Page 1

РЕКОМЕНДАЦІЇ за результатами міжнародної конференції «ПРОТИДІЯ ЗАГРОЗАМ ЖИТТЮ ТА БЕЗПЕЦІ ЖУРНАЛІСТІВ. ЕФЕКТИВНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СВОБОДИ ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ» м. Київ, 19 жовтня 2017 року Учасники конференції -

-

-

-

акцентуючи увагу на важливості дотримання міжнародних стандартів захисту журналістської діяльності, викладених зокрема в Рекомендації CM/REC (2016) 4 КМ РЄ «Щодо захисту журналістики і безпеки журналістів та інших медіа учасників» від 13.04.16 р., Резолюції ПАРЄ № 2035 (2015) «Захист безпеки журналістів та свободи медіа в Європі», Декларації КМ РЄ «Щодо захисту і сприяння розслідувальній журналістиці» від 26.09.07 р., Рекомендації КМ РЄ «Про захист свободи вираження поглядів та інформації в кризові часи» від 26.09.07 р., Рекомендації КМ РЄ № R (96) 4 «Про захист журналістів в умовах конфліктів і тиску» від 3.05.96 р., наголошуючи, що Угода про Асоціацію між Україною та ЄС (2014 р.) передбачає співпрацю для гарантування безпечної журналістської діяльності, зважаючи на практику Європейського суду з прав людини та тлумачення ним Конвенції з прав людини й основоположних свобод, а також на вимоги рекомендацій Ради Європи щодо більш широкого функціонального підходу до поняття «журналістської діяльності», яка має включати не лише діяльність співробітників ЗМІ, що мають формальний статус «журналіста» та працюють в формально зареєстрованих засобів масової інформації, а й працівників Інтернет-медіа та інших осіб, що ведуть діяльність зі збираннята/або розповсюдження суспільно необхідної інформації, беручи до уваги занепокоєння журналістської спільноти щодо ходу розслідування в Україні випадків посягання на професійну журналістську діяльність, зокрема вчинених в останні роки, сподіваючись, що у найближчий час Україна посилить ефективність та незалежність розслідування злочинів щодо журналістської діяльності, зокрема надавши новому органові розслідування (ДБР) повноваження щодо таких злочинів скоєних правоохоронцями;

рекомендують за результатами експертного обговорення:

УКРАЇНСЬКИМ ПРАВООХОРОННИМ ОРГАНАМ ТА ОРГАНАМ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: 1. Активізувати зусилля в напрямі встановлення істини в розслідуванні вбивства Г. Ґонґадзе (зокрема щодо ймовірного підбурювання до вчинення цього злочину). 2. Підвищити ефективність розслідування вбивства П. Шеремета, провівши при потребі кадрові зміни в складі відповідної слідчої групи (включаючи її керівництво), заручитись підтримкою іноземних консультантів; регулярно надавати громадськості звіти про хід даного розслідування та утримуватись від надмірного обмеження 1


доступу до інформації, пов’язаної з розслідуванням справи, в тому числі, до судових рішень,. 3. Активізувати розслідування - забезпечивши їхню ефективність та незалежність порушень свободи слова у всіх регіонах України, зокрема тих, по яких стверджується вчинення посягань правоохоронцями. 4. Вжити низку практичних заходів щодо вдосконалення розслідування правопорушень, скоєних у зв’язку з професійною діяльністю журналістів, зокрема шляхом: - випуску навчальних посібників для правоохоронців у цій сфері; - проведення відповідного навчання правоохоронців; - запровадження серед правоохоронців спеціалізації з розслідування цих правопорушень, розпочавши наразі обговорення необхідності й можливості створення окремих підрозділів (на рівні центрального апарату) та визначення окремої спеціалізації слідчих з відповідної фаховою підготовкою (в регіонах). 5. При впровадженні вказаних заходів загального характеру, рекомендованих українським правоохоронним органам і які стосуються профілактики та превентивної роботи із запобігання відповідним злочинам, залучати всі зацікавлені сторони до їх детального і попереднього обговорення. 6. Обговорити з залученням усіх зацікавлених сторін правоохоронну та судову практику щодо доведення умислу на перешкоджання журналістській діяльності та інші пов’язані з цим практичні проблеми розслідування та судового розгляду відповідних кримінальних проваджень. 7. Узгодити між собою методичні рекомендації ГПУ та МВС щодо розслідування злочинів проти свободи слова. 8. Міністерству юстиції України та Координаційному центру з надання безоплатної правової допомоги запровадити комплексну програму надання безоплатної вторинної правової допомоги в кримінальних провадженнях щодо злочинів проти журналістів потерпілим особам через мережу регіональних Центрів з надання правової допомоги. Залучити бюро з надання правової допомоги для поширення правової інформації серед журналістів з метою підвищення їхньої обізнаності про свої права та шляхи їх захисту 9. Розглянути та врахувати аналітичні матеріали експертів Ради Європи, озвучені на цій конференції, у своїй практичній роботі. 10. Представникам ГПУ, МВС (правоохоронних органів) та судів долучитися до широкої експертної групи для розробки практичних рекомендацій щодо посилення ефективності та незалежності відповідних розслідувань і судових проваджень. ЗАКОНОДАВЧІЙ ГІЛЦІ ВЛАДИ: 11. Розглянути можливість внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту законної професійної діяльності журналіста та трансформації відповідних його норм у більш широкі функціональні положення щодо захисту свободи слова як такої. 12. Розглянути питання можливого збільшення строку давності притягнення до відповідальності за правопорушення проти свободи слова. 13. Комітету ВР з питань свободи слова виробити роз’яснення (на підставі ч. 3 ст. 21 ЗУ «Про комітети Верховної Ради України»), із прив’язкою до практики, щодо того, що вважається «законною професійною» журналістською діяльність, а що ні.

2


14. Надати захист також діяльності «інших медіа-учасників» (напр., блогерів чи осіб, які збирають або розповсюджують суспільно необхідну інформацію), принаймні на рівні Кодексу про адміністративні правопорушення. 15. Переглянути визначення професійної діяльності журналістів у примітці до ст. 345-1 КК в контексті: - визначення посвідчення журналіста не як єдиної обов’язкової ознаки журналіста, а як однієї з кількох можливих ознак виконання особою журналістської діяльності; - зміни/виключення ознаки «систематичності» такої діяльності - для охоплення захистом також і тих осіб, які несистематично займаються журналістикою і зазнали втручання в цю діяльність, та уникнення можливої потреби доводити протиправний намір перешкодити саме систематичній, а не будь-якій журналістській діяльності чи лише одному з її елементів (напр., зйомці). 16. Декриміналізувати діяння в формі незаконної відмови в наданні публічної інформації на запит журналіста, передбачивши відповідальність за таке діяння як адмінправопорушення / кримінальний проступок. 17. Розглянути та врахувати аналітичні матеріали експертів Ради Європи, озвучені на цій конференції, при вдосконаленні законодавства, особливо в частині змін до ст.ст. 171, 345-1 КК (декриміналізація окремих видів діянь, уточнення визначення журналістської діяльності та ін.). 18. Поставити на порядок денний питання визначення правового статусу Інтернет-ЗМІ - з детальним обговоренням та залученням усіх зацікавлених сторін. МЕДІЙНІЙ СПІЛЬНОТІ: 19. Об̕̕̕̕єднати зусилля різних організацій у процесі моніторингу порушень прав журналістів, започаткувати системний моніторинг розслідувань порушень прав журналістів, та висвітлювати слухання цих справ у судах; надавати (за можливості) необхідну правову допомогу постраждалим журналістам та іншим медіа-учасникам у захисті їхньої професійної діяльності, в тому числі під час досудового слідства та в суді; накопичувати та узагальнювати практику реєстрації заяв про злочини, вчинені проти журналістів під час чи у зв’язку з їхньою професійною діяльністю; регулярно оприлюднювати відповідні звіти. 20. Провести навчання для журналістів щодо змісту їхніх професійних прав та обов̕̕̕̕язків, зокрема їхніх прав на захист професійної діяльності та найкращих способів реагування в разі перешкоджання професійній діяльності. 21. Агітувати журналістів відстоювати свої професійні права та добиватися притягнення до відповідальності осіб, які на них посягають. 22. Почати системний діалог із судовою гілкою влади - та із залученням усіх зацікавлених сторін - для напрацювання роз’яснень ВСУ про практику розгляду в судах кримінальних проваджень щодо посягання на професійну журналістську діяльність. 23. Ініціювати створення широкої експертної групи з найактивнішим залученням представників правоохоронних органів, яка розробить практичні рекомендації щодо посилення ефективності та незалежності розслідувань посягань на журналістську діяльність.

3

Рекомендації за результатами міжнародної конференції щодо безпеки жураналістів, м. Київ, 19/10/2017  

19 жовтня 2017 року у Києві відбулася міжнародна конференція «Протидія загрозам життю і безпеці журналістів. Ефективне розслідування злочин...

Рекомендації за результатами міжнародної конференції щодо безпеки жураналістів, м. Київ, 19/10/2017  

19 жовтня 2017 року у Києві відбулася міжнародна конференція «Протидія загрозам життю і безпеці журналістів. Ефективне розслідування злочин...

Advertisement