Bättre affärer nr 5-2019

Page 9

Fredrik och Clariza Kerttu köpte en hyresfastighet i Söråker men tanken på att bo i en del och hyra ut för att minska boendekostnaden. Ett par år senare hade de 97 boenden med 600 arbetare inhysta. Nu siktar de vidare mot nya marknader.

Hemvändare skapade tillväxtföretag i Timrå De började att förmedla boende vid utbyggnaden av Östrandsfabriken. Nu expanderar de till nya industriprojekt över hela landet. Timråföretaget Rentalux fortsätter sin tillväxtresa.

Ökar omsättningen

Man har också lyckats behålla och till och med öka volymerna efter Helios-projektet avslutades. 2018 ökade omsättningen med ytterligare 50 procent. – De kunder vi fått kontakt med i Timrå var också inblandade i andra stora industriprojekt runt om i landet, och de frågade om vi inte kunde hjälpa till även där. I dag har bolaget samarbeten med över 200 boenden i hela Sverige. 90 procent av kunderna är utländska företag. Personalstyrkan har ökat från 2 till 20 personer. Omsättningen 2019 kommer att klättra över 40 mkr. – Vi har med åren lärt oss vilka krav de har och vårt jobb är att lösa deras problem. Vi har även startat ett eget byggbolag så att vi snabbt kan anpassa boenden efter deras behov, säger Fredrik. I början fanns tanken att själva äga fastigheterna som hyrs ut, men ganska snart blev huvudspåret att förmedla andras bostäder. – Därmed har vi förhoppningsvis två nöjda kunder på varje affär, dels den som hyr ut och tjänar pengar på sin fastighet och dels företagen som får

snabb hjälp att hitta bostäder till sina medarbetare. Alla partner ska tjäna på det.

Fast pris

Bland de förmedlade boendena finns allt från hyreskomplex till villor. Hälften ägs av privatpersoner och hälften av bolag. Och trots att det ofta handlar om en stor mängd bostäder under en kortare tid har Rentalux sällan problem att lösa boendefrågan. – Vi fixar det, även om det ofta är med kort varsel, och boenden finns oavsett om vi är i Grums eller i storstäderna. För att göra det enkelt för kunderna har vi även infört en taxa med fast pris per boende och natt. Tillväxtresan började med att paret ville flytta hem till Timrå efter många år i Stockholm och köpte en hyresfastighet i Söråker. – Vi hade tänkt bo i en del själva och hyra ut den andra delen, men vi fick så många förfrågningar om att få hyra att det slutade med att vi hyrde ut hela huset, berättar Clariza.

Vuxit med kunderna

Det stora intresset gjorde att paret fick upp ögonen för den stora marknad som började växa fram i och med det stora Helios-projektet. – Vi har kunnat växa utan marknadsföring genom referenser och att vi gjort ett gott jobb. Vi märkte ganska snart att vi fyller en funktion där vi samarbetar med andra uthyrare och har kontakten med kunderna. Sedan har vi vuxit med våra kunder, säger Clariza. – Det känns roligt att vi har lyckats bygga upp en verksamhet här i Timrå, säger Fredrik. Rentaux har även fått förfrågningar att etablera sig på andra marknader. – Många av våra kunder jobbar internationellt

t

P

rojekt Helios, SCA:s investering på närmare 8 miljarder kronor i Östrandsfabriken, som invigdes för drygt ett år sedan, innebar ett stort uppsving för många lokala företag. Ett av dem var Rentalux, som specialiserat sig på att förmedla boende till alla de hundratals arbetare som kom till Timrå under kortare eller längre perioder under projekttiden. – När projektet var som mest intensivt hade vi 97 boenden med 600 arbetare inhysta. Både 2016 och 2017 hade vi en tillväxt på 400 procent, berättar Fredrik Kerttu som driver företaget tillsammans med sin fru Clariza.

BÄTTRE AFFÄRER 9


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.