__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

EINDHOVEN EDITIE 03 - 2015/2016 | WINTER

Zorg | Medisch | Sociaal | Ontwikkeling

SOCIALE EN MEDISCHE ONTWIKKELINGEN

BOUWEN AAN EEN STERK WIJEINDHOVEN


Combinatie Jeugdzorg in de prak

ZORGMOTIEF

Tessa heeft al veel meegemaakt in haar jonge leventje. Haar thuisomgeving was niet veilig, er was sprake van misbruik en er waren weinig regels en structuur, waardoor ze vaak zelf kon bepalen wat ze deed. Hierdoor heeft ze geen vertrouwen in volwassenen en is ze vaak angstig en onzeker. Ze vertoont ook grensoverschrijdend gedrag en doet soms heftige uitspraken voor haar leeftijd. Op de groep zijn er duidelijke regels, structuur en een consequente aanpak. De groepsleiding is er voor haar en steunt haar als dat nodig is. Tessa’s vertrouwen in volwassenen komt zo weer langzaam terug.

Hulp bij verwerkingsproces Als Tessa na een tijd gewend is op de groep, start ze met speltherapie om haar te helpen met ‘de nare dingen’ die ze heeft meegemaakt. Dit leert Tessa begrijpen wat er is gebeurd en haar ware gevoelens hierover op een goede manier te uiten. Dat heeft tijd nodig, maar door het groeiende vertrouwen dat haar verhaal veilig is bij de therapeut, kan Tessa steeds beter

aangeven wat ze denkt en voelt. Ook volgt ze de groepstraining hartcoherentie om zo beter met allerlei emoties zoals boosheid en verdriet om te kunnen gaan.

Contacten met thuis Tessa heeft nog wel contact met haar moeder, haar vader is niet meer in beeld. Nu het beter gaat met Tessa komt haar moeder regelmatig op bezoek. Tessa geniet erg van de contacten met haar moeder. Moeder krijgt ondertussen ook intensieve begeleiding om haar kant van het verhaal kwijt te kunnen en om haar te helpen een veilige gezinssituatie te bieden voor Tessa. Het gaat zo goed dat Tessa regelmatig een nachtje thuis gaat slapen bij haar moeder.

Hoe gaat het nu? Tessa ontwikkelt zich positief, is minder vaak boos en kan beter met haar gevoelens omgaan. Ze gaat nu ieder weekend en elke vakantie naar huis. Als Tessa en haar moeder zo doorgaan kan Tessa over een paar maanden weer thuis gaan wonen. Daar kijken ze beiden naar uit!

Om privacy redenen is Tessa niet de echte naam van dit meisje en de foto niet haar beeltenis.

Combinatie Jeugdzorg in de praktijk: Dag- en nachtbehandelgroepen Tessa is 11 jaar. Ze woont niet meer thuis omdat het daar niet veilig was voor haar. Na opvang in een crisispleeggezin is ze naar een behandelgroep van Combinatie Jeugdzorg gegaan waar ze samen met een aantal andere kinderen woont. Daar gaat ze naar een school voor speciaal onderwijs.

COMB101 AD ZORGMOTIEF.indd All Pages

Demi is een 12-jarige meid die met haar moeder en oudere zusje in Eindhoven woont. Haar moeder staat alleen voor de opvoeding van haar twee dochters en heeft geen netwerk waarop ze kan terugvallen. Demi is actief en creatief. Ze houdt van zingen en van dieren. Ze zit op turnen en voetballen vindt ze ook leuk. Activiteiten mogen wat Demi betreft stoer en uitdagend zijn. Niets is voor haar gauw te gek of te eng. Door haar ADD kan Demi druk zijn en afspraakjes vergeten. Demi is

jeugd, ouders, professionals

graag bezig met haar uiterlijk. Ze vindt het belangrijk om er goed verzorgd uit te zien. Demi komt zelfverzekerd over en doet zich stoerder voor dan dat ze is. Daardoor is haar gevoelige en kwetsbare kant minder zichtbaar.

Wat voor een pleeggezin zoeken we? Voor Demi zoeken we een weekend-/ vakantiepleeggezin in de omgeving van Eindhoven waar ze een weekend per maand kan logeren. Het liefst ondernemende pleegouders, met of zonder kinderen, die haar gedurende de dag helpen bij het houden van overzicht over de dag. Demi zou het leuk vinden als er in het pleeggezin dieren zijn.

Wie kan pleegouder worden? Om pleegouder te worden moet iemand minimaal 21 jaar zijn. De pleegzorgorganisatie vraagt om een verklaring van geen bezwaar bij de Raad voor de Kinderbescherming. Er zijn geen voorwaarden voor de gezinssamenstelling: gehuwd, samenwonend, alleenstaand, met of zonder eigen kinderen. Ook twee samenwonende mannen of vrouwen kunnen pleegouder

?

ch positief, is minder beter met haar gevoeaat nu ieder weekend aar huis. Als Tessa en orgaan kan Tessa over weer thuis gaan wonen. en naar uit!

Spreekt het profiel van Demi u aan en wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Sandra Bierens-van den Hout van Combinatie Jeugdzorg via 040 245 19 45. Ook kunt u een van onze maandelijkse informatieavonden bijwonen. De eerstvolgende zijn op 21 januari, 16 februari en 15 maart bij Combinatie Jeugdzorg aan de Nuenenseweg 4 in Eindhoven. Hiervoor kunt u zich aanmelden telefonisch via 040 245 19 45 of per e-mail via: triangel@combinatiejeugdzorg.nl. Ook kunt u hier een informatiepakket aanvragen.

Meer informatie? Meer informatie over pleegzorg staat op www.supergewonemensengezocht.nl inclusief ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders. Kijk ook eens op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl.

De ouders van Fay (8) zijn gescheiden. Er is veel gebeurd in Fay’s leven: hevige ruzies tussen haar ouders waarbij soms ook geslagen werd. Haar vader die te veel drinkt. Nu woont Fay bij haar moeder. Maar de ruzies zijn niet over en de problemen ook niet. Daarom is echtscheidingshulpverlening van Combinatie Jeugdzorg ingeschakeld. Fay zag haar vader weinig na de scheiding. Eerst nog wel, maar dat ging mis. Haar vader kwam niet altijd opdagen of werd onverwacht boos. Daardoor heeft Fay haar vader drie jaar niet gezien. Haar ouders praatten niet meer met elkaar. Met Fay ging het niet goed. Ze had forse gedragsproblemen, werd vaak boos en maakte ruzie, thuis en op school. Ze miste haar vader.

Beslissing van de rechtbank Omdat het Fay’s ouders niet lukte om zelf een oplossing te vinden die goed is voor Fay, gaf de rechtbank hen de opdracht een omgangsregeling af te spreken met de hulp van het Omgangshuis van

Combinatie Jeugdzorg. Hier werken experts op het gebied van echtscheidingsproblematiek. Zij helpen ouders opnieuw invulling te geven aan het ouderschap. Ook begeleiden zij het contactherstel tussen kind en ouder. Zo ook bij Fay.

Contact herstellen Er zijn aparte gesprekken met vader en moeder om afspraken te maken over het contact tussen Fay en haar vader. Het contact wordt langzaamaan onder begeleiding opgebouwd in het Omgangshuis. Alleen zo heeft Fay’s moeder er vertrouwen in. Vader krijgt hulp om het contact met Fay weer goed op te bouwen. Fay’s moeder merkt dat het daardoor beter met Fay gaat.

Omgangsregeling Medewerkers van het Omgangshuis praten met Fay en haar ouders. Ieder apart, en samen. Ze kijken wat ieder wil en hoe dat te bereiken. Ze maken afspraken over wanneer Fay bij haar vader is en wanneer ze bij haar moeder is (omgangsregeling). Familieleden helpen bij het begeleiden van

de omgangsmomenten. Want dat kan natuurlijk niet in het Omgangshuis blijven gebeuren. En Fay? Daar gaat het stukken beter mee.

Om privacy redenen is Fay niet de echte naam van dit meisje en de foto niet haar beeltenis.

el contact met haar r is niet meer in beeld. met Tessa komt haar op bezoek. Tessa geniet en met haar moeder. rtussen ook intensieve ar kant van het verhaal om haar te helpen een ie te bieden voor Tessa. dat Tessa regelmatig een slapen bij haar moeder.

Om privacy redenen is Tessa niet de echte naam van dit meisje en de foto niet haar beeltenis.

huis

Interesse?

Combinatie Jeugdzorg in de praktijk: het Omganghuis

delgroepen

enkt en voelt. Ook volgt ng hartcoherentie om zo moties zoals boosheid unnen gaan.

worden. Het is belangrijk dat de leefsituatie van een pleegouder stabiel is en dat hij of zij een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden.

Om privacy redenen is Demi niet de echte naam van dit meisje.

Robin (12) zoekt supergewone pleegouders voor Demi (12)

2 07-12-15 18:25

De ouders van Fay (8) zijn gescheiden. Er is veel gebeurd in Fay’s leven: hevige ruzies tussen haar ouders waarbij soms ook geslagen werd. Haar vader die te veel drinkt. Nu woont Fay bij haar moeder. Maar de ruzies zijn niet over en de problemen ook niet. Daarom is echtscheidingshulpverlening van Combinatie Jeugdzorg ingeschakeld. Fay zag haar vader weinig na de scheiding. Eerst nog wel, maar dat ging mis. Haar vader kwam niet altijd opdagen of werd onverwacht boos. Daardoor heeft Fay haar vader drie jaar niet gezien. Haar ouders praatten niet meer met elkaar. Met Fay ging het niet goed. Ze had forse gedragsproblemen, werd vaak boos en maakte ruzie, thuis en op school. Ze miste haar vader.

Beslissing van de rechtbank Omdat het Fay’s ouders niet lukte om zelf een oplossing te vinden die goed is voor Fay, gaf de rechtbank hen de opdracht een omgangsregeling af te spreken met de hulp van het Omgangshuis van

Combinatie Jeugdzorg. Hier we experts op het gebied van echt problematiek. Zij helpen ouders invulling te geven aan het oude Ook begeleiden zij het contacth sen kind en ouder. Zo ook bij Fa

Contact herstellen

Er zijn aparte gesprekken met v moeder om afspraken te maken contact tussen Fay en haar vad contact wordt langzaamaan on leiding opgebouwd in het Omga Alleen zo heeft Fay’s moeder er wen in. Vader krijgt hulp om het met Fay weer goed op te bouw moeder merkt dat het daardoor Fay gaat.

Omgangsregeling

Medewerkers van het Omgangs ten met Fay en haar ouders. Ied en samen. Ze kijken wat ieder w dat te bereiken. Ze maken afsp wanneer Fay bij haar vader is en ze bij haar moeder is (omgangs Familieleden helpen bij het bege


ZORGMOTIEF

VOORWOORD U zult wel denken; een zorgmagazine met drie springende dames op de cover, hoe vrolijk is dat! Ik licht u dit graag even toe. Samen met Dana Otten, onze redacteur, had ik een afspraak bij WIJeindhoven, dat sinds de zomer officieel vorm heeft gekregen in de oprichting van een eigen stichting. Op het bloeiende kantoor op Strijp-S spraken wij HR-manager Susan Roijmans en generalisten Noortje van Gestel en Elise den Bol, over het verder bouwen aan WIJeindhoven. ‘We werken stapsgewijs naar een steeds sterker sociaal beleid in onze stad. En iedere keer dat we samen iets hebben bereikt met een inwoner, is voor ons weer een nieuw hoogtepunt. Dat maakt ons werk ontzettend bijzonder!’ Het enthousiasme en de bevlogenheid van deze drie dames brachten mij op het idee om ze op eenzelfde vrolijke en eigenzinnige wijze te portretteren. ‘Cool, dat doen we!’ was het eenduidige geluid van de dames. Met deze bijzondere coverfoto als resultaat. Een foto die symbool staat voor de bevlogenheid en inzet van alle medewerkers van WIJeindhoven. Zoals u zult lezen in deze derde editie van ZorgMotief, krijgt WIJeindhoven steeds meer vorm. Zo vertelt Jeanny van den Berg, de nieuwe bestuurder van de stichting, hoe het sociale beleid er vooral op gericht is om de eigen kracht van inwoners te versterken. Daarnaast vertellen Sylvie van der Heijden, inhoudsdeskundige voor de sociale basis en Ank Broeders, teamleider van één van de tien WIJteams, over de samenwerking tussen WIJeindhoven en verschillende zorgaanbieders, maatschappelijke en sociale partijen in de stad. De verhalen hebben allemaal dezelfde boodschap: in 2016 wordt samen gewerkt aan de versterking van de sociale basis, met het streven dat de werkwijze van WIJeindhoven binnen vijf jaar echt geworteld is in de Eindhovense samenleving. Trots ben ik verder op het feit dat in deze editie van ZorgMotief alle ziekenhuizen van de stad aan het woord komen. Daarnaast behandelen we ook deze keer weer verschillende onderwerpen uit de zorg en sociale sector. Van jeugdzorg en ouderenzorg, tot het nieuwe bewonersinitiatief “Financiële werkplaats”, dat mede door vrijwilligers uit de stad wordt gerund. Al deze informatie geeft mij, en hopelijk ook u, het vertrouwen dat de inspanningen in de zorg en het sociale domein, in 2016 zeker zijn vruchten zal afwerpen. Ik wens u veel leesplezier! Ron Meurkens | Uitgever

3


ZORGMOTIEF

8

DE VASMAN

Sterilisatie van de man met persoonlijke aandacht en zorg

14

18

Het nieuwe Lumens: meedoen werkt!

ARCHIPEL

Revalideren in een warm huis 4

LUMENS


ZORGMOTIEF

22

DE VOETWINKEL

Een winkel voor je voeten in de breedste zin des woord

12 STICHTING WIJEINDHOVEN: MET VEEL VERTROUWEN GAAN WE 2016 IN!

20 BETROKKENHEID EN PERSOONLIJKE AANDACHT IN BORSTCENTRUM Mテ々IMA

24 GEDREVEN DOOR HET LEVEN

28 SAMEN STAPPEN ZETTEN IN DE GOEDE RICHTING

30 STACK JE MONEY

COLOFON ZORGMOTIEF EINDHOVEN UITGEVER MEDIA ADVIES EINDHOVEN VORMGEVING SUZANNE VERBAKEL | ILONA GIJZEN MARKETING & SALES RON MEURKENS DRUKKERIJ VAN HELVOORT DISTRIBUTIE BUSINESSPOST EINDHOVEN | MEDIA ADVIES EINDHOVEN REDACTIE DANA OTTEN - MODANA COMMUNICATIE DIV. ZORGORGANISATIES EINDREDACTIE DANA OTTEN - MODANA COMMUNICATIE FOTOGRAFIE RON MEURKENS | DIV. ZORGORGANISATIES COPYRIGHT NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING OF OP ENIGERLEI WIJZE WORDEN VERSPREID, GEKOPIEERD OF OP ENIGERLEI WIJZE WORDEN GEREPRODUCEERD OF GEPUBLICEERD.

MEDIA ADVIES EINDHOVEN | EGELSTRAAT 1 5622 AK EINDHOVEN | 040-8431216 | WWW.MEDIAADVIESEINDHOVEN.NL

5


ZORGMOTIEF

38

ST. ANNA ZIEKENHUIS

Eindelijk weer uitgerust wakker worden!

40

JEUGDZORG

34 GOED ZOALS IK BEN, MÉT MIJN HERSENLETSEL!

32

ZUIDZORG

‘Ze praat niet zoveel, maar pakt gewoon samen met mij aan’ 6


ZORGMOTIEF

50

44

SWZ

Ontplooi je (nieuwe) mogelijkheden

HOORENZO

zorg zoals het hoort

42 GRIP OP JE FINANCIテ起 EN ADMINISTRATIE

52 ARCHIPEL NOORDERTOREN: WONEN EN WERKEN MET EIGEN REGIE

46

56 VERDER BOUWEN AAN EEN STERK WIJEINDHOVEN

WIJEINDHOVEN

met WIJeindhoven (weer) regie over je eigen leven 7


ZORGMOTIEF

8


ZORGMOTIEF

“DE VASMAN”: STERILISATIE VAN DE MAN MET PERSOONLIJKE AANDACHT EN ZORG Op 1 januari 2015 startte huisarts Jurriën Wind, alias “de vasman”, een eigen ‘Mannen SterilisatiePraktijk’. Hier behandelt hij, samen met verpleegkundige Marion den Ouden, mannen die door middel van een sterilisatie geen kinderen (meer) wensen te krijgen. Inmiddels heeft “de vasman” twee locaties geopend waar de ingreep uitgevoerd kan worden: in Wijk & Aalburg, nabij ’s Hertogenbosch en aan de Gerard Philipslaan in Eindhoven. ZorgMotief bracht een bezoekje aan de praktijk in Eindhoven en sprak met de twee gepassioneerde zorgverleners van “de vasman”.

De Eindhovense locatie van “de vasman” ligt midden in het bloeiende Strijp-S. Aan de Gerard Philipslaan is een prachtige praktijk gebouwd waar Jurriën en Marion gestart zijn met het uitvoeren van sterilisaties op één woensdagochtend per vier weken. ‘We hadden al een eigen sterilisatiepraktijk in mijn woonplaats Wijk & Aalburg en hopen met deze tweede locatie in Eindhoven een nog groter publiek te bereiken,’ vertelt Jurriën. ‘Het creëren van een prettige sfeer waarin patiënten zich op hun gemak voelen staat bij ons centraal. Vandaar dat beide locaties zijn voorzien van nieuw opgeleverde en mooi ingerichte behandelruimtes en sfeervolle wachtkamers waar mannen en een eventuele partner in alle rust plaats kunnen nemen.’

PASSIE

Het idee om een eigen sterilisatiepraktijk te beginnen is ontstaan vanuit een grote passie voor urologie en vasectomie (sterilisatie van de man). ‘Marion en ik hebben allebei een zeer ruime ervaring in de zorg,’ aldus Jurriën. ‘Marion als verpleegkundige en praktijkondersteuner en ik als huisarts. De afgelopen 15 jaar

heb ik met veel plezier in een groepspraktijk gewerkt. Al van voor die tijd ontstond een voorliefde voor het vak urologie. Als huisarts heb ik altijd vasectomieën in mijn eigen praktijk uitgevoerd. Het is een ingreep die prima in de 1e lijn kan worden gedaan, mits je als dokter goed geschoold en kundig bent op dit terrein. Zo’n zes jaar geleden heb ik een nascholing ontwikkeld waarin ik meerdere huisartsen heb geleerd zelf sterilisaties bij mannen uit te voeren. Ook konden huisartsen mij uitnodigen voor een sterilisatie “op locatie”. Vanwege het plezier dat ik aan het steriliseren zelf beleef en ook omdat ik er zoveel ervaring in heb opgedaan, heb ik besloten me intensiever op mijn specialisatie te richten.’ ‘Steeds meer mannen, die buiten het ziekenhuis gesteriliseerd willen worden, weten “de vasman” te vinden en ook huisartsen verwijzen steeds frequenter hun patiënten door naar de ‘Mannen SterilisatiePraktijk’,’ vult Marion aan. ‘We zijn heel benieuwd of de recent geopende locatie in Eindhoven een zelfde toeloop zal gaan kennen als die in Wijk en Aalburg.’

9


ZORGMOTIEF

10


ZORGMOTIEF

GERICHT OP DE PATIËNT

De werkwijze van “de vasman” is vernieuwend en past goed in de zorgontwikkelingen van deze tijd.

‘De kracht van “de vasman” begint met het gegeven dat de te steriliseren man weet dat hij behandeld wordt door een arts met ervaring van meer dan 20 jaar, die de ingreep al ruim 600x heeft uitgevoerd,’ gaat Marion verder. ‘Daarbij is het behandelteam zeer goed op elkaar ingewerkt. Vooraf vindt een intakegesprek plaats waarin alle aspecten van de sterilisatie aan de orde komen. Voor veel mannen betekent een sterilisatie dat er een psychologische drempel overwonnen moet worden. Vragen als “doet de prik pijn?” of “blijft mijn mannelijkheid wel hetzelfde?” kunnen leven en we besteden daar aandacht aan. Ook is er begeleiding bij eventuele angst voor of tijdens de ingreep. Altijd wordt bij de intake een klein onderzoek van de balzak verricht. Kennismaking, voorlichting en onderzoek vooraf betalen zich uit in een betere kwaliteit van de sterilisatie. Mannen hebben vrij veel inspraak in wanneer de ingreep plaatsvindt. Desgewenst kan dit buiten kantoortijden, dus ’s avonds of in het weekend. Het zijn vooral zelfstandig werkende mannen die van deze service van “de vasman” gebruik maken.’ ‘We proberen ons naar de te steriliseren man te plooien. Dat lukt eigenlijk altijd wel,’ vult Jurriën aan. ‘Behandeling op korte termijn is mogelijk, wachtlijsten en wachttijden kennen we niet. Na de ingreep geef ik mijn 06-nummer mee. Wanneer er naderhand vragen of problemen mochten zijn, wil ik daar graag zelf over geïnformeerd worden om zo het juiste advies te kunnen geven. Ook dat is service die we bieden. Gelukkig word ik maar zelden gebeld. Meer bieden voor lagere kosten dan in het ziekenhuis, dat is waar “de vasman” zich sterk voor maakt. Een vasectomie kost € 327,50 en bij dat bedrag zijn het intakegesprek en de eventuele telefonisch nazorg inbegrepen.’

TABOE

‘Alhoewel er nog steeds niet heel openlijk over sterilisatie wordt gesproken, zien we dat steeds meer (echt) paren met een voltooide gezinssamenstelling kiezen voor deze zeer betrouwbare manier van anticonceptie,’ vertelt Marion. ‘De ingreep zelf is redelijk eenvoudig en wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Het principe van de ingreep is dat er een onderbreking wordt gemaakt in de beide zaadleiders, doordat er 1-2 cm van de beide zaadleiders verwijderd wordt. Hierdoor is het niet meer mogelijk dat zaadcellen via het sperma het lichaam kunnen verlaten. Bevruchting en zwangerschap worden zo onmogelijk gemaakt.’ ‘De Nederlandse man is behoorlijk geëmancipeerd en we zien dat terug in de keuze van deze definitieve anticonceptie,’ vult Jurriën aan. ‘Hij wil graag iets “terug doen” voor zijn partner die de kinderen tenslotte al op de wereld heeft gezet. Vasectomie is één van de meest betrouwbare vormen van anticonceptie. Sterilisatie bij mannen is bovendien een stuk eenvou-

diger dan bij vrouwen. De ingreep zelf duurt ongeveer een half uur en de dag erna kan een man in bijna alle gevallen weer gewoon aan het werk. Complicaties zie ik gelukkig maar hoogst zelden en dat maakt dat de beslissing voor een vasectomie een logische keuze is.’

SAMENWERKING

Momenteel krijgt Jurriën steeds vaker patiënten doorverwezen via collega-huisartsen. Jurriën: ‘Naast dat veel mannen zelf hun weg naar ons vinden, informeren wij huisartsen en ook verloskundigen dat deze behandeling door ons als gespecialiseerd team kan worden uitgevoerd. Substitutie van de zorg, het verplaatsen van ingrepen zoals de vasectomie vanuit het ziekenhuis naar de huisarts, is een onderwerp waar op beleidsniveau veel over gesproken wordt. De werkwijze van “de vasman” is vernieuwend en past goed in de zorgontwikkelingen van deze tijd. Zorgkosten kunnen op deze manier gedrukt worden, omdat een behandeling in de 1e lijn, door de huisarts, goedkoper is dan in een ziekenhuis. Hier is uiteindelijk iedereen bij gebaat.’ ‘Je ziet dat steeds meer ingrepen buiten het ziekenhuis uitgevoerd kunnen worden,’ vult Marion aan. ‘Dit komt uiteindelijk ten goede aan de patiënt, die meer gemak ervaart en kan rekenen op deskundigheid en hoge kwaliteit door jarenlange ervaring in het vak. We hopen dan ook dat in de toekomst de samenwerking tussen huisartsen onderling steeds meer toe zal nemen!’

TROTS

Naast hun werkzaamheden voor “de vasman” werken Jurriën en Marion allebei nog parttime als respectievelijk waarnemend huisarts en praktijkondersteuner. We vinden het belangrijk om onszelf te blijven ontwikkelen,’ vertelt Jurriën. ‘Daarnaast vind ik het werk als huisarts gewoon ontzettend leuk, vandaar dat ik dit in de toekomst zeker wil blijven doen. Wel hopen we allebei dat onze eigen praktijk in de toekomst zal groeien en we steeds vaker en meer mannen kunnen behandelen. Met “de vasman” is voor ons een grote droom uitgekomen!’ ‘Ik ben heel trots op het feit dat onze praktijk zo goed loopt,’ vult Marion aan. ‘We krijgen allebei ontzettend veel energie van het werk en zijn als team heel goed op elkaar ingespeeld, wat veel vertrouwen wekt bij de patiënten. Daarnaast krijgen we erg veel positieve reacties. En dat is uiteindelijk ook ons doel: dat de patiënt met tevredenheid op de behandeling terug kijkt!’

WWW.DEVASMAN.NL GERARD PHILIPSLAAN 143A | EINDHOVEN LANGESTRAAT 38 | WIJK EN AALBURG TEL: 06-53116763

11


ZORGMOTIEF

STICHTING WIJEINDHOVEN:

MET VEEL VERTROUWEN GAAN WE 2016 IN! Op 23 juni 2015 kreeg WIJeindhoven, het nieuwe sociale beleid van onze stad, officieel vorm in de oprichting van een eigen stichting. Samen met een team van medewerkers werd er de afgelopen periode hard gewerkt om de visie van WIJeindhoven, waarin wordt uitgegaan van de eigen kracht en talenten van bewoners, tot uiting te brengen. Ook voor het komende jaar staan er verschillende activiteiten op de agenda om de koers van WIJeindhoven verder vorm te geven. Bestuurder Jeanny van den Berg: ‘Uiteindelijk moet WIJeindhoven van de hele stad worden en niet alleen door de stich­ ting, maar vooral ook door de bewoners zelf gedragen worden. Dan pas is onze missie geslaagd!’

12


ZORGMOTIEF

‘Gemeenten werden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen, ook wel decentralisaties genoemd,’ legt Jeanny uit. ‘Een deel van deze taken gaat WIJeindhoven uitvoeren. Eind 2012 kreeg WIJeindhoven, toen nog onderdeel van de gemeentelijke organisatie, voor het eerst vorm in de wijken Gestel en Tongelre-centrum. Vanuit 21 moederorganisaties werden verschillende medewerkers gedetacheerd die in de wijken aan de slag gingen met het nieuwe sociale beleid. Vervolgens is WIJeindhoven ook over de overige acht wijken uitgerold en zijn er tien krachtige “WIJteams” samengesteld die onafhankelijk van elkaar te werk gaan. In de zomer van 2015 is WIJeindhoven een stichting geworden, los van de gemeente. Binnen de stichting is gekeken hoe we de taken van de gemeente en nieuwe manier van ondersteuning op een zo goed mogelijke wijze konden invullen. De bevindingen hebben we vastgelegd in de strategie voor 2016, waarin we ons richten op vier hoofdactiviteiten: het verder op orde krijgen van de eigen organisatie, het integreren van WIJeindhoven in de wijken, het invullen van het werkgeverschap binnen de stichting en de verdere ontvlechting van de gemeentelijke organisatie.’ NIEUW SOCIAAL BELEID ‘Bij de oprichting is afgesproken dat WIJeindhoven binnen drie jaar uitgroeit naar 100% taakvolwassenheid,’ aldus Jeanny. ‘Omdat WIJeindhoven twee jaar onderdeel is geweest van de gemeente, is 2016 het laatste jaar waarin deze afspraak waargemaakt moet worden. Vandaar dat we ons richten op het optimaliseren van de teams en onze vakkennis en daarnaast op het verder vormgeven van het nieuwe sociale beleid. Hierin is het accent op “zorgen” verschoven naar “ondersteunen”. We gaan allereerst uit van de eigen kracht van bewoners, met als achterliggende gedachte dat het mensen veel meer oplevert wanneer zij zelf (weer) de regie krijgen over hun leven. Daarnaast kijken we wat het sociale netwerk van een bewoner kan betekenen en hoe de bewoner zelf uiteindelijk iets terug kan doen voor de wijk. De nieuwe aanpak is niet alleen een omslag voor bewoners, maar ook voor medewerkers, ook wel “generalisten” genaamd. Het vraagt van hen dat ze breed georiënteerd zijn, voldoende kennis in hun rugzakje hebben, maar vooral ook dat ze dicht bij de bewoners staan en goede contacten op kunnen bouwen. Als stichting is het onze taak om medewerkers hier zo goed mogelijk bij te ondersteunen, zo nodig kennis bij te brengen en ze ook de ruimte te geven om te reflecteren en te groeien. Want alleen dan kunnen we daadwerkelijk de sociale basis in de wijken versterken. Dit vraagt nog wel het een en ander en kunnen we ook niet alleen, vandaar dat we actief de samenwerking opzoeken met alle partners in de stad.’ INTEGREREN ‘Daarnaast willen we WIJeindhoven verder integreren in de wijken, zodat het echt van de bewoners zelf wordt. Momenteel doen zo’n 12.000 huishoudens beroep op de ondersteuning van WIJeindhoven. Als in de eerste helft van volgend jaar ook een aantal gemeentelijke taken zijn overgedragen, zullen dat zo’n 25.000 huishoudens zijn. En hoewel we bezig zijn om de verschillende teams te versterken met nieuwe krachten, is het uiteindelijke de bedoeling dat steeds meer taken door bewoners zelf opgepakt worden en er dus minder ondersteuning nodig is. Hiervoor proberen we bewoners actief te betrekken bij WIJeindhoven. Zo heeft iedere wijk een bewonerspanel en is er stedelijk een klankbordgroep, waarin

bewoners meedenken en zelf ideeën aandragen. Daarnaast zijn bewoners bijvoorbeeld ook betrokken bij sollicitatieprocedures van nieuwe medewerkers. Zij kunnen als geen ander aangeven waar zij behoefte aan hebben en of een persoon past binnen het team en de wijk. Zelf heb ik bijvoorbeeld ook een sollicitatieprocedure gehad, waarbij bewoners aanwezig waren. Je merkt dat door deze medezeggenschap bewoners meer voeling krijgen bij WIJeindhoven en het gaat leven binnen de stad. En dat is onze uiteindelijke missie!’ DUURZAAM WERKGEVERSCHAP ‘Met de oprichting van de stichting WIJeindhoven afgelopen zomer, hadden we zo’n 300 medewerkers die vanuit verschillende moederorganisatie gedetacheerd waren. Deze medewerkers zijn afgelopen periode grotendeels in dienst gekomen van de stichting. Hiervoor moet natuurlijk een goed werkgeversmodel worden ontwikkeld, waarin we ons focussen op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en waardoor ze met veel plezier aan de slag gaan én blijven. Dit doen we onder andere door het zo veel mogelijk betrekken van medewerkers bij de ontwikkeling van de stichting en daarnaast door het creëren van een goede balans tussen werk en privé. De visie van WIJeindhoven, waarin we uitgaan van de eigen kracht en talenten van bewoners, komt dus ook terug in ons eigen werkgeversmodel.’ ONTVLECHTING GEMEENTE ‘Het laatste onderdeel in onze strategie, is de ontvlechting van de gemeentelijke organisatie, waar dit een meerwaarde heeft. In 2016 willen we meer zichtbaar krijgen op welke vlakken we uit elkaar gaan en waar we de verbintenis blijven houden, als samenwerkingspartners. Onlangs hebben we de eerste stappen gezet in dit proces, door een eigen locatie te openen op het inspirerende Strijp-S en waardoor dus fysieke afstand is gecreëerd. Dit helpt ons om echt een eigen stichting te vormen.’ TROTS ‘Over vijf jaar hoop ik dat de werkwijze van WIJeindhoven echt van de stad zelf is geworden. Als bestuurder geloof ik er in dat WIJeindhoven actief bijdraagt aan een leefbaardere en socialere stad, waarin we er voor elkaar zijn. Ik ben er trots op dat Eindhoven de stap heeft genomen om hiervoor een zelfstandige stichting in het leven te roepen en ik heb ontzettend veel zin om de koers in de toekomst verder vorm te geven. Ik geloof dat we, samen met alle medewerkers, instanties en in de eerste plaats natuurlijk bewoners, er voor kunnen zorgen dat de sociale basis in de wijken daadwerkelijk versterkt wordt. Ik ga met veel vertrouwen 2016 in!’

WIL JE MEER WETEN OVER WIJEINDHOVEN KIJK DAN OP WIJEINDHOVEN.NL

13


ZORGMOTIEF

REVALIDEREN IN EEN WARM HUIS Na een periode van ziekenhuisopname wil je natuurlijk zo snel mogelijk revalideren, in een omgeving waar je je prettig voelt en je alle begeleiding krijgt rondom een goed herstel. Binnen Dommelhoef heeft Archipel een Centrum voor Revalidatie opgezet, dat gericht is op het weer zo zelfstandig mogelijk laten functioneren van cliĂŤnten.

14


ZORGMOTIEF

De revalidatieperiode stopt pas als iemands leven echt verbeterd is en hij of zij weer met een zeker gevoel naar huis kan.

Wat heeft iemand nodig om na een ziekenhuisopname zo snel mogelijk weer naar de eigen thuissituatie te kunnen? Deze vraag vormt het uitgangspunt van het Centrum voor Revalidatie binnen Dommelhoef. Manager Zorg Annemiek Jongeneelen: ‘Het Centrum voor Revalidatie is met name gespecialiseerd in geriatrische revalidatie. Deze revalidatie richt zich met name op oudere mensen, die vaak kwetsbaar(der) zijn en bij wie vaker meerdere ziektebeelden tegelijkertijd spelen. Zij revalideren vanwege bijvoorbeeld een hersenbloeding, herseninfarct, een amputatie of een nieuwe knie of heup. Daarnaast zijn we ook direct toegankelijk voor cliënten die niet in het centrum opgenomen hoeven te worden en hebben we specialistische zorg bijvoorbeeld op het gebied van CVA, COPD, Amputatie, Oedeemtherapie en Parkinson. Het tempo en de intensiteit van de revalidatie zijn hierbij aangepast op de situatie van de cliënt. Vaak hebben cliënten die hier komen te maken gehad met gebeurtenissen die hun leven op de kop hebben gezet. Revalideren valt dan rauw op je dak. Niet alleen voor de cliënten zelf, maar ook voor betrokkenen, zoals familieleden en mantelzorgers. Daarom hebben we een cliëntadviseur die samen met de cliënt en diens naaste omgeving kijkt wat er allemaal moet gebeuren. De wens van de cliënt staat hierbij centraal. We kijken wat nodig is om ervoor te zorgen dat iemand weer goed kan functioneren in de thuissituatie en wat de cliënt en de naaste omgeving hier zelf in kan betekenen. Hierbij stopt de revalidatieperiode pas als iemands leven echt verbeterd is en hij of zij weer met een zeker gevoel naar huis kan.’

HARD WERKEN

Belangrijk vertrekpunt bij de zorg in het Centrum voor Revalidatie, is dat mensen zo veel mogelijk hun zelfstandigheid terug kunnen krijgen. Hierin ligt ook een belangrijke taak weggelegd voor de cliënten zelf, die hard moeten werken aan hun herstel. ‘Wij kijken wat iemand nog kan en vragen wat de wens voor de toekomst is,’ aldus Annemiek. ‘Soms is er helemaal niet zoveel nodig om weer zelfstandig te functioneren, bijvoorbeeld als er thuis al een mantelzorger aanwezig is. In andere gevallen moet er meer zorg geregeld worden. Het belangrijkste is dat de cliënten begrijpen dat ze zelf ook hard moeten werken aan hun revalidatie, zodat ze weer de eigen regie terug krijgen over hun leven. Want dat leidt tot een sneller en beter herstel!’ Yvonne Peters, Mevrouw Brouwers

15


ZORGMOTIEF

16


ZORGMOTIEF

Mevrouw Brouwers

THUISGEVOEL

Eén van de cliënten binnen het Centrum voor Revalidatie, is mevrouw Brouwers. Nadat ze afgelopen juni een TIA kreeg, kwam ze in Dommelhoef om te revalideren. ‘Ik was aan het bridgen en merkte opeens dat ik moeite had met mijn spraak,’ aldus mevrouw Brouwers. ‘Toen ik in de taxi terug zat, vielen mijn benen en armen ook af en toe uit. Gelukkig was ik op weg naar mijn zoon, die mij direct naar het ziekenhuis bracht. Na een korte ziekenhuisopname bleek dat ik moest revalideren om weer kracht en conditie op te bouwen. Hiervoor heb ik vijf weken in Dommelhoef gewoond. Deze nieuwe situatie was even wennen, maar gelukkig voelde ik me al snel thuis in het centrum.’

LEVEN OPPAKKEN

‘Wat ik erg prettig vond aan de behandeling binnen het Centrum voor Revalidatie, was dat alles in het teken staat van het revalideren. Al vanaf het moment dat je opstaat, tot het moment dat je weer gaat slapen, wordt iedere situatie aangegrepen als oefenmoment. Hierdoor kon ik snel weer zelfstandig functioneren. Daarnaast heb ik erg veel gehad aan de fysiotherapie. Naast verschillende kracht – en conditietrainingen oefende ik samen met een fysiotherapeut hoe ik weer zelfstandig op kan staan na een val. Door de TIA heb ik namelijk evenwichtproblemen gekregen, waardoor ik een aantal keer lelijk ten val ben gekomen. Na verloop van tijd kon de fysiotherapie worden afgebouwd en mocht ik ook weer thuis gaan wonen. Hier heb ik, met behulp van de zorg van mijn drie kinderen, mijn oude leven weer zo goed als volledig op kunnen pakken.’ ‘Voor veel mensen is het terugkeren in de thuissituatie een grote overgang, omdat ze dan weer alles zelfstandig moeten doen,’ vult fysiotherapeut Yvonne Peters aan. ‘Vandaar dat we verschillende diensten bieden, waardoor cliënten na ontslag toch nog de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Dit kan zijn op de dagbehandeling, waar cliënten een volledig dagprogramma krijgen. Daarnaast bieden we ambulante zorg, waarbij de cliënt

Yvonne Peters

naar Dommelhoef komt om aan de doelen te werken waar meerdere disciplines bij betrokken zijn. Of ze krijgen extramurale zorg, zoals mevrouw Brouwers, die alleen nog twee keer per week naar Dommelhoef komt voor fysiotherapie.’

ZEKERDER

Voor iedere fysiotherapieafspraak komt mevrouw Brouwers gelopen vanaf haar huis, enkele minuten vanaf Dommelhoef. Vervolgens werkt ze samen met Yvonne aan verschillende oefeningen om haar kracht en conditie op peil te houden. ‘Ik merk dat ik door de fysiotherapie minder stijf ben,’ vertelt mevrouw Brouwers. ‘Daarnaast voel ik me zekerder, één van de belangrijkste doelen die ik wilde behalen. Samen met de hulp van mijn kinderen en de extramurale zorg kan ik weer prettig zelfstandig leven!’ Yvonne: ‘Ik denk dat de kracht van onze behandelingen zit in de interdisciplinaire aanpak. We werken met een team van specialisten, bestaande uit onder andere een arts, verzorgende, psycholoog, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut en logopedist. We hebben korte lijntjes met elkaar, waardoor we snel kunnen schakelen en op situaties in kunnen spelen. Hierdoor werken we, samen met de cliënt, aan een snel en goed herstel. Het verhaal van mevrouw Brouwers is hier een mooi voorbeeld van!’

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.ARCHIPELZORGGROEP.NL TEL: 040 264 64 64

17


ZORGMOTIEF

HET NIEUWE LUMENS: MEEDOEN WERKT!

De Eindhovense welzijnsorganisatie Lumens Groep presenteerde begin december haar nieuwe koers. Hierin gaat Lumens Groep verder onder de naam “Lumens”, met een nieuwe huisstijl en een verscherpte focus op jeugd en buurten. Bestuurder Jos van Nunen: ‘We gaan weer terug naar onze oorspronkelijke rol: het zijn van inspirator. Als bruisende organisatie willen we mensen inspireren om hun passie te ontdekken, talenten te ontwikkelen en kansen te creëren en te benutten. Zodat ze (weer) mee kunnen doen in de maatschappij, want dat werkt!’

18


ZORGMOTIEF

Jos van Nunen: ‘Als Lumens bieden we mensen inzicht en uitzicht op een zelfstandig en betekenisvol bestaan. Dit doen we volgens onze filosofie van Inspireren Leren Werken (ILW), waarin we mensen op een motiverende wijze aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid.’

‘De afgelopen jaren hebben we heel veel geïnvesteerd in de eigen organisatie en het ontwikkelen van een nieuwe, toekomstgerichte koers,’ aldus Jos. ‘Als Lumens Groep waren we een hele brede welzijnsorganisatie, die voor en met allerlei partijen en doelgroepen in de samenleving werkte. In de nieuwe weg die we hebben ingeslagen hebben we een duidelijke focus gekozen: jeugd en buurten. Hiervoor zetten we al onze kennis en kunde in om dé specialist te vormen voor vraagstukken rondom deze twee doelgroepen. Daarnaast past de nieuwe koers mooi in de politieke en maatschappelijke verschuivingen die de afgelopen jaren in het sociaal domein hebben plaatsgevonden. Ook wij hebben vanwege de transitie een aantal taken overgedragen aan de gemeente en andere partijen, waarbij van de 750 medewerkers er zo’n 350 naar andere organisaties gingen. Dat dit niet per se negatief hoeft uit te pakken, blijkt uit de ontwikkeling van de nieuwe positionering, waarin we transformeren van hulpverlener en probleemeigenaar naar inspirator en sociaal ondernemer. Een nieuw uitgangspunt waarmee we bewoners, het bedrijfsleven en andere partners stimuleren om het heft in eigen handen te nemen. Dit zorgt automatisch ook voor een nieuw toekomstperspectief, waarin zelfstandigheid, eigen regie en duurzaamheid centraal staan en waarvoor we, wanneer nodig, mensen graag een duwtje in de rug geven.’

Dynamo Jeugdwerk in de Wijk, Inspiratie-leer-werkbedrijf, Thuis in je buurt, Platform actieve bewoners en Ondersteuning maatschappelijk vastgoed. Concepten waarin al onze projecten en diensten uitstekend tot hun recht komen.’

SAMEN

Momenteel is Lumens hard aan het werk om de nieuwe koers tot uitvoering te brengen. ‘Het is tijd om ons als het nieuwe Lumens te bewijzen,’ aldus een enthousiaste Jos. ‘Hier heb ik het volste vertrouwen in. De reacties van zowel medewerkers als partners, opdrachtgevers en bewoners zijn louter positief. Medewerkers gaven aan trots te zijn te werken bij een organisatie die het voortouw neemt en durft te investeren in de toekomst. En die bovendien anderen inspireert. Ook vanuit opdrachtgevers krijgen we positieve geluiden te horen. We hopen dan ook in de toekomst meer partijen aan te trekken die met ons willen samenwerken en geloven in onze filosofie. Als bestuurder streef ik er naar een mooie rol te mogen vervullen in het overbrengen hiervan, door zelf een inspirator te zijn voor medewerkers, bewoners, partners en opdrachtgevers. Zodat we gezamenlijk de schouders kunnen zetten onder het creëren van kansen voor jeugd en buurten. Want meedoen werkt!’

INSPIREREN LEREN WERKEN

Bij de nieuwe koers hoort ook een nieuwe aanpak. Jos: ‘Als Lumens bieden we mensen inzicht en uitzicht op een zelfstandig en betekenisvol bestaan. Dit doen we volgens onze filosofie van Inspireren Leren Werken (ILW), waarin we mensen op een motiverende wijze aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Ze raken eerst geïnspireerd en ontdekken zo hun passie. Dit kan bijvoorbeeld bij één van onze werkervarings- of leerwerkplekken, zoals Dynamo, speelpark De Splinter of een wijkcentrum. De inspiratie en passie zetten ze om in kennis en vaardigheden, waarmee ze beschikken over een basis om een zelfstandig werkzaam bestaan op te bouwen als werknemer, ondernemer of wellicht vrijwilliger. Hiervoor creëren wij kansen via negen eigentijdse concepten: Aan het werk met Dynamo Jeugdwerk, Dynamo Jeugdwerk Academy, Dynamo Jeugdwerk Events & Fans, Dynamo Jeugdwerk op School,

MEER INFORMATIE: WWW.LUMENSWERKT.NL (040) 219 33 44

19


ZORGMOTIEF

BETROKKENHEID EN PERSOONLIJKE AANDACHT IN BORSTCENTRUM MÁXIMA Bij het bevolkingsonderzoek net na haar vijftigste was er nog niets aan de hand. Maar na een half jaartje veranderde dat bij Francie van den Heuvel (57). “Hoewel ik geen fanatiek onderzoeker was meende ik toch iets te voelen. Eerst stak ik mijn hoofd nog even in het zand, maar op aandringen van mijn schoonzus die zelf ook borstkanker had, heb ik na een week toch een afspraak gemaakt bij de huisarts.”

Snel zekerheid

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in de westerse wereld. Eén op de acht à negen vrouwen krijgt het ooit in haar leven, in Nederland zijn dit jaarlijks circa 16.000 vrouwen. Máxima Medisch Centrum heeft met Borstcentrum Máxima het grootste centrum voor borstkanker van de regio Eindhoven, waar persoonlijke aandacht centraal staat. Een team van onder andere internist-oncologen, chirurgen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen werkt in Borstcentrum Máxima intensief samen. Binnen twee werkdagen kunt u terecht voor alle onderzoeken en diagnostiek. Deze vinden op één dagdeel plaats. Zo heeft u snel zekerheid.

Boek brengt gevolgen borstsparende operaties in beeld

Een borstsparende operatie, gevolgd door bestraling, is de laatste jaren een veelgebruikte behandeling. De tumor wordt daarbij grondig verwijderd, tegelijk moet de borst er zo mooi mogelijk uit blijven zien. Ondanks het behoud van de borst kan deze als gevolg van de operatie en bestraling gaan vervormen. Om patiënten hierop voor te bereiden ontwikkelde Borstcentrum Máxima een fotoboek voor én door patiënten. Francie van den Heuvel ontving onlangs het eerste exemplaar uit handen van verpleegkundig specialist en casemanager Angelique Brands. Francie: “Ook al is iedere patiënt anders, het boek biedt houvast als je een wereld instapt die totaal vreemd voor je is.”

20


ZORGMOTIEF

Wist u dat? • Niet alleen patiënten zelf, ook kinderen krijgen veel te verwerken als hun ouder borstkanker heeft. Borstcentrum Máxima helpt daarom haar patiënten ook op weg bij de begeleiding van hun kinderen. • Tijdens uw gehele traject heeft u in Borstcentrum Máxima één aanspreekpunt. Met al uw vragen of onzekerheden over uw ziekte en behandelingen kunt u bij uw casemanager (ver­pleegkundig specialist) terecht.

“Ik zat op vrijdag bij de huisarts. Na zijn onderzoek heeft hij meteen naar het Borstcentrum in Máxima Medisch Centrum gebeld. De dinsdag erna kon ik er al terecht, toen nog in het oude gebouw. Daar werden alle benodigde onderzoeken achter elkaar gedaan.” Francie kreeg meteen dezelfde middag te horen dat er iets niet goed was. Francie: “Ik had ervoor gekozen om alleen naar die eerste onderzoeken te gaan omdat ik niet verwachtte op dat moment al een uitslag te krijgen. Na dat bericht ben ik op m’n fiets terug gegaan naar mijn werk. Onderweg ben ik op een bankje in het park gaan zitten. Ik ben heel nuchter, maar moest het wel even verwerken. De donderdag erna was ook de uitslag van de biopsie bekend en ging mijn man met me mee. Daar kreeg ik de diagnose borstkanker, met bijbehorend behandelplan. Het feit lag er, zitten jammeren zit gelukkig niet in mijn aard dus hup, met je neus vooruit dan maar.”

VEEL GELACHEN

Francie krijgt een borstsparende operatie, 6 chemokuren en aansluitend nog 6 weken bestraling. Francie: “Ik kan niet anders zeggen dan dat de begeleiding heel prettig was. Niet alle informatie die je krijgt blijft in één keer hangen. Je krijgt bewust meerdere gesprekken ter voorbereiding op behandelingen. Bij een vervolggesprek moest ik vertellen wat ik allemaal nog wist van het eerdere gesprek. Zo kon mijn arts heel plezierig inspelen op wat ik allemaal níet meer wist.” Francie kijkt ondanks alles positief terug op die intensieve periode. “Tijdens de chemokuren in het nieuwe Borstcentrum heb ik het gek genoeg vooral heel gezellig gehad. Mijn zus ging met me mee, samen met haar en andere patiënten en hun begeleiders hebben we veel gelachen. We dronken thee samen, er was eten voor ons. Het voelde er als één grote familie.”

DEZELFDE DAG TERECHT

Na de behandelingen is de nauwe band met de behandelaars van het Borstcentrum voor Francie gebleven. “De betrokkenheid en persoonlijke aandacht van het team is echt enorm. Als ik twijfel hoef ik maar te bellen en hup, ik kan er dezelfde dag nog terecht. En ook al moet je dan misschien weer door de molen, de mensen van het Borstcentrum doen er alles aan om alles tot de bodem uit te zoeken. Nu na vijf jaar voelt het als ik voor controle ga nog steeds als ‘mijn’ Borstcentrum. Dat is echt heel prettig”.

MEER WETEN? BORSTCENTRUM.MMC.NL | (040) 888 61 50 Verpleegkundig specialist Angelique Brands en Francie van den Heuvel bladeren door het boek ‘Kijk op borsten’ (foto Charlotte Grips)

21


ZORGMOTIEF

EEN WINKEL VOOR JE VOETEN

IN DE BREEDSTE ZIN DES WOORD

IN SCHOENEN IS DE VOETWINKEL TOONAANGEVEND. NIET ALLEEN IN DESIGN, KLEUR EN MATERIALEN. MAAR NOG MEER IN DE DIVERSITEITEN VAN LEESTEN. WE BEGINNEN EERST MET HET METEN VAN UW VOETEN, KIJKEN NAAR DE STAND EN LUISTEREN NAAR UW VERHAAL.

22


ZORGMOTIEF

Je koopt schoenen vaak met een bepaald doel, bijvoorbeeld wandelen, werk, uitgaan. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat ze vooral “lekker zitten� en de schoenen bij je voeten passen. De diversiteit aan leesten kan in breedte behoorlijk verschillen: van smal tot breed, van lekker stevig tot heel soepel en zacht en van klein tot groot. Daarnaast is iedereen verschillend in bouw, gewicht en heeft behoefte aan een andere ondersteuning van de voeten. Iemand met een pijnlijke voorvoet (ongeacht de oorzaak) loopt bijvoorbeeld lekkerder op een schoen die extra comfort biedt. Voor perfect zittende schoenen, een optimale voetverzorging, maar ook voor de soms medisch noodzakelijke zorg bent u bij ons op het juiste adres. Wij bieden voetzorg zoals die door de praktijkondersteuner geadviseerd wordt, bijvoorbeeld als u diabetes of een andere chronische ziekte heeft. Deze voetzorg wordt dan rechtstreeks gedeclareerd bij de verzekering en/of zorg groep. Tevens kan onze podoloog een steun- of een comfortzool aanmeten. Een comfortzool werkt hierbij drukverlagend en moet vooral comfortabel zijn, terwijl een steunzool juist corrigerend werkt en/of steungevend. Steunzolen zitten in de aanvullende zorgverzekering en comfortzolen niet. Daarnaast hebben wij ook fijne kadobonnen, om iedereen die u lief is te verwennen. Maar ook als u het gewoon belangrijk vindt om uw voeten professioneel te laten onderhouden bent u welkom. Want laten we wel wezen, uw voeten dragen u in lengte van jaren overal naar toe, waar u maar wilt. Bovendien heeft De Voetwinkel een assortiment sokken van merino wol die heerlijk zacht voelen, van mooie kwaliteit zijn en vochtregulerend werken, waardoor geurtjes geen kans krijgen. Ook onze compressiekousen zijn van dit fijne materiaal gemaakt en nu in leuke designs te koop. De kousen zijn verkrijgbaar in twee druk-groepen 10-20 mgg en 20-30 mgg. Kom bij ons langs en wij voorzien u graag van passend advies.

En zo heeft ieder mens zijn eigen voetenwens.

DE VOETWINKEL | TARWELAAN 60 | 5632 KD EINDHOVEN (040) 844 64 52 | WWW.DEVOETWINKEL.NL

23


ZORGMOTIEF

Links chirurg dr. Grard Nieuwenhuijzen en rechts chirurg dr. Misha Luyer

Slokdarmkanker is één van de snelst groeiende vormen van kanker van de afgelopen jaren. De cijfers liegen er niet om: de afgelopen 15 jaar is het voorkomen verdrievoudigd en in Nederland wordt op dit moment jaarlijks bij zo’n 1800 personen slokdarmkanker vastgesteld, waarvan minder dan 25% de kans heeft op een volledige genezing. De behandeling van slokdarmkanker is daarnaast ingewikkeld en maar weinig ziekenhuizen zijn gekwalificeerd om deze uit te voeren. Het Catharina Kanker Instituut in Eindhoven is één van deze plekken. De afgelopen jaren heeft het instituut zich gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van alle stadia van slokdarmkanker. Ziekenhuizen uit heel Zuid-Oost Nederland verwijzen patiënten daarom ook door voor de ervaring en expertise van het instituut.

24


ZORGMOTIEF

GEDREVEN DOOR HET LEVEN

Edo Stouten: ‘Ik heb nog zo veel leuke plannen en dromen die ik wil verwezenlijken. Die wil ik absoluut nog waar gaan maken!’

‘Bij slokdarmkanker is er sprake van een kwaadaardige tumor in de slokdarm, de gespierde buis die de keelholte verbindt met de maag,’ legt chirurg Misha Luyer uit, die zich samen met collega Grard Nieuwenhuijzen heeft toegelegd op onderzoek en behandeling van slokdarmkanker. ‘De precieze oorzaak van slokdarmkanker is nog onduidelijk, maar er spelen vaak verschillende factoren een rol bij het ontstaan ervan, zoals roken, overmatig alcoholgebruik, ongezonde en eenzijdige voeding, overgewicht en het regelmatig en langdurig terugstromen van maagzuur in de slokdarm. Wanneer een huisarts of andere specialist denkt dat de kans bestaat dat een patiënt slokdarmkanker heeft, wordt deze doorverwezen naar het ziekenhuis voor een endoscopie en CT-scan. Hierdoor kan de diagnose wel of geen slokdarmkanker gesteld worden. Wanneer de diagnose slokdarmkanker gesteld wordt, wordt direct gekeken of de patiënt uitzaaiingen heeft. Wanneer dit het geval is, is er helaas geen operatie mogelijk en daarmee ook geen kans op volledige genezing. Er zijn dan alleen behandelingen om de kwaliteit van leven zo lang mogelijk te behouden. Wanneer de diagnose niet-uitgezaaide slokdarmkanker wordt gesteld, wordt samen met een multidisciplinair team van specialisten een behandelplan samengesteld, waar een operatie in de meeste gevallen onderdeel van uitmaakt.’

GEAVANCEERDE BEHANDELTECHNIEKEN

Edo Stouten

Misha en Grard leggen uit dat de behandeling van de slokdarmkanker sterk afhankelijk is van de plaats van de tumor en het stadium van de ziekte. Grard: ‘Vaak adviseren we een combinatiebehandeling, waarbij de patiënt eerst gedurende een periode bestraling en chemotherapie krijgt en daarna een ingreep plaatsvindt. Deze ingreep is een technisch uitdagende operatie en zeker niet zonder risico. Er zijn veel verschillende momenten waarbij beslissingen genomen moeten worden en ook de duur van de operatie, vier á vijf uur, is vrij lang. Vandaar dat Misha en ik de operatie altijd met z’n tweeën uitvoeren. Sinds enkele jaren werken wij met een nieuwe geavanceerde techniek, waarbij we via een kijkoperatie in de buik- en borstholte de tumor verwijderen. Deze operatie geeft veel minder risico op complicaties en minder klachten achteraf. De patiënt kan sneller herstellen en de kans op vernauwing in de slokdarm – waarvoor deze vaak opgerekt moest worden – is ook aanzienlijk gedaald. Als ziekenhuis lopen we voorop met deze behandeling en boeken we erg goede resultaten!’

VERSNELD HERSTELPROGRAMMA

Daarnaast is het Catharina Kanker Instituut recentelijk gestart met een versneld herstelprogramma, waarbij de patiënt na de operatie, zo snel mogelijk kan herstellen. Misha: ‘Voorheen moest een patiënt langer in het ziekenhuis verblijven om te herstellen en mocht deze pas na 5-7 dagen voorzichtig beginnen eten en drinken. De afgelopen jaren hebben Grard en ik ons bezig gehouden met onderzoek voor een sneller herstel van onze patiënten. Samen met andere ziekenhuizen in Nederland doen we momenteel een test met een versneld herstelprogramma. Er is ook interesse uit Zweden en Frankrijk om hieraan mee te werken. We merken dat veel patiënten baat hebben bij het programma en vaak sneller en beter hun leven op kunnen pakken. Dat is voor ons een mooie drijfveer om het versneld herstelprogramma verder te ontwikkelen.’

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Hoewel slokdarmkanker één van de snelst groeiende vormen van kanker is, zijn er de laatste tijd veel nieuwe ontwikkelingen die de kans op genezing doen toenemen. Misha: ‘Dankzij allerlei inspanningen, zoals de samenwerking met andere gespecialiseerde ziekenhuizen, hebben we enorme verbeteringen kunnen bewerkstelligen in onderzoek en behandeling van slokdarmkanker. De 5-jaars overlevingskans is de afgelopen jaren toegenomen van 35% naar 50%. Dat is een mooie vooruitgang. Daarnaast is het percentage dat binnen 30 dagen na de operatie overlijdt aan complicaties, gedaald van 20% naar onder de 4%. Artsen en ziekenhuizen in Zuid-Oost Nederland verwijzen daarom steeds vaker patiënten naar ons instituut. We verrichten nu veertig tot vijftig slokdarmoperaties per jaar. Daarnaast leiden we andere artsen uit binnen – en buitenland op om specifieke behandelingen van slokdarmkanker ook elders in de wereld te kunnen toepassen.’ Grard: ‘De positieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren motiveren ons des te meer om de behandelingen te verbeteren. Nog niet zo lang geleden was het bijvoorbeeld ondenkbaar dat een complexe ingreep voor slokdarmkanker via een kijk– operatie zou kunnen. Nu kunnen we hierdoor steeds meer patiënten helpen. Hoewel er nog veel winst te behalen is op het gebied van slokdarmkanker, blijven we vooruit kijken, gedreven door het leven!’

25


ZORGMOTIEF

26


ZORGMOTIEF

“IN GOEDE HANDEN”

Eén van de patiënten die binnen het Catharina Kanker Instituut werd behandeld, is Edo Stouten. Ondanks een gezonde levensstijl en topconditie werd bij hem enkele jaren geleden een agressieve vorm van slokdarmkanker vastgesteld. ‘Ik ben altijd heel actief en gezond geweest, genoot met volle teugen van het leven,’ aldus Edo. ‘De slokdarmkanker kwam dan ook als donderslag bij heldere hemel. Ondanks alle angst en onzekerheden heb ik meteen mijn schouders onder het behandeltraject gezet. Dit ga ik overwinnen!’

BEHANDELING

‘Een kennis van mij had toevallig een jaar eerder slokdarmkanker gekregen,’ gaat Edo verder. ‘Ik weet nog dat hij mij vertelde dat tijdens het eten van vlees dit leek te “blokkeren” in zijn slokdarm. Een jaar later ontdekte ik bij mij hetzelfde. Dit was voor mij meteen een teken dat het niet goed zat. Daarnaast had ik veel last van opkomend maagzuur en reflux klachten, wat waarschijnlijk de oorzaak van de kanker is geweest. Tijdens een gastroscopie werd slokdarmkanker vastgesteld in een agressieve vorm, gelukkig zonder uitzaaiingen waardoor ik geopereerd kon worden. Voorafgaand aan de ingreep heb ik vijf weken chemotherapie en radiotherapie gehad, met als doel de tumor te verkleinen. Helaas bleek hierna dat de tumor onveranderd was gebleven, een enorme teleurstelling. Om de ingreep die volgde zo goed mogelijk in te gaan, ben ik hard gaan trainen om mijn conditie nog meer te verbeteren. Op die manier ging ik extra fit de operatie in, die gelukkig voorspoedig verliep en waardoor de tumor succesvol verwijderd werd. Daarnaast deed ik mee aan het versneld herstelprogramma, waardoor ik sneller mocht eten en drinken en eerder naar huis kon. Dit heeft er voor gezorgd dat ik snel mijn leven weer op kon pakken, zonder veel complicaties.’

VERTROUWEN

‘Inmiddels ben ik zo’n 1,5 jaar kankervrij. Hoewel het gelukkig goed met me gaat, voel ik nog altijd de angst en onzekerheid dat de kanker terug kan komen. Gelukkig ben ik van nature positief ingesteld en heb ik het leven van alledag weer op kunnen pakken. Daarnaast ben ik in goede handen bij het Catharina Kanker Instituut. Ik ben erg blij dat ik hier ben behandeld, alle medewerkers zijn ontzettend gastvrij en de artsen zijn uitstekende specialisten. Dit zorgt er mede voor dat ik steeds meer vertrouwen krijg in de toekomst. Ik heb nog zo veel leuke plannen en dromen die ik wil verwezenlijken. Die wil ik absoluut nog waar gaan maken!’

VOOR MEER INFORMATIE: CATHARINA ZIEKENHUIS | TELEFOON 040 – 239 66 00 WWW.CATHARINAZIEKENHUIS.NL/CATHARINAKANKERINSTITUUT

27


ZORGMOTIEF

SAMEN STAPPEN ZETTEN IN DE GOEDE RICHTING

28

Ank Broeders (links) en Sylvie van der Heijden.


ZORGMOTIEF

Met de transitie in de zorg en de oprichting van stichting WIJeindhoven afgelopen zomer, is er behoorlijk wat veranderd op het gebied van zorg en welzijn. Momenteel worden de eerste stappen gezet naar een nieuwe vorm van ondersteuning, die beter aansluit bij inwoners die dat nodig hebben in Eindhoven. Samen met zorgaanbieders, (sociale) instanties en andere maatschappelijke partijen kijkt WIJeindhoven naar nieuwe mogelijkheden en initiatieven om de zorg en het welzijn in de stad te verbeteren. Wat is hierin de aanpak van WIJeindhoven? In een gesprek met Sylvie van der Heijden, inhoudsdeskundige voor de sociale basis en Ank Broeders, teamleider van een WIJteam, vertellen zij over de nieuwe invulling van samenwerking met haar netwerk van partners. ‘Het afgelopen jaar stond zowel voor zorgontvangers als zorgaanbieders in het teken van een grote omslag,’ vertelt Sylvie van der Heijden. ‘De hulpverlening zoals wij die jarenlang kenden maakte plaats voor een nieuwe vorm van ondersteuning, waarbij een aantal belangrijke taken bij de gemeente kwamen te liggen. Deze taken gaat stichting WIJeindhoven uitvoeren. Deze stichting heeft als doel om huishoudens te ondersteunen, de leefbaarheid binnen de wijk te vergroten en de participatie van inwoners te bevorderen, met de focus op duurzaamheid en eigen regie. Hiervoor heeft iedere wijk een eigen “WIJteam” die onafhankelijk van elkaar functioneren en kijken of en waarbij inwoners (tijdelijke) ondersteuning nodig hebben. Als WIJeindhoven hebben we de afgelopen periode ondervonden hoe belangrijk de samenwerking met organisaties, diensten en voorzieningen binnen de wijk hierbij is. Momenteel focussen we daarom op het verbeteren van deze samenwerking binnen de verschillende wijken.’ DRIEHOEK Zoals de samenwerking tussen generalisten, huisartsen en wijkverpleegkundigen. ‘Deze driehoek is van wezenlijk belang in een wijk,’ vertelt Sylvie. ‘Veel ondersteuningsvragen hebben zowel een zorg als welzijnscomponent, waarvoor het belangrijk is dat generalisten, huisartsen en wijkverpleegkundigen goed met elkaar samenwerken en elkaar kunnen vinden wanneer nodig. Deze drie partijen stellen bovendien de indicaties voor zorg en welzijnsvragen in een wijk. Hierin willen we graag één lijn trekken om zoveel mogelijk duidelijkheid voor inwoners te creëren. Ook hierin is een goede samenwerking dus essentieel, zodat we gezamenlijk een sterke basis vormen en inwoners de ondersteuning kunnen bieden die ze nodig hebben.’ WEDERZIJDS RESPECT Het verkennen van de samenwerking tussen generalisten, huisartsen en wijkverpleegkundigen gaat nog niet zonder slag of stoot ‘Er moet als het ware een nieuwe samenwerkingsvorm uitgevonden worden waarin ze elkaar (opnieuw) kunnen vinden’, aldus Sylvie. ‘Vandaar dat we met elkaar in gesprek zijn om te kijken waar behoeftes liggen en hoe dat het beste gefaciliteerd kan worden. We merken dat hier nog voordeel te behalen valt. We hebben de eerste stappen gezet. Een belangrijk aspect in deze samenwerking is wederzijds respect voor elkaar en de (nieuwe) taken die generalisten, huisartsen en wijkverpleegkundigen hebben. En dit vormt de basis om samen stappen te zetten naar een goede samenwerking!’ BEWEGING Een ander gebied waar momenteel hard gewerkt wordt aan het verbeteren van de samenwerking, is het basisonderwijs. ‘De afgelopen 10 jaar is er binnen de gemeente een beweging ingezet waarbij basisscholen onderdeel werden van een zogenaamd “spilcentrum”,’

vertelt Sylvie. ‘Dit is een samenwerkingsverband tussen de basisschool, een kinderopvang, consultatiebureau en jeugdgezondheidszorg. Tot voor kort had iedere basisschool/spilcentrum een eigen jeugd & gezinswerker. Met de komst van WIJeindhoven is deze functie onderdeel geworden van het takenpakket van een generalist van het WIJteam. De generalist is het vaste aanspreekpunt voor de scholen, maar niet iedere dag fysiek aanwezig. Dit is nieuw voor hun en zorgt enigszins voor weerstand vanuit de basisscholen/spilcentra. Om tot goede oplossingen te komen, zijn we afgelopen zomer met iedere school apart rond de tafel gaan zitten.’ ORIËNTATIETRAJECT ‘We zijn begonnen met het in kaart brengen van alle verwachtingen,’ vult Ank Broeders aan. ‘Dit hebben we vervolgens gebundeld, waardoor we konden concluderen dat de meeste weerstand terug te leiden was naar onduidelijke verwachtingen van elkaar. Daarnaast hebben we ook intern gekeken en samen met alle teamleiders onderzocht hoe de samenwerking momenteel verloopt en waar verbeterpunten liggen. Ook hebben we kritisch naar de rol van de generalist gekeken en “profielen” opgesteld waarin de taak en de focus van de generalist goed wordt beschreven. Dit zorgde voor veel meer duidelijkheid. De conclusies uit het “oriëntatietraject” dat we momenteel samen met de scholen doorlopen, zetten we om in een individueel afgestemd plan per school. In de zomer van 2016 gaan we dit plan evalueren en aanscherpen voor het jaar erop. We hopen zo veel gerichter en effectiever te werk te gaan.’ SLEUTEL TOT SUCCES ‘We kunnen in het algemeen wel stellen dat de nieuwe zorginrichting in eerste instantie onrust met zich mee heeft gebracht voor de scholen’ concludeert Sylvie. ‘Maar door kritisch te kijken naar ons eigen functioneren en gesprekken te voeren op individueel niveau, hebben we uiteindelijk een positieve beweging in gang gezet. Scholen hebben hun vertrouwen uitgesproken en dat is een mooie basis voor samenwerking. De uitdaging is nu om deze beweging vast te houden, in gesprek te blijven en goed naar elkaar te luisteren.’ Ank: ‘ We werken allemaal vanuit dezelfde gedachte en dat is een zo goed mogelijke ontwikkeling van het kind. Dat staat altijd centraal en is de sleutel tot succes. Ik geloof zeker in een geoliede samenwerking in de toekomst!’

WIL JE MEER WETEN OVER WIJEINDHOVEN KIJK DAN OP WIJEINDHOVEN.NL 29


ZORGMOTIEF

STACK JE MONEY 30


ZORGMOTIEF

Jongeren bewust maken van en inzicht geven in hun uitgavenpatroon. Met dit doel ontwikkelden de twee jonge ondernemers Miggs de Bruijn en Shaun Figaroa, in samenwerking met Dynamo Jeugdwerk van Lumens, het innovatieve project “Stack je Money”. Recentelijk toonde Gemeente Best het lef om het project als eerste uit te voeren en kreeg een twaalftal jongeren de kans om op een leuke manier om te leren gaan met geld.

WIL JE MEER WETEN OVER DYNAMO JEUGDWERK? KIJK DAN OP WWW.DYNAMOJEUGDWERK.NL

‘Het idee achter “Stack je Money” is ontstaan omdat Miggs en ik het onderwerp “geld”, waar toch een behoorlijk taboe op rust, beter bespreekbaar wilden maken onder jongeren,’ vertelt Shaun. ‘De reguliere voorlichting, zoals die wordt gegeven op scholen, bleek hiervoor niet altijd de beste methode, omdat de aanpak en benadering vaak ver van jongeren af staat. Daarnaast is het voor veel jongeren ook niet altijd gemakkelijk om het onderwerp thuis aan te snijden. Het gevolg hiervan is dat ze eerder onverstandige keuzes maken in hun uitgaven. Dat kan anders, dachten Miggs en ik. We ontwikkelden een concept waarbij jongeren door middel van eigen ervaring leren wat de betekenis van geld is, zich bewust worden van waaraan ze het besteden en hoe ze hun uitgavenpatroon zo aan kunnen passen dat ze betere keuzes maken en zelfs gaan sparen. Vervolgens hebben we dit samen met Dynamo Jeugdwerk, Rabobank Het Groene Woud Zuid, de Gemeente Best en JC Todo, die graag de uitdaging met ons aangingen, omgezet in een succesvol project met een eerste pilot in de gemeente Best.’ ‘De kracht van “Stack je Money” is dat Miggs en Shaun heel dicht bij de doelgroep staan,’ vult Boukje van der Zijden, projectleider bij Dynamo Jeugdwerk aan. ‘Zij zijn voorbeelden van twee jongeren die zelf helemaal vanaf de basis een carrière als ondernemer hebben opgebouwd. Miggs als succesvolle rapper en Shaun als eigenaar van platenlabel 040Records en een mediaproductiebedrijf. Met hun eigen achtergrond en verhaal weten zij jongeren als geen ander te inspireren en de boodschap op een bij de doelgroep passende wijze over te brengen.’

VAN 3 EURO 6 MAKEN

Best was de eerste gemeente die graag met het project aan de slag wilde. Er werden in totaal twaalf jongeren uit de gemeente geselecteerd die aan het “Stack je Money” project mochten deelnemen. ‘Deze jongeren kregen ieder €50,- met de boodschap dat ze daarmee mochten doen wat ze wilden,’ legt Shaun uit. ‘Voorwaarde hierbij was wel dat ze alle aankopen die ze van het bedrag deden bijhielden en bij de daarop volgende bijeenkomsten van “Stack je Money” aanwezig waren. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we vervolgens in groepsverband de verschillende uitgaven van de deelnemende jongeren geanalyseerd. Hieruit bleek dat bijna iedereen de €50,- had besteed aan kleine impulsaankopen, met name snacks en ander (ongezond) etenswaar. Dit gegeven maakte veel los onder de jongeren, die zich niet realiseerden dat zij zoveel geld uitgaven hieraan.

Vervolgens kregen de jongeren twee Masterclasses: één verzorgd door de Rabobank die vertelden hoe je verstandig om kunt gaan met geld. Daarnaast hebben Miggs en ik zelf een Masterclass gegeven over ondernemerschap en hoe wij onze talenten hebben ingezet om een carrière op te bouwen en geld te verdienen. “Van 3 euro 6 maken”, zoals wij het ook wel noemen. Na deze twee Masterclasses kregen de jongeren weer ieder €50,- die ze naar eigen wens mochten besteden. Deze aankopen werden geanalyseerd tijdens een tweede bijeenkomst. En wat bleek? Het aantal jongeren dat het volledige bedrag uitgaf aan kleine impulsaankopen was aanzienlijk gedaald (van zeven personen naar één persoon). Daarnaast gaven vijf personen hun geld nu uit aan grotere aankopen en hadden drie personen zelfs alles gespaard. Ook het aantal kleine food transacties was gedaald van 61 naar 26.’ Boukje: ‘Daarnaast besloten de deelnemers dat ze iets wilden doen voor de jongeren in Best. Momenteel zijn ze daarom bezig met het organiseren van een feest, waarbij ze zelf geld investeren en ondersteuning krijgen vanuit Miggs, Shaun en Dynamo Jeugdwerk. Dit biedt hen de kans hun talenten te ontdekken, in te zetten en nieuwe vaardigheden te leren. Een mooi doel dat perfect aansluit op de visie van Dynamo Jeugdwerk en waarin het ontwikkelen van ondernemers skills en werken aan grotere zelfstandigheid twee belangrijke pijlers vormen.’

VOOR EN DOOR JONGEREN

Het resultaat van “Stack je Money” was ook dat jongeren meer en beter over geld durfden te praten, zowel met elkaar als thuis. Shaun: ‘We hebben hele positieve ontwikkelingen gezien naar aanleiding van het project. De jongeren geven aan echt iets waardevols te hebben geleerd door zich bewust te worden van waaraan ze hun geld besteden en hoe ze er beter mee om kunnen gaan. Daarnaast zijn ze ook geïnspireerd geraakt om met hun talenten aan de slag te gaan. Dat is natuurlijk ontzettend mooi!’ Boukje: ‘”Stack je Money” heeft echt een taboe doorbroken. Daarnaast hebben verschillende andere gemeentes al aangeven graag iets met het project te willen doen, omdat het een effectieve en betaalbare manier is om jongeren toch de nodige voorlichting over geld te geven. Daarnaast is dit het eerste project op deze schaal dat echt voor en door jongeren gemaakt is. Ontzettend gaaf!’ Shaun: ‘Ik heb erg veel zin om verder met het project aan de slag te gaan en hoop zo veel mogelijk jongeren bewust te maken van hun uitgaven en ze te inspireren zodat ze zelf actief met hun toekomst aan de slag kunnen. Als dat lukt, heb ik mijn doel bereikt!’

31


ZORGMOTIEF

“Voorwaarde van haar hulp, is dat ik ook echt zelf meewerk.” 32


ZORGMOTIEF

De thuiscoach

“ZE PRAAT NIET ZOVEEL, MAAR PAKT GEWOON SAMEN MET MIJ AAN” BEN WANDERS (54) IS ALLEENSTAAND EN VADER VAN TWEE VOLWASSEN DOCHTERS. NA DE SCHEIDING VAN HUN MOEDER, IS HET CONTACT VERWATERD. DE LAATSTE KEER DAT HIJ ZE ZAG IS NU TWEE JAAR GELEDEN. ZIJN ENIGE KLEINKIND HEEFT HIJ NOG NOOIT GEZIEN. BEN’S LEVEN IS EEN CHAOS. GEEN GEZIN. GEEN WERK. WEINIG CONTACTEN. VEEL DRANK. THUISCOACH MARIAN HELPT HEM DE DRAAD WEER OP TE PAKKEN. ZUIDZORG | DE RUN 5601 | VELDHOVEN 040 - 2308408 | WWW.ZUIDZORG.NL

“Mijn voeten deden zeer. En niet zo’n beetje ook: alsof iemand er met spelden in prikte. Soms kon ik ze gewoon niet meer omhoog krijgen. En het ging maar niet over. Toch maar even naar de huisarts gegaan. Hij kent mij al sinds de geboorte van de kinderen. Het gesprek ging al snel niet meer over mijn voeten, maar over mijn situatie. Mijn werkloosheid, de lange dagen zonder contact, het gemis van mijn kinderen. Toen heeft hij voorgesteld om een aanvraag voor een thuiscoach te doen. Iemand die kan helpen om weer wat grip op het leven te krijgen. Dat wilde ik wel proberen.” “Binnen een week belde er al iemand van de Thuiscoaching en daarna stond Marian binnen 3 dagen op de stoep. Dat had de huisarts snel via het sociale wijkteam voor elkaar gekregen! Marian vroeg of ze even binnen mocht komen? Eerlijk gezegd zat ik er op dat moment helemaal niet op te wachten. Maar vooruit dan maar. Ik had al aardig gedronken en dan ben ik wat milder. Geen woord daarover trouwens. We hebben het over mijn situatie gehad. Maar ook over PSV. Ze is net als ik een echte Eindhovenaar.” “De week erop kwam ze weer. We hebben samen doorgenomen waar ze me bij zou kunnen begeleiden. Het huishouden, het papierwerk, de boodschappen. Toen hebben we afgesproken dat ik het meest geholpen zou zijn met het regelmatig wegwerken van de vaat en de was. Marian heeft de afspraken heel officieel opgeschreven. Voorwaarde van haar hulp, is dat ik ook echt zelf meewerk.” “Afgelopen keer hebben we een app geïnstalleerd met tips voor mensen zoals ik. Er zit ook een chatfunctie op. Ik klets zo nu en dan met een man in Almere. En vanaf volgende week zie ik Marian ook op vrijdag, maar dan via Skype op mijn tablet. Een

extra contactmomentje om te kijken of ik de vaat wel heb gedaan. Verder gaat ze op zoek naar een vrijwilliger: een maatje, met wie ik er zo nu en dan op uit kan. Naar een wedstrijd van PSV ofzo. Als dat klikt is dat misschien ook nog wel wat.” “Voorlopig blijft Marian elke dinsdagochtend tussen tien en twaalf komen. Er zijn maar twee regels: zij zegt niets over mijn drankgebruik en ik neem er pas één als zij weer weg is. Tot nu toe houden we dat goed vol. Weet je, ze praat niet zoveel, maar pakt gewoon met mij mee aan. En als we dan zo samen aan de slag zijn, krijg ik er zelf ook weer meer zin in.”

Van chaos naar structuur

Mensen zoals Ben hebben behoorlijk wat voor de kiezen gehad. Een ongeval. Verlies van een kind. Ontslag. Een scheiding. Soms komt er een verslaving bij. De familie geeft op en haakt af. Er moet dan maar net iemand in de buurt zijn die aan de bel trekt. In het geval van Ben was dat de huisarts. Hij regelde via de WMO een indicatie voor thuisbegeleiding. Het eerste wat de thuiscoach doet, is vertrouwen winnen: niet veroordelen, maar kijken of iemand zin kan maken om iets te veranderen aan zijn of haar situatie. In veel gevallen ontbreekt de structuur aan het dagelijkse leven. We kijken samen naar wat iemand zelf kan en op welke gebieden versterking nodig is. En of er familie of buren zijn die ook een steentje kunnen bijdragen. We schrijven het allemaal op in het zorgleefplan en kijken regelmatig of we ook vooruitgang hebben geboekt. Soms komen er nieuwe afspraken bij, maar vaak komen cliënten zover, dat de begeleiding langzaamaan kan worden afgebouwd.

33


ZORGMOTIEF

GOED ZOALS IK BEN, MÉT MIJN HERSENLETSEL!

34


ZORGMOTIEF

Toen Jeannette zes jaar geleden tot twee keer toe een herseninfarct kreeg, zette ze alles op alles om er fysiek weer goed bovenop te komen. Dankzij thuisrevalidatie met een ergotherapeut en een fysiotherapeut, de steun van haar gezin én haar eigen doorzettingsvermogen, kon Jeannette langzaam haar leven oppakken. Ze begon zelfs weer met werken en haar hobby’s, maar toch lukte het haar niet haar leven weer zo op te pakken als voorheen. Een vriendin wees haar op niet-aangeboren hersenletsel (NAH) als gevolg van de herseninfarcten en het behandeltraject Hersenz. ‘Door Hersenz heb ik eindelijk geaccepteerd dat ik niet meer de oude Jeannette zal worden en geleerd hoe ik weer kan genieten van het leven met mijn nieuwe ik!’

‘Het begon allemaal zes jaar geleden, toen ik tijdens een vakantie in Tsjechië een herseninfarct kreeg,’ begint Jeannette haar verhaal. ‘Als gevolg hiervan raakte ik linkszijdig verlamd. Eenmaal terug in Nederland begon ik met revalideren. Ik mocht thuis revalideren met hulp van een fysiotherapeut en ergotherapeut. Die stonden versteld van mijn doorzettingsvermogen en inzet, want ik wilde koste wat kost goed uit de revalidatie komen. De schrik was dan ook groot toen ik, precies een maand na het eerste herseninfarct, opnieuw werd getroffen door een infarct. Hierdoor verloor ik opnieuw inmiddels teruggewonnen functies. Wat een tegenvaller! Ik had zo gevochten en begreep niet dat het nog een keer gebeurde. Helaas moest ik weer helemaal van voor af aan beginnen met revalideren. Toch ben ik niet bij de pakken neer gaan zitten en ben ik, met steun van familie en vrienden, de strijd weer aangegaan.’

35


ZORGMOTIEF

36


ZORGMOTIEF

OORLOG IN MIJN HOOFD

Wat volgde was een intensieve revalidatieperiode, waarin Jeannette langzaam maar zeker weer herstelde. Daarnaast begon Jeannette weer met werken en het oppakken van haar rol als moeder, vrouw en vriendin. Jeannette: ‘Ik heb alles weer opnieuw geleerd. Lopen, fietsen, aankleden, autorijden. Na een aantal jaar kon ik zo goed als alles weer. Toch merkte ik dat dingen anders waren. Hoewel ik het niet wilde toegeven, was ik een “andere Jeannette” geworden. Ik vocht hier ontzettend hard tegen, wilde persé weer helemaal de oude zijn. Maar ik liep tegen allerlei knelpunten aan. Ik was bijvoorbeeld heel onzeker geworden. In mijn werk vroeg ik vaak om bevestiging en ik kon mijn taken steeds moeilijker aan. Dit probeerde ik te compenseren door bijvoorbeeld thuis extra dingen te doen, waardoor ik toch het gevoel had dat ik iets goed had gedaan. Ik probeerde mezelf zo constant te bewijzen, want ik wilde niet dat iemand iets merkte van mijn onzekerheid. Hierdoor legde ik de lat veel te hoog en ging ik telkens over mijn grenzen heen. Dit merkte ook mijn omgeving. Die vonden dat ik een kort lontje had, wat leidde tot spanningen. Daarnaast had ik ontzettend veel moeite met het maken van beslissingen. Stond ik in de supermarkt eindeloos komkommers te keuren, omdat ik niet kon kiezen welke ik wilde kopen. En dat gebeurde ook in allerlei andere situaties. “Oorlog in mijn hoofd” noemde ik dat. Wim, mijn man, werd daar af en toe knettergek van. Toch waren er ook succesmomentjes. Bijvoorbeeld toen ik, na een reorganisatie bij mijn vorige werkgever, binnen no-time weer een nieuwe baan vond met mijn toen inmiddels 52 jaar! Daar was ik ontzettend trots op. Desalniettemin merkte ik dat ik het allemaal nauwelijks nog aankon. Ik was ontzettend moe, wist niet meer waar ik de energie vandaan kon halen om alle ballen in de lucht te houden. Maar ik was uitgerevalideerd, dus wat kon ik nog meer doen?’

ROUWPROCES

‘Het omslagpunt kwam toen een vriendin mij wees op niet-aangeboren hersenletsel (NAH), als gevolg van de twee herseninfarcten. Ik wilde het eerst niet inzien, maar toen ik er later goed over na ging denken, viel alles op z’n plek. Ik herkende me meteen in de symptomen. Diezelfde vriendin wees mij op Hersenz, een behandeltraject bij SWZ waarbij je leert omgaan met het hersenletsel en je leven opnieuw leert vormgeven. Hoewel ik nog wel weerstand voelde – ik ben toch “beter”! – wist ik instinctief dat ik hier naar toe moest. Vervolgens heb ik twee modules van Hersenz doorlopen: “omgaan met verandering” en “grip op energie”. Dit was eigenlijk een soort rouwproces; ik kon afscheid nemen van wat er niet meer was en de nieuwe Jeannette omarmen. Ik kreeg eindelijk inzicht in mijn situatie en begreep nu dat mijn hersenletsel mijn kwetsbaarheden “vergrootte”, zoals mijn onzekerheid en perfectionisme. Daarnaast heb ik heel veel geleerd van de groep. Er zaten mensen bij die veel grotere gevolgen van het hersenletsel hadden en bijvoorbeeld niet meer konden lopen of praten. In eerste instantie geneerde ik me dan ook nogal, ook omdat ik nog werkte. Ik was bang dat ik “te goed” was voor de groep. Het verraste me dan ook dat er zo veel herkenning en gemeenschappelijk verdriet was en dat we zoveel van elkaar konden leren.’

IK MAG ER ZIJN!

Momenteel is Jeannette een half jaar klaar met Hersenz. ‘Het programma heeft me geholpen om mezelf te accepteren en mijn leven opnieuw vorm te geven. Af en toe loop ik nog steeds tegen grenzen aan, maar ik heb ingezien dat ik er mag zijn en kan weer genieten van het leven. Daarnaast heeft Hersenz bijgedragen aan het maken van een hele grote beslissing in mijn leven. Na een lange periode van wikken en wegen heb ik besloten mijn baan op te zeggen en me volledig te richten op het zijn van voorlichter over NAH. Ik wil me heel graag inzetten om meer bekendheid te geven aan hersenletsel, zodat mensen met NAH, hun naasten en zorgverleners, de gevolgen van NAH eerder herkennen en een behandeltraject als Hersenz sneller ingezet kan worden. Als ervaringsdeskundige kan ik als geen ander dit verhaal overbrengen. Het voelt alsof ik, misschien voor het eerst in mijn leven, een keuze heb gemaakt vanuit mijn hart. Ik ga nu iets doen waar ik echt volledig achtersta en waardoor ik weer een zonnige toekomst zie!’

Wat heeft Hersenz voor Jeannette veranderd? • Acceptatie van NAH en consequenties daarvan. • Duidelijker en meer open naar mijn omgeving over de gevolgen van NAH. • Ik geef mijn grenzen beter aan. • Keuze maken vanuit datgene wat ik nu kan en wil. • Moeten is grotendeels veranderd in willen. • Milder voor mezelf, lat minder hoog. • Meer genieten. • Ik sta meer open voor feedback van man en kinderen op mijn gedrag en probeer er wat mee te doen in plaats van me er voor af te sluiten. • De valkuilen zijn er nog steeds maar ik val niet meer zo diep, weet de handrem te vinden. Ik kan met meer afstand en met meer humor naar mezelf kijken. Ik weet dat als het een keer ‘mis’ is gegaan, ik het een volgende keer anders kan aanpakken. Ik trek mezelf niet meer zo naar beneden in een negatieve spiraal.

MEER INFORMATIE: ZIE WWW.SWZZORG.NL EN WWW.HERSENZ.NL TELEFOON 0499-471 241 OF MAIL INFO@SWZZORG.NL

37


ZORGMOTIEF

Liese Verhaert

EINDELIJK WEER UITGERUST WAKKER WORDEN! Weinig energie, je niet goed kunnen concentreren, snel prikkelbaar zijn en een lusteloos gevoel. Het zijn enkele veelvoorkomende gevolgen van slaapstoornissen. Steeds meer mensen lijden aan een bepaalde vorm van een slaapstoornis, waarbij de partner er soms meer last van heeft dan degene met de slaapstoornis zelf. Het Slaapcentrum van het St. Anna Ziekenhuis verricht al ruim 10 jaar onderzoek naar vormen van slaapstoornissen en behoort hiermee tot de topklinieken van Nederland. In het centrum worden ieder jaar vele patiënten geholpen bij het zoeken naar de oorzaak en naar een passende oplossing, zodat de patiënt (en de partner) weer kunnen genieten van een prettige nachtrust.

ST. ANNA ZIEKENHUIS WWW.ST-ANNA.NL/SLAAPCENTRUM TEL: 040-2864871

38

VERSTERKEN ‘Er zijn veel verschillende oorzaken van slaapstoornissen,’ vertelt longarts Liese Verhaert. ‘De grote meerderheid van de patiënten heeft slaapapneu (85%), waarbij de adem herhaaldelijk en met korte perioden, tot stilstand komt. Meestal ligt dit aan de ontspanning van de spieren van de keel, tong of het gehemelte, die zorgen dat de luchtpijp afgesloten raakt. De tong of het zachte deel van de keel zakt dan voor de luchtpijp. Deze vorm van slaapapneu komt veel voor bij mensen met overgewicht. Daarnaast kan slaapapneu ook ontstaan als de hersenen de ademhaling niet goed aansturen. Andere oorzaken kunnen onder andere zijn: onrustige ledematen, intensief snurken, nachtmerries en een verstoord slaap/waakpatroon. Overmatig alcohol, roken, medicijngebruik en stress kunnen de kans op een slaapstoornis vergroten.’ ‘In sommige gevallen heeft de persoon met een slaapstoornis zelf niks door,’ vult neuroloog Sigrid Raupp aan. ‘Ze worden door hun partner gewezen op het feit dat ze iets ongewoons doen in hun slaap en komen om die reden bij een huisarts terecht. Anderen hebben verschillende vage klachten en weten niet waar die vandaan komen. Eenmaal bij de huisarts worden ze vaak

Sigrid Raupp

doorverwezen naar het Slaapcentrum voor onderzoek naar de oorzaak. Wanneer er inderdaad een slaapstoornis wordt gediagnostiseerd, gaan we samen met de patiënt op zoek naar een passende oplossing.’ SLAAPONDERZOEK Voor het onderzoek slapen patiënten één nacht in het Slaapcentrum, waarbij er verschillende testen worden gedaan. ‘De patiënten komen vroeg in de avond naar het centrum,’ vertelt Angela van Eersel, medewerker bij het Slaapcentrum. ‘Hierdoor kost het hen zo min mogelijk verzuimtijd op het werk. Bij aankomst worden de patiënten welkom geheten door mij of één van mijn collega’s. Daarna worden ze voorbereid op het onderzoek en worden verschillende sensoren op het hoofd en lijf geplakt die metingen doen tijdens de slaap. Hierbij wordt gekeken naar oogbewegingen, kinspierbewegingen, hersenactiviteit, saturatie, hartactiviteit, beenspierbewegingen, houding en snurken. Daarnaast wordt op drie plaatsen – de neus, borst en buik – de ademhaling gemeten. De patiënt wordt naar een eigen kamer begeleid en kan in de avond het eigen ritueel voortzetten, bijvoorbeeld televisie kijken of iets lezen. Hierbij proberen wij het hen zo prettig mogelijk te


ZORGMOTIEF

‘HET HEEFT ME AL VEEL GEBRACHT’

Angela van Eersel

maken en zorgen we dat voor de nacht alle aansluitingen goed zijn aangebracht. In de morgen worden de patiënten gewekt en worden ze ‘ontkoppeld’. Tevens zorgen wij, desgewenst, voor een ontbijt en is er de mogelijkheid om te douchen. Daarna mag de patiënt het Slaapcentrum weer verlaten.’ ‘De verschillende testuitslagen worden vervolgens geanalyseerd, zodat er een diagnose gesteld kan worden,’ vult laborant klinische neurofysiologie René Mentjox aan. ‘Daarna bespreken we het diagnosebeeld samen met een team van specialisten, waaronder twee longartsen, een neuroloog, twee KNF laboranten en een slaap verpleegkundige. De kracht van deze aanpak is dat we op multidisciplinair niveau kijken en elkaar vanuit de verschillende expertises kunnen aanvullen. Zo kan voor iedere patiënt een gedegen behandelplan opgesteld worden.’ SAMENWERKING De diagnose, zoals gesteld na het onderzoek, wordt vervolgens besproken met de patiënt. Daarna wordt samen het behandelplan doorgenomen en gekeken welk hulpmiddel past om de slaapstoornis te behandelen. Liese: ‘In de meeste gevallen gaat de slaapstoornis niet meer over, maar er zijn wel verschillende hulpmiddelen die er voor zorgen dat de klachten verminderen. Bij slaapapneu is het slaapmasker vaak een passende oplossing. Dit masker zorgt ervoor dat de luchtweg open blijft staan, zodat de patiënt gemakkelijker kan ademen

René Mentjox

en ademstops worden voorkomen. Er zijn verschillende soorten maskers. Samen met de patiënt wordt gekeken welk masker het meest passend is voor hem of haar. Maar het kan ook zijn dat een patiënt gebaat is bij een beugel of een kleine ingreep. Daarnaast kunnen veel klachten verminderen als de levensstijl wordt aangepast. Vaak is het voor een patiënt wel een omschakeling, zo’n slaapmasker. Daarom krijgt een patiënt deskundige begeleiding vanuit het Slaapcentrum, maar ook vanuit de firma van het slaapmasker, waarmee we samen een polikliniek hebben. Die samenwerking is echt uniek en zorgt ervoor dat we de beste zorg kunnen geven aan de patiënt. Daarnaast komt de patiënt regelmatig op controle, zodat we in de gaten kunnen houden hoe het gaat en kan de patiënt altijd contact opnemen voor vragen.’ ‘We merken dat patiënten ontzettend veel baat hebben bij de behandelingen,’ vult René aan. ‘De reacties die we krijgen zijn dan ook enorm positief! Patiënten geven aan eindelijk weer uitgerust wakker te worden en weer met energie in het leven te staan. Daarnaast zijn ze erg te spreken over onze service en begeleiding. Niet voor niets zijn we volgens de ApneuVereniging het beste Slaapcentrum in de regio! Dat is natuurlijk een mooie prestatie en geeft aan hoe we ons inzetten voor de allerbeste zorg voor onze patiënten.’

Eén van de patiënten die werd behandeld in het Slaapcentrum, is Geert Koevering. In 2011 kwam hij bij het centrum terecht nadat hij door zijn kinderen werd gewezen op zijn “snurkprobleem”. Geert: ‘Iedere ochtend als ik opstond was ik ontzettend moe. Dat moeheidsgevoel bleef de hele dag hangen. Ik vroeg me vaak af waar het vandaan kwam, maar had zelf nooit de link gelegd met mijn snurken. Sterker nog: ik wist niet eens dat ik snurkte. Het waren mijn kinderen die mij hierop wezen en waardoor ik uiteindelijk bij het Slaapcentrum terecht kwam.’ ‘Hier onderging ik een slaaponderzoek en bleek dat ik aan slaapapneu leed. Ter behandeling kreeg ik een slaapmasker, dat ik iedere nacht op moest zetten tijdens het slapen. In het begin was dit ontzettend wennen. Ik had net een nieuwe vriendin en vond dat het masker letterlijk tussen ons in stond. Ik smokkelde daarom vaak door het apparaat niet op te zetten. Toen ik op controle kwam werd pijnlijk duidelijk dat ik het slaapmasker niet consistent gebruikte en welke risico’s dit voor de toekomst kon hebben. Samen met de arts heb ik gekeken waar het precieze probleem lag. We hebben een ander soort masker geprobeerd en vanaf dat moment ben ik het iedere nacht gaan gebruiken.’ ‘Ik merk nu dat ik ’s ochtends veel fitter opsta en veel meer energie heb gedurende de dag. Ook mijn vriendin slaapt nu veel prettiger. Het heeft even tijd gekost voordat ik de nieuwe situatie accepteerde, maar het heeft me uiteindelijk veel gebracht. Ik ben blij dat ik een oplossing heb gevonden en ben dankbaar voor de goede zorgen en adviezen van het Slaapcentrum!’

39


ZORGMOTIEF

Combinatie Jeugdzorg: specialist in jeugd- & opvoedhulp Combinatie Jeugdzorg biedt professionele hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders bij complexe vragen of problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Veiligheid staat hierbij voorop. Afhankelijk van de hulpvraag bieden we jeugdhulp thuis of op een van de locaties van Combinatie Jeugdzorg. Ook is (tijdelijke) opvang mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis van Combinatie Jeugdzorg. Daarnaast bieden we cursussen en trainingen voor kinderen, jongeren, ouders en professionals.

jeugd, ouders, professionals

Combinatie Jeugdzorg werkt met name in Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg en heeft hoofdvestigingen in Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Heibloem. Meer informatie? Kijk op www.combinatiejeugdzorg.nl Combinatie Jeugdzorg | Nuenenseweg 4 | 5631 KB Eindhoven t 040 245 19 45 | www.combinatiejeugdzorg.nl

Tessa is 11 jaar. Ze woont niet meer thuis omdat het daar niet veilig was voor haar. Na opvang in een crisispleeggezin is ze naar een behandelgroep van Combinatie Jeugdzorg gegaan waar ze samen met een aantal andere kinderen woont. Daar gaat ze naar een school voor speciaal onderwijs.

Tessa heeft al veel meegemaakt in haar jonge leventje. Haar thuisomgeving was niet veilig, er was sprake van misbruik en er waren weinig regels en structuur, waardoor ze vaak zelf kon bepalen wat ze deed. Hierdoor heeft ze geen vertrouwen in volwassenen en is ze vaak angstig en onzeker. Ze vertoont ook grensoverschrijdend gedrag en doet soms heftige uitspraken voor haar leeftijd. Op de groep zijn er duidelijke regels, structuur en een consequente aanpak. De groepsleiding is er voor haar en steunt haar als dat nodig is. Tessa’s vertrouwen in volwassenen komt zo weer langzaam terug.

Hulp bij verwerkingsproces Als Tessa na een tijd gewend is op de groep, start ze met speltherapie om haar te helpen met ‘de nare dingen’ die ze heeft meegemaakt. Dit leert Tessa begrijpen wat er is gebeurd en haar ware gevoelens hierover op een goede manier te uiten. Dat heeft tijd nodig, maar door het groeiende vertrouwen dat haar verhaal veilig is bij de therapeut, kan Tessa steeds beter

40

aangeven wat ze denkt en voelt. Ook volgt ze de groepstraining hartcoherentie om zo beter met allerlei emoties zoals boosheid en verdriet om te kunnen gaan.

Contacten met thuis Tessa heeft nog wel contact met haar moeder, haar vader is niet meer in beeld. Nu het beter gaat met Tessa komt haar moeder regelmatig op bezoek. Tessa geniet erg van de contacten met haar moeder. Moeder krijgt ondertussen ook intensieve begeleiding om haar kant van het verhaal kwijt te kunnen en om haar te helpen een veilige gezinssituatie te bieden voor Tessa. Het gaat zo goed dat Tessa regelmatig een nachtje thuis gaat slapen bij haar moeder.

Hoe gaat het nu? Tessa ontwikkelt zich positief, is minder vaak boos en kan beter met haar gevoelens omgaan. Ze gaat nu ieder weekend en elke vakantie naar huis. Als Tessa en haar moeder zo doorgaan kan Tessa over een paar maanden weer thuis gaan wonen. Daar kijken ze beiden naar uit!

Om privacy redenen is Tessa niet de echte naam van dit meisje en de foto niet haar beeltenis.

Combinatie Jeugdzorg in de praktijk: Dag- en nachtbehandelgroepen


ZORGMOTIEF

Demi is een 12-jarige meid die met haar moeder en oudere zusje in Eindhoven woont. Haar moeder staat alleen voor de opvoeding van haar twee dochters en heeft geen netwerk waarop ze kan terugvallen. Demi is actief en creatief. Ze houdt van zingen en van dieren. Ze zit op turnen en voetballen vindt ze ook leuk. Activiteiten mogen wat Demi betreft stoer en uitdagend zijn. Niets is voor haar gauw te gek of te eng. Door haar ADD kan Demi druk zijn en afspraakjes vergeten. Demi is

graag bezig met haar uiterlijk. Ze vindt het belangrijk om er goed verzorgd uit te zien. Demi komt zelfverzekerd over en doet zich stoerder voor dan dat ze is. Daardoor is haar gevoelige en kwetsbare kant minder zichtbaar.

Wat voor een pleeggezin zoeken we? Voor Demi zoeken we een weekend-/ vakantiepleeggezin in de omgeving van Eindhoven waar ze een weekend per maand kan logeren. Het liefst ondernemende pleegouders, met of zonder kinderen, die haar gedurende de dag helpen bij het houden van overzicht over de dag. Demi zou het leuk vinden als er in het pleeggezin dieren zijn.

Wie kan pleegouder worden? Om pleegouder te worden moet iemand minimaal 21 jaar zijn. De pleegzorgorganisatie vraagt om een verklaring van geen bezwaar bij de Raad voor de Kinderbescherming. Er zijn geen voorwaarden voor de gezinssamenstelling: gehuwd, samenwonend, alleenstaand, met of zonder eigen kinderen. Ook twee samenwonende mannen of vrouwen kunnen pleegouder

worden. Het is belangrijk dat de leefsituatie van een pleegouder stabiel is en dat hij of zij een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden.

Interesse? Spreekt het profiel van Demi u aan en wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Sandra Bierens-van den Hout van Combinatie Jeugdzorg via 040 245 19 45. Ook kunt u een van onze maandelijkse informatieavonden bijwonen. De eerstvolgende zijn op 21 januari, 16 februari en 15 maart bij Combinatie Jeugdzorg aan de Nuenenseweg 4 in Eindhoven. Hiervoor kunt u zich aanmelden telefonisch via 040 245 19 45 of per e-mail via: triangel@combinatiejeugdzorg.nl. Ook kunt u hier een informatiepakket aanvragen.

Om privacy redenen is Demi niet de echte naam van dit meisje.

Robin (12) zoekt supergewone pleegouders voor Demi (12)

Meer informatie? Meer informatie over pleegzorg staat op www.supergewonemensengezocht.nl inclusief ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders. Kijk ook eens op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl.

De ouders van Fay (8) zijn gescheiden. Er is veel gebeurd in Fay’s leven: hevige ruzies tussen haar ouders waarbij soms ook geslagen werd. Haar vader die te veel drinkt. Nu woont Fay bij haar moeder. Maar de ruzies zijn niet over en de problemen ook niet. Daarom is echtscheidingshulpverlening van Combinatie Jeugdzorg ingeschakeld. Fay zag haar vader weinig na de scheiding. Eerst nog wel, maar dat ging mis. Haar vader kwam niet altijd opdagen of werd onverwacht boos. Daardoor heeft Fay haar vader drie jaar niet gezien. Haar ouders praatten niet meer met elkaar. Met Fay ging het niet goed. Ze had forse gedragsproblemen, werd vaak boos en maakte ruzie, thuis en op school. Ze miste haar vader.

Beslissing van de rechtbank Omdat het Fay’s ouders niet lukte om zelf een oplossing te vinden die goed is voor Fay, gaf de rechtbank hen de opdracht een omgangsregeling af te spreken met de hulp van het Omgangshuis van

Om privacy redenen is Fay niet de echte naam van dit meisje en de foto niet haar beeltenis.

Combinatie Jeugdzorg in de praktijk: het Omganghuis Combinatie Jeugdzorg. Hier werken experts op het gebied van echtscheidingsproblematiek. Zij helpen ouders opnieuw invulling te geven aan het ouderschap. Ook begeleiden zij het contactherstel tussen kind en ouder. Zo ook bij Fay.

Contact herstellen Er zijn aparte gesprekken met vader en moeder om afspraken te maken over het contact tussen Fay en haar vader. Het contact wordt langzaamaan onder begeleiding opgebouwd in het Omgangshuis. Alleen zo heeft Fay’s moeder er vertrouwen in. Vader krijgt hulp om het contact met Fay weer goed op te bouwen. Fay’s moeder merkt dat het daardoor beter met Fay gaat.

Omgangsregeling Medewerkers van het Omgangshuis praten met Fay en haar ouders. Ieder apart, en samen. Ze kijken wat ieder wil en hoe dat te bereiken. Ze maken afspraken over wanneer Fay bij haar vader is en wanneer ze bij haar moeder is (omgangsregeling). Familieleden helpen bij het begeleiden van

de omgangsmomenten. Want dat kan natuurlijk niet in het Omgangshuis blijven gebeuren. En Fay? Daar gaat het stukken beter mee. 41


ZORGMOTIEF

Caroline Beeris en Wil Vugs

GRIP OP JE FINANCIテ起 EN ADMINISTRATIE 42


ZORGMOTIEF

Hoe breng ik al mijn papieren op orde? Hoe maak ik een goed overzicht van mijn kosten? En hoe los ik achterstallige betalingen op? Het zijn slechts enkele voorbeelden van de veelvoorkomende vragen waar inwoners van Eindhoven mee rondlopen. Precies om die reden heeft Lumens, in samen­werking met vrijwilligers, “Werkplaats Financiën” ontwikkeld. Binnen dit steunpunt wordt gratis ondersteuning en advies aangeboden aan mensen die ondersteuning nodig hebben bij het op orde krijgen van hun financiën en / of administratie.

‘Financiën en administratie zijn één van de meest besproken thema’s in onze maatschappij,’ vertelt Wil Vugs, wijkwerker bij Lumens. ‘Niet voor niets zijn 90% van alle vragen die bij de gemeente en maatschappelijke instanties terecht komen, gerelateerd aan de financiële situatie van inwoners. Om mensen bij deze vragen te ondersteunen hadden we in eerste instantie een zelfhulpgroep opgericht, met als achterliggende gedachte om in groepsverband verschillende vraagstukken te behandelen. Helaas bleek dit niet de beste manier en meldden zich nauwelijks mensen aan voor de groep. De reden hiervoor is dat men het in het algemeen lastig vindt om te praten over financiën en al helemaal wanneer er zich problemen voordoen op dit gebied.’ Ervaringsdeskundige Caroline Beeris vult aan: ‘Deze problemen gaan vaak gepaard met schaamte, angst en onzekerheid. Het is heel confronterend om aan anderen te moeten vertellen hoe je er financieel voor staat. We zijn daarom gaan nadenken over een meer laagdrempelige vorm van ondersteuning. Deze vonden we in de oprichting van buurtinitiatief Werkplaats Financiën, waar we één op één ondersteuning bieden aan een brede doelgroep, die allerlei vragen heeft op het gebied van financiën en administratie.’

DICHT OP DE BEWONERS

Werkplaats Financiën werd in juni 2015 als pilot opgestart binnen buurtinfowinkel O.O.G. in het stadsdeel Gestel. Binnen het initiatief werken voornamelijk ervaringsdeskundigen, zoals coördinator Caroline, die zelf in een soortgelijke situatie zitten of hebben gezeten. ‘De kracht van Werkplaats Financiën is dat de medewerkers weten wat financiële problemen met je doen,’ aldus Caroline. ‘Wij kunnen als geen ander meevoelen met de mensen die we hier over de vloer krijgen, hebben begrip voor hun situatie en de emoties die hierbij komen kijken. Daarnaast hebben wij zelf weer de weg gevonden naar een stabiele financiële situatie. Dit alleen al geeft mensen het vertrouwen dat het mogelijk is om uit de financiële problemen te komen. En dat onderscheidt ons van professionele instanties. De meeste vrijwilligers zijn door eigen ervaring deskundig geworden op het gebied van wettelijke en financiële regelingen en staan hierdoor dicht bij de bewoners.’ Wil: ‘Dit betekent overigens niet dat we het werk van professionele instanties teniet willen doen. We zoeken juist de samenwerking op. Hierdoor hebben we in korte tijd een groot netwerk weten op te bouwen van verschillende hulpverleners en maatschappelijke instanties,

Werkplaats Financiën is doorlopend op zoek naar ervaringsdeskundige vrijwilligers die het buurtinitiatief kunnen ondersteunen. Neem voor meer informatie contact op via onderstaande gegevens of loop vrijblijvend binnen!

zoals WIJeindhoven, die ons project ondersteunen. Het gevolg hiervan is dat we mensen naar elkaar kunnen doorverwijzen en samen kunnen werken aan het algehele welzijn van bewoners. Deze wisselwerking is erg prettig en zorgt ervoor dat steeds meer mensen hun weg vinden naar Werkplaats Financiën en dat de drempel naar het zoeken van ondersteuning lager wordt.’

KANSEN VOOR NÓG MEER BEWONERS

Vanwege het grote succes van de pilot liggen er plannen om het buurtinitiatief ook over de andere stadsdelen uit te rollen. Wil: ‘Financiële en administratieve vragen leven natuurlijk ook bij inwoners buiten de wijk Gestel. Zeker na de crisis is deze groep steeds groter geworden. Ondersteuning bij het op orde krijgen van de financiële en administratieve situatie is al lang niet meer iets van mensen met een lager opleidingsniveau. Veel mensen zijn in de afgelopen jaren hun baan kwijtgeraakt en moeten het doen met een aanzienlijk lager inkomen of zitten zelfs in de schuldsanering. Ook voor deze groep zijn wij er!’ Caroline: ‘We merken dat onze manier van werken erg aanslaat. Het is mooi om te zien hoe we mensen kunnen helpen weer grip te krijgen op hun financiële en administratieve situatie. En het is heel dankbaar werk om te doen. Zelf kom ik uit de zorgsector, waar ik helaas mijn baan verloor. Het werken binnen Werkplaats Financiën zie ik als een mooie manier om mensen op een andere wijze te helpen. Daarnaast is het voor mij een unieke kans om kennis en ervaring op te doen en een netwerk op te bouwen. Ik hoop dat we in de toekomst nog veel meer mensen kunnen helpen. Ik zou degenen die twijfelen, maar die ondersteuning hard kunnen gebruiken, willen zeggen dat het heel veel rust geeft om inzicht te krijgen in je financiële situatie. Zo werken we samen naar een nieuw en fris begin toe!’

BRUCKNERPLEIN 3 | 5653 ER EINDHOVEN 040-2193362 / 06-23552014 (OP MA/DI/DO/VR TUSSEN 09.00 – 15.00 UUR) WERKPLAATSFINANCIEN@GMAIL.COM OPENINGSTIJDEN: DINSDAGMORGEN TUSSEN 9.00 EN 12.30 UUR IN BUURTINFOWINKEL O.O.G.

43


ZORGMOTIEF

Ouderdomsslechthorendheid, oorsuizen, gehoorbeschadiging, er zijn tal van vormen van slechthorendheid. In zo’n geval is het belangrijk dat er goede en specialistische hulp wordt verleend. Hoorenzo combineert jarenlange ervaring en kennis in de hoortoestellenbranche, met een specialistische dienstverlening waarbij de nadruk ligt op zorg en aandacht in de behandeling van hun cliÍnten. Sinds 2012 helpen Jan Moerkerken en Mark Bakermans, de twee krachten achter Hoorenzo, tal van cliÍnten in de regio bij het informeren, begeleiden en adviseren van slechthorenden en mogen zij zich als enige in Eindhoven een zelfstandige en specialistische hoortoestelonderneming noemen!

44


ZORGMOTIEF

ZORG ZOALS HET HOORT VISIE

HOORENZO | GILDELAAN 39 5612 AG EINDHOVEN 0402369801 | WWW.HOORENZO.COM

JAN MOERKERKEN

Jan en Mark werkten jarenlang bij grote hoortoestelorganisaties, voordat zij twee jaar geleden besloten hun krachten te bundelen en met Hoorenzo hun eigen onderneming op te richten. ‘Als triageaudicien (hoorspecialist) hebben wij een sterke visie op goed horen,’ vertelt Jan Moerkerken. ‘Bij het aanpassen van hoortoestellen en het begeleiden van slechthorenden, zijn vakkundigheid en klantvriendelijkheid onlosmakelijk met elkaar verbonden en staat de tevredenheid van de klant centraal. Vandaar dat wij persoonlijke aandacht heel belangrijk vinden en voor iedere cliënt de tijd nemen. Zij komen met een bepaalde vraag of gehoorprobleem binnen, en verdienen de beste specialistische zorg. Veel cliënten hebben inmiddels de weg naar Hoorenzo gevonden en hebben die persoonlijke aandacht ervaren. Als zelfstandige onderneming zijn wij in staat de beste hooroplossing te leveren die past bij de cliënt. Kwaliteit en service gaan hierbij hand in hand.’ ‘We krijgen veel cliënten die naar de audicien zijn doorverwezen door de KNO-arts, het Audiologisch Centrum of zelf binnen komen met een vraag,’ vult Mark aan. ‘Maar het is ook mogelijk dat de huisarts een cliënt doorverwijst voor een hoortest of advies! Als specialistische triage-audicien zijn wij aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen, zoals Hoorprofs, Stichting Audienceregister (StAr) en het Centrum voor Certificering (CVC), waardoor wij de enige erkende zelfstandige onderneming in Eindhoven zijn!’

KWALITEIT

MARK BAKERMANS

‘Er zijn verschillende vormen van gehoorbeschadiging,’ gaat Jan verder. ‘Zo hebben we cliënten met een erfelijke vorm van gehoorbeschadiging, of veroorzaakt door ouderdom, lawaai, een ongeval, een virus, maar ook cliënten met oorsuizen, doofheid

en plotsdoofheid. Dit kan gepaard gaan met evenwichtsstoornissen. Voor al deze vormen van slechthoren hebben wij verschillende oplossingen en producten, zoals hoortoestellen, gehoorbescherming, zwem- en slaapdopjes, maar ook nevenartikelen zoals speciale telefoons en infrarood apparatuur. We doen zelf de inkoop, dus alle merken zijn hierin leverbaar. In de meeste gevallen worden hoortoestellen voor 75% vergoed door de zorgverzekeraar en 25% is dan voor de eigen bijdrage. Hiervoor hebben we contracten met alle zorgverzekeraars. Door grote ketens worden nog steeds “gratis” hoortoestellen aangeboden, wat erg misleidend is omdat er nooit “gratis” hoortoestellen worden verstrekt. De zorgverzekeraar betaald uiteindelijk nog altijd het grootste gedeelte van de hoortoestellen.’ ‘De kwaliteit vinden wij juist zo belangrijk,’ vult Mark aan. ‘Het gaat toch om je gezondheid en de beste vorm van zorg is dan alleen goed genoeg! Om die reden geven wij presentaties en lezingen aan verschillende doelgroepen, omdat wij van mening zijn dat alleen de beste informatie, begeleiding en het beste advies gegeven moet worden!’

VOOR DE HELE REGIO Hoorenzo staat regionaal bekend en heeft klanten uit alle hoeken van Brabant en omstreken. ‘We hopen nog lang op deze manier door te mogen gaan en cliënten van de beste hoorzorg te voorzien, ondanks de veranderingen binnen de zorg,’ aldus Mark. ‘We kunnen veel betekenen voor welke vorm van slechthorendheid dan ook. Vandaar dat we iedereen met een vraag over slechthorendheid en gehoorbeschadiging uitnodigen in onze mooie zaak aan de Gildelaan voor informatie, advies en begeleiding. Wel of niet doorverwezen door een KNO-arts, het Audiologisch Centrum of de huisarts; hier is iedereen welkom!’

45


ZORGMOTIEF

MET WIJEINDHOVEN

(WEER) REGIE OVER JE EIGEN LEVEN

46


ZORGMOTIEF

Een sterke, leefbare wijk waar bewoners zichzelf zowel op maatschappelijk, sociaal en economisch niveau kunnen redden. Dat is de gezamenlijk missie van de tien WIJteams van WIJeindhoven. Sinds juni 2014 werken de teams, onder leiding van een teamleider, aan het verwezenlijken van deze missie in de verschillende wijken. Zoals in WoenselNoordoost, waar teamleider Ester Cromsigt zich samen met een twintigtal bevlogen teamleden inzet voor de bewoners in de wijk. ZorgMotief bracht een bezoek aan het team en mocht een kijkje nemen in de praktijk van alledag.

Vanuit buurthuis “De Boemerang”, ook wel de thuisbasis van WIJteam Woensel-Noordoost, is het een in- en uitloop van verschillende medewerkers van het team. Ze spreken elkaar in één van de ruimtes of zijn zelfstandig aan het werk, waarna ze weer naar een volgende afspraak gaan. ‘Hoewel we natuurlijk de meeste tijd bij bewoners in de wijk zijn, komen we hier regelmatig samen voor bijeenkomsten, team overleggen en het delen van kennis en ervaring met collega’s,’ begint Ester, terwijl ze ons rondleidt door het buurthuis. ‘Dat werkt erg prettig. “De Boemerang” staat midden in de wijk, waardoor we letterlijk dichtbij de bewoners zitten en betrokken zijn bij wat er zich lokaal afspeelt. Iedere dag gebeuren er namelijk andere dingen, waar we als team goed op in moeten spelen. Dat maakt ons werk uitdagend, maar ook heel divers en leuk!’ VOLWAARDIG TEAM Het WIJteam Woensel-Noordoost kreeg zo’n 1,5 jaar geleden voor het eerst vorm. Toen nog met een klein clubje medewerkers. ‘De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan de uitbreiding van ons team, door bevlogen krachten aan te nemen die kennis en ervaring van diverse disciplines hebben en dus breed inzetbaar zijn,’ vertelt Ester. ‘Deze medewerkers noemen we ook wel “generalisten”. Vanwege de brede kennis en ervaring zijn zij in staat alle soorten ondersteuningsvragen in de wijk op te pakken anders dan bijvoorbeeld schuldhulpverlening, jeugdzorg en maatschappelijk werk. Daarnaast hebben zij allemaal een eigen expertise die ze inbrengen in het team. Hierdoor kunnen we oprecht zeggen een sterk, volwaardig team te zijn dat alle kennis en ervaring in huis heeft om bewoners de eventuele ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Als teamleider stimuleer ik de generalisten om kennis en ervaring te delen en zo van elkaar te leren. Daarnaast probeer ik het team zo goed mogelijk te faciliteren en waar nodig aan te sturen en een luisterend oor te bieden. Af en toe komen er namelijk behoorlijk pittige onderwerpen voorbij en dan is het belangrijk dat de teamleden weten dat ze altijd bij mij terecht kunnen. Ik zie mezelf dan ook echt als onderdeel van het team, dat gezamenlijk werkt aan hetzelfde doel: het versterken van de sociale basis van de wijk.’ EIGEN KRACHT EN TALENTEN De werkzaamheden van het WIJteam blijken heel divers. Zo zijn er dagelijks huisbezoeken, waarbij de generalist naar de bewoner gaat om samen te kijken welke vorm van eventuele ondersteuning nodig is om weer de regie te krijgen over het eigen leven. Maar er komen ook geregeld noodsituaties voor, waarbij er adhoc dingen geregeld moet worden. ‘Geen dag is hetzelfde,’ vertelt Ester. ‘Dit vraagt om een bepaalde mate van flexibiliteit van alle teamleden. Belangrijk hierbij is wel dat we als WIJteam geen dingen van bewoners “overnemen” maar ze ondersteunen en samen op zoek gaan naar mogelijkheden om vragen te beantwoorden. Dit is een hele andere benadering van zorgverlening, waarin we bewoners

47


ZORGMOTIEF

Ester: ‘Geen dag is hetzelfde. Dit vraagt om een bepaalde mate van flexibiliteit van alle teamleden.’

Sandria: ‘Ik begin iedere kennismaking met de zin: ‘ik ben geen hulpverlener, maar ondersteuner.’

48


ZORGMOTIEF

aanspreken op de eigen kracht en talenten. Hierdoor focussen we op mogelijkheden, in plaats van obstakels. En dit zorgt er uiteindelijk voor dat we tot betere én duurzamere oplossingen komen voor bewoners individueel, maar ook voor de gehele wijk. We merken dat de nieuwe benadering wel wennen is voor bewoners, die hierdoor gemotiveerd worden om zelf de regie over “het probleem” te nemen, maar dat het uiteindelijk voor goede resultaten zorgt. Generalist Sandria van de Manakker, die bij het interview is aangesloten, beaamt dit direct. ‘Ik begin iedere kennismaking met de zin: “ik ben geen hulpverlener, maar ondersteuner.” In de praktijk houdt dit in dat we eerst kijken wat de bewoner zelf nog kan en wat het netwerk eventueel kan betekenen. We nemen geen zorg over maar proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de unieke situatie van een bewoner. WIJeindhoven vertelt niet hoe het moet maar luistert en activeert bewoners om te zoeken naar de mogelijkheden die de eigen sociale basis of de directe omgeving kunnen bieden. Pas daarna schakelen we over naar professionele ondersteuning. Dit kan betekenen dat we veel minder beroep hoeven te doen op professionele instanties en dingen in de wijk zelf opgepakt worden. Bewoners worden zelfstandiger en tegelijkertijd vaak ook socialer; ze gaan elkaar helpen in de wijk. Dat is natuurlijk erg mooi! Een bewoner met een schuldhulpverleningsvraag, die al vaker hulp had gekregen, zei laatst tegen mij: “Nu ik er zelf mee bezig ben, besef ik pas hoe mijn situatie er voor staat en wat ik hierin zelf kan doen. En nu denk ik ook dat ik er pas écht wat van leer.” Dat vond ik zo’n mooi compliment aan ons als WIJteam!’ GROEIEN Het kijken naar eigen krachten en talenten komt ook terug in het team. Ester: ‘We stimuleren ook de generalisten om naar hun eigen krachten en talenten te kijken en dit in te zetten in het werk. Hierdoor zie je dat ze groeien en veel plezier hebben in wat ze doen.’ ‘Ik denk dat het voor alle generalisten belangrijk is dat ze het “WIJ-gevoel” bezitten,’ vult Sandria aan. ‘Voor mij betekent dit dat ik geloof dat de manier van ondersteuning vanuit het WIJteam actief bijdraagt aan de leefbaarheid en participatie in de wijk. En dat is natuurlijk een heel mooi doel om aan mee te mogen werken. Daarnaast bouwen we samen met een groep aan het vormgeven van een nieuwe stichting, WIJeindhoven, waarin onze stem ook echt telt. Dat zegt veel over de sfeer en manier van werken binnen WIJeindhoven.’ Ester: ‘Hoewel we goed bezig zijn, liggen er voor de komende jaren nog genoeg taken en uitdagingen. We willen ons gaan focussen op groei, waarbij we ons team gaan uitbreiden met een aantal sterke krachten die de kennis en ervaring goed aanvullen. Daarnaast willen we in de wijk meer bekendheid krijgen, zodat bewoners ons nog makkelijker kunnen vinden. Hiervoor blijven we onszelf continue kritisch bevragen en geven we elkaar feedback, zodat we van elke situatie kunnen leren. Deze manier van werken is erg prettig. En dit zie je uiteindelijk weer terug in de succeservaringen die we hebben binnen de wijk. Ik ben dan ook ontzettend trots op wat we tot nu toe al hebben bereikt! We hebben een topteam, dat zich volledig inzet. Samen zijn we in staat om echt iets voor de wijk te betekenen.’

WIL JE MEER WETEN OVER WIJEINDHOVEN KIJK DAN OP WIJEINDHOVEN.NL

49


ZORGMOTIEF

Hersenletsel... en dan? SWZ kan je verder helpen bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Oorzaken van NAH

Kenmerken van NAH

Ziekenhuis hersentumor

ongeluk

hartfalen

beroerte

Is het bij thuiskomst klaar? Of kun je nog meer doen? SWZ denkt van wel. We geven cliënten de regie in hun eigen omgeving. Wat is regie? Wat je kunt bepalen, zo goed mogelijk zélf bepalen.

Revalidatie

Thuis de chronische fase

geheugen problemen

afname fysieke vaardigheden

breuk in de levenslijn

karakter veranderingen

weinig energie

Met onze kennis van NAH kunnen we een goede afweging maken van wat een cliënt kan. We bepalen samen welke ondersteuning nodig is. NAH vraagt om maatwerk.

SWZ heeft deskundige betrokken medewerkers en werkt samen met een netwerk van behandelaars. De zorg van de verschillende behandelaars wordt op elkaar afgestemd: één cliënt, één plan.

Niet alleen de cliënt moet NAH leren accepteren en er mee leren omgaan. De omgeving moet dit ook.

Kenmerkend voor NAH is dat de omgeving de gevolgen vaak eerder merkt dan de cliënt zelf.

Wij vergroten onze kennis door kennisdeling en uitwisseling met ketenpartners en samenwerkingspartners zoals Hersenz.

SWZ helpt het hele gezin omgaan met NAH. En helpt hen helpen. Bijvoorbeeld door de ouders van een kind met NAH te begeleiden.

SWZ werkt nauw samen met: (zorg)instellingen onderwijs huisartsen ziekenhuizen revalidatiecentra welzijnsorganisaties wijkcentra En ondersteunen hen met onze kennis van NAH

Bij SWZ luisteren we naar de individuele behoeftes van de cliënt en zijn naasten. We gaan uit van mogelijkheden en houden rekening met de beperkingen.

Daginvulling BSO Ontwikkelingsgerichte activiteiten

communicatie problemen overgevoeligheid prikkels

Behandeling Wonen Wonen in een beschermde woonomgeving Wonen in een appartement met zorg op afstand Ambulante zorg

(begeleid) Werk Ondersteuning thuis Voor jezelf Voor het gezin

Ambitie Vrijwilligerswerk Arbeidsmatige activiteiten

Hersenz.nl Fysio-ergotherapie Gedragskundige behandeling Logopedie

Diensten van SWZ 50


ZORGMOTIEF

ONTPLOOI JE (NIEUWE) MOGELIJKHEDEN Hersenletsel, iedereen heeft er wel eens van gehoord. In Nederland lopen elk jaar ongeveer 160.000 mensen hersenletsel op. De gevolgen hiervan kunnen een enorme impact hebben op het leven. SWZ ondersteunt mensen met hersenletsel en hun sociale netwerk in alle fasen van het leven. Hierbij richten we ons op het stimuleren van zelfstandig en zelfredzaam zijn en het leren omgaan met de nieuwe situatie. Ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen woonomgeving. Daarnaast heeft SWZ verschillende behandelingen, trainingen, dagbesteding en woon-/ werkmogelijkheden, afgestemd op de vraag die de persoon met hersenletsel of zijn naasten heeft. Telkens met als uitgangspunt: het kijken naar wat mensen nog wél kunnen en het ontplooien van (nieuwe) mogelijkheden.

Kinderen en jongeren, en (jong) volwassenen met NAH kunnen baat hebben bij de ondersteuning van SWZ. Speciaal voor kinderen, jongeren en hun gezin is er onder meer intensieve gezinsbegeleiding. Voor (jong) volwassenen biedt SWZ een breed palet aan ondersteuning, van vakspecifieke behandelingen (individueel en in de groep), tot ondersteuning op de werkplek en reïntegratietrajecten.

Playstore en geschikt voor gebruik op mobiele telefoons. In een later stadium wordt de app ook beschikbaar voor gebruik op een tablet.

SWZ INFORMATIECENTRUM HERSENLETSEL

Naast zorg biedt SWZ ook voorlichting en opleidingen op het gebied van hersenletsel. Daarvoor kun je terecht bij het SWZ Informatiecentrum Hersenletsel. Dit centrum is toegankelijk voor mensen met hersenletsel en hun naasten, zorgprofessionals, verwijzers, gemeenten, scholen en vakopleidingen. Voor meer informatie over NAH, en het SWZ Informatiecentrum Hersenletsel, kun je met ons contact opnemen via:

APP: NAH-WIJZER

Recent heeft SWZ een eigen app ontwikkeld, waar iedereen die meer wil weten over NAH of daar mee te maken heeft, informatie kan vinden. De app is niet alleen bestemd voor cliënten en medewerkers van SWZ, maar vooral ook voor mensen met een hersenletsel die het bijvoorbeeld moeilijk vinden om aan anderen uit te leggen wat het is en wat dit voor hen betekent. Naast informatie geeft de app ook antwoord op veel gestelde vragen, is er een bibliotheek met feiten over hersenletsel en de hersenen, informatie over SWZ en een handig contactformulier. De app is gratis te downloaden via de Appstore of Google

TEL: 0499-471241 (BEREIKBAAR OP WERKDAGEN VAN 09.00 TOT 17.00 UUR) E-MAIL: INFO@SWZZORG.NL OF KIJK OP: WWW.SWZZORG.NL Vanwege het bewezen succes heeft het behandelproduct Hersenz, één van de methodes die SWZ aanbiedt, op 25 november 2015 een eervolle vermelding gekregen bij de uitreiking van de Jenneke van der Veen verbeterprijs. Deze prijs heeft tot doel het succes van kwaliteitsverbeteringen in de langdurige zorg onder de aandacht te brengen. De jury was erg onder de indruk van de unieke samenwerking tussen de in totaal twaalf instellingen die gespecialiseerd zijn in hersenletsel.

51


ZORGMOTIEF

ARCHIPEL NOORDERTOREN: WONEN EN WERKEN MET EIGEN REGIE

Monique van den Heuvel, Peter van Bommel en Lieke Wagenaars

52


ZORGMOTIEF

‘Iedere dag is anders en gebeuren er weer nieuwe, mooie en soms indrukwekkende dingen. Dat maakt ons werk erg leuk en afwisselend!’ Monique van den Heuvel en Lieke Wagenaars werken als Contactverzorgende IG en Contactverpleegkundige in de Noordertoren, onderdeel van het woon-zorgcomplex Landrijt van Archipel. Hier wonen voornamelijk jongere cliënten met ernstige lichamelijke gezondheidsproblemen, zoals niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Huntington en Parkinson. Vanuit het doel “cliënt in regie” krijgen zij de zorg die nodig is om zelfstandig én plezierig te kunnen wonen. Lieke: ‘We gaan uit van de wensen van cliënten en laten ze vrij om eigen keuzes te maken. Hierdoor kunnen we de zorg leveren die echt past bij een cliënt.’

Op de sfeervol ingerichte begane grond, waar ZorgMotief met Monique en Lieke heeft afgesproken, is het een gezellige boel. Hier komen verschillende cliënten samen om te eten, familie/vrienden te ontmoeten of deel te nemen aan een activiteit. Daarnaast hebben ze de vrijheid om zich terug te trekken in een eigen tweekamer appartement. Lieke: ‘De Noordertoren is opgedeeld in zeven etages met appartementen, die zijn voorzien van een eigen woonkamer, slaapkamer en badkamer. Daarnaast zijn er verschillende huiskamers voor gezamenlijke activiteiten en bieden we een aantal faciliteiten op de begane grond.’ Monique: ‘Wanneer een cliënt

53


ZORGMOTIEF

Monique van den Heuvel en Lieke Wagenaars 54


ZORGMOTIEF

‘We kijken niet naar het ziektebeeld, maar naar de cliënt.’

hier komt wonen, kijken we allereerst naar de wensen en behoeften om het leven zo zelfstandig en prettig mogelijk voor te zetten. Hierdoor blijft de eigen regie van de cliënt zo veel mogelijk behouden. Deze aanpak werkt erg prettig. We zeggen ook wel eens: “we kijken niet naar het ziektebeeld, maar naar de cliënt”. Dit vormt in alles wat wij doen het uitgangspunt.’

KWALITEIT EN AANDACHT

Met de nieuwbouw van de Noordertoren zo’n 1,5 jaar geleden werd tevens gestart met het regiecirkel programma. Eerst als pilot, daarna als nieuwe werkvorm. Lieke: ‘Door individueel te kijken kunnen we zorg leveren die beter is afgestemd op de cliënt. Want iedere situatie en ieder persoon is anders, zeker binnen de diverse doelgroep van de Noordertoren. Hier wonen cliënten met sterk uiteenlopende ziektebeelden, achtergronden en leeftijden. De meeste cliënten hebben daarnaast ook psychiatrische problematieken, zoals verwardheid en moeite met het omgaan van een nieuwe situatie. Velen vinden het bijvoorbeeld moeilijk de omslag te maken naar het wonen in een zorgcentrum. Dat maakt dat er veel komt kijken bij de zorg voor cliënten en ons werk extra uitdagend. We proberen zo veel mogelijk het gesprek aan te gaan met cliënten en komen zo vaak samen op nieuwe ideeën.’ ‘Voorheen werd altijd uitgegaan van wat vanzelfsprekend is,’ vult Monique aan. ‘Nu kijken we verder, door de vraag te stellen: hoe kunnen we de kwaliteit van leven voor een cliënt echt vergroten? Laatst wilde een cliënt bijvoorbeeld graag een familielid uitnodigen om te logeren. We hebben toen samen gekeken hoe we dat mogelijk konden maken. We merken dat dit de band met veel cliënten versterkt. En dat geeft weer een extra dimensie aan ons werk.’ Cliënt Peter van Bommel vult aan: ‘Ik ben erg blij met de persoonlijke aandacht en tijd van de medewerkers. Daarnaast vind ik het fijn dat ik mijn leven hier in feite zelf kan vormgeven. Alle voorzieningen zijn bij de hand, ik doe mee aan verschillende activiteiten en we hebben ook geregeld leuke uitstapjes. Dat maakt voor mij het wonen in de Noordertoren erg prettig.’

leren denken vanuit de cliënt. En we werken binnen Archipel steeds meer met zelfsturende teams, waarbij we als het ware de regisseur zijn van ons eigen werk. Het is prettig dat we ons binnen het werk verder kunnen blijven ontwikkelen, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de cliënten die dit merken in de kwaliteit van zorg die wij verlenen.’ ‘Natuurlijk zijn we op sommige vlakken nog met elkaar aan het uitvinden hoe de eigen regie en zelfsturing het beste vorm kan krijgen,’ vult Lieke aan. ‘Maar we merken dat het zowel voor ons zelf als voor cliënten erg fijn werken is. Laatst zei één van de cliënten: “jullie doen het zo geweldig, echt een dreamteam!”. Dat vond ik zo leuk om te horen. Een groter compliment in je werk krijg je niet!’

Archipel werkt op steeds meer plaatsen met zelfsturende teams en zoekt mensen als Monique en Lieke. Professionals die hun werk willen afstemmen op de wensen van cliënten en hun naasten. Betrokken regisseurs die denken in mogelijkheden en zorgen dat cliënten de regie over hun eigen leven behouden. Ben jij die verzorgende IG of verpleegkundige? Dan bieden we jou de kans te groeien in de zorg. Met ondersteuning van onze teamcoaches en de Archipel Academie, maar vooral met ruimte voor eigen regie. Ga voor meer informatie en vacatures naar www.archipelzorggroep. nl/vacatures of bel 040 265 48 22.

GROEI EN ONTWIKKELING

De eigen regie komt ook terug in de carrière van de verschillende medewerkers, waarin ze de ruimte krijgen om te groeien in de zorg en hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. Monique: ‘Binnen de Archipel Academie worden bijvoorbeeld verschillende cursussen aangeboden. Daarnaast krijgen we coaching bij het

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.ARCHIPELZORGGROEP.NL TEL: 040 264 64 64

55


ZORGMOTIEF

VERDER BOUWEN

AAN EEN STERK WIJEINDHOVEN

Het creëren van eigen regie, ontdekken en benutten van talenten en bieden van ruimte om te groeien. Vanuit deze visie faciliteert stichting WIJeindhoven de ruim 300 medewerkers die gezamenlijk werken om het nieuwe sociale beleid van de stad tot uitvoering te brengen. HR-Manager Susan Roijmans: ‘Net zoals in de wijken, richten we ons ook intern op het mogelijk maken van wat nodig is om medewerkers te laten groeien en bloeien in het werkveld. Want alleen zo kunnen we samen verder bouwen aan het succes van WIJeindhoven!’ 56


ZORGMOTIEF

‘Ongeveer twee jaar geleden werd ik vanuit de gemeente Eindhoven gevraagd om een HR-beleid te ontwikkelen,’ vertelt Susan enthousiast. ‘Binnen een maand had ik dit geschreven, klaar om afgetikt te worden door het management. Al gauw begon het bij mij te schuren omdat ik er erachter kwam dat het plan dat ik had gemaakt, met methodes, regels en modellen, helemaal niet aansloot bij de visie van WIJeindhoven, maar vanuit een traditionele adviesrol was gevormd. Als organisatie wil WIJeindhoven de zelfredzaamheid en eigen kracht van inwoners versterken en een aantrekkelijke leefomgeving bieden, waarin mensen met elkaar samenwerken. Deze visie is ook de rode draad voor een succesvol intern beleid, waarin medewerkers de ruimte krijgen om vanuit eigen regie te werken, hun talenten zichtbaar te maken, in te zetten en te groeien. Mogelijk maken wat nodig is om ze te laten bloeien, als persoon en in het werkveld! Een hele andere benadering, waarbij je uitgaat van de kracht van medewerkers en hen ondersteunt in de zoektocht naar waar zij energie van krijgen.’ BEVLOGENHEID In plaats van een strak HR-beleid, nodigde Susan de generalisten uit aan haar keukentafel om samen te onderzoeken of de inzichten die zij had vanuit de positieve psychologie, pasten bij wat zij nodig hadden om als generalist te stralen in het werk. Daarnaast werd samen een programma voor bevlogen medewerkers in topteams ontwikkeld. Want deze zijn een voorwaarde om de ambities van WIJeindhoven te realiseren. Susan: ‘De manier waarop we met elkaar werken binnen de stichting, geven we samen vorm. Hierdoor merk je dat medewerkers de visie van WIJeindhoven echt gaan voelen en er een collectieve ambitie ontstaat om samen iets te betekenen binnen de wijken. En dat zie je weer terug in de bevlogenheid voor het werk! We stimuleren het delen van kennis en ervaring binnen het WIJteam, het geven van feedback en het bieden van ruimte voor zelfreflectie. Hierdoor kunnen medewerkers van elkaar leren en groeien in hun werk en zijn zij voortdurend nieuwsgierig naar elkaars werkwijze. Ik noem mijn rol ook wel eens: “de generalist van de generalisten”. Wanneer nodig ga ik met ik medewerkers het gesprek aan bij HR-vraagstukken. Medewerkers worden zo veel meer bewust van dingen en gestimuleerd om zelf na te denken.’ TOPTEAMS Twee voorbeelden van bevlogen medewerkers, zijn Noortje van Gestel, generalist bij Woensel-Zuidoost en Elise den Bol, generalist bij Woensel-Noord. Noortje: ‘Wat ik erg prettig vind bij WIJeindho-

ven, is de open cultuur. We worden echt betrokken, waarbij onze stem, als medewerker, daadwerkelijk iets betekent. Hierdoor voel je je als medewerker serieus genomen.’ ‘De betrokkenheid zie je ook terug in de sollicitatieprocedure van WIJeindhoven, waarin zowel de medewerkers, als inwoners een nieuwe collega selecteren,’ vult Elise aan. ‘Als wijk weet je natuurlijk als geen ander hoe een team het beste aangevuld kan worden om nog volwaardiger te worden en wat voor persoon hierbij past. En het is mooi dat dit dan ook als uitganspunt wordt genomen bij WIJeindhoven. Daarnaast zit voor mij een stuk bevlogenheid in het feit dat ik als medewerker de ruimte krijg om mijn talenten in te zetten. Ik vind het, naast het ondersteunen van inwoners, leuk om afwisseling te hebben in mijn werk. In ons WIJteam maak ik bijvoorbeeld de verdeellijst en hou ik de algemene mailbox bij voor de wijk. Daar krijg ik echt energie van! Het is mooi dat we als team de vrijheid krijgen om zelf de verschillende werkzaamheden te verdelen en in te vullen. Deze eigen verantwoordelijkheid zorgt er juist voor dat we echt een topteam vormen, die de beste ondersteuning kan bieden binnen de wijk.’ UITDAGINGEN Hoewel de aanpak binnen WIJeindhoven duidelijk zijn vruchten afwerpt, zijn er nog genoeg uitdagingen voor de toekomst. Susan: ‘De allergrootste uitdaging is de bevlogenheid van medewerkers te behouden. Dit doen we door onszelf telkens onder de loep te nemen en de energiebronnen en obstakels van medewerkers iedere keer weer opnieuw in kaart te brengen. Daarnaast denk ik dat we ook wat vaker stil mogen staan bij de successen die we behalen. Natuurlijk zijn er nog veel leerpunten, we zitten immers in een groeiproces en het is goed om feedback te krijgen. Maar we hebben samen ook al veel bereikt en mogen ook de waardering voor elkaar uitspreken. Daar kan een team ook alleen maar sterker door worden.’ Noortje: ‘Uiteindelijk gaat het in ons werk om het creëren van eigen kracht en het samen voor elkaar dingen willen doen binnen de samenleving. Een mooi voorbeeld is toen ik laatst pech had met de auto, omdat de accu leeg was. Ik belde de bewoner op waar ik een afspraak mee had om deze afspraak te verzetten. De bewoner zei toen tegen mij: “wacht, ik heb hier startkabels liggen, ik kom naar je toe”. Terwijl de accu werd opgeladen, hebben we het gesprek in de auto gevoerd. Voor mij een geweldig voorbeeld van hoe mooi wederkerigheid kan werken! Dat soort voorbeelden tonen voor mij de kracht van WIJeindhoven en het succes van ons werk aan.’

WIL JE MEER WETEN OVER WIJEINDHOVEN KIJK DAN OP WIJEINDHOVEN.NL 57


ZORGMOTIEF IS EEN UITGAVE VAN: MEDIA ADVIES EINDHOVEN EGELSTRAAT 1| 5622 AK EINDHOVEN | 040-8431216 WWW.MEDIAADVIESEINDHOVEN.NL 58


ZORGMOTIEF IS EEN UITGAVE VAN: MEDIA ADVIES EINDHOVEN | EGELSTRAAT 1 5622 AK EINDHOVEN | 040-843 12 16 | WWW.MEDIAADVIESEINDHOVEN.NL

Profile for Media Advies Eindhoven

Zorgmotief editie winter 2015/2016  

Zorgmotief editie winter 2015/2016  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded