Page 1

Docenten-handleiding

Algemene docentenhandleiding bij ‘Stepping Up’ Deze methode is zo ingedeeld dat docenten zonder veel voorbereiding met dit boek aan de slag kunnen, door eenvoudig het werkboek te volgen. Stepping Up sluit aan bij het Europees Referentiekader en werkt toe naar niveau A2. De vier vaardigheden - lezen, spreken, schrijven en luisteren - komen uitgebreid aan de orde. Elk onderdeel kan precies in de daarvoor bestemde tijd gedaan worden, ervan uitgaand dat elk les 30 tot 45 minuten duurt. Elk hoofdstuk behandelt een thema en bestaat uit twee luister- en twee leesteksten met opgaven, drie grammaticaonderdelen met oefeningen, een spreekoefening, een schrijfoefening en idioom. De teksten, de Steps (praktische zinnetjes) en het idioom zijn door ‘native speakers’ op een CD ingesproken. Achter elk hoofdstuk zit een ‘Test Yourself’-onderdeel om te kijken of de grammatica goed begrepen is. Voor de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, de toekomstige vwo-/gymnasiumleerlingen, is bij ieder hoofdstuk een verdiepingstekst met vragen opgenomen. Ter bevordering van het tekst- luisterbegrip is het aan te bevelen het idioom per oefening eerst te bespreken en daarna als huiswerk te laten leren, vóórdat de luister- of leesoefening gemaakt wordt. Ter bevordering van de uitspraak is het aan te raden de teksten, na het luisteren naar de cd, ook hardop door de leerlingen te laten lezen.

2


Hieronder volgt een les- en huiswerksuggestie voor hoofdstuk 1. 1e les = Opdracht 1 (huiswerk leren vocabulaire A, 11 woorden + Step 1 half) 2e les = Opdracht 2, grammatica 1, opdracht 3 + 4 (huiswerk leren 2e helft vocabulaire A + Step 2e helft) 3e les = Opdracht 5 t/m 7 (huiswerk overhoring: Step 1, vocabulaire A, grammatica 1) 4e les = Overhoring Step 1, vocabulaire A, grammatica 1 5e les = Opdracht 8 (huiswerk vocabulaire B,1e gedeelte) 6e les = uitleg grammatica 2, maken opdracht 9, 10 (huiswerk bekijken grammatica 2 + leren vocabulaire B, 2e gedeelte) 7e les = opdracht 11 t/m 14 (leren huiswerk: grammatica 2) 8e les = opdracht 15 en 16 ( huiswerk Step 2) 9e les = opdracht 17 (huiswerk Overhoring Step 2, vocabulaire B, grammatica 2) 10e les = Overhoring Step 2, vocabulaire B, grammatica 2, 11e les = uitleg grammatica 3, maken Opdracht 18 t/m 20 (huiswerk leren grammatica 3 + dagen van de week) 12e les = opdracht 21 t/m 23 (huiswerk leren Step 3) 13e les = opdracht 24 (huiswerk herhalen grammatica 3) 14e les = opdracht 25 (huiswerk Overhoring STEP 3, grammatica 3) 15e les = Overhoring Step 3, grammatica 3 16e les eventueel opdracht 26 verdiepingstekst – of 16e /17e les Test Yourself opdracht 28 t/m 30 (huiswerk: Repetitie: hoofdstuk 1: Steps, grammatica, woordenlijst A + B + kopie van opdracht 28 t/m 30 17e / 18e les Repetitie hoofdstuk 1: Steps, grammatica, woordenlijst A + B + kopie van opdracht 28 t/m 30 – als men het werkboek niet wil meegeven naar huis.

3

Stepping Up Docentenhandleiding  

Stepping Up Docentenhandleiding

Stepping Up Docentenhandleiding  

Stepping Up Docentenhandleiding