JOBBA PÅ GOTLAND

Page 1

Grattis till alla talangfulla företag på Gotland! Vi presenterar listan på de mest attraktiva företagen för gotländska talanger


2


3

Gotlands mest värdefulla magasin

– det är ”JOBBA PÅ GOTLAND!” För en jobbsökande kan denna tidning betyda att de väljer att stanna kvar eller flyttar hit. En enda person som tack vare denna tidning får ett tips om ett jobb och blir en gotlänning – är ekonomiskt värd massor – men framför allt så betyder den mycket mer för dig. Det kan vara en fram­ tida kollega, ledare, investerare, en vän för livet eller KÄR­ LEKEN. Det kan betyda att en familj eller en pensionär flyttar hit och berikar vår ö. Om 1% av de som fysiskt eller digitalt får denna tidning – väljer att flytta hit eller bo kvar så kommer vi kunna vara 10 000 fler gotlänningar. Det motsvarar cirka 3,6 miljarder mer varje år eller att man kan bygga ett nytt sjukhus, ishockeyhallar, alla kan få kommunalt vatten, cykelbanor på landsbygden, ökade satsningar på kulturen och högre lärarlöner. Jag är i själen bördig från Södra Gotland, Laholm heter det. Tack vare Jossan och Danne i Kräklingbo som välkomnade vår familj kom jag sedermera att få träffa alla inspirerande företag som valt att annonsera i denna värdefulla tidning. TACK Lena, Hasse, Adam som trodde på 4potentials idé – ”JOBBA PÅ GOTLAND”

Till sommaren kommer du och varje gotlänning prata med minst en besökande och inte ge sig förrän hen lovat att fun­ dera på att flytta hit. Och till alla er som intervjuar en person som inte får jobbet – ge dem länken till denna tidning. Ingen skall resa hem med bara ett nej – utan alla skall få med sig en dröm om Gotland. Till dig som funderar på att söka jobb på Gotland – gör det nu! Du gör stor skillnad för din ö. Det är magiskt att bo här. För mig är människorna jag mött den allra största positiva delen av att vara gotlänning. Att bo på en ö förenar och att leva på en solig vacker ö skapar en nästan en osund stolthet. Här finns det framtidstro, en sprudlande kulturell näring, 1000 lediga jobb och så finns du. Det är du som avgör Gotlands framtid med din kompetens och erfarenhet. Lev drömmen nu. Vi lånar den här ön några år till innan våra barn lånar den i sin tur av våra barnbarn. Det är vi tillsammans som gör Gotland större.

Varmt välkommen till Gotland!

ja Ö , n o ss r e d n A Fredrik

FOTO ROLAND LEVANDER

JOBBA PÅ GOTLAND utges av mediabolaget Pedersén & Hammarström. www.mediabolaget.info Ansvarig utgivare Hans Pedersén Form Lena Hammarström Tryck Bold Printing Mitt AB Distribution Svensk Hemleverans Annonser Hans Pedersén 070 4449950 mediabolaget.info


4

Att arbeta och Hur arbetar företag på Gotland med att attr

Martina Ronquist Grant Thornton Martina Ronquist är kontorschef på Grant Thornton i Visby, en fullservicebyrå med tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning. Ett ständigt aktuellt ämne för företagen på ön är kompetens: – Kompetensfrågan är jätteviktig för oss. Vi behöver vissa kompetenser för att kunna hjälpa våra kunder. När det gäller rekrytering har Grant Thornton i Visby ett nära samarbete med Campus Gotland. Studenter samt hemvändande gotlänningar är basen för rekryteringar. Martina är själv hemvändare och arbetade tidigare på Grant Thornton i Stockholm. Nyutbildade ekonomer välkomnas alltså varmt till företaget. Inom Grant Thornton finns ett internt utbildningssystem för att hela tiden utveckla och inspirera medarbetarna. Detta gör att de anställda blir väldigt attraktiva även för andra företag och viss personalomsätt­ ningen förekommer: – På så sätt bidrar vi med kompetens till ön, förklarar Martina. Digitaliseringen har i stor grad påverkat redo­ visningsbranschen och pandemin har påskyn­ dat den processen. Flexibilitet när det gäller att jobba hemifrån är numera en självklarhet. Martina nämner även andra fördelar: – Digitaliseringen gör att vi enkelt kan ta in kompetens från andra kontor och vi kan också hjälpa andra kontor. Trots många uppsidor med digitaliseringen är det ändå givet att ha ett kontor i Visby: ­ Vi vill värna om det lokala och våra kunder uppskattar att vi finns på plats, säger Martina. Till sist, ett tips, hur får man jobb på Gotland? – Försök att skapa dig ett nätverk med bra kontakter. Var orädd och driven, nytänkande och förändringsbenägen, avslutar Martina.

Therese Ahlgren Coop Gotland Therese Ahlgren är personalchef för Coop Gotlands nio butiker med cirka 220 anställda. Hon har märkt hur intresset för Coop på ön förändrats de senaste åren: – När jag började 2014 hade vi inga spontan­ ansökningar alls. Nu har vi inga problem att rekrytera och vi anställer helst folk som söker sig till oss och visar intresse. Denna förändring i attityd tror Therese beror på att företaget genomgått stora förändringar på många olika plan de senaste åren. Bland annat har den lokala profilen stärkts, Stora Coop har vunnit nationella priser vid Daglig­ varugalan och man har byggt upp en företags­ kultur där man är stolt över sin arbetsplats: – Vi bygger ambassadörer i våra medarbe­ tare, säger Therese. Vad gör ni för att öka trivseln på jobbet och behålla medarbetare? – Humor och att ha roligt på jobbet är viktigt. Man vill vara på en arbetsplats där det händer grejer. Man får hitta på lite bus, skrattar Therese. Bland folk som söker sig till Coop finns både gotlänningar och fastlänningar. Gemensamt för många i den senare kategorin är att de hört talas om Stora Coop i Visby. Att vi blivit fler gotlänningar har även dagligvaruhandeln på Gotland märkt av. Många sommargotlänningar stannar längre perioder och del av dessa bosätter sig här permanent: – Det gör att vi kan ha öppet året runt i våra landsbygdsbutiker. Till sist, hur får man jobb på ön? – För att få jobb hos oss är det bäst att man går in i någon av butikerna och presenterar sig. Det är viktigare att man kan ta en kund än att man har ett fint cv, summerar Therese.

Sofia Munkhammar Best Western Strand Hotel Sofia Munkhammar är VD på Best Western Strand Hotel och Solhem Hotel. Hotellen kom­ mer från en riktigt bra höst­ och vinterperiod med flera rekordmånader som följd. Att turist­ säsongen på Gotland utökats och förlängts är en utmaning när det gäller bemanning: – Tidigare har vi samarbetat med fjälldestina­ tioner när det gäller säsongsarbetare. Man jobbade på Gotland på sommaren och fjällen på vintern. Men i och med den förlängda säsongen är det svårare. Det gäller att säkerställa att både branschen och vi som företag är attraktiva som arbetsgivare året runt, förklarar Sofia. För hotellen är det viktigt att hitta personer som är duktiga på service. Det rekryteras även för roller inom drift samt mer strategiska tjänster inom till exempel sälj, marknadsföring och ekonomi. – Sen lägger vi stort fokus på att hitta rätt folk för ledarskapsroller, berättar Sofia. Hon ser samverkan som en viktig del för att behålla och utveckla Gotland som en tilltalande plats att arbeta på och nämner bland annat Gotlands förenade besöksnäring som ett exempel. – Jag tycker att Gotland kommit väldigt långt när det gäller marknadsföring av platsen att bo på och vi är på god väg även när det gäller Gotland som plats att arbeta på. Hur får man jobb på Gotland? – Det finns olika vägar att gå utifrån hur man är som person. Många gotländska företag är väldigt duktiga på olika sociala kanaler så följ de företag du är intresserad av. Det behöver inte vara så komplicerat. Släng iväg ett mail och fråga om ett samtal och en kopp te.


5

bo på Gotland

ahera, rekrytera och utveckla medarbetare?

Lotta Israelsson Region Gotland

Jenny Slotte Hassel PayEx Sverige

Gunnar Jonasson Visby Airport

Lotta Israelsson är HR­direktör inom Region Gotland. Hon är den som samordnar HR­ processer på Gotlands i särklass största arbetsgivare med cirka 6700 anställda inom 240 olika yrkesgrupper. En av Region Gotlands största utmaningar framöver är kompetens­ bristen. Pensionsavgångar där vissa kompeten­ ser är svåra att ersätta är en del av problemet. Skola, vård och omsorg är några de områden som behöver bemannas omgående: – Medarbetarna är vår absolut viktigaste resurs, berättar Lotta. Det läggs stor vikt på att få befintlig personal att trivas inom Region Gotland. – Vi vill ha en tillitsbaserad kultur i vår organisation som ju i praktiken består av väldigt många olika arbetsplatser med olika uppdrag. Oavsett var man arbetar ska man få vara med och påverka, bli sedd och bekräftad. Våra medarbetare är våra viktigaste ambassa­ dörer, förklarar Lotta.

Jenny Slotte Hassel är Head of HR på PayEx Sverige, ett företag som sysslar med bland annat fakturahantering, betalningslösningar, finansiering och inkasso. När företaget lyser tjänster på ön brukar de få bra gensvar: – Vi ser bland ansökningarna att en hel del vill återvända till ön men också folk som vill skapa sig ett liv på ön. Jag tror att fler och fler ser möjligheter att jobba från Gotland. Här finns tillgång till mycket men i ett mindre format.

Gunnar Jonasson är sedan cirka 10 år tillbaka flygplatschef på Visby Airport som drivs av Swedavia. En arbetsplats i ständig förändring med både upp­ och nedgångar. Efter en period av neddragningar och permitteringar ser nu Gunnar ljuset i tunneln och ser fram emot att få nyanställa personal: – Vi fyller på med de roller som kallas airport officer. Man kan jobba som flygplatsbrand­ man, säkerhetskontroll, service­ och incheck­ ning, lastning och lossning, fälthållning och banunderhåll. Vi behöver fylla på med kompetens ganska brett, både ordinarie men också till sommaren.

Befolkningen på Gotland ökar stadigt. Låt säga att det skulle bo 70.000 människor på Gotland, vad skulle det betyda för er verksamhet? – Det skulle betyda jättemycket. Speciellt för kompetensförsörjningen. Det kan bara bli bättre av att vi blir fler, funderar Lotta. För att skapa intresse och visa upp olika verksamheter inom Region Gotland finns bland annat Instagramkontot ”Vi är Region Gotland”. Där visas en ofiltrerad vardag upp från olika delar av det dagliga arbetet inom Regionens olika verksamheter. Hur får man jobb på Gotland? – Om man vill jobba hos oss och vara med och bidra till samhällsutvecklingen med viktiga uppdrag så ska man kolla på gotland.se/jobbahososs. Annars tar man bara båten hit så löser det sig, skrattar Lotta.

För att tilltala de sökande använder PayEx gärna material från Gotland i sina platsannonser. – Vi försöker promota Gotland både i bild och text, berättar Jenny. På hennes önskelista över kompetenser står folk inom it samt produktutvecklare högst upp. Gärna erfarna sådana som varit med ett tag. För att stärka upp sin befintliga personal jobbar PayEx på lite olika sätt. Dels genom interna introduktioner och utbildningar och dels genom att medarbetarna har tillgång till kurser via LinkedIn Learning, en plattform med olika typer av digitala utbildningar. För välmå­ endets skull ges friskvårdsbidrag och i mån av tid kan medarbetarna ta sin friskvård på arbetstid. En befolkningsökning på Gotland skulle säkerligen gynna PayEx spår Jenny: – Att få en högre grad av mångfald, oavsett om det är ålder, kön eller ursprung, skulle bara vara positivt för vår verksamhet. Hur får man jobb på Gotland? – Egentligen är det inte så svårt. Man får jobb på Gotland om man vill. Utmaningen är det praktiska runt omkring med till exempel boende, summerar Jenny.

Swedavia hittar sin personal genom annonse­ ring och genom att vara en attraktiv och viktig arbetsplats på Gotland. Det finns ingen utbild­ ning på ön för att bli airport officer och därför sker en ständig kompetensutveckling internt. – Generellt sätt har vi haft bra med sökande så jag upplever att både Gotland och flygplat­ sen har en bra attraktionskraft, säger Gunnar och fortsätter: – Gotland är en bra plats att leva och bo på och i takt med att det utvecklas arbetstillfällen så finns det möjligheter för familjer och perso­ ner att flytta till Gotland. Ju fler vi blir på ön desto starkare blir vi. Som flygplatschef nämner han såklart också goda kommunikationer med fastlandet som en viktig del i ett fungerande arbetsliv på ön. Till sist, hur får man jobb på Gotland? – Man får fundera på inom vilket område man vill jobba och hålla ögonen öppna. Vi är ständigt på jakt efter nya medarbetare och vill gärna att folk från fastlandet flyttar hit, säger Gunnar. TEXT ADAM ALVERMARK FOTO JESPER ALVERMARK


6

Det finns en anda här av att folk gör det som är bäst för Gotland.

Kontaktannons: Du och jag i sommar? Finnes: Attraktiv 40-åring med fem fastigheter i centrala Visby.

Lisa Ewen SKATTEVERKET [Sektionschef]

Intressen, g god mat och dryck, y sällskapsliv p och sköna stunder i sängen. g Sökes: Du som delar mina intressen. Ålder och kön spelar p ingen g roll, , men du får gärna vara kock, bartender, servitör/tris, receptionist, vaktmästare eller städare. Viktigaste personliga egenskapen är gästfrihet. Svar till: Sommaren 2022

Vad arbetar du med på Gotland? Jag jobbar med människor och med bolagsbeskattning. Det finns olika sektioner inom Skatteverket och jag är på företags­ sidan. Jag leder 14 stjärnor och försöker skapa värde i mina medarbetare. Vad är det bästa med att arbeta på Gotland? Närhet. Nätverk. Natur. Det är nära till allt och det finns ett fantastiskt utbud. Det är också nära till Stockholm via Bromma. Man lär känna människor väldigt lätt här, speciellt om man en­ gagerar sig i någon förening eller ideell verksamhet. Sen tycker jag att det finns en anda här av att folk gör det som är bäst för Gotland. Hur får man jobb på Gotland? Prata med folk man känner på Gotland. Använd internet och dina kontakter. Det är lätt att hitta jobben.

BEST WESTERN STRAND HOTEL STRANDGATAN 34 / 621 56 VISBY TEL. 0498-25 88 80 E-POST. JOBB@STRANDHOTEL.SE


7

? ?

??

??

?

? ?

?

?

? ?

?

?

? ?

?

? ?

?

? ?

? ?

? ?

? ? ? ?

? ?

?

?

? ?

?

??

? ?

? ? ?

? ?

?

? ?

?

?

? ?

?

?

?

? ?

?

?

? ?

? ? ?

?

?

?

?

?

? ?

? ?

? ? ?

? ? ?

? ? ?

?

? ? ?

?

?

?

?

?

? ?

?

?

?

?

?

?

? ?

? ? ? ? ?

?

?

?

?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

?

?

??

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

?

?

?

?

? ?

?

?

?

?

? ?

?

?? ?

?

Vill du utve eckla fr f amtidens näringsliv med Sv S eriges e entreprenörer? Vår vision är att verka för ett välmående e och hållbart näringsliv i Sverige. Genom engage erade diskussioner hjälper vi våra kunder att äga, styra och leda sina företag. Här får du i en platt och förrändringsbenägen kultur forma din egen karriärsutveckling. Just nu söker vi fler medarbetare till vå årt kontor i Visby! Välk ä ommen att kontakta mig för mer information.

Läs mer på grantthornton.se/karriar

Martin na Ronquist Partner A Assurance och Kont o orschef Visby

?


8

vara allkonstnär ”påManen behöver liten plats och oftast är jobben väldigt varierande. ” Mattias Adman GOTLANDSHEM [Chef bostadsservice]

COWORKING – arbetsplats över dagen Flexibla, smarta & kostnadseffektiva kontorslösningar.

kontoRETVISBY.SE

co-working space | konferens mötesplats | +46 73 022 33 48

info@kontoretvisby.se

Vad arbetar du med på Gotland? Jag är sedan september 2020 ansvarig för bostadsservice inom Gotlandshem. Drift och skötsel av Gotlandshems fastighets­ bestånd. Det är ett roligt och dynamiskt jobb med ett viktigt uppdrag. Gotlandshem har 4500 bostäder så vi har en viktig samhällsfunktion på Gotland. Vad är det bästa med att arbeta på Gotland? Man behöver vara allkonstnär på en liten plats och oftast är jobben väldigt varierande. Det finns inte lika många specialist­ roller som det kan finnas i till exempel Stockholm. Livet blir effektivt på Gotland eftersom man inte spenderar en massa tid på att förflytta sig. Närheten till allt gör att det blir hyfsat enkelt att få ihop livet.

Jobba och leva på Gotland?

Hur får man jobb på Gotland? Jag tror att man ska vara öppen för att våga byta bransch och hoppa på saker man inte riktigt tänkt sig. Sen är det viktigt att jobba på sitt nätverk och vara med på till exempel Företagarda­ gen och Mötionera. Gotland är så pass litet att det går snabbt att bygga upp ett nätverk. Det är inte omöjligt på Gotland att ta en lunch med landshövdningen eller regiondirektören.

Vill du vara med om en spännande utveckling i ett modernt och expansivt företag? På AFRY kombinerar vi hög kompetens och avancerat ingenjörskunnande med förnyelse och modern teknik. Tillsammans med oss kommer du att utveckla banbrytande och hållbara innovationer inom infrastruktur, energi och industri. Just nu söker vi medarbetare till vårt Visbykontor! Läs mer och ansök på afry.com eller skicka en spontanansökan till gotland@afry.com


9

Hos oss kan du hitta ditt drömjobb Möjligheterna hos oss är många och vår storlek gör det möjligt för dig att arbeta inom olika verksamheter eller göra karriär inom ett område. Läs mer på gotland.se/jobbahososs eller följ oss på instagram @viarregiongotland.

E ETT LITET FÖRETAG SOM GÖR STOR SKILLNAD Slitevind AB är ett gotlä ändskt börsnoterat tillväxtföretag som producerar hållbar grön e från vindkraft. Kärnve el erksamheten är drift och underhåll av egenägda vindparker i S Sverige och Finland me en också av andra aktörers parker. Slitevind startade 1992 och h sedan 2015 investe har erat ca 800 mkr och ökat den årliga prro oduktionskapaciteten med d 25% ffrån å 75 GWh till dagens 435 GWh. Det motsvarar den årliga förbrukningen f ca 115 000 elbilar elller energin från 76 miljoner liter bensin. Ett av våra mål är att för ö produktionen med 10% per år. öka

K Kompetens fram måt – Jag är ny på jobbet!

Framgent behöver Slitevind förstärka personalstyrkan inom förvaltning, F e ekonomi och finanss samt tekniskt med ingenjörskompetens.

– Jag är ny på jobbet!

A jobba hos oss Att s Vi är ett hållbart förretag som är verksamma i en hållbar bransch. Vi är V k kunniga, seriösa och långsiktiga, med ett evigt synsätt på alla våra p produktionstillgång ar. Vi är också ett litet gotländskt börsnoterat företag m med ett decentralisserat arbetssätt, snabba i vändningarna med flexibla m medarbetare som ttar ansvar och med kompetenser på flera områden. V har roligt på jobb Vi bet och har god ordning och reda på allt vi gör! D är viktigt när man växer. Det B Besök oss gärna på å www w..slitevind.se E-post kontakt info@slitevind.se Gotenhofsgatan 11 6211 58 Visby G T TELEFON Huvudkonto or 0498-260 550 TELEFON Service 0498-260 551

Från vänster: Kim Gutellind, Johan Andersson, Håkan Rosengren, Cecilia Wahlberg, F B Björn Olsson, Ola Mattssson, Håkan Hansson, Jonas Dahlström och Anna Svärd. Foto Bild dvision


10

Grattis till alla talangfulla företag på Gotland!

2022 de vinnaang! föret

TEXT 4POTENTIALS FOTO JESPER ALVERMARK

Du vet att det är människorna i din socken som gör skillnad. Om när man tänker att Gotland är ett företag så borde det absolut viktigaste för Gotland vara att inte alla bara besökte ön – utan att den kompetensen och den erfarenheten stan­ nade kvar. Vi har blivit mycket bättre de senaste 10 åren på att attrahera talanger till Gotland. 2010 kunde 1% tänka sig ön – nu är det nästan 5,5%. Och i det växande ”laget Gotland” så behövs ALLA. Talang handlar inte om att någon är bättre – utan talent management handlar om att skapa vinnande lag där alla individer tillsammans skapar ett mervärde för sin socken, företaget och hela Gotland. Genom att belysa kompetensområdet gör vi Gotland större. Först skapade 4potentials #Årets talang på Gotland i samarbete med Hori­ sont, #Talangmedalen tillsammans med Outhousebyrån, #Mötionera med Företagarna ­ för att alla skall få vara med och nätverka samt nu #JOBBA PÅ GOTLAND med Mediabolaget. Resultatet är snart +4000 fler invånare. #ÅRETS TALANGFÖRETAG är ett initiativ för att belysa vilka företag som är mest attraktiva för de gotländska talangerna. Det är ett adekvat sätt för arbetssökande att förstå vilka bolag som är mest intressanta och en lagtävling som sporrar företag på ön att bli ännu bättre på att attrahera, rekrytera och behålla sin personal. Närmare femhundra talangfulla röster har inkommit i tävlingen. Flera företag har sedan mätningarna startade 2015 förändrat sin position och enbart de senaste två åren har vissa rört sig mycket framåt! De företagen har fått en ”uppåt­pil” bredvid sin före­ tagsplats. Vi har valt att inte här redovisa de företag som tappar ­ men vi som arbetar med företags arbetsgivarimage kan berätta att det absolut viktigaste inte är att vinna denna tävling – utan det är att inte vara ett företag som tappar jättemycket. Negativa rykten sprider sig fortare på en ö och en arbetsmarknad – än de positiva. Det positiva är att vi har redan sett att listan leder till att företags­ ledningar börjar prata mer över en kaffi om utvecklingssamtal, inspirerande ledarskap, talanger, rekryteringsprocesser, HR­chefer och karriär. Ett stort grattis till Länsförsäkringar som utökar avståndet i toppen och till Region Gotland för silvermedaljen samt till årets fyra andra procentuellt största positiva raketer – Gotlandsägg, Gotlands Slag­ teri, Slitevind och Best Western Strand Hotel. Det märks tydligt att konkurrensen om talangerna till öns företag har ökat samt att fler och fler företag gör mer och mer för att bli en attraktiv arbetsgivare på Gotland. Hela listan finns här: https://4potentials.se/talent­index­and­awards/

1. LÄNSFÖRSÄKRINGAR 1

Länsförsäkringar

2

Region Gotland

3

Svenska Spel

4

Destination Gotland /Gotlandsbolaget

5

Gotlandsägg

6

Driva eget företag

7

GEAB – Gotlands Energi

8

Gotlandshem

9

Almi

10

PayEx

11

Coop Gotland

12

Slitevind

13

Gotlands Slagteri

14

Övrig offentlig sektor eller annan statlig verksamhet

15

Swedbank

16

Gotlandssnus

17

Rekryteringsföretag

18

Best Western Strand Hotel

19

Scandic

20 Grant Thornton


11

2. REGION GOTLAND 21

ICA

3. SVENSKA SPEL 42 Nordea

22 Arla Foods

43 Arbeta politiskt

23 Länsstyrelsen

44 Apoteket

24 Försvarsmakten

45 Skanska

25 Clarion Hotel Visby (Nordic Choice Hotels)

46 Riksantikvarieämbetet

26 Skatteverket

47 SEB

27 Swedavia

48 VisbyArk

28 Systembolaget

49 Ruthström & Larsson

29 Pickit

50 Kneippbyn Resort

30 Outhousebyrån

51

31

52 Universitet & forskning

Cementa

Handelsbanken

32 Alvar Hallgrens Bygg

53 Lantmännen

33 Arriba Byggnads AB

54 Försäkringskassan

34 Fastighetsmäklare

55 Sweco

35 Gotlands Media

56 BYGGmax

36 Ludvig Co

57 AFRY

37 Spendrups ­ Gotlands Bryggeri

58 TEG

38 Polisen

59 Kronofogden

39 Sida

60 Trafikverket

40 BRS Networks 41

Foodmark ­ Rydbergs


12

Vill du ha gotländsk valuta förr pengarna? Hej! Jag heter Dan Rådström och är IT-chef här på PayEx i Visby. Att få arbeta med kompetenta och drivna människor – där IT dessutom är affären – är helt fantastiskt. Att sedan få göra det här på ön … Du vet: allt är nära, livspusslet enklare och naturen en självklar del av vardagen. Kombinera det med spännande teknik, affärerr,, kunder och härliga kollegorr ... kan det bli så mycket bättre? Just nu letar vi efter nya talanger inom IT. Träffa Therése och John (här till höger) som jobbar på IT-avdelningen hos oss. Och är du fortfarande nyfiken, gå in på careerr..payex.com, där du hittar våra lediga tjänsterr.. Du är välkommen. Oavsett om du bor här på Gotland – eller inte.

Hoppas vi ses i Visby!

PayEx IT-avdelning driver ut vecklingen av unika betallösningarr,, fakturahantering och finansiering. Åtskilliga miljarder kronorr passerarr årligen i våra system och våra kunder ärr några av Nordens största företag. Vi verkar förr en framtidssäkrad IT-miljö och söker nu medarbetare som vill vara med på resan. Läs mer på payex.se


13

Namn: John Eneman Ålder: 46 Gör på PayEx: Lead Developer Bor: Södra Visby Bäst med Gotland: Närheten till havet

Namn: Therése Thorén Ålder: 41 Gör på PayEx: Technical Account Manager Bor: Utkanten av Visby Bäst med Gotland: Lugnet och na aturen

Vad gör du på jobbeet?

Vad gör du på jobbet?

Jag säkrar upp och har god kännedom om den tekniska lö ösningen för en av våra större kunder. Oavset t vilket delsystem eller team som hanterar de olika delarna måstee jag ha helikopterperspektiv för at t arbeta för både PayEx och kundeens bästa. Det innebär at t jag arbetar både mot produkt, sälj, kundtjänst och mot ut veckling och för valtning på IT. Jag trivs verkligen med at t få till bra samarbeten, både externt och internt.

E n s t o r d e l a v m i t t j o b b ä r p ro g r a m m e r i n g . M e n s o m L e a d i n n e b ä r d e t också at t jag ansvarar för at t det vi ut vecklar är säker t och hållbar t för f ra m t i d e n . A l l t v i g ö r s y f t a r t i l l a t t d i s t r i b u e ra d e t s o m d e a n d ra s y s t e m e n på PayEx producerarr,, där för samarbetar jag of ta med de andra teamen för at t lösa kommunikationen mellan systemen på bästa sät t. En vanlig dag handlar mest om systemering och ut veckling, men också at t svara på frågor och at t stödja våra systemspecialisteerr,, testare och de juniora ut vecklarna.

Du har varit på PayEx et t par årr,, hur har din ut veckling set t ut? Jag har varit här i 13 år och fåt t möjlighet at t arbeta inom olika roller. Ursprungligen börjadee jag som handläggare och sedan vidare som kundansvarig. Ef ter det blev det processledning och at t säkra arbetsflöden i olika arbetsprocesser. Det var här jag la grunden för at t arbeta bret t, mot medarbetare i olika team. I samband med min första föräldraledighet tog jag en helomvändning, för at t sedan åter söka mig till PayEx och mot IT. Jag fick nya utmaningar som systemtestare, och gick sedan vidare till Technical Account Manager. Alla roller har get t mig bred er farenhet som jag har ny t ta av varje dag.

Var för IT? Sedan tonåren har jag varit ny fiken på at t lära mig mer om IT och at t använda de kunskaper jag harr,, på et t eller annat sät t. Under åren som gåt t har jag arbetat med en hel del olika system och program. Innan jag började jobba på PayEx jobbade jag med IT som suppor t tekniker inom telefonsuppor t. Varje dag får jag nya kunskaper och IT är et t spännande område i konstant förändring.

Du har varit på PayEx et t par årr,, hur har din ut veckling set t ut? Jag började för nästan fem år sedan som ut vecklare, och har sedan tagit mer och meer ansvar för systemet. Rollen som Lead Developer känns som et t naturligt steg med mer ansvar för systemets ut formning. Men jag får for t farande ägna mig åt ut veckling som är mit t stora intresse.

Var för IT? Valet stod mellan Arkitekthögskolan och Datateknik på K TH. Och jag hade inte tillräckliga bet yg för at t bli arkitekt så det blev data. Men väl där började jag sommarjobba på et t konsult företag med at t göra et t diariesystem åt Stockholmshem. Sedan var jag fast … Det är roligt med problemlösning och at t ut veckla saker som folk har ny t ta av. Och jobbet blir dubbelt så kul med alla härliga människor som jag jobbar med.

Vad gör dig stolt?

Jag är stolt över den samarbetsförmågan, det driv och engagemang som våra kollegor har och kan plocka fram när det verkligen behövs.

Jag är stolt över allt vi åstadkommit här. Vi har lagt till en möjlighet att skicka försändelser via Kivra och kopplat på möjligheten för det nyaste reskontrasystemet att skicka norska e-fakturor. Vi har också tagit fram fakturor åt stora företag som når miljontals kunder varje månad. Det finns många saker man kan vara extra stolt över!

Innovation day – va ad är det egentligen?

Innovation day – vad är det egentligen?

PayEx Innovation Day är en specifik dag där vi på IT kan vara mer kreativa. Vi har möjlighet at t djupdyka i problemställningarr,, fördjupa oss i nya verkt yg och funktionerr,, ut veckla oss inom områden som vi är ny fikna på. Möjligheter e na är många!

Innovation day är en dag varje månad som ger oss möjlighet at t göra något som inte är en del av det dagliga arbetet. Det senaste jag jobbade med var et t program som våra testare kan använda för at t anonymisera data.

Vad gör dig stolt?


14

Visa ditt intresse och ”vilka kompetenser du har. ” Tina Enblom GOTLANDS ENERGI AB [Chef affärsstöd ­ ekonomi, it, fastigheter & inköp]

Högsta kvalitet – varje dag g!

Vad arbetar du med på Gotland? Jag är chef för Affärsstöd på Gotlands Energi AB och är en del av bolagets koncernledning. I min roll är jag är ansvarig för ekonomi, IT, fastigheter och inköp och har personalansvar för ett team på sju personer. Vi är en intern stödfunktion för att stödja verksamheten och affärerna i våra tre bolag inom Geabgruppen. Vad är det bästa med att arbeta på Gotland? Det bästa är att jag får vara på Gotland! Jag tycker också är att det är lättare att bibehålla balansen mellan arbete och fritid här på ön jämfört med i Stockholm där jag jobbade tidigare. Vardagslivet är enklare bland annat genom närheten till det mesta, det frigör mycket tid. Hur får man jobb på Gotland? Ta personlig kontakt med de företag du är intresserad av. Visa ditt intresse och vilka kompetenser du har. Så gjorde jag när jag skulle flytta till Gotland och sökte jobb och det lyckades.

Vi är så stolta över att jobba både med färdigmat som produceras i T ingstäde och med ekologiska ägg från gårdar på Gotland. Mat med svenska råvaror och högstta kvalitet levereras till hela landet. Våra kunder är de stora kedjorna men också restauranger och gårdsbutikker. Varje dag, varje kund och varje leverans är lika viktig. Varje medarbetare likaså. Nu spänner vi bågen och gör ännu mer för att också minimera avtrycket på miljön. Är du nyfiken på oss? Gå in på gotlandsagg.se och läs mer om oss och vilken förstärkning vi letar efter.


15

Starta din klimatsmarta karriär hos oss Att jobba i energibranschen innebär att du får vara med och påverka morgondagens klimatsmarta samhälle och skapa framtidens energilandskap. En god arbetsmiljö är grundläggande i allt vi gör och säkerheten står alltid i centrum. Geab, som är en del av Vattenfallkoncernen, ska ge förutsättningar för ett hållbart Gotland och vi är fast beslutna att göra det möjligt att leva ett fossilfritt liv inom en generation. Klimatet är vår mest spännande utmaning inför framtiden. Tillsammans kan vi göra skillnad och vi behöver dig för att nå dit. Välkommen till oss. Läs mer gotlandsenergi.se/jobb17

Aime Dahlgren TEXT ADAM ALVERMARK FOTO JESPER ALVERMARK

En del drömmer om att bli hockeyproffs. Andra har som högsta önskan att en dag bli lastbilschaufför eller kanske veterinär. Sen finns det barn som har siktet inställt på något helt annat: – När folk frågade mig i skolan vad jag ville bli när jag blev stor sa jag alltid VD, skrattar målinriktade Aime Dahlgren. VD blev hon, en roll hon verkligen trivs i och är tacksam för.

Aime är född i Norrköping men kom till Gotland redan när hon var 4 år. Då var det för att hennes pappa skulle spela hockey för Sudret. Ett år var det sagt men föräldrarna blev och är fortfa­ rande kvar. Aime sökte sig dock från ön efter gymnasiet och det blev bland annat nio år i Göteborg. Där och då fanns det ingen tanke på att flytta hem, men när Aime var gravid med sitt första barn började tanken gro på att återvända: – Vi trivdes väldigt bra i Göteborg men Gotland drog starkare. Jag saknade familjen och ville att mina barn skulle få uppleva tryggheten, närheten och gemenskapen som jag hade fått. Många av våra vänner flyttade också, minns Aime. Första tiden som nyinflyttade gotlänningar var dock inte helt lätt. Aime var föräldraledig och utan jobb och hennes man byggde huset dom numera bor i. Familjen var dessutom inkvarterade hos hennes föräldrar det första året. När det började bli dags att leta jobb upptäckte hon att det fanns många spännande tjänster att söka. Hon fick också höra talas om Mötionera, ett event där man promenerar och knyter nya bekantskaper. Hon gick dit, nätver­ kade och skapade nya kontakter. Hon mottogs med öppna armar och slogs av vänligheten och hjälpsamheten. Många hon träffade då har hon än idag som bollplank. Det ena ledde till det andra och det landade i ett jobb som försäljningschef på Clarion Wisby Hotell. Detta var i mars 2020 och vi minns ju alla vad som hände då: – Jag hann jobba där i en vecka, sedan kom pandemin. Helt plötsligt var hotellet tomt. Efter några månaders kämpande insåg Aime att det inte var det här hon ville göra. Pandemin hade flyttat fokus från att sälja till ren överlevnad. Mitt i detta dök tjänsten som VD på serviceföre­

taget Kvalitetshem upp. En roll som både kändes kul och läskig. Aime fick jobbet och har sedan juni 2020 haft titeln hon drömde om redan som ung. – Jag drivs av att få göra bra saker för Gotland. Vi vill anställa fler och skapa arbetstillfällen på Gotland. Sen vill jag också höja statusen för serviceyrket, förklarar hon. Pandemin har inneburit att mycket av Aimes tid har gått åt till att släcka bränder. Täcka upp för folk som varit sjuka och sett till att verksamheten har kunnat fortsätta. Nu ser hon fram emot att få kunna utveckla företaget på ett annat sätt. – Vi har precis kommit ut ur en tuff period och nu vill vi vara med på events och hitta på roliga saker som kan leda oss framåt, berättar hon. Tiden iväg från ön har gjort att hon verkligen uppskattar livet här. – Istället för en timme till jobbet har jag tre minuter. Här kan jag jobba mycket men ändå hinna vara en bra mamma till mina barn. Det hade jag nog inte kunnat göra i Göteborg eller någon annan storstad. Då hade jag nog fått välja antingen eller, funderar Aime. Familjen har numera förmågan att uppskatta det vackra i varda­ gen och verkligen ta vara på vad Gotland har att erbjuda. – Det är så fint här. Det tänkte vi inte på förut. Nu njuter vi av ön på ett sätt vi inte gjorde innan. För närvarade är Aime föräldraledig med sin 6 månader gamla son. Tanken på jobbet är dock ständigt med henne. Beslut skall tas och kunder skall hållas varma. Med ett nybyggt hus och familjen stadgad på ön ser Aime fram emot att fortsätta bo, leva och jobba på ön.


18

”Det är enklare att samverka än i en storstad..” Marie Loob REGION GOTLAND [Hälso­ och sjukvårdsdirektör]

ENERGIBYRÅN SÖKER

Tekniker bygg/ konstruktion Som tekniker bygg/konstruktion kommer Energibyråns tjänster inom området. Initialt kommer du att få arbeta med överlåtelsebesiktningar, skadebesiktningar, utredning av fukt- och mögelskador, BOA/LOA mätning. På sikt kan tjänsten även omfatta framtagande av underhållsplaner, kontrollansvarig (KA) samt entreprenadbesiktning och projektledning. För att trivas i rollen behöver du känna dig bekväm att möta olika människor och samarbeta med andra. Du brinner för att ge service, har lätt för att kommunicera och för att skapa relationer. Vidare så är du förtroendeingivande, noggrann och analytisk. Vad arbetar du med på Gotland? Jag är hälso­ och sjukvårdsdirektör och tillsammans med cirka 1600 medarbetare så ansvarar jag för att alla boende och besökare på Gotland får en god och jämlik vård.

ANSÖK SENAST 31 MARS ENERGIBYRAN.SE

Vad är det bästa med att arbeta på Gotland? Jag tänker att det är närheten mellan olika aktörer, till exempel andra förvaltningar, näringsliv och myndigheter. Det är enklare att samverka än i en storstad. Sen är det korta restider vilket sparar både tid och miljö. Allt finns här. Att man jobbar mer och mer digitalt har blivit en fördel för Gotland. Hur får man jobb på Gotland? Förutom att söka tjänster tycker jag att man kan ta direktkon­ takt med arbetsplatser som verkar intressanta. Man ska inte vara för blyg och sitta och vänta på att det skall komma ut jobb.

SÖDERVÄG 4A • 0498-21 41 51 • ENERGIBYRAN.SE


19

VI SÖKER TE EKNISK SÄLJARE! Brinner du för kund dmöten och älskar affärer? Vi har tjänsten för dig om • Du kan bilar • Du D k kan dä däck k • Du kan trädgårdsmaskiner • Du kan släpvagnar • Du har ett öga för deta aljer och gillar ordning och reda Kombinerar du ovan me ed att enkelt hålla många bollar i luften, har hög arbetsm moral och teamanda kan du vara vår nästa lagspelare. Välkommen med din an nsökan till jobb@erikpedersen.se Frågor om tjänsten besvaras av Erik Pedersén 0498-105 319

Atlasgatan, 9 V Visby

0498-22 22 20

VÄ V ÄLKOMMEN TILL MOR RGONDAGENS MOTORCENTER!

Vilka är talangerna som vill flytta hit? TEXT 4POTENTIALS

4potentials senaste studie visar att ca 5,5% av Sveriges talanger vill till Gotland. De som vill flytta hit är i snitt 50 år, fler kvinnor än män, och många har inte pluggat på universitet och har dem studerat så är det företrädesvis på Stockholms Universitet. De är ofta uppväxta i mellan­Sverige och när de anger sina favoritföretag på Gotland så är det inte Svenska Spel längre som är etta – utan det är Gotlands Energi, GEAB, före Länsförsäkringar och Destination Gotland. 70% av dem bor numera i Stockholm – men alla andra kan komma från orter som exempelvis Karlskoga, Malmö eller Växjö. Om de potentiella gotlänningarna har sommarhus? Uppskattningsvis 80%. Är de oroade för det här med bostäder? Nej, inte alls. De brukar säga att det löser sig. Däremot måste Gotland bygga bostäder för studenter, ungdomar och andra vi måste hjälpa ombord på arbets­ och bostadsmarknaden. 90% vet väldigt lite om vilka utmaningar vi pratar ”internt” om på ön. Deras bild är ofta skapad från en helt fantastisk semester och att solen alltid lyser på Gotland. Och det gör den ju! Hur kommer ni marknadsföra er rekordsommaren 2022? Kommer det finnas en skylt i er socken där det står: ”Välkommen hit – och stanna gärna kvar!”.


20

Många företag på ön jobbar ” långsiktigt och med hållbarhet och gör dessutom många bra saker vid sidan av själva jobbet.

Josefin Knudsen LÄNSFÖRSÄKRINGAR GOTLAND

Vi tryggar Gotland varje dag på jobbet! Vi är ett lokalt och kundägt bolag. Genom våra tjänster inom bank, försäkring och pension erbjuder vi trygghet till såväl privatpersoner som företag och lantbruk på ön. Samhällsengagemang är också en viktig del i vårt trygghetsarbete. Vi arbetar med allt från fysisk och psykisk hälsa till trafiksäkerhet och brandförebygg.

[Chef skador och skadeförebygg]

Vi söker regelbundet nya kollegor. Du hittar våra lediga tjänster på vår hemsida, lfgotland.se

Just nu söker vi en Digital Marknadskoordinator. Sista ansökningsdag: 27/3

Kundägt - ett val som gör skillnad.

Vad arbetar du med på Gotland? Jag är sedan cirka ett år tillbaka chef för skador och Skadeföre­ bygg på Länsförsäkringar Gotland. Jag jobbar även proaktivt med ta fram nya affärer för att minska antalet skador. Det tjänar både vi och kunderna på. Det är ett jätteroligt jobb med väldigt bra medarbetare. Vad är det bästa med att arbeta på Gotland? Dels är det livskvaliteten och närheten. Jag kan gå längs med ringmuren till jobbet och det tar 5 minuter. Sen är det att det finns mycket duktigt folk här och snabba vägar till beslut. Det går utmärkt att göra karriär på Gotland. Många företag på ön jobbar långsiktigt och med hållbarhet och gör dessutom många bra saker vid sidan av själva jobbet. Inom LF jobbar vi till exempel med ett projekt som heter Mindshift där folk utbildas i psykisk hälsa. Hur får man jobb på Gotland? Det finns ju plattformar av olika slag där man kan söka jobb. Sen finns det även nätverk, kontakter och tips. Det är bra att ha en öppen inställning. Det finns många jobb på Gotland men kanske inte exakt det man gjort innan.


21

Tio tips hur du kan få jobb på Gotland TEXT 4POTENTIALS

4potentials har hjälpt ca 1000 personer, familjer med jobb, råd och tips om en karriär på Gotland. Innan du börjar söka arbete på Gotland så bör du ha en vision – en större tanke om var du vill på längre sikt? Om 7­8 år vad ser du framför dig? Hur vill du att ditt liv skall se ut? Vad vill, kan och har du gjort? Det är mycket enklare att anställa medarbetare där organisationen och du ser att ni har en gemensam framtid! Vill du flytta hit så brukar vi all­ tid tipsa om att vara 100% förberedd när de säger: ”Vi vill rekrytera dig – välkommen till Gotland!”. I jobbsökandet sätter du upp mål och förbereder budskap muntligt och skriftligt (dvs CV, LinkedIn, Facebook mm). Därefter skall du registrera dig i jobbdatabaser såsom 4potentials samt följa LB Karriär, Jobbplus/GA/GT, arbets­ förmedlingen, Forum Gotland samt se till att följa LinkedIn. På Gotland finns det dessutom 20­talet jobbsidor på Facebook och LinkedIn. Var aktiv! Addera nya kontakter på Gotland. Bygg ditt nätverk. Det finns 100­tals formella och lika många informella nätverk. Genom att vara ödmjuk, ge och ge samt nyfikenhet kommer du att både få nya kontakter och JOBB! Vill du nätverka och träffa personer kan vi rekommendera aktiviteter såsom #mötionera, besöksnäringsdagen, Före­ tagardagen, 92 möjligheter samt allt som sker i din socken. Följ varje sockens facebookgrupp, gotland.com, kultu­ rens aktiviteter/nätverk och inom ditt unika område finns det såklart fler adekvata jobbsidor. Till sist – bolagen som har annonserat i detta magasin är inspirerande framtidsföretag. Sök jobb hos dem! I varje annonserade företag finns det HR chef och/eller Vd som gärna tar emot din spontana ansökan! Gotland har en stor solig besöksnäring. På sociala medier finner du hundratals lediga jobb på hotell, restauranger och andra serviceyrken. Välkommen med din ansökan!

Sten­Åke Stenberg/Mostphotos


DEN HÄR SIDAN ÄR EN ANNONS FRÅN ARLA FOODS

22

MJÖLK för gotlänningar och på export TEXT ADAM ALVERMARK FOTO JESPER ALVERMARK

På Lundbygatan i östra Visby tas vi emot av Magnus Dahlblom, ansvarig för mejerierna i Visby och Vimmerby och Martin Berg, platschef i Visby. Här finns en av öns få processindustrier, nämligen Arla Foods. En självklar och viktig arbetsplats på Gotland. Cirka 55 personer i olika yrkesgrupper jobbar på mejeriet vars främsta uppgift är att producera näringsrika livsmedel av mjölken på Gotland. Totalt rör det sig om cirka 140 miljoner kg mjölk som kommer in till mejeriet varje år. Förutom att förse gotlän­ ningarna med mjölk går även en stor del av produktionen på export. Det tillverkas dels vanlig mjölk och grädde men även en stor mängd mjölkpulver. För att kunna ta hand om mjölk i dessa mängder krävs en produktion som håller igång dygnet runt, året runt. Företaget är ständigt på jakt efter nya medarbetare och inför varje sommar söker man dessutom entusiastiska sommarjobbare. Oavsett vilken roll man söker får man gärna ha teknikförståelse, engagemang och samarbetsförmåga. Interna utbildningar och att få gå vid sidan av rutinerade medarbetare har visat sig fungera bra när det gäller att lära sig yrket. Via ett samarbete med mejeriet i Vimmerby har Arla även lockat hit kompetens och skapat flera nya bofasta gotlänningar. Hygienen är superviktig och här lämnas inget åt slumpen. Fabriken är indelad i hygienzoner med olika slussar för att komma vidare till nästa zon. Skyddskläder, hårnät och till och med skäggskydd krävs för att vi skall få komma in i produktionslokalerna. Dessutom bär alla som jobbar på mejeriet vita kläder.

– Det är för att vi direkt skall se om man är smutsig, förklarar Magnus. Väl inne i produktionen träffar vi Mikaela Kristiansson som är processoperatör. Via sju olika skärmar övervakar hon allt från inkommande transporter till att det flyter på som det skall i mejeriet. Mjölkbehandlingen är själva navet i produk­ tionen och kanske en av de mest utmanande rollerna på företaget. Det är uppenbart att Mikaela trivs på jobbet: – Själva processen är jätteintressant. Jag gillar också problemlösning, säger hon på klingande gotländska. Stora investeringar har gjorts i Visbymejeriet de senaste åren. Dels för att säkra upp driften men även för att kunna få till en fossilfri produktion. Detta ger också en tydlig signal att mejeriet i Visby kommer leva vidare i många år framöver. Att värna om de gotländska bönderna och göra så lite avtryck på miljön är två självklara mål. – Vi har fått ihop en fantastisk ring där vi har lantbrukaren i centrum, säger Magnus och syftar på det kretslopp som skapats. Arlas ägare, mjölkbönderna, levererar inte bara mjölk utan de bidrar även med gödsel som blir till biogas. Resterna av gödslet går tillbaka till bönderna som använder det som gödning på sina åkrar. Mejeriet drivs dessutom på 100 % got­ ländsk flis samt en liten inblandning av biogas. Askan som blir restprodukten efter eldning går också tillbaka till lantbrukarna som använder det som jordförbättring på åk­ rarna. Allt behålls på Gotland med andra ord. Efter en intressant rundvandring i mejeriet är det dags att ta av oss skyddskläderna och börja runda av. Innan vi går skålar vi såklart i varsitt glas iskall mjölk och tackar för besöket. Vi tar med oss nya intryck och den varma känslan som finns på en arbetsplats där alla känner alla. Kontakt Martin Berg mberu@arlafoods.com


23

Vi hjälper dig att rekrrytera! 4potentials är ett rekryterings- och talan ngnätverk som erbjuder en blandning av personliga a och professionella nätverksmöjligheter för varje a medlem. Vår affärsidé är att öka företagen och ta alangernas specifika potential och vi gör det tillsamm mans med dig.. Vi tror på personliga egenskaper och lettar efter streetsmarta, passionerade, drivna och modiga m talanger.

Behöver du rekrytera eller söker du ett nytt n spännand de arbete – då når ni oss på lisa.karlbom@4potentials.com eller telefo on: +46707-68 8 45 88 Läs gärna mer om våra tjänster på www w..4potentials.com eller scanna QR ko oden för att komma till våran hemsida direkt.


Vill du vara med och utveckla ett av Sveriges mest spännande livsmedelsföretag?

Vi befinner oss just nu i ett intensivt utvecklingsskede. På bara några år har vi blivit Sveriges ledande leverantör av ekologiskt kött och utvecklat vårt mycket uppskattade varumärke Smak av Gotland. Nu tar vi nästa steg och tar ansvar för hållbarhet i hela kedjan från jord till bord. Vi har också inlett flera utvecklingsprojekt med inriktning på att utveckla växtbaserade proteiner som grund för god, vällagad och näringsrik mat. Vi är redan nu en av Gotlands största privata arbetsgivare och har kontor och stark marknadsrepresentation i Stockholmsområdet. Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med människor och företag som vill vara med och utveckla morgondagens livsmedel tillsammans med oss. Just nu söker vi personal till vår produktion, både slakt, styckning och paketering. Till sommaren söker vi dessutom semestervikarier till vår expedition, lager och kök. Låter det intressant? Skicka ett mail till: jobba@gotlandsslagteri.se.