Page 1

3 Huiseigenaar wil

duidelijkheid over OZB

5 Nieuwe sportwinkel opent in Grave

29 Verbazing over

‘afplakactie’ sp

31 Jubileumeditie

tenniskampioenschap

Bijlage AreNA VerkieZiNGsspeciAl

grave, escharen, gassel en velp

Van ludiek naar realiteit GRAVE - Afgelopen zaterdag organiseerde Trots Liberaal Land van Cuijk een ‘rebirth’ van de historische overtocht over de Maas. Mooi om weer even de aandacht voor Trots Liberaal te trekken. Nog mooier het idee erachter om dit oude veer weer in ere te herstellen.

Theo Reijnen van Trots: “Wat is er mooier dan vanaf de Loswal met het veer naar het Kroonwerk de Coehoorn aan de overkant te varen. En omgekeerd natuurlijk. Aan beide kanten kan een begonnen wandeling of fietstocht voortgezet worden. Er liggen voet- en fietspaden. Voor een stadje als Grave, waarbij het speerpunt toerisme en recreatie is, een welkome aanvulling. In Ravenstein, Batenburg en Maasbommel zijn al zulke oversteekpunten. Wij gaan ons er sterk voor maken dat er zo snel mogelijk zo’n verbinding tot stand gebracht kan worden. Duur? Welnee. Voor zesduizend euro per seizoen kan men vanaf de Hatertse vennen, over de Maas naar Grave. Samen met ligplaatsen voor historische schepen een toeristische opsteker van jewelste.”

Verkiezingsrel in Grave

‘Een rattenstreek van Jacques Leurs’ GRAVE - Woedend is Theo Reijnen (foto) van Trots Liberaal Land van Cuijk op Keerpuntleider Jacques Leurs, die op zijn site suggereerde dat Trots de verkiezingspoll van Arena manipuleerde.

Door Freddy Klooté

bijschrift van Leurs bij de foto van de voorlopige uitpmerkelijk: hoge slagen van de verkiezingsklassering Trots. poll op Arenalokaal.nl. Misschien gebruikgemaakt van compu- Bij Reijnen komt het stoom ters zoals bij de verkiezing nog uit zijn oren: “De hele van Beste Raadslid van en halve onwaarheden van Nederland. Amsterdams het raadslid Leurs en zijn Trots-kandidaat werd ver- partij Keerpunt 2010 zijn wijderd uit de lijst na frau- zo langzamerhand ontelduleus handelen met IP- baar en onbetamelijk. Hoe adressen.” Zo luidde het kun je nog met zo iemand

‘O

samenwerken. Dat is, na de ongefundeerde en beschamende motie van wantrouwen van Jacques Leurs, waarin hij Trots Liberaal expliciet beticht van manipulaties en fraude, wel helemaal van de baan. ‘Blaffen tegen de maan en vervolgens nog geen deuk slaan in een pakje boter’, zoals een schrijver op de site Grave Kiest Jacques Leurs karakteriseerde, zijn nog wel de minste kwalificaties voor het optreden van Leurs en dus ook van Keerpunt 2010. Leurs maakt zich compleet bela-

chelijk en onmogelijk met zijn verdachtmakingen en is zelf verantwoordelijk voor zijn politiek einde.” Harde taal van Theo Reijnen, met als uitsmijter: “Een rattenstreek van Jacques Leurs.” Een opmerkelijke gebeurtenis na de op het oog zo gezellige politieke kraampjes op de Graafse markt van afgelopen vrijdagochtend. Het politieke spel is op de wagen.

‘Enthousiaste reacties’ Theo Reijnen ziet het helemaal zitten. Tijdens de demonstratie zaterdag waren de reacties zeer enthousiast: “Het is een project voor wandelaars -al dan niet vergezeld van iemand met een rolstoel- en fietsers. Een stop in Grave, en ook de ondernemers pikken hun graantje mee.” In de raadsvergadering in april mag het voorstel van TrotsLLvC verwacht worden. Met hulp van de Stichting Uiterwaarden zou het veer misschien al in juni kunnen varen. Freddy Klooté

Henny ter Horst loopt uit GRAVE - Terwijl iedereen in de Graafse quizwereld zat te wachten op een aanval van Jolanda Adams, waagde de onverstoorbare leider Henny ter Horst een fikse ontsnapping. Later op de avond mailde Jolanda vanuit Catharinahof dat ze een repetitie met haar koor had gehad. Heel wat deelnemers hadden de juiste oplossing: het gebouw van Laco. De punten werden gescoord door Henny ter Horst (5), Nina Joosten (4), Anita Gademan (3), Marian Linders (2) en Pascale Lubbers (1). Komende maandag volgt vraag 6, ditmaal met een dagprijs. Welke? Dat lees je maandagavond om 19.30 uur bij de nieuwe opgave op www. arenalokaal.nl. De top 3 van het algemeen klassement: Henny ter Horst, Jolanda Adams en op 3 Anita Gademan en Nina Joosten. Freddy Klooté

4 LIJST

Lokaal dat ben jij!? Al 21 jaar stabiel en lokaal herkenbaar! www.arenalokaal.nl – jaargang 20 – week 11 – vrijdag 14 maart 2014


pop-up store SNELDERS SPORT

Benjaminhockey start weer in Grave GRAVE - Hockey Club Grave nodigt alle kids van 5, 6 en 7 jaar oud uit om mee te doen aan het Benjaminhockey. Op deze manier kunnen zij kosteloos kennismaken met deze sport. De voorjaarseditie van het Benjaminhockey start op zondag 16 maart. Op vier zondagochtenden maken de kinderen - onder professionele begeleiding - op speelse wijze kennis met hockey. De kids hebben alleen sportieve kleding en -schoenen nodig om mee te kunnen doen. Het Benjaminhockey wordt telkens op zondagochtend van 9.30 tot 11 uur gegeven aan de Stoofweg 7 in Grave. Voor meer informatie en opgave kan men mailen naar info@hcgrave.nl of kijk op www.hcgrave.nl.

M

4 WEKEN GRATIS

K A O A A FI P E N K E T ENS S

maar niet voor niets!

OPENING 15 MAART Maasstraat 1-3 in Grave

1. U betaalt voor de eerste 4 weken sporten een inleg van € 40,-. Daarbij sluit u exclusief een abonnement naar keuze af, dat ingaat op het eind van deze periode. 2. U krijgt van uw inleg iedere week, mits u minimaal 3x per week sport, € 10,- retour. 3. Er zijn geen inschrijfkosten t.w.v. € 40,-. 4. Doe mee met de ledenactie en maak kans op een fiets. 5. Deze actie is geldig t/m zondag 18 mei 2014.

All4Fit Gennep

Steendalerstraat 56 T. 0485 800 643 E. gennep@all4fit.nl - I. www.all4fit.nl

All4Fit Boxmeer

Sportlaan 1 T. 0485 573 997 E. info@all4fit.eu - I. www.all4fit.eu

All4Fit Grave

Arnoud van Gelderweg 105 T. 0486 475 600 E. info@all4fitgrave.nl - I. www.all4fitgrave.nl

Kom naar de Open Dag bij BrabantZorg Op zaterdag 15 maart a.s. bent u van 11.00 tot 16.00 uur van harte welkom tijdens de Open Dag van Zorg en Welzijn. Tijdens deze open dag kunt u de sfeer op onze locaties proeven en informatie inwinnen over onze producten en diensten, waaronder BrabantZorg Thuiszorg, acute zorg, maaltijden, dagbehandeling, tijdelijke zorg en wonen met zorg. Onze medewerkers staan klaar om uw vragen te beantwoorden. Ook is er volop informatie over leren, werken en vrijwilligerswerk bij BrabantZorg. Wij ontmoeten u graag in: Catharinahof - Koninginnedijk 252 in Grave Nieuwe Hoeven - Udensedreef 5 in Schaijk

Open Dag Zaterdag 15 maart a.s. van 11.00 tot 16.00 uur Een compleet overzicht van al onze locaties die de deuren gastvrij voor u open zetten kunt u vinden op www.brabantzorg.eu/opendag. Voor meer informatie kunt u bellen met onze klantenservice via 088 - 998 5555

2

www.arenalokaal.nl – vrijdag 14 maart 2014


‘Gemeenten moeten bijsluiter meesturen met aanslag’

Huiseigenaar wil duidelijkheid over voortdurende OZB-stijgingen LANDERD/GRAVE - De afgelopen vier jaar is de Onroerendzaakbelasting (OZB) in ons land gemiddeld met bijna 17 procent gestegen, terwijl de gemiddelde woningwaarde juist met 12 procent daalde. Meer dan 90 % van de huiseigenaren vindt dit onbegrijpelijk, zo blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis.

G

emiddeld gaat de OZB dit jaar met 2,9 procent omhoog. De gemeente Landerd zit met een stijging van 7,81 procent fors boven het landelijk gemiddelde. En dat terwijl de waarde van de woningen in Reek, Schaijk en Zeeland het afgelopen jaar met zo’n 9 procent is afgenomen. De gemeente Grave zit met een OZB-stijging van 2,61 procent weliswaar licht onder het landelijk gemiddelde, maar dit percentage is niet te rijmen met het feit dat de waarde van de huizen in Escharen, Gassel, Grave en Velp ten opzichte van 2013 met zo’n 7 procent is gedaald. Geen draagvlak Huiseigenaren vinden het bedrag dat ze jaarlijks aan OZB betalen hoog, zo komt uit de peiling van Eigen Huis onder meer dan 100.000 woningbezitters naar voren. De helft ver-

wacht dat deze gemeentebelasting de komende jaren fors verder zal stijgen. Daar is echter geen draagvlak voor. “Meer dan 90 procent vindt het onbegrijpelijk dat de OZB-aanslag van zijn gemeente stijgt, terwijl de waarde van de van de collectieve voorziewoning alleen maar daalt.” ningen die uit de OZB-opbrengsten worden betaald ‘Niet acceptabel’ en het is ook niet terecht De OZB is wel een geac- als de kosten van falend cepteerde belastingheffing, gemeentebeleid via deze mits de gemeente onder- belasting worden afgewenbouwd verantwoording teld op huiseigenaren.” aflegt over de besteding van het geld. Zo vindt iets ‘OZB-bijsluiter nodig’ meer dan 80 procent van Vereniging Eigen Huis wil de ondervraagden het niet dat gemeenten ieder jaar acceptabel als de OZB- een bijsluiter meestuopbrengst gebruikt wordt ren met de OZB-aanslag. om gaten in de gemeen- Daarin moet de gemeente tebegroting te dichten, en verantwoording en uitleg vooral als dat achteraf pas geven over de keuzes bij blijkt. Kiezers verwachten de besteding van de onthierover van lokale politici vangen belastinggelden. openheid en eerlijkheid. Directeur Rob Mulder van Bijna tweederde vindt het Vereniging Eigen Huis: rechtvaardig als ook huur- “In veel gemeenten hebders meebetalen aan de ben huiseigenaren nu geen OZB. “Ook zij profiteren idee waar het OZB-geld

ingezonden

aan wordt uitgegeven en helemaal niet waarom ze ieder jaar weer meer moeten betalen. Gemeenten zeggen vaak dat een verhoging nodig is om een bibliotheek of een andere algemene voorziening open te houden, zonder dat wordt gerept over andere keuzes. Vooral als het geld wordt gebruikt om bijvoorbeeld verliezen op grondposities van de gemeente af te dekken moet dat via de OZBbijsluiter duidelijk op tafel komen.” De OZB-ontwikkeling en de resultaten van de peiling staan per gemeente op www.eigenhuis.nl/ozbpeiling.

Folder mee laten verspreiden met Arena? Neem contact op met Rob via 06-50617426

Beste Theo en Benno, Het is niet mijn gewoonte om te reageren op een column. Een schrijver van een column probeert, vaak op humoristische wijze of door vergroting van een gebeurtenis, iets te melden of duidelijk te maken: lekker puntig! Ik denk dan veelal: leuk bedacht, scherp gevonden of grappig geschreven. Echter, bij het lezen van de column in de Arena van 7 maart werd ik een beetje droevig en naargeestig. Er werd geïnsinueerd dat Theo van Duren doelgericht bezig is geweest om te zorgen dat tegengeluiden niet gehoord werden. Ook gaf de schrijver van deze column, Benno Maathuis, aan dat hij denkt dat Theo bang zou zijn dat bij het benoemen van dingen die goed gaan in Landerd, men anders over herindeling op korte termijn zou den-

colofon

Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. De editie Grave verschijnt in Grave, Escharen, Gassel en Velp

Oplage: 10.000 + 5.500 www.arenalokaal.nl Redactie: Sergio Boutkan: sergio@uitleg.nl of 06 466 25 651 Kopij: Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk 0486 463 112 of redactie@arenalokaal.nl Acquisitie: Rob Smorenberg: 06 506 17 426 of rob@uitleg.nl Uitgever: Tekst & Uitleg bv Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk www.uitleg.nl Druk: Drukkerij Vorsselmans Zundert Verspreiding: Excellent, 073-5443030 Weekblad Arena is aangesloten bij: LokaalNieuwsnet en NNP

ken. Een reden voor Benno om dit te veronderstellen was het gegeven dat hij vorige week met enkele mensen van DS’97 om 13 uur klaar zat in De Phoenix om met de verslaggever van Nieuwsuur te spreken en enkele voorbeelden die in Landerd goed gaan te filmen. Men kwam pas om 15 uur. Twee uur kostbare tijd voor niets zitten wachten. Tja, dat is balen! Wat Benno niet wist of niet kon weten, is dat we ook in Zeeland met 14 personen al om 10.00 uur bij café Den Brouwer zaten te wachten op de cameraman en interviewer van Nieuwsuur. Let wel: pas om 14.00 uur kwamen zij opdagen. We hebben dus vier uur zitten wachten op deze twee heren. Wij hebben een halve werkdag gezellig gesproken over de noodzaak van herindelen, kijkend naar buiten naar de bouwkolos, het nieuwe Kindcentrum. We stelden wederom vast dat het huidige college niet naar de wens van de meeste Zeelanders heeft geluisterd en dat wij ook daarom deze politiek willen stoppen. De stemming was eenduidig: Herindelen is de enige optie. Toen de mannen van Nieuwsuur éindelijk arriveerden, hadden we enkele biertjes op en waren we opgelucht dat we hen te woord konden staan. We wilden het hebben over herindelen en over de economische en financiële voordelen die dat heeft voor de inwoners, voor de jeugd, over het bouwen in het dorp en over de ondernemers. Tenminste hierop hadden we ons voorbereid. Maar wat schetste onze verbazing? Bij het zien van de bouw van het Kindcentrum door de verslaggever van Nieuwsuur

Iets te melden? Laat het ons weten via

column Touwtrekken Verrassend Theo, je geeft me nog een keer ruimte om je column te schrijven. Wil je niet liever zelf het laatste woord voor de verkiezingen? Of weet jij dat je toch nog net voor de verkiezingen een kans krijgt op dat laatste woord. Misschien kan ik het in de toekomst wel vaker voor je overnemen. Als je verwachtingen uitkomen dan word je, namens de grootste partij (of vereniging) wethouder. Vanaf dat moment heb je natuurlijk geen tijd meer voor het fietsen, schrijven van columns, je werk/hobby als cabaretier etcetera. Zojuist heb ik jullie verenigingsprogramma gelezen. Het programma is uitgebreider dan verwacht… Tot mijn verrassing zie ik dat je iets minder hard je uitspraak ‘herindelen’ gebruikt in het programma. De vereniging herindelen schuift langzaam op richting Progressief Landerd en de RPP. Herindelen is nu niet meer het eerste uitgangspunt als ik het goed begrijp. Vooraf toch nog eens kijken hoe we o.a. de centrumplannen over de streep krijgen. Prima zet hoor, nog een beetje opschuiven en we kunnen samen door de deur van het gemeentehuis. Misschien kunnen we na de verkiezingen deze column ook gebruiken om de coalitieonderhandelingen te voeren. Dan kan het zomaar gebeuren dat een cabaretier tevens directeur van het natuurbestrijdingsfonds en een, niet onverdienstelijke, postzegelverkoper samen als wethouders de centrumplannen over de streep trekken? Dan nog even samen zorgen dat alle verenigingen hun wensen ingevuld krijgen, mits redelijk natuurlijk. Daarna ieder aan een andere kant van het touw om te kijken wie er wint. Gaat het touw over de streep ‘Nu herindelen en laat ze in Oss maar beslissen wat goed voor ons is’ of over de streep ‘Zelf de regie houden, zelf beslissen wat goed is voor leefbare Landerdse kernen’. Ik ga in ieder geval maar vast wat oefenen in het touwtrekken, misschien ook maar wat krachttraining. Je weet nooit waar het goed voor is. Theo je bent nog geen ervaren politicus maar de ervaring leert dat het soms vreemd loopt. Het kan zomaar zijn dat na de verkiezingen wij beiden niet aan de touwen staan. Dat anderen de touwtjes in handen hebben… Alle partijen/verenigingen die aan de verkiezingen deelnemen succes gewenst. Voor de burgers van onze mooie, financieel gezonde gemeente Landerd, de oproep om toch vooral te stemmen woensdag 19 maart. Doe het verstandig en met overtuiging, dan komt elke stem goed terecht. Let wel, het moet ineens goed want de volgende kans is er pas over 4 jaar!

Ben Maathuis Beste Ben, laat ik je maar snel uit de droom helpen: ik doe niet mee. Landerd is helemaal kapot gegaan aan touwtrekkende politici. Niks, maar dan ook werkelijk helemaal niks heeft jouw partij bereikt voor Schaijk. Dat centrumplan is inmiddels alweer achterhaald met dat getouwtrek, en het hart van Zeeland is voorgoed verwoest. Mensen die hier mee door willen gaan, houden meer van hun partij dan van hun dorp. Theo van Duren vroeg hij zich af wat dat voor een gebouw wordt. Met de drukte op straat en de voorbij toeterende vrachtwagens begrepen zij niet dat zoiets kan. Ik moet zeggen dat ik hun gedachtegang bevestigde. Weet je waar ons interview, van slechts 15 minuten, over is gegaan? Over de bouw van het Kindcentrum en de ontevredenheid van de inwoners van Zeeland hierover. Ik hoop dat je in De Phoenix wel hebt kunnen spreken over wat je wilde en meer dan 15 minuten hebt gekregen. Nee Benno, Theo heeft zijn best gedaan om overal op tijd te zijn. Niet Theo heeft ons vier uur laten wachten, de mensen van Nieuwsuur konden niet sneller. Wij zijn niet boos op Theo, wij zijn niet boos op Nieuwsuur. Zij hebben allemaal hun best gedaan om alles goed te regelen. Eén gedachte speelt soms bij me op: Als een partij lang moet wachten en het wachten wordt omgezet in frustraties of veronderstellingen, dan kleven er gevaren aan zo’n partij, die herindelen voor zich uitschuift en nog steeds denkt dat het met Landerd goed gaat. Maar dat is maar een gedachte. Cees van Dongen, Zeeland

Landerd bloeit op met de

redactie@arenalokaal.nl www.arenalokaal.nl – vrijdag 14 maart 2014

3


‘Hele generaties groeiden op met de liedjes van Harry Bannink’

Veelzijdig, levendig en Schouwburgwaardig: verbindend ‘Het beste van Bannink’ Wonen, zorg, ontspanning en plezier lopen in Catharinahof naadloos in elkaar over. Zelfs de muren zijn ertussenuit gehaald. Dat maakt Catharinahof niet alleen uniek, maar tegelijk ook heel dichtbij. Een plek zoals het leven bedoeld is: dynamisch en waarin de hele Graafse gemeenschap doorklinkt. Waar verbinding wordt gemaakt. Catharinahof is een veelzijdige plek voor het verenigingsleven. Met al hun activiteiten kunnen zij bij ons terecht. Zij zijn het waarmee Catharinahof de gemeenschap ‘naar binnen’ haalt. Verenigingen die hier repeteren en uitvoeringen houden, mensen die spontaan binnen lopen voor een bezoek, bedrijven die een ruimte huren, de fysiotherapeut, podotherapeut en pedicure die er zijn diensten aanbiedt; allemaal samen maken zij Catharinahof. Die verbinding voel je al bij binnenkomst. Catharinahof is ‘goed voor elkaar’. Catharinahof Koninginnedijk 252, Grave, tel (0486) 47 79 00

Het kan bijna niet anders of de eerste editie van de Catharinahof Concerten wordt een succes. Er is grote belangstelling voor de Graafse productie ‘Het beste van Bannink’, die binnenkort wordt gepresenteerd in de Theaterzaal van Catharinahof. Liedjes als ‘Ja zuster, nee zuster’, ‘Duifies, Duifies’ en ‘De kat van ome Willem’ gaan er een glimlach van herkenning oproepen. Oude bekenden Hele generaties groeiden op met de liedjes Tom Schouten, voorzitter Harmonie Stad van Harry Bannink. Ze herleven tijdens de Grave: “Catharinahof en onze harmonie vier Catharinahof Concerten door Harmozijn oude bekenden van elkaar. Ook in nie Stad Grave, op vrijdag 11, zaterdag 12 het oude Maaszicht waren we al vaak te en zondag 13 april. Een unieke productie vinden. Bijvoorbeeld om de Palmpasenwaarvoor intussen al honderden kaarten optocht op te luisteren. En de oudere zijn verkocht. En er is nog plaats. garde repeteerde er altijd met Jos Somers, gerant van Catharinahof, is blij met de concer‘De harmonie, De Havenmuzikanten. Grave heeft een geweldige nieuwe ten: “Catharinahof verbindt. In het openingsjaar willen met een sterk sociaal voorziening gekregen waar zorg en wonen, maar ook culwe die verbinding meteen karakter, past bij tuur en ontspanning elkaar duidelijk naar voren brenraken. Dat biedt ons een gegen. Zo krijgen we hier verCatharinahof’ weldig podium voor bijvoorderop in het jaar de viering van beeld promsconcerten. We hebben het 65-jarig bestaan van de Kathomet Paul Souren een ambitieuze dirigent, lieke Bond van Ouderen Grave, is er in mei die vol ideeën zit. Hij kwam met het voorde reünie van Maaszicht en straks, in april, stel om muziek van Harry Bannink te brende Catharinahof Concerten. Ik ben erg blij gen. Die heeft hij laten arrangeren voor met de komst van de harmonie, zij past bij harmonie met combo.” ons. Immers, als het feest is of wanneer “Inmiddels was Catharinahof op zoek naar er iets bijzonders gebeurt, is de harmonie geschikte evenementen voor het specierbij. Of dat nu in een dorp of stad is, overal ale openingsjaar. Zij hebben ons enorm gaat het zo. Een harmonie heeft een sterk gesteund deze concerten op te zetten. sociaal karakter.”

Er werden ons de nodige zorgen uit handen genomen, zodat wij ons konden focussen op de uitvoering zélf. Dankzij geweldige voorzieningen kunnen wij laten zien wat we kunnen! Er is fantastische muziek en zang, ondersteund door toneel, de kers op de taart. Het toneel vormt meteen de verbinding tussen de verschillende nummers”, aldus de voorzitter. Sixties Het stuk neemt ons mee terug naar de sixties. Op het podium opent de Catharinahof kapsalon haar deuren. De eigenaar en zijn drie kapsters nemen de bezoeker mee in hun dagelijks leven en beslommeringen. Samen met hun klanten raken zij verwikkeld in allerlei komische situaties. Uit de gezichten die we zien, blijkt dat het een heuse Graafse productie wordt: de eigenaar van de kapsalon en de klanten worden gespeeld door vocalisten Marc Verburg, Suzanne Menheere, Hein Hendrikx en Lisette van Amstel. Annebe Verstege, Pascale van Tuyn en Marleen Peters spelen de drie kapsters. Gerant Jos Somers: “Volop levendigheid op het podium. En dat is ook wat Catharinahof uitstraalt. Daar komt bij dat muziek verbindt en passie heeft. Wij hebben dat ook! Het sociale staat bij ons voorop. Catharinahof is ‘goed voor elkaar’. Kom kijken en proef de verbinding!

‘Heel Grave wil erbij zijn’ Dankzij de inspanningen van Catharinahof zijn de voorwaarden geschapen voor een geweldige show. Belofte maakt dan ook schuld, vindt Tom Schouten. “Het wordt een heuse big band uitvoering, met vier vocalisten”, zegt hij. “We geven nu volop gas met de laatste repetities en voorbereidingen. We houden groepsrepetities om de diverse onderdelen fijn te slijpen.” Jos Somers volgt het op de voet: “Wij hebben de harmonie gevraagd een productie neer te zetten die theater- en schouwburgwaardig is. En dat gaat gebeuren.” Jongere generatie De herkenning begint volgens Tom Schouten al zodra de beginouverture start.

“Daarna volgt een aaneenschakeling van komische momenten met soms een nummer dat tot nadenken stemt. Met een verhaallijn die voor iedereen te begrijpen is. De jongere generatie kent Banninks nummers van de remake ‘Ja zuster, nee zuster’ uit 2002. Ook voor hen valt er volop te genieten.”

Het wordt een twee uur durend spektakel, met maar liefst twintig nummers. De avondvoorstellingen op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 april starten om 20.00 uur. Op zondag is er ook een middagvoorstelling; deze begint om 14.30 uur. Reserveer nu snel Wees erbij op vrijdag 11, zaterdag 12 of zondag 13 april. Kaarten kosten 15 euro en zijn te koop bij de Catharinahof receptie en de HEMA in Grave. Reserveren kan bij Catharinahof via: (0486) 477900.

partners catharinahof

Goed voor elkaar


Win waardebonnen of een diner voor twee

Schaijkeenwerelddorp.nl viert eenjarig bestaan met fotowedstrijd SCHAIJK - Op 8 maart 2013 ging de website Schaijkeenwerelddorp.nl online in de nieuwe huisstijl. Vele bezoekers hebben de site al gevonden, al dan niet via de Facebookpagina, die die dag ook live ging. Met grote evenementen als 55 jaar Moeslands Carnaval en de Glow & Snow-run werd de site flink bezocht. Maar ook rubrieken als ‘de ondernemer van de maand’ en Schoikse Minse trekken de nodige bezoekers naar de site. Verder heeft een aantal Schaijkse ondernemers en verenigingen de site inmiddels gevonden als kanaal om nieuws, aanbiedingen en evenementen te delen. Om het eenjarig bestaan van Schaijkeenwerelddorp.nl-nieuwe stijl te vieren, wordt een fotowedstrijd gehouden, waarbij aantrekkelijke prijzen zijn te winnen.

O

ok voor het tweede jaar heeft Schaijk, een Werelddorp plannen voor de site. “Een van onze wensen is om de site te verversen met mooie nieuwe foto’s van levendige verenigingen, mooie Schaijkse plekjes, genietende mensen, trotse ondernemers en bekende Schoikse minse”, vertelt Bas Griffioen van de communica-

Een van de ingestuurde foto’s voor de fotowedstrijd.

tiewerkgroep van Schaijk, een Werelddorp. “Daarom willen we iedereen oproepen om mee te doen aan onze fotowedstrijd. Doe mee en win met je foto een waardebon van 50, 100 of 150 euro om te besteden in je eigen Schaijk. Ook is er weer een publieksprijs: een diner voor twee in het nog te heropenen restaurant De Notaris. We hopen dat

zoveel mogelijk mensen baar is voor de jubilerende ons eerste jubileum mee website. Deelnemers aan vieren.” de wedstrijd gaan akkoord met het plaatsen van hun Spelregels foto op SchaijkeenwereldIedereen binnen en buiten dorp.nl en de FacebookSchaijk mag meedoen aan pagina van SeW. Foto’s de fotowedstrijd, ook leden inzenden kan tot en met van MKB Schaijk-Reek. De 30 april via website@schaingezonden foto moet een ijkeenwerelddorp.nl. panoramaformaat hebben en een duidelijke link met Schaijk, zodat deze bruik-

Op 16 maart

‘Pop-up store’ aan de Maasstraat

Open zondag bij Bevers Steencentrum Nistelrode

Snelders Sport opent 15 maart winkel in Grave

NISTELRODE - Bevers Steencentrum in Nistelrode is dé specialist op het gebied van sierbestrating voor de tuin. Men kan er terecht voor onder meer sierbestrating en tuintegels in de breedste zin van het woord, tuinafscheidingen, verlichting, kunstgras, tuinaccessoires en tuinbenodigdheden.

GRAVE - Het centrum van Grave heeft er vanaf zaterdag 15 maart weer een nieuwe winkel bij. Snelders Sport opent die dag een zaak aan de Maasstraat 1-3. Onder de naam Intersport Snelders is de sportzaak ook al 25 jaar gevestigd aan de Spoorstraat 49 in Wijchen.

In de vernieuwde showtuin en showroom zijn de nieuwste trends te vinden op het gebied van tuinen. Bevers Steencentrum levert maatwerk én het juiste advies. Voor een aantal disciplines binnen het pakket aan producten en diensten maakt de zaak regelmatig gebruik van collega-bedrijven en -hoveniers. Zo kunnen de wensen en behoeften van de klant worden omgezet naar het beste resultaat. Bevers wil haar klanten compleet ontzorgen bij de aanleg of renovatie van de tuin. Desgewenst kan men ook het onderhoud van de tuin door Bevers laten verzorgen. Bevers is dealer van Nederlands grootste sierbestratingfabrikanten en Europa’s grootste baksteenfabrikant. Tevens importeert de zaak natuursteen en keramiek vanuit de hele wereld. Aan keuze dus geen gebrek. Bevers Steencentrum is aangesloten bij de landelijke organisatie Garden Stones & Basics. Door met diverse landelijke sierbestratingsbedrijven groot in te kopen bij fabrieken, is de zaak in staat om concurrerende prijzen te bieden. Open dag Op zondag 16 maart van 11 tot 17 uur houdt Bevers Steencentrum een open dag. Bezoekers kunnen dan een gratis tuinschets laten maken om hun wensen en ideeën in kaart te brengen. Bevers Steencentrum is gevestigd aan de Canadabaan 10 in Nistelrode. Openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag van 9 tot 16 uur. In de periode april-juni is er op vrijdag koopavond tot 20 uur. Kijk voor meer info op www.sierbestratingtotaalmarkt.nl. Hier zijn ook online bestellingen te plaatsen. Volg bevers ook op Facebook en Twitter, waar regelmatig leuke acties zijn te vinden.

Landerd bloeit op met de

“Al die jaren heeft er ook een collega in Grave gezeten (Noor’s Sportwereld, red.) Sinds die sportzaak in Grave weg is, werd ons steeds vaker gevraagd of we naar Grave wilden komen”, vertelt Patrick Dieks van Snelders Sport. “Aangezien Grave niet heel ver van Wijchen ligt, waren we daar aanvankelijk een beetje sceptisch over, maar een aantal Wijchense ondernemers die inmiddels in Wijchen en Grave een winkel hebben, wisten ons te overtuigen dat het een toegevoegde waarde is om in Grave én Wijchen een winkel te hebben.” Drie maanden “Nu hebben we de kans gekregen om voor een periode van drie maanden eens te kijken of dat het ook voor ons een rendabele stap kan zijn”, gaat Patrick verder. “In eerste instantie gingen de gedachten uit naar een outlet-shop, maar al snel vonden we dat geen recht doen aan de mooie ruimte waarin we in Grave zitten. Daarom gaan we nu een stukje outlet combineren met de normale basis- en seizoenscollectie die we van diverse sporten voeren.” De collectie zal vooral opgebouwd zijn uit de sporten voetbal, tennis, running, fitness en veel basisartikelen, zoals joggingbroeken, sweats, fietsbroeken en sportverwante accessoires. Patrick: “Daarnaast verkopen we de clubkleding van Hockeyclub Grave en Overasseltse Boys en kunnen mensen bij ons ook terecht voor het bespannen van hun tennisrackets. De komende drie maanden gaan we bekijken of we de collectie aanpassen en we staan ook open voor gesprekken met bedrijven en verenigingen over samenwerking voor de toekomst betreffende bedrijfs- of clubkleding.” Ook voor textieldrukwerk op sponsorkleding is men aan het goede adres bij de ‘pop-up store’ van Snelders Sport Grave aan de Maasstraat.

OVERTUIG UZELF EN KOM ONZE MACHINES TESTEN &3,&/%7",)"/%&-""3t,8"-*5&*5t"%7*&4t4&37*$E Weijen 77a Weijen 77a, 5388 HM Nistelrode 5388 HM Nistelrode tel. 0412 - 611004 tel. 0412 - 611004 www.vanliempdtuinenpark.nl OVERTUIG UZELFwww.vanliempdtuinenpark.nl EN KOM ONZE MACHINES TESTEN

ERKEND MEE VAKHANDELAAR DOE EN WIN!!!

nader bekeken Herwaardering van herindelen Herindelen is democratischer, overzichtelijker én goedkoper. Ambtelijke fusies, ‘shared’ servicecentra, functionele samenwerkingsverbanden zijn goede intenties, maar maken het lokale bestuur ingewikkelder en duurder. We creëren zelf de bestuurlijke lappendeken die we niet willen. De keuze voor samenwerken in plaats van herindelen, wordt vaak bepaald door aannames en emoties die een goede afweging vertroebelen. Waar moet naar gekeken worden om de juiste afwegingen te kunnen maken? 1. Kwaliteit en Kwetsbaarheid: Schaalvergroting zorgt voor meer kwaliteit en minder kwetsbaarheid. Dit geldt bij zowel herindeling als bij samenwerkingsverbanden. De ambtelijke organisatie professionaliseert en de kwaliteit van beleidsvoorbereiding en dienstverlening neemt toe. Het aantal eenpitters in de organisatie neemt af, de gemeente wordt als werkgever aantrekkelijker en het strategisch vermogen van de organisatie neemt toe. Bij herindeling geldt dit laatste meer dan bij samenwerkingsverbanden, omdat er nog maar één gemeentebestuur is dat geadviseerd hoeft te worden. 2. Continuïteit: Een herindeling is ‘waardevaster’ dan samenwerkingsverbanden. Bij samenwerkingsverbanden kunnen de deelnemers ‘de stekker eruit trekken’. Helaas gebeurt dat nogal eens, vaak om emotionele redenen. Herindeling motiveert om obstakels te overwinnen en alle energie te richten op optimaal functioneren. 3. Bestuurskracht: Samenwerkingsverbanden leiden meestal tot verbetering van de ambtelijke organisatie en advieskwaliteit, maar de bestuurlijke positie van de gemeente verandert er niet door. Een door herindeling opgeschaalde gemeente neemt een andere positie in het regionale krachtenveld in en is daardoor bestuurskrachtiger. 4. Kosten: De personeelskosten zijn bij samenwerkingsverbanden hoger dan bij herindelingen. Allereerst omdat bij samenwerkingsverbanden het proces van opdrachtgeven-opdrachtnemen extra capaciteit vraagt, ten tweede omdat gemeenten die samenwerken nog wel eigen beleidsvrijheid houden. Ook dit laatste leidt tot extra werk in samenwerkingsverbanden. 5. Identiteitsverlies?: In discussies over herindelen of samenwerking speelt het verlies van identiteit vaak een rol. Naar onze mening is dat onterecht. De identiteit van een gemeente zit vooral in de identiteit van de diverse kernen. Veel gemeenten die aan schaalvergroting toe zijn, bestaan uit meerdere kernen (Schaijk, Reek, Zeeland), die vaak het product zijn van een kleinschalige herindeling (Landerd) uit het verleden. Een bekende uitspraak hierbij: ‘herindeling verandert wel de gemeenten, maar niet de gemeenschap’. 6. De afstand bestuur-burger: Tegen herindeling pleit dat de afstand bestuur-bestuurde erdoor wordt vergroot. Dat dit zo is wordt met name aangetoond aan de hand van een dalende opkomst bij de verkiezingen. Maar er is meer: veel heringedeelde gemeenten ontwikkelen goede initiatieven om de deze afstand weer te verkleinen (dorpsraden, kernenbeleid en contactfunctionarissen). Daarnaast wordt in evaluaties van samenwerkingsverbanden de keerzijde van de medaille niet altijd belicht. Een mooi voorbeeld: Er ligt een positief evaluatierapport: de organisatie is geprofessionaliseerd en de bestuurskracht van de gemeente is vergroot. Dat is op zich natuurlijk goed nieuws, maar wij vragen ons af of we in tijden van teruglopende middelen een situatie in stand moeten houden als Landerd. Naar onze mening een dure manier om de afstand bestuur-bestuurden klein te houden en een hoge prijs voor behoud van zelfstandigheid. 7. Tegenwoordig minder emotie: Vroeger was er veel emotie bij herindelingen omdat ze werden opgelegd. Zeker als een randgemeente bij een stad gevoegd werd, leidde dit tot heuse volksopstanden. In deze tijd van vrijwillige herindelingen hebben gemeenten veel mogelijkheden om participatie goed vorm te geven en het herindelingsproces rustiger te laten verlopen. 8. Herindelers zijn tevreden: Onlangs evalueerde de NSOB (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur) 39 herindelingen in Overijssel, Gelderland en Limburg. Betrokkenen oordelen mild: zij zien het nut in en tweederde zou opnieuw voor herindeling kiezen en niet voor samenwerkingsverbanden. Met andere woorden, nu (VERSTANDIG en met BELEID) beginnen met herindelen is beter dan het onvermijdelijke vooruitschuiven.

Weijen 5388 HM Nistelrode KWALITEIT ADVIES t SERVICE Zie onze site voor77a, det maandelijkse prijsvraag

www.arenalokaal.nl – vrijdag 14 maart 2014

Ties Coolen (links, nr. 13) en Bas Keijzer (nr. 17)

5


Bestemmingsplan kom Schaijk Dit ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage tot en met 16 april. Tot deze datum kunt u een zienswijze indienen als u het niet eens bent met de bestemming van uw perceel. Controleer dus het plan of vraag advies.

agenda

WOZ-OZB beschikking / aanslag 2014

Kijk voor wekelijks terugkerende agendapunten op www.arenalokaal.nl

Onlangs heeft u de aanslag OZB ontvangen. Dit is tevens de beschikking met als waarde peildatum 01-01-2013. Als u vindt dat deze te hoog is vastgesteld kunt u binnen 6 weken (!) bezwaar maken. Wij adviseren u graag.

MAART 1-31 1-31

Expositie - Olieverfschilderijen van Miet van Summeren in de bibliotheek in Schaijk Expositie - De historie van de gemeente Grave in het Graafs Museum / De Hampoort in Grave 14 Café Week - Vrijdagmiddagborrel en Tapasavond, vanaf 16.30 uur in café-zaal ‘t Oventje in Zeeland 14 Kinderkledingbeurs, van 20 tot 22 uur in De Ravengaarde in Ravenstein 14 Grote boekenverkoop, van 18 tot 20 uur in de bibliotheek in Grave 15 Café Week - Cocktailnight, vanaf 20.30 uur in café-zaal ‘t Oventje in Zeeland 15 40 Jaar Toneelvereniging De Gheselle van den Spele - Jubileumreceptie, van 17 tot GECERTIFICEERD MAKELAAR WONEN / MKB EN BOG 19 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen 15 Dansavond met live muziek, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 15 Workshop - Tuindecoraties van glas, van 13.30 tot 16.30 uur in het museum voor SCHAIJK De Spil 2+4 Kopen of verkopen vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Huren of verhuren 15 Volleybalvereniging Voreo - Bedrijven- en Recreantentoernooi, van 19 tot 23 uur in uw sporthal Den Hoge Graaf in Ravenstein Taxeren Nie 15-16 Expositie - Kant-in-lood, van 11 tot 17 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Maak vrijblijvend een afspraak 15-16 Expositie - De Demense Zolder, van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein en wij informeren u over 15-16 Expositie - Stuk-Uden, van 11 tot 17 uur in het Kunstkerkje in Velp 16 MuziS Presenteert - Leupold Trio (viool, cello en luit), vanaf 12 uur in De Garf uw en onze mogelijkheden in Zeeland Bouwkavel voor 2/1-kapwoningen 16 Café Week - Wijnproeverij, vanaf 15 uur in café-zaal ‘t Oventje in Zeeland 16 Kinderbingo, vanaf 10.30 uur bij café-camping De Brug in Herpen Per woning kavel ca. 350 m2! 16 Dansmiddag met The Sunshine Boys, van 15 tot 19.30 uur bij Thekes in Herpen Compleet met bouwplan en vergunning. 16 Dansavond met orkest Sowieso, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 16 IVN Grave - Fietstocht door rivierenlandschap Keent, start om 10 uur bij het Info- en Inhoud woning: ca. 545 m3. Creatief Centrum aan de Zuijdenhoutstraat 4 in Keent Inhoud garage: ca. 85 m3. 16 Drie Donken Blaaskapel - Middagconcert, van 14 tot 17 uur in De Brouwketel Eventueel ook te koop met ruwbouw. in Escharen 16 Toneelclub Velp - Beestenboel, vanaf 10.30 en vanaf 14.30 uur in ‘t Trefpunt in Velp U kunt direct starten met de bouw. 18 KVO Schaijk - Spaanse Avond met dansgroep Al Andalus, vanaf 20 uur in zaal De Potter in Schaijk Aanvaarding: direct / n.o.t.k. 19 Kienen ten bate van lokale verenigingen, vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Koopsom: op aanvraag 19 Gassels Heem - Lezing ‘Vliegtuigongevallen in de Tweede Wereldoorlog’, vanaf 20 uur in De Viersprong in Gassel 19 HCC Seniorenacademie - Internetbankieren, van 14 tot 16 uur in de Esterade in Grave ROLLUIKEN - ZONWERING - BUITENLEVEN - GARAGEPOORTEN 21 Bingo-middag, vanaf 14 uur in het Wapen van Reek ROLLUIKEN - ZONWERING - BUITENLEVEN - GARAGEPOORTEN 21 Open Dag, van 19.30 tot 22 uur bij Scouting Schaijk 21 Esterado - Girlsnight Jeugddisco, van 19.30 tot 22 uur in de Esterade in Grave ROLLUIKEN - ZONWERING - BUITENLEVEN - GARAGEPOORTEN 22 Open Dag, van 10 tot 12 uur en van 15 tot 17 uur bij Scouting Schaijk 22 Tonpratersgala - Zotter bij De Potter, vanaf 14 uur in feesterij De Potter in Schaijk 22-23 Expositie - Kant-in-lood, van 11 tot 17 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein op knikarmschermen op knikarmschermen op knikarmschermen 22-23 Expositie - De Demense Zolder, van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein Actie geldig van 15 maart tot 30 april 2014. 23 Theaterspoor - Wie heeft Monkie gezien? (voor kinderen vanaf 3 jaar), vanaf 14 uur in Actie geldig van 15 maart tot 30 april 2014. dorpshuis De Phoenix in Schaijk Roelofs Raamdecor 23 Dansmiddag met orkest Monte Carlo, van 15 tot 19.30 uur bij Thekes in Herpen Trompetterstraat 4 23 Dansavond met orkest Jersey, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 23 Ensemble Octime - Stabat Mater, vanaf 14.30 uur in het Kunstkerkje in Velp 5361 ER Grave 24 Informatieavond, van 19 tot 20.30 uur op basisschool De Bogaard in Ravenstein (0486) 420805 RING ZONWE 25 Rigom Lentediner, ontvangst vanaf 12 uur en aanvang diner om 12.30 uur in het Jij en Harol. Wapen van Reek www.raamdecor-roelofs.nl De perfecte match. 25 Oud papier Schaijk West info@raamdecor-roelofs.nl *uitgezonderd de TR, Patio en Umbris. 25 Inloopochtend, van 8.30 tot 10.15 uur op basisschool De Bogaard in Ravenstein Jij en Harol. 26 Kienen ten bate van lokale verenigingen, vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Jij en Harol. De perfecte match. 26 Inloop Advies Repair Café, van 10 tot 12 uur bij Kaffee+ in Grave De perfecte match. *uitgezonderd de TR, Patio en Umbris. 26 Knutselmiddag voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar, van 14 tot 15.30 uur in *uitgezonderd de TR, Patio en Umbris. de Esterade in Grave 26 Graveon - Algemene Ledenvergadering, vanaf 18.30 uur in het Palazzo Theater www.harol.nl in Grave 27 CD-presentatie Marike Jager, vanaf 14.30 uur in het Kunstkerkje in Velp 28 Friday Night Fever met orkest Twilight, vanaf 21 uur bij Thekes in Herpen HAR_adA5_ZO-HAN.indd 1 3/03/14 13:13

GRATIS GRATIS GRATIS MOTOR MOTOR MOTOR Actie geldig van 15 maart tot 30 april 2014.

actie

IVN fietstocht door rivierenlandschap Keent

HAR_adA5_ZO-HAN.indd 1 HAR_adA5_ZO-HAN.indd 1

OOK VOOR APK, ONDERHOUD & UITLIJNEN

OOK VOOR APK, ONDERHOUD & UITLIJNEN

www.harol.nl www.harol.nl KEENT - Zondag 16 maart houdt IVN Grave een fietsexcursie door het gebied in de oude Maasarm van Keent. De tocht start om 10 uur bij het Info- en creatief 13:13 centrum aan de3/03/14 Zuijdenhoutstraat 4 in Keent. De tocht duurt ongeveer twee uur.

OOK VOOR APK, ONDERHOUD & UITLIJNEN

3/03/14 13:13

Het thema van de fietstocht is oude en nieuwe natuur bij de terugkeer van de rivier. Gidsen van IVN-Grave leiden de deelnemers met de fiets rond door de polder van Keent. Zij stappen regelmatig af bij de veranderingen in het landschap voor waterberging en nieuwe natuur. De oude rivierbedding van de Maas is voor een deel weer uitgegraven. Dit vergroot de veiligheid van de bewoners achter de dijken en er komt 330 hectare nieuwe natuur. De gidsen vertellen ook over het ontstaan van het nieuwe schiereiland, de loop van de vroegere Maas, de wateroverlast voor de bewoners, de ligging van het voormalige vliegveld, het ontstaan van wielen en de vele nieuwe bewoners van dit mooie natuurgebied in wording. Zowel kinderen als volwassenen kunnen deelnemen aan de fietstocht; vooraf aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis; een vrijwillige bijdrage is welkom.

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar redactie@arenalokaal.nl

0486-473070 - WWW.BANDENWIELENGRAVE.NL

6

Kijk voor uitgaanstips in de brede regio op www.dienblad.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 14 maart 2014


VerkieZiNGsspeciAl

GeMeeNTe GrAVe Laat je stem horen Tijdens de verkiezingen op woensdag 19 maart kun je weer stemmen voor de gemeenteraad en zo invloed uitoefenen op de lokale politiek voor de komende vier jaar. Je bent niet verplicht te stemmen, maar wie niet stemt, laat een mooie kans liggen om zijn of haar stem te laten horen. De gemeenteraad staat van alle bestuurlijke organen in Nederland het dichtst bij de mensen. De stembureaus zijn geopend van ‘s ochtends 7.30 tot ‘s avonds 21 uur.

Raadsleden worden direct verkozen en wonen in de buurt. De gemeente is onder andere verantwoordelijk voor het lokale huisvestingsbeleid, verkeer, milieu en openbaar onderwijs. Maar bijvoorbeeld ook voor de gezondheidszorg, kinderopvang, sport en cultuur. Een goede reden dus om bij de verkiezingen je stem te laten horen.

Interesse en opkomstverwachting op laagste punt ooit gemeten

‘Gemeenteraadsverkiezingen gaan eindelijk écht lokaal’

“De gemeenteraadsverkiezingen gaan eindelijk écht lokaal, ze gaan ergens over en de kiezers hebben dat in de gaten.” Dat concludeert TNS/Nipo op basis van een recente steekproef onder een groot aantal Nederlanders van achttien jaar en ouder. Toch is de opkomstverwachting lager dan ooit. “De kans bestaat dat de opkomst de 50 procent niet gaat halen, wat een historisch lage score zou zijn. Dat geldt ook voor de interesse in de gemeentepolitiek: nog maar een derde is hierin geïnteresseerd, terwijl dat decennia ronde de 50 procent lag”, stelt het onderzoeksbureau.

Degenen die wel gaan stemmen laten zich volgens de onderzoekers meer dan ooit leiden door lokale politiek en lokale issues. “De ‘lokale partijen’, nu samen al goed voor een kwart van de raadszetels, groeien verder door en komen waarschijnlijk ruim boven een kwart van de stemmen.” Zorg belangrijkste thema De zorg (jeugdzorg, ouderenzorg, gehandicapten) is het belangrijkste thema voor de kiezers, beduidend belangrijker dan vier jaar geleden. Zowel de langdurige zorg, de jeugdzorg als werk en inkomen worden na de drie grote decentralisaties belangrijker taken van de gemeenten. Sociaal-culturele onderwerpen als veiligheid en integratie zijn nu minder belangrijk dan vier jaar geleden. De decentralisaties zijn volgens TNS/Nipo redelijk goed bekend bij het publiek. “Zes op de tien zijn ervan op de hoogte. Degenen die ermee te maken krijgen (zorg, jeugdzorg, participatiewet, passend onderwijs) hebben in tweederde van de gevallen geen vertrouwen dat de gemeenten het vanaf 2015 goed kunnen uitvoeren.” Interesse Lager opgeleiden hebben weinig interesse in de gemeentelijke politiek en slechts een kwart zegt ‘zeker’ te gaan stemmen. Lager opgeleiden hebben vaker dan gemiddeld te maken met de langdurige zorg en zij hebben nog nauwelijks in de gaten wat hen – na de decentralisaties – boven het hoofd hangt. Hoger opgeleiden zijn veel meer geïnteresseerd, zullen vaker gaan stemmen en hebben minder te maken met de langdurige zorg. Op dit moment zegt 42 procent van de kiesgerechtigden ‘zeker’ te gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het aandeel ‘zeker wel’ is doorgaans een goede voorspeller van gedrag, stellen de onderzoekers. “In 2010 vonden we kort voor de gemeenteraadsverkiezingen een zekere opkomstintentie van 49 procent en werd de opkomst 54 procent. Trekken we de voorspeller door, dan

mogen we verwachten dat de opkomst niet boven de 50 procent uit zal komen. Als dat uitkomt, is dat de laagste opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen ooit.” Waarom niet Voornaamste redenen dat mensen zeggen niet te gaan stemmen zijn dat ze erg teleurgesteld zijn, dat ze zich niet gehoord voelen of dat ze niet geïnteresseerd en geïnformeerd zijn. ‘Stemmen heeft geen zin, de politiek luistert toch niet (33%)’, ‘Ik weet te weinig van lokale politiek en partijen (20%) en ‘Ik heb geen belangstelling voor (gemeente)politiek (18%)’ zijn de meest voorkomende redenen om niet te gaan stemmen.

Gemeenteraadsverkiezingen in vogelvlucht Per 1 januari 2014 telt ons land nog 403 gemeenten. De daling van het aantal gemeenten is een langlopende trend. Drie decennia geleden bestond Nederland nog uit 774 gemeenten. De omvang van een gemeenteraad hangt samen met het aantal inwoners van de gemeente. De grootste gemeenteraden van Nederland (bij gemeenten met meer dan 200.000 inwoners) tellen 45 leden, de kleinste 9 leden (bij gemeenten met minder dan 3.000 inwoners). Het aantal raadsleden – en dus zetels – is altijd oneven. In Landerd zijn 17 zetels te verdelen en in Grave 15. Het college van burgemeester en wethouders (B & W) is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college. Wethouders worden benoemd door de gemeenteraad, burgemeesters door de regering, na een procedure waarin ook de gemeenteraad een belangrijke stem heeft.

Op wie stemmen? Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft een aantal inwoners van de gemeente zich kandidaat gesteld. Je vindt hun namen terug op de kandidatenlijsten van de politieke partijen die in de gemeente actief zijn. Alle mensen die op een en dezelfde lijst staan, hebben gelijke politieke opvattingen. Boven aan de lijst staat de lijsttrekker. De politieke partij bepaalt zelf wie dat is. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de persoon in kwestie bekend is bij veel kiezers of veel bestuurlijke ervaring heeft. De lijsttrekker is ook vaak de partijleider. Onder de naam van de lijsttrekker volgen de namen van de overige kandidaten. Ga voor stemadvies naar de Kieswijzer op de website www.arenastemlokaal.nl.

Zetelverdeling politieke partijen Na het tellen van de stemmen worden de zetels door het Centraal Stembureau (CSB) over de verschillende politieke partijen verdeeld. Het Centraal Stembureau bestaat uit vijf leden: de burgemeester is voorzitter, de vier overige leden worden benoemd door het college van B & W. Bij deze verdeling zijn twee fasen te onderscheiden.

Allereerst wordt de kiesdeler berekend. De kiesdeler is het aantal stemmen dat een partij nodig heeft om één zetel in de gemeenteraad te bemachtigen. Hiervoor wordt het totaalaantal uitgebrachte geldige stemmen gedeeld door het aantal zetels. Voorbeeld: in een willekeurige gemeente zijn 21.000 stemmen uitgebracht en er zijn 21 zetels te verdelen. Een politieke partij heeft dan duizend (21.000: 21) stemmen nodig om een zetel in de gemeenteraad te krijgen. De kiesdeler in dit voorbeeld is dus duizend stemmen. Als de kiesdeler eenmaal berekend is, worden de zetels verdeeld. In ons voorbeeld krijgt partij A met 4.556 stemmen vier zetels. Partij B met 3.468 stemmen krijgt drie zetels. Beide partijen houden dus nog stemmen over. Partij A in totaal 556 en partij B in totaal 468. In de tweede fase komt deze ‘restzetelverdeling’ aan bod. Restzetels Na deze eerste zetelverdeling zullen er in het algemeen nog zetels te verdelen overblijven, de zogenoemde restzetels. Deze worden, afhankelijk van het aantal zetels in een gemeenteraad verdeeld volgens het systeem van de grootste gemiddelden (bij gemeenten met negentien of meer gemeenteraadsleden, dit zijn gemeenten met meer dan 20.000 inwoners) of volgens het systeem van de grootste overschotten (bij gemeenten met minder dan negentien gemeenteraadsleden, dit zijn gemeenten met minder dan 20.000 inwoners). Uiteindelijk worden zo alle zetels over de politieke partijen verdeeld. Grootste overschotten Bij het systeem van de grootste overschotten komt de partij die het grootste aantal stemmen overhoudt na toekenning van de zetels aan de partijen voor de eerste restzetel in aanmerking. Daarna komt de op een na grootste partij aan bod en zo verder. De partijen moeten wel tenminste 75 procent van de kiesdeler hebben gehaald om voor een restzetel in aanmerking te komen.

www.arenalokaal.nl – VerkieZiNGsspeciAl GrAVe 2014


1

2

3

4

5

Jacques van Geest GASSEL

Suzanne de Zoeten ESCHAREN

Léon Kamps GRAVE STAD

Gerard Friesen GRAVE ZITTERT

Jeroen van Eerden GRAVE STAD

VPGrave: Progressief, Groen en Sociaal

Léon Kamps Je kunt me zien als herintreder. Tussen 2003 en 2010 was ik al raadslid voor de gemeente Grave. Ik heb in 2009 aan de basis gestaan van VPGrave. Wat in Den Haag niet kan, kan in Grave wel. VPGrave is ontstaan door een bundeling van krachten van leden van PvdA, GroenLinks, SP en D66. Naast mijn baan als senior beleidsadviseur Vastgoed en Grondzaken bij de gemeente Wijchen heb ik me vanaf 2007 tot en met 2013 hard gemaakt voor het behoud en multifunctioneel maken van een van de oudste panden in Grave, te weten de Bagijnenkerk. Wie dit pand binnentreedt, kan zien dat het is gelukt. Dit multifunctionele pand is een aanwinst voor Grave en zorgt voor behoud van leefbaarheid van Grave.

Onze top tien voor de komende raadsperiode 1. Hogere budgetten en meer zelfstandigheid voor wijk- en dorpsraden vanaf 2015 2. Herindeling van Grave is uiterlijk 2018 een feit 3. Als uit onderzoek blijkt dat een waterkrachtcentrale aan de Maas haalbaar is,wordt het definitief besluit deze aan te leggen uiterlijk 2015 genomen 4. Wij kiezen voor uitvoering van de Jeugdzorg vanaf 2015 voor samenwerking binnen de regio en - als de beperkte middelen daar aanleiding toe geven voor primair een aanpak van de zwaarste zorg. 5. Samen met de dorpsraad van Escharen en recreatieondernemers wordt het plan Duurzaam Raamdal opgesteld en start de uitvoering daarvan in 2015 6. Doorontwikkeling van Wisseveld naar een aantrekkelijke woonlocatie voor eigen inwoners (jong en oud) en mensen van buiten. Definitieve besluiten daarover in 2014. De bouw zelf krijgt een doorstart vanaf 2015. 7. In Gassel wordt vanaf 2015 gebouwd rondom de kerk voor starters en ouderen 8. Het plan Mariendaal in Velp wordt gerealiseerd vanaf 2015 maar dan op beperktere schaal 9. Wij zijn tegenstander van zinloze tegenprestaties voor bijstandsgerechtigden 10. De zorg voor ouderen wordt vanaf 2015 in samenhang en op wijk- en dorpsniveau georganiseerd, is direct bereikbaar en blijft betaalbaar voor iedereen die deze zorg daadwerkeljijk nodig heeft.

k r e St ociaal S m a a z r u u D

Verder ben ik lid van de Commissie van Toezicht van de gevangenis in Grave. Toen staatssecretaris Teeven ( VVD) dreigde met sluiting heb ik me mede ingespannen om deze voorziening voor Grave te behouden. Gelukkig is de gevangenis, waar een paar honderd mensen werken, open gebleven. Na het faillissement van de scheepswerf zou de sluiting van de gevangenis voor Grave rampzalig zijn geweest. VPGrave is voorstander van een goede sociale en economische basis. Als raadslid voor de gemeente Grave wil ik daar graag een bijdrage aan verlenen.

Dagelijks ieder uur op TV Land van Cuijk!

k r e t S ociaal S m a a z r u u D

VPGrave is een lokaal samenwerkingsverband van D66, PvdA, SP en GroenLinks.

• Een sterk bestuur en betere dienstverlening • Betrokkenheid en faciliteiten voor dorpen en wijken • Een goede sociale en economische basis • Een duurzame leefomgeving

1

Lijst

en passende woonruimte voor iedereen

www.vpgrave.nl

Lijst


Jan Hooiveld en Jan Bannink: vaste bezoekers, vaste plaats in Graafse raadzaal

‘We willen ze in de ogen kunnen kijken’

GRAVE - Ruim vóór tijd Door Freddy Klooté zijn ze altijd aanwezig. Ze moeten en zullen op hun vaste plek in de raadzaal zitten. Zoals Statler en Waldorf onlosmakelijk met de Muppet Show zijn verbonden, zo horen Jan Hooiveld en Jan Bannink bij de raadsvergaderingen. Als ze er niet zijn valt het op. “We zitten daar voor het vrije uitzicht. We willen de mimiek van de mensen zien. Ze zeggen wel wat, maar hun gezicht zegt soms iets anders. Daarom vind ik de opstelling van de raad, zoals die nu is, niet ideaal. Een u-vorm of hoefijzeropstelling zou veel beter zijn. We willen ze in de ogen kunnen kijken”, zegt Jan Hooiveld (verder Jan H. genoemd). Zijn vaste partner in raadsaangelegenheden, Jan Bannink (vanaf nu Jan B.) beaamt het uit volle borst. Ze komen beiden oorspronkelijk niet uit Grave, maar hebben hier inmiddels hun plaats in de samenleving verworven.

Jan Hooiveld. Jan B. (72) is geboren in Aadorp in Twente. Daar volgde hij lager onderwijs, fijn bankwerken op de ambachtschool en vervolgde zijn opleiding aan de UTS ( “Veel praktijkuren”). Hij is iemand die het aloude, maar steeds meer verdwijnende ambacht, zeer op prijs stelt. “Toen moest ik in dienst. Ik kwam voor 21 maanden op de Generaal de Bonskazerne terecht. Daarna heb ik er nog vier jaar aan vastgeplakt als Kort Verband Vrijwilliger. In 1971 ben ik bij machinefabriek de Boer in Nijmegen gaan werken. We hebben daar onder meer het naambordje voor de Raambrug gemaakt. In 2003 ben ik daar in de Vut gegaan”. Jan B. was getrouwd met Ria Henst, die tien jaar geleden overleed. Ze hadden twee kinderen, Rob en Astrid. Namen die je elders in deze special ook nog tegen komt. Jan B. woonde tot 2012 aan de Bronckhorstweg in Velp, en verhuisde toen naar het centrum van Grave. “Vanaf die tijd heb ik geen raads- of commissievergadering meer overgeslagen.”

Jan H. (67) komt uit het Groningse Glimmen (Haren). Daar doorliep hij achtereenvolgens de lagere school, de lagere en middelbare landbouwschool en de HBOopleiding Cultureel Werk. Een enigszins kronkelig pad: “Ik merkte dat er begin jaren ’70 in de landbouw weinig toekomst voor me zat. Ik ben toen overgestapt naar Justitie en kwam in het gevangeniswezen terecht. Na eerst in Veenhuizen gewerkt te hebben kwam ik in 1975 op de Raam in Grave terecht. Ik werd daar Hoofd Arbeid. De gedetineerden waren veelal mensen die bij een alcoholcontrole boven de geldende norm uitstaken en bij ons terecht kwamen. Ik heb die inrichting ook gesloten. Op dat moment werden we geholpen door aspirantpolitieagenten. Toen die vertrokken hadden we nog 56 gedetineerden intern. Ik ben toen Hoofd geworden van de nieuwe open inrichting de Marsstal. Toen die opging in de Corridor in Zeeland kwam ik bij de facilitaire dienst van Grave, Zeeland en Den Bosch terecht. Mijn werk heeft dus bestaan uit bewaren, begeleiden en laten terugkeren van gedetineerden in de maatschappij. In 1995 ging ik met de Vut.” Jan H. is getrouwd en heeft twee kinderen. Politiek Jan H. heeft het van huis uit. Opa en vader waren hevig in de CHU. “Ik ben niet partijgebonden maar heb altijd interesse in politiek gehad. Sinds 1976 ging ik op hoogtijdagen naar een raadsvergadering. Sinds 1995 sla ik geen raads- of commissievergadering over. Ik vind het spel dat daar gespeeld wordt fascinerend. Jan B. ging vroeger vanuit Velp af en toe naar een raadsvergadering, maar heeft sinds hij in het centrum woont nog geen vergadering gemist. De heren zitten dan wel naast elkaar maar hebben zo hun eigen, zeer interessante, visie op het raadswerk. Jan H.: “Wie een visie heeft en daar achter kan blijven staan, heeft mijn voorkeur. Wie prijsjes wil halen door zangzaad uit te delen, zit bij mij niet aan het goede adres. Ik zie de raad als een grote kippenren, waarvan de ambtenaren de voerleverancier zijn. Hoe beter het product wordt aangeleverd, des te makkelijker kan het door de raad behandeld worden. Als de aanvoer niet goed is, krijg je in de raadzaal pikgedrag. Wie de grootste mond heeft gaat ermee lopen. Daardoor krijg je soms lange debatten over drieduizend euro en een hamerstuk voor drie ton. Een voorbeeld van minder goede aanvoer was zichtbaar bij het CGM-samenwerkingsverband. Er is niet tijdig ingezien dat er minder te zeggen valt. De strop gaat steeds verder dicht. We krijgen geen lucht meer. We hadden beter ineens moeten herindelen.”

Jan Bannink. ons, burgers, het wij-gevoel kunnen geven. Het gaat niet om Jan, Piet of Klaas, het gaat om het algemeen belang. Ik heb zo mijn vragen. En dat heeft ook te maken met ‘het voer’ waar Jan H. het over had. Is er voldoende kennis in de huidige raad aanwezig? En dat geldt natuurlijk ook voor de toekomstige raad. Ik denk wel eens bij mezelf of ze wel voldoende beseffen dat ze het hoogste orgaan in onze gemeente zijn. De discussies zijn niet altijd van het hoogste niveau. En ook dat heeft weer met de aanvoer vanuit de ambtenaren te maken. Ze moeten op tijd de juiste informatie aangereikt krijgen”. Over het samengaan in een grotere gemeente heeft Jan B. dezelfde gedachte als zijn buurman op de publieke tribune: “We moeten zo snel mogelijk naar een herindeling toewerken. We komen daar niet onderuit. Het gaat gewoon door. We kunnen dat niet tegen houden.”

Jonge gezichten De raad zal zeer waarschijnlijk wat nieuwe, jonge gezichten tellen. Jan H.: “De jongeren die afgelopen jaar in de raad zaten hebben zich goed ontwikkeld. Ik heb het over Rob Bannink, Suzanne de Zoeten en Rick Joosten. Ze hebben van hun ervaren partijgenoten een goede praktijkschool gehad. Naarmate de tijd vorderde kwamen ze steeds beter in beeld. Ik hoop dat ook de nieuwe jongeren de kans krijgen om zich vakkundig te ontplooien. Van welke partij dan ook”. Jan B. : “Ik hoop dat de verjonging van de raad een cultuuromslag Stempel Jan B.: “Ik vind dat elke burgemeester zijn stempel op teweeg brengt en dat er steed meer jeugd wat meer bezijn/haar stad drukt. Zo was Gerrits van bouwen en langstelling voor de politiek krijgt.” groenvoorziening. Grotenhuis zorgde voor werk. Zelissen was de man die de kunst in Grave bracht. Delissen Jan Bannink en Jan Hooiveld. Twee makkers in de gebruikte Grave als springplank. Haasjes vond ik een politiek. Vanaf hun plek aanschouwen ze wat er zich slechte voorzitter. Roolvink is een echte burgemeester. afspeelt in de Graafse politiek. Vanuit hun oprechte beIk vind de Twentse cultuur bij hem terug. Een man een langstelling hebben ze hun eigen mening gevormd. Een man, een woord een woord. Hij durft zijn gevoelens in mening die er mag zijn en gebaseerd is op hun liefde het openbaar te uiten. Als hij ergens binnen komt, komt voor hun stadje. Mooie mensen. er ook echt iemand binnen. Ik hoop dat de nieuwe raad

Politiek commentaar

Wie niet gaat stemmen heeft ook niks te nuilen Gezichten lachen zich naar je toe. Op de grote borden met affiches smeken ze om aandacht. En om stemmen. Vooral stemmen. Want, zoals we weten, wie de meeste stemmen heeft, heeft gewonnen. Wat die winst inhoudt is nog niet bekend. De prijzen worden pas verdeeld na intensief overleg tussen partijen die het wel met elkaar zien zitten. Of elkaar nodig hebben om aan de meerderheid, en dus aan de macht te komen. In Grave, met vijftien raadszetels, moet je dus acht mensen verzamelen, om datgene wat een gemeente nog, of voor het eerst mag bepalen. In de vorige raadsperiode bestond de macht, of coalitie, zo u wilt, uit VVD, LPG en CDA. De partij met de meeste stemmen, VPGrave, had de winst niet in macht om kunnen zetten. Kwestie van vrienden hebben. Of niet. De afgelopen vier jaren zijn gekenmerkt door een aanvankelijk stevige coalitie, die het met de mopperende en tegenstemmende oppositie niet moeilijk had. Het faillissement van de Graafse Scheepswerf klapte er echter stevig in. Omdat beide wethouders niet uit Grave kwamen en er ook niet woonden, kwamen ze letterlijk en figuurlijk op veilige afstand te staan. De coalitie, met dit litteken, regeerde door. De communicatie met de wethouders vertoonde regelmatig gaten, wat het onderling vertrouwen niet echt bevorderde. Wel een reden om in de komende regeerperiode maar weer met wethouders uit Grave verder te gaan. Makkelijk gezegd. De twee ‘beroepswethouders’ Daandels en Adams, met hun enorme dossierkennis, politieke ervaring en discussievermogen laten een bestuurlijke leegte achter die de bestaande partijen toch maar moeten invullen. Met goedbedoelende amateurs. Het zou me niet verbazen, nee zelfs logisch lijken, als men in ons stadje verder gaat met drie wethouders. Is wat duurder? Misschien. Een goed bestuur verdient zichzelf terug. De partijen zijn inmiddels druk bezig zich te profileren. Wie de afgelopen jaar een succesje heeft geboekt, laat dat eenieder weten. Wie niet zo gelukkig is, laat het

verleden varen en richt de pijlen op de toekomst. Op wat folkloristisch aandoende momenten richt men zich tot het volk. Zoals op de weekmarkt. Wie een stukje kaas ging kopen kreeg als bonus hier en daar stemadvies mee. Leuk om te zien. De politiek naar de burger. De politiek met grote belangstelling voor de burger. Iets wat in een regeerperiode soms zoveel moeite kost. De politiek heeft het de afgelopen vier jaar in Grave met veel kritiek moeten doen. Vooral de financiën waren een nagel aan de doodskist. Daarom keek ik afgelopen weken met grote belangstelling naar de vele lijsten met gegevens over de 402 overgebleven gemeenten. En wat zie ik? Grave doet het helemaal niet zo slecht. Er zijn plaatsen waar sommige partijen in het openbaar naar lonken en waar men er slechter voor staat. Cuijk bijvoorbeeld. Gemeenten waar herindeling op herindeling volgde, kwamen er ook niet zo best van af. Mijn oude geboortestreek, nu één gemeente, was de op vijf na slechtste gemeente om in te wonen. In de top van die lijst kwam Grave gelukkig niet voor. De verkiezingsstrijd is in volle gang. Een relletje hoort daar bij. In Grave zijn er inmiddels twee te melden. Allereerst de actie van SP-leden. Die wilden hun logo niet meer op de affiches van VPGrave zien. SP-leden? Wie zijn dat dan? Waarom doen zij niet mee aan de verkiezingen? Waarom beperken ze hun democratisch bijdrage aan het afplakken van hun logo op de reclameborden en -affiches? Een beetje flauw. Nee, erg flauw. Pestgedrag van enkele overblijvenden van wat ooit een politieke beweging was in Grave. Emile Roemer kan hier vast niet om lachen. En dan een verdachtmaking op de site van Keerpunt 2010 aan het adres van TrotsLLvC. Flauw. En laf. En dom. Trots reageerde furieus. Voor de komende coalitievorming kunnen hier en daar al wat streepjes gezet worden. Nog enkele dagen te gaan. Ik wens u veel succes op 19 maart. En ga vooral stemmen. Wie niet gaat heeft ook niks te nuilen. Freddy Klooté

www.arenalokaal.nl – VerkieZiNGsspeciAl GrAVe 2014

3


‘We moeten onze successen beter gaan koesteren’ Partij Graafse VVD Lijsttrekker Eva Eigenhuijsen Leeftijd 33 Motto Heb je interesse, dan heb je alles Favoriete landelijke politicus Neelie Kroes (VVD), een ambitieuze, gedreven vrouw die haar sporen heeft verdiend door jarenlange, tomeloze inzet en het lef om stappen voorwaarts te zetten. Website www.aangenaameva.nl en www.grave.vvd.nl

‘Burgers moeten een grotere rol spelen in de besluitvorming’ Partij Verenigd Progressief Grave Lijsttrekker Jacques van Geest Leeftijd 64 Motto Met een warm hart en een koel hoofd Favoriete landelijke politicus Lodewijk Asscher (PvdA) Website www.vpgrave.nl

Drie belangrijkste programmapunten: •

Werkgelegenheid - Het is mooi wonen in Grave, maar het moet hier ook mooi werken en ondernemen zijn. Zodat ook toekomstige generaties niet alleen de keuze hebben waar zij willen wonen, maar ook waar zij willen werken. Grave moet daarom ondernemersvriendelijker worden, waardoor de werkgelegenheid binnen de gemeente op peil blijft en mogelijk toeneemt. Leefbaarheid - De VVD vindt dat het woningaanbod in Grave zo optimaal mogelijk moet aansluiten op de individuele woonwensen, zowel van kopers als huurders. In nieuwbouwplannen moet daarom oog zijn voor reële toekomstperspectieven, waardoor gebouwd wordt naar behoefte en de woningvoorraad aansluit op de actuele behoeften van kopers én huurders. Veiligheid - Veiligheid vormt één van de belangrijke kerntaken van de gemeente. De inwoners van de gemeente Grave moeten zich prettig in hun woonomgeving voelen. Een sleutelbegrip daarbij is het ervaren van de omgeving als een veilige plek om te wonen, op te groeien, te werken en te recreëren.

Wat had de afgelopen vier jaar anders gemoeten? Natuurlijk zijn er genoeg punten te noemen die beter moeten. Het gaat immers allemaal om mensenwerk en vaak blijkt daarbij dat communicatie eerder of beter moet. Maar wat ik eigenlijk nog belangrijker vind is dat we onze successen meer gaan koesteren. Laat optimisme en enthousiasme over wat wél goed gaat als vliegwiel werken om hetgeen wat achterblijft gezamenlijk voor elkaar te krijgen. Wat moet de komende vier jaar nu echt eens worden gerealiseerd in Grave? Grave moet nog veel beter op de toeristische kaart worden gezet. Met ons prachtige vestingstadje, het aantrekkelijke buitengebied en onze gastvrije inwoners en ondernemers hebben we goud in handen. Voor het dossier Wisseveld moet een helder en concreet plan van aanpak komen waarmee, meetbaar én zichtbaar voor onze inwoners, gewerkt kan worden aan een zinvolle en duurzame inrichting van dit beeldbepalende terrein.

Drie belangrijkste programmapunten: •

Werken aan een sterk bestuur en een betere dienstverlening door zelf de regie in handen te nemen naar een samengaan met Cuijk en Mill & St. Hubert. Werken aan een goede sociale en economische basis. Mensen geven zelf invulling aan hun leven, zijn actief en zelfstandig in hun sociale netwerk en voorzien door werk in hun levensonderhoud. Als ze daar niet toe in staat zijn, kunnen ze op de overheid rekenen. Werken aan een duurzame leefomgeving en passende woonruimte voor iedereen. Het verschil in vraag en aanbod op de woningmarkt wordt weer in evenwicht gebracht. Kleine initiatieven en particulier opdrachtgeverschap krijgen de ruimte en worden gestimuleerd.

Wat had de afgelopen vier jaar anders gemoeten? De wijze van besluitvorming in de gemeenteraad. Burgers hadden in de voorbereiding van de besluitvorming een grotere rol kunnen spelen. Daarmee was de kwaliteit gediend geweest. Daarnaast heeft het gemeentebestuur te aarzelend geopereerd bij grote projecten als Hart van Grave en Wisseveld. Tevens zijn er te vaak externen ingeschakeld die met adviezen en nota’s kwamen die later niet juist bleken. Denk aan het parkeerbeleid in de Binnenstad. Wat moet de komende vier jaar echt worden gerealiseerd in Grave? De EMABlocatie (voormalige betoncentrale), een rotte plek op Wisseveld waarop waterwoningen worden ontwikkeld. Ook moeten er woningen komen voor starters en ouderen om de onevenwichtigheid te herstellen. Er dient een plan te komen om de werkgelegenheid te vergroten, daarbij gebruikmakend van de sterke kanten van Grave. Vergroting van de bestuurskracht van de gemeente en decentralisatie van budgetten en bevoegdheden naar wijken en dorpen.

Grave staat de komende jaren, net als andere gemeenten, voor grote bezuinigingen. Op welke terreinen denkt uw partij dat te kunnen halen? VPGrave is van mening dat de gemeente slim met de beschikbare middelen moet omgaan. We moeten gebruikmaken van de mogelijkheid om de inkomsten te vergroten. Dat gebeurt tot op heden te weinig. Wij zijn van mening dat we verder kunnen bezuinigen Grave staat de komende jaren, net als andere gemeenten, voor grote bezuini- op het gemeentelijk apparaat zonder de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding en de gingen. Op welke terreinen denkt uw partij dat te kunnen halen? De nieuwe dienstverlening aan te tasten. gemeenteraad gaat direct aan de slag met de takendiscussie: wat gaan we nu wel of juist niet doen als gemeente? De tijd van de kaasschaaftactiek is voorbij. Vanuit Overweegt u de burgers lastenverzwaringen op te leggen? Verhoging van de het besef ‘niet kiezen is verliezen’ weten wij dat er keuzes gemaakt moeten worden lasten voor burgers is niet het eerste waar wij aan denken. In principe willen wij de waar niet iedereen tevreden mee zal zijn. Op het gebied van recreatie/toerisme en OZB niet meer dan trendmatig verhogen. werkgelegenheid/ondernemerschap bezuinigen wij niet. Alle overige thema’s staan Met welke partij heeft u de meeste raakvlakken? Als je kijkt naar het stemgevoor ons open in de discussie die we binnen de raad gaan voeren. drag van de partijen in de raad de afgelopen jaren dan zie je dat de huidige coalitie Overweegt u de burgers lastenverzwaringen vaak verdeeld stemde en de oppositie meerdere keren op belangrijke dossiers colop te leggen? De VVD is de waakhond voor lage legevoorstellen aan een meerderheid hielp. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de lokale lasten. ‘Eerst verdienen en dan uitgeven’ is nieuwbouw voor het AZC en de bouw van de scholen. VPGrave blijkt de afgelopen (aantal zetels) het motto. De VVD staat ten principale kritisch vier jaar op de belangrijke dossiers vaak hetzelfde stemgedrag te hebben vertoond CDA: 2 tegenover de OZB die wij niet als melkkoe willen als het CDA. Wij hebben dan ook de meeste raakvlakken met het CDA. Keerpunt 2010: 2 gebruiken. De VVD is voor het hanteren van de nullijn of maximaal de inflatielijn wat betreft de Met welke partij heeft u het minst op? Wij hebben het minst op met Trots, omdat Lokale Partij Grave: 4 we die partij in het stemgedrag opportunistisch vinden en de partij niets toevoegt lokale lasten. Trots Liberaal LvC: 2 aan hetgeen door andere partijen naar voren wordt gebracht. VPGrave: 2 Met welke partij heeft u de meeste raakvlakken? De Graafse VVD heeft met veel plezier sa- Beoordeling wethouders in afgelopen raadsperiode VVD: 3 mengewerkt binnen de huidige coalitie met het Wethouder Gerard Adams is een goed bestuurder die zijn dossiers goed kent. BoCDA en de LPG. Met alle partijen zijn er echter raakvlakken aan te wijzen, hoewel vendien heeft hij een rechte rug en dat is erg belangrijk. Hij heeft er last van gehad dat hij regelmatig niet door de coalitie gesteund werd. Een handicap is dat hij niet die met de huidige fractiegenoten inmiddels hun waarde hebben bewezen. in de gemeente woont. Dat maakt dat hij op sommige momenten wat afstandelijk Met welke partij heeft u het minst op? De Graafse VVD gaat altijd uit van haar opereerde. eigen kracht, wij nemen onze eigen verantwoordelijkheid en houden er niet van om Wethouder Eric Daandels heeft tropenjaren achter zich. Hij heeft zich bijzonder inmet een opgeheven vingertje anderen onze visie op te leggen. Zolang er met respect gezet voor de gemeente, maar is niet altijd duidelijk in wat hij wil en hij zou korter van stof moeten zijn. Hij heeft een enorm brede voor elkaar en op basis van gelijkwaardigheid wordt samengewerkt kunnen wij met portefeuille. Bij de beoordeling van zijn functioiedere partij door één deur. neren ontkomen wij er niet aan op te merken dat (aantal zetels) Beoordeling wethouders in afgelopen raadsperiode twee wethouders in Grave te weinig en te kwetsDe wethouders hebben op de winkel gepast. De beoordeling van de VVD fractie ligt baar is. CDA: 3 tussen de 6 en 7. Doordat de wethouders van buitenaf komen, hebben zij op een Keerpunt 2010: 3 zakelijke, professionele wijze kunnen werken. Beperkte lokale binding werkt echter Beste raadslid van de afgelopen vier jaar in Lokale Partij Grave: 2 niet uitsluitend positief. Grave? Hans Bos (VVD). Hij is mild, discussieert Trots Liberaal LvC: 1 op basis van argumenten, kent zijn dossiers en Beste raadslid van de afgelopen vier jaar in Grave? hij vertoont voorbeeldgedrag. VPGrave: 3 Rob Bannink (VVD). Omdat ik in gesprekken met inwoners en ondernemers regelVVD: 3 matig hoor dat zijn zichtbaarheid en betrokkenheid erg gewaardeerd wordt.

Prognose verkiezingen

Prognose verkiezingen

www.arenalokaal.nl – VerkieZiNGsspeciAl GrAVe 2014

5


‘In persoonlijk contact moet de burger centraal staan’ Partij Lokale Partij Grave Lijsttrekker Anja Henisch-Hulsman en Rick Joosten Leeftijd 60 en 28 Motto Grave Gezond Zelfstandig Favoriete landelijke politicus Er is momenteel geen politica/politicus waarvan wij zeggen: ‘ja, dat is onze favoriet’ Website www.lpg-grave.nl

‘Als CDA zijn wij een partij die verbindt’ Partij CDA Lijsttrekker Ben Peters Leeftijd 59 Motto Een krachtige samenleving Favoriete landelijke politicus Sybrand Buma (CDA) Website www.cdagrave.nl

Drie belangrijkste programmapunten: Overheveling taken in het Sociale Domein. Ouderen, hulpbehoevenden, arbeidsgehandicapten, werkzoekenden, kinderen en pubers die jeugdzorg nodig hebben, moeten volgens de LPG die hulp krijgen die nodig is: maatwerk dus. Inspelen op de lokale situatie. Geen bureaucratie, gewoon doen wat nodig is. Bouwen naar behoefte is voor ons de komende jaren een belangrijk uitgangspunt bij het beoordelen van bouwplannen. De woningvoorraad moet uitgebreid worden met die woningen waar nu tekorten zijn. Dit om te voorkomen dat jongeren en doorstromers niet verhuizen naar elders. Dienstverlening aan de burger is een van de speerpunten. De dienstverlening aan het WMO-loket en het minimaloket gaan vooruit. Echter de communicatie naar de burger behoeft verbetering. In het persoonlijk contact met onze inwoners moet de vraag van de klant centraal staan.

Wat had de afgelopen vier jaar anders gemoeten? Er zijn verschillende zaken te noemen, een hiervan is: communicatie. Het is belangrijk dat een gemeente haar inwoners empathisch, adequaat en tijdig informeert. Zodat inwoners op de hoogte zijn van (sociale) voorzieningen en wetgeving en dat het voor inwoners begrijpelijk is waarom men soms minder sympathieke maatregelen moet nemen. De desbetreffende portefeuillehouders hebben hierin een belangrijke rol om dit correct te laten gebeuren. Wat moet de komende vier jaar nu echt eens worden gerealiseerd in Grave? Ook hier zijn verschillende zaken te noemen. De LPG vindt het belangrijk dat communicatie naar de inwoners en burgerparticipatie speerpunten in het beleid worden. Volgens ons kan hiermee veel tijd worden bespaard, doordat er minder klachten zullen zijn over bepaalde zaken. Ook is het, gezien de taken in het sociale domein, die naar de gemeenten worden overgeheveld, belangrijk een objectieve klachtencommissie in te stellen.

Drie belangrijkste programmapunten: • • •

Verantwoorde invoer van de transities in het sociale domein. Leefbaarheid in de kernen. Economische kansen in toerisme en winkelhart van Grave.

Wat had de afgelopen vier jaar anders gemoeten? De communicatieroute had anders ingericht moeten worden, waardoor aan de voorkant al betrokkenen hadden kunnen worden meegenomen in het traject. Wat moet de komende vier jaar echt worden gerealiseerd in Grave? Een helder beeld van de mogelijke ontwikkeling van het Wisseveld. Daarnaast dienen we de status van de wijk- en dorpsraden te verbeteren, waardoor inwoners meer bij de inrichting van hun eigen omgeving betrokken zijn. Tevens moet Grave Poort van Land van Cuijk gestalte krijgen. Grave staat de komende jaren, net als andere gemeenten, voor grote bezuinigingen. Op welke terreinen denkt uw partij dat te kunnen halen? Met de nieuwe taken die vanuit het rijk worden doorgeschoven zal het gehele huishoudboekje van Grave veranderen. Voor het CDA is van belang dat gezamenlijk de lasten worden gedragen, maar dat er bijzondere aandacht is voor diegenen die, buiten hun schuld, uit de samenleving dreigen te vallen. Overweegt u de burgers lastenverzwaringen op te leggen? Wij zullen prioriteiten moeten stellen in voorzieningen die wij belangrijk vinden. De relatie tussen lastenverzwaring en wat daarvoor terugkomt is essentieel. (aantal zetels) Met welke partij heeft u de meeste raakvlakCDA: 3 ken? Als CDA zijn wij een partij die verbindt. Vandaar dat partijen raakvlakken hebben die zoKeerpunt 2010: 2 wel ter linker- als ter rechterzijde opereren. Lokale Partij Grave: 3

Prognose verkiezingen

Trots Liberaal LvC: VPGrave: VVD:

1 3 3

Met welke partij heeft u het minst op? Partijen Grave staat de komende jaren, net als andere gemeenten, voor grote bezuidie niet bereid zijn verantwoording te nemen of nigingen. Op welke terreinen denkt uw partij dat te kunnen halen? De lanwaar het algemeen belang onvoldoende herkendelijke bezuinigingen zijn in de gemeenten zeer voelbaar en dat zal nog jaren voortbaar is. duren. Deregulering is volgens ons hierbij noodzakelijk. Wijzigen of afschaffen van overbodige regels zowel voor inwoners als voor ondernemers zullen hierbij een rol Beoordeling wethouders in afgelopen raadsperiode bij spelen. De samenwerking van de ambtelijke organisatie heeft naast de doelstel- Een 8 voor de vakbekwaamheid die in de afgelopen periode aan de dag is gelegd. lingen om de dienstverlening te verbeteren, kwetsbaarheid te verminderen en de Een 6 als het gaat om de inleving, zeker bij specifieke onderwerpen die in de gedeskundigheid te vergroten, ook het behalen van een kostenefficiëntie als resultaat. meenschap gevoelig liggen. Overweegt u de burgers lastenverzwaringen op te leggen? Nee. De LPG wil net als in de voorgaande raadsperiode scherpe keuzes maken binnen de organisatie en het beleid en de bezuinigingen niet/zo min mogelijk afwentelen op de burgers. In de afgelopen jaren zijn de lasten voor de burgers minimaal verhoogd. Wij hebben de bezuinigingen gezocht binnen de organisatie (personeelsreductie, overheadkosten). Met welke partij heeft u de meeste raakvlakken? Samenwerking met de verschillende partijen heeft te maken met de verkiezingsuitslagen alsmede de overeenkomsten in de programma’s. Deze factoren zijn voor ons erg belangrijk bij de overweging tot samenwerking. Met welke partij heeft u het minst op? Hiervoor geldt hetzelfde als bij de vorige vraag.

Beoordeling wethouders in afgelopen raadsperiode

Beide wethouders hebben volgens ons deskundig gewerkt in de afgelopen vier jaar. Er lagen nogal wat hoofdpijndossiers die zij moesten oppakken. Dit hebben zij naar hun mogelijkheden gedaan en wat afgerond kon worden, is afgerond.

Prognose verkiezingen (aantal zetels)

CDA: Keerpunt 2010: Lokale Partij Grave: Trots Liberaal LvC: VPGrave: VVD:

6

3 2 3 2 2 3

Beste raadslid van de afgelopen vier jaar in Grave? Rick Joosten (LPG).

Beste raadslid van de afgelopen vier jaar in Grave? Op verschillende onderwerpen hebben meerdere van onze collega’s zich positief onderscheiden. Het is aan de inwoners om een waarde oordeel over het functioneren van de raadsleden individueel te vellen.

Raadslid schrijft boek met tips voor nieuwkomers DEN HAAG - Een gemeenteraadslid moet vooral weten wat hij wil met zijn stad of dorp. Als je die ‘drive’ mist, moet je er niet aan beginnen. “Je moet je betrokken voelen, hart voor de gemeente hebben.” Dat zei Anne Mulder, VVD-fractievoorzitter in de Haagse gemeenteraad bij de presentatie van zijn boek Gekozen! En nu?

In zijn boek beschrijft Mulder de valkuilen die raadsleden kunnen tegenkomen. Hij hoopt dat zijn tips ertoe bijdragen dat er minder afhaken. In de eerste plaats moeten raadsleden zich goed realiseren wat ze willen bereiken. “Het is een taaie klus, met veel duwen en trekken, je moet een pitbull zijn.” Bovendien zegt Mulder dat je keuzes moet maken in eigen onderwerpen anders ‘verzuip’ je. Om te overleven moet je constant aandacht vragen in de gemeenteraad, bij de wethouders en in de media. “Niks gaat vanzelf.” Hij zegt dat het ook belangrijk is goed contact te houden met de eigen partij, anders vlieg je de volgende keer zo van de kandidatenlijst af. Volgens hem hebben veel aankomende raadsleden niet door hoeveel werk het allemaal met zich meebrengt. Het is veel meer dan alleen vergaderen. “Debatten in verkiezingstijd, wijkwandelingen om met steeds mondigere bewoners te praten, folderen en lezen, héél veel lezen”, somt hij op. In vijftien hoofdstukken beschrijft Mulder alle ins en outs van het raadslidmaatschap. Hoe moet je oppositie voeren, hoe opereer je in de fractie, hoe lees je begrotingen, via welke zestien stappen kom je in de raad tot hoe werk je in een coalitie? Het boek beschrijft ook zijn persoonlijke opvattingen over het raadslidmaatschap.

www.arenalokaal.nl – VerkieZiNGsspeciAl GrAVe 2014


‘Jongeren moeten een stem krijgen in Grave’ Partij Trots Liberaal Land van Cuijk Lijsttrekker Frans Smulders Leeftijd 64 Motto Realistisch en betrokken Favoriete landelijke politicus Cees van der Staaij (SGP) Website www.tllvc.nl

Drie belangrijkste programmapunten: •

Trots Liberaal is tegen gemeentelijke herindeling. Grave moet de belangen van haar inwoners zelf kunnen behartigen met eigen bestuur. De kwaliteiten van dorpen en stad mogen niet verkwanseld worden. Afstemming tussen wijk- en dorpsvertegenwoordigers kan het best hier plaats vinden. Bestuurlijke samenwerking, daar waar nodig is. Grave moet efficiënter en goedkoper werken en effectiever vergaderen. Geen onverantwoorde dure projecten met risico voor gemeenschapsgeld. Constructieve, resultaatgerichte samenwerking tussen raad en college moet de sleutel vormen tot meer transparantie en snellere behandeling van dossiers. Procedures zijn slechts ondersteunend. Jongeren moeten een stem krijgen in Grave. Via een Jongerenraad kunnen jeugd en jongvolwassenen gemeentebreed op gestructureerde wijze en laagdrempelig toegang krijgen tot de lokale politiek.

Wat had de afgelopen vier jaar anders gemoeten? Het is onverantwoord om zo veel geld uit te geven aan brede scholen, terwijl een goede, eigentijdse schoolaccommodatie die de helft kost, de betere optie was. De AZC-nieuwbouw ondermijnt oplossingen voor vluchtelingenproblematiek, kost veel gemeenschapsgeld en blokkeert belangrijke ontwikklingsmogelijkheden rond De Bons. Het vaststellen van de Structuurvisie 2025, zonder raadsbreed de inhoud en de manco’s te realiseren, is een dieptepunt. En de ongenuanceerde, foute berichtgeving over de scheepswerf betekent ondermijning van de democratie. Wat moet de komende vier jaar nu echt eens worden gerealiseerd in Grave? Er moet duidelijkheid komen over de Elisabetstraat / N321. Dit is van belang voor een groot aantal gezinnen in Escharen en Grave. Nu blokkeert het de besluitvorming over bijvoorbeeld het Visio-terrein. Aantrekken van bedrijvigheid voor het Wisseveld en De Bons. Nieuwe werkgelegenheid creëren op de locatie van de scheepswerf. Na jaren voorbereiding een constructieve samenwerking voor goede implementatie van WMO en de transitie jeugdzorg. Permanente parkeergelegenheid op het Visio-terrein en invulling voor het Arsenaal. Breedbandaansluitingen voor bedrijven en particulieren, ook buiten de grote woonkernen. Grave staat de komende jaren, net als andere gemeenten, voor grote bezuinigingen. Op welke terreinen denkt uw partij dat te kunnen halen? Bezuinigingen zijn te behalen op de beheerplannen. Het voorzieningenniveau zal in de pas moeten lopen met de ontwikkeling van de economie, zoals dat ook gebeurde in tijden van hoogconjunctuur. Geld moet naar de zorg en niet naar het zorgmanagement. Investeren in preventie. Het is verder weinig opportuun om vooruit te lopen op de takendiscussie die dit voorjaar staat gepland. Overweegt u de burgers lastenverzwaringen op te leggen? Geen sprake van. Recente lastenverzwaring, zoals +18,4 procent waterschapslasten, had niet ten koste van het besteedbaar inkomen van burgers mogen gaan. Groei van de economie is van het grootste belang; die groei werkt door in de middelen van de gemeente. (aantal zetels) Met welke partij heeft u de meeste raakvlakCDA: 2 ken? Gezien ons profiel zal dat wellicht een libeKeerpunt 2010: 1 rale partij zijn. De zelfredzaamheid van Nederlanders is op een dramatisch dieptepunt beland. De Lokale Partij Grave: 3 overheid moet burgers armslag geven en waarTrots Liberaal LvC: 3 borgen bieden voor zwakkeren, niet voor profiVPGrave: 3 teurs.

Prognose verkiezingen

VVD:

3

‘Openheid en communicatie naar burgers moet veel beter’ Partij Keerpunt 2010 Lijsttrekker Jacques Leurs Leeftijd 68 Motto Met hart en ziel Favoriete landelijke politicus Ruud Lubbers Website www.jacquesleurs.nl

Drie belangrijkste programmapunten: • • •

Wonen, werken, buurtzorg en burgerkracht. Openheid en communicatie. Referendum over herindeling van de drie of vijf gemeenten in het Land van Cuijk.

Wat had de afgelopen vier jaar anders gemoeten? Een pijnlijk dossier was en is voor ons de teloorgang en het faillissement van de scheepswerf, waardoor zestig mensen op straat kwamen te staan. Wij vinden dat dit drama bij een betere samenwerking en communicatie tussen de gemeente Grave en de scheepswerf voorkomen had kunnen en moeten worden. De woningbouw voor de verschillende doelgroepen, specifiek de starterswoningen, had beter gekund. We staan bijna aan de financiële afgrond. Provinciaal toezicht kan voorkomen worden door een kerntakendiscussie te realiseren. Wat moet de komende vier jaar echt worden gerealiseerd in Grave? De betrokkenheid, communicatie en openheid naar de burgers. De partijen moeten nakomen wat ze beloofd hebt. Minder regels, geen dure onderzoeksbureaus. Het Wisseveld moet een ander aanzicht krijgen; verloedering en overlast tegengaan. Het gebied moet pragmatisch worden aangepakt: bouwen waar het kan en onderhouden waar het moet. Inbreiding voor uitbreiding. Grave staat de komende jaren, net als andere gemeenten, voor grote bezuinigingen. Op welke terreinen denkt uw partij dat te kunnen halen? Door snel het fusietraject in te gaan krijgen we extra middelen van het rijk. Vermindering van het aantal burgemeesters, secretarissen, wethouders en raadsleden. Snijden in de ambtelijke organisatie levert geld op met als gevolg geen extra bezuinigingen op voorzieningen voor de burgers.

Prognose verkiezingen (aantal zetels)

CDA: Keerpunt 2010: Lokale Partij Grave: Trots Liberaal LvC: VPGrave: VVD:

3 3 3 2 2 2

Overweegt u de burgers lastenverzwaringen op te leggen? De OZB is naast legesheffing voor de gemeente een belangrijke inkomstenbron om voorzieningen te bekostigen. Leges mogen zoveel mogelijk kostendekkend zijn. Wat de OZB betreft stemt Keerpunt 2010 in met de trendmatige verhoging. Een eventuele extra verhoging van de OZB zal duidelijk beargumenteerd moeten worden.

Met welke partij heeft u de meeste raakvlakken? Keerpunt 2010 heeft op alle onderwerpen een eigen koers gevaren en belangen afgewogen. De afgelopen periode hebben we door een gelegenheidsverbond met het CDA, VPGrave en de fractie Frank Stoffer twee belangrijke zaken voor Grave binnen gehaald. Het behoud van het AZC en de bouw van twee brede scholen zijn zwaar bevochten op VVD, LPG en Trots. Met welke partij heeft u het minst op? Alle partijen zijn Keerpunt 2010 even lief. Echter het (stem)gedrag maakt het soms lastig. Ook hier geldt dat Keerpunt 2010 op alle onderwerpen een eigen koers vaart.

Beoordeling wethouders in afgelopen raadsperiode

Keerpunt 2010 geeft geen cijfers, maar waardeert de wethouders tussen onvoldoende en voldoende. Bij sommige onderwerpen misten wij warme betrokkenheid, gebrek aan communicatie en openheid. Voorbeelden zijn: scheepswerf, VVV, snippergroen, woningbouw (thema’s van Eric Daandels).

Met welke partij heeft u het minst op? Keerpunt 2010. Die partij put zich uit in negativisme zonder constructief voorstel. Ze Beste raadslid van de afgelopen vier jaar in Grave? Als je naar alle fracties kijkt overstelpen vergaderingen te vaak met vragen waarop het antwoord al gegeven is. is dat Ben Peters (CDA). Binnen onze eigen fractie is dat Nel Schuts, zij heeft een Ze huilen met de wolven in het bos, maar wijzen niet de weg die te gaan is. Die partij dossierkennis als geen ander. neemt geen verantwoording voor eigen keuzes.

Beoordeling wethouders in afgelopen raadsperiode

De wethouders zijn goed omgegaan met het duale principe. Ook is waardevolle functionele ervaring in Grave binnengebracht. Prima. Echter, vertrouwdheid met lokale verhoudingen en bekendheid met zaken die niet voor het voetlicht worden gebracht, maar wel een rol spelen, ontbreekt. Er was geen historische band met de gemeente. Dat is begrijpelijk en dat werd zakelijk gecompenseerd. Beste raadslid van de afgelopen vier jaar in Grave? Dit zou afgemeten kunnen worden aan de effectiviteit: aantal moties, amendementen, initiatiefvoorstellen, interpellatiedebatten die succes hebben gehad in het besluitvormingsproces van de raad. Cijfers zijn ongetwijfeld beschikbaar. Theo Reijnen (Trots) zou hoog scoren. Als raadslid (niet om politieke standpunten) kan ik ook Jacques van Geest (VPG) waarderen.

Trots ‘meest efficiënte partij’ van afgelopen vier jaar

GRAVE - Afgemeten aan het aantal ingediende en aangenomen moties en amendementen, blijkt de eenmansfractie Trots de ‘meest efficiënte partij’ van de afgelopen vier jaar in Grave. Theo Reijnen diende namens Trots in de raadsperiode 2010-2014 in totaal 29 keer met succes een motie of amendement in. De drie keer zo grote raadsfractie van VPGrave zag 27 keer een motie of amendement gesteund worden door een raadsmeerderheid. Op plek drie staat de VVD (drie raadsleden) met 24 en op de vierde plaats LPG (drie raadsleden) met 22. Het CDA (drie raadsleden) is vijfde en Keerpunt 2010 (twee raadsleden) vinden we terug op plek zes met 16 succesvol ingediende moties en amendementen.

www.arenalokaal.nl – VerkieZiNGsspeciAl GrAVe 2014

7


opinie

Realistisch en betrokken

Eerst een terugblik. De vier jaar dat de Trots-fractie oppositie heeft gevoerd in de Graafse raad is niet onopgemerkt gebleven. Theo Reijnen heeft op diverse momenten met zijn stem het verschil kunnen maken zowel aan oppositie- als aan coalitiezijde. Ook zijn initiatieven van Trots zoals moties, amendementen en initiatiefvoorstellen vaak met een raadsmeerderheid gesteund. Een belangrijk succes voor ondernemend Grave was bijvoorbeeld het voorstel van Theo Reijnen voor een aanpassing van het mobiliteitsfonds, waardoor een enorme drempel voor vestiging van kleine ondernemingen in het centrum werd weggenomen. En wie herinnert zich niet het ‘nieuwe’ parkeren, waarmee ineens veel meer auto’s een veel toegankelijker parkeerplek konden krijgen. Trots moest daarvoor nota bene eerst met een belijningsactie het voorbeeld geven om de wethouder te overtuigen. Het credo van Theo Reijnen: succesvol betekent VOLHOUDEN daar waar anderen opgeven. Niet op alle punten heeft Trots haar zin gekregen. Teleurstellend is het groen licht voor nieuwbouw AZC, dat op boterzachte voorwaarden en ten koste van tientallen miljoenen aan gemeenschapsgeld, op voorstel van de oppositie en het CDA is aangenomen. Ook was Trots tegen de aderlating voor nieuwbouw van twee brede scholen, wat een financieel debacle kan betekenen door de verwachte krimp. Er was een beter en goedkoper alternatief (één brede school en aanpassing van de Sprankel) om uitstekende huisvesting voor onze scholen veilig te stellen. Recente teleurstelling is de aanname van de Structuurvisie 2025 waar Trots en VPG het moesten afleggen tegen een coalitiemeerderheid die gesteund werd door Keerpunt. In het visiedocument worden onnodig woningbouwdetails vastgelegd, zoals aantallen woningen op Wisseveld of appartementen in een klooster in Velp; details die in een dergelijk document niet thuis horen. Ook wordt in de Structuurvisie een rondweg langs Escharen als meest gewenste optie voor de toekomst uitgesproken, zonder dat daar enig beraad over alternatieven aan vooraf is gegaan. Trots Liberaal wil alsnog duidelijkheid scheppen over het tracé van de N321; de Structuurvisie mag geen onzekerheid in stand houden voor iets essentieels als wegeninfrastructuur.

Een blik op de toekomst brengt ons natuurlijk bij de WMO en transitie Jeugdzorg. Landelijke partijen hebben decennia lang toegestaan dat zorgkosten uit de hand liepen. Overschrijdingen met een omvang van het totale defensiebudget werden geruisloos bijgepast, met als neveneffect een explosie van de zorgbranche. Om de kosten weer in de hand te krijgen worden nu de gemeenten ingeschakeld. Omdat heel veel zorggeld niet direct aan noodzakelijke voorzieningen voor inwoners ten goede komt, dienen besparingen op de juiste plaats te worden gevonden en dat is onder meer het management en de top. Trots Liberaal zal hierop zeer kritisch zijn. De noodzakelijke zorg voor diegene die het nodig hebben garanderen wij; korten daarop is voor ons onbespreekbaar. We moeten ook oog hebben voor de pluspunten. Het korter bij de burgers brengen van bijvoorbeeld Jeugdzorg biedt veel mogelijkheden voor een belangrijke kwaliteitsslag en betere preventie. De gemeente moet werk maken van werkgelegenheid en de leegstand van bedrijventerreinen voortvarend ter hand nemen. Een privaat/publieke samenwerking tussen de ondernemersvereniging en de gemeente is voor Trots Liberaal de normaalste zaak van de wereld om te komen tot aantrekkelijke bedrijven in onze gemeente en de daarmee samenhangende werkgelegenheid. Het veelgenoemde probleem dat de gemeente de jeugd niet kan bereiken moet worden omgedraaid: zorg dat de jeugd de gemeente kan bereiken, laagdrempelig en gestructureerd. Doe dat door middel van een Jongerenraad met hulp van coaching door scholen en begeleiding van een jongerenwerker. Jongeren kunnen daarin meedoen om ideeën en activiteiten in overleg te verwezenlijken. Trots Liberaal zal waken voor elke overschrijding van budgetten. De reserves zijn op. Dat maakt besturen lastig, maar resultaatgericht werken in goede harmonie met het college maakt ook lastige problemen hanteerbaar. Dat daarvoor gevestigde culturen moeten worden doorbroken, moet ons niet weerhouden. U kunt op ons rekenen. Theo Reijnen

Frans Smulders

opinie

Speerpunten uit het verkiezingsprogramma van Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 staat voor een open en dienende gemeente die ten goede komt aan alle kernen en investeert in álle burgers en hun gemeenschappen door met iedereen samen te wérken! Liggend aan het water, geworteld in het groen: vier verschillende, maar gelijkwaardige plaatsen. Bij de tijd, maar verankerd in een rijk verleden. Het is de taak van de gemeente om in voortdurende samenspraak met haar inwoners een klimaat te scheppen waar economie, ecologie en schoonheid in balans worden gebracht, zoekend naar een versterking van de identiteit van ‘Grave’: groen, prachtig gelegen aan de Maas, waar je goed kunt wonen, werken en verblijven in de stad én de kerkdorpen. Speerpunten: 1) wonen, werken, buurtzorg en burgerkracht; 2) openheid en communicatie; 3) referendum over herindeling. Betrokkenheid, openheid en dienstbaarheid van de gemeente aan de inwoners Een college moet niet op afstand regeren maar vanuit de maatschappij. Regels moeten er natuurlijk zijn, maar die dienen niet als uitgangspunt. Eerst kijken naar wat gewenst of nodig is en vervolgens de gekozen aanpak aan de regels toetsen. De raadsen collegeleden moeten niet alleen contact hebben met inwoners als die nodig zijn voor een of ander besluit maar ook gewoon uit belangstelling. Informatieverstrekking is tijdig. In de informatie is aandacht voor duidelijke redenen van handelen. Na een referendum een beslissing nemen over herindeling - Er dient in 2014 een besluit genomen te worden over een gemeentelijke fusie waarbij naast Mill en Cuijk ook Boxmeer en Sint Anthonis moeten worden betrokken. De Graafse burgers kunnen bij de gemeenteraadsverkiezingen hun voorkeur uitspreken. Keerpunt 2010 wil na de verkiezingen het traject van herindeling van onderop in overleg met alle partijen en inwoners ingaan. Van de kant van de gemeente is het absoluut noodzakelijk dat zij de burgers helder uitlegt waarom een fusie gewenst is. Tegengaan van verloedering: een verzorgde groene buurt zorgt voor een fijnere leefomgeving - Keerpunt 2010 wil de neergaande spiraal in het onderhoud van het publiek domein doorbreken. Wij zien hier ook een rol weggelegd voor de dorpsen wijkraden, ondersteund door buurt- en wijkverenigingen. Maak bewoners actief. want een verzorgde groene buurt zorgt voor een fijnere leefomgeving, voorkomt dat het rommeliger wordt en voorkomt vandalisme! Woningbouw voor starters, senioren - Het recht van de mens staat centraal: onderdak voor iedereen: jong, oud, gehandicapt voor alle doelgroepen. Bouwen in eigen beheer zoals bij ´Bewonersvereniging Velp´. Gepaste woningbouw aan het Valkruid bij het Medisch Centrum. Bevorderen van het bouwen van starterswoningen. Bevorderen en verbeteren van het onderhoudsniveau van de huurwoningen van Mooiland/Maasland.

8

SPEERPUNTEN UI PROGRAMMA VA 1 |

Openheid e

Bevorderen van sociale veiligheid - Meer zichtbaarheid van de politie op straat,gemeente a alsmede betere verlichting van de straat is voor veel inwoners (jong en oud) van be2 | Tegengaan lang om het gevoel van sociale onveiligheid te verkleinen. Verantwoord beleid m.b.t. jongeren en senioren - Senioren: in een samenlevingverzorgde g Keerpuntstijgt Grave het beroep op informele hulp en waarin wordt uitgegaan van meer participatie Frankmoeten Stoffer, Jacques Hennie Bongerszorgaanbiederseen fijnere l vrijwilligers. Mantelzorgers en vrijwilligers doorLeurs, professionele | Woningbou worden opgeleid om ondersteunende en mogelijk ook verzorgende taken te3kunnen verrichten. Prioriteit bij jongerenbeleid ligt bij de doelgroep 12 tot 16 jaar.4Voor die | Bevorderen groep moeten er naar behoefte een jongerencentrum zijn of komen; in wijk en dorp 5 | kleinschalige voorzieningen. Deze centra moeten breed van opzet zijn en zo ruimVerantwoor mogelijk open zijn. en senioren Stimuleren van de economie en werkgelegenheid - De gemeente moet in samen6 |GraveNa een refe werking met Graveon, het Centrum Management en het Economisch Platform de economie en de werkgelegenheid meer stimuleren. Keerpunt 2010 ondersteuntnemen ove het bestuur van Graveon in hun streven dat in het regionaal overleg wordt bevorderd 7 | Stimuleren dat Grave meer in beeld komt om bedrijven te vestigen m.n. op ‘De Bons’. Keerpunt Velp Meer bevoegdheden bij beleidsvoering en uitvoering rondom leefbaarheid voorwerkgelege Schuts de wijk- en dorpsraden - De dorps- en Nel wijkraden steviger neerzetten met een 8 |hogerMeer bevoe eigen budget. De wijk- en dorpsraden dienen meer betrokken te worden bij de bevoering en leidsvorming en uitvoering rondom leefbaarheid. Spoedige herontwikkeling van het Wisseveld leefbaarhei Keerpunt 2010 is van mening dat de grondeigenaren het gebied pragmatisch moeten aanpakken; bouwen wanneer het kan, onderhouden wanneer het moet. Een goededorpsraden uitzondering op de verpaupering is de nieuwbouw van Catharinahof. 9 | Spoedige h Goed zorgaanbod na de transities AWBZ, Jeugdzorg en ondersteuning van vrijWisseveld. willigers - De gemeente mag zorgbehoeftige burgers niet in de kou laten staan en 10 | Goed zorga zorgt ervoor dat deze burgers niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Een communicatieplan heeft in dit kader zeker topprioriteit. De complexiteit en ver-AWBZ, Jeug Keerpunt Gassel anderlijkheid zijn groot. Theodit Jaspers Tenslotte - Keerpunt 2010 wil zich met programma de komende raadsperiodevan vrijwilli 2014 - 2018 inzetten voor het belang van onze burgers. 11 | Zorg voor h

Wij streven naar een goed contact met onze burgers, de leden van belangenorgani-agrarische o saties, ondernemingen en verenigingen om zo te weten wat er speelt. Op die manierinnovatie, d kunnen we adequaat reageren op wat er leeft in de Graafse samenleving en goede verbrede la afwegingen maken.

12 |

www.arenalokaal.nl – VerkieZiNGsspeciAl GrAVe 2014 Keerpunt Escharen Ben Litjens

Stimuleren diensten wa zelfstandig


Broer en zus Bannink op verschillende kieslijsten

‘We kunnen er samen over discussiëren’ GRAVE - Rob Bannink en Astrid Floor-Bannink gaan allebei voor een zetel in de nieuwe Graafse raad. Rob voor de VVD en Astrid voor de LPG. In het dagelijks leven zijn het twee handen op één buik. In hun politieke overtuiging denken ze anders. “Maar we kunnen er samen over discussiëren”, zegt Astrid. “We hebben daar geen last van”, vult Rob aan. Als het puntje bij paaltje komt gaat ieder wel voor zijn of haar eigen clubje.

Door Freddy Klooté Rob en Astrid. Rob is de oudste. 43 jaar geleden in Nijmegen geboren: “Maar zo snel mogelijk, uit het ziekenhuis, weer naar Grave gegaan. Daar heb ik de basisschool gedaan en vervolgens het voortgezet onderwijs in Wijchen. Na de MTS in Nijmegen heb ik nog diverse vervolgopleidingen gedaan en ben gaan werken bij Cross Hardware B.V. Wij verwerken elektrotechniek in de bouwtechniek”. Rob Bannink is getrouwd met Ank en samen hebben ze twee kinderen. ‘Ik voel me Graafs’ Zus Astrid is een jaar later ook in Nijmegen geboren: “Helaas wel. Ik heb niks tegen Nijmegen hoor, maar ik voel me zo Graafs, dat ik hier ook graag geboren was”. Na de basisschool is ze naar de Griend (nu Merlet College) gegaan, en vandaar naar het MEAO in Nijmegen. In 1994 kwam ze bij De Klok Logistics te werken. Een vakantiebaantje, dat zeven jaar duurde. Ze vertrok als hoofd van de binnendienst naar Tempo Team, waar ze intercedent werd. Ook daar bleef ze zeven jaar. Op dit moment werkt ze op de HAN in Nijmegen, op de afdeling marketing, communicatie en voorlichting: “Geef me een baan die bij me past, en ik hoef nooit meer te werken”. Astrid is getrouwd met Wuf Floor en ook zij hebben twee kinderen. Politiek Bij de voorbereidingen voor het project Hart van Grave, wilde Rob eens meemaken hoe zo’n proces in zijn werk ging: “Toen er een architect gekozen moest worden ben ik naar de presentaties gegaan. De inwoners mochten de keuze maken. Dat vond ik wel bijzonder. De inwoners kozen voor het ontwerp van het bureau Crepain Binst, het college wilde Joost Hovenier. De raad ging mee met de wens van de bevolking. Vanaf dat moment was ik door de politiek gegrepen, en ging naar elke raads- en commissievergadering. Die werden, in verband met de bouw van het nieuwe stadhuis in het dorpshuis van Escharen of Velp gehouden”. Omdat ook de nazit erg gezellig was, nodigde hij zus Astrid uit om ook eens mee te gaan. Ook zij was meteen in de ban van het politiek gebeuren: “Ik was vooral een fan van Piet Vollenberg. Zoals die een vergadering voorzat. Met de nodige humor, maar ook met respect voor de mensen. En toch kwam ik bij een andere partij. Peter Hendriks van de VVD vroeg me of ik secretaris van zijn partij wilde worden”. Met een spottende blik op haar broer: “Ik was nog eerder bij de VVD dan jij”. Rob, altijd rustig: “Maar je bent er niet gebleven”. Rob zit inmiddels bijna vier jaar in de raad. Astrid stopte omdat de administratie niet erg veel politieke energie bij haar losmaakte: “Ik ben toen even bij geen enkele partij geweest. Via Loek Adriaans kwam ik in contact met de Lokale Partij Grave. Joeri Nuijen deed er nog een schepje bovenop en al gauw had ik een gesprek met Anja Henisch en Rick Joosten. Ik voelde de sfeer als een warme deken en ben meteen lid geworden”. Rob mag eindelijk ook iets zeggen: “Je bent hard bezig om er een campagnestuk van te maken.” Hij zegt het wel met een glimlach. Stevige band Toen tien jaar geleden hun moeder stierf zorgde het gezamenlijke verdriet voor een heel stevige band tussen Rob en Astrid. De diepe impact van het overlijden en de

daarmee samenhangende zorg voor hun vader maakte, dat niemand meer tussen hen kwam. Astrid: “Onze partners vinden het zo bijzonder hoe wij met elkaar omgaan. Een voorbeeldje. Vóór Rob ’s morgens naar zijn werk gaat komt hij altijd eerst een kop koffie bij ons drinken”. De vraag hoe ze dan politiek kunnen verschillen ligt voor de hand. De nuchtere Rob en de spontane Astrid hebben een andere kijk op politiek. Rob: “Maar wel met respect voor elkaar. En geen loze kreten maar op basis van inhoud. Zo vindt Astrid dat ik te veel gebonden ben aan de landelijke lijn van de VVD”. Astrid knikt: “Dat is toch ook zo. Wij hebben als lokale partij de handen vrij”. Ze heeft de laatste jaren haar broer aan het werk kunnen zien in de raad. Ook dat kon tot flinke discussies leiden. Maar, het respect blijft er altijd. Verkiesbare plaats Voor de komende verkiezingen staan beiden op een verkiesbare plaats. Rob staat, na Eva Eigenhuijsen op plaats twee. Astrid moet op de lijst Anja Henisch en Rick Joosten voor zich dulden. De afgelopen periode waren VVD en LPG samen met het CDA de coalitiepartijen. Het zou deze keer zomaar anders kunnen. Rob: “Wij zijn helemaal nog niet bezig met de samenstelling van een coalitie”. Astrid, met een uitdagend lachje: “Misschien komen we elkaar wel als coalitie- en oppositielid tegen”. Ik zie een pittige discussie in de raadzaal tussen broer en zus best zitten. Ze hebben tenslotte beiden ‘inwoners en bestuur’ in hun portefeuille. Of dat hun speciale band kan breken? Rob: “Helemaal nooit niet”. Astrid: “Dat wordt geen gevaar.”

700 stemadviezen uitgedeeld op Kieswijzer

Keerpunt verdringt Trots in Graafse verkiezingspoll

GRAVE - Als we de resultaten van de Arena-verkiezingspoll mogen geloven, komt Keerpunt 2010 bij de gemeenteraadsverkiezingen in Grave als grootste partij uit de bus. 29,1 procent van de ruim 400 mensen die de poll invulden, is van plan op 19 maart op Keerpunt te stemmen. De partij van lijsttrekker Jacques Leurs zou daarmee uitkomen op vier zetels in de Graafse gemeenteraad. Op dit moment heeft Keerpunt er twee. Trots LLvC, dat vorige week de poll nog aanvoerde, staat nu op plek twee met 24,3% van de stemmen. De Lokale Partij Grave is derde met 14,4%. De VVD, VPGrave en het CDA komen uit op respectievelijk 10,8%, 5,1% en 3,9%. Stemadvies In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen houdt Arena nog één verkiezingspeiling. Op Arena lokaal.nl kan iedereen een stem uitbrengen op zijn of haar favoriete politieke partij in de gemeente Grave. Voor stemadvies kan men terecht op de Graafse Kieswijzer op www.arenastemlokaal.nl die inmiddels al ruim 700 mensen van stemadvies heeft voorzien.

column Maak gebruik van uw stemrecht! Op woensdag 19 maart zijn de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Zonder dat we het ons misschien realiseren is dat een groot goed in Nederland. We mogen stemmen en dat kunnen we in alle vrijheid doen. Wij kennen geen Noord-Koreaanse toestanden waar je, met opkomstplicht, slechts op één persoon kunt stemmen en ook nog alleen maar ‘ja’ kunt stemmen om niet het risico te lopen in een strafkamp te belanden. Gelukkig kennen wij die vrees niet in Nederland. De laatste tijd vragen velen aan mij of ik nog adviezen kan geven. Ik zeg dan altijd dat ik slechts één advies kan en mag geven: ga stemmen! Een burgemeester staat immers ‘boven de partijen’ en dan past deze gereserveerde opstelling. Ik wil van de gelegenheid graag gebruik maken om het belang van deze verkiezingen nog eens uit te leggen. De gemeente kent drie bestuursorganen namelijk de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester als zelfstandig bestuursorgaan. De hoofdtaken van de raad zijn het stellen van kaders voor toekomstig beleid en het controleren van burgemeester en wethouders (en daarnaast nog de volksvertegenwoordigende rol). Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente en dient te handelen binnen de kaders die de raad gesteld heeft. Het college legt ook verantwoording af aan de gemeenteraad. Een van de belangrijkste kaders die de raad vaststelt is de begroting. Andere belangrijke besluiten zijn: vaststellen bestemmingsplannen, bepalen kwaliteitsniveau voor onderhoud wegen en openbaar groen, bouw brede scholen, vaststellen subsidiebeleid en parkeerbeleid, bouw AZC, benoeming wethouders en vaststellen openingstijden voor horeca en winkels. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Het belang van een goede opkomst wil ik met het volgende rekenvoorbeeld illustreren. Als van de circa 12.000 inwoners in Grave ongeveer 75% stemgerechtigd is (je moet minimaal 18 jaar zijn) kunnen er bij een opkomst van 100% 12.000 x 75% = 9.000 stemmen worden uitgebracht. Aangezien we in Grave 15 raadszetels hebben, heeft een partij 9.000 : 15 = 600 stemmen nodig voor een raadszetel. Dit heet de kiesdeler. Bij een opkomst van 50% worden er 4.500 stemmen uitgebracht. Per raadszetel heb je dan slechts 4.500 : 15 = 300 stemmen nodig. Hoe groter de partij van uw voorkeur wordt hoe meer invloed kan worden uitgeoefend bij het bepalen van het beleid. Volgens recente publicaties is de belangstelling voor de gemeentepolitiek tanende. Er wordt zelfs gesproken over een opkomstpercentage bij de komende verkiezingen van minder dan 50%. Laten we met z’n allen hopen op een goede opkomst en niet meedoen in dit doemdenken. De democratie is gebaat bij een hoge opkomst. Want hoe we het ook wenden of keren: de raad is in bij de wet bepaalde gevallen het besluitvormende orgaan. Overigens, het gemak waarmee wel eens wordt gesteld dat de raad onzorgvuldig of te snel tot besluitvorming is gekomen zonder alle belangen te hebben afgewogen vind ik jammer. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat eigenlijk bedoeld wordt te zeggen dat de raad niet heeft besloten zoals men dat in een concreet geval gewenst zou hebben. Dat laatste komt natuurlijk voor. De raad moet namelijk álle belangen afwegen. En ook is er nog zoiets als het algemeen belang. De eed die raadsleden straks afleggen is daarvoor veelzeggend. Het raadswerk is niet gemakkelijk. Het vergt veel tijd, niet alleen om stukken te lezen maar ook om te vergaderen en om contacten met de bevolking te onderhouden. Het is gemakkelijk om vanaf de zijlijn kritiek te hebben. Bij de komende wereldkampioenschappen voetbal in Brazilië hebben we ook weer 16 miljoen bondscoaches in Nederland. Ik daag een ieder uit om niet langs de zijlijn te staan maar om zelf mee te doen. Voor nu door betrokkenheid te tonen door het uitbrengen van een stem op 19 maart.

www.arenalokaal.nl – VerkieZiNGsspeciAl GrAVe 2014

Lex Roolvink, Burgemeester Grave

9


‘Ik ben liberaal in hart en nieren’

‘Ik ben voor nuchterheid in de politiek’

Naam Binus Dieperink Leeftijd 55 jaar Burgerlijke staat Gehuwd met Inge Duyts, 2 dochters en 1 kleinzoon Woonplaats Escharen Beroep Directeur GIMD en Grip, onderdelen ZorgvandeZaak Hobby’s Hardlopen, fotograferen, muziek Favoriete landelijke politicus Mark Rutte (VVD) Politieke partij VVD

Naam Jeroen van der Eerden Leeftijd 61 jaar Burgerlijke staat Gehuwd Woonplaats Grave Beroep Bestuurder Jeugdzorg Hobby’s Fietsen, geschiedenis, literatuur Favoriete landelijke politicus Lodewijk Asscher (PvdA) Politieke partij VPGrave

Eerdere politieke ervaring Sinds 2002 ben ik bestuurslid van de Graafse VVD. Ik heb geen directe politieke ervaring. Wel heb ik vanuit meerdere bestuurlijke rollen en vanuit meerdere (maatschappelijke) organisaties vaak met de politiek overlegd en invloed gehad op politieke afwegingen en beslissingen.

Eerdere politieke ervaring Geen.

Waarom kandidaat voor VVD Ik ben liberaal in hart en nieren. De Graafse VVD werkt vanuit deze gedachte aan de leefbaarheid en ondernemerschap in Grave en de kerkdorpen. Het is een voorrecht om vanuit dit hechte team te mogen meewerken aan een beter Grave.

Wat wil je over 4 jaar voor Grave bereikt hebben? Burgers die het echt nodig hebben, kunnen terugvallen op een betrouwbare overheid. Een krachtig bestuur en goede dienstverlening naar de burgers. ‘Brutalen hebben de halve wereld…’, maar niet in Grave. De gemeente steunt initiatieven van burgers, maar handhaaft waar nodig.

Hoe kijk je aan tegen de Graafse politiek in de afgelopen 4 jaar? Ik zie in de regio veel gemeenteraden functioneren en dan vind ik Grave het nog niet zo slecht doen. Raad en College kunnen het verschil maken. Er zijn periodes geweest waarin de bestuurlijke visie ontbrak en men zijn oren te veel liet hangen Hoe kijk je aan tegen de Graafse politiek in de afgelopen 4 jaar? De Graafse politiek bestaat uit gedreven mensen die allemaal het beste voor hebben naar wat dure adviseurs influisterden. Dat is jammer en ook ernstig. met Grave. De kunst is nu om deze positieve energie ook in daden om te zetten, op Politieke interessegebieden zo’n wijze dat de inwoners zich betrokken en begrepen voelen. Zorg en onderwijs. Politieke interessegebieden Mijn interesse gaat uit naar de volgende onderwerpen: (inter-)gemeentelijke samen- Drijfveer om raadslid te worden werking, gezonde kleine kernen, financiën en algemene bedrijfskundige en bestuur- Ik ben voor nuchterheid in de politiek. Ik verwacht veel van de regionale bestuurlijke zaken. Daarbij heb ik oog voor de sociale samenhang maar ook voor de eigen lijke samenwerking. Dit mag, en moet zelfs, heel ver gaan. Maar, de afstand tussen lokaal bestuur en de burger mag er niet groter door worden. Dat zal nog een hele verantwoordelijkheid van de inwoners daarin. opgave worden. Drijfveer om raadslid te worden Ik ben jarenlang actief geweest in de Graafse gemeenschap als bestuurder bij di- Waarom kandidaat voor VPGrave verse sociaal-maatschappelijke organisaties (onderwijs, cultuur). Mijn drijfveer is Op alle partijen die in VPGrave verenigd zijn, heb ik al ooit gestemd: PvdA, D66, SP de toegevoegde waarde die ik kan leveren om doelen te realiseren en inwoners ver- en Groen Links. En nog nooit op een andere partij. Ik was nooit van één van deze partijen lid. Ik ga voor een stevig sociaal en progressief platform. trouwen in de politiek (terug) te geven.

Wat wil je over 4 jaar voor Grave bereikt hebben Veel inwoners hebben het gevoel dat ze niet meebeslissen bij belangrijke besluiten. Ik wil dat de inwoners zich meer betrokken voelen bij de politiek en dat ze meer invloed krijgen op beslissingen die van invloed zijn op hun directe omgeving.

Folder mee laten verspreiden met Arena? Neem contact op met rob via 06-50617426

opinie

LPG al 21 jaar DE Lokale Partij van de gemeente Grave: Stabiel en Betrokken

De Lokale Partij Grave en haar voorlopers zijn vanaf 1974 onafgebroken vertegenwoordigd in de Graafse gemeenteraad. In de afgelopen decennia heeft de Lokale Partij Grave een duidelijke en herkenbare lokale inbreng gehad binnen de gemeenteraad van Grave en het gemeentebestuur met duidelijke ankers in de lokale samenleving.

De Lokale Partij Grave heeft geen banden met welke landelijke politieke partij dan ook. Tevens zijn wij op geen enkele wijze financieel gebonden om beslissingen te nemen. Door eigen waarneming en veelvuldig contact met de Graafse gemeenschap kan de Lokale Partij Grave haar beleid afstemmen op dat wat leeft onder de inwoners van de gemeente Grave, zonder gebonden te zijn aan richtlijnen van de landelijke partijen.

Vanuit onze ‘lokale ankers’ staat de Lokale Partij Grave voor:

• • • • • • • • • • •

Grave Gezond Zelfstandig. Zorg: geen bureaucratie, we doen wat nodig is. Maatwerk leveren. Werken aan werk en inkomen. Landelijke bezuinigingen niet op het bordje van de inwoners. Huishoudboekje op orde. Bouwen naar behoefte. Bewaken en behouden van ons erfgoed. Leefbaarheid behouden in de dorpen. Samen werken aan een ondernemersvriendelijke gemeente. Ondersteunen vrijwilligers en verenigingen. Minder regels voor inwoners en ondernemers.

LOKAAL DAT BEN JIJ! www.arenalokaal.nl – VerkieZiNGsspeciAl GrAVe 2014

11


LIJST 5 IK STEM OP KEERPUNT 2010. U OOK? BURGERKRACHT | WONEN EN WERKEN | HERINDELING www.jacquesleurs.nl


‘In de toekomst wil ik wethouder worden’

‘Ik wil me graag inzetten voor deze mooie gemeente’

Naam Jochem Jacobs Leeftijd 23 (16 maart word ik 24) Burgerlijke staat Ongehuwd Woonplaats Velp Beroep Pre-master student Bestuurskunde (Radboud UNI in Nijmegen) Hobby’s Hardlopen, zaalvoetbal en afspreken met vrienden Favoriete landelijke politicus Maxime Verhagen (CDA) Politieke partij CDA

Naam Joeri Nuijen Leeftijd 19 Burgerlijke staat Vrijgezel Woonplaats Grave Beroep Studie Media en Evenementen Management Hobby’s Voetbal, training geven, organiseren en politiek Favoriete landelijke politicus Alexander Pechtold (D66) Politieke partij Lokale Partij Grave

Eerdere politieke ervaring Gedurende mijn studiejaren heb ik het privilege gehad te mogen stagelopen met diplomaten en consultanten in Engeland. Een zeer leerzame ervaring. Deze kennis hoop ik nu samen met het CDA-team en mede door mijn studie Bestuurskunde in de praktijk te kunnen toepassen.

Eerdere politieke ervaring De afgelopen jaren ben ik heel actief geworden in veel organisaties in de gemeente Grave en Wijchen. Op politiek gebied ben ik de laatste twee jaar heel actief door het volgen van fractie-, raads- en commissievergaderingen.

Hoe kijk je aan tegen de Graafse politiek in de afgelopen 4 jaar De afgelopen vier jaar schoot communicatie met de burger soms tekort. Het is belangrijk een interactieve dialoog te hebben tussen burger en politiek. Wanneer een belangrijk onderwerp op de agenda staat, moet men proberen de burger hierover mee te laten beslissen.

Hoe kijk je aan tegen de Graafse politiek in de afgelopen 4 jaar Ik volg de raadsvergaderingen nu al een tijdje en ik vind dat de Graafse raad vol zit met mensen die het beste willen voor de gemeente Grave. Deze instelling moet er altijd zijn, want je bent volksvertegenwoordiger. Politieke interessegebieden Mijn interesse gaat uit naar leefbaarheid, toerisme en recreatie en sport.

Politieke interessegebieden Mijn studie Bestuurskunde samen met mijn afgeronde HBO-studie bieden hopelijk Drijfveer om raadslid te worden kansen in de toekomst om wethouder te kunnen worden. Een eventuele functie bin- Ik heb een zeer groot hart voor alles wat er in de gemeente Grave gedaan wordt en nen de gemeente zou ook zeer welkom zijn. Zolang ik maar iets kan betekenen voor gebeurt. Ik zet mij dan ook graag in voor de inwoners van deze zeer mooie gemeente. de Graafse samenleving. Waarom kandidaat voor de Lokale Partij Grave Landelijke partijen zetten in Den Haag een beleid uit en schepen hier vervolgens de Drijfveer om raadslid te worden Ik ben, net als mijn familie, geboren in Velp. Het liefst zou ik dus ook graag willen lokale politiek mee op. Bij de LPG zetten wij een beleid uit voor de gemeente Grave. blijven wonen in Grave, samen met vrienden, familie en ieder ander. Maar dit kan Hierdoor kun je maatwerk bieden en heb je geen last van een landelijk beleid. alleen als we samen werken aan een leefbaar Grave. Wat wil je over 4 jaar voor Grave bereikt hebben In de komende vier jaar wil ik er mede voor gaan zorgen dat de gemeente Grave Waarom kandidaat voor het CDA Het CDA wenst te werken aan een samenleving die vrij is te ondernemen en te gezond wordt en zelfstandig blijft. Verder wil ik meewerken aan een gezond klimaat groeien. De Graafse samenleving moet de kans krijgen om zichzelf te ontplooien en op het gebied van sport en recreatie in de gemeente. waarbinnen de gemeente de taak heeft vrijheid, ondersteuning en hulp te bieden. Wat wil je over 4 jaar voor Grave bereikt hebben Het belangrijkste vind ik dat de communicatie met de burger wordt verbeterd. Dat ieders belang meetelt. Maar ook iedereen de mogelijkheid bieden om eigen ideeën tot uitvoer te kunnen brengen. En dat de cultuur van elk dorp en de stad kan blijven bestaan.

opinie

Graafse VVD werkt positief en constructief

De Graafse VVD heeft als liberale partij van nature een positieve levenshouding, wij geloven in de kracht en creativiteit die binnen de gemeenschap in Grave ligt. De gemeente Grave is een prachtige gemeente waar het mooi wonen is voor onze inwoners. Met een aantrekkelijk buitengebied, gastvrije inwoners, actief verenigingsleven en een historische binnenstad hebben wij onze inwoners en bezoekers veel te bieden. Het is zowel binnen onze gemeenschap als gemeenteraad te makkelijk om vooral te focussen op hetgeen lokaal minder goed gaat. Wij pleiten er nadrukkelijk voor om juist te koesteren wat allemaal goed gaat en dit als positieve fundament te gebruiken waarop in gezamenlijkheid verder gebouwd kan worden aan onze mooie gemeente. Lokale initiatieven zoals de Kinderboerderij “Buiten Gewoon” in Velp, het Centrummanagement in de binnenstad van Grave, het Dorpsservicepunt “Ût Turp” in Gassel of het goedlopende dorpsblad De Esterse Minipers in Escharen juichen wij toe. De inwoners in de gemeente Grave laten zien dat zij tot veel toe in staat zijn, waar dat nodig is geholpen met een positief duwtje in de rug door de gemeente. Positieve samenwerking Voor de Graafse VVD is ons uitgangspunt een positieve levenshouding, waarbij keuzevrijheid, eigen verantwoordelijkheid en respect centraal staan bij de keuzes die wij maken. In de gemeenteraad van Grave nemen straks na 19 maart in totaal vijftien raadsleden plaats. Vijftien individuen die de komende vier jaar Grave door alle vraagstukken en uitdagingen moeten loodsen. Dat kan alleen als er zo veel mogelijk gezocht wordt naar een constructieve samenwerking en vanuit de positieve instelling dat het goed in Grave is, maar het altijd beter kan. Wij staan dan ook open voor samenwerking met iedere partij binnen de gemeenteraad van Grave zolang dit gebeurt op basis van respect, vertrouwen en gelijkwaardigheid. Successen vieren Grave heeft volop groen en blauw te bieden. Het is goed toeven in bijvoorbeeld de Gasselse bossen, het Raamdal en het park van Mariëndaal. De ontsluiting van deze gebieden is goed en in het kader van regionale toeristische samenwerking ontstaan er kansen om onze toeristische krachten te bundelen met die van de buren. Naast al dat mooie groen biedt onze gemeente ook veel blauw waarbij wij alert zijn op kansen om het watertoerisme in Grave nog beter op de kaart te zetten. Als Grave mogen we trots zijn op een sfeervolle en goed gefaciliteerde jachthaven, weer zo’n succesvol resultaat van de inzet van onze inwoners.

In februari bezochten wij als Graafse VVD Catharinahof en was ook onze conclusie dat er een fantastisch zorgcomplex en multifunctioneel centrum is gerealiseerd. De reacties van bewoners en gebruikers zijn positief en dit vormt een goede basis om van beiden een duurzaam succes te maken. En in het Hart van Grave raken zo langzamerhand alle winkelpanden bezet en ook met de inrichting van het Torenplein wordt nu dan eindelijk gestart. Zodat straks voor iedereen goed zichtbaar is wat een prachtig Hart ons Grave heeft terug gekregen. De grote gemeenschapszin zien wij ook in de kerkdorpen omgezet in zichtbare successen. De Esterse Minipers verschijnt alweer 42 jaar en is een springlevend initiatief dat een tastbaar bindmiddel is van de lokale gemeenschap. De Dorpsservicewinkel in Gassel verwelkomde recent een slager als nieuwe gebruiker van de winkel, waarmee ook zij laten zien niet stil te zitten om de leefbaarheid in Gassel op peil te houden. En ook de kinderboerderij Buiten-Gewoon in Velp vormt een succesvol lokaal initiatief waar de hele lokale gemeenschap, van jong tot oud, van profiteert. Dit zijn allemaal voorbeelden van de daadkracht die wij in de gemeente Grave zien, voorbeelden die we moeten vieren, koesteren en tot voorbeeld voor de gehele gemeente moeten stellen. Samen met u als inwoner, als vrijwilliger bij uw vereniging of als ondernemer in onze gemeente werken ook wij vanuit de politiek aan een gemeente waar het mooi wonen is, mooi recreëren en mooi ondernemen. De Graafse VVD komt naar u toe Graafse VVD bestuurders zijn herkenbaar, aanspreekbaar en betrouwbaar. Wij gaan ons de komende jaren nog sterker maken om de politiek naar u toe te laten komen. Onze uitdaging is om de vragen en zorgen van de inwoners van Grave eerder en beter door te laten klinken in de raadszaal van de gemeente. Andersom is ons streven om politieke vraagstukken eerder bij onze inwoners zichtbaar te krijgen zodat er niet alleen betrokkenheid is zodra een project direct aan de eigen woonomgeving grenst. Tijdige en voldoende communicatie tussen inwoners en politiek is de sleutel tot succes hierin. Samen met uw hulp creëren wij een betere gemeente Grave. Onze liberale en lokaal betrokken kandidaat-raadsleden staan in de startblokken om aan het werk te gaan. Werkt u de komende 4 jaar samen met ons mee aan een nog beter Grave, Velp, Gassel en Escharen? Meer info: kijk op ww.grave.vvd.nl, www.aangenaameva.nl of volg onze Facebooksite Graafse VVD.

www.arenalokaal.nl – VerkieZiNGsspeciAl GrAVe 2014

13


LPG LIJST 1.

3.

2.

Anja Henisch-Hulsman

Rick Joosten

Astrid Floor-Bannink

4 5.

4.

Joeri Nuijen

Jan Verhaaren

LPG VOOR JONG EN OUD!


‘De mening van de burgers is mijn drijfveer’ Naam Hennie Bongers Leeftijd 54 jaar Burgerlijke staat Samenwonend Woonplaats Grave Beroep Ambtelijk secretaris OR GGZ Oost-Brabant Hobby’s Sport, medezeggenschap, koken Favoriete landelijke politicus Emile Roemer (SP) Politieke partij Keerpunt 2010

‘Het lokaal belang staat bovenaan’ Naam Marco de Vaal Leeftijd 47 Burgerlijke staat Gehuwd Woonplaats Grave Beroep Ondernemer en Reservist Groep Luchtmacht Reserve Hobby’s Fotografie en zeilen Favoriete landelijke politicus Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) Politieke partij Trots Liberaal Land van Cuijk

Eerdere politieke ervaring Eerdere politieke ervaring Geen directe ervaring. Wel heb ik vergaderingen van de gemeenteraad bijgewoond Ik heb in de fractie gezeten van LPG en was tijdelijk raadslid. en ingesproken tijdens commissievergaderingen. Hoe kijk je aan tegen de Graafse politiek in de afgelopen 4 jaar Hoe kijk je aan tegen de Graafse politiek in de afgelopen 4 jaar Het is moeilijk plannen te realiseren met een spaarpot waarvan de bodem in zicht is. Die is vaak moeilijk te volgen en komt onprofessioneel over. Een regel omtrent Initiatieven zijn niet opgepakt en voor ondernemers op De Bons zit een uitbreiding amendementen is dringend noodzakelijk. Het zou de vergaderingen een stuk over- van het terrein er niet in vanwege het nieuw te bouwen AZC. Als men het lokaal zichtelijkere maken. De raads- en collegeleden moeten niet alleen contact hebben belang had laten prevaleren boven die van de partijen had er meer bereikt kunnen met inwoners als die nodig zijn voor een of ander besluit, maar ook gewoon uit be- worden. langstelling voor het Graafse reilen en zeilen. Politieke interessegebieden Politieke interessegebieden Breed, waarbij economie een grote interesse heeft. Actieve betrokkenheid inwoners (participatieparagraaf), transitieonderwerpen zorg (AWBZ en jeugdzorg), onderwijs, snippergroen, belangen van sportverenigingen en Drijfveer om raadslid te worden Ik ben van mening dat met een partij als Trots Liberaal, waarbij het lokaal belang jongerencentrum. bovenaan staat, je een hoop kunt bereiken voor de gemeenschap en wil daar graag Drijfveer om raadslid te worden op deze manier aan bijdragen. Dat de actieve betrokkenheid van de inwoners veel concreter kan worden ingevuld. Voorwaarde bij alle besluiten is dat er een participatieparagraaf wordt toegevoegd Waarom kandidaat voor Trots Liberaal waarin duidelijk wordt wat betrokken inwoners van de thema’s vinden. De criteria Trots Liberaal heeft een realistisch verkiezingsprogramma met haalbare doelen. voor zo’n paragraaf zullen door alle partijen ontwikkeld moeten worden. Geen para- Daarnaast is het een fractie met gelijkgestemden en grote betrokkenheid, hetgeen mij heeft doen besluiten om mij kandidaat te stellen voor Trots Liberaal. graaf: huiswerk opnieuw en terug naar de burger. Waarom kandidaat voor Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 is een politieke vereniging die zich sterk maakt voor alle inwoners van onze gemeente Grave. De drijfveer is de mening van onze inwoners. Keerpunt is de Graafse politiek ingegaan met als voornaamste doelstellingen transparantie en een dienend bestuur. Voor mij is dit het belangrijkste.

Wat wil je over 4 jaar voor Grave bereikt hebben? Natuurlijk zo veel mogelijk uit ons programma, maar ik hoop dat we er over vier jaar financieel beter voor staan, dat Grave een zelfstandige gemeente is gebleven en meer werkgelegenheid biedt.

Wat wil je over 4 jaar voor Grave bereikt hebben De uitdrukking ‘samen sta je sterk’ heeft niet alleen een kwantitatieve betekenis, maar ook een kwalitatieve. Wanneer inwoners vanuit verschillende geledingen actief betrokken worden, is de draagkracht en de daadkracht groter. Mijn streven is om dat ook tussen de politieke partijen te bewerkstelligen. Het zal de dienstbaarheid aan de inwoners bevorderen.

opinie

CDA Grave gaat voor: een leefbaar, sociaal en veilig Velp, Escharen, Gassel en Grave

Een krachtige samenleving waaraan iedereen kan deelnemen, dat is wat het CDA nastreeft. Het doel is om Velp, Escharen, Gassel en Grave een leefbare, sociale en veilige samenleving te laten zijn. In dat beeld past dat inwoners betrokken zijn bij hun omgeving en hun medebewoners: ze nemen zoveel mogelijk hun eigen verantwoordelijkheid en ondersteunen elkaar waar dat mogelijk is. Meedenken en meedoen vereist dat inwoners al bij de visie- en beleidsvorming hun steentje kunnen bijdragen. Een uitdaging voor de gemeente om hieraan handen en voeten te geven. Het CDA vindt dat een stevige positie van alle wijk- en dorpsraden hierbij veel kan betekenen. Zij moeten betrokken worden bij het beleid en een volwaardige gesprekspartner zijn van de gemeente. Velp, Escharen, Gassel en Grave Zo moet de dorpsraad ook echt iets te zeggen hebben over Velp dat stevige fundamenten heeft waarop een krachtige samenleving kan gedijen; het bijzondere Binckhof-landgoed, de kloosters, de kerken, de regionaal bekende restaurants, het industrieterrein en de verenigingen. In Escharen zorgen een gevarieerde woningbouw, een actief verenigingsleven, een markant kerkplein en afwisselende natuur voor een krachtige samenleving. Met de concentratie van (bedrijfs)activiteiten in en rond het servicepunt ontstaat een krachtige samenleving in Gassel. Door woningsplitsing en nieuwbouw kunnen ook starters weer deel uitmaken van de Gasselse gemeenschap. Samen leven met jong en oud verdrijft de vergrijzing en gaat eenzaamheid tegen. Verenigingen krijgen weer leden, de saamhorigheid krijgt een impuls. De dynamiek in het nieuwe Catharinahof, het multifunctioneel centrum, een plek van ontmoeten, biedt kansen voor een krachtige samenleving in Grave. Ook historie, cultuur en een moderne winkelbeleving bieden mooie kansen voor het vestingstadje. Het centrummanagement kan hierbij veel betekenen en verdient dan ook uitbreiding.

Leefbaarheid en veiligheid Een krachtige samenleving is ook een sociale, leefbare en veilige samenleving. De kerkgebouwen zijn belangrijke dragers van de sociale samenleving. Ze moeten dan ook behouden blijven in Velp, Escharen, Gassel en Grave. Het CDA steunt nieuwe creatieve oplossingen voor deze gebouwen, waarbij maatwerk en draagvlak belangrijke uitgangspunten zijn. Leefbaarheid heeft ook alles te maken met een goed werkend jeugd- en jongerenbeleid, waarin de jeugd zelf een stem heeft en budgetten. Met deze budgetten kunnen ze zelf invulling geven aan hun wensen op het gebied van voorzieningen of activiteiten in Velp, Escharen, Gassel en Grave. Veiligheid op de weg, maar ook sociale veiligheid verdienen eveneens speciale aandacht. Van belang is dat infrastructuur en openbare ruimten in de kernen zo worden ingericht dat ze voor iedereen goed bruikbaar zijn. Ook kinderen, ouderen en minder mobiele inwoners moeten goed over straat kunnen. Een veilige inrichting van wegen, loop- en fietsroutes is belangrijk, zeker rondom onze maatschappelijke voorzieningen. Landelijk gebied De leefbaarheid in het landelijk gebied komt op sommige plekken onder druk te staan, terwijl die juist, met dank aan de sterke sociale samenhang in het landelijk gebied, één van de sterke punten is. Volgens het CDA moeten naast de bestaande land- en tuinbouw andere economische dragers worden gezocht in de buitengebieden van Velp, Escharen, Gassel en Grave. Hierbij geldt duurzaamheid uiteraard als belangrijk uitgangspunt. Leefbaarheid in het buitengebied vereist ook dat er wordt opgetreden tegen schandalige overtredingen als het dumpen van afval, het wildcrossen, stroperij en illegale lozingen in bodem en oppervlaktewater van en in het buitengebied. Een krachtige samenleving die zijn eigen omgeving goed weet te organiseren, die sociale samenhang toont en ook voor de mensen met minder kansen opkomt, zo’n samenleving is een samenleving waar je trots op kunt zijn.

www.arenalokaal.nl – VerkieZiNGsspeciAl GrAVe 2014

Team CDA Grave

15


‘Realistisch en betrokken’

 Vertrouwen in de naderende uitvoering van de WMO door de gemeente: inwoners die aanspraak kunnen maken op zorg

moeten wat Trots Liberaal betreft kunnen rekenen op alle noodzakelijke ondersteuning. Dat is mogelijk als de beschikbare financiële middelen doelgericht en effectief worden aangewend en misbruik wordt uitgesloten.  De aantrekkelijkheid van dorpen en wijken als woongebied moet worden bewaakt en zo mogelijk versterkt om

ontvolking tegen te gaan. Zorg voor de landelijkheid, zorg voor het verenigingsleven, ondersteuning van buurtinitiatieven en zorg voor de verkeersafwikkeling staan daarbij centraal. Elisabethstraat bij het centrum betrekken, N321 inpassen in het Visio-terrein en geen rondweg langs Escharen, Stoof en Estersveld.  De ambtelijke samenwerking mag nooit leiden tot vertraging in de dienstverlening. Bij de aanvraag van vergunningen

dient resultaatgericht te worden gewerkt en moeten procedures worden bekort en vereenvoudigd. Dit moet controleerbaar gemaakt worden.  Grave dient de komende bestuursperiode drastisch te bezuinigen op de beheersplannen. Nut en noodzaak moeten

centraal staan bij de begroting. Verdere kostenoverschrijding mag niet worden geaccepteerd en ook lastenverhoging voor de inwoners is niet acceptabel.  Er moet werk worden gemaakt van economische bedrijvigheid op leegstaande bedrijfsterreinen en het

scheepswerfterrein. Ondernemingen in dorpen en buitengebied moeten verzekerd zijn van breedband bekabeling. Vestiging in vrijkomende agrarische panden moet laagdrempelig gemaakt worden met behoud van de rechten van landbouwers.  De stem van onze jeugd moet gehoord worden via een Jongerenraad. Daarmee kunnen jongeren uit alle gelederen van

de gemeente laagdrempelig en gestructureerd inbreng hebben in de Graafse politiek met steun van scholen en jongerenwerker. Een jongerenraad is een goed medium voor integratie, voor wederzijds begrip en voor steun bij activiteiten.  Grave moet haar strategische ligging en historische kwaliteit veel beter benutten voor het aantrekken van bezoekers. Als

Poort naar het Land van Cuijk kunnen veel meer passanten aan Grave worden gebonden. Betere bewijzering, toegankelijke parkeergelegenheid, de vesting Grave beter tonen, toegang Maaspoort via voetveer, ligplaatsen voor historische schepen, geoutilleerde camperplaatsen, toeristische informatievoorziening, uitgebreide horeca etc.  Er mogen geen nieuwe concessies worden gedaan aan COA bij de ontwikkelingen van het AZC. Een solide

herbestemming van de kazerne is voorwaarde voor verdere stappen.  Woningbouw moet afhankelijk zijn van de

behoefte. Niet meer starterswoningen of appartementen bouwen dan waar de markt om vraagt. Tegemoetkomen aan de behoefte aan zelfbouw.  Grave moet zelfstandig blijven.  De rol van de gemeenteraad als

volksvertegenwoordiging moet veel duidelijker worden en meer resultaatgericht.

Meer informatie vindt u op onze website


Verkiezingsmarkt in Grave

www.arenalokaal.nl – VerkieZiNGsspeciAl GrAVe 2014

17


Vindt u dat Grave door de VVD, Trots, LPG en CDA de afgelopen 4 jaar goed is bestuurd? En dat deze partijen uw belastinggeld goed en verantwoord hebben besteed, transparant waren en uw inwonersbelang goed hebben gediend? Stem dan niet op mij. Wilt u echter een Graafse gemeenteraad die uw belangen merkbaar behartigt, uw belastinggeld zorgvuldig en transparant beheert en zorg toont voor haar inwoners?

STEM DAN OP BEN LITJENS, KEERPUNT 2010, LIJST 5 NUMMER 3.

NR. 3 -

LIJST 5

Geachte inwoners van de gemeente Grave, U zult de komende jaren de portemonnee moeten trekken voor slecht financieel beleid de afgelopen vier jaren.

IK STEM OP KEERPUNT 2010. U OOK? Zoals 1. U moet nu extra gaan betalen omdat in de voorbije vier jaren veel geld onnodig is uitgegeven aan plannen, die nimmer zijn doorgegaan. Geld, dat wij nu hard nodig hebben voor de zorg. 2. U moet extra gaan betalen voor de tekorten in de grondexploitatie zoals Wisseveld. Per inwoner is er nu reeds een tekort van € 1000,-. Grave laat dit tekort maar oplopen door onverschilligheid en door contractbreuk. Litjens heeft uitvoerig gesproken met de directie van GBB en de stukken bij GBB doorgenomen, omdat de gemeente de stukken geheim hield ondanks een WOBverzoek van Litjens bij de rechtbank in Den Bosch. De gemeente wil de zaak onder de pet houden tot na de verkiezingen. 3. U moet extra gaan betalen voor de ambtelijke samenwerking en dienstverlening zonder dat dit tot een bur-

gervriendelijke houding leidt. Het was steeds ‘pappen en nathouden’ bij de college ondersteunende partijen. Openheid en transparantie was ver te zoeken.

CDA en waarden: In Grave mocht van het CDA nog geen kapelletje gebouwd worden LPG en levendige binnenstad: De Scheepswerf is gesloten en er is geen grote publiekstrekker in Grave bijgekomen. Trots en burgervriendelijkheid: Steunde de burger-onvriendelijke houding van VVD, CDA EN LPG bij vele onzakelijke plannen en hoorzittingen. De burger werd in de kou gelaten.

BURGERKRACHT | WONEN EN WERKEN | HERINDELING BURGERKRACHT WONEN EN WERKEN REFERENDUM HERINDELING www.jacquesleurs.nl WILT U DE PORTEMONNEE ONNODIG BLIJVEN TREKKEN? STEM IN DAT GEVAL OP DE ZITTENDE PARTIJEN VVD, TROTS, CDA EN LPG. Wat is het resultaat van hun verkiezingsbeloften van de vorige keer VVD en ondernemers: Grave staat als ondernemer on-vriendelijkste gemeente van heel Noord-Brabant bekend bij het MKB

IK STEM OP KEERPUNT 2010. U OOK?

WILT U EEN ANDER BELEID EN GEEN GELDVERSPILLING MAAR DIENSTBAARHEID EN EEN LUISTEREND OOR?

STEM DAN OP KEERPUNT 2010

lijst 5 en bij voorkeur op nr. 3, Ben Litjens GA STEMMEN VOOR VERANDERING!


‘Verkiezingsstunt’ Starterswoningen VPGrave

ingezonden

Met de verkiezingen in het vizier is het altijd moeilijk om weer met iets voor de dag te komen wat aan de ene kant voor publiciteit zorgt en vooral kiezers zou kunnen opleveren. Het plan om starterswoningen te bouwen, op zo ongeveer het laatste stukje groen in de wijk de Stoof, is een oud plan, waar al veel over te doen is geweest. Het aanvankelijke plan om enkele tientallen starterswoningen te bouwen op dat stukje groen heeft het terecht niet gehaald. Waarom? De verkeerslast en verkeersveiligheid laat het eenvoudig niet toe. Het Medisch Centrum levert al zo veel verkeerstoeloop op, dat de gemeente onlangs zelf heeft besloten (na een ingediend burgerinitiatief) om op betreffend stukje groen maar liefst 16 extra parkeerplaatsen te creëren. De situatie was nl. inmiddels zo ernstig, dat het alleen nog maar wachten was op een ernstig ongeval met kinderen of ouderen, en niet op de laatste plaats op een verdere verloedering van een waardevol stukje groen. De bestaande verkeersoverlast en –onveiligheid in de straten rond het stukje groen is zelfs nog erger op momenten van grootschalige activiteiten in en rond het sportcentrum Op Den Ham. Het eventueel bouwen van enkele tientallen extra woningen zou, met de daarbij horende sterke toename van verkeersdruk, ronduit levensgevaarlijke situaties opleveren aangezien de omringende wegen tevens de toegangswegen zijn tot het Merlet College en de basisschool Hartenaas. De bouw-verkiezingsstunt van VPGrave zal met zekerheid dus een sterk toenemend gevaar opleveren voor onze eigen kinderen en voor de vele kinderen die dagelijks vanuit De Stoof door onze straten (Hengel, Valkruid en Hoplaan) naar school fietsen of lopen. Daar zullen al die ouders bepaald niet blij mee zijn. Omringende bewoners hebben de gemeente hier dus eerder op gewezen. Het volgens de heren Kamps en Van Geest ‘laag hangend fruit’ bleek al eerder zeer giftig. Daarnaast speelt het ontbreken van groen. De organisatie Jantje Beton was al eerder zeer kritisch over ‘groen’ en speelvoorzieningen voor kinderen in Grave. Dat we (bewoners) niet alleen staan in deze kwestie bewijst het stuk van Wil Baaijens, dat eerder in de Arena verscheen, die de vinger terecht op de zere plek heeft gelegd. Deze ‘verkiezingsstunt’ is duidelijk een flinke misser. Er wordt belangrijke informatie niet vermeld (die het realiteitsgehalte van deze stunt tot nihil reduceert) en onderschrijft op geen enkele wijze het sociale karakter dat VPGrave wil uitdragen. Sterker nog, in het stuk van VPGrave wordt afgesloten met de opmerking dat dit goed

opinie

zou zijn voor de gemeentekas. Buitengewoon merkwaardig om dan in de verkiezingsuitingen te spreken van ‘een duurzame samenleving’. De gemeente Grave zelf heeft ‘veiligheid’, ‘leefbaarheid’ en ‘landschap’ als belangrijkste peilers. Sociaal en duurzaam zou zijn: zich op de hoogte stellen van bekende gegevens en ervaringen, van voor en tegens, van meningen van bewoners door met ze in overleg te gaan en niet in de laatste bereid zijn om een grootschalig plan dat niet realistisch is te laten voor wat het is. Hou dit ‘laatste’ stukje groen in de wijk de Stoof daarom vooral voor het grootste deel groen, en sta juist voor een duurzame en veilige woonomgeving. Jammer, alweer een gemiste kans! Jan van Thull, Maarten Slooves en Jeroen van Druten Namens de bewoners van Hengel, Valkruid en Hoplaan

VPGrave kiest voor sterke wijk- en dorpsraden VPGrave is een partij die in 2009 is ontstaan uit een bundeling van krachten van de PvdA, GroenLinks, D66 en SP. Omdat er lokaal niet of nauwelijks verschil was tussen de partijen onderling is toentertijd gekozen voor samenwerking. Als VPGrave zijn we voorstander van herindeling. De reden daarvoor is dat wij van mening zijn dat een plaats als Grave met nog geen 13000 inwoners niet meer in staat is te voldoen aan de eisen van de burgers van deze gemeente. De ambtelijke samenwerking is voor ons een ongewenste en te dure tussenstap. De bestuurlijke drukte met allerlei dure burgemeesters, wethouders, en raadsleden in het Land van Cuijk kan een stuk minder! Naast herindeling zijn we voorstander van het beschikbaar stellen van geld aan wijk- en dorpsraden. Wij vinden het belangrijk dat deze groepen die oog en oor hebben voor de directe woonomgeving voldoende geldelijke middelen hebben om te voldoen aan de wensen van de mensen in de wijk of dorp. Een wijkof dorpsraad moet wel een breed draagvlak hebben in de betreffende wijk of het betreffende dorp. Wij kiezen voor sterke wijk- en dorpsraden. U toch ook?

In de doofpot ermee…?! In verschillende artikelen in Arena is reeds meermaals terecht de geheimzinnigheid aan de kaak gesteld omtrent het kapitale verlies dat de gemeente Grave (dus wij als inwoners) lijdt op het project Wisseveld. Het gaat niet om het laatste miljoen, want intussen weet iedereen wel dat het om tenminste een verlies van tien miljoen euro gaat. Maar niemand mag hier het fijne van weten. De meerderheid van de raad hield (en houdt) zulks nog steeds tegen. En toch gaat het om een verliespost van omgerekend bijna 800 euro per inwoner! Vorig jaar was er even een klein lichtpuntje. In maart 2013 besloot de meerderheid van de raad het college namelijk opdracht te geven om een klein tipje van de sluier op te lichten en kwam er een uiterst summiere specificatie van slechts enkele posten waaruit bleek dat het verlies per eind 2012 al 9,2 miljoen euro bedroeg. Maar deze specificatie was allerminst transparant, laat staan ‘open’, ondanks dat de meeste partijen in hun programma hadden (en nu opnieuw weer hebben) staan dat openheid naar de burgers tot een van hun belangrijkste speerpunten behoort. Ik schreef zojuist dat de meerderheid van de raad hiertoe in maart 2013 besloot. Dat betekent dat toch enkele raadsleden ook toen nog vonden dat het eigenlijk geheim moest blijven. Zelfs twee oud-wethouders, thans nog zittende raadsleden en behorend tot de tegenstemmers destijds, die alles van het Wisseveld afweten, namelijk Hans Bos van de VVD en Jacques van Geest van VPGrave, vonden dat alles omtrent het ontstaan van het verlies op het Wisseveld in de doofpot moet blijven! Jacques van Geest koos voor de doofpot, terwijl zijn collega’s van VPGrave vóór (beperkte openbaarmaking van een en ander) stemden. De VVD was overigens unaniem tegen. Hoe is het mogelijk om dan nu weer als kandidaatraadsleden onbeschaamd op hun lijsten voor te komen, Jacques van Geest zelfs als lijsttrekker! Denk daar wel aan, voorzover er nog iemand op VPGrave of de VVD wil gaan stemmen.

Ik had deze zaak onder meer aan de kaak willen stellen tijdens het Soosdebat op zondag 23 februari. Helaas was daar geen gelegenheid (meer) voor. Anders hadden ze meteen de gelegenheid gehad om hun standpunt ‘toe te lichten’. Uit zichzelf zouden ze er toch niet over begonnen zijn. Léon Kamps Louis Sparidans

Met een warm hart en een koel hoofd

Sommige inwoners van de gemeente Grave zullen met verbazing de berichtgeving gevolgd hebben over het gebruik van het logo van de SP door VPGrave. Waarom mocht het blijkbaar eerst wel en nu niet meer. VPGrave is eind 2009 opgericht door voorlieden van Groen Links, D66, PvdA en de SP. De bedoeling was alle progressieve krachten in Grave te bundelen en een sterke partij te maken. Dat is gelukt, want VPGrave kwam als grootste partij uit de verkiezingen en miste op een haar na een vierde zetel in de raad. Omdat bovengenoemde partijen aan de basis stonden van de samenwerking hebben wij door de logo’s in onze publieksuitingen te gebruiken de verbinding met de oude partijen willen duiden. Wij zijn overigens een plaatselijke partij. Om voor ons nog steeds niet duidelijke redenen liet de SP ons een aantal weken geleden weten het niet goed te keuren dat wij het logo van de SP gebruiken. Zo vlak voor de verkiezingen waren ze daar erg laat mee. Wij spraken vervolgens af het logo van onze site te halen en na de verkiezingen het logo niet meer te gebruiken. Het al gereed zijnde materiaal als affiches konden we natuurlijk niet meer terughalen. Wij vinden het flauw van de SP, omdat hun mensen mede aan de basis stonden van de partij. Ik maak van de gelegenheid gebruik om dit blad, de Arena, dat complimenten verdient voor de wijze waarop het uitpakt met de verkiezingen, op twee punten te bekritiseren. Het stoort mij dat de Arena onbelemmerd een podium biedt aan enkele mensen die er genoegen in scheppen op zeer negatieve wijze enkele politieke partijen en soms ook personen te benaderen. Deze partijen zijn niet altijd in staat zich hiertegen inhoudelijk te verweren. Ik snap dat de Arena dit podium ongecensureerd wil bieden. Het is echter te eenzijdig. Een punt van kritiek waar naar mijn mening de redactie van de Arena zich iets van zou moeten aantrekken betreft de verkiezingspoll die de krant heeft geïntroduceerd. De uitslagen zeggen hooguit iets over het enthousiasme van de cam-

pagneteams, maar hebben niets te maken met het te verwachten stemgedrag van de Graafse kiezers. Dat zou op zichzelf niet zo erg zijn als de redactie nadrukkelijk de poll met een knipoog had gepresenteerd. Dat is echter niet het geval. Er wordt net gedaan alsof het bloedserieus is en er een aardverschuiving in de verkiezingsuitslag te verwachten is. Voor de Arena geldt bovendien dat de geloofwaardigheid van het blad in het geding is. Als de uitslag, en dat is te verwachten, volstrekt afwijkt van de poll , dan zullen er toch vragen komen. Ik wil de redactie danken voor de gelegenheid die geboden is met een eigen opiniërend verhaal te komen. Jacques van Geest, lijsttrekker VPGrave

www.arenalokaal.nl – VerkieZiNGsspeciAl GrAVe 2014

19


DE HOOGSTE

G N I T R O KOP DE LEUKSTE T I U S E J G A D

NU EXTRA UITZEGEL BIJ ELKE BOS JUMBO BLOEMEN

&

BIJ ELK PAK JUMBO KANT&KLAAR WERELDGERECHTEN

U ontvangt extra uitzegels bij deze producten van wo 12 maart t/m di 18 maart 2014

Spaar t/m 13 mei bij Jumbo voor de hoogste korting op de leukste dagjes uit. Bij elke € 10,- krijg je één uitzegel. Vijf zegels is een volle kaart en deze is € 5,- korting waard. De korting is stapelbaar tot maximaal € 15,- per entreekaart. Nu spaar je ook nog eens extra snel met bovenstaande producten. Dat is nog eens makkelijk verdiend! Kijk voor meer informatie op dagjeuitactie.nl

Jumbo Grave Grave: Essinklaan 72


Van grasland tot supermodern festivalterrein

Contouren van Zeelandse Halfvastenfeesten worden zichtbaar ZEELAND - Aan de Reekseweg/Middenpeelweg in Zeeland worden langzaam maar zeker al de contouren zichtbaar van het festivalterrein dat van 28 tot en met 30 maart het decor vormt voor de zevende editie van de jaarlijkse Halfvastenfeesten. Alleen door zo vroeg te beginnen met het opbouwen van de diverse tenten is er het laatste weekend van maart ruim 7.000 vierkante meter feestoppervlakte beschikbaar voor de vele bezoekers die worden verwacht. De totale evenementoppervlakte bedraagt liefst 11.000 vierkante meter.

I

n Zeeland ontstaat de komende weken dus weer een spectaculair festivalterrein met een vijftal megatenten. Ook dit jaar wordt het landschap omgetoverd tot een kleurrijk. Naast de enorme Plaza-tent worden er nog vier

Grandcafé 3Heere in Schaijk sluit de deuren SCHAIJK - Het gerucht zong al enkele weken rond in Schaijk, maar werd woensdag officieel bevestigd. Grandcafé 3Heere in Schaijk sluit om economische redenen de deuren. De uitbaters van de horecagelegenheid aan de Pastoor van Winkelstraat, Theo en Daniëlle Zwaans, bevestigen de sluiting van hun zaak op Facebook: “Via deze weg willen wij iedereen op de hoogte brengen van het feit dat wij stoppen met de 3Heere, per direct. Wij willen daarbij iedereen bedanken voor de mooie en gezellige jaren.” Het nieuws zorgde woensdag voor een storm van reacties op het sociale-mediaplatform. Een bloemlezing: ‘Echt heel jammer. Heb het altijd erg leuk bij jullie gevonden’. ‘Sterkte, heb er altijd goede schik gehad’. ‘Alweer een café minder met het muziekhart op de juiste plaats... Sterkte!’.’Dat is even schrikken. Bedankt voor de gezelligheid op de woensdagavond. Waar moeten we nu naartoe?’ ‘Das jammer. De Schaijkse roddels klopten deze keer dus wel. Good luck!’

kleinere tenten geplaatst. Zoals ook vorig jaar het geval was, zijn alle faciliteiten, zoals garderobe (voorzien van afsluitbare lockerboxen) en catering, weer overdekt. Om de sfeer nog verder te verhogen, is er direct buiten de tenten weer een kermis waar zeker op zondag de jongste

jeugd zijn hart op kan halen. De line-up voor het evenement, met grote namen van eigen bodem, is intussen compleet. Op het affiche prijken onder anderen Waylon, Di-rect, Van Velzen en Nielson. Voor de dance- en hardstyleliefhebbers spreken namen

als Skitzofrenix, Zatox, Lucien Foort, Vato Gonzalez, Ran-D, Endymion en Mental Theo en Paul Elstak zeker tot de verbeelding. Nadere informatie is te vinden op de website www. halfvastenfeesten.nl.

Beestenboel op zondag 16 maart in ‘t Trefpunt

Zaal Den Achterhof in Huisseling feestelijk geopend

VELP - Toneelgroep Velp speelt op zondag 16 maart ‘Beestenboel’ in ‘t Trefpunt in Velp. Het muzikaal toneel - voor kinderen en ouders - wordt gespeeld door volwassenen. Er zijn twee voorstellingen: om 10.30 uur en om 14.30 uur. De entree bedraagt 3,50 euro.

HUISSELING - Op zondag 9 maart vond de feestelijke opening plaats van zaal Den Achterhof in Huisseling. De Stichting Vrienden van het Huisselings Erfgoed is sinds 5 januari van dit jaar beheerder van het voormalig parochiecentrum naast de kerk.

Op de boerderij van boer Jaap en boerin Greetje wonen en werken de mensen en dieren met veel plezier bij en met elkaar. Op een dag krijgen de boer en boerin een heel groot vreemd ei. Uit dat grote vreemde ei komt een heel groot vreemd beest. Het beest is lelijk, het stinkt, brabbelt en kan verder niks nuttigs. De dieren zijn hier niet blij mee. Ook de boer en de knecht kunnen niets met dat gekke beest. Maar de boerin houdt van alle dieren, dus ook van het vreemde beest. Het vreemde beest wil graag vriendjes met iedereen worden. De andere dieren begrijpen dat niet en proberen hem weg te pesten. Dat lukt en het vreemde beest gaat heel zielig op zoek naar een ander plekje. Dan gebeurt er iets akeligs. De dieren en de mensen hebben het vreemde beest nodig om de boerderij te redden. Zou dat lukken...?

Tijdens de goed bezochte feestelijke opening presenteerde de stichting zich aan de bewoners en stelden de bestuursleden zich voor aan het publiek. Tevens werden de plannen voor 2014 gepresenteerd en hoe men inspraak kan hebben in het beleid van de stichting door middel van een nog op te richten controleraad. Vanuit het publiek kwamen diverse vragen over de verhuur en de toekomst van het gebouw. Na afloop was er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. De Stichting wil in 2014 zorgen voor een goede exploitatie van Den Achterhof. Daarnaast wil zij onder andere het terrein rondom het gebouw aanpakken en eventueel het Huisselings Veld in beheer krijgen. “Wij hopen dat de Huisselingers in eerste instantie aan Den Achterhof denken wanneer zij een ruimte willen huren voor een activiteit of een feestje. Samen moeten we proberen te behouden wat we hebben”, laat Jeroen Arts van de stichting weten.

Landschappen van Allure

Bijdrage van 30 miljoen voor ‘Meer Maashorst’ REGIO - De provincie heeft besloten om 15 miljoen euro toe te kennen voor het investeringsvoorstel ‘Meer Maashorst’. Nog eens 15 miljoen wordt ingelegd door de vier Maashorstgemeenten (Landerd, Oss, Bernheze en Uden) en 18 ondernemende partijen.

Geert Versteijlen, voorzitter Stuurgroep de Maashorst: “Alweer een enorme mijlpaal voor de Maashorst. In oktober vorig jaar kregen we een bijdrage van 20 miljoen voor het op orde brengen van het natuurlijke hart van de Maashorst en Landerij VanTosse. We kunnen nu ook vliegend van start met de schil en de dorpen eromheen. ‘Meer Maashorst’ levert talrijke nieuwe verdienmodellen op waar landschap, gemeenschap en ondernemers profijt van hebben. Met deze ontwikkeling gaan we de Maashorst écht beleven in de breedste zin van het woord.”

kort nieuws

Theo van Schaijk vijftig jaar priester SCHAIJK - Op vrijdag 14 maart is het precies vijftig jaar geleden dat Theo van Schaijk tot priester werd gewijd. Die wijding werd verricht door bisschop Moors in de kathedraal van Roermond. In datzelfde jaar (1964) vertrok hij in december naar Tanzania, waar hij eerst een cursus volgde om de taal en de gewoontes van het Tanzaniaanse volk te leren. Halverwege 1965 werd hij te werk gesteld in Vidunda en enkele maanden later in Kikeo om daar ter plaatse en in de buitenposten parochiewerk te verrichten. Dat betekende dagelijks de mis doen, preken maken voor de zondagsmissen en godsdienstlessen geven op verschillende scholen. Grote afstanden moesten daarbij te voet worden afgelegd. In juli 1967 werd Van Schaijk overgeplaatst naar Lugoba om dichter bij de Camillianen van Ngerengere te wonen. Behalve parochiewerk ging hij daar ook catechisten opleiden, die daarmee voorbereid waren op deeltaken in hun parochie, zoals zondagsdiensten leiden zonder priester, godsdienstlessen op scholen enzovoort. In 1977 volgde zijn overplaatsing naar Ngerengere, waar in alle vijf parochies van het dekenaat nog Nederlandse pastoors waren. Als die op vakantie naar Nederland gingen, dan werden ze door Theo vervangen. Dat was volgens Theo zelf mooi en afwisselend werk, maar daar kwam in 1980 een eind aan omdat hij moest verhuizen naar Dar es Salaam om de twee reeds aanwezige Camillianen te gaan helpen bij de zorg voor de zieken in het ziekenhuis. Daarnaast werd hij in 1983 ook pastor van de charismatische vernieuwing. Op dat terrein zijn er sindsdien in Dar es Salaam wel vijftig groepen ontstaan, die nog steeds zeer actief zijn. Op 15 november 2010 keerde Theo, bijna 73 jaar oud, definitief terug naar Nederland. Momenteel woont hij in Roermond, waar hij nog bijna dagelijks bezig is met het maken van overwegingen voor de gebedsgroepen van de charismatische vernieuwing in Dar es Salaam. Daarnaast biedt hij hulp in een aantal parochies en is hij actief in de mantelzorg. Omdat Theo in de achterliggende jaren naast zijn familie ook veel contact is blijven houden met de Schaijkse geloofsgemeenschap, met name via de MOV-groep, gaat zijn gouden priesterjubileum niet ongemerkt voorbij in het Schaijkse. Op zondag 16 maart wordt hier aandacht aan geschonken in de Heilige Mis van 10 uur. Na die mis, waarin hij zelf mee voor zal gaan, is er achter in de kerk gelegenheid om onder het genot van een kop koffie of thee Theo te feliciteren. Iedereen is daarbij van harte uitgenodigd.

Limerick Ook voor mensen buiten Huisseling is er mogelijkheid om de ruimte te huren. Men kan contact opnemen met mevrouw R. Geurts-van Erp, 0486-413136, of kijk op www.facebook.com/vriendenhuisselingserfgoed.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 14 maart 2014

Waar zijn de kerkklokcijfers gebleven, ik kijk er telkens weer neven. ‘k ben een oude doos, en mis al een poos, de juiste tijd in het leven. Riet Derks

27


A A N B I E D I N G E N G E L D I G VA N M A A N D A G 4 TOT E N M E T 1 6 N O V N G E N G E L D I G VA N M A AA N ADNABGI E4DTI O N TG EENN GMEELTD 1 I G6 VNAONV EMMA BAENRD A G 4 T O T E N M E T 1 6 N O V E M B E R

rode 100 gram

rode wijn wijn Houthakkerssteaks 95 Heel Broodjes tarwebrood Wilde Wijn Dagen Broodjes boterhamworst boterhamworst boterhamworst 99 99 4 stuks 5. Bij inlevering bon 2e voor 1,00 van 17 tot en met bruin 22 maart wit of wit of bruin Peruaanse Lams Estofado 95 95 95 Op alle wijnen, bubbels en port: Tompouce, tot 8 stuks totaal kruidige, zoete stoofschotel Samen Samen Samene 2e fles halve prijs! 2e fles prijs! e halve 8+2 gratis met mango en mais Bij8+2 inleveringgratis bon 2 voor 1,00 elke 2 fles HALVE PRIJS

100 gram

7

is

Bart Bongers Van Kraaij,

& GallBongers Schaijk Van Gall Kraaij, Bart

Pastoor van Winkelstraat 24, Schaijk Pastoorvan van Winkelstraat 24, Schaijk Schaijk Pastoor Winkelstraat 13, T. 0486 46 28 00 www.bartkorn.com Tel. 0486-46 28 00 Tel. 0486-46 12 19 www.bartkorn.com www.vankraaij.keurslager.nl

Runstraat 11, Schaijk Pastoor van Winkelstraat 13, Schaijk Pastoor Winkelstraat 24, Schaijk T.www.gall.nl 0486 46van 40 55 - www.gall.nl Tel. 0486-46 12 19 Tel. 0486-46 28 00 www.vankraaij.keurslager.nl

de Echte Bakker keurslager

4, Schaijk

4

4 7

7

Gall &Van GallKraaij, Schaijk Keurslager Van Kraaij,

Runstraat 11, Schaijk Pastoor van Winkelstraat 13, Tel. 048646 40 55 keurslager Schaijk - T. 0486 46 12 19 www.gall.nl Pastoor van Winkelstraat 13, Schaijk www.vankraaij.keurslager.nl Tel. 0486-46 12 19 www.vankraaij.keurslager.nl

Runstraat Gall Gall 11, Schaijk keurslager de& Echte Bakker Tel. 0486- 46 40 55

www.bartkorn.com

GRATIS GESTOLEN FIETS

121015_SCHAIJKWK43-44.indd 2

BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE FIETS!*

voor

E-Bike

€ 1999,-*

€ 2199,-*

ila ct ru In

voor

E-Bike

€ 1999,-*

van € 2499,-

voor

€ 1699,-*

E-Bike

ie la ct

ION Avantgarde

ui

Sparta

In r

ie ct ila ru

Zemo

ZE8 Bosch van € 3199,-

In

van € 2999,-

ie

Koga

ct

ie ct E-Bike

€ 599,-*

7 versnellingen

E-Inspire Bosch

voor

Speed

voor

ila

In

ru

ila ct

ie

€ 549,-*

7 versnellingen

Cortina van € 799,-

ru

van € 2599,-

voor

ila

Gazelle

Orange Bosch EM

Monaco

In

In

ru

ila

ct

ie

Race Compact

Batavus van € 749,-

ru

In

ru

€ 999,-

In

ila ct

ie

Bulls

ie

Enkele van de vele actiemodellen:

voor

Sparta

E-Motion 1

van € 1399,-

voor

€ 999,-*

E-Bike

*Zelf uitzoeken, proberen kan, vanaf 18 jaar - Openingstijden: di t/m do 9.00 - 18.00 uur - vrijdag 9.00 - 20.00 uur - zaterdag 9.00 - 17.00 uur *Alle prijzen zijn met inruil van uw huidige keurige fiets. Informeer naar de voorwaarden. Fietsen kunnen modellen van 2013 zijn. Neem uw inruilfiets mee!

Liessentstraat 2C - Woonboulevard Uden - T. 0413 250 167 - info@johnvermeulenuden.nl - www.johnvermeulenuden.nl

28

2e fl

15-10-12 10:52 1210 15-10-12 10:52 121015

121015_SCHAIJKWK43-44.indd 2

Desert Falcon Ultegra van € 1499,*

Goe Kruid Cins Gall&G Zui

Aanbiedingen geldig van maandag tot en met zaterdag

500 gram Honing gram Honing ng 500 NIEUW: rundergehakt Goed gevonden! Goed gevonden! Kruidenbitter rundergehakt Kruidenbitter rundergehakt Anijs Muffins ns Anijs Muffins Gall&Gall Cinsault-Merlot Cinsault-Merlot 4x halve kipfilet huismerk Gall&Gall huismerk 4x halve kipfilet 4x halve kipfilet Zuid-Afrikaanse Zuid-Afrikaanse99 3+1 nugratis 99 is 3+1 gratis 100 gram 7. nu 7.

NIEUW: 500 gram

www.arenalokaal.nl – vrijdag 14 maart 2014

1


Kruistocht Kruisinga tegen ‘zusterpartij’

VPGrave verbaasd over ‘afplakactie’ SP GRAVE - Hoewel de SP in Grave al jarenlang een slapend bestaan leidt, kwam de partij afgelopen week toch in het nieuws in het vestingstadje. Niet om een van haar socialistische standpunten onder de aandacht te brengen of het traditionele tegengeluid te laten horen, maar om logo’s af te plakken van ‘zusterpartij’ VPGrave.

O

nder aanvoering van de plaatselijke politieke kameleon Hester Kruisinga lieten enkele Graafse leden zich afgelopen zaterdag zien. Gewapend met een rol tape, een schaar en een SP-bus gingen zij langs alle verkiezingsborden in de gemeente Grave om hun eigen logo op de posters van VPGrave af te plakken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart doet de SP Grave niet mee, maar de socialisten kunnen naar eigen zeggen wel op veel steun rekenen in deze gemeente. “In de afwezigheid van de SP dacht de lokale partij mee te kunnen liften op deze populariteit”, schrijven Hester Kruisinga en Daan Verwaaij van de SP Grave in een persbericht. “Het misbruik van het logo met de rode tomaat werd opgemerkt door enkele van onze Graafse leden. VPGrave is herhaaldelijk door het landelijk partijbureau gemaand geen actiemateriaal te verspreiden waar het SP-logo op staat.” ‘Jatten’ Partijsecretaris van het landelijk SP-hoofdbestuur Hans van Heijningen: “In ons land staat het iedereen vrij een partij op te richten, maar niet om daar het logo van een andere partij onder te hangen. De SP gaat niet akkoord met het gebruik van haar logo of

andere partijspecifieke uitingen door VPGrave.” Omdat VPGrave niet luisterde en geen actie ondernam, besloot de SP Grave dan zelf maar de handen uit de mouwen te steken. Met enig sarcasme in zijn stem zei Daan Verwaaij het volgende: “Het is natuurlijk prachtig om te zien dat een lokale partij de ideeën van de SP goed vindt, maar dat we niet meedoen met de raadsverkiezingen betekent niet dat je ons logo zomaar kunt jatten.” ‘Politieke wortels’ “Met verbazing hebben wij kennisgenomen van een actie van een SP-lid uit Boxmeer en een voormalig lid van Keerpunt 2010 om het logo van de SP op onze affiches af te plakken”, reageert VPGrave bij monde van Léon Kamps. “In 2009 hebben leden van PvdA, D66, GroenLinks en SP gezamenlijk de partij Verenigd Progressief Grave opgericht. Sinds de oprichting in 2009 sierde de logo’s van de vier partijen onze website. Ook bij de verkiezingen in 2010 zijn in ons verkiezingsmateriaal de vier logo’s gebruikt. Om uiting te geven aan waar onze politieke wortels liggen, hebben we op onze affiches het logo van de vier partijen wederom gebruikt. Het hoofdbestuur van de landelijke SP gaf aan hier niet gelukkig mee te zijn. Inmiddels hebben

Ook bij Catharinahof en Nieuwe Hoeven

Open Dag van Zorg en Welzijn bij BrabantZorg GRAVE/SCHAIJK - Op zaterdag 15 maart neemt BrabantZorg deel aan de landelijke Open Dag van Zorg en Welzijn. Iedereen is die dag tussen 11 en 16 uur welkom voor een kijkje in de keuken van diverse locaties van BrabantZorg. Onder andere Catharinahof in Grave en De Nieuwe Hoeven in Schaijk openen de deuren voor het publiek.

Tijdens de open dag kunnen belangstellenden sfeer proeven en informatie verzamelen over de producten en diensten van BrabantZorg, waaronder BrabantZorg Thuiszorg, acute zorg, maaltijden, dagbehandeling, tijdelijke zorg en wonen met zorg. Meer weten over de mogelijkheden van zorg en ondersteuning thuis, dagbehandeling op een zorgboerderij, kleinschalig wonen of revalidatiemogelijkheden? De medewerkers staan klaar om alle vragen te beantwoorden. Meer weten over werken en leren binnen BrabantZorg? Loop dan even langs bij de praktijkopleiders of bij een personeelsadviseur. Zij vertellen graag alles over bestaande vacatures, arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden. Ook over vrijwilligerswerk is er volop informatie beschikbaar.

Hester Kruisinga plakt het SP-logo af op een verkiezingsposter van VPGrave. wij contact gehad met het landelijke bureau en zijn er in goed overleg heldere afspraken gemaakt die onder meer inhouden dat in nog komende reclameuitingen van onze partij wij het SP-logo niet meer zullen gebruiken. Dat twee individuele leden van de SP kennelijk geheel los daarvan actie hebben ondernomen, zegt veel over

het democratisch gehalte van deze twee personen. Wij hebben echter besloten geen actie tegen hen te ondernemen. Afsluitend moet ons wel van het hart dat men een logo van een partij wel kan afplakken, maar voor iemand die landelijk SP stemt is er in Grave maar één goed alternatief en dat isVPGrave.”

Drukbezochte infoavonden

‘Dorpsraad serieuze gesprekspartner’ SCHAIJK - “Een goede dorpsraad is een sparringpartner voor de gemeente.” Dat stelde Johan Berendsen, hoofd afdeling wijkzaken van de gemeente Oss, maandagavond tijdens een informatiebijeenkomst over dorpsraden in zaal De Potter in Schaijk.

Berendsen hield een stevig betoog over de functie van dorpsraden. Over herindeling liet hij zich niet uit. Het was in café De Potter in Schaijk dan ook geen politieke avond. De organiserende Vereniging Herindelen Landerd wilde vooral het verenigingsleven informeren over het nut van een dorpsraad. Ook aanwezig was Bart Ebergen van de dorpsraad Lith. Hij benadrukte het belang van onafhankelijkheid van dorpsraadsleden. “Leden van onze dorpsraad moeten zich inzetten in het belang van alle dorpen van de voormalige gemeente Lith, alleen zo kun je een serieuze gesprekspartner zijn voor het gemeentebestuur”, aldus Ebergen. Johan Berendsen legde uit dat elk gebied in Oss met een dorps- of wijkraad een eigen wethouder heeft, want “zo kun je de lijntjes kort houden”. Evenals in de dorpsraden in de gemeente Uden (zoals donderdag 6 maart in Ambianz in Zeeland bleek) mogen er in de dorpsraden in de gemeente Oss geen personen zitten die politiek actief zijn. “En mensen die toch proberen alleen hun eigen belangen te realiseren, die wippen we eruit”, zei Ebergen, die zich trouwens niet kon herinneren dat een advies van de Dorpsraad Lith niet is opgevolgd. Net als op 6 maart in Zeeland kan de Vereniging Herindelen Landerd terugkijken op een geslaagde informatieavond in Schaijk. Niet alleen qua inhoud, maar ook qua opkomst. Al waren ook DS’97 en Progressief Landerd zwaar vertegenwoordigd. Van de RPP was er slechts een enkeling. En hoewel een enkeling probeerde er een politieke avond van te maken, wist discussieleider Theo van Duren de avond strak te leiden. Zo ontdekten de aanwezigen dat “een goede dorpsraad een eigen agenda heeft en niet achter die van het college van B & W aanloopt.” Dit advies gaf Johan Berendsen de aanwezigen mee, vlak voor de naborrel.

ingezonden Buren dupe van rigoureus plan Van Poppelen Herindelen, een veel besproken onderwerp in Landerd zo vlak voor de verkiezingen. Behalve op regionaal niveau, wordt er ook volop heringedeeld op microniveau. Neem bijvoorbeeld Autobedrijf Jan van Poppelen aan de Mgr. Borretstraat 54 in Reek. De garagehouder heeft een vergunning gekregen om zijn huidige showroom te vervangen door een nieuw pand van 72 meter lang en ruim 6 meter hoog, precies op de erfscheiding met de buren. Een omvangrijk plan dat voor ons als buren een enorme impact zal hebben op het woonplezier en de woonomgeving en een waardevermindering van het huis met zich meebrengt. Natuurlijk hebben we begrip voor dit ambitieuze plan van Jan. Ook hij moet investeren en diversifiëren om het hoofd boven water te houden, want ook in zijn branche is het vechten in deze moeilijke economische tijd. Maar wat we niet begrijpen is ten eerste waarom dat gebouw precies op de erfscheiding van ons perceel moet komen, terwijl hij zelf een enorm breed en diep perceel heeft. Het zou geen enkel probleem voor hem hoeven te zijn om het pand dichterbij zijn eigen huis of achter te plaatsen. Waarom zo dicht tegen ons aan? We hebben een serre gebouwd om het hele jaar te kunnen genieten van de zon. Door de bouw van dat pand, krijgen we totaal geen zon meer in de serre, de tuin wordt een stuk donkerder waardoor het gras en de groente niet meer kunnen groeien. Ten tweede heeft hij naast de omgevingsvergunning recentelijk een aanpassing aangevraagd voor zijn activiteitenvergunning voor kunststofverwerking en het lassen van metalen. Wij hebben bezwaar ingediend bij de gemeente na het openbaar maken van de plannen, maar kregen een negatief antwoord op alle aangevoerde punten. De gemeente liet ons weten dat er geen belemmeringen zijn voor de omgeving, noch voor de fysieke leefomgeving en dat er ook maatschappelijk geen bezwaren zijn. Hoezo geen bezwaren? Telt het woonplezier van buren niet mee? Het plan ontstond een aantal jaren geleden. Oorspronkelijk dacht Van Poppelen te gaan bouwen bij het huidige benzinestation, vlak voor de bebouwde kom. De gemeente gaf daarvoor echter geen toestemming wegens nodige aanpassing van het bestemmingsplan in dat geval. Blijkbaar kan het nu op de huidige locatie wel. Het is onvoorstelbaar dat de gemeente Jan geen toestemming geeft of hem juist stimuleert zijn bedrijf te verplaatsen naar de daartoe bedoelde industriële zone in Reek-Zuid. Het zou er de leefbaarheid en bedrijvigheid bevorderen. Jan zag zich, naar eigen zeggen, verplicht om zijn huidige locatie te behouden. Hij schakelde Chris School van Factum Firmitas in om het project te begeleiden. Gezien Chris’ contacten bij de gemeente is het project technisch en juridisch volledig dichtgetimmerd. Hij pleitte ervoor het gebouw naast ons huis te bouwen, omdat het beter zou passen qua bouwmassa. Daarmee heeft hij ons voor het blok gezet. In realiteit is dit alleen gedaan om de kosten te drukken. Deze kostenreductie of esthetische inrichting van het terrein telt voor de gemeente duidelijk zwaarder dan het woonplezier van omwonenden. We kijken voortaan over de hele lengte van ons perceel tegen een hoge afschuwelijke muur. Geen zon meer in de serre of in de tuin. De gemeente Landerd heeft ons hiermee laten zien dat het belang van haar inwoners ondergeschikt is aan wat de beslissingnemers van de gemeente als ‘fraai’ bestempelen. Waarom beslist men dit eenzijdig zonder daarbij de belanghebbenden te horen? Wij zien met ons gezin op tegen de bouw. Want door het verlenen van de vergunning dwingt de gemeente ons om bouwondernemers toestemming te verlenen op onze grond. Het is te belachelijk voor woorden. We moeten toegang verlenen aan bouwers op ons terrein, zodat ze aan een pand kunnen bouwen waar we tijdens de bouw ernstige last van hebben en voor ons een onbewoonbare situatie gecreëerd wordt waardoor ons eigen huis in waarde vermindert. Het is werkelijk de omgekeerde wereld. Hoe kan het Nederlands juridisch systeem dit toelaten? Leefbaar Landerd? Behalve voor haar inwoners! Han Smits, Reek

Landerd bloeit op met de

www.arenalokaal.nl – vrijdag 14 maart 2014

29


3134466.indd 1

06-03-2014 13:52:34


Start op 15 maart

Jubileumeditie Gemeentelijke Tennis Kampioenschappen Grave GRAVE - De lentezon komt al tevoorschijn zo begin maart, Inge Arnts straalt ook helemaal. Dit jaar heeft tennisvereniging Thos de eer om de tiende editie van de Gemeentelijke Tennis Kampioenschappen te organiseren. Inge heeft er zin in. “Natuurlijk proberen we voor iedereen zo gunstig mogelijke tijden en dagen in te plannen”, vertelt Inge, “maar dat lukt nu eenmaal niet altijd. Je moet tenslotte per wedstrijd rekening houden met vier personen.” Maar het is gelukt, alle poulewedstrijden zijn gepland en er blijft voldoende ruimte over om de afvalrondes ook goed kwijt te kunnen. Het toernooi begint op zaterdag 15 maart om 12.30 uur.

A

an deze jubileumeditie van het toernooi gaan 211 dames en heren op meerdere onderdelen de strijd met elkaar aan. Het toernooi is de afgelopen jaren gegroeid, ziet ook Inge. “Was het in het verleden nog wel eens echt strijd als verenigingen onderling, nu zijn we gedurende deze week eigenlijk een grote vereniging. Er komen ook steeds meer gemengde koppels, dus bijvoorbeeld iemand van EDOS samen met iemand van TV Esteren en dat maakt het extra leuk.” Natuurlijk wordt er tijdens de wedstrijd fel gestreden om de punten en uiteindelijk de overwinning, maar de meeste deelnemers kennen elkaar waardoor het vaak al heel gezellig is voor aanvang van de wedstrijd. “Omdat het dit jaar een jubileum is, willen we de deelnemers en toeschouwers wel iets

Activiteiten in en rond Catharinahof Een greep uit de programma’s de komende week: Vrijdag 14 maart: vanaf 11.15 uur meer bewegen voor ouderen. Elke zaterdag en zondag muziek in het restaurant. Maandag 17 maart: vanaf 14.30 uur sjoelen en barakken in het restaurant. Dinsdag 18 maart: vanaf 14 uur Dreamfashion en vanaf 19 uur De Havenmuzikanten in het restaurant. Woensdag 19 maart: stemmen voor gemeenteraadsverkiezingen en vanaf 14.30 uur spellenmiddag in het restaurant. 3-Huizencompetitie in Heesch vanaf 14 uur. Donderdag 20 maart: vanaf 10.30 uur Rolstoeldansen in ontmoetingsruimte 3. Vrijdag 21 maart: vanaf 14 uur Natuurclub in Ontmoetingsruimte 1 van Catharinahof. Meer activiteiten leest u in De Ontmoeting en kan worden opgevraagd bij de receptie van Catharinahof.

KBO Informatie

Deze week wordt weer het blad Ons, vergezeld van het nieuwsbulletin van de afdeling, bij u in de brievenbus gedaan. Soosmiddagen Kom in een van de gemeenschapsruimtes van Gassel, Velp, Escharen en Grave genieten van de ontspannen sfeer en doe mee aan de vele activiteiten die door zorg van de vier KBO’s worden aangeboden.

Secretariaat: Hoofdwagt 1, 5361 EW Grave, 0486475457, e-mail: administratie@st-elisabethparochie. nl. Openingstijden: ma t/m vr van 9.30 tot 11 uur. Website: www.st-elisabethparochie.nl

Sacramenten: voor het toedienen van de sacramenten (dopen, huwelijk, ziekenzalving) dient u rechtstreeks contact op te nemen met de pastoor. Ook bij een overlijden dient men rechtstreeks contact op te nemen met de pastoor.

Ieder jaar ligt de organisatie bij een andere vereniging. Aan de deelnemers wordt een minimum aan inschrijfgeld gevraagd, om de prijzen te kunnen bekostigen. Op het tennispark van de organiserende vereniging worden op de finalezondag alle wedstrijden gespeeld. De wedstrijden daarvoor worden gespeeld op alle drie de tennisparken binnen de gemeente Grave. “Het kan dus zo maar zijn dat een koppel van Thos tegen

De ontmoeting

RK Parochie H. Elisabeth

Pastoor A.Th.J.M.R Aarden Tolschestraat 21, 5363 TB Velp, tel. 06-22784974.

extra’s bieden. Op zaterdag 22 maart draait er een DJ in ons paviljoen. Aan de vooravond van de finales kan een ieder dan nog even nagenieten van de afgelopen weken, kijken naar een paar spannende halve finales of vooruit kijken op de finales. Gewoon gezellig met z’n allen onder elkaar onder het genot van een drankje en goede muziek.”

seniorenwijzer

kerkinformatie

een koppel van TV Esteren moet spelen op de banen van EDOS.” Lachend vertelt Inge: “Grave en Escharen vechten dus eerst hun titanenstrijd uit op de banen in Gassel en daarna maken ze er in Gassel nog een gezellig feestje van. En dat is nu zo mooi aan dit toernooi.” Honderden uren plezier 211 Leden van Thos, TV Esteren en EDOS gaan met elkaar de strijd aan. Het toernooi begint op zaterdag 15 maart om 12.30 uur. Meer dan 200 wedstrijden worden in de loop van de week gespeeld op de drie tennisparken. Reken per wedstrijd ongeveer 1,5 uur en dan kom je al snel op 350 uren strijd en vooral plezier. “Op zondag 23 maart zullen we weten wie zich weer een jaartje de beste van de Gemeente Grave mag noemen”, vervolgt Inge. Rond 17.30 uur komt burgemeester Lex Roolvink de prijsuitreiking doen.

open toernooien veel deelnemers vanuit de gemeente. Ook tijdens de competities zorgen onderlinge wedstrijden altijd voor veel gezelligheid. Dat moet ook; wij zijn geen concurrenten van elkaar.” Niet strijden tegen elkaar, maar daar waar mogelijk samenwerken met elkaar. Thos is als vereniging groter dan EDOS en TV Esteren, dus is het logisch dat er meer deelnemers van de Graafse club zijn. “Maar dat geeft nog geen garanties voor het aantal prijzen.”

Misintenties: voor intenties in de vier kerken en de kapel van het verzorgingshuis kunt u terecht in het parochiecentrum. Voor Escharen, Gassel en Velp kunt u zich ook wenden tot de contactpersonen: • Escharen - mevr. T. Cruijsen, 0486-472527 • Gassel - mevr. A van Laarhoven, 0486-423561 • Velp - mevr. N. Schuts, 0486472169 HH. Missen: In de St. Elisabethkerk zijn deze op dinsdag, donderdag en vrijdag om 9.30 uur, op woensdag om 18.30 uur en op zondag om 11 uur. In de dorpskerken is er tweewekelijks een eucharistieviering. Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste: iedere vrijdag aansluitend aan de Marktmis in de stadskerk tot 10.15 uur. Escharen Zondag 16 maart - 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het koor Unisono. Misintenties: Leo Willems; Piet Hendriks en Tonnie Hendriks - van Haren; Hanny Merts

Welkom Publiek is van harte welkom om te komen kijken naar de wedstrijden bij EDOS, TV Esteren en Thos. Leuke, spannende wedstrijden en ook gezellige momenten na afloop. In het weekend wordt er zowel overdag als in de avonduren gespeeld. Door de weeks starten de wedstrijden om 18.30 uur en wordt er tot middernacht gespeeld. Voor de actuele planning en uitslagen kan Tennissen leeft binnen de men terecht op www.thosgemeente Grave. “Jaarlijks tennis.nl of toernooi.nl. zien we op de verschillende

Wie helpt mee met NLdoet?

Jaarvergadering Senioren KBO Grave: op donderdag 20 maart in de verenigingsruimte van Catharinahof, op de eerste etage. Aanvang 14 uur. Ook bij de overige drie afdelingen wordt binnenkort weer de jaarlijkse vergadering gehouden.

GRAVE - Hockey Club Grave (HCG) bestaat 35 jaar en draait al die tijd op vrijwilligers die zich inzetten voor de club. Dit jaar heeft HCG besloten om mee te doen aan NLdoet. De club is op zoek naar hulp bij een aantal dringende klussen, die op vrijdag 21 maart tussen 10 en 16 uur moeten worden gedaan.

Gemeenteraadsverkiezingen

Op woensdag 19 maart zijn de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad. Voor het uitbrengen van een stem is een stemlokaal bij verkiezingen geopend van 7.30 tot 21 uur. Kijk voor meer informati op www.verkiezingen2014.nl of www.grave.nl. Als u nog vragen heeft kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met bureau verkiezingen van de gemeente Grave, telefoon 0486-477277.

HCC Seniorenacademie Computermiddagen in de Esterade in Grave. Aanmelden kan via info@ esterade.nl of bel in de ochtenduren naar 0486476422 De computermiddagen duren van 14 tot ongeveer 16 uur. Deze maand is het thema ‘Internetbankieren’. U bent welkom op donderdag 20 maart.

Grave Zondag 16 maart - 11 uur Hoogmis met medewerking van het Gemengd Koor. Intenties: Mia Hubers - Giezenaar; Piet Vollenberg; Voor een speciale intentie. Dinsdag 18 maart - 19 uur Oecomenische Vespers in de Protestantse kerk. Velp Zaterdag 15 maart - 17.30 uur Eucharistieviering. Intenties: Grad en Roos Opsteeg - Lamers; Riek Peulings - Schouten; Piet Heurkens; Theo Roelofs als jaargetijde; overleden familie Roelofs - Vollenberg.

Tuinieren, schilderen of opruimen? Iedereen is welkom. Je hoeft geen timmerman of schilder te zijn om te helpen met klussen. Er zijn heel veel verschillende dingen die gedaan moeten worden; van kleine schoonmaakacties tot schilder- en reparatiewerk. De club maakt er een gezellige dag van. Er wordt gezorgd voor koffie, een drankje en een lekkere lunch. De club hoopt aan het einde van de dag een mooi opgeruimd en opgeknapt clubhuis/complex te hebben. Wie HCG mee wil helpen kan zich aanmelden via www. nldoet.nl. Voor meer informatie kan men ook contact opnemen met Loes Naderman via info@hcgrave.nl of via 0612511565.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 14 maart 2014

31


Weekblad Arenalokaal editie Landerd, Ravenstein en Herpen week 11 2014  

Inclusief bijlage Arena Verkiezingsspecial