Page 1

ESCOLA MARE DE DÉU DEL REMEI ALCOVER BIBLIOTECA

PROPOSTA DE LECTURA GUIADALECTURA GUIADA: Els gupisTIPUS DE TEXT: ExpositiuAGRUPAMENT DE TREBALL: Petit grup i parelles.PROPÒSIT DE LECTURA: Informar-se.NIVELL: cicle inicial de Primària

ABANS DE LA LECTURA 

Creació d’expectatives

Presentar el tema de la lectura als alumnes: els gupis (peixos). Comunicar-los què esperem que sàpiguen en finalitzar la lectura: tindran informació per poder cuidar aquests animalets. 

Activació de coneixements previs

Conversa guiada d’activació de coneixements previs:

A partir de l’estructura del text: quin tipus de text deu ser? És un poema? Un conte? Un text que ens “diu” coses? Com se’n diuen d’aquests textos?Què en sabem dels gupis ? Ho podem anar anotant a la pissarra, o bé que cada nen/a ho apunti en un paperet, i després recollirlos tots i llegir-los.

Predicció sobre el contingut del text 

Formulació d’hipòtesis . Donar un cop d’ull al text (estructura, fotografies, títols) i formular hipòtesis sobre qui tipus d’informació ens pot oferir.

DURANT LA LECTURA. 

Lectura silenciosa dels alumnes (fragment per fragment).


ESCOLA MARE DE DÉU DEL REMEI ALCOVER BIBLIOTECA 

Lectura expressiva del mestre (fragment per fragment).Conversa col—lectiva per compartir idees, dificultats de comprensió, descobertes, respostes, etc.Hi ha unes paraules en negreta. Ajudarem als nens a esbrinar-ne el significat amb diferents estratègies : continuant la lectura a veure si ens dóna alguna pista, o buscant al diccionari.Anirem contrastant la informació que obtenim del text amb aquella que han dit abans els alumnes, corroborant la que sigui certa i eliminant la que era falsa.Què hi troben a faltar? Tots els fragments parlen del mateix tema? De què parla el primer? I els altres? Què hi falta? (els títols). D’aquesta manera els ajudem a trobar les idees generals de cada paràgraf

DESPRÉS DE LA LECTURA. 

Donarem als nens els quatre títols dels paràgrafs i, per parelles,decidiran on col—locar cada títol.Comprovarem si hem obtingut informació nova.Podem recollir la informació obtinguda en un mapa conceptual.

Text expositiu  

Proposta de treball del text expositiu