Page 1

F

E

S

T

I

V

A

L

K

R

A

N

T

STREEKFEEST Opbrengsten naar gemeenschap

4-5

Gelukkig hebben we de foto’s nog

6-7

Het stREEKfeest viert vijfjarig bestaan uitbundig

De mensen van stREEKfeest

‘WE DRAGEN ALLEMAAL REEK EEN WARM HART TOE’ Wat begon als een idee in de kroeg is uitgegroeid tot een meerdaags evenement. Na vijf jaar is het stREEKfeest niet meer weg te denken. Diverse grote namen hebben inmiddels op het podium van het Reekse muziekfestival gestaan. Maar hoe kom je van cafépraat tot dit resultaat? Grondleggers Jan Overeem en Guus Weitzel vertellen hoe het allemaal ontstaan is.

N

et als bij veel goede ideeën staat ook bij het stREEKfeest alcohol aan de basis. “Ik ben in 2007 met de carnavalsclub meegeweest naar de wijnfeesten”, blikt Overeem terug. “Dat weekend hebben we veel plezier beleefd. Toen ik zag welke dingen er allemaal gebeuren op zo’n regionaal evenement begon het bij mij te borrelen. Ik had eigenlijk nog geen flauw benul over de invulling, maar één ding stond voor mij als paal boven water: ik wilde iets doen voor het dorp om het wij-gevoel te promoten. Met die gedachte ben ik een paar weken later naar Guus gestapt.” De mannen laten het plan een jaartje sluimeren. Als ze elkaar de volgende carnaval tegen het lijf lopen zijn ze allebei nog steeds enthousiast. Ze besluiten in het dorp te polsen of er meer animo is. “Al snel hadden we een club van negen man bij elkaar”, weet Weitzel nog. “Dat waren Nico Merkx, Titus Engbers, Willem Engbers,

Eric Boll, Cor Bloemers, Raoul van den Bosch, Jan en ik. De klik was er direct. Daarnaast was de groep heel divers en iedereen bracht zijn eigen kwaliteit mee. We dragen allemaal het dorp een warm hart toe en dat heb je nodig.” ‘We gaan ervoor’ Het eerste wat de groep doet is de slapende Stichting Evenementen Reek (SER) nieuw leven in blazen door het in goed overleg over te nemen. Na de zomer van 2008 komen de mannen bij elkaar om te brainstormen. De plannen worden al vrij snel concreet. Jan: “Ik kan me de beslisavond nog goed voor de geest halen, dat was een mooi moment. We hadden een grove begroting opgesteld en een aanname gemaakt over de hoeveelheid sponsorgeld dat we binnen konden halen. Al met al was dat best zorgelijk, want het was lastig de risico’s in te schatten. Maar die avond hebben we alle negen besloten: ‘we gaan ervoor!’ Dat maakte bij mij iets los.”

In de allereerste plannen gaat het om de organisatie van een eendaags evenement. “We wilden iets opzetten rondom Koninginnenacht”, licht Guus toe. “Dat was best gewaagd, want veel jeugd trekt dan naar de grote stad. Bij het huren van de tent kwamen we echter tot het besef dat je die minimaal een week hebt staan. Dat is de reden geweest om een programma op te stellen voor meerdere dagen. Het resultaat was geweldig. Het leeft nu meer dan het ooit heeft gedaan.” ‘Opbouwen’ Terugkijkend zegt zowel Jan als Guus dat de eerste editie veruit de spannendste is geweest tot nu toe. “Je moet zoiets van nul af aan opbouwen”, weet Overeem. “Dat is vooral financieel lastig. Gelukkig hebben we dat jaar alle rekeningen kunnen betalen.” De positieve reacties zijn overdonderd en daarom hoeft het bestuur niet lang na te denken. ‘Dat moeten we weer doen’, was de unanieme mening. Wel wordt de tweede keer gekozen voor een andere locatie. Guus: “Het voetbalveld aan De Scheenen had toch z’n beperkingen. Het lag uit het zicht en midden in het dorp, dus dan krijg je te maken met geluidsoverlast. Daarnaast was er

in de politiek sprake van de bouw van een nieuwe basisschool. Dus zijn we op zoek gegaan naar een alternatief. Nu zitten we op een prachtige plek en kunnen we onze sponsors iets bieden door reclame te maken met doeken langs de Rijksweg.” ‘Slagvaardiger’ Na verloop van tijd begint het toch een beetje te kraken in het bestuur. “Je merkte dat de chemie langzaam verdween”, geeft Jan aan. “We werden besluiteloos en kwamen overal op terug. Als we op die voet door waren gegaan hadden we zeker schade opgelopen. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook privérelaties liepen gevaar. Dus na drie jaar hebben we besloten het clubje kleiner te maken. Dat was eigenlijk binnen tien minuten geregeld. En dan overdrijf ik niet. Het resultaat is een bestuur van vijf personen. Eric Boll, Raoul van den Bosch, Guus en ik, aangevuld met nieuweling Mark Princen. Vanaf dat moment zijn we gaan werken met commissies. De oud-bestuursleden zijn bijna allemaal op een of andere manier actief gebleven binnen de organisatie. Het voordeel voor ons is dat we nu veel slagvaardiger zijn.”

14 - 15 Naast hard werken om het stREEKfeest op poten te zetten, genieten beide mannen op hun eigen manier van het festival. Bij Jan zit dat voornamelijk in het voortraject. “Samen met de jongens dit elk jaar weer organiseren is fantastisch”, zegt hij. “Het is geweldig om al die vrijwilligers aan het werk te zien. Daar ben ik ontzettend trots op. Niemand doet het om er zelf beter van te worden, iedereen staat er voor de gemeenschap. Neem bijvoorbeeld de verkeersregelaars, die zijn er altijd, in weer en wind. Daar heb ik respect voor en daar mag best wat meer waardering voor zijn.” Op de feestavonden zelf kan Jan genieten tot ongeveer 23 uur. “Dan is het vaak mooi geweest. Sommigen hebben dan iets te veel alcohol achter de kiezen, ook mensen van mijn leeftijd. Als ik die door het lint zie gaan dan denk ik ‘waarom doe ik dit nog?’ Dat is jammer.” Guus pakt door de avond heen zijn momenten. “Wanneer ik mensen een geweldige tijd zie hebben kan ik daar echt van genieten. Dat is namelijk waar we het voor gedaan hebben. Dan kan ik na afloop met een tevreden gevoel gaan slapen. Het stREEKfeest is voor en door Reek. En dat is prachtig.”

1


2


De geschiedenis, het eerste lustrum en de toekomst van het stREEKfeest

NA VIJF JAAR NIET MEER WEG TE DENKEN Het organiseren van evenementen zit Reekenaren in het bloed. We kennen ambitieuze projecten als de Achilles-eeuwfeesten, het promsconcert van Harmonie Semper Cresendo en de eigen Reekse revue. Maar ook oudere evenementen als De Week van Reek, het vroegere internationale folkfestival georganiseerd door ‘t Kulleke of de regionale volksdansfeesten op het Kennedyplein spreken tot de verbeelding.

R

eek ziet als klein dorp veel winkels en voorzieningen verdwijnen, maar is het juist als beste in staat om een goed verzorgd en kwalitatief hoogwaardig evenement op te zetten. Dit terwijl pogingen van andere dorpen in de regio om een feest of festival te organiseren al snel stranden in eenmalige of tijdelijke evenementen. Het stREEKfeest is het gevolg van een hechte gemeenschap die het beste in elkaar weet boven te brengen en telkens de lat probeert te verhogen. Het vinden van vrijwilligers is dan ook geen enkel probleem om het voortbestaan te kunnen waarborgen. Ontwikkeling Het begon enkele jaren geleden toen de leden van Stichting Evenementen Reek de koppen bij elkaar staken om iets nieuws te organiseren. Een gemengd gezelschap van enkele leden van de Achilles-familie, ondernemers en ervaren mensen die voorheen kermisfeesten, wielerrondes of braderieën organiseerden kwam bij elkaar met de vraag wat past er nu in deze tijd. Het gemis aan een echt dorpsfeest, maar ook het ontbreken van regionale muzikale evenement zagen ze al snel als unieke kans. En zo werd het idee rondom Koninginnedag verder uitgewerkt en werd in 2009 het eerste stREEKfeest gehouden op het voetbalterrein aan De Scheenen met artiesten als Band Zonder Banaan, Die Lustige Schlagerfreunden en Wipneus en Pim. Na het doorslaande succes van het eerste jaar, werd uitgekeken naar een ander terrein om uit te kunnen breiden, gezien beperkingen ten aanzien van geluidshinder en vervoerslogistiek. Een ideale plek werd gevonden tegenover het tankstation aan de Mgr. Borretstraat nabij de rotonde.

De formule van het stREEKfeest wordt gevonden in een mix aan feestmuziek, nostalgie, dance en muziek voor de rockliefhebber. Interactief De variëteit van het stREEKfeest wordt gekenmerkt door acts met een hoog interactief gehalte. Denk bijvoorbeeld aan Loco Loco Disco Show en Crazy Piano’s. Voor de liefhebbers van feestrock en pop stonden WC Experience, Mooi Wark en Pater Moeskroen op het podium. Aanstormende en gerenommeerde artiesten uit het festivalcircuit bezochten Reek, zoals de Memphis Maniacs, De Coronas en de Zingende Fresia’s. Dit alles aangevuld met talent uit de regio: Rattlesnake Shake, Brabantse Toppers, Mari en de Maries en DJ Juelzz. Niet te vergeten zijn de acts van weleer die de nodige nostalgie oproepen; Hermes House Band, Vengaboys en Mental Theo.

Het eerste jaar is BZB de publiekstrekker.

Naast het officiële muziekprogramma wordt de feesttent beschikbaar gesteld aan bands met artiesten van eigen Reekse bodem, Promsconcerten en lokale initiatieven voor kinderen door onder andere Zorgboerderij Reek en Stichting Gemeenschapsbelangen Reek. Een feest bedoeld voor de hele gemeenschap en we denken dat

De Loco Loco Disco Show in 2011.

COLOFON Oplage 16.000 Concept Bureau Kett Ontwerp Ilse Hofs Redactie Paul Verstegen Loek Willems Fotografie Jonathan van Casteren Sergio Boutkan Paul Verstegen e.a. Druk Drukkerij Vorsselmans Huis-aan-huisverspreiding met weekblad Arena in de gemeente Landerd, gemeente Grave en voormalig gemeente Ravenstein. De stREEKfeest-festivalkrant is een eenmalig uitgave van Stichting Evenementen Reek (SER) ter ere van het eerste lustrum van het muziekfestival. Het evenement vindt plaats op zaterdag 27, zondag 28 en maandag 29 april op het evenemententerrein aan de Mgr. Borretstraat in Reek. www.streekfeest.nl

we daarin zeer geslaagd zijn. Zo zien we de jeugd niet meer massaal naar de grote steden trekken, maar hier blijven tijdens Koninginnenacht. Veel oud-Reekenaren en discogangers van voormalig café De Noordhoek grijpen het moment aan voor een jaarlijkse reünie op Reekse bodem. Elk wat wils Gezien het succes van de eerste vier edities van het stREEKfeest, lag het dit jaar voor de hand om uit te pakken met flinke namen en wellicht een extra grote artiest.

Gekozen is juist om niet veel af te wijken van het succesvolle format. De trouwe stREEKfeestgangers hoeven niet dieper in de buidel te tasten voor een extra grote naam, maar we kiezen voor het behouden van een gezellig feest met een bescheiden entreeprijs. Ook in 2013 zijn we daarin geslaagd door een mooie gebalanceerde programmering met voor elk wat wils. Het affiche bestaat uit de aanstormende talenten van het Osse Dearworld, een aantal artiesten die het stREEKfeest in eerdere edities mee op de kaart hebben gezet zoals Memphis Maniacs en Die Lustige Schlagerfreunden en een party in de vorm van festivalknaller FeestDJRuud. Ook is er weer plaats voor het feest der herkenning met Nederlandse grootheden als 2 Brothers on the 4th Floor en DJ Paul Elstak, samen goed voor maar liefst zeventien top-10-hits in de jaren negentig. In plaats van extra geld te investeren in een nog grotere programmering, willen we juist iets teruggeven aan de gemeenschap en onze vrijwilligers. Zo maken drie Landerdse verenigingen of stichtingen kans op een geldbedrag van 500, 300 of 200 euro. De vrijwilligers krijgen als dank voor hun inzet een gratis barbecue aangeboden op zondag 28 april, een dag die in het teken van familie staat. Met een gratis programma voor jong en oud en toppers als orkest Jersey en Fully Loaded, willen wij samen met iedereen onze verjaardag vieren. Gratis entree is er verder ook op 27 april voor iedereen die Willem, Wilhelmus of Willem-Alexander heet. Een knipoog naar de verjaardag van Prins Willem-Alexander en de toekomstige Koningsdag. Sponsors Wat doen we nog meer dit jaar? Deze speciale festivalkrant biedt de mogelijkheid om nog eens

terug te kijken. Verder is het een blijvende herinnering aan het eerste lustrum en een manier om de sponsors, die noodzakelijk zijn, eens in het zonnetje te zetten. Zeker in deze economisch lastige tijden mag de steun voor onze sponsors wel eens extra benadrukt worden. Het is niet vanzelfsprekend om telkens aan te kloppen en je handje op te houden. Kortom stREEKfeest trakteert en pakt uit! Meer feest voor hetzelfde geld is het devies. Beleving staat voorop We hebben niet de pretentie een massaal feest of festival te worden voor duizenden bezoekers, maar houden als doel een feest voor een aantrekkelijke prijs voor de regio rondom onze nationale feestdag. Dit jaar nog Koninginnedag, maar volgend jaar voor het eerst Koningsdag met Willem-Alexander op te troon. Het doel is om elke keer nog meer kwaliteit toe te voegen aan het stREEKfeest. De beleving staat voorop. Zo komt er voor de aankleding een unieke eigen ingang, voor Reek met de Witte Molen als symbool. Uiteraard worden ook het terrein en de tent sfeervol aangekleed met bijzondere verlichting en een nieuw snufje techniek. Daarnaast introduceren we met gepaste trots ons eigen anthem, gecomponeerd door DJ Juelzz. Alles met het oog op herkenbaarheid en continuïteit. Zo is een gezellig feestje in 2009 uitgegroeid tot een stabiel en niet meer weg te denken jaarlijks evenement en zullen we ook hierin blijven investeren voor de toekomst.

3


Dweilorkest Ongerakt, SJB Zeeland, Jong Nederland Reek en Scouting Schaijk

BEPAAL WELKE VERENIGING WINT De lijnen zijn gesloten, de stemmen zijn geteld. Het was erg spannend de laatste paar stemuren. Zo spannend zelfs dat er sprake is van een gedeelde derde plaats. Om loting te voorkomen hebben wij besloten vier verenigingen te nomineren. Dweilorkest Ongerakt, SJB Zeeland, Jong Nederland Reek en Scouting Schaijk gaan nu voor de laatste keer strijden om de stemmen van de bezoekers van het stREEKfeest.

4

Omdat er een extra organisatie is doorgedrongen tot de laatste ronde heeft het bestuur besloten het beschikbaar gestelde bedrag te vergroten naar 1.200 euro, zodat we niet hoeven te tornen aan de eerder vastgestelde prijzen.

Hoe de taart verdeeld gaat worden is aan de bezoekers van het festival. Die kunnen op zaterdag 27 en maandag 29 april stemmen met hun toegangsbewijzen. De top vier gaat er respectievelijk met 500, 300, 200 en 200 euro vandoor.

DWEILORKEST ONGERAKT

SCOUTING SCHAIJK

Mark Kouwenberg komt met een glasheldere beredenering waarom Dweilorkest Ongerakt de meeste stemmen moet krijgen. “Wij houden van het bouwen van een feestje, daarbij sluiten we het drinken van een pilsje zeer zeker niet uit. En alsof dat nog niet genoeg is, is een dweilorkest voor ons dorp een waardevol bezit. Wat zou Reek zijn zonder Ongerakt? In ieder geval een stukje saaier. Wij verhogen overal waar we komende de feestvreugde, binnen het eigen dorp tot ver daarbuiten. Zelfs in het buitenland staan de mensen enthousiast mee te zingen, dansen en hossen. Eigenlijk trakteren wij heel veel mensen iedere keer opnieuw op een stukje geluk, en dat al jarenlang. We doen dit graag, met liefde en plezier, in goede harmonie en samenspel. Als de bezoekers van het stREEKfeest voor ons kiezen zullen wij hen later rijkelijk en muzikaal belonen.”

Scouting Schaijk is een bloeiende organisatie die bestaat uit ongeveer honderdvijftig jeugdleden en rond de veertig kaderleden. De vereniging blinkt uit door het grote aantal jonge vrijwilligers dat iedere week weer een leuk, actief programma verzorgt voor de jeugd. “Bij ons krijgen kinderen en jongeren de ruimte zich te ontplooien. Ze leren initiatief te nemen en verantwoordelijkheid te dragen. Tevens worden ze uitgedaagd en krijgen essentiële waarden mee. Daarbij leren ze wat respect voor elkaar is. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en hebben ze volop plezier. Voor de meesten is scouting een soort georganiseerd kattenkwaad. Het programma van Scouting Schaijk biedt kinderen en jongeren de mogelijkheid hun houding te zoeken en te vinden tegenover andere jongens en meisjes, tegenover andere mensen, tegenover de natuur, andere landen en de maatschappij.”

SJB ZEELAND

JONG NEDERLAND REEK

Stichting Jeugdbelangen Zeeland heeft een duidelijk doel voor de bijdrage van het stREEKfeest. “Wij willen graag het project Sunday Experience onder de aandacht brengen”, zegt Geert van Rooij. “Dit is een evenementenmiddag voor de Landerdse jeugd van twaalf tot achttien jaar. Deze jongeren willen wij een groter aanbod geven van uitdagingen en vermaak binnen de eigen gemeentegrenzen. De organisatie is al enige tijd aan de gang om alles rond te krijgen voor de volgende editie, die zondag 8 september plaatsvindt. Vrijwilligers uit Reek, Schaijk en Zeeland zetten gezamenlijk de schouders eronder. Doelstelling is om minimaal vierhonderd kinderen te bereiken. Voor een geringe eigen bijdrage kan de jeugd zich een hele middag met elkaar vermaken, op welke manier dan ook. Ieder op zijn eigen kracht en met zijn eigen uitdaging.”

Volgens Jong Nederland zit er weinig verschil tussen hun organisatie en het stREEKfeest. “We hebben allebei hetzelfde doel. Dat is iets betekenen voor Reek en haar inwoners. Beiden zorgen we dat er iets te doen is in ons dorp. Stiekem zijn wij best wel trots op de organisatie en vrijwilligers van het stREEKfeest. Creativiteit, een scala aan organisatorisch talent en een realistisch inzicht in het belang van vrijwilligers voor een initiatief als dit; zijn dat niet de toverwoorden die hebben geleid tot het succes van het stREEKfeest? Het merendeel van de oprichters is zelfs lid geweest van Jong Nederland. Bij ons zijn die talentjes geprikkeld, gevormd en gestimuleerd. Wij hopen dat we allebei nog lang bestaan. En dat wij nog meer talentjes mogen vormen die dit soort initiatieven in Reek met ziel en zaligheid ondersteunen.”


De opbrengsten vloeien terug naar Reek

STREEKFEEST EN DE GEMEENSCHAP Stichting Evenementen Reek (SER) heeft een lange geschiedenis als het gaat over organiseren van activiteiten voor ons dorp. De doelstelling van de stichting is de leefbaarheid van Reek vergroten, of in ieder geval overeind houden. Dit doen zij niet alleen door zelf dingen op te pakken, maar ook door andere verenigingen, clubs of organisaties financieel te steunen. Zo laat het bestuur de opbrengsten terugvloeien naar de gemeenschap. “Dat is altijd al zo geweest en daar gaan wij gewoon mee door”, stelt voorzitter Guus Weitzel.

D

oor de jaren heen heeft het stREEKfeest een bijdrage geleverd aan meerdere Reekse activiteiten. Met een eventueel positief saldo ondersteunt de stichting clubs die iets voor de lokale samenleving betekenen. Zo mocht kindervakantiekamp Kelekeet rekenen op financiële steun in haar opstartjaar, de biljartclub kreeg een bijdrage om een keer rond te gaan met warme hapjes tijdens een toernooi en Harmonie Semper Crescendo deed een beroep op de stichting voor het vieren van het zeventigjarig bestaan. Bij de eerste editie van de kerstmarkt bij Het Wapen van Reek deelde SER gratis chocomel, glühwein en kerststol uit aan het publiek.

Nu moet niet iedere vereniging denken dat zij zomaar bij het bestuur aan kan kloppen. “Wij zijn geen sponsorclub”, zegt Guus. “In onze statuten staat dat SER initiatieven steunt ten faveure van ons dorp. Het moet Reek en Landerd ten goede komen. Het hoeven ook niet per se activiteiten te zijn. Stel dat de kerk een nieuwe klok nodig heeft, dan is het mogelijk dat wij daaraan bijdragen. Daarnaast moeten we natuurlijk ook onze eigen broek ophouden. Maar doordat we het niet voor eigen gewin doen, wordt het stREEKfeest heel breed gedragen.” Guus is blij als hij ziet wat er in Reek allemaal gebeurt. “Je merkt dat als je met een paar man de

De eerste editie van Kelekeet is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het stREEKfeest.

schouders eronder zet, je veel voor elkaar krijgt”, gaat hij verder. “Wij mogen best trots zijn op ons dorp. De activiteiten die plaatsvinden hebben een goede weerslag op de leefbaarheid.” Dit jaar staat het stREEKfeest zelf ook stil bij een jubileum. Het muziekfestival bestaat inmiddels alweer vijf jaar. Na vier succesvolle

en drukbezochte edities vindt de organisatie het tijd om iets terug te doen voor de gemeenschap. Daarom stelt het bestuur 1.000 euro beschikbaar voor lokale initiatieven. Dertien verenigingen, clubs en stichtingen meldden zich hiervoor aan. Na een spannende stemweek, waarin de spanning af en toe te snijden was, rolden er

niet drie maar vier genomineerden uit de bus. Zaterdag 27 en maandag 29 april gaan dweilorkest Ongerakt, Stichting Jeugdbelangen Zeeland, Jong Nederland Reek en Scouting Schaijk strijden voor de poen. De taart, die 1.200 euro waard is, wordt verdeeld in vier stukken van 500, 300, 200 en 200 euro.

Kunstwerken Boerderij te bewonderen op familiedag Het oog wil ook wat. Daarom heeft een groepje bewoners van De Boerderij speciaal voor het stREEKfeest een aantal kunstwerken gemaakt. De creaties zijn zondag 28 april tijdens de familiedag te bewonderen. Wie iets moois ziet, kan het aanschaffen, want alles is die dag te koop.

De twintig bewoners van De Boerderij zijn (jong)volwassenen van 16 tot en met 55 jaar oud met autisme, met een normale begaafdheid en met de wens om in groepsverband te wonen. Het doel van de woonwerkvoorziening is om bewoners met autisme in staat te stellen om onder professionele begeleiding en behandeling zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan de samenleving. De bewoners Femke, Daniël, Ilja, Joris, Helma, Hans, Joanne, Geertjan, Mats en Martie zijn al sinds januari in de weer om de meest prachtige producten dit maken. Dit alles onder begeleiding van Marian Bouwman. “Na het verzoek van het stREEKfeest heb

ik meteen een map gemaakt met allerlei leuke ideeën”, vertelt ze. “Die heb ik verzameld met de bewoners van De Boerderij en hun specifieke interesses in het achterhoofd.” Knuffelkleed Een van hen is Femke. Zij is bezig een groot knuffelkleed te naaien. “Dit is heel erg leuk”, zegt ze. “Ik ben er achtergekomen dat ik naaien en borduren wel leuk vind. Daar wil ik vaker iets meedoen. Het is gewoon fijn om af en toe iets anders te proberen. Zolang ik maar creatief met mijn handen bezig kan zijn.” Naast het knuffelkleed, zijn er veel meer creaties. Zoals een gebor-

duurde stoel, een gotisch raam en een canvas met alle seizoenen. Het thema bloemen keert ook

regelmatig terug. Niet alleen op schilderijen, maar ook als keramiek. Hans, de sterschilder van De Boerderij, laat zijn penseel het werk doen. Dit alles is zondag 28 april te zien tijdens de gratis familiedag op het stREEKfeest. Om 11 uur beginnen de Koningsspelen voor de kinderen, gevolgd door Kindertheater 4+. Voor de ouderen treedt Jersey op en Fully Loaded sluit een gezellige dag af. Aan het eind van de middag gaat de grote stREEKbbq aan.

5


6


Kijk voor meer herinneringen op onze Facebookpagina

GELUKKIG HEBBEN WE DE FOTO’S NOG Het stREEKfeest heeft al vier succesvolle edities achter de rug. Het lijkt misschien niet veel, maar tegelijkertijd is er zoveel gebeurd. Gelukkig is bijna alles vastgelegd door onze huisfotograaf Jonathan van Casteren. Dan kan het nageslacht in de toekomst zien hoeveel lol wij hebben. Alhoewel het misschien beter is dat sommige foto’s het daglicht nooit meer zien. Ook dit jaar gaan we weer voor een aantal gedenkwaardige herinneringen. De eerste gedachte als we ‘s ochtends wakker worden? Gelukkig hebben we de foto’s nog!

7


8


Dearworld, Memphis Maniacs, FeestDJRuud en DJ Juelzz

WILLEMS VERJAARDAG - ZATERDAG 27 APRIL Op de 46e verjaardag van onze aanstaande koning, WillemAlexander Claus George Ferdinand van Oranje, heeft ook Stichtingen Evenementen Reek (SER) een feestje te vieren. Dat is namelijk de dag dat de vijfde editie van het stREEKfeest losbarst op het evenemententerrein aan de Mgr. Borretstraat in Reek. Het eerste lustrum van het muziekfestival wordt gedenkwaardig. Zaterdag 27 april begint het feest met Dearworld, Memphis Maniacs, FeestDJRuud en DJ Juelzz.

Intens en rauw Dearworld is een naam waar niemand meer omheen kan. Na diverse bezoeken aan de studio van 3FM en strakke optredens op festivals wint de Osse formatie steeds meer aan bekendheid. Hun geluid? Elektro met stevige rockinvloeden. Hun droom? Iedereen in het publiek laten dansen op hun zelfgeschreven nummers. De muziek van Dearworld ligt ergens tussen elektrohouse en rock. Deze bijzondere combinatie zorgt voor energieke en zeer dansbare platen. De band haalt onder meer inspiratie bij Radiohead, Muse en Depeche Mode. De liveshows zijn intens en rauw,

met een ongebruikelijke mix van synthesizers en beats. Zanger Robin Borneman kan het ene moment een gevoelige noot pakken en daarna waanzinnig uithalen. De kracht van Dearworld is niet onopgemerkt gebleven in de mu- ziekbusiness. In hun korte bestaan heeft de band al diverse successen gehad. Zoals het winnen van de Next Best Band competitie, optredens bij 3FM, Solar Festival en als support act bij de internationale acts Motor (USA) en Vive La Fête (BE). Momenteel werken de vier mannen aan hun debuutalbum, dat gepland staat voor komende zomer. Zanger Robin Borneman, drummer Ronnie van Helvoirt, toetsenist Huub van Loon en bassist Evert Doomernik.

Masters of mash-up Wie Memphis Maniacs zegt, zegt feest. De masters van de mash-up keren terug naar het stREEKfeest. De formatie gooit met ingenieus muzikaal knip- en plakwerk onverwachte combinaties van hits uit zeer uiteenlopende genres over, achter en door elkaar. Hun uiterst explosieve show laat het publiek keer op keer in verbazing en extase achter. Memphis Maniacs heeft de kracht van een live band die klinkt

Waar is dat feestje? als een DJ. Na hun doorbraak tijdens Noorderslag 2011 overtuigde het succesvolle collectief op ongeveer zestig zeer uiteenlopende festivals, waaronder Parkpop, Concert at Sea, Dance Valley, Oerol en Valtifest. Het sprookjesachtige jaar werd afgesloten met een clubtour langs achttien poppodia die resulteerde in dampende dansvloeren en uitverkochte zalen.

Met een arsenaal aan partytricks tovert FeestDJRuud elke party om tot een wervelwind van gekkigheid. Zijn vrolijke sound kent geen grenzen. Stap in een achtbaan die je gegarandeerd mee terug neemt naar de beste tijd van je leven, laat zingen en springen op de hits van nu en je stiekem alvast introduceert aan de knallers van de toekomst. FeestDJRuud doet zijn naam eer aan. Zijn wereldberuchte hits ‘Gas op die lollie’ en ‘Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!’ zijn inmiddels heuse partyklassiekers. Daarnaast blijft zijn feestografie groeien met eigen bootlegs en remixen van de meest uiteenlopende krakers. De mash-ups tussen fout en goud, underground en

Met al deze ingrediënten tovert FeestDJRuud alles om tot een feestje.

totaal niet-credible in combinatie met een bonte verzameling aan opblaasbeesten, crowdsurfs, sitdowns, salto’s, flugels, polonaises en confettikanonnen laat je glim-

lachen van begin tot eind. Zo zette hij al menig gerespecteerd festival op z’n kop, waaronder Solar Weekend, Daydream Festival en Paaspop.

Lokale held

Al in 2011 draagt het stREEKfeest de Memphis Maniacs op handen.

Reekenaar Willem van Kreij timmert hard aan de weg als DJ Juelzz. De 22-jarige discjockey is al jaren actief in de housescene en heeft al menig feest op zijn kop gezet. Met zijn opzwepende beats zorgde hij er ook tijdens afgelopen edities van het stREEKfeest iedere keer weer voor dat de voetjes van de vloer komen en de handjes in de lucht gaan. Het muzikale talent gaat de laatste jaren als een speer. FestyLand, Weekend Magnifiek (BE), Daydream Festival (BE) en Royal Dutch XL Party (DU). Slechts een kleine greep uit de vele festivals waar hij al heeft gedraaid, om over discotheken als The Matrixx, Zalinaz, The Level, El Sombrero en het Klokgebouw nog maar te zwijgen. Tevens wordt hij jaarlijks tijdens het hoogseizoen in het buitenland gespot. Voor aankomende zomer zijn

de eerste internationale boekingen ook weer binnen. Het stREEKfeest heeft met deze lokale DJ dan ook gegarandeerd een knallend slot van Willems verjaardag op zaterdag.

DJ Juelzz.

9


10


Koningsspelen, Kindertheater 4+, Orkest Jersey en Fully Loaded

STREEKFEEST TRAKTEERT - ZONDAG 28 APRIL Wie jarig is trakteert. Dat is iets dat je tegen de organisatie van het stREEKfeest geen twee keer hoeft te zeggen. Als er ook maar een kleine aanleiding is, maken zij er een feestje van. Voor jong en oud, iedereen komt aan zijn trekken zondag 28 april tijdens de familiedag. Het begint ‘s ochtends voor de jeugd met Koningsspelen, gevolgd door de voorstelling VlaFlip van Theatergroep 4+. Vervolgens is het de beurt aan Jersey. Het Reekse duo zorgt ervoor dat het publiek kan swingen en dansen. Rond die tijd wordt ook de stREEKbbq aangestoken. Fully Loaded, geen onbekende op het festival, heeft de eer de dag af te sluiten.

Bye bye Bea, welkom Willem Geen Koninginnedagfeestje meer dit jaar voor de kinderen, maar een heuse Willempies-dag. In de Koninklijke Verblijven op het stREEKfeest-terrein wordt dit jaar voor de eerste keer een Willempies-dag gehouden voor alle kinderen uit Reek en omstreken. Traditionele spelen gecombineerd

met hippe activiteiten voor kinderen van alle leeftijden. Iedereen is uitgenodigd om van 11 tot 15 uur aan deze gezellige feestpartij deel te nemen. Kom wel op je fiets, zodat je hem weer mooi kan versieren. De Stichting Gemeenschapsbelangen Reek hoopt op een grote opkomst.

Dit jaar kunnen de Reekse kinderen aan de gang met Koningsspelen.

150 jaar muzikale ervaring

Wat zit er in VlaFlip?

Gezellig samen eten

Fully Loaded is eind 2004 begonnen in een repetitieruimte ergens tussen de bossen van Langenboom en Mill. Vanaf het begin speelt de formatie allerlei soorten muziek, waarbij het publiek centraal staat. Het repertoire bestaat uit covers en loopt van Krystl via Black Eyed Peas en Within Temptation naar André Hazes en zelfs Abba. De kracht van Fully Loaded is ten eerste dat alles honderd procent live wordt gespeeld en ten tweede de enorme breedte van de muziekstijlen. Van disco en pop, rock en metal, tot Nederpop en het levenslied. De band, met vier leden van Reekse bodem, bestaat uit een eigenwijze drummer, een veelzijdige gitarist, een coole bassist, twee sfeerbepalende zangeressen, een grensverleggende toetsenist, een teveel pratende zanger en een driemans blaasformatie. Samen zijn ze goed voor meer dan honderdvijftig jaar muzikale ervaring. De blaassectie geeft de toch al krachtige basis extra sfeer en allure.

Theatergroep 4+ brengt zondagmiddag hun kindervoorstelling VlaFlip ten tonele in Reek. De show duurt ongeveer drie kwartier. VlaFlip is ontstaan door het thema Superhelden te ontrafelen. Wie is er een superheld? En waarom? Een energieke, muzikale, fantasierijke en interactieve voorstelling.

Wie jarig is trakteert. Zondagmiddag wordt op het festivalterrein de grote stREEKbbq aangestoken. Iedereen is uitgenodigd hier aan mee te doen. Voor mensen met een combiticket van 35 euro zitten de eerste paar stukken vlees bij de prijs inbegrepen. Voor wie meer honger of geen passe-partout heeft, is het mogelijk extra consumpties te kopen.

In 2009 maakte Fully Loaded ook de eerste editie van het stREEKfeest mee. Fully Loaded telt vier leden van Reekse bodem.

Het verhaal gaat over Nina en Puck, die logeren bij Oma. Ze zoeken lange woorden voor een kruiswoordraadsel die Oma maakt. “Wat denk je van giraffennekkenvlekkenwasser? Dan werk je in de dierentuin!” Verder hebben de kinderen allerlei andere spannende vragen: Wat wil jij later worden? Waar gaat roodkapje naar toe? Wat is er spannender dan geheimagent 007 te spelen? Hoe voelt het als je een medaille wint? Welke ingrediënten zitten er in een VlaFlip?

Tijdschema 11 uur Koningsspelen

Liefde voor muziek De broers Kees en Erich van der Velden hebben niet alleen hun bloedband gemeen, ze delen ook hun liefde voor muziek. Samen vormen zij al twintig jaar het orkest Jersey. Het Reekse duo bespeelt samen vier instrumenten: keyboard, saxofoon, accordeon en drums. Ook zingen ze allebei. Toen in 1991 de muzikale poorten voor de broers open gingen, werden zij al snel graag geziene gasten bij kermissen, feesten of festivals. De mannen van Jersey wisten zich gaandeweg te ontplooien en besloten van hun hobby hun beroep te maken. Naast het muzikaal verzorgen van feesten en partijen, produceerden de broers de afgelopen jaren negen cd’s en vier dvd’s onder het label van Rood Hit Blauw. De laatste dvd - Eindeloos verliefd - is nog geen halfjaar oud.

14.30 uur VlaFlip door Kindertheater 4+ 15.30 uur Orkest Jersey (2 sets) 16.30 uur stREEKbbq 19 uur Fully Loaded

Theatergroep 4+ speelt een muzikale,

De familiedag eindigt om 21 uur. Daarna gaat de tent dicht om de voorlopig laatste Koninginnenacht van Nederland voor te bereiden.

fantasierijke en interactieve kindervoorstelling.

De broers Kees en Erich van der Velden spelen een thuiswedstrijd.

11


12


Die Lustige Schlagerfreunden, 2 Brothers on the 4th Floor en DJ Paul Elstak

KONINGINNENACHT - MAANDAG 29 APRIL Maandag 29 april is om meerdere redenen een bijzondere dag. Niet alleen is het de laatste avond van Beatrix op de troon, ook is het de laatste dag van de vijfde editie van het stREEKfeest. Een goede aanleiding om tijdens deze buitengewone Koninginnenacht nog een keer goed de bloemetjes buiten te zetten. Dat gebeurt in Reek met een dubbele set van Die Lustige Schlagerfreunden, 2 Brothers on the 4th Floor en DJ Paul Elstak.

Grandprix der Volksmusik Die Lustige Schlagerfreunden keren terug naar Reek. Tijdens de eerste editie van het stREEKfeest waren ze al van de partij en nu weer, om mee onze verjaardag te vieren. Met hun flauwekul-muziek is het de taak om de tent op maandagavond al vroeg in extase te krijgen. In 2009 bewezen zij al dat dit voor hen geen enkel probleem is. Wat ooit begon als een eenmalig geintje, is inmiddels uitgegroeid tot een waar Grandprix Der Volksmusik. De gelegenheidsformatie bestaat uit ervaren muzikanten van diversen bekende bands uit

Brabant. Diverse zangers en zangeressen worden gepresenteerd en begeleid door het showorkest. Deze artiesten hebben allemaal één gedeelde mening; met het concept Schlagers het publiek een onvergetelijke gezellige show te presenteren. Die Lustige Schlagerfreunden is dan ook geen gewone coverband. Zij brengt een totaal concept waarin de Schlager centraal staat. Alle vormen passeren de revue, van traditioneel naar pop en van rock naar disco. Hit na hit volgen elkaar op tot een ultieme climax met de nodige dosis humor.

Schlagers, hits en lol: de perfecte start van een feestavond.

Die Lustige Schlagerfreunden waren in 2009 ook al te gast op het stREEKfeest.

Desray en D-Rock

Wie kent ze niet? De eurodancegroep 2 Brothers on the 4th Floor. In de jaren negentig waren ze de hitlijsten niet uit te krijgen. Met Never Alone, Dreams en Come Take My Hand verwierven ze wereldwijde faam. Na een periode van stilte doken zangeres Desray en rapper D-Rock onlangs weer op voor een internationale tour door 23 landen. Daarmee staan ze weer helemaal op de kaart. Binnenkort is het duo ook in Reek te bewonderen. Voor de festivalgangers een reden om terug te keren naar de nineties, een periode die qua muziek nog steeds erg populair is op feestjes.

Rainbow in the sky Het hoogtepunt voor Paul Elstak lag in de gloriejaren negentig, maar dat betekent niet dat de hardcore-dj vergeten is hoe hij moet draaien. Integendeel, hij brengt nog regelmatig hardcore uit met zijn eigen, typische stijl. In 1995 en 1996 scoort DJ Paul

Elstak hit na hit. Wie herinnert zich niet Luv U more, Rainbow in the sky, Don’t leave me alone, The promised land en Rave on? Een betere afsluiting kan het stREEKfeest zich niet bedenken. Het dak gaat eraf met Elstak achter de knoppen.

Met 2 Brothers on the 4th Floor keert het festivalpubliek terug naar de gloriejaren negentig.

Kaartverkoop Als muziekliefhebber, festivalganger of feestbeest mag je het stREEKfeest niet missen. Het beloven weer drie prachtige dagen te worden op zaterdag 27, zondag 28 en maandag 29 april. Zorg dus dat je een kaartje op de kop tikt en garandeer zo je aanwezigheid. Combikaarten zijn alleen in de voorverkoop verkrijgbaar. Bestel je e-tickets op www.streekfeest.nl of onze Facebookpagina. Voorverkoopadressen Haarmode Jan Nelissen - Mgr. Borretstraat 44 - Reek Café-Feesterij De Potter - Schutsboomstraat 33 - Schaijk Marskramer - Runstraat 3 - Schaijk Eeterij Hap & Stap - Kerkstraat 52 - Zeeland Tickets Zaterdag 27 april BBQ-ticket 28 april Maandag 29 april Combiticket 27 & 29 april Combiticket + BBQ

Voorverkoop € 17,50 € 7,50 € 17,50 € 30,00 € 35,00

Dagkassa € 22,50 € 8,00 € 22,50

13


ACHTER DE SCHERMEN

BANDJESZOEKTOCHT De jaarlijkse bandjeszoektocht is eigenlijk een van de leukste onderdelen van de organisatie van het stREEKfeest. Het leidt bij de programmacommissie altijd tot leuke discussies. Het programma moet uitnodigend en aantrekkelijk zijn. Het moet echter ook betaalbaar zijn, want grote bands kosten veel geld en willen soms niet op het stREEKfeest spelen. Zo wordt ieder jaar Guus Meeuwis genoemd en ieder jaar wordt zijn beschikbaarheid onderzocht. Al vijf jaar geeft Guus echter de voorkeur aan de stadionconcerten in Eindhoven. Onbegrijpelijk als je ziet wat hij in Reek zou kunnen verdienen, maar goed... Op locatie In de zoektocht naar acts worden in het najaar altijd diverse bands op locatie bekeken. De commissieleden worden keer op keer verrast. Zo zijn ze in het eerste jaar naar de Achterhoek gereden voor de hen op dat moment onbekende Schlagerfreunden. Vier mannen in een zilveren Mercedes die zeiden dat ze tot de crew van de Schlagerfreunden behoorden was voldoende voor de security om ze backstage toe te laten. We hebben daar heerlijk mogen eten.

Anke en Martijn bezoekers van ver weg

Het stREEKfeest trekt ook mensen van buiten Reek, onder

wie Anke van Dongen (links) uit Niftrik. In 2009 ontmoet zij tijdens het optreden van BZB haar prins op het witte paard: Martijn de Groot. Nadat ze elkaar in de

periode daarna nog een paar keer tegenkomen slaat in 2011 de vonk definitief over. “Ook dit jaar zijn wij weer van de partij.”

Orkest Jersey

Hotel Arena Afgelopen jaar belandde de commissie in Hotel Arena in Amsterdam. Daar trad Cookies & Cream op. Via-via hadden ze begrepen dat dit een leuke band voor het stREEKfeest zou kunnen zijn. Hoewel de band zeer de moeite waard is, hebben ze deze keer de programmering niet gehaald. De vier Reekse mannen stonden bij deze gelegenheid echter wel ineens op het bedrijfsfeest van een grote landelijke kledingketen waar het personeel niet ouder was dan 25 jaar en voor tachtig procent uit vrouwen bestond. Ook voor Cookies & Cream was het een leuke avond.

artiest

Het duo Kees en Erich van der Velden speelt zondag 28 april een thuiswedstrijd. “Voor ons is het bijzonder dat we als oud-Reekenaren hier mogen optreden. Dat geeft toch een soort van reüniegevoel, terug naar ons dorp waar het 22 jaar geleden op de Heijtmorgen allemaal begon.” Volgens de broers zit de kracht van het stREEKfeest in de organisatie. “De inwoners van Reek hebben er plezier in om zoiets groots op de kaart te zetten.”

Nico Merkx

Riet en Ben

backstage-catering

Remi en Elissa tortelduifjes Dat Schaijk niet zonder Reek kan blijkt uit het verhaal van Remi Veld en Elissa Smits. Vijfentwintig jaar woonden deze twee vlak bij elkaar,

maar pas op de eerste editie van het stREEKfeest sprong de vonk over. Inmiddels wonen de tortelduifjes samen en vieren elk jaar hun eigen feestje in Reek. “Waarom ver van huis gaan als je op de fiets naar het stREEKfeest kunt?”

Om het de artiesten achter de schermen naar hun zin te maken staan Riet en Ben Burhorst klaar. Zij zorgen dat de acts niets tekort komen. “Helaas zit er af en toe een enkeling tussen die meent dat hij meer is dan de rest. Dat is jammer.” Gelukkig voor het echtpaar komt dat niet zo vaak voor en kunnen ze ook genieten van de optredens. “Crazy Piano’s was erg leuk.”

Welcome to our house! One-stop-shopping met een plus One-stop-shopping is een veel gebruikt en misbruikt begrip. Want is het wel écht een totaaloplossing die geboden wordt? En op welk niveau? We bieden onderdak aan zes intensief samenwerkende disciplines: ICT Publishing, Imaging, Studio, Prepress, Printing en Logistics. Deze unieke combinatie van expertises, diensten en producten onder één dak maakt one-stop-shopping daadwerkelijk mogelijk.

14

®

Wilt u ook een slimmer proces, een beter product en minder zorgen? Wij gaan het gesprek graag met u aan. Kijk op onze website www.kampertnauta.nl


Leukste anekdotes van vrijwilligers, gasten, artiesten en sponsors

DE MENSEN VAN STREEKFEEST Er zijn veel mensen verbonden met het stREEKfeest. Iedereen op zijn of haar eigen manier. Of je nu een vrijwilliger, bezoeker, bestuurslid, artiest of sponsor bent, voor alle betrokkenen is er wel een moment waar ze nog regelmatig aan terug denken. Wij maakten een rondje en kregen enkele leuke anekdotes te horen.

Romy Werring

Memphis Maniacs

bezoeker

Wat is een feest zonder mensen om te dansen? Daarom is de organisatie blij dat elk jaar honderden mensen het stREEKfeest band

Na twee jaar keert Memphis Maniacs in Reek. Het optreden in 2011 kunnen de bandleden zich nog goed herinneren. “Niet alleen omdat het een vet optreden was tijdens een sfeervolle avond, maar zeker ook omdat onze gitarist na de show van het trapje achter het podium afdonderde en daarmee zijn enkel dubbelvouwde. Hij heeft vervolgens een aantal optredens

zittend moeten doen. Dus we hebben nog vaak aan Reek moeten denken.” Wie het optreden de vorige keer gezien heeft hoeft niet bang te zijn dat het een herhaling van zetten wordt. “We hebben niet stilgezeten de afgelopen twee jaar. De nieuwe mash-ups staan bol van herkenning en verrassing. Onze nieuwste creatie combineert Salt-n-Pepa, Blur, Yes, Donna Summer en Adele. Dat is best speciaal.”

nestor Nestor Cor Bloemers stond in 2009 mee aan de basis van het eerste stREEKfeest en was daarna nog een paar jaar bestuurslid. “Dit succes had ik niet verwacht, maar het is natuurlijk ook niet vanzelf gegaan. Ik ben niet zo thuis in de muziek, maar de Schlager-vrienden vond ik wel mooi. Gelukkig heb ik na elke editie moe maar voldaan terug kunnen blikken. Dat koester ik.”

sponsor en terreinbeheerder Zonder Dolf Kappen was het stREEKfeest vorig jaar niet doorgegaan. Bij het opbouwen van de tent krijgt de wind vat op het doek, waardoor de haringen die

hoofdsponsor

Zeelander Harry van Gerwen heeft samen met zijn vrouw Manita een bedrijf in Reek. Aan de Heijtmorgen 10 zit de Van Gerwen Adviesgroep. Voor hem is het bijna vanzelfsprekend om hoofdsponsor

van het stREEKfeest te zijn. “De sfeer is zo goed en zo gemoedelijk, het is mooi om daar onderdeel van te zijn. Het is een gezellig gebeuren met mensen onder elkaar. Als je ziet hoe fantastisch ze het dit jaar weer aanpakken, dat is geweldig om te zien.”

Adri de Bruin en Gerry Kuipers parkeerwacht Onmisbaar bij een goed georganiseerd evenement zijn de parkeerwachters. Deze taak is al jarenlang toebedeeld aan Adri de Bruin en Gerry Kuipers. Achter de schermen hebben zij misschien nog wel meer lol dan de gasten in de feesttent. “Adje treedt voor mij altijd op, dus dat is de beste artiest”, lacht Gerry. “Daar komt ook niks zinnigs uit”, kaatst Adri terug. “Maar zo hebben we ook buiten de hele avond plezier.”

weer van de partij.” Vorig jaar heeft Romy erg genoten van Mental Theo. “Dat was super gaaf, heel de tent ging los. Ik ben erg benieuwd of Paul Elstak hem dit jaar kan overtreffen.”

Cor Bloemers

Dolf Kappen

Harry van Gerwen

weten te vinden. Onder hen bevindt zich Romy Werring met haar vriendinnen. “Het is elk jaar weer kei gezellig. Wij gaan altijd met een stuk of zes à zeven meiden uit de buurt. Dit jaar zijn we zeker

meer dan een meter diep geborgd zitten, met speels gemak uit de grond worden getrokken. Doordat Dolf snel reageert en het tentdoek vastmaakt aan een tractor, hebben de vrijwilligers voldoende tijd om de tent te zekeren, zodat het feest alsnog door kan gaan.

Corry Theunissen garderobe

Wie wel eens op stREEKfeest is geweest, is geheid Corry Theunissen tegen het lijf gelopen. Elk jaar staat ze te popelen om haar steuntje bij te dragen. “Zoveel saamhorigheid en vrijwilligers, dat is toch top?” Als we naar haar leukste herinnering vragen begint ze te lachen. “Plastic bekers uit de toiletten vissen”, proest ze. “Nee hoor, het is allemaal prachtig. De sfeer, de muziek, alles.”

Ilse Hofs pr-commissie De PR-commissie heeft elk jaar de taak het stREEKfeest onder de aandacht te brengen. Ilse Hofs is dit jaar ingestapt en is meteen voor de leeuwen gegooid. Naast het ontwerp van de posters, kaartjes en spandoeken, mocht zij de volledige festivalkrant opmaken. “Het was meer werk dan ik van tevoren had verwacht, maar ik heb er ook ontzettend veel van geleerd. Het was erg leuk om dit mee te maken en een radartje in het grote geheel te zijn.”

15


16

stREEKfeest 2013 festivalkrant  

stREEKfeest 2013 festivalkrant

stREEKfeest 2013 festivalkrant  

stREEKfeest 2013 festivalkrant

Advertisement