan ook via telefoon 0413-247684 of email info@theaterspoor.nl.

REEK - Stichting Gemeenschapsbelangen Reek zoekt enthousiaste mensen die een handje willen helpen bij onder andere het organiseren van de intocht van Sinterklaas. Momenteel bestaat de vereniging uit drie leden. Dit maakt de organisatie tot een zware taak. Geïnteresseerden die willen helpen kunnen contact opnemen met Henny van de Elzen, 0486-472070.

WEEKBLAD ARENA - WEEK 43 - VRIJDAG 24 OKTOBER

19


SUPER CADEAUWEKEN BIJ VTU TELECOM Laptops • Navigatie • Playstation 3 • ASUS minilaptop • DS Lite

A p p l e i P h o n e n u o o k v e r k r i j g b a a r b i j V T U Te l e c o m v a n a f  1 , V T U Te l e c o m C e n t r u m z o n d a g o p e n 1 0 . 0 0 t o t 1 7 . 0 0 u u r Nokia 6500 Classic

LG KF 750 Secret

Samsung F480

Nokia 6300

Nokia 6500 Slide

Actie! Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

150 minuten p/m Per maand  12,95

200 minuten p/m Per maand  16,95

150 minuten p/m + surf en mail Per maand  24,95

150 minuten p/m Per maand  12,95

150 minuten p/m Per maand  12,95

Nintendo DS Lite + Samsung E 900

Tom Tom One EU + Nokia 2760

Nintendo Wii + Samsung B130

Acer Laptop 5315 + Nokia 2610

Playstation 3 + Samsung B130

Actie! Gratis

Gratis

Gratis

 129,-

 49,-

150 minuten p/m Per maand  12,95

150 minuten p/m Per maand  12,95

200 minuten p/m Per maand  16,95

200 minuten p/m Per maand  16,95

300 minuten p/m Per maand  24,95

Gratis Mobiel TV Nokia N96

LG Viewty

Samsung Omnia

HTC Diamond

Nokia N95 8Gb

Gratis Mail • internet • mobiel tv Per maand 195 min/sms Per maand  32,45

Gratis

Gratis

150 minuten p/m Per maand  12,95

Gratis

Mail • internet 300 minuten p/m Per maand  34,95

Mail • internet 100 min/sms p/m Per maand  23,50

Gratis 300 minuten p/m Per maand  24,95

Goedkoop mobiel bellen en sms’en met je eigen mobiel!!! 130 min/sms 240 min/sms 320 min/sms 480 min/sms

 7,95  9,95  13,95  28,95

Simpel Simonly

Telfort

Vodafone

Debitel KPN

Vooral bellen 120 min + 10 sms  2,50 240 min + 20 sms  5,00

50 minuten  2,95 100 minuten  4,45 200 minuten  4,95 300 minuten  7,95 400 minuten  13,95 500 minuten  17,95 Sms-bundels 25 sms  1,00 100 sms  2,00 1000 sms  10,80 Geen aansluitkosten

125 min + 50 sms  5,95 250 min + 75 sms  7,95 350 min + 100 sms  13,95 450 min + 75 sms  19,45 450 min + 150 sms  20,95

75 min + 25 sms  3,95 100 min / 50 sms  4,95 150 min + 100 sms  5,50 200 min / 100 sms  6,90 250 min + 75 sms  8,50 300 min / 150 sms  12,95

Vooral sms’en 80 min + 60 sms  2,50 160 min + 120 sms  5,00 Geen aansluitkosten Nummerbehoud mogelijk Contract 1 of 2 jaar ook verlengen

v.t.u. telecom Centrum St. Janstraat 35 in Intersport Superstore 0413 - 256552 Vrijdag koopavond

Aansluitkosten  10,Contract 2 jaar

v.t.u.telecom Boxmeer Spoorstraat 44 (0485) 57 16 53 Vrijdag koopavond

125 minuten 250 minuten 350 minuten 450 minuten

 4,95  6,95  11,45  17,45

Geen aansluitkosten Nummerbehoud mogelijk

v.t.u. telecom Uden Vluchtoord 10 0413 - 250003 ma.-vr. tot 21.00 uur za. 10.00 tot 17.00 uur

(Drukfouten voorbehouden, prijzen zijn vanaf prijzen.)

Geen aansluitkosten Contract 1 jaar Nummerbehoud mogelijk

v.t.u. repair & go reparatie en software Vluchtoord 10 ma.-vr. tot 17.00 uur

159110

KPN Flexibel


Fruit oogsten uit eigen tuin Alle soorten fruit moet men voorzichtig met de hand oogsten. Leg ze in kistjes of bakjes om ze zo min mogelijk te kneuzen. Niets is lekkerder dan vers geplukt, rijp fruit. De juiste oogsttijdstippen verschillen sterk per soort.

Het hoveniersvak is al heel oud. Sommige hovenierskunde stamt al uit de Romeinse tijd (bijvoorbeeld kunstsnoeiwerk), andere technieken uit de Middeleeuwen. Vroeger al waren hoveniers hoog in aanzien op de buitens en bij de paleizen. Zij zorgden voor aanleg en onderhoud van de groene lustwarandes, zodat er altijd wat te genieten viel en dat zo weel derig mogelijk. De vakkennis werd vaak generaties achtereen van vader op zoon(s) overgedragen.

De hovenier, een allround vakman Hoveniers wisten en weten alles over alle plantengroepen die in tuinen worden toegepast, maar ook over gezonde grond, waterhuishouding, beken en vijvers, uitgekiende verlichting, bouwwerken in de tuin, sproei-installaties en fonteinen, tuinkunst toepassen, natuursteen, beton, baksteen en tuinhout en vooral hoe je planten (alle soorten) gezond laat groeien, bloeien, vruchten dragen. En daarnaast kan een vakkundig, modern en gedegen opgeleide en in de praktijk getrainde hovenier ook perfecte tuinen ontwerpen, in iedere sfeer en stijl die men wenst.

Bij appels en peren is er verschil tussen zomerfruit (handperen en -appels) en bewaarfruit.

Steenvruchten, zoals pruimen, abrikozen en perziken, rijpen na de pluk niet na; die moet men dus voldoende rijp plukken. Hetzelfde geldt voor druiven en andere besvruchten. Pluk ze eetrijp. Bij appels en peren is er verschil tussen zomerfruit (handperen en -appels) en bewaarfruit. Een rijpe appel of peer laat los als hij aan het steeltje omhoog wordt gebogen of iets gedraaid. Te laat plukken geeft vruchten die niet houdbaar zijn. Bewaar vruchten liefst gekoeld, maar niet te lang. Bewaren in een koele schuur of kelder geeft meestal het beste resultaat. Onder droge omstandigheden droogt fruit uit: appels worden rimpelig, peren taai. In afgesloten plasticzakken verstikt het fruit; laat zo’n zak van boven open. Vanaf oktober is het trouwens dÊ periode om een vruchtboompje of -struik in de tuin te planten.

Plannen maken De herfst is een ideale tijd om samen met de hovenier een tuinplan te maken. Nieuw, renovatie of totale metamorfose, het maakt niet uit. A de grond (of een balkon of dakterras) heeft, maakt de hovenier er aan hand van iemands persoonlijke wensen een heerlijke tuin van. Vanaf november zijn de planten in rust, perfect om een tuin aan te (laten) leggen.

Hoveniers weten alles over plantengroepen die in tuinen worden toegepast.

Tuinverlichting: voor sfeer en veiligheid Tuinverlichting is er voor veiligheid en sfeer. Langs een looppad, bij een toegang, met of zonder bewegingsmelder. Continue verlichting met LED-armaturen verbruikt bijna geen stroom en de lampjes gaan tot wel 50.000 branduren mee. LED-lampen geven fel gericht licht. Sfeerverlichting vraagt om een uitgekiend spel met verschillende soorten stralers die zelfs in het terras kunnen worden ingebouwd. Sfeerverlichting is er voor iedere tuinstijl. Men kan kiezen uit armaturen in hardhout, hard-steen, rvs, koper en aliuminium. In de meest schitterende ontwerpen. Om er extra veel plezier van te hebben is een goed lichtplan onmisbaar. Als het spel met licht en schaduw geraffineerd wordt gespeeld kan het adembenemend zijn. Wees wel voorzichtig met te veel kleur.

10

WEEKBLAD ARENA - WEEK 43 - VRIJDAG 24 OKTOBER


Oktober is een prima periode om een nieuw gazon in te zaaien of slechte plekken bij te zaaien. De grasmat is dan nog voor de winter (weer) sterk en groen. Men kan in oktober ook verticu teren als dat nodig is (het ‘vilt’ uit de grasmat halen en lucht bij de wortels brengen). Vul kuilen op en vlak hobbels in het gras af.

Najaarstips voor het gazon oden leggen kan het hele jaar door (behalve als het vriest), dus ook nu. Blijf maaien zolang het gras groeit. Geef geen stikstofrijke mest meer, maar speciale najaarsmest voor het gazon is nu juist wel erg goed. Daar worden graswortels sterk van. Vaak wordt die mest samen met kalk (in één pakket te koop) gegeven om verzuring van de grond en mosgroei tegen te gaan. Kalk wordt langzaam door de bodem opgenomen. Wanneer men dat nu geeft, kan men in het voorjaar weer probleemloos

stikstofrijke groeimest geven die anders verkeerd met de kalk reageert. Men kan nu ook bolletjes in het gazon planten (sneeuwklokjes, krokussen, narcissen) die volgend voorjaar zullen bloeien. Heel belangrijk: hark regelmatig blad van het gras af. Als afgewaaid herfstblad er te lang op blijft liggen, kan het gras eronder gaan schimmelen.

Oktober is een prima periode om een nieuw gazon in te zaaien of slechte plekken bij te zaaien.

Goed planten Oktober is een uitstekende periode om kluitgoed te planten (bomen, struiken en coniferen die men met grond in een gaaslap rond de wortels koopt). Vanaf oktober heeft men de hele winter de tijd om bomen en heesters te planten die men met ‘kale wortels’ (geen grond rond de wortels) koopt. Planten die in pot of container zijn gekweekt , kan men het hele jaar door planten. Maar voor alles geldt: nooit inplanten als het vriest of als de grond nog bevroren is. Inplanten in het najaar heeft het voordeel dat de planten de hele winter de tijd hebben om goed te Oktober is een uitstekende periode om kluitgoed te planten. bewortelen, zodat ze er volgend voorjaar al stevig bijstaan. Dat geldt ook voor de vaste planten die men nu plant. Maak altijd een voldoende ruim plantgat en verbeter de bodem en de grond die in het plantgat wordt teruggebracht, met lekker veel compost. Druk de grond na het inplanten goed tegen de wortels aan. Plant even diep als de plant in z’n pot of op de kwekerij heeft gestaan (wat onder de grond zat is bruin, daarboven is het groen). Een boompaal plaatsen? Sla die dan eerst in het gat, daarna pas de boom erbij. Maak een gaaslap in het plantgat los en spreid hem uit; niet eronderuit trekken). Geef na het inplanten goed water, ook als de grond vochtig is, om de grond extra goed tussen de wortels in te spoelen.

WEEKBLAD ARENA - WEEK 43 - VRIJDAG 24 OKTOBER

11

Arena week 43 2008  

Arena week 43 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you