Bedriftsbrosjyre 2021, MECA Service AS Brumunddal

Page 1

NULL STRESS

VI HJELPER DEG MED BILPARKEN! Du får personlig service med egen kontaktperson på verkstedet. Du skal også vite at: •Alle våre verksteder er elbil-sertifisert •Du har mulighet for samlefaktura og EHF faktura •Du får link til booking via egen hjemmeside

Lidenskap for bil – uansett merke!AVTALEN INNEHOLDER Avtalen inneholder en årsplan for hvert enkelt kjøretøy. Vi minner deg på – og sender innkalling til (tilpasset valg): Hjulskift vår og høst. Samtidig sjekker vi hver gang at bremsene ser bra ut, at dekkene ikke slites skjevt og at mønsterdybden er innenfor grensen Årlig service på klimaanlegg/AC, så har sjåføren alltid ren, frisk luft i kupéen Km-service ifølge bilprodusentens spesifikasjoner Årsservice, om det er nødvendig mellom spesifiserte serviceintervaller EU-kontroll i god tid for godkjenningsfristen Avtalepartners kjøretøy har prioritet ved alle reparasjoner Kostnadsoverslag og faktura sendes til avtalepartner Avtalepartner kan kreve bilder som tilleggsbevis til godkjenning av kostnadsoverslag Det er mulig med en oversikt over reservedeler som installeres ved alle reparasjoner med fullstendig referanse Verkstedet er forsikret mot skader, når vi har kjøretøyet på vårt verksted Vi skaffer forbruksartikler, bilpleie, etc. etter ønske. Ansatte har mulighet til å benytte seg av samme avtale til sin private bil

«Kort sagt, er vi din rådgiver innen vedlikehold av bil»

Gjør det nå!

Velg et enklere bilholdINKLUDERT VEIHJELP Når vi tar service på bilene som omfattes av avtalen, inkluderer vi alltid ett års MECA Veihjelp. Da kan du være trygg på å få raskt hjelp hvis en av bilene får stopp. Vi frakter både bil og sjåfør til nærmeste verksted – helt uten kostnad for deg! MECA Veihjelp gjelder for ett år av gangen og er helt uten egenandel. DETTE GJELDER FOR MECA VEIHJELP: Bilen din er inntil 5 tonn. Tjenesten kan benyttes ubegrenset antall ganger per år. Tjenesten gjelder i hele Norden. Løpetiden er 12 måneder. DETTE ER NOE AV DET DU FÅR HJELP TIL: Startproblemer Låsproblemer Tom for drivstoff, feilfylt drivstoff Punktering Motorhavari Elektriske feil Elbil med tomt batteri «Hvis bilen stopper og du trenger hjelp, finner du både telefonnummer og enkel webbestilling hele døgnet på www.meca.no/veihjelp»

NULL STRESS

Du får hjelp hele døgnet 24/7/365MECA SERVICE VERKSTED MECA Serviceverkstedene er eiet av MECA Norway AS, som er en del av Mekonomen Group. MECA har meget godt omdømme i bransjen, god økonomi og står for trygghet og stabilitet. Relasjonen til våre eiere gir oss gode innkjøpsfordeler og sterke merkevarer. Med MECAs store styrke innen lager og logistikk, har vi alltid tilgang til de rette delene når vi trenger de. MECA Service AS består i dag av 6 verksteder, hvorav ett vest for Oslo og ett på Hadeland og de andre 4 i området rundt Mjøsa. Du velger selv hvilket verksted som passer best for hver enkelt bil og ved hvert enkelt tilfelle. Alle våre verksteder tilbyr løsninger for inn- og utlevering av bilnøkler utenom arbeidstid, som er forsikringsgodkjent.

«Hos oss kan du forvente topp service på alle plan. Vi er lidenskaplig opptatt av bil – uansett merke!» Avdelingsleder Ingolf Grønvold Tel. 62 34 20 16 Dir. 90 70 24 51 post.brumunddal@mecaverksted.no

MECA Service avd. Fyksen Brumunddal Biler opp til 3500 kg

Dekk og felg

EU Kontroll

El-bil

Klimaanlegg

Bilglass

Bilvarme

Leiebil

Flush av automatkasse

Dekkhotell

Besøksadresse: Nygata 6-8, 2380 Brumunddal

Lidenskap for bil – uansett merke!


DET ER FRITT VERKSTEDVALG I NORGE! Alle bileiere har rett til å velge hvilket bilverksted de ønsker å bruke til service og vedlikehold av bilen. Nybilgarantien gjelder fremdeles når et godkjent verksted har dokumentert arbeid og deler. Det er kun hvis man må reklamere på en feil eller mangel på bilen at man må kontakte forhandleren man kjøpte av. GODKJENT VERKSTED Alle våre verksteder er godkjent av Statens Vegvesen, etter forskrift om kjøretøyverksted, fastsatt av Vegdirektoratet. Forskriften stiller strenge krav til både lokaler, teknisk utstyr, kompetanse og kvalitetsstyringssystem. DELER AV ORIGINAL KVALITET Vi benytter alltid deler av original kvalitet eller bedre. Det er et krav for at din nybilgaranti fortsatt gjelder.

1

VÅRE VERKSTEDER ER OFFENTLIG GODKJENTE

2

VI BRUKER DELER AV ORIGINAL KVALITET ELLER BEDRE

DOKUMENTASJON Vi leverer alltid dokumentasjon på arbeidet som er utført og reservedelene som er brukt, slik at du kan være sikker på at bilprodusentens og myndighetenes retningslinjer blir fulgt, og at bilens garantier fortsatt er gyldig i garantitiden. KOMPETANSE Bilbransjen er i rask teknologisk utvikling, og dagens modernebiler inneholder stadig mer avansert elektronikk. Våre mekanikere går jevnlig på kurs for å holde seg oppdatert innen moderne bilteknisk kompetanse.

3

VI GIR DOKUMENTASJON PÅ JOBBEN SOM ER GJORT OG DELER SOM ER BRUKT

Du finner MECA over hele landet. Vi har over 300 verksteder som alle oppfyller kravene så din nybilgaranti gjelder. Velkommen til en trygg verkstedsopplevelse. Les mer på meca.no

Lidenskap for bil – uansett merke!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.