Page 1

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO

RODINNÝ DŮM www.mediaadvice.cz

foto: Schüco

2013 / 2014 „ neprodejné


EKOLOGICKÉ ZPLYNOVACÍ KOTLE Zplynovací kotle na DŘEVO a BRIKETY 3., 4. a 5. třídy

,7<7>)6¬ 37<4-

Zplynovací kotle na UHLÍ 4. třídy

,7<7>)6¬ 37<4-

Jsou konstruovány pro spalování dřeva na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle.

Jsou konstruovány pro spalování hnědého uhlí a dřeva na principu generátorového zplynování s použitím patentem chráněného otočného roštu.

Výhody

Výhody

• Velký zásobník paliva – velké kusy dřeva – dlouhá doba hoření • Vysoká účinnost 81 až 90 % (kotle třídy 3, 4, 5) • Odtahový ventilátor • Chladicí smyčka proti přetopení • Malé rozměry a snadné čištění

• Velký zásobník paliva – velké kusy dřeva • Vysoká účinnost 81 až 87 % (kotle třídy 3) • Možnost spalovat uhlí a dřevo společně nebo samostatně – patentovaný rošt • Odtahový ventilátor • Chladicí smyčka proti přetopení • Malé rozměry a snadné čištění

Zplynovací kotle na DŘEVO, UHLÍ a PELETY 3. a 4. třídy

,7<7>)6¬ 37<4-

Jsou konstruovány pro spalování paliva s ručním přikládáním na principu generátorového zplynování a spalování pelet s automatickým zapalováním a podáváním paliva. Výhody • Možnost zabudovat do vrchních dvířek hořák na pelety • Automatické zapalování pelet • Možnost spalovat více druhů paliv • Vysoká účinnost, malá spotřeba • Možnost svobodného rozhodování čím budete topit

Automatické kotle na PELETY 5. třídy

,7<7>)6¬ 37<4-

Jsou konstruovány pro dokonalé spalování pelet. Do levé či pravé strany kotle je podle potřeby zákazníka zabudován hořák na pelety, který si plně automaticky, za pomocí šnekového dopravníku, odebírá pelety ze zásobníku. Výkon kotle a další funkce hořáku jsou řízeny elektronickou regulací, která umožňuje přizpůsobit chod kotle konkrétním podmínkám celého systému. Výhody • Velký komfort vytápění • Ekologické spalování, jedná se o kotle dle ČSN EN 303-5 třídy 5 • Automatický provoz • Libovolná velikost zásobníku pelet (standardně 250, 500 nebo 1 000 litrů) • Malé rozměry, skvělá cena

www.atmos.cz • Tel.: 326 701 404 • Bělá pod Bezdězem


OBSAH Chystáte rekonstrukci domu? Vyměňte, zateplete, regulujte! .............2 Bydlení: Investice, která se vyplatí ..................................................................6 Z čeho postavit? ................................................................................................. 10 Výhody omítek a nátěrů Ceresit Ceretherm .............................................13 Dřevostavba s minerální izolací.................................................................... 14 Opravujeme střechu..........................................................................................17 Konzultace v centru energetického poradenství se vyplatí...............20 Přemýšlet o teplé vodě se vyplatí ................................................................ 22 Budeme mít doma teplo?...............................................................................24 Zplynovací kotle Atmos s úpravou pro 3 druhy paliva – dřevo, uhlí a pelety! ....................................................................................... 28 Podlaha a dveře určují styl ............................................................................. 30 Úspory i komfort přináší dům na ovladač ................................................ 34 Vana nebo sprchový kout............................................................................... 36 Co kuchyně ocení? ............................................................................................ 38 Rady a tipy pro zahradu .................................................................................. 41

Fotografie na titulní straně obálky: archiv redakce

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO RODINNÝ DŮM září 2013, neprodejné Vydala Media Advice, s. r. o., 19. září 2013 „ ADRESA REDAKCE Media Advice, s. r. o. Poupětova 3, 170 00 Praha 7 tel.: 284 090 454 e-mail: info@mediaadvice.cz www.mediaadvice.cz © Media Advice, s. r. o., 2013

www.mediaadvice.cz

„ REDAKCE šéfredaktorka: Dominika Bučková redakční tým: Michaela Bradáčová Vendula Perglerová „ INZERCE Michaela Bičíková Eliška Mouchová „ MARKETING Karolína Kolářová

„ PRODUKCE grafická úprava a zlom: Nikola Verníčková „ TISK Grafotechna Print, spol. s r. o. Lýskova 1594/33 155 00 Praha 13

1


rekonstrukce dom

CHYSTÁTE REKONSTRUKCI DOMU? VYMĚŇTE, ZATEPLETE, REGULUJTE! Rekonstrukce staršího domu patří mezi zásadní kroky ve změně bydlení. Častým důvodem je nevyhovující technický stav některých prvků a také potřeba získat více prostoru k užívání. V každém případě bychom měli rekonstrukci domu využít pro snížení spotřeby energií našeho bydlení. Největší efekt můžeme očekávat od výměny oken, zateplení a regulace otopné soustavy. ČEKÁ VÁS VÝMĚNA OKEN? Výměna oken patří mezi první rozhodnutí, kterými začínáme cestu k úsporám energií. Tepelné ztráty se mohou staršími konstrukcemi oken při jejich běžném rozmístění a počtu na fasádě snadno pohybovat kolem 40 % měrné potřeby tepla na vytápění. Současné typy oken nabízejí nesrovnatelně lepší užitné vlastnosti, které nám umožní dosáhnout výrazných úspor. Jak ale budou reálně vysoké, to ovlivní nejen parametry oken. V první řadě musíme mít jasné a správné zadání – vědět, jaká okna požadujeme. Následuje výběrové řízení, které musí být jednoznačné a se shodnými podmínkami pro všechny. Pro spokojenost s novými okny je zásadní podmínkou kvalitně provedená montáž. Podle zkušeností servisních středisek totiž při reklamacích nejsou v naprosté většině případů na vině okna, ale kvalita jejich montáže. Zajímejte se zejména o řešení připojovací spáry, která může výrazně ovlivnit budoucí vlastnosti okna. Po správném vyřešení připojo-

2

cc Moderní elektronické typy regulace přinášejí vysoký komfort provozu. Stále častěji je využívána i forma vzdáleného přístupu, který umožňuje na dálku sledovat provozní stav, zapínat, vypínat i jinak upravovat parametry režimu vytápění domu. Tyto funkce umožňují moderní chytré telefony a internetové aplikace.

vací spáry vás ještě čeká osazení doplňkových konstrukcí. Jedná se o vnitřní olištování, vnitřní parapet, vnější parapet, spárové větrání, čtvrtou polohu kliky a žaluzie. Nakonec se provádí závěrečné seřízení oken, hrubý úklid a předání díla spolu s návodem k údržbě a předávacím protokolem k podpisu.

ZATEPLENÍ UŠETŘÍ A PŘINESE POHODLÍ Výměna oken bývá často spojována se zateplením fasády. Je to logický postup, protože

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO RODINNÝ DŮM


NEZAPOMEŇTE NA SKLEP A STŘECHU

jenom tímto řešením lze dosáhnout nejvyšších úspor ve spotřebě energií na vytápění domu. Neméně důležitým faktem je ale i naše budoucí pohodlí. Ve snaze neplatit vysoké účty už nebudeme muset vytápění neúměrně omezovat – u rodinných domů se například můžeme z těchto důvodů setkat s vytápěním pouze některých prostor a podobně. Budeme-li zateplovat dům v rámci rekonstrukce, mělo by vlastní akci předcházet několik přípravných kroků. Nejprve by měl původní konstrukci posoudit statik a zjistit, zda neobsahuje nežádoucí vlhkost a zda není potřeba odstranit statické poruchy. Následovat by měl energetický audit, který prozradí, jaký efekt budou mít jednotlivá opatření na snížení energetické náročnosti objektu. Pak již můžeme přesně specifikované zateplení začlenit do celkového projektu rekonstrukce.

ff K ochraně proti vloupání i k nejlepším tepelně a zvukově izolačním schopnostem oken přispívá tloušťka vnější stěny okenního profilu a jeho jakost. Požadavkům vyhovuje například sedmikomorový profil VEKA SOFTLINE 82.

www.mediaadvice.cz

INZERCE

Teplo neutíká pouze obvodovými stěnami objektů, ale i stropem nad sklepem a střechou, případně stropem nad neobydlenou půdou. Také tato místa patří do systémového řešení zateplení.

Volný vjezd: pohony pro garážová vrata a vjezdové brány ō (YURSVNĘYĘUREFHËVYâFHQHĜbOHW\ ]NXĄHQRVWâYHYĘUREÔYUDW ō $ĜRU\FKOHMĄâRWYâUÀQâYUDWVSRKRQHP 6XSUD0DWLF ō 'ÀONRYÒRYOÀGÀQâ%L6HFXUSURYÔWĄâNRPIRUW DEH]SHËQRVW Premium partner českého národního týmu

3


rekonstrukce dom

Zateplovacích systémů existuje celá řada. Nejčastěji je používán pěnový polystyren. Má dobré tepelně izolační vlastnosti, je lehký, nenasákavý a snadno se opracovává. V porovnání s ostatními zateplovacími systémy vychází také nejlevněji. Další možností je zateplování pomocí minerálních izolací, mezi něž patří izolace z kamenných vláken a skelná vlna. Výhodou minerálních izolací je nízký součinitel tepelné vodivosti a dobrá difúze – nízký faktor difúzního odporu. Minerální izolace se dají lehce řezat a dobře utěsňují izolované prostory. Jsou chemicky neutrální (nereagují s okolním materiálem), nehořlavé (zařazené do třídy hořlavosti A1) a anorganické – nepodporují vznik plísní.

JAK BY TO MĚLO BÝT? Věčnou otázkou je také, jak silnou izolaci zvolit. Odborníci se shodují, že je vhodné na tloušťce izolace nešetřit. Rozdíl v investici do zateplení o různých tloušťkách je totiž velmi malý, protože cena izolantu tvoří jen malou část ceny úprav. Zateplit si dům jen pěti centimetry izolace je tak promarněnou příležitostí. Dnes se nám jeví optimálních patnáct centimetrů. Ale za deset, patnáct let už to optimální nebude. Je lepší myslet dopředu a už dnes zaizolovat o pět centimetrů více, než si za pár let vyčítat zbytečnou šetřivost.

NA CO SI DÁT POZOR PŘI ZATEPLOVÁNÍ DOMŮ? Stále poměrně častou chybou bývá použití nekompatibilních stavebních hmot a materiálů. V každém zateplovacím systému totiž působí dohromady všechny jeho složky. Tyto prvky byly odzkoušeny tak, aby co nejlépe fungovaly právě společně. Kombinací součástí různých zateplovacích systémů sice získáte nějaký „zateplovací systém“, bude se ale jednat jen o náhražku bez vyzkoušených a hlavně

garantovaných vlastností. Největší riziko takto sestavených „systémů“ bývá v jejich trvanlivosti a stálobarevnosti. Nízká počáteční investice s sebou velmi často nese nejen zhoršenou kvalitu a vzhled, ale bohužel i kratší životnost. Majitelé nemovitostí by proto měli požadovat od firmy certifikát zateplovacího systému. Jedině tak je možné ověřit, že se jedná o kombinaci komponentů, která je odzkoušená jako celek. Ke každé dodávce musí dodavatel předložit prohlášení o shodě, aby majitel věděl, že přebírá to, co objednal. Nejkvalitnější a nejspolehlivější realizační firmy mají evropské technické schválení zateplovacího systému a jsou držiteli třídy kvality A Cechu pro zateplování budov.

JAKOU TLOUŠŤKU IZOLACE? Odborníci se shodují, že je vhodné na tloušťce izolace nešetřit. Rozdíl v investici do zateplení o různých tloušťkách je totiž velmi malý, protože cena izolantu tvoří jen malou část ceny úprav. Zateplit si dům jen pěti centimetry izolace je tak promarněnou příležitostí. Dnes se nám jeví optimálních patnáct centi-

ee Zateplování pěnovým polystyrenem patří mezi ověřená a nejčastější řešení.

4

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO RODINNÝ DŮM


metrů. Ale za deset, patnáct let už to optimální nebude. Je lepší myslet dopředu a už dnes zaizolovat o pět centimetrů více, než si za pár let vyčítat zbytečnou šetřivost.

VÝŠI ÚSPOR ZAVRŠÍ REGULACE VYTÁPĚNÍ Častou chybou je, že výměnou oken a zateplením naše cesta za úsporami energií a pohodlím končí. Přitom jsme neučinili poslední, avšak nezbytný krok: regulaci otopné soustavy. Teprve po optimálním nastavení, reagujícímu na nové podmínky domu, budeme moci počítat s maximálními úsporami. Regulace a přizpůsobení vytápění novým podmínkám zatepleného domu spočívá ve snížení výkonu celé otopné soustavy. Toho se dosahuje buď snížením průtoku, nebo teploty topného média. Složitost a finanční náročnost celého procesu přitom závisí na technické pokročilosti všech jednotlivých komponent soustavy. Proces regulace moderní otopné soustavy zvýší celkové náklady na zateplení pouze o několik desítek tisíc korun. Přitom taková regulace uspoří bez problémů až 20 % nákladů na vytápění a v řadě případů se její náklady mohou vrátit již během první topné sezóny. V opačném případě, pokud je však v objektu zastaralý systém vytápění s nedostatečnými

V

bohaté nabídce oken na trhu se zákazník těžko orientuje a neví, jaký druh oken a podle čeho si má vybrat. Jaké je optimální řešení při jejich výběru a na co je třeba dát si pozor? Nejen na tyto otázky naleznete odpovědi v publikaci Výměna oken, která je zdarma k dispozici v Centru energetického poradenství PRE v Praze v Jungmannově ulici. Publikace si také můžete stáhnout na stránkách centra www.energetickyporadce.cz.

možnostmi regulace, nebo dokonce zcela bez regulace, může se regulace pohybovat až v řádu stovek tisíc korun. Proto je i u regulace otopné soustavy nezbytné nechat si nejprve zpracovat odborné posouzení stavu a navazujících nákladů. Způsob regulace musí odpovídat typu otopné soustavy a požadavkům na komfort obsluhy. Regulátory mohou být přímo na kotlích, na větvích soustavy nebo na jednotlivých topných tělesech. Nejúčinnější je ekvitermní regulace, která řídí teplotu média v závislosti na venkovní teplotě se zpětnou vazbou na vnitřní teplotu. „

VYBÍRÁME NOVÁ OKNA „ Komplexní informaci o kvalitě okna jako celku poskytuje součinitel prostupu tepla oknem Uw. Běžným standardem je Uw = 1,2 W/m2K. „ Standardním zasklením je izolační dvojsklo plněné inertním plynem, s nanesenou tenkou kovovou vrstvou a součinitelem přechodu tepla Ug = 1,0 W/m2K, se stoupajícími nároky na tepelně izolační vlastnosti okna se stále častěji používá trojsklo. „ Dejte přednost zasklení s „teplým okrajem“ – distanční rámeček není hliníkový, ale je plastový nebo nerezový. „ Standardem jsou dvě dorazová těsnění a celoobvodové kování. „ Doporučená hodnota indexu neprůzvučnosti okna je Rw = 30 ÷ 34 dB, u frekventované silnice 35 až 39 dB. „ Okna, která vyhovují požadavkům příslušných technických norem, jsou označena značkou shody CE.

www.mediaadvice.cz

5


financ

BYDLENÍ: INVESTICE, KTERÁ SE OPRAVDU VYPLATÍ Co očekáváme od bydlení ve vlastním domě? Oceňujeme soukromí, více prostoru, blízkost přírody. A i zde pochopitelně jsou důležité peníze. Investici do pořízení domu bychom měli hodnotit z dlouhodobého pohledu. Bydlení ve vlastním, a je v tuto chvíli jedno, zda v rodinném domě nebo bytě, nám přináší dnes tak důležitou možnost kontroly nad pravidelnými výdaji na bydlení.

P

ři hledání prvních informací využíváme internet, případně odborné časopisy, veletrhy a odborné konzultace. Díky nim postupně získáme představu o typu domu a jeho řešení. V tuto chvíli přichází na řadu jedna z nejdůležitějších částí celé akce – financování.

MÁTE JASNOU PŘEDSTAVU? Možností, jak financovat pořízení nového bydlení, je několik. Stavba nebo koupě domu je událost, se kterou se většina z nás setká jednou za život, proto může být obtížné se v nabídkách finančního trhu orientovat. Který z finančních produktů bude pro náš případ nejvhodnější a podle jakých kritérií bychom jej měli vybírat? Řešení je přitom daleko jednodušší. Se základní představou o novém bydlení navštivte svého finančního poradce. „Častou volbou je hypotéka, podle konkrétní

6

situace mohou v úvahu přicházet jiné finanční produkty,“ vysvětluje finanční poradce Jana Dražanová z Modré pyramidy.

STAVEBNÍ SPOŘENÍ, ÚVĚR I HYPOTÉKA Pro financování bydlení trh nabízí řadu produktů, takže je možné skutečně zvolit řešení na míru našim požadavkům, ale i možnostem. Nejběžnější formou pro financování bydlení je úvěr, a to buď ze stavebního spoření,

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO RODINNÝ DŮM


INTERIÉR ZAŘÍDÍTE S NEÚČELOVOU PŮJČKOU Po stavbě či rekonstrukci domu se obvykle naše finanční rezerva výrazně ztenčí. Pro vybavení interiéru, ale i koupi bazénu nebo postavení garáže nám pomůže neúčelová půjčka. Kromě některých dalších výhod může mezi její přednosti patřit i možnost předčasného splacení bez sankcí. „Jak hypotéku, tak neúčelovou půjčku si můžete přitom vyřídit na jednom místě,“ doporučuje Jana Dražanová z Modré pyramidy.

nebo hypoteční úvěr. Pro nižší částky jsou oblíbené nezajištěné úvěry. „U Modré pyramidy mohou klienti získat nezajištěný úvěr až do výše 500 000 korun, pro toho, kdo dosud nemá smlouvu o stavebním spoření, je to do 300 000 korun. S touto výší můžete pohodlně rekonstruovat koupelnu, kuchyň, interiér, či zateplit dům, vyměnit okna nebo pořídit novou střechu,“ radí finanční poradkyně. Jednou z osvědčených možností stále zůstává staré známé stavební spoření. Jeho výhodou je především jeho univerzálnost a flexibilita. V rámci finančního plánování může právě smlouva stavebního spoření být již od počátku směřována například k plánované výměně oken, k zateplení domu a podobně. S tím souvisí i poměrně častý omyl, kdy se domníváme, že můžeme mít na svou osobu uzavřenu pouze jednu smlouvu o stavebním spoření. Ve skutečnosti můžeme mít smluv více a každá z nich může již od počátku směřovat k určitému účelu, jedna například na plánovanou rekonstrukci střechy za několik let, jiná jako rezerva. Státní podporu v případě více smluv můžeme čerpat dohromady do výše maximálně 2 000 korun ročně, přesto zůstává stavební spoření svými podmínkami výhodné.

třebovat orientační představu o celkové výši investice, možnost vkladu vlastních finančních prostředků a případného zajištění úvěru. Ve výhodnější situaci budeme, pokud žádost o financování podáváme tam, kde máme vedený účet. Stále platí, že věrnost se vyplácí. Výhodné je čerpat financování v rámci silného zázemí jedné bankovní skupiny. Při dostatečné historii na nás budou čekat kromě výběru z kompletního portfolia produktů také další výhody: například slevy z úrokové sazby, výhodné podmínky vedení účtu a další. „Přijít do Modré pyramidy pochopitelně mohou i noví klienti,“ upozorňuje Jana Dražanová dále. Obávat se nemusíte ani složitého vyplňování a množství podkladů, které by byly vyžadovány. Budeme-li dobře připraveni, můžeme mít financování vyřešené během dvou schůzek s finančním poradcem. Často pokládanou otázkou je, za jak dlouho mohou být při schválení úvěru peníze na účtu? „Úvěr bez

ZÍSKEJTE ČAS VE SVŮJ PROSPĚCH Pro první schůzku s finančním poradcem na téma řešení bydlení stačí mít jasnou představu o účelu – koupě pozemku, stavba domu, rekonstrukce a podobně. K tomu budeme po-

ff Na fotografii Jana Dražanová, finanční poradkyně Modré pyramidy (vpravo) při jednání s klientkou.

www.mediaadvice.cz

7


financ

ŽÁDNÁ NEMOVITOST VÁM UŽ NEUTEČE Častou situací je, že si nejprve vyhlédneme určitou nemovitost a pak přemýšlíme o financování. Bývá praktičtější zvolit opačný postup. Zjistit si možnosti financování i to, na jak vysokou částku s našimi příjmy dosáhneme. Můžeme mít způsob financování předem připravený a peníze mít k dispozici hned, jakmile naši vysněnou nemovitost najdeme.

zajištění do 500 000 korun lze zpravidla vyřídit do týdne.“ Velmi důležité je, abychom ze schůzky s finančním poradcem odcházeli s informacemi, kterým jsme opravdu porozuměli. Ptejte se, dokud vám nebude vše jasné.

KOLIK BUDEME PLATIT? Volba vhodné formy financování souvisí s našimi preferencemi – někdo o preferuje co nejnižší měsíční splátky, kyy, někdo chce splácet co nejkratší dobu, někdo chce mít zase co největší svobodu pro možnost úvěr splatit dříve. Tento fakt je důležitější a sro-

zumitelnější, než výše úrokové sazby; podle toho je možné zvolit buď úvěr ze stavebního spoření a nebo vhodnou variantu hypotéky. „Při financování stavby nebo rekonstrukce standardního rodinného domu není rozdíl mezi hypotékou a Hypoúvěrem nijak výrazný,“ vysvětluje Jana Dražanová. Je pochopitelné, že většina z nás by si přála mít finanční závazky co nejdříve splacené. Jsme připraveni přistoupit na vyšší splátky i za cenu omezení některých dalších výdajů. Proti tomuto postupu však finanční poradce varuje a radí vydat se optimální střední cestou: „Je důležité, aby měl klient stále pod kontrolou své možnosti a i se splátkami zůstával v reálném světě a nedostal se do finanční tísně či musel výrazně měnit svůj životní styl.“ K tomu přidává ještě jednu radu z praxe: Podle zkušeností finančních poradců se klienti snaží maximálně snížit výši úvěru a nenechávají si vzhledem k předpokládanému rozpočtu žádnou rezervu. Přitom téměř ve všech případech dochází k navýšení konečné ceny, na kterou už pak ale nezbývají prostředky. Proto finanční poradce doporučuje, abychom počítali s rezervou zhruba ve výši 20 % z celkové částky. Za nedočerpání hypotéky nám přitom žádné sankce nehrozí a splácíme vždy jen tu část, kterou jsme vyčerpali.

PENÍZE POD KONTROLOU ZARUČÍ ZA FINANČNÍ PLÁN Rozhodnutí stavby nebo koupě domu či Ro jeho re rekonstrukce je akce, která ovlivní rodinný rozpočet rozp na řadu let. Právě nyní je proto vhodná doba podrobit své příjmy a především výdaje důkladnější prověrce. Každý z nás má svůj vlastní systém, jak ohlídat osobní či rodinný rozpočet. Naše obvyklá představa, jak máme vše pod kontrolou, má ale často poměrně výrazné mezery. Podle zkušeností finančních poradců v řadě případů neznáme detaily našich pojištění i jiných pravidelných výdajů. „Při sestavování finančního plánu je nutné se na každou platbu podívat jak samostatně, tak i v celkových souvislostech. Často se stává, že klient má některé pravidelné výdaje duplicitní nebo nevhodně

8

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO RODINNÝ DŮM


zaměstnání nebo dlouhodobá nemoc vás nezaskočí. Dobré je mít uzavřené pojištění proti neschopnosti splácet, živiteli rodiny, který splácí hypotéku doporučujeme také vhodné životní pojištění. Finanční závazek při stavbě nebo koupi domu nás bude provázet po řadu let a prožít toto období bez zbytečných obav a stresu se rozhodně vyplatí.

NEZAPOMEŇTE NA POJIŠTĚNÍ DOMU A JEHO AKTUALIZACE

nastavené, některý produkt má třeba i zbytečně a jiný mu naopak třeba chybí,“ vysvětluje další postup finanční poradce. Pořádek ve financích s sebou ve většině případů přinese i snížení celkových výdajů. Ušetřit tak můžeme i několik tisíc měsíčně. Začínáme-li splácet naše nové bydlení nebo rekonstrukci, přijde taková finanční úleva rodinného rozpočtu určitě vhod. Sestavit finanční plán není pod vedením finančního poradce nic složitého. Základem jsou naše plány a potřeby, a to jak v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu. Stále platí, že čím dříve se začneme na určitou situaci finančně připravovat, tím lépe. Důležité je také zvolit správné řešení. Finanční plán přitom pamatuje na ochranu našich příjmů a majetku i na vytvářením odpovídajících rezerv. S vědomím, že máte své finance pod kontrolou, se žije klidněji.

POJISTIT SI SCHOPNOST SPLÁCET SE VYPLATÍ Dobře nastavený finanční plán oceníte v případě neočekávaných situací. Když budete mít pro tento případ vytvořenou určitou rezervu a správnou variantu pojištění, ztráta

www.mediaadvice.cz

Podpisem smlouvy a převodem peněz na účet končí období výběru a koupě. Pravidelné splátky úvěru ale nejsou to jediné, na co bychom měli myslet. Důležitá je i správná výše pojištění nemovitosti. Není výjimečné, že jej sice máme sjednané, ale není správně nastavené. „Pomoci nám může jednoduché pravidlo – pojistěme si dům na takovou výši, za kolik bychom při současných cenách mohli pořídit bydlení nové. Kvalitní pojištění nemovitosti není drahé. Zkuste si je přepočítat na pojištění auta – budete překvapeni, že jeho pojištění je výrazně dražší než domu. Přitom událost, při které byste přišli o své bydlení by pro vás měla nesrovnatelně závažnější dopad, než ztráta vozu,“ radí finanční poradkyně a přidává jednu dobrou radu z praxe: Nezapomeňte ani na pojištění plotu kolem domu. Pohroma může mít podobu jak spadlého stromu, tak i projíždějícího auta. Stát se pochopitelně mohou i podstatně kurióznější situace a ani nový plot vám nikdo zadarmo nepostaví. „

BEZ PASTVINY I EXEKUCE E Zatímco pro nás, laiky, je koupě pozemku nebo stavba domu výjimečná akce, banky i stavební spořitelny se s podobnými situacemi setkávají každodenně a před řadou našich chyb nás dokážou ochránit. Protože vše velmi pečlivě ověřují, nekoupíme jako stavební pozemek pastvinu pro ovce, ani dům, na který je uvalena nevyřešená exekuce.

9


materiály a technologi

Z ČEHO POSTAVIT? Než začneme stavět svůj vysněný dům, měli bychom nejdříve zvážit výběr správného stavebního materiálu. Špatná volba pro nás může znamenat řadu let v nepohodě – kromě případných stavebních nedostatků například chlad v zimě a v létě naopak velké horko. K tomu ještě můžeme platit podstatně více za vytápění, nebo se nechat trápit nedostatečnou zvukovou izolací mezi místnostmi. Přitom stačí správně zvolit některý z osvědčených materiálů. Mezi nejpoužívanější patří klasické pálené cihly, dřevo, pórobeton a vápenopískové bloky

N

a prvním místě je třeba stanovit kritéria, podle kterých budeme v rámci výběru jednotlivé materiály posuzovat. Pozornost bychom měli věnovat nosnosti konstrukce, životnosti materiálu, ale také schopnosti akumulace tepla. Nezapomeňte také na způsob a rychlost realizace a možnosti budoucích oprav. V neposlední řadě nás bude jistě zajímat i cena. Ať už se rozhodnete pro kterýkoliv materiál, základní podmínkou vaší spokojenosti je profesionalita stavební firmy a dodržení všech technologických postupů v souladu s pokyny výrobce.

CIHLA Pevnost a odolnost, paropropustnost, dobrá zvuková izolace, nehořlavost, tepelná akumulace a schopnost zajistit optimální mikroklima pro bydlení – to jsou důvody, proč cih-

10

cc Dřevostavby přestaly být pouze součástí určitého životního stylu a zejména v průběhu posledních let se staly stále vyhledávanějším stavebním materiálem.

ly mají stále co nabídnout. Cihly doznaly řadu změn a dnes k tradičním vlastnostem přidaly i některé další, které cihlu staví do pozice stále žádaného, moderního stavebního materiálu. V průběhu let plné cihly nahradily cihelné děrované bloky, později se místo malty začal používat systém pero drážka a cihly zvětšily své rozměry (dnes standardně dosahují šířky až 0,5 m). Přínos pro stavbu i rekonstrukce znamenalo také broušení cihel, umožňující zcela přesné sesazení s minimálními spárami. V souladu s aktuálními požadavky se výrobci zaměřili i na tepelně izolační vlastnosti.

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO RODINNÝ DŮM


KVALITU VÝSLEDKU ZVÝŠÍ KOMPLETNÍ SYSTÉM Pro maximální kvalitu stavby je doporučováno používat celý stavební systém od jednoho výrobce, a to včetně omítek a fasád. Jedině tak za stavbu převezme výrobce garanci.

I u cihel dnes můžeme hovořit o jednovrstvém zdivu, které má současně i vlastnosti izolantu.

DŘEVO Ačkoliv dřevo patří mezi materiály, které u nás měly při stavbě domů nezanedbatelnou tradici, prošlo i poměrně dlouhým obdobím, kdy nebylo jako stavební materiál příliš vyhledáváno. Nyní se situace obrací. Dřevostavby jsou dnes vnímány jako pohodlné a ekologické bydlení. Důvodem je jak nárůst obliby přírodních materiálů, tak i technicky zajímavé vlastnosti dřeva. Dřevo je využíváno především pro výstavbu nízkoenergetických domů. Dokáže dlouho udržet teplo, proto snižuje náklady na vytápění. Pro konstrukční systémy budov na bázi dřeva je charakteristická také nízká hmotnost ve srovnání s ostatními běžně používanými stavebními materiály. Tím se, mimo jiné, výrazně snižují náklady na přepravu materiálu a stavební práce. Dřevostavba také umí velmi dobře hospodařit s prostorem a díky tomu si můžeme ještě

připočítat příjemné metry pro bydlení navíc. Orientačně lze říci, že při vnějších rozměrech 10 × 10 m lze na jedno podlaží získat 8–10 m² podlahové plochy navíc. Výstavba typického domu nezabere více než šest týdnů. Na stavbu jsou nejčastěji dodávány v podobě již připravených stěnových a vnitřních panelů. Stavba probíhá formou suché výstavby, která eliminuje nutnost vysychání.

PÓROBETON Pórobeton je materiál, který spojuje dostatečnou pevnost a únosnost nosných konstrukcí domů a zároveň je díky milionům uzavřených vzduchových pórů maximálně vylehčený a zaručuje vysoké tepelně izolační vlastnosti. Protože má stejné tepelně izolační vlastnosti ve všech směrech, redukuje výskyt tepelných mostů a snižuje provozní náklady budovy. V zimě akumuluje teplo, v létě je v domě příjemný chládek. Jejich dokonalá zpracovatelnost a nízká hmotnost výrazně zkracují dobu výstavby i náklady na ni. Bez problému lze vytvářet atypické formáty tvárnic nebo drážky pro rozvody instalací. Díky přesnosti tvárnic se také snižuje spotřeba malty. Ta je ve srovnání s tradičním zděním desetinová.

VÁPENOPÍSKOVÉ ZDICÍ PRVKY Vápenopískové prvky jsou moderním stavebním materiálem používaným jako vnitřní i obvodové zdivo, pro konstrukce nosné, dělicí i výplňové. Díky vysoké objemové hmotnosti těchto prvků dosahují cihly velké pevnosti v tlaku i vynikajících akumulačních i akus-

ee Domy z cihel mají u nás značnou tradici.

www.mediaadvice.cz

11


materiály a technologi

ee Stále populárnějším materiálem pro stavbu domů se stávají vápenopískové cihly. V rámci kompletního systému mohou být vhodné jak pro energeticky úsporné a nízkoenergetické, tak i pro pasivní domy. dd

tických vlastností již při menších tloušťkách nosných stěn (175, 240 a 290 mm). Vysoká přesnost při výrobě vápenopískových zdicích prvků umožňuje tenkovrstvé lepení a spolu se suchou převazbou svislých spár systému pero – drážka zajišťuje podstatně vyšší rychlost výstavby a významnou úsporu materiálů. Vápenopísková cihla je vynikajícím materiálem také z hlediska hygienické nezávadnosti a protipožárních parametrů. Další výhoda vápenopískových zdicích prvků spočívá v jejich snadném skládání, které tak připomíná dětskou stavebnici. Rozměry vápenopískových prvků tvoří jednotný délkový modul pro vodorovné i svislé konstrukce, a to 250 mm.

Setkáváme se se stavbami rodinných domů, které jsou z monolitického betonu. Vyhledávaný je zejména pro architektonické projekty a ve většině případů domy z monolitického betonu zaujmou svým vzhledem. Jedním z poměrně častých stylů je minimalismus, který je především u betonu často využíván. K nevýhodám monolitického betonu patří nedostatečné izolační schopnosti, a proto je nutné zvolit odpovídající izolaci. U betonových staveb je také důležité mít v rámci projektu přesně definované vnitřní dispozice, protože pozdější úpravy jsou u betonových konstrukcí více náročné.

BETON

NÁVRAT K PŘÍRODĚ

Své místo mezi materiály pro stavbu a rekonstrukci rodinného domu má i beton, i když je stále považován spíše za materiál pro technické stavby a dopravní stavitelství.

Poslední skupina materiálů pochází přímo z přírody. I když jsou známé funkční realizace, nelze očekávat, že by se tyto materiály začaly masově využívat. Známé jsou stavby ze slámy, nepálené hlíny nebo kamene. Všechny tyto materiály mají v našich klimatických podmínkách svou tradici, avšak pro zachování našich dnešních požadavků na komfort patří mezi alternativní řešení. Foto: Heluz, Xella, KM Beta, ELK a archiv redakce

ee Od dob našich babiček prošla cihla obrovským vývojem. Na snímku cihelný blok Heluz Family 50 2in1- zdění na pěnu.

12

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO RODINNÝ DŮM


VÝHODY OMÍTEK A NÁTĚRŮ CERESIT CERETHERM Externí tepelněizolační systémy Ceresit Ceretherm nabízejí velké množství praktických a estetických výhod. Jelikož barvy a nátěry tvoří finální vrstvu fasády, je pro dosažení požadovaného vzhledu fasády důležité mít v nabídce široké portfolio barev a vzorů.

O

mítky a nátěry Ceresit Ceretherm jsou rozdělené do tří hlavních kategorií podle barev a designu: Colours of Nature, Visage a Intense – dohromady tvoří bohatou paletu několika stovek odstínů a mnoha druhů struktur. Všechny tři kategorie společně těží z rozmanitosti a krásy přírody – jedna z jejich barev (Colours of Nature), další z jejích materiálů (Visage) a třetí z drahokamů (Intense Colour). Díky tomu je možné zvolit libovolnou barvu od jemné pacifické modré až po velmi tmavou diamantovou barvu a současně si vybrat i strukturu povrchové úpravy s designem kamene, dřeva nebo kovu. Dům s novou fasádou tak může splývat s okolím, ale také z něj elegantně vyčnívat.

COLOURS OF NATURE® Barevná linie omítek a nátěrů značky Ceresit představuje bohatý, pestrobarevný svět přírody. K dispozici je 211 různých odstínů, rozdělených do 4 skupin: Water, Sand, Earth a Forest. Součástí všech omítek a nátěrů Colours of Nature je receptura BioProtect, která poskytuje efektivní a dlouhotrvající ochranu fasád proti biologickému napadení a růstu hub a řas. Fasáda se tak stává odolnější a zachovává si svůj estetický vzhled po mnoho let.

CERESIT VISAGE Současným stavebním trendem je dokončování fasád použitím přírodních materiálů, ty jsou však velmi drahé, těžko transportovatelné a obtížně se zpracovávají. Dlouholeté zkušenosti koncernu Henkel v oblasti stavebních materiálů a znalosti nejnovějších trendů ve stavebnictví stály za vytvořením řady omítek a nátěrů Visage se vzhledem kamene, dřeva nebo kovu. Díky své nízké hmotnosti tyto omítky a nátěry neovlivňují konstrukci budovy, a proto je možné uplatnit je na fasádách budov, dokonce i při renovaci stávajících objektů.

NOVÁ PALETA INTENZIVNÍCH BAREV CERESIT INTENSE Barevný systém Ceresit Intense přináší úplně novou řadu 36 tmavých, intenzivních prémiových barev pro elastomerovou omítku Ceresit CT 79 Impactum. Ceresit CT 79 Impactum představuje omítku nové generace, založenou na elastomerové disperzi, zesílenou speciálně vybranými skelnými, uhlíkovými a polyakrylamidovými vlákny. Koncepce barev byla inspirována přírodní krásou drahokamů, jejich barvami a celkovou odolností. Barvy jsou rozdělené do sedmi barevných skupin – od smaragdově zelené až po diamantově šedou. Více informací: www.ceretherm.cz, www.ceresit-visage.cz a www.ceresit-impactum.com/cz.

www.mediaadvice.cz

13


stavba dom

DŘEVOSTAVBA S MINERÁLNÍ IZOLACÍ

Zájem o dřevostavby v posledních letech výrazně stoupá. Stavba dřevěného domu je rychlá,oproti domům z jiných konstrukčních materiálů má nízké náklady na provoz, větší užitnou plochu a přinese příjemný pocit zdravého bydlení. Dřevostavby a minerální izolace tvoří ideální spojení. Dlouhá životnost, nehořlavost,výborné akustické vlastnosti, rychlá a snadná výstavba, ohleduplnost k životnímu prostředí – to jsou jen některé výhody, které nabízí kombinace těchto materiálových skupin. 14

NÍZKOENERGETICKÝ STANDARD A DŘEVOSTAVBY Dřevostavby jsou pro nízkou spotřebu energií zrozené. Bez obtíží jde postavit také pasivní nebo nulový dřevěný dům. Ne každý pozemek a dům je ale vhodný pro pasivní standard. Pokud se pro něj rozhodnete, začněte od projektu, který bude řešit vhodnou orientaci a tvar objektu. Díky správnému návrhu minimalizujete ochlazované plochy, účinně využijete solární zisky, zabráníte přehřívání objektu v létě a vzniku tepelných mostů, kudy by mohlo zbytečně utíkat teplo. Gró dřevostavby spočívá v kvalitní obálce budovy, protože ta nejvíce ovlivňuje spotřebu energie na vytápění. Rozdíl mezi nízkoenergetickým a pasivním domem je právě v tomto parametru. Při stavbě nízkoenergetických do-

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO RODINNÝ DŮM


mů záleží na tloušťce izolace a použité technologii. Klíčovým předpokladem je aplikace dostatečné vrstvy izolace. Zvýšených nákladů se bát nemusíte – náklady potřebné při zvětšení tloušťky tepelné izolace u pasivních domů jsou zanedbatelné. Navíc se rychle vrátí v úsporách za energie. Vnější zateplení také zásadně zvyšuje životnost konstrukce dřevostavby. V pasivním konceptu nejde jen o kvalitní materiály a masivní izolace. Pro dosažení co nejnižší spotřeby energie je nutné využít další úsporné technologie. Dobrý pasivní dům musí mít vyřešené větrání s rekuperací tepla, které vám zaručí kvalitní a zdravé vnitřní prostředí. Využít můžete také solární energii – správná orientace prosklených ploch šetří náklady na vytápění, solární kolektor ohřívá vodu a přitápí.

JAKOU ZVOLIT FORMU APLIKACE MINERÁLNÍ IZOLACE? S minerální izolací se v dřevostavbě můžete potkat ve všech jejích formách aplikace. Z minerálních vláken se vyrábí desky a role, nebo ji lze použít ve formě foukané sypké izolace. Ta se aplikuje přímo na stavbě z vozu realizátora. Výběr vhodné formy použití záleží na typu konstrukce a na mechanickém zatížení působícím na konstrukci, respektive izolaci.

POŽÁRNÍ OCHRANA DŘEVOSTAVBY Dřevo je sice hořlavé, ale jeho požární odolnost velmi významně ovlivňuje protipožární obložení (z desek na bázi dřeva, sádry atd.) a použitá minerální izolace. Ta nejdříve zcela

brání a později snižuje rychlost jeho zuhelnatění. Minerální izolace je nehořlavá bez přidaných chemikálií a patří do nejlepší třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Díky tomu moderní konstrukce na bázi dřeva vykazují až 90 minutovou požární odolnost z interiéru a 120 minutovou z exteriéru. Důležité jsou konstrukční detaily stěn, příček a stropů v objektu. Uvnitř konstrukce obvodových stěn se proto v celé tloušťce stěny vkládá minerální izolace. Chrání boční strany sloupků, což znamená, že v případě požáru by sloupky odhořívaly pouze z čelní strany vystavené ohni. Zde jsou ale chráněné sádrokartonovými nebo sádrovláknitými deskami (případně p padně OSB). Samotný hořlavý materiál – dřevo, který je hlavním statickým prvkem domu, je chráněn ze všech stran proti požáru nehořlavýmii materiály.

CO JE TO POŽÁRNÍ ODOLNOST? Klasifikace požární odolnosti konstrukcí se značí např. REI. Požární odolnost je doba, po kterou je stavební konstrukce schopna odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by došlo k porušení jejich funkce. Uvádí sev minutách v základní stupnici: 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 minut a udává čas dosažení mezního stavu (R – nosnost, E – celistvost, I – izolační schopnost)

www.mediaadvice.cz

15


stavba dom

HLUK V DŘEVOSTAVBĚ Jedním z nejrozšířenějších mýtů je to, že v dřevostavbě je slyšet každý krok i hluk z venku. Nevěřte tomu, dřevostavba vás mile překvapí i z hlediska akustického komfortu. Je však potřeba dodržet několik zásad a dobře sledovat hodnoty, které ovlivňují zvukovou pohodu interiéru. Těmi jsou hladina kročejového zvuku (značí se Lnw a měří se v decibelech) a vzduchová neprůzvučnost,(značí se Rw a měří se také v decibelech). Hodnotu Lnw sledujte u konstrukcí, které jsou v přímém kontaktu se zdrojem hluku (například podlahy). Tam, kde dochází působením zdroje zvuku k jeho přenosu z místnosti do místnosti, je potřeba hlídat hodnotu Rw (například u stěn). Čím je hodnota Lnw nižší a Rw vyšší, tím lepší akustické vlastnosti konstrukce má. U masivních jednovrstvých konstrukcí (betonových nebo zděných) platí, že čím větší je jejich objemová hmotnost, tím lepší akustický útlum mají. Dřevěné konstrukce jsou složeny ze 2 vrstev (dřevěných sloupků ve stěnách nebo trámů ve stropech a deskových obkladových materiálů), které využívají chytrou kombinaci materiálů a skladeb. To znamená,

O

mýtech, které kolují o dřevostavvbách, a dalších podrobnostech se můžete dočíst v publikaci Dřevostavby s minerální izolací, kterou naleznete na stránkách Asociace výrobců minerální izolace www.mineralniizolace.cz

že dřevěné stěny i příčky mohou být podstatně tenčí než stěny a příčky zděné nebo betonové.

DŘEVOSTAVBA S MINERÁLNÍ IZOLACÍ JE EKOLOGICKÁ Dřevo je přírodní a obnovitelný materiál a minerální izolace se vyrábí z přírodních surovin, které se nachází v hojném množství ve většině regionů světa. Oba stavební materiály jsou tak i po skončení životnosti maximálně ohleduplné k životnímu prostředí. Během svého užívání navíc ušetří mnohem více energie, než bylo potřeba na jejich výrobu a zpracování. Životnost moderních dřevostaveb je plně srovnatelná se stavbami z jiných materiálů. I po 100 letech budou dřevostavby stát a minerální izolace v nich bude stále funkční. Můžete si být jistí, že dřevostavba vám zaručí bezstarostné bydlení po několik generací. Díky nízké hmotnosti a snadné demontovatelnosti stavebních konstrukcí lze také lehce provést úpravy nebo rekonstrukce v průběhu užívání stavby. „ ee Při tloušťce obvodové stěny u dřevostavby 290,5 mm je součinitel prostupu tepla, který charakterizuje tepelně technické vlastnosti, jen 0,2 W/m2K, zatímco u zděné stavby s tloušťkou stěny 400 mm je tento součinitel 0,32 W/m2K. Z toho plyne, že i při menší tloušťce stěny u dřevostavby výrazně ušetříte oproti zděné stavbě za vytápění. Dřevostavby s minerální izolací jsou také podstatně tišší.

16

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO RODINNÝ DŮM


OPRAVUJEME STŘECHU Střecha je poměrně složitý systém, který se skládá z několika vrstev. Každá z nich má svou speciální funkci a výrazně ovlivňuje kvalitu bydlení. Nejvíce namáhaná je samozřejmě střešní krytina, a proto si zaslouží největší pozornost.

ee Ve výčtu oblíbených střešních krytin ne-

můžeme zapomenout na plech a hliník. Foto: Lindab

RENOVUJTE A OPRAVUJTE VČAS

M

oderní souvrství střešního pláště ovlivňuje mnoho nejrůznějších faktorů, které mají přímý vliv na kvalitu domu a bydlení. Střecha se výrazně podílí na celkovém vzhledu domu a dotváří jeho charakter. Střecha je ale z celé obvodové konstrukce domu také nejvíce namáhaná. Vnější vrstva střechy – střešní krytina – je dlouhodobě vystavována vodě, sněhu, ledu, slunci, větru, ultrafialovému záření apod. V mnoha případech pak čelí náporu hned několika živlů najednou. Volba střešní krytiny a kvalita pokládky jsou proto velmi důležité.

www.mediaadvice.cz

Způsobů, jak může být střecha poškozená, je řada. Nemusí to být hned to nejhorší – zatékání, střešní krytina může také v důsledku například stáří, náročných klimatických podmínek či špatné kvality popraskat. Může vyblednout barva či začít obrůstat mechy, řasami a trávou. Někdy stačí i „ošklivě vypadající“ střechu pečlivě očistit pomocí vysokotlakého čističe a pak přemalovat. Speciální barvy na střechy jsou sice drahé, ale určitě se vyplatí. Kvalitní barva na střechu taky zlepší odolnost a výdrž střechy. Některé závažnější případy lze řešit částečnou renovací střechy, což je ekonomicky i časově optimální varianta. Většinou jde v takových případech o výměnu vadných tašek, které jsou popraskané nebo zašlé a přemalování konstrukce. Proto je pro případy renovace důležité mít určitou zásobu od každého typu použitých tašek na střeše. Zejména v oblastech, kde jsou silné větrné bouře, není třeba na záložních taškách šetřit. Zanedbáme-li taková poškození, byť i drobnějšího charakteru, může časem dojít k narušení celého střešního systému.

17


střech

ee Rekonstrukce střechy vyžaduje také pečlivou opravu okapů a dalších klempířských prvků. Foto: Lindab

Do renovace se samozřejmě můžeme pustit i v případě, že chceme pouze vylepšit vzhled své střechy. Pokud ale střechou zatéká více, než je zdrávo, anebo se začíná bortit, částečná renovace nepomůže. Musí se přistoupit k celkové opravě. Většinou to kromě výměny poškozených tašek obnáší také rozsáhlou opravu konstrukce střechy. Nejdůležitější je ale napřed zjistit hlavní příčinu problému. Platí to, co již bylo naznačeno výše, že čím přesněji a čím dříve se podaří lokalizovat důvod problémů, tím levnější může být oprava. Při větších opravách střechy se většinou dostavují další problémy, které opravu zvětšují a prod-

ražují. Jde například o opravu nebo vylepšení tepelné izolace, výměnu paropropustných fólií, výměnu okapů apod. Je to podle „vzoru“, že když už střechu opravujeme, tak se vyplatí udělat všechno najednou. Nové zastřešení domu je pak skutečně tou nejdražší cestou, jak dát střechu dohromady. Pokud si renovaci a některé opravy střechy budeme moci zajistit vlastními silami, pak v případě celkové výměny střechy nebo změny, přechodu na kovové pokrytí střechy a naopak, je nejrozumnější obrátit se na odbornou firmu.

JAK NA REKONSTRUKCI STŘECHY Před vlastním rozebráním střechy je nutné promyslet v případě nepřízně počasí a deště zakrytí otevřené střechy plachtami. Rozebereme krytinu, demontujeme klempířské prvky a hromosvod, odstraníme laťování a nakonec opatrně rozebereme konstrukci krovu, sneseme ji na zem a uskladníme. Pokud počítáme, že krov znovu použijeme, měly by se trámy očistit a naimpregnovat. V případě celkové rekonstrukce střechy zbouráme štíty a střešní nadezdívky až do úrovně stropu a připravíme

PRŮVODCE STŘEŠNÍ KRYTINOU PÁLENÁ TAŠKA

nevýhodou může být vysoká váha – na 1 m² Pálená taška je díky způsobu výroby stá- se pohybuje od zhruba 40 kilogramů až po lobarevná a vysoce odolná. Kromě klasické dvojnásobek této váhy. Životnost betonové červené můžete vybírat z řady dalších barev, tašky je až 100 let. ale i typů a povrchových úprav. Životnost se pohybuje mezi 80 – 100 lety. PLECH A HLINÍK Díky své nízké hmotnosti okolo 7 kg/m² BETONOVÁ TAŠKA jsou totiž vhodné i na střechy rekonstruoBeton má malou nasákavost a s tím vaných objektů, jejichž krovy mají nízkou související extrémní mrazuvzdornost, roznosnost; většinou je lze položit rovnou na měrovou přesnost, a tím pádem snadnější starší krytiny. Předpokládaná životnost je pokládku. V průběhu času zraje, a tím se 50 – 60 let bez jakékoliv údržby, titanzinkojeho pevnost a odolnost zvyšuje. Určitou vý či měděný plech má životnost až sto let.

18

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO RODINNÝ DŮM


NA STŘECHU V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Bez ohledu na zvolený typ materiálu musí tepelná izolace a hydroizolace tvořit nedílnou součást skladby střechy. Výběr jednotlivých materiálů je závislý na zvoleném systému a vzájemném spolupůsobení všech vrstev. Bez odborného návrhu a pečlivé realizace střechy hrozí nebezpečí závažných poruch celé stavby.

zdivo pod odbouranými konstrukcemi na stavbu pozedního věnce.

NEZAPOMEŇTE NA DOBRÉHO KLEMPÍŘE Důležitou a zároveň velmi citlivou součástí konstrukce střechy jsou všechny detaily a prostupy střechou: komíny, antény, vpusti, atiky, okna, světlíky, ventilační hlavice, rovněž klempířské prvky jako okapy, svody a žlaby. Dnes prakticky všichni významní výrobci dodávají střešní systémy jako stavebnice se všemi těmito doplňky a speciálními tvarovkami a prvky, které mnohdy nutné a často proble-

www.mediaadvice.cz

matické oplechování nahrazují. Ale vzhledem k množství nejrůznějších krytin na trhu a z toho pramenících možností je klempířina stále žádanějším řemeslem. Oplechování zamezuje zatékání vody do konstrukce a tím také přímo ovlivňuje její trvanlivost a životnost. Je důležité si připomenout, že klempířské práce začínají po dokončení střešní konstrukce a střešního pláště ještě před pokládkou krytiny. Oplechovávají se ty části střechy, u nichž nelze dosáhnout použitou krytinou potřebné vodotěsnosti. Patří sem například oplechování komínů, ventilačních nástavců, oplechování atik, proniků či úžlabí a konců střechy u štítů. Základním materiálem pro klempířské prvky je plech, ale v mnoha případech ho dnes nahrazují plastové prefabrikáty nebo speciálně tvarované dílce betonových či pálených tašek přímo dodávaných výrobci střešních systémů. Plech také chrání před deštěm vystupující části fasády. Bez těchto ochranných prvků by odvodnění střechy bylo neúplné a nefunkční, protože voda by zatékala nejenom pod dům, ale i střechou přímo do domu. „ dd Klasické pálené tašky stále patří k nejčastěji používaným střešním krytinám. Foto: archiv redakce

19


stavba a rekonstrukc

KONZULTACE V CENTRU ENERGETICKÉHO PORADENSTVÍ SE VYPLATÍ Stavba či rekonstrukce domu od nás vyžaduje určité znalosti. Zcela stranou bychom neměli zůstávat ani v případě, kdy bude stavbu nebo rekonstrukci vykonávat profesionální firma. Základní znalosti nám pomohou v rychlejší komunikaci s firmou a umožní nám neztrácet kontakt s průběhem stavby.

V

yužijte možnost osobní konzultace, kterou nabízí Centrum energetického poradenství PRE v Praze v Jungmannově ulici. Přímo na místě vám odborníci odpoví na vaše otázky a k dispozici je i řada informačních tiskových materiálů, expozic s výrobky a interaktivních obrazovek. Důležitým zdrojem informací jsou také internetové stránky energetického poradce (www.energetickyporadce.cz), kde naleznete i oblíbenou kalkulačku tepelných ztrát. Z mnoha témat, která pro vás připravuje Centrum energetického poradenství PRE, jsme vybrali některé důležité informace, které je dobré znát při každé stavbě či rekonstrukci.

TEPELNÉ MOSTY Po instalaci zateplovacího systému se mnohdy vyskytují značné problémy. Ve většině případů jsou závady spojeny s nevhodným technologickým postupem, který vede k tvorbě takzvaných tepelných mostů.

20

DOBRÝ TIP: Kameru pro termovizní měření si můžete zapůjčit v Centru energetického poradenství PRE. Zákazníci PRE jsou finančně velmi zvýhodněni.

Tepelnými mosty nazýváme místa, kterými dochází ke zvýšeným únikům tepla z vytápěného prostoru. Respektive jde o místa, kde uniká na jednotku plochy mnohem více tepelné energie než okolní konstrukcí při stejné ploše. Tepelný most si můžeme představit jako proud vody vytékající z naplněné hráze skrze prasklinu. V praxi se tepelné mosty projevují chladnějším místem v interiéru anebo naopak teplejším místem v exteriéru, pokud je interiér teplejší než exteriér. Zvýšený tepelný tok proudící z teplé místnosti často vyvolává kromě vyšších tepelných ztrát také problémy spojené s vyšší koncentrací vlhkosti v daném místě (vznik plísní, nižší životnost stavebních prvků a konstrukcí).

TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ K detailnímu zjištění úniku tepla se stále častěji používá termovizní měření. Jedná se o bezkontaktní způsob kontroly kvality stavebních prací a odhalení vad stavebních konstrukcí a prvků. Umožňuje získat přehled o rozložení povrchových teplot v jednotlivých bodech snímaného povrchu. Termovizní měření je vhodné provádět v brzkých ranních hodinách, kdy měření nezkresluje například vliv akumulovaného slunečního záření do konstrukcí.

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO RODINNÝ DŮM


Pro měření je vhodné období, kdy se teplota pohybuje několik po sobě následujících dnů pod bodem mrazu. Uvažujete-li o zateplení objektu, příp. výměně oken, je vhodné před zahájením stavebních prací provést termovizní měření aktuálního stavu. Toto měření pomůže detailně lokalizovat „slabá místa“ v konstrukci a může sloužit i k porovnání původního a konečného stavu (v případě, že se provede termovizní měření i po uskutečnění vlastní rekonstrukce).

PASIVNÍ DOMY Jaké bydlení bychom si představovali? Jistě by mělo být hezké, moderní, dostatečně prostorné a především energeticky úsporné. Vzhledem k celosvětově rostoucím cenám energetických surovin je náš zájem o bydlení s nízkou spotřebou více než pochopitelný – ušetříme nemalé peníze. Současný životní styl nás také vede k větší odpovědnosti za životní prostředí, která jde s energeticky úsporným bydlením doslova ruku v ruce. Naše úvahy nás proto stále častěji přivádějí k pasivním domům. O pasivních domech se v souvislosti s cenami energií v posledních letech hovoří stále častěji a zkušenosti jejich současných majitelů ukazují, že se nejedná jen o módní vlnu. Neznamená to sice, že od zítřka budeme všichni bydlet pouze v pasivních domech, dlouhodobá orientace na úsporné bydlení bude ale nezbytná.

Tematické publikace si můžete vyzvednout i na řadě výstav a veletrhů. Na veletrhu FOR ARCH najdete expozici PRE pod číslem 4B7 v hale č. 4.

KOMFORTNÍ A ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ UVNITŘ DOMU Komfortní prostředí je takové, ve kterém se cítíme dobře, není nám horko ani zima, nepociťujeme průvan, neobtěžuje nás nadměrný hluk, osvětlení nám vyhovuje s ohledem na naši činnost a vzduch pociťujeme jako příjemný, bez nežádoucích pachů. Komfortní prostředí zároveň musí být zdravé, což znamená, že přítomným osobám nezpůsobuje žádné negativní dopady na jejich zdraví, a to v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Důvody, proč v domovech větrat, můžeme pomyslně rozdělit na dvě skupiny: důvody zdravotní a komfortní. Základem je vždy zabezpečení dostatečného přívodu čistého vzduchu pro dýchání všech přítomných osob. Jde sice o minimální množství ve srovnání s ostatními parametry, ovšem při současných požadavcích na vzduchotěsnost budov kvůli úsporám energie může být někdy problém zajistit i toto minimální množství. Ohled na naše zdraví bychom měli brát i při posuzování odvodu škodlivin. „

Kompletní témata jsou obsažena v tištěných publikacích Tepelné izolace, Okna, Pasivní domy a Praktický průvodce větráním a klimatizací, které vydalo Centrum energetického poradenství PRE. Veškeré publikace jsou k dispozici i v elektronické podobě na www.energetickyporadce.cz/cs/poradenske-centrum/tiskoviny-poradenstvi.

www.mediaadvice.cz

21


ohřev vod

ZA TEPLOU VODU MŮŽETE ZAPLATIT MÉNĚ Teplá voda, její rychlá dostupnost a dostatečné množství, je pro nás důležitá. Jde nejen o naše pohodlí, ale i peněženku. Jaké bychom měli zvolit nejlepší řešení, abychom netrpěli nedostatkem teplé vody a současně měli přiměřené vstupní i provozní náklady?

DŮLEŽITÁ JE BEZPEČNOST

V

ýraznou roli při hledání vhodného poměru mezi komfortem a úsporami hraje požadovaná teplota horké vody. Ohřívače ji umožňují nastavit zpravidla v rozmezí 35–85 °C, přičemž optimální hodnota je v rozmezí 55–65 °C. Při této teplotě je provoz ekonomicky nejvýhodnější a energetické ztráty jsou minimální. V tomto rozmezí je také maximálně omezena tvorba vodního kamene, který snižuje životnost zařízení. Zdroj teplé vody by měl být umístěn co nejblíže místu spotřeby, aby z propojovacího potrubí mezi ohřívačem a vodovodní baterií unikalo co nejméně tepla. Pokud je centrální ohřívač – například bojler od místa spotřeby vzdálen více než čtyři metry, je vhodné kombinovat jej s dalšími menšími zařízeními – například s malým beztlakým zásobníkem vody, který umístíme co nejblíže k odběrnímu místu (umyvadlu, dřezu a podobně).

22

V mnoha domácnostech se stále ještě můžeme setkat se starými a mnohdy i nebezpečnými ohřívači vody. Riziko hrozí zejména u plynových spotřebičů, kde by při nesprávném provozu, údržbě nebo instalaci mohlo dojít k otravě oxidem uhelnatým. Moderní ohřívače nebezpečí otravy oxidem uhelnatým eliminují pomocí detektorů špatného odtahu do komína. Pokud čidlo zpětný tah zaregistruje, hořák se ihned vypne. Některé kotle či ohřívače mají navíc sání vzduchu nikoli z místnosti, ale z venku. U nich toto nebezpečí odpadá úplně.

NOVÉ OHŘÍVAČE S ÚSPORNĚJŠÍM PROVOZEM Ceny energií navíc neustále rostou, proto se vyplatí investovat do úsporných spotřebičů. Ekonomičtější provoz přinášejí kotle, které současně používáme na vytápění i ohřev vody. Využít k tomu můžeme například kondenzační kotel. Tímto způsobem můžeme, ve srovnání se staršími průtokovými ohřívači , ušetřit 25 až 30 % nákladů na ohřev teplé vody v domácnosti. Moderní zařízení pro ohřev teplé vody mají také lepší možnosti regulace.

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO RODINNÝ DŮM


OCENÍTE VĚTŠÍ KOMFORT Nenechte se rušit hlukem. Nízkou hlučnost moderních kotlů a průtokových ohřívačů oceníte hlavně při instalaci v bytě, kde často není možné toto zařízení umístit do nějaké odlehlé místnosti. Moderní ohřívače teplé vody jsou tiché, jejich spouštění je plynulé a svým chodem nijak neruší obyvatele domu či bytu. K tichému chodu kotlů a ohřívačů teplé vody přispívá i kvalitní tepelná izolace jejich skříně. Ta zároveň snižuje tepelné ztráty celého zařízení a přispívá k úspornějšímu provozu. Moderní kotle a ohřívače teplé vody mají i při zachování velkého výkonu a vysoké účinnosti malé rozměry. Díky tomu se snadno instalují a nezabírají zbytečně místo v domě či bytě. Také jejich design je mnohem atraktivnější. Kotel tak může být instalován například v předsíni či koupelně, aniž by svým vzhledem rušil celkovou estetiku místnosti. Kvalitní kotle a ohřívače teplé vody je navíc často možné ovládat dálkově.

__ Malé průtokové ohřívače vody lze díky jejich velikosti umístit prakticky kamkoliv. Teplou vodu tak můžeme mít k dispozici na kterémkoliv místě domu.

`` Správně dimenzovaný elektrický tlakový bojler by měl nabízet i dostatečnou rezervu teplé vody pro případnou víkendovou návštěvu. Foto: OBI

NEZAPOMEŇTE NA VODOMĚRY Rostoucí ceny vody nás učí větší hospodárnosti. Přesto se ne vždy dočkáme účtů, které očekáváme. Jak je to možné? Bydlíte-li v rodinném domě, na vině je často nedostatečná údržba vodovodních baterií, případně rozvodů. I když se ztráty na první pohled mohou jevit jako zanedbatelné, v ročním vyúčtování dokáže nepříjemně překvapit. Starší typy vodoměrů bývají nepřesné a nám pak chybí přesná kontrola. Kvalitní moderní vodoměry dokážou měřit spotřebu vody již při velmi nízkém průtoku okolo šesti litrů za hodinu. Cena přesnějšího vodoměru je přitom prakticky stejná jako u běžného měřicího zařízení. Ani u vodoměrů nezapomínejte na pravidelnou kontrolu jejich technického stavu a ze zákona povinné metrologické ověření v určeném časovém intervalu. „

UŠETŘÍTE: „ Zdroj teplé vody by měl být umístěn co nejblíže odběrnému místu (dřezu, umyvadlu, vaně, sprše). Díky instalaci ohřívače přímo u odběrného místa ušetříte nejen studenou vodu, kterou byste museli nechat zbytečně odpouštět, ale díky menším tepelným ztrátám skrz rozvody si udržíte i vyšší teplotu vody. „ Tam, kde není možné v blízkosti místa spotřeby umístit velký bojler, jsou vhodnější menší samostatné bojlery či beztlaké zásobníky nebo průtokové ohřívače, které instalujeme v nejbližší blízkosti odběrového místa. „ Důležitá je dostatečná tepelná izolace potrubí. „ Nenastavujte teplotu vody v bojleru na více než 65 °C – při této hodnotě je provoz ekonomicky nejvýhodnější a současně se omezuje tvorba vodního kamene, který snižuje životnost zařízení.

www.mediaadvice.cz

23


vytapen

BUDEME MÍT DOMA TEPLO? Při hledání nejvhodnějšího způsobu vytápění rodinného domu většinou zvažujeme z více možností. Přitom musíme vycházet z dostupnosti zdroje v dané lokalitě a v rámci přípravy projektu zvážit vstupní investice a provozní náklady.

V

zhledem k cenám energie, které jsou provázené poměrně rychlými změnami, by se ceny energií neměly stát hlavním kritériem výběru. I když je za určitých podmínek možné v rámci rekonstrukce způsob vytápění měnit, měli bychom od samého začátku postupovat tak, abychom byli se zvoleným řešením spokojeni i v dlouhodobém výhledu. Nabídka zdrojů pro vytápění rodinných domů poskytuje široký výběr, a to jak v klasických ověřených médiích, tak i v řadě alternativních možností. V obou směrech se stále objevují nové technologie, které umožňují energie efektivněji využívat.

ZVOLILI JSME PLYN Přestože technický pokrok přispěl k rozšíření řady nových zdrojů tepelné energie, topení plynem patří stále k nejefektivnějším způsobům a vypadá to, že i v budoucnu si své postavení udrží. Navíc je ekologické, neboť při spalování zemního plynu se do ovzduší dostává minimum škodlivých zplodin. Pokud se rozhodneme investovat do moderního a vysoce účinného kondenzačního zařízení, stane se vytápění kotlem i velmi šetrným k našim financím.

24

cc Tradičním a oblíbeným zdrojem centrálního vytápění domu jsou plynové kotle. Díky jejich malým rozměrům a sofistikovanému řešení je dnes již ani nemusíme umísťovat v technických místnostech.

Existují dva druhy plynových kotlů – běžný teplovodní a již zmíněný kondenzační. Rozdíl nespočívá jen v pořizovací ceně, která je příznivější u klasického a zavedeného teplovodního kotle, ale především v účinnosti a ekonomické výhodnosti provozu, což jsou naopak výhody kotle kondenzačního. Ten dokáže navíc využít latentního tepla získaného z odcházejících spalin. Účinnost kondenzačních kotlů podle konvenční metodiky výpočtu dokonce přesahuje sto procent! Investujeme-li tedy zhruba o třicet procent více do kondenzačního kotle, do čtyř let se nám peníze vrátí.

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO RODINNÝ DŮM


áff Ze všech možností alternativního vytápění přitahují největší zájem tepelná čerpadla. Při projektování volíme spo-h lečnost, která má s instalací tepelných de e čerpadel dostatečné zkušenosti a bude schopna nejlépe posoudit, jaký typ je pro náš projekt nejvhodnější.

VYTÁPĚNÍ ELEKTŘINOU JE ZPĚT Elektrické vytápění je komfortní, nevyžaduje složitou obsluhu, velmi dobře se reguluje a při provozu nevznikají žádné odpady ani škodlivé spaliny. Je možné je přizpůsobit charakteru vytápěného prostoru bez složitých zásahů do stavby a kombinovat s jinými typy otopných systémů. Jednou z možností je elektrický přímotop. Elektrické přímotopné systémy se stávají stále častěji také součástí topných soustav s tepelným čerpadlem či velmi populárními krby. Novým trendem je využívání přímotopných systémů v nízkoenergetických domech (NED), případně v domech pasivních. V těchto aplikacích je elektrické vytápění vzhledem k nízkým pořizovacím nákladům, prakticky nulovým nákladům na údržbu, bezobslužnému provozu a přesné regulaci vyhodnocováno jako výhodné. Provozní náklady přitom díky velmi nízkým spotřebám energie na vytápění nehrají významnou roli. Při zvažování elektrického přímotopu zvolíme některý z modelů vybavených vyspě-

lým termostatem, který bude hlídat optimální poměr výkonu a spotřeby tak, abychom za elektřinu zaplatili co nejméně. Druhým typem elektrického vytápění jjsou akumulační kamna. Jejich provoz je výhodný díky využití levnějšího (nočního) tarifu za elektřinu. V době nízkého tarifu se kamna nahřívají a levně získané teplo je postupně akumulováno, aby se pak po celý den mohlo uvolňovat do místnosti. Ale každou výhodu zákonitě doprovází i negativa. V tomto případě je to například malá pružnost celého systému, který na regulaci reaguje velmi pomalu.

KOTLE NA TUHÁ PALIVA Díky novým technologiím se tyto tradiční zdroje tepelné energie vrací. V moderních kotlích se však nejdříve zplynují a teprve poté shoří. I proto tato zařízení dosahují účinnosti až pětaosmdesát procent. Dřevo a uhlí jsou dnes nejlevnějšími palivy vůbec, takže se tyto kotle stávají plnohodnotným alternativním zdrojem snižujícím náklady.

OBLÍBENÉ KRBOVÉ VLOŽKY A KAMNA Krbové vložky jsou v poslední době nebývale populární. Spolehnout se můžeme na vysoce efektivní provoz – kvalitní typy dosa-

ee Jedno z nejefektivnějších a zároveň nejspolehlivějších řešení, jak využívat energii z regenerativních zdrojů, představuje v současnosti kombinace solárních kolektorů a plynových kondenzačních kotlů. Systémy doplňují vyspělé generace regulátorů, které optimalizují souhru kondenzační techniky a solárních systémů tak, aby byl jejich provoz maximálně efektivní, a přitom ekonomicky výhodný. Na snímku schéma systému Junkers s regulátorem SolarInside.

www.mediaadvice.cz

25


vytapen

CO NABÍDNE KOMBINOVANÝ KOTEL? V takovém kotli můžete spalovat nejen pelety, ale i dřevo a další suroviny. Tuto možnost oceníte v případě, že máte dostupná různá topiva a budete se tedy moci operativně rozhodnout podle jejich aktuální ceny.

třeba dřeva je tím pádem úměrně menší – asi 1,5 až 3,5 kilogramu za hodinu podle výkonu, účinnosti nebo kvality dřeva. Účinnost krbových kamen se pohybuje mezi čtyřiceti a osmdesáti procenty. Kamna se dají využít i na plný úvazek pro vytápění několika místností. Vysoké popularitě krbových kamen nahrává jejich cenová dostupnost – investice se při správném přitápění vrátí v podobě ušetřených peněz za běžné energie.

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE hují účinnosti až kolem osmdesáti procent. Díky ventilátorům je takto možné vytopit i více pokojů najednou. Zprovoznění krbu s krbovou vložkou je obecně složitější než třeba instalace krbových kamen. Jednoduše řečeno ji nemůžeme jen přivézt, zapojit a hned topit. Krbová vložka se musí obestavět nebo i obložit. Je proto rozumné její montáž plánovat dopředu. Krbová kamna mají dlouhou tradici zejména v českých chalupách, ale i dnes mohou nabídnout řadu výhod. Jejich zabudování do interiéru je v porovnání s krby nebo vložkami podstatně jednodušší a odborník ho provede téměř okamžitě. Nejsou tolik náročná na prostor ani na průměr komína, který často nemusí být větší než deset až patnáct centimetrů. Spo-

26

K vyhledávaným zdrojům vytápění patří tepelná čerpadla, solární kolektory nebo kotle na pelety. Tepelná čerpadla jsou oblíbená pro svou nízkou spotřebu energie. Při jejich pořízení sice zaplatíme vyšší cenu, ale ta se během provozu vrací. Tepelné čerpadlo dokáže převádět tepelnou energii z vody, slunce i země na teplo vhodné pro vytápění objektů především pomocí podlahového topení. Podle spotřebitelských průzkumů loňského roku byla u nás vybavena tepelným čerpadlem každá desátá novostavba, což je v porovnání se státy Evropské unie stále poměrně malé množství. Podle čeho tepelné čerpadlo vybírat? Nejdříve si ohlídáme cenu. Při porovnávání nabídek od různých prodejců čerpadel si dáme

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO RODINNÝ DŮM


KROK ZA KROKEM Při stavbě rodinného domu je základem plánovat systém vytápění již od samého počátku projektu. Na co bychom měli pamatovat? „ Návrh zdroje tepla „ Samotný provoz „ Regulace topného systému

Ten pak spaluje dřevěné nebo rostlinné pelety, jejichž hořením se vytváří teplo. Také při výběru pelet je vhodné dbát na jejich kvalitu a složení. Nejvyšší výhřevnosti dosáhneme s klasickými dřevěnými peletami, které neobsahují příměs kůry. Rostlinné pelety, pro které se vžil název agropelety, jsou vyráběny z rostlin nebo jejich částí pevně slisovaných do požadovaného tvaru.

PAMATUJTE NA PRAVIDELNOU PÉČI A SERVIS pozor na to, co všechno za uvedenou cenu nabízejí. V pořádku je to v případě, kdy je v ceně komplexní dodávka od návrhu, projektu, instalace a následného servisu. Seriózní firma zajistí i veškeré kontakty s příslušnými úřady a případně i podklady pro získání státních dotací. Další často využívanou možností jsou solární kolektory, které využívají jako zdroj energie sluneční paprsky. Na trhu je k dostání řada solárních kolektorů, ale vybíráme pouze ty od osvědčených značek, které jsou vybaveny všemi potřebnými atesty. Zkušení odborníci jsou schopni poradit s výběrem a zodpovědět všechny otázky. Životnost kvalitních solárních panelů je garantována v rozmezí 25 až 35 let. Na vytápění můžeme díky sluneční energii ušetřit až třicet procent. Nejvíce nám může sluneční energie pomoci při ohřevu vody, což je také nejběžněji využívané řešení. Zde díky slunci můžeme ušetřit až šedesát procent. Jinou možnost vytápění nám přinášejí pelety. Rozhodneme-li se pro ně, je nutné dbát především na pečlivý výběr kvalitního kotle.

U všech topidel je nutná pravidelná péče. Čekat se servisem na poslední chvíli se nevyplatí. Zejména to platí u plynových spotřebičů, kde se jedná i o naše zdraví. Díky perfektnímu stavu se budeme moci spolehnout i na úspornější provoz. Součástí pravidelné servisní prohlídky je totiž i vyčištění a seřízení plynových spotřebičů, které potom lépe spalují plyn, a tak snižují jeho spotřebu. Pravidelná servisní prohlídka navíc znamená kratší odstávku zařízení, než jakou způsobí většina poruch. Minimalizuje tak možnost nefunkčního systému vytápění uprostřed topné sezony i další důsledky zanedbané péče o kotel, které se v lepším případě projeví vyšší investicí do opravy. Mezi ty tradiční patří například zanesený výměník, který je více tepelně namáhán a může dojít k jeho propálení. Různé netěsnosti potrubí, jako například kapající spoj, mohou zapříčinit zkrat v elektronice kotle. V nejhorším případě pak vlivem zanesení hořáku dochází k nedokonalému spalování a zplodiny mohou unikat do prostoru kotle. A pokud se jedná o starší typ, který není vybaven čidlem teploty spalin pod hořákem, může dojít až k ohrožení zdraví. Foto: Fenix, IVT, Junkers a archiv redakce

ee Elektrické topné fólie Ecofilm ve výkonu 40 W/m2 umožňují díky nižšímu výkonu pokrýt většinu podlahové plochy, aniž by docházelo k nežádoucímu předimenzování.

www.mediaadvice.cz

27


vytápěn

ZPLYNOVACÍ KOTLE ATMOS S ÚPRAVOU PRO 3 DRUHY PALIVA – DŘEVO, UHLÍ A PELETY!

N

a jaře a na podzim můžete topit peletami, kotel si sám zatopí, má malou spotřebu paliva a velký komfort. Jakmile přijdou mrazy, vyndáte hořák na pelety a topíte plnohodnotně dřevem a uhlím dohromady nebo samostatně a ušetříte. Jelikož i uhlí se spaluje na principu zplynování, topíte ekologicky šetrně, spálíte, co potřebujete a se zárukou dodržení nových předpisů pro ochranu životního prostředí. Kotle 3. a 4. třídy jsou proto právě pro vás.

ZPLYNOVÁNÍ UHLÍ I DŘEVA! Ideálním řešením pro běžnou domácnost jsou zplynovací kotle, které dokáží zplynovat (spálit) uhlí a dřevo při minimálním množství znečišťujících látek s vysokou účinností 83 až 90 %. Těchto výsledků je dosaženo díky speciálnímu, patentem chráněnému roštu nebo zplynovací trysce, na kterých dochází k tvor-bě žhavé vrstvy a skrz níž procházejíjí

Názory na vytápění různými druhy paliv se mění, ale kotle ATMOS DCxxS, CxxS a ACxxS s úpravou pro hořák na pelety vám nabízejí možnost zvolit si cestu, která vám bude možná vyhovovat nejlépe.

všechny spalované plyny. Ta funguje jako filtr a brání úniku nežádoucích látek do d ovzduší. Ve zplynovacím roštu t zároveň dochází ke smíchání vyvinutých v plynů s předehřátým sekundárním vzduchem a k dohoření všech spalitelných plynů ve formě plamene ve spodní spalovací komoře. To vše za podpory odtahového ventilátoru, l který zároveň zabraňuje v vykuřování do prostoru kotelny při p přikládání paliva. Díky vysoké te teplotě hoření, vysoké účinnosti a dobré a regulovatelnosti výkonu –

dd Zplynovací tryska – kotel na dřevo

cc Otočný rošt

28

cc Dvířka hořáku

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO RODINNÝ DŮM


na rozdíl od klasických kotlů – vzniká celková úspora paliva minimálně 30 %.

PNEUMATICKÉ ČIŠTĚNÍ HOŘÁKU – NOVINKA 2013

KOTEL PŘI PROVOZU NA PELETY

Chcete-li spalovat méně kvalitní pelety ze dřeva, jistě vás potěší novinka firmy ATMOS – pneumatické čištění spalovací komůrky hořáku, které hravě odstraní spečence a prach v pravidelných intervalech nebo vždy po dohoření hořáku. Pneumatické čištění hořáku je velice rychlé, účinné a spolehlivé.

Sestava kotle s hořákem na pelety, externím dopravníkem a zásobníkem paliva pracuje v průběhu provozu zcela automaticky. Je řízena elektronickou regulací podle požadavků konkrétního systému. Vznikne-li potřeba topit, nasype si hořák pomocí dopravníku pelety do spalovací komory a sám si je zapálí. Najede na požadovaný výkon, ve kterém setrvá do vytopení objektu na požadovanou teplotu. Poté se vypne a dohoří. Šetří tak elektrickou energii a prodlužuje životnost kotle a komínu. Vše pracuje tak, aby palivo shořelo s co nejvyšší účinností a šetrně k životnímu prostředí. Rozdíl oproti zemnímu plynu je jen ten, že při spalování dřevních pelet vzniká malé množství popela, které musíme z hořáku a kotle jednou za týden až jednou za měsíc odstranit.

cc odtah

Pro výběr vhodného zplynovacího kotle pro vás navštivte kotle stránky www.atmos.cz nebo nás kontaktujte přímo na zákaznické lince +420 326 701 404.

INZERCE


rekonstrukce uvnitř dom

PODLAHA A DVEŘE URČUJÍ STYL Dveře a podlahy se v současné době těší nebývalému zájmu. Jejich výběr z nich může činit jak dominantní prvky interiéru, které určují jeho styl, ale stejně tak umí navázat na ostatní prvky a vhodně je sjednotit.

P

o letech života v ústraní mají současné dveře vysoké ambice se prosadit. Nejlépe by jejich snahu mohl vystihovat výraz nenápadná okázalost. Aktuální trendy představují dveře v moderním stylu s prvky severské jednoduchosti a čistých linií. Místo masivu často dostávají přednost dveře s po-

30

vrchem z umělých materiálů, které dokážou strukturu dřeva věrně napodobit. Výhodou je nižší cena. Dnešní dveře často volíme se záměrem sjednocení designu interiéru. Tento trend ukazuje například dveřní komplet Concept s integrovaným designovým kováním Concept. Hlavním designovým prvkem je subtilní proužek, který přechází přes plochu dveří a vrchní stranu integrovaného kování na další interiérové prvky, jakými jsou například šatní skříň, obklad stěn či obývací stěna.

dd Posuvné dveře si pořizujeme stále častěji. Foto: Porta Doors

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO RODINNÝ DŮM


Povrch dveří není nijak omezen, stejně tak můžete vybírat materiál vlastního proužku, který může být dýhovaný, ve vysokém lesku, laminátu, kovu nebo různě barevný. Linka pak tvoří hlavní spojující osu a tím vše propojuje do jednoho celku.

SKLO – NOVÉ VLASTNOSTI PRO NOVÉ MOŽNOSTI V našich domovech se více objevují celoskleněné dveře. Díky svému čistému designu působí stále nadčasově a skvěle se doplňují jak se dřevem, tak i kovem a dalšími moderními materiály. Tento model dveří má rozhodně své pevné zastoupení v našich domech a bytech.

Zajímavé možnosti nabízí grafosklo. Jedná se o systém jednoho nebo dvou skel s vnitřní bezpečnostní fólií. Ta může mít variantu čirou, průhlednou, průsvitnou nebo bílou. Na skleněné dveřní křídlo si také můžete nechat vytisknout prakticky cokoliv, ať už libovolný grafický motiv nebo třeba fotografii. Celoskleněné dveře v konečném stavu tvoří dvě kalená skla o celkové síle 8 mm. Samotný obraz je mezi nimi a nehrozí mu tak poškození vnějšími vlivy při běžném používání či poškrábání při mytí. Díky tomu, že lze stejným motivem potisknout sklo na dveřích, obklady u kuchyňské linky, zástěny, sprchové kouty, výplně zábradlí, schodnice i obrázky na stěnu, můžete svůj interiér naprosto dokonale sladit.

dd Pro sjednocení prostoru není třeba hledat žádná složitá řešení. Úzký horizontální proužek dveří Concept přechází přes plochu dveří a vrchní stranu integrovaného kování na další interiérové prvky, jakými jsou například šatní skříň, obklad stěn či obývací stěna. Concept je připraven jak pro otočné, tak i posuvné dveře, v plném, proskleném i celoskleněném provedení. Foto: Sapeli

www.mediaadvice.cz

31


rekonstrukce uvnitř dom

TRENDY U DŘEVĚNÝCH A LAMINÁTOVÝCH PODLAH „ Dřevěná podlaha rozhodně není fádní. Ke slovu se dostávají barevné dekory různých odstínů. „ Žádané stále zůstávají povrchy s uměle vytvořeným opotřebením. „ Populární je větší délka prken. „ U laminátových podlah zůstávají nejoblíbenější stále dekory dřevin. „ Stoupá podíl matné povrchové úpravy oleji. „ Podlahu nejčastěji pokládáme jako plovoucí, proto požadujeme typy dílců se zámkovými spoji.

POSUVNÉ DVEŘE VOLÍME STÁLE ČASTĚJI Cena užitné plochy bytů a praktické hledisko – to jsou dva zásadní důvody výrazně stoupajícího zájmu o posuvné dveře. Díky svému řešení zabírají výrazně méně místa a zejména tam, kde klasické dveře necháváme většinou otevřené, představují vítané řešení.

Základní výběr je ze dvou variant. Tou elegantnější, ale stavebně náročnější, je zapuštění dveří do zdi, do speciálního stavebního pouzdra. Toto řešení volíme nejčastěji při výstavbě nebo rekonstrukci, kdy je zabudování pouzdra nejsnadnější. Do pouzder můžete zasouvat jakékoli dveře bez omezení – plné, částečně prosklené a dokonce i celoskleněné. Druhou možností je umístění posuvných dveří na stěnu. Je to ideální kompromis, pokud se vám nechce složitě bourat zeď a stavět novou příčku. Kolejnice, po které se dveře pohybují, je v tomto případě umístěna na stěně.

PODLAHY – KLASIKA I PRO ODVÁŽNÉ Široká nabídka podlahových krytin nabízí jak škálu odlišných materiálů a dezénů, tak i různé možnosti pokládky. I přes širokou nabídku netypických dekorů, jakými jsou například imitace kamene, více i méně odvážných barev, potisky a další, zůstávají nejžádanější dekory imitující dřevo. Nejpopulárnější dřevinou je bezesporu dub v nejrůznějších modifikacích – zejména mořený, kouřový nebo bělený.

ee Stejně jako u dřevěných podlah také u vinylu zůstává dominantním trendem vzhled opotřebeného nebo recyklovaného dřeva. Snímek z kolekce vinylových podlah Livyn společnosti Quick-Step.

32

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO RODINNÝ DŮM


Z povrchových úprav se více prosazuje přírodní vzhled, reprezentovaný povrchem ošetřeným přírodním olejem. Existují však i výjimky, například v loňském roce představil švédský výrobce dřevěných krytin Kährs kolekci s vysokým leskem (Kährs Shine), což byla absolutní, odvážná a nezvyklá novinka na trhu. I pro svou neokoukanost a originalitu si netradiční provedení této kolekce našlo své zákazníky a dekory kolekce se zařadily mezi velmi dobře prodávané. Protikladem k velmi moderním a exkluzivním stylům podlah je rustikální vzhled. Technologie i jednotlivé série jsou na trhu uváděny s různými názvy. Kromě průmyslových úprav se můžeme setkat i s ručně opracovávanými

JAKÉ DVEŘE VYBERETE? „ Styl dveří vychází ze stylu interiéru, objevují se stejné prvky – například vysoký lesk. „ Jednoduché tvary a čisté linie. „ Syntetické povrchy ve vysoké kvalitě. „ U skleněných výplní dominují matná nebo čirá skla bez vzorů.

povrchy, které dřevěné podlaze přinášejí nezpochybnitelnou originalitu. Současná nabídka podlahových kritin tak skutečně vyhoví všem stylům. „

dd I dřevěná podlaha se může blyštit jako zrcadlo – doslova nepřehlédnutelný je nový trend

představující posun od rustikálního vzhledu k novému, odvážnějšímu směru, kde dominují elegance, třpyt a metalické prvky. Doslova blýskavou novinkou je unikání kolekce Shine z řady Kährs Supreme s extra vysokým leskem a zvýšenou ochranou proti poničení. Foto: Kratochvíl parket profi, s. r. o.

www.mediaadvice.cz

33


řídící systém

ÚSPORY I KOMFORT PŘINÁŠÍ

DŮM NA OVLADAČ

Chytrý dům či byt, který svým obyvatelům usnadňuje život, už není jen pouhou vizí budoucnosti. Alespoň v oblasti jeho ovládání se praktickým pomocníkem stal systém inteligentní elektroinstalace. Ta umožňuje dokonale přizpůsobit domov vlastnímu životnímu stylu. Nenechte se obtěžovat nudnou rutinou, většinu domácích prací udělá chytrý dům za vás.

34

SNADNÝ ŽIVOT S CHYTROU ELEKTROINSTALACÍ Opozdili jste se v práci, čekáte návštěvu a nemáte nic hotovo? Zaběhněte na rychlý nákup a nestresujte se. Pokud je váš dům vybaven chytrou elektroinstalací, zbytek pohodlně zařídíte po telefonu. Vyťukáte SMS zprávu, odešlete k vám domů a dům se začne připravovat na váš příjezd. Stáhnou se žaluzie před zvědavými sousedy, rozsvítí se světla v domě i příjezdová cesta, obývací pokoj bude příjemně vytopen a bezdrátový vysavač se pustí do díla. A na vás bude v kuchyni čekat předehřátá trouba k přípravě večeře.

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO RODINNÝDŮM


ÚSPORA A BEZPEČÍ NA PRVNÍM MÍSTĚ Jednou z hlavních výhod systému inteligentní elektroinstalace je jednoznačně úspora energií. Ušetřit se dá až 30 % nákladů na energie. Například v době, kdy jste v práci nebo na víkend mimo město, nemusí být všechny místnosti vytápěny či klimatizovány naplno. Stačí, když systém zajistí požadovanou teplotu těsně před příchodem obyvatel domu. Pokud se vracíte z delší dovolené a těšíte se na domácí prostředí, pošlete z letiště textovou zprávu a bude vás čekat příjemně vyhřátý byt a rozsvícená světla. Pro kontrolu nad spotřebou domácnosti slouží speciální funkce. Pokud je systém správně nastaven, využívá přednostně levné sazby energií. Šetří tím celkové náklady a přispívá k ekologii. Na ovládacím panelu jsou neustále k dispozici aktuální čísla a prognózy spotřeby pro dané období, takže účty za elektřinu už nebudou žádným překvapením. Pokud jsou pro daný objekt předem nastaveny spotřební limity plynu, elektřiny či vody, může být jejich přívod okamžitě zastaven, a to i na dálku. Tato funkce je velmi užitečná při dlouhodobých pronájmech domu, kdy noví nájemníci poněkud rozmařile plýtvají. Další praktickou funkci představuje bezpečnostní systém, který ze senzorů vyhodnocuje informace o hrozícím požáru, zaplavení, výpadku proudu či o neoprávněném pohybu osob.

INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE ODVEDE KUS PRÁCE ZA VÁS Praktičnost a funkčnost inteligentní elektroinstalace neocení pouze hlava domácnosti hlídající úspory a rozpočet. Velkým pomocníkem je hlavně pro zaměstnané ženy. Jedná se o užitečné maličkosti, jako je zapnutí pračky či sušičky, vytápění místnosti před příchodem domů či stažení žaluzií při poledním žáru. Je nesmírně příjemné, když vás ráno v kuchyni čeká hotová káva ještě dříve, než otevřete pořádně oči. K této elektroinstalaci lze připojit v podstatě všechny domácí spotřebiče a maximálně tak využívat jejich automatizace. Do-

www.mediaadvice.cz

káže zkoordinovat topení s větráním, reaguje na venkovní teplotu a intenzitu slunečního záření, vykouzlí osvětlení vašich snů a není pro něj problém ani simulace přítomnosti obyvatel v domě. Je to celkově skvělý pomocník pro život a investice do jeho zřízení se vám vrátí během několika let.

MOŽNOSTI INTELIGENTNÍHO OVLÁDÁNÍ DOMU Chytrou elektroinstalaci domácnosti nebo celého domu lze ovládat několika různými způsoby. Přímo v domě je nastavitelná skrze panely Home Manager nebo Room Manager, které jsou i hlavním řídicím centrem. Ty kromě jiného vyhodnocují a monitorují spotřebu energií v domácnosti, disponují několika bezpečnostními funkcemi, včetně simulace přítomnosti v domě, a v případě zájmu je možné do systému zapojit i kamery (IP) pro sledování aktuálního dění v domě a jeho okolí. Vzdálený přístup k elektroinstalaci je pak možný mobilním telefonem či tabletem pomocí instalovaného vizualizačního softwaru. Dům je možné řídit i přímo přes internet skrze e-mailovou komunikaci nebo webový prohlížeč na běžném počítači. „

`` Uživatelsky nejpohodlnější vzdálené řízení domácnosti a jejích spotřebičů představuje nová mobilní aplikace Eaton Smart Home xComfort. Jedná se o moderní způsob ovládání prostřednictvím mobilního telefonu, který je značně jednodušší a levnější než dosavadní systém zasílání SMS zpráv. Aplikace je ke stažení v českém jazyce a zcela zdarma pro smartphony s operačním systémem Apple a Android. Ze všech ostatních smartphonů nebo počítačů s OS Windows mají uživatelé přístup do operační jednotky prostřednictvím webového prohlížeče.

35


rekonstrukce uvnitř dom

VANA NEBO SPRCHOVÝ KOUT Koupelna je místem, které v průběhu posledních let prošlo nejvýraznějšími změnami. Hlavním důvodem rekonstrukce bývá zastaralé vybavení, které již neodpovídá současným nárokům. Původní koupelna už také nevyhovuje našemu životnímu stylu. Co všechno bychom měli v rámci rekonstrukce vyřešit?

N

ež se pustíme do stavebních úprav, měli bychom si být jisti zvoleným řešením. Zásadní otázkou bývá, zda se rozhodnout pro vanu či pro sprchový kout. Pokud to velikost koupelny dovoluje a členové rodiny požadují, je ideální do koupelny dát jak vanu, tak i sprchový kout. Volba se odvíjí od možností konkrétního prostoru. Proto je důležité, abychom měli předem přesně vybraný typ. Je škoda koupit zbytečně malý sprchový kout, kde se budeme cítit stísněně, když nám bude vedle zbývat třeba patnáct zcela nevyužitých centimetrů. Někdy je zase naopak lepší posunout o pár centimetrů stěnu koupelny, aby se do ní pohodlně vešla naše vysněná vana.

SPRCHOVÝ KOUT Sprchový kout v mnohých případech přináší cenné centimetry navíc, a proto se mu často dává přednost. O tom, jak s ním budeme spokojeni, rozhoduje v první řadě jeho velikost. I když trh nabízí i malé typy, u sprchového koutu je důležité, abyste se uvnitř necítili příliš stísněni. Proto uvažujte o velikostech

36

cc U moderních sprchových koutů se stále častěji setkáváme s elegantním celoskleněným provedením. V našem vnímání tak nezabírají téměř žádný prostor, přitom ale působí vznešeně a zajímavě. K nim patří extrémně nízké sprchové vaničky, což je moderní a především pohodlné. Na snímku sprchový kout z nabídky značky Roca.

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO RODINNÝ DŮM


ee Vana Rosa značky Ravak nabízí i ve svém nejmenším rozměru 140 × 105 centimetrů překvapivé pohodlí. Svým vnitřním prostorem odpovídá klasické obdélníkové vaně o rozměrech 170 × 80 centimetrů. Řešení vany, kterou lze doplnit zástěnou ze stejné designové řady, nabízí i velmi pohodlné sprchování, při kterém ale není nutné jenom stát – je možné si také pohodlně sednout.

od 9 90 cm výše. Nejlepší je, poku pokud si vybraný sprchový kout sa sami vyzkoušíte. Vstupte dovnitř, se ohnout, napod itř zkuste k dobte pohyby při mytí. Máte skutečně dost místa? Pokud nám to řešení koupelny dovolí, můžete zvolit sprchovou niku. Jedná se o vymezenou část koupelny s možností kompletního nebo částečného uzavření. Dno nemusíme osazovat sprchovou vaničkou, postačí jen vyřešit odtok. Sprchové niky bývají prostornější, a tedy i pohodlnější než standardní sprchové kouty.

VANA Pokud jste se rozhodli pro vanu, pečlivě vybírejte. Zejména dobře zvažte rohovou vanu. Sice vás bude lákat spoustou místa, ale stejně tolik prostoru ve vaší koupelně bude potřebovat. Vhodnější jsou asymetrické typy, které jsou dostatečně prostorné pro koupel (do řady z nich se vejdete i ve dvojici), a přesto šetří místem. Řada van je přímo navržena tak, aby kromě koupele umožňovala i sprchování – právě takové typy se mohou stát vhodnou alternativou tam, kde se samostatně

vana a sprchový kout nevejdou, přesto byste se nechtěli ani jedné z možnosti vzdát. Typická je rozšířená část s plochým dnem pro pohodlné a bezpečné stání při sprchování. Typy van, které současně umožňují i sprchování, je praktické doplnit sprchovou zástěnou. „ dd Při rekonstrukci koupelen se často počítá každý milimetr, když výška místnosti dovolí pouze nízkou konstrukci mazaniny. Aby bylo možné nainstalovat ploché sprchovací vany, vyvinula Viega extrémně prostorově úspornou odtokovou soupravu Tempoplex s pouze 60 milimetry vysokou montážní výškou.

TERMOSTATICKÁ BATERIE TERMOSTA K van i do sprchového koutu nebo niky je dobré si pořídit terK vaně mostatickou baterii. Sama se stará, aby voda měla předem m nastavenou teplotu, my měníme pouze průtok. Z hlediska úspornosti patří termostatické baterie k nejšetrnějším, protože se nemusíme zdržovat udržováním optimální teploty, takže vody proteče méně. Přednastavení teploty také spolehlivě zabrání opaření.

www.mediaadvice.cz

37


kuchyn

CO KUCHYNĚ OCENÍ?

cc Kuchyňská sestava musí splňovat požadavky na pohodlnou a bezpečnou práci i odložení potravin a kuchyňských pomůcek. Vždy bychom měli mít k dispozici minimálně 80, raději ale 100 centimetrů souvislé pracovní plochy – čím více, tím lépe. Na snímku kuchyně se zajímavou povrchovou úpravou foliovaným dekorem hnědý bronz, Trachea

Co vás při prvním pohledu do kuchyně zaujme? Bezpochyby to bude její vzhled a řešení. Kuchyň je ale v pří řadě místo, kde se každédenně odehrává nespočet domácích prací. O tom, jak pohodlně se nám zde bude pracovat a jak dobře se budeme cítit, nerozhoduje ani tak velikost a vzhled kuchyně, jako její účelné a funkční uspořádání.

38

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO RODINNÝ DŮM


CO JE PRO VÁS V KUCHYNI DŮLEŽITÉ? Základem je logické uspořádání jednotlivých pracovišť, od kterého se bude odvíjet pohodlí a bezpečnost naší práce. Sestavný kuchyňský nábytek včetně spotřebičů řadíme podle osvědčeného schématu. Uprostřed by se měla nacházet pracovní část, od ní nalevo (u praváků) mycí a napravo varná část. V blízkosti mycí nebo pracovní části umisťujeme chladničku. Různé práce vstoje vyžadují rozdílnou výšku pracovní plochy, ta je však většinou jednotná – 85 centimetrů nad podlahou. Vestavnou nebo samostatnou troubu je vhodné umístit tak, aby umožňovala pohodlnou obsluhu, maximálně však 110 až 115 centimetrů od podlahy. Pro dodržování pravidel ergonomie, ale i pro hospodárné zacházení s časem a prostorem hrají důležitou roli úložné prostory. V tomto směru je za nejcennější považován prostor v pásmu 80 až 190 centimetrů nad podlahou. Vzhledem ke snadné přístupnosti je vhodné do něj ukládat nejčastěji používané potraviny, nádobí a pracovní pomůcky. Dobře dostupný je i prostor do 40 centimetrů nad podlahou, přestože nás nutí k ohýbání. Ukládáme sem většinou větší kusy nádobí, které nepoužíváme příliš často. V malé kuchyni se doporučuje využít i prostory ve výšce nad 190 centimetry k ukládání kuchyňské výbavy, která je potřeba pouze příležitostně.

POZOR NA CHYBY: „ Sporák nepatří do rohu. „ U varné plochy i dřezu nezapomeňme na odkládací plochy po obou stranách. „ Na pracovní ploše potřebujeme minimálně 80 centimetrů pro pohodlnou a bezpečnou přípravu pokrmů. „ Dbejme na dostatečné osvětlení.

Nejpoužívanější věci by měly být uloženy ve výsuvných zásuvkách či kontejnerech umožňujících snadný přístup. Čas a pohyb rovněž šetří různé závěsné systémy a otevřené skříňky, které jsou vhodné především k ukládání hrnců, pánví a podobně. Umožňují nám dobrý přehled o uložených věcech.

KOLIK MÍSTA SPOTŘEBUJEME? Ani v rodinném domě nejsou výjimečné malé kuchyně. Při hledání nejkratší funkční pracovní desky bychom měli počítat s délkou alespoň 210 centimetrů v jedné přímce. Ačkoli takto malé kuchyni nebude nic chybět, lze ji doporučit spíše pro málopočetné rodiny. Praktické jsou sestavy ve dvou rovnoběžných liniích, dále do tvaru písmen L nebo U. V poslední době je velmi oblíbené takzvané ostrůvkové uspořádání. Pro volbu optimálního tvaru jsou rozhodující velikost a půdorys místnosti, přístup denního světla i provozní a prostorové možnosti celého obytného prostoru. Stranou pozornosti však nesmí zůstat ani možnost napojení na vodovodní a kanalizační síť. __ Místo spodních skříněk dostávají u moderních kuchyní přednost nejrůznější kontejnery a výsuvy, které slouží jako hlavní úložný prostor. Nespornou předností je jejich velikost v kombinaci s velmi snadnou dostupností všeho, co je zde uloženo. Výsuvy se vyplatí doplnit o některý z řady systémů pomáhajících k účelnému využití místa.

www.mediaadvice.cz

39


kuchyn

VYBÍRÁME SPOTŘEBIČE V moderní kuchyni dostávají přednost spotřebiče vestavné, které nenarušují její vzhled. V ideálním případě vybíráme vše od jedné značky – hlavním důvodem je jednotný design, praktický je značkový servis na jednom místě. Právě výběr a úžasné možnosti spotřebičů nás snadno mohou přivést na scestí – chceme je všechny, s maximem schopností a už moc nepřemýšlíme, zda je skutečně využijeme. Každá funkce navíc se ale promítne do ceny, někdy i velikosti. Trendem v dnešním světě spotřebičů je minimální zatěžování uživatele – stroje jsou vybavovány vyspělými technologiemi, které jsou schopny rozeznat i takové fajnovosti, jako například kdy je maso propečeno tak akorát. V této souvislosti se u některých kuchyňských spotřebičů, ale i u praček setkáme s inteligentními elektronickými systémy, které na základě údajů z nejrůznějších senzorů umožňují spotřebiči samostatné nastavení nejvhodnějšího postupu pro dosažení optimálního výkonu. Foto: archiv redakce

40

ODDĚLIT, NEBO SPOJIT? S trendem kuchyně spojené s obytnými prostory se setkáváme i u rodinných domů. I když má otevřený prostor řadu předností, vzhledem k odlišným funkcím bychom jej měli alespoň částečně rozčlenit. Ideální jsou například nejrůznější posuvné stěny, kterými lze podle potřeby kuchyni uzavřít. Častým řešením stále zůstávají barové pulty. Prostor můžeme oddělit také samostatným kuchyňským modulem – ostrůvkem. Tím můžeme získat další pracovní plochu, případně zde umístit varné centrum.

dd Ostrůvková řešení můžeme využít i v menších domech, kde je kuchyně spojena s obývací částí. Samostatně stojící modul zde poslouží k oddělení kuchyňské části, často je současně využíván ke stolování.

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTOVÝ DŮM


RADY A TIPY PRO ZAHRADU

Pro spoustu pěstitelů a milovníku zahradničení představuje zahrada především práci, ovšem práci, která je zároveň koníčkem. Zahrada nemusí být ale pouze místem rytí, pletí, sázení a přesazování. Měla by sloužit i jako místo pro odpočinek. V každém případě by měla být zahrada upravená a bezpečná. www.mediaadvice.cz

ZAHRADNÍ NÁBYTEK – POHODLÍ A VZHLED Chcete si na vaší zahrádce dopřávat zasloužený odpočinek? Vybírat můžete z celé řady zahradního nábytku, který se liší materiálem, vzhledem, praktičností, odolností a pochopitelně i cenou. Například hobbymarkety OBI nabízejí zahradní nábytek ve všech variantách od úsporných, jak cenou, tak prostorovou náročností, po vysoce kvalitní sestavy pro náročnější rekreanty.

41


zahrad

Před nákupem zahradního nábytku je ovšem třeba promyslet celou řadů faktorů, od promyšlení konkrétního použití po velikost úložných prostor pro zimní uskladnění. Například dřevěný nábytek by měl být během vlhkých a studených období roku uložen uvnitř, kde ovšem bude kvůli své masivní konstrukci zabírat poměrně velký prostor. Po několika letech, kdy v zahradním nábytku vládly výplety, se pozornost začíná obracet na hliníkový a dřevěný nábytek. Hliníkový nábytek si své milovníky nachází hlavně díky cenové dostupnosti. Zákazníci si mohou vybrat sestavu přesně podle vkusu a stylu jejich zahrady a domova. Je možné experimentovat, kombinovat různé styly, materiály a barvy. Velkou výhodou tohoto nábytku je jeho nízká váha a s tím spojená pohodlná manipulace a snadná údržba. Dalším výrazným trendem, který provází řadu oblastí bydlení, jsou přírodní materiály. Čím

OPTIMÁLNÍ VELIKOST BAZÉNU: „ Pro kondiční plavání stačí rozměr 2,5 x 4,5 m a protiproud. „ Pro rodinné koupání je třeba bazén nejméně 6 x 3 m. „ Minimální hloubka bazénu je 1 m. „ Ideální hloubka pro plavání dospělých je 1,2 m.

dál více příznivců si získává dřevěný nábytek z kvalitních materiálů. Stálicí je teakový nábytek. Díky svým charakteristickým vlastnostem – četnému žilkování a obsahu éterických olejů – je odolný proti každému počasí: dešti i tropickým horkům, mrazu, ale i sněhu. V tomto případě vám odpadnou starosti se zimním uskladněním, protože teakový nábytek můžeme nechat venku po celý rok.

NEJLEPŠÍ JE KOUPAT SE VE VLASTNÍM Základní otázkou bude, zda zvolíme bazén nadzemní, nebo zapuštěný. Zásadními rozdíly je stavební náročnost a definitivnost řešení u zapouštěného typu. Počítat musíme také s vyššími pořizovacími náklady. Zapuštěné bazény pořizujeme v případě, že je kromě dětí budou využívat i dospělí – typickým příkladem je pravidelné kondiční plování s využitím protiproudu a podobně. V těchto případech má zvažování zapuštěného bazénu své opodstatnění. Pokud má náš nový bazén sloužit jako místo pro letní hry, zvolíme bazén nadzemní. Také tady si do určité velikosti budeme moci vybírat, zda zvolíme bazén nafukovací, nebo s pevnými stěnami. V obou případech budeme schopni sami bazén zprovoznit.

ee Hliníkový nábytek si nás získává elegantním subtilním vzhledem a nízkou hmotností. Foto: Kettler

42

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO RODINNÝ DŮM


ff Zastřešení bazénu vám umožní používat bazén po více měsíců v roce. Foto: Desjoyaux

NAFUKOVACÍ, NEBO S PEVNÝMI STĚNAMI? Nafukovací bazény má mnoho z nás spojené spíše s malými bazénky pro děti. Nenechte se mýlit! Bazény nafukovacího systému patří v současnosti k těm nejvíce vyhledávaným. Nabídka obsahuje převážně kruhové tvary o průměrech od 3,5 metru až do velikosti průměru cca 6 metrů. Důvodem je především dobrá cena a velmi snadná instalace, včetně možnosti bazén poměrně snadno přemístit. Při instalaci nafukovacího bazénu se nejprve nafoukne límec bazénu a poté se do bazénu napustí voda. Narůstající tlak sloupce vody bazén postaví a dále s ním není třeba již nic dělat. Pobyt v těchto bazénech vyžaduje určitou ukázněnost – zejména dospělý člověk by mohl prudkým opřením nebo skokem na

nafouknutý límec bazénu způsobit v okolí docela slušnou potopu. Do nafukovacího bazénu nepatří psi – zde je velké riziko, že by svými drápy bazén na okraji protrhli. U nadzemních bazénů s pevnými stěnami můžete využít časté nabídky prodejce pro stavbu zdarma. Ale i když se rozhodnete si nadzemní bazén sestavit sami, nejedná se o nic obtížného. Součástí každého bazénu je návod, někteří prodejci dávají i instruktážní video pro stavbu nadzemního bazénu.

INZERCE

NEPROMARNĚTE V LÉTĚ 2014 ANI JEDINÝ

SLUNEČNÝ DEN

UKÁZKOVÉ BAZÉNY d

BAZÉNY WAT ERAIR s. r. o. Úvalská 593 251 01 Říčany u Prahy tel.: +420 323 603 258

www.mediaadvice.cz

POŘIĎTE SI BAZÉN NA PŘÍŠTÍ SEZÓNU JIŽ NYNÍ!

Vyžádejte si katalog bazénů zdarma na

43 www.waterair.cz


zahrad

Nadzemní bazén musí být umístěn na rovné ploše, není možné ho umístit ve svahu, proto je třeba takový prostor pro bazén zajistit. V případě nafukovacích bazénů si nezapomeňte pořídit geotextilní podložku, která zabrání odření a protržení drobnými kamínky.

ZÁKLADEM JE ČISTOTA Kromě nejmenších bazénků bychom měli k bazénu zakoupit i filtraci. U nafukovacích typů jsou nejčastější kartušové filtrace. Spolu s tím bychom u větších bazénů měli dbát o základní hygienu koupajících. Do bazénu zásadně nevstupujeme čerstvě po namazání krémem nebo s mastnýma rukama. Důrazně vylučte jakékoliv jídlo v bazénu. Praktické je pořízení plachty. V době nepoužívání ji jednoduše přetáhnete přes bazén a zabráníte znečištění například drobnými nečistotami, větvičkami, listím a podobně. Vyšší úroveň služby zajistí solární plachta, která se pokládá na hladinu vody. Jejím úkolem je přispívat k udržení teploty vody.

PŘEMÝŠLÍTE O ZASTŘEŠENÍ? Pokud jste investovali peníze do zapuštěného bazénu, přemýšlejte o jeho zastřešení.

Vyzrajete tak na nejen na deštivé letní dny, kdy se nebudete muset vzdát her a plavání. Zastřešení bazénu navíc výrazně prodlouží bazénovou sezonu a u vyhřívaných bazénů ušetří mnoho energie. Díky skleníkovému efektu zastřešení získáte podle ročního období až o 10 °C teplejší vodu v porovnání s bazénem nezakrytým. Zastřešení může sehrát roli i jako prvek zabezpečení proti pádu do vody, což oceníte zejména u malých dětí. Zastřešení také omezí padání nečistot do bazénu. Na trhu existuje mnoho typů zastřešení pro zapuštěné bazény. Podle výšky by je bylo možné rozdělit na podchozí (vysoké), obloukové (nízké) a supernízké s výškou jen okolo 0,5 metrů nad okrajem bazénu. Supernízké zastřešení je díky svému plochému profilu vhodné především pro toho, komu by vadilo narušení harmonického rázu zahrady vysokou konstrukcí zastřešení, ale zároveň se nechce ochudit o možnost volného pohybu v bazénové vodě. Podchozí zastřešení ráz zahrady samozřejmě výrazně změní, za špatného počasí vám však umožní nejen plavat, ale i trávit čas v okolí bazénu, bavit se zde s rodinou, přáteli či relaxovat. Obloukové zastřešení je jakýmsi kompromisem. Nabízí více prostoru než supernízké zastřešení, není však tak nápadné a robustní jako zastřešení podchozí. Moderní zastřešení jsou teleskopická. Jednotlivé díly do sebe přesně zapadají a v případě hezkého počasí je jednoduše odsunete mimo bazén.

DŮRAZ NA BEZPEČNOST Při pořizování bazénu je důležité dbát na bezpečnost. Pamatujte na bezpečnostní zábradlí, zakrytí a další prvky snižující riziko úrazu. S tím souvisí i zajištění bezpečného pohybu v blízkém okolí. Děti nikdy nenechávejte v bazénu a jeho blízkosti bez dozoru. „ __ Bazén Orlando je zástupem nadzemních bazénů s pevnými stěnami. Jejich stavba není náročná a zvládnete ji sami. Foto: Marimex.

44

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO RODINNÝ DŮM


.PMFJhBLĆRC©QG©BŁK©TC©QISRCúLh©TCJGIMQRG© ©NMAGRW©?©THCKW©X©MQM@L҆©NPMFJ҆BIW© QC©LCB?H҆©L?FP?BGR©QRSBGCK©ú?QMNGQŁ ©NPMQNCIRŁ©?©L?©GLRCPLCRS

3LGIÆRL΋© TØQR?TL΋© NPMHCIR© T© ?PCÆJS© @PLĆLQIhFM© TØQR?TGÁRĆ© X?KĆİCLØ© L?© L΋XIMCLCPECRGAIh© ?©N?QGTL΋©BMKW ©8ISÁCLØ©MB@MPL΋I©4ÆQ©MQM@LĆ©TXMPMTØK©BMKCK©NPMTCBC ©NİCBQR?T΋©TØFMBW©BMKS© ?©BMNMPSú΋©4ÆK©LCHJCNÁ΋ƏōDÔDMґƏM@ƏLґQT

.PMFJhBLĆRC©QG©BłK©TC©QISRCúLh©TCJGIMQRG© ©NMAGRW©?©THCKW©X©MQM@L΋©NPMFJ΋BIW©QC©LCB?H΋©L?FP?BGR©QRSBGCK©ú?QMNGQł ©NPMQNCIRł©?©L?© GLRCPLCRS

3LGIÆRL΋©TØQR?TL΋©NPMHCIR©T©?PCÆJS©@PLĆLQIhFM©TØQR?TGÁRĆ©X?KĆİCLØ©L?©L΋XIMCLCPECRGAIh©?©N?QGTL΋©BMKW ©8ISÁCLØ©MB@MPL΋I©4ÆQ©MQM@LĆ© TXMPMTØK©BMKCK©NPMTCBC ©NİCBQR?T΋©TØFMBW©BMKS©?©BMNMPSú΋©4ÆK©LCHJCNÁ΋©İCÁCL΋©L?©K΋PS

4©MIMJ΋©TXMPMTØAF©BMKł©L?HBCRC©G©B?JÁ΋©TCLIMTL΋©CVNMXGAC© ©@?XhLW ©BJ?Â@W©?©B?JÁ΋©NPTIW©X?FP?BL΋©?PAFGRCIRSPW

.02,#Ũ'©.0-(#)23

?PCÆJ© 44 ©@PÆL?© ©,MTØ©2SXCV © ?SCPMT?© ©©© PLM

www.sstavebnicentrum.ccz www.stavebnicentrum.cz


REKONSTRUKCI SVÉHO RODINNÉHO DOMU ČI BYTU UŽ NEMUSÍTE ODKLÁDAT infolinka 800 101 554

www.modrapyramida.cz

U nás vyřídíte financování snadno, rychle a bez starostí

Komplexní řešení pro rodinný dům 2013  

Jak naplánovat a realizovat úspěšnou rekonstrukci rodinného domu? Co obnáší jeho zateplení a jak vytěžit z opravy střechy maximum? Čím vytáp...

Advertisement