Page 1

Anul XIII. 08(115)/2013

VOGEL&&NOOT NOOT VOGEL STRATURI, 55 BENEFICII BENEFICII 55 STRATURI, Nouaţeavă ţeavăpentru pentruîncălzire încălzireprin prinpardoseală pardosealăFLOORTEC FLOORTEC PE-Xcellent PE-Xcellent 55 Noua

SSt trra att

dde EEV ea VOO adde HH -- S ezziv SSt iv Sttr rtra raat at t bb PPE t dde aar ea rre E--HHD adde riieer ettic DX zzi e răă d vv icul Xc i ula c dee attă - SSt oox ă trra xiig att d geen dee n ppo ollie ieti tille ennă ă

ăă lelenn etiti oolieli p p ddee atat SStrtr XXc c ăă -H-HDD laltat PPEEeetitciucu rr

Cellent Cellent

Nouaţeavă ţeavăpentru pentrusisteme sistemede deîncălzire încălzireprin prinpardoseală pardosealăFLOORTEC FLOORTECPE-Xcellent PE-Xcellent55 Noua convingeprin prinstructura structuraînîn55straturi, straturi,cu custratul stratulbarieră barierăde deoxigen oxigenaflată aflatălalamijloc, mijloc, convinge avantajeputernice, puternice,cum cumsunt suntrezistenţa rezistenţalalatemperatură temperaturăridicată, ridicată,uzura uzuraminimă minimă şişi55avantaje duratăde deviaţă viaţăîndelungată, îndelungată,compatibilitate compatibilitateexcelentă excelentăşişiînînalte altesisteme sistemede de şişidurată încălzire,protecţia protecţiamediului mediuluiînconjurător, înconjurător,fiind fiindreciclabilă reciclabilă100%, 100%,şişiflexibilitate, flexibilitate, încălzire, ceeace cepermite permiteooprelucrare prelucrareuşoară. uşoară. ceea

www.vogelundnoot.ro www.vogelundnoot.ro

heatingthroughinnovation. heatingthroughinnovation.

RETTIGSRL SRL RETTIG RaduMitraşcă Mitraşcă Radu ReprezentantComercial Comercial Reprezentant ZonaTransilvania-Moldova Transilvania-Moldova Zona 0741168 168947 947 0741 radu.mitrasca@vogelundnoot.com radu.mitrasca@vogelundnoot.com HoraţiuCroce Croce Horaţiu ReprezentantComercial Comercial Reprezentant ZonaMuntenia Muntenia- -Sud Sud Zona 0741168 168946 946 0741 horatiu.croce@vogelundnoot.com horatiu.croce@vogelundnoot.com


Tehnica Instalaţiilor

Nr. 08 [115] / 2013

Tehnica Instalaţiilor

2


Tehnica Instalaţiilor

Tehnica Instalaţiilor

Noul Calio: Eficienţă maximă pentru viitor. Noua generaţie de pompe de circulaţie CALIO, care beneficiază de o cercetare intensivă şi o tehnologie inovatoare, oferă serviciilor tehnologice în clădiri o eficienţă maximă: ■ Înaltă eficienţă energetică ■ Eficienţa automatizărilor programabile ■ Montare rapidă şi simplă ■ Gamă largă de modele

KSB Aktiengesellschaft = Johann-Klein-Straße 9 = 67227 Frankenthal (Germany) = www.ksb.com

Pompe ■ Vane ■ Service

3

Nr. 08 [115] / 2013

■ Înaltă eficienţă şi calitate


Tehnica InstalaĹŁiilor

Nr. 08 [115] / 2013

Cuprins

4


Cuprins

Eveniment - expo

RENEXPO® SOLAR- Sprijină dezvoltarea energiei solare pentru

REDACTOR ŞEF Viorel Maior redactorsef@tehnicainstalatiilor.ro

un viitor energetic eficient în România ................................................................................. 6

Eveniment - aniversar

13 Septembrie – Ziua Pompierilor din România şi 165 ani de la

EDITOR Carmen Stoica redactie@tehnicainstalatiilor.ro

Bătălia din Dealul Spirii ................................................................................................................. 8

Aparatură de măsură

În premieră națională Testo lansează programul „rabla„

MARKETING Silviu Mureşan silviu.muresan@tehnicainstalatiilor.ro mobil: 0735-856.047

pentru analizoare de gaze ........................................................................................................... 9

Eveniment

Industria Română de Biomasă & Biogaz celebrează:

Inaugurarea ARBIO, 19-21 Noiembrie, Bucureşti ............................................................. 10

TRADUCERI, CORECTURĂ, ABONAMENTE Carmen Stoica

Încălzire prin pardoseală Sistemul inteligent de control al încălzirii

prin pardoseală – SALUS CONTROLS .................................................................................... 12

Prezentare radiatoare

Radiatoare PURMO verticale - eleganţă şi confort optim pe înălţime ................... 14

Prezentare cupru

10 motive ca să folosim cuprul (I) .......................................................................................... 16

Aparatură de măsură

AFRISO - EURO - INDEX: Superpromoţie Multilyzer NG - Buy Back ......................... 19

Prezentare cazane

Immergas: Noua gamă de cazane de putere ARES Tec ................................................ 20

Sanitare

SFA Saniflo: SANICUBIC – staţie de pompare performantă ........................................ 22

Prezentare fitinguri

Gebo: Platinum Line - diamantele nu mai sunt la modă .............................................. 24

Prof. Dr. ing. Teodor Mădărăşan Prof. Dr. ing. Mugur Bălan Univ. Tehnică din Cluj Napoca

Prezentare armături

Oventrop - Armături pentru instalaţii industriale ............................................................ 26

Prezentare climatizare

Caseta perfect plată Daikin – Design şi Geniu într-o armonie absolută ............... 28

Dr. ing. Nicolae Secreţeanu Preşedinte S.I.D.G.N. - Filiala A.G.I.R. Timişoara

Încălzitoare de apă

Ariston: MAXIS: soluţia ideală pentru instalaţii colective ............................................. 30

Prezentare conducte

Lansare VOGEL & NOOT FLOORTEC PE-Xcellent 5 -

securitate maximă, avantaje puternice ............................................................................... 34

Consideraţii teoretice

O nouă tehnologie ce va revoluţiona industria

frigorifică mondială: răcirea magnetică ............................................................................... 36

Eveniment

Aspecte privind organizarea şi desfăşurarea unei ample manifestări ştiințifice

de înalt nivel, sub egida „World Scientific and Engineering Academy

and Society” (WSEAS) şi „North Atlantic University Union” (NAUN) ....................... 38

Legislaţie

Ce durată trebuie să aibă termenul de garanţie al unei piese de schimb

a unei centrale termice murale? ............................................................................................. 40

Noutăţi editoriale

Matrix Rom ......................................................................................................................................... 43

English Section

Articles in brief ................................................................................................................................ 44

MEMBRI FONDATORI Dana Petruţan, Cristian Maloş REFERENT Prof. Dr. ing. Dorin Dumitru Lucache Univ. Tehnică Gh. Asachi, Iaşi REFERENŢI TEHNICI PhD. Adrian Ioana Univ. Politehnica Bucureşti

Dr. Ing. Dumitru Chisăliţă Preşedinte S.I.D.G.N. - Sibiu Ing. Ioana Şuteică Dep. Vânzări - MassMarket / Business Market S.C. E-ON Gaz România S.A. CONSULTANŢI TEHNICI Cristian CETĂŢEANU Expert Tehnic Extrajudiciar AEXEA Florin CETĂŢEANU Expert Tehnic Extrajudiciar AEXEA Ing. Cristian Guţă

EDITARE: S.C. MEDIAEXPERT S.R.L. 540390 Tg. Mureş, str. Budiului nr. 68 Tel./Fax: 0365-730.866, 0365-730.867 e-mail: office@tehnicainstalatiilor.ro redactorsef@tehnicainstalatiilor.ro www.tehnicainstalatiilor.ro Apariţii: 11 numere anual. I.S.S.N. 1582-6244

INDEX MACHETE PUBLICITARE AFRISO – EURO – INDEX ................................ 25

Purmo ....................................................... cop. 4

Ariston ............................................................ 33

Renexpo ......................................................... 32

Caleffi .............................................................. 41 Daikin ............................................................. 29 F.W. Oventrop ................................................ 37 Formula Prima ............................................... 11 Gebo - Platinum Line .................................... 25

Revista de Energie Verde ................................ 4 Ro Energy ....................................................... 50 Salus ............................................................... 13 SFA ............................................................ cop. 3 Termodinamic ................................................ 18

Redacţia nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul reclamelor şi a materialelor publicitare prezentate de societăţile comerciale în paginile revistei.

Grundfos ........................................................ 17 Immergas ....................................................... 23

Testo ................................................................. 7

Reproducerea totală sau parţială a materialelor este interzisă, fără acordul redacţiei şi al autorului materialului.

KSB ........................................................ cop. 2, 3

Vogel&Noot ............................................. cop. 1

Revista poate fi multiplicată şi distribuită doar sub formă gratuită, fără modificări aduse conţinutului acesteia.

Novaprint ....................................................... 50

Wilo ................................................................. 43

5

Nr. 08 [115] / 2013

TEHNOREDACTARE Vasile Moldovan


Eveniment-expo

RENEXPO® SOLAR

Nr. 08 [115] / 2013

Sprijină dezvoltarea energiei solare pentru un viitor energetic eficient în România

România se situează pe locul trei în UE ca independenţă energetică şi până în 2010 a atins deja 35% din targetul asumat faţă de Comisia Europeană, ca până în 2020, 38% din consumul intern de electricitate să provină din surse regenerabile. Cu toate acestea consumul de energie al României este mult prea mare, iar un prim pas pentru a evita acest consum porneşte de la casele private, unde soluţia pentru economii la energia electrică ar putea să fie energia fotovoltaică. REECO contribuie la atingerea acestui target prin organizarea celui mai important eveniment internaţional din industria solară în România, RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE. De 6 ani încoace acest eveniment creează punctul de întâlnire pentru lideri şi persoane cu putere de decizie în domeniu. Din 2008, RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE oferă platforma ideală pentru afaceri de succes în ceea ce priveşte târgul, conferinţele şi evenimentele conexe. Anul acesta, RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE reinventează perspectiva pentru târguri şi conferinţe pentru energie regenerabilă în România şi prezintă noi sub-branduri, precum RENEXPO® SOLAR. Târgul şi conferinţele vor avea loc între 20-22 noiembrie 2013, în cadrul celui mai modern centru expoziţional din România: EXPOROM, Bucureşti. Legislaţia privind stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, presupune o reglementare a sectorului energetic românesc prin încurajarea unor investiţii de lungă durată şi temperarea pieţei speculative. Modificarea cu privire la sursele regenerabile de energie provenite din centralele electrice so-

6

lare, presupune amânarea temporară a acordării de certificate verzi. Astfel, pentru fiecare MWh produs se vor elibera 4 certificate verzi, restul de 2 certificate urmând a fi acordate după 1 aprilie 2017. Aceste modificări nu descurajează însă, investitorii în energia solară în România. Potrivit datelor Transelectrica, prima jumătate a acestui an a înregistrat o creştere a capacităţii instalate în centralele fotovoltaice, fiind de 7 ori mai mare în comparaţie cu sfârşitul anului trecut. În Decembrie 2012, existau în România parcuri fotovoltaice cu o capacitate instalată de 49,3 MW, iar până în iunie 2013 se aflau deja în funcţiune proiecte cu o capacitate de 378,5 MW. O companie din Spania va construi un nou parc solar, al şaptelea ca mărime din România, în localitatea Livada Mică situată la 30 de km de Satu Mare. Potrivit proiectului construcţia parcului urmează sa fie finalizată până la începutul lunii septembrie, iar capacitatea maximă a acestuia va fi de 68 MW, ceea ce poate satisface nevoile a aproape 60.000 de familii de nivel mediu. Managerul proiectului admite că România este foarte rentabilă în ceea ce priveşte investiţiile în energia solară. De asemenea, compania Danubius Power SRL - expozant în cadrul târgului, a finalizat un parc fotovoltaic care este operaţional din această primăvară, în comuna ColtăuBaia Mare din judeţul Maramureş. Parcul este construit din 4.200 de module. Pentru a veni în sprijinul oficialităţilor şi a investitorilor în domeniu, dar şi a consumatorilor finali, RENEXPO® SOLAR oferă mediul propice pentru stabilirea de noi relaţii pentru afaceri şi cultivarea celor

existente. Sunt aşteptaţi aproximativ 80 de expozanţi din: România, Austria, China, Germania, Grecia, Italia şi Ungaria Printre aceştia se numără companii de renume precum: Conergy Italia, Inversolar Energy SRL, Jinko Solar Co., Ltd., Gehrlicher Solar AG, Egnatia Rom SRL, 3 DS ENERGY, Altius Photovoltaic SRL, Alumil, Danubius Power SRL, ESPE, PM Service, Fase Engineering, Electrasol Proiect, Electro Sistem SRL, Mabec Trading SRL şi alţii. În paralel cu expoziţia va avea loc şi cea de-a V-a Conferinţă Internaţională -Energia Solară în România, care se va desfăşura pe parcursul a două zile de eveniment, între 20-21 noiembrie 2013, la EXPOROM - Bucureşti. Tematicile principale care se vor dezbate în cadrul conferinţei de două zile sunt: Viitorul energiei solare în Europa de Sud-Est; Pieţe în Europa de Sud - Est; Cele mai bune exemple din practică a unor proiecte de pe piaţa de sud-est a Europei; Finanţare şi rentabilitate; Integrare în reţea şi stabilizare; Probleme de calitate în construcţii, managementul de proiect, operare şi întreţinere, siguranţă şi fiabilitate. Printre vorbitorii care vor susţine prezentări în cadrul conferinţei se numără personalităţi şi oficialităţi naţionale şi internaţionale din domeniu: Zoltan NAGYBEGE - membru ANRE România, Adrian DIMACHE - Camera di Commercio Italiana per la Romania, Stanislav PIETRUSKO - Preşedinte al Asociaţiei Fotovoltaice din Polonia, Mihail COTEANU - Director Business Development Division, Alexandru STĂNCIULESCU - Key Account Manager, Ing. Ioan VASILIU - ISPE România, Silvia VLĂSCEANU - Director General ACUE România, Ciprian DIACONU - Preşedinte CIGRE România şi alţii. Mai multe informaţii despre cel mai mare şi important eveniment din domeniul energiei regenerabile în România cât şi despre conferinţele de specialitate, găsiţi pe www.renexpobucharest.com


Tehnica Instalaţiilor

În premieră națională Testo lansează programul „rabla„ pentru analizoare de gaze Aveți un analizor vechi de gaze de ardere care vă creează probleme? Generează costuri mari de întreținere sau nu mai funcționează deloc? Noi vă oferim soluția!

www.testo.ro/program_rabla 7

Nr. 08 [115] / 2013

• Cum? Vă oferim un voucher în valoare de 2.000 RON pentru achiziționarea unui analizor de gaze Testo nou. Voucherul poate fi utilizat pentru unul din cele 2 modele de analizoare de gaze de ardere Testo, testo 330-2 LL sau testo 340, ideale pentru analiza sistemelor de încălzire. • În ce condiții? Trebuie doar să predați un analizor de gaze de ardere, indiferent de vechime, marcă sau funcționalitate. • Când? Campania se desfășoară în perioada 1 septembrie - 30 noiembrie 2013.


Eveniment-aniversar

13 Septembrie – Ziua Pompierilor din România şi 165 ani de la Bătălia din Dealul Spirii Bătălia din Dealul Spirii de la Bucuresti – act eroic al pompierilor militari în apărarea revoluţiei de la 1848 şi prima afirmare patriotică a calităţilor morale şi de luptă ale ostaşilor tinerei armate române moderne, constituite în urma Păcii de la Adrianopole din 1829. Video: Oameni şi foc - Istoricul pompierilor romani http://youtu.be/f4Hm3iFgfYo

Nr. 08 [115] / 2013

Intrarea în Bucureşti a trupelor de invazie a prilejuit unităţilor române prezente în garnizoană – printre care şi Compania de Pompieri – unul dintre cele mai înălţătoare momente ale Revoluţiei române de la 1848: încleştarea din Dealul Spirii, devenită simbol al luptei pentru libertate şi independenţă naţională a poporului român. Comandantul Regimentului 2 Infanterie şi şeful garnizoanei capitalei, colonelul Radu Golescu, primise ordin în ziua de 12 septembrie din partea Locotenenţei Domneşti să deplaseze în ziua următoare subunităţile în Dealul Spirii, pentru a participa la primirea unei coloane otomane formate din aproape 6.000 de luptători şi comandată de Kerim Paşa, ce urma să preia cazarma din acea zonă. Însă lucrurile au luat cu totul alt curs. Printr-o coincidenţă, în aceeaşi zi de 13 septembrie, cu puţin timp înaintea sosirii trupelor otomane avusese loc înmânarea noilor drapele ale Regimentului 2 infanterie. Solemnitatea a influenţat moralul şi devotamentul ostaşilor, voinţa de a apăra demnitatea naţională. Site-ul Muzeului Naţional al Pompierilor din Bucureşti (Foişorul de Foc): http://www.muzeulpompierilor.ro/index.php Galerie foto pe linkul de mai jos: http://www.muzeulpompierilor.ro/index. php/2013-04-26-02-08-34/galerie-foto

8

Un tur vizual al Muzeului Naţional al Pompierilor din Bucureşti (Foişorul de Foc): http://youtu.be/ a5l02XV9KxM Aceeaşi stare de spirit îi caracteriza şi pe ostaşii Companiei de Pompieri comandaţi de căpitanul Pavel Zăgănescu; aceştia voiau să meargă cu toţii la cazarma din Dealul Spirii, convinşi de iminenţa unui conflict armat cu otomanii. Soldaţii lăsaţi pentru paza cazărmii au cerut comandantului lor: “Luaţi-ne şi pe noi, nu ne lăsaţi în cazarmă, ca pe nişte nevrednici, căci dacă acolo, în Dealul Spirii, va fi vreun război, noi vrem să murim cu fraţii noştri!” Încleştarea propriu-zisă s-a declanşat ca urmare a unei altercaţii între un ofiţer al Companiei de Pompieri (sublocotenentul Dincă Balsan) şi unul otoman; deşi împresuraţi din toate părţile de turci, pompierii s-au avântat cu curaj împotriva acestora, alternând focurile de armă cu lupta la baionetă şi lovind fără cruţare inamicul care, în pofida superiorităţii numerice, a fost cuprins de panică. Otomanii au reuşit să pună în poziţie de tragere două piese de artilerie şi au deschis focul asupra pompierilor. Aceştia au pornit împotriva tunurilor inamice şi după o scurtă luptă au capturat gurile de foc, pe care leau întors împotriva duşmanului. Efectele au fost puternice: din rândurile otomanilor au căzut zeci de morţi şi răniţi; numai că, din cauza lipsei de muniţie, în cele din urmă tunurile au fost abandonate. Pompierii nu au încetat lupta decât atunci când Kerim-Pasa, văzând că nu poate înfrânge rezistenţa garnizoanei din Dealul Spirii, a trimis un ofiţer care a propus încetarea focului, garantând în schimb “libera ieşire din cazarmă” – angajament care mai apoi nu a fost însă respectat de otomani. Pompierii au dovedit pe timpul luptei din Dealul Spirii vitejie, curaj şi dibăcie în rezolvarea situaţiilor de luptă, capacitate de rezistenţă şi spirit de sacrificiu în inegala confruntare cu trupele otomane covârşitoare.

Primul Parlament al României, apreciind sacrificiul eroilor de la 13 septembrie, curajul şi patriotismul pompierilor militari, acordă în anul 1860 participanţilor la eroicul act pensii pe viaţă şi prima medalie românească: ”PRO VIRTUTE MILITARI”. Iar în 1863, când oştirea română primea noile drapele, nu întâmplător domnitorul Alexandru Ioan Cuza alegea pentru această festivitate data de 13 septembrie. În bogata carte a tradiţiilor de luptă ale pompierilor militari români s-au înscris şi alte glorioase pagini: pe timpul Războiului de Independenţă, când ostaşii pompieri constituiţi în baterii de artilerie teritorială sau în coloane de transport muniţii au contribuit la recâştigarea suveranităţii României; în momentele de cumpănă ale făuririi Statului naţional unitar român de la 1 Decembrie 1918 când, la retragerea armatei române în Moldova, corpul pompierilor a rămas în teritoriul vremelnic ocupat de inamic, îndeplinind în grele condiţii misiunea de apărare a vieţii oamenilor şi bunurilor împotriva incendiilor; pe timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, companiile de pompieri au intervenit eroic pentru stingerea incendiilor declanşate de bombardamentele inamice, atât în Valea Prahovei, cât şi în Bucureşti sau alte localităţi ale ţării. În confruntarea cu incendii devastatoare ori cu alte calamităţi, pompierii au făcut de multe ori dovada sacrificiului suprem, periclitându-şi viaţa pentru a o apăra pe cea a semenilor. Din decembrie 2004, în România funcţionează un nou mecanism de gestionare a situaţiilor de urgenţă, în conformitate cu standardele impuse de integrarea în structurile NATO şi ale Uniunii Europene: a fost organizat şi funcţionează Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. S-au creat cadrul legal şi mecanismele menite să asigure în mod unitar şi integrat apărarea vieţii cetăţenilor, a bunurilor şi a mediului împotriva efectelor negative ale incendiilor, inundaţiilor, accidentelor şi altor tipuri de calamităţi, pe timpul producerii unor situaţii de urgenţă. Alături de “clasicele” misiuni ale pompierilor – de intervenţie la stingerea incendiilor, la care s-au adăugat şi cele de acordare a primului-ajutor în accidente de circulaţie, prin Serviciile Medicale de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare – serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă de astăzi intervin şi la salvarea persoanelor şi limitarea pagubelor produse de inundaţii sau alte calamităţi, ca şi la decontaminări, accidente chimice, nucleare sau de altă natură.

http://pompieriiromanieu.wordpress.com/


Prezentare

Aparatură de măsură

În premieră națională Testo lansează programul „rabla„ pentru analizoare de gaze

• Cum? Vă oferim un voucher în valoare de 2.000 RON pentru achiziționarea unui analizor de gaze Testo nou. Voucherul poate fi utilizat pentru unul din cele 2 modele de analizoare de gaze de ardere Testo, testo 330-2 LL sau testo 340, ideale pentru analiza sistemelor de încălzire. • În ce condiții? Trebuie doar să predați un analizor de gaze de ardere, indiferent de vechime, marcă sau funcționalitate. • Când? Campania se desfășoară în perioada 1 septembrie - 30 noiembrie 2013. Instrumentele de măsură sunt produse în Germania de Testo, nr. 1 în lume în tehnologia de măsurare a sistemelor de încălzire.

testo 330-2 LL

testo 340

Analizor de gaze de ardere cu 3 senzori

Analizor de gaze de ardere cu 4 senzori (O2, CO, NO(x), SO2)

• garanție de 4 ani și durată de viață estimată a senzorilor de până la 6 ani

• protecție automată a senzorilor pentru prelungirea duratei de viață a acestora

• funcții de măsură pentru analiza completă a sistemelor de încălzire: analiza gazelor de ardere, măsurarea tirajului, detectarea scurgerilor de gaz, teste de presiune, măsurarea CO și CO2 ambiental

• extinderea domeniului de măsură pentru concentrații mari de gaz (până la 50.000 ppm CO)

• afișaj color de înaltă rezoluție care permite vizualizarea grafică a valorilor măsurate și a matricii de gaze

• costuri reduse de întreținere datorită posibilității schimbării senzorilor de către utilizatori, fără pierderea garanției

• posibilitatea schimbării senzorilor de către utilizatori, fără pierderea garanției

• măsurători continue de până la 2 ore pentru diagnosticarea profesionistă a sistemelor de încălzire

• tehnologie modernă de comunicare cu laptop, tabletă, imprimantă sau telefon

• instrument robust care permite analiza gazelor de ardere din domeniul rezidențial și industrial

Pentru informații despre ofertă și regulamentul campaniei:

www.testo.ro/program_rabla 0264 202 170 • info@testo.ro 9

Nr. 08 [115] / 2013

Aveți un analizor vechi de gaze de ardere care vă creează probleme? Generează costuri mari de întreținere sau nu mai funcționează deloc? Noi vă oferim soluția!


Eveniment

Industria Română de Biomasă & Biogaz celebrează: Inaugurarea ARBIO, 19-21 Noiembrie, Bucureşti

Nr. 08 [115] / 2013

Evenimentul anului pentru industria de biomasă şi biogaz: inaugurarea oficială ARBIO Evenimentul de top din acest an pentru domeniul bioenergiei din România este inaugurarea oficială a ARBIO, ce va avea loc în perioada 19-21 Noiembrie 2013 în Bucureşti. Cele 3 conferinţe programate în acest interval vor aborda subiecte de actualitate şi interes pentru reprezentanţii industriei. Oficiali europeni, reprezentanţi ai Guvernului României şi autorităţilor romane, experţi de top, investitori, bancheri, finanţatori, deţinători de terenuri şi fabrici şi alte persoane cheie din industria de biomasă şi biogaz vor participa în calitate de vorbitori. Evenimentul se adresează deopotrivă membrilor ARBIO şi tuturor părţilor implicate în acest sector de activitate. Scopul Asociaţiei Române de Biomasă şi Biogaz este să transforme potenţialul investiţiilor în bioenergie din România în rezultate concrete pentru economia ţării şi pentru toţi cei implicaţi: investitori, autorităţi, cetăţeni, companii şi experţi. În afară de obţinerea unor condiţii de afaceri favorabile pentru membrii noştri, printre obiectivele ARBIO se numără cel de a asigura veniturile proiectelor de bioenergie, transformându-le în proiecte bancabile, alături de structurarea pieţei şi facilitarea dezvoltării de multiple noi proiecte. Un alt scop al ARBIO este cel de a informa comunităţile locale cu privire la avantajele dezvoltării proiectelor de biomasă şi biogaz. În anii următori, proiectele de biogaz şi biomasă au cu adevărat un potenţial excelent în România. Acum este momentul perfect pentru a beneficia de avantajele calităţii de membru ARBIO!

ţă nr. 57/2013 pentru modificarea Legii nr. 220/2008. Ca răspuns la invitaţia de a participa la dezbaterea publică, Asociaţia Română de Biomasă şi Biogaz a formulat o opinie argumentată promovând obiectivele şi afirmaţiile justificabile ale membrilor săi, precum şi ale tuturor părţilor interesate ce sunt active momentan pe piaţa investiţiilor în bioenergie. Aceste eforturi s-au concretizat într-un document de poziţie adresat Primului Ministru al României, Dl. Victor Ponta, Ministrului Economiei, Dl. Varujan Vosganian şi altor autorităţi. Activitatea desfăşurată de către ARBIO alături de aportul celor mai importanţi actori din sectorul bioenergiei au fost luate în considerare şi drept urmare noile reglementari nu au afectat acest sector. B. Asociaţia Română de Biomasă şi Biogaz consideră că obiectivele menţionate în Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile (PNAER) au o valoare şi o importanţă de necontestat pentru România. Din acest motiv, susţinem promovarea eficienţei energetice şi diversificarea surselor de aprovizionare cu energie. Considerăm că proiectele de bioenergie au o contribuţie decisivă în atingerea acestor obiective.

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2013 aduce modifica legea energiei regenerabile în România A. Cadrul legal privind energia din surse regenerabile în România a fost modificată în urma publicării în Monitorul Oficial al României a Ordonanţei de Urgen-

Biogaz şi Biomasă – un sector cu potenţial real în România Investiţiile în bioenergie sunt pregătite pentru a deveni noua industrie promiţătoare din România datorită faptului că:

10

»» Schema de subvenţii susţine investiţiile în proiecte de biomasă şi biogaz »» Tariful fix pentru proiectele de bioenergie de până la 2 MW va fi pregătit în viitorul apropiat »» ARBIO a identificat soluţii sigure de finanţare pentru proiectele membrilor săi »» Deşi provocările ce trebuie depăşite în acest sector încă ridică probleme, este clar faptul că investiţiile în bioenergie au un mare potenţial în anii următori. Scurtă prezentare a părţii „up-stream” a biomasei în România Mr. Aureliu Leca, a distinguished professor at the Polytechnic University of Bucharest, was invited by ANRE (National Regulator of Energy) to prepare a report regarding the potential of biomass / biogas in Romania, highlighting the reasons why the country should focus on developing the bioenergy sector in the future. At Mr Aureliu Leca`s suggestion ARBIO collaborated with members and bioenergy experts in order to deliver a short presentation on the “up-stream” economic elements of biomass before it reaches the cogeneration plant. As part of the final report, the presentation includes information about: the price of biomass delivered to the plant, the necessary agricultural areas, the biomass quantities that can be produced annually during the next years, the cogeneration capacities in units of 1-2 MW, and furthermore, the


Eveniment

advantages of biomass crops for the Romanian agriculture. ARBIO doreşte să mulţumească următorilor colaboratori ce au contribuit la această prezentare: »» Dl. Erich del Pozo, Schlerka Martin şi Marius Suciu (Biogest) »» Dl. Cristinel Popescu (Genesis Biopartner) »» Dl. Ionel Julean (Colterm SA) »» Dl. Bogdan Constantinescu (Pro Recycling & Consulting SRL) ARBIO participă la INDAGRA 2013 Asociaţia Română de Biomasă şi Biogaz va fi prezentă la cea de-a 18-a ediţie a INDAGRA, târg internaţional de produse şi echipamente în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii şi zootehniei, ce va avea loc în Bucureşti în perioada 30 Octombrie – 03 Noiembrie 2013. Informaţii actualizate despre Fondurile Norvegiene Termenul limită pentru depunerea cererilor a fost prelungit până la 07 august 2013. Solicitarea propunerilor de proiecte a fost lansată pe 12 martie 2013 şi este în curs de desfăşurare. Asociaţia Română de Biomasă şi Biogaz are parteneri din Norvegia şi este pregătită să îşi susţină membrii ce doresc să participe în acest program. Inaugurarea primei staţii româneşti de producere a energiei regenerabile în cogenerare, pe bază de biogaz, la Filipeştii de Pădure Evenimentul de inaugurare a primei staţii româneşti de producere a energiei regenerabile pe bază de biogaz a avut loc la Filipeştii de Pădure, pe 09 iulie 2013. Unitatea are o capacitate de 1 MW electric şi 1,2 MW termic. Construcţia unităţii a început în luna iunie a anului trecut, cu scopul de a produce energie regenerabilă (electrică şi termică), în cogenerare, prin utilizarea de substrat organic (vegetal şi, ulterior, deşeuri organice) în zona amplasamentului. ARBIO a fost reprezentată la eveniment de către dl. Ilias Papageorgiadis, Preşedintele Asociaţiei. Pe această cale, dorim să felicităm dezvoltatorul acestui proiect, Genesis Biopartner, pentru contribuţia sa majoră la dezvoltarea sectorului bioenergetic din România şi ne bucurăm să observăm că investitorii sunt în continuare interesaţi să implementeze proiecte de acest fel. Asociaţia Română de Biomasă şi Biogaz (ARBIO)

11

Nr. 08 [115] / 2013

Str. Puţul lui Zamfir, nr. 37, etaj 4, sector 1, 011684, Bucureşti, România Pentru mai multe informaţii: +4 0213 086 271 sau office@arbio.ro


Prezentare

Încălzire prin pardoseală tor. Actuatoarele sunt disponibile în versiunea de 24V şi 230V, respectivi două dimensiuni cu filet: M28x1,5 şi M30x1.

Sistemul inteligent de control al încălzirii prin pardoseală – SALUS CONTROLS Monitorizarea şi controlul sistemului de încălzire este asociat nu doar cu selecţia corespunzătoare a sistemului de comandă şi control, dar şi a accesoriilor aferente. Scopul lor este de a controla în mod eficient întregul sistem de încălzire pentru ca utilizatorul să beneficieze de confort maxim şi economie de energie. Prin urmare, Salus Controls oferă clienţilor săi din Europa, controlere de temperatură şi accesorii care îndeplinesc pe deplin criteriile de mai sus.

Nr. 08 [115] / 2013

Folosind controlere şi accesoriile Salus, putem obţine o economie de energie de până la 35%. Achiziţionarea de produse specifice se face în funcţie de sistem şi de preferinţele individuale ale utilizatorului. Salus oferă o gamă largă de produse pentru a controla sistemul de încălzire central, cu termostate de cameră, respectiv un sistem complet dedicat pentru încălzire, în special cel prin pardoseală. Ce se regăseşte în piaţă la ora actuală? Mai multe companii din piaţă oferă sisteme de încălzire prin pardoseală, dar ele includ termostate obişnuite, care nu fac parte din sisteme dedicate. Ele lucrează pe principiul de ON-OFF şi nu garantează un confort termic optim în sisteme de temperatură joasă, cu inerţie termică îmbunătăţită. Seria Expert de la Salus oferă un sistem complet de încălzire prin pardoseală care îndeplineşte toate nevoile, chiar şi pentru cei mai exigenţi clienţi. Oferă control al temperaturii, atât manual cât şi programabil şi astfel se răspunde celor mai exigente cereri. Gama de produse

12

este una bogată, iar cele mai importante dintre ele vă vor fi descrise succint în cele ce urmează: ERT20 este un termostat al cărui reglaj se face manual. Temperatura dorită poate fi reglată cu uşurinţă cu ajutorul rotiţei. ERT30 este un termostat de cameră digital, elegant, cu ecran LCD clar şi cu iluminare. ERT50 este un termostat ambiental programabil cu afişaj LCD şi iluminare. El este folosit pentru a controla sistemul de încălzire prin pardoseală, inclusiv zonele de control în care au fost aplicate termostate neprogramabile şi beneficiază în total de 5 programe şi 3 nivele de temperatură. Fiecare model are instalat sistemul PWM (modularea impulsurilor în durată) şi VP (protecţie robinet - protecţia supapei). Având în vedere inerţia mare a sistemului de încălzire în pardoseală, PWM asigură o menţinere a temperaturii constante şi previne supraîncălzirea sau răcirea camerei. În plus sistemul VP oferă protecţia robinetului chiar şi în timpul sezonului cald deoarece acţionează supapele o dată pe săptămână pentru a preveni deteriorarea sau blocarea robinetului/supapei. Cel mai important element Salus la Seria Expert este centrul de comandă KL06, care oferă conexiuni simple, sigure şi securizate în controlul zonal al temperaturii, împreună cu modul pentru pompa de recirculare. Cu KL06 se pot seta şase zone diferite de încălzire şi de până la 24 de circuite de încălzire. Ca o completare se oferă şi actuatoarele TA15MR care pot fi racordate la circuitele de încălzire predefinite prin distribui-

Nu doar pentru pardoseală! Produsele de mai sus pot fi de asemenea folosite cu succes ca un control modern nu doar pentru sistemele de încălzire în pardoseala, ci şi pentru un sistem mixt „încălzire tradiţională cu radiatoare / încălzire prin pardoseală“. Exact în acelaşi mod puteţi programa zone de încălzire diferite, cum ar fi dormitoare, băi, living, etaj, sol etc. folosind aceleaşi termostate şi accesorii. Acest lucru vă permite să creaţi un sistem foarte confortabil şi eficient de control al încălzirii în casă sau apartament. Doar conexiunea la radiatoare trebuie realizată cu ajutorul distribuitorului, iar controlul zonelor de căldură este exact la fel ca în sistemul de încălzire în pardoseală. Salus vă oferă sistemul şi în versiune wireless, astfel încât oricine doreşte un upgrade rapid şi uşor al sistemul de încălzire poate să facă acest lucru fără inconvenienţe şi reparaţii costisitoare pentru a obţine toate avantajele automatizării descrise mai sus. Termostatele ambientale Salus Controls oferă o gamă foarte largă de termostate de cameră de la cele mai simple – neprogramabile, la cele mai avansate - programabile. Cel mai popular model din gamă este termostatul programabil de control 091FL. Acesta este un model îmbunătăţit, modelul vechi fiind disponibil pe piaţă de peste 15 ani. Produsul este disponibil şi într-o versiune wireless, 091FLRF. Este un controller care are o metodă foarte simplă şi dovedită de programare, de înaltă calitate şi fiabilitate. Salus Controls oferă de asemenea şi seria S-line, care este dedicată celor mai pretenţioşi utilizatori, care apreciază un design modern şi inovaţii tehnice. De exemplu, termostatul programabil ST620 are capacitatea de a stabili într-o zi până la 6 nivele de temperatură, program de vacanţă, cât şi posibilitatea de a seta atât data inspecţiei tehnice a cazanului cât şi numărul de telefon al instalatorului. Importator unic: Trotus Grup srl, B-dul Lucian Blaga 1-3, Satu Mare, 0261779276 www.salus-controls.ro


Sisteme performante pentru automatizare și control

091FLRF

PC11

iT500

ERT50

KL06

ERT30 TA15MR-24V

STP1

ST620VBC

Nr. 08 [115] / 2013

Tehnica Instalaţiilor

Tehnica Instalaţiilor

Importator unic: Trotus Grup srl, B-dul Lucian Blaga 1-3, Satu Mare, 0261779276, www.salus-controls.ro 13


Prezentare

Radiatoare

Nr. 08 [115] / 2013

Gândeşte vertical Radiatoare PURMO verticale - eleganţă şi confort optim pe înălţime

Când suprafaţa peretelui nu este destul de ofertantă, când spaţiul interior trebuie fructificat în special pe înălţime sau când stilul impus de designul interior al mobilierului cere o aliniere verticală, radiatoarele verticale pot fi soluţia ideală. Acestea reuşesc să asigure atât confortul termic din interiorul încăperii, dar şi să păstreze eleganţa şi rafinamentul amenajărilor interioare, având şi avantajul spaţiului redus folosit pe linia orizontală a peretelui. Radiatoarele verticale de la PURMO adaugă un plus de valoare în orice încăpere. Fie că este vorba de o lucrare de redecorare completă sau doar de identificarea celor mai potrivite soluţii pentru completarea şi evidenţierea stilul existent, radiatoarele verticale de la PURMO reprezintă răspunsul căutat pentru un confort optim. Radiatoarele verticale PURMO oferă căldură şi un plus de frumuseţe oricărui spaţiu interior. Designul deosebit poate fi accentuat prin culori speciale şi îndrăzneţe, toate nuanţele RAL, metalice şi texturate fiind disponibile la cerere. Alegând din cele cinci modele de radiatoare verticale - VERTICAL, FARO, KOS, TINOS şi PAROS -

14

poţi oferi clienţilor tăi o sursă de căldură cu randament ridicat şi uşor de controlat, în stilul şi finisajele pe care le doresc. Radiatoarele sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni pe înălţime până la 2300 mm şi înguste până la 300 mm. În plus, până la sfârşitul lunii noiembrie, beneficiezi de o promoţie specială de la PURMO: 10% reducere la radiatoarele verticale. PURMO VERTICAL. Alternativă pentru radiatorul clasic orizontal Uneori problema o reprezintă spaţiul disponibil, alteori e doar o chestiune de gust, în ambele cazuri însă răspunsul ideal este radiatorul VERTICAL. Acelaşi randament termic, aceeaşi calitate, acelaşi design atrăgător. Radiatorul VERTICAL cu placă frontală profilată se adresează celor care preferă stilul standard al surselor de încălzire, prezentând marele avantaj de a nu ocupa foarte mult loc pe perete. Radiatoarele Purmo VERTICAL sunt disponibile pentru sisteme monotubulare sau bitubulare, cu condiţia de a se racorda la partea inferioară mediană.

Radiatorul VERTICAL este disponibil, la cerere, şi cu diferite accesorii, spre exemplu un suport pentru prosop, adăugându-i astfel o utilitate practică suplimentară. PURMO KOS V. Înalt, elegant, atrăgător Performanţă termică şi eleganţă cuceritoare fără niciun efort. Radiatorul KOS V este o adevărată operă de artă disponibilă într-o gamă largă de culori şi finisaje, inclusiv impunătorul oţel inoxidabil.


Prezentare

Radiatoare Modelele din linia radiatoarelor decorative KOS se caracterizează printr-un panou frontal plan cu finisare fină a muchiilor şi cu protecţii laterale, ceea ce subliniază aspectul clasic şi elegant al acestora. Panourile laterale semirotunde micşorează austeritatea formei. KOS V este disponibil în mai multe culori şi se poate adapta la diferite încăperi. Suportul de prosop este o opţiune care permite utilizarea optimă a radiatorului în bucătărie, iar finisajele din inox adaugă frumuseţe interioarelor minimalistice. PURMO FARO V. Confort modern, impunător Ideal pentru evidenţierea stilului pe înălţime al unui interior, radiatorul FARO V este o alegere perfectă şi pentru spaţiile în care suprafaţa pe orizontală a peretelui este limitată. Panoul frontal cu firide verticale al radiatorului FARO V îi conferă graţie şi eleganţă, impactul vizual fiind accentuat şi de panourile laterale perforate, cu marginile uşor curbate. Cu un aspect simplu şi clasic, radiatorul FARO V poate fi folosit pentru a accentua efectul de înălţime în acele spaţii unde amenajarea interioară este

acest lucru nu înseamnă că cele două radiatoare sunt la fel. Radiatorul PAROS afişează evident o eleganţă diferită graţie colţurilor sale rotunde. Radiatorul PAROS reprezintă o alegere irezistibilă şi un punct de atracţie în orice interior. Iar un suport de prosop din oţel inoxidabil adaugă o utilitate suplimentară acestui radiator decorativ special. Confort maxim şi design excepţional!

Radiatorul TINOS este un etalon în designul emiţătoarelor de încălzire şi ceea ce putem numi “artă radiantă”. Montat la numai 10 mm distanţă de perete, radiatorul TINOS este un obiect de o frumuseţe clasică, ce poate fi personalizat după anumite dimensiuni, culori şi finisaje, pentru a se încadra perfect în stilul oricărui interior. PURMO PAROS. Confort complet strălucitor Cu linii moderne, distinse şi rotunjimi subtile, radiatorul PAROS aduce un plus de stil oricărui interior clasic sau contemporan. Ca şi Tinos, acesta are un panou frontal mare, neted şi lucios, care maschează perfect liniile laterale şi înglobează cele mai noi descoperiri în domeniul tehnologiei încălzirii. Dar

Pentru mai multe informaţii despre produsele PURMO şi pentru consultarea materialelor informative şi cataloagelor tehnice PURMO, vizitaţi www.purmo.ro sau contactaţi specialiştii PURMO în România la 021. 326.41.08 sau purmo@purmo.ro.

PURMO VERTICAL Tipul Lungimea Înălţimea [mm] 1000 Δt=50K 300 75/65°C 70/55°C 450 75/65°C 70/55°C 600 75/65°C 70/55°C 750 75/65°C 70/55°C

1500 1445 650 522 867 696

VR10C 1800 1950

2100

1800

1700 765 611 1020 815 1275 1018

1946 876 697 1168 929 1460 1126

2730 819 662 1229 984 1638 1312 2048 1640

1820 819 653 1092 870 1365 1088

VR20C 1950 2100 2922 877 708 1315 1052 1753 1403 2192 1754

1800

3117 935 775 1403 1122 1870 1496 2338 1870

3210 963 775 1445 1151 1926 1535 2408 1919

VR21C 1950 2100 3400 1020 820 1530 1218 2040 1624 2550 2030

3603 1081 870 1621 1292 2162 1723 2702 2154

1800

VR22C 1950 2100

2300

3774 1132 908 1698 1362 2264 1725 -

3973 1192 955 1788 14433 2384 1836 2980 2295

4439 1332 1067 1998 1600 2663 2133 3329 2582

4172 1252 1002 1877 1503 2503 1951 3129 2440

PURMO KOS V Lungime [mm] 300

Tip

450 600 750

Înălţime ty/tp[°C] 75/65 70/55 75/65 70/55 75/65 70/55 75/65 70/55

KOV 21

KOV INOX

1800

1950

2100

886 715 1329 1073 1772 1430 2216 1788

936 755 1404 1133 1873 1510 2341 1888

978 788 1467 1182 1957 1576 2446 1969

1800

1950

KOV 22 2100

1800

1950

2100

2095 1661

1046 842 1569 1262 2092 1683 2615 2104

1103 875 1654 1312 2205 1749 2756 2186

1161 935 1742 1402 2323 1870 2903 2337

2100

1800

1950

2100

2095 1661

1046 842 1569 1262 2092 1683 2615 2104

1103 875 1654 1312 2205 1749 2756 2186

1161 935 1742 1402 2323 1870 2903 2337

1183 944 1601 1271

PURMO FARO V Lungime [mm] 300 450 600 750

Tip

Înălţime ty/tp[°C] 75/65 70/55 75/65 70/55 75/65 70/55 75/65 70/55

FAV 21

FAV INOX

1800

1950

2100

886 715 1329 1073 1772 1430 2216 1788

936 755 1404 1133 1873 1510 2341 1888

978 788 1467 1182 1957 1576 2446 1969

1800

1950

FAV 22

1183 944 1601 1271

PURMO TINOS TIV 11 Înălţime [mm] ty/tp[°C] 75/65 70/55 75/65 70/55 75/65 70/55 75/65 70/55

325 475 625

dominată de linii verticale. O soluţie atractivă pentru încălzirea casei tale.

775

PURMO TINOS. Grandios, zvelt, impozant Liniile clar definite ale radiatorului TINOS creează o imagine estetică desăvârşită, care se impune în tabloul vizual al oricărui interior. Cu un panou frontal mare ce înglobează cele mai recente elemente în materie de tehnologia încălzirii, TINOS atrage indubitabil privirea, indiferent de încăperea pe care o încălzeşte, fără a da impresia unei ornamentări încărcate.

PURMO PAROS

1800

380 530 680 830

TIV 21 2100

653 976

1056

1298

1393

1429

1729

1749

Tip Lungime [mm]

1950

1800

1950

886

936

1329

1405

1772

1873

1957

2341

2446

PAV 11 Înălţime [mm] ty/tp[°C] 75/65 70/55 75/65 70/55 75/65 70/55 75/65 70/55

1800

1950

653

2100

PAV 21 2100

1800

1950

720

886

936

2100

976

1056

1329

1405

1298

1393

1429

1772

1873

1957

1729

1749

2341

2446

15

Nr. 08 [115] / 2013

Tip Lungime [mm]


Prezentare

Cupru

10 motive ca să folosim cuprul (I)

În următoarele două numere o să publicăm cele zece motive pentru care merită să alegem cuprul pentru toate instalaţiile. Tema este una deosebit de complexă şi interesantă. Pentru detalii accesaţi pagina noastră de internet: www.cupru.com 1. MATERIAL DE ÎNCREDERE, DURABIL Ţevile din cupru sunt sigure, durabile şi de încredere, liniştea investitorului este asigurată.

Cuprul este singurul material de instalaţii, care de mii de ani transportă apa în siguranţă. Utilizarea cuprului este menţionată prima oară în anul 2750 î.e.n, în Egipt. Lângă Abusir, într-un templu, ţevile de alimentare cu apă au fost executate din cupru. Părţi intacte de sisteme de alimentare cu apă din ţevi de cupru din vremurile romane, pot fi văzute în Pompei şi Herculaneum, în acele oraşe care au fost distruse de erupţia Vezuviului în 79 e.n. În secolul 20. cuprul a devenit materia primă favorită a sistemelor de încălzire şi sanitare, ridicând standardul de calitate la un nivel pe care alte materiale doar doresc să le atingă. Performanţa cuprului a fost dovedită în cursul deceniilor în care cuprul a fost utilizat în milioane de case europene, unde instalaţiile au fost executate din ţevi de cupru – asumându-şi astfel reputaţia de a fi cel mai performant material pentru ţevi.

Nr. 08 [115] / 2013

2. EXCELENT CHIAR ŞI ÎN CONDIŢII EXTREME Dacă se caută un material rezistent la presiune, la temperaturi ridicate, la foc, va trebui să se aleagă cuprul! Datorită proprietăţilor mecanice şi

fizice excelente, cuprul rezistă la temperaturi şi presiuni extreme precum şi la condiţii meteo neobişnuite. De la cei 200°C ale instalaţiilor solare până la cei -200°C ai gazelor lichefiate, şi la cei 30-40 bari presiune ale instalaţiilor de climatizare – numai cuprul rezistă acestor condiţii. Expus condiţiilor meteo extreme (radiaţii UV, raze solare, oxigen) ţeava din cupru nu îmbătrâneşte şi nu-şi schimbă proprietăţile cu trecerea timpului, ca ţevile din plastic. Dacă doriţi un material rezistent la foc, care suportă 650°C timp de 30 de minute, atunci puteţi utiliza ţevile din cupru pentru instalaţiile de gaz, sau pentru sistemul automat de stingere a incendiilor. 3. MATERIAL VERSATIL Cuprul îndeplineşte toate cerinţele unei instalaţii moderne. Sistemele de instalaţii ale clădirilor moderne pot fi executate aproape integral din ţevi şi fitinguri din cupru: Conductele de apă potabilă şi apă caldă menajeră, Sistemele de încălzire – încălzire centrală cu radiatoare, încălzire prin

5. CAMPION LA CAPITOLUL RECICLARE Cuprul este reciclabil la infinit fără pierderea proprietăţilor excelente. Reciclabilitatea materialelor este de o importanţă cheie pentru industria de construcţii. Cuprul are indicatori

pardoseală şi încălzire de suprafaţă (perete), Conductele de gaz – gaze naturale, propan-butan, gaze medicale şi industriale, Instalaţiile solare, Sisteme de aer condiţionat, de răcire, Transport petrolier, Sisteme automate de stingere a incendiilor, sisteme de sprinklere, Reutilizarea apei meteorice. Cuprul este rezistent, dar în acelaşi timp este foarte flexibil; instalaţiile pot fi executate pe şantier sau prefabricat în atelier. Folosind cuprul, toate problemele tehnice pot fi rezolvate cu uşurinţă. 4. MATERIAL ANTIBACTERIAN ŞI SĂNĂTOS Ţeava din cupru este singurul material de instalaţii, care datorită naturii ei este antibacterian şi igienic, devenind astfel cea mai bună alagere pentru un sistem de apă potabilă.

16

Cu mult înainte de descoperirea microorganismelor sau a bacteriilor, egiptenii, grecii, romanii şi aztecii au utilizat preparate pe bază de cupru pentru vindecarea durerilor de gât, pentru îngrijirea pielii şi pentru igiena zilnică. Cercetările din prezent confirmă că ţevile din cupru (ale conductelor de apă) diminuează formarea de biofilm (strat compus din microorganisme, care se formează pe suprafaţa interioară a conductelor de apă) şi reduc posibilitatea de reproducere a bacteriilor periculoase cum ar fi Legionella.

excelenţi la acest capitol. Datorită durabilităţii şi duratei lungi de viaţă, cuprul contribuie la sustenabilitatea clădirilor, dar dacă este nevoie de demontare sau renovare, - contrar altor materiale de construcţii - cuprul nu ajunge între deşeuri, deoarece poate fi refolosit.

Laszlo Baro dipl.ing, Copper Alliance, România


Tehnica Instalaţiilor

FĂRĂ COMPROMISURI TRECEREA LIBERĂ ŞI EFICIENŢA HIDRAULICĂ

Gamele SE şi SL oferă cea mai mare eficienţă totală posibilă pentru pompele de apă uzată Cea mai mare eficienţă globală a pompei şi a motorului: Cea mai bună eficiență obţinută până acum, reduce costurile totale şi uşurează viaţa beneficiarului Cea mai bună eficienţă hidraulică: Trecerea liberă nu este afectată negativ, ceea ce înseamnă o mai bună manevrare a materiilor solide şi capacităţi sporite de evitare a colmatării Operare neîntreruptă: Fiabilitate fără precedent datorită eficienţei mecanice şi a motorului, cu un control inteligent asupra tuturor aspectelor funcţionării pompei

Gamele SE şi SL de pompe de apă reziduală oferă cea mai mare eficienţă totală disponibilă în prezent. Tehnologiile inovatoare de la Grundfos combină inteligenţa, motoarele, componentele hidraulice şi funcţionalitatea pentru a se adapta provocărilor ridicate de sistemele moderne de apă reziduală, maximizând eficienţa hidraulică, electrică şi mecanică a pompelor dvs.

17

Nr. 08 [115] / 2013

Consultaţi mai multe informaţii la http://ro.grundfos.com/no-compromise.html


Tehnica Section English Instalaţiilor

ARI product diversity

Tehnica Instalaţiilor

Control Control valves STEVI®

Pressure reducing valve PREDU®

Excess pressure valve PREDEX®

Temperature controller without auxiliary power TEMPTROL®

Isolation

thermodinamic

Process valve ZETRIX®

Butterfly valve ZIVA®

Bellows valve FABA® – Plus, FABA® – Supra I/C

Stop valves with gland seal STOBU®

Safety valves (DIN) SAFE P

Safety valves (API526) SAFE FN (Full nozzle)

Safety valves SAFR TCP

Stream trap with multi-valving technology (incl. stop valve, strainer, check valve, drain valve) CONA® “All in One”

Steam trap with monitoring system CONA® - Control

Safety

Safety valves (DIN) SAFE

Nr. 08 [115] / 2013

Steam trapping

Steam Traps (mechanical ball float / thermostatic / bimetallic and membrane / thermodynamic) CONA®

18

Manifolds CONI®


Prezentare

Aparatură de măsură

E I Ț O M O R P R SUPE NG R E Z Y L I T L U M BUY BACK Cel mai vândut analizor de gaze din Romania, MULTILYZER NG – trusa completă, de la 1600 Euro (inclusiv accesorii, imprimantă, configuraţie O2, CO, NO(x) – cu posibilitate up-grade la 4...6 senzori) Oferta este valabila până în 30 noiembrie 2013, în limita stocului disponibil, numai pentru sistem buy-back (analizor uzat, la schimb, indiferent de marcă).

e s te u n analizor de gaze de ardere de categorie premium, produs exclusiv în Germania. Timpul de răspuns extrem de rapid, autonomia mărită, domeniul de utilizare extrem de variat, facilităţile complexe ale soft-ului de operare precum şi robusteţea deosebită sunt principalele atu-uri. MULTILYZER NG este aparatul ideal pentru aplicaţii dintre cele mai variate, pentru echipamente de ardere de orice puteri, cazane convenţionale sau în condensare, cogenerare, combustibili gazoşi, lichizi şi solizi, peleţi etc. Aparatul beneficiază de un gabarit extrem de redus şi o concepţie ultra compactă, unitară, fără module externe care ar necesita atenţie deosebită şi timp irosit pentru conectări/asamblări. În premieră absolută pentru această clasă de analizoare, aparatul poate fi dotat cu până la 6 senzori electrochimici (O2, CO, COHIGH, NO, SO2, NO2). MULTILYZER NG este certificat de către TÜV SUD după noile norme europene EN 50379-2 ce reglementează aparatura de măsură şi control ce poate fi utilizată oficial la echipamentele de ardere, începând cu data de 01.03.07 în Comunitatea Europeană.

Ecranul generos dimensionat permite urmărirea confortabilă a 5/10 valori simultan, ce pot fi afişate în ordinea setată de utilizator (macro-uri de măsurare), chiar şi în condiţiile unui iluminat ambiental extrem de intens respectiv întunecos, graţie contrastului puternic. De un real folos este calculul eficienţei arderilor în condensare, raportată la puterea calorifică inferioară a combustibilului, precum şi determinarea punctului de rouă, în scopul identificării momentului de atingere a regimului de lucru în condensare. Pentru o utilizare cât mai eficientă şi corectă, aparatul dispune de un program de autodiagnoză şi control, cu afişarea stării celulelor electrochimice. S-a acordat o atenţie deosebită protejării acestor celule şi a prelungirii duratei lor de viaţă prin intermediul softului de supraveghere a depăşirii valorilor limită şi a pompei suplimentare de curăţare, cu funcţio­nare complet independentă de pom-

pa principală de prelevare. Aparatul dispune de senzori externi interschimbabili pentru temperatura aerului de combustie şi a gazelor de ardere, de asemenea de senzor intern pentru monitorizarea şi compensarea dinamică a variaţiilor de temperatură a mediului ambiental de lucru. Ţinând cont şi de manovacuumetrul integrat (-150...+150 mbar) cu care pot fi determinate presiuni/depresiuni/Dp pentru orice medii gazoase (inclusiv metan), aparatul devine un instrument multifuncţional, cu posibilitate de up-grade ulterior pentru diverse alte funcţii şi aplicaţii în domeniul echipamentelor HVAC. Este disponibilă o gamă variată de senzori şi accesorii opţionale, având avantajul compatibilităţii cu toate celelalte aparate portabile AFRISO. Analizorul de gaze de ardere MULTILYZER NG poate fi dotat opţional, în plus faţă de interfaţa USB (dotare standard), cu modul pentru comunicare fără fir între analizor şi PC / Laptop / Pocket PC. În acest fel analizorul poate fi operat şi supravegheat confortabil de la distanţă, wireless, uşurând reglajele la echipamente mari de ardere, acolo unde distanţa mare între punctul de prelevare a gazelor (unde se găseşte analizorul de gaze) şi arzător (unde se efectuează reglajele) nu permite utilizarea analizoarelor convenţionale. O singură persoană poate astfel să urmărească în timp real valorile emisiilor la coş şi să efectueze şi reglajele necesare la arzător.

Pentru detalii vă stăm la dispoziţie: Filiala AFRISO-EURO-INDEX GmbH în România: AFRISO-EURO-INDEX SRL Bvd. Tudor Vladimirescu 45A, Sect. 5 Bucureşti Tel: 021-4100702; 4119221 Fax: 021-4100712; 4119782 e-mail: info@afriso.ro www.afriso.ro www.analizoaredegaze.ro

19

Nr. 08 [115] / 2013

MULTILYZER NG


Prezentare

Cazane

Noua gamă de cazane de putere ARES Tec

Cu noua gamă de cazane ARES Tec, Immergas se adresează segmentului instalaţiilor de încălzire medii şi mari, oferind o soluţie optimă sub aspectul eficienţei ridicate a echipamentelor în condiţii de spaţiu restrâns. ARES Tec reprezintă un grup termic cu condensare format din elemente termice cu funcţionare modulantă, care permite realizarea de centrale termice cu puteri de la 150 până la 7000 kW (în condiţiile unei baterii de 8 cazane în cascadă).

Panoul de comandă al cazanului, care este retractabil, putând fi ascuns în carcasă, conţine un “creier electronic” pentru termoreglare (TGC), o placă electronică (GCI) pentru gestionarea cascadei interne a elementelor termice şi câte o placă electronică (SDE) de control pe fiecare arzător. Prin intermediul echipării standard, cazanul poate gestiona: »» 1 circuit de încălzire direct + »» 1 circuit de încălzire de amestec +

ARES … Tec

Nr. elemente termice

Putere (kW)

Domeniu de modulare

Cantitate de condensat (kg/h)

Dimensiuni principale (W x D x H)

150 200 250 300 350 440 550 660 770 900

3 4 5 6 7 4 5 6 7 8

12 ÷ 150 12 ÷ 200 12 ÷ 250 12 ÷ 300 12 ÷ 350 22 ÷ 432 22 ÷ 540 22 ÷ 648 22 ÷ 756 22 ÷ 864

1:12 1:16 1:20 1:24 1:28 1:19,6 1:25 1:29 1:34 1:39

23 30,6 38,3 45,9 53,6 73,4 91,7 110 128,4 146,7

764 x 770 x 1150 1032 x 770 x 1150 1032 x 770 x 1150 1300 x 770 x 1150 1300 x 770 x 1150 1087 x 946 x 1448 1355 x 946 x 1448 1355 x 946 x 1448 1623 x 946 x 1448 1623 x 946 x 1448

Nr. 08 [115] / 2013

Tabel 1. Gama de puteri Gama ARES Tec este constituită din 10 modele (vezi Tabel 1). Fiecare cazan din gamă este alcătuit din elemente termice din aluminiu-siliciu-magneziu preasamblate. Fiecare element termic este echipat cu: • arzător premix modulant cu radiaţie; • vană de gaz modulantă; • aprindere electronică; • sondă NTC pentru controlul temperaturii; • limitator de temperatură; • vizor pentru inspecţie. Modelele ARES 150 - 200 - 250 - 300 – 350 Tec sunt compuse din 3 – 7 elemente termice, fiecare element termic având puterea modulantă în intervalul 12÷50 kW, iar modelele ARES 440 - 550 - 660 - 770 – 900 Tec sunt compuse din 4 – 8 elemente, fiecare element termic având puterea modulantă în intervalul 22÷108 kW. Conţinutul de apă al elementelor termice este redus, ceea ce asigură o viteză ridicată de adaptare la variaţiile solicitărilor de putere termică, iar arzătoarele care le echipează au un domeniu amplu de modulare, de aproape 1:40 (în funcţie de model), asigurând astfel o eficienţă sezonieră ridicată. Grupul termic are o izolaţie din vată minerală sintetică, nealergică, cu grosime de 50 mm.

20

»» 1 circuit pentru preparare ACC + »» 1 pompă de recirculare ACC. Sondele livrate o dată cu cazanul sunt: »» 1 sondă pentru exterior; »» 1 sondă globală pentru tur; »» 1 sondă pentru turul zonei de amestec; »» 1 sondă pentru boiler. De asemenea, cazanul are: »» sondă NTC locală (câte una pe fiecare element termic) »» limitator de temperatură local (câte unul pe fiecare element termic) »» sondă NTC pe retur (globală) »» sondă NTC de urgenţă (globală), utilizată în cazul activării funcţiei de urgenţă. N.B.: Funcţia de urgenţă asigură funcţionarea cazanului chiar şi în cazul întreruperii comunicării cu sistemul de reglare sau cu un eventual dispozitiv de telegestiune. Cu ajutorul unei sonde suplimentare (opţionale) de temperatură, se poate gestiona şi un circuit solar (în locul circuitului de recirculare al ACC) şi un al doilea circuit de încălzire de amestec, în locul circuitului de în-

călzire direct (numărul maxim de circuite de încălzire este întotdeauna 2). Prepararea apei calde pentru consum este supravegheată cu ajutorul sondei NTC pentru boiler (pentru prioritate ACC – furnizată de serie). Managerul de termoreglare (TGC) al cazanului comandă în acest caz o pompă de încărcare a boilerului – cu turaţie fixă (prin intermediul unui releu) sau o vană deviatoare cu 3 căi (alimentată la 230 V). Logica de gestiune a cazanului prevede funcţionarea concomitentă a numărului maxim posibil de elemente termice, pentru a obţine întotdeauna randamentul maxim (se asigură astfel suprafaţa maximă de schimb de căldură). Practic puterea se divide la numărul maxim n° de arzătoare disponibile. Se repartizează, de asemenea, numărul de ore de funcţionare pe modulele individuale (chiar şi în faza de modulare, atunci când se iniţiază stingerea arzătoarelor, se ţine cont de orele efective de funcţionare, cu posibilitatea modificării secvenţei de stingere). Dacă se “sare” un element, puterea necesară este redistribuită de electronica de gestiune la numărul de elemente funcţionale efectiv – desigur, până la puterea lor maximă efectivă. Racordarea cazanului (cascadei) la instalaţia de încălzire se realizează fie prin intermediul unui separator hidraulic, fie prin intermediul unui schimbător de căldură cu plăci (disponibile ca accesorii opţionale). În acest scop panoul de comandă dispune de o ieşire analogică (1÷10 V), pentru controlul funcţionării unei pompe cu turaţie variabilă (modulantă), care permite creşterea eficienţei sezoniere.


Prezentare

Cazane

200 170 150 100 70 48 12

Randament util Temperatură Condensat [%] gaze de ardere [oC] [g/m3] ∆t constant Debit constant ∆t constant Debit constant ∆t constant Debit constant (pompă (pompă cu tu- (pompă mo- (pompă cu tu- (pompă mo- (pompă cu tumodulantă) raţie fixă) dulantă) raţie fixă) dulantă) raţie fixă) 97,6 97,6 54 54 125 125 101,5 100 46 48 700 625 106 104 36 39 1150 1065 108 106 28 35 1450 1200 108 105,5 28 37 1450 1150 108 105 28 38 1450 1100 108 104 28 40 1450 1000

Tabel 2. Comparaţia randament/condensat la ARES 200 Tec în funcţie de tipul pompei: modulantă/turaţie fixă Tabelul 2 prezintă diferenţele de randament în cazul utilizării unei pompe cu turaţie modulantă şi a unei pompe cu turaţie fixă în cazul unui cazan ARES 200 Tec. Există posibilitatea monitorizării stării de funcţionare a cazanului şi a temperaturilor prin telegestiune (via Modbus). De asemenea, pot fi gestionate alarmele cazanului. În interiorul cazanului există o tavă din oţel inoxidabil pentru colectarea condensatului, cu senzor de nivel, care întrerupe funcţionarea în cazul în care evacuarea condensatului este blocată. În privinţa preparării apei calde pentru consum, sunt disponibile mai multe programe de gestiune. Pentru atingerea rapidă a temperaturii setate în boiler, termoreglarea ridică temperatura în cazan la maximul temperaturii setate. Prepararea ACC poate fi setată ca prioritară în raport cu încălzirea sau poate fi setată să funcţioneze concomitent cu aceasta. Cazanul are şi funcţie antilegionella care ridică la 60 °C temperatura în boiler la fiecare 20 cicluri de încălzire sau cel puţin o dată pe săptămână (se pot alege ziua şi ora activării). Cu ajutorul acestei proceduri se elimină eventualele elemente patogene care se formează în ACC. În ceea ce priveşte optimizarea funcţionării pompei de încărcare a boilerului, aceasta devine activă numai dacă temperatura cazanului este superioară cu minim 5 grade faţă de temperatura boilerului. Pompa se opreşte atunci când temperatura cazanului scade sub temperatura apei din boiler sau atunci când temperatura din boiler atinge temperatura setată.

Ca un rezumat al performanţele cazanelor ARES Tec menţionăm: Economie şi randament sezonier maxim • randament de până la 109% la puterea minimă modulată; • randament sezonier cu +30% mai mare faţă de cazanele standard; • raport de modulare până la 1:40; • pompă modulantă de Clasă A gestionată direct de cazan, pentru a asigura performanţa maximă în toate regimurile de funcţionare (kit opţional). Impact redus asupra mediului • emisii poluante reduse; • impact acustic redus; • arzătoare premix modulante cu emisii CO2 constant; Siguranţă totală • grad înalt de fiabilitate datorită construcţiei multi-arzătoare (chiar dacă un element “cade”, puterea necesară este redistribuită de electronica de gestiune pe numărul de elemente efectiv funcţionale, evident până la puterea lor maximă); • sonde pentru controlul temperaturii pe toate elementele termice; • preamestec cu ajutorul ventilatorului cu clapetă antirefulare integrată; • funcţionare de urgenţă în cazul defectării managerului de termoreglare TGC al cazanului (prin intermediul plăcii electronice GCI care funcţionează ca “back-up”).

Răspuns instantaneu în termeni de energie • adaptare în timp real al puterii la necesarul termic – graţie volumului redus de apă - şi, datorită echipării cu pompă modulantă, reducere la minim a consumului electric. Flexibilitate la instalare • compact, uşor de racordat: - racorduri hidraulice+gaz reversibile (până la mod. 350 kW); - evacuare a gazelor de ardere accesibilă pe mai multe laturi. Optimizarea funcţionării • în baza setărilor orare făcute de utilizator şi a evaluării caracteristicilor instalaţiei, termoreglarea realizează, cu o anticipare variabilă, aprinderea sau modularea flăcării pentru a asigura temperatura de confort programată.

Reducerea numărului de aprinderi ale arzătoarelor • Controlează numărul de aprinderi ale fiecărui arzător, prin distribuirea funcţionării pe toate elementele termice. Immergas România SRL Tel.: 021 326 81 78 / 79 office_ro@immergas.com

21

Nr. 08 [115] / 2013

Putere totală [kW]


Sanitare

Staţie de pompare

SANICUBIC – staţie de pompare performantă Sistemele de tocare şi pompare SFA permit montarea cu uşurinţă a obiectelor sanitare, specifice toaletelor sau bucătăriilor, oriunde doriţi, rapid şi fără bătaie de cap. Dacă obiectele sanitare se află la distanţă de conducta de scurgere sau sub nivelul acesteia, soluţia este un produs SFA. SANICUBIC este o staţie de pompare de înaltă performanţă, cu tocător inclus, ce poate evacua toate apele uzate provenite de la mai multe wc-uri, săli de baie, bucătării, etc. Având un motor puternic pentru o eficienţă şi o fiabilitate maximă, SANICUBIC poate evacua un debit de ape uzate de până la 200 l/min. Echipamentul este capabil să evacueze efluenţii pe conducte de 50 mm diametru la distanţe de până la 11 m vertical sau 110 m orizontal ori o combinaţie între cele două. De exemplu, în cazul în care este necesar ca evacuarea apelor uzate să se facă pe o distanţă de 5 m vertical, debitul poate ajunge la 9.5 m3/oră (~ 160l/minut).

Principiul de funcţionare SANICUBIC conţine 1 sau 2 pompe (în funcţie de model) echipate cu sistem de tocare de înaltă performanţă. În cuva produsului există două tuburi plonjoare: unul comandă pornirea motorului, iar celălalt sistemul de alarmă.

Un apartament la subsolul unei vile

Tubul plonjor lung: În timpul funcţionării normale, odată ce apele uzate din cuvă ating nivelul de pornire corespunzător tubului lung, sistemul de pompare se pune în funcţiune. Tubul plonjor scurt: În cazul unei funcţionări anormale, dacă apele uzate ating un nivel maxim în cuvă, se realizează un contact. Acest contact declanşează o alarmă vizuală şi sonoră. LED-ul alarmei generale, de pe panoul de control al SANICUBIC, devine roşu, LED-ul alarmei mobile devine şi el roşu, pornindu-se în acelaşi timp şi alarma sonoră.

Vedere din faţă a clădirii

1

Curba de performanţă

3

Nr. 08 [115] / 2013

SANICUBIC are încorporat un sistem de alarmă vizuală, montată pe echipament, pe panoul frontal şi alarmă mobilă (cu fir sau wireless, în funcţie de model), care reproduce semnalele vizuale şi sonore de pe panoul frontal. Sistemul de alarmă avertizează asupra unei funcţionări îndelungate neconforme a echipamentului.

Sistemul dublu de alarmă detectează şi semnalizează orice eroare în funcţionarea echipamentului. Dacă motorul (sau unul din cele 2 motoare) nu funcţionează corect, se declanşează alarma sonoră şi vizuală, LED-ul corespunzător alarmei, aflat pe panoul central, schimbându-şi culoarea în roşu. Acest tip de alarmă dublă permite o monitorizare facilă a echipamentului şi detectarea eventualelor incidente (blocare a motorului cauzată de corpuri solide, întrerupere de tensiune, inundaţie, ...). Alarma mobilă permite verificarea de la distanţă a stării sistemului de pompare. Modulul de alarmă sonoră şi vizuală (cu fir sau wireless) poate fi instalat oriunde în casă.

SFA SANIFLO SRL Str. Leonard Nicolae nr. 2A Timişoara 300454, România T: +40 256 245.092 F: +40 256 245.092 E: info@saniflo.ro

22

2

1. Un apartament complet echipat la subsolul nefolosit al unei vile 2. O baie completă şi o bucătărie conectate la SANICUBIC 3. SANICUBIC montat într-un spaţiu tehnic

Apele uzate ajung gravitaţional în produsul SANICUBIC şi apoi sunt pompate până la conducta de canalizare

PROVOCAREA • Transformarea subsolului nefolosit al unei vile, într-un apartament complet echipat • Subsolul se află sub nivelul canalizării stradale SOLUŢIA • Staţia de pompare SANICUBIC a permis evacuarea apelor uzate până la nivelul de parter al clădirii, în conducta principală de canalizare • Evacuarea apelor uzate prin conducte de diametru mic (50 mm) a dus la o instalare rapidă • Forma compactă a produsului SANICUBIC a permis instalarea facilă, într-un spaţiu tehnic, din vecinătatea vilei


Tehnica Instalaţiilor

ARES Tec

ARES Tec este un grup termic cu condensare conceput pentru realizarea de centrale termice cu puteri între 150 și 7000 kW, caracterizate de aceeași înaltă eficiență pe întreaga gamă de puteri și de un domeniu de modulare de până la 1:40. Electronica avansată asigură funcționarea echipamentului chiar dacă unul dintre modulele componente este avariat și totodată permite controlul a până la opt grupuri termice în cascadă. În plus, excelentul raport putere/gabarit/greutate face din ARES Tec soluția ideală pentru condițiile de spațiu redus. Surprinzător de silențios, poate fi instalat și în exterior. immergas.com

23

Nr. 08 [115] / 2013

Descoperă Immergas pe YouTube youtube.com/immergasitalia

Tehnica Instalaţiilor

Putere și flexibilitate


Prezentare

Fitinguri

Platinum Line - diamantele nu mai sunt la modă Fitinguri Gebo

C

riza economică mondială a evidenţiat importanţa executării rapide, profesionale şi eficiente d.p.d.v. economic a lucrărilor de întreţinere, de reparaţii curente respectiv a lucrărilor de extindere şi modernizare ale instalaţiilor din construcţii conform cerinţelor actuale. Bineînţeles nivelul exigenţelor faţă de materialele pentru instalaţii este foarte ridicat. Montabilitatea uşoară, calitatea foarte bună, durata lungă de viaţă sau raportul preţ – calitate avantajos sunt doar câteva dintre cerinţele clienţilor. Pe lângă satisfacerea cerinţelor, este importantă asigurarea unei calităţi din punctul de vedere al siguranţei în exploatare. La luarea unei decizii calitatea trebuie să fie mult mai importantă decât preţul. O greşeală/defecţiune descoperită ulterior (după executarea instalaţiei) poate cauza pagube foarte mari ce pot depăşi economiile realizate la preţul materialelor. Situaţia este destul de complicată deoarece este greu să ne orientăm în gama de produse foarte bogată de pe piaţă. În continuare - pentru a Vă ajuta la luarea unor astfel de decizii - vom analiza unele aspecte ce trebuie luate în considerare.

Nr. 08 [115] / 2013

Gebo Platinum, inovaţia anului În ultimii 20 de ani au apărut o multitudine de materiale în domeniul instalaţiilor în construcţii care au implicat necesitatea apariţiei unor noi tehnologii, mai ales în domeniul executării instalaţiilor. La instalaţiile de apă şi de încălzire în anii ‘60 - ‘80 se foloseau aproape exclusiv ţevi din oţel negre şi zincate. De exemplu la sistemele de încălzire se foloseau exclusiv ţevi din oţel negre, iar la sistemele de alimentare cu apă ţevi din oţel zincate. La aceste aplicaţii cu

24

toate că teoretic era eliminată posibilitatea corodării provocată de prezenţa oxigenului, această protecţie nu era liniştitoare şi în plus mai trebuie remarcat dezavantajul datorat instalării greoaie şi de lungă durată. La filetare stratul de zinc se poate deteriora: astfel acesta fiind întrerupt nu oferă protecţie sigură. Etanşeitatea îmbinărilor se realiza cu cânepă, mai nou cu bandă teflon sau cu pastă de etanşare. Conţinutul de oxigen diluat al apei variază în funcţie de temperatura sa (a apei). Prin urmare ţeava neagră din oţel care se poate utiliza la instalaţiile de încălzire nu este recomandată pentru a fi utilizată în instalaţii de alimentare cu apă. Dacă în sistemul de încălzire – din cauza montajului incorect sau completărilor dese cu apă – este introdusă apă cu conţinut de oxigen (diluat), în sistem se declanşează procese corozive, în urma cărora se produc oxizi care la rândul lor se depun în sistem. Din acest motiv (calitate anticorozivă neconvenabilă a ţevilor din oţel negre) pentru realizarea tuturor instalaţiilor de apă unde poate apărea oxigen dizolvat în apă se recomandă utilizarea ţevilor zincate în interior şi în exterior. Datorită greutăţilor de trai ale populaţiei, respectiv datorit ritmului lent al modernizărilor, în practică chiar şi în instalaţiile executate recent mai putem întâlni ţevile din oţel negre şi zincate. Aceste sisteme de instalaţii necesită întreţineri dese şi prin urmare sunt costisitoare. Aceasta este una dintre cauzele faptului că pe piaţă se găsesc multe fitinguri zincate de calitate slabă la un preţ foarte convenabil. Calităţii precare se adaugă provenienţa nesigură ceea ce în cazul unor defecţiuni pe parcursul exploatării poate duce la pierderea garanţiilor oferite întregului sistem. Gama de produse care satisface prescripţiile normelor sanitare vest europene cele mai exigente a apărut pe piaţă doar în anul trecut, sub denumirea de GEBO PLATINUM. Aceste fitinguri pe lângă învelişul de zinc aplicat prin metoda zincării termice – în urma prelucrării mecanice (filetare) – ulterior mai sunt supuse unei zincări electrogalvanice. Astfel se obţine o suprafaţă cu aspect foarte plăcut, fără nici un cusur, oferind protecţie anticorozivă perfectă care nu necesită alt tratament (ex. cu uleiuri), şi care este conformă celor mai exigente prescripţii ale standardelor de igienă. Bineînţeles utilizarea fitingurilor zincate nu se limitează doar la lucrări de întreţinere deşi sistemele recent dezvoltate le fac mai greu de aplicat. Însă dacă analizăm necesităţile aplicaţiilor de pe piaţa actuală ne putem da seama că acest sistem care oferă armături de calitate este soluţia optimă pentru executarea lu-

crărilor de instalaţii la preţuri competitive. Câteva exemple pentru aplicaţii cu sisteme de instalaţii cu ţevi zincate: 1) Reţele de apă interne pentru stingerea incendiilor 2) Sisteme automate de sprinklere În incinte cu pericol ridicat de incendiu se instalează sisteme automate cu sprinklere. Astfel de sisteme se instalează de exemplu în unele hale de producţie, în depozite, în centre comerciale, în hoteluri. 3) Sisteme cu drencere Sistemele cu drencere sunt asemănătoare celor cu sprinklere, dar la acestea deflectoarele sunt deschise, şi în reţeaua de distribuţie este presiune atmosferică. Punerea în funcţiune se face în mod manual, cu posibilitatea pornirii independente a diferitelor zone. Gama de produse Gebo Platinum Fitting – inovaţia anului 2012 – este aplicabilă foarte bine şi la aceste sisteme. Prin aplicarea unei metode de fabricaţie inovative am ridicat considerabil nivelul calitativ al produselor noastre tradiţionale, astfel gama produselor noastre din familia Gebo Platinum pe lângă multitudinea de produse oferă de asemenea un nivel calitativ superior.

310036 Arad, Romania Str. Andrei Şaguna nr. 29 Tel/Fax: 0257-211.292 Email: comercial@instalimpex.ro Web: www.instalimpex.ro www.badehaus.ro

535600 Odorheiu-Secuiesc Str. Beclean nr. 314 Tel: 0266-207.400, 0740-150.150 Fax: 0266-207.402 Email: instal@melinda.ro Web: www.melindainstal.ro FB: www.facebook.com/melindainstal


Tehnica Instalaţiilor

Distribuitori exclusi i î n ˆ nia: Roma

S.C. INSTAL IMPEX S.R.L. Str. ANDREI SAGUNA nr. 29 310036 Arad, Romania Tel/Fax: 0257-211.292 Email: comercial@instalimpex.ro Web: www.instalimpex.ro

Sediul central: 535600 Odorheiu-Secuiesc Str. Beclean nr. 314 Tel: 0266-207.400, 0740-150.150 Fax: 0266-207.402 Email: instal@melinda.ro Web: www.melindainstal.ro FB: www.facebook.com/ melindainstal

25

Nr. 08 [115] / 2013

diamantele nu mai sunt la moda...


Prezentare

Armături industriale

Oventrop - Armături pentru instalaţii industriale Firma Germană Oventrop, venind în întâmpinarea necesităţilor care ar putea apărea în proiectarea şi instalarea sistemelor de dimensiuni industriale, şi-a dezvoltat aproape toată gama de produse până la dimensiunile industriale.

Fig. 1 Trebuie să specificăm de la bun început faptul că pentru toate tipurile de armături vom prezenta doar dimensiunile industriale (mari), cu specificaţia că gama de produse Oventrop cuprinde şi variante sau dimensiuni mai mici ale armăturilor şi ale sistemelor prezentate în acest articol. În cele ce urmează, vă vom descrie succint doar armăturile şi sistemele Oventrop care se folosesc cu precădere în instalaţiile de dimensiuni industriale. Ventilele de echilibrare

Fig. 2

Nr. 08 [115] / 2013

Hydrocontrol - pentru echilibrarea coloanelor sau a ramurilor din instalaţie (tehnica de măsurare „classic”)

Fig. 3

26

- prin măsurarea, cu ajutorul computerului de măsurare „OVDMC2”, presiunii diferenţiale la intrarea şi la ieşirea ventilul de echilibrare şi cunoscând poziţia ventilului de reglare, se va calcula debitul vehiculat prin ventilul de reglare. (Fig. 1, 2)

Fig. 4 „Hydrocontrol VFC” corp din fontă, PN 16, DN 20 – DN 400, temp.: -10 °C la 150 °C (Fig. 1, 2) Pentru echilibrarea coloanelor sau a ramurilor, cu racord cu flanşă. „Hydrocontrol VFR” corp din bronz, PN 16, DN 50 - DN 200, temp.: -20 °C la 150 °C (Fig. 3 -stânga) Pe aceeaşi structură ca şi „Hydrocontrol VFC”, dar cu corpul ventilului din bronz. Corpul din bronz, rezistent la coroziune, le face să poată fi utilizate în sisteme

Fig. 5 deschise . Rezistă la apă sărată cu temperatura până la max. 38 °C, ceea ce le recomandă pentru utilizare şi în sistemele de răcire a navelor maritime, un exemplu fiind vasul de croazieră „Queen Mary 2” (Fig. 4)

Fig. 6

Fig.7 „Hydrocontrol VFN” corp din fontă ductilă, PN 25, DN 65 – DN 300, temp.: -20 °C la 150 °C (Fig. 3 - dreapta) „Hydrocontrol VGC” corp din fontă cenuşie, PN 25, DN 65 – DN 300, temp.: -10 °C la 150 °C (Fig. 5) Cu racord cu caneluri pe ambele părţi, potrivite pentru cuplele sistemelor Victaulic şi Grinell.

Fig.8 „Hydromat DFC” corp fontă, PN 16, DN 65 – DN 200, temp.: -10 °C la 120 °C (Fig. 6) Pentru echilibrarea presiunii diferenţiale la baza coloanelor sau a ramurilor instalaţiilor. Ventilele au două intervale de reglare a presiunii diferenţiale (200-1000 mbar) Diafragme de măsurare – flanşă intermediară – tehnică de măsurare „classic” (Fig. 7, 8) »» corp oţel inoxidabil, PN 16, DN 65 – DN 1000, temp.: -­10 °C la 150 °C

Fig.9 »» corp oţel inoxidabil, PN 25, DN 100 – DN 600, temp.: -­10 °C la 150 °C »» corp fontă cenuşie, PN 16, DN 65 – DN 300, temp.: -­10 °C la 150 °C

Fig.10


Prezentare

Armături industriale

Diafragmele pot fi montate oriunde în instalaţie, chiar şi în combinaţie cu alte vane de închidere sau reglare. Diafragmele de măsurare au o caracteristică fixă a debitelor care sunt vehiculate prin acestea, funcţie de căderea de presiune pe diafragmă, astfel că, prin măsurarea presiunii diferenţiale în cele două puncte de măsurare, prin tehnica de măsurare „classic”, putem

Fig.12 obţine valoarea debitului din conductă. „Cocon QFC” corp fontă cenuşie, PN 16, DN 40 – DN 200, temp.: -10 °C la 120 °C (Fig. 9) - ventil pentru reglarea şi controlul debitului (DN 40 – 1,5 la 7,5 m³/h) şi (DN 200 – max 190,0 m³/h) - cu actuatoarele „Aktor M” (Fig. 9, 10) putem controla ventilul în 2 sau 3 puncte sau se pot selecta diferite caracteristici de funcţionare, atunci când se va alege varianta de actuator (0-10V)

Fig.13 Ventile cu 3 căi, corp din bronz, PN 16, DN15 – DN 50, temp.: -10 °C la 120 °C (Fig. 11) Ventile cu 2/3 căi, corp din fontă cenuşie, PN 16, DN 15 – DN 150, temp.: 0 °C la 130 °C (Fig. 12)

Fig.14

Fig.15 Robineţi cu sertar „Hygate”, fontă cenuşie, PN 16, DN 40 – DN 300, temp.: -10 °C la 120 °C (Fig. 13) Ventilele de închidere Robineţi sferici „Optibal”, alamă nichelată, PN 16, DN 8 – DN 100, temp.: -10 °C la 100 °C (Fig. 14) Robineţi sferici „Optibal”, bronz, PN 40 (la 150

Fig.16 °C), DN 15 – DN 32, temp.: 2 °C la 150 °C (Fig. 15) Robineţi fluture, corp - fontă, disc - oţel inox. PN 16, DN 50 – DN 400, te mp.: -10 la 110 °C (Fig. 16) Clapete de sens Clapete de sens, corp din fontă, PN 16, DN 40 DN 300, temp.: 0 °C la 120 °C (Fig. 17) Clapete de sens, cu prindere între falşe, din oţel, PN 16, DN 40 - DN 450, temp.: -10 la 120 °C

Fig.17 Clapete de sens, dublu batante, din fontă cenuşie, PN 16, DN 50 - DN 600, temp.: 0 la 120 °C Filtre Y

Fig.18

Fig.19 Filtre de impurităţi, corp din fontă, PN 16, DN 15 - DN 600, temp.: 0 °C la 120 °C (Fig. 18) Încălzire în pardoseală – industrială „Multidis SFI” distribuitor industrial, din alamă, PN 6, modular până la 20 de circuite, cu tempera-

Fig.20 tura de funcţionare max. 90 °C, cu robineţi sferici pe tur şi ventile de reglare pe retur (Fig. 19). Ţeavă „Copex”, cu 5 straturi [PE-Xc, strat adeziv, barieră de oxigen, strat adeziv, PE-Xc] (Fig. 20) Dimensiuni ţeavă PE-Xc „Copex”: - 20 x 2,0 mm, 6 bar (90°C), 8 bar (70°C), role 240 şi 600 m - 26 x 3,0 mm, 6 bar (90°C), 10 bar (60°C), role 50, 200 şi 300 m - 32 x 3,0 mm, 6 bar (90°C), 8 bar (60°C), 10 bar (20°C), role 50 m

Fig.21 Elemente ale încălzirii industriale în pardoseală (Fig. 21): 1. Distribuitor modular „Multidis SFI” 2. Dopuri de capăt F 2 FI 3. Consolă de fixare din oţel zincat 4. Robinet de umplere/golire „Optiflex”, DN 15 5. Robinet sferic de izolare „Optibal”, DN 50 6. Conectori „Cofit S” 7. Ţeavă multistrat 8. Conectori de presare 9. Ţeavă „Copex” PE-Xc pentru încălzirea în pardoseală, cu barieră de oxigen Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să nu ezitaţi să-i contactaţi pe reprezentanţii firmei Oventrop în România sau să consultaţi online date despre sistemele şi armăturile pentru sisteme industriale, pe pagina de internet www.oventrop.de.

27

Nr. 08 [115] / 2013

Fig.11


Prezentare

Climatizare

Caseta perfect plată Daikin – Design şi Geniu într-o armonie absolută le de praf asigurând prospeţimea aerului. Sistemul este de asemenea capabil să reducă nivelul de umiditate fără a produce oscilaţii a temperaturii aerului din încăpere. Flexibilitate pentru clădiri moderne Clădirile comerciale moderne sunt proiectate astfel încât să ofere flexibilitate permiţând reconfigurarea spaţiilor în funcţie de necesităţi, prin folosirea de partiţii temporare sau permanente. Însă, în acest fel unităţile interioare pot ajunge într-un colţ sau lângă un perete, făcând dificilă distribuţia fluxului de aer. Caseta perfect plată dispune de patru clapete care pot fi închise sau deschise pentru a redirecţiona jetul de aer în funcţie de necesităţi, eliminând astfel această potenţială problemă. Oferim astfel o mai mare flexibilitate inginerilor şi reducem potenţialele costuri suplimentare pentru proprietarii de imobile atunci când se impune renovarea sau reamenajarea lor.

Nr. 08 [115] / 2013

Daikin a lansat caseta perfect plată pentru sistemele sale de climatizare destinate uzului comercial Sky Air şi VRV. Această nouă unitate interioară oferă o eficienţă energetică sporită şi un nivel de confort excelent sub un design elegant şi unic. Îmbinarea tehnologiei şi a design-ului Caseta perfect plată este prima unitate interioară destinată uzului comercial care a fost creată în mod special pentru pieţele europene, fiind rezultatul colaborării dintre Daikin şi a unei agenţii de design de renume mondial. Caseta a fost concepută astfel încât să se integreze discret în interioarele moderne ale clădirilor comerciale şi este prima care se încadrează perfect în panourile de tavan fals permiţând montarea corpurilor de iluminat, a difuzoarelor şi a aspersoarelor în panourile alăturate. Disponibilă în alb sau alb-argintiu, caseta perfect plată combină designul cu funcţionalitatea. Având o culoare uşor de asortat, distribuţie a jetului de aer pe 4 direcţii şi senzori inteligenţi opţionali, întruneşte cele mai înalte aşteptări din punct de vedere al designului, în acelaşi timp asigurând un confort perfect şi o excelentă eficienţă sezonieră (până la A+). Ca toate sistemele Daikin, caseta complet plată este uşor de instalat, de pus în funcţiune şi de întreţinut, indiferent de proiect. Noile unităţi pot fi instalate în interiorul unui plafon fals de numai 300 mm. Reducem impactul asupra mediului înconjurător Inginerii sunt din ce în ce mai frecvent puşi în situaţia de a proiecta clădiri care să satisfacă cerinţele le-

28

gislative de mediu tot mai exigente. Caseta perfect plată, care poate fi utilizată cu sistemele de eficienţă superioară Daikin Sky Air şi VRV, reduce dramatic consumul de energie şi emisiile de dioxid de carbon, fără a compromite nivelul de confort. Eficienţa poate fi îmbunătăţită şi mai mult prin dotarea sistemului cu dispozitivele opţionale de senzori, care includ senzorul de prezenţă şi senzorul de podea. Senzorul de prezenţă poate reduce cu până la 27% consumul energetic oprind unitatea atunci când încăperea este goală. De asemenea, senzorul adaptează direcţia jetului de aer în funcţie de locul în care se află ocupanţii încăperii, pentru a menţine nivelul de confort şi pentru a preveni consumul inutil de energie pe încălzirea sau răcirea încăperii. Senzorul de podea detectează diferenţa de temperatură dintre nivelul podelei şi a plafonului şi redirecţionează jetul de aer pentru a asigura o distribuţie uniformă a temperaturii. Confort silenţios şi calitate a aerului Nivelul de presiune sonoră de 25dBA a casetei perfect plate o plasează în poziţia de top a celor mai silenţioase unităţi de pe piaţa de climatizare cu destinaţie comercială. În plus la senzorii săi, dispune de o serie de funcţii automatizate concepute să sporească confortul ocupanţilor încăperii. De exemplu, calitatea aerului este la fel de importantă ca şi temperatura din încăpere, iar caseta perfect plată dispune de filtre avansate care îndepărtează particule-

Caseta perfect plată Daikin – Design şi Geniu într-o armonie absolută Odata cu lansarea casetei perfect plate, Daikin este din nou lider în design şi tehnologie a climatizării. Nu este o situaţie în care aspectul este prioritar funcţiilor – designul remarcabil al casetei perfect plate o face potrivită pentru orice spaţiu comercial contemporan, fără a compromite nivelul de confort, calitatea aerului şi eficienţa energetică. Indiferent dacă este o parte a unui sistem Sky Air sau VRV, noua gamă oferă arhitecţilor, consultanţilor, instalatorilor, dezvoltatorilor şi proprietarilor de clădiri o soluţie flexibilă şi stilată de climatizare.

www.daikin.ro


Design şi geniu într-o

Tehnica Instalaţiilor

armonie perfectă

Design şi geniu

„Design revoluţionar contemporan”

CASETA PERFECT PLATĂ, cu avantaje pentru arhitecţi, asigură o flexibilitate mai mare în ceea ce priveşte designul şi dispunerea în interior. Designul convenţional în alb sau în argintiu şi alb permite integrarea discretă în orice decor. În plus, caseta a fost concepută pentru a se fixa exact în plăcile de tavan fals de standard european şi a fi la acelaşi nivel cu linia tavanului. Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.daikineurope.com/fullyflat.

FFQ50C+RXS50K=A+/A+

29

Nr. 08 [115] / 2013

„Omni ute optatib uniendium enig buratem”


Prezentare

Încălzitoare de apă

MAXIS: soluţia ideală pentru instalaţii colective

Nr. 08 [115] / 2013

În dorința de a acoperi o gamă cât mai largă a cerințelor clienților noștri, am dezvoltat echipamente care deservesc atât consumatorii mici, cât și pe cei mari, prin tehnologii de ultimă generație care beneficiază de randamente energetice ridicate, design atractiv și sunt în același timp prietenoase cu mediul înconjurător. Astfel a fost dezvoltată gama încălzitoarelor de apă MAXIS, pentru a face față noilor cerințe de performanță și pentru a lărgi portofoliul de soluții colective ARISTON. Încălzitoarele de apă caldă mari sunt utilizate în principal în instalațiile de mari dimensiuni pentru clădirile rezidențiale și comerciale. ARISTON rămâne în continuare partenerul profesioniștilor și oferă produsul potrivit pentru fiecare proiect. De aceea încălzitoarele de apă MAXIS sunt disponibile într-o gamă variată: »» Volume cuprinse între 400 și 3000 de litri, cu una sau două serpentine, sau stocatoare de agent termic fără serpentină »» Rezervoare din email sau oțel negru »» Multiple posibilități de conectare (recirculare, combinație cu mai multe tipuri de boilere) MAXIS – performanţe de top Scurgerile pe la conexiuni și coroziunea datorată spargerii emailului reprezintă cele mai frecvente cauze ale defecțiunilor. Maxis este testat și certificat în concordanță cu cele mai severe normative; »» versiunile emailate sunt certificate pentru lucrul la presiune de: • 7 bar conform normei EN12897 • 8 bar conform normei EN 97/23 »» bufferele CKZ sunt certificate pentru 6 bar conform normei EN12897 »» bufferele CK1 sunt certificate pentru 3 bar conform normei EN12897 »» suprafața serpentinei solare : designul serpentinei a fost special conceput pentru aplicațiile cu instalații solare, având suprafețe mari de schimb de căldura de până la 6 m2 »» serpentina solară: construcție concentrată în partea de jos a rezervorului pentru îmbunătățirea stratificării și a schimbului de căldură »» serpentina superioară: special concepută pentru combinarea cu un schimbător de caldură primar de până la 73kW (EN 15332) așezată în partea superioară a rezervorului

30

»» raportul dimensional și poziția conexiunilor: îmbunătățește stratificarea și schimbul de căldură cu serpentina inferioară »» temperatura maximă de lucru: 95°C Izolaţie de 100 mm la toată gama de MAXIS din clasa A2 şi B3 »» toate produsele sunt echipate cu izolație cu coeficient scăzut de transfer termic și grosime de 100 mm

»» clasa B3 de izolație este realizată din poliuretan moale prevăzut cu toate capacele și rozetele pentru protecția rezervorului »» clasa A2 de izolație (echivalentă cu M1) este făcută din vată de poliester prevazută cu toate capacele și rozetele de protecție din material plastic ignifug »» flanșe izolate »» izolație fără CFC și HCFC


Prezentare

Încălzitoare de apă Exemple de instalaţii MAXIS

u r

n e a

31

Nr. 08 [115] / 2013

u r e


Tehnica Instalaţiilor

SOUTH-EAST EUROPE

...for a powerful future

A VI-a ediţie a târgului internaţional pentru energie regenerabilă și eficienţă energetică

Tehnica Instalaţiilor

A VI-a Conferinţă Internaţională - Energia Eoliană în România;

A V-a Conferin Conferinţă ţă Interna Internaţională ţională - Energia Solară în România

BMS - condiţii pentru eficientizarea energetică a clădirilor

WIND

Energy efficiency

- A VI-a Conferinţă Conferinţă Interna Internaţională ţională - Biomasa în România; Internaţional ţional - Cogenerare & District Heating; - Al II-lea Workshop Interna Internaţional: ţional: Produc Producţia ţia și utilizarea biogazului în România - Forum Interna

BIO & CO

Nr. 08 [115] / 2013

Sponsori:

SOLAR

A VI-a Conferin Conferinţă ţă Interna Internaţională ţională - Microhidrocentrale în România

20-22.11.2013 EXPOROM, București

HYDROPOWER

Parteneri Media (selecţie)

32

Contact Tel: +40-257-230999 info@reeco.ro www.renexpo-bucharest.com


33

Nr. 08 [115] / 2013

Tehnica Instalaţiilor

Tehnica Instalaţiilor


Prezentare

Conducte PE-Xcellent

Lansare VOGEL & NOOT FLOORTEC PE-Xcellent 5 - securitate maximă, avantaje puternice

Nr. 08 [115] / 2013

VOGEL & NOOT lansează o nouă conductă pentru sistemele de încălzire prin pardoseală. FLOORTEC PE-Xcellent 5 aduce un plus de siguranţă prin structura în 5 straturi, cu stratul barieră de oxigen aflat la mijloc, complet protejat de două straturi de polietilenă reticulată de înaltă calitate şi două straturi de adeziv. PE-Xcellent 5 prezintă cinci avantaje puternice: rezistenţă la temperatură ridicată, rezistenţă la coroziuni şi durată de viaţă îndelungată, compatibilitate excelentă cu sistemele Floortec, flexibilitate şi conţinut reciclabil. Cu noua conductă PE-Xcellent 5, cu structura sa robustă, dar flexibilă, montarea sistemului de încălzire prin pardoseală este acum mai uşoară şi mai sigură.

Stabilitate maximă. Calitate superioară Conducta PE-Xcellent 5 a fost concepută pentru a asigura o performanţă şi siguranţă superioare în sistemele de încălzire prin pardoseală. Procesul de reticulare a materialelor de bază din structura conductei conferă acesteia rezistenţă la temperaturi ridicate. Totodată, structura în cinci straturi, care include stratul barieră de oxigen EVOH, plasat exact la mijloc şi complet protejat împotriva deteriorărilor, îi conferă conductei capacitatea de rezistenţă la toate tipurile de abraziune frecvent întâlnite pe un şantier.

Stratul exterior din polietilenă reticulată, ferm şi flexibil, asigură rezistenţă ridicată la uzuri şi zgârieturi ce pot apărea la manevrarea conductei în timpul procesului de instalare. Oferind un aspect aspru conductei, acest strat exterior roşu asigură totodată protecţia stratului central EVOH, respectiv a barierei de oxigen. În acelaşi timp, stratul interior din polietilenă reticulată, singurul strat al conductei care intră în contact direct cu apa din sistem, este conceput să reziste la presiunile şi temperaturile agentului termic din sistemul de încălzire prin pardoseală timp de multe decenii de funcţionare optimă continuă. Iar stratul EVOH barieră de oxigen, cel mai important strat al conductei PEXcellent 5, este poziţionat în siguranţă în centru, între cele două straturi puternice şi flexibile de polietilenă reticulată şi alte două straturi de adeziv, asigurând protecţia continuă împotriva pătrunderii moleculelor de oxigen în sistemul de încălzire prin pardoseală. Prevenirea pătrunderii oxigenului în sistemul închis asigură protecţie împotriva riscului de coroziune a suprafeţelor de metal care intră în contact cu apa. PE-Xcellent 5 este suficient de dură pentru a putea călca pe ea fără probleme şi, în acelaşi timp, destul de flexibilă pentru a putea fi curbată. PE-Xcellent oferă stabilitate maximă, siguranţă totală, uzură minimă şi rezistenţă la coroziuni decenii la rând. Fără aditivi sau solvenţi. 100% reciclabil Spre deosebire de alte metode de reticulare, procesul de producţie a condutelor din polietilenă reticulată PE-Xcellent 5 nu implică procedee chimice, ceea ce înseamnă că nu sunt folosite substanţe ce pot avea reacţii chimice periculoase. Prin urmare, nu pot apărea reacţii chimice care ar putea pune în pericol sau avea un efect negativ asupra mediului. Conducta PE-Xcellent 5 este reticulată fizic prin bombardarea cu electroni, în interiorul unei camere special construite cu pereţi din beton de doi metri grosime. Conducta este supusă de mai multe ori procesului de reticulare prin bombardare cu electroni pentru a avea siguranţa că fiecare parte a conductei este reticulată. Conducta PE-Xcellent 5 este produsă de una dintre puţinele fabrici cu echipamente proprii de verificare, iar procesul de producţie respectă cele mai înalte standarde de protecţia mediului,

34


Prezentare

Conducte PE-Xcellent

5 STRATURI,

Noua ţeavă pentru încălzire p

V

5 STRATURI, 5 BENEFICII

Noua ţeavă pentru încălzire prin pardoseală FLO O RTEC PE-X

întrucât se desfăşoară fără folosirea aditivilor sau solvenţilor. În plus, materialele din structura conductei pot fi reciclate şi refolosite, astfel că PE-Xcellent 5 protejează mediul înconjurător nu doar prin procesul de producţie fără procedee sau substanţe chimice, dar şi prin faptul că este 100% reciclabilă. Toate aceste beneficii vin cu 10 ani garanţie. Şi, datorită compatibilităţii perfecte a conductei PE-Xcellent 5 cu sistemele de încălzire prin pardoseală Floortec, puteţi beneficia de o singură garanţie pentru întregul echipament de încălzire, pentru mai multă siguranţă şi confort ideal în orice interior.

10 motive să alegi PE-Xcellent 5 »» Structură robustă în 5 straturi »» Strat – barieră de oxigen complet protejat »» Durată de viaţă îndelungată »» Producţie fără procedee sau substanţe chimice »» Rezistenţă la deteriorări mecanice »» Flexibilitate, prelucrare uşoară »» Siguranţă totală »» 100% reciclabilă »» 10 ani garanţie

Noua ţeavă pentru sisteme de încălzire convinge prin structura în 5 straturi, c şi 5 avantaje puternice, cum sunt rezi şi durată de viaţă îndelungată, comp Xc -HD la încălzire, protecţia mediului înconjură PE eticu r ceea ce permite o prelucrare uşoară.

Cellent

www.vogelundnoot.ro

Noua ţeavă pentru sisteme de încălzire prin pardoseală FLOORTEC PE-Xcellent 5 heatingthroughinnova convinge prin structura în 5 straturi, cu stratul barieră de oxigen aflată la mijloc, 5 avantaje puternice, cum sunt »rezistenţa la temperatură ridicată, uzura minim »» RaduşiMitraşcă, » Horaţiu Croce, şi durată de viaţă îndelungată, compatibilitate excelentă şi în alte sisteme de Reprezentant Comercial Reprezentant Comercial Zonaîncălzire, Transilvania-Moldova Zona Muntenia Sud protecţia mediului înconjurător, fiind reciclabilă 100%, şi flexibilitate, 0741 168 947, 0741 168 946, ceea ce permite o prelucrare uşoară. radu.mitrasca@vogelundnoot.com horatiu.croce@vogelundnoot.com Alte detalii şi informaţii suplimentare puteţi obţine de la reprezentanţii VOGEL&NOOT în România:

www.vogelundnoot.ro

heatingthroughinnovation.

35

Nr. 08 [115] / 2013

5 straturi, 5 beneficii esenţiale »» Stabilitate maximă »» Calitate garantată »» Compatibilitate perfectă »» Rezistenţă la temperaturi mari »» Rezistenţă la coroziuni

Cellent


Consideraţii teoretice

O nouă tehnologie ce va revoluţiona industria frigorifică mondială: răcirea magnetică

Care este primul gând când auzim alăturarea termenilor magnet şi frigider? Bineînţeles că magnet de frigider. Suvenirul pe care adesea îl aducem din vacanţe. Dar se pare că în curând vom avea o nouă tehnologie în casele noastre care va fi capabilă să ne reducă considerabil costurile facturilor la electricitate şi anume răcirea magnetică. La ora actuală, sistemele actuale de răcire şi climatizare se bazează pe tehnologia compresiei de vapori, o tehnologie ce există deja de mai bine de 100 de ani. Chiar dacă este o tehnologie fiabilă şi cu un preţ relativ mic, ea are câteva inconveniente cum ar fi un coeficient de performanţă (COP) de aproximativ 2,5 – 3 şi faptul că folosesc ca şi substanţe frigorifice produse chimice periculoase pentru mediul înconjurător cum ar fi hidrofluorocarburi (HFC), clorofluorocarburi (CFC) sau amoniac (NH3). Prototipurile de instalaţii folosind răcirea magnetică construite până acum au obţinut un COP de 3 până la 15 şi o eficacitate de până la 60% din ciclul Carnot. Totodată răcirea magnetică foloseşte ca refrigerant un material solid, nepoluant şi o soluţie pe bază de apă ca lichid caloportor, eliminând necesitatea folosirii substanţelor chimice dăunătoare mediului. Nu în ultimul rând, un alt avantaj ar fi lipsa zgomotului. În cadrul acestei tehnologii nu se mai foloseşte compresorul (principala sursă de zgomot a tehnologiei clasice) iar materialul magnetocaloric nu atinge magneţii în funcţionare, zgomotul fiind aproape inexistent. Astfel, această tehnologie are potenţialul de a reduce semnificativ consumul mondial de energie electrică şi drept consecinţă de a limita emisiile de dioxid de carbon având astfel o contribuţie minimă la încălzirea climatică globală.

Nr. 08 [115] / 2013

Dar cum funcţionează această tehnologie? Răcirea magnetică este utilizată deja de decenii în obţinerea temperaturilor experimentale foarte joase (< 4K) dar descoperirile moderne în ştiinţa materialelor face această tehnologie un candidat serios pentru industria răcirii în jurul temperaturii ambientale (climatizare industrială, casnică, auto şi instalaţii frigorifice). Răcirea magnetică se bazează pe exploatarea efectului magnetocaloric (EMC). Acest efect este o proprietate in-

36

trinsecă a unor materiale magnetice ce se traduce printr-o variaţie instantanee şi reversibilă a temperaturii şi entropiei lor sub efectul unui câmp magnetic variabil. Acest efect este maximal în jurul temperaturii de Curie a materialului (temperatura la care un material îşi schimbă proprietăţile magnetice din feromagnet în paramagnet). Laboratorul nostru utilizează un concept inovant bazat pe 4 etape care optimizează acest efect printr-un proces ciclic şi îl foloseşte în răcire:

Astfel în prima etapă materialul magnetocaloric este introdus în câmp magnetic şi se încălzeşte (magnetizare adiabatică). Apoi căldura este eliminată cu ajutorul lichidului de răcire (cedare de căldură în câmp magnetic constant). Lichidul practic absoarbe căldura şi materialul magnetocaloric se răceşte. În a treia etapă materialul este scos din câmpul magnetic şi se răceşte datorită efectului invers magnetocaloric, dar cum el este deja parţial răcit de lichid, temperatura acestuia coboară sub temperatura iniţială (demagnetizare adiabatică). În ultima etapă, această diferenţă de temperatură este preluată şi transmisă mediului pe care vrem să-l răcim (preluare de căldură în câmp magnetic constant) . Astfel temperatura materialului creşte din nou până la temperatura iniţială şi procesul se poate relua. În laboratorul în care lucrez, LGeCo din cadrul INSA Strasbourg, utilizăm magneţi permanenţi iar ca material magnetocaloric un element rar, natural numit Gadolinium. Acum partenerii noştri lucrează la unele aliaje pe bază de Lantan, Siliciu sau Magneziu care au proprietăţi termo-magnetice superioare Gadoliniumului, dar şi un cost scăzut.

Un inconvenient al acestei tehnologii ar fi deocamdată preţul ridicat al acestor materiale magnetocalorice şi al magneţilor. Dar acesta va dispărea odată cu industrializarea acestei tehnologii deoarece va exista o cerere mai mare şi automat o scădere a preţului unitar. În prezent sunt mai multe laboratoare care lucrează în acest domeniu între care există o competiţie acerbă. Care va reuşi primul să scoată pe piaţă frigidere sau alte echipamente de răcire bazate pe această tehnologie? În Franţa este proiectul MagCool în cadrul căruia activează Institutul Naţional de Ştiinţe Aplicate INSA Strasbourg împreună cu compania franceză Cooltech şi cu alţi parteneri şi beneficiază de un suport financiar din partea mai multor investitori incluzând o finanţare de 26 de milioane de euro din partea guvernului francez, în Statele Unite ale Americii există AMES Laboratory, în Danemarca este Risø National Laboratory de la Universitatea Tehnică din Danemarca şi în sfârşit în Anglia este Imperial College of London. Prin proiectul MagCool se speră că până la sfârşitul anului 2014 să se lanseze pe piaţă echipamente frigorifice casnice bazate pe această tehnologie. ••• Despre autor: Drd. ing. Sergiu Lionte este în prezent cercetător la Institutul Naţional de Ştiinţe Aplicate INSA din Strasbourg, Franţa, unde lucrează şi la teza de doctorat în fizică, fiind în anul trei (an terminal). S-a stabilit în Franţa de 2 ani, imediat după terminarea studiilor de Master în Eficienţă Energetică la Universitatea de Construcţii din Bucureşti. A aflat despre acest proiect de pe internet, unde a aplicat online pentru o bursă. S-a decis să facă acest pas deoarece i sa părut un proiect foarte ambiţios şi foarte interesant, care va schimba complet industria frigorifică mondială. Totodată, se potriveşte perfect cu studiile făcute în România dar şi cu filosofia sa, după care se ghidează în viaţa de zi cu zi şi anume aceea că ar trebui ca populaţia sa conştientizeze că este timpul să reducă consumurile energetice globale şi totodată să se îndrepte spre surse regenerabile de energie. sergiu.lionte@insa-strasbourg.fr


Tehnica Instalaţiilor

Armături și sisteme premium

Tehnica Instalaţiilor

Filozofia Oventrop: Să combine robineţi, automatizări şi alte componente astfel încât toate sectoarele unei clădiri, fie ea şi de dimensiuni industriale, să fie climatizate economic, cu un sistem ecologic, care reduce consumul de energie. Cerinţele din ce în ce mai mari sunt definite de progresul tehnic, de directive pentru economisirea energiei şi de alte reglementări legale. Oventrop acceptă noua provocare şi oferă soluţii de înaltă calitate, pentru realizarea acestor cerinţe.

Panouri solare

Robineţi termostataţi

Armături pentru echilibrare cu reglare automată a debitului

„Unibox“ unitate de control a temperaturii în pardoseală

Armături pentru gaz

Încălzirea şi răcirea suprafeţelor

Filtre de combustibil lichid

Armături şi filtre pentru apă potabilă

Staţii de pompare pentru sisteme termo-solare

Staţii de pompare pentru cazane

Staţii de pompare pentru cazane cu preparare ACM

Unităţi de automatizare

Module termice

Armături pentru echilibrare hidraulică

OVENTROP GmbH Olsberg Germania Bucureşti - tel: 0723.340.383; fax: 021.3201.420; e-mail: mail@oventrop.ro Cluj - tel: 0722.242.062; fax: 0364.146.614; e-mail: cluj@oventrop.ro tel.: 0727.338.647; fax: 0372.970.675; e-mail: d.capota@oventrop.com 37

Nr. 08 [115] / 2013

Armături de reglare termică


Eveniment

Aspecte privind organizarea şi desfăşurarea unei ample manifestări ştiințifice de înalt nivel, sub egida „World Scientific and Engineering Academy and Society” (WSEAS) şi „North Atlantic University Union” (NAUN) Rezumat Ampla manifestare ştiinţifică organizată de „World Scientific and Engineering Academy and Society” (WSEAS) şi „North Atlantic University Union” (NAUN) în perioada 16 – 19 iulie 2013, în insula Rodos, Grecia, a reunit 21 de Conferinţe Internaţionale în diverse domenii ştiinţifice şi tehnice. Organizarea şi desfăşurarea celor 21 de Conferinţe s-au constituit într-un succes deplin. Cele 2 Proceedings-uri ISI editate de WSEAS şi NAUN, „Recent Advances in Applied Mathematics and Computational Methods in Engineering” şi „Recent Advances in Computer Science” reprezintă o bună reflectare a celor 21 de Conferinţe. 1. INTRODUCERE În perioada 16-19 iulie 2013, pe insula Rodos (Rhodes sau Rhodos în limba greacă) s-a desfăşurat o amplă manifestare ştiințifică sub egida „World Scientific and Engineering Academy and Society” (WSEAS) şi a „North Atlantic University Union” (NAUN). Amploarea acestui important eveniment ştiințific a fost dată în primul rând de calitatea conferințelor desfăşurate. Nu mai puțin important a fost şi numărul acestor conferințe, în total 21 (14 Conferințe WSEAS şi 7 Conferințe EUROPMENT). Am participat la una dintre aceste 21 de conferințe, „International Conference on Applied Mathematics and Computational Methods in Engineering (AMCME 2013), atât cu lucrare prezentată (Computational Methods and Algorithms for EAF Elaboration Optimization), cât şi în calitate de chairman. În imaginea alăturată prezint certificatul de apreciere oferit de organizatori pentru poziția de chairman.

membru WSEAS şi chairman al uneia dintre conferințe, am transmis şi oficial acest aspect organizatorilor). Nu toți participanții la conferinţe şi-au putut permite rezervare la hotelul stabilit de organizatori. Motivele sunt lesne de înțeles, sunt de natură financiară. Cel mai mic preț era de 132E/zi. Greu de găsit şi acesta, totul ocupat. Apoi 200E, 250E şi urca până la 600E. Nu oricine îşi poate permite astfel de prețuri. Personal m-am situat în această categorie. Fiind şi sezon, alte rezervări au putut să fie găsite la distanțe apreciabile de hotelul„Atrium Platinum Luxury” (5-7-10...km). Au fost cazuri şi mai grave. Eu, de exemplu, am reuşit să găsesc rezervare la 23 km depărtare de hotelul conferinței. Recunosc că a fost şi vina mea, din cauză că am făcut rezervarea prea târziu. Dar, problema în sine rămâne. Ce alte aspecte negative (nebănuite inițial) a adus această conjunctură. Mă voi referi în continuare concret la mine, cu mențiunea că nu am fost singurul în această situație. Transportul pe cei 23 km, zilnic, nu îmi permiteam să îl fac cu taxiul. M-ar fi costat între 60 – 100 E/zi, în funcție de firmă şi de tipul maşinii. Mi-a rămas varianta autobuzelor (închiriere de maşină, 50 E/zi nu se punea problema pentru ca nu cunoşteam insula – a fost pentru prima dată când am merg în Rodos). Recunosc sincer că dacă ştiam din țară ce calvar este să călătoreşti cu autobuzul pe insula Rodos, nici macar nu plecam. O să vă dau doar câteva exemple din „peripețiile” mele (eufemistic fie spus, de aceea am pus „ ”). În prima zi de Conferințe, la plecare, am aşteptat (cu bilet deja cumpărat – şi acesta destul de greu de procu-

Nr. 08 [115] / 2013

Voi expune în continuare principalele aspecte ale acestei ample amanifestări ştiințifice (atât pozitive, cât şi negative). 2. ASPECTE PRIVIND ORGANIZAREA Organizarea celor 21 de conferințe a asigurat-o „World Scientific and Engineering Academy and Society” (WSEAS) şi „North Atlantic University Union” (NAUN), prin membrii lor. Nivelul organizării a fost unul foarte ridicat. Poate chiar prea ridicat, paradoxal păcătuind prin asta. O să vedeți de ce! Locul de desfăşurare al tuturor conferințelor a fost hotelul „Atrium Platinum Luxury”, hotel de 5 stele, situat în regiunea Ixia, la nord-est de oraşul Rodos, la cca 6 km de acesta. Prezint în continuare cateva imagini relevante cu acest luxos hotel. Acum o sa explic de ce consider eu că acest nivel ultra ridicat al organizării a avut şi consecințe negative (ca

38

Certificatul de apreciere a poziției de chairman

rat, nu se găseşte oriunde, nu sunt ghişee, ca la noi) 3 ore în Ixia să mă urc în primul autobuz (schimbam autobuzul în oraşul Rodos – Rhodos Town). În 3 ore au trecut o mulțime (mare) de autobuze care nu au oprit (chipurile nu erau de la firma care avea stație (stații) acolo. Au trecut doar 2 autobuze (tot în decurs de 3 ore), care ne-au facut semn celor peste 20 de persoane din stație, că autobuzul este „full” şi că nu opreşte. Într-un târziu, după 3 ore în soare şi cu riscul să pierd al 2-lea autobuz din Rodos, am luat un taxi Ixia – Rhodes Town (6 km). Cel mai iftin taxi mi-a solicitat 8 E pentru cei 6 km. Adică exact 1,(3) E/km. Asemănator ca la noi ... doar că acolo în Euro. Apoi, „volens - nolens”, celelalte zile am învațat nişte reguli (de fapt cauze), care tot nu mi-au folosit la nimic. O să le expun punctual, în speranța să folosească celor care vor pleca în insula Rodos (de altfel şi cu părți bune). »» Singura variantă sigură este să iei autobuzul de la capăt de linie (de la formare). Totuşi, şi aici este o problemă. Trebuie să ajungi cu minim 15 minute înainte de ora de plecare a autobuzului (care pleacă frecvent cu 2-3 minute mai devreme!), pentru a avea timp să îți cumperi bilet de la casele de bilete, unde tot timpul este aglomerație. Culmea este că şoferul are casă de eliberat şi marcat bilete, are şi bani pentru rest (puşi frumos pe „căprării”), dar, chipurile, bilet din autobuz se ia doar pe traseu, nicidecum de la capăt de linie. Dacă ajungi nu cu 2-3 minute înainte de ora de plecare (pentru că acum autobuzul poate să fie deja plecat), ci cu 5-7 minute înainte, nu ai nicio şansă şi aştepţi 1-2 ore!


Eveniment

(nu am avut curajul să aflu câte intrări are în total, cu siguranţă are mai multe) până la recepţie, pentru înregistrare. La plecare ... cam la fel. Pentru corectitudine, trebuie totuşi să precizez că orientarea în teren nu este una dintre calităţile mele. Dar am mai văzut şi pe alţii întrebând personalul hotelului, pentru a se descurca.

Imagine relevantă cu hotelul „Atrium Platinum Luxury”, din Ixia

3. ASPECTE PRIVIND DESFĂŞURAREA CONFERINȚELOR Cele 21 de Conferințe Internaționale organizate de WSEAS şi NAUN pe insula Rodos, în perioada 16 -19 Iulie 2013 au fost următoarele: »» International Conference on Applied Mathematics and Computational Metods in Engineering. La această conferinţă am participat atât cu lucrarea „Computational Methods and Management Algorithms for EAF Elaboration Optimization”, cât şi în calitate de chairman. »» International Conference on Biology and biomedicine (BIO 2013). »» International Conference on Economics and Business Administration (EBA 2013). »» International Conference on Electronics and Communication Systems (ECS 2013). »» International Conference Energy, Environment, Ecosistems and Development (EEED 2013). »» International Conference on Educational and Educational Technologies (EET 2013). »» International Conference on System, Control, Signal, Processing Information (SCSI 2013). »» 17-th International Conference on Computers (part of CSCC’13) »» 1-st International Conference on Innovative Computing and Information Processing (INCIP’12) »» 1-st International Conference on Artificial Intelligence and Cognitive Science (AICS’13) »» 17-th International Conference on System (part of CSCC’13) »» 17-th International Conference on Circuits (part of CSCC’13) »» 17-th International Conference on Communication (part of CSCC’13) »» 8-th International Conference on Energy and Environment (EE’13) »» 7-th International Conference on Geology and Seismology (GES’13)

»» 1-st International Conference on Environmental Management in Construction (EMC’13) »» 6-th International Conference on Urban Rehabilitation and Sustainability (URES’13) »» 6-th International Conference on Monitoring and Management of Air Pollution (MMAP’13) »» 8-th International Conference on Continuum Mecganics (CM’13) »» 8-th International Conference on Water Resources, Hydraulycs & Hydrology (WHH’13) »» 1-st International Conference on Hydrology and Ecolgy (HYEC’13) Fiecare dintre cele 21 de Conferinţe Internaţionale s-a desfăşurat pe mai multe secţiuni. Voi da în continuare câteva exemple relevante de astfel de secţiuni (şi numai prin denumirea lor, spun mult despre importanţa acestei ample manifestări ştiinţifice). Secţiuni ale Conferinţei AMCME 2013: • Optimization Algorithms La această secţiune, unul dintre autorii articolului (Adrian Ioana) a participat atât cu lucrarea „Computational Methods and Management Algorithms for EAF Elaboration Optimization”, cât şi în calitate de chaiman la International Conference on Applied Mathematics and Computational Metods in Engineering (AMCME 2013). • Information Systems • The Present & Furure of Romanian Education • Latest Trends in Economics and Business Administration Prezentăm în continuare câteva titluri de lucrări relevante prezentate în cadrul conferinţelor: »» Computational Methods and Management Algorithms for EAF Elaboration Optimization »» PID-AVR Optimization Using Enhanced Artificial Bee Colony Optimization Algorithm »» Set of Fiscal Algorithms for Land-Use Management and Decision-Making in the Territory of a Municipality Pe parcursul celor 4 zile de desfăşurare, programul a fost unul încărcat, dar nu obositor (9-16,30, cu 2-3 pauze de cafea). Mai obositoare (cel puţin pentru mine) a fost amploarea locaţiei de desfăşurare. Hotelul conferinţelor, Atrium Platinum, în afară că este unul imens, are şi o arhitectură interioară destul de ciudată şi foarte complicată. Spre exemplu, recepţia este la etajul 8. Sălile conferinţelor au fost repartizate pe 3 – 4 etaje. Hotelul, pe cât de imens este, are holuri de lăţime relativ mică (1,5 – 2m), cu multiple ramificaţii. Nu toate lifturile merg oriunde. Personal, mi-a luat aproape 30 de minute ca să ajung de la una dintre intrări

Proceedings-urile editate cu ocazia celor 21 de Conferințe Ştiințifice Un alt aspect important ca rezultat al acestor conferinţe internaţionale a constat în socializarea în domenii profesionale diferite. S-au legat prietenii care pot genera şi asigura viitoare colaborări ştiinţifice în consorţiu, cu diverse specializări complementare. În concluzie, ampla manifestare ştiinţifică din 16 – 19 iulie 2013, din insula Rodos, sub egida WSEAS şi NAUN s-a bucurat de un real succes. Felicitările noastre organizatorilor! Bibliografie 1. Ioana, A., Semenescu, A., Ghiban, A., Computational Methods and Management Algorithms for EAF Elaboration Optimization, Proceedings of International Conference on Applied Mathematics and Computational Metods in Engineering (AMCME 2013), pp. 49-52, Rodhos, 2013. 2. Proceedings „Recent Advances in Applied Mathematics and Computational Methods in Engineering” 3. Proceedings „Recent Advances in Computer Science” 4. Ioana, A., Iasmina-Florina Burlacu, aspecte de comunicare a ştiinței în cadrul competiției internaționale FAMELAB 2013 – Faza Națională, Revista “Tehnica Instalaţiilor”, Anul XIII, nr. 5(112)/2013, ISSN 1582-6244,Târgu Mureş, 2013. 5. www.wseas.com PhD. Adrian IOANA, Msd. Cornel ROTARIU, St. Iasmina-Florina BURLACU University “Politehnica” of Bucharest E-mail: adyioana@gmail.com

39

Nr. 08 [115] / 2013

»» Şoferul autobuzului schimbă după bunul plac traseul prin localităţi (stațiuni). Niciodată nu opreşte în aceleaşi stații. Poți să aştepți mult şi bine într-o stație, fără să oprească niciun autobuz. »» Stațiile de autobuz nu au nume. Trebuie să ştii numele hotelului de lângă stație, pentru a-i spune şoferului unde vrei să cobori. Dcă nu stai la un hotel de lângă o stație de autobuz (cum a fost şi cazul meu – hotelul meu era la la cca 1 km de statie, lateral stânga, şoferul habar nu avea de hotelul meu), eşti pierdut. Altfel, organizarea a fost bună şi gazdele primitoare.

4. REZULTATE ŞI CONCLUZII Principalele şi cele mai importante rezultate ale acestei importante şi ample manifestări ştiinţifice au constat în schimbul de informaţii ştiinţifice de nivel înalt şi în diverse domenii complementare, toate de maximă specializare. Un alt rezultat important al acestei ample manifestări ştiinţifice este reprezentat de cele 2 Proceedings-uri ISI editate de asemenea sub egida WSEAS şi NAUN. În imaginile alăturate prezentăm coperţile celor 2 Proceedings-uri ISI.


Legislaţie

Ce durată trebuie să aibă termenul de garanţie al unei piese de schimb a unei centrale termice murale?

O problemă care, în viziunea noastră, nu are în momentul de faţă un răspuns legislativ clar, o constituie durata termenului de garanţie pentru piesele de schimb ale centralelor termice murale. Drept urmare, să vedem ce prevede legislaţia românească referitor la garanţii – termene de garanţie – piese de schimb. În [1] – art. 2.17 este dată definiţia termenului de garanţie: „termen de garanţie – limita de timp, care curge de la data dobândirii produsului sau serviciului, până la care producătorul sau prestatorul îşi asumă responsabilitatea remedierii sau înlocuirii produsului ori serviciului achiziţionat, pe cheltuiala sa, dacă deficienţele nu sunt imputabile consumatorului;”

Nr. 08 [115] / 2013

La art. 7 al [1] se specifică: „– Operatorii economici sunt obligaţi: a) producătorii: ... – să asigure, atât pe durata de fabricaţie, cât şi după scoaterea din programul de fabricaţie, pentru perioada cel puţin egală cu durata medie de utilizare, calculată de la data vânzării ultimelor produse, direct sau prin terţi abilitaţi, piesele de schimb aferente şi service-ul necesar produselor de folosinţă îndelungată”. În sfârşit, la art. 10 al [1] se impune: „– Drepturile consumatorilor, la încheierea contractelor, sunt: ... b) de a beneficia de o redactare clară şi precisă a clauzelor contractuale, indicarea exactă a preţurilor şi tarifelor şi, după caz, a condiţiilor de garanţie... ... e) de a li se asigura service-ul necesar şi piese de schimb pe toată durata medie de utilizare a produsului, stabilită în documentele tehnice normative sau declarată de către producător ori convenită de părţi;” În Ordonanţa de Guvern amintită anterior se vorbeşte despre piese de schimb şi termene de garanţie, dar nu este specificată durata acestor termene. În mod normal, în [2] ar trebui să găsim durata termenelor de garanţie. N.B.: [2] transpune prevederile Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum şi garanţiile conexe, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 171 din 7 iulie 1999. În [2] – art. 1 aflăm domeniul de reglementare al acestui act legislativ: „Prezenta lege reglementează aspecte privind vânzarea produselor, inclusiv a celor executate la comandă, şi

40

garanţiile asociate acestora, în vederea asigurării protecţiei consumatorului”. De asemenea, se dau următoarele definiţii – [2] – art. 2: „... b) produs — bun material mobil a cărui destinaţie finală este consumul sau utilizarea individuală ori colectivă. ... e) garanţie - orice angajament asumat de vânzător sau producător faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă;” Pe parcursul întregii legi ([2]) se vorbeşte numai despre “produse”, nu şi despre “piese de schimb”. Întrebarea este: “piesele de schimb” sunt asimilate “produselor” sau nu? Dar să vedem ce spune în continuare [2] – la art. 16: „Răspunderea vânzătorului, conform prevederilor art. 9—14, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului”. De asemenea, la [2] – art. 19 se specifică: „Garanţia este obligatorie din punct de vedere juridic pentru ofertant, în condiţiile specificate în declaraţiile referitoare la garanţie şi în publicitatea aferentă”. iar la [2] – art. 20 se spune: „(1) Garanţia trebuie să cuprindă menţiuni cu privire la drepturile conferite prin lege consumatorului şi să ateste în mod clar că aceste drepturi nu sunt afectate prin garanţia oferită. (2) Garanţia trebuie să precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garanţie, modalităţile de asigurare a garanţiei — întreţinere, reparare, înlocuire —, inclusiv denumirea şi adresa vânzătorului şi ale unită-

ţii specializate de service. (3) Garanţia trebuie redactată în termeni simpli şi uşor de înţeles”. Deci, conform [2], durata termenului de garanţie al „produselor” trebuie să fie de 2 ani. Dar se încadrează “piesele de schimb” la categoria “produse”? În [3] (Hotărâre de Guvern care a fost abrogată de [2]) era dat un termen de garanţie clar pentru piesele de schimb. În Anexa 1 a [3] – pct. 6 se spune că durata minimă a perioadei de garanţie pentru grupa de produse„Aparate de încălzit şi de gătit cu combustibili gazoşi, lichizi sau solizi (maşini de încălzit şi/sau de gătit, cazane sau boilere de încălzit apă, radiatoare etc.)” este de 12 luni, iar la pct. 12 - „Subansambluri şi piese de schimb aferente produselor de folosinţă îndelungată menţionate în prezenta anexă” durata minimă a perioadei de garanţie este “corespunzător grupei de produse cărora le sunt destinate”, adică 12 luni. În această Hotărâre de Guvern totul era clar. Pornind de la aceste (în concepţia noastră) scăpări legislative, am adresat o întrebare Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului: „ce durată trebuie să aibă garanţia unei piese de schimb care a fost vândută pentru un produs care nu mai este în garanţie (de ex. o piesă de schimb pentru o centrală termică murală aflată în posesia unui consumator) şi ce articol din lege prevede acest fapt”. Răspunsul (NESECRET) primit de ANPC este următorul: „Referitor la solicitarea dumneavoastră prin care solicitaţi unele clarificări privind garanţia unor produse, înregistrată la ANPC cu nr. ... vă comunicăm următoarele: 1. – Legea 449 / 2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora se aplică în cadrul relaţiei comerciale dintre un operator economic (producător / vânzător) şi un consumator (persoană fizică), ea nu se aplică în operaţiunile comerciale dintre operatori economici, decât dacă prevederile ei sunt acceptate de părţi într-un contract comercial;


Tehnica Instalaţiilor

CĂLDURĂ PENTRU FIECARE ÎN PARTE REGLAJ DIN COLECTOARE-DISTRIBUITOARE PREASAMBLATE ÎN CASETĂ

REGLAJ MODULANT (SERIA 171)

SERIA 182: GRUPURI DE REGLAJ TERMOSTATIC CU PUNCT FIX CU KIT DE DISTRIBUŢIE PENTRU CIRCUITUL PRIMAR

SERIA 171: GRUPURI DE REGLAJ TERMIC MODULANT CU KIT DE DISTRIBUŢIE PENTRU CIRCUITUL PRIMAR

REGLAJ CLIMATIC (SERIA 174)

SERIA 174: GRUPURI DE REGLAJ TERMIC CLIMATIC PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI RĂCIRE CU KIT DE DISTRIBUŢIE PENTRU CIRCUITUL PRIMAR

Caleffi Romania tel.: 0729 55 22 99 office.ro@caleffi.ro vitalie.dragan@caleffi.ro www.caleffi.ro 41

Nr. 08 [115] / 2013

REGLAJ TERMOSTATIC (SERIA 182)


Legislaţie

Nr. 08 [115] / 2013

2. – în contextul Legii nr. 449 / 2003 (MO, Partea I, nr. 347 / 06.05.2008 şi nr. 795 / 27.11.2008) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, se disting următoarele tipuri de garanţii: - garanţia legală de conformitate cu o durată de 2 ani (art. 10; art. 16); - garanţia comercială (voluntară) oferită de producător / vânzător (art. 19; art. 20); - garanţia pentru viciu ascuns (art. 161) cu procedura specială a expertizei tehnice neutre prin intermediul unei instanţe, dacă aspectele nu au fost rezolvate pe cale amiabilă; Pentru aspectele referitoare la garanţia legală de conformitate, legea nu impune emiterea unui certificat de garanţie, însă dacă producătorul / vânzătorul oferă o garanţie comercială în anumite condiţii (durată, restricţii / condiţii etc.) acesta trebuie să emită un certificat de garanţie, în care trebuiesc menţionate şi drepturile legale conferite de garanţia de conformitate, ce nu pot fi afectate de garanţia comercială. 3. – aducerea la conformitate a unui produs vândut se poate realiza prin reparare / remediere, înlocuirea produsului sau anularea vânzării – prin restituirea contravalorii produsului într-un interval de maxim 15 zile. Lipsa de conformitate a unui produs reprezintă existenţa unei neconformităţi privind produsul faţă de condiţiile stipulate într-un contract de vânzare-cumpărare. O neconformitate poate fi referitoare la aspect (dimensiuni, culoare etc.) sau o neconformitate privind îndeplinirea funcţiei specifice produsului şi / sau neatingerea parametrilor tehnici (ex.: un mixer nu poate contribui la obţinerea unei maioneze / spume etc.) sau defectarea produsului. 4. – în lipsa unei garanţii comerciale (voluntare) sau când durata acesteia este sub 2 ani, consumatorul beneficiază de drepturile oferite de Legea 449 / 2003 privind garanţia de conformitate; 5. – un produs folosit (second-hand) comercializat are o garanţie de conformitate de minim un an; 6. – durata medie de utilizare se stabileşte după cum urmează: - prin documente tehnice normative; - prin declaraţia producătorului; - prin convenirea de către părţi; 7. – existând Legea 449 / 2003, care este o reglementare specială, pe domeniul garanţiilor, aceasta se aplică cu prioritate în cazul produselor de folosinţă îndelungată; 8. – definiţia produsului de folosinţă îndelungată din OG 21 / 1992 trebuie interpretată ca încadrând un bun de consum – obiect mobil corporal ca de exemplu: autovehicul, aparate electromenajere, (frigider, maşină de spălat

rufe / vase, cuptor cu microunde, centrală termică murală etc.), aparate electronice HI-FI (radio, TV, Home Cinema, aparate de redat / înregistrat DVD), scule electrice şi echipamente “hobby” etc.; 9. – funcţie de politica de marketing / comercială societăţile pot acorda termene de garanţie comercială diferite. Nu există liste de grupe de produse cu indicarea unor termene de garanţie legală, cum exista în legislaţia din România înainte de 01 ianuarie 2007, la data aderării la UE. 10. – declaraţiile de conformitate, testele de laborator sau alte certificări trebuie să facă referire strict la un produs identificabil prin denumire / tip / serie / standarde armonizate aplicabile etc. conform prevederilor directivelor / regulamentelor aplicabile pe SEE; 12. – la identificarea produsului şi a producătorului, îi sunt aplicabile prevederile din OG nr. 21 / 1992 (r2 – consolidată la 01.01.2012) privind protecţia consumatorilor, respectiv art. 20, cât şi alte cerinţe de etichetare existente în reglementările europene transpuse: Art. 20. – (1) Producătorul trebuie să informeze despre denumirea produsului, denumirea şi/sau marca producătorului, cantitatea şi, …, durata medie de utilizare, principalele caracteristici tehnice şi calitative, … despre eventualele riscuri previzibile, modul de utilizare, manipulare, transport, depozitare, conservare sau păstrare, despre contraindicaţii. (2) Producătorii şi importatorii din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene au obligaţia să îşi precizeze adresa poştală a sediului social în elementele de identificare. Producătorii, ambalatorii sau distribuitorii din state membre ale Uniunii Europene au obligaţia să îşi precizeze adresa poştală a sediului social unde pot fi contactaţi. (3) Produsele de folosinţă îndelungată trebuie să fie însoţite de certificatul de garanţie şi, dacă reglementările în vigoare prevăd, de declaraţia de conformitate, precum şi de cartea tehnică ori de instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere, eliberate de producător. (4) Vânzătorii … trebuie să informeze consumatorii despre preţul final al produsului, pe care îl suportă consumatorul, care să cuprindă toate costurile, inclusiv taxa pe valoare adăugată şi toate cost şi să le ofere acestora toate informaţiile şi documentele tehnice, după caz, care trebuie să însoţească produsul sau serviciul. (5) Toate informaţiile privitoare la produsele … oferite consumatorilor, documentele însoţitoare, inclusiv cele referitoare la informaţiile privind securitatea produsului şi instrucţiunile de utilizare, …, trebuie să fie transcrise în limba română, indiferent de ţara de origine a acestora, fără a exclude prezentarea acestora în alte limbi. 11. – în certificatele de garanţie comercială emise pentru produse (ex.: centrale termice murale, aparate de

sudură, scule şi echipamente electrice “hobby” etc.) trebuie să se menţioneze condiţiile explicite ale neacordării garanţiei comerciale (utilizare necorespunzătoare, utilizări în condiţii industriale/şantier etc.), însă trebuie să poată demonstra cu bună credinţă motivele neacordării garanţiei comerciale, chiar şi prin expertiză tehnică proprie sau neutră; 12. – piesele de schimb în perioada de post-garanţie se supun aceloraşi condiţii de garanţie legală de conformitate / comercială (contractuală) – voluntară / de viciu ascuns”. Acesta este răspunsul pe care l-am primit de la ANPC (am respectat întocmai numerotarea articolelor şi textul). Totuşi, în nici unul dintre actele amintite în răspunsul primit nu este stipulat faptul că piesele de schimb în perioada de post-garanţie se supun aceloraşi condiţii de garanţie cu produsele. Dar, ţinând cont de faptul că ANPC, cf. [4] – art. 2. (2): „Autoritatea are ca principale obiective: a) crearea unui cadru legislativ naţional în domeniul protecţiei consumatorilor compatibil cu cel din Uniunea Europeană;” iar cf. [4] – art. 3.-(1): „Autoritatea are următoarele atribuţii principale: ... b) asigură armonizarea cadrului legislativ naţional cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul protecţiei consumatorilor; c) propune Guvernului spre adoptare şi avizează proiecte de acte normative în domeniul protecţiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, ..., comercializarea produselor, prestarea serviciilor, ..., astfel încât acestea să nu pună în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori să afecteze drepturile şi interesele lor legitime;” Nu putem decât să acordăm girul răspunsului primit şi să admitem că durata perioadei de garanţie a pieselor de schimb este de 2 ani – dar, sperăm ca acest fapt să se şi concretizeze într-o modificare – completare a unui act legislativ în care fie se va spune clar că piesele de schimb în perioada de post-garanţie se supun aceloraşi condiţii de garanţie cu produsele, fie se va declara 2 ani garanţie pentru piesele de schimb. Bibliografie: [1] OG 21/1992 privind protecţia consumatorilor – republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare [2] Lege 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora – republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 06 mai 2008, cu modificările şi completările ulterioare [3] HG 786/1996 pentru modificarea şi completarea HG 394/1995 privind obligaţiile ce revin agenţilor economici – persoane fizice sau juridice – în comercializarea produselor de folosinţă îndelungată, destinate consumatorilor – publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 17 septembrie 1996 [4] HG 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor – publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 18 iulie 2012, cu modificările ulterioare

expert tehnic extrajudiciar – AEXEA – Cristian CETĂȚEANU expert tehnic extrajudiciar – AEXEA – Florin CETĂȚEANU

42


Apariţii editoriale

Noutăţi editoriale www.matrixrom.ro

(traducere din lb. franceză Ed Dunod) autor: Meziane Boudellal ISBN: 978-973-755-900-5 Editura: MATRIX ROM

Cuprins: 1. Către autonomie 1.1. De ce căutăm autonomia? 1.2. Ce nivel de autonomie trebuie adoptat pentru necesităţile principale? 1.3. Spre ce abordare arhitecturală să ne îndreptăm? 1.4. De unde să obţinem energia necesară? 2. Autonomia, sector cu sector 2.1. Producerea electricităţii proprii 2.2. Ştiinţa de a folosi energia electrică (electricitatea) 2.3. Încălzire, răcire, climatizare 2.4. Gătitul 2.5. A şti să folosim apa 3. Pentru a merge mai departe 3.1. Gestionarea locală a resurselor 3.2. Câteva exemple de habitate autonome

Revista română de inginerie civilă nr. 2/2013 Singura revistă ştiinţifică din domeniu, indexată în şase baze de date internaţionale (BDI)

ISSN 2068-3987 Editura: MATRIX ROM Cuprins: 1. Andrei Damian, Rodica Frunzulică - Influenţa utilizării surselor regenerabile şi a sistemelor de recuperare a căldurii asupra certificării energetice a unei mari clădiri comerciale 2. Dan Paul Georgescu - Evaluarea rezistenţei la compresiune a betonului din structuri în conformitate cu standardul SR EN 13791: 2007 3. Cristian Păcurar, Cosmin Cernazanu - A study of CO2 influence on student activity in classroom 4. Ludovic Kopenetz, Alexandru Catarig - Siguranţa structurilor uşoare la acţiunea vânturilor severe şi a exploziilor în aer 5. Vlad Iordache, Andrei Damian - Influence of the building envelope permeability upon the annual heating load

6. Iulia Raluca Boldor, Gavril Kollo, Marius Nedelcu - Analiza modală operaţională a unui pod oblic 7. Rodica Frunzulica, Mirela-Sanda Toropoc, Mircea Dinescu - Influenţa robinetelor termostatice asupra confortului utilizatorilor şi implicaţiile utilizării lor în mediul construit reabilitat 8. Clara – Beatrice Vilceanu, Alina Corina Bala - Crearea modelului digital al terenului utilizând tehnologia de scanare laser terestră pentru alunecarea de teren – drum de acces între localitatea Orşova şi platoul Toplet, culmea Dranic, judeţul Mehedinţi 9. Dan Paul Georgescu - Consideraţii privind aplicarea şi corelarea noilor reglementări naţionale din domeniul producerii betonului, proiectării, execuţiei şi evaluării calităţii lucrărilor din beton 10. Rodica Dumitrescu, Anica Ilie - Comparative analysis of experimental vs. theoretical thermal performances of a single phase flow minichannel heat exchange 11. David Soare, George-Lucian Ionescu - Criterii de optimizare aplicate în dimensionarea instalaţiilor de alimentare cu apă 12. Maria – Roberta Gridan, Carmen Grecea - Urmărirea deformaţiilor orizontale ale barajului Petrimanu folosind metode topografice 13. Florin Iordache, Arthur-Sebastian Kleps - Aspecte privind utilizarea pasivă a energiei solare în clădiri

43

Nr. 08 [115] / 2013

Construcţii ecologice şi autonome. O nouă concepţie


English Section

Articles in brief

Nr. 08 [115] / 2013

Heating Boilers Spare Parts Warranty Period Authors: AEXEA Technical Extrajudicial Expert – Cristian CETĂŢEANU AEXEA Technical Extrajudicial Expert – Florin CETĂŢEANU An issue that, in author’s view, has not currently a clear legislative response is the duration of the warranty period for spare parts of the wall-hung heating boilers. As a consequence, the authors underline the Romanian law provisions referring to warranties, warranty periods and spare parts. The authors admit that the warranty period for spare parts is of 2 years, but we hope that this might result in a change – completion of a legislative act which will clearly state that parts of the post-warranty period are subject to the same warranty conditions with products, or a period of 2 years warranty will be declared on spare parts. Aspects of Organization and Development of a Comprehensive High-Level Scientific Event under the Auspices “World Scientific and Engineering Academy and Society” (WSEAS) and “North Atlantic University Union” (NAUN) Authors: PhD. Adrian IOANA, Msd. Cornel ROTARIU, St. Iasmina-Florina BURLACU University “Politehnica” of Bucharest E-mail: adyioana@gmail.com The extensive scientific event organized by „World Scientific and Engineering Academy and Society”(WSEAS) and „North Atlantic University Union” (NAUN) during 16 19 of July 2013, in Rhodos Island, Greece, comprised 21 International Conferences in various scientific and technical areas. The organization and development of the 21 Conferences were a complete succes. The 2 ISI Proceedings edited by de WSEAS and NAUN, „Recent Advances in Applied Mathematics and Computational Methods in Engineering” and „Recent Advances in Computer Science” are a good reflection of the 21 Conferences (14 WSEAS Conferences and 7 EUROPMENT Conferences). The author took part at one of these Conferences, „International Conference on Applied Mathematics and Computational Methods in Engineering (AMCME 2013), both with a paper (Computational Methods and Algorithms for EAF Elaboration Optimization), and as chairman. The article presents positive and negative aspects of this extensive scientific event. Other topics include aspects related to organization and Conferences development. The most important results of this scientific event consisted in the exchange of high-level scientific data and from various complementary fields, all of full specialization. Another important result was given by the

44

2 ISI Proceedings, under the auspices WSEAS and NAUN. Another important result of this international conference was the social relationships established in different professional domains, with friendships that can generate and assure future scientific collaborations. A New Technology that will Revolutionize the Global Refrigeration Industry: Magnetic Cooling Author: Drd. ing. Sergiu Lionte But it looks like we will soon have a new technology in our homes which will be able to greatly reduce the cost of electricity bills: magnetic cooling. At present, current cooling and ventilation systems rely on vapor compression technology, a technology that has existed for more than 100 years. Even if it is a reliable technology with a relatively low price, it has several disadvantages such as a coefficient of performance (COP) of about 2.5 - 3 and the use of dangerous cooling substances-chemical products, hazardous to the environment, such as

hydrofluorocarbons (HFCs), chlorofluorocarbons (CFCs) or ammonia (NH3). Installations prototypes built so far, using magnetic cooling, achieved a COP of 3 to 15 and an efficiency of up to 60% of the Carnot cycle. Magnetic cooling also uses a solid material, non-polluting refrigerant and a water-based solution, eliminating the need for environmentally harmful chemicals. Finally, another advantage would be the lack of noise. This technology does not use the compressor (the main source of noise in classic technology) and magnetocaloric material does not touch the magnets in operation, the noise being almost nonexistent. Thus, this technology has the potential to significantly reduce the global consumption of electricity and to limit carbon dioxide emissions, having thus a minimal contribution to global warming. Through MagCool project is hoped that by the end of 2014 household refrigeration appliances based on this technology would be launched.

Salus Controls: Intelligent control system for underfloor heating systems Monitoring and control of the heating system is associated not only with the proper selection of the command and control system, but also with related accessories. Their goal is to effectively control the entire heating system for the user to enjoy maximum comfort and energy savings. Therefore, Salus Controls offers its clients in Europe, temperature controllers and accessories that fully meet the above criteria. Using controllers and accessories Salus, we get an energy saving of up to 35%. Purchase of specific products is based on the system and individual user preferences. Salus offers a wide range of products to control the central heating system with room thermostats, respectively a complete system for heating, especially an underfloor system. Several companies in the market are offering underfloor

heating systems, but they include ordinary thermostats, that are not part of dedicated systems. They are based on the ON-OFF principle and do not guarantee optimal thermal comfort in low temperature systems with improved thermal inertia. Expert Series from Salus offers a complete underfloor heating system meeting all requirements, even for the most demanding clients. It provides temperature control, both manual and programmable and thus meets the most demanding applications. The product range is a rich one, and the most important of them are described briefly in the article.

SANICUBIC – High Performance Macerating Pump Sanicubic is the most powerful pump in the Saniflo Professional Range. It has been designed for discharging waste from multiple WCs and other waste water producing


English Section

MULTILYZER New Generation– Professional Technology in Flue Gas Analysis MULTILYZER NG flue gas analyzer from AFRISO-EURO-INDEX is perfectly suitable for servicing all types of heating systems as well as for measurements and adjustments of solid fuel systems, in particular for pellets, and also for bi-valent and modulating combined heating and power plants. MULTILYZER NG is certified by TÜV SUD according to EN 50379-2 new European Standards. Therefore, the device can be used for all measurements in Europe regulated by law, starting with 01.03.2007. The device can be equipped with any combination of up to six electrochemical measuring cells (O2, CO/H2, NO, NO2, SO2, COhigh). The large, backlit LC display shows up to ten measured values in combinations that can be programmed as required. MULTILYZER NG provides multi-tasking measuring operation with two active representation levels. The device features automatic monitoring with sensor status tests (including self-diagnosis), automatic limit value monitoring with active sensor protection function for the H2 compensated CO sensor, graphical evaluation of the measured values with combustion charts for small gas and fuel oil systems as well as a core flow search function. A USB port is integrated for PC/notebook applications and an IR interface for “EuroPrinter”. Measured gas values can be displayed as ppm, mg/m3, mg/kWh or mg/ MJ and measured pressure values as hPa, PSI, mmH2O, inchH2O, mmHg or inchHg. In addition, the new MULTILYZER NG features separate measuring programs for (differential) pressure and temperature with min/max indication of all measured values as well as the corresponding reset function.

ARES Tec: High output modular boilers range From 150 to 900 kW and up to 7000 kW in cascade configuration, electronic controls and automatic management. Immergas collaborates with designers and installers in the construction of thermal power stations for high power centralised systems in apartment blocks, industrial buildings, public buildings, schools, hospitals, etc. The range of ARES Tec boilers includes 10 models, from 150 kW to 900 kW. The potential to electronically manage up to 8 boilers in cascade configuration also allows the construction of thermal power stations of up to 7000 kW. ARES Tec is not simply a condensing boiler, but a monoblock that combines several independent heating units which are managed by single electronic control logic. The modulation ratio of 1:40 allows very high seasonal efficiency. Small size and high power make ARES tec the ideal boiler for solving situations in which the station space is reduced or is difficult to achieve in installation. The electronic control on board the boiler is designed to continue operating even if some heating units are blocked. Despite the high power developed, the innovative technology of combustion circuit and monoblock in aluminium alloy, silicon and magnesium, produces less than 49 dBA sound output. ARES tec is made up of pre-assembled heating units in aluminium/silicon/magnesium alloy where several complete combustion units work. This alloy ensures high corrosion resistance against acid condensate. Considering the models ARES Tec 150-350, each heating element has an operating range from 12 to 50 kW whereas starting from the ARES 440 Tec model the range is from 22 to 108 kW.

They provide extra warmth and beauty to any interior space. The special design can be enhanced by special and bold colors, entire RAL range, metallic and textured colours being available upon request. Choosing from five different vertical radiators - VERTICAL, FARO, KOS, TINO and PAROS - you can give your customers a high efficiency heat source easy to control, on desired style and finish. Radiators are available in a wide range of sizes, up to 2300 mm height and 300 mm wide. In addition, by the end of November, you get a special promotion from PURMO: 10% off for vertical radiators. Kos VA - compact, minimalist appearance coupled with high heat outputs. The perfect balance between a flat front pane and curved side covers. Thermal beauty could stand effortlessly and elegantly on the walls in your home. The Kos V is a vertical work of crafted wonder, available in a range of colours and finishes, including the striking brushed stainless steel. Faro V - This stylish vertical radiator has a profiled front panel and perforated slightly curved side covers. This combination of class, durability and honest design is simple to integrate into any space. The standard colour is RAL 9010. Ideal for anywhere you want to underline the height of your interior, the Faro V is also a perfect choice for areas of your home with limited wall space. The visual language of the Faro V is accented by a profiled front, and slightly curved perforated sides. An attractive way to heat your home.

10 Good Reasons to Choose Copper 1. Reliable, a time proven material Copper has been used for supplying homes and businesses with hot and cold water for many years. When installers think about copper they think of reliability. The use of copper was first mentioned in 2750 BC, in Egypt. Performance of copper was proven during

Think Vertical. PURMO Vertical Design Radiators Elegance and Optimum Comfort When the wall surface is quite reduced and the interior space must be exploited particularly on height, when the style required by interior design of furniture requires vertical alignment, vertical radiators may be the ideal solution. They succeed to assure both thermal comfort inside the room and keep the elegance and refinement of interior design, with the Gebo Platinum: The Innovation of the Year advantage of reduced space used on the In the past 20 years have occurred many construction materials in installations horizontal line of involving the need of new technologies, especially in the execution of installations. the wall. Vertical The range of products that meet the most demanding requirements of Western design radiators European sanitary market last year was named GEBO PLATINUM. These fittings, have from PURMO a zinc coating applied by hot dip galvanization method – after machining (threading), ad value to any being subsequently subject to electrogalvanising procedure. This gives a very nice looking room. Whether surface without any defect, giving perfect corrosion protection requiring no further it is a complete treatment (eg. oils), and complies with the most demanding requirements of hygiene redecoration standards. Of course that using galvanized fittings are not limited to maintenance although work or just recently developed systems make them difficult to apply. But if we analyze the application identification of requirements of today’s market we can see that this system which offers quality fittings the best solutions is the optimal solution for the execution of installations works at competitive prices. The to complement article comprises examples for applications with galvanized pipe installation systems. and highlight Gebo Platinum Fitting product range, the innovation of 2012, applies very well to thethe existing style, se systems. By applying an innovative manufacturing method we have raised consiPURMO vertical derably the quality of our traditional products, so our product range from Gebo Plaradiators are the answer tinum family offers a higher quality level in addition to the multitude of products. for optimum comfort.

45

Nr. 08 [115] / 2013

appliances. The unit is capable of discharging waste through 50mm pipework up to 11m vertically or 110m horizontally or a lesser combination of vertical x horizontal. Sanicubic has inlet diameters of 110mm for WC waste and 40mm for waste water. The unit can handle waste water of up to 70°C for short periods and has dual motors for absolute reliability and power. There are two alarms, one unit mounted, and one remote. The remote alarm will sound whenever the main alarm sounds. The unit operates on a domestic power supply of 230/240V AC 50Hz. SANICUBIC operating principle SANICUBIC contains 2 separate pumps. Each of the pumps is fitted with a high-performance maceration system. The 2 pumps operate alternately. In the event of inflow overload, both motors run at the same time (or if one of the pumps is faulty, the other one takes over). The SANICUBIC tank is fitted with 2 dip tubes; one tube controls motor operation, and the other one controls the alarm system. - Long pickup tube (normal operation): as soon as the waste water level in the tank reaches the triggering point in the long tube, the pumping system starts up. - Short pickup tube (inflow overload operation): if the waste water level in the tank reaches the upper point, a contact is closed and the auxiliary pumping system is triggered. The contact also sets off an audible and visual alarm. The general alarm LED on the SANICUBIC control panel switches to red. The system sends a high-frequency overload signal to the remote alarm unit. The SANICUBIC is fitted with a remote alarm module that transmits a visible and audible alarm.


English Section

the decades in which copper has been used in millions of European homes, where plants were made of copper pipes - thus taking the reputation of being the best performing pipe material. 2. Excellent under extreme conditions Copper can operate at quite extreme temperatures (200°C in a solar thermal system and –200°C for liquefied gases) as well as at high pressures (35-40bar). Exposed to extreme weather conditions (UV, sunlight, oxygen) copper pipe does not age and do not change properties over time, like plastic pipes. 3. Versatile Copper is suitable for many different pipework applications including: Domestic water supplies; Chilled water; Wet central heating; Gas services; Solar thermal installations; Oil services; Fire sprinkler systems. 4. Antibacterial, health-friendly material Copper has been proven effective at tackling bugs like MRSA and E.Coli. Copper and copper alloys are now being specified by hospitals for door handles and pushplates because of their antimicrobial properties. 5. Recycling champion Copper can be recycled, without any loss in properties. The tube manufacturers use plenty of recycled copper in producing their new copper tubes. Copper is 100% recyclable. Due to the durability and long lifetime, copper contributes to the sustainability of buildings and in case of renovations, it can be reused.

Oventrop – Fittings for Industrial Installations Oventrop German company, meeting the needs that may arise in the design and installation of systems at industrial scale, has developed almost the entire range of products to industrial dimension. We have to specify right from the start that for all types of fittings we will present only industrial size (large), specifying that Oventrop range also includes variants or smaller fittings and systems presented in this article. The article describes briefly only Oventrop valves and systems that are used mainly in industrial sized installations.

Nr. 08 [115] / 2013

46

• Balancing valves: Hydrocontrol, „Hydrocontrol VFC” – bronze or iron body; „Hydrocontrol VFN”, „Hydrocontrol VGC”, „Hydromat DFC”, „Cocon QFC”, Three-way valves - bronze or iron; • Shut-off valve – „Optibal” ball valves; Butterfly valves • Check valves, Y Filters • Industrial underfloor heating: Industrial manifold „Multidis SFI”, 5 layer „Copex” pipe.

Daikin’s fully flat cassette – Design and Genius in one Daikin has launched the fully flat cassette for its Sky Air and VRV commercial climate control systems. This new indoor unit has an iconic and unique design, providing high energy efficiency and comfort levels. The fully flat cassette is the first commercial indoor unit developed specifically for the European market and is the result of collaboration between Daikin and renowned international product designer yellow design. The cassette is designed to blend seamlessly with modern commercial building interiors and is the first to fit completely within a standard European ceiling tile, enabling lights, speakers and sprinklers to be installed in adjoining panels. Available in white or white and grey, the fully flat cassette blends design with function perfectly, with its flush fit, four-way air distribution and optional intelligent sensors that ensure it meets the highest demands of architectural design, while delivering excellent comfort and exceptional seasonal energy efficiency (up to A+). The fully flat cassette can be fitted with an optional intelligent sensor kit, including

a presence sensor and floor sensor, to further improve efficiency and comfort. The presence sensor can reduce energy consumption by up to 27% by switching off the unit when nobody is in the room; The sensor also adjusts the air flow direction depending on where people are to ensure comfort throughout the room. This ensures comfort levels and prevents energy being wasted on unnecessary heating or cooling.

The fully flat cassette’s 25dBA sound pressure makes it one of the quietest on the market. In addition to the sensors, it has a number of automated functions designed to enhance occupants’ comfort. For example, air quality is as important as room temperature and the fully flat cassette has advanced filters to remove dust particles to ensure the air is clean. The system is also able to reduce humidity levels, without varying room temperature.

MAXIS: Ideal solution for Installations In an effort to cover a wide range of requirements of customers, Ariston developed equipment serving both small customers and large ones by advanced technologies that benefit from high energy efficiency, attractive design and are environmentally friendly. Thus, Ariston developed MAXIS range of water heaters, to meet the new performance requirements and widen ARISTON collective solutions portfolio. Large hot water heaters are mainly used in large installations for residential and commercial buildings. ARISTON is the professional partners offering the right product for each project. That is why, MAXIS water heaters are available in a wide range: with volumes between 400-


English Section

Romanian Association of Biomass and Biogas Celebrates ARBIO Inauguration, on 19-21 November The Romanian Association of Biomass and Biogas (ARBIO) is the representative of the Bio industries in Romania. It is already a member of the European Biogas Association (EBA) and European Biomass Association (AEBIOM). In a market with great potential, it promotes/ supports sustainable investments in the sectors of: Biogas, Biomass, Anaerobic Digestion, Waste to Energy, Biodiesel, Bioethanol, Recycling and more. ARBIO objectives: Improve the national framework for the development, construction and operation of Bio projects; Secure the income generated by Bio investments; Transform Bio investments into feasible, bankable ones, through project financing; Create business opportunities for all serious market players; Provide accurate information about the Romanian market and all key issues of interest; Focus on the expansion of Bio investments in Romania. 2013 – 2016, our target: 100 big-scale power plants / 500 small-scale power plants. The great event of 2013 is the official inauguration of ARBIO, during 19-21 of November. The three conferences scheduled during this period will address topical issues of interest for the industry’s representatives. European officials, representatives of the Government of Romania and the Romanian authorities, leading experts, investors, bankers, financiers, landowners and other key players in biomass and biogas industry will participate as speakers. The event addresses both ARBIO members and all stakeholders in the sector.

RENEXPO® SOLAR supports the development of solar energy for an efficient energy future in Romania Romania ranks third in the EU energy independence and by 2010 has already reached 35% of the assumed target with the European Commission, that by 2020, 38% of the domestic electricity will come from renewable sources. However Romania’s energy consumption is too high so a first step that could help to avoid this consumption starts from private homes, where the solution for energy savings can be photovoltaic energy. REECO contributes to this target by organizing the most important international event in the solar industry in Romania, RENEXPO® SOUTHEAST EUROPE. Since 6 years ago this event creates a meeting point for industry’s most important players and decision-makers in the area. Since 2008, RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE offers the best environment for establishing successful business with the fair, conference and it’s side events. This year, RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE reinvents the perspective for renewable energy fairs and conferences

in Romania and presents news subbrands, such as RENEXPO® SOLAR. The trade fair and the conferences will take place between the 20th-22nd of November 2013, in the newest and most modern exhibition centre in Romania: EXPOROM, Bucharest. The legislation regarding the establishment of the promotion system of energy production from renewable

as: Conergy Italia, Inversolar Energy SRL, Jinko Solar Co., Ltd., Gehrlicher Solar AG, Egnatia Rom SRL, 3 DS ENERGY, Altius Photovoltaic SRL, Alumil, Danubius Power SRL, ESPE, PM Service, Fase Engineering, Electrasol Proiect, Electro Sistem SRL, Mabec Trading SRL and others. In parallel with the exhibiton will be organized the 5th International Conference- Solar Energy in Romania,

energy sources, involves a regulation of the Romanian that will take place during 2 days, between the 20thenergy sector by encouraging long-term investments 21st of November 2013, at EXPOROM - Bucureşti. The and speculative market slowdown. Change on renemain topics that will be discussed during the 2 days wable energy sources from solar power plants, involconference are: The Future of Solar Energy in Southves temporarily postpone of green certificates granting. East Europe; Markets in South-East Europe; Project best Thus, for each MWh will be granted 4 green certificates, practice in different South-European markets; Financing and the remaining 2 certificates will be granted after the and Bankability; Grid Integration and Stabilization 1st of April 2017. These changes, however, do not discoand Quality issues during construction and in project management, operation&maintenance, safety and urage investors in solar energy in Romania. According to reliability. Transelectrica, the first half of this year recorded a growth Among the referents that will speak during the of the installed capacity of photovoltaic power plants, beconference there are national and international ing 7 times higher compared to the end of last year. In Depersonalities and officials in the area: Zoltan NAGYcember 2012, in Romania, there were already photovolBEGE - member of ANRE Romania, Adrian DIMACHE taic parks with an installed capacity of 49,3 MW, and by Camera di Commercio Italiana per la Romania, Stanislav June 2013 there were already running projects with a caPIETRUSKO - President of the Polish Photovoltaic pacity of 378,3 MW. Association, Mihail COTEANU - Business Director A company from Spain will build a new solar park, the Development Division, Alexandru STĂNCIULESCU - Key seventh largest in Romania, in Livada Mică town located Account Manager, Ing. Ioan VASILIU – ISPE Romania, 30 km from Satu Mare. According to the project the Silvia VLĂSCEANU - General Director ACUE Romania, solar park should be finished by early September, and Ciprian DIACONU - President CIGRE Romania and others. its maximum capacity will be of 68 MW, which can satisfy the needs of nearly 60.000 mid-level families. The project manager admits that Romania is very profitable in terms of solar energy investments. Also, Danubius Power SRL - exhibitor at the fair, has finished a photovoltaic park which is operational from this spring, in Coltău-Baia Mare from Maramureş county. The park is build of 4.200 de modules. FLOORTEC PE-Xcellent 5 - Maximum Security, Powerful Advantages For supporting the officials and investors in the area, Vogel & Noot launches a new pipe for underfloor heating systems. FLOORTEC but also the end users, PE-Xcellent 5 adds safety through its 5 layer structure, the oxygen barrier layer RENEXPO® SOLAR located in the middle, completely protected by two layers of high-quality crossoffers the best linked polyethylene and two layers of adhesive. PE-Xcellent 5 presents five strong environment for advantages: high temperature resistance, corrosion resistance and long life, excellent establishing new compatibility with Floortec systems, flexibility and recycled content. With the new PEbusiness contacts Xcellent 5 pipe, with its robust but flexible structure, the installation of underfloor heating and cultivating system is much easier and safer. PE-Xcellent 5 pipe was conceived to assure superior the existing ones. performance and safety in underfloor heating systems. The cross-linking of the core Approximately material pipe structure offer resistance to high temperatures. Furthermore, the five-layer 80 exhibitors in structure, which includes the EVOH barrier oxygen layer, placed exactly in the middle and solar energy area, completely protected against damage, offers resistance properties to all kinds of abrasion, from: Romania, commonly found on a construction site. PE-Xcellent 5 is tough enough to walk on without Austria, China, problems and at the same time flexible enough to be bent. PE-Xcellent offers maximum Germany, Greece, stability, total safety, minimal wear and corrosion resistance for decades. 5 layers, 5 Hungary and essential benefits: maximum stability, guaranteed quality, perfect compatibility, high Italy are awaited to temperatures resistance, corrosion resistance. 10 reasons to choose PE-Xcellent 5: robust 5 layers structure; layer - oxygen barrier fully protected; long life; production attend the exhibition. without chemical processes or substances; resistance to mechanical damage; Among them there are flexibility, easy processing; total safety; 100% recyclable; 10 years warranty. important companies, such

47

Nr. 08 [115] / 2013

3000 l, enamel or black steel tanks, different connection possibilities. Leaks at connections and corrosion due to enamel breakage are the most common causes of failure. Maxis is tested and certified according with the most stringent regulations. 100 mm insulation for the entire MAXIS range, A2 and B3 classes: all products are equipped with insulation with low coefficient transfer and 100 mm thickness.


Tehnica Instalaţiilor Company Profile

index companii

APARATURĂ DE MĂSURĂ ŞI CONTROL MEASURING, CONTROL AND MONITORING DEVICES

CUPRU, PRODUSE DIN CUPRU COPPER, COPPER PRODUCTS PROMAX ENGINEERING SRL

AFRISO-EURO-INDEX

ACCESORII PENTRU INSTALAŢII INSTALLATIONS ACCESSORIES SC LABOREX SRL Str. Mihai Bravu, Nr. 206, Bl. 25B, Ap. 3, Ploiesti, Prahova, 100410 Tel/Fax: 0244-518.760 E-mail: office@laborexromania.ro www.laborexromania.ro

B-dul Tudor Vladimirescu nr. 45A 050881 Bucureşti, sector 5 Tel.: +40 214 10 07 02, +40 214 11 92 21 Fax: +40 214 10 07 12; +40 214 11 97 82 E-mail: info@afriso.ro www.afriso.ro www.analizoaredegaze.ro www.analizoaredegazedeardere.ro

Testo România REPREZENTANŢA OVENTROP ÎN ROMÂNIA Str. Nerva Traian nr. 1 031041 Bucureşti, sec. 3 Tel.: +40 723 34 03 83 Fax: +40 213 20 14 20 E-mail: mail@oventrop.ro www.oventrop.ro

AER CONDIŢIONAT, VENTILAŢIE, CLIMATIZARE AIR CONDITIONING, VENTILATION, CLIMATIZATION Altimex Pro International – TOSHIBA Str. Turnu Măgurele Nr. 270 D, Et. 2, Sc. 4, Bucureşti Tel.: +4 021 4050746 Fax: +4 031 4025678 www.toshiba-aircon.ro

GEA Klimatechnik SRL Timisoara 300222, Bd. Mihai Viteazul 30B, Tel./Fax: +40 256 203 044 Bucuresti 040037, Splaiul Unirii nr. 74, et. 4 Tel./Fax: +40 21 231 90 22; +40 314379072; Cluj-Napoca 400193, Calea Turzii nr 43-51, Corp C, et. 2, www.gea-airtreatment.com office@gea-klimatechnik.ro

400495 Cluj-Napoca, Calea Turzii 247 Tel.: +40 264 202 170 Fax: +40 264 202 171 info@testo.ro www.testo.ro

ECHIPAMENTE DE ÎNCĂLZIRE ŞI PREPARARE A APEI CALDE HEATING AND HOT WATER PRODUCTS ARISTON THERMO ROMANIA SRL Str. Giacomo Puccini nr. 8A, Et. 2 020194 Bucureşti, sector 2 Tel.: +40 212 31 95 10 Fax: + 40 212 31 94 75 E-mail: office.ro@aristonthermo.com www.aristonheating.ro

reprezentant ECI în România, responsabil pentru ECPPC România Str. Lunca Mare nr. 27, Miercurea Ciuc, Harghita Tel./Fax: +40 266 372 548 Mobil: +40 740 494 682 e-mail: l.baro@promat-romania.ro www.cupru.com www.copperconcept.org

STEELMET ROMANIA SA Str. Drumul între Tarlale nr. 42, 032982 Bucureşti, sect. 3 Tel.: +40 212 09 05 70, Fax: +40 212 56 14 64 E-mail: office@steelmet.ro www.steelmet.ro

WIELAND-WERKE AG Graf-Arco-Straße 36, D-89079 Ulm Tel.: +49 (0) 731 944-0 Fax: +49 (0) 731 944-2820 Reprezentant în România Radu Bora Tel.: +40 354 100 690 Fax: +40 254 212 777 Mobil: +40 745 999 333 E-mail: radu.bora@wieland.ro E-mail: radu.bora@yahoo.de www.wieland.de

ENERGIE REGENERABILĂ, PRODUSE ŞI SISTEME RENEWABLE ENERGY PRODUCTS AND SYSTEMS

IMMERGAS ROMÂNIA Bd. Unirii nr. 80, Bl. J1, Mezanin, Bucureşti, sector 3 Tel.: 0040-21-326.81.78 /  326.81.79 Fax: 0040-21-326.81.80 E-mail: office_ro@immergas.com www.immergas.ro

SC ALTENERGY SOLUTIONS SRL Str. I.R. Sirianu, Nr. 2A, Ploiesti, Prahova, 100406 Tel/Fax: 0244-520.659 E-mail: office@altenergy.ro www.altenergy.ro

BAXI ROMÂNIA ROBERT BOSCH SRL - BOSCH, BUDERUS, SKIL, JUNKERS Str. Horia Măcelariu 30-34, 013937 Bucureşti, sector 1 Tel.: +40 214 05 75 00 Fax: +40 212 33 13 13 E-mail: office@ro.buderus.com www.buderus.ro www.bosch.com.ro www.junkers.ro

Bd. Prof. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A Iride Center, Clădirea 10, etaj 2, corp D 020335 Bucureşti, sector 2 Tel.: +40 213 10 67 43 Fax: +40 213 10 67 44 E-mail: office@baxi.ro www.baxi.ro

EPURARE/TRATAREA APEI WATER TREATMENT PLANTS

TESY ROMANIA SRL

Nr. 08 [115] / 2013

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE-ROMANIA Calea Floreasca 169A, Corp B, etaj 8 014459 Bucureşti, sector 1 Tel.: +40 213 07 97 00, Fax: +40 213 07 97 29 e-mail: office@daikin.ro www.daikin.ro

48

Str. Valea Oltului Nr. 77-79 Corp P+2E Et. 1 Camera 1 061971 Sector 6, Bucureşti Tel.: 0374-004.272; Fax: 031-432.81.06 www.tesy.com

C & V WATER CONTROL SRL

TRUST EURO THERM SRL

ECO CONSTRUCTING SRL

C.P.5, O.P.3, 610330 Piatra Neamţ, Neamţ Tel.: +40 233 206 206 Fax: +40 233 206 200 E-mail: office@eurotherm.ro www.eurotherm.ro

Str. G. Coşbuc nr. 19, 540120 Tîrgu Mureş Tel.: +40 265 333 335 Mobil: +40 755 015 531, +40 742 084197 E-mail: office@ecoconstructing.ro www.ecoconstructing.ro

Str. Lacului, nr. 32, Magurele, jud. Ilfov Telefon/ fax: 0374.201.440; 0374.201.441 E-mail: water@cnv.ro; Web: cv-water.ro


Company Profile

BROEN SEI SRL Str. Fabricii nr. 47, corp X, et. 4060821 Bucureşti, Sector 6, România Tel.: +40 21 3169 618/19, Fax: +40 21 3169 621 E-mail: office@broen-sei.ro www.broen-sei.ro

DANFOSS SRL Şos. Olteniţei 208, 077160 Popeşti-Leordeni, Ilfov Tel.: +40 312 22 21 01, Fax: +40 312 22 21 08 E-mail: danfoss.ro@danfoss.com www.incalzire.danfoss.com

MAGDOLNA IMPEX SRL Str. N. Bălcescu Nr. 2, 535600 Odorheiu Secuiesc, HR Tel.: +40 266 210 777, Fax: +40 266 247 171 E-mail: office@magdolna.ro www.magdolna.ro

PLAN THERM IMPEX SRL Calea Mareşal Averescu nr. 83, 410052 Oradea Tel. +40 359 409 738; Tel./Fax: +40 259 477 324 E-mail: info@plan.ro www.plan.ro

REHAU Polymer SRL Şos. de Centură nr.14-16, 077180 Tunari, Jud. Ilfov E-mail: bucuresti@rehau.com www.rehau.ro

IZOLAŢII TEHNICE PENTRU ŢEVI/ ŢEVI PRE-IZOLATE TECHNICAL INSULATIONS FOR PIPES/ PRE-INSULATED PIPES

RADIATOARE RADIATORS

ARMACELL SWITZERLAND AG

Ferma 8, Hala 17-18, Gilău, jud. Cluj Tel.: +40 264 406 771 Fax: +40 264 406 770 E-mail: office@purmo.ro

Brunnmatt 522; CH-6264 Pfaffnau Informaţii suplimentare: Laurenţiu Pestriţu Mobil: +40 722 611 355 E-mail: laurentiu.pestritu@armacell.com www.armacell.com

SC ISOLIER - UND DAEMMTECHNIK ROMÂNIA SRL Autostrada Bucureşti - Piteşti, Km 13,5 Parc Industrial A1, Clădirea „i6“ Dragomireşti Deal, Jud. Ilfov Telefon: +40 372-171.800 Fax: +40 372 171 840 Mobil: +40 732 400 888 office@isolier-daemmtechnik.ro www.isolier-daemmtechnik.ro

ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ, ALIMENTĂRI CU APĂ RECE-APĂ CALDĂ UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS, COLD AND HOT WATER SUPPLY SYSTEMS UPONOR REPREZENTANŢĂ 021121 Bucureşti, sector 2 Str. Reînvierii nr. 3-5 Tel.: +40 318 05 33 91/92 Fax: +40 318 05 33 95 E-mail: info-ro@uponor.com www.uponor.ro

Depozit: comuna Glina, Ilfov, Str. Intr. Abatorului, nr. 9 Tel.: 021-890.72.04 E-mail: office@roupel2000.ro www.roupel2000.ro TECE GmbH ROMANIA SRL Sos. de Centură, nr. 13A, Key Logistic Center, Comuna Chiajna, jud Ilfov, Tel.: 004 031 030 4708, 004 031 030 4709 Fax: 004 031 030 4710 E-mail: office@tece.ro, info@tece.ro www.tece.ro

VIEGA Regional Manager-Cosmin Vajkovszki Baia Mare, Maramureş Tel.: +40 744 762 072, Fax: +40 262 222 258 E-mail: cosmin.vajkovszki@viega.de www.viega.com

Consultanţă tehnică şi comercială Bucureşti, Str. Brânduşelor, nr. 3A, corp 1,etaj 1 Tel.: 021 326 41 08 Fax: 021 326 41 09 E-mail: purmo@purmo.ro www.purmo.ro

RETTIG SRL-VOGEL&NOOT Reprezentant Transilvania-Moldova Radu Mitraşcă Mobil: +40 (0)741 168 947 E-Mail: radu.mitrasca@vogelundnoot.com Reprezentant Muntenia-Sud Horaţiu Croce Mobil: +40 (0)741 168 946 E-mail: horatiu.croce@vogelundnoot.com www.vogelundnoot.ro

SCULE ŞI UNELTE PENTRU ŢEVI PIPETOOL TECHNOLOGIES RIDGE TOOL ROMANIA 400641 Cluj-Napoca, Str. Emerson nr. 4 Tel.: +40 364 731 434 E-mail: ridgid.romania@emerson.com, camil.aliman@emerson.com www.ridgid.ro

POMPE ŞI SISTEME DE POMPARE PUMPS & PUMP SYSTEMS

ROUPEL 2000 SRL Office: Calea Dorobanţilor nr. 196, Bucureşti, Sec. 1 Tel.: 021-231.88.90 / 91; Fax: 021-231.88.92

RETTIG SRL - PURMO Sediul central şi logistic

S.C. MARAL S.R.L. Str. Leordeni nr. 161S, Popeşti Leordeni, Judeţ Ilfov Tel.: 021/4673006/07, Fax: 021/4673008 e-mail: office@maral.biz www.biral.eu, www.maral.biz

SFA SANIFLO SRL Str. Leonard Nicolae nr. 2/A, 300454 Timişoara Tel.: +40 256 245 092 Fax: +40 256 245 029 E-mail: info@saniflo.ro www.saniflo.ro

WILO ROMÂNIA SRL Şos. de Centură nr. 1B, 077040 Chiajna, Ilfov Tel.: +40 213 17 01 64; +40 317 01 65/66 Fax: +40 213 17 04 73 E-mail: wilo@wilo.ro www.wilo.ro

S.C. Multigama Tech S.R.L. Str. Şapte Drumuri Nr. 9 Et. 1 Sector 3, Bucureşti Tel / Fax: +40 21 324 80 80 www.ksb.ro

ŢEVI PIPES FORMULA PRIMA SRL Str. Libertăţii nr. 49 535400 Cristuru Secuiesc, Harghita Tel./Fax: +40 266 242 866 E-mail: office@fprima.ro www.fprima.ro

Promovaţi-vă produsele companiei Dvs. în cadrul rubricii INDEX Companii / Company Profile dând astfel posibilitatea cititorilor noştri implicaţi în căutarea de informaţii, cumpărarea, sau utilizatorilor de produse să intre în contact direct cu Dvs. Dacă doriţi să vă înscrieţi compania în ghidul produselor, vă rugăm contactaţi: marketing@tehnicainstalatiilor.ro tel.: +40 (0) 735 856 047 Costul listării unei companii este de:

220 Euro + TVA / an. 49

Nr. 08 [115] / 2013

INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE ŞI SANITARE HEATING AND SANITARY SYSTEMS


Nr. 08 [115] / 2013

Tehnica InstalaĹŁiilor

50


DESCOPERITI NOILE GENERATII PERFORMANTE DE

STATII DE POMPARE 013 SIGN 2 RN E D L U DE NO T ŞI MO C A P M CO

Se livrează cu modul de alarmă sonoră şi vizuală, wireless

APLICATIILE COMERCIALE SUNT ACUM IN CENTRUL ATENTIEI! SANICUBIC® 2 PRO este o staţie de pompare pe verticală / orizontală, cu 2 tocătoare, destinată evacuării apelor uzate menajere provenite de la wc-uri, săli de baie şi bucătărie, dintr-o casă sau spaţiu comercial PERFORMANTA:

INTRARE INTRARI

EVACUARE

Pompează până la 11m vertical / 110m orizontal  2 motoare de 1500 W  Dublă alarmă, fixă şi mobilă, wireless 

AERISIRE INTRARI

PRACTICA:

Evacuarea apelor uzate se realizează prin tuburi de doar 50mm diametru  5 posibile intrări simultane (DN 40/50/100/110 mm)  Instalare rapidă şi uşoară prin simpla amplasare a echipamentului pe podea 

CONEXIUNI HIDRAULICE

SANIBEST® PRO

SANISPEED®

SANICOM® 1

SANICOM® 2

SANICUBIC® 1

SANICUBIC® 2 CLASSIC

SANICUBIC® 2 PRO

ÎN PERIOADA 20.09 - 31.10.2013 PROFITATI DE REDUCERI DE 40-50 % LA MODELELE DIN GAMA COMERCIALA SFA !


GÂNDEŞTE VERTICAL

Eleganţă şi stil la preţuri excepţionale Radiatoarele verticale Purmo adaugă un plus de valoare şi frumuseţe oricărui interior. Fie că redecorezi complet interiorul sau doar cauţi soluţii adecvate pentru a completa şi evidenţia stilul existent, radiatoarele verticale de la Purmo te vor ajuta să obţii confortul dorit. În plus, în perioada 1 august – 30 noiembrie 2013, Purmo îţi oferă şansa de a alege oricare dintre radiatoarele verticale Purmo la preţuri imbatabile. Doar în această perioadă poţi achiziţiona radiatoarele Kos V, Faro V, Tinos, Paros şi Vertical beneficiind de oferta specială de 10% reducere. Mai multe detalii despre radiatoarele verticale Purmo, precum şi lista distribuitorilor Purmo, pot fi obţinute vizitând website-ul www.purmo.ro sau contactând specialiştii Purmo la 021.326.41.08 sau purmo@purmo.ro.

Revista Tehnica Instalatiilor nr. 08_115_2013  

Revista Tehnica Instalatiilor nr. 08_115_2013

Revista Tehnica Instalatiilor nr. 08_115_2013  

Revista Tehnica Instalatiilor nr. 08_115_2013

Advertisement